Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kloosried: Sterre dooft het licht bij de Azaanbode

sterreschrijve.jpg Alstublieft: klassiek politiek-correct demoniseren in de Volkskrant, zoals u het gewend bent uit, pak hem beet, 1990. Toen waren het nog boze blanke shagrokende Marcel van Dam look-a-likes die alles wat onwelgevallig was voor het goedvolk in de ivoren torens classificeerden als 'extreem rechts' en dus fout, heden ten dage zijn het BKB-academy-UvA-types van amper legaal bier drinken leeftijd die net doen alsof de objectieve kwaliteitsjournalistiek helemaal niets heeft geleerd van Pim Fortuyn e.v.a. Daarom gaan wij even closereaden met Sterre (lol) Lindhout die vandaag in de papieren goedvolkcirculaire (oplagedaling: 7%) geen enkele moeite deed zelfs maar de schijn van objectiviteit inzake Pegida op te houden. Leest u even mee? Weet u straks weer waarom u uw abonnement op dit Sterre-fopblaadje wilt opzeggen. KOP: Opkomst Islamitische Staat wakkert islamofobie aan Aha. Kennelijk bestaat er zoiets als 'islamofobie'. Dat zal dan wel zoiets zijn als: 'Alle islamieten, vrouwen en homo's moeten dood!'. Je bent fobisch of je bent het niet. Oh, dat is het niet? Wat? De IS wil wel graag ongelovigen, vrouwen en homo's dood? Dus: de IS wakkert een angst aan zullen we maar zeggen. Goh, wat raar. Onredelijk en ziekelijk hoor, deze fobie. Sterre: "Een varkenskop, vergezeld van nog wat rondslingerende ingewanden, voor de deur van een moskee in Oostenrijk. Drie aanslagen op Zweedse moskeeën in een week tijd." GeenSterre: Nee, dat klinkt inderdaad niet best. Al is het een beetje de vraag wat 'aanslagen' precies inhouden, met varkenskoppen en ingewanden gooien is natuurlijk niet lief. Maar dat is nog niks natuurlijk, want er zijn vast ook heel veel doden bij die aanslagen gevallen? Sterre: "Er vielen geen doden." GeenSterre: Niet? Oh... Sterre: "En vergeleken met de gruwelen die IS aanricht in Syrië en Irak lijken dit misschien speldenprikjes." GeenSterre: Het zíjn speldenprikjes. Iedereen die voor de keuze wordt gesteld: 'Of een varkenskop voor je deur of je hoofd er af' kiest voor de varkenskop, wedden? Hoe dan ook, het zijn speldenprikjes en er vielen geen doden. Conclusie: er is dus niet zo veel aan de hand. Sterre: "Toch is deze opeenstapeling van geweldsincidenten tegen moslims opvallend en zorgwekkend." GeenSterre: Oh. Grappig, eerst je betoog zo opbouwen dat je alleen maar naar de conclusie 'er is niks aan de hand' toe kunt werken en dan met het tegenovergestelde komen. Maar we krijgen nu vast te horen waarom deze opeenstapeling van speldenprikjes waarbij geen doden vielen 'opvallend en zorgwekkend' is. Gokje: omdat een zwaar bewapende groep 'islamofoben' dreigt de macht over te nemen in Europa? Sterre: "Vooral als je de door duizenden Duitsers bezochte protestmarsen van Pegida tegen de 'islamisering van het Avondland' meetelt." GeenSterre: LOL! Die vreedzaam demonstrerende heel gemiddelde Duitse burgers? Volkskrant-lezers zeg maar? Dus omdat Duitsers gebruik maken van hun recht op demonstreren om hun angst voor de radicale islam & de instroom van economische vluchtelingen te uiten is de in de eerste alinea reeds gedebunkte opeenstapeling van speldenprikjes zonder slachtoffers 'zorgwekkend'? Laat ons niet lachen, Sterre (lol). Dit is geen logica, dit is anti-logica en kan maar één doel hebben: demonisering van Pegida. En de missie is per definitie geslaagd want de niet oplettende Volkskrant-lezer (en dat zijn vooral veel vrouwen en bejaarden) weet nu: islamofobie -> zorgwekkend -> Pegida. Zie ook: vreemdelingenhaat -> Pim Fortuyn -> Nieuwe Hitler. Sterre: "Een op de acht Duitsers zou bereid zijn mee te doen aan zo'n anti-moslimprotest, bleek vorige week uit een onderzoek." GeenSterre: Ja, en zeker een derde van de Duitsers begrijpt Pegida wel. Uit een eerder onderzoek was dat zelfs de helft van alle Duitsers. Dat zijn er veel. Heel veel. Je zou bijna zeggen: bijna een meerderheid binnen een democratie. Hee! Democratie en meerderheid! Wat was dat ook alweer? Sterre: "Nemen de dreiging en het geweld tegen Europese moslims toe? Dat valt niet zo hard te stellen, omdat er geen Europese cijfers over het aantal tegen moslims gerichte aanslagen of bedreigingen bestaan." GeenSterre: Ahaaaaaa! De gedebunkte stellingen worden nogmaals gedebunkt. Eerst een conclusie dat het een opeenstapeling speldenprikjes is en nu zelfs dat er geen cijfers voorhanden zijn. Feiten dus. Noodzakelijk voor elk artikel. Weg insteek artikel! Doei stukkie kopij! Probeert u het morgen nog eens! Sterre: "Verschillende onderzoekers vermoeden wel degelijk dat er sprake is van een toename." GeenSterre: Hee, het gaat gewoon verder? Was de chef avonddienst ziek? Of heet hij Ramesar van zijn achternaam? En gaan we het artikel nu onderbouwen met 'een vermoeden'? Wij vermoeden dat de eerstvolgende deskundige die wordt opgevoerd een uitheemse naam heeft. Sterre: "En dat is ook niet verbazingwekkend, vindt Imran Awan, criminoloog aan de universiteit van Birmingham." GeenSterre: Ziet u wel? Kat en bakkie, plakje en cake. Nu willen wij niet heel vervelend zijn en mensen zomaar afschrijven vanwege hun, stomtoevallige, uitheemse naam (discriminatie!) dus we doen zelf wel even moeite het een en ander op te zoeken. Wij wél! Ah kijk! Meneer onderzoekt vooral 'islamofobie' en schrijft op Huffington Post over 'ban muslim hate' etc. Niet dat zijn onderzoeken niet deugen, maar iets zegt ons dat wat Imran 'stop de islamofobie' Awan vindt meer dan gemakkelijk overeenkomt met wat Sterre (LOL) vindt. Sterre: "'De opkomst van IS en de dreiging die daarvan uitgaat, wakkert islamofobie aan.'" GeenSterre: Ja. Dat stond dus ook al aan het begin en werd gelijk gedebunkt. Same shit, different guy. Sterre: "De angstaanjagende onthoofdingsfilmpjes van IS zijn immers voor iedereen toegankelijk. Veel Europeanen zijn bang dat de grote vluchtelingenstromen uit Syrië de jihad en de normen en waarden van het kalifaat naar hier zullen exporteren." GeenSterre: Oftewel: schuld van de media! Want mensen zien hoe de onthoofdingen uit naam van de islam in hun werk gaan en dus worden ze bang en dat mag niet, bang worden, dus foei bange mensen, foei media! Of hebben die mensen gewoon een heel klein beetje gelijk om hier bang voor te zijn? Sterre: "In dat licht lijkt het ook niet toevallig dat geweld tegen moslims nu juist in Duitsland en Zweden, de twee Europese landen die in het afgelopen jaar verreweg de meeste Syriërs opnamen, de kop opsteekt." GeenSterre: Toevallig ook twee landen die het politiek correctste zijn. En gezien het formaat en het aantal inwoners van Duitsland nemen ze sowieso de meeste vluchtelingen op, dus ook cq vooral Syriërs want er schijnt daar oorlog te zijn. Wat een licht wordt hier geschenen, zonder dit enorme handige stukje duiding zouden we er nooit uit zijn gekomen. Sterre: "Het zou onzinnig zijn te ontkennen dat Europese landen een probleem met moslimextremisme hebben, zegt Aman." GeenSterre: Ontken het dan ook niet! Sterre: "Hij refereert aan de moord op de soldaat Lee Rigby, die in mei 2013 in Londen werd onthoofd door moslimextremisten." GeenSterre: Op straat. Op klaarlichte dag. Door aanhangers van de islam. Sterre: "De moslimangst die de opmars van IS in Europa ontketent, is in veel opzichten vergelijkbaar met de angstgolf die de westerse wereld overspoelde na de aanslagen op de Twin Towers in 2001." GeenSterre: Bedoel je de zogenaamde angstgolf waardoor iemand als Pim Fortuyn bijna democratisch werd verkozen tot premier, bijna? Sterre: "Maar de reactie is anders. Veel vaker dan toen lijkt de angst te worden omgezet in tegengeweld." GeenSterre: Laat ons raden: een opeenstapeling van speldenprikjes waarbij geen slachtoffers zijn gevallen? Of zijn er door Pegida nu ineens toch moslims onthoofd? Sterre: "'Europese landen moeten dus ook erkennen dat er inmiddels een probleem is met geweld tegen moslims', zegt Awan." GeenSterre: Dus er is 'tegengeweld', al kan niet worden benoemd wat voor geweld precies, maar het is wel al duidelijk dat het gaat om 'speldenprikjes' waarbij geen slachtoffers vallen en dat moeten we erkennen als 'geweld tegen moslims'? Hoe factfree mag het eigenlijk worden in de Azaanbode? Sterre: "Tell Mama, een Britse organisatie die geweld tegen moslims onderzoekt en in kaart brengt, constateerde na de moord op Rigby een grote toename van het aantal gewelddadige incidenten tegen moslims." GeenSterre: Wij constateerden sinds de grondoorlog in Gaza een toename van het aantal gewelddadige incidenten tegen joden maar heeft de Volkskrant al opgeroepen dat te erkennen als 'geweld tegen joden'? Bovendien: incidenten. Iets anders dan 'structureel' dus. Sterre: "De wetenschappelijke term voor zo'n geweldspiraal is 'cumulatief extremisme.'" GeenSterre: Geinig, dat is tegelijk ook de wetenschappelijke term voor GoedVolk dat steeds verder gaat om alles wat hun onwelgevallig is te demoniseren. Sterre: "Volgens Matthew Feldman, hoogleraar rechts extremisme aan de Teesside Universiteit in Middlesbrough (Engeland), zijn er twee hoofdverklaringen voor het toegenomen geweld tegen moslims." GeenSterre: Het staat er echt! 'Hoogleraar rechts extremisme'! Uiteraard is er ook een hoogleraar 'links extremisme'? Nee? Niet? Raarrrrrr. Sterre: "De eerste is de opkomst van populistische partijen, die in de ruim dertien jaar die voorbij zijn gegaan sinds 11 september 2011 zich in bijna alle West-Europese landen van de marge naar het centrum van de politieke macht hebben gewerkt." GeenSterre: Ja, want 'populisme' = 'geweld tegen moslims', dat weet iedereen. Eigenlijk is iets anders dan links stemmen hetzelfde als 'geweld tegen moslims en niet-blanken'. Daarom zijn er dus ook zoveel slachtoffers gevallen onder moslims tot nu toe, zoals het onthoofden van islamitische soldaten op straat in Londen en...OHNEE WACHT! Sterre: "Met deze partijen is anti-moslimretoriek tot op zekere hoogte ingeburgerd." GeenSterre: Ja und? Dankzij de islam is anti-homo, anti-vrouw, anti-jood en anti-ongelovige ook ingeburgerd. Is de vrije mening al zo verboden dat deze ook niet meer mag inburgeren? Sterre: "'Voor die partijen is moslimhaat een van de grote gemene delers, zo niet de grootste, waarmee ze hun achterban exponentieel hebben doen groeien', zegt Feldman." GeenSterre: Zoals UKIP? Die hebben het vrijwel nooit over Europa en de Euro, uitsluitend over moslims, nietwaar? En dan zwijgen we nog over het Griekse links-populisme. Of onze eigen SP, om maar eens een bekende populistische partij te noemen. Waarom nog moeite doen feiten op te schrijven als je glashard kunt liegen in de Volkskrant? Zeg op dat abonnement! Sterre: "'Kijk naar Frankrijk, kijk naar Denemarken en naar de opmars die de relatief jonge Zweden Democraten maken.'" GeenSterre: Jaja, mensen in een open democratie stemmen ook op 'populitische partijen. Erg hoor. Maar wat is het punt nu precies? Dat de achterban van 'populistische' partijen zo hard groeit? Jaloers zeker? Zou dat niet een gezond en helder signaal zijn dat er iets niet helemaal lekker zit in de democratie? Je kunt natuurlijk je courant blijven volschrijven met 'POPULISME = MOSLIMHAAT' maar je kunt je ook proberen te verdiepen in de oorzaken van al die ontevredenheid. Mensen stemmen er op, dat is niet de schuld van de boodschapper maar van de kiezer. Sterre: "Deze partijen, maar ook populistische burgerinitiatieven als Pegida in Duitsland en Britain First, maken slim gebruik van sociale media, de andere grote verandering sinds 2001." GeenSterre: Het is een SCHANDE! Een beetje gebruik maken van social media! In 2015! Dat zou IS helemaal nooit doen. Of andere islamitische radicalen. Die werken nog met maandelijkse glossy's, schijnt. Sterre: "Ze gebruiken Twitter en Facebook om ideeën te verspreiden, maar ook om mensen te mobiliseren." GeenSterre: Het moet echt niet veel gekker worden! Facebook en Twitter gebruiken om mensen te mobiliseren! Straks gaat Obama hetzelfde doen! Wat moeten we dan? Nee, typisch gevaarlijk populisme, dat gebruiken van Facebook en Twitter. Nog even en ze beginnen ook nog eigen haatwebsites! Sterre: "Feldman wijst op websites als Gates of Vienna, een Twitteraccount dat zich sterk zegt te maken voor 'westers gedachtengoed', maar in de praktijk een forum is waar moslimhaat welig tiert." GeenSterre: Oh. Verrassend. Maar is het nou een website of een twitteraccount. Of weet Sterre (LOL) dat zelf ook niet? Kan ze het niet aan De Correspondent vragen dan? Dat Gates of Vienna bestaat overigens al bijna langer dan die hele Volkskrant en er worden vooral veel long read essays geschreven door bezorgde rechtse intellectuelen. Maar dat is uiteraard stukken gevaarlijker dan die vele duizenden radicaal islamitische websites die zonder schaamte oproepen tot geweld. Sterre: "'De site heeft een stuk of zes medewerkers', zegt Feldman. 'Maar het bereik is enorm.'" GeenSterre: Hahaha, doet pijn he Volkskrant? Nieuwe Media: weinig medewerkers, veel bereik. Oude Media: honderden medewerkers, weinig bereik. Sliep uit! Adieu Leesmap! Tot zover de closeread. We wilden best verder gaan maar kennelijk had Sterre (LOL) niet de behoefte om haar verzameling leugens voorzien van een beetje conclusie of leuk slot. Wat maakt het ook uit, het doel is geslaagd: demonisering van anders dan Sterre (LOL) denkenden. En daar ben je per slot van rekening journalist voor geworden, nietwaar Sterre (LOL)? Om subjectief en bevooroordeeld, desnoods met bij elkaar geperdiepte 'bewijzen' als een derderangs columnist je ideologische vijanden af te slachten. Krant dicht. Krant met bronartikel (pdf) in open haard. + zes zetels voor Wilders.

Reaguursels

Inloggen

@CAE volgens mij komt er meer haat uit islamitische kring. Frustatie over het wegkijken en vergoeilijken richt zich dan op de wegkijkers en vergoeilijkers.

Het roepen dat de zon om de aarde draait en niet andersom, en het ter dood brengen van ketters (huisarrest voor te populaire individuen) door de inquisitie had ook vast niks met de Rooms-Katholieke kerk te maken? Zo nee, waarom dan excuses van de paus (niet geaccepteerd, overigens)?

Als Sterre haar naam van haar ouders gekregen heeft (anders dan een alias/naamsverandering) is het inderdaad een beetje kinderachtig om erover te lachen.

EnNouJijWeer | 08-01-15 | 05:06

Wat een treurige bende hier, het inhoudelijk proberen onderuit halen van een artikel is natuurlijk altijd prima als je het er niet mee eens bent. Maar het is toch niet normaal om degene die het schrijft persoonlijk aan te pakken, op haar naam belachelijk te maken, haar gegevens op te zoeken en een link naar haar foto te delen? En dan heb ik het nog niet eens over uitschelden. Zielig dat er zo makkelijk zo veel haat uit veel mensen komt hier. Ik snap dat geenstijl een makkelijke en veilige uitlaatklep is voor veel gefrustreerden, maar doe dat dan op zijn minst op een enigszins weloverwogen manier.

de broer van Sterre

CAE | 07-01-15 | 23:03

@AMC
Ik sluit me volledig aan bij het schrappen van een Islamofobie.
Laten we het gewoon maar Islamirritatie noemen! (;

MarlonJW | 07-01-15 | 22:25

Ik zit hier met mijn zoon (we zijn 23 jr en 51 jr.) en we hebben het over Frederike Geerdink ophangen en de 12 journalisten van Charlie Hebdo en de islamofobie die wij hier schijnen te hebben.
Ons voorstel is nu, laten we het woord islamofobie nu per direct schrappen en het gewoon islamirritatie noemen.
De maat is toch ook wel eens een keer echt vol en volgens ons is dit punt zo langzamerhand wel bereikt.
Mijn god wat een klotewereld is dit aan het worden en Europa in het bijzonder, ik wil mogen zeggen dat ik en mijn zoon het onderhand behoorlijk zat zijn met die kamelenjockeys.
Sharia => My Ass.

AMC | 07-01-15 | 22:22

Abdelnor el Bazi.
Wat zou mijn dag geslaagd zijn als een getrainde politiepatrouille gassies, lafbekjes, varkenskeuteltjes als jou en je matties in één welgerichte maai van een mitrailleur zou uitschakelen.
Maar castreren mag ook.
Ben ik al content mee.

mallekater | 07-01-15 | 16:28

Sterre,Sterre,Sterre,Sterre.

Eerst die walgelijke Sterre Leufkens met haar belachelijke "onderzoek" naar overbodige woorden in onze taal.
Nu Sterre Lindhout die na een "studie" Duits van zichzelf vindt dat ze Islamofobie kan duiden.
Allebei meisjes van de GroenLinks/Internationale Socialisten Academie.
Allebei meisjes die van Philippe Remarque een podium krijgen om hun totale gekte te etaleren.
Het allerergste:niemand die hen tegenhoudt.

Terpentijn | 07-01-15 | 11:58

Dit is toch gewoon gek?

nikolaos | 07-01-15 | 11:47

Matthew Feldman is niet hoogleraar rechts-extremisme maar "Professor of Contemporary History" en "is an expert on fascist ideology and the contemporary far-right in Europe and the USA.". Dat is een nuance op de uitspraak van Sterretje. Geen vreemde specialisatie voor een Engelsman overigens en daarmee zeker niet een linkse rakker. De beste man heeft zich trouwens helemaal niet verdiept in PVV-achtige bewegingen, maar in facisme en nazisme vanaf 1930. Mevrouwtje Sterre roept maar wat, zonder even te checken wie deze meneer is. Hij is welgeteld één keer gevraagd naar zijn mening over antisemitisme en de relatie tot islam, waarbij hij zelfs de overeenkomst tussen die twee heeft geduid. Maar toen had Sterre het Youtube filmpje waarschijnlijk al weggeklikt.

Mr Dixit | 07-01-15 | 11:29

tenenkrommende stukjes. Mooi dat deze nu hier zo uit elkaar getrokken worden. Ik heb een fobie voor pseudo-intellectuele idealisten en deze wetenschappelijke analyse heeft mijn genezingsproces geholpen.

Ron_Paul | 07-01-15 | 10:48

Sterk, terecht en vooral meer close reading van hoernalistisch gewauwel van dit soort 'aanstormend talent'. Sterre is een prachtig bewijs hoe de gutmenschenmachine blijft draaien en nieuwe wanproducten blijft afleveren. Helaas...
Dank aan de reaguurders die naar Karskens verwezen, een balsem voor de ziel, dat artikel. Dat ik overigens als laatste van iemand als Karskens had verwacht (hij is immers ook de man die de Nederlandse Luchtmacht van oorlogsmisdaden betichtte voor een bombardement in Irak). Uitprinten en ophangen (boven je bed)!

levend fossiel | 07-01-15 | 10:45

Als die Sterre het lef in haar donder heeft gaat ze NU naar de leiders van Boko Haram om te vragen dat ze die ontvoerde meisjes terug willen geven. Als ze het nou toch zo goed voor heeft met moslims en islam...
.
Maar ik vrees dat Sterre op dat punt als schijtluis niet thuis geeft. Beetje autochtone Nederlanders afbranden in het zoveelste lulkoek opiniestukje, dat durft ze wel want het Nederlandse fatsoensvolk doet toch niks terug. Nou, gelukkig zijn er wel steeds meer Nederlanders die "linksblad" Volkskrant de rug toe keren.
En JA beste Volkskrantlezer, ik ben een laagopgeleide stommeling (NOT).

PowPow | 07-01-15 | 10:42

Ik vind het een pracht van een solicitatie. Moest glimlachen om gekke Sterre (LOL)

Aantastelijk | 07-01-15 | 10:26

En maar de boel niet durven benoemen en andersdenkenden voor nazi, fascist, rechts extreem, PVV-er uitmaken omdat er eigenlijk geen tegenargumenten meer verzonnen kunnen worden om het gelijk aan hun kant te krijgen.
Het gelijk wat al 10 jaar lang niet meer aan hun kant staat maar. Noem iemand een Nazi of extreem rechts en je wordt niet meer serieus genomen. Helaas voor onze policor bevolking staan er steeds meer mensen op die daadwerkelijk voor hun mening uit durven komen en dat ook niet meer onder stoelen of banken steken. De tijd dat er daadwerkelijk serieus geluisterd wordt is misschien wel dichterbij dan ooit. De eerste opiniepeiling is in Maart.

clockandhammergame | 07-01-15 | 09:36

Sterre, een naam die voor mij onlosmakelijk is verbonden met het beeld van een achtjarig geslachtloos jongetje/meisje (want lang haar) in een bakfiets. Nooit bij nagedacht dat die op een gegeven moment ook groot worden.

Captain Pervert | 07-01-15 | 08:48

Minder, veel minder Sterre graag.

deEerlijkeLeugenaar | 07-01-15 | 08:11

Hahaha meesterlijk gedaan!
Bij het "sliep uit"heb ik hardop gelachen!
Sterre, ga toch koken wijffie!

Gerrit gordijnstok | 07-01-15 | 07:48

Ik kom ook uit de jaren 80 maar ik zie wel wat er aan de hand is. Deze Sterre ziet dat niet, maar ja ik ben ook een geschiedenis liefhebber en ik zie dus dat de geschiedenis zich herhaalt. Zij heeft er nooit iets van begrepen maar ze komt er binnen nu en tien jaar wel achter.

Stargate | 07-01-15 | 04:27

@Chiant | 06-01-15 | 20:10
Hoezo vaarwel kuddosysteem?
Bij u werkt het nog prima.
Maar een puike tegel het is!

Ze heeft inderdaad de crisis vd jaren 80 niet meegekregen & de koude oorlog. Ze is opgegroeid in eenzelfde euforische bubbel als de babyboomers (ook de oorlog niet meegemaakt) en sluit haarzelf aan bij dezelfde idyllische groep van linkse wegkijkers.

wakkere_nederlander | 07-01-15 | 01:51

De kracht van moslims is het idee dat ze altijd "bedreigd" worden. Dat was het excuus voor de eerste massa-moorden van Mo tot aan de Marokkaan die je boos aankijkt met "wat is jouw probleem?" Dat probleem is de Islam.

PrinsesStoepje | 07-01-15 | 01:42

Zoals hierboven reeds gemeld Arnold Karkens doet een prima duit in het zakje, ook in de Volkskrant, dus ze zijn daar nog niet helemaal van het padje.

Karskens: "'Nou ja, die hele anti-Islambeweging Pegida bijvoorbeeld, hetgeen nu speelt in Duitsland. Ik vind dat die groep gewoon gedemoniseerd wordt. Het lijkt, afgaand op Nederlandse media, net alsof iedereen die met hen meeloopt een halve fascist is. Maar dat is gewoon niet zo. Sterker nog: hun angst is terecht.

'Ik kom zelf heel veel in het Midden-Oosten en waar zij in Duitsland tegen ageren, het islamitisch-fascisme, bestaat wel degelijk en bovendien al heel lang. Wij, als media, moeten die angst dus serieuzer nemen anders loopt extreemrechts er straks mee weg."

Maar lees het volledige artikel maar, vooral ook aardige omdat hij de perslui die allemaal in Amsterdam samenklitten verwijt dat ze geen helicopterblik hebben vanweg hun locatie. Lijkt me zeer relevant; de wereld is veel groter dan Amsterdam.
Salut! Evocatus

Evocatus | 07-01-15 | 01:30

Deze Sterre kan maar beter gaan imploderen tot een Zwart Gat.

Argyronauta | 07-01-15 | 01:29

Sterre, lieverd ... dat je Allah met vreugde mag ontmoeten onder je boerka.

Rien7847 | 07-01-15 | 01:20

In Scandinavië is geweld tegen blanken een groter probleem dan geweld tegen moslims. En toch blijven politici en pers wegkijken. en.metapedia.org/wiki/Elin_Krantz

PrinsesStoepje | 07-01-15 | 01:12

Patatter | 06-01-15 | 23:53

Men dient dan ook op de eerste plaats de peilen te richten op de zgn ,, progressieve,, partijen .
Wat er ook progressief aan mag zijn ?

B. Ollie Bommel | 07-01-15 | 00:16

Realisme is velen vreemd. En dat is jammer. Het scheelt namelijk heel veel ellende, verdriet en armoede.

balustrade | 07-01-15 | 00:13

Patatter | 06-01-15 | 23:53

Ik wrijf mij tegen islamfobie altijd in met varkensvet.
Helpt geweldig,ik heb er dan ook helemaal geen last van. Kan het iedereen aanraden om van zo'n vervelende fobie af te komen.

tweetybird | 06-01-15 | 23:59

Brand stichten en haat zaaien tegen moslims is dom. Waarom? Omdat dat alleen meer "zie-je-wel" voer geeft voor de geitenwollensokken. Gewoon rechtlijnig op het juiste pad blijven is de enige manier om echt wat te veranderen.

Overigens bestaat islamofobie niet. Deze term is door de links gerichte geitenwollensokkenophouders verzonnen om de normale mensen (die al dat geweld en haat en discriminatie en vooral domheid hier niet willen hebben) ergens van te kunnen beschuldigen als ze niet aan hun kant staan.

Het gaat niet om de feiten maar slechts over wat je erover hoort te denken. Een geitenwollensokkenophouderdrager heeft altijd gelijk.

Rest In Privacy | 06-01-15 | 23:53

Ah, de Sterre.

De zelfverklaarde multiculturalisten wiens enige contact met andere culturen bestaat uit de afhaalchinees, de schoonmaakhoofddoek van hun hippe stichting met half-Engelse-half-Nederlandse naam en Bjorn de Noorse oudkraker?

dlseth_ | 06-01-15 | 23:16

buighoer van allah .. bah

(c)ZWITSUL | 06-01-15 | 23:05

@ --sql error-- | 06-01-15 | 22:50
Dan zijn het er wel érg veel. Van die lezersreacties waar ik het over had, is de overgrote meerderheid zeer kritisch over Pegida, vaak tegen het absurde aan. Ik denk dat het aantal politiek correcten toch nog veel hoger ligt dan we zouden willen. Gelukkig heb ik intussen ook even mijn hart kunnen ophalen aan de lezersreacties bij Elsevier: www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/...
Een verademing. Nee, we zijn toch echt niet gek hier bij GS.

Lewis | 06-01-15 | 23:02

Lewis | 06-01-15 | 22:28
Zouden ze ingehuurd worden om die berichten te posten?
Dat doen reclamebureaus tenslotte ook bij recensies van bijvoorbeeld telefoons. (of alleen maar om reacties uit te lokken, zoals de betaalde reaguurders/trollen op GS )

--sql error-- | 06-01-15 | 22:50

Linkse intellectuelen verkeren in een omgeving waar bepaalde meningen gecultiveerd worden, en waar je mee geaccepteerd wordt in de groep. Het is een sociologisch fenomeen. Ook al wordt de hypothese niet onderschreven door de feiten, dan nog zal de linkse 'intellectueel' de politiek-correcte stelling verkondingen, puur en alleen omdat hij/zij anders uit de groep verstoten wordt. Sociologie.

Bernard Couperus | 06-01-15 | 22:49

22:20 haat-ideologieeën uiteraard.

Bernard Couperus | 06-01-15 | 22:45

Mooie kloosried inderdaad. Lugenpresse ist kein lugen zo blijkt wederom.

saidnowomanever | 06-01-15 | 22:40

Iets zegt mij dat het Nederlandse multiculturele feest niet in een verbroederende polonaise gaat eindigen..... Jammer.

Dr. Dr. Bartholdy | 06-01-15 | 22:28

@ sterke koffie | 06-01-15 | 21:47
Maar het zijn er zovéél. Soms kan ik me afvragen of wij hier op GS nou gek zijn, of de rest van Nederland en Europa. Toevallig heb ik net een halfuurtje de reacties op een artikel over Pegida in de Guardian gelezen. Serieus, Joop is er een verademing bij. www.theguardian.com/world/2015/jan/06/...
En dat zijn dan mensen uit een land dat als geen ander land in Europa zucht onder grote, grote problemen en veranderingen.

Lewis | 06-01-15 | 22:28

TL;DR, maar ik vind het wel heel erg voor dat varken.

will.ik.ben | 06-01-15 | 22:21

Die Arnold Karskens zit er wel goed bovenop!

Pierke Smulders | 06-01-15 | 22:21

Alle ideologieën dienen verboden te worden, de islam dient dus per direct verboden te worden. Prima dat je moslim bent en gelooft, maar voor de rest dien je je gewoon te gedragen naar maatschappij waar je voor 'gekozen' hebt. De maatschappij waar heel veel mensen heel hard gevochten hebben om die zo te krijgen. Dat dien je alleen maar te kunnen respecteren. Noem maar een voorbeeld: emigratie naar Australië of Nieuw-Zeeland: het eerste wat me opvalt, is dat deze landen zeer strenge immigratiewetten hebben. Je moet namelijk een baanaanbod hebben voor minimaal € 35.000,- (geen grapje), je moet de taal kunnen spreken, je moet kunnen aantonen dat je geld hebt (!) om een retourticket te kunnen betalen, je moet gezond zijn (ook geen grapje). Aan de hand van een puntensysteem kom je in aanmerking voor een tijdelijk visum.
Why the fuck hebben wij dat toentertijd niet zo aangepakt?
en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_New_...

Bernard Couperus | 06-01-15 | 22:20

Islamisten zullen vandaag blij zijn met de VK. Eindelijk erkenning voor islamofobie.
Ondertussen zijn ze een campagne gestart om die ziekelijke afwijking gelijk te stellen aan racisme
VK was fout tijdens de verbale burgeroorlog

Islamofiel | 06-01-15 | 22:08

Rotterdammert1965 | 06-01-15 | 21:30 De oorspronkelijke video van Zeitz is uit Youtube verdwenen (?) In bovenstaande video is zijn college deels verwerkt naast uitspraken van Wilders, Spencer, Wood en Warner.

Benedict Broere | 06-01-15 | 22:04

Joah, goed stuk. Welkom sollicitant. Keep slayin'em!

Sgt. Overdoos | 06-01-15 | 22:02

@Scheepskameel | 06-01-15 | 21:07
Ik zou zo op hem stemmen als hij zich verkiesbaar stelde. Laat hem maar eens die beerput compleet open trekken.

lulkoekhapper | 06-01-15 | 22:00

Rotterdammert1965 | 06-01-15 | 21:30 IS is islam als het zichzelf fanatisch serieus neemt. Hier Christian Zeitz die spreekt naar aanleiding van een van die IS-onthoofdingsvideo’s:
www.youtube.com/watch?v=apKtKs1fzlk

Benedict Broere | 06-01-15 | 21:52

Russells Teapot | 06-01-15 | 21:14
Keer op keer verbaas ik me over de enorme blinde vlek die vanuit linkse zeloten op te tekenen is. Hoe kun je het uit je pen krijgen. Zelf kan ik het niet anders verklaren dat het verheffingsideaal van de gemiddelde PvdA'er zo hoog zit, dat alle normale, logische en verstandige argumenten van tafel worden geveegd. Het lijkt wel op het syndroom van chronische Jehovagetuige. Het ontbreekt aan inlevingsvermogen voor andersdenkenden, Mijn waarheid is de waarheid. En als je het daar niet mee eens dan ben je slecht. Het is ook niet zo vreemd dat het de linkse kerk wordt genoemd.

sterke koffie | 06-01-15 | 21:47

Rotterdammert1965 | 06-01-15 | 21:30
IS is gewoon een vrijheidsbeweging die graag de dienst uitmaakt opdat alle mensen fijn en vredig kunnen leven conform de regels van de islam. Of zoiets...

Pi Mol | 06-01-15 | 21:44

Rotterdammert1965 | 06-01-15 | 21:30

Nou IS zijn gewoon een heel stel gestoorde.En eerlijk is eerlijk. Wij in het westen hebben er in weze nog weinig last van.Maar de moslims wel. En goed ook. Zeg maar het zijn als het ware wrede moslims die bij andere moslims het hoofd afhakken om dat die dan weer niet zo extreem willen zijn. Of net weer een iets andere interetatie van de koran hebven die niet in hun strastje passen. Maar eigenlijk zijn het gewoon waanzinnige massa moordenaars die dus zeer extreem en zeer gevaarlijk zijn voor net effe andere moslims. Zowel voor mannen ,vrouwen en kinderen en babys. Ze verkrachten en vermoorden ze allemaal.En de linksche gutmensch omdat wij wel zien wat er gebeurt ons dan islamfobies.Zo zit het ongeveer in elkaar met Islam is wrede van IS.

tweetybird | 06-01-15 | 21:39

@Schoorsteenveger | 06-01-15 | 21:04
Uitstekende analyse. Hulde!

Russells Teapot | 06-01-15 | 21:38

Klasse en een zeer vermakelijk artikel, hulde!

saintinel | 06-01-15 | 21:36

@ Russells Teapot | 06-01-15 | 21:14
Ik krijg er geen speld tussen. Niet dat ik het zou willen.

Lewis | 06-01-15 | 21:31

Kan iemand mij nu uitleggen wat ISIS is? Is het nu een Joods complot tegen moslims. Of is het gewoon dat een bepaalde moslimstroming de andere moslimstroming aan het uitroeien is en dat het geen zak uitmaakt welke kant de VS en VN kiezen, dat het toch altijd de schuld van de VS is. Eerlijk gezegd begrijp ik zo zachtjes aan totaal niet meer in welke context ik ISIS moet plaatsen. Is ISIS nu geweld tegen moslims of is ISIS wel moslim gerelateerd. Wat ik wel begrijpt dat er weer een hoop onschuldige mensen die een normaal leven willen lijden de dupe zijn.

Rotterdammert1965 | 06-01-15 | 21:30

@Dandruff | 06-01-15 | 21:25
Nooit gelezen, wel veel van gehoord. Het staat op mijn to-do lijst.

Russells Teapot | 06-01-15 | 21:29

Knap werk. Een analyse schrijven op gevoel zonder feitelijke, cijfermatige onderbouwing. Het is een stelling, verkocht als analyse. Iedereen heeft recht op zijn idiote stukjes in de Volkskrant, maar verkoop het in godsnaam niet als een analyse.

sterke koffie | 06-01-15 | 21:29

vaas klaak | 06-01-15 | 21:20

goh verbaast dit mij. Nee tweetybird dit verbaasd mij niet. Een linksch gutmensch.Dit keer niet met geitwollen sokken aan haar voeten maar op haar hoofd.

tweetybird | 06-01-15 | 21:28

Hulde voor sollicitant Geensterre, verre te verkiezen boven de volkskrantSterre, een onnozel juffertje dat haar achternaam bijzonder veel eer aandoet: Brandhout!
Ik begrijp werkelijk niet waar zo een gutmensje de brutaliteit vandaan tovert in haar schrijfsel enkel te reppen over "geweld" TEGEN moslims, terwijl ze niet meer kan opvoeren dan een varkenskop op 't stoepje van een moskee en de zg brandstichting in Zweden.
Terwijl er wel een lijst voorhanden is van dodelijke slachtoffers in Europa DOOR moslimgeweld.
De boze opzet om kritiek jegens islam te bestempelen als islamofobie en rechts-extremisme, en tegelijkertijd de "dood aan de joden" scanderende moslimdemonstranten, de oproepen tot jihad en aanslagen door islamieten in Nederland en Europa buiten haar zielig stukje framewerk te laten, is alles behalve fraai te noemen.
Waarom loopt Sterre Brandhout als een moddereend achter de mening van een Britse criminoloog en van 'n hoogleraar Rechtsextremisme, maar neemt ze niet eens de moeite zich zelf te verdiepen in de standpunten van bv Pegida, waar tienduizenden mensen zich in kunnen vinden?

appelvink | 06-01-15 | 21:28

Dom wijf, niet naar luisteren.

Next

Homer P. Simpson | 06-01-15 | 21:27

@Russells Teapot (21:14),

Een boek dat goed aansluit op wat je zegt is "intellectueel bedrog" van Alan Sokal en Jean Bricmont.
Zij werden bekend door als grap een post-modernistisch stukje te schrijven; totaal onzinnig maar omarmd door vele "intellectuelen".
Als fysici wijzen zij er vooral op dat er nogal met wetenschappelijke termen wordt gegooid door mensen die de betekenis van die termen niet eens begrijpen.

Dandruff | 06-01-15 | 21:25

Phocas | 06-01-15 | 21:09

Dat verbaast me dan ook weer niks. Als je zo'n onthoofdingspaleis in de as wil leggen dan heeft zo'n zweeds rotje door de brievenbus geen zin.
Ik was er bijna ingetrapt.

sjoost | 06-01-15 | 21:24

Ik denk altijd maar over dat soort hoernalisten. Joh wij hebben islamfobie jij niet. Ga eens lekker naar IS land en kom ons dan vertellen of je nog steeds geen islamfobie hebt. Kom op ,niet ons over 1 kam scheren en ons ergens van beschuldigen, maar het niet willen bewijzen dat wij het allemaal fout hebben. Ik zeg sterre doen. Hmmm iets zegt mij wel dat dat dan wel gelijk je laatste onzin stuk was. Of je moet zonder hoofd nog kunnen schrijven. Achterlijke gutmensch hoernalist. En ik weet niet of je een vrouw bent want dan zeg ik Doen maar wel in een kort rokje. Wordt voordat je kop er waarschijnlijk eraf gaat je Eerst nog effe uitgewoond door 390 haatbaarden in zwarte jurken.Maar 1 ding kunnen jullie lelijke linksche gutmenschen niet zeggen. Dat wij jullie niet hebben gewaarschuwd SUKKELS

tweetybird | 06-01-15 | 21:24

Overal ter wereld hebben moslims meer van andere moslims te vrezen, dan van alle niet-moslims ter wereld.
Dat is in West Europa niet anders.
- De vanwege zijn moorden op joodse peuters populaire terrorist Mohammed Merah vermoordde ook 2 Franse moslims omdat zij een uniform droegen.
- In België kwam een sji'itische imam om toen een soenniet zijn moskee in brand stak.
- In GB werd een complot opgerold van moslimextremisten die een moslimsoldaat wilden ontvoeren en onthoofden.
- Talloze Europese moslim(a)s worden/werden beveiligd vanwege dreigementen door andere moslims; in Nederland oa Marcouch, Aboutaleb, diverse winkeliers, een Marokkaanse miss en een Marokkaanse uitbaatster van een wijnbar.
- Met name in Frankrijk kregen gematigde moslims regelmatig met geweld te maken, een actrice werd met benzine overgoten maar wist te ontsnappen voor ze in brand stond.
- In diverse West-Europese moskeeën zijn oproepen tot haat en geweld geconstateerd tegen moslimminderheden zoals sji'ieten, alawieten en ahmadya.
- Overal in Europa gingen moslims met elkaar op de vuist; Koerden tegen Turken, Arabieren tegen Berbers, tegenwoordig vooral Koerden en sji'ieten tegen isis-aanhangers.
- En dan is er nog het verschijnsel "eerwraak", dat alleen al in Nederland voor zover bekend al tientallen doden heeft geëist.

Sterre weigert principieel om de kudde olifanten in de porseleinkast te zien. Zij ziet de talloze scherven en doet alsof die zijn veroorzaakt door degene die als eerste riep; "verrek, er staat een kudde olifanten in de porseleinkast".
Zo is het natuurlijk niet.
Mensen zijn bang voor de islam omdat de islam elke dag honderden doden opeist. Dat er vervolgens een paar mensen op vreedzame wijze gaan demonstreren tegen die moordpartijen is het echte probleem niet.

Dandruff | 06-01-15 | 21:16

De cliché's stapelen zich op in Sterre's dramatische epistel.

Een geheel feitenvrij relaas van een politiek correct linksmeisje die grote delen van haar betoog opbouwt uit lange citaties van "autoriteiten," omdat linkse mensen blijkbaar een schapenmentaliteit hebben en diep onder de indruk zijn van de meningen van "academici" uit socio-"wetenschappelijke" hoek.

Terwijl ieder rationeel, objectief mens gelijk inziet dat de publicaties van deze twee charlatans het papier niet waard zijn waar ze op geprint zijn, en dat we zo snel mogelijk zouden moeten stoppen met net doen alsof criminologen, islamofobie-deskundigen en "hoogleraren rechts extremisme" wetenschappers zijn of dat er ook maar één reden is om dit soort "academici" serieuzer te nemen dan een willekeurige voorbijganger op straat.

Want dat deze Matthew Feldman de titel "hoogleraar rechts extremisme" kan krijgen is puur en alleen omdat hij blijkbaar niet over echte deskundigheid beschikt in welk vakgebied dan ook, dus moet er een nieuw vakgebied uitgevonden worden zodat het net lijkt alsof hij een wetenschapper is in plaats van een links-radicale zeloot.

Verstandige mensen kijken daar doorheen, maar het wereldvreemde, naieve, conformistische, door haarzelf ernstig overschatte breintje van Sterre tuint er natuurlijk met boter en suiker in. Omdat Sterre, net als de experts die ze aanhaalt, zelf vanuit een wetenschappelijke autoriteit oreert die ze niet te danken heeft aan enige intellectuele verrichtingen, maar aan het uiten van de mening die haar docenten op de universiteit graag wilden horen.

Er worden ook nog eens bizar veel implicaties gedaan met wat op Wikipedia bekend staat als "weasel words:"

"Verschillende onderzoekers vermoeden" (geen feitelijke onderbouwing, dus gewoon een onderbuikgevoel)

"in de praktijk een forum is waar moslimhaat welig tiert" (vreemd dat Sterre hier geen voorbeelden van geeft)

"'Voor die partijen is moslimhaat een van de grote gemene delers, zo niet de grootste, waarmee ze hun achterban exponentieel hebben doen groeien', zegt Feldman." (lekker generaliserend weer. Dat moeten die partijen eens proberen, om de islam op dergelijke wijze te generaliseren)

"zijn er twee hoofdverklaringen voor het toegenomen geweld tegen moslims. De eerste is de opkomst van populistische partijen," (hmmm, oorzaak en gevolg, Sterre?)

"De wetenschappelijke term voor zo'n geweldspiraal is 'cumulatief extremisme.'" (ook typisch linkse retoriek: gewichtig klinkende maar betekenisloze termen rondstrooien om indruk te maken op de hersendode linkse doelgroep, terwijl ze in feite alleen dienen om te verhullen dat het betoog in werkelijkheid de diepgang heeft van een carpaccio)

Opnieuw blijkt dat grote delen van de academische wereld zsm afgesneden dienen te worden van overheidsgeld en geen wetenschappelijke status verdienen, omdat objectief, rationeel onderzoek daar heeft plaatsgemaakt voor feitenvrij getheoretiseer zonder enige zelfkritiek of toetsing aan de feitelijke realiteit. Dat dat de enige manier is waarop linkse mensen kunnen redeneren, prima, maar van enige wetenschappelijke integriteit is dan geen sprake, dus laten we alsjeblieft ophouden met verwarring zaaien door net te doen alsof linkse mensen serieus genomen kunnen worden als wetenschappers.

Russells Teapot | 06-01-15 | 21:14

Hoe herken je de gutmenschen. ze zijn tegenwoordig bezig met een melkertje. Zeg maar dat is als ze het niet meer weten en eigenlijk ongelijk hebben beginnen ze andere te demoniseren. Het roepen bij wat kritiek op de islam of koran dan is steevast het antwoord . U leidt aan islamfobie.Als je ze probeert om uit te legfen dat dat toch echt niet het geval is dan beginnen ze met u bent toch wel erg rechts. Zeg maar extreem rechts. Ook de woorden rassisme en discriminatie doen het bij die sukkels erg goed. Maar nu komt het als je ze vraagt om je van je islamfobie af te helpen.Je ze vraagt hoe van het criminele marokanen probleem af te komen zodat je mischien toch andere gedachte krijgt ,is steevast het antwoord dat ze daar geen antwoord op hebben.Waarop ze weer vervallen in het demoniseren,je islamfobies te noemen en extreem rechts.Het laatste wat ze dan roepen als ze het helemaal niet meer weten. Je zal wel zo'n pvv tokkie zijn. Nou en die opstelling van al die linksche gutmensch wausen heeft nu geleid tot steeds meer problemen.En geen enkele oplossing.Zie ook weer een merkel die roept,Het zijn nazis,extreem rechts,islamfobie. Maar er niet over nadenken dat het onder de bevolking wel speelt.De oplossing van de gutmensch is dus een soort discriminatie door iedereen die niet in hun straatje denkt weg te zetten met een vooroordeel,nazi extreem rechts of pvv tokkie en allemaal islamfobie. Ach ja dat heet nou kortzichtigheid.

tweetybird | 06-01-15 | 21:13

Sterre, het is geen moslimangst, het is verafschuwing van de islam. Juist uit liefde voor de mensen die zich nu moslim wensen te noemen.

Lees eens een bericht. Je kan er veel van leren.

tipo | 06-01-15 | 21:13

@robert1 | 06-01-15 | 19:53
Zo worden conflicten uitgelokt.

Toine Tussenbeen | 06-01-15 | 21:13

Nationale opsporingslijst van Opsporing Verzocht: Half Marokkaan, de andere helft ook donker.

sjoost | 06-01-15 | 21:12

Veel van die "islamofobische" incidenten blijken achteraf niet waar te zijn. Dat "Tell Mama" blijkt de zaak systematisch te hebben opgelicht en alles zwaar te hebben overdreven. Hun subsidie is dan ook ingetrokken. Die "brandstichting" in die Zweedse moskee was ook niet waar. Moslims gaan na iedere mohammedaanse terreurdaad altijd volautomatisch in de slachtofferstand, en we trappen er altijd weer in.

Phocas | 06-01-15 | 21:09

Weet je wel zeker dat die "onderzoeker" naar Extreem-rechts niet Marty heet ipv Matthew?

rien6139 | 06-01-15 | 21:07

De nazi's (moslims ergo jodenhaters) ZIJN al in oorlog met ons (het westen).
Het antwoord is uitzetting. Waar alle moslims wereldwijd de holocaust zowel toejuichen als ontkennen doen wij het als verlicht volk anders. Enkeltje thuisland voor allen.

sjoost | 06-01-15 | 21:07

simpelman | 06-01-15 | 20:59

Idd. Had verwacht dat GS met verplichte leestip zou komen op dit interview van Karskens..

Scheepskameel | 06-01-15 | 21:07

In 1984 werden er 17 kinderen Sterre gedoopt.
In 1985 nog maar 5.

http://www.meertens.knaw.nl/nvb/naam/is/sterre

Piet Karbiet | 06-01-15 | 21:05

Ach ja.
Waarom zou je in gaan op de argumenten en verklaringen van bezorgde burgers/organisaties, die daadwerkelijk vreedzaam proberen te protesteren?
Je kan ze tenslotte ook racist of extreem-rechts noemen en zo alle inhoudelijke disucssies uit de weg gaan.

Een discussie kun je immers verliezen, en dat fragiele idealistische linksch-wereldbeeld kan dergelijke realiteitszin duidelijk niet aan.

Rest In Privacy | 06-01-15 | 21:05

Sterre is een van de velen die achter de verschijnselen een waarheid ziet en meent dat het haar taak is om die waarheid aan ons, blinden, mede te delen. Sterre is een van de velen die zichzelf heeft wijsgemaakt dat die waarheid eigenlijk helemaal niet ter discussie gesteld hoeft te worden, en dat eenieder die deze discussie wél wil bij voorbaat verdacht is, en enkel, bewust of onbewust, de bedoeling kan hebben om te ontkennen of te verbloemen wat het geval is.
Dat die zogenaamde waarheid voor Sterre een feit is, maar verre van zichtbaar voor ons, gewone mensen, stelt haar voor een probleem. Want hoe kun je aannemelijk maken dat een verborgen waarheid bestaat als er geen harde feiten zijn die als onderbouwing kunnen dienen? Sterre weet als geen ander hoe je zo'n probleem oplost. Dat doe je door te verwijzen, vaag te duiden, te veronderstellen, kortom, door te suggereren dat alles, maar dan ook alles te zien is als teken, signaal, symptoom van die ene, verborgen, sluimerende waarheid:
".. lijken dit misschien speldenprikjes.."
".. zou bereid zijn mee te doen.."
".. vermoeden wel degelijk.."
".. lijkt het ook niet toevallig.."
".. lijkt de angst te worden omgezet.."
Geen feiten, geen duidelijke verbanden, enkel de suggestie dat hier iets broeit, en dat datgene wat broeit het eigenlijke Kwaad is, want dat is de waarheid van Sterre, dat het eigenlijke Kwaad in ons, blinden, huist.

Schoorsteenveger | 06-01-15 | 21:04

Nou kom ik hier al een poosje maar er valt hier nog weinig te lachen. Vroeger daarentegen.......

*vetpot opstoken doet*

DANNY3960 | 06-01-15 | 21:03

Islam&PolitiekCorrect: “U moet dood!”
Moderne Cultuur: “Maar waarom eigenlijk? Wat is de zin daarvan?”
IPC: “Sterf! Ga dood! Sterf!”
MC: “Maar… Mensenrechten, Wetenschap, moderne rechtsstaat… Waarom???”
IPC: “Racist, facist, nazi! Naaaazi!!!”
MC: “En al die kunst, die muziek? Mozart? Beethoven? Al die geschiedenis? Al die cultuur?”
IPC: “Sterf! Kop dicht! Steeerf!!!”

Benedict Broere | 06-01-15 | 21:02

Sollicitant moet aangenomen worden !

JanModaal | 06-01-15 | 20:57

@ZonderNaam | 06-01-15 | 20:19
Niks !
Bierrr !

Wijze uit het Oosten | 06-01-15 | 20:56

Sterre vind ik trouwens best een leuke naam.

Lewis | 06-01-15 | 20:56

Ik ben niet zo van het aluminium, maar het is ronduit onthutsend om te zien hoe Pegida stelselmatig geframed wordt... Foto's met nazi's in de New York Times en vele andere kranten en media, de constante nadruk op het 'strafblad' van de oprichter van de beweging, zo'n Merkel die Pegida even probeert weg te zetten door het diep donkerbruin te kleuren, dit artikel nu weer in de Volkskrant, kennelijk ook zeer eenzijdige, negatieve berichtgeving in het Journaal en Jeugdjournaal...
Ik kan zeggen dat GeenStijl stees belangrijker voor me wordt - waar moet je het eerlijke geluid in vresdenaam anders vandaan halen? Ja, op nog wat andere blogs, en in Elsevier misschien.
Eng.

Lewis | 06-01-15 | 20:54

Sterre, ik daag je uit eenzelfde stuk met dezelfde grondigheid en gevoel voor verhoudingen, vooringenomen conclusies en cognitieve dissonantie te schrijven over moslimgeweld, of geweld tegen homo's, christenen, blanken, etc.

TheseDays00 | 06-01-15 | 20:53

Wel vreemd overigens dat een organisatie die geweld tegen moslims onderzoekt, Tell Mama heet.
Nooit gweten dat moslims allemaal mama kindjes zijn.
Of graag met vrouwen praten.
Of zou het toch die typisch onderkoelde Britse humor wezen?

Maya de Blij | 06-01-15 | 20:53

Ja piet, the Smiths. Goed gespamd.
Sterre is de finefleur van de nieuwe lichting Volkskrant journalisten. Zei ik journalisten? Herstel, schrijvers. Is een plaatsje in Dyarbakir niet iets voor Sterre? Kan ze fijn Koerdische Dingen duiden.

ristretto | 06-01-15 | 20:52

Nee, het had ook maar zo met kritisch onderzoek nog kunnen uitdraaien op de conclusie: poging tot oplichting van de verzekering. Tenslotte is dat geld toch opgebracht door ongelovigen dus dan komt het de volgelingen van Mohammed volgens de leer rechtmatig toe.

Misschien leuk voor een 'sterrek' artikel voorbij de indoctrinatieve nieuwspraak van de Azijnbode?

Takki Yah | 06-01-15 | 20:51

Ken je die? Van die aanslagen die geen aanslagen bleken te zijn?

Parsons | 06-01-15 | 20:47

Hoezo Sterretje (LOL), wat is er in godsnaam lollig aan??

Pi Mol | 06-01-15 | 20:44

@Indianaskywalker | 06-01-15 | 19:45
Staat niet dat het een mythe is. Staat onduidelijk dat ze niet meer per se 'ervan uitgaan' dat het brandstichting was.

hfakker | 06-01-15 | 20:44

Hee, twee blanke accentloze verdachten in Opsporing Verzocht! Vast van die nare Pegidafascisten, hè Sterre?

Professor Superhirn | 06-01-15 | 20:42

Sterre, meisje, schrijfster van propaganda, lees even m'n verslagje van gisteren:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/...
Het enige populisme was te vinden onder de anti's, (waar overigens geen enkele islamiet tussen te vinden was), hun overduidelijk valse propaganda en vernederende leuzen deden me erg denken aan wat er in de jaren '30 gebeurde. Gelukkig was de gemiddelde leeftijd onder de anti's onder de 25. Dus misschien worden ze nog iets wijzer. De pegida's waren veelal 50'ers die geen woord zeiden, maar gelaten de vernederingen over zich heen lieten komen. Pijnijk om te zien, en blijkbaar hebben veel Duitsers nog niets begrepen van hun geschiedenis.

--sql error-- | 06-01-15 | 20:42

Alweer een sollicitant?

Steilloos ten Onder | 06-01-15 | 20:39

Nou, wat IS tegenwoordig uitvreet daar konden de nazi's nog een puntje aan zuigen. Dus bang voor nazi's, dan ook bang voor IS.
En aangezien er miljoenen import Europeanen hetzelfde boek/persoon vereren als IS... dan is het toch logisch dat mensen bang worden?

Rest In Privacy | 06-01-15 | 20:38

"Sterre" klinkt als een lekker fris grachtengordel / Hilversum meisje. Guess I was wrong: twitter.com/sterrelindhout

Eduardo- | 06-01-15 | 20:36

@Sollicitant

Ik koop wel een boek.

DANNY3960 | 06-01-15 | 20:35

CrimiTV er maar opgezet.
Eens kijken hoe veilig Koninkrijk der Nederlanden nu is.

ProAsfalt | 06-01-15 | 20:34

Wel lullig om Sterre (lol) belachelijk te maken om haar naam.
Daar kan zij uiteindelijk niks aan doen.
Zij was zelfs één van de eerste Sterres (lol) in dit land.
En bovendien, er is zoveel meer om over te lachen bij Sterre (lol).

Cuyahoga | 06-01-15 | 20:33

Beste Sollicitant

U hoort nog van ons. Don't call us, we'll call you.

Outsider-Inside | 06-01-15 | 20:30

'De eerste is de opkomst van populistische partijen, die in de ruim dertien jaar die voorbij zijn gegaan sinds 11 september 2011'

Twee vragen:
Weet iemand wat er gebeurd is op 11 september 2011?
Hoef je bij de VK niet te kunnen rekenen?
Oh wacht, feiten en cijfers.
Laat maar.

Cuyahoga | 06-01-15 | 20:30

Verbrijzel die steen des aanstoots, zit de storm uit, en we zijn voor eeuwig verlost van islamofobie, ISIS, en welke andere islam-gerelateerde problematiek dan ook.
Een onfeilbaar boek is zo breekbaar als de eerste gebroken profetie. En zonder de zuil van de Hadj valt de islam vanzelf om.

Abject | 06-01-15 | 20:29

Speciaal voor Sterre uit 1984:

In my life
Why do I smile
At people who I'd much rather kick in the eye?

I was happy in the haze of a drunken hour
But heaven knows I'm miserable now.

http://en.wikipedia.org/wiki/Heaven_Knows_I%27m_Miserable_Now

Piet Karbiet | 06-01-15 | 20:29

Ze zit aan iets wat zijn spore achterlaat, uit haar 2e Column, Laatste alinea.
--
"Wacht maar meneer, dacht ik. Wacht maar tot u in uw pyjama op de bank zit, met aan de ene kant een glanzende arreslee en aan de andere kant de Grote Abstractie van vrede op aarde. U zou zwichten voor die slee, wat ik u brom. In morele superioriteit kun je namelijk niet vliegen."

Aaf Brandt Corstius is met vakantie

www.volkskrant.nl/opinie/in-morele-sup...

Mark_D_NL | 06-01-15 | 20:26

Sterre: "De wetenschappelijke term voor zo'n geweldspiraal is 'cumulatief extremisme.
--
We noemen dat symmetrisch escaleren.

appeltjesgroeneweide | 06-01-15 | 20:25

Heerlijk dit. Aannemen die sollicitant.

number one | 06-01-15 | 20:24

Of je nu guurrechts of gutmenschlinks bent, of je nu Sterre heet, Achmed of Geert, het is in het algemeen niet slim om als regering of journalistiek medium een massale smeulende onvrede onder het volk te ontkennen of te bagatelliseren. Het volk openlijk schofferen is zo mogelijk nog dommer. Het leidt slechts tot verlies aan aanzien en macht.
Ja.
Dag Volkskrant.
Dag heersende policorelite.
Jullie tijd zit er bijna op, doei.
Pegida is het zich terugtrekkende water vlak voor de tsunami.

Professor Superhirn | 06-01-15 | 20:24

Zouden er ook Sterre's bestaan die niet op Groenlinks of D66 stemmen?

domheid regeert | 06-01-15 | 20:22

Echt GS, ik denk dat jullie er opnieuw zeer goed aan doen om dit soort teksten te ontleden. Een ieder zal beweren dat dat heulemaal niet nodig was maar ik denk dat we allemaal hier nog iets van kunnen leren.
Zowel de hoog- als de laagopgeleide, de slimme en de domme (hoog opgeleid wil absoluut niet zeggen dat je dan ook automatisch slim bent en omgedraaid).
Vanuit de grond van mijn klokhuis: ga zo door!
En GS voor kabinet I!
Want zeg nou zelf: hoe kan het dat de meest grote prutsers zich ministers en primes IP mogen noemen terwijl de mensen van GS het alleen al beter zouden kunnen (denk ik).

appeltjesgroeneweide | 06-01-15 | 20:21

Van iemand van 30 jaar oud zou je wat minder wereldvreemdheid mogen verwachten. Dit is geen Alice in Wonderland, maar Sterre in Wonderland. Sterre is vast heel lief voor haar familie, vriendjes en vriendinnetjes, dieren en de arme mensen op de wereld, maar volstrekt wereldvreemd. Het is eigenlijk een beetje zielig.

brutus68 | 06-01-15 | 20:21

Fast forward naar het jaar 2130. Een jonge journaliste bezoekt heimelijk een verlaten kampterrein ergens in west duitsland. Boven de poort ziet zij in vergulde gouden letters de tekst 'Allah macht frei'. Het is de plek waar haar voorouders -waaronder ene sterre- de ware liefde van allah hebben mogen ervaren. Afgeslacht. Als beesten. Onder haar niqaab biggelt een traan. Ze vraagt zich of hoe het toch ooit zover heeft kunnen komen.

vaas klaak | 06-01-15 | 20:20

@ aardappelninja | 06-01-15 | 20:18
Liever gewoon een bakkie pleur

ZonderNaam | 06-01-15 | 20:19

ZonderNaam | 06-01-15 | 20:16
Kopje muntthee dan maar?

aardappelninja | 06-01-15 | 20:18

@Chiant | 06-01-15 | 20:11
Ik speel jaloers

Kaas de Vies | 06-01-15 | 20:17

Het meisje heeft het trouwens de hele tijd over geweld tegen moslims, maar zo ver ik me herinner hebben alleen moslims geweld tegen niet-moslims gebruikt of ben ik nu gek?

Rest In Privacy | 06-01-15 | 20:17

@Parel van het Zuiden | 06-01-15 | 20:12
Ja, goed jaar. Vermoedelijk verwekt door ouders met buttons van ban-de-bom en Doe Maar op hun spijkerjack.

Chiant | 06-01-15 | 20:16

Het Pegida-logo toont een poppetje dat o.a. de swastika in een prullenbak gooit. De beginselverklaring pleit uitgebreid voor humane opvang van politieke vluchtelingen en noemt dat een menselijke plicht. Men neemt expliciet afstand van politiek en religieus fanatisme.

Toch weten Volkskrant en bijv. NRC (Next) deze beweging telkens weer in de nazi-hoek te drukken. Ook pc-Duitsland doet daar hard aan mee. Zogenaamde kwaliteitskranten en zogenaamde weldenkenden kunnen niet anders dan alles zwart-wit voorstellen in deze kwestie. De nuance die hen welgevallige bewegingen ten deel valt blijkt opeens ver te zoeken. Schandalig, die intellectuele luiheid/armoede.

63116114 | 06-01-15 | 20:16

Niet bepaald een sterke kloosried, nodigt niet uit tot een inhoudelijke reactie. En in de gebruikelijke standaardreacties zullen anderen wel voorzien.

ZonderNaam | 06-01-15 | 20:16

Twee weken geleden ben ik vol goede moed een vk artikel van die Sterre beginnen te lezen - ging ook over die 'enge rechtse menschen' - maar daar was geen doorkomen aan vanwege de volstrekt voorspelbare (voor)oordelen in volstrekt voorspelbare bewoordingen. Links correct mietje.

Psycheltjes | 06-01-15 | 20:14

Zonder social media was de muur nooit gevallen ofzo, Sterre?

Parel van het Zuiden | 06-01-15 | 20:14

Fascisme, haat en extreme agressie zijn in Europa inderdaad enorm toegenomen. Goed dat moslims aan burgervaders vragen om de moskeeen te bewaken tegen deze nieuwe zwarthemde... Oh, nee wacht.

Piet Karbiet | 06-01-15 | 20:14

Heb ik die naam niet eerder gehoord? Ook in verband met een belachelijk staaltje weg-met-ons, meen ik me te herinneren.

Piet van het Padje | 06-01-15 | 20:14

Sterre is niet goed bij haar hoofd dat ze nog stukjes voor die afstervende PvdA boomer-bode schrijft. Denk aan je toekomst meid, dit is niet goed voor je CV.

Op www.vk.nl publiceren ze tegenwoordig dagelijks een lijstje van meestgelezen artikelen met bezoekersaantallen (zou GS trouwens ook moeten doen).

Vandaag bij VK.NL op Nr. 1 een of ander suf onderwerp over Eva Jinek (24.000 lezers), op Nr. 2 ook iets over Eva Jinek (17.000 lezers) en op Nr.3 iets over Knevel en Poephoofd (13.000 lezers). Waar gaat dit over??

Het enige waar de VK-lezende boomer-PvdA-pensionado's nog in geïnteresseerd zijn is in het leven van de BN-ers van hun geliefde NPO bejaardenomroep. De VK wacht binnenkort hetzelfde lot als de Nietmeer Relevante Courant (NRC). Als ik de VK was zou ik maar snel een samenwerking met Omroep Max aangaan, enorme synergie-mogelijkheden, zelfde doelgroep.

Outsider-Inside | 06-01-15 | 20:13

Ik krijg ineens zin in muntthee. Raar, ik drink nooit thee....

aardappelninja | 06-01-15 | 20:13

@Chiant | 06-01-15 | 20:10

Ze komt uit een goed jaar. De newspeak lijkt ook aangeboren...

Parel van het Zuiden | 06-01-15 | 20:12

@Kaas de Vies | 06-01-15 | 20:04
U bent duidelijk geen fijnproevert

Chiant | 06-01-15 | 20:11

Voor iemand die Duitse geschiedenis heeft gestudeerd begrijpt Sterre opmerkelijk weinig van de huidige Duitse psyche.

brutus68 | 06-01-15 | 20:10

@wakkere_nederlander | 06-01-15 | 19:51
Geboren in 1984. Om het nader te duiden: ze was amper 6 jaar oud toen de Sovjet-Unie uit elkaar lazerde. Het kind heeft nooit ellende van dichtbij gezien, maar alleen uit geschiedenisboeken vernomen. Tijdens de aanslagen op de Twin-Towers moest ze een essay schrijven in 5-Atheneum over verdraagzaamheid en racisme. Binnenlandswise heeft ze de kabinetten Kok, Balkenende en Rutte bewust meegemaakt, meer niet.
Om u een idee te geven waar haar referentiekader uit bestaat.
* naar Sterre zwaaien doet *, want ik weet dat ze dit leest en zich daarna ernstig miskend voelt.

Chiant | 06-01-15 | 20:10

Deze sterre heeft zich alvast over gegeven aan de islam. Gelukkig trappen niet veel mensen in dit soort gekkigheid.

Stargate | 06-01-15 | 20:10

'GeenSterre'.
*glimlacht*

vaas klaak | 06-01-15 | 20:09

Probeer je eens voor te stellen dat christenen in Pakistan zich druk zouden maken over een varkenskop voor de deur van een kerk in Iran.
Dit om de boel een beetje in perspectief te zetten.

menzo | 06-01-15 | 20:08

Heeft Sterre eigenlijk ook al het geweld VAN moslims onderzocht.
En toen zoiets gemompeld van "actie en reactie" of bijvoorbeeld "oorzaak en gevolg"

Nee zeker?

Ik vrees dat het volgende stukje zoiets wordt als "Het geweld tegen marokkaanse overvallers neemt schrikbarend toe!"

Dick Luyenlomp | 06-01-15 | 20:06

"Deze partijen, maar ook populistische burgerinitiatieven als Pegida in Duitsland en Britain First, maken slim gebruik van sociale media, de andere grote verandering sinds 2001."
--
Aha, een Aha-Erlebnis (ze had toch Duist gestudeerd), dus partijen die niet populistisch zijn maken slecht gebruik van sociale media. Hamer en iets met een spijkert.

Mark_D_NL | 06-01-15 | 20:06

@Stargate | 06-01-15 | 19:56

Nee, ik heb namelijk veel revoluties bestudeert en daar gaat een burger echt niet gelukkig van worden. Wel is het te prefereren boven samenlevingen met teveel Islam. Bij voorkeur zie ik echter politiek en bestuur de koers wijzigen. Minder instroom, paal en perk aan subsidiering en ondersteuning uit binnen en buitenland, harde handhaving van de rechtstaat, ferme kritiek en aanpak van onwenselijk gedrag in de openbare ruimte en deportatie van kwaadwillenden. Kortom, duimschroeven aandraaien tot ze in het hok zitten waar ook de Christen in zijn geduwd. Geloof achter de voordeur.

Parel van het Zuiden | 06-01-15 | 20:06

Beste Sterre,

Welkom in de wereld van de objectieve berichtgeving. Jij hebt hier niets te zoeken.

Doei.

Professor Superhirn | 06-01-15 | 20:04

Lijkt wel alsof elke koala opeens voor Geenstijl kan schrijven.

Kaas de Vies | 06-01-15 | 20:04

Waar zijn "de uitwassen van de Islam" gebleven.
Hier heeft nog nooit een gutmensch over lopen mekkeren.
Al klinkt het voor geen meter, het werkt qua duiding wel beter.

Rest In Privacy | 06-01-15 | 20:04

@sollicitant
Wat mij betreft bent u aangenomen. Ik moest zelfs even denken aan @Nanninga toen ik uw kloosried las.

Chiant | 06-01-15 | 20:01

Prima kloosried. De retoriek van VK.Sterrelol vergelijk ik bij dezen met de Duitse media. Vandaag even die Nachrichten bekeken en de proagandiese framing van PEGIDA is om mediafoob (!) van te worden. Alleen maar lui in beeld die vertellen waarom PEGIDA neonazi's zijn en de andere bekende termen. Ook wordt getoond hoe liev die mensen van de Keulse dom en de Berlijnse tor zijn om zich, d.m.v. het licht uit te doen, uit te spreken tegen dat 'racisme'. Ik wist dat Duitsland vrij linkserig was op dat punt, maar van het sinds '89 bestaande 'vrije woord' lijkt niet veel over.

Driewerf Hoezee | 06-01-15 | 20:00

Racismofobie, wanneer komt dat eigenlijk eens in het woordenboek?

Jackanders | 06-01-15 | 20:00

Sterre in je broekje.

SvennusMax | 06-01-15 | 19:59

Parel van het zuiden 19.54
heeft u ook zo'n heimwee naar de Franse revolutie?

Stargate | 06-01-15 | 19:56

Wanneer stoppen jullie eens met te jeremijeren over dode bomen die er totaal niet meer toe doen? Niemand neemt de Volkskrant nog serieus en de enige aandacht die ze krijgen komt van honende blogs.

Bij de naam Sterre ben ik gestopt met lezen.

Rasputnik | 06-01-15 | 19:54

Jongens, laten we er over ophouden. Politiekcorrecten en goedmensen zien liever roomblanke autochtone landgenoten doodbloeden op straat na een aanslag dan dat ze op hun schreden inzake Islam terugkeren. En zo zal op korte termijn geschieden.
.
We spreken elkaar daarna wel, en dat wordt geen prettig gesprek.

Parel van het Zuiden | 06-01-15 | 19:54

IS zal het uiteindelijk afleggen tegen mijn grote vriend, Koning Alcohol!

eerstneukendanpraten | 06-01-15 | 19:53

Aangenaam kennis te maken.

'Sterre Brandhout (1984), Buitenlandredacteur. Studeerde Duitse geschiedenis en een beetje literatuurwetenschappen in Amsterdam en Berlijn. Nu het vizier gericht op India en Pakistan, meestal vanuit Amsterdam, af en toe ter plaatse. Altijd op zoek het verband tussen kleine gebeurtenissen en Grote Ontwikkelingen.'

www.photo.volkskrant.nl/photoprovider/...

wakkere_nederlander | 06-01-15 | 19:51

Ik las net weer die brief gericht aan Merkel, er istaat geen speld tussen te krijgen. Deze brief zou iedereen moeten lezen

Stargate | 06-01-15 | 19:51

Ik ben een blanke man, dus van geboorte af al racist (niet geworden, maar geboren volgens sommigen), zoiets zal ook wel zijn als bij mij islamofobie wordt geconstateerd. Maar ik ben geen vluchteling en het zit ook niet in de ziektekostenverzekering, moet het zelf maar regelen.
Het is pas januari en het jaar is nu al kut.

Sjaak uit Dordt | 06-01-15 | 19:50

Zag net het Jeugdjournaal en was oprecht verbaasd hoe Pegida werd gespind. Walgelijk.

Weerduivel | 06-01-15 | 19:49

stiekem is de sollicitant sterre zelf, slim gedaan !

giovanni erkelens | 06-01-15 | 19:48

@Indianaskywalker | 06-01-15 | 19:45

Gelukkig maar ... niet dat ik het erg vindt van die moskee, maar de hetze die door de linksmenschen en de moslims zelf ontketend is op hun politieke tegenstanders is pas echt afschuwelijk.

Mr.Red | 06-01-15 | 19:48

Dit soort lange saaie stukken moet je wel door een sollicitant laten maken.
Pijpt ze ook en is de koffie te zuipen?

miko | 06-01-15 | 19:46

Goed debuut trouwens -geensterre- sollicitant!

wakkere_nederlander | 06-01-15 | 19:45

Met een achtergrond van iemand die 'Sterre' heet is het al vroeg in de vorming ontspoord.

hfakker | 06-01-15 | 19:44

Ik lijd al jaren aan nazifobie.
Mijn dokter zegt echter dat ik kerngezond ben.
En hij heeft altijd gelijk.

wakkere_nederlander | 06-01-15 | 19:43

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl