Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Godsdiensten kunnen veranderen

hj.pngGodsdienst is een schone zaak en schenkt het mensdom veel vermaak. Toch verwachten atheïsten, misselijke zuurpruimen dat het zijn, dat het niet lang meer zal duren of het is gedaan met het geloof in het ‘vliegende spaghettimonster’. Maar net als de komst van de Messias laat het einde van de godsdienst nu al eeuwen lang lelijk op zich wachten. Niemand die dit leest zal dat einde meemaken. Godsdienst zal het langer uithouden dan het Internet. Godsdienst biedt namelijk iets aan dat de klant graag wil hebben en nergens anders kan krijgen: het eeuwige leven. Godsdiensten brengen daar een prijs voor in rekening. In de praktijk blijkt dat strenge veeleisende ‘dure’ godsdiensten de klant beter weten vast te houden dan de vrijzinnige concurrentie. De klant heeft kennelijk meer vertrouwen in een kostbaar product dat serieuze opofferingen vergt dan in een voordelige weekendofferte. En voor wie dat eeuwige leven (nog) niet zo’n rol speelt, heeft de leverancier hier op aarde al een aantal voordelige aanbiedingen in de etalage staan, die aantrekkelijk zijn geprijsd, niet te duur, evenmin verdacht goedkoop: prestige en aanzien onder geloofsgenoten. Dat prestige is te verkrijgen door godsdienstig gedrag te vertonen. Wat dat is, verschilt per godsdienst. Op kruistocht gaan, bidden, de koran uit je hoofd leren, celibaat volhouden, alles in de Talmud kunnen uitleggen, een baard dragen, vasten, geld geven, geen wijn drinken, martelaar worden, een boerka aantrekken. Hier zit de voornaamste mogelijkheid voor een godsdienst om van kleur en structuur te veranderen: wat prestige oplevert, is immers aan wisselvalligheden onderhevig. Zo is een bezoek gebracht te hebben aan Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth niet meer iets waar iedereen zijn hoed voor afneemt. Dus gebeurt dat minder. In de Middeleeuwen daarentegen genoot iemand die in het Heilige Land geweest was, groot aanzien. Een onvoorzien gevolg daarvan was dat de kruisvaarders individueel snel weer naar huis wilden: thuis in Bedum was je een wereldwonder, in Jeruzalem op straat was iedereen in Jeruzalem op straat. In Jeruzalem gaan bidden levert christenen nu nauwelijks nog extra prestige op, en het gebeurt dus ook nog nauwelijks. Daardoor is het christendom veranderd. Ander voorbeeld: een martelaar die op het schavot of in de arena oog in oog stond met de dood, en dan zijn godsdienst vaarwel zegde, had alle aanzien in zijn gemeenschap verloren. Hij kon, ook in eigen ogen, maar beter dood zijn. Dat is in Europa en Amerika veranderd. In Afrika en het Midden-Oosten ligt het genuanceerder. De maatschappelijke waardering voor het getrouwelijk de geboden onderhouden, is aan veranderingen onderhevig. Zo was op jihad gaan in veel islamitische gemeenschappen iets wat de overheid niet op prijs stelde, want niet het individu maar de staat gaat over oorlog en vrede. De regering bepaalde zelf wel door wie en wanneer er op jihad moest worden gegaan. De meeste mensen volgen het oordeel van hun overheid. Jihadisten daarentegen trokken ten strijde buiten de overheid om, dat waren dus lastpakken, en ze zijn dat in de ogen van de heersers in de islamitische wereld nog steeds. Overigens zijn er islamitische overheden die zich tegenover hun onderdanen er op beroemen dat ze als overheid wel degelijk jihad voeren. Soms is dat inderdaad het geval. In de loop van de twintigste eeuw is er hier iets veranderd. Individueel jihad-acties verrichten, buiten de staat om, heeft prestige gekregen. In een tijdperk van migratie is dat lastig voor wie geen moslim is. Seculiere overheden hebben geen idee wat ze er mee aan moeten. Westerse politieke partijen blijven wat jihad aangaat in de ontkenningsfase steken. De tweede manier waarop godsdiensten kunnen veranderen, is voortborduren op wat aanwezig is. Slavernij bijvoorbeeld is in de bijbel en de koran een vanzelfsprekende zaak. Mensen die tot slaaf gemaakt werden, waren grotendeels krijgsgevangenen, afkomstig uit een oorlog die ze verloren hadden. Ook werden slachtoffers van kidnapping tot slaaf gemaakt, zoals de Jozef in de bijbel en de koran die het uiteindelijk tot onderkoning van Egypte brengt. Het Nieuwe Testament stelt dat ‘wat ge de geringste uwer broeders hebt gedaan, hebt ge mij gedaan’. In de 19de eeuw borduurden theologen daar op voort: wie een mens tot slaaf maakte, had Jezus zelf tot slaaf gemaakt. Dit nieuwe inzicht heeft er toe geleid dat de slavernij als juridische status in de vrije wereld is afgeschaft. Hier mag het christendom trots op zijn. De afschaffing van de slavernij is niet te danken aan de islam – of aan de Verlichting. Godsdiensten kunnen veranderen, maar zulke veranderingen zijn meestal moeilijk binnen één mensenleven waar te nemen. Zonder de medewerking of gedoogsteun van de beroepsgelovigen lukt het maar zelden. Met de jihad en de jihadisten zullen we dus nog wel even blijven zitten.

Reaguursels

Inloggen

do 6 mrt 2014, 19:00
De Wereld Draait Door presenteert voor de tweede keer haar eigen Boekenweekgeschenk. 'Hier is Adriaan van Dis'
De Britse historicus Simon Schama vertelde een mop:

Dominee, Pastoor, Rabbi en Imam willen een Beer bekeren door:
De Dominee wil de Beer bekeren door hem te dopen.
De Pastoor wil de hongerige Beer bekeren door hem hosties te voeren.
De Rabbi en de Imam willen de Beer bekeren door hem te besnijden.

Ra, ra wie bereikt zijn doel?

www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1...

Ella | 10-03-14 | 07:59

Ik geloof vooral in mezelf, ik verschuil me niet achter een religie, en laat niemand aan het kruis hangen voor mn eigen zonde maar los het zelf wel op! Niemand gaat mij vertellen wat ik moet! Ik heb mijn normen en waarden, val soms op mn bek, maar ik krabbel ook weer op!
Weg met religie!

KannieWaarZijn | 09-03-14 | 19:08

@frank87 | 08-03-14 | 21:49
Inter sociale acties zijn niet de zuivere definitie van god. Het is een voortvloeisel van het geloof in een niet bestaand iets. Blijft hoe dan ook waanzin.

No Mo | 09-03-14 | 09:46

Beste gutman, ik woon in een biblebeltdorp(prachtig groene omgeving en met een rijk verenigingsleven) en dat bevalt me uitstekend. Mijn zeer sociale en behulpzame biblebelt buren hebben mij als niet clubgebondene nog nooit een strobreed in de weg gelegd. Toen mijn kinderen trammelant kregen op hun GroenLinks en PVDA georiënteerde school, heb ik ze op de zwarte kousen school gedaan.(waar orde en tucht heersten) Ze zijn me nog steeds diep dankbaar omdat ze daarna van het begrijpende , maar achterbakse gezever werden verlost. De evolutie theorie bracht ik ze zelf wel bij.
Ga zelf eens kijken en verlaat je niet op de huidige geïndoctrineerde media. Zie de gestuurde berichtgeving over de Krim.

Mantisomantis | 09-03-14 | 00:54

Mantisomantis | 08-03-14 | 22:45 |

Ik wijs nog even op jouw tekst:
"Een gutmensch hierboven heeft het over zwartekousen van 400- jaren geleden. Beste man. De zwarte kousenkerken bestaan nog maar rond de 100 jaar.
Heeft u schapen en geiten in de familie? U blaat."

Ik heb gelijk. Jij hebt het mis. Ze bestaan al sinds de 16e eeuw, maar hebben zich pas 100 jaar geleden afgescheiden. De reden is dat deze stroming steeds meer aan de rand van de samenleving is komen te staan. In 1600 was deze richting de baas in Nederland en werden tegenstanders hard aangepakt. Nu worden alleen tegenstanders in hun dorpen nog zo behandeld. Zie www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief... .

Schelden helpt niet in een discussie. Het verraadt zwakte van argumenten, zoals ook nu weer blijkt.

gutgutgut | 08-03-14 | 23:21

Beste gutmensch. De oorsprong van de zwarte kousen ligt ongetwijfeld in een ver verleden, maar de huidige biblebelt zwartekousenkerk is van zeer recente datum en begon hier zelfs op de "deel" van mij bekende personen.
Deze kousfiguren verklaarden dat voor hun God elk mens een naaste en gelijke is, ongeborenen, gelovigen, ongelovigen, afvalligen en heidenen.
Maar dat maakt mij persoonlijk verder weinig uit en ik wil geen mieren neuken.
Het gaat hier over de kern van het Christendom die bestaat uit de grondtekst "Hebt uw naasten lief als uzelven"
Dat staat haaks op de koppensnellers, de hijskraan en homo van flat afgooi cultuur van de volgens de kousen heidense Islam. Alleen bekering tot christen kan de moslims, maar ook u en mij, redden van het eeuwige vuur volgens die kousen.
Dus die kousen kunnen het mensdom en u redden van de hel door uw bekering te bewerkstellen en door zelf goede daden te doen.
De Islamisten kunnen zichzelf(zeer egoïstisch)redden van diezelfde hel door uw ongelovige hoofd eraf te slaan.
Die twee overtuigingen en hun grondbeginselen, staan haaks op elkaar. Het is als Zwart en wit. Dag en nacht. licht en donker. Goed en kwaad. enz.

Mantisomantis | 08-03-14 | 22:45

Hans heeft duidelijk de Bibel niet gelezen of gesnopen. Geheel naar verwachting, dat dan weer wel. Het is makkelijk onzin te verkopen aan mensen die niet beter weten.

Matteus 6:
3 Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

MrPan | 08-03-14 | 22:36

Meningen, overtuigingen genoeg, zo ook hier, iedereen meent dat die eigen mening de juiste is. En ga nu niet zeggen dat ik geen gelijk heb

lijstneeg | 08-03-14 | 22:20

@No Mo | 08-03-14 | 19:03
En die invloed noemt men ook wel eens god

frank87 | 08-03-14 | 21:49

Mantisomantis | 08-03-14 | 20:54 |
Voor maatregelen tegen Nederlanders die zich misdragen in Syrië kunnen wij een voorbeeld nemen aan Saoedi Arabië. Dat land heeft de moslim broederschap, Al Nusra, ISIL en Hezbollah tot terroristische organisaties verklaard, waardoor de Syriëgangers voor terrorisme vervolgd kunnen worden. Ik stel voor dat Nederland dit voorbeeld volgt.
english.alarabiya.net/en/News/middle-e...

gutgutgut | 08-03-14 | 21:39

Mantisomantis | 08-03-14 | 20:54 |
Je ziet het verkeerd.
De godsdienst van de Maya's is niet en moet niet verboden worden. Dat zou in strijd zijn met de gewetensvrijheid en de scheiding van kerk en staat. Het ritueel moet verboden zijn, maar IS al verboden, evenals een vereniging die een dergelijk ritueel zou uitvoeren.

gutgutgut | 08-03-14 | 21:32

Mantisomantis | 08-03-14 | 20:59 |
Verbetering: Johan van Oldenbarnevelt doen onthoofden, TIJDENS de Dordtse Synode, waaraan Voetius deelnam als contraremonstrant.

gutgutgut | 08-03-14 | 21:28

Mantisomantis | 08-03-14 | 20:59 |
Ondanks het feit dat jij lelijk scheldt, dat staat je niet goed !, ga ik je toch even wat wijzer maken.
1) "De oorsprong van de "zwarte kousen", de bevindelijke gereformeerde kerk, ligt in de 17e eeuw." nl.wikipedia.org/wiki/Bevindelijk_gere...). "Vooral de Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius was een belangrijk man."
2) Voetius was een felle contraremonstrant: "raakte hij [Voetius] betrokken bij de twisten tussen de remonstranten en de contraremonstranten. Als een van de jongste leden nam hij deel aan de Dordtse Synode en betoonde zich een krachtig bestrijder van de remonstranten. " Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Gisbertus_Voetiu....
3) De contra-remonstranten onder leiding van Maurits (leuke jongens die Oranjes) hebben Johan van Oldenbarnevelt doen onthoofden. nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenb...

gutgutgut | 08-03-14 | 21:24

Feit blijft dat slavernij expliciet wordt gepropageerd in het oude testament, en dat Jezus het in het nieuwe testament nergens expliciet veroordeelt. Het is tevens een feit dat de bijbel veel gewelddadiger is dan de koran - een ieder die dat ontkent is niet geïnteresseerd in de feiten. Dat we nu meer te vrezen hebben van moslims dan christenen is puur het resultaat van de verlichting. Als christenen anno nu hun bijbel nog steeds naar de letter hadden gevolgd, dan hadden we nog steeds in de middeleeuwen gewoond. Dat een verlichting in de islam niet mogelijk zou zijn, is nostradamusje spelen. De voortekenen zijn hoe dan ook ongunstig.

Baron Holbach | 08-03-14 | 21:07

Een gutmensch hierboven heeft het over zwartekousen van 400- jaren geleden. Beste man. De zwarte kousenkerken bestaan nog maar rond de 100 jaar.
Heeft u schapen en geiten in de familie? U blaat.

Mantisomantis | 08-03-14 | 20:59

Het maakt mij persoonlijk niet veel uit welke godsdienst iemand aanhangt, zolang die overtuiging een ander geen kwaad doet.
Maar bijvoorbeeld de godsdienst van de Maya's, die de gelovigen verplichte levende maagden en slaven te offeren doormiddel van verwijdering van heur hart met een stenen mes, moet van mij betreft worden verboden. Zoals ook de gebruiken van oude Kelten die mensen als offer levend verbrandden in van wilgentenen gevlochten kraaien enz ook niet moeten worden getolereerd.
Die tijden leken God zij dank voorbij in ons Europa.
Als zoals het lijkt de Islam wel verplicht en goedpraat om afvalligen, ongelovigen en heidenen te doden (ik zag een beestmens in Syrie het hart opvreten van een ongelovige)zoals nu blijkt in bv Syrië hoort de Islam in diezelfde hoek thuis als die oude heidenen. Een verderfelijk kwaad.

Mantisomantis | 08-03-14 | 20:54

@Soof | 08-03-14 | 14:53
Het probleem van mensen is dat zij zich nogal labiel en afhankelijk opstellen van hun omgeving. Wat de omgeving van je vindt is voor de meeste mensen zo belangrijk dat zij bereid zijn tot de gekste dingen en zichzelf en alle logica volledig corrumperen.
ieder mens dat zich onderwerpt aan een groep is in wezen niet vrij. Als we het dan over de islam hebben, is het helemaal een drama. Geen enkele stroming kent zoveel inperking van vrijheid en domme regeltjes als de islam. Je moet wel heel bang zijn of onder dwang of groepsdruk leven, wil je je daaraan onderwerpen of gewoon niet in staat tot nadenken wegens te dom.

No Mo | 08-03-14 | 19:07

@frank87 | 08-03-14 | 15:57
God bestaat niet.Hij bestaat alleen in de hoofden van mensen die menen een niet bestaand iets in hun leven nodig te moeten hebben of het domweg zonder vragen gaan geloven omdat ze wel moeten van de familie en omgeving. God bestaat niet invloed van je omgeving wel.

No Mo | 08-03-14 | 19:03

frank87 | 08-03-14 | 17:28 |
Hij zegt WEL dat het christendom de slavernij afgeschaft heeft:
"De afschaffing van de slavernij is niet te danken aan de islam – of aan de Verlichting."
QED

gutgutgut | 08-03-14 | 18:11

@Russells Teapot | 08-03-14 | 11:39
Hij zegt niet dat het christendom de slavernij afgeschaft heeft. Zie ook de titel: Godsdiensten veranderen.
Hij zegt dat het christendom gewoon de afschaffing van de slavernij heeft opgenomen in de godsdienst. Dat is andersom.

frank87 | 08-03-14 | 17:28

@gutgutgut | 08-03-14 | 16:24
Persoonlijk kun je er best vanaf komen. Voor die voorouders van jou was het mogelijk om echt prestige te halen. Dominee worden of kerken bouwen kan niet iedereen.
Als samenleving heb je ook te maken met mensen die niet meer voor hun prestige kunnen doen dan een baard laten staan en beledigd doen. Dat soort prestige heb je toch echt godsdienst voor nodig.

frank87 | 08-03-14 | 17:19

Mantisomantis | 08-03-14 | 16:04 |
Johan van Oldenbarnevelt, die ons land gered heeft van de Spanjaarden, was een van de laatsten wiens hoofd werd afgehakt door zwarte kousen onder leiding van Maurits. Dat was kortter dan 500, nl. 395 jaar geleden. Gelukkig verloren de zwarte kousen hun macht, waarna er ruimte ontstond voor de gouden eeuw.
Zwarte kousen hebben hier al bijna 400 jaar niet veel meer te zeggen en het is daarom niet hun verdienste dat in Nederland de laatste paar eeuwen geen onthoofdingen hebben plaatsgevonden.

gutgutgut | 08-03-14 | 16:35

frank87 | 08-03-14 | 13:49 |
Onder mijn voorouders hebben er kerken laten bouwen van hun privé vermogen. Ook zijn er veel dominees onder. Maar ik ben tweede generatie atheïst en mijn kleinzoon zal alweer 4e generatie atheïst zijn.
Je kunt heus wel loskomen van godsdienst als je wilt.
Het is trouwens eerder de onmacht van de godsdienst die Nederlands succes verklaart dan de macht ervan. Daarvoor mogen we dankbaar zijn.

gutgutgut | 08-03-14 | 16:24

La Bailaora | 08-03-14 | 13:48 |
"Als een christen moord is het een 'slechte' christen,"

Behalve dan Sant Iago (Sint Jacob) die in Spanje als een van de belangrijkste heiligen wordt geëerd met de bijnaam "Matamoros", morendoder.

gutgutgut | 08-03-14 | 16:16

Beste zwartgebrande Theepot. Ik woon, hoewel zelf niet van die club, in een zwarte kousendorp en dat bevalt me prima met prachtig klokgelui(drie klokken verschillend voor man, vrouw en kind en veel betekenissen) om half 12u toe. Mooi rustig en veilig voor de kinderen, en buren die je kunt vertrouwen en die helpen als er een boom moet worden omgezaagd, wat ik uiteraard nooit op zondag doe.
Volgens diezelfde zwartekousen buren is elk menselijk wezen op aarde hun naaste, tot ongeboren kinderen, geestelijk gehandicapten, en ouden van dagen, en heidenen toe. Ik heb het net bij hen persoonlijk nagevraagd.
Er is hier al 500 jaar geen hoofd afgehakt, kunt u dat ook van uw geliefde thuisland zeggen?

Mantisomantis | 08-03-14 | 16:04

Ik weet nog goed waar het bij mij mis ging.
Ooit geloofde ik in sprookjes.
Ik had thuis een groot sprookjesboek, wat ik van voor tot achter uit mijn hoofd kende.
En ik genoot keer op keer van mijn bedevaartplaats de Efteling.
Tot ik op een dag de kabels ontdekte, waarop het vliegende tapijt werd voortbewogen.
En die dansende schoentjes? Ha, magneetjes eronder!
En dat snoep op het huisje van de heks in Hans en Grietje? Allemaal nep!
Zo ben ik de atheïstische zuurpruim geworden, die ik nu ben.
En ben er nog trots op ook.
Ben opgegroeid als een lief mens en hou van dieren. Doe geen vlieg kwaad.
Toch jammer dat ik steeds vaker hoor, dat ik deaud moet.

Schietmijmaarlek | 08-03-14 | 16:03

@No Mo | 08-03-14 | 14:14
Daar ga je fout: het bestaat wel. Religie is gewoon sociale interactie.

frank87 | 08-03-14 | 15:57

Kaan78 | 08-03-14 | 12:44 |
Jij stond geheid in de verkeerde rij toen de ogen werden uitgedeeld.

Schoorsteenveger | 08-03-14 | 15:41

@Kaan 78,13.11 u.Ik heb god en godsdienst niet betrokken op de slavernij.God is m.i. de abstracte grootheid die ons aftasten van de waarheid oordeelt als zegenend dan wel strafbaar."Niets menselijks zal ons echter ooit vreemd zijn",zeiden de Romeinse keizers al.M.a.w. ook het zegenen en straffen is des mensen en niet van god.De waarheid dienaangaande is m.i. in de loop van vele millennia voldoende afgetast cq vastgesteld.Er is dus geen straffende god,die de (tijdelijk) minder begaafden tot natuurgenoten en "productie-ezels" veroordeelt.Alleen mensen maken die wereld,zolang ze leven en daarom moeten ze godsdienst en hun macht volkomen scheiden om de grootheid "gods" maar te kunnen ontwaren.Kortom,ik teken niet voor atheïsme,maar ook niet voor de naaste die een altijd straffende god tracht op te dringen en heilig verklaart.Ik wil de waarheid dus aftasten,maar bovenal mezelf zijn,want de andere plaatsen zijn al bezet. Fuck de straffende god en heilig de zegenende.

Dolphi | 08-03-14 | 15:38

@Ongeblustekalk | 08-03-14 | 11:47
Uw punt zijnde?

Chiant | 08-03-14 | 15:13

Religie zie ik inderdaad niet snel verdwijnen.

Neem nou Nederland.
Nederland is een modern, verlicht, ontwikkeld land vol mensen die - althans dat zou je kunnen verwachten - hebben geleerd na te denken (hoewel je daaraan soms gaat twijfelen als je de dagelijkse praktijk om je heen ervaart).

Als je ziet in wat voor bullshit heel veel mensen nog steeds geloven, zelfs in dit moderne, ontwikkelde, verlichte land, als je ziet wat reli-gekken, 'spiritualiteit'-adepten en zweefteven in dit land nog steeds aan humbug verkopen én slikken, dan realiseer je je dat de hoop dat religie en aanverwante zweef-bullshit ooit zal verdwijnen, een valse hoop is.

Peter Emile | 08-03-14 | 15:12

Hans probeert hier de kwestie neer te zetten: mijn religie is minder fout dan jouw religie.
Maar iedereen weet dat het kwaad het kwaad is, en het mindere kwaad is nog steeds het kwade...

da wizard | 08-03-14 | 15:10

@No Mo
Precies daarom spreek ik liever over de mens het zoogdier. Meer herseninhoud heeft dit zoogdier niet veel goeds gedaan. De gezonde logica is idd ver te zoeken. Ieder voor zich,niks voor allemaal. Terwijl de rest van de zoogdieren dat wel perfect weten te realiseren. Het sociale gedrag van mensen komt niet in de buurt van de andere zoogdieren. Kijk naar en leer van de zoogdieren, de vanzelfsprekendheid en de rust en kalmte die een goede leider voorziet voor de sociale structuur van de groep. Psychopaten en machtswellustelingen worden niet geaccepteerd.

Soof | 08-03-14 | 14:53

De islam is een stilstaande, giftige modderpoel waaruit alle zuurstof verdwenen is.
Waar geen zuurstof is, is geen leven mogelijk.
Waar geen leven is, is geen verandering mogelijk.

Peter Emile | 08-03-14 | 14:48

Bijbel: Heb uw naaste lief...

Koran: Dood alle ongelovigen...

... nuff said.

CornholioNL | 08-03-14 | 14:35

Alain de Boton heeft een aardig boek over dit onderwerp geschreven: Religie voor Atheïsten. Daarin belicht hij de positieve kanten van diverse religie's, Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, Boedhisme. Merkwaardig genoeg gaat hij volledig voorbij aan de Islam. Kennelijk heeft hij daar niets positiefs in kunnen ontdekken......

Polletje Piekhaar | 08-03-14 | 14:27

@Soof | 08-03-14 | 14:23
De mens in in wezen een behoorlijk onlogisch zwak en labiel wezen dat zichzelf nota bene nog verheven boven alles vindt ook. Ik vind de mensheid in zijn geheel rijp voor de psychiater. De uitzonderingen met gezonde logica en zelfinzicht daargelaten.

No Mo | 08-03-14 | 14:26

@No Mo
Liever niet zelf nadenken, liever niet verantwoordelijk zijn voor jouw daden, liever niet jezelf in de spiegel aankijken. Dan in godsnaam ( jaja ) maar vertrouwen op een denkbeeldig vriendje. Lekker afschuiven allemaal. Want alles wordt vergeven, als je maar spijt betuigd. Zoals te merken is bij justitie. Sorry scheelt een hoop jail time. En achterlijke religies en schaamtecultuur ook. Want denkbeeldig vriendje. Het houdt niet op.

Soof | 08-03-14 | 14:23

@frank87 | 08-03-14 | 13:34
Dat mensen anderen vermoorden, uitsluiten en hun wil opleggen om een niet bestaand iets, zegt wel veel over mensen.

No Mo | 08-03-14 | 14:14

verlichting is ook maar een mening, maar wel eentje die een beroep doet op onze intelligentie. de mens leert door inductie. zijn ervaringen bepalen zijn handelingen. zo leren wij van onze ouders die wij impliciet vertrouwen. godsdienst is daar een variant op waarbij de factor macht een rol speelt. een bepaalde groep kan de samenleving domineren door godsdienst en daarmee alles legitimeren wat deze groep uitkomt. de absolute waarheidsclaim die daarbij wordt geponeerd is echter te kijk komen te staan, doordat godsdiensten zich bedienen van primitieve concepten. we weten inmiddels dat de aarde niet plat is. die wetenschap komt door een radicale wijziging in het denken in de westerse wereld. dat er vervolgens andere waarheidsclaims zijn ontstaan kon je op je vingers aftellen. denken aan alle totalitaire regimes die er na kwamen. maar allen worden uiteindelijk getroffen door het onvermogen om hun waarheidsclaim te handhaven. de uiteindelijke vraag is of ons wereldbeeld stand kan blijven houden tegenover de absolute waarheidsclaims. het antwoord is ja, mits een beter alternatief kan worden geboden. vaccinatie helpt beter dan bidden. maar de verlichte denkwijze kwam bij de griekse filosofen al voor, en is toch uiteindelijk bijna 2000 jaar onderdrukt door absolute waarheidsclaims. er is dus altijd een risico dat onze denkbeelden hetzelfde lot als socrates ondergaan. om die reden is godsdienst een levensgevaarlijk aspect van de mensheid. overigens de franse revolutie schafte de slavernij af. om dat vervolgens terug te draaien wegens economische overwegingen. josephine, de vrouw van napoleon bezat slaven. de engelse abolitionist baseerden zich o.a. op de parabel van de overspelige vrouw. wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. hoe ironisch, dat die passage een latere invoeging is geweest van een onbekende auteur die de toon van het evangelie van johannes wilde opleuken.

minimá-armezusvan.. | 08-03-14 | 14:11

(..)klant graag wil hebben en nergens anders kan krijgen: het eeuwige leven.
.
Dat bedoel ik dus. Als je maar leeft volgens de goddienst dan wacht je het 'eeuwige leven'. Bij de islam wacht je op het minst 72 maagden en een zee van allerhande lekkerijen. En daar kan natuurlijk nooit een eenvoudige moslim onder uit. Tis jammer, maar waar.

Thoth | 08-03-14 | 14:09

@ Russells Teapot | 08-03-14 | 13:43

Je haalt er wel voortdurend van alles bij, maar bent niet in staat het grote geheel te overzien. Dat grote geheel is dat samenlevingen met de islam niet vooruitkomen, samenlevingen met het christendom wel.

Toeval? Nee, dat denk ik niet. Zo te zien heb jij over deze vraag nog niet zo goed nagedacht. Ik zie je wel naar de Verlichting wijzen, maar je mag mij uitleggen waarom de Verlichting alleen in een christelijke cultuur is ontstaan. Of zou dat toeval zijn?

Laten we hopen dat je nog jong bent, en dat met de jaren wat meer inzicht komt.

HoogToontje | 08-03-14 | 14:06

Neen Hans, religies zijn als bergrivieren; ze stromen omlaag, om de rotsen heen, maar de richting is steeds naar het dal gericht, nooit bergop! En probeer ze maar niet tegen te houden want ze sleuren alles mee de diepte in!

Rest In Privacy | 08-03-14 | 14:01

@Roer | 08-03-14 | 13:49
Marxisme is toch ook religie? Inclusief kledingvoorschriften, gebeden, en heilige boeken die je van buiten moet kennen.

frank87 | 08-03-14 | 13:58

Extremisme kan ook zonder religie. Volgens mij hadden we hier de rara en de raf in Duitsland. In de VS de KKK. Daar kunnen mensen ook in een mensenleven in veranderen.

Religieus extremisme kan erger zijn, want langer geïndoctrineerd. Maar ook dat kan in een mensenleven weggaan en aangeleerd worden.

Kortom Hans, je maakt het te simpel.

Roer | 08-03-14 | 13:49

@gutgutgut | 08-03-14 | 13:28
Het Christendom zit behoorlijk verankerd in onze samenleving, en onze maatschappij heeft met deze godsdienst aardig geboerd.
En zoals Hans Jansen terecht aangeeft: je komt echt niet van godsdienst af (Of je moet het zien om te buigen in blinde liefde voor een voetbalclub, de koning, Marx. Maar ik denk dat de wereld daar niet beter van wordt ).

frank87 | 08-03-14 | 13:49

Er zijn genoeg moslims die
@Russells Teapot | 08-03-14 | 13:09
Het is je al 100x uitgelegd. Hardleers. Je haalt moslims en islam door de war.

De leer is niet hetzelfde als de volgers. Als een christen moord is het een 'slechte' christen, als een moslim dat doet kan het een goede moslim betreffen, als hij dat doet om te strijden voor islam.

Maar goed, jij gaat het dus nooit leren.

La Bailaora | 08-03-14 | 13:48

@Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 13:31
Waarom?

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:45

@mocroGS | 08-03-14 | 13:04
Nee, dat klopt. Origineel was dat 72 druiven. Maar het is maar wat je de goedgelovige voorschoteld he? Een rivier van wijn is er ook nog.

La Bailaora | 08-03-14 | 13:45

@Foezela | 08-03-14 | 13:35
Dus roepen dat het christendom verantwoordelijk is voor het afschaffen van slavernij is "ironie en abstrahisme?"

Nee, dat had ik inderdaad niet begrepen, nee. En ik begrijp het nog steeds niet.

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:44

@HoogToontje | 08-03-14 | 13:30
Jawel, dat verschil zie ik wel, en ik benoem het keer op keer op keer. Dat jij de hersencellen mist om die informatie te verwerken, is niet mijn schuld.

"U bent zeker opgegroeid in een zwartekousendorp, en daar nu nog mee aan het afrekenen?"

Nee. Ik heb gewoon een hekel aan hypocrietelingen die hun eigen achterlijke denkbeelden proberen te promoten door leugens te vertellen over de geschiedenis.

U woont zeker nog in een zwartekousendorp, en bent wanhopig aan het proberen om uw religie in stand te houden?

"Dat verklaart wel het verstoorde waarnemings- en oordeelsvermogen."

Je kan wel zeggen dat mijn waarnemingen en oordelen niet kloppen, maar zolang je niet in staat bent aan te tonen wat er dan niet klopt, maar slechts holle ad hominems bezigt, maak je alleen jezelf maar belachelijk.

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:43

@Theepot
Nounou, u bent er maar druk mee.

baggerella | 08-03-14 | 13:42

@KenTochNait?! | 08-03-14 | 11:22
De islam is zeker veranderd in 1000 jaar (al proberen godsdiensten in verband met de claims op eeuwigheis dat altijd te verbloemen).
Het enge is dat het steeds meer geclaimd wordt door nono's die hun school niet af krijgen.
Als je geen prestige kunt krijgen door een vak te leren, is het heel aantrekkelijk als een paar haatbaarden je prestige beloven door met een geweer en een kromzwaard te zwaaien.

frank87 | 08-03-14 | 13:41

@Desmoulins | 08-03-14 | 13:25

"Militante atheïsten zoals u; die louter spijkers op laag water zoeken om het punt te kunnen maken dat alle religies van hetzelfde laken een pak zijn terwijl ze dat aantoonbaar, dus feitelijk niet zijn. "

Waar zeg ik dat alle religies hetzelfde zijn? Je ziet dingen die er niet zijn.

En hoezeo ben ik militant? Ik vlieg toch geen vliegtuigen in gebouwen? Ik geef slechts mijn feitelijk onderbouwde mening over een historische kwestie, en blijkbaar willen vele reaguurders hier die mening niet horen, omdat ze hem niet kunnen plaatsen in hun vooraf gedefinieerde wereldbeeld.

"U kunt uit een misplaatste notie van morele superioriteit nog niet eens de meest basale verschillen onderscheiden tussen een doodscultus en een religie die de tand des tijds wel degelijk heeft weten te doorstaan."

Als dat zo is, waarom is dan niemand in staat, om in te gaan op de historische feiten die ik benoem? Sowieso, wanneer heb ik ooit gezegd dat het christendom identiek is aan de islam. Het enige wat ik doe, is een wat evenwichtiger beeld geven van de verhouding tussen deze twee religies, in plaats van het goed-kwaad wereldbeeld van veel reaguurders hier.

En waar haal jij die morele superioriteit vandaan? Wat ik doe, is juist het bestrijden van de misplaatste morele superioriteit van Hans Jansen, die stelt dat zijn religie de credits verdient voor de afschaffing van de slavernij. Zoals ik heb aangetoond, is dat onzin.

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:39

@Godsammekraken | 08-03-14 | 11:17
Ik vond dit de mooiste uitleg van godsdienst die ik in tijden gezien heb:
"De klant heeft kennelijk meer vertrouwen in een kostbaar product dat serieuze opofferingen vergt dan in een voordelige weekendofferte. En voor wie dat eeuwige leven (nog) niet zo’n rol speelt, heeft de leverancier hier op aarde al een aantal voordelige aanbiedingen in de etalage staan, die aantrekkelijk zijn geprijsd, niet te duur, evenmin verdacht goedkoop: prestige en aanzien onder geloofsgenoten."
Ik ga maar eens een kaarsje opsteken...

frank87 | 08-03-14 | 13:36

russells teapot

je kunt niet lezen man!
Je leest volledig over de ironie en het abstrahisme van Janssen heen,domme theeleut.
Ik adviseer je het stuk nog eens te lezen, net zolang je het begrijpt, hoooooooh wat word ik hier moe van.....

Foezela | 08-03-14 | 13:35

@No Mo | 08-03-14 | 11:17
Maar die logica klopt toch gewoon...
Of wilde je het bestaan van Mr Tickle ook ontkennen?
(Overigens zegt bestaan natuurlijk niks over de capaciteiten die god, allah, of mr Tickle in de echte wereld hebben)

frank87 | 08-03-14 | 13:34

@Russells Teapot | 08-03-14 | 13:19

U moet eens leren uw waardeoordelen te beperken tot degenen waarmee u discussieert...

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 13:31

@ Russells Teapot | 08-03-14 | 13:19

Nog steeds niet in staat om verschil te zien tussen het christendom en de islam?

U bent zeker opgegroeid in een zwartekousendorp, en daar nu nog mee aan het afrekenen?

Dat verklaart wel het verstoorde waarnemings- en oordeelsvermogen.

HoogToontje | 08-03-14 | 13:30

Zoals Russels Teapot als laat zien probeert Jansen als altijd de lezer het christendom te verkopen omdat dat beter zou zijn dan de islam. Hij probeert de wereld voor te stellen als een strijd tussen twee domheden, waarvan wij dan de minste moeten kiezen. Daartegen zeg ik: "ignorance kills".

gutgutgut | 08-03-14 | 13:28

@Mantisomantis | 08-03-14 | 13:20
"Het Christendom kan nooit om de hoofdstelling van Jezus hun profeet heen.
U zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Daar kan een goede Christen nooit omheen."

Oh jawel hoor, daar kunnen christenen heel makkelijk omheen. Immers, is iedereen op de wereld "je naaste?" Jezus zelf zegt van niet (denk aan de barmhartige Samaritaan). Heel vaak is dit geïnterpreteerd als "gij zult andere christenen liefhebben," ook omdat er vele teksten in het Nieuwe Testament zijn die christenen opdragen om niet om te gaan met ongelovigen.

Als jij het interpreteert als "gij zult uw medemens liefhebben," zou ik zeggen, doe dat vooral. Dat is een uitstekende leefregel. Maar dat andere christenen die verzen anders lezen, maakt hun niet minder christelijk.

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:28

@CornholioNL | 08-03-14 | 11:39

De belachelijk aanname dat alle religies even ziek zijn, is voor 'Godsammekraken; de kudohoer' uitleg genoeg.
De modus operandi van de hedendaagse atheïst.

Desmoulins | 08-03-14 | 13:27

@Russells Teapot | 08-03-14 | 11:34

Militante atheïsten zoals u; die louter spijkers op laag water zoeken om het punt te kunnen maken dat alle religies van hetzelfde laken een pak zijn terwijl ze dat aantoonbaar, dus feitelijk niet zijn. U kunt uit een misplaatste notie van morele superioriteit nog niet eens de meest basale verschillen onderscheiden tussen een doodscultus en een religie die de tand des tijds wel degelijk heeft weten te doorstaan.

U kunt het inderdaad beter bij Bandirah houden of daaraan gerelateerd lectuur.

Desmoulins | 08-03-14 | 13:25

Dus we komen volgens Jansen nooit van religie af, en religie kan veranderen in een of de andere richting.
Het Christendom kan nooit om de hoofdstelling van Jezus hun profeet heen.
U zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Daar kan een goede Christen nooit omheen.
De Islam is een totaal andere zaak, die kan elke moordpartij goedpraten vanuit zijn geloof en het leven van de profeet Mohammed.
Absolute tegenpolen dus.
Geef mij dan het Christendom maar, met het vrede op aarde gebod, Dan mogen ze in zandbakkenland de hoofd afhak variant van de religie houden.
Ik denk dat ik deze keer op de SGP ga stemmen nu de PVV niet meedoet.
Lekker rustig op de zondagse wandeling.

Mantisomantis | 08-03-14 | 13:20

@mocroGS | 08-03-14 | 12:51
Idd, gênant hoe veel reaguurders hier alles kritiekloos aannemen wat de man zegt, louter omdat het hun wereldbeeld bevestigt. Als iemand met gelijksoortige kulargumenten de islam ophemelt, zul je zien dat ze dan ineens wél kritisch kunnen nadenken.

Zelfs als je historische bronnen aandraagt waaruit het tegendeel blijkt, blijven ze dwangmatig nee schudden en de realiteit (zonder enig inhoudelijk weerwoord) ontkennen.

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:19

@ZonderNaam | 08-03-14 | 12:27
"En één van de voorbeelden die hij geeft is dat slavernij alleen maar afgeschaft kon worden door een verandering van het gristendom."

Als dat het enige was wat hij zei, dan zou ik er geen problemen mee hebben. Maar hier heb ik problemen mee:

"Hier mag het christendom trots op zijn. De afschaffing van de slavernij is niet te danken aan de islam – of aan de Verlichting."

Hij zegt expliciet dat het NIET te danken is aan de Verlichting. En dat is geweldig grote onzin, zoals je in mijn link hebt kunnen lezen.

Waarom vinden zoveel mensen hier het zo moeilijk om de realiteit onder ogen te zien? Stort jullie wereld nu echt in, als niet al het goede in de wereld van het christendom komt, en al het kwade van de islam?

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:12

Dolphi | 08-03-14 | 13:05 | + 0 -
Christenen zeggen toch ook "Fuck God!". We maken wel onze eigen regels.God moet maar koest in de hoek zitten en doen wat de christenen willen, anders geloven ze niet meer. Zo doen ze dat ook met geschiedenis. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Kaan78 | 08-03-14 | 13:11

@La Bailaora | 08-03-14 | 12:25
Oh, jij weer.

"Hou toch op man met je domme links."

In andere woorden: "hou op man, met het benoemen van de feiten! Dat kan mijn heerlijk overzichtelijke wereldbeeld niet aan! Straks moet ik nog kritisch NA gaan denken over mijn eigen overtuigingen!"

Als je nu eens voor de verandering inhoudelijk op de zaken in zou gaan, zou je misschien serieus te nemen zijn. Maar voorlopig blijft het bij schreeuwerig geroeptoeter zonder enige onderbouwing.

"Er is maar 1 keihard feit: vraag aan een christen of Jezus dat ook zou goedkeuren. En vraag aan een moslim of mohammed dat soort zaken zou goedkeuren. "

Dat is geen keihard feit. Er zijn genoeg moslims die slavernij afkeuren, net zoals er christenen zijn die het goedkeuren. Vandaag de dag vooral in Afrika, vroeger over de hele wereld, totdat de Verlichting door begon te werken.

Dat jij denkt dat dat een feit is, geeft aan hoe ongelooflijk lui jij bent. Te lui in ieder geval, om je eigen stellingen te onderzoeken, bv. door even op het internet rond te kijken, of moslims en christenen echt zo denken als jij zegt.

"Aangezien het antwoord op beide vragen 180 graden omgekeerd is "

180 graden? Dat is zulke grote onzin, dat het bijna zielig is.

Anders beperkt je je eens tot de realiteit, in plaats van dat eendimensionale wereldbeeld dat je hier structureel loopt uit te venten. Dat zal misschien een schok zijn, om te ontdekken dat de realiteit over islam & christendom genuanceerder ligt dan het goed-kwaad idee dat jij erover hebt. Maar ik kan het je aanraden.

"Dat er foute christenen en stromingen zijn geweest die tegen de leer van Jezus Christus ingingen doet daar niets aan af."

Ze gingen niet tegen de leer van Jezus in, daar gaat het juist om. Voor- en tegenstanders baseerden zich op de bijbel.

Ze gingen misschien tegen jouw beeld van de leer van Jezus in, maar jouw beeld van de bijbel staat zo ver af van wat er daadwerkelijk in dat boek staat, dat ik dat niet serieus kan nemen. En degenen die de slavernij verdedigden zouden dat evenmin hebben gedaan, niet in het minst omdat die de hele dag met hun neus in dat boek zaten, en het nog veel beter kenden dan jij of ik.

"De wortel van de islam is fout, dus er is geen verlichting mogelijk."

Als er in die regio's ooit Verlichting komt, dan zal dat ook geleidelijk gaan, en de Verlichte idealen zullen stapsgewijs de islamitische idealen verdrijven. En dan zullen er ook islamieten zijn, die roepen dat de islam "altijd tegen slavernij" was, of "altijd voor gelijkwaardigheid van man en vrouw." Dergelijke geschiedvervalsing, daar zijn de christenen immers ook toe in staat.

Russells Teapot | 08-03-14 | 13:09

La Bailaora | 08-03-14 | 13:00 | + 0 -
Hij mag niet zomaar vechten voor de Islam. Zelfs de grote heerser Suleyman met een rijk over 3 werelddelen ging eerst naar een religieuze raad om toestemming te vragen en te controleren of hij wel mocht oorlogvoeren.

Kaan78 | 08-03-14 | 13:06

Ik betwijfel ten zeerste of theologen iets hebben betekend in de afschaffing van de slavernij/ lijfeigendom.Het had veel meer te maken met de omslag in het financieel-economisch systeem gedurende de 2e helft van de 19e eeuw,begonnen in Amerika.Kortom: De valse concurrentie tussen slavenarbeid en de arbeid van vrije burgers,dus het zuiden tegenover het noorden,terwijl in Europa slavenmarkten en -arbeid al eeuwen verboden waren.Het wezen van het kolonialisme werd echter wel door de Europeanen nageleefd: Zij bepaalden meestal wie "mens" en wie "natuurgenoot" was en dus eventueel net als dieren uitgebuit konden worden en ook verkocht.De omslag werd mede ingegeven door de industriële revolutie,die menselijke lichaamsarbeid "devalueerde" tot op de dag van vandaag.Dat alles heeft maar weinig te maken met godsdienst en theologen,laat staan Christus.De laatste grote slavernij was die van Stalin en het 3e rijk,om daarna als mislukt op de mestvaalt der geschiedenis te geraken. Alleen het nu al 60 jaar morbide N-Korea schijnt er nog brood in te zien (d.m.v. kampen)al verhongeren de meesten.

Dolphi | 08-03-14 | 13:05

La Bailaora | 08-03-14 | 13:00

Behalve als hij vecht voor islam, dan is het weer geen zelfdoding... Dan komt hij in de 'hemel' en krijgt hij 72 maagden, althans dat hoopt ie.

Kan je een bron geven over 72 maagden? Gaat je namelijk niet lukken.

mocroGS | 08-03-14 | 13:04

@Kaan78 | 08-03-14 | 12:56
Behalve als hij vecht voor islam, dan is het weer geen zelfdoding... Dan komt hij in de 'hemel' en krijgt hij 72 maagden, althans dat hoopt ie.

La Bailaora | 08-03-14 | 13:00

ZonderNaam | 08-03-14 | 12:57 | + 1 -
Ja

Kaan78 | 08-03-14 | 13:00

@ Kaan78 | 08-03-14 | 12:44
Diegene die me mijn ogen gaf, is dat dezelfde als die me mijn voorhuid gaf?

ZonderNaam | 08-03-14 | 12:57

Van Duyvenbode | 08-03-14 | 12:51 | + 0 -
Omdat zelfdoding volgens de Islam helemaal niet mag.

Kaan78 | 08-03-14 | 12:56

Altijd interessant hoe Hans Jansen zijn christelijke agenda in zijn columns weet te stoppen, zonder dat iemand het opmerkt. Dieptepunt van zijn betoog: dankzij het christendom is de slavernij afgeschaft.

mocroGS | 08-03-14 | 12:51

Kaan78 | 08-03-14 | 12:44

Waarom zou een mens zichzelf niet opblazen voor degene die hem heeft geschapen?

Rest In Privacy | 08-03-14 | 12:51

Moderne christenen en socialisten, beide religieuzen, ondergraven de westerse beschaving.

sirik | 08-03-14 | 12:51

"Godsdienst zal het langer uithouden dan het Internet. Godsdienst biedt namelijk iets aan dat de klant graag wil hebben en nergens anders kan krijgen:het eeuwige leven"
.
Dat beslissingsproces gaat bij moord en inbraak ook op.
Weet je wat dodelijk is voor religie ?
.
HUMOR !

sirik | 08-03-14 | 12:48

Hans Jansen schrijft grappig over de jihad. Hans heeft zo'n ironische stijl, wel geinig eigenlijk. En hij probeert het op
een simpele manier te vertellen, maar raakt toch de kern van de zaak niet kwijt, integendeel. En dat is natuurlijk ook zo.
Echte grote schrijvers doen niet moeilijk.

Rest In Privacy | 08-03-14 | 12:48

Stel je zou de baas van de hele wereld worden en alles bezitten. Zou dat genoeg reden zijn om je beide ogen af te staan? Nee? Waarom zou je dan niet 5 keer per dag bidden voor diegene die je de ogen hebben gegeven?

Kaan78 | 08-03-14 | 12:44

@Einde van de Domheid | 08-03-14 | 12:13 |

Uhm, m'neer Domheid... Waar schrijf ik dat alles?

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 12:44

@ Russells Teapot | 08-03-14 | 12:13
Jansen betoogt dat religies kunnen veranderen. En één van de voorbeelden die hij geeft is dat slavernij alleen maar afgeschaft kon worden door een verandering van het gristendom. En dat argument staat ook letterlijk in de link die je aandraagt:

"Without the churches' growing conviction that the hand of Providence was indicating the need to end slavery, it is unlikely that the government would eventually have embraced full emancipation as a war aim."

ZonderNaam | 08-03-14 | 12:27

@Russells Teapot | 08-03-14 | 12:13
Hou toch op man met je domme links. Er is maar 1 keihard feit: vraag aan een christen of Jezus dat ook zou goedkeuren. En vraag aan een moslim of mohammed dat soort zaken zou goedkeuren.

Aangezien het antwoord op beide vragen 180 graden omgekeerd is weet je ook meteen het antwoord op het feit dat het christendom onvergelijkbaar is met de islam.

Dat er foute christenen en stromingen zijn geweest die tegen de leer van Jezus Christus ingingen doet daar niets aan af.

De wortel van de islam is fout, dus er is geen verlichting mogelijk.

La Bailaora | 08-03-14 | 12:25

Repost van mezelf:
Religie is de allerbeste marketingtruc die er bestaat. Al op basisscholen wordt argeloze kinderen verteld dat er boven in de wolken een mannetje zit. Die heeft een briefje geschreven met tien zinnetjes (geboden) die jou vertellen hoe je in de pas moet lopen. Anders zul je branden, of nog veel erger. Bovendien moeten de gelovigen allemaal een bijdrage betalen aan de kerk. En ze doen het nog ook, zonder mankeren. Er is geen hond die ook maar in de buurt komt van deze briljante religieuze marketing. Daar kunnen zelfs Rutte c.s. nog een puntje aan zuigen.

goedverstaander | 08-03-14 | 12:25

Godsdiensten kunnen veranderen ja, en inderdaad, dat gaat langzaam. Maar hoe en in welke richting, dat is volkomen onvoorspelbaar. Godsdiensten zijn veelkoppige monsters die cirkelen rond een centraal gedachtengoed. Zo lang dat centrum gevoed wordt, leven die monsters voort. Wat Jansen óók niet weet hoe die godsdiensten groeien, consolideren en, wanneer gevestigd, zichzelf krachtiger maken en steeds subtieler verdedigingswerken construeren. Het Christendom was enige tijd geleden nagenoeg immuun, en het heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost om die immuniteit te breken. De Islam is eveneens nagenoeg immuun tegen aanvallen van buitenaf, en zelfs de zogenaamde bruggenbouwers en hervormers doen niet anders dan die immuniteit bewaken en reconstrueren, overal daar waar die in gevaar is.
Godsdiensten zijn tradities, en mensen hechten aan tradities, want die geven hen identiteit, als individu en als groep, maar godsdiensten zijn veel méér dan simpele tradities, ze bieden overal dáár een antwoord, waar er eigenlijk geen antwoorden zijn. Als we geloven, hoeven we niet in de peilloze diepte te zien, hoeven we onze pijn als zinloze pijn te ervaren, en ons leed niet als zinloos leed te ervaren, Godsdiensten maken een onverdraaglijk leven draaglijkk.
Maar hoe dat werkt, hoe zo'n monster in staat is om grote groepen te binden en de geesten der gelovigen tot in detail te conditioneren, daar snappen we nog weinig van.

Schoorsteenveger | 08-03-14 | 12:24

Ik trek mijn eerste keutel in en geef Hans Jansen volledig gelijk. Zelfs het boek De l'esprit des lois van Montesquieus uit 1748 is volledig op de Nederlandse discussie over slavernij gebaseerd. Alle grote filosofen van de Verlichting, tot Adam Smith aan toe, baseren zich op Nederlands werk.

www.dbnl.org/tekst/paas001rein02_01/pa...

Hirsch Ballast | 08-03-14 | 12:22

-weggejorist-

MJPA2 | 08-03-14 | 12:17

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 11:45 | + 4 -
Man, de paus stond Hitlers wapens nog te zegenen en boor een vluchtweg via het vaticaan aan alle nazi's. Toen moesten de Magdalenameisje en de pedopriesters nog geboren worden. De eerste paus die de bezem erdoor wilde halen werd vermoord in 1978. En je denkt echt dat alles nu srenang is?

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 12:13

Omdat ik in the mood ben, nog maar wat feiten.

Hier is een goeie samenvatting van de rol, die het christendom heeft gespeeld in de Amerikaanse burgeroorlog.

Je zal zien, dat de christenen in het noorden voor deze oorlog bijzonder verdeeld waren over het slavernijvraagstuk, en pas toen de oorlog uitbrak (op een moment dat de beweging om slavernij af te schaffen dus al behoorlijk ver gevorderd was), nam de meerderheid van de noordelijke christenen een anti-slavernij standpunt in. Dit was voornamelijk om het volk te kunnen verenigen in anti-zuidelijke sentimenten, niet vanwege een hogere ethiek of zo:

nationalhumanitiescenter.org/tserve/ni...

Dus nogmaals, Hans Jansen praat peop.

Russells Teapot | 08-03-14 | 12:13

@ Adversary | 08-03-14 | 12:08 |
Mee eens. Zo lang ik geen boodschappen kan doen op zondag, niet onder mijn 21e naar de hoeren kan en zelfs zelfmoord strafbaar is voel ik mij niet vrij. Religie, in wat voor vorm dan ook, prima. Maar dan vooral heel erg ver achter de voordeur.

goedverstaander | 08-03-14 | 12:11

Alleen de mens zegt dat er een God bestaat...

duitse herder | 08-03-14 | 12:11

goedverstaander | 08-03-14 | 11:22 | + 11 -
Maar dat is tenminste nog een keuze, ik ben slaaf van de overheid en de banken, daarin heb ik helaas wat minder keus

faillietkapitalisme | 08-03-14 | 12:10

Als we toch aan het "verlichten" zijn... Laten we hopen dat de Linkse Kerk in sneltreinvaart zal verlichten. Wat deze Kerk nu in Europa aan het realiseren is, is namelijk veel gevaarlijker dan de Islam. Niet qua ontwikkelrichting, maar wel in de snelheid van ontwikkelen.

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 12:09

Ah. Maar garandeert u, gelovige, mij als atheist dezelfde vrijheden die ik u gun? Met andere woorden, mag ik als atheist volledig vrij zijn van alle, maar dan ook ALLE zogenaamde wetten, regels, verboden, geboden, dresscodes, dieetvoorschriften en seksuele permissieclausules die religies onlosmakelijk met zich meedragen? Zolang ik het antwoord als NEE ervaar, en ik nog steeds de prangende ogen van afkeur van gelovigen in mijn nek voel branden bij mijn dagelijkse doen en laten, blijf ik een 'misselijke zuurpruim'. Ik KAN namelijk niet anders.

Adversary | 08-03-14 | 12:08

√ Willem VanDer Decken | 08-03-14 | 11:44 |
Lastige quote.
Mensen als Bach en Michelangelo worden vaak gezien als een puurdere bron dat de religieuze organisaties. (Pausen die bijvoorbeeld oorlog voeren op dat moment, of kijk een naar Da Vinci op FOX: Het Vaticaan strooit zelfs met gif dat mensen duivelsbezeten lijkt te maken om Florence op de knieën te krijgen.)
Trance is daarbij niet een passend woord. (Beethoven meende dat zijn werken tot hogere inzichten konden leiden.) Het huis van Bach was vol met kindergeluk en voor zijn vrouw schreef hij een muziekmethodiek.
Wat Hermans probeerde te schrijven was: 'Hoe kan ik die muziek mooi vinden terwijl de organisatie zuigt'.

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 12:07

De islam verandert misschien wel, maar wordt niet milder, eerder fundamentalistischer. Daarom is het ook onbegrijpelijk dat de huidige leiders van dit land het Paard van Troje dat islam heet met open armen verwelkomen. Onder de 'gematigde' moslims zit een vast contingent fundamentalisten die zonder met hun ogen te knipperen uw hals doorsnijden of glimlachend aan het koordje van een bomgordel trekken. Een overkill (sic) aan moslims wordt uiteindelijk de ondergang van het land zoals we dat nu kennen. Alsof je je begeeft in een ruimte met mensen met de ergste ziektes, je vingers in je oren steekt en heel hard 'lalalala' zingt. Omdat je denkt dat je dan toch niet wordt besmet.

goedverstaander | 08-03-14 | 12:05

Hans? Mag ik u Hans noemen? Mooi, Hans. Zou het niet mooier zijn om uw kennis en achtergronden voor uw topics meer te relateren aan de actualiteit? Ik gaf al eens eerder aan dat het interessant zou zijn om het Sunni / Shia conflict uit te diepen. Dit grensoverstijgend sektarisch conflict is namelijk de vormgever van de situatie in het Midden Oosten en Afrika. Ook de Islam op de Kaukasus is gezien recente ontwikkelingen wellicht aardig...

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 12:04

@Jan Passant mk2 | 08-03-14 | 11:44
"Wijze woorden"

Volgens mij bedoel je gewoon "woorden die mooi aansluiten bij jouw wereldbeeld."

Hans Jansen is een wekelijks dieptepunt op GS, met zijn verkapte christelijke apologetiek, zijn pseudohistorische verzinsels, zijn generaliserende nonsens over "de moslims," en de vele halve waarheden die hij verteld om goedgelovige reaguurders te misleiden.

Het is wel duidelijk, uit welke hoek van de wetenschap hij komt.

Russells Teapot | 08-03-14 | 12:02

CornholioNL | 08-03-14 | 11:56
Ongtwijfeld. Maar ik ben hier geen advocaat. Ik reageer op de stelling van Hans Jansen. Ik stel alleen dat een brede ethische discussie over slavernij begon in de Reubliek der Nederlanden, kort na 1600.
www.dbnl.org/tekst/paas001rein02_01/pa...

Hirsch Ballast | 08-03-14 | 12:01

@ CornholioNL | 08-03-14 | 11:56 |
Klopt helemaal. Jamaica stond in de tijd van de slavernij zelfs te boek als een fok-kolonie voor sterke slaven.

goedverstaander | 08-03-14 | 12:00

@ZonderNaam | 08-03-14 | 11:43
Het zuiden was vele malen fundamentalistischer dan het noorden, waar de invloed van de Verlichting sterker was.

Je zou het ook zo kunnen zien: sommige christenen (bv. Southern Baptists) wilden de slavernij in stand houden, andere christenen (bv. de Quakers) wilden het afschaffen. Beiden verwezen naar de bijbel voor hun argumenten.

Echter, onder verlichte, rationele denkers was het overgrote merendeel tegen slavernij.

Wat Hans Jansen schrijft over dat de afschaffing van de slavernij niet door de verlichting, maar door nieuwe theologische inzichten kwam, is gewoon een klinkklare leugen. Zie mijn eerdere links.

Russells Teapot | 08-03-14 | 11:59

@huh, ian? | 08-03-14 | 11:54
P.S. Waaraan ik natuurlijk toe wil voegen dat ik je meeste stukken erg goed vind!

huh, ian? | 08-03-14 | 11:59

Tsja. Ik wil toch even opnieuw bezwaar maken tegen de in dit topic veronderstelde "autonome" evolutie van het Christendom. De opkomst van liberale gedachtengoederen hebben die van het Christendom onder druk gezet binnen en rond de Christelijke gelederen. Ik vind het toerekenen van het opheffen van slavernij aan het Christendom nogal een "sprong".

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 11:58

Hirsch Ballast | 08-03-14 | 11:50 |

Was het niet zo dat slavenhandelaren/eigenaren de grootste/sterkste slaven onder dwang lieten neuqon om zo nog meer sterke/grote slaven te kweken ?

Die waren immers het meeste geld waard...

CornholioNL | 08-03-14 | 11:56

Religie is aan verandering onderhevig.
Gelukkig maar. Maar er moet nog veel veranderen wil God zich er zelf ook in kunnen vinden. Ik denk dat God niks met religie te maken wil hebben. "Denk toch eens zelf na!" zou Hij zeggen. Denk ik.

VanBukkem | 08-03-14 | 11:55

@Hans, als je een keertje minder geinspireerd bent dan anders, mag je dan geen weekendje overslaan van je GeenStijl-baas?

huh, ian? | 08-03-14 | 11:54

@Einde van de Domheid @Sessine
We kunnen twee dingen doen: of U leert lezen, of Hans Jansen gaat emoticons gebruiken. De eerste optie heeft mijn voorkeur.

Sjeez | 08-03-14 | 11:54

Hans Jansen heeft toch wel een punt. In 1627 is slavernij al een ethisch punt. Willem Usselincx, oprichter van de West-Indische compagnie schrijft 150 jaar voor Adam Smith in het boek Octroy of privilegie: " Vrije arbeiders zullen vlijtiger werken, zich voortplanten (wat slaven nauwelijks doen omdat de kinderen ook slaaf zouden worden) en bovendien enige ‘vertieringe’ in koopwaren bewerkstelligen".

Hirsch Ballast | 08-03-14 | 11:50

Zeg meneer Hans, ben ik een zuurpruim omdat ik niet in sprookjes geloof.
Okay , ik geloof wel in Hans en Grietje .

Lief meiske | 08-03-14 | 11:49

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de grte godsdiensten veranderen. Ik weet niet Hans waarom je denkt dat het Christendom lekker rolt, maar dat doet het niet. Vandaar weer de volgende vraag: waarom richt je je alleen op de Islam. Dat leidt dan tot de volgende vraag: Als de Islan verlicht of afgeschaf is, ga je dan je leven richten op de flaws en default van het Christendom, de Falung Gong theaterambities (in de RAI op iedere posterplakplaats in AMS op dit moment?)

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 11:49

@Chiant | 08-03-14 | 11:21
Gen. Spoor verachtte zijn soldaten ook niet.

Ongeblustekalk | 08-03-14 | 11:47

Laten we trouwens even niet vergeten hoe het Christendom "evolueerde". Daar kwamen nog al eens blank staal, vurig lood, en rivieren vol bloed bij aan te pas.
.
Stel de Islam is in staat zo'n evolutieproces. Willen wij dat proces van dichtbij meemaken in onze samenlevingen?

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 11:45

@Russells Teapot | 08-03-14 | 11:39
Wat maak je je druk man? Bandirah was ik al lang vergeten - die mafkees vergelijken met de wijze woorden van Hans Jansen gaat niemand doen besluiten zijn hoofd ook maar in een emmer zand te stoppen.
Hoe luid je ook op Russel's theepotje hamert.

Jan Passant mk2 | 08-03-14 | 11:44

Beste Hans,
Wordt j eniet ene beetje moe van het oprekken van het Jihad begrip?
Er is ene grote en een kleine jihad. De belangrijkste is natuurlijk om jezelf uit te sorteren en te repareren. Verder is het natuurlijk stom als dat echt niet mag van iemand anders.
Daar mag je je gerust tegen verzetten.
Maar dat begrip is achterlijk opgerekt en jij rekt vrolijk mee.

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 11:44

@ Einde van de Domheid | 08-03-14 | 11:30
Doet me aan WFHermans denken. "Ik kan in trance raken door de muziek van Bach, een vrome Duitse huistiran, wiens leven in het teken stond van godsvrucht, plichtsbesef, veel kinderen maken, eerbied voor de autoriteiten en vrees voor de hel. Kortom, een man die nooit bedoeld kan hebben iemand als mij het hoofd op hol te brengen."

Willem VanDer Decken | 08-03-14 | 11:44

@ Russells Teapot | 08-03-14 | 11:39
Dat stukje gaat over de Amerikaanse burgeroorlog, en dan met name over het Zuiden.
Het Noorden, dat tegen slavernij was, was echter net zo goed gristelijk. Daar zou je dus een stukje over kunnen schrijven met een tegengestelde strekking.

Het is maar net op welk zeepkistje je wilt gaan staan.

ZonderNaam | 08-03-14 | 11:43

Niet alleen religies kunnen veranderen, ook culturen en maatschappijen. Moet je eens kijken hoe NL eruit ziet als
de immigratie uit moslimlanden jaar na jaar doorgaat...

Rest In Privacy | 08-03-14 | 11:41

Beste Hans, bij een product dat niet meetbaar is, verwacht je dan niet automatisch, dat er veel charlatans, kwezels, frustraten, zelfopgepoften, ordinaire versierders *kuch* yogaleraren *kuch*. En wat is nou nog leuker dat je met een zweep op straat vrouwen kan slaan?
Kortom, heb je ooit het segment kostenloos onderzocht?

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 11:41

Godsammekraken | 08-03-14 | 11:17 |

Waar blijft je uitleg ?

CornholioNL | 08-03-14 | 11:39

Nog een interessant artikel over de invloed van het christendom op het in stand houden of afschaffen van slavernij in Noord Amerika. In tegenstelling tot Hans Jansen baseert de auteur van dit stuk zich wel op historische feiten, in plaats van christelijke apologetiek:

opinionator.blogs.nytimes.com/2012/04/...

Russells Teapot | 08-03-14 | 11:39

De veronderstelling dat de jihaad nu buiten staten om opereert is verkeerd. De Sunni "ruling class" in veel Moslimlanden zit vuistdiep in de steun aan, danwel organisatie van activiteiten.
.
De veronderstelling dat je Islam zomaar kunt vergelijken met het Christendom is verkeerd. Niet in de laatste plaats vanwege de opzet van de onderliggende heilige boeken. De bijbel is veel vager geformuleerd en bestaat uit bijdragen van vele profeten. Dit impliceert sowieso meer interpretatieruimte. Ruimte die de Koran uitsluit.

Parel van het Zuiden | 08-03-14 | 11:39

Gedeeltelij oneens met dhr Jansen. De afschaffing van de slavernij is vooral het resultaat van de industriële revolutie. Een betaalde arbeider werd productiever dan een slaaf. Desondanks keurden protestantse kaaskoppen begin 16e eeuw slavernij al moreel af. Maar toen de concurrentie daar niet in meeging gingen ze zelf ook in slaven handelen.

Hirsch Ballast | 08-03-14 | 11:37

Wat mooi geschreven, Hans, en hoe waar!

Toine Tussenbeen | 08-03-14 | 11:37

@Sophie9985 | 08-03-14 | 11:29
Helemaal mee eens! daar zou een meldpunt discriminatie voor moeten komen en blijf van mijn hoofd huizen.

No Mo | 08-03-14 | 11:37

@Ik was in Haren | 08-03-14 | 11:35
Nietssssssssss.....

Ik was in Haren | 08-03-14 | 11:36

Volledig eens met de analyse van dhr Jansen.
Het is alleen zo jammer dat we niet de luxe hebben rustig een paar generaties te wachten totdat de Islam een keer verandert (waarbij je dan ook nog eens de gok moet nemen dat het een positieve verandering zal zijn).

ZonderNaam | 08-03-14 | 11:35

Niet heeft de levensruimte in een samenleving zo beperkt als de vrijheid van religie.

Ik was in Haren | 08-03-14 | 11:35

pim achtertuin | 08-03-14 | 11:30
De spreuk ashes to ashes ,dust to dust is toch duidelijk dacht ik. Over en uit, wormenvoer. De bemesting van de aarde is een zekere vorm van eeuwigheid. Trouwens, heeft iemand er wel eens over nagedacht ? Eeuwig bewustzijn? Het idee alleen al gatverdamme. Leef je leven en klaar. Het is alleen zo jammer dat door overpopulatie het leven steeds een beetje minder prettig wordt.

Sophie9985 | 08-03-14 | 11:34

@Sessine | 08-03-14 | 11:31
Zo gaat het hier nu eenmaal, je hoeft van Hans Jansen geen inhoudelijk sterk verhaal te verwachten.

Het enige wat hij doet, is de feiten verdraaien en bewust zijn lezers misleiden om zijn eigen christelijke religie beter uit de verf te laten komen, en om makkelijk te scoren met anti-islam retoriek van borreltafelniveau. Dat veel reaguurders hem hierom adoreren, zegt veel over die reaguurders.

Ik had nooit gedacht, dat ik nog eens terug zou verlangen naar Bandirah.

Russells Teapot | 08-03-14 | 11:34

Sterk verhaal. In islamitische landen weten de dictators wel hoe gevaarlijk het is om enthousiaste jihadisten hun Goddelijke gang te laten gaan. Wat ze daartegen moeten doen is daar ook geen bron van denk-hoofdpijn.

Hier is het een enorm probleem, omdat jihadisten op Westerse wijze geduid moeten worden. "Wat bezielt zo'n jongen toch" - vraagt men zich hier vertwijfeld af. "Wat moeten wij hem schenken om hem op andere gedachten te brengen?"

(Nou, gewoon: een zwaard in zijn nek op een zanderig marktplein, tussen de kamelen.)

Jan Passant mk2 | 08-03-14 | 11:34

Ai ai ai, volledig fout dit. vol-le-dig fout.

Religie is de kanker van deze samenleving.

Woeler | 08-03-14 | 11:33

"Godsdienst biedt namelijk iets aan dat de klant graag wil hebben en nergens anders kan krijgen: het eeuwige leven."

Of zoals hier in NL: Graties geld...

CornholioNL | 08-03-14 | 11:33

Maar de rol van godsdienst kan ook aktief terug gedrongen worden door verlichte krachten in de maatschappij. Bij andere vormen van kwakzalverij vinden we dat vanzelfsprekend.

smdyasc | 08-03-14 | 11:33

Beste Hans, lees ik nou goed dat je niet alleen een probleem het met de al of niet religie Islam, maar met alle religies?

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 11:32

Iedereen kan beroemd worden in een mediacratie.

hawie | 08-03-14 | 11:31

"Toch verwachten atheïsten, misselijke zuurpruimen dat het zijn"? Ik ben atheïst, en kan alleen maar lachen om mensen die wel geloven. Wat maakt mij een zuurpruim? Generaliseren is zo... sorry, rest van je stukje niet gelezen vanwege kwaliteit begin.

Sessine | 08-03-14 | 11:31

Beste Hans, Ik heb een atheistische vriend wiens ethiek ik veel hoger acht dan van veel religie-aanhangers.
Hij is zelfs een enorme Bach-liefhebber.

Einde van de Domheid | 08-03-14 | 11:30

@Chiant,mooi gesproken en uiteraard mijn plus!

Boris Badass | 08-03-14 | 11:30

Gelul Hans.God,Allah, of wie dan ook is een bedenksel,meer niet.Uit de angst om dood te gaan geboren.

pim achtertuin | 08-03-14 | 11:30

Vandaar dat die malle mohammed de hadj verplicht heeft gesteld. Ook goed voor de economie van z'n thuisbasis. Maar ik meen dat iemand die de hadj gedaan heeft dat onder z'n collega psychoten nog het nodige aanzien geeft.

Willem VanDer Decken | 08-03-14 | 11:30

No Mo | 08-03-14 | 11:24
Ook daar zou een leeftijdsgrens van 21 jaar moeten worden aangehouden. Eerst de hersens laten volgroeien i.p.v. vol te gooien met vergif. Het is discriminatie ten top. Als je niet meedoet, hoor je er niet bij. Afvallige, verrader,uitgestoten.

Sophie9985 | 08-03-14 | 11:29

De geschiedenis herschrijven om het christendom beter uit de verf te laten komen. Zo kennen we Hans Jansen weer.

Neem eens een lesje geschiedenis van de VS, meneer Jansen, en onderzoek, wie degenen waren die slavernij in stand wilden houden, en wie degenen waren die het af wilden schaffen.

Hint: het zuiden was veel religieuzer dan het noorden. Wie verloor de burgeroorlog ook alweer, en wat was daar het gevolg van?

Lees dit eens:
www.jesusneverexisted.com/slavery.html...

Misselijkmakend, zoals christenen hun eigen geschiedenis witwassen. Waarschijnlijk vertellen de Hans Jansens van de toekomst dat het het christendom was dat de homo-emancipatie heeft bewerkstelligd, en gestreden heeft voor homorechten.

Russells Teapot | 08-03-14 | 11:29

"Godsdienst is een schone zaak en schenkt het mensdom veel vermaak"
Hoe laat en waar is de steniging vanmiddag? Is het voor of na de homo ophanging?

Botte Hork | 08-03-14 | 11:27

Het zoogdier mens is niet in staat om de juiste leiders te kiezen. Men vlucht in godsdienst om zelf maar niet na te hoeven denken. U eist, wij geven. Hoe meer geweld, des te meer aanhang. Hoe meer onderdrukking,hoe beter. Voelt iedere deelnemer zich machtig. Zielig hoopje zoogdier.

Sophie9985 | 08-03-14 | 11:27

@Sophie9985 | 08-03-14 | 11:22
Het is meer voor kleine kindertjes die nog niet autonoom kunnen denken en alles klakkeloos van anderen aannemen. Als je in je volwassen leven nog steeds in sprookjes gelooft is er ergens iets mis in je hoofd.

No Mo | 08-03-14 | 11:24

Jihadisten trekken zich vandaag de dag inderdaad geen ruk meer aan van de overheid. Maar niet alleen op het gebied van de religieuze oorlogsvoering. Individuen uit diezelfde zandbank hebben ook weinig op met andere wetten die in een land (als Nederland) gelden. En ze komen er, door de zachte heelmeesters in Den Haag, nog mee weg ook.

goedverstaander | 08-03-14 | 11:24

Ik geloof er niets van dat de islam in staat is te emanciperen. dat wordt verboden door de moslim fundamentalisten en daar zijn er steeds meer van. het Westen is het kwaad, verlichting is het kwaad, alles wat het leven mooi maakt is voor die geschifte geloofswaanzinnigen het kwaad. Vanuit de Arabische wereld worden gelden naar Nederland gebracht om de islam hier te verspreiden. Wereldwijd zien we dat de fundamentalistische islam steeds meer terrein wint, door het gebruik van geweld. Een religie die op die manier aan de macht wil komen is geen religie maar een gevaarlijke veroveringsideologie. Gevaarlijke organisaties horen te worden bij wet verboden www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014... Maar hier in Nederland mogen zelfs Syrië gangers vrij rondlopen. Soms vraag je je af: wie is er meer gestoord? De geloofswaanzinnigen of zij die hen alle ruimte geven?

No Mo | 08-03-14 | 11:23

No Mo | 08-03-14 | 11:17
;-) Denkbeeldige vriendjes is zooo jaar nul.

Sophie9985 | 08-03-14 | 11:22

Sorry Hans, maar als de Islam na een dozijn eeuwen in hun absolute basis geen ruk veranderd zijn, zie ik dat niet gebeuren. Morgne niet, volgende week niet, en ook iet over duizend jaar.

KenTochNait?! | 08-03-14 | 11:22

Slavernij bestaat nog steeds, overal. Overal ter wereld zijn mensen slaven van geestelijke leiders.

goedverstaander | 08-03-14 | 11:22

Het ligt er aan hoe het zich in de Krim ontwikkelt en of Europa zich snel herpakt, maar ik sluit niet uit dat het geloof ook in Nederland weer heel groot gaat worden binnenkort. Zoals Jan Spoor al eens dichtte:

"Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat,
als hoge nood en bitt're strijd ons wacht.
De nood voorbij, het land in vredesstaat,
vergeten is de Heer, en Jan Soldaat veracht!"

Chiant | 08-03-14 | 11:21

-weggejorist-

McSnor | 08-03-14 | 11:19

Hans, Hans, Hans, hoe kun je de plank toch zo mis slaan?

Godsammekraken | 08-03-14 | 11:17

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl