Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Revolutie politiek stelsel hard nodig

waarheideenvoud.jpg De PvdA houdt haar ouderwetse congres dit weekeinde. Niet anders dan decennia lang het geval was. Oude politiek dus. Terwijl nagenoeg consensus is dat de oude politiek vastloopt. Er heerst veel ongenoegen bij de burgers over de politiek en de politici. De waardering voor de politieke leiders is bar slecht. Reeds eerder is op deze plek aangegeven hoeveel slechter de huidige politieke leiders scoren ten opzichte van bijvoorbeeld het jaar 2000. Recente rapportcijfers tonen een droevig beeld: Mark Rutte liep terug van 5,0 naar 4,4; minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem van 5,3 naar 4,8; Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zakte van 4,4 naar 3,7; D66-leider Alexander Pechtold komt op een 4,6. Het laagst scoort minister Stef Blok (Wonen): 3,6. In 2000 was driekwart van de Neder­landse bevolking tevreden met de regering en tweederde was positief over de publieke dienstverlening. Het huidig politiek systeem is verouderd, passé. Het moet anders, geheel anders. Er zijn diverse pogingen ondernomen. Geen onverdeeld succes. Probleem daarbij is dat mensen meestal de oplossing zoeken binnen het bekende, het gebruikelijke en met beperkte scope. Dit conform de eerste bewegingswet van Newton: alles, voorwerpen én mensen, volhardt in dezelfde toestand. Bekend en veilig. Totdat er een kracht op inwerkt. De kracht die thans gaat drukken op het bestaand politiek systeem is de massale kracht van het ongenoegen van de burgers. Er dus moet een oplossing komen buiten het gewone, het gebruikelijke. Vanwege de diverse eerdere mislukte pogingen, lijkt het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, een goed alternatief voor het huidig systeem te bedenken. Dat is ook ondoenlijk binnen de gebruikelijke wegen en paden. Er moet dus ‘out of the box’ gezocht worden. Denk daarbij aan de opgave waarbij een raster negen puntjes door slechts vier lijnen met elkaar moet worden verbonden zonder de pen op te tillen. Het blijkt voor de een moeilijk en voor de ander zelfs een onmogelijke opgave, als men de oplossing zoekt binnen het gangbare en het gebruikelijke. Maar het kan wel. Met de juiste aanpak, benadering en kennis blijkt het opeens kinderlijk eenvoudig te zijn. Dat is ook wat de bedoeling is van de Griekse uitdrukking: "De waarheid kenmerkt zich door eenvoud." Dat geldt niet alleen voor het verbinden van puntjes, maar ook voor systemen en mensen. Om te beginnen met het allerbelangrijkste: de mensen in het systeem: the right man in the right place. Daar staat of valt alles mee. Op macro-, meso- en micro-niveau. Alternatief dus: geen politieke partijen meer met leden, afdelingen, partijraden, congressen en zo verder. Een goed lopend, succesvol bedrijf heeft zoiets ook niet. Een ervaren visionair die zulks bewezen heeft, stelt een ‘businessplan’ op voor het land dat helder, duidelijk en begrijpelijk is en waaruit duidelijk blijkt dat de uitgaven gelijk zijn met de inkomsten. Niets tekort. Deze man (of vrouw), nummer 1 op een kieslist, de CEO zeg maar, zoekt geschikte personen voor de lijst, stel 99 personen, op de lijst van 2 t/m 100. Maar wie uiteindelijk de Kamer in gaat of niet en wie uiteindelijk op nummer 2 eindigt, bepaalt de CEO niet, maar de kiezer. Zodoende is een gekozene werkelijk ook een ‘volksvertegenwoordiger’. Een tweede belangrijke pijler is dat de overbelaste en onnodig dure bestuurslagen dienen af te slanken. Een nationaal en een gemeentelijk bestuursorgaan is meer dan voldoende voor zo’n klein land als Nederland. Provincies opheffen. Een derde pijler is: het volk kiest de burgemeester en de minister-president. Daarnaast moeten referenda komen over grote of gewetenskwesties. In het tijdperk van internet is dat goed te doen. De burger krijgt zodoende werkelijk invloed. Vanuit zo’n gedachtegang is veel te bereiken met veel minder geld. Met een goede bedrijfsvoering is het best denkbaar en ook doenlijk om het aantal ministeries terug te brengen tot een vijftal clusters. • Landszaken (binnen- en buitenlandse zaken, migratie en participatie) • Veiligheid (politie, justitie, rechtelijke macht, AIVD, warenkeuring, dijkbewaking, burgerbescherming, waterstaat, milieu) • Ontwikkeling (educatie/onderwijs en onderzoek en innovatie) • Economie (financiën en economie, vervoer en waterstaat) • Zorg (gezondheid, huisvesting, sociale zaken) De clusterleider is een minister die wordt ondersteund door diverse directeuren per sector. Geen Staatssecretaris nodig. Tel uit hoeveel hierdoor wordt bespaart en wat je allemaal daarmee kunt doen voor de burgers. Een besluit hiertoe door wat dit weekend het laatste congres van de PvdA zou moeten zijn, zou pas recht doen aan de kwalificatie van ‘progressief denken’ in de meest letterlijk zin van het woord.

Reaguursels

Inloggen

Mee eens, maar ik lees in jouw pleidooi enkel reden te meer om dan de boel te legaliseren en ervoor te zorgen dat de baten daarvan binnen eigen land blijven. Dat willen de landen om ons heen, die het spul niet willen legaliseren, namelijk zelf ook.
Maar als je denkt in termen van 'als je het koopt, wordt aan het eind van de lijn er weer een kalashnikov van gekocht', dan moet je ook geen halal-producten kopen. Naast dat er, afgezien van die kalashnikov, er meer redenen zijn om het niet te kopen. Maar goed, dat heeft natuurlijk weer niks met drugs te maken. Tenzij je geloof als een drugs(verslaving) ziet, that is.
www.dailymotion.com/video/xgfgj7_musli...
www.youtube.com/watch?v=DCVYfBhHUno

gaffelbaard | 18-01-15 | 19:18

Bac | 18-01-15 | 14:50
Misschien kun je dat zelf even uitzoeken.

gutgutgut | 18-01-15 | 16:22

gaffelbaard | 18-01-15 | 16:01
Elke suggestie aan jouw adres is onbedoeld.
De druggebruiker heeft een eigen verantwoordelijkheid voor wat er met zijn geld gebeurt. Als daar kalashnikovs van worden gekocht en gebruikt moet deze zich afvragen of zijn roes het wel waard is dat ons de kogels om de oren vliegen en overal uitgebrande autowrakken staan.
Dan moet justitie zich afvragen of niet ook daartegen opgetreden moet worden.

gutgutgut | 18-01-15 | 16:20

appeltjesgroeneweide | 18-01-15 | 16:00
Bingo, jij begrijpt het.
Dat heet binnen het ambtelijk apparaat bestuurlijke immuniteit.

Sexpresso | 18-01-15 | 16:19

gutgutgut | 18-01-15 | 14:21
Hey, even voor de duidelijkheid.. Ik gebruik geen drugs of softdrugs. Dus hoezo, 'eigen' verantwoordelijkheid? Toch ben ik voor legalisering. Het beleid tot nu toe heeft nl. niet gewerkt, dus moet het anders. Andere landen die het spul reeds gelegaliseerd hebben tonen aan dat dat ook kan, dus waarom niet?

gaffelbaard | 18-01-15 | 16:01

Ik leg mijn voetbalzoon geregeld het volgende uit. Mijn zoon kan een aardig potje voetballen en is samen met een ander jochie een 'goalgetter'. Maar omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor de gehele wedstrijd, speelt hij (en het andere jongetje ook wel) geregeld achter en dit tot groot genoegen van de coach die de boel achterin versterkt ziet worden. Gelukkig heeft hij geen allures en iedereen mag hem.
Maar dan ontstaat het volgende fenomeen. Minder goede jochies komen daardoor vooraan te spelen omdat de boel opschuift. En in de loop van de jaren doen zij het echt niet onaardig maar worden er wel minder punten gescoord.
En nu wil de coach deze samenstelling behouden. Dus mijn zoon speelt achter en het andere goede jongetje in midden want dat kwam het spel ten goede.
Maar nu spelen minder goede jochies voor. Ja, ze zijn zonder meer wat beter worden (dikwijls gestimuleerd door een zeer aanwezige vader) maar de natuurlijke orde is weg.
Ik leg mijn zoon uit dat Nederland op deze manier werkt. Zo hebben omhooggevallen managers zaken te zeggen of te vinden over hoogopgeleiden die de managers bijna niet nodig hebben. Je krijgt kneuzen van politici die onterecht ministertje mogen spelen ook al hebben ze het talent of het intellect er niet voor. En speelt mijn zoon nu achter en het andere jongetje minder opdat de minder goed spelende jongetjes voor spelen en niet meer weg willen van die positie...

appeltjesgroeneweide | 18-01-15 | 16:00

Minister president inderdaad kiezen en deze stelt een minister ploeg samen. Geen politieke mensen maar technische mensen die echt veel van hun portefueille afweten. Deze moeten in samenspraak met de tweede kamer wetten
@toetsiemonster
.
Zelfde probleem als prof pinto.
Veel teveel openingen om mensen op plekken te zetten die het niet zo nauw nemen met integriteit, wat zijn technische mensen? Het bedrijfsleven is technisch maar niet per definitie integer, sterker nog een heel andere agenda is meer regel dan uitzondering.
.
En de tweede in je stukje is afschaffen eerste kamer, deze kamer heeft een controlerende taak, is een wet uitvoerbaar en is de woordkeus dermate strak gekozen dat rechters er wat mee kunnen.
Nu schuiven 2de kamerleden door en zie je ook dat zij partij politiek gaan gebruiken en machtsmiddelen gebruiken onder druk van de eigen partij(beloven dat eerste kamerleden steunen)
.
Eerst de ambtelijke bescherming opheffen in alle lagen, zolang die bescherming blijft bestaan wordt hij misbruikt no exceptions!

Sexpresso | 18-01-15 | 15:46

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09

en daar ben ik het 100% mee eens!

Frans1156 | 18-01-15 | 15:41

Leuk geprobeerd Pinto maar dat gaat echt niet werken. Ik ben het met je eens dat de partij politiek aan het einde van haar houdbaarheid datum is gekomen, simpelweg omdat de burger meer inspraak kan geven en dat ook wil geven. Maar ik zie het niet zitten dat het om een paar personen draait die dan vervolgens geheel zelf een lijst gaan samenstellen en waar dan de kiezer uit mag kiezen. Dan heb je een ander soort partij politiek. Schieten we niks mee op.
Ik zou liever de tweede kamer drastisch verkleinen tot 50 onafhankelijke politici. Voordat deze politici mogen meedoen aan de tweede kamer verkiezingen moeten ze een x aantal steunbetuigingen hebben anders mogen ze niet meedoen aan de tweede kamer verkiezingen. Vul bijvoorbeeld voor X 10.000 in (let wel, dit mag behoorlijk hoog zijn ze moeten kunnen aantonen dat ze een achterban hebben). Eenmaal gekozen in de tweede kamer moeten ze zelf hun kennis bij de bevolking zoeken. Bijvoorbeeld via internet forums, het opzetten van kennis groepen etc. Uiteraard worden ze hierbij geholpen door technici die dit technisch kunnen uitvoeren. (Betaald de belasting betaler) Dit systeem voer je door naar onderen. Ook in de Gemeenten dit systeem. Ze kunnen zodoende gebruik maken van de specifieke kennis van de burger en deze omzetten in politieke daden. Binnen de politieke arena zullen ze gelijk gestemden moeten vinden en met aanpassingen aan hun standpunten zul je tot een evenwichtiger politieke besluitvorming komen. Minister president inderdaad kiezen en deze stelt een minister ploeg samen. Geen politieke mensen maar technische mensen die echt veel van hun portefueille afweten. Deze moeten in samenspraak met de tweede kamer wetten maken. Besluitvorming van volk en kennis specialisten. Hetzelfde doe je met Burgemeesters in Gemeenten en wethouders. De eerste kamer schaf je in de huidige vorm af. Hiervoor in de plaats komen staatsgeleerden welke toetsen of de door de Ministers en tweede kamer ingediende wetten niet in strijd zijn met de Grondwet, Europese wetten, mensen rechten etc etc. Deze leden van deze instelling worden aangesteld en niet gekozen. Zij mogen dan ook geen politieke beslissingen nemen, puur technisch. Provincies qua omvang laten bestaan in hun huidige vorm maar de bestuurslaag weg halen. Dus doorgaan als uitvoerende instantie, hetzelfde geldt voor waterschappen. De politieke beslissingen van deze instanties
kun je wel onderbrengen bij hetzij gemeenten hetzij de rijksoverheid. Al naar gelang grootte van het onderwerp.
Verkiezingen 1 x per 4 jaar. Voordeel aan zo'n systeem is dat je de politieke macht beter verdeeld. Je hebt nu een aantal politieke partijen die in alle bestuursvormen aanwezig zijn. Dat is redelijk ongezond. Want maar een heel klein deel van de bevolking is lid van een politieke partij en dus beslist een klein clubje voor een hele grote groep. Partij programma's waarmee ze de verkiezing in gaan zijn leuk maar zodra de verkiezing uitslag bekend is, zijn ze hun partij programma bijna al weer vergeten. Dus onze stem, doet er niet zo veel toe.

Toetsiemonster | 18-01-15 | 15:23

ik heb een nog beter (want eenvoudiger) systeem: een dictatuur waarin ik mijzelf opoffer voor het gansch Nederlandsche volk en dus dictator wordt. Aangezien ik toch alles (beter) weet kunnen alle ministeries en vrijwel alle ambtenaren afgeschaft worden.

FW Ta-183 Huckebein | 18-01-15 | 15:03

-weggejorist-

NiceAsPie | 18-01-15 | 15:01

@gutgutgut | 18-01-15 | 14:22

Dank U. Kan je nu ook de overlast in die periode mbt gebruik vinden of begon dat pas nadat het door propaganda illegaal werd?

Bac | 18-01-15 | 14:50

Leuk ondoordacht hersenspinsel, met exact dezelfde valkuil als in de huidige politiek.
Mensen kiezen niet enkel op inhoud, men kijkt ook naar de persoon, met name fysiek en voorkomen spelen een belangrijke rol hierin.
Het grootste probleem zit momenteel in de integriteitstoetsing en de consequentie die hieruit zouden moeten voortvloeien, nu komen de kamerleden weg met corruptie, machtsmisbruikende activiteiten, stelen van daklozen en beschermd worden door een partij, steekpenningen, vriendjes politiek handjeklap en nog veel en veel meer.
Geen van deze activiteiten leidt tot een levenslange uitsluiting uit het politieke bestel (ambtelijke bescherming immers) en het verliezen van privilege's denk hierbij aan bijvoorbeeld wachtgeld.
Leuk verhaal maar meer niet, next kroegidee!

Sexpresso | 18-01-15 | 14:43

doskabouter | 18-01-15 | 13:14
Ik zou zeggen dat een regering een zetelmeerderheid in de (2e) kamer moet hebben en een duidelijk regeerakkoord. Dan zal er nog altijd soms een akkoord met oppositie moeten kunnen worden gesloten bij nieuwe omstandigheden die buiten dat akkoord vallen.
De eerste kamer kan vervangen worden door een college van toezicht met het mandaat om maatregelen voor de rechter te laten toetsen aan wet en grondwet. Hierin moeten experts zitten uit de politiek, de academische wereld, de juristerij en wie dan ook bewezen kennis heeft van Nederlands recht.
Verder moet er een format komen voor politieke partijen. De financiering moet openbaar zijn. Er moeten leden zijn en een ledenvergadering waarbij over alle beslissingen gestemd wordt op basis van 1 lid 1 stem. Wie daar niet aan voldoet doet niet mee aan verkiezingen. We willen immers niet dat de drugsmafia of een of ander lobby onze politici kan omkopen.

gutgutgut | 18-01-15 | 14:38

@MarcS | 18-01-15 | 10:56

Sorry ik zag U niet. Ben het verder met U eens. Ik doelde in dit geval op de 1000 euro van Rutte en U heeft gelijk dat ik onbewust een alibi creëer. Wou alleen aangeven dat het strafbaar stellen van kiezersbedrog niet eenvoudig zal zijn. Wel wenselijk.

Bac | 18-01-15 | 14:38

gaffelbaard | 18-01-15 | 13:13
Het zou wel de eerste keer in de wereldgeschiedenis zijn dat een mafia met een administratieve maatregel werd uitgeschakeld. Om dat te bereiken is veel meer nodig. Maar hoe meer illegale drugs de mensen gebruiken, hoe meer geld die mafia heeft en hoe meer geld en moeite het gaat kosten om ze uit te schakelen.
Dus druggebruikers, houd op met financieren van de mafia. Maak je spul liever zelf.

gutgutgut | 18-01-15 | 14:25

gaffelbaard | 18-01-15 | 13:13
Op het eerste zinnetje "Nee hoor" mee eens.
"Nee hoor" is wegkijken, het probleem niet benoemen en je eigen verantwoordelijkheid onder het tapijt vegen.

gutgutgut | 18-01-15 | 14:21

Russells Teapot | 18-01-15 | 12:52
Omdat Pinto's verhaal zo vaag is kan je er alle kanten mee uit.
Hij vind een PvdA partijcongres "oude politiek" met als enige reden dat de PvdA deze al decennialang organiseert. Dit argument is zo zwak dat je zo ook democratie tot "oude politiek" kan bestempelen. Nu duidelijker?
Pinto heeft het over "oude politiek" zonder zelfs te zeggen wat hij daarmee bedoelt.
Wat is er mis met "oude politiek"? Het zal wel zijn dat het oud is.

gutgutgut | 18-01-15 | 14:19

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 13:11

En zo is het.

Weird Guilders | 18-01-15 | 13:36

Offtopic maar erg relevant aan eerdere topics:https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_552132615&feature=iv&src_vid=TRUd4Jn6p8U&v=6xDnxv6eFNg

Bac | 18-01-15 | 13:25

@gaffelbaard | 18-01-15 | 13:13

Wil nog eentje toevoegen. Consequenties verbinden aan overlast veroorzakende gebruikers.

Bac | 18-01-15 | 13:19

doskabouter | 18-01-15 | 13:14
Zetel kwijt bij partij verlaten, handjeklap verbieden, sancties op misleiden ... ik ben VOOR!

gaffelbaard | 18-01-15 | 13:19

Ik vind het prima maar laten we dan ook de democratie veranderen. Zoals: zetelgrens voor kleine partijen en spinterpartijen. Maximaal aantal partijen instellen. Partij verlaten is zetel kwijt. Handjeklap tussen regering en oppositie (peggold finest hour) niet meer mogelijk. Sanctie op het misleiden van kiezers of het breken van belangrijke belofte's in de campagne. Democratie is nu soms een blok beton aan een touw om je nek.

doskabouter | 18-01-15 | 13:14

gutgutgut | 18-01-15 | 12:48

Nee, hoor. Doe maar legaliseren, maar dan wel met maatregelen als:
- op te richten onderneming mag niet worden gevoerd/op naam staan van personen met een strafblad, en werknemers erin mogen ook geen strafblad hebben (dus de 'criminelen' hebben dan geen/nauwelijks kans meer),
- je moet aan kunnen tonen waar het startkapitaal van de op te richten onderneming vandaan komt,
- de ondernemer(s) moeten de NLse nationaliteit, en ALLEEN de NLse nationaliteit bezitten (om zo kapitaalvlucht naar landen waar deze bedrijvigheid nog niet legaal is tegen te gaan),
- de producten zijn onderwerpen aan dezelfde wetten als die voor andere levens- en genotsmiddelen.

Ik denk dat je daarmee de grip van de turkse en marokkaanse maffia op de NLse drugswereld in 1 keer zo goed als om zeep geholpen hebt.

gaffelbaard | 18-01-15 | 13:13

gutgutgut je zou is moeten uitzoeken hoe duur de productie van cocaïne was toen het nog gemaakt werd door de Nederlandse staat.

Bac | 18-01-15 | 13:13

Pinto gooit met het grootste gemak het kind met het badwater weg. Leuk, iets als een zakenkabinet, maar de politiek dient, zo meen ik, verweven te zijn met het maatschappelijke, tot op micro-niveau. Een politieke partij is in essentie een organisatie die opkomt voor de belangen van de groep die ze zegt te vertegenwoordigen, en hoe zuiverder de relatie tussen partij en groep is, des te beter die belangen vertegenwoordigd worden.
Het probleem is méér dat belangenbehartiger en belangengroep volledig uit elkaar gegroeid zijn, dan dat die belangengroep als stoorzender zou fungeren. ".. geen politieke partijen meer met leden, afdelingen, partijraden, congressen en zo verder.." zegt Pinto, maar als daar niets voor in de plaats komt, als er op 'meso- en micro-niveau' niets meer werkzaam is, dan zijn politieke partijen niets méér dan uithangborden met wervende teksten, neonreclame's met one-liners enzovoorts.
De belangengroeperingen zijn er, en die zijn anders dan vroeger. Het CDA bijvoorbeeld lkan nauwelijks nog 'de katholiek' of 'de protestant' aanspreken, richt zich al tijden op 'de christen', maar zelfs die voelt zich vaak al niet meer behorende tot een groep, laat staan dat-ie vindt dat het CDA zijn belangen zo geweldig goed behartigt. De PvdA is al lang de voeling met Jan de Arbeider kwijt, en de VVD weet met zijn neo-liberale slappe thee ook al niet meer de juiste toon te vinden om de liberalen aan te spreken.
Die partijen die de meer fundamentalistische achterban vertegenwoordigen, de CU, de SGP, de SP, zijn nog het duidelijkst en het meest betrouwbaar in hun politieke gedrag, simpelweg omdat er op 'meso- en micro-niveau' nog een hechte relatie is tussen partij en groep.
Wat zijn, zo is naar mijn idee de vraag, in een veranderende wereld de nieuwe groeperingen wiens belangen vertegenwoordigd kunnen worden? Die groeperingen zijn er, maar de politiek is verleerd om ze te zoeken en te bedienen, op een directe en voor zover mogelijk integere wijze. De politieke partijen zijn holle vaten geworden.
Of de belangen van een achterban worden behartigd door politiek te bedrijven zoals je een bedrijf runt, ik weet het niet. Bedrijven denken gemeenlijk enkel aan zichzelf, en buigen naar de afnemer enkel als dat in het voordeel van het bedrijf is. De zogenaamde maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is een wassen neus, afgedwongen door de afnemer, niet van harte.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 13:11

@gutgutgut | 18-01-15 | 12:50
"Gebruiker betalen voor drugs aan georganiseerde criminelen.
Wat begrijp jij niet aan deze zin?"

Ik begrijp alles aan die zin, maar die zin duidt erop dat jij niets begrijpt van de stelling waar je op reageert.
Jij zegt:

"Het geld van de gebruikers financiert die oorlogen."

Dat is een feit, maar geen feit dat je als argument kunt gebruiken om Bac's stelling als "smoesjes" te kunnen afdoen: "het strafbaar maken van productie en distributie van drugs resulteert in drugs oorlogen en het illegaal dumpen van afval."

Dit is ook gewoon een feit, geen smoesje. Dat het geld van drugsgebruikers wordt aangewend voor drugsoorlogen is totaal niet relevant voor Bac's stelling.

Hij stelt dat het feit dat het geld van gebruikers voor geweld wordt aangewend, het gevolg is van het anti-liberale drugsbeleid dat we voeren. Drugsgebruikers zullen er altijd zijn, dus "houd eens op met die ongein" getuigt van een verbijsterend gebrek aan inzicht in de toedracht van deze problemen. Er is maar één manier om dit geweld te stoppen: ander drugsbeleid voeren, waardoor het geld van de gebruikers niet meer voor criminele activiteiten hoeven te worden aangewend. Dat was Bac's punt, en daar heb je geen zinnig argument tegen in gebracht.

Dus als je dan een hoofdschuldige aan moet wijzen (naast de criminele drugsbaronnen zelf natuurlijk), zijn dat de beleidsmakers, niet de drugsgebruikers, want alleen de beleidsmakers hebben de mogelijkheid een einde te maken aan het geweld.

Zo genoeg argumenten, of wordt het weer te complex voor je?

Russells Teapot | 18-01-15 | 13:03

Andere veranderingen;
- omgekeerde bewijslijst igv buitenlandse vermogens- en sociale zekerheidsfraude,
- verbod op partijen/groepen/verenigingen die streven naar ondermijning van democratisch NL,
- afschaffen van bijzonder onderwijs en herinvoering van godsdienstlessen waarin leerlingen les krijgen over ALLE soorten godsdienst,
- afschaffen loonheffingskorting werkgevers bij aannemen van soorten mensen, en afschaffen programma's bestrijding jeugdwerkloosheid en voorkeursbeleid etnische groeperingen (gevolg zal zijn dat werkloosheid onder 40+/50+ - de grootste groep binnen WW- en bijstand nu - dan zal afnemen),
- afschaffen subsidies culturele instellingen,
- gratis onderwijs voor alle leeftijden,
- belastingverlaging,
- deprivatisering van nuts-bedrijven (OV, banken, zorg, kinderopvang, electriciteit, water, enz.),
- verbod op 'graaiers' en straffen door ze te verbieden hun beroep ooit nog eens opnieuw uit te kunnen oefenen.

Etc, etc. Alles dat ik neer tikte is niet nieuw, en ook niet door mijzelf verzonnen. Gewoon een opsomming van gewenste oplossingen en veranderingen die ik in afgelopen maanden/jaren her en der eerder ergens op internet heb gelezen. Toch, denk er over na. Zo stom vind ik die ideeën nog niet. Wat vinden jullie?

gaffelbaard | 18-01-15 | 13:01

gutgutgut | 18-01-15 | 12:48

Ik zeg nergens te ijveren voor legalisatie ik vertel je enkel dat je argumenten net als bij dit plempsel gewoonweg niet kloppen.

"Maar intussen worden criminelen rijk van het geld van de gebruiker." Vanwege de illegaliteit.
"Gebruikers van illegale middelen financieren de georganiseerde misdaad." Correct dus legaliseren (nu ijver ik voor legalisatie)
"Dus stop ermee." Waarmee?

Bac | 18-01-15 | 12:56

Pinto heeft het over 'out of the box' denken en vervolgens gaat hij lullen over een businessplan en mensen op de juiste plaatsen blabla, Pinto snapt het zelf ook niet helemaal, want als je daarover lult dan zit je met je reet keihard 'in the box' te redeneren. Hij heeft het over een ander politiek stelsel wat an sich zinloos is als het systeem zelf waar de politiek op vaart niet veranderd. Het kernprobleem ligt bij het onhoudbare totaal verrotte systeem van hebzucht zelf en alle handelingen die daaruit voortkomen. De politiek laat zich leiden door cijfertjes en winsten ipv menselijke waarden en moraal. Dit is overigens een globaal probleem die niet door één land opgelost kan worden, het is de wereldmacht in zijn geheel en hun onwil tot intrinsieke vooruitgang op globale schaal. Zolang geld gelijk aan macht en invloed is zal er niets veranderen en wandelen we rustig door naar de afgrond als lemmingen.

XaleX_2 | 18-01-15 | 12:55

BlitzFlicker | 18-01-15 | 12:12
Uw naïviteit is gênant.

Moriarty | 18-01-15 | 12:53

@gutgutgut | 18-01-15 | 11:50
"Een partijcongres is dus oude politiek. Volgens de zelfde redenering zijn ook verkiezingen oude politiek. En wat is er mis met oude politiek?"

Misschien is Pinto in zijn stuk niet geheel duidelijk wat hij met "oude politiek" bedoelt, maar voor iedereen is het heus wel duidelijk dat hij hier doelt op de situatie waarin een klein clubje beroepspolitici, dat buitengewoon ver van het volk afstaat, onderling besluit hoe het land geregeerd dient te worden, en waar partijbelangen altijd de voorkeur krijgen boven het landsbelang.

Waar zou uit blijken dat verkiezingen ook tot de uitwassen van die "oude politiek" behoort? Helemaal nergens uit. Je verdraait Pinto's redenering volkomen, alsof hij zou beweren of zelfs maar impliceren dat alles wat we nu doen helemaal fout is omdát het "oud" is, en het daarom 100% anders moet.

Ik bedoel, over het algemeen vind ik de stukjes van Pinto ook bijzonder mager, maar jij loopt gewoon weer te speuren naar een reden om "Nietes! GeenStijl heeft ongelijk!" te kunnen roepen.

Russells Teapot | 18-01-15 | 12:52

Russells Teapot | 18-01-15 | 12:43
Heb je geen argumenten, houd je er dan buiten.
Gebruiker betalen voor drugs aan georganiseerde criminelen.
Wat begrijp jij niet aan deze zin?

gutgutgut | 18-01-15 | 12:50

Bac | 18-01-15 | 12:43
Het is ieders goed recht om te ijveren voor legalisatie.
Maar intussen worden criminelen rijk van het geld van de gebruiker.
Eenmaal rijk zijn criminelen erg moeilijk te bestrijden.
Gebruikers van illegale middelen financieren de georganiseerde misdaad.
Dus stop ermee.

gutgutgut | 18-01-15 | 12:48

Flipus | 18-01-15 | 09:54

Niet mee eens. Wat zou moeten veranderen is dat voortaan, net als de burgemeesters, ook de Eerste Kamer door het volk gekozen wordt. En dat is nu niet het geval.

deEerlijkeLeugenaar | 18-01-15 | 09:59
Dat is het al, en juist dat is wat nu moet veranderen.

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09
Tegen, dat is consensus kiesstelsel in nieuw jasje. Geen recht tot burgemeester/politieke functie bij dubbele nationaliteit ben ik voor. Wet is op dat punt niet expliciet genoeg. Dat moet dus anders. Loyaliteitsconflicten wijzen op dat het hebben van een dubbele nationaliteit tot een van de incompitabiliteiten voor het verrichten van een politieke functie of publiek ambt gerekend moet gaan worden. En in zelfde lijn, dat een marokkaan geen afstand kan doen van nationaliteit als hij/zij dat zou willen, is natuurlijk belachelijk. Op die manier houdt een land een mensen levenslang 'gegijzeld', en dat gaat in tegen het individuele zelfbeschikkingsrecht. Landen als Marokko moeten dus er toe worden bewogen dit te veranderen.

mallekater | 18-01-15 | 10:09
De bevolking is wel veranderd, maar heeft bijna 0,0 invloed nog op hoe de politiek eruit gaat zien. Vandaar ook die ontevredenheid.

Parel van het Zuiden | 18-01-15 | 10:44
Terug naar de basis. Een grote kring op een heuvel, met 12 stamoudsten erom heen die beslissen als ze verzoeker/eiser en verdediger/verweerder hebben gehoord? Nee, dank u. Less is more, maar niet op die manier. :D

gaffelbaard | 18-01-15 | 12:47

@gutgutgut | 18-01-15 | 12:40
Waarom ga jij niet gewoon op andermans argumenten in in plaats van "smoesjes!" te roepen en je eerdere argument domweg te herhalen?

Russells Teapot | 18-01-15 | 12:43

wlodek | 18-01-15 | 12:30
Dat mag allemaal zo zijn, maar tot die tijd financieren de gebruikers de zware criminaliteit in ons land.

gutgutgut | 18-01-15 | 12:43

gutgutgut | 18-01-15 | 12:40
De afgrijselijke winst marges die het illegale circuit met zich mee brengt financiert de oorlogen ja. Sla bij de groenteboer word ook geen oorlog om gevoerd.

Bac | 18-01-15 | 12:43

Bac | 18-01-15 | 12:27
Smoesjes. Het geld van de gebruikers financiert die oorlogen.

gutgutgut | 18-01-15 | 12:40

Erratum; 'terwijl'

dadoorunrun | 18-01-15 | 12:38

Elk volk krijgt de regering die het verdiend.

Joostmagtweten | 18-01-15 | 12:33

Professor Pinto is buitengewoon deskundoloog in de immigratieproblematiek omtrent de inpassing van de islamitische gelukszoeker in de samenleving in het vrij westerse gastland en dat daarmee om een sociale catastrofe wordt gevraagd, gezien het feit dat jaren wetenschappelijk onderzoek door de buitengewone professor zijn onomstotelijke conclusie rechtvaardigen dat het niks gedaan is met die lui met die groezelige godsdienst met die maffe profeet met zijn pedofiele aberraties, met name wanneer het gaat om het sociaal functioneren buiten de islamitische woestijncultuur. Eindelijk; PUNT! Punt gemaakt buitengewone professor. Overigens is 'trouwens' een voegwoord weledele buitengewoonheid, geen stopwoord dat je naar believen op elke willekeurige plaats in een zin kunt neerplempen zonder zinsdelen samen te voegen!

dadoorunrun | 18-01-15 | 12:33

gutgutgut | 18-01-15 | 12:23 ook sigaretten en tabak zijn drugs. Overigens, als je het druggebruik vrijgeeft, dus uit de criminele sfeer haalt, dan kost dat spul een paar centen bij de apotheek en hoeven verslaafden geen oude vrouwtjes meer om te leggen om aan hun shot te komen. Verder wordt het hele politie- en justitie apparaat voor een groot deel ontlast en kan inkrimpen en zich bezighouden met echte boeven.

wlodek | 18-01-15 | 12:30

@gutgutgut | 18-01-15 | 12:23

Nee het strafbaar maken van productie en distributie van drugs resulteert in drugs oorlogen en het illegaal dumpen van afval. We hadden ook een sluitende begroting kunnen hebben...

Bac | 18-01-15 | 12:27

wlodek | 18-01-15 | 11:40
"wat ik mijzelf toedien (drugs)"
Druggebruikers zijn de financiers van de golf van liquidaties die onze steden teistert en van de dumping van chemisch afval in onze bossen. Houd nou eens op met die ongein.

gutgutgut | 18-01-15 | 12:23

"Er moet worden gestopt met debatteren.
Er is nog nooit een partij van standpunt veranderd, omdat ze in een debat werden overtuigd van hun ongelijk."
@Moriarty | 18-01-15 | 11:34
Snapt u echt niet dat het doel van een debat niet is om de opponent te overtuigen maar juist de (neutrale) toehoorders / het publiek? Dat is wel een beetje gênant.

BlitzFlicker | 18-01-15 | 12:12

Dit gaat niet werken.
Wat we nodig hebben is een kabinet dat gewoon echte "real world" problemen op gaat lossen.

Zoals bijvoorbeeld: criminaliteit, storingen bij ProRail, alle zorgverzekeringen via de inkomstenbelasting, invoering van bindende referenda, fatsoenlijke defensie en zo voorts.

Voorbeelden van virtuele problemen waar zij zich niet mee bezig dienen te houden: Munten unies als de Euro en beslissingen over wat wel of niet in de openbare ruimte gebezigd kan worden.

Rest In Privacy | 18-01-15 | 12:08

@gutgutgut | 18-01-15 | 11:34

Roadmap? Bedoelt u zoals bedrijven die hanteren voor veranderingen en projecten? Is namelijk nogal bedrijfskundig jargon. Nederland is inderdaad geen bedrijf. Maar zo te zien kunt u dat slechts aannemen en niet weten. U heeft kennelijk nog nooit een bedrijf van binnen gezien.
.
Overigens ligt de oplossing voor de toekomst sowieso niet in een nieuw beleidsvoornemen maar in het herstel van de juiste staatsmechanismen. Als dezelfde mensen weer beleid gaan maken wordt het dezelfde puinzooi.
.
Einstein heeft een leuke quote over u. Een zo belezen figuur als u kent die vast. "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them."

Parel van het Zuiden | 18-01-15 | 12:06

In dit verhaal lijkt het alsof politici de dienst uitmaken. Daarbij wordt vergeten dat ze slechts de koers beïnvloeden die de ambtelijke top i.c.m. enkele grote spelers uit het bedrijfsleven varen. Uiteraard hebben ze ook de taak het gezicht naar de burger te zijn. De mate waarin ze mee bepalen, hangt af van de kracht van de politicus en de steun en de kracht van zijn achterban. Daar zit dus het probleem: al te lang zwakke visieloze politici en een misselijkmakende uitvoerende / bestuurlijke bovenlaag. En dat geldt op alle fronten, of het nu de rechterlijke macht, OM, belastingdienst, zorginstelling of wat dan ook betreft.

Je kunt het ook anders zeggen: het probleem zijn we zelf, want we accepteren deze ontwikkeling al veel te lang. Zelden houden we vast aan principes. Iedereen praat met elkaar en iedereen doet water bij de wijn. Er is geen evenwicht meer. Ik vind het feit dat onze regering niet compleet door de media wordt afgezaagd vanwege zaken als MH17, de 'onverwachte naheffing', de accijnsleugen daar prachtige voorbeelden van: de heren politici en bestuurders voelen zich zo zeker, dat ze overal mee wegkomen, en dat uiteraard ook gewoon doen.

Dietbald | 18-01-15 | 12:02

@gutgutgut | 18-01-15 | 11:40

Want huidig kabinet en de EU zijn niet aardig op weg naar "chaos en armoede"?

Bac | 18-01-15 | 11:53

@gutgutgut | 18-01-15 | 11:43
Nou, kom eens met een aantal glasheldere argumenten, zou ik zeggen...

Moriarty | 18-01-15 | 11:53
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 18-01-15 | 11:52

"De PvdA houdt haar ouderwetse congres dit weekeinde. Niet anders dan decennia lang het geval was. Oude politiek dus. "
Een partijcongres is dus oude politiek. Volgens de zelfde redenering zijn ook verkiezingen oude politiek. En wat is er mis met oude politiek?
Er is "consensus" dat de "oude politiek" (verkiezingen, congressen, overleg, etc etc) "vastloopt".
Zelden zo'n oppervlakkige zichzelf in de voet schietende analyse gelezen behalve dan ELKE DAG bij Pinto.

gutgutgut | 18-01-15 | 11:50

Het mooiste in mijn beleving zou zijn als de democratie af en toe wordt losgelaten: vier jaar eerste en tweede kamer, daarna twee jaar zakenkabinet die enkel te maken hebben met een constitutioneel hof. Dat hof toetst niet op inhoud maar op eventuele strijd met grondwet. Daarmee kan er in twee jaar worden doorgepakt, waarna er weer een balansering komt door de vier jaar met eerste en tweede kamer. Weet niet of deze out of the box haalbaar is. Heb ik een puntje buiten het raster geplaatst zodat de oplossing van de lijn te halen valt?

Boerenbrandtlul | 18-01-15 | 11:49

Moriarty | 18-01-15 | 11:34
Het meest onverstandige voorstel van de dag.

gutgutgut | 18-01-15 | 11:43

Moriarty | 18-01-15 | 11:34 belangrijker: we moeten eerst eens met zijn allen bepalen welke zaken we collectief geregeld willen hebben en welke niet. De staat gaat tegenwoordig over alles, of ik riemen in mijn auto aan heb, helm op de scooter, wat ik mijzelf toedien (drugs), hoe dik ik ben, hoe lang vrouwen hun baby moeten zogen, of het zeepbakje van mijn auto vol is, of ik de roltrap neem en nog enige duizenden andere dingen waar de staat zich dwingen mee wil bemoeien. Als dat allemaal netjes wordt aangeharkt houd je justitie en politie en wat verkeer over met een zeer kleine overheid.

wlodek | 18-01-15 | 11:40

Bokito ergo sum | 18-01-15 | 11:00
"een regering met de pvv"
Moet dit land eerst in totale chaos en armoede moet vervallen voor het weer beter kan worden?
Dat een oud marxistisch idee, "verelendung".
nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_deter...
Fatalisme voor mensen zonder moed of visie.

gutgutgut | 18-01-15 | 11:40

De politiek moet een paar flinke veranderingen doorvoeren om te kunnen functioneren:

Allereerst moeten álle politici een eed afleggen, waarin ze zweren niets dan de waarheid te zeggen.
Liegen, verzwijgen of verdraaien ze iets, dan is dat meineed en dus strafbaar.

Er moet worden gestopt met debatteren.
Er is nog nooit een partij van standpunt veranderd, omdat ze in een debat werden overtuigd van hun ongelijk.
Standpunten, vragen en antwoorden moeten tekstueel worden geformuleerd en gepubliceerd.

Geen poppetjespolitiek meer.
Geen gezichten van partijen, alleen partijstandpunten, feiten en objectieve en glasheldere argumenten en achtergrondinformatie.
Geen interviews, geen campagnes.


Moriarty | 18-01-15 | 11:34

"Een ervaren visionair die zulks bewezen heeft stel een business plan op"
Dat klinkt als Mozes die van de berg komt. Waarom wachten op een messias die nooit komt? Verder heeft Nederland geen businessplan nodig, ons land is geen bedrijf. In een bedrijf is geen democratie, Pinto. Nederland heeft een roadmap nodig waarin een rol is voor iedereen.

gutgutgut | 18-01-15 | 11:34

wlodek | 18-01-15 | 11:33 oei verkeerde draad

wlodek | 18-01-15 | 11:33

@jeedee | 18-01-15 | 11:22
Cultuur is uitgeruild tegen ontwikkelingssamenwerking.

deraderendraaien | 18-01-15 | 11:28

het huidige systeem heeft zich zodanig ontwikkeld dat het alleen bezig is partijlievelingen van de regimepartijen VVD PvdA CDA D66 CU en GL in dikke baantjes bij al die overbodige bestuurslagen te houden. Rutte & handlangers werken niet voor het volk maar voor die tienduizenden regenten met de opdracht al die overbodige lagen in stand te houden.
Dat zie je duidelijk bij congressen van deze regimepartijen, daar zit geen normaal werkend persoon tussen, de congresgangers zijn voor 100% partij apparchiks die een staatsbaantje via de partij hebben geritseld. Verder zijn die congresgangers onderling uitwisselbaar, net als de politici van die partijen. Rutte had net zo gemakkelijk bij de PvdA, D66 of CDA kunnen zitten.
Het volk wil dat uiteindelijk heel graag en blijft massaal op de regimepartijen stemmen dus dit zal niet snel veranderen.

wlodek | 18-01-15 | 11:27

Parel van het Zuiden | 18-01-15 | 11:15 | | Reageer+ | 0
Ben het absoluut met je eens dat de opkomst erg laag is bij GR en PS. Bij de TK 2010 verkiezingen was de opkomst 75,4% en in 2012 74,5%

Herr Vorragend | 18-01-15 | 11:24

*gutmenschmodus*: "Ik mis cultuur in de opsomming…"

jeedee | 18-01-15 | 11:22

@Herr Vorragend | 18-01-15 | 11:06

Nou, de opkomstpercentages zijn veelzeggend. Waar zitten we? 30 tot 40% en afnemend. Daar zitten veel mensen bij dit het nog als democratische plicht doen maar er eigenlijk patat van hebben.
.
Polls zijn natuurlijk een lachertje. Zien we aan verkeerde prognoses van verkiezingsuitslagen maar ook aan de methoden en technieken. Duizend tot tweeduizend respondenten voor een pluriforme Westerse maatschappij van 17milj.
.
Het overgrote deel van de bevolking is het wel degelijk spuugzat. Elke dag een beetje meer.

Parel van het Zuiden | 18-01-15 | 11:15

@Russells Teapot | 18-01-15 | 11:12

Ik bedoel een diploma specifiek voor stemrecht. Wil je stemmen? Even toetsje maken.

Bac | 18-01-15 | 11:14

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 11:13

@Bac | 18-01-15 | 11:06
Oneens. Opleidingsniveau is bepaald geen indicatie van maatschappelijk inzicht of gezond verstand. Er is misschien wel geen enkel deel van onze bevolking zo naief, wereldvreemd en verblind door hoogdravende idealen als de studentenpopulatie. Ik kan het weten, ik zit er elke dag tussen.

Russells Teapot | 18-01-15 | 11:12

n.l belastingland v.r.b pure diefstal
houderschap btw zorgkosten en ontwikkeling,ga maar door,dit is een schandalig afbraak kabinet
tot in het misdadige ouderen leegroven,de verzorging staat kapot maken,oud en jong tegen elkaar uitspelen.
een schijnheilig doorzichtig spel
vaste werkgelegenheid met pensioen opbouw voor de jeugd daar zijn de flapdrollen niet mee bezig.
ze zijn met list en bedrog aan de macht gekomen.
en zijn bezig het land uit te leveren aan de eu
die op de rand van de afgrond staat.

soledad | 18-01-15 | 11:12

De politiek heeft tot de vorige verkiezingen de compromis lijn gevolgd om hun electoraat nog enigszins het gevoel te kunnen geven dat hun speerpunten deels werden uitgevoerd.Bij de laatste formatie is daarin de omslag gemaakt naar de uitruil methode waardoor de kiezers van beide partijen het gevoel hebben te weinig terug te zien uit hun wensenboekje,waarbij in dit systeem met de rest van de kiezers al helemaal geen rekening meer word gehouden.In hun plaats wordt dan wel weer rekening gehouden met de EU die steeds meer de plaats van de Nederlandse kiezer inneemt door het afdwingen van beleid naar hun eigen ideaal.
Dat is de reden waarom onze democratie niet meer werkt zoals het behoorde te werken.

deraderendraaien | 18-01-15 | 11:10

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 11:10

necrosis | 18-01-15 | 11:06
Je hebt me drie keer verraden?

Judas.

Bakito | 18-01-15 | 11:09

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 11:08

@heel mooi | 18-01-15 | 11:02

Vergeet de optie van een minderheidskabinet niet. Hoeveel zetels heeft de rest en kunnen die samen door een deur?

Bac | 18-01-15 | 11:08

"Probleem daarbij is dat mensen meestal de oplossing zoeken binnen het bekende, het gebruikelijke en met beperkte scope. Dit conform de eerste bewegingswet van Newton: alles, voorwerpen én mensen, volhardt in dezelfde toestand. Bekend en veilig. Totdat er een kracht op inwerkt. De kracht die thans gaat drukken op het bestaand politiek systeem is de massale kracht van het ongenoegen van de burgers".

Nou ja, vooral dat laatste probleem is enorm goed bekend aan de beschaafde kant van den fatsoenskloof. Zodra er iemand op coherente wijze met oplossingen aankomt, oplossingen die gedragen zouden kunnen worden door de (het gelag betalende) burgers, dan wordt die persoon met alle middelen kalt gesteld. Alle middelen.

Zolang het een Geert Wilders is, dan volstaat inkapselen in het oude systeem en er dagelijks een pechtold opzetten om de gewenschte oude situatie in stand te houden.

Totdat de kruik barst en zowel schip als wal keren, maar dan heeft iedereen wel andere dingen aan zijn hoofd. Zoals: hoe voorkom ik dat ik geplunderd en misschien wel opgegeten wordt door den "Nederlanders" die zich WEL mochten organiseren in grammige praatgroepen, van "onze" regenten.

Jan Passant mk2 | 18-01-15 | 11:07

@Bakito | 18-01-15 | 10:54
Moest je dat drie keer posten?
Raad eens wat ik drie keer gedaan heb....

necrosis | 18-01-15 | 11:06

pennestront | 18-01-15 | 10:57 | | Reageer+ | 0

Het volk ? Welk volk ?
Jij suggereert net als Pinto dat 99,9% van de bevolking het helemaal gehad heeft met de zittende politiek. Maar dat is helemaal niet zo; zie polls en verkiezingen.
In de geschiedenis waren alle revolutionairen ongelooflijke dromerts en nu blijkbaar ook nog.

Herr Vorragend | 18-01-15 | 11:06

@necrosis | 18-01-15 | 11:04
.
Reddeloos verloren! *plop*

Fatwabuster | 18-01-15 | 11:06

necrosis | 18-01-15 | 11:04
De wijzen komen uit het oosten, de mallen uit het westen.

Bakito | 18-01-15 | 11:06

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 11:06

@Russells Teapot | 18-01-15 | 10:57

Als we dan ook nog een diploma om te mogen stemmen invoeren begint het ergens op te lijken. Enige kennis van politieke geschiedenis en financiën lijkt me wel nodig voor stemrecht. Stemmen op je religieuze partij of die knappe man/vrouw moet ook maar is voorbij zijn.

Bac | 18-01-15 | 11:06

".. het volk kiest de burgemeester en de minister-president.."
Dus het volk wordt in de campagnes bedonderd, als vanouds.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 11:06

@Fatwabuster | 18-01-15 | 10:51
Mijn 'huwelijk' met Westmalle is sterker dan wat ongeacht welke vrouw kapot kan maken.
Ik kraak nog een kroonkurkje....

necrosis | 18-01-15 | 11:04

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 11:02

@De koreaanse slet, zal even puffen worden, maar ik zie een regering met de pvv en sp wel zitten ondanks dat het een rotzooitje gaat worden. Het is denk ik het beste dat Nederland onbestuurbaar wordt voor een tijdje, de klappen zullen vallen in onnodige bestuurslagen. Bij onze zuiderbuurtjes heeft onbestuurbaar zijn zijn vruchten afgeworpen. Kijk naar het alternatief, een regenboogcoalitie van alle gedecimeerde partijen die elkaar constant dwarszitten. Alles eruit en de wonden likken, ik ben er voor. Zowel de pvv en de sp mogen niet deelnemen aan het Haagse feestje, daarom moeten juist zij er zitten. Er zijn heel wat lieden waar we voorgoed van af zijn als hun lobbies pats ad bakkus krijgen voor een paar jaar. Verder heb ik wel vertrouwen in de integriteit van de sp en de pvv.

Bokito ergo sum | 18-01-15 | 11:00

Of de partijen blijven, maar regeringen worden samengesteld uit de beste mensen uit diverse partijen.
Weg kadaverdiscipline, weg 'ik doe dit niet omdat jij dat niet deed'.

Einde van de Domheid | 18-01-15 | 11:00

@Harry Turtle | 18-01-15 | 10:46
Poetin stond niet op het stembiljet, je vergelijking gaat mank!

necrosis | 18-01-15 | 10:59

Prima Pinto.
De grootste niet/duurzame en meest geldverslindende en meest ineffectieve onrendabele organisatie in NL is de roverheid.
Accijnzen op auto's benzine autoverkoop etc etc is veel hoger dan in Duitsland.
Als de energie goedkoper wordt gooit de roverheid gewoon de belasting op benzine, electriciteit etc omhoog. Of ze verhoogt de WOZ wanneer de huizenprijzen dalen en zo werkt deze doortrapte maffiaorganisatie van partijleden ongeacht welke partij uitgezonderd de SP en PVV, die beid om die reden juist niet mee mogen doen met het kaalplukken van de eigen bevolking.
Tijd voor de guillotine. Bij de roverheid zitten alleen nog maar kille managers en andere mensenhaters. Ik voel me als burger al zeker 15 jaar aangevallen en aangevreten en opgesloten door de gieren en roofdieren van deze rover- en gierenheid.

ecologiste | 18-01-15 | 10:59

Hmm 3x . Sorry Joris.

*koggie *

Bakito | 18-01-15 | 10:57

De zittende policors zullen hun pluusj nooit
vrijwillig gedag zeggen. Liever blijven ze doorgaan
de kiezer te verraden.
Ik ben bang dat veranderingen die worden
ingezet door dit soort partijen niet hemelbestormend
groots en substantieel zullen zijn.
Het volk zelf, eventueel verenigd in een echte
Volkspartij, die nog niet in het zachte, warme
regeerpluusj is geworteld, moet deze ouwe
narcisten op doen rotten.
Wordt ook wel eens REvolutie genoemd.
Want Evolutie is een doodlopend pad in NL,
met zulke bestuurlijke fossielen aan en in de macht.
Vb. Politosaurus Opastelten.

pennestront | 18-01-15 | 10:57

@Bac | 18-01-15 | 10:40
Nee hoor, dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Partijen mogen wel concessies doen, zolang dat maar geen afbreuk doet aan de beloftes die ze in hun bindende programma hebben gedaan. Alleen beloftes die daar niet in staan, daar kun je vanaf wijken.

Dan gaan partijen namelijk ook goed nadenken over de haalbaarheid van de beloftes die ze doen in hun bindende programma voor ze dat programma opstellen, in plaats van dat gouden bergen worden beloofd zonder enige intentie om die beloftes ook waar te maken. Dan wordt het tijdens de verkiezingen ook wat realistischer.

Maar los daarvan is dat ook een reden waarom ik een zakenkabinet zou willen.

Dan hoeven er geen anti-democratische coalities te worden gevormd waarin net zo lang water bij de wijn gedaan wordt tot er een akkoord uit rolt, maar mag elke partij zijn eigen programma proberen uit te voeren door wetsvoorstellen in te dienen in de kamer, en vervolgens voor elk wetsvoorstel afzonderlijk te pogen om genoeg steun van andere partijen te krijgen.

Dat heeft bijna alleen maar voordelen:

- Geen ellenlange formeerperiodes, of weken durende gesprekken met oppositiepartijen voor gedoogakkoorden.
- Geen binding tussen kamer en kabinet, dus geen partijpolitieke redenen meer voor kamerleden om kabinetsbeleid te steunen als dat tegen hun principes ingaat.
- Als een minister iets niet voor elkaar krijgt, hoeft er niet gelijk een kabinetscrisis uit te volgen omdat "het vertrouwen weg is" in de coalitie.
- In plaats van één overkoepelend coalitie-akkoord over alle onderwerpen die er bestaan, moeten partijen nu over elk punt afzonderlijk tot een akkoord komen, een akkoord dat gesloten wordt door de vertegenwoordigers van het volk in de tweede kamer, in plaats van door ongekozen beroepspolitici in schimmige achterkamertjes.

Russells Teapot | 18-01-15 | 10:57

Hoho reaguurders, daar had Pinto niet in voorzien dat jullie hier ook nog eens jullie eigen mening lopen te geven en nog erger dat daar verschillen in zitten !

*enkele boeken van o.a. Voltaire en Jefferson afstoffen gaat*

Herr Vorragend | 18-01-15 | 10:57

@Bac | 18-01-15 | 10:40
Dan moet de politicus maar eens bedenken wat zijn speerpunten zijn. Het kan prima hoor een politicus die gewoon zegt, hier staat een streep in het zand en daar doe ik geen concessies aan. Willen de andere partijen daar niet in mee, moeten ze de politicus maar niet vragen. Jij verstrekt hen een alibi, door het systeem de schuld te geven terwijl je gewoon een rechte rug moet hebben.

Je weet bijvoorbeeld dat de SGP, een streep heeft staan in het zand, m.b.t. euthanasie, abortus etc. Wil jij als partij dat goedkeuren dan zul je dus op zoek moeten naar een partner die daar ook achter staat.

MarcS | 18-01-15 | 10:56

@heel mooi | 18-01-15 | 10:44
Ik vind het helemaal niet aansprekend, maar schijnbaar hebben die twee de meerderheid van de stemmen gekregen, destijds....
Dat ze nu absoluut geen meerderheid meer hebben en moeten aanschurken bij andere partijen die ik ook niet zie zitten, is een puur zwaktebod.
Als ze er zouden zitten voor 'het volk' zouden ze per direct nieuwe verkiezingen (laten) uitschrijven.
Helaas heeft het merendeel van Rutte II nog geen uitzicht op een luxe baantje, ver uit het zicht van de kiezer.
En dat ze geen uitzicht hebben op een luxe baantje, verbaast me niets.
Ik heb zelden zo'n incompetent zootje bij elkaar gezien!

necrosis | 18-01-15 | 10:56

Overigens kunnen we in Nederland wel afwijken van geijkte revolutionaire middelen. Een landelijke staking van een week en Den Haag en Brussel zitten op de knieën. Zonder de aanvoer en uitvoer via Nederlandse main ports (ook olie) komt de Europese supply chain krakend en piepend tot stilstaand, en daarmee ook de btw en accijnzen.
.
Het is niet zo moeilijk. Slechts het besef dat de werkelijke macht in uw handen ligt.

Parel van het Zuiden | 18-01-15 | 10:56

Tegenwoordig zoveel partijen dat er geen meer is die daadwerkelijk een regeerakkoord kan ondertekenen die geen afbreuk doet aan hun standpunten. Dus de meeste kiezers teleurgesteld.
Laten die partijen vooraf een akkoord neerleggen waarop gestemd kan worden, zodat er achteraf geen veranderingen zijn en ook graag wat bestuurders met inhoud niet van die trieste windvanen.

Rest In Privacy | 18-01-15 | 10:55

@Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:32
Waarom zou het nu wel lukken? Je blijft aanpassen, afstemmen en veranderen totdat iedereen evenveel recht heeft om te stemmen, omdat te veel mensen in twee of meer categorieën vallen. Daar is het destijds ook op stuk gelopen, en toen had men ook al wiskunde en logica.

rara | 18-01-15 | 10:55

-weggejorist-

Bakito | 18-01-15 | 10:54

Harry Turtle | 18-01-15 | 10:50
Harry, ik ben ook hardstikke rechts, maar heb daarbij zo veel overtuiging en zelfvertrouwen dat ik hier zonder bang te zijn voor mijn imago lekker de linkse hond kan uithangen. De ultieme vrijheid is namelijk de mogelijkheid om uit je eigen hokje te breken, over de gracht te springen om eens een lekker potje te apenkooien met allerlei andere koekwauzen.

Bakito | 18-01-15 | 10:54

Harry Turtle | 18-01-15 | 10:50
Harry, ik ben ook hardstikke rechts, maar heb daarbij zo veel overtuiging en zelfvertrouwen dat ik hier zonder bang te zijn voor mijn imago lekker de linkse hond kan uithangen. De ultieme vrijheid is namelijk de mogelijkheid om uit je eigen hokje te breken, over de gracht te springen om eens een lekker potje te apenkooien met allerlei andere koekwauzen.

Bakito | 18-01-15 | 10:54

Directe democratie over belangrijke onderwerpen is de enige manier om de Nederlandse democratie te redden. Het is niet meer van deze tijd dat de burger eens in de 4 jaar zijn stem mag uitbrengen en dat politici dan gemandateerd zijn voor alle onderwerpen, de overdracht van bevoegdheden aan de EU door onze Haagse toppers is daar het meest schrijnende voorbeeld van.

Een paar vroeg bejaarden in een achteraf zaaltje, ik bedoel het PVDA congres, hebben meer invloed op het beleid dan miljoenen hardwerkende Nederlanders. Het systeem moet fundamenteel op de kop, zo verder gaan is geen optie.

therealbraindump | 18-01-15 | 10:54

@necrosis | 18-01-15 | 10:43
Ghe.. ghe.. dank je voor het aanbod,maar soms moet men even afwachten voor men z'n prio's verlegd.

*Nog even afwachten gaat wat het beste kabinet doet om hun eigen geschapen vuil(islam invoer)op te ruimen*

deraderendraaien | 18-01-15 | 10:54

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 10:52

@necrosis | 18-01-15 | 10:46
.
Ga eens wat vaker 'op café' bij je zuiderburen.... zoveel heerlijke pinten op de tap! Je moet je nooit vastleggen op 1 merk.... een huwelijk eindigt tenslotte ook maar al te vaak in een scheiding.... ;-)

Fatwabuster | 18-01-15 | 10:51

@Flipus | 18-01-15 | 10:48
AK-47 kopen?

rara | 18-01-15 | 10:51

@necrosis,
Je snapt het niet.....

fuckje | 18-01-15 | 10:50

@Bakito | 18-01-15 | 10:46
Wat generaliserend, ik dacht dat links dat niet deed. Ben wat rechtser, maar vind Nijmeegse biologische yoga meisjes ook leuk, daar ga je al.

Harry Turtle | 18-01-15 | 10:50

Russells Teapot | 18-01-15 | 10:32
Compromissen sluiten, noemen ze dat dan eufemistisch. Persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan een stemwijzerachtig systeem waarbij de kiezer stemt op stellingen in plaats van poppetjes. Maar dan ook wel bij elke stelling een objectieve schatting tonen van wat de maatregel in kwestie de gemiddelde Nederlander gaat opleveren of kosten. Zulke gegevens zijn beschikbaar aangezien alle partijprogramma's toch al worden doorgerekend.

Professor Superhirn | 18-01-15 | 10:50

@Siegfried Von | 18-01-15 | 10:16
Lekker inhoudelijk ook weer.

MarcS | 18-01-15 | 10:49

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 10:49

ben van mening dat een politiek systeem in een democratische vorm zoals wij hebben niet perse veranderd hoeft te worden.

Het échte probleem zit mijns inziens bij de bevooroordeelde berichtgeving via de staatsomroepen. Democratie is iets moois, het valt of staat echter met de juiste informatie geven aan het volk wat mag kiezen. Dan kun je objectief zijn en krijg je vanzelf de juiste persoon op de juiste plaats, omdat men afgerekend, eer lijk is eerlijk, op geleverde prestaties van de betreffende politicus.

De huidige media situatie in NL is er 1 van eenzijdige berichtgeving, indoctrinatie, en soms drammerigheid in de vorm van schaamteloze propaganda. Zoalng staat en media zo innig zijn verweven als in het socialistisch NL zal er politiek gezien niets gaan veranderen. Simpelweg omdat "het volk" niet eerlijk kan kiezen omdat de basis voor hun keuzes permanent beïnvloed wordt door de 1-richting informatie vanuit de media.

Ik vermoed dat daarom de politiek ook zo een pesthekel begint te krijgen aan internet (waaronder GS) en alles aangrijpt om dat te kunnen reguleren (lees: censureren) aangezien de invloed van de gevestigde media tanende is en op termijn (10-15 jaar?) helemaal geen invloed meer heeft. Dan verliest men controle end at is doodeng. Stel je voor dat mensen objectieve informatie krijgen. Dat voelen ze zelf ook wel aan: kansloos zijn ze dan.

Beaulefermier | 18-01-15 | 10:49

@rara | 18-01-15 | 10:05
Hahaha een politieke partij oprichten, om die te laten vervalen aan de oude machten. Ja dat schiet op.

Flipus | 18-01-15 | 10:48

Met die "visionair" bedoelt Pinto natuurlijk niet Wilders of Pim maar zichzelf.

mindless | 18-01-15 | 10:48

@necrosis | 18-01-15 | 10:30
Poetin kan ook niet tegen kritiek, dus vuur tegen vuur. Gaat in ieder geval mooie tv opleveren.

Harry Turtle | 18-01-15 | 10:46

@fuckje | 18-01-15 | 10:41
Ik drink alleen Westmalle tripel, de rest mogen ze zo het riool in gieten.....

necrosis | 18-01-15 | 10:46

Een revolutie?

Laten we de gehele overheid afschaffen. Het is toch nooit goed. Rechtse mensen willen meer asfalt, Nederlandstalige muziek, ongezond eten en minder diversiteit. Linkse mensen willen biologische prei, straattheater, yoga en multiculti.

Kan allemaal makkelijk naast elkaar bestaan, daar hebben we geen politiek of wetten voor nodig. Wil je het eerste, dan ga je in Almere of Zoetermeer wonen, wil je het laatste dan kom je lekker naar ons in Nijmegen. We gaan wel entree heffen, gezien de grote belangstelling.

Bakito | 18-01-15 | 10:46

@Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:34
Tot uw dienst. ;)

deraderendraaien | 18-01-15 | 10:46

@Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09
Lekker met die 1.000.000 zzp'ers die nog te dom zijn om te poepen. Die krijgen voorwaar x maal meer stemrecht dan ik.

Overigens zie ik WW er niet bij staan, dat is geen belastinggeld omdat ik zelf premie daarvoor heb betaald. Ik heb dus nog minder te stemmen volgens jou dan de gemiddelde asielzoekert.

MarcS | 18-01-15 | 10:46

De waarheid kenmerkt zich door eenvoud. Klopt wel professor.
*
Dus eigenlijk wilt u een tyran, een dictator of een verlicht despoot. U is geheel van het padje met dit soort idiote betogen. U wordt "feestelijk" bedankt en verdient verbale pek en veren voor uw top-down-oplossing.
*
Men zou op zijn minst éérst met elkaar eens moeten worden wat voor soort maatschappij men wil. Grinnik, zie hieronder mijn menig over cyberreferenda.
*
Zo van: tussen onverbloemd keihard kapitalisme, met talloze afvallers met mensen levend in extreme weelde en het gros der anderen in abjecte armoede (zoals nu ongeveer).
*
Of het buitengewoon moeizame proces doormaken om te komen tot een werkelijk anarchistisch georganiseerde samenleving, waarbij de mensen van onderop werkelijk iets te zeggen hebben. (Waarschuwing, soms zal dat ook keihard zijn, want misschien geldt dan wie niet bijdraagt die niet eet.)
*
U begrijpt welke kant ik op zou willen, nietwaar.
*
Informeer uzelf eens wat beter s.v.p. of schrijf eens een artikel met uw mening over Parecon. Zoek zelf even uit wat dat is. Niet dat het die samenwerkingsvorm wat mij betreft moet worden, maar gewoon als voorbeeld hoe er over andere manieren van "regeren" wordt gedacht.
*
Oh, gut het internet is weer het panacee voor en betere democratie. Ligt het lekker onder die steen van wensdenken? Kijk om u heen en zie hoe het internet gebruikt wordt door staten en internationale corporaties om ons eronder te houden, en richtingen in te dringen waarvan we niet eens vermoeden dat ze bestaan. Meer en meer en meer. Zie hoe het misbruikt wordt voor de huidige cyberoorlogen. Nou, de veilige software moet nog geschreven worden die werkelijk niet te manipuleren is.
*
Nog zoiets: "Daarnaast moeten referenda komen over grote of gewetenskwesties. Ja, ja, hebben we gezien met de zgn. "Europese grondwet" Diegene die toen de leiding hadden hebben ons een tweede referendum daarover ontzegd. Wie bewijst mij dat de bestuurders binnen het door u voorgestane systeem niet dezelfde truc zouden kunnen uithalen? Nou, nou? Nou, reken maar van "not", want we hebben een plan opgesteld en vastgesteld en plannen zijn bij de bazen meestal heilig.
*
Hoe wordt trouwens bepaald wat een "grote" of een "gewetenskwestie" is. Pre-referendum of zo? Bovendien is er nogal een verschil van inzicht en wensen tussen bijv. mijn persoon en iemand van de Pinkstergemeente. Hoe overbrug je dat?
*
Nog een dingetje. Hoezo moet de overheid iets te zeggen hebben over onderwijs. De beroepsgroep kan dat heel goed zelf uitmaken. De afgelopen decaden hebben "onze" leidinggevenden er alleen maar een tyfuszooi van gemaakt!
*
@Wiza
Bij een referendum wordt u tot niets verplicht. U verdiept zich of niet. U doet mee of niet.
Sow en nu koffie met gember!
Ah! ça ira, ça ira, ça ira!
Salut! Evocatus

Evocatus | 18-01-15 | 10:45

@Enrique C | 18-01-15 | 10:36
Kiesdrempels zijn een rampzalig slecht idee, omdat alle mechanismen die de drempel voor nieuwkomers met frisse ideeën verhinderen, in het voordeel werken van de zittende elite.

Het is niet voor niets dat een beweging als Pegida, ondanks hun brede steun onder de bevolking, door vrijwel elke partij in het Duitse parlement verworpen wordt. Dat is omdat Duitsland een kiesdrempel hanteert, en derhalve niet een volwaardige democratie is, waardoor het mogelijk is dat de burgers die tegen islamisering zijn niet gerepresenteerd worden in hun eigen parlement, omdat het simpelweg een idioot zware opgave is om er tussen te komen als beginnende partij.

Russells Teapot | 18-01-15 | 10:44

-weggejorist-

heel mooi | 18-01-15 | 10:44

Nederland heeft inderdaad een revolutie nodig. Maar laten we als het zover is niet teveel gaan experimenten. Onze democratische rechtstaat moet terug naar de basis, de grondvestende principes in ere herstellen. Noem het een grondwettelijk reveille.
.
Eerste slag, herstel trias politica. Het gegeven "politieke partij" zoals gehanteerd in Nederland heeft alle checks en balances omzeild resulterend in welig tierende incompetentie, corruptie, nepotisme, en clientelisme. Politieke partijen dienen uit de uitvoerende en rechtgevende macht te worden gesneden. Hun deelname aan de wetgevende macht moet op een andere wijze ingericht. Zo schenden veel politici aan de lopende band hun eed op de grondwet en dat zou zware consequenties moeten hebben. Denk daarbij aan inperking verdere deelname politieke proces. E.e.a. zal een onafhankelijk constitutioneel hof vergen als tegenwicht voor politiek en bestuur.
.
Omdat de mensfactor een grote rol speelt moeten we op dat vlak hard breken met het verleden. Niet minder dan volledige uitsluiting van mensen die nu en in het verleden een politiek lidmaatschap hebben (gehad) is gewenst. Deze mensen hebben de huidige ellende aangericht en dienen spoorslags te worden verwijderd. Idem voor alle bestuursfuncties. Nieuw vers, niet gecorrumpteerd bloed. Komen die mensen er genadig vanaf want er zijn er wat mij betreft heel wat die voor hun misdaden tegen Nederland en haar volk wat permanenter uitgesloten zouden mogen worden.
.
In het vervolgstadium gaan we hun ellende opruimen. Uitkleden overheidsapparaat, belastingverlagingen, heronderhandelen of verlaten EU (eenvoudige positie, gij zult democratiseren of wij zijn weg), kaf/koren inzake immigratie, herstel van defensie, politie, en justitie, herstel zorg, onderwijs weer terug naar hoe het was.,Daarbij worden Nederlandse middelen aangewend voor Nederland, en niet buitenland.
.
Oh, was ik nog vergeten... Het huidige kabinet en gedogers worden gedenaturaliseerd en gedeporteerd. Niet vanwege hun bijdrage aan het verval van Nederland, maar voor hun weigering de Nederlandse bevolking te beschermen nu Europa een zoveelste Islamaanval te verduren heeft. Dit is een onvergeeflijke schending van rechtstatelijke en morele verplichtingen van onze regering. Het zal dus als zodanig worden gewogen en bestrafd.
.
Revolutie.. Liever gisteren dan vandaag. Niet minder dan ons hele land en haar toekomst staan op het spel.

Parel van het Zuiden | 18-01-15 | 10:44

@deraderendraaien | 18-01-15 | 10:35
Zal ik je helpen uitpakken?
Dan kan jij je richten op de politiek.
Ik zorg dat alles op zijn plek komt, zo rol ik nu eenmaal....

necrosis | 18-01-15 | 10:43

@Bokito ergo sum | 18-01-15 | 10:09
Begrijp ik goed dat jij droomt van een SP/PVV regering?

De Koreaanse Slet | 18-01-15 | 10:41

@necrosis,
Dus jij bent ook al geen fan van grolsch uit een blikje?

fuckje | 18-01-15 | 10:41

@necrosis | 18-01-15 | 10:38
Precies. En als we kiezersbedrog strafbaar hadden gesteld, zaten Rutte, Samsom en hun voltallige kamerfracties nu achter tralies, evenals de drie gedoogpartijen.

Russells Teapot | 18-01-15 | 10:40

@Bokito ergo sum | 18-01-15 | 09:54
Koekiemonsteraantoe!~ PVV + SP? Dan kunnen we onze welvaart wel gedag kussen.

MarcS | 18-01-15 | 10:40

@Russells Teapot | 18-01-15 | 10:32

"Accountability" zou mooi zijn ja maar in een meer partijen systeem erg lastig aangezien beloftes van verschillende partijen tegen elkaar weg worden gestreept in het regeer akkoord. Graag zou ik ook afrekenen met de schuldigen, op wallstreet bijvoorbeeld.

Bac | 18-01-15 | 10:40

Zo lang leiders niet meer worden gekozen op de oude manier -naar politieke partij of op basis van mooie woorden of moddergooien- maar op basis van hun daden, in het belang van mensheid en aarde, denk ik dat we een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.
Zij die handelen uit liefde, wijsheid en de moed om nee te zeggen tegen geweld en destructie van alles wat op aarde leeft, zonder dat zij waarde hechten aan buitensporig materieel bezit, status of controledrang verdienen wat het mij betreft de titel een leider te zijn.
En dan hebben we ook nog het indiviuele plichtsbesef van elke burger nodig om hierin mee te gaan en helemaal niks meer te geloven anders dan de waarheid.

Good Meuning | 18-01-15 | 10:40

Je veranderd geen zak met dit plannetje aan het politieke systeem, want het houdt de imbecielen op hun plaats.
Het grootste probleem zit niet op de minesteries maar hoe de beslissingen tot stand komen. De kanker zit in de verkiezingen & de kamers, oftewel het systeem. Ik kan je nu al op een blaadje geven dat schippers later een mooi topbaantje krijgt bij een bepaalde zorgverzekeraar, rara waarom dat is... Dat is de kanker en jij als drinken chirgurg kan natuurlijk geen goede diagnose stellen...

analcharist | 18-01-15 | 10:39

Pinto praat weer eens poep.
' in de meest letterlijk zin van het woord.'

vaas klaak | 18-01-15 | 10:38

Oftewel wat Fortuyn zei. Niet dat het iets uithaalt. 2/3 van de bevolking is afhankelijk van de bestaande politiek. Publieke sector, zorg, onderwijs, uitkeringsgerechtigden etc. En die blijven derhalve stemmen op de bestaande kliek. Kortom; met max. 1/3 van de zetels ga je dat niet redden. It's the stupid people, stupid.

PopperFlopper | 18-01-15 | 10:38

@Russells Teapot | 18-01-15 | 10:32
Mensen stemden destijds op PvdA om VVD uit 'het torentje' te houden,
Mensen stemden destijds op VVD om PvdA uit 'het torentje' te houden.
Het resultaat: een soort van schijnhuwelijk tussen Didi en Rutte waar niemand iets mee opschiet!
We worden geregeerd door een kasthomo en een milieu-terrorist.
Ik wil nieuwe verkiezingen, nu!

necrosis | 18-01-15 | 10:38

Slecht stuk over de wenselijkheid van een zakenkabinet. Een paar voorbeelden. De indeling van de ministeries is bedenkelijk. Uitgaande van de trias politica mogen politie en justitie juist niet onder hetzelfde ministerie vallen.
Dijkbewaking heeft niets met veiligheid te maken; Rijkswaterstaat kost enkel en zou juist weer een eigen ministerie moeten worden (en in verband met al dat beton enz, doe er verkeer er weer bij). Een ministerie van Ontwikkeling? Nee. Onderwijs kost en is een ministerie (en ook de TU's zijn primair scholen). Onderzoek ten behoeve van nieuwe producten en diensten - en dus niet fundamenteel onderzoek - kan (kon) het bedrijfsleven prima zelf (auto's, vliegtuigen, telefoon, licht, audio en video, tot CD's en DVD's, zijn niet op de universiteiten bedacht). En het nut van EZ ontgaat mij nog steeds. Nee, bovendien heeft vijf kernministeries als gevolg meer Sharon Dijksmas, Stef Blokhoofden en wat dies meer zij; van niets verstand hebben maar wel een superministerie kunnen leiden. Ahum.

Overigens, met betrekking tot het kiesstelsel ben ik wel gecharmeerd van het Duitse systeem met twee stemmen (lokaal en landelijk), en de kiesdrempel van 5%!

Enrique C | 18-01-15 | 10:36

@necrosis | 18-01-15 | 10:30

lol, uit die heb ik mijn enige ban (azijnseikerT). Voor een jaar, maar nooit meer goed gekomen. Omdat ik hem iets te vaak Bart had genoemd. Vervelio, ik weet het. Maar het was te leuk om hem te laten liggen bij hem.

roze_bril | 18-01-15 | 10:36

@necrosis | 18-01-15 | 10:25
Goeiemorgen vriendje necrosis!
Ik heb voorlopig nog geen tijd voor de politiek.. en mijn 'draai om de oren' handtas zit nog in een verhuisdoos ;)

deraderendraaien | 18-01-15 | 10:35

@ZZP-er:

Precies wat jij zegt. Liefst voordat het vertrouwen in onszelf compleet weg is.
Stop het tegenhouden van vooruitgang en het vindt zelf zijn weg.

LuckyGirl | 18-01-15 | 10:34

@deraderendraaien | 18-01-15 | 10:29
Nuttige opmerking.

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:34

Ah, nog een die Herman Heinsbroek terug wil

wapster | 18-01-15 | 10:34

Het probleem is juist dat de man en niet het plan gekozen wordt. Slaag je erin om leiders op de achtergrond te laten werken en alleen de visie op de voorgrond te krijgen, controleerbaar en objectiveerbaar te maken er daar dan democratische inspraak op los te laten, dan heb je een politiek systeem voor de moderne samenleving

F#ckingAwesome | 18-01-15 | 10:33

Ik denk dat een zakenkabinet sowieso de voorkeur verdient boven een kabinet dat geformeerd wordt door een coalitie van Kamerpartijen.

Maar wat denk ik essentieel is is het strafbaar stellen van kiezersbedrog, want nergens verliest de burger zoveel macht als daar, omdat door kiezersbedrog alle macht die de burger heeft, het rode potlood in het stemhokje, teniet wordt gedaan.

Veel mensen zijn geneigd om de schuld voor kiezersbedrog bij de bedrogene, de kiezer, neer te leggen: "je had toch kunnen weten, dat hij niet van plan was om zijn beloftes waar te maken?"

Dat is volkomen onredelijk, want het grootste deel van onze bevolking heeft gewoon een normaal, druk leven, en heeft niet de tijd of de mogelijkheid om uitgebreid onderzoek te doen welke politici hun beloftes geregeld breken en welke niet.

De burger moet er gewoon op kunnen vertrouwen dat, wanneer hij op iemand stemt die A zegt, zijn stem ook gebruikt wordt om A te doen. Is dat niet het geval, dan functioneert de democratie niet.

Personen of partijen die deelnemen aan verkiezingen zouden dan eerst een bindend verkiezingsprogramma moeten indienen, waarvan ze niet af mogen wijken met hun stemgedrag, zodat hun kiezers in ieder geval de garantie hebben dat hun stem gebruikt zal worden om te pogen alles wat in dat programma staat uit te voeren.

Maar ja, zonder revolutie zul je dit inderdaad moeilijk uit kunnen voeren, want de elitepartijen van GL t/m de VVD staan niet bepaald te springen om hun machtspositie op te geven.

Russells Teapot | 18-01-15 | 10:32

@rara | 18-01-15 | 10:25
Bedankt voor de felicitaties.
@voorbeelden: dient allemaal nog nader te worden bepaald. Komen we wel uit. Wiskunde en logica zijn onze vrienden.

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:32

@ZZp-er
Ik vind het CBR eigenlijk best wel handig. Of had je iedere klapjosti een rijbewijs willen geven bij geboorte?

wapster | 18-01-15 | 10:31

Die rapportcijfers voor politici zijn compleet irrelevant. Alleen de cijfers van de bovenmeesters in Brussel tellen mee. De cijfers van de staatsschuld zijn wel om te janken.

Piet Karbiet | 18-01-15 | 10:31

Misschien is tijd voor een verlichte dictatuur? De meeste dictators beginnen immers met de beste intenties voor het volk (totdat ze het grote geld ontdekken, dat dam weer wel). Voorlopig is igg dan het volk en politie/leger tevreden. Men roept vaak om een sterke man, die komt er dan.
Vraag is alleen wie: Greet, Geer, Goor, overste Karremans, Maxima?

Haringkoning | 18-01-15 | 10:30

@Harry Turtle | 18-01-15 | 10:24
Bert Brussen kan niet zo goed omgaan met kritiek, ik kan nog een periode herinneren dat hij zelf modereerde onder zijn eigen stukjes.
Puur uit 'nickbehoud' heb ik niet al te veel gereaguurd....

necrosis | 18-01-15 | 10:30

@Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09
Prima mogelijkheid,al zou ik 1 en 2 omdraaien met het oog op eigenbelang van de grote multinationals die lobbygeld vrijmaken voor hun eigen belangen wereldwijd.(staan ook meestal voor in de keten als het om belangen gaan qua grondstoffen waarom menige oorlog voor opgetuigd wordt)

deraderendraaien | 18-01-15 | 10:29

De Geus | 18-01-15 | 10:17
Het is niet de PvdA wat oude politiek is, het is het hele systeem wat elke vernieuwing blokkeert en waardoor onze economie nu geheel vastgelopen is.

ZZP-er | 18-01-15 | 10:29

Normaal trapt Pinto alleen open deuren in.
Dit lijkt op een oplossing. Compkiment!

Vogelbeest | 18-01-15 | 10:27

@Harry Turtle | 18-01-15 | 10:24
En Gregorius Nekschot als minister van geloofszaken, dat zie ik wel zitten.

rara | 18-01-15 | 10:27

@deraderendraaien | 18-01-15 | 10:20
Waarom ga jij de politiek niet in, jij begrijpt het tenminste...
Geef die vastgeroeste sukkels een flinke lel met je handtas en laat even zien hoe het wél moet!

necrosis | 18-01-15 | 10:25

Als voorbeelden van deze nutteloze organisaties noem ik b.v.b. het CBR, het UWV, de Kamer van Koophandel, Loontechnische Dienst, en noem maar op.

ZZP-er | 18-01-15 | 10:25

@Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09
Gefeliciteerd, u heeft zojuist het Caoutchouk-artikel heruitgevonden. Zij die de geschiedenis niet kennen zijn gedoemd die te herhalen...

Voorbeeld: iemand heeft een onderneming, gaat failliet, maar vindt in hetzelfde jaar een baan. Hoe zwaar telt zijn stem bij de verkiezingen die toevallig aan het eind van dat jaar gehouden worden?

Voorbeeld: Iemand die wordt onderhouden met belastinggeld ziet in juni de kans om een bedrijfje te beginnen. Hoe zwaar telt zijn stem bij de verkiezingen in november?

rara | 18-01-15 | 10:25

Pinto for president dan maar. Pritt op Defensie. Nanninga BiZa. Bert Brussen op BuZa, kan niet slijmen in 18 talen maar lult Poetin wel onder tafel. Weesie mag kamervoorzitter worden, mits er een autocue komt te hangen.

Harry Turtle | 18-01-15 | 10:24

Het lijkt gisteren.
Een aantal jaren geleden waren er verkiezingen. Roemer stond voor.
Tot Samson opstond. Hij kon goed discussieren. Hij praatte iedereen onder de tafel.
Roemer was nergens meer. De mensen, de Nederlandse kudde, stemde massaal PvdA.

Samson had niets te vertellen. Zijn verdienste, zijn talent, waren het Woord.
Zolang mensen de inhoud van een programma niet bekijken en vallen voor het Woord, met of zonder inhoud, is er geen toekomst.

onnosel | 18-01-15 | 10:24

@kwark001 | 18-01-15 | 10:20
Is een weging van 0,5 goed?
Ik vergat nog een belangrijke groep: de hoogkwalitatieve reaguurders. Wegingsfactor van 100, zou ik zeggen. Vanwege het maatschappelijk belang.

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:23

En weg met al die honderden stichtingen, adviesraden, adviseurs en wat er allemaal al niet aan verstofte bureaucratie om deze regering heen hangt.

ZZP-er | 18-01-15 | 10:23

Libertarisch met een vleugje piratenpartij...

Bac | 18-01-15 | 10:22

@ZegMaar
We zijn nu eenmaal niet allemaal fopprofessor.

wapster | 18-01-15 | 10:22

Goed idee,eenvoud.Belastingdruk kan naar beneden,dat schept banen.

van stampij | 18-01-15 | 10:21

"[...]wie uiteindelijk op nummer 2 eindigt, bepaald de CEO niet, maar de kiezer."
Ik haak toch echt af bij taalfoutjes op het niveau dat kinderen doorgaans op de lagere school wordt bijgebracht.

ZegMaar | 18-01-15 | 10:21

Dit kabinet loopt vast in z'n eigen arrogantie en kleinering van de kiezer.

ZZP-er | 18-01-15 | 10:21

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09

Ik mis nog bijvoorbeeld: studenten en huisvrouwen

kwark001 | 18-01-15 | 10:20

Mooi plan die 5 clusters,maar waarom dan weer 2 clusters met waterstaat in de portefeuille die geheid in elkaars vaarwater gaan zitten.Word daar dan niet weer de eerste controlerende bestuurslaag opgezet,waarna daar weer een overbodige zogenaamd controlerende bovenop komt?
Want ze zijn wel hardleers in Den Haag natuurlijk,en voor je het doorhebt zit er weer een stuk oude politiek in.

deraderendraaien | 18-01-15 | 10:20

Worden er eigenlijk nog jonge mensen lid van politieke partijen tegenwoordig? Ik herinner me een stel 55+ ers op de laatste beelden van ieder willekeurig partijcongres.

Handsomeboy | 18-01-15 | 10:20

Of weet je wat fuckje? We nemen Eduard Bomhoff en Herman Heinsbroek. Echt, met zo'n zakenkabinet lijkt me succes gegarandeerd!

wapster | 18-01-15 | 10:19

Pff, bestuurlijke herindeling als oplossing voor alle problemen. Hou toch op. En de PvdA-leden mogen dus niet de koppen bij elkaar steken want dat is 'oude politiek'. Wat een gezwets.

De Geus | 18-01-15 | 10:17

Wij moeten af van beroepspolitici! Het zou beter zijn als men maximaal 8 jaar politiek mag bedrijven. Acht jaar en dan definitief wegwezen. Ook mag men alleen politiek bedrijven op het terrein waarvoor zij opgeleid zijn en men moet ook de nodige ervaring hebben. En in het geval een politicus faalt moet deze onmiddelijk vertrekken.

de zeeuwse ridder | 18-01-15 | 10:16

Dat iets om drie uur 's nachts na 17 bier wel een aardig idee lijkt betekent nog niet dat je het de volgende ochtend ook moet publiceren, Pinto. Inclusief d/t-fouten.

Siegfried Von | 18-01-15 | 10:16

Wat heeft Wilders bewezen ? wat voor kans heeft hij gehad .
alleen een gedoog-kabinet wat onder een streng plan van Rutte stond en zijn punten werden weg gepoetst ,het was Rutte die tijdens het gedoog de plannen van wilders te niet deed .
Verder heeft wilders nog nooit regering verantwoording gehad , dus dat geschreeuw van wilders doet niks is een motoriek wat D66 te pas en te onpas gebruikt even als de PvdA nu ook incl de VVD .
De enige fout die wilders heeft gemaakt is dat hij te veel foute mensen in zijn ploeg heeft gehad , lost dit op en spreek wat genuanceerder en je zult zien dat de zetels aan een worden geregen .

witchmaster | 18-01-15 | 10:15

Alternatieven? Tuurlijk. Dan nemen we Roel Pieper, Wouter Bos en Victor Muller.

wapster | 18-01-15 | 10:15

Heb wel eens wat met Libertariers gesproken. Die leven echt in een droomwereld waar iedereen eerlijk en lief is. Dat is dit ook. Dat werkt niet. Mensen zijn niet lief en eerlijk. Kijk nou naar Rutte en het gedoe rond MH17. Kijk naar de Windmolens, die volgens Rutte op subsidie draaien, maar er vrolijk 18 miljard extra naar pompt. Kijk naar Jos van Rey.... Bloedje link al die mensen

Speertjespunt | 18-01-15 | 10:15

Emigratie uit Nederland:

Periode 2000 t/m 2009

aantal 1.077.776 - gemiddeld 107.777

2010 - 128.000
2011 - 133.000
2012 - 142.800
2013 - 145.700
2014 - 140.000 (verwachting)

Aantal 689.500 (laag t/m universitair opgeleid)

* Totaal generaal 1.767.276 emigranten *

Reden:

- ontbreken vertrouwen in politiek en bestuurders
- ontbreken sociale cohesie in Nederland
- rust en ruimte
- criminaliteit
- verloedering
- regelgeving

Nieuw:
- werk zoeken
- hoger netto inkomen

Politici zwijgen over NL emigranten.

duitse herder | 18-01-15 | 10:13

Laten we eerst eens beginnen met visionaire figuren niet meer de mond te snoeren en niet meer af te laten slachten in NL.
Afslanken van bestuurslagen is eerder een kwestie van executie dan van revolutie.

Verandering komt vanzelf wanneer wat je hebt zo afschuwelijk is, ALLES beter is dan dat wat je nu hebt.

Geen zakenkabinet.
Zakenlieden hebben visie maar niet de soort die je nodig hebt om het mensendom over zichzelf heen te tillen.
Waarom? Simpelweg omdat geld nog nooit een oplossing heeft geboden voor de huidige vraagstukken (waarom opkijken van geweld als je zelf in wapens handelt?).

LuckyGirl | 18-01-15 | 10:13


Wordt eens wakker en kijk niet naar buiten maar achter de horizon:

- Na ruim 2 jaar is Nederland nog steeds een AA+ land.

- Het kabinet leeft op krediet.

De staatsschuld verdeeld in 2 periodes van 10 jaar:

1994 - 218 miljard
2004 - 257 miljard

Dat is een stijging van 17%

2004 - 257 miljard
2014 - 462 miljard dwz t.m. december 2014

Dat is een stijging van 79,8 %

duitse herder | 18-01-15 | 10:13

Wij zetten een megaserver neer in Den Haag. Verwerkt de input van de kiezers en rolt vervolgens de beste compromis mogelijk uit zijn systeem. Dit is wat politiek Den Haag eindeloos probeert en ik dat een megaserver het sneller en efficiënter kan.

cees2025 | 18-01-15 | 10:11

Toch was in 2000 de samenstelling van de regering ongeveer gelijk aan die van vandaag....
Misschien is de bevolking wel veranderd?
Enfin, wanneer Pinto over politiek begint te filosoferen en mensen nemen dat nog serieus ook, dan is het end zoek.

mallekater | 18-01-15 | 10:09

Ik wil ook een stemsysteem met gewichten toegekend aan de stem. Grofweg zoiets (details nader te bepalen):
- Ondernemers (zelfstandigen, familiebedrijf, MKB): 10.
- Iemand die werkt (werknemers) in een sector die daadwerkelijk geld voor de staatskas oplevert: 5.
- Ambtenaren en semi-overheid: 2.
- Mensen met een verblijfsvergunning: 2, pas na 20 jaren als het een permanente betreft.
- Iemand die wordt onderhouden met belastinggeld krijgt maar 1 stem.
- Mensen met meer dan 1 paspoort: nul.
- Criminelen, misdadigers (tuig, zeg maar): nul.
- Geestelijke/imam/dominee/pastoor etc. (parasieten, zeg maar): nul.

Fijnstoffer | 18-01-15 | 10:09

@moriaty, we zullen zien. D66 is eigenlijk de nieuwe NSB en de EU wordt steeds minder populair, die naheffing van de EU en het uitblijven van antwoorden hangt wellicht als een molensteen om de nek. Ook snapt iedereen wel dat het laten terugkeren van jihadis waanzin is. De sp is met sommige dingen helemaal niet zo links, en de pvv met sommige dingen helemaal niet zo rechts. Denk dat ze wel er uit kunnen komen. Beiden walgen van het nepotisme van de zittende kliek, beiden mogen niet aanschuiven.

Bokito ergo sum | 18-01-15 | 10:09

Om nou Newton er bij te halen en dan te projecteren op menselijk gedrag is waar een mooi staaltje van postmodernistisch pseudowetenschappelijk geneuzel. Scientisme noemen ze dat.

postmodernismisdead | 18-01-15 | 10:07

Wapster, wellicht bedoelt Pinto Pim?

MyCatIsDoingThis | 18-01-15 | 10:07

als de regering eens met een mens zouden praten die niet de gehele dag op het binnenhof bivakkeert dan zouden ze op de lange, lange duur er misschien iets van begrijpen.

jan-lul-de-behanger | 18-01-15 | 10:07

@Flipus | 18-01-15 | 09:54
Richt een politieke partij op. Of ben je al bezig met geweren verzamelen om je revolutie te ondersteunen?

rara | 18-01-15 | 10:05

Marco zong eens dromen zijn bedrog , en met een PvdA met dat kade-monster bestaat alleen uit leugenaars hier kan je 60 congressen per jaar aan besteden het helpt niets.
het enige wat helpt is per maart deze flapdrollen een nederlaag geven dat ze nog nooit te nimmer hebben gehad

witchmaster | 18-01-15 | 10:05

@Moriarty | 18-01-15 | 09:53
Samsom krijgt een figuurlijke dolk in z'n rug gestoken door een belangrijk PvdA-lid. Zoals gebruikelijk. Daarna zal z'n opvolger in de schijnwerpers stappen.

rara | 18-01-15 | 10:04

Altijd dat geneuzel over die sterke man en visionair. Wat je eigenlijk zegt Pinto is dat mensen te stom zijn om zelf te besturen en dat ze iemand anders nodig hebben om te beslissen.
En wat hierboven ook al is gezegd. Wie zou dat moeten zijn? Wilders? Wat heeft hij bewezen? Een groot verdiener uit het zakenleven?
Referenda klinkt leuk, maar dat verplicht me om over elke zaak me te verdiepen en een mening te vormen. Ik kies mensen voor een gelimiteerde tijd waar ik vertrouwen in heb. Daar lijkt me niets op tegen.
De opmerkingen over bestuurslagen en partijpolitiek snijden wel hout maar een goed alternatief heb ik nog niet gezien of gehoord.

wiza | 18-01-15 | 10:01

@wapster,
Die 2 mogen achter slot en grendel.
Maar heb je geen alternatief?

fuckje | 18-01-15 | 10:01

Een ander politiek systeem zal niets oplossen. Het probleem is niet het systeem, maar het voortdurend negeren van de realiteit door mastodonten die niet willen toegeven dat hun wereldbeeld, volgens welke ze decennia lang het land en hun leven bestuurd hebben, niet klopt. Een ander systeem met dezelfde mensen zal dezelfde ellende opleveren.

Ivoren Toren | 18-01-15 | 09:59

Een zakenkabinet. Ojsa. Dan nemen we Rijkman Groenink op Financiën en Jos van Rey op Volkshuisvesting. Echt, briljant.

wapster | 18-01-15 | 09:59

Een nieuw format van RTL gebaseerd op Utopia??

deEerlijkeLeugenaar | 18-01-15 | 09:59

"the right man in the right place."
Dat is je eerste valkuil al. Want wie bepaalt dat?

mr. coffee | 18-01-15 | 09:58

Nederlanders houden niet van mensen met macht. Dat is een echte constante. Vandaar dat we ook veel overleggen. Alles om de machtwellustelingen die er altijd zijn tegen te houden. Gevolg is wel dat je slappe, gladde, compromiszoekende, achter de schermen opererende leiders krijgt. Balkenende en Rutte als leiders. In de rest van de wereld nemen die mietjes helemaal niet serieus, maar wij vinden ze aardig. En dus mogen ze het altijd een tijdje proberen.

Graaier | 18-01-15 | 09:57

Ieder voor zich. God voor ons allen.

Aantastelijk | 18-01-15 | 09:56

@Bokito ergo sum | 18-01-15 | 09:54
De logica van de stemmers volgende, vrees ik dat het een D66 feestje wordt...

Moriarty | 18-01-15 | 09:56

@fuckje | 18-01-15 | 09:53
Fuckje je blijft een favo van mij!

Flipus | 18-01-15 | 09:55

Ze moeten maar eens wakker geschud worden, ik denk dat de sp en de pvv zeer goed gaan scoren en dat ze prima door één deur kunnen op heel veel onderwerpen.

Bokito ergo sum | 18-01-15 | 09:54

@rara | 18-01-15 | 09:49
Revolutie, de particratie moet eruit, veel verder dan met de plannen. Het is te zot voor woorden dat in de eerste kamer partij politiek word gevoerd!

Flipus | 18-01-15 | 09:54

Ik ben benieuwd hoe de PvdA de vervanging van Samson door Asscher gaat aanpakken.

Moriarty | 18-01-15 | 09:53

Wat een niveautje weer.
"Een ervaren visionair die zulks bewezen heeft."
Noem er eens eentje.

wapster | 18-01-15 | 09:53

Ik wil een zakenkabinet.
En openbaar onderwijs, geen zuilen meer.

fuckje | 18-01-15 | 09:53

In een democratie met gekozen vertegenwoordigers krijg je zelden de juiste man op de juiste plek. Verder heeft het PvdA-congres besloten dat er meer directe democratie voor de leden moet komen.

Blijft het punt van afslanken van bestuurslagen over. Is dat een revolutie waard, of kan je dat met democratische middelen bereiken?

rara | 18-01-15 | 09:49

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland