Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kromzwaard: 'Aanslag Hebdo schuld van het Westen'

drkromzwaarddesalafistfucker.jpg Het apologetische artikel van Dr. Kromzwaard die je wist dat zou komen, in de krant die je wist dat 'm zou plaatsen. Vandaag in de Azaanbode dus het artikel "Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt", waarin Martijn de Koning (universitair docent, salafistfucker) bijna 2000 woorden nodig heeft om te verklaren dat de aanslag op Charlie Hebdo, de gijzelingsactie in de joodse supermarkt en de shoot-out met jihadi's in Verviers allemaal niets met de islam te maken hebben, en alles met het Westen. Met dolkomische tegenstrijdigheden als "Waarom zou een moslim die vindt dat het beledigen van de profeet Mohammed niet moet kunnen en die dat op democratische wijze probeert te verbieden, de vrijheid aantasten?" sméékte het stuk om een kloosried. Dat doen we met de meest opvallende passages, want lang niet alle 2000 woorden zijn even interessant. Kop: Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt GS: OK. Klaar. En nu? Dr. Kromzwaard: Je zou het bijna vergeten, maar de gewelddadige aanval op Charlie Hebdo is een aanval op politieke satire die in Nederland helemaal niet zo bekend was. Dat geldt zeker ook voor de moslims die hier leven. Van de mensen die ik sprak voor mijn onderzoek naar activisme, wisten velen wel dat een Frans magazine cartoons van Mohammed had afgedrukt, maar niemand wist welk blad dat was en hoe die cartoons eruitzagen. Dat is nu wel anders. GS: Hier wordt alvast een duidelijke waterscheiding aangebracht: niet alle moslims waren woedend om de Charlie Hebdo-cartoons, want velen hadden ze nog nooit gezien. Fair enough, dat lijkt ons een feit. Een van de weinigen, in dit betoog. Dr. Kromzwaard: De aanval op de cartoonisten is door velen gezien als een aanslag op de vrijheid en in het bijzonder op de vrijheid van meningsuiting. Het verspreiden van de cartoons in reactie daarop is een krachtig wapen. Als de moordenaars echt wilden dat ze niet werden vertoond, dan hebben ze het tegenovergestelde bereikt. Charlie Hebdo is deze week in een recordoplage en met een cartoon van Mohammed voorop verspreid. De prenten zijn ook nog eens heilig verklaard en hun makers zijn voor veel mensen martelaren van de vrijheid van meningsuiting, zoals eerder Theo van Gogh. GS: Eerste frame: cartoons zijn 'heilig', en de makers 'martelaren'. Daarmee probeert Dr. Kromzwaard de vrije uitingen van vrijzinnige geesten in een religieus hokje te proppen. Niet alleen doorzichtig, maar ook nog eens heel dun. Niemand zou immers de wapens oppakken als iemand de cartoons in brand zou steken, niemand bidt tot de god 'Charlie Hebdo' en áls het vrije woord al een religie zou zijn, dan is het de meest tolerante op aarde, aangezien hij iedereen de vrijheid gunt om zijn eigen invulling aan dat "geloof" te geven. Dr. Kromzwaard: Ook wordt net als eerder bij de Mohammedcartoons en de film Innocence of Muslims door sommige opinieleiders 'onze' vrijheid van meningsuiting heilig verklaard; vaak in tegenstelling tot moslims die lange tenen zouden hebben. Het motto: alles moet kunnen. GS: Nogmaals: het vrije woord is niet heilig. Het staat constant ter discussie, er wordt regelmatig aan getornd of mee gesold, het is nooit volledig onbegrensd en dus niet ongenaakbaar, en het zijn zelden of nooit de voorvechters van het vrije woord die naar de wapens grijpen - dat zijn altijd degenen die hem willen inperken. Tien man AT voor Gregorius Nekschot. Het mes in de borst van Theo. Charlie Hebdo. Stuk voor stuk geweldsdaden door tegenstanders van VvMU. Dr. Kromzwaard: Dat 'alles moet kunnen' hangt opvallend vaak samen met racistische uitingen. GS: Haha. Perspectiefdingetje, waarbij Kromzwaard de kant van de aanstellers kiest. Je kan namelijk ook zeggen: de kreet "Racisme!" is steeds vaker afkomstig van lichtgeraakte beroepsmoslims en -gekwetsten die elke hen onwelgevallige opmerking bedelven onder uit laag water opgebaggerde racismeverwijten, niet in de laatste plaats omdat ze het op inhoud & argumenten niet kunnen winnen. Dr. Kromzwaard: In 2008 leidde een beschuldiging van antisemitisme tegen cartoonist Siné van Charlie Hebdo nog tot zijn ontslag. Het blad grossierde in antizwarte en islamofobe cartoons die zodanig waren getekend dat ze doen denken aan aloude racistische tekeningen uit de VS en Europa. Dat wil niet zeggen dat Charlie Hebdo nooit racisme bekritiseerde. Het magazine heeft ook daarin een traditie. Dat leidde soms tot opmerkelijke tegenstrijdigheden, zoals een racistische afbeelding van de zwarte vrouwelijke minister van Justitie in Frankrijk als een aap, naar eigen zeggen bedoeld als kritiek op racisten. GS: Ah, eindelijk een goed punt: het ontslag van Siné was een hypocriete actie van Charlie Hebdo. Het een, dan ook het ander. Dr. Kromzwaard: Bij islamofobe afbeeldingen ging het bijvoorbeeld om het beschimpen van islamitische kernsymbolen als de Koran en de profeet Mohammed. Let op: dit zijn geen symbolen die specifiek voor gezagdragers zijn - tegen wie satire juist vaak gericht is - maar zaken die belangrijk zijn voor heel veel 'gewone' moslims in de hele wereld. GS: Islamofobie bestaat niet. Je noemt politieke cartoons toch ook geen 'politicofobie', of maatschappijkritische cartoons 'demosfobie'? Islamkritiek, dát bestaat wel. Gelukkig maar, want een wereldreligie die vrouwen- en homohaat propageert, on- en andersgelovigen doodwenst en strafmaatregelen als steniging, onthoofding en flatwerpen actief toepast, verdient openlijke kritiek en veroordeling. Dat heel veel 'gewone' moslims die zaken onderschrijven, geeft des te meer rechtvaardiging om die kritiek te uiten. Het gaat immers niet om een kleine, weinig weerbare minderheid, maar om wereldwijd ruim anderhalf miljard mensen die deze achterhaalde, ongeciviliseerde en gewelddadige ideeën onderschrijven. Laat daar alsjeblieft tegengas op komen. In woord, tekening en soms ook gewoon in fysieke daad, als de dreiging tegenover onschuldigen te groot wordt. Dr. Kromzwaard: [...] Maar we kunnen best die cartoons bekritiseren zonder het geweld tegen de cartoonisten goed te keuren. GS: Dat kan ook ja. Dat gebeurt ook veelvuldig. Je hoeft de boodschap van de cartoons niet te onderschrijven namelijk. Dr. Kromzwaard: En we kunnen, moeten ook, stilstaan bij het effect van de huidige massale verspreiding. GS: En we kunnen, moeten ook, net zo goed stilstaan bij het effect van de huidige massale verspreiding van het islamitische gedachtengoed. Dr. Kromzwaard: Die zal voor de daders vermoedelijk niets uitgemaakt hebben. Zij leken uit te gaan van een interpretatie zoals die door de islamitische prediker van Al Qaida op het Arabische Schiereiland, Al-Awlaki, werd gehanteerd: het beledigen van de profeet verdient een bestraffing met de dood, met alle mogelijke middelen en ongeacht de consequenties. GS: Je kan net zo goed beargumenteren dat de schutters juist een zuiver en opzettelijk propaganda-oogmerk hadden: 'Kijk eens hoe wij die verderfelijke cartoons van de Profeet - die iedere ongeletterde zandboer in de islamitische wereld kan begrijpen - hebben gewroken, en hoe wij het Westen in het hart kunnen treffen'. De Westerse reactie met wereldwijd gepubliceerde Mohammedcartoons zaait vervolgens nieuwe tweespalt tussen moslims en niet-moslims, waarmee angst, onrust en ontvlambaarheid toenemen. Precies de chaos waarmee de radicale islam het vrije Westen aan het wankelen wil brengen. Dr. Kromzwaard: Maar voor een heleboel andere moslims maakt die verspreiding wel verschil. Het risico bestaat dat de huidige solidariteitsbetuigingen met Charlie Hebdo hen verder vervreemden dan nu al het geval is en voeding geven aan de opvatting dat er een oorlog tegen islam aan de gang is. GS: Oh. Dus ondanks het feit dat het moslims waren die een fysieke oorlogsdaad pleegden tegen ongewapende en onschuldige oude Fransmannetjes met enig satirisch tekentalent en de uitstraling van een Citroën 2CV-club, zijn het de moslims die moeten vrezen dat er "een oorlog tegen islam" aan de gang is? Om met de illustere Abou Taleb (applaus zij met hem) te spreken: Rot toch op. Het idee van het vrije Westen ligt onder vuur, níet het idee van de almachtige en ongenaakbare Allah & zijn Profeet. Dr. Kromzwaard: Door het gebruik van wat velen beschouwen als kernsymbolen van de islam is de satire van Charlie Hebdo geen kwestie van 'speaking truth to power', maar van omlaag trappen naar burgers. GS: Wederom praat Kromzwaard in halve waarheden. Dat er toevallig burgers zijn die het islamitische geloof omarmen, neemt niet weg dat er ook in hun cultuur en godsdienst boven hen gestelden zijn (de 'power') die dit geloof actief propageren en (wensen te) verspreiden: van de lokale imam op buurtniveau, tot sheiks, kaliefen en complete landsbesturen zoals in Saoedie-Arabië, Iran of Dubai. Dat de een het met wat meer (kapitalistisch) opportunisme doet dan de ander, doet niets af aan het feit dat er mensen 'in power' zijn tot wie 'truth' gesproken moet worden. Vergelijk: Als iemand het sociaaldemocratische geloof aanvalt, roept toch ook niemand dat er omlaag getrapt wordt naar de individuele, 'gewone PvdA-stemmers' die deze politieke stroming aanhangen? Je zou volgens de "logica" van Kromzwaard dus nooit een cartoon over Rutte mogen maken, want daarmee beledig je de VVD-kiezer. LOL. Dr. Kromzwaard: Het bekritiseren van extremisten door de profeet Mohammed te verbeelden is op zijn minst erg grof geschut. Stel, je wilt de PVV beledigen. Dan kun je dat misschien doen door de Nederlandse vlag te bespuwen en te verbranden. Maar je weet dan zeker dat er meer mensen dan alleen de PVV beledigd zijn, omdat de Nederlandse vlag niet alleen door PVV'ers gedeeld wordt, net zoals de profeet Mohammed ook niet alleen van belang is voor Al Qaida en de IS-beweging. GS: Hee, da's ons argument van hierboven. Bijna dan, want Kromzwaard maakt een denkfout. Als je een Nederlandse vlag verbrandt om 1 miljoen potentiële PVV-stemmers te raken, raak je daarmee ook 15 miljoen Nederlanders die een andere politieke of maatschappelijke overtuiging hebben. Binnen de islam delen Al Qaida, ISIS, Al Nusra én alle 'gewone' moslims echter één en dezelfde profeet. Dr. Kromzwaard: In analyses van de aanslag wordt wel gemeld dat sprake is van een tegenstelling tussen het Westen en de islam. Het moge duidelijk zijn dat die tegenstelling niet erg realistisch is. Het zou 'onze' vrijheid zijn tegenover de islam of tegenover de extremistische politieke islam, 'onze' wapens (de pen) tegenover die van 'hen' (de kalasjnikov). 'Wij' zouden beschaafd en superieur zijn en 'zij' erop uit om daarvan te profiteren - met migratie - of onze vrijheid te vernietigen met terreur. GS: Ja. Dat is dus wél erg realistisch. Dr. Kromzwaard: Daarbij moet je dan vergeten dat Frankrijk het land is waar vrouwen geen hoofddoek mogen dragen, dat in verschillende landen de gezichtssluier verboden is, dat de Nederlandse staat een islamitisch militant radiostation uit de lucht probeerde te halen zonder enige aanklacht of proces. Je moet daarbij de inval in Irak vergeten waar de Verenigde Staten iedereen in hebben gerommeld en de martelpraktijken zoals onlangs bevestigd in het Amerikaanse Torture-rapport (en waarin de vermoedelijke medeplichtigheid van Europese diensten buiten beschouwing is gebleven). GS: Ah. Het ja maar hullie-"argument". De Pendule van Darwin treedt hier in werking. Ondertussen hebben we Dr. Kromzwaard nog nérgens de Parijse gruweldaad zien veroordelen, maar hij heeft wel de mond vol van hoe het allemaal slecht afstraalt op de islam. Het klinkt allemaal heel erg Pechtold. Overigens hebben wij d'r geen enkele moeite mee gehad om Amerikaanse martelingen te veroordelen, en de zinloze oorlog in Irak te beschimpen. Fair and balanced. Wij wel. Dr. Kromzwaard: Maar net zoals de vrijheid van meningsuiting een abstract principe is dat nader ingevuld moet worden, is 'de islam' dat ook. Zoals er nu vaak over wordt gesproken, zegt het eigenlijk niet veel over de islam, maar wel over de behoefte aan zingeving. Van niet-moslims wel te verstaan. GS: Ah. Het Westen moet nadenken wat het nou eigenlijk wil, omdat de islam net 17 mensen de dood in heeft gejaagd. Proeft naar een vieze jij-bak, dit. Dr. Kromzwaard: Er is terecht felle kritiek op deze simplistische wij-zij-schema's, al wordt zelfs in die kritiek opvallend weinig gesproken over de vele pogingen tot verzoening en overbrugging. Want dat is ook het verhaal van de nasleep van de aanslag: burgers die proberen nader tot elkaar te komen, als verzet tegen anderen die proberen de tegenstelling tussen de islam en het Westen juist aan te scherpen. Je ziet mensen benadrukken dat ook moslims bij de slachtoffers van de aanslagen te betreuren zijn, anderen die hun islamitische buren een hart onder de riem proberen te steken met een briefje of een bloemetje en moskeeën die hun deuren openzetten voor iedereen die vragen heeft. GS: Dat soort verbroedering, solidariteit en dialoog zie je in het Westen ja. Maar hang nou in een islamitisch land eens een Charlie-cartoon voor je raam uit solidariteit met de vermoorde slachtoffers? Dat kan dus niet. Bedankt Kromzwaard, voor het onderstrepen van deze Westerse superioriteit. Dr. Kromzwaard: Het gebruik van Charlie Hebdo als icoon voor de vrijheid van meningsuiting en de oproepen om de cartoons te herpubliceren, zijn ook een vorm van uitoefenen van macht. Ze zijn een manier om de wereld in te delen in wij en zij en moslims een 'lesje' te leren. GS: Nee, het is een manier om te laten zien dat onze geliefde waarden niet gestorven zijn met de slachtoffers van de Hebdo-moorden. Dat het idee van het Westen niet uit te roeien is, omdat het diep in de Westerling verankerd zit - zélfs in de meeste mensen die de Charliecartoons óók onnodig of aanstootgevend vonden. Als je met alle geweld een 'machtsuitoefening' ziet in de burgerlijke solidariteit met het Westerse idee (pennetjes in de lucht, hoeveel "macht" straalt dat machteloze gebaar in godesnaam uit?), ben je zélf degene die de wereld indeelt in wij en zij: 'Zij, de machtshebbers en wij, de slachtoffers'. Inderdaad, wéér de moslims als "slachtoffer". Hier dus nogmaals de gevleugelde woorden van Abou Taleb: Rot toch op. Dr. Kromzwaard: De vrijheid van meningsuiting wordt dus helemaal niet ingezet om het recht van iedereen op hun opvatting te verdedigen, maar als een politiek instrument om moslims te leren de 'juiste' opvatting te krijgen. GS: Nee, de vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt omdat hij bestaat, en omdat de grenzen ervan te allen tijden verdedigd moeten worden, omdat onze vrijheid niet onderhandelbaar is. Wat is er zo lastig te begrijpen aan het gegeven dat ieder stukje vrijheid dat je opgeeft, nooit meer vanzelf terugkomt en dat mensen dus bereid zijn om voor die vrijheid op te komen? Opdat íedereen - ook moslims - er gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld om ongestoord en ongestraft hun geloof te belijden? Vrijheid van meningsuiting is geen politiek instrument, het is een het fundament waarop (religieuze, politieke, maatschappelijke, artistieke, ...) ideeën kunnen worden uitgebouwd. Het is niet slechts de grondslag onder onze democratie, de vrije meningsuiting voor ieder individu is het hoogst haalbare ideaal van een vrije samenleving. Als je die in gaat perken omdat een paar mensen niet met die vrijheid om kunnen gaan, kunnen we net zo goed meteen de sharia invoeren. Want dan ga je uit van onmacht van mensen, een gebrek aan zelfredzaamheid en van het idee dat mensen per definitie beschermd moeten worden tegen de grote boze buitenwereld. Dan ben je mensen dus aan het kleineren. De opmerking dat de VvMU een politiek instrument zou zijn, suggereert bovendien een behoefte aan inperking ervan, en daaruit stijgt de bruine geur van fascisme op. Of de groene, in dit geval. Dr. Kromzwaard: Waarom zou een moslim die vindt dat het beledigen van de profeet Mohammed niet moet kunnen en die dat op democratische wijze probeert te verbieden, de vrijheid aantasten? GS: Daar is ie hoor. Iets verbieden is helemaal geen inperking van vrijheid, zegt Kromzwaard. LOL. Een Donnertje, noemen we dat. Die trollde Nederland door te suggereren dat een democratisch ingevoerde sharia nog steeds een democratie is. In dit geval is Kromzwaard in het goede gezelschaap van Maiwand de Salonjihadist, want die is het met hem eens, dus dan weet je wel hoe rationeel deze bezopen opmerking ongeveer is. Dr. Kromzwaard: Hetzelfde geldt voor mensen die vinden dat de cartoons geen vormen van satire zijn, maar een vorm van racisme. Absolute vrijheden bestaan niet. Of het nu de vrijheid van godsdienst is, de vrijheid van meningsuiting of een andere vrijheid: deze is altijd ingeperkt en gereguleerd door andere vrijheden, wetten en historisch gegroeide gevoeligheden. GS: Als je als moslims in het Westen op je gevoeligheden getrapt kunt worden door een fucking tekeningetje, dan zijn je tenen zó lang dat je hakken overduidelijk nog steeds in het Arabische zand staan. Maar als we binnen de VvMU uitzonderingen moeten gaan maken voor de islam omdat er af en toe iemand bij gebrek aan inhoudelijke onderbouwing "Racisme!!1!" gilt, dan is het einde nabij. Aan die zelfmoord gaat het Westen hopelijk niet meewerken - al laat Engeland zien dat ook een voormalige wereldmacht héél snel kan verkruimelen tot een nietige natie met een groot gebrek aan eigenwaarde. Zolang de policorbrigade maar lang genoeg racismeverwijten blijft spuien tot zelfs 'zwarte koffie' al een verboden drankje is, kan alsof kapot. Alsof het toegeven aan dit soort achterlijkheid niet als een oprechte belediging van het intellect en de common sense kan worden gezien. Alsof wij niet dagelijks gekwetst en beledigd worden. Bijvoorbeeld door de manier waarop onze overheid denkt dat het ons voor kan liegen als een stel zwakzinnigen, of door het gemiddelde niveau van het "debat" op de NPO, of door de aanhoudende roep om respect door lieden wier constructieve bijdrage aan de samenleving beperkt blijft tot het aan het werk houden van zwaar gesubsidieerde "semi-publieke instanties" die zorgen voor "begeleiding" en "ondersteuning" van "kwetsbare minderheden". Maar naar de wapens grijpen om ons ongenoegen kenbaar te maken: nooit. Wij hebben de pen. Wij wel - want wij voelen ons zeker genoeg over onszelf en onze overtuigingen om niet in blinde haat te gaan schieten op dingen die we niet begrijpen en waar we zulke grote doodsangsten voor uitstaan dat we het willen vernietigen. Dr. Kromzwaard: Moet je de cartoons van Charlie Hebdo dan niet verspreiden nu? Dat zou ook een probleem zijn uiteraard: op die manier maak je het slachtoffer van politiek geweld monddood. GS: Grappig. De VvMU was "heilig", maar de kogels van de Kouachi's waren "politiek". Kromzwaard probeert hier de barbaarse geestesziekte van de radicale islam te rationaliseren en haar daden - nogmaals - te framen als een politieke strijd. Dr. Kromzwaard: Daarbij zijn de heiligverklaarders van de vrije expressie natuurlijk niet de enigen die politiek bedrijven. De beschuldiging van blasfemie, gekwetstheid en belediging is ook een middel voor politieke en religieuze gezagdragers om de status quo te handhaven of mensen te mobiliseren. Zo is de anti-islamfilm Innocence of Muslims, gemaakt door koptische activisten in de VS, deels door salafistische netwerken in Egypte verspreid, juist om mensen op de been te krijgen. GS: Wat, moslimleiders en -geestelijken maken gebruik van Westerse uitingen van vrije expressie om het volk op te ruien tegen deze vrijheden? No shit, Al-Sherlock. Maar: wie z'n schuld is dat: van de makers, of van degenen die er een eigen interpretatie aan geven en het materiaal misbruiken om woede mee aan te wakkeren? Dr. Kromzwaard: Ook de cartoons van Charlie Hebdo hebben nu een onbedoeld effect: ze worden een middel voor religieuze gezagdragers om hun gezag te vestigen en te laten gelden. Het laat zien dat er een groot risico schuilt in het politieke gebruik van de cartoons en de vrijheid van meningsuiting: dat kwesties als deze ontaarden in een machtsstrijd waarin alle nuances, variaties in opvattingen en gedragingen aan beide kanten van de strijd worden uitgelegd als verraad aan de eigen partij. De valse wij-zij- tegenstelling die er toch al is, en die politiek geweld veroorzaakt, wordt er alleen maar door versterkt. Daarmee zijn we nog verder van huis. GS: En daar komt de islamitische aap uit de mouw. Ook Dr. Kromzwaard, de lawaaiblouse met salafistische neigingen die tien jaar geleden op een Theo is Dood-feestje al bewees de vrijheid van meningsuiting te haten, toont zich een prominent lid van de But Brigade: Je mag alles zeggen, MAAR... En daarmee trapt ook Martijn de Koning in dezelfde dictatoriale val als fopliberaal Mark Rutte, die dezelfde denkfout maakt. De kwestie is niet dat je ondanks VvMU niet niet alles hoeft te zeggen, zoals Rutte gisteren zei. Het punt is dat je juist wél alles mag zeggen, maar dat niemand verplicht is om er naar te luisteren, er aanstoot aan te nemen, of zich er door gekwetst of beledigd te voelen. Kromzwaard gaat echter nog een stap verder, door te suggereren dat de vrije meningsuiter medeplichtig is aan de interpretatie die religieus zwakzinnige leiders & opstokers er elders in de wereld aan geven. En daarmee had hij dus bijna 2000 woorden nodig om de grijsgedraaide six word story "Aanslag Hebdo schuld van het Westen" te vertellen. Waarop wij ons dus weer geroepen voelden om het wapen van het vrije woord te hanteren om hem in deze kloosried een Westenhatend bukkertje van een pedofiele profeet te noemen. Bij dezen - en graag gedaan. Waar kunnen we onze universitaire lerarengraad ophalen? Goed. Spareribs, bier en een film met veel blasfemie nu. Het is voor ons ook zaterdag. [Bronartikel in de Azaanbode]
LOL: De Koning reageert. Met een jij-bak. Je verwacht het niet.

Reaguursels

Inloggen

Klein schrijffoutje in het GS-commentaar: "gedachtengoed" moet zijn "gedachtegoed", maar dat terzijde want doet weinig afbreuk aan de duidelijkheid van de boodschap.

mqyc | 19-01-15 | 18:38

Hoe staat de islam eigenlijk tegenover het gebruik van spiegels? Ben benieuwd.
Salut! Evocatus

Evocatus | 18-01-15 | 17:16

Historisch gezien is Kormzwaard niet erg op de hoogte als er al een vlag bespuwd zou moeten worden om PVV-stemmers te pesten dan zou het de Prinsenvlag moeten zijn, naar ik dacht.
*
Als dat daadwerkelijk zou gebeuren, dan grijpen onmiddelijke alle PVV-ers naar hun potlood of AK47s om een dreigende Überspotprent te maken en/of de bespuwers c.q. fikkiestokers us effuh keiharde mores te leren. Ja, ja, zal zeker gebeuren.
*
De Koning u heeft een verkeerde naam. Zwalm, Sukkelaar zou beter passen.
*
Overigens even OT, hedenmiddag in Buitenhof bakte Karen Armstrong (geafficheerd als godsdiensthistoricus... Suck!)er ook weer wat van: Historisch Europees antisemietisme zou verantwoordelijk zijn voor de Booslimiaanse Jodenhaat. Lust u er nog eentje?
Salut! Evocatus

Evocatus | 18-01-15 | 17:04

Deze linkse hippie is volkomen de weg kwijt. Je kan het gewoon al aan hem zien, hoe gestoord hij uit zijn ogen kijkt, alles. En zo'n gevaarlijke idioot mag lesgeven? Geen wonder dat de nieuwe generaties steeds dommer worden en steeds meer raaskallen. Zijn we mooi mee klaar. Gatverdamme. Linkse mensen hebben alle vrijheden verraden waar de vorige generaties voor streden. Een walgelijke prestatie.

lekker wijf | 18-01-15 | 16:18

Ook de Britten en de Amerikanen beschouwen vrijheid van meningsuiting als heilig en bespotten mag. Maar, zeggen ze er meestal snel bij, niet zonder de sociale plicht om niet té ver te gaan. Vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht zonder plichten.

In het Verenigd Koninkrijk zijn „schofferende woorden of gedrag” bovendien strafbaar, en pas sinds 2008 is blasfemie toegestaan. In de VS bestaan geen blasfemiewetten, maar zijn media uiterst voorzichtig met beledigen.

Het leidt tot omzichtigheid. Een blanke Amerikaan zal niet snel een grap over een zwarte Amerikaan maken, of vice versa. Een Brit zal het instituut kerk misschien wel bespotten, maar niet het geloof. „Ik houd in mijn achterhoofd wat lezers zullen tolereren. Er zijn goede redenen waarom kranten niet alles publiceren”, zei Martin Rowson, cartoonist van The Guardian en voorzitter van de British Cartoonist Association, in het BBC-programma Newsnight.

In 2005 waren het alleen studentenkranten in Illinois en Wales, en aan Harvard die de Mohammed-cartoon van Jyllands-Posten publiceerden.

Zelfspot en kritiek op de elite
Angelsaksische satire draait veel meer om zelfspot dan om het belachelijk maken van andere groepen. Om de eigen zwaktes en hypocrisie. The New Yorker, een elitair tijdschrift dat toonaangevende cartoons plaatst, neemt vooral de elite op de hak. Het blad plaatst de cartoons van Charlie Hebdo niet. „Ik houd niet van de cartoons van Charlie Hebdo”, zei cartooneditor Bob Mankoff van het blad. „De meeste zijn obsceen, vulgair, vaak gewoon dom.” Toch nam hij het op voor de harde satire van het blad, omdat humor volgens hem „de kanarie in de kolenmijn” is. Misschien, zei Mankoff, is Amerika op termijn klaar voor een eigen versie van Charlie Hebdo.

Beroemdheden, politici, de monarchie en andere vermeende machthebbers mogen eveneens hard – maar vooral met humor – worden aangepakt. Zie Jon Stewarts Daily Show, het Britse blad Private Eye of in het verleden Spitting Image.

„Wat je je met beoogde satire moet afvragen is: als je de machtigen aanvalt, beurt dat machtelozen op? Die dynamiek is er niet met islamitische terroristen. Zij zijn niet aan de macht in onze maatschappij, en de machtelozen voelen zich niet beter als hun geloof wordt bespot”, zei de satiricus Will Self in Newsnight.

De maatschappelijke reactie in beide landen op ‘Parijs’ was kenmerkend. In het Verenigd Koninkrijk ging het debat nauwelijks over grenzen van de vrijheid van meningsuiting, wel over de vraag of dergelijke aanslagen voorkomen konden worden, bijvoorbeeld door de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Londen kampt net als andere Europese landen met geradicaliseerde, op eigen bodem opgegroeide moslims, die in 2005 en 2013 aanslagen pleegden. Naar schatting 500 van hen zijn in Syrië.

Amerikanen zien de gebeurtenissen in Parijs vooral als een Europees probleem. Niet dat Charlie Hebdo de aanslag had uitgelokt, maar Amerikanen zijn ervan overtuigd dat een dergelijke aanslag in het prudente Amerika minder snel kan gebeuren.

De website Vox noemde Charlie Hebdo „de westerse samenleving op zijn best en op zijn slechtst”. „Het doelwit van Charlie Hebdo’s denigrerende humor zijn de zwakkeren in de samenleving, de islamitische en niet-blanke minderheden.”

landlopertje | 18-01-15 | 15:08

Pracht stuk GS!

alusion | 18-01-15 | 14:52

Ben het vaak niet eens met GS. Dat ongefundeerde, ongenuanceerde is zeg maar niet echt mijn ding. Dat gezegd hebbende, hulde voor dit artikel! Het laat zien dat het bestaan van een invloedrijk rechts blog belangrijk is. Het is een idee fixe om te denken dat we doormiddel van discussie en op basis van wederzijds respect beide groepen (moslims - voorstanders van het vrije woord) bij elkaar kunnen brengen. Het is namelijk niet erg dat er twee kampen zijn. Sterker nog de twee conflicterende standpunten geven aan dat er iets essentieels is wat we willen beschermen, waar we voor willen vechten. De gedachte dat we er met elkaar wel uitkomen is niet van deze tijd. Er is geen 'valse wij-zij tegenstelling', er is een daadwerkelijke tegenstelling. Betekent dit dat het oorlog is? Nee. Betekent dit dat we elkaar ongenuanceerde bevooroordeelde verwijten gaan maken? Nee. Betekent dat we niet meer met elkaar een beschuitje kunnen eten? Nee. Het betekent gewoon dat we verschillen van mening, EN DAT IS NIET ERG!

roeland2164 | 18-01-15 | 14:50

Bakito | 17-01-15 | 20:52
Ik word kotsmisselijk van al die LangeTenenMoslims.
Als je de Vrijheid van Meningsuiting niet kunt verdragen? Moslim rot op naar je achterlijke zandbak.

Ella | 18-01-15 | 14:09

Oog om oog tand om tand. Hup kop eraf.

Piet van den Hoek | 18-01-15 | 14:08

Bakito | 17-01-15 | 20:52

In het gehucht waar ik woont zijn geen Booslims.
En dat wil ik graag zo houden.
Terugkerende Syriëgangers zijn TikkendeTijdbommen.
NL-paspoort innemen en terug naar 1e PaspoortLand.

www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/0...

Ella | 18-01-15 | 14:05

Dit soort gasten zijn vele malen erger dan de moslimgekkies.
Ook voor dit knulletje geld ga in een land wonen waar je vind dat het allemaal wel in je straatje past.

ReligionSucks | 18-01-15 | 13:45

Volgens mij is dit Femke Halsema met een snor en kromzwaa... eh baard.

levend fossiel | 18-01-15 | 13:42

En als er nog iemand denkt dat deze denkwijze niet in het gedachtegoed van uw aardige moslimburen zit, dan zit je er falikant naast.

bloeddoordenamstel | 18-01-15 | 11:49

ben kokhals | 18-01-15 | 07:06
Het is volkomen irrelevant of die vorm van satire in Nederland 'helemaal niet zo bekend' was of niet. Het is relevant of satire, welke vorm van satire ook, mogelijk is zonder dat er doden bij moeten vallen. Als we kijken naar wat ons de laatste jaren is overkomen, dan kunnen we maar één conclusie trekken. Lieden die zich uitsluitend beroepen op één bepaald Heilig Boek en wat daarin geschreven staat menen zich de vrijheid te kunnen nemen om satire, welke vorm van satire dan ook, gericht op de een of andere Profeet (de Duivel hale hem) die dat Heilige Boek de wereld in geslingerd heeft te beantwoorden met moord en doodslag. Het interesseert die lieden niet wat voor soort satire bedreven wordt, waarom die bedreven wordt, aan wie die gericht is, wat de motivatie van de satiricus is, ze hebben niet de bereidheid om die satire als satire te appreciëren, nee, ze stellen a priori dat die satire absoluut verboden is en gewroken moet worden, omdat hier, en dat is het eenzijdige standpunt dat alle dialoog onmogelijk maakt, simpelweg sprake is van kwetsen, beledigen.
Kromzwaard draait wringt zich in aller;ei bochten hier om vrijheid van meningsuiting als principe direct te verbinden met uitingen van een mening die als onaanvaardbaar dienen te worden aangemerkt, en zo aannemelijk te maken dat vrijheid van meningsuiting als principe niet deugt. Hij volgt hier exact de redenering van bijvoorbeeld een Tariq Ramadan, maar ook die van de Paus die recentelijk ons liet weten dat er aan die vrijheid van meningsuiting absolute grenzen gesteld zouden moeten worden, grenzen die te maken hebben met de kennelijk bijzondere positie van gelovigen.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 11:39

Het woordje "maar" is een glasharde ontkenning.

yamahaha | 18-01-15 | 10:32

Most people are aware of Karl Popper as the father of the modern scientific method, and especially as the creator of the logic known as 'Popper falsifiability'.

Somewhat less known is just how well Popper applied his prodigious logical powers to issues of society. In particular, to an issue much in the news these days... that of 'tolerance'. And in that respect, Popper made what to me is the defining statement on the matter :

"Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them… We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant. We should claim that any movement preaching intolerance places itself outside the law, and we should consider incitement to intolerance and persecution as criminal, in the same way as we should consider incitement to murder, or to kidnapping, or to the revival of the slave trade, as criminal.”

This should be framed and mounted on the wall of every liberal's house. Especially those liberals... and there are all too many of them.... who are so enamoured with tolerant thinking that they demand tolerance even of the intolerant.

To my mind, that level of unthinking and unlimited tolerance is akin to those Trojans who rather stupidly thought the nice wooden horse outside the city was a gift.

yamahaha | 18-01-15 | 10:23

Ik snap niet precies de regels over wanneer je een uitspraak wél kunt laten volgen door een bijzin die begint met "maar …" en wanneer niet.
Bijvoorbeeld: na de zin "De holocaust was een gruwelijke misdaad van de nazi's" kan ik me geen vervolg voorstellen dat begint met ", MAAR …"
En "Het is afschuwelijk dat Robert M. kinderen verkrachtte op de crèche waar hij werkte, MAAR …" lijkt me ook verkeerd.
Qua religieuze fanaten: "Het is monsterlijk dat in de Islamitische Staat homo's van een flat worden gegooid, MAAR …" of "Schoolmeisjes ontvoeren, verkrachten en vermoorden is helemaal fout, MAAR …" kan volgens mij ook niet.
Als het om de moord op journalisten en cartoonisten gaat, schijn je wel te kunnen "MAAR"-en. Vreemd.

simpelman | 18-01-15 | 09:45

Martijn de Koning heeft dus bijna 2000 woorden nodig . Beste Bart Nijman, alias Van Rossem hoe simpel en stompzinnig ben je als je zelf 3.530 woorden nodig hebt om dat artikel dan weer te duiden.

uithetoosten | 18-01-15 | 09:07

bestaan er ook "gematigde" nazi's ? Of "gewone" nazi's ? En is kritiek op Hitler en het nationaal-socialisme niet beledigend voor nazi's of tellen de gevoelige tenen van gekwetste nazi's niet mee ?

www.vrijspreker.nl/wp/2015/01/gematigd...

wlodek | 18-01-15 | 09:03

Een schande voor het doctoraat.

Snackbar van Allah | 18-01-15 | 08:55

Er is enorm veel onrust in de wereld. Kerken worden platgebrand in Afrika en niet alleen daar.
Moslims protesteren tegen de cartoons. Mensen die nog nooit van dat krantje hadden gehoord, het nog nooit gelezen hebben, MAAR opgezet worden om dit te doen. Boze, schreeuwende, jonge gezichten. Vuur, rookwolken, geweren, een oorlogssfeer. Doden, verbrande lichamen.
Ik heb niets met deze religie die de wereld in vuur en vlam zet en mensen dom houdt. Het heeft niets met God te maken.

Aan de andere kant zie ik de paus in Manilla. Een menigte van miljoenen mensen staat, vol verwachting, op hem te wachten.
Ik ben veel op het Sint-Pietersplein geweest. Na het Angelus is er een feestsfeer, mensen maken muziek, dansen, praten met elkaar. Gelovigen en ongelovigen, allen tezamen. Het heeft wel wat, zei een Canadees tegen mij. Hij was er om zijn overleden katholieke moeder te herdenken. Zelf ging hij niet meer naar de kerk. Mensen zijn vrolijk, ze vinden het fijn. Kinderen spelen met elkaar.

De regels van een religie benauwen. Dat is zo. Het juk van een godsdienst heb ik niet gevoeld. ‘Mijn’ dominee leerde mij tijdens de cathechisatie de bijbel kritisch te lezen. Dat heb ik gedaan. Ik geniet nu van het mooie, van de spirituele kant van het geloof. Na een mis voel ik me gelukkig. Het gezang, vaak muziek uit de Renaissancetijd, brengt mij in hogere sferen.
Voor mij is het Grote Niets de andere kant van de medaille van het Grote Alles. Een atheist ziet het Grote Niets, een gelovige het Grote Alles. Het glas is halfvol, of toch halfleeg?

onnosel | 18-01-15 | 08:50

Dat links gajes is al zo bang van de islam, dat ze vriendjes wil worden met hun. Totale angst en paniek als reactie op hun eigen falen..... door hun woorden ruik je hun angst!!

nukkie | 18-01-15 | 08:35

Kromzwaard: "een aanval op politieke satire die in Nederland helemaal niet zo bekend was".
.
Waarom moeten "wij" belasting betalen om die waardeloze domme middeleeuwse man op de been te houden?
Al eeuwenlang nemen satirici de politiek én religie op de hak, en niet zo'n beetje ook. Nederland heeft zelfs "een rijke geschiedenis" vol politieke satire, aldus het Haags Historisch Mueseum.
Ook de godsdienstige facties kwetsten elkaars bloed onder de nagels vandaan met kritiek en satire. Hebben we allemaal overleefd. Uiteindelijk is de rook neergedaald, werd het een deel van de cultuur en lacht men om mekaar en vooral ook om zichzelf.
Tot die hele ellende overnieuw begon met de ineenvloeiïng van de geïmporteerde uitheemse islam en eigen cultureel marxisme en politieke correctheid. Een giftig middeleeuws brouwseltje zo blijkt.
Als Calvijn nu zou beweren over de islam en "mahomet" wat hij in de tijd voor Kromzwaard vrijelijk kon zeggen én publiceren in de lage landen ('apostate', 'idol, enz.; zie "Calvin on Islam (2000) by Dr. Francis N. Lee"), was hij nu door de Kromzwaarden preventief gekielhaald. Kromzwaard en de kromzwaarden zetten de Westerse beschaving in de achteruit, helling af. Ontsubsidieer die nutteloze kletskous. Ga maar garnalen pellen.

ben kokhals | 18-01-15 | 07:06

Het is een beetje ziek, maar ik vraag me altijd af hoe de goedpraters zouden reageren als hetzelfde gebeurt. Nou ja, dat weten we natuurlijk al. Toen Breivik zijn slag sloeg stonden mensen zoals de Koning namelijk op de achterste benen zonder alle "nuance" die ze te over hebben voor Islamitische terroristen. Terecht, natuurlijk, maar het verschil is opvallend. Geen oproepen hoe het vooral zielig was voor rechts Europa, dat Breivik dat had gedaan. Geen geschreeuw om rechtse mensen vooral niet te veroordelen op de daad van zo'n eenling. En ga zo maar verder.

En dan vraag ik me af, lonkt dat terrorisme niet voor de volgende zieke geest -links* of rechts- met al die goedkeuringen en rechtpraterij?

*Islamitische terreur wordt hier voor het gemak onder links geschaard.

Piet van het Padje | 18-01-15 | 04:35

ik mag hopen dat we over 10 jaar toch wel beter weten, toch? Ik bedoel, het duurt al zo lang nl. Ik ben het al zo lang moe nl. Ik weet niet hoelang ik het nog op kan brengen nl.

sufkut | 18-01-15 | 03:46

-weggejorist-

Haramzwijnworst | 18-01-15 | 02:37

@TeeJee | 18-01-15
Dat helpt nu waarschijnlijk net zoveel als tegen een dolle stier roepen dat je veganist bent...

dugo | 18-01-15 | 02:25

Sjees, wat een gek. Cartoons zijn maar een excuus om een doelwit te kiezen. Mannen als Laden, Zawahiri hebben nooit wakker gelegen van tekeningen, maar van bommen en granaten die ongeveer in de buurt van hun en geloofsgenoten neerkwamen. Awlaki en zijn suicidale volgers zijn een stel post 9/11 wannabees die geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.
Waar wij ons lichtelijk schuldig over mogen voelen is waarom we niet na de bevrijding van Koeweit onze biezen uit die regio gepakt hebben zodat ze fijn door konden gaan met elkaar vergassen.

dugo | 18-01-15 | 01:27

Kromzwaard, "islamofobe afbeeldingen", wat zijn dat? Waaraan kun je zien dat een afbeelding islamofoob is? Vertel het ons, dan kunnen we het koren van het kaf scheiden, dan kunnen we de echte humoristen scheiden van de racisten.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 01:16

@Professor Superhirn | 17-01-15 | 23:18
Was onze overheid maar zo slim. Verder ben ik bang dat types als Kromzwaard al te ver heen zijn om nog enige nuttige info te leveren.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 01:16

@De Libertariër | 18-01-15 | 00:36
HAHAHAHAHAHHAHAA.


U denkt werkelijk dat het terugtrekken van legers uit het Midden Oosten enigszins gaat helpen tegen "de haat" die men voelt jegens het Westen?
Bent u toevallig de uitvinder van het concept wensdenken?

Rest In Privacy | 18-01-15 | 01:01

Kromzwaardje hoeft niet aangegeven te worden bij de AIVD. De telefoontap en de surveillance zitten er al geruime poos op. Sukkel.

Rest In Privacy | 18-01-15 | 01:00

Meneer Rozenwater | 18-01-15 | 00:42
Kromzwaard is een dhimmie. Daar is het wel mee gezegd, dunkt me.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 00:59

@Meneer Rozenwater | 18-01-15 | 00:42 Kromzwaard collaboreert met de vijand.

Handsomeboy | 18-01-15 | 00:46

kan iemand het even samenvatten in een paar zinnen. Bij voorbaat dank.

Meneer Rozenwater | 18-01-15 | 00:42

De Libertariër | 18-01-15 | 00:36
De aanslag was op cartoonisten, niet op politici.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 00:41

Er zit wel wat in de stelling dat het Westen zelf ook verantwoordelijkheid draagt voor aanslagen.
.
De psychopatische machtswellustelingen die wij hier politici noemen, moeten hun legers terugtrekken uit het Midden Oosten. Werkelijk niets te zoeken daar... Een belangrijke voedingsbodem van haat jegens het Westen. En een terechte, vraagt u het mij..
.
Daarnaast hebben diezelfde psychopaten Islam geimporteerd....
.
Onder de streep zijn de aanslagen uiteraard primair de betrokken individuen aan te rekenen, maar het Westen mag (moet eigenlijk) ook eens naar zichzelf leren kijken...

De Libertariër | 18-01-15 | 00:36

@CosmicPsycho | 17-01-15 | 23:47
Ja iedere moslim weet dat en dat zie je ook aan hun uitingen. Op FB zie je hoe de gemiddelde moslim erover denkt en dat staat in schril contrast met wat de "gematigde" moslims je wijs willen maken. Het is zogenaamd geen islam maar de profeet is wel beledigd etc. En die terroristen zijn wel helden maar ook weer opgeleid door Mossad/CIA. Totale schizofrenie oftewel taqiyya.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 00:33

@Russells Teapot | 18-01-15 | 00:16 Van die hand-boven-het-hoofd-houders die de boel liever jarenlang langzaam naar de kloten laten gaan, ipv hard in te grijpen, opnieuw te beginnen met de harde kern en een plan van aanpak op te stellen voor echte hervorming.

Handsomeboy | 18-01-15 | 00:28

Russells Teapot | 18-01-15 | 00:16
Dat "hangt opvallend vaak samen met" is als uitspraak al zeer bedenkelijk, want normatief. Kromzwaard suggereert hier, als op andere plaatsen in zijn betoog, dat vrijheid van meningsuiting maar iets bedenkelijks is, iets westers, iets dat gewantrouwd dient te worden. Hij suggereert dat te veel vrijheid alleen maar kan leiden tot te veel kwaad, dat racisme daar tot ontwikkeling komt waar er vrijheid wordt gecreëerd, en dat we eigenlijk moeten vinden dat vrijheid maar iets heel gevaarlijks is. Kromzwaard is dom, Kromzwaard heeft gekozen, Kromzwaard is een bekeerling die zich voordoet als wetenschapper. Het is uiterst bedenkelijk dat deze joker zich in academische kringen beweegt.

Schoorsteenveger | 18-01-15 | 00:27

@overVecht | 17-01-15 | 21:31
Niks van te merken hoor en zo te zien ben je ook niet geheel afhankelijk van auto-correct. Had zelf altijd een 10 voor dictee maar ben het meeste al kwijt. Lekker zo doorgaan maar euh, oogbaltering moet natuurlijk oogbal-tering zijn. Ziezo nou is ie niet meer rood.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 00:26

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:47
Christenen zullen ziet zo gauw iets accepteren wat niet in de Bijbel staat. Is ook niet nodig, want christenen kunnen sinds de uitvinding van het boekdrukken wel zelfstandig de Bijbel lezen. (tot ergernis van de RK-kerk die tot dan toe de Bijbel in hun voordeel konden "interpreteren") Ze zullen daar geen oproep tot geweld tegen ongelovigen aantreffen. In het Oude Testament staan die wel, in de wetten en de beschreven oorlogen. (ook als analogie voor "zonden" of "zondig gedrag") In de profetieën wordt het geweld door God zelf gepleegd. Maar Jezus had geen leger en heeft niemand vermoord. Hij liet zich zelfs gewillig gevangennemen. Ook de discipelen kregen niet de opdracht om zijn boodschap met geweld te verspreiden. Mohammed heeft vanaf de eerste tegenspraak geweld gebruikt. Dus die kutsmoes dat islam geweld moet gebruiken vanwege "bezette gebieden" hetzij door het Westen, hetzij door Israël is flauwekul.

PrinsesStoepje | 18-01-15 | 00:17

"Dat 'alles moet kunnen' hangt opvallend vaak samen met racistische uitingen."

Heeft Dr. Kromzwaard ook data of cijfers om deze uitspraak te onderbouwen?

Oh nee, wacht, dat is wat échte wetenschappers doen, data en cijfers gebruiken. Dat is omdat échte wetenschappers geinteresseerd zijn in waarheidsvinding.

Maar aan de Radboud "Universiteit" (lol) is men totaal niet geinteresseerd in waarheid of wetenschappelijke integriteit, maar reikt met academische titels uit voor het hebben van de gewenste linkse mening, zodat linkse mensen in media of politiek met "wetenschappelijke" papers kunnen zwaaien om hun zwakzinnige, totaaldebiele standpunten te kunnen voorzien van wetenschappelijke autoriteit.

Zolang deze idioot verbonden kan blijven aan deze "universiteit," zou deze universiteit geen cent overheidsgeld moeten ontvangen. Deze dwaas heeft namelijk herhaaldelijk laten zien niet de interesse of de capaciteiten te hebben om objectief academisch onderzoek te kunnen doen, maar is in plaats daarvan een lege, inhoudsloze activist, die puur en alleen geaccepteerd wordt voor zijn islamofiele links-politiek-correcte meningen, niet voor enige intellectuele capaciteiten, want daarover beschikt hij niet.

Dit is dus waarom linkse mensen geweerd moeten worden uit de grotemensenwereld van de wetenschap. Ze laten keer op keer blijken simpelweg te dom te zijn om enige inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren.

Russells Teapot | 18-01-15 | 00:16

@FrankOngerust | 17-01-15 | 21:32
En dat er dus vele studenten zijn die hem napraten, paaien en pseudo anaal verwennen om hun voldoende, goed of uitstekende beoordeling binnen te slepen. Niet wetende dat daarmee het woord weer wordt versterkt en de neerwaartse spiraal des zelfdestructie die de baby-koe uit de tajine etende stoet des doods in de maagdelijke Haagse baarmoeder heeft geplant voorbij de abortusperiode wordt gebracht en dus levend ten tonele zal verschijnen.
<end rant>

Handsomeboy | 18-01-15 | 00:12

@Sliptong | 17-01-15 | 21:19
haha, dank voor dat.

Handsomeboy | 18-01-15 | 00:03

Die hele discussie "mag VvMu beledigend zijn" is sowieso al een afleidingsmanoevre. Het hele "beledigd zijn" is een doelgerichte en georganiseerde campagne om alle kritische geluiden over de islam met geweld en dreiging met geweld te smoren. Iedereen die vindt dat cartoonisten, schrijvers, cabaretiers, politici, kunstenaars "moeten nadenken over wat ze wel of niet zeggen" werkt hier aan mee en doet precies wat de beroepsmoslims graag willen dat er gebeurt en dat is critici de mond snoeren.
En die Martijn de Koning is blijkbaar ook een overtuigd lid van dezelfde club. Bizar ook dat hij durft te beweren dat:

"Het bekritiseren van extremisten door de profeet Mohammed te verbeelden is op zijn minst erg grof geschut is".
Het doodschieten van een complete redactie en een stel politieagneten is dat blijkbaar niet?

Andreas B. | 18-01-15 | 00:00

Een schandelijke stuk. Maar wel goed dat ook bijdrages die ik schandelijk vind gepubliceerd worden.

poepaanmijngaatsie | 17-01-15 | 23:49

Typisch. Geert Wilders twittert dat de islam niet bij Nederland hoort en een moslima bewijst direct zijn gelijk door een aanslag op hem te plannen.
twitter.com/xkkkhadijaa/status/556575...

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 23:48

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 23:38
Het punt is nu juist dat de salafisten, de fundamentalisten, de jihadisten, de moordenaars van cartoonisten de koran, hadith en sira wél op de manier lezen zoals "die ouwe lul". (Leeftijdsdiscriminisme! Wat kan die man er nou aan doen dat hij oud is?). Nogmaals: het doet allemaal niets af aan datgene wat hij zegt.

Stormageddon | 17-01-15 | 23:48

@PrinsesStoepje
Precies. Maar De Koning suggereert dat deze interpretatie (dood aan degenen die de profeet beledigen) enkel komt van een 'geleerde' uit extreme hoek (al qaida), terwijl zo goed als alle beroepsmoslims het hier over eens zijn. En dat is een ranzige truc.

CosmicPsycho | 17-01-15 | 23:47

@Stormageddon | 17-01-15 | 20:34
Mensen kunnen zich altijd overal om beledigd voelen. De vraag is of je dat met een AK-47 wilt oplossen of via juridische of democratische weg. In dit verband ook hilarisch dat Kromzwaard beweert: "Waarom zou een moslim die vindt dat het beledigen van de profeet Mohammed niet moet kunnen en die dat op democratische wijze probeert te verbieden, de vrijheid aantasten?" Alsof dat hier gebeurd is. De moslims hebben trouwens dankzij de PvdA via "democratische" weg al in veel hun zin gekregen.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 23:43

Ha! Nog een vileine kloos-ried van een apologetisch stukje. Kom ik net tegen bij patheos (fijne blogs daar.) Wil ik jelui niet onthouden.

www.patheos.com/blogs/danthropology/20...

Stormageddon | 17-01-15 | 23:42

De moorden zijn helemaal niet gepleegd vanwege belediging, maar omdat deze mensen sowieso vonden dat ze de plicht hadden vanuit hun geloof ongelovigen te vermoorden. Dit was een toevallig doel wat ze toegewezen kregen. Maar was voor hen net zo geldig als de andere, bijna vergeten, doelen namelijk supermarktbezoekers en agenten die nog nooit een tekening gemaakt hadden.

De issue is niet of sommige beledigingen niet mogen, maar wie dan bepaalt wat beledigen is? Alle ongelovigen kunnen morgen ook heel terecht gaan claimen dat elk geloof sowieso fundamenteel beledigend voor hen is.

Regels in een bepaalde stroming kunnen natuurlijk alleen vrijwillig opgevolgd door volgelingen van die stroming zelf, NOOIT door mensen die er niks mee te maken hebben. Behalve als we vinden dat we inmiddels een dictatuur zijn.

Eisen dat er niet beledigd mag worden is net zo belachelijk als het "westen" zou eisen dat gelovige landen in hun eigen kranten ook verplicht zichzelf zouden moeten beledigen.

een_mike | 17-01-15 | 23:39

@Stormageddon | 17-01-15 | 23:25
Nee uiterlijk viel me niet op. Wel geheul met wiskunde diploma's om zijn status als arabist en islampoliticoloog bij te zetten. Ik ben dat gequote uit die koran zat. Dat deden we voor zeikende Moslims die zeiden dat ze vredelievend waren. En het loste ook geen hol op. Bovendien ziet geen elke Moslim de Koran op de manier als die ouwe lul, met z'n slavendrijversuiterlijk en bowtie.
> Doet dat IETS af aan datgene wat hij zegt?
Het is een wildplasser. Een geiser die er genoeg van heeft en begint te spuiten en te lekken. Gewoon iemand met een mening dus, maar radicaal genoeg voor 100den Youtube videos waaruit je dan uit de Koran gaat zitten quoten, om te bewijzen dat je atheist bent oid. Echt: Het kan mentaal allemaal in één grote bak en je verliest niet zoveel. Er zijn aan de andere kant te veel slimme interessante en authoritaire mensen om het over je sexfetish te hebben, of wat je hart ook sneller doet kloppen, in plaats van te zinken tot je een ons weegt.

Halsje Femkema | 17-01-15 | 23:38

@Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 22:18
ze zijn gewoon bang en druk bezig het volk aan het mennen.
Een teken van zwakte, dat ziet iedereen die wil reageren.. gebeurt veels te vaak tegenworodig, wel een bericht met 'advies' maar dan als eenrichtignsverkeer, altijd fout.

Dibe | 17-01-15 | 23:36

CosmicPsycho | 17-01-15 | 23:19
Het credo van de makelaars van de islam is niet "locatie" maar "interpretatie". Door de "juiste" interpretatie van islam-geschriften kom je óf tot de wens-denkende, in het Westen voor zoete koek aangenomen "vredelievende" islam. (Er is geen dwang in religie, jij jouw geloof en ik het mijne, als iemand moordt vermoord hij de hele mensheid, allah is vergevend/barmhartig etc.) óf je komt tot de interpretatie zoals het er gewoon staat : Doodt de ongelovigen. Noteer ook dat alle vergeving, broederschap en liefde alleen voor moslims zijn weggelegd. En die veelgeroemde "vrede" in de islam is er pas als de hele wereld is onderworpen. Moslims kunnen de koran niet zonder "geleerden" lezen dus je moslim-buurman kan je niet wijzer maken. Maar hij weet wanneer het fluitje gaat.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 23:30

Nog niet zo gek lang geleden werden dit soort mensen zonder pardon tegen de muur gezet.
Verraad, landverraad en in dit geval verraad aan de eigen westerse wieg.

Wie de discussies op VK en Trouw een beetje volgt en ziet wat voor publiek daar voorbij komt die moet van goede huizen komen om niet moedeloos te worden van het hoge "weg met ons" gehalte .
Dit is er zo eentje .

Bar&Boos | 17-01-15 | 23:27

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:54
Je gaat nu iemand beoordelen op z'n uiterlijk en de manier waarop hij iets zegt, in plaats van gewoon te luisteren naar de inhoud? (En dan desnoods daarna controleren of wat hij zegt wel waar is... Hoef je overigens niet te doen, heb ik gedaan, hij heeft gelijk. Alles wat hij zegt klopt woord voor woord.)
En wat maakt het in vredesnaam uit of iemand anders denkt 100% gelijk hebben (wat hij in dit geval heeft) en daar niet over twijfelt? Als jij wel twijfelt kun je proberen aan te tonen dat hij ongelijk heeft (en dat kun je proberen, zal je waarschijnlijk niet lukken.)
Doet dat IETS af aan datgene wat hij zegt? Het is meer projectie van jou dan de uitleg die hij geeft.

En verder: Bow ties are cool.
kitchenoverlord.files.wordpress.com/2...

Stormageddon | 17-01-15 | 23:25

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 23:10
Martijn de Koning pist over de lijken van de cartoonisten. De UvA zou hem direct moeten ontslaan.

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 23:20

Allemaal | 17-01-15 | 20:11
Ach ja als Theo Maassen tekeer gaat met een kruisbeeld hoeven we geen aanslag van christenen te verwachten. Het zijn dezelfde mensen die spotten met christenen goedkeuren die kritiek op de islam als zeer kwalijk zien. Niet omdat ze zoveel respect hebben voor de islam die ook helemaal niet bij hun manier van leven past. Maar omdat ze dondersgoed weten wat de consequenties zijn. En diezelfde mensen betichten ons van "angstzaaien".

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 23:20

Kromzwaard: "Zij leken uit te gaan van een interpretatie zoals die door de islamitische prediker van Al Qaida op het Arabische Schiereiland, Al-Awlaki, werd gehanteerd: het beledigen van de profeet verdient een bestraffing met de dood..."
Hij probeert hier op een uiterst smerige manier misbruik te maken van onwetendheid vd lezer. In werkelijkheid staat in zeer veel islamitische landen de doodstraf op belediging van de profeet en is dit zeer zeker niet voorbehouden aan enkel extreme clubjes als al qaida. Het is een breed gedragen interpretatie in de gehele moslimwereld. Kromzwaard je bent een vieze smeerlap!

CosmicPsycho | 17-01-15 | 23:19

Martijn de Koning heeft ongetwijfeld niet in de gaten dat een paar van z'n beste islamitische vriendjes informanten van de een of andere veiligheidsdienst zijn. Dr. Kromzwaard is waarschijnlijk dan ook niets meer dan een incontinente bron aan informatie voor de counterjihad. En dat is dan ook meteen de enige reden dat deze collaborateur geen strobreed in de weg wordt gelegd door de universiteit, de inlichtingendiensten en het OM. Net zoals ze Dr. Khan destijds ook z'n gang lieten gaan (helaas liep dat wat minder goed af en is de wereld nu qua nucleaire wereldvrede afhankelijk van landen als Pakistan en Noord-Korea...)

Óf hij is zelf een infiltrant natuurlijk, en dan verdient hij dikke kudo's voor hoe hij zijn rol speelt.

Professor Superhirn | 17-01-15 | 23:18

@Piet Karbiet | 17-01-15 | 22:58
Wat heeft een opinie-column nu met academische vaardigheden te maken?
Ik dacht dat reeds duidelijk was dat Dhr. Kromzwaard als een tabula rasa te werk gaat. Een vlieg op de muur van de Kabaa. In deze column dus de spreekbuis van de intelligentere Salafist (iemand die slim genoeg is voor taqqiya). De visie van de overheid op jihadi's is één van angst, angst voor aantasting van de Nederlandse democratie en (staats)veiligheid. Kromzwaard kijkt verder dan dat: Sociaal, theologisch, onderlinge strijd etc. Zeer waardevol (voor academici en overheid). De salafist bestrijden is als een linguist die apentaal bestudeerd vertellen dat we alle apen gaan ruimen. Salafipolderjihadisme is Nederlands cultureel erfgoed voor die man. Je kan van een docent 17de eeuwse Franse literatuur ook niet verwachten dat 'ie zegt dat al die schrijvers vuile lullen waren.

Halsje Femkema | 17-01-15 | 23:10

"Ook wordt (..) 'onze' vrijheid van meningsuiting heilig verklaard; vaak in tegenstelling tot moslims die lange tenen zouden hebben. Het motto: alles moet kunnen."
Het is de vrijheid van meningsuiting die voor iedereen geldt, Kromzwaard, ook voor burgers die toevallig moslim zijn. Het is een kernwaarde van een open samenleving die de raarste vogels als burger accepteert, als die zich maar aan de wet wenst te houden. Je creëert hier een valse tegenstelling, een "wij-zij", precies datgene wat je anderen verwijt.
Inderdaad, alles moet kunnen. Dat niet alles hoeft van jou, en dat niet alles mag van die al te talrijken met lange tenen, dat weten we nou onderhand wel,

Schoorsteenveger | 17-01-15 | 23:05

Al landen en mensen geweest die het geweld in Niger veroordeeld hebben, die vinden dat men daar eens moet stoppen met het afbranden van kerken? Om een cartoon?

Ageless | 17-01-15 | 23:03

Jezus, wat een gezwets van dit gezwel.
Ontsla die man. Kon met Tariq Ramadan ook.

Piet Karbiet | 17-01-15 | 22:58

@Stormageddon | 17-01-15 | 22:38
Trouwens dat linkje bekeken. Die man oogt als een wijs salafistenprediker voor het vrije woord. Ik denk dat als je meer van dat soort filmpjes bekijkt, je wel eens snel zou kunnen radicaliseren. Iemand die beweert 100% gelijk te hebben, die denkt 100% gelijk te hebben. Mensen die niet twijfelen... brrr, dat zijn de imams en vastgeroeste geesten.

Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:54

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:47
"Leef in de geest" is heel wat anders dan het voorbeeld in woord en daad letterlijk volgen omdat hij de perfecte mens is en het voorbeeld voor de ware moslim. Dat is de opdracht in de koran.

Stormageddon | 17-01-15 | 22:52

@Stormageddon | 17-01-15 | 22:38
Dat staat ook in de Bijbel: Leef zoals/in de geest van Jezus. Ga om met anderen, vanuit zijn lessen en levenswijze. Men zal nog steeds niet zo happig zijn om iets te accepteren wat niet in de Bijbel staat, zoals een Moslim niet happig en zonder kritiek iets zal accepteren wat niet in de Koran of overleveringen staat. Wel is er een duidelijkere scheiding tussen geestelijken en volgers.

Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:47

Ik moet altijd een beetje meewarig lachen om moslims die de wereld en met name Europa willen veroveren.
Wij kennen het spreekwoord een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.
Maar een ezeldrijver doet het drie keer (na Poitiers en Wenen).

minik | 17-01-15 | 22:45

@Archy Bunker | 17-01-15 | 21:26
Lulkoek. Dan is Singapore zeker ook een moslimland? Daar doen ze namelijk precies hetzelfde.

Is gewoon Aziatisch: drugs = executie.

Bruine Beer | 17-01-15 | 22:39

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:03
Het maakt voor de sharia niet uit of iets wel of niet in de koran staat. De hadith, de overlevering van de uitspraken van de profeet (en er is veel gesteggel in de islamitische wereld welke belangrijker zijn dan andere, vandaar de verschillende "stromingen") en de "sira(t), de biografie van de profeet, zijn voor sharia wetgeving net zo belangrijk als de koran (en helaas zijn er daar ook vele van). In de koran wordt gezegd (sura 33:21) dat de profeet hét voorbeeld is voor de ware moslim. Zijn woorden en daden dienen dus navolging, dus wat er in de biografie staat is net zo "heilig" en maatgevend voor het handelen van een ware moslim.

Welnu... (ach, waarom verder typen? Er is een filmpje dat perfect uitlegt hoe dat zit):

www.youtube.com/watch?v=nJgGOCFr83E

Stormageddon | 17-01-15 | 22:38

@ZZP-er | 17-01-15 | 21:19
Ja, maar dat ga Ik niet bewijzen. Ik ga alleen verwarrende tegenstrijdigheden in de grond stoppen. Het moet voor Mij ook een beetje lollig blijven.

Bruine Beer | 17-01-15 | 22:37

-weggejorist-

gasboer | 17-01-15 | 22:33

@Bakito | 17-01-15 | 20:49
Foei. Jij was toch zo van het inhoudelijk reageren?

Bruine Beer | 17-01-15 | 22:31

Stormageddon | 17-01-15 | 21:52

Mij lijkt een consensus-VVM wel een goed idee: hoe meer belasting je betaalt, hoe meer je joden, negers, vrouwen, moslims, homo's en brildragers je mag beledigen.

Vanaf een inkomen van een ton per jaar: VVM-goldcard die recht geeft op majesteitsschennis, oproepen tot rassenrellen en bedreigingen op twitter.

Miljonairs tenslotte mogen met hun platina-card daarnaast ook de holocaust en Armeense genocide ontkennen en ongelimiteerd trollen op Joop.nl .

Werk jij de details ff uit, bel ik de krant vast!

Bakito | 17-01-15 | 22:25

@dlseth_ | 17-01-15 | 20:22
Ben je blank en man? Dan jij racist. Herstelbetaling dokken graag.

Bruine Beer | 17-01-15 | 22:21

Obersturmbahnfuhrer Herr Dr de Koning doet een "Roel van Duintje" hij denkt dat de AIVD in hem geïnteresseerd zou zijn. LOL

Bolder | 17-01-15 | 22:21

@Halsje Femkema | 17-01-15 | 19:58
Normaal hak ik elke complottheorie omver, maar nu moet ik kiezen tussen een academicus die echt zo dom is, of jouw complottheorie.

Die van jou is waarschijnlijker. De Koning bestaat niet echt, maar is door de CIA na overleg met ISIS in Nijmegen ingevoerd.

Bruine Beer | 17-01-15 | 22:19

Bij de Volkskrant kan je niet reageren op dit artikel. Je mag alleen staren naar de kop *Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt*, maar je kan er geen commentaar opleveren. Kudtkrant.

Denk even na voor je de reacties uitzet, Moslimkrant.

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 22:18

@Geluksvogel | 17-01-15 | 19:35
LOL +veul!


Prof. D.A.H. Vintik | 17-01-15 | 22:15

Ik ga ervanuit dat het opzeggingen zal regenen op de abonnementenafdeling van de Volkskrant.

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 22:13

Er wordt wel flink blindgestaard op die cartoons.
Er zijn meer aanleidingen tot geweld, bijvoorbeeld dat meisjes naar school gaan.
Moet het Westen – volgens de redenering van Martijn de Koning – ook maar stoppen met meisjes naar school sturen, omdat we daarmee gewone moslims kwetsen en het idee voeden dat er een oorlog gaande is tegen de islam?

simpelman | 17-01-15 | 22:08

Dezelfde 'wetenschapper' Martijn de Koning schrijft in 2013 onder de kop "Het spook Al Qaeda" dat het onzin is dat Wilders op een dodenlijst staat. Dit zou klakkeloos zijn overgenomen door diverse media en zou slechts aandachttrekkerij zijn van Wilders. Zo sluit hij af: "Met andere woorden De Telegraaf is erin getrapt: in de propaganda van Inspire en die van Wilders".
Inmiddels weten we wel beter wie er op die dodenlijst staat. Wilders in ieder geval. Nou mag iedereen denken wat hij wil, ook Martijn, maar sta je er dan niet op voor wetenschapper te zijn om vervolgens dom uit je nek te lullen.

namensmijnhond | 17-01-15 | 22:08

Volgens Martijn de Koning is het niet erg realistisch om te zeggen dat er in Parijs terreur heeft plaats gevonden.

Daarom, UvA, trap die man eruit. Want het was wel terreur, in Parijs.

De Koning is een terreurontkenner.

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 22:08

Verbazingwekkend, maar bovenal stuitend hoe types als Kromzwaard op de bres springen voor de vrijheiden van islamieten en daarmee tegelijkertijd de vrijheden van niet-islamieten proberen in te perken.
Meer dan veertig jaar geleden heb ik het juk der RK- kerk van mijn schouders geworpen. Ik had daar vele en weloverwogen redenen voor.
Nu, anno 2015, komen gutmenschen en moslimknuffelaars mij vertellen dat ik rekening moet houden met een totaal idiote ideologie uit Zandbakkistan? Ze eisen dat ik mijn mening aanpas aan zwakbegaafden met lange tenen, ze eisen mijn respect voor aanhangers van een figuur dat zich 1400 jaar geleden zelf benoemde tot profeet en de daarbij behorende verzonnen regeltjes. Rot op! Ga weg!
Ik verafschuw geweld, ik verafschuw onderdrukking, ik verafschuw alles en iedereen die mij van mijn vrijheden wil beroven. Ik verafschuw de goedpraters, de meelopers en de wegkijkers van de huidige dreiging genaamd islam.

appelvink | 17-01-15 | 22:06

Koelman wil met zijn column laten zien dat het zg opperwezen zulke sukkels niet nodig heeft. Zelf ben ik trouwens een atheist van de zwaarste categorie.

Han Jammer | 17-01-15 | 22:06

@Han Jammer | 17-01-15 | 21:10
Het rare is, is dat niet expliciet in de Koran staat dat Mohammed niet afgebeeld mag worden. Er staat echter wel in de Bijbel dat geen afbeelding van God mag worden gemaakt (Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.).
Dit verbod is later bij de heilige overleveringen gevoegd, om van Mohammed geen afgod te maken, maar zijn status als boodschapper te bewaken. Vaak werd Mohammed afgebeeld zonder gezicht, of middels kaligrafie.
Moslims beroepen zich dan ook niet op teksten dat elke beeltenis van Mohammed verboden is, ze beroepen zich op teksten die stellen dat het beledigen van de Profeet strafbaar is met de dood. Charlie Hebdo werd aangepakt, niet voor beeltenis of afgoderij, maar voor belediging. Belediging van de profeet (dat hij maar een vet hart mag krijgen) kan ook in aktie en schrift.
De rest van uw post is interessant, omdat God (of die beleving) subjectief is, en God dus uit uw eigen kennis en in uw omgeving openbaart wordt. Voor een Afrikaan is Jezus zwart, voor een SGPer is Jezus wit.
U heeft dus gelijk dat Allah zich ongeloofwaardig maakt (waarom liet Allah niet die aanslag in België lukken?), maar daar zullen gelovigen nooit aan kunnen wennen. Mensen vallen van het Christelijk geloof, omdat een geliefde kanker krijgt, terwijl we al decennia lang kanker krijgen. Ik weet niet of u zelf ooit het gevoel heeft gekregen dat iets abstracts en ongrijpbaars u tot aktie bracht. Bijvoorbeeld ooit eens meegezongen met een supporterslied? Kan een machtig gevoel geven. En daarmee krijgt ook het Godsbeeld (Ajax of Allah) meer macht. Maar dan zit je al diep op de psychologie en op het occulte af (Om met Crowley te spreken: "Allah is de ware atheist. Voor Allah is er geen Allah.").

Halsje Femkema | 17-01-15 | 22:03

De UvA zou deze dwaas op staande voet moeten ontslaan.

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 22:03

@de Voorzittert | 17-01-15 | 21:38
Die zijn er toch al? En straatroof overkomt ook voornamelijk ongelovigen.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 22:02

Stel dat we voor het gemak even aannemen dat die CH cartoonisten een stelletje vuige racisten waren. En dat moslims in Europa restricties waren opgelegd m.b.t. het uitoefenen van hun geloof. En dat de inmenging van het Westen in Moslimlanden om verkeerde redenen was met desastreuze gevolgen. Dan zijn we dus nog altijd beter dan Moslim-landen waar iedere ongelovige een tweederangs burger in acuut levensgevaar is en waar oorlogen per definitie het karakter van een genocide hebben. Als we radicale moskeeën net zo zouden benaderen als moslims dat bij Charlie Hebdo doen zouden we constateren dat zij vijandig en respectloos tegenover onze onze overtuigingen staan. Dan zouden we ze niet overhoopschieten maar met onze Grondwet in de hand sluiten.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 22:00

Stompzinnig stuk van een verwarde man, Martijn de Koning, ja, een verwarde man, die uit alle macht de misdaden van islamitische terroristen die hun profeet kwamen wreken probeert goed te praten.
*aan een profeet heb je geen reet*

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 21:58

overVecht | 17-01-15 | 21:31
Hier wordt niemand veroordeeld op afwijkingen, geloofsovertuiging of politieke kleur. Goed dat je uit de kast gekomen bent.

Sliptong | 17-01-15 | 21:58

Zonder te zeiken, er is toch een wij en zij en die wij-groep sluit bij voorbaat al de zij, de andersdenkenden, uit; de wijgroep van moslims sluit aldus de ongelovigen uit, ongeacht of zij een grap maken over de Islam, de wij-groep, de ummah, quote van Ellian;"
"Ali A. Allawi, voormalig Iraaks politicus en intellectueel, meent in zijn boek The Crisis of Islamic Civilization (2009) dat de crisis van de islamitische beschaving onder meer te maken heeft met het begrip individualiteit (al-Fard), die in tegenstelling tot in het Westen binnen het concept van de ummah (islamitische gemeenschap) onmogelijk is"
....
Eat that, Kromzwoerd, ONMOGELIJK... het wij-gevoel met de naam ummah rules!! Onthoudt dat maar.
...
De ummah volgt namelijk de Sharia.
Typisch Islamistisch, daar horen de individualisten dus nooit bij, als ze afvallige zijn worden ze gedood en de ongelovigen wacht een gruwelijk zoals in de Koran staat, in t speciaal toegevoegde hoofdstukje 'de oorlgosbuit, hier het linkje voor je; www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?...
Wel even doorlezen aub.
het gaat immers om de ware worden van Allah zelf in de koran ipv de interpretatie door een ongelovige Kromzwoerd wiens kop er volgens de letters afgehakt moet worden, inclusief zijn vingers.
Dat niet ieder moslim dat meteen doet, maakt de koran er geen haar beter op.
Gelukkig zijn de meeste moslims beter dan de Koran hen voorschrijft te zijn, ze zullen zelf echt dat boekej moeten gaan updaten naar de 21e eeuw.
kritiek in welke vorm dan ook is van belang, want hoe kwetsender de krtiek, hoe raker het is.
Als de kritiek geen kritiek is, zijn we het immers eens met elkaar.
oh ja het woord racisme kun je echt niet gebruiken als je het over een groep gelovigen hebt.. Het klinkt natuurlijk wat beter en kritischer dan het achterlijke woord 'islamofobie', maar verander het woord fobie gewoon door terechte angst.

Dibe | 17-01-15 | 21:54

@Bakito | 17-01-15 | 20:52
Totaal irrelevante opmerking, want in het land waar ik woon en voor een deel de politieke agenda en de inhoud van de media (actief dan wel passief) bepalen zijn ze er wel. In de wereld waar ik woon zijn er nog veel meer, en ook daar bepalen ze voor een deel (actief dan wel passief) de media en politieke agenda. Sterker nog: men wil via supranationale "wetgeving" in de VN een ieder die geen moslim is verbieden nog kritiek te hebben op religie.
www.washingtonpost.com/opinions/meet-t...
Het maakt dus geen flikker uit waar je woont en of daar nu wel of geen haatbaarden rondlopen: je hebt er dientengevolge altijd mee te maken. Mijn kritiek is dus altijd relevant. Voor een idee en de uiting daarvan gelden (zeker op internet) geen artificiële nationale, regionale of lokale grenzen. Voor gedachten, ideeën en de uiting ervan maakt het geen flikker uit waar je woont.

Stormageddon | 17-01-15 | 21:52

Als het niet zo godvergeten triest zou zijn, zou het toch ook wel weer enorm grappig zijn dat de heren Jihaatbaard er voor gezorgd hebben dat:

-A Charlie Hebdo ineens wereldberoemd is
-B Een plaatje van Mo in een oplage van 5 miljoen stuks is verspreid.

Dit zal niet het effect geweest zijn wat de heren voor ogen hadden.

Vandenpotgepleurd | 17-01-15 | 21:50

@Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 21:46

Dank dank dank wijze.

overVecht | 17-01-15 | 21:47

@Kaas de Vies | 17-01-15 | 19:21
Mensen die vrijheid van meningsuiting nastreven maken gebruik van hun rechten, en dat zit de machthebbers dwars. Ze houden niet van mensen die hun rechten willen gebruiken.

rara | 17-01-15 | 21:47

@overVecht | 17-01-15 | 21:31
En daar heb ik dus bewondering voor.
Ken je beperkingen, steek er extra moeite in.
Repsect gozerT..

Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 21:46

Het zijn de mensen die ons via radio en tv vanuit Den Haag toespreken om vooral niet angstig te worden. Dat zijn dezelfde mensen die als eerste in aanmerking komen voor privé beveiliging.

Graaf van Egmont | 17-01-15 | 21:42

2015 = 1938
Het gaat gewoon gebeuren: een vuile, smerige oorlog bij u en mij in de straat. Het is wachten op de eerste random huizenoverval. Want daar staat geen politie of leger voor de deur.

de Voorzittert | 17-01-15 | 21:38

@ readbetweenthelines | 17-01-15 | 21:04
O, ik zou best een beetje beledigd kunnen zijn. Maar vervolgens zou ik overgaan tot de orde van de dag.

Lewis | 17-01-15 | 21:37

Wat een schoft, die Martijn de Koning. Geen enkel woord van afkeuring over de misdaden van de hebdo-doders. Wel een bedreiging: *Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt*.
*NL islamvrij*

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 21:36

@tweetybird | 17-01-15 | 21:27

Beste. Mijn waarde. Ik waardeer je bijdragen. Ik waardeer je passie om je voort te bewegen in het reaguurdersrijk. Maar kom nou niet telkens met de zoveelste keer SuperMathijs en Bakito opmerking en, nog belangrijker, kan kolere even een keer je nalezen wat je schrijft voordat je op enter drukt want ik volg je na één regel al niet meer. Kom op gozert. Zo moeilijk kan het niet zijn.

overVecht | 17-01-15 | 21:36

Goed stuk, Van Rossem.

Lewis Lewinsky | 17-01-15 | 21:32

Het meest triest is natuurlijk dat deze eikel Martijn de Koning nog een universitair docent is !!!!

Hoe zoiek kan je zijn

De bezem moet nodig door het onderwijs zodat deze eikels die onze waarden en normen niet willen,(en zich al bij voorbaat al hebben overgeven aan de moslim cultuur met al zijn niet westerse eigenaardigheden) weggepromoveerd worden tot Volkskrant journalist.

FrankOngerust | 17-01-15 | 21:32

@tweetybird | 17-01-15 | 21:12
@DikkeLollie | 17-01-15 | 21:01

Ik ben een zware dyslect. Heb heel veel moeite met het correct formuleren van zinnen en moet nadenken over de grammatica. Voordat ik iets post met inhoud zou ik dus dat stukje vijf keer na moeten lezen want anders is er een grote kans dat men het toch niet aanneemt wegens oogbaltering.

Ik zeg het maar gewoon. Wellicht kunnen jullie er wat mee.

overVecht | 17-01-15 | 21:31

Markies DeCanteclaer | 17-01-15 | 21:26

En in de reclame het afgooien van de homosexueel van een gebouw.Ja zal een gezwellig avondje worden.

tweetybird | 17-01-15 | 21:30

Bakito | 17-01-15 | 21:17

Als het maar niet zover is als ze jou en supermathijs uitelkaar zetten om elkaar te beinvloeden. Supermathijs voor houden dat die witte jassen met riemen zijn om dat je anders uit de draaimolen valt vinden ze genoeg. Zeg maar dat jullie elkaar aan lullen dat je in een pretpark zit gaat ze te ver.

tweetybird | 17-01-15 | 21:27

Weet waar dit soort idioten toe leidt, dat Indonesië als grootste moslimland in de wereld, mensen executeert terwijl veel landen aandrongen om niet te executeren. Maar Indonesië wil dwars tegen de wereldopinie in dit doorvoeren, om te laten zien dat ze recht zijn in de moslimleer.Dit soort fanatisme is een rechtstreeks gevolg van de gebeurtenissen in Europa. Dr. Kromzwaard is hiermede indirect mede verantwoordelijk voor de uitgevoerde executies, men ziet waar dergelijke blindheid toe leidt. Dit soort oppertunistische dwazen, zal nog vele ,ongelukken, veroorzaken, dat geef ik nu al op een blaadje.

Archy Bunker | 17-01-15 | 21:26

Nu in de bioscoop: Nothing to do with Islam.
.
Starring:

Boko Haram
Al Nusra
Taliban
IS
Al Qaida
Al Shabaab
Abu Sayaf
Ansar Dine
ADF-NALU
Steniging van overspeligen
Doodstraf voor afvalligen en homoseksuelen
Onvrijheid van meningsuiting
.
Special guest starring:
De moord op Theo van Gogh
.
Regie: Martijn de Koning, Joris Luyendijk en Alexander Pechtold
.
Productie: Policor BV
.
NU in de bioscoop in speciale 3D-wegkijkmodus.

Markies DeCanteclaer | 17-01-15 | 21:26

mooi beargumenteerd, Van Rossem.

Zyprexa20mg | 17-01-15 | 21:25

@ZZP-er | 17-01-15 | 21:19
Nee

namensmijnhond | 17-01-15 | 21:24

@tweetybird | 17-01-15 | 21:12
*pilsje opentrekken doet*

DikkeLollie | 17-01-15 | 21:20

"Dr. Kromzwaard: Daarbij moet je dan vergeten dat Frankrijk het land is waar vrouwen geen hoofddoek mogen dragen.....".
Voor een wetenschapper een KEI van een BLUNDER!!! Er is in Frankrijk helemaal geen verbod om een hoofddoekje te dragen. Leugenachtige stemmingmakerij.

namensmijnhond | 17-01-15 | 21:19

Handsomeboy | 17-01-15 | 20:24
Hoppa, post du jour. Opheffen die zwitsalstatus. Deze post zegt namelijk alles.

Sliptong | 17-01-15 | 21:19

Han Jammer | 17-01-15 | 21:10
En een vraag is: bestaat Allah ?

ZZP-er | 17-01-15 | 21:19

tweetybird | 17-01-15 | 21:12
Jongens, niet de hele tijd lopen kletsen. Opletten.

Anders zet ik jullie uit mekaar!

Bakito | 17-01-15 | 21:17

Martijn verzwijgt angstvallig voor zijn moslimvrienden dat hij homo is. Dat zegt veel over Martijn en veel over zijn moslim vrienden.

benjemal | 17-01-15 | 21:00

Is dat echt waar?

Bamberger Reiter | 17-01-15 | 21:14

@Han Jammer 21:10: Dat doet me ergens aan denken: waarom maken we eigenlijk geen leuke cartoons met allah als onderwerp?

Muxje | 17-01-15 | 21:13

DikkeLollie | 17-01-15 | 21:01

Ja maar willen we dat wel van de opper knuffel linksche gutmensch. Ik maak liever spelfouten als dat ik dezelfde onzin ga verkopen als deze sukkel. Nee ik sla de les wel even over.Als je het niet erg vind.

tweetybird | 17-01-15 | 21:12

Wat een pr0nblouse btw...

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 21:10

Column van Luuk Koelman gelezen ?

Nu vraag ik mij toch af: waarom mag de profeet Mohammed niet worden afgebeeld? Het meest gehoorde antwoord: „omdat het niet de bedoeling is dat gelovigen zijn beeltenis gaan vereren. Dat is zondig, want Mohammed was enkel de Boodschapper van Allah.”

Laten we met die kennis eens naar de nieuwe cover van het weekbladCharlie Hebdo kijken. We zien alweer een lelijk mannetje dat Mohammed voorstelt. Hoe groot is de kans dat moslims deze beeltenis gaan aanbidden? Precies, nul.

„Ja maar,” roepen radicale moslims, „die tekening is godslasterlijk!” Oh ja? Hoezo? Mohammed was toch een mens van vlees en bloed, geen god? Dus hoe kan een cartoon van hem dan als godslastering worden gezien? „Omdat Mohammed de spreekbuis was van Allah,” roepen diezelfde moslims. „Door de spot te drijven met hem, drijft de cartoonist automatisch de spot met Allah.”

Zijn we aanbeland bij de hamvraag: is Allah te beledigen? Nee, natuurlijk niet. Een beetje god ís niet te kwetsen – zeker niet door stervelingen. Hooguit voelen zijn volgelingen zich gekwetst. Zo ook de drie Parijse schutters. Twee van hen schoten de redactie van Charlie Hebdo aan gort. Een derde hield huis in een joodse supermarkt. Maar waarom? Als je daadwerkelijk in Allah en de woorden van zijn profeet gelooft, weet je dat Hij de absolute waarheid is. Dus waar wind je je dan in vredesnaam over op? Die ongelovige honden van Charlie Hebdo komen ooit bij jouw Enige Almachtige God terecht, in het hiernamaals. Daar zullen zij op gepaste wijze door Hem worden gestraft. Is dat niet voldoende?

Blijkbaar niet. In essentie illustreren de aanslagen in Parijs enkel het ongeloof van de daders, de eigen onzekerheid. Allah kan het alleen niet af! Hij heeft hulp nodig!

De gedachte dat Allah op eigen kracht Zijn gelijk niet kan halen. Wat is dat voor ijdelheid? Neem nu jihadist Coulibaly, met zijn postuum op internet geplaatste video, waarop hij trots door het beeld paradeert in verschillende outfits, van wit gewaad tot militaire kledij aan toe. Hij legt uit waarom hij de aanslag pleegde. Elk woord dat zijn mond verlaat, dient enkel het eigen ego. Hij! Hij! Hij! Alles draait om hem. Net als zijn sprint de supermarkt uit, zichzelf in een regen van kogels stortend. Oh, heerlijk uur van de dood! Wetende dat zijn foto op de voorpagina van alle kranten wereldwijd zal prijken, en hoe jongeren zijn beeltenis zullen vereren. NietsInshallah: naar Gods wil. IJdelheid, enkel ijdelheid.

Dat is het enige wat je met absolute zekerheid over dit soort ‚heldhaftige jihadisten’ kunt zeggen. Zo vol van zichzelf dat er geen plaats meer is voor Allah.

Han Jammer | 17-01-15 | 21:10

@The real McCoy 20:00: Het geeft ook aardig weer hoe slecht het westen de vrijheid van meningsuiting begrepen heeft. Want dat iemand alles mag zeggen betekent niet dat je hem ook een platform hebt te bieden.

Muxje | 17-01-15 | 21:10

"Het risico bestaat dat de huidige solidariteitsbetuigingen met Charlie Hebdo hen verder vervreemden dan nu al het geval is en voeding geven aan de opvatting dat er een oorlog tegen islam aan de gang is."
Nee, het moet zijn :
Het risico bestaat dat de huidige solidariteitsbetuigingen met moslimterroristen hen verder vervreemden dan nu al het geval is en voeding geven aan de opvatting dat er een oorlog tegen het Westen aan de gang is.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 21:05

Waarom zou ik beledigt zijn als iemand een Nederlandse vlag in de fik steekt? Vlaggen verbranden is een mooi ritueel voor mensen die vuur maken nog steeds als een happening zien. Het is een aandoenlijk gezicht om te zien hoe de minder eloquente mens zijn vrijheid van meningsuiting staat te nuttigen in de meest simpele vorm. Geen poespas, maar simpele communicatie. Wij zijn tegen iets en daarom zal het branden.
www.scmp.com/sites/default/files/style...

readbetweenthelines | 17-01-15 | 21:04

"Als je als moslims in het Westen op je gevoeligheden getrapt kunt worden door een fucking tekeningetje, dan zijn je tenen zó lang dat je hakken overduidelijk nog steeds in het Arabische zand staan.". Deze gaat in het quotearchief. Raak.

Muxje | 17-01-15 | 21:03

Mogelijk raakten te veel moslims opgewonden van de tekeningetjes in Charlie . Hetgeen niet zo verwonderlijk is als je naar een onderzoek van Google kijkt inzake zoekopdrachten naar sex.. Vooral hardcore moslim landen schijnen verzot te zijn op porno. Een land als Pakistan (‘Pornistan’) is nr. 1, ook als het om sex met dieren gaat.

www.muslimsandtheworld.com/do-muslims-...

sastro | 17-01-15 | 21:02

@tweetybird | 17-01-15 | 20:53

We "mogen" bijles krijgen van Stormageddon schrijft Bakito'tje... wanneer kan jij? ;-)
Dan laten we de Bakito-fanclub (proest) even voor wat t is... er melden zich toch geen leden aan...

Oh wacht, even overnieuw speciaal voor:
@Bakito | 17-01-15 | 20:52
Wu "maggen" beiles krijgu van Stormageddon sgrijft Bakitootju... wanir kan jij? *Bla bla aluhoedje rechtzet*

Moeilijk hè?! Inhoudelijk reageren?!! WegkijkerTTTT.

Massssselllllllllll.

DikkeLollie | 17-01-15 | 21:01

Martijn verzwijgt angstvallig voor zijn moslimvrienden dat hij homo is. Dat zegt veel over Martijn en veel over zijn moslim vrienden.

benjemal | 17-01-15 | 21:00

Stel je voor dat Joden net zo op cartoons zouden reageren als moslims. Dan was er geen moslim-wereld meer.
Overigens zijn de cartoons in de Arabische media extreem smakeloos en gespeend van elke humor en realiteitszin. Maar dat mag natuurlijk wel want dat is alleen maar als reactie op...

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 20:59

Bakito | 17-01-15 | 20:52

Beter spelvouten als de onzin die jij over ons uitstrooit. Geloof jij maar dat het spelvouten zijn inplaats van een klein telefoonscherm en slechte ogen. Geeft niks. Ik ben je onzin ondertussen gewend. En ook weet ik wanneer je afgeserveert bent. Nu dus om over spelvouten te beginnen.Zeg maar de zwakke manier omdat je geen argumenten meer hebt.Neem straks je anti depresiva. Niet vergeten .Anders zit je straks weer in het kamertje naast supermathijs in de witte jas en de riemen. Ze maken supermathijs nu wijs dat hij in een speeltuin zit in een draaiende molen en dat hij daarvoor vast moet. Het schijnt te werken.. Hij laat nu rustig zijn mooie witte speeltuin jas aandoen.

tweetybird | 17-01-15 | 20:59

basweetutwel | 17-01-15 | 20:34
"Eigenlijk verwacht ik nu van de Mohammedanen een fatwa dat elke uitlating over islam van een niet moslim per definitie islamofoob is. Gewoon, voor de duidelijkheid."

Dat is toch al het geval?

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 20:56

Maar is hij echt een Nederlander? Of verkleedt hij zich als Nederlander? Ik vind het trouwens een saai artikel. Het commentaar van Van Rossem maakt het nog een beetje leuk en helpt me bij het me er door heen worstelen .

onnosel | 17-01-15 | 20:54

Mijn vader was blij toen die moffen uit Nederland vertrokken waren. Die waren ook allergisch voor spotprentjes. Met een beetje pech werd je toen tegen de muur gezet. En als ze de makers niet kon vinden zetten ze een paar anderen tegen de muur. Het waren toen NSB'ers die daar van harte aan mee werkten. Die geur ruik ik nu weer.

namensmijnhond | 17-01-15 | 20:53

DikkeLollie | 17-01-15 | 20:48

He bakito weer een nieuwe fan van je. Net als dat ik dat ben zeg maar. Je valt weer door de mand bakito. Je loopt zoals altijd weer te verzinnen en door te draaien.Je bent en blijft ook echt een linksche gutmensch wegkijker.Volgens mij willen ze je zelfs niet bij ome joop .nl.Want die verkondigen onzin. Maar jij bent en blijft de koning.En dan worden ze daar jaloers.

tweetybird | 17-01-15 | 20:53

Stormageddon | 17-01-15 | 20:34
Totaal irrelevant natuurlijk, want in dat gehucht waar jij woont zijn geen booslims.

Maar goed, blij dat er in ieder geval nog iemand is die de Nederlandse taal een beetje beheerst en een consistent verhaal kan neerkwakken.

Kun je tweetybird en Dikkelollie geen bijles geven?

Bakito | 17-01-15 | 20:52

Zo langzamerhand vergelijk ik het maar met het gezeik over roken. Allerlei wetenschappers die vertellen wat goed voor je is, en wat niet. Vroeg of laat gaan we allemaal.
*lurkt aan sigaar.

photto | 17-01-15 | 20:51

Je kunt wel oneindig over VVM ouwehoeren. Maar islam is in de basis al vijandig tegenover "ongelovigen" en met name die in het Westen. Wat dat betreft zijn de islamitische geschriften voor ons één grote beledigende cartoon. Elke gewelddadige actie van islamieten kan zowel in als buiten de moslimwereld rekenen op instemming, want het is zogenaamd altijd een gevolg van een actie van het Westen. Terwijl Mohammed en zijn opvolgers al aan terreur deden en de destijds multiculturele samenleving van het Arabisch Schiereiland hebben vernietigd. Overigens moet ik de eerste serieuze veroordeling van terreur nog zien uit islamkringen. In Algerije gingen ook ruim 3 miljoen mensen de straat op maar dan zonder potlood... En die "Nietmijnislam" FB pagina is een verzamelplaats van dhimmi's : die paar moslims die er zijn lopen alleen maar te zeiken in plaats van dat ze duidelijk afstand nemen van geweld.

PrinsesStoepje | 17-01-15 | 20:50

tweetybird | 17-01-15 | 20:41
Na een stuk of vijf spelfouten ben ik opgehouden met lezen.

Zit je aan de jenever?

Bakito | 17-01-15 | 20:49

@Bakito | 17-01-15 | 20:26
Ik ben je nu officieel helemaal kwijt. Je reactie raakt werkelijk kant noch wal. Waar noem ik Volkert van der G.? Waar stalk en bedreig ik (s)linkse politici?
Ik wijs jou op een opmerking van jezelf nl. "verwarren" en je linkse brein piept en kraakt allerlei wartaal??

Neem je pilletje, zet je aluhoedje op, luister naar rustgevende D66/ PvdA marsmuziek en kom tot rust!
Trouwens, kijk maar wat je doet, je bent verloren!

Dikke doei! Enne... blijven opletten hè! Dank.

DikkeLollie | 17-01-15 | 20:48

Bakito | 17-01-15 | 19:23

Helaas is het altijd zo dat als het de linksche gutmensch het niet uitkomt rassisme smaad en noem maar op. Het is het eerste wat ze altijd roepen. Geen gesprek dus mee aan te knopen want het is per definitie al weg met ons.Zeg maar iets wat criminele marokanenook roepen als een juweliers vrouw zich verdedigt tegen marokaanse overvallers.Dat zij met een pistool staan is koeltoer. Als de juweliers vrouw zich met een pistool verdedigt is het rassisme.Je zou ze toch die linksche gutmenschen. De echte haatzaaiers en walgen der aarde.

tweetybird | 17-01-15 | 20:47

@Stormageddon | 17-01-15 | 20:34 Dit is wat mij betreft einde discussie, hier raak je de kern. Het bagatelliseren van een verworden recht op vrije mening en uitspraak daarvan door Rutte, gaat tegen alles in waar wij als Europa en NL in het bijzonder voor moeten blijven staan.

Als er geen politiek commentaar mag worden gegeven, dan kunnen wij allemaal meteen stoppen met denken. De gedachte mag niet gedeeld worden, brain dead.

Handsomeboy | 17-01-15 | 20:46

-weggejorist-

Bouwvakkersdécolleté | 17-01-15 | 20:45

Bakito | 17-01-15 | 20:26

Dat geldt andersom ook voor het vereren van linksche gutmenschen. Ook dat heeft een grens. Een grens die u al ern tijd geleden heeft overscheden.Uitingen zijn het niet meer kunnen stoppen van onzin spuien op internet fora.Het je meermaals als troll gedragen en waarheden verdraaien.En bijna altijd na een tijdje de koning der wegjorris zijn.Om op te gaan voor de geenstijl award. Kampioen der wegjorris

tweetybird | 17-01-15 | 20:41

Martijn de Koning. Hoe kan zo'n volidioot een baan hebben als wetenschapper, terwijl veel échte wetenschappers moeten bedelen om baantjes en op tijdelijke contracten werken?

Bamberger Reiter | 17-01-15 | 20:37

Las vanmiddag dit stuk in de Azijnbode met dank aan de tweet van Bart Schut.

Naast de tegenstrijdigheden en opmerkingen die eenvoudig te pareren zijn viel het met op dat dr Kromzwaard het woord islamofobie wel erg vaak gebruikt in dit stukje.
Het slaat dan op cartoons over islam. Naast dat kritiek op islam, irritatie jegens islam, commentaar op islam van niet moslims nu dus ook cartoons het etiket islamofoob krijgen.

Eigenlijk verwacht ik nu van de Mohammedanen een fatwa dat elke uitlating over islam van een niet moslim per definitie islamofoob is. Gewoon, voor de duidelijkheid.

basweetutwel | 17-01-15 | 20:34

Hoe kan het nu de schuld van het westen zijn. Ik heb geen eens een kromzwaard.Dus weer gelul van ern achterlijke sukkel. Zo even de korte analyse.

tweetybird | 17-01-15 | 20:34

Een kleine nuance cq. kanttekening wil ik wel maken... Niet aan de Vrijheid van meningsuiting, die is wat mij betreft absoluut en geldt voor iedereen. Ook voor Dr. Kromzwaard en zijn geliefde haatbaarden, dat is geen kwestie. Het gaat me om het zinnetje van Rutte: "Niet alles wat gezegd kan worden, hoeft ook gezegd te worden." (of een variant daarop.)

Als losstaande opmerking is daar niet zoveel mis mee. Want het eerste deel van die zin "Niet alles wat gezegd kan worden ... " impliceert bijna dat ALLES gezegd kan worden. En inderdaad niet altijd hoeft alles gezegd te worden als het wel gewoon mag. Het is verstandiger om je kritiek op een toneelstuk of een film niet al tijdens te voorstelling, als het nog aan de gang is, vanuit het publiek door de zaal te schreeuwen. Dat doe je na afloop. Thuis op de bank kun je dat doen, dat is gepaste plek om tijdens een film commentaar te geven. In de bioscoop doe je dat hooguit fluisterend tegen je vriend/in. (Hoewel ik in de bioscoop met een vriendin vaak met andere dingen bezig ben dan film kijken, maar dat terzijde.)

Dus inderdaad, je hoeft niet altijd alles te zeggen. Er zijn ook sociale situaties waarin je iets van de gastheer of gastvrouw vindt, of de keuze van de gasten of de keuze van de geboden drankjes en hapjes, de gedraaide muziek en dergelijke. Je kunt en mag dan natuurlijk op niet mis te verstane wijze daar en dan je ongenoegen uiten, maar dan wordt je sociale kalender op een gegeven moment erg leeg. In die zin is het een volstrekt onschuldige opmerking: "Niet alles wat gezegd kan worden, hoeft ook gezegd te worden."
Waar Rutte een beetje in de fout gaat is de suggestie dat het een voorwaarde, of beperking zou zijn op de vrijheid van meningsuiting. Dat is natuurlijk kul.

Soms hoeft inderdaad niet alles wat gezegd KAN worden ook daadwerkelijk gezegd worden, maar soms juist wel. Soms, en de laatste tijd steeds vaker MOET het zelfs gezegd worden, ook (of liever juist) in de shitstorm van de van de flauwekul die de islam heet, in weerwil van alles en iedereen die de "racisme"-kaart trekt, in weerwil van iedereen zegt dat je fatsoenlijk moet zijn, in weerwil van al diegenen die beweren dat je "respect" MOET hebben voor andere religies en culturen. Ik MOET helemaal niks. Respect voor andere culturen en religies heb ik niet a priori en dat laat ik me ook niet afdwingen door de fatsoensgoeroes (ik zou ook niet weten hoe dat kan, trouwens: respect afdwingen). Ik heb er geen respect voor, ik ben geen cultuurrelativist. Ik heb goede argumenten voor mijn mening en die geef ik desgevraagd er gewoon bij en daar moet je het maar mee doen. Als ik daarmee iemand beledig: jammer dan, jouw religie en jouw cultuur en jouw valse fatsoensmoraal beledigt mij.
Equal playing field.

Stormageddon | 17-01-15 | 20:34

@Peter Emile | 17-01-15 | 20:31 Met zoveel compensatie moet er wel een child hood drama hebben plaatsgevonden. Stukje minderwaardigheid is menselijk, zeker, ik zie het dagelijks om mij heen, maar dit is Asian level.

Handsomeboy | 17-01-15 | 20:33

Kapsel.
Niet 'kapstel',

Peter Emile | 17-01-15 | 20:32

Zij wij wij zij. Leg je er maar bij neer. Er komt gewoon een smerige burgeroorlog. Hoe ver zal het westen hierbij gaan? Zouden beschaafde landen als Engeland en de VS in 1939 hebben verwacht dat ze enkele jaren later Dresden zouden bombarderen met fosforbommen. Ik geloof daar niets van. Er komt een burgeroorlog en het westen gaat deze winnen. De manier waarop daar zullen we niet trots op kunnen zijn. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De huidige Chamberlains zoals Rutte zullen over 10 of 20 jaar worden veracht.
Kromzwaard en consorten zie ik niet als een naïeve Chamberlain. Ik zie deze figuren meer een Mussert.

metdedag | 17-01-15 | 20:32

Hipsterbaard.
Blauwe bril.
Hippie-shirt.
Hippie-kapstel.

Ik weet genoeg.

Peter Emile | 17-01-15 | 20:31

"islamofobie" zou duiden op angst voor de islam
maar veel mensen en zeker de tekenaars van Charlie Hebdo hebben of hadden geen angst voor de islam ze hebben er maling aan en zeker aan de radicale pluisbaard gekkies,
de enige die je "islamofobie" kunt verwijten zijn
die policor Gutmenschen uit den Haag.
de rest van de burgerij veegt de voeten op die valse normen en waarden uit die zandbak.

Berthe | 17-01-15 | 20:30

Antropoloog.
Radboud Universiteit.
UvA.

Ik weet genoeg.

Peter Emile | 17-01-15 | 20:30

Wat ben ik het toch weer met je eens, Van Rossem.
Er is geen speld tussen te krijgen.

Lewis | 17-01-15 | 20:26

-weggejorist-

Bakito | 17-01-15 | 20:26

Ik ageer er al ruim een tegen, maar nu weet ik het zeker: het woord 'maar' moet tot nader order verboden worden. Ik kan het niet meer horen.
Overigens stond er wel een puike column van Jonathan v.h. Reve in diezelfde Volkskrant.

Lewis | 17-01-15 | 20:25

Het leven bestaat niet alleen uit jezelf in moslims verplaatsen.

Handsomeboy | 17-01-15 | 20:24

-weggejorist-

Real Dutch Meat | 17-01-15 | 20:23

Hij heeft een baard, detineren en waterboarden.

Real Dutch Meat | 17-01-15 | 20:23

De Martijn toch.

Is geweld ook geoorloofd tegen mensen die uitingen publiceren en aanhangen waarin men consistent oproept tot het doden van mijn dierbaren en mijzelf? Zoals, och, ik noem maar iets... Dit? www.thereligionofpeace.com/quran/023-v...

Of ben ik nu weer een 'racist'?

dlseth_ | 17-01-15 | 20:22

Allemaal | 17-01-15 | 20:11
Bravo, prima post!
Die kan Obersturmbahnfuhrer Herr Dr Kromzwaard in zijn zak steken.

Bolder | 17-01-15 | 20:20

@Bakito | 17-01-15 | 19:23
Dat zijn waarschijnlijk andere strafbare feiten dan art.289 WvS.
Of niet?
Over "verwarren" gesproken..............

DikkeLollie | 17-01-15 | 20:18

Kromme gedachten van ene Kromzwaard in krom Nederlands (Het apologetische artikel van Dr. Kromzwaard die je wist dat zou komen, in de krant die je wist dat 'm zou plaatsen = Het apologetische artikel van Dr. Kromzwaard WAARVAN je wist dat HET zou komen, in de krant WAARVAN je wist dat DIE 'm zou plaatsen)

langzullenweleven | 17-01-15 | 20:15

'verheerlijking' niet 'als kunstenaar afbeelden'.

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 20:15

Overigens is zijn boek over het Salafisme wel een aanrader. Geeft een goed beeld van de opkomst van het Jihadisme in Nederland. Maar wel in het achterhoofd houden dat deze onderzoeker inmiddels een heuler is geworden en zich uitspreekt voor de Salafisten, niet tegen. Je kan zeggen dat dat is om betere contacten te onderhouden, je ook zeggen dat dat is omdat de Koning in de watten is gelegt en nu lijd aan Stockholm Syndroom. Je hebt een ongezonde fascinatie nodig voor massamoordenaars om hun geesten te begrijpen.

Halsje Femkema | 17-01-15 | 20:14

Jeemig zeg, wat een pot pieren.
Overigens de Profeet mag volgens de Islam best worden afgebeeld.Ik wet niet wat voor mensen het zijn die kunst en muziek en dans bij ons weg willen houden.
(Nouja, ik denk dat ik het eigenlijk wel begrijp, als 5 jarige kreeg ik een politiesetje en ik dacht dat ik het plastic knuppeltje dat erin zat (dus) kon gebruiken....)
De Koran meldt dat afgodverheerlijking verboden is.
Kijk hier een wat voor moois:
www.newsweek.com/koran-does-not-forbid...

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 20:13

Dr. Kromzwaard trok geen racismekaart toen de gewone *christenen* werden beledigd met cartoons die kernsymbolen van het christendom beschimpten. Hij was toen niet bezorgd over vervreemding. Sprak niet over omlaagtrappen naar burgers. Hij beweerde niet dat de cartoons ongepast waren. Hij reduceerde het niet tot een zinsgevingsprobleem van de tekenaars. En hij riep niet op tot verboedering. De man is schreeuwend hypocriet. Hij heeft een overduidelijke agenda om de islam te beschremen.
Mensen zoals Martijn de Koning zijn een gevaar voor deze maatschappij. Ze hebben een overduidelijke agenda en zijn stekeblind voor hun eigen hypocrysie. Dat soort figuren zouden je ook met een rein geweten WOIII in kunnen loodsen.

Allemaal | 17-01-15 | 20:11

Uitstekende close-read. Geinig ook hoe je opeens anders kijkt naar de kleur groen. Gelukkig wordt de Azijnbode alleen nog maar gelezen door toch al wegkijkende babyboomers én een plukje jong socialisten. Kortom, De Koning wint er geen jihadistische zieltjes mee maar kan weer een weekendje zelfvoldaan aan de alcoholvrije sherry in zijn donkerrode grachtengordel.

de Voorzittert | 17-01-15 | 20:11

Rijp voor een kromzwaard.

Fijnstoffer | 17-01-15 | 20:07

En dan te denken dat er een universiteit in Nederland is die zo'n vent in dienst heeft.

Boyo | 17-01-15 | 20:06

Ik vraag me af waarom De Koning zo fanatiek is. En waarom staat er een activist op de loonlijst van de UVA?

Arjan | 17-01-15 | 20:05

Wat een gezwatel, precies wat je verwacht als je die foto ziet.

Einde van de Domheid | 17-01-15 | 20:04

-weggejorist-

dr.Melfi | 17-01-15 | 20:04

Yup hij wil dat moslims de vrijheid krijgen om vrijheid te verbieden. Catch22.

ca12nag3 | 17-01-15 | 20:03

Martijn de Koning is het ultieme levende bewijs van onze enorme tolerantie ten aanzien van vrijheid van meningsuiting. We laten tot extremist verworden geestelijk gestoorden gewoon les geven op een universiteit.

The real McCoy | 17-01-15 | 20:00

De mensen die rechts en populisme onderzoeken focusen zich op de Salafisten (waarom maakt Wilders geen onderscheid?). De mensen die jihadisme en salafisme onderzoeken focusen zich op de Westerse wereld en het vrije woord (waarom politieke statements maken met cartoons?).
Maiwand kreeg les van dr. Kromzwaard. Maiwand, die onschuldige jongen, die propaganda van Al-Awlaki rondstuurt en steeds openlijker de Jihad propageert. Martijn de Koning weet nu genoeg van het Salafisme, dat hij ook weet dat hij nooit meer een opinie column hierover kan schrijven. Dat zou namelijk zeer slecht op zijn ondervraagden, onderzoeken, maar ook op de Islam zelf afstralen.
Dr. Kromzwaard is zelf geen Salafist. Ik denk dat hij meer een academicus is, dan een opinie-maker. Ook in dit stuk geen opinie van Kromzwaard zelf, maar een verzameling van uitspraken uit zijn netwerk. Dat is precies hoe die Salafisten erover denken: Ja, die Twittersalafisten die de cartoons van Abu-Bakhr deelden nog minuten voor de aanslag in Parijs. Allemaal eensgezind: "dit was een logische reactie op de akties van shaitan Amerika en de Joden". Wel erg toevallig die eensgezindheid.
Overigens kan dit niet allemaal echt zijn. Dr. Kromzwaard zal een spion zijn voor Saudie Arabie en Maiwand een spion voor de AIVD. Niets is meer wat het lijkt.

Halsje Femkema | 17-01-15 | 19:58

Heeft niets met islam te maken: patcondell.com/

gasboer | 17-01-15 | 19:58

verbijsterend, dat Stapel in Tilburg ontslagen kan worden terwijl de Koning in Nijmegen minstens even luchtfietserig bezig is.
-
'Alles moet kunnen hangt opvallend vaak samen hangen met racisme' en 'het risico bestaat dat zij verder vervreemden' is wellicht een Roos Vonk waardig - maar geen maandelijkse salaris van de staat der Nederlanden waard.
-
Geef dit onbenul niet langer een platform. Het ergste is nog wel, dat hij zijn jammerlijk schotschrift ongetwijfeld zal opvoeren als 'publicatie'.

bisbisbis | 17-01-15 | 19:56

Doodmoe word je van die omgedraaide wereld mentaliteit van de blijkbaar nog vele blinden van geest onder ons. Ze trekken het hele mentale evolutieproces van de mensheid naar omlaag en scheppen een hoogst onaangenaam en haast onmogelijk leefklimaat. Ze zijn ronduit onhebbelijk naar alles dat maar enigszins naar inzicht en verlichting zou kunnen leiden. Ze zijn hardnekkig, net als mijn zus, die sowieso altijd het slachtoffer van alles en iedereen is en het haar leven lang al druk heeft met het projecteren van haar eigen zieligheid door anderen te kleineren en achter hun rug om te stoken. Sinds de kleuterschool is ze nog geen klap veranderd, bekrompen en blind als altijd, maar vooral innerlijk zwaar ontevreden.

De aanhangers van de omgedraaide wereld, ze vibreren op een heel lage frequentie en maken daarbij verdomd veel irritante herrie. Zij verdienen het onderhand om eens flink wakker geschud te worden, want als het aan hen ligt, komt er alleen maar nog meer ellende bij op de wereld. De zogenaamd toleranten blijken de meest intoleranten van al. Als geen ander leven zij bij grenzen, perken en palen, die van henzelf wel te verstaan. Zij hebben nog niet eens een greintje benul van werkelijke vrijheid. Zij zijn allen tegen het dynamische, spontane leven, zij zijn intolerant en onvrij en vooral onhebbelijk..........

Cosmic Traveller | 17-01-15 | 19:54

Ah, ik was zelf ook al begonnen aan een dergelijke analyse van alle drogredenen en non-argumenten van die fop-wetenschapper, maar dat hoef ik niet meer te doen. Dank, Bart. Een linkje hier naar toe scheelt veel typewerk. Je hebt alles wel zo'n beetje benoemd wat ik ook had willen doen.

Stormageddon | 17-01-15 | 19:54

Stel je voor, hij sluit zich aan bij IS.
Als ze hem zien, lachen ze hem eerst hard uit en vervolgens wordt hij van een gebouw gegooid.
Want zo zijn die "vrienden" nu eenmaal van hem.

Dhr. de Wit | 17-01-15 | 19:54

Die hele insteek met het woord 'islamofoob' word ik nogal moe van. Zijn spotprents over jesus ook ineens Christofoob, of politieke spotprenten, ook veroorzaakt door een fobie? Onzin natuurlijk, de islam ís bespottelijk, je hebt geen fobie nodig om dat te zien er wat van te vinden dat het doodmaken van homo's en het verminken van vrouwen een standaard onderdeed is van die religie.

panadol | 17-01-15 | 19:54

Komt Kromzwaard ooit uit de kast als moslim? Ik bedoel hoe lang is ie al met die islampijperij bezig?!

Eduardo- | 17-01-15 | 19:53

Tijd om de Koning uit zijn functie te zetten.

gutgutgut | 17-01-15 | 19:52

@Kaas de Vies | 17-01-15 | 19:21 - raak, niets met aan doen.

MarcS | 17-01-15 | 19:52

"Waarom zou een moslim die vindt dat het beledigen van de profeet Mohammed niet moet kunnen en die dat op democratische wijze probeert te verbieden, de vrijheid aantasten?"

WAT een DOMME vraag!!
Het is toch duidelijk!?
Het antwoord is:
>> Omdat die moslim daarmee probeert het recht op vrijheid van meningsuiting te beperken binnen een raamwerk van Islamitische regels (Shari'ah) en daarmee ook probeert die vrijheid daaraan ondergeschikt te maken. (vgl. art. 3 lid 3 van dit www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005... en art. 22, 24 en 25 van dat www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodec... )

En DAT is ZEER ZEKER een AANTASTING VAN VRIJHEDEN!!!

Echt. Ik snap niet waarom zgn. bollebozen als een De Koning dat niet snappen. Het staat er verdomme toch! Leer toch lezen! Jij wetenschap-pseudo-doctrinaal-geïnfecteerde analfabeet!!

gaffelbaard | 17-01-15 | 19:52

Voor Dr. Kromzwaard: Lucas 6:29 Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.

gasboer | 17-01-15 | 19:50

Dr Kromzwaard is een islamofoob van het ergste soort. De angst voor islam weerhoudt hem van een objectieve kijk op de islam.

DreqNeqSchot | 17-01-15 | 19:48

Nou ja, misschien dat er een uitzondering op onze westerse normen en waarden gemaakt kan worden voor meneer De Koning.
Lever hem uit aan Guantanomobay en laat hem daar zijn dagen slijten tussen zijn beste vrienden. In een oranje overall.
Wel zonder de zwart geklede en gebruikelijke moslim-die-niets-met-de-islam-te-maken-heeft met zijn slagersmes. Dat laatste is zelfs mij wat te islamitisch-eng voor dit prominente bruinhemd van de (inter)Nationaal Socialistische Beweging.

Jan Passant mk2 | 17-01-15 | 19:47

en zo groeit de lijst volksverraders nog steeds... goed blijven documenteren

(c)ZWITSUL | 17-01-15 | 19:47

waarom krijgt die gek een podium? en een baan?

--sql error-- | 17-01-15 | 19:46

Wedden dat ie niet in een typische wijk woont?

3*links=rechts | 17-01-15 | 19:45

"Aanslag schuld van het westen"

Klopt. Het westen heeft de grootste fout gemaakt toen het dacht dat woestijnvolkeren beschavingscompatible waren en ze met scheep- en vliegtuigladingen met open armen ontvingen.

ZKH EénOog | 17-01-15 | 19:45

Hm, spatie naar boven flikkert.

Jackanders | 17-01-15 | 19:45

Martijn heeft geluk. Als blanke allochtoon zalhij niet op de trein worden gezet in 10-20 jaar, want die kant gaan we wel op De moslimverheerlijking gaat een keer niet meer gepikt worden en dan gaat het echt fout, met miljoenen doden tot gevolg. Maar wegens westelijke superioriteit zal de islam toch weer verliezen.

Boutschefter | 17-01-15 | 19:44

Nu ja de voltallige redactie van de Azijnbode is bij deze gevrijwaard van angsten mbt een eventueel "dingetje" wat met belediging van de islam te maken zoú kúnnen hébben.

Sleep tight don't let the reality bugs bite.

Beaulefermier | 17-01-15 | 19:44

Dus pas nu het in Parijs grandioos uit de hand gelopen is, zijn de rapen gaar, meneer Kromzwaard?
Pleur lekker op, bange brabbelaar.
Het gaat hier om een botsing tussen beschaving en barbarij.
Dit staaltje besneden verpissen is reeds lang aan de gang omdat de beschaving inmiddels gekaapt is door laffe wegkijkers zoals u.

Jackanders | 17-01-15 | 19:44

Martijn de Koning, je bent zwaar geestelijk gehandicapt. Zoek hulp!1!!

Botte Hork | 17-01-15 | 19:41

Goed stuk.

HotPotato | 17-01-15 | 19:40

Asscher, Melkert, Dr. Kromzwaard, na de tweede wereldoorlog zijn er heel wat mensen voor minder tegen de muur gezet.

Flink Ployd | 17-01-15 | 19:36

Toch wel grappig dat elke inteelt mongool dezelfde naam als de 'profeet' krijgt, maar je mag hem niet tekenen.

Geluksvogel | 17-01-15 | 19:35

Het was ook niet de schuld van Hiltler , toch.

Eurotokkie | 17-01-15 | 19:31

Hij ziet eruit als een ongewassen aap, net als zijn salafistische vriendjes.

The real McCoy | 17-01-15 | 19:30

Een man met de voornaam van een pedofielen vereniging en een achternaam vol grootheidswaazin.
.
Dat moet haast wel een fan van de profeet zijn.

vaas klaak | 17-01-15 | 19:28

Nondeju, wat een ouwehoer is die vent.

ZZP-er | 17-01-15 | 19:27

Wanneer is het debat "Radboud Universiteit Judenfrei" onder de bezielde leiding van Martijn de Koning?

The real McCoy | 17-01-15 | 19:23

Veel mensen verwarren vrijheid van meningsuiting met racisme, smaad, belaging en bedreiging.

Die laatste zijn geen meningen maar strafbare feiten, waarover de wetgever en jurisprudentie vrij duidelijk is. Hoe moeilijk kan het zijn?

Bakito | 17-01-15 | 19:23

Indeed. Gezever over twee volle paginas maar geen schijn van een helder argument te ontdekken.

Godsammekraken | 17-01-15 | 19:22

"Kop: Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt"

Denk even na voordat je een extremistische fascistische religie importeert.

Rest hoeft niet weerlegt te woorden want dit klopt al niet.

Kaas de Vies | 17-01-15 | 19:22

Waarom heeft iedereen recht op vrijheid behalve de mensen die vrijheid van meningsuiting nastreven?

Kaas de Vies | 17-01-15 | 19:21

Eens kijken hoe de heer de Koning er over denkt als booslims de supermarkt pakken waar hij boodschappen doet...

Wijze uit het Oosten | 17-01-15 | 19:20

Zum kotzen...........

edj44 | 17-01-15 | 19:20

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland