Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Het beroerde aanzien van politici

pintoplasterk.jpgBiZa-minister Ronald Plasterk zat bij Pauw afgelopen vrijdag en sprak over het initiatief van zijn ministerie om nieuw politiek talent te gaan opsporen. Wat is het probleem, wilde Jeroen weten. Het aanzien van politici is beroerd, er wordt neergekeken op het werk van politicus, op wat en hoe ze het doen, was het antwoord. Mij dunkt dat het probleem niet zit in wat politici wel of niet op deze of gene wijze doen, het gaat om wie worden gerekruteerd voor dat werk. Hoe gaat het in de Lage Landen? Wie komt bijvoorbeeld op de lijst voor het parlement? Niet degenen die rechtstreeks door het volk zijn gekozen. Niet degenen die een bedrijf hebben gerund. Geen superbegaafde communicatoren of sprekers. Geen begaafde analytici. Integendeel. Uitzonderingen daargelaten moeten het zeer middelmatige maar vooral brave borsten zijn. En zo gebeurt het dat jongens en meisjes uit de grote massa middelmatig middenkader van gemeenten, provincies, ministeries en welzijnsinstellingen of direct uit de schoolbanken geplukt worden en op de lijst worden gezet. Je zou ze niet eens als junior medewerker in je bedrijf willen hebben. En het merkwaardige is dat zij tot gisteren ambtenaar, welzijnswerker, student of scholier zijn geweest en een dag daarna zijn ze opeens politicus. Bij geen enkel vak is dit denkbaar. Hoeveel vakmanschap, visie, moed en dientengevolge respect en gezag voor een arts, een leraar, een bakker, een schilder valt vandaag te verwachten terwijl hij/zij gisteren nog een andere vak heeft uitgeoefend? In dit licht bezien is elke minachting van het volk voor de politiek en de politici hier en nu alleszins begrijpelijk. Hoogste tijd voor een revolutionair politiek stelsel. Meer hierover in een volgende column.

Reaguursels

Inloggen

Of 4 Mei Lee, een borderliner die de rooien perfect hebben afgericht

G. Raayer | 10-11-14 | 01:47

Het beste voorbeeld van Pinto's stelling is wel dat breezersletje Mirte Hilkers die nu als schaduw 2e kaamster bij Pauw, ze zal wel een van de 300 zijn geweest, mag meedoen. Geen enkele inhoud of kennis maar lalt zo leuk als je dr een glas wijn geeft

G. Raayer | 10-11-14 | 01:45

Hier mag je wat mij betreft een jaar lang columns aan besteden heer Pinto. Zo lang als nodig is.. ook prima.

WorkAholix | 10-11-14 | 00:35

Wil je als Nederland een echte oplossing? Zorg ervoor dat er een beweging op gang wordt gebracht die alle verkiezingen gaat boycotten! Pas als het overgrote deel van de Nederlandse bevolking dit ondersteunt, laat je een absoluut onmiskenbare boodschap achter voor iedereen die zijn grove geld verdient (pardon krijgt) in de politiek. Uiteraard zijn er enkele politici die wel degelijk zich roeren, echter zodra het tegen de belangen van de partijleiding indruist, wordt je terug gefloten of je wordt bij het grof vuil afgeleverd! Wanneer worden we met z´n allen eindelijk eens wakker en leggen een verbod op narcistisch-opportunistisch gestoorde politici en regeringsverantwoordelijken.

Knoekibebo | 09-11-14 | 20:00

Als we ons nu eens van alle politici op hun verjaardag ontdoen, dan zijn we er over een jaar vanaf.

Piet van den Hoek | 09-11-14 | 19:48

Prof. Pinto ziet het in mijn beleving volkomen verkeerd. Het is naar mijn mening niet zo dat middelmatigheid hier het probleem is... Het probleem is dat enkel de meest intelligente pathologische leugenaars en psychopaten de top van politieke partijen kunnen halen... Achterkamerdealtjes, interne complotten, vriendendiensten, leugens en bedrog; Ben je hier niet toe in staat dan zul je ook nooit de top van je partij halen. Het is de reden dat de Tweede Kamer louter wordt bevolkt door het meest brutale, schaamteloze en gewetenloze tuig dat in de partijen te vinden....
.
De hoogste tijd voor een revolutionair politiek stelsel, schrijft Prof. Wel, daar ben ik het volledig mee eens. Politici moet iedere vorm van macht om over uw lijf en eigendom te beschikken worden ontnomen! Hiermee en enkel hiermee zal ooit een politiek stelsel kunnen ontstaan dat werkelijk in dienst van haar bevolking staat in plaats van dat de bevolking slechts dient als vee op de veehouderij van kleptokratische psychopaten en machtswellustelingen.
.
Als de macht er niet is kan ze ook niet worden gebruikt. Das logisch, zou een zekere BN'er zeggen....

De Libertariër | 09-11-14 | 17:57

@Stormageddon | 09-11-14 | 17:05

Uitstekende analyse. Zo is het precies.

Lees maar het boek "Niet spreken met de bestuurder" van Gerard van Westerloo (een broer van Fons) over hoe er een geheel van de maatschappij losgeweekte vrijwel ondoordringbare bestuuders-kaste heeft kunnen ontstaan in NL.

Goede samenvatting van het boek in het 2e gedeelte van deze recensie:

www.heemland.nl/hl27-Boek_De_kloof.htm...

Outsider-Inside | 09-11-14 | 17:37

Het is voor mij heel simpel :Politici zijn hebben hun studentenleven in hun verenigingen gewoon verwisseld voor lidmaatschap van de Haagse bende die het hele volk wil piepelen.Dispuut-tactiek is het middel om iedereen een rad voor de ogen te draaien.Het is net een piramide-spel.Iedereen moet meedoen om in het begin van actie de meeste revenuen binnen te halen.Die worden dan gecorrumpeerd om de latere deelnemers gewetenlozer te plunderen of tenminste met schuld te overladen. Democratie ? Dat is niet meer dan de organisatie die het mogelijk maakt dat het volk zich niet hoeft te bemoeien met het bestuur.Dan hebben ze immers meer tijd om zich te concentreren en te specialiseren in de vele categoriën van werk met minder macht.

Dolphi | 09-11-14 | 17:30

Nou ja, in een democratie bestuurt het volk zichzelf en zullen gewone mensen die eerder een totaal ander vak uitoefenden opeens politicus moeten kunnen worden. Het probleem dat Pinto hier schetst is twee- bijna drieledig:
Het zijn niet de beste, slimste en meest begaafde mensen die op de kandidatenlijsten van de politieke partijen komen. Sterker nog: iemand die een beetje slim is, begaafd is en echt wat kan die *wil* dat niet eens - die weet dat politiek een vuig spel is en wil er niets mee te maken hebben.

Idealiter zou het zo moeten zijn dat iedereen, ongeacht afkomst of opleiding of vakgebied in een democratisch bestuur zitting zou moeten kunnen nemen en dus ook kandidaat zou moeten kunnen zijn. Maar dat laten politieke partijen niet gebeuren. Zij willen mensen die "bestuurlijke ervaring" hebben (en het liefst dan in een gemeenteraad, of een stichting met maatschappelijk belang - bestuurslid van een voetbalclub of toneelvereniging telt niet), een heel klein beetje juridische kennis en last-but-not-least: geëngageerd zijn en een goed partijlid. En wie is er lid van een partij tegenwoordig? Slechts 1% van de bevolking, en dat zijn voornamelijk lieden die zelf op een kandidatenlijst willen gaan staan.

Het zijn dus streng geselecteerde kandidaten uit die vijver van leden, mensen die niet zoveel kunnen behalve oeverloos ouwehoeren en een carrière in het openbaar bestuur ambiëren. Dat zijn de studenten bestuurskunde, de rechtenstudenten, de ambtenaren en dergelijke. Gewone mensen met verstand van zaken over de onderwerpen waarover besloten moet worden, die zie je zelden in het openbaar bestuur, met uitzondering van 1 beroepsgroep: boeren. Maar die tref je voornamelijk aan in het lokale en regionale bestuur, daar waar de meeste besluitvorming over hun bedrijfsvoering worden genomen, met name ruimtelijke ordening.

De redenen waarom de beste bakker, de beste leraar, de beste verpleegster, de beste data-analist, de best IT-er, de beste accountant en de beste metaalarbeider niet op de kandidatenlijsten staan en geen politicus worden is dus
a) Ze zijn geen lid van een partij
b) het partijkader kiest ze niet (als ze wel lid zijn)
c) Ze willen geen baan opgeven voor onzekerheid na 4 jaar.

Dat laatste heeft een aantal redenen en een aantal gevolgen:
- de eerste reden is dat kamerlidmaatschap wordt gezien als een FT-baan (flauwekul natuurlijk, je zou het best parttime kunnen doen, naast een baan, als je het aantal bevoegdheden en werkzaamheden van een wetgevende vergadering drastisch inperkt en meer bevoegdheden geeft aan een rechtstreeks gekozen regering.)
- de tweede reden is geen vaste termijn voor een politiek ambt. Regeringen kunnen vallen, verkiezingen kunnen tussentijds, werkgevers hebben geen wettelijke terugkeergarantie als werknemer een politiek ambt wil uitvoeren.

- het eerste gevolg van die onzekerheid zorgt ervoor dat de beloningen belachelijk hoog zijn
- het tweede gevolg is het optuigen van benoemde baantjes in het openbaar bestuur waar de uitgerangeerde politici terecht kunnen en de strakke grip van de gevestigde partijen op de verdeling van die baantjes (burgemeestersposten, CdK's, directeuren van ZBO's en subsidieclubs etc.)

Gooi al die ingrediënten in de mix en je creëert als vanzelf een politieke en bestuurlijke klasse van dezelfde types, met dezelfde soort personen. Een klasse die zichzelf in stand houdt en geen buitenstaanders toelaat, geen kritiek duldt en zich steeds meer verwijdert van het gepeupel dat hen kiest en die zij besturen.
Zo zit dat, jongens en meisjes.

Stormageddon | 09-11-14 | 17:05

Weer wordt de fundamentele vraag niet gesteld. En die moet volgens mij zijn: hebben wij uberhaupt politici nodig. Ik denk van niet. Ik zie ze als een klasse van parasieten. Net als andere ambtenaren. Er zullen mensen nodig zijn die bepaalde zaken moeten regelen en besturen. Maar laat dat aan mensen over die echt hart voor de publieke zaak hebben en deze taken in hun vrije tijd doen. Dus niet financieel ten laste van de samenleving.

henkou | 09-11-14 | 16:30

Wie talent heeft, moet het daar meestal inleveren.

Islamofiel | 09-11-14 | 16:16

@MarkS
Dan zit je denk ik toch het beste bij de PvdA. (sorry...)
Niet alleen zijn alle gemeentelijke instellingen, van hoog naar laag, doordrenkt met hun vuige gedachte goed.
En ALS je al betrapt wordt op 'graaien', dan zal het ook niemand verbazen als het weer iemand van PvdA huize blijkt te zijn.
De PvdA baantjescarrousel spuugt dan na een tijdje vanzelf weer een leuk en goedbetaald fopbaantje voor je uit.

vomit comet | 09-11-14 | 16:15

Wij allen zijn verantwoordelijk voor het feit dat dit zover heeft kunnen komen, we zijn blind geweest en gehypnotiseerd door de infantiele programmering waarmee we dag in dag uit via diverse media bestookt zijn vanaf onze vroegste jeugd. We hebben geloofd (en velen geloven nog steeds) dat het iets uitmaakt of je gaat stemmen of niet. Het enige waarvoor de echte leiders angstig zijn is eenheid onder hun onderdanen. Stel je eens voor dat we zouden zien dat we veel meer gemeen hebben met elkaar dan dat we dachten, dat we eigenlijk in grote lijnen hetzelfde willen voor ons leven en het leven van ons nageslacht en dat als we ons blijven laten verdelen zoals we al duizenden jaren verdeeld zijn dat dan daarvan niets zal uitkomen! Je hoeft enkel maar je ogen te openen om te zien dat wij allen dagelijks aan de lopende band bestolen worden door de dames en heren politici, accijns, studiebeurs, ov, naheffingen, banken "redden" boetes verhogen etc.. Dit treft ons allemaal en wij laten het gewoon gebeuren! Hoe anders dan met grove leugens kunnen politici ons nog overtuigen als je de waarheid NIET aan je zijde hebt?!

badeend69 | 09-11-14 | 15:22

@Parel van het Zuiden | 09-11-14 | 09:52 :

"De verdiende minachting voor hedendaagse Nederlandse politici laat zich niet zo makkelijk verklaren door incompetentie en onervarenheid. Factoren als slechts werken voor eigen belang, deelname aan diverse vormen van corruptie en gegraai, hypocrisie, lafheid, en het stelsematig laten prevaleren van maatschappelijke en internationale experimenten boven de belangen van de Nederlandse burger, leveren ook een grote bijdrage aan die minachting. Laat ik de minachting die deze politici voor het volk maar even buiten beschouwing.
.
Feitelijk komt het neer op "wie wind zaait zal storm oogsten." Het eigen gedrag leidt tot dit onverkwikkelijke oordeel. Natuurlijk is het een illusie om te verwachten dat de poldergomorra dit gedrag zelf zal wijzigen. Het feit dat politici huilen over het volkse oordeel zegt wat dat betreft genoeg. Zij voelen zich slachtoffer terwijl ze dader zijn.
.
Dit stopt pas als u het stopt. "
.
Dit dus! Komt bovendien nog bij, dat de politici in de landen van de EU weinig meer in te brengen hebben. De regels worden opgelegd door Brussel. Het enige wat de lokale politici nog te doen hebben, is het bewaren van de rust en orde in hun eigen land. Helaas kunnen ze zelfs dit niet. Bovendien verzuimen deze opgeblazen ego's te vertellen, dat ze geen ene ruk meer in te brengen hebben, dat is hun eer te na. Teveel ego. Een ander probleem is het feit dat alle media in Nederland geheel in handen is van de politiek. De politiek bepaalt wat er op radio, tv, in de kranten, de bladen en op internet verschijnt. Ook deze website is in handen van de politiek. Hiermee kunnen de politici het volk manipuleren, wat ze dan ook volop doen. Met name tegen verkiezingstijd gaan alle registers open en wordt het volk via de media bestookt met porpaganda. Dit gebeurt overigens het hele jaar door, maar dan in wat mindere mate. Gevolg van deze strategie is, dat de massa, het merendeel van het volk, steeds op de gevestigde orde stemt. Steeds weer komen met de verkiezingen dezelfde ego's weer aan de macht, dankzij hun invloed op de media. Zolang hier niets aan verandert, verandert er ook niets in Nederland.

prakkie | 09-11-14 | 14:34

Politici zijn beroepsleugenaars die na een keer liegen het direct zelf geloven en uitdragen alsof hun waarheid boven alle twijfel verheven is..

badeend69 | 09-11-14 | 14:30

gutgutgut | 09-11-14 | 14:14
Lobbyen is legaal omkopen/chanteren. Verachtelijk hoe je het ook wendt of keert.

Bubsy | 09-11-14 | 14:24

realiteitswaanzin | 09-11-14 | 13:34
Je moet wel de realiteit in het oog houden.
Om de wetten ven Machiavelli kan niemand heen. Lees dat boekje eens.
www.gutenberg.org/files/1232/1232-h/12...
Lobbyen doen we allemaal. Mits het in openheid gebeurt is er niets mis mee. Partijen zorgen ervoor dat de politiek nog enige samenhang heeft. Wat moeten we met een parlement van 1-mans fracties?
Wachtgeld geeft wat zekerheid. Is die zekerheid er niet dan zal het salaris omhoog moeten. Hoeveel wachtgeld is een andere discussie.

gutgutgut | 09-11-14 | 14:14

Slimme mensen die een beetje rustig leven willen, wagen zich niet in de slangenkuil, die politiek heet.
Zie je niet hoe snel oud die lui worden?!
Plasterk was trouwens ook een goed spreker voor hij de politiek in ging. maar ja, dan zwaait opeen de partij de scepter over wat je zeggen moet....

Bubsy | 09-11-14 | 14:07

gutgutgut | 09-11-14 | 13:25
lobby's? Om grote bedrijven die geen ondersteuning nodig hebben nog eens extra te ondersteunen?
partijen? Zodat nadat je je stem hebt gegeven hij de prullebak in kan, want de partij gaat voor alles?
Wachtgeld? Zullen we dat afhankelijk maken van hoeveel vermogen iemand heeft, zoals de rest van NL met een uitkering?
Machiavelli is 'verdeel en heers', en daar moeten we vanaf.

realiteitswaanzin | 09-11-14 | 13:34

realiteitswaanzin | 09-11-14 | 13:16
Natuurlijk hebben we lobby's nodig en partijen.
Uiteraard hebben we wachtgeld nodig, anders komt er niemand meer voor dat salaris.
Experts zijn geen managers, die moet je niet laten beslissen.
Lees Machiavelli en kom dan nog eens terug.

gutgutgut | 09-11-14 | 13:25

Pim heeft af en toe nog wel eens indruk gemaakt. Heb anderen er nog niet op kunnen betrappen. Wat er o.a. nodig is? Experts op de juiste plekken, geen vriendjespolitiek, geen ge-lobby, geen partijen, geen wachtgeld (experts hebben dat niet nodig), open discussie met het volk over investeringen/bestedingen dmv. forum + gedecentraliseerd stem systeem.

realiteitswaanzin | 09-11-14 | 13:16

Het probleem zit hem in de manier waarop politici in Nederland geselecteerd worden. Dat gaat exclusief via de ouderwetse politieke partijen waarbij die partijen ook nog eens allemaal erg op elkaar lijken en door dezelfde types bevolkt worden waarin veel kiezers zich totaal niet meer herkennen. De enige manier om dit te doorbreken is een vorm van meer directe democratie in te voeren waardoor de bevolking veel meer invloed krijgt op wie er gekozen worden en de veel te grote macht van de partij-bazen wordt gebroken.

Dat had D66 op zich wel goed bedacht 48 jaar geleden, jammer dat ze door een totaal gebrek aan ruggegraat en slappe knieen al hun plannen meteen bij het grofvuil hebben gezet voor een paar suffe baantjes, blij als ze waren dat ze ook eens een keer voor spek en bonen mee mochten doen in Paars. Dus aan D66 hebben we ook niet veel.

Dit beroemde filmpje uit 1967 is nog steeds bijzonder actueel in 2014:

www.youtube.com/watch?v=wxO2hIoScpE

Outsider-Inside | 09-11-14 | 13:05

Natuurlijk moet het dom volk zijn. De enige opdracht is slaafs de Grote Leider volgen en zijn uitspraken herhalen. Waar blijf je als politici echt zelf gaan denken, nou?

Patatter | 09-11-14 | 13:01

Ooit eens van twee prominent Kamerleden een rondleiding gehad door de Staten Generaal. We waren met totaal vier man en de rondleiding duurde ongeveer 2 uur dus dan leer je de mensen aardig kennen. Ik schrok destijds van het lage niveau van de Kamerleden. In het bedrijf waar ik werkte zou het niveau groepschef voor hun nauwelijks een optie zijn.

Later nog eens een discussie gehad met een wethouder van onze gemeente. Wat een ontzettende domme man was dat. Opvallend was dat een jong meisje die in de politiek bezig was al compromissen wilde maken. Ik dacht nog. Jij hebt de leeftijd om overal tegen aan te schoppen en zeker te weten dat je gelijk hebt.
.
Politici hebben op mij nooit indruk gemaakt.

metdedag | 09-11-14 | 12:16

@gutgutgut | 09-11-14 | 11:59

Plasterk (PvdA) is een lul de behanger, een narcist en een charlatan. Zo heb ik zijn trackrecord als politicus wel lekker kort en bondig samengevat. Wat hij vroeger als wetenschapper presteerde heeft daar niks mee van doen. Veel meer woorden wil ik er niet aan vuil maken.

Lauwe Koffie | 09-11-14 | 12:11

Eens met de vaststelling dat vrijwel alle politici zwaar onder de maat zijn. Het grootste probleem met politici is echter dat het notoire leugenaars zijn. En zij komen niet op voor de belangen van degenen die hen verkozen hebben. Dat verklaart ook waarom er zo weinig vertrouwen is in de politiek.

Lauwe Koffie | 09-11-14 | 12:08

Gele Beer | 09-11-14 | 11:46
Plasterk is een echte prof en verdomd goede wetenschapper. De man heeft bestuurlijke en wetenschappelijke kwaliteiten.
Nu Pinto lijkt te gaan pleiten voor betere scholing (wat is die man traag, net Jip en Jan-ne-ke), moeten we ons afvragen of Plasterk het soort politici vertegenwoordigt dat we willen hebben. Of is hij juist een levend bewijs dat wat Pinto morgen gaat voorstellen niet werkt?

gutgutgut | 09-11-14 | 11:59

Echte toptalenten die hun sporen inmiddels verdient hebben, zullen waarschijnlijk ook afgestoten worden door de algehele traagheid die de politiek met zich brengt. Als ik een idee heb voor mijn onderneming en ik zie kansen, dan pak ik die direct en ik zie ook direct de gevolgen. Als je het goed doet is dat lekker, en ik kan het ook goed hebben dat als ik het niet goed doe de zaken dan even tegenzitten; kom ik ook wel weer bovenop. In de politiek heb je daar niks aan, gaat allemaal zo traag en democratisch. Stel dat iets jouw idee was dan zat er ook een hele voorraad ambtenaren met hun vingers aan. Iemand gebruikte het argument dat ook de werkuren van een politicus niet aantrekkelijk zouden zijn, want veel, nou ik denk dat ondernemers en andere mensen in het bedrijfsleven daar dus niet van schrikken. Best lekker om je dag in dag uit in je werk vast te bijten.
En ik kan ook totaal niet tegen het verschijnsel "Dijks-oma" Al van de tijd dat ze in die studenten vakbond zat begreep ik niet dat zij de wet van Newton zo onderuit kon halen. Terwijl Plasterk vroeger zulke verademende betoogjes schreef in de Intermediair en nu verworden is tot absoluut niets. Leek veelbelovend, maar is toch niks geworden.

Gele Beer | 09-11-14 | 11:46

Hun kunnen lekker zakkenvullen en wij moeten de broekriem maar blijven aantrekken totdat we erbij neervallen. Alles hebben we al in moeten leveren dankzij de vele kansenparels die ons land met een rotgang leeg roven. Kijk eens naar de rechten van de arbeider uit de jaren `80 en van nu, die is toch al zijn rechten verloren?? Waarom dan nog wel wachtgeld van tien jaar voor al die losers? Die kunnen gewoon net als een ander ook mooi in de bijstand, eigen geld en huis opvreten en verplicht vrijwillig werk gaan doen evenals de rest van het klootjesvolk. Lekker democratisch: Hun hebben wachtgeld en wij hebben wacht op geld.

WitteGrunneger | 09-11-14 | 11:44

Zwak stuk. We moeten tot morgen wachten voor het antwoord. Dat het allemaal niet deugt met politici is zo'n beetje het meest gehoorde sinds jaar en dag. Hij wil iets met beroepspolitici als ik het goed begrijp.Wat dacht u heel eenvoudig van: bewezen maatschappelijke of bedrijfservaring en daarna de politiek in. We moeten juist geen beroepspolitici hebben met een loopbaan alleen in de politiek van jongs af aan. Dat is nu juist het probleem van nu. We lezen het wel.

J.Slavink | 09-11-14 | 11:40

Supermatthijs | 09-11-14 | 11:08
Klopt.

gutgutgut | 09-11-14 | 11:39

Hoewel ik Pinto's punt ten dele onderschrijf, zou de professor in zijn volgende column eens een licht willen laten schijnen over waarom hij denkt dat hij de uitspraak 'Je zou ze niet eens als junior medewerker in je bedrijf willen hebben' kan doen?
 
Ik ben namelijk erg benieuwd naar de grond waarop hij deze uitspraak baseert. Een instituut is geen echt bedrijf, beste prof, een instituut spéélt een echt bedrijf.
 
Want ik vind het een verademing dat u het goede antwoord weet, maar hoe u er bent gekomen is veel interessanter.
 
Dan kunt u uw visie op de periode 1780-1820 wel doorschuiven naar dinsdag. Ik denk dat de meeste reaguurders het er wel over eens zijn herhaling van die geschiedenis onvermijdelijk is geworden nu onze 'aristocraten' (die blijkbaar al zover naar de onderkant van middelmaat zijn afgegleden dat zij geen Grieks meer begrijpen) dagelijks blijk geeft van het feit dat zij niet geleerd heeft van de geschiedenis.
 
Dus we mogen op reprise.

pietvanvliet | 09-11-14 | 11:30

@vomit comet | 09-11-14 | 11:21
Dan ga ik toch maar eens kijken bij welke partij ik de meeste kans maak. Maakt mij niet uit wat de grondbeginselen zijn van deze partij, ik huil gewoon met de wolven mee als het moet. Maar ik zoek dus een partij (niet SP, daar moet ik mijn zuur verdiende centjes aan de partij geven) waar ik vrij gemakkelijk door kan stoten naar een goed betaalde baan, met wachtgeld zekerheid ivm afbreuk risico die ik zeker ga lopen :-). Overigens ook niet GL, die Klaver jagges. PvdD? verdomme dan moet ik wel stevig gaan liegen als fervent sportvisser. CU / SGP, hm dat gaat niemand geloven. PvdA? Hahaha, ik zei toch een partij die toekomst heeft. PVV? Geert en MarcS in een roeiboot, ben bang dat dit niet goed gaat ivm haantjesgedrag van beiden. Enfin, u begrijpt, ik denk nog even verder.

MarcS | 09-11-14 | 11:28

@Pierre Tombal | 09-11-14 | 11:09
Hooooooo peerd, stoppen nu.

Ik vind het zeer grappig om te zien dat onze politiek inderdaad een is van bevel is bevel. Maar wat mij dan het meest opvalt is het volgende, hier heb ik (nog) geen verklaring voor:
1. Regel uit Brussel is negatief voor NL volk, NL politicus: Sorry , moet van Brussel we moeten wel meedoen.
2. Regel uit Brussel is positief voor NL volk, Ja wat denken ze nu daar in Brussel, daar gaan ze helemaal niet over. We drijven onze zin door omdat dit nu eenmaal onze zin is.

Eind van liedje worden wij genaaid.

MarcS | 09-11-14 | 11:23

De enige kwalificatie die je dient te hebben is het lid zijn van een politieke partij.
En uit die flinterdunne schil van 3,9% (nog geen 320000 mensen) worden voor alle politiek functies onze 'volksvertegenwoordigers' naar voren geschoven.
Het lid zijn van een politieke partij is een garantie op gratis graaigeld.

vomit comet | 09-11-14 | 11:21

Ik ben benieuwd naar die volgende column.

RayHolland | 09-11-14 | 11:16

-weggejorist-

Geert Linkers | 09-11-14 | 11:15

Kijk, eindelijk eens een mooie constatering. Pinto kan het wel.

Geert Linkers | 09-11-14 | 11:14

Bij een gemiddelde verkiezing worden op de lijsttrekkers na hoogstens drie personen rechtstreeks gekozen. Idioten die stellen dat splinterpartijtjes geweerd zouden moeten worden, zouden eens beter bij de betekenis van het woord volksvertegenwoordiging stil moeten staan. Die splinterpartijtjes zijn namelijk wel direct gekozen, terwijl tenminste driekwart van de PvdA Kamerleden daar alleen maar zit omdat ze aan de stang van Spekman hebben gehangen. Als je aan een ambtenaar vraagt waarom hij iets gedaan heeft zal hij zich steevast verschuilen achter "de politiek" die hem daar opdracht toe gegeven heeft. En datzelfde zie je eigenlijk rechtstreeks terug als die ambtenaren de politiek in gaan. Want dan is Brussel verantwoordelijk en zij wederom slechts de uitvoerders die daar niks tegenin mogen brengen. Kijk naar Van Rijn: geef een politicus of ambtenaar opdracht om de helft van het personeel te ontslaan en zijn eigen moeder op die manier van noodzakelijke zorg te beroven, en hij doet het! Zonder ook maar één tel voor zichzelf te denken. Het is duidelijk dat de volgende stap in de evolutie van de mens zich aanbiedt. Homo Sapiens zal uitsterven en wordt vervangen door Homo Leeghoofdicus.

Pierre Tombal | 09-11-14 | 11:09

@Koonkluk Huis | 09-11-14 | 11:01

Engeland maakt gewoon alles over hoor. Dat is een rekentruc. Ze trekken er hun jaarlijkse korting vanaf. En de rest van je comment slaat ook nergens op. Goedemorgen overigens.

Supermatthijs | 09-11-14 | 11:08

De enige politici die gekozen zijn, zijn met voorkeurstemmen boven komen drijven. De rest is benoemd. Hoezo democratie ?

spuitje11 | 09-11-14 | 11:08

Schreef het al eerder , ik wil best mijn woensdag middag opofferen om dit land te regeren , ik doe het gratis ... wel een fatsoenlijke auto.

Alfa 75 | 09-11-14 | 11:07

Politici doen alleen dat waarmee zij zelf later de mooie posities en banen kunnen krijgen. En het(domme) volk leiden ze om de tuin om genoeg kiezers naar zich toe te trekken. En alleen de loyalen (de Sharons) krijgen die mooie posities hoe stom ze ook zijn. Maar dat is altijd in de geschiedenis zo geweest. Waarom dacht je dat Nederland zonder mee die miljoenen naar Brussel gaat overmaken terwijl Engeland de helft (van een aanzienlijk groter bedrag) niet hoeft te betalen.

Rest In Privacy | 09-11-14 | 11:01

@duitse herder | 09-11-14 | 10:50. Ik krijg steeds meer het gevoel dat alles meer verdeeld moet worden over Europa. Dat er veel geld uit Nederland de grens overgaat is niet genoeg; ook de auto's moeten de grens over.

Maria.1 | 09-11-14 | 10:57

Politici staan allang niet meer in contact met de werkelijkheid maar leven in hun eigen bubbel. Volkomen intern gericht, een slechte zaak. Zeker wanneer je bedenkt dat Rutte en consorten het zo ont-zet-tend graag hebben over de "BV Nederland". Op zich al irritant want wie wil er in een BV wonen? Weinigen volgens mij. 24/7 in een bedrijf wonen is voor niemand een aantrekkelijk vooruitzicht. Maar goed, als je dan tóch perse NL als een BV wil zien, zorg dan gvd ook voor je werknemers! Dus als je bijv. productiviteit wil verhogen kom dan niet met zogenaamde "financiële stimulansen" om dat te bereiken. Dat werkt maar tot een bepaald (tamelijk laag) niveau. daarboven is een financieel incentive contra productief of werkt slechts corruptie en gemakzucht in de hand. The lure of easy money, it's got a very strong appeal. Maar geld corrumpeert. Als Rutte Nederland als een bedrijf wil zien wat moet groeien dan zal hij toch echt met een beter verhaal moeten komen om draagvlak te creëren end at kan niet, nergens, nooit, door mensen méér te willen laten doen tegen minder beloning en als belangrijkste criterium; zonder breed maatschappelijk draagvlak. Dat is mijns inziens wat de huidige politieke goudhaantjeskliek maar niet kan of wil begrijpen. Dat zij niet de dienst uitmaken maar de werknemers.

Beaulefermier | 09-11-14 | 10:54

Die 'bestuurders' worden steeds meer zombies. Hebben een bloedhekel gekregen aan de werkelijkheid van de nederlandse maatschappij. Willen ze niet eens meer mee praten. Iets van: oprotten jullie !
www.telegraaf.nl/binnenland/23306685/_...

duitse herder | 09-11-14 | 10:50

Het is toch om je rot te lachen dat het woord "afbreukrisico" steeds wordt opgevoerd om ze te beschermen van de grote boze buiten wereld. Het betekent dat ze niks kunnen en daarom nergens welkom zijn, behalve burgemeester worden natuurlijk, en dat wordt onderling bedisseld!
Dit systeem zou op de schop moeten, willen we niet altijd met die kneuzen opgezadeld worden.

lanexx | 09-11-14 | 10:49

"Meer hierover in een volgende column." -- Stond de eierwekker op vijf of zes minuten?

Boyo | 09-11-14 | 10:48

Pi Mol | 09-11-14 | 09:46
Wil jij het landsbestuur strak aan het bedrijfsleven koppelen.
Lijkt me geen goede zaak.

gutgutgut | 09-11-14 | 10:37

Of bijvoorbeeld Jansen als Europarlementarier. Brrr.
Ik ben het met Pinto eens als hij morgen gaat zeggen
dat er eisen moeten worden gesteld aan opleiding en vaardigheden van politici,
zoals bij elke sollicitatie.
Ook hun performance moet regelmatig worden getoetst.
Het gevaar van zulke maatregelen is uiteraard dat je een politieke elite creeert
waar alleen degene toegang heeft die de juiste school heeft doorlopen zoals in Frankrijk. Ze staan op gespannen voet met een open democratie

gutgutgut | 09-11-14 | 10:36

De huidige generatie politici doet precies het tegenovergestelde van wat het grootste deel van het volk wil.
En impopulaire maatregelen laten ze via Brussel lopen zodat ze daar geen verantwoordelijkheid voor hoeven af te leggen.
En uiteindelijk zijn het gewoon arrogante ambtenaren die eens in de 4 jaar om stemmen komen bedelen (Wilders uitgezonderd).

PowPow | 09-11-14 | 10:34

@Supermatthijs | 09-11-14 | 10:01
Ik geloof dat het van Scott Adams is: alle mensen zijn idioten, wees dus niet boos over wat er mis gaat, maar wees blij met dat er toch zo veel goed gaat.

frank87 | 09-11-14 | 10:27

Het gaat er om wie je kent, wie je neukt en hoe je iemand zijn hol in kruipt. Die komt boven drijven.

roze_bril | 09-11-14 | 10:27

MBO3 niveau gemiddeld denk ik alle andere titels vast op het internet gekocht

charoeset | 09-11-14 | 10:24

Gek verhaal van de prof en het klopt ook niet. Uitzonderingen daargelaten, is het probleem nu juist dat mensen uit het bedrijfsleven niet willen. Voor het topralent geldt dat het salaris te laag is. De werkuren te ruim, het politieke centrum is een slangenkuil waar mact gaat voor integer handelen en tot slot wordt je als stront behandeld door de pers en het volk. M.a.w., alleen de idealisten, met een naieve kijk op de wereld, melden zich nog aan.
Oplossing. Forse kiesdrempel zodat alle splinterpartijen uit de kamer verdwijnen. De kamer uit nog hooguit vier of vijf partijen bestaat. Dan kan het kabinet doorvoeren wat ze wil, wat duidelijkheid schept. Zelfs als het niet het kabinet is van jou keuze.
Visie wordt weer mogelijk in plaats van de waan van de dag.
By the weg: ik ben ook niet anders gewend dat in het besrijfsleven de WO-ers direct aan de top komen zonder ook maar een dag gewerkt te hebben op de werkvloer. Hierdoor ontstijgen zij, ook na jaren werkervaring, zelden de middelmaat omdat ze nooit hebben geleerd of zullen leren welk effect hun theoretische modellen voor effect hebben op de werkvloer. Na 30 jaar werkervaring kan ik zeggen: de beste managers zijn zij die zich vanaf de werkvloer op basis van ervaring en studie, opgeklommen zijn.

JaEchtZekerWel | 09-11-14 | 10:21

@Supermatthijs | 09-11-14 | 10:09
De man kent de echte afspraken niet, dus ja het is niet goed.

MarcS | 09-11-14 | 10:21

@Mastermattie | 09-11-14 | 10:06
Defensie is denk ik het enige onderdeel waarvan het imho zeer lastig wordt. Een 'gewezen' soldaat, in welke rang dan ook, zal altijd te veel geld naar defensie willen laten stromen omdat dit een onderdeel is dat in vredestijd te veel kost maar in gespannen situaties niet goed genoeg uitgerust kan zijn. Een onervaren bestuurder zal het op de balans gaan sturen waardoor er standaard op de verkeerde plekken bezuinigd gaat worden. Zie huidige situatie en staat van ons leger.

Maar aller grootste probleem is wel dat men het beschikbare geld niet altijd even goed verdeeld over de ministeries.
Als ons land nu eens als huishouden gerund zou worden, dan zou je al zien dat het beter gaat. In een huishouden doe je, als alles normaal gaat, kijken wat er binnenkomt, daar haal je vanaf wat je nodig hebt voor vaste lasten, om vervolgens met het overschot dingen te doen die niet perse moeten maar leuk zijn of aardig. De leuke en aardige dingen doe je even niet als er een kink komt in de inkomsten of de uitgaven onvoorzien even hoger zijn. Dus als de wasmachine stuk is, dan koop je een nieuwe wasmachine, ook als dit ten koste gaat van een bezoekje aan de Efteling of een nieuwe telefoon voor de kids.

Ons land heeft echter de leuke en aardige dingen op de 1e plek gezet en daar houden ze aan vast onafhankelijk van de dalende inkomsten en de stijgende uitgaven op andere onderdelen.

MarcS | 09-11-14 | 10:19

Maar iemand moet het vuile werk toch doen.

ich habe es gewusst | 09-11-14 | 10:15

@Chiant | 09-11-14 | 10:10
Dat geldt inmiddels ook voor de bedrijfssector helaas. Apple en Google hebben de reputatie van een jong en wild bedrijf, maar vormen ondertussen de grootste economische lobby in Washington.

Bakito | 09-11-14 | 10:14

@Bakito | 09-11-14 | 09:51

Kandidaten dienen wel een opleiding genoten te hebben. En voor studenten die cum laude afstuderen binnen een relevant vakgebied kunnen we een uitzondering maken.

Pi Mol | 09-11-14 | 10:13

@Herr Vorragend | 09-11-14 | 10:10

Hier ben ik het met je eens. Zie ikzelf ook bij mij in de gemeente. Maar Pinto komt met voorbeelden over de landelijke politiek.

Supermatthijs | 09-11-14 | 10:12

Dat politici, uitzonderingen daargelaten, absoluut niet de slimste mensen uit het Nederlandse volk zijn staat als paal boven water.
-
Alleen (hele) domme mensen kiezen ervoor om de koran die oproept om ook hen als niet-moslims te vernietigen prominent in de Tweede kamer te houden.
-
Alleen (hele) domme mensen compenseren de schade veroorzaakt door duizenden criminele Marokkaanse straatrovers met één(1) (waarschijnlijk ook nog) fictieve "Marokkaanse vriend".
-
Alleen (hele) domme mensen blijven volhouden dat multiculti met de islam mogelijk is terwijl de praktijk èn letterlijk ieder moslimland laat zien dat de islam absoluut niet aan multiculti doet.
-
Alleen (hele) domme mensen zijn en blijven koste wat het kost politiek correct want anders zou je zelf na moeten gaan denken.

Moi | 09-11-14 | 10:12

@Supermatthijs | 09-11-14 | 10:09. Nee! Daar is het de tijd niet meer naar. Ik ga een auto lenen, een overval ermee plegen en steek hem daarna in de fik. Lang leve de privacy...

Maria.1 | 09-11-14 | 10:11

Ik blijf erbij dat "visieloze, opportunistische, hypocrieten" nog het best de lading dekt om in het algemeen de dames en heren politici te duiden.

Ook zogenaamd idealisme en altruïsme zijn in dat wereldje vehicles om het eigen belang te dienen.

Chiant | 09-11-14 | 10:10

Supermatthijs | 09-11-14 | 10:01 | | Reageer+ | 0
Idd actuele ministers en hun partij krijgen al altijd overal de schuld van.
Waar het mij om gaat is dat bijvoorbeeld in veel gemeenteraden mensen zitten die niet daar zitten vanwege hun capaciteiten maar vanwege een ethnische afkomst. Die mensen moeten vooral niet capabel zijn maar goed de opdrachten uitvoeren van hun achterban. Zo rolt dat in een clientèle-systeem. Een systeem wat niet bij verkiezingen afrekent met incapabelen; integendeel.

Herr Vorragend | 09-11-14 | 10:10

Ze hebben iets nieuws bedacht. De participatiemaatschappij. Laten ze dat nu eerst eens bij zich zelf invoeren. De Eerste en Tweede Kamer ontslaan, zonder wachtgeld uiteraard, en vervangen door verplicht werkende vrijwilligers.

WitteGrunneger | 09-11-14 | 10:10

@Maria.1 | 09-11-14 | 10:07

De man gaat pal staan voor onze privacy en het is weer niet goed ?

Supermatthijs | 09-11-14 | 10:09

De enige manier om politici onschadelijk te maken is hun macht en invloed flink te beperken. Dat doe je door het rigoreus verkleinen van de overheid en het kortwieken van mechanismen en instituties die gehanteerd kunnen worden om in te grijpen in maatschappelijke en economische processen. In het kort, politiek en bestuur terug naar de kern te brengen.

Parel van het Zuiden | 09-11-14 | 10:06

@MarcS | 09-11-14 | 10:01
OK, punt gemaakt.
Maar dan is mijn vraag aan u, wat voor persoon zou u dan op defensie willen zien?

Mastermattie | 09-11-14 | 10:06

@Maria.1 | 09-11-14 | 10:03
Wil je je handen in onschuld wassen?

Bakito | 09-11-14 | 10:05

@Herr Vorragend | 09-11-14 | 09:58
Eerst yoga, dan reaguren.

Bakito | 09-11-14 | 10:04

@Supermatthijs | 09-11-14 | 10:01
"... want de Pvda heeft momenteel uitstekende ministers zoals Asscher, Dijsselbloem en Plasterk en krijgen nog van alles de schuld."
Mag ik even een emmertje?

Maria.1 | 09-11-14 | 10:03

@Jezus_Boeddha | 09-11-14 | 09:54

Dus wat in de Tweede Kaner zit is het beste wat politieke partijen naar voren kunnen schuiven. Dat is toch wel een beangstigende constatering. Als dit het beste is, dan...
.
Arm, arm Nederland...

Parel van het Zuiden | 09-11-14 | 10:01

@Herr Vorragend | 09-11-14 | 09:55

Ik zeg niet dat alles altijd goed gaat alleen maar dat het in het bedrijfsleven niks beter is. Vaak integendeel. En bovendien is het aan een politieke partij om een eventueel ongeschikte kandidaat naar voren te brengen. Daar kan de kiezer dan mee afrekenen. Maar zo werkt het dus blijkbaar ook niet want de Pvda heeft momenteel uitstekende ministers zoals Asscher, Dijsselbloem en Plasterk en krijgen nog van alles de schuld.

Supermatthijs | 09-11-14 | 10:01

@Mastermattie | 09-11-14 | 09:57
10 jaar Defensie ervaring en daarna in de politiek om defensie zaken te behartigen. U ziet zelf de olifant niet?
HR op SZ, Welke HR kennis / ervaring had u in gedachten? Ik zie hem even niet. Maar wellicht komt dit omdat de bedrijven waar ik zoal heb gewerkt altijd allemaal allerlei HR taken z.s.m. bij de lijn neer heeft gelegd. Hierdoor staan 99 van de 100 HR afdelingen los van de werkelijkheid en zijn het alleen nog maar procedure neuqers. Dit gezegd hebbende lijkt het wel een beetje op de politiek inderdaad.

MarcS | 09-11-14 | 10:01

Meneer Pinto wil een meritocratie. Fijn idee, politieke bestuurders die zich al bewezen hebben voor ze aan het werk gaan.

BlakeMiddle | 09-11-14 | 09:59

@VanBukkem | 09-11-14 | 09:52
Dat idee is hier al regelmatig gepasseerd: De Stijlloze Partij :)

Mastermattie | 09-11-14 | 09:59

Overigens een goeie morgen Bakito.
Welkom terug.
Ik hoop dat je Joris weer lekker gaat irriteren maar hou je wel een beetje in hè.

Herr Vorragend | 09-11-14 | 09:58

@VanBukkem | 09-11-14 | 09:52
Als ik ook maar enigszins het idee had dat ik politiek talent had, dan had ik mij er al wel tussen gewrongen. Mijn grootste probleem is echter dat ik slecht tegen drogredenen kan. Ik zou dan als kamerlid mij constant opwinden over de domme redenaties die men hanteert om zaken recht te praten. Ik zou het zelfs geen 4 jaar uithouden dat kan mijn bloeddruk echt niet aan. Als dat wel had gekund, overige competenties zitten wel snor denk ik, dan had ik naast u willen zitten.

MarcS | 09-11-14 | 09:57

@ Bakito | 09-11-14 | 09:57

lolwut

très cool | 09-11-14 | 09:57

Zelfs een verlicht despotisme is nog te verkiezen boven dit stel omhoog gestuiterde idioten.....

arretje | 09-11-14 | 09:57

@MarcS | 09-11-14 | 09:50
Defensie zou inderdaad beter iemand uit defensie kunnen hebben ipv een milfdef.
Maar een bijstandsgerechtigde op SZ, nee, dat lijkt me niet verstandig dan nog liever HR ofzo. Maar uw optie voor een strenge boekhouder lijkt mij inderdaad een beter idee.

Mastermattie | 09-11-14 | 09:57

@très cool | 09-11-14 | 09:55
Wat leuk, een communist op Geenstijl!

Bakito | 09-11-14 | 09:57

Politici kunnen niets anders waren ze geen politicus geworden. als ze dan niet meer verkozen worden krijgen ze wachtgeld. Duurt jaren. Niemand in het bedrijfsleven wil ze hebben . 1 jaartje misschien, maar dat omdat ze nog een netwerk in Den Haag hebben. Zie Eurlings bij de KLM of Wouter Bos bij een accountant.Daarna worden ze voorzitter van een of andere instelling of stichting tot
niemands nut.Burgemeester is ook een goede optie.Kent iemand een politicus die succesvol in het bedrijfsleven
aan het werk is gegaan?

ich habe es gewusst | 09-11-14 | 09:56

@ Bakito | 09-11-14 | 09:51

Zonder enige twijfel. De ene kent de waarde van geld, de ander denkt dat economie een serieus vak is.

très cool | 09-11-14 | 09:55

Supermatthijs | 09-11-14 | 09:40 | | Reageer+ | 0

Moet jij eens gaan kijken bij een gemiddeld Amsterdams stadsdeelkantoor. Daar barst het van compleet talentlozen. Ze hebben uitsluitend de politiek correcte afkomst.

Herr Vorragend | 09-11-14 | 09:55

Deels klopt het verhaal van Pinto niet. Wie op de lijst komt wordt bepaald tijdens sollicitatiegesprekken voor een kandidatencommissie. Dit gaat bij de meeste partijen zo. Vervolgens worden de beste kandidaten bovenaan de lijst gezet. Tijden

Rest In Privacy | 09-11-14 | 09:54

Wat doet tofik eienlijk tegenwoordig?

aardappelninja | 09-11-14 | 09:54

Beter artikel dan gisteren, Pinto!

bart de Vlaming | 09-11-14 | 09:54

Achter elke politicus staat een heel ambtenaren apparaat dat onafhankelijk van wie nu hun baas weer is, toch haar eigen gang gaat. Het probleem is dus de kombinatie van die twee. En dan is er ook nog een torentje, waarvan de onderste steen 6 mtr onder water staat, net als dit kabinet.

Baronwater | 09-11-14 | 09:53

Zo waar dit. Beste plempsel tot dusver, prof.

très cool | 09-11-14 | 09:53

De verdiende minachting voor hedendaagse Nederlandse politici laat zich niet zo makkelijk verklaren door incompetentie en onervarenheid. Factoren als slechts werken voor eigen belang, deelname aan diverse vormen van corruptie en gegraai, hypocrisie, lafheid, en het stelsematig laten prevaleren van maatschappelijke en internationale experimenten boven de belangen van de Nederlandse burger, leveren ook een grote bijdrage aan die minachting. Laat ik de minachting die deze politici voor het volk maar even buiten beschouwing.
.
Feitelijk komt het neer op "wie wind zaait zal storm oogsten." Het eigen gedrag leidt tot dit onverkwikkelijke oordeel. Natuurlijk is het een illusie om te verwachten dat de poldergomorra dit gedrag zelf zal wijzigen. Het feit dat politici huilen over het volkse oordeel zegt wat dat betreft genoeg. Zij voelen zich slachtoffer terwijl ze dader zijn.
.
Dit stopt pas als u het stopt.

Parel van het Zuiden | 09-11-14 | 09:52


necrosis | 09-11-14 | 09:44

Ze is ook helegaar geen MILF. Maar dan zou ik gaan voor de dame van verkeer, daar zou ik ook best wel eens 'verkeer' mee willen hebben.

eerstneukendanpraten | 09-11-14 | 09:52

Stem de volgende keer op mij. Dan ga ik wel namens de GeenStijl in de tweede kamer zitten.
Een kwaliteitsinjectie, dat kan de tweede kamer wel gebruiken.

VanBukkem | 09-11-14 | 09:52

@Pi Mol | 09-11-14 | 09:46
Dus iemand die van zijn 16e tot 26e asperges heeft gestoken zie jij liever op het ministerie van Financiën dan een pas afgestudeerde wizkid van Nijenerode?

Bakito | 09-11-14 | 09:51

@Mastermattie | 09-11-14 | 09:48
Defensie? Sociale zaken? Dat worden dus generaals en voor sociale zaken bijstandsgerechtigden? Of sociale zaken liever door een strenge boekhouder (alsof boekhouders tegenwoordig nog streng zijn).

MarcS | 09-11-14 | 09:50

@Pi Mol | 09-11-14 | 09:46
Nog voorkeur voor soort werkervaring? M.a.w. willen we ervaringsdeskundigen op een bepaald gebied of willen we liever bestuurlijke ervaring? En als het ervaringsdeskundigen moeten zijn, hoe doe je dat met bijvoorbeeld defensie? En als het bestuurlijke is, hoe doe je dat dan met bijvoorbeeld defensie?

MarcS | 09-11-14 | 09:49

@ Supermatthijs | 09-11-14 | 09:40

'En veel vaker nog mannetjes die alleen maar op een positie komen vanwege hun afkomst'

Klopt, en dan directeur worden omdat ze de juiste vrouw getrouwd hebben. Heb ik mee te maken gehad. Die pik was werkelijk jaloers dat ik mijn vak beheerste en daarmee mijn functie legitimeerde. Hij kon echt niets en dat begon op te vallen.

Mark van Leeuwen | 09-11-14 | 09:48

Begin dan eerst maar eens met het slopen van de baantjescarrousel. Daar zitten hoofdzakelijk onbekwame mensen welke de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Verder zou men er verstandig aan doen mensen uit het echte (bedrijfs)leven aan te stellen. Mensen welke al jaren ervaring hebben in de tak welke zij als politicus zullen gaan vertegenwoordigen.

Oh, en wat minder domweg de wil van Brussel uitvoeren zou het aanzien ook al een stuk kunnen verbeteren want het aanzien komt nu niet veel verder dan sokpoppen van Brussel.

Mastermattie | 09-11-14 | 09:48

@bosmaloot | 09-11-14 | 09:41
Psssst, we hebben wel wetten / regels / afspraken he ..... speltip 1.

MarcS | 09-11-14 | 09:46

Helemaal mee eens maar hoe wil je het oplossen? Ik zou zeggen dat een politicus minimaal tien jaar werkervaring moet hebben maar dan bij een 'normaal' bedrijf dus geen (semi)overheid.

Pi Mol | 09-11-14 | 09:46

@necrosis | 09-11-14 | 09:30
Ze zochten een zwaargewicht op economische zaken. Vandaar.
Bovendien, Sharon lag al weer een tijdje thuis. Ze begon doorligplekken te vertonen.

VanBukkem | 09-11-14 | 09:45

@eerstneukendanpraten | 09-11-14 | 09:33
De kwalificatie 'MilfDef' kan wat mij betreft direct in de vuilnisbak....

necrosis | 09-11-14 | 09:44

Ik had wel minister van uitzettingen willen worden. Ging heel de flikkerse bende opruimen in NL.

bosmaloot | 09-11-14 | 09:41

@Mark van Leeuwen | 09-11-14 | 09:38

En veel vaker nog mannetjes die alleen maar op een positie komen vanwege hun afkomst. Dat zie je in de politiek veel minder. Stukje slaat de plank dus pijnlijk mis.

Supermatthijs | 09-11-14 | 09:40

Supermatthijs | 09-11-14 | 09:37

Dat is niet mijn vriend, vriend!

eerstneukendanpraten | 09-11-14 | 09:40

Het lijkt inderdaad dat er een 'loonsverhoging' voor onze politici aan zit te komen. Ome Roon brabbelde iets over afbreuk risico, over hoe politici bejegend worden. Je moest wel gek zijn om onder de huidige omstandigheden politicus te willen zijn.

Zal mij benieuwen hoe lang het duurt eer de aap uit de mouw komt, maar vooral hoe ze het gaan noemen. Ze spreken immers over politiek talent, dat betekend dat die zeldzaam zijn en om die aan te trekken zullen wij wel weer meer moeten afdragen.

Ik heb niets met het CDA, maar Pieter Omzicht weet de vinger op financieel gebied redelijk vaak op de zere plek te leggen. Die heeft tenminste een talent. Wat de talenten zijn van onze overige politici ontgaat mij op dit moment.
Qua gedachtegoed zit ik het meest op de lijn van de PVV, maar eerlijk gezegd zie ik daar ook geen talenten tussen. Geert is een handig breekijzer om de boel een beetje open te breken. Maar verder? Stel je nu eens voor dat Geert een kabinet op zou moeten richten.

MarcS | 09-11-14 | 09:40

Altijd leuk wakker worden met Pinto. Luchtig en niet te zwaar op de maag. Dat valt overigens niet te zeggen van al die zuurpruim reacties die persé hun zin willen hebben en leven bij de gratie van het afzeuren. Ik geef Pinto de kans om in zijn rol te groeien. Blijf uzelf professor, laat je niet gek maken door die verwende internetjongetjes.

Tirade | 09-11-14 | 09:40

@Supermatthijs | 09-11-14 | 09:36
In het bedrijfsleven gaat inderdaad veel meer mis dan in de politiek. Maar die hoeven niet te wobben. Ook dat is oneerlijk.

Bakito | 09-11-14 | 09:38

Niet in het bedrijfleven? Wat denk je van afgestudeerde hbo-ers die zo van school in één keer belangrijke funkties gaan bekleden zonder ook dat zij ook maar één dag zich hebben bezig gehouden met het echte werk waar wel het geld mee verdient wordt?

Mark van Leeuwen | 09-11-14 | 09:38

@eerstneukendanpraten | 09-11-14 | 09:35

Zit niet zo misselijk te stoken. Onze grote vriend is net weer terug.

Supermatthijs | 09-11-14 | 09:37

Ik wil ook politicus zijn.

Aantastelijk | 09-11-14 | 09:36

Het lijkt me maar goed ook dat we de politiek niet inrichten als een bedrijf. Alsof dat zaligmakend is.

Supermatthijs | 09-11-14 | 09:36

Van die brave borsten geloof ik niet.Dat wil ik wel eens zien.

van stampij | 09-11-14 | 09:36

''Het aanzien van politici is beroerd, er wordt neergekeken op het werk van politicus, op wat en hoe ze het doen''
.
werk van een politicus ? wat doen ze dan?

duitse herder | 09-11-14 | 09:35

Bakito | 09-11-14 | 09:32

Nu maak je Joris boos, ga eens snel terug in je hok!

eerstneukendanpraten | 09-11-14 | 09:35

Pas zodra ministers voor een minimaal salaris (in ieder geval niet 'markt conform') salaris aan de slag gaan en daarbij iedere vorm van nepotisme en haantjesgedrag tegengaan kan het aanzien van politici verbeteren.

paost712 | 09-11-14 | 09:35


necrosis | 09-11-14 | 09:30

En een Schoevers-trutje op Defensie terwijl die in het algemeen heel andere kwaliteiten hebben...

eerstneukendanpraten | 09-11-14 | 09:33

Om het ambt van politicus en openbaar bestuurder financieel aantrekkelijk te maken, zullen de salarissen in de private sector aanzienlijk om laag moeten.

Ik zat zelf te denken aan verhoging van de loonbelasting.

Bakito | 09-11-14 | 09:32

Oh, God.. Er komt nog een column.. Wanneer houdt deze martelgang op?

BlitzFlicker | 09-11-14 | 09:31

Men vroeg Dijksma terug als 'Stas'.
Dan heb je echt een dikke plaat voor je kop!

necrosis | 09-11-14 | 09:30

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen