Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Geachte werkloze ex-volksvertegenwoordiger,

kloosriedenmetkleur.jpg Tofu Hihi sorteert deze dagen demense op kleur en schreef vanuit die achterlijke gedachte een briefje aan de Geachte Witte Nederlander. (Allemaal.) Vervang dat 'geachte' even door 'verachte' en je hebt ongeveer de Toon van Tofik te pakken. Want de Relnicht uit het Rif heeft het helemaal niet zo op Witte Nederlanders, blijkt uit de rest van zijn schrijven op De Correspedant. We lazen even met hem mee en deden wat verbetersuggesties. Al lijkt zijn kleurgecodeerde hokjesgeest niet erg vatbaar voor opbouwende kritiek, maar soit. Niet geschoten is altijd slecht geïntegreerd, natuurlijk. Tofik: Geachte witte Nederlander, GS: Geachte lichtgetinte ex-politicus die zijn wachtgeld aan roomblanke klimaathysterie te danken heeft en in Berlijn naar gay bars gaat omdat hij in Amsterdam niet betrapt wil worden, Tofik: Er is geen fijngevoelige manier om dit te doen, dus ik val direct met de deur in huis. We moeten het hebben over uw onverdiende bevoorrechting: ‘white privilege.' GS: We "moesten" het ook al over Zwarte Piet hebben, en nou "moeten" we het ook weer over ons eigen kleurtje hebben? We "moeten" helemaal niks, Tofik. Maar bedankt dat je dus meteen duidelijk maakt dat we het 'geachte' uit de aanhef wel weg mogen denken. Tofik: White privilege is het idee dat u in uw alledaagse leven onzichtbare en grotendeels onbesproken voordelen geniet op basis van uw huidskleur, al zijn deze voordelen niet discriminatoir van aard. Uw voordelen zijn zo vanzelfsprekend dat het u nooit opvalt. GS: Tweede alinea en het wordt nu al onnavolgbaar. We moeten van Tofik luisteren naar zijn mening over een fenomeen dat volgens hem praktisch onzichtbaar is voor Witte Nederlanders. Tofik: Waarschijnlijk zucht u nu. GS: Ja. We doen liever makkelijk als het niet moeilijk hoeft. Maar dat gaat hier niet lukken, vrezen we. Tofik: Dat herken ik wel een beetje. ‘Male privilege’ – ook een vanzelfsprekende biologische bevoordeling – was een vast gespreksonderwerp tijdens de lunch toen ik Tweede Kamerlid was voor GroenLinks. De destijds ruim vertegenwoordigde groep vrouwen in de fractie turfde constant het aantal vrouwen in alle actualiteitenprogramma’s en kwam meestal niet eens bij één streepje. GS: Lijkt ons typisch GroenLinks ja. Dat je probeert om in het hectische Haagse leven af en toe even een momentje voor jezelf te pakken boven een kopje groene thee, maar dat de dames aan de lunchtafel dag in dag uit zitten te jeremiëren dat er te weinig vrouwen bij Pauw & Witteman aan tafel zitten. Zit je daar, tieten op TV te tellen aan de lunchtafel van een fractie van invloedrijke volksvertegenwoordigers die destijds zelf voor een goudeerlijke 50% uit vrouwen bestond. Geef maar toe: je wenste soms dat het er een paar minder waren geweest, zodat je af en toe je biologische quinoawafel in gepaste stilte weg had kunnen knabbelen. Tofik: Ik zuchtte dan vaak. Tot ik een keer de verhouding mannelijke en vrouwelijke gasten zag over de periode van een jaar. Wat ik als gezeur afdeed, was in feite een van de vele mannelijke voorrechten: het voorrecht dominant te zijn in de media. GS: We zullen het wel he-le-maal niet snappen, Tofik. Maar we mogen toch hopen dat zelfs de gelijkheidsfundamentalisten van de NPO proberen om de vuistregel inhoud boven verpakking te hanteren, opdat de vorm van de gast de functie volgt en niet andersom. Voor je het weet wordt niet Wierd Duk (m), Pieter Waterdrinker (m) of Olaf Koens (m) uitgenodigd om de Roebelcrisis te duiden, maar zit Victoria Koblenko op TV te blaten over Poetin omdat ze toevallig een vrouw is en een Russische naam heeft. (Oh. Wacht.) Wie wordt daar wijzer van? Precies, Tofik: helemaal niemand. En dát kan toch ook niet de bedoeling zijn geweest van de lunchpret bedervende fractievrouwtjes van GroenLinks. Hópen we. Tofik: Er zijn niet veel witte mensen die hun bevoorrechting openlijk bespreken. Als het gebeurt, is dat dan ook meteen betekenisvol. Zoals door feministe en antiraciste Peggy McIntosh in 1988. In ‘White Privilege and Male Privilege: A Personal Account of Coming to See Correspondences through Work in Women’s Studies’ somde zij in een zeldzaam staaltje introspectie zesenveertig van haar witte voorrechten op. GS: Nederlandse vertaling: "Hoe ik vanwege een onmetelijk schuldgevoel om vergiffenis vroeg vanwege mijn aangeboren huidskleur - een smeekbede in 46 bullet points." En dankzij deze brief binnenkort te lezen op Joop.nl. Tofik: No. 21: ‘I am never asked to speak for all the people of my racial group.’ GS: Het citeren van dit punt weerhield Tofik er niet van om wél een brief aan alle witte Nederlanders te schrijven. Oh omgekeerde ironie. Tofik: No. 26: ‘I can easily buy posters, post-cards, picture books, greeting cards, folks, toys and children’s magazines featuring people of my race.’ GS: Posters. Wenskaarten. Striphelden. T-shirts. OK, in 1988 hadden ze nog geen Google. Maar wij hebben anno heden geen enkele moeite met het vinden van zwarte popcultuur-iconen, en dan hebben we de superpopulaire genres "rapmuziek" en "popmuziek" zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Tofik: No. 39: ‘I can be late to a meeting without having the lateness reflect on my race.’ GS: Sjezes. 46 redenen en je kiest deze? Nou ben je gewoon humorloos, Tofik. Of was dit nog één van de "sterkere" argumenten uit het lijstje? Tofik: De reden dat Peggy McIntosh gehoord werd in witte kringen en de zwarte intellectuelen die al decennia daarvoor ploeterden om white privilege te agenderen veel minder, is trouwens in zichzelf een wit voorrecht. Wanneer u racistische mechanismen benoemt, is het geen gevoel, maar een gegeven. Wit is neutraal, zwart is partijdig. GS: En dit is dus waarom we een paar alinea's terug inderdaad al begonnen te zuchten. Het maakt niet uit wat 'witte' mensen zeggen. Alles wat ze zeggen, doen & weerleggen is 'wit voorrecht'. Tofik zegt het zelf: mevrouw die-en-die schreef een lijstje 'Mijn Kleurbepaalde Zelfhaat in 46 Punten', en zodra iemand haar lijstje léést, werd het een 'wit privilege'. Met die kul kun je ook beargumenteren dat Booker T. Washington en W.E.B. Du Bois last hadden van wit privilege. Wie zegt überhaupt dat Peggy McIhatemyself gehoord werd? Ja, door Tofik, die toevallig haar naam ooit opving aan de lunchtafel van de GroenLinksfractie toen Femke haar boekje tipte aan Mariko. Maar ze heeft bepaald geen revoluties veroorzaakt, wereldfaam verworven of een eigen talkshow gekregen en aan haar wiki te zien, is er geen hond die haar kent buiten het academische discours der vrouwenstudies. Vrouwenstudies klinkt overigens als een genderprivilege, maar aangezien wij onze geslachtsdelen niet per se langs een morele meetlat willen leggen om te kijken wie de langste privileges heeft, laten we deze maar ff gaan, OK? Tofik: Of zoals McIntosh zelf beschrijft in nummer 34 van haar voorrechten: ‘I can worry about racism without being seen as self-interested or self-seeking.’ GS: 'Ik kan niets meer doen zonder afgerekend te worden op mijn kleur', aldus de Witte Nederlander, mocht hij zich tot een vergelijkbaar niveau van zelfbeklag laten afglijden. Tofik: Dit is waarom u eerder naar Anouk dan naar Quinsy Gario luistert als het over Zwarte Piet gaat. Waarom vooral witte mensen in de media te gast waren om hierover te spreken. Zelfs als het ervaringen van zwarte mensen betreft is het witte perspectief superieur. GS: We luisteren net zo min naar Anouk, omdat we haar nogal labiel vinden en er niets zinnigs uit komt wanneer ze niet zingt. Voorts zagen we Quinsy keer op keer op keer opduiken op televisie, in interviews en in achtergrondprofielverhalen, waarin hij keer op keer op keer bewees dat hij A. zonder het geprivilegieerde middeltje "subsidie" zeker weten werkloos was geweest, B. de argumentatiekracht van een aardappel heeft en C. niet bereid is te luisteren naar meningen die de zijne niet zijn en niet zelden mensen onderbreekt of openlijk uitlacht als ze hem van repliek willen dienen. Daarnaast is het "witte perspectief" niet "superieur" in de Zwarte Piet-discussie, het is een doodsimpele democratische kwestie waarin 98% van Nederland (ongeacht kleur) vóór behoud van Zwarte Piet is, tegen een schamele 2% die tégen Zwarte Piet is. Als er al sprake is van "superioriteit" in deze kwestie, dan is het louter een getalsmatige. Tofik: Een gewetensvraag: zou u een lijstje van uw dagelijkse witte voorrechten kunnen en durven maken? GS: Ja hoor. We komen alleen niet verder dan nul, want nader zelfonderzoek leidde ons tot de conclusie dat iedereen in Nederland, ongeacht kleur of afkomst, gelijk is voor de wet. Witten genieten dus geen voorrechten ten opzichte van niet-witten. En mannen genieten ook geen voorrechten ten opzichte van niet-mannen. We zien wel veel mensen klágen over vermeende verschillen, en die verschillen ook "benoemen", maar we zien ze er vooralsnog weinig aan doen, anders dan de schuld leggen bij hen die zij zelf niet zijn. Zeg maar. Tofik: Veel witte mensen weigeren dat of ontsteken in woede, omdat ze in hun leven ‘ook’ niets aangewaaid hebben gekregen. Zo ook Princetoneerstejaars Tal Fortgang. Zijn reflectie op zijn kleur begin dit jaar resulteerde in het veelbesproken ‘Checking My Privilege’: ‘Perhaps my privilege is that those two resilient individuals came to America with no money and no English, obtained citizenship, learned the language and met each other [...]. Perhaps it was my privilege that my own father worked hard enough in City College to earn a spot at a top graduate school, got a good job, and for 25 years got up well before the crack of dawn, sacrificing precious time he wanted to spend with those he valued most – his wife and kids – to earn that living.’ Iemand bevoorrecht noemen op basis van zijn wit-zijn, is volgens Tal Fortgang je reinste onwetendheid: ‘You don’t know what their struggles have been, what they may have gone through to be where they are.’ Niet voor niets eindigt hij met: ‘I have checked my privilege. And I apologize for nothing.’ GS: Eindelijk. Iemand die iets zinnigs zegt. Maar Tofik gaat deze Tal Fortgang daar vast niet mee weg laten komen.. Ohja kijk, daar gaan we al: Tofik: U zult bij het horen over uw voorrechten wellicht een soortgelijke eerste reactie hebben, maar dit is het grote misverstand in de discussie: niemand heeft u iets verweten of om excuses gevraagd. Niemand ontkent uw problemen, of de problemen die u doormaakte. Niemand noemt u een racist puur vanwege uw kleur. GS: Jawel. Witte mensen worden wél racist genoemd op basis van hun kleur. Tofik: White privilege gaat over iets veel subtielers. Nooit werd het zo meesterlijk uitgelegd als door komiek Chris Rock tijdens de promotieronde voor zijn nieuwe film Top Five: ‘…being famous as a black guy is a little different than being famous as a white guy. Tom Hanks is an amazing actor, Denzel Washington is a God to his people. Denzel Washington has a responsibility to his people that Tom Cruise and Liam Neeson and all these guys don’t have. They just make their art. And no one goes: ‘Hey Tom Cruise, stay white! Don’t forget your whiteness! Come back and visit white people! What you doing for white people, Tom Cruise?!’ Nobody says that to Tom Cruise. […] Tom Hanks does a bad movie, there’s gonna be a good movie by somebody white next week. Denzel does a bad movie, I might not see another good black movie for a year.’ Dit is hoe white privilege – ook in Nederland – functioneert. GS: Right. De kern van het betoog, en niemand die er chocola iets kleurneutraals van kan maken. "Als Victor Reinier een stomme film maakt, komt er een week later wel weer een andere stomme film van een witte acteur", zoiets? Tofik. HELP. Je praat in raadselen man. Oh wacht. Daar komen de lokale Nederlandse voorbeelden die het punt moeten verduidelijken: Tofik: De breuk met de PvdA raakt niet alleen Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu zelf, maar alle toekomstige Turks-Nederlandse kandidaten. GS: Huh? De breuk met de PvdA had niets met kleur, maar alles met geloof en nationaliteit te maken. De PvdA had nationalistische buikspreekpoppen van Erdogan in de gelederen gehaald, dat kwam tot een botsing en toen stapten zij zélf op uit onvrede met de partijlijn van de rest van de PvdA. Daarna maakten zij gebruik van hun privilege (!) om hun zetel te behouden en een nieuwe partij te beginnen die zónder tussenkomst van verkiezingen plaats mocht nemen in de Tweede Kamer. Hoe "wit privilege" iets met deze kwestie te maken heeft, is ons een raadsel. Kom es met een beter voorbeeld, Tofik. Tofik: Was Onno Hoes Ahmed Aboutaleb geweest, dan was een tweede burgemeester met Marokkaanse roots voorlopig uitgesloten. GS: Als/dan. Als in: niet gebeurd, niet waar en behoorlijk suggestief. Bovendien nogal een belediging voor Aboutaleb, een man die veel prudenter omgaat met zijn rol als burgemeester dan de flirterige druiloor Onno Hoes, ex-man van de grootste roddelhoer van Nederland. Wij zouden eerder betogen dat Ahmed Aboutaleb, door gewoon zijn functie gewetensvol en daadkrachtig te vervullen, de deur naar het burgemeesterschap wagenwijd openzet voor mensen met Marokkaanse roots mensen die over de juiste mentaliteit en de goede capaciteiten beschikken om burgemeester te kunnen zijn. Nou. Laatste poging, Tofik. Tofik: Zou Humberto Tan gefaald zijn met RTL Late Night, hadden alle zwarte presentatoren na hem vermoedelijk een probleem. GS: Weer zo'n suggestieve als/dan. Het feit dat Tan zijn NPO counterpart Pauw iedere dag met straatlengtes voorsprong verslaat in de kijkcijfers, bewijst dat Tan een vakman is die met behulp van de juiste productie, regie en Fingerspitzengefühl in staat is om aan te tonen dat een late night talkshow niet per se een doodgeslagen slaapmutsje hoeft te zijn dat wordt uitgezonden vanuit de familiekamer van een mortuarium. Kudo's voor Tan zouden hier op zijn plaats zijn, in plaats van deze slappe poging om hem op basis van zijn huidskleur als veroorzaker van potentiële mislukkelingen te bombarderen en hem daarmee voor het gammele karretje van je blankenhatende betoogje te spannen. Bah, Tofik. Wat een nare uitbuiting van een onschuldige man. Tofik: Alles wat een wit mens ooit goed heeft gedaan, straalt op u af. Alles wat een zwart mens slecht heeft gedaan zeult elk zwart individu mee tot in de lengte der dagen. Witte bevoorrechting heeft een schaduwzijde: zwarte benadeling. Deze weeffout in onze wereld kan alleen hersteld worden als uw verzuchting plaatsmaakt voor erkenning. GS: En het cirkeltje is weer rond. Lieve Tofik. Luister. De helft van alle discussies over samenleving & maatschappij op NPO & in de kranten wordt doodgeslagen met Godwinverwijzingen naar de überengerd Adolf Hitler (wit) en zijn Vierde Rijk (wit). Elk bericht over islamitische massamoord wordt wel door íemand gepareerd met 'ja maar Breivik' (wit). En elk argument vóór Zwarte Piet - een kindervriend die op geen enkele wijze racistisch is omdat de intentie achter Zwarte Piet niet racistisch is - wordt "bestreden" met verwijten van racisme. Geeft niks. Mag allemaal. Jelui (m/v/blank/niet-blank) doet maar. Maar kom nou niet janken over "wit privilege" aan de hand van stomme lijstjes, out of context quotes uit een ander land en een zootje slechtgekozen als/dan-voorbeelden, want al wat we horen is "Huilie, huilie, huilie." Ga godverdomme eens een baan zoeken, Tofik. En doe wat met je leven zonder van jouw huidskleur andermans probleem te maken. By the way. Dat Robbie Wijnberg dit broddelwerkje zonder vorm, pointe of steekhoudende argumenten zomaar plaatst op zijn sjieke website, is dat dan soms jouw "gekleurde privilege"? Of is het juist zíjn "witte privilege", waarmee hij vanuit een soort blanke, betuttelende beleefdheid een belabberd stuk van een maatschappelijk benadeelde bruingetinte burger publiceert? UPDATE: Dat is snel. Tofik hapt. Mooi, dan kunnen we een debat op gang brengen. Beetje polemieken en zo. Kom er maar in Tofik, hoe weerleg je deze vrij feilloze fileer van jouw fact free als/dan-racisme? Oh.. Goh.. Het wordt nú al te moeilijk voor je? Jammer zeg.

Reaguursels

Inloggen

Tal Fortgang... die werd na zijn stukje gelijk gevierendeeld door het linkse Salon.com.

Nadat het stukje van deze eerstejaarsstudent geschreven was, besteedde Salon er in één maand maar liefst NEGEN stukken aan om Fortgang weg te zetten als een "whiny white dude," en "jerk."

Zie voor meer over deze karaktermoord op www.salon.com/topic/tal_fortgang/

Rest In Privacy | 30-12-14 | 23:07

Tofik: Of zoals McIntosh zelf beschrijft in nummer 34 van haar voorrechten: ‘I can worry about racism without being seen as self-interested or self-seeking.’

Tsja, want als het om racisme gaat is het ALTIJD "blanke" TEGEN "gekleurde". Nooit andersom. Want andersom is "positieve discriminatie" of wat het modewoord is (correctieve actie?). Zwemmen SLEGS VIR toerkse vrouwen is juist GOED, denkt de Linksmensch.

Maar in het algemeen is het uiteraard dat als een bepaalde groep zich in een slachtoffer-rol plaatst, dat iemand de gezien wordt als deel uitmakend van die groep wat roept, dat dat UITERAARD als eigenbelang gezien wordt. Een prostituee die wat over geweld in de prostitutie zegt. Een boer die wat over landbouw/veeteelt subsidies zegt. Een leraar die wat over de salarissen in het onderwijs zegt. Want het ligt voor de hand dat het besprokene voor de spreker zelf voordelig is en het dus niet onbaatzuchtig is.

EnNouJijWeer | 30-12-14 | 21:40

mag dit wel? is dit dan niet aanzetten tot haat? of kan dat niet, tegen blanken?

ALone | 30-12-14 | 16:02

Ziet dan niemand dat deze man aan het radicaliseren is?
Haatdragend tegen alles wat wit is.
Polariserende en haatzaaiende tekst, dat is wat het is!
Spoort deze gefrustreerde ex-groenlinkser wel?
De uitholling en afbraak van Nederland komt van binnenuit.
De geletterde haat die Nederland verziekt.

Peshmelba | 30-12-14 | 15:42

Tofik ik sta bekend als een hele rustige kerel die best wel veel kan hebben. Mijn bloed begint echter het kookpunt te benaderen bij het lezen van jouw gekwijl. Ik denk wel eens: Toen God boos was werd jij geboren. Flikker alsjeblieft op. Koop een kaartje en bouw een mooi huis van je wachtgeld in het midden van het Rifgebergte. Kun je daar verder mauwen en je valt er niemand mee lastig. Wat jou betreft: graag minder.

Canis Ferox | 30-12-14 | 14:04

@kippevlees | 30-12-14 | 05:49
Basketbal? Waar slaat dit nu weer op?
Jij begrijpt het niet he?
Schaatsers en Schansspringers zijn spierwit kippevlees!!!

h65485665 | 30-12-14 | 13:52

Ademde deze onverlaat ook nog? Wat een gejammer. Lijkt net een schaap. Beh. Nu weer terug in u dark room.

Vageling | 30-12-14 | 12:31

Even een addendum:

Tofik Debiel vergeet voor het gemak even dat Onno Hoes een flikker is. U weet wel, lid van een alom gehate minderheidsgroep die in het leeuwendeel van de wereld niet eens basale mensenrechten heeft. Zelfs in Nederland is het homohuwelijk pas in het nieuwe millennium legaal gemaakt, en dan waren we de eerste ter wereld. Maar toch wordt het homofiele politici niet moeilijk gemaakt. Men is namelijk volwassen genoeg om te zien dat het om de man draait, en niet om de groep. En dat is het hele speerpunt van links: Het is essentieel voor al hun argumenten dat De Tegenstander een domme holbewoner is die zonder linkse leiding wild om zich heen begint te slaan.

Overigens hadden we ook een andere controversiële homofiele politicus. Helaas werd hij overhoop geschoten door een linkse privilege-denker. Maar ook toen werden niet alle socialisten tot homohaters gebombardeerd (en het argument is er, met hoeveel potenrammers ze importeren). Misschien hadden we dat toch maar moeten doen.

Dus dat feit staat er: Tofu Debiel haat homo's. Vieze homohater. En dat hij er niet op wordt aangesproken is vast Muslim Privilege. Of is dat dan Brown Privilege?

Piet van het Padje | 30-12-14 | 12:28

Tofik Dibi, ga lekker terug naar je eigen land.

Nee, niet Mocronië. Daar hoor je duidelijk niet thuis. Ik bedoel Amerika. Ik ben namelijk gewoon blank, en "wit" is een walgelijk, beledigend anglicisme dat bedoeld is om de rassenstrijd van Amerika naar Nederland over te hevelen. Het is slecht Nederland, en smerig politiek taalgebruik. En zo ook is het hele idee van "privilege" ontschoten uit de Amerikaanse politiek, en dus per definitie niet van toepassing op de Nederlandse maatschappij. Het klakkeloos overnemen van ideeën uit een andere cultuur en aannemen dat ze ook hier waar zijn, is achterlijk.

En zelf ben ik het best wel zat om telkens maar weer verteld te krijgen dat ik het zo goed heb, en dat ik niet slecht wordt beoordeeld op mijn huidskleur. Zeker daar de stukjes waar het in staat en de figuren die ze schrijven bewijzen dat minderheidsgroepen het in het Westen gewoon het beste hebben. Als het hier zo kut is, en het is mijn schuld omdat ik blank ben, kanker dan maar lekker op. Mijn voorouders wonen hier al sinds het begin der tijden, en mijn cultuur is net zo oud. Ik heb geen zin om dat te offeren op het altaar der zeurende niet-blanken. Er zijn zat plekken in de wereld zonder blanken, dus als je blanke mensen niet prettig vindt (wat racistisch is) dan ga je maar lekker daar naartoe.

Of naar Amerika, waar deze onzin vandaan komt.

Piet van het Padje | 30-12-14 | 12:10

Ga hier eens heen in plaats van Nederland. Waarom gaan hier zo weinig asielzoekers naar toe. Steenrijk land. Ga hier eens lekker lopen klagen. Veel plezier en geniet van je wachtgeld. 8000 euro bruto. Wie is er nou gek? Mensen, Didi is nog erger als onkruid in je tuin. Met wortel en tak verwijderen. Ga hier lekker heen : Saoedi-Arabië of Saudi-Arabië[4], officieel het Koninkrijk Saoedi-Arabië, is een land in het Midden-Oosten en Azië. Het is een koninkrijk gelegen op het Arabisch Schiereiland. Het grenst aan Jordanië, Irak, Koeweit, de Perzische Golf, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Bahrein, de Rode Zee en de Golf van Akaba. Saoedi-Arabië is grotendeels woestijn en is bijzonder rijk aan aardolie. In Saoedi-Arabië liggen de twee belangrijkste heilige plaatsen van de islam: Mekka en Medina.

ip | 30-12-14 | 11:56

Wissel zwart en wit om, vervang Tofu door Greet en je hebt de duizenden voorbedrukte aangiftes klaar liggen.

Steinway | 30-12-14 | 11:32

Treurig vermakelijk dat Tofu onverhuld neerkijkt op GS en de reaguurders terwijl in de reacties glasheldere analyses worden geschreven (door o.a. Peter Emile en Zware Guy) die het denkvermogen van verongelijkte werkloze Tofu heel ver overstijgen.

IQmin100 | 30-12-14 | 11:02

Vermakelijke poging om een tweede zwartepietendiscussie op gang te brengen.
Die hoog geroemde Hollandse tolerantie, daar zetten dit soort lui zelf het mes in. Maar dat is iets teveel denkwerk blijkbaar.

Eppo | 30-12-14 | 10:54

Geachte Lichtgetinten,

Sorry dat ik jullie aanspreek. Dit is een beleefd en simpel antwoord op de open brief van Tofik Dibi die o.a. mij aanspreekt op mijn white privileges. Jullie krijgen de kans op een stuk van de witte welvaart. Doe er wat mee. Schudt de religie af, verlicht jezelf, onderzoek, wees nieuwsgierig. Degenen die dat doen worden beloond. Net zoals ikzelf die weg heb moeten bewandelen en mijn ouders voor mij. Nu zorg ik dat mijn kinderen die kansen krijgen.
Zorg voor jullie eigen kinderen! Niet met afgunst en jaloezie maar met hard werken. De cijfers liegen er niet om. Ondanks jarenlange subsidiestromen schiet het niet op met jullie onderwijsresultaten. Sta op ouders, er is iets te doen.

*zet espresso voor tutti*

ristretto | 30-12-14 | 10:44

Ik denk dat na het falen van Onno Hoes en Petertje Rehwinkel de kansen voor een burgemeesterspost van een grote stad voor een openlijk homosexuele witman tot nul zijn gereduceerd.

Tena Lady | 30-12-14 | 10:31

Stel je voor: "Fractievoorzitter Dibi"!!!!!!

tojoboy100 | 30-12-14 | 10:03

Tofu Hihi is psychiatervoer. Het wachten is op zijn stukjes over de Black Privilege in Afrika, de Arab Privilege in het Midden-Oosten en de Asian Privilege in Azië.

Revvoyensovyet City | 30-12-14 | 09:20

Als je zonodig wat tegen de ' witte man' hebt dan moet je ook ophouden de uitvindingen van deze witte mannen te gebruiken. En vindt zelf dan maar wat uit. Dus zet je computer maar uit, gooi je telefoon weg, zet je auto aan de kant, neem geen aspirientje tegen hoofdpijn etc. etc.

Zzzzooooffff | 30-12-14 | 07:51

Tief op naar je kutland tofu! En nee, Nederland is niet jouw land!!

zeefert | 30-12-14 | 07:11

Ik ben een fervent basketball liefhebber en kijk dan ook vaak naar NBA wedstrijden.
De salarissen die die NBA ZWARTE basketballspelers verdienen zijn "huge"
Er zijn er zelfs bij die meer als 100 miljoen dollar per jaar verdienen.
99,99 % van deze basketball vedettes zijn pikzwart Dibi!!!
En deze basketballspelers (ZWARTE) worden als goden aanbeden door zowel witte als zwarte mensen Dibi l#l!!!

kippevlees | 30-12-14 | 05:49

Ik heb het meer op katten dan honden, katten zijn zelfstandiger. Niemand die me gaat vertellen dat ik gelijke gevoelens bij beiden zou moeten projecteren. Beiden behandel ik uitmuntend overigens. Echter een hond komt er bij mij niet in als huisdier, teveel werk en aandacht. Datzelfde heb ik met bepaalde bevolkingsgroepen, de ene ligt me beter dan de andere, en wel om verschillende redenen. Sommige groepen zeiken en blaffen teveel, en vragen daarbij teveel aandacht, support en centen. Tot op de dag van vandaag ben ik van mening dat ik zelf mijn gedachtegang uiteenzet, gebaseerd op ervaringen. Zie het als werken met elektriciteit, hangen aan de 110v doe je zo nu en dan het zou wat, 220v dat onthoud je wat langer, raak de 400 een keer aan en je geloofd een collega never nooit meer dat de groep afgeschakeld is. Je leert in het leven. Voor bepaalde bevolkingsgroepen staan de odds niet gunstig qua verbetering, in tegendeel. En geen enkel knulletje welke me anders gaat vertellen.

the_hammer | 30-12-14 | 02:20

"Dibi toucheert al 2,5 jaar wachtgeld. Tijd voor een nieuwe wachtgeld-0-meter? "

Helemaal voor! en dan het liefst van het gehele peloton dat indertijd uit de Kamer is verdwenen!

Gaucho29 | 30-12-14 | 02:16

^ Oh, en ik werk daar dus... geen hypothetisch geneuzel...

Lijkt me logisch... | 30-12-14 | 01:58

Dit is hoe dit in een goed functionerend (Nederlands) bedrijf werkt:

1. De verhouding man/vrouw is ongeveer 50/50, en zoals verwacht werken er meer mannen binnen de IT en sales en meer vrouwen in HR en Administratie.
2. Binnen mijn bedrijf heeft ongeveer 65% niet de Nederlandse nationaliteit.

Als iemand te laat is, is iemand te laat, ongeacht afkomst. Daar wordt niets van gezegd, tenzij het een patroon wordt. Dan volgt een gesprek en bij geen verbetering wordt het contract niet verlengd.

Als iemand hogerop wil, dan merk je dat vrij snel; strebers zijn strebers en die hebben een vlekkeloze staat van dienst en verdienen een promotie.

Zeurpieten komen niet ver binnen ons bedrijf. Wij kijken naar inzet en prestatie ongeacht afkomst of geslacht.

En nu je muil houden, Tofik.

Ik zie je regelmatig met je zure bek de Amsterdamse tram instappen (ergens in de buurt van het NRC-restaurant). Doe gewoon wat meer je best en alles komt misschien wel goed voor je.

Groeten,
Lijkt Me Logisch...

Lijkt me logisch... | 30-12-14 | 01:57

Knettergek. En zoals hij lopen er nog veel meer rond. Dat is het enge ervan.

Sioux | 30-12-14 | 01:46

Racisme heeft geen kleur het zit in je systeem kut tofik

geenhakbar | 30-12-14 | 01:18

Hij heeft zo een ... uh .... vreemd hoofd. Hij kijkt.... uh..... zo raar uit zijn ogen.

edelweiss | 30-12-14 | 01:13

Hee Toovik, the Blues hebben hun roots in het zwart. En het is mijn witte privilege om daar honderden CD's van te hebben.

Turambar | 30-12-14 | 01:09

@netniet | 29-12-14 | 20:54
je zou toch maar één vraag stellen?

Worst_kaas_scenario | 30-12-14 | 00:28

Wat is die tofik ook een droeftoeter zeg.. Man man man...

HeerOlie | 30-12-14 | 00:21

#top2000 #roomblank #hoezointegratie?

croque monsieur | 30-12-14 | 00:01

Wat moet het heerlijk geweest zijn om dit stuk te publiceren. Je weet dat je 10-0 voorstaat en dat je gerulde tofu van Tofik hebt gemaakt. En dan komt als kers op de taart een huilende baby en geen enkel onderbouwd weerwoord. Feilloos. Hulde. En ook bedankt. Het stuk van Tofik was eigenlijk niet de discussie waard, maar door zo duidelijk te ageren tegen dit stuk, zijn alle stukken van deze geest eigenlijk succesvol aangevallen. Dat mocht wel eens gebeuren. En met GeenStijl: Iemand een racistische kasthomo noemen, om je te verlagen tot zijn redeneringsniveau, alvorens de logische doodsteken per zin er dieper in te hakken. De enige kritiek die ik mij kan bedenken is: Speel niet te veel met je voer. Met deze rationele en vlijmscherpe stem kun je ook grotere monsters stukbijten.

ernstige schade | 29-12-14 | 23:53

Tofu.
De belichaming van alles wat en/of dat fout is in Nederland.

Klier van Bartholin | 29-12-14 | 23:51

@B. Ollie Bommel | 29-12-14 | 23:10
Goed Zo.
Dat is de juiste meervoudsvorm.
Ga zo voort, knul.

h65485665 | 29-12-14 | 23:40

Je merkt het meest van je privileges als je al, zoals ik deed, lekker in je korte broek gaat lopen in het grensgebied van Turkije en Syrië (ruim tien jaar terug). Echt, alles komt vanzelf op je af. In mijn geval kogels (één keer maar) en stenen (dagelijks). Wat een voorrecht heb je toch als witte Nederlander.
Ik paste me aan, kocht een lange broek en dito overhemd. Probleem opgelost. Wat doen de hoofddoeken hier?

sjaakdaak | 29-12-14 | 23:24

h65485665 | 29-12-14 | 22:54

10 bijdehante Homies !

B. Ollie Bommel | 29-12-14 | 23:10

@Barani517 | 29-12-14 | 22:32 :
Volledig mee eens!
Probleem is alleen dat de regering er baat bij heeft om dit weg-met-ons-beleid door te zetten: ze krijgen er namelijk geld voor!

prakkie | 29-12-14 | 23:06

Ik wordt onderhand schijtziek van dat witte mensen bashen!
Ze sterven maar lekker af!
Zwarte piet haters , islamieten , tofi dibi,s , Joopers , allemaal ongezien de tyfes!
Racist for life!
(nou je zin?)

Gerrit gordijnstok | 29-12-14 | 23:06

Toen ie over "white privilege" begon, haakte ik af. Man, man,man, wat een oeverloos gezever... @GS: negeren (oei) was beter geweest volgens mij, want ingaan op zo'n rant is sowieso kansloos. Hij zit in z'n gaybar kerst en oud-en-nieuw te vieren en leest dit toch niet.

prakkie | 29-12-14 | 23:02

@B. Ollie Bommel | 29-12-14 | 22:49
1 Euro - 10 Euries
1 Auto - 10 Auties
1 Foto - 10 Foties

h65485665 | 29-12-14 | 22:54

Hoeveel Euries zullen er aan die ondankbare haatzaaier zijn uitgegeven ? Had het maar in oa de thuiszorg gedaan .

B. Ollie Bommel | 29-12-14 | 22:49

Zijn geleuter is bijna waardig genoeg om aangifte tegen te doen. Hoe zet je de 'witte mens' even in een racistische hoek, het is pure laster en zwartmakerij van Tofik tegen de witte mens die er nou eenmaal ook niets aan kan doen dat hij zonder kleurtje is geboren.

XaleX_2 | 29-12-14 | 22:44

Geachte Tofu,

Je zou je ook Nederlander kunnen voelen in plaats van gekleurd, dan is je probleem ineens weg. Het zit alleen in je hoofd.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 22:36

Eigenlijk is het bijzonder ergerlijk dat steeds meer titels van de 'gevestigde pers' zich verschuilen achter betaalmuren, zodat je nooit eens rechtstreeks kan reaguren op de quasi-intellectuele bagger zoals Tofik die dibiteert op de site van de Correspedant.

Bij De Telegraaf, Trouw, VK, Het Parool, het AD, nergens kun je meer fatsoenlijk je ei kwijt voor wat broodnodig tegengas als je dat zou willen. En áls je al kan reageren, krijg je een ruimte van 100 lettertekens óf wordt die reactie in acht van de tien gevallen door een waarschijnlijk gehoofddoekte stagiaire tegengehouden.

De gevestigde media zijn bang voor de reageerders. Bang voor gepeperde meningen. Bang voor hun portemonnee. Maar nog het bangst zijn ze om het lelijke smoel van de realiteit onder ogen te zien.

Peter Emile | 29-12-14 | 22:34

5 jaar geleden had ik nog met argumenten er tegen in proberen te gaan. Of wellicht zelfs punten gevonden waar ik het mee eens was.
Maar op een of andere manier is er de laatste jaren iets geknapt. Ik ben de 40 jaar immigratie en alles wat er mee samenhangt meer dan beu; de overlast, de criminaliteit, de weigering zich aan te passen, de kosten, de hoofddoekjes, de IS vlaggen, de bontkraagjes, de zwarte pieten discussie, het stukje bij beetje weggeven van onze cultuur en normen, alles.
Al waren er 1000 witte voorrechten. Het is ons land, wij hebben het opgebouwd, wij betalen voor de ongenode gasten en zijn lang genoeg inschikkelijk geweest.
Dus ik juich de voorrechten toe. En als Tofik en zijn collega import ook voorrechten willen, gaan ze maar lekker terug naar Marokko waar ze even zoveel voorrechten hebben ten opzichte van de ongenode gasten in hun zandbak.

Barani517 | 29-12-14 | 22:32

De enige reden dat Tofikje ooit Tweede Kamerlid was met bijbehorend riant salaris, was zijn black privilege. Als hij Jantje had geheten en over dezelfde talenten (dus: homo zijn, klagen en zeuren) had beschikt was ie never nooit door GroenLinks op een verkiesbare plek zijn gezet. Maar ja, in Tofiktaal zal hier juist wel weer sprake zijn geweest van white privilege. Maar dan omgekeerd. Of zoiets. Enfin, het wordt tijd dat Tofikje uit de kast komt want al dat liegen en bedriegen tast zijn verstandelijke vermogens aan.

medusa324 | 29-12-14 | 22:26

Drs.B | 29-12-14 | 21:4

Het is dat u het zegt. Ik was er eigenlijk van overtuigd dat dat letterlijk al jaren geleden gebeurt was. Ik vroeg me eigenlijk meer af wanneer hij eens inplaats van macrobiotisch veganistisch hij eens echt ging eten. Bij windkracht vier moeten ze een ketting met bal aan zijn been leggen om niet weg te waaien. Het is toch net een ruggegraat op stokjes.

tweetybird | 29-12-14 | 22:03

Als Tofik Tinus geheten had, had hij nooit bij GroenLinks op de lijst gestaan, zoiets?

Dan maar zo! | 29-12-14 | 22:00

Tofu blijft maar in zijn eigen nest poepen en alles stukmaken. Kan hij zich niet aansluiten bij D66?

A la snackbar | 29-12-14 | 22:00

Stop using facts? Heeft hij het nou over zichzelf? Dat is het hele probleem met dit soort figuren: die hebben werkelijk geen flauw benul wat een feit is.

X-es | 29-12-14 | 21:58

-weggejorist-

Boris Badass | 29-12-14 | 21:56

Tofoek ies intellectoeëel....

alsgeiliesmagalles | 29-12-14 | 21:47

Tofuck Debiel is het niet waard om op welke wijze dan ook te ontleden, behalve letterlijk dan.

Drs.B | 29-12-14 | 21:47

Het is nog erger dan ik dacht: "Tofik: Er is geen fijngevoelige manier om dit te doen, dus ik val direct met de deur in huis. We moeten het hebben over uw onverdiende bevoorrechting: ‘white privilege.'" Het staat er echt: onverdiende bevoorrechting !

Ik denk dat een hele bevolkingsgroep bewust beledigd is op grond van huidskleur. Ik voel me opgejut en ervaar e.a. als een oproep tot haat en discriminatie van witte Nederlanders.

Aangifte is digitaal niet mogelijk omdat de dader bekend is. Morgen dus allemaal naar het politiebureau om aangifte te doen. Kan Tofuutje en Wilders gelijktijdig worden behandeld door de rechters.........

Tee Of Cup | 29-12-14 | 21:45

Doe eens iets verstandig Tofik, is veel beter tegen blanke vooroordelen.

Zyprexa20mg | 29-12-14 | 21:37

Zodra een schrijver expres het woord 'wit' ipv 'blank' gebruikt, weet je wel hoe laat het is. Dit doet men omdat men 'blank' een te positief stukje vindt voor blanken. Deze haat blijkt dan ook uit de rest van het expres vage geraaskal van Dibi.

Jan Gerritsen9977 | 29-12-14 | 21:37

Tofik Dibi, de ultieme excuus-Marokkaan voor GroenLinks, zodat al die wereldvreemde vega-trutjes zichzelf konden wentelen in hun Gutmensch-gevoelens omdat zij een heuse Marokkaan als boegbeeld hadden.

Zo goed gelukt dat hij zelf niet eens door had dat hi daar alleen lekker zat te verdienen vanwege zijn afkomst en kleurtje. Over discriminoire bevoorrechting gesproken.
En toen hij dacht WEL enige invloed uit te mogen oefenen, en de poging deed; EXIT.

Zelfs nu heeft hij nog niet het inzicht en zelfreflectie om dit door te hebben. Eigenlijk gewoon zielig.


Rest In Privacy | 29-12-14 | 21:29

Niet minder , maar graag helemaal niets meer van dit soort onacceptabel gedrag .

B. Ollie Bommel | 29-12-14 | 21:25

Ach gut, hebben de 'kleurlingen' weer een nieuw handvest gevonden om de WASP's mee om de oren te slaan!
White privilege hoort thuis in dat land aan de andere kant van de atlantische oceaan en daar hebben wij niets mee van doen. Je ziet spoken, Tofik en ja, die zijn ook wit!

BadLieutenant | 29-12-14 | 20:58

Beste Tofik,

Mag ik je relaas beantwoorden met 1 vraag ? Wanneer is het een keer genoeg ?

Nederland is een land dat van zeer oudsher door witte mensen bewoond en beleefd wordt. Dat is op zich doodnormaal gelijk andere plekken door mensen van een andere kleur bewoond en beleefd wordt.

Sinds wij een aantal eeuwen de wereld rondvaren en wij de mogelijkheid hebben gehad om ons beter te profileren, niet door het zo vaak aangehaalde koloniale verleden maar door toedoen van de vinding van het centraal fractioneel bankieren. Ik haal het eerste gedeelte expres aan omdat ik zeker kan erkennen dat de Staat der Nederlanden in deze periode zaken op haar conto heeft gehaald waar geen mooie woorden bijpassen. De Staat der Nederlanden heeft echter ook niet verzaakt om aan diverse mensen, die bij deze zaken betrokken waren, kansen te bieden.

Surinamers, Antillianen, Indonesiërs, Molukkers. Net als alle huidig genoemde niet-westerse import maar eigenlijk is dat een ander woord voor moslims of het ligt daar heel tegen aan. Ik wil niet zomaar beweren dat al die mensen het makkelijk hebben gehad maar een kans die kregen zij wel. En al deze mensen zijn onder te verdelen in 3 groepen: Zij die hun kans hebben genomen, zij die hebben geweigerd hun kans te nemen en zij die hun kansen hebben vergooid.

En tot die laatste groep behoor jij. Als iemand een kans heeft gehad dan ben jij het zelf geweest. Je hebt het geschopt tot een positie waarin je een platform had en mogelijkheden om treffende voorstellen tot verandering. En die kans heb je daarna zelf vergooid.

Tofik, hoeveel meer kans had je willen hebben in dit land ? Vraag eens aan Humberto Tan hoe het met zijn white privilage is ? Of misschien nog beter zijn male white privilage ? Vraag eens aan al die gepensioneerden die nu uit hun pensioen gezwendeld worden hoe het met hun privilage is ? Of al die witte kinderen die hun huismoeder hebben verloren aan een baan waar die gezinnen een auto voor terug gekregen hebben ? Of al die witte gezinnen die niet alleen steeds verder moeten inleveren maar die ook het leeuwendeel van de staatsschuld op hun schouders krijgen ? Ga daar maar informeren hoe het hier is gesteld met white privilage.

Tofik je hebt gegokt en verloren en bent in jouw context ultiem mislukt. Je hebt je kans gehad. Hou op met zeuren en laat ons me rust. Als het elders beter is, heb je tegenover ons geen enkele verplichting.

netniet | 29-12-14 | 20:54

Dibi is een onbeschofte racist.
White priviledge, my ass. Ik, witte mens, heb nooit iets gratis en voor niets gekregen.
Werk al dik 45 jaar, betaal al die jaren mee om de staatsruif te vullen. Net als miljoenen hardwerkende Nederlanders moet ik nu met lede ogen aanzien hoe die staatsruif wordt leeggevreten door de door links verwende en gepamperde types als Dibi, Gario en al hun mede-opvreters. Die nooit iets bijgedragen hebben, maar hun tijd besteden om te klagen over de slechte witte mens. Bah!

appelvink | 29-12-14 | 20:44

Tofu doe je 'eigen volk' een plezier, hou je kop en rot op!

sjaap.marok | 29-12-14 | 20:44

Complimenten Van Rossum. tofik aardig gefileerd. Tegen tofik: luister eens naar Get over it van the Eagles

rechtsvoor | 29-12-14 | 20:41

@TisNieZoMoeilijk | 29-12-14 | 20:34
1= kapot
2= slaan

TisNieZoMoeilijk | 29-12-14 | 20:38

@ Maarwiewastelefoon | 29-12-14 | 20:14
Inderdaad deze man zet aan tot haat, kunnen we aangifte gaan doen?? Komop GS zet dat eens even op poten een gecoordineerde aangifte met voorgedrukte formulieren. Ik voel mij uiterst gekwetst door deze haatzaaier.

sjipsknippert | 29-12-14 | 20:36

Kijk eens naar die foto To-fuckje...
Kijk eens naar die dikke keel... Zalig he, helemaal gevuld!!

Je zeikt als een wijf, je hebt niks geconstructiefs toe te voegen. dus je bent een wijf. Een zielig wijf.
Kijk, in Nederland wonen 100 1000-en vrouwen die alleen maar leven op de centen van hun man. Omdat ze niks kunnen.
Hun grootste prestaties bestaan uit zeiken over die en die, klagen over zus en zo.
En dat zonder ook maar iets constructiefs bij te dragen. (nee, ik heb het niet over mijn hardwerkende, wiekende vrouwmens).

Maar jij, jij weet het gvd zo te monteren dat je én een pisnicht bent, én probeert een vent te zijn én ook nog meent iets van anderen te mogen vinden.

Krijg de kolere, gedrocht.
Echt man, ik ben pacifist, ongelovig, een lieve jongen, goed voor mijn vrouw en kind, TE goed voor mijn baas en voor mijn sporadische vrienden.
Heb nog nooit een hengst voor mijn bek gehad.

Maar jou...
Ik zou me ... kunnen ... op jou.

Malloot!

TisNieZoMoeilijk | 29-12-14 | 20:34

Afgelopen middag ben ik een tankstationshop binnengelopen om te gaan betalen voor een product wat ik zojuist afgenomen had. Hierbij waren geen messen of pistolen nodig.
Heeft dat ook te maken met mijn witte huidskleur?

aardt | 29-12-14 | 20:32

Han Jammer | 29-12-14 | 20:08

dit is ook gewoon puur racistisch anti-witte mensen gezeik.

Ik stel voor aangifte doen wegens aanzetten tot haat en aanzetten tot zelf-haat bij blanke mensen? Of kan dat alleen als Wilders iets "gemeens" zegt?

Maarwiewastelefoon | 29-12-14 | 20:14

Erik de Vlieger heeft hem een baan aangeboden. Heeft hij deze niet geaccepteerd, dan is het een werkwijgeraar en hoort de wachtgeld-verschaffer onmiddelijk zijn wachtgeld in de wacht te zetten. Doet het UWV en DWI ook als ik werk weiger.

Jan Gordelroos | 29-12-14 | 20:11

Sinds wanneer zijn Marokkanen zwart? Volgens mij haten Arabieren en Berbers negroide mensen terwijl ze zelf in feite mulatten zijn.

Han Jammer | 29-12-14 | 20:08

Stop using facts? Hij heeft geen 1 feit benoemd..

FerryNijs! | 29-12-14 | 20:06

Ceteris Non Paribus | 29-12-14 | 16:35

In onze westerse cultuur komt er altijd schoon drinkwater uit de kraan.
Dat kunnen die NegerTs niet voor elkaar krijgen.
Daardoor komen ze nu als een tsunami over het Westen heen.
Met dank aan de LinkseKerkers zoals en hun kiezers, zoals Tofu Dibi.

Ella | 29-12-14 | 19:56

ik kon het helaas niet aflezen vanwege desinteresse. Dat is mijn eigen schuld, moet ik maar een topic over tofu aanklikken.

jvlaam2 | 29-12-14 | 19:54

Dat die luie klootzak godverdomme de tijd heeft om dit op te schrijven. Ga werken zoals die witte mensen doen die nu jou uitkering bijelkaar sprokkelen.
Vuile parasiet!

De Stas | 29-12-14 | 19:47

Echt geenstijl, ik adviseer u om dit white privilige gezeik van die achterlijke racistische gek NU de das om te doen want anders steven je af op een landelijke situatie als in Zweden, waar elke witte zichzelf nu haat door deze compleet gestoorde waanbeelden aandacht te geven. En fuck die Tofik, hij heeft godverdomme het gore lef om te impliceren dat het Nederlandse volk verantwoordelijk is voor ELK negatief ding dat ooit is gebeurd met gekleurde mensen. Echt, fuck hem en fuck iedereen die zijn gejank geloofd.

Maarwiewastelefoon | 29-12-14 | 19:46

Tofu bibi, je bent een rare marokkaanse homosensuele hippie.. Maar zover was ik al. Helemaal new-age hmm. Goh wat zal jij een eind weg kunnen kletsen met de smartphone/apple generatie. Van tokyo tot new york.

de grote Anti | 29-12-14 | 19:46

Fantastisch! Ik heb het altijd geweten, gevoeld maar nooit kunnen onderbouwen. Dank Tofu! Dank voor de wetenschap dat ik bevoorrecht ben omdat ik blank ben. En ik maar denken dat het resultaat wat ik tot nu bereikt heb, komt door een continue verbetering, continue zelfreflectie, keihard werken, vallen en opstaan. Nee, dank voor het inzicht dat mijn examenresultaten beïnvloed positief beïnvloed werden omdat ik blank ben. Dank dat ik op het moment dat ik voor de keuze stond om, of door te gaan, of te stoppen met de studie met beide schouders eronder voor de moeilijke keuze ging. Gelukkig maar dat ik blanke en witte schouders heb, anders had het nooit gelukt. Dank dat ik aangenomen werd bij een consultancy firma als eerste job, ondanks dat de manager uit Suriname kwam. Dank voor deze fabelhaft, majeure inzichtelijk sociologische verrijking.

Bernard Couperus | 29-12-14 | 19:44

Typisch weer zo'n vertegenwoordiger van de Linkse Kerk, een priester van de schuld. Het is het linkskerkelijke "mea culpa", maar dan racistischer dan de kerk zelf ooit was.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 19:43

@Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:52
Jouw punt, Nederlanders zijn verwend, mag dan enigzins waar zijn, het slaat alleen helaas als een tang op 't varken in dit topic - zeker als je gaat heulen met Tofik.

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 19:41

Ik cast hem bij deze als murdock in de volgende A-Team film.

3Xniks | 29-12-14 | 19:39

Nuchtere_Hollander | 29-12-14 | 18:09
en
Peter Emile | 29-12-14 | 18:10

hebben gelijk.

Bovendien: als we kijken naar uitkeringen en subsidies ... wie hebben dan onverdiende privileges? En door wie worden die verdiend en betaald?

Hans Hillen | 29-12-14 | 19:38

Is dit een vroege 1 aprilgrap? Ik kan niet meer lachen om die lui, en met lui bedoel ik dan die zielige kleurmensen die voortdurend hunzelf in een hoekje plaatsen om zielig gevonden te worden. Gatverdamme, als je rascisten wilt krijgen, dan moeten ze zo doorgaan.
Binnenkort maar eens een paar witte puntmutsen knippen uit lakens en dan te paard!
deluiegriek | 29-12-14 | 16:36
---
Wie het discours in de VS een beetje volgt weet dat dit soort rariteiten niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dit is onder andere de inspiratiebron van de gendergekke Tuinbroeke, alsook van de Gario's die in zowat alles racisme kunnen zien zolang het door blanken wordt uitgeoefend.
Dat er recentelijk is geopperd dat een neger de rol van James Bond zou kunnen spelen past in ditzelfde rijtje. Dit slag mensen zal geen kans onbenut laten om de blanke Europeaan te ontmannen en hem zijn cultuur af te nemen.
Alles natuurlijk uit naam van 'diversiteit', maar het is slechts een front om te verhullen dat ze 'whitey' aan kunnen vallen.

Mikezy | 29-12-14 | 19:36

Tofi kan beter in Lichtgetintië gaan wonen, dan heeft ie geen last meer van 'witmensen'. Een kijken hoe dol ze daar zijn op zo'n linkse relnicht.

Der Schnitzeljäger | 29-12-14 | 19:35

Wou maar dat ik zwart was! Kon ik van alles wat in mijn leven mislukt altijd de schuld geven aan white privilege...

historicus | 29-12-14 | 19:30

Waar het op neer komt is dat alles de schuld is van de blanke, heteroseksuele man. Die mag terecht gewezen worden, gekleineerd, wettelijke bepalingen (bv. 'positieve discriminatie) over zich uitgestort krijgen en *dan nog* presteren idioten het als deze het om te beginnen over 'privilege'.
Al wat dit mij zegt is dat er ontzettend veel penisnijd bestaat richting de blanke, heteroseksuele man. Deze veralgemeende mythische figuur is slechts opgezet als de boeman om het calimero-complex dat velen hebben te kunnen verantwoorden.

Mikezy | 29-12-14 | 19:27

-weggejorist-

SjaakieDeLuxe | 29-12-14 | 19:26

Het doet me denken aan een progressief , over het paard getild zijkwijf .
Hier in NL kan ook alles volksvertegenwoordiger worden .

B. Ollie Bommel | 29-12-14 | 19:22

Ik ben gestopt met lezen. Tranen rollen langs mijn wangen van het lachen. Wat een geweldige carrière zou die Tofik kunnen hebben als cabaretier.

Toetsiemonster | 29-12-14 | 19:22

Hij wil via een stiekeme weg burgemeester worden. Brrr

Knikkertuut | 29-12-14 | 19:20

Niet huilen, hoor, Tofu! Je broertje Hamza is weggejorist en opgerot naar een cel in jouw prachtige vaderland, dan valt het hier bij Geenstijl toch nog best mee!

Prince Buster | 29-12-14 | 19:13

Beste tofu waarom hebben aziaten geen last van white privilege?? Heeft u daar al eens over nagedacht?? Een aziaat hoor je nooit over dit zaken lullen die hebben blijkbaar geen last van de 'white privilege'. Of vergis ik mij hierin, misschien kunnen reaguurders met aziatische achtergrond over zeggen??

sjipsknippert | 29-12-14 | 19:10

Stop making stupid people famous!

Wibi Tsunami | 29-12-14 | 19:02

Tja hij zit waarschijnlijk ook te wachten op een golf van aangiften. Negatief aandacht vragen is natuurlijk ook een vak.

jaydie | 29-12-14 | 19:01

niet zoveel aandacht besteden aan die trol

chique ouwe nicht | 29-12-14 | 19:01

Calimero is ook zwart. Zo zwart als het haar van Tofik de Povik. On topic: zelden zo'n crypto-academisch opstelletje gelezen. Mijn meester had me een 4- gegeven.

Dizzydent | 29-12-14 | 18:59

Het punt van Rock is juist dat het minderwaardigheidscomplex van de donkere Amerikanen er toe leidt dat donkere Amerikanen als God worden behandeld door mede donkere Amerikanen. Ze zien in dit geval Denzel als een vertegenwoordiger van hun. Dat Tofik nu net doet alsof ze grote boze witte mannen Denzel zo benaderen is pure vervalsing.

Het is sowieso opvallend dat zogenaamde minderheden op zoek zijn naar een rolmodel, waarmee ze die persoon extra gaan waarderen... puur om hun gemeenschappelijke afkomst. We hebben in de VS een (voormalig) rapper die beweert dat hip-hop een cultuur is van en voor donkere mensen en dat wordt vergoeilijkt. Kennelijk mogen mensen alleen trots zijn op hun cultuur en afkomst wanneer ze een minderheid zijn. Dat wordt vervolgens verpakt als positief racisme en omarmd door de policor kerk. Allemaal onder de noemer van WegMetOns.

Ares | 29-12-14 | 18:58

@Snowy2000 | 29-12-14 | 17:14
Precies!

toetanchamon | 29-12-14 | 18:56

Vieze vuile [discriminatoire krachttermen]!
Bij mijn geboorte stond ik met 0-3 achter, met m'n witte reedt. Ik heb keihard moeten knokken (op meerdere fronten) om te komen waar ik nu ben. En dan gaat zo'n miezerig subsidieslurpertje, die slechts dankzij zijn afkomst is binnengehaald in de Tweede Kamer, mij vertellen dat ik privileges heb en slechts dáárdoor tot hier ben gekomen?! En dat gaat mij tevens vertellen dat mijn argumenten/ ervaringen bij voorbaat niet valide zijn, want wit?!
What's next? Een knappe-mensenprivilege? Die schijnen sneller werk te krijgen. Een gespierde-mannenprivilege? Een dikke-tietenprivilege? Beter kijken jelui eens diep in de spiegel. Gadverdamme. Ga huilen dan. Bah!

atheïstisch stemvee | 29-12-14 | 18:52

Overigens is Tofik alleen maar kamerlid geworden dankzij 'White Guilt'. Maar ik vrees dat hij dat niet doorheeft.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 18:52

Topperke | 29-12-14 | 18:23

Ik wilde het deze keer niet te ingewikkeld maken. Hoeft ook niet want veel reaguurders doen hun uiterste best om mijn punt weer eens te onderstrepen.

Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:52

Omdat er een aantal generaties door "witte mensen" keihard gewerkt is kan meneer Dibi, en alle anderen die niet wit zijn, in dit land van dit resultaat meegenieten..
Dus al zou het überhaupt al zo zijn dan moet men nog niet zeiken.

lennard94 | 29-12-14 | 18:50

Petje af voor al die serieuze en goed geformuleerde reacties (zware_Guy, Peter Emile en Paininthebutt). Het is toch te triest voor woorden dat een voormalig Kamerlid dergelijke onzin debiteert terwijl zijn Marrokaanse vriendjes in Marrakech of Tanger net zo hard, zo niet harder spugen op alles wat zij minderwaardig vinden; zo ongeveer alles zuidelijk en oostelijk van Marokko. Mokkarokkanen; de elite die zich het uitverkoren volk noemt, waarvan hun koning de primus inter pares is. Tofik komt uit dat inteelt nest.
Het is de lichtgetinte pot die de witte ketel verwijt...

Treurig.
En inhoudelijk zwiert hij alle kanten uit en lult zich twee keer klemvast. Dat is een uitvloeisel van zijn aangeboren arrogantie, waarvan de uitvoering met de paplepel is ingegoten - jongen, je hebt altijd gelijk.

Natuurlijk_niet | 29-12-14 | 18:45

Meneer van Rossem... is uw betoog niet een demonstratie van white, male privilege ? komt zo over; echter uw betoog is zo eerlijk en zo duidelijk to the point
werkelijk van grote Klasse !

mainman | 29-12-14 | 18:44

Hoe zit het eigenlijk met de 'Muslim Privilege' onder de islam of in de koran. Als ik de boeken zo bekijk is dat pas echt institutioneel discriminatoir. Dat is feitelijk te bewijzen, wordt uitgedragen en in grote delen van de wereld naar geleefd. Dat mag dagelijks georeerd worden in gebedshuizen die gesubsidieerd worden door Nederland of door enge landen waar de 'Muslim Privilege' al behoorlijke vormen heeft gekregen. Tijd dat het OM dat eens onderzocht.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 18:40

Bedankt Tofik, dit was exact het laatste zetje wat ik nodig had: bij de eerstvolgende verkiezingen zal ik me nu voor het eerst niet te beschaamd/beschaafd voelen om PVV te stemmen!

Deipnosophist | 29-12-14 | 18:40

-weggejorist-

Devils smile | 29-12-14 | 18:39

Phoe hé, dat is wel heeeel veeel aandacht voor die ex-GL homocro. Was er na alinea twee al helemaal klaar mee.

Nederlanddraaitdoor | 29-12-14 | 18:35

@Joris: Doe eens fixen. Mijn post wordt afgekapt na een &lt; / <

Le Roi | 29-12-14 | 18:31

-weggejorist-

DeMaurice | 29-12-14 | 18:31

... (hoi Mocro's, Antillianen, Surinamers, Somaliërs, moslims </3 ) het steeds maar weer voor zichzelf verpest door hun eigen wangedrag en de afkeer tegen alles dat anders uit ziet en denkt dan henzelf.

Le Roi | 29-12-14 | 18:30

Ah, alweer een alle-blanke-mensen-zijn-racistisch schrijfsel afkomstig van een typische hoek. "Wat zou ik als roomblank modelburger nú weer fout gedaan hebben?", vraag ik me preventief af voor ik dit soort 'positief discriminerende' bagger lees.
.
Iets soortgelijks kwam ik vandaag tegen op LinkedIn. Een of andere moslima die met naam en toenaam een werkgever zwart maakte omdat dat bedrijf en diens eigenaar racistisch zou zijn, want zij was afgewezen omdat ze een hoofddoekje droeg. En alle gutmenschen uiteraard weer met afgunst reageren, meehelpen om dat enge, racistische bedrijf in een kwaad daglicht te stellen en krampachtig de betreffende post 'interessant vinden' ("vind-ik-leuken" à la LinkedIn) en delen.
.
Kotsmisselijk word ik er van. Het zijn altijd dezelfden die het voor zichzelf verpesten en het hardst zitten te zeuren dat ze benadeeld worden, uiteraard buiten hun eigen toedoen. Vreemd dat het compleet andere bevolkingsgroepen wel lukt om wereldwijd te integreren, leuk mee te doen en er niet over peinzen om de racisme-joker in te zetten (hoi Indo's, Chinezen, Hindoestanen, Scandinaviërs <3 ), terwijl de overwegend criminele minderheid (hoi Mocro's, Antillianen, Surinamers, Somaliërs, moslims </3 ) het steeds maar weer voor zichzelf verpest door hun eigen wangedrag en de afkeer tegen alles dat anders uit ziet en denkt dan henzelf.

Le Roi | 29-12-14 | 18:29

Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:16
Heb je mij niet horen zeggen, dus kom maar op.

Harry Turtle | 29-12-14 | 18:28

Goed Tofik, ik hap. Ik besef dat ik als blanke Nederlandse man in een bevoorrechte positie verkeer. Dat ik het makkelijker heb dan alle andere bevolkingsgroepen. Dat ik met een zilveren lepel in mijn mond geboren ben. En nu? 'White privilege' is een fact of life, net zoals dat de lucht blauw is en gras groen. Ik kan de situatie niet veranderen. Ik kan hooguit in mijn privé en zakelijke contacten met andersgetinten me niet-discriminerend gedragen. Daarnaast kan ik 1x per dag verzuchten hoe goed ik het wel niet heb. Ik zou daar zelfs een schuldgevoel over kunnen hebben. Maar het lost niets op. Het creëren van 'awareness', of het nu gaat om de bevoorrechte positie van blanken of om ALS, is niets meer dan dat: besef dat een bepaalde situatie bestaat. Je lost er geen ruk mee op. Je verandert er niets mee. Het is hete lucht. In het slechtste geval wordt de wij-zij kloof alleen maar groter.

shakermaker | 29-12-14 | 18:25

@Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:10
Nee, hoe dan? Vertel?

Omdat we met zijn allen lui zijn en de hele dag niets uitvreten is er een redelijk land gekomen - moet gezegd worden dat het wel weer afgebroken wordt nu, door middel van massa immigratie en de EU.

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 18:24

LOL, quote van Femke Halsema op diezelfde Correspondent:
"De herontdekking van ‘white privilege,’ strijdterm uit diezelfde jaren, doet het antiracisme ook meer kwaad dan goed. Het devalueert mensen tot de kleur van hun huid en ontdoet hen van hun goede en slechte intenties: enkel door wit te zijn is er een racistische voorbeschiktheid, nederigheid jegens de zwarte medemens is de enige juiste houding.

"https://decorrespondent.nl/2186/Elke-man-een-seksist-elke-blanke-een-racist-/112054360-b180075c

Harry Turtle | 29-12-14 | 18:23

Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:16

Kom dan eens met iets inhoudelijks grote denker.

Topperke | 29-12-14 | 18:23

@Bixier | 29-12-14 | 17:55
Dit is ook gewoon een datingsite, snap ook niet al dat gezeur over actualiteiten enzo.

Kaas de Vies | 29-12-14 | 18:21

Zo lezende gaat mijn kroost veel "white privileges" krijgen.
.
Omdat ze blank zijn? Nee,
.
omdat papa en mama zich het schompes werken om ze van alles aan te bieden,
.
omdat papa en mama naast hun werk ontzettend druk zijn ze van alles te leren,
.
omdat papa en mama hen ook dingen zelf laten leren en doen,
.
omdat papa en mama verwachtingen stellen aan gedrag en prestaties.
.
Dat heeft verzorgen, opvoeden, ondersteunen, en begeleiden.
.
PS: als al die zielepoten net zo veel energie in de opvoeding zouden steken als in het geklaag over blanken zouden hun kinderen dezelfde "privileges" hebben. Die zielepoten zijn het probleem, niet de blanken.

Parel van het Zuiden | 29-12-14 | 18:21

En wederom krijgt een mega minderheid een podium om zijn/haar gal te spuwen.

Nou moet ik wel toegeven, om aan te tonen dat die minderheden gelukkig minderheden zijn is dit wel een perfect zo niet ultiem voorbeeld.

Flipus | 29-12-14 | 18:21

*TFOE*

atheïstisch stemvee | 29-12-14 | 18:18

Harry Turtle | 29-12-14 | 18:08

Zij die menen dat onze privileges alleen door hard werken zijn verworven zijn niet echt geinteresseert in feiten.

Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:16

En dan zeker niet Louis CK gaan gebruiken voor je eigen zielige one man march mafketel! Ik hoop dat je een spiegel hebt ergens en daarin jezelf eens lang en grondig aan gaat kijken man. Ik zie witte jassen in je toekomst. Je draait door kerel.

mrSkapig | 29-12-14 | 18:14

@ Zware Guy
Geen white privilege maar white achievement. Quote van de dag wat mij betreft. Die ga ik onthouden.

Ivoren Toren | 29-12-14 | 18:14

"Alles wat een zwart mens slecht heeft gedaan zeult elk zwart individu mee tot in de lengte der dagen."
Schei es uit!
Ik heb als blanke nooit iets slechts gedaan, maar word wel weggezet als slavenhandelaar.
Ben altijd aardig geweest tegen onze medelanders, maar toch word ik als racist weggezet.
Flikker op, Tofik... je bent niet goed wijs.

Schietmijmaarlek | 29-12-14 | 18:13

Peter Emile | 29-12-14 | 18:10
Hulde!

Nuchtere_Hollander | 29-12-14 | 18:13

@ Zware Guy | 29-12-14 | 17:25 |

U zet in 6 (zes) regels neer waar ik er 36 voor nodig heb. Pet af.

Peter Emile | 29-12-14 | 18:13

Tofik, waarom doe je geen witte schmink op?

Wellicht dat je leven dan beter wordt. [/sarcasm]

Ik denk dat een meerendeel van de blanke Nederlanders een zwarte (negroide etc. etc.) exact hetzelfde behandeld als ieder ander.

30 jaar geleden hing die vlag er heel anders bij. Ook was er nog veel haat tegen de Duitsers ivm. nasleep WO2 icm. voetbal.
Tegenwoordig valt het te verwaarlozen.

Ik heb genoeg zwarte collega's en er komen er steeds meer bij. Die hoor je nooit over de blanken lopen mekkeren dat ze teveel zeggenschap hebben.
Nee, zij werken net zo hard als de rest en zijn pas klaar als ze hebben bereikt wat ze die dag voor ogen hadden. Vaak werken ze nog harder dan mijn blanke collega's.

(Let wel, dit gaat om de mensen met een kantoorbaan, de rest weet ik niet, maar in BV Nederland zijn er meer kantoorbanen dan weet ik wat voor andere ambachten dus een grote arbeidsmeerderheid van allerlei mensen is in deze aanwezig; blank, zwart, geel, paars, blauw etc.)

Het probleem zit hem in de kleur zelf. Het zijn altijd zwarte mensen die mekkeren over de macht van de zwarte mens versus de witte mens en als je deze zwarte huidskleur hebt, dan heb je nou eenmaal een kutleven of moeilijk leven oid.

Althans dit is een van de eerste gegeven wat je in je jeugd veelal van je opa of oma mee krijgt.

Immers wisten opa en oma ook niet beter want zij hebben de klaagmentaliteit weer van hun generatie ouderen overgenomen.

Dus Tofik, waar je in gelooft en wat je over jezelf of over je eigen soort/ volk (perceptie) af roept, wordt vanzelf je werkelijkheid.

Zolang dit gegeven (gemekker) keer op keer in stand wordt gehouden zul je dus ook deze realiteit blijven ervaren.

*iets met kracht van herhaling mompelt*

Rest In Privacy | 29-12-14 | 18:13

Hans Hillen | 29-12-14 | 18:10
Uiteraard. Meeste Marokkanen voelen zich alles behalve zwart. Racisme tiert nogal welig in Marokko. En dat racisme gaat niet zo van: 'och, wat zijn jullie zielig, hier een buurthuis'. Google maar eens op racisme + Marokko.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 18:13

Peter Emile | 29-12-14 | 18:10
U heeft het nog veel beter verwoord dan ik. Hulde!

Nuchtere_Hollander | 29-12-14 | 18:12

Zet nog even een update met zijn laatste tweet hierop. Die met educatie enzo.....

Bassanova | 29-12-14 | 18:12

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 17:58

En hoe is dat een argument tegen de stelling dat de meeste Nederlanders niet zien hoe verwend ze zijn en eigenlijk zelfs vinden dat ze het best moeilijk hebben?
En ik hoop echt dat jij snapt dat deze positie echt niet alleen door hard werken is bewerkstelligd.

Mike Oxlong | 29-12-14 | 18:10

Die Tofik is toch ook blank? Of heeft hij voor een andere huidskleur gekozen? Zodat hij zich lekker zielig en gediscrimineerd kan voelen?

Hans Hillen | 29-12-14 | 18:10

Dibi: "We moeten het hebben over uw onverdiende bevoorrechting: ‘white privilege'."

Beste Tofik,

Inderdaad, zoals Van Rossem al schrijft: we moeten niks.
Maar over dat 'Onverdiend' White Privilege:

Hoezo onverdiend?
Al eeuwen lang loopt de (overwegend blanke) westerse mens vér voorop als het gaat om de niet aflatende inzet en de tomeloze energie die gestopt wordt in het doen van slimme uitvindingen, gevolgd door nóg slimmere uitvindingen die het leven veiliger, gemakkelijker, comfortabeler en rijker maken. De (overwegend blanke) westerse mens loopt al eeuwen vér voorop als het gaat om uitvindingen en vernieuwingen op het gebied van wetenschap, technologie, geneeskunde en industriële ontwikkeling.

Dit alles wordt aangedreven door een cultuur waarin - eenmaal losgemaakt van de verstikkende en stagnerende invloed van religie - redelijkheid, kritische zin, vrijheid en onafhankelijkheid van denken en handelen, gezonde nieuwsgierigheid en leergierigheid de motoren werden van vooruitgang en beschaving. We noemen dat ook wel "Verlichting".

Daardoor, beste minder blanke Tofik, heeft de (overwegend blanke) westerse mens een wereld kunnen scheppen waarin rijkdom, veiligheid, stabiliteit en een veel betere gezondheid mogelijk werden. Alles bereikt met een tomeloze inzet, niet aflatend onderzoek en hard, héél hard werken.

Het westen is geprivilegieerd, ja. En omdat het westen hoofdzakelijk bewoond werd (althans, totdat links de mainstream werd) door blanken, zou je terecht kunnen spreken van "White privilege". Maar dan wél een VERDIEND "White Privilege".

Vertegenwoordigers van bepaalde culturen zijn daar - terecht - jaloers op. En dan bedoel ik culturen zoals die waaruit jij oorspronkelijk afkomstig bent, culturen waarin de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van denken en handelen, het kritische denken, gezonde nieuwsgierigheid en leergierigheid al even zovele eeuwen lang verstikt worden door een totaal verkalkte, achterhaalde en barbaarse religie.

Dat je dus jaloers bent, is logisch en begrijpelijk. Maar die jaloezie geeft je nog niet het automatische recht de 'witte Nederlander' uit te maken voor een discriminatoir stuk tuig.

Feit is, dat die 'witte Nederlander' met de opbouw van zijn rijke, veilige en stabiele samenleving iets heeft bereikt waar geen enkele islamitische of Afrikaanse samenleving aan kan tippen. Daarom, Tofik, zit zo langzamerhand de halve Derde en de Halve islamitische wereld hier in het westen om mee te vreten uit de ruiven die wij met ons harde werken en met onze vindingrijkheid hebben kunnen vullen.

En voor dat welverdiende privilege ga ik me écht niet zitten schamen. Oók niet plaatsvervangend.

Peter Emile | 29-12-14 | 18:10

Beste Tofik,
Het is geen weeffout, het is onbewuste erkenning voor het succes wat leden van het (laten we het maar even caucasisch) ras in de loop der eeuwen hebben verdiend: wereldzeeen bevaren, industrie gesticht, technologie voortgebracht,landen veroverd, wetenschap op stoom gebracht. Ik noem maar een paar zaken. Tot op de dag van vandaag straalt het daaruit voortvloeiende succes en de welvaart in grote mate af op de leden van dat ras. In de slipstream daarvan, zijn uiteindelijk mensen met b.v een negroide ras gekomen, die ook toegang eisde tot de verworvenheden en rijkdommen van het caucasische ras. Dat is een enkeling gelukt, maar de mieuwkomer wordt wel geacht de -in hoog aanzien staande- vlagdragers van het caucasische ras te erkennen. Zó werkt dat in het onbewuste. Het is een heel natuurlijk proces en verklaard ook waarom de teint van de huid binnen Afrikaanse gemeenschappen een rol speelt. Ondanks eeuwenlange onderdukking. Hoe lichter de huid, hoe meer men zich kan identificeren met de succesvolle caucasier.

Nuchtere_Hollander | 29-12-14 | 18:09

Welk een privilege inderdaad om als blanke automatisch als racist gezien te worden en ex-slavendrijver. Rijk geworden van kolonialisme en slavernij, de blanken - ALLEMAAL.
.
Gelul. En als de blanken inderdaad een betere uitgangspositie hebben - wat niet waar is, maar goed - dan is dat vast niet voor niets. Blanken zijn veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel betere mensen. ALLEMAAL.

Hans Hillen | 29-12-14 | 18:09

Mike Oxlong | 29-12-14 | 17:53
Bij gebrek aan repliek van Tofik gebaseerd op feiten, mag jij het hieronder proberen.

Harry Turtle | 29-12-14 | 18:08

Mike Oxlong | 29-12-14 | 17:53

Niet doorvertellen. MAar daar hebben de blanke Nederlanders (en blanken in het algemeen eigenlijk) hard voor gewerkt.

Door te drammen over White privilege laat je zien dat je een stereotype links loser bent.

Topperke | 29-12-14 | 18:08

Zelfs voor FC Den Bosch ben je niet goed genoeg.

FCDenBosch | 29-12-14 | 18:07

Tofu Bibi, ga eens snel iets van de wereld zien. Maak bezoekjes aan meerdere landen in verschillende continenten, arm en rijk, warm en koud. En laat je verassen door al het (verborgen) racisme welke er in verschillende varianten bestaan.

Het maken van raciaal onderscheid zit nu eenmaal ingebakken in het menselijk denken. Dat is een verschijnsel wat in onze natuur zit en waar wij niks aan kunnen doen behalve dit zoveel mogelijk proberen te onderdrukken. En in onze huidige westerse wereld gaat dit nog best goed eigenlijk.

Misschien moet je voor de gein eens terug naar je moederland en daar de gemiddelde Marokkaan op straat vragen om zijn mening over Joden, negers, vrouwen, Christenen en homoseksuelen. Dan kom je wellicht tot inzicht dat je je betoog aan de verkeerde doelgroep richt.

Woelige Wimpie | 29-12-14 | 18:06

Denk dat Toffie iets te lang in het felle licht heeft gekeken. De al te vaak knipperende relnicht heeft een volledige meltdown van z'n bovenkamer gehad. Een nog gefliptere versie van een quinsy, dat is op zich ook knap

Bassie B | 29-12-14 | 18:06

Er is geen blanke suprematie, slechts een reusachtig minderwaardigheidscomplex.

soggert | 29-12-14 | 18:05

Ik durf te wedden dat Tofik zijn baan te danken heeft aan black privilege. Gelukkig voor Tofik heeft hij ook de black privilege om blanken te discrimineren, van een blanke wordt dat namelijk niet geaccepteerd.

Deviant | 29-12-14 | 18:04

Lewis Lewinsky | 29-12-14 | 16:34
De ´rifnicht´. Man. Nu al rijp en klaar voor het Groene Boekje.

chicago river | 29-12-14 | 18:02

Adversary | 29-12-14 | 17:57
Al dat gekoketteer op tv over de zwarte huidskleur is verkeerd (van 'black is beautiful' tot 'ik ben een trotse zwarte') wanneer je wanneer je zwart vervangt door blank er een nare bijsmaak van krijgt c.q. hoort te krijgen van de linkse politiek. Dat de Joop-mensen dat niet snappen heb ik nooit begrepen.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 18:01

Ik zie deze even beroemde als voorspelbare slachtofferkaart nou niet bepaald als een feitelijke onderbouwing...
Heb het nou eens over de echte wortels van de integrasie problemen.
Tipje; denk aan de positie van vrouwen, homo's, joden, maar ook zaken zoals eerwraak en criminaliteit. Of wat dacht je van de totale verachting die Arabische moslims voelen richting de cultuur, normen en waarden van hun gastland? Het feit dat wanneer je iemand tegemoet komt, dit in de Arabische cultuur als 'zwakte' wordt gezien. Ohw ja, voordat je erover valt; ik noem het bewust gastland omdat zij zichzelf -voor het grote merendeel- ook nooit onderdeel hebben WILLEN voelen van de door hun verachte westerse maatschappij. Doe daar eens wat aan Dibi. X-je van de prof....

Prof. P. Paardekuth | 29-12-14 | 18:00

doorzettingsvermogen en zelfreflectie zijn eruit gefokt. als tfoe tfoe een rashondje zou zijn werd hij uit het fokprogramma gehaald en kreeg het stempel doorgefokt in zijn hondenpaspoortje. nu is tofu alles behalve een rashondje en gezien zijn seksuele voorkeur hoeven we ook geen angst te hebben dat hij zich vermenigvuldigt dus waarom laten we plofkip niet gewoon lekker bazelen?

kaplaarzenverkoper | 29-12-14 | 18:00

Emigreren naar een blank land, leven op kosten van blanken, niets doen met de door blanken aangeboden kansen om iets te maken van je leven en dat van je kinderen, en dan vervolgens durven spreken over "white priviledge".
.
Dan ben je niets meer dan een zielig hoopje menselijke cellen die er nooit in geslaagd zijn zich te binden tot een mens.

Parel van het Zuiden | 29-12-14 | 18:00

@Osdorpertje | 29-12-14 | 16:40
Goed onder woorden gebracht !
Hulde...

Wijze uit het Oosten | 29-12-14 | 17:59

Door dit soort spijkers-op-laag-water racisme claims is het woord nu niet veel meer dan een lege huls. De werkelijke racistisme problematiek raakt compleet ondergesneeuwd door de Quincys en Tofiks op deze wereld die hun racisme claims gebruiken als vehikel voor hun 15 minutes of fame. Wees er maar trots op, Tofik.

Harry Turtle | 29-12-14 | 17:59

Mike Oxlong | 29-12-14 | 17:53
Yo, Mikey Mike, wellicht hebben onze ouders daar ook hard voor gewerkt, dat het hier wel gewoon goed is. Nu importeren we mensen die vinden dat zij 'recht' hebben op datzelfde en daarbij ook nog eens vinden dat 'wij' (de nazaten van de oorspronkelijke bewoners van dit land) het fout doen en gedaan hebben, nog eens pinnig wijzende op al dan niet aangename elementen uit onze geschiedenis. De plichten die daarbij horen, daar willen ze gelet op alle statistieken die voorhanden zijn niets van weten. Daar beginnen mensen als ik zich een beetje aan te ergeren. Het laat ook zien dat Tofik vooral niet 'one of us, one of us, one of us' is (denk nu aan Femke die aan een tafel als een bezetene dit zit te roepen en met bestek op de tafel slaat terwijl ze een sjekkie in de mond heeft; kenners snappen de referentie).

Ik zou tegen Tofik willen zeggen (en nu volgt een ad hominem): ga aub naar Marokko toe, zoen de eerste de beste kerel op straat, tref jezelf in elkaar geslagen aan in een gevangenis en bedenk dan dat je leven tot nu toe een geweldige 'Dutch privilege' was (gratis leven op kosten van de staat in ruil van niet noemenswaardige tegenprestaties).

Rest In Privacy | 29-12-14 | 17:59

Oh ja,nog iets huftertje Dibi, ik ben geen witte Nederlander maar een blanke Nederlander.
Zelfs de meest elementaire zaken heb je na al die jaren van voortrekkerij nog niet onder de knie.

Pieter V | 29-12-14 | 17:59

@Mike Oxlong | 29-12-14 | 17:53
We hebben het goed, omdat we daar voor gewerkt hebben. Snap je dat?

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 17:58

Jaja daar hadden ze het ook al in die zwarte pieten docu van Sunny over. Wat bleek volgens een test, al die Zwarte Pieten waren racisten, inclusief Sunny. Natuurlijk was dat de schuld van de maatschappij bla bla bla maar dat is wat uit die test kwam.

Heb ik hem ook eens gedaan, wat bleek, geen racist. Heel logisch ook eigenlijk. De Zwarte Pieten haters zijn degene die een connectie leggen met kleur net als de figuren die klagen over White privilege. Dat zijn dus de mensen die op kleur focussen. Iedereen die vind dat je best grappen kunt maken over afkomst omdat je ook grappen kunt maken over je eigen afkomst en die vind dat je neger mag zeggen omdat negers ook neger zeggen (dus de types die nogal eens voor racist worden uitgemaakt om deze redenen) dat zijn geen racisten want die kijken niet naar de kleur. Het zijn juist die wat bij alles 'racisme' roepen die de waren racisten zijn, zij zien namelijk overal maar weer die kleur terug komen. Een ander ziet dat niet eens.

Als we dan toch gedwongen worden om naar de feiten te kijken dan is de blanke werkende succesvolle man de meest gediscrimineerde groep op de aarde. Dus rot toch op met je discriminatie. Black privilege zullen we dat dan maar noemen? Ik hou er namelijk ook ernstig rekening mee dat Tofik niet in de rol was beland waar hij in beland is als hij blank was geweest. De klager is dus een perfect voorbeeld daarvan.

DerUnterMensch | 29-12-14 | 17:58

worden=wordt

Moussie8971 | 29-12-14 | 17:57

En wat hebben ze toch ook allemaal een minderwaardigheidsgevoel he. Terecht trouwens. Want ga dan zelf goddomme eens iets nuttigs doen.

lekker wijf | 29-12-14 | 17:57

Ik eet nooit meer Tofu dus

AndersJens | 29-12-14 | 17:57

Ik schets even het volgende scenario. Op een dag in een park komt een man aanlopen. Hij zet een kist neer en gaat er op staan. Hij scandeert luid: "Ik ben trots op mijn ras!! Ik ben TROTS op mijn ras"! En wat gebeurt er vervolgens? Indien de persoon zwart is, zal hij bewondering en applaus oogsten. Indien de persoon BLANK is, echter, zal de politie gebeld worden, zal hem het verwijt worden gemaakt dat hij neo-nazistische sympathieen heeft, en zal hem op agressieve wijze racisme verweten worden. DAT is de wereld waarin we nu leven. White privilege? Dacht het niet.

Adversary | 29-12-14 | 17:57

Dit is uiteraard klinkklare onzin van Tofik. Enige wat Tofik wilt is bevestiging. Bevestiging van hoe hij geweldig hij wel niet is. Je verschuilen achter witte mensen versus donkere mensen is achterhaald. Door Tofik worden het in hokjes stoppen van mensen alleen aangemoedigd. Gefrustreerde mannetje.

Moussie8971 | 29-12-14 | 17:56

#KaasMaya, het begint hier te lijken op een datingsite haha.

Bixier | 29-12-14 | 17:55

Nou, buttplug in je reet en in een ruk door naar Afrika tippelen.

En het is een verdienste obv prestatie, geen privilege.

maggoo | 29-12-14 | 17:55

En gelet op de statistieken zijn uitkeringen, bijstand en opgroeien zonder vader een 'Black Privilege'.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 17:53

Het gaat van Rossum weer eens boven zijn pet. Angry white man pur sang. Alleen de witste der witte Nederlanders heeft geen idee welke bevoorrechte positie wij ons bevinden. De lichtste aanmerking op deze positie word gepareerd met dooddoeners als "weg met de weg met ons mentaliteit" maar de constatering blijft dat het wereldbeeld van de meeste Nederlanders erg pover is en ze niet eens beseffen hoe verwend we eigenlijk zijn. Vast tot de enkels in de boerenklei. Ik geloof ook de de verontwaardiging van deze lieden niet eens geveinsd is. Ze weten echt niet beter. En dat is jammer.

Mike Oxlong | 29-12-14 | 17:53

@GödelsRevenge | 29-12-14 | 17:49
Ik ben er zeker van dat die debiel daar ronddwaalt. Het is niet voor niets aandachtshoercentral.

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 17:53

Gelet op de statistieken is blanke vrouwen verkrachten een 'Maroccan Privilege'. Waarschijnlijk zucht Tofik nu.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 17:52

Tofik, GroenLinks is en blijft voor mij de Pedopartij, veel homosuelen zitten erin om vroeger of later de leeftijd voor sex naar beneden te krijgen. Je kent ze wel, Roze Links. (Het kan zijn dat de broederschap door meerdere partijen gaat maar daarover een ander keer).
Verder is alles wat verdovend middel is natuurlijk hardstikke goed. Tot aan het chippen van fietsen toe!
Ik wil het best met je hebben over niet discriminerend voorkeur voor wit, maar er is even weinig sympathie voor de Moslimbroeder en zuster. Dat komt een beetje door die Duitse meneer op TV die zegt, het is niet de vraag OF we iets in Europa gaan doen maar 'wanneer'.

Einde van de Domheid | 29-12-14 | 17:52

Hier in de regio zijn genoeg bedrijven waar je als allochtoon echt niet wordt uitgenodigd hoor. Passen jet in de bedrijfscultuur e.d.. Dat zal in de randstad wel anders zijn, maar geldt niet voor het hele land.

Denk ook zeker dat je als blanke man onbewust wel meer kansen hebt. Maar dat is niet te bewijzen, omdat de wetten niet afwijken uiteraard.

hans123 | 29-12-14 | 17:51

Soms zou ik willen dat we weer 50 jaar teriug leefden. Geen last van deze figuren. Ja OK de bible belt en de kerken hadden nog wel enig gezag maar dat waren slechts de laatste stuiptrekkingen.
Toen hadden we de PvdA nog kunnen corrigeren en de ecologische beweging was toen nog niet geïnfiltreerd door beroepspolitici.
Nu 50 jaar later staat NL er een stuk slechter voor qua mentale gezondheid en sociale leefbaarheid. Het is slechts dankzij de TECHNOLOGIE dat het tot nu tor nog uit te houden is. Dus zeker niet dankzij politici en al helemaal niet dankzij de poltici van de allochtonenmaffia (vooral mocros en in mindere mate ook turkse dictators)

ecologiste | 29-12-14 | 17:51

Gelukkig was het dit jaar net geen "White Christmas", anders had die onvolwassen droeftoeter daar weer wat over te zieken gehad.
Wie heeft die halve zolen hier eigen binnengelaten? Dat waren we helemaal niet verplicht hoor, al denken die zwakzinnigen van wel.

Pieter V | 29-12-14 | 17:50

Ik vind 'm altijd wel cute.

aardappelninja | 29-12-14 | 17:50

Nep-marxistisch geleuter. Vanuit een fundamenteel verkeerde premisse een heel verhaal vertellen dat in de oren van domme mensen heel erg logisch lijkt. GeenStijl debunkt deze onzin en dat is zo verfrissend!

balustrade | 29-12-14 | 17:49

deepblue | 29-12-14 | 17:44
Wanneer komt de aangifte & vervolging?
................
Nederlanders reageren altijd als ware verzet strijders, iedereen zat na de oorlog in het verzet. Met andere woorden, niet vooruit te branden.

Snowy2000 | 29-12-14 | 17:49

Nep-marxistisch geleuter. Vanuit een fundamenteel verkeerde premisse een heel verhaal vertellen dat in de oren van domme mensen heel erg logisch lijkt. GeenStijl debunkt deze onzin en dat is zo verfrissend!

balustrade | 29-12-14 | 17:49

-weggejorist-

Rest In Privacy | 29-12-14 | 17:49

Stinkdrol.

bolkebeer | 29-12-14 | 17:49

Tofik goes SJW.

Heb je al een Tumblr aangemaakt, jongen?

GödelsRevenge | 29-12-14 | 17:49

@Einde van de Domheid | 29-12-14 | 17:47

Zeg dat wel. Fraai staaltje zelfkastijding.

Desmoulins | 29-12-14 | 17:49

Ik luister niet naar mensen die hun eigen broek niet ophouden. Als je niet werkt en niet voor je eigen inkomen zorgt moet je geen grote mond hebben. Je hebt simpelweg geen recht van spreken.
.
Dus Tofik. Eerst maar eens de kost zelf gaan verdienen. Hebben we het nog eens over die puntjes van je.

Parel van het Zuiden | 29-12-14 | 17:48

Waarom geven we dit soort domme lui uberhaupt nog een podium/aandacht? Laat lekker lullen.

Echt, iedereen die dat soort lui aandacht geeft, of liever nog, met ze in discussie gaat schenkt ze alleen maar een soort van kijk-mij-eens-zielig-zijn-orgasme van jewelste...

davimore | 29-12-14 | 17:48

Vakkundig wordt zijn dronkenmanspraat gefileerd (Wat teveel eer is voor deze simpele geest, maar goed). En meneer reageert met een kinderachtig plaatje op de twitters. Mijn belastingcenten worden toch maar goed besteed aan deze uitvreter.

majorkingkong | 29-12-14 | 17:48

Het is toch een schande dat dit soort mensen het recht op vrije meningsuiting zo misbruikt. Schijtziek word ik van al die 'slachtoffers' in dit land. Ga dan lekker ergens naar toe waar het beter is. Maar nee, dan moet je echt voor jezelf gaan zorgen en kom je er achter dat je verwende klaagmentaliteit elders nog minder wordt gepruimd.

Dit land gaat kapot aan mensen die niets presteren, alleen maar op kosten van de Staat leven, hun mond vol hebben over hun rechten, maar nog nooit iets positiefs bijgedragen hebben aan de maatschappij, laat staan dat ze beseffen dat er ook zoiets als plichten bestaan (Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country).

In de jaren vijftig hebben talloze Nederlanders hun geluk gezocht in landen als Australië, Canada en de VS. En ja, daar zochten ze elkaar ook op, maar tegelijkertijd conformeerden ze zich aan de regels en gebruiken van het betreffende land om zodoende een toekomst op te bouwen. Als je ergens een voorbeeld zoekt van geslaagde integratie moet je eens met deze mensen praten. Natuurlijk waren er ook mensen die het niet hebben gered en voor het overgrote deel keerden die weer terug om hier weer aan de slag te gaan. Er moest immers brood op de plank komen.

Het slappe overheidsbeleid om iedereen meteen 'zielig' te verklaren heeft dit land een kapitaal gekost (en nog steeds). Het is te triest voor woorden dat talloze mensen hun bijdrage aan de maatschappij door onze overheid zien beloond met de ene na de andere strafmaatregel in de vorm van lastenverzwaringen en het uithollen van diensten waar ze, gezien hun arbeidsverleden, meer dan recht op hebben. Maar goed, ik weet nu al wat de gemiddelde politicus hier over heeft te zeggen: 'De mensen begrijpen het niet, we moeten het beter uitleggen, dus stem op mij....'. Mag ik al dood?

Paininthebutt | 29-12-14 | 17:48

De correspedant is toch een betaaldingetje?
Lachen toch, betalen en je laten afzeiken!

Einde van de Domheid | 29-12-14 | 17:47

Ik dacht nu juist dat juist de Amerikaanse onbekende zwarten per se willen dat Amerikaanse bekende zwarten vooral zwart moeten blijven.

Guido | 29-12-14 | 17:47

Racisme stelt toch helemaal niks meer voor tegenwoordig. Iedereen roept het maar voor de vuist weg, iedereen is het die een onwelgevallige mening verkondigt en niemand snapt er nog een bal van. Als er 1 woord is dat totaal zonder betekenis is geworden dan is 'racist' wel. Sukkels.

lekker wijf | 29-12-14 | 17:47

Hey Tofik, ik mis de slogan "Die CISscum DIE" nog. Stop alsjeblieft met op Tumblr ronddwalen, daar wordt je gestoord van, aangezien je dat al redelijk was is het helemaal geen goed idee om daar rond te dwalen.

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 17:46

Dibi liep al met die anti Zwarte Pietzeloten mee te brullen. Nu gaat hij met dat zelfde immer verongelijkte volk mee in deze white supremacy beschuldigingen. Hij zal wel weer uitzicht op een gesubsidieerd baantje hebben.

Psycheltjes | 29-12-14 | 17:45

Tofik lijdt aan chronische zelfoverschatting. Hij zou opgenomen moeten worden.

van heinde en verre | 29-12-14 | 17:45

Eng zeg, zo'n facistisch marokkaantje met haat tegen mensen met een blank kleurtje.
Wanneer komt de aangifte & vervolging?

deepblue | 29-12-14 | 17:44

Aaaannnnnnnnd its gone. De correspondent heeft het stuk weggejorist.

Nuchtere_Hollander | 29-12-14 | 17:41

Laten we gewoon even naar de feiten kijken.
Als Tofik geen allochtoon was geweest zou dat stuk onbenul nooit de vet betaalde baan in de politiek hebben gekregen want volstrekt incompetent voor de job.
Dat is en was voor al die debiele allochtonen in de politiek puur en alleen het gevolg van positieve discriminatie die niets met kwaliteiten te maken had.
Die categorie omvat een hele grote groep geestelijke en moreel uitgedaagden zoals bijvoorbeeld Singh Varma, Mohammed Rabbae en natuurlijk Tofik Dibi. Slechts drie voorbeelden van de vele tientallen halve zolen en dat heeft niks te maken met white privileges maar alles met onversneden discriminatie van autochtonen door de overheid.
Alleen een idioot uit de genoemde categorie ontbeert het aan gezond verstand om de werkelijkheid onder ogen te willen, c.q.kunnen zien en zonder zelfs maar te kunnen begrijpen waar de bewuste minkukel, in casu Tofik Dibi, geweest zou zijn zonder de zogenaamde positieve discriminatie door policor links Nederland. Bloedzuigers zijn het!

Pieter V | 29-12-14 | 17:41

Mijn grootvader is om zijn witte huidskleur vermoord, mijn vader is om zijn huidskleur opgesloten.
Echt Tofik, welke vervolging hebben ze bij jou thuis gehad?

frank87 | 29-12-14 | 17:41

Een Marokkaan die om overduidelijke redenen niet uit de kast durft te komen, heeft zijn mond vol over introspectie...

Desmoulins | 29-12-14 | 17:40

Tofik heeft gelijk. Ik ben bevoorrecht. En hier in Nederland is inderdaad de witte mens dominant. Van daaruit zijn de privileges ook voor de witte mensen gratis. De rest, wat voor kleur je ook hebt, moet betalen in extra moeite, talent en of extra sociale vaardigheden. Een groep uitgezonderd, gisteravond juist beschreven door Ebru. Mensen mét een kleurtje die door bijvoorbeeld de correspondent, trouw, Vara en VK kritiekloos worden aanvaard als talentvol, want voorzien van een kleurtje. In landen als italie of Portugal word ik als een van hen aangezien en krijg automatisch de privileges die er bij horen. Exact zoals de Marokkanen en Turken onder elkaar doen.

ristretto | 29-12-14 | 17:39

Godverdomme. Krijgen we deze Amerikaanse rotzooi nu ook al? White Privilege. Jesus christus.

Strakjes komen de feminazis en tumbler (Aandachtshoercentraal) idioten ook aan de buurt.

Doe eens niet, Tofik de debiel.

Jasaanhetiskoud | 29-12-14 | 17:39

In your face Tofik!

mrSkapig | 29-12-14 | 17:37

Misschien moeten we het meer eens over die misselijkmakende insinuaties van vertegenwoordigers de linkse kerk hebben, vooral als ze worden ingebracht door mensen die willens en wetens misbruik maken van de sociale en economische voorzieningen die door de "white man" is gereliseerd. En Tofik is er zo een, ik denk dat Femke zich nu ronduit schaamt voor deze "kansenparel". Dit soort mensen zorgt er voor dat gewone mensen een intense hekel krijgen aan dit profiteurs met weinig inhoud, maar door geestelijk zwakkeren op het schild zijn gehesen. Val deaud Tofik Dibi, charlatan pur sang.

ad melkert | 29-12-14 | 17:36

Eigenlijk een rare man die tofik. Uitgescheten door zijn eigen volk vanwege het houden van hetzelfde geslacht en dan los gaan op ons waar hij wel geaccepteerd wordt om zijn geaardheid. Terwijl IS hem van een gebouw zou afkletteren om wie hij is. Dan ook nog bij een wereldvreemde partij zitten. De man moet echt ongelukkig zijn. Want eigenlijk hoort hij nergens bij en de enige die hem wel accepteren zijn die witte nederlandse boerenkinkels. ASTERIX EN OBELIX ZOUDEN ZEGGEN. rare snuiters

tweetybird | 29-12-14 | 17:36

Wat een ongelofelijk kinderachtige tweet van die huppelkut. Als je al zo overtuigd bent van je genoemde theorie, weerleg dan de criticasters in plaats van de Gario tactiek te gebruiken (alleen praten met medestanders en tegenstanders negeren en afschilderen als debielen en ongelijken).

lulkoekhapper | 29-12-14 | 17:35

We "moeten" het eens over de negatieve bijklank van het woordje 'nee' gaan hebben in Nederland.

CynicalBastard | 29-12-14 | 17:35

@Kaas, goed plan.
Weet niet of ik vanavond al kan reaguren, ben wat druk en anders in het nieuwe jaar.

Maya de Blij | 29-12-14 | 17:35

"White privilege is het idee..."

ja inderdaad. Het is een idee dat wellicht ergens op gestoeld is. Maar ehm, het is maar een idee.
Wat veel erger is, lelijke mensen worden gediscriministiseerd door alle anderen ten faveure van knappe mensen!

De Treinende Rechter | 29-12-14 | 17:35

Ga ik niet lezen. Te lang. Waarschijnlijk bagger. Waarschijnlijk veel "ik ben zielig en dat komt door jullie"".

Statler en Waldorf | 29-12-14 | 17:34

@Ivoren Toren | 29-12-14 | 17:32

Ja daar was ik dus ook al mee bezig maar zowel GS als menig ander medium moet keer op keer toch weer als een kleuter reageren op scheten die malloten als Dibi laten.

Daarom wat ik hierboven zeg. Lekker negeren.

overVecht | 29-12-14 | 17:34

Door de racistische en discriminerende ballotage van GroenLinks heeft Tipi een Kamerzetel bemachtigd en veel wachtgeld. Vanwege de enorme White guilt gevoelens bij het marxistische GL kader. Hij moet niet zo dom lullen.

Piet Karbiet | 29-12-14 | 17:34

Stukje gelezen. Ik heb zelden iemand zo denigrerend (zwart/wit) zien of horen zwatelen. Dit soort mensen worden vanzelf uit de maatschappij gefilterd, ze voegen echt helemaal niks toe aan welke 'discussie' dan ook.
Ik lees btw ook regelrechte haat tegen blanken, of wroeging omdat het zelf een besnedenlander is.
Maar wat een loser...

immers&daarentegen | 29-12-14 | 17:33

Wat is die man zielig. En dat heeft dan in de Tweede Kamer gezeten. God Almachtig, wanneer worden we verlost van dit slag?

Knoopsgat | 29-12-14 | 17:33

Op een dag weet je het: je gaat ze gewoon negeren. Al die zeurpieten over sekse- en rassendiscriminatie. Wie het na dertig jaar positieve discriminatie ("vrouwen en allochtonen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren en hebben bij gelijke geschiktheid de voorkeur,") het nog steeds durft te hebben over de zogenaamde geprivilegeerde blanke man, die verdient het om verder in onwetendheid weg te rotten. Niet mijn probleem, niet mijn veantwoordelijkheid. Succes met je miezerige leventje en je onafgeronde VMBO-opleiding en reken voral niet op mijn medewerking.

Ivoren Toren | 29-12-14 | 17:32

Je wilt geen racisme, Tofik? Begin eerst es bij jezelf en spreek de blanke Nederlanders niet aan als 'witte' maar gewoon als Nederlander. Als je racisme uit de wereld wilt helpen, begin er zelf mee. Je doet net alsof je het hier zo moeilijk heb in dit kikkerlandje. Doe toch effe normaal. Mensen zo als jouw halen heel de samenleving neer met constant gehuil over drie keer niets. Vind je het gek dat niemand mensen zoals jij je meer serieus neemt. Tuurlijk heb je niet zo snuggere medemens en professionele knuffelaar naast je, maar niet de mensen waar dit land op groot geworden is en draait.

In een zin. Doe normaal.

BambooTablet | 29-12-14 | 17:32

Kan je zeggen wat je wil maar Dibi heeft wel een lekker bekkie. Als ik ook op mannen zou vallen zou ik hem doen.

overVecht | 29-12-14 | 17:32

Misschien maar een handeltje in shirts beginnen; "Sorry dat ik blank ben!"

Aatje | 29-12-14 | 17:31

Tofik weet je wel hoeveel moeite ik als blanke NLer moet doen om in Marokko bij de slager een pond speklappen te scoren?
Daar hoor ik jou nou nooit over.
Bied jij daar maar eerst eens je excuses voor aan.

van Nootegem | 29-12-14 | 17:29

Kutmarokkaan...

duitse herder | 29-12-14 | 17:29

@Maya de Blij | 29-12-14 | 17:20
Ah jouw gegevens zijn tot mij gekomen.
Ik zal een kennismaking e-mail sturen vanavond, akkoord?

Kaas de Vies | 29-12-14 | 17:27

Deel twee van Afgeven Op Links. Die zelfingenomen drammers weerleggen kritiek op hun ideologische en feitenvrije betoog altijd op dezelfde wijze: "jullie zijn dom, jullie kunnen niet tegen feiten, you are ignorant". Haalt het bloed onder mijn nagels vandaan, vooral als dat stuk tuig Russell Brand het doet, maar dat terzijde.

Martin Aceton | 29-12-14 | 17:26

...... vele blanke nederlanders zijn ook vele malen afgewezen voor hun droombaan, gewoon omdat een ander sterker/slimmer/beter opgeleid/verstandiger/ minder zeurt dan betreffende blanke, en zij zitten ondertussen bijvoorbeeld voor de 6.000e keer om 06.15 in hun werkbusje naar het werk, terwijl de Tofuutjes van deze wereld op dat moment net twee uur in bed liggen.

Ledigheid maakt de Tofuutjes van deze wereld ongeloofwaardig. Een paar jaartjes vakkenvullen en/of kippen slachten zou voor de Tofuutjes verplichte zelf-ontwikkeling moeten zijn/worden.

De realiteit is dat NL ongeveer het meest geemancipeerde en genivelleerde land ter wereld is. In 2015 zouden zeurkousen eigenlijk uit de Media verbannen moeten worden, volgens mij wordt het dan veel leuker in Nl.

Tee Of Cup | 29-12-14 | 17:26

Het is natuurlijk geen 'White privilege', maar gewoon 'White achievement', als je door intellect en hard werken vooruit komt in het leven, als je komt uit een cultuur waarin dat wordt gewaardeerd (en waar verzonnen sprookjesfiguren als Allah de ratio niet in de weg staan).

Om nog maar met Engelse termen te smijten: Equality in opportunity leidt niet per sé tot equality in outcome, hoewel de Marxisten daar wel van dromen.

Zware Guy | 29-12-14 | 17:25

Zelden Tofik ( knettergek als hij is ) ZO vakkundig gefileerd zien worden. Tofik, jongen, je bent aan zet. Succes! Heb je daar 'geen zin in' kan je altijd nog in een hoekje gaan zitten huilen ende jammeren. Of gewoon opdonderen, dat kan ook.

bello | 29-12-14 | 17:24

Ik als blanke Nederlander zou best wel wat privileges verdiend hebben. Werken vanaf mijn veertiende (naast school/studie) en daarmee al ruim 26 jaar een forse bijdrage leveren aan allerlei lichtgetintiërs die een uitkering en kinderbijslag als levensdoel zien.
Helaas, niks is minder waar. Als ik solliciteer naar een overheidsfunctie gaat de voorkeur uit naar een minder capabele allochtoon.
Hoeveel heb jij netto bijgedragen aan het land dat ik en mijn blanke voorouders opgebouwd hebben? Nee Tofik, overheidsbaantjes en wachtgeld tellen niet.
Oftewel, sterf parasiet!

koolteer | 29-12-14 | 17:24

Mijn nick heb ik van een zwarte artiest gekaapt. Is dat soms ook white privilege, lekkere Marokkaanse dondersteen?

Prince Buster | 29-12-14 | 17:24

Heb het altijd wel een aardige jongen gevonden, die Tofik. Jammer dat hij gek is geworden. Ook een nadeel van geen werk hebben, veel te veel tijd om idiote dingen te bedenken.

Ergea | 29-12-14 | 17:23

Als je jezelf een slachtoffer voelt dan zul je altijd een slachtoffer zijn. Niet een slachtoffer van de ander, maar een slachtoffer van jezelf.
Tofik Dibi voelt zich blijkbaar een slachtoffer. Hij werd in 1980 geboren in Vlissingen. Ging naar het gymnasium. Mocht vervolgens Media en Cultuur studeren aan de UvA (da's blijkbaar een academische studie, vraag me niet waarom). Bij Groen Links mocht hij op zijn 25e Kamerlid worden (en een ton per jaar verdienen). Wat nou slachtoffer? Wat nou white privilege?
De ongemakkelijke waarheid is dat Tofik na zijn gymnasium alle kansen die hij kreeg zelf uit zijn handen heeft laten flikkeren. Hij maakte zijn *kuch* studie niet af en viel als Kamerlid genadeloos door de mand. Nu ligt hij lurkend aan een pijp met wachtgeld.
Tofik Dibi is een slachtoffer. Van zichzelf en van niemand anders.
Stijlicoon | 29-12-14 | 17:13

Amen. Ik hoop dat hij mee leest.

Bassanova | 29-12-14 | 17:21

Kaas, ga ik doen in het nieuwe jaar.

Maya de Blij | 29-12-14 | 17:20

oh tofik, laat je gewoon achterlangs nemen door arie boomsma en wordt huisvrouw die de hele dag in de lidl te vinden is, want dan richt je geen kwaad meer aan. ontzettend, nietsnuttende, handophoudende kastnicht. een enkeltje marokko is het alternatief.

minimá-armezusvan.. | 29-12-14 | 17:19

Enne wat vindt oppervarken GL von Ojik tot oink,oink daar nu van, strafbankje?

william7055 | 29-12-14 | 17:19

Die klaagnicht was toch bij GroenLinks aangenomen omdat het zo leuk was om ook een Marokkaan in hun midden te hebben? Kwaliteit was het criterium niet. En inderdaad, wanneer zoekt hij eens een betaalde baan? Of een vent die voor hem de kost verdient?

namensmijnhond | 29-12-14 | 17:18

WitPrivilege-gelovigen zijn het die racisme oproepen, door iets te benoemen wat er niet is. Een erg gevaarlijke ontwikkeling. Tofik speelt met vuur: haat zaaien.

Fijnstoffer | 29-12-14 | 17:18

Tofik zal zich thuisvoelen op Tumblr, net als de moraalridders en andere cultureel marxisten.

Battery!!! | 29-12-14 | 17:17

En ik maar denken dat deze discussie tot volgend jaar zou duren net voor het eerste Sinterklaas journaal.... zucht!
Als ze nu eerlijk zeggen dat er geld over de balk moet komen ivm herstelbetalingen, zielig zijn etc.
Dan weten wij blanke menschen waar we aan toe zijn!
Kan iemand uitrekenen wat het mij kost om mijn blanke schuldgevoel af te kopen, want mijn onderbuik houdt het niet meer???

IkSchrijfDusIkBen | 29-12-14 | 17:17

Bedoelt hij "Geenstijl, jullie moeten stoppen met het gebruiken van feiten"? Want in zijn stukje heb ik hem op geen enkel feit kunnen betrappen.

Mr Dixit | 29-12-14 | 17:16

meneer tikt alle boxjes af om te voldoen aan de kwalificatie van "Racist" nou gefeliciteerd dan, je hebt de titel met glans verdient.

EARP | 29-12-14 | 17:16

toetanchamon | 29-12-14 | 17:10
Dat is hij zeker. Maar wat hij zegt over de kiezers van Wilders, daarin heeft hij volkomen gelijk. Die kiezers moeten inderdaad aangifte gaan doen tegen het O.M. want dit is inderdaad minachting van deze mensen. Zeg maar racisme.

Snowy2000 | 29-12-14 | 17:14

Tofik Dibi:
Ik zou hem niet doen.

MyCatIsDoingThis | 29-12-14 | 17:14

Nederland = Nazi. En die traditie moet blijven.

kd1387 | 29-12-14 | 17:13

Als je jezelf een slachtoffer voelt dan zul je altijd een slachtoffer zijn. Niet een slachtoffer van de ander, maar een slachtoffer van jezelf.

Tofik Dibi voelt zich blijkbaar een slachtoffer. Hij werd in 1980 geboren in Vlissingen. Ging naar het gymnasium. Mocht vervolgens Media en Cultuur studeren aan de UvA (da's blijkbaar een academische studie, vraag me niet waarom). Bij Groen Links mocht hij op zijn 25e Kamerlid worden (en een ton per jaar verdienen). Wat nou slachtoffer? Wat nou white privilege?

De ongemakkelijke waarheid is dat Tofik na zijn gymnasium alle kansen die hij kreeg zelf uit zijn handen heeft laten flikkeren. Hij maakte zijn *kuch* studie niet af en viel als Kamerlid genadeloos door de mand. Nu ligt hij lurkend aan een pijp met wachtgeld.

Tofik Dibi is een slachtoffer. Van zichzelf en van niemand anders.

Stijlicoon | 29-12-14 | 17:13

@xspalm | 29-12-14 | 17:08
Waarheid als een kameel!

Kaas de Vies | 29-12-14 | 17:13

Vind mannetje altijd hoog van de toren blazen wat er niet goed is hier , terwijl ik hem in zijn geboorteland niet eens 12 uur overlevingskans geef.

youngtrillseeker | 29-12-14 | 17:12

Als hij zijn betoog had beperkt tot de constatering dat je waarschijnlijk nergens in de wereld zoveel kansen hebt als een doorsnee blanke mannelijke inwoner van Nederland dan had hij een punt gehad. Dat kan zelfs de grootste mannelijke blanke Nederlandse Calimero van Nederland namelijk moeilijk ontkennen.

kicktherabbit | 29-12-14 | 17:12

Tofik: Zou Humberto Tan gefaald zijn met RTL Late Night, hadden alle zwarte presentatoren na hem vermoedelijk een probleem.

Heeft hij toch wel een puntje. Hoe vals die zwarte Tan, door subtiel foute verlichting, "onze" Yolanthe te kijk zette... Daar spreekt toch wel een minderwaardigheidsgevoel uit, uiteraard gevolg van witte suprematie.

Poeh, goed dat dit eens aan de orde gesteld wordt.
[/totaalcynische modus]

xspalm | 29-12-14 | 17:11

Als hij meer voorkeurstemmen had gehad was dit nooit uit zijn pen gekomen. Er zit wel een kern van waarheid in maar ja ... ik kan geen knuffel Marokkaan worden. Toch is deze discussie (en mening) een beetje komen overwaaien uit de USA waar een groeiende onvrede is met de achterstand van zwarten (maar sowieso de kloof tussen arm en rijk).

Simon_GS | 29-12-14 | 17:10

Wat een racist is die Tofu Hihi zeg. Waar zijn de voorbedrukte aangifteformulieren want dit is echt schandalig.

Ik ben blank en heb nooit iets cadeau gekregen in het leven ik heb gewoon altijd keihard gewerkt en mijn best gedaan. Niets is komen aanwaaien dus geen vanzelfsprekend White Privilige.

Graag NU vervolgen deze racist....,!

Bassanova | 29-12-14 | 17:10

@Snowy2000 | 29-12-14 | 17:04
Wat mij betreft maakt deze man een stap richting de politiek, maar ben bang dat hij daar veel te slim voor is en beter weet.

toetanchamon | 29-12-14 | 17:10

Argh, wat een pijnlijk domme tweet van Tofik. Alsof hij ook maar één feit geciteerd heeft, in plaats van alleen maar suggesties en theoretische veronderstellingen. Mijn god, wat is deze man toch dom, zielig gewoon.

Russells Teapot | 29-12-14 | 17:09

Dacht dat Het Vierde Rijk de EU dictatuur is ?

Der Schnitzeljäger | 29-12-14 | 17:08

"GS: Als/dan. Als in: niet gebeurd, niet waar en behoorlijk suggestief. Bovendien nogal een belediging voor Aboutaleb, een man die veel prudenter omgaat met zijn rol als burgemeester dan de flirterige druiloor Onno Hoes, ex-man van de grootste roddelhoer van Nederland. Wij zouden eerder betogen dat Ahmed Aboutaleb, door gewoon zijn functie gewetensvol en daadkrachtig te vervullen, de deur naar het burgemeesterschap wagenwijd openzet voor mensen met Marokkaanse roots mensen die over de juiste mentaliteit en de goede capaciteiten beschikken om burgemeester te kunnen zijn. Nou. Laatste poging, Tofik."

Meesterlijk voorbeeld en prima opgeschreven. Aboutaleb for president. Oh nee, die hebben we niet. MP dan.

xspalm | 29-12-14 | 17:08

Dibili is een v/d redenen waarom White P , blijft bestaan.

Uw Verzekeringsadvis | 29-12-14 | 17:06

"... being famous as a black guy is a little different than being famous as a white guy. Tom Hanks is an amazing actor, Denzel Washington is a God to his people. Denzel Washington has a responsibility to his people that Tom Cruise and Liam Neeson and all these guys don’t have. They just make their art. And no one goes: ‘Hey Tom Cruise, stay white! Don’t forget your whiteness! Come back and visit white people! What you doing for white people, Tom Cruise?!’ Nobody says that to Tom Cruise. […] Tom Hanks does a bad movie, there’s gonna be a good movie by somebody white next week. Denzel does a bad movie, I might not see another good black movie for a year."

Wat een gelul. Als ik een acteur van welke kleur dan ook zie en het is naadje, vind ik dat een slechte acteerprestatie. En denk ik niet: "sjeesj, wat zijn die {zwarten/gelen/roodhuiden/blanken} slechte acteurs.

En nu Bill Cosby in opspraak komt, denk ik niet: "alle negers zijn dus inderdaad verkrachters", of "goh, wat zet hij hiermee de zwarten in een kwaad daglicht".
Ik denk: "pfff, kun je er ooit achter komen of dit waar is? Is het een viespeuk of gaan allerlei onduidelijke figuren proberen Cosby wat van zijn geld afhandig te maken".

Die Dibi probeert ons zo deze dingen aan te praten.

Net zoals die Gario ons probeert aan te praten dat wij met Piet zwarten onderdrukken. Net zulke onzin. "eye of the beholder" enzo.

xspalm | 29-12-14 | 17:06

@Maya de Blij | 29-12-14 | 17:02
Beste is echt als je even twitter account aanmaakt en mij op @kaasdevies benadert.

Kan hier geen e-mail adres plempen, wordt Joris boos.

Kaas de Vies | 29-12-14 | 17:05

Deze viespeukerij heeft een mooiere verpakking, maar is net zo smerig en levensbedreigend als de wekelijkse liquidaties door zijn bevriende mocromaffiaantjes.

Morgenhout | 29-12-14 | 17:05

toetanchamon | 29-12-14 | 16:54
Als het O.M. kloten heeft, vervolgen ze Hiddema, want in deze uitzending vertelt hij namelijk de waarheid. En daar zit de Politiek en het O.M. niet op te wachten.

Snowy2000 | 29-12-14 | 17:04

En heel het stuk door spreken van de 'witte' Nederlander. Alsof je te maken hebt spoken en clowns. Wit is een anglicisme, de correcte term is blank.

Meer ter zake: 'white privilege' is een manier om blanken een schuldgevoel aan te praten vanwege hun huidskleur. Dat is gewoon heel erg fout.

SamKoeman | 29-12-14 | 17:04

"Geachte witte Nederlander" is discriminatie van een orde die grenst aan racisme, Dibi. Wie is er hier nu eng?
 
En nou opsodemieteren met je onnozele gejank. Ik moet namelijk helemaal niks. Voor dat 'witte privilege' van je, moet ik mij dit soort larmoyant gezeik laten welgevallen. Àls er al een wit privilege zou bestaan, is dat verdomd verdiend.
 
Als je half zo rendabel was als dat je jankt, had je Tan al jaren geleden uitgelachen.

pietvanvliet | 29-12-14 | 17:04

Ik moet over de term 'white privilege' iets kwijt. De term is bedacht in de jaren zestig, door de extreemlinkse Amerikaan Theodore William Allen. Die dacht dat het noodzakelijk was voor blanken om te zien dat ze bevoordeeld werden boven zwarten zodat blanken en zwarten samen tegen de vijand, namelijk de bourgeoisie, konden strijden.

De term is vervolgens verder uitgewerkt en gepopulariseerd door de professor Noel Ignatiev, eveneens een actief Marxist en oprichter van een periodieke uitgave met de naam 'Race Traitor', bekend van zijn uitspraken:

-"My concern is doing away with whiteness."
-"Whiteness is a form of racial oppression."
-"The suggestion is that it's somehow possible to separate whiteness from oppression, and it is not."
-"If you abolish racial oppression, you do away with whiteness."
-"Treason to whiteness is loyalty to humanity."
-"The task is to bring this minority together in such a way that it makes it impossible for the legacy of whiteness to continue to reproduce itself."

Kijk dus uit met het accepteren van hun taal. Het is hun doel om door middel van taal ons gedrag te beïnvloeden, om door ons gedrag onze cultuur te beïnvloeden, en stukje bij beetje onze cultuur zo egalitair en waardeloos te maken dat we het economisch Marxisme aan het einde van de rit zonder veel verzet zullen accepteren.

Nequebard | 29-12-14 | 17:04

Dat hij zoveel aandacht krijgt. Negeren is beter of mag je negeren ook niet meer zeggen?

overVecht | 29-12-14 | 17:04

Bleh. Ik heb twee alinea's gelezen en nu al koppijn.

tepelkloofterrorist | 29-12-14 | 17:04

Klinkt als jouw probleem Tofu. Had je maar niet klein, homo, marokkaan en linksch moeten zijn. Oh wacht, dat zijn in Nederland juist allemaal zaken om voorgetrokken, bevoorrecht en gesubsidieerd te worden.

Mr Dixit | 29-12-14 | 17:03

Kaas, wat mij betreft kan Joris je mijn mailadres geven.

Maya de Blij | 29-12-14 | 17:02

Geen grotere racisten als juist de bevolkingsgroep die zich gekwetst voelen.
Hoe dat onderling over elkaar spreekt, durf ik niet eens te denken!

StijlloosInkoppertje | 29-12-14 | 17:00

Tofik ( die eigenlijk gewoon Tovek heet) wordt zo langzamerhand te oud om nog een beetje in trek te zijn in de Berlijnse homoszene. Dus vertaalt hij een paar compleet uitgekauwde Amerikaanse invalshoekken van de afgelopen 20 jaar, geeft er een ' eigen' draai aan en schrijft een open brief. Even zien of er nog iets spannenders gebeurt dan achter de geraniums met ons riante wachtgeld.
-
Doodzwijgen werkt beter.

bisbisbis | 29-12-14 | 17:00

Keurig gekloosried Van Rossem. Blijft geen spaan van heel. Als ik de tijd ervoor had deed ik het ook.

Call on the attacker | 29-12-14 | 16:59

Als ie nou snel teruggaat naar morrokostan dat kan ie daar in alle rust van de lightly-tinted-privileges gaan genieten.

Petrus Poortwachter | 29-12-14 | 16:59

funkyd | 29-12-14 | 16:44
Tofik is een te kwetsbaar bloempje voor het kalifaat, denk ik...

Martin Aceton | 29-12-14 | 16:59

Volgens mij doet Tofu een poging om elitair over te komen. Het is tenenkrommend en haatzaaiend. Ander vraagje, wanneer loopt Tofu's wachtgeld af?

Atlantis-95 | 29-12-14 | 16:57

Dibi toucheert al 2,5 jaar wachtgeld. Tijd voor een nieuwe wachtgeld-0-meter?

Marko_ | 29-12-14 | 16:57

Vergeleken met een neger is Tofik veel eerder "wit" dan zwart.

Maar klaarblijkelijk deelt Tofik de mensheid op in twee groepen: "witte mensen" en "alle anderen," en zolang je niet bij die eerste groep hoort, behoor je automatisch tot de tweede en ben je dus achtergesteld en gediscrimineerd en heb je recht op een voorkeursbehandeling + gratis geld.

Vroeger was het diep racistisch om de mensheid te verdelen in blank en niet-blank, waarbij negers, Aziaten en lichtgetinten voor het gemak op één hoop werden gegooid. Nu is het blijkbaar progressief, ruimdenkend en juist heel erg anti-racistisch. Het is altijd jammer dat politiek correcte linksmenschen te dom zijn om ironie te snappen.

Russells Teapot | 29-12-14 | 16:57

Gewoon weer gaan WERKEN voor je geld Tofu dat is wat alle vervelende en door jouw verguisde witmensen doen.

meneer Q | 29-12-14 | 16:56

Harry Turtle | 29-12-14 | 16:47
Eensch, als Tofik geen Marokkaan was geweest had hij nu hamburgers staan flippen bij de Mac.
Op zijn best.
In plaats van van ons geld debiele stukjes te (laten) schrijven op een goedmensenwebsiteje.

Cuyahoga | 29-12-14 | 16:56

Tofik Dibi, Mohamed Rabbae, Iwan Leeuwin. Een mooi rijtje.

Hoen | 29-12-14 | 16:55

Tofuk, schatteboutje van me, luister nu goed:

Werknemers in de riolering - bijna 100% man, kleur maakt niet uit.
Werknemers bij de vuilophaaldienst - bijna 100% man, kleur maakt niet uit.

Vreemd genoeg hoor ik vrouwen nooit voor een quota bij deze banen piepen. of zwarte mannen for that matter!

Maar als het om leuk betaalde, ik maak mijn handen niet vies banen gaat, eventueel nog met graaimogelijkheden willen wannabee minderheden graag dat iemand gaat helpen.

Dus wat dacht je gewoon van werken voor je geld en zelf carriere maken. Man, vrouw, zwart, wit, gestreept - fuck it!

Zorg zelf ervoor en je zult zien dat er geen spook van racisme, discriminatie of wat dan ook rond waait.

hangtiet met knoop | 29-12-14 | 16:55

Tofik is een aandachtshoer van heb ik jou daar
goed stukkie Van Rossum, maar ergens te veel eer voor deze GL knul

Tobi | 29-12-14 | 16:54

De term "white privilege" past goed in de linkse gedachtegang: de focus ligt niet op de achtergestelde groep die vooruit moet, maar op de gemene "bevoorrechte" groep die veel belasting moet betalen (werkende mensen) dan wel zich heel erg schuldig moet voelen over hun voorrechten (blanken). Gelukkig is die denkwijze niet universeel, anders was er geen vooruitgang meer.

Martin Aceton | 29-12-14 | 16:53

Wat een eikels, die gore, witte albino's!! Blij dat ik blank ben, min of meer... witten zijn net zo slecht als zwartjes en roodhuiden.

R. Ketelsteen | 29-12-14 | 16:52

F*ck Tofik en ongezien de thypus.

Rest In Privacy | 29-12-14 | 16:51

@Maya de Blij | 29-12-14 | 16:48
DM me maar.

Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:51

Triest dat Tofik mensen apart zet op basis van hun huidskleur.

Boyo | 29-12-14 | 16:50

Hij zegt al in de eerste alinea dat White Privilege een "onverdiende" bevoorrechting is. Al lezende vraag ik me af of dat eigenlijk wel zo is...

Spittertje | 29-12-14 | 16:49

@ Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:27
Geen baan, maar als je een idee hebt hoor ik het graag.
Zal het zelf financieren, ok?

Maya de Blij | 29-12-14 | 16:48

Mijn Marokkaanse overbuurman heeft een hekel aan het Turkse gezin op de hoek. Gewoon, omdat ze Turks zijn. Dat kan hij probleemloos uitten. Is dat soms een privilege van de licht getinte medemens? Ik heb dat privilege niet Tofik!

Rest In Privacy | 29-12-14 | 16:48

@Haatgenerator | 29-12-14 | 16:45
Daarom zoek ik ook een nieuwe baan.
Joop heeft een goed bod gedaan, 400 kilo glutevrije gluten in zakjes van 10 kilo per week. Klinkt aardig nietwaar?

Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:47

Tofu Dibi loopt een beetje achter in mentale ontwikkeling, en dat is erg grappig! Hij begrijpt maar niet dat je focussen op "Het Probleem" niets oplevert voor jezelf. Kijk maar naar Tofu zelf, wat heeft het hem opgeleverd. Niets. Tijd om uit het probleem te stappen en te kijken naar wat er wél allemaal kan vriendje. Maar ja dat impliceert wel eerst een mentale groeistap waarin je moet beseffen dat je zélf verantwoordelijk bent voor Het Probleem. Puur omdat je je er maar op blijft focussen.

Kortom.

Grappig mannetje dit!!! Hihi@Tofik.

Beaulefermier | 29-12-14 | 16:47

Tofik is een politiek lichtgewicht die zijn rol binnen GL louter te danken had aan zijn lichtgetint+kasthomo privilige.

Harry Turtle | 29-12-14 | 16:47

Tofik staat er gekleurd op! Wat is er eigenlijk groen aan hem?

Pi Mol | 29-12-14 | 16:47

Waarom juist deze uitgekakte relnicht met uitkering zonodig zijn racistische mening aan ons witkoppen moet geven is me niet duidelijk. Duid in ieder geval op totale verkramping van een totaal zieke en verknipte geest.

equal to condell | 29-12-14 | 16:46

Kop eens een trein, GL-gekkie.

Wc-kip | 29-12-14 | 16:46

@ Kaas de Vies
Kaas, sinds je niet meer op de eerste plaats staat zijn jouw plempsels eigenlijk helemaal niet meer interessant.
Waar blijft necrosis?

Haatgenerator | 29-12-14 | 16:45

Wat doet hij zielig zeg. Tofik zou een goede aanwinst voor de PVV zijn, dat is ook al zo'n club van slachtoffers en zielepoten.

KingScarGill | 29-12-14 | 16:45

Ik denk dat Tofu beter tot zijn recht komt in het kaliefaat! Rot toch op valse rifnicht. Minder, minder, minder anti witte mensen acties graag.

funkyd | 29-12-14 | 16:44

@ tweetybird | 29-12-14 | 16:37
.
Kijk met Tofu kun je eventueel nog wat mee. "als je zeer creabea bent that is" Met Tofik daar in tegen kun je alleen de verzuurde kant op.

normanius | 29-12-14 | 16:43

Wat een gezeur allemaal.. ik woon hier lekker in de bergen en de enige niet westerse allochtoon die ik spreek (ik ben zelf een witte allochtoon want ik woon dus niet in NL) maakt geweldige dönner, dus ik vind 'm fantastisch! Ik versta 'm dan wel niet als ie met z'n vrouw praat, maar dat interesseert me geen hol. Écht niet... en dat is gewoon de praktijk ipv dit soort ivoren toren geschrijf... goed idee trouwens... ik ga zo ff dönner kopen!

synchronicity | 29-12-14 | 16:43

Hey, Tofik, ga's bier halen.

Cuyahoga | 29-12-14 | 16:43

Kan die relnicht niet gewoon gaan werken voor zijn geld?

James Lastig | 29-12-14 | 16:42

Waarom is het toch dat racisme tegenover blanken gewoon toegestaan is? Waarom wordt ik aangesproken als 'witte Nederlander' terwijl als ik een ander als 'zwarte Nederlander' aanspreek ik gelijk een racist ben? Ik ben die dubbele standaard meer dan zat. Dit soort beroepsslachtoffers moeten een keertje realiseren dat je racisme niet met racisme bestrijdt.

Poepus | 29-12-14 | 16:42

Slachtoffertje

Nevz | 29-12-14 | 16:42

Wat een onzin. Je krijgt echt niks aangereikt vanwege je huidskleur als je blank bent. In dit land is het het omgekeerde. Als ze een zielige gepigmenteerde bent uit het Midden-Oosten of Afrika heb je recht op 'bed, bad en brood' terwijl er genoeg autochtone blanke ouderen zijn die liggen te creperen. Er zijn ook genoeg blanke zwervers die minder recht op opvang hebben dan zielige negertjes.

Pantheist | 29-12-14 | 16:42

Tering Tofik wat ben jij eigenlijk zwakzinnig.. Verder bek houden met je white privilege. Je bent instant racist omdat je blank bent en als je dan ook nog eens een mannelijk exemplaar bent heb je al helemaal een probleem tegenwoordig..

mwah aangezien Tofik het zo graag van me wil horen: heil Hitler, alle zwarten moeten dood etc.

Nu je zin?

vincent uit groninge | 29-12-14 | 16:41

Wat een enorme drol is het ook....

Nilfisk | 29-12-14 | 16:41

Wie of wat heeft er in Berlijn in zijn reet gezeten? Maar weer een Marokkaan die zijn racistische gedachte niet kan en wil verbergen. En zo komen we stilaan dichter bij de waarheid. Marokkanen zijn racistisch.

upgent | 29-12-14 | 16:41

Meneer is een racist. Dat hij maar uit de kast mag vallen, midden tussen zijn geachte rasgenoten.
Die overigens geen "ras" zijn en ook "niets met de islam te maken hebben".

Jan Passant mk2 | 29-12-14 | 16:41

Elke site die Tofik een podium biedt is per definitie een kudt site.
Zijn er nu ook 30.000 (betalende) leden van die kudt site die zich nu achter de oor krabben en hun lidmaatschap op willen zeggen?

Staatsgeheim | 29-12-14 | 16:41

Mooi gedaan, GS. Zo maken we kennis met het werk van Tofik en we worden geholpen met hier kritisch over te denken.

appeltjesgroeneweide | 29-12-14 | 16:41

Tofik is net zo achterlijk als een chimpansee die boos op de zee is, vanwege de 'fish privileges' van vissen.

KoninginWildemina* | 29-12-14 | 16:40

In een depressieve bui lukt het me ook zelden om de feiten goed op een rijtje te krijgen. Wat ik dan schrijf, gooi Ik dan de volgende morgen weer weg.
Conclusie: bij de Correspondent zijn ze ook depressief of denken ze dat schrijven Tofi er weer boven op helpt

Islamofiel | 29-12-14 | 16:40

Jeetje, wat een lap tekst. Dat ga ik echt niet allemaal lezen om erachter te komen dat Tofik lijdt aan het Calimero complex. "Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk". Tofik's variant is dat ABN sprekende Nederlanders met diploma en zonder strafblad meer kansen krijgen dan gebrekkig Nederlands brabbelende allochtonen (van de 3de generatie) zonder diploma maar met strafblad. Allemaal factoren die je zelf in de hand hebt. Je kan er zelf voor kiezen om je opleiding af te maken of om dat misdrijf niet te plegen. Waarom kan de ene groep (Indonesiërs en Hindoestanen) wel integreren in Nederland en de andere groep niet. Omdat als je al begint met het uitgangspunt dat je een slachtoffer bent en mensen jou geen kans gunnen het nooit goed gaat komen. Kansen die krijg je niet, daar moet je hard voor werken. En dat is niet eerlijk volgens Calimero.

Osdorpertje | 29-12-14 | 16:40

Wat is het toch een miezerig misbakseltje.

Barbier | 29-12-14 | 16:40

Zoveel onnodige woorden spenderen aan een black hole als Tofik.

sastro | 29-12-14 | 16:40

Aaargh! Dat gelul van Tofu is pure beeldbuisvervuiling.
Doe die onzin is wegjorissen,

Geitenwollensokjuhz | 29-12-14 | 16:39

Tofik: No. 39: "I can be late to a meeting without having the lateness reflect on my race."

No. 39 met rijst?

Markies DeCanteclaer | 29-12-14 | 16:37

Tofik dat is toch iets wat je eten kan maar eigenlijk niet te vreten is.Dus daar ben je snel klaar mee. Na 1 keer eten wil je het nooit meer. Zo ook met tofik.

tweetybird | 29-12-14 | 16:37

Is dit een vroege 1 aprilgrap? Ik kan niet meer lachen om die lui, en met lui bedoel ik dan die zielige kleurmensen die voortdurend hunzelf in een hoekje plaatsen om zielig gevonden te worden. Gatverdamme, als je rascisten wilt krijgen, dan moeten ze zo doorgaan.
Binnenkort maar eens een paar witte puntmutsen knippen uit lakens en dan te paard!

deluiegriek | 29-12-14 | 16:36

-weggejorist-

Meningnietes | 29-12-14 | 16:36

Ik word zo onderhand een beetje agressief van al dat "bash de Nederlander en zijn cultuur". Maar ja, wat te doen?

Ceteris Non Paribus | 29-12-14 | 16:35

Tofik is aan het radicaliseren.

StijlvolRechts | 29-12-14 | 16:35

Zet die gast a.u.b in een klein kamertje met een stuk of 5 extreem groot geschapen negerTs die 'm een klein weekje compleet uitwonen. Dan lult ie niet meer over privileges denk ik...

Verrekte_Mongol | 29-12-14 | 16:35

-weggejorist-

Snowy2000 | 29-12-14 | 16:34

@ Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:32
Ik heb bananen, sinaasappels, mandarijnen en een fles rode wijn van dubieuze kwaliteit voor je.
*gooit banaan naar Kaas* AAP!

BeunDeHaas | 29-12-14 | 16:34

Zo eindelijk het stuk gelezen, mooi stuk Bart, zit erg goed in elkaar.

Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:34

Die zucht slaakte ik al toen ik de kop van die Tofu zag...

Rest In Privacy | 29-12-14 | 16:34

De Correspondent soort van joop 2.0, jezus wat een kijk-mij-eens-guttmensch zijn gezever.

Bluto Blutarsky | 29-12-14 | 16:34

Geen touw aan vast te knopen, rifnicht. Wanneer verlaat je de islam, trouwens?

Lewis Lewinsky | 29-12-14 | 16:34

Wat bent u een zelf ingenomen figuur bent u meneer Tofu!

BigShow | 29-12-14 | 16:34

Ik weet het zeker, An die ARBEIT zou hier een vlammend betoog schrijven over de zienswijze van zowel Tofik, als de GeenStijl, waarbij nuance niet geschuwd wordt.

BeunDeHaas | 29-12-14 | 16:33

Ik moet aan Rene Klein denken als ik hem zie. Daar mag u mee doen wat u wilt.

Rollins | 29-12-14 | 16:33

Haha, hij haalt een uitspraak van Chris Rock die hysterisch en knettergekker komediant die denk heel de U.K. in z'n ban te hebben.
Allemaal dezelfde zeurpieten!

lanexx | 29-12-14 | 16:32

@BeunDeHaas | 29-12-14 | 16:30
In 2014 heb ik een jaar lang niets verdiend om gave projecten te kunnen bedenken en uitvoeren, de 1 iets succesvoller dan de ander, de 1 iets trager dan de ander.

Moet nog een paar e-mailtjes sturen zie ik op mijn to-do-list.

Hep jij een banaan voor mij? Of mogen blanken niet gediscrimineerd worden met bananen?

Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:32

Gister in de auto. Radio aan. 14 zenders langs gegaan. 12!!!! speelden liedjes gespeeld door gekleurde artiesten.
Is muziek en hits maken een zwart voorrecht?

RoBD=Skullfucker | 29-12-14 | 16:32

Tip voor Tofik: haal die kleurneutrale vuist uit je reet, dan praat je minder poep.

Joey16 | 29-12-14 | 16:32

Tofik denkt in kleuren, rassen en standen en is dus een racist.

Markies DeCanteclaer | 29-12-14 | 16:32

-weggejorist-

John McClane | 29-12-14 | 16:32

-weggejorist-

John McClane | 29-12-14 | 16:31

Te lang, maar ik zeg maar alvast sorry. Sorry.

John McClane | 29-12-14 | 16:31

Maar 1 ding erger dan een racist. En dat is een marxistische racist.
.
Helaas Dibi. Het is uitgewerkt, jong... Zelfs geen vlaag van een onderbuik krampje hier.
.
Zoek een baan en ga wat nuttigs doen, kwaadaardige parasiet die je er rondloopt..

De Libertariër | 29-12-14 | 16:31

-weggejorist-

Dekogelkomtvanlinks | 29-12-14 | 16:31

@ Kaas de Vies
Lever jij nou maar je titels in, je bent mijn held niet meer! Je staat voor mij gelijk aan Tofu Debiel, die hier in dit stuk kapotgeschreven wordt!
*lezen gaat*

BeunDeHaas | 29-12-14 | 16:30

Hept er iemand trouwens wel een baan voor mij? Liefst flexibel.

Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:27

Meer meer meer!

Kaas de Vies | 29-12-14 | 16:26

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl