Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Justitie vernaggelt mogelijke moordzaak

irisvanderhooff23.jpgIris van der Hooff (23) werd met gescheurde kleding gevonden. Een hondenriem om haar nek. Maar er was geen afscheidsbrief die zelfmoord bevestigde. Bovendien had Iris een ex die haar regelmatig mishandelde en bedreigde. Buren hadden de avond voor de lugubere vondst van haar lichaam nog ruzie gehoord. Zou dat genoeg aanleiding zijn voor politie en justitie om een onderzoek in te starten? Ja! Natuurlijk! Sectie verrichten, DNA van kleding en hondenriem halen, ex-vriendje ondervragen. Nee! Natuurlijk niet! Aldus politie en justitie. Haar kleding en de hondenriem zijn vernietigd. En er werd geen sectie gedaan op het lichaam, omdat de schouwarts zich -volgens de advocaat van de familie- teveel liet beïnvloeden door politie en OM. Later heeft de familie patholoog Frank van de Goot ingehuurd om als nog sectie te verrichten en hij vond op het lichaam nog aanwijzingen voor mogelijke wurging. Dat had natuurlijk direct na de vondst moeten worden uitgezocht. Vindt de familie. Vindt de advocaat. Vindt de patholoog. Maar dat wordt weggewimpeld door politie. Justitie houdt het zelfs nog steeds bij zelfmoord. Ook al was Iris niet suïcidaal, volgens de familie. Natuurlijk, de familie kan dit allemaal ook beweren vanuit een diepgewortelde onverwerkte rouw en onbegrip om het overlijden van Iris, waardoor zij door de tranen de feiten niet zien. Maar dat neemt niet weg dat het opmerkelijk is dat justitie aan de hand van de aanwezige signalen best wel wat meer hadden mogen Sherlock Holmsen. Mocht u dat ook vinden, dan kunt de familie steunen via deze pagina. Waarschuwing: bevat sentimentele audio-autoplay.

Reaguursels

Inloggen

De Libertariër | 26-11-14 | 13:43
Inhoudelijk kan ik het heel goed volgen en merendeels mee eens. Ik heb "communisme" genoemd omdat ik fascisme/corporatisme in de huidige Nederlandse context te heftig vind. Overigens sluit ik f/c in NL niet uit. Met communisme bedoel ik meer de achterbakse smeerlapperij van vele organisaties waar we op moeten kunnen vertrouwen, maar die steeds meer buiten het bereik van openbare toetsing door de politiek blijft door het falen van diezelfde, steeds vaker corrumperende politiek.
Anders gezegd, met communisme bedoel ik niet zo zeer de nationalisering van de productiemiddelen en het afschaffen van het privé-bezit, maar meer de nationalisering van het individu en de afschaffing van eigenwaarde.
Big data is de norm geworden en daar past de ontering van de menselijke maat perfect in zoals bij de gezondheidszorg, privacybescherming en het stiekem afschaffen van het tastbare geld.
"Justitie vernaggelt mogelijke moordzaak" past wat mij betreft uitstekend in dit rijtje.

Musset | 26-11-14 | 22:47

Het is maar goed dat we ongelooflijk veel ambtenaren in NL hebben; stuk voor stuk gemotiveerde mensen die hun vak verstaan en op daden afgerekend wor............... ow, wacht.......

Rest In Privacy | 26-11-14 | 17:27

@bruin1 | 26-11-14 | 14:47

Daar vergist u zich in. Het probleem IS juist dat er een rechtsstaat is...
.
En in een rechtsstaat schrijven politici de wetten voor, die door ordehandhavingsdiensten in de praktijk worden gebracht, waarbij de rechterlijke macht slechts toetst aan de door politici gestelde kaders... Het gevolg is dus dat je gepolitiseerd recht krijgt, hetgeen in de praktijk betekent dat er voor burgers helemaal geen rechten bestaan, maar enkel plichten. De plicht om de overheid te gehoorzamen... De plicht om te betalen... De plicht om vooral uw smoel te houden en u onderdanig op te stellen.
.
De aanwezigheid van een rechtsstaat IS het probleem. Niet de absentie er van. De hele notie van een rechtsstaat als iets "goeds" (zoals u dit kennelijk ziet) is compleet vals en onjuist. Er is namelijk geen grotere schender van "recht" (werkelijk RECHT kan enkel individuele eigendomsrechten als uitgangspunt hebben, anders is er niets anders dan plicht) IS de overheid. Geen enkele andere groep mensen in Nederland die op een dergelijk massieve schaal steelt en onderdrukt, dan de houders van staatsmacht....
.
En daar zit ook de crux... Hoe kan een dergelijk criminele organisatie (rechtenschender) nu door iemand met gezond verstand geacht worden om tegelijk(!) beschermer van de beroofden en onderdrukten (burgers) te zijn...?
.
Een rechtsstaat is een complete gruwel!!

De Libertariër | 26-11-14 | 15:03

Waar is Peter R.?

waarom niet | 26-11-14 | 14:59

Waar maken wij ons druk om? Als Nederland een rechtsstaat was ok, maar dat is het helemaal niet!

bruin1 | 26-11-14 | 14:47

@Musset | 26-11-14 | 13:26

Ik zou het eerder willen omschrijven als fascisme/corporatisme. Communisme heeft als centraal uitgangspunt dat er niet zoiets bestaat als privaat eigendom. Alle eigendom (lijf en goed) behoort de Staat toe. Fascisme heeft juist als uitgangspunt dat de productiemiddelen als privilege aan de staatsonderdanen wordt toegewezen (de illusie van privaat eigendom), waarbij de Staat vergaande controle heeft over de bewegingsvrijheid van burgers, vruchten van arbeid en inrichting van de samenleving....
.
Daarnaast is het zo dat het communisme juist geen kenmerken van nationalisme kent, waar het fascisme wel sterkt streeft naar glorificatie van de natiestaat. Het nationalisme dat de huidige houders van staatsmacht nastreven is alleen niet het Nederlandse nationalisme, maar het Europese nationalisme.... Daarnaast is het zo dat multiculturaliteit de nieuwe dwangnorm vorm, in plaats van monoculturaliteit, maar het centrale uitgangspunt blijft gelijk: Dwang.
.
Deze zucht naar een fascistoïde multiculturele internationale politiestaat EU) wordt overigens niet alleen door de VVD en PVDA nagestreefd. D66, SP, ChristenUnie en het CDA stemmen voor 90% procent exact hetzelfde als de VVD & PVDA.

De Libertariër | 26-11-14 | 13:43

Een biertje van mij voor degenen die politie en OM overdreven competentie toedichten. Maar dan wel aanhoren hoe Bureau Scheveningen een hoogopgeleide pensionado mishandelde, in de boeien sloeg, martelde en -met beeld- door een Officier van justitie met een-streep agent besprong en tot twee maal de keel dichtkneep. En daarna de ambulance weigerde de pensionado naar het ziekenhuis te laten vervoeren. OM opperhoofd Korvenius concludeert dat er niets is gebeurd maar ook dat de pensionado de beelden niet mag bestuderen. Dus, wie een biertje?

Rest In Privacy | 26-11-14 | 13:43

Het VVD-PvdA-liberalisme is niets meer dan communisme: de waarheid ALTIJD verkrachten.
Steeds openlijker treedt deze "liberale" stroming naar buiten via Justitie, Politie, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ, Zorgverzekeraars, Banken, enz. Deze trend is moeilijk te stoppen omdat steeds weer jongeren bereid blijken te zijn deze maffia kritiekloos (anders geen baan) te dienen. Mogelijke oplossing? Een economische meltdown en opnieuw beginnen.

Musset | 26-11-14 | 13:26

Als de familie uit onderbuikvermoedens nu iemand om het leven brengen uit wraak zal ik er hartelijk om lachen. Dat is namelijk het moedwillig falen van politie en OM.
Wie de fuck verbrandt er nu bewijsmateriaal? Dat is toch voorbehouden aan de criminelen zelf?

Myrkie | 26-11-14 | 13:26

't is toch niet dat de lijken voor het oprapen liggen in Groningen. Waarom is het dan zo moeilijk om, als er een keer een lijk is, sectie te verrichten en eventueel bewijsmateriaal zeker te stellen?
't zal je zus of dochter zijn; kan me dan ook nauwelijks een voorstelling maken hoe machteloos de familie zich moet voelen. Sterkte!

crk | 26-11-14 | 13:03

Hier vergelijkbaar prutswerk om het eigen CV op te leuken staat immers goed dat je meegeholpen hebt bij de MH17 crash, wat boeit de dood van een donker meisje dan nog? ; www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid...

SmegmaSmeer | 26-11-14 | 12:51

Geld is overgemaakt, nu jij nog!

EUvanhetkwaad | 26-11-14 | 12:47

Voor het salaris dat ze een rechercheur in Nederland betalen krijg je echt geen alle zaken oplossende TV detective.........

gamlakuk | 26-11-14 | 12:42

@wlodek | 26-11-14 | 12:25
.
Absoluut. De Politie vormt primair de enforcement agency van de agressieve houders van staatsmacht en dient in die hoedanigheid niet primair de belangen van burgers, maar de belangen van de houders van staatsmacht. De houders van staatsmacht zouden echt niet in staat zijn geweest meer dan 60% van de verdiensten van burgers te stelen en hen te onderdrukken zonder een enforcement agency, die desnoods met grof geweld gehoorzaamheid afdwingt.
.
Inderdaad. De meest basale taak van de politie is het uitvoeren van whatever de houders van staatsmacht aan onteigening- en onderdrukking wetten en directieven weten te verzinnen.
.
De notie dat de grootste criminele organisatie (de Staat der Nederlanden)van Nederland tegelijk een ordehandhaver kan zijn die primair burgerbelangen dient, is compleet ridicuul natuurlijk.
.
De Politie dient dan ook volledig geprivatiseerd te worden!

De Libertariër | 26-11-14 | 12:41

Knap meisje! jemig, zonde.

analcharist | 26-11-14 | 12:28

De Libertariër | 26-11-14 | 11:44 de taak van de huidige politie is niet de spullen en veiligheid van de bevolking te bewaken maar de belangen van het regime na te lopen, voornamelijk om de gewelddadige stok achter de deur te zijn als geldelijke afdrachten van de bevolking richting het regime zouden haperen. Probeer eens je belastingen of parkeerbonnetje niet te betalen en dan zul je zien hoe efficient doortastend en vastbesloten de politie is want dat is hun werkelijke taak

wlodek | 26-11-14 | 12:25

De media worden behoorlijk beïnvloed door wat de politie ze voedt qua informatie, en dat zijn alleen maar de gelukte zaken. De mislukte zaken ziet niemand, en slachtoffers krijgen bovendien geen inzicht in wat de politie gedaan heeft. Je kunt ook niks afdwingen, ze kunnen zonder opgaaf van reden en zonder consequentie niks doen. Hooguit mag je een artikel 12 procedure starten, maar daarin gelijk krijgen heeft geen negatieve consequentie voor de agenten die in eerste instantie bepaalde besluiten hebben genomen. Oftewel risicovrij blunderen. Als je wel inzicht zou hebben in de organisatie, en al het geblunder centraal zou verzamelen, zou je nogal wat interessante nieuwtjes hebben denk ik.

Gewinflipt | 26-11-14 | 12:25

De media worden behoorlijk beïnvloed door wat de politie ze voedt qua informatie, en dat zijn alleen maar de gelukte zaken. De mislukte zaken ziet niemand, en slachtoffers krijgen bovendien geen inzicht in wat de politie gedaan heeft. Je kunt ook niks afdwingen, ze kunnen zonder opgaaf van reden en zonder consequentie niks doen. Hooguit mag je een artikel 12 procedure starten, maar daarin gelijk krijgen heeft geen negatieve consequentie voor de agenten die in eerste instantie bepaalde besluiten hebben genomen. Oftewel risicovrij blunderen. Als je wel inzicht zou hebben in de organisatie, en al het geblunder centraal zou verzamelen, zou je nogal wat interessante nieuwtjes hebben denk ik.

Gewinflipt | 26-11-14 | 12:24

@Igor Putkin | 26-11-14 | 11:25

Je houdt ze totaal uit de wind, je voert formalistische redenen aan waarom de politie niet verantwoordelijk zou zijn. Spoken like a true raamambtenaar, lekker afschuiven op een ander, die pet past jou ook, weet ik zeker.

très cool | 26-11-14 | 12:21

Wanneer is er wel aanwijzing voor moord dan? Moordenaars zullen toch vaak proberen sporen van moord uit te wissen? Je kunt toch beter kijken of er aanwijzingen zijn voor zelfmoord, zoals afscheidsbrief of psychiatrische problematiek, en als die er niet zijn heb je geen aanwijzing voor zelfmoord. Alhoewel je ook weer moet voorkomen dat iemand zijn partner een depressie in manipuleert, en hem/haar dan om zeep helpt, en zegt: zie je, zelfmoord. Dus misschien altijd uitgaan van moord, tenzij het wel heel duidelijk is. Zoals iemand die na tig pogingen een gesticht uitloopt en voor de trein springt. Maar dat was hier niet zo.

Gewinflipt | 26-11-14 | 12:11

Ook de politie doet aan modern management. Een gevonden lijk of een vermist persoon dat als "geen misdrijf" gearchiveerd kan worden, dat doet misschien niets aan de "oplossingspercentages", maar het voegt ook niets toe aan de overhellende kant van de balans.

Jan Passant mk2 | 26-11-14 | 12:08

Reden waarom het spul is vernietigd is heel eenvoudig.
Een of andere hufter die voor de politie werkt is betaald door de dader of de dader werkt zelf bij de politie. Er is geen andere verklaring die te begrijpen is voor deze monumentale en criminele aktie.

jan-met-de-pet | 26-11-14 | 12:05

En de baas van het hele spul. Euuhhhh, euhhhh, tja, euhhh, we, euhhh, gaan de zaak, euhhhh, onderzoeken. Euhhhh, misschien, euhhhh, is een stroomstoring de euhhh, oorzaak?

TheEgg | 26-11-14 | 12:02

@hotnot | 26-11-14 | 12:00
In het land met bijna de meeste moorden per capita is dat ook wel nodig.

Den Heerscher | 26-11-14 | 12:01

Ik denk dat er iemand bij justitie aan het werk was die de regels erg zwartwit heeft geïnterpreteerd. Heeft ooit op school geleerd: opgeknoopte tiener is grote kans op zelfmoord, geen onderzoek doen. Weet ik ook wat ik moet doen als ik ooit een tiener om zeep wil helpen, welke drang me overigens tot nu toe nog nooit is overvallen, maar dat terzijde.

Gewinflipt | 26-11-14 | 12:01

IK heb een uur moeten zoeken naar deze zaak: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article...
Deze zaak is vergelijkbaar, maar hier was het de duitse politie en OM die te lui waren. Pas nadat de familie aangifte had gedaan bij de nederlandse politie (!) ging duitse politie en OM onderzoek doen.
In het dorp in zuid afrika waar ik nu op vakantie ben, staan bijna iedere dag twee bestelwagentjes van forensic services bij de begrafenisondernemer voor de deur, en dat is maar een dorpje van hooguit 10000 inwoners, betekent dat ieder sterfgeval word onderzocht. Maarja, za is die land van moermekaar.

hotnot | 26-11-14 | 12:00

De politie bestaat uit domme luie rukkers.

Gewinflipt | 26-11-14 | 11:57

Wijst het vingertje misschien naar iemand in het pollitieke bestel?

Clusterfuck-up | 26-11-14 | 11:46

Hoe minder misdaden op te lossen, des te hoger het oplospercentage! Goed management in de ogen van Opastelten en Teefje.

Rommelende Onderbuik | 26-11-14 | 11:46

très cool | 26-11-14 | 11:20

En het vervelende is dat het eigenlijk nog veel erger is dan jij hier schrijft. Kan helaas hier niet al te diep in detail treden zonder derden hierbij in de problemen te brengen want rancuneus dat ze zijn tegen kritiek van binnenuit, om over klokkenluiders maar te zwijgen...

eerstneukendanpraten | 26-11-14 | 11:44

Dit was een private politie organisatie natuurlijk nooit overkomen. Dermate slordig en onzorgvuldig te werk gaan betekent een onmiddellijke eindiging van de zakelijke samenwerking met burgers. Private organisaties werken doorlopend onder de druk van een concurrent die over de schouders mee kijkt.
.
Vergelijk dat eens met de huidige politie macht, die voor slecht presteren doorlopend beloond wordt met extra (van burgers gestolen) geld vanuit het Rijk. Opheffing bij wanprestatie is nicht im frage en ook op individueel niveau maakt presteren of niet helemaal niets uit.. Het salaris wordt aan het einde van de maand toch wel gestort en ontslagen worden als ambtenaar is nagenoeg onmogelijk.
.
Het is dan ook geen wonder dat de huidige politiemacht nog geen 10% van alle misdaden weet op te lossen.
.
Alle aan de openbare orde gerelateerde werkzaamheden zijn veel en veel te belangrijk om aan de staat over te laten... Te meer daar de staat geheel andere belangen heeft dan handhaving van de orde. Voor de houders van staatsmacht is de ordehandhavingsdienst natuurlijk ook nog eens een fantastische groepering om extra geld van burgers te stelen.
.
De Politie dient in haar huidige vorm totaal te worden afgeschaft! Al gooi je er nog 20 miljard naar toe, het zal qua resultaat niets uitmaken.... Nou ja, er zullen nog meer boetes worden uitgeschreven, maar dat is het ook wel...

De Libertariër | 26-11-14 | 11:44

dit kan gebeuren in minder belangrijke zaken zoals moord maar als het er echt op aankomt in serieuze zaken zoals fout parkeren of fietsen met een kapotte bel of nog erger, zonder achterlicht dan staat de politie haar mannetje

wlodek | 26-11-14 | 11:33

très cool | 26-11-14 | 11:2
Ik hou ze niet uit de wind, maar in dit geval is de politie (niet) uitvoerend en heeft het OM de beslissingsbevoegdheid om wel of niet te gaan onderzoeken.

Igor Putkin | 26-11-14 | 11:25

@goedemorgennederland | 26-11-14 | 10:38
Haahahaha, die leren helemaal NIKS! Ze zijn almachtig en onfeilbaar, in hun eigen beleving dan hè.

BekiekUtMoar | 26-11-14 | 11:23

Tsja. Ik weet het niet. Bij zelfdoding wordt over het algemeen wel redelijk goed onderzoek gedaan - Bij een groot gedeelte van de moorden gebeurt het in een opwelling en probeert de dader het op een ongeluk of een zelfmoord te laten lijken om er mee weg te komen. Men houdt bij zelfdodingen dan ook altijd rekening met moord t.t.v. het onderzoek.
Al dan geen briefje is daarbij zeker niet doorslaggevend. Tevens laten lang niet alle zelfdoders een afscheidsbrief achter.
Als ik het hele verhaal zo lees *zou het ook kunnen* dat de familie graag iets of iemand de schuld van de dood van hun dochter willen geven, daarbij ondersteund door hun advocaat. Rouw doet rare dingen met mensen en niemand zou zijn/haar eigen kind moeten overleven.
Advocaten vertrouw ik sowieso voor geen meter, dat zijn een soort hyena's, zeker in situaties als deze.

Den Heerscher | 26-11-14 | 11:22

Het OM staat er niet voor niet om bekend dat ze de grootste doofpotten hebben. Toegeven dat er iets verkeerd gedaan is, is er al helemaal niet bij in die gefeminiseerde organisatie.
Dan laten ze nog liever moordenaars lopen. Stel je voor dat er bekend wordt dat er een fout is gemaakt!

BekiekUtMoar | 26-11-14 | 11:22

@ Igor Putkin | 26-11-14 | 10:23

En er is altijd weer zo'n dociele oen die de politie uit de wind houdt. Vandaag ben jij dat. Ondertussen stapelen ze wanprestatie op wanprestatie, zit het halve korps 'ziek thuis (ofzo), veroorzaken ze 30(!) aanrijdingen per dag(!), maken ze misbruik van hun macht om de begroting op orde te krijgen en lossen ze vrijwel geen misdaad meer op. En dat met slechts 64000 man in dienst, die allemaal zitten te F5-en de hele dag (hoi bromsnor).

très cool | 26-11-14 | 11:20

Iets met "flitsende ontknopping" ?

ja,diedus! | 26-11-14 | 11:20

Pas als de familie met bewijzen komt dat de (vermoedelijke) dader belastingfraude pleegde, ambtenaren beschimpte, moslims haatte, een doos waxinelichtjes had gekocht en na de moord met 80kmh door de bebouwde kom reed komen OM en de rechterlijke macht in actie.

klimgek | 26-11-14 | 11:15

De Nederlandse politie. Kunnen nix, willen nix en dat zal nooit veranderen. Bonnen schrijven en zeikerig doen, enige wat ze kunnen

WatZalIkErvanZeggen | 26-11-14 | 11:14

Het meisje heet Iris van deN Hooff Johnny

Den Meester | 26-11-14 | 11:13

@redactie Iris van deN Hooff.

Muzza | 26-11-14 | 11:12

@eerstneukendanpraten | 26-11-14 | 10:38
Hoe DURF je zoiets voor te leggen over zijne Heilige Sliertigheid. Iedereen weet dat Hij door Piraten naar Europa is gebracht.

Ommie de HaatMoker | 26-11-14 | 11:08

Lewis | 26-11-14 | 10:38
Zat meer te denken aan een verwijzing naar Sartre.

Bakito | 26-11-14 | 11:02

Bij zoveel vernietiging van sporen, lijkt het wel of de politie er alles aan heeft gedaan om de moordenaar vrijuit te laten gaan...... dit ruikt onwelriekend.

vhKarelkruizenruiker | 26-11-14 | 10:58

@Igor Putkin | 26-11-14 | 10:54
Wat is jou 'beef' met mij?

necrosis | 26-11-14 | 10:56

Koker visie en hakken in het zand.

@panadol | 26-11-14 | 10:45

Ga es deaud met je eeuwige geklaag over geldboetes vanwege je snelheidsovertredingen. Het wordt een beetje een zielige vertoning.

roze_bril | 26-11-14 | 10:55

necrosis | 26-11-14 | 10:40
Inclusief verwijzingen naar zijn familie. Iets om trots op te zijn..

Igor Putkin | 26-11-14 | 10:54

Die MP3's zijn 6 mb per stuk, die site wordt over anderhalf uur ook gewurgd, dit maal door de webhoster.

Captain Pervert | 26-11-14 | 10:51

Stel dat het moord is geweest, dan zal de dader nooit meer veroordeeld kunnen worden. Rechter zou gehakt maken van het OM.

Rest In Privacy | 26-11-14 | 10:51

Nederland is een fantastisch land voor moordenaars, inbrekers en verkrachters. Snelheidsovertreders en foutparkeerders daarentegen worden keihard aangepakt. Ik voel me met de jaren steeds minder verbonden met dit land.

panadol | 26-11-14 | 10:45

@MarcS | 26-11-14 | 10:40

Ja,nadat het lichaam opnieuw was opgegraven.

Kinner | 26-11-14 | 10:45

Enig genuanceerd weerwoord vanuit OM zou wel bijdragen aan de kwaliteit van dit snel getypte topic. Ik kende helaas een aantal twijfel suicides in mijn omgeving en OM/depolisie heeft dit telkens zéér bekwaam onderzocht.

de Voorzittert | 26-11-14 | 10:43

Le Roi | 26-11-14 | 10:21
Omdat je een hersenloze idioot bent

Anarcist | 26-11-14 | 10:43

Was de politie soms bang dat ze het aantal opgeloste zaken hiermee naar de glorieuze 3% hadden gekregen?

Weerduivel | 26-11-14 | 10:42

@necrosis | 26-11-14 | 10:40
P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR de Vries toch?

MarcS | 26-11-14 | 10:42

@Kinner | 26-11-14 | 10:22
Wel waar!

MarcS | 26-11-14 | 10:40

@James Lastig | 26-11-14 | 10:32
Sander Vreeswijk was ook van de politie en vermoorde een kind (Millie Boele).
GeenStijl durfde het aan om dat bekend te maken.
Dat heeft echter niets met de politie te maken.

necrosis | 26-11-14 | 10:40

Neejoh gewoon niet onderzoeken die moorden kost allemaal geld. Dat kan je beter uitgeven aan alcoholische versnaperingen in het weekend of soortgelijke uitgaansavonden zoals dinsdag, donderdag of vrijdag

Matt Damon | 26-11-14 | 10:38

Het zal je kind maar wezen! De Wet van Murphy: als er iets fout kan gaan, gaat het fout. Welnu, hier volop.
De vraag rest: hoe kon het zo verkeerd gaan, en welke lessen zijn hieruit getrokken.

goedemorgennederland | 26-11-14 | 10:38

@Bakito | 26-11-14 | 10:23
Je vergeet iets over Texas te zeggen.

Lewis | 26-11-14 | 10:38

Welke stelling is waar?


1) De Nederlandse politie is efficiënt en zeker niet lui
2) UFO's hebben het vliegende spaghettimonster naar Europa gebracht

Zegt U het maar...

eerstneukendanpraten | 26-11-14 | 10:38

Is het toevallig een neefje van Demmink of zijn opvolger?

Meneert | 26-11-14 | 10:37

Zoek de dader maar in politiekringen ... Dit is een gevalletje doofpot.

James Lastig | 26-11-14 | 10:32

Le Roi | 26-11-14 | 10:21
Je zou het niet verwachten maar ook blanke mannen kunnen vrouwen mishandelen of vermoorden. Deze man hoeft niet perse lichtgetint te zijn. Wanneer een vrouw om het leven is gekomen komt dat meestal door toedoen van de (ex)geliefde.
Van de liefde moet je het maar hebben niet waar?
Overigens is tijdje geleden ook een 17 jarig meisje om het leven gekomen door haar exvriend, die blank is.
Sommige mannen zijn snel gekrenkt.

Julia | 26-11-14 | 10:31

Ach ja. NL'se politie. Te druk met verherreorganiseren, ziekmeld formuliertjes invullen en lekker flitsen achter de vangrail.

Beaulefermier | 26-11-14 | 10:29

Bewijsstukken vernietigen is immers een stuk goedkoper dan ze te onderzoeken.

* | 26-11-14 | 10:24

Jaarlijks woorden in Nederland nog geen 200 moorden gepleegd, terwijl zo'n half miljoen overweegt om zelfmoord te plegen. Opgelost!

Bakito | 26-11-14 | 10:23

Die domme koeien hier die op basis van een stukje hier even de hele zaak uiteenzetten.

Emotie!!!! Die mensen zijn verdrietig, als we een ding kunnen in Nederland is het wel dit soort onderzoekjes. Zelfde met die gast in Wassenaar. Maar leuk getypt Johnny.

Keeper | 26-11-14 | 10:23

très cool | 26-11-14 | 10:14
Leuke rant hoor, maar in deze kwestie gaat het om het OM.
Ben overigens benieuwd naar de redenen waarop het OM gebaseerd heeft dat verder onderzoek niet nodig was.
Volgens de Teletokkie is er trouwens al sprake van een moordenaar, misschien in het vervolg hen het onderzoek laten doen?

Igor Putkin | 26-11-14 | 10:23

@Wees_eens_creatief | 26-11-14 | 10:21

Er is geen eens sectie verricht op het lichaam.

Kinner | 26-11-14 | 10:22

Bizar. En waarom gaat mijn lichtgetintiër-radar af bij het lezen dat deze mevrouw een ex vriendje had die haar bedreigde en mishandelde?

Le Roi | 26-11-14 | 10:21

Wie is die ex?

Aart Z. | 26-11-14 | 10:21

Hoho lieve reaguurders; Dat er bepaalde aanwijzingen niet nader zijn onderzocht duidt nog niet op een moord. Was idd beter geweest om 100% uitsluitsel te geven, maar geen reden om politie / justitie zo aan te vallen.
.
Schouwarts liet zich leiden door de Politie? Want de familie was bij de schouw? Of dat neemt de familie dat maar aan omdat er verder geen onderzoek is gedaan?

Wees_eens_creatief | 26-11-14 | 10:21

Goed dat jullie hier aandacht aan besteden !

Kinner | 26-11-14 | 10:18

Alvorens op de "opgraven" knop te drukken of justitie af te bekken moet je wel volledig inzicht hebben en niet varen op verdrietige nabestaanden.

Skunk57 | 26-11-14 | 10:18

Nederland.

Het rotste land in de Melkweg. Niet gekke prestatie voor zo'n klein landje.

Snackbar van Allah | 26-11-14 | 10:18

Kortom: We zijn niet veel beter dan een gemiddeld Afrikaans zwartepietenrepubliek. Justitie faalt zoals gewoonlijk, al is het niet met de straf (100 uur schoffelen voor een mensenleven) dan is het wel met de bewijsvoering. Dat je dit als ouders moet meemaken lijkt me verschrikkelijk.

Ceauceausneaut | 26-11-14 | 10:16

tres cool 10.14; Zullen we het houden 70% lijdt aan een verregaande vorm van beroepsdeformatie. lol

william7055 | 26-11-14 | 10:15

Meer vermisten dan ook en als er per ongeluk wel een lijk is doen ze er ook nog alles aan om het niet in de moordstatistieken op te nemen. Opa is zijn prestaties aan het oppoetsen.

witwas | 26-11-14 | 10:15

Bewijsmateriaal vernietigd? Ik kan er werkelijk GEEN reden of belang bij bedenken. Sterkte aan de nabestaanden. Hopelijk rolt er alsnog een oplossing uit.

Driewerf Hoezee | 26-11-14 | 10:14

De Nederlandse politie is een baantjesmachine voor B- en C-talent en er werken alleen maar luie, laffe raamambtenaren. Daarom hebben criminelen hier vrij spel. En al die gezagsgetrouwe sukkeltjes die hier gaan roepen ze willen wel maar ze mogen zijn te naïef om te poepen.

très cool | 26-11-14 | 10:14

Is er geen standaard protocol voor bewijs? (Of mogen de gemeentes dat ook zelf gaan bepalen?)
Ook alle bewijslast van bijvoorbeeld pedo-senator Brongersma is na twee jaar onderzoek verbrand. (Verbrand!)

Einde van de Domheid | 26-11-14 | 10:12

Politie en justitie zetten al een tijdje gezamelijk stevig in op het doen van aangifte en andere statistiekverziekende bezigheden van aldus overlastgevende burgers. Dit beleid begint nu dus gelukkig zijn vruchten af te werpen.

Godsammekraken | 26-11-14 | 10:10

Criminelen hebben het goed in Nederland.

scott_0 | 26-11-14 | 10:08

Hier moeten koppen rollen! Figuurlijk dan hé.

Ed41 | 26-11-14 | 10:08

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl