Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Kuzu, Ozturk en de PvdA

feynmanenoffeiten1000.jpgDat het hier wellicht om twee losgeslagen radicale gelovigen gaat, kan niet het punt zijn. Immers, hun achtergrond was voor de verkiezingen bekend, en door de PvdA op plek 27 & 39 van de kieslijst gezet. De kiezer wist het beter en verkoos hen op plek 5 en 9, zelfs nog tussen de twaalf van de laatste peiling van Maurice de Hoax. Het aandeel PvdA ziet eruit als een afstervende curve die rond verkiezingen af en toe nog een oprisping vertoont. Maar nu toch als zesde partij in een marginale of terminale fase. Aan de staatsomroep de schone taak om Kamerlid en kiezer te scheiden. Nu de twee afvalligen niet meer onder de vlag van de PvdA zieltjes verzamelen, moeten ze zo snel mogelijk beschadigd worden. Het is immers de bedoeling dat de twee vertrekken, maar hun electoraat achterlaten. Inhoudelijk gaat het echter helemaal nergens over. De PvdA wil wel de allochtone kiezer achter zich, maar niet hun bestuurders of hun mening. De PvdA heeft hun nummer 5 en 9 uit de fractie gezet. Maar zo moet het niet in het nieuws. De heren zouden zelf afscheid hebben genomen door hun blinde vertrouwen in Asscher niet te willen uitspreken. Verder kwam Nieuwsuur niet. Het klinkt mij in de oren als een geregisseerde horde, zonder enig nut. Met een machtsspelletje het integratiedossier ontlopen. Helaas ook voor Pauw een brug te ver. Onder zijn inleiding zat een mooi thrillermuziekje, zoals Bassie & Adriaan dat ook altijd deden, te kansloos. Snuifje Riefenstahl, nog minder inhoud. Wat namedropping van Turkse organisaties die hun boekhouding niet delen. Twee mensen die samen optrekken werden tegenover elkaar aan tafel neergezet om ze als eenlingen te kunnen portretteren. Modder Nieuwe Kamerleden hebben altijd hun uitglijders. Eentje maakte reclame voor een Turkse zorgverzekeraar, de ander zag rellen op de Dam bij de kroning van Beatrix die verdacht veel leken op de rellen op het Tahrirplein. Riepen hun achterban op niet te klagen over pleegouders, maar zichzelf aan te melden en het duo feliciteerde de democratisch gekozen NAVO-bondgenoot Erdogan. Als echte moslims waren ze onbereikbaar op een Islamitische feestdag, tot verbazing van hun onbelezen fractie. Het was jammer dat de twee nog de moeite namen zichzelf uit beleefdheid te verdedigen. Het ging helemaal nergens over, al helemaal niet over hun functioneren, de reden dat ze mochten vertrekken of over de integratieproblematiek zelf. Je kan altijd wel wat vinden. Staatsrecht Volgens artikel 67 lid 3 dient een Kamerlid zonder last te stemmen. Iedere vorm van fractiediscipline is een aantasting van de grondwet. Het is niet aan een partij om aan hun leden een verklaring te laten ondertekenen, die twee jaar na hun installatie wordt voorgelegd. Prima om zo'n instrument te gebruiken om de kieslijst te formeren, maar na de stem van het volk dient de partij te zwijgen. De coalitie heeft met 36 zetels in de peiling niets meer te zoeken. Je hebt ruim de helft van de zetels nodig om een kabinet te formeren, ze hebben nu minder dan een kwart steun. Ongeacht wat er de komende twee jaar gebeurt, de rit wordt uitgezeten, in het belang van de coalitie, niet het volk. Het is een stevige hiaat in de wet dat het volk geen nieuwe verkiezingen kan uitschrijven. Nutteloze onderzoeken Er kwam deze week een onderzoeksrapport uit, waarmee het integratiedebat over de vorige verkiezingen is getild. Asscher wil nu graag onderzoek naar de geldstromen achter streng gelovige organisaties. Nog een bureauonderzoek, zoals er bijvoorbeeld tijdens de bouwpoging van de Westermoskee al velen geweest zijn. Het is echter weer een onderzoek naar de bekende weg. Jehovagetuigen bellen aan, sjeiks en emirs sturen geld en imams. Alleen een blinde gaat daar nog ambtenaren opzetten. Als je geen oplossing voor een probleem hebt, start je gewoon een nieuw onderzoek om het weer een paar jaar voor je uit te schuiven. De geschiedenis herhaalt zich. Ondertussen spat de droom van de multiculturele samenleving steeds verder uiteen. Ontwikkelingssamenwerking Nederland slaat zich op de borst hoeveel wij wel niet voor de rest van de planeet betekenen. Berichten dat onze inspanningen geen resultaat boeken worden apathisch terzijde geschoven. Waarom is het zo onverwacht dat de wereldwijde islamitische samenleving ook probeert de Westerse te “ontwikkelen”? Turkije zelf is ook bekeerd van Christelijk naar Islamitisch. Het zijn organisaties die binnen de grenzen van de wet, binnen de grenzen van de handhaving proberen de Nederlandse bevolking bijeen te houden. Onder Islamitische vlag. Het Westen zoekt handel, geld en grondstoffen in het buitenland, zij nieuwe volgelingen hier. Het effect van Islamisering is zichtbaar in de samenleving op straat, de geldstromen niet. Deze karaktermoord van de PvdA stopt niets, het laat alleen de allochtone kiezer bedrogen achter. Het integratiedebat zou moeten gaan over gelijke kansen op zwarte scholen, beperking van de werkeloosheid, beperking van criminaliteit en wederzijdse tolerantie. Niet over geloof of geld.

Reaguursels

Inloggen

Maria.1 | 17-11-14 | 00:07
Ik weet niet genoeg, daarom lees ik ook jullie reacties.

Wie het meest... Laat me niet lachen, maak je geen illusies. Het verschil is dat jij vrede hebt opgegeven, en ik dat weiger principieel te doen. Dat heeft niets met de mate van kennis te maken.

Je hebt nog steeds geen antwoord gegeven waarom er ruim een miljoen Arabieren al zeventig jaar in vrede met volledige burgerrechten in Israël zelf wonen. Dat is een behoorlijk tegenbewijs voor de aanname dat een eeuwige oorlog de enige weg is.

Het is niet mijn doel te winnen.

Het is jammer dat jullie met zo`n duidelijke mening, toch zo weinig over mij weten.

Waarom zijn jullie door een adder gebeten om keer op keer jezelf als scheidsrechter te benoemen, te typen wie er gelijk heeft en wie verloren zou hebben. Ik beschouw dit geeneens als een wedstrijd.

Feynman | 17-11-14 | 10:04

@Feynman | 16-11-14 | 20:48. Soms moet je open staan voor andere meningen en toegeven dat je over bepaalde zaken minder af weet dan mensen die zich er wèl in verdiept hebben, zoals de kwestie Israël. Maar dat kun je niet en dan ga je nogal fel tekeer tegen diegenen die het niet met je eens zijn. Kortom, je bent een slechte verliezer!

Maria.1 | 17-11-14 | 00:07

eastender | 16-11-14 | 20:44
Verder dan roepen wie gelijk heeft kom je niet. Jammer. Gelijk is een illusie.

Feynman | 16-11-14 | 20:48

Als door een adder gebeten... Feynman, niemand hoeft in je hoofd te kijken maar je mag er zelf weleens werk van maken. Wat dat oude zeer betreft: Maria1 kreeg toen het gelijk aan haar zijde; Get over it.

eastender | 16-11-14 | 20:44

eastender | 16-11-14 | 19:58
Ad 1, wie gelijk heeft interesseert me niet, de enige manier om van elkaar te leren is met elkaar in gesprek te gaan. Leren interesseert me wel.

De enige manier daarvoor is helaas aan elkaar te laten zien hoe je tot conclusies en standpunten gekomen bent.

Daarnaast werp ik de aanname dat er maar 1 partij gelijk kan hebben ook verre van me. Dat zou inhouden dat er maar 1 waarheid is en ook nog is dat die waarheid bij die persoon onthult is. Beide is niet waar. Ook niet bij mij.

Maria1 verwarde in ons vorige debat niet met elkaar eens zijn, het niet tot dezelfde conclusie komen, met niet ingelezen zijn. Er zijn zo veel meer mogelijkheden voor dat effect. Ik neem echter niemand, ook mezelf niet, iets kwalijk gezien het complexe onderwerp waar we toen beide een normaal gesprek over probeerden te hebben. Iets wat de besproken partijen al decennia niet gelukt is.

Ad 2, Ik diskwalificeer geen mensen. Geen zin in. Heeft ook geen zin. Ben niet op aarde om over anderen te oordelen. Zitten andere mensen niet op te wachten. Dat laat ik over aan figuren als Marcel van Dam, die kunnen het veel beter, vooral tegen kalende mannen.

Wat ik wel verwerp is dat iemand anders in mijn hoofd kan kijken waarom ik reageer. Die technologie bestaat nog niet.

Hard roepen dat uw mening een feit is, maakt het nog steeds geen feit. Zelfde als uw kwalificatie over blinde vlekken.

De ironie dat uw diskwalificaties over mijn blinde vlek alleen de uwe suggereert ontgaat u waarschijnlijk ook.

Feynman | 16-11-14 | 20:23

@Feynman: Nee, het is een feit en je zeer pedante blinde vlek. Daar wordt tegen geageerd door verschillende reaguurders en deze mensen diskwalificeren helpt niet. Wat jij, @Maria1 ?!

eastender | 16-11-14 | 19:58

Blijkens Buitenhof vanmiddag verstaat Asscher onder integratie ‘erbij horen en meedoen’. Maar als ik Kuzu en Ozturk goed begrijp, dan willen zij dat helemaal niet en vertegenwoordigen zij een electoraat dat ook van alles wil behalve ‘erbij horen en meedoen’. Persoonlijk vind ik dat mensen indringend gevraagd moet worden of zij wel de cultuur onderschrijven waarin zij vanwege immigratie zijn komen te wonen. Of zij bijvoorbeeld de moderne rechtsstaat onderschrijven en de universele mensenrechten en het belang van wetenschap, enzovoort. En eigenlijk vind ik dat dit alsnog moet gebeuren, massaal en zonder leugenachtigheid in de beantwoording. En als blijkt dat mensen helemaal niet in staat zijn noch bereid zijn die waarden van de moderne open samenleving te onderschrijven, dan moet hen verzocht worden terug te keren naar waar zij ooit vandaan kwamen. Waarbij het mij niet meer dan billijk lijkt dat dit gepaard gaat met een royale vergoeding van de kosten en eventueel nog een uitkering voor de rest van iemands leven. Wat op zich nog een koopje zal zijn in vergelijking met de schade die een 5e kolonne zal aanrichten. Waarom moeten wij hier in Nederland eigenlijk allerlei bewegingen gedogen, die in woord en daad laten zien totaal lak te hebben aan alles wat te maken heeft met de moderne Westerse samenleving, en die eigenlijk het liefst, en dit met gebruikmaking van de democatie van die moderne Westerse samenleving, die moderne Westerse samenleving willen afschaffen en vervangen door hun eigen ‘cultuur’? Want die Kuzu en Ozturk, die nu een eigen partij gaan vormen in de Tweede Kamer, dat zijn toch van die enorme fans van Erdogan? En Erdogan is toch degeen die gezegd heeft bijvoorbeeld: "Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen." En: "Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten."? Eigenlijk snap ik er niks van, dat mensen die in gedachtengoed voortdurend de middelvinger hoog houden jegens kernwaarden van de moderne Westerse open samenleving, dat die zitting kunnen hebben in die Tweede Kamer. Het is blijkbaar zo dat de politiek tegenwoordig vanwege het politiek correctisme moreel gezien compleet in de war is. Vandaar ook die ‘license to kill’ bij de voorzitter van de Tweede Kamer. Dat boek uit naam waarvan voortdurend mensen verkracht en vermoord worden, achter elkaar door.

Benedict Broere | 16-11-14 | 19:47

Maria.1 | 16-11-14 | 19:18
Blijkbaar is het vervelend als je reageert wanneer je aangesproken voelt.

Feynman | 16-11-14 | 19:20

@eastender | 16-11-14 | 13:19. Feynman kan er niet zo goed tegen als men hem tegen spreekt; was mij eerder al opgevallen.

Maria.1 | 16-11-14 | 19:18

eastender | 16-11-14 | 13:19
Dat is niet mijn doel, maar uw illusie.

Feynman | 16-11-14 | 13:25

@Feynman,
Je schrijft een column en je komt nog even terug om reaguurders de oren te wassen want jij moet en zal gelijk hebben. Dat wordt toch wat ambetant.

eastender | 16-11-14 | 13:19

@ MoLoToV | 16-11-14 | 00:11 Helemaal met je eens.
'maar er is een cruciale lijn in het geding: vrijheid, tolerantie, emancipatie, gelijke rechten, iedereen laten meedoen, tegen uitsluiting en verdeeldheid', zei Samsom tegen Trouw. Tig jaar hebben ex pvda stemmers gehoopt dat de partij zou terugkeren naar de kernwaarden van de autochtone bevolking. De PvdA is die gaan uitleggen alsof alleen voor allochtonen Nederland een land zou moeten zijn waar mensen willen wonen. Ook ik, Molotov, ben trots op Samsom en ik had ook nooit gedacht dat ik het nog eens zou kunnen zeggen. Al is het maar voor deze ene keer.

eastender | 16-11-14 | 13:12

Update Rob Oudkerk:
Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu, de twee PvdA'ers die uit de fractie zijn gezet, hadden volgens Oudkerk nooit op de kieslijst mogen komen. "Het waren stemmentrekkers, maar dat is een opportunistische reden om ze te selecteren." Hij vindt dat het tweetal veel te laat is aangepakt. Ook zegt hij dat zijn partij nauwelijks een integratiebeleid heeft.
www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/11/...

Feynman | 16-11-14 | 12:37

wakkere_nederlander | 15-11-14 | 21:58
Geheel mee eens.

swassannuf | 16-11-14 | 11:59

@Schoorsteenveger | 15-11-14 | 22:14
Bovendien:
"Het integratiedebat zou moeten gaan over [...] wederzijdse tolerantie."

Nee, het integratiedebat moet niet gaan over wederzijdes toleraantie maar over integratie in de Nederlandse cultuur en Nederlands grondrechten. Culturen/normen/waarden die daarmee strijdig zijn (vrouwenmutilatie, homo's van flatgebouwen kieperen bijv) dienen niet getolereerd te worden.

Pas dan kunnen we het hebben over wederzijdse tolerantie.

Smuts | 16-11-14 | 11:44

@goedemorgennederland | 16-11-14 | 11:29
Misschien de verzuiling maar weer omarmen? Feitelijk is dit al de situatie in dit land. Het multiculturele ideaal is een nachtmerrie aan het worden. Zoals wel vaker met idealen het geval is.

atheïstisch stemvee | 16-11-14 | 11:40

Ja, discussieer maar, maar mijn Oma zei het: "Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen"
en zo is het maar net. Rooms en Protestants verdragen elkaar ook maar netaan, dus wat willen wij met zoiets als de islam. Dat wordt nooit wat.

goedemorgennederland | 16-11-14 | 11:29

Wat de PvdA hier doet toont maar weer eens aan hoe slecht het in nederland met de cultuur in het openbaar bestuur gesteld is. Partijbelang boven alles, liegen en draaien maakt niets uit, demoniseren en criminaliseren van tegenstanders is toegestaan. En dat durft zichzelf nog met enerlei waarden te associeren?

Er is NIETS mis met kamerleden die hun eigen achterban dienen. Dat is juist onderdeel van onze democratisch bestel. We hebben er voldoende om ieder's belang gediend te krijgen. Wat de crux is is dat de manier waarop (lobbyisme, cliëntelisme, vriendjespolitiek, old boys' networks enzovoorts niet transparant is en dat daar niet voldoende objectief en onafhankelijk op gereflecteerd wordt door meritocraten, ter informatie van de kiezer.

Wat nederland nodig heeft is een vernetwerking van criticasters en onafhankelijke kennishouders en wetenschappers, met de kiezer.

F#ckingAwesome | 16-11-14 | 11:02

Lefgozer | 15-11-14 | 23:55
MoLoToV | 16-11-14 | 00:11
McPhart | 16-11-14 | 01:32
Zie voor bron informatie ook de nieuwe column van Pinto.

Het argument dat deze twee altijd al ongeschikt waren faalt, omdat die veronderstelde ongeschiktheid lang bekend was voordat ze op de kieslijst gingen. Het maakt het wel veel te gemakkelijk om jezelf over deze zet van de PvdA heen te zetten.

Als dat al het probleem was dat de verwijdering tot gevolg moet hebben, waarom hebben ze überhaupt de kieslijst gehaald?

De PvdA heeft met open ogen, geïnformeerd door interne en externe partijen weloverwogen strategisch deze heren op de kieslijst gezet.

Als enige reden wordt opgegeven dat ze een bepaalde verklaring niet onder dwang wilden afleggen. Niet de reeks argumenten die jullie in handen hebben, alleen die verklaring.

Vervolgens wordt die reeks argumenten weer wel gebruikt, om dit wangedrag van de PvdA te verklaren en te verkopen. Of de reeks argumenten nu waar is of niet doet er zelfs niet toe.

Maar dan krijgen we dus een zeer elementair probleem. Die reeks argumenten kan je niet eerst negeren als je hun op die kieslijst zet, om vervolgens hun electoraat met open armen te ontvangen, om die reeks twee jaar later ook te gebruiken om ze uit de partij te zetten. Dat accepteer ik niet.

Samengevat gaan er drie dingen verkeerd:
- PvdA zet ongewenste Kamerleden op haar kieslijst
- PvdA is niet integer tov conservatieve religieuze Turken
- PvdA verwijderd Kamerleden met een nieuwe smoes

Nederland kent u twee miljoen niet Westerse Allochtonen en een miljoen moslims. Als ervaren politieke partijen op deze manier omgaan met deze minderheden komt de actieve weigering deze groepen te laten integreren in ons democratische stelsel vanuit de Haagse Kaasstolp.

Feynman | 16-11-14 | 10:48

@necrosis Daar heb je absoluut gelijk in. Rutte is om te huilen!

Zonietoch | 16-11-14 | 10:44

de Voorzittert | 16-11-14 | 08:36
Daar heb ik het dus niet over. Open deuren intrappen is niet zo interessant.

Maria.1 | 16-11-14 | 08:41
Mij geloof je niet dus lees deze dan maar: necrosis | 16-11-14 | 08:51

mr. coffee | 16-11-14 | 10:00

Ook hier geldt dat onze samenleving louter geconsumeerd wordt door onze medelanders, het idee dat democratie en andere sprookjes ze iets interesseert is een middel voor salon socialisten om de macht te behouden.

neusfluit5 | 16-11-14 | 09:56

Misschien zou het een goed idee zijn dat alle groepen en individuen, die hier leven op dit moment, zich gaan realiseren dat dit is wat het is. Dat 'de ander' niet weggaat en ook niet uitgezet gaat worden. Dat die ander ook niet gaat veranderen in een rolmodel van de eigen groep.
Misschien zou het een idee zijn om dan met elkaar in gesprek (a.u.b. geen discussie, laat staan een 'debat', dat kunnen we niet in dit land) te komen over hoe 'we' - vanaf nu, verder willen in dit land. Een soort reset. Niet een reset terug naar fabrieksinstellingen (die vind je niet), maar naar zo het hier en nu is en wat iedereen daarin wil en verwacht. Maar hoe dit te organiseren?
Kunnen de situatie ook zo laten voortwoekeren. Dan blijft de politiek gewoon wat het eigenlijk al een tijd is: crisismanagement voor de korte termijn.

atheïstisch stemvee | 16-11-14 | 09:52

Turkije is niet bekeerd. Turkse moslimhorden zijn vanuit Centraal-Azië het land binnengetrokken. Dwang, geweld en zelfs genocide hebben het tot een islamitisch land gemaakt.

exkoppijn | 16-11-14 | 09:31

Dubbel paspoort is dubbel belastingheffing, dan is het probleem zo opgelost. Als je zonodig Turk of Marokkaan wilt zijn in Nederland dan moet je er ook iets voor overhebben. Subsidieregeling voor islamitische buurthuizen, koffie/theehuizen en het financieren van moskeeen afschaffen, die vervloekte koran uit de Tweede kamer flikkeren, kortom een einde maken aan die multiculti flauwekul. De (s)linkse wijze waarop het NPO aan informatie verschaffing doet, het meeheulen met de allochtone minderheden die altijd weer een onevenredig groot platform krijgen bij DWDD en PAUW en zeker geen afspiegeling zijn van wat er onder de Nederlandse bevolking leeft, moet onder onpartijdig toezicht gesteld worden. Slapjanussen, zoals Rutte en de meeste leden van zijn kabinet moeten weg. Tijd voor een krachtige regering, die in het belang van Nederland en haar bevolking handelen, weet wat de Nederlander wilt en niet uit zijn om zolang mogelijk aan hun pluche geplakt te zitten. De meeste polici hebben de competentie van een kip, zij kakelen maar wat.

Baronwater | 16-11-14 | 09:22

Het probleem is dat deze twee heren niet eens opvielen tussen al die andere onbekwame kamerleden. De hele 2e kamer is een aaneenrijging van zwakke schakels.

me,myself and IK | 16-11-14 | 09:12

Toch heb ik ergens wel bewondering voor die 2 Turken.
Ze staan pal voor hun principes, pal voor hun volk.
Ga dat maar eens bij Nederlandse politici zoeken. Ben je gauw uitgezocht.
Maar mooi opgerot met die 5e colonne.
En als nieuwe partij zal het ook niets worden. Een Marokkaan stemt niet op een Turk.
En de helft van de Turken stemt ook vrij zeker niet op hun. Dus eigenlijk hebben ze politiek gezien gewoon zelfmoord gepleegd, net zoals eigenlijk alle afsplitsingen.

KarelMarks | 16-11-14 | 09:10

@Zonietoch | 16-11-14 | 08:58
Monty Python was grappig, Rutte niet !

necrosis | 16-11-14 | 09:00

"Turkije zelf is ook "bekeerd" van Christelijk naar Islamitisch".

Dat Turkije tegenwoordig voor 99% islamitisch is, heeft niets te maken met bekering, maar alles met eeuwenlange onderdrukking, enkele grootschalige genocides en meerdere etnische zuiveringen.

Angelica | 16-11-14 | 08:59

Nederland zakt nog even verder in de stront tot het kabinet valt of er weer verkiezingen zijn. Iedereen is doodmoe van het ene na het andere dieptrieste politieke optreden op het niveau van Monty Python. Daarna moet goed gekozen worden door ons, het volk, maar waarop moet je nu nog stemmen? Het is één grote poppenkast! Kan er niet een clubje van Geenstijl een partij oprichten?

Zonietoch | 16-11-14 | 08:58

@Maria.1 | 16-11-14 | 08:51
Ik hoop je te overtuigen om toe te treden tot de necro-partij.
Ik heb je toch niet aan het huilen gebracht?
*zoeken doet naar chocolade hoofdletter 'M'*

necrosis | 16-11-14 | 08:55

@Guido | 16-11-14 | 08:44
Meer dan twee zetels zullen ze niet halen, en daarom zullen ze de komende tien jaar niet in de regering zitten.
Over tien jaar trek ik desnoods een nieuw plan, voorlopig is Nederland MIJN land!

necrosis | 16-11-14 | 08:51

@necrosis | 16-11-14 | 08:46
"Mijn advies: stem vooral NIET op D'66, PvdA staat op het punt van opheffen."
Hoe schat je mij in... *snik*

Maria.1 | 16-11-14 | 08:51

De bijdragen van Feynman zijn interessant en leerzaam. Verder zijn wij een laf en gezagsgetrouw volk. Verzetsmensen van na de oorlog. En al die mensen blijven op het politieke establishment stemmen. Dit volk verdient niet beter dan een provincie van de EU/Brussel te worden en haar eigen cultuur te verliezen en in te leveren.

frisenfruitig | 16-11-14 | 08:50

@Maria.1 | 16-11-14 | 08:09
Mijn advies: stem vooral NIET op D'66, PvdA staat op het punt van opheffen.
Ik ga werken aan de necro-partij, ik zoek nog een passende slogan en competente mensen die op de lijst willen.
Vrouwen (liefst met flinke voorgevel, maar niet vereist) welkom.....

necrosis | 16-11-14 | 08:46

@Fundament | 16-11-14 | 07:31
Een islamitische partij betekent in geen tijd fraude, ruzie en vergetelheid. Al houden deze jongens het misschien ietsjes langer vol omdat ze geen islamitische partij beginnen, maar een exclusief TURKSE islamitische partij. Mohammedanen in Nederland zijn nog altijd eerst langs etnische lijnen gesegregeerd.

Guido | 16-11-14 | 08:44

@Maria.1 | 16-11-14 | 08:01
Hoe heet die minister ook alweer die het had over joods/ christelijk/ islamitische wortels?
De wortels van de islam liggen niet in Nederland!
Daarom zal integratie nooit plaatsvinden.
De oude politiek vergist zich met segregatie.

necrosis | 16-11-14 | 08:42

Het is wellicht allemaal niet zo moeilijk als dat over correcte gedrag eens aan de kant wordt geschoven en man en paard genoemd wordt.

Als je ergens op visite bent en het bevalt niet pak je je jas en ga je weg. Als je ergens werkt en het bedrijf is kudt, zoek je een andere baan. Als je ergens woont, waar je grond gegund is en je kansen zijn betaald en het bevalt niet, pak je je zooi in en flikker je op.

Doe je dat niet dan is dat je eigen keuze en heb je je te voegen en je bek te houden. Er is al teveel gemeenschapsgeld gespendeerd aan het kopen van kamer-zetels. En ook ik wil mijn geld terug.

netniet | 16-11-14 | 08:41

@mr. coffee | 16-11-14 | 08:28. Het zit hem niet in aantallen; dat is de grote denkfout die je maakt. Als voorbeeld kunnen we WOII nemen of heden ten dage IS.

Maria.1 | 16-11-14 | 08:41

@mr. coffee
Zijn we ook niet. Hoevaak hebben we het in het publieke debat over de Chinezen in Nederland? Precies. Nooit. En hoevaak over de moslims? Precies. Altijd. Je ontkomt er niet meer aan.

de Voorzittert | 16-11-14 | 08:36

Trotse turkse uitgever moet niets hebben van evolutie theorie van Darwin (hoorcollege ethiek en evolutie door Herman Philipse)
Apen daar houdt de analfabete gezant van god ook niet van ;-)
*eerste turk op rode planeet*

kapitein oosterlng | 16-11-14 | 08:33

Maria.1 | 16-11-14 | 08:13
6% moslims tegen 94% niet-moslims. Even bijblijven hè. Als wij, in het theoretische geval dat het zover komt, als 94% niet die 6% aankunnen zijn wij geen knip voor de neus waard.

mr. coffee | 16-11-14 | 08:28

@Maria.1
Er valt in dit land niks te kiezen. Al decennia lang kiezen wij democratisch voor minimaal 80% Weg-met-ons partijen. Het maakt geen reedt uit dat daar onderling 5 zetels verschuiven van PvdA/D66 naar Moslims en weer terug.

de Voorzittert | 16-11-14 | 08:27

Goed stuk Feynman!

Toetsiemonster | 16-11-14 | 08:21

Wij hebben een leider nodig die zegt "Immigranten passen zich aan de Nederlanders aan; Nederlanders passen zich niet aan immigranten aan!" En daar ook naar handelen. Plus het 1 paspoortensysteem. Dubbel paspoort = dubbele agenda.

Maria.1 | 16-11-14 | 08:16

@mr. coffee | 16-11-14 | 08:10. Ook even een realitycheck: islam en democratie gaat niet samen. Het kan wel eens wezen dat wanneer de islamitische partij groot genoeg is (wat niet ondenkbaar is met al die moslimimmigranten en vergeet de grote aantallen kinderen niet) de democratische weg aan de kant wordt geschoven.

Maria.1 | 16-11-14 | 08:13

Maria.1 | 16-11-14 | 08:01
Hoezo als dit zo doorgaat? Even een realitycheck: Als ze ons huidig politieke stelsel via democratische weg willen torpederen hebben ze 100 van de 150 Kamerzetels nodig. Dat zie ik een islamitische partij niet halen eerlijk gezegd.

mr. coffee | 16-11-14 | 08:10

We moeten onze eigen partij oprichten. De Rose Partij of necro-I en als de PVV straks een coalitie nodig heeft zijn wij er om mee te regeren. Er MOET iets gebeuren! Als dit zo doorgaat ga ik toch overwegen om Nederland te verlaten; ik heb kinderen!

Maria.1 | 16-11-14 | 08:09

"Iedere vorm van fractiediscipline is een aantasting van de grondwet. "

Ben je nu echt zo naïef Feynman? Elke partij beloont tegendraads gedrag met het einde van je politieke carrière. Art. 67 lid 3 GW is een papieren tijger.

mr. coffee | 16-11-14 | 08:05

In de Telegraaf een artikel "Is Nederland klaar voor een Islamitische partij?" En dan komt er uiteraard weer een reactie van iemand dat dit mogelijk moet zijn vanwege democratie. Wat die persoon niet begrijpt is dat als dit zo doorgaat er geen democratie meer is in Nederland. We graven ons eigen graf.

Maria.1 | 16-11-14 | 08:01

Beide heren beginnen een islamitische partij. En waar de Nederlandse kiezers verdeeld zijn, zullen de islamitische kiezers en mas op deze partij stemmen. Tel uit je winst...
Dan is het straks geen discussie meer of de koran uit de Kamer moet verdwijnen maar de Bijbel.
Het thee drinken heeft zijn vruchten afgeworpen. De PvdAllochtonen heeft zijn eigen graf gegraven en neemt Nederland mee in zijn val.
Bedankt...

Fundament | 16-11-14 | 07:31

@necrosis | 16-11-14 | 05:32
Hoe dan ook, ik mis een leider!

INH.30CL | 16-11-14 | 06:10

@Schietmijmaarlek | 16-11-14 | 05:33
Nee, ik sla even over....

necrosis | 16-11-14 | 05:54

@necrosis | 16-11-14 | 05:26
Ik zou er een zadel op gooien.

Schietmijmaarlek | 16-11-14 | 05:33

@Schietmijmaarlek | 16-11-14 | 05:19
Ik meen het serieus.
Op die reedt van Kim had men het complete universum kunnen schilderen.
Lijkt me heel artistiek maar toch: nee!

necrosis | 16-11-14 | 05:26

Mooi die zinloze discussies. We hebben zoveel gepraat en gedabatteerd de laatste jaren dat we de essentie uit het oog zijn verloren. youtu.be/vbcuyUVb-nY

INH.30CL | 16-11-14 | 05:21

necrosis | 16-11-14 | 05:11
Dat vond die knul die een foto maakte ook, geloof ik. lol

Schietmijmaarlek | 16-11-14 | 05:19

@Schietmijmaarlek | 16-11-14 | 04:48
Ze heeft in ieder geval een lekkerder kontje dan die koeienr**dt van Kim Kardashian.

necrosis | 16-11-14 | 05:11

@80 | 16-11-14 | 04:58
Overzichtelijk of niet, ik stem nog steeds geen PvdA en uiteraard ook niet op de Nederlandse dependance van Erdogan's AK partij.

necrosis | 16-11-14 | 05:08

Ik ben benieuwd of nu gaat lukken om moslims te verenigen in een stabiele politieke partij, los van de PvdA.
Dit zou het politieke landschap een stuk overzichtelijker maken, en de agenda beter zichtbaar.

80 | 16-11-14 | 04:58


Zijn jullie ook al die topics zat over Zwarte Piet, de islam en de Partij van de... euh... zonder de Allochtonen?
Wil ik de dag ff met een glimlach beginnen.
www.youtube.com/watch?v=TadUMYgCGs8 :)

Schietmijmaarlek | 16-11-14 | 04:48

Tja dat krijg je ervan ,als je in zee gaat met turken,wanneer al met 2 turken begint de hokjes vorming, en het hokjes denken.
Turken zijn geen doorsnee allochtoon,teveel bekrompen in hun ouwe wijven roddel praat cultuur.
Turken zijn de vrouwen onder mannen

Torquemada | 16-11-14 | 04:11

watmagjenogwel | 16-11-14 | 03:00

Thailand, is dat geen luilekkerland voor mensen als Demmink?

eerstneukendanpraten | 16-11-14 | 03:24

Woon zelf al een aantal jaren in Thailand en heb hier met de laatste regering precies hetzelfde zien gebeuren. Fout op fout werd er gemaakt, het was een zooitje, er werd niet naar de bevolking geluisterd, het was een corrupt zooitje. En toen kwam het leger die dat hele corrupte zooitje naar huis stuurde, er was wel wat gemor maar nu gaat het zoveel beter, blij dat het zo gegaan is. Afgelopen nacht realiseerde ik mij dat zo iets in Nederland ook zou moeten gebeuren, tot dat ik wakker werd en begreep dat ze het leger in Nederland hebben opgeheven, misschien daarom wel.

watmagjenogwel | 16-11-14 | 03:00

@ wakkere_nederlander | 15-11-14 | 21:58

Sorry voor de late reactie.
Oh zo waar, en volledig mee eens! Kudos +1000

RightOfMind | 16-11-14 | 02:17

@Dibe | 16-11-14 | 01:59,
Goed, een waarschuwing. Daar kan ik mee leven. Ook goed.

*Trusten, ik ga slapen. *

AntiSoof | 16-11-14 | 02:04

@AntiSoof | 16-11-14 | 01:52
De functie van lijden is een waarschuwing.
Niets minder, noch meer.
De vervolgens zogenaamd verkozen 'wijsheid' is een mentale keuze, geen functie.
De functie van de keuze voor wijsheid is wat je met je ervaring doet.

Dibe | 16-11-14 | 01:59

@Schoorsteenveger | 16-11-14 | 01:46,
Ik bedoelde het lijden hier en nu. De functie van lijden is wijsheid vergaren, denk ik. Aan een volgend leven (?) denk ik niet. De beloning is ook nu, denk ik. De gelovige wordt een rad voor de ogen gedraaid, denk ik. Men gebruikt het goede om minder slimme luiden te verleiden. Men gebruikt een deeltje goed om kwaad mee te verbergen. Zoiets is mij ook al duidelijk. En met lijden bedoelde ik eigenlijk mededogen. Met lede ogen aanzien hoe het gaat en maar proberen er iets van te maken. Een ieder doet wat ie kan zei een groot meester eens.

AntiSoof | 16-11-14 | 01:52

AntiSoof | 16-11-14 | 01:38
"Het wérkelijk zíjn, in al haar lijden" wordt door Heilige Boeken steevast misbruikt. Dat lijden zou een functie hebben, en der verlossing uit dit lijden zou buiten deze wereld liggen. Beloning in een volgend leven, daarmee wordt de gelovige voor de gek gehouden.

Schoorsteenveger | 16-11-14 | 01:46

Wat eng is, is dat mensen kunnen meeliften op een partij die groot genoeg is om hoogstwaarschijnlijk aan regeringsdeelname mee te doen, daar kunnen de leden dan zelfs aan meewerken door het te stumileren.
Stappen ze er vervolgens uit.. zitten ze alsnog in de tweede kamer... vrij om te doen wat ze willen.
Dat is pas eng, deze enge mogelijkheid.
Nu zijn her er 'sechts'twee, stel dat het er 5 zijn.
Meelfiten en dan uitstappen, exact zoals hun grote roerganger Erdogan aanbeveelt.

Dibe | 16-11-14 | 01:44

McPhart | 16-11-14 | 01:32
Dan zou ik de politici van SGP en CU ook eens polsen, als ik jou was. Tien tegen een dat die, als we jouw criteria hanteren, ook mogen vertrekken.

Schoorsteenveger | 16-11-14 | 01:40

@Laatst las ik dat werkelijk heilige boeken uiteindelijk handelen over het ontwaken van de werkelijke ziel van de mens. De heilige graal is uiteindelijk het bereiken van -dat ene punt- van gewaarwording. Het opstijgen van de ziel naar het hogere. Het weten en het zien, het ont-moeten van Hem. De liefde, zal ik maar zeggen. Het ware zien en het ontwaken uit de duisternis in de klaarheid van het ware. Het één zijn met de bron. Het wérkelijk zíjn, in al haar lijden.

AntiSoof | 16-11-14 | 01:38

Waar Feynman aan voorbijgaat is de vraag of de molim-kamerleden de Nederlandse (Grond)wet boven de koran stellen. Als ze dat niet doen, hebben ze in het parlement niets te zoeken.

McPhart | 16-11-14 | 01:32

doitdoit | 15-11-14 | 23:05
"de bijbel hoort bij onze cultuur"
Lees er dan eens in. Deuteronomium is interessant.
Een handleiding tot genocide, zoals IS het aanpakt.
Of de wartaal uit de openbaringen waar de christocracy zich op baseert.
De bijbel is een interessant, stokoud boek. Net als Homerus, Herodotus etc.
Leuk maar hoort daar niet te liggen.
Leg er iets moderns neer, "ICT for Dummies".

gutgutgut | 16-11-14 | 01:23

Je kon erop wachten. Turken, moslims zijn de ontdekkers van Amerika.
Aldus Erdogan, die vergeet te vermelden dat moslimschippers niet verder mochten varen dan de straat van Gibraltar, want de wereld was plat.
www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/articl...
Moeten we de geschiedenisboekjes alvast herschrijven?

Jan Dribbel | 16-11-14 | 01:13

zonder_moeite | 15-11-14 | 22:55
Als stemmen geen oplossing is , moet je een partij oprichten.

gutgutgut | 16-11-14 | 01:12

@AntiSoof | 16-11-14 | 00:47
Dank je! altijd fijn als mensen elkaar begrijpen.
Ik ga nu even checken of klaas vaak ook mijn mening deelt ;)

*Soofie welterusten wenst.*

deraderendraaien | 16-11-14 | 00:59

*Geniet van de schoonheid ;)*

AntiSoof | 16-11-14 | 00:56

De ene paradox is
de andere niet.

bodemloos | 16-11-14 | 00:55

@bodemloos | 16-11-14 | 00:50
Je hebt een mooi gezicht, bodemloos. Dank ervoor.

AntiSoof | 16-11-14 | 00:53

AntiSoof | 16-11-14 | 00:22
Weet je, ik heb me nogal verdiept in de ziel van de mens.
.
Als de ziel daadwerkelijk zou bestaan dan zou ik nu, op dit moment, een lachend gezicht op je monitor kunnen zijn, lijkt me.

bodemloos | 16-11-14 | 00:50

@deraderendraaien | 16-11-14 | 00:44
Ik geloof dat ik je begrijp. Mooi gesproken.

AntiSoof | 16-11-14 | 00:47

Anti .
Ik had het over de twee turkse grijze lammetjes en hun beweegredenen.
Maar goed.
Misschien heb je gelijk.
Laten we volgende keer verder soferen. Want zoals gezegd ons gesprek kent geen einde ;)
Download the book! You're gonna love it.
ik ga maffen.
Boks.

Mick deBeer | 16-11-14 | 00:44

@AntiSoof | 16-11-14 | 00:22
Mijn mening is dat een mens van binnen in z'n ziel weet dat hij/zij zou moeten geloven in zichzelf en daarmee in de mensheid met al z'n genialiteit en z'n feilbaarheid.
Daar is geen religieus patroon voor nodig,laat staan de devotie daarvan.
Maar de een loopt beter en langer aan de hand van moeder dan de ander,tot hij er op een dag alleen op uit moet snap je? Ik neem het dan ook nooit iemand kwalijk dat hij gelooft,maar wel wat hij er mee doet snap je?

deraderendraaien | 16-11-14 | 00:44

@Mick deBeer | 16-11-14 | 00:33
Het eerste gedeelte van je tekst liet me glimlachen, het tweede vind ik nogal verwarrend ;)

AntiSoof | 16-11-14 | 00:38

@AntiSoof.

Goed. Ik begrijp dat je naar verlichting zoekt. Of misschien juist naar een verzwaring van de ziel.
In beide gevallen verwijs ik je graag naar het laatste boek van Sam Harris: Waking up., a guide to spiritually without religion.
Als je lui bent (zoals ik) download het audiobook. Lekker met een dikke stick antisoferen.

Maar on topic.
Islamisten en Gristen gebruiken elkaar om de macht die hen is ontnomen terug te winnen.
Vergeet niet dat Turkije sinds '34 seculier is.
Via democratie heeft Erdoğan de macht gegrepen.
Ataturk heeft een hoofddoekjes verbod ingesteld dat Erdoğan heeft gebruikt om zijn religieuze bestaansrecht te valideren.
Iedereen heeft het recht zijn of haar religie te uiten, ook in de publieke ruimte.
Turken zijn Islamieten maar geen Arabieren.
Dat is een wezenlijk verschil.

Mick deBeer | 16-11-14 | 00:33

@MoLoToV | 16-11-14 | 00:17
Wat moet ik hierop zeggen. Ik voel ook die machteloosheid. Nú 2014 hebben we Internet en wat gebeurt er? Gewoon wat er gebeurt. Maar nu weten we het. Maar wat er met de buren twee huizen verderop gebeurt weten we, nou, iig ik, net zo min als in 40-45, of misschien nog wel minder. Tsa, de soep zal wel niet zo heet gegeten worden hoop ik dan maar.

AntiSoof | 16-11-14 | 00:29

@deraderendraaien | 16-11-14 | 00:12,
Weet je, ik heb me nogal verdiept in de ziel van de mens. En het functioneren van de geest. Daarom zeg ik wat ik zeg. Dat het verkeerd overkomt, begrijp ik en vind ik jammer. Ik ben echter geen goed schrijver, eerder een prater. Maar eerlijk, ik voel me heus geen struisvogel. Integendeel. Ik probeer hier iets te melden. Ik kan ook gewoon domme tv gaan kijken of zo. Maar ja. Als ik arrogant over mocht komen, ik bedoel dat niet zo. Mijn woorden slaan niet op mijn ego, maar proberen iets te zeggen over door mij ervaren 'realiteit' en een bijdrage aan begrip te leveren. (Ik denk nu dat ik droom, maar dit terzijde.)

AntiSoof | 16-11-14 | 00:22

Goed verhaal. Geheel mee eens en het toont de sufheid van politici aan. Of het totaal gebruik aan interesse in de toekomst van het land, want de eigen carriere si belangrijker. Ik weet niet wat erger is.

xspalm | 16-11-14 | 00:21

Mooi verwoord antiSoof. Mee eens, alleen denk ik soms wel heel vervelend om te zien dat de slappe politiek zwicht voor al die belangen van die super rijken. Multinationals en banken en meer van die lafaards. Vervelend dat ik nu weet dat mijn kleinkinderen het negatieve effect van dat slappe beleid gaan ervaren. De prijs betalen voor de shit waar ik persoonlijk geen invloed op heb. Machteloos gevoel.

MoLoToV | 16-11-14 | 00:17

@Mick deBeer | 16-11-14 | 00:06,
Je term Christus-complex kan ik trouwens niet duiden. Waaruit lees je dat? Omdat ik dat zei wat ik zei? Ik bedoelde dat ik de weg van de verdraagzaamheid en begrip voor elkaar wel goed vind. Een mens is gelijk. Wie denkt dat zijn ego groter of beter is dan die van een ander maakt een denkfout, vind ik.

AntiSoof | 16-11-14 | 00:16

@doitdoit | 16-11-14 | 00:03
Boks! ;)

deraderendraaien | 16-11-14 | 00:15

@Antisoof
Je onttrekt jezelf aan je verantwoordelijkheid, Soof.
Je bent geen kind meer, hoezeer je ook naar die staat terugverlangt. Neem je verantwoordelijkeid. Wapen jezelf en je meest dierbaren (mogelijk zijn dit je landgenoten) tegen vijandige invloeden. It doesn't get more simple than this....

doitdoit | 16-11-14 | 00:13

@AntiSoof | 15-11-14 | 23:53
"Daarom wil ik Christen zijn. De weg van de eenvoudige liefde. Ik wil geloven in geluk en verdraagzaamheid. En ik geloof in de ondergang van de ellendelingen die de zwakheid van de Ziel misbruiken."

Begrijp me niet verkeerd.. en ik hoop dat je wel realistisch genoeg bent om te begrijpen hoe deze houding overkomt,maar bij jou woorden zie ik een lieve naïeve struisvogel voor me met z'n kop in het zand.. weg van de boze werkelijkheid die van achter genomen wordt, en dat dan ziet als liefde?

deraderendraaien | 16-11-14 | 00:12

@Lefgozer jij snapt het. Vreemde column van die feynmimam. Twee lobbyisten uit de party gezet. Ik heb nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar hey PvdA ik ben trots op jullie. Zelfs jullie met één van de zwakste ruggengraten in de politiek met zo'n stoere daad. Wauw. Opgeruimd met die niet loyale islam boyz, die totaal niets geven om de Nederlandse vrijheid. Laten er meer volgen. Het is schoonmaak tijd!!

MoLoToV | 16-11-14 | 00:11

@Mick deBeer | 16-11-14 | 00:06
Dank je wel. Ik wens het jou ook, maar zie mijn commentaar van 00:08. Ik wenste me nog wat te nuanceren.

AntiSoof | 16-11-14 | 00:10

@doitdoit | 15-11-14 | 23:53,
Islam zie ik niet als het grootste probleem op dit moment. Het kán wel een groot ding worden. Kijk, ik weet niet veel van de Islam, goed ik las de Koran na 9-11 en ben wat geschrokken van de haat die in het boek (de vertaling tenminste) stond. Maar ja, als men de Bijbel leest, dan vreest men ook veel van de ideeën daarin. Daarom. Als ik trouwens zeg dat ik Christen wil zijn, dan bedoel ik eigenlijk meer de Christus die op de Boeddha lijkt, maar dit terzijde. Ik wil eigenlijk gewoon geluk. Eten, drinken en een dak. Wat gezelligheid en gezondheid, liefde en aandacht als het kan. En nogmaals, politiek moet ik niet. Daar hou ik niet van.

AntiSoof | 16-11-14 | 00:08

Een Islamistisch Turkse diplomaat (de ambassadeur nota bene) die deze twee kneuzen in zijn vuistje lachend in het openbaar - omdat hij onkwetsbaar is - gaat lopen feliciteren met hun wangedrag.. Dat is een gotspe, en dat zegt alles.

Lefgozer | 16-11-14 | 00:06

@AntiSoof.
Dan heeft een gesprek met jou geen einde.
Ik ben Atheist.
Wij zijn onverenigbaar.
Jouw Christus complex is net zo niets betekenent als zij die Abu of Muhammed volgen. En net zo destructief voor de wereld.
Jij bent, alleen daarom, een onderdeel van het probleem.
Ik wens je veel wijsheid.

Mick deBeer | 16-11-14 | 00:06

@raderen
Yep. Ik blijf vol goede moed.
*high five*

doitdoit | 16-11-14 | 00:03

@lefgozer
Zullen we eens wat moskeeen sluiten?
Of heb je dat lef niet?

doitdoit | 15-11-14 | 23:59

@doitdoit | 15-11-14 | 23:43
Yep!.. en zie de peilingen,en het opengaan van de oogjes om je heen.

deraderendraaien | 15-11-14 | 23:58

" Het integratiedebat zou moeten gaan over gelijke kansen op zwarte scholen, beperking van de werkeloosheid, beperking van criminaliteit en wederzijdse tolerantie."

Mooie woorden hoor... maar ik mis er wel een paar.
Wat te denken van aanpassing en veiligheid?

deraderendraaien | 15-11-14 | 23:57

Ik ben het van harte met je analyse oneens.

Wat goed is aan wat Asscher doet, is juist dat hij een aantal onfrisse Turks-nationalistische mensen laat kiezen waar ze bij willen horen. Turkije of Nederland?

Dat is een diepere keuze dan dat hele brave geleuter over de beginselen van de democratie waar jij over begint. Hou toch op, zo jaren zestig.

Kan wel wezen dat de Nederlandse democratie ooit zo mooi en democratisch en principieel is ingericht, maar in 2014 werkt het niet meer.
Als er hier een stelletje intriganten-laaielichters islamistje willen komen spelen in ons land, is het heel goed dat iemand met een beetje partijdiscipline daar met harde hand een einde aan maakt.

Alle respect voor jouw religieuze feestdag en godsdienstvrijheid, maar we zijn hier voor vrijheid voor iedereen, en tegen corruptie, clientelisme, tribalisme, en meer van dat soort grappen. Zeker als jouw vrienden hier ladingen geld op rekeningen van onfrisse dependances van Turkse nationalistische, religieuze en islamistische organisaties gaan lopen storten.

Lefgozer | 15-11-14 | 23:55

@Mick deBeer | 15-11-14 | 23:44,
Mijn mening is dat vaak iets niet is wat het lijkt. Wie kent de achtergronden en de redenen van sommige politici? Wie doorgrond de ware redenen? Wie herkent de agenda onder (achter) de agenda? Kennis is macht. Maar kennis is soms te groot voor een simpele ziel als ik. Kijk, als er een groot complot zou zijn met 100-en geesten die daaraan zouden meewerken is mij enkele geest te klein om overal rekening mee te houden. Daarom beperk ik me maar. Ik weet te weinig. En hoe meer ik weet des te meer ik besef dat ik weinig weet.
Daarom wil ik Christen zijn. De weg van de eenvoudige liefde. Ik wil geloven in geluk en verdraagzaamheid. En ik geloof in de ondergang van de ellendelingen die de zwakheid van de Ziel misbruiken.

AntiSoof | 15-11-14 | 23:53

@Antisoof
Het kruisje dat jij zet is tekenend voor jouw eigen (on)macht.
Letterlijk. Deal with it.
Of wordt een demon. een Terrorist. Iemand die het BETER weet dan anderen en dit beter weten gaat AFDWINGEN. Yak.
Dus. Better deal with it.

Het is JOUW kruisje.
1 kruisje. Dat ben jij waard.
Moeilijk te verkroppen he, als filosoof.

Zet het kruisje bewust.
Realiseer je verantwoordelijkheid.
Die is niet groter dan die van een ander. Maar ook niet minder. En iedere keer dat jij NIET op een anti-Islam partij stemt, breng jij die Islam dichter bij huis. Bij jouw huis, bij mijn huis. Het huis dat Nederland heet.
Think about it.

doitdoit | 15-11-14 | 23:53

Waar ik van baal is dat je soms niet kunt stemmen op de partij van je voorkeur omdat die niet mee doet in je gemeente bijvoorbeeld. En welke partij moet je dán kiezen?
.
En verder zie ik, voel ik aan op mijn klmopen, dat bij de landelijke verkiezingen in 2017 voor de Tweede Kamer twee partijen heel veel zetels behalen; de partij van Kuzu & Ozturk én de PVV.

Rest In Privacy | 15-11-14 | 23:49

@benedict. Het neemt al millennia in beslag.
Goed stuk.

Mick deBeer | 15-11-14 | 23:49

@doitdoit | 15-11-14 | 23:32
Het punt is dat in de VS die twee Turkse nitwits never nooit gekozen zouden worden, en indien onverhoopt wel, omdat de NL Turken allemaal in hetzelfde district wonen (wat ze niet doen) dan hebben ze niks met de partijleiding te maken, en kunnen ze schreeuwen wat ze willen maar zullen ze buiten hun eigen electoraat nul komma nul invloed hebben. Also: für Speck und Bohnen im Reichstag sitzen.

Stormageddon | 15-11-14 | 23:48

Met een duwtje in de rug sloop de pvda zichzelf

Jim Lovell | 15-11-14 | 23:48

@Benedict
Yep.
Eens met je analyse.

doitdoit | 15-11-14 | 23:45

@AntiSoof.

Dat is het.
Daar vergissen zeer veel intelligente mensen zich in.
Maar het is ook het resultaat van de stem die ik bedoel.
Want het is 1 Europa. Dus verzetten heeft geen zin.
Niet tegen de vereniging. Maar waar deze voor staat kan wel veranderd worden.
Wat is de les geleerd uit het Sint en Piet gebeuren?
Maak genoeg mensen kwaad en de commercie heeft geen invloed meer (AH, Hema enz enz) de media die deze schertsvertoning zijn begonnen krijgen geen grip meer en kunnen louter verslaan (dat wat in eerste instantie hun functie zou moeten zijn).
Rechts is versplinterd, Links niet. Ook al lijkt het van wel.
Ze hebben de media in handen en hun moralistische vuist diep in de reet van politiek Nederland.
En wat hebben wij?
Wij hebben Wilders.... trieste boze Wilders. .gevangen in het gelijk.
Want dat heeft hij.
Hij weet waar de klepel hangt maar hoort van ellende de bel niet meer.
Het geluid komt van Links.
Niet van twee snue islammetjes in grijze wolfskleren
Dus gebruik je stem.
.

Mick deBeer | 15-11-14 | 23:44

@doitdoit | 15-11-14 | 23:34
De laatste keer zag ik eindelijk in dat het zetten van een kruisje nogal 'onbeduidend' was met de info van de 'wereld' die in op dat moment had en de keren ervoor? Tja, de Dierenpartij vond ik redelijk lief. En de Sp vond ik ook wel aardig. Maar ja. Aan cognitieve dissonantie-invloed is dus ook mijn 'ego' (denkraam+voelen+ziel+belangen) onderhevig. Dus mijn stem is mijn belang, dat spreekt, en dat geldt voor meerderen, naar ik meen. Dus wat heb je in deze aan mijn mening?

AntiSoof | 15-11-14 | 23:44

@deraderen
Je bedoelt de PVV?

doitdoit | 15-11-14 | 23:43

‘Integratiedebat…??’ Het gaat over meer dan alleen maar een ‘integratiedebat’. Het probleem is een boek dat een enorme macht heeft over mensen en dat die mensen ertoe aanzet om met alle middelen mogelijk de macht van dat boek te verbreiden. En overal waar dat boek heerst, daar heerst als het ware een permanente aanval op mens en menselijkheid. En er is eeuwen van geschiedenis waarvan heel duidelijk is af te lezen hoe dit er uit ziet, die aanval op de mens. Het probleem is er trouwens niet alleen in de Westerse wereld, het is net zo een probleem in Azië en Afrika. En ik weet zeker dat als er meer vertegenwoordigers van het probleem komen te wonen in Latijns-Amerika, dat het dan ook daar daadwerkelijk een probleem gaat worden. Het betreft een destructieve psychose die vele eeuwen heeft kunnen overleven omdat het eigenlijk altijd er in geslaagd is om kritiek uit te schakelen of zodanig te intimideren dat het zich niet durft te uiten of dat het door puur hersenspoeling niet eens ontstaan kan, die kritiek. De respons is trouwens zeer verschillend. Culturen die zich zeer kenmerken door relativisme en verzorgingsstaat (jihadi’s zien als object van zorg, islam is religie van vrede) zullen waarschijnlijk de meeste schade oplopen. Met aan het andere eind van het spectrum een cultuur als van China die geweldplegende moslimfanaten gewoon afschiet. De mensheid als geheel zal het probleem neutraliseren, maar de kans is groot dat in het proces daarnaartoe heel wat cultuur forse schade oploopt. En heel de kwestie kan wel enkele eeuwen in beslag nemen.

Benedict Broere | 15-11-14 | 23:42

@doitdoit | 15-11-14 | 23:27
En daarom blijft er maar één partij over die de problemen loepzuiver benoemd (en er het juiste aan wil doen)zonder last te hebben van een religieus of Europees geïndoctrineerde achterban. De enige partij ook die niet kijkt naar religieuze of Europese belangen, maar slechts naar het belang van de Nederlander en hen die mee wensen te doen.

deraderendraaien | 15-11-14 | 23:38

@antisoof
En waar heb jij kruisjes gezet?
Verkiezingen. De laatste 5 keer?

doitdoit | 15-11-14 | 23:34

@tuurlijkniet
Fijn!
Maar wat is je punt?

doitdoit | 15-11-14 | 23:32

En daarom hebben we in de VS dus midterm verkiezingen waarbij halverwege de rit van de president en zijn kabinet feitelijk een oordeel mag vellen of men tevreden is met de president..
Daarbij heeft men in de VS een meerderheid van 60% nodig en zelfs een meerderheid van 67% om een veto van de president ongedaan te maken.
.
In de VS kies je elke twee jaar jouw vertegenwoordiger. Elke staat wordt verdeeld in een aantal districten op basis van het aantal inwoners van de staat. In Virginia gaat het om 11 vertegenwoordigers en ik mocht anderhalve week geleden kiezen op de vertegenwoordiger van district 10. Elke 4 jaar kiezen wij de president en elke 6 jaar de senators. Echter die senaats verkiezingen worden niet in alle staten tegelijkertijd gehouden. Deze zijn gepartioneerd wat inhoud dat elke twee jaar ongeveer 17 staten verkiezingen hebben..
.
In de VS kennen we geen voorkeursstemmen. Elk district levert een vertegenwoordiger. Dit betekend ook dat iemand welke woont in district 10, niet kan stemmen op iemand uit district 11. Welke kun je via je legitimatie je stem op jouw district vertegenwoordiger uitbrengen in elke van de districten in je staat. In de VS moet je je als stemmer registeren. Na registratie ontvang je je stempas welke je moet inleveren bij het stemmen waarbij je ook je legitimatie moet tonen. Een voorbeeld van het stemformulier zoals uitgedeeld door de Democraten: www.fairfaxdemocrats.org/wp-content/up...

Let er vooral op dat stembiljetten in de VS tweetalig zijn (Engels en Spaans) en dat je dus niet alleen op kandidaten stemt, maar ook op enkele lokale (Virginia) state law. De eerste toevoeging aan de grondwet van Virginia (welke is aangekomen overigens) stelt weduwen van militairen vrij van onroerendgoed belastingen als het huis je hoofdverblijf is en je nog niet hertrouwd bent. Het tweede (bindend) referendum punt betreft de financiering van voet- en fietspaden in Fairfax county. Waar je een state kunt vergelijken met Nederland binnen de EU, kun je een county vergelijken met een provincie..
.
In de VS is democratie erg belangrijk. Zou hier de Democratische of Republikeinse partij proberen een afgevaardigde of senator verplichten om een voorstel te steunen (of te blokkeren) dan volgt er direct een strafrechtelijk onderzoek vanwege ondermijning van de rechtstaat.
.
In even jaren kiezen zijn er federale verkiezingen en in de oneven jaren zijn er verkiezingen voor state, county en eventuele lokale politici. In Nederland valt een woning of kantoor altijd onder een bepaalde gemeente, echter in de VS kunnen gebieden ook alleen onder de provincie vallen. Dit worden unincorperated areas genoemd en zijn dus gemeente vrij. In deze gebieden zijn dus ook geen gemeenteraadsverkiezingen.. Ik woon in het buitengebied van Centerville en ik kan bijvoorbeeld dus niet meedoen aan de burgemeester verkiezingen van Centerville, omdat geen van de wetten aangenomen door deze gemeente op mij van toepassing is.
.
Staatsrechtelijk is de VS veel beter ingedeeld dan Nederland en veel Europese landen. Daarom werkt in het algemeen democratie in de VS ook net even wat beter. Want het blijft gewoon raar dan iemand welke in Groningen woont op een Tweede Kamer lid uit Groningen kan stemmen of andersom. Want waar bij de Europese en provinciale staten verkiezingen alleen op Nederlandse of regionale kandidaten gestemd kan worden, is die beperking bij landelijke verkiezingen er niet. Daarbij heb je als kiezer ook minder binding met 'jouw' vertegenwoordiger. In de VS kun jij gewoon een afspraak maken om JOUW vertegenwoordiger te spreken. Dat is een recht en daarom ik het belangrijk dat die vertegenwoordiger echt uit jouw regio komt..
.
Daarom hebben vrijdag ook 13 democratische afgevaardigden gestemd VOOR de Keystone XL oliepijplijn aan de oostkust. Dat is deels omdat die pijplijn voor veel banen zorgt en de VS nog minder afhankelijk maakt van olie uit het midden oosten, maar je moet ook niet vergeten dat de Democraten echt zieltjes de komende twee jaar moeten gaan halen. Obama heeft al twee termijnen dus kan niet opnieuw gekozen worden. De democraten hebben momenteel weinig belang om 'hun' president te volgen als dat stemmen kost. Er waren zelfs kandidaten voor de senaat welke aan Obama hebben gevraagd om *NIET* te komen. Dit betreft voor de redneck staten waar de olie van de Keystone pipeline verwerkt moet worden, ook hebben deze staten erg veel last van illegale Mexicaanse immigranten en Obama is bezig met een generaal pardon voor een deel van deze illegalen.. Er zijn dus democraten geweest welke voor de kiezingen bewust afstand hebben genomen van de Obama policies. En in de VS zijn ook alle stemmen van afgevaardigden en senators openbaar zodat men ook echt kan controleren hoe een politici stemt.. Ik heb die kennis gebruikt om mijn keuze te maken, want het stem gedrag uit het verleden zegt veel meer over een politici dan de beloftes welke ze doen..

TuurlijkNiet | 15-11-14 | 23:30

@doitdoit | 15-11-14 | 23:25,
Tuurlijk joh. Met iets erbij. Juristen weten de afkorting onder voorbehoud wegens enz. wel.

AntiSoof | 15-11-14 | 23:29

@deraderen
Ja, de gristenpartijen, Daar moeten we het ook niet van hebben.
Maar dat was al langer duidelijk.

doitdoit | 15-11-14 | 23:27

@antisoof
Niet lullen.
Kruisje zetten jij!

doitdoit | 15-11-14 | 23:25

@doitdoit | 15-11-14 | 23:05
Daarom zei ik ook "in principe" de christelijke partijen weten in ieder geval waar de scheidslijn ligt in de politiek en samenleving.. al zie ik hen de laatste jaren ook weer wat meer eisende en afdwingende praatjes krijgen in navolging van de islamieten die hier het voortouw in nemen, en om die reden ook enige bescherming krijgen van clubs als het CDA en CU.

deraderendraaien | 15-11-14 | 23:24

@Mick deBeer | 15-11-14 | 23:17
Een stem? Ik kan niet zo goed toon-houden, of bedoel je kruisjeszetten.
En is het project Europa van de grote-centjes-mensen niet een moloch die onze tere democratie om zeep helpt in het kader van ultieme macht?

AntiSoof | 15-11-14 | 23:22

De PvdA is een baantjesmachine, een subsidieverdeler en zal nooit worden gemarginaliseerd. Tenzij een andere allochtoonvriendelijke partij enig momentum krijgt.

Ome Gijs | 15-11-14 | 23:19

Stormaggedon heeft een paar valide punten.
Maar de reden waarom deze niet lang geleden zijn geïmplementeerd laten zich makkelijk raden.
Het systeem kunnen wij niet veranderen.
Maar wij kunnen het wel tegen zichzelf opzetten.
Het enige wat nodig is ... is een stem.
.. en die zijn er genoeg.

Mick deBeer | 15-11-14 | 23:17

@Cuyahoga | 15-11-14 | 23:07
Wat mij betreft horen die antiquiteiten waar ze horen.. in een museum bij de rest van de oude meuk.

deraderendraaien | 15-11-14 | 23:15

@toetanchamon | 15-11-14 | 23:05
Dat zou zeker mooi zijn.. al was het maar om het gat in de begroting een beetje te dichten, of de zorg weer iets goedkoper te maken.

deraderendraaien | 15-11-14 | 23:13

Het gaat hier om een clash van culturen. Muggezifters die dan binnen de eigen cultuur gaan zitten zeiken maken het voor de vijand makkelijker. Onze cultuur komt voort uit een (al dan niet verwerpelijke/verworpen) christelijke traditie. Accepteer dat en zeik daar verder niet over. Niet NU.

doitdoit | 15-11-14 | 23:11

@Stormageddon | 15-11-14 | 22:57
En aanvullend: gezien de congruentie van het openbaar bestuur in alle lagen dienen natuurlijk gelijktijdig met de minister-president dan ook de burgemeesters te worden gekozen die dan hun eigen wethoudersploeg samenstellen, en de CdK's in de provincies die dan hun eigen Gedeputeerden meebrengen. Of je past die verkiezingen elders in de 5 jaarlijkse rotatiecyclus in, zolang dat maar niet gelijktig met de gemeenteraden en Provinciale Staten is. Maar dat lijkt me logisch.

Stormageddon | 15-11-14 | 23:10

@deraderendraaien | 15-11-14 | 22:55
Natuurlijk moeten al die sprookjesboeken daar weg.
Voor mensen die logisch na kunnen denken is het simpelweg een belediging dat die duizend jaar oude onzin, opgeschreven door een paar onbekende idioten, daar staan.

Cuyahoga | 15-11-14 | 23:07

@raderen
En ik wil alleen de Koran weg. De bijbel, die hoort een beetje bij onze cultuur. Ik heb er persoonlijk weinig mee, maar het Christendom is wel degelijk verweven met onze cultuur. De Islam is ons wezensvreemd. Geeft problemen. Weg er mee.

doitdoit | 15-11-14 | 23:05

@deraderendraaien | 15-11-14 | 22:55
Helemaal met je eens, houd het dan ook in dat het christelijk koningshuis vertrekt?

toetanchamon | 15-11-14 | 23:05

@doitdoit.

Eensgelijks.

Mick deBeer | 15-11-14 | 23:03

Het schijnt dat de PVDA America heeft ontdekt!

lady blabla | 15-11-14 | 23:03

@Stormageddon | 15-11-14 | 22:23,
Goed wat je duidt. Als men niet eens de grondwet kent, dan houdt het op. Niet dat ík die ken, ik heb niets met politiek, maar lezen kan ik wel. Analytisch lezen. En dat is weinigen gegeven.

AntiSoof | 15-11-14 | 23:01

@Gutgut.

Stel je niet zo aan en bewaar je grapjes voor een minder serieus topic.
Lees Feynman nog eenmaal aandachtig.
Jouw wereld wordt onder je ogen gekaapt en jij grapt.
Domme jongen.

Mick deBeer | 15-11-14 | 23:00

@Mick
En ik heb 2 jongens.
Eentje van 5 en eentje van negen.
Ik maak me zorgen.
En ik wens jou en je dochtertje een onbekommerd Sinterklaasfeest toe.
Zoals het bedoeld is.

doitdoit | 15-11-14 | 22:59

@mezelf
schik = schok
gooien = komen.

zonder_moeite | 15-11-14 | 22:57

@daniel37 | 15-11-14 | 22:42
Het is een stevige hiaat in de wet dat we de uitvoerende macht niet mogen kiezen (lees: gekozen minister-president, die z'n eigen ministersploeg samenstelt), onafhankelijk van de wetgevende en controlerende macht van het parlement en dat beide onafhankelijke mandaten geen vaste termijn hebben.

De val van een kabinet betekent onherroepelijk nieuwe verkiezingen voor het parlement, ook al functioneert het parlement verder prima. Omgekeerd kan een kabinet prima werk leveren en het parlement een zooitje zijn (wat in onzer huidige constellatie meestal het geval is - kabinetten vallen meestal doordat het parlement er een puinhoop van maakt; zelden andersom)

Gewoon vaste datum voor verkiezingen en dan een 5 jaarlijkse rotatie. In het ene jaar kiezen we een minister-president, het jaar erop zijn de provinciale verkiezingen aan de beurt, het derde jaar wordt het nationale parlement gekozen, in het 4e jaar de Europese verkiezingen en het jaar daarna de gemeenteraden. Tussentijdse verkiezingen in principe niet mogelijk (en ook niet nodig).

Rekening houdend met begrotingscycli van de bestuurslichamen is de beste datum voor verkiezingen ergens eind mei. Dan is de voorjaarsnota net geweest, zijn de jaarstukken bekend en dat zijn mooie ijkpunten voor een volksraadpleging. Dan heeft de nieuwe ploeg nog 4 maanden voor de nieuwe begroting.
Dus... ik stel voor 31 mei: vaste verkiezingsdag. Maken we daar meteen een verplichte vrije dag van zodat niemand een excuus heeft om niet te stemmen.
Feest van de democratie mense!

Stormageddon | 15-11-14 | 22:57

Hoe simpel ben je als je nog gelooft in stemmen. Die partijen die daar zitten beloven van alles tijdens verkiezingstijd, maar kunnen alles wegruilen onder het mom van concessies doen. Ze vormen coalities met wie zij de komende 4 jaar het beste zaken kunnen doen, ongeacht wat hun kiezers daarvan denken, of wat ze hun kiezers eerder hebben toegezegd. Er worden poppetjes op posten geplaatst waar je geeneens op kunt stemmen, of iets over te zeggen hebt. Of deze überhaupt geschikt zijn voor de baan is niet van belang, want de hoge ambtenaren, die niet om de 4 jaar wegmoeten, hebben toch al lang een masterplan met de elite afgestemd.

De enige reden dat mensen mogen stemmen is om ze het idee te geven dat ze wat te vertellen hebben. En ze plannen al die verkiezingen zo in, dat er nooit een te grote schik kan ontstaan. En mocht er een kink in de kabel gooien, dan is er al tijd wel een bevriende journalist te vinden die de partij helpt met het framen.

De.Enige.Oplossing. Is. Niet.Stemmen. Steeds maar weer...

zonder_moeite | 15-11-14 | 22:55

@gutgutgut | 15-11-14 | 22:49
In principe zou ik er voor zijn om de bijbel ook te verwijderen omdat ik vind dat kerk en staat gescheiden moeten zijn... en blijven. maw. geloven doe je maar in je eigen tijd en in je eigen kerk of huis.

deraderendraaien | 15-11-14 | 22:55

@doitdoit.

Hoe razender jij wordt, hoe gekwetster zij zich voordoen.
De PC brigade heeft het namelijk op jouw razernij voorzien. Jouw woede is hun voedingsbodem.
Jouw onmacht vormt de glimlach op hun gezicht.
Ik voelde mij onmachtig vanmiddag toen ik de Sint zijn intocht zag maken.
Terwijl de tv alleen maar blije Stroopwafels en Kliniclowns liet grijnzen zag ik op mijn tablet de werkelijkheid voorbij glijden.
Mijn dochtertje keek af en toe naar mij om en ik glimlachte naar haar.
Ze is zes en gelooft nog.
Dus ik heb begrip voor jouw woede.

Mick deBeer | 15-11-14 | 22:54

@gut
Je bazelt.
Waar heb je het in godsnaam over?

doitdoit | 15-11-14 | 22:52

deraderendraaien | 15-11-14 | 22:45
Gooi die bijbel er dan even achteraan
en leg er een tablet neer.
Kan de voorzitster googelen.

gutgutgut | 15-11-14 | 22:49

doitdoit | 15-11-14 | 22:41
Je voelt je aangesproken door de seksuele afgunst van debeer ,
maar je mist het talent om je frustraties om te zetten in woorden ?

gutgutgut | 15-11-14 | 22:48

-weggejorist-

DaRealSwag | 15-11-14 | 22:46

Als Kuzu en Ozturk een door Erdogan gesteunde turkenpartij gaan oprichten dan zal die partij Nederland volledig in tweeën scheuren (voor zover dat nog niet zo is, that is). Ik zeg verbod op buitenlandse financiele steun aan politieke partijen NU!

DaRealSwag | 15-11-14 | 22:45

Het begint toch onderhand tijd te worden dat iemand die koran van de voorzitterstafel in de kamer richting vak K gaat flikkeren,en er bij roept dat Rutte deze samen met dat dubbele paspoort PvdA tuig richting Erdogan stuurt!

deraderendraaien | 15-11-14 | 22:45

De PvdA als grootste verdediger van de multiculturele samenleving is in feite failliet. Nu D'66 nog

Islamofiel | 15-11-14 | 22:44

"Het is een stevige hiaat in de wet dat het volk geen nieuwe verkiezingen kan uitschrijven."

Lulkoek. Dat is ook maar goed ook, anders hadden we hier Italiaanse toestanden waarbij geen enkele regering het meer dan een jaar uithield. Dat is een nachtmerrie voor het bedrijfsleven en allerlei instanties die afhankelijk zijn van langere termijn-besluiten; en leidt tot incompetente idioten die zo corrupt als de hel zijn en letterlijk alléén voor eigen eer en glorie politiek bedrijven; en het daarbij verpesten voor de mensen die het serieus proberen. Niet perfect natuurlijk, maar het tenminste écht proberen.

Oh, hoor ik de gemiddelde reaguurder denken. Dat is de politiek nu al. Sorry hoor. Italië met Nederland vergelijken gaat toch echt een brug te ver. Denk je het beter te kunnen? Begin je eigen partij. En dan niet zeiken dat dat veel te moeilijk is en dat je wordt tegengewerkt en ... en ... en ... . Je wist het toch allemaal veel beter? Moet het toch een koud kunstje zijn om anderen daarvan te overtuigen. Denk toch eerder dat je een schijtluis bent die er niet tegenkan dat je mening niet serieus wordt genomen. Ook dat is democratie, helaas.

daniel37 | 15-11-14 | 22:42

@gut
die voor je kop bedoel ik.

doitdoit | 15-11-14 | 22:42

@gutgut
en waar komt die plaat van jou vandaan?

doitdoit | 15-11-14 | 22:41

@Mick
Ik snap uw punt.
Onder mijn familie, vrienden en bekenden zijn er zovelen die "liev" zijn. Ze denken dat ze goed doen. Ze halen een vijand binnen. Ze zijn naief. En ze worden vermorzeld. En jij en ik en mijn kinderen erbij. Ze staan erbij en kijken er naar. Het maakt me RAZEND!

doitdoit | 15-11-14 | 22:39

de pvda wil schijnbaar van het imago van moslim partij af.
ze zien de bui hangen.
maar ik hoop dat ze krijgen wat ze toekomt.
het bloed van een moslim is net zo rood als van ieder mens,alleen hun bovenkamer is zeer eenzijdig geindoctrineerd,ze balken net als een ezel aldoor lala
het moet wel in de moskee ingestamd worden,ze worden er niet mee geboren.
voor de intergratie,voorzover er mensen zijn die deze cultuur verarmers nog langer een uitkering toewensen,
zou de sluiting van moskee,s een eerste vereiste zijn.
5 keer per dag op de knieen voor lala is ook niet aantrekkelijk voor een werkgever
de tijd dat wij in het walhalla geloofden is lang geleden,maar hun geloof staat op het zelfde peil.
zeker zijn er goede respectabele moslims,die moeten wel met afgrijzen kijken naar de primaten die achter de isis koppensnellers staan.
de dajaks in Borneo waren hun voorgangers.
zie je op internet een onthoofding van een moslim die de komma anders had geplaatst van de koran.
geboeid wordt zijn hoofd er af gesneden,terwijl westerse moslim jonkies met hun foto toestel staan te filmen

soledad | 15-11-14 | 22:39

Mick deBeer | 15-11-14 | 22:28
"de geitenwollensokster die ooit een leuke vakantieknul in haar vagijn heeft toegelaten "
Waarmee jij dat blauwtje liep?
Komt daar al die haat vandaan?

gutgutgut | 15-11-14 | 22:38

Overigens... leuk linkje naar joop.nl, Feynman. Een pleidooi voor verachtelijke, kapitalistische vrijhandel omdat dat beter werkt dan ontwikkelingshulp (die totaal niet werkt).
Geschreven door een Ghanese negerin. En zie de reaguurders daar zweten, zwoegen en vooral zwijgen... Geconfronteerd met de spagaat van hun eigen principes. (Dat Jolo het überhaupt heeft geplaatst...) Dat vind ik mooi. Heel mooi. Dat maakt deze trieste zwartepieten dag wel weer goed.

Stormageddon | 15-11-14 | 22:35

@Paul Veerkamp | 15-11-14 | 22:29
Hoop voor je dat Joris het met je eens is..

Botte Hork | 15-11-14 | 22:33

op naar de twee zetels, eentje voor samsonneke en eeentje voor vieze trui spekmans. That's all folks.

John Doorzon | 15-11-14 | 22:30

-weggejorist-

Paul Veerkamp | 15-11-14 | 22:29

Islam (of het geloof in zijn geheel) is de wig geplaatst tussen de volkeren.
Minder dan een paar procent weet over welke Islam zij het hebben hier in NL.
Zelfs Soenie of Sjiiet weet het verschil amper.
Kleine triviale verschillen scheiden hen.
Abu of Mohammed... IS is het resultaat.
Met enige hulp dat mag duidelijk zijn.
Nu terug op platte bodem: wij zijn een seculier land.
Of dat zouden wij behoren te ziijn.
Steeds vaker grijpen minderheden de kans om via ons eigen systeem die van hen te implementeren.
Niet de domme boeren versie meegebracht uit de jaren 70, nee deze lieden hebben kennis en connecties.
De domme in dit geheel is de Linkse knuffelaar zonder eigen identiteit of de geitenwollensokster die ooit een leuke vakantieknul in haar vagijn heeft toegelaten en daarom alles wat uit Turkije, Marokko of Mdden Afrika 'helemaal dolletjes' vindt.

Deze lieden vinden de Islam liev.
Deze lieden zien 'alleen maar mensen' en vergeten derhalve dat niet elk mens dezelfde normen en waarden er op na houden.
Maar deze lieden mogen wel stemmen, en zijn zo gehersenspoelt dat zij overstappen van de falende PvdA naar een Islamitische partij.
Wees bang voor hen want zij denken dat zij goed doen.
De Gutmensch=Facisme.
Spread the word.

Mick deBeer | 15-11-14 | 22:28

Alle euforie over de socialistische implosie ten spijt, bij de volgende verkiezingen staan ze er gewoon weer. Dit kabinet zit comfortabel de rit uit, waar eerdere, betere kabinetten over onbenulligheden vielen. Schandalen, normaliter goed voor breed gedragen moties van wantrouwen, worden met de mantel der liefde bedekt. Politici komen weg met de grofst denkbare leugens, enkel alleen omdat verkiezingen zo lang mogelijk uitgesteld moeten worden. Wie heeft nog een betere illustratie van de rot in ons bestel en het democratisch deficit nodig?

Politici weten maar al te goed dat kiezers geen olifantengeheugen hebben. Twee jaar is lang genoeg om de MSM-propagandamachine aan te zwengelen, het strategische stemmen te promoten en de geesten van al die miljoenen mentale goudvissen rijp te maken voor Rutte III. En zelfs al mocht de PvdA geen factor van betekenis meer blijken, dan zijn er genoeg andere partijen, die hun afkeer van Rutte II vol mogen uitmeten in de media, teneinde de kiezer tot strategisch stemmen te verleiden - om vervolgens schaterlachend om zoveel domheid aan te schuiven bij de VVD voor de formatie. Het ritueel is deze week al begonnen met Buma, die onvervalste verkiezingsretoriek uitslaat. "Trap er niet in!" zou je de mensen willen toeschreeuwen.

Truerig feit: verkiezingen dienen uitsluitend ter consolidatie van de zittende macht, niet om de volkswil te peilen.

Gootbalkoning | 15-11-14 | 22:27

"Je hebt ruim de helft van de zetels nodig om een kabinet te formeren".

Nee hoor, het mag best met minder. Het doet er eigenlijk helemaal geen flikker toe hoeveel zetels een kabinet heeft. Hell, eigenlijk hoeft de minister-president en de ministers helemaal geen partijlid van geen enkele partij te zijn, maakt helemaal geen reet uit.

De Kroon (ja, die bolle) benoemt de informateur en de formateur) en ook die hoeven helemaal niet bij de politieke partijen te zoeken naar kandidaat ministers. De informateur moet alleen peilen bij de partijen wat ze vinden, en wat ze het meest verstandig achten gegeven de verkiezingsuitslag. De Kroon kan dan geheel op eigen houtje besluiten of hij zich wat van dat tuig aantrekt of niet en benoemt dan een formateur die een ministersploeg samenstelt, maar dat hoeft helemaal geen meerderheidskabinet te zijn.

Het is handig voor het bestuur als de dan voorgestelde ministersploeg het vertrouwen geniet van het grootste deel van de kamerleden (die in principe daarover zelf moeten beslissen en niet hun fractieleider de mening moeten laten bepalen), maar zelfs dat is eigenlijk grondwettelijk niet nodig. Het is alleen wel handig in praktische zin.

Nergens in de grondwet staat dat de ministers uit de partijen moeten komen, dat het kabinet moet kunnen bogen op een meerderheid in de kamer. Het is handig als dat zo is, dan krijg je wat meer gedaan, maar meer niet.

Stormageddon | 15-11-14 | 22:23

@wakkere Nedelander "Het verschil tussen goed en slecht was nooit zo zichtbaar en het contrast tussen de waarheid en de leugen was nimmer zo duidelijk. De islam is het kwaad."
En zo is dat.

doitdoit | 15-11-14 | 22:21

Ineens gaat het om de machtsvraag, daar heeft links niet op gerekend. Allochtonen zijn immers hulpeloze wezens die dolgraag steunen willen van blankmensen die PvdA, D66, GroenLinks of SP stemmen.

Idem voor linkervleugel CDA / CU.

Tarak | 15-11-14 | 22:18

Het is tijd voor de VOC 2.0. Het wordt tijd dat we afschijT gaan nemen en mensen op de boot retour moeten gaan zetten. Terug in hun natuurlijke habitat met hún gewoontes.

toetanchamon | 15-11-14 | 22:17

Nou, nou Feynman, jouw column zal nogal schrikken zijn voor linksige mensen die dolgraag anderen willen "helleppuh".

Tarak | 15-11-14 | 22:17

En wie serieus denkt dat de pvda zal minimaliseren is een onwetende mafklapper.

BeunDeHaas | 15-11-14 | 22:16

Wij hebben in Nederland een veelkoppig monster in huis gehaald wat niet meer te temmen is.
Hele wijken en grote gedeelten van steden zijn we al kwijt, die halen we nooit meer terug.
De baarmoeders van de onderdrukten zijn de wapens waarmee de mensen die ons intens haten ons land gaan veroveren.
Straat voor straat, wijk voor wijk, stad voor stad.
En dan schijnen er mensen met kinderen te zijn die níet op de PVV stemmen, dat is eigenlijk een vorm van kindermishandeling.
Je zet ze in een land waarvan je weet dat ze op enig moment de lul zijn.

Cuyahoga | 15-11-14 | 22:15

Hee Feynman, zou het integratiedebat niet over geloof of geld moeten gaan maar wel over wederzijdse tolerantie? Hoe denk je dat in 's hemels naam uit mekaar te kunnen trekken?

Schoorsteenveger | 15-11-14 | 22:14

wakkere_nederlander | 15-11-14 | 21:58

Ik had het niet mooier kunnen verwoorden :), bespeur zelfs nog een grote mate van ingehouden woede dan wel zware ongerustheid. Ik kan me er zeer mee verenigen en sluit me dan ook voor 100% aan bij uw verhaal.
De vraag is alleen wanneer gaat er iets gebeuren? Voordat het mogelijk te laat is.

dwar | 15-11-14 | 22:09

Wel bij de feiten blijven Feynman:

e ander zag rellen op de Dam bij de kroning van Beatrix die verdacht veel leken op de rellen op het Tahrirplein

=

e ander zag rellen op de Dam bij de kroning van Willem die verdacht veel leken op de rellen op het Tahrirplein

Fatwabuster | 15-11-14 | 22:08

Maak je geen zorgen Feynman. De PvdA krijgt straks met de nieuwe leider Assher alle wind mee vanuit de Publieke Omroep. Assher zal op het schild gehesen worden als de verlosser, de heiland. Net als Samsom tekenen de kranten een aureool boven zijn hoofd. Hij zal alle debatten zogenaamd weer winnen bij verkiezingen. Hij zal uitgeroepen worden tot beste en duidelijkste leider van allemaal door de "kenners". De PvdA zal weer in een vlucht omhoog gaan in de peilingen, domweg omdat de kiezer er (weer) in trapt. Nederland zal nooit van de PvdA verlost worden, daar zorgt de Nederlandse Propaganda Omroep wel voor.

rien6139 | 15-11-14 | 22:08

Grijze Wolven in schaapskleren.

Kapitein Stijlvol | 15-11-14 | 22:06

Kortom... wanneer je eigen gelijk over de islam ineens het ongelijk blijkt te zijn.

PVDA ontmaskert en electoraal failliet! Op naar nul zetels als beloning voor het verneuken van Nederland!!!

Fatwabuster | 15-11-14 | 21:59

Hopelijk ziet iedere kiezer nu waar het stemmen op partijen met dubbele paspoorters in de top van hun gelederen toe leidt: verdere versnelde islamisering van Nederland.

sinar2 | 15-11-14 | 21:59

Dat zo'n kleine bevolkingsgroep (minder dan 20% CBS???) zoveel aandacht in de media krijgt is voor mij onbegrijpelijk.

Ik ben zooo klaar met de islam in Nederland.

-Mensen die leven in teken van een denkbeeldige vriend daar heb ik diepe minachting voor.
Nog los van het feit dat zij in naam van deze vriend de geslachtsdelen van hun kinderen mutileren.

-Mensen wiens grootste held een massamoordenaar en kinderverkrachter is daar kijk ik diep op neer.
En dan laat ik het feit dat zij vrouwen als minderwaardig behandelen nog buiten beschouwing.

-Mensen die gesluierd en in jurken er een dagtaak van maken om geknield en met het achterwerk gericht naar Het Westen te bidden naar een onzichtbare onderdrukker die lach ik keihard uit.
Nog los van het feit dat ze iedereen die niet in deze waanzin gelooft moeten vermoorden volgens hun heilige boek.

-Mensen die komen wonen in een land en daar alle wetten en regels minachten omdat deze tegen hun eigen heilige wetten indruisen die hebben niets in zo'n land te zoeken.
En dan vertel ik er niet eens bij dat zij na hun dood wèl terugkeren naar het land van herkomst omdat de grond van het gastland haram oftewel 'onrein' is.

-Mensen die een ideologie aanhangen die nu en in het verleden voor meer bloedvergieten heeft gezorgd dan het nationaal socialisme van Adolf Hitler en die heden ten dage meer weerzinwekkende misdrijven tegen de menselijkheid veroorzaakt dan de afschuwelijke beelden uit WOII, die mensen zijn mijns inziens erger dan de Duitse bezetter uit de vorige eeuw.
En dan laat ik bij deze even NIET buiten beschouwing dat iedereen die wegkijkt of goedpraat wat de islam doet en waar het voor staat gewoon een laffe landverrader is.

Ik solliciteer niet naar godwin nominatie.
De tijd waarin we leven is niet vergelijkbaar met de jaren dertig van vorige eeuw.
Het is veel zorgwekkender.

Het verschil tussen goed en slecht was nooit zo zichtbaar en het contrast tussen de waarheid en de leugen was nimmer zo duidelijk.

De islam is het kwaad.
Dit kwaad moet verbannen worden.
Alleen een permaban voor de koran kan ons redden.
Voor het gerecht met de islam!
Voordat uzelf of uw kinderen op een dag opeens voor een sharia tribunaal staan.

wakkere_nederlander | 15-11-14 | 21:58

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl