Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS wobt Toneelclub Rutte over de EU naheffing

eurogodwinplaatjeomdathetmoet.jpgTechnisch topic voor de liefhebbers. We gaan weer Wobben. Gewoon, omdat het leuk is om keurige grotemensenbriefjes te sturen aan mensen & ministeries die zichzelf heel belangrijk vinden. En ook omdat we nogal een schurfthekel hebben aan het onophoudelijke gelieg, gedraai en toneelspel vanuit de regering. Het lijkt wel of de bewindslieden van de krakende en krampachtige gelegenheidcoalitie Rutte II werkelijk nergens meer eerlijk over zijn. Casus in kwestie: de 642,7 miljoen euro naheffing uit Brussel. In het Kamerdebat daarover bleek dat Dijsselbloem op 24 oktober tegenover de NOS-camera's had gelogen dat hij het bedrag niet kende. In Kamervragen had hij echter al erkend dat hij op 17 oktober al op de hoogte was. Ook werd er bij herhaling gezegd dat Rutte pas op 23 oktober op de hoogte was, niet eerder, maar uit diezelfde Kamervragen blijkt echter dat zowel Dijsselbloem als Rutte op 17 oktober al een brief van de Nederlandse ambassade (de Permanente Vertegenwoordiging) in Brussel hadden ontvangen waarin het exacte bedrag van 642,7 miljoen euro genoemd werd. Brussel bevestigde het bestaan van een tabel met dit bedrag zelf ook; de op 17 oktober gedateerde documenten stonden immers al online: General Statement (PDF), Gewraakte Bijlage (PDF). In het debat van donderdag stonden Mark & Jeroen daarom een paar keer met de mond vol tanden. Vooral de immer goedlachse premier Rutte stond tien minuten lang chagrijnig te schutteren, zo is te zien op deze ontluisterende beelden. Maar de memo van de PV weigerden ze te openbaren aan de Kamer. Nieuwe Kamervragen daarover had Dijs al op hufterige wijze ontweken door terug te verwijzen naar eerdere antwoorden. Ook schrijft Dijs dat de memo niet geopenbaard kan worden omdat het "noodzakelijke vertrouwelijkheid en de effectiviteit van het onderhandelingsproces zou ondermijnen." Wat een goedkope onzin: het was een memo met daarin een bedrag, geen diplomatieke strategie. Nou, dan doen wij wel een poging. Wob-verzoek aan niemand minder dan MinPres Rutte zelve na de breek. De onderste steen boven, Mark! Ministerie van Algemene Zaken T.a.v. Minister-President Rutte Binnenhof 19 Postbus 20001 2500 EA Den Haag Amsterdam, 17 november 2014 Betreft: Wob-verzoek inzake PV-memo over de EU naheffing Geachte Minister-President Rutte, Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoekt GeenStijl om kopie van hieronder te omschrijven documenten, die een zo volledig mogelijk beeld geven van de correspondentie tussen “Brussel” en “Den Haag” inzake de naheffing van 642,7 miljoen euro die Nederland moet betalen aan de Europese Unie. Dit verzoek is in het kader van prudente omgang met belastingmiddelen, deugdelijk bestuur, integriteit, transparante democratie en algehele eerlijkheid tegenover het Nederlandse volk. Inleiding op het Wob-verzoek Uit het Kamerdebat over de Europese naheffing, d.d. 13 november 2014, bleek dat op 17 oktober een brief cq verslag was binnengekomen bij de Nederlandse regering, afkomstig van de Permanente Vertegenwoordiging, waarin melding gemaakt wordt van de aankomende naheffing. In die memo wordt, op basis van een bijlage bij het op 17 oktober door de EU gepubliceerde General Statement of Revenue, een voorlopig naheffingsbedrag van 642,7 miljoen genoemd. Dat zou enkele dagen later tevens het definitieve bedrag blijken te zijn. Uit het debat blijkt ook dat deze brief met bijlage bij het Ministerie van Financiën én het Ministerie van Algemene Zaken is binnengekomen. Toch heeft MinFin Dijsselbloem steeds volgehouden dat de Minister-President pas op 23 oktober, tijdens de Europese top, op de hoogte werd gebracht van het naheffingsbedrag, dat op die avond door de Financial Times werd gepubliceerd. Op 24 oktober ontkent MinFin Dijsselbloem zelfs nog voor de camera’s van de NOS iets te weten van de betreffende tabel. De uitspraken van MinFin Dijsselbloem tijdens het naheffingsdebat van afgelopen 13 november, alsook eerdere antwoorden op Kamervragen van de minister, zijn echter strijdig met die bewering. Ook vanuit de Europese Commissie in Brussel is gecommuniceerd dat Nederland op 17 oktober al op de hoogte was gesteld van de aankomende naheffing. De regering weigert echter de door de Permanente Vertegenwoordiging verzonden memo te openbaren, ondanks verzoek daartoe vanuit de Tweede Kamer. Aangezien het ministerie van Algemene Zaken niet groot is, en een brief over een enorm naheffingsbedrag uit Brussel zich niet licht over het hoofd laat zien, wil GeenStijl - met een beroep op de Wob - deze memo alsnog opvragen. Het Wob-verzoek concreet GeenStijl vraagt om kopie van alle documenten bij en onder u die betrekking hebben op de communicatie en correspondentie vanuit de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel richting de Nederlandse regering (en vice versa) over de naheffing van 642,7 miljoen euro die Nederland aan de Europese Unie moet betalen. Specifiek vraagt GeenStijl om kopie van de memo die minister Dijsselbloem per Kamerbrief met kenmerk BFB 2014- 12150M (d.d. 13 november 2014) weigert te openbaren, ondanks verzoek daartoe vanuit de Kamer. Voor uw gemak hebben we deze brief ter herinnering als bijlage bijgesloten. (.doc) GeenStijl vraagt daarnaast ook om kopie van andere brieven, memo’s, nota’s, verslagen en andere documentsvormen die tussen 17 oktober en heden (ex nunc) uitgewisseld zijn tussen de Nederlandse regering en de Permantente Vertegenwoordiging in Brussel, die betrekking hebben op de naheffing. Kopje bezwaren wegwuiven Stel dat u dit Wob-verzoek naast zich neer wilt leggen (wat wij ons niet voor kunnen stellen, want waarom zou de Minister-President van alle Nederlanders stiekem willen doen over zaken die alle burgers aan gaan?), dan willen we graag in herinnering brengen dat bijvoorbeeld artikelen 10.2.f (voorkoming van voorkennis), 10.2.g (onevenredige bevoor- of benadeling) en 11.1/2/3 (persoonlijke beleidsopvattingen) niet opgaan in dezen, omdat het gevraagde document een memo betreft, met daarin een verslag dat is opgesteld op basis van door de Europese Commissie openbaar gemaakte gegevens. Er kan derhalve geen sprake zijn van het “ondermijnen” van een “onderhandelingsproces”, zoals minister Dijsselbloem stelde in eerdergenoemde en bij dit verzoek bijgesloten Kamerbrief - temeer omdat Dijsselbloem al verklaard heeft dat Nederland de naheffing aan Brussel zal betalen en er dus geen sprake meer is van een “onderhandelingsproces”. Mocht u ondanks dit vrij simpele en bijzonder heldere Wob-verzoek toch voornemens zijn om (delen van) documenten te weigeren, verzoek ik u dat per weigergrond, per document en per passage toe te lichten. Voor zover het gevraagde zich bij en onder u in digitale vorm bevindt, verzoek ik om verstrekking van digitale kopieën. Bevindt het gevraagde zich bij en onder u in papieren vorm, verzoek ik u om papieren kopie. Mocht dit verzoek bij u vragen oproepen, zijn we uiteraard beschikbaar voor overleg op onderstaand telefoonnummer of emailadres. Alvast hartelijke dank voor uw bereidwilligheid en medewerking, we kijken vol spanning uit naar de gevraagde documenten. Met de meeste hoogachting, [Van Rossem] Redactie GeenStijl [Adres][Mail][Telefoon] wobjeenvelopjevoormark.jpg

Reaguursels

Inloggen

Rutte zou niet weten hoe de waarheid er uit zag al struikelde hij erover.
Met zijn manier van regeren dien je de leugen als standaard-communicatiemiddel te hanteren.

mallekater | 18-11-14 | 13:28

Ik voorspel dat hier geen reactie op komt, of dat de reactie dusdanig summier en niets zeggend is, dat het net zo goed geen reactie had kunnen zijn.

Aertheron | 18-11-14 | 10:00

Nog een weekje tot de vier weken van de WOB voor de belastingnaheffing afloopt...

Anonamemouse | 18-11-14 | 09:25

Eerst met je volle verstand op deze leugenaars stemmen en nu huilie huilie doen. Stelletje losers. Je krijgt wat je verdient.

wie weet de weg | 18-11-14 | 09:04

Ik stem in ieder geval niet op leugenaars. Die ga ik never nooit een mandaat geven. Zou iedereen moeten doen. Kijken wat er gebeurt.

Orange Willem | 18-11-14 | 08:39

Waarom is Brussel nooit nieuws?
Daar gebeurt zoveel waar we hier geen idee van hebben.
Geleuter over zwarte piet vol op tv....
Daardoor kunnen Rutte en co de vermoorde onschuld spelen.
Dus, op naar Brussel en nieuws maken!

Frankasd | 18-11-14 | 04:18

Waarom gaan we gewoon niet allemaal richting Den Haag? We nemen onze hooivorken mee, pek en veren en we doen wat we moeten doen. Onze rechten terug nemen

Stargate | 18-11-14 | 04:11

Voor Rutte en de rest van de Brusselkliek is liegen een tweede natuur geworden. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in de zittende partijen. Schaamteloosheid is meer norm dan uitzondering. En het interesseert ze gewoon geen ene flikker. Lekker wat aankutten en Brussel blij houden, meer zit er niet in het vat voor de Nederlander.

De Anaalprofeet | 18-11-14 | 01:27

Mooi, GS op zoek naar de onderste steen in het zoveelste modder-en-blunder-debacle binnen het naar rotting en bederf stinkende moeras Rutte II.
.
Dijsselbloem is een rat, met zelfs uiterlijke kenmerken van een rat: kleine gluiperige kraaloogjes die wegkijken wanneer hij probeert zijn stiekeme praktijken te verbloemen.
Een rat die knaagt aan de wortels van parlementaire democratie.
Bovendien een arrogante rat, die zich aanmatigt te liegen jegens volk en Kamer.
.
Rutte is een nul, een incompetente nono, een lul die telkens weer zijn desinterresse voor het Nederlandse volk volkomen schaamteloos tentoonstelt.
Holle retoriek en schaapachtig lachen, dat zijn z'n kwaliteiten. De enige.

appelvink | 18-11-14 | 01:21

Uitstekende actie, dank daarvoor!
@tipo | 17-11-14 | 23:42 = HULDE!
Salut! Evocatus

Evocatus | 18-11-14 | 00:55

@Feynman 22:39
Beide ministers weten heel goed waar hun mandaat vandaan komt. Van de Koning. Het mandaat van de Koning is er vervolgens bij gratie Gods.

De vraag is dus, of Gods plan had voorzien in een naheffing van de EU. Zo niet, dan mag het volk de koning afzetten aangezien die door God verlaten is, omdat ie een heel ander pan dan Gods plan uit laat voeren. Het Plakkaat van Verlatinghe legt dat zo uit.

tipo | 17-11-14 | 23:42

Kijken hoe dit afloopt dan.. in ons o-zo transparante landje. Terwijl zo veel andere landen aantonen dat je ook op een normale manier met dit soort procedures om kan gaan, als je dat daadwerkelijk zou willen.

noerg | 17-11-14 | 23:08

@Bernard Couperus | 17-11-14 | 21:40
G = 1 * 10^9 = 1 miljard.

ProAsfalt | 17-11-14 | 22:51

Even zeuren over jullie Nederlands: Het is niet "mocht u het naast zich neer wilt leggen" maar "mocht u het naast U neer willen leggen". Het is wel een brief naar de MinPres jongens....

jdeboer01 | 17-11-14 | 22:45

Ars Vivendi | 17-11-14 | 21:09
Een WOB verzoek zou mijn anonimiteit doorkruisen. Dit had nooit mijn column kunnen zijn.

Gelukkig neemt een weblog wel de moeite waar de Kamer faalde. Als de Kamer iets normaals vraagt, heeft de minister te leveren. Dit achterhouden is zinloze directe insubordinatie. Kennelijk zijn beide ministers vergeten waar hun mandaat vandaan komt, en waar deze spoedig dient weder te keren.

Feynman | 17-11-14 | 22:39

Modderator / hartje/ GeenStijl

modderator | 17-11-14 | 22:22

het beantwoorden is een knieval,na een stortvloed van leugens,hun ingelogenheid staat niet toe om het populis,zoals vaak gezegd wordt de populisten te beantwoorden.
ze hebben niets met het volk.
de beste regering na de 2 w.o uitspraak rutten.
ter aanvulling ook de grootste leugenaars.
regerins [lijders]die leugens staan te verkondigen
dat is toch zwaarder als meineed.

soledad | 17-11-14 | 22:14

@God Zelf | 17-11-14 | 21:54.
Ik! Wanneer gaan we?

Maria.1 | 17-11-14 | 22:12

Supermatthijs | 17-11-14 | 21:29
Argumentum ad Trollum.

Igor Putkin | 17-11-14 | 22:08

Nederland heeft zichzelf al afgeschaft met dank aan Den Haag, en met speciale dank aan Wouter en Jan Peter, en het stemvee; "Stupidity has reached critical mass". Het is schokkend om te zien hoe Dijselbloem en Rutte reageren op serieuze vragen. Pieter Omzigt is de enige die nog iets zinnigs heeft in te brengen in dit debat. Ben zelf al geemigreerd en ben bang dat nog velen zullen volgen. Arm Nederland dat zoveel beter verdient. Zwarte Piet is een mooie afleiding zodat Den Haag snel het geld naar Brussel kan overmaken.

Nederland uit de EU!, voordat het te laat is.

Karsk | 17-11-14 | 21:59

Uit de papieren Elsevier van 12 juli 2014 in een interview met Halbe Zijlstra, pagina 9.

Op een vraag van Elsevier over de nieuwe definitie waardoor de NL economie opeens 40 miljard groter is volgt een antwoord:

"... Minister Dijsselbloem van Financiën nam vanwege die definitie een stelpost van een half miljard op in de concept-begroting. Dat is misschien een reservering voor extra ontwikkelingshulp, maar dat staat er niet bij. Dat half miljard blijft dus over. Wat met dat geld gebeurt, zien we later wel weer, maar het gaat niet naar extra hulp. Ik zou niet weten hoe ik dat moest uitleggen...."

Mijn beeld hierbij is dat Dijsselbloem een bui al zag hangen, al wist hij niet welk bedrag het precies ging worden. Och, de WOB zal het allemaal wel duidelijk maken.

MrRight | 17-11-14 | 21:58

Reactie Rutte: "In uw WOB verzoek refereert u naar 'algehele eerlijkheid tegenover het Nederlandse volk'. Dit is geen geldige reden om een WOB verzoek in te dienen. Wij archiveren uw aanvraag daarom in de daarvoor bestemde ronde container."

Lumenatra | 17-11-14 | 21:57

De pvv is trouwens goed bezig in deze, inhoudelijk sterk.
Mag ook wel eens gezegd worden.
Omtzigt plus tien.
De arrogantie van beide bendeleden van de regering, Mark R. en Jeroen D., is werkelijk bloeddrukstollend.

Rest In Privacy | 17-11-14 | 21:55

Laten we ophouden met wobben. Ik heb nog pek, veren en een hooivork. Wie gaat er mee?

God Zelf | 17-11-14 | 21:54

Maar voor opa en opa wordt alles beter vanaf 1 januari!!

brutus68 | 17-11-14 | 21:54

@Ir. Wilhelmus | 17-11-14 | 20:44
Het doet er heel erg toe dat ze gewoon keihard staan te liegen, sukkel.

God Zelf | 17-11-14 | 21:53

@Russells Teapot | 17-11-14 | 21:01
Ik vind het zo raar dat dit allemaal maar kan, de boot wordt afgehouden het ontbreekt aan uitleg. Het enige wat men kan mededelen is, 'het klopt'. Heel democratisch allemaal, niet gek dat veel mensen enige vorm van gevoel en wederhoor totaal zijn verloren.

carramba | 17-11-14 | 21:51

Ruttert en boterbloem... als hun mond beweegt, dan liegen ze.
Ze zitten er niet voor ons, maar voor zichzelf en de EU.
Wob er maar op los GS, ik wil ook precies weten wat ze daar uitvreten!

Schietmijmaarlek | 17-11-14 | 21:49

Soms is een first post gelijkwaardig aan een gedegen laatste woord. In deze een dikke + voor Fijnstoffer @ 20:42.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 17-11-14 | 21:46

Na het overboeken van 642 miljoen krijgen jullie een reactie - okee?
Groetjes Mark en Dijssie. (Binnenkort vanaf een warm plekje in de EU of een andere zonnige subsidie club.)

funkyd | 17-11-14 | 21:45

Kan niet genoeg herhaald worden. Dijsselbloem in Tweede Kamer, april 2014 www.youtube.com...

jojo1956 | 17-11-14 | 21:41

ProAsfalt | 17-11-14 | 21:20
Nieuwe eenheid? G? Is dat Griljoen? Of Gajesjoen?

Bernard Couperus | 17-11-14 | 21:40

Dijs en Wiebes zijn ook trollen, whats new??

Archy Bunker | 17-11-14 | 21:33

Hobba hobba hobba wob wob wob

Geert Linkers | 17-11-14 | 21:31

Nee, meneertje Dijsselbloem had niet gelogen; hij had het bedrag wel eerder meegekregen in een meeting, maar dat betrof een schatting. Bizarre uitleg. Voeg daar aan toe dat hij aan het begin van het jaar tegen een PVV-kamerlid garantie gaf over geen extra betalingen richting Brussel als gevolg van de andere groeicijfers.
-
Kortom, ik zeg: wegwezen! En wel zo snel mogelijk.

Bernard Couperus | 17-11-14 | 21:30

@Igor Putkin | 17-11-14 | 21:27

De trol kaart trekken, altijd min 1.

Supermatthijs | 17-11-14 | 21:29

Bakito | 17-11-14 | 21:26
Is ook zo.

Igor Putkin | 17-11-14 | 21:27

Igor Putkin | 17-11-14 | 21:25
Gewoon negeren.

Bakito | 17-11-14 | 21:26

MarcS | 17-11-14 | 21:21
Wat een bijzonder inhoudelijke argumentatie. En dan iemand anders dom noemen. Tsss

Igor Putkin | 17-11-14 | 21:25

@Igor, jij bent een trol toch. Dat moet wel, zoveel domheid kan niemand in een persoon samenvatten.

MarcS | 17-11-14 | 21:21

Zullen het vast wel eerder hebben geweten maar ja,
de 643M zijn wij kwijt.
Hoe dat komt? Tja, dat zal mij een rotzorg zijn.
Weg is het. Dat is een ding wat zeker is.
Weg is ook 4,5G aan ontwikkelingssamenwerking.
Weg is ook de 5G aan de EUSSR.
Weg is ook 15G aan de klimaatminaretten.

Het volk interesseert het geen donder.

Die stemt even zo vrolijk weer op de gevestigde orde.

Vandaar dat Zwarte Piet nu weg is. Nu de rest nog.

ProAsfalt | 17-11-14 | 21:20

@Maria.1 nee hoor. De vraag was of hij kon garanderen dat wij geen naheffing kregen. Antwoord was ja. Hij kon het garanderen maar deed het niet, let maar op dit soort kinderlijke woordspelletjes spreken ze daar.

MarcS | 17-11-14 | 21:19

Ha ha ha igor ha ha ha

MarcS | 17-11-14 | 21:17

Wobben had nooit toegestaan moeten worden. Geld- en tijdverspilling voor zeikerdjes met een autoriteitsprobleem.

Igor Putkin | 17-11-14 | 21:14

@ Russells Teapot | 17-11-14 | 21:01

Zolang de Nederlanders nog altijd keuzestress als ze bij de supermarkt in het chips vak staan, gaat er ook echt geen steek veranderen in dit land.

Tzt emigregren gewoon emigreren naar Canada, Australië of Zwitserland. Ik heb de hoop al opgegeven.

roverheid | 17-11-14 | 21:12

Ben straks genoopt mijn auto te verkopen want ik wacht nog steeds op mijn duizend euro...

eerstneukendanpraten | 17-11-14 | 21:11

Laten we eerst maar eens afwachten wat de hoge heren in Den Haag voor een antwoord hebben. Tot die tijd kun je er niks zinnigs over zeggen.

Bakito | 17-11-14 | 21:10

Och kom, iedereen weet toch dat ze het CBS het BNP hebben laten bijstellen zodat we dan 1285,4 miljoen euro meer mochten lenen dit jaar. Netto 642,7 miljoen euro meer te besteden!

dugo | 17-11-14 | 21:10

Hee, leuk! Een Feynman-topic van Van Rossem!

Ars Vivendi | 17-11-14 | 21:09

Tot zover het succesverhaal van de drie rode ingenieurs. In nauwe samenwerking met een geschiedenisleraar die denkt dat Nederland een groot Unilever Plopsaland is (koop die auto!).

atheïstisch stemvee | 17-11-14 | 21:04

@Russells Teapot | 17-11-14 | 21:01. Inderdaad. Het is vijf voor twaalf. De burgers moeten zich verenigen en in opstand komen!

Maria.1 | 17-11-14 | 21:03

Ik hoop echt op WW3 , Weg met die leugenachtige honden.
grenzen dicht en opnieuw beginnen !!!

stinkleugenaars | 17-11-14 | 21:03

Lees de tweets van Omtzigt vandaag.

fuckje | 17-11-14 | 21:02

@MarcS | 17-11-14 | 20:49. Toch wel; hij heeft in de Tweede Kamer gegarandeerd dat er GEEN naheffing zou komen!

Maria.1 | 17-11-14 | 21:01

Het is een schande voor onze democratie hoe Rutte en Dijsselbloem optreden de laatste weken. Vragen worden niet beantwoord, belangrijke informatie wordt geheim gehouden, er wordt gelogen tegen het parlement en de media, en terwijl vele Nederlanders onder de armoedegrens terecht komen, wordt er om dubieuze redenen plotseling een cheque van 643 miljoen overgemaakt naar Europa. Waar we dat gaan betalen, dat mogen we ook niet weten.

Ik blijf het zeggen: als dit land een democratie zou zijn, en het parlement zijn primaire taken uit zou voeren, zou dit kabinet al lang gewieberd zijn.

Dit kabinet heeft geen enkele legitimiteit meer, en dit parlement dat hen ondanks alles in het zadel houdt evenmin. Dat er geen horden met fakkels en hooivorken richting Den Haag trekken, wijst erop hoe braaf en ingekakt wij als volk geworden zijn.

Russells Teapot | 17-11-14 | 21:01

@Ir. Wilhelmus | 17-11-14 | 20:44

Gast, wie wist wat wanneer is dus uiterst relevant als de heren kabinetsleden ten overstaan van iedereen pretenderen o zo verrast te zijn.

très cool | 17-11-14 | 20:59

Ik krijg steeds meer braakneigingen van die MP.

Kijk eens vanaf 1:22:00 Zie: debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/na...

Een suggestie om de €1000 per (werkende) Nederlander te gebruiken om de arme mensen in het land te helpen, wordt door 'Mark de Gluiperd' bestempeld als zijnde populisme.

Who the f*ck is er nu begonnen met deze uitlatingen!? Wat een valse MP hebben we toch!

roverheid | 17-11-14 | 20:59

Hier zag u het beschamende optreden van nietsnut kabinet Rutte II. Het kabinet dat volgens non-valeur Rutte het beste kabinet na WO II zou zijn.
Rutte, wat ben je toch een ongelooflijk mislukte prutspresident. Je burgerschap onwaardig.

appeltjesgroeneweide | 17-11-14 | 20:58

Wippen ontbijten pleite, Rossem, niet beffen na het ontbijt.

Petskast | 17-11-14 | 20:57

kijk HIER gaat het om:

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/...

geen hond zat er in de kamer, slechts 1 kerel is er scherp.
er zit ook zo weinig inhoud in onze kamerleden.

nu allemaal gezeik over 12 oktober, 15 oktober, brieven info, tabellen, nu buitelen de media en de politici over elkaar heen.

Dijsselbloem moet aftreden vanwege het bovenstaande filmpje.

Ir. Wilhelmus | 17-11-14 | 20:55

Was er niet laatst ook een Wobje van GS? Wat is hiermee gebeurd?

hangtiet met knoop | 17-11-14 | 20:54

Rutte en de zijnen hebben al lang geleerd dat ze zowel richting burger als richting Tweede Kamer kunnen liegen wat ze willen, en dat doen ze dan ook. De TK zit vol B- en C-talent met de ruggengraat van een poffertje (behalve Omtzigt natuurlijk) en met de burger hebben ze alleen iets te maken in de 6 weken in aanloop naar verkiezingen.

très cool | 17-11-14 | 20:51

Alle vragen zijn toch al beantwoord?
Ja hij wist het, maar netto bedrag nog niet ivm ontwikkeld hocus pocus verdeel sleutel.
Heeft hij gelogen? Ja, maar niet in TK dus mag. Liegen tegen bevolking is schijnbaar geoorloofd, althans dat riep zo'n Swiebertje uit Brussel.

Wat is exact het doel van de WOB? Narren trekt gewoon als antwoord hoor :-)

MarcS | 17-11-14 | 20:49

-weggejorist-

stinkleugenaars | 17-11-14 | 20:48

-weggejorist-

stinkleugenaars | 17-11-14 | 20:48

"want waarom zou de Minister-President van alle Nederlanders stiekem willen doen over zaken die alle burgers aan gaan?"

VVD Europarlementariër Hans van Baalen zat vorig jaar bij Jinek die hem vroeg: Moet een land als Bulgarije bij Europa, het is zo doordrenkt van corruptie.
Van Baalen: Bulgarije en Roemenië zijn te vroeg toegelaten tot de EU... clans, een soort maffia... Wij moeten ze helpen...

drs.Nee | 17-11-14 | 20:48

maw het kwaad was op 17 oktober al lang geschied. en op 13 oktober ook. beide veel te laat dus

Ir. Wilhelmus | 17-11-14 | 20:47

Hear hear! Wobwobwob. Wordt vervolgd dus, Mark en Jeroen.

Stelletje mij niet vertegenwoordigende iele EU-fielen.

chicago river | 17-11-14 | 20:46

Wat Fijnstoffer zegt... Van Rossem kan voortaan beter eerst onder z'n auto gaan kijken voordat ie wegrijdt.

je postbode | 17-11-14 | 20:45

Het zijn vieze gore leugenachtige stink honden.
Alles wat hun zeggen is leugens tot aan MH17 toe !!!

stinkleugenaars | 17-11-14 | 20:45

stelletje sukkels van geenstijl doen mee met de waanzin van de dag. wat boeit het nou wie wat wel of niet wist op 13 oktober of 17 november om 4 uur of om half 5.

Wat er toe doet is dat dit een half jaar geleden dit in Europa is afgesproken. TOEN had men scherp moeten zijn, toen de nieuwe rekenmethode is ingesteld. Er zijn nog kamervragen over gesteld, er is toen gegarandeerd dat er geen naheffing zou komen.

Ir. Wilhelmus | 17-11-14 | 20:44

Goeie actie.
Maar verwacht er niets van. Het raakt aan de voor de VVD en de PvdA en de meeste andere partijen heilige EU, de meesters in Brussel die over ons heersen. Daarvoor gaan schijtluizen Rutte en Dijs desnoods over lijken; Nederlandse lijken wel te verstaan.

Fijnstoffer | 17-11-14 | 20:42

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen