Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wat u moet weten over Taqiyya

hj.pngTaqiyya is een technische term uit het islamitisch recht. Voordat het een technische term was, betekende het ‘vrees’. Wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet taqiyya. Onder de sharia-juristen is het een punt van discussie of een moslim in zo’n geval liegen moet of dat hij alleen maar liegen mag. Ook is er aandacht voor de vraag hoe ver hij kan gaan. Hoort taqiyya altijd het belang van de islam in het algemeen te dienen, of mogelijk ook dat van individuele moslims. Het is het mooiste als er formeel niet gelogen wordt. Een voorbeeld van taqiyya zonder liegen is het wensen van een goede kerst. Koran 112:3 leert dat God niet geboren of verwekt is. Als dat waar is, is Kerstmis, de viering van de geboorte van Gods zoon, naar islamitische normen een godslastering. In plaats van ‘goede kerst’ te wensen, kan een moslim daarom maar beter zeggen: ‘ik wens u het allerbeste’. Dat wil zeggen: ‘ik hoop dat u moslim wordt’. Het bestaan van het leerstuk van de taqiyya heeft geen voorspellende waarde als het over het gedrag van een individuele moslim gaat. Het is net als bij polygamie. Wanneer er over de polygamie gezeurd wordt, kan een moslim tegenwerpen dat hij maar één vrouw heeft. Dat is natuurlijk vaak waar. Toch wil een geval van monogamie niet zeggen dat de islam polygamie niet toestaat. Net als bij polygamie geldt dat taqiyya iets is waarvan een moslim zonder gewetensproblemen gebruik kan maken, wanneer hij dat nodig vindt. De Leidse hoogleraar Maurits Berger vertelt de media, wanneer er zich weer een golfje van aandacht voor taqiyya voordoet, dat taqiyya een ‘middeleeuws’ begrip is, uit de shi’ietische richting van de islam. Niets aan de hand dus en doorlopen. Inderdaad hebben de Shi’ieten tijdens vervolgingen in de middeleeuwen gebruik moeten maken van deze licentie om te liegen. De Soennieten hebben de Shi’ieten namelijk regelmatig heftig vervolgd, in Irak zelfs tot op de dag van vandaag. De Shi’ieten, in de meeste islamitische landen een minderheid, hebben om de eigen huid te redden regelmatig taqiyya gepleegd tegenover hun soennietische inquisiteurs. Niet dat het bij zulke vervolgingen even formeel toeging als bij de inquisitie, we moeten hier meer aan ongeordende volkswoede denken. De soennietische meerderheid heeft in de geschiedenis van de islam nooit veel behoefte aan taqiyya gehad. De soennietische migranten in het Westen zijn daarentegen een minderheid. Een minderheid mag taqiyya gebruiken, wat mevrouw Halalsema er ook van zegt. Een meerderheid, trouwens, mag dat ook. Het woord taqiyya komt in de koran niet voor. Het concept daarentegen wordt in de korancommentaren besproken. De bekendste passage is koran 3:28. Dat vers is moeilijk te vertalen maar vooruit, we maken er wat van: “De moslims moeten niet de ongelovigen als ‘vrienden’, ‘medestanders’ of ‘bondgenoten’ nemen.” Die drie alternatieven zijn pogingen tot vertaling van het belangrijkste woord in dit vers dat iets als ‘de dichtbijen’ moet betekenen. Maar de korantekst gaat door, en wel met de mededeling dat het verbod niet geldt indien een moslim ‘op zijn hoede’ moet zijn. Omdat korancommentaren en shariahandboeken dit onderwerp bespreken, is het ondenkbaar dat een beroepsmoslim nooit van taqiyya gehoord heeft. De Britse beroepsmoslim Fiyaz Mughal is directeur van een gesubsidieerd meldpunt voor islamofobie. Hij heeft, om de subsidie veilig te stellen of om andere redenen, bedrieglijk opgeleukte statistieken over anti-islamitische incidenten gepubliceerd. Deswege is hij door een radiopresentator, Tim Burton, betiteld tot ‘taqiyya kunstenaar’. Burton heeft daarvoor dinsdag 8 april in Birmingham terecht moeten staan. Volgens Mughal zou het uitsluitend rassisties extremistisch rechts zijn, dat moslims wel eens van taqiyya beschuldigt, en een rassistiese beschuldiging is strafbaar. Tim Burton is vrijgesproken. De behandeling van de zaak heeft zeven uren geduurd. Er was een getuige-deskundige over de koran en de sharia uit Nederland. Wie zou dat nu weer geweest zijn. Dit in het kader van full disclosure. Toch is taqiyya niet zo’n raar idee. In een maatschappij waar de openbare orde alleen gegarandeerd wordt doordat je stam wraak zal nemen als jou wat overkomt, kan iemand die de waarheid spreekt veel overlast veroorzaken. Zijn broers en neven moeten dan immers wraak gaan nemen voor de klappen die hij krijgt, terwijl ze liever iets anders omhanden zouden hebben, bijvoorbeeld een stage lopen. De weigering een geloofsgenoot, ook al is hij medeplichtig aan roof of zeeroverij, te bestrijden of bij de politie aan te geven, valt ook onder taqiyya, want effectief optreden zou een individuele moslim, en dus mogelijk de islam, kunnen schaden. Dat moet voorkomen worden. Want ‘islam is vrede’, en vrede is goed.

Reaguursels

Inloggen

Ik vraag mij af of moslims het voor elkaar krijgen om elkaar de maat te nemen wat betreft de enorme hoeveelheid destructie van mensenlevens en cultuur waar de islam al eeuwenlang mee bezig is – in 14 eeuwen 270 miljoen vermoordde andersdenkenden en de vernietiging van diverse culturen. Zoals ik verwacht dat heel veel islamcritici opgelucht zullen ademhalen als zij iets dergelijks ontdekken in die islamitische cultuur, dat men dus blijken vindt van het niet maar psychopaat en bloeddorstig afbreken van leven, maar zaken ziet die getuigen van gezonde empathie en morele verontwaardiging. Het is evenwel moeilijk om dat te vinden en aan te wijzen, en als het zich toch voordoet dan heeft het die schijn van bedrog en taqiyya, die valsheid van het één zeggen en het ander doen. Daarbij komt dat de islam tegenwoordig bezig is een imago op te bouwen dat in slechtheid dat van de mafia en het nazisme nadert. En hoewel de politiek correcte stoornis nog steeds volop bezig is om elk beetje islamkritiek weg te zetten als nazi, zou het mij niets verbazen als binnen niet al te lange tijd de hele niet-islamitische wereld gaat nadenken over hoe zich te bevrijden van èn die politiek correcte stoornis èn de islam. Idealiter zou het dan moeten gaan om het openbreken van de indoctrinatie en intimidatie in het leren denken en zelfdenken – bij een secte spreekt men van deprogrammeren. Waarna mogelijk honderden miljoenen moslims bevrijd tevoorschijn komen uit eeuwen van mentale verstarring en hersenspoeling, om zich vervolgens te herinneren ooit tot roemrijke culturen te hebben behoord, met daarin bijvoorbeeld de uitvinding van het schrift en de bouw van de piramiden. Het is zelfs te verwachten dat men zich verontwaardigd keert tot de hersenspoelers met de vraag waarom heel de wereld bezig is met computers en ruimtevaart, en waarom zij als ooit de bedenkers van cultuur, daar geheel buiten staan. Als die geest eenmaal uit de fles is, dan kan het wel eens heel snel afgelopen zijn met de muppets en hun praatjes.

Benedict Broere | 14-04-14 | 15:24

Zou graag een paar plusjes en een enkel minnetje uitgedeeld hebben. Heb ik iets gemist of is uitgelegd dat het kudosysteem afgeschaft is?

Friedrich Frayek | 13-04-14 | 20:13

De Veerboot | 12-04-14 | 23:56
Welnee, de ene tekst gaat over het feit dat het vaak helemaal geen zin heeft om over het geloof te praten, omdat de ander er toch niet ontvankelijk voor is. Je zet dan 'iets moois' (een parel) neer voor iemand die 'die parel' veracht, net zoals een zwijn niet kan onderscheiden of iets 'mooi' is, vandaar 'parels voor de zwijnen'.

De andere tekst, van de slangen en de duiven, geeft aan dat je tegelijkertijd op je hoede moet zijn, en tóch ontvankelijk voor diens woorden. Oftewel: sta open voor die ander, maar wees wel behoedzaam. Heeft NIETS met 'christelijke' taqiyyah te maken.

malang | 13-04-14 | 18:54

Een mierenzoet verslag van een nasheed-zangkorenwedstrijd, welke klinkt als een ronkende Da'wa campagne.... op het fokking NOS-jeugdjournaal.
bah.

Abject | 13-04-14 | 17:47

Taqiyya betekend ook liegen voor wat je bent dus bijvoorbeeld iedereeen laten denken dat je een religie van vrede bent maar dit is niet de ware islam.De toekomst voor Europa ziehier en klik op de link.

www.pinterest.com/davyhook/help-the-pe...

Aware1 | 13-04-14 | 14:30

@ Islamofiel | 13-04-14 | 11:31

Je gaat bijna denken dat ze denken dat we achterlijk zijn. Nou ja, daar hebben ze deels ook wel gelijk in. Links is achterlijk, maar dat is dan ook een hersenziekte.

HoogToontje | 13-04-14 | 12:19

Pater Frans van der Lugt in Homs wist ook wat takiya betekent maar mocht het niet meer verder vertellen.

bruine kikker | 13-04-14 | 12:04

Wie opletttend luistert en leest doorziet de halve waarheden en leugens van de mediamoslims

Ook Halys gaat nogal selectief om met de waarheden uit de koran.

Islamofiel | 13-04-14 | 11:31

Wie opletttend luistert en leest doorziet de halve waarheden en leugens van de mediamoslims

Ook Halys gaat nogal selectief om met de waarheden uit de koran.

Islamofiel | 13-04-14 | 11:31

@Halys,

Ik ben het overigens niet met je eens dat je te dom bent om te beseffen dat alles wat je zegt onjuist is.
Het is geen toeval dat je mijn vragen niet beantwoord; je weet dat je door die eerlijk te beantwoorden mij gelijk zou moeten geven. En dus negeer je ze en kom je met hele andere onderwerpen.

Maar de feiten blijven staan:
- Steeds als je Jansen "citeerde" deed je dat verkeerd.
- Niks van wat ik zei heb je kunnen weerleggen.
- Niks van wat jij zei heb je hardgemaakt.
- Jij kunt geen één invloedrijke islamitische geestelijke noemen die oproept tot vrede, vrijheid, gelijkheid en tolerantie.
- Vandaar het geweld, de dictatuur, de ongelijkheid en de haat in alle islamitische landen en alle landen met meer dan 5% moslims.
- Dat is het echte probleem met de islam, niet dat een enkele arabist daar kritiek op heeft.

Dandruff | 13-04-14 | 04:23

@Halys,

Jij zegt dat Jansen polariseert door feiten te benoemen.
Ik denk dat moslims polariseren door dagelijks mensen te martelen, te verminken en te vermoorden, en vooral door deze "heldendaden" trots op internet en in "spirituele videos" zoals van de vaak in de "poldermoskee" uitgenodigde sjeikh Khalid Yasin te vertonen. Er is geen enkele andere religie die dat doet, al heeft dat natuurlijk ook te maken met het feit dat geen enkele andere religie geweld zo erg verheerlijkt als de islam.

Jij liegt nr1:
Door te doen alsof er een verschil is tussen soennitische idtirar en shi'itische taqqiya. Terwijl juist ook soennitische terroristische organisaties liegen als zij terrorisme veroordelen (zie linkje Teapot).

Jij liegt nr2:
Door de aandacht te verleggen naar onbelangrijke zaken als varkensvlees en wijn, terwijl het gaat om terrorisme tegen burgers. Zogenaamd veroordeeld door soennitische landen als Saoedie Arabië, Pakistan en Turkije; maar ook gepromoot, gefinancierd en logistiek ondersteund door deze zelfde soennitische landen.

Jij liegt nr3:
Door te doen alsof taqqiya draait om lijfsbehoud van minderheden, terwijl we dus hebben kunnen zien dat juist terroristische organisaties en hun rijke financiers (oliestaatjes) voortdurend taqqiya plegen.

Jij liegt nr4:
Door te doen alsof uitkeringsfraude niks met taqqiya te maken zou kunnen hebben. Maar het gaat natuurlijk niet om een enkel individu dat fraudeert met een uitkering; dat zie je vaker.
- Het gaatwèl om het feit dat zowel het land Marokko als talloze "Nederlands-Marokkaanse" organisaties weigeren daar iets aan te doen, en zelfs (met onze subsidies!) oproepen tot het tegenwerken van elk onderzoek naar fraude.
- Het gaat ook om het feit dat al die Marokkanen die wel demonstreerden tegen een overvallen juwelier en aanklachten indienden tegen Wilders niet in staat zijn één demonstratie of één aanklacht te organiseren tegen Marokkanen die frauderen, overvallen plegen, minderjarige mesjes prostitueren of bejaarden aftuigen.

Jij liegt nr5:
Door te doen alsof vrouwenbesnijdenis niks met de islam te maken heeft. Het klopt dat de VN daarover liegen, omdat zij vinden dat elke kritiek op de islam verboden moet worden.
www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/ar...
Of vrouwenbesnijdenis nu wel of niet in de koran staat is irrelevant omdat de koran niet de enige spreekbuis van de slavenjager Mohammed is. Zoals je weet zijn er ook overleveringen en uitspraken, en daarnaast handboeken waarin dat allemaal weer wordt besproken. En dan blijt vrouwenbesnijdenis ineens te worden gepromoot in moskeeën over de hele wereld, en wordt een Nederlandse vrouw die daar stelling tegen neemt (Hirsi Ali) door Cheppih van "afvalligheid" beschuldigd, waarna ze moet onderduiken. Want zoals jij ook weet (al doe je steeds van niet) staat op afvalligheid van de islam de doodstraf.

Dandruff | 13-04-14 | 04:06

Hoe belazer ik de boel?

Vrouwenbesnijdenis is volgens mij inderdaad door de islam naar bijvoorbeeld Indonesië gebracht. Maar ik heb ook nergens gezegd dat dat niet zo was of dat vrouwenbesnijdenis onder moslims niet voorkomt. Integendeel ik schreef juist dat er islamitische stromingen waren die hadith erkenden die vrouwenbesnijdenis voorschreven terwijl andere islamitische stromingen die hadith niet erkennen. Het staat echter niet in de koran. Dat is gewoon een feit.

Het enige wat ik deed was er op wijzen dat vrouwenbesnijdenis een pre-islamitisch gebruik was (al tijdens oudheid. Egyptenaren) en dat christenen vrouwenbesnijdenis net zo goed kennen. Ook gewoon feitelijk correct, waar belazer ik dus de boel?

"Regarding religious differences, it is now generally recognized that even though a number of the countries where female genital surgeries are found are predominantly Muslim, the practices are not prescribed by Islam and are, in fact, found among non-Muslim groups such as Coptic Christians of Egypt, several Christian groups in Kenya, and the Falasha Jews of Ethiopia. In CDI [Côte d'Ivoire], the prevalence is 80 percent among Muslims, 40 percent among those with no religion and 15 percent among Protestants, and in Sudan the prevalence is highest among Muslim women ... In Kenya, by contrast, prevalence is highest among Catholics and Protestants compared with other religious groups ... Thus, there is no unequivocal link between religion and prevalence."

csde.washington.edu/fogarty/casestudie...

Verder ga ik niet meer in op je betichtingen. Ik heb nergens gelogen. Dat weet je zelf ook best wel. Het past alleen niet in je anti-islamitische opvattingen. Jij wilt dolgraag elke kritiek op de islam verdedigen, zelfs als het overduidelijk en aantoonbaar is gelogen, terwijl je je beter kunt richten op wat er wel echt mis is in de islam en of en hoe dat ons in Nederland zou kunnen beinvloeden. Nog beter zelfs is het verbreiden van je blik en ook naar onze eigen fouten te kijken in plaats van alleen naar die van de moslims.

Halys | 13-04-14 | 03:14

Dandruff: "Lees nou eerst de column voor je reageert."

Dat heb ik juist heel goed gedaan. Vandaar dat ik zeg dat Jansen bewust liegt om haat te zaaien. Niet dat de islam

zonder haar fouten is, maar buiten het willen polariseren van de samenleving dienen de leugens van Jansen geen

ander doel.

Jansen liegt: nr 1.

De term taqiyya komt niet voor in de soennietische jurisprudentie. Onder soennieten is wel de term "idtirar" bekend

wat "dwang" betekent. Een soenniet die onder bedreiging met de dood ontkent of verbergt dat hij moslim is, kan,

indien hij in zijn hart moslim blijft, in het hiernamaals toch naar het paradijs gaan. Een soenniet kan ook naar

het paradijs indien hij onder deze omstandigheden haram voedsel (varkensvlees, wijn) nuttigt. Een soenniet mag

idtirar niet blijven toepassen om in een bedreigende omgeving tussen ongelovigen te kunnen blijven leven. Bij de

eerste mogelijkheid dient hij zich zo snel mogelijk te begeven naar gebied waarin hij zijn geloof niet meer hoeft

te verloochenen. Ook zal de beloning voor een soenniet, die zijn geloof zelfs onder levensbedreiging niet

verloochent maar de dood kiest, veel groter zijn in het hiernamaals. Bij de shi'ieten heerst daarentegen de

opvatting dat een moslim de plicht heeft om te overleven en velen zien taqiyya daarom als verplicht.

Het grote verschil tussen idtirar van soennieten en taqiyya van shi'ieten zit er dus in dat idtirar een niet-

verplichte tijdelijke nooduitzondering is, waarna men zich zo snel mogelijk naar een gebied moet begeven waar men

openlijk moslim kan zijn, terwijl onder taqiyya het verbergen van het ware geloof zo lang mag of zelfs moet duren

als dat men bedreigd wordt. Komt waarsschijnlijk doordat shi'ieten tijdens hun vervolging helemaal geen gebied

hadden waar zij heen konden om openlijk Shi'iet te zijn.

Jansen liegt: nr 2.

Bovenstaande over of een moslim wel of niet onder levensbedreiging mag ontkennen dat hij een moslim is, is voor ons

Nederlanders eigenlijk niet van belang. Wat kan ons dat schelen? Wij kennen binnen Nederland (vooralsnog) vrijheid

van religie. Geen enkele moslim hoeft vanwege zijn religie voor zijn leven te vrezen. Het probleem begint wanneer

anti-islamisten de betekenis van taqiyya uitrekken van het ontkennen van de islam onder levensbedreigende

omstandigheden naar liegen om de belangen van de islam te beschermen. Jansen rekt het in dit betoog zelfs nog

verder uit naar het mogen liegen om de belangen van individuele moslims te behartigen. Hij noemt taqiyya "een

licentie om te liegen" "waarvan een moslim zonder gewetensproblemen gebruik kan maken". Zo creëert hij het beeld

dat moslims bijvoorbeeld uitkeringsfraude mogen plegen onder de bescherming van taqiyya (belang van individuele

moslim versus ongelovige overheid) terwijl dit absoluut niet zo is. Zeer onprofessioneel en kwalijk.

Halys | 13-04-14 | 02:14

@Halys (20:40),

Je beschuldigt Jansen steeds van liegen, maar òf je leest niet goed òf je liegt zelf.
Want ik mag er toch wel van uitgaan dat je ondertussen het verschil weet tussen "de islam" en "alle moslims"?
Zo niet, probeer het anders eens met "het christendom" en "alle christenen", en bedenk dat het christendom hier al eeuwen het onderwerp is van kritiek en satire. Sinds ruim 100 jaar is zelfs het individueel beledigen en belasteren van christenen legaal, en ook heel vaak voorgekomen.

Wat weet je eigenlijk van dit land, dit werelddeel?
Enig idee wat we hier al heel lang mogen zeggen over bankiers, blondines, vegetariërs, Amerikanen, christenen, etc?
Waarom is Jansen een "haatbaard" als hij komt met feiten die jij niet kunt weerleggen?

Dandruff | 13-04-14 | 00:47

@Herr Vorragend (19:20),

Je hebt respect voor de stuk voor stuk gelogen argumenten van Halys, zeg je.
Dat is je goed recht.
Je verdedigt ook het linkse principe van godwins tegen iedereen die betere argumenten heeft, want "een goede godwin is niet slecht". En eerlijk is eerlijk, er is de afgelopen 60 jaar nog geen discussie gevoerd waarin links geen godwins van stal haalde, dus kennelijk heb je gelijk dat rechts altijd betere argumenten heeft.

Maar vervolgens stel je dat Jansen meegaat in de "heilloze weg van de radicalisering".
Kun je daar voorbeelden van geven?
Moet ik dan denken aan oproepen tot haat, tot geweld, dreigementen, daadwerkelijk geweld, aangemoedigd of gepromoot door Jansen?
Kun je anders überhaupt één islamcriticus noemen die net zo radicaal is als bijvoorbeeld de meest gematigde imam die je kent?
Hirsi Ali misschien, met haar volgens links walgelijke oproep om besnijdenis te verbieden?
Of anders cartoonist Nekschot, die dacht dat de islam net zo volwassen was als het christendom 100 jaar geleden?

Nee natuurlijk niet.
Alleen van Wilders kun je zeggen dat hij om de 4 jaar bijna net zo radicaal overkomt als de PvdA ("minder Polen, teveel joden").
Maar zelfs Wilders roept niet op tot haat en geweld tegen politieke tegenstanders, zoals zijn linkse tegenstanders; en zeker niet tot racistisch geweld, zoals de islamitische geestelijkheid.

Dandruff | 13-04-14 | 00:34

@Halys (18:08),

Lees nou eerst de column voor je reageert. Jansen zegt nergens dat moslims een homogene groep zijn, integendeel; daarom maken moslims elkaar overal ter wereld af. Ook over taqqiya zegt Jansen dat shariajuristen verschillen van mening over de vraag of taqqiya moet of mag, hoe ver men mag gaan etc.

Jij belazert de boel.
Vrouwenbesnijdenis is inderdaad een pre-islamitisch Afrikaans gebruik dat vroeger ook onder niet-islamitische Afrikanen soms sporadisch voorkwam (tegenwoordig gelukkig nauwelijks meer). Maar dat Afrikaanse gebruik is via de islam verspreid naar Indonesië, Oman, Irak en allerlei andere niet-Afrikaanse landen. Ook in Nederlandse moskeeën werd het boek "fatwa's of muslim women" verkocht, waarin vrouwenbesnijdenis wordt gepromoot om de "vrouwelijke lusten in toom te houden".
www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief...

Shi'ieten gebruikten inderdaad taqqiya om te overleven tijdens vervolgingen, maar zoals Jansen en diverse reaguurders al aangaven zijn zij niet de enigen. Het sterkste vind ik nog dat linkje van Russells teapot, waarin een lijst invloedrijke moslims terrorisme zegt te verwerpen. Die lijst begint al meteen met 3 soennitische terroristische organisaties. Als dat geen soennitische taqqiya is dan weet ik het niet meer.

Je liegt ook als je doet alsof je Jansen citeert.
- Jansen stelt nergens dat soennieten nu ineens shi'itische dingetjes overnemen; hij stelt dat de rechtvaardiging van taqqiya in beide sekten is terug te vinden, en dat daar in koran- en shariahandboeken uitgebreid over is geschreven.
- Jansen redeneert nergens dat taqqiya alleen door minderheden wordt toegepast en dat soennieten in Europa dat "dus" daarom ook doen.
- Jansen zegt ook nergens dat elke moslim zijn buurman onderwerping toewenst; Jansen heeft het over "taqqiya zonder liegen" en geeft een *suggestie* hoe men dat zou kunnen doen.
- Jansen zegt niet dat de inquisitie door eerlijke en onpartijdige rechters werd uitgevoerd; maar de inquisitie ging wel uit van formele rechtszaken en veroordelingen waarbij mensen ook konden worden vrijgesproken. Waarschijnlijk haal je hier verschillende zaken (zoals heksenjachten die niks met de inquisitie te maken hadden) door elkaar.
Dat formele is overigens geen excuus voor die inquisitie, het is alleen een verschil.

Veel belangrijker is overigens of er in Europa nog mensen wonen die terug willen naar de tijd van de inquisitie; het antwoord is nee. Er is in Europa helaas wel een steeds grotere groep mensen die terug wil naar de islamitische inquisitie die nu al 1400 jaar voortduurt.
En zo is het.
Ik heb hier al heel veel mensen gevraagd of ze één (1) voorbeeld konden geven van een invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid, gelijkheid en tolerantie predikt. Nog geen enkele islamlobbyist hier of op andere websites heeft er één kunnen noemen.
Jij kan dat ook niet, gok ik.

(18:12),

Je kunt wel goochelen met korancitaten die mogelijk niet tegen elke ongelovige zijn bedoeld, maar er is geen invloedrijke imam die die visie met je deelt. Daar gaat het om.

Dat Mohammed droomde van een tijd waarin niet-moslims en moslims in vrede zouden kunnen leven is onzin.
Ten eerste was hij een psychopaat die niet tegen kritiek kon, en daarom iedereen die het niet met hem eens was liet vermoorden.
Ten tweede verdiende Mohammed zijn geld met plundertochten en de slavenhandel, de jihad tegen ongelovigen was bedoeld om hun vrouwen en kinderen als slaven te kunnen verkopen. Ook de islamitische spiritualiteit waarbij het martelen en misbruiken van gevangen vrouwen en kinderen centraal staat maakt jihad noodzakelijk, omdat die spiritualiteit nogal slecht was voor de gezondheid van die slachtoffers. Marketingtechnisch overigens weer heel slim, want dat maakt de winstgevende jihad weer extra noodzakelijk.

Dandruff | 13-04-14 | 00:17

Taqiyya heeft teveel y's voor Wordfeud. Jammer.

huh, ian? | 13-04-14 | 00:00

@hans
Het woord dat je in drieen vertaalt, kan dat ook "naaste" zijn? Of is dat te gristelijk?

huh, ian? | 12-04-14 | 23:57

@malang | 12-04-14 | 23:28
Op de Zondagsschool geleerd toen De Veerboot nog een sloepje was en van zijn ouders mee moest naar de kerk. Wat ik leerde is overigens een redelijk geaccepteerde interpretatie, het gaat om de context, niet om de letterlijke woorden: in de begintijd van het Christendom was het gevaarlijk om als Christen herkent te worden en verhullen van de waarheid dus toegelaten.
Dit is een aardig stuk: www.webpages.uidaho.edu/jcanders/matth...

De Veerboot | 12-04-14 | 23:56

@gutgutgut (17:57),

Dus als Hoogtoontje *mij* een compliment geeft is *hij* een zelfingenomen kwast?
Het is maar goed dat jij vindt dat jij jezelf hier zo'n enorme intellectueel vindt, want verder zou niemand dat uit je reacties kunnen aflezen.

Dandruff | 12-04-14 | 23:56

Men zou ‘Taqiyya’ moeten bezien in het hele plaatje van de islam, waarin vrouwen niets anders zijn dan huisvee en waarin niet-moslims niets anders zijn dan slaven die moeten worden uitgebuit of anders vermoord. Maar een dergelijk krasse omschrijving past natuurlijk niet in het wensdenken dat deel is van de muliticulti illusie waarin elk beetje kritiek onmiddellijk het stempel krijgt van ‘nazi’ en waarin men voor de thee aanschuift bij de ‘religie van de vrede’ die al taqiyya bedrijvend graag dit wensdenken bevestigt. Wat dan net zolang goed gaat totdat demografisch de kansen gekeerd zijn en de islam de zaak overneemt, om vervolgens al die multiculti illusionisten de kop af te snijden in de overtuiging dat aldus het best het voorbeeld van de grote voorganger wordt nagevolgd en men zich zo een plaats verwerft in de hemel met de 72 maagden.

Benedict Broere | 12-04-14 | 23:40

De Veerboot | 12-04-14 | 23:14
Nee, die gaan niet over het verhullen van de waarheid of het niet volledig weergeven ervan, hoe kóm je daarbij?

malang | 12-04-14 | 23:28

beni | 12-04-14 | 22:24
Dank voor de link.

malang | 12-04-14 | 23:26

Weer van die malloten die direct roepen: weg met alle religies. Welnu stelletje hersenlozen, is het jullie nu nog niet bekend dat de grootste massamoordenaars van deze wereld zich scharen onder de vaandels van het atheïsme of het nu communisme of nazisme is, maakt niet uit. Allemaal van God (niet Allah) en gebod los. Succes ermee.

luxetlibertasnederland.blogspot.nl/201...

matrixbluepill | 12-04-14 | 23:15

@malang | 12-04-14 | 22:26
Deze Bijbelteksten gaan over het verhullen van de waarheid of het net volledig weergeven ervan: ie Bijbelse Taqqiya. Waarom wordt er altijd op gehamerd dat alleen moslims dit begrip zouden hebben?
Er wat is de conclusie? Iedereen die zegt dat hij geen moslim is, is dat wellicht toch? Is Geert Wilders dan wellicht een moslim?
Ik hang overigens geen enkel geloof aan

De Veerboot | 12-04-14 | 23:14

"rassisties"? Oh, ik zie het: Afrikaans. Ik wist niet dat we dat hier ook in stukjes gebruikten.

unspiek | 12-04-14 | 22:53

De Veerboot | 12-04-14 |
----
Wat is er mis met die Bijbelteksten? Of wat begrijp je er niet aan?

malang | 12-04-14 | 22:26

-weggejorist-

beni | 12-04-14 | 22:24

Moest meteen weer hieraan denken:

www.youtube.com/watch?v=0ypvYlXoWgs

Wilders tegenover een bedroevend naïeve kamer.

Halsema die denkt dat Wilders (naar eigen zeggen) samen met 'ideoloogje' Bosma het begrip in Nederland geïntroduceerd had whuahaha! En dat wilde het land besturen!

Minder lachwekkend is dat Pechtold op dit punt net zo naïef bleek, maar dat dat voor een groot deel van de Nederlanders momenteel (gezien uitslag gemeenteraad en peilingen) blijkbaar geen punt is.

suvois | 12-04-14 | 22:00

Wat een zeldzaam ruk stukje weer...

Taqiyya is jzuinig met de waarheid zijn? Nou, daarvoor hoef je echt geen moslim te zijn (misschien alleen om het taqiyya te noemen!):

- McDonalds die z'n Big Mac bigger maakt in de reclame: taqiyya
- Charles Swietert die z'n CV opleukt: taqiyya
- Rutte die ons EUR1000 belooft om stemmen te trekken: taqiyya
- Wilders die het Islamgevaar overdrijft om meer zetels te winnen: taqiyya
- Hans Jansen die zich als islam-expert etalleert: taqiyya

En allemaal voor een zelfverklaard goed doel. Liegen... omdat het kan!

Remy Martin Louis 13 | 12-04-14 | 21:45

Halys | 12-04-14 | 20:40
Kijk en toch tussen alle domme reacties door staat op GS zo nu en dan iets goeds. Dat het aan een aantal pseudo denkers hier niet besteed is maakt dan niet meer uit. Bedankt voor je inzichten.

gutgutgut | 12-04-14 | 21:29

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:42
"En lezen is ook niet je sterke punt. Maar dat heb ik eerder in het topic al geconstateerd. Misschien dat je je eens moet afvragen wat je hier nu eigenlijk komt doen, want volgens mij heb je het zelf niet helder."
Ik had altijd top cijfers hoor. Maar ik werd dan ook niet door Pabo leerlingen zoals jij met multiple choice lijstjes beoordeeld.
Maar prima dat je opstapt. Tabé.

gutgutgut | 12-04-14 | 21:24

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:42
Zou het ook niet een beetje aan je zelf kunnen liggen?
Labotomy | 12-04-14 | 20:49
Mijn antwoord: lobotomie.

gutgutgut | 12-04-14 | 21:22

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 20:49

-weggejorist-

Halys | 12-04-14 | 20:44

@gutgutgut
"Verder hierboven wilde je me nog tot christen dopen."
___
En lezen is ook niet je sterke punt. Maar dat heb ik eerder in het topic al geconstateerd. Misschien dat je je eens moet afvragen wat je hier nu eigenlijk komt doen, want volgens mij heb je het zelf niet helder.
Ik stop met jou. De mazzel.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:42

Hans Jansen schrijft: "Onder de sharia-juristen is het een punt van discussie of een moslim in zo’n geval liegen moet of dat hij alleen maar liegen mag. Ook is er aandacht voor de vraag hoe ver hij kan gaan. Hoort taqiyya altijd het belang van de islam in het algemeen te dienen, of mogelijk ook dat van individuele moslims."

Dit is een leugen. Hiermee wekt hij de schijn dat taqiyya algemeen geaccepteerd is onder "de sharia-juristen" (dus in de hele islam). Ieder land dat de sharia hanteert heeft echter haar eigen sharia-juristen volgens de eigen religieuze stroming. Taqiyya is Shi'ietisch, de term komt niet eens voor in de Soennitische jurisprudentie. Onzin dus dat (alle, ook soennietische) sharia-juristen alleen zouden discussiëren of taqiyya alleen maar mag of ook nog moet. Jansen had "Shi'ietische" moeten toevoegen aan het woord sharia-juristen (zelfs onder shi'ieten is taqiyya niet unaniem geaccepteerd). Maar dan zouden er mensen geweest zijn die zouden zeggen: Oh, 90% van de moslims in Nederland is niet Shi'ietisch, dus niet van toepassing op onze moslims.

Daarna maakt hij moslims nog verder verdacht door aan de vraag (taqiyya, moet of mag?) van DE sharia-juristen toe te voegen hoe ver "DE" moslims wel zouden mogen gaan in het uitoefenen van taqiyya. Niet alleen in het geval van vervolging uit lijfsbehoud. Nee, liegen mag ook in het belang van de islam en misschien zelfs ook nog wel in het belang van individuele moslims (oplichting, fraude etc). Zo plant hij het vergif in de hoofden van mensen, zodat ze alle moslims zullen zien als mensen van wie je elke leugen mag verwachten. Ze mogen het immers van hun geloof.

Ze liegen allemaal, altijd en overal. Zelfs als ze beweren dat ze geen moslim zijn liegen ze. Autochtone medestanders van moslims zijn ook heimelijk moslim. Als ze het ontkennen, liegen ze.

Halys | 12-04-14 | 20:40

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:14
OK ik multiple choice vraag voor je vertalen: meerkeuze vraag.
Als je nu je eigen tekst leest zie je dat je een multiple choice formuliertje hebt opgesteld. Wacht ... je zit op de Pabo!

gutgutgut | 12-04-14 | 20:27

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:05
Jij bent hierboven nog geen 1 keer to the point geweest.

gutgutgut | 12-04-14 | 20:25

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:14
Jij wilt mij woorden in de mond leggen met idiote vragen.
Verder hierboven wilde je me nog tot christen dopen.
Spoor je wel?

gutgutgut | 12-04-14 | 20:18

PS @gutgutgut | 12-04-14 | 19:51
"Ik doe niet aan multiple choice."
___
Multiple choice is toch echt wat anders. Einstein.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:14

@gutgutgut | 12-04-14 | 19:51
Een hoop blabla, maar als we to the point komen sta je met je mond vol tanden. Dat geglibber om maar geen antwoord te hoeven geven onderstreept dat nog eens extra. Je staat behoorlijk voor lul.
Zwaaizwaai.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 20:05

mister niet scherp | 12-04-14 | 19:21
"tenzij de moslim in gevaar is"
Dat is een heel sterk beperkende voorwaarde. Daarmee heeft het begrip taqiyya een heel beperkte betekenis. Alleen als de moslim in gevaar is. Moslims in Neder;land zijn niet in gevaar dus mogen ze zich, volgens jouw tekst, niet voordoen als onze vrienden. Geen taqiyya.
Als dit juist is heeft Jansen geen poot om op te staan.

gutgutgut | 12-04-14 | 19:56

KoninginWildemina | 12-04-14 | 19:31
Ik doe niet aan multiple choice. Dan bepaalt de vraagsteller nl wat ik kan antwoorden. Misschien kom je daarmee weg in de kroeg maar ik trap er niet in.
Jij suggereert dat ergens hierboven taqiyya gelijk wordt gesteld aan een leugentje voor bestwil. Mijn vraag : waar dan en door wie?
Zodra jij deze vraag hebt beantwoord komen we weer een stapje verder.
Stapje voor stapje.

gutgutgut | 12-04-14 | 19:51


gutgutgut | 12-04-14 | 19:01
Kijk, IWildemina suggereert dat iemand hier taqiyya gelijk zou stellen aan een leugentje voor bestwil.
Waar dan, Wildemina?
________
U bent nogal van de herhalingen hè?
Ja, ik kreeg inderdaad dat idee. Dus toen stelde ik de werdervraag: is dat niet zo dan?
En de vraag: vind je taqiyya nou wél of niet hetzelfde als een 'leugentje om bestwil'?
Waarop je ontwijkend ging antwoorden en om de vragen heen bleef draaien. Zoals nu dus wéér. Het wordt vermoeiend.

Goed. Nog een laatste vraag:
1) Wilt u antwoord geven op de twee gestelde vragen?
0 Ja
0 Nee

2) Indien u 'ja' heeft aangekruist, wilt u dat dan beargumenteren?
0 Ja
0 Nee

3) Indien u 'ja' heeft aangekruist kunt u in het witte vlak uw argumentatie kwijt.
Wij danken u vriendelijk.

Zo dan. Makkelijker kunnen we het niet maken.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 19:31

@mezelf... KNOEIER!!

gutgutgut | 12-04-14 | 18:56

Zoals ik het begrijp zegt Jansen dat de term taqqya niet in de koran staat. Hij haalt een vers - koran 3:20 - aan. Dat vers zegt dat de moslim geen vrienden met ongelovigen mag zijn tenzij de moslim in gevaar is, dan mag het wel.
.
Volgens mij zegt dat dus : indien nodig mag je de ongelovige misleiden/misbruiken.
.
Sterker nog, ook de hadith legt het zo uit en die noemt deze handeling taqqya.
.
Dus het concept staat in de koran, de hadith noemt het taqqya.

mister niet scherp | 12-04-14 | 19:21

Halys | 12-04-14 | 18:12 | | Reageer+ | 0
Ik heb respect voor je inhoudelijke argumenten.
Tip: laat je niet frustreren door het totaal-niet-inhoudelijke niveau op GS.
Het is hier nml zo dat er één groot complot gaande is van zoals men dat hier noemt "linksche gutmenschen" en de islam. Geheel in stijl met wat soortgelijhke simplistische denkers vroeger bolsjewieken en jodendom noemden. (en goeie Godwin is niet slecht)
Helaas komt dit simplistisch denken ook in ruime mate voor binnen de islam maar dat is juist een reden te meer om wat genuanceerder te zijn. Blijft jammer dat een universitair geschoold persoon als Hans Jansen zich mee laat slepen in heilloze radicalisering.

Herr Vorragend | 12-04-14 | 19:20

Lijkt me eerder dat hij met "ongeordende volkswoede" moslims als een meute haatbaarden wil neerzetten tegenover de "formele inquisiteurs". Wilde alvast de wind uit de zeilen halen van hen die waarschijnlijk terecht zouden roepen dat ook Europa haar religieuze vervolgingen heeft gekend.
Halys | 12-04-14 | 19:13

Zou kunnen dat je gelijk hebt, ik had het in ieder geval niet zo opgevat.

mister niet scherp | 12-04-14 | 19:17

gutgutgut | 12-04-14 | 18:56

Zoals ik het begrijp zegt Jansen dat de term taqqya niet in de koran staat. Hij haalt een vers koran 3:20aan. Dat vers zegt dat de moslim geen maak geen vrienden met ongelovigen mag zijn tenzij de moslim ingevaar is, dan mag het wel.
.
Volgens mij zegt dat dus : indien nodig mag je de ongelivige misleiden/misbruiken.
.
Sterker nog, ook de hadith legt het zo uit en die noemt deze handeling taqqya.
.
Dus het concept staat in de bijbel, de hadith noemt het taqqya.

mister niet scherp | 12-04-14 | 19:16

niet scherp: Volgens mij heb je het echt niet begrepen. Eigenlijk spreek Jansen hier in het voordeel van de moslim.

In de context van zijn hele betoog, kan ik het niet zo zien. Vrijwel alles wat hij aanbrengt is negativiteit over de moslims.

Kan me niet voorstellen dat hij tussen het beschuldigen van moslims van het "zonder gewetensproblemen" gebruik maken van "dit licentie om te liegen tegen niet-moslims", ineens opkomt voor de moslims dat moslimvervolgers tenminste geen geinstitutionaliseerde vervolging hadden in tegenstelling tot de christelijke inquisiteurs. Lijkt me eerder dat hij met "ongeordende volkswoede" moslims als een meute haatbaarden wil neerzetten tegenover de "formele inquisiteurs". Wilde alvast de wind uit de zeilen halen van hen die waarschijnlijk terecht zouden roepen dat ook Europa haar religieuze vervolgingen heeft gekend.

Halys | 12-04-14 | 19:13

Eens even wat citaten uit de bijbel over liegen en verhullen:
Mattheus 6:7
Geeft wat heilig is niet aan de honden en werpt UW paarlen niet voor de zwijnen, opdat die ze nimmer onder hun poten vertrappen en zich omkeren en U openrijten.

Mattheus 10:16
Ziet! Ik zend U uit als schapen te midden van wolven; geeft er daarom blijk van zo omzichtig als slangen en toch zo onschuldig als duiven te zijn.

In de Talmoed zullen ongetwijfeld soortgelijke stukken voorkomen.

De Veerboot | 12-04-14 | 19:05

KoninginWildemina | 12-04-14 | 18:14
Nou ja als jullkie sukkels dan per se willen.
Kijk, IWildemina suggereert dat iemand hier taqiyya gelijk zou stellen aan een leugentje voor bestwil.
Waar dan, Wildemina?

gutgutgut | 12-04-14 | 19:01

mister niet scherp | 12-04-14 | 18:30
"De christelijke bijbel zegt nergens dat je mag liegen als je geloof in gevaar komt. "
Dat weerhoudt de kerk niet van om te liegen.

gutgutgut | 12-04-14 | 18:59

Halys | 12-04-14 | 18:37
Hoog Toontje noemt anderen dom.
Zo voelt hij zich intelligent.

gutgutgut | 12-04-14 | 18:57

mister niet scherp | 12-04-14 | 18:30
"De koran zegt impliciet dat het mag."
Volgens Drs Jansen zelf in persoon (wanneer bundelt hij zijn flutcolumns en promoveert hij ?) komt Taqiyya niet voor in de Koran.
Houde we over je slag om de arm "impliciet".
Waar staat het "impliciet"?

gutgutgut | 12-04-14 | 18:56

@Ongeblustekalk | 12-04-14 | 18:23
Lol! Kusje terug!

KoninginWildemina | 12-04-14 | 18:48

Halys | 12-04-14 | 18:37

Volgens mij heb je het echt niet begrepen. Eigenlijk spreek Jansen hier in het voordeel van de moslim.
.
De inquisitie was een overheidsgeorganiseerde gebeurtenis.
.
Waar het bij de moslims om volkswoede ging.

mister niet scherp | 12-04-14 | 18:45

Hoogtoontje: "Voordat je lange teksten tikt is het raadzaam je eerst in de feiten te verdiepen. Het staat anders zo dom. En aan de Inquisitie moet je je al helemaal niet wagen..."

Leg eens uit. Wat is er fout of dom? Ga er inhoudelijk op in.

Hans Jansen waagt het zelf om de inquisitie als formeel tegenover de "ongeordende volkswoede" van de vervolging op Shi'ieten te zetten. Het is bekend dat de inquisitie vaak niets anders was dan het aanwijzen van zondebokken om de "ongeordende volkswoede" na ziekte, droogte of een slechte oogst te voeden.

Halys | 12-04-14 | 18:37

Labotomy | 12-04-14 |
Het erge is niet alleen dat het gebeurt, maar dat het TOEGESTAAN is door de Islam.

malang | 12-04-14 | 18:31

gutgutgut | 12-04-14 | 13:44

Er is een fundamenteel verschil tussen de Christen taqqya en de moslim versie.

De christelijke bijbel zegt nergens dat je mag liegen als je geloof in gevaar komt.
Dat mensen het toch liegen is vaak overlevingsdrang.
.
De koran daarentegen institutionaliseert het. De koran zegt impliciet dat het mag.
.
En dat is een wezenlijk verschil

mister niet scherp | 12-04-14 | 18:30

@ Halys | 12-04-14 | 18:08

Voordat je lange teksten tikt is het raadzaam je eerst in de feiten te verdiepen. Het staat anders zo dom. En aan de Inquisitie moet je je al helemaal niet wagen...

HoogToontje | 12-04-14 | 18:24

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 18:14
Afgemaakt, goedzo!
Gelukkig is er hier nog iemand met intelligentie.;)
Kusje!

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 18:23

@Ongeblustekalk | 12-04-14 |
En beantwoord de vraag van de koningin eerst maar eens, uberlutser.
_____
Zo is dat. Was ook zeer benieuwd. Simpele vraag. Maar hij glibbert alle kanten uit, behalve die van een normaal antwoord.
Als dat soort types bij confronterende vragen het antwoord niet kunnen/willen geven, zeggen ze meestal dat ze zich geprovoceerd voelen. Waarvan akte. Kan me wel iets bij voorstellen als je zo voor lul staat. ;-)

KoninginWildemina | 12-04-14 | 18:14

Een beroepsmoslim (islamgeleerde) kent koranvers 3:28 zegt Hans Jansen. Daarin staat volgens Hans Jansen dat een moslim nooit "close" mag zijn met ongelovigen, tenzij een moslim "op zijn hoede" moet zijn. Daarom alleen al zou een beroepsmoslim bekend moeten zijn met de term taqiyya. Taqiyya is echter een shi'ietische term waar een Soennietische "beroepsmoslim" helemaal nooit van gehoord hoeft te hebben aangezien een Soennietische beroepsmoslim waarschijnlijk geen Shi'ietische teksten uit de middeleeuwen leest. Laat staan de 80% van de Nederlandse moslims die zich niet eens aan de 5 basisvoorwaarden van de islam (oa 5 x bidden per dag) houdt, de koran nooit zelf gelezen hebben en lekker een biertje drinkt tijdens het tv kijken.

Verder kent een "beroepsmoslim" natuurlijk ook de koranverzen 60:1-2 waarin kort samengevat staat dat de gelovigen niet "close" mogen zijn met de vijand van Allah en zijn volgers en die Allah's profeet hebben uitgedreven (zelfs niet met ongelovige familie). Het gaat hier dus waarschijnlijk over specifieke ongelovigen uit een specifieke periode die vijanden waren van mohammed.

In de koranverzen 60:7-9 staat dat Allah in de toekomst misschien liefde tussen de ongelovigen en gelovigen bestemd ziet, Allah verbiedt geen vriendschap met hen die de gelovigen niet vervolgd hebben, die hen niet uit hun huizen verdreven heeft. Wees aardig en rechtvaardig tegen hen. Alleen de ongelovigen die zich als vijand getoond hebben mogen niet bevriend worden.

Arabist Hans Jansen die zich de autoriteit van een "beroepsmoslim" aanmeet (en op dezelfde wijze moslims zijn eigen interpretatie opdringt), had de koran wel iets verder mogen doorlezen.

Halys | 12-04-14 | 18:12

Hans Jansen belazert de boel.

Moslims zijn geen homogeen groep. Terwijl vrijwel alle moslims de tekst van de koran accepteren, zijn er vele verschillende stromingen die de verscheidenheid aan tafsir en hadith (latere commentaren of mondeling overgeleverde verhalen over mohammed), wel of niet accepteren, naargelang de eigen opvattingen. De twee hoofdstromingen (Soennisme en Shi'isme) hebben dus een overlap aan tafsir of Hadith die ze allebei accepteren of allebei afwijzen voor hun islamitische jurisprudentie en daarnaast een groot verschil. Sommige moslims accepteren helemaal geen hadith en zijn daarnaast vaak seculier.

Er zijn stromingen die zogenaamde hadith accepteren die vrouwenbesnijdenis rechtvaardigen (pre-islamitisch Afrikaans gebruik dat tegenwoordig nog steeds voorkomt bij zowel moslims als Koptische christenen), andere stromingen accepteren het concept van een tijdelijk huwelijk voor een dag, week of langer.

Feit is dat taqiyya niet voorkomt in de koran, dat het een shi'ietische term is dat men in historisch perspectief moet zien van de vervolging van Shi'ieten in de middeleeuwen, dat de meeste moslims in Nederland (voornamelijk Soennieten) er nooit van gehoord hadden (tot de islamhaters ermee kwamen), laat staan dat ze hun leugens tegenover ongelovigen ermee zouden rechtvaardigen.

Jansen stelt: Een islamitische groepering dat in Nederland haast niet voorkomt heeft ooit in de middeleeuwen religieuze commentatoren gehad die vonden dat liegen om lijfsbehoud tijdens vervolging toegestaan is, leden van een andere islamitische groepering in het tegenwoordige Europa liegen wel eens, dus moet het wel zo zijn dat DE islam (in zijn geheel) toestaat dat men mag liegen tegenover andersgelovigen.

Zijn redenering is: Shi'ieten vormden destijds een minderheid tussen de Soennieten die hen vervolgden en stonden daarom taqiyya (liegen over je geloof om te overleven) toe, Europese Soennieten vormen nu een minderheid in Europa dus zullen ze nu wel automatisch ineens dit Shi'ietisch concept van hun vijanden omarmen. Logisch.

Europese Joden mogen volgens die logica dan waarschijnlijk ook aan taqiyya doen. Zij vormen immers ook een minderheid, hebben dezelfde god als moslims (die van Abraham) en hun religieuze voorschriften komen grotendeels overeen (halal, kosher, besnijdenis, bedekken haren vrouwen, huwbare leeftijd meisjes etc). Waarom zouden zij dan niet ineens een concept van een andere stroming of religie (binnen de Abrahamitische groep), kunnen omarmen?

De rest van zijn betoog is ook om te huilen:

Een strenge moslim die zijn buurman met kerst toch "het allerbeste" wenst ondanks dat hij "kerst" niet erkent, wenst hem volgens gedachtenlezer Hans Jansen dan heimelijk onderwerping aan de islam toe. Gewoon het allerbeste toewensen is natuurlijk niet mogelijk.

Volgens Hans Jansen was de inquisitie in tegenstelling tot de vervolging van Shi'ieten helemaal geen ongeordende volkswoede. Het vermoorden en verbranden van tovenaren, heksen, ketters en heimelijke joden of moslims vanwege een slechte oogst of droogte, verliep natuurlijk ALTIJD heel ordelijk en formeel, met eerlijke onpartijdige rechters.

Halys | 12-04-14 | 18:08

@necrosis
Nou jij hebt ook begrijpend lezen op niveau VMBO he? Ik schuif helemaal geen schuld af.
.
Wat je zult bedoelen is dat ik een *vergelijking* maak. dat is wat anders. Zoek maar op in een w o o r d e n b o e k... ( moeilijk he, dat Nederlands).

En idd.. Ik vind Moslimextremisten en PVVers ook vaak gewoon exact hetzelfde. En natuurlijk dat ze het verdienen om tot elkaar veroordeeld te zijn.
.

Deus Absurdia | 12-04-14 | 18:03

@ gutgutgut | 12-04-14 | 17:57

Dat klopt. Dat laatste laat ik aan u, als u daar gelukkig van wordt.

HoogToontje | 12-04-14 | 18:00

HoogToontje | 12-04-14 | 17:51
Tja en jij hebt die uiteraard wel. Zelfingenomen kwast.

gutgutgut | 12-04-14 | 17:57

@Ongeblustekalk | 12-04-14 | 17:16
Trouwens iemand die rapporten van de US senaat ongelezen in de kachel gooit heeft het of ontzettend koud, maar het is lente, of is analfabeet.

gutgutgut | 12-04-14 | 17:55

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 17:16
Ik beantwoord geen tendentieuze vragen.
Als wildeman een punt wil maken moet hij dat onderbouwen.

gutgutgut | 12-04-14 | 17:53

@ Dandruff | 12-04-14 | 15:47

Uitstekende post, maar waarschijnlijk ga je Russels Teapot niet overtuigen. Voor deze discussies moet je toch wat meer kennis en ervaring hebben, en die heeft hij niet zo te zien.

HoogToontje | 12-04-14 | 17:51

@gutgutgut | 12-04-14 | 17:03
En beantwoord de vraag van de koningin eerst maar eens, uberlutser.

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 17:16

@gutgutgut | 12-04-14 | 17:03
Jij vind waarschijnlijk de Mossad ook de beste inlichtingendienst ter wereld ofniettan.

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 17:14

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 16:53
Ach ja, het is de USA Senaatscommissie voor inlichtingenwerk maar. Jij weet zelf veel beter.

gutgutgut | 12-04-14 | 17:03

@gutgutgut | 12-04-14 | 16:32
Met zo'n flutrapport maak ik de kachel aan.

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 16:53

Ik vroeg het aan jou.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 16:46

Wat vind je zelf?

gutgutgut | 12-04-14 | 16:40

@gutgutgut | 12-04-14 | 16:28
Ik had dat idee ja. Is dat niet zo dan?
En ik herhaal de vraag ook: vind je ze nu hetzelfde of niet?

KoninginWildemina | 12-04-14 | 16:37

KoninginWildemina | 12-04-14 | 16:04
Ik herhaal: wordt dat gedaan dan? Zo ja, graag onderbouwen met een quote.

gutgutgut | 12-04-14 | 16:28

Waterboarden doet taqiyya teniet en zodoende komt de waarheid bovendrijven.

Ongeblustekalk | 12-04-14 | 16:11

Taqiyya... tuurlijk.
Daders beschermen.... heel normaal.
Is die buurtvader al opgepakt?

Schietmijmaarlek | 12-04-14 | 16:07

@gutgutgut | 12-04-14 | 16:00
Niet? Vind je ze nou wel of niet hetzelfde?

KoninginWildemina | 12-04-14 | 16:04

KoninginWildemina | 12-04-14 | 15:52
Wordt dat gedaan dan?

gutgutgut | 12-04-14 | 16:00

@Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 15:55
Kennelijk wel hè? Nou, ben benieuwd.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 16:00

KoninginWildemina | 12-04-14 | 15:52
Dan moet je bij Teapot, gutgut en Terpetijn zijn. Die hebben daar op mysterieuze wijze belang bij.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 15:55

Kan iemand me uitleggen welk belang ermee gemoeid is dat taqiyya gelijkgeschakeld wordt aan het 'leugentje om bestwil'?

KoninginWildemina | 12-04-14 | 15:52

@Russells Teapot (15:13),

Je draait de boel om.
- Jij geeft een lijst van moslims die zogenaamd terrorisme veroordeelden.
- Die lijst begint dan al met een reeks terroristische organisaties.
- Wat zegt dat feit alleen al dan over die lijst?
- En wat zegt het over de overigen op die lijst die het kennelijk niet erg vinden om ONDER die genocidepredikende terroristen te staan?

Je verwijt mij dat ik heb verzuimd om op die lijst vol extremisten te zoeken naar de eerste "gematigde moslimorganisatie ter wereld".
- Welnu, als jij zeker weet dat er één "gematigde moslimorganisatie" op die lijst staat, kun jij die dan noemen?
- Weet je zeker dat die club bijvoorbeeld ook terrorisme tegen ahmadya in Pakistan veroordeeld?
- Betekent dat dat die club de sharia zelf afwijst, die immers zegt dat naast afvalligen, homo's, islamcritici en overspeligen óók ketters (waaronder de ahmadya vallen) ter dood dienen te worden gebracht?
- Nogmaals, wat zegt het over "gematigdheid" van een moslimclub als zij sektarisch geweld toejuichen, MITS georganiseerd dor de overheid ipv door terroristen?


Dat linkje naar moslims die Boko haram verwerpen is overigens niet ondertekend, dus ook dat roept weer vragen op.
- Gaat het om één persoon?
- Hoe invloedrijk is/zijn die persoon/personen in de islamitische wereld?

Al mijn punten blijven dus recht overeind staan.
Maar goed, jij beantwoordt mijn vragen toch niet, je verdraait alleen mijn woorden.
- Ik zeg niet dat elke moslim die 9-11 veroordeelt taqqiya pleegt.
- Ik zeg dat juist degenen die dat zeggen te doen, heel erg vaak bloed aan hun handen hebben.
- En zo kom ik bij de echte realiteit, niet die van jou; er is geen gematigde islam. Er is namelijk geen echte invloedrijke moslim die de jihad en de sharia veroordeelt. Er zijn wel moslims die gematigd zijn, de "muslims in name only", maar die hebben geen enkele invloed in de islamitische theologie.

Als ik ongelijk heb kun je vast wel één (1) voorbeeld van een invloedrijke, gematigde moslimgeestelijke/leider noemen.
Maar dat lukt je niet.

Dandruff | 12-04-14 | 15:47

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:31
Ze zijn echter niet minder religieus. En hun broeders afvallen of hun daden afkeuren kan slechts onder de noemer.... U raadt het al: tagiyya!
En dat leugentje om bestwil kost levens. Daarom kan ik mij daar niet in vinden en zal ik mij daartegen verzetten.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 15:40

@Russells Teapot | 12-04-14 |
Maar klaarblijkelijk ben jij zo'n eendimensionale stumper die bij het woord "Gestapo" gelijk "Godwin!" begint te schreeuwen, en de rest van het argument niet meer oppikt.
____
En ja hoor, daar is de voorspelde ad hominem.
Vriendelijk verzoek die vanaf nu achterwege te laten.

Je wilt een discussie over wat een Godwin is? De Gestapo erbij slepen is een Godwin volgens de definitie.
Je ontkent dat. Ganz klar, schluss.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 15:40

@Russells Teapot | 12-04-14 | 15:31

Maar dat zijn de zaken die de profeet predikt, prakiseert, en propageert. Expliciet, letterlijk, in activerende, opruiende teksten. Deze zaken afkeuren, is Islam afkeuren, is geen Moslim meer zijn. Afvallig dus.

Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 15:39

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:20
Een religie beleid je in je eigen kringen en een ideologie wordt anderen opgelegd.

Ik heb de koran merendeels gelezen en daar zit geen woord Spaans bij als het gaat om de verspreiding van de Islam. Vervelend is het om te zien dat anno 2014 hier nog letterlijk gehoor aan wordt gegeven. Steeds dichter bij huis. Dus is het verstandig om hiervan kennis te nemen en je hiertegen te wapenen.
De kop in het zand steken of roepen "jamaar iedereen liegt", lijkt mij niet verstandig.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 15:37

Zoals ik eergisteren al aankondigde... Meneer Jansen moet maar eens poosje EU pluche gaan plakken, komen ook steeds dezelfde verhalen voorbij.

gedachtespinsel | 12-04-14 | 15:37

Wat een wikipedia-deskundige, Hans neem wat minder kroketten en luister naar je serieuze vakgenoten. Ga de discussie met ze aan. Probeer te vergeten dat ze je uitgelachen hebben. O en BOE!!!! .. een moslim

LangeMocro | 12-04-14 | 15:34

@Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 15:29
Misschien één die gematigd is in vergelijking met de extremisten, en dus geweld, genocide en terrorisme en dat soort dingen afkeurt?

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:31

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:13
Hoe duid ik een gematigde moslim?
Die geloofd maar een beetje in Allah? Die doet maar een beetje wat de Koran voorschrijft? Die is eigenlijk geen volledige moslim? Die moordt niet voor zijn religie?
Nou u.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 15:29

Voor alle verdedigers van tagiyya. Tagiyya is geen westers begrip maar een begrip uit de moslimwereld. Het is niet anders.
Iedere moslim die het bestaan ontkent, liegt! Je weet gelijk wat je aan diegene hebt. Maakt dat iedere moslim onbetrouwbaar? Nee!

Of andere religies liegen? Kijk naar de berichtgeving van vandaag over de katholieke kerk en je weet het antwoord. Of niet-religieuzen liegen? Niemand kan het ontkennen. Liegen zit in de mensheid ingebakken en liegen doe je altijd uit bestwil. Maakt niet uit of de leugen groot of klein is. Maar een leugen wordt in de westerse cultuur altijd veroordeeld en zo mogelijk bestraft omdat er altijd gedupeerden zijn.

Het stuk van Jansen gaat echter over tagiyya en niet over liegen. En tagiyya in de moslimwereld is een levend begrip. Hoe het 1400 jaar geleden bedoeld werd boeit me niet zo. Hoe moslims het begrip in deze maatschappij hanteren is belangrijker. Het is een begrip wat door de moslimwereld, en daar zit de botsing met de westerse cultuur, goedgekeurd wordt.

r@face | 12-04-14 | 15:28

Offtopic; Het went snel dat we elkaar niet mogen reten.

horsteknots | 12-04-14 | 15:26

@Dandruff | 12-04-14 | 15:00
Je ziet mij toch ook nergens dergelijke dingen goedpraten?

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:21

@Sophie9985 | 12-04-14 | 15:03
Heel mooi geschreven, dank.

ukuppes | 12-04-14 | 15:20

@Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:48
Ik reageer inhoudelijk op een stelling die jij doet, namelijk:

"Als je een religie en een ideologie vermomd als religie op dezelfde stapel gooit is een discussie al zinloos. "

Je kan wel roepen dat ik niet inhoudelijk de discussie aanga, maar de realiteit is gewoon dat ik dat wel doe, hoezeer jij die realiteit ook niet lijkt te willen erkennen.

Dus ga nu eens inhoudelijk in op mijn vraag: "Wat is een religie, en wat is een ideologie, volgens jou?"

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:20

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:47
Ik weet niet hoe ik het nog simpeler kan maken. Hoe is het mogelijk, dat je me nog niet begrijpt? Ja, je kan mijn woorden citeren, maar als in die woorden geen Godwin wordt gemaakt, dan heb je daar weinig aan.

Want wie of wat vergeleek ik met de nazi's? Dat ik het woord "Gestapo" gebruik, maakt het nog geen Godwin. Ik gebruikte dit voorbeeld alleen om aan te geven waarom mensen het moreel acceptabel kunnen vinden om te liegen. En vooralsnog ben jij te laf geweest om te proberen dat te beantwoorden.

Maar klaarblijkelijk ben jij zo'n eendimensionale stumper die bij het woord "Gestapo" gelijk "Godwin!" begint te schreeuwen, en de rest van het argument niet meer oppikt.

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:17

Wiebe Filippus | 12-04-14 | 15:06

En toch reageren. Soort van reality tv gevoel ?

Sophie9985 | 12-04-14 | 15:13

@Dandruff | 12-04-14 | 14:43
Zucht.

Ja, er staan extremistische organisaties tussen. Er staan ook gematigde organisaties tussen.

Maar net als toen begrijp je er nu nog steeds niets van. Want het argument is altijd dat gematigde moslims nooit geweld veroordelen, en als ze het doen, dat ze dan taqqiya plegen.

Maar als zelfs extremistische moslims geweld soms al veroordelen, wat zegt dat dan over gematigde moslims? Dat die dit geweld nog veel meer afkeuren. Mede daarom noemen wij ze tenslotte "gematigd."

"- Zijn deze genocidepredikende en terrorisme plegende clubjes nou werkelijk tegen terrorisme?"

Nee. De gematigde organisaties die er ook tussenstaan, en die jij heel hypocriet verzuimt te benoemen, die zijn wel tegen terrorisme.

En al jouw volgende vragen slaan op een paar terroristische clubjes die er tussen staan. Je zou kunnen zeggen dat sommigen daarvan waarschijnlijk taqqiya plegen.

Maar dat zegt helemaal niets over al die andere organisaties, die geen genocide en geweld verheelijken. Dus jouw argument, dat moslims die 9/11 veroordelen taqqiya plegen, is ongefundeerde onzin.

"Hebben de daders van dat geweld (boko haram) en andere islamitische terreurorganisaties dat geweld tegen Nigeriaanse burgers ook al veroordeeld?
Of geeft Nigeria daarvoor te weinig geld aan islamitische landen en organisaties?"

Geen idee. Wat ik wel weet, is dat Boko Haram zelf door heel veel moslims wordt veroordeeld:

muslimsagainstterror.com/muslims-of-ni...

En aangezien Boko Haram zijn slachtoffers in Nigeria eist, en niet in het westen gaat het argument dat ze het alleen maar zeggen om subsidies veilig te stellen (waar je overigens geen flintertje bewijs voor hebt aangedragen) niet op.

Maar goed, ik heb eerder al ervaren dat jij je standpunten niet snel laat beinvloeden door de feitelijke realiteit.

Russells Teapot | 12-04-14 | 15:13

Het blijft bijzonder, zo'n GeenStijl met gerecycled shownieuws, wat tweedehands youtubezooi en daartussen uitgebreide theologische traktaten. Vooral dat laatste is, gezien het analfabete tokkiepubliek dat deze site besmeurt, heel opmerkelijk.

Wiebe Filippus | 12-04-14 | 15:06

De mens is niet in staat om zijn medemens " te lezen". Lichaamstaal zegt alles. Maar we luisteren liever want dat is makkelijk. Of lezen de mening / interpretatie van anderen en maken het de ons eigen. Luie wezens zijn we. Lullen elkaar de oren van het hoofd om de rest maar niet te zien. Als individu begint en eindigt het leven bij mij. Alles daartussen is mijn verantwoording. Ik bepaal mijn leven door mijn ervaringen die ik heb opgedaan, the good and the bad. Ik domineer niet en ik buig niet. Ik ben en respecteer eenieder die mij dit gunt. De rest is onbelangrijk, want ik heb geen invloed op de wereld. Alleen op mijzelf. Hoe moeilijk ik het ook vind om vele mensen in angst en agressie te zien leven, zonder zelfreflectie of moed, ik kan alleen hopen dat mensen eens de tijd nemen om na te denken voor de emoties de overhand krijgen. Want emoties zijn wat ons feitelijk scheidt van de andere zoogdieren. Ze keren zich alleen zo vaak tegen ons...

Sophie9985 | 12-04-14 | 15:03

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:53
Klaar met je preek, taqiyya pastoor?

gutgutgut | 12-04-14 | 15:02

@Terpen-tijn | 12-04-14 | 12:48
Appels en peren vergelijken.
Als ik vanwege tagiyya geen Belgische chocolade wil dan is dat mijn keuze.
Als ik vanwege tagiyya geen moslim blief, dan ben ik een racist.

r@face | 12-04-14 | 15:01

Russells Teapot (14:39),

Liegen om je huid te redden in tijden van religieuze vervolgingen vind ik begrijpelijk en acceptabel.
Maar Jansen doelde op wat anders;
- shi'ieten hebben vaak taqqiya toe moeten passen uit lijfsbehoud,
- daarom wordt vaak gezegd dat taqqiya iets shi'itisch is,
- maar dat is dus niet zo, zie jouw linkje en de andere voorbeelden hierboven.

Het gaat mij niet om een precieze definitie van taqqiya, of een richtlijn wanneer dat wel of niet zou mogen. Moslims hebben in Europa niks te vrezen, maar toch liegt die Fayaz Mughal over "anti-islamitische incidenten" zoals islamkritiek; enkel om het gigantische aandeel van Britse moslims in de gewelddadige criminaliteit in GB, en diverse bloedige islamitische aanslagen in GB te "compenseren".
De islamitische gemeenschap in Eindhoven heeft nog steeds de 3e dader niet genoemd.
Er zijn evenmin demonstraties geweest tegen dit soort overvallen, moslims demonstreren namelijk alleen als er een islamitische crimineel is gedood; nooit als grote groepen niet-moslims door moslims worden overvallen, verkracht, afgetuigd of vermoord.

Dandruff | 12-04-14 | 15:00

gutgutgut | 12-04-14 | 14:43
Ik doe mij het liefst voor als reaguurder. Vraag maar na in de panelen.
Verder begrijp ik dat je liever niet of een andere keer verder discussieert. Prima hoor.

Ps. Gouden tip voor de toekomst: eerst lezen, eventueel wat research (al doet de redactie dat veelal voor je in de vorm van roze linkjes) en dan lekker je mening ventileren. Want daar is dit platform voor.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:53

@gutgutgut | 12-04-14 | 14:41
Het idee dat onze westerse, moderne opvattingen een gevolg zouden zijn van christelijke moraliteit is een van de grootste misvattingen die er bestaan.

Dat is al eenvoudig waar te nemen door de bijbel te lezen, waar bijvoorbeeld intolerantie tegenover andersgelovigen niet alleen toegestaan, maar vaak zelfs verplicht is. Dan is het moeilijk om vol te houden, dat het christendom "respect voor andere religies" leert.

Maar velen hier, ook niet-christenen, blijven dit desondanks volhouden. Want dat is ze zo aangeleerd, en bovendien moet de grote boosdoener, de islam, bestreden worden, dus is er een "ideale religie" nodig, om de islam mee te kunnen contrasteren.

En dan krijg je dus dwazen die beweren dat onze opvattingen over mensenrechten en persoonlijke vrijheden afkomstig zijn uit het christendom.

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:48

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:27
Ook u leest niet en hakt overal maar op in alsof u god zelf bent met uiteraard het gelijk aan uw zijde.
Lees nou eerst. Verzin er niets bij wat er niet staat en ga dan inhoudelijk de discussie aan. Nu blaast u slechts van de hoogste toren als u ook maar iets van een andere mening bespeurd.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:48

@Russells Teapot | 12-04-14 | 14:18
*God-win*
Een Godwin bestaat uit het ver-ge-lij-ken van per-so-nen en/of ar-gu-men-ten met nazi's en/of hun i-de-o-lo-gie.
En dat deed ik dus niet in mijn argument.
_____

LOL! Ja hoor, deed je wel.

Wet van Godwin:
- als een online-discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi's of Hitler. - (bron: wiki)

Russells Teapot 13:34 uur:

* Als bijvoorbeeld de Gestapo vroeg of je joden verborg, en je ontkende dat, terwijl het wel zo was, dan zien we dat toch allemaal als "liegen voor de goede zaak?"
Als een moslim dat zou doen, dan zou die daar het woord "taqqiya" voor kunnen gebruiken.*

Hatsee. Een vergelijking waar de nazi's bijgesleept worden! Godwin!

Spelregels van de West van Godwin:
- Degene die de nazi's als eerste noemt heeft automatisch verloren, ongeacht het onderwerp dat werd besproken. -

Russels Teapot heeft verloren! :-D

*Dekking zoekt voor ad hominems en jijbakken :-) *

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:47

Ik val een beetje in herhaling, maar ik zit me net te bedenken dat Hans Jansen eigenlijk een typische redacteur is die altijd komt aanzetten met hetzelfde onderwerp, zonder dat het relevant is. Ik ben benieuwd hoe ze er bij de redactie van GeenStijl over denken.

navigator18 | 12-04-14 | 14:47

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:33
Hammoerabi had een kleine 4000 jaar geleden al een wetboek, dus een publieke moraal. Zoiets heb je nodig om een stedelijke samenleving op te kunnen bouwen. Heeft in principe niks met religie te maken.

gutgutgut | 12-04-14 | 14:46

@Russells Teapot (13:54) ,

Dat linkje had ik al eerder doorgeprikt.
Als je dat linkje even leest dan zie je dat die "veroordeling van terrorisme" begint met een aantal terroristische organisaties zoals de moslimbroederschap, jamaat-e-islami en hamas. Iets verderop staat Hezbollah.
De meeste islamitische landen en organisaties prediken genocide zoals je weet, maar stellen dat uit tot de tijd rijp is om dat wettelijk te regelen. Bovengenoemde 4 organisaties zijn echter niet bereid daar op te wachten en zetten dus nu alvast "terrorisme" in om hun doelen te bereiken.

Ik blijf toch met wat vraagjes zitten, misschien weet jij het antwoord;
- Zijn deze genocidepredikende en terrorisme plegende clubjes nou werkelijk tegen terrorisme?
- Is genocide prediking oké als je daar geen terrorisme bij gebruikt?
- Veroordelen deze clubjes ook het terroristische geweld dat ze *zelf* dagelijks toepassen tegen niet-islamitische en "verkeerd-islamitische" burgers?
Nee?
- Of veroordelen ze alleen deze ene aanval op de VS, die de van westers geld afhankelijke islamitische wereld in een kwaad daglicht stelde?
- Zou deze veroordeling van 9-11 hen dan misschien niet zozeer om verlies van mensenlevens, als wel om verlies van Westerse subsidies zijn gegaan?
- Is dat dan dus niet gewoon "taqqiya"?

Deze maand alweer 4.000 doden gevallen bij islamitisch geweld in Nigeria, lees ik net.
www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/0...
Hebben de daders van dat geweld (boko haram) en andere islamitische terreurorganisaties dat geweld tegen Nigeriaanse burgers ook al veroordeeld?
Of geeft Nigeria daarvoor te weinig geld aan islamitische landen en organisaties?

Dandruff | 12-04-14 | 14:43

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:33
Jij doet je voor als katholiek terwijl je dat niet bent.
Het lijkt me dat het geen zin heeft om met zo'n schertsfiguur nog langer van gedachten te wisselen.

gutgutgut | 12-04-14 | 14:43

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:23
Het verband tussen moraal en christendom is een interessant onderwerp.
Luister naar Dawkins: www.youtube.com/watch?v=VgHoyTvyh4o
Net als hij verwerp ik de claim dat het christendom de bron zou zijn van de moraal.

gutgutgut | 12-04-14 | 14:41

@Dandruff | 12-04-14 | 14:22
Is het liegen over je geloof tijdens religieuze vervolging ook "taqqiya" volgens jou?

Dat is namelijk het voorbeeld dat Hans Jansen geeft, over sjiieten die liegen over hun geloof als ze door soennieten vervolgd worden. Maar dat is liegen om je eigen huid te redden, niet om, zoals in al jouw voorbeelden, de sharia op aggressieve wijze op te leggen aan ongelovigen. Nogal een eenzijdig beeld dat je daar geeft.

Of noem jij het alleen taqqiya in uitsluitend die gevallen, dat het op een manier gebeurd die wij verwerpelijk vinden? Zelfs als het woord oorspronkelijk voor hele andere situaties werd gebruikt?

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:39

gutgutgut | 12-04-14 | 14:27
Hahaha, anders dan mijn nickname doet vermoeden spreekt u met een atheïst. Jouw oogkleppen en je een vooringenomen visie maken je blind.
Lees anders de tegel van Dandruff even. Die heeft zich wel verdiept. Goed verhaal waar je het overigens niet mee eens hoeft te zijn.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:33

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:23
"Waar dacht je anders dat ze vandaan kwamen? Wel eens over nagedacht?"

Ze stammen uit tijden van ver voor het christendom, van voor welke ideologie dan ook. Vrijwel elke cultuur op deze wereld veroordeelt leugens en bedrog, wat waarschijnlijk betekent dat het een onderdeel is van onze biologisch bepaalde psyche.

Maar christenen hebben helaas de neiging om te pretenderen dat zij het waren, die met dergelijke ideeën als "gij zult niet stelen" of gij zult niet doden" op de proppen kwamen. Alsof de Torah het eerste boek ooit was, waarin de regel "gij zult niet liegen" voorkwam.

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:33

necrosis | 12-04-14 | 12:22
Bijna alle religiën zijn idd totaal nutteloos en schadelijk. Een verstandig mens doet er idd beter aan ze allemaal links te laten liggen.

Einde van de Domheid | 12-04-14 | 14:30

Volgens mij krijgen Euro Parlementariers en overige Europese Ambtenaren ook spontaan last van taqiyya zodra ze hun eerste loonstrook zien.

Kwijldraad | 12-04-14 | 14:30

necrosis | 12-04-14 | 14:18 | | Reageer+ | 0
Wek dan ook niet de indruk met je simpele one-liners.

Herr Vorragend | 12-04-14 | 14:29

@Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:15
"Als je een religie en een ideologie vermomd als religie op dezelfde stapel gooit is een discussie al zinloos. "

Hoe definieer jij "religie," en hoe definieer jij "ideologie?" Doe je dat eigenlijk uberhaupt wel, of papegaai je gewoon argumenten van Greet en Hans na, omdat je jezelf dan zo lekker doordacht en intellectueel vindt klinken?

Misschien helpt het als ik een suggestie doe, die je wellicht baanbrekend zult vinden:

"Iets kan een religie zijn, en tegelijkertijd ook een ideologie. Deze twee begrippen sluiten elkaar niet uit. Dus het is niet het één óf het ander, maar het kan ook allebei zijn."

Ik zou zeggen: als mensen dit soort basale redenatiefouten maken, ja, dan is elke discussie inderdaad bij voorbaat zinloos.

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:27

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:15
"Als je een religie en een ideologie vermomd als religie op dezelfde stapel gooit is een discussie al zinloos. "
Aha. Nu is alles duidelijk. Deze aanval op Taqiyya van Jansen en jouw steun daaraan dient om te laten zien dat het katholicisme boven de islam staat. Bei uni ist alles besser.
Voor mij is het allebei bagger. Vandaar dat ik argumenteer dat ook het katholicisme zich stelselmatig schuldig maakt aan ernstige leugens en verdraaiingen om het geloof/de ideologie te beschermen. Zoals vandaag weer blijkt.

gutgutgut | 12-04-14 | 14:27

De topics van Hans Jansen beginnen een beetje saai te worden... Is Oekraïne niet een mooi onderwerp? Of de Baltische Staten? Eeuwenlang praten over een achterhaald geloof in het Spaghettimonster, wordt een beetje saai.

navigator18 | 12-04-14 | 14:25

@gutgutgut | 12-04-14 | 14:05
"Welnu, dat is een christelijke redenatie."
Gelul. Het een atheïstische redenatie. Plak je etiketten ergens anders.
____
Dat liegen niet 'mag', en dat het 'niet getuigt van een hoge moraal' (zoals je zegt) is een christelijke redenatie. Dat jij atheïst bent, staat daar helemaal los van. De 'normen en waarden' die je meegekregen hebt, stammen uit christelijke tijden. Waar dacht je anders dat ze vandaan kwamen? Wel eens over nagedacht?

In islamitische culturen mag liegen wél. Andere normen en waarden.
JIJ plakt er een goed/fout label op. Waarom doe je dat?

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:23

Even een toelichting voor alle mensen die de column veroordeelden zonder hem eerst te lezen.
- Er staat niet dat elke moslim altijd liegt.
- Er staat ook niet dat elke niet-moslim nooit liegt.
- Er staat wel dat de islamitische regels zeggen dat er gelogen mag worden in naam van de islam.
- Natuurlijk zien we dat ook bij andere moorddadige religies, zoals het socialisme (denk aan "newspeak").
- Maar het probleem met taqqiya is groter omdat de problemen met de islam groter zijn.

Bij taqqiya gaat het niet om liegen over iemands kleding ("je ziet er leuk uit") of een links politiek standpunt ("als we alle werkende mensen naar een faillissement drijven ontstaat er vanzelf een betere maatschappij").
- Taqqiya betekent dat als de ene terreurbeweging een vredesverdrag tekent, 2 andere terreurbewegingen opstaan om minstens zo hard door te gaan met aanslagen en moordpartijen. In landen als Israël, India en Libanon kan men daar uitgebreid over vertellen. Taqqiya kost dus mensenlevens.
- Ook nogal wat "bevriende moslimlanden" als Pakistan, Saoedie Arabië en Turkije blijken terroristen op te hitsen, te betalen, te bewapenen en logistiek te ondersteunen.
- Taqqiya is een "gematigde" korankenner als Tariq Ramadan die van onze overheid miljoenen euro's kreeg om "bruggen te bouwen" tussen de voor- en tegen-standers van islamitisch terrorisme en genocides.
In werkelijkheid heeft Ramadan nooit enige moeite gedaan om de tegenstanders van islamitisch geweld tegemoet te komen, integendeel; hij noemt het veroordelen van islamitisch geweld racisme.
- Nog erger is dat Ramadan (en anderen) hier gesubsidieerd de sharia promoten; de islamitische wetgeving die stelt dat perversie, onrecht, ongelijkheid, wreedheid en (massa-) moord de belangrijkste islamitische spirituele waarden zijn. Op de vraag of die sharia niet in strijd is met de universele mensenrechten loog Ramadan; "nee, want zolang wij hier geen meerderheid zijn moeten we ons aan jullie regels houden". Maar dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag of bijvoorbeeld steniging in strijd is met de universele mensenrechten; dat antwoord moet "ja" zijn, ook als moslims hier straks de macht hebben. Door "nee" te zeggen pleegt Ramadan taqqiya, en maakt hij grove mensenrechtenschendingen acceptabel "mits moslims een meerderheid vormen".

Zo zijn er nog enkele honderden voorbeelden van taqqiya die werkelijk vrijwel alle leugens van de PvdA en cs in ernst overtreffen. Daar kan niet vaak genoeg op gewezen worden, want er komt een moment dat het te laat is.

Dandruff | 12-04-14 | 14:22

Ik begrijp je inderdaad niet goed. Het besluit om de feiten niet naar buiten te brengen is in onderling overleg door de katholieken genomen. Er moet dus een morele overweging gemaakt zijn waar als resultaat uitkwam dat de kerk zou zwijgen. Er is dus taqiyya in het Bisdom.
Ik erger me aan de selectieve verontwaardiging van jou en Jansen.

gutgutgut | 12-04-14 | 14:22

@Labotomy | 12-04-14 | 14:16

Ik roep zelden maar gewoon wat, in tegenstelling tot u. Succes met uw "hullie doen het ook" redevoeringen. Echt, u doet het heel goed!

Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 14:20

@Herr Vorragend | 12-04-14 | 14:09
Je hoeft me niets uit te leggen, begrijp je?

necrosis | 12-04-14 | 14:18

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:09
Je weet dus niet eens wat een Godwin is. Echt, wat ben jij mensonterend dom zeg.

Ik leg het wel weer even uit, in begrijpelijke taal:

*God-win*

Een Godwin bestaat uit het ver-ge-lij-ken van per-so-nen en/of ar-gu-men-ten met nazi's en/of hun i-de-o-lo-gie.

En dat deed ik dus niet in mijn argument.

Maar goed, van mensen die op inhoudelijke argumentaties reageren met "gaap," hoef je natuurlijk weinig te verwachten, dat weet ik.

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:18

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 14:16

La Bailaora | 12-04-14 | 14:02
"In islam wordt het vooral gedaan om er *zelf* beter van te worden. "
Kun je dat toelichten? Taqiyya dient zover ik weet om het ware geloof te verdedigen, niet om er zelf beter van te worden.

gutgutgut | 12-04-14 | 14:16

@gutgutgut | 12-04-14 |
Ik skip even door je tekst. Waar is je reactie op het liegen van de katholieke kerk over hun kindermisbruikende bisschop om het geloof te beschermen?
____
Was mijn reactie te moeilijk voor je?
Je valt in herhalingen.
Ik leg net uit waarom dat jijbakken over de christelijke kerk nergens op slaan. Als dat te moeilijk voor je is (even skippen door de tekst, zucht) dan zijn we uitgepraat.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:16

gutgutgut | 12-04-14 | 14:06
Geen argumenten waar jij voor open staat, laat staan waarmee ik je kan overtuigen. Al is dat laatste voor mij absoluut geen doel.

Echter, je blijft appels met peren vergelijken. Net als die Teapot.
Als je een religie en een ideologie vermomd als religie op dezelfde stapel gooit is een discussie al zinloos.

Begrijp me goed: dat dit jouw goed recht is staat buiten kijf. Jij mag vinden wat jij wilt. Godzijdank of allahzijdank of niemand. Wat jij wilt.

Maar je maakt een rommeltje van de discussie als je allerlei zaken door elkaar gaat halen. Wellicht is verdieping in het onderwerp wel nuttig voordat je jouw gelijk de wereld in blèrt.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:15

@La Bailaora | 12-04-14 | 14:00
"Je haalt, zoals ik veel vaker heb gezien, de leer en zijn volgers door de war."

Misschien moet je nog eens doorlezen wat Hans Jansen zelf schrijft, want een van de punten die hij maakt is dus dat er verschillende opvattingen binnen de islam over bestaan. Net zoals sommige christenen leren dat je mag liegen (zoals Jehova's Getuigen), terwijl anderen dat veroordelen.

Het is voornamelijk gebruikt door sjiieten, om vervolging door soennieten te ontlopen. En daar blijkt overigens dus ook gelijk uit dat taqiyya niets bijzonders is, want het is volstrekt logisch dat je liegt over je geloof, als je kans loopt op vervolging.

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:14

Je weet zelluf .... toch het beste hoe je goed kan leven zonder andere tot last te zijn. Heb je geen boek van duizenden jaren geleden voor nodig.

blonde slet | 12-04-14 | 14:13

gutgutgut | 12-04-14 | 14:05 | | Reageer+ | 0
idd. Gisteren weer een heerlijk stukje postuum getakkia gezien van bisschop Gijzen.

Herr Vorragend | 12-04-14 | 14:11

@Russells Teapot | 12-04-14 |
"(...) terwijl die persoon zelf nog geen enkele inhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan de discussie."
___
Gaap. Na de ad hominem komt nu de voorspelbare jijbak.
Ik zou zeggen: lees nog eens.
Enneh.. de tijd van inhoudelijke reacties op Godwins zijn we voorbij. Try again.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:09

@La Bailaora | 12-04-14 | 14:02
Het is maar een voorbeeld, waarmee ik aangeef dat mensen zullen liegen, als hun moraliteit hen dat opdraagt. Dat was mijn punt. In dit geval zullen de meeste mensen dat acceptabel vinden, maar in veel andere gevallen niet.

Mijn punt is dat veel moslims het beschermen van de islam zien als "de goede zaak." Net zoals veel katholieken het beschermen van de kerk zien als "de goede zaak," en mensen van verschillende achtergronden het verbergen van joden zagen als "de goede zaak." Als je voor "liegen voor de goede zaak" het woord "taqqiya" gebruikt, is dat dus in alle bovenstaande gevallen toepasbaar.

Dus jouw reactie geeft vooral aan hoe weinig jij ervan begrijpt. Maar dat ben ik inmiddels wel van jou gewend.

Mijn punt is niet dat taqqiya "goed" is of zo. Mijn punt is dat taqqiya niet zo ongewoon is, als veel mensen schijnen te denken.

Russells Teapot | 12-04-14 | 14:09

Gut, het "ja maar hullie doen het ook" - argument wordt ook echt steeds sterker per herhaalde keer, zeg..
.
En dan die bijzinnetjes vol met "gut, ik ben zo slim, ik heb weer een hullie gevonden op internet"
.
Soms is een faillisement wel leuk om te aanschouwen.

Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 14:09

necrosis | 12-04-14 | 13:56 | | Reageer+ | 0
Nogmaals; je hoeft mij niet uit te gaan leggen dat er binnen de islamitische wereld een keur aan fascistoïde, leugenachtige, onverdraagzame holbewoners rondloopt.
Wat mij stoort aan Hans Jansen is dat hij alle moslims als fascistoïde, leugenachtige, onverdraagzame holbewoners afficheert. Dat terwijl ik een hoop moslims ken die niet aan dat profiel voldoen, EN terwijl ik een heleboel andere groepen op deze wereld kan benoemen waarin een keur aan fascistoïde, leugenachtige, onverdraagzame holbewoners rondloopt.
Begrijp je..

Herr Vorragend | 12-04-14 | 14:09

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:02
Heb je dan echt geen argumenten?

gutgutgut | 12-04-14 | 14:06

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:01
"Welnu, dat is een christelijke redenatie."
Gelul. Het een atheïstische redenatie. Plak je etiketten ergens anders.
" blas bla bal "
Ik skip even door je tekst. Waar is je reactie op het liegen van de katholieke kerk over hun kindermisbruikende bisschop om het geloof te beschermen?

gutgutgut | 12-04-14 | 14:05

@wakkere_nederlander | 12-04-14 | 11:57
-
Ergens vindt ik daar wel een logica in zitten hoor, iedereen die de islam geen vredelievende religie vindt, moet iets aan gedaan worden, door vredelievende moslims nog wel. (Wie niet dubbel ligt van het lachen moet een cursus 'humor hebben' gaan volgen)

GeefDeWaarheidNKans | 12-04-14 | 14:04

gutgutgut | 12-04-14 | 13:58
Je weigert te lezen, vol van je gerechtvaardigde mening. Dan houdt een discussie al gauw op. Gemiste kans of misschien wel makkelijker zo. Jij mag kiezen.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 14:02

Als bijvoorbeeld de Gestapo vroeg of je joden verborg, en je ontkende dat, terwijl het wel zo was, dan zien we dat toch allemaal als " liegen voor de goede zaak?
@Russells Teapot | 12-04-14 | 13:34
Dit voorbeeld toont aan hoe weinig jij begrijpt. Hier wordt het gedaan om een 'ander' te beschermen. In islam wordt het vooral gedaan om er *zelf* beter van te worden. Een wereld van verschil. Cruciaal zelfs.

La Bailaora | 12-04-14 | 14:02

@gutgutgut | 12-04-14 |
Daarbuiten wordt je als niet uitkijkt door iedereen belazerd. Niet alleen door moslims.
Hier trouwens een mooi voorbeeld van Christentaqqiya:
___
Ah, daar hebben we de jijbak!
En je vervalt in herhalingen. Je betoogde net dat 'het niet van een hoogstaande moraal' getuigt om te liegen.
Welnu, dat is een christelijke redenatie. Bij moslims getuigt liegen tegen 'de andere soort' nu juist van een zeer hoogstaande moraal. Wereldwijd, tot op het allerhoogste niveau.
De reden dat je met dat linkje over Gijsen komt aanzetten, is dat je dat liegen een zweer kwalijke zaak vindt toch? Inderdaad, dat vinden we allemaal.
Maar in de islamitische wereld vindt men dat dus niet.
En jij bent uiteraard niet degene die bepaalt wat 'goed' en wat 'slecht' is op deze planeet. Dat je dat wél doet, bewijst de jijbak die je maakt.
Zegt meer over jou dan over de islam. Islamieten vinden taqiyya een schone zaak. Miljarden islamieten in deze wereld. Wie ben jij om over andermans normen en waarden te oordelen?

KoninginWildemina | 12-04-14 | 14:01

@Russells Teapot | 12-04-14 | 13:34
Byzonder is dat het in islam dus bon-ton is, in het christendom niet.

Dat doet niets af aan het feit dat er in beiden leugenaars en niet leugenaars bestaan. Je haalt, zoals ik veel vaker heb gezien, de leer en zijn volgers door de war.

De opvoedende waarde van beide leren is compleet anders.

La Bailaora | 12-04-14 | 14:00

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 13:51
Slap verhaal.
Net als de reli's ga jij dreigen omdat je geen argumenten hebt. Jouw "angst" is geveinsd, huichelarij, Taqqiya. Jouw "angst" is passieve agressie.
Ga toch maar naar de Libelle.

gutgutgut | 12-04-14 | 13:58

Kan GS trouwens niet even het kudosysteem repareren? Dit soort discussies voelen zo kaal zonder al die minnetjes.

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:57

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:56

@Herr Vorragend | 12-04-14 | 13:47
Niet voor niets hebben mossels de naam om op hun teentjes getrapt te worden.
Prove me wrong, niemand zo onverdraagzaam als de vredelievende moslim.....

necrosis | 12-04-14 | 13:56

@Labotomy | 12-04-14 | 13:48
"Niemand overigens die verder ingaat op die linkjes, terwijl het kinderachtig makkelijk zou kunnen zijn om ook die uitspraken weg te zetten met het taqiyya argument."

Precies, dat heb ik al vaak meegemaakt hier. Ik heb voor de grap wel eens gelinkt naar uitspraken van vooraanstaande islamitische organisaties die 9/11 veroordelen:

kurzman.unc.edu/islamic-statements-aga...

Dat vond ik zelf vrij overtuigend.

Maar goed, toen werd ik natuurlijk door al die verstandige, nuchtere visionairs hier gewezen op de volstrekt redelijke mogelijkheid, dat al die verschillende islamitische organisaties stuk voor stuk uitsluitend uit leugenaars bestaan.

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:54

Herr Vorragend | 12-04-14 | 13:47
Ik sluit me hier graag voor de volle mep bij aan.

gutgutgut | 12-04-14 | 13:53

gutgutgut | 12-04-14 | 13:38
Ik trek je tegel even uiteen als je het niet erg vindt.

Gelovigen liegen. > klopt. Echter is dat een menselijke eigenschap die niet alleen aan religieuzen is voorbehouden.

Hun geloof is een leugen. > dat is een opinie, geen feit, net zo min als hun geloof.

Wat is daar nieuw aan? > voor jou niets.

Als je nu zegt daty we er voor moeten zorgen dat de Broederschap wordt uitgeschakeld, dan heb je mijn steun. > dat zeg ik niet. Wel ben ik voor een NL waar vrede veiligheid en respect de hoofdtoon voeren en waar de NL cultuur en wetten de leidraad vormen voor de ontwikkeling van ons land. Wie daar niet in mee wil, moet aangepakt worden. Dat heet handhaven.

Maar begin niet over je angsten, daarvoor is de Libelle. > dat maak ik zelf uit, daarnaast heb ik géén ervaring met de Libelle.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 13:51

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:44
Anders kom jij met de verandering eens met een argument. Want hier schijn je vergeten te zijn te vermelden waaróm mijn argumenten dan zoal niet kloppen:

"Omegod. Hoe diep sommige mensen bereid zijn te zinken om hun 'gelijk' van de ondergang te redden."

Het heeft altijd iets vreemds, als je, na het posten van een hele reeks inhoudelijke argumenten, van een semi-literaire wauwelaar te horen krijgt dat je geen ad homs mag gebruiken, terwijl die persoon zelf nog geen enkele inhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan de discussie.

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:50

Een van de vele, vele fundamentele oorzaken waarom de islam absoluut niet in de Westerse wereld en al helemaal niet in de Nederland thuishoort. Nu niet, nooit niet.

Hierin wordt gekonkeld met de waarheid in het kader van de bescherming van de ideologie en wordt daarmee boven de reėle waarheid geplaatst.
Dit gaat fundamenteel in tegen een kernwaarde die vanaf Keltisch-Germaanse erecode, Romeins Recht tot in de Judeo-Christelijke geloofsovertuiging wordt vastgelegd, tot de kern daarvan behoort en een hoeksteen van de Rechtstaat is: "Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen u naaste"

"Old Chinese wisdom says:islam and his muppet is full of shit"

Oktoberfest | 12-04-14 | 13:49

Mitochondrion | 12-04-14 | 13:45
Ach we gaan het slachtoffer uithangen.

gutgutgut | 12-04-14 | 13:48

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:48

necrosis | 12-04-14 | 13:37 | | Reageer+ | 0
Waar ontken ik dat ??
Wat mij betreft is het gristendom idd net zo kansloos als elke andere religie inclusief de islam.
Wat mij echter verbaast aan het tenenkrommend quasi-intelectueel gebazel van Hans Jansen is nou juist dat hij alleen en exclusief de islam als kansloos waardeert.
Iedereen liegt wel eens. "Een leugentje om bestwil" is toch echt een Nederlands gezegde en is niet door de moslims geïmporteerd.
En daarmee praat ik het niet goed. Ik heb er alleen (zeer veel) moeite mee dat Hans Jansen op een doorzichtige manier uitsluitend moslims een hak wil zetten

Herr Vorragend | 12-04-14 | 13:47

Snippeschieter | 12-04-14 | 13:44
Dat is een gevaarlijk standpunt. Het leidt tot slachtingen en lost niets op. Het is de domheid die de slachtoffers maakt. Die kun je niet uitroeien met nog meer domheid.

gutgutgut | 12-04-14 | 13:46

@Nietvoordekat | 12-04-14 | 12:01
Ook ik ben volgens de 'nieuwe definitie' (namelijk blank en vroeger sinterklaas gevierd) een racist. Een geuzennaam met een ongemakkelijk gevoel. Misschien went het nog.....

Mitochondrion | 12-04-14 | 13:45

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:18
Je WILT het niet begrijpen. Daarbuiten wordt je als niet uitkijkt door iedereen belazerd. Niet alleen door moslims.
Hier trouwens een mooi voorbeeld van Christentaqqiya:
www.nu.nl/binnenland/3750283/bisdom-wi...

gutgutgut | 12-04-14 | 13:44

@Russells Teapot | 12-04-14 | 13:36
Dat is zeker wel rustgevend, als je wereldbeeld eenvoudiger is dan het gemiddelde kleuterprentenboek?
____
Ach ja, als de argumenten op zijn, heb je altijd nog de ad hominem. Snurk.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:44

Er gaan meer mensen dood aan religie dan aan alle andere ziektes op deze aardbol.

Laten we het uitroeien.

Snippeschieter | 12-04-14 | 13:44

@Labotomy | 12-04-14 | 12:47
Ssst! Dergelijke onderdelen van de realiteit MAG je helemaal niet benoemen!

Dan lijkt het net alsof de islam geen monolithisch geheel is, en dan storten de wereldbeelden van de trouwe volgelingen van Hans Jansen ineen. Straks moeten ze ook nog gaan erkennen dat gematigde moslims wél bestaan, oh, de gruwel!

Dat kunnen we de arme schapen natuurlijk niet aandoen.

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:44

@Arjan | 12-04-14 |
En ik weet zometeen dus ook niet of ik zwaar in de minderheid ben als ik denk dat kudo's een heel goed idee zijn.
___
Gok zo dat je niet dat niet in de minderheid bent. Ik ben het er in ieder geval mee eens. +1

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:42

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:40

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:34
"Zowel moslims als christenen liegen om hun religie te beschermen."
Ik zou zelf onder omstandigheden ontkennen dat ik een atheïst was, om het vege lijf te redden.

gutgutgut | 12-04-14 | 13:39

@Russells Teapot | 12-04-14 |
Als bijvoorbeeld de Gestapo vroeg of je joden verborg, en je ontkende dat, terwijl het wel zo was, dan zien we dat toch allemaal als "liegen voor de goede zaak?"

Als een moslim dat zou doen, dan zou die daar het woord "taqqiya" voor kunnen gebruiken.
____
Omegod. Hoe diep sommige mensen bereid zijn te zinken om hun 'gelijk' van de ondergang te redden.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:39

Russells teapot,

Ha, we zijn er weer, ik dacht al, zou het theeleutje één van de overvallers van Deurne zijn geweest?
Maar nee,oohh wacht, er was nog een derde intellectueel daarbij betrokken....
Niettemin, het is weer lachen , hij houdt het gelukkig nog even vol!

Foezela | 12-04-14 | 13:38

Je had ook goede nazi's, zoals bijvoorbeeld kapitein Wilm Hosenfeld, die joden en niet-joden hielp in Polen. Het is een goed uitgangspunt om niet alle nazi's over één kamp te scheren, maar het nazisme als doctrine was simpelweg kwaadaardig. Hetzelfde kun je zeggen over de doctrine islam.

Rest In Privacy | 12-04-14 | 13:38

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 13:27
Gelovigen liegen. Hun geloof is een leugen. Wat is daar nieuw aan?
Als je nu zegt daty we er voor moeten zorgen dat de Broederschap wordt uitgeschakeld, dan heb je mijn steun. Maar begin niet over je angsten, daarvoor is de Libelle.

gutgutgut | 12-04-14 | 13:38

@Herr Vorragend | 12-04-14 | 13:32
Je bedoelt dat de daar heersende religie net zo kansloos is als de islam?
Er is geen enkel excuus voor religieuze domheid!

necrosis | 12-04-14 | 13:37

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:32
Grappig, zoals je automatisch aanneemt dat iedereen die het met Jansen oneens is hier een linksmens is.

Dat is zeker wel rustgevend, als je wereldbeeld eenvoudiger is dan het gemiddelde kleuterprentenboek?

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:36

@GeenStijl,

Kunnen jullie in een topicje even uitleggen welke paarse broek verzonnen heeft dat kudo's zo'n slecht plan was? Een soort gelijkheidsdenken voor tegels?

Nou moet ik wel heel erg op zoek naar de 20 juweeltjes in 800 reacties, zelf kijken of de YouTube link de moeite is, en kan ik niet meer de trollen filteren.

En ik weet zometeen dus ook niet of ik zwaar in de minderheid ben als ik denk dat kudo's een heel goed idee zijn.

Arjan | 12-04-14 | 13:36

@Deus Absurdia | 12-04-14 | 13:00
Zowel moslims als christenen liegen om hun religie te beschermen. Dat kunnen we gewoon in de realiteit waarnemen, met name Jehova's Getuigen staan er bekend om.

Dat er in het christendom geen apart woord voor bestaat, doet daar inderdaad niets aan af. Mensen liegen, en als ze dat doen, hebben ze daar altijd een rechtvaardiging voor, om in ieder geval tegenover zichzelf vol te kunnen houden waarom het in dat specifieke geval gerechtvaardigd is. Anders zouden ze het niet doen.

Dus ik zie niet wat nou zo bijzonder is aan taqqiya. Mij lijkt het een woord dat moslims hebben uitgevonden, om een "leugen voor de goede zaak" mee aan te duiden, wat bepaald geen ongewoon idee is.

En ik denk dat er voor iedereen wel omstandigheden bestaan, waaronder die persoon het acceptabel zou vinden om te liegen. Als bijvoorbeeld de Gestapo vroeg of je joden verborg, en je ontkende dat, terwijl het wel zo was, dan zien we dat toch allemaal als "liegen voor de goede zaak?"

Als een moslim dat zou doen, dan zou die daar het woord "taqqiya" voor kunnen gebruiken.

Maar de buitengewoon simpele zielen, die de doelgroep van Hans Jansen vormen, hebben hier uiteraard lak aan. Dat is allemaal veel te ingewikkeld en genuanceerd, terwijl een simplistisch zwart-wit wereldbeeld veel meer voldoening geeft. En het is natuurlijk wel lekker makkelijk, om zonder bewijs te kunnen roepen dat alle gematigde moslims liegen, en zo de idiote stelling in stand te kunnen blijven houden dat er geen gematigde moslims bestaan.

Sommige mensen zijn gewoon deprimerend simpel.

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:34

Als Hans Jansen dezelfde logica aanhangt zal hij ook wel de Protocollen van de Wijzen van Zion geloven.
Oh wacht...
Natuurlijk bestaat het begrip taqqyah binnen bepaalde geledingen van de Islam. Maar om dan "de dus immer liegende moslim" zo af te zetten tegenover "de immer
waarheidsprekende (christelijke) westerling" is natuurlijk een lachertje. Ik hoef maar even de namen Rutte of Samsom te laten vallen... Toch ?? Enzovoorts.
Bovendien kom ik oorspronkelijk uit voormalig vissersdorp met een destijds zeer gesloten gemeenschap. Als daar een misdrijf had plaatsgevonden en de politie kwam navraag doen hield iedereeen z'n lippen stijf op elkaar. Of je loog tegen deze buitenstaanders. En geloof me, dat dorp was net zo weinig islamitisch als de rookworsten van de HEMA.

Herr Vorragend | 12-04-14 | 13:32

@Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 13:23
Argumentatie wordt steeds beroerder. "ja maar hullie liegen ook" , "ja maar...."
___
Hilarisch is wel om te zien, dat de vingerwapperaars allemaal vanuit die overgeërfde christelijke moraal voelen en denken.
Zelfs het feit dat ze zichzelf de taak hebben toebedeeld om mensen hier 'op het rechte pad' te brengen, is heel heel heel erg ggggristelijk.
Linksmensen zijn, zonder dat ze het zelf doorhebben, geëvolueerde christenfundi's.
Het is om je te bescheuren.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:32

@Deus Absurdia | 12-04-14 | 13:00
Is dat alles wat je te bieden hebt?
Het trucje van 'de schuld naar een ander schuiven' kennen we al een tijdje.
En het komt steeds uit dezelfde hoek.....

necrosis | 12-04-14 | 13:29

Ik vind Taqiyya niet belangrijk. Ook als dit theologisch concept helemaal niet bestaan had, geldt nog steeds dat ik nog nooit ook maar één gelovige de waarheid heb horen vertellen over de islam. Gelovigen van andere godsdiensten vertellen buitenstaanders wel wat ze geloven, dat is een belangrijk onderscheid tussen de godsdiensten. Mohammed was een slavenhandelaar die zijn handen niet omdraaide voor het ontvoeren en verkrachten van zijn medemensen. Als mensen duidelijk de waarheid niet vertellen, waarom moet ik ze dan vertrouwen?

Angel_eyes | 12-04-14 | 13:28

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:27

Hetgeen mij het meest beangstigd, zijn de ontkenners, de scheef-vergelijkers en de goedpraters die hun wat dommige tegels hier plempen.

Mensen als zij maken Nederland stuk, daar hebben de moslimfundi's geen taqiyya voor nodig.

Pastor Sippenhaft | 12-04-14 | 13:27

@Labotomy | 12-04-14 | 13:07
Bij deze: religie zuigt!
En volgens goede gebruiken op de Geenstijl: ik zuig terug!
*pakt grote stofzuigerT*

necrosis | 12-04-14 | 13:25

Ziekelijke verdachtmaking van iedereen die het niet met je eens is. Als een moslim iets zegt kan je er nooit vanuit gaan dat hij de waarheid spreekt want taquiyya. En als iemand die geen moslim pretendeert te zijn iets zegt zal het wel een moslim zijn die taquiyya toepast. Kortom een preventieve beschuldiging van liegen van iedereen. Je kunt niemand vertrouwen die er uitziet als een moslim(Turken, Marokkanen, Somaliërs en alles met een Arabisch of Noord-Afrikaans tintje). Hans Jansen zet alvast de deur op een kier naar institutionele uitsluiting van moslims. Ze liegen toch allemaal.

Ik ben geen moslim en het bovenstaande meen ik. Of pleeg ik toch taquiyya?

Hermankannietplassen | 12-04-14 | 13:25

Taqiyya en de regel dat moslims geen vrienden mogen zijn met 'ongelovigen'/niet-moslims (faken mag wél), verklaart ook waarom er niet geïntegreerd wordt.
Voor wie kinderen heeft, en dit nog nooit gedaan heeft, een klein sociaal experiment: nodig een paar (meer dan één) islamitische kinderen uit op het verjaardagsfeestje van je kind en kijk wat er gebeurt.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:24

Jammer van dat kuddo systeem. Ik had graag mijn minachting voor sommige goedpraters willen uiten. Argumentatie wordt steeds beroerder. "ja maar hullie liegen ook" , "ja maar...."
.
En met zulke argumentatie wordt dus de democratische rechtstaat geofferd aan deze bewezen destructieve krijgsreligie...

Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 13:23

@Hobbykip | 12-04-14 | 12:45
Taqquila drink je rechtstreeks uit de fles, doen de Mexicano's ook.

rara | 12-04-14 | 13:23

@gutgutgut | 12-04-14 | 12:49
"welcome to the real world. Hollanders die Hollanders belazeren."
____
Weer zo'n onnozele vergelijking. Halsema had 'm kunnen maken.
Bij taqiyya gaat het er nu juist om dat je niet 'je eigen soort' belazert, maar juist de ongelovigen, de niet-moslims, de 'vijanden van de islam'. Alles wat niet moslim is, mag/moet belazerd worden, het dient immers de islam.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:18

Deus Absurdia | 12-04-14

Feitelijk maakt men van misbruiken ineens betasten. Dus valt het wel mee joh. Ze komen toch wel in de hemel... Je zou voor dit crapuul inderdaad een eeuwigheid wensen. Eindeloos op je kloten krijgen. Maar goed, nu naar de realiteit. Macht in welke vorm dan ook maakt van mensen monsters die het niet kunnen laten om hier misbruik van te maken. En worden ook nog buiten de wet gesteld qua vervolging. Oog om oog, tand om tand is wel zo eerlijk.. oh wacht ;-)

Sophie9985 | 12-04-14 | 13:17

"In plaats van ‘goede kerst’ te wensen, kan een moslim daarom maar beter zeggen: ‘ik wens u het allerbeste’. Dat wil zeggen: ‘ik hoop dat u moslim wordt’."

En zoals gewoonlijk houdt Jansen het nog geen alinea vol, zonder een verbijsterend stompzinnige uitspraak te doen. Klaarblijkelijk denkt Hans dat moslims geen vermogen tot empathie voor ongelovigen hebben, en alleen maar de verspreiding van hun geloof nastreven, allemaal. Dus zelfs als een moslim iets vriendelijks zegt, zit er een dubbele agenda achter.

Hoe weet Hans Jansen wat een miljard moslims individueel denken als ze dit soort dingen zeggen? Kan hij in hun hoofden kijken? Volgens mij niet.

Maar goed, generalisaties en versimpelingen doen het nu eenmaal erg goed bij diegenen, die de verstandelijke vermogens ontberen om de diversiteit van opvattingen en personen binnen een wereldreligie te kunnen zien. Wat bij vele vaste reaguurders hier helaas het geval is.

Russells Teapot | 12-04-14 | 13:12

@gutgutgut | 12-04-14 | 12:49
"Iedereen heeft permissie om te liegen zolang dat niet leidt tot strafbare feiten. Het getuigt niet van een hoogstaande moraal maar welcome to the real world. Hollanders die Hollanders belazeren."
------
Deze comment laat (onbedoeld) haarfijn het verschil tussen de islamitische en de (post) christelijke moraal zien.
In onze (post) christelijke cultuur, 'getuigt het niet van een hoogstaande moraal', om te liegen.
Maar in de islamitische cultuur getuigt liegen, mits het de islam/moslims dient, van een uiterst hoogstaande moraal. Men oordeelt daar zeer positief over. Vandaar ook dat taqiyya veelvuldig wordt toegepast, tot op het ALLERhoogste maatschappelijke en politieke niveau! Niet alleen landelijk, maar wereldwijd.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 13:11

woordjes kunnen ook hier 2 jaar cel opleveren.
Nederland Stasiland, socialisme is vrede.

Worstjes | 12-04-14 | 13:11

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:11

@ZKH EénOog | 12-04-14 | 13:07
Precies, dat is het hele punt.

La Bailaora | 12-04-14 | 13:09

Een trieste constatering, maar Europa zal uiteindelijk weer per zwaard van de Islam bevrijd moeten worden. Simpelweg omdat de Islam goedpraters, wegkijkers, en likkers deze verwerpelijke godsdienst nu de ruimte geven om voort te woekeren in onze samenleving. Dat is jammer, want er was slechts grenzen dicht en handhaving van onze Westerse verworvenheden nodig om dit noodlot te voorkomen. Moge de geschiedenis dus het bloed aan de handen van juist deze mensen goed vastleggen. Deze keer dus wel leren van het verleden.vOpdat het dan nooit weer gebeurd.

Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 13:07

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:07

@Labotomy | 12-04-14 | 12:55

{zucht}
Nee, niet iedereen zal inderdaad van huis uit mee krijgen, dat liegen fout is. Doorgaans zit dat echter in de opvoeding van de meeste beschaafde mensen, religieus of niet.
Maar weer laat je het feit achterwege, dat het voor moslims preventief GOEDGEKEURD is, ten behoeve van het groter goed.

En dat is een wereld van verschil van botsende werelden, die je blijkbaar alleen aanvoelt als je zelf ook maar een greintje mores bezit.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 13:07

And never the chain shall meet..

Rest In Privacy | 12-04-14 | 13:06

@gutgutgut | 12-04-14 | 12:54
Dat je niks begrijpt van zo'n draadje toont wel aan wat je denkvermogen is. We reaguren hier al op iets dat we niet zo leuk vinden: taqiya oftewel liegen. Kortom, men vindt dat hier niet kunnen (ondanks dat er ook hier mensen zijn die liegen). Hoe anders dan in islam.

Maar zelfs dat begrijp je niet. Wat begrijp jij eigenlijk wel?

La Bailaora | 12-04-14 | 13:04

@Labotomy | 12-04-14 | 12:55
Religie heeft als basis om mensen uit te sluiten, daarom is religie onzin, prove me wrong!

necrosis | 12-04-14 | 13:03

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 13:00

A lol, moslims praten alles recht wat zo krom is als hun zwaard!

KannieWaarZijn | 12-04-14 | 13:00

Het is dus gewoon een vorm van huichelen!
.

Bisdom wist al maanden van misbruik Gijsen
Het bisdom Roermond wist al op 11 februari dit jaar dat oud-bisschop Jo Gijsen kinderen heeft misbruikt in de tijd dat hij nog kapelaan was in Zuid-Limburg. Het bisdom heeft deze informatie al die tijd "onder de pet gehouden". 

Dat erkende een woordvoerder van het bisdom zaterdag.
''We gaan daarmee niet te koop lopen'', lichtte de woordvoerder toe. ''We treden hiermee niet actief naar buiten, dat lijkt mij begrijpelijk'', aldus de woordvoerder.

.
Kijk.. Zo kan het ook.

Deus Absurdia | 12-04-14 | 13:00

Welke term gebruikt men dan binnen de pvv daarvoor, ze liegen tenslotte ook alles wat krom is recht.

Skunk57 | 12-04-14 | 13:00

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:55

La Bailaora | 12-04-14 | 12:52
Ik zei nog "welcome to the real world", maar jij mag natuurlijk in dromenland blijven als je daar gelukkig van wordt.

gutgutgut | 12-04-14 | 12:54

Salby | 12-04-14 | 12:48
Wat is het probleem met die rechtzaak? De klacht is onzinnig, maar de uitkomst is dat Burton vrijuit gaat. Een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.

gutgutgut | 12-04-14 | 12:53

@gutgutgut | 12-04-14 | 12:49
Zo wordt je hier niet opgevoed. Dat jij denkt van wel zegt veel over je joh.

La Bailaora | 12-04-14 | 12:52

@appeltjesgroeneweide | 12-04-14 | 12:31
Het onomstotelijke bewijs dat God bestaat is er niet, but we do have a smoking gun, voor wie het zien wil.
(Minkudo's kunnen weer!)

VanBukkem | 12-04-14 | 12:51

@Labotomy | 12-04-14 | 12:41

Als je het verschil niet snapt tussen 'in staat zijn tot, wetende dat het fout is' of het 'verplicht ten behoeve van het groter goed', dan laat je me weinig keus, dan jou inschatten op een zeer laag, ranzig moraal.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:51

Waarom is de mogelijkheid om comments te honoreren met een + of - weg?
Of ligt dit aan mijn computer?

Rest In Privacy | 12-04-14 | 12:51

KoninginWildemina | 12-04-14 | 12:43
"Moslims hebben permissie om te liegen tegen 'ongelovigen', als dat goed is voor de islam/moslims."
Iedereen heeft permissie om te liegen zolang dat niet leidt tot strafbare feiten. Het getuigt niet van een hoogstaande moraal maar welcome to the real world. Hollanders die Hollanders belazeren.

gutgutgut | 12-04-14 | 12:49

Halalsema. Lolol.

Rest In Privacy | 12-04-14 | 12:49

Die rechtzaak in Engeland, daar draait dit stuk om.
Dat het zover heeft kunnen komen!
Absurd!
De Moslims zijn niet eens het probleem.
Dat GoedVolk, dat is het probleem.

Salby | 12-04-14 | 12:48

Belgische chocolade is ook tagiyya.
Verkooptruc dus.
Maar ja, als er commerciele motieven in het spel zijn, mag je de hele wereld ongestraft bij elkaar liegen.
Moslims zijn net als bedrijven, zodra er een organisatie achterstaat zijn leugens altijd gepermiteerd.
Niemand is immers persoonlijk verantwoord, het is de organisatie die de regels bepaalt.

Terpen-tijn | 12-04-14 | 12:48

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:47

‘de dichtbijen’ oftewel "naasten", als in 'heb uw naasten lief'?
'Neem geen non-moslims als uw naasten aan' zou dan de vertaling van dat gebod zijn, iets dat ze helaas pas gaan naleven nadát ze in het verderfelijke westen zijn gaan wonen.
Religion=FAIL.

CynicalBastard | 12-04-14 | 12:46

Ik verheug me nu al op 22 mei, ik zal met extra aandacht het rondje naast Hans Jansen rood kleuren.

peppievankokkie | 12-04-14 | 12:46

Taqiyya Sunrise iemand?

Hobbykip | 12-04-14 | 12:45

Jansen drijft het begrip Taqqiya te ver door. In iedere sociale groep bestaat spanning tussen onderlinge solidariteit en openbare orde. Dat verschijnsel tot de Taqqiya rekenen als om moslims gaat is tendentieus en misleidend.

gutgutgut | 12-04-14 | 12:44

@Simon_GS | 12-04-14 | 12:40
Als de moslimgemeenschap in NL volwaardig mee wil draaien en escalatie tegen wil gaan, zullen ze 'over de brug moeten komen'.
Lijkt me duidelijk......

necrosis | 12-04-14 | 12:44

@Labotomy  | 12-04-14 | 12:27
"Alsof een mens religie nodig heeft om te liegen."
____
Doe je nu een Halsema'tje?
Taqiyya heeft wel degelijk alles met de islam te maken. Moslims hebben permissie om te liegen tegen 'ongelovigen', als dat goed is voor de islam/moslims.
Dat sluit aan bij een andere islamitische regel: moslims mogen geen vrienden zijn met ongelovigen/niet-moslims. Als dat op 'vijandig' grondgebied lastig wordt, is het wél toegestaan om aardig te zijn en vriendelijkheid te faken, mits dat de moslims/de islam in het 'vijandige' gebied dient.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 12:43

We moeten zelf massaal taqiyya gaan toepassen naar moslims als het de goede zaak, namelijk het behoud van Nederland, ten goede komt, en de bedreiging van onze cultuur en identiteit kan afwenden.

Rest In Privacy | 12-04-14 | 12:42

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:41

Het zal allemaal wel maar als ik het lees denk ik toch voortdurend: "die man staat op de lijst van de PVV". En dan wordt het toch wat minder geloofwaardig. Sorry Hans.

bbbachstra | 12-04-14 | 12:41

@Labotomy | 12-04-14 | 12:34

Haatsignaleerder is de juiste term. Haatzaaien is hetgeen hij signaleert.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:40

"in Irak zelfs tot op de dag van vandaag."

In Pakistan en op het Arabisch schiereiland Golfstaten ook tot op de dag van vandaag. In Pakistan worden dagelijks aanslagen gepleegd op Sjiieten. In Bahrain werden Sjiietische opstanden recent door het Saoedische leger neergeslagen. Overal eigenlijk worden Sjiieten aangevallen door Soennieten.
Is Jansen wel voldoende goed geïnformeerd?

gutgutgut | 12-04-14 | 12:40

Of het cryptojodendom een verklaring is voor hedendaags handelen van joden? Lijkt mij niet en dat een imam een oproep doet aan wie weet heeft van de derde dader in Deurne deze aan te geven zegt in dat kader ook wel iets over deze goedkope interpretaties van Jansen. Als Maarten het Hart dat doet over de Zeeuwse geloofsbroeders van zijn jeugd moet ik er hard om lachen. En salafisten zullen het van harte met Jansen eens zijn. Maar daarmee is het nog niet maatgevend voor de moslim gemeenschap in Nederland.

Simon_GS | 12-04-14 | 12:40

Al is de leugen nog zo snel Hans Jansen achterhaalt hem wel...!
Opmerking van Nausicaa Marbe: "De rechtsstaat dienen staat dus gelijk aan verraad aan de Marokkaanse Gemeenschap".
Iets van Tagiyya dus. De Hemel staat ons bij.

Goedzo | 12-04-14 | 12:39

@Uw Verzekeringsadvis | 12-04-14 | 12:00 En een Katholiek gaat dan even biechten bij mijnheer Pastoor en kan weer verder gaan met een schone ziel.
Verder hoop ik dat Hans Jansen straks na 22 Mei flink tekeer gaat trekken in het EU parlement als hij namens de PVV gekozen is.
Ik wil de kwaaie koppen dan weleens zien van Schultz en consorten.

Mazzeltov | 12-04-14 | 12:38

Persoonlijk heb ik liever tequila. Zorgt ook voor een soort overgave, zeg maar.

rara | 12-04-14 | 12:38

Wat we moeten weten over tequila?

The Unjorisable | 12-04-14 | 12:37

Discussie met Islamlikkers is zinloos. Feiten, dat verifieerbaar zijn:
.
De Koran stelt regels. In die regels staat dat andersdenkenden dood moeten. In die regels staat dat Moslims die regels moeten volgen. Een goed Moslim volgt dus die regels.
.
Islamlikkers ontkennen de feiten. Niet meer serieus te nemen....

Parel van het Zuiden | 12-04-14 | 12:37

@ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:27
Ik pis en schijt op elke vorm van religie, tenslotte schijten ze net zo hard op mij!
Er bestaat simpelweg geen 'religie van de vrede' aangezien elke tegenstander via martelingen of de dood op andere gedachten gebracht moet worden.
Ik geloof echter wel in kwaadaardige religie!

necrosis | 12-04-14 | 12:37

@Labotomy | 12-04-14 | 12:27

Benoemen was zinloos geweest, als onze beleidsmakers en media het als serieuze optie namen dat religieuzen, hoe vroom ook, ook liegen. En zeker aangaande een haatreligie, die dit als doe-opdracht mee geeft, in tegenstelling tot vele andere religies, waar liegen te allen tijde fout is, wat de prijs van waarheid ook moge zijn.

Er is een verschil in weten en aannemen dat iedereen in staat is tot een leugen, en willen aannemen dat een bepaalde groep bij voorbaat totaal onbetrouwbaar is voor jou, omdat jij niet tot diezelfde groep behoort.

Maar laat je maar lekker voorliegen knul.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:37

Ik hen nog een dosis gesubsidieerde Tolerantie geslikt. Maar de haat tegen de islam verdween er niet door.

Fijnstoffer | 12-04-14 | 12:35

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:34

Goede insight mijnh. Jansen. Dank hiervoor. Zaterdag college. Mijn stem bij de ep heeft u.

horsteknots | 12-04-14 | 12:32

@Labotomy | 12-04-14 | 12:27
Als mensen denken dat ze mogen liegen, dan zullen ze dat eerder doen als mensen denken dat dat fout is. Dat heeft met opvoeding te maken.

Het zit hem er dus in dat islam het predikt, niet dat er geen andere mensen zijn die ook liegen.

La Bailaora | 12-04-14 | 12:32

@Labotomy | 12-04-14 | 12:27
Als mensen denken dat ze mogen liegen, dan zullen ze dat eerder doen als mensen denken dat dat fout is. Dat heeft met opvoeding te maken.

Het zit hem er dus in dat islam het predikt, niet dat er geen andere mensen zijn die ook liegen.

La Bailaora | 12-04-14 | 12:31

Weg met alle religies!
Telemark | 12-04-14 | 11:57
------
Tja, hoe bewijs je eigenlijk dat er een gristengod bestaat of zijn zoon jezus? Of een warlord als mo.
En dan besef je pas hoe indoctrinatie werkt. Want ik zou me schuldig voelen als ik god vanaf nu verwerp en diep van binnen ben ik zelfs bang dat god mij niet meer lief zou vinden. En ik kan dit gevoel niet uitzetten!
-
Is het dan niet zo dat geloof in weze ook een groot living Stockholm syndroom is?
-
Hoe zou onze toekomst of zeden zijn als we niet beperkt zouden zijn (geweest) door godsdienstige opvatting?

appeltjesgroeneweide | 12-04-14 | 12:31

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:27

@necrosis | 12-04-14 | 12:22

Eens. Maar wat mij betreft mag je dat doorvoeren naar ieder doorgeslagen ideaalbeeld voor de wereld dat voornamelijk op geloof berust.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:27

Gadverdamme. Dat filmpje moest ik echt uitzetten, want dat gewauwel van Halsema en Peggold was echt verschrikkelijk. Het is des te meer duidelijk dat het niet Wilders is die blind oordeelt zonder te kijken, maar het neus-in-de-lucht linkse volk. Wilders legt heel helder een begrip uit waar links zich nooit in heeft verdiept, hij wordt door de kamer uitgelachen, en Peggold springt er op in als de argumentenloze demagoog waarvan hij beweert dat Wilders het is.

Duizendwerf bah. Dat dit onze politici zijn. En dat mensen er nog steeds op druven te stemmen. Je gaat er toch bijna van op een junta hopen.

En over liegen gesproken! GroenLinks, de partij van Singh Varma! Daar hebben we het niet over, maar ik ben dat wijf echt niet vergeten, hoor!

Piet van het Padje | 12-04-14 | 12:26

Al die teksten van Dhr. Jansen ten spijt.

Het is allemaal verloren energie. Kort samengevat is de islam helemaal geen religie. Het is een indoctrinerende, ver in het leven van de lijder gaande haatsekte.

kwark001 | 12-04-14 | 12:26

@necrosis | 12-04-14 | 12:18
En nee, ik heb geen PvdA of VVD gestemd....
___
Nee, ik ook niet. En dat gaat 'm ook niet worden op 22 mei! ;-)

KoninginWildemina | 12-04-14 | 12:26

@La Bailaora | 12-04-14 | 12:20

Ik geloof je op je woord. Het ging mij echter om het 'middeleeuws', nog niet eens of hij voor de rest al dan niet uit zijn nek lult.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:24

Goede tekst. De buurt die de derde dader van Deurne niet wil aangeven past dus taqiyya toe.

EigenVolkEerst | 12-04-14 | 12:24

Iedereen pleegt soms tagiyya.
Anders houd je geen vrienden meer over, verliezen bedrijven hun klanten en wordt het oorlog.
Een voorbeeld> wij willen graag dat heel Holland naar peyenburg hapt.. ze bedoelen eigenlijk dat ze de omzet willen verhogen.
Maar dat zeggen ze niet.
Tagiyya moet, al was het maar om de vrede te bewaren...

Terpen-tijn | 12-04-14 | 12:23

@Einde van de Domheid | 12-04-14 | 12:14
Geen enkele religie is verantwoordelijk voor vrede, religie is haat tegen iedereen die 'anders' denkt.
Daarom haat ik religie, het scheid mij van degene die mijn broeder of zuster zou kunnen zijn!

necrosis | 12-04-14 | 12:22

Taqiyya is vaak helegaar niet nodig omdat voor bijvoorbeeld marokkanen de schuld ALTIJD bij een ander ligt. Zzzoweizzzo.

Rest In Privacy | 12-04-14 | 12:20

@ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:12
Het is bewijsbaar onjuist, dat Soennieten geen taqiya zouden kennen. Het Spaans kent het woord zelfs: taquilla. Dat hebben ze overgenomen van de tijd van Al Andalus. Al Andalus was soennitisch.

Er bestaan bv. teksten van de Moren die taqiya promote tegen de Spanjaarden in de 16e eeuw. Bijvoorbeeld hier:
en.wikipedia.org/wiki/File:Aljamiado.p...

Als je de Spaanse tekst eronder leest zie je dat deze tekst oproept tot taqiya. En dit waren Soennieten dus.

La Bailaora | 12-04-14 | 12:20

"Er was een getuige-deskundige over de koran en de sharia uit Nederland. Wie zou dat nu weer geweest zijn. Dit in het kader van full disclosure."
_____
HANS JANSEN!!
Gefeliciteerd Hans, well done!

KoninginWildemina | 12-04-14 | 12:19

@KoninginWildemina | 12-04-14 | 12:12
Gelukkig gaf Nederland geen gehoor aan de oproep van Halsema dat GroenLinks 'klaar was om te regeren'.
En nee, ik heb geen PvdA of VVD gestemd....

necrosis | 12-04-14 | 12:18

Onze Haagse dictatoren maken zo te zien ook veel (heel veel) gebruik van die taqiyya.

Willem van Rood | 12-04-14 | 12:15

Islam, Jansen is geen vrede.
Islam is 'overgave aan God'. (Van binnen uit.)
(Als in lotsbeschikking en instrumentaliteit)
Jammer dat de gebruiksaanwijziging ge-edit is.
Maar get your facts nou toch eens een keertje straight!!!!

Einde van de Domheid | 12-04-14 | 12:14

Ik ga hier maar niet op in, zit niet op een permaban te wachten.

eerstneukendanpraten | 12-04-14 | 12:14

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:14

Taqiyya is ook bij Marokkanen bekend hoor. 20 jaar geleden zei er al een tegen me: Wij mogen liegen van ons geloof als het ons (moslims) goed uit komt. Staat in de koran!
Dat Halsema dit afdeed als een 'verzinsels van Wilders' is zwaar zwakzinnig.

KoninginWildemina | 12-04-14 | 12:12

"... De Leidse hoogleraar Maurits Berger vertelt de media, wanneer er zich weer een golfje van aandacht voor taqiyya voordoet, dat taqiyya een ‘middeleeuws’ begrip is, uit de shi’ietische richting van de islam..."

Makkelijk scoren van die hoogleraar: ALLES dat met religie te maken heeft, is maximaal een middeleeuws begrip. En als middeleeuws het maximale is, dat er aan vooruitgang te bereiken is met een religie, is dat reden te meer om argwanend tegenover elke religie te staan. Sterker, als vooruitgang en beschaving je lief zijn, is dat een plicht.

ZKH EénOog | 12-04-14 | 12:12

In de I Tjing staat ook dat als het kwade overheerst de edele zijn licht beter kan verbergen en wachten tot er betere tijden aanbreken. Maar goed Hans, ga je naast dit framen ook wat doen aan de pedopolitiek in Brussel? Dan sluiten we dit debat even af. (Nouja, debat, PVV poneert, decreteert, sneert, maar debatteert nooit!)

Einde van de Domheid | 12-04-14 | 12:12

Vandaar dat de Volkskrant wel bericht over het strafblad van de juwelier www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenlan... maar niet het strafblad van de 20 jarige marokkaan publiceert.

CoffeePatch | 12-04-14 | 12:12

De taqiyya geld Allen tegenover andersgelovenden. Daar komt nog bijzonders dat de taqiyya de Islam Meer Schaad dan goed doet. Het is niet acceptabel om de boel te belazeren en in wezen word men kwaad op deze islamitische rebel. Dus ipv de islam te beschermen heeft hij de islam geschaad.

ca12nag3 | 12-04-14 | 12:11

Dit is de reden dat de derde rover van Deurne niet aangegeven gaat worden? Dan is de Marokkanse gemeenschap die hiervan op de hoogte is en die geen aangifte doet, in onze ogen medeplichtig. De hiervoor verantwoordelijken zouden zwaarder gestraft moeten worden omdat de regels voor de rechtstaat zwaarder zouden moeten gelden dan de regels van de godsdienst.

lienke | 12-04-14 | 12:11

-weggejorist-

Labotomy | 12-04-14 | 12:10

--Dat onze leden van de Tweede Kamer het ooit mogen gaan begrijpen.--
prodadam | 12-04-14 | 11:59
Het zijn hun kiezers die het niet begrepen hebben. Onze volksvertegenwoordigers begrijpen donders goed de waarde van westerse taqyya en maken er elke dag gebruik van, lees het Haagse nieuws.

dedeurs | 12-04-14 | 12:10

Ofwel, taqiyya is gewoon een slap excuus voor liegen en bedriegen!

VanBukkem | 12-04-14 | 12:08

Klare taal. Dat de linksen dit niet willen vatten, kan niet anders te verklaren zijn dan doordat links een hersenziekte is.

HoogToontje | 12-04-14 | 12:07

Het woord racist betekent:"hij die het schaamteloos met ons oneens is". (G.Reve))

streknek | 12-04-14 | 12:06

Dat laatste klopt in ieder geval, aangezien een 'buurtvader' (en de rest van die incestkliek) de naam van de derde roofovervaller van Deurne) niet durft te melden.
Mijn inziens is dat 'medeplichtig', en medeplichtig aan een gewapende roofoverval is geen licht vergrijp.
En hoe zat het ook alweer met het juweliersechtpaar dat overvallen is?
Ik heb vanochtend nog een linkje gepost hoe de juwelier te kijk werd gezet als 'crimineel'.
Ik moest direct aan Pim denken: Godverdomme!!!!

necrosis | 12-04-14 | 12:05

Niet bepaald verrassend dat de PvdA allang handelt en redeneert volgens het taqiyya principe.

R.B.Scott | 12-04-14 | 12:03

Moet ik nou echt een arabist corrigeren, het is gij zult ze niet als hoeders/beschermers nemen.

Bokito ergo sum | 12-04-14 | 12:03

Racist wordt voor mij echt steeds meer een geuzennaam. Eigenlijk best grappig om te zien hoe een term waar geen weldenkend persoon mee benoemd wil worden, aan waarde verliest wanneer het te pas en (voornamelijk) te onpas in het rond gestrooid wordt.

Nietvoordekat | 12-04-14 | 12:01

Als katholiek kan ik ook liegen als de beste.

Uw Verzekeringsadvis | 12-04-14 | 12:00

Schitterende tekst weer. Dat onze leden van de Tweede Kamer het ooit mogen gaan begrijpen.

prodadam | 12-04-14 | 11:59

Zolang taqiyya leidt tot imams die criminelen beschermen vind ik het maar smerig spul.

rara | 12-04-14 | 11:58

Islam is vrede en iedereen die anders zegt hakken wij zijn hoofd af.
/godsammekraken mode = 0

wakkere_nederlander | 12-04-14 | 11:57

Weg met alle religies!

Telemark | 12-04-14 | 11:57

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl