Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

RIP WWW. Ziggo-mof gaat internet doodvermoorden

javaklok.jpg Ach, dat internet. Het was leuk zo lang het duurde. Nieuwsgroepen, fora, het geluid van een inbelmodem, websites in comic sans met knipperende pictogrammetjes en lollig javascript dat je muiscursor in zo'n irritant klokje veranderde. MSN, Mac vs. PC en streaming video van niesende panda's op de RealPlayer. Mobiel internet dat evolueerde van tekstlinkjes tot tekstlinkjes met kleurtjes en plaatjes. Online gaming, YouTube, GMail toen Google nog cool was en de wereldwijde virale haat aan Internet Explorer. De flashspelletjes voor verveelde huisvrouwen, en de sociale netwerken met hun glitterkaarten, stomme smileys van dansende bananen en ooms en tantes waar je helemaal niet mee wilde krabbelen. Kranten doken online op, onmiddellijk in een moralistische kramp omdat ze niet tegen de online vrijheid van het individu waren (en zijn) opgewassen. Politici willen een hek om internet, de entertainmentindustrie spendeert, met een eeuw oude copyrightwet in de hand, miljarden aan bloedgeld aan het kapotmaken van het internet, en bedrijven ontdekten target marketing door in zee te gaan met online serviceverleners die 'gratis' diensten aanbieden. Facebook verkoopt je gegevens en online omgangsnormen worden in een steeds krapper korset gehesen door de pijnlijk correcte goede zeden van massamarketing. Tieten zijn niet toegestaan en zoenende homo's verboden door Zuckerberg. Ooit sympathieke startups werden gedrochtige giganten die kijkgaatjes in hun codes schrijven voor geheime diensten die alles willen meelezen omdat overheden nergens zo bang voor zijn als voor vrije, ongestuurde meningen van de massa. Het internet wordt, kortom, steeds stommer. Maar niet getreurd: het is bijna voorbij. Afgelopen. Kapot. UTP-kabel er uit. Offline. Klaar. Eerst gaat het Europarlement netneutraliteit kapotmaken. En daarna zal een dikbetaalde Duitse bobo van Ziggo bepalen wie er voorrang krijgt op hun netwerk. Hint: de hoogste bieder, net als in de USA. Condoleanceregister voor het internet in de panelen. Koffie en cake worden verzorgd door Edward Snowden (pdf). Doei. [Cue dramatische sterfscene.]

Reaguursels

Inloggen

met lui als Teeven en Opstelten en de VVD ,is het volk niks meer dan een werkdar die er alleen is om de top te dienen en die darren hoeven niks geen vrijheid ,geen rechten ,geen rechtsbescherming ,geen studie ,geen auto ,. nee helemaal niks.alleen vreten en een slaap en schijtplek zolang ze werkbaar zijn en dan opstoken in de centrale ..

pedro300 | 10-03-14 | 09:41

dan maar geen netflix, maar gewoon thepiratebay.

right, not wrong | 10-03-14 | 09:39

Goed stuk Van Rossem. Mocht je je afvragen WAAROM dit allemaal zomaar kan gebeuren in Nederland? Nou, met name omdat de volgende zaken DRINGEND geregeld moeten worden wil het weer een beetje goed gaan met ons kikkerlandje:

1. De Officier van Justitie moet geen onderdeel meer zijn van de staande magistratuur. Hij gedraagt zich te vaak volgens het adagium 'met boeven vang je boeven' en gelet op de trukendoos die door hem wordt toegepast dient hij zitting te nemen tegenover de rechter, net zoals de verdediging. Dit kan misbruik van de huidige bijzondere (machts)positie van de Officier van Justitie voorkomen en maakt duidelijk dat hij ten opzichte van de rechter op zijn tellen moet passen.

2. Het moet het OM (Parket, College van PG's) verboden worden om te coordineren en af te stemmen met het Ministerie van Justitie aangezien dit de onafhankelijkheid van het OM minimaliseert. Het OM verwordt tot een dienaar van het landsbelang ipv een wetshandhaver. Een dienaar van het landsbelang wordt door overheidsmedewerkers duidelijk anders ingezet en 'benut'dan een pure en onafhankelijke wetsdienaar. Een Officier dient door te zetten daar waar hoge ambtenaren - als voorwerp van onderzoek - liever hadden dat hij zijn activiteiten zou staken.

3. Er moet een commissie komen die gaat onderzoeken hoe benoemingen tot stand komen in Nederland. Dit betreft benoemingen van SG's, DG's, rechters, Officieren van Justitie en Korpschefs. Het is van belang uit te zoeken in hoeverre chantage en de mogelijkheden daartoe een rol spelen bij de benoemingen. Het lijkt er immers op dat diegenen benoemt worden die reeds chantabel zijn, dan wel zich niet zullen bezighouden met zekere gevoelige kwesties (en dus dankzij de benoeming anderen NIET zullen chanteren).

4. De klokkenluidersregeling moet overtuigend worden geimplementeerd en gecommuniceerd. Klokkenluiders moeten worden beschermd tegen overmatige procesvoering, zeker daar waar het onderwerpen betreft die de overheid zelf aangaan.

5. De rol en de functie van de media en het parlement moet worden onderzocht in kwesties als deze. Teveel leden der Tweede Kamer blaffen enkel en bijten niet ofwel houden ze hun mond. Hoe kan dat, waarom is dat? Zijn zij zelf chantabel, tenminste met de mogelijkheid een betere baan te krijgen in het geval een DG of SG in opspraak is of verdacht wordt van misdrijven? Als dat zo is, zijn DG's en SG's een bedreiging voor de democratie en rechtsstaat? Dienen zij wellicht korter aan te blijven dan nu het geval is. Dient de invloed en reikwijdte van hun macht beperkt te worden? En ook: zijn de media in Nederland slechts een verlengstuk van de overheid, hebben ze hun controlerende functie verloren? Zijn ook zij op enigerlei wijze (via toegang tot de politiek dan wel het verkrijgen van subsidies) chantabel? Hoe makkelijk is het om met dreiging van zware juridische middelen de Nederlandse pers het zwijgen op te leggen?

6. Er dienen regels te komen in relatie tot de financiering van procesvoering ten behoeve van van misdrijven verdachte overheidsmedewerkers. Er dienen regels te komen die aangeven of dergelijke overheidsmedewerkers met belastinggeld de media mogen bedreigen en dwingen tot non-publicatie. Dit ondergraaft de democratie, het vrije woord, de persvrijheid en voorkomt waarheidsvinding.

7. Er dient een commissie te komen waar klokkenluiders terecht kunnen met bezwaren tegen personen die deel uit maken van de Nederlandse overheid en / of een belangrijke functie vervullen in relatie tot de Nederlandse Rechtsorde. Die bezwaren moeten gedegen worden onderzocht waarbij de mate van aandacht voor de melding of aangifte evenredig moet zijn aan de importantie van de rol en functie van de verdachte. Nu is de aandacht voor de melding en de kans op onderzoek en vervolging omgekeerd evenredig aan de belangen die kleven aan het voorwerp van onderzoek.

8. Er zijn overduidelijk grote problemen met het vastleggen en bewaren van bewijs en gegevens inzake politie onderzoeken en opsporingsactiviteiten waarbij belangrijke personen voorwerp van onderzoek zijn. Zodra een verdachte met een hoog en belangrijk profiel in zicht komt, dan wel leden der rechtelijke macht, politie of justitie, dan dient een speciale en volledig onafhankelijke dienst of groep personen, zorg te dragen voor vastlegging en vooral bewaring van de gegevens, tijdens EN na het onderzoek. Het is duidelijk dat op dit moment vele verschillende bij de onderzoeken betrokken personen een rol kunnen spelen bij het vervalsen of vernietigen van dergelijke gegevens. Te vaak ook wordt er onzorgvuldig omgegaan met de gegevens waardoor ze niet meer opvraagbaar of anderzins bereikbaar zijn.

9. Er dient een onderzoek te komen naar de rol van de AIVD in situaties waarbij voor de Nederlandse rechtsorde en democratie van belang zijnde personen verdacht worden van strafbare feiten. Op dit moment lijkt het erop dat de AIVD zich toelegt op het gebruik van de mantel der liefde dan wel akkoord gaat met het gebruik ervan, opdat de schijn van een goed functionerende democratie en samenleving wordt opgehouden. De vraag is of dat wenselijk is. De vraag is of de AIVD voldoende onafhankelijk kan acteren om daadwerkelijk machtsmisbruik en crimineel gedrag binnen en door de Nederlandse overheid te voorkomen, vooral wanneer dergelijke activiteiten in groepsverband worden gepleegd bijvoorbeeld door hen die vanuit de ministeries een sturende rol hebben ten aanzien van de AIVD.

10. Er dient een onderzoek te komen naar de vraag of de AIVD de geschikte partij is bij het verrichten van antecedentenonderzoeken bij belangrijke benoemingen. Zelfs indien deze onderzoeken goed verlopen en zelfs indien de AIVD voldoende gegevens kan vinden of ter beschikking heeft voor het onderzoek, is er dan sprake van voldoende onafhankelijkheid wanneer de conclusie van een dergelijk onderzoek de overheid(medewerkers) onwelgevallig is. Kunnen de DG's en SG's bij de ministeries, dan wel andere overheidsfunctionarissen, de adviezen van de AIVD naast zich neer leggen of zelfs beinvloeden? Het lijkt er wel op.

GuntherX | 10-03-14 | 09:16

Het is nog erger dan het lijkt: Ziggo concurreert met hun on demand dienst ook nog eens met Netflix. Zo is het ook nog eens concurrentievervalsing. Ik hoop dat het gigantisch backfired en de kabelaars en andere aanbieders verplicht hun internet tak moeten splitsren van hun andere bedrijfsactiviteiten (zoals tv en on-demand diensten).

Zoiets | 10-03-14 | 09:08

Vrijheid.... de laatsten die dat geproefd hebben zijn bijna uitgestorven.

Dhr. W. Anhoop | 10-03-14 | 07:59

Ziggo-mof? Kennelijk heeft die veel invloed. Zou hij kunnen achterhalen waar de fiets van mijn opa is gebleven?

Nivelleermarionet | 10-03-14 | 07:54

Kan iemand mij vertellen welke vrijheden er nog zijn op het Internet? Het Internet is al lang één grote reclamezuil en marktplaats voor persoonsgegevens.

Loebas | 10-03-14 | 07:53

@rode peper | 09-03-14 | 22:27
Nu is de standaardisering van maten en gewichten eigenlijk al sinds mensenheugenis een overheidstaak.
Echte communisten die oude koningen en keizers.

frank87 | 09-03-14 | 22:51

-weggejorist-

fleischer | 09-03-14 | 22:30

Soms heb ik heimwee naar mijn OS/2 met gopher mosaic en winsocks op mijn 33K6 modem.

kruimelzuiger | 09-03-14 | 22:28

@frank87 | 09-03-14 | 22:20,

dat nu een overheidsinstantie weegschalen in de supermarkt controleert betekent niet dat dat perse een overheidsfuntie hoeft te zijn. Het kan best dat private instanties die ijken en dat deze ijkingsinstanties zoveel faam vertrouwen opbouwen dat mensen voordat ze naar een supermarkt gaan eerst kijken of die supermarkt een certificaat heeft van een bepaald ijkingsinstituut.

Een bedrijf of persoon trouwens natuurlijk gewoon het recht om te discrimineren, de roverheid heeft dat niet. Dus de roverheid moet inderdaad zorgen dat jij op je linuxbak aangifte kan doen, een gewoon bedrijf hoeft dat niet. Dat zijn twee echt heel andere zaken.

rode peper | 09-03-14 | 22:27

Ik ga helemaal stuk als Joop straks sneller is dan GS.

Febofiel | 09-03-14 | 22:25

@rode peper | 09-03-14 | 22:10
Moet de CAO, ARBO-wet en het minimumloon ook afgeschaft worden?
Mensen bepalen toch zelf welke goederen en diensten ze tegen welke prijs aanbieden?

frank87 | 09-03-14 | 22:23

Netwerkbeheerders zijn zelf niet meegegaan in het aanbieden van content en willen nu dus content aanbieders afpersen.
Gewoon massaal tegen in gaan dan gebeurt dat niet.

Meneer-reetkever | 09-03-14 | 22:21

In mijn testament komt een clausule voor mijn kids in combinatie met het afsluiten van een contract of enige vorm van zaken doen met Ziggo.

Andersom dag | 09-03-14 | 22:21

@rode peper | 09-03-14 | 22:10
Die weegschalen in de supermarkt worden vanwege overheidswetten regelmatig geijkt. Dat standardiseringsinstituut is gewoon een zelfstandig bestuursorgaan (overheid, waar de minister niet voor verantwoordelijk wil zijn).

Sommige sites MOET je tegenwoordig bezoeken (om je BTW aan te geven, statistieken etc). Ik ben een paar jaar terug tegengekomen dat ik op mijn linux-bak mijn wettelijke plichten niet kon voldoen omdat er geen internet explorer op draaide. Standardisering is echt wel handig, ook voor de bedrijven zelf.

Als jij netflix-aansluitingen wil verkopen, moet je dat doen. Maar dan moet je ze niet als internetaansluitingen verkopen.

frank87 | 09-03-14 | 22:20

@Ongeblustekalk | 09-03-14 | 22:13
mIRC was de applicatie IRC was service.

gedachtespinsel | 09-03-14 | 22:19

@rode peper | 09-03-14 | 22:14,

oh ja een roverheid die kennelijk het recht heeft om te bepalen wat er wel doorgeven moet worden op het internet heeft natuurlijk ook het recht om te bepalen wat er niet doorgegeven mag worden....

netneutraliteit is het omgekeerde van een neutraal internet en echt heel, heel erg gevaarlijk...

rode peper | 09-03-14 | 22:17

@Zijkweif | 09-03-14 | 21:59,

de pro-netneutraliteitzeikerds zijn gewoon allemaal socialisten die heel goed snappen dat zij grootverbruikers zijn en de roverheid willen dwingen uniform (hogere) tarieven te hanteren zodat zij kunnen parasiteren op de opgelegd hogere bijdrage van andere klanten van hun provider.

rode peper | 09-03-14 | 22:14

@gedachtespinsel | 09-03-14 | 22:09
Waar je sneller een neukdate kon krijgen dan in het café.
Gelukkig is er nu MIRC.

Ongeblustekalk | 09-03-14 | 22:13

@frank87 | 09-03-14 | 21:49,

het is niet de overheid die bepaalt wat een kilo is maar een standaardiseringsinstituut, het staat vrij om te kiezen welk instituut je kiest...

Als een site alleen maar werkt met internet explorer 5.3 bezoek ik die niet, simpel zat, eens kijken hoelang het duurt voordat die site verdwijnt of actualiseert.

Als ik merk dat veel sites die ik wil bezoeken niet werken met mijn provider kies ik gewoon een andere provider, zo moeilijk is dat niet. Op die manier kan je kiezen goedkoop met beperkingen of duur zonder beperkingen. Maar goed dat is eigenlijk compleet irrelevant, de roverheid hoort zich gewoon buiten de bedrijfvoering van bedrijven te houden. Bedrijven bepalen zelf welke goederen en diensten ze aanbieden tegen en tegen welke prijs, of leven we echt in de EUSSR?

rode peper | 09-03-14 | 22:10

Toen IRC nog een begrip was.... * zucht *

gedachtespinsel | 09-03-14 | 22:09

-weggejorist-

Dead Silence | 09-03-14 | 22:08

@ Zijkweif | 09-03-14 | 21:59

Op zich een terecht punt. Echter zijn / waren het de ISP's die al vanaf het begin abonnementen aanbieden zonder downloadlimiet e.d.

"Vroegah", in de tijd van de inbelverbindingen was het simpel; veel downloaden / traffic = lang online = veel belminuten.

Ten tijde van de opkomst van breedbandverbindingen hadden de ISP's prima een tariefstructuur kunnen introduceren waarin je per MB betaalt (net zoals nu bij mobiele providers). Echter is er voor gekozen om je een pakket te verkopen tegen een standaardprijs ongeacht gebruik. Dan moet je ook niet zeuren dat er véél bandbreedte opgesnoept gaat worden. Dat vervolgens blijkt dat het overgrote merendeel van die consumptie via youtube & netflix loopt mag geen argument zijn. De consument heeft al betaald voor die bandbreedte.

Seraphin | 09-03-14 | 22:07

nee, dan liever dat pvda-politici beslissen over het internet met net-neutraliteit.

cumshaft | 09-03-14 | 22:06

@Zijkweif | 09-03-14 | 21:59
De provider van de gebruiker garandeert toch niks over de kwaliteit die youtube en netflix in het net kan pompen?
Ik weet wel een alternatief: downloaden, of proxy's.
Waarom die sites per se alle filmpjes iedere keer opnieuw het net op moeten pompen snap ik niet.

frank87 | 09-03-14 | 22:05

@Zijkweif | 09-03-14 | 21:59
Zie het comment van fuckje.

Ongeblustekalk | 09-03-14 | 22:05

kutzooi.

[locked] | 09-03-14 | 22:04

Allemaal leuk en wel, maar feit is dat diensten als youtube en netflix buitenproportioneel veel bandbreedte gebruiken, en providers daardoor veel extra kosten kwijt zijn aan apparatuur om in die bandbreedte te voorzien.
Alle pro-netneutraliteit-roepers kennen eigenlijk maar 1 kunstje: heel hard nee roepen. Maar ik heb uit die hoek nog geen alternatief voorstel gezien hoe deze problemen dan wel op een redelijke manier opgelost kunnen worden.

Zijkweif | 09-03-14 | 21:59

@GuntherX | 09-03-14 | 21:54
Hoezo? Alleen via hun facebook-pagina hoor.

frank87 | 09-03-14 | 21:58

KenTochNait?! | 09-03-14 | 21:39 | + 1 -

Nee, vertel.

DANNY3960 | 09-03-14 | 21:55

Gelukkig hoeven alleen de legale diensten te betalen en kunnen illegale diensten zoals Pirate Bay en anderen gewoon gratis hun diensten blijven verlenen. Goed geregeld!

GuntherX | 09-03-14 | 21:54

Gelukkig kunnen we wel weer downloaden via de piratenbaai.

Hotel New York | 09-03-14 | 21:52

Sjeeses man schrijf wat bondiger. Zo lollig ben je niet

misti | 09-03-14 | 21:52

Welnu,dat wordt dus straks betalen per reaguursel,en kuddo's kopen !
*spaarvarken opzoeken gaat*

pim achtertuin | 09-03-14 | 21:50

@rode peper | 09-03-14 | 21:35
Weet je wat ook KUT is? Dat de overheid bepaalt wat een kilo is. Is je pak suiker niet zwaar zat, dan neem je maar een andere weegschaal.
Netneutraliteit is gewoon een standardisering van internet. Wil je weer terug naar "Deze site werkt alleen met internet explorer 5.3".
Alleen dan nu "Deze site werkt alleen met het 'Ziggo vrije meningen'-abbonnement. Geenstijl wordt helaas niet ondersteund door het 'familie-abbonnement' "

frank87 | 09-03-14 | 21:49

Koffie en cake?
Liever whiskey en coke!

fleischer | 09-03-14 | 21:48

* gaat even de postduiven voeren *

fuckje | 09-03-14 | 21:47

Wat moet je met bekabeld internet als er ook zoiets bestaat als internet via de satelliet?
Laat Ziggo en UPC ongezien de tyfus krijgen.

Ommezwaai | 09-03-14 | 21:46

Internet zal blijven leven. Zijn handen en benen zullen worden geamputeerd en wat overblijft is een massacontrole en indoctrinatie-tool. Zeer logisch eigenlijk. We hebben er even van kunnen genieten maar de armen en benen zijn gevonden en de amputatietechniek is reeds ontwikkeld.

Bluebook | 09-03-14 | 21:46

Brussel is nu eenmaal dol op censuur, kijken wat wij zelf willen zien of info zoeken wat wij zelf willen weten, dat moeten wij toch niet willen met zijn allen...

Brussel weet immers wat goed voor ons is...

CornholioNL | 09-03-14 | 21:44

@MysteryQuest | 09-03-14 | 21:33
D66 is voor netneutraliteit, maar ook voor TTIP.

frank87 | 09-03-14 | 21:44

uiteindelijk zal het internet worden opgedeeld in continenten en zal je moeten inloggen met je vingerafdruk.

(c)ZWITSUL | 09-03-14 | 21:44

Geen probleem. Gaan we gewoon verder op papier. Krijgen we de GeenStijl gewoon dagelijks thuisbezorgd in de brievenbus. En elke avond je reaguursels in een gesloten envelop met postzegel opsturen naar de GeenStijl. Is privacytechnisch gezien nog beter ook.

VanBukkem | 09-03-14 | 21:43

EU begint steeds meer op het Turkije van Erdogan te lijken. Je weet wel die man van de moslimbroederschap die alles verbiedt dat zogenaamd tegen hem is (lees de waarheid over hem verkondigt). Die organisatie die in Saudi-Arabië is verboden omdat het een terroristische organisatie is. Daar wel.

No Mo | 09-03-14 | 21:42

misplaatst aan beide zijden: reaguurders zijn grappig maar onmachtig, bestuurders spelen mee, maar blijven machtig. internet blijft, maar slechts als brood en spelen voor het volk dus als verkoopkanaal voor onze spullen en lusten. doei.

adj3271 | 09-03-14 | 21:41

Weet je welke mof ook graag ''iets'' doodvermoordde?

KenTochNait?! | 09-03-14 | 21:39

Ik mis mijn inbelmodem, wanneer ik op internet zat was ik voor niemand bereikbaar.

Ongeblustekalk | 09-03-14 | 21:39

Vooralsnog denk ik dat ik morgenochtend de laatste aflevering van "True Detective" kan bekijken.

Godsammekraken | 09-03-14 | 21:39

en we bedanken Neelie Kroes en Wim van der Kamp hartelijk voor hun corporate gevoelige lobby oren.

(c)ZWITSUL | 09-03-14 | 21:38

HTTP is heus niet het enige protocol hoor, zoek maar eens een beetje rond, dan kom je gave dingen tegen.

tattooboer | 09-03-14 | 21:37

Leave the internet alone!

Slome Duikelaar | 09-03-14 | 21:36

Wie voor een vrij internet is en voor vrijheid in het algemeen is TEGEN netneutraliteit. Gewoon omdat de overheid zich niet dient te bemoeien met het internet, vind je de doorgeefsnelheden maar kut, dan moet je een andere provider nemen.

rode peper | 09-03-14 | 21:35

Gelukkig mag ik nog altijd kiezen voor Facebook en Google. Er i bijna nog nooit iets geweest wat niet viel te downloaden. Het enige *echte* probleem is de bedilzuchtige overheid en de fopmarkt van de providers.

As usual the government is the problem, not the solution.

Godsammekraken | 09-03-14 | 21:35

*Zet nog een hoofdstukje House of Cards op.

Rest In Privacy | 09-03-14 | 21:34

Humor! D66 in Nederland is vóór netneutraliteit, maar in Europa zijn ze via hun fractie tegen en Europa bepaald, dus is D66 in Nederland ook tegen. Maar goed, daar zal Pechtold c.s. zich wel weer proberen uit te lullen.

P.s. Waar moet ik nu weer heen emigreren?

MysteryQuest | 09-03-14 | 21:33

Seks maakt alles groot. Politiek maakt alls klein.

SanderL | 09-03-14 | 21:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl