Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Opperfeminist Opzij: 'Hoofddoek = vrijheid'

opzijfeminismeFTW.jpgIn een interview in de papieren Azijnbode worden vandaag een paar voor de hand liggende het-één-of-het-ander-vraagjes afgevuurd op de nieuwe hoofdredactrice van de Opzij, Irene de Bel. Eens kijken wat voor vlees we met deze nieuwe opperfeministe in de kuip hebben. Onrust of ambitie? Toevalstreffer of meisjesdroom? Bakfietsmoeder of carrièretijger? En toen was daar opeens een vraag die in één klap duidelijk maakt wat je als onderdrukte vrouw anno 2014 nog hebt aan de nieuwste generatie feministische voorvechtsters van jouw rechten: de hoofddoek, symbool van onderdrukking of van individuele vrijheid? Badum tssssh. Nou, van individuele vrijheid natuurlijk! “In Afghanistan is het wat anders, maar hier moeten jonge moslima’s zelf die keuze kunnen maken”, aldus De Bel, die kennelijk denkt dat iets dat in een vrij land tot de keuzemogelijkheden behoort daarom ook automatisch een symbool van vrijheid is. En er met dit antwoord bovendien compleet aan voorbijgaat dat er ook in het fijne vrije Nederland vrouwen en meisjes rondlopen aan wie het dragen van een hoofddoek door hun omgeving wordt opgelegd. Ben je dus officieel uitgeroepen tot het opperhoofd der Nederlandse feministen, zou je gepassioneerd moeten strijden voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw door bijvoorbeeld bh's en hoofddoeken te verbranden, ga je een kledingstuk dat juist ondergeschiktheid van de vrouw benadrukt even labelen als ‘een symbool van individuele vrijheid.’ Nee, mevrouw De Bel. Dat je hier als vrouw de vrijheid geniet om uit eigen beweging een hoofddoek te dragen – vrijheid die we inderdaad moeten koesteren – maakt die hoofddoek niet minder een symbool van religieuze vrouwenhaat en onderdrukking. Rolbevestigend speelgoed, zo laat De Bel aan imgur & imgur weten, dat is dan weer wél het soort seksisme waar ze zich aan stoort. Maar een hoofddoek, daar is heus niets seksistisch en rolbevestigends aan hoor! Zou Asha d'r Opzij-abo al verlengd hebben?

Reaguursels

Inloggen

ironpill | 16-08-14 | 15:59
Vrouwen hebben geen islam nodig als er een ijzerpilletje bij de hand is. Jij bent het toonbeeld van de regen in de drup/stortbui...

Bovendien ook totale onzin. Mannen maken voortdurend beslissingen op basis van emotie -testosteron-

harstef | 17-08-14 | 00:24

Benedict Broere | 16-08-14 | 22:35
Dus?

Schoorsteenveger | 17-08-14 | 00:23

Bewezen succesfactor: Onderzoeken door zowel Catalyst (in de VS) als McKinsey (in Europa) geven een positieve samenhang aan tussen diversiteit aan de top en bedrijfsresultaten; bedrijven met een diverse samenstelling aan de top leveren betere prestaties dan bedrijven die dat niet hebben.
www.womancapital.nl/het-manifest/

Benedict Broere | 16-08-14 | 22:35

Dat "feminisme" nooit bestaan heeft maar slechts een terroristische afscheidingsbeweging van de arabierenparzei is, heeft nooit ter discussie gestaan, maar zo duidelijk als ze dit nu menen te moeten mogen demonstreren door het voor het meest onderdrukte soorgenoten op te nemen gaat slechts schijnbaar te ver.
De hoofddoek kent nl slechts een vrijheid en dat is enkele reis naar hun geboorteland (nee, dat is NIET hier) maar mogen onze "feministes" meenemen, dat dan weer wel

G. Raayer | 16-08-14 | 20:27

Benedict Broere | 16-08-14 | 17:39
Dat is nou het hele ding met cultureel marxisme. Ze hebben in de jaren 60 onder andere het onderwijs en de media overgenomen. En gebruiken nu dit soort pseudo wetenschappelijke onderzoeken van sociologen die nergens op slaan om mensen te indoctrineren. Die sociologen zijn namelijk dit soort "wetenschappers": www.dailymotion.com/video/xp0tg8_hjern...

ironpill | 16-08-14 | 19:47

Over het ‘succes’ van de islam - 270 miljoen vermoordde andersdenkenden, de destructie van diverse culturen, en de gijzeling van honderden miljoenen mensen in een onmenselijke levensvorm - daar ligt het volgende aan ten grondslag, deze bevindingen van de psycholoog Philp Zimbardo. En bedenk hierbij hoe men in de islam denkt over vrouwen (huisvee) en ongelovigen (dar el harb, kafir, apen, zwijnen).
www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_t...

Benedict Broere | 16-08-14 | 18:48

Zie op internet de overeenkomsten van islam met mafia en nazisme. Zie de overeenkomsten van islam met nazisme en communisme wat betreft aantallen vermoordde andersdenkenden. Zie de verschillen tussen christendom met islam. Zie de speculaties over het ontstaan van christendom en islam. Prik heen door algemeen heersende vooroordelen. Of ga vooral door met koesteren en uitdragen van uw vooroordelen.

Benedict Broere | 16-08-14 | 18:20

Benedict Broere | 16-08-14 | 18:07
Die aanval is succesvol omdat er een God bijgesleept is, inclusief een Openbaring. Aldus is er een onwrikbare niet te bekritiseren waarheid in stelling gebracht.

Schoorsteenveger | 16-08-14 | 18:09

Mij zegt het niets, dat van dat 'wereldgodsdienst'. Ik zie het meer als een reeds 14 eeuwen durende aanval op de mens en de menselijkheid.

Benedict Broere | 16-08-14 | 18:07

Benedict Broere | 16-08-14 | 17:41
Inderdaad, zoals ik al ze, de ene groep is de andere niet. De Islam is niet te bekritiseren omdat de Islam zich als wereldgodsdienst manifesteert, en met uitontwikkelde wereldgodsdiensten is het, om diverse redenen, een stuk moeilijker omgaan dan met de eerste de beste sekte, geleid door een halve zool, dan wel een maatschappelijke of politieke groepering.

Schoorsteenveger | 16-08-14 | 17:58

Schoorsteenveger | 16-08-14 | 15:37 Je schetst een dilemma: hoeveel vrijheid is toe te kennen aan een groep waarin nauwelijks vrijheid heerst en die de vrijheid eist om de vrijheid in het algemeen af te schaffen. Stel die groep is te typeren als nazisme of mafia of scientology, moeten we dan ethisch gezien vreselijk diep gaan om te weten te komen waar ergens de grens ligt? De islam is een relatief nieuw fenomeen, waar de gemiddelde Westerling nauwelijks iets van af weet, behalve dan dat het een ‘religie van de vrede’ is die respectvol bejegend moet worden. Haaks hierop staat evenwel de lawine van beelden en berichten waarin moordlustige gekken verkrachten en martelen en hoofden afzagen, en dit met intensieve verwijzing naar hun Onweerspreekbare Leer en Absolute Waarheid. Je vraagt je dan af wanneer het kwartje valt eigenlijk. Dat die islam misschien toch niet zo een religie van de vrede is die respectvol bejegend moet worden.

Benedict Broere | 16-08-14 | 17:41

ironpill | 16-08-14 | 15:59 Dat vrouwen geen stemrecht zouden moeten hebben, daar sta ik echt heel ver vandaan. Het is een geluid haast als van honderd jaar terug. En volgens mij toont wetenschappelijk onderzoek aan dat vrouwen in organisaties, die organisaties creatiever maken, en humaner, en veelzijdiger. Dit is ook het grote manco van de islamitische cultuur: dat de inbreng van vrouwen er nauwelijks is. Zie de Arab Human Development Reports (zie hierboven).

Benedict Broere | 16-08-14 | 17:39

De hoofddoekredactrice van de Opzij.

Rest In Privacy | 16-08-14 | 16:53

Benedict Broere | 16-08-14 | 15:36
Ja, in tegenstelling tot wat men nu geleerd krijgt door de media en het onderwijs. Is dat mannen en vrouwen erg van elkaar verschillen biologisch en niet puur door sociologie. Dit is niet erg zoals de feministen, en dus de cultureel marxisten, men laat denken. Mannen en vrouwen vullen elkaar perfect aan, maar zijn niet hetzelfde. Vrouwen maken besluiten puur op emoties en maken daardoor irrationele beslissingen. Waar de man juist rationeler denkt en juist de vrouw kan behoeden van deze irrationele beslissingen. Zoals rare immigratie wetten. Daardoor is het in de rolverdeling veel beter dat de man de besluiten neemt en dus ook de politiek beslissingen. Dit betekent niet dat vrouwen niet nodig zijn of 2e rangs burgers zijn. Maar dit betekent dat vrouwen in andere rollen, waarin zij beter tot hun recht komen, nodig zijn.

ironpill | 16-08-14 | 15:59

Iedere vrijheid die aan een ander wordt opgedrongen (dragen! anders ben je geen goed gelovige hoor!), of afgedwongen, is geen uiting van vrijheid maar de bevestiging van het beroven daarvan.
Wanneer het dragen van zo'n 'vrijheid' meebrengt dat het uitsluiten en discrimineren van andere propagandeert, en een reclame-uiting is verworden terroristische groeperingen, is het meer dan terecht dat het dragen ervan wordt verboden.

gaffelbaard | 16-08-14 | 15:48

Over welke vrijheid hebben we het hier? De vrijheid van het souvereine individu, dan wel de vrijheid van de groep waartoe dat individu behoort? Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, maar het is ook beslist niet zo dat datgene wat de groep in alle vrijheid kiest ook datgene is wat elk individu binnen die groep wil. En daar zit 'm de kneep. Die vrijheid, die westerse vrijheid, die met veel bloed, zweet en tranen bevochten vrijheid geldt in eerste aanleg het individu, wie dan ook, tot welke groep behorend dan ook, met welke achtergrond dan ook. Dat is dus bijna een abstracte opvatting van wat vrijheid is, dat is een absolute vrijheid, onafhankelijk van culturele waarden, van welke religieuze stelsels, en mutatis mutandis van welke God of Goden dan ook.
Wil ik mij ontworstelen aan mijn afkomst en mijn God verloochenen, wil ik uitbreken uit de verstikkingen van het morele stelsel waarbinnen ik ben opgegroeid, wil ik de groep waartoe ik behoorde voorgoed verlaten, achter me laten, wil in onafhankelijk zijn, vrij, dan heb ik daar het volste recht toe en word ik zelfs als individu beschermd, mocht die groep het mij niet toestaan om voor mijn vrijheid te kiezen en mij willen knechten.
Maar, omgekeerd, als ik in de wurggreep van de groep zit, als die groep talloze instrumenten hanteert om mij te beletten uit te breken, kortom als ik onderdrukt word en geen schijn van kans maak om in vrijheid mijn eigen keuzes te maken, als gedreigd wordt met straf, met hel en verdoemenis, als ik bang gemaakt wordt en murw word geslagen, dan is een en ander een stuk lastiger te definiëren. Sommige groepen, zoals sektes, staan al snel in een kwaad daglicht, en in dat soort gevallen wordt het zelfs toegejuicht wanneer een individu uit die groep wordt geplukt en vinden we het wenselijk dat zo iemand gedeconditioneerd en gedeprogrammeerd wordt, maar voor andere groepen geldt dat die als groep een zekere bescherming hebben of zelfs onaantastbaar zijn, enkel om puur cultuurhistorische redenen. En dan wordt het moeiljk om het individu diezelfde bescherming te geven waar het recht op heeft en wordt het schier onmogelijk om de groepsdruk op welke wijze dan ook te beïnvloeden, laat staan tot deprogrammeren over te gaan.
Hoe die dynamiek werkt kun je zien aan hoe de meer fundamentalistische religieuze groeperingen de verhouding tussen individu en groep, tussen individu en religieus systeem, definiëren. Toen Femke Halsema het in een krantenartikel opnam voor de vrouw binnen de meer behoudende Nederlandse religieuze groepen, antwoordde André Rouvoet in een reactie, dat zij geen recht van spreken had. Want, zo redeneerde hij, kritiek op de religieuze groep waartoe het individu behoort was inbreken in de privésfeer van dat individu. Met andere woorden, volgens Rouvoet vallen individu en groep volledig samen en is kritiek op de groep als vanzelf kritiek op het individu. Sjeik Fawaz vertelde op zijn website exact hetzelfde. Hij riep de moslima op om van haar -westerse- individuële vrijheid gebruik te maken doo het recht op te eisen in alle vrijheid te kunnen en mogen kiezen voor het dragen van een hoofddoek, om diezelfde moslima vervolgens te vertellen dat het haar heilige plicht is om die doek te dragen, dat De Verhevene dat beveelt, dat er gehoorzaamd moet worden, dat er geen ontkomen aan is. Ook hier valt het persoonlijke volledig samen met wat de groep, wat het systeem voorschrijft. Individuele vrijheid in dienst van groepsdruk.
Als ik de essentie van het feminisme enigszins denk te hebben begrepen, en dan heb ik het over het prille, pure feminisme, dan was het juist het verzet van het individu tegen de groep en de groepsdruk, tegen het vigerende morele stelsel dat de kern uitmaakte. Dat die feministes al snel zelf een groep vormden met een verstikkende moraal is weer een andere kwestie en doet hier even niet terzake. Wil je iets bereiken als club, dan moet je een hoop nuance terzijde schuiven, anders krijg je niks klaar natuurlijk. Maar het feminisme van vandaag lijkt die prille houding, die strijdbaarheid, volledig kwijt te zijn en zich zonder meer neer te leggen bij de status quo. Waarschijnlijk zijn die vrouwen moegestreden, vinden ze dat ze best wel wat bereikt hebben en hebben ze er helemaal geen zin meer in om nog herrie te schoppen en mensen tegen zich in het harnas te jagen. Een beetje op belegen toon Bart Smit pesten om zichzelf wijs te maken dat ze nog actief zijn, that's all, zwakte alom. Een kindje proberen te verbieden om zelf in vrijheid zijn of haar speelgoed te kiezen, een kindje willen deprogrammeren..
De ene groep is de andere niet, en de ene groepsdruk is de andere niet. Kritiek op de meest onderdrukkende groep heet Islamofobie, en critici deugen niet, zijn Islamofoben, worden zelfs als het even wil voor racist en fascist uitgemaakt.
Destijds werden vrouwen, desnoods met geweld, van achter het aanrecht weggesleurd, was deprogrammeren een heilige plicht. Maar ja, dat was eigen volk en eigen cultuur, dat was gevaarloos. Nu er echt gevochten moet worden, met gevaar voor eigen positie en wellicht voor eigen leven, zijn de dappere vrouwtjes niet thuis.

Schoorsteenveger | 16-08-14 | 15:37

ironpill | 16-08-14 | 15:23 "Vrouwen stemrecht intrekken..."??

Benedict Broere | 16-08-14 | 15:36

Hoe het best te dealen met een destructieve psychose?
De Deense psycholoog Dr. Nicolai Sennels adviseert een beleid als van Israël.
www.youtube.com/watch?v=XasKz9axKrc

Benedict Broere | 16-08-14 | 15:32

@Russells Teapot
Wat jij linkse kerk noemt is dus wat de rest van de wereld cultureel marxisme noemt. En "de lange mars door de instituties" is waardoor alle media, onderwijs en politiek in handen zijn van deze mensen en waardoor de politiek correctheid heerst in deze tijd van propaganda oorlog.

@Benedict Broere
Het lijkt niet meer te gaan om een communistisch heilstaat te vestigen. Het lijkt puur te gaan om de dominante westerse beschaving naar beneden te halen. Daarbij wordt onder ander Islam gebruikt als een soort chemokuur. Het heeft geen zin om je puur te focussen op het bestrijden van een van de middelen die ze gebruiken. Dan laat je je mee trekken in de propaganda oorlog. Het zou veel effectiever zijn om bijvoorbeeld cultureel marxisme uit de instituties verwijderen en vrouwen stemrecht in te trekken om de neergang van de westerse cultuur bestrijden. Daarbij bestrijd je gelijk de Islamisering. Want de Islamisering had voor de jaren 60, voor de grote impuls van cultureel marxisme, geen kans gehad.

ironpill | 16-08-14 | 15:23

Benedict Broere | 16-08-14 | 13:39

Goed punt over het communisme.

Het is geen geheim dat het communisme en nationaal-socialisme in Duitsland nauw hebben samengewerkt om de democratie te vernietigen, waarbij ze allebij het plan hadden om tegen de ander te keren zodra die doelstelling was bereikt. Uiteindelijk waren de nazi's degenen die beter waren in het vernietigen van hun rivalen, maar het had anders kunnen lopen.

Zo is het ook met de islam. De opstand in Iran was een politieke opstand tegen een autocraat, maar zodra de democratische beweging het zware werk gedaan hadden, kwamen opeens de islamisten in actie. Mali was hetzelfde verhaal. Egypte ook totdat Morsi werd afgezet.

Een alliantie sluiten met islamisten is uiteindelijk een vorm van zelfmoord.

quantumcollider | 16-08-14 | 15:19

'En die twee versterken elkaar' - dat klopt natuurlijk niet. De een maakt dat de ander groeit, kan groeien, en mogelijk zo groot wordt dat als het ware de 'gastheer' wordt opgegeten. Dat is al 14 eeuwen de MO van de islam.

Benedict Broere | 16-08-14 | 14:51

Russells Teapot | 16-08-14 | 13:52 Helemaal eens. Het is opvallend dat deze discussie precies zo speelt in bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken, Noorwegen, Zweden, de V.S., Canada, Australië en Nieuwzeeland. Allemaal relatief welvarende, tolerante en open samenlevingen, met groeiende populaties moslims, en grote aantallen criminele moslims, en een eindeloze reeks van eisen wat betreft eten en kleden en wassen en gescheiden lesgeven en geen lesgeven over de Holocaust en steeds maar de bouw van moskeeën, de een nog groter dan de ander, enzovoort. En die twee versterken elkaar. Want dat tolerante geeft de moslim enkel het idee van zwakte en decadentie en werkt juist als een uitnodiging om die Westerse cultuur te onderwerpen en vervolgens te vernietigen.

Benedict Broere | 16-08-14 | 14:40

Feminisme is gewoon een van de takken van de linkse kerk, en islamkritiek = racisme in de linkse kerk, dus doen feministen daar niet aan.

Sterker nog, als er vrouwen zijn die persoonlijke nare ervaringen met de islam hebben en dat aan de kaak willen stellen, dan zijn dit soort fopfeministes de eersten om te roepen dat ze het feminisme "misbruikt als een dekmantel voor islamofobie." Zie Ayaan Hirsi Ali.

En vooralsnog hebben mensen die dit soort stuitend domme meningen zijn toegedaan de media, het onderwijs en de politiek volledig in handen, waar hun krankzinnige kolder als absolute waarheid wordt gebracht. Dat is het ergste.

Russells Teapot | 16-08-14 | 13:52

ironpill | 16-08-14 | 12:51 De islam als middel om in de Westerse wereld een dusdanige ‘verelendung’ te bewerkstelligen, dat alsnog de communistische heilstaat gevestigd kan worden? Voormalig marxist Afshin Ellian heeft het daar ook wel eens over. En zegt dan steevast dat de communisten meteen als eerste worden uitgeroeid zodra de islam aan de macht is. Vooral Engelstalig is er veel over het cultureel marxisme te vinden. En in Youtube, hele documentaires. Maar de islam laat zich niet gebruiken. Het is wat het is. En het heeft nooit echt kritiek ontmoet. En die kritiek die het tegenkwam, werd onmiddellijk uitgeroeid. De Westerse cultuur heeft daar vooralsnog geen antwoord op. Zozeer als het grootste deel van de elite maar hardnekkig blijft geloven in de zelfbedachte Efteling-versie van de islam. Wat betreft het nazisme waren velen aanvankelijk ook heel enthousiast. Fijne vent die Hitler. Met z’n Autobahnen. Hier een internationaal erkend ‘expert’ over de islam:
www.youtube.com/watch?v=lahXSUkuaIA

Benedict Broere | 16-08-14 | 13:39

Wanneer heeft men nou eens door dat Feminisme juist een van de redenen is voor deze cultuur "verrijking" en de politiek correctheid. Feminisme is een onderdeel van cultureel marxisme. Iets wat de westerse cultuur wilt vernietigen en sinds de jaren 60 daar erg goed mee bezig is.

ironpill | 16-08-14 | 12:51

Met de Irene de Bel’s van deze wereld is het eigenlijk zo dat onder het mom van kosmopolitische tolerantie en feministische vrijzinnigheid, de meest autoritair-repressieve, intolerante en vrouwenhatende enggeestigheid, praktisch gefaciliteerd wordt, in vrijheden, uitkeringen en subsidies, om in aantal en sociale druk en intimiderende aanwezigheid in het straatbeeld, gestaag een steeds groter en destructiever invloed te ontwikkelen op juist die moderne, open, tolerante en kosmopolitisch-vrijzinnige samenleving, waarin de Irene de Bel’s van deze wereld gedijen kunnen. Misschien moeten de Irene de Bel’s van deze wereld eerst eens een jaartje ondervinden wat het is om te leven als huisvee en meubilair in een van die fantastische prachtlanden, om erachter komen wat het is om je verplicht elke dag te hullen in stinkende doeken en met ook nog je vagina fors verminkt. Lees eens iets uit de leer die vijf maal per dag bevestigd moet worden als zijnde de Enige en Absolute en Onweerspreekbare Waarheid: Tabari IX:113 ‘Treat women well for they are like domestic animals’. Abu al- Malih ibn `Usama's father relates that the Prophet said: "Circumcision is a law for men and a preservation of honour for women." Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abu Dawud, Adab 167. Narrated Umar ibn al-Khattab: The Prophet (peace be upon him) said: A man will not be asked as to why he beat his wife. Abu Dawud 11:2142. Enzovoort.
wikiislam.net/wiki/Violence_Against_Wo...)

Benedict Broere | 16-08-14 | 12:45

Angst voor de islam regeert.

Joke2500 | 16-08-14 | 12:36

@lidlbier | 16-08-14 | 12:03
Twee manieren. De eerste levert mij een permaban op, dus meer hoef ik niet te zeggen toch?
De andere mogelijkheid is dat moslimas in opstand komen. Dat heeft ook gewerkt bij westerse vrouwen. Er zijn weinig mannen die het willen toegeven, maar er hebben thuis meer vrouwen de broek aan dan mannen.
Koppijn? Welnee, dat is pikstraf. Hun zin doordrijven? Zo gedaan met een beetje verleiding. Vrouwen zijn de baas, hier tenminste ;)

Dhr. de Wit | 16-08-14 | 12:24

Dhr.de Wit|16-08-14|11:44|
Dat is precies de reden waarom ze niet integreren weet iedereen .
Maar wat zou wel werken?

lidlbier | 16-08-14 | 12:03

Ik kan mij best indenken dat moslimas zelf kiezen een kopvod te dragen. Dat toont namelijk hoe trots ze zijn om moslim te zijn. Het is naast een dikke middelvinger naar de Nederlandse samenleving ook een politieke uiting.
Er zijn er ook die het niet willen omdat ze Nederlander willen zijn. Maar de druk uit de omgeving dwingt ze het ding dan toch maar om te knopen.

Ik heb er geen cijfers van maar ik durf te wedden dat heel veel moslimas liever gewoon zo vrij als een Nederlandse vrouw willen zijn. Dat ze van de islam af willen omdat ze hier op school hebben gezeten en hebben ingezien dat het ook anders kan. Maar het ligt puur aan de mannen. Die bepalen hun hele leven want is cultuur, zogenaamd. Heb altijd een beetje medelijden als ik weer een moslima zie gehuld in zwarte lappen die achter hun man aanhobbelen welke er uitziet of ie net een nieuwe garderobe heeft aangeschaft inclusief dure merkschoenen.
Denk dat als moslimas echt in opstand zouden komen, de islam geen lang leven beschoren meer zou zijn.

Dhr. de Wit | 16-08-14 | 11:44

Hoofddoekjes hebben niets met IS lam te maken.
Is zionistisch complot om de IS lam zwart te maken.

said_fred | 16-08-14 | 11:40

Meeste ongeschoren lelijke linkse feministes mogen van mij ook een theedoek dragen, beter nog een Boerka.

Haegse Harry | 16-08-14 | 11:38

Ach mevrouw bel negeert onder haar eigen groep(druk).
De bekende groepsdruk theorie.
Zoogdieren vormen groepjes met aanpassen of opdonderen regels.
Alle zoogdier groepjes hebben meneren/mevrouwen bel die om hun moral highhorse te voeden dit soort uitspraken doen terwijl ze diep in hun hartje alleen maar bezig zijn met hun eigen groep als superieur te zien.

lidlbier | 16-08-14 | 11:18

Ik deel overigens wel de mening van Halsema in "ik kan niet wachten tot vrouwen de hoofddoek afslingeren".
Much the same als dat ik het vrouwelijke grefo's vrij vind staan zich niet verkiesbaar te willen stellen, maar het fantastisch vind dat dat nu wel gebeurd.

harstef | 16-08-14 | 11:15

Therapietje | 15-08-14 | 23:12
De opmerking "toonbeeld van domheid" vind ik ook niet getuigen van "slimheid".
Ik denk dat iemand die civiel heeft gestudeerd niet echt dom te noemen valt, en dat als dat een vrouw is je nog steeds kan stellen dat het iemand betreft die tegen de sociale druk en verwachtingen durft in te gaan. Kennelijk verwacht ze van andere vrouwen hetzelfde.

harstef | 16-08-14 | 11:07

Angelica | 16-08-14 | 08:28

Ze had misschien duidelijker kunnen zeggen dat we in NL weliswaar wettelijk individuele vrijheid hebben, maar dat we er alles aan moeten doen deze te blijven waarborgen. Dat we moeten blijven strijden voor die situaties waar individuele vrijheid wordt belemmerd en dat we onze wet blijven handhaven.

harstef | 16-08-14 | 10:56

Irene de Bel, toonbeeld van domheid. Mag ze wel al een lange broek dragen of moet ze ook een rokje aan van de grefoos. Als er iets een toonbeeld van onderdrukking is, is het de hoofddoek bij moslima's wel.
Therapietje | 15-08-14 | 23:12

Volgens mij is het weer tijd voor een sessie.
Je laat overigens precies zien waar het knelt. Mensen als jij vinden dat je geen rok aan mag omdat dat moet bij de grefo's.

Ik vind dat emancipatie/feminisme geslaagd is als IK -en niet jij- over MIJN kledingkeuze ga. Dus als ik een broek aan wil, doe ik dat, als ik een rok aan wil doe ik dat, als ik wil dat die tot mijn enkels komt is dat mijn beslissing en als ie net tot onder mijn billen komt ook. Daar mag iedereen wat van vinden, helaas is het ook nog in autochtoon NL zo dat men vindt dat vrouwen in korte rokjes zelf hun verkrachting hebben uit gelokt als ze alleen in kort rokje 's nachts over straat gaan.

harstef | 16-08-14 | 10:43

islamtische vrijheid, allemaal een hoofddoekje dragen van 1 kuub extra verdicht beton

Occipitaalcasibus | 16-08-14 | 10:40

"Zeggen dat een hoofddoek vrije keuze is, is net zoiets als zeggen dat als een vrouw verkracht werd, dit haar eigen keuze was."
me,myself and IK | 16-08-14 | 09:55

Volstrekt oneens met je. Ik ben het geheel met je eens dat een groot deel van de vrouwen een hoofddoek opdoet omdat ze dit moet van huis uit, maar er zijn er toch ook behoorlijk wat die het geheel zelf beslissen. Je vergelijking loopt mank.

harstef | 16-08-14 | 10:34

Hoeveel subsidie krijgt opzij?

sjaap.marok | 16-08-14 | 10:19

@Reykjavik | 16-08-14 | 10:00
Ik geloof best dat er positieve aspecten zijn. Alleen dat is maar een klein deel van de moslim gemeenschap. 25% ongeveer. De rest zijn ISIS aanhangers, de overige 75%.
Deze 75% zorgt voor de sociale druk in die gemeenschappen. En dat cijfer gaat maar omhoog. Voor je het weet is het 90%. Ga je dan nog steeds wijzen op de positieve aspecten?

Wim Venijn | 16-08-14 | 10:18

Waarom staat er "weggejorist" als het "weggejoziast" moet zijn?

Dr.Dushkind | 16-08-14 | 10:10

Jammer dat hier steeds maar weer de negatieve aspecten (en ja, die zijn er zeker, hoef je mij niet op te wijzen) van de islam benadrukt worden. Wat ik probeer aan te geven is dat er ook positieve aspecten zijn, maar ja, dat is hier bij GS tegen dovemansoren gezegd vrees ik.

Reykjavik | 16-08-14 | 10:00

De mannetjes worden opgewonden van de vrouwtjes. Dus bij de mannekes een blinddoek om.

Hendrick9075 | 16-08-14 | 09:55

Zeggen dat een hoofddoek vrije keuze is, is net zoiets als zeggen dat als een vrouw verkracht werd, dit haar eigen keuze was.
Er zijn landen waar verkrachte vrouwen gestenigd worden, dat doen ze natuurlijk ook uit vrije keuze.

me,myself and IK | 16-08-14 | 09:55

Ach, deze dame draagt nog steeds haar luier op het kupke.

succesvol | 16-08-14 | 09:48

Religie ontstaat uit een schreeuw van mensen om troost en bescherming in een bestaan dat ze niet kunnen doorgronden en waarin ze niet bij machte zijn het naar hun eigen hand te zetten.
Daaruit vloeit alles voort: de bezweringen, het idee dat bidden helpt, de offers enz.
Het zou beter zijn als het bij de erkenning bleef dat je niets aan het bestaan kunt veranderen.

B. Randnetel | 16-08-14 | 09:09

Duidelijk, het "feminisme" is zo dood als een pier.
"Progressief" werd reactionair.
Anti-fascisten zijn nu de fascisten.

Het was voorspeld - en het is allemaal uitgekomen.

Jan Passant mk2 | 16-08-14 | 09:01

@necrosis | 16-08-14 | 08:48
Misschien moet u lid worden van de vereniging van VanBukkem-haters. Na de KNVB de grootste vereniging van Nederland. Lidmaatschap is gratis.

VanBukkem | 16-08-14 | 08:53

Hoofddoek is vlag van islamisme (politieke islam)
Sociaal wenselijke antwoorden en antropologische duiding laat ik over aan onze perfide soepsidie socialisten ;-)
... bella,horrida bella...

kapitein oosterlng | 16-08-14 | 08:51

Necrosis 08.08 uur
ja zoiets.
De overheid (tegenwoordig is dat de kapitaalkrachtige elite die de politici voor hun kar spant) creeert een grote godsdienstchaos met hun multiculti-sprookjes die voor een globale graaimarkt moeten zorgen waarbij fanaten elkaar naar het leven staan.
En passant worden er om de gewelddadigheden in te tomen overal camera's opgehangen, demonstratieverboden opgelegd, pogingen gedaan om internet te censureren terwijl dereguleringen en privatiseringen ingevoerd waardoor de markt afgeroomd wordt door aalglad tuig in maatpak.
...
En de gewone burger mag zijn hele leven werken en belasting betalen teneinde het "zwitserleben" te financieren van de happy few.
En als het helemaal uit de hand loopt met het graaien (zie de crisis van 2008 na decennialang struisvogelpolitiek van zgn. toezichthouders) worden de burgers ook nog eens bestolen om het bonusgraaisysteem niet te laten instorten.
...
Onderwijl dreigt de derde wereldoorlog op meerdere plaatsen van deze aardkloot uit te breken door het beleid van dit soort slappe graaiende wachtgeldpaljassen en co.

trotse_atheist | 16-08-14 | 08:49

@VanBukkem | 16-08-14 | 08:42
Ik haat je ;)

necrosis | 16-08-14 | 08:48

@bas ooms53686289 | 16-08-14 | 08:41
Porno-acteurs zijn niet verplicht om een condoom te dragen...
Klets geen onzin!
En die vergelijking tussen condooms en provoceerdoeken slaan als een lul op een drumstel.

necrosis | 16-08-14 | 08:44

@necrosis | 16-08-14 | 08:39
Een 'cilf' is een soort milf, maar dan met de 'c' van columnist.

VanBukkem | 16-08-14 | 08:43

Pornoacteurs zijn ook verplicht een condoom te dragen dus waarom moslims dan geen hoofddoek?

bas ooms53686289 | 16-08-14 | 08:41

@VanBukkem | 16-08-14 | 08:36
Wat is een cilf?
En wil ik dat weten?

necrosis | 16-08-14 | 08:39

@VanBukkem | 16-08-14 | 08:11
Ik had destijds een 'dinnetje die Alopesia-nog-wat had, die kreeg last van extreem haaruitval en loopt inmiddels rond met een pruik op een kaal kopje.
Sommige vrouwen zien er best aantrekkelijk uit met zonder geen haar.
*en waag het niet om een pica te plempen van Sugar Lee Hooper*

necrosis | 16-08-14 | 08:37

Offtopic luistertip: Onze huis-cilf Ebru is zo te beluisteren op radio 1. Iets over pumps en twitter. Jammer dat 99% van de reaguurders dan nog op één oor ligt.

VanBukkem | 16-08-14 | 08:36

"Hier in Nederland: van individuele vrijheid". Deze lichtzinnigheid anno 2014 verkondigen betekent niks anders dan niet verder dan je eigen neus kijken. Een moslim die zich in 0031 bekeert tot het christendom is zijn leven niet zeker, ondanks de individuele vrijheid en artikel 6 van de grondwet. Zie ook de verwensingen die Ahmed Marcouch naar zijn hoofd kreeg geslingerd, alleen omdat hij het opneemt voor homo's. En zo zal ook de hoofddoek voor veel vrouwen vaak niet op een individuele keus gebaseerd zijn. Hoe de verhoudingen precies zijn weet niemand, daar kom je niet achter. Feit is dat binnen de islamitische gemeenschap in Nederland de factoren intimidatie en sterke sociale druk hun werk doen en dat er in dit land voor veel moslims geen sprake is van werkelijke individuele vrijheid.

Angelica | 16-08-14 | 08:28

@trotse_atheist | 16-08-14 | 08:01
Religie is inderdaad een uitvinding van machthebbers. God trekt Zijn handen er van af. Die wil niks met religie te maken hebben. God zou zeggen: Denk toch zelf eens na. Ik heb jullie toch niet voor niks een stel hersenen gegeven.

VanBukkem | 16-08-14 | 08:25

De profeet kan we wat. Als God niet wil dat vrouwen met hun haardos te koop lopen, dan had Ie ze wel kaal geschapen.

VanBukkem | 16-08-14 | 08:11

@trotse_atheist | 16-08-14 | 08:01
Overheid en religie: houd jij ze dom, houd ik ze arm...
Zo iets?
*anti-boosheidpillen© slikken doet*

necrosis | 16-08-14 | 08:08

Iedere geestelijke (priester, imam, rabbi)die erin slaagt om zijn gelovigen ervan te overtuigen dat er ofwel hel en verdoemenis wacht ofwel een hemel wacht afhankelijk van volgzaam en regeltrouw (lees wettelijke gehoorzaamheid) gedrag gedurende het leven, is voor de overheid veel meer waard dan welk regiment mariniers, legionairs, ghurka's, commando's of wat dan ook.
Overheid en religie zijn van oudsher een symbiose in het onderdrukken van de bevolking. Overal op deze aarde.
Daarom zijn er ook zoveel religie's en geloven.
...
mensen schudt het geloof van u af.
Denk zelf na en kijk wat de elite met u doet en van plan is.

trotse_atheist | 16-08-14 | 08:01

In de super is het inmiddels ook normaal om buiten de vers- en visafdeling een doek te dragen.
Zal nooit aan de kassa gaan staan waar zo'n symbool van onderdrukking en ongelijkheid aan de kassa zit gaan staan.
Ik neem wel een met een leuke hollandse dame, kun je nog een praatje mee maken en ze voelt zich dan niet ongemakkelijk en ongelijkwaardig om met me te praten.

Damoos | 16-08-14 | 08:00

Net van de Televaag site geplukt:
www.telegraaf.nl/binnenland/22972339/_...
Van die honderd miljoen kunnen ze een halve F-35 kopen.
En voor de rest geloof ik er geen reedT van!
Dat wordt weer glijmiddel kopen, en anti-aambeienzalf....

necrosis | 16-08-14 | 07:54

@trotse_atheist | 16-08-14 | 06:26
Ik heb liever een hond, die zijn doorgaans blij om je te zien....

necrosis | 16-08-14 | 07:27

Och ja :
en het erge is dat als ik deze cultuur niet omarm ik ook nog weg gezet wordt als een hond.

trotse_atheist | 16-08-14 | 06:26

Vorige week dagje Walibi.
Lekker zonnig weer.
Mensen vrolijk gekleed.
Iedereen goede zin.
Opeens ...
Iedereen zag het.
Ongelofelijk : een vrij mens !
i250.photobucket.com/albums/gg273/ikkn...
ps. bijgevoegde foto is een voorbeeld.
Mens onder gewaad, ik kon niet zien of het een man of vrouw was, droeg daarbij nog zwarte handschoenen en een pikzwarte zonnebril.
De vrijheid spatte er van af.
Waarom bekroop me toch de gedachte dat er geen groter leed is dan dat wat een mens zichzelf aandoet ?

trotse_atheist | 16-08-14 | 06:24

Feministen zijn niet meer van deze tijd. Is een zeikerig clubje geworden heeft niets meer met vrouwen bevrijding te maken. De tijd van vrijwilligheid voor vrouwen om te kiezen thuis blijven of werken is ook alweer decennia voorbij. Je was plebs als je hoogopgeleid bent en voor je kinderen wilde zorgen. Nu met een hoog statuut aan werkeloosheid wordt dit zelfde plebs weer verzocht voor de kinderen te gaan zorgen want er is onvoldoende werkgelegenheid. De dolle miena's dat waren geen feministen dat waren vrouwen die het zat waren dat ze alle kinderen moesten baren, die er gemaakt werden, waarvan vele ongewenst. Het is gekaapt door linkse doctrine om zo meer arbeidskrachten op de markt te werpen omdat alles wat binnen gehaald was. Te ziek zwak en misselijk waren om te werken, liever leefde zij van het uit de ruif vreten van de verzorgingsstaat die nu ter graven gedragen is door ons geweldige kabinet. Oorzaak???........

dsm_IV | 16-08-14 | 05:12

Op de valreep:
Verschrikkelijk: een foute Brusselse ambtenaar die wil weten wat er onder de Bourka zit:http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1993668/2014/08/16/Chef-protocol-trekt-sluier-oosterse-prinses-af.dhtml
Diplomatieke rel vanwege een kudt-moslima in gevangenis pak.

Jan Dribbel | 16-08-14 | 04:43

We hebben het nazisme en fascisme hier in het verleden met succes bestreden. Maar als mensen met een niet witte huidskleur dezelfde walgelijke ideen koesteren over homos joden en vrouwen, durven we er vanuit een politiek correcte stuip, er niets tegen in te brengen. Omdat we anders in dezelfde nazi hoek geplaats worden.
gevaarlijke paradox

Veritas Splendor | 16-08-14 | 04:39

@neutron
Bedankt voor de reactie

het kind met het badwater weggooien komt inderdaad wel overeen met het "weg met ons" of "het Westen is per definitie slecht" idee.
Ik wou dat de VPRO daar eens een documentaire over maakte.

Veritas Splendor | 16-08-14 | 04:19

@Graftak | 16-08-14 | 04:00
Volgens mij blijft je comment ergens hangen....

necrosis | 16-08-14 | 04:06

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 04:04

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 04:04

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 04:01

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 04:00

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 04:00

@Graftak | 16-08-14 | 03:54
Daar hadden we al 20 jaar geleden aan moeten werken, maar helaas hebben we nog steeds politici die ons manen om gerust te gaan slapen terwijl de 'vijand' aan de poort staat te rammelen.
*hartgrondig vloeken doet*

necrosis | 16-08-14 | 03:59

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 03:58

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 03:57

-weggejorist-

Graftak | 16-08-14 | 03:55

necrosis | 16-08-14 | 03:45
Dat is iets waar we aan moeten werken.
Een van de knelpunten is dat iedereen met een logische mening en ruggengraat snel door de politiek en de npo (overheidsmedia!) voor fascistisch & extreem rechts wordt uitgemaakt. De gemiddelde Nederlander papegaaitje dat dan geërgerd na: "dat kán toch niet, verschrikkelijk, wat een maar figuur, die nazi, etc". Stemt daarna vrolijk door op dezelfde partijen. Het monddood maken en voor extreem rechts / fascistisch / racistisch / nazi uitmaken is een succesvolle techniek die 97% succesvol is, keer op keer. Mensen moeten hun gezonde Hollandse verstand eens gaan gebruiken als meetlat. [/rant].

Graftak | 16-08-14 | 03:54

Graftak | 16-08-14 | 03:40

helegaar mee eens.

Ik ben niet bekend met de schilderswijk of Den Haag in het algemeen, maar zijn daar slooppanden die sowieso tegen de vlakte moeten?

Heb daar een goeie nieuwe bestemming voor...

neutron | 16-08-14 | 03:46

@Graftak | 16-08-14 | 03:40
Een raak punt, helaas hebben we te maken met 'strategisch' gekozen politici en ongekozen burgemeesters met een ruggengraat van snot.

necrosis | 16-08-14 | 03:45

neutron | 16-08-14 | 03:30
Je kunt de ideologie niet verbieden of uitroeien. Je kunt wel grenzen en perken stellen. Dhimmie gedrag in de politiek en overheid verbieden. Halal eten in kantienes afschaffen, niet meer hele scholen vrij op Suikerfeest. Intimidatie van niet moslim kinderen verbieden en
AANPAKKEN (kinderen worden gepest en uitgescholden als ze bijv ham op brood hebben). Kerstdiner herinvoeren. Etc etc.
.
Integratie moet gewoon weer betekenen dat mensen uit den vreemden zich aan Nederland aanpassen en NIET dat Nederland haar best doet om zich aan de islamitische cultuur aan te passen.

Graftak | 16-08-14 | 03:40

Ladies, if men could blow themselves you would be alone in this room right now, watching an empty stage.

o)+ | 16-08-14 | 03:39

@neutron | 16-08-14 | 03:30
De onrust in de schilderswijk is mogelijk een 'testcase' van hetgeen ons te wachten staat.
De 'boven ons gestelden' wanen zich veilig in hun 'bolwerkjes', iets wat niet lang stand kan houden.
Maar wanneer die betonnen plaat voor hun kop gesmolten is, is het al te laat.
Ik riep het gisteren al: ik wil nieuwe verkiezingen, NU!

necrosis | 16-08-14 | 03:37

@ necrosis | 16-08-14 | 03:23

Ik doel op het uitroeien van een ideologie (niet een volk of geloof).

Dat dat moeilijk zal zijn, c.q. onmogelijk is, weet ik eigenlijk nu al.

De islam moet VERBOTEN worden.
(maar het gaat niet gebeuren, helaas).

neutron | 16-08-14 | 03:30

@Graftak | 16-08-14 | 03:18
Helaas blijft het merendeel van Nederland op die 'gutmenschen' stemmen.
Na de laatste verkiezingen verloor PvdA al hun grote steden en kregen ze een flinke trap onder hun pluche reedT.
Hun plek werd ingenomen door..... D'66.
Ik begrijp het niet meer.

necrosis | 16-08-14 | 03:28

Met wortel en Tak Bier.

LibertasSimplex | 16-08-14 | 03:25

@neutron | 16-08-14 | 03:15
'uitroeien' vind ik persoonlijk een iets te zware opmerking, maar 'onwenselijk' vind ik zeker op zijn plaats.

necrosis | 16-08-14 | 03:23

Graftak | 16-08-14 | 01:50
Geheel mee eens, het ontdoen van labia&clit of voorhuid op minderjarige leeftijd heeft niets te maken met vrijwillige keuze.

Vandaar dat ik het had over volwassenen. Hier vallen we over een uitspraak van iemand die zegt "als je uit vrije keus hoofddoek draagt, prima", maar zijn dan vervolgens schijnheilig als het gaat om het vrijwillig afhakken van schaamlippen, tbv esthetica. Esthetica gebaseerd op de pornoficatie van vrouwen.

harstef | 16-08-14 | 03:23

Een kutstuk over kleding. Zeker na het ontslag van dat Turkse all-inclusiveding een ander dom wijf aangenomen.

LibertasSimplex | 16-08-14 | 03:22

@7,62x39 | 16-08-14 | 02:35
Helaas wordt vrijheid in Nederland niet serieus genomen en hanteert men selectieve vrijheid van meningsuiting.
Het bewijs lag de laatste weken in Den Haag.
*George Orwell had gelijk*
necrosis | 16-08-14 | 03:16

In Nederland heb je alleen vrijheid van meningsuiting als die mening strookt met gutmensch ideologie.

Graftak | 16-08-14 | 03:18

@7,62x39 | 16-08-14 | 02:35
Helaas wordt vrijheid in Nederland niet serieus genomen en hanteert men selectieve vrijheid van meningsuiting.
Het bewijs lag de laatste weken in Den Haag.
*George Orwell had gelijk*

necrosis | 16-08-14 | 03:16

@Graftak | 16-08-14 | 03:12

En dat is weer precies de reden waarom die ideologie -voor zover die zich ophoudt in het westen- hier uitgeroeid moet worden.

Met wortel en tak.

neutron | 16-08-14 | 03:15

neutron | 16-08-14 | 03:03
Dat is precies de reden waarom die ideologie niet strookt met het vrije westen.

Graftak | 16-08-14 | 03:12

Wat een eng wijf. In teveel opzichten om op te noemen.

Enderman | 16-08-14 | 03:04

@Graftak | 16-08-14 | 02:55

Als je een (echte) islamiet bent (dus de hele koran gelovend, dus isis aanhanger) ben je ook zo goed als dood.
Of je blaast je op tussen andersgelovigen of je sterft tijdens het afhakken van zoveel mogelijk hoofden.
Maakt niet uit.
Allah is er blij mee; daar gaat het om.

neutron | 16-08-14 | 03:03

harstef | 16-08-14 | 02:58
Alleen bij getrouwde vrouwen en bij de meeste alleen in de synagoge. Is meer symbolisch dan letterlijk.

Graftak | 16-08-14 | 03:00

Graftak | 16-08-14 | 02:15
Och als joden het haar zien als bibs en titten, is dat gewoon, maar als moslims haar zien als bibs en titten wijkt dat opeens af?

Ik vind het beiden nogal zonderling, met duidelijke overeenkomsten.

harstef | 16-08-14 | 02:58

Vroeger gingen dat soort mensen bij de bhagwan, hare Krishna of een commune. Nu gaan ze bij de islam.
Het verschil is dat als je bhagwan of hare Krishna zat bent, je zonder veel problemen verder kunt met je leven.
Als je de islam zat bent ben je een afvallige en moet je dood (letterlijk).

Graftak | 16-08-14 | 02:55

Graftak | 16-08-14 | 02:36
Boko Haram heeft weer eens wat mensen ontvoerd in Nigeria. Jongens, dit keer. Drie keer raden wat voor fijne "opdrachten" ze gaan krijgen en "waartoe" ze bekeerd werden. En wat je hier dan binnenhaalt, nadat ze ontsnapt zijn, Europa binnengeloodst werden via een gammel bootje, vanaf Tanger of Melilla, hangend op een hek, of via de Canarische eilanden waarbij onderweg de zieksten en zwaksten overboord werden gesmeten.
Een soort Syrie-gangers in het kwadraat, qua Problemen. Waanzin.

chicago river | 16-08-14 | 02:53

@7,62x39 | 16-08-14 | 02:35
Precies!

In USA is iig recht op meningsvrijheid gegarandeerd.

neutron | 16-08-14 | 02:37

neutron | 16-08-14 | 02:27
De islam is vooral lekker strikt en duidelijk in wat wel en niet "mag" & de beloning... Het geeft dus veel orde en regelmaat aan je leven. Ook hoor je ergens bij. Dat vinden veel mensuh fijn.

Het orthodoxe jodendom is ook heel georganiseerd maar het is ontzettend moeilijk om daartoe te bekeren. Het is in Nederland een proces van vele jaren. Ook wordt je niet welkom geheten of aangespoord om het te doen. Bij de islam is dat juist omgekeerd. Islaam doet zelfs aan zending/evangelisatie (wat ze "dawa" noemen).

Graftak | 16-08-14 | 02:36

neutron | 16-08-14 | 02:32
Is ook gewoon gelul. In de VS wordt vrijheid wel serieus genomen. Burgers mogen daar vinden en zeggen wat ze willen, ook als hun mening de overheid niet bevalt.

7,62x39 | 16-08-14 | 02:35

Ook geen last met moslims trouwens.
Wibi Tsunami | 16-08-14 | 02:25

Kort van geheugen? Boston? Marathon? Tsjetjenen? Snelkookpan? Islam?

chicago river | 16-08-14 | 02:33

7,62x39 | 16-08-14 | 02:24
"Ik zeg niet dat vrouwen in Iran het beter hebben dan voor de revolutie. Alleen dat ze professioneel weinig beperkingen hebben."

Maak daarvan "islamitische revolutie".
En vermeld dat vrouwen zich daarna niet meer konden manifesteren als vrouwen.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 02:33

@Wibi Tsunami | 16-08-14 | 02:25

Is dat zo?
Dat een ISIS vlag drager meteen wordt afgeknald in the States?
Waarom?

Je mag toch ook openlijk nazi/antisemiet zijn daar zonder door de FBI achtervolgd te worden?

neutron | 16-08-14 | 02:32

Graftak | 16-08-14 | 02:18
Ik beweer dat de goden een afspiegeling zijn van hun volgelingen.
de honden blaffen... | 16-08-14 | 02:23
Dat mag je best vinden....

Graftak | 16-08-14 | 02:31

"Dan zouden mannen het toch ook doen, als dat waar was? Of in elk geval spirituele mannen? Gebeurt niet, hè? Dat betekent dat het niet waar is.
Heb jij je haar eigenlijk bedekt?"
Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 01:17

De gebruiken in de islamitische wereld als vervolg op de bijbel (korintiers 11) : "Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. 4 Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. 5 Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. 6 Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken."

Al die maffe zaken... deel 1 (thora), 2 (bijbel) & 3 (koran) allen dezelfde oorsprong met dubieuze gebruiken.

harstef | 16-08-14 | 02:30

@Veritas Splendor | 16-08-14 | 02:17

Omdat dat zelf ook "progressieve" halfapen zijn die Rooms katholiek zijn opgevoed en -het kind met het badwater weggooiend- daarna islamofiel worden als compensatie van hun eigen christenverloochening.

neutron | 16-08-14 | 02:27

K1100 | 16-08-14 | 01:01
Nee dank je. Hebben ze hier niet in U naait me steeds (US). Ook geen last met moslims trouwens. Dat is ook één van de redenen waarom ik steeds minder terug verlang naar NL. Wat een gekit met die moslims, en wát een zachte aanpak. Er is hier voldoende aan te merken op de 'cops' hier, maar de eerste ISIS vlag moet ik hier nog zien. De drager wordt gelijk afgeknald, zoals het hoort.

Wibi Tsunami | 16-08-14 | 02:25

K1100 | 16-08-14 | 02:13
Dus u beweert iets wat niet waar is en daarmee geconfronteerd zegt u dat wie het niet gelooft linkjes moet zoeken. Die er dus niet zijn.
Deze week heeft een Iraanse als eerste vrouw ooit de Fields Medal gewonnen, de hoogste onderscheiding voor wiskunde. Ik ken persoonlijk Iraanse vrouwelijke artsen en apothekeressen. U kletst uit uw nek.
Ik zeg niet dat vrouwen in Iran het beter hebben dan voor de revolutie. Alleen dat ze professioneel weinig beperkingen hebben.

7,62x39 | 16-08-14 | 02:24

AntiSoof | 16-08-14 | 02:05
Wel een op het eerste oog logische gedachtegang. Maar ook een verkeerde. De meeste 'gelovigen' zijn helemaal niet gelovig joh. Allemaal te maken met opgroeien, weg kiezen, groepsdruk, gemeenschap, familieverbanden, rust in de tent, enzovoort.
"Een van de grootste trucs van de duivel is mensen te laten denken dat hij niet bestaat."
Prachtig natuurlijk want God is Mens is Duivel.

chicago river | 16-08-14 | 02:24

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 21:34
De bruid is al uitgezocht?
Toch vooruitstrevend,homohuwlijk in pakistan.

miko | 16-08-14 | 02:24

Graftak | 16-08-14 | 02:18
Ik beweer dat de goden een afspiegeling zijn van hun volgelingen.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 02:23

wakkere_nederlander | 16-08-14 | 02:09
Nope.
Noch in het artikel over de Marokkaanse lesbiennes, of in het artikel over isis lees ik het woord islam.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 02:20

de honden blaffen... | 16-08-14 | 02:15
De godsdiensten zijn een afspiegeling van hun god. Allah is gewoon een piswoeste lul met tenen van drie meter en een lontje van een millimeter. Net als zijn volgelingen

Graftak | 16-08-14 | 02:18

We zijn qua vrouwen en homo emancipatie weer helemaal terug bij af.
Het leek even de goede kant op te gaan in de jaren 70,80 en 90.
Maar we zijn weer in 1250.
Best jammer. Het enige goede wat de babyboomers gedaan hebben, is de kerk op hun onbelangrijke plek zetten, waar ze thuishoren.
Helemaal teniet gedaan door massale import van religieuze woestijntokkies.
Die gekgenoeg weer helemaal niks verkeerd kunnen doen, voor diezelfde vk lezende babyboomers.

Kan iemand mij uitleggen, waarom de zogenaamde progressieve intelligentia, Nazi's de hand boven het hoofd houdt, mits ze licht-getind zijn??

Veritas Splendor | 16-08-14 | 02:17

K1100 | 16-08-14 | 02:07
Dat was dus al zo voor de islamitische revolutie. En in de RK kerk kunnen vrouwen geen priester worden. Hoe dan ook, hoe veel er ook veranderd mag zijn in de revolutie, vrouwen kunnen nog steeds de beroepen beoefenen die ze voor de revolutie konden beoefenen.

7,62x39 | 16-08-14 | 02:16

Graftak | 16-08-14 | 01:45
Ik zou het als volgt definiëren:(aangezien er in mijn belevingswereld niet zoiets als een god bestaat)

Islam is een gewelddadige, wraaklustige, bloeddorstige en intolerante godsdienst.
Het christendom (nieuwe testament) is een liefdevolle, vergevingsgezinde en tolerante godsdienst.
En dan ben het ik helemaal met je eens.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 02:15

harstef | 16-08-14 | 02:09
Orthodox joodse vrouwen bedekken hun haar allen in de synagoge/synagoge&tijdenshetbidden/altijd al naar gelang hun stroming OMDAT ze getrouwd zijn. Het haar van een getrouwde vrouw heeft dezelfde status als bijvoorbeeld haar bips en titten. Ongetrouwde vrouwen hoeven hun haar nooit te bedekken.

Graftak | 16-08-14 | 02:15

@7,62x39 | 16-08-14 | 02:09
Het is wel waar, zoek eens wat dieper. Ik ga hier niet de linkjes plempen die je zelf makkelijk kunt vinden.

K1100 | 16-08-14 | 02:13

Als ik in een eerste oogopslag naar de online versie van Opzij kijk dan zie ik wel degelijk islam kritische berichten.
www.opzij.nl/index.html
Neemt niet weg dat Irene de Bel een ongelooflijk politiek correcte nitwit is.

wakkere_nederlander | 16-08-14 | 02:09

Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:08

Het staat wellicht niet in de Koran of de Hadith. Het was/is vast wel gebruik in de regio, want ook veel (orthodoxe) joodse vrouwen dragen nog hoofddoeken en het heeft zelfs een plaatsje in de bijbel: je mag als vrouw niet bidden tot god met een onbedekt hoofd (herkenbaar bij de nonnen).
"Het haar van de vrouw is haar gegeven om een hoofdbedekking te dragen." aldus Paulus.

Ik vind dat vrouwen zelf moeten weten of ze een hoofddoek opdoen en/of met een topje met spagetti-bandjes over straat gaan. Ik ben wel voor het straffen van mensen die vrouwen onder dwang verplichten een hoofddoek te dragen, te huwen, achter een raam te zitten.

Ergo, je moet de mensen straffen die de anderen de persoonlijke vrijheid proberen af te nemen.

harstef | 16-08-14 | 02:09

Graftak | 16-08-14 | 02:04
Het ging me om de suggestie van K1100 | 16-08-14 | 01:17 dat vrouwen in Iran nu niet "alle beroepen [...] van arts tot onderwijzeres" mogen beoefenen. Dat is niet waar.

7,62x39 | 16-08-14 | 02:09

@7,62x39 | 16-08-14 | 02:01
Vrouwelijke geestelijken (priesters) zijn er overal in de wereld. Oa in Zweden, Groot Brittannie enz. Maar niet in de islam.

K1100 | 16-08-14 | 02:07

@Graftak | 16-08-14 | 02:01,
Dat wist ik dan weer niet. Dank voor de verhelderende woorden.

AntiSoof | 16-08-14 | 02:07

@de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:58,
Ik snap je. En dat is wel goed. Ons verstand heeft een gruwelijke keerzijde, namelijk het besef van de dood. En als God ons kan bevrijden van die gruwel is dat goed. Ook al is e.e.a. misschien wel een fantasie? Liever gelukkig verduisterd geleefd dan ongelukkig verlicht gestorven. Tsja. Dit gaat wel héél diep. En toch... Die Jezus sprak wel 'scherpe woorden'. Maar dat laatste is geheel mijn smaak. Maar ja. Waar haalt men in s'hemelsnaam zijn referentiekaders vandaan?

AntiSoof | 16-08-14 | 02:05

*sighe

Graftak | 16-08-14 | 02:04

7,62x39 | 16-08-14 | 02:01
Prostitutie is overigens wel legaal in Iran, dmv tijdelijke huwelijken (sighre).
Probeer in Iran eens een capri broek te dragen met een hemdje, zonder hoofddoek.

Graftak | 16-08-14 | 02:04

Geboren worden is het begin van het sterven.
En van leven ga je dood.
Het kan zo simpel zijn.

K1100 | 16-08-14 | 02:02

AntiSoof | 15-08-14 | 23:39
De joodse hoofddoek (of dure pruik) wordt niet gedragen uit respect voor de allerhoogste maar als teken dat de vrouw getrouwd was. Als je trouwt veranderd voor sommigen het vrouwenhaar in een lichaamsdeel dat "naakt" is en derhalve bedekt moet worden (erva).
Voor sommigen hoeft dit alleen maar in de synagoge (+tijdens het bidden voor sommigen).

Graftak | 16-08-14 | 02:01

In het jaar 2050 wordt het pas echt gezellig op deze planeet. Hoe noem je dat: er zijn de afgelopen weken 2000 Gaza inwoners omgekomen, er komen op deze planeet 2-honderd duizend mensen per dag erbij.
Een 1% tijdelijke vermindering van de aanwas.
www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q...
Als je nu 10 bent moet je je ernstige zorgen maken.

Jan Dribbel | 16-08-14 | 02:01

Graftak | 16-08-14 | 01:51
K1100 | 16-08-14 | 01:53
Vrouwen mogen zich in Iran verkiesbaar stellen voor de functie van president. Porno is verboden voor zowel mannen als vrouwen en imam is een mannelijk beroep, overal, zoals priester dat in de RK wereld is.

7,62x39 | 16-08-14 | 02:01

Rolbevestigend speelgoed?? Zucht. Is er dan geen detail van je leven dat NIET voorgeschreven is volgens progressieven? Wordt elke vierkante nanometer gedirigeerd door de verontwaardigden?

Koos3514 | 16-08-14 | 02:00

AntiSoof | 16-08-14 | 01:35
God is een door de mens gecreëerd iets, om de doodsangst van de mens te overwinnen.
Volgens mijn definitie.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:58

@7,62x39 | 16-08-14 | 01:46
Rechter, president.

K1100 | 16-08-14 | 01:53

7,62x39 | 16-08-14 | 01:46
Imam. President. Pornoster. Naaktmodel.

Graftak | 16-08-14 | 01:51

harstef | 16-08-14 | 01:46
Afgesneden schaamlippen is vooral esthetisch. Het is een vrije keuze op volwassen leeftijd. Het meest belangrijke: het neemt het gevoel en de zin in seks niet af.
Het met een stuk glas of bot mes afsnijden van de clitoris, zonder verdoving, bij een klein meisje tegen haar wil in is hier NIET mee te vergelijken.
Appels en peren.

Graftak | 16-08-14 | 01:50

Reykjavik | 16-08-14 | 00:59
Jouw nuance is vooral leuk voor jezelf. Het 'kennen' of 'hebben' van islamoos in de vriendenkring zegt niets.
Kijk naar de grote plaat, luister hoe die draait. Voor mij? Teringmuziek.

chicago river | 16-08-14 | 01:49

De bundel min of minder de gedigt Vrede.
Vrede.
Dat wat is en zal zijn.
Als de mannetjes hun pijlers niet zo hoog zouden richten.
Als de leiders niet zo vervreemd van de realiteit zouden zijn.
Of gechanteerd als je weet wel; 'heel slecht'.
Dan zou het vrede zijn.
Als de wapensletjes hun gruwel niet zouden kunnen verspreiden,
dan zou het vrede zijn.
Vrede is nix.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:48

@AntiSoof | 16-08-14 | 01:42
Ja, zelfs nu laten de mensen in de biblebelt de gezondheid van hun kinderen over aan de goedheid van hun God. En waarom zou een boom of plant niet te aanbidden zijn als ze bewezen geneeskrachtige krachtan heeft. Het laatste voorbeeld komt me realistischer voor dan het hedendaagse geloof in God.

K1100 | 16-08-14 | 01:48

Scherpzinnigge bijdrage. Respect.

pastimer | 16-08-14 | 01:48

K1100 | 16-08-14 | 01:23
De droom van de goedmensen.
Een jurk dragen + een badmuts is volgens Pechtold het bewijs van geslaagde integratie.
Ik weet dat de PvdA al lang baalt van het imago van allochtonen partij.
Dus neemt D'66 deze rol over. Want geen belast verleden.

Jan Dribbel | 16-08-14 | 01:47

K1100 | 16-08-14 | 01:17
Noem eens een beroep dat vrouwen in Iran niet mogen beoefenen.

7,62x39 | 16-08-14 | 01:46

"Een afgeknipte clitoris en weggesneden schaamlippen zijn zeker ook een teken van vrijheid?"
eerstneukendanpraten | 15-08-14 | 21:38

Ondanks het feit dat de WHO niet medisch noodzakelijke verwijdering van schaamlippen betitelt als "Female genital mutilation", was ik toch bepaald de enige op GS die suggereerde dat dat toch ook zeker opgaat voor de "porno-kut".
De algehele mening was toch dat als je je schaamlippen laat verwijderen uit oogpunt van geloof (als volwassene) je onderdrukt wordt, en dat als je dat doet om te voldoen aan het porno-beeld, het het toppunt is van "vrijheid". Ik zou zeggen dat het in beide gevallen is het voldoen aan sociale druk.

harstef | 16-08-14 | 01:46

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:24
Allah is een gewelddadige, wraaklustige, bloeddorstige en intolerante god.
De westerse (joods/christelijke) god is een liefdevolle, vergevingsgezinde en tolerante god.

Graftak | 16-08-14 | 01:45

@K1100 | 16-08-14 | 01:37,
"De mens heeft sinds haar bestaan behoefte gehad aan een hoger wezen."
Heb je ook bewijs voor die stelling?

AntiSoof | 16-08-14 | 01:42

De Bel is van het oude wijze pad afgelopen, kreeg een klap van de molen.
Mentaal gebroken, iets brak en ze boog.
Vodvrouwmensen spuwen achter haar rug gewoon hun gal. Ondanks haar geraaskal.
Islam doet, of de neus bloedt, speelde de taqqiya kaart, en het loog.

chicago river | 16-08-14 | 01:42

OPZIJ? Dat jeukende kleffe kutte blad met nu een doek erbij voor het lekken. Inderdaad gooi die lappen eens OPZIJ en doe er wat mee, hysterische wijven hebben we genoeg.

L.M. | 16-08-14 | 01:41

@AntiSoof | 16-08-14 | 01:26 geen enkele godsdienst nog bestaansrecht
@de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:24

De mens heeft sinds haar bestaan behoefte gehad aan een hoger wezen. Omdat ze de dood, het onweer, vallende sterren etc. niet begrepen.Bij de natuurvolken en de Grieken en Romeinen nog te begrijpen. In deze tijd van wetenschap niet meer. We komen door onderzoek steeds dichter bij het ontstaan van het heelal. Mocht er echter op een planetoïde oid vormen van eerder of uitgestorven leven worden ontdekt dan heeft geloof of godsdienst geen enkel bestaansrecht meer. En wie kan voorspellen wat er dan gaat gebeuren?

K1100 | 16-08-14 | 01:37

Reykjavik | 16-08-14 | 00:59
Als die hippe, niet-hoofddoekdragende meiden trouwen met een man uit land van herkomst (moet nou eenmaal...), gaan ze vaak alsnog ren hoofddoek dragen. Dat zie je in El Gouda vaak.

Graftak | 16-08-14 | 01:36

@de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:29,
Dat ligt eraan hoe men god definieert. Vertel mij wat u onder God verstaat en ik kan er over oordelen. Flauw, maar zo denk ik dat het is.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:35

Benedict Broere | 16-08-14 | 01:30
Eyeopener.
(Voor hen ze nog dicht hebben).

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:34

Als de vader/broers/neven van het meisje haar zien zonder hoofddoek wordt ze in elkaar geslagen...... Echte vrijheid en eigen keuze! Sjongejonge

Graftak | 16-08-14 | 01:33

@Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 01:28
Wie of wat ik ben, ik zou het vooralsnog niet weten. Ik ben? Weet jij al wat je bent?

AntiSoof | 16-08-14 | 01:31

AntiSoof | 16-08-14 | 01:26
Maar, is de vraag te beantwoorden?

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:29

@AntiSoof | 16-08-14 | 01:19
Dan ben jij dus niet spriritueel.

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 01:28

@K1100 | 16-08-14 | 01:23
Veel mutsjes, maar ze bedekken het haar onvolledig, of nauwelijks, zoals bij keppeltjes.

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 01:27

Probeer trouwens eens de totaal officieuze niet-ondersteunde third-party GeenStijl extension die compleet niet door ons ondersteund wordt en volledig op eigen risico is.
.
Nou nee dus. Komt er bij mij niet eens door....

Mazoeza | 16-08-14 | 01:26

@de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:24,
Dat is een zeer diepgaande vraag. Zeer essentieel ook.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:26

De bel, de klok en iets van de klepel...

Mazoeza | 16-08-14 | 01:25

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:24
Iets anders is etc.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:25

AntiSoof | 16-08-14 | 01:19
Zou de mogelijkheid bestaan dat god iets anders dan allah?

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:24

Het douanepoortje op Schiphol converteert alle intolerantie naar vrijheid?

nedertokkie | 16-08-14 | 01:22

@Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 01:17,
Nooit gehoord van Keppeltjes? En mijn haar is onbedekt. Zij is de glorie des Heren.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:19

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:10
Aanvulling vorige plemp, die foto met die (weliswaar gesluierde) vrouw met een strop om haar nek vind ik dan weer minder.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:17

@de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:10
Ja toen nog Perzië, ook niet alles maar vrouwen waren gelijkwaardig aan de man. Mochten alle beroepen uitoefenen, van arts tot onderwijzeres. Kom daar nu maar eens om.
Waarlijk een zegen die fundamentalistische islam.

K1100 | 16-08-14 | 01:17

@Benedict Broere | 16-08-14 | 01:14,
Zo een courant geeft ook maar een mening van een redacteur. Ze zeggen zoveel.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:17

@AntiSoof| 15-08-14 | 23:39
*Het bedekken van het haar is als een soort van gebed, gezien vanuit spiritueel inzicht*.

Dan zouden mannen het toch ook doen, als dat waar was? Of in elk geval spirituele mannen? Gebeurt niet, hè? Dat betekent dat het niet waar is.

Heb jij je haar eigenlijk bedekt?

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 01:17

@AntiSoof | 16-08-14 | 01:06
Dat is nog steeds geen antwoord.
Je weet geen enkel punt mijnerzijds te pareren en komt met een lullig 'jouw invulling'....

necrosis | 16-08-14 | 01:16

Reykjavik | 16-08-14 | 00:59 Volgens mij is er in de tussentijd niet zo veel veranderd. The Economist: “The one thing that every outsider knows about the Arab world is that it does not treat its women as full citizens. The report sees this as an awful waste: how can a society prosper when it stifles half its productive potential?”
www.economist.com/node/1213392

Benedict Broere | 16-08-14 | 01:14

@Reykjavik | 16-08-14 | 00:59
Zolang vrouwen nog steeds gestenigd kunnen worden op basis van een achterlijk geloof, hoef je niet aan te komen met nuancering.

necrosis | 16-08-14 | 01:11

K1100 | 16-08-14 | 01:01
Leuk, die foto uit 1970.
Toen liepen de vrouwen daar nog in minirok, en op hoge hakken.
Moet je nu niet meer doen...

de honden blaffen... | 16-08-14 | 01:10

-weggejorist-

AntiSoof | 16-08-14 | 01:09

Dat doet me denken aan dat het 'nu' dat we nu hebben en beleven de realiteit is.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:09

@necrosis | 16-08-14 | 00:52,
Dat is jouw invulling van de 'realiteit'.

AntiSoof | 16-08-14 | 01:06

@Wibi Tsunami | 16-08-14 | 00:53
In het westen kunnen we normaal omgaan met hele mooie vrouwen zonder provoceerdoek.
Dat zegt waarschijnlijk genoeg over de islamitische testosteron-bommetjes die dergelijke omgang nooit geleerd hebben.
Kwestie van gebrekkige (of geen) opvoeding.

necrosis | 16-08-14 | 01:04

In de tv-quiz De Slimste Mens kun je toch zien dat vrouwen niet zijn waar ze zich voor uitgeven. Zelfs een academisch geschoolde politicologe wist niet wie Jolande Sap was. Een academisch geschoolde juriste werkzaam bij de VN wist niet waar de letters NFI voor staan. Vrouwen trekken het gewoon niet. De feministen moeten eens zorgen dat ze het zelf ook kunnen in plaats van een leven te slijten waarin ze alleen maar afgeven op de man. Nergens ter wereld wordt de vrouw zo in de watten gelegd als in Nederland.

HebpermabanvanPvdA | 16-08-14 | 01:03

Benedict Broere | 16-08-14 | 00:41
De vraag stellen is hem beantwoorden.
De waarheid is het eerste slachtoffer van de multiculturele droomwereld.

de honden blaffen... | 16-08-14 | 00:59

Kennelijk denkt. Daar zit de clue.

Koffiemetpuree | 16-08-14 | 00:59

Ik heb al vele jaren de nodige vrienden die moslim zijn, dus ik weet donders goed waar ik het over heb. Zij accepteren mij als niet-moslim, en ik hen als moslim. Werkt prima. In dat geloof is het qua diversiteit net als in de 0031-geloven: de streng gereformeerden leggen hun vrouwen ook van alles en nog wat op, tot het dragen van klederdracht aan toe (ja, dat bestaat nog steeds anno 2014, en daar hoor ik de Opzij-mevroi niet over). Maar er zijn ook gematigde en vrije geloofsstromingen in dit land, gelukkig maar, waar dat soort achterlijke vrouw-beperkingen niet aan de orde zijn. Zo is het in de islam-wereld ook: er zijn strenge groeperingen die de vrouw als een stuk onderkruipsel beschouwen, en er zijn groepen die de leer veel losser hanteren en de vrouw met respect behandelen. Met name in die laatste groep is het verplicht dragen van hoofddoekjes (veelal) niet aan de orde. Een beetje nuancering in deze reaguurlawine zou wel verhelderend werken.

Reykjavik | 16-08-14 | 00:59

*Vrouwen moeten in Iran volledig bedekt zijn als ze zich op straat begeven. Zelfs een pluk haar die uit een hoofddoek piekt, kan al een arrestatie en een boete opleveren*.
www.trouw.nl/tr/nl/13484/360-Magazine/...

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 00:59

Volgens de Islam is het dragen van een hoofddoek om de schoonheid van de vrouw te verbergen, en andere mannen niet in verleiding te brengen. Waarom zie ik dan godverdomme alleen 50-jarige kuthoeren met een hoofddoek. Van die types waar je je hond nog van af trapt! Snap ik niet. Verbergen van de schoonheid, ha! Welke!

Wibi Tsunami | 16-08-14 | 00:53

@AntiSoof | 16-08-14 | 00:40
Dat is geen antwoord op mijn vraag.
Waar is jouw onomstotelijke bewijs voor een opperwezen?
Een antwoord als 'dat moet je gewoon voelen' is geen antwoord, noch een bewijs.
Wat mij betreft zijn mensen er alleen om 'de soort' in stand te houden, zelf invulling te geven in je dagelijkse bestaan en vervolgens te sterven.
Je nakomelingen zorgen weer voor nieuwe nakomelingen en zo is de cirkel weer rond.
*mijn 15 centen*

necrosis | 16-08-14 | 00:52

21:29 Laatste topic op GS op de vrijdagavond.Armoe troef.

K1100 | 16-08-14 | 00:49

Waar is Opzij als het gaat om die biblebelt-rokken? Is dat ook vrije keus?

kloopindeslootjijook | 16-08-14 | 00:43

@Keypadheroe | 16-08-14 | 00:32
Ik voorspel je een zeer korte carrière op de Geenstijl...
*gnehehe*

necrosis | 16-08-14 | 00:41

In de islam is de vrouw huisvee. Een ding voor seks en huishouden en de aanmaak van jihadies. Het mag elke dag geslagen worden. Het heeft veel minder rechten dan de man. Vaak ook wordt de clitoris weggehaald en de vagina dichtgenaaid. Het komt er op neer dat de islam de vrouw terroriseert in een Stockholmsyndroom, en dat gaat al 14 eeuwen zo. Het is de reflectie van een woestijnroverscultuur. Die nu vanwege cultuurrelativisme en mensen die ethisch volstrekt in de war zijn, kans krijgt eeuwen van emancipatie en ook vrouwenemancipatie ongedaan te maken. Zou men dat snappen bij 'Opzij'? Zou men het op kunnen brengen om zich hier eens in te verdiepen?

Benedict Broere | 16-08-14 | 00:41

Er zijn sowieso al vluchtelingen uit Afganistan en Iran die hier in Nederland geen hoofddoek dragen, ook al hebben ze de keus.

Mocht een 1 of andere puber toch in dr religieuze wave lekker toch met een hoofddoek willen lopen dan is dat inderdaad eigen keuze.

Maar hoe gaat Opzij dat verschil bepalen?

En dan nog wat; individuele vrijheid heeft niets te maken met mannen en/of vrouwen in Nederland. Individuele vrijheid is hier een algemeen begrip. Waar is Opzij als het gaat om landen waar dat anders is?

kloopindeslootjijook | 16-08-14 | 00:40

@necrosis | 16-08-14 | 00:36,
Ik ben katholiek gevormd en vind de morele code achter de leer wel goed. Maar ja. Als jij je fijn voelt zonder, evenzo goed. Als je maar gelukkig bent.

AntiSoof | 16-08-14 | 00:40

@AntiSoof | 16-08-14 | 00:23
De mensheid is ouder dan de bijbel, de knoran of de torah.
De Vikingen en Romeinen hadden meerdere 'goden', men dichtte een (toen) onverklaarbaar verschijnsel als bliksem en onweer toe aan een 'opperwezen'.
Iets wat inmiddels is achterhaald door wetenschap.
Ik kan me nog de woorden van BakEllende herinneren: 'zonder geloof kan je niet functioneren'.
Ik functioneer al bijna 45 jaar zonder geloof en agressieve geloofsfanaten kunnen van mij ongezien de typhus tot ver achter de oogballen krijgen.
En verder draai ik niets om, waar blijft het bewijs van de reli-zijde?

necrosis | 16-08-14 | 00:36

@Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 00:29,
Zeer geachte Lewis.
Ik las de Koran na 9/11 en ben me kapot geschrokken van de haat naar Joden en Christenen. Echter, nu weet ik ook dat er nóg smeriger types bestaan die er de hand niet voor omdraaien oom religies te gebruiken voor hun zaken. Met de wet in de hand. Want daar gaat het om. De WET is al fout. Nu is de tijd dat krom recht lijkt en anders om, zoals de Prediker zegt.

AntiSoof | 16-08-14 | 00:35

-weggejorist-

Keypadheroe | 16-08-14 | 00:32

@Lewis | 16-08-14 | 00:21
Wel verdacht dat het ten eerste in een klein gebied is. En jezus niet de enige 'Messias' was. Het was een soort 'Messias got talent' in die tijd. En de koran verwijst ook continu naar de bijbel. Vast geïnspireerd erdoor.
Als God zo groot is, verwacht je dezelfde wonderen en verhalen in andere delen van de wereld.

Wim Venijn | 16-08-14 | 00:29

@AntiSoof | 16-08-14 | 00:26
Dan zijn al die jaren dat jij op GS komt dus voor niets geweest. Verspild. Nutteloos. Want je weet nog steeds geen donder van de islam.

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 00:29

Dit mens moet gaan hokken met Timmerfrans. Ze passen bij elkaar.
Zij met haar "kopvod=vrijheid" en hij met zijn "grondrechten beschermen Irakese minderheden".
Allebei wereldvreemd en totaal incapabel.

Oktoberfest | 16-08-14 | 00:29

De feministen hebben de laatste 30 jaar steeds gedaan of er niks aan de hand is met de islam.
Jaarlijks worden honderden vrouwen/meisjes besneden,de blijf van mijn lijf huizen zijn goed gevuld met moslim vrouwen en de hoofddoek is voor veel vrouwen een plicht.Zag vandaag nog een meisje van pakweg 3 jaar met een hoofddoek.
Probleem is dat feministen heel vaak links zijn en niks negatiefs over hun kameraden willen zeggen.
Wat een wezenloze muts !!!!!!!!!!!!!

pejoar | 16-08-14 | 00:27

@Reykjavik | 16-08-14 | 00:17
Ooit hadden we Piet-Hein Donner, die stelde dat sharia ingevoerd moest worden als een meerderheid vóór zou stemmen.
Wat mij betreft moeten we dat NIET willen.
Mensen die graag de sharia ingevoerd zouden willen zien, mogen wat mij betreft verkassen naar een land waar het reeds is ingevoerd, succesvol werkt, en waar de meerderheid van de bevolking er achter staat.
En niet te vergeten, waar de vrouwen ook stemrecht hebben...
Zo niet, dan steekt Donner die sharia maar op een plek waar het daglicht niet schijnt!

necrosis | 16-08-14 | 00:27

@Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 00:24,
Dat mohammedaanse vrouwen gedwongen worden om een hoofddoek te dragen weet ik helemaal niet. Dat fantaseer jij.

AntiSoof | 16-08-14 | 00:26

@Lewis | 16-08-14 | 00:21
Goed gezegd. Logisch ook.

AntiSoof | 16-08-14 | 00:24

@Camo | 16-08-14 | 00:16
Daarmee steunen ze dus fascisme en geven het een platform.
Over onderdrukkers gesproken, ik moet morgen weer aan het werk.
*out*

Jim Lovell | 16-08-14 | 00:24

@AntiSoof | 15-08-14 | 23:44
Je opmerkingen waren dwaas omdat ze geheel buiten de realiteit staan. De realiteit is dat mohammedaanse vrouwen gedwongen worden om een hoofddoek te dragen.

En dat weet jij heel goed!

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 00:24

@necrosis | 16-08-14 | 00:19,
Draai je nu de vraag om? Nee, ik vroeg "Geef één argument waarom er volgens jou geen god is?"
Dus ook aan jou. Waarom denk je dat er geen god is?

AntiSoof | 16-08-14 | 00:23

@necrosis
Maar bewijs dat god niet bestaat heb jij natuurlijk ook niet.

Lewis | 16-08-14 | 00:21

-weggejorist-

Keypadheroe | 16-08-14 | 00:20

@Wim Venijn | 16-08-14 | 00:07
In Egypte zitten veel vrouwen voortdurend binnen. Om niet verkracht te worden.

Lewis Lewinsky | 16-08-14 | 00:20

@AntiSoof | 16-08-14 | 00:13
Heb jij bewijs dat er zoiets als een 'god' bestaat?
Er is geen 'god' die de mens heeft geschapen, de mens heeft een 'god' geschapen als antwoord op de vragen waar men geen antwoord op heeft!

necrosis | 16-08-14 | 00:19

@Antisoof: Toch knap hoe ze van macho rechts voorvechters van het feminisme hebben weten te maken. Alleen de kerels haten is ook maar de helft -of eigenlijk nog veel minder dan de helft, een vorm van racisme. Echt racisme haat ook de kindjes en vrouwtjesexemplaren.

AgentKrol | 16-08-14 | 00:18

@necrosis | 16-08-14 | 00:12
Hier inmiddels strafbaar ook pas sinds 1991.
En de vrouwen zwijgen. Familie eer, onderdrukking en kans vermoord te worden onder de noemer van 'eer wraak'.
Ja, mooi geloof, voor de mannen dan.

Wim Venijn | 16-08-14 | 00:18

Ik snap heel goed dat er in die cultuur weinig te kiezen valt. Maar: Opzij-dame zegt: MOET KUNNEN. Daarmee slaat ze wat mij betreft de spijker op de kop. Het MOET KUNNEN, maar dat het vervolgens vaak niet kan... dat weet ik ook wel.

Reykjavik | 16-08-14 | 00:17

Met een imitatie moslim baardje, lekker hip.
Jim Lovell | 16-08-14 | 00:10
Juist. Hip. Retecool.
Bij de VPRO zien ze de islam als de huidige broodnodige Avant-Garde.

Camo | 16-08-14 | 00:16

@De Dansende Kater ® | 16-08-14 | 00:10,
Geef één argument waarom er volgens jou geen god is?

AntiSoof | 16-08-14 | 00:13

@Wim Venijn | 16-08-14 | 00:07
Dragen ze wel een provoceerdoekje, dan trouwen ze uiteindelijk met een man die seks wil op een moment dat de vrouw niet wil.
En dat is 'verkrachting binnen het huwelijk'....

necrosis | 16-08-14 | 00:12

Bellebel is duidelijk nog in het postmodernistische weg-met-ons cultuurrelativistische tijdperk blijven hangen. Wake-up girl. Times are a changin.

postmodernismisdead | 16-08-14 | 00:12

Maar ja, aan de andere kant begrijp ik sommige mensen hier ook wel, ook al kom ik misschien apart over. Maar dan zeg ik. Weet dat al deze ellende bewust wordt gecreëerd. Wat er gebeurt heeft een doel. Daar gaat het om. De politiek is ook maar een kleine speler. De grote spelers weten sommige zaken. Das het probleem.

AntiSoof | 16-08-14 | 00:10

@Camo | 16-08-14 | 00:06
Met een imitatie moslim baardje, lekker hip.

Jim Lovell | 16-08-14 | 00:10

Opzij voor de islam.

Onderbuik | 16-08-14 | 00:10

AntiSoof | 15-08-14 | 23:54
Maar weet dan toch dat er geen god is, en de enige die er uiteindelijk is, jijzelf bent. Helemaal alleen kwam je, en zul je gaan.

De Dansende Kater ® | 16-08-14 | 00:10

@Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:43
Voordat je het weet lopen alle vrouwen met een hoofddoekje, omdat ze anders verkracht worden. Geen keuze, maar overleving. Verkracht worden wil niemand door die wolven.
Dat gebeurt er namelijk in Egypte en andere moslimlanden.

Wim Venijn | 16-08-14 | 00:07

Daarom zijn ze ook nog vrijgezel.
Jim Lovell | 16-08-14 | 00:03

Ik dacht eerder dwanggezel

Camo | 16-08-14 | 00:06

@@--sql error--
Ik lees momenteel 'who stole feminism?'van Christina Hoff Summers. Pas als je je er in verdiept zie je dat de Verenigde Staten in feite nog feministischer dan Zweden zijn.
www.youtube.com/watch?v=2AVvlQDetPU&a...

AgentKrol | 16-08-14 | 00:04

@--sql error-- | 15-08-14 | 23:54

"zelf bedacht zeker, zonder het even te checken in de werkelijke wereld?"
-Jij hebt cijfers en statistieken die ik niet ken? Doe even laten zien dan?
"De werkelijke reden is sociale dwang, vernedering en uitsluiting. En dat gaat heel, heel ver (zoals gebruikelijk is in een sekte)"
-Doet even bewijzen deze stelling.
Ik snap heus wel dat indoctrineren dodelijk kan zijn. Maar bent u dan niet geïndoctrineerd?
-Geef bewijzen en argumenten a.u.b.?

AntiSoof | 16-08-14 | 00:04

@Camo | 15-08-14 | 23:53
Daarom zijn ze ook nog vrijgezel.

Jim Lovell | 16-08-14 | 00:03

@Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:48
Ghaha, zou best eens kunnen.

Jim Lovell | 16-08-14 | 00:02

@Lewis | 15-08-14 | 23:51,
Ik herinner me geloof ik, dat mijn moeder met een hoofddoekje links in de kerk zat. Naast andere vrouwen. De mannen zaten rechts.
En b.t.w. Als ik naar een kerk of ander religieus gebouw ga, dan ga ik ook niet in korte broek. Zoiets doet men niet. Dat is een teken van beschaving. Van gewoon aardig doen. En mijn pet of hoed doe ik dan juist af ;)

AntiSoof | 15-08-14 | 23:59

@--sql error-- | 15-08-14 | 23:47
Je hebt gelijk, en ik twijfelde al, staat er ook. Ik kende bovendien het verhaal dat ze eerder een soort oplichtster is. Dom Dom.
Radfems die van massa-moord en castratie van mannen dromen zijn er wel degelijk:
www.avoiceformen.com/feminism/radfem-h...

AgentKrol | 15-08-14 | 23:57

Feminisme is een beetje als groen links waarin een allochtoon zit. Ze denken enige invloed te hebben door het heft in eigen handen te nemen.
Alleen als het puntje bij het paaltje komt, komen ze erachter dat ze er voor spek en bonen bij zitten.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:56

Over 20 jaar krijgen we de dolle fatima's die hun hoofddoekjes verbranden. Hopelijk komt het niet zo ver, en is dat achterlijke en intolerante geloof al het land uit geflikkerd.
En die moslima's geloven echt dat het hun vrije keus is. Wat indoctrinatie en hersenspoelen betreft zijn ze wel ver vooruit.
De feministen lullen die achterlijkheid na. Een uitgegroeide sekte is dat islam geloof. Het enige verschil dat de islam er nog is, is omdat er niet opgeroepen is tot massale zelfmoord. Zelfmoordterroristen in naam van dat geloof buiten beschouwing gelaten. Maar andere idioterie met gebruiken en opvattingen dat het er niet voor onderdoet voor elke andere enge sekte.

Wim Venijn | 15-08-14 | 23:56

AntiSoof | 15-08-14 | 23:39
zelf bedacht zeker, zonder het even te checken in de werkelijke wereld?
De werkelijke reden is sociale dwang, vernedering en uitsluiting. En dat gaat heel, heel ver (zoals gebruikelijk is in een sekte).

--sql error-- | 15-08-14 | 23:54

@Stormageddon | 15-08-14 | 23:46,
Je vorige argumenten kan ik allemaal niet meer teruglezen. Dan kan ik álle reacties van een ieder wel teruglezen. Dat kan niet. De tijd is te kort.
Er zullen heus wel pubers zijn die zich lekker willen afzetten tegen de wereld en daarom lekker doekjes gaan dragen, maar in principe is het - naar mijn mening- respect naar God toe. En daar is niets mis mee. Als die God er maar wel een van liefde is. Die van haat mag men lekker zelf houden. Ik bedoel, ik heb genoeg gezien van deze wereld, dat ik wel begrijp dat we beter kunnen genieten van de kleine tijd die we hebben, dan te gaan lopen kloten. En dat nare jonge mensen daar anders over denken komt door hun onvolwassenheid. Dat er echter een wereldregering is die de wereld koopt, dat vind ik meer belanghebbend dan zo een doekje. Ik heb het over de FED.

AntiSoof | 15-08-14 | 23:54

AntiSoof | 15-08-14 | 23:39

Als het een uiting van spirituele ingetogenheid (of hoe je 't ook noemen wilt) zou zijn, dan zou je dat veeleer privé willen houden, achter de voordeur en dat niet als soort van wandelende reclamezuil aan de samenleving opdringen, wat nu dus gebeurt.
En ja, die vergezellende mannen zien er ook zo ingetogen-spiritueel uit met hun Nikes en Adidassen of Hilfigers, LOL.

Camo | 15-08-14 | 23:53

@AntiSoof
In christelijke kring zijn en waren het vooral hoedjes. En dan overwegend alleen in de kerk.

Lewis | 15-08-14 | 23:51

Het verbaast me geeneens. Groene thee en tuinbroeken maken meer kapot dan je lief is. Oja..... rotkerels.

koetje4040 | 15-08-14 | 23:50

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:44
Die liggen begraven in potgrond.

Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:48

@(c)ZWITSUL | 15-08-14 | 22:25
Ik denk gewoon grote dorst.

wakkere_nederlander | 15-08-14 | 23:47

AgentKrol | 15-08-14 | 23:27
dwaas, dat is gewoon een zakenvrouwtje die iets heeft ontdekt waarmee ze op youtube een paar duizend per maand kan verdienen. En jij helpt haar.

--sql error-- | 15-08-14 | 23:47

@AntiSoof | 15-08-14 | 23:39
Alsof dat de enige reden is waarom moslima's zo'n doekje dragen. Dat is het dus niet. Voor een hele kleine minderheid is dat wellicht de enige reden. Voor de meerderheid is de belangrijkste overweging daarnaast: Dragen ze het niet dan zijn ze prooidieren. Groepsdwang.

Het is uiterlijk vertoon, zoals alles in islam in wezen uiterlijk vertoon is. Ik heb dat al vaker in deze panelen betoogd. Doe maar even lezen, scheelt me veel copypasta.
search-geenstijl.thruhere.net/#%22stor...

Stormageddon | 15-08-14 | 23:46

Feminisme leeft amper nog bij de Hollandsche vrouw.
Dus boor je een nieuwe groeiende doelgroep aan.
Zaken zijn zaken.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:46

@Jim Lovell | 15-08-14 | 23:41
*legt lul op tafel*

necrosis | 15-08-14 | 23:46

@Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:42
Maar hoe herken je een feministisch lijk?

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:44

@Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:42,
Je weet wat het betekent als een wijze iemand een dwaas noemt hè? Maar serieus. Wat vind je dwaas aan mijn redenatie? Want je kunt gedachten wel dwaas vinden, maar geef één argument.

AntiSoof | 15-08-14 | 23:44

Als zij de "keuze" voor een hoofddoek vrijheid vindt, dan zal binnenkort ook de cumshot wel een keuze vrijheid zijn. "I don't feel degraded because it is my decision.

Alex Delarge | 15-08-14 | 23:43

@Wim Venijn | 15-08-14 | 23:41
Ja. En dat is reden tot grote zorg. Want de mohammedanen doen dat ook, het verkrachten van vrouwen zonder hoofddoek.
*NL islamvrij*

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:43

@minimá-armezusvan.. | 15-08-14 | 23:30
Wat zeg je dat mooi.

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:43

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:36
Geen idee, die dooie zegt geen boeh of bah als hij eenmaal een vrouw in de grond gevonden heeft.

Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:42

@AntiSoof | 15-08-14 | 23:39
Dwaas.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:42

In dit topic mis je gedachtespinsel... Heel soms.

Ommezwaai | 15-08-14 | 23:41

@necrosis | 15-08-14 | 23:40
Jij bent toch een reaguurster, of ben ik nu abuis?

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:41

@Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:30
Interpretatie van de koran door andere religekkies.
Maar wel mooi die beeldspraak. Ze nodigt de wolven uit die haar aanvreten als ze niet bedekt is.
M.a.w. als je niet bedekt bent, wordt je verkracht, en het is je eigen schuld.

Wim Venijn | 15-08-14 | 23:41

En deze; 'wie zijn wij om die mensen (moslims/allochtonen) te beoordelen op grond van feit of zij homoseksualiteit wel of niet accepteren', want vrij land...
Camo | 15-08-14 | 23:35

Tsja, dan moeten we een discussie gaan voeren over het dunne draadje waar niet accepteren over gaat in haat.
Het gaat mij om die linkschen die met 2 maten meten. Eng volk.

croque monsieur | 15-08-14 | 23:40

Jan Dribbel
Jij krijgt bonuspunten. een kenner.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:40

@Jim Lovell | 15-08-14 | 23:36
Eh... wat heb ik er mee te maken?

necrosis | 15-08-14 | 23:40

Ach, mijn moeder droeg in de jaren '60 vorige eeuw ook een hoofddoek, tijdens de grote voorjaarsschoonmaak. Ter bescherming van haar dure permanent, met name tegen huisstof. Met de mattenklopper ging zij matrassen, tapijten en overgordijnen te lijf.
Mijn vader was een week lang behoorlijk uit z'n humeur, het hele huis ondersteboven en z'n vrouw (thuis) niet om aan te zien met zo'n lap om d'r kop. Zodra ze zich buitenshuis vertoonde ging die stofkap natuurlijk af, ze toonde liever haar mooie hoofd.
.
Anno 2014 loopt de hoofddoek te winkelen, gevolgd op twee meter afstand door haar bewaker (vriend, echtgenoot, broer?).
Bij een zomerse temperatuur van plus 25 graden schommelen de ingepakte moslima's, obees en/of zwanger, in elk geval heftig transpirerend, door de straten. = gewoon Vrijheid!
Want ze mogen naar buiten!
Zij hebben geluk, want er zijn er genoeg die nooit een stap buiten de keuken en slaapkamer mogen zetten.
-
Opzij is inmiddels ook al tot zinken gebracht door de Zionisten?

appelvink | 15-08-14 | 23:40

Een hoofddoek wordt m.i. in de Islam en de Joodse en tot voor kort Christelijke tradities gezien als een uitdrukking van respect voor de Allerhoogste. Nix mis mee. En of je er nou politiek van maakt of iets met ras of wat dan ook, dat is allemaal invulling. Het bedekken van het haar is als een soort van gebed, gezien vanuit spiritueel inzicht. Nix mis mee. Wat onwetenden er van maken is hun zorg. Dus. Atheïsten, doe ff respect tonen.

AntiSoof | 15-08-14 | 23:39

necrosis 23:30
Is ook positief bedoeld.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:38

@Therapietje|15-08-14 |23:12 'Als er iets een toonbeeld van onderdrukking is, is het de hoofddoek bij moslima's wel'.
Bedoel je: nog meer dan een opgestikte jodenster?

AgentKrol | 15-08-14 | 23:38

Reykjavik | 15-08-14 | 23:15
Als je de de moeite neemt het artikel onder mijn link van 23.11 te lezen, begrijp je dat er weinig te kiezen te valt.

de honden blaffen... | 15-08-14 | 23:38

necrosis | 15-08-14 | 23:30
Ik zal het uitleggen. Terpen Tijn uit de Bommel verhalen at het liefst augurken. Zijn lievelings kostje.
Eigenlijk vertelde ik dat hij gelijk heeft.

Jan Dribbel | 15-08-14 | 23:37

Feminisme is verworden tot baas van eigen hoofd.
De echte baas leunt tevreden achterover. Hij heeft ze toch maar zo gek gekregen, ze denken dat ze het zelf bedacht hebben.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:37

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 23:06
En je benadert het veel te Westers. Of Noorders. Daar in de brandende woestijnzon werden natuurlijk altijd al doeken over de kop gedrapeerd. Zoals ze nu nog steeds doen. Een tent over het hoofd tot op de enkels.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:36

@Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:34
Vond necrosis het ook leuk in Frankrijk? Gefeliciteerd trouwens!

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:36

<En nu is het nog wachten hoe de linksche gutmenschen een draai gaan geven aan homohaat. Ik denk dat ze al behoorlijk aan het broeden zijn..>
croque monsieur | 15-08-14 | 23:10

Is al lang bezig hoor... respect voor 'hun' cultuur enzo...
En deze; 'wie zijn wij om die mensen (moslims/allochtonen) te beoordelen op grond van feit of zij homoseksualiteit wel of niet accepteren', want vrij land...

Camo | 15-08-14 | 23:35

@Ahasveros | 15-08-14 | 21:34
Ach je weet hoe vrouwen onderling kunnen zijn.
Menig rijke vrije westerse vrouw in chique dure kleding die zo'n in doeken verhulde onderdrukte eassepoester voorbij ziet struinen zal naast een gevoel van meelij ook denken: zo weer een concurrent minder.

wakkere_nederlander | 15-08-14 | 23:34

Lewis | 15-08-14 | 23:16
Ehm, ik heb een reaguurster van hier aan de haak geslagen, dat vreet tijd en we zijn een weekje naar Frankrijk geweest. Verder ben ik weer wat actiever op Twitter wat ten koste gaat van mijn bijdrages hier. Heb je mij gemist? ;-)

Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:34

@Jan Dribbel | 15-08-14 | 23:27
Wat is er mis met augurken?
Ik vind ze lekker....

necrosis | 15-08-14 | 23:30

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 23:06
Je probeert slim te zijn, maar dat is in ieder geval niet hoe de mohammedanen het zelf zien.

*Een vrouw bedekt haar hoofd omdat Allah, de Verhevene, haar dit heeft bevolen*.
www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=1480...

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 23:30

-weggejorist-

minimá-armezusvan.. | 15-08-14 | 23:30

@Reykjavik | 15-08-14 | 23:15
Ja, die keuze KUNNEN ze maken. Maar het is geen keuze tussen twee volstrekt gelijkwaardige propositities. Het is een keuze met verstrekkende consequenties voor de vrouw die de keuze moet maken en hoe zij door haar eigen (geloofs)gemeenschap wordt beschouwd, wordt benaderd en wordt behandeld. Het is geen vrije keus zonder gevolgen. Het is niet als een keuze die een westerse vrouw voor een avondje uit bij de kledingkast heeft tussen een spijkerbroek en een kokerrok. Irene de Biel doet voorkomen alsof wel of geen hoofddoek daar ongeveer gelijk aan staat. Dat is volstrekt niet zo.
Dat verschil niet onderkennen is bijna misdadig.

Stormageddon | 15-08-14 | 23:30

Vrijheid anmehoela. Ik zag als treinsteward de meisjes van de biblebelt de trein inkomen met een soepjurk tot ver over de kuiten en eruit gaan met een strak geil broekie aan d,r kont.
En met dat gedwongen hoofddoekkie zal het zo ook wel gaan.

hero_of_heaven | 15-08-14 | 23:27

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:23
Een augurk voor Terpen. Want zo is het.

Jan Dribbel | 15-08-14 | 23:27

Lesbies zijn geen homo s?
Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:14

Jawel. Moet ik daar m/v bij zetten? Ok. Bij deze dan.

croque monsieur | 15-08-14 | 23:27

'Opzij' krijgt in 2014 een wrange bijbetekenis.

wakkere_nederlander | 15-08-14 | 23:27

Hadden jullie al van deze feministe gehoord? Ze wil het aantal mannen op Aarde met 90 procent verminderen. Je reinste nazisme. Interview op Vice, wat wel een site met extreemlinkse propaganda is, waar Hugo Chavez verheerlijkt wordt. Anderzijds zou deze heks eigenlijk geen aandacht mogen krijgen.
www.vice.com/read/is-reducing-the-male...

AgentKrol | 15-08-14 | 23:27

@Reykjavik | 15-08-14 | 23:15
Vaak wordt die keuze voor je gemaakt, onder druk van familie en 'vrienden'.
Behalve Fatima Elatik, dankzij haar noem ik het geen hoofddoekje meer, maar een provoceerdoekje.

necrosis | 15-08-14 | 23:25

Reykjavik | 15-08-14 | 23:15
Zelf keuzes maken, in een islamitische cultuur? Denk je dat echt?
Je weet absoluut niet waar je het over hebt.

ZZP-er | 15-08-14 | 23:24

@Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:17
Onzin, bij mij in de familie waren ze altijd al gelijkwaardig en reden geharnast te paard.

Jim Lovell | 15-08-14 | 23:23

Het is gewoon hilarisch wat die feministen nu weer uitkraaien, als je een ouwe lul bent. Ze gaan weer back richting aanrecht waar ze vandaan kwamen/
Ze draaien hun kont 180 graden en maar doen alsof het hun eigen keuze is.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:23

Feministen werden vroeger onderdrukt door de man, dat is nu al lang niet meer zo...

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:17

@ Ik was in Haren
Ben ik abuis of ben je een tijdje weg geweest?

Lewis | 15-08-14 | 23:16

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 23:11
Het wordt relevant bevonden door de gemeenschap die in dat boekje gelooft, het wordt gepredikt in de moskee. Dus is het relevant. Het is relevant voor de vrouwen in die gemeenschap.
Nu. Hier.

Stormageddon | 15-08-14 | 23:16

Sommige Nederlanders hebben er geen moeite mee om hun eigen principes te verloochenen om de moslims te pleasen.
Maar dit soort teksten heeft de iman ook, alleen dan andersom.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:16

Hallo, ze zegt dat moslimvrouwen hier zelf de keus moeten KUNNEN maken. Daar is toch niets mis mee? Ik interpreteer dat toch echt anders dan jullie in dit topic neerzetten. Begrijpend lezen is wel een kunst, de redaksiemense...

Reykjavik | 15-08-14 | 23:15

Het feminisme bestaat niet omdat vrouwen worden onderdrukt, integendeel, feminisme kan alleen bestaan vanwege het menselijk instinct om vrouwen te beschermen. Overal waar vrouwen lijden kan je er zeker van zijn dat minstens zoveel mannen er nog erger aan toe zijn.

AgentKrol | 15-08-14 | 23:14

croque monsieur 23:10
Broed broed broed.
Lesbies zijn geen homo s?

Terpen-tijn | 15-08-14 | 23:14

@Andersom dag | 15-08-14 | 23:04
Vroeger (20 jaar geleden) ging ik regelmatig naar een bar/ dancing in Katwijk.
Daar kwamen jonge vrouwen binnen in 'nette' kleding, en gingen ze met een rugzakje naar de toiletten.
Toen ze er weer uit kwamen, droegen ze pumps, losse bloesjes/ tanktopjes en korte rokjes...

necrosis | 15-08-14 | 23:13

Irene de Bel, toonbeeld van domheid. Mag ze wel al een lange broek dragen of moet ze ook een rokje aan van de grefoos. Als er iets een toonbeeld van onderdrukking is, is het de hoofddoek bij moslima's wel.

Therapietje | 15-08-14 | 23:12

Het Gooi heeft een hoge dichtheid aan Goedmensen.

Jan Dribbel | 15-08-14 | 23:12

@Stormageddon | 15-08-14 | 22:58
Menselijke interpretatie dus.
Niet gebaseerd op het boek, want dat geeft levensregels om te overleven, 1400 jaar geleden.
Nu totaal niet meer relevant..

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 23:11

Opperfeminist Opzij: 'Hoofddoek = vrijheid'
Toen ik dat las: hahahahahahaha.

En nu is het nog wachten hoe de linksche gutmenschen een draai gaan geven aan homohaat. Ik denk dat ze al behoorlijk aan het broeden zijn..

croque monsieur | 15-08-14 | 23:10

@Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:52
Jij projecteert dus een tekst van 2000 jaar geleden op een Nederlands woord.
Sluiers over hun boezem (waar lees jij hoofd ?)
Sluiers over hun sieraad (waar lees jij hoofd ?)
Kleding was 2000 jaar geleden grof aan elkaar gestikte lappen (Sluiers)
De vertaling "sluiers" kun je beter vervangen door "bedekking".
En lees de hele Koran maar na. Er staat nergens dat de "sluiers" op het hoofd, of de "bedekking" van het hoofd een verplichting is.

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 23:06

Nul keuze. Het is een verplichting. Onderdrukking van de vrouw in alle facetten. Irene de Bel. Wat een simpele voorspelling was dat toch in de jaren 70 en 80. Feministes, homoseksuelen en gastarbeiders gezamenlijk strijdend voor hun emancipatie. De gastarbeiders hebben zich ontwikkeld als moslims die vrouwen en homo's onderdrukken en veroordelen. De feministes kunnen daar gewoon niet mee omgaan. De homo's duiken weg. Bedreigd en onbegrepen.

ristretto | 15-08-14 | 23:06

Al eens eerder geroepen: het nadeel van feministen is dat ze altijd de verkeerde scheur opentrekken.

Ik was in Haren | 15-08-14 | 23:06

@7,62x39 | 15-08-14 | 22:40
BH's zijn niet onderdrukkend, maar ondersteunend!
Tenslotte is zwaartekracht een feit.

necrosis | 15-08-14 | 23:04

En hoe zit het met de rokjes in de biblebelt?

Andersom dag | 15-08-14 | 23:04

Feminikse.
Grote mond in de jaren '60 en '70 tegen gristelijke conservatieve schaapjes. Maar nu ze tegenover islamitische verscheurende wolven komen te staan doen ze van angst weer een BH om en huilen met de wolven in het bos.

matrixbluepill | 15-08-14 | 23:00

-weggejorist-

DaKlop | 15-08-14 | 23:00

All quiet on the Eastern Front, of wah

DaKlop | 15-08-14 | 23:00

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:47
Dat die regeltjes van duizenden jaren geleden in een woestijn ooit een praktisch nut hadden, dat wordt door niemand betwijfeld. Ook niet dat het dreigen met hel en verdoemenis door een fantasievriendje als die regeltjes niet werden opgevolgd uiterst effectief waren, wordt ook niet betwist. Waar die kledingregeltjes na 1400 jaar, anno nu 2014, in deze contreien, toe heeft geleid is een cultuur waarin onbedekte vrouwen automatisch worden beschouwd als hoeren, ongelovigen, en dus seks-vee, potentiële slavinnen die je kan aanranden, waar je alles mee mag doen wat je met een moslima niet mag. Want ook die mag je onderdrukken en verkrachten, maar pas na het huwelijk. Hoe herken je als jeugdige bronstige moslim een moslima waar je vanaf moet blijven? Door een lap op haar hoofd. De rest is prooi.

Stormageddon | 15-08-14 | 22:58

Flink Ployd | 15-08-14 | 22:46
'T is maar dat je het weet: Hoofddoekdraagsters zijn geëmancipeerde kanjers. Het progressief elan spat er vanaf!

Camo | 15-08-14 | 22:58

een besneden, dichtgenaaide gleuf vind ze dan zeker ook een symbool van vrijheid?
Net als in Irak, waar men tegenwoordig de vrijheid heeft een keuze te maken tussen bekeren tot de islam of gaan liggen in een massagraf. Volgens haar vrouwen-logica zal de hele islam wel een symbool voor bevrijding voor vrouwen zijn.
Gewoon negeren, dat marginale clubje.

--sql error-- | 15-08-14 | 22:57

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:47
Wat begrijp jij niet aan het woord *sluiers*? Die worden over het hoofd gedragen.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:52

(c)ZWITSUL | 15-08-14 | 22:25

Geheelonthouderij.

Desmoulins | 15-08-14 | 22:51

36 jaar, en lullen als zaliger mijn grootmoeder. Knap.

brutus68 | 15-08-14 | 22:50

Oh ja vrijheidsneuzelaars: leg ook ff uit waarom in de rechtzaal deze dames hun stem ineens maar voor 50% telt.

Rest In Privacy | 15-08-14 | 22:50

@Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:25
Nee, dat staat er niet. Letterlijk :
"En zij moeten sluiers over hun boezem *tieten* dragen en hun sieraad *poes* niet openlijk tonen"
Er staat dat zij hun boven en onderlichaam moeten bedekken. Nergens staat dat zij hun hoofd moeten bedekken..
(Vriend van mij heeft Klassieke Theologie gestudeerd. Urenlange discussies, maar veel inzicht gekregen in de leefwijzes en leefregels van 2000 jaar geleden.)

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:47

Weer zo'n zweefteef die nog nooit met haar poten in de blubber heeft gestaan.

Kan waarschijnlijk nog geen ei koken heeft een keuken van rond de 30 mille en denkt dat een vrouw met een hoofddoekje een geëmancipeerde vrouw is.

Get a life.

Flink Ployd | 15-08-14 | 22:46

@7,62x39 | 15-08-14 | 22:43
Was gewoon een vraag, mag toch?
Je weet veel van damesondergoed en dat is wel positief. Mij interesseert het niet want het moet uit anders neukt het lastig. Vandaar.

Jim Lovell | 15-08-14 | 22:46

Tja. Je kiest er als moslima natuurlijk geheel vrijwillig voor gevrijwaard te blijven van (seksuele) intimidatie, diefstal, aanranding en verkrachting door (jeugdige) manlijke geloofsgenoten. Daar zit inderdaad verder geen enkele dwang achter.
Slaap lekker, Irene de Bel. Zelfs Femke Halsema weet beter.

Stormageddon | 15-08-14 | 22:45

He, een klassieke 'upperclass twit'. Heerlijk interview: mijn moeder komt nog uit een gezin waarin je alleen ging studeren om een man te ontmoeten.
.
ROFL. Wat een ellende! Welk een lot trof haar moeder!
.
En de alimentatie was niet afdoende om de vioollessen te betalen.
.
ROFL. Nog meer ellende. Dickensiaanse toestanden. Gelukkig kon opa bijspringen.
.
Volledig van de pot gepleurd.

DebraCadabra | 15-08-14 | 22:44

Jim Lovell | 15-08-14 | 22:42
Doet dat ertoe?

7,62x39 | 15-08-14 | 22:43

Sano | 15-08-14 | 22:36
Ik provoceer nooit. Mensen kunnen zich geprovoceerd voelen maar ook dat is voor hun eigen rekening.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:43

Ow oh oh oh, deze types gaan op een dag heeeeel naar wakker worden

Rest In Privacy | 15-08-14 | 22:42

@7,62x39 | 15-08-14 | 22:40
Ben jij homo?

Jim Lovell | 15-08-14 | 22:42

Heel feministisch: een harnas voor vrouwen.

Camo | 15-08-14 | 22:42

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:35
In de jaren zestig werden BH's als onderdrukkend beschouwd. Nu niet meer. Toch zijn ze nu het zelfde als toen. Met uitzondering van die intens ordinaire dingen van Marlies Dekkers. Wat veranderd is zijn de associaties die sommige - niet alle - mensen bij het kledingstuk cq hulpmiddel hebben.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:40

@Ik was in Haren | 15-08-14 | 22:21
Ja, inderdaad !
Iedereen heeft recht op mijn mening !
;-)

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:39

Feminisme is opgelegde vrijheid dus dwang. Daar past dus een hoofddoekje bij. Een goede vrouw is geen feministe want die redt zichzelf wel(en staat graag in de keuken en haalt een biertje met een glimlach en slikt).
Duidelijk? Mooi zo.

Jim Lovell | 15-08-14 | 22:38

@7,62x39
Haha en toch kunnen laten om te provoceren, je hebt het lang volgehouden.

Rest In Privacy | 15-08-14 | 22:36

@7,62x39 | 15-08-14 | 22:33
En een Masserati is een vervoermiddel. Net als een helicopter en een privé-jet.

Nee, mevrouw (m/v). Dat is niet zo.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:35

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:32
Ook dat. Het zijn maar woorden. Sommigen zien de Opzij als het Woord van God, anderen zien de Koran zo.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:34

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:29
Een vlag is een stuk stof. Mensen kennen er een symbolische waarde aan toe, hebben er associaties mee, maar het blijft een stuk stof. Als er niets anders voorhanden is veeg ik rustig mijn gatje af met een Nederlandse driekleur.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:33

@7,62x39 | 15-08-14 | 22:26
Opzij is een *stukje papier*, net als de koran.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:32

Overigens zijn seksistische grappen ook vrijheid toch, Ireentje?

Parel van het Zuiden | 15-08-14 | 22:31

Goofy Goofball | 15-08-14 | 22:26
De reden? Ze geloven dat God het wil.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:31

Goofy Goofball | 15-08-14 | 22:26
Religie kent nu eenmaal voorschriften. De meeste gelden voor iedereen, sommige gelden alleen voor vrouwen, andere alleen voor mannen.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:31

*kreunT*
.
OMG

Centauri3 | 15-08-14 | 22:30

Als man je wijf in haar kondt neuqen - ookal wil ze niet - dat is pas vrijheid! Dit is een dhimmi hoer, dat is wel duidelijk.

funkyd | 15-08-14 | 22:30

@7,62x39 | 15-08-14 | 22:26
Een hoofddoek is *een stuk textiel*.

Dat klinkt net zo dom als een vlag is *een stukje stof*.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:29

Sommige vrouwen en mannen willen dat feminisme relevant is.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:28

Deze dame heeft nu al alle kwalificaties om binnen enkele jaren hoog op de lijst te staan bij GroenLinks of de PvdA. Mark my words. Wedden trouwens dat ze nog nooit heeft gehoord van Emmeline Pankhurst?. Wat is het toch ook een intens dom meisje he.

ad melkert | 15-08-14 | 22:27

-weggejorist-

diek | 15-08-14 | 22:27

Schaam je Irene.

diek | 15-08-14 | 22:27

Waarom vraagt dit soort wegkijk feministen zich nooit eens af waarom in de islam de vrouw zich moet bedekken en de man niet?

Goofy Goofball | 15-08-14 | 22:26

Ze zegt ja, maar alles in haar zegt dat het nee is, maar dat kan je niet zeggen want dan ben je je baantje kwijt.

drielenaar | 15-08-14 | 22:26

Een hoofddoek is een hoofddoek. Wie wil kan er een symbool in zien maar dat is dan voor eigen rekening. Een symbool voor vrijheid, voor onderdrukking, misschien een metafoor voor Het Leven Zelf. Het is een stuk textiel, een kledingstuk.
Feminisme in Nederland gaat al generaties lang nergens meer over. Alleen vrouwen en sommige verdwaalde mannen willen dat feminisme relevant is en zeuren daarom over meisjesspeelgoed.

7,62x39 | 15-08-14 | 22:26

Ik ken er 1.. getrouwd met een moslim.
' ik een hoofddoek.. nooit van mijn leven'
En dat houd ze aardig vol.. nou hoorde ik wel vorige week dat alle flessen drank (zij dronk vroeger een wijntje) uit huis zijn.
Is dat ook feminisme of 'vrijheid' ?

(c)ZWITSUL | 15-08-14 | 22:25

Feministen zijn gestoorde aandachtshoeren.
In de jaren zeventig gooiden ze juist die hoofddoekies af uit protest. Alles kon, niets moest meer, het afzetten tegen de maatschappij en nog veel meer bla bla.
Nu moeten ze weer op.
Laat ze lekker inelkaar storten, ze zitten zichzelf op te naaien, hun probleem.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:25

Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:08

De Vice documentaire over het leven binnen het grondgebied van IS(IS) liet ook de Hisbah zien, oftewel de 'religieuze' politie, en die merkte zonder enige twijfel op dat de Koran en de Sharia dit voorschrijven. Dat dit in de praktijk niet altijd het geval is, zelfs binnen islamitische staten -het kalifaat uitgezonderd-, komt niet omdat de islam dat niet voorschrijft of dat er van een hisbah, of een variant daarvan, geen sprake is maar omdat deze staten niet een strikte vorm van sharia nastreven vanwege veelal economische motieven.

Te stellen dat de niqab, burqa of de hijab (de hoofddoek die ons straatbeeld hoofdzakelijk versiert) niets met de islam te maken hebben is van hetzelfde niveau als de uitspraken dat IS(IS) een zionistisch complot is.

Desmoulins | 15-08-14 | 22:25

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:22
Lees het nog eens: *Dat [=de sluier] bevordert het best dat men haar herkent en niet lastigvalt*.

Rinkelt er een bel? Ergens? Een hoofddoek zorgt ervoor dat je niet lastig gevallen wordt. Dat staat er.

En dat betekent ook dat vrouwen zonder hoofddoek wel lastig gevallen worden, door kutmohammedanen. Waar kennen we dat van?

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:25

Als ik zo'n harses als Irene had, zou ik ook met een hoofddoek gaan lopen.
Man, man, man.

G-Klasse | 15-08-14 | 22:24

@President Babboe Bab | 15-08-14 | 22:20
Op de een of andere wijze heb ik toch een compleet ander beeld bij een kuisheidsgordel.

Pierre Tombal | 15-08-14 | 22:24

@Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:14
Een bedekt lichaam dus.
Los van de eerbaarheid was dat 2000 jaar geleden een verstandig leefadvies vanwege de zon.
Net als het niet eten van varkensvlees. 2000 jaar geleden waren er geen koelkasten, en kon je ziek worden van varkensvlees. Terwijl rundvlees houdbaar was door het te drogen.
Een (gezondheids) leefadvies van 2000 jaar geleden dus. Toen verstandig, nu overbodig.
Maar nog steeds geen bevel tot het dragen van een hoofddoek.

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:22

Er is voor mij geen verschil tussen feminazi's en haatbaarden.

Rest In Privacy | 15-08-14 | 22:21

@Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:18
Wat begrijp jij niet aan het woord *sluier*?

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:21

Deze dama heeft nu al alle kwalificaties om binnen enkele jaren hoog op de lijst te staan bij GroenLinks of de PvdA. Mark my words.

ad melkert | 15-08-14 | 22:21

Wat nou geen keuzevrijheid? Ik bepaal toch zeker zelf of mijn vrouw een hoofddoek moet dragen?

Ik was in Haren | 15-08-14 | 22:21

@Hobbykip | 15-08-14 | 21:56
Of hanteren de ragebol met grote ijver. Want je kan moeilijk 10x per dag je haren wassen om bij al je klanten presentabel genoeg binnen te komen als hulp in de huishouding.

Pierre Tombal | 15-08-14 | 22:20

Lekker de hele week het huishouden doen was in de jaren 60 ook vrijheid. Alleen vonden de feministen dat toen onderdrukking van de vrouw. Terwijl er genoeg huisvrouwen waren die het daar helemaal niet mee eens waren. Dat maakte toen niets uit, die domme wijffies moesten bevrijd worden, of ze nu wilden of niet. Kunnen de feministen van nu een voorbeeld aan nemen. Want ook hier geldt: dit is geen vrijheid, dit is een opgelegd idee van hoe vrouwen zich moeten gedragen. En ook nu zullen de vrouwen in kwestie zeggen dat het hun eigen keuze is. Maar ze worden gewoon gedwongen: door hun man, vader of broer dan wel door de opgelegde groepsdwang van hun "zusters en broeders".

medusa324 | 15-08-14 | 22:20

Een hoofddoek is vooreerst een kuisheidssymbool. Een soort imaginair schild tegen onzedelijke pretenties van mannen. Nou kunnen de meeste Westerse mannen naar een vrouw kijken zonder haar meteen te willen verkrachten. Ik kan mij voorstellen, dat in bepaalde windstreken deze driften zich in een embryonale fase bevinden. Deze gedachte komt bij mij op door het zien van zeer veel voorbeelden van gecultiveerde religieuze achterlijkheid en zedeloosheid jegen vrouwen aldaar in het dagelijks verkeer.

President Babboe Bab | 15-08-14 | 22:20

*kuch* ... niet beseft...

Camo | 15-08-14 | 22:19

@Oxydator | 15-08-14 | 22:17
Omdat...?

Chiant | 15-08-14 | 22:18

Lewis lewinsky
Dat zijn geen kledingadviezen, ze zeggen dat je niet naakt over straat moet gaan.
Niks bijzonders dus.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:18

Is Hemelrijk de norm?
Eng persoontje.

Oxydator | 15-08-14 | 22:17

HoofddoekJEs? Met hoeveel textiel wordt zo'n hoofd ingezwachteld?

Hoe je ze ook zwachtelt, wendt of keert, het blijven discriminatoire apartheidsdingen. Spin-offs van enge macho/eercultuur.

Men stigmatiseert/discrimineert zichzelf. Dat is wat de policor goegemeente niets beseft of niet wil beseffen.

Camo | 15-08-14 | 22:17

@Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:08
Dat kledingadvies staat wel degelijk in de koran.

*En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen*.

*Zeg tot jouw echtgenotes, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden te laten hangen. Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastigvalt*.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:14

Serieus. Hoe vallen dit soort typjes omhoog?
.
Als er nou één ding op de wereld is waar vrouwen verschrikkelijk waakzaam, achterdochtig, en kritisch van moeten worden dan is dat wel de monotheïstische godsdienst, en op dit moment eentje in het bijzonder nl. Islam. En dat is dit wat "leidende" feministen brengen. Daarom, uit het hart.
.
Beste "feministen", maar vooral wel geëmancipeerde vrouwen van Nederland,
.
Het gaat toch niet gebeuren dat de Nederlandse autochtone man jullie rechten moet gaan veiligstellen? Waar zijn jullie in het Islamdebat? Waar is jullie strijdbare afkeer van de regressie van jullie positie in de samenleving die de Islam voorstaat? Gaan jullie zonder slag of stoot terug van gelijke rechten naar jullie aanrechten?
.
Damn, girls. Step up your game!

Parel van het Zuiden | 15-08-14 | 22:14

wattan!! | 15-08-14 | 22:06
Dat kan zeer wel kloppen!

lanexx | 15-08-14 | 22:14

@ Terpen-tijn | 15-08-14 | 21:59

Hah! Alsof vrouwen met een hoofddoek daar veilig voor zijn. Juist omdat die vrouwen niet weerbaar zijn zijn zij heel kwetsbaar. Geloof het of niet, maar moslimvrouwen zijn goed vertegenwoordigd in de gedwongen prostitutie.
Loverboys hoeven zo'n meisje maar 1 keer te verkrachten en gelijk hebben zij haar relatie met haar ouders compleet vernietigd. Het is immers voor haar ouders belangrijker dat zij maagd is dan dat een rat haar totaal geruineerd heeft.

quantumcollider | 15-08-14 | 22:13

Als ik al een abbo zou hebben, zou ik 'm per direct opzeggen.

Rest In Privacy | 15-08-14 | 22:12

Marie For Opzij Presidente

Tobi | 15-08-14 | 22:12

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:02
Ik ken helaas ook dat soort gevallen, ook uit "modernere" landen als Oman. Die vriendin heeft geluk dat ze uit Karachi komt, waar toch net iets meer vrijheid is voor vrouwen dan op het platteland.

geomario | 15-08-14 | 22:11

@Burrrp | 15-08-14 | 22:05
Maar niet volgens de Koran..
Raar. Een menselijke interpretatie dus.
Alsof wij het Wetboek van Strafrecht zo interpreteren dat meisjes zonnebrillen moeten dragen om dusdanig minder aantrekkelijk zijn voor mannen zodat ze eervol zijn en niet verkracht gaan worden.

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:11

Zo heb ik de vrijheid om mijn boodschappen niet af te rekenen bij een kassa waar een hoofddoek achter zit.
Maar ik ben bang dat mevrouw Bel daar dan weer anders over denkt.

Cuyahoga | 15-08-14 | 22:11

Mensen vragen naar hun mening en deze meningen dan verwerken in opinies is zo vreselijk democratisch en westers.

Moslima's vragen naar hun mening (door roomblanke, blonde feministen in tuinbroeken) levert ook antwoorden op. Gewenste antwoorden. Die beide partijen sterken in hun gelijk. En bovendien ook nog eens gestaafd door in "het westen" geaccepteerde objectieve onderzoeksmethoden.

Chiant | 15-08-14 | 22:10

De laatste stuiptrekking van het feminisme, de laatste onthutsende resten van de ondergang van het feminisme.
Het decadente, laffe westen heeft geen idee hoe om te gaan met het totalitaire karakter van de islam binnen het aquarium van de tolerantie. En ondertussen vreten de piranha's maar door...

Desmoulins | 15-08-14 | 22:10

Burrp 22:05
Dat is helemaal niet waar man, het heeft niks met de islam te maken, er staan ook helemaal geen kledingadviezen in de koran.
Het is een verachtelijk stuk kleding, wat voorkomt uit culturele bekrompenheid.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 22:08

Ik begin zo langzamerhand te denken dat de grootste feministische voorvechters tegenwoordig te vinden zijn onder het mannelijke deel der natie.

wattan!! | 15-08-14 | 22:06

Een vrouw dient volgens de Islam een hoofddoek te dragen om zichzelf minder aantrekkelijk te maken voor mannen.

Burrrp | 15-08-14 | 22:05

Feminisme. Anja Meulenbelt. Opzij. Vara. PvdA.
Electoraat. Islam. Azijnbode. Zoek de grootst gemene deler in het voorgaande. Juist, feminisme anno 2014 = onderdrukking v/d vrouw.

j.m.de graaff | 15-08-14 | 22:02

in hoeverre de hoofddoek vrijwillig is, is te zien aan het gezicht van de vader. Zit er een baard op, dan is het niet vrijwillig.

swift1.6 | 15-08-14 | 22:02

Cisca Dresselhuys, oud-hoofdredacteur, moest niets van hoofddoeken hebben. Zij zag dat ding wel degelijk als een vorm van onderdrukking/onderwerping. Wilde ook geen redactrices met hoofddoek.
Met opvolgster Margriet van der Linden is dat bergafwaarts gegaan. Gewoon pleasen, die moslims en moslima's. Want anders worden ze boos en agressief.
Dus niet langer zeuren over de dominante, mannelijke macht van De Profeet en zijn soldaten hier op aarde.
Zo gaat dat als je slappe knieën hebt. En wie van de intellectuele bovenklasse heeft dat tegenwoordig niet?

Peyronie | 15-08-14 | 22:02

@geomario | 15-08-14 | 21:55
Dat is een mooie..
Maar dit kind ken ik vanaf haar vierde, tot slaapfeestjes bij ons thuis, en tot haar 11e meedoen met haar westerse vriendinnetjes.
En nu is het zover dat ik (en al haar oude klasgenootjes) weet dat ze over twee jaar getrouwd in Pakistan rondloopt. In de bergen geiten te hoeden en aangeduwd wordt door een Pakistaanse boerenzoon van 24 die niet eens kan lezen en schrijven.
Nogal een verandering...
Die meid heeft straks alle kansen gehad van een westerse beschaving en educatie, maar eindigt als geitenhoedster in Noord Pakistan..
.
Triest.

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 22:02

toegegeven, het is wel verdomd handig als je altijd je theedoek bij je hebt. Scheelt een hoop gezoek bij het afwassen.

swift1.6 | 15-08-14 | 22:01

Laat Irene dan ook even morgen haar clit door een schele tandeloze haatbaard verwijderen omdat ook genitalische verminking een uiting van vrijheid is?
.

pluizigkroeshaar | 15-08-14 | 22:01

Onder de 18,geen alcohol verboden,vergiftigd de lever en hersenen.Onder de 18,roken verboden,long en nog meer ziektes.Onder de 18,religies toegestaan.Liefst vanaf jaar 0 indoctrineren.

van stampij | 15-08-14 | 22:01

Een paar jaar geleden werd een Marokkaans meisje van 16 nog door haar moeder vermoord, wegens verwesterd, geen hoofddoek, slechte moslim.

Dus niks vrijheid van hoofddoek.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 22:00

Dit krijg je nu als je een vrouw om een mening vraagt zonder dat ze door een weldenkend mens (een man dus) gesouffleerd wordt.

Morgenhout | 15-08-14 | 21:59

Hoofdoekje is inderdaad wel een soort vrijheid.
Je wordt niet gelijk voor hoer en of ongelovige uitgemaakt.
Dat geeft enige rust en de persoon ook een zekere vrijheid, ze wordt niet constant belaagd door een horde barbaren die met elk stukje blote enkel een vrijbrief zien voor verkrachting of aanranding.
Of je verrot schelden als een ongelovige.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 21:59

Groepsdruk zorgde er ook voor dat petit Chiant destijds al zijn (en mijn) geld uitgaf aan dure merkkleding. Uit volle overtuiging en geheel vrijwillig.

Groepsdruk, sociale cohesie, angst om verstoten te worden door directe familie, vrienden en kennissen.

Mijn zoon liep destijds alleen het risico om tijdelijk verstoten te worden door een groepje pubers. Niet door zijn naasten. Moslima's die geen hoofddoek willen dragen lopen dat risico wel. Die groepsdruk is vele malen groter. Daarom zullen zij ook ALTIJD zeggen dat ze het uit eigen volle overtuiging doen en willen.

En toegegeven: er zijn er ook die dat echt menen. Een kleine, gehersenspoelde minderheid meent dat oprecht.

Chiant | 15-08-14 | 21:57

Vrouwen die er zelf voor kiezen een hoofddoek te dragen hebben gewoon last van Stockholmsyndroom.

Hobbykip | 15-08-14 | 21:56

@drs.Nee | 15-08-14 | 21:47
Ongelofelijk..

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 21:56

@VoorZetsel | 15-08-14 | 21:53
Irene de Tuttebel bedoel je?

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:55

@Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 21:34
Heb het gelukkig zelf ook andersom meegemaakt. Pakistaanse gaat in Aken studeren, komt voor een weekendje bij mij logeren om Utrecht en Amsterdam te zien en draagt sindsdien geen hoofddoekje meer.

geomario | 15-08-14 | 21:55

Inderdaad, vrije keus:
Toen ik nog een jong meisje was, zag in de supermarkt waar ik werkte voor het eerst een meisje met een hoofddoek. Ik vroeg eerst eens aan mijn ouders waarom dat was, maar die wisten het ook niet precies. Toen maar eens aan het meisje zelf gevraagd. Haar antwoord (het is lang geleden dus niet geheel letterlijk): 'Van mijn vader hoef ik geen hoofddoekje om. Maar als ik het niet doe willen zijn vrienden en onze familie niet meer met hem omgaan. Dus doe ik toch maar een hoofddoekje om, want dat wil ik hem niet aandoen'.

Grasgriezel | 15-08-14 | 21:55

Daarentegen is het helemaal geweldig fantastisch om een moslimman of een jongen te zijn, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. In onze strijd tegen moslimterrorisme is het daarom van het grootste belang om uitsluitend over vrouwen en meisjes te praten opdat zij net zo blij en gelukkig kunnen zijn als hun mannelijke evenknieën.
www.avoiceformen.com/men/afghanistan-i...

AgentKrol | 15-08-14 | 21:54

Iedereen schijt in zijn broek voor de Islam en Moslims. Spreek ze vooral niet tegen want ze hebben altijd gelijk. En ze zijn altijd net wat meer gelijk dan een ander. Of mag u ook u oren bedekken bij het maken van een foto voor uw paspoort? Of mag u ook in uw overall het zwembad in? Nee? Nou ZIJ wel!! Compleet met gescheiden loketten voor dames en heren. Haha, keuzevrijheid.

Maurice63 | 15-08-14 | 21:54

Kijk, als ze bijna allemaal in een burka zouden lopen dan was diegene met een hoofddoekje natuurlijk een hoer.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 21:53

Opzij of Volkskrant?
Nou geen van beide eigenlijk. Zijn beide totaal pro islam. Voor het mohammedanisme. Abjecte periodieken die verraad plegen aan het Vrije Westen.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:53

Het kan niet anders dan dat dit tuttebelletje onder dwang heeft moeten zeggen. Toch…??

VoorZetsel | 15-08-14 | 21:53

Arme Cisca Dresselhuys. Alles wat zij als hoofdredacteur van Opzij ooit heeft opgebouwd, is na twee naïeve linkse onbenullen en burgertrutten aan het roer - vd Linden en deze Bel - volledig naar de godverdomme geholpen.

Psycheltjes | 15-08-14 | 21:52

Schuld van Wilders.
Het zijn protestdoekies, niets meer of minder.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 21:52

@Infidelio | 15-08-14 | 21:43
Dat hangt er dus vanaf hoe strak die zit. Ik heb eens een vrouw flauw zien vallen door een te strakke beha.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:50

Ach gut, mevrouw is een echt Goois meisje die het haar vadurrrrr nog steeds kwalijk neemt van de alimentatie de vioollessen niet betaald konden worden.

Gaap gaap gaap, feminisme in Nederland stelt echt geen ruk meer voor dankzij die salonfeministische figuren als De Bel en haar voorganger Van der Linden. Je krijgt gewoon heimwee naar Dresselhuys. Een ECHTE feministe maar wel met gevoel voor humor.

LJBrinkhorst | 15-08-14 | 21:49

@Geert Linkers | 15-08-14 | 21:31
Dat kaalgeschoren hoofd heb ik, zijn er meer mannen die een kopvod durven te dragen. #DTV

Al SchietjemeLevend | 15-08-14 | 21:48

Herstel. De koran cadeau deed Opzij in 2008.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:47

Weer zo een geïndoctrineerde meeloper met links, je gelooft het toch niet, hoog opgeleid? het lijkt wel of dat juist een soort domheid openbaart bij vrouwen, het Asha ten Broeke syndroom?

lanexx | 15-08-14 | 21:47

Wordt misschien tijd om de naam Opzij te veranderen in Op Zijn Kop.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:46

Ik kende ooit een echte feministe. Zij vond de hoofddoek een gruwel (je eigen haar verbergen om vreemde mannen niet op te winden?). Als zij nog geleefd zou hebben, zou zij mevrouw De Bel een fopfeministe genoemd hebben. Iemand die vrouwen verraadt niet alleen omdat ze niet de harde strijd aan durft te gaan die eeuwen aan voorgangers wel hebben moeten vechten (speelgoed stofzuiger? Werkelijk? Mens, ga toch koken!), maar vooral omdat ze datgene wat haar voorgangers bereikt hebben op het spel zet.

quantumcollider | 15-08-14 | 21:46

Opzij? Wat dat niet dat blaadje dat abonnees een koran cadeau deed?
*denkt*
*googelt*
Jaha. In 2009 gaf Opzij aan nieuwe abonnees de koran cadeau in de vertaling van Kader Abdolah (man).

Kortom, de Opzij is al 5 jaar geïslamiseerd.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:45

Weet je wat pas vrijheid zou zijn?
Als mannen ook een hoofddoekje zouden mogen dragen.
Nu doen ze het om die gruizige mongolen niet in de verleiding te brengen, want in de koran staat niks over die doekies.
Achtelijk aangeleerd gedrag dus.

Terpen-tijn | 15-08-14 | 21:43

Ze is niet bij het studentencorps in Leiden gegaan want daar borrelden de meisjes gescheiden van de jongens. Belachelijk vond ze dat. Schrijft ze. Benieuwd wat ze vindt dat er hier religies zijn met hoofddoeken waarbij de meisjes bij van alles en nog wat gescheiden worden van de mannen, zelfs bij het eten want die vrouwen horen in de keuken en ze zijn er om te ...... wat rijmt?

namensmijnhond | 15-08-14 | 21:43

Alles wat hindert, je vertraagt of ongemakkelijk zit als je als vrouw moet rennen voor je leven is vrijheid-onderdrukkend en ongeëmancipeerd. Burka, hoofddoek, hoge hakken, pencil dress. Maar BH nou net weer niet.

Infidelio | 15-08-14 | 21:43

Wat was er anders te verwachten dan van Opzij. Al jarenlang niets nieuws onder de woestijnzon. Daar verandert een ander hoofdredactioneel poppetje niets aan.

Zoetwaterpanharing | 15-08-14 | 21:42

eerstneukendanpraten | 15-08-14 | 21:38
Hier in Nederland wel.

de honden blaffen... | 15-08-14 | 21:41

Vrouwen en nadenken in politieke- en strategische termen dat blijft een slechte combinatie. Maar onderling elkaar het kippenhok uitvechten gaat meestal wel weer heel erg goed.

alwayslearning | 15-08-14 | 21:40

Als ik Opzij was, zou ik De Bel luiden. De alarmbel.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:40

@ Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 21:34

Aan dit soort feiten gaan die zogenaamde hoogopgeleide feminsten van opzij voorbij. Maar ja tegenwoordig is alles in de uitverkoop voor het islamfascisme. Zal niet lang meer duren in dit land dan wordt het bijltjesdag.

sjipsknippert | 15-08-14 | 21:39

Een afgeknipte clitoris en weggesneden schaamlippen zijn zeker ook een teken van vrijheid?

eerstneukendanpraten | 15-08-14 | 21:38

Ze zien vrouwen zonder hoofddoekje als hoeren. Vrouwen in een minirok kan op sissen en fluiten rekenen. De druk is hoog om juist een hoofddoekje te dragen. Niet ingegeven vanuit overtuiging, vrijheid of geloof, maar sociale druk, familie eer en onderdrukking.
Prima stuk trouwens.

Wim Venijn | 15-08-14 | 21:38

Tijdje op vakantie geweest trouwens, had ik de heer of mevrouw Hemelrijk al ergens van moeten kennen?

Lewis | 15-08-14 | 21:37

Marie please. Dit is al eerder besproken. De hoofddoek is een keuze volgens onze linksewegkijkers en moslimvrinden.
Wanneer ga je iets tikken wat nieuw is? Iets wat niemand al wist? Of stop met schrijven hier en ga terug naar je elitaire leventje.

BeunDeHaas | 15-08-14 | 21:37

Irene Debiel

Zeepaardje | 15-08-14 | 21:37

Volgens Irene de Bel zijn hoofddoeken net als korte rokjes een symbool van vrijheid.
*koekoek*

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:35

Ik ben niet voor een hoofddoekverbod, maar om hoofddoekjes te associëren met vrijheid is wel een beetje een gotspe.

Lewis | 15-08-14 | 21:35

Een vrouw die vrijwillig een hoofddoek omdoet, spuugt hiermee de vrouw die er een op MOET...

Ahasveros | 15-08-14 | 21:34

Meisje in dochterlief's klas, van Pakistaanse orgine, had zeven jaar lang nooit een hoofddoekje op.
Tot ze voor het eerst ongesteld werd.
Pappie eiste hoofddoekje, en dochter deed..
Een volledig westers opgeleide meid, op haar 11e opeens een hoofddoekje, en kreeg het vooruitzicht dat ze op haar 16e naar Pakistan gestuurd gaat worden, de bruid is al uitgezocht..
Vrijheid ?
Right !

Wijze uit het Oosten | 15-08-14 | 21:34

Wat een mongolen. Feministen nota bene die zo te hoop liepen tegen de kerk, kruipen nu voor de Islam.

rien6139 | 15-08-14 | 21:34

Newspeak, oorlog is vrede.

de honden blaffen... | 15-08-14 | 21:33

Irene de Bel?

Nee, er rinkelt niets.

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:33

Prima stuk, Marie!

Lewis Lewinsky | 15-08-14 | 21:32

Het is pas vrijheid als je er een kaalgeschoren hoofd onder mag hebben.

Geert Linkers | 15-08-14 | 21:31

Ook de feministen kruipen inmiddels voor de haatbaard & zonen..
Als de dood.

Ommezwaai | 15-08-14 | 21:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl