Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Belastingdienst profiteert van privacyschending

oie_iH82KJTCQ2iQ.gifBelastingdirecteur Hans Blokpoel met een stijve kloppert in de broek vandaag. Want verbeterde controle levert dit jaar al 50 miljoen euro extra aan vorderingen op van wanbetalers. En dat feestje mag in de media gevierd worden. Dankzij een eliteteam van IT-specialisten, natuurkundigen, wiskundigen, astrologen en een wasbeer met een machinegeweer lukt het de belastingdienst om razendsnel vorderingen uit te zetten zodra wanbetalers weer een beetje geld lijken te hebben. "Wij zijn zover dat we alle wanbetalers permanent in de gaten kunnen houden. Zodra iemand een nieuwe baan heeft, een uitkering krijgt, een auto koopt of een erfenis ontvangt, dan zien wij dat en komen wij meteen met een invordering." De belastingdienst begrijpt dat niet iedere wanbetaler wanbetaler is omdat hij weigert te betalen. Veel wanbetalers kunnen simpelweg niet betalen. Bijvoorbeeld door de vele accijnzen, BTW-verhogingen en naheffingen. Dus zodra ze weer een beetje uit de armoede zijn, duiken de gieren van de belastingdienst bovenop het kleine stukje fortuin dat de paupers ten deel valt. Gefeliciteerd met je baan, hier met je eerste loon. Gefeliciteerd met je nieuwe auto, hier met je geld. De belastingdienst condoleert je met het overlijden van je moeder op de begrafenis en vordert bij de koffie met cake alsnog je erfenis. Omdat ze alles van je weten. Alles. Geen enkele instantie ter wereld is zo gebaat bij Totale Privacyschending als de belastingdienst. Bijvoorbeeld dankzij de ANPR-data van de camera's op de snelwegen, en het SkyNetachtige SyRI-systeem van Lodewijk Asscher. Ondanks alle technologie zijn we gewoon aan het afzakken naar een feodalistische staat. We zijn allemaal horigen op het land van de Koning, die van ons belastinggeld dure juwelen koopt voor zijn dochters, terwijl de belastingdienst als de sheriff van de Koning het land afstruint naar horigen die niet braaf elke graankorrel hebben opgegeven of betaald. Nou, gefeliciteerd met die 50 miljoen, Belastingdienst. Is toch mooi weer 1/22 van de 1,1 miljard boete die we aan de EU hebben overgemaakt.

Reaguursels

Inloggen

Als vandaag of morgen iemand uit wanhoop een aanslag pleegt stem ik voor 60 uur taakstraf.

Thorolf | 28-11-14 | 08:12

@De Libertariër:

We zijn het inderdaad eens over de door u genoemde punten en ook ik denk dat het terugdraaien van de huidige machtspositie van deze wterhoofd-overheid niet mogelijk is.
Deze zou tot de grond toe afgebroken moeten worden en daarna (volgens mijn ideaal) op zeer bescheiden schaal, met in acht name van de eerder door mij genoemde departementen, weer opgebouwd.
U en ik weten beide dat dit niet zal gebeuren. Zelfs al zou er een grote revolutie komen, dan nog zouden de EU, USA of andere bij de huidige constructie belanghebbende partijen zich hierin mengen.

Ik ben al lang klaar met Nederland en binnen zeer afzienbare tijd zal ik mij al helemaal niet meer druk maken over de verdere teloorgang van het land waar ik eens zo graag woonde.
Het complete binnenhof kan me de vliegende tering krijgen vanuit mijn zwembad in mijn riante tuin met uitzicht over de oceaan.

Mijn leven zal vanaf dan niet meer in dienst staan van de mafiabende die denkt mijn geld over iedereen die hun goeddunkt te kunnen verspreiden, maar in dienst van mijzelf, mijn lieve vrouw en onze kinderen.
Onze inkomsten zullen echter wél uit Nederland blijven komen, maar via een relatief eenvoudige constructie waarbij geen cent nog naar de NL staat gaat.

zeauzitdat | 27-11-14 | 21:38

Je moet gewoon slim zijn, en achterbaks doen dan kunnen ze geen ruk ik spreek uit ervaring en ja ik werk

kno;9904 | 27-11-14 | 20:56

@zeauzitdat | 27-11-14 | 18:00

Het geeft op zich ook helemaal niet dat we net iets verschillend denken!
.
Kijk, waar u en ik het over eens zijn is dat de trein der collectivisme hard op weg is naar Socialististan en onmiddellijk in dit traject gestopt zou moeten worden. We zijn het ook eens over het gegeven dat deze trein zelfs dringend in zijn achteruit gezet moeten worden naar in mijn geval Libertarië en in uw geval naar -mja- Liberalistan. Waar wij het ook over eens zijn -naar ik mag aannemen- is dat de overheid op ontiegelijk veel vlakken onmiddellijk iedere vorm van beslissingsbevoegdheid ontnomen dient te worden.
.
Rest de vraag: KAN dit wel? Ik denk van niet (gelet op de Marxistische Grondwet en de aanwezigheid van een parlementaire democratie) en zie in secessie de enige realistische oplossing. Het systeem is niet meer van binnenuit te slopen.
.
- "In het land dat u wenst geldt het recht van de rijkste of de sterkste en vallen er nog veel meer buiten de boot dan nu."
.
In tegendeel. In het land dat ik wens, geldt het ENIGE(!) recht dat überhaupt een RECHT (dus geen plicht voor een ander) kan zijn: En dat is het recht op zelfbeschikking (individuele eigendomsrechten). Zullen daar mensen buiten de boot vallen? Ik denk van niet. Mensen die op vrijwillige basis met elkaar samenleven hebben werkelijk onderling iets gemeen. In een dergelijke samenleving zal naar mijn idee dan ook werkelijke solidariteit bestaan. Ik zou in ieder geval met alle plezier en liefde vrijwillig een stuk van mijn inkomsten en bezit willen delen met mensen die moreel hetzelfde in het leven staan als ik en dezelfde waarden delen.

De Libertariër | 27-11-14 | 18:16

@De Libertariër:

Nogmaals: Ik ben het in grote lijnen met u eens, maar over de basisbehoeften denken wij kennelijk gewoon verschillend.

Het door u aangehaalde voorbeeld van de energierekening houdt geen stand, daar in mijn voorstel de overheid als energieleverancier slechts de kostprijs mag factureren naar de eindverbruiker zonder daar ook maar 1 procent belasting bij te schrijven. Alle belasting die geïnd mag worden zit immers al in die 10 tot 15% inkomstenbelasting die die eindverbruiker dus reeds heeft betaald.

Geen dure directie, geen dure reclamecampagnes, geen managementlagen. Gewoon het goedkoopste product rechtstreeks 1 op 1 naar de verbruiker.

In een ideale maatschappij met perfecte mensen die allen sociaal zijn zou uw utopie misschien werken, maar in de praktijk willen ALLE private ondernemingen slechts één ding: winst maximaliseren.
Ook het concurrentieverhaal dat u voor ogen staat is een wassen neus, want wie houdt bedrijven tegen om prijsafspraken te maken? Toch niet de door u gewenste private beveiligingsbedrijven?? Want die zullen slechts degenen beschermen die hen het meest kan betalen en wie zijn dat denkt u in een dergelijke samenleving?

Nee, een beperkte vorm van overheid is wel degelijk noodzakelijk om een land leefbaar te houden. De ideale samenleving die ik voor ogen heb lijkt meer op die van u dan op oze huidige samenleving, maar staat er toch nog een eind vandaan.
In het land dat u wenst geldt het recht van de rijkste of de sterkste en vallen er nog veel meer buiten de boot dan nu.

zeauzitdat | 27-11-14 | 18:00

Ik vind t terecht, betalen als je betalen kan.Ook van een erfenis.Hoewel t voor degenen die hun kind een erfenis nalaat niet de wil zal zijn geweest dat hun geld naar de belastingdienst gaat.
Aan de andere kant helpen ze zo wel hun kind na hun dood.Dus tja t meet aan 2 kanten.En helemaal terecht als je wel een nieuwe auto kan kopen maar niet je schuld betaald.

ikkepraat | 27-11-14 | 17:45

@r04drunn3r | 27-11-14 | 16:23

Privatisering is NIETS anders dan een BV maken van een entiteit die voorheen een overheidsinstantie was.... Een juridische handeling, waarbij de aansprakelijkheid wordt afgestoten. Privatisering stelt dan ook geen ene kloot voor ZONDER dit te koppelen aan marktwerking!
.
Zie de privatisering van de ziekenfondsen... De uitvoerende organisatie is afgestoten van het Rijk naar private verzekeraars, maar aan het achterliggende mechanisme (een totaal gebrek aan marktwerking) is werkelijk NIETS gedaan. Zo bepaalt de overheid nog altijd zelfs de prijzen die medische specialisten voor een behandeling in rekening mogen brengen, in plaats van dat de specialisten onderling mogen concurreren... En DAT is natuurlijk een veel kostbaarder probleem dan wat marketingacties... Kortom; Enkel de uiterlijke vertoning is veranderd! Niet de innerlijke werking!
.
Je zou moeten proberen om een onderscheid tussen privatiseren en marktwerking te moeten maken... Dan ziet de wereld er al een stuk logischer uit.
.
Wist u trouwens dat artsen in België WEL zelf hun tarieven mogen bepalen en dit de belangrijkste oorzaak is dat de kwaliteit van de zorg daar vele malen hoger is (drang om te presteren) en de prijs vele malen lager (concurrentie)...?
.
Het maakt NIETS uit als de overheid eerst de bananen produceerde en dit daarna afstootte naar een BV, waarbij diezelfde overheid alsnog de BV stuurt en zelfs een vaste prijs per banaan dicteert, in plaats van die BV's onderling te laten concurreren en de prijzen (bijvoorbeeld) vrij te laten.
.
Privatiseren zonder een markt vrij te geven is niets anders dan de verantwoordelijkheid onder een externe juridische entiteit te plaatsen... Zodat iedereen natuurlijk gaat schelden op het bedrijfsleven en niet op de overheid, wegens de schandelijk slechte dienstverlening.

De Libertariër | 27-11-14 | 16:43

@De Libertariër,
Mits je ook echt keuze vrijheid hebt en er geen prijsafspraken zijn gemaakt.
.
"Wanneer basisbehoeften in private handen zijn, dan prevaleert het behartigen van klantbelangen en dus het leveren van een betere dienst dan de concurrent, tegen een betere prijs. Zonder tevreden afnemers geen bedrijf immers...."
Noem een sector in NL waar privatisering wel een succes is. En kom a.u.b. niet met de zorgsector of de OV sector. Overal waar geprivatiseerd is, zijn de kosten omhoog gegaan mede door zaken als 'marketing'. Voor het ziekenfonds zoals we die kende voor de privatisering hoefde geen reclame gemaakt te worden, aangezien je toch niet kon kiezen tussen ziekenfondsen. Al die irritante reclames voor zorgverzekeraars worden natuurlijk niet voor -=Gr4t1s=- uitgezonden op SBS, RTL en al overige zenders!
Voor niets gaat de zon op!

r04drunn3r | 27-11-14 | 16:23

- "Lof der Zotheid | 27-11-14 | 15:05"

Wederom dank voor uw uitvoerige en buitengewoon vermakelijke reactie, waarin ik wederom de nodige bizarre aannames en onjuiste stellingen ontwaar....
.
Zo begint u met concluderen dat ik ontken dat deze samenleving niet het product is van historische keuzes met bijbehorend stelsel...1) Kunt u mij wijzen waar ik dit concludeer? en 2) wat is hier de relevantie van wanneer we een discussie hebben over de moraliteit die een overheid hanteert?
.
U vervolgt met het zelf ontkrachten van uw eerdere stelling dat koopkracht afneemt bij lagere belasting door nota bene nu te stellen dat de netto koopkracht ongeveer gelijk blijft... Tamelijk amusant.
.
Ik haal vervolgens even een intrinsiek tegenstrijdige quote van u aan:
.
- "Ik opereer niet vanuit een basisgedachte dat een fatsoenlijk inkomen een recht is. Ik vind het simpelweg prettig om te wonen in een maatschappij waar daar voor is gezorgd."
.
LOL! En WIE moet daar voor zorgen dan...? U wenst dat er iedereen gezorgd wordt, in de wetenschap dat deze "zorg" voor velen berust op het gestolen geld van anderen.... Ergo: U bent volstrekt voorstander van een systeem waarin een overheid haar onderdanen beroofd en welvaart herverdeelt. U ziet deze zorg dus als een recht. Was dit niet zo, dan zou u net als ik enkel en alleen hebben geopteerd voor systeem op basis van vrijwillige bijdrages aan een sociaal stelsel, quod non.
.
- "Belastingbetalen vergelijken met afpersing door de maffia. Houdt toch op."
.
Als u de maffia niet betaald dan komen er gewapende mannen aan uw deur om u te onteigenen of met grof geweld op andere gedachten te brengen. Als u de overheid niet betaald dan komen er ook gewapende mannen aan uw deur om u te onteigenen of om u op te sluiten tussen werkelijke criminelen zoals moordenaars, dieven en verkrachters... Het betalen van belasting kent geen ENKEL vrijwilligheidselement... En dat zijn dus letterlijk maffiapraktijken. U KUNT deze eenvoudige logica niet ontkrachten.. En u weet het.
.
U vervolgt door te suggereren dat ik dan maar ergens anders moet gaan wonen als het me niet aanstaat... Dat is al helemaal bizar... Ik, de vredelievende productieve burger die niets anders wil dan mijn leven in rust leven waarbij mijn eigendommen worden gerespecteerd, zou van u op de vlucht moeten slaan voor dieven die ongevraagd mijn leven dicteren en mijn bezittingen roven... Het moet echt niet gekker worden hoor!
.
- "Dat maakt de bijdrage ook vrijwillig. En wel om twee redenen. De eerste is simpelweg dat ik kan vertrekken, zoals al vermeld."
.
Hoe vermakelijk!! Omdat ik ergens anders heen kan gaan nadat ik beroofd ben tegen mijn wil in, maakt het dat ik niet beroofd ben maar vrijwillig heb bijgedragen? Fraai staaltje logica!
.
- "De tweede is de democratische legitimiteit van de beslissingen."
.
Er bestaat niet zoiets als een legitimiteit om te beroven! Als u en twee buren vanavond instemmen met het beroven van uw overbuurman te, heeft u dan legitiem gehandeld nadat u zijn bezit heeft geroofd OMDAT er over gestemd is...? Heeft die overbuurman dan VRIJWILLIG bijgedragen..? Proest! Zo neen, waarom is het dan wel legitiem wanneer dit op landelijke schaal gebeurt..? Succes met die uitleggen! U bezigt hier een compleet nonsens argument en u weet het.
.
- "Daarmee kun je stellen dat de meerderheid van de Nederlandse kiezers het huidige systeem in de basis goed genoeg vindt, om op voort te borduren. Dat noem ik geen dwang, maar een keuze van de samenleving."
.
Tja... net zoals het beroven van uw overbuurman niet legitiem is omdat hier over gestemd wordt (al is het de hele rest van de straat), is het beroven van ieder ander individu om de reden dat er over gestemd is natuurlijk ook niet legitiem... Ook al besluit een samenleving hiertoe... Een recht om te beroven kan niet bestaan en democratische legitimatie bestaat niet waar het op schending van eigendom of lijf aankomt... Wat bizar dat u deze eenvoudige logica niet inziet.
.
- "Wij verschillen blijkbaar in de basis van mening over de vorm van financiering van onze samenleving."
.
Nee, wij verschillen in moraliteit. Ik respecteer lijf en goed van ieder individu. U vindt het rechtvaardig om de buurman te plunderen om uw eigen idealen te realiseren en heeft geen enkel respect voor eigendom. Dat is iets heel anders dan de financiering hoor... ;-)
.
- "Ik geloof dat het niet afdwingen van gezamenlijke en in vrijheid gemaakte afspraken, leidt tot een groep die niet vrijwillig zijn of haar steentje zal bijdragen."
.
Nou maakt u me echt in de war... U noemde het stelsel eerder sociaal, vrijwillig en gebaseerd op solidariteit, waar u nu beweert dat als er een WEL keuze zou zijn om vrijwillig mee te doen of niet (waarmee u dus beaamt dat er inderdaad geen vrijwilligheid is en uzelf tegenspreekt, LOL!) iedereen dus kennelijk ineens niet sociaal meer is en voor elkaar wenst te zorgen....
.
Schiet mij maar lek!
.

De Libertariër | 27-11-14 | 16:22

@zeauzitdat | 27-11-14 | 14:58
.
- " Wanneer basisbehoeften volledig in private handen zouden vallen dan preveleert het winstoogmerk van de aanbiedende partijen altijd boven de kwaliteit en stabiliteit van het geleverde product."
.
Integendeel... Deze logica heb ik nooit begrepen!
.
Wanneer basisbehoeften in private handen zijn, dan prevaleert het behartigen van klantbelangen en dus het leveren van een betere dienst dan de concurrent, tegen een betere prijs. Zonder tevreden afnemers geen bedrijf immers....
.
Nu de basisbehoeften in handen van de staat zijn, is er ook een winstoogmerk. Een winstoogmerk voor de staat... Pak uw electriciteitsrekening er maar bij. Bijna de helft is belasting... Onderwijs is door bureaucratie peperduur en kwalitatief ronduit onthutsend. Zorg idem dito... Specialisten mogen niet eens hun eigen prijzen bepalen! Allemaal geld dat van u gestolen wordt! Allemaal geld dat bespaard kan worden door te privatiseren en de markt haar ding te laten doen. Laissez-faire! Juist basale voorzieningen dienen aan de markt overgelaten te worden, als het argument is dat betaalbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid centraal behoren te staan.
.

De Libertariër | 27-11-14 | 15:45

eachte Libertariër,
.
Dank voor uw poging. Jammer dat deze faalt. Allereerst is er natuurlijk sprake van een Gordiaanse knoop. De grootste faal van de huidige samenleving is dat men probeert de samenleving te versimpelen en op te knippen in losse stukjes. Besluitvorming hierbinnen, zo redeneert men, heeft geen invloed op de rest. Helaas. Een samenleving is complex en dingen grijpen nu eenmaal in elkaar.
.
Tja. Concluderen dat hoe onze samenleving is en vooral te stellen dat dat niet te danken aan is aan historische keuzes, laat ik voor uw rekening. Wij zijn het Nederland wat wij zijn door het geheel aan historische keuzes. En daar is het belastingstelsel en de wijze waarop deze middelen besteed worden een integraal onderdeel van.
.
Ik gaf overigens slechts de zorg als voorbeeld. Veel van wat hier collectief geregeld is, dient in Amerika zelf te worden afgetikt. Onderwijs, kinderopvang, etc. zijn hier voorbeelden van. Feitelijk blijft hierdoor netto vergelijkbaar over, wat wij hebben. En je kosten stijgen niet als je ziek wordt. Tenminste, als je vergelijkbaar verzekerd wil zijn als hier. Dan betaal je daar ook gewoon een particuliere ziektekostenverzekering. En doe je dat niet? Dan heb je serieus veel geld nodig, wanneer je ernstig ziek wordt. Of je wordt simpelweg niet behandeld.
.
Ik opereer niet vanuit een basisgedachte dat een fatsoenlijk inkomen een recht is. Ik vind het simpelweg prettig om te wonen in een maatschappij waar daar voor is gezorgd. Uiteindelijk is het leven aangenamer in zo’n maatschappij. Overigens gaf ik Zuid-Afrika als voorbeeld. Maar het gaat op in veel landen waar de kloof tussen arm en middenklasse te groot is. Zelfs in delen van Amerika.
.
Daarna wordt het pas echt lachwekkend. Belastingbetalen vergelijken met afpersing door de maffia. Houdt toch op. Ik kies ervoor om hier te blijven wonen. Zodra ik verwacht het ergens anders beter te kunnen krijgen, verhuis ik daarnaar toe. Dat staat eenieder, u ook, namelijk vrij. Er is geen enkele plicht om hier te blijven wonen. Probleem is alleen dat er niet zo veel plekken op deze wereld zijn, waar het over de gehele linie beter is. En dat zeg niet alleen ik. Dat zegt onderzoek na onderzoek. Waarvan ik er slechts twee als bron heb meegegeven.
.
Dat maakt de bijdrage ook vrijwillig. En wel om twee redenen. De eerste is simpelweg dat ik kan vertrekken, zoals al vermeld. De tweede is de democratische legitimiteit van de beslissingen. Bij de verkiezingen in 2012 behaalde de libertarische partij, de partij die uw gedachtengoed deelt, 4.163 van de stemmen. Dat is 0,05% van alle uitgebrachte stemmen. Dit betekent dat 99,95% van de stemmen is uitgebracht op een partij die dit gedachtengoed niet ondersteunt. Daarmee kun je stellen dat de meerderheid van de Nederlandse kiezers het huidige systeem in de basis goed genoeg vindt, om op voort te borduren. Dat noem ik geen dwang, maar een keuze van de samenleving.
.
Wij verschillen blijkbaar in de basis van mening over de vorm van financiering van onze samenleving. Ik geloof dat het niet afdwingen van gezamenlijke en in vrijheid gemaakte afspraken, leidt tot een groep die niet vrijwillig zijn of haar steentje zal bijdragen. Dus bij keuzes die gezamenlijk en in vrijheid gemaakt zijn, is geen sprake van dwang. Bij het afdwingen van de bijbehorende spelregels wel.
.
Ik zal u iets verklappen. Er is geen pistool op uw hoofd. U kunt ieder moment vertrekken naar een plek waar het volgens u beter vertoeven is. U heeft het meest waardevolle van alles. Vrijheid om uw verblijfplek te kiezen. Maar wanneer u er voor kiest om hier te blijven, dient dat wel te gebeuren volgens de spelregels waar 99,95% van de kiezer voor gestemd heeft.
.
En op basis van uw manier van reageren,
.
Allerhoogstachtend,
.
Lof der Zotheid

Lof der Zotheid | 27-11-14 | 15:05

@De Libertariër:

Ik ben het in grote lijnen volledig met u eens, maar m.i. zou er wel degelijk een overheid moeten bestaan om de in mijn bovengenoemde zaken te voorzien.
Wanneer basisbehoeften volledig in private handen zouden vallen dan preveleert het winstoogmerk van de aanbiedende partijen altijd boven de kwaliteit en stabiliteit van het geleverde product.

Bijvoorbeeld zorg, onderwijs en nutsvoorzieningen zouden ten alle tijden centraal en zonder enig winstoogmerk geregeld moeten worden.

zeauzitdat | 27-11-14 | 14:58

Een overheid zou slechts mogen bestaan om het algemeen belang van de inwoners van het betreffende land te dienen.
Zo zou een overheid moeten voorzien in de best mogelijke zorg, onderwijs, nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, veiligheid en justitie. Eventueel zou je hieraan ook nog een minimum aan levensonderhoud voor hen die hierin niet zelf KUNNEN voorzien kunnen toevoegen.
Al deze voorzieningen zoude door de overheid zonder winst, tegen de laagst mogelijke prijs aan hun burgers moeten worden aangeboden.
Slechts hiervoor is belasting heffen verdedigbaar en nergens anders voor!

De Nederlandse burger heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor Afrikanen, voor oorlogen in andere werelddelen of voor een stel omhooggevallen elitairen in Brussel.

Een overheid hoeft totaal niet te voorzien in 'kunstwerken' langs de weg of op rotondes. Ambtenaren zouden zich rot moeten schamen om in een gebouw te zitten wat ook maar één cent meer kost dan strikt noodzakelijk en al helemaal wanneer dit ingericht wordt met dure designmeubelen.

Wanneer de Nederlandse overheid zich eens zou eperken tot ovengenoemde kerntaken en deze (zoals het ooit bedoeld is) zo goedkoop mogelijk zou uitvoeren dan zou Nederland het allerrijkste land ter wereld zijn, ons uurtarief concurrerend zijn en er werk genoeg voor iedere NEDERLANDER zijn omdat het interessant zou zijn om een bedrijf op te richten en het voor kleinere internationale bedrijven zou lonen om zich hier te vestigen. Tevens zouden alle werkenden een veel rianter netto salaris overhouden wat weer terugstroomt in de eigen economie.

Ieder belastingtarief boven de 10 à 15% is gewoonweg crimineel en misdadig!

Andere landen zouden hieraan een voorbeeld kunnen nemen en degenen die dit niet doen: jammer dan, maar geen vreten van ónze centen, net zoals wij ook niet vreten van hún centen.

zeauzitdat | 27-11-14 | 14:50

@Henk de Vries2074 | 27-11-14 | 13:54

Zit zeker wat in. De overheid is zeer succesvol geweest in het scheppen van een gigantisch netwerk van overheidsafhankelijken.... En ze is zo mogelijk nog vele malen succesvoller in het genereren van de gedachte onder haar onderdanen dat we zonder alle overheidsdiensten (nota bene betaald door diezelfde burgers en uitgevoerd door bedrijven van burgers, want een overheid produceert NIETS) zouden vervallen in chaos en geweld...
.
Het zal niet snel veranderen.. GeenStijl wordt geacht de meest rechtse website van Nederland te zijn.. Wel, als dit het meest rechtse is wat Nederland te bieden heeft, dan weet je wel hoe laat het is in dit land... Men duikelt hier nog net niet over elkaar om de zegeningen van de Staat te verkondigen!
.
- We're (almost) all socialists now -

De Libertariër | 27-11-14 | 14:12

@De Libertariër | 27-11-14 |
Tja, jullie ollanders gaan niet snel klagen omdat jullie teveel afhenkelijk zijn van diezelfde overheid. Naast alle uitekeringen en subsidies werkt een veel te grote groep bij of voor de overheid. De grootste it bedrijven zouden failliet gaan zonder die overheids opdrachten, die iters gaan niet klagen, en zo werkt 60% van de werkenden.

Henk de Vries2074 | 27-11-14 | 13:54

_pandora_ | 27-11-14 | 13:36
.
IEDERE dictator ter wereld zal met een stijve lul naar het systeem in Nederland kijken..... De hele bevolking gedwongen te betalen met vals geld van de Staat die hiermee massief koopkracht rooft.... De Staat die alle eigendomsrechten in handen heeft... De Staat die 80 cent van iedere euro door haar handen laat glijden... De totale onaantastbaarheid van politici.... De ijzeren grip op het bedrijfsleven.... De totale non-existentie van privacy... De totale indoctrinatie via staatsonderwijs en staats televisie... Het enorme netwerk van gigantisch betaalde baantjes voor vriendjes van staatshouders van macht...
.
Maar bovenal.... De totale happyness en schaapjesachtige naïviteit (kijk eens hoe goed we het hebben, LOL!) waarmee de staatsonderdanen de staatstirannie accepteren zal zelfs de meest gruwelijke dictators nog tot waanzinnige jalouzie en volslagen ongeloof drijven...

De Libertariër | 27-11-14 | 13:44

Alles is geoorloofd om de socialistische linkse speeltuin in stand te houden.

_pandora_ | 27-11-14 | 13:41

Privacy bestaat niet meer voor de Belastingdienst. De Belasingdienst denkt dat ze alles kunnen maken. Ze voelen zich oppermachtig en komen overal mee weg. Nu ook weer word voor een grijpstuiver een deel van de privacy ingeleverd. "Belastingdienst, leuker kunnen we het niet maken". En dat doen ze dan ook niet. De Stasi zou jaloers zijn op de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst laat keer op keer weer zien dat de overheid dieper kan zinken, dat privacy niets waard is en dat belasting niets meer is als de grootste willekeur en een georganiseerde en gelegaliseerde criminaliteit.

_pandora_ | 27-11-14 | 13:36

Lof der Zotheid | 27-11-14 | 12:33
.
Geachte Lof der Zotheid, dank voor uw inhoudelijke reactie. Ik heb een poging gewaagd om uw plempsel inhoudelijk te behandelen, maar de Gordiaanse knoop is werkelijk waar niet te ontwarren...
.
Zo begint u met het poneren van de stelling dat we hier zo gelukkig zijn... Dat komt natuurlijk niet DANKZIJ het sociale stelsel, maar is ONDANKS het sociale stelsel, aangezien we daar zelf de premies voor betalen... De overheid is slechts de extreem slecht presterende zorgverzekeraar.
.
Hierna komt u met de duizelingwekkende stelling dat minder belasting niet leidt tot meer vrijheid en meer besteedbaar inkomen en wel om de reden dat de zorg in de USA onbetaalbaar is... Ten eerste is dit een verband leggen tussen de banaan die u vanochtend at en de lekke band die u na de pauze kreeg (pas ALS je ziek wordt, stijgen je kosten tenslotte), ten tweede zou u eens moeten kijken WAAROM het stelsel in de USA zo duur is (corporatisme, de US spendeert 1/3 BNP aan zorg!), ten derde kunt u eenvoudigweg geen recht hebben(!) op meer dan u zelf weet te verdienen... In een gesocialiseerd stelsel betekent dit namelijk een plicht(!) voor een ander (om voor u te betalen), waarmee dit geen recht kan zijn. Toch lijkt u te opereren vanuit de basisgedachte dat er zoiets als een recht op fatsoenlijk inkomen kan bestaan...
.
U vervolgt met het leggen van een verband tussen het sociale stelsel in Nederland en de onveiligheid in Zuid Afrika. Het slaat als een tang op een varken... Het is niet onveilig in Zuid Afrika omdat het sociale stelsel beperkt is... Dat is absurd! Het is onveilig omdat overheden Zuid Afrika structureel in armoede hebben gepleurd... Bovendien lijkt u te suggereren dat het hier veilig is, ondanks dat 60% van uw inkomen wordt geroofd, u wordt onderdrukt, u wordt afgeperst en ieder aspect van uw leven wordt beheerst door de overheid.. U voelt zich "veilig" onder het regime van de maffia , die u afperst voor uw eigen bescherming.
.
Hierna maakt u het helemaal bont door afpersing en roof (belasting) gelijk te stellen aan solidariteit, waar het woord solidariteit juist intrinsiek VRIJWILLIGE bijdrage omvat... Er is geen solidariteit waar dwang tot betalen bestaat. Daar bestaat slechts afpersing die is gemaskeerd als solidariteit. Ik heb dan ook NIETS tegen collectief zaken regelen, hetgeen u wel lijkt te suggereren... Riool, water, wat mij part een sociaal stelsel... Organiseer wat u wil, waarom u het wil... Maar ga niet mensen dwingen tot deelname. DAT is waar mijn bezwaar ligt... Solidariteit... Laat me niet lachen.
.
U geeft afsluitend aan dat u graag 52% van uw inkomen betaalt voor alle diensten in Nederland. Moet u geheel zelf weten... Probleem is dat betaling niet vrijwillig is.. Zelfs al zou u niet tevreden zijn, dan nog moet u betalen. En sterker nog; U eist(!) ook van anderen dat ze betalen. Was dit niet zo, dan zou u natuurlijk (net als ik) enkel opteren voor een systeem van vrijwillige samenwerking....
.
Ziet u? Ik heb NIETS tegen een sociaal stelsel. Ik heb ook niets tegen collectief zaken regelen.... Waar ik iets tegen heb , is DWANG. Het pistool op het hoofd... Betaal of anders.

De Libertariër | 27-11-14 | 13:32

Lof der Zotheid | 27-11-14 | 12:33
-
Ja precies, zo lulde ik ook, jaren geleden. Maar ben nu stukken wijzer geworden!

Laagopg,dramnegertd | 27-11-14 | 13:25

@bisbisbis | 27-11-14 | 12:18

De Staat der Nederlanden erkent sowieso geen enkel privaat eigendomsrecht. Alle bezittingen van de inwoners van de Staat behoren in beginsel reeds der Nederlanden toe.. Iedere vorm van eigendom die een Nederlander denkt te hebben, is dan ook geen eigendom maar een privilige... Het stemt mij dan ook regelmatig buitengewoon treurig dat de meeste Nederlands een dergelijk slavendom accepteren en vaak zelfs aanprijzen!
.
- "De Staat der Nederlanden weet precies hoe vaak u per dag naar de WC gaat - maar ze zijn nog niet in staat om een brief aan een belastingplichtige (alleen dat woord al...) te beginnen met de aanhef: 'Geachte heer Jansen' ."
.
Hier kan ik u nog wel iets interessants meegeven... Dat komt omdat de belastingdienst niet u als natuurlijk persoon aanschrijft! Men schrijft de fictieve identiteit van u aan, die is gecreëerd bij de aangifte op het gemeentehuis toen u geboren werd. Men schrijft u virtuele "persoonlijke" BV aan... Niet u als natuurlijk persoon dat u bent.
.
Om deze reden wordt uw naam op belastingformulieren dan ook in hoofdletters geschreven. Dit heet de Capitis Diminutio Maxima, hetgeen zoveel betekent als maximaal verlies van status... Oftewel: Gehoorzaam, u heeft geen recht! Dit is een voortvloeisel uit Roman Law, waarmee de belastingdienst openlijk en in your face uw slavendom duidt! Alleen weet niemand dit....
.
www.vrijspreker.nl/wp/2009/01/waarom-u...
.
Blacks Law Dictionary Revised 4th Edition 1968, provides a more comprehensive definition as follows:
.
Capitis Diminutio Maxima (meaning a maximum loss of status through the use of capitalization, e.g. JOHN DOE or DOE JOHN) - The highest or most comprehensive loss of status. This occurred when a man's condition was changed from one of freedom to one of bondage, when he became a slave. It swept away with it all rights of citizenship and all family rights.
.
U wordt door de staat der Nederland letterlijk aangeschreven als- en gezien als SLAAF.


De Libertariër | 27-11-14 | 12:48

Binnenkort mag je ook alleen nog emigreren als je al je bezittingen achterlaat. We zitten in een fluwelen dictatuur. De staat wil iedereen arm hebben. Mensen zonder poet zijn machteloos.

the Raging Potato | 27-11-14 | 12:46

jemagookniksmeer | 27-11-14 | 09:12
-
Vandaar je nick?

Laagopg,dramnegertd | 27-11-14 | 12:43

Zeer geachte Libertariër,

Eigenlijk weet ik niet eens waar ik moet beginnen om zoveel geconcentreerde onzin te weerleggen. Toch ga ik een poging doen.
Om mee te beginnen, twee simpele onderzoeken over de staat van Nederland.
Top 10 Meest leefbare landen ter wereld: Nederland op de 4e plek, wereldwijd
Top 10 Meest gelukkige landen ter wereld: Nederland op de 8e plek, wereldwijd.
Een beetje google-research levert een keur aan onderzoeken op, waarbij Nederland in de top tien staan qua geluk, leefbaarheid en veiligheid. Hoe zou dat komen, denk je?
.
Tweede is de veronderstelling dat minder belastingdruk leidt tot meer vrijheid of meer besteedbaar inkomen. Dank je de koekkoek. Allereerst wordt het belastingwalhalla USA vaak gebruikt. Daar heb je immers goede voorzieningen en betaal je weinig belasting ten opzichte van Nederland. Ook daar is inmiddels al diverse malen de vergelijking gelegd, dat wanneer je vergelijkbare voorzieningen wil, je minstens net zo veel kwijt bent als in Nederland. Alleen dan niet via belastingen, maar via individuele overeenkomsten. Je netto vrij besteedbaar inkomen is echter niet hoger. Het grote verschil is echter dat de voorzieningen hier collectief zijn. Groepen die enige hulp bij dit soort keuzes kunnen gebruiken, kunnen hier op terugvallen. En dat maakt Nederland ook voor midden- en hogere inkomens veel leefbaarder. Of wil je zeggen dat je beeld in Amerika niet herkent? Mooi voorbeeld sprak ik pas. Enkele decennia geleden naar de states geëmigreerd, vanwege de lage belastingdruk. En nu met hangende pootjes terug, want ernstig ziek en behandeling daar onbetaalbaar. Blijf wat mij betreft, dan ook maar weg.
.
Een sociaal vangnet kost geld. Nooit ziek geweest, altijd werk gehad en een mooi toekomstperspectief. Dus what's in it for me? Simpel. Ga eens kijken in landen als Zuid-Afrika. Waar een sterke tegenstelling bestaat tussen de armen en de middenklasse. Als je met deze middenklasse praat, zul je horen dat zij altijd in angst leven. Vertrekken van of naar je werk? sieraden af, of je wordt beroofd. Leuk eigen huis? Gewapende bewaking en glasscherven op de schutting. Rood licht in het donker? Gas geven om carjacking te voorkomen. Dingen waar we in NL maar minimaal mee te maken hebben. En dat maakt voor mij Nederland een bijzonder prettig land.
.
Het is ook cultureel bepaald. Ooit kwamen de Nederlanders erachter dat beveiliging tegen water overlast noodzakelijk was. Dit kon en kun je echter niet alleen doen. De eerste democratische organen waren de waterschappen. Solidariteit en samenwerking heeft ertoe geleid dat Nederland het water heeft teruggedrongen. En dit succes zorgt ervoor dat onze samenleving nog steeds op solidariteit en samenwerking is gebaseerd.

Die solidariteit betalen we via belastingen. En daar profiteren ook jij en ik van. Of het nu via opleidingen (gefinancierd via belastinggeld) of inkomen uit onderneming (mogelijk door het hoge gezamenlijke welvaartsniveau), gezondheidszorg, wegen, of wat dan ook is.
.
Dit wil niet zeggen dat er geen overheidsuitgaven zijn, die van mij niet zouden hoeven. Met name in de subisidiehoek zou het wel wat minder kunnen. Maar dit zijn bedragen die op de totale begroting van Nederland in de marge zijn.
.
Nederland kan voor iedereen (slim of niet, gezond of niet, rijk of niet) een uiterst prettig land zijn om te wonen. En daar betaal ik graag 52% voor. Voordat u mij uitmaakt voor communist. Ik heb nog nimmer centrum of links daarvan gestemd.
.
Met vriendelijke groet,
.
Lof der Zotheid

Lof der Zotheid | 27-11-14 | 12:33

Fijn dat geenstijl ook wakker begint te worden. Nog even en jullie gaan inzien dat bepaalde tot op heden verguisde sites en onderzoekenden eigenlijk helemaal niet zo gek zijn.

pfffft! | 27-11-14 | 12:33

@De Libertariër | 27-11-14 | 11:28
-
het aardige van het systeem is, dat u als Nederlander, waar u ook ter wereld woont, nog altijd slaaf, koelak, horige, lijfeigene van het Nederlandse belastingstelsel zult blijven... Nederland heeft als enige land ter wereld een vorm van 'financieel eigendomsrecht' op haar burgers uitgeroepen en heeft met vijfenvijftig landen belastingverdragen afgesloten.
-
De Staat der Nederlanden beschouwt haar burgers als 'taxbodies' en legitiem financieel 'Freiwild'.
-
De Staat der Nederlanden weet precies hoe vaak u per dag naar de WC gaat - maar ze zijn nog niet in staat om een brief aan een belastingplichtige (alleen dat woord al...) te beginnen met de aanhef: 'Geachte heer Jansen' .
-
De Staat der Nederlanden is van een Byzantijnse arrogantie en een onvoorstelbare respectloosheid naar de burger als het gaat om het innen van haar centjes.

bisbisbis | 27-11-14 | 12:18

necrosis | 27-11-14 | 10:09
-
Wimlex heb ik geen last van, en werkt weldegelijk. Misschien een baantje waar we allemaal ontiegelijk jaloers op kunnen zijn, maar hij doet wel iets. Stel we sturen wimlex met brandende fakkels zijn paleisje uit. Wat dan ? Net als de Duitsers een "president" die dezelfde taken waarneemt als WimLex nu ? Zal je verklappen; dat kost ook geld.

Badderbeest! | 27-11-14 | 12:04

necrosis | 27-11-14 | 10:09
-
Wimlex heb ik geen last van, en werkt weldegelijk. Misschien een baantje waar we allemaal ontiegelijk jaloers op kunnen zijn, maar hij doet wel iets. Stel we sturen wimlex met brandende fakkels zijn paleisje uit. Wat dan ? Net als de Duitsers een "president" die dezelfde taken waarneemt als WimLex nu ? Zal je verklappen; dat kost ook geld.

Badderbeest! | 27-11-14 | 12:04

Kapt. Kip | 27-11-14 | 09:20
-
Nee, meer zo van, als iedereen gewoon zijn belasting betaalt, hoef ik misschien iets minder te betalen.

Badderbeest! | 27-11-14 | 12:02

@Jabba the Hutt | 27-11-14 | 11:43

- "Ja, niet betalen voor een dienst waar je het niet mee eens bent, we zijn het allemaal wel ergens niet mee eens en als iedereen zo gaat denken, komen we nergens."
.
U mist het punt volledig... Of u het nu eens bent met de dienst of niet, betalen ZULT u... Desnoods met grof geweld zullen uw bezittingen worden gevorderd. DAT is het probleem met belasting. Het is pure afpersing en daarmee diefstal.
.
- "Dus ja, het is geven en nemen. En volgens mij is er vast wel íets waar je het wel mee eens bent en daar betaal je dan je belasting voor moet je maar denken."
.
Yep... En als ik wordt overvallen door een straatrover die mijn geld besluit te gebruiken om een lokale ondernemer te helpen (waar ik voorstander van zou zijn) dan is de diefstal niet zo erg...? LOL! Wat is dat nou voor een bizarre non-logica?

De Libertariër | 27-11-14 | 11:56

*feodale

Diotima | 27-11-14 | 11:45

Ja, niet betalen voor een dienst waar je het niet mee eens bent, we zijn het allemaal wel ergens niet mee eens en als iedereen zo gaat denken, komen we nergens. Dus ja, het is geven en nemen. En volgens mij is er vast wel íets waar je het wel mee eens bent en daar betaal je dan je belasting voor moet je maar denken.

Jabba the Hutt | 27-11-14 | 11:43

Buiten de privacy issues vind ik het eigenlijk helemaal niet zo bezwaarlijk als ze wanbetalers tot in de hel nakomen, ik moet binnenkort weer de BTW overmaken, en ja dat doe ik wél op tijd.

En ja Belasting=Diefstal

TheStef | 27-11-14 | 11:37

@balustrade | 27-11-14 | 10:26
.
- "Belasting betalen ok, mits redelijk en voor iedereen. Het uitgeven van dat zuur verkregen geld dient effectief en efficiënt te gebeuren."
.
Nee, nee en nog eens nee! Er is NIETS "ok" aan belasting betalen zolang belasting is gestaafd op dwang, onderdrukking en desnoods diefstal met grof geweld. Ook niet wanneer dit gestolen geld WEL effectief zou worden uitgegeven door een overheid, quod non. Een overheid zal NOOIT geld effectief uitgeven, zolang ze een geweldsmonopolie heeft. Ze zal haar geld toch wel krijgen....
.
- "Het grote probleem is dat het overgrote deel van de politieke elite in wezen een socialistische inslag hebben."
.
Nee, nee en nog eens nee! Het probleem is niet dat socialisten de staatsmacht hebben gegrepen en op een ongekende plundertocht zijn geslagen, het probleem is dat die macht er in de eerste plaats IS om te grijpen.... DAT, mijnheer, is het werkelijke probleem.

De Libertariër | 27-11-14 | 11:32

@rooiebosduivel | 27-11-14 | 09:56
.
- "In dit land betalen we met zijn ALLEN belasting om alle voorzieningen in de lucht te houden, en net als met zwarte piet, als het je niet zindt rot lekker op joh."
.
- "Maar ik snap niet dat een uitkeringstrekker in een dikke BMW kan rijden terwijl wij thuis ons scheel werken en dus belasting betalen voor een 3e hands Volvo."
.
.
U vindt dat iedereen bestolen moet worden van zijn/haar vruchten van arbeid (belasting), maar begrijpt niet dat de reden dat een uitkeringstrekker in een BMW kan rijden exact diezelfde belastingen zijn, waar u nota bene zo'n groot voorstander van bent... LOL!
.
Het sociale stelsel is gebaseerd op diefstal, afpersing en onderdrukking en dient tot aan de grond aan toe afgebroken te worden. Vervang dit afschuwelijke stelsel door een systeem dat is gebaseerd op vrijwillige bijdrages... Benieuwd of u dan nog staat te roepen dat iedereen die niet wil betalen op moet donderen naar Griekenland.... Ongelofelijk!

De Libertariër | 27-11-14 | 11:28

@Maria.1 | 27-11-14 | 09:07

- "In principe is er niks mis om belasting te betalen;"
.
Vrijwillig betalen is niets mis mee. Er is echter geen vrijwillige keuze om te betalen of niet... Dat maakt belasting principieel juist heel erg mis. Belasting is diefstal.
.
- "daar draait de samenleving op."
.
Nee, een samenleving draait niet op belasting maar op de productie van hardwerkende individuen die economische meerwaarde genereren.
.
- "Maar er is heel veel mis met het belastingstelsel. Bijvoorbeeld voor huizenbezitters. De belastingaanslagen daarvoor zijn gebaseerd op de verkoopwaarde van de woning. Leuk, maar dat wil niet zeggen dat je het geld in handen hebt."
.
LOL! Met het gegeven dat de overheid geld STEELT van haar onderdanen is niets mis (daar hoor ik u niet over), maar met het gegeven dat het gestolene op fictieve waarde is gebaseerd WEL...? www.zokromalseenbanaan.nl.
.
- "En dan wil ik het nog niet eens over de fraudes hebben."
.
De werkelijke fraude IS de belasting. Niet waarover ze geïnd wordt.

De Libertariër | 27-11-14 | 11:22

@Koobecaf | 27-11-14 | 09:02
.
In totale verbijstering heb ik uw bijdrage gelezen...
.
- "Ach weinig mis mee toch om belastingen af te dragen?"
.
Met vrijwillig betalen voor een dienst is niets mis. Met gedwongen worden te betalen voor diensten waar u niet om gevraagd heeft is ALLES mis. Dat is namelijk afpersing.
.
- "Nederland is ook een soort van bedrijf waar wij met z'n alle 'gratis' maar dan wel tegen een dikke vergoeding van mee mogen genieten, zo slecht hebben we het hier toch niet?"
.
U bent van uw slavendom gaan houden. U heeft geen enkele zeggenschap over een heel groot deel van uw vruchten van arbeid, maar vindt dit prima om de reden dat u het niet zo slecht heeft.... Het is als de slaaf die het prima vind om voor de eigenaar van de katoenplantage te werken, want het onderdak en het eten zijn niet zo slecht.... Verbijsterend! Werkelijk verbijsterend!
.
- "Mensen die moedwillig niet willen betalen moeten aangepakt worden ja en dan is een beetje controle misschien niet gek!"
.
Aha.. Dus u vindt dat mensen die niet willen betalen voor een dienst waar ze niet om gevraagd hebben met geweld gedwongen moeten worden om voor UW idealen te betalen... Wat bent u voor een monster?
.
- "Het is dan wel weer fijn als er daadwerkelijk oplossingsgericht aangepakt zal worden, beslag leggen op een voertuig waar iemand zijn brood mee verdient bijvoorbeeld vind ik een beetje kansloos."
.
Bizar hoor! U heeft geen enkel moreel bezwaar tegen het onteigenen van mensen met grof geweld, maar als het zijn/haar productiemiddelen betreft dan zegt u "wel, dat is niet zo netjes"... Holy shit.... Nee echt.... Holy shit.

De Libertariër | 27-11-14 | 11:17

Alles contant doen alleen jammer dat je dan weer wordt overvallen.
Zie Opsporing Verzocht.
Daarom zal de overheid dit ook wel oogluikend toelaten.

ProAsfalt | 27-11-14 | 11:10

ik betaal bewust geen belasting

Jannus13 | 27-11-14 | 10:51

Hahaha, blij dat ik niet meer in dat nsb landje woon. Het erge is dat iedereen die nsb moraal maar normaal vind. Ik betaal 10 euro belasting en dan zal ik zorgen dat mijn buurmaan minimaal het dubbele betaald. Lang leve kliklijnen, brrrrr naar volk.

Henk de Vries2074 | 27-11-14 | 10:42

"hebben" moet zijn "heeft". Stop de tijd.

balustrade | 27-11-14 | 10:27

Een staat die haar burgers op alle mogelijke manieren uitknijpt en het daarmee verkregen geld besteedt aan idiote doelen, zal uiteindelijk ten onder gaan.

Belasting betalen ok, mits redelijk en voor iedereen. Het uitgeven van dat zuur verkregen geld dient effectief en efficiënt te gebeuren.

Het grote probleem is dat het overgrote deel van de politieke elite in wezen een socialistische inslag hebben.

balustrade | 27-11-14 | 10:26

Uit directe omgeving: ondernemer gaat failliet - door eigen stomme schuld, verder irrelevant. Heeft de afgelopen 30 jaar een paar miljoen belasting opgebracht, een tiental gezinnetjes onderhouden zeg maar. Zit nu in de bijstand, mag de overwaarde van zijn huis 'belenen' o.i.d.

Maar zit je (net) boven de streep dan stort diezelfde overheid zich met haar volle gewicht op je. Deze ondernemer, die dus keurig jarenlang miljoenen heeft overgemaakt en nu even hulp nodig heeft, wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd door allerlei mensjes en instanties, en mag blij zijn als ie met de kerst een kale kip op tafel kan zetten. Er wordt zo ongelofelijk moeilijk gedaan, dat de tranen je als buitenstaander in de ogen springen.
Snapt u 't. Ik niet.
Magdatkandat | 27-11-14 | 09:35

Deed Dirk Scheringa ook, duizenden zitten nog in de ellende door deze ondernemer, eet er geen hap minder om, als je maar de juiste connecties hebt met ook boter op het hoofd.

gebrokenvleugel | 27-11-14 | 10:25

"Wij zijn zover dat we alle wanbetalers permanent in de gaten kunnen houden. Zodra iemand een nieuwe baan heeft, een uitkering krijgt, een auto koopt of een erfenis ontvangt, dan zien wij dat en komen wij meteen met een invordering."

Goed joh, kan je echt trots op zijn.

Keeper | 27-11-14 | 10:21

Jammer dat dit soort IT hoogstandjes dan weer wel lukken. Als je er maar de bevolking hun geld uit de zak mee kan kloppen kan het kennelijk allemaal opeens wel.

Agent Orange | 27-11-14 | 10:18

the sable guy | 27-11-14 | 09:56
We hebben met elkaar nu eenmaal besloten dat we deze staatsvorm hebben gekozen; daarbij hoort een belastingwet en - plicht;
In de belastingwet staat dat oa erfenissen belast zijn; dan heb je je daar aan te houden;
(En nee vind ik niet leuk want ik had toevallig dit jaar ook een forse erfenis gekregen); maar dat zijn de regels van het spel
alle vergelijkingen met rovers,afpersers en verkrachters zijn in dit verband zo krom als een hoepel;
En ook ik vind dat de grote concerns aangesproken moeten worden op hun belasting moraal en daar zal de wetgever aan moeten blijven werken; ce simple

peter1953 | 27-11-14 | 10:15

Het leukste vind ik dan wel dat er in nederland belastingsinspecteurs bestaan die je gewoon kan omkopen en die alle schulden uit het systeem kunnen wissen, voor een paar duizend piek onder de tafel ben je alle belastingsschulden kwijt.

Gaat niet denkt je? Droom lekker verder.

thorrie | 27-11-14 | 10:15

De moeilijkheid zit ik ook in het feit dat veel mensen denken dat we nog in een verzorgingsstaat leven en wonen. Dit was vroeger zo, en dat was fijn.
Nu is de overheid een onbetrouwbare partner geworden, mede dankzij de EU, en dat valt zwaar zolang je blijft denken dat er voor je gezorgd gaat worden.
Welnu, dat 'zorgen' mag u direct vergeten.
U heeft simpelweg nog niet geleerd dat de eens zo lieve overheid zich tegen het volk heeft gekeerd met alle gevolgen van dien.

NL Sucks | 27-11-14 | 10:11

@Badderbeest! | 27-11-14 | 09:56
WiMLex werkt ook niet en heeft ook 365 dagen per jaar vakantie.
Wat is je punt?

necrosis | 27-11-14 | 10:09

@the sable guy | 27-11-14 | 09:51 "(gevolg: beter en goedkoper, want efficiënter)". Is goed gelukt he, met die privatiseringen van zorgverzekeringen, energiemaatschappijen, openbaar vervoer. Afspraken worden gemaakt en kosten stijgen explosief. Een scenario dat u schetst, overheid die ermee stopt, is pas echt een reden om te emigreren. Laat me raden. U bent één van de wanbetalers?

klaas.heitinga | 27-11-14 | 10:08

@Igor Putkin | 27-11-14 | 09:53
Een zucht is geen argument.

necrosis | 27-11-14 | 10:08

Wat is nou je punt Quid?? Het merendeel van de Paupers betaald al überhaupt bijna geen reet aan belasting. Zuigen als een malle wel aan alle sociale voorzieningen en weten feilloos alle teruggave biljetten in te vullen. Àls ze dan eens belasting moeten betalen zeggen ze schijt aan en komen er mee weg. Moeten jij en ik eens proberen!!
In dit land betalen we met zijn ALLEN belasting om alle voorzieningen in de lucht te houden, en net als met zwarte piet, als het je niet zindt rot lekker op joh.
Maar ik snap niet dat een uitkeringstrekker in een dikke BMW kan rijden terwijl wij thuis ons scheel werken en dus belasting betalen voor een 3e hands Volvo.

rooiebosduivel | 27-11-14 | 09:56

peter1953 | 27-11-14 | 09:51 - "je kunt wel klagen over Starbucks slimme belasting trukjes maar dat ontslaat de NLe bevolking nog niet van de plicht zijn deel bij te dragen"

De straatrover vindt dat ik verplicht ben de inhoud van mijn portemonnaie bij te dragen. De mafia vindt dat ik verplicht ben 10% van mijn kasomzet bij te dragen als "beschermgeld". De verkrachter vindt dat zijn slachtoffer verplicht is op haar rug te gaan liggen en niet om hulp te schreeuwen. En de overheid vindt dat ik verplicht ben via allerlei kanaaltjes ongeveer 50% van mijn verdiensten bij te dragen.

De overeenkomst tussen al deze verplichtingen is dat ik er zelf niets over te zeggen heb. Dat maakt het allemaal diefstal, afpersing en verkrachting. Ik mag hopen dat je in jouw post mijn laatste voorbeeld niet aan het goedpraten bent? Want daar lijkt het wel een beetje op...

the sable guy | 27-11-14 | 09:56

necrosis | 27-11-14 | 08:56
-
Wat een dom gezwets. We zijn nu eenmaal een monarchie. Deal with it. En bijstandsvrouwen werken niet en krijgen toch betaald. Met andere woorden; Bijstandsvrouwen hebben 365 dagen per jaar vakantie en krijgen 12 x per jaar vakantiegeld.

Badderbeest! | 27-11-14 | 09:56

necrosis | 27-11-14 | 08:56
-
Wat een dom gezwets. We zijn nu eenmaal een monarchie. Deal with it. En bijstandsvrouwen werken niet en krijgen toch betaald. Met andere woorden; Bijstandsvrouwen hebben 365 dagen per jaar vakantie en krijgen 12 x per jaar vakantiegeld.

Badderbeest! | 27-11-14 | 09:56

@fuckje | 27-11-14 | 09:44
Ze willen niet, ondanks mijn belofte dat ik ze ontbijt op bed breng....
*snik*

necrosis | 27-11-14 | 09:55

Johnny Quid ontzettende nerd. die gasten doen goed werk! waarom zouden wij wel netjes belasting betalen en iemand anders niet... Wil je graag anders, verhuis dan naar Griekenland. Anfanger

herman12 | 27-11-14 | 09:54

necrosis | 27-11-14 | 09:43
Zucht.

Igor Putkin | 27-11-14 | 09:53

jemagookniksmeer | 27-11-14 | 09:47

Het is niet de eerste keer dat we het met elkaar eens zijn.....

watmagjenogwel | 27-11-14 | 09:52

De Canteclaer | 27-11-14 | 09:38
U richt uw pijlen op de verkeerde. Ik ben het namelijk met u eens zoals u kunt lezen.

Igor Putkin | 27-11-14 | 09:52

Ik verdien niet veel, heb wel altijd flink gespaard. Mijn spaargeld kost mij 200 euro per maand volgens berekeningen. Ik krijg nu namelijk geen huurtoeslag, zoveel rente krijg ik niet, moet er belasting over betalen.
Doe nooit je best als je toch niet top wordt, als je half bent wordt je aan alle kanten genaait.

Bas1877 | 27-11-14 | 09:52

jemagookniksmeer | 27-11-14 | 09:12 (en sorry dat ik jou er even uitpik, er zijn veel van dit soort reacties)

"Want alle belasting die niet bij de wanbetalers (die evenveel zouden moeten betalen als u en ik) wordt geïnd, wordt bij u en mij extra gevorderd."

Onjuist. We zitten reeds aan de rechterkant van de laffercurve. Belasting verhogen = minder belastingopbrengsten (kijk maar eens naar de recentelijke accijnsverhoging). Het enige alternatief voor de overheid is dus minder geld uitgeven, als er minder binnenkomt. En daar ben ik geen tegenstander van.

"En als iedereen netjes zijn belasting zou betalen, dan zou de belasting omlaag kunnen. Okee, dat laatste was sarcastisch bedoeld want het is natuurlijk wel Nederland hè."

Dat sarcasme deel ik, en dit geldt overigens niet alleen in Nederland; de belasting zou niet omlaag kunnen maar de politicus zou zichzelf gelegitimeerd zien om nóg meer geld over de balk te smijten. Met in de regel nog meer vrijheidsonderdrukkende gevolgen. In dit kader heb ik het liefst dat zoveel mogelijk mensen hun belasting niet betalen.

Bovendien, tegenover dit argument kan ik nog stellen: als de overheid ermee zou stoppen, zou de belasting niet eens omlaag kunnen maar gewoon in het geheel kunnen worden afgeschaft. Met bijkomend voordeel dat we heel veel zaken ineens particulier (gevolg: beter en goedkoper, want efficiënter) zouden mogen gaan regelen, dus houdt iedereen meer geld over behalve de parasiet. En met die laatste groep heb ik nu net geen medelijden.

the sable guy | 27-11-14 | 09:51

je kunt wel klagen over Starbucks slimme belasting trukjes maar dat ontslaat de NLe bevolking nog niet van de plicht zijn deel bij te dragen;
"Geef de Keizer wat des Keizers is staat ergens in de evangelien"; dat gold toen (~2000jr geleden) en nu nog steeds

peter1953 | 27-11-14 | 09:51

necrosis | 27-11-14 | 09:37
Exact. En dit staat hoog, heel hoog in de Top-10 van redenen van Nederlanders om hun biezen te pakken.
/duitse herder modus off/ Overheid bepaalt of je in een kleine, of in een grote tipi ´moet´ wonen. Absurd.

chicago river | 27-11-14 | 09:48

Belastingdienst is niets anders dan de afpersers afdeling van de mafia. En die is gelegaliseerd.
watmagjenogwel | 27-11-14 | 09:36
Helemaal mee eens. En dus inderdaad: gelegaliseerd.
En met democratisch verkregen volmacht van het volk.
Tja, ik snap het ook niet, maar dit is wat de Nederlander wil.

jemagookniksmeer | 27-11-14 | 09:47

nog wel een kleine nuance: dit geldt natuurlijk alleen voor NL burgers met een vast adres hier te lande, anders zou het verboden dikriminazi zijn

verbaasdeobservant | 27-11-14 | 09:45

@nerosis,
Waarom verhuur je niet enkele kamers aan leuke oudere vrouwen?

fuckje | 27-11-14 | 09:44

@necrosis | 27-11-14 | 09:37
Voor het in huis halen van een paar asielzoekers kan je wel een aardige compensatie beuren. Wat let je? Ruimte zat.

Rest In Privacy | 27-11-14 | 09:44

@Igor Putkin | 27-11-14 | 09:29
Platgetreden of niet, wat is er mis met mijn comment?
Ben jij soms zo'n [MagNie] die langs de route staat te zwaaien met een oranje vlaggetje?

necrosis | 27-11-14 | 09:43

We kunnen natuurlijk ook de Belastingdienst vragen zich wat kalm te houden bij de invordering van achterstanden. In dat geval mogen u en ik gewoon wat extra zwaar aangeslagen worden en dat willen we toch graag, nietwaar?

Ridde Rogter | 27-11-14 | 09:39

Of er wel of niet meer belasting binnenkomt is niet relevant, de Roverheid blijft stelen van het volk en wij laten dit gedwee toe. Iedereen moet bezuinigen (waarom???) terwijl het Roverheidsbudget de spuigaten uitloopt. Miljarden naar de EU (waar geen burger beter van wordt!) Miljarden naar oorlogen (deels gefinancierd door de banken die door de burgers "overeind gehouden" zijn). Miljarden verdwijnen naar allerlei wazige adviesbureaus die zwaar profiteren aan de overregeling (gecreëerd door, jawel, onze roverheid) in deze maatschappij. Miljarden verdwijnen gewoonweg!

Er is geen burger die dit zo wil! En toch blijven wij het een democratie noemen(?).... puur omdat we dit telkens tegen elkaar zeggen; "we leven gelukkig in een democratie".... nu beste burgers, we leven in een dictatuur! Den Haag schrijft voor wat er in de pers komt, wat wij moeten doen, laten en betalen! Heel Europa staat op de barricaden (letterlijk iedere week zijn er demonstraties in heel de EU!!) en wij.... wij doen helemaal niets! Denk nu eens terug aan alle jaren (dat we voor de gek werden gehouden)wát de roverheid nu ECHT voor ons gedaan heeft???!! Zij hebben niet VOOR het volk gewerkt maar TEGEN! Hoe lang kunnen zij nog roven?

rowe | 27-11-14 | 09:39

@Putkin

Wa heeft geen uitkering, maar een salaris.
Belasting betalen door WA c.s. zou onzin zijn, zijn salaris, wat voor zijn functie helemaal niet exorbitant is, zou dan gewoon verhoogd moeten worden. Er is geen mens in Nederland wiens inkomen transparanter is, dus het zou alleen maar rompslomp geven en niets opleveren.
Er is geen mens in Nederland met minder macht dan WA. Hij mag niet zeggen wat hij wil, niet doen wat hij wil, hij mag officieel wel, maar in de praktijk kan hij niet eens stemmen. Jij mag dat wel, doet dat hopelijk ook, en je kunt gewoon via de democratische weg je zin krijgen. Word lid van een politieke partij zou ik zeggen en gebruik je talenten om zo de wereld te verbeteren in plaats van als een zure ouwe geraniumtaart je kinderachtige kleuternonsens te verkopen.

De Canteclaer | 27-11-14 | 09:38

Je kunt er op een positieve manier naar kijken. Als alle fraudeurs, belastingontwijkers en wanbetalers eindelijk mee gaan betalen, kunnen de belastingen flink omlaag

Islamofiel | 27-11-14 | 09:38

@Maria.1 | 27-11-14 | 09:24
Ik betaal schandalig veel voor een riante flat die veel te groot is.
Goedkoper huren kan niet op basis van mijn inkomen, die woningen worden ingezet voor de 'zielige mensen'.
En die ruim 4% huurverhoging is gebaseerd op niets.
Ik betaal me blauw aan die onzin en heb geen enkel recht op compensatie.
Wat is er mis met een goedkoop twee-kamer flatje omdat het voldoet aan mijn wensen?

necrosis | 27-11-14 | 09:37

Wat is het probleem nou? Dat mensen die schulden hebben, bij de kraag worden gevat? Dat is juist GOED mensen, GOED!

Snelle Jeroen | 27-11-14 | 09:37

puistbult, whatever

Piet Karbiet | 27-11-14 | 09:37

jemagookniksmeer | 27-11-14 | 09:12
Daar zijn we weer....
Belastingdienst is niets anders dan de afpersers afdeling van de mafia. En die is gelegaliseerd.

watmagjenogwel | 27-11-14 | 09:36

Uit directe omgeving: ondernemer gaat failliet - door eigen stomme schuld, verder irrelevant. Heeft de afgelopen 30 jaar een paar miljoen belasting opgebracht, een tiental gezinnetjes onderhouden zeg maar. Zit nu in de bijstand, mag de overwaarde van zijn huis 'belenen' o.i.d.

Waar het mij om gaat is de disproportionaliteit van alles. Als je in Nl (net) onder de streep zit staat de overheid met al haar gewicht achter je. Het hele apparaat probeert je op alle mogelijke manieren tegemoet te komen, geld te schenken, schulden kwijt te schelden, dingetjes gratis te geven etc. - alles en iedereen rent voor je. Zelfs al heb je generaties lang geen ene hol uitgevoerd en ben je dat nog generaties lang niet van plan.

Maar zit je (net) boven de streep dan stort diezelfde overheid zich met haar volle gewicht op je. Deze ondernemer, die dus keurig jarenlang miljoenen heeft overgemaakt en nu even hulp nodig heeft, wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd door allerlei mensjes en instanties, en mag blij zijn als ie met de kerst een kale kip op tafel kan zetten. Er wordt zo ongelofelijk moeilijk gedaan, dat de tranen je als buitenstaander in de ogen springen.
Snapt u 't. Ik niet.

Magdatkandat | 27-11-14 | 09:35

@necrosis | 27-11-14 | 09:20

Klopt als een zwerende puit. Toen in het begin van deze eeuw de woningprijzen hard stegen, waren de woningcorporaties er als de kippen bij om ook jaarlijks de huren te laten stijgen met deze index. Want bladiebla. Echter toen de huizenmarkt in 2007 instortte gingen de huren niet mee omlaag. Nee, minister Dekker had zelfs zogenaamde scheefwoners ontdekt. Niemand heeft mij uit kunnen leggen waarom een bejaarde, die al 35 jaar een voor-oorlogse woning huurt, nu ieder jaar 6% meer huur moet betalen. Die investering is al 80 jaar afbetaald. Likkie verf zo nu en dan. Legale diefstal.

Piet Karbiet | 27-11-14 | 09:34

Gij zult betalen opdat wij er nog meer kunnen halen.

GeFlipt | 27-11-14 | 09:31

Een ´nieuw´ team ´data-analysten waaronder sterrenkundigen´.

Men ´wist het niet meer´ na alle miljoenenverslindende ict-projecten en aldus gooide men de handen ten hemel.

chicago river | 27-11-14 | 09:30

In Nederland is het altijd goed te weten of het bedrijf waar je zaken mee wilt doen, gelooft in CMG, Logica of Sinterklaas.

Joop69 | 27-11-14 | 09:30

necrosis | 27-11-14 | 09:26
Probeer toch eens een keer origineel te zijn man, met je platgetreden paden.

Igor Putkin | 27-11-14 | 09:29

F. A. Hayek’s meest beroemde boek heette “ De Road To Serfdom.” Dat werd altijd vertaald als ‘De Weg Naar Slavernij.’ Waarop de critici deze titel belachelijk maakte want ’slavernij’, was dat niet een beetje overdreven?
.
Een goede vertaling van ’serfdom’ is echter ‘Lijfeigenschap’. Dus een correcte vertaling zou ‘De Weg naar Lijfeigenschap’ zijn. Een situatie waarin je verplicht een een gedeelte van de week werkt voor je heer. Het blijkt dat Hayek’s waarschuwing niet overdreven was en wel degelijk terecht.

Neo-Cicero | 27-11-14 | 09:28

@Igor Putkin | 27-11-14 | 09:17
Ik ben zeker geen communist, maar vraag me af waarom een miljardairs-familie als de oranjes geen cent betalen, maar wel elk jaar een hogere uitkering krijgen.
Overigens heb ik niet gevraagd om/ gestemd op koning kroonkurk, zijn pampapaard en hun drie biggetjes.
Ze doen me denken aan die steenrijke Griekse reders.
Die houden Griekenland ook arm...
Waarom moet IK er dan voor betalen?

necrosis | 27-11-14 | 09:26

@roze_bril | 27-11-14 | 09:22. Brussel zorgt dat je meer belasting moet betalen (naheffing weet je nog wel?)

Maria.1 | 27-11-14 | 09:25

@roze_bril | 27-11-14 | 09:22
Is dat zo?

Iemand die wel wil betalen maar niet kan betalen en eindelijk weer uitzicht heeft om economisch rendabel te worden, of te kunnen bijdragen voor de langere termijn wordt gekeeld door een fiscale sjaal van prikkeldraad.

Mensen geven op, gaan aan de zuip, worden depressief, gaan reaguren en gaan nooit meer een steentje bijdragen.

Wat kost dat denk je?

Kaas de Vies | 27-11-14 | 09:25

Puik werk van de belasingdienst. Het alternatief is dat de brave burgers moeten opdraaien voor paupers die niet willen of kunnen betalen. Ga zo door !

DeSteef | 27-11-14 | 09:24

@necrosis | 27-11-14 | 09:20. necrosis, daar wil ik dan weer aan toevoegen dat de huren schandalig hoog zijn en het scheefwoonbeleid tegen de grondwet is! Wij hebben recht op vrijheid van vestiging!
Idioot dat de overheid bepaalt waar jij je geld aan uit moet geven. Als je in een goedkope woning wilt wonen en geld aan vakanties of studie van je kinderen wilt geven i.p.v. aan hogere huur is dat je goed recht!

Maria.1 | 27-11-14 | 09:24

Het parasietengilde HEERSCHT in NL ... tijd voor een belastingstaking!

trotse-ambtenar | 27-11-14 | 09:24

Het tergen van welwillende burgers ondermijnt het belastingmoraal, daarnaast kost dit ook geld en economische slagkracht.

Iemand met pech komt hier op zo'n manier nooit meer uit en wordt vanzelf een onrendabele. Men geeft op. Ook dit probleem wordt niet onderkend. Er dient automatisch een cooling down / uitstel van betaling procedure ingeschakeld te worden als mensen die niet kunnen betalen maar wel willen betalen eindelijk weer uitzicht hebben op iets positiefs. Anders gooi je het kind met het badwater weg.

Kaas de Vies | 27-11-14 | 09:23

Prima van de belastingdienst. Mensen die hun belasting niet betalen zorgen er uiteindelijk voor dat ik meer moet betalen.

roze_bril | 27-11-14 | 09:22

Altijd weer fijn om de verschuldigde bedragen over te boeken. Het geeft een warm gevoel om bij te dragen aan het oplossen van al de ellende in de wereld.

Rest In Privacy | 27-11-14 | 09:22

In de Telegraaf valt te lezen dat de fiscus het net sluit om de wanbetaler:

www.telegraaf.nl/dft/geld/belastingen/...

Er is geen ontkomen aan voor de belastingplichtige. Maar frauderende Bulgaren vallen daar natuurlijk niet onder...

Maria.1 | 27-11-14 | 09:21

Stelen is al erg genoeg. Het gestolen geld gewoon verbranden, dat is pas verschrikkelijk.

deEerlijkeLeugenaar | 27-11-14 | 09:20

@Maria.1 | 27-11-14 | 09:07
Daar wil ik nog aan toevoegen dat dankzij 'het beste kabinet sinds WW II' mensen met een huurhuis jaarlijks (minstens) 4% meer mogen gaan betalen terwijl de koopwoningen flink zakken in waarde.
Hoe kan men dit rijmen?
Het valt niet te rijmen en ik voel me bestolen als huurder!

necrosis | 27-11-14 | 09:20

@Badderbeetje zovan ik arm, jij ook arm? Zodat er in iedergeval nog weer een Eu subsidie projectje gefinancieerd kan worden met vergane dromen?

Kapt. Kip | 27-11-14 | 09:20

Waar het hier om gaat is de selectiviteit in het najagen van belastingen en onterecht uitgekeerde vergoedingen.

De persoon die door omstandigheden niet kan betalen is aan de wolven overgeleverd, de Bulgaar die bewust fraudeert jagen ze niet na.

Deze rechtsongelijkheid wordt niet erkend, niet door de overheid, niet door de belastingdienst en al zeker niet door een rechter.

Kaas de Vies | 27-11-14 | 09:19

Onze oliecharchen zijn alle schaamte voorbij. Zo reed Juliana in een Daf, zo gaat iedere generatie in asociaalheid vooruit. Ik houd mn hart vast voor Amalia.

RegseHippie | 27-11-14 | 09:17

necrosis | 27-11-14 | 09:13
Lezon. Alléén de koning en zijn opvolg(st)er. En waarom? Omdat hij ons Staatshoofd is en dus de directe ontvanger van deze belastingen. Beetje raar om dan zelf te gaan meebetalen. Je bent toch geen communist?

Igor Putkin | 27-11-14 | 09:17

Superhandig al die data van allemensen..
En hoewel die smerige gieren graag ALLES zouden willen controleren, vergeten ze een ding: Het gedachtegoed van mensen is PRIVAAT bezit !
Dit was in het verleden zo;
Dit is vandaag nog zo;
En zal in de verre toekomst nog steeds een feit zijn !

Overigens klopt deze topic als een zwerende vinger; Ik had voor mijn Flinstone-mobiel de wegenbelasting (te laat, dat dan weer wel) overgemaakt.
Dit werd meteen verrekend met mijn belastingschuld van 2011 ..

FredFlinstone | 27-11-14 | 09:14

Via faillisementen kun je ongestraft wegkomen met het niet-betalen van je schulden. Met privé-schulden kan dat niet. Kortom, er is een ongelijke behandeling van bedrijven in vergelijking met privé-personen.

dr Rechts | 27-11-14 | 09:13

@Igor Putkin | 27-11-14 | 09:06
Waarom zou koning kroonkurk (en zijn familie) vrijgesteld moeten worden van belastingplicht?
Ze zijn zonder uitzondering de duurste uitkeringstrekkers van dit land.
Ze hebben geld en huizen genoeg, wat mij betreft schaffen ze de toelages voor die oranje-uitvreters volledig af.
Geef eens één argument om dat niet te willen.....
En kom niet aan met 'dankzij de koninklijke familie slepen we miljarden-orders binnen', die truc is uitgewerkt....

necrosis | 27-11-14 | 09:13

Als ze nu eerst even ALLE bonussen pakten en daarna alle bestuurders en topambtenaren aftapten tot aan 3000 netto maximaal per maand. En dan dat geld gebruikten om de belasting te verlagen. Ja dan zou dit land weer een beetje leefbaarder worden.
Over die 2 andere problemen: Brussel en de dubbele paspoorten komt vast gauw weer een item waar we dan weer op los kunnen gaan.

ecologiste | 27-11-14 | 09:12

Een goede zaak natuurlijk.
Want alle belasting die niet bij de wanbetalers (die evenveel zouden moeten betalen als u en ik) wordt geïnd, wordt bij u en mij extra gevorderd.
Met rente.
En als iedereen netjes zijn belasting zou betalen, dan zou de belasting omlaag kunnen.
Okee, dat laatste was sarcastisch bedoeld want het is natuurlijk wel Nederland hè.

jemagookniksmeer | 27-11-14 | 09:12

Belastingen en onzinboetes innen, meer zit er niet in in Nederland qua 'criminaliteitsbestrijding.'

Xirdalan | 27-11-14 | 09:11

Ik voel weer een naheffing uit Brussel aankomen..

tredler | 27-11-14 | 09:10

Belasting heffen is en blijft gelegaliseerde diefstal.

NiceGuysFinishLast | 27-11-14 | 09:08

@Koobecaf | 27-11-14 | 09:02. In principe is er niks mis om belasting te betalen; daar draait de samenleving op. Maar er is heel veel mis met het belastingstelsel. Bijvoorbeeld voor huizenbezitters. De belastingaanslagen daarvoor zijn gebaseerd op de verkoopwaarde van de woning. Leuk, maar dat wil niet zeggen dat je het geld in handen hebt. Het zit in de woning en daar kun je niet van eten! Verkopen is ook geen optie, aangezien de huren ook onbetaalbaar zijn. En dan wil ik het nog niet eens over de fraudes hebben.

Maria.1 | 27-11-14 | 09:07

Pakken deze super duper NSA tools ook de grote Nederlandse bedrijven en multi-nationals die belasting ontduiken?
Of is dit enkel voor den burger, lijkt mij dat er mininmaal een factor 100 van die 50 millio te halen is bij die ontduikers.

CumGranoSalis | 27-11-14 | 09:07

necrosis | 27-11-14 | 08:56
Alleen de koning en zijn opvolger zijn vrijgesteld van belastingen. De rest is gewoon belastingplichtig.

Igor Putkin | 27-11-14 | 09:06

@durfniet | 27-11-14 | 08:55
Er is een groot verschil tussen mensen die niet kunnen betalen omdat hun inkomen gewoonweg niet toereikend is voor de huurverhoging, de belasting op stroom, de absurde ziektekostenverzekering, etc, tegenover de mensen die chronisch schulden hebben wegens gok/ drank/ drugsverslaving.

necrosis | 27-11-14 | 09:03

Wat ben ik toch blij dat ik in Zwitserland woon: Hier moet ik zelf alle rekeningsaldi invullen op mijn belastingaangifte omdat --get this-- er in het land gewoon bankgeheim is. Tenzij er een concrete verdenking van bedrog mijnerzijds bestaat _kan_ de belastingdienst helemaal niet weten wat er op mijn rekening staat.

Balsaq | 27-11-14 | 09:02

Jullie hebben niets te verbergen toch?

Erich Honecker zou trots geweest zijn op zijn volgelingen in Nee!-DDR-Land.

En wel straks weer op dezelfde partijen stemmen graag, anders bent u een racist.

James Lastig | 27-11-14 | 09:02

Ach weinig mis mee toch om belastingen af te dragen? Nederland is ook een soort van bedrijf waar wij met z'n alle 'gratis' maar dan wel tegen een dikke vergoeding van mee mogen genieten, zo slecht hebben we het hier toch niet? Mensen die moedwillig niet willen betalen moeten aangepakt worden ja en dan is een beetje controle misschien niet gek! Het is dan wel weer fijn als er daadwerkelijk oplossingsgericht aangepakt zal worden, beslag leggen op een voertuig waar iemand zijn brood mee verdient bijvoorbeeld vind ik een beetje kansloos.

Koobecaf | 27-11-14 | 09:02

Dat was toch de hele opzet van het BSN? (Burger Spionage Nummer)

Gelukkig geldt dit niet voor Bulgaren. Die kunnen nog altijd gratis geld krijgen.

Vogelbeest | 27-11-14 | 09:00

De Gemeentebelasting geeft kwijtschelding voor riool- en afvalstoffenheffing aan huurders in de bijstand. Want die schijten niet zoveel. Als huiseigenaar in de bijstand mag je als rasistiesche kapitalist wel de volle mep betalen. Toch Asscher?

Piet Karbiet | 27-11-14 | 09:00

om de filosoof te quoten, aftikken, betalen zul je.

frozenhenk | 27-11-14 | 08:59

Er is nog altijd één familie in Nederland die helemaal nooit belasting betaalt.
Kunnen ze die grootaandeelhouders van Shell even een naheffing sturen, in plaats van bijstandsvrouwen hun vakantiegeld af te pakken?
Dank!

necrosis | 27-11-14 | 08:56

De Gestapo was er niets bij....

holly billy | 27-11-14 | 08:56

Laten we wanbetalers vrijstellen van belasting betalen, hebben die ook een leuk leven, wij passen het verschil wel bij.

durfniet | 27-11-14 | 08:55

Een belastingschuld krijg je omdat je wel inkomen hebt genoten maar er niet voor hebt betaald Quid. Ik betaal me scheel aan de belastingen, dus ik zie het toch wel als enorm positief nieuws dat de belastingdienst tuigh, klaplopers en wanbetalers ook gewoon hun deeltje laat bijdragen.

Badderbeest! | 27-11-14 | 08:55

Binnenkort worden al uw inkomsten direct op de rekening van de belastingdienst gestort en ontvangt u zakgeld. Superefficient.

MisterIk | 27-11-14 | 08:55

'We zijn allemaal horigen op het land van de Koning'
hearhear!

Einde van de Domheid | 27-11-14 | 08:52

-weggejorist-

nope | 27-11-14 | 08:52

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen