Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - De Moefti en de holocaust

hj.pngVrijdagmiddag, 28 november 1941, vier uur, begint in Berlijn de ontmoeting tussen de Duitse leider Adolf Hitler en de Groot-Moefti van Jeruzalem, Amin el-Hoesseini (1897-1974). De bijeenkomst duurt anderhalf uur. De moefti spreekt Frans, er is een tolk aanwezig, Paul Schmidt. De moefti heeft de bijeenkomst genoemd in zijn memoires die in 1999 in Damascus zijn verschenen. Volgens de officiële Duitse verklaring na de ontmoeting brengt de Duitse oorlog tegen de Joden noodzakelijkerwijze met zich mee dat er ook strijd geleverd moet worden tegen een Joods nationaal tehuis in Palestina. Na afloop van de bespreking geeft Hitler opdracht aan Reinhard Heydrich om binnen tien dagen een werkgroep bijeen te roepen om een definitieve oplossing voor het Joodse probleem voor te bereiden. De volgende dag nodigt Heydrich dertien hooggeplaatste Nazi’s uit om op 9 december in de Berlijnse voorstad Wannsee bij elkaar te komen. Maar, drukdrukdruk, er komt wat tussen: op 7 december valt Japan de Verenigde Staten aan: Pearl Harbor. De heren zijn even een paar dagen met iets anders bezig, en dan ook nog de Kerstdagen plus Oud en Nieuw. Wannsee vond uiteindelijk pas plaats op 20 januari 1942 en diende om, wat de uitroeiing van de Joden betreft, de verschillende Duitse ministeries en diensten op één lijn te krijgen. Zonder coördinatie kom je nergens. Het Nazi-regime had van 1933 tot 1941 meer dan een half miljoen Joden uit Duitsland laten vertrekken, en was daar financieel beter van geworden: losgeld uit het buitenland, plus de bezittingen van de emigranten zelf. Waarheen deze Joden gingen, maakte Duitsland niet uit. Velen trokken naar Palestina. In 1941 veranderde dit Duitse beleid. Moefti el-Hoesseini wist, waar hij maar kwam, de indruk te wekken dat hij zowel namens de islam, de Arabieren en zelfs namens de moslims in Azië sprak. Hij is er in geslaagd de Duitsers te overtuigen van het belang van een bondgenootschap met de miljoenen mensen die hij vertegenwoordigde. In februari 1941 had Hitler een voorstel tot samenwerking van el-Husseini ontvangen. Daarin werd in paragraaf zeven als voorwaarde voor een bondgenootschap gesteld dat de Joodse emigratie, Europa uit, zou worden beëindigd. Hitler ging 11 maart akkoord. Emigratie van Joden uit Duitse gebieden werd per 31 oktober verboden. Nu verdrijving van de Europese Joden niet meer mogelijk was, moest er een andere oplossing komen. Die, weten we nu, is er gekomen. Mogelijk zou een rechtbank el-Hoesseini toch niet wegens medeplichtigheid daaraan durven veroordelen, niet zozeer uit angst voor zijn aanhang, maar omdat de Duitsers mogelijk ook zonder deze moefti wel bepaalde ideeën voor de oplossing van hun Joden-vraagstuk zouden hebben weten te ontwikkelen. De moefti heeft in Neurenberg in ieder geval niet terecht hoeven staan, mogelijk omdat hij als ‘geheim agent’ geld opstreek van zowel de Duitsers als de Engelsen en de Fransen. Frankrijk en Engeland zouden een wel heel onnozele indruk hebben gemaakt indien het destijds openbaar geworden zou zijn dat ze zich door dit reptiel hadden laten tillen. In die tijd vreesden regeringen nog, dat het bij hun onderdanen bekend zou raken, voor welke oerstomme streken ze verantwoordelijk waren. Tegenwoordig speelt dat minder. In 1937 deed deze moefti een ‘oproep tot de islamitische wereld’, die al in 1938 in het Duits vertaald was. Daarin komen alle talking points voor die we aantreffen in de preken, toespraken en pamfletten van Hamas, Hezbollah, de Iraanse Ayatollahs, de MoslimBroederschap, Al-Qaeda en de Sharia4-bewegingen. Prijsvraag: zoek één talking point van deze organisaties dat deze moefti niet al noemt. Uiteraard is hierbij het jodenvrij maken van de wereld een gewichtig thema, dat overvloedig met traditionele islamitische teksten toegelicht wordt. Hoe is het mogelijk dat andere islamitische leiders geen bezwaar hebben gemaakt tegen el-Hoesseini’s legitimiteit als woordvoerder van de islam? Twee factoren. De meeste andere leiders waren niet meer dan vertegenwoordigers van een invloedrijke familie, clan of stam, dan wel een lokale (meestal militaire) groep die zich had meester gemaakt van de staatsmacht. Geen internationale aantrekkingskracht. Door zich maximaal radicaal op te stellen, en iedere gematigder speler als een verrader voor te stellen, zijn el-Hoesseini en zijn erfgenamen er steeds in geslaagd het monopolie te krijgen op de woordvoering. Tot op de dag van vandaag zwijgen de gematigder moslims uit angst voor de activisten en beroepsmoslims, die zich op islamitische algemeen bekende religieuze teksten kunnen beroepen, waaronder de koran en de sharia-handboeken. Daardoor is het niet alleen gevaarlijk maar ook moeilijk de wettigheid van hun monopoliepositie te bestrijden. Er zijn zultkoppen die denken dat het bovenstaande allemaal verzonnen is om de islam in een kwaad daglicht te stellen. Die kunnen, indien ze zich willen verbeteren, het beste beginnen met het lezen van dit boek.

Reaguursels

Inloggen

Het citaat is van Adolf Hitler en is afkomstig uit WikiIslam - Quotations on Islam from Notable Non-Muslims.

Benedict Broere | 09-06-14 | 17:07

Hitler geloofde in een extreme versie van het sociaal-darwinisme, namelijk de strijd tussen rassen en volken en daarin het recht van de sterkste. Om die reden had hij een grote bewondering voor de islam, want die leek dit al 14 eeuwen te praktiseren. Het idee van de jodenmoord is mogelijk uit de combinatie van die twee opgekomen. Maar voor Hitler was het slechts de opmaat tot nog veel meer uitroeien: christenen, slavische volkeren, negroïde volkeren... Zoals de islam het ‘gepresteerd’ heeft in 14 eeuwen 270 miljoen andersdenkenden te vermoorden en verschillende culturen. Nazisme en islam, verschillende absolute waarheden, met overeenkomstige uitkomsten.

Men wil het evenwel niet weten. Het politiek correct demoniseren van islamcritici, plus het meegaan in het sprookje van ‘religie van de vrede’, plus Westerse vrijheden en verzorgingsstaat, plus de royale immigratie vanuit de overbevolkte islamitische wereld, produceren synergetisch de toenemende aanwezigheid van de islam in de Westerse wereld en daarmee de afbraak van de moderne open samenleving en zelfs de Europees-Westerse cultuur. Het ‘succes’ van de islam volgt uit indoctrinatie en terrreur, en geeft een despotische en corrupte wereld, waarin vrouwen slaaf zijn en gedwongen worden vele kinderen te baren, waarin veroverde volkeren en culturen worden uitgebuit en uiteindelijk vernietigd, en waarin alles wat lijkt op denken en creativiteit en streven naar een betere kwaliteit van leven, wordt uitgeroeid.

Hans Jansen is niet de enige die kritisch spreekt over de islam en de islamgoedpraters. Deze geluiden hoor je ook van bijvoorbeeld: Bernard Lewis, Hans-Peter Raddatz, Karl-Albrecht Schachtschneider, Udo Ulfkotte, Hamed Abdel Samad, Robert Spencer, Bill Warner, William Federer, Sam Harris, Christopher Hitchens, Salmon Rushdie, Wafa Sultan, Ayaan Hirsi Ali, Richard Dawkins, Paul Weston, Douglas Murray, Lars Hedegaard, Nonie Darwisch, Brigitte Gabriel, Pamela Geller, David Wood en Melanie Phillips. Al deze mensen schrijven boeken, houden lezingen, geven interviews. Veel van hen worden bedreigd of ontvangen anderszins ‘karaktermoord’-achtige kritiek, maar worden niet of nauwelijks weerlegd met werkelijk steekhoudende argumenten. Ze moeten opereren in een orwelliaans vijandige wereld en genereren aldus hun eigen publiek, dat, nog niet totaal gestoord door cultuurrelativisme en culturele zelfhaat, nog wèl waarde hecht aan bijvoorbeeld democratie en mensenrechten, en wetenschap en kunst, en filosofie en spiritualiteit, en algemeen menselijkheid.

>>> You see, it's been our misfortune to have the wrong religion. Why didn't we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion [Islam] too would have been more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?[4] <<< ADOLF HITLER
wikiislam.net/wiki/Quotations_on_Islam...

Benedict Broere | 09-06-14 | 15:51

Voor iemand die met Le Pen en ex SS'ers in het Europarlement gaat zitten, kan ik dit helaas niet serieus nemen.

WaarDeWindWaait | 09-06-14 | 11:01

Men zou inderdaad een verband tussen een Grootmoefti en een Holocaust kunnen ontkennen en het speculatief kunnen noemen en kunnen ridiculiseren. Wat men dus standaard graag doet.

Dit is ook maar één element in een heel scala van elementen die je kunt noemen.
Onze Grootmoefti, de `oom`waar Arafat (idool van de Linksche Kerk) altijd met bewondering over sprak was hier al veel langer mee bezig en de "wat als" en de daadwerkelijke feiten en gebeurtenissen lijst is dan ook lang. brabosh.com/2013/06/09/pqpct-pot/
Volgende punt is de reeks van gebeurtenissen rond de De islamitische SS-divisie 'Handschar' www.google.nl/webhp?nord=1#nord=1&...
en ook de rol van een Eichmann in het verhaal. www.google.nl/webhp?nord=1#nord=1&...

Ik zag al verschillende keren dat men Wilders ook verschillende keren ervan beschuldigt "zionist" te zijn.
De Linksche Kerk beschouwd blijkbaar het woord "zionist" als een scheldwoord.
Van de kant van de gesoepsideerde beroepsboeroepers en zogenaamde "anti discriminatie en anti racisme" clubjes blijft het in dit opzicht oorverdovend stil. Hoe vreemd niewaar ??
Als leden van een SP meelopen in demonstraties als die waarin spreekkoren "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas" roepen lijkt mij ook verder commentaar overbodig.

Sociale socialisten kunnen zich afvragen wat de redenen zijn van een love affair tussen een islam en socialisme. www.google.nl/webhp?nord=1#nord=1&...
Een sterke leider ? Een dictatoriaal regime dat "de rijken de crisis laat betalen" ?

said_fred | 09-06-14 | 02:36

Persoonlijk ben ik eigenlijk pro Jood en Israël. Maar ik wil jullie en oud rijmpje uit mijn jeugd niet onthouden, want dat moet kunnen van Sam en Moos.
Een twee drie de Jood in de pot. Fijngestampt met de deksel erop. Aangemaakt met peper en zout. Oh wat keek die Jood benauwd.

Mantisomantis | 08-06-14 | 23:54

Bernadot Guy l 08-06-14 l 16:33
Ari Shavit denkt daar iets anders over, zie zijn boek " Mijn Beloofde Land"

Polletje Piekhaar | 08-06-14 | 17:24

zoek gewoon via google, je komt de meest vreselijke dingen tegen.Ook in NL hadden we moslim SS-ers, met name vanuit de balkan.
Het is een fabel dat moslims en Joden voor de tweede wereldoorlog netjes naast elkaar leefden, moslims wilden altijd al van de Joden af.
Moslims weten heel goed dat het beloofde land voor de Joden is, er er voor moslims geen plaats is in Israel.
Daar helpt een moskee op heilige Joodse grond niets aan.

Bernardot Guy | 08-06-14 | 16:33

Er wordt nogal wat met modder gegooid richting de heer Jansen. Ik zie hem als een erudite geleerde. En wanneer men het niet met zijn analyse eens is, moet die met argumenten bekritiseerd worden. Domme scheldkanonades zeggen meer over het niveau van de reaguurders dan over de heer Jansen. Deze lieden kunnen we dus beter negeren, ze zijn het niet waard serieus genomen te worden. Overigens is de verspreiding van de islam vanaf het begin gepaard gegaan met bloedvergieten op grote schaal. Lees Hugh Kennedy 's boek over de Arabische veroveringen er maar eens op na. En helaas is er de laatste 1400 jaar niets veranderd. En ik vrees dat daar voorlopig ook geen verandering in zal komen. Dus rest ons slechts een ding, de islam te vuur en te zwaard bestrijden. Niet omdat we dat leuk vinden, maar zoals van Heutz zei: Wie niet horen wil, moet voelen.

Polletje Piekhaar | 08-06-14 | 16:22

@Roadblock | 08-06-14 | 11:56
Je moet je eigen onfatsoen niet projecteren op een ander, want je hebt mijn tegels blijkbaar nog steeds niet gelezen. En dan ga ik toch maar reageren. Ook ik heb Joop nog nooit bezocht en het is banaal dat jij mij blijkbaar wil laten ontkennen wat de mufti was (een antisemiet) en wat de portee van zijn bespreking met Hitler was. Daar sta ik notabene uitgebreid bij stil.
En geen inhoudelijke argumenten? De geschiedvervalsing om de mufti de initiator van de Wansee conferentie te maken, lijkt me vrij inhoudelijk. En juist een ieder die reageert gaat niet op dat inhoudelijke punt in. Maar er volgt standaard een hoop prietpraat over wat voor een lelijk mens die mufti was en dat alleen daarom Hansje Jansen blijkbaar alle feiten op een hoopje mag gooien en er zijn eigen shake maar van mag maken.
Hier geldt blijkbaar als je kwaad spreekt over moslims, doet de waarheid niet meer terzake. Dat is de mate van kwaadspreken de maat der dingen.

Bicycle_Repairman | 08-06-14 | 15:10

maimoun | 07-06-14 | 18:09
wat is dat toch dat mensen uit noord-afrikaanse landen het begrip 'individu' niet begrijpen en het telkens verwarren met de gehele groep (of 'families', 'stammen' of zelfs hele landen )...

--sql error-- | 08-06-14 | 14:33

Zure Sigaar | 08-06-14 | 13:12
Ik neem dat joop-adept dan wat jou betreft terug.
Het komt mijns inziens echter de argumentatie niet ten goede als er beledigende persoonlijke kwalificaties over een persoon of groepen personen geroepen worden.
Ik ben het met je eens dat er veel harder tegen misdadig mocrotuig opgetreden moet worden.
Buiten Wilders zie ik helaas geen volkvertegenwoordigers die zaken durven of willen benoemen.
Ook Jansen is de enige arabist die niet meezingt in het policor koortje van islam-goedpraters.
Hij zal hier, evenals Wilders wel gevolgen op het gebied van veiligheid ondervinden.
Alleen daarom heb ik respect voor hem, en schaar ik mij onder de 'PVV minkukels en voorgeprogrammerde dwazen' zoals je dat noemt.
Heb jij een alternatief?

Roadblock | 08-06-14 | 14:11

@Zure Sigaar. Niet leuk dat je dochter wordt uitgescholden en nagesist. Maar voor hetzelfde geld komt ze straks ergens in een buurt waar een aanslag wordt gepleegd. En daarom is dit zeker wel relevant.

Maria.1 | 08-06-14 | 13:48

Roadblock | 08-06-14 | 10:36
*
Naast het feit dat ik nog nooit een stap op Joop.nl heb gezet bepaal ik ook graag zelf mijn mening. Daar heb ik geen uitgerangeerde arabist in zijn nadagen voor nodig. De kandidaatstelling van Jansen voor het EP is Wilders' laatste grote miskleun om zijn beweging nog iets van gewicht mee te geven. Wilders zelf heeft de bui al zien hangen en gaat nu verwoede pogingen doen om alsnog een dubbelmandaat te verkrijgen. Wilders, die een paar jaar geleden nog niet eens in staat was de PVV in de Haagse raad te vertegenwoordigen, op een steenworp afstand van het Binnenhof.
Waar behoefte aan is is een figuur die 25-jarige petjesgasten uit hun zilvergrijze Mercedii of Porsches trekt om ze aan de tand voelen waar ze hun voertuig van betalen zonder ooit een fatsoenlijke opleiding te hebben genoten, laat staan verstaanbaar Nederlands te spreken. Iemand die de moslimas bevrijd uit hun stenen holen in de steden waar de gordijnen overdag gesloten blijven.
Géén stamelende studeerkameracademicus die hier komt bazelen over marginale feitjes in de geschiedenis en ze presenteert als doorslaggevende gebeurtenissen. Wat koop ik daarvoor mijn dochter onderweg naar haar werk wordt uitgescholden en nagesist?

Zure Sigaar | 08-06-14 | 13:12

"In die tijd vreesden regeringen nog, dat het bij hun onderdanen bekend zou raken, voor welke oerstomme streken ze verantwoordelijk waren. Tegenwoordig speelt dat minder"
Het speelt helemaal niet minder. Het oerstomme collaboreren met geloofstirannen vindt op grotere schaal plaats dan voorheen. De Nederlander die daar kritiek op heeft, b.v., wordt al 'gedeporteerd' (lees politiek en publiekelijk verketterd) naar het concentratiekamp (lees 'verdomhoekje') waar de overheid ook Geert Wilders op wil sluiten.

dedeurs | 08-06-14 | 12:46

Maria.1 | 08-06-14 | 12:18
Ik kan je 'Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme' van Dr.Hans Jansen aanbevelen.
(Nee, dit is een andere Jansen)
Hierin wordt bijv. aangetoont dat de arabische media de onbeschaamdheid hebben om exact dezelfde anti-joodse cartoons van de nazi's voor hun anti-Israel propaganda te gebruiken.
En het westen zat erbij en keek ernaar.

Roadblock | 08-06-14 | 12:32

Normaal gesproken zou je niet terug hoeven te vallen op de geschiedenis, maar de Jodenhaat gaat maar door en gaat maar door.

Maria.1 | 08-06-14 | 12:21

@Roadblock. Je kunt het mensen niet kwalijk nemen als men niet op de hoogte is van hoe de Israël geschiedenis werkelijk is verlopen. Mede met dank aan de lobby van Van Agt en Gretta. Hopelijk gaan mensen zich er wel meer in verdiepen en komen dan tot de conclusie dat het niet Israël is die de agressor is. Daarom hulde aan Hans Jansen die het blijft benadrukken.

Maria.1 | 08-06-14 | 12:18

Bicycle_Repairman | 08-06-14 | 11:46
Zoals ik al zei:
Op de man spelen zonder argumenten/feiten.

Roadblock | 08-06-14 | 11:56

TB2318 | 08-06-14 | 11:30
De Israeliers hebben met hun betere landbouwkennis de woestijn tot bloei gebracht.
Dat is een feit.
Ik noem de aravawoestijn, een gebied waar voor 1950 zelfs niemand kon wonen.
In jouw film viel mij wel het grote aantal filmploegen op.
Propaganda?

Roadblock | 08-06-14 | 11:53

@Roadblock | 08-06-14 | 10:36
Man man man, hou die je bekrompenheid toch gewoon voor jezelf. Je herkent alleen je eigen waanbeelden en hebt niet eens het fatsoen om de tegels echt te lezen.

Bicycle_Repairman | 08-06-14 | 11:46

Skunk57 13:18

Bekijk dit stukje:
www.youtube.com/watch?v=FnVwKimPPdI
Israeliers hebben geen betere landbouwkennis dan Palestijnen. Israeliers hebben betere kettingzagen om de (landbouw e.d.) industrie van de andere partij te vernietigen.

TB2318 | 08-06-14 | 11:30

"In die tijd vreesden regeringen nog, dat het bij hun onderdanen bekend zou raken, voor welke oerstomme streken ze verantwoordelijk waren. Tegenwoordig speelt dat minder."

Heerlijk schoolvoorbeeld van sarcasme. Prachtig stuk weer heer Jansen.

Chiant | 08-06-14 | 11:24

Bicycle_repairman

Nee, zeker niet allemaal gekocht.... ook veel veroverd nadat de staat Israël in 1948 door de omringende landen werd aangevallen.... en die oorlog wist te winnen.

s.o.i.a. | 08-06-14 | 10:57

De grootmoefti wilde de Joden uitroeien en riep de palestijnen op het land te verlaten opdat zij geen slachtoffer werden. Nu zeggen velen dat de Joden de palestijnen het land uitgejaagd hebben.

Maria.1 | 08-06-14 | 10:39

Bicycle_Repairman,Schwanzeleber,Zure Sigaar.
Leuk die bezoekjes van Joop-adepten hier.
Ik herken jullie altijd weer aan het kleinerende op de man spelen zonder echte inhoudelijke argumenten.
De grootmoefti Amin al-Hoesseini, die een veroordeelde terrorist was voor het organiseren van een joden-pogrom, en Hitler vonden elkaar in hun gemeenschappelijke jodenhaat.
De oplossing van het 'jodenprobleem' is wel degelijk door hen besproken.
Verder was de enige voorwaarde die de moefti stelde voor de werven van SS-moslim legioenen op de balkan de belofte van Hitler na de oorlog ook de joden in het midden-oosten uit te roeien.
Dat valt niet weg te praten.
De doelstellingen van de islam en het jihadisme zijn tot de dag van heden uiteindelijk het vermoorden van alle joden.

Roadblock | 08-06-14 | 10:36

Daarnaast heeft Israël Gaza overgedragen aan Hamas. En wat Israël terug krijgt uit Gaza als dank weten we allemaal. Reacties van Israël daarop worden dan weer breed uitgemeten in de krant.

Maria.1 | 08-06-14 | 10:25

@Bicycle_Repairman. Hoezo gaat dat ten koste van velen. Er leefden al Joden sinds mensenheugenis samen met de Arabieren (die men tegenwoordig palestijnen noemt). Bij de verdeling van het land zouden de palestijnen een groter deel toegewezen krijgen dan Israël. Israël ging akkoord; de palestijnen niet.

Maria.1 | 08-06-14 | 10:17

@s.o.i.a. | 08-06-14 | 09:16
Maar het 1sluit het ander niet uit. Wat een larie om dan te beginnen over policor propaganda. Want rondom dat aangekochte land, besluit de nieuwe wereldorde van dat moment, wordt een nieuwe staat gesticht, en dat gaat ten koste van velen. Of wou je beweren dat al het land van de staat Israel netjes gekocht is?

Bicycle_Repairman | 08-06-14 | 10:09

@s.o.i.a. Klopt! Ik ben bang dat heel veel mensen dit niet weten en de media helpt nou niet echt om de leugens te weerleggen; integendeel.

Maria.1 | 08-06-14 | 10:00

-weggejorist-

s.o.i.a. | 08-06-14 | 09:16

Skunk57 13:18

Je zou ook eens een keer echt iets kunnen lezen over de ontstaansgeschiedenis van Israël i.p.v. policor propaganda.
Opkomst van het zionisme, de eerste joodse remigratie (al midden/eind 19e eeuw) en de reacties daarop.
Kort samengevat:
-Joden KOPEN grond (van "palestijnse" groot grondbezitters) in wat we nu palestina noemen (Britse uitvinding anno 1917).
-Stichten op de AANGEKOCHTE grond succesvolle boederijen (werden later de Kiboetzim).
-De oorspronkelijke bewoners (laten we ze "palestijnen" noemen), die al eeuwen niks van hun land wisten te maken, krijgen de kift en beginnen de joden te vermoorden uit jaloezie.
-Vervolgens joodse reacties daarop.
-Etc.etc.

s.o.i.a. | 08-06-14 | 09:16

Anton Mussert was de leider van alle Nederlanders. We hebben een foto waarbij Hitler de hand schudt van Mussert. Dus alle Nederlanders waren op de hand van Hitler. Waarschijnlijk was het idee van de holocaust ook een idee van Mussert, lees: De Nederlanders. Dit geldt overigens ook voor Quisling als het gaat over de Noren, voor Clausen als het gaat over de Denen, De Grelle als het gaat over de Belgen etc.
Hoe onzinnig is dit? Waarschijnlijk net zo onzinnig als de schuld van de holocaust leggen bij de moslims. Natuurlijk waren er moslim-SS'ers. In de bezette gebieden van Joegoslavië, de Bosniakken. Maar er waren ook moslims onder de geallieerden, bv in Marokko.
Maar er waren ook SS'ers onder de Nederlanders, Belgen, Fransen, Denen, Noren, etc.
Marokko was eeuwenlang een toevluchtsoord van Joden, die vluchtten uit het anti-semitische Spanje.
Maar goed: Hans Jansen mag zijn theorie hebben. Er zijn ook wetenschappers die denken dat piramides niet door de Egyptenaren, maar door buitenaardse wezens zijn gemaakt.....
Let's rest our case.....

TB2318 | 08-06-14 | 05:32

De moeftie verkocht ze zelfs het gas.
Heb ik ooit is gelezen,denk ik,weet ik niet zeker maar Hans weet het vast.

Real Dutch Meat | 08-06-14 | 02:40

Tering! Over bagger gesproken. Die laatste tegels bevatten grote hoeveelheden van dat spul zeg. Dikke prut, dun van argumenten. Tolereren-kun-je-leren gezwatel.

McSnor | 08-06-14 | 02:22

Wat wil Jansen nou zeggen met dit stuk? Moet deze man nou het brok intellect voorstellen waaraan de PVV zich moet ophijsen bij gebrek aan beter? 't Zal allemaal best waar zijn wat Jansen oprakelt maar je gelooft toch niet dat deze beschreven moefti-meneer de doorslaggevende figuur in de hele Holocaust is geweest? Dit is gewoon zoeken naar argumenten om een religie als schuld van alles weg te zetten. Uiteindelijk past Jansen perfect bij de onuitputtelijke voorraad minkukels en voorgeprogrammeerde dwazen die de beweging van Wilders bevolken.

Zure Sigaar | 08-06-14 | 00:59

Jammer dat Hans Jansen eigenlijk net zo dom is als heel de PVV en de PVV zich middels hem aan Geenstijl probeert op te trekken. Jammer dat hij hetzelfde podium staat als een weldenkend en genuanceerder persoon als Johnny Quid.

Aftaaien die gozer. Kan van Leeuwen niet effe bij je op de koffie in Straatsburg? Gewoon even kijken of je je parlementaire verantwoordelijkheden wel op een rechtgeaarde manier uitvoert, zoals bij die andere twee malloten ook is gebeurt.

Weinig mensen prikken niet door je holle en vergezochte retoriek heen. Veel mensen die in het dagelijks leven met allochtonen (moslims) te maken hebben delen je fundamentele kritiek op religie (en vooral de islam) maar hebben gelukkig een veel genuanceerder beeld van de islam in de praktijk. Door deze columns te schrijven en jezelf als arabist te presenteren ontneem je de lezers van geenstijl belangrijke tijd die veel nuttiger besteed kan worden voor het begrijpen van de islamitische medemens.

Wat een kommer en kwel weer met je. Nogmaals, ik hoop dat dit soort bralstukken snel weer van de roze servers zijn verdwenen.

Schwanzeleber | 08-06-14 | 00:06

Ga je nou insinueren dat de jodenvervolging en de holocaust voor een onderbelicht groot deel mede te danken zijn aan de Islam?

Met een vaag en onnatrekbaar argument probeer je een parallel te trekken tussen een onnatrekbaar maar gevolghebbende stelling van een grootmoefti in de jaren 30 en de islamitische medemens om ons heen.

Moslims staan er niet bepaald om bekend om niet te rebelleren tegen hun dictators. Als de invloed van de uitspraak van de moefti van zulk belang zou zijn geweest, waarom is er dan niet meer reuring over ontstaan? Hoeveel Joden zijn voor de WOII daadwerkelijk tegengehouden om te emigreren? Zijn er cijfers.

Iedere week weer wordt de Islam op een steeds vreemdere en ver gezochtere manier gebashed. Kom liever met zaken als "hoe krijg ik mijn schoteltvkijkende buren van hun geloof" of "hoe overtuig ik christenmeppende bontkraagjes van het belang van tolerantie en twijfel in de Nederlandse coltuur" in plaats van dit onnozele ophitsende gebrabbel.

Schwanzeleber | 08-06-14 | 00:00

Hansje heeft een boek gelezen, daar issie heel fier op. De rest van de wereld zal het weten ook. Vorige week sloeg hij een bruggetje naar het boek dat werkelijk nergens op sloeg. Deze week gaat hij een stukje vertalen. Het boekje is van een net overleden joodse geschiedvervalser, die jarenlang alles recht heeft geluld wat krom was. En zijn postuum verschenen verhaal over de moefti houdt Hansje al weken uit de slaap.

De moefti was een antisemiet, punt. De moefti wilde vooral geen gezeik aan de achterdeur, en dus vond hij Hitler wel tof maar de Endlosung dreigde uit te draaien op een drama voor hem. Zijn Palestina, overspoelt met gedeporteerde joden. We hoeven de mufti dus geen toffe peer te vinden. Net als de NSBers, Vichy, de italiaanse fascisten, de oostenrijkers, de hongaren, de kroaten, de oekrainers e.v.a. was hij niet te beroerd om de joden tot de schuld van alles te benoemen. Maar dat is nog een hele grote stap weg van de suggestie in dit baggerstuk.

De ranzige schrijfstijl van Jansen, waarin hij de suggestie wekt dat de Wannsee een gevolg zou zijn van een actie van de mufti is eigenlijk misdadig, maar is feitelijk slechts gekopieerd van deze Barry Rubin. Maar ik weet eigenlijk wat ik erger vind, het schaamteloos napraten of de redenatie.

Bicycle_Repairman | 07-06-14 | 23:00

Roadblock | 07-06-14 | 21:40
Heeft elk van die bewegingen al deze talking points gebruikt?
Dat is mijn punt.

gutgutgut | 07-06-14 | 22:03

gutgutgut | 07-06-14 | 21:32
Geef even aan voor welke groep die hij in het rijtje noemt de talking points niet gelden.
Dan begrijp ik wat je punt eigenlijk is.
Of ben je aan het mugge-ziften?

Roadblock | 07-06-14 | 21:40

"Daarin komen alle talking points voor die we aantreffen in de preken, toespraken en pamfletten van Hamas, Hezbollah, de Iraanse Ayatollahs, de MoslimBroederschap, Al-Qaeda en de Sharia4-bewegingen. "
Deze uitspraak misleidend. Jansen suggereert maar zegt niet dat dit voor elk van deze bewegingen afzonderlijk geldt.
Stel dat het waar is en we voegen de ANWB, of "Jansens columns", aan het lijstje toe, dan is het nog steeds waar.

gutgutgut | 07-06-14 | 21:32

Dus het westen, vooral Europa, moet weer bevrijd worden, van de Nazi's en hun fascistische vriendjes. Nazi is heel erg, maar de islam is nog 10 keer erger, want de islam is ook een fascistische ideologie, maar dan verpakt als "Godsdienst". Levensgevaarlijk dus.

Wonderful-Life | 07-06-14 | 21:00

'Met de Islam zelf is niks mis. Een respectabele religie.'
maimoun | 07-06-14 | 18:42
Hou toch op.
De tijd dat je dat iemand wijs kon maken ligt al heel lang achter ons.
Er is van alles mis met deze als godsdienst vermomde haat-ideologie.
Elke moslim-terrorist citeert uit de boeken van deze ideologie om zijn gruwelijke moordpartijen te rechtvaardigen.
Islam is geen godsdienst zoals andere godsdiensten.
De islam onderschrijft de verklaring van de rechten van de mens niet eens, omdat niet gelovigen altijd minderwaardig zijn aan gelovigen.
De gulden regel 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt etc' die men in alle andere grote godsdiensten terugvindt geldt alleen voor moslims onderling.

Roadblock | 07-06-14 | 20:42

@gutgutgut, het zijn er wel wat meer dan honderd, maar het laat zich verklaren waarom joden Polen mijden. Het is een zijweg in deze discussie.Dat joden behalve slachtoffer ook daders waren is een taboe en zelf zijn ze niet echt open over dat verleden.
Polen was tot '45 nagenoeg feodaal. Adel en regering gebruikten joden als 'middlemen' om de polen zelf in hun feodale status te houden. Ze waren rentmeester, belastinggaarder, opzichter en beheersten via monopolies de hele agrarische handel. Ook winkels waren veelal joods. Hele dorpen en halve steden waren joods. Na '45 kwamen de joden terug, deze keer als Russische joden die in overwegende mate de geheime diensten bevolkten die de Polen terroriseerden. Het was de reden dat de communisten in Polen niet populair waren. De Poolse regering heeft in '56 de Sovjets gevraagd om die Russische joden terug te halen en dat is ook gebeurd. Joden zijn in Polen niet populair, maar de geschiedenis verklaart dat wel.Ik ken een Poolse historicus die er nog steeds op zit te wachten dat Joden hun excuus aanbieden over wat ze in de geschiedenis het land hebben aangedaan. In Polen zijn direct na de oorlog wat pogroms geweest, maar er zijn ook veel verhalen en bewijzen van vooral Poolse boeren die Joden tijdens de oorlog onderdak hebben verschaft. Joden erkennen dat wel, maar vertellen er altijd bij dat die boeren zich goed lieten betalen. In neem aan dat het niet helemaal ongegrond is.

Islamofiel | 07-06-14 | 19:59

De broer van het slachtoffer van de vervolging door moslims is zelf wél een goede moslim:
english.alarabiya.net/en/News/middle-e...
Vermoord mijn zus zegt deze gelovige.
Dit is geen reclame voor de islam.
MocroGS, Maimoun: gaan jullie tekenen bij amnesty of zijn jullie het met Al-Samani al-Hadi, jullie krankzinnige medemoslim, eens?

gutgutgut | 07-06-14 | 19:51

En welke mening heeft de heer Jansen over t nsb enthousiasme?
Meningen/belangen overstijgen mensen, maar wat zijn ze zelf waard?
Hoeveel joden zijn weggestuurd/geweigerd door staten?
Achteraf zat de hele wereld in 't verzet....

lidlbier | 07-06-14 | 19:48

Maria.1 | 07-06-14 | 19:36
Blij dat je er zo over denkt.
Ik roep iedereen hier op om te tekenen op www.amnesty.nl.

gutgutgut | 07-06-14 | 19:43

Weer mooi, Hans. Vooral het subtiele zinnetje: "Tegenwoordig speelt dat minder."

huh, ian? | 07-06-14 | 19:39

@gutgutgut. Ik heb de petitie getekend. Nogmaals dank.

Maria.1 | 07-06-14 | 19:38

royke-burka | 07-06-14 | 19:24
"Verbaasd dat niemand dit wist behalve Hans Jansen en ik . "
Last van narcisme?

gutgutgut | 07-06-14 | 19:36

@gutgutgut. Ik ga het gelijk even doen; dank voor de link. Goed dat jij het ook gedaan hebt!

Maria.1 | 07-06-14 | 19:36

-weggejorist-

gutgutgut | 07-06-14 | 19:34

@royke-burka. Heb je het linkje wel gezien dat erbij zat?

Maria.1 | 07-06-14 | 19:31

Roffel | 07-06-14 | 18:26
Jij hebt kennelijk bewijs. Voor de draad ermee.

gutgutgut | 07-06-14 | 19:30

@maria01. 17:22 "Echt een zieke geest die Jansen die als t even kon zelfs natuurrampen aan de Islam en moslims zou koppelen.... zuur mannetje."
Grappig dat je het zegt. De werkelijkheid is juist andersom:

Doe je ogen maar dich voor de waarheid en ,zeg
Vooral onzin in de naam van links denkende
Dwaasen en leugenaar

Slaap lekker

royke-burka | 07-06-14 | 19:29

Verbaasd dat niemand dit wist behalve Hans Jansen en ik . Een beetje Google en je kan nog veel meer vinden
Over de inbreng van de moslim in de wo 2

royke-burka | 07-06-14 | 19:24

@gutgutgut. Oke, dan hebben we het niet over Boko Haram. Zullen we het over die Sudanese hebben? Er wordt altijd geroepen dat niemand gedwongen bekeerd mag worden tot de islam. En dit dan? En die achterlijke broer van haar is het er nog mee eens ook. Leuke religie.

Maria.1 | 07-06-14 | 19:23

Degene die hier geheel off-topic begint over Boko Haram moet ook eens nadenken over het Lord's Resistance Army. Precies Boko Haram, maar dan zogenaamd christelijk. Heel veel slachtoffers, ontvoeringen en vluchtelingen.

gutgutgut | 07-06-14 | 19:21

Islamofiel | 07-06-14 | 18:48
"Polen is dat een aantal eeuwen geweest en later Nederland ook."
Polen is een ongelukkig voorbeeld.
Hoeveel joden wonen er tegenwoordig in Polen?
100 ?

gutgutgut | 07-06-14 | 19:17

@maimoun. 17:22 "Echt een zieke geest die Jansen die als t even kon zelfs natuurrampen aan de Islam en moslims zou koppelen.... zuur mannetje."
Grappig dat je het zegt. De werkelijkheid is juist andersom:
www.nd.nl/artikelen/2014/april/01/-laa...

Maria.1 | 07-06-14 | 19:15

tattooboer | 07-06-14 | 18:34
"Hou nou maar gewoon op want je bent ge-ownt, en hard ook."
Geen idee waar je het over hebt.
Waar heb je het over?

gutgutgut | 07-06-14 | 19:14

Maimoun, -.met de Islam zelf is niks mis. Een respectabele religie.-
Islam is wat mij betreft geen religie, maar een doctrine, ideologie en politieke staatsvorm met de koran, hadith's en sira als wetgeving. Als moslim behoor te toe aan de islam, daarom doden ze je ook als je er officieel uitstapt. Vanaf dat moment mag iedereen je doden en dient je familie je te verbannen.

Religie is wat mensen er van maken.

Islamofiel | 07-06-14 | 18:55

@Maimoun, het is nog erger dan dat. De Islam koos Ismael als stamvader van de arabieren. In het begin van de geschiedenis werden ze dan ook wel ismalieten genoemd.De islam heeft van Abraham met terugwerkende kracht een moslim gemaakt. Het antisemitisme (dat is tegenwoordig een ingeburgerd begrip voor jodenhaat) begon bij Mohammed. Die liet een joods stam afslachten. Zogenaamd omdat ze een overeenkomst niet naleefden. Dat is de islamitische geschiedenis. De joodse geschiedenis is dat Mohammed 'lebensraum' nodig had voor het uitdijende aantal Medinezen en het land van de joden en al hun bezittingen inpikte.
In de westerse geschiedenis die ook al niet aardig is voor de joden waren er altijd vrijplaatsen. Polen is dat een aantal eeuwen geweest en later Nederland ook.

Islamofiel | 07-06-14 | 18:48

maimoun | 07-06-14 | 18:42
Het geeft niks als je blij wordt van je kop onder het zand.
Val me daarna svp niet lastig met je troebele blik.

paridae | 07-06-14 | 18:45

@islamofiel. je raakt de spijker her en der helemaal op zijn kop en erkent aan de ene kant de Voorschriften van de Islam en de handelingen van veel moslims die daar haaks op staan. Daarom wordt de hele discussie uiterst onzuiver gevoerd, zoals Paridae nu bijvoorbeeld begint over die primitieve debielen Boko Haram die meisjes ontvoeren. Islam is een vaststaand gegeven met regels en zaken en daar kunnen we niet in een paar tegels over debatteren. Handelingen van moslims in de wereld die verderfelijk zijn heb ik altijd afstand van genomen, omdat mensen voor mij niet heilig zijn en ook moslims niet. Dus nee tegen jodenhaat en nee tegen Boko Haram, Alqaeeda, dictatoriale regimes, terroristen en Marokkaanse criminelen in Nederland. Maar zoals Wilders ooit in 2001 zei.... met de Islam zelf is niks mis. Een respectabele religie.

maimoun | 07-06-14 | 18:42

@gutgutgut | 07-06-14 | 17:36
Hou nou maar gewoon op want je bent ge-ownt, en hard ook.

tattooboer | 07-06-14 | 18:34

@petrus poortwachter. Islam kan feitelijk nooit antisemitisch zijn, want Arabieren behoren tot het semitische volk en de Profeet van de Islam was toch echt een Arabier en dus semiet. Dit weet elke debiel die enigszins kennis opdoet.

Wat handelingen van moordenaars betreft en kleine onopgevoede kinderen die dat goedpraten.... dat soort zaken vloeien puur voort uit politieke conflicten en de misdaden van de zionisten in hun illegale nederzetting Israël. Dat dat tot jodenhaat heeft geleid heb ik niet ontkend, maar Islamitisch gezien fout, want de pijlen moeten gericht worden op de zionisten en niet alle joden. Overigens hebben heel veel joodse medemensen waaronder zelfs Rabbijnen een grafhekel aan de zionisten.... kijk voor de grap eens op youtube en tik in Jews against Israël. Nobele joodse mensen waar niks mis mee is met een respectabel geloof die in de Islam worden erkend als Mensen van het Boek.

maimoun | 07-06-14 | 18:31

@Maimoen, je slaat een paar dingen over. Mohammed (gzzn) was de eerste die bijna eigenhandig een hele joodse stam op zeep bracht. Waar joden werden getolereerd moesten ze zich als dhimmi's gedragen.
Ik ben niet zo van losse flodders. Ik heb al gezegd dat iedere relgie haar verleden in de ogen dient te kijken.
De islam nam met een aantal wijzigingen de joodse spijswetten over. Dus zo raar is het niet dat door joden geslacht vlees als halal wordt beschouwd. Maar de vraag is natuurlijk hoeveel moslims bij een joodse slager kopen.
Dat een jodin die met een moslim trouwt haar geloof mag behouden (en dat geldt ook voor christelijke vrouwen) is een gegeven. De vraag is natuurlijk wat het verschil tussen de leer en de praktijk. Hoeveel moslims durven het aan om met een joodse vrouw te trouwen. En hoe gemakkelijk is het in de praktijk voor vrouwen om hun eigen geloof aan te houden.
Maimoen, ik zie in jou niets anders dan een islam-propagandist die slechts dat van de waarheid laat zien wat hem uitkomt.
Van mij mag je alles zeggen over de gruwelijkste episoden uit het christendom. Maar zodra je beweert dat dat soort zaken de islam niet kunnen worden aangewreven, praat ik tegen een dove die blind is voor het verleden (en heden) van zijn religie.

Islamofiel | 07-06-14 | 18:30

maimoun | 07-06-14 | 18:22
Je meldt een "bewezen feit". Wat nu over de geroofde christelijke meisjes in Nigeria? Boko Haram is geen regime. Hoe gaat de islam om met al die splinter islam groepjes die roepen dat zij de enige zuiverste is? Om de boel, zoals je zegt, niet door elkaar heen te laten lopen, wat kan hier aan gedaan worden? En svp niet noemen wereld kalifaat.

paridae | 07-06-14 | 18:30

Later in de tweede Wereldoorlog is de moefti nog eens terug geweest in Oost Europa, hij woonde daar een live vergassing bij. De moefti vond het een onvergetelijke ervaring.

Roffel | 07-06-14 | 18:26

@maimoun | 07-06-14 | 18:22
Ach, natuurlijk. Waar wij last van hebben is niet de 'echte' islam. Die doen maar net alsof...

Petrus Poortwachter | 07-06-14 | 18:25

@islamofiel noem mij eerst eens wat jij verstaat onder Islamitische landen? Volgens mij bestaan die niet en zijn er alleen dictatoriale corrupte regimes in die landen die niks met Islam hebben en al helemaal niet volgens Islamitische normen en waarden regeren. De slavernij werd feitelijk verboden door de Profeet van de Islam en dat is meer waard dan afschaffing door welk dictatoriaal regime dan ook. Ook dat is een bewezen feit, want Islam maakt geen enkel onderscheid in ras en racisme is een van de grote doodzonden in de Islamitische wetgeving. Ik snap best dat je alles door elkaar heen laat lopen, maar dat vertekent het beeld en zorgt voor paradigma's die lieden zoals jij koste wat het kost in stand willen houden.

maimoun | 07-06-14 | 18:22

@Mike Oxlong | 07-06-14 | 14:45
Leugenaar! je roept juist heel hard niet waar niet waar: "Dit is niet zo en aperte bullshit" . je ontkent je eigen woorden die zwart op wit staan, wat voor een oetl*l ben jij dan?
Nogmaals, dat zijn academische vrinden hiaten kunnen vinden is leuk maar ik zie jou dat niet doen dus je hebt niks ontkracht. Je duiding van relevantie stuit ook elke wetenschappelijk onderlegde discussie tegen de borst trouwens. Je zit vol met haat en rancune en tegelijke tijd stel je net niks voor. Hier niet en waarschijnlijk in de echte maatschappij ook niet.

tattooboer | 07-06-14 | 18:22

@maimoun | 07-06-14 | 18:16
Als de islam, volgens jou dus, niet antisemitisch is, verklaar mij dan waarom in Brussel vier mensen zijn afgeschoten in een museum en waarom islamitische kudtkinderen al op zevenjarige leeftijd voor een camera lopen roepen dat alle Joden dood moeten?
Je probeert hier weer van alles op de autochtonen af te wentelen, maar jodenhaat is momenteel alleen in NL te vinden onder de import. (en wat mij betreft zeer binnenkort de export)

Petrus Poortwachter | 07-06-14 | 18:21

maimoun | 07-06-14 | 18:02
En met deze desinformatie lok je jonge, ontevreden, voortijdig afgehaakte VMBO-ers, de jihadi kampen in?

paridae | 07-06-14 | 18:18

@islamofiel. Als de Islam antisemitisch zou zijn, kun jij mij dan uitleggen waarom het voor een moslim feitelijk in dezelfde Islam is toegestaan om het vlees van dieren dat door joden is geslacht te consumeren? Want ook dat staat namelijk in dezelfde Koran en is ook nog eens bekrachtigd door Islamitische Scholars. Dus leg uit....

En waarom is het voor een moslim toegestaan om een jodin te huwen en mag zij haar geloof behouden?

Voer de discussie wel zuiver aub met echte feiten en niet met losse flodders....

maimoun | 07-06-14 | 18:16

@maimoen,
Maak maar eens een rijtje van alle islamitische landen en zet daar het jaartal achter waarin de slavernij officieel is afgeschaft.
De Ottomanen vormden hun legers uit slaven.

Islamofiel | 07-06-14 | 18:11

@sql error. Lees het stuk van Jansen heel goed en vooral tussen de regels door. Hij wil absoluut een link leggen tussen de Islam en de Holocaust en jodenhaat en dat is een gotspe en hilarisch te noemen. Jodenhaat heeft altijd als een rode draad door Het Westen gelopen en is pas opgedoken in de Arabische wereld NA de vestiging van die criminele apartheidsstaat in het Midden Oosten. Jullie hadden al eeuwen een geïnstitutionaliseerde jodenhaat en Hitler was het expansievat hiervan.

maimoun | 07-06-14 | 18:09

De feiten maar even op een rijtje:

De islam is antisemitisch, een aantal verzen uit de Koran zijn het bewijs.
De islam heeft altijd een anti-jodenbeleid gevoerd. Er zijn niet veel joden meer te vinden in islamitische landen, ook in Marokko niet.
De Groot-Moefti heeft zich actief ingezet om te voorkomen dat joden massaal uit Europa konden vluchten. Alleen al daarom heeft hij heel wat doden op zijn geweten. Het doen en laten van de Moefti is voldoende gedocumenteerd. Er is historisch bewijs.
Dat de Moefti de aanzet zou hebben gegeven tot de genocide lijkt me vooralsnog speculatie.

Verder hou ik niet van jij-bakken. Iedere natie en religie zal zijn eigen geschiedenis in de ogen moeten zien. Dat gebeurt en daar is nogal wat eerlijkheid in te vinden, maar ook de nodige ontkenning. Islam is vooral de religie van ontkenning en jij-bakken

Islamofiel | 07-06-14 | 18:03

@paridae. slavernij is sowieso HET handelsmerk bij uitstek van de Nederlandse Gouden Eeuw en heb ik maar niet genoemd je die schande enigszins te besparen. In de Islam was het vrijkopen van een slaaf een van de voorwaarden om een slechte daad uit te wissen en als je aankomt met dikke vetgemeste Arabieren en gare Turken die er andere normen en waarden op nahouden, dan is dat hun probleem, maar niet een Islamitisch probleem. En zoals ik al eerder zei mensen zoals jij en die zure Jansen zullen vast wel meer zaken in de schoenen willen schuiven van de Islam en moslims, ook al heeft de Westerse "beschaving" er een absoluut patent op!

maimoun | 07-06-14 | 18:02

maimoun | 07-06-14 | 17:22
beter lezen. nergens staat dat 'de moslimS' de schuld krijgen. Dit gaat om 1 persoon, Amin el-Hoesseini.

--sql error-- | 07-06-14 | 17:45

maimoun | 07-06-14 | 17:22
Wel verdacht dat je slavernij niet ophoest. Maar je wist vast al wat die geschiedenis was: en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade....
Of de blanke slaven: researchnews.osu.edu/archive/whtslav.h...
O ja die vernietigingskampen: wat dacht je van zwarte mannelijke slaven die in grote groepen aankwamen in Turkije (die zwarte dames hadden snel "onderdak" ) maar die jongens bedoel ik. Snip snip, paal en ballen weg en kijken oftie het overleeft - anders was het geen goeie. En hop aan het werk. Kwestie van selectief geheugen misschien maimoun?

paridae | 07-06-14 | 17:38

Tricephalus | 07-06-14 | 17:31
"de finale corruptie van de rechtspraak."
Dat vraagt om onderbouwing.
Maar die heb je niet. "Trut" reken ik niet mee, sorry.

gutgutgut | 07-06-14 | 17:36

gutgutgut | 07-06-14 | 16:56

Wie zo'n vraag stelt heeft geen zweem van accurate realiteitsinschatting. Ze beantwoorden is dan ook tijdverlies. Trut.

Tricephalus | 07-06-14 | 17:31

@donjon | 07-06-14 | 13:08
Je verwacht van Louis van Gaal toch ook niet dat hij ineens over het haken en borduren van een beddensprei begint?
Deed hij dat maar, dan kwamen er in ieder geval veel mooiere en betere beddenspreien op onze bedjes.

Boy Cot | 07-06-14 | 17:24

haha hilarisch dit! Whats next? De Islam en de moslims de schuld geven van andere typische Westerse aangelegenheden, zoals de Apartheid en de discriminatie van zwarten in de VS? Of wellicht de uitroeiing van de Indianen?? Misschien had daar ook een of andere moslim zijn aandeel in.... ik snap best dat jullie je kapotschamen voor jullie eeuwige smet, namelijk de holocaust en voor het feit dat jullie die arme joden in de uitverkoop deden aan meneer Hitler voor een paar knaken, maar het is echt jullie eigen geschiedenis en daar verandert een Moefti niks aan.

Noem mij een vernietigingskamp dat op Islamitische bodem stond! Of sterker nog google even op "Marokkaanse koning en joden Tweede Wereldoorlog" en zie wat het antwoord was van dezelfde koning op het verzoek om joden uit Marokko uit te leveren aan Duitsland.

Echt een zieke geest die Jansen die als t even kon zelfs natuurrampen aan de Islam en moslims zou koppelen.... zuur mannetje.

maimoun | 07-06-14 | 17:22

gutgutgut | 07-06-14 | 17:16
Over het waarheidsgehalte van Wikipedia is net zoveel meningsverschil als in dit draadje.
De heer Jansen is een Arabist en zal zeker geen moslim lover zijn, maar dat vind ik prima.

Boy Cot | 07-06-14 | 17:21

Boy Cot | 07-06-14 | 17:11
Het staat helderedr op wikipedia.
Verder herhaal ik dat Jansen suggestief schrijft.

gutgutgut | 07-06-14 | 17:16

gutgutgut | 07-06-14 | 16:58
Dat is het zo langzamerhand met alles wel, Wikipedia bedoel ik. Maar het is goed om het regelmatig door een deskundige, wat de heer Jansen ongetwijfeld is, helder uit te laten leggen.

Boy Cot | 07-06-14 | 17:11

Een van uw beste artikelen, heer Jansen.
Die comments lees ik later wel, nu eerst haram bbq-en.

Mammeloe | 07-06-14 | 17:03

Boy Cot | 07-06-14 | 16:51
Was allemaal al bekend. Een lonk naar wikipedia volstaat.
Wel suggereert Jansen een aantal zaken die hij niet hard kan maken.

gutgutgut | 07-06-14 | 16:58

Tricephalus | 07-06-14 | 16:06
"de finale corruptie van de rechtspraak."
Waar heb jij het over?

gutgutgut | 07-06-14 | 16:56

Weer een prima stuk heer Jansen. Mede met de links door sommige reaguurders geplaatst, geeft een helder beeld van de islam betrokkenheid bij het nazi regiem.

Boy Cot | 07-06-14 | 16:51

De verhelderende columns van Hans Jansen over de islam. Altijd +1.

Lauwe Koffie | 07-06-14 | 16:46

De geschiedenis herhaalt zich, telkens met andere spelers en de sterkste en slimste wint, niet diegene met het meeste verstand of hoogste IQ, want die zijn nog aan het nadenken wanneer de slimmerik al aan zet is geweest.
*maakt wandtegeltje*

AbleArcher13 | 07-06-14 | 16:31

"Door zich maximaal radicaal op te stellen, en iedere gematigder speler als een verrader voor te stellen, zijn el-Hoesseini en zijn erfgenamen er steeds in geslaagd het monopolie te krijgen op de woordvoering."
Heer Jansen: prachtig tekst. En zo actueel. Het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO), het zelfbenoemde moslim-spreekbuisorgaan met de overheid (wut?) doet precies hetzelfde.
wijblijvenhier.nl/21846/absurde-actie-...

paridae | 07-06-14 | 16:09

"Mogelijk zou een rechtbank el-Hoesseini toch niet wegens medeplichtigheid daaraan durven veroordelen, niet zozeer uit angst voor zijn aanhang, maar omdat de Duitsers mogelijk ook zonder deze moefti wel bepaalde ideeën voor de oplossing van hun Joden-vraagstuk zouden hebben weten te ontwikkelen."

Dat het tot de mogelijkheden behoort dat een rechtbank HYPOTHESEN zou laten primeren op FEITEN, is een verpletterende illustratie van de finale corruptie van de rechtspraak.

Tricephalus | 07-06-14 | 16:06

@mocroGS. Ik word een beetje misselijk van het altijd naar boven halen van foute mensen in WOII. Jazeker waren die er. Maar er waren ook heel veel mensen die zich hebben ingezet om, met gevaar voor eigen leven, anderen te helpen. Dat mogen we ook niet vergeten!

Maria.1 | 07-06-14 | 15:54

@mocroGS | 07-06-14 | 15:06
Tjongejonge, wat ben ik onder de nadruk van jouw inhoudelijke en verbale kwaliteiten.
Ga toch naar Joop, daar zullen ze je inbreng wel waarderen.
Hier niet.

L.E. Raar | 07-06-14 | 15:53

plaszak | 07-06-14 | 15:14

dan zul je met 'ze' wel 'links' bedoeld hebben, dat is nl hun enige richtlijn voor censureren. Bekende linkse trollen als Zimmerman (je ne regrette rien) en Plaststerk (onder verschillende namen) maken de meest vreselijke godwins en scheldpartijen op "rechts", lees PVV, en worden niet eens "verwijderd door redactie".
Het vermoeden bestaat zelfs dat ze ook zelf moeten "schrijven" en afwaarderen van de VK of jolojolo want op PPV draadjes zijn de eerste 10 reacties standaard van professionele pvdarab en moslim trollen om de mening direct te beinvloeden. Pas na een paar uur durven de neutrale schrijvers pas te komen maar kritiek wordt DIRECT gecensureerd. Ik kreeg zelfs een keer te horen dat ik "naar hun persoonlijke normen en maatstaven" moest schrijven anders exit. Doet sterk denken aan de Groot Moefti van Amsterdan, euhhh Jerusalem, die critici liet vermoorden. Dit komt op hetzelfde neer..

G. Raayer | 07-06-14 | 15:51

@kloopindeslootjijook: simpel: de tegenstelling tussen arm en rijk is een potentiële bedreiging voor de elite, de politici en multinationals; het uitvergroten van m/v tegenstellingen is dat niet. Arme boeren en arbeiders zijn een bedreiging voor de status quo, "onderdrukte" boerinnen en arbeidsters zijn dat niet. Hun grieven tegen mannen, hoe relatief die ook mogen zijn, worden juist tegen de arbeiders en boeren ingezet om verzet, bijvoorbeeld van vakbonden, te castreren. Kijk maar naar hoe de feministe Agnes Jongerius het FNV naar de kloten geholpen heeft. Tweespalt tussen man en vrouw ondermijnt ook het gezin en de familie, opdat de Staat en de multinationals oppermachtig zijn. Hetzelfde geldt voor de tegenstelling christelijk/islamitisch: door alleen over de positie van vrouwen te praten neutraliseert men de afschuw van de islam door het te veranderen in mondiale afschuw tegen mannen, alsof er geen radicaal islamitische vrouwen zijn...

AgentKrol | 07-06-14 | 15:40

Skunk57 | 07-06-14 | 13:22
Meer Greets voetveegje, gezien zijn behandeling van de EP=zetel...

Djong | 07-06-14 | 15:35

dat uiteraard ook door de VN als racistisch is verklaard
@Roeku | 07-06-14 | 14:24
Nee dus.
Kofi Annan noemde die resolutie een "dieptepunt" in de geschiedenis van de VN en is dan ook in 1991 weer ingetrokken.
nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_3379_A...
Je praat poep.

plaszak | 07-06-14 | 15:29

@Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:57
Je hoeft gewoon maar even naar jezelf te kijken en dan weet je waar het antisemitisme vandaan komt...

plaszak | 07-06-14 | 15:20

@G. Raayer | 07-06-14 | 14:41
Op nu.nl heb ik een ban gekregen omdat ik daar schreef: "de tyfus met ze"
Daar openen wij hier standaard mee...

plaszak | 07-06-14 | 15:14

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:57
"Je wilt weten waar antisemitisme vandaan komt maar als iemand een mogelijke reden geeft ga je dat betwisten."
Dat heet een dialoog. Als je iemand iets uitlegt is de kans vrij groot dat er wat nadere vragen op volgen. Jij zegt wat, ik vraag was, jij vult de info aan, etc.

"Want je kent een paar aardige joden. Ik zie de link niet zo. "
Omdat je het over 'ze' had. Vind jij dat je een volk als volk schuldig kan maken?

"Maar dat wil jij dus echt niet weten blijkt wel. "
Ja hoor, dat wil ik wel weten. Of mag ik alleen 'ja meneer' zeggen? Ik reageer op wat je zegt, that's all.

"Kortom, ik ben wel even klaar met je."
Jammer hoor, dat je zo snel opgeeft als je iemand een net even andere mening heeft. Dat met die schoenen had ook iemand anders kunnen doen. Daar hoef je geen jood voor te zijn.
Wat vind je van de nekshotmachine? Daar werd mensen verteld dat ze werden opgemeten, maar kregen een nekschot: foto's (bevat schokkende beelden):
www.strijdbewijs.nl/kamp/buchenwald2.h...

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 15:14

^ Sorry, verkeerd topic.

Ven1V1d1V1c1 | 07-06-14 | 15:13

Mocro2897 | 07-06-14 | 14:50

klopt als een bus, iedere nederlander is zelfs moslim, gelovigen van de Linkse Moskee, moslinksen dus, waar de pvdarab woordvoerder is van de Linkse of Witte Westerse Islam, dus of je nou d666 of sgp stemt het woord en geschrift van deze gelovigen wordt daar bepaald. Noem 1 standpunt uit de Parteien waar 90% van nederland op stemt die NIET in het handvest van de pvdrarab staan.

G. Raayer | 07-06-14 | 15:12

-weggejorist-

Ven1V1d1V1c1 | 07-06-14 | 15:12

@Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:37
Omdat de toenmalige wereldgemeenschap na WO1 had besloten om in Palestina een Joodse thuishaven te vestigen.
Dat heeft niks met nazi-Duitsland te maken, want dan bestond toen nog niet eens.
De Holocaust staat helemaal los van de oprichting van de staat Israël. Die was er toch wel gekomen.

plaszak | 07-06-14 | 15:10

Hitler was ook moslim. Alle SSers waren ook moslim en de vele verraders in Nederland waren ook moslim.
Mocro2897 | 07-06-14 | 14:50

_

Je vergeet de NSB'ers. Dat waren allemaal bekeerde moslims.

mocroGS | 07-06-14 | 15:06

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:58
Een onwaarschijnlijke theorie, maar hij zal er in Iran ingaan als koek. Vrees ik.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 15:06

@mocroGS | 07-06-14 | 13:23
Het is toch al jaren bekend dat Jansen in die neo-con hoek zit. Wilders ook. Rubin ook. Was die niet onlangs overleden?

plaszak | 07-06-14 | 14:59

@G. Raayer | 07-06-14 | 14:46
Hitler had zijn zinnen gezet op het Arabisch gebied. Dit zal wel één van zijn vele zetten op dat schaakbord zijn geweest.

Rittersport | 07-06-14 | 14:59

plaszak | 07-06-14 | 14:55
Dus het gezegde "geef ze een vinger, dan nemen ze je hele hand" deed toen al opgeld.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:59

Mocro2897 | 07-06-14 | 14:50
"Hitler was ook moslim. Alle SSers waren ook moslim en de vele verraders in Nederland waren ook moslim. "

De Palesteinen hebben een onderzoeker op de holocaust gezet. Interview: eerste bevinding: holocaust is uitgevoerd en bedacht door het zionisme.
www.memritv.org/clip/en/4293.htm

Bonus filmpje: moderne vrouw praat met gesluierde vrouw die uiteindelijke ruzie gaan maken. De gesluierde vrouw wordt de studio uitgezet.
www.memritv.org/clip/en/4277.htm

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:58

Andere literatuurtip: 'The Case for Israel' van Dershowitz.

www.bol.com/nl/p/the-case-for-israel/1...

Staat ook beschreven hoe de moefti van Jeruzalem het 'jodenvraagstuk' behandelde. Ben trouwens wel benieuwd; zou hij een hand hebben gehad in de immigratiebarrière die Groot-Brittannië opwierp ná de tweede wereldoorlog? (zoals beschreven in 'Exodus' www.bol.com/nl/p/exodus/10010040009689...)
Want dat lijkt mij wel logisch.

Nou ja, ik zie Israël nog steeds als de staat die nooit had mogen bestaan, maar er gelukkig wél is.

Rittersport | 07-06-14 | 14:58

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:49
Ik kan je niet helemaal volgen. Je wilt weten waar antisemitisme vandaan komt maar als iemand een mogelijke reden geeft ga je dat betwisten. Want je kent een paar aardige joden. Ik zie de link niet zo. Ikzelf ken geen aardige joden maar dat zegt niks. Ze bestaan ongetwijfeld. En dat zijn nou net de joden die geen antisemitisme opwekken. Het moet dus dieper zitten. Maar dat wil jij dus echt niet weten blijkt wel. En om een jodenstreek, waarbij een jood, wetend dat hem een ongewisse toekomst te wachten staat en desalniettemin een vriend nog geen vertrouwen weet te schenken, af te doen als jodenmop gaat me iets te ver. Kortom, ik ben wel even klaar met je.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:57

@mocroGS | 07-06-14 | 13:16
wat heeft dat met de groot-Rufti te maken?

plaszak | 07-06-14 | 14:56

Ik hoorde ooit een PVV stemmer beweren dat Hitler zich had bekeerd tot de Islam, dus het zou niet raar zijn om dat soort idioterie vaker te horen/lezen.

Roeku | 07-06-14 | 14:56

"Er zijn zultkoppen die denken dat het bovenstaande allemaal verzonnen is om de islam in een kwaad daglicht te stellen. Die kunnen, indien ze zich willen verbeteren, het beste beginnen met het lezen van " en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Amin_al...

Het is allemaal bekend. Husayni zetten een beloning op het vermoorden van critici en ook van Joden. Wat beweert of suggereert Jansen nu eigenlijk? Dat Husayni bij Hitler aandrong op de Holocaust? Dit wordt door leidende historici tegengesproken. Lees bovenstaande wiki pagina. Dat Hitler tot de holocaust besloot op verzoek van Husayni? Lijkt mij bizar.

gutgutgut | 07-06-14 | 14:56

@Graaf van Egmont | 07-06-14 | 13:13
De rest van de wereld had unaniem besloten dat de Joden een thuishaven zouden krijgen in Palestina na WO1.
Ook de Arabische machthebbers waren VOOR dat plan.
Dat veranderde toen er sprake werd van de oprichting van een Joodse staat. Dat was niet de bedoeling.

plaszak | 07-06-14 | 14:55

Hitler was ook moslim. Alle SSers waren ook moslim en de vele verraders in Nederland waren ook moslim.

Mocro2897 | 07-06-14 | 14:50

Roeku | 07-06-14 | 14:24
dat zit zo vol historische fouten.
misschien moet je eens een geschiedenisboekje lezen.

--sql error-- | 07-06-14 | 14:50

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:34
"Ze moesten dus wel?"
Just curious. Ik ken per ongeluk genoeg aardige mensen van joodsche komaf, dus ik kan er geen 'ze' van maken zoals jij doet. Of denk je dat je een volk als volk schuldig kan maken? Moet je eerst iets van een volk definieren natuurlijk. Een 'ze' lijkt me meer iets voor een geloof (software), en dan nog zijn alle mensen anders.

Anyway, maar, stel dat (oud) geld iets is dat door de generaties geen doorwerkt, zou het me niet verbazen als er disproportieel meer joden in de financiele sector zitten. Lijkt me kwestie van statistiek dan.

"linker schoenen"
Dat lijkt inderdaad op een jodenmop.

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:49

Toch blijven er een paar vragen over na Hans verhaal.
Waarom ging Hitler naar Jerusalem, als de Groot Moefti die Joden zelf over de kling wilde jagen dan zou dat hem juist goed uitkomen? Hij moest het 'vuile werk' dus schijnbaar zelf gaan doen want de moefti wilde ze niet meer hebben. In ruil voor olie? Dat doet sterk aan de huidge EUSSR denken, ga boekje maar bestellen, daar zal wel meer in staan

G. Raayer | 07-06-14 | 14:46

tattooboer | 07-06-14 | 14:15

Ik roep nergens "niet waar niet waar" ik zeg dat Hans onbeduidend en relevant niet kan onderscheiden en dat beargumenteer ik. Hij weet het stiekem ook want zijn stukje staat vol met academische ontsnapping routes welke een leek op Geenstijl niet gelijk ziet maar zijn "peers" toch echt wel. En wanneer iemand onbeduidend en relevant niet kan onderscheiden is dat in jou geval niet zo erg want jij doet er niet toe maar indien je voor wetenschapper wenst door te gaan is het dat wel.

Mike Oxlong | 07-06-14 | 14:45

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:43

'elsevier is propaganda en censuur'

klopt, de censuur op Elsevier is het sterkst na nujij waar ze voor de verkiezingen een ware razzia hebben gehouden onder PVV reaguurders om de pvdrarab Heil Sang zo sterk mogelijk te maken. Maar ook GS haalt de kudometer weg en is zo 'nodeloos kwetsend en ongenuanceerd' d66 style geworden.
En dat is nou het probleem...

G. Raayer | 07-06-14 | 14:41

@Uhh | 07-06-14 | 13:03
Welke kolonisatie?
Die van de Joden?
De Britten en Fransen waren juist aan het dekoloniseren. Die waren aan het vertrekken. De diverse Arabische stammen hadden na WO1 het hele gebied in handen gekregen. ZIJ koloniseerden het gebied want het was voorheen Turks.
Het klopt dat de Moefti niet de vertegenwoordiger was van de hele islamitische wereld. Hij had ook veel vijanden in het Arabische kamp en heeft er meer dan 2000 om laten leggen tijdens de Arabische opstand van 1936. Daar hield de Moefti vooral huis onder zijn eigen volk, dan onder de Joden of de Britten. (waar zien we dat meer)
Maar het klopt ook dat de Moefti tot op de dag van vandaag een lichtend voorbeeld is voor groeperingen als de Moslimbroederschap, Hamas, PLO enz.
En die groeperingen zitten nu dus ook in Europa.
Het was een heel eng fascistische mannetje die Moefti:
nl.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoessein...
Een van zijn opvolgers kwam in 2012 in opspraak met zo'n beetje identieke retoriek als de nazi.
Je denkt toch niet dat er iets veranderd is?
nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Ahmad_H...

plaszak | 07-06-14 | 14:40

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:24
Ah, dus jij gaat zover terug naar de tijd dat het joden verboden was om een beroep uit te oefenen. Ze moesten dus wel? Ik ben bang dat je een vraag stelt maar eigenlijk het antwoord niet eens wilt weten. Want dan schiet je weer terug naar middeleeuwse wetten. Als het joden verboden zou zijn om met hun handen te werken dan vraag ik me af, wat ze dan doen in de diamantslijperijen, de oudijzerhandel en de lompen.
En een voorbeeld van een jodenstreek?
In de oorlog voorziet een joodse schoenhandelaar dat hij op transport zal worden gezet en vraagt iemand of hij zijn voorraad bij een niet joodse vriend op zolder kan onderbrengen. Dat mag van die vriend. Na de oorlog keert de joodse schoenhandelaar niet meer terug en zit zijn vriend met een grote voorraad schoenen op zijn zolder. Hij wil er vanaf en besluit eens te kijken, wat voor schoenen er in die dozen zitten. Blijkt hij een hele voorraad rechter schoenen te hebben. Het is nooit duidelijk geworden waar die handelaar zijn linker schoenen heeft gestald.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:34

@navigator18 | 07-06-14 | 12:15
Dat 18 in je nick verwijst zeker naar Adolf Hitler hè?

Psycheltjes | 07-06-14 | 14:32

@Wijze Uil | 07-06-14 | 13:45
"Je verwacht van Louis van Gaal toch ook niet dat hij ineens over het haken en borduren van een beddensprei begint"? -----------
Nee. Natuurlijk niet. Daarvoor is hij toch met Truus getrouwd.

Psycheltjes | 07-06-14 | 14:30

--sql error-- | 07-06-14 | 14:24
"static.fjcdn.com..."

What the f*ck... Of is dat vrouwenlogica?
Ga dat eens uitleggen in een militair hospitaal met mannen zonder benen, ogen, dwarslesie en brandwonden. Trouwens, what about vrouwelijke militairen?
En what about vaders die hun zoon verliezen? Of de ene broer een andere broer of zus?

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:29

/OT
Ligt geenfile.nl er al een paar dagen uit?
/OT

Leo* | 07-06-14 | 14:27

@Skunk57 | 07-06-14 | 13:42
Er zijn wel meer partijen met een volautomatische pro-Israël-reflex. Het trieste is dat die reflex zich veelal op geen enkele manier verhoudt met de respectievelijke partij-ideologieën. Maar daar sluit men gemakshalve dan maar de ogen voor.
En de PVV is, behoudens Wilders en Jansen, een partij van zwakzinnige patjepeeërs.

Ars Vivendi | 07-06-14 | 14:25

Dit stuk van Hans Jansen bewijst weer eens hoe slim deze 'Muftie' wel niet was! De muftie heeft gewoon geprobeerd om zijn land Jood-vrij te krijgen omdat hij inzag hoe de Joden immigratie en dat wil je als muftie niet hebben in het heilige land, ik kan die muftie eigenlijk geen ongelijk geven in zijn handelen. Moet je kijken hoe zijn land er nu uitziet? Het is bezet door de Joden en wordt nu door de Joden geclaimd als hun heilige Zion, dus waarom zouden we de muftie in het ongelijk stellen met zijn handelingen? De Joden waren een pest in die tijd voor Palestina en dat heeft vooral te maken met het feit dat er destijds een grote vorm van Joodse radicalisme bestond in de vorm dat wij vandaag de dag 'Zionisme' noemen, dat uiteraard ook door de VN als racistisch is verklaard. Hoe kunnen wij deze muftie nou verwijten dat hij geen Joden in Palestina wou hebben? Zijn wij trouwens vergeten dat christelijk Nederland de willekeurige Jood voor een knaak kon aangeven?

Roeku | 07-06-14 | 14:24

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:20
"in de financiële wereld veel joodse bedrijven het voor het zeggen hebben."

Zonder dollen, is dat niet de zaak omdraaien dan? Eerst mensen de financiële wereld induwen door ze andere banen te ontzeggen en ze dat vervolgens kwalijk gaan nemen? Dan blijf je aan de gang.

"En ik geloof ook niet dat een woord als "jodenstreek" voortkomt uit vooroordelen. Daarvoor zijn er teveel voorbeelden."

Voorbeeld! Voorbeeld! :-)

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:24

Waar ze maar komen, modelmoslims en wannabe-modelmoslims weten de indruk te wekken dat zij zowel namens de islam, de Arabieren en zelfs namens de moslims in Azië spreken. Ze slagen er in de politiek 'correcte' Europese politiek leiders te overtuigen van het belang van hun mening, waar de Europese 'correcte' politiek maar al te graag bovenmatig veel waarde aan hecht. De droom van een Eurabia met de EU als westelijke helft, is zeker nog niet over.

Zoetwaterpanharing | 07-06-14 | 14:22

@Hans Jansen: Top stuk, weer eens wat geleerd! Hulde!
 
En zo zie je maar weer... de waarheid is vaak nog ranziger dan de stoutste gedachte al deed vermoeden.
 
Nu de hamvraag: Waarom wordt dit soort kennis niet op de scholen onderwezen? ... ik ben bang, dat die waarheid ook weer puur uit 'ranzigheid' bestaat. :(

saintinel | 07-06-14 | 14:21

AgentKrol | 07-06-14 | 14:06
"Hillary Clinton staat inmiddels klaar om de wereld in naam van alle vrouwen in bloed onder te dompelen. Zoals altijd vooral het bloed van mannen."

Dat vrouwen in sommige landen hun eigen leven niet mogen vormgeven past niet in het liberale denken, ook niet in de moderniteit, om maar een Fortuyn-term te gebruiken. Dat het feminisme (links) daar druk op heeft gezet in de 60ies/70ies is wel ok dan. Maar dat is 40 jaar geleden.

"Zo heeft de feministisch culturele variant van het marxisme zich ten gunste van de elite tegen het gewone volk gekeerd (..) ten gunste van het grootkapitaal en het globalisme"
Die moet je even toelichten vrees ik.

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:20

@marlinn | 07-06-14 | 12:10
De islam in een kwaad daglicht stellen zou overbodig moeten zijn, dat doet de islam zelf zeer vaardig en iedere dag opnieuw.
Ware het niet dat "onze elite" in zowel EU als Den Haag de werkelijkheid ontkennen wil en heel EUropa, Nederland voorop, vol wil stoppen met islam. Gewoon, om te bewijzen dat de islam vrede is.

Een gevaarlijk demagogisch experiment. Kennis is ongewenst, maar moet.

Jan Passant mk2 | 07-06-14 | 14:20

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:04
Ik ga voor economische redenen. Het is natuurlijk waar dat ook veel Joden in armoede leven en leefden. Maar daar wordt niet op gefocust. Als je de huidige (banken)crisis bekijkt dan is wel duidelijk dat in de financiële wereld veel joodse bedrijven het voor het zeggen hebben. Wallstreet is er mee vergeven. En deze mensen zijn zo puissant rijk en daarnaast ook nog eens onaantastbaar, dat het bij de gemiddelde mens wel moet gaan schuren. Een propagandafilm als Jud Süss zou in Duitsland niet zoveel impact hebben gehad als er niet tenminste iets herkenbaars voor de bevolking in had gezeten. En ik geloof ook niet dat een woord als "jodenstreek" voortkomt uit vooroordelen. Daarvoor zijn er teveel voorbeelden.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 14:20

Datzegiktoch | 07-06-14 | 14:02
je geeft zelf helemaal nul argumenten, en komt alleen met een hoop persoonlijke frustratie aanzetten. Denk je werkelijk dat iemand hier daarin geïnteresseerd is?

--sql error-- | 07-06-14 | 14:18

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:37

Juist, dit is de oplossing.Niet meer en niet minder.
Een Joodse staat midden in Europa en minder islam want vanaf dan staat Europa moreel sterker in welke onderhandeling ook.
Niks controversieels aan; we zijn er in de verre toekomst alleen maar multicultureler en in alle opzichten beter mee af.
Ik vind het ook raar dat met dit idee nog geen oproep vanuit de politiek is gedaan.

Kantana | 07-06-14 | 14:18

-weggejorist-

Ik was in Haren | 07-06-14 | 14:15

@Mike Oxlong | 07-06-14 | 13:59
Dus jij beweert dat de mufti loog in zijn memoires? Ik stel voor, net als Hans, dat je dat boek aanschaft en de werkelijkheid aanvaard. Iedereen weet dat de banken, staalbedrijven, chemiebedrijven, koningshuizen en christenen allemaal meespeelden in dit moordspel, maar het word nog steeds onderbelicht dat ook de muslims hun vuige rol speelden. let wel, doordat dat onbestraft is gebleven, zoals hans terecht stels, kan het tot vandaag de dag in protocollen worden opgenomen die nog steeds zo virulent de massamoord op joden wenst. Klaarblijkelijk heb je alleen maar in je mars dat je "niet waar, niet waar" kan roepen maar verder niet komt. Niet met tegenfeiten en niet eens met argumentjes, dus laat de echte mannen spreken en maak af en toe een grapje, verder voeg je hier niks toe.

tattooboer | 07-06-14 | 14:15

Elke keer als je denkt dat het niet erger kan komt Hans Jansen weer met een blikopener.

Hirsch Ballast | 07-06-14 | 14:14

Lezen Islam aanhangers hier met hun lange tenen omdat ze bij Joop niet opvallen en ze hun eeuwige beledigd zijn in een niet Islamitisch land daar niet kwijt kunnen?

Ik kook ook | 07-06-14 | 14:14

Zo. Nou sijn se stil ja...

McSnor | 07-06-14 | 14:13

@shmezbollah | 07-06-14 | 13:58
Mroco shmocro..

tattooboer | 07-06-14 | 14:10

Dat deze info voor velen onbekend is heeft er trouwens mee te maken dat veel historische documenten pas in 1998 en 2004 openbaar werden.
Voor wie meer wil weten, hier nog een interessante link:
www.jpost.com/International/Nazism-Isl...

--sql error-- | 07-06-14 | 14:09

Volgens mij zit de helft van de reaguurders hier takiya te plegen.

McSnor | 07-06-14 | 14:09

@kloopindeslootjijook: AtB is dankbaar dat ze niet in Pakistan woont... Alsof wie dan ook met een gemiddelde Pakistaan wil ruilen. Binah Shah is echter geen gemiddelde Pakistaan, maar een kosmopolitisch kind van de bovenklasse. Net als bijvoorbeeld sjeik Hasina Wajed, de vrouw die premier is van de moslimstaat Bangladesh. Zo heeft de feministisch culturele variant van het marxisme zich ten gunste van de elite tegen het gewone volk gekeerd. Divide et impera, ten gunste van het grootkapitaal en het globalisme. Hillary Clinton staat inmiddels klaar om de wereld in naam van alle vrouwen in bloed onder te dompelen. Zoals altijd vooral het bloed van mannen.

AgentKrol | 07-06-14 | 14:06

nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme#Vo...

Wel een lijstje, maar het mag wat scherper.

Antisemitisme is vaak gebaseerd op angst, voortvloeiend uit vooroordelen. De vooroordelen kunnen onder andere economisch, religieus, politiek of (biologisch-)racistisch gekleurd zijn.

* Economische vooroordelen zijn vaak gebaseerd op het argument dat Joden financiële macht zouden bezitten. Zij zouden alle banken bezitten en zouden hun neus ophalen voor handenarbeid. De oorzaak van het relatief hoge aantal Joden in de financiële markt lag er echter in dat de Joden in grote delen van Europa van de meeste beroepen werden uitgesloten. Tegenover een klein percentage succesvolle Joden stonden grote aantallen Joden die generatie op generatie in bittere armoede leefden.Dergelijke vooroordelen worden overigens ook vaak gebruikt tegen Chinezen (de 'joden' van Zuidoost-Azië) door Indonesiërs, Vietnamezen en Thais.
* Christelijke religieuze vooroordelen zijn onder andere gebaseerd op de vermeende vijandige houding van Joden tegenover Jezus Christus en de eerste christenen. Dit speelde in de middeleeuwen sterk, maar komt nu minder voor. In de jaren 80 van de 20e eeuw kwam de familie Goeree nog met deze mening in het nieuws.
* Politieke vooroordelen zijn in het verleden onder andere gebaseerd op de stelling dat Joden eropuit zouden zijn de hele wereld te overheersen, onder andere gebaseerd op de Protocollen van de wijzen van Sion, ook al is het uiteindelijk een vervalsing gebleken.
* Biologisch-racistisch vooroordelen komen voort uit het denkbeeld dat de Joden minderwaardige mensen zouden zijn, en zijn gebaseerd op foutieve interpretaties van de genetica (Mendel), en pseudowetenschap. Dit kwam met name in Duitsland en Oostenrijk in de 19e en begin 20e eeuw voor. Men betoogde dat men Joden moest beletten zich voort te planten omdat ze het ras zouden 'degenereren'. Dit soort theorieën leidden uiteindelijk tot de excessen van het Derde Rijk.
* Ook allerlei andere vooroordelen werden of worden Joden voor de voeten geworpen. In de Middeleeuwen beweerde men bijvoorbeeld dat Joden de pest veroorzaakten. Dit zou af te leiden zijn uit het feit dat zij niet besmet raakten. De werkelijke reden bleek echter hun grotere mate van hygiëne, waardoor ze minder in contact kwamen met besmette vlooien en zich vaker ontsmetten.

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 14:04

Blijf erbij. Rode draad van dergelijke artikelen is prima. Mooi met historische achtergrond enzo. Maar het blijft uit de verkeerde bek komen. Hansie is een egotrippert. Hij zegt dat ie graag op de lijst van een partij die met antisemieten samenwerkt wilde staan om op zichzelf te kunnen stemmen. Wat een walgelijke fopwetenschapper ik snap niet dat GS hem een podium geeft. Het doet geen goed aan de rest van de content die er op gericht is om het groeiende nepotisme en hypocriet gezever in de ander mediaas te lijf te gaan. Hans is ook bediend zich ook van nepotisme en hypocrisie. En al zijn verwoede pogingen om dit van zich af te schrijven zijn een aanfluiting.

Datzegiktoch | 07-06-14 | 14:02

@ITEACHYOU | 07-06-14 | 12:10
Ver voordat er olie is gevonden had de islam al 270 miljoen doden op z'n geweten.

Parsons | 07-06-14 | 14:00

tattooboer | 07-06-14 | 13:53

Maakt wat okee? Jansen haalt de meest groteske moord in de geschiedenis aan een weet nitwits te overtuigen dat het toch ook een beetje een islamitisch plot was. Dit is niet zo en aperte bullshit. Ik vind het zelfs knap dat ie toch nog een obscure Moefti heeft te vinden voor zijn Islam haat. Ik breng naar voren welke religie daadwerkelijk Nazi's hielp en dat was niet de groot-moefti van Katmandu.

Mike Oxlong | 07-06-14 | 13:59

Antisemitisme/Jodenhaat:
nl.wikipedia.org/wiki/Jodenhaat
Maar nog zonder checklist.
Dat moet toch om te zetten zijn in iets universelers als motivaties voor mensenhaat?

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 13:59

@duitse herder | 07-06-14 | 13:53
Dat er bij een oorlog vrede de uitkomst is, bij de islam is dat complete uitroeiing van de rest.

tattooboer | 07-06-14 | 13:58

@tattooboer 13:45

ennnn mocrogs is schaakmat gespeelx

shmezbollah | 07-06-14 | 13:58

@Navigator
Oneens. Hij brengt een probleem dat steeds door anderen wordt gebagatelliseerd, weer tot de juiste proporties terug.

McSnor | 07-06-14 | 13:58

@navigator18 | 07-06-14 | 13:53
Onwaar! het probleem is niet de boodschapper, hou daar eens mee op!
Het probleem word groter gemaakt door de islamitische strijders die in half afrika mensen sl;achten en in azië christenen verpletteren en culturen uitroeien. Hans heeft nog niet eens een grashalmpje omgeknakt.

tattooboer | 07-06-14 | 13:55

islam en oorlog... wat is het verschil?

duitse herder | 07-06-14 | 13:53

@Mike Oxlong | 07-06-14 | 13:51
En dat maakt het dan wel ok? Jij snapt niks blijkbaar van de islam.

tattooboer | 07-06-14 | 13:53

@McSnor | 07-06-14 | 12:22

Het enige dat Hans Jansen doet is het probleem in stand houden door het probleem groter te maken dan het is.

navigator18 | 07-06-14 | 13:53

@Oom Gijs
Als tolerantie maar van één kant komt, moet je misschien toch eens gaan nadenken.

McSnor | 07-06-14 | 13:52

Zonder Katholieken geen fascisme. Na dat de nazi's aan de macht kwamen en ver voor Wannsee hebben ze eerst officiële diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan aangeknoopt die zijn blijven bestaan tot Adolf's dood en nadat de eerste vernietigingskampen waren bevrijd. De Kerk speelde een fundamentele rol in het helpen vluchten van nazi's naar Zuid Amerika.

Maar van al het geweld, drama en geo-politieke reuring die de tweede wereld oorlog heeft veroorzaakt vind ik het toch knap van Hans dat ie in een obscuur hoekje een beroepsmoslim heeft weten te vinden die dan ook een beetje schuld heeft.
Kneus.

Mike Oxlong | 07-06-14 | 13:51

Dan vraag je je af, wie heeft nou echt de oorlog in Europa gewonnen? De Nazi's of de Soviets? Of alletwee, en dat we nu geregeerd worden door een naar gedrocht dat uit die romantische relatie is ontstaan.

Eén ding is zeker: Alle waarden die we voor de oorlog hadden, al onze macht, invloed, en cultuur, is na de oorlog stuk geslagen. We hadden verdomme de terugkerende overheid gewoon meteen de cel in moeten gooien wegens hoogverraad.

Piet van het Padje | 07-06-14 | 13:50

"... el-Hoesseini en zijn erfgenamen er steeds in geslaagd het monopolie te krijgen op de woordvoering."
Een de voornaamste erfgenaam was Arafat, de neef van el-Hoesseini die na diens dood z'n werk voort mocht zetten.

--sql error-- | 07-06-14 | 13:48

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:37
"Waarom geven Duitsland en Oostenrijk geen stuk land aan die Joden? "

Laten die gasten eerst maar eens gaan uitleggen waarom ze niet gewoon samen in 1 gebied kunnen wonen zonder elkaar de hersen in slaan omdat ze toevallig ergens in een config-filejes net een ietsje anders zijn. En dat iets anders is niet eens zo groot. Qua aanwezigheid van een blinde darm bijvoorbeeld. Zeker niet vanuit atheistsische (links of rechts, dat maakt niet uit) visie. Of heeft er iemand belang bij een conflict als dit?

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 13:48

@Parelman | 07-06-14 | 12:25
Gezwets van een dronken aardbei!

Wijze Uil | 07-06-14 | 13:48

Het boek staat op de Kindle. Morgen zondag; Hans, ik hoop dat de USD 20 het waard is.

Oerkoendoe | 07-06-14 | 13:48

Raar verhaal. Na de Duitse inval in Rusland (22 Juni 1941) en de Wannsee conferentie, waren er door de Einsatsgruppen al zo'n miljoen joden vermoord. De Wannsee conferentie werd juist gehouden om "effectievere" moordmethodieken te ontwikkelen om de resteren 10 miljoen Europese joden om te brengen.

El Gouda | 07-06-14 | 13:47

@Skunk57 | 07-06-14 | 13:42
De arabische wereld is prima, maar de islamitiese wereld moeten we heel ver van af gaan staan.

tattooboer | 07-06-14 | 13:47


@mocroGS | 07-06-14 | 13:02
Nou ben ik heel benieuwd wat jij kritiek vind op dit artikel. Waar liegt hij, waar overdrijft hij, waar benoemd hij mensen die er toen niet waren, hup hup, in de pen, en nu zonder persoonlijke aanval, ga eens op de feiten af, want dat zie je jou nooit doen hier, alleen maar komen klagen over anderen en janken dat mensen het met elkaar eens zijn.

tattooboer | 07-06-14 | 13:45

@donjon | 07-06-14 | 13:08
De Islam is synoniem voor onverkwikkelijke zaken als onderdrukking, geweld, fanatiscme, terrorisme, onverzoenlijkheid, geweld, eerwraak, steniging, haat, haat en nog eens haat tegen alles dat géén islam is...
Het is dé pestilentie van deze aardbol: overal waar de islam zijn afzichtelijke kop opsteekt zien we uiteen gerukte lichamen, bange en vluchtende mensen.
Daarbij is Jansen een islamdeskundige. Dan is het logisch dat hij het vooral over zijn vakgebied heeft. Je verwacht van Louis van Gaal toch ook niet dat hij ineens over het haken en borduren van een beddensprei begint?

Wijze Uil | 07-06-14 | 13:45

Anti-semitisme was onder geen beding een exclusief Duits fenomeen. Dat het de rest van de wereld lekker uitkomt om het zo te doen voorkomen is de reden dat wij dit anno 2014 zo zien. Jodenvervolgingen zijn van alle tijden en kwam in heel Europa voor. Vooral in het Oosten van Europa (Polen, Oekraïne en Tsaristisch Rusland) zijn ruim voor WOII gruwelijke slachtingen geweest en in WOII hebben die volkeren vaak al voor de Duitsers dat deden met de plaatselijke Joden afgerekend. Maar exclusief de Duitsers de schuld geven was wel zo comfortabel.

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 13:44

Hierbij speelde het Islamische Zentral-Institut in Berlijn, dat vanaf 1942 werd geleid door Amin al-Hoesseini een belangrijke rol. Amin al-Hoesseini riep moslims ook in radio-uitzendingen op om dienst te nemen in de 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“.
nl.wikipedia.org/wiki/13._Waffen-Gebir...

CoffeePatch | 07-06-14 | 13:44

G.Raayer 13:39
Elsevier is propaganda en censuur.
Links zijn dus nutteloos.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:43

AgentKrol | 07-06-14 | 13:26
"Gaarne aandacht voor de haatzaaierij van A. ten Broeke in de VK. Ze haalt Bina Shah aan die zou hebben gezegd dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is: een Oorlog tegen Vrouwen."

Mooi is dat he, steeds maar de verschillen benadrukken en vertellen dat er verschillen zijn. Terwijl mannen dommer zijn dan vrouwen om minstens 50 uur per week de rest van hun leven het werkpaard te zijn en veel vrouwen een parttimebaantje van 2 of 3 dagen nemen en voor de rest van de week in lekker in het door manlief betaalde huis/auto/vakantie te zitten hobbyen de rest van hun leven. Daarom: respect voor alleenstaande ouders! Ook de vaders. Daar zou ik ten Broeke wel eens over willen horen.

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 13:43

Ars Vivendi | 07-06-14 | 13:25

Maar dat past niet in het westerse straatje. Net zo min als toegeven dat wij van de Arabische wereld afhankelijk zij, net zo als zij van ons. Het is veel pvv-er om gewoon in goed en fout te denken.

Skunk57 | 07-06-14 | 13:42

In West-Europa en Nederland in het bijzonder maar dezelfde trend zie je in heel Noord Europa, zie je hetzelfde: de Parteien die het hardste en het meest radicaal zijn in de "sociaal democratische" leer, ofwel het hardst blèren dat Nederlanders hier maar toevallig wonen en hun land moeten 'delen' met andere culturen die veel 'verder' ontwikkeld zijnrr(lees, in de uitkering moeten onderhouden) en asielzoekers zoveel mogelijk opgenomen moeten worden omdat wijzelf dat veroorzaakt hebben, hebben de meeste macht.
Simpeler gezegd, ja, ik heb het over de pvdarab, waaraan andere Parteien geen enkele Frage stellen over hun monopolie voor het voeren van het woord over de nederlandse voormalige bevolking die dankzij haar toedoen over 10 jaar een significante minderheid is.
Anders gezegd, het cda, de vvd, sgp en cu (ja die 2 clowns die net weer dronken van de champagne een akkoord hebben mogen ondertekenen),gl enzo laten het woord altijd over aan het arabische jerusalem aan de Amsterdamse Gracht.
Kijk en luister hoe een vvd'er als het in het nauw komt, voorals de 'vrouwtjes' van de Vereninging Van Dieven als Hot Lips, Schiffer maar vooral Schültz spontaan het nagemaakte arbeidersaccent (bekakt rood) van de rooie fascisten (neofascisten) van de pvdarab als Vogelaar en Hamer nadoen, of de 'mannetjes' naar de "waarden" van de pvdarab neofascisten wijzen of in koor "met zn alluh", het linkse allah akbar, roepen.
We hebben dus maar 1 Partei waar de rest te weinig invloed heeft maar slechts het geld innen van de burger voor henzelf. En er komen duizenden asielzoekers op ons af die zoals gezegd door de sociaal democraten met alle geweld hier gehouden worden
www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/...
en slechts bij afloop van een regent genoemd wordt.
Dit stuk duurt weer veel te lang en de zon is weg, we zijn weer lekker voor de gek gehouden door het KNMI, ook niks nieuws, maar het lijkt erop dat onze vluchtroute OOK is afgesneden. Dankzij uw stem: alles wordt vertolkt door, juist ja, de Groot Moefti van Jerusalem, hij woont nu alleen in Amsterdam...

G. Raayer | 07-06-14 | 13:39

Israël staat op de wereldranglijst als 10e sterkste leger ter wereld en kan als het wil in 1 dag de hele Palestijnse bevolking uitroeien dus die Islamitische propaganda dat Israël genocide pleegt tav de Palestijnen is onzin. Het is daar gewoon oorlog en niets anders en ook oorlog dmv list, leugens en bedrog ook heel veel vanuit Islamitische zijde. De Islam zaait overal ter wereld dood en verderf, ook tegen elkaar, ook tegen Israel. Er is genoeg notoire jodenhaat die zich gewoon legitimeert achter het Israelprobleem, dat is namelijk lekker gemakkelijk en klinkt minder antisemitisch. Maar wacht maar als de Islam zich hier in het Westen meer en meer gaat ontpoppen. Dan zullen we nog eens terugdenken aan die onmogelijk moeilijke positie die Israel had.

matrixbluepill | 07-06-14 | 13:39

@navigator18 | 07-06-14 | 12:15
Je hoeft hier niet te komen.

tattooboer | 07-06-14 | 13:38

@Ars Vivendi | 07-06-14 | 13:34
Het is niet erg beleefd maar, het moet een keer gezegd worden.

Rest In Privacy | 07-06-14 | 13:38

Waarom geven Duitsland en Oostenrijk geen stuk land aan die Joden?
Het is hun schuld, bovendien blijft het toch gebakkelei, tussen al die islamitische landen, die het helemaal niet erg zouden vinden als Israel in puinpoeier zou liggen.
Maar nee, dat gaat dan weer niet, want heilige grond, heilige stad enz.
Als ik Salomo was zou ik zeggen dat ik Jeruzalem ga vernietigen.
De rechtmatige eigenaar zal dan blijken, dat is degene die de stad weggeeft, liever dat dan de vernietiging.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:37

Plukkiehaar | 07-06-14 | 13:27
Zonder olie,Arabieren terug in hun tenten,want geen inkomen meer om nieuwe westerse techniek te kopen om energie te maken.
Hahahahaha.

swassannuf | 07-06-14 | 13:37

@Graaf van Egmont | 07-06-14 | 13:13

Tuurlijk legt ie dat verband niet rechtstreeks, dat kan niet want dat is er ook niet. Wel noemt hij het bezoek van de Groot Moefti en de Wannsee conferentie in een alinia daarmee de suggestie wekkend dat er wel een verband is.

wiza | 07-06-14 | 13:37

Je ziet vaak dat dit soort discussies heel vaak neer komt op:" Islam is slecht, ja maar de katholieken die konden er ook wat van hoor!"

Het is niet ja maar, of ja echter. het is ja EN!

Kunnen de mensen die het linkse gedachtegoed aandragen aub terug gaan naar de tijd dat ze tegen elke vorm van geinstitutionaliseerde vorm van religie waren? Dat is veel logischer en relevanter.

Het is debiel om een soort kwaad te downplayen met een ander soort kwaad. Versterk het gewoon.

zhirek | 07-06-14 | 13:36

@McMarx | 07-06-14 | 13:21
Heren, heren toch!

Ars Vivendi | 07-06-14 | 13:34

Kort gezegd:elke amateur moslim is een lafaard.
Elke vrijdag bukkend, achteruit kruipend en schoenen zoekend de moskee uit.
Amateurs.......

swassannuf | 07-06-14 | 13:33

donjon | 07-06-14 | 13:08
"En het feit dat er elke dag, steeds weer, iets over de islam en islamgerelateerd in het nieuws is, dat meestal, (wat zeg ik, ALTIJD) negatief is, vind je geen bezwaar????"

Positief nieuws komt minder vaak op het journaal, tenzij het een echt succesding is. Wat overigens niet wil zeggen dat er positief nieuws over een onderwerp is. Los daarvan, de helft van de nieuwstijd gaat over het veel belangrijkere brood en sp... eh sport, dus ze kunnen niet overal tijd aan gaan besteden. Trouwens, als het journaal al iets positiefs over islam zou melden dan worden ze weer voor linkse moslimknuffelaars uitgemaakt.

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 13:33

mohell | 07-06-14 | 12:52,
Sommigen zijn er nog steeds, zo blijkt :-)

Rest In Privacy | 07-06-14 | 13:32

This news report from Bayerischer Rundfunk explains in detail the cooperation between the Nazis and the Muslim Arab leaders during WW2.
www.youtube.com/watch?v=d51poygEXYU

CoffeePatch | 07-06-14 | 13:30

Hans, hoe zou de wereld er over pakweg 50 jaar uitzien?

Plukkiehaar | 07-06-14 | 13:27

Gaarne aandacht voor de haatzaaierij van A. ten Broeke in de VK. Ze haalt Bina Shah aan die zou hebben gezegd dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is: een Oorlog tegen Vrouwen. Vervolgens schrijft het secreet ten B. dat het hier in het Westen ook oorlog is, vanwege het onderliggende "patroon van vrouwenhaat". Er is dus geen probleem met de islam, alleen met mannen, overal ter wereld. Binah Shah is een overtuigde moslima. Ze zegt zelfs een directe afstammeling van mohammed te zijn. 'One more thing (and don’t tell anyone, but I’ll share it with you): my family claims lineage that goes all the way back to the Prophet (pbuh) – we’re his direct descendants (supposedly). So he and his family are my ancestors. Just one more reason for me to care about what he did and how he conducted his life. Not that it gives me a premium on defending the Prophet’s (pbuh) honour, because all Muslims are taught to revere his personage and respect his teachings.'
In hetzelfde stuk klaagt ten Broeke over het bestaan van kindbruidjes, bewust niet vermeldend dat de geliefde profeet en voorvader van Binah Shah een kind van 9 verkrachtte. Bezie de hypocrisie van het feministisch cultureel marxisme, nota bene gepubliceerd op de dag dat herdacht werd hoe tienduizenden mannen op de stranden van Normandië stierven opdat Asha ten Broeke over de folders van Bart Smit mag klagen.

AgentKrol | 07-06-14 | 13:26

@Skunk57 | 07-06-14 | 13:18
Zo is het wel gegaan ja. Ineens is jouw land niet meer jouw land. Gelegaliseerd en wel.

Ars Vivendi | 07-06-14 | 13:25

Hans Jansen kijkt niet naar Bart de Boom maar blijft verdraaien.

Skunk57 | 07-06-14 | 13:25

Als er schuldigen zijn aan de holocaust, dan is het de katholieke kerk wel.
Plus ons beroemde Nederlandse politiekorps, die hun volle medewerking verleenden aan de deportaties.
Afgezien natuurlijk van de nazi s zelf.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:24

Wat een verrassing (not!) dat Janssen dit boek aanprijst.
Kegge | 07-06-14 | 13:17

_

Haha, grappig ik zit net deze review te lezen waarin maar weer bevestigd wordt dat Jansens voorliefde voor complotboeken geheel terecht is.
Ik snap nu waarom zijn collegae Jansen niet meer serieus nemen. Eigenlijk past hij met zijn gedachtegoed perfect bij de PVV>

mocroGS | 07-06-14 | 13:23

Het zou toch aardig zijn als er ergens kan/is worden uiteengezet waar jodenhaat nu eigenlijk op gebaseerd was (en is), inclusief de bijbehorende demogie. En wat er voor nodig is om tot onmenselijke acties over te gaan, zoals uitmoorden met een daarvoor industrieel ontwerp.

En vervolgens of dit specifiek is voor joden of dat er iets anders aan de hand is, zoals bij Unit 731 van de Japanners in WO2.

kloopindeslootjijook | 07-06-14 | 13:22

@ La Bailaora | 07-06-14 | 12:23
Zeer verhelderend filmpje, wat het verhaal van Hans ondersteund.

Schietmijmaarlek | 07-06-14 | 13:22

@KoninginWildemina | 07-06-14 | 13:15
Doelbewust? Kom nou zeg.

Overigens, Hansie mist hier volkomen de boot, Hitler had 't plan omtrent de joden allang klaar voordat hij de moefti ontmoette.

Steilloos ten Onder | 07-06-14 | 13:22

Djong | 07-06-14 | 13:20

Wel netje blijven, Hans Jansen is het likkebaardje van greet de waanzinnige.

Skunk57 | 07-06-14 | 13:22

@mocroGS | 07-06-14 | 13:06
Jij bent ook niet aanwezig hier als het om schofterige mocro's gaat - en dat is vaak niet aanwezig dus. Laffe hond.

Rest In Privacy | 07-06-14 | 13:21

Als we nou eens intolerant gedrag verbieden?

Ome Gijs | 07-06-14 | 13:21

Als je kijkt waartoe de mens in staat is, zoals WO II, dan staat ons nog wat te wachten. Dan kun je wel zeggen: ja, maar dat waren de nazi's. Echter: dat waren ook mensen (sorry voor de open deur). De aantallen mensen omgekomen in WO II vormen een menselijke handelingsmogelijkheid. En dan nu, met atoomwapens, die indien ingezet, de mensheid kunnen uitroeien, is het gezien de aard van de mens waarschijnlijk dat deze optie wordt gekozen, op een willekeurige dag. Zo is het ABM systeem in Oost-Europa gedreven door de gedachte dat de VS Rusland kan verslaan met een nuclear first strike. Daarom: pluk de dag. Want vroeg of laat slaat de collectieve waanzin weer toe, echter dit keer met een gigantisch nucleair arsenaal. En nu zult u misschien zeggen: dat geloof ik niet; precies wat de mensen zeiden in 1939.

Rest In Privacy | 07-06-14 | 13:20

Als Janssen nou aanwijzingen had dat de moefti in feite de holocaust bedacht had voor Hitler...
Maar nee. Gewoon een lauwe prak oud nieuws, overgoten met beschimmelde insinuatiesaus.

Djong | 07-06-14 | 13:20

@Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:03
Wij doen hier overigens net alsof de staat Israël een beschaafd westers land is, want Eurovisie songfestival.

Het huidige Israël is echter ook een agressief Midden-Oostenland met een agressieve Midden-Oostencultuur.
Maar dat mag alhier dan weer niet gezegd worden.

En verder is het natuurlijk weerzinwekkend wat er in W.O.II met o.a. joden gebeurd is

Ars Vivendi | 07-06-14 | 13:19

En daar stond je, net als je voorouders al duizend jaar als Palestijnse schaaphoeder naar te kust te kijken en hoorde die eenogige bandiet roepen "weg jij, ik woon hier nu" en je begreep het niet en werd kwaad en je hele familie was dood en toen dacht je "genoeg" pakte je oude voorlader en ineens was je een terrorist.

Skunk57 | 07-06-14 | 13:18

-weggejorist-

Kegge | 07-06-14 | 13:17

-weggejorist-

Abu al Uitkering | 07-06-14 | 13:16

De missie van de beroepsmoslims wordt steeds duidelijker.
1 Rijk, 1 volk en allemaal aan de sharia.
Geen ruimte meer voor andersdenkenden.
We zijn er mooi klaar mee.

Schietmijmaarlek | 07-06-14 | 13:16

Het Vaticaan erkende Nazi-Duitsland.
Het Vaticaan verleende nazi-Duitsland ongekende handelingsvrijheid en zelfs openlijke steun. In 1933 sloot Pacelli namens de toenmalige paus Pius XI met Hitler een concordaat tussen het Vaticaan en Duitsland. Pacelli wilde dat de Duitse staat de katholieke kerk en het kerkrecht erkende. Hitler wilde dat het Vaticaan het nazi-regime erkende. In ruil voor beperkte vrijheden op het gebied van godsdienst en onderwijs dienden Duitse katholieken zich volgens het concordaat voortaan 'vrijwillig' te onthouden van alle politieke en sociale activiteiten. Het nazi-regime mocht zelf bepalen wat het onder "politiek" en "sociaal" verstond. Met die catastrofale koehandel versterkte Pacelli de macht van het Vaticaan over Duitse katholieken en schakelde hij welbewust het verzet tegen Hitler uit dat juist langzamerhand onder een deel van de katholieken was opgekomen.

mocroGS | 07-06-14 | 13:16

Geweldig stuk Hans!
De Islam-Nazi connectie is bij het gros van de mensen niet bekend, omdat dit doelbewust buiten beeld gehouden wordt.
BEDANKT voor dit artikel Hans!

KoninginWildemina | 07-06-14 | 13:15

@Abu al Uitkering | 07-06-14 | 13:10
Nee hoor, er zijn zeker een aantal Mocros en Turken in de panelen.

Trouwens, denk je dat iemand de puf heeft om te trollen met dit weer? Komaan.

Steilloos ten Onder | 07-06-14 | 13:14

wiza | 07-06-14 | 13:07
Ik maak nergens uit het stuk op dat Jansen de mufti als medeveroorzaker van de holocaust weg zet. Maar er was in die tijd meer aan de hand dan alleen de ghetto's in oost Europa. De Joden in Duitsland en de bezette gebieden zagen de bui al hangen en probeerden weg te komen naar veiliger oorden. Nergens waren ze echter welkom. Scheepsladingen werden teruggestuurd. De zionisten aasden op Palestina als mogelijk toekomstig Joods gebied. Ik kan me voorstellen dat die mufti daar niet echt op zat te wachten. Net zo min als de rest van de wereld.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 13:13

-weggejorist-

Kegge | 07-06-14 | 13:13

wiza 13:07
Juist, Hitler had al lang dat plan, bovendien liet Hitler zich amper beinvloeden door zijn eigen mensen, laat staan door een buitenlander. Hooguit dat Hitler zich meer gesterkt zou voelen, bij de uitvoering van zijn plannen.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:12

-weggejorist-

Abu al Uitkering | 07-06-14 | 13:10

"Door zich maximaal radicaal op te stellen, en iedere gematigder speler als een verrader voor te stellen, zijn el-Hoesseini en zijn erfgenamen er steeds in geslaagd het monopolie te krijgen op de woordvoering."
Is toch standaard tactiek? Wordt heden ten dage ook toegepast door de Eurofiele extremisten. Iedereen die zich gematigder opstelt is een fascist, wil oorlog, is een Nazi etc. etc.
Kortom een goedkope maar (voor de domme meerderheid) effectieve manier om jezelf het monopolie van het gelijk te geven.

jemagookniksmeer | 07-06-14 | 13:08

@navigator18 | 07-06-14 | 12:15
En weer iets over de Islam. Kan die man dan werkelijk nergens anders over praten? Het wordt een beetje vervelend dat deze man werkelijk niets anders heeft om over te praten...
.
__________
.
En het feit dat er elke dag, steeds weer, iets over de islam en islamgerelateerd in het nieuws is,
dat meestal, (wat zeg ik, ALTIJD) negatief is, vind je geen bezwaar????

Rest In Privacy | 07-06-14 | 13:08

@ frank87 | 07-06-14 | 12:21

Mohammed Rabbae heeft het niet van een vreemde.

HoogToontje | 07-06-14 | 13:07

@mocroGS | 07-06-14 | 13:02
Wanneer durf jij je in de discussie te begeven als het niet over jouw doelgroep gaat?
Voel je waar de schoen wringt?

necrosis | 07-06-14 | 13:07

Het is wel erg gewaagd om te veronderstellen dat Hitler zou luisteren naar een Islammiet hij had zijn eigen plannen allang getrokken. Ik heb veel verschillende historische bronnen gelezen over dit onderwerp, maar de rol van deze Groot Moefti maakt Janssen veel groter dan dat ie was.
Het werkelijke probleem was dat het idee om alle Joden te verplaatsen naar Oost Europa niet haalbaar was. De Ghetto's zaten vol en de grote groepen Joden kosten te veel aan bewaking en evt eten. Dus moest er maar een andere oplossing gevonden worden de Endlösing.
Om economische redenen werden de mannen eerst nog ingezet als dwangarbeider tot dat ze na drie tot zes maanden zo uitgeput waren dat ze dood neervielen of werden vergast.
Ik waardeer Janssen om zijn kennis als Arabist maar hier probeert ie eigenlijk de groot Moefti als medeveroorzaker van de Holocaust weg te zetten. En dat gaat wel heel erg ver.

wiza | 07-06-14 | 13:07

Het is ook nog eens een 'hullie-doen-het-ook' argument. Altijd een slecht argument.
La Bailaora | 07-06-14 | 12:55

_

Als je dat zo vindt, had je H. Jansens column van vorige week moeten bekritiseren, maar toen was je nergens te bekennen.

mocroGS | 07-06-14 | 13:06

Uhh | 07-06-14 | 13:03
Lees even na: de tweede WERELDoorlog was een EUROPESE aangelegenheid. Bovendien was de endlösing helemaal geen Europese aangelegenheid. Het was een Duitse aangelegenheid.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 13:06

@Terpen-tijn | 07-06-14 | 12:57
Waarom praat je dan ook met dat soort lieden? Komt niets dan narigheid van. Vermijden die lui.

Steilloos ten Onder | 07-06-14 | 13:04

Israel moet zich houden aan de afspraken, en het land eerlijk verdelen met de Palestijnen, dat vind ik dan weer wel, samen gaat toch niet.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 13:03

@La Bailaora | 07-06-14 | 12:40

Tuurlijk. Maak een Europees probleem maar weer een Islamitisch probleem. Feit blijft dat de tweede wereldoorlog inclusief de endlosing een Europese aangelegenheid was. Nederland heeft daarin zelfs als klein landje vuilere handen gemaakt dan welke moefti dan ook. Daarnaast hadden de meeste Arabische landen gewoonweg hun eigen problemen op dat moment namelijk de kolonisatie. Dus exporteer je eigen geschiedenis aub niet door continue met die ene moefti aan te komen zetten. Het is binnen de context van de Tweede Wereldoorlog een onbeduidend detail. Maar goed. Misschien kunnen jij en Hans binnenkort een boek schrijven over dat de moefti eigenlijk het brein achter dit alles is en Hitler alleen de uitvoerder. Kan je daarna verder om de Japanse deelname ook vanuit die hoek te gaan verklaren. Het is immers belangrijk dat al het slechte (inclusief een Europees conflict in een tijd van geen moslims in Europa) alsnog revisionistisch of in dit geval negationistisch even een moslimsaus te geven. Propaganda heet dat.

Uhh | 07-06-14 | 13:03

@mocroGS | 07-06-14 | 12:42
Je lijkt Miezerig mannetje wel, die heeft ook maar één riedeltje op zijn repertoire staan.
necrosis | 07-06-14 | 12:53

_

Dat mag jij vinden. Ik heb tenminste een mening die afwijkt van de meelopers hier, die alleen maar achter H. Jansen staan omdat ze nooit zijn columns kritisch durven te lezen.

mocroGS | 07-06-14 | 13:02

Abu al Uitkering | 07-06-14 | 12:58
Bijna alle mensen die op tv komen zijn over het algemeen vrij klein. Dat is mij wel opgevallen.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 13:01

De militante islam is gewoon een voortzetting van het Nationaal-Socialisme, en daarmee zijn alle multikul-Joop-ers de nieuwe NSB'ers.

du Roi Soleil | 07-06-14 | 13:00

@tipo | 07-06-14 | 12:44
Weinig uitgevers die daar hun vingers aan willen branden. Lijkt me over het algemeen een linkse branche.

Steilloos ten Onder | 07-06-14 | 13:00

Ik sta overigens ten principale sympathiek tegenover het zionisme en de Joodse staat. Laat dat duidelijk zijn. Wat overigens niet wil zeggen dat ik dan ook maar overal achter sta wat ze doen.

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 12:58

-weggejorist-

Abu al Uitkering | 07-06-14 | 12:58

Skunk57 12:47
Je kan je verbijsteren over die domme onwetendheid.
Dombo s alom, hij beweerde ook nog bij hoog en laag dat alle filmbeelden vervalsd waren.
Dat zijn dan landgenoten, om te kotsen.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 12:57

Is er ook een franstalige versie voor de vader van Jean Marie.

Tjemig | 07-06-14 | 12:57

Terpen-tijn | 07-06-14 | 12:45
Kan het niet aan de joint gelegen hebben?

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 12:56

roze_bril | 07-06-14 | 12:42
Zo ga ik dat boek van Rubin overigens ook kopen en lezen hoor, begrijp mij niet verkeerd.

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 12:56

@necrosis | 07-06-14 | 12:53
Het is ook nog eens een 'hullie-doen-het-ook' argument. Altijd een slecht argument.

La Bailaora | 07-06-14 | 12:55

7 december is het drukdrukdruk door de japanse aanval op Pearl Harbor. Ik denk dat de Duitsers het eerlijk gezegd vanaf 6 december drukker hadden met Moskou,waar ineens het leger totaal onder de voet gelopen werd met -35 graden.

rien6139 | 07-06-14 | 12:55

@roze_bril | 07-06-14 | 12:42
Doe eens uitleggen. Elk woord van BBB is volkomen waar.

Steilloos ten Onder | 07-06-14 | 12:55

@HP | 07-06-14 | 12:23
Volgens Joris was het juni 2011. Dat klopt dus...

frank87 | 07-06-14 | 12:55

roze_bril | 07-06-14 | 12:42
Ik begrijp dat je dat denkt maar het is de waarheid. Ik heb over diverse onderwerpen, ik noem de geallieerde bombardementen op Duitsland, volstrekt conflicterende boeken in de kast staan. Heb ook Mein Kampf, Das Kapital en de dagboeken van Che Guevara gelezen. Ben ook niet bang om over bepaalde onderwerpen gewoon geen mening te hebben, omdat ik er niet uitkom. Daarnaast is het zo dat er over WOII veel zaken volstrekt onduidelijk zijn. Controverses genoeg. Iedere historicus weet dat.

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 12:54

Er zijn/waren wereldwijd zoveel verschillende (etnische) groepen die een hekel aan elkaar hebben en niet willen dat er meer van die andere groep in hun gebied komen wonen of willen dat de anderen verhuizen. Dit beperkt zich niet tot moslims en joden. Bepaald geen spectaculaire nieuwe inzichten dus...

Abu al Uitkering | 07-06-14 | 12:54

@mocroGS | 07-06-14 | 12:42
Je lijkt Miezerig mannetje wel, die heeft ook maar één riedeltje op zijn repertoire staan.

necrosis | 07-06-14 | 12:53

(Yikes, mijn geenstijl-account werkt nog. Dat moet toch ongeveer 3 jaar geleden zijn :-) )
HP | 07-06-14 | 12:23

Ha, de oude garde is bijna geheel vervangen door een nieuwe...

mohell | 07-06-14 | 12:52

@mocroGS 12:42
Wellicht omdat de katholieke kerk zijn excuses aangeboden heeft voor haar collaboratie aan het nationaal-socialisme en Israel erkent.

De katholieke kerk heeft heel veel fout gedaan, maar is in ieder geval in staat om te leren, al gaat het erg traag.

De islam is niet in staat om excuses te maken of om te leren. De islam blijft een foute duivelse potpourri van kwade bedoelingen, omhuld met een dun laagje stof. Het christendom daarentegen is in principe vol goede bedoelingen, die door kerken en instituties verkacht is.

Bekeer u, nu het nog kan.

tipo | 07-06-14 | 12:50

Hoe is het mogelijk dat andere islamitische leiders geen bezwaar hebben gemaakt tegen el-Hoesseini’s legitimiteit als woordvoerder van de islam?

Jij vindt zijn verklaring heel belangrijk Hans, de andere Islamleiders hadden daar misschien andere gedachten over?

SheriffSharif | 07-06-14 | 12:49

Terpen-tijn | 07-06-14 | 12:45

Zo zat ik aan de Boden See op een bankje naast een oudere Duitse vrouw. Het gesprek kwam op ww2. Nederland bezet?? Wist ze niets van.

Skunk57 | 07-06-14 | 12:47

@RozeBril
Nuanceren als het je uitkomt als debattechniek. Daar ga ik over nadenken.

McSnor | 07-06-14 | 12:46

ITEACHYOU | 07-06-14 | 12:10

Prima. Lever jij dan vast even je tupperware in om er weer telefoons van te maken.

Skunk57 | 07-06-14 | 12:45

Zat eens in de coffeshop te blowen, naast mij zat een maroc, het gesprek kwam op de holocaust.
Holocaust? Lachend zei hij dat ik al die onzinpropaganda uit het Westen niet moest geloven, dat was alleen maar een truc van de Joden zelf om medelijden op te wekken.
God vergeef hem, niet zijn schuld dat hij volledig gehersenspoeld is.

Terpen-tijn | 07-06-14 | 12:45

Wachten op onze overheid is zelfmoord. Begin te trainen!

FreedomFTW | 07-06-14 | 12:44

Als de heer Janssen geen aanspraak op een EP-zetel kan maken, zodra Wilders via juridische weg een dubbelmandaat kan aanvaarden, kan hij dan dit boek afschrijven: www.vriendenvanisrael.nl/?page_id=1091...

Het boek zou gaan heten: "Planning van Holocaust voor Joden in Palestina door Hitler en de Groot-Moefti van Jeruzalem"

Maar het is nog niet verschenen, begrijp ik?

tipo | 07-06-14 | 12:44

@Graaf van Egmont | 07-06-14 | 12:42
Ja, dat is niet best. Gaat overal gebeuren vrees ik.

La Bailaora | 07-06-14 | 12:44

"Tegenwoordig speelt dat minder."
Haha, wat een subtiliteit! +1.

Toine Tussenbeen | 07-06-14 | 12:44

@McSnor | 07-06-14 | 12:30
We kunnen toch gewoon het aangifteformulier van het minderminderminderproces gebruiken, en dan even de naam 'Geert' veranderen in 'Hans'?

VanBukkem | 07-06-14 | 12:43

La Bailaora | 07-06-14 | 12:33
Via proxy krijg ik hem wel. Kut fransen

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 12:42

@Bigi Bana Boy | 07-06-14 |

"Ik vind het niet zo'n goed idee om welk boek dan ook voor waar aan te nemen." Zo, ik dacht al met welke platitude zou hij nu weer komen. Even lekker de genuanceerde jongen uithangen. Nuance en redelijkheid aanbrengen daar en wanneer het je uitkomt. Het is een doorzichtige debattechniek die jij telkens toepast.

roze_bril | 07-06-14 | 12:42

Ach gekke Hansje weer. Nooit hoor je hem over zijn katholieke clubje die een grote negatieve rol hebben gespeeld in de WO2.
Het Vaticaan heeft namelijk alle fascistische dictators van de twintigste eeuw gesteund: Franco, Salazar, Pavelic, Mussolini, Hitler.

mocroGS | 07-06-14 | 12:42

@Fort Reunion | 07-06-14 | 12:33
Het bewijst heel veel, bv. dat de jodenhaat in de islamitische wereld niet komt door de emigratie van Joden naar Israel op het einde van WW2. Immers, in 1942 bestond Israel niet eens. Laat staan in 1937 toen de moefti zijn oproep deed. Het bewijst ook dat de moslims en de nazi's veel overeenkomsten hadden, ten eerste al hun jodenhaat, ten tweede de vriendschappelijke banden. Vergeet niet dat de moefti veel aanzien had in de islamitische wereld en de oom was van Arafat.

La Bailaora | 07-06-14 | 12:40

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 12:31
Natuurlijk is dit geschreven door een Jood. De onafhankelijke linkse intellectuele wetenschapper heeft er geen enkel belang erbij om hierover een boek te schrijven.

Armin Langbaard | 07-06-14 | 12:39

-weggejorist-

Padre Pio | 07-06-14 | 12:38

Dus de Moslims zijn de Nazi's in het kwadraat van de eenentwintigste eeuw?

McSnor | 07-06-14 | 12:38

Deze 'Groot-moefti' schreef ook brieven aan bijvoorbeeld Hongarije. Of ze hun Joden niet naar Palestina, maar naar Polen wilden deporteren. En zo geschiedde.

Er zijn twee getuigen die de Groot-moefti in de concentratiekampen van Auschwitz hebben gezien in 1944, naar verluid om inspiratie op te doen.

Hij wist dus wat er in Polen gebeurde.

tipo | 07-06-14 | 12:35

La Bailaora | 07-06-14 | 12:33
Misschien door Franse regering geblokt. Alles is hier mogelijk. Zal eens via een proxy doen.

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 12:35

@Graaf van Egmont | 07-06-14 | 12:31
Ik heb geen problemen om de video te zien.

La Bailaora | 07-06-14 | 12:33

Hele verhaal samengevat:
Hitler was een Dhimmi.
*komt graag snel to the point*

King of the Oneliner | 07-06-14 | 12:33

Nou ben ik geen fan van de moefti, maar je kan ook honderden boeken schrijven over de collaborateurs in ons kikkerlandje. Ik snap niet precies waar Jansen heen wil.

Fort Reunion | 07-06-14 | 12:33

La Bailaora | 07-06-14 | 12:23

Deze video is niet beschikbaar.
Het spijt ons.
Ze zijn snel vandaag

Graaf van Egmont | 07-06-14 | 12:31

Ik vind het niet zo'n goed idee om welk boek dan ook voor waar aan te nemen. Mij dunkt dat er vele voorbeelden in de geschiedenis zijn waaruit dat blijkt. Ik heb daarom over veel onderwerpen boeken die elkaar volstrekt tegenspreken en beschouw dat als noodzakelijk om zelf een mening te vormen. Dat en het feit dat meneer Rubin zelf joods is zou tot enige terughoudendheid moeten leiden.

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 12:31

@VonBukkem
Alleen als er voorbedrukte formulieren aanwezig zijn.

McSnor | 07-06-14 | 12:30

Heel ziek dit. Echter de rol van de katholiek kerk was tijdens de holocaust fors te noemen. Er hebben vanuit de hoek meer mensen weggekeken of actief meegedaan dan dat er openelijk verzet was. Hiervoor was gelegenheid genoeg. Toen bijvoorbeeld bekend werd dat gehandicapten en zwakzinnigen uit de internaten werden gehaald en werden afgemaakt. Stond de publieke opninie hier zeer negatief tegenover. Het effect was dat dit ook tijdelijk stopte. Ook heeft de katholiek in het ontstaan van antismenitisme een zeer actieve rol gehad. Het beeld dat dankzij de joden Jezus was gekruisigd heeft de drempel tot geweld flink verlaagd.

Evilmonkey | 07-06-14 | 12:29

Dit gaat te ver!
Wie gaat er mee aangifte doen tegen de heer Jansen?

VanBukkem | 07-06-14 | 12:29

Het grappige van het hele verhaal is dat de nazi's gedwongen moesten stoppen met hun misdaden tegen de menselijkheid maar dat moslims gewoon doorgaan, volledig gefaciliteerd door policor mongolen en schurkenstaten als Saudie Arabierië.

Willianus Wortelus | 07-06-14 | 12:29

@McMarx | 07-06-14 | 12:22
Jan-Jaap van der Wal had het ook vaak over ene moefti, ik kwam er onlangs pas achter dat hij het dan over dit figuur had:
img.literatuurplein.nl/blobs/ORIGB/503...

Conan de Rabarber | 07-06-14 | 12:28

... geheel onterecht overigens. Nog steeds een beetje boos op Joris.

McSnor | 07-06-14 | 12:28

Mijn 5 jaar oude andere account is nog steeds weggejorist en opgerot.

McSnor | 07-06-14 | 12:27

HP | 07-06-14 | Ik heb laatst nog eens succesvol ingelogd met een 11 jaar oud account.

Joris vergeet NIETS.

Willianus Wortelus | 07-06-14 | 12:26

Moslim macht is eenvoudig als er geen tegenstanders zijn. Domme machthebbers regeren over nog dommere mensen. Opblazen die hele regio met de aanwezige olie. De ontwikkelde landen kunnen makkelijk zonder olie met de hier al aanwezige geavanceerde technologie. Wanneer gaat dit gebeuren en doe je mee? Iedereen mag gratis meedoen.

Parelman | 07-06-14 | 12:25

Geweldige column. Ik heb het boek besteld.

(Yikes, mijn geenstijl-account werkt nog. Dat moet toch ongeveer 3 jaar geleden zijn :-) )

Rest In Privacy | 07-06-14 | 12:23

Het is idd. hartstikke waar dit verhaal. Zie ook deze film:
www.youtube.com/watch?v=dbP2EyF8d34

Vanaf 1:07 de historische beelden van de mufti op bezoek bij Hitler.

La Bailaora | 07-06-14 | 12:23

@Zultkop Navigator
Als Arabist spreekt Hans iedere week met veel kennis van zaken over de levensgevaarlijke bedreiging van de democratie van onze westerse beschaving. Maar jij weet vast wel een dringender en belangrijker onderwerp te verzinnen. Ga fietsen, gek!

McSnor | 07-06-14 | 12:22

"Tot op de dag van vandaag zwijgen de gematigder moslims uit angst voor de activisten en beroepsmoslims, die zich op islamitische algemeen bekende religieuze teksten kunnen beroepen, waaronder de koran en de sharia-handboeken"

Voor de meeste moslims staan de religieuze teksten uit de islam boven de regels in onze wetgeving. Die zwijgende moslims weten heel goed wat er in die teksten staat, maar dit is geen reden voor hun om de islam te verlaten.

Deze grote groep moslims is blijkbaar niet van plan zich aan onze wetgeving te houden op het moment dat onze wetgeving iets anders zegt dan de islamitische wetgeving. Dit is een gevaar voor onze zwaarbevochten vrijheid.

Het zwijgen van veel moslims is voor mij geen reden aan te nemen dat deze moslims gematigd zijn.

MijnSmurf | 07-06-14 | 12:22

Weet je wie er ook een boek heeft geschreven ?

Bigi Bana Boy | 07-06-14 | 12:22

Als als 'Moeftie' door het leven gaat, dan - herhaal het woord 'Moeftie' 10x - ben je niet serieus te nemen.

Rest In Privacy | 07-06-14 | 12:22

Hans dit was echt de druppel. Je kunt het nu echt welschudden dat je ooit in je leven een uitnodiging krijgt voor een Bilderberg conferentie.

Conan de Rabarber | 07-06-14 | 12:21

Kijk: eigenlijk was hij een soort ouderwetse NGO: je zin doordrukken door te doen alsof je namens heel veel mensen spreekt.

frank87 | 07-06-14 | 12:21

Schokkend.

Ars Vivendi | 07-06-14 | 12:20

Dit kan niet waar zijn. De islam is namelijk de religie van de vrede.
Overal waar zij komt, brengt zijn vrede en vooruitgang!

Dick Luyenlomp | 07-06-14 | 12:18

Wat in dit artikel nog mist is dat de Mufti vaak dineerde met Hitler en de SS top en ook SS divisies opgericht had die mee vochten met de Duitsers tot aan Rusland aan toe. Joden werden ook in Palestina en elders in het Midden Oosten aangevallen door de Mufti-Nazi's. De Mufti werd overigens in Egypte gezocht door de Engelsen en vond een veilige thuishaven in Berlijn van waaruit hij ook Europese moslims toesprak in eigen taal.

Nintex | 07-06-14 | 12:18

En weer iets over de Islam. Kan die man dan werkelijk nergens anders over praten? Het wordt een beetje vervelend dat deze man werkelijk niets anders heeft om over te praten...

navigator18 | 07-06-14 | 12:15

De islam hoeft helemaal niet in een "kwaad daglicht" gesteld te worden.
De islam is al duister genoeg.

KarlRuprechtKroenen | 07-06-14 | 12:15

De macht van dat soort mensen eindigt zodra de olie op is, nog heel even volhouden

ITEACHYOU | 07-06-14 | 12:10

Het bovenstaande is inderdaad niet verzonnen om de islam in een kwaad daglicht te stellen maar wel om die reden geschreven.

marlinn | 07-06-14 | 12:10

Over zultkoppen gesproken, als Greet in het ep wil, wie moet er dan uit?
Jij?

misti | 07-06-14 | 12:09

Boze tegenartikel op Joop in 3...2.....1....

KenTochNait?! | 07-06-14 | 12:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl