Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - De nieuwe heldhaftigheid

hj.pngDe aanslag in Parijs van woensdag is de zoveelste moordpartij in de jihad-oorlog die al eeuwen woedt. Politici zoals Rutte die zelfs nu nog weten te vermijden het woord ‘islam’ in de mond te nemen, tonen daarmee een soort dapperheid dat niet genoeg bewonderd kan worden. In de nasleep van het bloedbad bij Charlie Hebdo tonen ook tv-presentatoren en burgemeesters een soort heldhaftigheid waar we alleen maar stil van ontzag naar kunnen kijken. Het is zo langzamerhand immers zo goed als algemeen bekend dat het voeren van een jihad-oorlog een van de opdrachten is die de koran en de islam aan moslims geven. De overgeleverde uitspraken van Mohammed (570-632?) laten daar geen enkele twijfel over bestaan. De inhoud van de wekelijkse prediking in de moskee en de handboeken van de sharia herhalen het alinea na alinea. Mohammed heeft, volgens de verhalen die de beroepsmoslims zelf over hem vertellen, altijd prioriteit gegeven aan de jihad en aan het inperken en opheffen van de vrijheid van meningsuiting, vanaf het eerste begin van zijn carrière als machthebber. En Mohammed is het voorbeeld voor alle beroepsmoslims. Zijn voorbeeld is hun wet. Een eind maken aan de vrijheid van meningsuiting is nodig omdat de islam het beste opereert in een ruimte waarin mensen bang zijn en hun mond houden. De koran draagt de moslims expliciet op om wie geen moslim is, bang te maken, te terroriseren en te intimideren. De islamitische klaagpartijen over ‘islamofobie’ zijn dan ook van een zelden vertoonde bedrieglijkheid. Beroepsmoslims weten dat de koran eist, oplegt en gebiedt dat de islam gevreesd wordt. Maar wanneer iemand die geen moslim is, inderdaad daadwerkelijk bang is voor de islam, dan is het ook weer niet goed. Dan zijn we boosaardige islamofoben tegen wie de overheid nodig maatregelen moet nemen. Wie zich wat langer met de islam bezig houdt, zal dit mechanisme steeds weer tegenkomen: de islam stelt tegenstrijdige eisen. Wie eenmaal door de eisen van de islam wordt aangesproken, zit verder altijd fout: wie Mohammed niet navolgt, zit fout. Wie Mohammed wel navolgt, schiet per definitie te kort en zit dus ook fout. Wie de islam vreest, zit fout. Wie de islam niet vreest, zit ook fout. Een van de redenen waarom belediging het vellen van een oordeel over Mohammed zo hoog wordt opgenomen, schuilt in het besef van elke moslim dat hij, vergeleken bij het voorbeeld van Mohammed, te kort schiet. Een moslim die weet dat hij de mindere is van Mohammed en vervolgens vaststelt dat zelfs Mohammed buiten de islamitische wereld wordt weggelachen, zal daar korzelig op reageren. Als ze al om Mohammed lachen, hoe zit het dan met hem zelf? Die onzekerheid kan door beroepsmoslims worden opgekweekt tot de woede die nodig is om aan de jihad-oorlog te gaan deelnemen. Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de jihad-oorlog – die nog lang niet afgelopen is. Na het ontzet van Wenen in 1683 leek er een einde aan deze tussen staten gevoerde oorlog gekomen te zijn, vooral omdat de westerse militaire superioriteit voortzetting van de jihad-oorlog tot een dwaasheid had gemaakt. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het idee ontstaan en algemeen verspreid geraakt dat ook niet-staten aan de jihad-oorlog kunnen deelnemen: Al-Qaeda, Hamas, de MoslimBroederschap, Boko Haram – en er zijn tegelijkertijd deelnemers bijgekomen die zich ‘staat’ zijn gaan noemen: ISIS, ISIL, IS. Hoe moet een Nederlander in deze oorlog moslims tegemoet treden? Besef dat niet elke burger een soldaat is, en niet elke moslim jihadist. Er zijn ook non-combattanten. Maar ontkennen dat het oorlog is, zoals onze nieuwe helden dat dagelijks doen, heeft geen zin. Wegkijkers staan in al hun bizarre heldhaftigheid voor joker. Het oordeel van de geschiedenis over hun wegkijkerij zal hard zijn. De islam heeft een wapen dat alle vertrouwen tussen moslims en anderen vernietigt: de zogeheten taqiyya, het recht om te liegen wanneer dat in het belang is van de islam. De koran gebruikt het woord niet, maar in de korancommentaren en de sharia-handboeken wordt het concept uitgebreid behandeld. Taqiyya, met het accent op de middelste lettergreep, schept verwarring en onzekerheid over de bedoelingen van mogelijk goedwillende moslims. Het dwingt tot behoedzaamheid. Het is verstandig eerst eens over Israël te beginnen wanneer u een gesprek voert met een moslim die terrorisme en jihad afkeurt. Als er dan felle anti-joodse verhalen loskomen, misschien toch nog even uw oordeel over zijn vredelievendheid opschorten en rekening houden met taqiyya. Worden onze moedige leiders gechanteerd om de ogen voor de jihad-oorlog te sluiten? Gezien de dagelijks grotere zichtbaarheid van die oorlog is zoiets niet uit te sluiten. Laten onze geliefde leiders zich bedriegen door beroepsmoslims en taqiyya-kunstenaars? Daaraan hoeft geen twijfel te bestaan.

Reaguursels

Inloggen

@RoyalWithCheese | 12-01-15 | 14:27
"Ik heb je commentaar op mijn betoog met een grote grijns gelezen."

Ach, de zelfverzekerde opgewektheid van de rabiate fundamentalist die zijn wereldbeeld zo heeft geconstrueerd dat logica op geen enkele wijze daartoe door kan dringen, en vervolgens denkt dat het gebrek aan tegenargumenten dat hij overtuigend vindt er op duidt dat hij gelijk heeft. Schattig.

"Je copy-paste steeds een lostaande alinea en gaat daar context-loos op in hakken. En als je dat al doet, zorg dan op zijn minst dat je alle alinea's dan van commentaar voorziet, en neit de alinea's die op dat moment voor je gevoel iets te lastig zijn om neer te halen"

Ik ga niet al de alinea's van dat enorme verhaal van je debunken, helemaal niet als je tien keer hetzelfde zegt. Ik heb de relevante zaken er uit gelicht en van commentaar voorzien. En sowieso heb ik natuurlijk op dit punt heel wat meer van jouw argumenten aangepakt dan jij op mijn argumenten bent ingegaan. Beetje hypocriet dus, om mij er van te beschuldigen dat ik je argumenten niet beantwoordt.

"Je mist in ieder geval daardoor de hele clue van het verhaal, namelijk dat het heel erg slecht ging met Duitsland, totdat de Nazi's aan de macht kwamen en alle remmende activiteiten vd joodse elite een halt toe roepten. "

Nee, dat heb ik helemaal niet gemist, ik heb alleen gezegd dat dat niet heel relevant was, omdat jouw stelling was dat de joden net zo erg waren als de nazi's. En daar deed dat niets aan af.

"Je kunt natuurlijk stellen dat dit niks anders is als toeval. Maar in dat geval neem ik JOU dan niet meer serieus."

Hieruit blijkt dat je mijn reactie helemaal niet gelezen hebt, want dit suggereer ik helemaal nergens. Misschien zou jij graag willen dat ik dat suggereer, zodat je me op een onjuistheid zou kunnen betrappen, omdat je de echte argumenten die ik maak niet inhoudelijk kunt weerleggen.

"Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je op heel veel delen van mijn betoog ook helemaal niet hebt gereageerd."

De reden dat ik op grote delen niet heb gereageerd is omdat die delen ofwel niet relevant waren voor de discussie, ofwel een herhaling waren van stellingen die je eerder al had gedaan.

"Het is trouwens grappig dat je ergens in jouw commentaar begint over occam's razor, die stelt dat de theorie met de minste aannames de grootste kans heeft om waar te zijn.

Maar nu daag ik jou uit om bij jezelf eens na te gaan hoeveel aannames JIJ maakt als het gaat om je geloof in het "officiele toedracht en aanleiding" van WOII. En dan heb ik het ook over de holocaust ;) want het lijkt erop dat je daar ook heilig in geloofd. "

Miljoenen joden zijn verdwenen, en er is nooit meer iets van ze gehoord. De praktijken in concentratiekampen en executies in de Sovjetunie zijn uitvoerig en door onderling onafhankelijke bronnen gedocumenteerd, van alle relevante partijen. De nazi's zelf hielden lijsten bij met hun slachtoffers.

Dan stelt Occam's Razor dat het waarschijnlijk is dat die holocaust dus ook echt is gebeurd. Maar laten we eens kijken naar jouw verklaring.

"Afgezien van het feit dat het niks meer dan onnozel is om enorme resources en waardevolle mankracht te verspillen, simpelweg omdat je een volk wilt uitroeien, gaat er bij mij niet in."

Argument from personal incredulity. Dus omdat jij het je persoonlijk niet voor kan stellen dat het gebeurd is, zal het dus wel niet gebeurd zijn. Wat een niveau van argumenteren weer.

" In een oorlog economie is elke mankracht die je kunt inschakelen mooi meegenomen. Die mankracht zet je aan het werk, en ga je niet vernietigen. Daarmee beledig je ook gelijk de intelligentie van de Duitsers. EN je kunt van Duitsers heel veel vinden, maar dom zijn ze toch echt niet hoor. "

Hier ga je op dezelfde lijn verder. Dus omdat jij het in Hitler's positie anders gedaan zou hebben, concludeer je dat Hitler dat dus nooit gedaan zou kunnen hebben.

Terwijl ook op andere fronten overbekend is dat Hitler grote strategische inschattingsfouten maakte, bijvoorbeeld op militair gebied.

En omdat "Duitsers intelligent zijn" weer zo'n rare generaliserende stelling met nul onderbouwing) kunnen ze dus geen dingen hebben gedaan die jij persoonlijk onlogisch vindt. Heb je nou echt niet door hoe bedroevend zwak dit soort argumenten zijn?

"Deze 1.1 miljoen lijken zouden dan gecremeerd moeten zijn in 6 ovens die elk niet groter waren dan ~1.5 bij ~2 m. Ik weet niet of jij iets weet over het cremeerproces van een lijk? MAar om 1 lijk goed te cremeren kost een hypermoderne cremeeroven meer dan een paar uur. Met die ouderwetse kolen ovens die ze toen gebruikten, zal dat waarschijnlijk nog een veelvoud daarvan zijn. "

En jij weet daar alles van, natuurlijk.

Er is uiteraard uitgebreid onderzoek naar gedaan, op basis zowel van historische feiten en duizenden ooggetuigenverslagen als kennis over wat fysisch mogelijk is. Ik kan niet alle misvattingen opnoemen die je hier maakt, maar waar je hier in ieder geval geen rekening mee houdt is:

- Niet alle lijken werden in ovens verbrand, er waren ook vele open lucht verbrandingen

- Jij claimt hier precies te weten wat de mogelijkheden van deze ovens waren, maar dat kun je niet weten, omdat de nazi's alle documenten over de bouw en het functioneren ervan hadden vernietigd.

- Er klopt sowieso geen draad van jouw bewering dat er 1 lijk per paar uur verbrand kon worden. Dit is uit de bron die ik hier beneden aanhaal, een ooggetuigenverslag van een Sonderkommando, opgenomen in 1945 direct na de bevrijding van Auschwitz:
"Tauber stated that it was common to burn five bodies simultaneously in an oven. He also stated that it took about an hour and a half to incinerate five corpses being burned simultaneously."

Dus geen 1 lijk per paar uur, maar 5 lijken per 1,5 uur. Tenzij jij het beter weet dan een concentratiekampoverlever die zelf het verbranden van de lijken uitvoerde, natuurlijk.

Allemaal te vinden in wetenschappelijk onderzoek, dat jij wel niet zult willen geloven omdat het niet in jouw vooraf vastgestelde waarheid past.
www.holocaust-history.org/auschwitz/bo...

"Dit zal vast vloeken in de kerk voor je zijn. Maar al die holocaust ontkenners hebben heus wel een huiswerk gedaan hoor, alvorens ze zoiets uberhaupt DURVEN te roepen. Je meot alleen even verder kijken dan je neus lang is. "

Om maar even terug te komen op Occam's Razor, die is inmiddels al meerdere keren door je nek heen gegaan. Als wat jij beweert waar zou zijn, los nog van het hiervoor aangetoonde feit dat je beweringen over de ovens voor geen meter kloppen, waar zijn dan al die verdwenen joden gebleven?

Zijn ze ontvoerd, en ergens anders afgemaakt? Zo ja, waarom is er van een dergelijke operatie dan geen enkel bewijs bewaard gebleven? Of zijn ze helemaal niet dood gemaakt, maar ergens naar elders afgevoerd, zonder dat iemand het doorhad? Wat voor samenzwering is er nodig om al die mensen te laten verdwijnen?

En dat alles vindt jij waarschijnlijker dan dat de holocaust echt gebeurd is, puur en alleen op basis van het feit dat jij persoonlijk het je niet voor kunt stellen dat die Duitsers dit echt gedaan hebben?

Als jij werkelijk Occam's Razor toe zou passen, zou je beseffen dat jouw verklaringen absurd complex zijn en idioot veel veronderstellingen bevatten over gigantische doofpotten en samenzweringen, waar miljoenen mensen aan hebben deelgenomen, maar waar geen flinter bewijs van bewaard is gebleven.

Occam's Razor is onverbiddelijk, en dat jij desondanks aan die absurde overtuigingen wilt blijven vasthouden, toont aan dat je geenszins geinteresseerd bent in de waarheid of de feitelijke realiteit, maar puur en alleen gelooft wat je wílt geloven, ook al moet je daar voor alle redelijkheid overboord zetten. Ik weet niet wat voor ideologische overtuigingen jou daartoe aanzetten, ik weet alleen dat het weinig goeds kan zijn.

Nu ga ik ff douchen, ik voel me vies na jouw holocaustontkennende tegel gelezen te hebben.

Russells Teapot | 13-01-15 | 14:16

Excuses voor de meervoudige plaatsing. Ik kreeg steeds de melding dat er een fout was opgetreden en de reactie niet geplaatst kon worden. Toen het uiteindelijk wel lukte bleken de voorgaande pogingen toch succesvol te zijn geweest. Vriendelijk verzoek aan de redactie om die te verwijderen.

La Espada | 13-01-15 | 06:33

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van ideoloog Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18 in deze draad.

La Espada | 13-01-15 | 06:30

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van de joods-christelijke imam Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18 in deze draad.

La Espada | 13-01-15 | 03:44

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van ideoloog Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18 in deze draad.

La Espada | 13-01-15 | 03:42

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je wel naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van partijideoloog Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18.

La Espada | 13-01-15 | 03:41

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je wel naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van partijideoloog Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18.

La Espada | 13-01-15 | 03:27

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je wel naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van partijideoloog Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18.

La Espada | 13-01-15 | 03:26

@Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15:

"Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur."
Mega-zwaktebod, Benedict. Ik beklaag me erover dat Jansen geen oplossingen biedt, jij bekritiseert me, ik vraag aan jou om wel met oplossingen te komen, en nu zeg je dat ik niet op zoek ben daarnaar??

Ik vroeg je wel naar de bekende weg, dat wel. Om te zien of je überhaupt had nagedacht over oplossingen, of dat het bij goedkope verdachtmaking van alle moslims bleef van je. Net zoals dat dat het enige is dat van partijideoloog Jansen komt. Maar oplossingen, die heb ik al gegeven: 10-01-15 | 23:18.

La Espada | 13-01-15 | 03:25

Wil je meer weten over het bewijs die het Auschwitz verhaal debunked? Dan moet je maar even deze korte docu bekijken: www.youtube.com/watch?v=tb-dN98VfDk

Want hetgeen dat ik vertel is natuulijk maar het topje van de ijsberg...

RoyalWithCheese | 12-01-15 | 16:39

@Russells Teapot | 12-01-15 | 00:23

Ik heb je commentaar op mijn betoog met een grote grijns gelezen. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om nu uitvoerig op je verhaal in te gaan (al was er uberhaupt niet echt sprake van een verhaal aan jouw kant. Je copy-paste steeds een lostaande alinea en gaat daar context-loos op in hakken. En als je dat al doet, zorg dan op zijn minst dat je alle alinea's dan van commentaar voorziet, en neit de alinea's die op dat moment voor je gevoel iets te lastig zijn om neer te halen).

Je mist in ieder geval daardoor de hele clue van het verhaal, namelijk dat het heel erg slecht ging met Duitsland, totdat de Nazi's aan de macht kwamen en alle remmende activiteiten vd joodse elite een halt toe roepten. Je kunt natuurlijk stellen dat dit niks anders is als toeval. Maar in dat geval neem ik JOU dan niet meer serieus. Want je bent dan niet in staat om verbanden te zien in de geschiedenis, en kies je ervoor om bepaalde feiten te NEGEREN, omdat die feiten jouw huidige perceptie van de wereld niet goed uitkomen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je op heel veel delen van mijn betoog ook helemaal niet hebt gereageerd.

Maar ik kan je dat eigenlijk ook helemaal niet kwalijk nemen. Het gros van de mensen is ZO erg geconditioneerd dat het bijna als godslastering wordt ervaren op het moment iemand deze lang gekoesterde (valse) "waarheden" in twijfel brengt.

Onthoudt alleen dit: "All great truths always start as blasphemies". Jij bent zegmaar het equivalent van een priester in de 16e eeuw, die voor het eerst hoort dat niet de zon om de aarde draait, maar de aarde om de zon. Maar dat geeft natuurlijk helemaal niks, het geeft alleen te kennen dat je nog een lange weg te gaan hebt wat betreft sommige dingen.

Het is trouwens grappig dat je ergens in jouw commentaar begint over occam's razor, die stelt dat de theorie met de minste aannames de grootste kans heeft om waar te zijn.

Maar nu daag ik jou uit om bij jezelf eens na te gaan hoeveel aannames JIJ maakt als het gaat om je geloof in het "officiele toedracht en aanleiding" van WOII. En dan heb ik het ook over de holocaust ;) want het lijkt erop dat je daar ook heilig in geloofd.

Afgezien van het feit dat het niks meer dan onnozel is om enorme resources en waardevolle mankracht te verspillen, simpelweg omdat je een volk wilt uitroeien, gaat er bij mij niet in. In een oorlog economie is elke mankracht die je kunt inschakelen mooi meegenomen. Die mankracht zet je aan het werk, en ga je niet vernietigen. Daarmee beledig je ook gelijk de intelligentie van de Duitsers. EN je kunt van Duitsers heel veel vinden, maar dom zijn ze toch echt niet hoor.

Daarnaast klopt er natuurlijk helemaal niks van het verhaal dat er in Auschwitz over de miljoen joden zijn vergast en verbrand. Deze 1.1 miljoen lijken zouden dan gecremeerd moeten zijn in 6 ovens die elk niet groter waren dan ~1.5 bij ~2 m. Ik weet niet of jij iets weet over het cremeerproces van een lijk? MAar om 1 lijk goed te cremeren kost een hypermoderne cremeeroven meer dan een paar uur. Met die ouderwetse kolen ovens die ze toen gebruikten, zal dat waarschijnlijk nog een veelvoud daarvan zijn.

Dit zal vast vloeken in de kerk voor je zijn. Maar al die holocaust ontkenners hebben heus wel een huiswerk gedaan hoor, alvorens ze zoiets uberhaupt DURVEN te roepen. Je meot alleen even verder kijken dan je neus lang is.

RoyalWithCheese | 12-01-15 | 14:27

Goed schrijfsel Jansen! Niets minder dan de waarheid.

alusion | 12-01-15 | 02:06

La Espada | 12-01-15 | 00:21 Volgens mij ben jij helemaal niet op zoek naar een oplossing voor al die terreur.

Benedict Broere | 12-01-15 | 01:15

@RoyalWithCheese | 11-01-15 | 21:30
Geduld is een schone zaak. Ik ben niet de hele dag beschikbaar om iedereen direct van antwoord te voorzien.

Russells Teapot | 12-01-15 | 00:25

@RoyalWithCheese | 11-01-15 | 15:04
""Maar de Nazi's hebben miljoenen Joden vermoord!" Afgezien van de hoeveelheid mensen die de geallieerden hebben vermoord in Duitsland, Japan en Italie, zijn het toch echt de Joden die in 1933 oproepten tot boycott van Duitse goederen."

Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, was het antisemitische karakter van zijn regime al lang duidelijk. Je kon het lezen in Mein Kampf, en in de jaren 20 droegen de nazi's ook al een buitengewoon antisemitische ideologie uit.

En al zouden de joden "begonnen" zijn, dan is dat geen redelijke tegenwerping op het argument "maar de nazi's hebben miljoenen mensen vermoord."

"Voor hun was het simpelweg een FEIT dat de joodse elite achter de belabberde Duitse economie zat in de jaren '20 vlak na WOI."

Ja, zo heeft Hitler het geframed ja. Een verarmde, wanhopige bevolking is nu eenmaal gevoelig voor propaganda. Inmiddels weten de meesten van ons gelukkig beter, en weten we dat het verdrag van Versailles weinig met schimmige joodse elites te maken had.

Los daarvan hebben gewone joden die timmerman of stratenmaker natuurlijk weinig te maken met die elite waar jij het over hebt, dus die kun je er niet op aankijken zonder antisemitisch te zijn.

"De nationale schatkist was leeggeroofd, talloze bezittingen en boerderijen zijn verloren gegaan aan deze speculeerders en (joodse) privé banken. Het Duitse volk leefde in krotten. Ze verhongerden. Dit terwijl alle grote industrieën, banken en media in handen waren van welgestelde Joodse families. Hoor ik nog steeds iets over "zondebok"?"

Je overdrijft de rol van de joden. Sterker nog, de onzin die je hier verkondigt is dezelfde absurde propaganda waar Hitler zich van bediende. Natuurlijk waren er joden onder de kapitalisten die volgens jouw socialistische klaagzang profiteerden van de economische crisis. En er waren heel veel normale Duitsers onder. Net zoals het overgrote deel van de Duitse joden bepaald niet welgestelder was dan andere Duitsers, al probeerden de nazi's natuurlijk te pretenderen dat het anders was in hun propaganda.

"Tot 1933 natuurlijk, toen de Nationaal Socialisten aan de macht kwamen. Het eerste wat de Nazi's deden was een nieuw, door de overheid uitgegeven munteenheid in te voeren, en gaven hiermee een grote sneer aan de internationale joodse bankiers. Dit beleid en de discriminatie van joodse particulieren, leidde tot een oproep van de internationale joodse gemeenschap om Duitsland te boycotten. Hitler was razend, maar liet toch zijn goede wil blijken door een deal te sluiten met zionisten. Deze deal hield in dat Hitler de joden hielp een joodse staat op te richten in Palestina, in ruil voor een einde de joodse boycot van Duitse goederen en krediet. Dit heette ook wel de "Transfer Argeement". "

De zinnigheid van je betoog gaat achteruit. Nogmaals herhaal je de mythe dat de internationale kapitalistische elite voornamelijk uit joden bestond. Daarnaast impliceer je dat Hitlers antisemitisme een reactie op de boycott door joden van Duitsland was, terwijl het omgekeerde het geval was.

En de Transfer Agreement was, als hij echt bestaan heeft zoals beweerd wordt, een wanhopige poging van de zionisten om joden en hun bezittingen te redden uit de moordlustige klauwen van de nazi's. Met goede wil van Hitler had het niets te maken (al is het duidelijk dat jij dat dolgraag zo wilt framen), hij wilde op dat punt gewoon alle joden Duitsland uit hebben, en door ze naar Palestina te verschepen, werd dat doel bereikt.

"Binnen twee jaar was er in Duitsland geen werkloosheid meer, en weer helemaal opgebouwd. Ze hadden een stabiele munteenheid, zonder inflatie, zonder staatsschuld, in een tijd waarin de VS en de rest van Europa leed onder de verschrikking van de Grote Depressie. Binnen vijf jaar ging Duitsland van het armste land van Europa, naar het rijkste!"

Dat is wel erg overdreven, maar het leidt geen twijfel dat Duitsland een wonderbaarlijke economische opleving kende onder de eerste jaren van het nazi-regime. Maar dat is dan ook algemeen bekend.

"De Canadese onderzoeker, Dr. Henry Makow (hij is zelf ook joods grappig genoeg), zegt dat de voornaamste reden waarom de bankiers een Wereld Oorlog tegen Duitsland arrangeerde"

Op het moment dat je beweert dat de 2e wereldoorlog gearrangeerd is door bankiers ben je een complotgekkie die niet serieus te nemen is. Maar daar staat Makow ook om bekend, om zijn krankzinnige theorieën, zoals dat Hitler "een agent van de zionisten was." Eigenlijk zou ik hier principieel moeten stoppen je serieus te nemen, maar omdat je zo je best gedaan hebt ga ik nog even verder.

Uit het voorgaande gedeelte is duidelijk geworden dat jij Hitler adoreert. Hoe verklaar jij het dan dat de 2e wereldoorlog begon met de invasies van Tsjechoslowakije en Polen, daden van aggressie van Hitlers kant tegen twee soevereine staten? Of hoorde Hitler op dat punt ook bij de internationale samenzwering van joodse bankiers?

"een van de oprichters van het Soviet bolsjevisme en een bekende van Trotsky (een Rothschild agent maar dan in de USSR). Rakovsky werd berecht in showprocess in het USSR onder Stalin. "

Wat is je bewijs dat Trotsky een rothschild agent was, anders dan de a-historische claims van complotgekkies die op een dag in hun studeerkamers besloten hebben dat dat wel een feit moest zijn om hun theorieën kloppend te krijgen?

Dat is namelijk het probleem van jou, je houdt een ellenlang verhaal waarin iedereen en zijn moeder onderdeel uitmaken van een grote joodse samenzwering, maar je levert nul komma nul bewijs ervoor. Het is gewoon feitenvrij getheoretiseer in het straatje van de Protocollen van Zion, en je gelooft er niet in omdat je via een logische redenatie daarbij bent uitgekomen, maar omdat je het prettig en gerieflijk vindt om te geloven.

"Maar deze feiten zul je nergens terugvinden in de geschiedenisboeken van tegenwoordig, aangezien Joodse elite de meeste uitgeverijen bezitten."

Nee, dat is omdat de geschiedenisboeken van tegenwoordig geacht worden de feiten aan te leren zoals die geverifieerd kunnen worden, niet de wilde fantasieën van complotgekkies.

Wat is trouwens die joodse elite waar je het over hebt? En hoe kom je erbij dat die de uitgeverijen bezitten? Weer allemaal bizarre claims over allemaal enorme samenzweringen waar je nul bewijs voor aanlevert. Alles wat jou niet aanstaat in de wereld verklaar je met "daar zitten de joden achter." Daarom ben je niet echt serieus te nemen.

"In feite, begon de financiele crisis in de Weimar republiek door de onmogelijke betalingverplichtingen die Duitsland opgelegd kreeg in het Verdrag van Versailles."

Dat is een van de weinige objectieve feiten in je betoog, dat voornamelijk bestaat uit economisch getheoretiseer over de situatie in Duitsland destijds dat niet erg relevant is, aangezien jouw oorspronkelijke stelling was dat "de joden" net zo erg waren als de nazi's. Ook als al die schimmige spelletjes die in de loop der jaren door complotgekkies zijn verzonnen en hier door jou als feitelijke waarheid geponeerd waar zouden zijn, dan weegt het nog in de verste verte niet op tegen de holocaust.

Om maar even te zorgen dat we het punt van discussie niet uit het oog verliezen.

"Schacht, de Rothschild agent"

Spectaculaire stelling, 0,0 bewijs.

Maar daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt. Waarschijnlijk is iedereen in de wereld die iets doet wat jou niet zint een Rothschild agent. Het is altijd heerlijk makkelijk om zaken te verklaren, als je niet de moeite neemt om dergelijke beweringen met feiten te onderbouwen.

"Maar hier zijn de (voornamelijk joodse) bankiers natuurlijk doodsbang voor! Omdat zij via hun gecontroleerde financiele systeem de mogelijkheid hebben om de media te kopen, de overheid om te kopen etc. etc."

Een beetje teleurstellend dat je met deze beschuldiging eindigt. Allemaal beschuldigingen dat "de joden de media en de politiek kopen," maar daar is geen enkel bewijs voor. En je hoeft geen genie te zijn om dat in te zien. Als de joden zo machtig waren, waarom zijn er dan 6 miljoen vermoord in de tweede wereldoorlog? Dat hadden ze dan toch kunnen voorkomen? En als ze de politiek kunnen kopen, waarom is een organisatie als de VN dan aantoonbaar bevooroordeeld tégen Israel? Je zou dan toch juist verwachten dat ze Israel zouden ondersteunen?

"Ik zou nog VEEL meer hierover kunnen vertellen, maar ben eerst benieuwd hoe dit ontvangen wordt."

Daar twijfel ik niet aan, maar ik ben niet erg onder de indruk. Zelfs al zouden alle vergezochte samenzweringstheorieën die je aanhaalt waar zijn, dan nog zouden we het hebben over een zeer kleine groep mensen waar 99,9% van de joden niets mee te maken heeft gehad. Op geen enkele wijze zijn je economische bespiegelingen over de jaren 20 en 30 een argument dat "de joden begonnen zijn" of "de joden net zulke erge dingen deden als de nazi's." Je hebt simpelweg helemaal niets gezegd waar dat uit zou blijken.

"Ik ben een mens die vooral uitgaat van feiten en zijn eigen onderzoek doet, in tegenstelling tot de meeste mensen."

Ik moet toegeven, de meeste mensen komen niet op ideeën als de jouwe uit, en het is te zien dat je er veel tijd aan besteed hebt.

Maar dat wil niet zeggen dat ze waar zijn, en ik denk dat jij vooral een enorme fout maakt door Occam's Razor niet toe te passen, en ingewikkelde samenzweringstheorieën aanhaalt om gebeurtenissen te verklaren die simpeler verklaringen hebben, maar omdat de samenzweringstheorieën in je wereldbeeld passen, verkies je die te geloven. Dat is geen redelijke manier van onderzoek doen. Onderzoek doen is de feiten volgen waar die ook heen leiden, niet je doel vaststellen en dan proberen de feiten te dwingen zich daaraan te conformeren.

"Hoewel ik geen hoge pet op heb voor (elitaire) zionisten en bankiers, heb ik respect voor iedereen en ook alle joden."

En dat lijkt dan toch niet te kloppen met je eerdere vergelijking tussen de misdaden van de nazi's en de joden, omdat de enige joden waar jij het over hebt gehad die zogenaamde corrupte stinkend rijke samenzweerders waren.

Daarnaast zie ik niet hoe je de link tussen bankiers en zionisten legt. Maar dat is sowieso een aanname die je automatisch schijnt te doen: rijke mensen zijn meestal joden, ze werken allemaal samen in de zelfde samenzwering, ze hebben alle macht in handen en besturen alles wat er in de wereld gebeurt. Dat zijn enorm verstrekkende claims, en die hebben dan ook spectaculair bewijs nodig. En dat bewijs lever je niet.

Russells Teapot | 12-01-15 | 00:23

@Benedict Broere | 11-01-15 | 22:12:

Ik zie nog geen concrete voorstellen van je. De terreur dreigt. Wat moeten we gaan doen?

La Espada | 12-01-15 | 00:21

La Espada | 11-01-15 | 19:59 Soms lukt het mensen te bevrijden uit een sekte met behulp van deprogrammeren. Het gaat er dan om dat een bepaalde waan doorbroken wordt, dat men zich een realistischer beeld ontwikkelt van de werkelijkheid, dat men leert omgaan met twijfels en vragen en kritiek, en dat men leert eigen denkpatronen te ontwikkelen. Kant noemde dat het je bevrijden uit onmondigheid, uit de macht van anderen heel je denken te bepalen. Moslims steken al 14 eeuwen in een soort hypnose wat betreft hun islam. Iemand heeft het ooit bedacht allemaal en die terreur zet zich maar door. Vrouwen zijn huisvee, denken is bijvoorbaat verdacht, andersdenkenden dienen zich te onderwerpen of worden vermoord, zoals ook mensen die de islam willen verlaten, worden vermoord. In de Westerse cultuur zie je tegenwoordig eerste aanzetten van een überhaupt waarnemen van het probleem. Hoewel iedereen die er serieus naar kijkt, nog steeds risico loopt in de bruinhemdensfeer te worden gedemoniseerd. De kwestie is heel moeilijk. Er zullen meer aanslagen komen. Men zal steeds weer zeggen dat het niets met de islam te maken heeft. En de kwestie zal zich als steeds nijpender melden. Totdat het misschien ooit te laat is om nog werkelijk de moderne open samenleving te redden. En de levens van honderden miljoenen mensen wegzinken in de waan en wreedheid die bijvoorbeeld in Pakistan alle dagen is waar te nemen.

Benedict Broere | 11-01-15 | 22:12

@Russells Teapot | 11-01-15 | 12:14

Hey, waar blijft je reactie nou? Heb ik zo erg mijn best gedaan om je het één en ander uit te leggen, speciaal op jouw verzoek, lijkt het vervolgens aan doveman oren gericht....

beetje jammer dit.

RoyalWithCheese | 11-01-15 | 21:30

@Benedict Broere | 11-01-15 | 17:25:

Dat heb je aan mij een goede, want ik accepteer al dat dat er een bepaalde relatie is tussen de islamitische leer en de omzetting daarvan in de terreur waar we regelmatig van vernemen. Heb ik nooit een probleem mee gehad. Maar dan? Want er zal een beleid moeten komen hoe met het extremisme om te gaan. Hoe zie je dat?

La Espada | 11-01-15 | 19:59

La Espada | 11-01-15 | 14:31
-
Je schrijft: “De Koran kent weliswaar veel haatdragende, maar net zoveel harmoniserende teksten.” Ken je het begrip ‘abrogation’? Het komt er op neer dat die vredelievende uitspraken in de koran van minder waarde zijn dan de agressieve. www.inquiryintoislam.com/2010/06/what-...
-
Bil Warner is hoogleraar wis- en natuurkunde en heeft als zodanig een grote voorkeur voor feiten. Dat jij zijn betoog als ‘subjectief’ inschat, zegt meer over jou dan over hem. Als het je niet bevalt wat hij zegt dan moet je dat weerleggen met goede argumenten en niet met nietszeggende verdachtmakingen.
-
De uitspraak van Vivekenanda lijkt mij nauwelijks subjectief, juist gegeven de inhoud van de islamitische leer.
-
Hoe de islamitische terreur te stoppen? Een goed begin zou zijn het accepteren dat er een bepaalde relatie is tussen de islamitische leer en de omzetting daarvan in de terreur waar we regelmatig van vernemen. Mensen met enige ontwikkeling begrijpen zeer wel dat er een relatie is tussen Mein Kampf en de Holocaust, of tussen marxisme-leninisme en de massamoorden van het communisme. Aldus moet het ook mogelijk zijn dat die relatie tussen islam en terreur gezien en besproken wordt.

Benedict Broere | 11-01-15 | 17:25

@Russells Teapot | 11-01-15 | 12:14

Je wilde graag dat ik aan je uitleg wat er precies fout was/is aan de rol van een bepaalde groep joden in de aanloop van de Tweede Wereld Oorlog. Nou, toen ik zei dat het een vijfvoud is van mijn originele tegel was ik echt niet aan het liegen. Ik hoop dat mijn uitleg hieronder gefundeerd genoeg is. Ik heb er in ieder geval aardig wat tijd in gestoken. Ik ben benieuwd wat je er van vindt, of je het kan volgen en of het uberhaupt hout snijdt.

Ik zal allereerst beginnen met een beroemde quote van mijn favoriete huisbankier:

Quote van Mayer Rothschild: "I you give me control over a nation's money supply, then I do not care who makes the laws."

----------------------------------------------------

Het is zeer naïef om te denken dat vrijheid ooit kan komen door oorlog. Oorlog is altijd een middel van de status quo om een politieke agenda door te voeren of macht uit te breiden. Vergeet daarom ook ALLES wat u ooit heeft geleerd op school over de Eerste en Tweede Wereld Oorlog. Dit zijn namelijk allemaal leugens en/of halve waarheden. Geschiedenis wordt immers geschreven door overwinnaars, en de overwinnaars zullen alles in het werk stellen om hun vijand zo zwart mogelijk af te schilderen. En dan hoor ik de emotionele reaguurders al denken: "Maar de Nazi's hebben miljoenen Joden vermoord!" Afgezien van de hoeveelheid mensen die de geallieerden hebben vermoord in Duitsland, Japan en Italie, zijn het toch echt de Joden die in 1933 oproepten tot boycott van Duitse goederen. De internationale joden over de hele wereld vonden het allemaal niet leuk dat Nazi's de joden discrimineerden. (dit hebben we als het goed is allemaal op school geleerd, toch?) Maar de joden hebben er nooit bij willen vertellen wat de voornaamste reden was dat joden niet meer welkom waren in Duitsland (iets met "zondebok" of zo, toch?). Nou nee, dat is echter niet hoe de Duitsers erover dachten.

Voor hun was het simpelweg een FEIT dat de joodse elite achter de belabberde Duitse economie zat in de jaren '20 vlak na WOI. Het Verdrag van Versaille dicteerde dat de Duitse bevolking ALLE kosten en schade van WOI moest betalen. Deze totale kosten bedroeg 3x meer dan de waarde van al het vastgoed in Duitsland toentertijd.

Particuliere speculeerders zorgden ervoor dat de Duitse Mark HELEMAAL in elkaar stortte, met als gevolg de grootste inflatiestijging in de moderne tijd. Een kruiwagen vol met 100 miljoen Duitse mark biljetten, konden nog geen halve brood kopen. De nationale schatkist was leeggeroofd, talloze bezittingen en boerderijen zijn verloren gegaan aan deze speculeerders en (joodse) privé banken. Het Duitse volk leefde in krotten. Ze verhongerden. Dit terwijl alle grote industrieën, banken en media in handen waren van welgestelde Joodse families. Hoor ik nog steeds iets over "zondebok"?

Want nog nooit eerder had er zoiets plaats gevonden in een land. DE TOTALE vernietiging van een munteenheid - plus de opdroging van al het spaargeld en bedrijvigheid. Hier bovenop kwam nog eens de "Grote Depressie" in 1929. Duitsland had geen andere keus dan zich te laten onderwerpen aan "debt slavery" onder internationale (voornamelijk Joodse) bankiers. Tot 1933 natuurlijk, toen de Nationaal Socialisten aan de macht kwamen. Het eerste wat de Nazi's deden was een nieuw, door de overheid uitgegeven munteenheid in te voeren, en gaven hiermee een grote sneer aan de internationale joodse bankiers. Dit beleid en de discriminatie van joodse particulieren, leidde tot een oproep van de internationale joodse gemeenschap om Duitsland te boycotten. Hitler was razend, maar liet toch zijn goede wil blijken door een deal te sluiten met zionisten. Deze deal hield in dat Hitler de joden hielp een joodse staat op te richten in Palestina, in ruil voor een einde de joodse boycot van Duitse goederen en krediet. Dit heette ook wel de "Transfer Argeement".

Maar goed, ondanks dat Hitler en de zionisten een deal hadden en de zionisten PUBLIEKELIJK zich distantieerden van de boycot (bestaan kranteartikelen over), bleef de boycot van kracht. Hitler begon desalniettemin een nationaal krediet programma om openbare voorzieningen, particuliere woningen, en de aanleg van nieuwe wegen, bruggen, kanalen en havenfaciliteiten te financieren. Al deze projecten werden betaald met geld dat niet meer kwam van particuliere internationale bankiers.

De verwachte kosten van deze verschillende programma's werd vastgesteld op een "miljarden eenheid" van de nationale valuta. Om deze kosten te betalen, werd door de Duitse overheid biljetten van ruilmiddel uitgegeven die "Arbeid Schatkist Certificaten" werden genoemd. Op deze manier wisten de nazi's miljoenen mensen aan het werk te krijgen, simpelweg door ze te betalen met (rentevrije!) schatkist certificaten.

Onder de nationaal-socialisten, was het Duitse geld niet gedekt door goud (dat eigendom was van de internationale bankiers). Het was in wezen een ontvangstbewijs voor arbeid en het materieel dat door de regering werd uitgegeven.

Hitler zei: "Voor elke mark die is uitgegeven, wordt een equivalente waarde van werk, of goederen geproduceerd." De overheid betaalde arbeiders in Certificaten. De werknemers besteden die certificaten weer aan andere goederen en diensten, waardoor weer banen ontstonden voor andere mensen. Op deze manier klom het Duitse volk uit de verpletterende schuld opgelegd door de internationale bankiers.

Binnen twee jaar was er in Duitsland geen werkloosheid meer, en weer helemaal opgebouwd. Ze hadden een stabiele munteenheid, zonder inflatie, zonder staatsschuld, in een tijd waarin de VS en de rest van Europa leed onder de verschrikking van de Grote Depressie. Binnen vijf jaar ging Duitsland van het armste land van Europa, naar het rijkste!

Duitsland slaagde er zelfs in om de im-en export van goederen weer op rollen te krijgen, ondanks het verbod op acceptatie van Duits krediet dat was ingesteld door internationale bankiers, en ondanks de boycot van grote joodse bedrijven. Duitsland slaagde hierin door direct goederen en diensten te ruilen met andere landen, door gebruik te maken van een ruilhandel systeem dat de bankiers compleet overbodig maakte. Duitsland bloeide helemaal op! Aangezien ruilhandel-systemen staatschuld en handelstekorten iets van een verleden tijd waren. (Tegenwoordig doen Venezuela en Iran hetzelfde. Ze ruilen olie in voor goederen, diensten en medisch hulp enz. Dit verklaart dus ook meteen waarom de Amerikanen (in opdracht van de internationale bankiers) die landen willen aanpakken). Het economische wonder van Duitsland was helaas geen lang leven geschonken, maar het heeft wel enkele monumenten achter gelaten zoals de wereldberoemde Autobahn.

Hjalmar Schacht, een agent van de Rothschild familie die tijdelijk aan het hoofd stond van de Duitse centrale bank vatte het als volgt samen…. Een Amerikaanse bankier zei tegen hem: “Dr. Schacht, je zou naar Amerika moeten komen. Wij hebben hier heel veel geld, en dat is ECHT bankieren.” Schacht antwoordde met: “Jij zou naar Berlijn moeten komen. Wij hebben geen geld. En dat is ÉCHT bankieren.”

Deze economische vrijheid maakte Hitler EXTREEM populair bij het Duitse volk. Duitsland was in één klap gered van Engelse economische theorie die voorschrijft dat al het geld dat in omloop is, geleend moet zijn aan de hand van goud dat in bezit is van een private en geheimzinnige banking cartel. Een instituut zoals de Federal Reserve in de VS en de Europese Centrale bank in Europa. Nee, Hitler en zijn partij hadden daar simpelweg schijt aan en brachten zelf geld in omloop dat er alleen toe diende om het ordinaire volk te bevoordelen, en NIET de private bankingcartels.

De Canadese onderzoeker, Dr. Henry Makow (hij is zelf ook joods grappig genoeg), zegt dat de voornaamste reden waarom de bankiers een Wereld Oorlog tegen Duitsland arrangeerde, te maken heeft met het feit dat Hitler de bankiers buitenspel zette door zijn eigen geld in omloop te brengen, waarmee hij in één klap het Duitse volk van hun onzichtbare ketting had bevrijd. Sterker nog, deze vrijheid en welvarendheid dreigde zich te verspreiden naar andere landen. HITLER MOEST GESTOPT WORDEN!

Makov legt verder uit dat in 1938 is de revolutionair C.G. Rakovsky werd ondervraagd, een van de oprichters van het Soviet bolsjevisme en een bekende van Trotsky (een Rothschild agent maar dan in de USSR). Rakovsky werd berecht in showprocess in het USSR onder Stalin. Tijdens deze verhoren zei Rakovsky dat Hitler is gefinancierd door de internationale bankiers via de agent Hjalmar Schacht. De internationale bankiers financierde Hitler in eerste instantie om Stalin onder controle te houden, die zich vlak daarvoor onder de macht van agent Trotsky wist te wurmen. Maar toen werd Hitler zelfs een groter gevaar dan Stalin toen hij zijn eigen geld begon te drukken! (Stalin kwam aan de macht in 1922, dat is 11 jaar eerder dan Hitler)

Rakovsky zei:
“Hitler nam het recht over om geld te maken. Niet alleen fysieke gelden, maar ook financiele. Hij nam simpelweg de machine over die honderden jaren lang geld falsificeerde ten voordele van een kleine groep bankiers, om vervolgens deze voordelen bij het volk te leggen. Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als in die tijd een heleboel andere staten dit principe zouden overnemen?” (Henry Makow, "Hitler Did Not Want War," March 21, 2004).

De econoom Henry C. K. Liu schreef het volgende over de opmerkelijke Duitse transformatie:
“The Nazis came to power in 1933 when the German economy was in total collapse, with ruinous war-reparation obligations and zero prospects for foreign investment or credit. Through an independent monetary policy of sovereign credit and a full-employment public-works program, the Third Reich was able to turn a bankrupt Germany, stripped of overseas colonies, into the strongest economy in Europe within four years, even before armament spending began.” (Henry C. K. Liu, "Nazism and the German Economic Miracle," Asia Times (May 24, 2005).

In Billions for the Bankiers, Debts for the People (1984), schreef Sheldon Emry dit:
“Germany issued debt-free and interest-free money from 1935 on, which accounts for Germany’s startling rise from the depression to a world power in five years. The German government financed its entire operations from 1935 to 1945 without gold, and without debt. It took the entire Capitalist and Communist world to destroy the German revolution, and bring Europe back under the heel of the Bankers.”

Maar deze feiten zul je nergens terugvinden in de geschiedenisboeken van tegenwoordig, aangezien Joodse elite de meeste uitgeverijen bezitten. Wat wel in de geschiedenis boeken staat is de desastreuze hyperinflatie die ontstond in 1923 in de Weimar Republiek, die Duitsland regeerde in de periode van 1919 t/m 1933. De schoolboeken van vandaag gebruiken deze inflatie die is ontstaan om de waarheid te twisten. Er word gesteld dat de radicale devaluatie van de Duitse mark het gevolg was van wat er mis gaat als de overheid haar eigen geld print, in plaats van het te lenen van een private bankier cartel.
In feite, begon de financiele crisis in de Weimar republiek door de onmogelijke betalingverplichtingen die Duitsland opgelegd kreeg in het Verdrag van Versailles. Hjalmar Schacht – de Rothschild agent die de valuta commissaris was voor de Republiek – was nadrukkelijk de Duitse overheid aan het dwarsbomen om haar eigen geld te printen, maar gaf tegelijkertijd toe dat:

“The Treaty of Versailles is a model of ingenious measures for the economic destruction of Germany. Germany could not find any way of holding its head above the water, other than by the inflationary expedient of printing bank notes.”

In het boek van Schacht, The Magic of Money, heeft Schacht te kennen gegeven dat het simpelweg een leugen is dat de Weimar inflatie te wijten was aan dat geld in omloop werd gebracht door de Duitse overheid. Volgens Schacht was het namelijk niet de Duitse overheid, maar de Reichsbank (een PRIVATE ONDERNEMING!) die nieuw geprint geld in de economie aan het pompen was.

Net zoals de Federal Reserve, werd de Reichsbank gecontroleerd door de overheid aangewezen functionarissen, maar haar doel is en blijft persoonlijk gewin. Hetgeen wat de “oorlogsinflatie” veranderinde in hyperinflatie was simpelweg speculatie door buitenlandse investeerders, die de mark aan het “short sellen” waren, ervan uitgaande dat de waarde in de nabije toekomst zou dalen. In het manipulatieve apparaat genaamd “short sale”, lenen speculeerders iets wat ze niet bezitten, verkopen dit dan vervolgens, om het daarna weer te kopen tegen een lagere prijs.
Speculatie in de Duitse mark werd mogelijk gemaakt omdat de PRIVATE ONDERNEMING genaamd Reichsbank (nog niet onder Nazi controle) grote hoeveelheden geld beschikbaar maakte om te lenen. Dit geld, zoals de US dollar vandaag, werd gemaakt met “notitities” in de boeken van de bank, waarnaar het zogenaamde “funny-money” werd geleend tegen rente. Het duurde niet lang of de Reichsbank kon de absurd grote vraag van Marks niet meer aan, waardoor ook andere private banken de mogelijkheid kregen om marks te maken, en deze vervolgens uit te lenen tegen rente. Het resultaat was runaway debt en hyperinflatie.

Dus, volgens Schacht zelf, was niet de Duitse overheid verantwoorderlijk voor de Weimar hyperinflatie. In tegendeel juist. De overheid (onder nazi controle) kreeg de hyperinflatie juist onder controle! The National Socialisten hadden de Reichsbank onderworpen aan de stricte overheidsregulatie, en nam broodnodige maatregelen om speculatie met de mark via buitenlandse kanalen te voorkomen. Een van die maatregelen waren om de mogelijkheid te elimineren om funny-money leningen af te sluiten bij private banken. Daarna kreeg Hitler Duitsland helemaal op zijn poten toen hij door overheid uitgegeven Schatkist Certificaten in omloop bracht, geld dat voortaan NIET meer afkomstig was van een private onderneming en ook geen rente over betaald moest worden.

Schacht, de Rothschild agent, was in eerste instantie fel tegen die fiat geld dat door de overheid werd uitgegeven, en werd hierdoor ontslagen als hoofd van de Reischbank toen hij weigerde dit geld uit te geven. Desalniettemin gaf hij later toe in zijn memoirs dat het toestaan van geld dat uitgegeven wordt door een overhead geen inflationele problemen zoals het klassieke economische theorie voorspelt, wat stelt dat al het geld dat in omloop is geleend moet zijn van een private bank.

Hetgeen wat hyperinflatie veroorzaakt is ongecontroleerde speculatie. Wanneer speculatie is gekoppeld met schuld (schuldig aan een private banking cartel), dan is resultaat één grote ellende. Aan de andere kant, wanneer een overheid voorzichtg en gecontroleerd geld in omloop brengt, dan zorgt dat ervoor dat het vraag en aanbod gezamenlijk toenemen, en de prijzen nagenoeg gelijk blijven! Met andere woorden: dan is er geen inflatie, geen schuld, geen werkloosheid, en dus ook geen behoefte aan inkomstenbelastingen of iets dergelijks.

Maar hier zijn de (voornamelijk joodse) bankiers natuurlijk doodsbang voor! Omdat zij via hun gecontroleerde financiele systeem de mogelijkheid hebben om de media te kopen, de overheid om te kopen etc. etc.

Ik zou nog VEEL meer hierover kunnen vertellen, maar ben eerst benieuwd hoe dit ontvangen wordt. En voordat er onbenullen mij gaan beginnen uit te maken voor NAZI, en weet ik wat allemaal, wil ik ze alvast uit hun droom helpen. Ik ga daar NIET op reageren. Ik ben een mens die vooral uitgaat van feiten en zijn eigen onderzoek doet, in tegenstelling tot de meeste mensen. Hoewel ik geen hoge pet op heb voor (elitaire) zionisten en bankiers, heb ik respect voor iedereen en ook alle joden. Want de kleur van je huid maakt je niet tot de persoon die je bent, enkel je besluitvaardigheid en intenties bepalen dat.

RoyalWithCheese | 11-01-15 | 15:04

@Benedict Broere | 11-01-15 | 12:12:

* Zoals ik al schreef: De Koran kent weliswaar veel haatdragende, maar net zoveel harmoniserende teksten. Kijk eens op de Facebook-pagina van #nietmijnislam en verwonder je over wat er allemaal in de Koran staat. Net zoals in het Oude Testament overigens. Ook dat wordt gekenmerkt door een mix van haatdragende en harmoniserende teksten.

* De twee andere bronnen zijn niet bepaald objectieve, controleerbare bronnen, wel? Ik zou zelfs zeggen: ietwat subjectieve.
En zelfs al zou je helemaal, voor 100% gelijk hebben, en ik helemaal ongelijk. Wat stel je dan voor om te zorgen dat er hier geen terreur komt? De grenzen voor moslims sluiten heeft geen zin, want de enige moslims die nog in getale komen zijn Syrische vluchtelingen, die een bloedhekel hebben aan IS. En: er zijn er hier al zo veel. Dus wat wil je gaan doen?

La Espada | 11-01-15 | 14:31

Gút nou al vergeten wié baybasin voor erdogan wég gestopt hebben jeejee wié moet jullie Kindjes dán Beschermen nog?

maz | 11-01-15 | 14:21

sja ehm als de burgemeesters de presidenten saampjes met erdogan zijn erdogan heroine snuiven en verkopen aan door hen saampjes via schooltjes via religien via wijkterrorismen via overheden verslaafd gemaakte Kindertjes is hun collaboratie achter de schermen ondanks nu al hun rascistisch en nationalistisch geroep en gegil toch wel n wat duister werkje des scheinheils en demonische Volken grooming of nie?

maz | 11-01-15 | 14:19

RoyalWithCheese | 11-01-15 | 12:50 U schrijft: “Een stabiele, moderne samenleving zou ik omschrijven als een plek waar nauwelijks politie nodig is. Waar iedereen zijn rol of draai heeft gevonden om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Een plek waar nooit geweld of corruptie plaats vindt en rechtvaardigheid als ontoelaatbaar wordt beschouwd.” U beschrijft een utopie. Een dergelijke samenleving bestaat helemaal niet, nergens. Wel zijn er gradaties in de mate waarin een dergelijk goede in meer of mindere mate in samenlevingen is aan te treffen. Dat blijkt in onderzoek. Zie bijvoorbeeld de Social Progress Index, zie de Good Country Index, zie de Human Development Index (en zie dan meteen de Arab Human Development Index), zie de Global Wellbeing Index, zie de Happiness Index, en zie zo nog vele andere indexen. Trouwens, Israël heeft een economisch-inventieve output die vergelijkbaar is met Sillicon Valley. En dit staat in schril contract met de anti-intellectuele en van corruptie en despotisme doordrongen islamitische wereld rondom Israël. Israëlische wetenschappers halen verhoudingsgewijs veel Nobelprijzen, en de kans is groot dat wij nu op dit moment gebruik maken van ict-technieken en medische vindingen die bedacht zijn in Israël. In de islamitische wereld weet men evenwel nauwelijks wat wetenschap is en zijn mensen die ooit een Nobelprijs ontvangen hebben nauwelijks te vinden. Wel tref je er een cultuur die een aaneenschakeling is van mensenrechtenschendingen, hoewel vanuit hun eigen perspectief al dat geweld en terreur de heilige plicht is die uitgaat van hun boek en verkondiger.

Benedict Broere | 11-01-15 | 13:36

@Armin Langbaard | 10-01-15 | 21:53

Je had een paar vragen aan mij:

- Waarom verwarren moslims anti-zionisme vaak met anti-semitisme?

Heb je het nu over ALLE moslims? Of een paar moslims? Of alleen de moslims in palestina? Ik snap het niet helemaal... Natuurlijk zullen er moslims zijn die haat hebben ontwikkeld voor ALLE joden, maar er zullen ook zat moslims zijn die daar wat meer "gefundeerd" in zijn en het enkel houden bij felle kritiek richting zionisten. Maar goed, de vraag hoe je die NU gesteld hebt is nogal suggestief. Zeg maar eigenlijk gewoon HEEL ERG suggestief.

------------------------------------------------

- Waarom pleegt men willekeurige aanvallen uit op Joodse Synagogen en winkels en niet op duidelijk Zionistische instituten?

Waarom bombardeert Israel één van de meest dichtbevolkte gebieden op aarde onder het mom de "nationale veiligheid te garanderen"? Nu zeg ik niet dat ik een voorstander ben dat je kwaad met kwaad moet bestrijden. In tegendeel juist. Maar zolang er geen rechtvaardigheid is, dan zal dit altijd nieuwe onrechtvaardige acties induceren. Met als voorbeeld dat boze mensen joodse synagoge in de fik steken of iets dergelijks. Niet iedereen is helaas slim genoeg om te weten waar ze hun woede en ongenoegen tegen moeten uiten. Om dat goed te kunnen moet je namelijk eerst goed je huiswerk gedaan hebben. Maar in deze maatschappij waar iedereen 40 uur per week dag in dag uit saai en monotoon werk doet, zit dat huiswerk doen er maar voor weinige in.

-------------------------------------------------

- Waarom hebben moslims, zelfs voor de oprichting van de staat Israel (zie ook Amin al-Hoesseini), zo'n grote haat tegen Joden?

Nogmaals, dit lijkt weer op generaliseren, vindt je ook niet? Kenmerk van haat is dat geweld verheerlijkt en niet geschuwd wordt, alle joden over één kam worden geschoren etc. etc. Volgens jou hadden alle joden ver voor de oprichting van de staat israel al een grote haat tegen joden. Met andere woorden: toen in de jaren '30 iedere dag schepen vol met Joden uit Duitsland naar Palestina werden gebracht, zijn de Joden daar massaal opgewacht en gelyncht door de palestijnen? Want dat zou je wel verwachten namelijk als de suggestie in jouw vraagstelling waar blijkt te zijn. Dus nogmaals, je stelt wederom hele suggestieve vragen. Niet ALLE moslims hadden namelijk voor de oprichting van Israel "grote haat tegen joden". Dat gebeurde later pas. Toen de Israeliers WEL een staat toegekend kregen, en de Palestijnen NIET. De Israeliers maakten de dienst uit (hoewel ze een minderheid waren), en joodse mensen werden voor getrokken en de palestijnse moslims werden massaal achtergesteld en gediscrimineerd. Dat is net alsof er nu hier in Nederland de macht wordt gegrepen door immigranten en massaal alle buitenlanders voorgetrokken worden en alle Nederlanders worden achtergesteld en gediscrimineerd. Dat is volgens mij niet helemaal zoals het zou moeten, toch? Maar dat was/is wel het geval nu daar.

----------------------------------------------------

- Waarom zijn Joden beter als de omringende moslimlanden in het organiseren van een stabiele en moderne samenleving?"

Nog zo'n suggestieve vraag... Allereerst wat is jouw definitie van een "stabiele, moderne samenleving"? Het staat buiten kijf dat jij daar een heel andere definitie op na houdt dan ik, want anders zou je mij deze vraag nooit stellen.

Een stabiele, moderne samenleving zou ik omschrijven als een plek waar nauwelijks politie nodig is. Waar iedereen zijn rol of draai heeft gevonden om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Een plek waar nooit geweld of corruptie plaats vindt en rechtvaardigheid als ontoelaatbaar wordt beschouwd.

Hoewel al deze dingen in de landen eromheen (en zelfs hier in NL) niet bestaan, bestaan ze ook zeer zeker niet in Israel. In tegendeel juist.

RoyalWithCheese | 11-01-15 | 12:50

AnoonA | 11-01-15 | 08:21 U gebruikt het woord ‘drogredenatie’. Maar uw bijdrage is exemplarisch voor een Argumentum ad hominem, een logische drogreden die ‘betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, en niet op de bewering zelf’. nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_ho...
Probeer eens iets in de sfeer van deugdelijke argumentatie.

Benedict Broere | 11-01-15 | 12:38

@AnoonA | 10-01-15 | 23:36
Dus mensen die met feiten en argumenten komen die jij niet kunt weerleggen zijn "toetsenbordterroristen?" Dat geeft maar weer aan hoe serieus we jou kunnen nemen.

En La Espada's punt over nederzettingenpolitiek van Israel (waar ik zelf overigens ook een tegenstander van ben) is een beetje vreemd, gezien het feit dat er letterlijk tientallen conflictgebieden in deze wereld zijn waar islamieten erger worden onderdrukt. Waarom dan focussen op precies die ene waar joden de daders zijn? Waarom niet harder stelling nemen tegen de bezetting van de Westelijke Sahara, het geweld in Darfur of het barbarisme in Iran?

Russells Teapot | 11-01-15 | 12:23

@AnoonA | 10-01-15 | 22:39
"Ik wens jou een dag ervaring als israelier met palestijns DNA dan piep je wel anders."

Je bedoelt zoals die 1 miljoen Arabische Israeli's, die gewoon exact dezelfde rechten genieten als joodse Israeli's? Wat een verschrikking moet dat zijn.

Of ben jij zo'n onwetende onbenul die niet weet dat 1 op de 6 Israeli's Arabier of moslim is, en de stompzinnige haatpropaganda gelooft dat Israel een joodse apartheidsstaat is? In dat geval is het nogal voorbarig om andere mensen te gaan vertellen hoe het leven in Israel is, als je zelf er zo ongelooflijk weinig van weet, en je informatie haalt uit propagandafilmpjes op youtube van onduidelijke oorsprong.

Russells Teapot | 11-01-15 | 12:19

@AnoonA | 10-01-15 | 21:49
"Verder wil ik toch wel even kwijt dat de afgelopen eeuw het westen meer oorlogs slachtoffers heeft gemaakt dan 1400 jaar islam bij elkaar. Dus hoezo grootste bedreiging?"

Lieg niet. De death toll van de islam loopt in de honderden miljoenen:

www.americanthinker.com/articles/2014/...

Denk aan de slachtingen in India, of de moorpartijen die gepaard gingen met de Afrikaanse slavenhandel.

Russells Teapot | 11-01-15 | 12:16

@RoyalWithCheese | 10-01-15 | 19:00
"Wanneer is er volgens jou dan sprake van "anti-semitisme" en wanneer is het nou precies "kritiek op het judaisme"? Het is mij in ieder geval niet helemaal duidelijk zo. Want per definitie is "anti-semitisme" een heel vage term. "

Heel simpel. Judaisme is een religie. Daarnaast bestaat er ook een joodse etniciteit. Deze twee gaan vaak samen, maar het hoeft niet.

Ik beschouw het als antisemitisme wanneer iemand joden anders beoordeelt of behandelt of andere maatstaven hanteert voor joden, wanneer dat gebaseerd is op etniciteit, niet wanneer dat gebaseerd is op religie.

Maar je hebt gelijk dat dat vaak verwarrend is, dat het woord "joods" zowel op een etniciteit als een religie kan slaan. Daarom moet je naar de context kijken om te zien wat iemand bedoelt.

"Want met semieten werden van oudsher echt niet alleen joodse mensen bedoeld. Semieten zijn mensen die uit het midden-oosten gebied komen, dus daartoe behoren ook moslims. "

Ja, maar met "antisemitisme" is nooit iets anders bedoeld dan jodenhaat. En dat weet jij ook wel.

"Maar na de Tweede Wereld oorlog had de wereld behoefte aan een nieuwe term die "haat jegens joden" moest omschrijven. Simpelweg "jodenhaat" dekte de lading niet meer en werd als term "te eerlijk" bevonden. Al snel werd de term "anti-semitisme" geintroduceerd, zonder daarbij exact te definiëren wat de vereisten en kenmerken zijn aan deze term. "

Klets niet. De term "antisemitisme" is véél ouder dan de tweede wereldoorlog, en werd in feite zowel door joden als jodenhaters gebruikt om "jodenhaat" aan te duiden:
en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism#Ety...

"Want als ik nou in staat ben om heel duidelijk en beargumenteerd uit te leggen waarin bepaalde joodse groeperingen tekort schieten, dan ben ik volgens mij niet aan het haten of geweld aan het oproepen. Toch? Want als dat wel het geval zou zijn, zou jij net zo makkelijk beschuldigd kunnen worden van "moslimhaat" omdat je stelt dat er bepaalde lieden binnen de islam het ook niet helemaal op een rijtje hebben. "

Als je dat doet, maakt dat je inderdaad niet tot een antisemiet, nee. De reden dat ik jou een antisemiet heb genoemd, is omdat je joodse groeperingen ervan beschuldigde net zo erg te zijn als de nazi's.

"Maar wat nou als ik zeg dat ik middels argumenten, dialoog, redelijkeheid en zonder geweld kan aantonen dat de joodse elite in de aanloop van de tweede wereld oorlog een hele dubieuze rol hebben gespeeld? Is dat dan nog steeds jodenhaat? Of zoals jij zou zeggen "anti-semiet!""

Als je met goede argumenten komt niet, nee.

"Ik weet eerlijk gezegd niet eens waar precies te beginnen bij dit onderwerp. Maar hetgeen waar ik mij het meest aan stoor bij het lezen van een nieuwsbericht over het israel-palestina conflict, is de hoeveelheid vragen waar ik na afloop nog mee zit. Vragen zoals:
- Wat is de geschiedenis van dit conflict?
- Hoe zijn de israeliers daar terecht gekomen?
- Waarom kregen de israeliers na de Tweede Wereld oorlog direct soevereniteit en een eigen staat?
- Waarom kregen de palestijnen die niet?
- Waar zijn de israeliers het meest boos om?
- Waar zijn de palestijnen het meest boos om?
- Waarom blijft Israel voortdurend nederzettingen bouwen op palestijns grondgebied, terwijl de hele wereld (inclusief de VS!) ze aanraad dit niet te doen omdat het niet goed is voor het vredesproces?
- Waarom? Waarom? Waarom?....

Omdat een nieuwsbericht lezen deze vragen nooit beantwoordde, ben ik zelf maar op onderzoek uit gegaan. Na objectief onderzoek kwam ik erachter dat de antwoorden op deze vragen niet in het voordeel waren van Israel. In tegendeel juist ;)"

Dat hoor ik vaak van antizionisten, dat ze hun ideeën baseren op hun eigen onderzoek van de feiten. Maar als je er dieper op in gaat, blijkt onvermijdelijk dat antizionisten bedroevend weinig van die feiten afweten, en hun informatie over het algemeen gewoon gekopieerd hebben van virulente anti-Israel sites, en nog nooit de moeite hebben genomen om de andere kant van het verhaal te onderzoeken.

"... Maar goed, zoals ik al helemaal aan het begin zei. Het aller grootste probleem in deze wereld is het feit dat het gros van de mens niet in staat is om de leugen van de waarheid te onderscheiden. En daar maak jij helaas onderdeel van moet ik helaas concluderen aan de hand van je reactie."

Zo zie jij dat, omdat jij je eigen overtuiging als waarheid ziet. Maar wat buitengewoon triest is, is dat je een idioot lange tegel produceert met letterlijk nul feitelijke informatie. Het enige inhoudelijke gedeelte is waarin je praat over antisemitisme, waarin je eigenlijk hetzelfde zegt als wat ik ook al heb gezegd, en daar is dan ook geen sprake van een meningsverschil.

Maar dan krijgen we dit:

"Je vroeg me ook: "En wat ik me nog meer afvraag, wat was de rol van de joden dan in de jaren 30 volgens jou?""

Dit is een veel belangrijker vraag, en ik ben oprecht benieuwd naar je antwoord hier. Maar wat krijg ik? Dit:

"Ach, deze tegel is inmiddels al lang genoeg. Want als ik dat moet uitleggen dan wordt het vrees ik nog een vijfvoud van wat het nu al is... Maar desalniettemin denk ik dat je het heel interessant zou vinden."

Oftewel, op het moment dat je kunt beginnen met het inbrengen van je inhoudelijke argumenten, en kunt gaan aantonen dat jij degene bent die de waarheid ziet en dat ik degene ben die misleid is, precies op dat moment trek je je terug.

En dat is een geweldig zwaktebod, want mijn conclusie is nu dat je misschien gewichtig kunt refereren naar "de rol van de joden in de tweede wereldoorlog," maar inhoudelijk geen argumenten hebt om dat te ondersteunen.

Impliceren dat "joden" of "zionisten" verschrikkelijke dingen op hun geweten hebben zonder concreet te zeggen wat die dingen dan zoal zijn, het is een overbekende strategie van antisemieten en antizionisten.

Dit is omdat die verschrikkelijke dingen er helemaal niet zijn, en omdat jullie geen feiten hebben om jullie argumenten op te bouwen, moeten jullie het doen met vage implicaties.

"Jij debatteert in je vrije tijd zeker alleen in de kroeg of zo? Want je laatste zin sloeg echt alles: "Inderdaad. Je hoeft geen moslim te zijn om antisemitische dingen te geloven. Daarvoor hoef je slechts een gewetenloze laagbegaafde totaalmalloot te zijn.""

Dus jij ontkent dat antisemieten gewetenloze laagbegaafde totaalmalloten zijn? Na een ellenlange post waarin je hebt betoogd dat jij geen antisemiet bent en dat jij antisemieten uiteraard verwerpt?

Dat doet je geloofwaardigheid geen goed.

"
Een tip aan jou: als je echt zo sterk gelooft in je gelijk, dan moet je vast ook wel in staat zijn deze dmv argumenten te bewijzen."

Doe ik ook. Maar als jij daar niet op in durft te gaan, komen we natuurlijk geen steek verder. Dus leg eens uit: wat is die "kwalijke rol" van de joden in de tweede wereldoorlog?

Russells Teapot | 11-01-15 | 12:14

La Espada | 11-01-15 | 05:56 Over de ideologische achtergrond van de islamaangedreven terreur:
"And kill them wherever you find them…
"Then fight in the cause of Allah…
"Fighting is prescribed for you,
"As to those who reject faith, I will punish them with terrible agony
"Soon shall We cast terror into the hearts of the Unbelievers
"Let those fight in the way of Allah
"Those who believe fight in the cause of Allah
…if they turn renegades, seize them and slay them wherever ye find them
"And be not weak hearted in pursuit of the enemy;
…that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides…
"I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"
"And fight with them until there is no more fitna (disorder, unbelief)
"O Prophet, exhort the believers to fight..."
slay the idolaters wherever you find them, and take them captive and besiege them
"Fight against them so that Allah will punish them by your hands
"Fight those who believe not in Allah
may Allah destroy them;
"O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them; and their abode is hell, and evil is the destination."
fight those of the unbelievers who are near to you
so We destroy it with utter destruction."
"Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness..."
smite at their necks till when you have killed and wounded many of them,
"Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers
"Surely Allah loves those who fight in His way"
"O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home,
Allah's Apostle said... 'I have been made victorious with terror'
"The Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah."
Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war...
"Kill any Jew who falls under your power."
"Killing Unbelievers is a small matter to us"
“Allah said, ‘A prophet must slaughter before collecting captives. A slaughtered enemy is driven from the land. Muhammad, you craved the desires of this world, its goods and the ransom captives would bring. But Allah desires killing them to manifest the religion.’”
"Fight everyone in the way of Allah and kill those who disbelieve in Allah."
if your refuse my Call, you’ve got to remember that all of your possessions are perishable. My horsemen will appropriate your land, and my Prophethood will assume preponderance over your kingship."
www.thereligionofpeace.com/quran/023-v...
-
Over de snelle verovering en vernietiging van de klassieke wereld:
www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y
-
Commentaar naar aanleiding van de genocide in India: “ … the Mohammedan (Islam) religion allows Mohammedans to kill all who are not of their religion. It is clearly stated in the Koran, “Kill the infidels if they do not become Mohammedans.” They must be put to fire and sword. Now if we tell a Mohammedan that this is wrong, he will naturally ask, “How do you know that? How do you know it is not good? My book says it is.” SWAMI VIVEKENANDA
themuslimissue.wordpress.com/2014/12/2...

Benedict Broere | 11-01-15 | 12:12

De academicus Hans mist de plank weer volledig.
Werkelijk waar snap ik niet dat dit op een uni heeft rondgelopen, of is het allemaal maar taqiya wat hans doet. Gewoon doen alsof ie het niet zo goed op orde heeft en aan drogredenatie doen om onze laag geschoolde IQ medemens op te zetten (ja als je niet om onderbouwimg of feiten vraagt en simpel alles wat dhr. janssen schrijft aanneemt, lijkt wel een beetje de aanname die extremisten doen van hun haatimaam)

AnoonA | 11-01-15 | 08:21

@De Mentalist | 11-01-15 | 02:21:

Inderdaad een topper. Voor bruinhemdenclubs dan. Want vervang het woord moslim door jood en je hebt een uittreksel van het boek van de snor uit de recente geschiedenis.

Zijn academische titel zou hem onmiddellijk ontnomen moeten worden, op grond van 'cherry-picking' uit de geschiedenis, selectief citeren uit de Koran en het toedichten van extremistische motieven aan gematigde moslims:

* Toegegeven, het christendom is veel sneller geëvalueerd tot - relatief - humanistische religie, maar het heeft ook een jihadistische periode gekend: tijdens de Spaanse Inquisitie werden andersdenkenden die zich niet wilden onderwerpen aan de leer van de kerk verbrand. Levend.

* Wekelijkse prediking van de jihad in de Nederlandse moskeeën? De AIVD-rapporten van de afgelopen jaren laten een heel ander beeld zien, op een enkele - allang uitgewezen - imam na. Vette taqiyya dus van Jansen.

* De Koran kent weliswaar veel haatdragende, maar net zoveel harmoniserende teksten. Kijk eens op de Facebook-pagina van #nietmijnislam en verwonder je over wat er allemaal in de Koran staat. Net zoals in het Oude Testament overigens. Ook dat wordt gekenmerkt door een mix van haatdragende en harmoniserende teksten.

* Jansen gaat totaal voorbij aan de invloed van het zionisme. Dat is weliswaar niet gericht tegen de islam, maar de slachtoffers van de zionistische nederzettingenpolitiek zijn islamieten (de Palestijnen). En dat schept een band. Als er tussen Israël en de Palestijnen blijvende rust komt, middels een behoorlijke tweestatenconfiguratie, zul je zien dat het met het islamitische terrorisme (gedirigeerd) vanuit het Midden-Oosten heel snel gedaan is.

Praat ik hiermee de jihadistische islam goed? Geenszins, want ik zie het liefste dat morgen alle leden van Al Qaida, IS, Al-Shabaab, Boko Haram en gelijke clubs in één klap naar Kingdom Come gebombardeerd worden. No mercy!

Maar Jansen maakt het alleen maar erger. Hij biedt geen enkele oplossing voor het ook in Nederland dreigende terrorisme. Niks, nul, zippo, noppes, nada. Zelfs niet eens een suggestie daarvoor.

Zijn stuk heeft alleen maar tot gevolg dat elke gematigde moslim die het leest automatisch (weer) radicaal anti-Westers wordt. Jansen is dus een onderdeel van het probleem. Hij is net zo uit op wraak als de haatimams.

La Espada | 11-01-15 | 05:56

@Pieter Breydel | 10-01-15 | 12:11
Jij bent gemeen: die moeten meteen zo gruwelijk mogelijk dood.

Guido | 11-01-15 | 05:48

Weer een topper van Jansen. Verplicht leesvoer voor iedereen.

De Mentalist | 11-01-15 | 02:21

Jammer dat Hans Jansen niet meer te zien is op de NPO of RTL, maar het kan ook aan mij liggen dat ik hem gemist heb.

Ik geef hem gelijk en hij heeft een vlotte babbel.

mopedo | 11-01-15 | 01:37

Bernard Couperus | 11-01-15 | 00:20 ‘Olie’ kom je vaak tegen als verklaring. Ook wijst men op ‘cultural marxism’, de Frankfurter Schule, de drang de Westerse cultuur (christendom, kapitalisme) te slopen met behulp van islam. Verder is er het trauma van WOII, dat maakt dat men (Rob Wijnberg, Groenlinks, de linkse kerk in het algemeen) overal het spook ziet van een nieuw soort nazisme (dat gretig geprojecteerd wordt op Wilders en Le Pen bijvoorbeeld). Maar wat mij verbaast, dat is dat men blijkbaar niet inziet dat moslims en islam nooit enige impuls ervaren tot zelfkritiek en nadenken over hun wereldbeeld, als diezelfde moslims en islam voortdurend de hand boven het hoofd gehouden wordt en alle islamkritiek gedemoniseerd wordt met woorden als ‘nazi’ en ‘islamofoob’. De islam is een totalitair en cultuurvernietigend monster dat zich perfect kan ontwikkelen gebruikmakend van alle tolerantie en vrijheden en voorzieningen van de moderne open samenleving. En diezelfde moderniteit beseft dit waarschijnlijk pas - in algemene zin, de elites, de politiek, de journalistiek - als dit proces van islamisering al heel ver gevorderd is en nauwelijks nog is terug te draaien. Het is zelfs te verwachten dat grote delen van die moderne samenleving bevangen raken van het Stockholmsyndroom ten gevolge van de constante agressie en intimidatie die uitgaat van grote groepen moslims. In ieder geval zullen veel mensen bij wijze van overlevingsstrategie gaan gehoorzamen en zich onderwerpen, wat precies hetgeen is waar islam op gericht is. Een belangrijke vraag bij dit alles is of men in de Westerse cultuur wel voldoende gemotiveerd is om de islam te willen overleven. Gegeven dat juist die Westerse cultuur geplaagd wordt door zoveel hyperindividualisme en nihilisme en relativisme.

Benedict Broere | 11-01-15 | 01:26

het is gewoon wachten op een volgende aanslag.
dan kunnen de gekkies een punje aan hun potlood slijpen,en voor elke dode er een kerf in maken.
misschien zit ik te ver weg,ik heb nog geen plan van aanpak of mening gehoord van onze goedverzorgde medelanders,die de moskeen bevolken.
we hebben een gezegde wie zwijgt stemt toe.
en er is geen groter vreugd dan leedvermaak.
de stille kracht van de volksmassa die niet lopen te potlood venten komt in beweging als er bloedige aanslagen worden gepleegd,en dan is er geen bijstand jurk meer veilig

soledad | 11-01-15 | 00:55

@Tux1337 | 10-01-15 | 23:45:
Zelfs al zou wat jij schrijft waar zijn (wat overigens niet gebleken is uit diverse discussies die ik erover heb gehad met meerdere hardliner-zionisten, op wellicht het -- kleine -- gekochte grondgebied na), dan nog is een tweestatenoplossing de enige manier om daar blijvende vrede te bewerkstellingen.
Die oplossing wordt continue gefrustreerd door de nederzettingenpolitiek.

Verder pleit ik er niet voor om nu nog een deel van Duitsland aan de joden te geven. Dat had toen moeten gebeuren. Ik voerde het slechts aan om duidelijk te maken dat het lot van de joden mij niet onberoerd laat. Integendeel. Daarom pleit ik ook voor een tweestatenoplossing, zij het zonder nieuwe nederzettingen. Gewoon volgens de nog steeds daarvoor geldende VN-resolutie.

La Espada | 11-01-15 | 00:24

Benedict Broere | 10-01-15 | 23:42
Ik had je toch hoger ingeschat. Het antwoord is extreem simpel en voor de hand liggend: OLIE.

Bernard Couperus | 11-01-15 | 00:20

Hans Jansen heeft het nogmaals haarscherp uitgelegd; hopelijk luisteren die dhimmies in Den Haag nu eindelijk eens. Anders zit er weer niets anders op dan PVV stemmen bij de eerstvolgende gelegenheid!

Brou Is Back | 11-01-15 | 00:04

Wikipedia is ook al aan taqiya aan het doen jeetje Hans je hebt onze ogen geopend dank daarvoor.

AnoonA | 10-01-15 | 23:48

@AnoonA | 10-01-15 | 23:36
Het zou helpen als La Espada ook zijn feiten goed had. Die liggen nu zelfs onder normaal NPO niveau. Let wel, dat het Zionisme (en rekolonisatie van Israel) van de 19e eeuw is. Let wel, dat een groot deel van het verkregen land in 1945 gewoon gekocht was. Let wel, dat het de Palestijnen waren, die de partitionering afwezen. En laten we wel wezen, als we het over eens zijn dat Duisland sinds 1918 zo'n 40% van zijn grondgebied verloren heeft na twee oorlogen, hoe zou die verhouding dan nu uitvallen na alle aggressie op Israel?

Tux1337 | 10-01-15 | 23:45

taqiya dat staat gelijk aan het geloven in een groots complot van de moslim medemens.
Ik had van een academicus meer verwacht dan een verhaal dat AnoonA | 10-01-15 | 21:49
Inderdaad zeg. Wat een kul verhaal, zo kun je je zelf wel gek maken en kan een moslim het NOOIT goed doen. Immers, is hij fanatiek, dan is hij (terecht) fout, maar zelfs al is hij vredenlievend, dan is dat een grote leugen, Taqiyya!!!

Maar Takiyya is niet eens bekend bij de meeste moslims, sterker nog, het is een sjiniitisch iets. Via wikipedia: "Binnen de islam bestaat onenigheid over de interpretatie en het gebruik van het principe omdat het als gedragsregel aanleiding zou kunnen geven tot hypocrisie, veinzen en liegen. De meeste stromingen binnen de islam geven geen mandaat voor de toepassing ervan en verwijzen naar verschillende overleveringen waarin het veinzen wordt afgewezen en zelfs als shirk worden aangemerkt[2]. Volgens veiligheidsdiensten zijn er nieuwe ontwikkelingen in (ultra)extremistische kring die erop wijzen dat daar voor eigen doeleinden - ongeacht de oorspronkelijke context - op wordt teruggegrepen."

Maar ja, dat zal ook allemaal weer Takiyya zijn, Hans ? Want een moslim IS fout, of ie zich nou goed voordoet of niet. Toch ?

despecialist | 10-01-15 | 23:44

Het probleem is tweeërlei: enerzijds is er die meme waar eigenlijk vooral terreur vanuit gaat, zodanig dat je kan spreken van een reeds eeuwen durende aanval op mens en cultuur; anderzijds is er het enorme taboe dit gevaar te benoemen en vervolgens terug te dringen, wat zal maken dat het gevaar alleen maar zal groeien en dat de Westerse cultuur het risico loopt eronder te bezwijken. Hoe krijg je mensen ertoe een goede analyse te maken van heel deze kwestie? En hoe krijg je mensen ertoe, in politiek en journalistiek en algemeen, dat zij zich gaan inlezen in de reeds aanwezige onderzoeken en conclusies? Het verband tussen Mein Kampf en de Holocaust is toch niet zo moeilijk in te zien, is ’t wel? En dat er een verband is tussen de verzamelde werken van Marx en Lenin en de Goelag Archipel, daarvoor hoef je toch ook geen Stephen Hawking voor te zijn, om dat in te zien nietwaar? Vanwaar dan voortdurend die enorme LEUGEN die tot ons komt, steeds als weer uitgelegd wordt dat een of andere gruwelijke daad van duidelijk islam-aangedreven terreur totaal niets met de islam te maken heeft? Wat voor psychotisch onvermogen ligt hieraan ten grondslag? Wat maakt die Westerse cultuur, die toch al eeuwenlang kampioen probleemoplossing is, zie althans de ontwikkelingen in wetenschap en techniek, zo suïcidaal blind op dit gebied?

Benedict Broere | 10-01-15 | 23:42

@La espada
Ik ben voor!
Goed te lezen dat er niet alleen toetsenbord terroristen reageren op geen stijl maar ook weldenkenden.

AnoonA | 10-01-15 | 23:36

Het zou leuk zijn als Jansen eens met oplossingen of strategieën kwam. Alhoewel hij wel gelijk heeft dat de diverse regeringen de zaak jarenlang hebben laten versloffen of niet goed hebben aangepakt, leidt zijn stuk alleen maar tot meer onverdraagzaamheid, wat alleen maar zal leiden tot meer terreur.

En de strategie van de Grote Blonde Leider, te zien op www.youtube.com/watch?v=jTJ5sWwcX0c, schiet ook al niet op. Er komen, afgezien van Syrische vluchtelingen die een bloedhekel hebben aan IS, nog maar weinig nieuwe islamieten naar Nederland.

En een immigratiestop voor moslims schiet nog niet op, want dan moet je nog steeds met de al aanwezige dealen. Derhalve zelf maar een strategie opgesteld, met als doel om terreur in Nederland te voorkomen:

1. Er van uitgaande dat haatimams al geen podium meer hebben in Nederland: zorgen dat de rest in de moskeeën scherp stelling neemt tegen terrorisme en radicalisme. De brombeer van Justitie heeft overigens (eer)gisteren die afspraak al gemaakt met de islamorganisaties in Nederland.

2. Een steunpunt oprichten waar ouders van schijnbaar radicaliserende moslimjongeren terecht kunnen. Dat is overigens (ook) al opgericht. Verreweg de meeste willen helemaal niet dat hun kinderen radicaliseren, daar ben ik wel zo'n beetje van overtuigd. Al was het alleen maar omdat het meestal slecht met die kinderen afloopt.

3. In internationaal verband de buitenlandse clubs van radicalisme hard bestrijden (Al Qaida, IS, etc.).

4. Zorgen dat/checken of inlichtingendiensten over voldoende wettelijke mogelijkheden en middelen beschikken om hun werk naar behoren te kunnen doen.

5. Harder stelling nemen tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Alhoewel het zionisme niet tegen de islam gericht is, zijn de slachtoffers ervan wel islamieten. Dat schept een band.

Punt 5 uiteraard niet uit angst voor terrorisme, maar op historisch-volkenrechtelijke gronden. De joden hebben het voormalige Palestina voornamelijk verlaten vanwege de Grieks-Romeinse onderdrukking (in de jaren 0 - 250) en de aantrekkingskracht van het economisch veel beter draaiende Westen (Middeleeuwen).

Na de massamoorden door de nazi's hadden de joden een flink deel van Duitsland moeten krijgen. In plaats daarvan gingen ze terug naar het land dat inmiddels bewoond was door Palestijnen. Dat is ongeveer hetzelfde als dat de nazaten van de Zuid-Afrikaanse boeren terug naar Nederland komen en hun 'geboortegrond' terug opeisen.

Er is maar één manier om daar blijvende vrede te bewerkstelligen, en dat is de tweestatenoplossing. Maar Israël frustreert dat continu door de nederzettingenpolitiek. Waarbij de VS het land telkens de hand boven het hoofd houdt. Daar moet Nederland zich tegen afzetten.

Uiteraard is er nog Hamas in de Gazastrook, die op vernietiging van Israël uit is. Maar het ontstaan daarvan is niet zo gek -- vroeger stemde men daar op Al Fatah, die wel wilde onderhandelen. Maar doordat die onderhandelingen steeds gefrustreerd werden door de nederzettingenpolitiek, won Hamas steeds meer aanhang.

Zo, en kom nu maar op met die steunbetuigingen aan deze strategie. ;-)

La Espada | 10-01-15 | 23:18

-weggejorist-

AnoonA | 10-01-15 | 22:39

AnoonA | 10-01-15 | 22:16
Natuurlijk geldt dit alleen voor joodse onderdanen en de moslims die zich aan de regels houden. Elk moslimland in de omgeving is fel gekeerd tegen Israel. Elke natie met een klein beetje verstand beschermt zijn eigen inwoners.
.
Als we het dan over moslimsamenlevingen gaan hebben.... geen enkel moslimland weet op een vredige, beschaafde manier zijn zaakjes op orde te houden. Vuilnis wordt op straat gegooid. Armoede troef.

Armin Langbaard | 10-01-15 | 22:27

@Roadblock | 10-01-15 | 14:19

"Arabieren houden van overdrijven."

Dramadieren!

Bezorgde_Burger | 10-01-15 | 22:22

@Russells Teapot | 10-01-15 | 13:39

Het onmenselijk leed van WO2 is ook een goed voorbeeld in deze. De haat naar Duitsers nam snel af in Europa omdat wij inzagen dat samenleven en coöperatie essentieel is voor vrede en veiligheid. Helaas, de linkse EU dictatuur draait hierin de klok weer terug. Linkse mensen leren nooit van de geschiedenis door juist dat gebrek aan feitenkennis.

Bezorgde_Burger | 10-01-15 | 22:20

Ik neem afstand van alle misdaden begaan in de koloniën van het westen doen jullie dat ook even snel allemaal. Ja er werden mensen onthoofd afgeslacht als beesten. Geinspireerd door de bijbel en het christendom dacht ik of door ons superioriteit gevoel en de beschaving die wij hen kwamen brengen.

AnoonA | 10-01-15 | 22:19

@Armin Langbaard.
Israel een moderne samenleving geheel mee eens! Maar wel een samenleving waar dit alleen voor de joodse onderdanen geldt. Het is apartheid ten top en oh ja de oorlogsmisdaden en vernederingen die de oorspronkelijke bevolking nog even achterwege gelaten. Ga bij een checkpoint staan en zie wat vrouwen en ouderen meemaken en je weer wat voor prachtige staat Israel is.
Nee niet mijn opvatting van mooie samenleving.

AnoonA | 10-01-15 | 22:16

In egypte gelooft men dat de joden tegen alle niet joden mogen liegen :-) en soenieten geloven dat de shieten mogen liegen tegen niet shieten kom op wat een regelrechte onIn die taqiya :-) nergens op gebaseerd. Een uitvinding van compotdenkers niets meer of minder. Graag een beter stuk de volgende keer

AnoonA | 10-01-15 | 22:12

RoyalWithCheese | 10-01-15 | 19:00
Vraag aan jou:
- Waarom verwarren moslims anti-zionisme vaak met anti-semitisme?
- Waarom pleegt men willekeurige aanvallen uit op Joodse Synagogen en winkels en niet op duidelijk Zionistische instituten?
- Waarom hebben moslims, zelfs voor de oprichting van de staat Israel (zie ook Amin al-Hoesseini), zo'n grote haat tegen Joden?
- Waarom zijn Joden beter als de omringende moslimlanden in het organiseren van een stabiele en moderne samenleving?

Armin Langbaard | 10-01-15 | 21:53

Zo'n groot historicus is de Jansen ook weer niet. Het waren mede Poolse moslims (lipka-tataren) die de Poolse koning destijds hebben geholpen de Turken tegen te houden bij Wenen.

boomreactor | 10-01-15 | 21:53

taqiya dat staat gelijk aan het geloven in een groots complot van de moslim medemens.
Ik had van een academicus meer verwacht dan een verhaal dat alle moslims acteur zijn.
Oh ja en het anti joods van de moslims moet ja als anti zionistisch zien. Toen wij de joden aan het afslachten waren hier hadden zij een veilig onderkomen in Noord afrika lees de geschiedenis er maar eens op na.
Verder wil ik toch wel even kwijt dat de afgelopen eeuw het westen meer oorlogs slachtoffers heeft gemaakt dan 1400 jaar islam bij elkaar. Dus hoezo grootste bedreiging?

AnoonA | 10-01-15 | 21:49

RoyalWithCheese | 10-01-15 | 19:00
Even voor je gewikipediaad:
De Joden vormen een volk of etniciteit, ook bekend als Israëlieten, het Joodse volk of volk Israël.

Het Joodse volk leefde volgens de Bijbelse overlevering gedurende ten minste drieduizend jaar in de regio Palestina, waar het een monotheïstische religie (het Jodendom) ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking genoot. De Joden werden na een opstand door de Romeinen vrijwel geheel uit Palestina verbannen. Daarna begon de diaspora. De Joden hebben sindsdien een bewogen bestaan geleid waarin armoede, discriminatie, onderdrukking en uitroeiing, maar ook culturele, economische en individuele bloei voorkwamen. Door de jaren heen was de joodse religie, het jodendom, de voornaamste bindende factor tussen de Joden die verspreid over de hele wereld wonen, maar het belijden van deze religie of het volgen van de joodse tradities is geen vereiste om tot het Joodse volk te behoren.

Sinds de opkomst van het nationalisme en de Verlichting hebben ook Joden een transitie ondergaan waardoor velen zich minder als een volk en meer als een etnische of etno-religieuze gemeenschap binnen andere volken zijn gaan zien. Deelname aan alle aspecten van het maatschappelijk leven kon nu toenemen.

Tijdens de diaspora ontstond op veel plaatsen antisemitisme, een vorm van racisme. Als reactie op het antisemitisme ontstond met name vanuit Oost- en Centraal-Europa een Joodse nationale beweging, het Zionisme. De zionisten streefden naar een eigen land voor Joden in Palestina. Een deel van de zionisten emigreerden dan ook naar dat gebied. Dit droeg bij aan de groei van de Joodse gemeenschap in het toenmalig Ottomaanse en later Britse mandaatgebied Palestina en uiteindelijk aan de stichting van de staat Israël.

Armin Langbaard | 10-01-15 | 21:42

@Russells Teapot | 10-01-15 | 16:32 Ik ben normaal niet van complimenten, maar met grote belangstelling heb ik uw tegels gelezen op meerdere topics. Telkens weet u alle ontkenners/goedpraters én moslims op overtuigende wijze te pareren, en op intellectuele bagage al hun drogredenen en feitelijke leugens te debunken. Kudos daarvoor. Neem die van Deursen echter niet al te serieus, deze wegkijkert is of een ingehuurde trol om opinies op GS te beïnvloeden, of als L. Lewinsky zegt zelf moslim, die leggen sowieso de schuld altijd bij een ander.

Gaul Shaarad | 10-01-15 | 19:40

Onze politici weten dit donders goed maar hun devies is wegkijken en hoping for the best. Net als eind jaren 30. En als de pleuris uitbreekt zullen zij de eersten zijn die samen met het koningshuis op de vlucht slaan naar nog vrije continenten en zij zullen niet schromen hun achterban in reddeloosheid achter te laten. Sterker nog ze hebben de tickets al stiekem in de la liggen.

Rest In Privacy | 10-01-15 | 19:22
-weggejorist-
x y de gek | 10-01-15 | 19:21

Het enige ECHTE porobleem is de PvdA. Niet eens zozeer die partij zelf, maar de zieke shit waar ze voor staat

De Mentalist | 10-01-15 | 19:07

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:26

Je zei:
"Je verdraait wat Hans zegt. Hans had het over "felle anti-joodse verhalen," wat volgens mij gewoon duidt op antisemitisme. Dat is iets anders dan kritiek op het judaisme, en wat mij betreft kunnen alle vormen van antisemitisme inderdaad van tafel geveegd worden, want er bestaat geen excuus voor racisme."

Wanneer is er volgens jou dan sprake van "anti-semitisme" en wanneer is het nou precies "kritiek op het judaisme"? Het is mij in ieder geval niet helemaal duidelijk zo. Want per definitie is "anti-semitisme" een heel vage term.

Want met semieten werden van oudsher echt niet alleen joodse mensen bedoeld. Semieten zijn mensen die uit het midden-oosten gebied komen, dus daartoe behoren ook moslims.

Maar na de Tweede Wereld oorlog had de wereld behoefte aan een nieuwe term die "haat jegens joden" moest omschrijven. Simpelweg "jodenhaat" dekte de lading niet meer en werd als term "te eerlijk" bevonden. Al snel werd de term "anti-semitisme" geintroduceerd, zonder daarbij exact te definiëren wat de vereisten en kenmerken zijn aan deze term.

Want nogmaals, wanneer is nou iets "jodenhaat" (sorry, ik weiger de term "anti-semiet") en wanneer is iets "kritiek op een groep joodse mensen"? Volgens mij is het heel simpel. Kenmerken van haat is verheerlijking van geweld en onnodige generalisaties. Kenmerken van kritiek daarentegen is onderbouwing, argumenten, redelijkheid, dialoog, geen geweld willen toepassen etc. etc.

Want als ik nou in staat ben om heel duidelijk en beargumenteerd uit te leggen waarin bepaalde joodse groeperingen tekort schieten, dan ben ik volgens mij niet aan het haten of geweld aan het oproepen. Toch? Want als dat wel het geval zou zijn, zou jij net zo makkelijk beschuldigd kunnen worden van "moslimhaat" omdat je stelt dat er bepaalde lieden binnen de islam het ook niet helemaal op een rijtje hebben.

En ik ben het met je eens dat alle vormen van racisme per definitie van tafel kunnen worden geveegd. Want tja, racisme is per definitie generaliserend, geweld verheerlijkend etc etc. Maar wat nou als ik zeg dat ik middels argumenten, dialoog, redelijkeheid en zonder geweld kan aantonen dat de joodse elite in de aanloop van de tweede wereld oorlog een hele dubieuze rol hebben gespeeld? Is dat dan nog steeds jodenhaat? Of zoals jij zou zeggen "anti-semiet!" (en vele anderen met jou weliswaar).

Nu zul jij dit natuurlijk gelijk wegwuiven en zien als een "krankzinnige samenzweringstheorie" en weet ik het allemaal. Maar dat zijn dan natuurlijk weer de overhaaste conclusies waar ik het in mijn eerste plemp richting Hans over had. Het gros van de mensen zit helemaal vol met vooringenomen standpunten en is niet in staat om middels een systematische methode leugens van waarheid te onderscheiden. Dit heeft meerdere redenen. Conditionering speelt uiteraard een hele grote rol, maar ook onze taal die we met zijn allen gebruiken beperkt de mensheid ontzettend.

Want het geschreven woord is net magie! Kijk maar... want als ik nu het woord "auto" opschrijf, dan verschijnt er op de één of andere magische manier een beeld in jouw hoofd van een stuk blik met vier wielen en een stuur etc etc. Want de definitie en kenmerken van een auto zijn volledig duidelijk. Maar als ik het woord "anti-semiet" opschrijf, of het woord "geld". Wat voor een beeld verschijnt er dan precies in je hoofd? Wellicht denk je te weten wat het betekent en wat het precies is. Maar weet je het ook echt zeker? Want ik heb immers zojuist aangetoond dat het woord "anti-semiet" nogal een keerzijde heeft en niet altijd geheel eenduidig is. En als men een beeld in het hoofd krijgt die niet helemaal overeenstemt met de waarheid, dan is zij of hij slachtoffer geworden van iets heel naars. Deze aandoening wordt in milde termen ook wel "verwarring" genoemd. Maar er bestaan ook andere, iets minder mildere termen zoals "brainwash" , "manipuleren", "indoctrineren" etc. Pas dus goed op dat je niet het slachtoffer wordt van verwarring, want het gebeurt vaak zonder dat je er erg in hebt ;)


Daarnaast zei je nog: "Om bovengenoemde reden klopt ook dit niet, want antisemitisme is een extremistisch standpunt, en een moslim die zich aan antisemitisme schuldig maakt, kan dus geen gematigde moslim zijn."

Ook hier geldt weer: hoe weet je dat iemand zich schuldig maakt aan "anti-semitisme" of "jodenhaat"? Hebben ze geweld gebruikt? Roepen ze geweld op? Generaliseren ze alle joden over één kam? Als ze dat doen, dan ja. Dan maken ze zich schuldig aan jodenhaat. Maar als ze simpelweg felle, maar wel onderbouwde kritiek leveren aan het adres van bepaalde joodse stromingen, zonder hierbij te generaliseren en op te roepen tot geweld... is dat dan OOOK jodenhaat?


Jij was het vervolgens niet eens met mij toen ik zei dat de MSM zich nogal dogmatisch opstellen over de rol van Israel in het palestina conflict: "Leg eens uit wat je hier mee bedoelt? Wat ik zie is dat onze media alle feiten en redelijkheid verdraaien en klinkklare leugens verkondigen om Israel als de boosdoener en de Palestijnen als zielige slachtoffers te kunnen afschilderen. De anti-Israel bias van de MSM is uitvoerig aangetoond, en iedereen die zich ook maar enigszins objectief in dat conflict verdiept heeft, weet dat."

Ik weet eerlijk gezegd niet eens waar precies te beginnen bij dit onderwerp. Maar hetgeen waar ik mij het meest aan stoor bij het lezen van een nieuwsbericht over het israel-palestina conflict, is de hoeveelheid vragen waar ik na afloop nog mee zit. Vragen zoals:
- Wat is de geschiedenis van dit conflict?
- Hoe zijn de israeliers daar terecht gekomen?
- Waarom kregen de israeliers na de Tweede Wereld oorlog direct soevereniteit en een eigen staat?
- Waarom kregen de palestijnen die niet?
- Waar zijn de israeliers het meest boos om?
- Waar zijn de palestijnen het meest boos om?
- Waarom blijft Israel voortdurend nederzettingen bouwen op palestijns grondgebied, terwijl de hele wereld (inclusief de VS!) ze aanraad dit niet te doen omdat het niet goed is voor het vredesproces?
- Waarom? Waarom? Waarom?....

Omdat een nieuwsbericht lezen deze vragen nooit beantwoordde, ben ik zelf maar op onderzoek uit gegaan. Na objectief onderzoek kwam ik erachter dat de antwoorden op deze vragen niet in het voordeel waren van Israel. In tegendeel juist ;)... Maar goed, zoals ik al helemaal aan het begin zei. Het aller grootste probleem in deze wereld is het feit dat het gros van de mens niet in staat is om de leugen van de waarheid te onderscheiden. En daar maak jij helaas onderdeel van moet ik helaas concluderen aan de hand van je reactie.


Je vroeg me ook: "En wat ik me nog meer afvraag, wat was de rol van de joden dan in de jaren 30 volgens jou?"

Ach, deze tegel is inmiddels al lang genoeg. Want als ik dat moet uitleggen dan wordt het vrees ik nog een vijfvoud van wat het nu al is... Maar desalniettemin denk ik dat je het heel interessant zou vinden. Dat is meestal zo namelijk met onderwerpen die resoneren met de waarheid. Dat leest ZOO heerlijk weg. Maar doe vooral gewoon je eigen onderzoek en neem niks van mij aan.


De rest van je plemp ging overigens helemaal nergens meer over. Je speelde voortdurend op de man en je was niet in staat je emoties te bedwingen. Ik ben namelijk gewoon een ordinaire "anti-semiet" (wat dat ook moge zijn) die enkel gelooft in een zionistische samenzwering omdat mijn "kleine breintje de realiteit niet kan bevatten" of iets dergelijks.

Jij debatteert in je vrije tijd zeker alleen in de kroeg of zo? Want je laatste zin sloeg echt alles: "Inderdaad. Je hoeft geen moslim te zijn om antisemitische dingen te geloven. Daarvoor hoef je slechts een gewetenloze laagbegaafde totaalmalloot te zijn."


Een tip aan jou: als je echt zo sterk gelooft in je gelijk, dan moet je vast ook wel in staat zijn deze dmv argumenten te bewijzen. En niet als een emotioneel wrak de helft van de plemp op de man spelen. Doe eens even relaxed joh. Er is al genoeg ellende in de wereld.

RoyalWithCheese | 10-01-15 | 19:00

-weggejorist-

890-323-TTL-1 | 10-01-15 | 18:44

Hans, zoals gewoonlijk een zeer interessante column. Een majeur probleem van de islam is het letterlijk geloven en volgen van de koran. Wie dat in vraag stelt en aanstuurt op 'interpretatie' is een afvallige.
Maar de Gentse imam Brahim Laytouss vindt dat dat wel nodig is www.standaard.be/cnt/dmf20150110_01466... . Zijn er zo meer stemmen en worden ze gehoord?

rootkapje | 10-01-15 | 18:27

MarcS | 10-01-15 | 16:06
Ben zeker geen van Deursen, en breek geen lans voor islam, maar heb vooral kak aan hypocriete opstelling van Westerse leiders die vrijheid van meningsuiting prediken terwijl ze onder mom van "politietraining" in Midden-Oosten mensen "opleiden" om automatische wapens te bedienen, en dan maar "verbijsterd" doen als hier paar mensen worden neergemaaid. Dat heet collateral damage, prima, wapenindustrie vaart er wel bij. Wat Rutte dus moet maar niet kan zeggen is dat Charlie Hebdo klein offer is waardoor u en ik 3x per week tank kunnen volgooien, binnenkort weer voor 1€/liter.

Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52 "Waarom hebben de misdaden van de VS in Vietnam of Latijns Amerika nog nooit tot terroristische aanslagen tegen het westen geleid?"

Khmer Rouge in ZO-Azie en FARC in Latijns Amerika waren 40-50 jaar geleden door VS gevoede roelerende terroristische organisaties, verantwoordelijk voor miljoenen doden in eigen land, toen Al Qaeda/IS nog moest worden uitgevonden. Over aanslagen tegen Westen stond aardig stuk in the Economist. Grootste probleem nu in vergelijking met Vietnam/L-Amerika: zelfmoordterrorisme. Dit heeft terreur drastisch veranderd, en mag zeker gezegd dat zelfmoordterrorisme typisch moslimprobleem is.

www.economist.com/blogs/democracyiname...

Schwanz | 10-01-15 | 17:55

@Russells Teapot | 10-01-15 | 16:15
Net als Fatwabuster heb ik deze discussie (of oorwassing) met grote belangstelling gevolgd. Mijn dank voor je vasthoudendheid, en respect voor de consequent correcte wijze van redeneren.

Henri Carton B. | 10-01-15 | 17:53

Het is goed om te beseffen hoe de dreiging van islam opereert in ons midden. Behalve beseffen denk ik dat het ook tijd wordt dat wij meer bereidt zijn om on-democratische maatregelen te treffen tegen een vijand. Want als wij dat niet doen zullen ze van onze democratie misbruik maken om steeds meer inbreuk te maken op onze levensstijl en steeds meer invloed en macht krijgen. De Westerse burgers moeten af van het dogmatische redeneren vanuit democratisch waarden. Radicale islamisten denken in termen van macht en recht van de sterkste. Als wij dat niet ook gaan doen, delven wij het onderspit in deze strijd.
In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk pleit ik voor een reactie zoals Mossad dat heeft gedaan na Munchen in '72.

midnightmarauder | 10-01-15 | 17:41

Mijn vorige reactie is weggejorist, en ik denk dat ik wel weet waarom, maar mijn punt blijft:

aan de wijze van begraven kunnen we zien of de daders "echte moslims" zijn: gaat dit geheel volgens de islamitische traditie, dan kan het antwoord niet anders dan bevestigend zijn.

EnNouJijWeer | 10-01-15 | 17:38

Mijn dank is groot voor deze voortreffelijke column van Hans Jansen. Wat zouden we moeten doen zonder de hoop die GeenStijl ons biedt?

frisenfruitig | 10-01-15 | 17:33

Ik zit oprecht te genieten van de discussie. Ben blij dat er in de panelen mensen zijn die de tijd en de kennis hebben die discussie te voeren. Plusjes voor meneer Teapot!

mujer | 10-01-15 | 17:32

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:03
U bent een sukkel eersteklas. Het westen doet gemene dingen, ben ik het mee eens. Maar ze doen het gemener in het Midden-Oosten dan elders? Haha... Wat zal jij gepest zijn op het schoolplein. Juf?.... ze doen het weer...

Smarties | 10-01-15 | 17:30

Prima stuk, iedereen die bagatliseerd over verleden of wegkijkt of zegt "nee ligt niet aan Islam" of erger: het is een complot blabla: Kap daar nou es mee en zie gewoon de realiteit onder ogen, Islam is anno 2015 de grootste bedreiging voor de vrede op aarde!

Copycrauw | 10-01-15 | 17:22

-weggejorist-

EnNouJijWeer | 10-01-15 | 17:21

@moi2
ja, laten we de chinezen de schuld geven:-)
dat bericht was gisteren op het financiële dagblad om 11 uur in de avond. het nigeriaanse leger wist niet hoeveel slachtoffers er waren omdat ze gestopt waren met lichamen tellen. wel konden ze vertellen dat de slachtoffers hoofdzakelijk kinderen, ouden van dagen, zieken en vrouwen waren die niet op tijd hadden kunnen vluchten. zoals gisteren iemand hier schreef: beweren dat de koran geen verband houdt met geweld is gelijk aan beweren dat mein kampf geen verband houdt met de lijkenstapels in auschwitz. let op de update op het financiële dagblad dat er een paragraaf over verkiezingen in nigeria aan toevoegede en de afwijkende redactie op nu.nl. linkje met nieuwsbericht over het rapport van amnesty international
bigstory.ap.org/article/b2d7a0252dd046...

minimá-armezusvan.. | 10-01-15 | 17:16

vmk | 10-01-15 | 16:25
Alleen bestemd, voor mensen zonder oogkleppen en oordoppen.

Snowy2000 | 10-01-15 | 17:09

Volgens onze politieke leiding zijn dit natuurlijk weer geen echte moslims maar een soort.... ehhh ... nep/imitatie/made China versie van de islam.
De zeer gematigde en tolerante PvdA import stemvee moslims is heeeeel anders, echt waar. (Svp wel geloven want Links Nederland zegt het en die zijn naar eigen zeggen heel intelligent.)
www.nu.nl/buitenland/3970037/duizenden...

Moi2 | 10-01-15 | 17:04

@GeinPonempie | 10-01-15 | 16:39
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 16:47

@MoslimNL | 10-01-15 | 16:23

"Die wetten die de westerse landen hanteren komen grotendeels over met de wetten die de islam zelf heeft."

Nou nee. Ken je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) waar het gros van de landen zich aan heeft te houden? Welnu, de OIC-landen hebben de UVRM niet aangenomen, maar daarvoor in de plaats de Caïro-verklaring. Die stelt dat ze zich houden aan de UVRM *zolang deze niet strijdig is met de sharia*. Concreet betekent dit dat:

- de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia
- er zeer ongelijke rechten voor mannen en vrouwen zijn
- er geen vrijheid van godsdienst is

"Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia. De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring."

Laat de sharia nu de koranitische leer als basis hebben die het oordeel van hun godje boven alle rechtstatelijke wetten plaatst. De vermeende overeenkomsten zijn dus geen stuiver waard.

BenBinnen | 10-01-15 | 16:43

@russels teapot
ik ben een groot bewonderaar van u. ik had ook graag uw gedachten eens gehoord over het optuigen van een totalitaire ideologie met de schijn van wetenschappelijkheid (maurits berger aan leidse universiteit) en hoe de politieke klasse consequent ervoor wegdraait om het beestje gewoon bij de naam te noemen. mijn zorg is namelijk dat op deze manier grote groepen in de samenleving juist veroordeeld worden tot de kerkers van de mentale dictatuur.

minimá-armezusvan.. | 10-01-15 | 16:43

@ecologiste | 10-01-15 | 16:27
Zoals gewoonlijk is logica 'all over the place'.
Men stelt 'Je kan mohammed hun profeer beter niet beledigen', maar het geweld, dat heeft dan weer niets met de islam te maken. En zo zet de cirkel redenering zich hoelahoepend voort. Ars retorica optima forma.

GeinPonempie | 10-01-15 | 16:39

Eén ding weet ik zeker: Bram van Dijk gaat zijn thee niet in Russel's Theepotje gooien.

Bernard Couperus | 10-01-15 | 16:38

Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Durf nog verder te kijken. Als SA de militaire macht zou hebben om Slochteren toe te eigenen dan zouden ze het doen. I.t.t ons, wij hebben de macht om hun olie te pakken, en we doen het niet, althans niet gratis. Wat er gebeurd in die landen is stuivertje wisselen. Door vooral US beleid. Olie heeft zijn langste tijd gehad, de echt machtigen onder ons hebben al een plan B. SA is de grootste financier voor jihad. Het is tijd voor een Nuke op het verderfelijke land. Ik spring van hak op de tak, ik weet het. Maar denk hier maar eens rustig over na. Tot mijn verdriet is het eindscenario helaas niet mooi.

Smarties | 10-01-15 | 16:35

@tweetybird | 10-01-15 | 16:26
Goed gezegd, twietie.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 16:32

@MoslimNL | 10-01-15 | 16:23
"Of dacht je dat Saudie Arabië werd gezien als het voorbeeld land voor de meeste moslims ? Als je dat dacht dan weet je eigenlijk vrijwel niks."

Saoedi Arabië, Iran, Pakistan, Afghanistan, IS, Gaza...

En daarnaast natuurlijk nog een hoop andere landen die misschien minder erg zijn op het punt van barbaarse wetgeving, maar nog steeds absurde strafmaten hanteren voor bijvoorbeeld godslastering. Denk bijvoorbeeld aan Turkije.

Wat mensen zien is het feit dat in alle landen waar islamieten het voor het zeggen hebben, het onleefbaar wordt dankzij hun religieuze wetgeving. In landen waar ze het niet voor het zeggen hebben, is er vaak een substantieel deel van de islamitische bevolkingsgroep dat desondanks de niet-islamitische meerderheid haar wil probeert op te leggen.

Dan kun je wel beweren dat moslims volgens de islam de wetten van hun land moeten respecteren, maar we zien eigenlijk alleen maar dat, in elk land waar moslims aanwezig zijn, ze proberen om ongelovigen hun wil op te leggen. Begrijp je dat we na verloop van tijd dan een beetje sceptisch worden?

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:32

@MoslimNL | 10-01-15 | 16:23
Je mag wel uitleggen waarom je moslim bent. Maar je kunt het niet, kennelijk. Gehersenspoeld vanaf de geboorte, zeker?

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 16:27

Om Rutte cs de wind uit de zeilen te nemen moet je het grote voorbeeld Mohammed nemen. Hij liet tegenstanders executeren in de vorm van onthoofdingen. Hij heeft zijn ideeën mbv geweld doorgezet.Wat te denken van een religie waarvan de geestelijken en aanhangers zo'n man als Mohammed verheerlijken maar anderzijds gewoon de verbinding tussen islamitisch geweld en de stichter van een religie ontkennen, zodat er geen discussie over de Islam kan losbreken? Rutte cs weigeren die discussie. Geert Wilders niet. We moeten die discussie openlijk voeren in onze vrije Westerse wereld. Rutte is heel zwak en toont zich geen liberaal.

ecologiste | 10-01-15 | 16:27

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:06

Nou dan hebben ze daar vast zat van die redacties. Als ik jouw moet geloven zijn ze in die landen dus allemaal cartoonist. Ken het mij niet voorstellen. Onzin Verkondiger. Ik begin u nu toch langzamerhand werkelijk midden in u patser uit te lachen. U onzin wordt zielig en komisch te gelijk. Wat een werkelijk gezwans verkondigt u. Het spijt me maar u neem ik echt niet meer serieus.

tweetybird | 10-01-15 | 16:26

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:16

Jouw quote: "Het zijn mensen als u en zo vele reaguurders hier, die zo langzamerhand niets meer te zoeken hebben in het verlichte Westen. De open samenleving is aan jullie duidelijk niet besteed"
.
Mensen zoals zorgen er verdomd snel voor dat het 'verlichte Westen' de lampen snel dooft.... wellicht is een 'gesloten inrichting' een idee voor jou, dan passen wij ondertussen op de 'open samenleving'. Deal?

Fatwabuster | 10-01-15 | 16:24

Als ik zeg jullie bedoel alleen niet-moslims..

CIA heeft nooit 10% gezegd, overdreven onlogisch ook nog.
blog.chron.com/believeitornot/2010/12/...

www.washingtonsblog.com/2013/05/muslim...

www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in...

De islam is idd tegen het beledigen van de profeten etc maar dat wordt vooral in een land met sharia voltrokken.

De eerste moslims waren gevlucht naar een christelijke land die hun in bescherming nam. De regels van het land moet een moslim eerst aan voldoen voordat hij aan de sharia regels voldoet die er dus dan niet zijn.

Die wetten die de westerse landen hanteren komen grotendeels over met de wetten die de islam zelf heeft. De voorbeelden die vaak gezocht worden om het in diskrediet te brengen zijn de meest extreme straffen die niet altijd uitgevoerd worden.

Of dacht je dat Saudie Arabië werd gezien als het voorbeeld land voor de meeste moslims ? Als je dat dacht dan weet je eigenlijk vrijwel niks.

En aub haal moslims en Marokkaanse tuig niet door elkaar. Tuig blijft tuig. Ongeacht het zogenaamde geloof wat ze pretenderen te hebben. Ze doen er niets mee anders waren ze op z'n minst geen tuig.

Mensen die mij vragen waarom ik moslim ben. Dat is het mooie van dit land. ik hoef het niet uit te leggen :D.

Deze dagen werd mij vaak de vraag gesteld: " wat vindt jij er nou van ?"

Geloof me dat de meeste moslims ook bang zijn voor zo een aanslag want je weet nooit waar en wanneer het gebeurd. Kijk maar naar de moslim die is afgemaakt.

Alleen mensen die gewoon willen stoer doen en kwetsen gaan nu jou natuurlijk vertellen dat ze het allemaal goed vinden want je moet niet beledigen.

Vergeet ook niet meeste moslims zijn het slachtoffer van terroristen.

Oh ja deze zogenaamde arabist. Grappenmaker zoals altijd. Maar goed je moet toch ergens je geld aan verdienen.

MoslimNL | 10-01-15 | 16:23

Ik reaguur al 5 jaar | 10-01-15 | 14:53

Jammer joh net die vijf jaar niet gehaald. Het waren 5 jaar min 1 dag.Vandaag is weggejorist. Weg jubileum . Hahaha.

tweetybird | 10-01-15 | 16:22

Ik huldig al langer dezelfde mening als die nu ook door Rupert Murdoch hier (in zeer belabberd Engels) op twitter de wereld in geslingerd is:
"Maybe most Moslems peaceful, but until they recognize and destroy their growing jihadist cancer they must be held responsible."
twitter.com/rupertmurdoch/status/5537...

Dus gezien en ongezien de pleuris voor al die mohammedanen die nu in de slachtofferrol kruipen; zeggen zich zorgen te maken om zogenaamde 'moslim-haat' en daarnaast ook nog de gore moed hebben mensen die afwijzend en kritisch zijn tegenover het mohammedanisme abusievelijk te betichten van 'islamofobie'; een niet bestaand vals concept dat alleen door mensen (te weten moslims en dhimmies), die zelf aan waandenkbeelden lijden, bedacht kan zijn om daar vervolgens mee te proberen Europeanen en Westerlingen etc. te demoniseren en ten onrechte te criminaliseren.

Al deze mohammedanen die zich nu zeggen te distantiëren van de moordenaars uit Parijs die geïnspireerd en uit naam van de zelfde ideologie die zij zelf aanhangen en zo tot hun daden kwamen zijn ongeloofwaardig, want zij distantiëren zich nooit van het gedachtegoed dat de inspiratie en oorzaak is van al deze terreur. Deze geschriften en de ideeën daarin opgetekend, die zullen zij verder nooit ter discussie stellen en afwijzen. Dat maakt in mijn optiek alle mohammedanen die niet bereid zijn hun geloof/ideologie te herzien en/of in het geheel van hun geloof af te vallen medeverantwoordelijk voor al het geweld, de tirannie, intimidatie en onderdrukking.
Dus Aboutaleb en consorten: Fuck you very much!

@ Hans Jansen
Bedankt voor dit heldere betoog en het mooi geschreven stukje duiding t.a.v. de 'beroepsmoslims'. Niet dat ik nu iets las dat ik al niet wist, maar het doet me goed dit te lezen, aangezien deze barbarij (als ook de beelden hiervan) mij deze week niet bang maar wel wederom furieus maakte. Het is te hopen dat de schellen eindelijk eens van al die mensen hun ogen afvallen die het altijd maar weer blijven bagatelliseren, wegkijken of zelfs ontkennen. Al is dat waarschijnlijk hoop tegen beter weten in.

GeinPonempie | 10-01-15 | 16:20

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:16
"Nog altijd gaat u niet in op mijn argument, dat de sterkere partij de wet, opinie en moraal aan haar zijde vindt en dus ook niet HOEFT te grijpen naar wapens."

Ehm, ik ben daar wel op ingegaan. Ik heb je gewezen op het feit dat joden Europa ontvluchten, en dus helemaal niet zo goed beschermd worden als jij impliceert. Opnieuw negeer je mijn antwoord volkomen en probeer je vervolgens te betogen dat ik helemaal geen antwoord gegeven heb.

Daarnaast, "de joden" zijn de sterkere partij volgens jou? Zoniet, wie bedoel je daar dan mee?

"Het zijn mensen als u en zo vele reaguurders hier, die zo langzamerhand niets meer te zoeken hebben in het verlichte Westen. De open samenleving is aan jullie duidelijk niet besteed."

Ik voel mij prima thuis in een open samenleving. Maar misschien moet je een open geest hebben om die te kunnen begrijpen en waarderen. Ik denk dat dat jouw probleem is.

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:20

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 15:32

Ja ik vind het op ze zacht gezegd nogal een zeer curieuze uitspraak. Bij zoiets denk ik toch wel meestal die heeft ze niet op een rijtje en zie ik iemand op een stoel zitten in een witte pyama met riemen en wat kettingen om hem aan de stoel vast te houden. Die zijn gevaarlijk voor zich zelf.Man man man .

tweetybird | 10-01-15 | 16:20

@Russells Teapot | 10-01-15 | 16:15

Dat laatste is je goed gelukt, waarvoor nogmaals dank! Theo is van de 'complot THEOrietjes clan' en derhalve al een verloren zaak, wel aandoenlijk hoe hij draait en spint, het lijkt wel een politicus van een guur linkse partij.

Fatwabuster | 10-01-15 | 16:19

@Russells Teapot | 10-01-15 | 16:09

Dat is de langste 'nietes' in tijden. Nog altijd gaat u niet in op mijn argument, dat de sterkere partij de wet, opinie en moraal aan haar zijde vindt en dus ook niet HOEFT te grijpen naar wapens.

Het zijn mensen als u en zo vele reaguurders hier, die zo langzamerhand niets meer te zoeken hebben in het verlichte Westen. De open samenleving is aan jullie duidelijk niet besteed.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:16

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:13
Yes true indeed. Neem Nicaragua (hoewel geen paradijs). Nou Theo weer.

chicago river | 10-01-15 | 16:16

@wHiTeHaT | 10-01-15 | 12:12
Och gut, dan probeer je met de tekst van een ander de mooie sier te maken. Blijkt dat je precies de verkeerde vergelijkingen boven water tilt. En nu?

MarcS | 10-01-15 | 16:16

@Fatwabuster | 10-01-15 | 16:05
Dank je. Uiteraard verwacht ik niet dat Theo zijn mening gaat bij stellen of me ooit inhoudelijk van repliek dient.

Zoals eigenlijk alle online discussies gaat het om anderen die het lezen. Het is essentieel dat mensen inzien hoe ontzettend krom de denkwijzen en redenaties van mensen als hij zijn.

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:15

@Russells Teapot | 10-01-15 | 13:39
Sukkel .....
Niet omdat je het fout ziet, maar omdat je met feiten komt. Theo en Schwanz doen daar niet aan. Dat wil zeggen die hebben zo hun eigen feiten. Die van jou zijn tegenstrijdig, dus kloppen niet.

MarcS | 10-01-15 | 16:14

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:03
Dat waren geen Amerikanen, dwaas. In Vietnam heeft het Amerikaanse leger actief ingegrepen, iets compleet anders dan militaire of financiele steun verlenen.

Jouw stelling is dat het Amerikaanse handelen in het Midden Oosten islamitisch terrorisme heeft veroorzaakt.

Mijn stelling is dat dat niet klopt, omdat er andere gebieden in de wereld zijn waar Amerika zich net zo goed misdragen heeft, waar het niet in terrorisme heeft geresulteert, en dat terrorisme iets is wat gelinkt is aan islamitische culturen.

Vooralsnog heb je geen enkel zinnig tegenargument kunnen inbrengen.

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:13

joden de slachtoffermoraal veelal aan hun zijde hebben.
Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:00
Jij bent echt van het padje af. En niet door de drank, denk ik.

chicago river | 10-01-15 | 16:09

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:08
Heb jij een andere reden waarom Schwanz reageert op een vraag aan jou persoonlijk?

MarcS | 10-01-15 | 16:09

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:00
"Ik heb het nergens over Nederlandse joden gehad, dat is weer een product van uw naargeestige denkwereld."

En nu lieg je over wat je zelf gezegd hebt. Jij zei dit:

"Misschien moet u met die eis ook eens langs gaan bij die andere Semieten, u weet wel, die al veel langer 'in oorlog' zijn met de islam."

En dit was in een reactie op een tegel van mij waarin de eis waar je aan refereert aan Nederlandse moslims wordt gesteld. Dus ja, dit ging wel degelijk over Nederlandse joden, tenzij jij mijn tegel niet goed gelezen had, wat een intellectueel eerlijk en integer persoon als jij natuurlijk nooit zou overkomen, andermans argumenten niet goed lezen.

"Ik heb erop gewezen dat joden over het algemeen ook niet naar de wapens hoeven te grijpen, omdat ze in het Westen de wet, de publieke opinie, en de slachtoffermoraal veelal aan hun zijde hebben. "

In welke wereld leef jij? Joden ontvluchten massaal Europa, omdat ze door moslims bedreigd worden en daarin geen steun krijgen, omdat mensen niet willen beschuldigd van islamofobie.

En als er één groep is die de publieke opinie en de slachtoffermoraal (niet de wet, geef ik toe) aan hun zijde hebben, dan zijn het toch wel de moslims. Onze media laten ook nu weer zien dat ze geen enkele schaamte kennen als ze zich inspannen om de islam of moslims uit de wind te houden.

"Nogmaals, toen in Frankrijk een cartoonist werd ontslagen en een komiek werd kaltgestellt heb ik u en vele anderen niet gehoord."

Volgens mij heb ik daar destijds wel op gereageerd, op deze plaats zelfs.

Maar dat ten spijt, beweer je hier nu serieus dat het afknallen van tien cartoonisten gelijk staat aan het laten ontslaan van één cartoonist? Wie is hier nou degene die rare dubbele maatstaven hanteert?

"Dat kan u namelijk helemaal niets schelen, evenmin als de vrijheidsidealen waar mensen als u zich zo lafhartig achter verschuilen."

En dat heb ik ook al ontkracht. Ik heb gesteld dat deze mensen niets in het verlichte westen te zoeken hebben. Maar met je kenmerkende lafheid heb je dat geheel genegeerd, omdat je dan mij niet meer kunt framen als een blinde hypocriete moslimhater. En dat frame is het enige wat je nu nog hebt, want inhoudelijke argumenten zijn al lang verleden tijd bij jou.

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:09

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:06

Goh zeg, geef eens voorbeelden en door welke westerse terroristen wordt dat dan gedaan?
Ongelovigen, joden,christenen?

knerf | 10-01-15 | 16:09

@Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Jij denkt wat verder na, maar misschien moet je iets minder zelf nadenken en de realiteit ook een aandeel in jouw oordeel geven?

MarcS | 10-01-15 | 16:08

@MarcS | 10-01-15 | 16:06

Tuurlijk! Aluhoedje op en vegen maar met die hoop!

Jullie zijn echt een aanmatiging voor het vrije Westen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:08

Stel dat er binnenkort een aanslag komt op een moskee door rechts- radicale skinheads?

Krijg je dan ook complottheorien van policor mensen dat hier misschien sprake is van een islamitisch complot om rechts in een kwaad daglicht te stellen?
En gaan er dan ook zalvende woorden van boven-ons- gestelden komen dat zo'n aanslag niets te maken heeft met rechts?

knerf | 10-01-15 | 16:07

@Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Schwanz = theo van Deursen?
Wauw? Dat verklaard een hoop!

MarcS | 10-01-15 | 16:06

@knerf | 10-01-15 | 16:01

Dat klopt, in Pakistan en Afghanistan wordt zo'n beetje dagelijks een Hebdo-redactie van de aardbodem gedroned. Maar ach hoe zou u dat kunnen weten he.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:06

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:56

Beste reaguurder, ik heb een enorm respect in de wijze waarop en de tijd die je er insteekt om de 'reli-dwaas' Theo 'whatever is is lastname' van repliek dient!
.
Volgens mijn bescheiden mening is het tijd dat je er nu een dikke punt achter zet want je argumenteert tegen een betonnen muur, kortom.... het zet geen zoden aan de dijk bij hem, het beklijft helaas niet.
.
Desalniettemin heb ik genoten van je argumentatie en je geduld en al het tikwerk die je er ingestoken hebt.
.
*geeft een staande ovatie voor Russels Teapot*

Fatwabuster | 10-01-15 | 16:05

@Russells Teapot | 10-01-15 | 16:01

Mossadeq, ooit van gehoord? Zia-Ul-Haq? Ach laat ook maar. Ik ga u hier geen gratis college geven, en het zou aan u toch niet besteed zijn.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:03

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:44
Maar als je het echt niet WILT geloven, dan kun je gewoon iets anders geloven en daar ook legitimiteit voor vinden. In een lastig geval gooi je er een aluhoedje redenatie tegenaan terwijl je anderen beticht van lichtgelovigheid. Is dat nog niet genoeg dan trek je de religie kaart. En da kun je alles geloven, goedpraten wat jij goed wilt hebben.

Ik denk dat Theo ooit iets meegemaakt heeft waardoor hij in een kramp geschoten is, die maar niet over wil gaan. Zowel de kramp als Theo .....

MarcS | 10-01-15 | 16:01

"en dat mensen die derhalve tolerantie eisen van moslims argumentatief zwak staan"-
Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:49

Eeuuhhh, dus er worden overal ter wereld nu moslims vermoord door ongelovigen, joden en christenen?

knerf | 10-01-15 | 16:01

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:55
"Mijn vergelijking omvatte ook bijv. de coup in Iran en het Sjah-regime, Irangate, Irakgate, Afghanistan, Pakistan, Libanon en de rest van de eindeloze, deprimerende lijst van andere inmengingen, coups en etnisch en religieus gestook in islamitische landen die bij elkaar heel wat meer mensenlevens hebben verwoest dan die paar jaar Vietnam, en die dat bovendien nog steeds doen."

En hieruit blijkt van een totaalmalloot jij bent. Amerika is de schuld van alles, feiten boeien niet.

Amerika heeft NOOIT militair ingegrepen in Iran (dat je twee keer noemt), Pakistan en Libanon, sterker nog, Pakistan is eerder een bondgenoot van de VS. Debiel ongefundeerd gelul dus.

Afghanistan is een compleet andere situatie dan Irak, omdat het Taliban-regime de breinen achter 9/11 beschermde en weigerde uit te leveren. Die inval was gerechtvaardigd, en geen acceptabel excuus om boos te worden op Amerika.

En dat waren ze al. Waarmee mijn stelling blijft staan: islamitisch terrorisme is een resultaat van de cultuur en mentaliteit van die mensen, niet van "Amerikaanse aggressie," anders hadden we nu ook Vietnamees terrorisme gezien.

Russells Teapot | 10-01-15 | 16:01

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:56

Ik heb het nergens over Nederlandse joden gehad, dat is weer een product van uw naargeestige denkwereld.

Ik heb erop gewezen dat joden over het algemeen ook niet naar de wapens hoeven te grijpen, omdat ze in het Westen de wet, de publieke opinie, en de slachtoffermoraal veelal aan hun zijde hebben.

Nogmaals, toen in Frankrijk een cartoonist werd ontslagen en een komiek werd kaltgestellt heb ik u en vele anderen niet gehoord. Dat kan u namelijk helemaal niets schelen, evenmin als de vrijheidsidealen waar mensen als u zich zo lafhartig achter verschuilen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 16:00

"De bestuurselite en de media zijn totaal verkrampt. Het islam-woord wordt maar niet uitgesproken. Hoe duidelijker de feiten spreken, des te zwaarder is het taboe"
joostniemoller.nl/2015/01/hallo-idiote...

Snowy2000 | 10-01-15 | 15:57

Ik benoem nog maar eens het verschil tussen joden en Joden.
Met de kleine letter duidt het op mensen die een religieuze stroming aanhangen, zoals bijvoorbeeld orthodoxe joden. Met de hoofdletter gaat het om mensen die via de moederlijke bloedlijn tot een niet bestaand "ras" worden gerekend dat ergens z'n oorsprong zou vinden in het MO. Dat laatste is niet veel meer dan een wat willekeurige definitieconstructie.
Helaas zijn op grond van die krakkemikkige definitie miljoenen mensen uitgeroeid.

Peyronie | 10-01-15 | 15:57

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:49
"Valt het u nou zelf ook op dat u op mijn argument - dat er qua islam vs jodendom structureel met twee maten wordt gemeten, en dat mensen die derhalve tolerantie eisen van moslims argumentatief zwak staan - helemaal niet in gaat, en u in plaats daarvan eenvoudigweg de eigen argumenten herkauwt, met een vage maar onmiskenbare beschuldiging van antisemitisme er tussendoor?"

Echt, hoe simpel ben jij? Ik begin gewoon plaatsvervangende schaamte te voelen hier.

Ik ben *uitvoerig* op dat argument in gegaan, door:

1. Te wijzen op het verschil tussen radicale islam en radicaal jodendom in de zin dat de eerste dodelijke slachtoffers eist en de samenleving intimideert, en de tweede niet.

2. Te stellen dat, wanneer het radicale jodendom zich net zo zou gedragen als de radicale islam, ik net zou hard zou roepen dat zij op zouden moeten donderen.

3. Te stellen dat de eis van het accepteren van de vrijheid van meningsuiting net zo hard voor niet-moslims als voor moslims geldt.

Daar, drie punten die ik daarnet al heb gemaakt, die je blijkbaar niet hebt opgemerkt.

En wat betreft die beschuldiging van antisemitisme: wat jij doet, is impliceren dat Nederlandse joden kunnen worden aangekeken op wat andere joden doen. Ik reageer met de implicatie dat een dergelijke gedachtengang antisemitisch zou zijn.

Dat dat genoeg is voor jou om in de slachtofferrol te kruipen, is buitengewoon triest.

Russells Teapot | 10-01-15 | 15:56

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:49

Inderdaad, daar is sprake van.
Zo voert de islam al sinds de oorsprong een 'oorlog' tegen joden. Soms wat sluimerend maar altijd aanwezig.
De immigratiecijfers van Joden naar Israël zijn nogal duidelijk en onderbouwen dit punt meer dan voldoende.
Jodenhaat is inherent aan de islam.

Desmoulins | 10-01-15 | 15:55

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:46

Op uw zielige ad hominems ga ik niet in, want ze ontberen zelfs de enige verzachtende kwaliteit van die argumentatie, nl. humor.

Wat betreft het buitenlandse beleid van de VS heb ik nimmer een vergelijking gemaakt tussen Vietnam en alleen de Irak-invasie. Mijn vergelijking omvatte ook bijv. de coup in Iran en het Sjah-regime, Irangate, Irakgate, Afghanistan, Pakistan, Libanon en de rest van de eindeloze, deprimerende lijst van andere inmengingen, coups en etnisch en religieus gestook in islamitische landen die bij elkaar heel wat meer mensenlevens hebben verwoest dan die paar jaar Vietnam, en die dat bovendien nog steeds doen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:55

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:07
Oh. Ik ben naast ´hysterisch´ dus ook nog ´ernstig gestoord´, en ´proto-fascistisch´? Right. Theo, knul, zoek het uit. Maar wie weet willen andere ´proto-fascisten´ nog met je onderhandelen.

chicago river | 10-01-15 | 15:54

mezelf | 10-01-15 | 15:46

Rectificatie:
"te gaan drinken" - thee te gaan drinken

knerf | 10-01-15 | 15:49

Uistekende duiding van Hans Jansen ondanks de hier en daar gebruikelijke tokkie reacties .
Zou verplichte kost moeten zijn voor de dames en heren plucheklevers in Den Haag.

daytripper | 10-01-15 | 15:49

"Ik voel me 100% Nederlander en 100% moslim. Ik hou van beide. Dat hoef ik niet bij elke actie van een of andere idioot te moeten vertellen.
MoslimNL | 10-01-15 | 14:56 "

Maar de vraag is of Nederlanders jou als Nederlander zien.

wlodek | 10-01-15 | 15:49

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:40

Valt het u nou zelf ook op dat u op mijn argument - dat er qua islam vs jodendom structureel met twee maten wordt gemeten, en dat mensen die derhalve tolerantie eisen van moslims argumentatief zwak staan - helemaal niet in gaat, en u in plaats daarvan eenvoudigweg de eigen argumenten herkauwt, met een vage maar onmiskenbare beschuldiging van antisemitisme er tussendoor?

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:49

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:31
"Moet ik die lame-ass scheldpartijen nu ineens als feiten en argumenten gaan beschouwen?"

Wat je nu doet is feiten en argumenten als lame-ass scheldpartijen beschouwen.

Dit is omdat je een lafaard bent die niet durft toe te geven dat hij geen inhoudelijk weerwoord kan geven. Amerika heeft veel meer bloed vergoten in Vietnam dan in Irak. Dat is een feit dat jij ontkent, maar ik heb aangetoond dat het klopt. En daar durf je niet op in te gaan.

"Ik heb de hele fucking dhimmi-wegkijkert-Abu Theo bingo al drie keer compleet, maar verder nog geen argument kunnen ontwaren."

Dat ligt dan waarschijnlijk aan jou, want je hebt er al een hoop naar je hoofd gekregen, en het enige weerwoord dat je hebt bestaat uit scheldpartijen dat "wij" allemaal islamofoob en kortzichtig en weet ik wat allemaal zijn.

"Ik blijf overigens reikhalzend uitkijken."

Lieg niet.

Jij kruipt angstig weg in je holletje als je een inhoudelijk argument tegen komt, en probeert je gelijk te halen door ad nauseam te roepen "jullie zijn dom en hebben geen argumenten!" in de hoop dat, als je het maar overtuigend genoeg beweert, mensen vanzelf gaan geloven dat je de waarheid spreekt, en niet doorhebben dat jijzelf juist degene bent die weigert het inhoudelijke debat aan te gaan waar je herhaaldelijk toe bent uitgenodigd.

Russells Teapot | 10-01-15 | 15:46

croque monsieur | 10-01-15 | 15:31

Je gelooft het niet....
Waarom heeft di softie zich niet gisteren aangeboden om met die moordenaars te gaan drinken?

knerf | 10-01-15 | 15:46

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 15:32

Antisemieten, inderdaad. Punt uit.

Er steken er hier altijd wel weer een paar de kop op in dit soort discussies.
Verpakt in een heel braaf en genuanceerd verhaal opeens met de stelling komen dat Joden in de jaren dertig toch ook geen lieverdjes waren.
Eng dat die ziekte maar altijd voortwoekert.

Peyronie | 10-01-15 | 15:44

@RoyalWithCheese | 10-01-15 | 15:00
"Hoewel de nazi's zeer zeker geen lieverdjes waren tijdens de oorlog, hebben de joodse elite (sommige noemen het Zionisten) minstens net zoveel op hun kerfstok hangen."
Hier val je toch echt als anti-semiet door de mand.

Roadblock | 10-01-15 | 15:42

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 15:32

Daarom schurkt 'weldenkend links' ook zo tegen de islam aan. Waarbij zionisten slechts een eufemisme is voor Joden. Het is niet eens meer een verrassing wanneer bij islamterreur, pleonasme, dit soort jodenhaters weer als strontvliegen tevoorschijn komen.

Desmoulins | 10-01-15 | 15:42

mujer | 10-01-15 | 14:52

Nee het woord moeslim betekent een plek waar een islam terrorist begraven ligt met een kleinsma moeslimtuintje op zijn buik waar geen groenten worden verbouwt,maar waarop varkens worden gehouden.De moeslim tuin.Zeer effectief want zo zijn ze uiteindelijk nog wat waard. Die lek geschoten gasten(beesten) van die religie van de vrede.En zo wordt islam uiteindelijk vreten.Een stuk beter als de wrede islam.

tweetybird | 10-01-15 | 15:40

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:28
"Misschien moet u met die eis ook eens langs gaan bij die andere Semieten, u weet wel, die al veel langer 'in oorlog' zijn met de islam."

Hoezo zijn joodse Nederlanders meer in oorlog met de islam dan niet-joodse Nederlanders? Of associeer jij joden automatisch met Israel, vanwege hun etniciteit? Daar hebben we een woord voor, wist je dat?

"De Semieten die een cartoonist bij Hebdo deden ontslaan vanwege een tekening, die een cabaretier verbieden op te treden, en die bij het minste of geringste klaar staan om kritiek te pareren met slachtofferclaims. "

Complete totaaldebielen die inderdaad niets in het verlichte westen te zoeken hebben. Als zij zich net als radicale moslims moordlustig en terroristisch zouden gedragen om hun zin door te drammen, zou ik net zo hard roepen dat zij op moeten donderen.

"En nee, ik heb niets tegen (of met) die volkeren. Ik walg alleen van de hypocrisie van figuren als u, die luidkeels eisen dat moslims alles moeten slikken maar hun grootste vijanden buiten schot laten met een beroep op dezelfde argumenten die u van de moslims nooit accepteert."

Interessant, hoe je moslims generaliseert door over "hun" grootste vijanden te spreken. Waarmee je tegelijkertijd ook nog eens joden generaliseert. Het is dat jij een linksmens bent en jezelf aan de Correcte kant van de Fatsoenskloof bevindt, en dat er voor jou dus andere maatstaven gelden, anders was je een racist en een islamofoob geweest.

1. Ik eis niet luidkeels dat moslims alles moeten slikken, ik eis dat ze hetzelfde moeten slikken als de rest van onze maatschappij. Ik ben namelijk voor gelijke behandeling, en ideaal dat jou overduidelijk vreemd is.

2. Ik laat helemaal niemand onterecht "buiten schot." Alle ideologieën die de fundamenten van de westerse samenleving bedreigen veroordeel ik daar voor. Momenteel is de islam echter de enige ideologie die dat doet.

"Die twee maten vertegenwoordigen het onrecht waardoor veel moslims begrijpelijkerwijs terughoudend zijn in het accepteren van die vrijheid van meningsuiting en het demonstratief protesteren tegen extremisten uit eigen hoek zoals figuren als u steeds op hoge toon van ze eisen."

En we zijn weer bij de gewenste conclusie: "moslims zijn zielige slachtoffers, en dat zij de vrijheid van meningsuiting niet accepteren is Onze Schuld."

Het is alleen jammer dat je uitsluitend drogredenen en verdraaiingen van mijn uitspraken gebruikt om daar op uit te komen, en de feiten geheel negeert.

Russells Teapot | 10-01-15 | 15:40

Als je de houding van de Westerse politici wilt begrijpen, is er maar een woord voor nodig: Olie.

Bernard Couperus | 10-01-15 | 15:39

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:28
a. De Joden zijn niet in oorlog met de islam. Ze willen helemaal niet alle moslims uitroeien. De islam wil de Joden uitroeien. Zoals gewoonlijk draait u weer de zaken om.
b. De Joden deden de cartoonist niet ontslaan. Dat gebeurde onder druk van het Franse OM. Ook hier verdraait u weer de zaken.
c. Het is niet waar dat de moslims "alles moeten slikken" en de anderen buiten schot blijven. Charlie Hebdo tekende ook Joden, de Paus etc. Weer verdraait u de zaken.
d. U spreekt over onrecht waardoor moslims de vrijheid van meningsuiting niet accepteren en niet protesteren tegen extremisten. Nu bent u wel eerlijk. Ten eerste omdat een moslim bijna alles onrechtvaardig vindt, en ten tweede omdat u toegeeft tegen de vrijheid van meningsuiting te zijn en u de moordenaars van Hebdo de hand boven het hoofd houdt.
Conclusie: u bent 100% moslim. Gefeliciteerd.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 15:38

RoyalWithCheese | 10-01-15 | 15:00

Je denkt inderdaad gewoon in de ouwe traditie van het oldskool Europese antisemitisme. Wees er maar trots op.
Dat je niet gewelddadig, geen moslim en zelfs pacifist bent doet daar niets aan af. Ook niet het feit dat je opa een ouwe communist was.
Jouw denken kom je tegen bij ouwe communisten, inderdaad bij Hitler en zijn nazi's, bij white trash uit de VS maar ook veelvuldig bij moslims en eenzame lieden die via internet zoeken naar allerlei samenzweringstheorieën.
Zolang je maar geen groothandel hebt in gasovens, ga je wat mij betreft je goddelijke gang maar.
Maar juist door deze eeuwenoude Europese traditie van Jodenhaat, gekoppeld aan de toenemende islamisering van Europa, gun ik Joden meer dan ooit hun eigen staat Israël.

Peyronie | 10-01-15 | 15:33

[!]@RoyalWithCheese | 10-01-15 | 15:00
Antisemiet, dat ben je.

Met je *Hoewel de nazi's zeer zeker geen lieverdjes waren tijdens de oorlog, hebben de joodse elite (sommige noemen het Zionisten) minstens net zoveel op hun kerfstok hangen*.

Minstens net zoveel? *kotz*

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 15:32

Wolveshead | 10-01-15 | 15:01

Uiteraard. Het idee alleen al dat de slachtpartijen in Parijs iets met de islam te maken hebben. Gotspe!
Om op zijn Martin Vrijland's te spreken: kritische geesten moeten hier de werkwijze van CIA/Mossad in herkennen. Zo niet dan zijn het makke volgelingen van de NWO/Bilderberg/Illuminati/Skull and Bones.

Desmoulins | 10-01-15 | 15:31

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:28

Moet ik die lame-ass scheldpartijen nu ineens als feiten en argumenten gaan beschouwen? Ik heb de hele fucking dhimmi-wegkijkert-Abu Theo bingo al drie keer compleet, maar verder nog geen argument kunnen ontwaren. Ik blijf overigens reikhalzend uitkijken.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:31

@Russells Teapot | 10-01-15 | 15:15

Misschien moet u met die eis ook eens langs gaan bij die andere Semieten, u weet wel, die al veel langer 'in oorlog' zijn met de islam.

De Semieten die een cartoonist bij Hebdo deden ontslaan vanwege een tekening, die een cabaretier verbieden op te treden, en die bij het minste of geringste klaar staan om kritiek te pareren met slachtofferclaims.

En nee, ik heb niets tegen (of met) die volkeren. Ik walg alleen van de hypocrisie van figuren als u, die luidkeels eisen dat moslims alles moeten slikken maar hun grootste vijanden buiten schot laten met een beroep op dezelfde argumenten die u van de moslims nooit accepteert.

Die twee maten vertegenwoordigen het onrecht waardoor veel moslims begrijpelijkerwijs terughoudend zijn in het accepteren van die vrijheid van meningsuiting en het demonstratief protesteren tegen extremisten uit eigen hoek zoals figuren als u steeds op hoge toon van ze eisen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:28

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:07
"Mijn brein draait heel makkelijk, dat klopt. Maar slechts bij confrontatie met logica en feiten"

Dat is erg sterk, aangezien jij alle feiten die je in dit draadje worden aangereikt structureel negeert omdat ze van jouw vooringenomen wereldbeeld niet waar mogen zijn.

Russells Teapot | 10-01-15 | 15:28

@RoyalWithCheese | 10-01-15 | 15:00
"a) je wuift zonder uitleg of toelichting alle kritiek richting joden van de tafel."

Je verdraait wat Hans zegt. Hans had het over "felle anti-joodse verhalen," wat volgens mij gewoon duidt op antisemitisme. Dat is iets anders dan kritiek op het judaisme, en wat mij betreft kunnen alle vormen van antisemitisme inderdaad van tafel geveegd worden, want er bestaat geen excuus voor racisme.

"b) hier claim je ook dat er een verband is tussen twee zaken waar geen duidelijke, gegronde reden voor wordt genoemd. Het is een bekende drogreden genaamd "Willekeurige correlatie". "

Om bovengenoemde reden klopt ook dit niet, want antisemitisme is een extremistisch standpunt, en een moslim die zich aan antisemitisme schuldig maakt, kan dus geen gematigde moslim zijn.

"Want anders kan ik ook geen verklaring geven voor de enorme dogmatische houding van de media ten op zichte van het Joodse beleid in Israel en hun rol vlak voor de Tweede Wereld oorlog in Duitsland."

Leg eens uit wat je hier mee bedoelt? Wat ik zie is dat onze media alle feiten en redelijkheid verdraaien en klinkklare leugens verkondigen om Israel als de boosdoener en de Palestijnen als zielige slachtoffers te kunnen afschilderen. De anti-Israel bias van de MSM is uitvoerig aangetoond, en iedereen die zich ook maar enigszins objectief in dat conflict verdiept heeft, weet dat.

En wat ik me nog meer afvraag, wat was de rol van de joden dan in de jaren 30 volgens jou?

"Hans, misschien wordt het eens tijd om niet al je informatie mbt de Tweede Wereld oorlog van de Discovery channel te halen maar ook eens een paar boeken erover te lezen die niet "goedgekeurd" zijn."

Goedgekeurd door wie? Historici?

"Hoewel de nazi's zeer zeker geen lieverdjes waren tijdens de oorlog, hebben de joodse elite (sommige noemen het Zionisten) minstens net zoveel op hun kerfstok hangen. "

Aha, gewoon een ordinaire antisemiet dus, die totaaldebiele waanzin over de tweede wereldoorlog gelooft. Vertel eens, wanneer heeft die joodse elite die in jouw koortsige geest bestaat miljoenen onschuldigen vermoord, waaronder 6 miljoen mensen van één bepaalde etniciteit uit racistische motieven?

Jij gelooft in een wereldwijde zionistische samenzwering die verantwoordelijk is voor alles wat fout is in de wereld, omdat je kleine breintje anders niet in staat is de werkelijkheid te doorgronden. Wat treurig voorspelbaar weer.

"Maar het is wél een stukje felle, anti-joodse retoriek dat NIET afkomstig is van een moslim ;)"

Inderdaad. Je hoeft geen moslim te zijn om antisemitische dingen te geloven. Daarvoor hoef je slechts een gewetenloze laagbegaafde totaalmalloot te zijn.

Russells Teapot | 10-01-15 | 15:26

@Einde van de Domheid | 10-01-15 | 14:55

Dat gelooft u toch zelf niet?
U bent zeer onwetend betreft Mohammed.
Zij volgen slechts de door hem doorgegeven absolute wetten.
Het idee alleen dat dit door blowen of verveling komt.
Hans Jansen heeft de Koran gelezen in het Arabisch, gestudeerd in Cairo en spreekt de talen die tijdens de stichting van de islam gesproken werden en nog gesproken worden in deze regio. Hoe zit het met u?
Al eens de moeite genomen om zijn hoorcolleges te beluisteren?
Het idee alleen al dat de huidige geweldsvormen uniek zijn binnen de islamitische geschiedenis, is een fraai staaltje geschiedvervalsing. Bovendien zorgt het ervoor dat we de achterliggende oorzaak simpelweg weer niet ter sprake durven te brengen.

Desmoulins | 10-01-15 | 15:24

"Ik voel me 100% Nederlander en 100% moslim. Ik hou van beide. Dat hoef ik niet bij elke actie van een of andere idioot te moeten vertellen.
MoslimNL | 10-01-15 | 14:56 "

Maar als je je 100% Nederlander voelt waarom heb je het dan steeds over "jullie"?

knerf | 10-01-15 | 15:22

Waarom is iemand Moslim of Christen o.i.d.
omdat ze dat als kind moeten van hun vader en moeder
en anders ongenadig op hun falie krijgen,
Natuurlijk zijn er ook bekeerlingen maar dat zijn in de regel ook sneue muurbloempjes die ergens een nieuwe liefde gevonden hebben of elders zijn uitgekakt en toch ergens bij willen horen.

Berthe | 10-01-15 | 15:22

De taqiyya. Kende het woord niet maar de tactiek wel. Het feit dat derde, vierde generaties moslims de straat niet op gaan of hun bek opentrekken om te demonstreren zegt mij ook genoeg.

Al deze ellende gaat zich herhalen. In Frankrijk maar zeer waarschijnlijk ook in Nederland waar een cultuur heerst van "het zal allemaal wel loslopen hier" en en "wat ernstig is verbloemen we wel" (zie MH17 en werkelijke aantallen polderjihadisten).

Dan volgt een einde of tijdelijke opschorting van de democratie (voor onze eigen veiligheid). Noodwetten worden grif ondertekend door de figuren die hun nieuwe oppositie altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden voor stemvee, Brussel krijgt het helemaal voor het zeggen, en 's werelds grootste politiestaat heeft het licht gezien.

Dankjewel Brussel.

Canis Ferox | 10-01-15 | 15:21

Tequila, taqiyya
schept verwarring en onzekerheid
wodka ook, pfft, wat een kater zeg.
*Nog maar koffie inschenken doet*

Knar01 | 10-01-15 | 15:16

@MoslimNL | 10-01-15 | 14:56
"Google hoeveel % van de moslims een terrorist is."

Ik vind het veel relevanter hoeveel % radicaal of extremistisch is, en daarmee bijdragen aan het klimaat dat deze gekken kweekt. Dat zijn de mensen die we moeten aanpakken en het land uit flikkeren, de goeien zouden niets te vrezen moeten hebben.

Ik ben voor een hele simpele test: laat moslims eerlijk de vraag beantwoorden: "moet vrijheid van meningsuiting mogen, ook als Mohammed wordt bespot?" Is het antwoord ja, dan is het wat mij betreft goed. Is het antwoord nee, dan geven ze daarmee aan vijandig te staan tegenover de westerse samenleving, en kunnen ze hun heil beter elders gaan zoeken. Dat is het beste voor alle goedwillende Nederlanders, zowel moslims als niet-moslims.

"Het westen inclusief de moslims die in het westen zijn voert de zogenaamde "war on terror" sinds 2001. We bombarderen hun met 100.000 burger slachtoffers erbij. "

Lieg niet. De Amerikaanse bombardementen in Irak hebben geen 100,000 slachtoffers veroorzaakt. Dat getal slaat op het totale aantal slachtoffers van het hele conflict, waarvan het overgrote deel het resultaat is van terrorisme en onderlinge strijd tussen Iraqi's.

"We voeren een oorlog die globaal is en nu roepen mensen: " het is oorlog". Pauper het was al lang oorlog en nu zijn ze hier gekomen. Wat verwacht je ?!"

Ik voer helemaal geen oorlog. Amerika voert oorlog.

Waarom zou ik of wie dan ook aangekeken moeten worden op wat Amerika doet? Waarom Frankrijk, dat weigerde deel uit te maken van de coalitie in 2003? Of zijn voor jou alle westerlingen hetzelfde, en als één westerling een misdaad begaat, is het daarom gerechtvaardigd om tegen een willekeurige andere westerling terug te slaan?

En op dezelfde fiets, waarom zouden Nederlandse moslims zich aangevallen moeten voelen als Irak wordt aangevallen, terwijl ze niets met dat land gemeenschappelijk hebben? Op wat voor manier zijn Europese moslims het slachtoffer van wat er in Irak gebeurt?

"En wat verwacht je van ons moslims? Wat wil je dat wij doen."

Niets onredelijks, gewoon dat je ons steunt als wij het radicale tuig van ons continent willen vegen. Dat is net zo goed in "jullie" belang als het onze.

"Hoeveel moslims zijn er in NL ? Als de islam had voorgeschreven vermoord ongelovigen of cartoonisten bij de bosjes dan zou elke moslim dat doen. "

Onzin. De Torah schrijft voor dat kinderen die hun ouders niet gehoorzamen gestenigd moeten worden. Geen jood op deze wereld die het uitvoert. Dat een religie iets opdraagt, resulteert er niet altijd automatisch in dat de volgelingen het ook uit gaan voeren. Zo is het ook met de islam: ondanks de boodschap van haat en aggressie, zijn er genoeg moslims die zich ondanks hun geloof laten leiden door hun geweten en natuurlijke menselijke moraal.

"Hoezo zijn trouwens 99.99% gematigde moslims en 0.001% de normale moslims? Zijn dat gewoon dan niet de extremisten met een hele bizarre kijk op de islam. "

Je cijfers kloppen niet. Het hangt er van af hoe je extremisten definieert, maar uit de meeste onderzoeken blijkt dat radicale standpunten, zoals dat de sharia belangrijker zou moeten zijn dat de wetten van het land, de steun genieten van 50% tot 70% van de Europese moslims.

"Ik voel me 100% Nederlander en 100% moslim. Ik hou van beide. Dat hoef ik niet bij elke actie van een of andere idioot te moeten vertellen. "

Zolang jij gewoon accepteert dat we hier vrijheid van meningsuiting hebben, en dat zich dat ook uitstrekt tot voor jou kwetsende dingen als bijvoorbeeld Mohammedcartoons, ben ik tevreden. Dat is trouwens een eis die ik aan iedereen stel, ook niet-moslims.

Russells Teapot | 10-01-15 | 15:15

Ziet niemand deze overeenkomst:
----------
Hulde voor de PvdA voor het binnenlaten van het Trojaanse Paard met taqiyya inhoud.
----------
Hulde voor de kiezers die democratisch hun leiders gekozen hebben.
----------
Leiders die wanneer er verkiezingen zijn het ene beloven en het andere doen.
----------
Wat een trieste representatie van de mensheid.
-
Ik weet soms niet meer als ik van het huilen moet gaan lachen of moet gaan lachen van het huilen.

wHiTeHaT | 10-01-15 | 15:14

Ik stel voor de politie voor een jaar vrij te geven. Kijken hoe beschaafd we met z'n allen zijn...

Rest In Privacy | 10-01-15 | 15:14

terrorisme is niet de ware islam = jodenvervolging is niet het ware nazisme

en

islam is liefde = nazisme is liefde

wlodek | 10-01-15 | 15:13

@MoslimNL | 10-01-15 | 14:56

De koran leert dat goddelijke wetgeving altijd boven aardse wetgeving gaat. Iemand die zich Nederlander noemt en de basisbeginselen onderschrijft stelt de rechtsstaat boven religieuze bepalingen. Die twee punten zijn volledig met elkaar in tegenspraak. De loyaliteit ligt ofwel bij de islam en dan neem je een loopje met onze rechtsstaat ofwel bij ons Nederlandse model en dan negeer je de kern van je geloof. Het kan niet allebei tegelijk.

De conclusie is dus dat je halfslachtig redeneert, liegt of je eigen geloof niet snapt.

BenBinnen | 10-01-15 | 15:10

@chicago river | 10-01-15 | 15:01

Mijn brein draait heel makkelijk, dat klopt. Maar slechts bij confrontatie met logica en feiten, niet in het aangezicht van een dreiging, laat staan die van de verwaarloosbare kans ooit zelf terreurslachtoffer te worden.

In welke termen of vanuit welke gezichtspunten ik het ook probeer te bekijken, jullie door angst en haat aangetaste wereldbeeld is verderfelijk en vrijuit gesproken, ernstig gestoord. Zozeer dat we feitelijk hier in de panelen de genese en anatomie van het proto-fascisme kunnen analyseren.

Met 'we' bedoel ik natuurlijk niet jullie.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 15:07

@MoslimNL | 10-01-15 | 14:56

Daar hoef ik helemaal niet op te googlen en terrorist is denk ik ook niet de juiste term..... volgens amerikaans onderzoek zijn van de 1.2 miljard volgers van de islam, tussen de 15 a 25 procent jihadisten..... de rekensom, over hoeveel doorgedraaide idioten er over de aardbol heen lopen kan je zelf wel maken denk ik....

Fatwabuster | 10-01-15 | 15:03

MoslimNL | 10-01-15 | 14:56
Cijfers sympathie voor IS varieert van 3 to 7 uit 10.
Probleem is dieper dan doodlopendewegblowers.

Einde van de Domheid | 10-01-15 | 15:02

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:16
Abu Theo beschuldigt ´ons´ (?) met ´beperkte breinen´, ´hysterie´. Theo. Kijken hoe jou brein een kwartslag draait wanneer jij of een geliefde gegijzeld raakt. Mazzeltov, ´truuker´.

chicago river | 10-01-15 | 15:01

@Desmoulins | 10-01-15 | 14:45
En als je dan bedenkt dat de regeringsleiders binnenkort in Parijs bij elkaar komen en mijn buurman afgelopen zomer een oranje hoesje om zijn linkerbuitenspiegel had (zijn LINKERBUITENSPIEGEL!!!!), nou dan weet je het wel! Zionisme, allemaal!


Disclaimer: ik weet niet zeker of ik dit zelf geschreven heb, mijn naam staat er wel onder maar dat zegt niets! Misschien was het Theo wel? (de "?" is voor de context, dat u dat even weet).

Wolveshead | 10-01-15 | 15:01

Hulde voor de PvdA voor het binnenlaten van het Trojaanse Paard met taqiyya inhoud.

HebpermabanvanPvdA | 10-01-15 | 15:00

@Velderama | 10-01-15 | 14:02
En ik vind jou gevaarlijk als ontkenner / wegkijker.
Die moslims, die met rust gelaten willen worden zoals je beweert, zijn wel verantwoordelijk voor de 99% van de terroristische aanslagen op deze planeet.
Het is misschien een beetje ondergesneeuwd door de toestanden in parijs, maar Boko Haram heeft diezelfde dag honderden mensen afgemaakt.

Roadblock | 10-01-15 | 15:00

@MoslimNL | 10-01-15 | 14:56
Waarom ben jij moslim? Waarom volg jij de massamoordenaar Mohammed?

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 15:00

Beste Hans,

De manier hoe de koran wordt gelezen verschilt van mens tot mens. De koran zit namelijk net zoals de bijbel en tora vol met beeldspraak en de JUISTE interpretatie van vele verzen is nog niet zo eenvoudig. Kijk dus uit met gehaaste conclusies en generalisaties.

Het probleem zit 'm dus niet zozeer in de heilige geschriften, maar meer in de mensen die ze lezen en vervolgens overhaastige conclusies maken. Ze staren zich simpelweg blind op HUN perceptie van de waarheid. En dat soort mensen heb je echt niet alleen binnen de islam maar ook hier in het "vrije westen". Het gros van de reaguurders (en zelfs sommige redactieleden) zijn bijvoorbeeld ook maar in beperkte mate in staat om volgens een systematische methode retoriek te ontleden en te toetsen op waarheid.

Je één-na-laatste alinea was een mooi voorbeeld van zo een overhaastige conclusie. Felle anti-joodse retoriek duidt volgens jou dus op een leugenachtige moslim die stiekem gewoon oorlog wilt (of zo??).

"Het is verstandig eerst eens over Israël te beginnen wanneer u een gesprek voert met een moslim die terrorisme en jihad afkeurt. Als er dan felle anti-joodse verhalen loskomen, misschien toch nog even uw oordeel over zijn vredelievendheid opschorten en rekening houden met taqiyya."

Hier doe je namelijk twee dingen fout: a) je wuift zonder uitleg of toelichting alle kritiek richting joden van de tafel. En b) hier claim je ook dat er een verband is tussen twee zaken waar geen duidelijke, gegronde reden voor wordt genoemd. Het is een bekende drogreden genaamd "Willekeurige correlatie".

Dat is net alsof je zegt: "De laatste 200 jaar is het aantal piraten afgenomen en is de opwarming van de aarde toegenomen. Het is dus door het feit dat er nu nauwelijks piraten zijn dat we met de klimaatsverandering zitten".

Het is inderdaad waar dat er moslims bestaan die felle anti-joodse retoriek gebruiken. Maar het is ook waar dat er de laatste 200 jaar veel minder piraten zijn. Zou dit dan ook de klimaatsverandering kunnen veroorzaken?? Lijkt me niet, toch?

Feit is echter dat anti-joodse retoriek iets op zichzelf staand is. Sterker nog, anti-joodse retoriek is in het overgrote deel vd geschiedenis gevoerd door Europeanen, en NIET moslims.

Hans, ik denk dat jij een beetje bang bent om voor nazi of fascist uitgemaakt te worden, net zoals alle (omgekochte) politici hier in NL en in de rest van Europa. Want anders kan ik ook geen verklaring geven voor de enorme dogmatische houding van de media ten op zichte van het Joodse beleid in Israel en hun rol vlak voor de Tweede Wereld oorlog in Duitsland.

Voor het geval dat je het misschien niet wist, maar de geschiedenis wordt toch ECHT door overwinnaars geschreven. En de overwinnaars van de laatste grote oorlog waren niet de mensen die felle, anti-joodse retoriek gebruikten ;) in tegendeel juist.

Op basis van je stelling mbt "anti-joodse retoriek" maak ik hier voor het gemak even een aanname dat jij een grote voorkeur hebt/had voor de kant van de geallieerden in de aanloop van de Tweede Wereld oorlog. Dat lijkt me wel een veilige aanname, toch? Met dat gezegd hebbende, hoe kun je ooit het conflict rond de Tweede Wereld oorlog écht objectief benaderen wanneer je al een zo zwaar vooringenomen standpunt hebt? Hans, misschien wordt het eens tijd om niet al je informatie mbt de Tweede Wereld oorlog van de Discovery channel te halen maar ook eens een paar boeken erover te lezen die niet "goedgekeurd" zijn.

Voordat ik nu massaal voor nazi uitgemaakt wordt, wil ik hierbij even iedereen laten weten dat ik een pacifist ben in hart en nieren. Ik heb totaal geen emotionele wrok of iets dergelijks. De familie van mijn oma's kant vocht echter wel met de Kroatische Ustase aan de zijde van Hitler, maar de familie van mijn opa's kant vocht fanatiek voor de communistische Partizanen onder leiding van Maarschalk Tito.

Ik ben simpelweg iemand die uit pure nieuwsgierigheid en in pure objectiviteit heel veel heeft gelezen over de aanloop vd Tweede Wereld oorlog. Mijn conclusie was dat dit: Hoewel de nazi's zeer zeker geen lieverdjes waren tijdens de oorlog, hebben de joodse elite (sommige noemen het Zionisten) minstens net zoveel op hun kerfstok hangen.

Maar goed, dat is natuurlijk maar een stelling zonder verdere onderbouwing. Maar het is wél een stukje felle, anti-joodse retoriek dat NIET afkomstig is van een moslim ;)

RoyalWithCheese | 10-01-15 | 15:00

De missing link tussen Americanen en Vietnamese terroristen is Islam. Daarom blazen ze zich niet op in de New Yorkse metro.

vmk | 10-01-15 | 14:57

Toch maar even geregistreerd aangezien jullie elkaar voeden en er niks anders gezegd wordt.

Google hoeveel % van de moslims een terrorist is.
Jullie vragen ons dat we iets tegen die 0.0001% moeten doen. Wat dan ?

Het westen inclusief de moslims die in het westen zijn voert de zogenaamde "war on terror" sinds 2001. We bombarderen hun met 100.000 burger slachtoffers erbij.
We voeren een oorlog die globaal is en nu roepen mensen: " het is oorlog". Pauper het was al lang oorlog en nu zijn ze hier gekomen. Wat verwacht je ?!

En wat verwacht je van ons moslims? Wat wil je dat wij doen. Er zijn 300 in NL ofzo die naar Syrië willen gaan en vechten nou laat ze oprotten dan of hou ze tegen en zet ze vast. Kies een van de 2. Hoeveel moslims zijn er in NL ? Als de islam had voorgeschreven vermoord ongelovigen of cartoonisten bij de bosjes dan zou elke moslim dat doen.

Hoezo zijn trouwens 99.99% gematigde moslims en 0.001% de normale moslims? Zijn dat gewoon dan niet de extremisten met een hele bizarre kijk op de islam.

Serieus antwoorden aub anders reageer ik toch niet. Zeg maar wat je wilt. Ik geniet van dezelfde vrijheid als jij. Ik voel me 100% Nederlander en 100% moslim. Ik hou van beide. Dat hoef ik niet bij elke actie van een of andere idioot te moeten vertellen.

MoslimNL | 10-01-15 | 14:56

Als een moslim extremist zelfmoord pleegt heeft een voordeel: hij kan in ieder geval geen aanslag meer plegen. Dat dan weer wel.

Frikandel_met_mayo | 10-01-15 | 14:56

@amstersan | 10-01-15 | 13:47
Soera 33:57 en Soera 33:61
Als je uitvoerige samenvatting en ontzenuwing wil van de meest leugens die door moslims aan niet-moslims verteld worden, kan ik je de site www.thereligionofpeace.com/
aanbevelen.
Daar wordt ook bijgehouden hoeveel mensen er dagelijks sterven als gevolg van moslimgeweld.

Roadblock | 10-01-15 | 14:56

Weer mis Jansen.
Dit is gewoon een setje luie blowers dat een excuus voor macht en een easy way out zocht, en vond.
Verder:
Prophet Mohammad, who despite being called insane, a sorcerer, and all sorts of other insults throughout his life, never persecuted anybody for it, even when he gained power towards the end of his career. Rather, to me my religion and to you yours (Quran 109:6) was his ultimate motto that some contemporary Muslims have failed to recognize and appreciate.

I say this, and I say this with the utmost certainty, that if the Prophet Mohammad were to come here today, such fanatic Muslims would persecute him too! What, for one thing, his message was one of freedom of belief & expression, and some Muslims are just not all too ready for that.

Read more: www.patheos.com/blogs/quranalyzeit/201...

Einde van de Domheid | 10-01-15 | 14:55

-weggejorist-

Ik reaguur al 5 jaar | 10-01-15 | 14:53

Het edele trio Nederlandse Staat, inlichtingendiensten, KLM/Schiphol heeft via de MH17 KL4103 289 doden op zijn geweten: er worden vliegtuigen in Oost-Ukraïne uit de lucht geknald, maar "wij gaan er niet over."
Wij, NL, gaan, afgaande op de berichtgeving, er wel over als in Finland een Russisch vliegtuig zijn aanwezigheidsbaken uit heeft staan.
-
Kortom, volgende week gewoon weer een knuffelbijeenkomst van Moslims en de Nederlandse overheid, met excuses voor die botte NL'ers die Moslims van categorische, gelovige, moord op Europeanen beschuldigen. Zoals de Profeet heeft bevolen.
-
Iemand nog een Guillotine over voor dat spul in Den Haag?

Raider Twix | 10-01-15 | 14:52

Ik ben zo moeslim. Je hoeft niet in Europa te wonen. Als wij zoveel ergernis opwekken, zo racistisch zijn, zo anti islam zijn. Het hoeft niet. Ga lekker naar huis en kijk van een afstandje hoe verderfelijk wij zijn. En vier dat je er niet bijhoort. Regel je eigen zaakjes, hoeven wij dat niet te doen. Kunnen we het ook niet fout doen, waardoor jullie weer boos worden en gekke acties ondernemen. Sticht je kalifaat en wees er gelukkig. Heel gelukkig.

mujer | 10-01-15 | 14:52

Kennelijk hebben de Haagse wegkijkers al een selectie gemaakt over wat wel en wat niet tot de ware Islam instelling anno 2015 behoort,
Mogelijk kunnen ze daarvan een Readers Digest versie van uitgeven, zodat wij en de verdwaalde moslim daar ook kennis van kunnen nemen ?

beetje simpel Haags om zodra er iets ploft of er iemand tussen het publiek tot 10 begint af te tellen, achteraf te zeggen dat dat geen goede moslim was, durf eens een Haagse editie van de koran uit te geven en kijk wat er gaat gebeuren

Berthe | 10-01-15 | 14:50

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:47

Maar ja ik ben altijd weer blij als achterlijken als jij toch weer het weg met ons weer goed weet te benaderen.Zeker als ze opeens weer onzin beginnen uit te kramen en zaken beginnen om te draaien.Ben er dan nog niet over uit of u nu een gutmensch bent of een allochtoon met een nederlandse nick.Doch eigelijk zal het mij worst wezen want ik heb gezien dat de groenlinks en pvda gutmensch in weze allochtoon zijn omdat dat staat op hun t-shirt. Wij zijn alle marokaan. Nou geloof me ik niet hoor. Ik ben nederlander en blijf nederlander. EN ben een zeer ongelovige.Religie het is een pest en een plaag. De wereld is beter af zonder.

tweetybird | 10-01-15 | 14:50

Wolveshead | 10-01-15 | 14:05

Juist. Dat wil nog niet zeggen dat het ook zijn woorden zijn. Zeer ongefundeerd allemaal van mij. De islam inkapselen is inderdaad de grootste bedreiging op dit moment. Dus niet de bron van ontzettend veel ellende , maar zij die deze ellende proberen te beteugelen.
Klinkt logisch, toch?
Wie het verschil niet wil of kan zien tussen islamkritiek en jodenhaat/antisemitisme, is op deze mooie premier league voetbaldag mijn tijd niet waard.
Het is ook niet de eerste keer. Iedere keer staat de heer van Deursen op om al die stommelingen, zoals u en ik en de zeer scherpe theepot, even duidelijk te maken dat de zorgen omtrent de islam veelal op haat en intolerantie gebaseerd zijn.
It's the US and the West, stupid.

Desmoulins | 10-01-15 | 14:45

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:12
Lijkt me toch heel simpel.
Anti-Semitisme is strafbaar.
Islamkritiek (nog) niet.

Roadblock | 10-01-15 | 14:45

Roadblock | 10-01-15 | 14:30

Ja jij wete zij altijd slachtoffer.Zij zielig.Wij discriminator.

tweetybird | 10-01-15 | 14:43

Outsider-Inside | 10-01-15 | 14:19

Hou nou eens op met dat simpele links-rechts denken als het om policor mensen gaat.
Je zou de uitspraken van VVD-ers of D'66-ers eens moeten lezen i.v.m. die moordpartijen.

En heb je soms last van het generatieconflict?

knerf | 10-01-15 | 14:42

Jullie doen moedwillig de geest dicht, en dat is onvergeeflijk.
Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:38

Hier lult u werkelijk uit u nek want ik heb u reaguursels gisteren gevolgd en lewinsky heeft gelijk. Zelfs toen het bewijs geleverd was dat het moslims betrof die de tereurdaden deden liep u weldegelijk te ontkennen en probeerde via allu hoedjes de schuld te verleggen.Zeg maar. Dus niet nu op moslimwijze gaan liegen.. Zeg maar de zaken omdraaien en proberen van daders slachtoffers te maken. Heb ik al gezegd dat ze de daders door een gehakt molen moeten halen en moeten voeren aan de varkens.Omdat wij van milleu vriendelijk vernietigen houden. En het geen probleem dient te zijn aangezien het niks met islam te maken heeft. Want islam is vrede.Ik hoor het de heren Pinokkio rutte en kornuiten steeds zeggen.Voeren aan de varkens van zulk soort beesten moet dus no problemo zijn.

tweetybird | 10-01-15 | 14:40

Adversary | 10-01-15 | 14:25

Je krijgt toch wel het gevoel dat er voortdurend moslims worden vermoord en geen christenen of ongelovigen als je die hypocriete policorlui moet geloven.
En dat terwijl in dit land als jaren autochtonen worden vermoord, beroofd, mishandeld, verkracht, overvallen en aangerand door Marokkaanse bendes.
En werd er ook niet een filmmaker/journalst vermoord door een islamgek?

Wie heeft er nou eigenlijk het recht om bang te zijn en zich bedreigd te voelen, de moslims of de christenen, joden of ongelovigen in dit land?

knerf | 10-01-15 | 14:38

Inderdaad, de islam is een mechanisme met angst als brandstof. Het werkt perfect. Hoog tijd dat de islam weer terug gaat in zijn hok. Hoofddoekjes weg, moskeeën weg, en iedere religieuze dwang moet weg. Dit is het vrije westen en geen achterlijke zandbak!

PowPow | 10-01-15 | 14:33

@ Outsider-Inside | 10-01-15 | 14:19
Inderdaad ik poste onderstaande tegel op het draadje over van Nieuwkerk. Ik denk dat echte oude socialisten zich niet meer zouden herkennen in de door intellectuelen gekaapte 'linkse partijen' in Nederland. Dit dom volk heeft in 20-30 jaar de hele emancipatie en bevrijding van het proletariaat teniet gedaan door te buigen voor de religie van de vrede. De linkse intellectueel is vergeten dat ze alles te danken hebben aan de oude garde zodat ze konden studeren en alle kansen kregen vervolgens hebben ze er geen bal van gebakken. De hele generatie van de 'jaren 60 beweging' laten een puinhoop voor het nageslacht achter. Geen egoistischere generatie dan die generatie. Goed gedaan er is veel bereikt. Zelfreflectie is die generatie helemaal vreemd, na ons de zondvloed.

sjipsknippert | 10-01-15 | 14:31

@Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Ik zo wordt doodziek van mensen zoals jij die het neermaaien van ongewapende cartoonisten proberen te vergoeilijke met: "Ja, maar jullie".

Roadblock | 10-01-15 | 14:30

Ik kwam gisteren tot exact dezelfde conclusie. Onze overheid is gegijzeld door de islam. Met welk doel laat zich raden. Het regent nu prachtige preken van de prof. Dr. Ir. Mr. Abdulla zus en zo Al Shalabab's van deze wereld die zich bedienen van onvervalste taqiyya. Maar de haat en leugens spuiten uit hun bedriegelijke ogen. Misschien is emigreren naar Israel wel een optie. Die keppel past ons allemaal.

Sliptong | 10-01-15 | 14:29

"Veel mensen gaan er vanuit dat de islam ook een fase van verlichting gaat meemaken binnenkort. Echter niemand kan garanderen dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik geef het het nadeel van de twijfel"

U geeft het nadeel van de twijfel, dat is eerlijk van u.

Ik geef dit het voordeel van mijn twijfel.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat er inderdaad een probleem is met de Islam.
De Moslims zeggen zelf dat diegenen die dit soort aanslagen plegen de Islam niet vertegenwoordigen.
Als buitenstaander concludeer ik dan een intern conflict.
Nu zouden er dus eigenlijk meer mensen naar buiten moeten komen die het juist over dat intern conflict gaan hebben.
Dus hier moet in het belang van de democratie de focus op komen.
Laat ze het merendeels zelf uitzoeken.
In "ons" voordeel halen we de goeden hierheen of laten ze hier blijven.
------------------------------------
Zie de Islam als één van de werktuigen in je gereedschapskist/werk-uitrusting waarmee je verplicht van je baas mee moet werken.
------------------------------------
Hoe graag je ook mocht willen dat je baas dit stuk gereedschap extraheert uit je gereedschapskist/werk-uitrusting, hij kan en mag het niet van hogere hand (ARBO/Universele wetten).
-------------------------------------
Op de een of andere manier moet je met dat stuk gereedschap leren omgaan en ja zelf werken, of je dat nu wilt of niet.
Het gaat niet verdwijnen.
-------------------------------------

Nu neem je die gereedschapskist en transformeer je in je "gedachten" die kist tot een stel HERSENS.
Dat stel HERSENS zet je in een menselijk hoofd.
--------------------------------------

Resultaat: Een multi-tool.
----------------------------------------
Verkrijgbaar bij tommy-teleshopping.com

wHiTeHaT | 10-01-15 | 14:27

Theo van Deursen |10-01-15 | 13:01

Kijk zo herken je de "gematigde moslim": praten over "jullie" .

Wie zijn "jullie"? En wie ben jij als je niet tot "jullie" behoort?

knerf | 10-01-15 | 14:27

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:17

Daarmee ben ik het gedeeltelijk met u eensIrak was naar mijn inziens een grote fout van Amerika.Doch syrie is een ander verhaal.Daar was het niet amerika die het starte maar amerika die gevraagd is in te grijpen.Dit door vele van de burgerbevolking zelf.Amerika wilde zich in eerste instantie daar buiten houden.Maar werden in weze gedwongen ook door dat zwijnen zooitje De Eu eltie Club om in te stappen.Onder het mom de burgerbevolking moesten beschermd worden tegen de gruweldaden van ASSSAD.De moslims hebben daar zelf ook om steun verzocht van amerika.Amerika doet best hoop fout maar syrie valt ze niet aan te rekenen.Irak daarentegen was een regelrechte blunder.

tweetybird | 10-01-15 | 14:26

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:17
Daar het je er weer een.
Alles is de schuld van de Amerikanen en de Joden toch?
Zelfreflectie is een heel moeilijk en onbekend woord in de Mosselwereld.

Roadblock | 10-01-15 | 14:26

When one thinks of mass murder, Hitler comes to mind. If not Hitler, then Tojo, Stalin, or Mao. Credit is given to the 20th-century totalitarians as the worst species of tyranny to have ever arisen. However, the alarming truth is that Islam has killed more than any of these, and may surpass all of them combined in numbers and cruelty.
.
Read more: www.americanthinker.com/articles/2014/...

Rest In Privacy | 10-01-15 | 14:26

knerf | 10-01-15 | 14:23
de afwezigheid was inderdaad veelzeggend. Het feit dat vrijwel gelijk werd ingezet op hoe kwetsbaar en zielig moslims zélf wel niet zijn, alleen maar misselijkmakend.

Adversary | 10-01-15 | 14:25

Stephen Harper van Canada spreekt duidelijke taal en toont leiderschap waar andere leiders zoals Obama geen leiderschap tonen.

www.youtube.com/watch?v=SOwM9UT5_5E

Brenjtje | 10-01-15 | 14:25

@Schaaldier | 10-01-15 | 14:03
Dus omdat de kleur van de achteruitkijkspiegel zogenaamd niet klopte en de Israelische minister van Buitenlandse Zaken een week eerder in Frankrijk was, betekent het dat er een grote zionistische samenzwering achter zit?

Sowieso, wat zou dat betekenen voor die vluchtauto? Dat de echte daders nog voortvluchtig zijn? Wat betekent dat dan voor die twee zwaarbewapende jongens die net zijn neergeschoten? Waar kwamen die dan vandaan, als ze niet bij Charlie Hebdo vandaan kwamen? Of was dat ook onderdeel van het complot?

Hoe komt het toch, dat mensen per sé weigeren te geloven wat ze met hun eigen ogen kunnen zien: moslimterroristen die een heilige oorlog voeren tegen het westen en daardoor geinspireerd aanslagen plegen tegen doelen waarvan ze al jaren roepen dat ze die uit de weg willen ruimen. Die wanhopige neiging om in absurde complotten te geloven terwijl de eenvoudige werkelijkheid met het blote oog zichtbaar is, puur en alleen om de joden de schuld te kunnen geven, dat is buitengewoon zielig en hysterisch.

Russells Teapot | 10-01-15 | 14:25

Muxje | 10-01-15 | 12:54

Waar was die grote groep dan op de Dam en elders?
En waren er niet in een recent verleden onderzoekjes die aantoonden dat een meerderheid onder de moslims IS wel sympathiek vinden?

knerf | 10-01-15 | 14:23

@wHiTeHaT | 10-01-15 | 12:12
Iemand die anti-midden oosten is, is volgens u dus een Nazi?
Ik dacht nou juist dat het midden-oosten in de oorlog braaf achter Hitler aanliep.
Heeft de Groot-Moefti van Jerusalem niet een moslim- SS-eenheid ter beschikking gesteld?
Die geschiedenis vergeet u zeker liever.

Roadblock | 10-01-15 | 14:22

@Velderama | 10-01-15 | 14:02
Velderama, zoek eens op het woord "dhimitude" en plak dat op je lEGE voorhoofd.

Peshmelba | 10-01-15 | 14:21

Toen ik donderdagavond op de Dam stond tussen het zwijgende voornamelijk linkse babyboomer-publiek werd het me allemaal ineens heel erg duidelijk.

De Linkse Kerk is al behoorlijk op leeftijd (60+) en volgens mij zijn ze eigenlijk helemaal niet zo enorm met de islam bezig, ze zijn vooral als de dood dat er binnenkort een einde aan hun al veel te lang durende linkse boomer-regime komt en dat ze dan serieus rekenschap af moeten gaan leggen aan de jongere generaties voor het feit dat ze Nederland binnen 30 jaar totaal verkwanseld hebben met hun krankzinnige immigratie- en wegkijkbeleid(daar zullen ook best pre-boomers schuld aan hebben, maar de boomers hebben het zeker niet tegengehouden, integendeel ze hebben dit juist versneld in de jaren '90 tijdens de Paarse kabinetten toen ze op het toppunt van hun boomer-power waren.)

Ze zijn nu doodsbang voor de aanstormende generaties en voor drastische politieke veranderingen, daarom blijven ze ook steeds hardnekkig in denial over de islam en zijn ze zo enorm tegen politieke vernieuwing. Ze kunnen niet anders, als ze nu van hun linkse geloof vallen (en dat geldt ook voor de meeste journalisten) dan weten ze dat de afrekening van de rest van de bevolking hard zal zijn. Daarom blijven ze maar islam-knuffelen en wegkijken, het is puur eigenbelang en een existentiële survival kwestie geworden voor links NL.

Outsider-Inside | 10-01-15 | 14:19

@Schwanz | 10-01-15 | 12:09
Arabieren houden van overdrijven.

Roadblock | 10-01-15 | 14:19

-Sven Hoek
-Velderama
-Theo van Deursen

Het is echt gutmensch trollen zaterdag vandaag..

vaas klaak | 10-01-15 | 14:18

Hier komt geen einde aan. Met miljoenen Moslims in Europa die niets anders doen dan datgene wat in de Koran staat. Stadsuerrilla en terreur staan ons te wachten op regelmatige basis.

Eduard-O | 10-01-15 | 14:17

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:04

Miljarden.Die mocht het ooit zover komen wat niet te hopen is voor ze sneller weggevaagd zijn als dat ze met hun ogen kunnen knipperen.Zie het maar als zwaard tegenover tank met de loop op hoofdhoogte.Waarvoor dacht u anders dat het wapen terreur gebruikt wordt.Geloof mij maar als ik zeg dat als ze dachten de overmacht te zijn wij hier allang de sharia hadden en
jouw en mijn kop kop al in een emmertje lagen.

tweetybird | 10-01-15 | 14:16

Taqiyya, toegegeven, een tactische zet, maar VERZONNEN door moslims, zoals Allah en de koran ook verzonnen is door moslims.

Beste moslims en alle andere gelovigen: het gegeven alleen al dat ieder geloof beweert de waarheid in pacht te hebben, maakt toch duidelijk dat wij, als mensheid, God, Allah of wie dan ook, gecreëerd hebben en niet andersom?

Probeer op zijn minst, al is het maar voor een paar seconden, hiervoor open te staan.

hotbrasil | 10-01-15 | 14:15

Don't mention the islam
Don't mention the islam
Don't mention the islam
Don't mention the islam....
variant op Fawlty Towers...
don't mention the war!

meneer Q | 10-01-15 | 14:15

Wat mij overigens bevreemdt, is dat er niemand, media noch bloggers, vermeldt dat zo'n aanslg NOOIT wordt uitgevoerd zonder dat die is goedgekeurd door een "geestelijke authoriteit".
Die vroma satanisten doen dat nooit zonder de zegen van een beroepsgaloef.
.
Welke "geestelijke" heeft zijn zegen hieraan gegeven?
Het moet een in Frankrijk woonachtige imam o.i.d. zijn geweest. Het lijkt mij dat het Franse opsporingsapparaat haar aandacht daar maar eens op moet richten.

McPhart | 10-01-15 | 14:14

Welke vredelievende moslim schrijft de Nieuwe Koran?
We weten allemaal van de nogal moordzuchtige passages uit het Oude Testament, en de veel liefdevollere en vergevingsgezindere teksten in het Nieuwe Testament. Bij de Koran is het nog kommer en kwel qua geweld, omdat dat nog de eerste versie is. Als er nu eens een aantal vredelievende moslimgeleerden een Nieuwe Koran schrijven, toegespitst op deze tijd van verzoening en vrede? Een leiddraad voor de moslim die in harmonie met alle godsdiensten wil leven?

KayakFun | 10-01-15 | 14:14

Voor alle dwazen en dromers; ejbron.wordpress.com/2015/01/09/slach...
*
*
Slaap rustig verder.
Nog enkele decennia en je kinderen en kleinkinderen zijn misschien ook statistiek geworden.
Denk daar maar eens over na.

Dostranamus | 10-01-15 | 14:13

Duidelijk verhaal over onze eeuwenlange oorlog met de Saudies Geweldig dat steeds meer mensen nu doorzien wie de vijand is. Dat is de eerste stap. Nu nog andere politici met echte macht die de woorden "moslim" en "probleem" in een zin durven noemen aan de macht.

Graaier | 10-01-15 | 14:13

@Sven Hoek | 10-01-15 | 14:08

U heeft beide boeken niet gelezen. Obviously. U weet dit zelf ook. Waarom onthoudt u zich niet van dit commentaar? U weet het niet. U denkt iets te weten.

Parel van het Zuiden | 10-01-15 | 14:12

Schwanz | 10-01-15 | 12:37
so what?
is strategisch handelen verboten?

--sql error-- | 10-01-15 | 14:11

-weggejorist-

Tinie | 10-01-15 | 14:09

Maar in hemelsnaam. De vrijdenkende Europeanen die nog over zijn, zijn niet te benijden. Niet minder dan twee rabiate religies storten zich op de vernietiging van de vrije samenleving. Islam valt ze frontaal aan en de politiekcorrecte kerk staat klaar om ze in de rug aan te vallen. Zulks een noodlot. Zijn daar zovelen in de vorige eeuw voor gevallen?

Parel van het Zuiden | 10-01-15 | 14:08

-weggejorist-

Sven Hoek | 10-01-15 | 14:08

-weggejorist-

Dostranamus | 10-01-15 | 14:07

Geef t op. Nederland wil niet anders.
Bij de volgende verkiezingen gaat de PvdA gewoon weer samen met Markje Rutte vechten om het Premierschap.
Weltrusten

Cousin Eddie | 10-01-15 | 14:06

-weggejorist-

Dostranamus | 10-01-15 | 14:06

Ik geloof persoonlijk niet dat de gematigde moslims echt de barricaden opgaan voor onze westerse waarden als over 30 jaar het aantal/aandeel moslims in Europa veel groter is dan nu. Ben bang dat "onze" waarden steeds verder verloren gaan.

Als ik vrouw was zou ik maar daar een stuk drukker over maken dan over een vrouwenquotem voor topfuncties. Maar goed meest mensen kijken ook geen 30 jaar vooruit.

Veel mensen gaan er vanuit dat de islam ook een fase van verlichting gaat meemaken binnenkort. Echter niemand kan garanderen dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik geef het het nadeel van de twijfel

hans123 | 10-01-15 | 14:05

@Desmoulins | 10-01-15 | 13:08
Hoe weet jij zo zeker dat Theo van Deursen dat beweert? Toch niet omdat zijn naam onder zijn plemp staat, wel? Iedereen kan wel wat schrijven en ondertekenen met: Theo van Deursen. Dat wil nog niet zeggen dat het Theo van Deursen was die dat schreef, aldus de logica van Theo van Deursen (als die het al was).

Wolveshead | 10-01-15 | 14:05

@totalfoob | 10-01-15 | 13:49
Ho ho. Eisen in een privilege van moslims. Even dimmen dus

namensmijnhond | 10-01-15 | 14:03

Aan de ene kant heb ik de neiging om het met Hans Jansen eens te zijn voor wat betreft voorzichtigheid met felle moslims t.a.v. Israël. Aan de andere kant, waar rook is is vuur. Ik denk dat hij voor een deel ook de plank mis slaat. Hij doet precies datgene wat overheden willen, hij laat zich verleiden niet al te veel verder te kijken dan wat we in het nieuws krijgen voorgeschoteld. Hij adviseert ons om op onze hoede te zijn. Oftewel wees bang. Is Hans vol van goede bedoelingen richting ons als lezers, of laat hij zich als marionet gebruiken door namens onze overheid zand in onze ogen te strooien?
Ik verafschuw wat er deze week gebeurd is. Maar het blijft belangrijk om kritisch te zijn. Ik weet niet of het u bijvoorbeeld is opgevallen, maar de zwarte vluchtauto bij Charlie Hebdo had witte achteruitkijkspiegel, de later toegetakelde vluchtauto had zwarte.....
En dat er zoveel belangwekkende dingen tegelijkertijd gebeuren, maar wordt in onze media intussen gezwegen over één van die belangwekkende zaken? Heeft beste Hans dan niet meegekregen dat tijdens Kerst de Israëlische Liberman in Parijs was? Wat moest die man daar?
www.israelnationalnews.com/News/News.a...

Wij horen in het nieuws en in toespraken alleen dat we bang moeten zijn. Intussen werd gisteren even als losse opmerking tussendoor gemeld dat vanaf nu alle berichten van iedereen, telefoon, sms, Facebook, whatsapp, etc. zullen worden afgetapt.Voor onze veiligheid.... Welkom in het Oostblok.

Schaaldier | 10-01-15 | 14:03

Ik vind die Jansen maar een semi-wetenschappelijke haatzaaier. De gedachte dat alle moslims uiteindelijk tot doel hebben onze beschaving ten gronde te richten is echt lachwekkend. Misschien willen moslims wel, net als wij, een beetje met rust gelaten worden. Je kunt in alles wel bewijs van iets kwaads zoeken. Het zegt meer over jezelf, Hans. Ik vind je een bang en eng mannetje.

Velderama | 10-01-15 | 14:02

Zelfs de Telegraaf baas zegt op de TV dat de toestand in Frankrijk niets met de moslims te maken heeft, waarschijnlijk heeft Sjuul naast de helft van zijn lichaamsgewicht ook de helft van zijn brein weg vermagerd.

blauwe zander | 10-01-15 | 14:00

-weggejorist-

Sven Hoek | 10-01-15 | 13:59

Mooi stuk Hans.
Het kan niet genoeg gezegd en verwoord worden.
En verder zou het onze geliefde leider sieren als hij morgen met een bordje meeloopt met daarop een cartoon van Charlie Hebdo.
Je suis Charlie op een bord of spandoek is een teken van slapte.
De jihadist lacht daarom.

Dostranamus | 10-01-15 | 13:58

Uiteindelijk moet je met de zelfde barbaarsheid terugvechten. Dat is simpel genoeg je begint gewoon een heilige plek van mindere belangrijkheid te nuken en als ze niet willen luisteren eindig je bij Mekka. Simpel ze kunnen kiezen stoppen of alle sprookjesplekken weg.

equal to condell | 10-01-15 | 13:58

[W]hat a terrible wrong inflict those nations that force their reign on minorities, depriving them of freedom without allowing them to live their lives by the tendencies they have inherited from their ancestors (...) For we can see how all the nations that ever fell, throughout the generations, came to it only due to their oppression of minorities and individuals, which had therefore rebelled against them and ruined them. Hence, it is clear to all that peace cannot exist in the world if we do not take into consideration the freedom of the individual. Without it, peace will not be sustainable and ruin shall prevail.

Yehuda Ashlag

Rest In Privacy | 10-01-15 | 13:56

@Adversary | 10-01-15 | 13:13
Voorspellen, voorspellen. . .
Laten wij hopen, dat Mohammeds voorspellingen niet uitkomen.
Wilders heeft Niet het alleenrecht.
Er zijn duizenden mensen op deze planeet, die dit ook al lang hebben zien aankomen!
Maar wat doe je met deze 'kennis.'
Uitvoerbare legale, acceptabele oplossingen, zijn gewoon heel erg moeilijk.
De hele wereld moet hieraan meewerken.
Echt voorspellen kan Geen enkel mens! Alleen Wonderwezens kunnen dat.
Mohammed is de laatste tijd toch aardig bezig, zou je kunnen zeggen.
Fop.oplossingen kunnen wij allemaal wel bedenken.

h65485665 | 10-01-15 | 13:54

Leffe Blonde | 10-01-15 | 13:39
Daar zal Jansen tegen dezelfde politiek correcte stupiditeit aanlopen waarmee Wilders hier in ons kabinet te maken heeft.
-
Koste wat het kost wegkijken omdat de multiculti indoctrinatie hen dat zo geleerd heeft.

Moi2 | 10-01-15 | 13:54

@rukkieduck | 10-01-15 | 13:36

Ik zag het net ook...

Voor de momenten dat ik zowaar bijna een schuldgevoel aangepraat krijg door die lieve nederbooslims, in belgië is het van hetzelfde laken een pak:

m.facebook.com/vangriekentom/photos/p...

vaas klaak | 10-01-15 | 13:52

Onze heldhaftige leiders houden zich keurig aan het verdrag van Strassbourg uit 1975.
[1] Ongebreidelde moslimimmigratie
[2] Positieve reclame maken voor de islam
[3] Onderdrukken van islamcritische geluiden
En dat allemaal om verzekerd te zijn dat de oliekraan uit Saoudi-Arabie nooit meer dichtgaat.

McPhart | 10-01-15 | 13:52

Citaat: "Het is verstandig eerst eens over Israël te beginnen wanneer u een gesprek voert met een moslim die terrorisme en jihad afkeurt. Als er dan felle anti-joodse verhalen loskomen, misschien toch nog even uw oordeel over zijn vredelievendheid opschorten en rekening houden met taqiyya."
-
Turken vallen ook al snel door de mand als je met hen praat over Koerden.

bloeddoordenamstel | 10-01-15 | 13:52

@ Leffe Blonde | 10-01-15 | 13:40
Ha ha ha ha ha.
Sorry.
Eh, voorlopig niet, vermoed ik.

Lewis | 10-01-15 | 13:50

Ik verlang, nee, eis een nieuwe duiding van de gebeurtenissen in Parijs. Het liefst door de twee in het onderwerp gespecialiseerde deskundigen die wat maanden terug alweer in Buitenhof de gehele zendtijd kregen om IS te bespreken. De grote 'Mensen-die-het zeker-weten-zijn-gevaarlijk' filosoof Jan Terlouw en de grote 'Iedere EU-criticus is een fascist' schrijver Arnon Grunberg. Voor een helder licht op dit alles.

totalfoob | 10-01-15 | 13:49

@ chicago river | 10-01-15 | 13:11
Groot gelijk hoor. In elk geval deel ik je sentiment.

Lewis | 10-01-15 | 13:48

Kijk hier maar even hoeveel "goede" moslims er in Belgie zijn: www.facebook.com/vangriekentom
Ook daar worden politici aan de lopende band bedreigd met de dood door moslims.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:48

Ik zou graag mijn standpunten willen gaan verdedigen op facebook etc.
Dat dit geweld wel met de Islam te maken heeft, en dat dit wel de echte Islam is.
Alle moslims die gematigd zijn, zijn in mijn opinie ( godzijdank ) een slap aftreksel van wat in de Koran staat.
Dat de juichstemming in de media over de pagina's ditisnietmijnislam etc een farce is. De meeste likes komen van Nederlanders en de moslims die wel reageren die hebben commentaar op de pagina. Uitzonderen daargelaten uiteraard.
Graag zou ik een soera lezen ( met hoofdstuk etc ) of een stuk uit de koran waarin duidelijk staat dat eenieder die Allah of Mohammed beledigd gedood moet worden, om zo voor eens en altijd duidelijk aan te tonen dat dit wel degelijk met de echte Islam te maken heeft. We voelen het allemaal dat het zo is, nu alleen nog de def bewijzen voordat ik me een officieel in de discussie ga melden en de niet te bevatten hypocrisie aan de kaak ga stellen.
Iemand ? thx!

amstersan | 10-01-15 | 13:47

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:18

Idd! En Marcouch heeft "Je Suis Charlie" in zijn twitter staan. Zou met Geenstijl, The Ginger en en alle reaguurders toch mogelijk moeten zijn om zowel Aboutaleb, Marouch, van der Laan, Rutte, Pechtold etc. een uitspraak te laten doen over de prangende vraag:

@college010 @ahmedmarcouch @markrutte @AmsterdamNL @pechtold bent u van mening dat er satirische afbeeldingen van de profeet gemaakt mogen en moeten worden, ja of nee #jesuischarlie #taqiyya

ox | 10-01-15 | 13:47

Ik hoorde gisteren ook een gesprek op de radio met een BN'er die vol politiek correcte "afschuw" over Parijs sprak zonder ook maar een keer het woord Moslim te gebruiken.
-
Zo diep zit die extreem schadelijke multiculti indoctrinatie er in.

Moi2 | 10-01-15 | 13:46

Ik word kotsmisselijk van “dit is niet islam”. Dat is het gvd wel. Wat kopen we voor deze schijnheilige hypocrisie? Het is pure indoctrinatie, hersenspoelen, ontkennen, wegkijken, en dat allemaal om de moslims koest te houden.
Ik ben al meer dan 50 jaar helemaal klaar met god, allah en al die andere stripfiguren, godsdienst, de kerk en alles wat daar omheen hangt. En nu ga ik ook nuanceren, …. maar de islam is een gevaarlijke en verderfelijke ideologie, een grote wereldwijde bedreiging en die moeten wij uitbannen uit onze leefwereld.

Frans Bierings | 10-01-15 | 13:46

Wij is dood, dat is beangstigend...

Rest In Privacy | 10-01-15 | 13:46

Zolang de Koran een in steen gehouwen en "onfeilbaar" boek blijft, het letterlijke "woord van Allah", in tegenstelling tot slechts de Tien Geboden van het joden- en christendom, zullen de extremisten de massa gematigde moslims altijd weer het zwijgen opleggen middels hun theologische gelijk. Waarbij abrrogratie niet zelden ingezet wordt om gematigde verzen als de Koe het onderspit te doen delven middels de latere uitgesproken en oorlogszuchtige verzen van het Zwaard.
Zolang de Koran als onfeilbaar wordt gezien door de massa is verlichting onmogelijk. En daarom zal er een profetie moeten sneuvelen. Er moet iets gebeuren waardoor de onfeilbaarheid komt te vallen, en de eenvoudigste manier om dat te bereiken is het vernietigen van de Zwarte Steen in de Ka'ba, Mekka.
Zonder die steen vervalt een fundamentele profetie : "Op de Dag des Oordeels de Zwarte Steen door God wordt opgeheven. De steen zal twee ogen hebben en een tong en hij zal getuigen voor allen die de steen hebben aangeraakt."
Daarmee wordt de religie als geheel gedwongen om de letterlijkheid van hun scriptuur te herzien, en kan deze middeleeuwse religie eindelijk eens een voet in de twintigste eeuw zetten. Inderdaad, de twintigste eeuw, in de eenentwintigste eeuw, waar we ons nu bevinden, heeft geen enkele religie wat te zoeken.

Abject | 10-01-15 | 13:45

Dan nu wat feiten, die je ongetwijfeld zult gaan negeren, maar dan kan iedereen in ieder geval zien dat ik GEPROBEERD heb om je tot een inhoudelijke discussie te verlokken in plaats van het feitenvrije ongeinformeerde geroeptoeter waar je je nu tot beperkt.
Russells Teapot | 10-01-15 | 13:33
Maak je niet druk. Met een moslim een discussie aangaan is zinloos. Ze gaan nooit op argumenten in. Nooit.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:43

Men heeft nu te keuze:
Stemmen op oude partijen = je (klein)kinderen moeten opgroeien in een islamistisch land waar ze als tweederangs ex-christenen door het leven moeten gaan
-
Stemmen op PVV (wat je ook van Wilders vindt) = Je (klein)kinderen hebben nog steeds een veilig Nederland zoals we dat van voor de multiculti kenden.

Moi2 | 10-01-15 | 13:42
-weggejorist-
frank4444 | 10-01-15 | 13:41

Ok, ik denk dat ik voor mezelf op een punt beland ben waarbij ik serieus kritisch ga kijken naar Islam.
Laten we hiervoor eens alle gevallen wegstrepen waarbij het Westen betrokken is of is geweest.

In een vorige post hierboven haalde iemand India naar voren.
Wat is daar gebeurd?
Zijn er meer gevallen bekend?
--------------------------------------

Tegenstrijdigheden Moslims onderling.
Hier en daar kom ik op websites terecht waarbij ik soms verhitte discussies tegenkom tussen Moslims onderling.
Ik merk op dat er in de Moslim wereld wel degelijk theologen (lees: Imams) rond dwalen die wél in een taal spreken die in onze westerse samenleving als zijnde "verlichtend" aangemerkt mogen worden.
Van deze mensen kreeg ik het idee dat zij daadwerkelijk onder het mom van "Dan keert u de andere wang toe" handelen.
Ik merk daar totaal geen agressie of aversie in op jegens het westen (dus van die goede persoon die het voor "ons" opneemt).
Dit in tegenstelling tot dat wrange gevoel wat er momenteel heerst.
Het lijkt er inderdaad op dat het merendeel een ander signaal afgeeft, de aversie blijft hangen en geeft een zure smaak.
----------------------------------------

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er wel degelijk Moslims zijn die héél duidelijk vredelievend zijn maar worden overschaduwd door een hele hoop slechte vertegenwoordigers.Die vredelievende Moslims worden eigenlijk door hun eigen geloofsgenoten mond-dood gemaakt.
-----------------------------------------
Ik ben ook een minder minder minder roeper.
Maar van die paar mensen waarvan ik het een en ander gelezen heb roep ik dan weer meer meer meer.
-----------------------------------------
Het is een schrale troost voor mij, wetende dat ze er dan toch zijn.
Toch moeten we realistisch zijn, het wordt tijd dat het kaf van het koren scheiden.
En met "we" bedoel ik dan ook iedereen.

wHiTeHaT | 10-01-15 | 13:40

Het is maar goed dat het mensengeslacht haar denkbeelden niet overleeft.M.a.w. ze zou dan geen afscheid meer kunnen nemen van het leven en onvolwassen blijven.Vele denkbeelden zijn erger dan alle somatische ziekten,die we vaak ook al niet overleven. Een titel uit de Vespers van Rachmaninov zegt: "Heer nu laat ge uw dienaar gaan in vrede".De dood en te vaak de religie is de verlossing van het wantrouwen in onze naasten,inclusief het andere geslacht.Elke religie kan niet buiten dat wantrouwen en is dus inhoudelijk verdacht met hun heilige schrift en afgeleide wetten.Helaas zijn daar vaak ook de seculiere/burgerlijke wetten van afgeleid. Daarmee is de vrede dus in het geding,vooral in dit vaak seculier geworden werelddeel.

Dolphi | 10-01-15 | 13:40

Scherp verhaal en duidelijke stellingname.
Maar wanneer wordt dit nu eens groot uitgedragen in het Nederlandse en Europese parlement?

Leffe Blonde | 10-01-15 | 13:40

Scherp verhaal en duidelijke stellingname.
Maar wanneer wordt dit nu eens groot uitgedragen in het Nederlandse en Europese parlement?

Leffe Blonde | 10-01-15 | 13:39

@Russells Teapot | 10-01-15 | 13:33
Oh, ik had nog niet opgemerkt dat de eerste nummers alleen sloegen op burgerdoden, behalve in het geval van Cambodja. Schattingen van het aantal combatanten uit Noord Vietnam of de Vietcong die zijn gedood verieren van 444,000 tot 1,100,000.

Al wordt niet duidelijk hoeveel daarvan veroorzaakt zijn door Amerika en hoeveel door Zuid Vietnam, we kunnen er vrij zeker van zijn dat het efficiente Amerikaanse leger voor het leeuwedeel heeft gezorgd.

en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_casu...

Russells Teapot | 10-01-15 | 13:39

Godzijdank beheersen sommige de taqqiya niet goed.
Zoals die mahwani-de-thuisblijver bijvoorbeeld.
Memri brengt ze soms ook goed in beeld.
Arafat die jihad, jihad, jihad schreeuwt.

www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer...

Bij deze moet je toch nog zelf opletten:
youtu.be/334u_ahITSQ?t=2m43s

Wanneer in een land een van beide stro­mingen de baas is, mag de andere stroming beslist niet pro­beren daar aan­hangers te krijgen. Anders krijg je volgens hem on­ver­mijde­lijk burger­oorlog en einde­loze slacht­partijen. Wat de westerse media en de atheïstische twitteraars in de mohammedaanse landen niet willen zien en waar de Egyptische generaals niet omheen willen en kunnen kijken, wordt door Qaradawi 'theoretisch onderbouwd': geweld ligt bij ons moham­medanen onherroepelijk in het verlengde van heftig debat. Het debat moet dus krachtig onderdrukt worden.

Fransg | 10-01-15 | 13:37

Het is absurd hoe multiculti geïndoctrineerde Nederlandse politici tot in het belachelijke blijven doen alsof er niets aan de hand is.
Het laat zien hoe krachtig jarenlange multiculti indoctrinatie is.
Maar een ding is wel heel duidelijk, de "oude" partijen gaan de islamisering van Nederland niet tegen houden.

Moi2 | 10-01-15 | 13:37

als je ook maar iets verkeerds zegt wordt je met de dood bedreigd vraag maar aan Tom Van Grieken .https://www.facebook.com/vangriekentom?fref=ts

rukkieduck | 10-01-15 | 13:36

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:23
Als jij uberhaupt met een titel bent weggekomen bij je hoogleraren geeft dat wel aan hoe diep sommige academische opleidingen gezonken zijn.

Mijn vorige reactie diende vooral om mijn verbijstering uit te drukken over je totale geschiedkundige onwetendheid, die je er desondanks niet van weerhoudt met grote zekerheid uitspraken te doen over historische gebeurtenissen waar je niets vanaf weet, klaarblijkelijk omdat jouw ideologie je vertelt hoe het gegaan moet zijn ("Amerika was slecht en de schuld van alles, moslims waren zielige slachtoffers"). Dit terwijl goede historici zich behoren te laten leiden door de feitelijke realiteit in plaats van hun ideologie.

Dan nu wat feiten, die je ongetwijfeld zult gaan negeren, maar dan kan iedereen in ieder geval zien dat ik GEPROBEERD heb om je tot een inhoudelijke discussie te verlokken in plaats van het feitenvrije ongeinformeerde geroeptoeter waar je je nu tot beperkt.

en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_casu...

"Rummel estimated that American forces committed around 5,500 democidal killings between 1960 and 1972, from a range of between 4,000 and 10,000.[23] Estimates for the number of North Vietnamese civilian deaths resulting from US bombing range from 50,000-65,000. Although information is sparse, American bombing in Cambodia is estimated to have killed between 40,000 and 150,000 civilians and combatants.

18.2 million gallons of Agent Orange (Dioxin) was sprayed by the U.S. military over more than 10% of Southern Vietnam,[29] as part of the U.S. herbicidal warfare program, Operation Ranch Hand, during the Vietnam War from 1961 to 1971. Vietnam's government claimed that 400,000 people were killed or maimed as a result of after effects, and that 500,000 children were born with birth defects."

Dat zijn dus op zijn minst 94,000 directe doden in de regio, en op zijn meest 225,000 doden. Dat is nog zonder de resultaten van de napalmbombardementen, die nog eens 400,000 doden veroorzaakt heeft volgens de Vietnamese autoriteiten (cijfers die dus niet per sé hoeven te kloppen).

Maar ook als de Vietnamese regering de eigen slachtoffers verviervoudigd zou hebben, komen we nog steeds uit op 200,000 tot 325,000 doden.

Wanneer heeft Amerika iets vergelijkbaars in het Midden Oosten aangericht?

Russells Teapot | 10-01-15 | 13:33

Wat opvalt aan het westerse anti-islamgeweld als reactie op gebeurtenissen zoals in Parijs is dat het altijd s"nachts is ,vrijwel geen slachtoffers eist,knullig in elkaar steekt (in Villefranch leek het meer op een wraakactie op een voedselvergiftiging in slechte kebabzaak),de snelle reactie met grote wapens( waarom gebruik je ze niet eerder als je uit emotie handelt?),ze pakken nooit kopstukken als Rabbae of Dibi en ik hoor nooit iets over de daders.Het laatste is echter met een oplossingspercentage van 2 % niet verwonderlijk. Mijn alu-hoedje drijft mij naar afgesproken werk.Gemeentes zeggen," gebedsruimte te klein? Wachten op het juiste moment.Steken we de boel in de fik.Niemand die aan ons denkt en de noodzaak voor huisvesting is ook duidelijk.Jullie zijn dan ook weer in de slachtofferrol.Iedereen blij". Voorts moest ik kotsen van Van der Laan met zijn betoog voor de vrijheid van meningsuiting.Dezelfde man die mensen liet oppakken ,omdat ze een kartonnen bordje met een onwelgevallige tekst omhoog hielden .Toen de oranje profeet op het bordes stond te zwaaien.

arlen | 10-01-15 | 13:32

-weggejorist-

sjipsknippert | 10-01-15 | 13:30

-weggejorist-

sjipsknippert | 10-01-15 | 13:30

@ Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:22

Defineert u eens beschaving?? Denk dat daar de problemen al beginnen. Een leider van een moslimland die zegt dat de westerse democratie alleen de trein is naar de eindbestemming waarna de trein niet meer nodig is. Een 'geloof' waar liegen en bedriegen toegestaan is als het helpt het geloof op te leggen. Kijkt u niet met de verkeerde bril op naar de islam? U redeneert vanuit uw eigen culturele achtergrond en neemt dan automatisch aan dat de moslim dat ook doet. Dat is de kern van de hele zaak.

sjipsknippert | 10-01-15 | 13:30

@totalfoob | 10-01-15 | 13:16
Ik vroeg me af of Condell ook op die dodenlijst van al qaida staat.

Peshmelba | 10-01-15 | 13:28

Jodenhaat, je weet niet half hoe belachelijk je jezelf maakt met die beschuldiging.

Hoe het hier landt interesseert me niet. Jullie zijn een gevaarlijk stelletje rabiate gekken die de islam willen verbieden, en dat is een heel wat groter gevaar voor de beschaving dan welke moslim ook.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:22

Laat mij erbuiten wil je? en praat voor jezelf met je JULLIE. Na het lezen van je tegels is mij wel duidelijk wat je achtergrond is. Niet KOSHER ofwel iets met mand en vallen..... bahbah.

snakeplisskin | 10-01-15 | 13:27

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:22

Bij rabiate gekken heb ik toch een heel ander beeld hoor. Bijvoorbeeld dat je met je peuter naar de (Joodse) supermarkt gaat en dan in de hel terecht komt. Maar blijkbaar zijn die paar realisten hier het echte gevaar. Verhelderend.

medusa324 | 10-01-15 | 13:27

Goed verhaal Hans!

Europa nee | 10-01-15 | 13:26

De ongelovige lijken zijn nog maar net koud of daar komem de meest bedriegelijke vormen van leugens en zaaiingen van verwarring alweer.

Of we niet alles en iedereen over 1 kam willen scheren. Die uitspraak komt me mijn keel uit. Tuurlijk, laten we actie en reactie omdraaien. Worden islamcritici niet juist over 1 kam geschoren ? Zij gaan er namelijk daadwerkelijk dood aan, terwijl de buhne-moslims op TV maar al graag krakelen dat zij hier voral last van hebben (kots!)
terwijl ze hier in alle vrijheid en vrede kunnen opgroeien en ontwikkelmogelijkheden jhebben.
De Taqiyya machine draait weer het hardst wanneer er weer een globaalincidentje is geweest met de islam in de leading role.

Dat ik daarop reageer en jouw 'opgelegde levensinstructie' nog KUTTER DAN KUT vind is dan niet meer als normaal lijkt mij. Want jij krijgt in dat boek de opdrachtm om een wereld te schapen waarin nog alleen maar Moslims zijn. En jij krijgt goedkeuring om dat op alle manieren te bewerkstelligen. Dmv briefjes in de trein om niet alles over een kam te scheren. Tuurlijk joh, als jouw profetie maar uitkomt

Er is maar 1 iemand hier die scheert over 1 kam, en dat is die kut sprookjes profeet in je hoofd

SilenceOuttaSpace | 10-01-15 | 13:26

Onze "moedige" leiders.
Onze "geliefde" leiders.

Zal wel aan mij liggen.

En wat nou ons=wij?
Je wordt op straat berooft, in elkaar geschopt en iedereen loopt door...

WAT NOU ONS? WAT NOU WIJ?
De sirenes loeien dus ramen en deuren dicht.

Rest In Privacy | 10-01-15 | 13:25

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:47
En dat rechtvaardigt de aanstelling van een andere antisemiet bij de NPO die kindertjes mag indoctrineren met jihadistenverheerlijking en Amerika- en Jodenhaat? Bovendien is antisemitisme racisme en islamkritiek niet.
Bovendien gaat het hier om de tolerante progressieve anti-facsistische islam-apologeten die islamcritici hier in het westen een zelfde lot als de Hebdo-redactie toewensen, namelijk moord. Die Siné mag blij zijn dat hij op tijd is ontslagen. Of zou hij als antisemiet gespaard zijn gebleven?

Oeleflaffel | 10-01-15 | 13:25

'Misschien verstandig eerst eens over Israel te beginnen'. Dit is precies wat moet gebeuren. De boel flink onder spanning zetten. Want wat de afgelopen dagen is gebeurd, potloden, hashtags, stoere cartoons, het is me allemaal niets waard. Het vrije woord leek sinds woensdag nergens veiliger dan bij al die demonstranten. Maar het léék dapper, ondertussen begon het voor mij meer en meer een Orwelliaanse beklemming te krijgen. De aanslag op Charlie Hebdo werd iets te gemakkelijk gezien als een aanslag op grootheden als het vrije woord, of onze Westerse waarden. De gretigheid waarmee de aanslag tot principiele dimensies werd opgeblazen, heeft misschien te veel weg van een routineuze vlucht naar voren, weg van daar waar het echt pijn doet. De belediging van een Islamitische profeet.
.
Al die helden op die pleinen hebben de aanslag iets te snel naar hun eigen wereld vertaald, en ontkomen zo aan het idee dat de terroristen helemaal niets om onze principes geven, deze niet kennen. Wat bij ons vrijheid van meningsuiting heet, kennen zij als belediging van de profeet. Een andere gegeven, dat we in al onze vredelievendheid nog steeds op geen enkele voorpagina, bij geen enkele demonstratie terugvinden. In een reflex van pacifiërende lafheid, hebben we wat ooit vrijheid van meningsuiting heette uitgehold tot een uiting van geschoktheid en schuchterige verzoening met de moslimwereld. Om maar niet het debat te hoeven voeren, dat Charlie Hebdo, Jyllands Posten en die paar andere echte helden van het vrije woord nog steeds als enige durven te voeren. Want we weten allemaal dat #jesuischarlie geen eind maakt aan de lichtgeraaktheid van moslims, dat bij velen van hen nog steeds geen doorleefde vrijzinnigheid bestaat. Nog steeds geen besef van de uiteindelijke betrekkelijkheid van welk Woord dan ook. En de tragiek is dat hoewel alle tochten en hashtags spreken in de taal van heldhaftigheid, ze ook hierin weer even Orwelliaans blijken en het omgekeerde waar is en Pat Condell gelijk heeft.
.
We zijn allemaal bang. Terecht bang, voor onze veiligheid, onze naam of gewoon de mening van onze collega’s. Bang voor een vrij overzichtelijk gegeven. Belediging van de Islamitische profeet. En helaas, als onze samenleving echt weerbaar is, zouden we het met zijn allen wel op de definitieve scheldpartij aan moeten laten komen. Gezamenlijk. Want #spreadtherisk. En in alle hartelijkheid, er is geen andere weg dan alle kwetsbare en misschien ontheemde gelovigen een ander thuis te bieden dan het comfort van hun slachtofferschap en lichtgeraaktheid. Niets is zo hard nodig als polarisatie. Alle ruis moet uit de discussie, alle intolerantie moet achter die charmante koppen vandaan komen. Laat die non-combattanten ook maar eens zien wie ze zijn. En heet ze welkom als ze ons vrije en vrolijke westen eindelijk snappen. En wie dan nog #jesuischarly durft te zeggen, of pal zegt te staan voor onze waarden, heeft recht van spreken.
.

waskuip-admiraal | 10-01-15 | 13:24

Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52 Geen speld tussen te krijgen!
Hulde voor deze toptegel, dank daarvoor.

appelvink | 10-01-15 | 13:23

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:22
Nee, door de islam in Europa te verbieden komt er weer rust.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:23

@Russells Teapot | 10-01-15 | 13:21

"Nee. Gewoon nee." He ik wou dat ik met zo'n eenvoudige doch doeltreffende argumentatie was weggekomen bij m'n hoogleraren.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:23

topstuk Hans Janssen !

onze min pres loopt mee in Parijs.. don't fuck met Mark.

(c)ZWITSUL | 10-01-15 | 13:22

@En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:19

Jodenhaat, je weet niet half hoe belachelijk je jezelf maakt met die beschuldiging.

Hoe het hier landt interesseert me niet. Jullie zijn een gevaarlijk stelletje rabiate gekken die de islam willen verbieden, en dat is een heel wat groter gevaar voor de beschaving dan welke moslim ook.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:22

-weggejorist-

Aristotalloss | 10-01-15 | 13:21

Tot zover dus de door Pechtold en Aboutaleb geroemde oplossing via onderwijs. Iemand een beter idee?
medusa324 | 10-01-15 | 13:18
De islam verbieden.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:21

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:03
"Zou het kunnen dat de misdaden van het Westen tegen moslims heel wat grover en moorddadiger zijn dan die tegen Vietnam en Latijns-Amerika, en dat bovendien al een jaar of twintig?"

Nee. Gewoon nee.

Dat is feitelijk simpelweg niet het geval. Net zoals de zon niet om de aarde draait, maar andersom. Dat is de manier waarop je het woord "feitelijk" hier kunt interpreteren.

En als jij je daarvan werkelijk niet bewust bent, laat je daarmee een verbijsterende onwetendheid zien ten opzichte van de geschiedenis van zowel het Midden Oosten als Vietnam en Latijns Amerika en ben je niet serieus te nemen.

Russells Teapot | 10-01-15 | 13:21

Helder betoog van Hans Jansen. Bravo!
In weinig woorden uitleggen hoe de vork in de steel zit, zonder af te dwalen.
Dit betoog moet iedere Nederlander opnieuw lezen wanneer er weer een aanslag gepleegd wordt, net zolang totdat iedere Nederlander weet hoe de vork in de steel zit.
De conclusie die je hieruit o.a. kunt trekken is dat je het beste PVV kunt stemmen, tenzij onze premier Mark een omgekeerde taqiyya doet.

ecologiste | 10-01-15 | 13:20

…. de zogeheten taqiyya, het recht om te liegen wanneer dat in het belang is van de islam.
…. de zogeheten taqiyya, het recht om te liegen wanneer dat in het belang is van de politiek.
Grote beoefenaar van dezer taqiyya is ene Rutte alsook zijn trawanten.
Dus, taqiyya, niks nieuws onder de zon.

Frans Bierings | 10-01-15 | 13:20

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:16
Je Jodenhaat landt hier niet heel goed.
Probeer het later eens in de moskee om de hoek, daar zal je meer succes hebben.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:19

Voor de lieden die wijzen naar Het Westen als oorzaak; veel oorlogen en conflicten in de wereld zijn door door jihadisten veroorzaakt, waarna de VN missies stuurt. Mali, Irak, Jemen, Afghanistan, Sri Lanka etc.

Piet Karbiet | 10-01-15 | 13:18

Wat een dom stuk. Oorlog met wie. Niet met de turkse bakker, groenteboer, buurman, lid van de sportvereniging, agent, verpleegkundige, advocaat, medewerker bij de Praxis enzovoorts. Tenzij je wilt suggereren dat al die moslims die je in het dagelijks leven wel ergens tegenkomt hidden cells zijn.
Chow | 10-01-15 | 12:17

Helemaal gelijk, met oorlogshitsen zijn we nog verder van huis. Maar wat dan? Onderwijs?
Gisteren komt mijn kind thuis van school. Ze hadden het in de klas gehad over de aanslagen in Parijs. Zegt een Marokkaans vriendje dat- ie van zijn moeder niet mag luisteren naar de leraar. Die zou maar rare ideeën in zijn hoofd planten.

Tot zover dus de door Pechtold en Aboutaleb geroemde oplossing via onderwijs. Iemand een beter idee?

medusa324 | 10-01-15 | 13:18

Jansen mag wel gelijk hebben maar wat heb je eraan?
Voorlopig vallen er in Europa steeds weer onschuldige slachtoffers en mag je het woord islam niet eens in de mond nemen. Bij ons kunnen de jihadisten lekker moorden en wij moeten toekijken omdat we in een rechtstaat leven en het lot in eigen handen nemen strafbaar is. Jansen kan lekker langs de zijlijn blijven roeptoeteren maar ook hij bereikt helemaal niets. Als echte kenner van de islam en de moslims in Nederland zou hij ook eens het actieve voortouw kunnen gaan nemen om daadwerkelijk verandering te brengen. En zo zijn er zovelen in dit land, roepen, roepen en roepen. Wij hebben behoefte aan echte leiders die zorgt dat we weer baas in eigen land worden. Forget Wilders, die is zo ongeveer zelf letterlijk getransformeerd in een machteloze megafoon die alleen nog maar in de hoek getrapt wordt. Niemand wil met hem samenwerken, en isolatie is een showstopper. Nee, er gaapt een enorm gat tussen de werkelijkheid en het antwoord dat onze leiders formuleren.
Een gat dat enorme frustratie oproept en van daaruit steeds minder draagkracht binnen Nederland om hier de islam te huisvesten. Waar gaan die spanningen heen? Dit is pas het begin, het is wachten op enorme explosies. De emmer kan de druk niet meer aan.

Peshmelba | 10-01-15 | 13:17

Waar blijft Pat Condell met een nieuw filmpje? Maar misschien heeft hij teveel stof om in de gebruikelijke 4 tot 6 minuten te proppen, waar ik begrip voor heb. De gebeurtenissen verdienen Pat Condell met speelfilmlengte.

totalfoob | 10-01-15 | 13:16

@chicago river | 10-01-15 | 13:11

Zonder nu te zeggen dat ik achter Henkou's suggesties sta - jullie beperkte breinen kunnen het niet laten dat te denken, maar ik probeer het toch - vraag ik me wel af of u er ook argumenten tegenin heeft te brengen, of enkel een hysterische beschuldiging?

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:16

@Muxje | 10-01-15 | 13:10
Ten eerste ontkennen de meeste politici de grote problemen die we hebben met de islam. Cameron noemde de islam nog "een religie van vrede", en Merkel zei dat "de islam bij Duitsland hoort". O ja, hoort het uithuwelijken bij Duitsland? Hoort vrouwenbesnijdenis bij Duitsland? Hoort haat tegen vrouwen en Christenen bij Duitsland? Denk het niet he?
En het "probleem beheersen" is wat ze nu al doen: de jihadgangers in de gaten houden en maar hopen en bidden dat ze niets gaan doen. Het is duidelijk dat dit een falende politiek is.
1. Jihadgangers levenslang opsluiten, totdat ze afstand nemen van de islam
2. Moskeeen verbieden en afbreken
3. Geen nieuwe moslims toelaten, ook geen "zielige". Want hun kinderen gaan hier aanslagen plegen.
4. Islam en koran verbieden.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:16
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 10-01-15 | 13:16

@Joris
@henkou | 10-01-15 | 13:02
Zie liever dat Joris je plemp laat staan. Kan men zien wat voor ideeen jij erop nahoudt, foute Henkou.

chicago river | 10-01-15 | 13:14

Je ne suis pas Mohammed.

enohPi | 10-01-15 | 13:13

@chicago river 13:07: Daarom is het ook zo'n lastig probleem. Maar een contra-jihad tegen de islam maakt dat alleen maar erger.

Muxje | 10-01-15 | 13:13

h65485665 | 10-01-15 | 13:11
Mwah, hij heeft meer dingen correct voorspeld dan Mohammed.

Adversary | 10-01-15 | 13:13

@Desmoulins | 10-01-15 | 13:08

Ik sta vol achter al mijn uitspraken hier, maar dat komt ook omdat jullie het me zo makkelijk maken.

Kunt u mij uitleggen waarom het (vermeende, en hoe dan ook vergezochte) antisemitisme van Hebdo-cartoonist Sine erger, kwalijker of abjecter was dan de 'islamkritiek' waarmee dat tijdschrift zichzelf een heldenrol aanmat?

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:12

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:46
En jouw profeet heet toch . . . . . Wilders??! De verlosser, Tadaaa!

h65485665 | 10-01-15 | 13:11

henkou | 10-01-15 | 13:02
Verdenk je oprecht van anti-semitisme, ´henkou´ dat mag je bij deze weten. Uitroeptekentje aangeklikt, Joris ziet maar wat hij doet. Een compleet US politiek systeem ´betichten´ van een zekere afkomst - triest.

chicago river | 10-01-15 | 13:11

Even een impressie van de moslim-denkwijze:
henkou | 10-01-15 | 13:02 : Het ligt aan de Joden
Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:03 : Het ligt aan het Westen.
Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:40: Het waren geen moslims.
Eigen verantwoordelijkheid nemen is moeilijk voor moslims.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 13:11

@En nu is het genoeg! 12:59: Beter lezen: erkennen dat er wel degelijk een probleem met islam is is de eerste stap. Maar de vraag is wat je vervolgens doet: achter de schermen aan maatregelen werken om het probleem te beheersen, of het probleem vanaf de barricades af schreeuwen en zo de smeulende vuurtjes nog wat verder aanwakkeren. Wilders' verdienste (en die van een aantal lui die hem voorgingen) is dat politici het probleem in elk geval niet meer kunnen ontkennen. Maar wat Wilders vervolgens doet is wel wat anders dan "het probleem benoemen".

Muxje | 10-01-15 | 13:10

De Islamisten zien dood en geweld als antwoord op onze westerse samenleving, en onze politici proberen het volk van het tegendeel te overtuigen. De Westerse politiek is niet bereid op te staan tegen vijanden die ons willen vernietigen.
"Voor wie het nu nog niet begrijpen"
De Politieke correcte Elite heeft meer belang bij hun nieuwe toekomstige baantjes, en het klootjes volk bestaat slechts bij hun gratie, om die ambitie voor hun waar te kunnen maken.

Snowy2000 | 10-01-15 | 13:10

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:06

Je diskwalificeert je zelf met deze tegel (en ook al met eerdere tegels)..... sluit je pc af en ga lekker uitwaaien buiten, je zult merken dat het oplucht!

Fatwabuster | 10-01-15 | 13:10

Als je dit weet uit de historie;

www.wanttoknow.info/falseflag

Waarom is er dan niemand die wat kanttekeningen plaatst bij dit msm spektakel?

Slaap zacht medelanders

rowe | 10-01-15 | 13:08

Tja, onze nieuwe helden/collaborateurs. In plaats zoals normale gezagdragers zouden moeten doen door maatregelen te nemen met alle middelen die tot je beschikking staan om de oorzaak te bestrijden of weg te nemen gaan ze hier hypocriete wegkijkdemonstranten toespreken, afkeuring uitspreken over wat ze niet durven te benoemen en meelopen in de bekende nietszeggende stille tochten.
Met zo'n houding zal het slechter en slechter gaan tot de bom in dit eens zo mooie landje ontploft.

totalfoob | 10-01-15 | 13:08

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:01

Het zou u sieren ook achter uw schrijfsels te blijven staan.
Dat confirmatieproces is alleen mogelijk door de woorden die u ons aanreikt. Wat is nou eigenlijk uw punt?
U staat ogenschijnlijk niet achter uw eerder gedane uitspraken. U wringt zich in bochten, spartelt wat tegen om toch altijd weer af te sluiten met hoe dom en treurig de rest van de reaguurders wel niet zijn in vergelijking met uw kritische geest.

Desmoulins | 10-01-15 | 13:08

Weet dat een ieder wil blijven leven en dat resulteert in lafheid. Daar is niets vreemd aan maar om de lafheid te vermommen als moslim knuffelaar of nog erger het er helemaal niet over hebben sterkt mijn gedachte dat de huidige politiek in ons land bestaat uit risicoloze ambtenaren die enkel aan zich zelf denken en het belang van hun kiezers echt op de laatste plaats hebben. Enkel onze blonde rel-nicht heeft de moet om zijn mening en standpunten duidelijk te verwoorden. De rest zijn professionele wegkijkers die elke keer een stapje terug doen als de haat baarden een gewelddadige stap vooruit doen. Natuurlijk heeft de slappe hap boter op z'n hoofd maar het collaboreren met de vijand staat bij de PVDA wel heel hoog in het vaandel zou de 10 zetels die ze nu hebben graag zien verdampen en voor de rest hoop ik dat er binnen onze bedreigde democratie wat echte democraten zouden opstaan niet dit zooitje laffe wegkijkers.

equal to condell | 10-01-15 | 13:08

In de Volkskrant
Postuum Amédy Coulibaly: een kleine crimineel die uitgroeide tot jihadist. Die uitgroeide tot een Jihadist.
.
Ik zou schrijven. Die afzakte tot een Jihadist. Maar ja Volkskrant he.

metdedag | 10-01-15 | 13:08

henkou | 10-01-15 | 13:02
Kunnen jij en Theo niet even therapeutisch gaan pingpongen? Dwazen.

Russ Meyer | 10-01-15 | 13:08

Het beste en duidelijkste stuk aller tijden. Hulde voor Hans Jansen.

edelweiss | 10-01-15 | 13:07

-weggejorist-

RembrandtvanGogh | 10-01-15 | 13:07

Muxje | 10-01-15 | 12:54
Ga nou eens na. Ervan uitgaand dat je geen moslim(a) bent. Hoeveel moslims hebben jou voor het leven in de armen gesloten? Als vriend, vriendin. Toevallig ken ik er een paar heel goed, maar in het geval van Turken en Marokkanen is het bijna altijd ´beter´ om bij ´pa en ma´ niet over de vloer te komen. Volgens die vriend of vriendin.

chicago river | 10-01-15 | 13:07

@henkou | 10-01-15 | 13:02

Antisemitisme is verderfelijk complotdenken. Dat weet u toch wel? Voor al uw irrationele haat en angst hebben we inmiddels de islam.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:06

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:57

:) Daarmee wil ik je vanzelfsprekend op generlei wijze ontmoedigen: los van het feit dat je inhoud deugdelijk en spot on is, heeft het onderlinge onderhoud een prima entertainmentwaarde.

vaas klaak | 10-01-15 | 13:06

Fatwabuster | 10-01-15 | 12:54
Ik begin zo langzamerhand te denken dat we hier met een 'plant' te maken hebben.

Adversary | 10-01-15 | 13:05

@Bad Ass Justice | 10-01-15 | 12:36
'De islam uit de moslim halen gaat je echt niet lukken.'

Klopt.

Hans Jansen is geen pseudo-wetenschapper.
Wetenschappers als Hans Jansen zouden de toonaangevende opinie moeten vormen in het Vrije Westen.
Op basis van de zeer deskundige kennis van echte wetenschappers zou er een zeer streng verbod moeten komen op de islam.
Het is de enige redding voor ons en voor hen, de moslims, voor ons allen, de mensheid.

Op het moment dat een dergelijke wet in werking treed zullen de kwaadaardige en goedaardige moslims van elkaar gescheiden worden:

-Voor de onderdrukte moslim(a)s zal het Bevrijdingsdag zijn en zal het bevrijdingsfeest van 1945 in het niet vallen

-De woedde van de kwaadaardige moslims zal ontaarden in een orgie van geweld. The end game kan dan beginnen en we zullen niet meer tegen een onzichtbare vijand vechten.

De tijd is er rijp voor. Bring it on!

wakkere_nederlander | 10-01-15 | 13:04

@ De Langste Thuis
Slimme constatering. Eigenlijk de poten onder de eigen stoel afzagen.
Geeft te denken over het gemiddelde IQ

Abu Shabu Shabu | 10-01-15 | 13:04

-weggejorist-

heidos | 10-01-15 | 13:04

@Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52

Zou het kunnen dat de misdaden van het Westen tegen moslims heel wat grover en moorddadiger zijn dan die tegen Vietnam en Latijns-Amerika, en dat bovendien al een jaar of twintig? U laat zich bespelen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:03

Wat een mooi stuk, mijnheer Jansen. Geen wonder dat u wordt geweerd van de Publieke zenders.

Toine Tussenbeen | 10-01-15 | 13:03

-weggejorist en opgerot-

henkou | 10-01-15 | 13:02

Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52
Olie is inderdaad een achterhaald argument. Landen als Irak krijgen een prima prijs voor de fossiele brandstof. Zo'n land draait zelfs voor een groot deel op de export.

Ik was in Haren | 10-01-15 | 13:01

@Desmoulins | 10-01-15 | 12:58

Wel wel, u laat uw fantasie even de vrije loop en geeft en passant een inkijkje in het voortdurende confirmatieproces dat bij jullie voor denken doorgaat.

Jullie kunnen het kennelijk gewoon niet laten om in botte tegenstellingen te denken. Echt een treurig stelletje.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 13:01

Projectie is a helluva drug.
Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:55
Niet alles geloven wat ze in het gekkenhuis tegen je zeggen Theo.

Russ Meyer | 10-01-15 | 13:00

Muxje | 10-01-15 | 12:54
"Er is geen eenvoudige oplossing. Maar prominente politici die er bij ons blijven inrammen dat islam het probleem is, die maken het alleen maar erger."
Ik dacht al: het probleem is niet de islam, maar mensen die het probleem benoemen.

"Tenzij ze met een redelijke oplossing komen, die ook recht doet aan de zeer grote groep moslims in Nederland die wèl van goede wil zijn."
Zo groot is de groep moslims van goede wil niet. 75% steunt de jihad.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:59

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:47

Komt de spreekwoordelijke aap toch nog uit de mouw.
Het zijn uiteindelijk toch altijd de eeuwige joden, quelle surprise! Joodse lobby! Hasbara!
Het doden van critici van Mohammed heeft eigenlijk niets met de islam te maken. Ook niet toen vanwege de vorige cartoonrellen medewerkers van de VN werden onthoofd door moslims in Afghanistan.
Voor u zijn moslims een ras, volk en/of etniciteit vandaar ook dat u zonder enige schaamte antisemitisme en islamkritiek -en satire jegens de islam, op één lijn stelt.
Het lijkt wel of dat het helemaal niets uitmaakt hoe vaak of op welke wijze moslims geweld gebruiken en dood en verderf zaaien, uiteindelijk dragen zij zelf toch geen verantwoordelijkheid.

Desmoulins | 10-01-15 | 12:58

De islam is bedacht door iemand die een hekel had aan leven en bestaan, een zieke geest, liegend, bedriegend, sadistisch, psychopaat, totaal nihilistisch. En de moslims zitten al 14 eeuwen gevangen in deze horror, mensen mishandelend, vermoordend, uitbuitend, of dat zij zelf monddood gemaakt worden door de intimidatie en terreur die normaal deel is van de islam. De islam intrumentaliseert de religieuze gevoelens van mensen om ze vast te klemmen in een totalitaire en imperialistische gevangenis. Het is eigenlijk geniaal bedacht allemaal, geniaal in het kwade. Men schat het aantal vermoordde andersdenkenden op reeds 270 miljoen en elk moment van de dag komen er bij. De slachting in India schijnt helemaal verschrikkelijk te zijn geweest, met schattingen van nog veel groter aantallen vermoordde andersdenkenden. In onze huidige moderne Westerse cultuur behoort evenwel dit soort bespiegeling tot het onbehoorlijke en worden we geconditioneerd om bij alle islam aangedreven terreur te denken dat het niets maar dan ook niets te maken heeft met de islam. Het is net of die Westerse cultuur bezig is actieve euthanasie te plegen op zichzelf, puur omdat dat politiek correct is, het juiste te doen. Het is stof voor historici als Jared Diamond, die schrijven over hoe culturen zichzelf het bestaan onmogelijk maken.

Benedict Broere | 10-01-15 | 12:58

@Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52

Een politiekcorrect mens gaat zoeken en sleept er in principe van alles bij. Zolang men maar niet daadwerkelijk een Koran opgeslagen hoeft te worden. Zelfs al zou het leger van een kalifaat over de grenzen lopen, dan nog is er wel iets te vinden. Wat denkt u van, "tsja Europa is zo'n mooi groen continent. Het is volstrekt begrijpelijk dat mensen uit de Magreb ons erom willen vermoorden. Terecht zelfs, we hadden het eerder moeten delen."
.
Altijd blijven meedenken, hè

Parel van het Zuiden | 10-01-15 | 12:58

Laffe burgers zijn wij.... westerlingen Oja wel met normen en waarden. Eerlijk is eerlijk die extremisten zijn gestoord maar gaan er wel voor. Wij klagen en kijken maar doen niks. Niemand staat op. De jihadisten die bij ons in Nederland wonen en juichen krijgen geen baksteen door hun ruit, of een 9 mm door hun hoofd. Waarom??? Omdat wij schijters zijn. Ook ik heb een baan die ik niet wil verliezen. Ook ik haat wat er nu gebeurt. Ook ik wil ze door hun hoofd schieten. Maar ook ik zit op de bank te tikken. Tja....

wallie100 | 10-01-15 | 12:58

Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52
Hear hear !!!

snakeplisskin | 10-01-15 | 12:57

@vaas klaak | 10-01-15 | 12:55
Tx. Jij bent een verstandig mens ;)

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:57

@Muxje | 10-01-15 | 12:54

Inderdaad. Zo kun je het ook brengen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:56

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:49

Ik prijs je geduld om achterlijkheid steeds van een weerwoord te blijven voorzien. De dwangmatige volharding van de gutmensch en/of moslim in vermomming om hier de panelen te bevolken werkt bij mij steeds meer op de lachspieren. Ik reageer er niet meer op.

vaas klaak | 10-01-15 | 12:55

@Russ Meyer | 10-01-15 | 12:52

Projectie is a helluva drug.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:55

Ik heb een hoop aan te merken op de manier waarop de politiek omgaat met het islamprobleem. Om te beginnen de weigering om te erkennen dàt er een probleem is, al is het maar binnenskamers.

Maar de weigering om islam publiekelijk met dit soort moordpartijen te verbinden, daar kan ik me wel in vinden. Men is als de dood voor de verspreiding van het idee dat het wij tegen de moslims is, dat elke hoofddoek een tikkende tijdbom is, en dat er uit dat idee een backlash tegen moslims zou moeten ontstaan. Als die vrees uitkomt, dan winnen de terroristen en de agitatoren uit het Midden-Oosten, want dat is wat ze willen. Wij tegen hen. Waarbij het opeens een heel stuk gemakkelijker wordt om jonge mensen over te halen hun opleiding op te geven en een bomvestje aan te trekken. Hoe kanslozer wij het hen maken hier een normaal bestaan te leiden, hoe harder ze hun kansen elders zoeken. En dan bedoel ik niet dat ze emigreren.

Er is geen eenvoudige oplossing. Maar prominente politici die er bij ons blijven inrammen dat islam het probleem is, die maken het alleen maar erger. Tenzij ze met een redelijke oplossing komen, die ook recht doet aan de zeer grote groep moslims in Nederland die wèl van goede wil zijn. Dat begint mijns inziens door te zorgen dat het probleem in elk geval niet groter wordt: stopzetten van de import van laagopgeleide gelovigen, en het terugdringen van de invloed van geloof (élk geloof) op onze samenleving door een aantal wetten en grondrechten te herzien.

De terroristen gaan we niet tegenhouden. Maar we kunnen wel wat doen aan de grotere groep jongeren voor wie een martelaarschap of een IS-baantje nu aantrekkelijker lijkt dan een normaal leven.

Muxje | 10-01-15 | 12:54

@swassannuf | 10-01-15 | 12:50

Nee dat was Poetin, niet islam. Even bij de les blijven.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:54

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:48

Ik heb je onzin de afgelopen dagen gelezen en ook nu weer wordt je door vele reaguurders geknipt en geschoren.... Het is maar een tip maar wellicht is het nu verstandig voor je om even te dimmen en op te houden je te verdedigen, het wordt er namelijk niet beter op.....

Fatwabuster | 10-01-15 | 12:54

@Lewis | 10-01-15 | 12:52

Inderdaad, met de professorale redelijkheid van Hans Jansen in de hand zullen ze u vast iets minder geschift vinden. Succes!

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:54

Jaarlijks in Nederland 1000 gedwongen uithuwelijkingen.
Daar was deze week een reportage over in Nieuwsuur.
Uiteraard werden de woorden islam en moslim niet gezegd, want de NPO wil moslims niet kwetsen.
Je krijgt dan wel een heel rare reportage, maar wel politiek correct.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:53

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:48
Volgens mij nog nooit op u gereageerd. Maar ik vind u een enge dwaas.

Russ Meyer | 10-01-15 | 12:52

@Schwanz | 10-01-15 | 12:09
"Waarom hoor ik niemand over de tien- dan wel honderduizenden doden die inmiddels in laatste 10 jaar in Irak, Syrië e.a. zijn gevallen, mede wegens luchtaanvallen georganiseerd vanuit Franse, Nederlandse en andere overheden?"

Omdat je klaarblijkelijk doof bent, aangezien het in onze linkse media zelden over iets anders gaat dat alle ellende eigenlijk "onze" schuld is, omdat "wij" ons met Irak bemoeien. We worden doodgegooid met die stelling waarvan jij zegt dat je er niemand over hoort. Telkens als een moslims zich misdraagt horen we dat weer: "het is eigenlijk onze schuld, want wij vallen hun land binnen om hun olie te stelen." Ook al zijn deze terroristen vaak homegrown en zouden ze in principe zich helemaal niet aangevallen hoeven te voelen door conflicten die 3000 kilometer verderop spelen.

Die stelling blijft desalniettemin onjuist, en een doorzichtig staaltje geschiedvervalsing.

Ten eerste natuurlijk omdat die "honderdduizenden doden" het resultaat zijn van moslims die elkaar de hersens inslaan, wat ook al ten tijde van Saddam gebeurde, alleen toen was het georganiseerd door de staat. Het is abject en oneerlijk om te pretenderen dat deze mensen allemaal zijn omgekomen bij westerse bombardementen. Als je klinkklare leugens gaat verkondigen is het natuurlijk wel héél erg makkelijk om je punt te maken.

Ten tweede: alle westerse bemoeienis die moslims nu gebruiken om hun eigen misdaden goed te praten is van het laatste decennium: Afghanistan, Irak, Mali en nu Syrië. Ten tijde van de aanslagen van 9/11 was de enige substantiele westerse bemoeienis met het Midden Oosten de golfoorlog, waarin het westen met een brede alliantie van Arabische staten samenwerkte, dus erg "westers" kon je dat ook niet noemen. Waaruit dus weer blijkt dat het terrorisme van moslims tegen het westen er éérst was, en dat westerse bemoeienis in het Midden Oosten daarop volgde.

Linkse mensen draaien hier graag oorzaak en gevolg om zodat hun wereldbeeld kloppend blijft, omdat anders hun fundamentele overtuiging geen stand kan houden dat alles wat fout is in de wereld de Schuld Van Het Westen is.

En al zou dat allemaal niet zo zijn, en al het islamitische terrorisme een resultaat zijn van "westerse bemoeienis," hoe verklaar je dan dat deze bemoeienis alleen in het geval van het Midden Oosten tot terrorisme leidt?

Waarom hebben de misdaden van de VS in Vietnam of Latijns Amerika nog nooit tot terroristische aanslagen tegen het westen geleid? Dat wijst er ook al op dat dit terrorisme een resultaat is van de cultuur en mentaliteit van het Midden Oosten zelf, niet van de wijze waarop "het westen" met het Midden Oosten is omgegaan, anders zouden we al lang een aantal Vietnamezen hebben gezien die zichzelf opbliezen in de Amerikaanse metro.

Het "Boehoehoe, olie!" argument is absurd en achterhaald, en ik vind het verbijsterend dat linkse goedpraters en wegmetonzers nog steeds denken dat ze een punt hebben daarmee. Waarschijnlijk omdat ze nooit in aanraking komen met mensen die ze wijzen op de realiteit. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.

Russells Teapot | 10-01-15 | 12:52

Hulde. Verreweg uw beste stuk hier, meneer Jansen, en u had al een paar goede geschreven.
Veel dank hiervoor, ik zal het goed kunnen gebruiken om mensen in mijn omgeving uit te leggen waarom ik me zoveel zorgen maak en waarom ik zo onderhand inderdaad concludeer dat we in oorlog zijn.

Lewis | 10-01-15 | 12:52

Buk dan Theo,buk dan!

swassannuf | 10-01-15 | 12:50

GeenStijl zou eens een lijstje kunnen maken van al die lui eigenlijk de islamitische moordenaars van Charlie Hebdo gewoon steunen. Zoals een Theo Maassen die vindt dat islamcritici beveiliging geweigerd moet worden zodat ze wel 2 keer nadenken voordat ze islam beledigen.
Oeleflaffel | 10-01-15 | 12:43
Theo Maassen is een dhimmie. Hij heeft een keer een grap gemaakt over Mohammed, maar heeft later snel alle verwijzingen ernaar op oa zijn Wiki weggehaald.
En nu gaat hij verkondigen dat mensen die de islam beledigen niet beveiligd moeten worden.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:49

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:48
Je denkt nog steeds dat de Hebdoders geen moslims waren. Rot toch op, feitenontkennert.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:49

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:46

Ik neem aan dat je je antwoorden gewoon herhaalt omdat je je eigen lame-ass woordgrapjes zo kostelijk vindt?

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:48

Maar laten wij niet vergeten, dat die moordaanslagen, gepleegd konden worden dank zij het ongemoeid laten van terug gekomen jihardisten en hun vriendjes. Als de Politiek in Europa kloten had en die gasten bij terug keer hadden uitgezet, was deze tragedie voorkomen. Maar ze hebben gewoon uit eigenbelang het lef niet, en brengen het volk steeds meer in de gevaren zone.

Snowy2000 | 10-01-15 | 12:48

@Oeleflaffel | 10-01-15 | 12:43

Charlie Hebdo heeft nog niet zo lang geleden zelf een cartoonist ontslagen, vanwege een tamelijk vergezochte aanklacht van antisemitisme. Dat weet je toch wel?

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:47

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:30
Dat Allah en Mohammed u moge vervloeken.

Armin Langbaard | 10-01-15 | 12:47

Rutte eergisteren; Terrorisme bereikt niets.
De realiteit gisteren; ProIsrael demonstratie gaat om veiligheidsredenen niet door.
Rutte gebruikt grote woorden, maar is een to-tale nitwit.

Russ Meyer | 10-01-15 | 12:46

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:40
Je gelooft het nog steeds niet?

De Hebdoders waren moslimmohammedanen die moorden pleegden om hun profeet te wreken.

Jouw profeet.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:46

spanarchist | 10-01-15 | 12:38
Die lopen meestal vooraan , gewoon walgelijk.

Eurotokkie | 10-01-15 | 12:44

@rara | 10-01-15 | 12:42
Zo te horen gelooft hij het nog steeds niet, die zieke geest.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:44

@spanarchist | 10-01-15 | 12:42

Welnee. PVV-ers en moslims staan me in gelijke mate tegen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:44

GeenStijl zou eens een lijstje kunnen maken van al die lui eigenlijk de islamitische moordenaars van Charlie Hebdo gewoon steunen. Zoals een Theo Maassen die vindt dat islamcritici beveiliging geweigerd moet worden zodat ze wel 2 keer nadenken voordat ze islam beledigen.
Of zoals deze PvdA'er www.dagelijksestandaard.nl/2014/06/pvd...
Of deze VVD'er www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/12/...
Of anders deze VVD'er, Joop van Riessen www.youtube.com/watch?v=lv0AjDCx5V0

Maak je echter dit soort cartoons www.outsidethebeltway.com/dutch_muslim... dan krijg je een baan bij de NPO en mag je in het jeugdjournaal komen vertellen dat ongelovige kindertjes niets te vrezen hebben van terugkerende Jihadisten. "Die willen enkel Amerika bang maken". www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/09/...

Oeleflaffel | 10-01-15 | 12:43

Piet van den Hoek | 10-01-15 | 12:37

Reden geven? Dus het komt louter door westerse provocaties? De islam heeft altijd wel een reden tot zijn beschikking om oorlog te voeren tegen het Westen.
Het idee dat men hier dood en verderf zaait vanwege onze -inmiddels ietwat achterhaalde, zucht naar olie afkomstig uit dit gebied, is een stok geworden om, wanneer het uitkomt, mee te slaan. Wat geeft moslims, uw logica volgend, dan het recht om hier, in Europa, te zijn?

Desmoulins | 10-01-15 | 12:43

De zweepslagen van de islam dienen om haar reputatie tegen de ontluisterende waarheid te beschermen. Politiek correct nederland bewijst daar lippendienst aan

louterspunt.blogspot.nl/2015/01/de-zwe...

Islamofiel | 10-01-15 | 12:43

--sql error-- | 10-01-15 | 12:27
Nog even ter vergelijking: Ali al-Naimi, olieminister Saudie Arabie, die handjes komt schudden met Henk Kamp, om gas uit Slochteren te exporteren zodat Saudi's in luxe kunnen leven, terwijl Nederlanders elkaar afmaken om paar broodkruimels. Zie hier script voor succesvolle film...

Schwanz | 10-01-15 | 12:43

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:41

Iedereen 'begreep' dat omdat ze het hadden geroepen, en omdat ze ondanks hun gemaskerde professionaliteit een ID kaart in de vluchtauto lieten liggen.

Als dat begrijpen is, staan jou nog heel wat grotere leugens te wachten. Stuk gereedschap dat je d'r bent.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:43

@spanarchist | 10-01-15 | 12:38
Dat heeft weer als voordeel dat, indien AQ een aanslag op deze 'feestelijkheden' wil plegen, Marine in ieder geval buiten schot blijft.

Petrus Poortwachter | 10-01-15 | 12:42

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:38
Al die kritische genuanceerde vraagtekenstellers zoals jij, hoe denk je dat die zouden reageren als er een bom bij een moskee zou ontploffen? Het zou van Jolo c.s. geen 5 minuten kosten om de link met PVV-tokkies te leggen, met heftige instemming van vele Theo van Deursen.

spanarchist | 10-01-15 | 12:42

spanarchist | 10-01-15 | 12:38
Klopt. Helaas zijn de cartoonisten die dat haarfijn konden uittekenen niet meer.

Russ Meyer | 10-01-15 | 12:42

Het is toch raar dat veel westerse politici kritiek op de Islam als extreem rechts beschouwen, terwijl de Islam zelf in wezen een zeer verraderlijke en verachtelijke fascistische doctrine is.

Ik ben VOOR vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen en daarom ben ik TEGEN de Islam, net zoals ik tegen fascisme ben.

Ondertussen kijkt men in de VS verbaasd toe hoe het er hier in Europa toegaat en schrijven analisten ons zo langzamerhand af als betrouwbare bondgenoten.
www.meforum.org/3837/the-islamist-thre...

Rommelende Onderbuik | 10-01-15 | 12:42

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:40
"Dus roepen dat je de profeet wreekt is genoeg om moslims de schuld te geven"

Wie anders, de Inuit?

rara | 10-01-15 | 12:42

Piet van den Hoek | 10-01-15 | 12:37
Ja de bedoeling was als we daar vechten dan blijft het terrorisme weg uit Europa , deze opdracht is dus mislukt.
Nu kunnen alle troepen uit het Westen terug om hier de boel te beveiligen.

Eurotokkie | 10-01-15 | 12:41

De commentaren bij Turken in Utrecht over de aanslagen in Parijs waren wel tekenend voor moslims: ontkennen, downplayen etc.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:41

@aardappelninja | 10-01-15 | 12:39

Want met de geflipten hier voert u zinnige discussies?
Inderdaad, ga moeders de vrouw lastig vallen.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:41

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:40
Iedereen, inclusief dhimmies als Rutte, begreep dat het moslimmohammedanen waren die Hebdoders.

Alleen jij niet. Rot op, zeikerd.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:41

@Chow | 10-01-15 | 12:17
Taqiyyah werkt dus.

Fijnstoffer | 10-01-15 | 12:41

Het vervelende van de islam ten opzichte van andere slechte gewoontes is dat de islam levensbedreigend is voor de totale mensheid.

Ik was in Haren | 10-01-15 | 12:40

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:37

Dus roepen dat je de profeet wreekt is genoeg om moslims de schuld te geven? Rot zelf op. Er is een land in het Midden-Oosten waar jullie denkbeelden bon ton zijn. Niet hier in Europa.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:40

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:35 | | Reageer+ |
Hoe komt u nou toch bij die flauwekul. Ik wil helemaal niks verbieden. Ach laat ook maar, m'n vrouw wil leuke dingen doen. Lijkt me zinniger dan onzinnige duscussies met geflipten. Toodles!

aardappelninja | 10-01-15 | 12:39

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:38
Jij ontkende dat het moslimmohammedanen waren die hun profeet kwamen wreken.

Rot toch op. Niemand gelooft jou nog, Chérif.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:39

-weggejorist-

Sven Hoek | 10-01-15 | 12:39

Een zeer scherp betoog en vooral ben ik heel blij dat het woord taqiyya nu eens te spraken komt mijn zoon heeft het hier al jaren over en kan de koran redelijk uit zijn hoofd en heeft een ( net als ik ) gewoon een hekel er aan.
de opdracht is niets dan alle mensen die niet hier in geloven te vernietigen DAT is namelijk de opdracht die tussen de regels van de koran zit.
en we moeten niet vergeten dat er twee korans zijn een die gedrukt is voor het westen dus met een leugen (taqiyya ) en een voor de Arabier . een goede uitleg en vooral dit betoog eens goed lezen

witchmaster | 10-01-15 | 12:39

Wauw, in Frankrijk hebben de wegkijkers, goedpraters en moslimknuffelaars zelfs de herdenking al weer gekaapt. "We zijn allemaal voor de vrijheid van meninsuiting, maar Le Pen mag niet meelopen want die zegt dingen die ons niet aanstaan."
Ze hebben er dus helemaal niets van geleerd.

spanarchist | 10-01-15 | 12:38

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:36

Ik ontkende dat niet, ik stelde er vraagtekens bij zo lang een en ander niet bevestigd is. Zoals het hoort voor een kritische burger. Dat is een heel wat vruchtbaarder en, mag ik zeggen meer westerse houding tov de feiten.

Jullie doen moedwillig de geest dicht, en dat is onvergeeflijk.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:38

"taqiyya, het recht om te liegen wanneer dat in het belang is van de islam"
Daar moest ik daarnet aan denken, toen ik las dat leraren en leerlingen gezegd blijken te hebben, dat die knul van 18 braaf op school zat tijdens de aanslag.

Op welke school zit die gast? Hoe betrouwbaar zijn de getuigenissen?
Ik word daar wantrouwig van.
Maar ja, ik ben ook een racist, hè.

Schietmijmaarlek | 10-01-15 | 12:37

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:35
Zelfs toen allang bekend was dat de broers geroepen hadden *wij hebben de profeet gewroken* geloofde jij niet dat het iets met de islam te maken had.

Rot toch op, Rachid.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:37

Trouwens, Europa kan ook beter wegblijven uit het Midden Oosten. Wat heeft NL te zoeken daar? Precies, olie.
Ze kunnen die lui daar beter geen reden geven hier rotzooi te komen trappen, maar dat zal wel een illusie blijven.
Qatar heeft teveel belangen in Frankrijk.

Piet van den Hoek | 10-01-15 | 12:37

--sql error-- | 10-01-15 | 12:27
Burgeroorlog in Irak, onder leiding van dictator Saddam Hussein. Dezelfde dictator die in 1983 met voormalig Amerikaans minister van defensie Donald Rumsfeld biertjes dronk over oliepijpleiding naar Jordanie... www.youtube.com/watch?v=r42oejmpkgw

Schwanz | 10-01-15 | 12:37

Rutte zal de laatste zijn die toegeeft dat deze aanslag iets met de Islam te maken heeft , al hoor ik steeds meer in de media over een radicale-islam, is dit de donkere kant van de Islam of hoe moet ik dit zien.

Eurotokkie | 10-01-15 | 12:37

@wakkere_nederlander | 10-01-15 | 12:11
De islam uit de moslim halen gaat je echt niet lukken.

Bad Ass Justice | 10-01-15 | 12:36

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:35
Jij ontkende gisteren nog dat het een aanslag was van mohammedaanse moslimmohammedanen met een islamitisch motief.

Niemand neemt jou nog serieus. Rot toch op, Muhammad.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:36

@aardappelninja | 10-01-15 | 12:31

Jullie willen de islam verbieden en ik ben knettergek. LOL!

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:35

Het merendeel van de politici zijn inderdaad policorre fatalistische angsthazen.

Russ Meyer | 10-01-15 | 12:35

Chow | 10-01-15 | 12:32 | | Reageer+ |
Tegen waanzin is geen argument opgewassen.

aardappelninja | 10-01-15 | 12:35

@Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:30

U verwart een kritische blik met niet (willen) geloven. Verbaast me niets, maar het blijft zielig om uw eigen tekortkomingen op anderen te projecteren.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:35

@Peter Emile | 10-01-15 | 12:24
'Niet één van hen durfde het woord 'islam' in de mond te nemen.'
Jawel hoor.
Halalexander Pechtold durfde het woord 'islam' in de mond te nemen.
Hij vond het het ALLERERGSTE dat dit zo slecht afstraalt op de islam.

Pak em beet één op de zes Nederlanders zou nu op hem stemmen.
Wat een compleet idioot gevoel geeft dat om in zo'n land te wonen.

Cuyahoga | 10-01-15 | 12:34

Bovenstaand stuk komt precies overeen met de modus operandi van onder andere Marcouch.
Onze goedlachse premier gebruikt tegenwoordig het eufemisme 'extreem fanatisme' om de jihad tegen het Westen te duiden, en volgens Opstelten bestaat er helemaal niet zo iets als jihad. Misschien moeten onze Kamerleden toch wat minder emotioneel reageren wanneer de PVV de rest van de Kamer wijst op het bestaan van dit soort concepten; stelregels binnen de islam.

Desmoulins | 10-01-15 | 12:33

@Chow| 10-01-15 | 12:32
Hij is een feitenontkenner.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:33

Ik vind het zo tegenstrijdig dat veel moslims hun zoon Mohammed noemen. Niemand kan zo perfect zijn als de profeet. Door jouw - feilbare - kind zijn naam te geven beledig je Mohammed toch ook.

De langste thuis | 10-01-15 | 12:33

@--sql error-- | 10-01-15 | 12:27

Niets van feiten en geschiedenis weten en toch luid lallende je meninkje te berde brengen, dat hoort hier natuurlijk, maar u maakt het wel erg bont met uw geschiedvervalsing. Misschien toch eens een echt boek lezen, je weet wel, een stapel printjes.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:33

Wederom een sterk stuk, uiteengezet door iemand die veel van dit onderwerp af weet. Het mooie vind ik dat, als een normale Nederlander dit soort dingen roept, hij vrijwel direct naar zijn of haar hoofd zal krijgen niets van de Islam af te weten. Maar bij meneer Jansen komen ze hier niet mee weg.

Poepus | 10-01-15 | 12:32

aardappelninja | 10-01-15 | 12:31

Nee niet echt. Hij argumenteert stukken beter dan u.

Chow | 10-01-15 | 12:32

De enige oplossing is een verbod op islam.
Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:28
Zo is het.
Pas als de islam verdwenen is uit Europa komt er weer vrede.
Moslims moeten de keuze krijgen: afzweren van de islam en bewijzen door varkensvlees te eten of vertrekken naar een land waar de islam wel is toegestaan.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:32

Extra ingewikkeld dat taqiyya ook nog eens op 11 verschillende manieren wordt gespeld. Slim.

Piet Karbiet | 10-01-15 | 12:31

@aardappelninja | 10-01-15 | 12:31
Yep.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:31

@Chow | 10-01-15 | 12:17
Stel dat 1% een slapende cel is, dat lijkt me een redelijk getal om mee te rekenen. Dan het je het over 1% van anderhalf miljoen, dat zijn dus 15000 potentiele aanslagplegers.

Bij 1 promille zijn het 1500 aanslagplegers. Dat zijn nog steeds 500 aanslagen zoals op Charlie Hebdo.

Maak er eens 0.1 promille van, dan zijn het 'slechts' 50 aanslagen, en zelfs dan word ik er niet vrolijk van.

rara | 10-01-15 | 12:31

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:29 | | Reageer+ |
LOL. U bent knettergek.

aardappelninja | 10-01-15 | 12:31

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:29
Jij geloofde niet dat het een mohammedaanse moslimaanslag was.

Over bot brein gesproken.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:30

@Herr Vorragend | 10-01-15 | 12:28

Jaja I got it, u heeft het argument niet begrepen - maar loop toch niet zo te koop met uw eigen beperkingen!

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:30

De moslims die hun hele leven lang niet naar de hoeren mogen (haram) en geen alcohol mogen drinken (haram) krijgen als beloning toegang tot een hemels bordeel vol met vrouwen en kleine jongetjes die ze mogen neuken, en met rivieren van wijn.
Je moet wel een geestesziekte hebben om dit te geloven, maar moslims geloven dit, en vinden zo'n bordeel zelfs "heilig".

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:29

Voorts de hoop uitsprekend dat Jansen een groter podium in mainstream NL media gaat krijgen.
.
Rede, intellect en autoriteit zijn de beste wapens om het ware gezicht van de Islam als gemeengoed te krijgen.

vaas klaak | 10-01-15 | 12:29

@aardappelninja | 10-01-15 | 12:25

Grappig dat jouw botte brein denkt dat het DAN een samenzweringstheorie is. Dat je eigen moslimhaat er evengoed een is, en veel haatdragender en verderfelijker, komt niet eens bij je op.

Maar goed, van enige zelfreflectie zou je vermoedelijk al helemaal niet vrolijk worden.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:29

Herr Vorragend | 10-01-15 | 12:19
Naast gebruikelijke stammenstrijd die ook in Westen ooit woedde tussen katholieken, protestanten etc. heet dat "verdeel en heers". Daar heeft EU/VS nu mede grootaandeel in en belang bij i.v.m. olie/gaswinning en pijpleidingen richting Turkije, Oekraine, etc. Als fossiele brandstof uit Irak onder bevolking werd verdeeld was het luxe in overvloed, zie Saudie Arabie, Dubai, Qatar. Wat is erger: niet in openbaar mogen beledigen, of nooit meer belasting betalen?

Schwanz | 10-01-15 | 12:28

Peter Emile | 10-01-15 | 12:24

Peter en de met religieuze rabies besmette wolf. Klinkt als een sprookje. Oh wacht die was er al. Peter en de Wolf van Prokofjev.

Chow | 10-01-15 | 12:28

De enige oplossing is een verbod op islam.

Lewis Lewinsky | 10-01-15 | 12:28

Die pedofiele krijger die door hun zo aanbeden wordt was een levend mens en dus niet onfeilbaar.
Wetenschappelijk gezien dus een ontkenning van alle islamieten die met een hautaine arrogantie naar de sprookjesfiguur die zij zelf zien als het opperhoofd die wel onfeilbaar is,(ze noemen hem allah)en waaraan zij de pedo dus gelijkstellen. Maw,Mohammed was een barbaarse machtsbeluste pedo gelijk naar het beeld van het grote sprookjesfiguur,waar alle volgers een voorbeeld aan behoren te nemen.En toegegeven... moslims hebben door hun geboorte waarna ze niet uit de ideologie kunnen ontsnappen op straffe van de dood eigenlijk alle reden om een minderwaardigheidscomplex te ontwikkelen waardoor hun tenen groeien en een zelfgekozen dood met een bomgordel hun enige ontsnapping lijkt te zijn.In de hoop op een verzonnen cadeau in de vorm van maagden of druiven die in een hiernamaals niet zo zuur zullen zijn.
Wederom een scherp stuk Hans! +100

deraderendraaien | 10-01-15 | 12:28

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:20 | | Reageer+ | 0
Verdeel en heers taktiek ?
Ik heb het over moord en doodslag.

Herr Vorragend | 10-01-15 | 12:28

Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Slechte vergelijking. Zo was Irak al in een burger-oorlog, was er een machtsvacuuum, er vond genocide plaats door een dictator, het was het strategisch van belang ivm Iran. En de olie word er niet gejat (Irak dient echter wel voor de kosten op te draaien en betaald in natura).
Dit is echter de dagelijkse werkelijkheid in Irak:
www.independent.co.uk/news/world/middl...
je vergelijking is zo vreselijk fout..

--sql error-- | 10-01-15 | 12:27

@ rara | 10-01-15 | 12:24 |

Ik wou dat ik uw gewaardeerde optimisme kon delen.
Maar het is moeilijk. Heel moeilijk.

Peter Emile | 10-01-15 | 12:27

Een heilige oorlog is geen oorlog met wapens en gijzelingen. Ik geloof dat dat nog niet helemaal begrepen is

Mark van Leeuwen | 10-01-15 | 12:26

Als moslims andere moslims doden vindt een moslim dat niet erg. In veel gevallen zijn ze er juist blij mee: de "beste" moslim heeft immers gewonnen.
En met het doodmaken van een "mindere" moslim, krijgt de moslim meer punten om in de hemel te komen.
De meeste punten krijg je als je doodgaat in de strijd. Moslims geloven dat ze dan zelfs hun hele familie mogen meenemen naar de hemel.
Islam = cultuur van de dood.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:26

Prachtige constatering, Hans. Islamofobie is geen geestesziekte van niet-moslims, het is een wapen dat wordt ingezet door jihadisten en islamitische terroristen.

Personen met klachten over islamofobie gelieve zich te wenden tot de haatimams en jihadideologen, dus. Ook gij, Ahmed Marcouch.

Professor Superhirn | 10-01-15 | 12:25

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:15 | | Reageer+ |
Nee natuurlijk niet. Is voornamelijk de schuld van de boze blankman en de zionisten.

aardappelninja | 10-01-15 | 12:25

We moeten elkaar eens met rust gaan laten. Er zijn nu wel genoeg buitenlanders in Europa die problemen met de lokale leefwijzen hebben. Alleen nog mensen op uitnodiging toelaten.

Piet van den Hoek | 10-01-15 | 12:25

Ik heb ze de afgelopen 72 uur allemaal gevolgd, gezien en gehoord, op tv en op internet, over de moorpartijen en de gijzelingen: De politici. De burgemeesters. De minister-president. De vice-minister-president. De koning. Obama. Cameron. Hollande. Merkel. Niet één van hen durfde het woord 'islam' in de mond te nemen. Niet één van hen durfde de wérkelijke oorzaak van deze gore ellende te benoemen.

Met zulke leiders heb je geen vijanden meer nodig.

In onze steden lopen met religieuze rabiës besmette wolven en hyena's door de straten.
En onze politici, onze media en onze opinieleiders hebben het gore lef u wijs te maken dat het lammetjes zijn.

En tegen de tijd dat we door hebben dat de lente een winter is, hebben we allemaal een dodelijke longontsteking opgelopen.

Peter Emile | 10-01-15 | 12:24

@Berkemef | 10-01-15 | 12:00

Wat een kul. Ze proberen alleen tegen beter weten in steeds maar weer 'de dialoog' aan te gaan in plaats van als een stel primaten gelijk naar geweld te grijpen, waar jij blijkbaar meer voor bent te vinden.

StijlloosInkoppertje | 10-01-15 | 12:24

@KaiserSoza | 10-01-15 | 12:17
De ondergang van de westerse beschaving wordt al eeuwen voorspeld, en we bestaan nog steeds. Dat is het fijne van onze beschaving, we kunnen ons aanpassen aan een veranderende wereld. Dat lukt niet vanuit een starre religie die ijzeren wetten heeft voor elke handeling.

Alleen al daarom denk ik dat we het echt wel overleven. Er zal inderdaad gestreden moeten worden, hopelijk alleen met woorden. Maar dat hebben wij niet in de hand.

rara | 10-01-15 | 12:24

Je hebt een Nederlandse nickname gekozen, past in de strategie van liegen van moslims.
@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:17

Hahahahaha, je zegt het echt..

Chow | 10-01-15 | 12:23

Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Ik zou als ik jou was nog iets verder nadenken voordat je wat plempt.

snakeplisskin | 10-01-15 | 12:23

@Schwanz | 10-01-15 | 12:18
Dit soort moslim-propaganda is al zo oud als de wereld.
Jullie zijn ziek in je hoofd: eigen verantwoordelijkheid kennen jullie niet.
Ik ga hier niet meer op in.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:23

@lanexx | 10-01-15 | 12:13
De #bornhere mensen voelen zich hier thuis.
Ik ben totaal ontheemd.

wakkere_nederlander | 10-01-15 | 12:22

@En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:20

LOL! Paranoia much? Verder wat ik daarboven plempte.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:22

@Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:17
Je hebt een Nederlandse nickname gekozen, past in de strategie van liegen van moslims.
Klopt dat Amerika niet Saddam had moeten wegjagen.
Maar dat in Irak en Syrie de meeste doden vallen door moslim-moslim geweld ontken je niet.
Het zijn daar moslims die moslims afmaken.
Moslims doen net als ratten: eerst maken ze de Joden en Christenen af, en als die op zijn maken ze elkaar af.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:20

@Herr Vorragend | 10-01-15 | 12:19

Zelfs de aloude verdeel-en-heerstactiek is voor u kennelijk te hoog gegrepen. Ik zou de geopolitiek maar even links laten liggen. Ga klussen ofzo.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:20

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:16
Ik vrees dat je gelijk hebt. In mijn team op het werk is het merendeel moslim. Met die mensen valt prima te praten, te werken en te leven, maar zodra het woord Israël of Jood klinkt, zie je de gezichten betrekken.

Ik was in Haren | 10-01-15 | 12:20

Zou het niet zo kunnen zijn dat Moh ( als hij ooit bestaan heeft ) in een tijd en wereld leefde vol met dit soort extremisten.Hij daar tegen vocht en niet van de flauwe kon en mocht zijn.Dat hij nu , zoveel jaartjes later , het grote voorbeeld is van.... deze extremisten ?
zomaar eens wat mijmeringen...

nemeton | 10-01-15 | 12:20

Mooie analyse en beschouwing Jansen.

horsteknots | 10-01-15 | 12:20

@KaiserSoza | 10-01-15 | 12:17

Het einde van de beschaving moet haast wel beginnen als au fond goed opgeleide mensen met toegang tot alle informatie er toch voor kiezen blind op hun angst en haat af te gaan en alle informatie die daarmee niet strookt uit te schakelen. Dus inderdaad.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:20

Schwanz | 10-01-15 | 12:09 | | Reageer+ | 0
"mede zijn gevallen door westerse ... etc".
Meer dan 90% van de honderdduizenden moslimdoden van de afgelopen decennia zijn vermoord door mede-moslims.

Herr Vorragend | 10-01-15 | 12:19

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:13
Haha, ben zeker geen moslim, Hollander in hart/nieren. Maar denk wat verder na dan gemiddelde sheeple die zich laten wijsmaken dat o"ns is goed/zij is slecht". Wat zou jij doen als Saudi-Arabie Nederland kwam bombarderen om in Slochteren gas te jatten?

Schwanz | 10-01-15 | 12:18

En wat doen onze gewaardeerde leiders?
.
Extra maatregelen neme tegen moslim-terreur?
.
Nee in NL nemen we maatregelen tegen anti-moslim geweld!
.
De wereld op zijn kop als je het mij vraagt.

normanius | 10-01-15 | 12:18

vaas klaak | 10-01-15 | 12:16
Inderdaad, vraag maar eens aan Aboutaleb of Mohammed beledigd mag worden.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:18

Zal ik 'm dan maar posten? Kan iemand dit documentje even op het bureau van het beste kabinet sinds 1945 deponeren?
ejbron.wordpress.com/2013/04/20/slave...
(met dank aan genitalix)

Ars Vivendi | 10-01-15 | 12:18

Veel politicie proberen dit voorval te gebruiken om hun imago op te vijzelen.
Het resultaat is uiteindelijk dat er weer een hoop extra belastinggeld uitgegeven gaat worden om de moslimgemeenschap op de een of andere manier in het gareel te houden.

watazooi | 10-01-15 | 12:17

@En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:13

Weer zo een. Voor de Amerikaanse inval was sektarisch geweld een uitzondering in Irak, en voordat de VS in de Syrische beerput gingen roeren had Assad het ook redelijk onder controle. Fucking haatdragende propagandazombie dat je d'r bent.

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:17

Wat een dom stuk. Oorlog met wie. Niet met de turkse bakker, groenteboer, buurman, lid van de sportvereniging, agent, verpleegkundige, advocaat, medewerker bij de Praxis enzovoorts. Tenzij je wilt suggereren dat al die moslims die je in het dagelijks leven wel ergens tegenkomt hidden cells zijn.

Chow | 10-01-15 | 12:17

Het einde van de beschaving zoals wij die kennen is ingezet.

KaiserSoza | 10-01-15 | 12:17

@Peter Emile | 10-01-15 | 12:12
Ik ken ze ook persoonlijk: hele aardige moslims. Vriendelijk, beleefd etc. Tot ze zelf begonnen over Israel, dat was hun vijand.
Ik vertrouw geen enkele moslim.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:16

@Fatwabuster | 10-01-15 | 12:05
Binnenkort een demonstratie "je suis Marine', wat denk je er van?

rara | 10-01-15 | 12:16

Het 'mooiste' voorbeeldje van taqqiya was de timmerfransiaanse speech van Aboutaleb, vanaf het eerste moment dat hij met de rust en wijheid van een katholieke priester het volk probeerde in te pakken, tot aan zijn geacteerde franstalige medeleven. Enger dan dat vind je ze niet.
.
Dat zijn de types waar een moskee naar vernoemd wordt, zodra de weerstand van de kuffar gebroken is.

vaas klaak | 10-01-15 | 12:16

Roverhoofdman mohammed is naar huidige maatstaven niets meer of minder dan een pedofiele oorlogsmisdadiger. Als Neo-Nazi's strafbaar zijn om hun mening en-of uitspraken, waarom dan niet de moordlims? Dood hen waar ge ze vind!!! Of het nu Joden of ongelovigen zijn: de twee groepen zijn in hun uitwerking volledig vergelijkbaar. Mohammedannen zijn, gegeven de opdracht te leven volgens de moordenaarshandleiding van hun ideale oorlogsmisdadiger, potentiële moordenaars. En speciaal voor het MDI: Allemaal!!!

mospekmet | 10-01-15 | 12:16

Zegt Hans nu eigenlijk dat ik niet te veel van mijn overheid moet verwachten, en dat ik wellicht moet overwegen om het heft in eigen handen te nemen om te zorgen dat wij islamvrij worden?

Snackbar van Allah | 10-01-15 | 12:16

@aardappelninja | 10-01-15 | 12:10

En in jouw dichtgetimmerde farce van een wereldbeeld is dat ook helemaal aan die moslims te wijten natuurlijk?

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:15

De "nieuwe" helden tonen hun hypocrisie nu feilloos aan. Och wat wordt er weer gesproken over VVM, democratie, rechtstaat, en ondertussen doen ze in concreto niets om deze te beschermen. Naast dat ze zelf ook de nodige schade toebrengen. Zodoende zal de oorlog tegen Islam dus plaatsvinden in onze straten.
.
Ik overweeg zelf sterk om een politiekcorrect mens te gijzelen en deze voortaan te gebruiken als bodyshield. Er is immers niets aan de hand dus zo'n figuur wil mij best helpen met wat geruststelling, toch?

Parel van het Zuiden | 10-01-15 | 12:15

@Schwanz | 10-01-15 | 12:09
Verreweg de meeste doden in Irak en Syrie vallen in de strijd tussen moslims. Daar hoor je ons (niet-moslims) niet over en daar hoor je jou (wel-moslim) ook niet over. Vandaar.

En nu is het genoeg! | 10-01-15 | 12:13

Besef dat niet elke burger een soldaat is, en niet elke moslim jihadist zegt Jansen. maar velen , miljoenen, keuren de jihad wel goed

Domtoren | 10-01-15 | 12:13

Dat er nog mensen zijn die zich behaaglijk voelen in dit land begrijp ik niet.

lanexx | 10-01-15 | 12:13

En ik maar denken dat taqiyya alleen gebruikt werd door politici. Weer wat geleerd.

impy | 10-01-15 | 12:12

Citaat: "Het is verstandig eerst eens over Israël te beginnen wanneer u een gesprek voert met een moslim die terrorisme en jihad afkeurt. Als er dan felle anti-joodse verhalen loskomen, misschien toch nog even uw oordeel over zijn vredelievendheid opschorten en rekening houden met taqiyya."

Ik ken ze ook, en heb ze gekend, van die aardige moslims; vrienden van vrienden, winkeliers om de hoek. Aardige mensen, behulpzaam ook, grapjes makend zo nu & dan.
Totdat je begint over vrouwen. Of over homo's. Of over het feit dat hun dochter niet naar een feestje mag. Of, inderdaad, over Israël. Stuk voor stuk vallen ze dan door de mand.
Evenals mijn sympathie voor hen.

Peter Emile | 10-01-15 | 12:12

Ondertussen in Disneyland...

* | 10-01-15 | 12:12

"Het is verstandig eerst eens over Israël te beginnen wanneer u een gesprek voert met een moslim die terrorisme en jihad afkeurt. Als er dan felle anti-joodse verhalen loskomen, misschien toch nog even uw oordeel over zijn vredelievendheid opschorten en rekening houden met taqiyya."

Dit is inderdaad een goede pijlstok voor niet-moslims.

"Het is verstandig eerst eens over "het westen" te beginnen wanneer U(lees: Moslim) een gesprek voert met een niet-moslim die terrorisme en jihad afkeurt. Als er dan felle anti-midden-oosten verhalen loskomen, misschien toch nog even uw oordeel over zijn vredelievendheid opschorten en rekening houden met Nazi's."

Dit is inderdaad een goede pijlstok voor moslims.

wHiTeHaT | 10-01-15 | 12:12

Het Westen heeft al meer dan 2000 jaar ervaring met oorlog, met relatief kleine onderbrekingen van 'vrede'. Dus dit rollen we uiteindelijk ook op. Want anders is dat er een guerrilla tactiek gaande is op eigen bodem.

Risingson | 10-01-15 | 12:11

De enige goeie moslim is een ex-moslim.

Pieter Breydel | 10-01-15 | 12:11

Schwanz | 10-01-15 | 12:09
Allmaal gelogen,capice?

swassannuf | 10-01-15 | 12:11

Leven is doodsangst.
De gedachte dat de dag komt dat je moet sterven is voor een mens ondraaglijk. Daarvoor heeft de mens waarschijnlijk religie uitgevonden.

Het probleem met moslims is dat ze ECHT in Allah geloven.
Sterker nog, voor hen is het 1000% zeker. Dat is geen twijfelachtig geloven maar absolute aanbidding en overgave.

Van kind's af aan wordt hen ingekerfd (letterlijk) dat het hele leven in dienst staat van Allah en dat iedereen die dat niet doet zal branden in de hel.

Ik kan niet boos worden op moslims. Ik heb diep medelijden met hen. De koran echter is de ziektekiem van het kankergezwel dat islam heet. Islamieten zijn doodziek.
En wij, verlichtte westerlingen hebben de vrijheid van geest om dat te doorzien en hen te helpen.

Als we dat niet doen is de mensheid verloren.
Iedere vrij geest die toegeeft aan de toorn van de islam is evenwel besmet en ten dode opgeschreven. Dhimmitude heet dat.

wakkere_nederlander | 10-01-15 | 12:11

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:04 | | Reageer+ |
Gelukkig hakken de verschillende mosselmerken elkaars koppen ook lustig van de rompen. Dat scheelt.

aardappelninja | 10-01-15 | 12:10

Er is geen enkel (nul) wetenschappelijk bewijs dat Mohammed ook echt bestaan heft. Mohammed bestaat louter uit overlevering van 'verhaaltjes' die erg handig zijn om een regime van terreur te voeren...

Satertje | 10-01-15 | 12:10

Waarom hoor ik niemand over de tien- dan wel honderduizenden doden die inmiddels in laatste 10 jaar in Irak, Syrië e.a. zijn gevallen, mede wegens luchtaanvallen georganiseerd vanuit Franse, Nederlandse en andere overheden? Charlie Hebo is uiteindelijk pijnlijke uitwas van geopolitiek (lees: fossiele brandstoffen) (wan)beleid. Hypocrisie van "braaf" Europa/VS ten top.

Schwanz | 10-01-15 | 12:09

Een eind maken aaan vrije meningsuiting, dat is toch de natte droom van elke politicus.

Herr Zimmermann | 10-01-15 | 12:07

Dan gaan wij als niet moslims dat dan toch ook doen?
Liegen alsof het gedrukt staat.

swassannuf | 10-01-15 | 12:07

@Fatwabuster | 10-01-15 | 12:05
Alsof ze in 1945 een mars zouden houden waar alle NSB'ers met elkaar een moment van bezinning hebben en de verzetsstrijders thuis moeten blijven met de gordijnen dicht.
Stom volk die Fransen, je zou denken dat ze hier iets van geleerd hebben, maar het is nu gewoon wachten op de volgende.

Cuyahoga | 10-01-15 | 12:06

Scherp, op het onderwerp, geen onnodige uitweidingen, en nieuw standaard werk in mijn ogen.
Hulde!
Hulde!
Hulde!

MarcS | 10-01-15 | 12:06

De slag bij Portiers is nog lang niet gestreden.

Plukkiehaar | 10-01-15 | 12:05

@Cuyahoga | 10-01-15 | 12:01

Le Pen wordt buitengesloten omdat ze kritisch is ten opzichte van de islam en dat is ook in Frankrijk niet toegestaan...... alleen policor Frankrijk is 'Je suis Charlie'.... gekaapt dus door de moralisten, terwijl de weduwe van 1 van de cartoonisten nog melde dat hij kortgeleden door die zelfde moralisten als islamofoob en racist werd weggezet....... #hypocriet

Fatwabuster | 10-01-15 | 12:05

In oorlog met een eeuwenoude godsdienst aangehangen door miljarden. Goed idee zeg. Succes!

Theo van Deursen | 10-01-15 | 12:04

Beste Hans,

Ook het slachtofferschap past binnen het scheppen van angst. Moslims hebben vlijmscherp door dat wij nog banger zijn om voor Nazi uitgemaakt te worden of niet tot de gutmensch elite te behoren, dat zij deze angst exploiteren om zichzelf allerlei rechten en privileges toe-eigenen, die voor niet moslims onbereikbaar zijn. Helaas gaan onze bestuurders (zie Asscher dezer dagen) volledig mee in dit mechanisme en zijn er maar weinigen die werkelijk opkomen voor de vrijheden waar vele van onze vaderen en grootvaders hun leven voor gegeven hebben.

Nebuchednezzar | 10-01-15 | 12:03

Als Allah in de Koran vrede voorschrijft, dan is het voor zijn volgelingen heel lastig te begrijpen!

Ik was in Haren | 10-01-15 | 12:03

Ik stel dagelijks vast dat in het belang van hun eigen politieke hachje onze politici óók aan takija doen als niet al een tukkie doen....

gamlakuk | 10-01-15 | 12:02

Maar onze leider loop zondag mee in de stille mars waar alle potloodophouders schijnheilig meedoen maar de Pen niet welkom is.

Cuyahoga | 10-01-15 | 12:01

Nederland en ook Europa bestaan uit laffe blanke mannen die aan knuffelracisme doen wanneer het aankomt op de moslimgemeenschap. Vandaar die zelfcensuur vooral de islam niet te benoemen.

www.israned.nl/2015/01/het-enige-veili...

Berkemef | 10-01-15 | 12:00

Vlijmscherp! Hans Jansen op zijn best.

Lauwe Koffie | 10-01-15 | 11:59

Allah bestaat niet en Mohammed is dood.... en voor de rest kunnen ze van mij allemaal ongezien de tyfus krijgen, ben helemaal klaar met die gasten!

Fatwabuster | 10-01-15 | 11:58

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl