Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - De zes zuilen van de Linkse Kerk

hj.pngZo af en toe blaast de Linkse Kerk een tsunami van haat naar wie er anders over denkt. Dat is niet ziekelijk. Iemand wiens geloofsleer ondermijnd wordt, kan in de ban raken van een gezonde drift tot zelfverdediging. En er bestaan nu eenmaal feitelijkheden die de geloofwaardigheid van de Linkse Kerk aantasten. U weet, de islam kent vijf zuilen, maar de Kerk heeft er minstens zes: nivellering, ontwikkelingshulp, holocaust, slavernij, milieuklimaat en de kruistochten. Het geloof van de Linkse Kerk gaat er van uit dat het Westen de schuld draagt voor de kruistochten, de slavernij en de holocaust. Die schuld hebben we geërfd van onze zondige voorvaderen. Pardon? Kon je morele schuld dan erven? OK, zuil per zuil voorzichtig eens langs gaan. Slavernij heeft bestaan in alle culturen. ‘Dode blanke mannen’ zijn hieraan niet extra schuldig, integendeel, zij zijn de enigen die de slavernij hebben afgeschaft. Arabieren hebben, tot diep in de Europese kuststreken toe, zich eeuwenlang ingespannen om mensen tot slaaf te maken. Afrikanen verkochten elkaar als slaaf aan wie maar kopen wilde. Afrikanen en Arabieren zijn alleen onder westerse druk met deze hobby’s opgehouden, of gaan daar stiekem nog mee door. De documentatie hierover is overweldigend, maar er bestaat kennelijk een index van boeken die in de Linkse kerk verboden zijn.
De Duitsers verwachtten aanvankelijk zich snel door de Balkan en de Kaukasus heen te kunnen vechten om daarna in het Midden-Oosten aan een triomftocht te beginnen. De Joodse inwoners van het Britse mandaatgebied Palestina zouden vervolgens het hun beschoren lot ondergaan. De brede Arabisch-islamitische steun aan Nazi-Duitsland is een stuk beter gedocumenteerd dan de vredelievendheid van de islam. De zuilen van de Linkse Kerk staan dan misschien wel stevig overeind als bewijs voor de slechtheid van de mens in het algemeen, maar ze wiebelen als bewijs voor de bijzondere en uitzonderlijke slechtheid van de westerse mens. Nivellering is wel de allermooiste zuil van het zestal. Na elke nivelleringsronde zullen er toch weer meerverdieners overblijven. Zoek ze op en pak ze! Dat geeft ook de opsporingsambtenaren blijvend werk. Alle respect voor de uitvinding van dit perpetuum mobile. Hele en halve leugens over milieu en klimaat geven de Kerk mogelijkheden om het dagelijks leven van iedereen tot in details te beheersen. De literatuur over dit leugenlaboratorium is omvangrijk, maar het helpt allemaal niks. Ontwikkelingshulp wil de zelfredzaamheid van de mensen in de ‘arme landen’ vergroten door hen taken uit handen te nemen. Dat is tegenstrijdig, het lukt nooit, het doet lokaal veel kwaad, en leidt tot verduistering van hulpmiljoenen. De ‘wetenschap’ is hier al lang klaar mee, de discussie over ontwikkelingshulp is beëindigd, net als het natuurkundig onderzoek naar de vraag bij welke temperatuur water kookt. Toch willen bijna alle politieke partijen nog steeds ontwikkelingsgeld sturen ‘naar de allerarmsten’. De Linkse Kerk heeft niet alleen zes zuilen maar ook drie heuse sacramenten: abortus, het homohuwelijk en euthanasie. Die sacramenten worden plechtig uitgereikt door dienaren van de staat der Nederlanden want de scheiding tussen de staat en de Linkse Kerk is in Nederland verloren gegaan. De haat die de Kerk koestert tegen wie haar zuilen ter discussie stelt of haar sacramenten weigert, daarvan kunnen beroepsmoslims nog wat leren.

Reaguursels

Inloggen

@Benedict Broere | 16-06-14 | 11:11
Je hebt op zich een goed verhaal, maar formuleer het wat vloeiender en formatteer beter (alinea's maken en zo). Op deze manier wordt het waarschijnlijk gewoon overgeslagen, want "te veel tekst, laat maar".

DenkZelfstandig | 16-06-14 | 20:01

Nog niet zo lang geleden schreef wetenschapsfilosoof Karl Popper het boek The Open Society and Its Enemies, dat er zo ongeveer op neer komt, dat als iets zich meldt in de vorm van een Absolute Waarheid in de ene hand en een Pistool in de andere, dat dan de tolerantie voorbij moet zijn en het verstandig is intolerant te zijn. Karl Popper schreef dat boek naar aanleiding van nazisme, communisme en fascisme, maar tegenwoordig zou hij waarschijnlijk een nieuw boek schrijven in de trant van The Open Society and Its Enemy Islam & Multiculturalism. Want dit is natuurlijk hetgeen we voortdurend waarnemen: enerzijds de islam die kuilen vol lijken produceert, en verminkte vrouwen en mislukte culturen, en anderzijds de multicultistoornis die van geen islam-geïnstigeerde ellende wil weten en die net doet of de islam toch echt wel zal integreren en een verrijking zal zijn voor de Nederlandse samenleving. Wat maakt dat de groei van een islamitische parallel-samenleving almaar doorgaat en een 5e colonne wordt, vanwaaruit zich de veelvormige jihad ontplooit voor de exploitatie, ontregeling, onderwerping en vernietiging van de moderne open samenleving. Waarvoor dan in de plaats komt de soort van samenleving die je aantreft in alleen de onderste regionen van elk cultuur vergelijkend onderzoek wat betreft ook maar de meest basale leefomstandigheden. Dus hoe erg moet het worden voordat een illusie gaat wijken? Ongetwijfeld zijn velen in de Linkse Kerk naieve goed bedoelende brave burgers, vol van sociale bekommernis en zorg om het milieu. Maar als de islam steeds maar kuilen vol lijken produceert, zie Youtube, dan moet er toch geestelijk iets niet in orde zijn als men nog steeds geneigd is de mensen die verontwaardigd zijn over die kuilen met lijken, weg te zetten met woorden als islamofoob, xenofoob, racist, fascist, extreem rechts en zo meer. Moeten we dan juichend grote aantallen potentiële jihadies binnenhalen in onze steden en culturen, om ze royaal te voorzien van uitkeringen, zorg en vrijheden, waarmee ze hun ‘way of life’ kunnen voortzetten en verbreiden, zodanig dat ze over een tijdje de boel gewoon overnemen? Hun relatief geringe aanwezigheid verbreidt nu al een klimaat van intimidatie en zelfcensuur. Hoe zal het dan zijn als dat aantal zich verdubbeld of nog groter wordt? Kunnen we dan nog wel spreken van een moderne open samenleving? Of wordt het meer een wereld van angst en armoe en stagnerende economie en emigratie naar veiliger oorden?

Benedict Broere | 16-06-14 | 11:11

Prima stuk, helemaal mee eens. En bij de weg: als de nazi's met Hitler voorop zelf zeggen dat ze socialist zijn, en dat deden ze, wie zou ze dan tegenspreken? En bij de weg2: als de ene socialist de andere vermoordt, is die ene dan plotseling geen socialist meer? Merkwaardige redenaties hier hoor.

P. Peeer | 16-06-14 | 07:37

‘Ontwikkelingshulp wil de zelfredzaamheid van de mensen in de ‘arme landen’ vergroten door hen taken uit handen te nemen’. Knap, ik zou willen het gezegd te hebben. Maar dan zijn er ook nog missie en zending, die zonder soepsidie of wat dan ook de zelfredzaamheid van de mensen in de arme landen willen vergroten. Die zouden zo langzamerhand eens los mogen raken van de linkse kerk.

Friedrich Frayek | 16-06-14 | 04:18

@Gutgutgut (11:05),

Ik heb nergens overheen gelezen knul.
Jij zei dat Hitler alle socialisten liet uitroeien, maar dat is dus klinkklare onzin. De Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse Arbeiders Partij bleef gewoon bestaan.
Jouw punt dat er één detail bestaat waarin nationaal socialisten en socialisten bijna onderling net zo veel verschillen als Tilburgse katholieken en Parijse katholieken is dus onjuist.

Maar ik ben het wel met je eens dat je verder niks van wat ik zei kunt weerleggen, en dat grapjes over een bril daarom jouw beste inbreng in deze discussie zijn.
Je beste, maar nog steeds teleurstellend voor al degenen die jou nog niet kenden.

Ik weet dat je principieel tegen het lezen van teksten met meer dan 100 woorden bent, maar informeer jezelf tenminste over de onderwerpen waarover je graag in discussie gaat.
nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-bolsj...

Dandruff | 15-06-14 | 20:17

@ gutgutgut | 15-06-14 | 12:36

""De redenering waar mijn stukje op inging was de redenering dat Hitler geen socialist kon zijn omdat hij los ging op socialisten. "
Die redenering heb ik nergens gebruikt. Mijn redenering was dat Hitler systematisch ALLE socialisten en alles wat daarop leek heeft uitgeroeid. Het verschil is kennelijk te subtiel."
-> Dat is helemaal niet 'te subtiel', dat is gewoon dom. Het maakt argument helemaal niet sterker, het blijft hetzelfde argument. Als ik overigens naar jouw niveau zou afdalen zou ik vallen over het gebruik van het woord alle; heb je daarvoor een bron, wat is alle precies, kan je dat ook onderbouwen? Nee, natuurlijk niet, want dat eis je alleen van je tegenstanders...

""In mijn tegenvoorbeeldje gaan moslims los op moslims, ik zet het nog wat sterker aan door te wijzen op de twee grote stromingen in de islam die elkaar al 1400 jaar naar het leven staan, sjiieten en soennieten. Toch zal niemand beweren dat een van beide geen moslim is. "
Niemand, behalve dan de Soennieten, die beweren dat Sjiieten geen moslims zijn. En natuurlijk de Sjiieten, die beweren dat de Soennieten geen moslims zijn. Ga terug naar school."
-> Heb je daar ook een bron voor? Los daarvan is het ook (wederom) een argument van likmevestje, want het door mij gebruikte niemand doelt in deze context duidelijk op de algemeen gangbare opinie onder enigszins objectieve waarnemers van het verschijnsel islam.

HoogToontje | 15-06-14 | 18:11

Dit is een vreselijk stuk met zeer zwakke argumentatie, een stuk dat bovendien vol staat met geschiedkundige fouten. Kruisvaarders waren over het algemeen absoluut geen pelgrims maar vooral in het begin normale adel en beroepslegers. Dat er tijdens die tochten lustig op los werd geplunderd waardoor het Byzantijnse (Christelijke) rijk ook geen doortocht meer toestond wordt gemakshalve natuurlijk weggelaten door de heer Jansen. Antisemitisme is (helaas) ook een terugkerend fenomeen in veel Westerse beschavingen geweest, en dat goedpraten door 'bij de Islam wilden ze het ook doen' te zeggen is erg treurig.

Het meest schrijnende is echter te slappe redenaties die de sociale pijlers van Links zouden moeten ontkrachten.

Buiten het feit dat Hans lid is van een partij met linkse economische insteek op het gebied van veel zaken is de argumentatie bij de Niveleringszaak raar, warrig en vaag. 3 zinnen zijn blijkbaar genoeg om al het bewijs ten faveure van klimaatverandering als onzin te verklaren. Geloven dat de menselijke schuldkwestie reden is om de wereldwijde negatieve gevolgen van klimaatverandering te bestrijden is sowieso stompzinnig en kortzichtig. En uit de laatste alinea's blijkt wederom dat Jansen niet zoveel heeft met het gebruiken van bronnen in het algemeen.

Maargoed het valt goed bij het publiek. Iedereen wil natuurlijk horen wat hij zelf ook vind. Jammer.

DeGitaarman | 15-06-14 | 16:55

apocrief=zondig of haram

G. Raayer | 15-06-14 | 15:10

Benedict Broere | 15-06-14 | 12:07

de Linkse Kerk is in werkelijkheid een islamgeloof. Net als de Zwarte islam is dat geen religie maar een verovererings en vernietigingsmanifest.
Het is gesticht door Joop de Uil, derhalve de Mohammed, de Profeet van de nieuwe Westerse religie, de Linkse Islam, en er is zelfs ter ere van hem een blog opgericht, Joop.nl, een digitale minaret( die volledig in de MSM is geinfiltreerd en een eigen "peiler" heeft, Maurice de Hond. Linksmensen zijn dus Joophammadanen. De verworvenheden van onze Westerse Wereld zien zij als apocrief, zie het stuk van Jansen hierboven waarin hij dat haarfijn uitlegt, en hebben voor Joophammadanen geen enkele waarde. Het stichten en uitbreiden van hun religie echter, is net als met de geimporteerde islam, hun ENIGE prioriteit: de pvdarab houdt zich al 40jr uitsluitend met massaimmigratie bezig, en zoals Wilders import uit moslimlanden wil verbieden willen zij geen import uit cultuurgelijke landen. Dat zou de integratie doen slagen, en dat is de Duivel in Linkse Moskee pot!
Joop, de Profeet, zag massaimmigratie van zo arm en kansloos mogeljk, als de enige toekomst voor Nederland en daar is een etnocidische miljardenindustrie omheen gebouwd. Het binnenhalen van zoveel mogelijk xenociteit is een doel van deze regering, zij zien het niet als een probleem....

G. Raayer | 15-06-14 | 15:01

Benedict Broere | 15-06-14 | 14:15

Don't feed the troll

G. Raayer | 15-06-14 | 14:39

@gutgutgut | 15-06-14 | 12:37 Linkse kerk. Volgens mij zijn dat die mensen die altijd moreel zo hoog te paard zitten, maar die blijk geven van een moreel tekort als iets niet past in hun absolute waarheid er moreel verontwaardigd over te zijn. Je kan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderbouwd (Arab Human Development Reports) wijzen op de zeer slechte behandeling van vrouwen in de islamitische wereld, en de linkse kerk zal dit tot de laatste snik wegrelativeren. Je kan ook bijvoorbeeld wijzen op de verkrachtings-epidemieën in o.a. Zweden en Engeland, waarbij 90% van de daders een islamitische achtergrond heeft, en ook dan zal men uit alle macht negeren of wegrelativeren of elk wijzen op een correlatie demoniseren (UK) of zelfs strafbaar stellen (Zweden). Over de linkse kerk is wel gesproken in termen van 'soft totalitarianism' (Serge Trifkovitz) en dat het vergelijkbaar is met het geestelijk klimaat in de voormalige Sovjetunie (diverse dissidenten). Om een uitspraak van George Orwell te parafraseren: de linkse kerk is datgene dat je zal demoniseren als je je in kritische zin uitlaat over o.a. de islam.

Benedict Broere | 15-06-14 | 14:15

toetssteen | 15-06-14 | 00:50

precies, en daarom zijn de neofascisten van joop, met hun führer jolojolo ook de enige ECHTE racisten

G. Raayer | 15-06-14 | 14:05

Benedict Broere | 15-06-14 | 12:07
Wat was ook weer de "Linkse Kerk" ?

gutgutgut | 15-06-14 | 12:37

HoogToontje | 15-06-14 | 11:46
"De redenering waar mijn stukje op inging was de redenering dat Hitler geen socialist kon zijn omdat hij los ging op socialisten. "
Die redenering heb ik nergens gebruikt. Mijn redenering was dat Hitler systematisch ALLE socialisten en alles wat daarop leek heeft uitgeroeid. Het verschil is kennelijk te subtiel.
"In mijn tegenvoorbeeldje gaan moslims los op moslims, ik zet het nog wat sterker aan door te wijzen op de twee grote stromingen in de islam die elkaar al 1400 jaar naar het leven staan, sjiieten en soennieten. Toch zal niemand beweren dat een van beide geen moslim is. "
Niemand, behalve dan de Soennieten, die beweren dat Sjiieten geen moslims zijn. En natuurlijk de Sjiieten, die beweren dat de Soennieten geen moslims zijn. Ga terug naar school.

gutgutgut | 15-06-14 | 12:36

Het is eigenaardig die love-affair van de Linkse Kerk met de Islam. Het zal er mee te maken hebben dat Islam zich eerst manifesteerde in de vorm van zielige gastarbeiders die werden uitgebuit door het Groot-Kapitaal. Daarna heeft men zich Mohammed bedacht als een soort Robin Hood Proto-socialist die steelde van de rijken en gaf aan de armen. Mohammed werd ook gedacht als een soort feminist, want hij zorgde ervoor dat de vrouwen wat minder werden geëxploiteerd en afgetuigd. Maar Mohammed had aanvankelijk maar weinig volgelingen, en zijn succes begon pas toen hij grootschalig begon met roven en onthoofden. Dus hij was eigenlijk eerder een primitief soort woestijnkapitalist. Die bijvoorbeeld vrouwen domesticeerde voor eigen genot en de aanmaak van nieuwe woestijnrovers. En die als L. Ron Hubbard een ‘religie’ bedacht waar je miljonair mee wordt, oftewel een totalitaire leer van hersenspoeling en terreur. Tegenwoordig leven we in de moderne Westerse wereld nog steeds in het hoogste niveau van alle denkbare cultuurvergelijkende onderzoeken als het gaat om welvaart en welzijn. En je zou verwachten dat vooral de Linkse Kerk (sterk en sociaal) argwanend kijkt naar elke potentiële bedreiging van deze verworvenheid. Maar als het aan de Linkse Kerk ligt, zie bijvoorbeeld Zweden, dan rollen we achteloos en blind naar de slachtbank van een totalitaire islamitische dictatuur. Althans, als je kijkt naar alle cultuur waar islam het voor het zeggen heeft, dan zie je maar heel weinig van wat wij in het Westen zouden zien als verworvenheden: democratie, wetenschap, mensenrechten, goede sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, een behoorlijke infrastructuur van wegen en energie en openbaar vervoer en drinkwater en sanitair, enzovoort. Je vraagt je af wat de sociaal-democraten van de eerste helft 20e eeuw zouden zeggen, als zij vernemen van de huidige discussie over de Linkse Kerk en de islam.

Benedict Broere | 15-06-14 | 12:07

@ gutgutgut | 15-06-14 | 11:17

Ik heb mezelf niet zo hoog zitten, het niveau van de opponenten is helaas alleen vaak nogal teleurstellend...
-
Dit is er ook weer een mooi voorbeeld van. Alhoewel, ik denk niet dat je begrijpend lezen echt zó slecht ontwikkeld is, dus laat ik het op een stropop houden.
-
De redenering waar mijn stukje op inging was de redenering dat Hitler geen socialist kon zijn omdat hij los ging op socialisten. In mijn tegenvoorbeeldje gaan moslims los op moslims, ik zet het nog wat sterker aan door te wijzen op de twee grote stromingen in de islam die elkaar al 1400 jaar naar het leven staan, sjiieten en soennieten. Toch zal niemand beweren dat een van beide geen moslim is. Precies, gebruik van geweld tegen een bepaalde groep, wil niet zeggen dat er geen verwantschap met die groep is, het punt dat ik maar even gemaakt wilde hebben. Overigens een ontzettende open deur, zoals iedereen zou kunnen weten en zoals iedereen die wel eens een geschiedenisboekje heeft opengeslagen behoort te weten.
-
Maar dat wist je zelf ook wel natuurlijk. Kom, het is een mooie dag, ga wat nuttigers met je tijd doen dan mensen vervelen met dit soort flauwekul.

HoogToontje | 15-06-14 | 11:46

HoogToontje | 14-06-14 | 15:41
Ik weet dat jij jezelf hoog hebt zitten.
Jammer daarom dat je zo onderuit gaat op het punt van logisch redeneren.
Terug naar school lijkt me het enige wat erop zit.
Bijvoorbeeld:
"Soennieten jagen sjiieten over de kling, en vice versa. Conclusie: soennieten zijn geen moslims en sjiieten zijn geen moslims."
De juiste conclusie is toch voor de hand liggend: soennieten zijn geen sjiieten en omgekeerd.

gutgutgut | 15-06-14 | 11:17

Dandruff | 15-06-14 | 00:43
"Als argument voer je aan dat Hitler alle socialisten behalve die uit de NSDAP (en soms ook die uit de NSDAP) liet vermoorden."
Nee hoor dat heb ik niet geschreven. Ik citeer mijzelf: "Hitler vermoordde of vervolgde ALLE socialisten en ook degenen die daar op leken. "
(gutgutgut | 14-06-14 | 18:03)
Jij leest over "ALLE" heen. BRIL NODIG ?

gutgutgut | 15-06-14 | 11:05

Toetssteen, jouw tegel is een sneer, geen discussie.

Wurgje de huisboa | 15-06-14 | 04:10

@Wurgje
Ehhh En waarop baseert u dat? Klop klop, doe het stuk nog eens en dan met programma's aub.

toetssteen | 15-06-14 | 03:15

@Djong
No way dat ik naar Zuid Amerika ga, want ik heb eea tegen ehh visiteren. Men moet prioriteiten stellen.
Inzake China, u kunt er bezwaren tegenin brengen en die zijn terecht maar vraag een burger of ze terug willen en het antwoord is een absoluut nee!!! Nu kunnen ze leven hoe karig ook in onze ogen. Onder het maoïsme was het afsterven.
Terug naar het socialisme dat zo ongelooflijk voor het grijpen ligt dat je daar allen al argwanend voor zou moeten zijn, is domheid tot in de weet ik hoeveelste graad!

Mijn opinie, de ondergang van de mens ligt wat machiavelli zei:

Vele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijn.

toetssteen | 15-06-14 | 03:09

Er is altijd verwarring over links/rechts omdat er twee definities van links/rechts zijn, laten we zeggen de amerikaanse en de europese definitie.
Amerikaans: rechts is zo weinig mogelijk overheid, links wil zo veel mogelijk overheid. Rechts is pro-ondernemer, links is pro-sloeber.
Europees: rechts is bloed-en-bodem, Nederland voor de kaaskoppen, eigen volk eerst. Links is communisme: iedereen kan Nederlander zijn, iets anders zou racistisch zijn. Rechts gaat over natie, links over mensheid.
Amerikaans links/rechts gast over rol staat en over economie, europees links/rechts gaat over ras/ethniciteit en natie. Pas je dit toe op resp de VS en Hitler:
VS zijn europees links maar amerikaans rechts.
Hitler was europees rechts maar amerikaans links.

Wurgje de huisboa | 15-06-14 | 02:59

@Djong
Ik vrees dat u nauwelijks iets hebt gezien. Men stemt anti spruitjeslucht Pechtold terwijl men helemaal niets weet van de echte wereld. Laat me om te beginnen stellen dat ik niet voldoe aan dat blank blond blauw, nou ja, ik heb iets dat het midden lijkt tussen bruine en blauwe ogen, hangt af in welk licht men het ziet. Nu weet mijn mix kleinzoon (Singapore) me te vertellen dat ik en bolt haired kapsel heb, ben je mooi klaar mee. Ach toen de zwarte haren nog wild alle kanten uitsprongen en geen cream die weerbarstige zooi in het gareel kon krijgen, gaat u lachen.
Ach ja ik zal wel altijd een tussen de wal en het schip blijven volgen dwaze socialisten.
Je mag niet succesvol zijn want dan mag je geen jammerden sukkel die we kunnen 'redden'. en als je wijst op die omissie ben je op zijn minst een onwetende.

Gnah, beter draai ik deze onnozelheid om. Ik heb in elk geval kleinkinderen met oost Aziatische ogen en de jongste heeft krulhaar!!!

toetssteen | 15-06-14 | 02:55

toetssteen | 14-06-14 | 23:48
Grinnikt u maar een eind weg. Of reis naar China en constateer dat dat land een bizarre combinatie is geworden van ongebreideld kapitalisme, ondersteund door de oude communistische partijstructuren.
Overeenkomst tussen hardcore kapitalisme en hardcore communisme: een mensenleven is geen zier waard.
Wat Pinochet in Peru te zoeken had qua Lichtend Pad weet ik niet, maar ik ben nog nooit in Latijns-Amerika geweest en wellicht weet u meer dan ik.
En wat Thatcher betreft: dictators worden soms verkozen en soms zelfs herverkozen. Ik heb nooit beweerd dat het electoraat verstandig is.

Djong | 15-06-14 | 01:43

Voldemort is Pechthol? Binnenkort in dit theater.
Noot: goede schrijvers, musici, schilders stijgen naar het universele. Wat ze doen is dus 'gestuurd' en daar gaan we op in
G. Raayer | 15-06-14 | 00:26
Ook daarover was Rowling altijd vrij expliciet: Voldemort is Hitler (en de Death Eaters dientengevolge een soort Totenkopf-Division).
Ik ben blij dat u zo hoog opgeeft van goede kunstenaars. Yay kunstenaars!
Maar wie wat stuurt - en waarheen dan - dat brengt u niet echt overtuigend over het voetlicht.

Djong | 15-06-14 | 01:31

@Dandruff
Indeed.

toetssteen | 15-06-14 | 00:53

@G. Raayer
Columns vol op de Joop te bewonderen, want de 'Nederlander' is een racist en discrimineert zelfs als hij melk drinkt. Opmerking maken als men zelf donkerhuidige is, dan is het: je bent een Bounty! Mee met het zieligheidssyndroom en weg met de vele geslaagde medelanders. Beetje ontsnappen aan de doctrine: jullie zijn het slachtoffer en niet kikken, want wij socialisten doen aan het opheffen van jullie dus mond dicht en in de slachtofferrol.

toetssteen | 15-06-14 | 00:50

@Gutgutgut (18:03),

Je zegt "Wie Hitler een socialist vindt weet niet waar hij het over heeft".
Als argument voer je aan dat Hitler alle socialisten behalve die uit de NSDAP (en soms ook die uit de NSDAP) liet vermoorden.
Kun je het verschil aangeven met bijvoorbeeld Stalin, Mao, Pol Pot, Che Guevara, etc?
Ook zij vermoordden concurrerende socialisten, en hielden daarnaast zuiveringen in de eigen socialistische partij.

Mensen doen vaak alsof socialisme en nationaal socialisme alleen maar dezelfde idealen, dezelfde vijandbeelden, dezelfde methoden, dezelfde namen en dezelfde vlaggen en symbolen hebben. Op het gebied van details zouden er volgens hen echter diverse, volgens sommigen zelfs wel 6 of 7 details zijn waarin socialisme en nationaal socialisme een ietsjepietsje verschillen.
In de praktijk valt dat wel mee, de verschillen tussen bijvoorbeeld marxisme en maoïsme zijn wezenlijker.

Uiteindelijk zijn die details ook geen bewijs dat het om een hele andere religie gaat. Ook een religie als het christendom kent allerlei stromingen zoals katholicisme, reformisme, Russisch/Grieks/Syrisch orthodox etc. Voor mij is het allemaal christendom zolang ze zich op Christus zeggen te baseren.
Ook binnen het socialisme zijn er allerlei stromingen waaronder stalinisme, communisme, marxisme, maoïsme, bolsjewisme etc. Zeker in de begintijd waren er nauwelijks verschillen van inzicht met bijvoorbeeld nationaal socialisme, nationaal bolsjewisme etc. Grondleggers en leden van die partijen liepen heen en weer, partijen werkten ook wel tijdelijk samen.
nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-bolsj...
Over Hitlers voorbeeld en grondlegger van het fascisme, de socialist Mussolini, had ik het vorige keer al gehad.

De enige echt afwijkende versie van het socialisme is de sociaal-democratie. Tot begin jaren '70 een vrij invloedrijke stroming in de Westerse landen die erg anti-dictatoriaal was en dus ook tegen links-extremisten van de CPN in durfde gaan. Sinds voormalig Hitler aanhanger den Uyl de PvdA overnam is de partij sterk geïnfiltreerd door extremisten die dezelfde tactieken tegen andersdenkenden gingen toepassen als de CPN; laster en censuur.

Dandruff | 15-06-14 | 00:43

Die zes zuilen zijn op zich wel amusant, vooral de drie laatste.
U zult aborteren, want als u het niet doet bent u achterlijk.
U zult heteroseks afwijzen, want dat is abnormaal.
U zult een spuitje moeten accepteren, want als u het niet doet bent u een nazist.

Volgens mij is gezien de zwitsals dit blog aardig overgenomen door Joop.

toetssteen | 15-06-14 | 00:42

Djong | 14-06-14 | 21:24

nou, de spells van de linkse moskee werken anders verdomd goed hoor: 'fascist', 'racist', 'discriminatie' etc. Het debiele volk heeft niet door dat deze verzinsels van een bende criminelen helemaal niet bestaan, daar kan Harry nog een puntje aan zuigen.
JK Rowling brengt met Harry overgens wel de oplossing een stuk dichterbij met veel elementen uit vroegere verhalen. We gaan binnenkort begrijpen waarom de burger debiel is en hoe Voldemort verslagen moet worden. Voldemort is Pechthol? Binnenkort in dit theater.
Noot: goede schrijvers, musici, schilders stijgen naar het universele. Wat ze doen is dus 'gestuurd' en daar gaan we op in

G. Raayer | 15-06-14 | 00:26

Voor mensen die menen dat Hitler een conservatief liberaal was:

arbeitertum.wordpress.com/2010/10/11/w...

@gutgutgut
U komt nog steeds niet verder stropoppen, elk comment maar weer. Er komt geen spaan aan weerlegging van om het even wel argument dan ook.

@Djong 19:01

'Hangt af van je definitie van liberaal. Als je liberalisme gelijkstelt aan economisch liberalisme oftewel ongebreideld kapitalisme dan heb ik er nog wel een paar voor u: Thatcher, Pinochet, de Duvaliers en alle Chinese leiders na Deng Xiaoping. And the list goes on...'

Wow. Ik meende toch echt dat Thatcher gewoon gekozen is en het veld heeft geruimd voor Blair toen de kiezer van mening veranderde. Chinese leiders, vindt u het heel erg dat ik daar om moet grinniken? Economisch liberaal, make my day man en probeer wat beters. Pinochet dan, well, schijnbaar een punt, maar niet als u ook maar een schrap zou weten wat de communisten in Chili voor een terreur hadden gebracht plus de bijpassende communistische ellende. Feitelijk was Pinochet bezig lui van oa Lichtend Pad vrij letterlijk te elimineren. Is dat slecht? Het volk vond en vindt van niet, want Pinochets bewind leidde echt tot de opkomst van de arbeidersklasse.

Voor de rest schijnt het u te zijn ontgaan dat Nederland momenteel een aardige afspiegeling is van dat wat u zoekt. Of wilde u beweren dat de vrijheden die u schets hier verboden zijn. Lijkt me niet. Oké, handen af van kinderen, maar ik vermoed dat zulks van links tot rechts breed gedragen zal worden.

toetssteen | 14-06-14 | 23:48

@Benedict Broere | 14-06-14 | 22:37
ben bang dat dat niet gaat gebeuren, moslims zijn een minderheid hier en je mag niet discrimineren (ook een zuil).

Bad Ass Justice | 14-06-14 | 23:31

-weggejorist-

Lucas66 | 14-06-14 | 23:07

-weggejorist-

Lucas66 | 14-06-14 | 22:58

Ik zag trouwens daarnet een filmpje met daarin leden van Boko Haram die andersdenkenden de hals doorsnijden en in een kuil dumpen. Waarbij de lichamen nog een tijdje na-rochelen in een hopeloze drang tot leven. Vergelijkbare filmpjes zijn bekend van Nazies die joden door het hoofd schieten en die dan in een kuil vallen. Ik vraag mij af hoelang het duurt voordat de Linkse Kerk bereid is hier aandacht aan te besteden. En ook daadwerkelijk doorvraagt naar de ideologie die schuilgaat achter dergelijke daden. Zoals er althans geen ontkennen is wat betreft het doodschieten van joden door nazies die handelen op basis van hun nazisme. Àls het al ter sprake komt, dan zal het er wel op neer komen dat een of andere moslim mag uitleggen dat het allemaal niets met de islam te maken heeft.

Benedict Broere | 14-06-14 | 22:37

Hr.Jansen
Wederom een zeer goed stuk. Dank daarvoor.

wim de goede | 14-06-14 | 22:32

Jansen is de weg kwijt en ik heb de indruk dat hij denkt dat ik Swahili spreek als ik dat tegen hem zeg.

Koos Knak | 14-06-14 | 21:59

@ gutgutgut | 14-06-14 | 18:26 Nietzsche constateert, maar in de Linkse Kerk is ‘God is dood’ een onweerspreekbaar dogma vanwege het atheïstisch marxisme. Ik vond vanmiddag trouwens op een vlooienmarkt het boekje ‘Binnen zonder kloppen’ van Pieter Lakeman (1999). Die heeft het over het ‘Nederlandse McCarthyisme’, een ‘terreurbeweging’ die begon in ongeveer 1975, met als ‘drijvende krachten’ ‘linkse intellectuelen’ die elke immigratiekritiek wegzetten als ‘extreem rechts’, ‘onderbuikgevoelens’, ‘nazisme’, ‘racisme’, ‘xenofoob’, ‘fascistisch’ en wat je al meer kan bedenken voor het mensen tot zwijgen brengen. Lakeman rekent evenwel voor dat de immigratie van de afgelopen decennia vooral de rijken rijker en de armen armer heeft gemaakt. Het is nu 15 jaar verder en het is de vraag in hoeverre we toegroeien naar toestanden als in Malmö en Marseille. Met een groeiende minderheid die meerderheid en alles-bepalend wil worden. En met nog steeds een Linkse Kerk die de problemen niet benoemd wil hebben.

Benedict Broere | 14-06-14 | 21:55

Sinds lange tijd reageer ik hier op Geen Stijl al met de alias guttegutte. Ik zie nu, dat er inmiddels ook iemand met de alias gutgutgut reageert. Ik houd me dus voorlopig maar even op de achtergrond, om verwarring te voorkomen.
-edit die was er al 6 jaar eerder-

guttegutte | 14-06-14 | 21:38

Franco was net zo min een liberaal. (...)
Pierre Tombal | 14-06-14 | 21:22
En ik heb Franco nergens een liberaal genoemd. Wel als voorbeeld van rechts totalitarisme: autoritair, conservatief, nationalistisch, militaristisch.
Maar ik ben het mee u eens hoor: de termen links en rechts zorgen vaker voor verwarring dan dat ze iets verhelderen.

Djong | 14-06-14 | 21:35

@Djong | 14-06-14 | 20:37
Grappig. Mijn indruk was altijd dat de liberalen rechts zaten en de conservatieven op alle overige plekken (waaronder dus alle zetels links van de voorzitter). Wie van ons tweeën kijkt er vanuit de voorzitter en wie vanuit de toeschouwer?

Pierre Tombal | 14-06-14 | 21:30

Tsja Hans, heel goed dat je eens laat zien wat voor smerig stuk nazivreten die Moefti eigenlijk was (meer een Mofti dus HAHAHA). Het zou nog overtuigender zijn als die grand père van die NSDEUP fractie van je die verdenking niet zelf de hele tijd op zich zou laden... en trouwens het is nou niet echt mijn linkse hobby om Moslims te verdedigen, maar goed Hansie Haatbaard, deze dan toch ff voor het evenwicht www.haaretz.com/print-edition/news/mor...

Vandenpotgepleurd | 14-06-14 | 21:26

dat maakt het nogal absurd dat zoveel personen er maar over bezig blijven dat de ene socialist rechts is en de ander links, op basis van hoe hoe hun is aangeleerd hoe ze over deze personen behoren te denken.
Pierre Tombal | 14-06-14 | 21:22

Nou ja, als we maar kunnen vaststellen dat de ene socialist de andere niet is.

Djong | 14-06-14 | 21:26

G. Raayer | 14-06-14 | 21:16
U bent zo te lezen een Potterfan. Mag ik u als eveneens een Potterfan aanraden: zet uw aluhoedje af.

Wellicht even ter ontnuchtering een quote van J.K.Rowling zelf: “The spells are made up. I have met people who assure me, very seriously, that they are trying to do them, and I can assure them, just as seriously, that they don’t work.”

Nou ja, dat geldt eigenlijk voor wel meer zaken in die boeken: they are made up.

Djong | 14-06-14 | 21:24

De brede Arabisch-islamitische steun aan Nazi-Duitsland is een stuk beter gedocumenteerd dan de vredelievendheid van de islam. Spijker, kop en raak!

rylands | 14-06-14 | 21:23

@Djong | 14-06-14 | 20:29
Franco was net zo min een liberaal. Het punt is dat politici die zichzelf links noemen een aantal mensen als rechts benoemen op basis van het feit dat zij hun beleid als 'fout' identificeren. Het gaat hier verder niet om het feit dat ze daar op enig moment gelijk in zouden kunnen hebben, maar om hun eigen bekrompen visie dat er slechts twee soorten politiek bestaan (hetgeen dus ook voor jou geldt, gutgutgut) en dat zij daarin 'het goede' vertegenwoordigen. En waarmee dus alles dat zij als fout zien rechts moet zijn, terwijl ze in de meeste gevallen zelf minstens zo schadelijke politieke besluiten doorvoeren. Links en rechts zijn compleet betekenisloze begrippen geworden en dat maakt het nogal absurd dat zoveel personen er maar over bezig blijven dat de ene socialist rechts is en de ander links, op basis van hoe hoe hun is aangeleerd hoe ze over deze personen behoren te denken.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 21:22

Djong | 14-06-14 | 17:14

'kiesdrempel hindert PVV'

Nee, dat denk ik niet. Voor Lijst Pim Fortuyn ZONDER Pim, de Balthazar van 'Links' loopt al weer vrij rond, was al 29 zetels, voor Geert is een potentiele markt van 40 zetels. De onvrede gaat niet vanzelf weg al doen de Media en symbool politiek daar alles aan.
De kleine Parteien daarentegen zijn juist bijproducten van de grote Parteien en dienen slechts als dekmantel dat democratie dictatuur is. Het zijn zogn horcruxes, objecten in de vorm van een partij in dit geval, waarin 'het kwaad', via democratie dus, in stand wordt gehouden. Het vernietigen daarvan is heel moeilijk want moet wet voor herzien worden. De voldemorts van de pvdarab, d666 en vvd zullen dit waarschijnlijk tegenhouden. Maar ze moeten verdwijnen. Vrij naar Harry Potter and the Hallows of Death, binnenkort een literatuuranalyse...

G. Raayer | 14-06-14 | 21:16

-weggejorist-

Lucas66 | 14-06-14 | 20:40

Jan Boule | 14-06-14 | 17:44
---
Dank u voor de info. Weer wat bijgeleerd.

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 20:38

links rechts in in mijn opinie een uitvinding van de socialisten om de liberalen in het vak van de nationaal socialisten te stoppen (...)Je argument slaat daarom in mijn opzicht kant nog wal.
plf | 14-06-14 | 19:45
Uw opinie doet er weinig toe. De tegenstelling links / rechts stamt uit de tijd voor de Franse revolutie. Rechts in de vergaderzaal zaten de conservatieven (adel, gevestigde orde) en links zaten... de liberalen.
Misschien is het juist wel uw plempsel, dat kant noch wal raakt?

Djong | 14-06-14 | 20:37

B. Randnetel | 14-06-14 | 19:03
Ik zeg ook niet dat ze daarin al te succesvol waren. Ben zelf overigens ook geen sociaaldemocraat. En van uw argumentatie ben ik ook al niet onder de indruk.

Djong | 14-06-14 | 20:32

Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:57
Nou wordt het toch weer woordenspel.
Totalitarisme mag je wat mij betreft ook conservatief of reactionair noemen. Of gewoon abject.
Je hebt rechts totalitarisme (zoals van Franco of Pinochet) en links totalitarisme (Fidel Castro). Beide even fout.

Djong | 14-06-14 | 20:29

@maimoun
Om vervolgens te sympathiseren met Erdogan en zijn totaal verwerpen idealen.

plf | 14-06-14 | 19:59

@ Bicycle_Repairman
links rechts in in mijn opinie een uitvinding van de socialisten om de liberalen in het vak van de nationaal socialisten te stoppen terwijl deze eigenlijk meer met hen overeen hebben. de term socialist zegt alles. Verder zijn socialisten (links) meer verwant aan het communisten dan aan "rechtse' liberalen die veel meer voor het individu strijden. Je argument slaat daarom in mijn opzicht kant nog wal.

plf | 14-06-14 | 19:45

@King of controversy
Het verhaal is dat er meer schuldige zijn dan die blanke 'Hollanders' verder vind ik dat ons beeld van slavenij veel te vaak 'vergiftigd wordt door het Amerikaanse beeld over slavenij en apartheid. Deze heeft helemaal niets met ons slavenverleden te maken maar wordt iets te vaak erbij gehaald.

hier wat meer achtergrond over de vaak ruim overdreven 'Nederlandse' slavenhandel van een betrouwbare bron als het historisch nieuwsblad.
www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel...

plf | 14-06-14 | 19:32

Pierre Tombal | 14-06-14 | 19:02
Uit jouw vraag blijkt nogmaals dat je alle dictators als links beschouwt.
Dus links==dictatuur volgens jou.
Waarom gebruik je dan niet gewoon overal de term "dictatoriaal".
Dan ben je tenminste enigszins te volgen.

gutgutgut | 14-06-14 | 19:29

@wirwars | 14-06-14 | 19:12
De rechtse CDA? Met die drie woordjes geef je precies aan wat er fout is aan het linkse denken. De CDA geldt al sinds haar oprichting als een middenpartij - stabiel, conservatief, niet links noch rechts, smaakloos. En toch benoem jij de CDA hier nu als rechts en geeft daarbij als verklaring `dat de rechtse CDA ons stiekem aan brussel hebben verkocht, door de verdrag van lissabon te tekenen`. Met andere woorden: jij bent het er niet mee eens en dus is het rechts. Een beetje jammer alleen dat het dus de 'rechtse' PvdA van Wouter Bos was die een nieuw referendum tegenhield omdat het nieuwe verdrag niet dezelfde lading zou hebben als de oorspronkelijke Europese grondwet.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 19:28

Als kinderen naar school gaan en geen hazelnoten moeten plukken, moet iemand anders die noten plukken of we eten geen hazelnoten meer.
In mijn streek ging in mijn jeugd het complete gezin naar de bosbessenbos en verdiende er een leuk centje bij. Allemaal, jong en oud, werkten mee.
Nu komen de bosbessen uit Polen, straks uit Rusland, enz. Maar die werkgelegenheid zijn we kwijt, of we eten nooit geen bosbessen meer.
We zijn doorgeslagen en verwend.

Mantisomantis | 14-06-14 | 19:23

Hans, kijk es ff goed naar het stemgedrag van PVV kamerleden. Juist ja, die stemmen vrolijk mee met SP. Enige rechtse van PVV is standpunten over veiligheid en immigratie. De rest is zo links als SP. Beste redactie. Vervang deze man zijn stukjes zijn volstrekt ongeloofwaardig.

Datzegiktoch | 14-06-14 | 19:22

@Djong | 14-06-14 | 18:52
Ik denk niet dat er ook maar één persoon in Bangladesh is die er op zit te wachten om ruimschoots een euro voor een liter melk te moeten betalen.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 19:17

@ Djong | 14-06-14 | 17:45

Het ontgaat me welk punt je probeert te maken, of het moet zijn dat je denkt dat ik denk dat Hitler een socialist is omdat de nazi's nationaal-socialisten zijn.
-
Mocht dat zo zijn: daar heb ik me helemaal niet over uitgelaten, en dat is ook helemaal niet relevant in deze discussie.

HoogToontje | 14-06-14 | 19:17

Ik had na de oorlog het geluk de illustere rode aanhangers van de SDAP, in gekniekousde horden naar het AJC kamp te zien marcheren, terwijl luidkeels rode psalmen door het Viehouterbos schalden.
Wat een tijd. Noch hoor ik het schuifelen van de sandalen en blote dijen.
Ik kan het een ieder verzekeren. Een goede rode kerkganger zal zelfs niet wijken voor de meest houten Zwartekous. Het zijn dezelfde vromen uit hetzelfde ei.

Mantisomantis | 14-06-14 | 19:13

Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:57

Rechts gaat over een overheid die zegt dat je dat gewoon zelf moet bepalen, maar dat je dat niet voor de voordeur van je buren mag doen.
Mooi sprookje, maar de waarheid is nog wel dat de rechtse CDA ons stiekem aan brussel hebben verkocht, door de verdrag van lissabon te tekenen.
Dit terwijl heel Nederland er tegen was, hoebedoel je zelf bepalen??

wirwars | 14-06-14 | 19:12

@Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:57
Dat is maar een deel van de waarheid. Rechts is ook nationalisme en het totaal onderdrukken van andere groepen. Links is ook sociaal democratie, waarin het individu wel degelijk centraal staat. Deze links-rechts redenering slaat nergens op.

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 19:09

Djong | 14-06-14 | 18:34
de sociaaldemocraten namen de afslag linksaf naar democratie en humanisme.
hoe krijg je het verzonnen.ga eerst eens de geschiedenis bestuderen.

B. Randnetel | 14-06-14 | 19:03

@Stenkel
De vraag was om een liberaal te noemen. En die ook nog eens dictator was/is. En bovendien was de vraag gesteld aan wijsneus gutgutgut.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 19:02

Noem eens een liberale dictator dan?
Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:40

Hangt af van je definitie van liberaal. Als je liberalisme gelijkstelt aan economisch liberalisme oftewel ongebreideld kapitalisme dan heb ik er nog wel een paar voor u: Thatcher, Pinochet, de Duvaliers en alle Chinese leiders na Deng Xiaoping. And the list goes on...

Als u de andere kant van het liberalisme op het oog hebt - het liberalisme dat opkomt voor vrijheid van denken, vrijheid van neuken en vrijheid van beschikking over het eigen lichaam en leven - dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. Zo'n liberale dictatuur bestaat inderdaad niet.

Djong | 14-06-14 | 19:01

@Djong | 14-06-14 | 18:34
Je begint goed, maar vervalt direct daarop al in de linkse doctrine dat rechts het totalitarisme vertegenwoordigt. Dat gaat dus nergens over, want het is juist links dat constant de machtssfeer van de overheid wil uitbreiden; liberalen willen juist meer aan het individu zelf overlaten. Links gaat over een overheid die jou vertelt wanneer jij mag poepen. Rechts gaat over een overheid die zegt dat je dat gewoon zelf moet bepalen, maar dat je dat niet voor de voordeur van je buren mag doen.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:57

Ik vind die metafoor dus wel degelijk geslaagd. Het geloof in een maatschappij waarin iedereen gelijk is. Als je daar "in de ogen van God" achter plaatst, dan hebben we het gewoon over het christendom. Het is daarmee volstrekt juist om dit als Linkse Kerk te benoemen.
Pierre Tombal | 14-06-14 | 17:47
Die metafoor is alleen geslaagd als je nog gelooft dat iedereen ter linkerzijde van het politieke spectrum streeft naar een maatschappij waarin iedereen gelijk is. Dat is niet het geval. Daarom blijft die Linkse Kerk-metafoor steken in een simplistische karikatuur.
De meeste linkse mensen die ik ken willen hooguit de ernstigste vormen van ongelijkheid - uitbuiting, misbruik, graaigedrag - bestrijden.
Om het concreet te maken: dat kinderen in Bangladesh en Turkije niet meer voor een hongerloontje hoeven te werken in textielfabriek of hazelnootpluk, maar naar school kunnen gaan. Maar dan moeten wij als rijke consumenten wel fatsoenlijke prijzen betalen voor onze spijkerbroeken en Nutella.
Dat onbeschermde vrouwen in Oost-Europa, India of Mexico niet meer straffeloos worden geprostitueerd of verkracht.
Maar ook dat witteboordenbestuurders die geen geen enkel ondernemersriscio nemen - bij multinationals, banken, wooncorporaties of zorgkoepels - niet langer ongehinderd miljoenen in hun zak kunnen steken ten koste van werknemers die steeds minder rechten hebben.

Djong | 14-06-14 | 18:52

@Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:40
Omdat je erom vraagt: Verhofstadt, piemeltje Peggold, Van Baaaaalen. Genoeg zo?

Stenkel | 14-06-14 | 18:51

@Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:40
OK, Rutte!

Stenkel | 14-06-14 | 18:47

Elke dictator maakt zijn concurrenten en tegenstanders af.
gutgutgut | 14-06-14 | 18:14</p>

<p><br>
Noem eens een liberale dictator dan?

Pierre Tombal | 14-06-14 | 18:40

Pierre Tombal | 14-06-14 | 17:36
U haalt wel heel veel overhoop.
Maar goed: communisme, socialisme, fascisme en nazisme hebben allemaal hun wortels in de Romantiek. Het zijn allen hemelbestormende heilsleren en daarin liggen de overeenkomsten. Communisme, fascisme en nazisme hebben op een gegeven moment de afslag rechtsaf genomen naar totalitarisme. De sociaaldemocraten namen de afslag linksaf naar democratie en humanisme.
Overigens is het opmerkelijk dat ook in Amerika, ooit voortgekomen uit rationele Verlichtingsidealen, de Romantiek steeds vastere voet aan de grond heeft gekregen dankzij de groots-en-meeslepende schrijfsels van Ayn Rand: eerst via Reagan en diens nergens op gebaseerde geloof in trickle down economics en nu in de op geen enkel rationeel argument meer leunende Tea Party.

Djong | 14-06-14 | 18:34

Pierre Tombal | 14-06-14 | 17:36
"De wetenschap dat Amerikanen, Engelsen en Fransen het politieke klimaat veroorzaakten dat WO2 tot gevolg had was en is echter niet policor."
De nazi apologeet is weer onder ons.

gutgutgut | 14-06-14 | 18:33

gutgutgut 18:03
hitler vermoordde Röhm niet zozeer omdat hij socialist was, hij was een pure nationalist, maar omdat Róhm wilde dat de SA de Reichswehr ging vervangen terwijl zijn aartsvijand Himmler deze rol zag weggelegd voor de SS. Bij de verkiezingen van 1933 stonden vierhonderdduizend SA-ers, inderdaad zoals u zegt, geboefte, ex-gevangenen en straatschorem,intimiderend voor alle stemhokjes in het land.Tijdens de Nacht van de Lange Messen op 30 juni 1934 zag de SS haar kans schoon om de volledige top van de SA uit de weg te ruimen.Diezelfde avond werden eveneens de twee anti-nazi generaals Schleicher en von Bredow thuis neergeschoten. Dit laatste voedde tot in 1945 de wens van vele officieren om het kopstuk van het nazirapaille, Hitler, te liquideren.Dit is helaas nooit gelukt en heeft miljoenen mensen extra het leven gekost.

Jan Boule | 14-06-14 | 18:32

@potsenmakkert | 14-06-14 | 17:16
Beeldspraak kan prima werken, maar dit als beeldspraak te downplayen is zeer onjuist.
De terminilogie (net als social marxism) is verzonnen om een entiteit te ontwikkelen, waar je vervolgens als rechtse rukker alle schuld opmkan schuiven. Een containerbegrip dat, veel meer dan het communisme ooit weet te bereiken, het individu totaal ontkent. Alsof iedereen die niet de boosheid van Greet omarmt onder 1 noemer valt te brengen. Volslagen belachelijk.. En dat blijkt ook, wat al naar gelang het zo uitkomt worden er volstrekt tegenstrijdige verwijten aan de Linkse kerk gemaakt.
Zo is het ene moment filosofie een gevaarlijk links speeltje en het volgende moment is links de moordenaar van de filosofie. Het ene moment is de Linkse kerk adept van Stalin, het volgende moment van Hitler. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

En dus is het onderbouwen van een betoog op basis van een zogenaamde linkse kerk per definitie gebouwd op drijfzand, want innerlijk tegenstrijdig. En wordt het discussieren met mensen die deze termen niet voorbij komen onmogelijk, omdat er volstrekt tegenstrijdige argumenten gevoerd worden.
En zo heb je altijd (on)gelijk......

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 18:31

ArieBombarie64 | 14-06-14 | 18:08
Heel goed.
Het laat geen spaan heel van de kletspraat van Jansen.

gutgutgut | 14-06-14 | 18:27

Benedict Broere | 14-06-14 | 18:02
"God is dood"
Was Nietzsche nu ook al bij die zogenaamde "Linkse Kerk" ?
(Zet aluhoedje op)

gutgutgut | 14-06-14 | 18:26

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:11
"Het ging me er om dat als verkrachten terwijl je onderdeel bent van een leger verzachtend werkt dit ook zou moeten opgaan voor de heldendaden die je pleegt."
Ik begrijp je argument niet en ik begrijp ook niet waarom je het opvoert. Het
gaat mij er alleen maar om dat de Marokkanen, ook de verkrachters daaronder, aan geallieerde zijde vochten. En dus niet aan de zijde van de Duitsers. Dat werd namelijk beweerd.

gutgutgut | 14-06-14 | 18:21

De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, dwz door de Amerikanen en de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis, te weten de Sovjets. De Sovjets zijn nu dood. Als ook de Amerikanen van hun voetstuk zijn gevallen zal de waarheid over wo1 en wo2 eindelijk naar buiten komen.

Wurgje de huisboa | 14-06-14 | 18:17

@ArieBombarie64 | 14-06-14 | 18:08
Nee, hoor de week daarvoor linkte hij ook al door en had de mufti het ook al gedaan.

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 18:14

Piet van het Padje | 14-06-14 | 15:34
"Overigens is het afmaken van politieke tegenstanders een bij uitstek links iets."
Met zo'n uitspraak maak je je zelf belachelijk. Elke dictator maakt zijn concurrenten en tegenstanders af.

gutgutgut | 14-06-14 | 18:14

Hooggeleerde heer Jansen… meneertje Jansen,

Dit is nu al de tweede keer in korte tijd Groot-Moefti el-Hoesseini in uw stukje noemt.

Dat de Groot Moefti virulent antisemitisch was, staat buiten kijf. Maar nee, nee, nee meneertje Jansen, de denkbeelden van de Groot Moefti waren van nul en generlei invloed op het ontstaan van de holocaust.

In uw vorige stukje legt u zelfs een verband tussen het bezoek van de Groot Moefti aan Berlijn en de Wannsee conferentie van 20 januari 1942. Volgens u zou deze Wannseeconferentie het startschot zijn geweest van de holocaust.

Maar meneertje Jansen toch, de holocaust was toen al lang aan drie kwart jaar aan de gang. Hij is de facto begonnen vrijwel direct na de Duitse aanval op de Sovjetunie op 22 juni 1941.

In januari 1942 hadden de Einsatzgruppen al honderdduizenden joden om zeep geholpen en werd er al volop geëxperimenteerd met gas. De Wannseeconferentie werd slechts gehouden om logistieke problemen bij de uitroeing van de Europese Joden op te lossen.

U mag dan wel vloeiend Arabisch spreken meneertje Jansen en naar eigen zeggen de Koran op uw duimpje kennen, van de Tweede Wereld Oorlog heeft u toch echt heel weinig kaas gegeten.

Om te voorkomen dat u een volgende keer nog eens zulke beschamende onzin uitkraamt zou u eens Raul Hilberg’s „De vernietiging van de Europese Joden"1939-1945 moeten lezen.

ArieBombarie64 | 14-06-14 | 18:08

Djong | 14-06-14 | 17:45
Hitler vermoordde of vervolgde ALLE socialisten en ook degenen die daar op leken. Zijn vrienden waren de industrie en de banken. Met name vermoordde hij degene die nog het meest op een socialist leek want alles wilde nationaliseren, namelijk zijn trouwe boezemvriend Röhm. Daar hoeven wij geen spijt van te hebben want het was een smeerlap. De enige die nog wel eens terugverlangt naar Röhm is iemand die zich hier voordoet als "mazzeltov".
Wie Hitler een socialist vindt weet niet waar hij het over heeft.

gutgutgut | 14-06-14 | 18:03

Wat Hans Jansen de ‘Linkse Kerk’ noemt, dat heet in de engelstalige wereld ‘Cultural Marxism’. Wat suggereert dat we hier te maken hebben met een ideologie ofwel verklaring van wat de wereld is en wat wenselijk is in die wereld en wat verwerpelijk. Oppervlakkig bezien zou je dan zeggen dat men uit is op sociale rechtvaardigheid en dat men zich afzet tegen kapitalisme en neo-liberalisme. Maar je ziet meekomen een eigenaardige haat jegens de Westerse cultuur, jegens haar christendom (God is dood), jegens haar filosofie (filosofie is dood) en jegens haar geschiedenis (moeten we vooral bekritiseren). Wat dan steeds meer mensen het idee geeft dat immigratie en islam door de Linkse Kerk worden ingezet als instrument om willens en wetens die Westerse cultuur af te breken, om eindelijk daarmee dat dekselse kapitalisme op de knie te krijgen. Waarbij men evenwel niet lijkt te beseffen dat het vervolgens stichten van de socialistische heilstaat, bij vergissing weleens kan resulteren in een onthoofdingsorgie. Of dat uit die Westerse cultuur elke drang verdwijnt om te komen tot sociale rechtvaardigheid, om plaats te maken voor vooral corruptie en despotisme en slavernij.

Benedict Broere | 14-06-14 | 18:02

Ik zie nog steeds geen verschil in de “wetenschappelijkheid” van
https://www.youtube.com/watch?v=kIKCgRlwQUA
en van Hans Janssen’s theorieën.
en van
http://www.youtube.com/watch?v=CIQp31Oyn70
of van:
https://www.youtube.com/watch?v=cjmfMAPtj2c

Vergelijk het gezang maar eens met elkaar van:
https://www.youtube.com/watch?v=cjmfMAPtj2c
en
https://www.youtube.com/watch?v=kIKCgRlwQUA
de eerste minuut.

Het is pure plagiaat.

TB2318 | 14-06-14 | 17:56

En om exact vijf uur (zo voorspelde ik 16:22) doet de druif zijn intrede....
Hoewel de term neofascist nog een half uurtje op zich liet wachten. I rest my case

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 17:49

@Djong | 14-06-14 | 17:35
Ik vind die metafoor dus wel degelijk geslaagd. Het geloof in een maatschappij waarin iedereen gelijk is. Als je daar "in de ogen van God" achter plaatst, dan hebben we het gewoon over het christendom. Het is daarmee volstrekt juist om dit als Linkse Kerk te benoemen.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 17:47

Onderbouw eens waarom mijn 'tegenargument' 'zwak' zou zijn? Ik toon aan dat er een denkfout zit in de redenering van gutgutgut, het ontgaat me wat daar zwak aan zou zijn. Jij bent het zo te zien zelfs met me eens dat de redenering van gutgutgut geen hout snijdt, dus dat maakt het nog onbegrijpelijker.
HoogToontje | 14-06-14 | 17:32

stelling 1: Nazi’s zijn nationaalsocialisten, dus Hitler is een socialist
stelling 2 tegen stelling 1: Hitler vermoordde socialisten dus hij kan geen socialist zijn.
stelling 3 als analogie van stelling 2: Partij x (onderdeel van gemeenschap z) vermoordde partij y (onderdeel van gemeenschap z) . Dus partij x is geen onderdeel van gemeenschap z.

Alle drie de stellingen zijn gebaseerd op semantische kullekoek.
Maar van al die stellingen is stelling 1 toch wel de onnozelste.

Djong | 14-06-14 | 17:45

appeltjesgroenweide 16:31
De Goums of Goumiers waren troepen uit Noord Afrika van vrnl. Marokkaans origine in dienst van het Franse leger van 1908-1956 onder bevel van (autochtone) Franse officieren. in het thuisland werden ze ingezet om rust en orde te handhaven en werden gehaat vanwege hun harde optreden.Vrouwen werden door hen beschouwd als materiaal waar ze recht op hadden. Vandaar dat vanaf de veldtocht in Sicilië in 1942 deze Goums vrouwen als "butin de guerre", oorlogsbuit zagen hen rechtens toekomend immers dat was reeds zo in de Maghreb.De Goums zijn nog ingezet tegen de Vietminh in Indo- China maar waren nutteloos in de jungle. De Goums gingen na 1956 op in het reguliere Marokkaanse leger. Marokko in tegenstelling tot Algerije ,was geen province van Frankrijk. Het Franse establishment reageerde geschokt toen Hollande de Goums in ere herstelde want zo zei men vorig jaar : "Les goumiers d'hier ressemblent aux djihadistes d'aujourd'hui,le sens moral, le look et leur motivation sont les mêmes.".( De Goums van WO2 lijken op de djihadisten van nu, hun moraal, hun uiterlijk en hun motivatie zijn hetzelfde").

Jan Boule | 14-06-14 | 17:44

@ Piet van het Padje | 14-06-14 | 16:13

Eens. Het begint bij mij steeds meer in te dalen dat links een gevoel is, het heeft niets met rationeel denken te maken. Vandaar dat ik ook zo'n moeite heb met discussies met socialisten, ik heb me eerst het socialistisch 'denk'kader eigen moeten maken voordat ik een beetje begon te begrijpen hoe ze tot hun opmerkelijke inzichten komen.

HoogToontje | 14-06-14 | 17:36

@Djong | 14-06-14 | 16:26
Jij bent zeker in de war met die types die het EU neoliberalisme als een rechtse stroming identificeren en daarbij volledig ontkennen dat de meeste topposities die daarbij zijn gecreëerd door PvdA'ers worden ingenomen.</p>

<p><br>
De NSDAP was daadwerkelijk een partij met een socialistische inborst. Wie Mein Kampf leest herkent daar ook vele elementen in welke je ook in erkende socialistische bijbels als Das Kapital ziet. Hitler was absoluut een socialist in hart en nieren, en hij gruwelde er van dat Duitse arbeiders in armoede leefden en alle opbrengsten naar bankiers als Goldman Sachs (joden inderdaad) en andere buitenlandse machten wegvloeiden. De wetenschap dat Amerikanen, Engelsen en Fransen het politieke klimaat veroorzaakten dat WO2 tot gevolg had was en is echter niet policor. En net zo min policor is het om te weten dat Hitlers politieke overtuigingen dezelfde waren als die van onze meest sociaal bewogen politieke partijen. Door Hitler als rechts te benoemen oogsten ze zelfs nog een zeer leuke bijvangst door het liberalisme in het verdomhoekje te zetten. Want een kleine overheid, daar zit de linksmens die een carrière wil natuurlijk niet op te wachten.

Pierre Tombal | 14-06-14 | 17:36

potsenmakkert | 14-06-14 | 17:16
Jansen hangt zijn hele stuk op aan de stelling dat de Linkse Kerk een bestaande entiteit is, met zuilen en sacramenten. Als dat uitgangspunt niet klopt, dan slaat het hele stuk nergens op. Wat dus het geval is.
En kom er dan niet mee aan dat het beeldspraak is. Want ook als metafoor klapt die vergelijking met een kerk inelkaar. Slechte beeldspraak, kortom.
Ik voel me helemaal niet aangevallen door dit gezever. Daar is echt wel wat meer voor nodig.
Ik zie heus heel veel nadelen van links, daar heb ik Jansen echt niet voor nodig. Zo erger ik me al jaren aan de ons-kent-ons-cultuur in de PvdA en de verbeten eenzijdigheid van de SP (waar ik beide nooit van mijn leven op zal stemmen), de tergende humorloosheid van GroenLinksers (waar ik ooit lid van was). En ook de incidentele wereldvreemdheid van Dierenpoes (nu mijn partij) is mij regelmatig een doorn in het oog.
Dat gezegd zijnde: de op GS steeds weer herhaalde mantra dat Links, de Islam en de EU samenzweren om Eurabië te vestigen vind ik een dermate kwalijke wangedachte (slash complottheorie) dat ik deze niet onweersproken wil laten.
Ik behoor tot de lefties die iedere vorm van religie (griffermeerd, mosselmans en katteliek) buiten het publieke domein willen houden. Daarvan ken ik er meer.
Ik behoor ook tot de lefties die fors willen investeren in alternatieve energie om op den duur (energie-)onafhankelijk te worden van schurkenstaten als Rusland en Saoedie-Arabië. Ook daarvan ken ik er meer.
En ik kots op het geneuzel van andere lefties op Joop.nl. Dat laat ik daar ook regelmatig weten.
Links komt in vele smaken en gedaanten. Met een kerk heeft dat niets te maken. Niet als beeldspraak. En niet in het echt.

Djong | 14-06-14 | 17:35

blablabla holocaust blablabla moslims islam..... blablabla kruistochten blablabla moslims islam..... blablabla fileprobleem blablabla moslims islam...... blablabla onterechte penalty Spanje blablabla moslims islam...... maar wel duizenden Marokkanen en Turken die gisteren al toeterend door de Schilderswijk scheurden omdat HUN Nederland stelletje xenofobe notoire haters!!!

maimoun | 14-06-14 | 17:35

@ Djong | 14-06-14 | 16:26

Onderbouw eens waarom mijn 'tegenargument' 'zwak' zou zijn? Ik toon aan dat er een denkfout zit in de redenering van gutgutgut, het ontgaat me wat daar zwak aan zou zijn. Jij bent het zo te zien zelfs met me eens dat de redenering van gutgutgut geen hout snijdt, dus dat maakt het nog onbegrijpelijker.

HoogToontje | 14-06-14 | 17:32

plf | 14-06-14 | 17:07

als je met 'rechts' VVD bedoeld bijv daar zie je dat 'rechts' niet bestaat maar Neoliberaal is. 'Links' heeft ook nooit bestaan maar is Neofascistisch.
Een Halve Zijlstra van de Vereniging Van Dieven of een Neoliberale groenlinkser of het topppunt, d666 (ook neoliberaal) bijv is aanzienlijk 'linkser', kan dat, ja dat kan, als een sociaal democraat (neofascist)
'Rechtse' programma's censuren en verdraaien over het algemeen nog veel meer

G. Raayer | 14-06-14 | 17:27

@Djong | 14-06-14 | 14:40
Die bestaat niet omdat u dat zegt? Tuurlijk is het beeldspraak en is er niet letterlijk een linkse kerk, maar iedereen begrijpt wat Jansen hier mee bedoeld. Alsjeblieft, als je een echte discussie wilt voeren, kom dan niet aan met uitspraken als 'de linkse kerk bestaat niet'. Ik snap dat je je als leftie aangevallen voelt maar een beetje objectiviteit zou je sieren. Zo kan ik als rechts georienteerd persoon ook bepaalde nadelen van 'rechts' zien. Dat kritische, probeer dat ook eens!

potsenmakkert | 14-06-14 | 17:16

Verder: een kiesdrempel had voorkomen dat d666, cu en sgp ooit bestaan hadden en nu het land kunnen uitleveren aan de nieuwe slavernij van de moslinksen.

G. Raayer | 14-06-14 | 17:00

Ah, hier spreekt een ware democraat. Maar denkt u niet dat zo'n kiesdrempel de PVV net zozeer gehinderd had?

Djong | 14-06-14 | 17:14

We hebben nu een 'rechtse' TV zender waarom zenden die niet eens docu's over deze onderwerpen uit. Uitgekauwde door links geclaimde onderwerpen die eens wat nuances verdienen. De tijd is er klaar voor en er zijn genoeg mensen die hier meer over willen weten.

plf | 14-06-14 | 17:07

@appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 16:19
Google eens de rol van NL m.b.t. deportatie tijdens de bezetting:
---
Nederland en lafheid gaan hand in hand. Maar dan vaak de lafheid van regenten die dit soort zaken accordeerden. Ik denk dat we in die tijd een dusdanig bescheten volk waren waarin 'doen wat je autoriteit je vertelt' doodnormaal waren. En van daaruit kan wellicht ons gedrag verklaard worden.
Maar het is en blijft een schandvlek in onze geschiedenis.

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 17:06

Mooi te zien dat Hans in de goede richting gaat komen. Echter, links is geen Kerk maar een Islam geloof, de Linkse Islam, of Westerse Islam of Witte Islam. Het is inderdaad ontstaan na de holocaust waarna het christendom nieuwe politieke invloed zocht en een oplossing voor het WO2 gebeuren. De burgers waren door het socialisme te lastig geworden voor de tradionele kerk en die stroomden leeg. De burger moest weer geknot en gestraft worden, niet meer met het 'woord van God' want de interpretatie van de Bijbel door het Westen is nogal opmerkelijk en afwijkend van haar oorspronkelijke duiding, teveel in het onzichtbare terwijl dat helemaal de bedoeling niet was van oorsprong: denk aan Jacob die met God vocht, een verhaal over de innerlijke strijd die ieder mens met zichzelf voert en zn omgeving.
Er moest dus iets groters en onzichtbaarders en alomvattenders komen waaraan IEDEREEN zich moest onderwerpen (islam) en transformeerde het christendom in een islam waarin veel elementen van het oude christendom weer terug komen en zowel door gelovige 'politici' als even vrolijk, zo niet vrolijker door extreem 'linkse' 'politici' gebezigd worden en zich erop baseren.
De 5 Zuilen van de Linkse Islam zijn
racisme, discriminatie, uitkeringen (zhakat), massaimmigratie (de Linkse Jihad) en Brussel, als het Mekka voor 'politici', waar Zimmerfreund en Dijsselbluhm bijv LETTERLIJK gaan zweven bij de gedachte en na de zomer hun intrede gaan doen in de Linkse Moskeeen, de Hoge Gebouwen van Brussel. Blümpchen gaat de 0% invoeren zodat ie nog meer miljarden aan de EUSSR kan overmaken en Franzl zal beloond worden voor de Oekrainse Oekaze waar hij met zn slaaltje rondliep van 'kijk, Hermann (v. Rompert), zie je mij?
Maar ik dwaal af, de voormalige christenen werden de grootste en fanatiekste moslinksen en de splinterfracties als cu (capo unie) en sgp vervullen voornamelijk de rol van blokoudsten om hun achterban met akkoorden zolang mogelijk te sparen, waar ze zeer trots in de foute betekenis van hun eigen woord, op zijn.
Racisme als geloofsbelijdenis verbiedt de nieuwe europeaan, de linkschmensch, iets te zeggen van wat andere continenten doen, denk daarbij aan Blatter, die zich hier onlangs nog op beroepte toen hij beschuldigd werd van corruptie maar de pvdarab heeft bijv nooit iets anders gezegd als de linkse geloofsbelijdenis van "racisme" en "discriminatie" al 40 jaar lang niet en is zowel het enige onderdeel als het nooit veranderde onderdeel van hun 'strategie': alles draait bij hun op het vernietigen van Wilders, die de burger uit de Linkse Opium slaap wil halen van links-islamitische dromerijen als multikultuur.
Verder: een kiesdrempel had voorkomen dat d666, cu en sgp ooit bestaan hadden en nu het land kunnen uitleveren aan de nieuwe slavernij van de moslinksen.
Peilingen zijn volgens mij de Linkse Ka'aba, maar als jij mn boekje gaat schrijven Hans, hebben we het daar nog wel over....

G. Raayer | 14-06-14 | 17:00

@mocroGS
---
Voorop wil ik stellen dat ik het fantastisch vindt dat een aantal moslims andere mensen hebben beschermd. Dat waren echte mensen zoals onze schepper ze bedoeld heeft, denk ik.
En het is extra bijzonder als moslims dit doen omdat moslims over het al gemeen een haat naar Joden hebben.
-
Toch zijn dit gunstige uitzonderingen geweest, ben ik bang. Maar het zijn wel uitzonderingen die als voorbeeld voor anderen zouden moeten dienen.
En om nog maar eens keer een geliefde uitspraak van stal te halen uit het kerstverhaal van Dickens: Mankind should be our goal.

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 16:57

"Hoewel de tolerantie van Nederland breed wordt uitgemeten, nam tijdens de oorlog vrijwel geen enkele autoriteit het voor de Joodse medeburgers op. (...)
mocroGS | 14-06-14 | 16:48
Tsja, dat krijg je in een bezet land, he? De autoriteiten zijn dan ook in handen van de bezetter en zullen niet snel kritiek leveren op diens beleid.

Djong | 14-06-14 | 16:53

@appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 16:19
Google eens de rol van NL m.b.t. deportatie tijdens de bezetting:

"Hoewel de tolerantie van Nederland breed wordt uitgemeten, nam tijdens de oorlog vrijwel geen enkele autoriteit het voor de Joodse medeburgers op. Nazileider Himmler schreef tijdens de oorlog zelfs een brief aan Hitler waarin hij de Hollandse effectiviteit prees!

_

Of om jouw wat historisch besef bij te brengen> Kijke eens Les hommes libres>moslims die joden gered hebben.
www.parool.nl/parool/nl/21/FILM/articl...

mocroGS | 14-06-14 | 16:48

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 16:22
Welbeschouwd geeft Jansen best nog een aardige wending aan zijn Godwin. Want in zijn optiek is die Grootmoefti niet net zo erg als Hitler. Neen, die moefti is zelfs nog erger. Godwin XL.

Djong | 14-06-14 | 16:42

Nou Padje, het siert je dat je er een hekel aan hebt, maar jammer dat het wat selectief is.
Dat slappe gezeur om de slechtheid van de andersdenkende te bevestigen door het linken aan nazi-duitsland. Al wekenlang is Jansen hier vooral bezig om via de mufti de holocaust in de schoenen van de islam te schuiven. Bah bah bah

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 16:42

Bicycle_Repairman | 14-06-14 |
Goh, ja, wat sneu dat ik een hekel heb aan de reductio ad Hitlerum. Nou, sorry, voortaan laat ik elke discussie wel beslechten met "huppeldepup is net Hitler". Als u tenminste belooft hetzelfde te doen.

Piet van het Padje | 14-06-14 | 16:34

@mijzelf
Bij de Russen waren de verkrachtingen uit pure woede en wraak. Bij die marokkanen - denk ik- uit lust en ingegeven vanuit hun islam achtergrond dat Westerse vrouwen minderwaardig zijn en als vee mogen worden behandeld.
Ik vraag me zelfs af of je hun oorlogsmisdaden niet vanuit een soort van jihad moet bezien. Niet een van bovenaf georchestreerde jihad maar meer een jihad per gelegenheid waaronder zij hun gedrag schaarden. Het zou me niets verbazen.

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 16:31

HoogToontje | 14-06-14 | 16:17
Ja, ik kan lezen, dank u, oh groot mens.
U citeert gutgutgut. En dan komt u met iets dat lijkt op tegenargumenten.
Ik vind de argumentatie van gutgutgut niet sterk, laat ik dat vooropstellen. Uw tegenargumenten zijn even zwak.
Maar de echte kleuters zijn natuurlijk de types die roepen dat Hitler een socialist is omdat zijn partij nationaal-socialistisch heet.
Volgens die primitieve redenering zou Erich Honecker een democraat zijn, aangezien hij Staatsratsvorsitzender was in de Duitse Democratische Republiek.
Quod non.

Djong | 14-06-14 | 16:26

@Pietje en guttegutte
Sneu hoor, dat gehuil over Godwins. Meestal ( en ook vandaag weer) komen de Godwins vooral van Jansen en de PVV huilbaby's. Zo rond een uur of vijf komt er ook zo'n druif die pvda-ers voor neofascisten gaat lopen uitmaken.
Gaaaap

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 16:22

@gutgutgut | 14-06-14 | 12:55
O ja, toen ik ging googlen op Marrokaanse soldaten in ww2 kwam ik vooral verhalen tegen over een massaverkrachting en moordpartij in 'bevrijd' Italie. Maar goed, de Canadezen verkrachtten natuurlijk ook massaal vrouwen toen ze Nederland hadden bevrijd...
potsenmakkert | 14-06-14 | 13:03
----
Nog steeds een feitje uit de geschiedenis waar ik onpasselijk van wordt. In plaats van een land te bevrijden, probeerden de mocro's het te verkrachten.
Wat een beesten - als in dieren op 2 voeten- waren die geweldige marokkaanse soldaten.
Er is geen leger bekend die op zo'n grote schaal een volk heeft willen verkrachten als deze marokkanen. Geen goed woord voor.
Toch kan ik dan niet zonder boter op mijn hoofd te hebben de russen negeren die na de verovering van Berlijn alle vrouwen die ze tegenkwamen liepen te verkrachten en nog steeds boos worden als je dat ter berde brengt. Zie hiervoor ook de film "Ein frau in Berlin' of beter, lees het boek omdat de film een aftreksel is van het boek.
De russen zien zichzelf terecht als bevrijders en daar horen opmerkingen over hun schanddaden in hun beleving niet bij. Hooguit zou je in het kader van achtergrond kunnen stellen dat de Russen onnoemlijk zwaarder hebben geleden dan de mocro's (wat het verkrachten nog steeds niet goed praat. Nooit).

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 16:19

@ Djong | 14-06-14 | 16:02

Kijk kleuter, dat Hitler geen socialist kan zijn omdat hij Ernst Röhm heeft geëlimineerd, is niet mijn argument. Dat is het argument van gutgutgut en talloze andere dwaallichten. Ik doe niets anders dan de idioterie van die bewering aantonen door een paar voorbeelden te geven van groepen die elkaar naar het leven staan waarvan algemeen bekend en geaccepteerd is dat ze tot dezelfde groep behoren.
-
Dat Hitler geen socialist is onderbouw je door te bewijzen dat zijn ideeën en praktisch handelen niet overeenkomen met algemeen gangbare definities van wat socialisme is, niet door te wijzen op socialisten die hij een kopje kleiner heeft gemaakt. Dat bewijst namelijk niets anders dan dat hij socialisten een kopje kleiner heeft gemaakt, en zegt niets over of Hitler een socialist was of niet.
-
Mag ik je verder adviseren niet met de grote mensen in discussie te gaan als je IQ ontoereikend is, dat komt zo dommig over.

HoogToontje | 14-06-14 | 16:17

HoogToontje | 14-06-14 |
Eén ding wat ik links zwaar aanreken is het compulsief negeren van onze koloniale geschiedenis, en daarmee ook de cultuur van de koloniën. Het valt sowieso lastig te plaatsen in het multiculti verhaal, en het zou me niets verbazen als het komt door sympathieën met de na de Politionele Acties aan de macht gekomen communisten in Indië. Die hebben namelijk de Javaanse cultuur bij iedereen opgedrongen, en gingen daarbij harder tekeer dan wij ooit hebben gedaan. Allemaal met de zegening van links.

Dus voor dat koppensnellen hoeft u niet bang te zijn. Links is zeer selectief met wat ze leuk vinden qua cultuur. Als het niet in hun straatje past, negeren ze het gewoon.

Piet van het Padje | 14-06-14 | 16:13

guttegutte | 14-06-14 |
Ach, zoals u afleest heb ik mijzelf vaak genoeg in dezelfde situatie mogen bevinden. Ten tijde van Fortuyn ben ik vaak genoeg voor Nazi uitgemaakt. Daarna heb ik twee hardliner socialisten tot mijn naaste vrienden mogen rekenen, en daar is mijn "Hitler=socialist" trucje vandaan gekomen. Dit waren namelijk ook de lui die ontkenden dat communistische landen ook maar iets met het socialisme te maken hadden, terwijl ze dan weer wel bewondering voor figuren als Trotski en Lenin hadden. Ze noemden de Soviet-Unie "staatskapitalisme", om maar even een indruk te geven.

Beargumenteren dat Hitler een socialist was met een socialist is wel een heerlijke "moot point" om je vaardigheden mee te oefenen.

Piet van het Padje | 14-06-14 | 16:08

@ Piet van het Padje | 14-06-14 | 15:43

De Linkse Kerk heeft nu kortsluiting in het hoofd. Wat je van ver haalt is immers lekker, maar koppensnellen klinkt niet echt modern. Wat nu te kiezen! Moeilijk, moeilijk.

HoogToontje | 14-06-14 | 16:08

Ik heb nu voor het eerst een stukje gelezen van Jansen. Ben tot de conclusie gekomen dat het meteen de laatste keer is.
U bent een zuurpruim. Ik hoop van harte dat u wat meer vrolijkheid in het leven zult gaan tegenkomen want ik ben bang dat u ooit een keer zult oplossen in uw eigen geproduceerde zuur.
meesterlijk | 14-06-14 | 15:58
-----
Probeer je reactie zo meteen te beargumenteren aub.

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 16:06

guttegutte | 14-06-14 | 15:46
Maar wat dan te denken van het met Godwins framen van de (nonexistente) Linkse Kerk?
Want die benne volgens Jansen heulegaar fout want in de Oorlog was er die moefti en daarom zijn hullie van Links nou harstikkene stom.

Djong | 14-06-14 | 16:04

HoogToontje | 14-06-14 | 15:41
Joh, zoek nou eerst eens op wat falsifiëren werkelijk inhoudt. Dat is echt iets anders dan iets proberen te weerleggen met logische analogieën. En over logica gesproken: misschien eens een cursusje propositielogica volgen (op VWO-niveau)?

Djong | 14-06-14 | 16:02

HoogToontje | 14-06-14 | 15:41

Hitler was lid van de NSDAP! Heeft u in mijn comment, waar u op reageert, ook de toevoeging "Net als de eurofielen nu" gelezen. Hitler werkte om zijn doel te bereiken ook openlijk of in het geniep samen met de socialisten en de kapitalisten.

guttegutte | 14-06-14 | 15:59

Ik heb nu voor het eerst een stukje gelezen van Jansen. Ben tot de conclusie gekomen dat het meteen de laatste keer is.
U bent een zuurpruim. Ik hoop van harte dat u wat meer vrolijkheid in het leven zult gaan tegenkomen want ik ben bang dat u ooit een keer zult oplossen in uw eigen geproduceerde zuur.

meesterlijk | 14-06-14 | 15:58

@Piet van het Padje | 14-06-14 | 15:34

Dank voor uw bijval.

Het met Godwins framen van de PVV (door links en semi links) ergert mij ook mateloos. Vandaar mijn vorige uithaal.

De PVV extreem rechts noemen is naar mijn mening net zo dwaas als je zonder steekhoudende argumenten laten wijsmaken dat het aanbidden van de EU zaligmakend is.

guttegutte | 14-06-14 | 15:46

HoogToontje | 14-06-14 |
Dit verdient overigens het bijschrift dat de gemene, nare, racistische, Nederlandse koloniale macht en de theocratische, nare, gemene paters die daarbij mee kwamen de Papoea's het koppensnellen hebben afgeleerd, tot het voordeel van letterlijk iedereen.

Piet van het Padje | 14-06-14 | 15:43

@ gutgutgut | 14-06-14 | 12:31

""dat Hitler een socialist was"
Waarbij voorbij gegaan wordt aan het het feit dat Hitler systematisch het socialisme heeft uitgeroeid. Inclusief Ernst Rohm, de sadistische nazi die het grootkapitaal een kopje kleiner wilde maken.
Wat ik de feitenlozen onder ons zou willen vragen: hoe links is DAT ?"

Heb je niks beters dan dat reeds uitentreuren gefalsifieerde flutargument?
-
Bolsjewieken executeerden mensjewieken. Conclusie: mensjewieken zijn geen socialisten.
-
Soennieten jagen sjiieten over de kling, en vice versa. Conclusie: soennieten zijn geen moslims en sjiieten zijn geen moslims.
-
De koppensnellers in Papoea maken andere koppensnellers een kopje kleiner. Conclusie: de koppensnellers in Papoea zijn geen koppensnellers.

HoogToontje | 14-06-14 | 15:41

Mooi samenvattend stuk van alles wat er mis is met de Links Kerk en haar volgers. Chapeau!

Lauwe Koffie | 14-06-14 | 15:39

@Mazzeltov | 14-06-14 | 14:49

Leuk. Ik ben PVV stemmer van het eerste uur. Ik begrijp dat u moeilijk kunt lezen of begrijpen? Jammer voor u.

guttegutte | 14-06-14 | 15:36

@dedeurs | 14-06-14 | 13:18
En waarom dan? De beste man zuigt apekool door dunne rietjes.

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 15:34

gutgutgut | 14-06-14 |
Tja, politieke bewegingen veranderen. Als je de huidige socialisten vergelijkt met hun voorgangers uit de jaren '70 zal je ook tot de conclusie komen dat er wat socialistische idealen uitgewerkt zijn. Dat komt nou eenmaal met de macht, denk ik. Dan blijkt dat al die luchtkastelen compleet onhaalbaar zijn, en worden er concessies gedaan om aan de top te blijven.

Ernst Rohm was ook het hoofd van de SA, wat hem een bedreiging maakte. En bovendien openlijk homoseksueel.

Overigens is het afmaken van politieke tegenstanders een bij uitstek links iets. Kijk maar naar Ome Stalin, en dergelijke communistische despoten. Daar kan je natuurlijk ook van zeggen dat het geen "echt" socialisme was, en dat heb ik socialisten ook vaak genoeg horen doen. Maarja, wat blijft er dan over? Het is wel erg makkelijk om de handen af te trekken van de gruwelen die in naam van je clubje zijn gepleegd als het naderhand niet lekker uit blijkt te pakken.

Overigens zou ik er niet zo op hameren als socialisten niet telkens Hitler er bij zouden pakken om hun repressieve onzin te heiligen, en anderen te verguizen. Maar nee, de Godwins blijven niet van de lucht. Alle rechtse sympathieën worden gereduceerd tot die besnorde massamoordenaar. Ja, ga dan ook niet in een stuip liggen als je op de feiten wordt gewezen, en iemand je vertelt dat de NSDAP socialistische wortels had, op socialistische idealen populair is geworden, en beleid invoerde wat ook terug is te vinden in moderne, socialistische partijprogramma's.

Maar nee, de aanstoot is er alleen maar als links opeens het slachtoffer wordt van haar eigen trucje.

Piet van het Padje | 14-06-14 | 15:34

B. Randnetel | 14-06-14 | 15:17
Wie reageert hier dan verongelijkt en verontwaardigd? Het gezwets van Jansen lokt vooral een monumentaal schouderophalen uit. Gevolgd door een laaaaange gaaaaap....

Djong | 14-06-14 | 15:32

sommige mensen hebben blijkbaar grote moeite met het geconfronteerd worden met feiten. blijkbaar is het dus meer dan nodig dat de heer Jansen in herhalingen vervalt. het schijnt maar niet door te dringen dat hij niet anders doet dan beschrijven wat er is gebeurd.
in plaats van daar verongelijkt en verontwaardigd op te reageren zou je misschien ook eens kunnen beginnen met te verifieren wat hij zegt en dan , als je dat eerlijk zou doen, tot de conclusie komen dat hij op een eenvoudige manier de werkelijkheid beschrijft.

B. Randnetel | 14-06-14 | 15:17

@Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 15:08
Ik heb 'm er niet op kunnen betrappen. Bovendien, vraag hem ernaar als je vindt dat hij 't onvoldoende of niet hard maakt.
Dat lijkt me de kortste klap.
Ik kan me absoluut niet voorstellen dat hij, met zijn achtergrond en reputatie, beweringen fantaseert.
Zélf heb je altijd ook je eigen verantwoordelijkheid om zaken na te trekken voordat je voor zoete koek slikt.
Juist in die gevallen waar ik twijfel of wenkbrauwen frons, doe ik dat.

Stenkel | 14-06-14 | 15:17

@Stenkel | 14-06-14 | 15:00
Die laatste zin is onwaar. Jansen verdraait feiten, vergelijkt onvergelijkbare grootheden, suggereert tussen de regels door de meest onsmakelijke dingen, week in, week uit. Daarbij valt hij in herhalingen.

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 15:08

Omdat het westen hun slaven niet, zoals de moslims castreerden, zijn de problemen voor het westen nu groter.
De WIC, draaide, in tegenstelling tot de niet in slaven handelende VOC, met verlies.
Een slaaf werd je niet als een witmens je ving in een boom. Een slaaf moest gekocht worden net als een paard met eigendomspapieren en de hele reutemeteut.
Daarom konden bv de Boeren aan de Kaap de Bosjesmannen enz ook niet als slaaf houden, alleen als knecht. Een slaaf moest ingevoerd worden bv uit Angola enz.
En daar hadden de boeren het geld niet voor(over). Het kleine aantal slaven aan de Kaap was eigendom van, en in dienst van het VOC gouvernement.

Mantisomantis | 14-06-14 | 15:05

@Einde van de Domheid | 14-06-14 | 14:55
Waarom zou hij? Hij is islam-deskundige en verklaart die cultuur. Ik denk dat zijn visie en die van mij redelijk parallel lopen:
- alle religies uit de politieke contekst
- alle scholen religievrij
Dat van die 'Franse SS-vriendin' kun je niet hard maken en is onjuist. Houd daar een zelf mee op.
Jansen kan hard maken wat hij beweert, jij niet.

Stenkel | 14-06-14 | 15:00

@XaleX_2 | 14-06-14 | 11:45
Laat maar verschijnen dan, dat lijstje van u.

Cor Rupteling | 14-06-14 | 14:58

@Parsons | 14-06-14 | 12:09
Het is heel goed dat Hanssie Hanssie heeft toegegeven fout te zitten, dat toont aan dat hij in tegenstelling tot sommige droeftoeters hier, wel kritisch kan zijn op zichzelf. Punt is echter dat hij naar mate hij ouder wordt steeds saaier, voorspelbaarder en dogmatischer is geworden. Als je 100x het zelfde riedeltje opdreunt wordt het niet automatisch waar. Zijn columns doen daarnaast weinig onder voor de betoogjes die de gemiddelde 13 jarige VMBO'er schrijft. Dat is best een treurige conclusie over iemand met een academische titel.

as-saboer | 14-06-14 | 14:56

Grass was te droog.. niet gesnoeid... nat... ik was prima in vorm ... ik deed alles goed... het lag aan... de rest... begon met de oerknal... begon bij de geboorte van x... en de natuur... ook links... bah.. #klinktalseenkleuteropdeberlusconiuniversiteit

Itastijl | 14-06-14 | 14:56

Ach Hans, hou toch eens op over de linksmens en de Islamiet. Kijk eens naar jezelf, geen enkel plan, alleen maar boos en kritiek op anderen, geen visie, geen dromen. Niets Alleen maar zaniken op anderen en op belastinggeld hapjes eten en met die Franse SS-vriendin heulen.
la-flamme.fr/wp-content/uploads/2012/0...

Einde van de Domheid | 14-06-14 | 14:55

@geenstijlo | 14-06-14 | 14:30
Fijn te zien. Van dezen zouden er meer moeten zijn. Had je aanzienlijk minder problemen.
En dat zeg ik niet omdat hij 2 doelpunten heeft gescoord en een aanvoerdersrol speelt in 't WK-team.

Stenkel | 14-06-14 | 14:52

Die Gutgutgut lijkt mij nu echt zo'n vreselijke PVDA of D66'er, gelet op zijn braaksels.
Niet op reageren lijkt mij het beste, wij krijgen uiteindelijk toch gelijk.

Mazzeltov | 14-06-14 | 14:49

Top column Hans Jansen | 14-06-14

Hoe je de linkse kerk definieert, klasse. Bijna net zo goed als de Protocollen van de wijzen van Sion.

mocroGS | 14-06-14 | 14:49

Prima verwoord door de heer Jansen.

De zielepootjes, die de PVV bij de linkse kerk willen scharen, hebben het programma van de PVV niet goed begrepen.

Overigens was extreem links (de socialisten van de jaren 30 van de vorige eeuw) zwaar antisemitisch. Zij geloofden in een groot EU-rijk, onder Duitse overheersing. Net als de eurofielen nu.

Als je de PVV wilt framen, geef dan ten minste steekhoudende argumenten. Onvolwassen scheldpartijen graag op een ander blog svp.

guttegutte | 14-06-14 | 14:45

Ik zie echter nog niet veel bewijs dat dingen die Jansen zegt pertinent onwaar zijn, uiteraard kun je het met bepaalde gevolgtrekkingen niet eens zijn, dat houd de discussie levendig.
potsenmakkert | 14-06-14 | 13:38

Pertinent onwaar? Es kijken. Oh ja, dingetje: het bestaan van een Linkse Kerk. Die bestaat dus niet. Daaruit vloeit voort dat de door Jansen bijeengefantaseerde 'zuilen' en 'sacramenten' ook niet bestaan.
Tsja, dan blijft er van dat hele betoog niet heel veel over, he?

Djong | 14-06-14 | 14:40

Geeft ook meteen de zwakte van rechts aan. Als links iets roept, roepen 100.000 mensen dit mee, ongeacht of het waar is of niet. Rechts ropet nauwelijks iets want die hebben het te druk met verantwoordelijkheden te nemen.

FreedomFTW | 14-06-14 | 14:39

Itastijl | 14-06-14 | 14:33

Goed gezien. Individuen die verantwoordelijkheid nemen en geen collectief nodig hebben om zich achter te verschuilen.

FreedomFTW | 14-06-14 | 14:36

De rechtse kerk bestaat niet... allemaal losse hersenen die autonoom van elkaar functioneren... zonder zuilen... zonder vaste patronen... #schouderkloptzichzelf #copypaste&rename #anotherchurch

Itastijl | 14-06-14 | 14:33

@Stenkel. Robin van Persie is getrouwd met een Marokkaanse. Een pure berber rif marokkaan om precies te zijn.

geenstijlo | 14-06-14 | 14:30

King of controversy | 14-06-14 | 14:02

Ok, maar waar heb je het dan over? Waar slaan die eeuwig durende verwijten op?

Nog zoiets. Nederland was in die dagen een onafhankelijke republiek. De slavenhandel gebeurde met name door de WIC, een private onderneming. Er zal best wat belasting er over zijn geheven, maar de suggestie dat we al onze rijkdom te danken hebben aan de vruchten van de slavenarbeid is onzin.

FreedomFTW | 14-06-14 | 14:28

Wat een compliment: nu.nl heeft de foto van Ploumen en ( lieg) Mauro nu verwijderd.

lienke | 14-06-14 | 14:25

@ikmaar | 14-06-14 | 14:09
Stoppen met die afzeikstukken en draag oplossingen aan!
____
Benoemen maakt deel uit van de oplossing.
In het partijprogramma van de PVV staan oplossingen, zoals het tegengaan van islamisering.
Verder staat het je vrij zélf ook oplossingen aan te dragen.

KoninginWildemina | 14-06-14 | 14:23

Schopt nog even een s naar gutsje.

McSnor | 14-06-14 | 14:20

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:23Jij moet uit de ouderlijke macht ontzet worden wegens indoctrinatie van je kinderen.
____
Mijn kinderen zijn geïndoctrineerd door de geïndoctrineerde islamieten van de prachtwijk waar we wonen. En waar ze ook op school gaan. Indoctrinatie die mede mogelijk gemaakt is door de linkse kerk. Kinderen anno 2014 weten niet beter of het hoort zo te gaan.
Ik ageer daartegen als moeder. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Wat u ongetwijfeld blij zal stemmen.

KoninginWildemina | 14-06-14 | 14:18

@gutsgutsguts
Geen zin in. Ik heb wel wat beters te doen. Succes hier tussen de stompzinigen, de links religieuzen en de takkyapleger.

McSnor | 14-06-14 | 14:17

@ikmaar | 14-06-14 | 14:09
De oplossingen die Jansen voorstaat lijken me vrij duidelijk uit zijn stuk: houd de pijlers van de samenleving eens tegen het licht en laat irrationele zaken niet langer de koers van het land bepalen.

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:14

@potsenmakkert | 14-06-14 | 14:10
Hoe dat precies moet, mogen advocaten, rechters en politici gaan bepalen daar ;)

King of controversy | 14-06-14 | 14:12

@gutgutgut | 14-06-14 | 14:01
Het ging me er om dat als verkrachten terwijl je onderdeel bent van een leger verzachtend werkt dit ook zou moeten opgaan voor de heldendaden die je pleegt.

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:11

@King of controversy | 14-06-14 | 14:03
Aan wie dan precies? Aan andere volkeren uit het midden oosten die verkocht werden als slaaf? Of misschien aan de westerling die gevangen was genomen en als slaaf verkocht? Of misschien aan de afro amerikanen? Of mogen alleen arme gebieden op de aarde compensatiebetalingen krijgen? En waar wil je die betalingen op baseren? De huidige suikerprijs keer de productie van de verre verre voorouder gedeeld door het aantal nazaten? Het zou me niet verbazen dat de wereldwijd betaalde ontwikkelingshulp door westerse landen die 'compensatiebetalingen' al lang overtreft.

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:10

Stoppen met die afzeikstukken en draag oplossingen aan!

ikmaar | 14-06-14 | 14:09

@potsenmakkert | 14-06-14 | 14:05
"Arabieren worden hier helemaal niet meer op aangekeken"

Dat zit nog, heb je de berichten gevolgd over de bouw van de stadions in Quatar?
En de reden dat de westerling erop aangekeken wordt, kan te maken hebben met de dominantie van de VS cultuur. Of natuurlijk met het feit dat de westerlingen bijna letterlijk de hele wereld hebben verdeeld en overal zwarte Afrikanen naar hebben getransporteerd.

King of controversy | 14-06-14 | 14:08

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:00
Ik denk van niet.

gutgutgut | 14-06-14 | 14:06

@potsenmakkert | 14-06-14 | 13:56
Ja, beiden waren fout (met de aantekening dat de heler de vrijheidsberoving natuurlijk in stand hield, en daar bovenop de dwangarbeid en de miserabele leefomstandigheden zette).

King of controversy | 14-06-14 | 14:05

@King of controversy | 14-06-14 | 13:59
Duidelijke argumenten:
-Alleen de westerling word er nog op aangekeken, terwijl andere culturen het ook doen. Arabieren worden hier helemaal niet meer op aangekeken. Het is alsof je de 10-moordenaar niet aankijkt op zijn daden omdat er ook een 20-moordenaar is.
-De westerling heeft de slavenhandel afgeschaft en dit wereldwijd opgelegt. Hierdoor zijn miljoenen individuen gered van een potentieel bestaan als slaaf.
.
.
Optellen en aftrekken van bepaalde factoren blijft lastig, maar de mening van Jansen dat het vreemd is dat men alleen de westerling nog lastig valt met zijn voorouders die mogelijk in de slavenhandel zaten deel ik zeker.

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:05

FreedomFTW 13:45
daarbij komt dat de Amerikaanse Civil War ( 1861-1865) voornamelijk is ontstaan vanwege het feit dat de Noordelijke Staten de Zuidelijke Staten ( Georgia North&South Carolina enz) wilden dwingen de slavernij te beëindigen. Het betrof dus de zwarten die de 2 eeuwen daarvoor werden aangevoerd. Het doel de slavernij af te schaffen stond zo hoog in het vaandel dat de burgeroorlog uiteindelijk 620.000 jonge Amerikanen van beide zijden het leven kostten. Het was de eerste moderne oorlog met geavanceerd geschut en mitrailleurs.
W.b.t de Marokkanen in WO2.Er dienden totaal 130.000
indigènes( kolonialen)in het Franse leger en vanaf 1942 1 Marokkaanse , de 22e ,en 2 Algerijnse divisies onder generaal Juin. Er sneuvelden van '39-45 15.000 Goums/Goumiers ofwel Marokkanen vanaf de Dröle de Guerre tot aan Duitsland.Ze waren dapper maar velen gingen zich te buiten aan wangedrag en verkrachtingen. De publicatie van Frédéric Sroussi , "Les crimes de guerre arabo-musulmanes pendant la 2-ième Guerre Mondiale" geeft uitleg.

Jan Boule | 14-06-14 | 14:04

@potsenmakkert | 14-06-14 | 13:54
Oh, ik vind ook dat de Arabische landen schadeloosstellingen horen te betalen. Ze hebben er nu makkelijk het geld voor.

King of controversy | 14-06-14 | 14:03

Wowee 13.16
Je inside info over Jansen , dat hij al een paar jaar de weg kwijt is, mag je als zijn psychiater helemaal niet geven.
Of eh ... kwam je hem in de wachtkamer tegen??

Ik kook ook | 14-06-14 | 14:02

@FreedomFTW | 14-06-14 | 13:53
Eens, de waarheid is nooit zwart/wit.
De mythe dat de "blanken dit de "zwarten" aandeden is waar, maar alleen in een amerikaanse context (en dan vooral het zuiden van de VS).

Het zou kunnen dat door de dominantie van de VS cultuur dit beeld geexporteerd is naar Europa. Iemand zou daar eens een column over moeten schrijven.

King of controversy | 14-06-14 | 14:02

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:58
"Als jij dat als excuus ziet"
Nee dat zie ik niet als excuus, noch wek ik die indruk.
", deden ze het bevrijden ook als soldaten van de geallieerden wat betekend dat we het niet meer over die Marrokaanse soldaten hoeven te hebben maar 'gewoon' over Franse soldaten."
Ik ben je argument nu even kwijt. Als marokkanen voor de geallieerden vechten zijn het geen marokkanen. Is dat je betoog?

gutgutgut | 14-06-14 | 14:01

Off topic: Is 't toeval dat er geen enkele moslim (Marokkaan) in de WK-selectie zit?

Stenkel | 14-06-14 | 14:01

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:57
Dan kan ik me geen andere reden voorstellen waarom wij het idee hebben iets 'verschuldigt' te zijn aan deze andere culturen. Ik denk dus zeker dat dit mee speelt.

potsenmakkert | 14-06-14 | 14:00

McSnor | 14-06-14 | 13:55
Wees een feitelijk. Welke reacties zijn "superstompzinnig" (ben jij scholier?) en op grond van welke feiten in het stukje van Jansen is dat zo?

gutgutgut | 14-06-14 | 13:59

@potsenmakkert | 14-06-14 | 13:49
"Ik zie kwaad als kwaad"

Daarin verschillen wij denk ik van mening. Ik denk echt dat er verschillende gradaties van kwaad zijn. Iemand vermoorden is minder kwaad als iemand verkrachten en vermoorden wat weer minder kwaad is dan iemand verminken, verkrachten en vermoorden.

Of, om dan toch maar een Godwin te maken: De Kristallnacht was minder kwaad dan de holocaust, toch?

En nee, HansieJansie geeft geen duidelijke argumenten waarom de westerling niet als 'meest schuldig' gezien moet worden. Het enige dat hij zegt is: Arabieren en Afrikanen deden het ook. Maar het feit dat de Transatlantische slavenhandel grootser en intenser was dan de Arabische handel laat hij weg uit zijn betoog.

En dat is een hele geniepige manier van argumenteren.

King of controversy | 14-06-14 | 13:59

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:05
Als jij dat als excuus ziet, deden ze het bevrijden ook als soldaten van de geallieerden wat betekend dat we het niet meer over die Marrokaanse soldaten hoeven te hebben maar 'gewoon' over Franse soldaten.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:58

Mooi stuk Hans. Dank je wel.

robert1 | 14-06-14 | 13:58

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:45
Noch de ontwikkelingshulp noch de immigratie worden gemotiveerd met de transatlantische slavenhandel.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:57

@King of controversy | 14-06-14 | 13:50
Dus 'de dief' was schuldig aan de vrijheidsberoving en de 'heler' aan dwangarbeid. Beide fout dus.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:56

@gutsgutsguts
De feiten staan onder de bijdrage van Hans. Daar heb ik niets aan toe te voegen.

McSnor | 14-06-14 | 13:55

@King of controversy | 14-06-14 | 13:31
Wat is de achterliggende gedachte dat 'wij' gestraft zouden moeten worden omdat we rijk werden van slavenhandel? Het enige verschil tussen 'ons' en afrikaanse / arabische slavenhandelaren is dat 'wij' de slavenarbeid wel productief hebben ingezet zodat 'wij' er wat aan over hielden. Je bestraft iemand omdat hij een bank overviel, of er nu 100.000 of 1.000.000 in de kluis lag zou niet ter zake moeten doen. Ik weet vrij zeker dat er ook geen schadevergoedingen door arabische / afrikaanse slavenhandelaren is uitgekeerd, in het verleden niet en vandaag de dag niet.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:54

"dat Hitler een socialist was"
Waarbij voorbij gegaan wordt aan het het feit dat Hitler systematisch het socialisme heeft uitgeroeid. Inclusief Ernst Rohm, de sadistische nazi die het grootkapitaal een kopje kleiner wilde maken.
Wat ik de feitenlozen onder ons zou willen vragen: hoe links is DAT ?
gutgutgut | 14-06-14 | 12:31

Hitler was geen socialist. Hij gebruikte het socialisme als instrument om het volk achter zich te krijgen (programmeren) en macht te vergaren.

XaleX_2 | 14-06-14 | 13:54

King of Controversy

Volgens mij zijn ze beiden gewoon schuldig. Het is geen (raciaal) zwart/wit verhaal zoals veel negers vaak willen doen geloven. De mythe dat de "blanken dit de "zwarten" aandeden is klinkklare onzin. Je had de status van slaaf als je gevangen was genomen, niet door je huidskleur.

FreedomFTW | 14-06-14 | 13:53

McSnor | 14-06-14 | 13:50
Jouw reactie is een schoolvoorbeeld van feitenloosheid.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:53

@FreedomFTW 13:45
Kul, ik wil best met je meegaan dat Afrikaanse stammen ook vuile handen hebben gemaakt door mensen als slaaf te verkopen aan de Europeanen. Maar dat is het verhaal van dief/heler. En als de heler besluit zijn "goederen" in een schip te stampen en naar America te brengen, kun je daar de dief neit voor verantwoordelijk stellen.

King of controversy | 14-06-14 | 13:50

De stukken van Hans zijn altijd heerlijk verhelderend. De reacties zijn helaas vaak superstompzinnig. Paarlen voor de zwijnen.

McSnor | 14-06-14 | 13:50

@King of controversy | 14-06-14 | 13:41
Dan zou je ook nog moeten gaan meewegen op wat voor manier hij zijn slachtoffers vermoordde. Ik zie kwaad als kwaad, op wat voor schaal dit ook gebeurde. Jansen geeft aan dat er ook duidelijk argumenten zijn om de westerling niet als 'meest schuldig' aan slavenhandel te zien. Grote kans dat er zonder dat de westerling het afgeschaft had er nog steeds grootschalig slavenhandel plaats zou vinden. Daarnaast zou je ook nog 'degene die het uitvond' een grotere schuld toe kunnen kennen. Het vaak bestaande beeld dat de westerling het gezicht van de slavenhandel was, ligt duidelijk genuanceerder.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:49

King of controversy | 14-06-14 | 13:41

De transatlantische slavernij de 'blanke westerlingen' toerekenen is historisch en feitelijk onjuist en is vooral racistisch. Vrijwel alle slaven zijn aan de Europeanen verkocht door Afrikaanse koningen/krijgsheren. Alles wat de Ashanti's gevangen namen verkochten ze aan de blanke Westerlingen samen met goud en andere zaken. Het is simpelweg kortzichtig en bijna kwaadaardig om hier een zwart/wt verhaal van te maken. Overigens stond de Transatlantische slavenhandel niet los van de Arabische.

FreedomFTW | 14-06-14 | 13:45

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:41
Ontwikkelingshulp en het massaal importeren van kanslozen. Kennelijk is er toch nog een gevoel dat we Afrikanen wat verschuldigt zijn.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:45

@potsenmakkert | 14-06-14 | 13:28
"Is iemand die 10 mensen vermoord een beter mens dan iemand die er 20 vermoord?"

Ik zou iemand die 10 mensen ipv 20 mensen vermoord een minder slecht mens noemen, maar inderdaad. Er zijn gradaties van slechtheid. De Atlantische slavenhandel was qua opzet en intensiteit de allergrootste. Daarom zijn 'blanke westerlingen' wel meer schuldig.

King of controversy | 14-06-14 | 13:41

Flipus | 14-06-14 | 13:24
"in Nederland word 'de blanke man' gezien als slavenhandelaar, daarvoor moet de 'blanke man' nog steeds bloeden en betalen"
Ik herken dat beeld niet.
L:eg mij eens uit hoe ik als Nederlandse blanke mannelijke belastingbetaler "bloedt en betaal" om dat ik gezien zou worden als slavenhandelaar.
Jij bent de weg kwijt he?

gutgutgut | 14-06-14 | 13:41

gutgutgut

Monte Cassino was captured by the Allies on May 18, 1944. The next night, thousands of Goumiers and other colonial troops scoured the slopes of the hills surrounding the town and the villages of Ciociaria (in South Latium). Over 60,000 women, ranging in age from 11 to 86, suffered from violence, when village after village came under control of the Goumiers. Civilian men who tried to protect their wives and daughters were murdered. The number of men killed has been estimated at 800.[3]

The mayor of Esperia, a comune in the Province of Frosinone, reported that in his town, 700 women out of 2,500 inhabitants were raped resulting in many deaths. According to some sources, a total of more than 7,000 civilians, including children, were raped by Goumiers.[4]

FreedomFTW | 14-06-14 | 13:38

@Djong | 14-06-14 | 13:29
Aan de andere kant: ken jij een columnist die zo veel verwijst en onderbouwt als Jansen? Het blijft een column, bedoelt om discussie op te wekken. Daarnaast houd niemand je tegen om bepaalde dingen in Jansen's verhaal te ontkrachten, dat maakt de discussie er alleen maar beter op. Ik zie echter nog niet veel bewijs dat dingen die Jansen zegt pertinent onwaar zijn, uiteraard kun je het met bepaalde gevolgtrekkingen niet eens zijn, dat houd de discussie levendig.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:38

Wat? Is er iemand die de rol van de Gourmiers verheerlijkt?

Wel eens van Maroccinate gehoord? Een heleboel Italiaanse vrouwen wel.
Daar is ook een interessante Wiki over. Waar je verder nooit iemand over hoort.

en.wikipedia.org/wiki/Marocchinate

FreedomFTW | 14-06-14 | 13:36

@Bicycle_Repairman 13:28
Klopt, het is een hele geniepige manier van argumenteren. Je zegt geen dingen die niet waar zijn, maar je laat de volledige context weg.

Weet je, toen Wilders Pechtold een miezerig mannetje noemde, had hij vast stiekem HansieJansie in gedachten.

King of controversy | 14-06-14 | 13:36

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:21
Point taken, de gourmiers waren kennelijk maar een kleine groep. Marrokanen die vochten voor de axis machten kan ik ook nergens vinden dus dat lijkt me inderdaad fantasie.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:33

@ Flipus 13:24
M'n beste jongen, Niemand in Nederland ziet 'de blanke man' als een slavenhandelaar. Want inderdaad, Europeanen kwamen tot het inzicht dat slaven misschien wel eens mensen konden zijn, en alle mensen moesten dezelfde rechten hebben. (overigens dacht de Kerk van HansieJansie daar héél anders over)

Wel zien veel mensen dat Nederland, de staat, rijk is geworden van zeer intensieve slavenhandel en uitbuiting.
Dat Nederland, de staat, daarvoor gestraft wordt is niet meer dan logisch. Zeker als je bedenkt dat de slavenhandel rond 1850 wel werd afgeschaft, maar toen niet elke slaaf een schadevergoeding kreeg.

King of controversy | 14-06-14 | 13:31

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:04
Jansen grossiert in sweeping statements die hij aan elkaar knutselt met vage verwijzingen naar 'literatuur'.
Zodra hij man en paard moet noemen stort het hele betoog in. Neem die hangende grammofoonplaat over de Grootmoefti. Zelfs al had deze man eigenhandig het complete draaiboek voor de Endlosung geschreven, inclusief de hele logistiek: het maakt de verschrikkingen in de kampen niet meer of minder erg. Jansen lijkt in zijn stukje de linksmens te willen 'ontmaskeren'. Wat deze anecdote moet bewijzen in dat kader ontgaat mij volledig. Er waren wel meer geestelijke leiders die in WO II openlijk de foute kant kozen. Zo rollen geestelijke leiders namelijk - van welke demonatie ze ook maar zijn.
Maar goed, Jansen blijft maar met even grote als holle bewoordingen zaken aaneenrijgen die niets met elkaar te maken hebben.
Alles om maar vast te kunnen houden aan het waanbeeld van een 'Linkse Kerk'.

Djong | 14-06-14 | 13:29

@YMMMV | 14-06-14 | 11:29
De linkse kerk is inderdaad een directe afgeleide van de christelijke kerk. Maar dat is vloeken in de linkse kerk...

frank87 | 14-06-14 | 13:29

@King of controversy | 14-06-14 | 13:18

Ok, ik quote: Slavernij heeft bestaan in alle culturen. ‘Dode blanke mannen’ zijn hieraan niet extra schuldig, integendeel, zij zijn de enigen die de slavernij hebben afgeschaft. Arabieren hebben, tot diep in de Europese kuststreken toe, zich eeuwenlang ingespannen om mensen tot slaaf te maken. Afrikanen verkochten elkaar als slaaf aan wie maar kopen wilde. Afrikanen en Arabieren zijn alleen onder westerse druk met deze hobby’s opgehouden, of gaan daar stiekem nog mee door.
.
.
Hans Jansen zegt hierin met andere woorden: blanke westerlingen zijn niet 'meer schuldig' dan andere culturen. Slavenhandel is van alle tijden en is uiteindelijk door westerlingen afgeschaft. Lijkt me valide. Is iemand die 10 mensen vermoord een beter mens dan iemand die er 20 vermoord? Beide noem je (serie)moordenaar. Het is dan ook niet terecht dat alleen westerlingen tegenwoordig nog op de slavernij worden aangekeken. Valide argument toch? Of vind jij de moordenaar die er 10 om legt minder een moordenaar omdat er ook mensen waren die er 20 doodden?

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:28

@KoC
Het gaat allemaal verder qua scheve vergelijking. Hoe durf je zo'n zuilenvergelijking uberhaupt op te zetten. Het fundament onder dit gereutel is beschamend en fundamenteel onwaar

Bicycle_Repairman | 14-06-14 | 13:28

@AntiSoof | 14-06-14 | 11:35
Het punt is dat mensen vaak hun ideologie als absolute waarheid gaan zien, met de daarbij horende regelgeving. Als je vanuit welke ideologie (religie) je houdt aan die regels heb je ook een soort van vrede. En zeg nu zelf:
www.icci.org.il/images/golden_rule_pos...
is een aardig uiting van 'wat u niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet' lijkt voor een ieder een uitgangspunt. De herprogrammering van het 'zelf' is een pracht van een utopie, het ego is gewoon te sterk voor velen.
 
'Men' wil regels want anders wordt men onzeker. De bevestiging van wat goed en kwaad is (als dat al bestaat) moet helder zijn. Dit leidt tot groepsvorming (cultuur) en wij vs zij.
 
Het echt zelfstandig afbreken en weer opbouwen is een onzeker proces dat de angst in zich heeft om kwetsbaar op te stellen. Want de kwetsbaarheid wordt gevoeld door het ego. Het (ver)oordeel is zo veel makkelijker dan het begrip. Het benoemen en jij-bakken van zowel welke groep of individu dan ook is motor voor van de maatschappij aangevoerd door degene die in simpele woorden de (ervaren) volksangst kan (en zal) aanwakkeren.
 
De paar mensen die een bredere context kunnen duiden, worden of niet begrepen of weggezet als afvalligen. Dus pas op uw woorden u zult worden gezien als een afvallige op een roze wolk, ondanks het feit dat u de kern exact geduid heeft!

gedachtespinsel | 14-06-14 | 13:25

@King of controversy | 14-06-14 | 13:13

Je draait de zaak om, in Nederland word 'de blanke man' gezien als slavenhandelaar, daarvoor moet de 'blanke man' nog steeds bloeden en betalen.
De uitvinder van de slavernij was 100% zeker niet blank maar had een donkere huid. Dus ik zou zeggen ga daar lekker klagen.

De andere punten waar je zo lekker overheen walst gaan net zo, maar met die linkse kronkel van je kun je daar waarschijnlijk niet mee om gaan.

Flipus | 14-06-14 | 13:24

Wel triest dat mensen zo makkelijk alles geloven wat iemand verkondigd omdat hij/zij de titel professor draagt. Stop eens met dat kuddegedrag domme koeien en leer zelf denken. Hans Jansen verdrinkt telkens in zijn ijdelheid (1) en zal over 10 jaar weer met een hele andere wind mee waaien.
www.youtube.com/watch?v=YKdL6QP28gg

(1)1) Arrogantie 2) Beuzelarij 3) Behaagzucht 4) Egotisme 5) Eigendunk 6) Eigenwaan 7) Glorie 8) Holheid 9) Hoogmoed 10) Ijdeltuiterij 11) Inaniteit 12) Ingenomenheid 13) Leegheid 14) Ledigheid 15) Mondaniteit 16) Nietigheid 17) Pronkzucht 18) Praalziekte 19) Sterfelijkheid 20) Trots 21) Vanitas 22) Vaniteit 23) Vacuiteit 24) Wuftheid 25) Zelfgenoegzaamheid

geenstijlo | 14-06-14 | 13:24

KoninginWildemina | 14-06-14 | 13:20
Jij moet uit de ouderlijke macht ontzet worden wegens indoctrinatie van je kinderen.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:23

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:00
en.wikipedia.org/wiki/Royal_Moroccan_A...
Die getallen kunnen overdreven zijn. Hier is sprake van een Frans koloniaal leger van 190.000:
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8344170.stm...
Die 4x12.000 waren mogelijk alleen de goumier.
Hier is sprake van een Afrikaans leger van 400.000 man:
en.wikipedia.org/wiki/Free_French_forc....

Hoe dan ook, dat Marokkanen aan de kant van de nazi's zouden hebben gevochten, zoals "mental K | 14-06-14 | 12:36" beweert, geloof ik geen moment.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:21

Geweldig stuk Hans!
Dit stuk is basiskennis dat ieder kind op school zou moeten leren over de linkse kerk. Ik leer het mijn kinderen thuis al, maar zoals de islam vervlochten is in de geesten van mensen, zo is de linkse religie hier vervlochten. Je bent toch erm beetje raar als je tegen het nationale geloof ingaat.
Ik ga mijn kinderen dit stuk laten lezen!

KoninginWildemina | 14-06-14 | 13:20

@potsenmakkert | 14-06-14 | 13:10
HansieJansie relativeert de intensiteit van de Atlantische slavenhandel, door die gelijk te stellen aan wat de Arabieren aan het uitvreten waren.

King of controversy | 14-06-14 | 13:18

@De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:38
En de meest bestuurscapabele mannen van Nederland, onder leiding van staatsgenie Mark Rutte, doen dat niet? Jansen for Burgemeester van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Op z'n minst!

dedeurs | 14-06-14 | 13:18

Hans Jansen schrijft voor Geenstijl? :D

Even voor de duidelijkheid, mr Jansen is al een paar jaar in toenemende mate behoorlijk de weg kwijt. Een "expert" met zeldzaam zwakke argumenten.

wowee | 14-06-14 | 13:16

Raad eens hoe je ook kan herkennen dat links een religie is ... linkse mensen zijn net als andere goedgelovigen, om de haverklap gekwetst en beledigd.
En dat is dan de schuld van degene die het lef heeft ze te confronteren met een perspectief dat onverenigbaar is met hun anti-pragmatische-waan-ideologie.

nedertokkie | 14-06-14 | 13:16

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:08
Dan neem ik aan dat je het over een interview heeft. Niet iedereen heeft per direct alle feiten in zijn geheugen. Ik heb een economische achtergrond maar als je mij vraagt een precieze uitspraak van Thomas Malthus te noemen kan ik dat ook niet zonder dat op te zoeken. Je kunt veel van Jansen zeggen, maar ik ken geen columnist die zoveel refereert als Jansen, dat hij dan niet direct alle feiten paraat heeft in een radio / tv interview vergeef ik hem dan maar.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:15

@as-saboer | 14-06-14 | 11:33
Ja, zo'n eye-opener lees je nou nooit bij jullie op de Joop hè?

Conan de Rabarber | 14-06-14 | 13:14

@potsenmakkert | 14-06-14 | 13:04
Wat HansieJansie heel slim doet, is een scheve vergelijking maken.
Even een fictieve situatie: een persoon is een combi van de Masonfamily en Volkert.
HansieJansie zou deze persoon verdedigen door te zeggen dat er ook andere moordenaars rondlopen.

En dat is natuurlijk waar. Maar wat heb je daarmee bewezen?
Ja, het is waar dat andere volken ook aan slavenhandel deden. Maakt dat de Europeanen minder slecht?
Ja, het is waar dat de Groot-Mufti geen groot fan was van de Joden. En wat nu?
En Ja, er bestaan andere meningen over klimaatverandering.

Maar wat heeft HansieJansie nou bewezen?

King of controversy | 14-06-14 | 13:13

=De brede Arabisch-islamitische steun aan Nazi-Duitsland is een stuk beter gedocumenteerd dan de vredelievendheid van de islam.=

Alleen linkse mensen die zich hebben laten inpalmen door moslims beweren dat het anders ligt. Ze zijn spreekpoppen van de islam geworden

Islamofiel | 14-06-14 | 13:12

@King of controversy | 14-06-14 | 13:06
Klopt, maar ontkent Jansen dit? Ik zie hem dat niet doen, noch zie ik hem de slavenhandel goed praten. Maar het was dus geen puur westers dingetje, laat staan dat wij er nu nog schuld aan hebben. De westerling heeft zijn fout hierin ingezien en slavernij uitgebannen in tegenstelling tot veel moderne culturen. Ik ben het dus met Jansen eens dat als het over slavernij gaat we niet in een westerse schuldreflex moeten schieten, maar ons eerst moeten focussen op het wereldwijd uitbannen hiervan.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:10

Trouwens: die 'sacramenten' homohuwelijk, abortus en euthanasie lijken mij nou typisch liberale verworvenheden.

Djong | 14-06-14 | 13:09

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:04
Djong citeert hier letterlijk door Jansen uitgesproken tekst.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:08

@gutgutgut | 14-06-14 | 13:04
Ik vind het niet erg dat hij dit relativeert, relativeren is goed, mits je dat niet gebruikt om de schuld af te wentelen. Dat doet Jansen niet, hij geeft aan dat de blanke westerling inderdaad ook schuldig was aan de slavernij. Verder geeft hij echter ook aan dat het vreemd is dat de slavernij alleen toegerekend word aan de westerling, aangezien alle culturen hier aan mee deden of hier zelfs nog steeds aan doen.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:07

@potsenmakkert 12:49

Over die slavenhandel, heb je de cijfers gezien?
Arabieren: tussen 650 en 1900 10 tot 18 miljoen slaven.
Atlantische slavenhandel: tussen 16e en 19e eeuw 12 miljoen slaven maar waarschijnlijk meer.

Zie je het verschil in de intensiteit van de handel?
De Arabieren verhandelden ongeveer 1 tot 1,5 miljoen slaven per eeuw. De Europeanen 4 miljoen slaven per eeuw.

Waarbij ik er dan nog uitdrukkelijk bij wil zeggen dat de Europese handel alleen de Atlantische handelsvolume is. Europeanen hadden natuurlijk ook slaven voor het thuisfront.

Bron:
en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade...
en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_t...

King of controversy | 14-06-14 | 13:06

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:03
Ook dat verkrachten deden ze als soldaten van de geallieerden.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:05

@Djong | 14-06-14 | 13:02
Waar wil je concrete voorbeelden van? Over het algemeen vind ik de stukjes van Jansen (zeker voor Geenstijl) behoorlijk onderbouwt. Het zijn geen wetenschappelijke papers, dus je hoeft niet overal te refereren, maar ik vind dat hij dit wel behoorlijk vaak doet.

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:04

potsenmakkert | 14-06-14 | 12:49
Hij relativeert de slavenhandel op industriële schaal wel degelijk.
Trouwens de "linkse kerk" bestaat niet, maar is een bedenksel van randfiguren als Jansen die een vijandbeeld nodig hebben om hun haat en frustratie op te richten.

gutgutgut | 14-06-14 | 13:04

@gutgutgut | 14-06-14 | 12:55
O ja, toen ik ging googlen op Marrokaanse soldaten in ww2 kwam ik vooral verhalen tegen over een massaverkrachting en moordpartij in 'bevrijd' Italie. Maar goed, de Canadezen verkrachtten natuurlijk ook massaal vrouwen toen ze Nederland hadden bevrijd...

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:03

Kunt u daar ook concrete voorbeelden van geven, meneer Jansen?
"eeeh, nou, stamel, eeh,..."
Een concreet voorbeeldje maar.
" Nou, er schiet me even niets te binnen..."
Dank u meneer Jansen, wij weten wel weer genoeg.
Tot ziens en doe de groeten aan de Grote Blonde Moefti.

Djong | 14-06-14 | 13:02

@gutgutgut | 14-06-14 | 12:55
Waar heb je die informatie vandaan? Ik lees namelijk dat het 4 regimenten van 12000 waren, oftewel 48000.
en.wikipedia.org/wiki/Moroccan_Goumier...

potsenmakkert | 14-06-14 | 13:00

mental K | 14-06-14 | 12:36
Hoeveel marokkaanse troepen hebben er volgens jouw informatie meegevochten aan de kant van de nazi's?
Ik weet alleen dat er 300.000 meegevochten hebben met de geallieerden.

gutgutgut | 14-06-14 | 12:55

Hans gaat weer los. Grappig hoor.

bbbachstra | 14-06-14 | 12:55

Je moet vrijwel hersenloos zijn om dit prima stuk van Jansen niet te begrijpen. Hoe duidelijk wil je het hebben, feiten zijn historisch echte feiten en allemaal na te trekken als je wilt. Om dan af te gaan geven op Jansen omdat hij voor de PVV in het Europarlement gaat zitten is treuriger dan Pechtold die genaaid wordt door Merkel.

niksneem | 14-06-14 | 12:55

@De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:41
Misschien hadden ze daar een plek voor de bedevaart 'te zoeken'? En alhoewel ik er persoonlijk niets van snap is je religieus kunnen uiten een eerste levensbehoefte voor veel mensen. Het is alsof ik met een groep mensen alle supermarkten en andere verschaffers van voedsel ontoegankelijk voor jou maak, en dan verbaast ben dat jij dit niet pikt.

potsenmakkert | 14-06-14 | 12:53

@De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:41
Jup, dat wil ik beargumenteren, zal wel niet lekker vallen in je leugenachtige gedachten, maar toch.

nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kruistoch...

Flipus | 14-06-14 | 12:51

@gutgutgut | 14-06-14 | 12:37
Jansen relativeert de slavenhandel niet. Hij zegt alleen dat het vreemd is dat alleen de westerse blanke er nog op word aangekeken, omdat juist de westerse blanke de slavernij heeft afgeschaft in tegenstelling tot veel andere culturen die tot de dag van vandaag nog (vormen van) slavernij kennen.

potsenmakkert | 14-06-14 | 12:49

@ Mazzeltov | 14-06-14 | 12:36
"de opkomst van het (door hen ongetwijfeld vervloekte) VRIJE internet"

Het eerste vrije internet voor particulieren in NL werd opgezet door HackTic, een club linkse hackers, die later XS4ALL werd. Dus....

@_traxor_ | 14-06-14 | 12:46

istawa: goeie argumenten geef je, dat mavo examen ga je wel halen zo.

De Anaalprofeet | 14-06-14 | 12:43

Mazzeltov | 14-06-14 | 12:36
"de opkomst van het (door hen ongetwijfeld vervloekte) VRIJE internet "
ongetwijfeld, maar heb je ook een link zodat we onafhankelijk kunnen vaststellen of je gelijk hebt? Nee.
Overigens herinner ik eraan dat jij een paar dagen geleden, ondanks je joodse nick, pleitte voor de terugkeer van een Ernst Röhm. Ik heb je toen verwezen naar stormfront.nl, weet je nog?

gutgutgut | 14-06-14 | 12:41

@Flipus | 14-06-14 | 12:31
Nou dat geeft je niveau wel aan. De veroorzakers van de kruistochten waren toch echt de kruisvaarders. Of wil jij beargumenteren dat Europeanen destijds iets anders te zoeken hadden in het midden-oosten?

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:41

@dedeurs | 14-06-14 | 12:25
Ja want hij lult maar wat.

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:38

necrosis | 14-06-14 | 11:05

... of monddeaud gemaakT worden terwijl je hele mooie letters kan schrijven. [knipoog naar Excotische oorden]

Centauri3 | 14-06-14 | 12:37

Slavernij is van alle tijden en plaatsen. Jansen gebruikt dat feit om de transatlantische slavenhandel, de slavernij in de Amerika's en niet te vergeten in het door westerse mogendheden bezette Afrika te relativeren.
Hoe iemand zonder zelfmoordneigingen zulke zwakke praat opschrijft begrijp ik niet.

gutgutgut | 14-06-14 | 12:37

@kutjebefandijvie | 14-06-14 | 12:31
Je argumentatie snijd echt hout, je weerlegt al zijn punten feilloos echt!

Flipus | 14-06-14 | 12:37

Dit gaat echt nergens meer over, Jansen. Je maakt zo langzamerhand nog krommere gedachtensprongen dan je partijleider.

@_traxor_ | 14-06-14 | 12:37

Ah, hebben er toch Marokkanen mee gevochten in WOII. Aan de kant van de Nazis.

mental K | 14-06-14 | 12:36

Beste Hans Jansen : de linkse kerk zal na je eerste regels al stoppen met lezen, want dit willen ze niet horen.
Maar met de opkomst van het (door hen ongetwijfeld vervloekte) VRIJE internet sinds een jaar of 15.... slaan WIJ ze nu met zoveel feiten om de oren, ook qua klimaat-onzin, dat zij geen weg meer terug zien en zullen blijven volharden in hun (ON)gelijk !

Mazzeltov | 14-06-14 | 12:36

@Ballenman | 14-06-14 | 11:56
Jij bent echt dommer dan de gemiddelde noord-afrikaan he, waar precies schrijft de heer Hansen dat het westen niets gedaan heeft tijdens de kruistochten, hij schrijft enkel wie de veroorzakers waren van de kruistochten, namelijk de islamieten. De rest van je zooi is de moeite niet eens waard, niet naar Nederlands te vertalen en als het al lukt blijkt het lulkoek te zijn.

Flipus | 14-06-14 | 12:31

Man o man wat een vermoeiend kereltje is het toch. Gif en gal spuien. Rot toch op naar EU, o nee... er was je een mooi baantje voorgespiegeld maar je grote leider heeft het baantje voor je neus weggekaapt.
.
Ga je gif spuien waar het hoort, bij je grote leider die je verraden heeft.
.
Overigens is de PVV de linkse kerk, lees het programma er maar op na. PVV = SP met één groot verschil, het Islam sausje......

kutjebefandijvie | 14-06-14 | 12:31

Piet van het Padje | 14-06-14 | 12:18
"dat Hitler een socialist was"
Waarbij voorbij gegaan wordt aan het het feit dat Hitler systematisch het socialisme heeft uitgeroeid. Inclusief Ernst Rohm, de sadistische nazi die het grootkapitaal een kopje kleiner wilde maken.
Wat ik de feitenlozen onder ons zou willen vragen: hoe links is DAT ?

gutgutgut | 14-06-14 | 12:31

verzuurd mannetje maar ja wat wil je, gepasseerd worden door de grote blonde leider, kan je links er de schuld van geven.

istawa | 14-06-14 | 12:29

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 11:38
'Retoriek: onbezield gebruik van overspannen taal met clichés en bombast (overspannen beeldspraak). Niet te verwarren met de retorica (=welsprekendheidsleer).'
Is dit jouw interpretatie van Jansen's schrijfwerk? Ik zie hem alleen maar op on-GeenStijlse wijze, dus zonder vet aangezette beeldspraak, metaforische slapstick, Monty Python-achtige overdrijving, trendy woordverbasteringen, vuistgebonk en schenengeschop historische feiten presenteren. Is ook leuk, hoor, die verhitte circusclownoptredens van GS, maar Jansen zet er een keer in de week even de tuinslang op, heel verfrissend. Dit zijn politieke standpunten in hun zuiverse vorm. Als alle andere partijtrekkers zo praatten, zou ik ook eens wat anders voor ze kunnen voelen dan teleurstelling, minachting en walging.

dedeurs | 14-06-14 | 12:25

Wat weer een belachelijke opsomming van onwetendheid en geschiedvervalsing van deze pseudodenker.
"Een ‘kruisvaarder’ is een bewapende pelgrim. "
Dat is een grove leugen. Het was een leger dat leefde van verovering en plundering - zoals destijds gebruikelijk voor legers maar niet voor pelgrims.
En wat beweert Jansen precies de holocaust? De holocaust is voor hem slechts een kapstok om alweer over de Grootmoefti van Jeruzalem te beginnen.
Over het klimaat is Jansen kort, want weet er niks van. Jansen houdt het bij een nietszeggende alinea over "literatuur". Wetenschappelijke literatuur? Nee, feitenloze boekjes en plempsels van de Tea Party.
Tenslotte zijn "sacramenten", abortus, het homohuwelijk en euthanasie. Daar kunnen we kort over zijn: voor, voor en voor.

gutgutgut | 14-06-14 | 12:24

-weggejorist-

Kegge | 14-06-14 | 12:23

Goede column van Hans Jansen, de Linkse Kerk heeft de afgelopen decennia veel schade aan de Nederlandse maatschappij.
Waarvoor dank aan PvdA, Gl, D66. Mede mogelijk gemaakt door die vervloekte NPO.

Onderbuik | 14-06-14 | 12:22

@Parsons | 14-06-14 | 12:09
Het doet mij denken aan die verloren ziel van de PVV die zich recentelijk bekeerd heeft tot de islam. Van hetzelfde pak en laken als je het mij vraagt. Hans moet gewoon lekker van zijn pensioen gaan genieten. De man dementeert als je het mij vraagt want elke week hetzelfde onsamenhangende riedeltje opdreunen is gewoon droevig. Daarbij is Hans ook weer een mannetje van het benoemen. Het benoemen van dingen die ik al jaaaaaaaaaaaren weet. Nou, mooi. En nu?

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:22

Als je socialisten echt boos wilt krijgen, moet je tegen ze zeggen dat Hitler een socialist was, met zijn linkse beleid en Nationaal SOCIALISTISCHE partij. Want als je naar de feiten gaat kijken, komen de Nazi's veel meer overeen met de linkse partijen van tegenwoordig, dan de rechtse. Dat beide takken van de sport ook nog eens de globale Jihad ondersteunen en zich schuldig maken aan antisemitisme is natuurlijk helemaal hilarisch. Ik heb socialisten letterlijk horen zeggen dat ze een atoombom op Jerusalem willen gooien, en dan in een stuip zien trekken bij de suggestie dat hun clubje op de NSDAP. Het zijn echt zulke clowns.

Trouwens, zijn al die dingen als slavernij, holocaust, etc. niet gewoon samen te vatten onder het kopje "erfzonde"? Want als er iets karakteristiek is aan de linkse kerk, is het het constant hameren op het inherente kwaad in het Westen. En dat terwijl ze natuurlijk prat gaan op de "wijsheid" dat het achterlijk is om warme gevoelens bij je land of cultuur te voelen, want je hebt persoonlijk toch geen bijdrage geleverd. Hier is natuurlijk wel de caveat dat dat alleen telt voor blanke Westerlingen. Als je uit een moordenaarscultuur uit de woestijn komt, hoef je je nooit schuldig te voelen voor slavernij, en mag je trots zijn wat je wil. Dat is dan goed, en MOET zelfs, want de multiculturele maatschappij is zo goed.

Misschien kunnen we zelfs de zuil "selectieve verontwaardiging" toevoegen. Want waar een linksmens Israël wil boycotten omdat ze fruit verbouwen op in oorlog verwonnen grond (die voorheen gewoon braakliggende woestijn was), staan ze net zo hard te schreeuwen om een Islamitische dictatuur als Turkije zo snel mogelijk de EU in te knallen.

Ik ben het niet eens met die sacramenten. Dat suggereert dat de linkse kerk exclusief voor die dingen strijdt, wat niet zo is. Iedereen die geen godsdienst-fanaat is, zou die dingen moeten ondersteunen. En met de toename van geweld tegen homo's, en het constante wegkijken van de socialist, is het inmiddels wel duidelijk dat de linkse kerk meer dan bereid is om die zogenaamde kernwaarden voor een bus te duwen als het maar betekent dat ze hun lippen nog wat strakker om het besneden lid van Mohammed kunnen plaatsen.

Piet van het Padje | 14-06-14 | 12:18

Hans is ff lekker dronken polonaise lopen we 5 - 1 geworden over een paar dagen maken we ons weer zorgen over de wereld :-P

Baron bierviltje | 14-06-14 | 12:15

Ik word niet goed van de zuilen van de islam, christendom en de linkse kerk. Die mensen hebben nooit geprobeerd na de denken. Het zijn 1-cellige hersenstructuren. Klojo's zijn het.

Thoth | 14-06-14 | 12:15

5-0 voor Hans Jansen. Hij mikt de bal precies het doel in in een paar minuten .
De Spaanse verliezers was de pijn op het gezicht te lezen.
Linkse kerkreaguurders gaan demonstratief staan pissen op de bal , slechte verliezers.
Jansen en van Persie bedankt voor doeltreffende schuivers op het speelveld.

Ik kook ook | 14-06-14 | 12:11

@as-saboer | 14-06-14 | 11:41
Wat leuk dat je dat elke keer aanhaalt. Weet je wat nou zo ironisch is? Janse heeft ruiterlijk toegegeven dat hij fout zat. Hij is de islam nog intenser gaan bestuderen en tot de conclusie gekomen die Fortuyn al had getrokken in de jaren '90. Hij heeft er zelfs openlijk zijn excuses voor aangeboden.

Iets dat volhardende totaalidioten als jij nooit zullen doen.

En dat is nu juist het verschil tussen de Linkse Kerk en de weldenkendemense.

Snappie snappie wel?

Parsons | 14-06-14 | 12:09

@Masturwasbeert | 14-06-14 | 12:04
En de achtste zuil: Alle plooien zijn glad te strijken als je er maar genoeg (belasting)geld tegenaan gooit.

VanBukkem | 14-06-14 | 12:08

Je vergeet zuil 7: seksisme

Masturwasbeert | 14-06-14 | 12:04


zonder-moeite
Inderdaad , je zou verwachten van een partij als D66 die haar statuten baseert op seculariteit en ontplooïing van het individu wat meer en vaker de islam die met de voortschrijdende immigratie via asiel en geboortes alhier steeds vastere voet aan de grond krijgt,anders tegemoet treedt. Dat wil zeggen, zich niet laat gijzelen door de PVV maar hun eigen agenda hanterend. Al hetgeen de islam voorstaat moet toch een gruwel zijn voor de meestal goed opgeleide D66-ers zou je veronderstellen.Op een paar uur vliegen slachten sunniten sjiïeten met duizenden tegelijk af daarbij geholpen door Nederlandse "jihadisten".Een club als Pax vh.Cristi) ziet als alternatief voor Assad het FSA , ze hebben dezelfde intenties als Isis op den duur en onze regering laat deze types rustig terugkeren naar ons land . De heer Teeven verleentt tevens angry young muslims uit de Hoorn van Afrika vrijwel allen een verblijfstitel waarmee met de week de problemen zich in de nabije toekomst gaan opstapelen. Onder hen zal ongetwijfeld gerecruteerd worden immers , ze voelen zich ontheemd en klampen zich vast aan hun mohammedaanse roots. Een ieder weet dit, behalve de onnozelen in Den Haag. Tel daarbij op dat vrijwel alle verkrachtingen in Zweden en Denemarken op het conto staan van asielzoekers uit o.a. de Hoorn v Afrika. Vrouwen aldaar kunnen al niet meer 's avonds over straat in grote delen van de grote steden. Is dit wat ons te wachten staat ? De overheid ontwricht de samenleving door maandelijks duizenden mensen toe te laten die hier niets te zoeken hebben in plaats van de samenleving te beschermen. Nogmaals, het blijkt dat er schromelijk zorg tekort schiet voor onze bejaarden in de verpleeg- en zorgtehuizen, daar ligt één van de primaire taken van de regering zou je zeggen in plaats van een aanmoedigingsbeleid massaal hier naar toe te komen.

Jan Boule | 14-06-14 | 12:02

@Heisessie | 14-06-14 | 11:47

^^ lol, dit is een trollbot, toch?

Ballenman | 14-06-14 | 12:02

@XaleX_2
Wat een zuur stukje Hans. Op dezelfde toon kan ik ook de zuilen van rechts opsommen... dat nog veel zieker zal klinken.

Tuurlijk, rechts heeft ook dogma's die je heel makkelijk onderuit kunt schoppen. Dat een eigen risico de kosten van de gezondheidszorg verlaagt, bijvoorbeeld. Dat overheidsdiensten beter gaan functioneren en goedkoper worden als je ze privatiseert. Dat managers een flinke schep geld horen te krijgen omdat ze anders naar het buitenland vertrekken. Dat meer asfalt alle verkeersproblemen oplost. Dat is allemaal net zo'n stompzinnig geleuter als de dogma's van links. Je moet ze allebei bestrijden.

MAD1950 | 14-06-14 | 12:01

@De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 11:55

get used to it. Op GS zitten te weinig mensen die onderscheid kunnen maken tussen mening en argument.

Dat je iemands mening kunt delen maar de argumentatie ruk vindt, kunnen ze niet begrijpen.

Ballenman | 14-06-14 | 12:01

@Toine Tussenbeen | 14-06-14 | 11:51
Hans een 'profeet'? Mijn god wat zakt het niveau af hier zeg. Dit is het zoveelste epistel van de heer Jansen wat buiten het TL;DR als je er doorheen spit kant noch wal raakt. Het is gekleurd en het stinkt naar gemaakte morele superioriteit die geen fundering heeft.

Inhoudelijk staat er niets het is een monotoon opinie-stukje van iemand die elke week weer hetzelfde saaie riedeltje ophoud.

Weet je wie wel met oplossingen kwam?

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 12:00

Linkse kerk iesse siempel:
-
Als ik als geboren en getogen Nederlanderse belastingbetaler de holocaust ontken -of zelfs maar: relativeer, dan sta ik in de kortste keren voor het hekje - en réken maar dat ik niet zonder minstens zestig uur taakstraf weer voor de poort sta.
-
Als ik als 'Nederlandse' (in Nederland geboren en getogen, mind you) Turk datzelfde doe, sterker nog: als ik luid en duidelijk in een interview in een groot landelijk blad te kennen geef een achteraf-voorstander te zijn van de uitkomst van de Wannsee conferentie en een groot fan van Ome Adolf te zijn, dan kan ik de volgende week mijn uitkering weer op tijd op mijn bankrekening verwachten.

bisbisbis | 14-06-14 | 11:59

Zou het zo zijn dat moslims worden aangemoedigd om afvalligen als offer op te eten, zo lang ze maar niet gekookt zijn, om een morele schuld in te lossen.

hawie | 14-06-14 | 11:57

Dat Geenstijl zich ooit heeft ingelaten met iemand als Hans Jansen, een gristengekkie die zijn moslimhaat een beetje komt ventileren.
Ik begrijp het Geenstijl format dat zo'n beetje alle standpunten hier een podium krijgen, maar dan wacht ik nog wel op 'de moslim'. Hans Jansen is veel te saai en voorspelbaar.

Ik zie nog steeds geen fundamenteel verschil tussen gristengekkies en islamgekkies. Gristengekkies moorden ook -veel- in naam van god om olie te bemachtigen, hierin het sterkst vertegenwoordigd door Amerika.
Zowel islam als het christendom zijn organisaties met miljarden leden die zich laten leiden door stemmetjes in hun hoofd, terwijl ze het gros van de wapenvoorraad bezitten. Een enigzins verontrustend idee.

germ | 14-06-14 | 11:57

Hilarische miskleun, dit stuk.

Aan de dingen die wél kloppen (slavernij was en is geen exclusief witte aangelegenheid, en dat er voor WO2 al moslims waren die alle Joden dood wilden) wordt zonder verdere onderbouwing even toegevoegd dat het westen heus niks gedaan heeft tijdens de kruistochten, dat het klimaatverhaal een hoax is, dat 'links' als doel zou hebben iedereen precies evenveel te laten verdienen, en dat ontwikkelingshulp inherent een verkeerd idee is (los van uitvoering).
Jansen, dit is met afstand het slechtste stuk van ik ooit van je gelezen heb.
Hou je alsjeblieft bij je expertise (islam) en laat de andere onderwerpen over aan mensen die daar wel verstand van hebben.

(voor de zwakker begaafden op dit blog: ik bekritiseer zijn mening niet. leer lezen).

Ballenman | 14-06-14 | 11:56

De maatschappij kan zich helemaal geen spanningen permitteren. Vandaar ook de impuls om alles glad te strijken en te doen alsof je neus bloedt. Alleen al het vliegverkeer zou niet meer kunnen functioneren wanneer groepen gewapenden met luchtdoelraketten rondliepen.

Rest In Privacy | 14-06-14 | 11:56

@happen naar de baas | 14-06-14 | 11:52
Waarom? Het is gewoon een tergend slecht stukje broddelwerk.

Islam bashen, ik ben voor!
Linkse-kerk bashen, ik ben voor!
PvdA belachelijk maken, ik ben voor!

Dit is gewoon een onsamenhangend droevig stukje broddelwerk van uiterst zure en matige kwaliteit.

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 11:55

Goed stuk, heer Jansen. Ik ben blij dat ik onlangs op u mocht stemmen!

Brou Is Back | 14-06-14 | 11:54

Ach, ik heb brood met dik beleg. Iedere dag. Dankzij of ondanks de linkse kerk gaat het best goed in Nederland. Zelfs met die dekselse moslims die af en toe irritant zijn.

deministerpresident | 14-06-14 | 11:54

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 11:38

Zou jou dus juist heel erg aan moeten spreken...

happen naar de baas | 14-06-14 | 11:52

Heel vaak blaast GS een tsunami van haat naar wie er anders over denkt.

wirwars | 14-06-14 | 11:51

necrosis | 14-06-14 | 11:05

Dus gestenigd worden is erger dan een kind baren wat verwekt is door een verkrachter?
Wat een ongelooflijke kul opmerking maak je daar zeg.

Al is het maar dat deze vergelijking doet voorkomen dat abortus alleen wordt toegepast na verkrachtingen.

happen naar de baas | 14-06-14 | 11:51

De wereld zou eens beter naar Hans Jansen kunnen luisteren. Maar profeten worden altijd door eigen volk verguisd.
Een prachtig voorbeeld is de "wijsheid" van al die trainers zoals Van Marwijk gisteren die Van Gaal verketterde.
Hans Jansen, ik lees u altijd met plezier, maar dit was klasse!

Toine Tussenbeen | 14-06-14 | 11:51

@as-saboer | 14-06-14 | 11:41
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat geldt ook voor Hans Jansen. Het verstand komt met de jaren.

VanBukkem | 14-06-14 | 11:49

Indrukwekkende analyse. En vooral de sacrametaliteit toont aan dat het een zichzelf uitroeiende stroming is. Maar ook daarvoor lijkt dan te gelden dat het gedachtengoed zich muteert en in alle tijden de kop opsteekt. Maar we mogen het niet duivels noemen.

Heisessie | 14-06-14 | 11:47

Wat een zuur stukje Hans. Op dezelfde toon kan ik ook de zuilen van rechts opsommen... dat nog veel zieker zal klinken.

XaleX_2 | 14-06-14 | 11:45

Hanssie Hanssie, wanneer sluit je je aan bij de Jehova's? Die zijn ook ziekelijk irritant, vallen ook constant in herhaling en blijven ook telkens maar terugkomen met hun warrige verhalen. O ja, gisteren 1-5. Probeer ook eens te genieten, ouwe zuurpruim.
as-saboer | 14-06-14 | 11:33
--
Net zo als schreeuwende mocro's die bewust voorbij een cameraploeg lopen: je hoeft zijn stukjes niet te lezen!
Je hoeft ook niet eens te reageren op zijn stukjes. Allemaal keuzes, beste as-saboer.
Persoonlijk vind ik zijn stukken interessant. Een heuse professor die vanuit zijn (vak)kennis ons geregeld mini-colleges geeft, wat wil je nog meer op GS? Deze professor zet me gelukkig nog steeds aan het denken.

appeltjesgroeneweide | 14-06-14 | 11:44

Linkse kerk: jouw mening klopt niet. Nazi.

Aantastelijk | 14-06-14 | 11:39

Zonder de linkse zelfbevlekkingsindustrie zouden er meer dan voldoende middelen overblijven om een beschaafde zorg te kunnen betalen en de fatsoenlijk onderwijs te verzorgen. Volledige openbaarheid hoe links de eigen zakken vult en die van hun stemvee, dag in, dag uit, totdat het ophoudt.

smdyasc | 14-06-14 | 11:38

Zonder de linkse zelfbevlekkingsindustrie zouden er meer dan voldoende middelen overblijven om een beschaafde zorg te kunnen betalen en de fatsoenlijk onderwijs te verzorgen. Volledige openbaarheid hoe links de eigen zakken vult en die van hun stemvee, dag in, dag uit, totdat het ophoudt.

smdyasc | 14-06-14 | 11:38

Hans, neem een pilsje in de ochtend en ga genieten van je pensioen want dit is echt beschamende retoriek.

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 11:38

Mauro is de nieuwe Jezus?, als ik Ploumen met HEM zie op nu.nl zou ze zijn voeten willen wassen.

lienke | 14-06-14 | 11:37

Weer even de plaats gezet... tak for det Jansen

duitse herder | 14-06-14 | 11:36

Wat een vreselijk en tergend slecht kul-verhaal.

De Koreaanse Slet | 14-06-14 | 11:36

@as-saboer | 14-06-14 | 11:33
Argumenten?

necrosis | 14-06-14 | 11:35

@Ars Vivendi | 14-06-14 | 11:05,
Ja Ars. Zo zijn de mensen geïndoctrineerd. Het enige dat de mens kan doen is zichzelf Verlichten met de Waarheid. En die komt, dank zij het Internet naderbij.
Een mens die zichzelf niet opnieuw programmeert is als een computer die zijn programma afloopt en is dus zeer onvrij.
Het denken kan pas echt zelfstandig denken als het zichzelf eerst eens goed aanschouwt, begrijpt, afbreekt en weer opbouwt.

AntiSoof | 14-06-14 | 11:35

Hanssie Hanssie, wanneer sluit je je aan bij de Jehova's? Die zijn ook ziekelijk irritant, vallen ook constant in herhaling en blijven ook telkens maar terugkomen met hun warrige verhalen. O ja, gisteren 1-5. Probeer ook eens te genieten, ouwe zuurpruim.

as-saboer | 14-06-14 | 11:33

Wel een beetje een devaluatie van de SS natuurlijk, dat ze zo'n divisie met half gare Bosnische moslims toelaten.

VanBukkem | 14-06-14 | 11:31

De linkse kerk is doorspekt met christelijke waarden. Het 'keer de andere wang toe' en 'wij zijn allemaal zondig' is sterk daar.

De linkse kerk _is_ de kerk...

YMMMV | 14-06-14 | 11:29

Weer een goed stuk tekst Hans. Ben wel benieuwd hoe je dit soort zaken in de EU gaat verwoorden en hoe erop zal worden gereageerd.

Wobbelplatte | 14-06-14 | 11:28

Tja, we zullen het er mee moeten doen; een democratie waarin mensen stemmen op basis van gewoonte, geloof of gevoel, afgunst of alleen eigen portemonnee in plaats van ratio. De linkse kerk lijkt populairder dan ooit als je ook D'666 er voorzichtig bij mag rekenen. Alles wat niet goed loopt is de schuld van de VVD, en alles wordt daarbij op een hoop gegooid, termen zoals privatisering, marktwerking, kapitalisme...

Ik vind het wel eens treurig voor al die jonge jongens (Dacht altijd Canadezen, maar blijken toch merendeels Marokkanen volgens NOS-programmering) die hun leven hebben gelaten om ons te bevrijden in 1945... Triest dat we vrijwillig stemmen op partijen die ons uitleveren en knechten.

Rommelende Onderbuik | 14-06-14 | 11:26

Gelukkig mag je als niet gelovige uitbundig mee betalen aan het overweldigende budget van de Linkse Kerk...

Sjakie Snel | 14-06-14 | 11:26

Welke holocaust...?

VanBukkem | 14-06-14 | 11:25

Alsof 'De Kerk' vanuit een ideologie acteert. Tuurlijk niet. Het feit dat linkse partijen veel geld in ontwikkelingshulp willen steken, heeft alleen maar met eigen belang, overgoten met een sausje ideologie, te maken. Ga maar eens na hoeveel ontwikkelingshulp miljoenen in kerkelijke organisaties (hoi CDA) wordt gepompt. Zo heeft elke partij z'n handjes in de snoeppot:
- Zorg (hoi VVD)
- Ontwikkelingshulp (hoi CDA, SGP, GL. etc)
- Minima & asielzoekers (hoi SP, PVDA)
- Ambtenaren (hoi PVDA)
- Rechtssysteem (hoi D66)
- Woningmarkt (hoi PVDA)
- Privatisering (hoi VVD)

zonder_moeite | 14-06-14 | 11:22

Deze mijnheer is toch van de PVV? Die socialistische partij die altijd trouw meestemd met de SP en de PvdD? Wat bazelt die dan over de linkse kerk als hij er zelf bij hoort. Waarom treed hij zelf dan niet uit de linkse kerk om zich aan te sluiten bij een degelijke rechtse partij als de SGP?

WaarDeWindWaait | 14-06-14 | 11:20

Wat schrijf je altijd vloeiend en to the point... Heerlijk om zo mijn gelijk te lezen....

educator | 14-06-14 | 11:18

Vd Stoep en Pechtold zouden moeten pleiten voor scheiding tussen linkse kerk en staat, Ipv kerk en staat. Hypocrieten zijn het.

rieschert | 14-06-14 | 11:16

*Print*

Alfa 75 | 14-06-14 | 11:13

1-5 is ook 6, Hans.

Snackbar van Allah | 14-06-14 | 11:12

Goed stuk.. hulde hiervoor.. Jammer dat je nooit een inhoudelijke tegen reactie zult krijgen.

WellusNietus | 14-06-14 | 11:10

Ik weet niet wat erger is:
Als vrouw gestenigd worden omdat je verkracht wordt in een land waar 'men niet beter weet' , of een verbod op abortus in het vrije westen terwijl je zwanger bent van een verkrachter.....

necrosis | 14-06-14 | 11:05

Jansen schrijft: "... maar het helpt allemaal niks."
Dat vat dit stuk goed samen.
Mensen blijven er met open ogen intuinen.

Ars Vivendi | 14-06-14 | 11:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen