Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Islamitische cultuur heeft een narcistische stoornis

missegypt.jpgDit is geen botte polemiek. Dit is bloedserieus. Enkele jaren ervaring als psycholoog in de forensische en klinische psychiatrie hebben bijgedragen aan deze diagnose. Collega Van Rossem deed onlangs al een eloquente voorzet. Volgens hem zijn "moslims te dom voor een debat". Dat was een tendentieuze en nodeloos kwetsende formulering, maar zijn topic had een punt. Debatten met moslims resulteren inderdaad bijna altijd in godwins, jij-bakken, ontwijkingen, externaliseren, islamofobie-beschuldigingen en de suggestie dat islam-kritiek Wilders in de kaart speelt. Maar, waarschijnlijk komt dit niet omdat moslims simpelweg te dom zijn voor een debat. Eerder lijkt dit te komen door de hoog-narcistische persoonlijkheidsstructuur van veel moslims, die vooral manifest wordt wanneer hun cultuur of religie ter discussie staat. Personen met een narcistische persoonlijkheidsstructuur hebben niet louter een heel overtrokken gevoel van eigenwaarde, waarbij de eigen prestaties sterk overdreven worden. Narcisme is meer dan dat. Een ander fundamenteel element van een narcistische structuur is de neiging anderen die "inzien" hoe bijzonder en goed de narcist is, te idealiseren, terwijl mensen die dit niet erkennen of zelfs actief ontkennen, expliciet verafschuwd, gekleineerd en gedemoniseerd worden (p. 148). Andere kerneigenschappen zijn extreme krenkbaarheid, een haast reflexmatige vorm van externaliseren, een preoccupatie met fantasieën over macht, genialiteit en succes, het gevoel bijzondere rechten te hebben, een afgunstige attitude gecombineerd met de geprojecteerde opvatting dat anderen hem juist afgunstig zijn, en de neiging weinig oprechte empathie te voelen voor het leed van anderen. Deze laatste eigenschap maakt dat men in de psychologie narcisme en psychopathie vaak als vervlochten fenomeen ziet. Met narcisten valt eigenlijk niet te discussiëren, zeker niet wanneer het tekortkomingen van de narcist zelf betreft. Het gebruikelijk dat zij een loopje nemen met de feiten: "They tend to focus on images and themes rather than on facts and issues. In fact, they take liberties with the facts, distort them, and even engage in prevarication and self-deception to preserve their own illusions about themselves and the projects in which they are involved." (p. 152). Narcisten hebben een grote mond, maar kunnen kritiek heel slecht incasseren (p. 158). Ook is het niet ongebruikelijk dat een narcist de andere partij een schuldgevoel aanpraat tijdens een discussie. De stelling is hier niet dat veel moslims in de individuele en a-politieke omgang een narcistische structuur hebben. Dat weten wij niet. De stelling is wel dat zodra het maatschappelijke kwesties en de islamitische religie/cultuur betreft, heel veel moslims een hoog narcistische persoonlijkheidsstructuur etaleren. Laten we het cultureel narcisme noemen. Hoe verhoudt een significant deel van de (wester-)islamitische populatie zich tot de bovengenoemde narcistische eigenschappen, wanneer het hun religie en cultuur betreft? Na de breek het antwoord. Heeft de islamitische cultuur een overdreven gevoel van eigenwaarde, waarbij prestaties worden overdreven? De islamitische cultuur is meer collectivistisch dan individualistisch. Zodoende is niet individuele zelfontplooiing maar eer het hoogst haalbare. Prof. Pinto teert er al heel zijn carriere op, dus zal het wel waar zijn. Pinto.jpg Het valt dan ook op dat moslims niet vaak als individu heel vol van hun eigen persoon zijn. Daartegenover staat dat zij wel heel erg graag oreren over de superioriteit van de islamitische religie, cultuur en diens uitvindingen. Natuurlijk stond het islamitische collectief ooit aan het voorfront van de menselijke beschaving, toen deze het christelijke westen van de troon had gestoten. Maar, eigenaardig genoeg worden hierin twee zaken overdreven. Zo goud blonk de islamitische "Golden Age" namelijk helemaal niet. En zo compleet backward-retarded was het christelijke westen tijdens de Middeleeuwen nou ook weer niet, ook al blijven westerlingen zelf graag beweren van wel. Een recent voorbeeld van islamitische grandeur is de nog altijd lopende Nederlandse tentoonstelling 1001 Inventions, over allerhande geniale islamitische uitvindingen zoals vliegkunst en ruimtevaart. Er klopt alleen geen hout van die hele expositie: "Zowel de hoeveelheid als de ernst van de fouten zit deskundigen dwars." We kunnen hier natuurlijk gewichtig verder typlullen, maar het is leuker de Algerijnse auteur Anwar Malek even aan het woord te laten over islamitische bravoure. Hier, hier en hier nog andere oprechte islamitische introspectie-helden wiens uitzonderlijkheid de regel bevestigt (Okay, de laatste wil wel de VS ten val brengen).
Idealiseren of demoniseren moslims respectievelijk hun bewonderaars en critici? Het sterk sympathiseren met, of zelfs idealiseren van medestanders uit "het andere kamp", is een sterke menselijke gewoonte. Ook voorvechters van de moderniteit doen dit. Toch nog even snel een in het oog springend voorbeeld van islamitische verheerlijking van een medestander: George Galloway. Het zittende lid van het Britse parlement bekeerde zich 14 jaar geleden tot de islam, heeft tegenwoordig een wekelijkse talkshow op het Iraanse staatskanaal PressTV, is een polemist, en getuige zijn Facebook-pagina zijn moslims gek op hem. Dit wordt pas onderdeel van een narcistische dynamiek wanneer er tegenover staat dat tegenstanders op buitenproportionele wijze veracht, gedemoniseerd of zelfs gehaat worden. Helaas is dit bij heel veel moslims het geval en behoeft zodoende weinig voorbeelden. Het begon in 1989 met Salman Rushdie. Deze affaire schokte heel de wereld aangezien gewoonweg niemand dit aan zag komen. Sindsdien is fundamentele islam-kritiek altijd afgeraden door huisartsen. Een aanrader in dezen is een essay van dr. Sam Harris. Zijn moslims extreem krenkbaar? Waar het hun religie en cultuur betreft is het antwoord helaas ondubbelzinnig: ja. Louter culturen die feitelijk inferieur zijn of zich inferieur voelen, zijn te krenken. Op islamitische krenking wordt veelal gereageerd met onmiskenbare narcistische woede. Dit is woede die volgt op de duiding van een feitelijke inferioriteit aan de zijde van een narcist, terwijl de narcist zich hier juist als superieur voordoet. Hoe groter de discrepantie tussen de feitelijke inferioriteit en het voorgehouden positieve zelfbeeld, hoe hoger de krenkbaarheid. Moslims zijn extreem gevoelig voor de ridiculisering van en kritiek op hun religie, cultuur en profeet. Wellicht niet in de laatste plaats omdat de islamitische religie deze attitude expliciet voorschrijft, zie Koran soera 6:93, 33:57, 33:61 en (Hadith) Bukhari 59:369, 3:106 en 4:241. Wellicht speelt ook mee dat profeet Mohammed voor moslims de meest perfecte mens ooit is, waar niemand ooit meer aan zal tippen. Als deze al geridiculiseerd kan worden, wat zegt dit dan over de gewone islamitische sterveling? Een film over profeet Mo zette vier continenten in de fik. Het zelfde gold voor de nasleep van de Deense cartoons. Meer voorbeelden hier en hier. Pat Condell denkt er het zijne van.
Externaliseert de islamitische cultuur de eigen tekortkomingen en excessen? Ook hier luidt het antwoord volmondig "ja" en zou de server bezwijken onder het aantal voorbeelden. De links-islamitische UvA docent Ali Al-Jaberi schreef het treffend neer: "Moslims de schuld geven van islamofobie is niet anders dan vrouwen de schuld geven van seksisme". Onderzoeksinstituut PEW meldde dat 53% van de moslims het gebrek aan welvaart in islamitische landen wijt aan Westers beleid. Het zelfde onderzoek stelt tevens dat gemiddeld 64% van moslims in islamitische niet gelooft dat Al-Qaida achter 9-11 zat. Tevens is de opvatting dat IS een CIA/Mossad operatie is, zeer wijdverspreid. Zowel in Nederland als daarbuiten. Het blijft altijd een vreemde gewaarwording. Een zeer significant deel van de Nederlandse moslims steunt IS. Tegelijkertijd lijken veel van hen ervan overtuigd dat IS een Jodencomplot is. Ja, wat is het nou? Of steunen de moslims massaal een zionistische CIA-op? De strekking lijkt in ieder geval altijd als volgt te zijn. Wanneer er iets slechts gebeurt in naam van de islam, dan krijgen de personen die de daad pleegden en de geo-politieke omstandigheden die dit uit zouden lokken de schuld, niet de islam. De achterliggende gedachte is hier dat de islam volmaakt en onfeilbaar is. Onvolmaakte daden kunnen dus per definitie niet voortkomen uit de islam. Een meer narcistische culturele premisse is er niet. Heeft de islamitische cultuur het gevoel speciale rechten te hebben? Moslims eisen het recht op terugkeer naar Spanje. Moslims eisen dat Duitsland de islam gelijkstelt aan het christendom. Moslims eisen dat LEGO een Star Wars kit uit de schappen verwijdert. Moslims eisen dat Roberto Cavalli het logo van een parfum verandert. Moslims eisen dat Katy Perry een ketting uit haar videoclip verwijdert. Moslims eisen Halal voedselbonnen in Amerika. Moslims in Zweden eisen grotere woningen voor polygame families. Britse moslims eisen dat Britten een bus verlaten om een kinderliedje. Server rookt. Vraag beantwoord. Aanvullingen zijn welkom. Is de islamitische cultuur gepreoccupeerd door fantasieën over macht, genialiteit en superioriteit? Waar het profeet Mohammed betreft: absoluut. Mohammed wordt gezien als de perfecte en onfeilbare, want door Allah beschermde man. Elke handeling die hij volgens overleveringen verrichtte is nastrevenswaardig. Ongeacht of moslims het leven van Mohammed nauwgezet emuleren, blijft hun ontzag voor Mohammed blijft onversneden intact. In dit verband is een citaat van Belgische India-kenner dr. Koenraad Elst, te mooi om achterwege te laten: "De meeste djihaadstrijders stammen af van "gematigde" moslims, mensen zonder enig kwaad in de zin. Hun fout was niet boosaardigheid, wel onwetendheid (volgens Sokrates de grond van alle kwaad). Zij gaven ongeopend een doos vergif door, zij namen het voorbeeld van de Profeet niet ernstig maar gaven het ontzag voor die Profeet wel als ideaal mee aan hun kinderen. Tot de huidige generatie besloot om de doos te openen, de islam ernstig te nemen, en de djihaad te gaan voeren." Waar het islamitische prestaties betreft, zou fantasie echter geen eerlijke benaming zijn. In vervlogen tijden stelden islamitische collectieven namelijk inderdaad iets voor (maar nie overdrijve nou he). Iets dat bij heel veel moslims speelt is een nostalgisch verlangen naar de tijd van islamitische superioriteit en hegemonie. Op zich is dit niet erg kwalijk en volkomen mens-eigen. Het wordt natuurlijk wel problematisch wanneer dit verlangen binnen westerse grenzen naar actie wordt vertaald. Is de islamitische cultuur afgunstig, gecombineerd met de geprojecteerde opvatting dat anderen hen juist afgunstig zijn Is de islamitische cultuur afgunstig? Gunt het andere culturen minder dan zichzelf? Het antwoord lijkt mondiaal genomen wederom van wel. Begin vorige eeuw bestond het Midden-Oosten voor 20% uit christenen, heden is dit 5%. De grootste uittochten van christenen uit het Midden-Oosten vonden het afgelopen decennium plaats. Christenen zijn de meest vervolgde minderheid op aarde (filmpje). Daartegenover staat dat de islamitische populatie in Europa de afgelopen decennia exponentieel is gestegen. Er is geen westers land waar de integratie van moslims soepeltjes verloopt - subcategorieën als de Ahmadiyya's uitgezonderd. Er zijn islamitische enclaves die gelden als no-go-zone voor de inheemse bevolking. Het aantal niet-Europese landen waar islamitische minderheden een burgeroorlog ontketenen neemt gestaag toe. De islam is een religie, natuurlijk. Maar het is tevens een ideologie. Het onderscheid tussen islam en politieke islam is zodoende niet legitiem. Elke handeling van profeet Mohammed is volgens de islam nastrevenswaardig. Mohammed was een succesvolle krijgsheer. 1+1 = een ideologie. Maar, projecteert de islamitische cultuur de eigen attitudes en gevoelens ook op culturele omstanders? Op dit gebied verdient prof. dr. Hans Jansen alle kudo's, aangezien hij deze dynamiek in twee columns uitwerkte: "Moslims beschuldigen, namens de islam, het christendom en het jodendom ervan oorlog tegen de islam te voeren, en dat al eeuwen lang. ‘De joden zijn de ergste vijanden van de gelovigen’, ‘steeds opnieuw kruistochten ter vernietiging van de islam’ – denkt er iemand dat als dat inderdaad het geval was, Mekka en Medina nog steeds zouden bestaan? Het tegenovergestelde van wat moslims in hysterische moskeepreken wordt wijsgemaakt is het geval. Amerika & bondgenoten zijn uitzonderlijk welwillend jegens het geweld waartoe de islam oproept, en reageren steeds beperkt en terughoudend. De islam daarentegen is uit op sociale en politieke totale vernietiging dan wel onderwerping van andersdenkenden. De islam beveelt de moslims ons aan te vallen, maar op zulke aanvallen reageren onze overheden steeds beperkt en proportioneel. Die aanvallen worden bovendien gebagatelliseerd als waren het incidentele toevalligheden. Projectie is er verantwoordelijk voor dat de islam aan een angsthazencomplex lijdt. Moslims kennen de ambities van de islam. Moslims denken dat wij ten opzichte van de islam dezelfde ambities koesteren. Dat is niet zo. Er is nog een verschil: wij zouden militair-technisch goed in staat zijn zulke ambities te verwezenlijken maar dat willen we niet. Moslims daarentegen zijn niet in staat hun ambities ten opzichte van het Westen te verwezenlijken – behalve als onze eigen elite hen blijft helpen, zoals nu het geval is. Migranten weten bovendien precies wat er met ons zou gebeuren als wij ons in hun landen zouden gedragen zoals zij hier. Dat inzicht vult de projecties leuk aan. Moslims beseffen niet dat wij hen niet willen vernietigen. Ze projecteren hun eigen vijandigheid op ons, en worden dus bang. In die kramp van angsthazerij beschuldigen ze ons van ‘islamofobie’ en verdenken ons van moordzucht." Wordt de islamitische cultuur gekenmerkt door het verdraaien van feiten teneinde de eigen "projecten" te rechtvaardigen? Ja. Praten moslims critici een schuldgevoel aan wanneer de islam bekritiseerd wordt? Islamkritiek=racisme=gaskamers=ovens. Foei, blanke kast-nazi. Cultiveert de islamitische cultuur een gebrek aan empathie? Belgische moslims organiseerden onlangs een kerstdiner voor 600 daklozen en verdienen hiertoe niets dan kudo's. Het is hier dan ook niet de stelling dat het moslims in de a-politieke en individuele omgang aan empathie ontbreekt. Dat weten wij niet. Toch zijn er ook een aantal praktijken die wijzen op een gebrekkig empathie in de islamitische cultuur. Bio-industrie is nergens een pretje, maar in sommige islamitische gevallen heeft het een ronduit sadistisch karakter. Zie bijvoorbeeld op eigen risico de slachting van koeien in Gaza. Ook staat er op het internet een morbide hoeveelheid aan filmpjes waar moslims schijnbaar voor de lol ezeltjes in brand zetten en met knuppels slaan. Ondergetekende kan hier geen grote hoeveelheid van hyperlinken zonder natte ogen en een brok in de keel te krijgen. Google is uw vriend. Ongeveer 80% van alle slachtoffers van islamitisch terrorisme zijn moslims. Islamitische demonstraties tegen islamitisch terrorisme bestaan, maar deze zijn schaars, brengen weinig mensen op de been en lijken vaak ook bezieling te missen. Er lijkt geen breed cultureel gedragen en doorleefde islamitische empathie voor de slachtoffers van islamitisch terrorisme. Gepassioneerde "empathie" en grote getale lijken vooral aanwezig wanneer er "pro-Palestina" demonstraties zijn. Echter, dit zijn primair door haat ingegeven anti-Israëlische demonstraties, geen pro-Palestijnse demonstraties. Rond februari 2014 waren namelijk er al 2072 Palestijnen omgekomen in de Syrische burgeroorlog en zijn minstens 128 Palestijnen aan honger overleden in het Syrische vluchtelingenkamp Yarmouk (PDF). Hamas executeert zelf aan de lopende band Palestijnen en roept keer op keer het noodlot over de Gazanen af. Dit alles leidde niet tot demonstraties, hetgeen illustreert dat er geen daadwerkelijke opzichzelfstaande islamitische empathie met Palestijnen bestaat. Manifestaties die door moeten gaan voor empathie met de Palestijnen zijn verdekte haat jegens Israel, wiens gehele bestaan an sich een krenking voor de islamitische wereld vormt. Het betreft immers een volgens Allah inferieur volk van slechts zes miljoen Joden, dat het islamitische collectief op elk denkbaar gebied de baas. Het gebrek aan werkelijke islamitische empathie met Palestijnen verraadt zich ook in de UNRWA cijfers. Het westen + Japan betalen 71% van de $907,907,371 die jaarlijks naar de Palestijnen gaan. De eerste islamitische donor is het steenrijke Saoedi-Arabië op #15, met een magere $12,030,540. Conclusie Het narcistische karakter van de mainstream islamitische cultuur, maakt moslims bovengemiddeld vatbaar voor psychopathie, dat sterk vervlochten is met narcisme. Deze psychopathie manifesteert zich bijvoorbeeld in steun voor IS en leuzen als "Intifada, Intifada, Palestina vrij", dat zoveel betekent als "terreurgolf, terreurgolf, verdrijf alle joden uit Israel". De enige manier waarop moslims hun culturele narcisme kunnen ontstijgen is door er voor te zorgen dat het islamitische collectief, wederom, daadwerkelijk iets voor gaat stellen. De discrepantie tussen hun culturele zelfbeeld en de feitelijke staat van hun cultuur, moet gedicht worden. Dit is paradoxaal, aangezien hun culturele narcisme oprechte introspectie verhindert, en daarmee daadwerkelijke vooruitgang in de weg staat.

Reaguursels

Inloggen

Aansporing en indoctrinatie door doorgewinterde haatbaarden behoren gelukkig niet tot de oorzaken

marcoplarco | 05-01-15 | 20:10

Het stuk is leuk maar vliegt helaas uit de bocht waar er een aantal andere zaken met de haren bij getrokken worden als de Gaza demonstraties. Wat moslims ergert is dat we door de bank genomen weinig ophebben met hun religie. Zoals Daniel Bennet zei: “There is no polite way to suggest to someone that they have devoted their life to a folly.”

Onverdiept | 05-01-15 | 11:24

En de Islam heeft in de Linkse Kerk een sterke bondgenoot gevonden die het narcisme van de Islamitische gemeenschap bewust voedt om haar ideaal van een weg-met-ons-eenhoorn-met-regenboogzadel-wereldstaat te stichten. Gelukkig voor de Islamnarcisten is de Linkse Kerk naīef waardoor de rest van onze beschaving gevangen zit tussen een symbiotische relatie tussen deze twee kwaden waarbij de Linkse Kerk helaas sterk verankert zit in het EUSSR-project en de Islamnarcisten terrein winnen mede door haar venijnige, achterbakse partner. We (vrijdenkende mensen die willen ontwikkele ) zijn de dupe van dit kwaadaardige samenwerkingsverband. Alleen een complete burgeroorlog zal soelaas bieden.

Sliptong | 04-01-15 | 20:09

Daadwerkelijke vooruitgang vanuit Westers perspectief is iets totaal anders dan vooruitgang vanuit Islamitisch perspectief. Vooruitgang vanuit het perspectief van laatsgenoemde is de overwinning op de andersdenkenden en de stichting van het wereldkalifaat. De Uslam heeft geen vooruitgang en ontwikkeling nodig, alleen tijd en exponentiele groei van de eigen bevolking is nodig. En enige oplossing voor de Westerse beschaving om haar toekomst veilig te stellen is het verbieden en uitbannen van de Islam en haar aanhang.

Sliptong | 04-01-15 | 19:54

Volgens mij hebben veel moslims een minderwaardigheidscomplex dat zij luid proberen te overschreeuwen. Op zich is dat minderwaardigheidscomplex best te begrijpen, als je de (technische) vooruitgang, waarvan de Westerse beschaving de motor vormt, vergelijkt met wat de islamitische cultuur heeft opgeleverd gedurende de laatste (pak 'm beet) 500 jaar.

Lauwe Koffie | 04-01-15 | 18:47

-weggejorist-

dadoorunrun | 04-01-15 | 15:31

@Schoorsteenveger,

Ik stel voor dat je eerst de column leest. Dat zijn misschien wel veel lettertjes, maar dan wordt wel duidelijk wat de columnist bedoelde. Namelijk dat een discussie over één van de vele miljoenen misstanden in de islam altijd op dezelfde manier verloopt als een ruzie met een zwaar gestoorde psychopaat. Zakelijke en inhoudelijke argumenten worden "weerlegd" met irrelevante jij-bakken, leugens en laster, dreigementen of erger.

Of narcisme in religieuze dictaturen minder vaak voorkomt dan in vrije samenlevingen weet ik niet.
Heb je een bron?
Het lijkt me meer voor de hand liggend dat dergelijke stoornissen in Westerse landen veel bespreekbaarder zijn dan in islamitische landen. Als ik zo kijk naar hoe er in moslimlanden met minderheden en zelfs met de eigen vrouwen en kinderen wordt omgesprongen dan zou ik eerder geneigd zijn te denken dat vrijwel iedereen daar zwaar psychotisch is.

Dandruff | 04-01-15 | 14:08

Een cultuur of religie narcistisch noemen is heel wat anders dan een individu binnen een cultuur of religie tot narcist bestermpelen. En een psychische stoornis toebedelen aan een cultuur is ook een vreemde sprong.
Narcisme als persoonlijkheidsstoornis zie je over het algemeen meeer voorkomen in samenlevingen waar de sociale cohesie minder is geworden, met name daar waar de invloed van religie en traditie minder wordt en individualisering toeneemt. En laat dat nou binnen de moslimgemeenschappen juist minder het geval zijn.

Schoorsteenveger | 04-01-15 | 13:48

@jeandubois | 04-01-15 | 12:29
Goed voorbeeld. Want moslims zijn inderdaad niet het enige superieure volk dat zich miskend voelt door de overwegend blanke bevolking in dit land. Als de kritiek op Zwarte Piet op enigerlei wijze een valide punt zou aanhalen dan zou daar ook zeker wel over te praten zijn geweest. Nu is het inderdaad gewoon puur een aanval op kinderen, zoals Dandruff reeds aangeeft, en dat omwille van een doel dat geen enkele ideologische waarde kent: geld geld geld.

Pierre Tombal | 04-01-15 | 13:31

@jeandubois (12:29),

Bijna goed, het moet zijn; "beetje zoals de gemiddelde Nederlander als je aan zijn kinderen komt".

Natuurlijk is het niet goed als sommige voorstanders van een kinderfeest bijna net zo agressief reageren als de tegenstanders van dat kinderfeest.
Maar dat is nog geen machismo of narcisme.

Ken je geschiedenis.
De afgelopen decennia zijn we in Nederland doodgegooid met al dan niet terechte zelfkritiek over de slavernij, over het kolonialisme, over alles wat wijzelf maar vooral onze voorouders mogelijk ooit fout gedaan hebben. Daarnaast werden we nog eens doodgegooid met doorgaans valse beschuldigingen van "racisme" als er eens iemand kritiek had op het stenigen van homo's.
Dat leidde bij "de Nederlander" nooit tot het soort scheldpartijen dat de door ons gesubsidieerde voorstanders van vernietiging van Nederland en de Nederlanders altijd gebruiken. Dat dat nu wel gebeurde geeft aan dat het om iets heel anders gaat.

Probleem is niet dat we niet tegen de racistische leugens van de anti-Nederland-lobby zouden kunnen.
Probleem is dat die haatzaaiers nu aan onze kinderen komen.

Dandruff | 04-01-15 | 13:03

Peter Emile | 04-01-15 | 04:37: "Macho's vertonen dezelfde kenmerken als narcisten: grote bek, borstkloppen, een volkomen disproportioneel en een op niets gebaseerd eergevoel, gebrek aan inlevingsvermogen, gebrek aan mededogen, gebrek aan beschaving, totale afwezigheid van zelfkritiek". Beetje zoals de gemiddelde Nederlander als er kritiek op Zwarte Piet geleverd wordt dus.

jeandubois | 04-01-15 | 12:29

BAM. Slachtofferrol. Ikke niet schuld. Geen humor. Onze kinderen zullen alle kanten uitvluchten om te ontkomen aan chaos en achterlijkheid.

frisenfruitig | 04-01-15 | 11:13

Waarom noemen veel moslims hun eigen aftreksel Mohammed? Geen mens is perfect. Of is dit nou het gebrek aan inzicht en de onwetendheid die Spartacus noemt?

De langste thuis | 04-01-15 | 11:02

Goed stuk het raakt een gevoelige snaar blijkbaar, ook hier bij de islam apologeten. Dat is altijd een teken dat de opzet is geslaagd. Natuurlijk geen kunst, als je al gaat schuimbekken om een boek, cartoon, of peppa big.. Dus islam is gewoon kudt als ideologie, en wordt steeds meer een storende en ontwrichtende factor in het (eens) vrije Europa. De apologeten zullen dit nooit erkennen natuurlijk, maar de dagelijkse nieuwsfeiten spreken boekdelen. Zelfs als deze gebagatelliseerd en verdraaid worden door de linkse Nederlandse Propaganda Organen.

Gaul Shaarad | 04-01-15 | 10:39

@Islamofiel | 03-01-15 | 20:06
Men zou het 'goepsnarcisme' en 'suprioriteitsideologie' kunnen noemen, waarin Allah de virtuele leider, ideoloog, dictator en tegelijk God is die nooit kan sterven en te nimmer afgezet of verwijderd kan worden. Een perfect zichzelf continuerend en versterkend concept! "Wie niet voor 'ons' is, is geen moslim en dus tegen 'ons'." Daarmee hebben zij automatisch als vorm van zelfverdediging het 'godgegeven' en zelf uitgeroepen 'natuurlijke' recht een iedere niet-moslim (criticaster, afsplitsende stroming, on-of anders gelovige) te doden indien dat de situatie of het doel dient, dwz indien de ongelovige niet eerst nog gebruikt kan worden als verhikel / medium om deze ideologie verder te verspreiden, te versterken, (financieren) en (politiek-cultureel) te vergroten. Of simpelweg als fisieke slaaf of belastingslaaf indien de situatie dit toe laat (feitelijke moslim-machtspositie en overheersing).

In westerse landen profileert de moslim zich vooral met een zelf gekozen Apartheid zonder de financieele zelfstandigheid en onafhankelijkheid, handig gebruik makend van de door ons aangeboden (in hun ogen) westerse 'cultuur-zwaktes' zoals; slachtoffersteun, mededogen, beschavingsplichtbesef en een grote naoorlogse discriminatiefobie die in vooral in noord-west Europa de laatste 40 jaar het huidige denken en handelen van de maatschappelij heeft bepaald.

Ik kan mij echter niet aan de indruk ontrekken dat dit soort 'import-rampen' zich door puur bestuurlijke onwetendheid, domheid, naïviteit en faalend zelfstandig denken per toeval over heel Europa zou hebben ontwikkelt. Daar moet toch een stapsgewijs georkestreerd plan of met visie achter zitten? Anders zou ik de huidige moslimisering van het westen niet kunnen verklaren.

Afijn, met de huidige, demografie en westerse politieke koers, zullen de meesten van ons en onze kinderen deze maatschappelijke ontwrichting nog uitgebreid beleven.

afdankert | 04-01-15 | 05:17

Goed stuk, Sparta. Kudo's. En veel.

Dit stuk is wat mij betreft misschien wel de grootste 'eye-opener' sinds het essay dat Paul Scheffer onder de titel "Het multiculturele drama" in het NRC publiceerde in 2000, en dat tot op de dag van vandaag nog steeds wordt aangehaald.

En als het dat niet is, zou het een belangrijke 'eye-opener' moeten zijn, en dan vooral ook niet alleen voor het GS-publiek.

Afgezien van de frappante overeenkomsten met narcisme, is de islamitische cultuur vooral ook getekend door het rauwe machismo dat van oorsprong voorkomt in de regio waar deze naargeestige doctrine is ontstaan of zich heeft verspreid.

Macho's vertonen dezelfde kenmerken als narcisten: grote bek, borstkloppen, een volkomen disproportioneel en een op niets gebaseerd eergevoel, gebrek aan inlevingsvermogen, gebrek aan mededogen, gebrek aan beschaving, totale afwezigheid van zelfkritiek en als je ze bekritiseert, kun je, behalve een grote bek, een ram krijgen; dus een redelijke discussie, of een beschaafde uitwisseling van argumenten is volstrekt onmogelijk.

De islam wordt aangedreven door testosteron. En dat klotst zo langzamerhand óók in Europa tegen de plinten op, waardoor complete samenlevingen worden ontwricht. En ik vraag me in arren moede af wanneer eindelijk, eindelijk bij de overheden en bij de elites ook maar een begin van een gevoel van urgentie zal ontstaan.

Hoe dan ook: een monument van een verhaal, Spartacus. Iedereen, van rechts tot links, zou dit moeten lezen.

Peter Emile | 04-01-15 | 04:37

"Een ander fundamenteel element van een narcistische structuur is de neiging anderen die "inzien" hoe bijzonder en goed de narcist is, te idealiseren, terwijl mensen die dit niet erkennen of zelfs actief ontkennen, expliciet verafschuwd, gekleineerd en gedemoniseerd worden"

Hahaha, ik moest gelijk aan een bepaalde schoolkrantredacteur denken

ZonderNaam | 04-01-15 | 03:12

ik moest weer de reacties lezen. Dom, dom dom...

lulmetpoep | 04-01-15 | 02:21

Hulde Spartacus, hulde. Zo is het maar net. Narcisme laat zich kenmerken door tien symptomen. Vijf symptomen vertonen=u hebt een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En de islam heeft last van alle tien verschijnselen.

De logische volgende vraag is: hoe deze stoornis te behandelen?

Professor Superhirn | 04-01-15 | 01:45

De islam is een destructieve psychose die reeds 14 eeuwen lang heeft kunnen voortwoekeren zonder ooit enige serieuze kritiek ontmoet te hebben, want die werd onmiddellijk uitgeroeid. Men schat dat dat heeft geresulteerd in 270 miljoen vermoordde andersdenkenden en de vernietiging van diverse culturen. Tegenwoordig zie je dat de islam als ‘Groot Verhaal’ in rap tempo gedeconstrueerd wordt. Het is bijvoorbeeld onzeker of Mohammed ooit wel bestaan heeft. En de Koran is een warrige tekst die op vele plaatsen oproept tot haat en vernietiging van andersdenkenden. Het is evenwel een mengeling van arrogantie, relativisme, nihilisme, kortzichtigheid en zelfhaat, dat maakt dat de Westerse cultuur weerloos is tegen deze religie des doods. En als bepaalde krachten (oliekapitaal, EU en politiek correctisme) het voor elkaar krijgen dat de islamkritiek verboden wordt, dan betekent dit vrijwel zeker het wegzinken in burgeroorlog en culturele zelfmoord.

Benedict Broere | 04-01-15 | 01:33

Dat alle moslims dom zijn is natuurlijk onzin. Een wetenschapper legde het als volgt uit:
"de bijbel is een beschrijvend boek, geschiedkundig ook. De enige regels die de bijbel geeft zijn de 10 geboden. De koran daarentegen is veel meer een handleiding voor hoe een moslim zijn leven dient te leven. Om die reden zullen moslims in het algemeen weinig bereidheid tonen om te integreren in een westerse democratie en zullen ze hun sterk met de religie samenhangende cultuur nooit verlaten dan wel aanpassen. Omdat het niet kan volgens de regels van de koran. En de gradaties lopen van weinig bereid tot extreem niet bereid"
Een goed verhaal. Het feit dat de politiek al jaren lijdzaam toekijkt naar de tweedeling van ons land geeft aan dat zij dit ook beseffen. NL zal nooit een land worden waar christenen, atheisten en moslims vredig samenwonen. Het bewijs hiervoor: alle landen ter wereld waar de islam heerst of waar de islam geimporteerd is.

Thorolf | 04-01-15 | 01:32

Je kunt er jaren over lullen maar als moslims op hun pik zijn getrapt worden ze gewelddadig. Simpel zat. Je ziet het overal ter wereld. Volk wat de wereld terug naar de middeleeuwen wil brengen i.p.v. verbeteren. Totaal nutteloos dus.
Frikandel_met_mayo | 03-01-15 | 22:06

Ze zeggen het zelfs over elkaar en zichzelf. Hier een kras staaltje daarvan:
www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer...

Bij weinig tijd kun je doorscrollen naar het tussenkopje 'De overeenkomst tussen Qaradawi en de Egyptische generaals'

Fransg | 03-01-15 | 23:53

Bij die bespiegeling over de moslimpsyche van hierboven door Spartacus, vind ik dat zeker niet mag ontbreken het interview van Robert Spencer met psycholoog Nicolai Sennels, die ook heel interessante uitspraken doet over dit onderwerp: www.youtube.com/watch?v=XasKz9axKrc
Robert Spencer interviews Nicolai Sennels: “Muslims are taught to be aggressive, insecure, irresponsible and intolerant”
www.jihadwatch.org/2012/04/robert-spen...
nicolaisennels.dk/?page_id=211

Benedict Broere | 03-01-15 | 23:50

Qatar WK 2022

Geweldige sociale islamoliecultuur .
Grandioos voor stadionbouwende gastslaven .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 23:40

Het is best wel mogelijk dat ze te dom zijn hoor. Ook in Nederland hebben we dorpen waarmee kan worden aangetoond dat het generaties lang huwen binnen de eigen familie niet bijzonder best is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van die bloedlijn. In het Islamitische Midden-Oosten lusten ze er ook pap van dus valt het niet uit te sluiten.

Mike Gaatjeniksaan | 03-01-15 | 23:38

Islamofobie bestaat niet. Nou, een zeldzame enkeling zal misschien wel een fobie hebben die erop lijkt, net zoals er mensen met een handenwas-fobie zijn of pleinvrees. Maar dat zijn er weinig. Nee, het woord islamofobie is enkel en alleen uitgevonden om tegenstanders van het moslimgedrag (let wel, niet de moslims maar het gedrag) ergens van te kunnen beschuldigen.

Rest In Privacy | 03-01-15 | 23:35

@Spartacus
Deze ook gezien?

Report from the therapy room: Why are Muslims more violent and criminal?
by Nicolai Sennels
10news.dk/nicolai-sennels-report-from-...

Met aandacht voor o.a. "Anger vs. weakness", "Honour vs. insecurity", "Victim mentality vs. personal responsibility". Must read.

54321 | 03-01-15 | 23:33

Evocatus | 03-01-15 | 23:20

Ach ; Van het Christendom met hun 10 Geboden mogen we toch maar fijn de Kerstdagen vieren met een gezellige versiering , hapjes en drankjes .
En de stakkerds mogen zelfs in de winkels rondhangen op deze dagen .(Jammer voor de werkende stakkerds)
Waar hebben we het nu over .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 23:29

@Upgent (22:56),

Grote kans dat je gelijk hebt.
Toch wil ik dit gezegd hebben.
Om met de voorstanders van slavernij en genocide te spreken; "wij zijn hier, en we gaan niet meer weg".

De beschaving is onverenigbaar met de huidige islam, en er zijn dus maar 2 oplossingen;
- moslims omarmen de beschaving,
- er volgt een burgeroorlog.
Eerlijk gezegd blijf ik hopen op het eerste.
Hoe vaker de feiten herhaald worden, hoe beter.

Dandruff | 03-01-15 | 23:25

@Waar ik wel de schijt van krijg is dan hele volksstammen die hier gaan beweren dat de islam geen godsdienst is.
=
Beste Supermatthijs,
=
Ieder godsdienst is een ideologie, aangezien men binnen die godsdiensten uitgaat van een aantal dogma's, waarvan niet afgeweken kan worden. Mijn bekijkt de huidige situatie en vindt dat die niet overeen komt met de gewenste ( De Waarheid) en men bezigt een methode om de gewenste situatie te bereiken. (analyse, normenstelling en acties)
=
Knap klote als die acties tot moord & doodslag leiden. Het Christendom heeft dat enigszins afgeleerd, afgezien van een zootje fundamentalisten in de VS.
=
Islam grossiert nog in moord & doodslag en zal daar nog lang mee doorgaan, gezien de basis van de openbaringen aan Mohammed.
=
Het (staats)kapitalisme onder leiding van een machtswellustig opperhoofd, of dat nu een Stalin of een Bush is heeft dezelfde vernietigende werking.
=
Allemaal ideologieën
=
(Boeddhisme en het Taoisme vormen hierop (enigszins) een uitzondering afhankelijk van welke stroming men beschouwd)
Salut! Evocatus

Evocatus | 03-01-15 | 23:20

@B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 22:43
Tjah dat dubbele kwadraat komt door stelselmatig wegkijken. Zoals u al stelt was dit door ieder die ooit de moeite nam in zijn geschiedenis boek te kijken al te voorspellen.

Rare profeet. Geloof je in die profeet, komt een andere profeet liefhebber je kop snellen. Zijn Allah was dan weer groter dan van die afgemaakte?

Vageling | 03-01-15 | 23:00

Dandruff,

Dit zal niet aankomen. Dan moet de moslim uit zijn slachtofferrol klimmen. En buiten die slachtofferrol voelen ze zich niet prettig. Nee, het zal altijd de schuld van een ander blijven. Daarom is het een verloren zaak. Multiculti moeten we gewoon opdoeken.De Moslim wil helemaal niet naar westerse maatstaven leven. Dat is onderhand dubbel en dwars gebleken.

upgent | 03-01-15 | 22:56

Mocro (22:21),

Dat komt omdat je;
1. het nieuws niet volgt,
2. geen historisch besef hebt.

1.
De afgelopen weken, maanden en jaren hebben Nederlandse moslims voortdurend het nieuws gehaald met berichten over relatief hoge gewelddadige criminaliteit, extremisme, racisme, oproepen tot geweld en genocide, verheerlijking van pedofiele slavenhandelaren (isis), zelfs no go area's voor autochtonen.
Ondertussen is er een islamcriticus vermoord, en werden ruim 10 andere islamcritici en nog tientallen mensen (inclusief gematigde moslims) door moslims bedreigd.

2.
Over onze geschiedenis; in dit land wordt het christendom al pakweg 200 jaar veel harder bekritiseerd dan de islam nu wordt bekritiseerd. De afgelopen 70 jaar was het zelfs vrij normaal om christenen en hun geloof tot op het bot te beledigen. Dat leidde nooit tot geweld. Zelfs Theo van Gogh heeft nooit over moslims durven zeggen wat vele anderen (oa Hermans, Reve, Koot en Bie, Abrahams) al decennia eerder wel durfden zeggen over christenen en het christendom.

Moslims krijgen geen stront over zich heen.
Moslims veroorzaken relatief veel overlast, en een klein percentage politici heeft daar kritiek op. Veel meer politici praten dat echter weer goed.
Ondertussen zou jij je narcisme kunnen bestrijden door je af te vragen wat er zou gebeuren als neo-nazis jaarlijks net zo veel overlast zouden veroorzaken als moslims per week.
Ik denk dat je heel goed weet dat die neo-nazis daar veel harder op zouden worden afgerekend; dat is nu al het geval. Zelfs als ze niks strafbaars doen krijgen ze al vele malen meer kritiek dan al die moslims die bij elke moslimmanifestatie met isis vlaggen zwaaien en "dood aan de joden" schreeuwen. Die worden daar vak nog voor gesubsidiëerd ook door onze overheid.

Dandruff | 03-01-15 | 22:51

In de Islam zal het altijd onrustig blijven. Daarom zullen wij er ook last van houden. Dan daarbij dat er vele kansenparels zich in Nederland laten ontsporen en de afkeer tegen die kansenparels en Islam zal alleen maar groeien. Nederland was eens een tolerant land. daar hebben de Islam en de kansenparels geen gehoor aan gegeven. Ergo.... de Multiculti is allang ter ziele!! Daarom eruit.

upgent | 03-01-15 | 22:49

Waren we hier zelf in Europa net van het Katholieken/Protestanten gedoe af , krijgen we de hele heisa in het dubbele kwadraat weer terug met de importislam .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 22:43

Mocro2897 | 03-01-15 | 22:21
Logisch toch? Want alles wat we hier bespreken heeft te maken met de extremistische vorm van islam. Dus de gematigde moslim hoeft hier geen afstand van te nemen. Als ze er geen afstand van hoeft te nemen, dan raakt het ze ook niet. Opgelost. Of toch wel?
Intrigerend, zou Erdogan dan toch gelijk hebben gehad toen hij zei: "These descriptions are very ugly, it is offensive and an insult to our religion. There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that’s it."

Bernard Couperus | 03-01-15 | 22:36

-weggejorist-

Smarties | 03-01-15 | 22:30

Als moslims echt zo agressief zijn en snel op hun pik zijn getrapt vind ik het wel opvallen rustig in Nederland. Nadat ze zoveel stront over zich heen krijgen.

Mocro2897 | 03-01-15 | 22:21

Je kunt er jaren over lullen maar als moslims op hun pik zijn getrapt worden ze gewelddadig. Simpel zat. Je ziet het overal ter wereld. Volk wat de wereld terug naar de middeleeuwen wil brengen i.p.v. verbeteren. Totaal nutteloos dus.

Frikandel_met_mayo | 03-01-15 | 22:06

@Supermatthijs.
Ik zie je overal rond stuiteren maar komt geen overtuigend iets uit.

Dan tot slot.

Wij zijn geen moslims pesten. Ze voelen zich in de hoek omdat ze geen andere weg kunnen vinden. Hetzij ontkenning, onwetendheid of angst. Meestal een combinatie. Fenomeen slachtofferrol.

Wij confronteren hun met feiten. Gaat ook om het kern van het probleem. De Islam en bijbehorend gedachte goed. Zelf een zwakzinnige druif kan concluderen dat deze hele ideologie niet te integreren is in het westen.

Weg kijken en knuffelen staat gelijk aan zeggen, maar eigenlijk heeft de Islam gelijk. Nee dat heeft het niet! Ergens obewust gaat er ook een belletje rinkelen dat 1+11 geen 2 is. Zo tegenstrijdig en onlogisch. Het raakt kant noch wal. Als je zelf dan in de war gaat raken is islamofoob en etc roepen een stuiptrekking.

Vageling | 03-01-15 | 22:06

En ondertussen hebben we het er elke dag over op GS. Moslims hier, islam daar. Zonder dat we het weten zijn we bezig met het islamiseringsproces, dat de Europese Unie perfect uitkomt (om zo de soevereiniteit van landen te slopen en een federaal Verenigde Staten van Europa te creëren).
Als je naar de geschiedenis kijkt dan zie je dat de Koude Oorlog tussen de liberaal-democratie en het marxisme-communisme, slechts een rimpel in de vijver van de tijd betekende. In feite stelt het niets, maar dan ook niets voor als het vergelijkt met de botsing tussen de beschavingen/culturen Islam enerzijds en het Westen anderzijds. Al 1.400 jaar vechten deze twee beschavingen tegen elkaar. De islam zal altijd de islam blijven, het is maar de vraag of het Westen altijd het Westen blijft.
We praten en praten maar. Het is precies zoals 'ze' het willen: een pluriforme, gedenationaliseerde massa die nog maar één gezamenlijke noemer heeft. Die van EU burger. Islam, massa immigratie en de multiculturele samenleving is de strategie met als doel: één Europa zonder nationalistische tendensen of oorlogen.
Alleen, de islam valt niet te temmen. De islam is al 1.400 jaar de vijand van het Westen, en zal dat altijd blijven. Hoe eerder we dat inzien, des te beter.
Volgens mij was er vroeger ook een tegenhanger van de jihad als ik mij niet vergis. Dat hielp.

Bernard Couperus | 03-01-15 | 22:04

Supermathijs is een vaste klant op marokko.nl. Daar geeft ie af op alle nederlanders.

upgent | 03-01-15 | 21:58


Ik ontken nergens dat er een prijs op zijn hoofd is gezet. En Necrosis is gewoon een domme roeptoeter die in principe dus nooit gelijk heeft. Mijn hele punt in deze is dat jullie die lui dus te serieus nemen want ondanks die fatwa loopt die man gelukkig nog gewoon rond. Het is een hoop blabla maar weinig wol.
Supermatthijs | 03-01-15 | 18:51

Zo 'gewoon' loopt die man niet rond.

Hij heeft jaren in een isolement geleefd vanwege die fatwa, altijd zware beveiliging nodig gehad, in 1991 is zijn Japanse vertaler vermoord en in 1993 is er een aanslag op zijn Noorse uitgever gepleegd.

Die man leeft dus nog, dankzij een kluizenaarsbestaan en goede beveiliging...

Moriarty | 03-01-15 | 21:57

@Mocro2897 (20:56),

Waarom zou Wilders met moslims in debat moeten?
Gingen Hamer, Aboutaleb en Norder (alle drie PvdA) in debat met Polen toen zij alle drie vroegen om "minder Polen"?

En wat zou zo'n debat uitmaken?
Zo'n 60% tot 72% van de Nederlandse moslims schijnt voorstander te zijn van de sharia, de wetgeving die is gebaseerd op perversie, onrecht, ongelijkheid, wreedheid en moordlust.
Wat denk je:
- Zouden moslims Wilders er van kunnen overtuigen dat slavernij en genocide goed is en hier weer verplicht moet worden?
Ik denk het niet.
- Of zou Wilders veel moslims er van kunnen overtuigen dat slavernij en genocide eigenlijk heel kwalijk zijn?
Dat geloof ik ook niet, eerlijk gezegd.

Verspilde tijd dus.
Nog los van de kosten van beveiliging; en het feit dat Wilders na ruim 10 jaar voortdurend zwartgemaakt, aangeklaagd en bedreigd te zijn door moslims vast ook wel een kleine antipathie heeft opgebouwd.

Dandruff | 03-01-15 | 21:45

Supermatthijs (20:28),

Goed gezegd, want wat je zegt slaat inderdaad nergens op:
- De eerste 2 zinnen van Necrosis begreep je niet.
- De andere 2 zinnen van Necrosis las je niet.
- En dus ging je schelden.
- Nadat jou 15 x was uitgelegd wat Necrosis eigenlijk schreef gaf je toe dat hij gelijk had in zijn eerste 2 zinnen
- Op die andere 2 zinnen ben je nog steeds niet ingegaan.
-Maar je blijft hem wel beledigen.

Dan jou argument dat je het nieuws nog nooit in je leven gevolgd hebt, omdat je bang bent dat sommige "rechtse media" het plegen van genocide veel kwalijker vinden dan het breken van de handen van een relschopper. Deels heb je natuurlijk gelijk; je hebt het nieuws inderdaad nooit gevolgd, dus je kunt ook niet weten dat het democratische Israël veel vaker bekritiseerd wordt dan alle genocide predikende en alle genocide plegende dictaturen samen.

Maar jouw gebrek aan kennis verklaart niet jouw gebrek aan argumentatie.
Stel dat jij gelijk zou hebben, en dat de meeste media het plegen van genocide veel erger zouden vinden dan het breken van de handen van een relschopper. Dan neemt dat niet weg dat er feitelijk ook een heleboel verschillen zijn tussen het plegen van genocide en het breken van de handen van een relschopper.
1.
- Moslims plegen dagelijks honderden moorden vanwege hun religie.
- De daders worden als helden vereerd, beloond, onderscheiden.
- Islamitische leiders en geestelijken over de hele wereld zetten aan tot meer haat en geweld.
- Allemaal ter ere van een kalifaat; een dictatuur waar de sharia op onrecht, ongelijkheid, wreedheid, perversie, moordlust en natuurlijk slavernij en genocide is gebaseerd.
2.
- Joden breken niet voortdurend handen van relschoppers.
- Joden die daar op worden betrapt worden daarvoor veroordeeld.
- Er zijn geen joodse leiders of geestelijken die aanzetten tot het breken van meer handen van relschoppers.
- De joden verdedigen een multiculturele democratie, waar moslims meer rechten hebben dan in welk moslimland dan ook.

Je vergelijkt onvergelijkbare zaken.

Dandruff | 03-01-15 | 21:36

Dit is heel erg waar, en meest irritante vind ik nog dat die cultuur werkelijk waar praktisch niets voor elkaar heeft gekregen, dus het is gebasseerd op leugens of hersenspinsels. Hadden de Chinezen deze vorm van narcisme gehad, dan had ik er nog wel vrede mee gehad gelet op hun geschiedenis.
-
Een voorbeeldje, een Arabier vertelde dat zij het toonbeeld waren van beschaving oa omdat ze land uit de zee konden toveren, in Dubai. Dank denk ik, gvd, dat hebben onze baggeraars gedaan en jullie hebben alleen hiervoor betaald (met geld dat hen in de schoot geworpen werd). Zoiets irriteert mij mateloos.

Sergeant_Peper | 03-01-15 | 21:33

Supermatthijs | 03-01-15 | 21:04

Laat maar zitten verder . Veel succes met het Internationale Socialisme .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 21:06

@B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 21:03

Nee, jij wilt de oorzaak weten toch ?

Supermatthijs | 03-01-15 | 21:04

Heeft de islamitische cultuur het gevoel speciale rechten te hebben?
@ redactie
Real Madrid haalt kruis van logo...
Aanvulling:http://nieuws.marokko.nl/34906/real-madrid-haalt-kruis-van-logo-voor-islamitische-fans/

anigroove | 03-01-15 | 21:03

Supermatthijs | 03-01-15 | 21:00

Dat vraag ik toch aan jou ?

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 21:03

@B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:58

Nou vertel de oorzaak eens van het breken van de arm van een onschuldig palestijns kind.

Supermatthijs | 03-01-15 | 21:00

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:52

Je weet ook te vermelden , waarom dat gebeurd ?
Oorzaken worden zelden vermeld .
Niet , dat ik het daarom goedkeur ,trouwens , maar ik wil oorzaken lezen , anders wordt het een soort inbreker /overvaller jankverhaal , die te grazen is genomen .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:58

Dit: inferieure mensen zijn sneller gekwetst. Al die zandbaklanden zijn inferieur. Waarom? Omdat ze alle vooruitgang kopen. Van het westen van het oosten. Ondertussen blijven ze al decennia doordobberen op die ene perverse prikkel: olie. En hiermee kopen ze alle technologie. Ik zou me al snel inferieur voelen maar WACHT! We hebben Allah! Bam! We zijn weer het baasje. Maar ergens wringt dat. Want je mobieltjes, je vliegtuigen, je wapens,fuck eigenlik gewoon alles wat enigzins ontwikkeld is heeft een label en er staat geen allah op. Er staat made in usa of japan of germany op. Je weet gewoon: je bent het domste jongetje van de klas want fuck: de rest is slimmer. Met of zonder allah. Tsja het domste jongetje van de klas weet zelf altijd donders goed dat hij het domste jongetje van de klas is. En dan ben je nou eenmaal sneller gekwetst. En daar is niets oprechts aan, het heeft alleen met domheid te maken,

nenny | 03-01-15 | 20:58

Ja daarom gaat Wilders ook vaak met moslims in debat. Die zijn zo dom dat hij daar altijd makkelijk punten mee scoort.

Mocro2897 | 03-01-15 | 20:56

Interessant artikel van Spartacus hierboven. Ik zou er evenwel nog het volgende aan toe willen voegen. In de 7e en 8e eeuw eeuw konden arabische roversbenden in rap tempo de klassieke wereld veroveren omdat die verzwakt was door oorlogen en de pest. En die rovers zijn dat succes als een teken gaan zien van de goedgunstigheid van Allah en hebben daar een eigen religie bij bedacht, genaamd islam. Dus islam is men als nauw verbonden gaan zien met politiek succes, met overheersing en dominantie en culturele superioriteit. Wat dan een algemene mythe werd die enige eeuwen zonder al te veel problemen kon worden aangehangen. Het irritante meldde zich evenwel in de vorm van Europeanen die militair en wetenschappelijk duidelijk superieur waren – zie het Europa vanaf ongeveer Napoleon. En die voorlijkheid van Europa werd alleen maar groter en werd uiteindelijk ervaren als een schrijnende inbreuk op die veronderstelde samenhang van islam en cultureel succes. Zoals tegenwoordig het bestaan van Israël, dat in vele opzichten verre superieur is aan de omringende islamitische cultuur, al helemaal een constante inbreuk is op die waan van islam en superioriteit. Je kan waarschijnlijk zelfs stellen dat hoe fanater moslims zich ingraven in hun eigen psychose van Absolute Waarheid en Culturele Superioriteit, dat ze des te meer ze bereid zijn om met alle mogelijke middelen dat schrijnende verschil ongedaan te maken. Juist omdat de wereld pas weer in orde is, als dat afwijkende er niet meer is, en de islam weer probleemloos superieur kan zijn. Politiek correct cultuurrelativisme is op dit alles een praktisch suïcidaal antwoord. Want het is kansloos in het doorbreken van de waan waarin de moslim verkeert. Het enige dat helpt dat is het daadwerkelijk staan voor de Westerse cultuur en het proberen de waan te doorbreken waarin die moslim verkeert. Je kan een moslim geen groter dienst bewijzen dan te proberen hem realiteitszin bij te brengen en het vermogen om zelfstandig te denken. Voor menig moslim zal dat zijn als ontwaken uit een nare droom.

Benedict Broere | 03-01-15 | 20:55

@B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:50

Dat vergeet ik helemaal niet. Benoem ik ook evenals het breken van armpjes van onschuldige palestijnse kinderen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:52

@namensmijnhond | 03-01-15 | 20:47

Linkse media laat dit ook gewoon zien zonder er meer van te maken dat het is. Namelijk moslims die 9 vd 10 keer moslims vermoorden. Meer is het niet.

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:50

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:40

Ieder mens ter wereld bezemt eerst zijn eigen stoep schoon .

Gemakshalve vergeet je even te vermelden , wat er elders ter wereld onder allah vlag gebeurd .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:50

@Supermatthijs | 03-01-15 | 20:28
Wat betreft de media. Even los van de mening of het zo is dat de joden zich al dan niet misdragen want dat is uiterst subjectief, dan het is het een objectief en meetbaar gegeven dat de moslims over de hele wereld meer nieuws genereren door o.a. aanslagen, barbaarse behandeling van mensen, achterlijke meningen etc. etc. Wie verwijt je nu wat? Dat bv. Geenstijl of de Telegraaf dat rapporteren? Je kunt het ook verwijtbaar vinden dat de linkse media er het liefs omheen draaien of de kop in het zand steken omdat dit hun politiek correct lijkt. Jij hebt wat dat betreft een blinde vlek.

namensmijnhond | 03-01-15 | 20:47

Zeer goed stuk!!! Gedrag heeft een oorzaak en een mogelijke oorzaak wordt hier feilloos neergezet en onderbouwd, ik kan niet anders zeggen. Mensen zijn wat mij betreft allemaal gelijk maar reageten wel anders. Cultuur, religie, land, onderwijs etc.zoveel variabelen die van invloed kunnen zijn op mensen hun vorming. Helaas zijn cultuur en religie zeer sterke beinvloeders van gedrag. Dit hoeft nirt altijd een probleem te zijn mits het niet botst met andere waarden van andere mensen. Wat ik mis in dit stuk zijn de ingroup-outgroup processen die als sterke moderatoren of variabelen ook nog eens extra hun invloed hebben.

Maar wat ik al zei, mooi stuk, meer van dit graag.

Baruch de Spinazie | 03-01-15 | 20:42

@B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:38

Ja daag, dus het breken van armpjes in het midden oosten is niet zo erg ?

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:40

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:28

Volgens mij hebben we hier in Europa niet te maken met misdragingen van Joden .
De essentie van je reactie ontgaat me dus totaal .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:38

@Dandruff | 03-01-15 | 20:19

Necrosis is ook eigenlijk een zij hoor. En ik zal nooit iemand uitschelden wiens reacties ik niet lees. Dat slaat immers nergens op. De rechtse media zijn bv GeenStijl en de Telegraaf en die berichten alleen maar over de misstanden van de islam en vrijwel nooit over de misdragingen van de joden. Als er al eens een balans zal komen in die verschillen zal ik dat toe juichen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:28

@Lewis Lewinsky (19:57),

Bedankt.
En van jou geloof ik dat dan wel, dat Necrosis een hij is...

Dandruff | 03-01-15 | 20:24

Leuk al die interesse voor godsdienst. Wanneer eens een item over Katholieken of Protestanten?

Hendrick9075 | 03-01-15 | 20:23

@Supermatthijs | 03-01-15 | 20:12
Zo, zo. Laster en smaad, dat is waar jij je aan schuldig maakt. Moedwillig. Het is een schande, superdinges.

Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 20:21

@supermatthijs (19:39),

Ook om 17:55 heeft Necrosis het over "een prijs op het hoofd gezet krijgen", niet over "vermoord worden".
Lees het na.
Ik heb jou nu een paar keer vertelt wat Necrosis zei.
Ik denk dat je dat sneller doorkrijgt als je die reactie zelf nog eens 7 of 8 keer leest.
Dat kun je best, het zijn maar 4 zinnen over 8 regels.

(19:45),

Ik dacht dat Necrosis een zij was, geen idee waarom.
Maar hij of zij interesseert me eigenlijk helemaal niks.
Alleen jouw waardeoordelen over iemand die je niet kent, maar die je uitscheld omdat je zijn of haar reacties nog nooit gelezen hebt interesseren me nog veel minder.

Over welke "rechtse media" heb je het?
Kun je enkele voorbeelden geven van media die het doodschieten van joodse kinderen net zo kwalijk vinden als het beledigen van de islam?
Of zelfs erger?

Wanneer had de invloedrijke NPO het voor het laatst over de dagelijkse islamitische moorden in Nigeria, Thailand, Egypte, en nog zo 40 landen?
Alleen als er ergens meer dan 10 doden vallen is er een kans dat dat het nieuws haalt. Dat de islam toch elke dag het nieuws haalt is omdat er elke dag meerdere moordpartijen gepleegd worden die aan dat criterium voldoen.

(20:12),

"Tussen de regels lezen"...
Nee, leer nou eerst om gewoon te lezen wat er staat.

Dandruff | 03-01-15 | 20:19

Hora est!

Dr. Plofkop | 03-01-15 | 20:15

@Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 20:03

Mhh, ik ga mijn ongelijk hier echt niet toegeven. Lees tussen de regels door. Die ouwe Necro is gewoon zo fout als maar zijn kan.

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:12

slamofiel | 03-01-15 | 20:06

Massapsychose ?

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 20:09

Nou Ken Ik nogal wat moslims en weet ook het nodige van psgchologie. De diagnose 'narcisme' klopt gewoon niet.De term behoort tot de individualistische cultuur van het Westen. Moslims komen uit een tribale cultuur. Er vormt zich een reactiepatroon in de ontmoeting tussen beide culturen. De reactie van een moslim is vaak niet realistisch en gericht op het verkrijgen van fysieke en verbale dominantie. Wat Mij betreft moet er een nieuwe term voor bedacht worden.

Islamofiel | 03-01-15 | 20:06

@Supermatthijs | 03-01-15 | 20:01
Wat lees jij daar dan?

Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 20:03

@Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 19:58

Jazeker wel... necrosis | 03-01-15 | 17:55

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:01

Een uitstekend betoog van Spartacus. En misschien blijkt dat nog wel het beste uit de onmachtige reacties van de verstokte nietes-roepers Supermatthijs, Hans Kwalzan en Igor Putkin.

Eerst de dooddoener "we moeten mensen niet aanvallen op hun geloof." Nee dwaas, we hebben het over cultuur, niet over geloof, en sowieso niet over individuele mensen, maar over een bepaalde vorm van groepsdenken. Niemand wordt "aangevallen."

Dan een al even voorspelbare beschuldiging van "wij-zij"-denken, terwijl dat iets afdoet aan de realiteit dat we het hier wel degelijk over verschillende culturen met verschillende groeps-psychologieën hebben. En die kun je gewoon analyseren, en moralistische dogma's als "wij-zij denken is fout" hebben geen enkele waarde als argument.

En tenslotte de meest trieste: "jullie zijn gewoon rancuneuze blanke mannen! Met jullie logica en inhoudelijke argumenten..."

Dit soort spastische en volkomen inhoudsloze reacties geven goed weer hoe serieus we politiek correcte islamofielen nog kunnen nemen.

Russells Teapot | 03-01-15 | 20:01

@Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 19:57

Nou ja, een soort van. En dan moet ik hem ook nog de groeten doen van Pius. Bij deze.

Supermatthijs | 03-01-15 | 20:00

@Supermatthijsliegt | 03-01-15 | 19:33
necrosis heeft nergens gezegd dat Rushdie en Fortuyn door moslims vermoord zijn, leugenaar.

Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 19:58

@Dandruff | 03-01-15 | 19:54
Goed gezegd. Maar necrosis is een man.

Lewis Lewinsky | 03-01-15 | 19:57

@Supermatthijs (19:33),

Ik heb het nagelezen.
Ik vermeld niet voor niets steeds de tijden van alle reacties van jou en Necrosis.
Lees jij jouw reacties en die van haar nog maar eens na.

En breek mijn bek alsjeblieft ook niet open.
Niemand zou geweld tegen islamitische peuters in Frankrijk goedpraten met "ja maar moslims doden elke dag vele honderden mensen".
En dus is het veelgehoorde argument dat het doodschieten van joodse peuters in Frankrijk legitiem is want "ja maar joden in Israël schieten op terroristen die de holocaust willen herhalen" ook belachelijk.

Ja, ik ben het met je eens dat de islam genocide op alle joden verplicht. En veel socialisten trouwens ook.
Nee, ik ben het niet met je eens dat alle joden daar aan mee moeten werken. Moslims en socialisten zullen er mee moeten leren leven dat ze soms tegenstand krijgen bij het verwezenlijken van hun moorddadige plannen.

En voor mensen die sowieso tegen genocide zijn staat het boven kijf dat geweld tegen Franse Turken vanwege het Turkse regeringsbeleid volstrekt absurd is; de gedachte dat dat bij Franse joden anders lig is puur racisme.

Dandruff | 03-01-15 | 19:54

Beter een roeptoeter dan een domme struisvogel! Wat een imbecielen die hier weer de struisvogeldans doen. Deze struisvogels staan zichzelf te bevredigen zodra ze een Moskee zien. Het Midden Oosten is een groot gebied. Daar zijn veel moslims..... Ga daar dan naartoe, maar val mij niet meer lastig. Tuig!!
(zoals je kan merken heb ik negatieve ervaringen met marokkanen Zo ook mijn dochtertje van 12 jaar oud. Islam mag morgen van mij verdampen, samen met de eerder genoemden!!!!)

upgent | 03-01-15 | 19:52

Pffff, dat was een hele kluif zelfs op een grijze regenachtige dag als vandaag.

Soms heb ik wat moeite met ome Pat Condell, niet om wat hij zegt, meer hoe hij het zegt. Dit keer had ik daarvan geen last. Van spijkers en koppen, gewoon duidelijk en heel raak in een fractie gematigder toonzetting dan meestal het geval is bij hem. Kudo's voor ome Pat Condell deze keer. Evenals voor een aantal Arabische sprekers in de vele links.

Ik heb het hele stuk gelezen, alle links geopend en uitgekeken- uitgelezen en uitgeluisterd (behalve die over de misdadige slachtpartijen van mens en dier). Conclusie mijnerzijds:

Het zou verplicht lees/kijkvoer moeten zijn voor alle PvdA en identieke dhimmies die met hun "weg met ons" grondhouding de sharia en het moslim extremisme faciliteren.

Met moslim extremisten delen zij -wanneer het hen uitkomt- hun afkeer van de "kapitalistische" westerse liberale, in oorsprong op christelijke/joodse waarden gestoelde samenleving.

Landgenoten met zulke "vrienden" heb je veel meer vijanden dan gezond is.

Vertrouwen is goed, geestelijke en fysieke weerbaarheid, veel beter.

Hoog tijd om aan dat laatste, in dit post socialistische tijdperk, hard te gaan werken, gewoon omdat het weer mag, ja moet!

Ik wens u in 2015 een realistische(r) kijk op de reële gevaren die ons bedreigen, dan de meeste politici en de linkse media ons willen doen geloven.

h.a.k. blok | 03-01-15 | 19:51

toevoeging: Het toppunt van arrogantie is denken dat "wij" de islam kunnen omvormen tot westerse maatstaven. Als je nu nog steeds niet doorhebt dat dit niet kan en gaat gebeuren... over narcisme gesproken.

knutsel | 03-01-15 | 19:49

@Dandruff | 03-01-15 | 19:39

Wel leuk maar onaardig om het wat betreft Necrosis steeds over een ze te hebben. Het is een bange man zonder sociale contacten die 24 uur per dag hier rond hangt. En je argument over de media gaat ook al niet op. De rechtse media is constant in de aanval en doet niet aan negeren, bagetelliseren of goedpraten. Integendeel.

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:45

@Dandruff. Ik vind het best dat de moslims de islam en bijbehorende cultuur als superieur bestempelen, voor hoeven ze zelfs geen kritiek te dulden, ze gaan hum gang maar. Mijn punt is: doe dat niet hier en rot op naar een land waar dat wel op prijs wordt gesteld.

knutsel | 03-01-15 | 19:42

@Dandruff | 03-01-15 | 19:24

Zie hier de grote roeptoeter in actie...

necrosis | 03-01-15 | 17:55

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:39

@Supermatthijs (19:28),

Serieus reageren begint met goed lezen wat iemand schrijft.
Hierboven ga je keer op keer de mist in omdat je reageert op reacties die je helemaal niet gelezen hebt.

Je mist de 2 belangrijkste punten van Necrosis, en je schept daar zelfs apetrots over op. Ondertussen had ze dus wel 2 x gelijk.

En je mist ook al mijn punten, bijvoorbeeld over het wel of niet bekritiseren van islamitisch geweld. Je gaat nergens op in, je komt met achterhaalde slogans over "rechtse media", terwijl iedereen die de islam volgt weet dat zelfs de meest "rechtse media" het meeste islamitische geweld negeren, bagatelliseren en zelfs goedpraten.

Dandruff | 03-01-15 | 19:39

@Dandruff | 03-01-15 | 19:24

Necrosis doet alsof Rushdie en Fortuyn door moslims zijn gedood. Lees maar na. En dat is gewoon aantoonbaar onzin. En breek me de bek over de rol van Israël niet open.

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:33

@namensmijnhond | 03-01-15 | 19:24

Ik probeer wel degelijk een opbouwende bijdrage te leveren. Jammer dat je dat anders ziet. Maar het lukt niet altijd om serieus te reageren op bepaalde types. Daar reken jouw overigens niet bij.

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:28

> Supermatthijs | 03-01-15 | 19:12
Verzin iets leuks. Uit onenigheden komen de beste waarheden, maar soms is het gemakkelijk om het ook gewoon eens eens te zijn.

Halsje Femkema | 03-01-15 | 19:25

@Supermatthijs 18:43),

Jij stelt dat Fatima Elatik "slim" is.
Het enige waar ze bij mijn weten goed in is, is de slachtofferkaart trekken als ze weer eens faalt. Terwijl ze haar hele carrière juist dankt aan haar godsdienstwaanzin; als ze christelijk of atheïstisch was geweest had ze geen eens als schoonmaker aan de slag gekund, zó beperkt zijn haar geestelijke vermogens.

Supermatthijs (18:51),

Necrosis zei dat Khomeiny een prijs op Rushdies hoofd had gezet (17:55).
Jij schreef toen dat Rushdie nog leefde en dat dat "dus" haar argument onderuit haalde (17:58). Je herhaalt dat nog een paar keer (18:17, 18:21, 18:30) en beweert zelfs dat je Necrosis "te kakken hebt gezet" (18:38).

Het tegendeel is dus waar, je zet jezelf te kakken.
- Door haar reacties niet te lezen.
- Door wat ze zegt eerst te ontkennen, en later te bevestigen.
- Door niet inhoudelijk in te gaan op de feiten die ze noemt.
- En in plaats daarvan alleen een beetje te schelden.

Overigens heb je ook niet goed gelezen wat ik schreef.
Ik zei juist dat dat fatwa over de Duivelsverzen destijds *wel* alom werd veroordeeld, daarom viel het geweld toen mee.
Tegenwoordig is dat andersom; ik noemde de cartoonkwestie, toen werd niet zozeer het islamitische geweld veroordeeld, maar vooral die vrij onschuldige cartoons. Dat geeft de geweldplegers gelijk, en dus vallen er steeds meer doden.

Inmiddels is het nog veel erger.
Zelfs het doodschieten van wat joodse peuters in Frankrijk leidde niet tot een veroordeling van het islamitische antisemitisme; maar vooral tot kritiek op Israël (?!?!) en waarschuwingen tegen "islamofobie" (?!?!) in Frankrijk.

Dandruff | 03-01-15 | 19:24

@Supermatthijs | 03-01-15 | 18:52
Het slechte weet ik zo niet. In ieder geval niet het slimste. Veel van jouw reacties hier hebben het karakter van in een volle lift een dikke scheet laten en dan uitstappen, de mensen in verbijstering achterlatend. Zoiets. Het heeft geen inhoud, geen niveau maar het stinkt wel.

namensmijnhond | 03-01-15 | 19:24

Die Piramide van Pinto die mist een beschrijving voor het laatste stukje. Na "Eer" komt "Jihad" (zelfontplooing vs. zelf- en islamstrijd). De illuminati-zionistische Westerse beschaving helpt je naar de top van de piramide, dan tesamen met uw broeders strijden voor en met Allah op het pad van God, met als eindbestemming een kalifaat.

Halsje Femkema | 03-01-15 | 19:21

Baronwater | 03-01-15 | 19:19

Islam Quotient ?

Hoog!

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 19:21

Is er eigenlijk ooit een onderzoek gedaan naar het gemiddelde I.Q. van een moslim?

Baronwater | 03-01-15 | 19:19

"De enige manier waarop moslims hun culturele narcisme kunnen ontstijgen is door er voor te zorgen dat het islamitische collectief, wederom, daadwerkelijk iets voor gaat stellen."
Er is een veel simpelere manier: Vernietig de Ka'ba (of geheel Mekka), en de islam verliest zowel een zuil (de Hadj) als een handvol profetieën, waarmee die "onfeilbare" koran in een klap onder de waarde van een wc-rol zakt. En de religie in een klap ophoudt met bestaan.
DOEN!

Abject | 03-01-15 | 19:14

Een goed rationeel stuk. Alleen: 'Moslims beseffen niet dat wij hen niet willen vernietigen', vind ik een boute stelling, daar er denk ik wel degelijk westerlingen zijn die moslims willen vernietigen.

pluk-87 | 03-01-15 | 19:13

@Halsje Femkema | 03-01-15 | 19:07

En je punt is ?

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:12

Halsje Femkema | 16:55
nette toevoeging, chapeau!

kaasfondue | 03-01-15 | 19:11

> Supermatthijs | 03-01-15 | 17:13
> In Duitsland heb je bv. nauwelijks overlast van bontkraagjes. Vooral omdat die meer turken binnen haalden.
> B. Randnetel | 03-01-15 | 18:14
> Het is net als hier, alleen zijn het daar de turkse jongens.
Joop.nl noemde de overspoeling van Nederland door criminele Marokkanen een hardnekkige mythe.
"Waar komt dat verschil vandaan? Kort antwoord: het is ingewikkeld, maar het ligt in ieder geval niet aan de Marokkaanse cultuur. Als dat zo zou zijn, zou je verwachten dat in Duitsland of België de Marokkaanse gemeenschap ook crimineler is dan gemiddeld, en dat is niet het geval."
Afgezien van de dooddoener: Het is ingewikkeld, maar het ligt in ieder geval niet aan een cultuur, ook nog eens onjuist en misleidend. In Duitsland nog steeds een relatief hoge criminele Marokkaanse gemeenschap. Ze zijn echter niet de zwarte marktleiders, waar ze dit in bijvoorbeeld Amsterdam wel zijn (Marokkaanse maffia heeft hasj en heroine handel in handen). Duitse Turkse maffia duldt geen competitie. Maar daar komt langzaamaan met geweld grove verandering in: www.bild.de/regional/frankfurt/drogenh...

Halsje Femkema | 03-01-15 | 19:07

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:04

:):):)

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 19:06

@B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 18:58

Dat is nog niet makkelijk voor iemand die te dom is om te poepen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 19:04

Wel een beetje boel veel tekst, meneer Spartacus. Maar de strekking is duidelijk: Islam Isniks. Die juffrouw boven het artikel ziet er trouwens wel leuk uit, vinnik.

MAD1950 | 03-01-15 | 19:03

@necrosis | 03-01-15 | 17:55

En de moordenaar van Fortuyn was ook geen moslim oen !

Nee , die is ,,progressief , marxistisch, anarchistisch ,,

Zoek de verschillen !

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 18:58

@knutsel (18:44),

Ik ben blij dat je de titel gelezen had, maar er stond ook nog een stukje tekst onder.
Als je dat nou even eerst zou lezen.
Het gaat er namelijk niet zozeer om of je je eigen cultuur beter vind; maar vooral om hoe je reageert als iemand kritiek op jouw cultuur heeft. Bij een religie die zo stelselmatig verantwoordelijk is voor onrecht, perversie, martelingen, slavenhandel, terrorisme en genocides zou kritiek in principe net zo normaal moeten zijn als de islamitische kritiek op misstanden in onze maatschappij zoals homofilie en vrijheid van godsdienst.
Zoals moslims het recht hebben om de mensenrechten te bekritiseren, zo hebben niet-moslims het recht om mensenrechtenschendingen te bekritiseren.

Dandruff | 03-01-15 | 18:57

Geert Wilders komt nooit aan de macht. Hij is voor de gevestigde orde ongevaarlijk. Hij roept wat en iedereen doet boos. Alles gaat daarna gaat gewoon verder. Wilders zal nooit meer dan 30 zetels halen. De rest van de partijen doen verder net of de tweede kamer 120 zetels heeft. Probleem Wilders opgelost.
Wat niet met deze houding wordt opgelost is het probleem van de Islam die absoluut niet past bij onze cultuur. Als de zaak uit de hand loopt komen er andere bewegingen naar voren die bij passende omstandigheden wel aan de macht kunnen komen.
Ikzelf zie een burgeroorlog in de nabije toekomst als een mogelijkheid.
Wie zegt dat allemaal weg dan niet tot de mogelijkheden behoord. Zelf diverse Joden in WOII zagen het onheil nog niet.

metdedag | 03-01-15 | 18:56

Waarheid als een koe ook m.b.t. de Israël-Palestina kwestie. Moslims geven geen ene fok om het welzijn van de Palestijnen, maar hebben een enorm diepgewortelde haat jegens alles dat Joods is. Anders zouen ze ook wel op de bres staan voor de talloze Palestijnen die omkomen elke dag door Islamitische terreur.

HaarAltijdGoed | 03-01-15 | 18:55

Supermatthijs{03-01-15[18-43} Begint het jaar goed, hij getuigd van realiteitszin.

Archy Bunker | 03-01-15 | 18:55

@namensmijnhond | 03-01-15 | 18:48

Dank je. Ik moet hem inderdaad nageven dat hij het meest slechte in mij boven krijgt.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:52

Top artikel. Gewoon hoe het is. Truth hurts bij sommigen.

HaarAltijdGoed | 03-01-15 | 18:51

@Dandruff | 03-01-15 | 18:39

Ik ontken nergens dat er een prijs op zijn hoofd is gezet. En Necrosis is gewoon een domme roeptoeter die in principe dus nooit gelijk heeft. Mijn hele punt in deze is dat jullie die lui dus te serieus nemen want ondanks die fatwa loopt die man gelukkig nog gewoon rond. Het is een hoop blabla maar weinig wol. En je argument dat niemand hier iets van durft te zeggen slaat werkelijk nergens op. Iedereen veroordeelde die fatwa.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:51

Als je als Marcouch, RTL4 nodig hebt om heel suggestief met een kaartje op de achtergrond van de PVV, en dit te linken aan de onrust in Zweden, dan ben je wel erg wanhopig. De slachtofferrol wordt weer ten volle benut, en dat geeft de aandacht die je niet wilde.

Archy Bunker | 03-01-15 | 18:48

@Supermatthijs | 03-01-15 | 18:38
"Nu heb ik hier vanavond al de grote roeptoeter Necrosis te kakken gezet.....". Dat mijn beste Supermatthijs noemen ze nu narcisme ))

namensmijnhond | 03-01-15 | 18:48

Wat een quatsch. Alsof ik niet ook mijn eigen cultuur volledig superieur vind.

knutsel | 03-01-15 | 18:44

maar de linksche kerk zal geen stap zetten om haar stemvee uit de ketens van de religie te bevrijden. ben je gek man, zo dom zijn de katholieken geweest. moet je eens kijken wat er van het cda is geworden. nee, we blijven gesoepsidieerde haathutten neerzetten waar buitenlandse staatshoofden hun preken hun houden middels ge-importeerde zetbaasjes en zo wordt uiteindelijk ook de collaborerende linksche kerk uiteindelijk een kopje kleiner gemaakt.

minimá-armezusvan.. | 03-01-15 | 18:44

Ik zie hier ook zat nederlandse knapen in veel te dure auto´s rond rijden dus daar mis ik je punt. Aanhouden ongeacht afkomst
Supermatthijs | 03-01-15 | 18:28

Ja, dat is vaak het grappige bij jouw reacties: je mist altijd het punt.
Het gaat niet alleen om de dure auto s (waar ik overigens zelden 'hollandse knapen'in zie rijden) maar ook om het 'racen'. ze scheuren met 100 door de stad. En verder ging het om de dreiging die van het gedrag uitgaat en het niet optreden van de politie net als in nederland.
Dat ze aangehouden zouden moeten worden lijkt me duidelijk, wit, zwart,bruin of geel.

B. Randnetel | 03-01-15 | 18:43

@metdedag | 03-01-15 | 18:38

Ik en met mij bv. de buitengewoon slimme Fatima Elatik. Op een normale manier zullen ze niet gaan en de meesten zijn ook geen fanatiekeling dus geen probleem hoor. Allemaal weg kan alleen maar op brute wijze die niet goed zal staan in de geschiedenisboekjes en ik zie dat dan ook niet gauw gebeuren. Tenzij Greet met een absolute meerderheid aan de macht komt natuurlijk. Dan zijn de gevolgen niet te overzien ben ik bang.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:43

Er zijn teveel voorbeelden. Zoals dit voetbalberichtje, van een paar minuten geleden.
www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=233554

Afellay onhandelbaar. Te arrogant, te weinig teamplayer, geen zelfkritiek. Ook weer een klein narcistje dus.

Bart_Geenstijl | 03-01-15 | 18:41

De taal spreken en respect voor de plaatselijke gebruiken maar zonder daarbij afbreuk te doen aan eigen cultuur. Zolang die binnen onze rechtstaat past heb ik er geen problemen mee. Oproepen tot kalifaat zijn dus fout maar vrijheid van godsdienst wat mij betreft onomstreden. En wil je als moslim hier iets van je leven maken zal je dus wat water bij de wijn moeten doen. Zo simpel is het.
Supermatthijs | 03-01-15 | 18:14
---
Je schreef eerder dat moslims nu eenmaal in Nederland wonen en dat we het daarmee te doen hebben. Ik breek een lans voor je door te zeggen dat ik dat ook vind. Ik stem dan wel PVV maar dat is niet omdat ik moslims op de boot terug wil zien/op het vliegtuig terug wil zien. Daarvoor is het simpelweg te laat en het is een wrede gedachte om deze gewortelde mensen te 'deporteren'.
Maar.. en nu komt de maar...
In tegenstelling tot vele andere soorten mensen en nationaliteiten gaan zeer grote hoeveelheden moslim tot in de 4e generatie niet op in het geheel. Het is dat islamstuk dat dit volgens mij tegenhoudt en voor de bekende uitwassen zorgt. Daarom ben ik anti-moslim. Niet zozeer tegen de moslim mens an sich als wel tegen waar ze voor staan en wat ze uitstralen en waar ze in min of meerdere mate naar streven. Dit is zo ontzettend wezenlijk anders dan alle andere importgroepen die we kennen.
En dan kom ik op de vrijheid van godsdienst. Eigenlijk praten we over vrijheid van waanbeleving en waan-uiting. Dit aangezien een waan een rotsvaste overtuiging van iets is zonder dat dit voor correctie vatbaar is. Dat er iets geschreven staat in een of ander geschrift en godsdienst of ideologie genoemd wordt, mag volgens mij niet betekenen dat er ruimte gegeven moet worden aan die regels en voorschriften. En dit schuurt dus met vrijheid van godsdienst.
Persoonlijk denk ik dat jij bedoelt: je moet in staat zijn om uiting te kunnen geven aan wat je gelooft en dat vind ik ook. Maar dan wel achter je voordeur of in een daartoe aangewezen gebouw (kerk, moskee, sjoel). En als mensen zich dan zo nodig willen verzamelen dan dient de inhoud van zo'n lezing niet tegen je gastland zijn normen of waarden gericht te zijn.
Kortom: vrijheid van uiting van je waan? Ja. Beperkingen op de uiting? Ja, ook.

appeltjesgroeneweide | 03-01-15 | 18:40

@Supermatthijs (17:58),

Rushdie leeft nog, maar er is wel degelijk een prijs op zijn hoofd gezet.
Wat dat betreft had Necrosis sowieso gelijk.

Daarnaast miste je haar punt; de Duivelsverzen werd zo goed verkocht vanwege alle heibel. Als Khomeiny gewoon zijn 8-jarige bruidje een extra beurt had gegeven dan was hij naar islamitische maatstaven net zo spiritueel bezig geweest als met dat doodvonnis; maar dan had niemand dat boek gelezen.
Ook hier heeft Necrosis dus weer gelijk.

Die Rushdie-affaire was de eerste aanwijzing dat de islam net zo wreed, pervers en moorddadig is als het nazisme. Rushdie moet daarom al zijn hele leven onderduiken; bovendien zijn er in de afgelopen decennia diverse uitgevers en vertalers, vermoord of verwond vanwege de Duivelsversen; in België zijn 2 moslims vermoord omdat ze dat doodvonnis verwierpen; om van rellen en pogroms over de hele wereld nog maar te zwijgen.

Overigens, uiteindelijk viel het geweld destijds nogal mee, hooguit enkele tientallen doden vanwege een boek dat geen enkele moslim gelezen had. En dat had alles te maken met het feit dat dit doodvonnis destijds door iedereen van links tot rechts veroordeeld werd. In de decennia daarna ging vooral links maar ook rechts de moslims steeds meer naar de mond praten. Hun narcistische slachtofferisme werd gewoon bevestigd. En dat is de reden dat die Deense geziene cartoons meer dan 200 doden hebben opgeleverd. Vooral in landen war ze nooit te zien waren geweest, overigens. In bijvoorbeeld Egypte stonden die cartoons al maanden eerder in de krant, zonder dat dat tot protesten leidde.

Moslimleiders en moslimgeestelijken roepen altijd en overal op tot geweld omdat zij weten dat wij daar niks van durven zeggen ("islamofobie").
De waarheid stelselmatig verzwijgen zoals jij in je eerste reactie voorstelde werkt dus averechts.

Dandruff | 03-01-15 | 18:39

Een Moslim discussieert het liefst met een kromzwaard. Daarom moet je zorgen dat je minimaal een shotgun bij de hand hebt...

Parel van het Zuiden | 03-01-15 | 18:39

@namensmijnhond | 03-01-15 | 18:33

Nu heb ik hier vanavond al de grote roeptoeter Necrosis te kakken gezet maar blijkbaar moet er nog 1 bij ? Ik denk niet maar weet zeker dat hij nog leeft omdat er geen berichten zijn van zijn overlijden. En die zouden er zijn hoor als dat het geval zou zijn. Laat dat maar aan bepaalde eng rechtse media over. Die dan hun gelijk proberen te halen en hun beschuldigende vinger voor het gemak in de richting van alle moslims zullen wijzen. Maar helaas voor hen, Rushdie leeft nog en het was dus gewoon een praatje poep van die zogenaamde heilige met zijn fatwa.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:38

Supermatthijs | 03-01-15 | 16:48
Wie zegt dat ze nooit meer weggaan? Als het zo door gaat en de dingen echt uit de hand lopen kan er van alles gebeuren. In het westen zullen ze niet altijd de andere wang blijven toekeren.

metdedag | 03-01-15 | 18:38

Theo van Gogh is toch ook nog in leven? Nou dan! Niks aan de hand!

blikjegrolsch | 03-01-15 | 18:37

Het is trouwens algemeen bekend dat Marokkaanse jongens veel vaker de diagnose 'narcistische persoonlijkheid' krijgen dan roomblanke jongens.

Bart_Geenstijl | 03-01-15 | 18:36

@Supermatthijs | 03-01-15 | 18:30
Oh, nou is het opeens de wijze waarop ie dood gaat een argument. Dan herhaal ik mijn vraag nog eens. Waarom denk je dat ie nog leeft?

namensmijnhond | 03-01-15 | 18:33

@namensmijnhond | 03-01-15 | 18:26

Nee want Necrosis doelde op betrokkenheid van islamieten en dat is bij een hartaanval niet zo. Tenzij Rushdie heel vaak kapsalon ging eten natuurlijk. Dan wel.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:30

@B. Randnetel | 03-01-15 | 18:14

Ik zie hier ook zat nederlandse knapen in veel te dure auto´s rond rijden dus daar mis ik je punt. Aanhouden ongeacht afkomst en aan laten tonen hoe ze zo´n bak kunnen betalen. Kunnen ze het niet ? In beslag nemen en pas vrij geven als ze het wel kunnen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:28

@Spartacus
Kijk, dit is werken voor je geld. -mompelt iets over ZZP stukje van collega-

pluk-87 | 03-01-15 | 18:27

@Supermatthijs | 03-01-15 | 18:21
Maar als Rusdhie vorige week gestorven was aan een hartaanval had necrosis wel een punt gehad?

namensmijnhond | 03-01-15 | 18:26

.. maar goed. De Algerijnse schrijver Anwar Malek zal nog wel eens gestenigd worden door een woedende menigte. Als onderdeel van de islamitische dialoog, waarmee het gelijk van de islam altijd zal worden aangetoond.

Jan Passant mk2 | 03-01-15 | 18:24

@namensmijnhond | 03-01-15 | 18:19

Ghe, ja. Hij is gewoon niet dood hoor. Sorry.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:21

@Supermatthijs | 03-01-15 | 18:17
Is dat een argument?

namensmijnhond | 03-01-15 | 18:19

@Nappa (17:28),

Je kunt geen woord van wat Spartacus schreef weerleggen, zie ik?
En je denkt dat kunnen verbergen door blind om je heen te lopen schelden?

Dandruff | 03-01-15 | 18:18

Maar mijn naam zal dan wel mindless zijn.
mindless | 03-01-15 | 18:14

Inderdaad, arme jij.
Een duidelijk en verhelderend stuk van Spartacus.Hulde.

B. Randnetel | 03-01-15 | 18:17

Beter 10 tietentopics dan 1 van Spartacus. Maar mijn naam zal dan wel mindless zijn.

mindless | 03-01-15 | 18:14

De meningen zijn verdeeld, islamisten denken dat de islam de bron van alle noodzakelijke kennis en beschaving is.

De tot islamofoob gebrandmerkten met een eigen mening denken iets anders.

Jan Passant mk2 | 03-01-15 | 18:14

Het gaat in best veel landen beter dan hier. In Duitsland heb je bv. nauwelijks overlast van bontkraagjes. Vooral omdat die meer turken binnen haalden
Supermatthijs | 03-01-15 | 17:13

Zie de opgeschoten turkse jongens maar eens door een duitse stad racen , in open bmw's, superdure. En zie de machteloze boze reacties van de autochtonen. De duitse politie doet of zijn neus bloedt.
Het is net als hier, alleen zijn het daar de turkse jongens.

B. Randnetel | 03-01-15 | 18:14

@appeltjesgroeneweide | 03-01-15 | 18:07

Ik ben het grotendeels met je eens. Het op een kluitje leven bij elkaar met turkse-marokkaanse supermarkten is helemaal niet goed voor de integratie. Alhoewel bv. mijn ouders daar ook hun boodschappen doen en dan meestal in keurig nederlands te woord worden gestaan. Maar aanpassen is gewoon belangrijk. De taal spreken en respect voor de plaatselijke gebruiken maar zonder daarbij afbreuk te doen aan eigen cultuur. Zolang die binnen onze rechtstaat past heb ik er geen problemen mee. Oproepen tot kalifaat zijn dus fout maar vrijheid van godsdienst wat mij betreft onomstreden. En wil je als moslim hier iets van je leven maken zal je dus wat water bij de wijn moeten doen. Zo simpel is het.

Supermatthijs | 03-01-15 | 18:14

@Supermatthijs | 03-01-15 | 17:59
Ben jij nou gewoon dom of Superdom? Ik vrees het laatste. Waarom denk je dat Rusdhie nog in leven is?

namensmijnhond | 03-01-15 | 18:11

XaleX_2 | 03-01-15 | 18:04
Collega van het vliegend spaghettimonster, maar dan met baard.

Eduardo- | 03-01-15 | 18:10

@Supermatthijs | 03-01-15 | 16:48

"... Gaat niet gebeuren. Ze zijn hier en gaan niet weg. ..."

Ronduit naïeve opvatting als je het mij vraagt. Beschaving is maar een dun laagje, waar met het importeren van primitievere culturen steeds minder van overblijft, ook onder onszelf. Voeg daar aan toe dat de kostprijs om die culturen binnen te hal;en en te onderhouden onszelf uitbenen, en je komt in een parallel terecht, die er 70 jaar geleden, met aan heden ten dage inferieure technologieën, toe leidde dat de wereldbevolking binnen 6 jaar decimeerde en een bepaalde ongewenste bevolkingsgroep zelfs halveerde. En die gehalveerde bevolkingsgroep was nog niet een promille zo'n molensteen op de beschaving als wat we tegenwoordig meemaken. Die wilden zich aanpassen, maar mochten niet.

Ik zeg niet dat het wenselijk is, maar het is jezelf blind houden om niet te willen inzien dat we in volle ramvaart op een herhaling afstevenen.

ZKH EénOog | 03-01-15 | 18:10

@XaleX_2 | 03-01-15 | 18:04
Een fantasievriend en zelfgekozen dictator!

kibambam | 03-01-15 | 18:09

Spartacus dit is een zeer belangrijk artikel.Het maakt duidelijk waarom.moslims bloeddorstig en gevaarlijk zijn.Met hun 1,6 miljard mensen psychopatiseren zij de wereld en Nederland.Hoe meer zij zijn hoe groter is de kans dat zij van mooie landen als NL Frankrijk en Zweden en shariapuin maken zoals het in alle moslimland en is.NL en Europa wordt wakker je importeert marxisme en psychopathie.

Rob 9935 | 03-01-15 | 18:07

"De enige manier waarop moslims hun culturele narcisme kunnen ontstijgen is door er voor te zorgen dat het islamitische collectief, wederom, daadwerkelijk iets voor gaat stellen."
Met deze conclusie ben ik het niet eensch. Het daarin gestelde is juist een enorm potentieel gevaar.
Conclusie zou moeten zijn dat de bron van alle ellende steeds maar weer de islam zelve is die niet deugt, en dat die dus opgegeven zou moeten worden (Duits: vernichten).

Fijnstoffer | 03-01-15 | 18:07

Toen hadden ze moeten bedenken dat je geen dingen maar mensen ging ophalen. Mensen die uiteindelijk met en bij hun kinderen willen wonen.
Supermatthijs | 03-01-15 | 17:09
---
Ik vind dat hiermee de attitude van allochtone import buiten beschouwing wordt gelaten.
-
Er was ooit een tijd dat Nederlanders naar Australië en Canada immigreerde. En wat over hen bekend is, is dat zij een hoge mate van assimilatie vertoonde ook al bleven ze graag bij elkaar wonen. Dat laatste is overigens een typische menselijke eigenschap die ik nooit iemand zal verwijten. Maar als ik in onze grote steden kom dan valt het me op dat men doodgemoedelijk in een andere taal met elkaar praat. En dan denk ik: hier is iets mis gegaan. Dit is immigratie zoals dat je ergens op vakantie gaat.
-
Ik ben van mening dat ongeacht de reden waarom je naar een ander land gaat, je je dient aan te passen aan die nieuwe omgeving.
-
En dat hoort een gastland ook uit te stralen. Hier is Nederland enorm te kort in geschoten door gebrek aan gevoel van nationalisme (want dat was fout na de oorlog) en het gevolg is polarisatie. D

appeltjesgroeneweide | 03-01-15 | 18:07

Iedere godsdienst is in het leven geroepen door mensen die niet zelf wilden nadenken. En wordt in stand gehouden door degenen die daarmee een manier zien om geld, macht en aanzien te verwerven.
En islamieten zijn nog dommer. Zij denken aan gratis maagden.
Ik kan je 1 dingen vertellen. There's no such thing as a free meal. SUCKERS!!!

Abu Shabu Shabu | 03-01-15 | 18:05

islam is een politieke ideologie, geen godsdienst.
necrosis | 03-01-15 | 17:48
Wie is allah dan?

XaleX_2 | 03-01-15 | 18:04

Er is nog iets. In islamitische landen wordt er zeer veel binnen de familie gehuwd. Erfelijke aandoeningen komen er daarom ook zeer veel voor: www.bmj.com/content/333/7573/831

Rest In Privacy | 03-01-15 | 18:03

@Supermatthijs | 03-01-15 | 17:58
Hij leeft nog, maar NIET dankzij de 'religie van de vrede'.....

necrosis | 03-01-15 | 18:03

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:53
Elke godsdienst is achterlijk, Islam is veruit de achterlijkste.

Eduardo- | 03-01-15 | 18:01

@Supermatthijs | 03-01-15 | 17:53
Zolang religie grotendeels bekostigd wordt met taxpoet, heb ik er zeker wat over te zeggen.
Ik ben namelijk netto betaler.
Hoog tijd voor censuskiesrecht!

necrosis | 03-01-15 | 18:01

Veel triester lan het niet Spartacus.
Verander moslim door reaguurder en je zegt ook niet zoveel verkeerd.

miko | 03-01-15 | 18:00

@necrosis | 03-01-15 | 17:55

En de moordenaar van Fortuyn was ook geen moslim oen !

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:59

@ lid nav progazadem:

Een handige methode om te bepalen wat de wetenschappelijke bijdragen van de Islam aan de wetenschap is eens te kijken naar het aantal Nobelprijzen die in de afgelopen 100 jaar aan moslims zijn uitgereikt.

Over 100 jaar zijn er minder dan 15 Nobelprijzen aan moslims uitgereikt. Met ruim 1,5 miljard moslims is de spoeling dun. En de Nobelprijs voor de vrede (voor niet vechten)is meest vertegenwoordigt bij moslims.

Er zijn ongeveer 16 miljoen joden in de hele wereld maar die hebben meer dan 100 Nobelprijzen ontvangen in de afgelopen 100 jaar. Joodse religie is meer gericht op lezen en leren. En ook de christenen hebben meer Nobelprijzen ontvangen dan moslims.

Ja de islam is een echt powerhouse voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten.

JJ_PP | 03-01-15 | 17:59

@Supermatthijs | 03-01-15 | 17:50
Behalve linkse propaganda, had jij nog nooit iets te melden!

necrosis | 03-01-15 | 17:58

@necrosis | 03-01-15 | 17:55

Wat lul je nou toch weer ?

nl.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie

Rusdhie leeft nog gewoon hoor. Sterker punt om je zogenaamde argument onderuit te halen is er dan ook niet.

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:58

@namensmijnhond | 03-01-15 | 17:45
In sommige landen zetten ze gewoon een miljoen Dollar op je hoofd.
En ja, ik refereer inderdaad aan de toenmalige Ayatollah die die prijs op het hoofd van Rushdie zette.
En als die Ayatollah een beetje verstand had, had hij niets gezegd, had niemand 'de duivelsverzen' gekocht en waren we allemaal blij.
Nu zie ik vele boekenkasten waarin boeken als 'de duivelsverzen', 'de puinhopen van acht jaar paars' etc in de boekenkasten staan, terwijl de eigenaar die boeken nog nooit gelezen heeft.

necrosis | 03-01-15 | 17:55

"GS is (soms) racistisch en het leger van reaguurders heeft een gemiddelde IQ van onder de honderd."

Wat is onze Pavlov reactie hierop ?

Inderdaad, in de verdediging, tegenaanval zelfs.

Dat bedoel ik maar.

Lees Ken Wilbur

SaintNick | 03-01-15 | 17:55

@necrosis | 03-01-15 | 17:48

Maakt een PVV gekkie als jij niet uit. Gewoon een godsdienst dus en gewoon als elke andere behandelen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:53

Een stuk om in te lijsten en nog vaak naar te linken.
Key quote:
"De achterliggende gedachte is hier dat de islam volmaakt en onfeilbaar is. Onvolmaakte daden kunnen dus per definitie niet voortkomen uit de islam. Een meer narcistische culturele premisse is er niet."
Wat mij betreft raakt dit de kern van de zaak (ook die van 'het Midden-Oosten conflict' btw). De islamitische geestelijke elite ramt dit geloof al honderden jaren de hersenen in van elk kind. Hun cultuur is doordrenkt van deze vooropgestelde onzin. Men houdt elkaar in de houdgreep met deze vooronderstelling waaraan niet getwijfeld mag worden op straffe des doods. Helaas worden ze hierin gefaciliteerd door de Westerse wegkijk-elite, de bange schijters die onze vrijheid en onze cultuur verkwanselen aan het walgelijke gedrocht dat de islam is.

Fijnstoffer | 03-01-15 | 17:51

@necrosis | 03-01-15 | 17:38

Voor een reaguurder van het jaar heb je weer weinig te melden, gnehehe. Geef mij Kaas maar.

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:50

@Supermatthijs | 03-01-15 | 16:59
PVV geroeptoeter is gericht tegen onbenullen als jij, niet tegen individuele moslims.
Als ik eens de kern van al je geschrijf van de laatste jaren de revue laat passeren valt me op dat veel van de symptomen die hierboven als narcistisch worden omschreven op jou van toepassing zijn.
Ik zal je uitingen in het vervolg beoordelen als verwerpelijk, maar verder niet schadelijk, want van een narcist / psychopaat.

Henri Carton B. | 03-01-15 | 17:50

@Supermatthijs | 03-01-15 | 17:25
islam is een politieke ideologie, geen godsdienst.

necrosis | 03-01-15 | 17:48

Ik ga dit essay uitprinten en aan de dichtstbijzijnde moskeedeur nagelen.
atheïstisch stemvee | 03-01-15 | 17:38
.
Dat mag niet hoor... Dan pleeg jij geweld op een voorwerp, nl. moskee deur.
.

Thoth | 03-01-15 | 17:46

Wat nog toegevoegd moet worden is het fenomeen etnocentrisme d.w.z. de beoordeling van andere culturen waarbij de eigen cultuur als norm en als superieur wordt opgevat. Dat hebben moslims zeer sterk. Dat heeft an sich met narcisme niet zo veel van doen maar het verklaart wel dat indien je in Nederland een cartoon van Mo maakt ze ergens in Afrika de straat op gaan daar tegen te protesteren. Overigens geloof ik er niet zo in dat moslims narcisten zijn. Het zijn vooral losers. Losers die gefrustreerd zijn dat ze er niets van maken. Op geen enkel gebied. Noch wetenschappelijk, noch cultureel, noch maatschappelijk. In feite is het overal een rotzooi waar de islam het voor het zeggen heeft. En daar waar door olie veel geld is, is er een absolute dictatuur met uitbuiting en slavernij. Maar om de islam valt ook wel te lachen. Er wordt vermoed dat een aantal ISIS terroristen ebola heeft, meegenomen door broeders uit Afrika. Lullig dat ze daar eerst de artsen hebben geëxecuteerd. Dat is dan wel weer grappig.

namensmijnhond | 03-01-15 | 17:45

Betreft het één of allen ? Het lijkt een beetje op een college.
We zullen zien wat het brengt.

Er in en er uit | 03-01-15 | 17:43

Nappa | 03-01-15 | 17:28

De werkelijke oorzaak is dan ook progressief links opgeleid .
Een ziekte , die in de jaren zestig is ontstaan .

B. Ollie Bommel | 03-01-15 | 17:41

Alles in het artikel genoemde zou voor ons in het westen geen probleem zijn, ware het niet dat de politiek dit volk massaal en op onze kosten naar binnen heeft gehaald. En ze ook nog eens dagelijks ondersteund in het uitdragen van hun haat ideologie door subsidies, inperken van onze eigen cultuur, faciliteren van uitingen van de haat ideologie, wegkijken en ontkennen en demoniseren van iedereen met een kritische blik op de situatie.

Barani517 | 03-01-15 | 17:41

Als je het woord "moslims" wijzigt naar "nederlanders" dan blijken de eerste aliniea's ook aardig te kloppen.

Mijn punt: Het is vaak "in de tijdelijke gevoelssfeer van de beoordelaar" of iemand narcistisch of hooghartig lijkt. Ik ben ook een narcist in veel situaties, zoals bijna alle nederlanders.
Het begint al in de jeugd op de schoolpleintjes waar haantjesgedrag gepromoot wordt. Het wordt ons in die zin deels met de paplepel door de maatschappij ingegoten.
Natuurlijk vind ik de booslims domme opvattingen hebben en domme dingen zeggen, maar ik denk niet dat wij Nederlanders nou degene moeten zijn die de moslims narcistisch gedrag gaan verwijten.

analcharist | 03-01-15 | 17:40

Wat dacht u van preventie.

J.Slavink | 03-01-15 | 17:40

@blikjegrolsch | 03-01-15 | 17:04
*gnehehe*

necrosis | 03-01-15 | 17:38

Ik ga dit essay uitprinten en aan de dichtstbijzijnde moskeedeur nagelen.

atheïstisch stemvee | 03-01-15 | 17:38

@blikjegrolsch | 03-01-15 | 17:04
De man die van de week een open sollicitatie naar een column in VK, NRC of Trouw op z'n blog schreef?
Die? De schoolkrantredacteur?

Ja, vast.

Stormageddon | 03-01-15 | 17:37

A for effort, minus de verwijzing naar pinto. Daarnaast: narcisme is niet het probleem, de islam zelf is het probleem. Onverenigbaar met iedere samenleving die op enig moment de wetenschap omarmd heeft en religies als gelijkwaardigen toestaat. Gisteren, vandaag en over duizend jaar.

vaas klaak | 03-01-15 | 17:36

Kudos Spartacus voor een meer dan leesbaar en informatief artikel.

Berkemef | 03-01-15 | 17:34

Nappa | 03-01-15 | 17:28
Gelukkig is de gemiddelde PVV-stemmer niet zo handig met messen en bommen.

aardappelninja | 03-01-15 | 17:34

Dat die verdediging vervolgens als aanval wordt beschouwd is een veelvuldig voorkomende misvatting.
wan hung lo | 03-01-15 | 17:05

Hear, hear.

Fransg | 03-01-15 | 17:33

Dat die verdediging vervolgens als aanval wordt beschouwd is een veelvuldig voorkomende misvatting.
wan hung lo | 03-01-15 | 17:05

Hear, hear.

Fransg | 03-01-15 | 17:33

@lid nav progazadem | 03-01-15 | 17:27

Erg kort lijstje.

yamahaha | 03-01-15 | 17:31

upgent | 03-01-15 | 16:58
"Dit geloof hoort echt niet in het Westen thuis. Trouwens.... geen enkel geloof hoort in het westen thuis."

Ik zou dat een beetje willen verdraaien tot:
"Dat geloof hoort nergens thuis in deze eeuw".

Fransg | 03-01-15 | 17:31

blikjegrolsch | 03-01-15 | 17:04
Bert Brussen?

Igor Putkin | 03-01-15 | 17:30

Cultureel narcisme, leuk. Leuker in elk geval dan waar we in het westen mee bezig zijn: culturele automutilatie.

Muxje | 03-01-15 | 17:30

-weggejorist-

Nappa | 03-01-15 | 17:28

'Het valt dan ook op dat moslims niet vaak als individu heel vol van hun eigen persoon zijn. Daartegenover staat dat zij wel heel erg graag oreren over de superioriteit van de islamitische religie, cultuur en diens uitvindingen.'
.
Uitblinkende islamitische wetenschappers in 2014!
Het jaar 2014 kan voor islamitische wetenschappers als een succesvol jaar worden gezien. Binnen verschillende wetenschapsdisciplines beginnen steeds meer moslims door te breken. In het verlengde hiervan valt het op, dat de wetenschappelijke doorbraken steeds vaker plaatsvinden in landen met een islamitisch karakter.
wijblijvenhier.nl/nieuws/uitblinkende-...

lid nav progazadem | 03-01-15 | 17:27

Maar hoe ook, zij kunnen het leven in onze Joods/Christelijke cultuur niet aan. Hier is godsdienst een bijzaak, bij hen draait daar alles om.
Verlichting, vooruitgang is hen vreemd en wordt eigenlijk verboden. Zelfs het opperen van een discussie is al strafbaar. Deze achterlijkheid zal altijd botsen met onze cultuur en hoort hierin ook niet thuis, tenzij men integreert. En vervolgens door de eigen groep wordt genegeerd.

goedemorgennederland | 03-01-15 | 17:26

@wan hung lo | 03-01-15 | 17:05

Wij zijn het gewoon eens denk ik. Waar ik wel de schijt van krijg is dan hele volksstammen die hier gaan beweren dat de islam geen godsdienst is. Gewoon hetzelfde behandelen als alle anderen en niemand staat hier boven de wet. Maar dan ook normaal reageren als men een moskee wil plat branden of er tot openlijke haat tegen bevolkingsgroepen wordt opgeroepen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:25

Inderdaad, pretendieuze non-sense. Spartacus lult maar wat, zoals gewoonlijk.

mindless | 03-01-15 | 17:24

Leuk stukkie Spartacus, kan ik lekker de hele zondag linkjes aanklikken en mezelf opwinden. Of ik zeg gewoon "je hebbe gelijk" en ik ga rustig een balletje trappen in het park.

wild geraas | 03-01-15 | 17:23

"De enige manier waarop moslims hun culturele narcisme kunnen ontstijgen is door er voor te zorgen dat het islamitische collectief, wederom, daadwerkelijk iets voor gaat stellen."
.
Kijk naar Engeland, Zweden an Turkije en je kunt niet anders dan concluderen dat ze op de "goede" weg zijn.
In Engeland zijn er zo'n 85 sharia-rechtbanken en Zweden is compleet van god los.
komt bij dat Brussel zich hard maakt om het Avondland te overspoelen met kansloze islamitische parasieten en het plaatje is compleet.
.
Overigens een zeer lezenswaardig stukje. Chapeau.

McPhart | 03-01-15 | 17:19

1x is genoeg, scusi Joris.

bello | 03-01-15 | 17:19

Er is een reden waarom er geen 400.000 Nederlanders in Marokko resideren. En er is een reden waarom er wel 400.000 marokkanen hier resideren.

bello | 03-01-15 | 17:17

-weggejorist-

bello | 03-01-15 | 17:17

@BenBinnen | 03-01-15 | 17:05

Het gaat in best veel landen beter dan hier. In Duitsland heb je bv. nauwelijks overlast van bontkraagjes. Vooral omdat die meer turken binnen haalden. Maar even serieus nu. We zullen er toch naar toe moeten om leuker samen te leven want weg gaan ze niet meer hoor.

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:13

@ Halsje Femkema | 03-01-15 | 16:55
Heb je dat net ingetikt met je tablet of laptop? Of stond t deels al klaar als copy-paste?
Los daarvan, leuke aanvulling op t stuk van spartacus: copy-paste moment, goed gevonden en benut. Dank mijnerzijds voor de bijdrage aan het debat.

Martin007 | 03-01-15 | 17:13

Feitelijkheden eens keurig op een rij gezet. Dit kunnen Van Bommel en c.s in hun zak steken.

Youri de Hakkelaar | 03-01-15 | 17:12

Dit gecombineerd met het linkse onderdanige weg-met-ons gedrag en zie daar het conflict.

postmodernismisdead | 03-01-15 | 17:12

(..) Onderzoeksinstituut PEW meldde dat 53% van de moslims het gebrek aan welvaart in islamitische landen wijt aan Westers beleid. Het zelfde onderzoek stelt tevens dat gemiddeld 64% van moslims in islamitische niet gelooft dat Al-Qaida achter 9-11 zat. Tevens is de opvatting dat IS een CIA/Mossad operatie is, zeer wijdverspreid. Zowel in Nederland als daarbuiten. (..)
.
(..)Het westen + Japan betalen 71% van de $907,907,371 die jaarlijks naar de Palestijnen gaan. De eerste islamitische donor is het steenrijke Saoedi-Arabië op #15, met een magere $12,030,540.(..)
.
Ja, die ondersteunen een complot. Denk b.v. een aan de Egyptische kranten. En nu wat betreft IS : de marokkanen (73%) en jonge turken (80%) vinden het helden die daar executeren en onthoofden in Syrië...
.
En wat betreft die Filistijnen, daar moeten een kéér mee ophouden. Laat het MO de betalingen maar gaan verrichten.
.

Thoth | 03-01-15 | 17:11

Maar volgens de (s)linkse kerk verrijken ze ons land zo goed !
* Teiltje pakken doet..*

Wijze uit het Oosten | 03-01-15 | 17:10

We hebben ze hier in het kader van gelijke kansen ook gehad. Vanaf de eerste dag eisen stellen en bepaald werk niet willen doen want beneden hun waardigheid terwijl ieder ander wel aanpakt. En vakanties van 3 weken worden altijd 6 weken want de laatste dag in Marokko worden ze plotseling te ziek om naar huis te komen.
Met als klap op de vuurpijl een hele maand zwak ziek en misselijk tijdens ramadan. Maar zeg er niets van want dan zijn ze in hun eer aangetast.

sinar2 | 03-01-15 | 17:09

@appeltjesgroeneweide | 03-01-15 | 17:01

Kleinigheidje in deze is dat we zelf zijn gaan halen toen we goedkope arbeiders nodig hadden omdat de nederlanders het "slechte" werk niet meer wilden doen. Toen hadden ze moeten bedenken dat je geen dingen maar mensen ging ophalen. Mensen die uiteindelijk met en bij hun kinderen willen wonen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 17:09
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 03-01-15 | 17:09

Er zijn toch ook heel veel niet-moslims die een erg hoge (te hoge) pet op hebben van zichzelf?

Entergava | 03-01-15 | 17:09

Doet kop koffie inschenken en plempsel eens aandachtig lezen..

Coyote | 03-01-15 | 17:09

Goed om meneer Anwar Malek zo recht voor zijn raap te horen zeggen waar het op staat. Leeft hij nog?

marcoplarco | 03-01-15 | 17:07

Elke drie topics een islam topic op je weblog is bijna ziekelijk en erger dan een beetje narcisme.

Chow | 03-01-15 | 17:07

@kibambam | 03-01-15 | 16:56

Is de schrijver toevallig ene kibambam?

BenBinnen | 03-01-15 | 17:06

@zhirek | 03-01-15 | 16:54
-
Laat uw westerse normen en waarden thuis! Welk en vooral: hoe véél 'zelfreflecterend vermogen'verwacht u aan te treffen in een bevolkingsgroep die meent dat zij de enige en echte waarheid in pacht heeft? - en dat ALLES wat u zegt, doet of denkt van een ondergeschikte orde is ( -en kennelijk: ook nog eens zodanig ondergeschikt, dat u vernietigd dient te worden..)
-
Islamisten: niet discussiëren, maar bombarderen.
-
Man, vrouw, kind - wortel en tak. Iets anders leidt namelijk onherroepelijk tot úw en mijn ondergang.
-
En laat ik voor mijzelf spreken: als u het niet héél erg vindt, wil ik in de komende jaren nog even lekker kunnen reaguren op GS.
-
Succes met het constant aanvallen op hun geloof. Ik zet mijn geld liever op de constante aanval met de kruisraket.

bisbisbis | 03-01-15 | 17:06

Sterk stuk Spartacus, maar als je het niet erg vindt dan blijf ik wel gewoon alle godsdiensten (massa sektes) helemaal kut vinden en één van de voornaamste drempels (naast globale hebzucht) waar de mensheid overheen moet stappen.. tenminste, als we in de evolutie vooruit willen blijven gaan ipv richting de afgrond zoals tot op heden.

XaleX_2 | 03-01-15 | 17:06

Maar ze contant aanvallen op hun geloof zal uiteindelijk best helpen.
Supermatthijs | 03-01-15 | 16:36

Als men vindt dat het aanhangen van een geloof een natuurlijke bescherming tegen kritiek op de implicaties van dat geloof biedt, dan komt men hier van een koude kermis thuis.
Religieuze voorschriften kunnen in het publieke domein niet buiten de wet opgelegd worden aan andersdenkenden. Wie gebruik maakt van openlijke of omfloerste bedreiging in een poging om de religieuze denkwijze en vermeende voorrechten aan anderen op te leggen kan tegengas verwachten. Dat die verdediging vervolgens als aanval wordt beschouwd is een veelvuldig voorkomende misvatting.

wan hung lo | 03-01-15 | 17:05

Long read (dank overigens, meer graag) in short:

bijbel "zegt" gebruik wat je gegeven is
Koran "zegt" vereer wat je gegeven is.

qud.. oh nee QED.

larie | 03-01-15 | 17:05

@Supermatthijs | 03-01-15 | 16:48

Kun je mij al die landen aanwijzen waar dat ook daadwerkelijk gebeurt? En dan bedoel ik dus geen landen zoals Turkije of Iran waar na enkele decennia nog maar een handjevol niet-moslims woont.

BenBinnen | 03-01-15 | 17:05

Fijn dat deze inzichten zijn doorgedrongen. En dan nu de volgende stap. Daar waar narcisten absoluut niet tegen kunnen is compleet genegeerd worden. Feitelijk zouden dus alle media moeten ophouden met nieuwsgaring over de islam. De islam moet weer een marginale plek innemen zoals vroeger. Narcistische voeding in de vorm van media-aandacht is wat het levend houdt. Ook in dit geval kun je zeggen dat alles wat je aandacht geeft groeit. Narcisme komt voort uit een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex. De bespottelijke eisen stammen uit een overtrokken gevoel van 'entitlement'(wat je denkt dat je toekomt). Narcisme is niet te genezen, maar eraan toegeven moet je ook niet. Als we eerlijk zijn, heeft de islam veel te veel aandacht gekregen. Het Westen moet nu afkicken en zich richten op iets anders.

Pen | 03-01-15 | 17:05

Grappig, die kenmerken van de narcist. Er is een zekere blogger die beangstigend veel aan deze kenmerken voldoet. Je kan haast zijn naam invullen ipv 'moslims'.

blikjegrolsch | 03-01-15 | 17:04

Dank u voor dit duidelijke verhaal, ik hoop dat het meer mensen laat inzien dat moslims (mensen) slachtoffer zijn van de islam (ideologie) op precies dezelfde manier zoals noordkoreanen slachtoffer zijn van de communistische Juche-ideologie.

zorg(elijke)staat | 03-01-15 | 17:02

Een wat meer narcistische persoonlijkheidsstructuur zou Spartacus geen kwaad doen...

voorschot | 03-01-15 | 17:02

Het probleem is natuurlijk dat veel van dit soort narcisten uit een falende cultuur komen. Ondanks al hun grootheidswaan moeten ze hier hun hand ophouden en is het al te duidelijk dat de realiteit niet overeenstemt met hun superioriteitsgevoel. Psychologisch gezien een dodelijke cocktail.

menzo | 03-01-15 | 17:02

Het probleem is natuurlijk dat veel van dit soort narcisten uit een falende cultuur komen. Ondanks al hun grootheidswaan moeten ze hier hun hand ophouden en is het al te duidelijk dat de realiteit niet overeenstemt met hun superioriteitsgevoel. Psychologisch gezien een dodelijke cocktail.

menzo | 03-01-15 | 17:02

ik hou het onbewuste ontkenning een maatschappijbeeld aan te hangen dat economisch, technisch en sociaal niet in staat is de welvaart te creëren die wel in de westerse maatschappij kan ontstaan, waarbij dan het eigen falen naar het westen geprojecteerd wordt.

Zyprexa20mg | 03-01-15 | 17:01

Gaat niet gebeuren. Ze zijn hier en gaan niet weg. Nu een normale manier om met elkaar samen te leven vinden.
Supermatthijs | 03-01-15 | 16:48
---
Nee, andersom. Zij dienen een manier te vinden om met ons te kunnen samenleven. Daarbij dienen zij - mijn inziens- te assimileren in onze cultuur. Zo hoort dat te gaan wanneer 'vreemde mensen' zo nodig in een ander land willen gaan wonen.

appeltjesgroeneweide | 03-01-15 | 17:01

@zhirek | 03-01-15 | 16:54

Ik help het je hopen maar de kans dat mensen verder in hun schulp kruipen is ook aanwezig. Dat jongeren nog extremer worden zie ik nu al gebeuren. Wat is wijsheid in deze ? Ze zullen wat meer tegen normale kritiek moeten kunnen en graag wat minder PVV geroeptoeter. Dat goedkeuren van aanslagen op Moskeeën is toch walgelijk ? Net als het goedkeuren van IS hoor wat gelukkig ook maar een klein deel idioten doet.

Supermatthijs | 03-01-15 | 16:59

Eerst had ik ook geen probleem met het geloof Islam. Nu komt het me de keel uit. wat een stel idioten. Dit geloof hoort echt niet in het Westen thuis. Trouwens.... geen enkel geloof hoort in het westen thuis. Maar de islam is een overlast aan het worden.

upgent | 03-01-15 | 16:58

Geniale (en overigens ook heel aardige) man, die Koenraad Elst:

"Zij gaven ongeopend een doos vergif door"

Fransg | 03-01-15 | 16:58

Ik moet opeens aan een handjevol niet moslims denken op dit forum.

duitse herder | 03-01-15 | 16:57

Mooi stuk.
Indrukwekkend.

MyCatIsDoingThis | 03-01-15 | 16:57

Fundamenteel gaat het om het idee dat er een hiërarchie bestaat in het denken en handelen van de mensch... bijzonder goed beschreven in het boek van...
www.alexander-brekelmans.com/

kibambam | 03-01-15 | 16:56

Nou die Ibrahim Al-Buleihi praat geen onzin, jammer dat er maar zo weinig views zijn want het interview is het waard om veel bekeken te worden.

ukuppes | 03-01-15 | 16:56

kibambam | 03-01-15 | 16:50
Mag ik ook even?

Er zijn twee soorten mensen die nooit veranderen: de meest domme en de meest wijze.

menzo | 03-01-15 | 16:55

kibambam | 03-01-15 | 16:50
Mag ik ook even?

Er zijn twee soorten mensen die nooit veranderen: de meest domme en de meest wijze.

menzo | 03-01-15 | 16:55

M.et O.ns S.amen L.even I.s M.oeilijk.

william7055 | 03-01-15 | 16:55

> de suggestie dat islam-kritiek Wilders in de kaart speelt
Als deze kritiek ongegrond is, onjuist is, of overdreven is, dan denk ik dat deze suggestie wel eens waar zou kunnen zijn. Andersom speelt de suggestie van institutioneel racisme en het overdrijven van geweld tegen Moslims weer IS, radicalisering en Jihad-gangers in de kaart. Dunkt mij een veel naarderde bijwerking.
.
Ikzelf zou niet voorop staan om Marcouch te bestempelen als Islamtische cultuur. Gelukkig associeert hij zichzelf ermee.
.
Op de vragen:
> "Praten moslims critici een schuldgevoel aan wanneer de islam bekritiseerd wordt?
> Wordt de islamitische cultuur gekenmerkt door het verdraaien van feiten teneinde de eigen "projecten" te rechtvaardigen?
> Cultiveert de islamitische cultuur een gebrek aan empathie?
> Is de islamitische cultuur afgunstig, gecombineerd met de geprojecteerde opvatting dat anderen hen juist afgunstig zijn
> Externaliseert de islamitische cultuur de eigen tekortkomingen en excessen?
> Heeft de islamitische cultuur het gevoel speciale rechten te hebben?"
kan ik dus antwoorden door Ahmed Marcouch en UvA-onderzoek binnen deze cultuur te plaatsen.
-
Incorrect en overdreven berichtgeving over Moslimgeweld wakkert algemene vijandigheid aan.

Het overdrijven van geweld tegen Moslims en moskeeën door politici en pers draagt bij aan gebrek aan ware kennis over Moslims en de Islam. Dit werkt algemene vijandigheid in de hand:

"Als het gaat om oorzaken [van algemene vijandigheid] wijzen de moskeebesturen in de eerste plaats naar het gebrek aan kennis over moslims en islam, maar ook naar de berichtgeving in de pers over moslims en naar politieke propaganda tegen moslims."
www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-ni...

Ook geeft het overdrijven van intolerantie en discriminatie jegens Moslims, de Moslims zelf een gevoel alsof de Islam wordt aangevallen. Dit werkt radicalisering in de hand:

"De AIVD constateert dat in die moskeeën niet openlijk is opgeroepen tot jihad. Maar dat er wel sprake is geweest van preken en gebeden met een jihadistische inslag, die bij toehoorders het beeld kunnen bevestigen dat de islam bedreigd wordt. In de praktijk, aldus de dienst, is dat gevoel vaak bepalend voor de bereidheid in radicale kringen zich daadwerkelijk op het jihadistische pad te begeven."
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/...

Op Joop.nl schreef Ahmed Marcouch (PvdA) dat verzekeraars weigeren moskeeën te verzekeren.

Meneer Marcouch begint zijn betoog met de volgende indrukwekkende en bangmakende cijfers:

"De moskeeën lijden niet alleen onder dreigmails, varkenskoppen op de stoep en schapenbloed aan de deurpost waar één op de drie moskeeën jaarlijks mee te maken krijgt. Ze vrezen met recht ook op brandstichting zoals onlangs in Enschede."
www.joop.nl/opinies/detail/artikel/301...
Dit is een onjuiste, en daarmee gevaarlijke, weergave van de realiteit. Deze uitspraak is gebaseerd op het onderzoek van Dr. Ineke van der Valk.

1. Er zijn gradaties in geweld. Een dreigmail valt in het niet tegenover een varkenskop op de stoep. Toch worden deze gewelddadigheden op één demagogische hoop geveegd. Een Moslim zou uit bovenstaande het gevoel kunnen krijgen dat één op drie moskeeën jaarlijks een varkenskop op de stoep krijgt. Het enige varkenskop-incident stamt uit 2004 (toen er een ander klimaat heerste in de Nederlandse politiek en bij de Nederlandse bevolking).

2. Volgens het onderzoek ( www.republiekallochtonie.nl/userfiles/... ) krijgt niet 33% van de moskeeën jaarlijks te maken met gewelddadigheden. In een periode van 5 jaar werden 117 geweldacties opgetekend tegen 475 moskeeën. Dit is nog geen 5% (nog geen 1 op de 20 per jaar). Dit is een serieuze fout. Een vergelijkbare (politieke) fout zou zijn als Wilders zou beweren dat Marokkanen tussen de 18 en 30 niet 3 keer zo crimineel zijn als Nederlanders, maar 20 keer zo crimineel. Beide is een trieste observatie, maar één is correct, de ander is populisme.

3. Volgens Marcouch vrezen moskeeën dan ook met recht op brandstichting. Dit geeft moskeeën en Moslims onterecht het gevoel dat de Islam wordt bedreigt door brandstichters. De onderzoekscijfers zeggen dat jaarlijks 1 op de 100 moskeeën een brandstichting meld. Dit staat veel minder sterk dan dat de incorrecte weergave van 1 op 3 geweldacties ook zou leiden tot een terechte vrees voor brandstichting. Mede dankzij dit onderzoek en de interpratie door de media en politici, liepen Salafistische patrouiles 's nachts over straat om de moskeeën te beschermen tegen de racistische geweldadige Nederlander. Een zeer ongewenst gevolg van het geschapen angstklimaat.

4. De onderzoekster geeft zelf aan dat het aantal ondervraagden te laag is voor een statistisch valide wetenschappelijk werk. Slechts 70 respondenten hebben de survey ingevuld. Uit de verdeling van de incidenten over het aantal jaar, blijkt dat een selectief geheugen bij de ondervraagden ook een rol speelde: 1/3 van de gemelde incidenten in het afgelopen jaar, 1/3 van de gemelde incidenten in de afgelopen 5 jaar, en 1/3 van de gemelde incidenten in de afgelopen 10 jaar. Een 10 jaar oude dreigmail kun je wel eens vergeten, een varkenskop op de stoep onthoud je je hele leven.

Meneer Marcouch gebruikt bovenstaande inleiding om tot zijn punt te komen: "verzekeraars moeten niet discrimineren tegen moskeeën". Hij vraagt zich hardop af waarom kerken minder hoeven te betalen dan moskeeën. Is dat eerlijk?

Dit punt staat los van geweldsacties tegen moskeeën, maar is erg relevant voor het incorrect weergeven van de dreiging tegen Moslims en moskeeën. Niet alleen Jihad-gangers kunnen hun beslissing nemen op basis van de beeldvorming in de media. Ook verzekeraars kunnen door deze bangmakerij, die Marcouch zélf bezigt, de hand steviger op de knip houden. Door van 1 op de 100 brandstichtingen met gemak 1 op de 3 te maken, zo maken verzekeraars met gemak een nieuwe risico-analyse.

Voor een autoverzekering wordt gediscrimineerd op leeftijd en strafblad. Als je jong en onervaren bent en hebt vastgezeten voor een geweldsdelict, dan is het zeer lastig om een verzekering te krijgen. De vergelijking tussen kerken en moskeeën is voor verzekeraars puur een financiele en niet een religieuze of discriminerende afweging. Moskeeën zijn in Nederland over het algemeen een stichting, met de verantwoordelijkheid op naam van een rechtspersoon (met vaak een dubbel paspoort). Bestuurders zijn nieuw en onervaren, weten nog niet hun plek in het Nederlandse verzekeringswezen. Geldstromen en financiering is vaag. Locatie is vaak niet nieuw, maar bijvoorbeeld in een oude school. Beveiliging is slecht geregeld. Zelfs al halen we "schadevrij" helemaal weg uit het plaatje, dan nog geven verzekeraars liever een verzekering aan een gevestigde kerk, met een ervaren bestuur, een helder plan, waarvoor de plaatselijke Christelijke notaris garant staat. Overigens zijn er zeker wel verzekeraars die moskeeën verzekeren, en niet weigeren: De stichting wordt legaal zo gevormd dat deze zelf een rechtspersoon is. Deze verzekeraars moeten helaas wel in het Marokkaans en het Turks adverteren, anders wordt men niet gevonden. Dat is weer eens wat anders dan een politicus voor je laten bellen.

Dat een veroordeelde loverboy geen autoverzekering kan krijgen is dus net zo oneerlijk, dan dat een moskee meer zou betalen dan een kerk. We hebben echter geen politici die zich identificeren met loverboys. Wel politici die zich identificeren met Moslims. Is dat wel eerlijk? Of is dat PvdA-onwaardig cliëntelisme?

Halsje Femkema | 03-01-15 | 16:55

@Supermatthijs | 03-01-15 | 16:36
'Maar ze contant aanvallen op hun geloof zal uiteindelijk best helpen.'

Ja inderdaad dat zal uiteindelijk helpen. Hoe meer en hoe vaker kritiek hoe beter voor je zelfreflecterend vermogen. Het constant in bescherming nemen van een bevolkingsgroep zoals jammer genoeg een groot gedeelte van de beleidsmakers doen is nefast; je voorkomt dat een hele groep eindelijk eens emancipeert en voor vol wordt aangezien.

zhirek | 03-01-15 | 16:54

Sinds 1864 roep ik al dat, op basis van Maslow, integratie van in dit geval praktiserende en niet praktiserende moslims niet mogelijk is.

duitse herder | 03-01-15 | 16:53

Lekker bezig die Spartacus. Like that! Stellingen poneren en proberen die te onderbouwen met meer dan 3 woorden.

Martin007 | 03-01-15 | 16:53

Narcisten zijn buiten hun enorme ego enorme angsthazen . als je dat op tijd doorziet ( niet altijd gemakkelijk ) torpedeer je ze zo . Je zet ze eerst lekker op hun voetstuk en dan shot je ze keihard onderuit . Het leven kan ook mooi zijn .

likmegaties | 03-01-15 | 16:51

Hij die dom is én weet dat hij dom is weet meer dan hij die dom is maar niet weet dat hij dom is!

kibambam | 03-01-15 | 16:50

Heeft de islamitische cultuur een overdreven gevoel van eigenwaarde, waarbij prestaties worden overdreven?
De islamitische cultuur is meer collectivistisch dan individualistisch.

De culturele dimensies van Hofstede zijn al wel een tijdje verouderd hoor. Beetje HBO-voer.

Pompenkoning | 03-01-15 | 16:49

@loempiatje | 03-01-15 | 16:46

Gaat niet gebeuren. Ze zijn hier en gaan niet weg. Nu een normale manier om met elkaar samen te leven vinden.

Supermatthijs | 03-01-15 | 16:48

-weggejorist-

loempiatje | 03-01-15 | 16:46

Ja? En nu?

de autoverkoper | 03-01-15 | 16:45

Duidelijk, het zijn allemaal narcisten!

lanexx | 03-01-15 | 16:45

Moslims lopen achteruit de toekomst tegemoet.

epidermalehegemonie | 03-01-15 | 16:44

Deze productie is waarschijnlijk het resultaat van uren nachtelijk gezwoeg en vele overuren en daardoor van onschatbare waarde.

Taai stukkie om mij tot een visie te brengen die ik al lang koester: Islam = Is lam ......

gamlakuk | 03-01-15 | 16:44

hulp aan UNRWA stoppen = Palestijnse probleem oplossen

FW Ta-183 Huckebein | 03-01-15 | 16:44

Ik ga dit idiote gepsychologiseer van de koude grond niet serieus nemen, laat staan lezen, want wie Pinto aanhaalt is per definitie net zo'n charlatan, maar ik ken persoonlijk ontzettend veel moslims die wel degelijk een erg hoge pet op hebben van zichzelf op individuele basis.

In Iran bijvoorbeeld is pretentie en zelfoverschatting zo'n beetje de nationale kwaal.

Theo van Deursen | 03-01-15 | 16:44

Interessante framing van het gedrag. Misschien dat de hardcore moslims inderdaad in dit kader beter begrepen worden. Maar die keren dat ik met een 'lieve' moslima sprak, kreeg ik toch ook al heel snel het gevoel dat ik - voordat ik er erg in had- al op haar teentjes had gestaan. En ze vond het maar raar dat ik een of ander ideologisch gebouw afdeed als iets van 4 stenen muren en dat mensen daar zelf betekenis aan geven. Oh wat was ik onwetend toch.

appeltjesgroeneweide | 03-01-15 | 16:41

De islam is een seks en geweldsekte die geboren mislukkelingen een misplaatst gevoel van superioriteit verschaft en het recht op zelfbeschikking van de vrouw afneemt. ZO

arikanari | 03-01-15 | 16:41

Zo had ik het nog niet bekeken. Echter daarnaast wordt de overgevoeligheid van de gemiddelde moslim, gevoed, versterkt, aangewakkerd en aangemoedigd door het Cordon van Linkse Guthmenschen. Die zijn begonnen met de 'weg-met-ons' stroming. Het verdraaien van feiten, vertellen van hele en halve waarheden, door het establishment, heeft zijn vruchten afgeworpen. Delen van Den Haag zijn al gesloten voor de bevolking (de niet moslim). Nog even een dit land is op sterven na dood. En dat is jammer, want het verdient zoveel beter.

VoorZetsel | 03-01-15 | 16:40

Allah heeft heel slim zijn volgelingen dusdanig dom geschapen dat zij alles voor zoete koek slikken en rationeel niet vermogend genoeg zijn kritische vragen te stellen bij hetgeen dat zij geloven.

Ik was in Haren | 03-01-15 | 16:40

Het is veel simpeler. Moslims zijn niet dom of narcistisch. Ze weten gewoon helemaal niks van hun eigen godsdienst en zodra ze doorhebben dat jij dat doorhebt worden ze heel vervelend...

De hersenloze | 03-01-15 | 16:39

-weggejorist-

Igor Putkin | 03-01-15 | 16:38

Ah gelukkig. Ook in 2015 blijven we sterk op 't wij versus hunnie drukken.

Hans Kwalzan | 03-01-15 | 16:37

Maar ze contant aanvallen op hun geloof zal uiteindelijk best helpen.

Supermatthijs | 03-01-15 | 16:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl