Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Grunberg blundert weer

0pintoarnon.jpgArnon Grunberg blundert weer. In zijn voetnootje van gisteren stelt hij: “Individualisme wordt vaak als bron van het kwaad aangemerkt. Het tegendeel is waar. Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen…..” Hiermee wordt een van de meest fundamentele psychologische basistheorieën door Grunberg in één zinnetje weggeveegd. De ‘attributietheorie’, het toeschrijven van jouw perceptie, beeld, norm, waarde aan de ander staat in weg van het begrijpen en doorgronden van de perspectief, het wereldbeeld van de ander. Dat is nu juist hét probleem bij de globalisering en de hedendaagse migraties. Autochtone inzittenden schrijven hun normen en waarden toe aan migranten en hun kinderen, die dragers zijn van soms elkaar uitsluitende normen en waarden. En daardoor ontstaan grote problemen. Een voorbeeld. In het intussen welvarende westen gaat men uit van het principe ‘ik vertrouw je tot bewezen is dat je niet te vertrouwen bent’. Bij migranten uit agrarische, traditionele, arme plattelandsstreken geldt precies het omgekeerde ‘ik wantrouw je tot je bewezen hebt dat je te vertrouwen bent’. Zulks vanwege de ‘concurrentie’ bij de schaarse middelen om te overleven. Het behoeft geen nader betoog dat dit grote gevolgen met zich meebrengt in de dagelijkse omgang met elkaar op school, op straat, op het werk, overal. Arnon, schrijft wat je wilt, hoe je wilt, maar blunder niet.

Reaguursels

Inloggen

Ja dat is sterk spul, die Fisherman Friends.
Rien7847 | 10-12-14 | 11:12

@Rien7847. Hahaha ... het hooggeacht lezerspubliek begint wat te keten bij de colleges van de professor.

daytripper | 10-12-14 | 16:14

Mindless: Dat heet schnabbelen, ingehuurd door een site als GS aangezien geen andere inkomstenbronnen te vinden zijn.
En het maakt niet meer uit wat hij zegt of hoe hij het zegt... als hij maar wat zegt.
GS in a nutshell.

mallekater | 10-12-14 | 15:12

Ik ben bang dat beste brave Pinto(Mark that name!!) zichzelf niet als individu ziet, en anderen ook niet.
Whauw.
Een steviger bewijs van geestelijk onvermogen had hij niet kunnen afgeven.
Want je moet er toch even n iet aan denken dat er hele groepen á la Pinto denken?

mallekater | 10-12-14 | 15:10

In een notendop hoe de brave borst in elkaar steekt, het linkse mantra "iedereen is anders, iedereen is gelijk, de één wat meer dan de ander". het eerlijke verhaal.

hovawart | 10-12-14 | 12:50

Waarom ejaculeert Pinto hier zijn brainshit? Laat 'm kerststukjes maken voor demente bejaarden, of zoiets.
Dít is voor hem een aantal bruggen te ver.

Stenkel | 10-12-14 | 12:27

Morgenhout | 10-12-14 | 09:54
De attributietheorie zegt heel wat anders dan Pinto beweert.
De theorie stelt dat het individu de neiging vertoont om als het om eigen handelen gaat andere verbanden tussen oorzaak en gevolg te leggen dan wanneer het om het handelen van de ander gaat.
Kort gezegd, het eigen succes wordt eerder aan persoonlijke kwaliteiten toegeschreven dan het succes van de ander, en het eigen mislukken wordt eerder aan omgevingsfactoren toegeschreven dan het mislukken van de ander.
Het gaat dus om het attribueren van oorzaak en gevolg.
Pinto maakt er heel iets anders van.

Schoorsteenveger | 10-12-14 | 12:26

Het projecteren van eigen denk-/waanbeelden op anderen heeft helemaal niks te maken met individueel- of groepsdenken. Mensen doen dit zelfs bij dieren waarvan ze toch zouden moeten weten dat die andersom nooit dezelfde gedachte zouden kunnen hebben. Wel is het zo dat deze `attributietheorie` een groter aandeel heeft in het groepsdenken, juist omdat dergelijke projecties binnen de groep zelf zich als correct presenteren. Dit maakt het moeilijker om te accepteren wanneer iemand vanuit een ander denkbeeld iets tegendraads doet. Grunberg is een bal gehakt, maar in de aangehaalde uitspraak kan ik niets fouts ontdekken. De erkenning dat je zelf een individu bent maakt het absoluut makkelijker om te aanvaarden dat een ander individu andere denkbeelden hanteert. Hetgeen overigens niet hoeft te betekenen dat je het handelen naar die denkbeelden dan ook goedkeurt.

Pierre Tombal | 10-12-14 | 12:25

blijf a.u.b. dit dagelijks doen prof.
kijk er elke keer weer naaruit

taxi888 | 10-12-14 | 12:05

Laatste zin had wat scherper gemogen.
Iets als 'zachte heelmeesters, rottende massagraven"

hfakker | 10-12-14 | 11:29

Sjors W. | 10-12-14 | 09:54
Nou, nou 24 uur om een paar prutszinnen op te schrijven dat kan nog wal raakt.

mindless | 10-12-14 | 11:13

Ja dat is sterk spul, die Fisherman Friends.

Rien7847 | 10-12-14 | 11:12

Grunberg heeft hier wel een punt. Het is zelfs zo overduidelijk dat ik niet snap dat iemand hier de hele attributie theorie bij gaat halen.

ImmanuelKant | 10-12-14 | 11:08

Bernard couperus.
Een schrijver hoeft ook geen bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat, zolang hij nooie boeken schrijft die gretig worden gelezen lijkt me dat voldoende, en dat is al wezenlijk meer dan welke bijdrage dan ook van ene zichzelf professor noemende Pinto.

mallekater | 10-12-14 | 10:59

GeenStijl :( Pinto :( Niveau :(

Kenpachi3763 | 10-12-14 | 10:30

Moet je nagaan, ik weet geeneens hoe hij heet.

Bernard Couperus | 10-12-14 | 10:12

Aron Grunberg is een zelfingenomen, hautain figuur zonder enige wezenlijke bijdrage aan het maatschappelijk debat. Zonde van mijn tijd verder deze minkukel.

Bernard Couperus | 10-12-14 | 10:12

Man, man, man, een hoogleraar 'interculturele communicatie' die de attributietheorie niet eens begrijpt. En En dan zelf het hardst klagen over de teloorgang van het onderwijs. En over Grünberg: wat had Pinto zelf daar graag gestaan elke dag.

mindless | 10-12-14 | 10:03

Jullie kunnen allemaal wel haten, maar gisteren in de papieren Volkskrant, en dan nu al een reactie op Geenstijl. Daarom kom ik hier: scherp, to the point.

Sjors W. | 10-12-14 | 09:54

De ‘attributietheorie’, het toeschrijven van jouw perceptie, beeld, norm, waarde aan de ander staat in weg van het begrijpen en doorgronden van de perspectief, het wereldbeeld van de ander.

Het grappige is dat de Partij voor de Dieren op basis van dezelfde theorie is opgericht.

Morgenhout | 10-12-14 | 09:54

Arnon Grunberg das tog die jongen die nog bij z,n moeder woont?

william7055 | 10-12-14 | 09:54

Dus als veel mensen denken dat Grunberg een groot denker is omdat hij een paar goedverkopende boekjes heeft geschreven is er sprake van een fundamentele attributiefout.

lompe smurf | 10-12-14 | 09:52

Laten we hier vooral de gereformeerde medemens, schuldig bij geboorte en door en door wantrouwend tegenover alles wat niet zijn eigen familie of clan is, vooral niet vergeten.

nietomheteenofander | 10-12-14 | 09:40

Machoclown | 10-12-14 | 09:31
Dan probeert hij hier in lekentaal te vertellen dat hij de attributietheorie verkeerd interpreteert.

Schoorsteenveger | 10-12-14 | 09:39

Pinto, jouw hele hebben en houwen zijn gebaseerd op het denken in groepen. Logisch dat je mensen tegenspreekt die iedereen nog als individu beoordelen. Blijf jij maar lekker generaliseren. Maar dan moet je niet klagen als iedereen jou altijd als die Marokkaanse Jood blijt zien.

Westsider | 10-12-14 | 09:36

Machoclown | 10-12-14 | 09:31
Lol!! Heerlijk cynisme.

Igor Putkin | 10-12-14 | 09:34

Aan iedereen die twijfelt aan de Prof status van Prof Pinto.
Begrijp wel dat Prof. Pinto in lekentaal zijn standpunten probeert uit te leggen een klein beetje begrip als dat niet altijd en/of helemaal lukt.

Machoclown | 10-12-14 | 09:31

Pas wie zichzelf als... ziet" is toch geen correct Nederlands? Het is toch Pas ALS je jezelf als ..... ziet?
RoBD=Skullfucker | 10-12-14 | 09:07
Scherp! Overigens zeg je dan niet dat het "geen correct Nederlands" is, maar dat het "geen standaardtaal" is ;-)

Delaware | 10-12-14 | 09:17

Volgens mij heeft Grunberg wel voetnoten geschreven die iets makkelijker zijn af te zeiken als je daar de moeite voor zou willen nemen. Pientero overschat zichzelf, en heeft blijkbaar wat verborgen frustratie richting Grunberg van zich af te schrijven.

Het Koude Gooi | 10-12-14 | 09:14

Vreselijk om te zeggen, maar Grunberg heeft hier gelijk. Belangrijkste voorwaarde bij integratie en "groepen" elkaar laten begrijpen/accepteren is dat de deelnemers van een groep ook aannemen dat ieder mens in de 1e plaats zelf -als individu- verantwoordelijk is voor z'n gedrag. Anders geef je een persoon excuses om z'n gedrag te vergoelijken aan de hand van groepsregels.

Wat de prof wellicht had willen bedoelen is dat je natuurlijk niet moet aannemen dat die voorwaarde voor elke groep geldt. Zeker bij religie is de voorwaarde en het doel juist dat de deelnemers zichzelf pas in de 2e plaats als individu zien.

een_mike | 10-12-14 | 09:07

Doe me eens helpen hier.
"Pas wie zichzelf als... ziet" is toch geen correct Nederlands? Het is toch Pas ALS je jezelf als ..... ziet?

RoBD=Skullfucker | 10-12-14 | 09:07

Sorry Pinto, ik vind Grunberg niets (nooit iets van hem gelezen, ik ken hem niet, kan niets van hem vinden), maar zijn opmerking: "Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen", klopt gewoon. Klaar.

Als je basisaanname al niet correct is pinto, wat moet ik dan met de rest van je stukkie?

Lavero | 10-12-14 | 09:05

Delaware | 10-12-14 | 08:59
Inderdaad. Hij snapt de theorie niet. Attributie is iets anders dan projectie.
Voorts sluit het een het ander niet uit. Ook op Pinto's platteland, waar volgens hem iedereen iedereen wantrouwt, gaat de attributie-theorie op.

Schoorsteenveger | 10-12-14 | 09:04

Pas als je ziet dat je zelf een lul bent zie je dat Grunberg en Pinto lullen zijn?

RoBD=Skullfucker | 10-12-14 | 09:03

Delaware | 10-12-14 | 08:59
Dit soort blunders leiden in het bedrijfsleven tot ontslag. Wil er verder niets mee suggereren hoor..

Igor Putkin | 10-12-14 | 09:01

Arnon Grünberg is zelf deel van het Zionistisch complot.

eerstneukendanpraten | 10-12-14 | 08:58

@Igor Putkin | 10-12-14 | 08:53

Ach het zijn steeds dezelfde platitudes, die lekker bekken. Pinto probeert nog een originele gedachte te grijpen (maar dat zal hem niet lukken), Grunberg wil dat helemaal niet. Als je het zo stelt is Grunberg eigenlijk een populist.

roze_bril | 10-12-14 | 08:57

Ik denk dat deprof het verkeerd heeft begrepen. jezelf en de ander als individu zien gaat over mentaliseren. je realiseren dat jij zelf, en ook de ander een eigen binnenwereld van gedachten en gevoelens hebt, en je realiseren dat ieders binnenwereld anders is. het gaat niet over allochtonen en integratie en politiek.

zeeman73 | 10-12-14 | 08:57

Grunberg heeft het over individuen, Pinto brengt daar een of andere vage welvarende Westerse "men" en generieke traditionele, agrarische "migranten" tegenin.
Maar een appel ≠ peren.
Wat is dat voor rare Grunberg-fixatie, om hem vliegen te willen afvangen, zelfs als hij het over een heel ander onderwerp heeft?

simpelman | 10-12-14 | 08:55

@necrosis 08:42: Succesvol? Misschien. Ik zelf heb geen van zijn boeken gelezen dus of het ook een góede schrijver is zou ik niet kunnen zeggen. Maar als columnist vind ik hem maar niks.

Muxje | 10-12-14 | 08:54

roze_bril | 10-12-14 | 08:50
Ach, het uitgangspunt van G. is zo gek nog niet.
In een ideale wereld.. Maar dat zei men ook van het communisme. ;)

Igor Putkin | 10-12-14 | 08:53

@Necrosis
Ik zal je een hint geven.
De letters PROF staan vast voor Peter Roelof Otto Ferdinand Pinto.
Want wat de beste man hier verkondigt is diepdroevige onzin, bovendien heeft hij de premisse van Grunberg niet begrepen.
Maar omdat het hier bon ton is om hem af te zeiken loop jij maar weer achter de meute aan, zoals altijd.

Igor Putkin | 10-12-14 | 08:50

@Igor Putkin | 10-12-14 | 08:47

Ze hebben allebei ongelijk. Pinto, omdat hij de attributietheorie niet snapt en Grunberg omdat hij een conclusie trekt die kant noch wal raakt.

roze_bril | 10-12-14 | 08:50

Krijg steeds meer het idee dat Pinto niets anders is dan Quid met een opplaksnor.

Zo is het maar net! | 10-12-14 | 08:49

" In het intussen welvarende westen gaat men uit van het principe ‘ik vertrouw je tot bewezen is dat je niet te vertrouwen bent’. "

Ik denk dat deze veronderstelling toch echt bij het grof vuil kan 'prof'. Wantrouwen onderling is mens eigen, ook in het westen.

Pinto, schrijft wat je wilt, hoe je wilt, maar blunder niet.

mr. coffee | 10-12-14 | 08:47

necrosis | 10-12-14 | 08:42
Ga eens in op het artikel. Heeft Grunberg gelijk of Pinto?

Igor Putkin | 10-12-14 | 08:47

@mallekater | 10-12-14 | 08:41
Wat zegt dat dan over mijn kennissenkring?
Enne... sinds wanneer zit er een hoofdletter in mijn nick?

necrosis | 10-12-14 | 08:46

@ton3479

het verhaal speelt zich af in de bus.

Hollandmix | 10-12-14 | 08:42

@mallekater | 10-12-14 | 08:38
Grunberg een succesvol schrijver?
*veegt koffie van beeldscherm*

necrosis | 10-12-14 | 08:42

Necrosis, wanneer jij niemand kent die zijn werk in de boekenkast heeft staan zegt dat hoogstwaarschijnlijk iets over jouw kennissenkring......

mallekater | 10-12-14 | 08:41

De eerste keer dat ik iets verstandigs lees van die krullebol, en dan wordt 'ie juist hierop afgebrand op GS. En het "jezelf als individu zien" of anderen al dan niet als individu zien heeft niets met attributie te maken; het zegt enkel iets over de normen en waarden die jij hanteert. De wereld door die lens bekijken betekent nog niet dat je je eigen eigenschappen aan anderen toeschrijft. Flauewkul van Pinto, dus.

Het klopt wel dat de gutmensch een volkomen verkeerd beeld van de gemiddelde allochtoon heeft. Maar ook dat heeft waarschijnlijk maar weinig met attributie te maken; uit hun houding blijkt dat ze immigranten eerder als een soort hulpeloze kinderen zien dan als hun gelijken.

Muxje | 10-12-14 | 08:40

@necrosis | 10-12-14 | 08:38

Ik heb ooit eens een VI gelezen en Pierre van Hooydonk schijnt een bewonderaar te zijn van zijn werk.

roze_bril | 10-12-14 | 08:40

Is de professor er zelf wel zeker van dat hij de attributietheorie goed heeft begrepen?

Diderot | 10-12-14 | 08:40

Oeps, heeft Pinto nu ook al geen verstand van psychologische processen?Het verhaal wordt eentonig....

Grunberg zegt namelijk iets wat, ook zonder de nulkommanul bijdrage van Pinto een waarheid is als een koe.Want Grunberg zegt NIET dat hij zijn eigen perceptie projecteert naar of op een ander, integendeel.
Hij geeft de ander het recht op een eigen individualiteit, en ik hoop dat er meer mensen zijn die er zo over denken.

Is het soms kinnesinne omdat Grunberg WEL een succesvolle schrijver is en een succesvolle carrière beleeft terwijl Pinto zichzelf echt nergens op kan beroemen?

mallekater | 10-12-14 | 08:38

@roze_bril | 10-12-14 | 08:24
Waarschijnlijk zelfs in het Chinees (Mandarijn?)
Overigens vind ik Grunberg een overgewaardeerde schrijver die veel te veel 'geplugd' wordt.
Hij schijnt aardig wat geschreven te hebben, maar ik ken niemand die zijn werk in de boekenkast heeft staan.

necrosis | 10-12-14 | 08:38

OMG: de meest fundamentele psychologische basistheorieën. Psychologie dat is toch een vak voor aardige onzekere blonde meisjes die niet beter weten, en toch 'iets' willen doen. En dan een fundamentele basistheorie, zoiets als de hoofdwet der thermodynamica toch. Het vak is domweg een soort handopleggerij of wichelroede lopen. De hele discussie niet de moeite waard.

lijn5 | 10-12-14 | 08:36

Gisteren dacht ik: morgen wellicht beter, laat ik maar niet reageren.
Need say more?

daytripper | 10-12-14 | 08:35

Grunberg heeft geen ongelijk, doorgevoerd individualisme is ego, doorgevoerde individuloosheid is een ochlocratische beeldheroinecultuur.

Einde van de Domheid | 10-12-14 | 08:35

"Individualisme wordt vaak als bron van het kwaad aangemerkt. Het tegendeel is waar. Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen"
Attributietheorie of niet, ik vind dit een bewering die staat. Zo lang mensen zich zelf op maatschappelijk gebied indelen in een groep zullen ze mensen buiten de zelfgekozen groep altijd zien als lid van de andere groep. Individuele competenties worden meteen en zonder er goed over na te denken ter zijde gelegd. Denk aan gelovigen, bewoners van steden etc.

Andersdenkend | 10-12-14 | 08:34

Onder allochtonen heerst overwegend een tribale cultuur waarin een persoon een collectieve identiteit heeft in plaats van een individuele.
Beleidsmakers en bestuurders lijken dat maar niet te kunnen begrijpen.
Grunberg kennelijk ook niet. Het allochtone individu dat we menen te zien is ingebed in tribale normen en waarden waar men als autochtoon geen antenne voor heeft.
louterspunt.blogspot.nl/2014/04/de-tri...

Islamofiel | 10-12-14 | 08:32

Individualisme is zo vorige eeuw. Wake up.

postmodernismisdead | 10-12-14 | 08:31

"Arnon, schrijft wat je wilt, hoe je wilt, maar blunder niet". Inderdaad GS: het is niet 'inzittenden' maar 'ingezetenen'....

Ton3479 | 10-12-14 | 08:27

Tuurlijk is individualisme top, Arnon. Voor jou waarschijnlijk de enige manier om door het leven te komen zonder dat je op een gegeven moment tandjes moet spugen.

Petrus Poortwachter | 10-12-14 | 08:27

Pfff. En dat is professor. Ik moet huilen.

EisQonijn | 10-12-14 | 08:27

Die voetnootjes zijn louter bedoeld voor moeilijk kijkende vuist-onder-kin, zure grachtengordelvriendjes. En erg makkelijk verdiend voor de ijdele krullenbol aan de andere kant van de oceaan.

de Voorzittert | 10-12-14 | 08:27

Grunberg moet je dan ook niet als intellectueel zien.

Grunberg is een door links in het zadel geholpen lui-intellectueel. Zeg maar, de Tofik Dibi van de literatuur.

Enge nietszeggende kerel, die geen podium zou moeten krijgen.

Snackbar van Allah | 10-12-14 | 08:26

@necrosis | 10-12-14 | 08:18

Dat boek is toch ook vertaald naar het Engels en Duits?

roze_bril | 10-12-14 | 08:24

Arnon wie?

Gerrit gordijnstok | 10-12-14 | 08:22

Ik ben niet wakker genoeg om dit te snappen. * koggie zetten gaat *

Botte Hork | 10-12-14 | 08:20

Attributietheorie , ik zou het wel eerst doornemen voordat ik er een hele topic aan zou wijden.

roze_bril | 10-12-14 | 08:19

Arnon Grunberg?
Dat is toch de schrijver van het telefoonboek?

necrosis | 10-12-14 | 08:18

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl