Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Gelijkhandigheid

hj.pngIn de politieke cultuur van een moderne tirannie is evenhandedness een belangrijk begrip. ‘Gelijkhandigheid’ betekent dat als Justitie tien aanhangers van de ene oppositie- of verzetsbeweging opsluit, er van elke andere oppositiebeweging ook tien aanhangers moeten worden opgepakt, anders krijg je scheve ogen. Ik ken het begrip uit het Egypte van Nasser en Moebarak. Drs. Bertus Hendriks, activist en Midden-Oosten deskundige, heeft het me toen en daar uitgelegd. Ik was destijds nog een leergierig kereltje, en zat graag aan de voeten van deze Marxmeester. Tijdens zo’n informeel college speelden we schaak. Bertus werkte destijds aan een proefschrift over de Egyptische communistische partij. Leden van de Egyptische communistische partij hadden als weinig anderen te lijden van de evenhandedness. Awad, de trouwe huisbediende van de promovendus, diende met een passende glimlach thee, bier en versnaperingen op. Ook Awad was grootmeester: in het doen alsof hij niet dronken was. Op één keer na heb ik met schaken altijd van Bertus verloren. Dat was goed voor het zelfvertrouwen van Bertus. Bertus Hendriks kende zijn onderwerp door en door, maar het proefschrift is er nooit gekomen. Evenhandedness, legde Bertus me uit, betekent dat er ook tien Kopten, tien communisten en tien wijsneuzen dienden te worden vastgezet als er tien jihadisten moesten worden opgesloten vanwege de koelbloedige gruweldaden die zij hadden begaan. Stilzwijgend ging de Egyptische staatsveiligheidsdienst er kennelijk vanuit dat de moslims boos zouden worden als er alleen maar moslims werden opgepakt, omdat dan de islam gediscrimineerd werd, althans vergeleken bij de Kopten en de communisten. Het is vervelend maar nodig om er op te wijzen dat deze gedachte impliceert dat de autoriteiten destijds goed zagen dat de ‘gewone’ moslims met de opgepakte radicalen sympathiseerden. Van die opgepakte Kopten en communisten had dan wel niemand iets gedaan waarvan er een omschrijving te vinden is in een normaal wetboek van strafrecht, maar toch had de elite van die groepen in die jaren altijd een koffertje achter de deur klaar staan voor het geval er rond vier uur ’s ochtends aangeklopt zou worden. De Egyptische regering heeft een tijdlang al die arrestanten in één kamp bij elkaar opgesloten. Dat was gezellig, maar niet verstandig. Het leidde tot een samensmelting van de uiteenlopende niet-islamitische oppositiegroepen. Die gedwongen wederzijdse kennismaking van de seculiere oppositiegroepen tijdens de gelijkhandige behandeling door Justitie, staat mogelijk aan de basis van de Arabische Lente. Maar lentedromen over democratie en verwestersing in de islamitische wereld zijn bedrog. Er zijn in het Nabije Oosten maar twee groepen die iets van de grond kunnen krijgen: de sharia-fundamentalisten en de militairen. Andere groeperingen zijn op z’n hoogst stof voor scriptieschrijvers en promovendi. Militairen worden gesteund door Amerika, sharia-fundamentalisten door landen als Qatar en Turkije. Wie nu zouden er voor in aanmerking komen om in de postmoderne multiculturele Nederlandse belastingboerderij het slachtoffer te worden van justitiële gelijkhandigheid? Wie zou de Nederlandse Justitie willen oppakken als er een half dozijn jihadisten, die terugkomen uit Syrië, moet worden vastgezet om de dagelijkse veiligheid op straat enigszins in de klauw te houden? Zodra het in de ogen van de Nederlandse regering zeker is dat het ook in Nederland op moslims een goede indruk zou maken wanneer niet alleen extremistische jihad-moslims maar ook islamkritische Hollanders worden aangepakt en vastgezet, dan kunt u de dagen tellen totdat Justitie dat gaat doen. Nee, we zetten ‘Justitie’ nu niet tussen aanhalingstekens. Als we het over Egypte hebben, doen we dat immers ook niet. De SGP maakt natuurlijk een goede kans: weinig partijen vragen met zoveel beleefde volharding om de scheiding tussen de staat en de linkse kerk. De politiek heeft deze dwarse groepering gelukkig al een keer goed onder handen genomen omdat het vrouwenstandpunt van deze partij niet naar de smaak was van de weldenkende vrijheidslievende democratische meerderheid van ons volk. Een mooi begin maar er is vast nog wel meer mogelijk. En het gaat er ook niet om het tot een echte veroordeling te laten komen, een beetje intimideren is misschien al genoeg om anderen te laten begrijpen hoe in de Koninklijke Nederprovincie van de Europese Unie de hazen lopen. De leiders van Nederlandse organisaties waar de theorie van de islam iets tegen heeft, doen er goed aan naar Egyptisch voorbeeld ook een koffertje klaar te gaan zetten. Het is moeilijk te voorspellen op welke groepen de keuze van de Nederlandse Justitie zal vallen om haar gelijkhandigheid te laten zien. Er is voorlopig keuze genoeg: Joden, advocaten, uitgevers, cabaretiers, balletdansers, musici, kartoenisten, perverselingen, columnisten, kerkelijk personeel, directeuren van musea met schilderijen waarop afbeeldingen van blote wijven te zien zijn, redacties van internetsites, eigenaren van slijterijen, politici, strandtentexploitanten die bikini’s gedogen. Op naar een stralende toekomst in een gelijkhandig Nederland.

Reaguursels

Inloggen

@Watchingthewheels,

Je hier irrelevante en onsamenhangende complottheorieën overtuigen niet. Zelfs niet als een deel van de op die complotsites genoemde "feiten" een kern van waarheid zou bevatten.

Ook jij mist het grote plaatje.
- Dat alle welvarende landen door die vermaledijde "neoliberalen" worden geregeerd.
- Dat de bedenkers van die complotsites (vooral socialisten en islamisten) nog nooit een succesvolle, welvarende, eerlijke samenleving op hebben kunnen bouwen.
- Zelfs tijdens een crisis hebben de armsten hier het stukken beter dan in al die "arbeidersparadijzen".

@Djong,

Ik moet je bekennen dat ik ook geen kopietje heb van de facturen en betalingen van Mark Rutte, of van Volkerts handlangers Jack Bogers (destijds Groen Links wethouder Wageningen) en Sjoerd van der Wouw (VMO, PvdD, WakkerDier). Toch mogen we er van uitgaan dat ze betaald worden door de overheid.
Google gerust eens op die namen of namen van andere bekenden van Volkert, zoals zijn vriendin Petra Lievense.
Allemaal overheidsgeld, subsidiegeld en "goede doelen" (VMO kreeg bijvoorbeeld geld van de postcodeloterij, actie kinderpostzegels en milieudefensie).

Veel kwalijker is dat illegale, zelfs gewelddadige acties van extreem links tot Fortuyns dood werden gedoogd. Fortuyn schreef er zelf een column over;
www.pimfortuyn.com/17-aanklacht-tegen-...
Ook andere slachtoffers van met name de dierenextremisten klagen daar al jaren over.
www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2005/1...

Dandruff | 08-09-14 | 19:14

door de overheid betaalde extremisten zoals Volkert.
Dandruff | 07-09-14 | 12:18

Doe es even een kopietje van facturen en betalingen posten.

Djong | 07-09-14 | 16:24

@dadoorunrun | 06-09-14 | 17:38
En daar mag je aan toevoegen dat Bush na 9/11 zijn oorlogen wilde financieren door via mensen die het zich NIET konden veroorloven grote hypotheekbedragen in de economie te laten stromen www.youtube.com/watch?v=kNqQx7sjoS8 (NINJA hypotheken: No Income No Job or Assets needed), iets waar het CDA (Elco Brinkman, ABP, Rabo Vastgoed, Bouwend Nederland) 30% van de ambtenarenpensioenen aan verspeelde 925.nl/archief/2009/02/05/abp-paus-par... (foutje, bedankt). Datzelfde CDA deed in Nederland feitelijk ook alles om de woningmarkt tot een bubbel te maken in het belang van Bouwend Nederland. Daardoor draaide de economie vanzelf (25 miljard extra hypotheekgeld in het systeem wegens geen concurrentie in de Bouw (kartel Bouwend Nederland, banken, overheid) en doelbewust teveel uitlenen aan mensen met steeds minder rechten, steeds grotere slaven. Nu moet de rente kunstmatig laag gemaakt worden, raken pensioenfondsen daardoor nog verder in problemen, stagneert de economie door overcapaciteit, worden prijzen verlaagd, krijg je deflatie ipv. inflatie, lossen de verkeerde mensen af op hun hypotheken waardoor geld uit het systeem gaat en krijg je dus een steeds diepere crisis. De hypotheekschuld slinkt. Waar jaarlijks 25 miljard extra in het systeem kwam, gaat er nu 16 miljard uit het systee, 41 miljard per jaar verschil. Geld dat normaal weer 10x rond gaat. Het ergste komt nog. economie.rabobank.com/publicaties/201... .
.
Als de Atlantische band maar goed is www.youtube.com/watch?v=jLqGkG_o-vM , het gaat om olie en gas en groeien, groeien, groeien, wat nog een redelijk probleem wordt gezien de voorraden fossiele brandstoffen tegenlicht.vpro.nl/.imaging/stk/tegenl... . In welke olielanden heerst vrede zonder dictator www.alletop10lijstjes.nl/top-10-landen... ? Alleen Canada? Waar tekende Rutte een schaliegasdeal met een dictator? www.youtube.com/watch?v=3NB-P8PhISA&am... Alle schade die ze maken bij het 'controle houden' in de wereld moeten we maar even voor lief nemen.

Watching the Wheels | 07-09-14 | 15:02

@dadoorunrun,

Je stelt dat je door mensen met een andere mening flink te beledigen hun ongelijk aan kunt tonen. Een begrijpelijk standpunt voor iemand die zegt dat de maoïsten van de SP de enigen "met schone handen" zijn. Binnen het socialisme is belediging immers, na moord en genocide, de belangrijkste "methode van overreding".

In de praktijk blijkt belediging buiten het socialistisch milieu echter niet zo veel mensen te overtuigen. Je kunt Jansen "zo gek als een deur" noemen, maar je weerlegt geen woord van wat hij zei.
Je springt naar een hier irrelevant onderwerp door mensen die iets van economie snappen "druiloren" te noemen, maar jouw stelling dat die classificatie jouw gebrek aan economische èn historische kennis teniet doet overtuigt evenmin.

Het neo-liberalisme is niet de oorzaak van de crisis; het liberalisme is de enige reden dat alle door liberalen geleidde landen welvarend zijn. De door feodale en religieuze leiders geleidde regimes zijn economisch zwak en de verschillen tussen arm en rijk zijn er altijd veel groter dan hier; dat ook voor de socialistische regimes. Van alle religieuzen zijn de socialisten nog het ergst. Hoewel de socialisten hongersnood natuurlijk ook gebruikten om genocide te plegen (oa Stalin, Hitler, Sadam, Mengistu), was hongersnood minstens zo vaak een gevolg van hun wanbeleid en het feit dat socialisme niet werkt.
Linkse hobbies zijn per definitie verliesgevend, en kunnen alleen in een kapitalistisch systeem betaald worden. Zelfs in Nederland zien we hoe de ooit rijke en winstgevende grote steden na decennia van PvdA beleid volkomen afhankelijk zijn geworden van gigantische overheidssteun. Alleen in een kapitalistisch systeem kunnen werkende mensen voldoende worden uitgeknepen om alle overbodige linkse hobbies te behouden.

Probleem is dat je het grote plaatje niet snapt.
Natuurlijk zitten er in het bedrijfsleven mensen die net zo corrupt zijn als socialistische politici. Sterker nog, bij de Europese banken is het aantal graaiers misschien wel bijna net zo groot als bij onze overheid in de gemeente Amsterdam.
Maar banken kunnen een goed draaiende economie niet de nek omdraaien. Banken zouden dat niet eens willen; aan een goed draaiende economie valt geld te verdienen.

Economie is net als je gezondheid; afhankelijk van heel veel factoren. Daarbij moet de eigen verantwoording niet vergeten worden. Iemand die enkel op bier en patat leeft kan niet verwachten tot op hoge leeftijd fit en gezond te blijven; laat staan dat hij zijn huisarts de schuld kan geven van zijn malaise. Een economie zoals de Griekse waarin alle partijen (dus niet alleen links, zoals in Nederland) stemmen "kopen" met geleend geld kan nooit lang standhouden. Iedereen die wel eens voor langere tijd in Zuid Europa heeft vertoefd kan boeiende verhalen vertellen over wanbeleid, nepotisme, corruptie en "mañana"; over overheidsgebouwen die tijdens kantooruren gesloten zijn omdat het (gewoon doorbetaalde) personeel ergens anders meer kan verdienen.
De EU-lobby heeft ons wijsgemaakt dat die landen hun zaakjes op orde hadden, maar dat was gewoon niet zo; dat is nooit zo geweest. Vandaar dat 1 euro tijdens de omschakeling gelijk stond aan 166 pesetas, 200 escudos, 340 drachmes en 1936 (!) lires.
Toetreding tot de EU heeft de problemen van die landen verergerd; zij konden ineens veel meer lenen dan voorheen en gingen dat ook doen, de gevolgen zijn bekend.

Tot slot, het feit dat PvdA icoon Joop den Uyl een fan van Hitler was maakt de PvdA natuurlijk geen "opvolger" van de nsdap. Maar alle vormen van socialisme, de sociaaldemocratie uitgezonderd, hebben zo'n beetje dezelfde idealen en gebruiken dezelfde methoden. Vandaar dat Joop Glimmerveen de aanhangers van zijn verboden NVU opriep om SP te stemmen; de maoïsten verdedigen Hitlers gedachtegoed het best.
De PvdA was traditioneel heel anders; sociaaldemocratisch en tegen censuur en geweld. Die principes zijn de deur uitgedaan toen onder leiding van den Uyl stalinisten uit Nieuw Links in de gelederen werden opgenomen, iets waar Drees niet zo blij mee was.
Sindsdien heeft de PvdA, zij het binnen de grenzen van onze rechtsstaat, altijd dezelfde tactieken gebruikt om andersdenkenden te bestrijden als Hitler en Stalin deden. Lastercampagnes, schijnprocessen en als dat niet werkt intimidatie en bot geweld; door door de overheid betaalde extremisten zoals Volkert.

Dandruff | 07-09-14 | 12:18

Islamofiel | 06-09-14 | 13:14
Ik ga wel degelijk in op wat Ommezwaai zegt, en formuleer dat ook letterlijk. Maar laat Ommezwaai voor zichzelf spreken, als die daar al behoefte aan heeft.
En gelukkig voor mij bepaal jij hier niet eenzijdig wie er mag blijven en wie niet.

Schoorsteenveger | 07-09-14 | 11:34

-weggejorist-

Toliman | 07-09-14 | 01:33

Ben je al uitgenodigd voor een speeddate-dinertje aan het VU, Hans.
Ter meerdere glorie van de diversiteit & integratie.
Of word je tegenwoordig gepasseerd, nadat de vorige dinner-date met oud-rechtenstudentjes wat stroef afliep.

Lolo rosso | 06-09-14 | 22:09

@dadoorunrun | 06-09-14 | 19:28
Laten we eens beginnen met dat je het over een 'rechtse kerk' hebt, hetgeen dan schijnbaar een tegenhanger zou moeten zijn van de linkse kerk. Als er al zoiets zou bestaan als een 'rechtse kerk', dan zou dat een kroeg heten; een plek waar mensen samen kunnen komen zonder een preek aan te hoeven horen of op andere wijze de overtuiging van een ander over hoeven te nemen. Henk en Ingrid gekoppeld aan Teaparty? Dat is gewoon Pechtold napraten, hetgeen op z'n zachtst gezegd opmerkelijk is voor een SP aanhanger. Deze 'Henk' (= werkende Nederlander van het mannelijke geslacht met een inkomen < 70k) weet prima hoe de eurocrisis tot stand kwam en hoe zeer Wim Kok en consorten balen dat de kredietcrisis oorzaak was dat deze nog tijdens hun aardse tijd het leven zag. En dan was dit nog maar een klappertje. De echte bom die middels het Verdrag van Maastricht werd geactiveerd tikt nog steeds.

Pierre Tombal | 06-09-14 | 21:29

@G. Raayer | 06-09-14 | 19:37
NSDAP waren geen fascisten, maar nationaalsocialisten. Waarbij het voorvoegsel 'nationaal-' betrekking heeft op het streven om de 'rijkdom' uitsluitend binnen het eigen land en volk te verdelen. Dat moet je zien in de zin van die tijd, waarin alle rijkdom die Duitsland toen genereerde naar het buitenland vloeide en de eigen bevolking berooid achterliet. Het idee was dat als je de rijkdom binnen kon houden en verdelen onder de arbeiders, dat iedereen het dan beter zou krijgen. Rijkdom. Verdelen. Je zou denken dat 80 jaar na dato mensen onderhand wel eens door zouden krijgen dat 'meer hebben dan een ander' onmogelijk te verdelen is. En toch trapt de meerderheid steeds weer in dezelfde leuzen van de nieuwe Hitlers: eerlijker, de 'rijken' aanpakken, nivelleren. Hun namen? Samsom, Asscher, Rutte, Pechtold, Buma, Van Ojik; stuk voor stuk linkser dan dat links eigenlijk links kan zijn. Want laten we wel zijn: als deze 'heren', met inkomens van een ton of meer, beslissen dat er in inkomens gesneden moet worden, gaan ze er zelf nooit netto op achteruit. Think about it.

Pierre Tombal | 06-09-14 | 21:05

Feitelijk zegt Hans Jansen hiermee dat Nederland een dictatuur gaat worden, onder de groeiende druk van islam met haar absolutistische waarheidsaanspraken, haar verwerping van democratie, en onbereidwilligheid tot het redelijke compromis.

Rest In Privacy | 06-09-14 | 20:45

@dsm
Ik ben benieuwd naar de film van Theodoor Holman over de moord op van Gogh en de reactie daarop. Een onverwerkt trauma voor Nederland, ontkend en gebagataliseerd door de politiek en bijbehorende media. Waarschijnlijk kan hier pas over een halve eeuw, als het islamfascisme definitief is verwijderd uit ons vaderland, verstandig over worden gepraat.

julesdeboules | 06-09-14 | 20:36

Jezus man. Ik hoop niet dat je ooit op een reguliere baan zult willen solliciteren. Dan blijf je toch beter bij je huidige werkgever, de sociale werkvoorziening. De arbeidsmarkt is voor jou toch echt te hoog gegrepen. De voorloper van de PVDA is natuurlijk niet de NSDAP, lieverd. Knoop in je zakdoek, Haha! Net zoals de Japanners België niet hebben bevrijdt tijdens WO II.

dadoorunrun | 06-09-14 | 20:17

Euhhh, Hans, waarschijnlijk ga jij een Nekschot treatment krijgen. Pak je koffertje maar vast in, ALS je m al mag meenemen.....

G. Raayer | 06-09-14 | 19:47

Over de ‘religie van de vrede’:
• 300 miljoen in naam van Allah vermoorde “ongelovigen” (in 1400 jaar);
• 216 doodssoera´s in de koran;
• 1800 bevelen van Mohammed om “ongelovigen” te doden;
• 23.000 terreurdaden sinds 9/11 in meer dan 60 landen van de kant van de moslims.
michael-mannheimer.info/2014/09/05/die...
In de islam is de tekst van de Koran absoluut. Die tekst kritisch bevragen is spelen met je leven. In de islam is wetenschap overbodig. Allah schept elk moment alle natuur. Vragen naar het wetmatige in die natuur (natuurwetten e.d.) is een belediging van Allah en is spelen met je leven. In de islam zijn er geen mensenrechten zoals in de Westerse wereld. Er is de sharia, waarin de vrouw en de niet-gelovige belangrijk minder rechten hebben dan de moslim-man. Dit bekritiseren is spelen met je leven. Enzovoort. Een dominantie van de islam in de Westerse cultuur betekent het einde van die Westerse cultuur. Wat betekent een geleidelijk zich voltrekkende massale genocide en een massale vernietiging van Westerse kennis en kunst en geschiedenis, enzovoort. De islam is het oertype van de Waarheid in de ene en het Pistool in de andere hand. En de rijke elites zullen uiteindelijk, in het nauw gedrongen, inderdaad dan maar overgaan tot ‘evenhandedness’, om deze maffia te pleasen.

Benedict Broere | 06-09-14 | 19:44

dadoorunrun | 06-09-14 | 17:38

de pvdarab is uiteraard niet 'links', is dat zelfs nooit geweest en dat kan ook niet; het is een voortzetting van de NSDAP, de vooroorlogse fascisten.
De banken kwamen in de knel omdat de lokale landelijke belastingen het massammigratie ideaal, de Heilige 'Linkse' Jihad, in de weg begon te staan. Toen werd om de overheid de ruimte te geven om asielzoekers en allochtone uitkeringstrekkers naar Nederland te kunnen blijven halen, bewezen omdat de Neofascisten (sociaal democraten) ze blijft presenteren als 'aanwinst' en 'nodige arbeidskrachten' terwijl ze in WERKELIJKHEID NOOIT zullen hoeven te werken of anders DIRECT met een uitkering gestut zullen worden, en DAT verklaart de hoge instroom, NIET omdat ze, zoals de Neofascisten ons willen doen geloven, zo graag Sinterklaas hier willen vieren, om hun toppunt van neofascistische rassenleer, de Multikulturele Heilstaat, te kunnen stichten. Sinddien is pvdarab liberaal 2.0 geworden en uitvinders van het Fractioneel Bankieren geworden. Immers, de ongeboren mongole moslimkind uit Donker Afrika zal eensch hier zijn transgender operatie komen uitvoeren en daarmee een waardevolle aanwinst voor 'ons' land! Totaal krankzinnig maar ook de autochtone Nederlanders geloven deze waanzin, natuurlijk alleen in de hoop dat uitkeringen blijven bestaan ook voor hun. Niet dus want de Bos/Bloch/Klijnstra/ wetten gelden UITSLUITEND voor autochtonen.
Het Zuiden van Europa heeft veel dogmatisch 'linkse' leiders, en die trokken de noordelijke miljarden, die overgens niet bestaan maar met bovenstaande belastingen opgehaald worden, gretig naar zich toe. Wie achterlijk is, moet betalen tenslotte...

G. Raayer | 06-09-14 | 19:37

@Pierre Tombal | 06-09-14 | 19:13
Maak anders duidelijk welk deel van mijn betoog niet klopt.

dadoorunrun | 06-09-14 | 19:28

@Pierre Tombal | 06-09-14 | 19:13
De pvda is aantoonbaar rechtser dan de vvd drie decennia geleden. Je kunt dat zien aan de verschuiving van welvaart. De nivelleringsgraad die de VVD in de jaren tachtig bepleitte was groter (dus vermogens- en inkomensverschillen kleiner) dan die waarvoor de pvda nu pleit. M.a.w. de minima en minimumloners zijn er sindsdien ongeveer 15% op achteruit gegaan. De rest erop vooruit. De rijkste 10 % enorm.

dadoorunrun | 06-09-14 | 19:26

@Islamofiel | 06-09-14 | 18:06
Nee, op Jansen kan ik natuurlijk niet ingaan. Die is zo gek als een deur. Over complotten gesproken. De grootste complotdenker is Jansen. Die overal 'Linkse Kerk' ziet die hem het liefst wil opsluiten in de Goelag. Maar dat ik mijn betoog niet heb onderbouwd kun je niet met droge ogen volhouden. Spanje, Ierland en Portugal, naast Griekenland de grote Faalstaten, woren financieel gezond totdat ze de tekorten van de banken moesten afdekken.

dadoorunrun | 06-09-14 | 19:19

@dadoorunrun | 06-09-14 | 17:38
Over onnozelheid gesproken. Met je rant waarbij je de PvdA als rechtse partij benoemt maak je vooral je eigen onwrikbare geloof in de goedheid van de linkse God duidelijk. Dit terwijl de halve wereld zucht onder linkse dictators die hun volk geheel conform de linkse leer eerlijk laten delen in de armoede terwijl ze zelf in weelde leven. Zo overtuigd van die linkse goedheid, dat je zonder enige twijfel nu in een spagaat schiet dat Nederland niet de rest van de wereld is en dat het in dit land met zekerheid wel gaat lukken op de manier zoals de linkse God dat aan zijn ware profeten doorgeeft. Een "rechtse kerk"? Het hele idee van liberalisme, dat er juist geen almachtige God/staat is die voor jou zorgt maar dat je het zelf behoort te rooien, is overduidelijk (en vanuit jouw fundamentalisme uiteraard ook geheel verklaarbaar) compleet langs jou heen geglipt. Neo-liberalisme heeft natuurlijk niks te maken met liberalisme, want als dat wel zo was geweest hadden we het gewoon liberalisme kunnen noemen. Neo-liberalisme is niks anders dan een linkse uitvinding om meer (sub)bestuurslagen te kunnen creëren waar een groter aantal politici deel van de macht kunnen vormen. Want dat is het enige doel van links: macht uitoefenen over een volk dat hetzij fysiek of (bij voorkeur) mentaal weerloos is gemaakt.

Pierre Tombal | 06-09-14 | 19:13

Dan wordt het lijkt mij tijd om de stal van nederlandse justitie eens deftig te gaan uitmesten.

Tricephalus | 06-09-14 | 18:15

dadoorunrun | 06-09-14 | 17:38

Je gaat helemaal niet op Jansen in, maar gebruikt die als opstapje om een extreem-linkse complottheorie te dumpen.

Kenmerk van verbaal jihadisme, wat mij betreft oprotten dus

Islamofiel | 06-09-14 | 18:06

@ dsm_IV | 06-09-14 | 17:15
Het gaat er in de markt niet zo zeer om wat er mogelijk is, maar waar de hoogste winstmarge op zit. Zolang dat olie is, blijven we olie consumeren.
Gezien fossiele brandstoffen eindig zijn en er bijna altijd gedonder is in de landen die het exporteren worden met de tijd alternatieven vanzelf rendabeler, maar als je dat eerder wil forceren zul je er bakken met belastinggeld tegenaan moeten gooien in de vorm van subsidies e.d.

Persoonlijk ben ik van mening dat Westerse overheden al genoeg belastinggeld wegpissen.

ZonderNaam | 06-09-14 | 17:55

Dat Hans Jansen van potsierlijke uitspraken doet over arrestatieteams van de geheime politie van de linkse kerk die iedere dissident zal vervolgen is te bizar om woorden aan vuil te maken. Voor de druiloren die altijd zeuren over hun verdriet dat de linkse kerk verantwoordelijk is voor de financieel-economische malaise, heb ik wel een boodschap; De neo-liberalen zijn de enigen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Alleen de SP heeft schone handen. Ik zal dat uitleggen. De onwetendheid van Hans Jansen en de meeste 'Teaparty-Henk en Ingrids' is onvergeeflijk. Iedereen heeft de mogelijkheid om het internet of de krant raadplegen en te ontdekken wat de oorzaken zijn van de crisis. De leugens dat de inwoners van Zuid-Europa eerst op de pof hebben geleefd en nu van de linkse kerk biljoenen belastinggeld uit het noorden krijgen om hun heerlijke fiësta-leventje te kunnen voortzetten, doen het goed bij de zwakken van geest, maar kon niet verder van de waarheid afliggen. De waarheid is dat de kredietcrisis een direct gevolg is van de liberalisering van de financiële markten. Die liberalisering is geïmplementeerd door de neo-liberalen. De banken klaagden onophoudelijk over de regeldruk. Nou, daar wist neo-liberaal Wim Kok wel een mouw aan te passen. In navolging van de neoliberalen in de VS ging de hele bulk aan regelgeving, die volgens hem tijdens een lange periode van totale verstandsverbijstering was ingevoerd, in de afvalbak. Onder alle serieuze economen bestaat de consensus dat de liberalisering van de financiële industrie de opmaat naar de kredietcrisis is geweest. Alles mocht vanaf de liberalisering: Elektronische flitshandel, vervalste rentenormen (Liborrente-schandaal), lage buffereisen, Credit Default Swaps, Mortgage-Backed Securities, woekerpolisen, mega-overnames, elk virtueel financieel product dat maar bedacht kon worden, was toegestaan. Een Credit default swap is een voorbeeld van zo’n idioot financieel product. Het is een soort kredietverzekeringen van hypotheken door een derde partij. Normaal is er geen bezwaar tegen kredietverzekering. Maar kredietbanken hebben als ze hun werk goed doen een gebalanceerde kredietportefeuille waarbij de risico’s door een goede samenstelling zijn afgedekt. Waarom zou het nodig zijn dezen tegen defaults te verzekeren? Dat was nodig omdat ze graag subprime hypotheken wilden slijten, waarbij de risico’s op gedwongen verkoop heel groot zijn. Dat zou de huizenprijzen alleen maar doen stijgen. En daarmee de winsten. Tot het vat barst natuurlijk. Maar dan zijn de zakken allang gevuld. Een piramidespel dus. Er is du bij de CDF deze perverse prikkel bij de hypotheekverlener om geen eisen te stellen aan de kredietaanvrager, maar ook de prikkel om heel snel tot executie over te gaan bij betalingsproblemen omdat de derde partij in dat geval uitbetaalt. Mortgage-Backed Securities zijn misschien nog smerigere producten. Daarbij worden hypotheekvorderingen verkocht door semipublieke organen (Freddie Mac en Fannie Mae) die subprime mortgages opkopen en in bundels als obligaties doorverkopen aan derden, waarbij zij met publiek geld garant staan tegen defaults. Dat is het begin van de kredietcrisis. Toen allerlei banken in Europa als gevolg van alle ontwikkelingen in de VS zwaar moesten afschrijven op hun activa moest de Europese belastingbetaler in de bres springen voor de banken die jarenlang enorme risisico’s hadden genomen omdat ze immers toch een materiële garantie hadden dat de belastingbetaler zou opdraaien voor de schade als het fout mocht gaan. De bankencrisis is op deze wijze overgegaan in de Eurocrisis. De landen hebben astronomische bedragen moeten pompen in fondsen om de banken op de been te houden. Dat bijvoorbeeld Spanje heeft gepodverteerd kan met gemak worden ontzenuwd. Spanje had een jaar voor het uitbreken van de kredietcrisis nog een begrotingsoverschot. Net zoals andere landen die in de problemen zijn gekomen, zoals Portugal en Ierland. www.europa-nu.nl/id/virk9y3gmztj/begro...
www.europa-nu.nl/id/virk9y3gmztj/begro...
www.europa-nu.nl/id/virk9y3gmztj/begro...
De leugenachtige praatjes van de Jager waren infame verdachtmakingen aan het adres van de gewone Zuid-Europeaan die geen enkele schuld had gehad aan welke crisis dan ook. Maar goed, voor sommige onnozelen is de pvda dus een lid van de linkse kerk. Feitelijk behoren ze al decennia tot de rechtse kerk. En wel een van de meest verderfelijke soort. Zalm en Kok zijn onderdeel van een kongsi die honderden miljoenen armer en enkele tienduizenden smerig rijk hebben gemaakt op de wijze zoals hierboven beschreven.

dadoorunrun | 06-09-14 | 17:38

@Willem VanDer Decken | 06-09-14 | 14:05
Nou het is een snelle gooi maar wel in een hele goede richting met de luitjes.

dsm_IV | 06-09-14 | 17:23

@julesdeboules | 06-09-14 | 17:10
Exact en nu probeert men het weer onder het karpet te vegen, dus ik hoop vurig dat Nederland wat opgeschud is en wakker maar dat ook blijft. Want vaak kak de boel weer veel te snel in.

dsm_IV | 06-09-14 | 17:20

@dsm_IV | 06-09-14 | 17:15
Dat moest geloof ik ergens anders onder. Geenstijl ik vind het geen stijl dat wanneer ik wil gaan schrijven opeens mijn pagina wordt ververst en ik opeens op een ander onderwerp zit. Dat is echt hinderlijk ik lees de rest zeker ook wel maar er zijn nu eenmaal mensen die wat trager lezen is dat erg???

dsm_IV | 06-09-14 | 17:18

@ZonderNaam | 06-09-14 | 14:42
Het is een kwestie van tijd het omruilen van de auto van benzine naar waterstof aangevoerd zal zo een 25 jaar in beslag nemen. Maar alles kan eerder als men bereid is om een nieuwe auto aan te schaffen die niet op benzine rijdt. Eigenlijk moet je helemaal geen benzine auto's meer kopen dat ben je al voor een heel groot deel van het probleem af. Ja en de waterstof auto is al reeds meer dan 5 jaren zo niet langer beschikbaar maar dat ding rolt maar niet van de bank. Ergens wordt dat islamieten profiel omhoog gehouden en heb men het liever zo. Als we nu eens deze ballon zouden kunnen door prikken wat al die (r)overheden met ons van plan zijn dan komt men werklijk tot de kern en zou het weleens heel snel kunnen gaan.

dsm_IV | 06-09-14 | 17:15

@dsm
"Ja en het onder de pet houden van een poging tot het onthoofden van deze arme man" ---- Ik kan er nog witheet om worden dat de linkse kliek de moord ging rechtvaardigen met het argument dat van Gogh "alleen maar schold". Dat deed hij maarzelden. Theo verwoordde zijn gedachten altijd messcherp, weloverwogen en daarbij nog eens op een uiterst originele, literaire manier. De politieke en artistieke wereld in Nederland kon het helemaal niets schelen dat hij van zijn fiets werd geschoten en met de machete het zwijgen werd opgelegd. Stiekem vonden ze het wel goed. Volgens Halsema was B. een gek en had het niets met de islam te maken. Dat pamflet dat B. op Theo zijn borst had gespiest met al die smerige soera's? Niets met de islam te maken volgens de kliek.

julesdeboules | 06-09-14 | 17:10

@Watching the Wheels | 06-09-14 | 13:55
Nou ik denk toevallig meer naar over de toekomst zonder die zandkastelenbouwers dan met. De huizen markt stort echt niet in hoor als die horde is op gebonjourd. Er is woningnood als de pest zelf . De enige die geloof ik om zeep gaat is de halal slachter c.q slager. De Zorgpremie kan gelijk gehalveerd worden want al dat inteelt volk heeft de meest vreemde ziektes onder de leden. Er is zelf wel eens van uit het linkse cathedra een oproep gedaan om niet zo veel te fokken in eigen cirkeltje.

dsm_IV | 06-09-14 | 17:03

@ZonderNaam | 06-09-14 | 13:53
Meneer Jansen geeft ook aan dat het promoveer stuk nooit de profs heeft bekoren en het er ook nooit is gekomen. Het was ook maar eventje een probeerseltje van de Egyptische staat, wat niet goed bevallen is. Daarin tegen bevalt het ze hier bij onze rode rakkers prima, zeker bij die partij met die drie zessen.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:56

@Islamofiel | 06-09-14 | 13:34
Dus u zit bij de ondergrondse en van de hel en ze hebben het niet eens door.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:53

@toetanchamon | 06-09-14 | 13:17
Je mag wel naar het ziekbed van iemand, hoop ik toch stilletjes dat deze ebola heeft opdat moment en dat er even stevig de hand wordt gedrukt.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:49

Wat een machtig mooi doordacht stuk Hans Jansen....

Meri59 | 06-09-14 | 16:48

@SueMe | 06-09-14 | 13:16
Nou als er nog kunstwerk slopers ergens rond lopen die niets om handen hebben, dan zou ik maar eens in Den Haag gaan kijken. Zou het van koper zijn?

dsm_IV | 06-09-14 | 16:44

@julesdeboules | 06-09-14 | 16:27
Ja en het onder de pet houden van een poging tot het onthoofden van deze arme man ( Theo de ziel die geen mens kwaad deed alleen te scherp was van geest) de bloedbak zijn mes was niet scherp genoeg.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:42

@dadoorunrun | 06-09-14 | 12:51
Gij zou het graag zo zien in feiten.
Pas maar op een schip blijft vaak lang drijven al zitten er gaten in, maar op een zeker moment kantelt deze en verzuip nagenoeg de hele bemanning. Ik wens u veel succes ter zijner tijd met zwemmen.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:37

@Nequebard: "Toen Theo van Gogh vermoord werd, begon de politiek ineens over het reactiveren van het wettelijke verbod op godslastering". ---- Ja, wat een smerige streek van Donner (meneer de Uil) was dat, dat hij een paar dagen na de moord op van Gogh, triomfantelijk op tv verscheen om zijn voornemen om het smalende Godslaster wetsartikel nieuw leven in te blazen. Om de gekwetsten: de lange tenen brigade, te tonen dat van Gogh te ver zou zijn gegaan. En dan die zieke Geert Mak die zich verkneukelde dat "van Gogh in zijn jasje op straat dood lag te wezen".

julesdeboules | 06-09-14 | 16:27

Wat is dat toch dat we ons in allerlei bochten wringen om het de islam naar de zin te maken? En dat we nu al moeten vrezen voor het soort controle-machinaties waar Midden-Oosten-dictaturen zich van bedienen om het de islam naar de zin te maken? We lijken helemaal plat te gaan voor deze rovers-ideologie nog voordat ze ook maar een pink heeft opgetild. De moderne cultuur is mogelijk geworden in het alle denkbare vormen van dictatuur doorlichten en bekritiseren en krititisch tot op de bodem afbranden. En wie terugkijkt in de Europese geschiedenis, die ziet niets anders dan processen van emancipatie, van vrijmaking van denken en geest en creativiteit uit dictatoriale toestanden. Waarmee we tegenwoordig een cultuur bewonen die zijns gelijke niet heeft in de geschiedenis van de mensheid, wat betreft hoge kwaliteit van leven voor zeer grote aantallen mensen.
Daarom, al diegenen die deze moderne cultuur willen kapot-accommoderen om het de islam naar de zin te maken, zijn eigenlijk groter criminelen dan die islam-criminelen zelf. Want die laatsten zijn totaal gehersenspoeld in hun waan en je kan aldus niets anders van hen verwachten. Maar mensen die kennis hebben van de Europese geschiedenis, en die ook weten dat bepaalde verworvenheden – bijvoorbeeld de moderne rechtsstaat en mensenrechten - niet maar vanzelf ontstaan zijn en eigenlijk zwaar bevochten zijn, daarvan zou je groter verantwoordelijkheidsbesef verwachten, in plaats van het in enkele generaties doorvoeren van een sociaal experiment, dat waarschijnlijk uitmondt in een catastrofe.
Als een bepaalde ideologie door terreur en genociden duidelijk maakt een serieus kandidaat te zijn voor diepgaand kritisch onderzoek, waarom zou je je dan bij voorbaat in allerlei bochten wringen om het die ideologie naar de zin te maken? Is men suïcidaal geworden? Wat steekt hier achter? Is het echt zo ‘erg’ bijvoorbeeld, dat die moderne cultuur bestaat en honderden miljoenen mensen een relatief hoge kwaliteit van leven verschaft? Moet het kapot geïslamiseerd worden? Is dat eigenlijk de bedoeling? De geheime agenda? Of is men ondanks de inmiddels zee van informatie, nog steeds niet op de hoogte van wat islam is en blijft men volharden in de eigen Efteling-versie ervan? De zorgvuldig verzonnen idee dat we te maken hebben met een ‘religie van de vrede’? Of is het een mix van dit alles? Een syndroom? Een cultuurrelativistische waan die maar blijft voortwoekeren?

Benedict Broere | 06-09-14 | 16:21

@McMarx | 06-09-14 | 12:08
Vooral uw overtuigingen die zo ant- islamitische zijn als de pest. Doe ook maar wat schone onderbroeken en een wollen trui je weet het maar nooit met het klimaat hier.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:16

@Kaas de Vies | 06-09-14 | 13:02
Hebben jullie geen makeup doos en een jurk van oma en een pruik van tante bep als het nodig is. Je ben toch zo een mooie trotse drag queen. Bij de action een bergje valse wimpers en klaar is klara. Bij een leuke Antilliaanse tante laatje mooie valse nagels stylen met desnoods het rood, wit, blauw. Huppa geen theedoek meer nodig voor de snuit.

dsm_IV | 06-09-14 | 16:14

@schoorsteenveger
Je schrijft: "Jansen wil door de Christelijke God naar voren te schuiven de SGP nieuwe hoop geven"-- Onzin, het enige wat Jansen doet is op een voortreffelijke, welbespraakte en trefzekere manier het islamfascisme met hun vriendjes van de linkse kerk aanpakken. Daarbij is de Christelijke God natuurlijk vele malen te preferen boven de Verschrikkelijke Allah, die goedkeurend knipoogt als er weer iemand in naam van het zieke geloof wordt onthoofd.

julesdeboules | 06-09-14 | 16:07

Inderdaad tribale gedachtengang. Ongelovelijk kinderachtig en onontwikkeld.

pjisonline | 06-09-14 | 16:03

@Watching the Wheels | 06-09-14 | 15:38
"Ellende is: Er moeten waarschijnlijk buitenlanders bij in dit toch al drukke land om de economie te laten groeien tijdens de vergrijzing."

Juist. Dit is de reden waarom de overheid maatschappij ontwrichtende immigratie laat doorgaan, want ze zijn heilig overtuigt dat dit de oplossing is. Helaas.

Kaas de Vies | 06-09-14 | 15:44

@Kaas de Vies | 06-09-14 | 14:51
Mee eens.
.
@Dhr. de Wit | 06-09-14 | 14:08
Denk even aan die paar tomaatjes die niet naar Rusland konden en wat dat met de prijs deed. Je doet langer met een huis dan met een tomaatje, dus het effect kan wat langer aanhouden. Omzet Albert Heijn, lokale benzinepomp, wie bezorgt online aankopen of boodschappen van Appie? Laatste 50 keer slechts 2x een niet moslim, overigens meestal zeer correct.
.
@ZonderNaam | 06-09-14 | 14:42
Ellende bij een economie is dat je schulden NIET of nauwelijk kunt afbouwen (afgezien van het effect van inflatie). Hypotheek nemen is geld uit het niets verzinnen en in de economie brengen (dan draait het lekker). Aflossen is geld uit de economie halen (dan stort het circus in, wat we nu door aflossingen op hypotheken en gebrek aan schuldtoename bij particulieren zien).
.
Overheid zou een convenant met Bouwend Nederland kunnen sluiten, waarin ze afspreken om alleen nog huizen met aardwarmte te bouwen zodat mensen die kopen meteen besparen in de maandlast en we het gas kunnen gebruiken voor groei van de industrie.
.
Ook zou je de BTW tijdelijk kunnen verlagen op nieuwbouw van huizen met aardwarmte, zodat er wat extra (winst)ruimte ontstaat om de boel weer aan de gang te krijgen. Mensen die nu hun nek uit steken moeten er wat mee opschieten.
.
Ellende is: Er moeten waarschijnlijk buitenlanders bij in dit toch al drukke land om de economie te laten groeien tijdens de vergrijzing.

Watching the Wheels | 06-09-14 | 15:38

Ik weet een fraaie vorm van gelijkhandigheid; in de afgelopen decennia zijn vele kerken óf gesloopt, óf in handen gevallen van linkse elitairen die er buurtcentra, 'aksie'-centra voor opvang van illegalen, pop-tempels, moskeeën of chique onderkomens voor 'idealistiese' architecten van hebben gemaakt.

Als we nu eens beginnen met alle moskeeën om te zetten in luxueus ingerichte ruimtes voor rechtse discussieclubs, aktiecentra voor anti-islamisten, (gay) sauna's, detentiecentra voor illegalen die weigeren op te rotten en televisiestudio's voor GS en WNL, dan zijn we tenminste op weg naar een gelijkspel.

Wat aan moskeeën overblijft, kan gesloopt worden. Niemand heeft er immers iets aan. Althans, wat betreft het weldenkende deel van deze natie.

Peter Emile | 06-09-14 | 15:18

@Watching the Wheels | 06-09-14 | 14:35
Samenvattend.

De overheid heeft geen inkomstenproblemen, maar een uitgaveprobleem.

Kaas de Vies | 06-09-14 | 14:51

@ Watching the Wheels | 06-09-14 | 14:22
Schaf de verzorgingsstaat af en je bespaart zoveel kosten dat al die schulden zo weer afbetaald zijn.

Over de afhankelijkheid van olielanden, ja het zou op zich mooi zijn als we dat zouden kunnen afbouwen. Maar fossiele brandstoffen zijn nog niet schaars (lees: duur) genoeg dat alternatieve energiebronnen (met uitzondering van kernenergie, maar daar wil de overheid om heel andere redenen niet aan) al 'economically viable' zijn.
Energiebedrijven (die zoals elk bedrijjf als enige doel winstmaximalisatie hebben) gaan daar voorlopig dus nog niet maximaal in investeren. Daar moet dus weer bakken belastinggeld bij. En daar ben ik dan weer op tegen.

Het meest verstandige Midden-Oosten beleid lijkt mij om gewoon overal seculiere dictators te steunen die met ijzeren vuist regeren en zorgen dat de olie een beetje blijft stromen. Dat is ook tot nu toe steeds het meest succesvolle beleid geweest. Het gaat elke keer pas mis wanneer we die dictators proberen af te zetten door islamitische milities te steunen. Soms wordt dat gedaan uit het naieve idee van het land een moderne democratie te maken, soms gaat het slechts om een andere wereldmacht te pesten voor wie de dictator liever was als voor ons. Het resultaat is echter meestal een grote troep waar niemand (behalve de plaatselijke haatbaarden) blij van wordt.

Maar goed, als we daar lang genoeg troep veroorzaken dan krijg je vanzelf je zin qua alternatieve energie. Hoe duurder olie wordt, des te eerder worden alternatieven rendabel.

ZonderNaam | 06-09-14 | 14:42

@Kaas de Vies | 06-09-14 | 13:04
Sorry, even gemist ... 'absoluut' uiteraard, van 'relatief' kan de overheid niks kopen.
.
Maar je hebt wel gelijk. In mijn eerste baan verdiende ik 25 jaar terug 750 gulden per maand en dan is elke belasting hoog (hoewel je die dan niet of nauwelijks betaalt). Ook weet ik uit die tijd dat elke 100 gulden extra wat lucht bood.
.
Reden te meer om niet te makkelijk te roepen dat er wel 1 miljard aan Defensie bij kan, want dat is in absolute zin ongeveer 150 euro x 7 miljoen werkenden, terwijl al zo'n dikke 1000 euro per werkende aan Defensie wordt uitgegeven. Overheid moet slimmer met belastinggeld omgaan, om eerst de boel weer aan de gang te krijgen.

Watching the Wheels | 06-09-14 | 14:35

Het is maar goed dat de SGP is aangepakt op haar vrouwenstandpunt. Niet op basis van een vermeende linkse agenda, maar gewoon op basis van mensenrechtenverdragen.
Daarmee is een gelukkig precedent gecreeerd. Iedere religieus besmette groepering die vrouwendiscriminatie predikt kan daardoor in de toekomst worden aangepakt.

Djong | 06-09-14 | 14:30

Wat Hans hier noemt is niet gelijkhandigheid maar gewoon de strakke lijn.
Ik zou het toejuichen als naast de jihadgangers en haattempels op termijn ook al die andere geloven hun bevoorrechte positie op moeten geven.
Maar dat wil onze paap Hansie niet,die wil dat we weer naar de paus gaan luisteren inclusief de regering.

miko | 06-09-14 | 14:29

@ZonderNaam | 06-09-14 | 14:09
Ok, maar niet vergeten dat we een deel van het probleem zelf creëren.
.
Welke van de top 10 olielanden heeft een dictator waar we mee dealen en/of oorlog? www.alletop10lijstjes.nl/top-10-landen...
.
Heb jij al zonnepanelen op je dak om je afhankelijkheid van die landen af te bouwen?
.
De staatschuld van ons is bijna verdubbeld in korte tijd en die van de VS x3 vanaf 2001 www.z24.nl/economie/schuld-vs-record-1... .
.
Al dat geprinte geld (QE: quantitative easing) drijft aandelenkoersen op, zorgt voor (te) snelle economische groei en schaarste van allerlei grondstoffen, waardoor steeds meer mensen in bootjes stappen om met gevaar voor eigen leven naar het beloofde land te trekken.
.
Punt is gewoon dat we geen visie hebben. We moeten MINDER afhankelijk worden van sources elders.

Watching the Wheels | 06-09-14 | 14:22

@Het_Genie | 06-09-14 | 13:36
vergeef me Genie...

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 14:21

@ Watching the Wheels | 06-09-14 | 13:55
Economie en woningsmarkt storten niet in als alle moslims morgen vertrekken hoor (integendeel). Maar met onze huidige verzorgingsstaat en grensbeleid trekken we dan wel weer de volgende probleemgroep aan.

De keuze is op zich heel simpel:
Verzorgingsstaat? Prima, maar dan grenzen dicht voor immigranten.
Open grenzen? Prima, maar dan geen verzorgingsstaat.

Nederland wil nog steeds 'have your cake and eat it too'. En dat werkt gewoon niet. Een verzoringsstaat als de onze trekt gewoon het verkeerde soort mensen aan, en maakt het steeds minder aantrekkelijk voor de minderheid die de alsmaar oplopende rekening moet betalen zich daar nog voor in te spannen.

ZonderNaam | 06-09-14 | 14:09

Stel dat er morgen geen moslims meer zouden zijn in Nederland. Even los van de instortende woningmarkt en economie
@Watching the Wheels  | 06-09-14 | 13:55
Je maakt een grapje zeker. Er zijn rond de 1 miljoen moslims in Nederland en die dragen weinig tot niks bij. Het zou juist de economie stimuleren. Minder uitkeringen, minder zorgkosten vanwege achterstallig onderhoud bij deze doelgroep, huizenprijzen die stijgen want geen barbaren in de buurt, huurhuizen die vrijkomen en noem maar op. Ik zie alleen maar voordelen!

Dhr. de Wit | 06-09-14 | 14:08

@Snowy2000 | 06-09-14 | 13:44
Gerard Joling lijkt niet te begrijpen dat ontwikkelingshulp al omgevormd is tot ontwikkelingssamenwerking, het gaat niet alleen om mensen helpen. We geven geld uit om plaatsen te creëren, waar we uiteindelijk handel mee kunnen drijven. Het is allang niet meer alleen weggeven. En ja, er lopen Evelien Herfkens achtige grootgraaiers in deze en alle andere publieke sectoren. Hij heeft wel een punt dat het relatief veel is, zo'n 500 euro per werkende Nederlander? Ongeveer de helft van het Defensie budget en ongeveer 30% van wat we uitgeven aan wegen? www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overh...

Watching the Wheels | 06-09-14 | 14:05

Daarom: Alle moslims Europa uit en de linkse kerkgangers lekker naar Noord-Korea. En justitieambtenaren naar Rusland.

Willem VanDer Decken | 06-09-14 | 14:05

Eerst de linkse kerk eruit rotten, dan zal het een stuk makkelijker gaan om vooruitgang te boeken in de strijd tegen de islam in Nederland. Ik stem in ieder geval niet meer progressief. Progressief stemmen kan alleen bij een homogene groep in een land, niet met dit kankergezwel in ons midden.

slackrjack | 06-09-14 | 13:58

Niet alles gelezen op forums.marokko.nl/showthread.php?t=916... .
.
Eerste wat opvalt is het beperkte niveau, waarop mensen zich in het Nederlands kunnen uitdrukken. Waarom zou je je er druk om maken? Waarom zou je toestemming aan een analfabeet vragen voor het bijwonen van een bruiloft of begrafenis? Je wordt uitgenodigd of niet, dat laat je toch niet afhangen van iemand op een forum.
.
Stel dat er morgen geen moslims meer zouden zijn in Nederland. Even los van de instortende woningmarkt en economie ... waar zouden we heen willen met het land? We richten al onze aandacht op moslims en vergeten zelf een pad te kiezen. Wat zijn onze idealen? Op deze weg door? Meer van alles?

Watching the Wheels | 06-09-14 | 13:55

Ik moet zeggen dat ik na de dramatisch slechte column van vorige week de stukjes van dhr Jansen met iets andere ogen bekijk.
Het begrip van evenhandedness zoals Jansen het uitlegt is op zich wel interessant, alleen kan ik er zo snel verder op internet geen andere bronnen voor vinden. Maar goed, ik ben dan ook nog nooit in Egypte geweest dus neem het maar voor waar aan.
Het wordt wel enigzins absurd wanneer Jansen er van uitgaat dat dit ons ook te wachten staat, zeker met de voorbeelden die hij noemt.

Tuurlijk kent het poltiek correcte actvisme van de linkse kerk geen grenzen of schaamte en zal men zeker nog wel de nodige mensen voor het hekje proberen te krijgen voor belediging van de islam. In vrijwel alle gevallen tot nu toe is dat echter een publicitaire blamage geworden voor de policors. Terwijl het bij die gelijkhandigheid strategie nu juist om die publiciteit gaat. Die publiciteit moet voor vrede onder de moslims zorgen toch?
Dus de onrust die deze publiciteit bij de niet-islamitische meerderheid wordt dan maar voor lief genomen?
Zelfs onze machthebbers zijn niet zo dom.
Daarbij zal men alleen moslims willen vervolgen wanneer die geweld in de zin hebben. Een dergelijke arrestatie zorgt al voor onrust bij niet-islamieten. Dat is dus niet het moment waarop je een cartoonist van zijn bed gaat liggen om een spotprent die de Allahsekte niet leuk vindt.

We zijn nog steeds een heel ander land dan Egypte. En voor het zover bij ons is, is er al zoveel andere shit omgevallen dat evenhandedness het minste van onze zorgen is.

Tot slot deze zin:
"Militairen worden gesteund door Amerika, sharia-fundamentalisten door landen als Qatar en Turkije."

Dat eerste is in veel gevallen niet waar. Amerika is helaas maar al te bereid om sharia-fundamentalisten te steunen, zeker als het daar heersende regime door een concurrent van de VS gesteund wordt (in de meeste gevallen Rusland). Als de VS bijvoorbeeld vanaf het begin van het conflict gewoon achter Assad waren gaan staan dan hadden we nu niet eens een IS gehad.
De trieste gewaarwording is nog steeds dat de VS bestrijding van islamitische terreur minder belangrijk vinden dan het eeuwige ver-piswedstrijdje met Rusland.

ZonderNaam | 06-09-14 | 13:53

Nederlandse regering = Egyptische militaire junta?

Als je zulke elastische definities hanteert is alles een topic.

Een stilstaande klok heeft twee keer op een dag gelijk. En scoort daarmee aanzienlijk beter dan Jansen.

Mike Oxlong | 06-09-14 | 13:45

Al zo vaak gezegd: je massaal organiseren en manifesteren is de enige mogelijkheid. Vanuit de organisatie bekostig je advocaten en organiseer je demonstraties en stuur je media aan.

matrixbluepill | 06-09-14 | 13:43

Wie van de wel denken belastingbetalers zijn het met hem eens. Tijd om de Linkse broeders en dan vooral die van de Partij v.d. Arabische zandbak cultuur, de oren te wassen.
www.telegraaf.nl/prive/23050859/__Gera...
_is_boos_op_politiek__.html

Snowy2000 | 06-09-14 | 13:42

@toetanchamon | 06-09-14 | 12:45
Grappig filmpje, we zijn inderdaad makkelijk te manipuleren.
.
@wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:44
Slechts 7,1 miljoen mensen hebben in Nederland een baan van slechts 12 uur of meer www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-so... .
.
Alle problemen die nu ontstaan komen m.i. voort uit het plotselinge stoppen van de 'gratis groei' door geleend geld (hypotheken, leningen). Mensen lossen af, aflossen betekent minder geld in omloop. Economie groeit als geld sneller rond gaat of als er extra schuld genomen wordt. Beide is nu niet aan de orde, export redt ons nog een beetje, maar daar merkt de bevolking nauwelijks iets van.
.
We doen er onverstandig aan om mee te gaan met de verhalen van de wapenlobby. We geven momenteel meer dan 1000 euro per werkende uit aan Defensie. Dat is niet weinig, dat is best veel.
.
Onvoorstelbaar dat we ons met z'n allen zo op laten fokken bij die 2 conflicten. Tel alle uitgaven van coalitielanden bij elkaar op en vergelijk deze met Rusland en kijk dan wie bang zou moeten zijn: nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen...
.
Iets vergelijkbaars is aan de hand met het moslimprobleem in Nederland. Het gaat om misschien 1000 man verdeeld over weet ik hoeveel steden. Natuurlijk moeten we daar aandacht aan besteden. Maar ... 700 doden in het verkeer, 2000 mensen zelfmoord per jaar, jaarlijks 7 miljoen doden door luchtvervuiling in de wereld? www.nu.nl/buitenland/3734912/jaarlijks...
.
We moeten beter met het bestaande belastinggeld omgaan, eisen stellen aan mensen die de boel verstieren en ondanks alle bedreigingen die op ons afkomen nuchter proberen te blijven. Alleen dan kun je goede beslissingen nemen.

Watching the Wheels | 06-09-14 | 13:39

Islamkritiek of commentaar op de multiculturele samenleving of de EU zijn straks voldoende reden voor Justitie om de deur in trappen en je af te voeren.
smdyasc | 06-09-14 | 12:35

Lijkt me sterk. Angela Merkel riep het ook al.
Integreren heeft overigens alleen een kans van slagen als de verschillen te overbruggen zijn.
Politici zijn niet in staat om grote veranderingen door te voeren. Het kader is nl. altijd de huidige stand van zaken. De veranderingen die men voorstelt/doorvoert zijn relatief marginaal.

croque monsieur | 06-09-14 | 13:39

-weggejorist-

SueMe | 06-09-14 | 13:39

SueMe | 06-09-14 | 13:32
Tja, de islam en het nationaalsocialisme hebben meer raakvlakken, zo blijkt maar weer.
Het is niet voor niets dat een zekere Hitler ooit zo aanbeden werd in de moslimwereld...

Ommezwaai | 06-09-14 | 13:38

Carel Brendel zij het al: Het verraad van links.
wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:31
ZIJ het al? Echt, joh?

Het_Genie | 06-09-14 | 13:36

Toetanchamon/SueMe

lol, even gekeken:

"De sheikh (moge Allah hem genadig zijn) antwoordde met het volgende: Alle Lof zij Allah, Heer der werelden. Deze persoon dient de begrafenis van zijn buurman niet bij te wonen, maar het is wel toegestaan om op ziektebezoek te gaan. Een ziektebezoek kan erg nuttig zijn, aangezien het mogelijk is om bij desbetreffende persoon interesse over de islam op te wekken. Als een ongelovige echter sterft, dan verdient deze de hel, vandaar dat over hem ook het sterfgebed niet verricht dient te worden. Bronnen: Al-Fataawa Al-Koebra, 3/6."

Ik ga zelf trouwens wel eens naar begravenissen van moslims en dat wordt altijd op prijs gesteld

Islamofiel | 06-09-14 | 13:34

-weggejorist-

SueMe | 06-09-14 | 13:32

-weggejorist-

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 13:31

@toetanchamon | 06-09-14 | 13:17
'Ik snap dat het een lieve leraar was maar hij gaat naar de hel'

Een kijkje in het gedachtegoed van een gematigde moslim?
Wat een geloof, wat een volk...
#reddeloos

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 13:31

Gelijkhandigheid klinkt als kleuters pleasen. Als hij een ijsje krijgt dan de ander ook. Maar zo werkt de wereld nu eenmaal niet, of beter, zo zou de wereld niet mogen werken. Helaas is dat wel de realiteit.
Zelfs op micro-niveau, binnen ons ambtenaren-apparatsjik heb ik dat aan den lijve ondervonden. Voorbeeld: als er één ambtenaar een speciaaltje krijgt, zoals een ergonomisch verantwoorde stoel op advies van een bedrijfsarts, dan zijn er altijd jankerts die zich achtergesteld voelen en willen dan ook zo'n stoel ook al is er geen enkele medische reden. Ja, want hullie krijgt het dus ik wil het ook. Kan me dus heel goed voorstellen dit gedrag op macro-niveau hetzelfde aan toegaat, zo niet een graadje erger.

Ben er sterk van overtuigd dat wij veel vooruitgang kunnen boeken als artikel 6 geschrapt wordt want dat is de root of all evil.

Dhr. de Wit | 06-09-14 | 13:30

toetanchamon | 06-09-14 | 13:17
"En Allah weet het beste." zei de zandbakbewoner...
En hiermee is dan ook meteen de discussie gesloten.

Ommezwaai | 06-09-14 | 13:25

SueMe | 06-09-14 | 13:16
Algemeen bekend, ook hier.
Maar als je ze vriendelijk doch dringend zou verzoeken dit land te verlaten, is er niemand die hier iets voor voelt.
Dus probeer je dan maar in Nederland een kalifaat uit de grond te stampen, wel zo veilig.

Ommezwaai | 06-09-14 | 13:21

Gelijkhandigheid en moslims in 1 topic noemen, het zou verboden moeten worden. Zie de meest simpele vraag van een Nederlandse moslima die naar een begrafenis wil van een Nederlander, zie het advies van haar broeders forums.marokko.nl/showthread.php?t=916...

toetanchamon | 06-09-14 | 13:17

-weggejorist-

SueMe | 06-09-14 | 13:16

Schoorsteenveger | 06-09-14 | 13:08

Je gaat helemaal niet in op de opmerking van Ommezwaai, maar je gebruikt die om een anti-christelijk verhaal af te steken. Kennelijk een poging om de discussie te verleggen en waarom ik je bijdrage classificeer als verbale jihad. Wat mij betreft oprotten hier

Islamofiel | 06-09-14 | 13:14

Oh, en kijk nu eens. Er is nu bevestigd dat de man die een paar dagen geleden een oude vrouw onthoofdde in Engeland, waarna de politie gelijk meldde dat het absoluut geen terroristische aanval was, een tot de islam bekeerde Nigeriaan is.

Nequebard | 06-09-14 | 13:12

Mits je op de fiets komt en een grote sjaal+zonnebril op hebt natuurlijk...

King of the Oneliner | 06-09-14 | 13:08

Ommezwaai | 06-09-14 | 12:43
Je zegt het. Het gaat om de vraag hoe te beteugelen. Het Christendom is deel van onze traditie, en onze huidige samenleving komt grotendeels voort uit die Christelijke normen en waarden, maar dat betekent niet dat die samenleving daarmee gelijk ligt. Integendeel. We hebben er enige honderden jaren over gedaan om datzelfde Christendom te beteugelen, en dat heeft bloed, zweet en tranen gekost. En als je het mij vraagt is de klus niet geklaard. We zijn ergens blijven steken, hebben een soort gewapende vrede met God gesloten, en de boel de boel gelaten. Duik in de statuten van de SGP, en zie dat zij nog steeds vinden dat God de seculiere staat gedoogt, niet andersom.
Of een geloof van buiten komt dan wel tot onze traditie behoort doet naar mijn idee ook niet echt terzake. Er zijn meér geloven hier binnengekomen, en in feite is het Christendom ook import. Het gaat om de pretenties van dat geloof, de claims, en de bereidheid der gelovigen om de Wil van hun God te gehoorzamen. Dat Gristenen zich hebben neergelegd bij een status quo en zich koest houden, wil niet zeggen dat ze hebben geaccepteerd dat God de wereld niet meer bestiert.
Jansen wil door de Christelijke God naar voren te schuiven de SGP nieuwe hoop geven.

Schoorsteenveger | 06-09-14 | 13:08

Volgens mij, als je comments aanlevert via een proxy en Ubuntu op de WiFi van McDonalds met een vers aangemaakte nickname, moet je alles kunnen zeggen in dit land...

King of the Oneliner | 06-09-14 | 13:08

"strandtentexploitanten die bikini’s gedogen." :-)

Fransg | 06-09-14 | 13:05

dadoorunrun | 06-09-14 | 12:51

Die tekst classificeer is als verbale jihad. Oprotten hier

Islamofiel | 06-09-14 | 13:04

Was het in de vroege ochtend van zijn bed lichten van G. Nekschot door een Sonderkommando van Ernesto Hitler-Stalinsky een voorschot op de 'evenhandedness'? Er werden toen nog geen Jihaatbaarden opgepakt, tenslotte.

Brou Is Back | 06-09-14 | 13:04

@Watching the Wheels | 06-09-14 | 13:01
Heb je het over absoluut of relatief?

Kaas de Vies | 06-09-14 | 13:04

@toetanchamon | 06-09-14 | 12:17
Het is een risicoafweging die iedereen voor zichzelf moet maken.

Kaas de Vies | 06-09-14 | 13:02

@Watching the Wheels | 06-09-14 | 12:37
''terwijl 95% van zijn lezers hier nauwelijks belasting betaalt'

Toen haakte ik af sorry hoor.
U heeft duidelijk geen goed beeld van de gemiddelde reaguurder.'

Die was voor u bedoeld uiteraard.

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 13:01

@wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:44
Kijk dan hoe treurig weinig belasting betaald wordt door mensen. Deel het even door het aantal werkenden in Nederland, dan kom je hooguit op een paar duizend euro, de rest zijn premies voor verzekeringen en die moet je uiteraard niet meetellen: statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Watching the Wheels | 06-09-14 | 13:01

Ondertussen op de zwarte markt in Beverwijk: verkoop en isis vlaggen en andere propaganda. Vandaag in telegraaf.

double punch | 06-09-14 | 13:00

@dadoorun
Wat een vuile, maar ook zielige, adhominem reactie geeft jij hier. Ga in de hoek staan, maar eerst je mond spoelen!

julesdeboules | 06-09-14 | 12:59

Als eerste zal Geert Wilders dit perverse principe van gelijkhandigheid gaan ervaren. Er is voor de rechter na al het gejuich om de door De Staat uitgelokte aangiften nauwelijks nog een weg terug om niet tot een veroordeling te komen. De gekwetsten zouden dan te zeer in hun hemd worden gezet, en dat wil De Staat niet. Het wordt een offer van De Staat aan de moslims en hun bondgenoten van de Linkse Kerk. Je kan er vergif op innemen dat het zo zal gaan.Te walgelijk voor woorden.

julesdeboules | 06-09-14 | 12:56

Beste Hans, Dit is geen stijlmiddel. Jij denkt werkelijk dat jij uiteindelijk op grond van jouw warrige gedachtenbrij samen met Khalid K in een cel terecht komt en door hem gedwongen wordt iedere nacht de islamitische huwelijksplicht te verrichten. Met jouw dikke reet naar hem, en je treurige gezicht naar Allah gericht. Je hebt dringend professionele hulp nodig, Hans!

dadoorunrun | 06-09-14 | 12:51

toetanchamon | 06-09-14 | 12:45

... jah

Centauri3 | 06-09-14 | 12:50

@Schoorsteenveger | 06-09-14 | 12:24
Aanvullend: waarmee je de islam dus op gelijke hoogte (of diepte) neerzet als de achterlijkheid die de gristenbroeders aanhangen.

En dat is feitelijk onjuist.

Maar goed, nogmaals: jouw betoog geeft feilloos het gevaar van de pedofiele oorlogsideologie weer. Feilloos.

Parsons | 06-09-14 | 12:48

@wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:44
Mooi hé dat soort uitspraken van iemand die met 2 benen in Brussel staat.

toetanchamon | 06-09-14 | 12:47

@Schoorsteenveger | 06-09-14 | 12:24
En dat is nou *exact* wat het doel is van de islam.

Parsons | 06-09-14 | 12:46

'terwijl 95% van zijn lezers hier nauwelijks belasting betaalt'

Toen haakte ik af sorry hoor.
U heeft duidelijk geen goed beeld van de gemiddelde reaguurder.

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:44

Schoorsteenveger | 06-09-14 | 12:24
Al zijn de kappen gelijk, het feit blijft overeind dat we de islam willens en wetens zelf hebben geïmporteerd. Het gereformeerde geloof daarentegen is in Nederland sinds jaar en dag aanwezig.
Begrijp me goed, ik ben tegen ieder geloof, maar toch schuilt in het Christendom een gedeelte van de Nederlandse cultuur zoals die we nu kennen.
Het probleem zit hem dus in een geloof wat hier ooit naar toe gekomen is en waarvan we nu niet meer weten ho het te beteugelen. Spijt komt na de zonde, zeg maar.
.
Tot een jaar of 50 geleden waren de mensen hier geheel onbekend met het fenomeen islam.
Inmiddels weten we beter..

Ommezwaai | 06-09-14 | 12:43

Alle Jihadistenvlag verkopende oproerkraaiers weten dat ook,en er zal binnenkort waarschijnlijk ook wel verantwoording afgelegd moeten worden of je onze driekleur niet verkoopt om nationalistische motieven,tot de hele goegemeente geen Nederlandse vlag meer durft aan te schaffen uit angst niet gelijkhandig te handelen.Dat is dezelfde werkwijze als aan het begin de uitingen over islam kritiek.Zij zeiden (toen)nog niks over ons(maar deden precies wat ze zelf wilden,dus mochten wij ook niks over hen zeggen,en nog steeds niet toen ze meer als gelijkheid begonnen te eisen, anders was je islamofoob of racist.

deraderendraaien | 06-09-14 | 12:40

Schoorsteenveger | 06-09-14 | 12:24

Ik kan de ironie van Jansen wel waarderen en in de kern klopt zijn boodschap: hoe houden we de moslims tevreden?

Moslims denken tribaal. Als zij geschaad worden moet de tegenpartij op evenwaardige wijze worden geschaad. Als de overheid dat niet doet, doen ze het zelf

Islamofiel | 06-09-14 | 12:37

Tot nu toe zie ik alleen anti-islam mensen opgepakt worden en hebben de moslims vrij spel

sinar2 | 06-09-14 | 12:37

@Ommezwaai | 06-09-14 | 12:13
Ik zie daar inderdaad liever dictatoriale leiders die echt bestaan dan dat ze naar de gruwelijk regels leven van die duivelse luchtspiegeling Allah.

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:37

Al die stukjes van Hans Jansen beginnen met een 'valse nichterige' alinea, waarin hij vertelt iets van iemand geleerd te hebben. Daarna volgt een betoog dat tientallen jaren te laat weliswaar uitleg geeft over datgene dat hij van iemand geleerd heeft, maar totaal niet bijdraagt aan een toekomst (trappen en alleen constateren dat het een zooitje is helpt niet, er moeten oplossingen komen). En dan van die eeuwige gemakkelijke aan het bekende ongenoegen appellerende zinnetjes er tussendoor over bijvoorbeeld de Nederlandse 'belastingboerderij', terwijl 95% van zijn lezers hier nauwelijks belasting betaalt, defensie-uitgaven bijna unaniem wil verhogen en hijzelf met zijn EU-uitkering daar ook niet al te maximaal aan bijdraagt. Hans Jansen is niet echt de oplossing als volksvertegenwoordiger, meer een weinig objectieve voetbalverslaggever. En begrijp me goed, ben zelf ook kritisch, betaalde afgelopen jaar een 6-cijferig bedrag aan IB. Vind als ondernemer dat we alleen maar negatief lopen te schoppen en niet in oplossingen denken. We moeten die hele multiculturele maatschappij vergeten en ons richten op wie positief mee wil doen en de rest niet langer belonen, onafhankelijk van ras, geloof etc. En iets beter zorgen voor de onderkant van de samenleving die keihard zijn best doet, want die is er ook. Kijk bijvoorbeeld eens positief naar de (deels islamitische) postbodes/pakketbezorgers die in hun oude auto's nauwelijks genoeg verdienen, nauwelijks tijd hebben en keihard werken. Het is niet allemaal negatief, maar dat maken we er wel van. Verder wel graag ritueel slachten afschaffen. De grens bij alles is onnodig geweld.

Watching the Wheels | 06-09-14 | 12:37

Kijk, zolang de mensen op linkse partijen blijven stemmen, zal de gelijkhandigheid alleen maar toenemen. Begin bij de wortel, dan sterft de boom of plant vanzelf af.

Snowy2000 | 06-09-14 | 12:36

Gootbalkoning | 06-09-14 | 12:32

scuzi ... vlak deze man niet uit. ie vorig cable ook geplemt. Omdat hij verliefd werd op een arabier

Heinrich Himmler: Hitlers belangrijkste handlanger

frankgbosman.wordpress.com/2009/10/14/...

Centauri3 | 06-09-14 | 12:35

Een beangstigend toekomstscenario, we zagen recentelijk met het OM en GeenStijl het voorzichtige begin. Islamkritiek of commentaar op de multiculturele samenleving of de EU zijn straks voldoende reden voor Justitie om de deur in trappen en je af te voeren.

smdyasc | 06-09-14 | 12:35

Prima artikel, kleine correctie, Hans.
"Militairen worden gesteund door Amerika, sharia-fundamentalisten door landen als Qatar en Turkije."
Wie financierde en trainde ISIS, toen het nog een van de "bondgenoten" in de strijd tegen Assad was? Of nog verder terug, wie zorgde ervoor dat de voorloper van Al-Quada in Afghanistan de Russen kon verdrijven? Juist, Amerika, dat blijkbaar voor lief neemt dat de fundamentalisten steevast de hand bijten die hen voedt.

Gootbalkoning | 06-09-14 | 12:32

Hans de Nederlandse overheid hanteert altijd het principe van gelijkhandigheid of zoals het jeuk-spreekwoord zegt: 'twee vechten,twee schuld' (wat natuurlijk belachelijk is)

Nederland heeft een groot probleem. Wij hebben ontzettend veel kwaadwillende islamieten binnen onze grenzen gelaten.
Deze mensen hebben maar 1 doel: het westen onderwerpen aan de islam.

Het is natuurlijk dat daar een tegenreactie op volgt van de niet islamitische Nederlandse bevolking.

Toch beschouwt justitie deze Nederlandse tegenbeweging gemakshalve als 'extreem rechts' en deze wordt dezelfde sancties opgelegd als de islamterroristen.

De enige die in Nederland aan gelijkhandigheid ontkomt is de 3e hond die er telkens met het bot vandoor gaat: de linkse kerk. Zij zijn de ware extremisten. Links extremisten welteverstaan en zij zullen elke vorm van geweld en propaganda gebruiken om hun machtspositie in stand te houden.

Carel Brendel zij het al: Het verraad van links.

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:31

Laat Wilders zijn borst maar natmaken, wordt zijn veroordeling een zoenoffer in deze barre tijden?

Islamofiel | 06-09-14 | 12:31

Dat de overheid aan deze vorm van "evenhandedness" gaat doen, daar zijn nog niet veel aanwijzingen voor. Maar de media lijken niet zonder te kunnen. Als demonstranten vóór het onthoofden van journalisten en demonstranten tégen het onthoofden van journalisten tegenover elkaar staan, worden ze in het nieuws gespind als "radicalen van verschillende kanten".

simpelman | 06-09-14 | 12:26

Hij doet het slim, die Hans, maar zijn betoog deugt niet. Er is een fundamenteel verschil tussen oppakken en aanpakken. Als je hier jihadisten oppakt, zou je bij gelijkhandigheid ook letterlijk lieden van de SGP moeten oppakken. Zie ik niet snel gebeuren. Maar als je moslims aanpakt, in die zin dat je hen erop wijst of dwingt te accepteren dat wij in een democratische samenleving toeven, en dat die democratische regels dienen te worden nageleefd, dan moet je consequent zijn en ook de SGP aan die regels houden. Jansen suggereert dat de SGP zich zorgen moet gaan maken ten onrechte door Justitie vervolgd te gaan worden, maar nee, het ligt anders. Nu een andere religieuze stroming steeds maar weer de regels en wetten van onze democratie tart, wordt het tijd om de uitzonderingspositie die de SGP altijd heeft gehad eens onder de loep te leggen. Jammer voor de mannenbroeders, maar uiterst consequent. Gelijke monniken, gelijke kappen heet dat in goed nederlands.
Ik weet het niet, maar Jansen begint een beetje erg veel de Kruisridder uit te hangen.

Schoorsteenveger | 06-09-14 | 12:24

Ik stem er voor dat ze Brein kiezen om die gelijkhandigheid mee uit te dragen. Haast criminele organisatie, die heel erg gesteund wordt door een westerse mogendheid (Hollywood)...

frank87 | 06-09-14 | 12:20

@Kaas de Vies | 06-09-14 | 12:05
Nu je dat gezegd hebt, zit ik met de volgende vraag:
Hoe slim is het voor de reaguudertjes om de twintigste deze maand naar de GS demonstratie te gaan met overal videowagen van Trias Parasitica? Reken maar dat die aanwezig zullen zijn.

toetanchamon | 06-09-14 | 12:17

Gebeurt zelfs al lang. Maar zal inderdaad nog wel erger gaan worden.
Goed stuk.

Lewis | 06-09-14 | 12:16

Dit is toch al jaren aan de gang.
Zodra er in de Schilderswijk 'dood aan de joden' wordt geroepen staat tout correct Nederland binnen twee minuten op zijn achterpoten om te roepen:
"Ja, maar islamofobie is ook erg, dáár moeten we vooral wat aan doen"
Als ik me niet vergis was dat ook de stuip van Bussemaker, die als oplossing voor de deplorabele staat van dit land had om op scholen de islamkritische noten te schrappen.
Pechtold doet niks anders dan meehuilen met de barbaren die weinig anders dan 'ja maar hullie' uit weten te kramen.
Ooit toevallig de berichtgeving over Gaza gevolgd op de staatstelevee?
Gelijkhandigheid?
Dacht het niet, propaganda en volksverlakkerij, gelijkhandigheid is daar al 20 jaar geleden afgeschaft.

Cuyahoga | 06-09-14 | 12:14

Mooi voorbeeld van gelijkhandigheid was de actie vorig jaar om de marktkraam van Simonis,die tegen het hek van de tramrails aan de buitenzijde van de markt ook moest wijken voor zogenaamd 10cm ruimtewinst,maar in werkelijkheid voor hetgeen Jansen hierboven al aangeeft. Ze (de moslim marktverkopers) mochten zich niet achtergesteld en verongelijkt gaan voelen!

deraderendraaien | 06-09-14 | 12:14

In Belgie bestaat dit al sinds de oprichting. Krijgt Vlaanderen geld voor een viaduct, dan krijgt Wallonie ook geld voor een viaduct.

Haberdoebas | 06-09-14 | 12:13

Die Arabische Lente is faliekant mislukt, daarover kunnen we het wel eensch zijn.
Ik zie nog de Bertus Hendriksen van deze wereld handenwrijvend vertellen dat de betreffende landen nu eindelijk verlost zijn van het juk van de dictatuur.
Echter vergeten ze erbij te vertellen dat deze mensen al eeuwen leven onder dictatoriale regimes en domweg niet kunnen omgaan met democratie.
Nu niet, nooit niet.
.
Wat ze nodig hebben daar zijn hele sterke leiders en ja, dat zijn in de regel dictators.
Face it...

Ommezwaai | 06-09-14 | 12:13

Is dat niet al bezig, dan?

Toen Fortuyn vermoord werd, was links Nederland blij omdat de 'sociale rust' in het land behouden bleef. Toen Theo van Gogh vermoord werd, begon de politiek ineens over het reactiveren van het wettelijke verbod op godslastering, allemaal om de 'sociale rust' in het land te behouden (door moslims te appeasen). Er zijn nog steeds honderdduizenden mensen in Nederland, niet alleen moslims, die willen dat de beveiliging van Geert Wilders wordt stopgezet, in een soort perverse hoop dat hij vermoord wordt zodat de 'sociale rust' in het land kan worden behouden. En het Openbaar Ministerie heeft GeenStijl laatst gebruikt om te laten zien dat de Nederlandse veiligheidsdiensten heus wel een vuist kunnen maken tegen extremisme (maar echt extremisme is iets te eng).

Nequebard | 06-09-14 | 12:11

´Egyptische regering heeft een tijdlang al die arrestanten in één kamp bij elkaar opgesloten. Dat was gezellig, maar niet verstandig.´

Aha! Dus dat format van Jeroen Pauw ´Typisch NL´ is helemaal niet zo origineel. #plagiaat

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:10

Wat kan er het beste in het koffertje gestopt worden?

Rest In Privacy | 06-09-14 | 12:08

O zo waar. Prachtig artikel Hans. Hulde!

isa bin maryam | 06-09-14 | 12:07

Evenhandedness is er ook in het Nederlandse onderwijs. Als er op de openbare school een ruitje vervangen moet worden krijgen de katholieke en de gereformeerde school ook geld voor een nieuw ruitje. Of het kapot is of niet.

Nogood Boyo | 06-09-14 | 12:06

Past precies in het mislukte multi-culti utopia straatje waar al decennia lang over wordt gefapscineert.

apigisacop | 06-09-14 | 12:06

Beste Hans,

Wat dacht je van Geenstijl? Is geenstijl niet een typisch voorbeeld van "gelijkhandigheid"? Absurdisme ten top wellicht om de Islamieten te laten zien dat zij niet alleen worden aangepakt.

Nou reaguurders maak je borst maar nat, wij zijn allemaal doelen van de Trias Parasitica.

Kaas de Vies | 06-09-14 | 12:05

Ik geloof ook in gelijkhandigheid.
Als we alle kerken afgebroken hebben moeten we dat ook met alle moskeeën doen.
Anders krijg je scheve ogen.

wakkere_nederlander | 06-09-14 | 12:04

Als we nog handen hebben, tandeloos zijn we al.
Ons verdedigen tegen deze gelijkhandige justitie zit er niet meer in.

Boobystrap | 06-09-14 | 12:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl