Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenStijl dient klacht in over reportage Nieuwsuur

hiergewoonnogeenkeer.jpg Alsof het nog niet idioot genoeg is dat het Openbaar Ministerie in Den Haag een onderzoek naar 'bedreiging van een gezagsdrager' is begonnen tegen GeenStijl, hebben we dit weekend ook een heleboel onzin in de media gelezen en gezien. De fatsoensebola van Wilma Wagendorp, die als vakkenvuller voor manlief inviel in de Azijnbode, vonden we vooral heel koddig. Aanverwante uitingen van walging zullen ons ook aan de anus oxideren. Maar wat NPO Nieuwsuur zaterdagavond deed, was ronduit smerig. GeenStijl werd geframed als een clubje van potentieel gewelddadige dreigmansen en de NPO NOS NTR schuwde daarbij zelfs niet om de MinPres woorden in de mond te leggen die hij nooit over GeenStijl gesproken heeft. Hoe noemen jullie Code van Bordeaux-fuckers zo'n benadering ook weer altijd? Ohja, laster en smaad. Een publieke media-instelling, die van publiek geld een commercieel bedrijf aan de schandpaal nagelt: het is een schande, veurzitter. Maar de GeenStijl is niet voor één gat te vangen. De NPO NOS NTR meet zich onze stijlloze stijl van tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos kwetsende berichtgeving aan? Prima, dan dalen wij af naar hun niveau en gaan we de überbeleefde poldermethode van De Klachtbrief inzetten om de archaïsche ruitjesbroekenridders zoals de Raad voor de Journalistiek, het Commissariaat voor de Media en De Ombudsman te vertellen hoe abject en infaam wij NPO NOS NTR Nieuwsuur achten. Punt voor punt hebben we keurig uiteengezet waar de pantoffel wringt, en we verwachten dat onze klacht behandeld zal worden gelijk die van iedere andere burger: fair, balanced & op inhoud. En daarna moet die hele lasterlijke repo offline, op straffe van een sommatie van een miljoenmiljard euro. Voor de liefhebber: na de breek de longread klachtbrief waarin we de repo helemaal afbreken en - in comic sans - is verzonden naar NOS, NTR, Nieuwsuur én de Raad voor de Journalistiek. Ontvangers: NOS, NTR, Nieuwsuur en de Raad voor de Journalistiek Amsterdam, 25 augustus 2014 Betreft: Klacht over een uitzending van NPO NOS NTR Nieuwsuur van zaterdag 23 augustus 2014 Geachte mijnheer, mevrouw, Dit schrijven bevat enkele klachten tegen een onderwerp uit de uitzending van NPO NOS NTR Nieuwsuur van afgelopen zaterdag 23 augustus 2014. Daarin zat een reportage over censuur en de vrijheid van meningsuiting, waarin het weblog GeenStijl een prominente rol speelde. Deze reportage schoot in journalistiek opzicht ernstig tekort, en daarover verhaalt dit schrijven. Het betreft klachten op diverse gronden, die hieronder uiteengezet zullen worden in een recapitulatie van het uitgezonden item. Uiteenzetting van de klachten De reportage opent met de volgende woorden van presentatrice Mariëlle Tweebeke: "Het zwaaien met ISIS-vlaggen. Het verheerlijken van gruweldaden. Het afbeelden van burgemeester Van Aartsen op het lichaam van James Foley. De discussie over wat onder vrijheid van meningsuiting valt en wat niet, is weer in alle hevigheid losgebarsten." Pro-ISIS-demonstranten en GeenStijl worden vervolgens in één adem genoemd door Tweebeke. Nieuwsuur suggereert daarmee al meteen in de opening van haar reportage dat het plaatsen van een (politieke) spotprent op de website van een journalistiek medium gelijkgesteld kan worden aan de barbaarse gruweldaden zoals die door het jihadistische ISIS (of IS) gepleegd worden. Klacht: De toon is gezet: een fotobewerking is vergelijkbaar met (het uiten van sympathie voor) onthoofdingen, verkrachtingen, volkerenmoord en slavernij. Althans dat is wat Nieuwsuur impliceert. Eerst ziet de kijker enkele fragmenten van schreeuwende demonstranten die zich in scherpe bewoordingen tegen Israël uitspreken. Vanaf minuut 3 wordt dan het OM-onderzoek naar GeenStijl ingeleid. "De website toont een fotomontage met de Haagse burgemeester Van Aartsen als de onthoofde Amerikaanse journalist [James] Foley", vertelt een voice-over, alvorens een quote van het Openbaar Ministerie in beeld komt waaruit duidelijk wordt dat men de "schokkende foto's" gezien heeft, en zich afvraagt of door GeenStijl een strafrechtelijke grens is overschreden. Klacht: Nieuwsuur verzuimt uitleg te geven over de context waarin de Van Aartsen-spotprent is gepubliceerd. De kijker wordt niet op de hoogte gebracht van het feit dat GeenStijl de bewerkte beeltenis van de burgemeester van Den Haag plaatste boven een vurig pleidooi tegen censuur zoals die momenteel mede gewenst én bedreven wordt door VVD'er Van Aartsen, en dat de foto derhalve gezien kan worden als iets anders dan een mogelijk strafbaar feit, maar juist als een aanklacht tegen de beknotting van vrijheid. Door het weglaten van deze relevante context wordt geen evenwichtige voorstelling van zaken aan de kijker getoond, maar wordt juist door Nieuwsuur de eenzijdige suggestie gewekt dat GeenStijl slechts 'schokkende foto's' heeft geplaatst die wellicht een 'strafrechtelijke grens' hebben overschreden. "Ook het kabinet liet zich er over uit", vervolgt een voice-over, alvorens de volgende quote van Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, in beeld te brengen: "Nou dat eh, ja, eh, dat eh vind ik eh walgelijk eh, laat ik dat duidelijk zeggen." Klacht: Op geen enkel moment stelt Nieuwsuur bij het tonen van dit fragmentje de kritische vraag of een minister van Veiligheid en Justitie zich überhaupt uit zou moeten laten over een lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie. Bovendien blijkt nergens uit het smaakoordeel van Opstelten dat hij namens 'het kabinet' spreekt, zoals Nieuwsuur het wel omschrijft. Onmiddellijk na de quote van Opstelten volgt een fragmentje waarin minister-president Rutte het volgende zegt: "Wat hier speelt is het aanzetten tot geweld, tot haatzaaien, met een direct effect ook gericht op mensen." Hierbij suggereert Nieuwsuur onvoorwaardelijk dat Rutte deze uitspraak gedaan heeft met betrekking tot de fotofuck cq spotprent op GeenStijl. Dit is geenszins het geval: de minister-president weigerde zich uit te laten over de kwestie toen hem er rechtstreeks naar gevraagd werd in zijn wekelijkse persconferentie. Letterlijk zei hij op vrijdagmiddag 22 augustus: "Ik ga nooit in op concrete casuïstiek. [...] Waar het hier betreft gaat het om een zaak die nu bij het OM speelt en daar kan ik nooit uitspraken over doen." (videobewijs.) Nieuwsuur liegt, derhalve. Als studiogast is advocaat Christaan Alberdingk Thijm aangeschoven, gespecialiseerd in de vrijheid van meningsuiting. Hem wordt een aantal voorbeelden van uitingen voorgelegd, waarop hij aangeeft of die al dan niet strafbaar zijn. Hij refereert daarbij aan de omstandigheden waarin een bepaalde uiting gedaan wordt: "Je moet in je afweging of iets te ver gaat, de omstandigheden allemaal meewegen. [...] Uiteindelijk bepalen de omstandigheden of je te ver gaat of niet", luidt zijn letterlijke qoute. Vrij vertaald pleit hij dus voor weging van context - iets wat Nieuwsuur in casu GeenStijl dus opzichtig nagelaten heeft in deze reportage. Thijm, die in een rechtszaak tussen Sanoma/Playboy en GeenStijl eerstgenoemde juridisch bijstond, acht een zaak van het OM wegens bedreiging strafrechtelijk "kansloos" en "niet verstandig." Daarna benadrukt Alberdingk Thijm expliciet de context die Nieuwsuur niet gaf: "GeenStijl laat die foto zien, nadrukkelijk in het kader van een maatschappelijk debat, namelijk in het debat over censuur. GeenStijl windt zich op over het feit dat Van Aartsen demonstraties verbiedt in Den Haag, en windt zich op het over het feit dat die video van Jim Foley niet getoond mag worden in bepaalde landen, zoals in Groot-Britannië." Tweebeke stapt onmiddellijk over dat feit heen en wil weten: "Mja. Maar op welke punten zou het OM dan wél een punt kunnen hebben?" Alberdingk Thijm legt wederom uit dat het OM hoogstwaarschijnlijk niet tot een veroordeling voor bedreiging zal komen in deze kwestie: "[Bedreiging] zie ik sowieso niet." Hooguit voor belediging, maar dat zou het OM, geparafraseerd, niet moeten willen volgens Thijm. Tweebeke gaat echter stug door ("Even die bedreiging") en vraagt of Van Aartsen zich bedreigd kan voelen door GeenStijl, omdat er groepen in Den Haag rondlopen 'die in staat zijn om aanslagen te doen'. Daarbij suggereert Tweebeke dus wederom dat (de redactie van) GeenStijl bestaat uit een potentieel gewelddadige groep mensen. Alberdingk Thijm pareert met het feit dat Van Aartsen al een tijd onder vuur ligt in de publieke opinie, verwijzend naar zijn houding en (gebrek aan) optreden bij enkele uit de hand gelopen demonstraties in Den Haag waarbij antisemitische leuzen en "dood aan de joden" werd gescandeerd, journalisten door allochtone jongeren werden belaagd en een legale demonstratie werd geblokkeerd, waarop pers en politie een stenenregen naar het hoofd kregen. Tweebeke doet nog een soort wanhoopspoging met een onsamenhangende vraag over de combinatie van het feit dat Foley een journalist was en dat de AIVD dreiging ziet in Den Haag, maar Alberdingk Thijm legt geduldig uit dat shockeren mag, júist 'in het kader van een relevant maatschappelijk debat'. "Dat geeft toch aan dat het belangrijk is." En dan de uitsmijter: "Op het moment dat het OM zegt: 'Wij gaan een onderzoek instellen', beknot het OM eigenlijk al de vrijheid van meningsuiting." Tweebeke praat opvallend snel over die slotopmerking heen, en wil weten wat het dan zegt dat 'het kabinet, Opstelten en Rutte, zich al heeft uitgesproken over de kwestie' (wat dus simpelweg niet waar is - Opstelten gaf een smaakoordeel en Rutte heeft überhaupt niets over GS gezegd). Alberdingk Thijm vindt het 'niet verstandig' en sluit zijn antwoord af met deze uitspraak: "Jullie laten die foto met Van Aartsen niet zien. Misschien heeft de redactie daartoe besloten omdat die bang is voor strafvervolging, dus je ziet dat op zo'n moment de vrijheid van meningsuiting al beknot wordt door de enkele aankondiging van zo'n onderzoek." Tweebeke negeert die opmerking, nota bene de enige kritische stelling in de hele uitzending, en schakelt snel naar de situatie in Groot-Brittanië, waar de video van de onthoofding van Foley verboden is. Klacht: Tweebeke lijkt geen genoegen te nemen met de simpele, droge duiding door Alberdingk Thijm dat het OM zich in principe een strafrechtelijk kansloze zaak op de hals gehaald heeft, suggereert nogmaals ten onrechte dat het kabinet een standpunt heeft ingenomen en liegt wederom dat minister-president Rutte zich over het onderzoek van het OM tegen GeenStijl heeft uitgesproken. Tot slot Het viel Alberdingk Thijm ook al op: Niewsuur brengt de gewraakte fotobewerking in de 12 minuten en 51 seconden die de reportage duurt niet één keer in beeld. Dit is laakbaar, omdat de kijker geen enkele gelegenheid krijgt om zélf een oordeel te vormen over de foto. Tenslotte heeft Nieuwsuur nooit contact gezocht met (de redactie van) GeenStijl om naar hun visie op deze kwestie te vragen. Dus ook op het gebied van het doorgaans zo hooggeëerde wederhoor is de NPO NOS NTR tekort geschoten. Conclusie Samengevat levert de reportage het volgende lijstje tekortkomingen in de verslaggeving door Nieuwsuur op: - Door het weglaten van de specifieke censuurcontext waarin de fotobewerking op GeenStijl is geplaatst, schetst Nieuwsuur een tendentieus beeld van de situatie. Minstens zo tendentieus is de in de reportage duidelijk naar voren gebrachte suggestie dat de minister-president uitspraken gedaan zou hebben over de fotopublicatie door GeenStijl, terwijl dit feitelijk en aantoonbaar een laakbare leugen is. - Het achterwege laten van wederhoor bij (de redactie van) GeenStijl maakt de reportage ongefundeerd. Ook het feit dat een smaakoordeel van de minister van Veiligheid en Justitie tot 'kabinetsstandpunt' wordt verheven, is een ongefundeerde aanname die vooral goed in het straatje van Nieuwsuur lijkt te passen. De suggestie dat 'groepen in Den Haag' een geweldsdaad zouden kunnen plegen naar aanleiding van een spotprent op GeenStijl, is eveneens ernstig ongefundeerd. - De implicatie dat GeenStijl op één lijn gesteld kan worden met ISIS-sympathisanten, die warme gevoelens koesteren voor sektarisch en religieus fundamentalisme (en het ernstige geweld dat daaruit voortvloeit), is nodeloos kwetsend, temeer omdat aan GeenStijl geen enkele mogelijkheid is geboden zich te verweren. Bij dezen het dringende verzoek om bovenstaand klaagschrift in serieus en op inhoudelijke gronden in behandeling te nemen. In gespannen afwachting van uw reactie verblijf ik, Met de meeste hoogachting, Van Rossem Redacteur GeenStijl.nl

Reaguursels

Inloggen

Het OM is er druk mee. Maar helaas niet met de bron van de echte ellende.

van heinde en verre | 26-08-14 | 14:37

Wanneer we het over hetzelfde hebben, en dat hebben we meen ik. Dan was het inderdaad redelijk absurd, vooral tegen het eind heb ik met verbazing zitten luitsteren. Die gozer bracht het allemaal prima gerelativeerd, duidde ook een beetje waar het echte probleem hout snijdt e.d. Echter dat mokkel kon het mijn inzien niet echt verwerken dat het door de gast relativerend benaderd werd. Op een gegeven moment zegt ze, en ik hoop dat ik het correct terughaal, maar het kwam er op neer dat ze bij hem in de mond wilde leggen dat de minister zich bedreigd zou voelen door de site GS. Absurd. Aan de andere kant, kijken we hier nog van op? Als met 20 jaar dit land echt naar de kloten is red ik mij wel, dergelijke mokkels hoeven van mij in het geheel niet op steun what so ever van mijner zijde te rekenen mocht het tij keren absolute niet.

No Mames | 26-08-14 | 14:31

Jullie waren toch nooit op komen dagen als Nieuwsuur jullie gevraagd had voor wederhoor... Toch?

Ik heb zoiets van... | 26-08-14 | 12:25

dus vanavond zit Van Rossem aan tafel bij Nieuwsuur, let me know

(Behind)Doors | 26-08-14 | 12:14

Dat gelieg, gedraai en gemanipuleer van feiten gebeurt al meer dan 20 jaar op de Nederlandse publieke televisie. Het is begonnen met de betweterige vooringenomenheid van Sonja Barend. Vooral dat superieure vooringenomen standpunt is hoogst irritant. De interviewer is niet meer geinteresseerd in wat er precies gebeurd is en waarom en hoe. En de vooringenomenheid kan per geval omgekeerd worden. Voorbeeld: als de politie niks doet tegen winkeldiefstallen, dan vallen we de politie in het interview hard aan, want de winkelier is de dupe van het niets doen. Maar als de politie streng optreedt tegen winkeldieven, dan wordt de politie ook keihard aangepakt in het interview, want hard optreden is zo zielig voor de winkeldief.
Pauw, Witteman, Knevel, Van den Brink, Tweebeke. Som ze maar op. Altijd dezelfde trieste manipulatieve manier van interviewen.
Men scheldt op Rutger Castricum, maar die van de NPO zijn 100x erger, want die doen het onder het mom van eerlijk en geinteresseerd interviewen.
Het enige jammere is: als het decennialang anderen overkomt, zit iedereen te gniffelen. Nu overkomt het Geenstijl, en dan zijn de rapen gaar.

Pa Ramaribo | 26-08-14 | 11:33

Het item van Nieuwsuur was tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Ik ben geen fan van NPO maar kom op GS, die huiliehuilie moet nu toch een beetje over zijn. Jullie lijken nog langere tenen te hebben dan de gemiddelde Moslim.

Datzegiktoch | 26-08-14 | 11:11

Toevallig het item gezien op Nieuwsuur en de foto op Geenstijl op dat moment nog niet. Het klopt volledig dat de kijker op het verkeerde been wordt gezet met deze volledig gemanipuleerde repo. Het viel wel heel erg op dat juffrouw Tweebeke volledig voorbij ging aan de uitleg van Alberdingk Thijm. Vervolgens de bewuste spotprent eens bekeken. Briljant en geestig en hoezo dreigend. Alles weer duidelijk: helemaal gefopt door Geennieuwsuur.

Valse Blondine | 26-08-14 | 10:55

@ProfessorX | 26-08-14 | 10:01

We zijn - as we speak - getuige van de definitieve ineenstorting van het regime van de babyboomers die sinds de jaren '80 geheerst hebben (en dit land totaal verkwanseld hebben) met een hoofdrol voor de lichting die geboren is rond 1947 (waaronder ook Jozias van Aartsen). Waarom moet die man eigenlijk nog tot 2020 (tot z'n 73ste) Burgemeester blijven? Er zijn toch echt wel betere kandidaten te vinden.

De reactie van het OM op GS is dan ook vooral te zien als een symptoom van het aftakelende boomer-regime dat helemaal out of touch is geraakt met wat er nu gebeurt in de maatschappij en in paniek blind om zich heen begint te slaan met de middelen waarvan ze zich altijd bediend hebben (namelijk de mensen het gevoel geven dat ze zich buiten de groep plaatsen door kritiek te uiten). Alleen zijn de rollen nu omgekeerd en zijn het de boomers zelf die zich buiten de groep hebben geplaatst. We hebben inmiddels een koning en een MP die beide 47 zijn en de boomers verliezen met de dag meer terrein en dat zijn ze niet gewend.

Het is nu dan ook de hoogste tijd om al die mastodonten snel met pensioen te sturen. Het is mooi geweest!

Outsider-Inside | 26-08-14 | 10:51

Sterk betoog, ben benieuwd naar de afloop.

Rucneus | 26-08-14 | 10:37

Sommige reageerders zijn dom en lomp bovendien: wat hebben babyboomers of 60 plussers nu te maken met NPO of Nieuwsuur als het gaat om deze kwestie. Normaal denkende mensen, jong of oud, zullen in dit geval altijd de zijde kiezen van Geenstijl omdat het programma Nieuwsuur leugen en bedrog niet schuwt zoals is gebleken. Dat zien ouderen ook heel goed. Het gebeurt naar mijn mening te vaak op dit blog dat babyboomers en/of ouderen worden weggezet als vijanden van Geenstijl. Terwijl ik juist denk dat Geenstijl zijn grootste aanhang heeft juist onder diezelfde ouderen.

ProfessorX | 26-08-14 | 10:01

Een journalist verslaat het nieuws. Tegenwoordig lijkt het bij de NPO of het nieuws gemaakt moet worden. Zeker met dat zooitje betweters daar.

Rest In Privacy | 26-08-14 | 09:41

Kostelijk! En terecht.

ratelaar | 26-08-14 | 09:40

Ik had ondertekend met: "Een redactie die nochtans het beste met U voorheeft"

Piet Karbiet | 26-08-14 | 09:21

QuelleFromage | 26-08-14 | 01:18
U bent het Franse nichtje van Kaas?

Smarties | 26-08-14 | 09:21

Mooi epistel, maar kansloos. Dit wordt zorgvuldig genegeerd, onder op de stapel Te Sorteren Documenten Voor De Stagiair Alvorens Weg Te Gooien gelegd, verwerkt tot NPO pleepapier of anderszins in doofpotten gestopt. Ik hoop op rechtdoening, maar vrees dat mijn tot pessimisme verworden realisme waar het subsidieslurpende fatsoensbolwerken betreft, bewaarheid zal worden.

JorisWorstNightmare | 26-08-14 | 09:06

Als schrijver en fanatiek liefhebber van het Vrije Woord kan ik alleen maar achter jullie staan. En gaan!

Truttebol | 26-08-14 | 08:55

Terechte klacht! Een stuitend stukje hoernalistiek van Nieuwsuur, die zelfs te schijterig waren om de gewraakte fotosoep te laten zien, uit angst voor problemen met het OM! Dat toonde het failliet aan van de NPO als onafhankelijke (waren ze als belastinggeld-slurpers al nooit, natuurlijk) journalistieke organisatie. Nu weten we het zeker:
.
NPO = NATIONAAL PROPAGANDA ORGAAN

Brou Is Back | 26-08-14 | 08:46

Terechte klacht! Een stuitend stukje hoernalistiek van Nieuwsuur, die zelfs te schijterig waren om de gewraakte fotosoep te laten zien, uit angst voor problemen met het OM! Dat toonde het failliet aan van de NPO als onafhankelijke (waren ze als belastinggeld-slurpers al nooit, natuurlijk) journalistieke organisatie. Nu weten we het zeker:
.
NPO = NATIONAAL PROPAGANDA ORGAAN

Brou Is Back | 26-08-14 | 08:46

De Raad voor de Journalistiek, het Commissariaat voor de Media, De Ombudsman, de NPO NOS NTR Nieuwsuur zijn allemaal onderdelen van de Staatsmacht op de discipline desinformatie&propaganda.
Ik acht de kans dat die elkaar gaan afvallen als uiterst gering. Zeker niet voor Geenstijl.

Jan Passant mk2 | 26-08-14 | 08:39

Bij de NPO geloven ze heilig in vrijheid van meningskruiding

Bokito ergo sum | 26-08-14 | 08:33

Leuk, maar ga liever achter het OM aan. Wie gaf er opdracht. Wat werd er gegeten.

diek | 26-08-14 | 07:43

Ijzersterke brief!

poepaanmijngaatsie | 26-08-14 | 07:28

Opzouten met die hele linkse nieuwsgeving ,uit die hoek komt de grootste ellende straks met moslims ,en wel om een reden, ze verzwijgen jaar in jaar uit de werkelijkheid.

fleurtje | 26-08-14 | 06:46

Als je in Nederland belasting betaald, betaal je dus aan de npo mee. Deze nachtmerrie van nieuwsuur is door ons aan onszelf cadeau gedaan.

Graftak | 26-08-14 | 04:41

Niet zo verongelijkt doen nou. Als je maar lang genoeg belletje blijft trekken, doet er op een gegeven moment vanzelf iemand zonder gevoel voor humor de deur open. In dit geval (de redaksie sjef) Mariëlle tweebeeke.

broek vol goesting | 26-08-14 | 02:55

Nieuwsuur = Nieuwcensuur

tittn | 26-08-14 | 02:26

GeenStijl... niet dat het veel indruk zal maken bij de NPO, maar ik sta vierkant achter jullie.
Ik vond het ook een misselijke vertoning.

Schietmijmaarlek | 26-08-14 | 02:03

Wat me hoop geeft is dat, zoals Godsammekraken hierboven schreef, een fotofuck van tien minuten al een hoop 'reuring' kan geven.

Wat me minder hoop geeft is dat het gros hier desondanks niet doorheeft hoe makkelijk de status quo is om te blazen.

Maar misschien komt dat nog.

o)+ | 26-08-14 | 01:42

De NPO zou het heel goed kunnen doen in Noord Korea.

Methylfenidaat | 26-08-14 | 01:39

Ik heet voluit RaquelleFromage, Graaf.

QuelleFromage | 26-08-14 | 01:18

QuelleFromage | 26-08-14 | 01:01
Taalnazi alert! Doe je nick eens een beetje opschonen. Fromage is mannelijk en u dient dehalve QuelFromage te heten. Tis maar dat u het weet.

Graaf van Egmont | 26-08-14 | 01:14

-weggejorist-

dehondvanodysseus | 26-08-14 | 01:08

Nieuwsuur ?
Hoe werd dat vroeger ook al weer genoemd,O ja dit was weer ouderwets "Achter het Nieuws'
Er is in 25 jaar televisie weinig veranderd.

dehondvanodysseus | 26-08-14 | 01:08

Aan alle paradijsgelovers na de doodt. gooi je haat en destructie weg en bouw met je handen en ziel je paradijs op aarde.

newray | 26-08-14 | 01:05

Met dit soort acties moet je dus leden werven, ipv vervelende pop-ups met enge figuren. Goede actie!

Kapt. Kip | 26-08-14 | 01:05

Mnja.... Helemaal gelijk, op 1 puntje na. Je zou wel stierstarnakelmesjogge zijn om contact met jullie te zoeken voor wederhoor. Daar begint geen enkele redacteur aan natuurlijk, dan is het wachten tot je voor lul wordt gezet met linkje naar je twitter account. Afgezien daarvan: succes.

QuelleFromage | 26-08-14 | 01:01

Mariëlle, ik vind je niet meer zo lief!
Snik "traan latend"
TheNox | 26-08-14 | 00:25
Tja, dankzij haar 'JP.Balkenende' incidentje tijdens een verkiezingsdebat verdient ze nu één ton meer per jaar.

XaleX_2 | 26-08-14 | 00:54

te maken heeft = te maken hebben

Watching the Wheels | 26-08-14 | 00:48

@Otsider-Inside 23.05
nl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Nagel
Nu de billenmaat van Krol. De een doet het het geld de ander voor een warm stuk vlees.

Keypadheroe | 26-08-14 | 00:47

Nieuwsuur.

Tendentieus, Ongefundeerd en Nodeloos Kwetsend.

harbi | 26-08-14 | 00:46

Snap trouwens de hele commotie niet, eindelijk een keer een Nieuwsuur-interview met 2 mensen die een debat met verschillende meningen simuleren en een duidelijke uitkomst die niet door Tweebeke in twijfel getrokken werd gezien het bedankje aan het eind.
.
Het leek er toch ook stellig op dat Tweebeke een beetje onnatuurlijk tegenwicht probeerde te geven, omdat er maar één deskundige was (anders krijg je weer dat conservatieve mensen zeggen 'dat kan toch allemaal niet, waarom zegt ze er niks van').
.
Ze had zich niet zo goed voorbereid en dacht het even op routine te kunnen doen met een paar gemakkelijke zinnetjes die wat tegenwicht moesten bieden, daar leek het meer op.
.
Dus waarom maken we er zo'n punt van, behalve dan die steeds herhaalde domme fout dat het zou gaan om een foto van "het onthoofde lichaam" of "het lichaam van de onthoofde journalist" (dat laatste klopt trouwens inhoudelijk nog wel).
.
Detail: Feitelijk weten we niet eens zeker of die filmpjes en foto's met die Britse rapper überhaupt iets met een onthoofding te maken heeft, tenminste de Televaag twijfelt plots: www.telegraaf.nl/buitenland/23003854/_... .
.
Als ze zo al beginnen, geen wonder dat het bekijken van het filmpje plots strafbaar was ... we zijn al eerder voor de gek gehouden, kritisch blijven www.youtube.com/watch?feature=player_d...

Watching the Wheels | 26-08-14 | 00:45

Geachte Heren,

Gezien de uitzending van Nieuwsuur zeg ik bij deze mijn sponsoring van euro 100.000 op jaarbasis aan GS op !
Ik kan het mij met mijn bedrijf niet permitteren dat U negatief in het nieuws komt.
Ik hoop dat u uw volkomen terechte kritiek op Nieuwsuur doorzet middels een juridische procedure en U daar uw nu opgelopen schade kunt verhalen.
Ik zal U e.e.a. nog schriftelijk verder bevestigen.

m.vr.gr.

Ad Rem Guillotine BV.
NAW bij U bekend.

A3an | 26-08-14 | 00:27

Mariëlle, ik vind je niet meer zo lief!
Snik "traan latend"

TheNox | 26-08-14 | 00:25

Groot gelijk en goed gedaan.

Ergea | 26-08-14 | 00:24

Weet je wat ik hier nu in de comment lees, dommig dualistische recht en links denken en praten.
GS terug naar de focus op de OM aangifte aub, niet dit dommige regagluurders getoeter.

Free Fall-ing | 26-08-14 | 00:21

Deze stap is nu juist onnodig.
Ik zag dat niet zo in die Nieuwsuur reportage.
Ook dat KLM BUK reportage, overdone.
Niet nodig om in de slachtofferrol te gaan,geeft mij meer het gevoel van laat maar.
Er was een focussed point/moment toen het OM aangifte deed, vergooi dat nu niet.

Free Fall-ing | 26-08-14 | 00:18

Kijk al die bruine koppen van de vacantie van de kamerleden kunnen ze ze niet voorgoed wegsturen enkele reis naar de zandbak...

Maco3key | 26-08-14 | 00:15

Opstelten liet zich dan wel uit over een lopend onderzoek en dat is in strijd met de trias politica, want hij heeft ze eige niet te bemoeien met de rechterlijke macht, sukkelbaasje. Rutte is dan minder stom en had kennelijk wel kennis genomen van de trias politica, want die ging niet in op de casus.
Alberding Tijm maakte wel wat slimme opmerkingen over de gewraakte weggesensureerde foto, maar beweerde dat de "minder minder uitspraak????" meer juridische kansen had. Gelul. Wilders vroeg alleen aan z'n zaal: Willen jullie 1) meer of minder EU 2) meer of minder PvdA 3) Meer of minder Mocro's, dus Wilders deed niks fout maar stelde 3x een vraag met een duidelijk antwoord.
Over het gesubsidieerde journalistieke nivo van Muriel Tweevuilbekken ga ik maar niet eens woorden aan vuil maken. Waarom werkt Annabel Nanninga niet voor de NPOSTR?

IndoFortuyn | 26-08-14 | 00:15

Waar ik me ook aan ergerde en wat in de brief niet echt wordt aangehaald (ja tussen de regels door wel door het tussen quotes te plaatsen maar niet letterlijk) is dat Nieuwsuur over 'schokkende foto' alsof dat een feit was. Dat is natuurlijk ook een waardeoordeel en de term schokkende foto zou derhalve dus niet gebruikt moeten zijn.

Het is echter hoe de media werkt en ik durft te wedden dat ze het zelf niets eens door hebben. Er werken veel mensen met een bepaalde visie en voor hun idee vertellen ze 'gewoon de waarheid'.

Daar ergerde ik me ook zo aan met het Euro onderzoek dat in opdracht van Wilders was gedaan. Daar werd in de media telkens als 'euro kritisch onderzoeksbureau' naar verwezen want naar hun mening was dat gewoon zo. Waar was dat op gebaseerd? Op het feit dat het onderzoeksbureau al eerder negatieve cijfers had getoond en als ik het me goed herinner de directeur in een interview dan ook negatief erover had gesproken.

Dus als iets niet werkt en je doet er onderzoek na (meerdere keren) en je onderzoekt toont aan dat het niet werkt tot meerdere malen en dat communiceer je dus ook naar buiten is je onderzoek om die reden niet meer objectief?

Het werkt wel, als ik daar naar verwijs krijg ik nog altijd vaak te horen 'ja maar dat was toch een euro kritisch onderzoeksbureau dus dat telt niet' waarbij ik ze dit dan weer moet uitleggen en erbij moet zeggen dat veel cijfers van Eurostat afkomstig zijn. Een onderzoeksbureau dat onderdeel van de EU is en veelal mooier cijfers toont en achteraf waar blijft te zijn. En toch wordt dat in de media dan niet 'pro EU onderzoeksbureau Eurostat' genoemt.. Gek he. Tja ik denk maar zo, als ze zichzelf en andere moeten voorliegen om gelijk te hebben is dat wel het grootste bewijs van hun ongelijk. En wat betreft die cijfers die kwamen uit het onderzoek dat in opdracht van Wilders was gedaan. Ik verwijs dan ook maar vaak naar deze www.nu.nl/economie/3662682/nederlandse... al heeft dat erg weinig aandacht gekregen in de media.

DerUnterMensch | 26-08-14 | 00:02

Ik zat die uitzending te kijken en dacht precies hetzelfde (maar niet zo mooi compleet verwoord). Tweebeeke die maar zat te vissen naar een antwoord dat ze niet kreeg, moeilijk kijken en niet luisteren. Dat fragmentje van Rutte was helemaal schandalig, dat werd er even handig ingesoept.
@ Swedish Chef | 25-08-14 | 23:04: Die interpretatie had gekund, ware het niet dat ze erg teleurgesteld over kwam dat GeenStijl niet keihard door de expert werd afgestraft. En dat clipje van Rutte erin wijst ook niet op goede bedoelingen.

Dr. Snoepjes | 25-08-14 | 23:57

"In gespannen afwachting van uw reactie verblijf ik," da's dan weer jammer net als "Met de meeste hoogachting,". Gij zult niet jokken :).

Watching the Wheels | 25-08-14 | 23:56

Die Tweebeke is een onnozele gans die er trots op is, dat ze een politiek correcte wegkijker is.
Dit heeft niet direct iets met links te maken.
Ze is zowel een rechtse als linkse wegkijker.

Jan Dribbel | 25-08-14 | 23:49

NPO=Staatsomroep, dus propaganda en censuur!

professorbaardaap | 25-08-14 | 23:46

Die advocaat denkt ook, goed woordje doen voor GS... daar kan ik nog veel geld aan gaan verdienen ;)

Schalehengst | 25-08-14 | 23:44

Die Steenbeke is een linkse, vooringenomen, inquisiteur. INQUISITEUR!!!
Brrrrr...

Aristotalloss | 25-08-14 | 23:33

@Centauri3 | 25-08-14 | 22:52
Watch the ears.. they're the same . rare csi kijkert.

newray | 25-08-14 | 23:32

Digitalralf | 25-08-14 | 23:21
Wat voor dreigend element staat er in die brief? Of is iedereen die ergens een onderbouwde klacht naar toe stuurt een bedreiger?

Vigil | 25-08-14 | 23:30

@dirkieeee | 25-08-14 | 21:05
Deze land? Serieus?

Botte Hork | 25-08-14 | 23:28

Tendentieus, ongefundeerd, en nodeloos kwetsend!

frickY | 25-08-14 | 23:28

Aan de hoogste boom dat nieuwsuur.... klasse !!

VakkieT | 25-08-14 | 23:26

Tweebeeke doet altijd zo gek. Nu eens haar hand overspeeld. Benieuwd naar de reactie maar zo sportief is het mens vast niet.

de Voorzittert | 25-08-14 | 23:23

@Swedish Chef | 25-08-14 | 23:04
Mensen kunnen het ook anders opvatten met dat GS juist een bedreigende organisatie is.

Dat jij dat niet doet is jou persoonlijke mening het is niet duidelijk hier

Digitalralf | 25-08-14 | 23:21

van Rossem, prachtige brief eindelijk wordt er is iets gedaan tegen die ARAB lovers op de publieke omroep. Durf je oog kleppen af te doen Nieuwsuur.

Linkse rakkers houden gewoon niet van de realiteit die Geenstijl brengt.

GO Geenstijl!

swagmachine | 25-08-14 | 23:20

Raar dat juist VVD-ers die vrijheid hoog in het vaandel zouden moeten hebben zo makkelijk de vrijheid van meningsuiting willen beknotten als hun vriendjes iets niet leuk vinden.

Ik vind het een top brief. Hopelijk hebben die linkse rakkers er ook echt eens goed last van. Dat gun ik ze.

Blitzest | 25-08-14 | 23:18

Blijft wennen voor de linkse babyboomers dat de staats tv een tegengeluid heeft gekregen.
Blijf roeren waar het stinkt!
Hulde!

Geenstijl is de luis in de linkse pels, waar ik jaren op heb gewacht!

Gerrit gordijnstok | 25-08-14 | 23:15

lekker suggestief programma het is gewoon opruiing tegen geenstijl.

Kater | 25-08-14 | 23:13

wat een wijven gezeik dit..

als je tikjes uitdeelt moet je niet zo op de kast springen als ze eens wat terug plagen.

nu komen ze wat los eindelijk en schop je ze met zo'n schrijven meteen weer terug in hun hok.

decepticon | 25-08-14 | 23:07

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-08-14 | 22:49

Je bedoelt dat het DDR journaal het logo van dat vliegtuig van "Martinair Holland" expres 20 seconden lang expliciet in beeld bracht. Ja dat viel mij ook op toen ik net het hele filmpje bekeek. Dat was natuurlijk toch een vorm van legitimatie voor het DDR-regime (vooral dat "Holland").

Ach.. in dde jaren '70 en'80 dweepte heel Links Nederland met de DDR. Frits Bolkestein heeft later nog eens geprobeerd dat aan de kaak te stellen, waarom allerlei PDA-prominenten en D66-ers (waaronder D66 staatssecretaris Dick Tommel) nooit verantwoording hebben hoeven afleggen voor hun gedweep met het misdadige DDR-regime, onder andere in de Vereniging Nederland-DDR.

(Overigens is Tommel blijkbaar erg druk bezig geweest met het bezwaren indienen bij Google over zijn verleden want er zijn inmiddels al vrij veel artikelen over zijn DDR-verleden verwijderd op Google dus het zit hem toch niet helemaal lekker). Ja dit is iets waar links NL liever niet meer aan herinnerd wil worden.

Zie o.a.:

www.groene.nl/artikel/onverwerkt-verle...

www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/a...

Outsider-Inside | 25-08-14 | 23:05

Ik heb de betreffende uitzending ook gezien en bij mij kwam het heel anders over.
Meer Nieuwsuur / Marielle die advocaat van de duivel speelde om Christaan Alberdingk Thijm de gelegenheid te bieden om het in de juiste context te plaatsen.
Door het openbaar ministerie wordt Geenstijl in het zelfde hokje geplaatst als de ISIS aanhangers. Aan Nieuwsuur om zich dan af te vragen met behulp van een deskundige of de gedachtegang van het OM over de foto te rechtvaardigen is. Conclusie was dat dit mbt Geenstijl niet zo was. Waar janken jullie dan om?

Swedish Chef | 25-08-14 | 23:04

Laat ze lekker de tering krijgen, gewoon blijven doen waar je goed in bent, tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend.

pajans | 25-08-14 | 23:02

Tweebeke liegt inderdaad als ze het heeft over "op de foto van die onthoofde journalist. En dan heel stiekem de fotofuck niet laten zien.

Onderbuik | 25-08-14 | 22:58

@ Lewis | 25-08-14 | 22:34
Je stelt dat Geenstijl zich vrijer mag bewegen vanwege het luis in de pels idee. Dat ben ik wel met je eens. Maar gebruik dan je eigen middelen om de NPO te bestrijden en grijp niet naar hun middelen.
.
Begrijp me goed: ik vind wat Tweebeeke doet in haar interview volstrekt idioot. Nog erger vind ik dat de NPO zelf een soort videofuck gemaakt hebben waarbij ze een antwoord van Mark Rutte uit zijn verband rukken.
.
Maar ik ben er al lange tijd van overtuigd dat de nederlandse massamedia de burger een rad voor ogen draaien. Geenstijl hoeft zich niet tot hun niveau te verlagen om hun gelijk te behalen.
.
Maar goed, voor Geemstijl levert het ongetwijfeld weer enige extra pageviews op.

Bobbbe | 25-08-14 | 22:55

Ooit werd in de jaren 60 het de voorloper van de NOS, de NTS, door de echte omroepverenigingen verboden om de TV-serie I Spy uit te zenden omdat dit geen taak was voor de NTS. Maar Nieuwsuur mag straffeloos worden uitgezonden en niemand kan zijn lidmaatschap opzeggen omdat je niet lid kan zijn van de NOS. Het is een grof schandaal dat de NOS met haar vuig linkse propaganda en vooringenomenheid in het omroepbestel mogelijk is.

Rest In Privacy | 25-08-14 | 22:54

Goed bezig jongens. Omgekeerde wereld wat er nu helaas gebeurt.

okplanb | 25-08-14 | 22:51

Outsider-Inside | 25-08-14 | 22:29
Jouw link @5:26. Opmerkelijk!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-08-14 | 22:49

Bam!

LeakyLeak | 25-08-14 | 22:43

Spijkers op laag water zoeken. De reportage van Nieuwsuur is misschien suggestief maar gaat niet over de schreef. Waar maakt GS zich druk om.

De Geus | 25-08-14 | 22:43

@Godsammekraken | 25-08-14 | 21:08

Hahaha, ja. De Gimp in het hoenderhok.

o)+ | 25-08-14 | 22:42

Bravo !! Geenstijl bijt maar flink terug!
Onze (s)linkse Media, notabene betaald door de burger zou eens echte journalistiek moeten gaan bedrijven.

Jan3249 | 25-08-14 | 22:40

Die hele NPO moet van de zender, sofort.
.
Verder suggereerde Twebeke steeds dat het om een vreselijke foto zou gaan, wat helemaal niet zo is, en ze laten de foto helemaal niet zien, lekker tendentieus suggestief etc.

Onderbuik | 25-08-14 | 22:40

Michael Opinion
Voor de gewone mens:
Een ieder heeft zijn eigen waarheid.
Maar wat je zegt klopt.

newray | 25-08-14 | 22:39

En daarom blijft het overgrote deel van de bevolking dom, ze worden gevoerd met socialistische quatsch! Die Tweebeeke wordt hopelijk afgeserveerd samen met Huys!
GS is goed bezig.

lanexx | 25-08-14 | 22:39

@Larry Cook | 25-08-14 | 21:13
"Op het lichaam van de onthoofde Foley" zou je nog op 2 manieren kunnen uitleggen, maar op 0:12 (van het filmpje op Dumpert www.dumpert.nl/mediabase/6614006/fcb01...) zegt ze zelfs: "op het onthoofde lichaam van die journalist."
En dat is simpelweg een leugen!!!
En uit de manier waarop ze al stuntelt met die zin kunnen we afleiden dat ze het zelf ook wel weet! Liar, liar..!

Jimmydepimmy | 25-08-14 | 22:38

Jean Baudrillard beschreef het al in zijn boek: Simulacra & Simulation "Baudrillards simulacrumtheorie gaat over de echtheid en werkelijkheid van beelden die wij denken te kennen. In deze theorie wordt gesteld dat de mens het contact met de echte wereld is verloren, doordat hij een beeld van de wereld creëert aan de hand van wat hij in de media ziet. Baudrillard zei dat er steeds minder waarheid is, omdat we al onze werkelijkheid baseren op iets wat we zelf (de mensheid) hebben bedacht (in film en media)". (Bron:Wikipedia).

Michael Opinion | 25-08-14 | 22:37

@ Bobbbe | 25-08-14 | 22:20
Lijkt wat in te zitten, maar de NPO is mainstream en GS de luis in de pels.
Dat is ook de reden waarom ik hier als reaguurder heel veel van GS pik wat ik elders nóóit zou pikken. First things first: GS stelt vaak als enige dingen aan de orde die de politiek correcte media weigeren te benoemen, en zolang dat nodig is, neem ik veel voor lief.

Lewis | 25-08-14 | 22:34

Hopelijk dat er nog verstandige kamerleden zijn die het functioneren van de NPO als politiek gekleurde organisatie zonder enige journalistieke waarde gaan aanpakken door het dichtdraaien van de subsidiekraan.
Voor deze politieke propagandabagger mag de belastingbetaler opdraaien en ik mag concluderen dat rechts geld verdienend Nederland overwegend hier het meest aan bij draagt aangezien links Nederland in het algemeen parasiteert op belastinggelden, maar het uiteindelijk meest profiteert van een niet-onafhankelijke en framende NPO.

Nestorix | 25-08-14 | 22:33

-weggejorist-

General McAuliffe | 25-08-14 | 22:31

Tijdens deze Nieuwsuur uitzending kreeg ik bijna medelijden met Marielle Tweebeke. Tweebeke heeft blijkbaar nog steeds niet begrepen dat ze nu echt de verkeerde afslag genomen heeft.

Ik kreeg spontaan een déjà vu naar de uitzending van Die Aktuelle Kamera (het staatsjournaal van de DDR) met de "Erklarung des Politburos des Zentralkomite der SED" die die mooie blonde mevrouw voorlas op 11 oktober 1989 (een maand voor de val van de Berlijnse muur). Die mevrouw hebben we daarna nooit meer terug gezien.

www.youtube.com/watch?v=Doj4ERQNcgc

Outsider-Inside | 25-08-14 | 22:29

UPDATE? WANNEER?
Fuck Tweebeeke (wil ik ook wel doen hoor).
SUCCES
Ben benieuwd.....

John Doorzon | 25-08-14 | 22:28

Misschien wil de TMG groep die uit coulance voor de belastingbetaler ook nog wel gratis plaatsen ??

newray | 25-08-14 | 22:27

@miko | 25-08-14 | 22:15
Weet je wie zich ook zo noemen, uitgekotste Amsterdammers in Zandvoort.

toetanchamon | 25-08-14 | 22:27

@gz | 25-08-14 | 22:20
* zwaait *

Botte Hork | 25-08-14 | 22:25

@AmsterdamsTrots | 25-08-14 | 21:51
Laat ik beginnen met/bij jouw, weet je het verschil tussen een foto en een photoshop? Ben bang van niet want jij hebt het over een foto. nl.wikipedia.org/wiki/Foto
Jij spreekt dus je hoop uit over iets waar je helemaal geen verstand van hebt.

toetanchamon | 25-08-14 | 22:25

tering, heb gewoon dat hele stuk gelezen... ben ff roken...

uiteraard mee eens, maar sinds wanneer zijn jullie vrindjes met de NVJ?

h28 | 25-08-14 | 22:24

Een voorpagina grootte excuus van het OM bijvoorbeeld.

newray | 25-08-14 | 22:24

Ik heb zo'n vermoeden dat Alberdingk Thijm niet meer uitgenodigd gaat worden als expert vrijheid van meningsuiting aan NPO tafels.
Dat moeten ze niet hebben daar natuurlijk!
En als de aangeschreven instanties er niks of te weinig mee doen,zou ik een poging bij de rechter doen om
rectificatie en excuses te eisen.
Prima brief die duidelijk genoeg aangeeft van welk allooi ze zelf zijn.

deraderendraaien | 25-08-14 | 22:24

Van Rossum, we support you forever. Keep on writing! Er komt een dag dat niemand meer de krant leest en niemand meer Nieuwsuur kijkt en we allemaal GeenStijl lezen en Rutger uit Castricum is vice premier en Geert uit Venlo is premier. Die dag komt, I tell you, of Allah Snackbar is ze voor.

HebpermabanvanPvdA | 25-08-14 | 22:23

-weggejorist-

gz | 25-08-14 | 22:20

Leuke klacht. Ik ben het grotendeels met jullie eens. Maar even als advocaat van de duivel: je stelt zelf een ongefundeerde en tendentieuze berichtgeving voor te staan. Maar nu verwijt je de nederlandse propaganda omroep datzelfde, nl. tendentieuze berichtgeving. Da's toch wel merkwaardig.

Bobbbe | 25-08-14 | 22:20

Ja Tweebeke was vooringenomen, maar werd goed gefilieerd door die advocaat,'maar het was allemaal niet.zo.erg als de reportages die van leeuwen en voorgangers ons af entoe voorschotelen

tovervork | 25-08-14 | 22:19

Als het hele Hilversumse mediapark vandaag in een zwart gat zou verdwijnen dan zou het zomaar een jaar kunnen duren voordat ik er wat van merk. Ik kijk echt nooit maar de Publieke Omroep.

Ivoren Toren | 25-08-14 | 22:18

Ik wordt een beetje moe van die hoog van de toren blazende fitties van GeenStijl tegen de rest van de wereld.

Eerst provoceren en dan huilie-huilie doen.
Nobody cares a fuck.

King of the Oneliner | 25-08-14 | 22:18

Marietje Wijdbeens met haar paardekop, de vleesgeworden policor.

Youri de Hakkelaar | 25-08-14 | 22:18

@ The Great White Hoax | 25-08-14 | 22:12
Inpakken? Vergeet het. Afgezien van de reaguurders hier en misschien een paar mensen met ogen in hun hoofd, zal het niemand zijn opgevallen. Geloof me, het gros van de Nederlanders gaat mee in het NPO-geluid en ziet GeenStijl alleen maar als een ordinaire tokkiesite zonder inhoud.
Ik hoop natuurlijk dat ik ongelijk krijg, maar ik vrees zeer dat ik dat niet heb.

Lewis | 25-08-14 | 22:15

ff voor de goede orde.
Als Opstelten niet zegt dat ie uit komt voor zijn eigen mening, spreekt hij namens het kabinet en het kabinet spreekt met 1 tong!
Dus mag je aannemen dat Opstelten namens het kabinet spreekt!

BasBr | 25-08-14 | 22:15

@AmsterdamsTrots | 25-08-14 | 21:42
die naam van jou dat is pas satire.

miko | 25-08-14 | 22:15

Dit gaat niet goed. Er zijn teveel woorden nodig.

Wachtloper | 25-08-14 | 22:14

De RvJ niet erkennen, maar als je het even moeilijk hebt, er wel een beroep op doen. Goh, wat Zwak. Zwak met een hoofdletter Z.

Brits Folkestein | 25-08-14 | 22:13

Nieuwsuur en Tweebeeke kunnen inpakken na deze journalistieke zelfmoord, met zoveel jaar ervaring gaan ze niemand ervan overtuigen dat ze niet wisten wat ze deden... Geenstijl voor uw ware journalistiek, keep it up!

The Great White Hoax | 25-08-14 | 22:12

En verder ongezien de tyfus en ik neuk jullie allemaal de moeder!

eerstneukendanpraten | 25-08-14 | 22:09

De waarheid geweld aandoen als dat in je straatje past is van alle tijden maar bedrijft de NPO nu propaganda of censuur?

paost712 | 25-08-14 | 22:08

Zó gemakkelijk: allemaal losse quotes aan elkaar monteren, zodat het een geheel lijkt, aaneengesproken met een voice-over. Als je je als journalist niet wenst te vermoeien, maar toch de boodschap van je baas moet uitbrengen, verlaag je je tot zulke knip- en plakpraktijken. Het ergste is dat het gros van de kijkers er nog intuint ook.
André van Duin is zo zijn carrière begonnen, maar dat was wèl om te lachen.

Zupschufter | 25-08-14 | 22:08

Geen Stijl even steunen lijkt mij. Als ze nou een bankrekening nummer opgeven en wij storten wat met z'n allen en Geen Stijl draagt daar zelf ook nog een gedeelte aan bij, dan kunnen we misschien Nederland verlossen van die smakeloze opinie makers bij Nieuwsuur.
Toetsiemonster | 25-08-14 | 21:41
GS is een commercieel blog (journalistiek maatschappij kritisch platform)dus ze hebben blijkbaar geen donaties nodig. Geen flauw idee waar ze de inkomsten vandaan halen behalve wat banners en cliks ,maar zal we lvoldoende zijn. Zo niet GS.. pleur een donatie button op de site of wat merchandising zoals grote roze GS vlaggen.

XaleX_2 | 25-08-14 | 22:08

Wat hebben joop en van Rossum met elkaar gemeen?
Ze moeten beide Mariëlle Tweebeke niet.
Zie het verslag op joop over haar praktijken en zielig gedrag. www.joop.nl/opinies/detail/artikel/206...

toetanchamon | 25-08-14 | 22:08

Ben benieuwd wat er van terecht komt. Alles en iedereen in dit land is vooringenomen!

Glas Koning | 25-08-14 | 22:06

@BarneyBoner | 25-08-14 | 22:00
'u lacht zo lief'....
Ken je die historische one-liner nog?

necrosis | 25-08-14 | 22:04

Misschien een beetje off-topic maar islam, haat-zaaiende ideologie en het land uit zetten worden in dit NOS acht uur journaal item van vandaag: www.npo.nl/nos-journaal/25-08-2014/POW... (8:24) door een NIET geblondeerde politicus openlijk geuit. Volgens de commentator heeft Asscher de laatste jaren niet zoveel aandacht gehad voor het probleem.
Heeft de minister onder een steen gelegen de afgelopen jaren? Waarom heeft de NOS journalist de minister niet gevraagd naar alle ophef die ontstaan is toen Theo van Gogh, Pim Fortuijn en Geert Wilders al jaren terug dit probleem op de politieke agenda wilden zetten?

r@face | 25-08-14 | 22:04

GeenStijl: luis in de pels van het Nederlandse establishment. Pak ze aan die f*ckers.

matrixbluepill | 25-08-14 | 22:02

Ps... Crowdsuing die gasten...

BarneyBoner | 25-08-14 | 22:01

Brief is nog veel te braaf. Flikker maar direct op hun bord dat ze met deze berichtgeving een hoge mate van vooringenomenheid tentoonspreid(en dus absoluut geen onafhankelijk en objectieve informatievergaring) inzake de website Geenstijl. En stuur maar direct aan op het bewust onjuist informeren van de gemiddelde tvkijker, gericht op het beschadigen van GS.

ad melkert | 25-08-14 | 22:01

En... Omdat Tweebeke geen enkele keer gelijk kreeg begon ze als laatste ongelooflijk zwaktebod maar over Wilders... Doorzichtig, slappe journalistiek, links natuurlijk maar dat is retorisch, en laag allooi...

BarneyBoner | 25-08-14 | 22:00

@AmsterdamsTrots | 25-08-14 | 21:42
Onrespectvol?
Heb jij de echte foto gezien die NIET in het filmpje voorkwam?

necrosis | 25-08-14 | 22:00

johan1957 | 25-08-14 | 21:57

tsja ... en een verkeerde Foley het hoofd afhakken is eauk fout.

Centauri3 | 25-08-14 | 22:00

@johan1957 | 25-08-14 | 21:57
Ah, daar is de eigen volk laatst brigade. Dacht al, waar blijven ze.

Botte Hork | 25-08-14 | 22:00

De linkse kudtkerk begint te wankelen op z'n fundamenten.
Kunnen we geen kalifaat voor linksmenschen creëren?
Rottumerplaat lijkt me een prima plek.

Ommezwaai | 25-08-14 | 21:59

-weggejorist en opgerot-

johan1957 | 25-08-14 | 21:57

Geenstijl heeft gelijk over mening van vrijheid. Maar je wordt wel kotsmisselijk over het feit dat er steeds een gelijk gehaald worden moet. "Zie je wel wij hebben gelijk na na na nana." Pauper gedrag

MiGi | 25-08-14 | 21:56

ROFL @Comic Sans :D :D :D

Spittertje | 25-08-14 | 21:56

Ik krijg (vooral door de snelheid waarmee het OM handelde) het gevoel dat ze GeenStijl opgewacht hebben. En dat is best heel eng.

gm40 | 25-08-14 | 21:55

Ik had als pica bij dit topic het logo van Nieuwzuur verwacht, mét zwart balkje.....

necrosis | 25-08-14 | 21:54

"Door het weglaten van de specifieke censuurcontext waarin de fotobewerking op GeenStijl is geplaatst, schetst Nieuwsuur een TENDENTIEUS beeld van de situatie."

"Het achterwege laten van wederhoor bij (de redactie van) GeenStijl maakt de reportage ONGEFUNDEERD."

"- De implicatie dat GeenStijl op één lijn gesteld kan worden met ISIS-sympathisanten, die warme gevoelens koesteren voor sektarisch en religieus fundamentalisme (en het ernstige geweld dat daaruit voortvloeit), is NODELOOS KWETSEND, ..."

Concluendo: Terechte klachtbrief op feitelijke gronden.

Centauri3 | 25-08-14 | 21:52

Beste vRossem. Prima uiteengezet, maar ze hebben er compleet schijt aan. De PO en hun politieke slippendragers hebben de macht stevig in handen.

rien6139 | 25-08-14 | 21:52

@toetanchamon | 25-08-14 | 21:47
Nee, kom maar op met je standaard geenstijl praat.

AmsterdamsTrots | 25-08-14 | 21:51

Alleen het punt dat ze die uitspraak van Rutte lieten zien zullen jullie wel in het gelijk krijgen, andere punten is normale Nieuwsuur praktijken waar de Raad voor de Journalistiek nog nooit wat aan heeft gedaan. Precies hetzelfde doet Nieuwsuur (en 1Vandaag) bijvoorbeeld met de Oekraine kwestie waar bewust een beeld wordt voorgekauwd door Nieuwsuur (en 1Vandaag) dat Kiev goed is en de separatisten en vooral Poetin 'de aanstichter is van al het leed'. Vrijwel altijd word er bewust vanuit één kant (de politiek correcte) actualiteiten belicht en bewust vervormd tot slappe pap voor het slapende vee.

Desalniettemin, go get em GS!

XaleX_2 | 25-08-14 | 21:50

Dossier aan het opbouwen GeenStijl... voor straks ?

duitse herder | 25-08-14 | 21:50

dwar | 25-08-14 | 21:43

Zo rolt men bij de NPO. Hun gelijk telt een ander gelijk onderbouwd met rechtsgeldige argumenten telt niet. De regels bij de NPO zijn alsvolgt: regel 1: de NPO heeft gelijk. Regel 2: heeft de NPO geen gelijk? Dan treedt regel 1 in werking. Gaat al decennia zo.

griffin peterson | 25-08-14 | 21:49

Van Rossem + veel.
Vraag is wel of je door zoveel zelfingenomenheid en vooringenomenheid heen kan breken.
Roepen ze wel over Putin die het nieuws zou verdraaien, we zijn in het westen geen haar beter. Wellicht nog wel een graadje subtieler.

Eppo | 25-08-14 | 21:48

Daar zullen de pijprokende journalisten op hun fiets met gezondheidszadel nog stevig over zuchten. Hoe kom je geloofwaardig over en houdt je de best betalende werkgever met de riantste declaratieregeling te vriend? Ach, eerst het geld en dan de moraal, fuck GeenStijl, de strijd is bij voorbaat verloren.

Morgenhout | 25-08-14 | 21:48

@waskuip-admiraal | 25-08-14 | 21:32

Dit soort programma's hebben geen journalistieke roots. Dergelijke programma's zijn al sinds het begin in banen geleid door volkscommissarissen als Jaap van Meekren, Clairy Polak, Paul Witteman, Sonja Barend en noem heel die linkse rode kliek maar op (bij alle zuilen, verkapt onder bepaalde etnische diversiteiten zoals katholieken, protestanten of hippies), die wel wisten te vertellen wat goed voor ons was en hoe we wel en niet mochten denken.

ZKH EénOog | 25-08-14 | 21:48

Moehaha. Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Hij is mooi GS!

Freddie Stobart | 25-08-14 | 21:48

@AmsterdamsTrots | 25-08-14 | 21:42
Weet je wie ook problemen heeft?

toetanchamon | 25-08-14 | 21:47

@DJmarco | 25-08-14 | 21:42
Nee, dat was niet helemaal mijn punt. En onjuist bovendien.

Godsammekraken | 25-08-14 | 21:46

Misschien kan Van Rossum meteen vragen waarom een mogelijke mishandeling van een anonieme Oem in niqaab in Eindhoven www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/... op een lijn gesteld kan worden met de berichtgevingen over Duindorp.


Vanaf het moment van de 'racistische' brand op zondagnacht 13 op 14 april in Duindorp kwamen er verschillende berichten in de media dat allochtonen daar stelselmatig worden weggepest. Kamervragen, lokale politici die er allemaal wat over wilden zeggen. Vier weken later een bericht 'oorzaak racistische brand nog altijd onbekend'.
www.uitzendingenraaddenhaag.nl/public-...

Ruim een week daarna, op 22 mei tegen de avond, kort voordat de stembussen dicht gingen volgde een bericht dat de Turkse bakker en zijn handlanger 3 dagen daarvoor waren aangehouden voor brand in eigen zaak.
www.omroepwest.nl/nieuws/22-05-2014/tu...

waarna op 30 juni 2014 een schrijven van:
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Onderwerp Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
pagina 7:
"In dezelfde periode kwam het bericht naar buiten
over de mogelijke mishandeling van een niqaabdraagster in Eindhoven en nam burgemeester Van Aartsen van Den Haag publiekelijk stelling tegen racistisch geweld in de Scheveningse wijk Duindorp. Hoewel er geen causaal verband bestaat tussen de incidenten wordt door velen in het publieke debat wel een relatie gelegd; namelijk dat deze incidenten voorbeelden zouden zijn van racisme
in Nederland. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige bevolkingsgroepen het
gevoel hebben dat zij worden aangevallen. Het gepolariseerde klimaat is daarmee niet alleen een onschuldige uitlaatklep voor emoties, maar herbergt ook risico’s omdat eventuele triggerevents tot een dynamiek van (onvoorziene) acties en reacties kunnen leiden."
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-pub...

drs.Nee | 25-08-14 | 21:45

Als dat geen door de staat (van Aartsen/OM) geregiseerde uitzending van nieuwsuur is dan weet ik het ook niet meer. Hoezo politieke propaganda?!

hobbit | 25-08-14 | 21:44

Ik ben bij het interview van die troela na de twee vraag of derde vraag het kwijt geraakt en ben gaan zappen. Ze luistert slecht. Of wil het gegeven antwoord gewoonweg niet horen.

dwar | 25-08-14 | 21:43

-weggejorist-

AmsterdamsTrots | 25-08-14 | 21:42

@ Godsammekraken | 25-08-14 | 21:24

Klopt, deze kinderlijk eenvoudige plaat kan ook in word of paint gemaakt zijn.

DJmarco | 25-08-14 | 21:42

Geen Stijl even steunen lijkt mij. Als ze nou een bankrekening nummer opgeven en wij storten wat met z'n allen en Geen Stijl draagt daar zelf ook nog een gedeelte aan bij, dan kunnen we misschien Nederland verlossen van die smakeloze opinie makers bij Nieuwsuur. Goeie advocaat inhuren en juridisch afmaken, GS heeft een punt namelijk.
Gewoon keihard aanklagen die ambtenaren bij Nieuwsuur. Ik betaal niet mijn belasting om het door mafkezen op te laten souperen.

Toetsiemonster | 25-08-14 | 21:41

GeenStijl sloopt NPO. +Oneindig veel! En nu doorpakken jongens, omdat het kán.

Botte Hork | 25-08-14 | 21:41

De Nationale Propaganda Omroep,
en ook die Nazzionale Ongeschikten Stakkers
en de Nazi Televisie Stassi
Mag eens flink aangepakt worden : Hiermee komen ze echt niet weg!

FredFlinstone | 25-08-14 | 21:41

Misschien een idee om de hele GS server te verhuizen naar pak em beet Korea... De noordelijke gedeelte?

dirkieeee | 25-08-14 | 21:39

bij de NPO liggen nog tonnen zand klaar om in de ogen gestrooid te worden van de argeloze bevolking...

mmkk | 25-08-14 | 21:38

Ik heb mij mateloos geergerd aan die NOS-manipulatie. Het viel mij dat er geen zinnetje in voorkwam "Vindt u het ook niet de schuld van Die Wilders ?".
Het klapvee wordt zo voorgekookt wat goed is en wat slecht. Volgens mij bestaat Die NOS uitsluitend uit dominees, die bepalen of je in de hel komt of in de hemel. Wat een zielige achterhaalde club die maar blijft geloven in haar eigen gelijk.

Kamervraag | 25-08-14 | 21:38

Offline halen? Als in censuur? Iets met een pot en een ketel...

Rest In Privacy | 25-08-14 | 21:37

Goede uiteenzetting, maar ik vind het wel een beetje vreemd dat de Raad voor de Journalistiek erbij wordt gehaald terwijl jullie die -terecht- niet erkennen.

SamKoeman | 25-08-14 | 21:37

Jullie erkennen de raad van de journalistiek alleen als het zo uitkomt?

Chow | 25-08-14 | 21:36

geenstijl is een commercieel bedrijf dat belasting betaald, Nieuwsuur en de omroepen die het programma produceren, worden vrijwel geheel van publiek geld betaald, geld dat is opgehaald met de belastingen. Geenstijl wordt dus door de staat gedwongen, zijn eigen critici te sponsoren.

L.Mises | 25-08-14 | 21:35

Juist ja, tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend... ik moest gniffelen.

mr.knetter | 25-08-14 | 21:34

Goede uiteenzetting van terechte klachten, mag hopen dat er iets mee gedaan wordt.
Gelukkig bestaat er een nog onafhankelijk journalistiek platform als Geenstijl.

Duifmans | 25-08-14 | 21:32

Dood aan de linkse media!

eerstneukendanpraten | 25-08-14 | 21:32

Ik vroeg het me al even af tijdens die reportage: 'maar ehm, wederhoor??'. En ging daarna verder met wat ik doende was, omdat ik dacht dat ze dat toch nooit zouden wegblijven, en dat het dus wel zou blijven bij een: 'we hebben de redactie van Geenstijl om commentaar gevraagd, ze wilden ons verder niet te woord staan'. Maar. Dat. Dus. Niet.
.
Prachtig dat het opinie- en activisme-forum dat zich Nieuwsuur noemt zo nadrukkelijk afstand neemt van haar journalistieke roots.

waskuip-admiraal | 25-08-14 | 21:32

Geweldig en dat van onze belastingcenten. En dat om die kutmoslims maar rustig te houden. Ik spreek de hoge heren van de NPO NTR NOS wel op het moment dat ze onthoofd zullen worden door een roedel van die moslimbarbaren als Nederland officieel een islamitische staat is. Maar dan is het te laat, wat zullen ze janken en roepen dat Geert en GeenStijl gelijk hadden.

griffin peterson | 25-08-14 | 21:29

*zucht*

Centauri3 | 25-08-14 | 21:28

Van Rossum: strafbaarstelling van smaad (artikel 261 Sr), laster (artikel 262 Sr)

Maria.1 | 25-08-14 | 21:28

Lijkt me een kansloze zaak. Je kunt zeggen dat Tweebeke behoorlijk vooringenomen was, maar doordat zij uitgebreid gefileerd wordt door Alberdingk Thijm, is de uitzending als geheel wel redelijk evenwichtig.

bintang | 25-08-14 | 21:27

ik ben toch niet voor nieuwuur ze denken alleen maar score over lijken

niks_nut | 25-08-14 | 21:27

Links slaat terug. Gepolariseerd Nederland wordt zichtbaar

Islamofiel | 25-08-14 | 21:26

There, you said it!

Einde van de Domheid | 25-08-14 | 21:26

Ha, fijn is dat. Eerst wordt ik door alles wat links is als fascist weggezet, en nu blijkt dat ik ook nog gewelddadig ben.
Ben ik nu een bedreiging voor de democratie en staatsveiligheid ook nog?

ZZP-er | 25-08-14 | 21:24

@Larry Cook | 25-08-14 | 21:13
Ook aan de klakkeloze aanname dat het een Photoshop bewerking betrof heb ik me zeer gestoord. Zou dat aan de klacht kunnen worden toegevoegd @Van Rossem?

Godsammekraken | 25-08-14 | 21:24

Goeie, heldere brief. Zet het voor mij ook nog eens goed op een rijtje, dank.
Als je het allemaal zo leest is het wederom schokkend om te zien hoe bevooroordeeld de Publieke Omroep vaak is.

Lewis | 25-08-14 | 21:23

Raad voor de Journalistiek sinds wanneer erkennen jullie die?

CoffeePatch | 25-08-14 | 21:22

Lekker pro-actief bezig zijn.

dogbitedog | 25-08-14 | 21:21

+1
voor de tendentieus,ongefundeerd & nodeloos kwetsend

kapitein_iglo | 25-08-14 | 21:19

En ook nog denken met al dat gepruts dat je recht hebt op belastingwachtgeld.

van stampij | 25-08-14 | 21:19

Ik snap niet wat de GeenStijl met deze klachtbrief probeert te bereiken.
Ik had ze een poederbrief gestuurd als ik de GeenStijl was.

VanBukkem | 25-08-14 | 21:19

Het meest laakbare vind ik nog steeds dat ik moet meebetalen aan de verderfelijke propaganda die programma's als Nieuwsuur (NOS, NTR) dag in, dag uit, de ether in slingeren. Ik vind dat echt niet kunnen: gedwongen worden om belasting te betalen waarmee agitprop wordt gefinancierd waar iemand het niet mee eens is. De overheid gedraagt zich hierin pervers.

Lauwe Koffie | 25-08-14 | 21:18

Was een tijd geleden dat ik een boek heb gelezen.

RechtsBuiten | 25-08-14 | 21:18

Pechtold mocht gisteren ook liegen . Over dat Van Aartsen prima gehandeld had. Een feit was dat er arrestatie"s verricht waren. Ja, maar pas na de ophef.

gladstoned66 | 25-08-14 | 21:17

Sleep ze voor de rechter voor smaad, laster en onrechtmatige uitingen. Voor het geld gaan we mee scubadiven.

Wim Venijn | 25-08-14 | 21:17

Drie keer is weliswaar scheepsrecht, maar niet mijn bedoeling :)

alweerjarig | 25-08-14 | 21:16

-weggejorist-

alweerjarig | 25-08-14 | 21:15

-weggejorist-

alweerjarig | 25-08-14 | 21:15

Ik had bij voorlaatste gedachtestreepje nog toegevoegd: Door deze handelwijze heeft nieuwsuur eventuele subversieve elementen wellicht juist op een idee gebracht, door te insinueren dat GS mogelijk aanzet tot een gewelddaad (overigens zonder s, GS).

alweerjarig | 25-08-14 | 21:15

The distraction-of-the-week-award goes to......*roffel*.... Geenstijl.

Mark_Pugner | 25-08-14 | 21:14

Het viel me ook op dat ze de foto maar bleven omschrijven als een photoshop waarin het hoofd van Van Aartsen was gemonteerd op het lichaam van de 'onthoofde Foley'. Iemand die het niet heeft gevolgd denkt dan meteen aan een bloederig plaatje, terwijl dat helemaal niet het geval is. Maar ja, alles voor de beeldvorming toch?

Larry Cook | 25-08-14 | 21:13

Klasse!

Kinner | 25-08-14 | 21:13

Amai wat een Lap tekst... konden ze er geen fotofuck strip van maken.

chiel_labiel | 25-08-14 | 21:11

zorgan | 25-08-14 | 21:04
Wat is jouw objectieve niet-gekleurde nieuwsbron eigenlijk?

kicktherabbit | 25-08-14 | 21:11

Mooi epistel. Ben zeer benieuwd in welke bochten de aangeschreven instituten zich nu weer gaan wringen.

Reykjavik | 25-08-14 | 21:10

Pfff wat een flauwekul allemaal.

Only the lonely | 25-08-14 | 21:09

Toch een hoop reuring voor 10 minuten met de muis zwaaien.

Godsammekraken | 25-08-14 | 21:08

Pak ze maar aan, GS!

Rest In Privacy | 25-08-14 | 21:07

Soms houd ik van jullie - doorduwen in die pukkel die NOS/NPO heet, vol met laffe babyboomers die nog steeds in de jaren 70 leven.

Snackbar van Allah | 25-08-14 | 21:07

Onafhanklijke, niet van een linkse saus voorziene, berichtgeving op de NPO.
Is dat niet een illusie ?
Laakbaar ? Ja.
Schoppen daartegen ? Ja.
Hulde, het was werkelijk walgelijk om te moeten aankijken..

Wijze uit het Oosten | 25-08-14 | 21:06

Nou dat wordt dus voortaan eerst een TOR browser en daarna pas GS... T wordt met de dag gekker deze land...

dirkieeee | 25-08-14 | 21:05

Met recht een long read, even de details overgeslagen, in grote lijnen begrijp ik dat de gesubsidieerde precies dat doen waarvoor ze betaald worden, liegen, de bevolking op het verkeerde been zetten, een stukje liegen en vervolgens de waarheid verdraaien.

Flipus | 25-08-14 | 21:05

Kijk, zo hoort het, laat de nazi's van NPO NOS NTR er niet mee wegkomen.

smdyasc | 25-08-14 | 21:05

Fuck de publieke omroep. Je kan ze beter helemaal doodnegeren, zijn alleen nog maar zure 60+ die naar dat soort programma's kijken. De rest van normaal Nederland weet wel dat de publieke omroepen gekleurd berichtgeven.

zorgan | 25-08-14 | 21:04

Het wordt dus voortaan GeenSensuur.nl? Ja! met een S!

Brofist | 25-08-14 | 21:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen