Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Liborfraude is veel groter

feynmanenoffeiten.jpgDe fraude met de Liborrente laat een waar slachtveld zien in de media, die er niets van lijken te begrijpen. Dagelijks wordt bijvoorbeeld niet een enkele Liborrente bepaald, maar een systeem van 150 rentes: tien verschillende valuta met vijftien verschillende looptijden. De fraude kwam in 2005 voor het eerst in het nieuws en speelt dus al vele jaren, maar zelfs de meest kritische SOBI denkt dat de schade voor de burger wel meevalt. De fraude zou voornamelijk de ene dag omhoog en de andere dag omlaag zijn gegaan en voor de burger middelt het dan uit, ofzo. Of wellicht verwart de beste man wat hij kan aantonen met wat de daadwerkelijke schade is. Gelukkig is Pieter 'bankrun' Lakeman wat alerter als het gaat om de illegale winsten vanuit de rentederivaten: de omvang van de fraude viel wel mee, zei hij bij Knevel en Van den Brink... Terwijl we het hier dus hebben over de dagelijks bepaalde rentestand voor meer dan vier keer de totale wereldproductie. Een basispuntje (0,01%) van dit financiële monster gedurende 24 uur is al 100 miljoen euro. Morgan Stanley schat de manipulatie op 35 basispunten naar beneden gedurende minimaal vier jaar. De Rabobank probeerden jaren van fraude af te doen als een marginaal incidentje, met een mea maxima culpa op YouTube van de CEO. Het zou volgens dat filmpje, maar ook een complete aflevering van Zembla  slechts gaan over een handelaar en een 'doorgever'. Een beetje prijzig geneuzel in een iets losgeslagen afdeling, meer niet. De banken zitten echter wel op het strafbankje. Deze pdf ziet al 35 miljard civiele vorderingen aankomen. Banken verwachten acht miljard advocaatkosten, kregen al miljarden aan boetes over zich heen, Fannie Mea wil  800 miljoen dollar terug, en er verdween bijna een half miljard aan onterechte bonussen. Dat alles terwijl nog genoeg autoriteiten civiele en strafzaken moeten starten. De fraude naar beneden is echter volgens BBC & Economist zelfs geïnitieerd door assistent gouverneur Paul Tucker van de Engelse centrale bank, tevens toezichthouder in gesprek met bijvoorbeeld de vorige CEO Bob Diamond van Barclays. Een monsterschandaal, kortom, maar dat haal je niet uit de gemiddelde berichtgeving in de media. De centrale banken hadden net de rentes verlaagd om de economie te stimuleren. Door de val van Lehmann Brothers liep de interbancaire rente op. Aangezien in de reële economie veel gespaard en geleend was tegen driemaands liborrente plus opslag, en niet tegen ECB-rente plus opslag, is de onderliggende wens van de centrale bank begrijpelijk, maar dit is niet de juiste manier. Tijdens de Britse parlementaire enquête werd uiteraard alles ontkend. Helaas valt een gelekte email met een verklaring te goed samen met een Liborrente-daling in de markt, terwijl de kredietcrisis nog in volle gang was. Een schriftelijke email is meer waard dan de mondelinge ontkenning jaren later. De echte beleggers trapten er niet in, zie het verschil tussen de verzonnen Liborrentes en verhandelde Credit Default Swap. Een CDS is de verzekeringspremie voor een wanbetaling van de onderliggende waarde. Hoewel de CDS voor Citygroup vele malen groter is dan de Bank of Tokyo, geven beide banken aan voor dezelfde rente geld te kunnen lenen. Dit is vreemd, aangezien rente pas koopkracht-behoud oplevert als risico én inflatie vergoed worden. De nauwkeurigheid waarmee die handelaar en 'doorgever' verwachten te kunnen manipuleren in dezelfde Zembla-aflevering zijn interessant. Uit andere bronnen wordt de indruk gewekt dat de manipulatie vrij grof is en niet altijd resultaat leverde. Rabobank-handelaren bestelden op de basispunt nauwkeurig Liborrentes en de Libor 'doorgevers' beloofden die. Dergelijke nauwkeurigheid red je alleen als alle betrokken doorgevers in een gezamenlijke Whatsapp groep zitten. Banken oplichten van uw geld De schade zou ook meevallen omdat vooral de ene bank de andere bank opgelicht zou hebben. Ten eerste is dat niet waar. Naar schatting van Morgan Stanley is een kwart van de fraude tegen de reële economie gericht. Ten tweede, zelfs al zou de ene bank de andere oplichten, dan zijn het de zestien grote jongens die kunnen frauderen tegen de rest van de bancaire sector. Beperkt tot Nederland is het alleen Rabo die dan dus ING, ABN, SNS, Fortis en DSB oplichtte. Allemaal banken die een redding van de staat nodig hadden. Van uw geld, dus. De echt grote illegale winsten zijn gemaakt met een korter tijdspad. Als handelaar neem je willekeurige posities in, of erger: die laat je door de markt innemen. Als je maar handelt. Long, short of prijs maakt niet uit. Als je positie groot genoeg is, geef je door welke verandering voor jou gunstig is. Voilà, boekwinst. Echt leuk wordt het als de andere partij door marginverplichtingen of interne risicobeheersing vervroegd afscheid moet nemen van haar positie, door dumping ontstaat verdere koerswinst. Meerdere mensen hebben in een TV-camera geroepen dat de Liborfraude u niet treft, omdat de meeste Nederlandse hypotheken de euribor contractueel gebruiken. Echter, in rentestanden volgende deze twee elkaar op de voet. Daarnaast hebben ze hetzelfde concept, waarin een klein aantal gerenommeerde banken verwachtingen uitspreken in plaats van daadwerkelijke transacties. Liborfraude tastte pensioenen aan De grootste bezitting van de gemiddelde Nederlander is het uitgestelde loon onder de vlag van een pensioenfonds. Deze beleggen onder andere in rente producten en zijn voor hun dekkingsgraden afhankelijk van een marktgerelateerde rekenrente. Aangezien de Liborrente langdurig door fraude laag is gehouden, geeft dit samen met de kunstmatig lage FED en ECB rentes in het hele systeem verlaagde rentestanden. Lage rekenrente, geeft lage dekkingsgraad, uw pensioen wordt maar eens gekort. Het geeft ook een andere invalshoek op de Vestia affaire (kort resumé). Dan bedoel ik niet of de banken wel vijf keer zo veel rentederivaten mochten verkopen dan Vestia op basis van haar vreemd vermogen positie nodig had. Ook niet of de banken Vestia wel mochten aanmerken als een professionele belegger die gerechtigd is financiële suïcide te plegen. Ik vraag me vooral af of de rekening van twee miljard uit de hoge hoed kwam, netjes uit de bancaire computer rolde of gedeeltelijk door fraude is verzwaard. Vestia verloor door lagere rente. Nu heb ik geen inzage in of Vestia hier ook door getroffen is, maar er zijn bedrijven, pensioenfondsen, instellingen en overheden die op deze wijze getild zijn. U bent met de Liborfraude (met een omweg) wel degelijk stevig genaaid.

Reaguursels

Inloggen

Wat horen we eigenlijk weinig over IJSLAND de laatste tijd. ;)

jos verstoppen | 17-02-14 | 14:16

Wat horen we eigenlijk bar weinig over ijsland de laatste tijd. ;)

jos verstoppen | 17-02-14 | 14:14

Punt is dat hier alleen de gevolgen gepropageerd worden en niet de aanleiding. Ten eerste lijkt het me dat elke 'aandeelhouder' zijn MT aanspoort tot grotere winsten, ten tweede als er voor iets geen wet/regel is dan vindt er wel iemand een manier om van de omstandigheden gebruik te maken. Het zou eens moeten gaan over de ethische denkkaders van de managers, maar is vast ver gezocht. Zoals Manfred Kets de Vries al zei "meer dan 25% van de top managers is knettergek".... Laat hij nou gelijk hebben.

gedachtespinsel | 17-02-14 | 01:22

Dit staat er:"......"Dit opzetje is er NIET om de banken te helpen noch de economie, maar vanwege POLITIEKE DOELSTELINGEN. Ook banken,eventueel voorzien van crimineel personeel, zijn daar slachtoffer van.

De enige winnaars, de constructeurs van dit alles, zijn politieke machthebbers, de bazen van de lobbyisten voor nog betere bancaire wetgeving en nog meer toezicht.
De economie echter kan centrale banken missen als kiespijn, ...(...)"

Dat banken ook slachtoffers zijn komt omdat zij ingebed zijn in het systeem.
herhaling.
De oorzaak is het desastreuze systeem waarin de banken moeten (!) opereren. Ze zijn in feite een filiaal van de Centrale Bank, hebben geen keus.

" Doen alsof er nu méér .."
neen, niet doen alsof. Ik heb het echt zo bedoeld en geschreven.

aan u het laatste woord.

sirik | 16-02-14 | 20:15

@Sirik,

In je reactie van 10:50 uur noem je de banken wel degelijk "slachtoffer van politieke instellingen". In werkelijkheid gaat het echter om banken die liegen, bedriegen en frauderen.

Voor je zo'n uitgebreid en goed gedocumenteerd betoog als hierboven afdoet als "gebrek aan kennis" dien je op zijn minst 1% van de door Feymnan genoemde feiten of argumenten onderuit te halen; dat probeer je niet eens. Je komt alleen met een achterhaald dogma, dat je om 14:40 uur nog eens herhaald.

Je gebrek aan algemene ontwikkeling is stuitend. Doen alsof er nu méér problemen zijn met criminaliteit en voedsel dan de afgelopen 200 jaar vanwege een overheid die 200 jaar bestaat...

Dandruff | 16-02-14 | 19:47

Een makkelijke sneer naar de 'gewone media' die het probleem niet begrijpen, en dan zelf "Citygroup" spellen. Eerder een indicatie dat meneer Feynman zelf de verkeerde media leest. En in zijn poging de goede (The Economist) te lezen misinterpreteert hij een artikel dat absoluut niet suggereert dat Mr. Tucker de LIBOR fraude bestuurde - het artikel rapporteert alleen maar over beschuldigingen daarover. In 'gewone media' is de aanname dat waar rook is is vuur namelijk wat minder gebruikelijk, meneer Feynman.

Suubi Musajja | 16-02-14 | 15:41

sirik | 16-02-14 | 14:40
U heeft geen betoog. U heeft niet eens een verhaal. U wil het badwater zo graag weggooien dat u de baby erin vergeet. U mist een groot deel van het plaatje met uw Mises en begrijpt daardoor geen sikkepit van internationale handel.

Hedge_it | 16-02-14 | 15:35

Dan,
Centrale banken ism met de politiek storten samenlevingen in een afgrond. Feynman maakt zich druk over de laatste paar centimeters van de afgelegde weg.
Het systeem van centrale banken heeft geleid tot een enorme diefstal van privaat bezit. Feynman maakt zich druk over de manier waarop er gestolen wordt. Feynman analyseert de oorzaak niet.
Dat is mijn betoog.
.
"Maar het is idioot te beweren dat als banken frauderen, dit "dus" de schuld is van de overheid."

Dat zijn niet mijn woorden.

Ik beweer dat juist banken doorgaans (er zijn wel vlekjes) keurig volgens de regels hebben gehandeld.
Wel immoreel en fout, maar juridisch OK. Dankzij de wetgever, de Tweede Kamer.

De Nederlandse Bank is volgens de wet(!!) gerechtigd om geld uit te geven, ook als het niet gedekt is door goud of een andere waarde( als het wel door goud gedekt zou worden is die actie eigenlijk zinloos).
Als ik een ongedekte cheque zou uitschrijven, heb ik heel snel een afspraak met de rechter. En terecht. Dat geldt niet voor centrale banken.

"Ik geloof daar niet zo in, het afschaffen van de overheid leidt er echt niet toe dat bankiers, voedselproducenten, straatrovers, inbrekers en terroristen ineens allemaal beschaafde nette mensen worden. Integendeel"

Bewijsbaar is dat door de aanwezigheid van een overheid juist de openbare orde ernstig verstoord is geraakt.
Het is simpel te beweren dat, met het gegeven dat deze overheid al minstens 200 jaar bestaat en geen gebrek heeft aan financiële middelen, de criminaliteit en affaires met voedselproducenten nog nooit zo ernstig is geweest als heden. Dit als voorbeeld.

"Deze fraude is opgezet door de banken zelf, niet door de overheid."

Daar zijn geen bewijzen van te vinden.

sirik | 16-02-14 | 14:40

blabla9899 | 16-02-14 | 11:03
Wat heeft goud daar dan mee te maken ?
Niet voor niks dat we dat al 40 jaar niet meer doen. Dat klapte namelijk. Als in viel niet meer vol te houden. Voor de zoveelste keer in de geschiedenis. Goudstandaarden houden het nooit. Geen enkele standaard kan het houden. Waarde verandert. Altijd.
...
Free floating exchange is daarom perfect. Enige waar het om gaat is vertrouwen. Dat moet internationaal zichtbaar, transparant en in balans zijn.
Internetbankieren en electronisch geld gaan niet meer verdwijnen. Is veel handiger. We moeten er alleen nog wel ALLE andere systemen en structuren op aan gaan passen. En dat vergt inderdaad wat omdenken. Ook bij u.
...
Het probleem in geld ligt historisch ALTIJD bij de onbetrouwbare overheden die geld kunnen scheppen door het te mogen lenen. Wat volgt is tekort op tekort. De rente erop is vervolgens dodelijk. Bankiers de lachende derde. Totdat het hele zooitje in mekaar dondert. En we de rijke joden de schuld gaan geven.
...
Ik stel voor dat we dat dit keer anders gaan doen.

Hedge_it | 16-02-14 | 14:13

@kloopindeslootjijook

Noem jij dan maar eens een politicus of bank op die wel betrouwbaar is.
Succes.

Willem van Rood | 16-02-14 | 13:19

(Behind)Doors | 15-02-14 | 23:14 | + 3 -
Die waren te druk bezig met de enige particuliere bank DSB te slopen olv Pieter Lakerman
De bank met de woekerpolissen, die alle andere banken ook (nog steeds) hebben!

mom van avezaath | 16-02-14 | 12:09

@Willem van Rood Daarom zouden we met z'n allen niet meer moeten gaan stemmen.

Want dan wordt alles vanzelf beter? Lekker makkelijk zwartwit gooi-maar-op-een-hoop. DE politici, DE banken. Als er bij jou op stoep een hondedrol ligt hebben DE honden het ook gedaan zeker?

kloopindeslootjijook | 16-02-14 | 12:05

Ik haakte voor het einde van de eerste zin al af: slachtveld???

peers | 16-02-14 | 11:57

Kortom, de banken zijn zo corrupte als de neten.
En aangezien de politici de banken op elke mogelijke manier steunen d.m.v. van een zeer lage rente bij de ECB en door het overeind houden van die banken middels staatsgeld.
Kunnen we dus stellen dat onze regeringen ook zo corrupt als de neten zijn.
Daarom zouden we met z'n allen niet meer moeten gaan stemmen.

Willem van Rood | 16-02-14 | 11:44

@Sirik,

Je opmerkingen over concentratiekampen, cruiseschepen zijn bizar slecht bedacht. De rest van je reactie is echter nog veel slechter.

Je verwijt Feynman "gebrek aan kennis", maar je weerlegt geen woord van wat hij zegt. In plaats daarvan kom je weer met je dogma over de vrije markt die als een toverfee alles oplost.
Persoonlijk vind ik een goed onderbouwd stuk over banken aanzienlijk geloofwaardiger dan een roeptoeter die zijn geloof in toverfeeën onderbouwt met "degelijke onderbouwing = gebrek aan kennis".

Ik ben niet voor een grote overheid, en ik weet heel goed dat de overheid medeschuldig is aan deze crisis. Maar het is idioot te beweren dat als banken frauderen, dit "dus" de schuld is van de overheid. Dat klinkt feitelijk net zo belachelijk als je eerdere bewering dat als voedselproducenten rotzooien met het voedsel, dat "dus" ook de schuld is van de overheid. Straatroof, inbraken, islamitisch terrorisme; alles is altijd allemaal de schuld van de overheid begrijp ik.
Ik geloof daar niet zo in, het afschaffen van de overheid leidt er echt niet toe dat bankiers, voedselproducenten, straatrovers, inbrekers en terroristen ineens allemaal beschaafde nette mensen worden. Integendeel.
Deze fraude is opgezet door de banken zelf, niet door de overheid.

Dandruff | 16-02-14 | 11:42

Waarom heet het geld pakken van het naar de klote helpen van een hele economie te koste van iedereen geen fraude? Of heet dat dan gewoon de min-kant van de vrije markt waar de VVD liever niet over praat? En waarom heet dit dan wel liborfraude? Het wordt hoog tijd dat de financiele sector dienstbaar wordt naar de samenleving en niet andersom. En dat moet je regelen, niet aan de markt overlaten, want dan weten we het wel.

kloopindeslootjijook | 16-02-14 | 11:42

"The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks." -Lord Acton

Sleutelplanktovenaar | 16-02-14 | 11:34

test

van_de_pot_gerukt | 16-02-14 | 11:18

Hedge_it | 16-02-14 | 09:29 | + 0 -
inderdaad, de afgelopen 40 jaar niet. daarom wordt er nu maandelijks voor 100-miljarden bijgedrukt.

blabla9899 | 16-02-14 | 11:03

Wat Feynman nekt is niet zijn onderzoek, maar gebrek aan kennis.

"De fraude kwam in 2005 voor het eerst in het nieuws en speelt dus al vele jaren, maar zelfs de meest kritische SOBI denkt dat de schade voor de burger wel meevalt. De fraude zou voornamelijk de ene dag omhoog en de andere dag omlaag zijn gegaan en voor de burger middelt het dan uit, ofzo."

Dit is zo'n beetje hetzelfde als berichten over een heftige burenruzie in een concentratiekamp, het constateren van een lek in de reddingsloep van een zinkend cruiseschip. Of de mededeling over een gedetineerde die vastzit op het toilet.

Hij stelt vast dat er gefraudeerd wordt en niet zo'n beetje.... in een omgeving dat er juist voor opgezet is OM te frauderen.
Tenminste ik versta onder het 'vastellen van rente' in afgezonderde onderlinge samenspraak door een bevoorrechte groep (LIBOR; EURIBOR; BIS), gewoon manipulatie.
En manipulatie is fraude. Weliswaar bij wet geregeld maar het blijft corrupt.
De enige plaats waar diverse rentes dienen te worden 'vastgesteld' is, let op Feynman, DE VRIJE MARKT.
Transparant en toegankelijk voor eenieder !
(Als dat niet democratisch is..)

ECB,DNB, bankenunie, LIBOR, EURIBOR, en wat nog al meer, zijn er juist om het volk rustig te houden.
Dit opzetje is er NIET om de banken te helpen noch de economie, maar vanwege POLITIEKE DOELSTELINGEN. Ook banken,eventueel voorzien van crimineel personeel, zijn daar slachtoffer van.

De enige winnaars, de constructeurs van dit alles, zijn politieke machthebbers, de bazen van de lobbyisten voor nog betere bancaire wetgeving en nog meer toezicht.
De economie echter kan centrale banken missen als kiespijn,
Immers de oorzaak van deze crisis, en eerdere is juist de politieke aansturing van de economie i.p.v. het over te laten aan de vrije markt.
Tirannen gebruiken economie om macht over de burger te houden.
Centrale banken zijn daar een uitstekend middel voor. Centrale banken drukken vals geld en manipuleren de rente naar behoeven.
Maar dat is niet nieuw.
Bij een overmaat aan schulden is het handig als 'toevallig' de rente laag is. Funest voor de pensioenfondsen die met een laag risico rendement willen behalen.
Jammer voor arbeiders (vaste contracten), jammer voor de spaarders en pensioenhouders én alle andere meerjarige contracten.
Maar het is erger.
Door deze manipulatie weten producenten niet wat de werkelijke, de juiste, rente is en dus wordt elke beslissing om te investeren in nieuwe productielijnen uitgesteld.
Dus van enig herstel is voorlopig geen sprake.
Eerst een politieke machtswisseling en pas daarna economisch herstel.
Helaas, het is niet anders.
(www.mises.org; mises.nl)

sirik | 16-02-14 | 10:50

Je geld op de bank zetten staat ongeveer gelijk aan een kleuter van 5 jaar op een zak snoep te laten passen. It's gone.

Botte Hork | 16-02-14 | 09:59

ProAsfalt | 15-02-14 | 21:39 | + 8 -
Banken kunnen niet acteren zonder de steun van de Roverheid, de toezichthouders knijpen een oogje dicht, vreemd he....

ITEACHYOU | 16-02-14 | 09:53

Zolang ik 1% rente krijg op een spaarrekening die altijd naar beneden wordt bijgesteld en 5% zou moeten betalen voor een hypotheek is het wel duidelijk wie er opgelicht wordt.

voldemort | 16-02-14 | 09:34

blabla9899 | 15-02-14 | 23:07
Goud bepaalt de waarde van het geld niet. Einde discussie.

Hedge_it | 16-02-14 | 09:29

En wat nog erger is dat je als zelfstandige met een goed lopend en eerlijk bedrijf keer op keer weer een prognose voor volgend jaar, en een taxatie van het pand en toe behoren in moet leveren! Wat godvr notabenen door een door hun aangewezen taxatie bureau?? gedaan moet worden kosten 2000,- eerlijke euries ieder jaar Kan ze de strot wel dicht nijpen JA JULLIE RABOSTANK voor bank!!

postbus51 | 16-02-14 | 08:37

Ach komt wel goed.
Bovendien mogen we kiezen van Mark en Didi "accijnsverhoging,belastingverhoging of hogere boetes"

lidlbier | 16-02-14 | 08:30

Om een lang verhaal kort te maken in jip en janneke taal:
De banken moesten op onze centjes passen en hebben alles opgemaakt.
Zo goed,hearair?

gimme a beat,rix | 16-02-14 | 08:05

Waar o waar blijft de bank waar ik mijn geld kan plaatsen zaken kan betalen gewoon tegen kostprijs en wat opslag? Kortom een bank die NIET speculeert?

Flipus | 16-02-14 | 07:33

tattooboer | 16-02-14 | 02:35
Thanks... linke soep voor een vrij land. Immers de goede mensen met een drive gaan ook weg. Dat zijn juist de gangmakers van een organisatie.
.

Zoektocht naar werk in buitenland

In 2011 zochten nog maar 4000 mensen een baan buiten Nederland, inmiddels staat de teller op 47.000. „Het aantal neemt in rap tempo toe, per maand komen er zo een 1500 personen bij”, weet Hubert Heutink van uitkeringsinstantie UWV.
www.telegraaf.nl/overgeld/werk-inkomen...

duitse herder | 16-02-14 | 07:00

*Little Britain rolstoel gozer* Yeah I know..

Shareholder II | 16-02-14 | 02:33

BedrijfsTijgerT | 16-02-14 | 01:38 |

Inderdaad ;)
Als ik nu naar buiten loop heb ik binnen een paar minuten een handje schelpen.
-
Doe ik meer moeite voor mijn betaalmiddel dan de gemiddelde digi-bankier.

Smaalpapil | 16-02-14 | 01:45

Smaalpapil | 16-02-14 | 01:36
U woont bij het strand?

BedrijfsTijgerT | 16-02-14 | 01:38

Zo ordinair om over geld te praten. Voor mijn part betalen we met schelpjes.

Smaalpapil | 16-02-14 | 01:36

En dit alles werd u mogelijk gemaakt door de hebzucht van de mens, u en ik

(Behind)Doors | 16-02-14 | 01:27

Zeer helder verhaal,maar doe eens iets over virtual money Feynman, gewoon omdat t coinsgewijs kan!! Van schelpjes en kraaltjes via geld enaandelen naar bit- and lite- en dogecoins, is er nog hoop?? IK WIL HOOP!

Causa Sui | 16-02-14 | 01:02

Smarties | 16-02-14 | 00:56 |
Sorry, die bestaan al jaren niet meer.

Ik was in Haren | 16-02-14 | 01:02

Zolang iedereen gezagsgetrouw op dezelfde partijen blijft stemmen interesseert de politiek mij geen bal. Stem Pechthold omdat hij de leider van het anti-Wildersverzet is. Stem PVDA of CDA omdat je betovergrootmoeder van vaderszijde daar al 60 jaar op gestemd heeft.

JoranVanderdood | 16-02-14 | 01:00

Zolang iedereen gezagsgetrouw op dezelfde partijen blijft stemmen interesseert de politiek mij geen bal. Stem Pechthold omdat hij de leider van het anti-Wildersverzet is. Stem PVDA of CDA omdat je betovergrootmoeder van vaderszijde daar al 60 jaar op gestemd heeft.

JoranVanderdood | 16-02-14 | 00:57

Ik was in Haren | 15-02-14 | 23:44
Geef mij je blogs toe?

Smarties | 16-02-14 | 00:56

hearair | 15-02-14 | 23:35
Zo!! 500 euro per uur? Alleen dat al in je gedachte hebben dat je zo speciaal maakt, maakt je al een psychopaat. Zoals alle 'belangrijke' politici en zakenmensen zijn. Ik lach je hierbij vierkant uit.
Het gaat kut met Nederland leg dat maar eens uit, bestuurd door mensen die 500 per uur vragen, wat is jouw meerwaarde per uur? Ik denk niets. Een hoop hetzelfde. Hamvraag is waarom hebben we minder, dankzij de glorieuze EU? hebben? Meneer de psychopaat?

Smarties | 16-02-14 | 00:55

Ik snap er niks van dus ik haak af.
Voor mij is het voldoende om te beseffen dat geld en macht corrumperen. Sinds mensenheugenis al. Ze doen maar, de meeste mensen (waaronder de massa van de reaguurders) proberen gewoon een deugdelijk en een, zoveel mogelijk, correct leven te leiden. Dat besef is mij meer waard dan mij enorm druk maken met bijbehorend hoge bloeddruk over het genaaid worden door een paar psychopate bankiers en narcistische politici. Uiteindelijk eet ik er nog geen boterham minder door en ik heb wat grond.

Zodra ze aan mijn dagelijkse bewegings- en meningsvrijheid gaan komen (en daar zijn ze hard mee bezig) trek ik mijn hooivork uit de schuur.

BedrijfsTijgerT | 16-02-14 | 00:27

hearair | 15-02-14 | 23:26
Mooi dat u al zelf aangeeft dat er verschillende rentes zijn. Dat maakt de markt schimmiger alsook het makkelijker om je zakken te vullen van de mensen die helemaal niet snappen wat voor product je verkoopt. Echt handig! Een rentepercentage is opgesteld over duur en hoeveelheid. Door de ECB niet door de banken. Die gooien er een percentage overheen. Als ik 8 uur geld leen dan betaal ik bv. 4 procent rente over een jaar/ gedeeld door het aantal uur van het jaar * 8 uur. Hoe moeilijk kan het zijn? Is het ene risicovoller dan het andere? Kan, maar leg de rekening bij de bank en niet bij de spaarder. En dat is wat de banksters wel doen. Uw antwoord versterk mij in mijn wens om banken hun eigen verantwoordelijk te laten lopen. Uw antwoorden zijn geen antwoorden op mijn vraag. Maar uw antwoord is zoals de wereld antwoord, lees de banken, vandaag handelen. Daarnaast geeft u ook toe dat pensioenfondsen moeten handelen in geld. Dat is totaal verkeerd gelopen. Mensen moeten bijbetalen! Maar geen antwoord op mijn vraag. Waarom moeten zij dat? Ze hebben een rentevoet afgesproken en gecommuniceerd naar hun achterban. Waarom moet dat beter dan, en lager beleggen in hun geld?
En bij 3 is het marktwerking, iets wat niet in de NL bankensector is doorgedrongen. De overheid bepaalt zeker. Maar de bankiers hebben nog geen moment het verlies geleden. Wij betalen dat bij. Ik zou iets lager zingen. Wat je ook weet van je markt. Je bent er niet goed in. In feite ben je een steuntrekker. Geld van belastingbetalers houden jouw baan in ere. Sociale werkplaats, daar hebben jullie jezelf in gemanoeuvreerd. En kom niet aan met de overheid over hypotheek-rente stand. Het ECB is degene, die de rentestand bepaalt. En die is in Duitsland veel goedkoper dan hier in Nederland. Wat nu onze overheid? Leugenaar!!
En ik voeg er nog een vraag 4 aan toe. Waarom hebben we het nu allemaal slechter, dankzij de EU? Succes, manager.

Smarties | 16-02-14 | 00:19

miko | 15-02-14 | 23:45 Zie jij het als jouw taak om elke keer weer Johnny Quid aan te moeten vallen? Zelfs als het draadje niet door hem geschreven is?

Lees zijn topics dan niet. Laat het.

Doorgaans waardeer ik je plempsels, dit is echter kinderachtig.

zeg maar jansen | 15-02-14 | 23:52

@Feynman: hulde ende diepe buiging voor wederom een grondig stuk onderzoeksjournalistiek! Zoals hierboven getegeld geen lichte kost, maar wel harde waarheid, inclusief onderbouwing. Eigenlijk verdienen dit soort verhalen een nog breder podium, zodat nog meer mensen voorgelicht worden, buiten de kring van vrijdenkers alhier. Ik hoop dat Alex Sassen van Elsloo meeleest.....

ole guapa | 15-02-14 | 23:52

-weggejorist-

miko | 15-02-14 | 23:45

Smarties | 15-02-14 | 23:32 |
Dank je wel, maar ik ben volgens mij niet anders dan op andere avonden. Ik heb zelf voor 2 blogs geschreven, misschien dat dat helpt om mijzelf duidelijk te verwoorden.
Overigens mag ik jouw bijdragen ook graag lezen.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 23:44

Pimp my Voortuin | 15-02-14 | 21:16 | + 13
Als jij deze 'wetten' van 'omze' (naar eigen zeggen) Overheid (PvdA/VVD/CDA/D66/Gl e.d.) nog serieus neemt? Dan ben je een eersteklas Droplul.

Piet van Schwaffelen | 15-02-14 | 23:36

Smarties | 15-02-14 | 23:15

Als echte verzekeringsagent of bankier zou ik hier gewoon 500 euro per uur voor moeten vragen, maar goed:

- Weinig concurrentie, op een gegeven moment mocht alleen Rabo nog de tarieven zetten.
- Banken hebben al veel hypotheken op de boeken
- Hypotheken zijn groot (mensen brengen geen eigen geld in)

Kortom, niemand hield de banken tegen om opslagen te verhogen, en ze komen ermee weg omdat de risico's groter zijn geworden.

hearair | 15-02-14 | 23:35

@ Van Duyvenbode

Dat is opgelost door ze te aan te duiden met de term "TBTF", het enorme systeemrisico wat niet ingecalculeerd was met deze zwendel (of juist zeer planmatig volledig ingecalculeerd) wordt nu nog steeds langzaam overgedragen op de reeele economie omdat het toch ergens vandaan moet komen. Daarom is er ook altijd zo'n heisa als er een bank op klappen staat, ( Cyprus,SNS ) dan worden er allerlei ingewikkelde constructies bedacht die moeten voorkomen dat er een "credit event / faillisement" plaatsvindt waardoor er CDS derivaten uitbetaald moeten worden en er gekeken moet worden naar wat de werkelijke waarde van de balans is. Beetje vergelijkbaar met NL gemeentelijk grondbezit maar dan op een globale schaal en met nog minder daadwerkelijk onderpand.

Sinds 2008 is er op dit vlak niks opgelost en hebben degenen die met hun incompetentie / hebzucht de gehele wereldeconomie een optater heben gegeven alleen maar meer mogelijkheden gekregen om hun werkwijze voort te zetten.

Behalve een paar handelaartjes (a la DSB)is er sinds de aanvang van de crisis geen enkel serieus financieeel vehikel "echt" failliet verklaard.

Het behoeft geen grote mate van mensenkennis om te concluderen dat indien systeemrisico niet gedragen hoeft te worden door degene die het meest kan verdienen met gokken, dit enorme mogelijkheden biedt.

Ik heb soms nog hoop als ik de pinkassa in de lokale Appie in onbruik zie terwijl de andere kassa's enorme rijen hebben, toch lijkt het mij een kwestie van tijd voordat alles electronisch en via derden ondergebracht is en er geen enkele mogelijkheid meer is voor een individu om niet verplicht mee te doen om een pyramide systeem te sponseren waarbij degenen die het meest eraan verdienen geen enkel risico lopen.

Gooseone | 15-02-14 | 23:33

Ik was in Haren | 15-02-14 | 23:14
Ik ben het helemaal met je eens. Ik tast ook in het duister, in de duistere wereld van het geld. Ik heb een idee hoe het is gegaan, kan er mijlenver naast zitten. In Jip en Janneke taal proberen te verwoorden voor mijzelf. Maar als zo'n kans zich aangrijpt weet ik wel de vragen te stellen om zo'n persoon te 'prakken'. Ik geef hem nog het voordeel van de twijfel. Maar hij moet gaan onderbouwen.
Overigens bent je heel scherp vanavond. Of in ieder geval dat iedereen je woorden snapt. Ik heb deze draad gelezen van begin tot eind en begrijp uw standpunt zonder lichaamstaal. Dat is knap.

Smarties | 15-02-14 | 23:32

Fijn dat u dat toegeeft, daar kan Feynman nog wat van leren.

1) de.euribor-rates.eu/bank-panel.asp Dat zijn banken en die bepalen nou eenmaal rentes omdat zij geld uitlenen.

2) Pensioenfondsen ontvangen een langlopende rente en ruilen die uit tegen een kortlopende rente (de euribor). Het dalen van de euribor is dus gunstig voor pensioenfondsen, het dalen van die lange rentes niet. Kortom een pensioenfonds wil vooral dat langer lopende rentes hoog zijn. De Euribor zal ze worst wezen, maar als ze moesten kiezen, kozen ze voor laag.

3) en.wikipedia.org/wiki/Financial_repres...
Ik denk dat de overheid iets meer impact heeft op de spaarrentes, dan een paar traders die de Yen libor een paar basispuntjes omhoog of omlaag gezet hebben.

hearair | 15-02-14 | 23:26

Wat een flauwekul dit.
.
" Aangezien in de reële economie veel gespaard en geleend was tegen driemaands liborrente plus opslag, en niet tegen ECB-rente plus opslag, is de onderliggende wens van de centrale bank begrijpelijk, maar dit is niet de juiste manier. "
.
Hoe denk je dat interbancaire rentes tot stand komen? Een eenmaandsrente is een verwachting van ~30 dagen de EONIA rente. EONIA is het overnight tarief gebaseerd op feitelijke transacties en geen enquete . EONIA ligt per definitie tussen de depositorente en de marginale beleningsrente van de ECB. Dus, ECB rente bepaalt Euribor.

Sinds de ECB op 15 oktober 2008 (idd, na de val van Lehman) Fixed Rate Full Allotment introduceerde, konden banken onbeperkt lenen bij de ECB tegen een steeds lagere beleidsrente. Daardoor -en alleen maar daardoor- zijn alle EURO geldmarktrentes gigantisch hard gedaald, ondanks dat het crisis was.

Mick Jacker | 15-02-14 | 23:26

hearair | 15-02-14 | 22:56
Nou weet ik het. Je bent verzekerings agent. Leg mij ook even uit waarom in Nederland per Hypotheek 1% punt meer rente wordt gerekend als in bv Duitsland of Belgie. Met dezelfde Euribor als standaard. Jij hebt er vast een goede verklaring voor.

Smarties | 15-02-14 | 23:15

Smarties | 15-02-14 | 23:09 |
Als je slim wilt overkomen, kun je 2 dingen doen:
-Je eigen kennis delen met anderen (en hopen dat de rest het niet beter weet dan jij).
-Zeggen dat een ander er niets van snapt, zodat jij (relatief) slimmer lijkt.
De laatste mogelijkheid geeft vaak aan dat de eerste mogelijkheid niet voldoende zekerheid geeft op het gewenste resultaat.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 23:14

Maar wààr waren de toezichthouders toen we ze nodig hadden?

(Behind)Doors | 15-02-14 | 23:14

hearair | 15-02-14 | 22:53 |
Ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand vanmar heb wel een aantal vragen omdat u weet waar de klepel hangt.
1) Wie zijn dat panel waar jij het over hebt, wie bepaalt de Euribor en waarom zij?
2) Leg mij maar eens uit dat de rente over pensioenen, die lager is ingesteld, gunstig is voor je eindpensioen? 2% is beter dan 8% procent rente?
3) Leg mij dan ook eens uit, meneer de kennert, waarom spaargeld niets meer oplevert? U als expert kan er vast wel een degelijke onderbouwing aan geven.
Ben heel benieuwd, bankkanjer.

Smarties | 15-02-14 | 23:09

hoogtijd voor het volgende stuk: goudprijs comex/etf fraude. aangezien goud de waarde van het geld bepaald. hoeveel is de verhouding? 1:120 of meer? zeer benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer de comex/etf bubbel gaat barsten. china is op dit moment de lachende 3e. goud voor n habbekrats, jammer dat ik niet wat extra op de bank heb. weg met de euro en lang leve de krugerrand

blabla9899 | 15-02-14 | 23:07

@VanBukkem | 15-02-14 | 22:27

Theoretisch gesproken niet. Het kan voorkomen dat een bank in grote problemen komt wanneer zij onvoorziene tegenvallers te verwerken krijgt. Wanneer je obligaties in grote bedrijven hebt bijvoorbeeld. Een faillissement van zo'n bedrijf kan de bank miljarden kosten.
.
Een bank die echter doelbewust slechte leningen en hypotheken verstrekt om deze vervolgens te verzekeren, riekt inderdaad naar witteboordencriminaliteit.
Dus Botte Hork heeft zeker een punt.

readbetweenthelines | 15-02-14 | 23:04

Er is één ding wat ik niet begrip. Aangezien banken zijn verwikkeld in OTC over the counter derivatives, een ongereguleerde markt zonder clearinghouse, met volgens de bank for international settlements een omvang van meer dan 10 keer de wereldeconomie, dan begrijp ik niet hoe het mogelijk is dat niet alle banken zijn omgevallen. Ik begrijp gewoon niet hoe het mogelijk is dat de economie nog door kan functioneren.

Rest In Privacy | 15-02-14 | 23:00

O ja, en het is Fannie Mae, CDS-spreads en Libor afgiftes hebben bijzonder weinig met elkaar te maken, en ik heb nog niemand horen klagen over zijn Euribor-gerelateerde variabele hypotheek de afgelopen jaren...

hearair | 15-02-14 | 22:56

Fractaal bankieren afschaffen. Dat valt er al veel minder te verdienen aan het systeem an sich.

3.14nokkio | 15-02-14 | 22:56

Lol, wat een slecht stuk zeg. Meneer heeft een klok horen luiden, en probeert met wat vage blogs in linkjes de klepel te vinden.

Het panel dat Euribor samenstelt is veel groter dan het panel dat de Libor samenstelt, waardoor manipulatie veel moeilijker is. Het is ook aangetoond dat de fraude vooral plaatsvond in minder courante Libors (die bestaan daarom ook sinds grotendeels niet meer).

Dat in euro die rentes (euribor en euro libor) elkaar volgen komt omdat de euro libor niets voorstelt, die volgt gewoon de euribor.

Als de euribor idd naar beneden is gemanipuleerd, dan is dat juist gunstig voor pensioenfondsen die betalen nl. doorgaans euribor.

hearair | 15-02-14 | 22:53

Als je een beetje doorgraaft kun je die swaps van Vestia wel terugvinden. daar waren ze zowiezo de sjaak geweest, al was de LIBOR naar boven toe gemanipuleerd. Probeer voor die club aub geen smoesjes te verzinnen zeg.

dugo | 15-02-14 | 22:53

Vrijwel de hele financiele journalistiek is in bed met de banken.

Rest In Privacy | 15-02-14 | 22:51

Vervolgens vloeien alle boetes en civiele vorderingen naar de USA, en bedankt.

dugo | 15-02-14 | 22:48

@miko | 15-02-14 | 22:36
Natuurlijk ken ik die reclame. Da's een klassieker.
Toen konden we nog lachen om banken.

VanBukkem | 15-02-14 | 22:47

Ik kan Feynman ook niet helemaal volgen. Zijn kennis is hoog, en in een paar zinnen waar Feynman ervan uit gaat dat je hem volgt, ben je hem juist kwijt, maar hulde dat hij hier uiteindelijk schrijft. Om het simpel te houden. Zie ik een bank als waar ik mijn betalingen kan doen of mijn geld kan sparen. Of een lening voor een huis of bedrijf kan aanvragen. De banken hebben dat voor de bubble te veel gedaan, te gemakkelijk onder druk van de politiek, (Carter). Deze investeringen of leningen van het publiek, heten derivaten als dat onder de banken wordt verhandeld. Risicospreiding. Zo heten ze dan als je het aanbiedt aan andere banken. Daarin is de boel vernaggelt. Toen een Rabobank inzag dat zij schulden hadden opgekocht van een o.a. b.v. Fanny Mea, die nou durft te eisen, een gotspe, zijn zij de rentes gaan beïnvloeden om de verwachtte verliezen te redden. Sommige banken hebben dat niet gered en hebben staatsgeld verkregen. Sommige banken zijn nog steeds bezig om daaruit te komen. En gebruiken nog steeds de consument als melkkoe om de cijfers weer groen te krijgen. Zo zie ik het. En Feynman, mocht ik het fout hebben geef aan waar. Maar ik denk dat ik er niet veel naast zit. Oplossing is dat banken niet meer mogen handelen in schuldpapieren. Maar gewoon hun eigen risico dragen. Dat voorkomt wereldwijde recessie mocht een bank omvallen. Er is naast de consumenten geld handel een secundaire handel tussen banken gekomen. En die naaien elkaar oren aan. @Feynman, zit ik er ver naast?
P.s. Goed dat je hier schrijft, GS heeft een topper binnen.

Smarties | 15-02-14 | 22:39

Goed stuk Feynman. Alweer.
...
Godsammekraken | 15-02-14 | 21:11
Volledig met u eens.

Hedge_it | 15-02-14 | 22:37

@VanBukkem | 15-02-14 | 22:11
Het feit dat de overheid spaargeld garandeert.
Waardoor banken minder risico lopen. Doen ze ook met andere zaken.
Ken je deze reclame nog?
www.youtube.com/watch?v=QVq5C9WcMoo
Daar komt het een beetje op neer.
Tenminste dat is mijn interpretatie

miko | 15-02-14 | 22:36

@Nestorix | 15-02-14 | 21:41
Wat te denken van een damschreeuwert of zwaxzinnehoudergooiert?

miko | 15-02-14 | 22:31

@readbetweenthelines | 15-02-14 | 22:20
Dus eigenlijk heeft @Botte Hork | 15-02-14 | 22:15 gewoon gelijk.

VanBukkem | 15-02-14 | 22:27

Het is niet alleen dat wij genaaid zijn door de libor-fraude en dat de pensioenen inkomsten mislopen, dat banken moeten worden gered door de burgers. Het gevaar van de financiële zwendel van epische proporties is niet minder dan: een volledige ineenstorting van de maatschappij, en of een wanhoopsvlucht naar WO III. Wat we nu hebben aan een financieel gezwel is meer dan alleenmaar vervelend, of zelfs maar schandalig. Het is levensbedreigend. De laatste donderpreek van Larouche laat er weer geen misverstand over bestaan: larouchepac.com/
Het is niet slechts een kwestie van zelf geen bankrekening meer willen hebben. Zonder een goed functionerend financieel systeem kan een maatschappij niet functioneren en komen uiteindelijk basale functies als voedselvoorziening en gezondheidszorg in de gevarenzone.

Rest In Privacy | 15-02-14 | 22:24

De zucht naar geld bij banken kun je vergelijken met het bouwen van een toren door kleine kinderen. De toren moet zo snel mogelijk zo hoog mogelijk worden. Ieder blokje dat erop gezet wordt, maakt de toren instabieler. Na een aantal keren omvallen, begrijpt het kind dat een goede brede basis essentieel is, om ook maar iets kunnen te bouwen, ook al duurt het tot op hoogte komen dan iets langer. Banken blijven omvallen zolang ze dit niet inzien.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 22:21

@VanBukkem | 15-02-14 | 22:02

Verzekering tegen waardeverlies.
.
Je verzekert een product ( uitstaande lening, obligatie,etc.). Wanneer de lener het bedrag niet meer kan terugbetalen betaalt de verzekeraar dit uit. Je rendement is minder maar je risico daalt.
.
Voorbeeld in de praktijk: Amerikaanse banken verstrekten veel te hoge hypotheken aan huiseigenaren. Vervolgens namen ze credit default swaps op deze hypotheken. Wanneer de huiseigenaren de hypotheek niet meer kon betalen betaalde de verzekeraar uit en nam de bank het huis in beslag.

readbetweenthelines | 15-02-14 | 22:20

Banken kopen staatsobligaties, de staat redt banken met belastinggeld. De ene hand wast de andere. Gerrit Z. (ABN), ex-MinFin banen-carrouseleerde zo de bankwereld in en zag dat het goed was. Sponsor: de Nederlandse burger. U dus. Met aanloop en zonder spuug, er zo gortdroog van achteren in.

goedverstaander | 15-02-14 | 22:20

@VanBukkem | 15-02-14 | 22:11
Kort samengevat is het witte boorden criminaliteit, uitgevonden door de nazi's van de JP Morgan Bank.

Botte Hork | 15-02-14 | 22:15

Banken zijn zichzelf in hoog tempo aan het kapot maken.
Het vertrouwen is langzaam maar onomkeerbaar aan het wegsijpelen en als het een kantelpunt bereikt gaat er een bankrun ontstaan die Nederland failliet laat gaan.
.
Door de berichten in de media en steeds ingewikkelder verhalen (zie hierboven) alsmede de verreikende ingrijpen van de overheid in de burger zijn bankrekeningen (o.a. maar niet beperkt tot: uitkering, CJIB in samenwerking met justitie (diefstal via bankrekening), en anderen) maakt dat het vertrouwen beschadigt raakt.
.
Aangezien vertrouwen in financiële dienstverlening een fundament is om burgers er gebruik van te laten maken zie ik het aankomen dat binnen enkele jaren tijd er steeds uitdijende groepen mensen zijn die absoluut geen bankrekening meer blieven. Dat gaat zorgen voor een sneeuwbaleffect van ongekende omvang omdat dan het gehele financiële stelsel in Nederland aan het wankelen gaat.
Het is op dit moment niet mogelijk om zonder bankrekening te functioneren in Nederland. Ik voorzie echter dat het geen 10 jaar meer gaat duren voordat de pleuris echt uitbreekt en die mogelijkheid er wel MOET komen.
Ik blijf ondertussen zelf op zoek naar een mogelijkheid definitief afscheid te kunnen nemen van mijn bankrekeningen. Mijn vertrouwen in een bank die mijn belangen behartigd is al volledig verdwenen.

Helder Groentje | 15-02-14 | 22:14

Johannes26 | 15-02-14 | 22:09 |
toon even de bewijzen, aub. Anders klinkt het als uit de lucht gegrepen beschuldigingen.

--sql error-- | 15-02-14 | 22:12

@Botte Hork | 15-02-14 | 22:04
(Ik ben natuurlijk weer de enige hier die niet snapt wat Credit Default Swaps zijn...)

VanBukkem | 15-02-14 | 22:11

Zo is het, Vestia is een slachtoffer van de libor manipulatie, ze zijn belazerd door bankmensen die het hadden over het risico van hogere rente (wat voor Vestia overigens geen risico was, want alle contracten met een rente aspect waren voor de lange termijn, maar dat terzijde) terwijl hun werkgever al bezig was met die omlaag te manipuleren.
Overigens zijn de pensioenfondsen weliswaar getroffen door de belachelijk lage rentestand, maar die wordt niet door libor maar door de regeringen omlaag gebracht. Herinner je je nog al die politici die zo glunderen over lage rente dan zichzelf daarmee feliciteren? Bedank ze dan ook maar voor je lagere pensioen.

Johannes26 | 15-02-14 | 22:09

Wat zijn Credit Default Swaps?

VanBukkem | 15-02-14 | 22:02

helaas is er niemand in het kabinet of de 2ekamer intelligent en kundig genoeg om dit te begrijpen. Verwacht van hun dus vooral niks.
AFM en DNB zijn ook te dom en hebben jarenlang zitten slapen.

--sql error-- | 15-02-14 | 22:02

@Pimp my Voortuin | 15-02-14 | 21:38
Ik vind de garanties ,ook op spaar tegoeden te gek voor woorden.Mensen zijn dan kritiekloos immers weinig risico.
Maar op een of andere manier worden banken de hand boven het hoofd gehouden.Daardoor blijven we aanmodderen.
Beter het een keer laten klappen en als de bankmannetjes iets illegaals hebben gedaan flink de knoet er over heen. Net als met andere struikrovers en bankovervallers.

miko | 15-02-14 | 22:00

Rommelende Onderbuik | 15-02-14 | 21:48 |
Hartelijk dank voor het compliment! Zoals u al eerder reageerde in het vorige topic; ik tracht slechts het gevaar kort en bondig neer te zetten voor de mensen die het gevaar niet kennen.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 22:00

Als we de corrupte bankiers en hun politici niet gaan aanpakken,kunnen we toch gewoon meer fietsers bekeuren voor rijden zonder licht? Dan breien we alles toch weer helemaal recht?
Klinkt stom,maar dit is wel wat er aan het gebeuren is...

gimme a beat,rix | 15-02-14 | 22:00

liborrente is niks anders dan het oude prijssysteem van de sovjetunie: beetje natte vingerwerk. ondertussen gaat de economie van crisis naar crisis.

cumshaft | 15-02-14 | 21:56

@ Watapatja
U heeft nog best een positieve vooruitziende blik, ik begin zo langzamerhand het idee op te geven dat de "meute" zich gaat interesseren in hoe het speelveld voor iedereen opgezet wordt.

Buiten rente fixaties zijn er nog grondstoffen waarvan de prijs afgesproken wordt door de grotere banken, is er een gigantische ongereguleerde derivatenamrkt, zijn het in de regel de grote banken die staatsobligaties als eerste mogen verhandelen en hebben alleen de grote banken directe toegang tot de loketten van centrale banken. Komt nog bovenop dat ze met HFT bots op elke transactie wat of kunnen snoepen enz enz.

Het is een beetje net als de politiek waar politici alleen hun spijt gaan betuigen van het feit dat hun slinkse gedrag in de openbaarheid is geraakt. Dat gezegd blijf ik het mooi vinden dat iedereen weet dat geld = macht en toch lijkt te denken dat politiek los staat van enorme financiele middelen. Misschien ga ik nog eens een studie doen naar het moment waarop de geschiedkundige narratie door pr vervuild is en oorlogen (zogenaamd) niet meer vanuit expansiedrift zijn gevoerd maar vanuit puur ideologische beweegredenen.

Gooseone | 15-02-14 | 21:51

Ik mag aannemen dat de pensioenfondsen dan ook met miljardenclaims komen.

De Geus | 15-02-14 | 21:50

Ik was in Haren | 15-02-14 | 21:41
U bent scherp vandaag. Compliment!

Rommelende Onderbuik | 15-02-14 | 21:48

Flipus | 15-02-14 | 21:43
De rente over het spaargeld is inmiddels lager dan de belastingen op spaargeld.
Doe maar edelmetalen of een ouwe sok, momenteel veiliger en ver weg van kudtbankiers plus Diederik en consorten.

Ommezwaai | 15-02-14 | 21:47

Deze materie gaat me boven de pet. Feynman kan me dus alles wijsmaken. Maar ik geloof hem.

Lewis | 15-02-14 | 21:47

Geef die mensen een bonus.

Rest In Privacy | 15-02-14 | 21:43

En nog steeds is er geen bank waar ik gewoon mijn geld tegen kostprijs kan parkeren.....

Dus jas, ook de politiek is gewoon schuldig.

Flipus | 15-02-14 | 21:43

@Feynman, duik alsjeblieft hier eens in. Nog veel grotere fraude dan LIBOR.
.
De Staat der Nederlanden N.V. is een commercieel bedrijf wat zich vermomd heeft als overheid. Met geboorteactes als waardepapier worden beleggingsfondsen opgericht met de verwachte belastinginkomsten als onderpand. Deze fondsen worden weer versnippert en gebundeld in nieuwe fondsen, en op de NYSE verhandeld. Ieder leven wordt op de NYSE 'verhandeld'. Wij betalen een beetje belasting voor gemeenschapsdiensten maar het meeste geld vloeit weg als dividend aan onze aandeelhouders. Dat blijkt uit recente UCC wetgeving. Vooral de link met het vaticaan is fascinerend.
.
www.youtube.com/watch?v=DzryeShUOAk
.
www.youtube.com/watch?list=PLILiAADB1...

pokkejong | 15-02-14 | 21:42

Het is nog steeds onbegrijpelijk dat deze witteboordencriminelen niet worden opgepakt en in afwachting van hun proces bij Bubba in de cel worden gezet, terwijl de eerste de beste zwerver die een blik euroshopperbier uit het rek jat, meteen wordt opgepakt.

Nestorix | 15-02-14 | 21:41

De bijsluiters bij financiële producten zijn vooral bedoeld om het stukje gezonde wantrouwen bij de klant te doen wegnemen. De voorwaarden zijn bedoeld om de klant verantwoordelijk te maken voor de gevolgen daarvan.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 21:41

@Mark Smith | 15-02-14 | 21:23 |
Ik als hts'er ben ook de draad kwijt geraakt. Desondanks kan ik goed onderbouwde (neem ik aan) stukken wel waarderen.

Wat ik op een gegeven ogenblik niet begrijp is: wie wordt/is er concreet beter van geworden? Waar komt het geld vandaan? Waar is het heengegaan? Wie zijn de partijen? Dat kan niet alleen de Rabobank zijn geweest.

ProAsfalt | 15-02-14 | 21:39

@miko: ik ben meer voor een liberale oplossing. Een staatsbank die zorgt voor het betalingsverkeer (= infrastructuur, net als hoogspanningskabels en wegen). Mensen mogen daar hun spaarcentjes parkeren tegen het rentepercentage van een staatsobligatie. Verder mag iedereen een bank beginnen. Als je het goed doet en veel vertrouwen kan scheppen kan je spaarders aantrekken die wat meer willen verdienen dan bij de staatsbank. Maar wel zonder depositogarantiestelsel. En de banken kunnen dus ook omvallen (want het betalingsverkeer is veilig en de spaarcentjes van opoe ook). En oh ja, De staat hoeft niet meer bij de centrale bank te lenen, want het kan haar eigen geld creëren (dus geen verwijzing naar de ECB meer op de biljetten).

Pimp my Voortuin | 15-02-14 | 21:38

Opvallend vind ik het dan de NL politiek en de ambtenaren van de overheid helemaal geen reactie hebben gegeven. In feite praten we over een stukje macro economie, iets dat de overheid wel moet interesseren als bewaker van het NL geld systeem.
Of ze hebben simpelweg geen capabele mensen bij de overheid of ze durven het dossier niet te openen.
Ik zou dat wel eens willen weten waarom er gezwegen wordt of beter gezegd gezwegen is. Heel bijzonder.

duitse herder | 15-02-14 | 21:36

Okay, duidelijk. Maar naar wie is de hoofdstroom van dat geld gegaan? Namen en rugnummers aub.
Er opereren een paar grootheden die direct invloed hebben op uw en mijn banksaldo, maar niemand weet wie dat zijn.

koolteer | 15-02-14 | 21:35

Hey stelletje dweilen, maandag gewoon weer deugdelijk aan het werk en de centen op de bank laten storten door meneer de baas. Verder niet zeuren en zeiken. netjes stemmen straks op de leenheren en blij zijn dat je een beetje mag leven buiten de deur van je geleende huis op geleende wegen. Verder word er verwacht drie keer per dag te applaudiseren, luid, zodat uw eigenaren het goed kunnen horen.

tattooboer | 15-02-14 | 21:31

Banken: Als de zon schijnt geven ze je een paraplu, als het regent willen ze hem terug.

Botte Hork | 15-02-14 | 21:31

Banken hebben zulke moeilijke producten en processen bedacht dat een veel te select groepje er nog toezicht op kan uitoefenen. De kans op wantoestanden is daarmee bijna een zekerheid.
Tav Libor: Er zouden drie onafhankelijke partijen los van elkaar eens moeten gaan onderzoeken wat de schade nu is. Heel benieuwd of er vergelijkbare bedragen uit komen.

Boerenbrandtlul | 15-02-14 | 21:29

Gaat na het lezen dit item even naar Bob Marleys Babylon by Bus luisteren om weer in de goeie mood te komen tog

william7055 | 15-02-14 | 21:28

Ik ga een eigen bank openen, want dat verdient best goed zo te zien.

ElMatadero | 15-02-14 | 21:27

Fuck banken. Doe mij maar gewoon cash.

Botte Hork | 15-02-14 | 21:27

@Pimp my Voortuin | 15-02-14 | 21:16
Ja, er is eerder een land geweest dat ingreep bij zijn banken.
Dat liep niet zo goed af en de daaropvolgende verkiezingen werden gewonnen door een man wiens nalatenschap zelfs na zijn dood nog doorwerkt.
en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_banki...

miko | 15-02-14 | 21:27

Godver de godver: ik snel in mijn portemonnee kijken en ja hoor, die 2x tien van gisteren zijn nu 3x vijf + 4 losse euri geworden. Krijg de pleuris.

perdido | 15-02-14 | 21:26

En dan de aanvankelijke reactie van Rabobank dat ze de traders had ontslagen... Bleek een leugen te zijn.

Pimp my Voortuin | 15-02-14 | 21:25

Heel eerlijk gezegd Feynman, ik snap geen fuck van het grootste deel van uw verhaal. Maar ik bewonder uw analytisch vermogen.

Mark Smith | 15-02-14 | 21:23

Hoe kun je dat gevoel dat langzaam, in jaren, is komen opzetten uitdrukken in 6 woorden?

"The World Is A Rigged Game"

bijscholing | 15-02-14 | 21:23

Heb gewoon weer een paar nieuwe sokken aangeschaft om mijn spaargeld in te bewaren. De fiscus hoeft niet te weten hoeveel geld ik in handen heb waar al loonbelasting over is betaald.

reageerbuis | 15-02-14 | 21:23

Kern van de zaak is dat we zolang we systeembanken hebben, deze banken er probleemloos mee wegkomen. Overheid lapt wel bij via briljante "hervormingen" zoals accijnsverhogingen of belastingverzwaringen.

Onder de streep mogen we ons troosten met geen al te grote verstoringen van het macroplaatje op korte termijn en moeten we maar denken: dubbel genaaid houdt beter.

Rommelende Onderbuik | 15-02-14 | 21:22

Zit er al iemand voor in de cel? Zo nee, waarom eigenlijk niet? Het strafbare feit is toch bewezen, de hoogte van de fraude doet er dan toch niet toe, lijkt me. Of is een fraude van een miljard minder erg dan van 100 miljard?
Als ik mijn boetes niet betaal word ik ook door de staat gegijzeld. In de cel met die mensen. En hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. Hoe moeilijk kan het zijn?

Stormageddon | 15-02-14 | 21:21

Ach ook bij het eenentwintigen krijgt de bank ook altijd een puntje meer als het uitkomt.
Banken en verzekeringen. Zover bij vandaan blijven.
Als het mogelijk is.

miko | 15-02-14 | 21:21

Of je nu geld leent of spaart, de bank is altijd een keuze waar je achteraf spijt van hebt.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 21:20

Fraude met de rente, fraude met hypotheken, fraude met goud- en zilverprijzen, fraude met verzekeringen fraude fraude fraude... En wij de banken maar redden. Op naar de 10% bail in of de noodwet financieel verkeer.

wetten.overheid.nl/BWBR0003173/geldigh...

Pimp my Voortuin | 15-02-14 | 21:16

Zo'n beetje alles is gefixed: rente, foreign exhange rates, prijzen van commodities, etc. Tegen de muur met die lui.

Zzzzooooffff | 15-02-14 | 21:15

De gemiddelde media bagetelliseerd alles wat betreft banken, en de verliezen mag de burger betalen....

Dakloze zonder krant | 15-02-14 | 21:15

Banken beroven mensen.

Botte Hork | 15-02-14 | 21:13

Shit is fucked up and bullshit.

Bertus Brulbroek | 15-02-14 | 21:11

Banken verkleefd met overheden. Bankiertjes kregen de bonussen en mochten hun gang gaan van politici die de stemmen kregen. Dit alles in het grootste Ponzi-scheme aller tijden wat as we speak nieuw "leven" wordt ingeblazen. Nu zijn de bankers de gebeten hond. Terecht maar het verwijtende gehuichel van alle politici die er net zo hard aan meegedaan hebben zou ook heel hard gestraft moeten worden.

Verkleving van banken en overheden: government corrupts everything it touches.

Godsammekraken | 15-02-14 | 21:11

Fijn stukje, Feynman!
Maar goed, ondanks dat banken nog steeds een noodzakelijk kwaad zijn, zijn en blijven het nog steeds zwendelaars pur sang.
Met wortel en tak uitroeien dus.

Ommezwaai | 15-02-14 | 21:10

Wat gebeurd er eigenlijk met de geldzee die ontstaat bij de pensioenfondsen gezien de rekenrente veel lager is dan de werkelijke opbrengsten?

* | 15-02-14 | 21:09

Ik hoop van ganser harte dat ook voor de banken geldt dat wie wind zaait storm zal oogsten maar dat zal wel ijdele hoop zijn...

eerstneukendanpraten | 15-02-14 | 21:08

Uiteraard is het uiteindelijk de burger die de rekening betaald. Een burger die afhankelijk is van dit bancair stelsel met een overheid die haar belangen niet bewaakt. Vroeg of laat stort dit compleet in. De chaos is nabij en onafwendbaar.

Watapatja | 15-02-14 | 21:08

Ik ben genaaid, wie bent u?
De grote ziekte is overigens naïviteit, met de verkiezingen is iedereen altijd vergeten wat er de voorgaande vier jaar is gebeurd.

* | 15-02-14 | 21:07

Banken spelen de rentespelletjes met uw geld, waarbij de bank de spelregels voor beiden partijen maakt. De hoofdregel luidt dat de bank geen geld kan verliezen, hooguit een beetje gezichtsverlies.

Ik was in Haren | 15-02-14 | 21:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl