Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Sinterklaas

hj.pngHet Sinterklaasfeest is een kleuterversie van het christendom. Het Sinterklaasfeest is dan ook een mini-godsdienst. De Leiders van de mega-godsdiensten van onze dagen, de Linkse Kerk en de islam, haten deze vitale en kinderlijke concurrent intens. Christelijke kerkgenootschappen daarentegen bekijken het Sinterklaasfeest welwillend, en vermoeden, vaak ten onrechte, dat iemand die leuk Sinterklaas kan vieren, er met het christendom ook wel uitkomt. Sinterklaas vraagt nergens om, hij geeft uit de volheid van zijn genade cadeautjes. Hij zegt wel eens iets over behoorlijk gedrag maar vergeeft fouten ook weer snel. Hij dreigt nu en dan met afgrijselijke straffen, maar niemand heeft nog ooit iemand gesproken die in de zak naar Spanje is afgevoerd. Hij geeft rustig verstandige vermaningen: ‘staakt uw geraas’, ‘kom naar mij toe’, ‘laat mij binnen’, en hij ligt er niet van wakker als je te stom bent om die vermaningen op te volgen. Hij verlaat ons, maar komt altijd weer bij ons terug. Hij is ook buiten de aanlooptijd naar 5 december aanwezig in onze gedachten. Hij heeft een liedboek dat gelovigen en ongelovigen uit het hoofd kennen. Lokale overheden houden meer rekening met Zijn Blijde Intocht dan met enig ander godsdienstig feest. De scheiding tussen de staat en Sinterklaas is desalniettemin overduidelijk: burgemeesters wachten blootshoofds de Sinterklaasprocessie eerbiedig op, maar mogen zelf niet meelopen. Zoals bij echte godsdienstige feesten bij echte godsdiensten zijn er speciale Sinterklaasgerechten, wordt er rond 5 december veel geld aan vieringen uitgegeven, worden vreemdelingen die niet willen meefeesten met argwaan en maar ook iets van medelijden bekeken, en passen de winkelsluitingstijden zich aan. Er is geen ontkomen aan: Sinterklaas is een godsdienstig feest. Godsdienst, en dat blijkt alleen al uit het Sinterklaasfeest, is geen hersenziekte en geen neurologische aandoening. Godsdienst is iets willen doen met een verhaal erbij. Sinterklaas wil vooral in de familiekring gevierd worden, wil de familiebanden aanhalen, en ons hart vol verwachting laten kloppen want Sinterklaas komt ons een presentje geven. Zoals alle godsdiensten heeft ook het Sinterklaasfeest bij andere godsdienstige bewegingen leentjebuur gespeeld, want beter goed gegapt dan slecht bedacht. De herinnering aan de Barbarijsche zeerovers die langs de kusten van Europa, tot aan IJsland toe, kinderen hebben geroofd om die als slaaf te verkopen in de islamitische landen aan de Middellandse Zee, wordt levend gehouden in Zwarte Piet die stoute kinderen in de zak meenam naar het zuiden, naar ‘Spanje’. Wat moest je als ouder anders tegen je niet gekidnapte kinderen zeggen als er ineens een van je kinderen door slavenjagers in het holst van de nacht in een zak was weggesleept? Het is geen mooie verklaring, maar het is ten minste iets. Nederland is laat gekerstend en de herinnering aan de goden die hier aanbeden werden voor het christendom zijn triomfen vierde, hebben ook bouwstenen mogen leveren: de God van het goede en het licht reed op een wit paard door de hemelen, om het kwaad, de nacht en de duisternis te onderwerpen, terwijl hij omringd werd door zwarte fladderende raven die olijk om elkaar heen buitelden. Die vogels waren tegelijkertijd zijn spionnen, ze hielden voor hem bij wat ieder deed. Dat kwam in het Grote Boek, waar alles in beschreven staat. Ook had de hemelse ruiter op het witte paard een rebel en een clown bij zich. Die was zwart, net als die raven. Creatieve verwarring ligt voor de hand. En dan ook nog eens de schoorsteen door… Zulk plagiaat hoort bij godsdiensten. Godsdiensten ontlenen aan elkaar tot aan het ongeloofwaardige toe: zoek maar eens uit hoe het komt dat de kleding van monniken in het christendom en die in Azië zo op elkaar lijkt of hoe het komt dat de klassieke outfit van nonnen zo precies leek op die van de huidige meisjes in hun sharia-kapjes en –jurken. Een goedlopende godsdienst als het Sinterklaasisme heeft er baat bij als ieder mens zelf Sinterklaas wil zijn, en de rol die Sinterklaas in het Sinterklaasverhaal speelt met geheel zijn hart en geheel zijn verstand wil naspelen. Een goedlopende godsdienst als het Sinterklaasisme roept ook haat op. De concurrenten moeten wel dol van razernij worden als ze hun eigen karig beklante heiligdommen bezien, waar de klanten met tegenzin en niet dan onder dwang heengaan, om stenen voor brood te krijgen. De Linkse Kerk is extra naijverig. Geschenken geven en rijkdom verspreiden zijn immers taken van de Staat en haar ambtenarenlegioen, niet van een half dove oude particulier met een witte baard die omringd wordt door een groepje vrolijke zwarte clowns: herverdeling en nivellering zijn ernstige zaken waarbij niet gelachen moet worden. De islam komt niet verder dan de gewone dagelijkse naijver: alles wat geen islam is, is immers, volgens de islam, verkeerd.

Reaguursels

Inloggen

@Ernstige schade,

Opium is inderdaad een drug, alleen gaat de discussie niet over opium, over drugs of over koffie. Maar ik snap wel waarom je zo graag van onderwerp verandert.
De discussie ging over jouw suggestieve maar nietszeggende opmerking dat er aan zwarte Piet "een koloniaal smaakje" zit. Die vage maar beschuldigende slogan heb je nergens geprobeerd aannemelijk te maken, want dat kan je niet. Alle relevante en controleerbare feiten wijzen immers op het tegendeel.

Dan kun je wel heel arrogant gaan roepen dat enkel uitgaan van de feiten "tunnelvisie" is, maar ik kan hetzelfde zeggen over jouw argument dat klinkklare onzin "de flora en fauna van de gedachtewereld is".
Meningen en visies kunnen interessant zijn, maar als ze aantoonbaar onjuist zijn dan is het onredelijk ze als gelijkwaardig aan de controleerbare feiten voor te stellen.

Alles wat je zegt is gebaseerd op vage en nietszeggende, suggestieve opmerkingen. Ook over Struwelpeter, die natuurlijk wel degelijk ter zake deed omdat hij een voorbeeld was van de vele mensen die destijds tegen racistische denkbeelden ingingen. Daarom kan niet iedereen die in 1850 leefde nu als racist gebrandmerkt worden. Dat is net zo relevant als het feit dat Jan Schenkman (die de huidige zwarte Piet vorm gaf) destijds prominent lid was van een club die tegen slavernij was.

Ook je losse flodder over de schadelijkheid van kinderboeken en cartoons probeer je nergens aannemelijk te maken. Je komt uiteraard weer met suggestieve opmerkingen (eerst over alle Duitsers en nu over mijn kleinkinderen), maar je hebt weer geen enkel concreet voorbeeld of valide argument dat jouw holle kreten van enige fundering zou kunnen voorzien.

Dandruff | 08-12-14 | 20:16

Dandruff | 07-12-14 | 18:18
> Jij begon over drugshandel, en je weet best dat ieder weldenkend mens dan aan hele andere dingen dan cafeïne denkt. Koffie en thee zijn overal verkrijgbaar.
En jij begon over Struwwelpeter. Maar dan negeren we koffie en thee, voor opium is iedereen flexibel van geest om dit als drugs te beschouwenm toch?. Tot in begin van de 19de eeuw stond de groot- en detailhandel van Opium in Zuid-Oost Azië onder de verantwoordelijk van het Ministerie van Financiën. De Nederlandse overheid is decennia lang dé drugsbaron geweest van Indië. We zijn er nog steeds goed in getuige export van XTC en onze doorvoerhavens voor schepen uit Colombia.
> Klinkklare onzin kan nooit een kwartje doen vallen (bij mij).
Dat is jammer voor jou. Meningen en visies is als de flora en fauna van de gedachtenwereld. Je hoeft je er alleen maar in te verplaatsen om ze te beleven. Met de empathie en visies van meerdere standpunten, kun je de "dingen" beter duiden, dan met een eenzijdige tunnelvisie. You can't stand on the shoulders of giants, without stepping in some shit too.
> Meer over Struwwelpeter
Van mijn part heb je helemaal gelijk over Struwwelpeter, en neem ik mijn chargeren hierover in 't geheel terug. Lees 't lekker voor aan uw kleinkinderen. Elk kreeg hem lief, en nimmermeer, noemt men hem Piet de smeerpoets weer.

ernstige schade | 07-12-14 | 22:45

@Ernstige schade (16:50),

Jij begon over drugshandel, en je weet best dat ieder weldenkend mens dan aan hele andere dingen dan cafeïne denkt. Koffie en thee zijn overal verkrijgbaar.
De etymologie van drugs via het Franse drogue uit het middel Nederlandse droghe is leuk gevonden, maar irrelevant; paprikapoeder valt ook niet onder drugs. De etymologie van ons woord kasteel valt terug te voeren op het latijnse castrare, afsnijden; maar dat maakt van een kasteel nog geen mes.

Klinkklare onzin kan nooit een kwartje doen vallen. Er is zoals gezegd geen enkele aanwijzing dat Schenkman kwade bedoelingen had met zijn boek. Nu niet, en dus over 5 of 50 jaar ook niet. Alleen wie niet de moeite neemt om uit te zoeken hoe het zit is vatbaar voor die haatpropaganda.

Je noemt geen concreet voorbeeld van zo'n "schadegeval".
Natuurlijk zijn er enkelingen die waarschuwen voor de "gevaren" van Struwelpeter; zoals er ook wereldvreemden zijn die waarschuwen voor de "schadelijke effecten" van Tom & Jerry, Teletubbies en Harry Potter. Maar dat is nog geen bewijs dat al die verhalen ook echt schade aanrichten.
Van mensen met angsten voor scharen heb ik nog nooit gehoord. En zouden "irrationele" angsten voor honden niet eerder te maken hebben met negatieve ervaringen met honden?
Er worden nogal wat mensen gebeten op jaarbasis, en relatief vaak kinderen.

Er is bij mijn weten ook weer geen enkele aanwijzing dat het zien van een verstrooide Sint tot minder respect naar ouderen leidt. Dat is weer net zo'n ongefundeerde aanname als de verhalen dat kinderen die Roadrunner kijken dierenbeulen worden, en jongeren die hardrock luisteren zelfmoord plegen. Of dat het zien van een niet-criminele, vrolijk lachende en behulpzame Piet leidt tot racisme.

Dandruff | 07-12-14 | 18:18

> Koffie en thee zijn geen drugs
Caffeine is de bekenste stimulant (psychotropische drug) ter wereld. Drugs komt van "drogen", zo hier de kruiden en theebladen lagen te drogen op de kade.
> met slogans over "een koloniaal smaakje" kan ik niks.
Ik zei ook dat je als blanke man hier erg je best voor moest doen. Blijkbaar lukt het je nog niet. Misschien na nog een vijf jaar anti-zwarte pieten lobby valt het kwartje.
> Er is bij mijn weten ook nooit iemand door een van zijn verhalen verminkt, maar als jij één voorbeeld van de afgelopen 169 jaar kunt noemen dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Vraag het simpelweg aan een Duitser die opgegroeid is met dit boek. De meesten spreken van een heus jeugdtrauma. Struwwelpeter was de toendertijdse Slenderman. Kinderpsychologen waarschuwen al langer voor dit boek, sommigen, zoals Marianne Leuzinger-Bohleber, zijn zelfs voor verbieden. Het is een leeftijd waar je als kind erg te beinvloeden bent, en sommige kinderen blijven hun leven lang irrationele angst houden voor scharen of honden.
> Er is niks mis met verhaaltjes, ook niet als ze eng zijn; mensen (ook kinderen!) houden daar juist van. Vandaar dat ouders al sinds mensenheugenis (enge) verhaaltjes aan hun kinderen vertellen.
Enge verhalen werden niet verteld als spookverhaal, maar om de kinderen bang te maken, om zo erger te voorkomen. Men geloofde niet werkelijk dat de duivel met bokkenpoten danste op het plaatselijke dorpsfeest, men wist wel dat er mannen van dorp naar dorp gingen om de boerendochters te bezwangeren en ze alleen achter te laten (een schande in die tijd). Oplossing? Verhalen over duivels op je schoolfeestje.
> Er is evenmin wat mis met een gespeeld verstrooide bejaarde; de doelgroep van sinterklaas vind het prachtig maar toont wel degelijk respect.
Dat is uw mening natuurlijk. Net als het mijn mening is, dat de oude statige wijze man af te breken tot verstrooide helpeloze man een zonde is. Prima dat ze Piet minder als knecht willen zien, maar ze slaan door als ze de Sint dan maar afhankelijk maken van zijn Pieten. Alleen de Sint en Hoofdpiet komen elk jaar terug. De rest van de Pieten zijn inhuurkrachten en stagaires.
-
We zijn het verder eens over de hypocrisie van de asociale anti-Pieten.

ernstige schade | 07-12-14 | 16:50

Maar als we nu in plaats van die herstelbetalingen alle zwarten van de westerse wereld weer netjes terugbrengen naar Afrika dan is de zaak toch opgelost, niettan ?

okkums reezur | 07-12-14 | 11:31

`Je moet het uit die context halen en naar de tegenwoordige tijd slepen met de haren, om dat racisme hard te maken.`
@ernstige schade | 06-12-14 | 21:03</p>

<p><br>
Je moet wel wat meer doen dan dat. Je moet ook nog eens de stoomboot, het meest luxe vervoer van die tijd, naar de gouden eeuw verplaatsen om er een slavenschip van te maken. Trek je die gedachtelijn van de anti zwarte piet brigade, die in werkelijkheid het herstelbetalingen slavernij comité is, dan moet Leeghwater toch wel een achterlijk stuk vreten zijn geweest om met honderden molens de polders te bemalen terwijl hij gewoon een stoommachine uit een slavenschip daarvoor had kunnen gebruiken.

Pierre Tombal | 07-12-14 | 11:18

@Oze (21:16),

De column gaat over de hetze tegen een onschuldig kinderfeest, en die is wel degelijk afkomstig van de linkse kerk.
Dan heb ik het niet alleen over de gesubsidieerde links-extremistische actievoerders die dit feest daadwerkelijk verzieken, maar ook over de linkse politici (in dit geval met name uit de Bijlmer) die al decennialang subsidies verstrekken aan deze extremisten. Tel daarbij op de linkse Staatsmedia die deze extremisten alle ruimte bieden, en we hebben al een behoorlijk invloedrijk kerkgenootschap.

Er is dus wel degelijk een probleem met een linkse kerk, vandaar dat je de discussie verplaatst; van zwarte Piet naar "al die misstanden".
Nogal vaag en nietszeggend, maar meestal doelen mensen die de geschiedenis van dit land niet kennen dan vooral op het immigratie beleid. Zij verkondigen dan dat de werkgevers ("dus" de VVD) destijds 30.000 gastarbeiders toegelaten hebben, en die zouden door een trucje (Jezus deed dat eerder met 2 broden en 5 vissen) zijn uitgegroeid tot de huidige circa 1,6 miljoen, niet Westerse allochtonen.

Dat is natuurlijk onzin; met die 30.000 gastarbeiders was afgesproken dat ze terug zouden gaan als er geen werk meer was. Dat is nooit gebeurd, in tegendeel; ze haalden hun familie over. Op zich had dat trouwens ook geen probleem hoeven zijn.
Probleem is niet de immigratie van enkelen, maar de ongecontroleerde massa-immigratie. En dat is echt een dogma van de linkse kerk;
- links wil iedereen binnenlaten, zelfs criminelen en oorlogsmisdadigers;
- links maakt bovendien iedereen kapot die de bestaande immigratieregels wil handhaven, laat staan aanscherpen.

Vooral dat laatste heeft elk fatsoenlijk beleid gedwarsboomd. Mensen werden belasterd, bespuugd, bedreigd, mishandeld en vermoord als ze de linkse dogma's over immigratie tegenspraken.
Nog los van het feit dat als er al eens een regering op het idee komt om enkele regels te gaan handhaven, diverse linkse gemeenten dat overheidsbeleid actief gaan tegenwerken.
Feitelijk onwettig natuurlijk, maar ja; de goddelijke wetten van de linkse kerk staan nou eenmaal boven de democratisch gekozen wetten. Wat dat betreft is er geen verschil met de radicale islam; vandaar dat de genocide predikers uit beide kampen het zo goed met elkaar kunnen vinden.

Dandruff | 07-12-14 | 03:14

@Ernstige schade (21:03),

Koffie en thee zijn geen drugs, en met slogans over "een koloniaal smaakje" kan ik niks. Ik beoordeel iemand in de eerste plaats op wat hij zelf zegt en doet, en niet op wat sommige anderen in zijn tijd mogelijk hebben uitgespookt.
Er hebben maar heel weinig Nederlanders geld verdiend aan de slavenhandel, ook de meeste blanken leefden toen in erbarmelijke omstandigheden. Mede daarom is die linkse leugen over onze blanke erfzonde zo belachelijk.

Ik denk dat jij de eerste bent die Heinrich Hoffmann psychopatisch noemt, waarschijnlijk vooral bij gebrek aan enige medische/psychologische kennis. Er is bij mijn weten ook nooit iemand door een van zijn verhalen verminkt, maar als jij één voorbeeld van de afgelopen 169 jaar kunt noemen dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Er is niks mis met verhaaltjes, ook niet als ze eng zijn; mensen (ook kinderen!) houden daar juist van. Vandaar dat ouders al sinds mensenheugenis (enge) verhaaltjes aan hun kinderen vertellen.
Er is evenmin wat mis met een gespeeld verstrooide bejaarde; de doelgroep van sinterklaas vind het prachtig maar toont wel degelijk respect.

De hypocrisie van het zwarte subsidiecircuit dat enerzijds klaagt over niet-bestaand racisme bij een kinderfeest, en anderzijds repsetc (en subsidie) eist voor rappertjes die voortdurend n*gg*r roepen is inderdaad stuitend. Ook al omdat veel rappers moderne slavernij (het prostitueren van minderjarige meisjes) verheerlijken, of er zelfs voor zijn veroordeeld (hoi Kempi, hoi MC Juice).

Dandruff | 07-12-14 | 02:48

Het Sinterklaasfeest is een heidens feest, zuigt alles in zich op wat als gevestigde religie dienst doet. De Sint is de Antichrist, belichaamt in de meest letterlijke zin de onschuld der kinderen. Het Boek van de Sint is heliger dan de Bijbel en heiliger dan de Koran, want herbergt geen verstikkende Waarheid die over de mensheid wordt uitgegoten. En Zwarte Piet? Die is de knecht die machtiger is dan zijn heer, degene die zorgt dat de heidense machine blijft draaien.
Hans heeft het helemaal mis. De Sint steekt de draak met God, met Jahweh en Allah.

Schoorsteenveger | 07-12-14 | 01:15

Zoals ik al eerder zei.. geloof in Sint en Piet die door kinderen als goden worden gezien.
Goed topic weer van Jansen,laat de Piet haters daar maar eens tegenin durven gaan.

deraderendraaien | 06-12-14 | 23:24

Wodan heerscht, zoveel is dus duidelijk.

SDI | 06-12-14 | 22:47

Aardige column over historische achtergronden van Sint & Piet, Janssen maar dat eeuwige gelul over de zgn. "linkse kerk" en wat deze zoal verziekt heeft, begint me wel danig m'n aars uit te hangen.
D'r is hier geeneens een fatsoenlijk linkse kerk.
Al die misstanden waar jij over kankert zijn in grote mate ingevoerd, gesteund, gedoogd, geëntameerd of geritseld door de rechtse kerk met steun van de PVDA, de partij van de opportunisten die niemand met enig verstand een links kerk kan noemen.
Dus kappen nou, sneue man.

oze | 06-12-14 | 21:16

Het mooie van Sinterklaas is dat hij niet bestaat, net zo min als Onze Lieve Heer, bij mij is het ook nooit meer geod gekomen toen ik hoorde dat Sint niet bestond.

bijna_raak | 06-12-14 | 21:09

> Dat slavernij rond 1850 bestond betekent niet dat iedereen rond die tijd een racist was. Of dat elk verhaal uit die tijd waarin een neger meespeelt daarom "dus" racistisch is.
Klopt. Je moet het uit die context halen en naar de tegenwoordige tijd slepen met de haren, om dat racisme hard te maken. Maar het smaakje van kolonialisme zit er wel degelijk aan. Als je koffie en thee ook nog als drugs kan beschouwen, dan was het een periode drugshandel, mensensmokkel, onderdrukking en slavernij over de rug van de zwarte of bruine medemens. Maar dan moet je wel erg je best doen als blank persoon.
> In Europa werden in die tijd sowieso geen slaven gehouden, en de slavernij in de koloniën werd langzamerhand afgeschaft.
Ook waar. Bediendes kregen betaald in onderdak, voedsel, opleiding en het Katholieke geloof. Je zou kunnen zeggen dat ze bevrijd werden van hun "ongelovige cultuurbarbaarsheid". Maar gelijkwaardig, ongeacht huidskleur, in die tijd? Ze hadden geen mening, en mochten blij zijn om te leren lezen, zodat ze de meningen van anderen konden lezen.
> In diverse verhalen uit die tijd nam men het juist op voor de zwarte medemens; zo publiceerde Heinrich Hoffmann vijf jaar eerder "Struwwelpeter".
Struwwelpeter is geschreven door een psychopathische kinderpsycholoog. Dat kinderboek heeft meer geesten levenslang verminkt, dan dat het schade heeft voorkomen. "Cautionary tales" waren erg simplistisch. Witte Wieven verzinnen om kinderen niet in de sloot te laten donderen als het mistig is op het land. Die klaas in Struwwelpeter schat ik overigens meer in de traditie van de oer-germaanse tovenaar. Slechts een inspiratie voor de Katholieke heiligman Sinterklaas.
> Schenkman heeft zich daar mogelijk door laten inspireren.
Ik denk het ook. Schenkman was geen nare racistische blanke man. Een zwarte page van een rijk gezin had reeds meer status dan een Amsterdams straatschoffie. Sommigen zien "als honden behandelen" als iets negatiefs, maar mensen zorgen erg goed voor hun huisdieren.
> Ook de sint zelf is immers nogal stereotype; een oude man met baard (onverzorgd, zeg maar); vaak wat slecht ter been; ook vaak een beetje vergeetachtig of verstrooid; soms ook nog bijziend of hardhorend.
Dit stoort mij dan ook. Sinterklaas heeft te veel van het Abraham-zijn weggegeven. Sinterklaas respect geven, is leren respectvol met ouderen om te gaan.
-
Juist omdat iedereen er het zijne over denkt: racisme, duivels, duisternis, slaaf, knecht, pieterbaas, Wodan's raven is dit feest zo speciaal. In het vroege handelen tussen vele culturen, werden ook deze verhalen verhandeld. Het maakt niet uit of Sinterklaas wel of niet bestaat, zolang we er maar over blijven praten en schrijven.
-
Door te stellen dat een acrobatische, zwarte, geweldadige duivel je doet denken aan je eigen ras, houd je het vooroordeel in stand. Stop met praten over huidskleur. Blanke mensen kunnen net zo duister handelen als donkere mensen. Rapmuziek maken over je niggas of "n*gg*rs" houd ook dat vooroordeel in stand. Als blanke mag je het niet zeggen, want daar ben je niet tolerant genoeg voor.

ernstige schade | 06-12-14 | 21:03

@Ernstige schade (17:59),

Dat slavernij rond 1850 bestond betekent niet dat iedereen rond die tijd een racist was. Of dat elk verhaal uit die tijd waarin een neger meespeelt daarom "dus" racistisch is.
In Europa werden in die tijd sowieso geen slaven gehouden, en de slavernij in de koloniën werd langzamerhand afgeschaft. In diverse verhalen uit die tijd nam men het juist op voor de zwarte medemens; zo publiceerde Heinrich Hoffmann vijf jaar eerder "Struwwelpeter". Daarin wordt een zwarte jongen door een op onze sint lijkende figuur Nikolas beschermd tegen pesterijen van blanke kinderen.
Schenkman heeft zich daar mogelijk door laten inspireren.

Er zullen ongetwijfeld "zwarte Pieten" zijn die een wat dommige rol spelen. Daarnaast zijn de Pieten echter ook altijd degenen die de sint informeren over wie er stout is geweest en wie niet.

Ook de sint zelf is immers nogal stereotype; een oude man met baard (onverzorgd, zeg maar); vaak wat slecht ter been; ook vaak een beetje vergeetachtig of verstrooid; soms ook nog bijziend of hardhorend.
Discriminatie van ouderen, stigmatisering van bejaarden?
Welnee.
Zo gaat dat met kinderdingetjes; alles wordt een beetje overdreven.
Aart Staartjes is thuis vast heel anders dan in Sesamstraat, en vogels als Pino bestaan niet eens echt.

Dandruff | 06-12-14 | 19:10

Wat veel mensen lijken te missen is dat het sinterklaasverhaal niet één oorspronkelijk verhaal is, maar is gebaseerd op reeksen van samengevoegde verhaaltjes.

Dat Moorse slavenjagers ook langs de Europese kusten (tot IJsland aan toe) kinderen roofden, klopt. De helper van de sint werd echter ook wel voorgesteld als een Moorse edelman; geen piraat. En de naam Piet komt waarschijnlijk van Piter; een door sint Nikolaas vrijgekochte Ethiopische slaaf.
Verder waren de roe en de zak typische attributen van schoorsteenvegers; met de zak werd het roet opgevangen dat met de roe werd losgemaakt.

Dan de heidense dingetjes, Nikolaas lijkt nogal op de Germaanse god Wodan (Woede). Jansen noemde al de zwarte raven Huginn (geheugen) en Muninn (gedachte, mening), die Wodan op dezelfde manier hielpen als de Pieten nu de sint helpen; door informatie te verstrekken.
Daarnaast was Wodan soms ook de aanvoerder van de "wilde jacht"; een gezelschap van overledenen (door postmortale processen zwart uitgeslagen) dat de boze wolf Fenrir opjoeg. Het zien van deze door de lucht razende stoet zou ongeluk brengen, mensen zouden ook wel ontvoerd worden (!). Na de kerstening van Europa bleef het geloof in die wilde jacht bestaan, maar namen katholieke heiligen (waaronder Nikolaas) de leiding over.

Zelfs het zwart schilderen van gezichten is iets van lang vóór de slavernij; het is rond nieuwjaar traditie van Schotland tot Macedonië en Iran. De Iraanse "zwarte Piet" heet Hadji Firoez, en is door de VN uitgeroepen tot "immaterieel cultureel erfgoed". Ook Firoez brengt kadootjes, samen met een blanke, oude man met baard; Amoo Nowruz.

Jan Schenkman voegde dat allemaal samen tot één verhaaltje.
Daarin had hij het waarschijnlijk over een zwarte man; Afrikaans. Dat was echter niet kwalijk bedoeld, Schenkman was prominent lid van een vereniging die tegen slavernij was. Rond 1850 (toen zijn boek over Sinterklaas verscheen) was dat hier een pijnlijk discussie onderwerp. Bijna alle politieke partijen waren voor afschaffing van de slavernij, en tot die afschaffing was zelfs al besloten. Er werd alleen nog gewacht met afschaffing tot er voldoende geld was om de slaveneigenaren te compenseren...

Mogelijk wilde Schenkman de Afrikaanse medemensen als goede, behulpzame mensen neerzetten, en bij een Nederlandse traditie betrekken.
Zeker weten kunnen we dat natuurlijk niet.
Maar Schenkman was zeker niet de racist die onwetenden nu van hem maken.

Het is jammer dat het vergaren van kennis tegenwoordig als een ernstige vorm van vergaand racisme wordt gezien. Een van de vele duizenden nadelen van de linkse Newspeak, die ons taalgebruik ernstig heeft gecorrumpeerd.
Als het vergaren van kennis algemeen geaccepteerd zou zijn, zou deze hele onzindiscussie over een onschuldig kinderfeest nooit hebben plaatsgevonden.

Dandruff | 06-12-14 | 18:44

Beste Hans,

Waarom ga je niet eens gewoon werken voor je geld, i.p.v. weer eens een stukje schrijven over godsdienst, Sinterklaas en wat iedereen daar van vindt. Ga eens koffie schenken in het bejaardenhuis of luiers verschonen, ofzo

Chiefmate | 06-12-14 | 18:43

> Russells Teapot | 06-12-14 | 18:05
We zitten te discussieren over hypothetische appels en peren die om een hemellichaam zouden roteren. Terwijl we het waarschijnlijk eens zijn. Maargoed, laten we een fittie hebben.
-
De tijdsgeest waar Sinterklaas in is opgesteld was een tijdsgeest waar slavernij en kolonianisme heel gewoon en geaccepteerd waren. Onze moderne Piet is in de vorm gebaseerd op een Amsterdamse huisslaaf. Dus niet de slavernij waar de eerste Nederlandse schepen de slaven naar Amerika verscheepten, maar de "gegoede" slavernij: Zwarte dienstjongens als statussymbool voor rijke koopmannen.
-
Het heeft dus, in haar vorm, alles te maken met onze koloniale periode. Er was een periode hiervoor, en hierna, en die hebben hun eigen context, maar beweren dat de vorm van het moderne Sinterklaasfeest niets met de VOC-mentaliteit te maken heeft, is selectief. Jij negeert het, de anti-zwarte piet lobby focused zich er compleet op.

ernstige schade | 06-12-14 | 18:17

@ernstige schade | 06-12-14 | 17:59
"Ikzelf vindt dat veel mooier en rakender, dan dat een Katholieke heilige een paar Moren tot slaaf zou hebben genomen"

Goed. Jij hebt dus totaal geen flauw idee over de historische achtergrond van dit feest. Terwijl je reageert op een artikel dat enkele onderdelen daarvan bespreekt.

De enige link met zwarte slavernij is juist dat Sint Nicolaas deze slaven zou hebben bevrijd. Als het iets met slavernij te maken heeft, is het juist een veroordeling ervan.

"Starten bij de koloniale periode in Nederland, en alleen daar aan vast houden is een star hyprocriet fundamentalisme."

En het heeft dus evenmin iets te maken met onze koloniale periode, zoals iedereen weet die op de hoogte is. Alleen de anti-zwartepieten activisten beweren dat, omdat zij nooit de moeite nemen om objectief onderzoek te doen naar de historische feiten, maar puur en alleen een politieke agenda door willen drammen uit ordinair winstbejag.

Russells Teapot | 06-12-14 | 18:05

Het Sinterklaasfeest is inderdaad een geloofsovertuiging. De intocht van Sint en Piet is haar openbare eredienst. Het verkleden als Sint of Piet is onderdeel van de praktische geloofsbeleidenis.
-
Zeggen dat Zwarte Piet racisme is, is dus net als zeggen dat de Islam fascisme is. Van 't zelfde laken en pak. Een verschil is dat de Islam zich op gematigdheid kan beroepen. Je hoeft niet met jaren-oude verzen uit de Koran te komen, om te duiden hoe dit tegenwoordig beleefd wordt. Sinterklaasfeestvierders kunnen zich niet beroepen op deze gematigdheid. Zij moeten zich verantwoorden voor een 160 jaar oude karikatuur, niet omdat deze tegenwoordig als racistisch wordt ingevuld, maar omdat het oorspronkelijke idee als racistisch wordt beschouwd. Zelfs al is iedere Nederlander al levenslang van overtuiging dat Zwarte Piet geen racisme is, Zwarte Piet moet toch weg.
-
Het oorspronkelijke idee is inderdaad zoals vermeld de strijd en samenspel tussen het Licht en de Duisternis. Ikzelf vindt dat veel mooier en rakender, dan dat een Katholieke heilige een paar Moren tot slaaf zou hebben genomen: Het Kwade overwonnen. Starten bij de koloniale periode in Nederland, en alleen daar aan vast houden is een star hyprocriet fundamentalisme.
-
Daarom mag de kleur van Zwarte Piet nooit veranderen. Zonder de duisternis, is het licht als een werkloze uitkeringstrekker, die al die haar in volle glorie aanschouwen, zal verbranden tot een grijze massa. Yin zonder Yang.
-
De kleur van Zwarte Piet is een definierende eigenschap. Een gele of blauwe Piet is als Allah in een UFO. Iets totaals New Age. Wel ben ik voor om de vorm van Zwarte Piet aan te passen, zodat deze minder kwetst: Minder rode lippen, minder dom doen, minder kroeshaar, minder gouden oorringen, minder onderdanig doen, minder straffen met de roede (vruchtbaarheidssymbool, vergelijk met de kloppende roze slang in uw broek). Maar Zwart als Roet!

ernstige schade | 06-12-14 | 17:59

@gutgutgut | 06-12-14 | 17:02
En weer voer je een bron aan zonder dat het duidelijk is wat je punt is. Een Nederlander was kapitein van een Algerijnse kapersvloot. Oké. Dus? Welk argument dat ik heb gegeven in dit draadje wordt daardoor precies ontkracht?

Russells Teapot | 06-12-14 | 17:35

@gutgutgut | 06-12-14 | 17:00
"Je weet er niets van.
Hele steden hadden die Nederlandse piraten in handen."

Dat wil niet zeggen dat deze mensen een substantieel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigden. Er zijn vandaag de dag ook Nederlandse miljardairs die bezittingen hebben in het buitenland. Dat doet er niets aan af dat dat enkelingen zijn.

Russells Teapot | 06-12-14 | 17:32

@gutgutgut | 06-12-14 | 16:56
"Iemand zegt iets dat niet in je kraam te pas komt en je krijgt een rood waas voor de ogen. Foei."

Zucht. Volkomen wartaal. Je zegt helemaal niets wat "niet in mijn kraam te pas komt." Je poneert gewoon een stelling met het air van iemand die een gewichtig argument te berde brengt, maar het is totaal niet duidelijk wat je met dat argument denkt aan te tonen.

"Trouwens de redactie maakt hier uit wat relevant is. Begin je eigen blog."

Piep niet. Ik mag hier gewoon een mening hebben over wat relevant is, en zoals ik heb aangetoond, is jouw vermelding van een schijnbaar volkomen willekeurig feit niet relevant ten opzichte van het punt van discussie: hebben Moorse slavenhandelaars de persoon Zwarte Piet beinvloed, ja/nee.

"Nu dan de relevantie. Als zwarte Piet gemodelleerd is naar de Barbarijse kapers, dan is het ook redeleijk (en relevant !) dat Sinterklaas gemodelleerd is naar hun Nederlandse kapiteins. Uit Patara komen immers geen grote witte mannen met lange witte baarden.
Maar ik geloof niet dat Schenkman aan Moren in engere zin dacht. Schenkman dacht aan negers.
"In het Nederlands werd het woord Moor wel gebruikt als synoniem voor neger. " nl.wikipedia.org... ."

Eindelijk begin je inhoudelijk te worden. Beter laat dan nooit, zeg ik altijd maar. Dus je punt is dat deze Nederlandse slavenhandelaars de persoon van Sinterklaas beinvloed hebben?

Moeilijk te zeggen. Een oude bisschop lijkt weinig op een ruwe piraat. Vrolijke zwarte pieten ook niet, maar die waren tenminste jong en energiek.

We weten natuurlijk dat zwarte piet wortels heeft in tradities zoals Krampus in Duitsland, en vroeger gediend heeft om kinderen angst aan te jagen. Maar dat was als een soort van tegenstelling met Sinterklaas zelf, als een soort wortel-stok idee: Sinterklaas was de wortel, zwarte piet de stok. Als je zoet was, kreeg je snoep van Sinterklaas, als je stout was, nam zwarte piet je in de zak mee naar Spanje.

Voor zover ik weet was zwarte piet de enige van de twee die gebruikt is om kinderen schrik aan te jagen. Derhalve vind ik je Sinterklaas-is-gebaseerd-op-Barbarijse-slavenhandelaars argument niet erg overtuigend. Maar ik kan het natuurlijk mis hebben, misschien was Sinterklaas vroeger ook wel een boeman.

Russells Teapot | 06-12-14 | 17:30

gutgutgut | 06-12-14 | 16:56
Over relevantie gesproken, de oorsprong van dat feest is dus niet relevant. Het is relevant om te zien wat er van dat feestje is geworden, namelijk gristendom drek in een koloniaal jasje.

XaleX_2 | 06-12-14 | 17:28

"enkele Nederlanders geweest zijn die met ze hebben samengewerkt"
Je weet er niets van.
Hele steden hadden die Nederlandse piraten in handen.

gutgutgut | 06-12-14 | 17:00

Hans Jansen zijn haar werd grijs nadat hem verteld werd dat Sinterklaas niet bestaat. Zo zielig..

Deus Absurdia | 06-12-14 | 16:56

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:57
Iemand zegt iets dat niet in je kraam te pas komt en je krijgt een rood waas voor de ogen. Foei.
Trouwens de redactie maakt hier uit wat relevant is. Begin je eigen blog.
Nu dan de relevantie. Als zwarte Piet gemodelleerd is naar de Barbarijse kapers, dan is het ook redeleijk (en relevant !) dat Sinterklaas gemodelleerd is naar hun Nederlandse kapiteins. Uit Patara komen immers geen grote witte mannen met lange witte baarden.
Maar ik geloof niet dat Schenkman aan Moren in engere zin dacht. Schenkman dacht aan negers.
"In het Nederlands werd het woord Moor wel gebruikt als synoniem voor neger. " nl.wikipedia.org/wiki/Moren .

gutgutgut | 06-12-14 | 16:56

@decadent degeneraat | 06-12-14 | 13:40

Nee, er hangt geen Che shirt in mijn kast. Want ik ben geen socialist en ik hang het gedachtegoed van Che niet aan.

Meeroever | 06-12-14 | 16:23

Beetje zwak verhaal. Hans. Rommelig, onsamenhangend, rare verbanden en paralellen. Maar ja, het kan niet elke dag Sinterklaas zijn.

Schoorsteenveger | 06-12-14 | 15:27

Amerikaans onderzoek: www.salon.com/2014/01/04/this_is_your_... , echter de naam van de schrijver heeft wellicht ook een biologische imprint van religie en kleurt wellicht zijn publicatie.

hakbarry | 06-12-14 | 15:22

De wens van de jonge McMarx om Sinterklaas te worden werd in duigen gegooid door een priester die mij als misdiennaar ontsloeg omdat ik niet toeliet dat hij aan me zat. Sindsdien is het nooit meer goed gekomen tussen mij en Sinterklaas.

Rest In Privacy | 06-12-14 | 15:08

Goed verhaal, Hans. Deze theorie verkondig ik al jaren; goed dat een wetenschapper dit nu bevestigt.
.
Wat mij blijft verbazen is dat, als je als kleuter wordt aangepraat dat Sinterklaas en Zwarte Piet echt bestaan, figuren die éénmaal per jaar levensecht in de winkelstraat en thuis te zien zijn, en je vervolgens na een paar jaar wordt verteld dat het allemaal nep is (wat je als kleuter meestal zonder problemen accepteert), je later als ouder kind en adolescent er wéér intrapt; ditmaal wordt je aangepraat dat er een God is en een duivel. Beiden laten zich nooit zien en verder wordt er ook nooit iets van beiden vernomen, maar je gelooft het tóch! En als iemand je dan vertelt dat ook dit allemaal nep is, weiger je dit te geloven en houd je hardnekkig aan dit sprookje vast. Tenminste, dat doen de arme sukkels die zich 'gelovig' noemen.

Brou Is Back | 06-12-14 | 15:05

Helemaal eens met Hans. Lekker boeiend allemaal dat er mensen boos zijn over negertjes als knechten, het feest zelf en de hoofdpersoon de sint is veel kwalijker en achterlijker in deze 'traditie'. Het is de reinste godsdienst indoctrinatie die er spelenderwijs er bij iedere generatie ingestampt wordt. En vervolgens heb je dan weer nieuwe volwassen met kroost die het hun kinderen ook weer laten ondergaan, want ze willen hun jeugd weer herbeleven via hun kinderen... slapend vee in de volle glorie, het Sinterklaas feest. Mensen die hechten aan achterlijke tradities slapen.

XaleX_2 | 06-12-14 | 14:42

Het Sinterklaasfeest is toch wel even wat anders dan de haatbaarden-storm; wilde hordes losgeslagen criminelen die dit keer met een beroep op een "openbaring" een vrijbrief denken te hebben voor willekeurige doodslag en foltering.

Rest In Privacy | 06-12-14 | 14:11

Met godsdienst hoeft helemaal niks mis te zijn. Als het nou zorgt voor een gezellig samen komen, met een kopje thee en een koekje, een stichtelijk praatje en het ten gehore brengen van liederen, dan zou ik zeggen: mijn zegen hebben ze, al schijnen ze deze niet eens nodig te hebben.
Maar, zodra het een vloek wordt en een gesel des levens, dan kom je er moeilijk meer vanaf. Net zoals het moeilijk is van een verslaving af te komen; voor je het weet staat er weer een lege fles naast je. Het kan dus zomaar komen tot een collectieve waanzin en razernij die hele streken ontvolkt, waarnaar geen haan meer kraait. Gezellig liedjes zingen bij een boom is toch heel wat anders dan volksstammen van laagbegaafde haatbaarden die in hun zieden en tieren vrije baan hebben om hele continentsdelen te doen beven.

Rest In Privacy | 06-12-14 | 14:05

@gutgutgut | 06-12-14 | 13:48
"De Barabarijse kapers werkten met roeiboten. Daaraan heb je niets op de oceaan of in de noordzee. Toen nederlanders de leiding namen stapte de barbarijse kaapvaart over op zeilboten. Daarmee konden ze ook nederland bereiken.
Wil jij me nu vertellen dat dit niet relevant is?"

Hieruit blijkt gewoon dat je er helemaal niets van snapt, maar mij graag als een wegkijkende nationalist wilt framen. Jij bevindt je in een eigen wereldje en voert een discussie waar ik part noch deel aan heb.

Ik ontken niet dat die Nederlanders daar een aandeel hebben gehad. Jij schijnt te denken dat ik dat doe, maar dat is niet het geval.

Het punt van discussie was de oorsprong van zwarte piet, en dat dat wellicht van Moorse kapers afkomstig zou zijn. Hoe is het dan relevant dat er enkele Nederlanders geweest zijn die met ze hebben samengewerkt? Hoe heeft dat enige invloed op de waarschijnlijkheid dat Moorse piraten invloed hebben gehad op zwarte piet?

Je bent echt gewoon in het wilde weg aan het raaskallen hier.

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:57

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:35
De Barabarijse kapers werkten met roeiboten. Daaraan heb je niets op de oceaan of in de noordzee. Toen nederlanders de leiding namen stapte de barbarijse kaapvaart over op zeilboten. Daarmee konden ze ook nederland bereiken.
Wil jij me nu vertellen dat dit niet relevant is?

gutgutgut | 06-12-14 | 13:48

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:35
"daar hebben die Nederlandse zeerovers simpelweg geen enkele aanwijsbare invloed op"
Wel als de Barbarijse kapers onder hun leiding stonden.

gutgutgut | 06-12-14 | 13:44

RoBD=Skullfucker | 06-12-14 | 13:21
Mijn vader zaliger (jij je zin) sprak vroeger de wijze woorden:
Ga nooit met iemand in conclaaf (jaja) over het geloof.
Met dezen dus.

Klier van Bartholin | 06-12-14 | 13:41

@Meeroever | 06-12-14 | 12:24

Het socialisme is ook een commercieel product geworden of ga je nu zeggen, dat je geen Che shirtje in je kast hebt hangen? Aan alles, echt alles, wordt verdiend, het is daarom geen goed argument om de onechtheid van iets aan te tonen.

decadent degeneraat | 06-12-14 | 13:40

gutgutgut | 06-12-14 | 13:16
Correctie: ze hebben ook Nederland aangedaan. Wanneer en waar, heb ik nog niet achterhaald. Of dit te maken heeft met het de zwarte piet van schenkman, daarvoor heb ik geen enkele aanwijzing ooit gezien.

gutgutgut | 06-12-14 | 13:36

@gutgutgut | 06-12-14 | 13:16
"Niet relevant dat die Barbarijse zeerovers door nederlanders werden aangevoerd?
Of kijk je gewoon liever weg zonder het probleem?"

Nee, het heeft met dit geval gewoon helemaal niets te maken. Jij haalt het erbij zodat je jezelf kunt profileren als de genuanceerde intellectueel temidden van de simpele onderbuiktokkies, maar het onderwerp hier is het ontstaan van de Sinterklaastraditie, en daar hebben die Nederlandse zeerovers simpelweg geen enkele aanwijsbare invloed op.

"Of de Barbarijse kinderrovers model stonden voor Zwarte Piet wil ik graag bewezen zien. Het lijkt onwaarschijnlijk. Die zeerovers hebben Nederland nooit aangevallen. In de streken die ze wel hebben aangevallen is Zwarte Piet onbekend."

Dat is inderdaad dubieus, maar niet een hele vergaande hypothese of zo. Een moor die kinderen in een zak stopt en ze naar zijn thuisland Spanje ontvoert, dat heeft toch bepaalde overeenkomsten.

In ieder geval is dat heel wat waarschijnlijker dan de absurde suggestie dat er enige invloed van de Atlantische slavenhandel op dit feest zou zijn. Dat is ook nog nooit aangetoond, sterker nog, zelfs nooit beredeneerd. Zwarte Piet is een moor, uit Spanje/Noord Afrika dus, terwijl "we" onze slaven uit de omgeving van Guinee haalden. De link met het slavernijverleden is 100% een uitvinding van de herstelbetalingslobby, en alleen de allerdomste linksmensen laten zich daardoor foppen.

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:35

.. maar goed. Waren het niet de Noormannen die langs de kusten van Europa, tot aan IJsland toe, kinderen (en jonge vrouwen) hebben geroofd om die als slaaf te verkopen in de islamitische landen aan de Middellandse Zee?

Jan Passant mk2 | 06-12-14 | 13:32

Geweldig verhaal! Humor, satire en wijsheid bij elkaar. Wat zouden de Gutmenschen kwaad zijn, als zij dit zouden lezen!

Gelukkig dat Gutmenschen allemaal hun vingers in hun oren en hun schreeuwmonden vol beschuldiging hebben, anders zou dit kunnen gebeuren.

Jan Passant mk2 | 06-12-14 | 13:30

Slavernij was in de 18e eeuw heel gewoon en niet alleen voor negers.

Een mooi voorbeeld is '28 Jaar slaaf in Barbarije' over een Friesche jongen.

www.westfriesarchief.nl/nieuws/767-ste... (pdf op de site)

Nederland was in die tijd net als nu een groot transporteur van handelsgoederen, waaronder slaven.

Wordt het niet eens tijd compensatie te vragen voor het slavernijverleden van de Barbarijse natie? (Marokko)

Ursus Maximus | 06-12-14 | 13:27

*lachtranen uit ogen wist* Mooi stuk, ik ga het bewaren en gebruiken zodra de volgende Zwarte Pieten discussie losbarst.

In januari dus.
vraagstaart | 06-12-14 | 11:57

... alsof die voor rede vatbaar zijn....

StijlloosInkoppertje | 06-12-14 | 13:25

@Klier vb 12.22
Zelfs de meest ongelovigen hier doen de hele dag niets anders dan geloven. Jij ook.
- dat de wereld morgen nog draait
- dat je vrouw en/kinderen van je houden
- dat je morgen nog leeft
- dat vitamines goed voor je zijn
- dat het heelal bestaat
Zelfs dat de aarde niet plat is, want als je niet zelf in de ruimte bent geweest ga je ook maar op verhalen van anderen af.
Mensen die in een religie geloven geloven slechts in iets wat net wat onwaarschijnlijker is, maar het komt verder op precies hetzelfde neer.

RoBD=Skullfucker | 06-12-14 | 13:21

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:06
Niet relevant dat die Barbarijse zeerovers door nederlanders werden aangevoerd?
Of kijk je gewoon liever weg zonder het probleem?
Of de Barbarijse kinderrovers model stonden voor Zwarte Piet wil ik graag bewezen zien. Het lijkt onwaarschijnlijk. Die zeerovers hebben Nederland nooit aangevallen. In de streken die ze wel hebben aangevallen is Zwarte Piet onbekend.

gutgutgut | 06-12-14 | 13:16

@gutgutgut | 06-12-14 | 13:10
Niemand linkt het nog aan Het Kapitaal, maar de ideologie is onveranderd. Gelijkheidsfundamentalisme, oeverloos nivelleren, klassenhaat, meer macht voor de staat tov het bedrijfsleven, alle schuld van alle problemen bij andersdenkenden leggen, maakbaarheidsdenken, propaganda via de staatsmedia, haatcampagnes tegen politieke tegenstanders, internationalisme, enz. enz. enz.

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:14

Na zaterdag komt zondag, na 5 december komt 25 december.
Het gezeik over Kerstbomen in openbare ruimten zal nu wederom aanvangen.

Ars Vivendi | 06-12-14 | 13:12

Sommige religies kun je niet zonder problemen verlaten.
Heb je wel eens geprobeerd je lidmaatschap op te zeggen bij de belastingdienst?

Mastermattie | 06-12-14 | 13:10

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:02
"zo hebben beide religies een heilig boek (de Bijbel & Het Kapitaal) "
Je leeft nog in de jaren 50. Niemand in Nederland denkt er zo over. Pim Foruin was de laatste echte marxist.
nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn#Acad...

gutgutgut | 06-12-14 | 13:10

Nog veel beter, je krjgt ook echt kadootjes. Elk jaar weer. Mensen die in de Hemel zijn gekomen en aan het genieten zijn van die 72 maagden ben ik nog niet tegengekomen.

Jan de Schot | 06-12-14 | 13:09

@gutgutgut | 06-12-14 | 12:52
"Nederlanders hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld, die zoals hierboven, meestal niet ter sprake wordt gebracht."

Dat is hier toch ook helemaal niet relevant? Jansen haalde dit aan omdat het een invloed heeft gehad op het ontstaan van de Sinterklaastraditie. Moorse zeerovers hebben daar een invloed op gehad, Nederlandse zeerovers niet. Daarom is zwarte piet dan ook zwart.

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:06

'Godsdienst (...) is geen hersenziekte en geen neurologische aandoening.'
(Herhalio-alert)
Zie: www.skepsis.nl/religieusbrein.html
Het (religie) zit te diep in onze hersenen ingebakken.

Ars Vivendi | 06-12-14 | 13:04

Die oorsprong van het hoofddoek klopt inderdaad, maar de sluier was belangrijker.

Vrouwen boden hun diensten aan aan mannen van de handelskaravanen, maar wilden niet herkenbaar zijn wegens de grote sociale controle in de kleine Arabische gemeenschappen.

Daarom droegen ze dus een sluier.

Ursus Maximus | 06-12-14 | 13:03

blaater | 06-12-14 | 12:29
"(naast natuurlijk het christendom)"
Wegkijk statement van de dag.
Een struisvogel award voor dit schaap!

gutgutgut | 06-12-14 | 13:02

@Bokito ergo sum | 06-12-14 | 12:43
"Links IS een religie. Zeker in ieder geval een gekaapt feestje, eerst door het christendom, nu door links."

Absoluut. En laten we vooral niet vergeten dat meerdere grondbeginselen van de linkse kerk zijn overgenomen van het christendom:

- De erfzonde
Christendom: omdat wij van Eva afstammen, worden we schuldig geboren.
Linkse Kerk: Omdat we van slavenhouders afstammen, worden we schuldig geboren.

-Autoriteit & gezag
Christendom: Houd uw voorgangers in ere & geef de keizer wat des keizers is.
Linkse Kerk: Nivelleren is een feest. Hierrr met dat geld!

- Individualiteit
Christendom: individualiteit is arrogantie van de mens jegens God.
Linkse Kerk: individualiteit is egoisme van kapitalisten jegens onderdrukte klassen.

- Wat andersdenkenden drijft
Christendom: Andersdenkenden worden gedreven door de invloed van Satan.
Linkse Kerk: Andersdenkenden worden gedreven door de Grote Bedrijven die ze betalen.

- Anti-kapitalisme/vrije markt
Christendom: Geld is de wortel van alle kwaad.
Linkse Kerk: Kapitalisme is de wortel van alle kwaad.

- Apocalyptische fantasieën & pseudohistorie
Christendom: Ooit was er een prachtig paradijs zonder kwaad, en ooit zal er het nieuwe Jeruzalem zijn, ook zonder kwaad.
Linkse Kerk: Ooit was er het oer-communisme, een periode van volledige gelijkheid, en ooit zal dat weer terugkomen.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Verder zijn er nog overeenkomsten in de organisatie. Zo hebben beide religies een heilig boek (de Bijbel & Het Kapitaal) en ontstaan bij beide religies de nodige bloedige oorlogen over de interpretaties van deze heilige boeken.

Russells Teapot | 06-12-14 | 13:02

"Godsdienst is iets willen doen met een verhaal erbij." Amen.

kingrichard | 06-12-14 | 13:00

gutgutgut | 06-12-14 | 12:54

Klein voorbeeldje: het demoniseren van Zwarte Piet.

eerstneukendanpraten | 06-12-14 | 12:56

Maar het grote verschil tussen het Sinterklaasgeloof en de pislam is dat de pislam 365 dagen per jaar wordt beleden en dat het merendeel de gelovigen daarvan het land dat hen voedt en de inwoners haat.

eerstneukendanpraten | 06-12-14 | 12:55

Deze eerste oorzaak is noodzakelijkerwijs tijdsloos, ruimteloos, materieloos.
arikanari | 06-12-14 | 12:26

En hoe weet jij dat als ik vragen mag? Theoretische natuurkunde gestudeerd?

Je kunt het prima aannemelijk vinden dat er een eerste oorzaak moest zijn ja, maar het is gewoon niet waarschijnlijk dat dat een complexe entiteit was. Het begin van het universum was voor zover we kunnen beredeneren relatief simpel. Vooral heel veel waterstof.

Canterwood | 06-12-14 | 12:55

"De Linkse Kerk is extra naijverig"
Waaruit blijkt dat dan?

gutgutgut | 06-12-14 | 12:54

Wat een onzin. Vooral het stuk met moslims. Jullie zien toch ook geen concurrentie bij ramadan en offerfeest. Als jullie blackface introduceren mag iedereen wat van vinden. Ook moslims want meningsuiting en zo.

Kaan78 | 06-12-14 | 12:53

"de Barbarijsche zeerovers die langs de kusten van Europa, tot aan IJsland toe, kinderen hebben geroofd om die als slaaf te verkopen in de islamitische landen aan de Middellandse Zee"
Nederlanders hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld, die zoals hierboven, meestal niet ter sprake wordt gebracht.
"Tot aan het midden van de 16e eeuw waren de meeste piraten van islamitische origine. Na die tijd versterkten steeds meer Europeanen hun gelederen. Dit waren vaak renegaten, fortuinzoekers die zich vestigden aan de Barbarijse kust en overgingen tot het islamitische geloof. Een belangrijk gevolg was dat de Barbarijse zeerovers van deze Europeanen leerden hoe met oceaanvaardige zeilschepen om te gaan. Voorheen gebruikten ze meestal galeien met roeiers, goed genoeg voor op de Middellandse zee en voor de kustvaart van de oceaan maar niet erg geschikt om op de Atlantische oceaan te gebruiken. Toen ze de kneepjes van de oceaanvaart geleerd hadden breidde de zeeroverij vanaf de Barbarijse kust zich uit over de hele Atlantische Oceaan. Tientallen van deze piraten waren Nederlanders. Drie bekende voorbeelden zijn: Suleyman Reis "De Veenboer", die in 1617 admiraal van de Algerijnse kapersvloot werd, en zijn rechterhand Murad Reis, geboren Jan Janszoon van Haarlem. Beiden werkten voor de beruchte zeerover "Simon de Danser", die een paleis bezat. Ook Claes Compaen was een zeerover die in Marokko kwam. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ging de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bondgenootschappen aan met Barbarijse zeerovers om afbreuk te doen aan Spanje en Portugal, beide koninkrijken onder Habsburgs bewind."
nl.wikipedia.org/wiki/Barbarijse_zeero...

gutgutgut | 06-12-14 | 12:52

Waarom zo een lang epistel als alles wat Hans Jansen wil zeggen in de laatste regel staat.

dehondvanodysseus | 06-12-14 | 12:50

Dus Sinterklaas vertoont overeenkomsten met religie? Dat gaan de atheïstische zeloten en andere heroïsche vrijdenkers die boven zulk een schaapse sprookjesobsessie staan niet leuk vinden.
Gaan we volgend jaar dan eindelijk discussiëren of Sinterklaas nog wel een mijter mag hebben? Laten we alvast beginnen in februari. Zo'n bodemprocedure kost immers tijd. En dan zijn de onvermijdelijke herstelbetalingen vanuit Spanje in ieder geval voor de volgende 5 december binnen zodat we weer lekker Sinterklaas kunnen vie... Oh, wacht.

Nesterov | 06-12-14 | 12:49

@arikanari | 06-12-14 | 12:26
"Je kan het prima aannemelijk vinden dat er voor het ontstaan van de natuurlijke wereld, gebonden in tijd ruimte en materie, een eerste oorzaak moet zijn."

Het probleem is dat je dat allemaal nergens op kunt baseren. Dat zit natuurlijk ook in de definitie van "bovennatuurlijk," dat is per definitie niet te begrijpen of te beredeneren. En juist daarom kun je het niet "filosofisch verantwoorden." Sterker nog, als je dat zou kunnen, zou "God" misschien al niet meer bovennatuurlijk zijn.

En ik zie gelovigen niet als intellectuele outcasts. Ik zie mensen namelijk als wezens die meerdere kanten hebben, en dat ze idiote dingen geloven doet niets af aan eventuele positieve eigenschappen die ze hebben. Er zijn bijvoorbeeld genoeg gelovige wetenschappers, dat ze geloven maakt hun onderzoek niet minder geloofwaardig. Omgekeerd maakt hun hoge intelligentie op geen enkele wijze hun geloof minder belachelijk.

Russells Teapot | 06-12-14 | 12:49

@Skunk57 | 06-12-14 | 12:44

Uw quote: "U dreigt daarmee gevaarlijk."..... leg eens uit wat u daarmee bedoeld

Fatwabuster | 06-12-14 | 12:48

"De Leiders van de mega-godsdiensten van onze dagen, de Linkse Kerk en de islam, haten deze vitale en kinderlijke concurrent intens. "
Jansen probeert te verdoezelen dat zijn eigen club ook een mega-godsdienst is, nl. de RKK. Ik ken niemand uit mijn kennissenkring of uit de media die een hekel aan sinterklaas heeft. De enige is Toon Hermans, maar dat was grappig bedoeld. Was Toon Hermans Links en heeft hij de jonge Hans Jansen getraumatiseerd ?
www.youtube.com/watch?v=KiyxGiORkPU

gutgutgut | 06-12-14 | 12:46

-weggejorist-

Skunk57 | 06-12-14 | 12:44

Jansen draait de riten om. Sinterklaas en Zwarte Piet werden niet in het katholieke geloof opgenomen omdat de kerk dit zo'n prachtig feest vond, maar om het heidense gebruik waaraan dit was ontleend te vervangen. Een geloof dat slechts één god erkent duldt namelijk geen eerbewijzen aan andere (af)goden. Hetzelfde geldt voor kerstmis. En om dan de vraag van Verene Shepherd te beantwoorden: omdat de heidense gebruiken te divers waren om in een enkel christelijk feest te combineren.

Pierre Tombal | 06-12-14 | 12:44

@Godsammekraken | 06-12-14 | 12:36

Exact... waarbij u en ik de volgzame belastingslaaf dienen te zijn... sick!

Fatwabuster | 06-12-14 | 12:44

Links IS een religie. Zeker in ieder geval een gekaapt feestje, eerst door het christendom, nu door links. Zwarte pieten zijn de raven van Wodan als je ver genoeg terugkijkt.

Bokito ergo sum | 06-12-14 | 12:43

@Fatwabuster | 06-12-14 | 11:57
Links is het geloof in een almachtige en alles voorzienende staat.

Godsammekraken | 06-12-14 | 12:36

Ik stel voor het Sinterklaasfeest vanaf heden het "Quincy Gario "feest te noemen.

Een he-le-boel zwarte Pieten , met rode lippen en knoerten van oor ringen.

De Sint is dan maar een bijzaak, mag er wel bij zijn , maar als opvuller.

edelweiss | 06-12-14 | 12:31

Meeroever | 06-12-14 | 12:24

in een heel ver groezelig verleden stond er op ons geld:
GOD ZIJ MET ONS! geld is god. DunkT mij.

Centauri3 | 06-12-14 | 12:29

Dit artikel had veel eerder moeten worden geschreven. Alleen was er destijds geen aanleiding voor. Wel vermakelijk om Sinterklaas in een dergelijk perspectief te zien. Als geloof en vervolgens af te zetten tegen de linkse kerk en de islam, de twee andere dominante godsdiensten in nl.(naast natuurlijk het christendom)
En dank aan @arikanari, voor de oorsprong van het hoofddoekje (en natuurlijk de sumerische onderzoekster).
Mijn dag kan niet meer stuk.

blaater | 06-12-14 | 12:29

Tsja de gelovigen komen in de panelen en knikken weer ja en amen. Oh wat is het heerlijk om die vergelijking te maken. Het past wel in je wereldbeeld he.

roze_bril | 06-12-14 | 12:29

@ Russells Teapot | 06-12-14 | 12:17
 
Onzin, geloof in het bovennatuurlijke is filosofisch gezien prima te verantwoorden, net als niet _geloven_ in het bestaan van het bovennatuurlijk. Je kan het prima aannemelijk vinden dat er voor het ontstaan van de natuurlijke wereld, gebonden in tijd ruimte en materie, een eerste oorzaak moet zijn. Deze eerste oorzaak is noodzakelijkerwijs tijdsloos, ruimteloos, materieloos.
 
Wat ik niet te verantwoorden vind, is die misplaatste arrogantie dat het bestaan van God niet mogelijk is, en alle andersdenkenden intellectuele outcasts zijn.

arikanari | 06-12-14 | 12:26

@Bakito | 06-12-14 | 11:59

Juist. Net als god is Sint alomaanwezig en alwetend, met z'n grote boek. Kinderen moeten zingen om Hem aan te roepen. Ze brengen offers aan Zijn paard, en laten smeekbeden achter in de vorm van verlanglijstjes.

Wie braaf is geweest en de rituelen punctueel uitvoert krijgt snoep en cadeaus - het zieleheil van de kinderziel. Wie stout is gaat mee naar de hel, in de zak van Satan Piet, de duistere knecht aan wie de goedheiligman het straffen over laat.

Sinterklaas is een soort My first god.

Theo van Deursen | 06-12-14 | 12:26

Sinterklaas is een door de eeuwen heen steeds veranderende traditie en uiteindelijk geworden tot vooral een commercieel succes in koude tijden.

Net als kerst. En onderschat de rol van koude tijden niet, mensen zijn depressiever, hebben meer behoefte aan samen zijn, en sowieso meer behoefte aan schuilen tegen de kou. Het is in ons geprogrammeerd.

Hans Jansen de zeikerd heeft geen punt. Talloze tradities spelen leentjebuur, je zou ook kunnen redeneren dat juist religie een traditie is, en geen religie.

En religie is gebaseerd op het bestaan van een godheid, god bestaat niet dus eigenlijk is religie juist een schadelijke traditie.

En dat eeuwige schoppen tegen de Linkse Kerk. Waarom? Omdat ze nivelleren? Daar ben ik juist erg blij mee, het houdt de samenleving bij elkaar en hoewel iedereen ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om zijn leven een gelukkig leven te maken, blijkt uit de praktijk dat niet iedereen de top kan bereiken met zijn/haar talenten. Dus herverdeel die rijkdom maar.

Je kunt het ook anders bekijken. Waar komt rijkdom vandaan? Waar komt het geld letterlijk vandaan? Dat geld komt van iedereen en iemand heeft het alleen kunnen vergaren door de regels die wij met zijn allen bedacht hebben. Regels als patenten bijvoorbeeld. Maar hoe lang mag je een idee claimen? En hoe ver mag je gaan om mensen te overtuigen dat jou product beter is dan een ander product? Ook al verschillen beide producten weinig? Is dat slimme marketing of misbruik maken van onze denkprocessen?

Meeroever | 06-12-14 | 12:24

Geloof is een neurose in combinatie met infantiliteit.

Klier van Bartholin | 06-12-14 | 12:22

Dus Quincy is links

Islamofiel | 06-12-14 | 12:22

Russells Teapot | 06-12-14 | 12:17
ja maar, sinterklaas, de oude blanke man die dingen weggeeft bestaat wel degelijk. Hard werkende zwarten die hem helpen ipv beroven is dan weer een heel ander verhaal. Vandaar dat het verhaal gaat dat piet niet zwart geboren is maar zwart geworden is van de schoorsteen

swift1.6 | 06-12-14 | 12:22

De geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet is een mooi verhaal uit de oude, prettige wereld. Aan de reacties kun je zien wie die wereld geïnternaliseerd heeft.

eastender | 06-12-14 | 12:21

Nog een grote overeenkomst tussen het Sinterklaasisme en andere religies is dat de hersenen van de mensen die er in geloven nog niet helemaal volgroeid zijn.

VanBukkem | 06-12-14 | 12:21

Als Quincy toentertijd onder het paad had gemogen in plaats van erop hadden we deze hele discussie niet gehad. Hetgeen mij brengt bij clowns, de schande der natie. Domme, stommiteiten begaande idioten die altijd worden uitgelachen. En hoe worden die uitgebeeld? Precies, met een grote neus, rood haar en witte huid. Ik voel me als blanke door deze stereotypering ernstig beledigd! Tijd voor actie!

Wim colijn | 06-12-14 | 12:19

sinterklaas SINTerklaas SINT Nicolaas. Nee, echt? zou er iets van het christendom in zitten? Meen ja dat?

swift1.6 | 06-12-14 | 12:18

"Godsdienst, en dat blijkt alleen al uit het Sinterklaasfeest, is geen hersenziekte en geen neurologische aandoening."

Dat klopt als een bus, Hans.

Godsdienst is geen neurologische aandoening. Geloof is dat wel.

Dat is ook de reden waarom we het doodgewoon vinden dat volwassen mensen Sinterklaas vieren (godsdienst), maar aan iemands geestelijke gezondheid gaan twijfelen als hij als volwassene denkt dat Sinterklaas écht bestaat (geloof).

En zo is het ook met andere godsdiensten.

Russells Teapot | 06-12-14 | 12:17

Ziezo,na alle verwarring en irritatie álles weer even in het juiste perspectief.
"Fijn weekend en wederom dank,Meneer Jansen."

R.B.Scott | 06-12-14 | 12:17

arikanari | 06-12-14 | 12:10
Verklaart meteen waarom al die geile beren in de woestijn alle vrouwen met een hoofddoekje willen zien.

Dirk. | 06-12-14 | 12:14

herverdeling en nivellering zijn zeker ernstige zaken waar menig (werkende) burger niet om *kan* lachen.
De ontvangende partij zou kunnen schaterlachen maar doet dat niet want zij snapt dat ooit hu rijkdommen genivileeerd zullen worden.

paost712 | 06-12-14 | 12:11

Vrouwen hadden hoofddoekjes op (in Turkije) als ze into sex voor geld waren. Dus volgende keer als je een hoofddoek ziet kan je zeggen "pssst psssssst hoerrrrr", lache man
 
http://tora-yeshua.nl/2014/08/moslima-hoofddoek-oorspronkelijk-teken-van-tempelprostituees-volgens-turkse-deskundige-m-i-cig/

arikanari | 06-12-14 | 12:10

scuzi ... SintNiklaas was een kruisvaarder. Met een jutte zak vol met gerolde heaufdjes die niet op een staak pastte ...

#MidEvilCrussaders

Centauri3 | 06-12-14 | 12:09

En Creationisme en Intelligent design zijn mini-wetenschappelijke stromingen.

roze_bril | 06-12-14 | 12:03

Het grote verschil tussen Sinterklaas en andere religies is dat we iemand die na zijn 12e nog in de Sint gelooft in een inrichting stoppen terwijl we dat niet doen bij mensen die er een ander fictief vriendje op na houden dat ze zelfs nog nooit gezien hebben.

Godsammekraken | 06-12-14 | 12:02

Ben het zelden met 'm eens, maar hier heeft Hans een punt.

Sinterklaas is geniepige indoctrinatie. Het bereid kinderen voor om later braaf te luisteren naar pastoors, imams, rabbijnen, politici of andere volksmenners. Met beloning en met straf.

Geen wonder dat het volk apathisch slikt wat de regeringen in Den Haag en Brussel allemaal bekokstoven, dat is ze dmv Sinterklaaspropaganda met paplepel ingegegoten.

Bakito | 06-12-14 | 11:59

*lachtranen uit ogen wist* Mooi stuk, ik ga het bewaren en gebruiken zodra de volgende Zwarte Pieten discussie losbarst.

In januari dus.

vraagstaart | 06-12-14 | 11:57

Godsdienst is een ziekte.... net als Links... #feit

Fatwabuster | 06-12-14 | 11:57

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl