Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Ibn Khaldoen

hj.pngWat is de meest nobele manier om iets in handen te krijgen en er de eigenaar van worden? Het ligt voor de hand om ‘gewoon maar even kopen’ als een goede optie te zien, maar kopen is niet nobel, want dan maak je gebruik van de zwakte van de verkoper. Die heeft geld nodig en verkoopt daarom spullen. Dat is zwakte. Van zwakte gebruik maken is nooit nobel. Soms ligt het andersom en is het de koper die zwak staat, en zijn geld vrijwillig afgeeft om iets in handen te krijgen dat in de ogen van een ander zo overbodig is dat hij wel kwijt wil. Iets willen hebben dat een ander niet meer nodig heeft, is ook zwakte, en niet nobel. Maar wat is nu wèl een nobele manier om iets te verwerven? Dat is uiteraard een eerlijk gevecht van man tegen man, waarbij de sterkste wint, en eervol met zijn bezit aan de haal gaat. Daarom is krijger een eerzaam beroep, en handelaar niet. Daarom is oorlog voeren een edele kunst, en handel een verachtelijk bedrijf. Daarom genieten ridders ontzag, en worden handelaren geminacht. Zijn er mensen die zo denken? Ja zeker. Zie Ibn Khaldoen, een Arabisch middeleeuws auteur die eerbiedig wordt aangeduid als ‘de vader van de sociologie’. Het is moeilijk uit te maken of hij deze opvattingen over roof en koop alleen maar beschrijft of dat hij ze ook deelt. Maar het is een aardig portret van de mentaliteit van een bepaald soort woestijnbewoners uit de tijd dat er nog geen echte natie-staten waren. Ibn Khaldoen leefde rond het jaar 1400, Tunesië. Hij meent dat een overheid alleen de benaming ‘overheid’ verdient als die overheid er in slaagt zelf als enige ongestraft de wet te overtreden. En tegelijkertijd alle andere wetsovertreders weet af te straffen. Ibn Khaldoen loopt daarmee, bijvoorbeeld, vooruit op het gedrag van de Europese Unie. Het verdrag van Lissabon (2007) geeft de EU grote macht maar legt ook beperkingen en regels op. De eurokraten vinden die macht wel een leuk hebbedingetje, maar lappen de beperkingen en de regels naar willekeur aan hun laars. Wie zal het ooit vergeten: Lidstaten mochten volgens de afspraak niet voor elkaars staatsschulden opdraaien maar toen Griekenland in moeilijkheden kwam, bleek de eurokratie boven de wet te staan en kon ineens alles, en wel ‘met rente’. De lidstaten en de burgers daarentegen moeten uitkijken: die kunnen de ‘directieven’ van de EU en de inhoud van het verdrag van Lissabon niet ongestraft naast zich neerleggen. De EU is dus, zie Ibn Khaldoen, effectief de overheid van de overheden. Ibn Khaldoen ziet niet alleen scherp hoe een overheid rolt, hij biedt ook een redelijk overtuigende theorie aan over hoe maatschappelijke normen en waarden komen en gaan. Elke gevestigde orde gaat op den duur ten onder, voorspelt Ibn Khaldoen, omdat in een ordelijke welvarende ‘zachte’ maatschappij de opvatting dat geweld schadelijk is, en niets oplost, steeds algemener en dominanter wordt. Dat gaat goed tot er uit de woestijn woestijnrovers opdoemen die onbekend zijn met die opvatting, en die zich met geweld (nobel! nobel!) meester maken van de macht. Daarna begint de cyclus opnieuw. Het verhaal van Ibn Khaldoen doet denken aan de Amerikaanse filosoof Lee Harris die betoogt dat maatschappijen die welvarend en vreedzaam worden, en die daar de voordelen van inzien en er de vruchten van plukken, eenvoudigweg vergeten dat er kapers op de kust zijn. Die vergeetachtigheid wordt na een poosje door de kapers afgestraft. Wanneer Ibn Khaldoen het over roof en koop heeft, schetst hij een wijd heersende mentaliteit. Dat blijkt, terzijde, ook uit de etymologie van het Arabisch en het Hebreeuws, twee talen die nauw verwant zijn: het woord dat in het Hebreeuws ‘verkopen’ betekent, is in het Arabisch ‘bedriegen’ gaan betekenen. Wie het wil nazoeken: het gaat om: مكر en מכר, allebei m-k-r. Buiten de westerse moderne cultuur is er voorlopig weinig begrip voor het idee dat een overeenkomst, bv. tot koop, in principe voor beide kanten voordelig zal uitpakken, en welvaart produceert. Het is immers makkelijker vijfhonderd euro te verdienen dan zelf een televisietoestel te bouwen, en het is al helemaal makkelijker om 15 eurocent te verdienen dan zelf een ei te leggen. Als rijkdom roof is, wekt rijkdom haat op, plus wrok, rancune en razernij. Denkt u. Maar dat hoeft niet zo te zijn. In grote delen van de wereld bestaat onverholen bewondering voor de bullebak die er zonder tegenprestatie in slaagt zijn medemens alles wat hij wil, af te nemen. In grote delen van de wereld worden mensen die vrijwillig hun geld afgeven, bijvoorbeeld voor een liefdadigheidsactie of (nood)hulp, geminacht. Het is niet vanzelfsprekend dat zulke culturele verschillen te overbruggen zijn.

Reaguursels

Inloggen

@Guttegut,

Open deuren, die in de MSM gesloten blijven.
Je irrelevante opmerking over "tevchnologie" is naast volkomen off-topic vooral extreem nietszeggend, vaag en ongefundeerd.

Dandruff | 22-09-14 | 17:24

Dandruff | 21-09-14 | 12:15
Jansen trapt open deuren in.
Overigens hoef je niet middeleeuws te denken om te vinden dat "dat alleen roof een eervolle manier is om rijk te worden". Er zijn er zovelen die dat vinden en zich te bedienen vanb tevchnologie zo modern dat jij er nog niet van gehoord hebt.

gutgutgut | 21-09-14 | 23:29

@Gutgutgut (10:33),

Zo dachten ze niet allemaal, bovendien was dat niet de essentie van de column. Maar ik ben blij dat je de column wel gelezen had voor je hem bekritiseerde.

Goed, de essentie. Punt was niet dat Ibn Khaldoun een middeleeuwer was, maar dat zijn ideeën nog steeds populair zijn. En dan hebben we het niet eens over het extremisme en fraude met gemeenschapsgeld promotend islamitisch onderwijs dat een school noemde naar deze racist; een school die wereldberoemd werd met het grootste onderwijsschandaal in onze geschiedenis.

Jansen ziet paralellen met het heden.
Khaldoun vond dat een overheid pas ècht een overheid is, als zij als enige de wetgeving handhaaft èn die tegelijkertijd overtreedt. Precies zoals onze overheid (pikmeer arrest, art 1) en de EU, zeg maar.
Khaldoun vond ook dat alleen roof een eervolle manier is om rijk te worden. Precies zoals onze linkse elite, die werken keihard afstraft maar fraude beloont en criminaliteit min of meer gedoogd.
Want "eigendom is diefstal", nietwaar?
Dus mogen krakers huizen stelen omdat zij het niet eerlijk vinden dat iemand die hard werkt voor zijn geld een mooier huis kan kopen dan een beroepswerkloze die de hele dag chips vreet en porno surft.

Maar het interessantste is de voorspelling van Khaldoun. Een te "zachte" overheid gaat vanzelf ten onder als de nobele woestijnrovers die makkelijke prooi ontdekken. Een proces dat nu aan de gang is in heel West Europa. Alleen onze overheden hebben dat nog niet door, zij denken de woestijnrovers met gratis geld, hoge posities en immuniteit voor onze wetgeving om te kunnen kopen. Vergeefs, natuurlijk, de "vrienden" van de PvdA weten dondersgoed dat er hier veel meer te halen is.

Nog los van het religieuze aspect; veel woestijnrovers geloven in de demon allah die volgens de "perfecte mens", de oorlogsmisdadiger Mohammed genocide op ongelovigen en het tot slaaf maken van hun vrouwen en kinderen bijna net zo belangrijk vind als een wetgeving ("sharia") die perversie, onrecht, bloeddorst en tomeloze wreedheden wettelijk verplicht. Alleen al omdat wij die wetgeving hier nog niet gehoorzamen verdienen wij onze ondergang, zoals de racistische joop-scribent al-jaberi onlangs weer prachtig verwoordde tijdens de duizendste pro-holocaust demo in Nederland.

Jansen gelooft niet dat geloof in vrije handel samengaat met geloof in plunderingen. Ik ook niet, eerlijk gezegd, en als jij wel denkt dat dat samen kan gaan dan hoop ik dat je me uit kunt leggen waar je dat op baseert.

Dandruff | 21-09-14 | 12:15

Jan Passant mk2 | 20-09-14 | 22:51
Feitenloze, kritiekloze bewondering. Subjectief ongenoegen.
Je bent niet in staat to het hebben van een mening.

gutgutgut | 21-09-14 | 10:38

Dandruff | 20-09-14 | 23:33
Wat valt er te weerleggen aan het intrappen van open deuren over middeleeuwse opvattingen ?
Koning keizer admiraal, als Khaldoun dachten ze allemaal.

gutgutgut | 21-09-14 | 10:33

Putin lijkt een vergelijkbare kijk op zaken te hebben.

ratelaar | 21-09-14 | 09:04

Ik vind de columns van Hans Jansen heel leerzaam, mede omdat ze vol zitten met referenties waarop je door kan gaan en verder kan leren.

SamKoeman | 21-09-14 | 00:47

Goed stuk weer, van Jansen.

Dat blijkt ook wel weer uit het rijtje principiële tegenstanders van Jansen. Die elk hun zegje doen zonder ook maar één woord uit de column te weerleggen.

Het is goed te zien dat juist Jansens felste tegenstanders hem iedere week weer gelijk geven.

Dandruff | 20-09-14 | 23:33

@gutgutgut | 20-09-14 | 22:05
Voor jou wel. Je bent een GutGutGutmensch en als zodanig niet in staat ongewenste feiten tot je te nemen.
Ik neem je dat niet eens kwalijk, zoals ik een blinde niet kwalijk kan nemen dat hij zonder hulpmiddelen tegen dingen aanloopt.

Jan Passant mk2 | 20-09-14 | 22:51

History of the world: 'het woord dat in het Hebreeuws ‘verkopen’ betekent, is in het Arabisch ‘bedriegen’ gaan betekenen. Wie het wil nazoeken: het gaat om: مكر en מכר, allebei m-k-r. '

roepnaam1 | 20-09-14 | 22:23

Jan Passant mk2 | 20-09-14 | 21:36
Wat een gelul.

gutgutgut | 20-09-14 | 22:05

Mocro2897 | 20-09-14 | 13:31
Van Gaal, ben jij het ?

gutgutgut | 20-09-14 | 22:02

Duidelijk verhaal. Dat het helemaal klopt blijkt ook duidelijk uit de gedragingen van den islamitische medemensch.
Vandaar ook de voorliefde van Brussel voor deze vorm van cultuurverrijking.

Jan Passant mk2 | 20-09-14 | 21:36

Interessant verhaal. Leest heerlijk.
Dus, als ik het goed begrijp. Stop alle uitkeringen van de moslims, en je krijgt er respect door. Ze zullen je niet meer minachten. Nu danken ze Allah voor de uitkering. Ik wist niet dat hij ook al belastingen moest betalen in Nederland. Maar terecht voeg ik er snel aan toe.
Maar moeilijk hoor. Lastig. Maar om de integratie te bevorderen (ghe), moeten we maar tot deze maatregelen overgaan.
Voor de rest, ik luister eerder naar een filosoof die leeft in een regenton, dan in de achterste van een kameel.

Wim Venijn | 20-09-14 | 21:00

Mooi stukje Hans, ik heb er van genoten! :-)

Von Paushaus | 20-09-14 | 19:51

@Bernard Couperus | 20-09-14 | 13:15
M.i. krijgt het de aandacht die het verdient. Juist zien horen en zwijgen heeft inmiddels geleid tot: "hoe heeft het zover kunnen komen". Daar zijn we in Nederland met politiek correct denken en handelen intussen wel achter gekomen.

namensmijnhond | 20-09-14 | 18:33

Wordt het niet eens tijd de actualiteit (nieuws, hysterie) achter ons te laten. Het nieuws en actualiteit veronderstellen een gemeenschap, die er echter niet meer is. De moderne maatschappij is een losse verzameling van ongelofelijk veel individuen, die echter nooit en te nimmer een gemeenschap vormen.
Bovendien is het nieuws: 1. zelden leuk, 2. buiten de macht van het individu ("je kunt er niks aan veranderen").
Wat heeft iemand in Lemmer te vrezen van ISIS? Niets, helemaal niets. En iemand in de Schilderswijk? Hangt ervan af. Als jood moet je in de Schilderswijk niet wezen. Voor de rest loop je als randstedeling een minieme kans op door ISIS te worden opgeblazen, of doorzeefd met kogels. De kans is zeer klein, maar de maatschappelijke impact groot, wat tot verdere escalatie kan leiden. Daarnaast: het nauwkeurig volgen van het nieuws zal je niet behoeden voor het onheil, wanneer dat onverhoopt je kant op komt.

Rest In Privacy | 20-09-14 | 18:21

Slavernij is vrij oud, Grieken en Romeinen kenden het al voor onze jaartelling, heel veel andere volken (bv Egyptenaren, Babyloniers, etc.) ook. In de Middeleeuwen had je hier horigen , behorend bij stukje land en lijfeigenen, als je een jaar en een dag uit de klauwen van je meester kon lijven was je vrij man. Tot laat in de achttiende en negentiende eeuw kenden wij een concept als herendiensten moest je werken voor de lokale heer. In Zuid Amerika was lang de peon bekend officieel geen slaaf maar leek er sterk op. In Suriname kenden wij het verschijnsel contract arbeider, ook niet echt fris. Vergeet ook niet dat indertijd Nederlandse (en trouwens in geheel West-Europa) arbeiders schunnig behandeld werden met gedwongen winkelnerig en systemen om ze met schuld op te zadelen en daarin vast te houden. Duitsers deden in WO II ook nog aan dwangarbeid. Maar goed de grote bekken hebben het over hoe erg zij wel niet geleden hebben door de slavernij van 150 jaar geleden.

bijna_raak | 20-09-14 | 18:05

Augustinus, onze berberse kerkvader, zei het al "remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocina"De Civitate Dei
Wat vindt u van Hans Kueng over de islam?

kapitein oosterlng | 20-09-14 | 17:23

Klinkklare kletspraat.

jasser | 20-09-14 | 16:56

Veel simpeler dan de verschillen te overbruggen is je het verschil eigen te maken, en die parasieten er, overeenkomstig hun eigen inzicht, met al hun vodden, gewoon uit te stampen. Spaart een hoop niet te overbruggen, onafzienbare, ellende.

Tricephalus | 20-09-14 | 16:37

"Mocro2897 | 20-09-14 | 13:31"

"Zitten er hier voornamelijk kinderen op dit forum of is het IQ hier gewoon ongelofelijk laag?"

De autochtonen die hier komen doen hun uiterste best om kinderlijk over te komen en een laag IQ voor te wenden.

Dit is nodig want anders gillen de mocro's weer dat ze gediscrimineerd worden en hebben ze weer een reden om grof geweld te gebruiken.

In tegenstelling tot de gemiddelde mocro hebben de autochtonen al meer dan veertig jaar aan de nieuwkomers bewezen wel in staat zijn om zich aan te passen maar de grens wordt zo zachtjes aan wel bereikt.

Respect heeft als basis dat het verdiend moet worden en van twee kanten moet komen. Ik heb dat in uw postings nog nooit kunnen ontdekken.

Pieter V | 20-09-14 | 16:34

"Mocro2897 | 20-09-14 | 13:31"

"Zitten er hier voornamelijk kinderen op dit forum of is het IQ hier gewoon ongelofelijk laag?"

De autochtonen die hier komen doen hun uiterste best om kinderlijk over te komen en een laag IQ voor te wenden.

Dit is nodig want anders gillen de mocro's weer dat ze gediscrimineerd worden en hebben ze weer een reden om grof geweld te gebruiken.

In tegenstelling tot de gemiddelde mocro hebben de autochtonen al meer dan veertig jaar aan de nieuwkomers bewezen wel in staat zijn om zich aan te passen maar de grens wordt zo zachtjes aan wel bereikt.

Respect heeft als basis dat het verdiend moet worden en van twee kanten moet komen. Ik heb dat in uw postings nog nooit kunnen ontdekken.

Pieter V | 20-09-14 | 16:34

Ibn galdoen zag het goed, maar wat hij dus feitelijk bedoelde is dat als de overheid zich namens "het volk" over hen ontfermt, de onstane maatschappij op een gegeven moment niet meer bestaat. Ja, dat klopt, dat zei hij. In Nederland wordt bijv de "nederlander" ALLANG niet meer erkend, volgens ons, eveneens niet erkende "koningshuis", (maxima: de nederlander bestaat niet) maar dit sprookje wordt slechts in poppenkast Den Hagistan wordt gespeeld, wat dus ook betekent dat als we Willy afzetten en verbannen naar Argentinie met zn nanny, en de kinderen bij een streng islamitisch pleeggezin onderbrengen, het zou racisme zijn dit bedenkelijk te vinden en "onze" Willie zal dat als EERSTE begrijpen, lossen we DAT probleem op.
En Nederland bestaat inderdaad niet meer als je kijkt dat onze meisjes, ff wachte op de jooptrollen die gaan zeggen dat onze meisjes niet bestaan, half doodgeslagen kunnen worden, ONEINDIG, vrolijk gefilmd en nagespuugd door een xenovolk dat hier TOTAAL niet hoort en hier ook NOOIT ZAL horen, hoe hard de Lnksche Nazies ook roepen van wel, dat doen ze simpelweg door te stellen dat blanken, mits elite, hier niet horen, waar deze twee vrinden van onze haatpremier vroeger hun kop al op een spiets gestaan zou hebben.
De overheid doet hetzelfde. Waar vertegenwoordigers van een overheid zich zou moeten verdedigen tegen overdracht van geld, economie, kennis en bevoegdheden, danst onze "kamervoorzitster" de cancan voor übernazi schültz en bood gewillig al haar openingen aan en zal hier ongetwijfeld nog vaak nat van wakker worden, en lopen ze in Den Hagabad VOOROP om maar zo SCHNELL MÖGLICH ALLES naar Brüssel over te hevelen, en als je blauwe ogen en blond haar hebt, mag je door naar deze Tempel van Nazi Gestoorden.
Dit kan slechts leiden dus tot totale genocide van de oorspronkelijke bewoners. Schwimmerschwanz heeft al laten onderzoeken wanneer dit mogelijk is....

G. Raayer | 20-09-14 | 16:09

Wat vroeger nobel was wordt nu veracht en vice versa. Ik geloof niet dat er tegenwoordig veel beweging is richting de denkbeelden van Khaldoun. Zelfs niet in de EU.
Wel een leuk weetje: Khaldoun wordt als een belangrijke grondlegger van de wetenschappelijke methode van geschiedschrijving beschouwd. Volgens Jansen in een eerder artikel waren de bijdragen van islam geleerden in de middeleeuwen zowat te verwaarlozen dus vind het wel weer ironisch dat hij uitgerekend Khaldoun aanhaalt.

Mike Oxlong | 20-09-14 | 15:53

De opvatting dat vechten nobeler zou zijn dan handelen wordt ook gedeeld door koningen, keizers en admiralen. Koning, keizer, admiraal, zo dachten ze vroeger allemaal. Een middeleeuwse opvatting, maar Khaldoun leefde dan ook in de middeleeuwen.
Spijkers op laag water zoeken.

gutgutgut | 20-09-14 | 15:12

Wat is eigenlijk het probleem met de islam? Valt het allemaal wel mee? Loopt het wel los? De soep wordt niet zo heet gegeten...? Enzovoort. Er zijn van die boekjes. “Als een onzekere, kneedbare, relativistische cultuur contact maakt met een hecht verankerde, zelfbewuste en door gemeenschappelijke doctrines verstevigde cultuur, dan is het doorgaans de eerste die verandert ten gerieve van de laatste.” Christopher Caldwell, ‘De Europese revolutie. Hoe de islam ons voorgoed veranderde’, p. 327. “De ernstige bedreiging voor het Westen komt van binnenuit. Het arbeidsethos bladdert af. Het leiderschap is vaak zwak. Er is sprake van maatschappelijk verval. Er is een fataal gebrek aanzelfvertrouwen. Maar dat is allemaal onze eigen schuld. Zoals de Amerikaanse stripfiguur zei: ‘Ik heb de vijand gezien en we zijn het zelf.’” Frits Bolkestein, ‘Boren in hard hout’, p. 244. Als het kalf verdronken is… Gedane zaken… Zachte heelmeesters… Enzovoort.

Benedict Broere | 20-09-14 | 14:57

Gaat weer over de Islam? Als het van Hans Jansen komt vind ik het niet echt boeiend.

Gräf&Stift | 20-09-14 | 14:46

Steeds weer heel inspirerend, de columns van Hans Jansen. Ik kijk er elke week naar uit en telkens word ik verrast door de originele betoogtrant! ook nu weer. De handelwijze mbt de gestolen examens op de Ibn Khaldoenschool wordt ineens simpel duidelijk. Techniks wees daar ook al op. Het stelen van de examens is een ridderlijke daad! Verdient respect!

OgenOpen | 20-09-14 | 14:41

Jansen bedient zich tegenwoordig ook al van de populaire anglicismen die bij de generatie van zijn kleinkinderen zo is ingeburgerd. OMG of Oh My God in plaats van Lieve God, of; Dat is hoe zij rollen voor; That's how they roll. Hé Jansen laat trouwens in je volgende stukje even weten of je een beetje uitkomt met die 4000 euro aan netto salaris en je 5400 euro aan onkostenvergoeding? Zit je vrijdagochtend al weer thuis aan de koffie of blijf je net zoals Hans van Baalen en veel andere collega's de stemmingen niet afwachten omdat je wel iets beters te doen hebt na drie dagen rondhangen? Hans je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet gewoon even op de trein stapt om je extra 262 euro tekengeld op te strijken. Iedereen steelt, waarom zou jij dan de moraalridder moeten uithangen? Wie gelooft trouwens die onzin die je deze keer weer hebt getypt op je Remmington? Is die Failed State die Ibn Khaldoun beschrijft inmiddels tot voltooiing gekomen in Europa? Lever jij daar anders niet een passieve bijdrage aan als je in Brussel even niet aan de gratis Chateau Briand en Chablis, maar met je koptelefoon op in het PVV-bankje zit? Of denk jij daar in Europa het tij nog te kunnen keren met je collega-Failed Members of Parliament in jouw fractie? Zelfs jij kan het gemiddelde IQ van de PVV-fractie in het EP niet verlagen. Nou ik moet gaan Hans. Nog veel succes met je politieke loopbaan.

dadoorunrun | 20-09-14 | 14:34

... en je "makker" is gewoon je plaatselijke kruidenier :-)

Gedeelddoor 2 plus 7 | 20-09-14 | 14:33

1. The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree of humanity and proximity to the animal stage. The brackets are displayed by Lewis.

2. Beyond [known peoples of black West Africa] to the south there is no civilization in the proper sense. There are only humans who are closer to dumb animals than to rational beings. They live in thickets and caves, and eat herbs and unprepared grain. They frequently eat each other. They cannot be considered human beings.

3. The Negro nation are, as a rule, submissive to slavery, because Negroes have little that is essentially human and have attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated.

Maar mensen, niet vergeten, u kunt alleen racist zijn als u blank en autochtoon bent.
Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:30

Ik lees eigenlijk niets geks..?

Bassanova | 20-09-14 | 14:32

"Lopen te mekkeren" komt trouwens ook van מכר, en slaat niet op lammetjes maar op afdingen.

Gedeelddoor 2 plus 7 | 20-09-14 | 14:31

Op de Ibn Khaldoenschool is dus ook gehandeld uit naam van de naamgever, toen de examens gestolen werden. Ineens wordt alles logisch!

techniks | 20-09-14 | 14:18

MarcS | 20-09-14 | 13:32
Regeren in Nederland is schulden maken die de werkende burger moet betalen: www.destaatsschuldmeter.nl/

duitse herder | 20-09-14 | 14:14

Het enige wat ik zeg, is dat we dit randverschijnsel (wat het volgens mij is): a) niet moeten overbelichten (geeft teveel eer) en b) zorgen dat het zeker niet meer macht krijgt.
Het feit dat we continue, non-stop over die m*ngolen hebben, is al teveel eer voor dat soort figuren. Bijvoorbeeld: wat ISIS betreft: gewoon plat bombarderen en verder niet meer over hebben op het journaal; dus zeker niet al die stoere filmpjes ed laten zien. Gewoon negeren die psychopaten.Onze veiligheidsdiensten zijn perfect in staat om veruit de meeste - zo niet alle - terreuraanslagen te voorkomen; daar heb ik alle vertrouwen in.
Kortom. nog een keer mijn stelling: Er is veel, en veel te veel aandacht voor dit soort psychopaten en andere randverschijnselen. Dit speelt ze alleen maar in de kaart.

Bernard Couperus | 20-09-14 | 14:13

@ klaas visser | 20-09-14 | 13:21

Ah, de heilige namen van Allah. Interessante thematiek! O.a. bekend als de 99 schone namen van Allah, alleen dat nummer is bedrieglijk (makr?), want er is geen officiele door Mohammed gepubliceerde lijst. We gokken dus maar wat. Gelukkig heeft Allah in zijn eigen - letterlijke, onveranderlijke (alhamdoelillah!) - woorden ons een hint gegeven. Laat ons eens kijken in bv. soera 3:54. Wat staat daar volgens de bekende vertaling van Leemhuis?
-
'Zij maakten plannen en God maakte plannen, maar God is de beste plannenmaker.'
-
Plannenmaker dus. Wat staat er echter in het Arabisch?
-
æãßÑæÇ æãßÑ Çááå æÇááå ÎíÑ ÇáãÇßÑíä
-
In Latijns schrift:
-
Wamakaroo wamakara Allahu waAllahu khayroe almakireena
-
Hier blijkt in Allahs eigen taal Allah opeens geen neutrale 'plannenmaker', maar een makir! En niet zomaar een makir, maar de beste makir. Dat makir geen positieve connotatie heeft, zoveel moge duidelijk zijn. Op z'n zachtst gezegd opmerkelijk.
-
De weldenkende zal hierin - na enig nadenken - natuurlijk al snel een zionistisch complot bespeuren, een echte jodenstreek om de islam te belasteren.

HoogToontje | 20-09-14 | 14:02

Ondertussen heeft Belgie de afgelopen maanden verscheidene Jihadaanslagen voorkomen.
De overheid heeft de informatie bewust geheim gehouden om onrust te voorkomen.
Hoezo kapers op de kust?
Kapers zitten onder ons.

Terpen-tijn | 20-09-14 | 13:58

Is het niet eens tijd voor een opstand tegen Brussel en Den Haag. Zoals uit de doeken gedaan zitten daar de blinden die de rovers uit de woestijn niet zien.

@ MarcS | 20-09-14 | 13:32
Heb je ook een betrouwbaar linkje waar die 8.1 uit blijkt?

Willem VanDer Decken | 20-09-14 | 13:55

"In grote delen van de wereld bestaat onverholen bewondering voor de bullebak die er zonder tegenprestatie in slaagt zijn medemens alles wat hij wil, af te nemen."
Ah, Poetin!

MAD1950 | 20-09-14 | 13:52

@Mr Dixit | 20-09-14 | 13:27
Dat maakt ons volk tot Dhimmies.

Ars Vivendi | 20-09-14 | 13:48

MarcS | 20-09-14 | 13:32 Nee knul. Je kletst.

Beide geboortecijfers kloppen niet.
Over 20 jaar is niet de meerderheid der stemmers moslim.

Willianus Wortelus | 20-09-14 | 13:48

@Mr Dixit | 20-09-14 | 13:27
Mijn comment was minder zwaarmoedig bedoeld, maar je hebt gelijk.

Dhr. de Wit | 20-09-14 | 13:34

@Bernard Couperus | 20-09-14 | 13:15
NLérs gemiddeld 1.8 kinderen.
Moslims in NL gemiddeld 8.1 kinderen, ja echt 8.1!!!
Hoeveel jaar tot er meer moslims geboren worden dan niet moslims? Een tip denk ook eens negatief qua getallen.
Dus over 20 jaar zal er een meerderheid van de stemmers moslim zijn. Misschien dat u dit aan uw reet zou oxideren, gezien uw leeftijd maar ik was niet van plan om het licht uit te doen de komende 20 jaar. En al zeker hoop ik dit niet voor mijn kinderen en hun kinderen!

U heeft gelijk als u zegt dat het vandaag geen issue is, maar regeren is vooruit zien toch???????????

MarcS | 20-09-14 | 13:32

Top stuk weer. Het is interessant een kijkje te krijgen in de achterliggende gedachtes achter een andere cultuur. Overigens is het wat mij betreft prima dat die mensen dit vinden, alleen dan wel in hun eigen land. Deze kanten van de cultuur hoeven wat mij betreft niet geassimileerd te worden.

Tisnietanders | 20-09-14 | 13:31

Zitten er hier voornamelijk kinderen op dit forum of is het IQ hier gewoon ongelofelijk laag?

Mocro2897 | 20-09-14 | 13:31

Dhr. de Wit | 20-09-14 | 12:10
Niet "een soort van". Het is precies dat. Daarnaast is het een vorm van "vrijwillig" je geld afgeven of laten roven in de vorm van belasting.

Mr Dixit | 20-09-14 | 13:27

@Bernard Couperus  | 20-09-14 | 13:15
Eh, ter info, dat is zijn specialiteit en de reden dat hij hier schrijft.

Dhr. de Wit | 20-09-14 | 13:24

@Bernhard Couperus
En wat zou er voor nodig zijn om u van gedachten te doen veranderen? Hoe, met andere woorden, is uw stelling (dat de Islam in Nederland een randverschijnsel is en de aandacht ervoor overdreven) te falsificeren?

doitdoit | 20-09-14 | 13:22

Leuk om te weten is dat Allah - naast een heleboel andere zaken - de beste 'm(a)kr' is. De onpartijdige buitenstaander denkt dan natuurlijk al gauw 'alhamdoelillah!'.
HoogToontje | 20-09-14 | 12:46

Ik geloof niet dat dit één van de heilige namen van Allah is. Ik geloof al helemaal niet dat er in dit verband alhamdullilah moet worden geroepen, zeker niet op dit forum. Zool!

klaas visser | 20-09-14 | 13:21

Toevoeging: laat onverlet dat ook academici steeds meer door hebben dat stemmen op de PVV de enige remedie is om het randverschijnsel ook randverschijnsel te laten blijven. Het moet zeer zeker niet meer invloed gaan krijgen in NL.
Alleen de vraag beantwoorden waarom Geert Wilders niet vrij kan rondlopen in NL, is voldoende.

Bernard Couperus | 20-09-14 | 13:20

duitse herder | 20-09-14 | 13:13

ja

Centauri3 | 20-09-14 | 13:16

Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:30
Was getekend, een zandneger?

Ommezwaai | 20-09-14 | 13:15

Houd toch eens op Hans Jansen om alle maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een Arabische invalshoek te beschouwen. Hier zit niemand op te wachten. De enige die hier op zit te wachten ben je zelf, als een soort intellectuele zelfverrijking.
Het er steeds over hebben leidt straks tot een langzame cultuur-versmetchung, waar we uiteindelijk van gaan zeggen: "hoe heeft het zover kunnen komen?".
Islam en Arabiek zijn randverschijnselen in Nederland (1 miljoen v.d. 16 miljoen), en zo dient het ook behandeld te worden. Er wordt veel, en veel te veel, aandacht aan besteed. En dat verdient het niet.

Bernard Couperus | 20-09-14 | 13:15

De appel valt niet ver van de boom in Nederland.
.
Marcel van Dam, een bloedrode socialist, heeft het in zijn eentje voor elkaar gekregen, wel met behulp van zijn vriendelijke Vara, het Nederlandse bedrijf Exota geheel en al kapot te meken, met valse beschuldigingen en zelf bedachte bewijzen.
Want Nederlandse ondernemers zijn smeerlappen die over de rug van een ander geld verdienen.
Dit is Marcel van Dam, inmiddels multimiljonair: www.dumpert.nl/mediabase/6566109/f0bc3...
en
nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_van_Dam

duitse herder | 20-09-14 | 13:13

De wereld is vol van actie en reactie. China bouwde een muur tegen woestijnrovers, maar presteerde het ook om van die woestijnrovers chinezen te maken. Moeilijker wordt het als je politici hebt die het de woestijnrovers bij voorbaat naar de zin wil maken: komt u binnen, doe alsof u thuis bent, integreer met behoud van eigen identiteit en cultuur. Het neemt dan vrij lang voordat het schade-potentieel van een dergelijke blunder wordt ingezien, als ooit al het kwartje wil vallen. Gelukkig zijn er mensen die het wel snappen, bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=Y27t01dx9Wg.

Benedict Broere | 20-09-14 | 13:13

Vandaar dat socialisten als Didi en Mark zo dol op ze zijn. "Bezit=diefstal" luidt het bekende socialistische mantra. Behalve als zij het stelen en jouw bezit hun bezit wordt.

Russ Meyer | 20-09-14 | 13:11

In het verlengde van het begrip 'zachte maatschappij' de uitspraken van Roemer, SP die afgelopen week eiste dat er naar een politieke oplossing voor het probleem ISIS moet worden gewerkt. Hij en z'n club komen niet alleen van een andere planeet, nee ook nog uit een ander sterrenstelsel.

sugbo | 20-09-14 | 13:09

geloof me nou maar dit kabinet zijn verkapte arabieren met jodenstreken

Centauri3 | 20-09-14 | 13:07

@Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:30
"... u kunt alleen racist zijn als u blank en autochtoon bent."

Klopt, ik ben een licht getintiër en mensen kijken heel raar op wanneer ik raciestiesje opmerkingen maak over mede lichtgetintiërs, donkergetintiërs en al het soort getintiërs.

Ook vragen ze soms aan mij waarom ik niet uit mijn slof schiet wanneer iemand mij probeert te beledigen door bijv. racistische opmerkingen.

Ik ben gewoon een geïntegreerde born here getintiër (niet moslim, maar vaak verward met), maar dat is zeer zeldzaam

Abu Koop Dan | 20-09-14 | 13:07

Zucht, steun en kreun...
Hadden we dat volk met hun achterlijke geloof hier maar nooit permanent binnen gelaten.
Had een hoop discussies gescheeld....

Ommezwaai | 20-09-14 | 13:06

vandaar dat holland zo gek is met zijn 5 euri per dagdeel vrijwillige medewerkers dan om ze geweaun voor een steady inkomen -tot 67jr- in te kopen ... dit noemen we legale broodroof.

Centauri3 | 20-09-14 | 13:04

Ahhh...
Dus als ik door een kutmarokkaantje bestolen of beroofd word, is dat heel eervol ?
Juist...

Wijze uit het Oosten | 20-09-14 | 13:01

drs.Nee | 20-09-14 | 12:07

Arabieren niet met moslims verwarren,veel Arabieren noemen zichzelf moslim omdat het woord hen dekt.
www.youtube.com/watch?v=xaPecVZAnAk

kzegje | 20-09-14 | 12:55

Ach, het heeft volgens onze overheid allemaal niets met de islam te maken.

StijlvolRechts | 20-09-14 | 12:54

Man wat ben ik blij dat ik een blanke westerse man ben ! *trots naar drie Arische kinderen kijkt*

Alfa 75 | 20-09-14 | 12:51

@Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:38
Was het maar 50%. Denk dat ik langzamerhand wel op 75 a 80% zit... Je moet wel alles meerekenen natuurlijk...

BarneyBoner | 20-09-14 | 12:51

Zulke prettige, heldere duiding van Hans Jansen. Kan ie geen duidingshow krijgen op Powned? Als tegengeluid van de MSM.

Dhr. de Wit | 20-09-14 | 12:46

Leuk om te weten is dat Allah - naast een heleboel andere zaken - de beste 'm(a)kr' is. De onpartijdige buitenstaander denkt dan natuurlijk al gauw 'alhamdoelillah!'.

HoogToontje | 20-09-14 | 12:46

@Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:38
Met het geld dat ik gedurende mijn werkzame leven gedwongen heb moeten afstaan, zou ik een eiland in de Stille Zuidzee kunnen kopen en een onbekommerd leven kunnen leiden.
Islamvrij...

Ars Vivendi | 20-09-14 | 12:45

Slavernij is ontstaan omdat zakenlieden met goederen ergens kwamen en mensen meekregen die door de lokale machthebbers als gevangenen hadden.Verder waren de meeste handelaren helemaal niet gelovig,want dan moesten zich aan zaken houden die hen alleen maar weerhielden om anderen uit te buiten.

kzegje | 20-09-14 | 12:42

Die Ibn Khaldoun zag het best helder.Bovenstaande klinkt vrij machiavelliaans.

SwordofWinter | 20-09-14 | 12:38

@Ars Vivendi | 20-09-14 | 12:34

Die 50% van uw salaris wordt wel uitstekend besteed hoor. Waar denkt u dat al die nuttige kickbokslessen voor kansenparels, wachtgeld voor frauderende politici en overige PvdA-maakbaarheidsprojecten/fopfuncties anders van betaald moeten worden. Gewoon doorbetalen. Liefst nog ietsje meer.

Groetjes,

PvdA

Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:38

> Het is immers makkelijker vijfhonderd euro te verdienen dan zelf een televisietoestel te bouwen, en het is al helemaal makkelijker om 15 eurocent te verdienen dan zelf een ei te leggen.<
Vooral over dat tweede punt zou ik nog wel eens een boompje willen opgooien. Ik weet dat namelijk nog zo net niet, wat makkelijker zou zijn.

Psycheltjes | 20-09-14 | 12:37

Hoe zit dat dan met de liefdadigheid die moslims tijdens de ramadan ten toon moeten spreiden?
Ik dacht dat dat een plicht was. Natuurlijk ben ik een n00b op dit onderwerp, maar ik zou toch graag willen weten hoe dat zit.

McPhart | 20-09-14 | 12:35

In Nederland is de overheid de 'bullebak' die mij maandelijks meer dan de helft van mijn salaris afhandig maakt. En dat al gedurende zo'n jaar of 35.

Ars Vivendi | 20-09-14 | 12:34

Ja, echt een figuur waar je een school naar noemt. Khaldoun over negers:

1. The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree of humanity and proximity to the animal stage. The brackets are displayed by Lewis.

2. Beyond [known peoples of black West Africa] to the south there is no civilization in the proper sense. There are only humans who are closer to dumb animals than to rational beings. They live in thickets and caves, and eat herbs and unprepared grain. They frequently eat each other. They cannot be considered human beings.

3. The Negro nation are, as a rule, submissive to slavery, because Negroes have little that is essentially human and have attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated.

Maar mensen, niet vergeten, u kunt alleen racist zijn als u blank en autochtoon bent.

Rémy Martin ® | 20-09-14 | 12:30

Was als kind gefascineerd door Ali Baba en zijn veertig rovers. Nu snap ik dus pas waar het vandaan komt.
* kinderboek in de fik steekt

Dhr. de Wit | 20-09-14 | 12:30

Hij is weer terug.
Mooi stuk...

da wizard | 20-09-14 | 12:27

Ja, lief zijn voor elkaar is niet eervol.
Hulp aan een ander brengt per definitie jezelf omlaag,
al je medeschepselen zijn concurenten.
Wat je nastreeft is het eerste dat je sloopt.

hallevvezool | 20-09-14 | 12:26

@drs.Nee | 20-09-14 | 12:07
Echt een geweldige man moet dat geweest zijn. *niet*
Er zou een school naar vernoemd moeten worden.
Oh wacht...

wakkere_nederlander | 20-09-14 | 12:20

De oude Grieken deelden wel dezelfde opvatting over handelaars en kooplui: Hermes is de god van de kooplui EN de dieven.

lijn5 | 20-09-14 | 12:14

over slavernij gesproken . Ned 1 zit weer een n...... te zeiken over slavernij van ooit waar wij mmet zijn allen niks mee te maken hadden.
ik ben dat wel zo spuug zat.

irma zonderboezem | 20-09-14 | 12:11

Maar.... Dus.... Vandaar dat ze zo gek zijn op uitkeringen. Ook een soort van roof.

Dhr. de Wit | 20-09-14 | 12:10

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl