Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – De vergeten oorlog

feynmanenoffeiten.jpgNederland is op zoek naar een ombudsman die roomser is dan de paus, om onze bureaucratische gehaktmolen af en toe een menselijk tintje te geven. Ondertussen neemt de veenbrand in het Midden Oosten historische proporties aan. De twee grootste Islamitische stromingen zijn nu in meerdere landen openlijk in oorlog. Infographic. Soennitisch ISIS aan de ene kant, de Sjiitische Irakese regering en Iran aan de andere kant. Amerika heeft een kleine vierduizendmiljard dollar stukgeslagen om Gods akker in Irak en Afghanistan om te ploegen. Ruim een kwart van hun huidige staatsschuld. Dat is nog exclusief alle langdurige medische kosten en andere verplichtingen aan veteranen. Tweeënhalf jaar na de definitieve terugtrekking van de laatste Amerikaanse soldaat uit Irak is weinig van die investering over. Alle door Amerikanen goed opgeleide (onder-) officieren van het nieuwe Irakese leger zijn naar huis gestuurd, vervangen door de sjiitische Irakese President voor sjiitische vrienden. Geen wonder dat het Irakese leger in onderbroek naar huis vlucht bij de eerste tekenen van een mogelijke confrontatie. Europa hing de vlag uit voor de Arabische lente. Het vierde dat dictators werden afgezet door de bevolking. Hun blinde geloof in de democratie leidde tot de neurotische dwanggedachte dat na het moorden automatisch verkiezingen zouden komen en iedereen nog lang en gelukkig zou leven. De realiteit is anders. Vrijheidsstrijders bleken vooral uit streng religieuze hoek te komen, evenals hun financiering. De ene na de andere staat werden voor de sharia veroverd. Slechts een voorproefje Frankrijk en Groot Brittannië willen wapens leveren aan de strijdende oppositiepartijen in Syrië. Daarom is het wapenembargo tegen deze burgeroorlog al een jaar van tafel. De partij die deze wapens met gemak kan betalen is ISIS. Ze verkopen olie, drugs en hebben net de centrale bank van Mosul met honderden miljoenen dollars leeggehaald. Het vernietigen van chemische wapens is in Syrië niet gelukt, omdat opslagplaatsen in grote delen van het land niet meer in handen van Assad zijn. Somalië laat al decennia zien wat voor ellende een klein land geeft dat met totale wetteloosheid een toevluchtsoord is voor vele piraten. Het biedt een uitvalsbasis waar het handelsverkeer ernstig last van heeft. Zie daarvoor niet alleen Tom Hanks' Captain Phillips, ook het veel betere Kapringen maakt pijnlijk duidelijk hoe gevoelig onze Westerse samenleving is voor klein beetje wetteloosheid. Dat was slechts een voorproefje. Het nieuwe kalifaat ISIS heeft Mosul met zijn twee miljoen inwoners al ingenomen, de bijbehorende raffinaderij ligt ten zuiden, ook in veroverd gebied. Bij elkaar heeft ISIS nu een gebied in handen ter grootte van een normaal Arabisch land. Ruim 10.000 strijders, 15.000 man ondersteunend personeel. Klaar om een nieuwe strenge religieusfundamentalistische staat op te richten. Het nieuwe kalifaat. Er start nu een periode waar het Midden Oosten op vrij grote schaal laat zien dat de multiculturele samenleving niet mogelijk is met bevolkingsgroepen die iedere andere cultuur met geweld bestrijden. Jongeren die geloven in slechts 1 waarheid, die met bruut geweld afgedwongen moet worden. Geleid door mannen die voor eigen gewin, status & ego vanuit een totaal veilige omgeving oproepen tot de gewapende strijd. Oorlog op basis van uitputting Het westen blijft weigeren in dit conflict een eeuw vooruit of eeuwen achteruit te kijken. In 1916 werd door Frankrijk en Engeland het midden Oosten verdeeld met een kaart en een liniaal, zonder te kijken naar de geschiedenis of de bevolking. Westerse troepen vechten keer op keer tegen wapens en materieel wat ze eerst zelf aan de tegenstander verkocht hebben. De kwaliteit van onze defensie stijgt naar ongekende utopische niveaus, maar iedere vorm van kwantiteit verdwijnt. De langdurige uitzending van een Nederlandse soldaat kost een paar ton, een AK47 wisselt van eigenaar voor een paar honderd euro. Dan maakt het niet uit dat er veldslagen gewonnen worden, de oorlog wordt verloren op basis van uitputting. Vietnam Voor drie miljard dollar leidde de CIA de Taliban op. Voor dat geld koopt Nederland geeneens 213 vliegende Fyra's. Het westen glijdt steeds verder af naar vormen van onbetaalbare oorlogsvoering tegen fictieve vijanden, terwijl nu in de zandbak de meest efficiënte vorm van verovering verder gecultiveerd wordt. Een gelovige die geen uniform aanheeft, mobiel is, geduld heeft, opgaat in de bevolking, zelf geld meebrengt, niet gemist wordt, geen doodsangst heeft en zo verder. Hoe goed onze helden ook zijn, wat voor elektronica ze ook hebben, 1000 tegen 1 is niet meer te doen in uitgestrekte woestijnen of dichtbevolkte steden. Voor iedere strijder die gedood wordt, staan twee familieleden op om zijn plaats in te nemen. Vietnam liet zien hoe dat uitwerkt. De verkeerde oorlog Het Westen bereidt zich voor op de verkeerde oorlog. Deels op een digitale oorlog tegen voornamelijk de eigen bevolking. Deels op een hypermoderne oorlog tegen een andere hightech supermacht zoals China. Er wordt vergeten voor te bereiden om op een economisch haalbare manier om te gaan met een grenzeloze uitputtingsoorlog, die niet jaren duurt, maar eeuwen.

Reaguursels

Inloggen

@Harstef,

JIJ loog over steniging dat in het christendom dus niet werd toegepast.
JIJ loog dat dat met "ongeschiktheid van de grond" te maken had.
Nogmaals, copy-pasten kan iedereen, zelfs jij. Maar lezen, begrijpen en juist interpreteren is iets heel anders. Jouw punt dat alles wat je zegt weliswaar onjuist is maar dat dat meestal door onwetendheid en niet door liegen komt is dus irrelevant. Misschien zelfs wel bijna net zo irrelevant als al die voorbeelden waar je steeds mee komt.

- Ja, er werden hier eeuwen geleden wel eens brandstapels opgericht. Maar daar hebben we het nu niet over. Als de discussie over brandstapels van middeleeuwse christengekkies gaat begin ik ook niet over de mensenoffers van de Inca's of over de moordpartijen door de Hunnen.
Inca's en Hunnen doen dan namelijk niet ter zake.
- En ja, veel mensen (relatief weinig christenen, trouwens) zijn voor "oog om oog"; dat is
a) iets menselijks dat in vrijwel alle religies en culturen bestaat.
b) bovendien iets heel anders dan ongelovigen vermoorden.
c) dus in dit verband irrelevant.
- En ja, je hebt gelijk dat je niks snapt van hoe een rechtsstaat werkt. Maar dan moet jij dat uit gaan zoeken, in plaats van dom te l*llen over strafmaten die "vrouwonvriendelijk" zouden zijn (onzin) en "dus" bijbels (nog veel grotere onzin).

En opnieuw over het verdraaien van mijn woorden.
Ik maak verschil tussen mens en ideologie; niet iedere nazi vergast joden en niet iedere moslim onthoofdt ongelovigen. Maar beide ideologieën hebben wel dergelijke uitgangspunten, dat kun je niet ontkennen.
Er is geen gematigde islam, punt.
Ik heb al honderden islamlobbyisten gevraagd of ze één (1) voorbeeld konden noemen van een invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt. Niemand heeft die vraag kunnen beantwoorden.
En jij kunt die vraag ook niet beantwoorden.
Er is geen gematigde islam; punt.
Die zou ooit wel kunnen ontstaan, maar nu is die er dus nog niet.

Voordat jij deze discussie liet ontsporen met irrelevante leugens, pardon irrelevante "vergissingen" ging het hier over de sharia. Wat ik zei over de sharia klopt voor de volle 100%. Er is bij mijn weten geen enkele islamitische korankenner die daar iets anders over beweerd, behalve een enkeling voor Westerse camera's; waarna de geruststellende bezweringen binnen een week in het Arabisch weer ongedaan worden gemaakt.

Ik ga moslims niet vertellen hoe ze de islam moeten belijden.
Ik trek alleen conclusies uit hoe de islam wordt beleden.
Met name door de "kennners"; de geestelijkheid, de shariageleerden, etc.

Dandruff | 24-06-14 | 17:10

Roos

Is het niet rete-sneu dat jij de website van "het bijbel genootschap" als anti-bijbel betitelt omdat de INHOUD van de BIJBEL je niet bevalt. Hoewel, de inhoud bevalt mij ook niet, maar om andere reden. Wellicht betekent het dat je iets kritischer moet nadenken.
Ik weet dat de kerken bedacht hebben dat Jezus, naast zoon van God, ook zelf God was, om vervolgens zichzelf ten gunste van God (zichzelf?) aan een kruis te laten nagelen (je bent timmerman of niet he) om zo alle zonden van alle mensen (dus kennelijk ook ISIS typejes, pedopaters etc) in de toekomst weg te wassen. Je vraagt je dan af waarom dit, deze wrede manier de manier is dat God zijn zoon offerde? O ja, God is liefde. Je kan je ook afvragen of Jezus niet Gods' obstinate zoon was. Hij gaat immers regelrecht in tegen wat God LETTERLIJK verordonneerd. Het enige alternatief is dat ook God nogal eens op zijn eerdere meningen en besluiten terugkomt, wat ook betekent dat de bijbel minder waarde heeft dan deze nu krijgt, want hoe weten we nu dat hij niet inmiddels weer van mening is veranderd. De gemiddelde persoon die God ziet of hoort wordt afgevoerd in een dwangbuis.

Strafmaat? Ben je wel wijs? Je vind het dus prima dat bv Mikkelson geen veroordeling kon krijgen voor verkrachting? (omdat onze wet ook nog zo achterlijk was dat dat er niet instond). Doodslag als je moeder met voorbedachte rade wordt vermoord, hell, maakt toch niet uit dat het eigenlijk moord was! Ja, die lieve knullen van ISIS maken zich ook vast alleen schuldig aan "mishandeling"..... Whats' in the name.
Dat de maximale strafmaat zelden wordt gegeven is overigens ook een achterlijk gebeuren. Waarschijnlijk ook geïnspireerd op de bijbel waar de vrouw toch echt minder is dan een man. Is het niet schunnig dat de gemiddelde strafmaat voor het iemand ontvoeren (ontnemen zelfbeschikking) voor geld maximaal gestraft wordt, maar voor verkrachting (= ontvoeren voor binnendringen van het lichaam van een ander, ultiem ontneming van zelfbeschikking) vaak marginaal gestraft. Geld belangrijker dan verkrachting. En daar haal je niet ongelijkheid uit?

Islam: Jij zegt dat er nagenoeg geen verschillen zijn en "Er is geen andere algemene interpretatie." dan bepaal jij toch dat er geen andere interpretatie is? Dat niet iedere moslim selfdetonating is of koppen wilt afhakken wordt dagelijks bewezen. Er zouden dan of geen moslims meer zijn of jouw en mijn kop zou er dan afliggen.

Ik geef aan dat er in de bijbel ook nogal onvriendelijke teksten staan, dat het dus afhankelijk is van wie die teksten leest, hoe ze geïnterpreteerd worden. Daarom hebben bv de US-religekkies in Oeganda (met bloedige geschiedenis) een voedingsbodem om bv weinig homovriendelijke wetgeving te introduceren (& inclusief die niet vervolgingen van moord & verkrachting van homoseksuelen. Op dit moment zijn de islamitische religekkies ziek bezig, met een zeer fundi-en soms ook letterlijke interpretatie van de Koran. Tis maar welke "krenten" je uit de pap plukt.

Nb. Het vrouwen verkrachten als oorlogsbuit is overigens ook een wetje via Mozes (Deuteronomium 21 10). Niets nieuws onder de zon.

Maar, nog een vraagje, waar lieg ik? Staan die citaten niet in de bijbel?

Oja, je hebt wel gelijk dat de Christenen in europa niet aan stenigen deden. Je hebt ook gelijk dat Jezus het afkeurde. Nu was Jezus natuurlijk geen christen, maar een jood. Wel is het interessant dat bv de SGP voor doodstraf is (oog om oog), wel interessant is het dat "de kerk" eindeloze hoeveelheden mrnsen (heksen, katharen etc) nogal gruwelijk aan het einde hebben gebracht, maar kennelijk is spiezen, vergassen, verbranden nèt een tikje minder erg dan stenigen, want alleen de methode lijkt voor jou relevant. Als het OT niet bij de bijbel hoort, waarom zit het dan in hetzelfde boek? Waarom citeren gelovigen dan wel uit het OT om anderen te veroordelen?

harstef | 24-06-14 | 01:03

@Harstef,

Het moge duidelijk zijn dat je de bijbel nooit beetgehad hebt.
Op de anti-bijbel websites die jij copy-past staat kennelijk niet dat Jezus ook nog eens zoiets gezegd heeft als "wie zonder zonden is werpe de eerste steen".
Dat had niks met ongeschikte grond in Europa (???) te maken.
Dat is een duidelijk waardeoordeel over steniging; niet doen.
Vrij relevant als je iets over steniging en christendom wilt zeggen.

Verder weerleg je niks van wat ik zei.
- De maximale strafmaat doet niet ter zake omdat die vrijwel nooit wordt toegepast. Ook Marokkaanse groepsverkrachters worden in principe nauwelijks aangepakt, dat heeft niks met "christelijke wetgeving" te maken maar alles met een vrij linkse rechterlijke macht.
- Grappen over vrouwen zijn hier net zo irrelevant als grappen over mannen, blondines of Belgen. Mensen maken graag grappen, dat maakt ze niet "onverlicht".

Verder moet je me geen woorden in de mond leggen.
- Ik heb nergens gezegd dat er maar één oorzaak van alle kwaad is.
- Ik heb ook nergens bepaald wat moslims zouden "moeten" geloven.
Ik constateer alleen feiten; het is omdat jij die feiten niet kunt weerleggen dat je er op los gaat liegen.

Dandruff | 23-06-14 | 18:03

Dandruff | 23-06-14 | 15:36

Roosje,niet meer, niet meer! maar, lees de bijbel en je kan zien dat god het EIST!
Wij deden in deze regionen niet aan steningen maar verzuipen, spiezen, verbranden en zelfs 70 jaar geleden nog vergassen op basis van verkeerd geloof.
Wellicht stenigen we hier wat minder gebruikelijk omdat onze bodem wat anders is en we voor een beetje steen eerst aan het bakken of mengen moeten.
Lets' face it, de iraakse gelukzoeker Abraham hield er al niet al te fijne ideeën op na, zijn achterkleinkind Mozes ook niet; ideeën die tot lange tijd zeer grote effecten hebben gehad op "ons".
Het simpele feit dat je het nauwelijks vreemd vindt dat mannen tot 1991 niet vervolgt konden worden voor het verkrachten van hun vrouw laat zien hoe geïndoctrineerd je zelf bent. Het verschil in de maximale strafmaat is "maar" 8 jaar tussen verkrachting en mishandeling, maar wat boeit dat!! Je hebt nou eenmaal rechten (aanrecht) en plichten (bend over bitch). Toch? (of hoor jij deze grappen nooit?). Maar gelukkig, wat zijn we verlicht!

En waar jij je nu precies in vergist is te denken dat geloof niet het gevolg is van de indoctrinatie & interpretatie van die tijd (heksen verbranden, stenigen), maar te wijten is aan 1 bepaalde geloofsstroming.
Jij gaat voor anderen bepalen hoe zij iets moeten geloven (je bent alleen een goede moslim als je de koran letterlijk neemt, je bent alleen een goede moslim als je gelooft wat ISIS gelooft). Kortom, jij laat je indoctrineren door ISIS types en andere fanatici vinden, door hun walgelijke ideeën over te nemen.

Ik zal ISIS en Co (lees elke geflipte islamitische extremist) nooit goedpraten want het zijn gestoorde zakken die religie gebruiken in de meest perverse manier om voor iedereen in hun buurt de wereld tot een hel te maken om er zelf beter van te worden in termen van macht & geld. Het zijn sick SOB's die op basis van teksten uit de Thora & bijbel zijn blijven steken, of terug willen in de tijd dat het nog heel gewoon was mensen aan een kruis te nagelen.

God verhoede dat mensen de Thora, Bijbel en Koran letterlijk nemen en Gods geboden -zijn letterlijke teksten- overnemen. Het heeft ons 2000 jaar gekost daar van af te komen.
Altijd een mooi vreedzaam motto: "Doodt ze, de Heer herkent de Zijnen wel"

harstef | 23-06-14 | 16:29

@Harstef,

Onzinvergelijkingen.
Het grootste deel van die zogenaamd "bijbelse wetgeving" is hier nooit (herhaal; nooit) daadwerkelijk toegepast. Voor de rest zijn de laatste restjes al eeuwen geleden afgeschaft. Ook in 1990 of 1890 kon je voor het verkrachten van je vrouw gestraft worden, bijvoorbeeld onder de noemer mishandeling.

In het christendom is steniging nooit normaal geweest.
nl.wikipedia.org/wiki/Steniging#Steni...
Dus ook niet in Europa; alleen Frankrijk kent dankzij de multikul enkele gevallen.
nl.wikipedia.org/wiki/Steniging#Steni...

Zelfs de extreemste radicale christenen die je noemt (westboro in de VS) is nog niet zo radicaal als de gemiddelde imam in Nederland. Het vergelijken van christenen die ongelovigen beledigen (au, dat doet pijn) met moslims die ongelovigen het hoofd af snijden is walgelijk. Zulke lasterlijke vergelijkingen kunnen geen ander doel hebben dan de islamitische misstanden goed te praten middels een "jij-bak"; een officiële drogreden.
nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden#Tu_qu...

Dandruff | 23-06-14 | 15:36

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:14

Mozes was ook vrij duidelijk over het woord Gods: Deuteronomium 13: 1 U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af.(...) 7 Wanneer iemand – uw volle broer, uw zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend – u in het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, 8 goden van de naburige volken, vlakbij of ver weg of waar ook ter wereld, 9 luister dan niet naar zo iemand en geef niet toe; wees onverbiddelijk, heb geen medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. 10-11 U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. 11

Waarom zou het verrassend zijn wat in het grote boek van god deel 1 (thora), overgenomen in deel 2 (bijbel) niet ook in deel 3 (koran) zou staan.

Waarom is als God het zegt in de bijbel niet letterlijk, maar als het in de koran staat wel?

Er zijn wel degelijk verschillen tussen de verschillende stromingen en binnen de stromingen verschillende opvattingen ook binnen de islam. Zeg maar vergelijkbaar met het verschil tussen een Ierse non en iemand die in Nl zichzelf wel als katholiek beschouwd maar homoseksualiteit en seks voor het huwelijk prima vindt. Net als de verschillen tussen de Westboro babtist church-gangers en kerkgangers bij één of andere NLse progressieve protestantse kerk.

Als echt "goed" christen zou je eigenlijk bij mooi weer op zaterdag bij de Gamma moeten gaan staan om het woord gods uit te voeren. Stenen kan je daar kopen. Altijd handig als je iemand wilt stenigen die dan z'n sprokkelhout of BBQ kooltjes haalt. En je dan gewoon beroepen op je geloof. Numeri 15. 32 Tijdens hun verblijf in de woestijn troffen de Israëlieten eens een man aan die op sabbat hout aan het sprokkelen was. 33 Degenen die hem aangetroffen hadden, brachten hem voor Mozes en Aäron en voor de hele gemeenschap. 34 Hij werd in bewaring gesteld, omdat nog niet was bepaald wat er met zo iemand moest gebeuren. 35 De HEER zei tegen Mozes: ‘Die man moet gedood worden. De hele gemeenschap moet hem buiten het kamp stenigen.’ 36 Toen brachten ze hem met zijn allen buiten het kamp, en daar doodden ze hem door hem te stenigen, zoals de HEER Mozes had opgedragen.

Zoals er ook christenen zijn die het niet zo nauw nemen met de letterlijke opdrachten van god, zoals opgeschreven in het grote boek, zo zijn er ook islamieten die het niet zo nauw nemen met de "letterlijke" opdrachten van god.

En anders, veel plezier op zaterdag: www.gamma.nl/assortiment/tuin/bestrat...

harstef | 23-06-14 | 13:22

Zo snel mogelijk olie-onafhankelijk worden.
Inmenging in buitenland tot het absolute minimum beperken als het gaat om leveren geld, voedsel, wapens, trainen van rebellen etc.
Verbod op (grote) financiële steun vanuit buitenland voor religieuze instellingen en politieke partijen in NL.

harstef | 23-06-14 | 12:33

"In de sharia is ook verkrachting van moslimvrouwen legaal, mits binnen het huwelijk"
Dandruff | 22-06-14 | 01:53

Toch fijn dat wij in 1991 de sharia hebben afgeschaft. Tot die tijd mocht je nl ook in NL gewoon je vrouw/man verkrachten en wel op basis van het grote boek van God, deel 2:

Korintiërs 7.
3 De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing.

Dat christelijke-sharia-wetje is uitsluitend door grote druk van de vaak-verguisde-feministen aangepast in wetgeving die nu slechts 23 jaar afwijkt van de wetgeving in islamitische landen (& botswana, china, congo, etc).

Kortom, de islamitische landen hebben feministen nodig zodat ze "christelijk verlicht" kunnen worden.

harstef | 23-06-14 | 12:26

Your lips are sealed,
my lips were almost peeled.
Thank god , the gynaecologist
had a little faith in me.

hawie | 23-06-14 | 11:38

Beste Feynman je stuk komt wel bij de waarheid,maar moet gezien worden in een veel groter geopolitiek perspectief m.b.t. de laatste (precies)25 jaar.Ik memoreer: Het gaat niet om, wie er boven de grond loopt in het MO maar wat er in de grond zit en waarmee de grootste internationals (Shell,Exxon,BP,Chevron, enz.) mee bezig zijn.Olie dus en... ze zullen vechten en politiek en economisch manipuleren tot de laatste en dus uiterst dure druppel. En... elke dode M.O.-bewoner van een olieland betekent meer olie naar de "olie-junks" van de rest van de wereld.Kortom,de olie is de vloek voor het hele werelddeel en betekent ook dat een paternalistische religie als de islam ten grave wordt gedragen tenslotte. De truc ? Het geld dat de olie oplevert verdwijnt in de militair-industriële complexen van de grootmachten.Het geld (en de olie) wordt dus met bloed betaalt,maar goed of slecht, dat is al 2 eeuwen de gang van zaken.Ook wel "business as usual" geheten, mensen eigen dus.Raar is echter dat al die olie-junks nog nooit op het idee zijn gekomen de dollar (of welke wereldmunt ook) aan de olieprijs te koppelen,Daaraan kan je zien dat het kosmopolitisme tot nu toe gefaald heeft.M.a.w. "links" faalt zelfs al 2 eeuwen.Onzin dus.

Dolphi | 22-06-14 | 18:01

Wat Feynman bedoeld is de zogn assymetrische oorlogsvoering: er staan geen gelijke partijen tegenover elkaar. Je kan troepen sturen tot je ons weegt, de vijand verschuild zich in de massa en zo onzichtbaar en als je je omdraait staan ze achter je en heb je niks aan je tig ton wapens maar is zelfs een stevig keukenmes al voldoende! En die hebben ze daar wel.
De multiKULturele samenleving, vandaar dat dit zo gewenst is door de reincarnatie van neofascisten, toepasselijk "sociaal democratie" genoemd daar ze IEDERE cultuur daarmee bedoelen behalve de eigen cultuur, anders gezegd, eigen volk is inferieur, vandaar neofascisme, is in wezen de assymetrische WO3: de vijand zit onder ons, door onze neofascistische "politici" vermomd als Medelanders met dezelfde "rechten" en "plichten" waarmee ze in werkelijkheid bedoelen dat Nederlanders GEEN ENKEL recht heeft maar slechts plichten. En hun stemvee precies andersom. Zo holt de samenleving, BEWUST GEPLAND, uit, een strategisch overblijfsel uit de socialisten/communisten periode van de "sociaal democraten": de zieligheid van de enkeling om grote groepen mensen te kunnen beroven of om grote aantallen xenoculturen binnen te halen.
Waarom duurt dit verhaal nou weer zo lang, het enige om deze assymetrische oorlog VOOR hij omslaat naar een symmetrische oorlog, de moskeeen die onze rooie fascisten in elke stad hebben neergezet kunnen luid genoeg de Jihad schallen, is het multiKUL experiment van onze corrupte elite die voor snel geld Europ verkochten, stoppen en de remigratie DIRECT te beginnen. Als eerste met Zimmerfranzsch vrindjes, de ISIS strijders....

G. Raayer | 22-06-14 | 14:12

@De Koreaanse slet (02:55),

Ik had het niet over de koran, maar over de sharia.
De sharia is deels gebaseerd op de koran, maar ook op de uitspraken van de profeet; op de overleveringen van de profeet, en op talloze fatwa's van sharia deskundigen door de eeuwen heen; samengevat in diverse sharia handboeken. Vandaar dat moslims via SMS hun vrouw kunnen verstoten hoewel er in de koran niks over moderne telefonie en SMS te vinden is.

Raar trouwens dat je dat niet weet.
Je doet steeds alsof je in je hele leven al 1 column over dit onderwerp gelezen hebt, in de Daily Mail nog wel, en dat je "dus" precies weet hoe het allemaal in elkaar zit. In werkelijkheid weet je kennelijk niet eens dat een column geen echte bron is (brugklassers weten dat doorgaans wel), en je lijkt evenmin te beseffen dat een massamoord altijd barbaars is; ook als de daders zich gewassen hebben.
De mening van die columnist is dus volledig irrelevant.
Dat je dat niet besefte maakt dat je toch wel een beetje een lichtgewicht, hoe vaak je anderen ook van "onkunde" betichtte.

Ik had jou trouwens al een paar keer gevraag of jij jouw bewering kon hardmaken dat sommige reaguurders hier net zo leugenachtig en radicaal zijn als de gemiddelde Joop-columnist.
Die vraag heb je nog steeds niet beantwoord.
Ik heb al jouw vragen tot nu toe wel beantwoord.
Beetje raar dat het allemaal eenrichtingsverkeer moet zijn.

Dandruff | 22-06-14 | 14:08

@ Oeleflaffel | 22-06-14 | 12:11

Goede post. Die Koreaanse Slet trekt wel een hele grote broek aan, maar heeft bar weinig kennis. Helaas zijn er zoveel als hij... Daar valt bijna niet tegenop te schrijven.

HoogToontje | 22-06-14 | 14:04

Kunnen ze niet een geschiedkundige uit Oxford sturen? *Haalt Lawrence of Arabia DVD onder het stof vandaan*

Crak-ho | 22-06-14 | 13:51

Best geschreven stuk op GS sinds tijden...

da wizard | 22-06-14 | 13:24

Topperke, de economie van de VS zit helemaal niet in de lift, maar drijft uitsluitend nog op de kurk van de reserve currency status van de dollar. Zolang de wereld de dollar blijft accepteren hebben de VS nog even die free lunch, maar China en Rusland zijn ook niet gek en zijn bezig hun dollarbestanden in goud om te zetten en hebben geen interesse om meer dollars te accumuleren. Lees Willem Middelkoop. In werkelijkheid zijn de VS er erger aan toe dan Griekenland, kijk eens naar de bovenste grafiek:
.
deepresource.wordpress.com/2012/12/11/...
.
Italie is het financieel sterkste land van het westen (geen hypotheken, want afbetaalde woningen) en Duitsland op plek 2 (geen hypotheken, want huurwoningen). Het ergste zijn de VS. Staatsschuld valt wel mee, maar er zijn zoveel ongedekte verplichtingen (pensioenen bv), dat in werkelijkheid de VS een totale schuld hebben van 13 keer gbp. Wanneer de dollar valt en de staat failliet gaat, dan wordt elke amerikaanse stad a la New Orleans, een dag na orkaan Kathrina. Als de voedsel bonnen 48 uur wegvallen, volgen direct plunderingen van 50 miljoen die van die bonnen afhankelijk zijn. Heel Amerika zal dan road block country zijn, net als het oosten vd Oekraine nu. Het westen is op sterven na dood.

Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 13:19

Feynman slaat den spijker op den kop

Zee Baasje | 22-06-14 | 13:05

@ De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:14
Wat jij daar schrijft dat is pas geschiedvervalsing.
De eerste kruistocht werd gelanceerd in 1096.
Italië is vanaf het jaar 652 tot aan, heel toevallig, het begin van de kruistochten non stop aangevallen waarbij Rome meerdere malen werd aangevallen.
Het Iberisch schiereiland werd al in 711 ingenomen en ware het niet voor de slag bij Poitiers in 732 was heel Europa mogelijk door moslims veroverd.
Na de kruistochten werd Europa nog eeuwen lang door de Ottomanen binnengevallen met als laatste oorlog de slag bij Wenen in 1683.

Overigens lag geen enkele moslim wakker van die kruistochten (omdat de oorlogen waren gewonnen) tot dat antiwesterse geschiedvervalsers het vuurtje op kwamen stoken en ineens alle ellende in de moslimwereld aan de kruistochten te wijten waren die zich ook nog eens op een relatief klein stukje van de toenmalige moslimwereld (de Levant) afspeelde.

Dat moslims de kruisvaarders leerde wassen is natuurlijk propaganda, net als de antiwesterse propaganda al zou heel Europa in de middeleeuwen denken dat de Aarde plat was.

Oeleflaffel | 22-06-14 | 12:11

Wie nu nog durft te beweren dat WOIII nog niet bezig is, zit écht met z'n hoofd in z'n reedt.

Sliptong | 22-06-14 | 11:49

De VS kunnen het zich permitteren non-interventie politiek te bedrijven in het M-O. Van Europa is dit nog maar de vraag, Europa is waarschijnlijk gedwongen Israël te verdedigen, omdat Israël Europa nucleair gegijzeld houdt. Dreigt Israël te worden overlopen door het kalifaat (Rijk van het Kwaad), dan noekt Israël ook Europa. En dat is dus een probleempje. De geschiedenis van de holocaust maakt Europa moreel verplicht Israël in stand te houden, redeneren de Israëliërs. Het is dus voor ons te hopen dat de meer redelijke elementen binnen de islam niet uit zijn op de daadwerkelijke vernietiging van Israël.

Rest In Privacy | 22-06-14 | 11:22

Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 10:24

Je toekomstscenario zou zomaar kunnen uitkomen, hoewel ik twijfels heb over je toekomst van Israël. Dat land denk ik zal zich niet laten overlopen. Het zal nucleair gaan. De Israëliërs
denken als volgt: als wij gaan, nemen wij de rest mee. Dat betekent dat het Midden-Oosten met de grond gelijk wordt gemaakt. En dat niet alleen. Ook steden in Europa zullen door de IDF worden geplet. Israël gaat alleen uit met een big bang.

Rest In Privacy | 22-06-14 | 11:08

Wurgje de huisboa 10:24

De economie vn de vs zit alweer tijden n de lift. Dat Amerika gaat balkaniseren is vooral een fantasie van Euopeanen. Amerika is nog altijd leidend op praktisch elk gebied.

Topperke | 22-06-14 | 11:07

Waarom moet de islam worden uitgeroeid? Terugwerpen over de Middellandse Zee is meer dan voldoende, alsmede Halsema en Timmerfrans helpen aan een welverdiende oude dag in een sjofel flatje in Chili, net als Honecker.

Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 10:57

Zou die gehele rotzooi daar niet eindigen zodra de oorzaak wordt verwijderd?
Die zwarte steen in Mekka.

BBmetR | 22-06-14 | 10:54

Het basisprobleem is de islam die de het dwaze geloof voedt, van een massa die het substraat vormt waarop de fanatiekelingen gedijen. De waanzin van de islam en de walgelijke gevolgen ervan, zullen blijven als die niet direct zelf wordt aangevallen en uitgeroeid.

Fijnstoffer | 22-06-14 | 10:47

Van Duyvenbode... Palestina is vele eeuwen onderdeel geweest van het califaat en gaat dat weer worden. De meeste joden zullen wegtrekken naar Rusland (de meesten), Europa of de VS. Sommigen zullen blijven en worden getolereerd als tweederangs burgers. Ze gaan NIET vernietigd worden, alleen degenen die zich verzetten.
Wij in Europa moeten zich gaan richten op Rusland. Daar is nog olie, grondstoffen en afzetmarkten. Het verhaal van het westen is over. Deze eeuw gaat worden bepaald door twee grote machten: Greater Europe (Paris-Berlin-Moskou) en China. Amerika gaat balkaniseren, vanaf het moment dat de wereld de dollar gaat dumpen (lees Middelkoop). Er zal aldaar een Euro-Amerikaanse rompstaat ontstaan, die junior partner wordt van Greater Europe. Over multikul heeft niemand het meer. De west-Europese pro-Amerikaanse elite zal hetzelfde lot ondergaan als de pro-Moskou elite in oost-Europa van 1989.

Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 10:24

@Van Duyvenbode | 22-06-14 | 10:07


Juist. Sietse Fristma heeft gelijk: We moeten het VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Het is een wassen neus geworden die niets meer doet voor de echte vluchtelingen maar enkel voor wie de overtocht betaald. Daarbovenop komt nog eens dat het een hele sloot misdadigers en terroristen naar ons brengt.


www.arnoldkarskens.nl/index.php?option...

omanders | 22-06-14 | 10:15

@Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 09:49


"Het enige wat ze bereikt hebben met hun interventies in Iraq, Lybie en Syrie is het ontketenen van de soennitische versie van islam fundamentalisme."


Islam findamentalisme bestaat sinds de dag dat de mujahideen het communistische regime in Afghanistan bestreedt. Het westen (de VS) was daarin haar bondgenoot. Dat heeft de schoften er niet van weerhouden het westen aan te vallen.


Verder heeft Israel zo'n 150 kernbommen. Als de vernietiging van het Joodse volk een serieus gevaar wordt zullen zij niet twijfelen om die te gebruiken. Je scenario verandert daardoor toch wel.

omanders | 22-06-14 | 10:10

Het westen glijdt steeds verder af naar vormen van onbetaalbare oorlogsvoering tegen fictieve vijanden, terwijl nu in de zandbak de meest efficiënte vorm van verovering verder gecultiveerd wordt.

Feynman | 21-06-14 | 20:59 | Link | 254 reacties

... wat eauk al zo raarrrrrr isch! die fictieve vijanden zitten allemaal in landen waar den uitgezonden soldaat zelf niet vandaan komt. Altijd +1 dus voor het verdedigende land. *War By Proxy*

Centauri3 | 22-06-14 | 10:08

Michael Scheuer heeft het toch wel zo'n beetje bij het juiste eind. Non-interventie is de enige rationele benadering als het gaat om de sectarische, godsdienstwaanzinnige barbarij in het Midden-Oosten. Het probleem voor Europa, maar trouwens ook - in mindere mate - voor de VS, vormen de vluchtelingen, en de jihadstrijders die daar tussen zitten en die hun oorlog willen brengen naar de steden van Europa. Het lakse immigratiebeleid van NL en in de rest van Europa gaat in de nabije toekomst een zware tol eisen van de bevolking en van de politiek. En als de politiek geen adequaat antwoord heeft op de immigratiegolven en daarmee op de import van oorlog, dan heeft de politiek daarmee zichzelf gedelegitimeerd en te kijk gezet als zijnde volledig incompetent tot regeren.
Wat betreft de olie: ja, non-interventie leidt tot hogere olieprijzen, hoewel ook gezegd moet worden dat de moslimstaten hun olie wel moeten verkopen, anders verhongeren ze in de woestijn.

Rest In Privacy | 22-06-14 | 10:07

Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 09:49

Wat gebeurt er dan met Israël?

Rest In Privacy | 22-06-14 | 09:53

Voor al die malloten hier die het MO willen 'nuken' en toch niet worden weggejorist.... Amerika, de hoofdaanstichter van de multikul en massaimmigratie, loopt op zijn laatste benen en dat is goed nieuws voor ons Europeanen. Het enige wat ze bereikt hebben met hun interventies in Iraq, Lybie en Syrie is het ontketenen van de soennitische versie van islam fundamentalisme. Wat gebeurde in Iran in 1980, staat nu te gebeuren in het soennitische gedeelte van het MO. Die ISIS figuren zijn bezig met het opknappen van het vuile revolutionaire werk. Irak en Syrie zijn al history. Wat elke jihadist wil is het califaat en ze gaan het krijgen ook. Eerst gaan Irak en Syrie, dan Jordanie. En Turkije, Qatar en Saudi-Arabie vinden het prima en de muslim brotherhood ook. En als het hele MO in puin ligt dan zal uiteindelijk het grootste moslimleger ter wereld, dat van Turkije, intervenieren en het karwei afmaken: het califaat met als hoofdstad Istanbul en verder Damascus, Riyadh, Amman, Mosul, Jeruzalem, Cairo, Tripolis.

Wurgje de huisboa | 22-06-14 | 09:49

-weggejorist-

omanders | 22-06-14 | 09:46

@jozef6846 | 22-06-14 | 09:08


Dat doen we toch?

omanders | 22-06-14 | 09:41

-weggejorist-

jozef6846 | 22-06-14 | 09:08

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:33


De Kruistochten waren zeer wrede oorlogen. Maar wat nog al eens wordt vergeten is dat koninkrijken en hertogdommen die gesticht werden nadat het heilige land veroverd was tolerante staten waren waar het ook voor Joden en moslims goed leven was. Kruisridders die aanvallen op karavanen uitvoerden buiten verdragen om werden keihard opgehangen. (De film Kingdom of Heaven had prima research gedaan)

omanders | 22-06-14 | 08:36

@omanders | 22-06-14 | 08:12
Had je anders verwacht?

miko | 22-06-14 | 08:27

"Nothing is a intoxicating and dangerous as victory."


En jawel. Daar begint de *echte* chaos.


www.irishtimes.com/news/world/middle-e...


"In a sign of a split in the coalition of Sunni Muslim forces supporting the Islamic State of Iraq and the Levant (Isis), the militants clashed with an Iraqi Baathist faction allied with them today


<snip>


A security official, speaking on condition of anonymity in line with official policy, said militants from the two factions fought one another last night after Isis tried to disarm the Naqshabandi. [ Dat zijn oude Baath aanhangers ]"

omanders | 22-06-14 | 08:12

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 06:25
SA presteert niks dat wilde ik ook zeggen.
Ze zijn niet belangrijker dan groenland.Minder nog. maar het is de olie en de religie die ze nu belangrijk maakt.
Olie weg, dan zal hun religieuze invloed ook tanen. Want ze verspreiden hem( salafisme etc) door hun olie dollars.
Geen olie,geen geld, geen Salafisme en Wahabisme.
*zonnecollectoren op het dak flikkert*

miko | 22-06-14 | 06:34

miko | 22-06-14 | 06:05
Ja ik had het over een fles he, niet een glas...
Maar Groenland www.indexmundi.com/nl/groenland/bnp-pe... doet het best goed in vergelijking met NL www.indexmundi.com/nl/nederland/bnp-pe...
Dan komt SA zelfs MET olie er nog slecht vanaf www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sa&v...
Ja er zit nu een flesje in maar je kan mij wel om een boodschap sturen! Maar stel dat SA GEEN olie had gehad, net als Israel en Libanon (MET christenen) Zoek dat zelf maar op! #out

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 06:25

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 05:49
Nah,voorspellingen. Maar de decadentie in de video geeft wel aan hoe gedenigreerd dat land is.
Meisjes zonder hoofddoek laten verbranden maar de hoge heren zich profileren als platte pooiers.Ze hebben echter twe grote troeven in het kaartspel op de wereld.
De zwarte steen en het zwarte goud.
Zonder dat waren ze niet belangrijker dan Groenland

miko | 22-06-14 | 06:05

Ben van huis uit gelovig dus ongelovig maar dit triggerde mij wel: www.youtube.com/watch?v=F47uAKG-k-s
Best wel vermoeiend maar wel interessant...

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 05:49

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 05:25
Volgens mij vond zelfs Osama bin laden dat.
DE S.A op dit moment root off all evil.

miko | 22-06-14 | 05:38

Ja het is ook wel een beetje dubbel want volgens sommige "profeten" zal Iran juist een rol spelen bij de ultieme poging Israël te vernietigen. Maar Perzië is destijds met veel geweld "bekeerd" tot de islam en staat nog steeds lijnrecht tegenover Saoedi-Arabië. Datzelfde SA dat zowel volgens de bijbel als de koran wordt gezien als de "Hoer van Babylon" met haar decadentie en "kelken die iedereen zal bedwelmen" (olie?) Zelfs in de bijbel zullen de oliebronnen van SA affikken en niet die van Iran. Tikte de gek terwijl de vogeltjes al fluiten...

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 05:25

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 04:51
In veel conflicten, mensen zouden elkaar als personen moeten blijven zien.
Het classificeren van mensen als minderwaardig,kakkerlakken en noem maar op is vaak de eerste stap tot genocide.
Hart verwarmende video's,jammer dat er zoveel andere zijn die een andere werkelijkheid laten zien.

miko | 22-06-14 | 05:15

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 04:57
Ik denk dat als Iran een tweede revolutiekrijgt misschien wel eens de leidraad kan worden.
Dat waren ze voor de politieke islam.
laten we hopen dat ze dat ook voor de verlichting in de islam kunnen zijn.
Misschien wishfull thinking.
Maar als je de beelden in Iran ziet zijn de komma's en de punten vaak hoopgevender dan die in bijvoorbeeld Saudi-Arabië.
*droomt verder*

miko | 22-06-14 | 05:09

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 04:51
Bedankt majesteit.
geniet van je laatste slokjes Ik trek nog een cacique open.

miko | 22-06-14 | 05:06

Maar eerlijkheidshalve denk ik niet dat dat eerste filmpje in Teheran is opgenomen.... Die andere Iraniër is vermomd vanwege de regering. Toch geloof ik het wel want voor zover ik weet zijn Iraniërs zeer beschaafde mensen, in tegenstelling tot hun uitingen qua politiek. Volgens mij zijn ze zelfs aardiger dan Israëli's. En dat zeg ik als hardcore zionist die al acht keer in Israël geweest is.

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 04:57

Wat men ook wel eens vergeet is de enorme dubbelzinnigheid die het Westen en dan vooral de VS toont in dit conflict.

In Syrië steunen ze de Soennitische opstand tegen de Sjiiet Assad. In Irak vragen om diezelfde Soenieten van ISIS die tegen ASSAD strijden te bestrijden en dus het Sjiitische regime te steunen.

Verdeel en heers ?

JDewulf | 22-06-14 | 04:35

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 04:09
Graag wat concrete linkjes. Het lijkt me wel interessant.

miko | 22-06-14 | 04:33

@miko | 22-06-14 | 03:23
Ja dat is een kleine denominatie van de sjiiten. Maar voor soennieten zijn alle shia's gelijk aan heidenen. Nu je me toch wakker houd en we hier alleen zijn maak ik je deelgenoot van iets grappigs wat ik deze week ontdekte. De Iraanse regering roept al jaren dat het Israël van de kaart wil vegen. Maar google eens voor de grap "Iran loves Israel" Ik kwam erop door een filmpje op Twitter waar een joodse man op straat in Teheran aan mensen vraagt wat ze van Israël vinden. Nou veel plezier ermee, welterusten!

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 04:09

@miko | 22-06-14 | 03:42
Dankjewel, dat ga ik eens opzoeken. Destijds waren de Europeanen ook vrij primitief en christenen net zo godsdienst-waanzinnig als de moslims nu en de gebroeders de Witt werden honderden jaren later wel voor minder gelyncht vlakbij ons huidige parlement. Maar nu is het welletjes, welterusten!

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:58

@miko | 22-06-14 | 03:33
Aanvulling:
Verder vind ik het van een barbaarsheid tonen die niet onder doet voor de daden van ISIS.

miko | 22-06-14 | 03:44

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:33
Er zijn ook kruistochten geweest naar andere gebieden hoor. De bekendste zijn inderdaad die naar het heilige land maar de Albigenzische Kruistochten waren niet minder bloedig en gericht op andere christenen.
Laten we vooral niet daden uit een ver verleden langs de huidige maatstaf leggen.

miko | 22-06-14 | 03:42

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:14
Maar eigenlijk wilde ik je daar helemaal niet mee lastig vallen. Feit is dat het huidige westen altijd een dubbele agenda tegenover het Midden-Oosten, en daarmee de islam heeft gehad en altijd zal hebben, vanwege de olie.... Daarmee is het westen ook medeschuldig aan vele oorlogen in het Midden-Oosten waarbij de Kruistochten in het niet vallen. Het westen is al met iedereen daar vriend/vijand geweest, allemaal om zijn olie veilig te stellen. En nu betaalt het westen een dubbele prijs: Miljarden verspild aan oorlogen en wapens en nog steeds machteloze toeschouwer in het islam-conflict.

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:42

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 03:05
Je kunt een kameel op de noordpool kopen.
Waar vraag is is aanbod.
Verder zitten die landen van oudsher al vol met wapens en zijn deze landen zeer zelfvoorzienend.
Als je in NL een oud geweer moeten laten repareren moet je naar een speciale machine shop.
In het midden oosten en Afrika kun je het lokaal laten maken bij, bij wijze van spreken, de fietsenmakers.

miko | 22-06-14 | 03:38

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:03
Je legt me woorden en ideeën in de mond. Niet doen.

De bijbel hoeft niet verbannen te worden want de bijbel is niet een probleem. Bijbel = Be good and be in Heaven, else you burn in Hell and won't be in paradise!

De quran = Sticht een kalifaat in Gods naam met het zwaard dan wordt je beloond in het paradijs.

Praten over het probleem de islam is al not done. Als we het probleem niet eens bij naam kunnen noemen en alleen aan symptoom bestrijding doen kom je nooit ergens - dat maakt jouw dus een onderdeel van het probleem.

Verbannen zou het mooist zijn, maar kan niet meer - er is immers al veel te veel islam in Nederland.

Islam in Nederland wordt bevorderd door het willen pleasen van de islam - Als we hun de ruimte geven, zullen ze zich vast thuis voelen.. (die gedachte is vreselijk fout met iets as de islam) Dat werkt averechts als de islam maar een ding voor staat hunzelf, de rest hoort er niet bij en is fout.

Daarom stop met het binnenhalen van meer islam. Loop niet op de tenen rond de islam. Eisen dat er wordt aangepast aan de westerse wereld (Daar ben je toch hier naar toe voor gekomen? Lusten van welvarend west?). Stop met het toestaan van enclaves waar gemakkelijk een harde kern vormt. Verbied onderwijs in de islamitische leer. Bouw van moskeeën verbieden. - Ik weet het niet, ik heb geen oplossing. De ellende is begonnen voordat ik aan moeders tiet lag en veel te ver gevorderd om er iets aan te doen zonder confrontaties. We're in deep, deep shit.

Wat stel jij voor om het tij te keren?

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 03:37

@miko | 22-06-14 | 03:28

Klopt.
Hoe groter je de bom maakt, hoe groter de knal.

Trouwens, Hiroshima was voor de US army een mislukking tov Nagasaki.
De uraniumbom (Little Boy) deed net niet half zo goed als de plutoniumvariant (Fat Man).

Sindsdien zijn alle H-bommen een variant van Fat Man.

neutron | 22-06-14 | 03:34

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:14
Ja wij waren barbaren en Mohammed vond persoonlijke hygiëne belangrijk.(Vandaar dat islamisten van nu hun tanden niet poetsen maar schoonmaken met een takje, net als hij) Dat Salahdin de reputatie had van justice, humanity and generosity zegt mij niet zoveel, die reputatie had Mohammed (zgan) ook. En de kruisvaarders hebben, zeker voor huidige maatstaven oorlogsmisdaden begaan. Bill Warner wijst er alleen op dat de kruisvaarders alleen naar het latere palestina gingen terwijl de moslims al op honderden andere plekken bezig waren.

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:33

@neutron | 22-06-14 | 03:13
Dat jij deze bom
nl.wikipedia.org/wiki/Neutronenbom
niet aanhaalt.
Kunnen we het kort daarop weer her bevolken.
Maar eerlijk, het nuken van de regio zie ik niet als een oplossing.
Het idee zit in een groot deel van de islamitische wereld en zou eerder katalyserend werken denk ik zo.

miko | 22-06-14 | 03:33

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:11
neutron | 22-06-14 | 03:13
Ik geloof dat die tsaarbomb nog maar de helft was wat men in de eerste instantie van plan was.

miko | 22-06-14 | 03:28

@neutron | 22-06-14 | 02:22
"Natuurlijk zijn de islamisten niet door de VS opgeleid.
Wie beweert zulke onzin?"

Verwende complotgekkies die aan de staatsruif hangen maar alles verachten wat het westen is. Links of rechts. Het stikt ervan. Ledigheid is des duivels oorkussen.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:26

Staats-secretaris Klijnsma, wat een trol, heeft het antwoord om wat te doen met teruggekeerde jihadisten.
Ze moeten een moestuin nemen, net als alle AOW-ers met een klein pensioen.
Het antwoord op alle problemen in dit land.
Een moestuin, gratis voor de licht-getinten op een scooter.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 03:26

@miko | 22-06-14 | 03:23

Time will tell.

neutron | 22-06-14 | 03:25

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:17

Ben het wel met je eens.
Amerika is ONGELOOFLIJK dom geweest om de rebellen in Syrië te steunen. Daar heeft ISIS van geprofiteerd, waarschijnlijk dat ze daardoor zelfs shoulder-fired ground to air missiles hebben.

neutron | 22-06-14 | 03:24

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 02:47
Alawieten.

miko | 22-06-14 | 03:23

@neutron | 22-06-14 | 02:22
Dat laatste deeltje deeltje(Gaaikema alert) ga je nu toch niet in elk comment plempen?

miko | 22-06-14 | 03:23

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:55
Wat enigszins voor de kruisvaarders pleit is dat de nieuwsgaring gering was. Men ging er van uit dat achter de Bosporus alleen nog maar mohamedaanse barbaren woonde.
Veel van de ISIS strijders komen uit seculiere landen waar geweld verafschuwt word en waar zelfs de legers strak in de gaten gehouden worden. Pissen op een lijk van de tegenpartij komt op een schorsing te staan.
Hun dwepen met geweld tegen overwonnen tegenstanders.

miko | 22-06-14 | 03:18

@neutron | 22-06-14 | 02:22
Ja en nee. Ik vond het ook moeilijk te geloven maar veel van de ISIS strijders hebben wel degelijk genoten van de poging van de Amerikanen om het "nieuwe" Iraakse leger op te leiden. Bovendien verdenkt men Amerika ervan dat het de "rebellen" tegen Assad (die ze vlak daarvoor nog de hand hadden geschud) hebben bewapend. Tja het westen is nu eenmaal opportunistisch, zeker als het om olie gaat.

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:17

@neutron | 22-06-14 | 03:13
OK, dat klopt. Ik wou een grap maken over de 'schoonmoeder' van de bom! Die is mislukt. Mijn excuus.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:16

@PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:11
Wat? Dat is geschiedvervalsing. De kruisvaarders waren barbaarser en wreder dan de moslims in die tijden. Lees je eens in! www.dailymail.co.uk/debate/article-266... Dit is een goed stuk wat neutraal uitlegt wat wij fout gedaan hebben en wat zij fout deden / doen.

Overigens hebben de moslims de kruisvaarders geleerd zich te wassen. Dat geeft je hopelijk een idee van wat voor barbaren we toen waren. Maar dat is lang geleden.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:14

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:11

Ja, dat wel.
En wij (het westen) hebben daar weer geen antwoord op.

neutron | 22-06-14 | 03:13

@neutron | 22-06-14 | 03:08
Maar wel de schoonmoeder van de waterstofbommen. Pittig toch?

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:11

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:55
De kruisvaarders gingen naar het MO omdat de jihad daar al volop bezig was. In cijfers hebben de kruistochten niet een fractie bloed vergoten dan de jihad. www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 03:11

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 03:05
Ik zit altijd te peinzen over al die AK47 en varianten. Die komen toch echt niet uit Nederland maar eerder uit Rusland, China e.d.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:09

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:05

Ja, maar dat is nog steeds een thermonuclear device!
Oftewel (in plain Dutch) een waterstofbom.

Dus.

neutron | 22-06-14 | 03:08

@AntiSoof | 22-06-14 | 02:46
De gulden regel komt in heel veel religies voor op een iets andere manier. Zelfs de islam heeft hem
'Wens de mens, wat gij voor uzelf wenst, dan wordt gij een moslim'

Maar wat te doen bij mensen die geweld niet als iets kwaads zien?
Op het moment dat martelaarsschap het hoogste goed is?
En er zijn voorbeelden van cristenen die het afslachten van geloosgenoten ook niet als een probleem zagen. Foutje, god zal ze wel belonenen in het hiernamaals
"Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt Eius."
Dat is dan ook meteen het probleem met de religies.
Men denkt niet dood te gaan het is de poort naar het nieuwe leven.
Maar het is ook meteen de essentie van religies.

miko | 22-06-14 | 03:08

Wat ik me al jaren afvraag: worden zware explosieven die in het midden-Oosten of in Nigerië gebruikt worden verkocht bij de plaatselijke supermarkt?
Overal waar die soennitische terroristen aanwezig zijn, is er een overvloed aan bommen.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 03:05

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:56
De bijbel verbannen is namelijk niet hoe wij het hier oploste. Beeldenstorm en alle moord en doodslag tussen katholieken en protestanten die hier heeft plaats gevonden is niet veel anders dan de ellende die zich tussen de vele sektarische ellende die zich daar plaats vind.

Je hoeft de bijbel, thora, koran niet te verbannen. Je moet wel de radicale mafketels verbannen en de gewone mensen in hun waarde laten.

Jij zoekt gewoon een simplistische oplossing voor een complex probleem die niet eens gaat werken. Wat een lachtertje. Mits je bereid bent om 1.5 miljard moslims uit te roeien moet je toch echt met een beter plan komen dan 'islam is slecht dus laten we de bron aanpakken'

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 03:03

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:55

Explosiever dan http://en.wikipedia.org/wiki/Thermonuclear_weapon ?

Leg eens uit.

neutron | 22-06-14 | 03:00

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:48
Jouw reaguursel: "Je hebt gelijk" "Maar zij ook" "Kruistocht" (Wtf?) "Ik keur het af" Je bent het niet met mij eens om de bron aan te pakken, maar je wilt het wel aanpakken. Ik snap eigenlijk niet zo goed wat je nou wilt met je reaguursels?

" En dat hebben we geweten de laatste 1,000 jaar. Het is een stom oud boek wat door psychopaten die niet willen wennen aan de moderne wereld geïnterpreteerd word als wraak op onze overwinning op hun als reden om te slachten en te moorden. "

Ik bedoel maar. Je wilt het aanpakken maar niet benoemen bij de bron en daar iets aan doen.

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:56

@neutron | 22-06-14 | 02:54
Waarom? We hebben al decennia veel explosiever spul.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:55

@Dandruff | 22-06-14 | 02:16
OK. Waar in de Koran staat dat? Ik wil graag dat je die passage eventjes aanhaalt. Wat ik wel weet is dat de tig stromingen natuurlijk de regels buigen. Deden wij ook vroeger. Kruisvaarders waren vreselijk beesten onder het juk van de heilige kerk. Verkrachten, moorden, verminken, martelen wij konden er wat van. Eigenlijk is ISIS niets beter dan kruisvaarders. Eigenlijk zijn ze precies hetzelfde.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:55

Als ISIS de macht zou krijgen over Irak en/of de Levant, lijkt me dat een ideale locatie om weer bovengrondse waterstofbomtesten te doen.

Gewoon, omdat het kan.

neutron | 22-06-14 | 02:54

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:26
Ja. De Koran is wel degelijk een boek die er op gericht is om een rijk te bewerkstelligen. Zo kan ik er nog wel wat opnoemen die wat betere kwaliteit hebben. 'The Art of War', 'Il Principe' en ga zo maar door. Overigens is de bijbel ook gericht op hetzelfde gedonder. Regeltjes, en een blauwdruk voor macht. En dat hebben we geweten de laatste 1,000 jaar. Het is een stom oud boek wat door psychopaten die niet willen wennen aan de moderne wereld geïnterpreteerd word als wraak op onze overwinning op hun als reden om te slachten en te moorden. Als morgen er een legioen christelijke krijgers opstaan om naar Syrië te gaan en met hand en tand moslims af te slachten om de heiligdommen van de kruisvaarders daar te beschermen? Is dat dan wel goed? Laten we duidelijk zijn. Ik keur deze monsters af. Ik keur alle religieuze of anderzijds sektarische non-sense af. Maar dat neemt niet af dat 'de ware religie' niet bestaat. Ze kunnen het onderling niet eens eens worden de trieste sukkels. Dat neemt niet weg dat het een serieus gevaar is wat keihard aangepakt moet worden voordat het te laat is.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:48

Vroeger was Irak een overwegend sjiitisch land met een soennitische regering en Syrië een soennitisch land met een sjiitische regering. Met beide staatshoofden had het westen in beginsel een consensus. Zowel sjiisme als soennisme had een religieuze opleving. Omdat het in beide gevallen om islam gaat wedt het westen in alle gevallen op het verkeerde paard. Al het wapentuig wat het westen daar voor verschillende partijen heeft ingezet wordt nu gebruikt om interne stammenoorlogen uit te vechten.

PrinsesStoepje | 22-06-14 | 02:47

@miko | 22-06-14 | 02:41,
Ik bedoelde mijn opmerking niet persoonlijk, maar meer in het algemeen. Als mensen zich met een groep verwant voelen dan komen er vreemde krachten vrij. Dat blijkt wel uit dat hele gezeur. Laten de mensen zich gewoon aan de gouden regel van Jezus houden. Niet een ander aandoen wat je zelf ook niet leuk zou vinden. De rest is flauwekul en politiek gezeik.

AntiSoof | 22-06-14 | 02:46

@AntiSoof | 22-06-14 | 02:24
Nee ik ben niet zoveel ook politiek laat ik me nergens op voorstaan.
Ik ben misschien alcoholist maar of ik me daar op moet voorstaan. ;)

miko | 22-06-14 | 02:41

@La Bailaora | 22-06-14 | 02:34
"Sjiieten claimen afstammelingen te zijn, indirect, van Mohammed. En dat vinden soennieten niet zo leuk."

Hier ga je al de mist in. "Shi'a is the short form of the historic phrase Sh&#299;&#699;atu &#699;Al&#299; (&#1588;&#1610;&#1593;&#1577; &#1593;&#1604;&#1610;) meaning "followers", "faction" or "party" of Muhammad's son-in-law and cousin Ali, whom the Shia believe to be Muhammad's successor in the Caliphate. Twelver Shia (Ithn&#257;'ashariyyah) is the largest branch of Shia Islam and the term Shia Muslim is often taken to refer to Twelvers by default. Shia Muslims constitute 10-20% of the world's Muslim population and 38% of the Middle East's entire population."

De Sjiieten volgen Ali, de zwager van Mohammed. Daar gaat het om. Man man man wat een onkunde.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:38

Hoessein en Ali en de mahdi; de sjiieten kunnen er niet op wachten; de soennieten kunnen ze wel schieten (doen ze dus ook).

neutron | 22-06-14 | 02:37

@miko | 22-06-14 | 02:26
Ja dat is het bekende 'wij zijn zielig syndroom' daar hebben die Afrikanen en Arabieren nogal last van. Het is het 'ja maar' en niet 'nee want' geleuter. Breek me de bek niet open.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:35

Waar denk je dat al die 'interne' onmin vandaan komt?
@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:04
Die komt tussen shiieten en soennieten nou helemaal niet door het anders interpreteren.

Shiieten en Soennieten vechten om de macht binnen islam. Sjiieten claimen afstammelingen te zijn, indirect, van Mohammed. En dat vinden soennieten niet zo leuk.

Heeft niets met interpretatie van de koran te maken.

La Bailaora | 22-06-14 | 02:34

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:22
Betere drank????

miko | 22-06-14 | 02:31

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:57
Ooit wel eens van het spaanse taquilla gehoord? Waar zou dat vandaan komen denk je? Vanuit het soennietische Al Andalus. Ooit gehoord van Aljamia? De arabische taal daar?
es.wikipedia.org/wiki/Aljam%C3%ADa

Daar deden ze al aan taqiyya, zie ook onder de tekst van Mancebo de Arevalo. Zie ook dat ze dat verklaren onder 'disimulo'. Zoek maar op wat het betekent.

Kortom, taqiya is een heel wijdverspreid en heel normaal begrip in de soennitische wereld.

La Bailaora | 22-06-14 | 02:31

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 02:22,
Vreselijk wat ze doen. Alleen is het waar? Die media zijn niet gestikt in hun eerste leugen. Dus feitjes willen we geen meningen.

AntiSoof | 22-06-14 | 02:27

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:55
De vele die jij waarschijnlijk kent.
Ik heb veel met afrikanen en in frika gewrkt.
Veel moslims keuren de aanslagen af maar,..... en dan komt het excuus dat het westen dit het westen dat.
Het is een riedel die ik bijna altijd hoor. Ook bij mensen waarvan ik het niet verwacht.

miko | 22-06-14 | 02:26

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:20
Ik blijf het niet herhalen.. "Je wilt nog steeds niet begrijpen dat de quran een boek is dat gericht is op een kalifaat bewerkstelligen door middel van het zwaard. Het is de hele essentie van de islam. Er is geen andere algemene interpretatie."

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:26

@miko | 22-06-14 | 02:21
Ok. Want ik lees soms mensen die zeggen, 'ik ben dit of dat', net of ze dan anders zouden zijn. Maar goed dat je er ook de kriebels van krijgt. Bij mij doen de wenkbrauwen zich ook fronsen bij het lezen van super-ego uitspraken.

AntiSoof | 22-06-14 | 02:24

Natuurlijk zijn de islamisten niet door de VS opgeleid.
Wie beweert zulke onzin?

De islam zelf produceert zulke extreme excessen.

Pakistan is wel verantwoordelijk voor het ontstaan van de Taliban, dat wel.

Al Qaida is een product van rijke Arabieren, met name Saudi Arabieren..

ISIS is van oorsprong Iraaks (Baghdad), maar heeft zich snel verspreid, ook in de Levant.

Et ceterum censeo Saudi Arabiam esse delendam.

neutron | 22-06-14 | 02:22

AntiSoof | 22-06-14 | 02:03
Naar anderen wijzen is de bekende afleiding van het echte probleem.
In de bijbel-belt in diverse landen wordt geen propaganda gemaakt voor het uitroeien van andere gelovigen en leren ze hun kinderen niet om bomvesten te gebruiken.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 02:22

@miko | 22-06-14 | 02:15
Ze hebben betere drank in Slowakije en de wijven zien er daar ook prima uit. Lijkt me een open and shut case.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:22

@AntiSoof | 22-06-14 | 02:15
Ik krijg daar kriebels van.
ik hou bijvoorbeeld van voetbal.
Ik kan me supporter noemen van een club maar het geeft mij geen binding met andere supporters puur en alleen om het feit dat ze van dezlfde club supporter zijn. het is echter de mens gegeven dat ze dat vaak wel doen. mijn eigen vader heeft ook de neiging in het buitenland nederlanders aan te klmapen. Het zijn immers mensen zoals wij. Ik snap dat vaak niet, dezelfde mensen zou hij in zijn eigen dorp links laten liggen als zijnde 'niet aardig,dikke nekken,etc etc.
Leg jij het maar eens uit. Maar hoe ik denk over die mensen? niet zoveel. veel van deze mensen uit deze groepen vind ik wel aardig.
ik heb vrienden in seculiere groepen maar ook enkele die zich moslim of christen noem.
Ik moet wel zeggen dat er geen extremisten bij zitten wel fundamentalisten.

miko | 22-06-14 | 02:21

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:14
Jawel hoor. De islam is net zo verdeeld als elke andere religie. Jodendom, christendom en noem maar op. Iedereen heeft 'zijn' mening en er zijn gigantisch veel verschillende stromingen en meningen.

en.wikipedia.org/wiki/Esoteric_interpr...

en.wikipedia.org/wiki/Islamic_schools_...

Veel doorklik en leesplezier. En geniet van de totaal verschillende meningen. Mijn favoriet is een imam in de oudheid die claimt dat het nuttigen van alcohol mag, zolang je maar Mede drinkt en jezelf niet verliest. Mag jij mij straks vertellen wie dat was :-)

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:20

@De koreanse slet (02:02),

Jij kent de sharia niet.
Sigaretten en alcohol zijn inderdaad verboden.
Diefstal van of moord op een moslim is ook verboden.

Maar diefstal van een niet-moslim is niet verboden; moord op een niet-moslim is niet verboden; verkrachting van een niet-moslim(a) is niet verboden.
Verkrachting binnen het huwelijk is ook niet verboden.

Diefstal is niet totaal verboden in de islam; de proleet zelf was volgens de islamitische overleveringen een woestijnrover die zijn geld verdiende met plundertochten en slavenjachten.
Maar net als andere criminele organisaties zoals de crips, de bloods of de hells angels maakt de islam scherp onderscheid tussen "wij" en "zij".
Van andere mensen mag je stelen, van "broeders" niet.

Waarom zou ISIS naar een sharia zonder apartheid streven?
De islam is gebaseerd op apartheid, dat kan ISIS niet zomaar even afschaffen; dat is afvallighed en daarop staat in de islamitische wetgeving de doodstraf.

Dandruff | 22-06-14 | 02:16

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:57
Ik zit nog in dubio.
Zuid Amerika is booming en een land zoals Colombia word steeds seculierder (is dit goed???) en bergt maar een dikke 15.000 moslims waarvan de meest Ahmadiyya. Die zijn zelf als de dood om op te vallen en de aandacht van andere moslims te trekken.

miko | 22-06-14 | 02:15

@miko | 22-06-14 | 02:10,
Maar hoe denk jij over mensen die zich erop laten voorstaan van een bepaald geloof of van een bepaalde 'groep' te zijn?

AntiSoof | 22-06-14 | 02:15

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:04
De twee grote stromingen, Soenniet en Sjiiet zijn nauwelijks verschillend. Daarbinnen heb je kleine stromingen welke vooral verschillen in uiting, extremer en extremer - dus dichter bij de oorlogsdoctrine die de islam is. Dat 'totaal anders interpreteren' is onzin, mijn waarde. De verschillen zijn erg klein. En hebben allemaal een rode lijn. Verovering en stichten van een kalifaat. Je wilt nog steeds niet begrijpen dat de quran een boek is dat gericht is op een kalifaat bewerkstelligen door middel van het zwaard. Het is de hele essentie van de islam. Er is geen andere algemene interpretatie.

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:14

@AntiSoof | 22-06-14 | 02:03
Ligt er een beetje aan wat je basis regels zijn.
Schaken is een sport en rugby ook. Maar ik denk dat je eerder een blessure oploopt met de laatste.

miko | 22-06-14 | 02:10

De Taliban zijn niet door de VS opgeleid. De Taliban zijn een product van de Pakistaanse geheime dienst, opgeleid in Pakistaanse madrassa's die werden gefinancierd door Arabische landen en verschenen pas in 1996, dat is dus 7 jaar na de terugtrekking van de Sovjets, als serieuze beweging ten tonele.
De Taliban vochten nota bene tegen Moedjahedien van het eerste uur, Burhanuddin Rabbani en Ahmad Shah Massoud. Dat opportunistische clanleiders die zich eerder Moedjahedien noemden zich later uit zelfbescherming aan de Taliban onderwierpen maakt die stelling nog steeds niet waar.
Neem de belangrijke Talibanleiders die onlangs zijn geruild tegen de Amerikaanse soldaat Bergdahl;
news.nationalpost.com/2014/06/08/talib...
en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Haq_Wasiq...
Die lui waren op het moment dat de Sovjets zich terugtrokken tussen de 18 en ten hoogste 22 jaar oud wat het zeer onwaarschijnlijk maakt dat ze zijn opgeleid door de VS. Er is niet veel info over te vinden maar het is aannemelijker dat ze hun jeugd hebben doorgebracht op die Madrassa's en dat ze geen schot tegen de Sovjets hebben gelost.

Oeleflaffel | 22-06-14 | 02:10

@miko | 22-06-14 | 01:36
LOL

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:05

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:00
Dat is klinkklare onzin. Er zijn tig stromingen die de koran allemaal totaal anders interpreteren. Waar denk je dat al die 'interne' onmin vandaan komt? Omdat ze het allemaal zo vreselijk eens met elkaar zijn? Hou toch op. Onzin verkopen? Sorry mijn voorraad is vol voor vandaag probeer het elders.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:04

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 01:58,
Ok. Zou dat wat je schets dan niet voor meer religies gelden? Want naast Moslims zijn er ook nog andere geloven.

AntiSoof | 22-06-14 | 02:03

@Dandruff | 22-06-14 | 01:53
Dan ken jij jouw vijand niet. ISIS zijn juist van de *kots* pure Sharia. Dat betekent dus dat diefstal, pedofilie, verkrachting en moord allemaal onder diezelfde wetgeving vallen. Zo is het afslachten van krijgsgevangenen geen probleem voor ISIS. Want dat mag volgens de Koran. Zo is diefstal totaal verboden en het kost je jouw hand als je het wel flikt. Uit de nieuwsberichten heb ik mogen begrijpen dat je zelfs zweepslagen krijgt voor een sigaretje roken in Mosul tegenwoordig. Alcohol? Nog meer zweepslagen. De pure islam. Ik vind het om te kotsen.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 02:02

Sorry Feynman, vaak geweldige stukjes, maar van dit onderwerp weet je te weinig om een sterke conclusie te destilleren.
1) ISIS is geen homogene club en zijn niet in staat grote gebieden langdurig te controleren
2) De strijd gaat vooral om zelfbeschikking. Zie de Koerden, zie de Iraakse president die alleen om de shiietten geeft. Het land gaat opgedeeld worden, omdat niemand meer bereid is te vechten voor een ander. (Zie het vluchten van het Irakese leger in Soenietische gebieden). En dat is een goede zaak!
3) een AK47 kost niet meer dan 30-40 dollar op de markt.

De conclusie zou moeten zijn: niet mee bemoeien en geen wapens leveren! Elke inmenging tot nu toe heeft averechts gewerkt en nieuw geweld aangewakkerd.

van heinde en verre | 22-06-14 | 02:01

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:54
Het was een voorbeeld hoe onveranderbaar en nauwelijks anders de quran te interpreteren is.

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 02:00

AntiSoof | 22-06-14 | 01:36
Ik schreef niets over kapot maken.
Het is de religie die voor-progammeert en programmeert,en de programmeurs zijn diegenen die met in de ene hand de koran, en in de andere hand, de knoet, de moslim-waarheid erin duwen of erin slaan.
Moslims zijn al op zeer jeugdige leeftijd volledig gehersenspoeld. Tel daarbij op een perverse groepsdruk en een gemiddeld laag IQ. Plus dat zelfstandig nadenken niet mag, op straffe van .... Dan hou je een kudde makke schapen over, die altijd met z'n allen dezelfde kant op gaat, gestuurd door een Kees hond, in dit geval, een imam, een ayatholla, of een krankzinnige godsdienstgek.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 01:58

@La Bailaora | 22-06-14 | 01:24
Bronnen? Of lul je maar weer eens wat?

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:57

@miko | 22-06-14 | 01:28
Ah da's mooi mijn vrouw komt uit Slowakije, we gaan onze spullen pakken! :-)

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:57

@miko | 22-06-14 | 01:22
*klok klok klok*

Dank.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:56

miko | 22-06-14 | 01:28
Vatican City lijkt me wel geschikt. Ik laat graag de clerus aan mijn togus zitten.

Graaf van Egmont | 22-06-14 | 01:55

@miko | 22-06-14 | 01:43
Je past hier de wie zwijgt stemt toe regel toe. Maar of dat wel helemaal klopt weet ik niet zo. Volgens mijn ervaringen zijn er wel degelijk velen die de extremisten afkeuren.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:55

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 01:22
Ja want die interpreteren het precies hetzelfde. Toch? Ik bedoel meen je dat echt? Sjiieten en Soennieten staan elkaar al 1400 jaar naar de keel omdat ze het niet bepaald eens zijn.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:54

@De Koreaanse slet (01:26),

Welnee; ISIS vermoordt grote groepen mensen om hun geloof. Al er al andere misdaden worden bestraft dan is dat omdat die zijn gepleegd tegen de "verkeerde" slachtoffers.

Want ISIS streeft naar islamitische wetgeving.
Pure islam, inderdaad.
In de pure islamitische wetgeving, de sharia, zijn diefstal, pedofilie, verkrachting en moord gewoon legaal; mits gepleegd tegen niet-moslims, of tegen moslims met de "verkeerde" sektarische of etnische achtergrond.
In de sharia is ook verkrachting van moslimvrouwen legaal, mits binnen het huwelijk; en uiteraard kunnen ook kinderen worden uitgehuwelijkt en dus verkracht.

ISIS zal zich echt niet gaan bezighouden met het bestrijden van de islamitische wetgeving. Die is immers net zo onrechtvaardig, pervers, wreed, moorddadig als de proleet Mohammed zelf; het grote voorbeeld voor ISIS.

Dandruff | 22-06-14 | 01:53

@La Bailaora | 22-06-14 | 01:26
Ja want dat gaat gebeuren. Doen christenen immers ook. *zucht*

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:51

@La Bailaora | 22-06-14 | 01:41
Goed. Laat er eens een accountant de geldstromen in de wereld zichtbaar maken. Dat plaatje schept dan wel veel duidelijkheid, denk ik.

AntiSoof | 22-06-14 | 01:48

@AntiSoof | 22-06-14 | 01:36
Goed commentaar. Er wordt al 30 jaar geld gepompt in het islamitisch onderwijs en moskeeen. Olie dollars denk ik zelf.

La Bailaora | 22-06-14 | 01:41

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 01:32,
Kan wel wezen, maar ik vind kapot maken gewoon niet slim. Als er mensen zijn die hevig geconditioneerd zijn met weet ik wat voor bijgeloof, dan kunnen we die wel weg doen, maar het blijven mensen. Het enige is dat ze nogal geprogrammeerd zijn. En de vraag is WIE heeft heen geprogrammeerd? Dat antwoord is belangrijker dan het wegdoen van dat volk. De boosdoeners moeten ontmaskerd. Een probleem dient bij de wortel aangepakt te worden. Where goes the money is al een leidraad.

AntiSoof | 22-06-14 | 01:36

AntiSoof | 22-06-14 | 01:25
Als je IQ onder een kritisch niveau is gezakt, zin er geen andere opties.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 01:32

@Graaf van Egmont | 22-06-14 | 01:03
Hier take your pick.
Ik zou alleen niet naar de laatste staat gaan. Daar zitten weer veel andere pedofielen.
All of these countries have less than 0.1% muslim populations
Armenia
Belarus
Bolivia
Cape Verde
Chile
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Falkland Islands
Haiti
Iceland
Italy
Jamaica
Laos
Latvia
Lesotho
Mexico
Nicaragua
North Korea
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Poland
Slovakia
Taiwan
Uruguay
Vanuatu
Vatican City

miko | 22-06-14 | 01:28

Wapens vind ik ook van een smerige achterbaksigheid getuigen. Gebruik je klauwen of rot op, sofist!

AntiSoof | 22-06-14 | 01:27

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 01:22
Hier redelijk warm, niet echt jasweer.

vanderjas | 22-06-14 | 01:27

@Dandruff | 22-06-14 | 01:16
Je betoog klopt. Maar ISIS is daar dus juist fervent tegen. Die zijn de 'pure' Islam aanhangers en vechten nu o.a. met alle andere groeperingen. Ja het wordt pas echt eng als je vijand juist diezelfde dingen veracht als jij dat doet. Handen afhakken van dieven. Executeren van pedofielen en verkrachters en vooral (hoe hypocriet) moordenaars. ISIS doet het volgens de berichten allemaal.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:26

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 01:22
De enige oplossing is wanneer moslims massaal de islam de rug toekeren.

La Bailaora | 22-06-14 | 01:26

Ik vind zelf vechten een beetje zielig.

AntiSoof | 22-06-14 | 01:25

Las vanavond ergens dat de soennieten elkaar aan het bestrijden zijn. Ach jammer, koppie af!

Vorige week liep zo'n roverhoofdman, met kromzwaard, te raaskallen dat ze richting Al Aqsa zouden gaan. Ha, ha aan de poorten van Jerusalem. Israel wacht ze al op, alleen niet met melk en honing. Poef!

aajjee | 22-06-14 | 01:24

@Dandruff | 22-06-14 | 01:16
Dat soennieten al dat soort gebruiken niet zouden hebben. Lachwekkend. Zoals ook dat taqiya een sjiieten ding zou zijn. Dat op zich is al taqiya. Want aantoonbaar doen soennieten dat ook. En aangezien ze dat afschuiven op hun aardsvijanden is het 2x fout.

La Bailaora | 22-06-14 | 01:24

Vechten is voor mensen die geen argumenten meer hebben. Vechten is gewoon pervers.

AntiSoof | 22-06-14 | 01:22

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:08
Symptoom bestrijding is waar jij aan wilt doen. De bron is de broedingzone, de islam, we hebben simpelweg veel te veel islam.

Een ideaal scenario zou zijn als de islam veranderd, noem het verlichten, maar de islam kan niet veranderen omdat het boek het directe woord is van God en daardoor onveranderbaar en nauwelijks anders te interpreteren. Kijk maar naar bijvoorbeeld het verschil tussen een soenniet en sjiiet.

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 01:22

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:09
*advocaatje met slagroom aanreikt*

miko | 22-06-14 | 01:22

@miko | 22-06-14 | 01:18
Eensch. Er zou meer #NO2ISIS moeten zijn. twitter.com/search?q=%23NO2ISIS&s...

De moslims maken het zichzelf in deze tijden erg lastig. Gewoon keihard op het malieveld protesteren tegen de moord en marteling zou betere PR zijn.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:22

@Graaf van Egmont | 22-06-14 | 00:53
Trouwens. Gewapende milities? Dat verwende tokkie-tuig. Mwahahaha. Kijk in landen als Rusland, Oekraïne, en verder in het hele oosten kan de gemiddelde man en zelfs vrouw nog een potje vechten. Hier zit vadsig verwent Nederland op de iPad te klagen over hoe slecht het is hier. Ga zo door. Ga zo door zou ik zeggen. Dit land gaat ten onder niet aan de politiek, niet aan de influx van buitenlanders maar aan de totale lethargische houding van haar inwoners. Lekker op het scootmobieltje naar de super bitterballen halen en dan op de flatscreen t.v. kijken en bier zuipen. Het kan allemaal, in Nederland.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:20

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:04
Nee, zeer zeker niet, net zo min dat gristenen of zo dat zijn. Maar het stilzwijgen van deze grote groep zegt genoeg. Daar teren de extremisten dan weer op.
Als er immers niet zo een grote groep gematigde was dan zouden de extreme weg worden gezet wat ze zijn. Mafkezen die opgesloten moeten worden.

miko | 22-06-14 | 01:18

@De Koreaanse slet,

Je geeft helaas geen concrete voorbeelden van internettokkies die hier onzin uitkramen, feiten verwarren, hysterisch zijn etc.
Dat was waar ik jou om vroeg, omdat jij deed alsof diverse anonieme internettokkies hier net zo radicaal zijn als gerespecteerde scribenten op de Joop, Volkskrant, NRC etc.

Op je algemene voorbeeldjes kan ik wel ingaan.
Die bewering over seks met dieren slaat op aanwijzingen in een fatwa van Khomeiny. Die keurde het neuken van dieren af, maar àls men het deed dan moest het vlees verkocht worden aan mensen die daar niet van wisten. Zo'n fatwa zegt overigens veel meer over de hypocrisie in de islam, dan over de perversie in de islam die veel verder gaat (seks met kinderen, met doden, met slavinnen, met gevangenen om ze te vernederen of te laten "bekennen", etc).
Khomeiny was een sji'iet dus hebben zijn fatwa's alleen betrekking op sji'ieten, wat niet wegneemt dat er maar weinig grote verschillen zijn tussen deze stromingen.

Het "huwelijk voor één nacht" is theoretisch typisch voor het sji'isme, maar wordt ook door soennieten toegepast. Vandaar de handel in Syrische meisjes uit vluchtelingenkampen, waar ook soennitische moslims uit de oliestaatjes op afkwamen.
Uiteindelijk is verkrachting van "minderwaardige mensen" binnen alle islamitische stromingen legaal. Het kost moslims die kwaad willen dus nooit veel moeite om een excuus te bedenken dat hun slachtoffer minderwaardig maakt (ongelovig, ongesluierd, ketter, neger, vrouw, vluchteling, etc), waarna verkrachting legitiem is.

Dandruff | 22-06-14 | 01:16

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 01:10
Of Bhutan.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:15

@miko | 22-06-14 | 01:00
*koffers ook pakt*

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:14

@miko | 22-06-14 | 00:57
Het correcte antwoord is Sjiieten. En de Soennieten spugen op deze regels. Sterker nog ze vermoorden sjiieten om deze regels.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:11

Graaf van Egmont | 22-06-14 | 01:03
Dat wordt dan noord-Korea, graaf, want geheel moslim-vrij.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 01:10

@miko | 22-06-14 | 00:56
*zich oud voelt*

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:09

@Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 00:57
Ja dat is mens eigen. Ik zie moslims (met enige uitzonderingen) niet volmaakt integreren in deze maatschappij. Waarom niet? Omdat er fundamentele verschillen zijn. Maar...... Hoe pakken we die jihadi's aan? Want ik maak me geen zorgen om Ali de loodgieter of Khalid die naast me zit op het kantoor. Dat zijn zorgen voor morgen. En als de poep de ventilator raakt dan is dat maar zo. Uiteindelijk moeten we allemaal kiezen.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:08

In het begin waren partijen als ISIS dan ook amper betrokken bij de "Arabische Lente". Maar toen een oplossing/overwinnaar uitbleef, was er ruimte voor tuig als ISIS. Want hoe radicaal ook, ze schijnen een soort stabiliteit te brengen in de door hun veroverde gebieden, daarnaast schijnen ze ook harder te vechten dan andere rebellen, zal wel iets met overtuiging te maken hebben.

Over de grootte van ISIS doen veel verhalen de ronde, van 3000 tot 50,000. Waarschijnlijker is dat ISIS bestaat uit een harde kern geloofsfanaten, die blind achter de leider aan loopt, en daaromheen een stel opportunisten en soenitische milities die ISIS steunen omdat ze een gemeenschappelijke vijand hebben.

Wat de media altijd verzwegen hebben is dat ISIS haar oorsprong ook in Irak heeft, het had daar al de feitelijke controle over enkele gebieden, pas later is ze naar Syrië gegaan, waar het nog meer gevechtservaring, publiciteit, geld en wapens bemachtigde.

De oorzaken zijn veelvoud. Maliki is een belangrijke, corrupt en haatdragend tegenover soennieten. Iran en Saoedi-Arabië met hun steun aan smerige groepen om elkaar te verzwakken en zichzelf te versterken (en eigen land rustig te houden).

Overigens verkoopt óók ISIS olie aan het Westen. Hoe gek wil je het hebben...

Meeroever | 22-06-14 | 01:06

@miko | 22-06-14 | 00:48
Wat wil je zeggen? Alle moslims zijn slechte mensen?

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 01:04

miko | 22-06-14 | 01:00
Ja maar waarheen. MO is geen optie, USA zijn groepen gewapende mensen aan het trainer voor het geval de overheid hun wapens af wil pakken, Europa is geen optie want alle ellende concentreert zich hier. Zeg het maar.

Graaf van Egmont | 22-06-14 | 01:03

@Graaf van Egmont | 22-06-14 | 00:53
*koffers pakt*

miko | 22-06-14 | 01:00

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:35
Stelling een= Mits ze het verschil zien NEE!
Stelling twee= Was zsa zsa Gabor een moslima??

miko | 22-06-14 | 00:57

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:24
De lieve en goedgezinde moslims, zijn behoorlijk schaars. Daarbij zullen zij wegkijken want de radicalen volgen de exacte leer van de profeet => Oorlog voeren en kalifaat stichten. Net zoals lieve en goedgezinde christenen wegkijken als anti-homo geluiden te horen zijn. Catch my drift?

Jasaanhetiskoud | 22-06-14 | 00:57

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:37
De veluwe,de alpen,de oekraine is eigenlijk de benaming van de streek. Nu ,sinds het een land is blijven we het nog steeds zeggen.
Het zelfde als mijn vader steevast Aruba Curaçao st maarten en de overzeese gebiedsdelen DE west blijft noemen en ik nog steeds DE Antillen. Mensen die dus Oekraïne zeggen zijn jonge pikkies ;) en degene die DE Oekraïne zeggen oude lullen.

@frank87 | 22-06-14 | 00:32
Bombay =Mumbai Stalingrad=Wolgograd. ;) Ik houd het op mijn oude dag ook niet meer bij!

miko | 22-06-14 | 00:56

Stel je moet kiezen:
Je sluit je aan bij ISIS want overwinnars
Je sluit je aan bij gewapende milities hier in Nederland
Je wordt prepper en probeert te overleven
Je richt een politieke partij op die alle problemen hard aanpakt
Wat wordt het?

Graaf van Egmont | 22-06-14 | 00:53

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:24
Dat prima volk is juist de kracht van de fundamentalisten.
Hoe meer achterban hoe beter.

miko | 22-06-14 | 00:48

@Jan Dribbel | 22-06-14 | 00:42
Ja verbaast me niets. Totaal niets. Er is een enorm probleem met lichtgetinte criminelen. Ook met donkergetinte criminelen. Maar dat heeft niet zo heel veel met dit topic te maken.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:45

Parel van het Zuiden | 21-06-14 | 21:08
Stijlloze klasse. Comment nr.2 en niemand die daar nog onder dook.

Shareholder II | 22-06-14 | 00:44

Ondertussen gaat de zaken in dit land als vanouds:
www.telegraaf.nl/binnenland/22768976/_...
Scootertuig gaat uit stelen. En wie zitten er op de scooter? Raden mag niet meer, want altijd dezelfden.

Jan Dribbel | 22-06-14 | 00:42

@miko | 21-06-14 | 23:45
Scherp. Heel scherp.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:37

@Dandruff | 22-06-14 | 00:24
Nou ik kom eigenlijk nooit op de Joop omdat ik dat een zielig slag volk vind. Maar ik durf niet te stellen dat we het hebben over een enkele anonieme/dronken/gekke internettokkie. Een gros van de reacties van velen is ongeïnformeerd, het verwart feiten continu, is totaal hysterisch qua sommige punten en vooral nogal ongefundeerd. Het feit is dat er hele enge mensen in de wereld zijn. Momenteel zijn veel van die mensen moslim. Die hangen de islam aan (een primitief en verderfelijk geloof als je het mij vraagt) maar de ronduit generaliserende en leugenachtig comments van velen maken het niet beter.

Voorbeeldje.

Moslims mogen schapen neuken. Waar of niet waar? Zo ja dat is waar, geld dat voor alle moslims of een stroming van moslims?

Moslims mogen vrouwen trouwen voor een nachtje en neuken en daarna scheiden. Waar of niet waar? Zo ja dat is waar, geld dat voor alle moslims of een stroming van moslims?

Nou vertel.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:35

@DANNY3960 | 21-06-14 | 23:32
Sorry, sinds Peking Bejing is geworden, maar Keulen geen Köln ben ik de geografische spelling helemaal kwijt...
Ik denk dat (de) Oekraïne wel de beste is.

frank87 | 22-06-14 | 00:32

Religie is oorlog... dat leer ik uit het verleden, dat zie ik in het heden en dat voorspel ik in de toekomst... er zal dus niets maar dan ook helemaal niets veranderen.
Leer er maar mee leven. Want religie is oorlog.

duitse herder | 22-06-14 | 00:25

Zal wel meevallen.. deze strijders strijd en vooral onderling. Denk een zwerm van 100 drones met AI om ieder met een AK47 te spotten en uit te schakelen.

Komt goed. Techniek lost alles op.

This Far No Further | 22-06-14 | 00:25

@miko | 22-06-14 | 00:17
Ja zeker. Dat klopt als een bus. Ik las dat ook en schrok me rot. Vooral omdat kennelijk die 2/3de generatie helemaal radicaliseert. Niet allemaal, maar wel een paar. Dat is eventjes schrikken. Het tuig blijft achter en berooft winkels, oude vrouwtjes en gaat de grote criminaliteit in. De 'intelligentsia' radicaliseren. Hoe is het eigenlijk met de lieve en goedgezinde moslims? Ik mag toch hopen dat ze heel snel een campagne gaan voeren om hun imago te beteren want tussen jihadi's en tuig zit er nog een hoop volk wat prima volk is en nu al met argusogen word aangekeken.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:24

@De Koreaanse slet (00:04),

Ja, een enkele anonieme/dronken/gekke internettokie is soms net zo leugenachtig en extremistisch als de gemiddelde Joop-columnist.
Nee, die 2 zijn niet te vergelijken.

Ten eerste is er niemand die een anonieme/dronken/gekke internettokkie serieus neemt. De linkse elite van columnisten en politici op de Joop, maar ook in Volkskrant en NRC wordt wel serieus genomen.
Vandaar de vele bedreigingen en het regelmatige geweld tegen mensen die het slachtoffer werden van lastercampagnes door oa Brandt Corstius, van Dam, Mak en Melkert.

Ten tweede worden al te extremistische reaguurders hier doorgaans weggejorist. De kans dat er een paar blijven hangen die net zo extreem zijn als bijvoorbeeld een gerespecteerde columnist als Thomas vonderDunk jr (die het onthoofden van een joodse baby wist te verdedigen) is daardoor vrij klein.
Ik denk niet dat je veel concrete voorbeelden kunt geven.

Dandruff | 22-06-14 | 00:24

@De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:14
Nee ze zijn namelijk al behoorlijk in een keurslijf geduwd.
Als je keek wat er vroeger gezegd mocht worden!

miko | 22-06-14 | 00:19

@Zee Baasje | 22-06-14 | 00:13
Waarom zou GeenStijl verboden worden? Daar is echt absoluut geen aanleiding toe.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:14

@frank87 | 22-06-14 | 00:04
Ik ben wat radicaler. Ik denk gewoon dat de terrorismewetgeving aangepast moet worden. Het is nu voorlopig afwachten maar het moment dat het misgaat moet er een wettelijke mogelijkheid zijn om keihard anti-terreur acties uit te voeren en die hele mik het land uit te zetten. Deze terroristen (en aanhang) zijn niet alleen slecht voor ons, maar ook voor de hardwerkende, studerende en goedgezinde moslims in dit land. En daar zijn er ook een hoop van. Kortom bescherm ons, en bescherm de goedwillenden.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:13

Ben benieuwd hoelang het duurt voordat Geenstijl wordt verboden. Kwestie van tijd. Laten we afspreken dat we dan allemaal op TOR komen. Het zijn rare tijden.

Zee Baasje | 22-06-14 | 00:13

Frank87|22-06-14-|00-01|Denk hetzelfde als met een midden-oosten,vol met dictators en geloofswaanzinnigen.

Archy Bunker | 22-06-14 | 00:10

@Dandruff | 21-06-14 | 23:58
Om maar de 'devil's advocate' te spelen. Dat gebeurt hier niet dagelijks? Niet om het een of ander ik kan me helemaal niet vinden in de 'Joop' maar ook hier wordt keer op keer van alles verdraait en mensen en partijen de meest vreselijke dingen toegedicht die gewoon feitelijk onjuist en onwaar zijn.

Waar mensen fanatiek worden is de waarheid sowieso het allereerste slachtoffer. Het gaat niet eens meer om de waarheid het gaat om het gelijk. Dat vind je dagelijks hier in de panelen door reaguurders die van alles bij elkaar sprokkelen en het als de waarheid willen verkopen. En bij de Joop is het een waanzinnige ontkenning en ook wanhopig van alles bij elkaar verdraaien en zoeken om 'hun' gelijk te krijgen. Beide partijen zien niet in dat de waarheid altijd in het midden ligt. ISIS is bloedlink en levensgevaarlijk. Daar moet actie op ondernomen worden, en nee dat betekend niet dat maar meteen alle moslims het land uit moeten of dat de islam verboden moet worden.

De Koreaanse Slet | 22-06-14 | 00:04

@De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:37
Die jongens die terugkomen? Snel op TV laten zien hoe ze huilend en angstig reageren op iedere dichtslaande deur, voor ramen weg blijven en slecht slapen. En natuurlijk hoe leuk de meisjes je vinden als je door je oorlogswonden nooit meer aan het werk komt.

Gewoon als tegenwicht voor die "leuke" ISIS-filmpjes.

frank87 | 22-06-14 | 00:04

Dandruff|21-06-14|23-58| Bullseye, en dat op zaterdagavond.

Archy Bunker | 22-06-14 | 00:03

inderdaad Appelvink

Zee Baasje | 22-06-14 | 00:02

@Archy Bunker | 21-06-14 | 23:35
Wat is er mis met een groot Tsarenrijk dat zich uitstrekt tot de Rode Zee? Lekker vol olievelden?

frank87 | 22-06-14 | 00:01

@appelvink | 21-06-14
Ach, over 100 jaar zijn het hoofdstukjes in geschiedenisboeken.

Lafayette | 21-06-14 | 23:58

Op zich heeft die socioloog op de Joop niet zoveel keus.
Hij moet de woorden van Holman wel extreem leugenachtig verdraaien omdat hij Holman anders gewoon gelijk zou moeten geven. En dat kan niet, want volgens het socialistische geloof hebben socialisten altijd gelijk.

Niks nieuws onder de zon dus, socialisten verdraaien altijd de woorden van iedereen die het niet met hen eens is. Dat leidde al tot de moorden op Fortuyn en van Gogh, de mishandelingen van Jahmi en Umar, de verbanningen van Buikhuizen en Hirsi Ali, de bedreigingen van Cliteur en Wilders, etc.
Rechtse mensen vinden laster vaak een beetje vals, maar in het Westerse socialisme is laster in feite de enige "methode van overreding", aangezien alle andere "methoden van overreding" van het socialisme (marteling, moord en genocide) in Westerse landen verboden zijn.
Sociologen zoals die gek op de Joop (ik ga zijn naam niet noemen om zijn familie niet in de zeik te zetten) kunnen hun stemvee alleen overtuigen door anderen zwart te maken, en zo de kogel de juiste kant op te richten.

Dandruff | 21-06-14 | 23:58

Ik vrees dat wij uiteindelijk ten onder gaan aan onze eigen beschaving, aan ons respect voor al wat leeft.
Grootgeldgraaiers, zoals banken en wapenindustrie, en machtswellustelingen ontbreekt het aan beschaving en respect voor al wat leeft. Politici en presidenten dansen gewillig naar hun pijpen, en koningshuizen zijn er vooral om hun eigen grootkapitaal, plus dat van hun "adelijke" families en vrienden te beschermen.
Het "volk" wordt gedwongen samen te leven met, en te werken en te dokken voor hele volksstammen met totaal andere cultuur en religie. Volksstammen waarbij beschaving en respect voor al wat leeft nog lichtjaren verwijderd is.
Geografische grenzen zijn ondergeschikt aan grenzen tussen culturen en beschavingen. Ik voel mij net zo thuis in het bourgondische Belgische Vlaanderen of de Franse Campagne als in mijn eigen woonplaats.
Maar dwing mij niet in 'n cultuur waar kleine meisjes worden besneden, worden uitgehuwelijkt aan verkrachters, andersdenkenden worden onthoofd of afgeknald, blanke ongelovigen worden beroofd en mishandeld.
Onze duurbetaalde regeringsleiders zijn verplicht aan ons, ons te beschermen tegen dit kwaad. Rutte, Hennis, Dijsselbloem en Timmermans, Opstelten en Plassterk: Ga eens doen waarvoor je wordt betaald.

appelvink | 21-06-14 | 23:48

@Stormageddon | 21-06-14 | 23:27
Ik geef gewoon aan dat ze op de Joop dezelfde stomme fouten maken als hier op GeenStijl. Dat tergende stukje van Hans Jansen vandaag was wel het toonbeeld daarvan. Over de reaguursels daaronder die vol met halve waarheden, onwaarheden, valse aannames en pure fantasie nog maar te zwijgen.

Zoals eerder vermeld. Feynman heeft wel zijn huiswerk gedaan en dat zie je duidelijk.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:48

La Bailaora}21-06-14|23-38| Voorlopig reageert ie zoals te verwachten,maar je merkt z,n terughoudend heid,anders was ie al lang met duizenden tanks en soldaten binnen gevallen in Ukraïne.Het gaat erom dat ie beziggehouden wordt.Zijn spagaat is,gaskraan dicht,=geen inkomsten,gaskraan open =verwezelijking van zijn droom.Hij is dan wel dik met de Chinezen,maar als die geen sfzetmarkt hebben,is de lol er snel af.

Archy Bunker | 21-06-14 | 23:47

Het Westen is gebaad met jihad, opdat de olie blijve stromen

TheNox | 21-06-14 | 23:46

@Lafayette | 21-06-14 | 23:18
Een Limburger kan anders weer prima uit de weg aan de Belgische kant.
Net zoals Brabanders dan weer geen probleem hebben met Vlaams maar wel met fries ondanks dat we in een land wonen.

@DANNY3960 | 21-06-14 | 23:32
De Maladiven

miko | 21-06-14 | 23:45

@La Bailaora | 21-06-14 | 23:38
Waar is die zelfhaat eigenlijk vandaan gekomen? Volgens mij zit er iets je enorm dwars. Anders was je nooit zo anti-westers geworden. Alles maar dan ook alles is de schuld van het westen in jouw ogen.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:43

@La Bailaora | 21-06-14 | 23:02
Ik denk dat Assad nu een probleem heeft.
Isis is ineens een stuk beter bewapent en staat er financieel nu heel goed voor.
Ik vraag me af of amerika in wil grijpen in die regio.
Isis weg betekent meer macht voor de ayatollahs en Assad en Isis zijn gang laten gaan betekent een serieus probleem voor Israël en Irak.

miko | 21-06-14 | 23:41

@Archy Bunker | 21-06-14 | 23:35
Jij weet helemaal niet waar Putin van droomt. Wat we wel weten is dat ie uitstekend reageert op de valse spelletjes van onze leiders, zoals de installatie van neo nazi's in Kiev en de spelletjes van de VS en co. in oa. Syrie.

La Bailaora | 21-06-14 | 23:38

@frank87 | 21-06-14 | 23:28
ISIS is (nog) geen ellende voor ons hoor. Radicale jihadi's gaan naar Syrie en / of Irak en verbranden hun paspoorten. De angst zit hem erin dat ze misschien terugkomen en wat ze dan gaan uitspoken.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:37

@Mr.Nuance | 21-06-14 | 21:42
Die Aziaten geloven in orde en organisatie. Deze jongens worden gelokt met zo veel mogelijk moorden. Moeilijke lui voor een georganiseerd leger.

frank87 | 21-06-14 | 23:35

Frank87|20-06-14|23-28|Dat zal echt niet gaan gebeuren,Putin droomt nog steeds van een eigen tsarenrijk.Hij hoopt dit te kunnen vervolmaken binnen de tijd dan Amerika en Europa massaal overgaan op andere energieën.Anders blijft ie gewoon dat manneke in een judopak.

Archy Bunker | 21-06-14 | 23:35

@Stormageddon | 21-06-14 | 22:53
En als je het betoog van Holman leest heeft hij het toch over Isis. Maar goed Isis in verband brengen met de vredelievende islam is een een publieke steniging waard.

miko | 21-06-14 | 23:34

Oekraine, Ukrania, Oekrain, Oe dan ook, laat die DE eens achterwege. Het is ook niet de België, de Frankrijk.....

DANNY3960 | 21-06-14 | 23:32

@vindead | 21-06-14 | 21:25
Als we nu als Europa voor aansluiting van de Ukraine bij Rusland stemmen, zou Putin dan als dank even die Isis-ellende voor ons op willen ruimen?

frank87 | 21-06-14 | 23:28

@De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:23
De gemiddelde reaguurder? Wat heb ik daar mee te maken? En ga je nu serieus reaguursels en commentaren vergelijken met opiniestukken die door een redactie worden uitgezocht, geplaatst en waarvoor wordt betaald?
Dan ben je behoorlijk de weg kwijt.

Stormageddon | 21-06-14 | 23:27

@Stormageddon | 21-06-14 | 23:17
De gemiddelde reaguurder doet dat ook. Het is het 'menselijke' zij/wij gedrag. Buiten het stukje van Max Hastings en Feynman heb ik weinig mensen de werkelijke problematiek zien duiden.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:23

@Stormageddon | 21-06-14 | 23:17
Hypocrisie ten top. Zijn we wel gewend van de goedmenschen.

La Bailaora | 21-06-14 | 23:22

@miko | 21-06-14
Ik zeg ook niet dat je helemaal ongelijk hebt. Grenzen kan je pas trekken als je de macht hebt om het doen. Dan moet je de facto bezit hebben over de gebieden. In het geval van de koloniale machten ging dat dus ook op. De grenzen behouden speelt ook een rol. En dan speelt geografie weer een rol.
Daarnaast kunnen mensen ook best aan de andere kant van een grens wonen, maar dat doen mensen dus niet vaak. Simpelweg omdat men daar een andere taal, dialect of cultuur heeft. Dat merk je al tussen provincies. Als ik vanuit uit Eindhoven 20 minuten rijd spreken ze Limburgs wat ik amper kan verstaan. Die grens tussen Limburg en Brabant is ooit bepaald, grotendeels omdat er Limburgers en Brabanders wonen.
Grenzen worden gelukkig niet getrokken door bewoners, maar door HUN machthebbers, lees autoriteiten. In het ene land is dat dus klote, in aan der land is het met toestemming van het volk. Het scheelde niet veel of we hadden een superprovincie... dat zijn ook grenzen.

Lafayette | 21-06-14 | 23:18

@La Bailaora | 21-06-14 | 23:11
Ja, dat doet die Joop-meneer. Alle moslims over één ISIS-kam scheren. Dat viel me ook al op. Maar ja, sociologen mogen dat. Groepen over 1 kam scheren. Dat is hun vak. Daar hebben zij voor doorgeleerd. Dus dan mag het. Jij en ik mogen dat niet. En we mogen al helemaal geen podium.

Stormageddon | 21-06-14 | 23:17

@Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:13
Dat vind ik ook.

La Bailaora | 21-06-14 | 23:16

@Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:10
Klopt. We zijn het inderdaad over een aantal dingen gelukkig eens.

*blikje Grolsch werpt*

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:16

Moslims die mekaar uitmoorden en Amerika de schuldige. Het kan raar lopen.

niks mis mee | 21-06-14 | 23:16

@Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:06
Overigens doen veel reaguurders aan hetzelfde 'Jooperige' gedrag maar dan andersom.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:14

Het grote gevaar hier is,dat de AIVD teveel bepert wordt door de policor.Door hun budgetten klein te houden,zijn ze minder in staat,om reeële gevaren in kaart te brengen.Ondanks de bazuin van Teeven,en van Opstelten,waar hiermede met vuur wordt gespeeld.Zolang we overzicht hebben,weten we waar de zwakke plekken zitten,en die zitten veel bij de politici.Voorlopig is het beste,het meer inzetten van "stillen" dus infiltranten,en taps.

Archy Bunker | 21-06-14 | 23:14

@La Bailaora | 21-06-14 | 23:11
Ik vind dat ISIS het ware gezicht van de islam is. Maar dat schreef Dikkertje Dap, herstel, Theodor Holman, dus niet.

Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:13

@Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:06
Wel typisch eigenlijk dat ze bij Joop moslims dus op een hoop gooien met die mannen van het ISIS leger.

Zou Wilders eens moeten proberen...

La Bailaora | 21-06-14 | 23:11

@De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:08
We zijn het over sommige dingen eens. Jij bent toch ook fan van Israel?

Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:10

@Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:06
Ja zijn we het zowaar eens ergens over eens.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:08

Stormageddon | 21-06-14 | 22:53
Een reaguurder op Joop noemt Amsterdam een vreedzame, vooruitstrevende multiculti stad.
Het komt nooit meer goed met dit land met dit soort dwangmatige wegkijkers.

Jan Dribbel | 21-06-14 | 23:08

@Lafayette | 21-06-14 | 22:38
Kijk eens naar de verspreiding van het Duitse volk in oost-europa of etnische turken.
En zo kun je nog wel een tijdje door gaan.
Ook Limburg was ooit liever bij België gegaan.
En hoorde we ooit niet bij het Spaanse rijk? En wat te denken van Basken die over twee landen zijn verspreid.
Grenzen worden niet getrokken door bewoners maar door machthebbers en zijn dus altijd willekeurig dat is wat ik wil zeggen.

miko | 21-06-14 | 23:08

@Stormageddon | 21-06-14 | 22:53
Holman heeft het over het Isisleger. Citaat: *Het Isisleger bestaat zo uit mensen die dommer en dus gevaarlijker zijn dan apen*.

De jopert maakt daar moslims van. Citaat: *Een paar dagen geleden konden we in zijn Parool-column lezen dat moslims lager dan apen zijn*.

Bekende linkse truc van de vrienden van ISIS. Iemand woorden in de mond leggen die hij nooit gezegd heeft. Tuig is het, die sociologen van joop. Allemaal.

Lewis Lewinsky | 21-06-14 | 23:06

Als het kalf verdronken is.

Terpen-tijn | 21-06-14 | 23:04

@Stormageddon | 21-06-14 | 22:53
Och blind de ene kant op staren of blind de andere kant op staren word niemand beter van. Feynman en deze man - www.dailymail.co.uk/debate/article-266... - zien het wat mij betreft het meest realistisch.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 23:03

@Dandruff | 21-06-14 |
Eens. Grenzen worden dus niet altijd 'zomaar' getrokken. Culturen zijn beter te behouden als andere volkeren niet zo maar over een bergpas kunnen trekken (Zwitserland).
Ook met je eens over de 'echte' Latijnen in Frankrijk. Echter de Franken en 'Franse' germanen hebben zich zodanig geassimileerd dat er nog steeds een duidelijk een culturele (en linguistische) scheidslijn bestaat tussen ten westen en ten oosten van De Rijn, die terug te leiden is tot de Romeinen.

Lafayette | 21-06-14 | 23:02

Ik denk dat Amerika dit wel eens kan gaan 'gebruiken' om via dat stelletje 'opstandelingen' te kunnen gaan 'ingrijpen'. 10.000 'warlords' in Iraq is een peuleschil, maar een paar bommetjes daar en dan kunnen ze ook in noord Syrie 'ingrijpen'. Dan zijn ze alsnog betrokken bij de Syrische burgeroorlog en kunnen ze alsnog Assad afzetten. False flag dus mogelijkerwijs.

La Bailaora | 21-06-14 | 23:02

@Lafayette (22:47),

Dat klinkt me iets te algemeen.
Natuurlijk beïnvloed de ene gebeurtenis de andere, natuurlijk zijn er zowel zwakke als sterke spelers in elk verhaal, natuurlijk spelen talloze betrokkenen allemaal hun eigen rol, en natuurlijk kunnen hun beslissingen de situatie over 30 jaar beïnvloeden.

Maar dan.
Uiteindelijk gaat het hier over een club geloofsgekken die mensen afslacht omdat die het "verkeerde" geloof aanhangen.
Dat is het enige echte probleem, zonder dat gegeven zou de val van Saddam net zo'n feestje geweest zijn als de val van Hitler 60 jaar eerder. In Duitsland had je rond 1945 geen katholieken die ineens protestantse kerken gingen opblazen en andersom; in Irak heb je dat wel.

Dat religieuze fanatisme is het probleem.

Dandruff | 21-06-14 | 23:01

@Lafayette,

Geografie speelt een rol omdat een rivier of berg makkelijker te verdedigen is.
Frankrijk dankt haar naam overigens aan de Franken, een groep Germaanse stammen die na de instorting van het Romeinse rijk grote delen van Frankrijk, maar ook stukje Oostenrijk, Tsjechië en Spanje veroverden.
nl.wikipedia.org/wiki/Franken_(volk)

De van oorsprong Keltische Fransen spraken vulgair latijn, maar vrij lang bestond de elite van Frankrijk toch uit "Germanen". Daardoor slopen er dan ook allerlei Germaanse trekjes in de Franse taal, zoals de dubbele ontkenning en het veelvuldig gebruik van lidwoorden.

Dandruff | 21-06-14 | 22:53

Beste Feynman,
Je stukje is zo ongelooflijk af.
Daar valt gewoon niets meer aan toe te voegen.

Einde van de Domheid | 21-06-14 | 22:47

@Dandruff | 21-06-14
Niemand heeft in zeker zin schuld, of juist iedereen. Het is simpelweg een geopolitiek spel. Daarin heb je zwakkere en sterke spelers, spelers die er in getrokken worden of zij die het kunnen ontwijken. Dat de Yanken een masterplan hebben is geen geheim, en heeft niets met complottheorieen te maken. De USA is nogmaals geen hoofdschuldige, het is slechts een onderdeel van hoe het werkt in de wereld. Geopolitiek houdt nooit op. En er zit een flink verschil tussen nu en morgen, en de doelen voor over 30 jaar.

Lafayette | 21-06-14 | 22:47

Met een paar man bezet je een heel land tegenwoordig... toch leuk om te weten. Maar erg geloofwaardig komt het natuurlijk niet over. Er wonen namelijk 30 miljoen mensen in Irak. Maar goed, een dwaas kun je kennelijk alles wijsmaken, wat weet men nu werkelijk van de situatie? Niets. Prettige avond nog.

Mastodont Zombie | 21-06-14 | 22:46

Je kunt zien dat de meeste mensen in Nederland zijn opgevoed met het idee dat de VS de oorzaak zijn van alle kwaad in de wereld. Of het nu gaat over 1400 jaar islamitische moordpartijen of over de moordpartijen door Hitler en Hirohito rond 1939; het is allemaal de schuld van de VS. Want handelsbelangen, wapenindustrie, grootkapitaal, blablabla. Alsof er voor de ontdekking van Amerika nog nooit een oorlog was gevoerd op deze planeet.

En toch.
Hoewel ik het met de complotdenkers eens ben dat een ongefundeerde beschuldiging altijd eenvoudiger te bedenken is dan een correcte analyse, geloof ik niet dat het doen van zoveel mogelijk ongefundeerde beschuldigingen veel oplevert.
Integendeel.
Ik denk dat veel extremisten daarin een rechtvaardiging zien voor hun oorlogsmisdaden. Niks mis met het executeren van sji'itische dorpelingen aldus ISIS, want "Bush heeft honderden miljarden dollars aan het democratiseren van Irak uitgegeven". En omdat socialisten noch islamisten weten wat het verschil is tussen "geld uitgeven" en "geld verdienen" (geef ze maar eens regeringsverantwoordelijkheid) roepen zij dan al snel dat de hoge schuldenlast van de VS eigenlijk een vorm van megawinst is.
Een schuld is een winst, zogenaamd gemaakt "ten koste" van de Arabieren die in werkelijkheid dankzij de oliehandel rijker zijn dan ze ooit waren. Maar omdat zowel socialisten als islamisten niet weten hoe economie werkt denken zij dat handel=armoede; terwijl we in werkelijkheid zien dat de internationale handel alle deelnemende landen veel méér oplevert dan ze ooit eerder verdienden.

Als ik brood koop bij mijn bakker is dat ook geen vorm van roofzuchtig imperialisme; die bakker heeft niks aan het bakken van honderden broden per dag als hij ze niet verkoopt.
Ook de Arabieren kunnen niks met die olie behalve verkopen, en daarom verkopen ze die olie zo graag.

Dandruff | 21-06-14 | 22:41

@Lafayette | 21-06-14 |
Edit: Al 2000 jaar rond de Rijn.

Lafayette | 21-06-14 | 22:39

@miko | 21-06-14 |
Dat is maar ten dele waar. De grens tussen Germaanse en Latijnse culturen/volkeren ligt al 2000 rond de Rijn. Ik heb ooit ergens gelezen dat die in die tijd nooit veel meer dan 100 km is verschoven.
Wat dus in jouw betoog toegevoegd moet worden is geografie. Bergen, rivieren, woestijn bepalen in sterke mate de scheidslijnen en waar ook de cultuurgrenzen liggen.
In het Midden Oosten komt daar nog een tribale samenleving bij. Waterputten, oases en de paar nederzettingen zijn altijd belangrijker geweest dan harde grenzen.

Lafayette | 21-06-14 | 22:38

Zeer terecht en waar stuk. Binnen nu en hooguit twee decennia klotst de moslimse olievlek, compleet met sharia tegen de hollandsche dijken. Alleen al dit waarschijnlijkste scenario onderkennen is voor onze bewindslieden reden om me voor racist, bruinhemd en xenofoob uit te maken. De machthebbers zijn nu al bezig eventueel verzet in de kiem te smoren.

Nu nog een verhaaltje voor het slapen gaan. Het heet 'Stil verzet'.

Eergisteren was ik bij de Gamma, had koppelingen nodig om thuis de CV aan te pakken. De benodigde spullen verzameld in de winkel, en op naar de kassa.
Er was er maar eentje open, met een hoofddoekje achter de kassa. Ik heb niks gezegd, heb netjes alle spullen teruggelegd. En ben daarna naar de praxis gereden om daar de spullen wel te kopen. Meer kon ik fatsoenshalve niet doen, maar ik had ze graag mijn actie uitgelegd.

Islam is gedwongen huwelijken, 30 ernstig besneden meisjes in een Zweedse klas, verkrachting van twaalfjarige bruidjes, en ga zo maar door. Een hoofddoekje is de eerste stap naar de rest.

koolteer | 21-06-14 | 22:37

@omanders | 21-06-14 | 22:22
Grenzen worden altijd willekeurig getrokken. Niet alleen in Afrika of het midden oosten ook in Europa.
Bretagne zou nooit tot Frankrijk behoren en Wallonië niet tot België.
Als je kijkt waar volkeren wonen en waar de grenzen zijn zie je dat de lokale mensen er in ieder geval; nooit voor gekozen hebben

miko | 21-06-14 | 22:35

@ad melkert | 21-06-14 |
Dat is bijna onvermijdelijk en verschrikkelijk. Daarna volgt echter wel de verbanning van moslims in Europa. Zie het als een reconquista. Ik denk echter dat het nog een paar generaties gaat duren.

Lafayette | 21-06-14 | 22:33

Ghanegers trouwens op voorsprong.
Om het even over belangrijkere zakente hebben.

miko | 21-06-14 | 22:24

Met een beetje geluk hebben we tussen nu en 2020 weer de eerste geloofsoorlog in West-Europa, met miljoenen militanten uit de grootstedelijke banlieus, en gebaseerd op moderne guerllatechnieken. Het Binnenhof, de Balie, en de voorstellingen van Pauw en Witteman laten laat zich niet afsluiten voor fanatische reliegekken die bekend zijn met de impact van de live suicidebombing op de tv. Zelfbombers zoeken straks het publieke domein op waar de meeste camer's staan opdat ze de hoogste status in het hiernamaals en binnen hun eigen religie en vriendenkring bereiken. Bedankt jongens voor het creeren van deze situatie, ondanks jarenlange waarscuwingen van mensen die gewoon om zich heen keken en dit benoemden. Bedankt voor de demonisering voor dit soort duiders. Bedankt (vooral) links Nederland, bedankt Europa.

ad melkert | 21-06-14 | 22:23

@Feynman | 21-06-14 | 21:57


"In 1916 werd door Frankrijk en Engeland het midden Oosten verdeeld met een kaart en een liniaal, zonder te kijken naar de geschiedenis of de bevolking."


Alleen dit. Dit is niet helemaal waar. De rechte lijnen op de kaarten zijn verklaarbaar. Wij hebben ze in Nederland ook: De grens tussen Duitsland en Groningen en de grens tussen Noord-Brabant en Noord-Limburg. De reden was dat het woeste gronden betrof - in ons geval venen - waar toch niemand woonde. Hetzelfde geldt voor de grenzen in het Midden-Oosten. Bekijk zo'n rechte grens als tussen Jemen en Saoedie-Arabie. Kaarsrecht tot je bij de kust komt. Dat is waar de mensen woonde, en daar is die grens dan ook helemaal niet zo recht.

omanders | 21-06-14 | 22:22

Na alle gezeik op de Azijnbode, doe eens één keer per week, just once a week iets waar men vrolijk van wordt.
DANNY3960 | 21-06-14 | 21:39

Nou nou, tut tut, we hebben gister nog een fijne VrijMiBo gehad! Werden veel mensen vrolijk van!

Best koud hierboven | 21-06-14 | 22:22

Ik weet nog dat ik als peuter ooit verkleed ging als 'arabier' met carnaval. Compleet met kromzwaard van karton en alu-folie eromheen om het echt te laten lijken. De vele spaanse liederen waar wij mee platgegooid werden die bij nadere inspectie verdacht veel islamitische invloed hebben. De bruine blondines. De hasj en heroine. De hippies en junkies. Omdat mijn vader internationaal zaken deed zat er ooit zelfs een ware sjeik met zijn aanhang en familie bij ons aan tafel. Het was allemaal best spannend in de ogen van een kind. Nu heb ik er gewoon geen zin meer in.. Ze mogen allemaal doodvallen van mijn part. Terwijl wij ons druk maken om hun sores is er ook een hoop mis met ONZE samenleving. Veel belangrijker als je het mij vraagt. Soms lijkt het zelfs een afleiding van de echte problematiek om je zorgen te maken over andere wereld-delen. Probeer geen softie te worden, en vergeet jezus.

de grote Anti | 21-06-14 | 22:20

"Hoe goed onze helden ook zijn, wat voor elektronica ze ook hebben, 1000 tegen 1 is niet meer te doen in uitgestrekte woestijnen of dichtbevolkte steden"
Die woestijnen mogen ze houden en hun steden ook.
Het word tijd dat we onafhankelijk worden van de Saudi olie. Ook de vijfde colonne in eigen huis is politiek op te lossen daar is geen bom voor nodig.

miko | 21-06-14 | 22:16

@Stormageddon | 21-06-14 | 22:07
nou dat lijstje van je laat zien dat het niet zeker wat het dodelijkste conflict is is gezien de gigantische marges tussen lowest en highest; maar oké, het is te stellig beweert van mij, je hebt gelijk. Waarschijnlijk het meest dodelijke van Europa dan. Maar dat maakt wat betreft mijn statement niet uit.

arie181818 | 21-06-14 | 22:15

Dit past allemaal prima in het Amerikaanse masterplan. De USA was toch nooit echt van plan de Shia onvoorwaardelijk te steunen. Europa plukt de zure appels en wordt verzwakt. Waardoor de Yanke weer eens duidelijk maken wie er achter de knoppen zit. Ondertussen word Rusland getest, en wordt ook de spanning in de Chinese Zee opgevoerd. De USA banden met Polen, Turkije en Japan worden verder versterkt.
Dat dit conflict zeer onprettig en vervelend is, is een neveneffect van het masterplan. De USA geeft de regio eigenlijk op, en laat het z'n gang gaan. Het is als een heide die tientallen jaren niet gebrand heeft, op keer moet het toch branden. Daaruit ontstaan weer nieuwe realiteiten. De krachten die vrij komen geven nieuwe 'casus belli' bijvoorbeeld voor Turkije en Israel.

Lafayette | 21-06-14 | 22:08

@arie181818 | 21-06-14 | 21:52
Toch maar even je feiten checken voor je iets poneert.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_and...
Zelfs inclusief de Spaanse Griep (die je op zich wel op het conto van de oorlog kan schrijven, want overgedragen door Amerikaanse soldaten op een Europese populatie waar al 40 jaar geen griep epedemie meer was geweest, de immuniteit van iedereen van onder de 40 was dus nihil) was het WO I niet het dodelijkste conflict in de geschiedenis.

Stormageddon | 21-06-14 | 22:07

De islam is een oorlogsreligie. Daar vloeit weinig goeds uit voort.

Rest In Privacy | 21-06-14 | 22:06

Cuyahoga | 21-06-14 | 21:45 Joh, goed plan. Dat hier niet eerder aan is gedacht. Oh, wacht.. Wapenindustrie, jpmorgans en zo, machtswellustelingen die onderling gaarne wat schaken met plebeejers.
Komt vooralsnog niet van de grond.

bij gelegenheid | 21-06-14 | 22:02

@Feynman | 21-06-14 | 20:59 | Link | 29 reacties

Overigens. Geweldig goede en duidelijke analyse! Complimenten! Echt alle complimenten. Daar kan Hans Jansen nog een puntje aan zuigen.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 21:58

omanders | 21-06-14 | 21:55
Alleen als we elkaar scherp houden komen we tot voortschrijdend inzicht.

Feynman | 21-06-14 | 21:57

@Feynman


Ik heb een tijdje terug je verweten niet in te zien dat de salafisten aan de winnende hand zijn. Je had er al adequaat op gereageerd: Ik trek die reactie nu terug.


Prima artikel

omanders | 21-06-14 | 21:55

Vietnam liet zien dat de politiek het probleem is. Het Amerikaanse leger hakte die vietcong in de pan. Het Tet offensief was een wanhoopsdaad. De bodycount is wat telt. Alleen in Amerika en Europa weent men nu eenmaal harder om een gevallen zoon dan in die zandbak.
Toch zullen we een oorlog tegen isis makkelijk winnen.Een gebied veroveren is een ding een staat scheppen is twee.

miko | 21-06-14 | 21:54

Best topic van @Feynman. Waarvoor hulde.
Ter aanvulling kan bij de 'vergeten oorlog' m.i. het doelbewust negeren van paarden van troje in het land van de braverikken, home of the free niet onvermeld blijven. Heeft men aldaar, en niet enkel daar doch in het vrije westen in het algemeen soms angst voor datgene waar geen onkruidverdelger, mda GoedVolk, tegen opgewassen blijkt? Op herhaling: www.nationalreview.com/articles/207340...

bij gelegenheid | 21-06-14 | 21:53

De eerste wereldoorlog, waar by far de meeste slachtoffers zijn gevallen van alle oorlogen zeker, Feyman, nu 100 jaar geleden. Of de oorlog in Darfur? Oost-Congo? O nee, alweer over het Midden Oosten.. Zucht..

arie181818 | 21-06-14 | 21:52

-weggejorist-

jozef6846 | 21-06-14 | 21:51

De gedachtegang dat politici of burgers leiden factoren zijn in dergelijke verhalen is futiel Als je mensen een lesje wijst in geschiedenis, dan kun je geen beter advies nemen dan je eigen advies.

Verdiep je eens in de geschiedenis van het centraal fractioneel bankieren en hoe de enige relevante pijler in een oorlog, namelijk financiering, werkt en heeft gewerkt.

Feynman:"Wat zijn feiten?", blijkt vaker een treffendere kop.

netniet | 21-06-14 | 21:48

@(c)ZWITSUL | 21-06-14 | 21:21
Onze wapens zijn beter. Je hele lulverhaal gaat hier al de mist in. Dat wij hier de JSF willen aanschaffen is onbegrijpelijk. Onze Europese gevechtsvliegtuigen, marineschepen, zwaar geschut en zelfs infanteriewapens zijn veel beter. Verder is het best begrijpelijk dat Amerikanen tenminste niet hun veteranen lafhartig afvallen.

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 21:48

Het maakt niet uit hoeveel miljarden je er tegenaan gooit, hoeveel troepen je stuurt en hoeveel wapens je hebt.
Het zijn er nooit genoeg om het aantal gekken te verminderen.
De belangrijkste oorlogsmachines daar zijn de baarmoeders van de gesluierde ondergeschikten die aan de lopende band nieuwe dwazen produceren.
Misschien als je daar iets in het drinkwater krijgt waardoor alle mannen en/of vrouwen onvruchtbaar worden, dat het ooit nog wat wordt, alle andere pogingen zijn gedoemd te mislukken.

Cuyahoga | 21-06-14 | 21:45

idd mr. Nuance

Zee Baasje | 21-06-14 | 21:45

Als zij ons niet willen accepteren, mischien tijd om hun een schop onder de reedt te geven?

Zee Baasje | 21-06-14 | 21:43

@Parel van het Zuiden | 21-06-14 | 21:08
Hey wil jij met je tengels van mijn geliefde Israël afblijven!

De Koreaanse Slet | 21-06-14 | 21:43

In vietnam zaten ze verstopt in bosjes en waren er geen drones... Nu hebben we drones en we hebben de olie nodig... Zou best een makkelijke oorlog kunnen zijn..
Maar dan realiteit:wanneer die aanvoer nog verder opdroogt komt het westen weer in actie.... en zullen ze uiteraard weer vele miljarden euro's weggooien en verkeerde beslissingen nemen...
Zolang er 'hier' in het Westen geregeerd wordt zonder overtuiging en alleen uit eigenbelang, zulln we het verliezen van gasten die handelen uit overtuiging.

Mr.Nuance | 21-06-14 | 21:42

We moeten misschien maar de koppen bij elkaar steken en de anderen de toegang weigeren.

Zee Baasje | 21-06-14 | 21:42

Je moet "the next 100 years" van George Friedman eens lezen, Feynman. Die 4000 miljard van de USA zijn helemaal geen verspilde centjes, volgens the military industrial complex. Om "top dog" te blijven hoeft Amerika haar vijanden helemaal niet te verslaan, ze hoeft ze alleen maar tegen elkaar op te hitsen zodat ze het te druk krijgen om het Amerika nog lastig te maken.
Missie geslaagd, zou ik zeggen.
Weliswaar met als kind van de rekening het verlies van vrede in Europa, maar ach, een kniesoor ...

CynicalBastard | 21-06-14 | 21:41

De heer Feynman heeft wel eens de neiging om te verzanden in een brei aan cijfertjes en linkjes, waardoor mensen met een korte concentratiespan zoals ik nog wel eens het spoor bijster raken, maar dit is goed te behappen. Kort, bondig en informatief. En 100% waar.

VanBukkem | 21-06-14 | 21:40

De VS hoeft dit schorriemorrie niet op te vangen als het helemaal fout gaat in de zandbak.
Wie zitten er straks met de gebakken peren?
Juist, Europa.
Een immigratiebeleid zoals Amerika, heeft geen land in Europa.
Daar zou Europa zich eens op moeten focussen.
Europa stroomt vol met allerlei schimmig volk, daar plukken wij in Nederland nu al de wrange vruchten van.
Eerst dat maar op orde en dan maar eens kijken wat de oplossing is....

Ommezwaai | 21-06-14 | 21:39

Na alle gezeik op de Azijnbode, doe eens één keer per week, just once a week iets waar men vrolijk van wordt.

DANNY3960 | 21-06-14 | 21:39

Hij is weer feyn man ! Maar aan het einde van de rit zitten we opgescheept met stromingen binnen dezelfde godsdienst die : (1) Elkaar willen uitmoorden. (2) Allebei joden willen uitmoorden. (3) Afrikaners willen bekeren of uitmoorden. (4) Christenen willen uitmoorden, (5) Atheistische westerlingen wil uitmoorden. En hun steungevers zitten in jouw achtertuin. Jouw betoog klopt als een zwerende vinger, maar wat is nu de oplossing ?

Wijze uit het Oosten | 21-06-14 | 21:37

Even terug naar de naar mijn mening belangrijkste alinea in Feynman's betoog:

"Er start nu een periode waar het Midden Oosten op vrij grote schaal laat zien dat de multiculturele samenleving niet mogelijk is met bevolkingsgroepen die iedere andere cultuur met geweld bestrijden. Jongeren die geloven in slechts 1 waarheid, die met bruut geweld afgedwongen moet worden. Geleid door mannen die voor eigen gewin, status & ego vanuit een totaal veilige omgeving oproepen tot de gewapende strijd."

Niet alleen het Midden Oosten laat dit zien; maar in heel West-Europa zijn we momenteel getuige van dit proces, zij het in een wat mildere, meer gecamoufleerde, maar daarom juist meer verraderlijke vorm.

We zitten op dit continent inmiddels opgescheept met een enorm (voorlopig nog grotendeels zwijgend) contingent van moslims, een vijfde colonne die, als het puntje het paaltje raakt, zullen kiezen voor hun Allah.

Ze kijken neer op onze levenswijze, ze haten onze cultuur, ons geloof, en ze zien niets liever dan dat heel Europa zich op de knieën werpt voor hun naargeestige god.

We gaan daar nog veel, heel veel narigheid aan beleven. En naar ik vrees, sneller dan we durven te denken.

Tenzij we draconische maatregelen nemen. Maar daarvoor is het eigenlijk al te laat. Afgezien van het feit dat we door onze beschaafde terughoudendheid, niet in staat moeten worden geacht tot het nemen van maatregelen die je als 'draconisch' zou kunnen omschrijven.

Peter Emile | 21-06-14 | 21:36

Verplichte kost dit. Hulde.

TmC | 21-06-14 | 21:28

@(c)ZWITSUL | 21-06-14 | 21:21

Europa beschikt over een flinke wapenindustrie. De vraag is of de VS daar werkelijk heel veel van zou profiteren. Daarmee zijn de door u geschetste drijfveer en doelstelling van de VS ook discutabel..

Parel van het Zuiden | 21-06-14 | 21:27

Het is een bodemloze put waar ze niet uitkomen. Het komt nooit meer goed en het wordt alleen maar erger. Die hele regio nuken is de enige en definitieve oplossing. Jammer voor de paar onschuldigen maar de paar goeden moeten onder de vele kwaden lijden. Ooit wel eens een moslim sorry horen zeggen of zijn afschuw laten blijken over iets wat zijn mede moslims hebben uitgevroten?

Only the lonely | 21-06-14 | 21:26

Het westen moet (stiekem) zorgen dat het islamitische conflict zich uitbreidt naar gebieden waar Rusland en China niet op zitten te wachten. Als de Tsjetsjenen en de Oeigoeren ook even helemaal los gaan, dan zouden het westen met Rusland en China één gemeenschappelijke vijand hebben. En samen zouden we dit probleem voorgoed kunnen verhelpen.

vindead | 21-06-14 | 21:25

Overigens zit @Feynman flink mis in z'n analyse vwbt de Westerse militaire capaciteit. Dat is namelijk niet het probleem. Op elk gegeven moment beschikken we gezamenlijk over de middelen om elke oorlog in het Midden Oosten te winnen. Het probleem zit 'm in de politieke aansturing en strategie.
.
Het laat zich het best omschrijven als het ontbreken van de wil om te winnen. Beter nog, om te doen wat noodzakelijk is om te winnen. Op dit moment wordt er willen we pacificeren, wordt er relatief weinig vuurkracht ingezet, omzichtig te werk gegaan om collateral damage te vermijden, de aanvoerlogistiek (Saoudi Arabie, Iran) ongemoeid gelaten.
.
Wat mij betreft is het weer tijd om oorlogen te winnen. "By any means necessary" , zoals oorlogen gevoerd horen te worden. Willen we dit niet dan moeten we gewoon geen oorlog voeren.

Parel van het Zuiden | 21-06-14 | 21:23

zo'n 'hinken voor je vaderland' foto heeft in no time 3 1/2 miljoen likes, OMG wat zijn ze trots
- s8.postimg.org/g2ayhq9th/hinkenvoorjev...

Amerika pusht Brussel om heel veel wapens aan te gaan schaffen.. door nu gewoon ISIS poosje door te laten slachten.

(c)ZWITSUL | 21-06-14 | 21:21

Nette en heldere correcte analyse.

Inderdaad, hetgeen wat we er nu plaats vindt en het ongehinderd doorgroeien van zulke groepen mensen die het westen intens haten zullen ons hier straks vanzelf gaan aanvallen.

Brussel was een voorproefje en er gaat nog meer volgen.
Zodra Irak onder controle van ISIS is en door-groeit gaan zij via Koerdisch gebied door naar de Turkse grens om europa binnen te vallen.
Militair versterken is nu de meest noodzakelijke stap.

KarlRuprechtKroenen | 21-06-14 | 21:18

"Europa hing de vlag uit voor de Arabische lente. Het vierde dat dictators werden afgezet door de bevolking. Hun blinde geloof in de democratie leidde tot de neurotische dwanggedachte dat na het moorden automatisch verkiezingen zouden komen en iedereen nog lang en gelukkig zou leven."

Bovenstaande was de wensgedachte van de gutmensch.

"De realiteit is anders."
Eenieder die dat zei: geen kennis van zaken, onkunde, een fascist, rascist, islamofoob.

En ondertussen blijven we wachten op de komende aanslagen gepleegd door....

swapper | 21-06-14 | 21:17

Verdorie Feynman.

Al staan we politiek niet helemaal aan dezelfde zijde. Wat weet jij het verdomde goed te verwoorden.

Oppervlakkiger gezien komt mijn escort net binnen.

Maar wauw!

Lamon.. | 21-06-14 | 21:14

ik maak me meer zorgen over de Amerikaanse inmenging in de EU en het 'geheime' aanstaande handelsverdrag.
En natuurlijk het feit dat GVD de hele wereld wordt afgetapt (ja vooral Nederland en met toestemming)
- firstlook.org/theintercept/article/20...

(c)ZWITSUL | 21-06-14 | 21:14

Quote: 'Hoe goed onze helden ook zijn, wat voor elektronica ze ook hebben, 1000 tegen 1 is niet meer te doen in uitgestrekte woestijnen of dichtbevolkte steden.'

Daarvoor hebben ze de drones uitgevonden hé En als dat ook niet meer werkt de 'daisy cutter'.

www.youtube.com/watch?v=HsQdeAeOEg4

roverheid | 21-06-14 | 21:12

-weggejorist-

infidel103 | 21-06-14 | 21:09

Het Westen zou inzake het Midden Oosten slechts drie secenario's tegen elkaar moeten afwegen.
.
1) Helemaal niets doen, niets leveren, niets geven.
2) Alle strijdende partijen stelselmatig van vergelijkbare wapens voorzien.
3) Midden Oosten van de aardbodem wegvagen.
.
In termen van aantallen doden op lange termijn uitwisselbaar.
.
Ik zeg optie 3. De andere twee dragen het risico van "vluchtelingen" naar het Westen. Ik denk dat ieder zinnig mens inmiddels weet dat we dat niet moeten willen...

Parel van het Zuiden | 21-06-14 | 21:08

over die kosten hoed je je geen zorgen te maken Feynman, die rekening sturen ze gewoon naar Irak. Ze betalen in natura: nog dagelijks gaan er schepen olie naar de VS vanuit Irak/Koeweit zonder dat de VS er een cent voor hoeft te betalen.
militair-industrieelcomplex, jeweetzelluf. Is goeien handel.

--sql error-- | 21-06-14 | 21:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen