Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Gratis geld

hj.pngGratis geld helpt niet. Eerst een makkelijk voorbeeld. U kunt, met moeite, de studie van uw kinderen betalen. Maar hoera, ze krijgen studiefinanciering. Nu betaalt u niet alleen de studie van uw kinderen, een tijdelijk probleem dat na een aantal jaren voorbij is, maar ook de burocraatsie van de StuFi. Voor een eenling is het fijn als zijn kinderen een paar jaar StuFi krijgen, maar de bevolking als geheel is duurder uit. Nu een moeilijk voorbeeld. Gratis uitkeringen. Wie wat wil verdienen, moet iets aanbieden waarvan iemand anders zegt: ‘Hola, ik heb liever wat die man/vrouw aanbiedt dan mijn eigen geld.’ Dan krijgen er twee mensen hun zin: de afnemer en de aanbieder. Beiden vinden dat ze goed geboerd hebben. Als er gratis geld was uitgedeeld, was er op zijn hoogst één partij gelukkig geweest, de ontvanger van het gratis geld. Het product of de dienst zelf is dan door de tussenkomst van gratis geld niet geleverd. Zo leidt gratis geld tot minder voldaanheid want gratis geld leidt tot de afname van wederzijdse dienstverlening. Als de eerste tranche gratis geld op is, heeft de uitkeringsgerechtigde weer even hard geld nodig als aan het begin van het verhaal. Hij is weer even zielig, heeft dus weer even veel rechten, en krijgt dus weer zijn gratis geld. Denk Griekenland. Dat het met de nieuwe Nederlanders zo fout loopt, komt niet alleen door wat de islam predikt (bijvoorbeeld: ‘de heidenen zijn vies’, نـجــس), maar ook doordat onze nieuwe Medelanders geïmmuniseerd worden tegen marktwerking door een alomvattend systeem van uitkeringen en gratis geld. Gratis geld eist altijd minder inspanning dan zelf werken, een individu kan je daarom de keus voor gratis geld nooit kwalijk nemen. Waar komt het gratis geld voor de uitkeringsgerechtigden vandaan? Dat heeft de overheid, onder zachte dreiging met geweld, bij de sterkste schouders weggehaald. Die sterkste schouders houden het voor gezien (en emigreren of gooien het bijltje er bij neer) als de belastingdruk te ver stijgt, dus de overheid gaat ook zelf geld bijmaken, wat minder moeite kost dan belastingen innen. Maar het leidt wel tot vermindering van de waarde van het geld dat al in omloop is, wat neerkomt op nog weer een bijdrage die afkomstig is van de sterkste schouders die hun spaargeld nu zien verdampen door inflatie. Zie verder de economieboeken voor de afloop van het drama. De problemen die door het steeds weer bijmaken van vers geld worden opgeroepen, blijven Nederland misschien nog wel een tijdje bespaard, maar desalniettemin heeft de economie nu al flink pijn door de bovenmaatse belastingheffing (en de overmatige regelgeving, maar dit terzijde). Verder. Je mag uitkeringsgerechtigden toch niet afhankelijk maken van persoonlijke hobby's van liefdadige particuliere clubs? Een anonieme neutrale overheid als uitdeler van gratis geld is toch ver te verkiezen boven kerken of malle verenigingen die hetzelfde doen? Nee, helemaal niet, want die achterlijke liefdadige clubs hadden korte lijntjes naar de uitkeringsgerechtigde, hadden geen dure ambtenaren in dienst, en wie een uitkering ontving, kreeg er gratis nieuwe sociale contacten bij, iets wat de gemiddelde uitkeringstrekker juist langdurig moet missen, waardoor hij steeds verder van huis raakt. Maar het gratis geld van Ontwikkelingshulp, dat wordt toch wel goed besteed? Tja. Het gaat naar doelen waarvan de wettige overheid in het ontwikkelingsland, al dan niet na lang nadenken, heeft gezegd: ‘Daar kunnen we onze eigen beperkte middelen beter nog maar niet aan besteden’. Die plaatselijke wettige overheid werkt dus nooit mee en geeft zeker geen prioriteit aan de uitvoering van de idealistische hulpprojecten, behalve als er omkoperij tegenaan wordt gegooid, maar je kunt het de belastingbetalers niet aandoen dat hun belastingpenningen worden gebruikt om derdewereld ambtenaren om te kopen om toe te staan dat Nederlandse weldoeners hun hulpprojecten kunnen komen uitvoeren. Nou ja, je kunt het de belastingbetalers niet openlijk aandoen, maar als de juichaapjes van de staatsmedia meehelpen om het onderbelicht te te houden, dan is er veel mogelijk. Noodhulp? Wordt steevast ingepikt door de sterkste partij. Wilden we die sterkste partij wel steunen? Nee, want de bloeddorst van die sterkste partij maakte de noodhulp juist noodzakelijk. Wie zijn hele leven gehoord heeft dat hij een kosmisch universeel goddelijk recht geniet op gratis geld, gaat rare dingen doen als hij vermoedt dat de geldkraan een keer wordt dichtgedraaid. De overheid wil niet dat de mensen in het land rare dingen gaan doen. Staatsonderwijs en staatsmedia bepleiten dan ook uit alle macht de voortzetting van de bestaande gratisgeldstromen en leggen dagelijks uit waarom voor een aantal groepen gratis geld een primair universeel mensenrecht is waar niet aan ‘getornd’ mag worden. Gratis geld. We hadden het nooit moeten legaliseren.

Reaguursels

Inloggen

Hier wodrt gesjoemeld met premissen en weglaten van ostandigheden..

Gratis geld.. alle geld is gratis.. het komt voort uit niets en wordt in prcedure van papiet tot geld gemaakt.

omstandigheden kunnen geld moielijk dn wel hele gemakkelijk bereikbaar maken.
Bn je gewend aan ene bepaalde ebsteding dan brnegt werkeloosheid en terugval in saaris een afwijking tot stand.. je betaalde premie en je krijgt geld.. gratis geld..?

Strekse schouders... ja, ja.. de sterkste schouders blijken juist de meest weigerachtige slappe schouders te zijn.
Sterkste schouders moeten in stand gehouden worden door slappe schouders.. ten koste van de slappe schouders zijn de andere "sterk"..
Leuk neoliberaal verhaal met kleineren van de onderlaag die de schrijver in stand moeten houden..

4609 | 11-02-14 | 18:25

"Het probleem van gratis geld is echter dat het juist geen waarde heeft."

Het heeft wel waarde.
De ontvanger hoeft er niets voor te doen, vandaar gratis, maar er is wel voor gewerkt om het te realiseren.

sirik | 09-02-14 | 20:32

mi,
"@Sirik

Het gaat om een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen"

Dus toch de Efteling.
Aan u het laatste woord.

sirik | 09-02-14 | 20:31

..., maar een situatie waarin iedereen geld heeft is ideaal voor de mens en de economie.
micd | 09-02-14 | 14:06
.
Dat is uitsluitend zo wanneer geld waarde vertegenwoordigt. Het probleem van gratis geld is echter dat het juist geen waarde heeft. En het gevolg is dat hoe meer gratis geld je uitdeelt, hoe minder de rest van het geld waard wordt.

Pierre Tombal | 09-02-14 | 18:00

@Sirik

Het gaat om een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Dat wil zeggen dat iedereen een grondrecht op inkomen krijgt. Niet op onvoorwaardelijke luxe.

In het geval dat iedereen dus dat grondrecht bezit, maak je in een keer een einde aan de slachtoffer/dader discussie. Ofwel heel arm heel rijk discussie.

De economie heeft dan een bodem in plaats van een bodemloosheid en iedereen heeft de vrijheid om ZELF te bepalen wat men met het basisinkomen doet.

Dat is een hele andere situatie dan de huidige, waarin elke keer een bewijs moet worden geleverd dat men heeft gesolliciteerd, hoe nutteloos de levensinvulling van de beoogde baan ook heeft moge zijn.

Generaties voor ons hebben er voor gezorgd dat de mens eigenlijk niet meer elke dag hoeft te zwoegen tot in de eeuwigheid.

"Tweehonderd jaar geleden was driekwart van de bevolking aan het werk om voedsel te produceren, nu is dat 1 procent. Daarna steeg de tewerkstelling in de industrie, maar die stelt nu nog slechts 5 procent van de bevolking tewerk. Tel nog 2 procent voor de bouw, dan komen we op 8 procent die het voedsel, de industriële producten en de gebouwen produceert voor de hele bevolking. " (uit des Morgen)

Ik weet niet voor wat je banger moet zijn: dat niemand meer gaat werken of dat niemand meer geld heeft. Beide gaat niet gebeuren, maar een situatie waarin iedereen geld heeft is ideaal voor de mens en de economie

«Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen von der Arbeit zu befreien.» (Götz W. Werner)
(de economie heeft de taak de mensen van het werk te bevrijden)

Uitspraak van Goetz Werner, Duitse miljardair, groot voorstander van een basisinkomen (Grundeinkommen)

micd | 09-02-14 | 14:06

Als enige aandeelhouder van DNB ontvangt de Nederlandse Staat een dividend. Het dividend ...

De Nederlandsche Bank (DNB) is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel bestuurlijk(!!) geheel onafhankelijk geworden van de Staat. De Staat is nog wel enige aandeelhouder(!!). Deze wijziging was noodzakelijk opdat DNB toe kon treden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank, waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen. .... maar de aandeelhouder lekker wel.
zie wiki.

sirik | 09-02-14 | 11:56

Slogans als "onderbuik" komen weer vaak voorbij, maar geen enkel kretoloogje weerlegt feitelijk wat Jansen zegt:
- Gratis geld is nooit gratis.
- Gratis geld kost bovendien veel méér dan het de ontvanger oplevert.
- Gratis geld is nadelig voor de betalers en de maatschappij als geheel, maar óók voor de ontvangers.
- Veel andere maatschappelijke problemen (zoals criminaliteit, corruptie, segregatie en extremisme) worden door gratis geld veroorzaakt of verergerd.

Wat eigenlijk nog onderbelicht bleef is de teloorgang van de democratie. Vorige week kwamen diverse met gratis geld gesubsidieerde moslimclubjes samen om aan alle politieke partijen duidelijk te maken dat moslims geen democratie erkennen. Volgens Rabbae en cs is democratie haram, en mogen moslims dus alleen stemmen op de partij die het meeste gratis geld aan de moslims belooft. En dat terwijl er geen islamitisch land ter wereld is waar moslims daadwerkelijk zoveel uitkeringen, subsidies en ander gratis geld ontvangen als hier.

Kortom, er is eigenlijk geen enkele goede reden te bedenken om zo'n op alle fronten falend systeem te verdedigen. Behalve dan dat we nu niet anders meer kunnen; onze maatschappij als geheel is er al teveel op gebaseerd.
Toch is het goed dat de knuppel eens in het hoenderhok gegooid wordt. Gratis geld is géén vanzelfsprekend recht, gratis geld is een gunst. Daar mag best wat tegenover staan, en het kan bovendien geen kwaad om die gunst flink af te bouwen. Met het daarmee bespaarde geld kan het leven ook goedkoper gemaakt worden, waardoor de "noodzaak" van gratis geld ook weer afneemt.
Het hangt allemaal samen.

Dandruff | 09-02-14 | 11:54

Lang niet op gs gereageerd. Hebben ze hier nu post lag?

maar_waarom_dan | 09-02-14 | 10:33

Meneer Jansen, sinds de bankwet van 1998 maakt de overheid zelf geen geld meer.

maar_waarom_dan | 09-02-14 | 10:32

Als de strop het enige middel is om mensen tot een nuttige bijdrage te verleiden, dan zijn we wel heel simpele wezens.
-----------
Ik heb je betoog een paar keer gelezen om weer eens een nieuw idee op te doen. Jammer dat deze draad bijna alweer geëindigd is.
Ik wil het volgende opmerken.
Volgens mij vergelijk jij het krijgen van een basisuitkering met zoiets als bomen en mensen: de mens ademt co uit die de bomen weer opvangen en omzetten in O2 en zo is de cirlel rond. Toch?
Maar je hebt met mensen te maken en daarmee met cultuur en ik vraag me af of dingen wel gaan werken zoals jij het schets. Je gaat mijn inziens teveel uit van een ideale wereld die niet met een druk op de knop zomaar kan ontstaan. Alleen de overgangsperiode van je plan zal misschien wel 60 tot 70 jaar duren voordat we ermee kunnen omgaan (je vraagt namelijk om even al onze conditionering opzij te zetten) en wrs zullen er in het proces nog een paar honderd duizend mensen doodgaan door de revolutie die ook nog even kort zal ontstaan.
Maar terug naar je plan en stel dat dit met een druk op de knop morgen ingevoerd zal gaan worden.
Veel mensen willen sparen ipv uitgeven om het volgende jaar meer te hebben dan het vorig jaar. Daarmee komt de flow al in gevaar. Meer geld = meer sparen volgens onze traditie.
En waar moet dat basisgeld vandaan komen?

appeltjesgroeneweide | 09-02-14 | 09:51

micd,

"Wat gebeurt er als IEDEREEN geld heeft? Juist, dan gaan ze het uitgeven aan iemand die er aan wil verdienen."

In andere bewoordingen: Men gaat het geld ruilen voor iets anders van gelijke waarde. Ofwel wederzijdse dienstverlening. Een win-win situatie. In een vrije markt omstandigheid.

"In een maatschappij waarin iedereen geld heeft, kan dus ook iedereen meedoen. "
Ja, maar ook de mensen die geen geld hebben. Die moeten werken of ineens een goed idee opdoen, waardoor ze met geld (of een ander goed van gelijke waarde) voor worden beloond.

"Er is in een maatschappij met een Onvoorwaardelijk basisinkomen dus een constante geldstroom, waarbij de economie voor een deel altijd van een bepaalde constante zeker is."
Neen, er is geen inkomen dat verkregen wordt door niets te doen, zonder tegenprestatie.
Niemand, behalve een socialist of Barmhartige Samaritaan, geeft graag iets weg zonder daarvoor iets terug te krijgen.
De mensen die dat wel doen zijn óf erg arm geworden óf nog steeds rijk.

In het algemeen geldt dat een prestatie beloont wordt met een tegenprestatie. In geval van de staat is dat afpersing wat geld oplevert.

"Je zou zo n basisinkomen ook burger dividend kunnen noemen. Een bepaald stukje basis dat iedereen in een bepaald land mag hebben voor zn eigen.Mensen moeten eten drinken en slapen, is dat nou zo moeilijk te realiseren in de 21e eeuw?"

Neen, echter tegenover zo'n basisinkomen moet iets staan.Of je zorgt zelf voor een tegenprestatie. Óf je laat iemand anders voor je werken, maar dat is slavernij, ook wel socialisme genoemd.
Dat laatste gebeurt niet vanzelf, dus moet er dwang worden toegepast en dan ben je weer terug af, bij het socialisme en heilige slachtofferschap.

"Dat is namelijk de enige manier om groei te realiseren"

Neen, economische groei krijg je niet door geld. Geld is slechts intermediair, een ruilmiddel.
Economische groei wordt uitsluitend gerealiseerd door toegevoegde waarde (Daar vergissen moderne economen zich nogal in).

Onvoorwaardelijk basisinkomens zijn gratis af te halen bij de Efteling, maar Disneyland wil ook lukken.
Toverstokjes bij de vleet!

sirik | 09-02-14 | 09:48

tripper:
"De Stufi wordt gedeeltelijk met rente terugbetaald.En wie betaald (of zoekt werk voor) de opgeheven Stufi ?
Heeft Oom-onderbuik-Hans dat ook uitgerekend?"

Stufi is geld wat verkregen is geworden dankzij dwang (in een vrije moderne democratische samenleving).
Je kunt ook lenen bij een bank, maar die rekent een hogere rente. Immers de spaarder, wiens geld de bank uitleent wil een hogere vergoeding voor het risico dat hij/zij loopt. Das toch logisch ?

Gratis geld, wat dus onder dwang is afgeperst, is er volop, zeg maar oneindig.
Er is namelijk geen limiet aan dwang gesteld. Nergens verklaart de staat dat er een maximaal bedrag afgeperst wordt.
Als de staat te weinig heeft zijn er drie oneindige bronnen:
1 Vals geld uitgeven heet in de volksmond: inflatie (vernietigt pensioenen en spaartegoeden),
2 Schulden aangaan ( moet terug betaald worden met rente ; ten laste van de volgende generatie,
3 Belasting verhogen (vernietigt de toegevoegde waarde/productiviteitsvermindering).

Conclusie:
Oom-onderbuik-Hans is uitstekend geïnformeerd.

sirik | 09-02-14 | 09:18

U mocht zich eens verdiepen in de handel en wandel van het fractioneel bankieren en het aandeel van het huis Oranje daarin. Reeds op 27 juli 1694 is de basis gelegd waardoor wij allen gedegradeerd zijn tot hamsters, in bezit van bankiers. Uw overheid is slechts hun deurwaarder.

netniet | 09-02-14 | 07:44

@micd | 09-02-14 | 04:29 | + 0 -

Uitstekend stuk! Jammer dat het beetje laat kwam en verdient meer dan slechts een muisklik +.Vandaar :)

daytripper | 09-02-14 | 05:01

Uitkeringen zoals we die nu kennen stigmatiseren. Ze geven de mensen het gevoel dat je eigenlijk alleen maar verdient te leven, als je muntjes in je zak hebt. Bij gunst van de ander dus.

Een maatschappij waarin iedereen een uitkering heeft, heet een maatschappij met onvoorwaardelijk basisinkomen. In die maatschappij zijn ALLE burgers voorzien van een minimum inkomen dat losstaat van de vraag of ze werken of niet.

Afgemeten aan het aantal voedsel en goederen dat we in het Westen dagelijks produceren is er in deze wereld nu werkelijk geen reden om iemand honger te laten lijden.

Is het in zo n ongekend overvloedige situatie nog nodig dat iedereen werkt en doet alsof de oude schaarste nog bestaat? Met oude schaarste bedoel ik de schaarste uit de tijd voor de industrialisering en ook de man vrouw situatie van voor de emancipatie?

Wat gebeurt er als IEDEREEN geld heeft? Juist, dan gaan ze het uitgeven aan iemand die er aan wil verdienen.In een maatschappij waarin iedereen geld heeft, kan dus ook iedereen meedoen.

Er is in een maatschappij met een Onvoorwaardelijk basisinkomen dus een constante geldstroom, waarbij de economie voor een deel altijd van een bepaalde constante zeker is.

Momenteel beleven we crisis na crisis en dan weer bezuinigen etc etc .Daar verdient weer iemand zijn politieke punten mee en nog zijn de mensen niet blij.

Je zou zo n basisinkomen ook burger dividend kunnen noemen. Een bepaald stukje basis dat iedereen in een bepaald land mag hebben voor zn eigen.Mensen moeten eten drinken en slapen, is dat nou zo moeilijk te realiseren in de 21e eeuw?

We gaan af op een TOTAAL andere maatschappij. Er kan nog veel meer worden geautomatiseerd, ware het niet….. dat de mens aan het werk moet blijven worden gezet, en de wet " wie niet werkt zal niet eten" zodoende verdere automatisering (de mens is te duur, daarom gebeurt dat!) voorkomt!

Als de strop het enige middel is om mensen tot een nuttige bijdrage te verleiden, dan zijn we wel heel simpele wezens. ik schrijf dit stukje trouwens ook gratis, de heer Jansen zal er wel voor zijn betaald. Toch schrijven we allebei.

Het eerste land dat een basisinkomen invoert kan een revolutie veroorzaken in het westers denken, dat nu nog geketend is aan een survival of thé fittest model dat allang niet meer hoeft te bestaan. Een maatschappij met veel schulden is niet goed voor de mentaliteit en gezondheid van de mensen. Voortdurend getouwtrek om geld heeft al menig huwelijk te gronde gericht.

In principe is het meeste geld nu schuld. Voortdurend wordt geprobeerd meer schuld is rente te creëren. Dat is namelijk de enige manier om groei te realiseren.

Dat systeem van voortdurende afbetaling zit in ons hoofd omdat we, overlevings technisch altijd hebben moeten voldoen aan de eis van de Ander, zie hier ook religie.Dat zit er dus ingebakken.

En toch is een van de grootste waarden die wordt verkocht in het kapitalisme de Onvoorwaardelijke Onafhankelijkheid van de Ander. gaat u weer eens op vakantie, het zwitserlevengevoel, de winforlife loterij etc etc etc. Life is good when life is free, iedereen weet het, en alles wat zich daarmee verbind verkoopt als een trein!

Mensen met een erfenis (of een win for life) stoppen vaak niet eens met werken.Omdat ze zich dan zouden gaan vervelen.

Ik twijfel er niet aan dat het er uiteindelijk komt, het onvoorwaardelijk basisinkomen. De banken krijgen het trouwens al. Van ons.Maar met alle technologische vooruitgang in zicht hoeft straks echt niemand meer (veel) te werken.

Hier nog een goed stuk

www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/arti...

micd | 09-02-14 | 04:29

Hans weer bedankt. Gratis geld, of niet, het stinkt gewoon als je wordt uitgeknepen door de mensen die je hebt gekozen, de dwang komt van ons rechtssysteem en evt geweld van onze politie. En de hoeveelheid belasting die je betaald in alle verschijningsvormen is gewoon absurd veel.
Prima om sociaal te zijn, maar als dat betekend dat je onder dwang geld gaat herverdelen vind ik het nogal onsociaal. Binnenlands en buitenlands.
Geef dan iedereen een basis waarvanuit men kan klimmen, niet eentje waarvan je kunt leven en als je dan wilt werken je meteen geniveleerd wordt. Dus als je 40 uur gaat werken je een tientje meer hebt voor de moeite (is ook niet echt motiverend).

Verbelgd | 09-02-14 | 02:41

Meneer Jansen : "Gratis geld helpt niet. Eerst een makkelijk voorbeeld. U kunt, met moeite, de studie van uw kinderen betalen. Maar hoera, ze krijgen studiefinanciering. Nu betaalt u niet alleen de studie van uw kinderen, een tijdelijk probleem dat na een aantal jaren voorbij is, maar ook de burocraatsie van de StuFi. Voor een eenling is het fijn als zijn kinderen een paar jaar StuFi krijgen, maar de bevolking als geheel is duurder uit."

De Stufi wordt gedeeltelijk met rente terugbetaald.En wie betaald (of zoekt werk voor) de opgeheven Stufi ?
Heeft Oom-onderbuik-Hans dat ook uitgerekend?
Laten we voorts hopen dat Hans nooit van "gratis geld" afhankelijk wordt.
Ik zeg niet dat het nu allemaal geweldig is, en natuurlijk is er misbruik, maar dat blijf je altijd houden.

daytripper | 09-02-14 | 02:01

Dank aan de reaguurders die mij beantwoord hebben, zowel positief als negatief. Mijn doel is om een serieuze discussie te starten. Er is nl. fundamenteel iets veranderd. Met name in NL. Er is geen land meer waar je kan wonen en op een of andere manier voor jezelf zorgen.

Je moet dus werk zien te vinden. De automatisering neemt heel veel werk over, en er is dus geen behoefte aan mensen om dingen te maken of doen. Dit is nieuw. Er zal dus vanaf nu nooit meer voldoende werkgelegenheid zijn. Hier moet over nagedacht worden.

Rest In Privacy | 08-02-14 | 23:51

Studiefinanciering ondermijnt de kwaliteit van het onderwijs net zoals hypotheekaftrek de huizenmarkt vernietigd heeft.
Dankzij gratis geld zijn onderwijsinstellingen verzekerd van een hoop klanten die, indien met eigen geld betalen moest, nooit aan een studie zouden beginnen. Het directe gevolg is een te hoge prijs voor een slecht product.
En een slecht product omdat er geen concurrentie is.

De 'rijken', dat zijn mensen die geplukt mogen worden en daarom dus minder rechten hebben, betalen tweemaal. Eerste maal in de vorm van verplichte belasting en een tweede maal voor een goede studie in het buitenland of privé school. Bijkomend gevolg is dat er geen vraag meer is naar goede producten zodat ook op die wijze de neergang een extra duwtje in de rug krijgt.

"Jansen heeft gelijk. Alleen, als ik er toen al achter was, zouden hij, en anderen met hem, dat 20 jaar geleden al hebben moeten verkondigen. "

Dat is ook meermaals gebeurd door o.a. Pim Fortuyn (zie wiki).
Die is al 11 jaar geleden vermoord.

Met een revolver uit een plastic tas en zo van achteren in en door zijn hoofd geschoten door Volkert van der Graaff, die, samen met zijn gezinnetje, over niet al te lange tijd vrij van de heerlijke lentelucht genieten kan. Voor hem was het slechts een kleine, nauwelijks noemenswaardig, intermezzo.

Daar zijn ze hem in Den Haag nog zeer erkentelijk voor.

sirik | 08-02-14 | 19:20

@Baby Rasta | 08-02-14 | 11:31
Mag ik vragen wat u gestudeerd hebt?
Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:42 | + 8 -
Zwarte magie...

duitse herder | 08-02-14 | 19:18

Ik ben opgegroeid in de jaren 60 en 70 en heb de idealistische zeikpropaganda dus met de paplepel binnengekregen, en ben er ook met beide voeten ingetrapt. Tot ik 20 jaar geleden in een migrantenbuurt terechtkwam. Daar knalden de schellen van mijn ogen en maakte ik een ommezwaai van 180 graden. Jansen heeft gelijk. Alleen, als ik er toen al achter was, zouden hij, en anderen met hem, dat 20 jaar geleden al hebben moeten verkondigen.

Tricephalus | 08-02-14 | 18:40

Gratis geld is niet alleen interessant voor de mensen die het ontvangen, maar ook de mensen die het uitdelen verdienen een heeeeeeeeeeeeeeeel goede boterham daarmee.

Moonwarrior | 08-02-14 | 18:37

"gratis geld leidt tot de afname van wederzijdse dienstverlening"

al het geld leidt tot afname van wederzijdse dienstverlening op den duur

RedWing 602 | 08-02-14 | 17:44

Vergat ik,salaris, netto, na inhouding AOW premie èn belasting.

biltong | 08-02-14 | 17:34

En ja, de democratische samenleving is er ook gebaat bij dat mensen worden opgeleid, dat zijn die kosten wel waard...

Rest In Privacy | 08-02-14 | 17:14

Het is geen gratis geld, het is alleen niet een tegenprestatie die Jansen meerekent (Zoals bijvoorbeeld verminderde onrust, criminaliteit, lijden, ziekte, etc. etc.).

Het is verder ook meer een volksverzekering tegen ongelukkige omstandigheden; het gros van de uitkeringsgerechtigden *wil* aan de slag, en werkt hier ook voor.

Rest In Privacy | 08-02-14 | 17:13

Met heimwee terug kijken. 1957. 15 jaar oud en een werkend geschiedenis van 2 jaar op een haring logger.
Een behouden teelt en wachten voor de volgende. Dan hoorde je iets als gratis geld, WW, en wie er recht op hadden. Gauw proberen of het waar was. Nee dus. De ambtenaar stuurde mij rechtdoor naar een fabriek die netten fabriceerde. Van Maandag tot zaterdag, 1300H.
Salaris, productie gevoelig, 30 gulden in de week, netto. Met bloed, Sisal touw, tussen je vingers. Jaren later lees je dit verhaal over gratis. En de Maya voorspelling. Dan is stilte, kenmerk van goden, de juiste.

biltong | 08-02-14 | 16:51

Helaas pikt Jansen louter en alleen op de bezittelozen, nl. bijstandsklanten. Wat een schandaal dat die geld krijgen. Terwijl ze er niets voor hoeven te doen, afgezien van de sollicitatieplicht dan. Maar er zijn ook groepen die juist zwemmen in het geld, daar nooit iets voor hebben hoeven doen, en die ook nog eens door rente-ontvangsten en gunstige belastingmaatregelen en contructies er per maand zoveel graties geld bij krijgen waar 10 uitkeringstrekkers een jaar van op kunnen teren. Het is gemakkelijk om de allerzwaksten of armsten op de korrel te nemen en hen voor een hongerloon aan het werk te dwingen. Maar moeten we niet eens kijken naar het gratis geld dat grootgrondbezitters en niet te vergeten de banken zomaar in de omvangrijke schoot geworpen krijgen? Dus hou maar op Jansen, het grootste deel van het werk wordt geautomatiseerd, waardoor er voor steeds meer mensen simpelweg geen productief werk meer is. En om die mensen vervolgens in een zwart gat te gooien, is spelen met vuur. Want dan zijn we heel snel uitgepolderd met zijn allen.

Rest In Privacy | 08-02-14 | 16:41

Als er gratis geld was uitgedeeld, was er op zijn hoogst één partij gelukkig geweest, de ontvanger van het gratis geld.


Dat moet u niet onderschatten. Geven geeft ook veel voldoening.

der Schweinigel | 08-02-14 | 16:39

@appeltjesgroeneweide. Als iemand gebruik maakt van de mogelijkheden, omdat hij niet anders kan, dan begrijp ik dat. Daar is de bijstand ook voor bedoelt. Maar als mensen zo duidelijk misbruik ervan maken als baby rasta, dan heb ik liever dat ze vertrekken (met lege handen that is).

Maria.1 | 08-02-14 | 16:25

Maria.1 | 08-02-14 | 16:02 | + 0 -
---
Wie had het over respect?
Het gaat zoals het gaat en jij in de bijstand zou zitten, dan zou je net als ik ook alle mogelijkheden aangrijpen.
Ik probeer het neutraler te zien als niets meer dan oorzaak en gevolg. Dat geeft rust.

appeltjesgroeneweide | 08-02-14 | 16:22


Maria.1 | 08-02-14 | 16:08 |
Værsgo... dit wordt en blijft het plaatje... mensen met een opleiding, lef en doorzettingsvermogen gaan weg. Wat blijft over en wat kom er binnen?
.
''In 2011 zochten nog maar 4000 mensen een baan buiten Nederland, inmiddels staat de teller op 47.000--''

www.telegraaf.nl/overgeld/werk-inkomen...

duitse herder | 08-02-14 | 16:15

Tien met een griffel voor Jansen. Als alle basis- en middelbare scholen volstonden met Jansens voor de klas zou Nederland er een stuk beter uit zien. Zo helder uitgelegd moét iedereen wel begrijpen dat een stem op naïeve socialisten en zachte heelmeesters, niet goed is voor de maatschappij

Cynevisie | 08-02-14 | 16:12

@duitse herder. Natuurlijk verandert het wel in Nederland; zo kan het niet door blijven gaan. De sterke schouders buigen steeds verder door onder de druk.

Maria.1 | 08-02-14 | 16:08

Kort en krachtig... ik verdom het in een land te wonen dat mijn geld asociaal weggeeft... dat is mentale diefstal.
Ik ben al 6 jaar weg en ik blijf weg. Het verandert niet in Nederland. Klaar...

duitse herder | 08-02-14 | 16:07

@appeltjesgroeneweide. Omdat hij zo eerlijk is het toe te geven verdient hij respect? Nee, als iemand zo duidelijk de kluit hier wil belazeren, ondanks dat de overheid dit mogelijk maakt, mag hij met een lege buidel opzouten en graag zo snel mogelijk. Opvreters hebben we hier genoeg!

Maria.1 | 08-02-14 | 16:02

Wat ontbreekt in het verhaal is dat de kwaliteit van elk bouwsteentje in de kwaliteit van het hele huis zit. Een huis met een topdak en sauna en thuisbioscoop met flutmuren en lekke waterleiding stort nog steeds in elkaar. Bovedien accepteer je de rotzooi. Zolang studenten hun studieschuld terugbetalen en we daarmee een sterkere totaaleconomie hebben hebben we er wel degelijk allemaal iets aan.

Zie verder het Nash-evenwicht. Moet wel iedereen leuk meedoen. En daar wringt em de schoen...:.
www.youtube.com/watch?v=ic2JRy1SYqA

kloopindeslootjijook | 08-02-14 | 16:02

@mezelf om 15:52: Aha, ik zie al dat om 11:18 iemand al voor is geweest. En met op het moment van schrijven met 13 minnetjes is gehonoreerd. Moeilijk he, jongens en meiden? Geconfronteerd worden met informatie die niet strookt met het werelddenkbeeld? Hoe voelt dat nou, lijden aan cognitieve dissonantie die anderen zo hard wordt verweten?

daniel37 | 08-02-14 | 16:01

"Gratis geld. We hadden het nooit moeten legaliseren."

Je vraagt je af of de auteur op de hoogte is van dit experiment: www.dominionpaper.ca/articles/4100 . Waarschijnlijk niet. De meesten hebben er niet van gehoord, en zelfs al zou Jansen ervan hebben gehoord, dan zou het niet in zijn denkraam passen. Ook niet in de hoofden van meesten. Gratis geld: dat kan niet werken. Gek genoeg ben ik eigenlijk heel erg stiekem voor een experiment ermee.

daniel37 | 08-02-14 | 15:52

necrosis | 08-02-14 | 11:25 | + 0 -

Maar je betaalt al voor me of je wil of niet. Wen daar maar an. Mn 5-jaren plan is nog niet af dus u moet het daar maar mee doen. Geen haar op mn hoofd dat ik ooit wat ga investeren hier. Stufi heeft u al betaald, niet te vergeten allerlei toeslagen en mn wwb.
Baby Rasta | 08-02-14 | 11:31 | + -14 -
-------
Niet de boodschapper willen vermoorden.
De boosdoener is de overheid die geld verstrekt. Baby M maakte simpelweg gebruik van de voorzieningen die er zijn en vertelt dit op dit forum. Dat het de een tegen de borst stoot is persoonlijk.
Doet me ook denken aan of andere Ger die al 30 jaar in de bijstand zit. Hij was ook de boodschapper tot algemene verontwaardiging van velen. Maar hij doet wat in zijn mogelijkheid ligt om aan geld te komen. De overheid is de schuldige.

appeltjesgroeneweide | 08-02-14 | 15:46

@CoamIthra | 08-02-14 | 11:18
Dat is iets wezenlijk anders, namelijk bestaanszekerheid voor iedereen, niet slechts voor een speciale groep of iemand in speciale omstandigheden en iedereen in de groep krijgt het als eerste tranche van het inkomen, ongeacht of je daarboven 1 miljoen of een tientje verdient, waarbij verder alle regelingen, stufi, inkomensafhankelijke toeslagen en volksverzekeringen (etc. etc.) worden afgeschaft. Dat scheelt sowieso al vele honderdduizenden uren ambtenarentijd voor de uitvoering en toetsing.

Stormageddon | 08-02-14 | 15:37

da wizard | 08-02-14 | 15:04 |
Hear! Hear!

Het concept van een basisinkomen heeft de toekomst. De samenleving is er nog niet klaar voor, want het tart aan het fundamentele begrip van werk en beloning. Maar het is uiteindelijk wel waar we naartoe moeten. De bijstand is in feite niets anders dan een basisinkomen met een enorme beherende moloch. Flikker de moloch eruit. Geen geld meer aan de strijkstok. Geen gezeik. Iedereen rijk.

Romanov | 08-02-14 | 15:24

Schoenmaker blijf bij je leest. Je bent Arabist, geen econoom.

Romanov | 08-02-14 | 15:16

@da wizard. En iedereen die een hekel aan Nederland heeft de grens overzetten met alleen wat hij aan heeft.

Maria.1 | 08-02-14 | 15:07

Iedereen een basisloon en de vlaktaks invoeren, dan zijn we van alle problemen af...

da wizard | 08-02-14 | 15:04

Hans Jansen is niet alleen nederlands meest erudiete islamcriticus maar blijkt ook nog eens libertariër, veel verder kan de man in mijn achting niet meer stijgen.

Borakh | 08-02-14 | 15:03

@Afgeschminkte Bassie. Dat is volgens mij ook de opzet; anders is dit wanbeleid t.o.v. de Nederlandse burger niet te verklaren.

Maria.1 | 08-02-14 | 15:02

Het uitknijpen van de belastingbetaler en het uitdelen van gratis geld gaat net zo lang door tot alle Europeanen even arm zijn en volledig afhankelijk van de Volksrepubliek Europa.

Afgeschminkte Bassie | 08-02-14 | 14:58

Goed. We maken er Khartoum van. Of Nouakchott. Of Peshawar. Daar is ook geen gratis geld.

Han van dere Horst | 08-02-14 | 14:35

Precies de reden waarom ik LP stem.
Misschien onrealistisch en moeilijk uitvoerbaar.
Maar de LP stip op de horizon bevalt me veul beter als de huidige tollenaars marketing.

lidlbier | 08-02-14 | 14:35

Mooi pleidooi van Hans Jansen, maar waar hij immigranten erbij haalt toont hij ook al meteen de tekortkoming van zijn eigen pleidooi aan. Als migranten afhankelijk waren van liefdadigheidsclubs, dan hadden ze die wel samen opgericht. Dat klinkt mooi, maar in het geval van migranten uit cultureel achtergebleven gebieden waren dat waarschijnlijk niet bepaald de clubs geweest die geweldloosheid, homotolerantie en vrouwenemancipatie prediken. Als we mensen niet afhankelijk willen maken van conservatieve moskeeën en een gemeenschap die ze gevangen houdt in een beklemmende orthodoxie zullen we de seculiere overheid voorlopig nog wel even nodig hebben.

Overigens zijn uitkeringstrekkers nog steeds niet de grootste ontvangers van gratis geld. Dat is toch echt de financiële elite.

Doldwaas | 08-02-14 | 14:27

Over zo'n twintig jaar is de Nederlander een minderheid in eigen land. (CBS)
sirik | 08-02-14 | 14:00 | + 0 -
=
Maar dan is ook de gratis-geld-bron opgedroogd.

meneer Q | 08-02-14 | 14:15

Baby Rasta , ben je al weg?

Lief meiske | 08-02-14 | 14:11

heee waaaat ik snap er de ballen niet van!!

meneer Q | 08-02-14 | 14:11

@CornFlakey | 08-02-14 | 13:17
Als ik je goed begrijp zeg je: overheid, je maakt de economie kapot voor de gewone mens, dus zorg maar voor die mensen.

Zou je niet beter kunnen zeggen: stop met dat kapotmaken?

frank87 | 08-02-14 | 14:06

Zonder gratis geld bestond de PvdA niet.

Rest In Privacy | 08-02-14 | 14:02

Sociale wetgeving maakt westerse vrouw onvruchtbaar.

De Nederlandse wet zit zó in elkaar dat van het verdiende loon éérst belasting moet worden betaald.
Het deel wat resteert, netto inkomen, mag dan naar eigen inzichten worden besteed.

Dus het inkomen van hulpelozen wordt door de westerse vrouw gegarandeerd en pas daarna komt haar eigen kroost aan de beurt.

Conclusie:
Slachtofferschap is effectiever dan succes.
Want:
Christenen en socialisten vernietigen de westerse beschaving.
Resultaat:
Over zo'n twintig jaar is de Nederlander een minderheid in eigen land. (CBS)

sirik | 08-02-14 | 14:00

Gratis geld is nooit gratis:
De genoemde studiefinanciering gaat ten koste van de studiemogelijkheden (mag je nog meer dan 2 jaar studeren tegenwoordig?).
De kinderopvang-subsidie kost een hoop aan extra diploma's en regeltjes.
Subsidies voor boeren gaan van de marktprijzen af.

frank87 | 08-02-14 | 13:53

@JayJay | 08-02-14 | 12:20
HBO aan inHolland waarschijnlijk

Prince of Darkness | 08-02-14 | 13:51

@Muxje | 08-02-14 | 11:29
Maar dat is vrij gewoon: ze zijn blij als 50% van het subsidiebedrag bij de geplande begunstigde uitkomt. Dat is bij landbouw jaren maar 10% geweest.

frank87 | 08-02-14 | 13:49

CoamIthra | 08-02-14 | 11:18 | + -12 -
artikel wordt inderdaad niet gewaardeerd hier. Maar ik heb het gelezen en vind de resultaten verbazingwekkend. Ik zou vóór zijn omdat dit veel bureaucratie, fraude, corruptie en ambtenaren scheelt én omdat het geld toch wel wordt uitgegeven door de staat, maarrr er is één probleem: de EU & gelukszoekers. Gelukszoekers zullen hier op af komen als vliegen op een mesthoop waardoor het systeem onbetaalbaar wordt. Indien we een mogelijkheid hadden om deze toestroom te blokken cq te matigen, dan zou ik in NL wel een experiment willen zien of dit ook werkt in de Nederlandse cultuur.
.
In Zwitserland gaan ze een referendum houden over dit onderwerp: $2800 als basisinkomen voor iedere volwassene, een datum voor dat referendum moet nog worden vastgesteld.

deluiegriek | 08-02-14 | 13:42

@CornFlakey | 08-02-14 | 13:17 |

Evolutie is van alle tijden en als je daar niet aan mee doet verafschuw je een auto (paard & wagen is beter), verafschuw je een laptop (schrijfblok en typmachine is beter) etc.

de overheid moet daarop inspelen dmv onderwijs (doen ze niet, want systeem na systeem en bakken met geld ... veel jongeren staan aan de kant), dmv regulering van het bedrijfsleven en excessen voorkomen (doen ze niet, want er gaan bakken met geld naar toe terwijl de ene na de andere bank omvalt, het ene na het andere bedrijf mensen met ontslaan), het faciliteren van de economische bedrijvigheid met goed verstand (doen ze niet, want het ene ideële project na het andere scoort niet, kost bakken met geld terwijl er niemand op zit te wachten -HSL- Betuwe lijn; vele hectaren grondaankoop die thans afgewaardeerd moeten worden; luxieuze gemeentehuizen; geldverslindende "groen" projecten die achter elkaar over de kop gaan etc.).

Om dit allemaal te verhullen, schuiven ze de schuld naar het grootkapitaal zodat de politiek zelf niet de schuld kan krijgen, maar hebben de meeste politiekers WEL zelf hun zakken gevuld. Wordt het stemvolk volgedouwd met toeslagen & subsidies, zodat ze in het pluche kunnen blijven.

Het artikel van Hans Jansen vind ik juist een goed artikel, maar je moet wel lezen wat er staat en je niet laten verblinden door wat de politiek je wil laten geloven EN je dus dagelijks in de media leest.

Benjamin Strong, Jr. | 08-02-14 | 13:39

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:09
U moet niet trachten om mij woorden in de mond te leggen..
Daar heeft u zo uw eigen gedachten bij en dat mag u.
.
Ik refereer met mijn plemsel aan de "gratis geld machine"..
Die in ca. 90% van de Nederlandse huishoudens gretig aftrek vindt.

Ommezwaai | 08-02-14 | 13:37

In Rotterdam ook weer zo'n voorbeeld dat gratis geld niet werkt.
Radio Stanvaste in Rotterdam kon zelfs met gratis geld de huur niet betalen. Zijn met de noorderzon vetrokken maar niet voordat het hele pand gestript was van al dure grote dubbel glasramen en andere waardevolle zaken.

Premier Trutte | 08-02-14 | 13:31

@ CornFlakey | 08-02-14 | 13:17
Dat wordt al meer dan 100 jaar gezegd.
Hoe dan ook, al die bedrijven die mensen ontslaan en lonen afknijpen, beseffen niet dat werknemers uiteindelijk consumenten zijn. De sukkels snijden in eigen vlees...

* Il Principe * | 08-02-14 | 13:28

@CornFlakey | 08-02-14 | 13:17
Marxistisch gezwam. Dustbin of History geval.

SpectrumAMS | 08-02-14 | 13:28

Toch wel merkwaardig. Als de overheid gratis geld geeft aan personen en dubieuse regimes, waarbij ook vaak veel geld terechtkomt bij individuele personen dan horen we daar nauwlijks iets over. Maar owe als SBM-offshore gratis geld uitdeelt aan dubieuse regimes om evenals de overheid de handel te bevorderen. Dan is de wereld ineens te klein.

janEnrika | 08-02-14 | 13:24

Onzin artikel. Meestal ben ik 't met 'm eensch, maar deze keer niet.

We leven in een maatschappij waarbij ieder stukje grond van iemand is. Een kleine groep rijkaards hebben en/of beheren c.q. controleren alles. Bedrijven doen er alles aan om mensen te ontslaan. Sinds begin deze eeuw is het voor het eerst mogelijk bijna alles te automatiseren, en bedrijven pakken dat grondig aan. Daarnaast zitten de overheden en de EU in de zakken van de bedrijven, en alles wordt gedaan om grenzen open te stellen voor nóg lager betaalde arbeiders.

Het gevolg is dat vanaf nu er nooit meer voldoende werk zal zijn voor iedereen. Het is afgelopen. Door patent- en copyright wetgeving kan je niets meer maken als klein bedrijf, door de grote bedrijven en Internet kan je als MKB'er verijdel niet meer overleven, en er is nergens meer waar je als mens nog op welke manier dan ook voor jezelf een huisje kan bouwen en je eigen eten kweken.

Als moderne mens die niet tot de elite hoort, of te jong of te oud is, heb je een probleem. Het gaat ook nooit meer goedkomen. Alle beloftes van de EU of onze overheid om "banen te creëren" zijn loze beloften die niet ingevuld kunnen worden. Banen zullen eerder nóg schaarser worden.

Gratis geld zal noodzakelijk worden. De vraag is, hoe gaan we dit doen. Zeker is, als we niets doen, komt er revolutie. Reken daar maar op.

Rest In Privacy | 08-02-14 | 13:17

Baby Rasta | 08-02-14 | 13:04 |

Prima, succes daar....

CornholioNL | 08-02-14 | 13:13

Baby Rasta | 08-02-14 | 13:04 |
ok doei!

--sql error-- | 08-02-14 | 13:07

in dit artikel worden er wel heel makkelijk kortzichtige aannames gemaakt waardoor het moeilijk is om te weten of de auteur serieus is

maaktnieuit | 08-02-14 | 13:06

medelijden met uw toekomstige dochters ^.
Breng het wat krom, maar ik wens u geen Somalier als schoonzoon. Ik ga terug naar Afrika. En ik kom nooit meer terug. Dag doei en tot nooit meer ziens. Wacht slechts op mn pas en dan ga ik weg. Weet eigenlijk niet wat ik hier zocht in dit land. Voor 2001 was het leuk.

Baby Rasta | 08-02-14 | 13:04

elke keer kijk ik uit naar de column van mijn grote idool Hans Jansen. Ook deze keer weer niet teleurgesteld. Ga zo door Hans

Chriet Titulaer | 08-02-14 | 13:03

Toen ik hard werkte zag ik op tv voorbij komen dat een asielzoeker op Schiphol een envelop kreegg met 7000 euro erin, als hij maar op et vliegtuig stapte. Ikdacht toen, dat wil ik ook. Ik heb m'n baas de groeten gedaan en krijg sindsdien ook gratis geld. Ben ik effe blij dat ik het gedaan heb, want anders was ik dat nu misgelopen. Werken is voor de domme, die plukken ze kaal!

Ikbeneenzelfbouwer | 08-02-14 | 13:01

CornholioNL | 08-02-14 | 12:52 | + 1 -

Ik ben altijd een ruifvreter geweest. Geen woord over gelogen. Ik zet dingen slechts in perspectief. Goed, ik heb mn 5 jarenplan. niks noppes besteed aan Nederland en ik ga wat opbouwen in Afrika. Ik noem het de Dutch dream. Je hebt nog geluk dat ik überhaupt terug ga en mezelf niet zie als permanente overheerser. Wat dat betreft heb ik zeer veel medelijden met uw toekomstige overheerser. (Somaliers om maar wat te noemen)

Baby Rasta | 08-02-14 | 13:00

Verkoop Nederland en verdeel het geld aan de nazaten van diegenen die Nederland vlak na de oorlog groot hebben gemaakt...

number668 | 08-02-14 | 12:57

Baby Rasta | 08-02-14 | 12:25 |

Typisch een ruifvreter, de boel omdraaien en excuses zoeken... bah!

CornholioNL | 08-02-14 | 12:52

Niets is makkelijker dan gratis geld uitdelen dat je van anderen hebt gejat.

lulleficatie | 08-02-14 | 12:50

Gratis geld kan tijdelijk lonen als het als investering later wordt terugverdiend en bij voorkeur waarde heeft toegevoegd (bijv. stufi). Maar bijstandtrekkers 30 jaar lang met gratis geld, huurtoeslag. zorgtoeslag, kwijtschedingen van verontreinigingsheffing, stadspassen, gratis pc's, "armoede"-bonnen en ga zo maar door, blijven pamperen zodat ze meer te besteden hebben dan mensen die er 40 uur per week tegen een hongerloontje voor moeten werken is ridicuul. Het moet eerlijker!

Rest In Privacy | 08-02-14 | 12:44

@Coyote | 08-02-14 | 12:26
Precies.

DeChinees | 08-02-14 | 12:38

@ Locusta | 08-02-14 | 11:56

Dat Arabisch een flutstudie zou zijn wordt gefalsificeerd door de boeken en stukjes van Hans Jansen die gretig aftrek vinden. Blijkbaar is er (op dit moment) behoefte aan die kennis, en willen mensen daar (uit vrije wil) voor betalen.

Ik proef bij jou overigens de planningsgedachte. Lekker vijfjarenplannen maken, want we weten allemaal immers wat we over vijf jaar nodig hebben. Dat werkt niet, heeft nooit gewerkt en gaat helaas waarschijnlijk ook nooit doordringen tot de hoofden van de doorsneemens. Het is net religie.

HoogToontje | 08-02-14 | 12:34

@Baby Rasta | 08-02-14 | 12:25
Er zit een kern van waarheid in, wat Baby zegt. In de tijd dat ik in de schuldhulpverlening werkte heb ik het zelf gezien. Je hebt een onverbeterlijke groep draaideurverslaafden, die is kansloos, komt nooit meer goed.
Maar er zaten genoeg mensen tussen wier 'normale' leven op slag veranderde in een nachtmerrie door één onvoorziene gebeurtenis.

Ars Vivendi | 08-02-14 | 12:33

De eerste zin 'Gratis geld helpt niet' kun je beter vervangen door 'Gratis geld bestaat niet'.

Dat is nogal een open deur. De rest van het artikel kun je dan ook rustig ongelezen laten.

Itzamná | 08-02-14 | 12:33

En die Grunners zich maar afvragen waar die aardgasbaten toch zijn gebleven.Tip, helaas zijn ze verdwenen.Graties geld blijkt toch niet graties.

gnarfie | 08-02-14 | 12:31

The jackdown ? het woord zegt het al

arv | 08-02-14 | 12:31

@ Coyote | 08-02-14 | 12:26 |
Grotendeels mee eens. De trend die je ziet als je een paar stappen achteruit doet om de puinhoop in dit land te overzien is dat de gevestigde orde een nieuwe zondebok aan het uitkiezen is om het eigen falen aan het zicht te onttrekken. Mijns inziens zijn dat de inactieven. Op het moment dat mensen zich bewust aan de arbeidsmarkt onttrekken en achterover gaan zitten heb ik geen probleem met gepaste dwang. Maar onder de inactieven zitten momenteel heel veel naar werk snakkende werklozen die op deze manier op een vuile manier aan de schandpaal worden genageld.

goedverstaander | 08-02-14 | 12:30

@ Coyote | 08-02-14 | 12:26

Bij deze een onvoldoende voor begrijpend lezen.

HoogToontje | 08-02-14 | 12:30

Om toch maar weer even On-Topic te gaan, als dat mag..:-( ... haal ik er NIET de Grieken bij en NIET de Babyboomers etc. (want DAT ziet de politiek juist graag gebeuren) maar refereer ik liever aan de TOPIC van Hans Jansen (Arabist).

Hij schrijft over nieuwe Nederlanders en het feit dat hun godsdienst de Islam de schuld krijgt van alles wat er fout gaat met de Medelanders en vraagt zich af of dit wel terecht is.

Immers, had deze groep -Geen of -Beperkt recht op het sociale uitkeringen systeem gehad, dan waren ze op zoek naar werk gegaan -als ze de Nederlandse normen & waarden hadden begrepen, -als ze de Nederldanse taal beter waren gaan beheersen, -als ze de Christelijke teneur in Nederland hadden gerespecteerd. Voor wie daar geen zin in had, was terugkeer naar het land van herkomst de beste optie omdat overleven in Nederland wel heel erg lastig was geweest.

Hans Jansen schrijft tussen de regels door -doordat ze gratis geld kregen (en nog steeds krijgen) hoeven ze de Nederlandse cultuur niet te begrijpen, de taal niet of nauwelijks te spreken, de Christelijke teneur niet te respecteren en zullen ze in Nederland blijven leven zoals ze dat in het land van herkomst deden, alleen met gratis geld wat ze in het land van herkomst nooit was gelukt.

Dus -zo lees ik in het stuk- OPGELEGD socialisme is een ideaal wat in praktijk juist contraproductief werkt omdat de mens nu eenmaal anders in elkaar steekt dan de socialisten denken. Socialisme is GEEN recht, maar eerder een voorrecht dat je aan het volk ZELF moet overlaten en NIET aan de politiek, anders krijg je chaos en ellende.

Benjamin Strong, Jr. | 08-02-14 | 12:29

Coyote | 08-02-14 | 12:26 | + 2 -
Dank voor het verwoorden wat ik dacht, maar niet zo op papier kon krijgen.

Mark Smith | 08-02-14 | 12:29

Ik snap werkelijk niet waarom de enige partij die serieus is als ze zeggen al het gratis geld af te willen schaffen in de panelen doorlopend op minkudo's en "gekkies" wordt getrakteerd, en in het stemhokje bij de vorige verkiezingen slechts een paar duizend stemmen kreeg. Klinkt het woord "Libertarisch" (waar "liberaal wordt bedoeld, maar dan wat het betekende voordat zelfs Groen Links zichzelf liberaal ging noemen) soms te eng ofzo?

Arjan | 08-02-14 | 12:28

Bizarre insteek van de heer Jansen. Als hij zich echt druk zou maken om zogenaamd 'gratis' geld dan was hij wel van leer getrokken tegen de Rijkmannen Groeninks's van deze wereld (of hallo bent u daar... ene Kathleen Ferrier!!!). Merkwaardig psychologisch proces ligt hier aan ten grondslag om wel vanuit de onderbuik, (vanzelfsprekend bij de ietwat verzuurde heer Jansen) te lopen ageren tegen mensen aan de onderkant van de samenleving maar de werkelijke, op de sociale ladder wat hoger staande criminelen, buiten schot te laten. Los hiervan, ieder normaal denkend mens is tegen 'gratis' geld. Daarom ook ten alle tijde mensen activeren en in de bijstand verplicht iig vrijwilligerswerk. Geen enkel punt van discussie. Ook mag arbeid in verhouding tot sociale steun meer lonen. Is ook ieder weldenkend mens het over eens. Wat dat betreft is deze column een wedstrijdje open deuren intrappen. Nogmaals, dikke faal Hans. Je laat je te veel leiden door je primitieve instincten om de zgn onderklasse weg te zetten en gaat daarbij voorbij aan het werkelijke probleem mbt 'gratis' geld. Doe Hero de groeten van me!

Coyote | 08-02-14 | 12:26

CornholioNL | 08-02-14 | 12:16 | + 2 -
Dat is wat je nu zegt stoere baas. Ik wacht wel op je antwoord als je vrouw besluit je zomaar uit de deur te doen, of dat je baas je niet meer aardig vindt. WW is slechts een tussenfase. Ik ken mensen die in de WWB zijn beland omdat ze in een scheiding lagen. Vrouw mag huis houden en man kan de straat op.

Baby Rasta | 08-02-14 | 12:25

@CoamIthra | 08-02-14 | 11:18
Dat experiment met die zwervers in Londen hebben we in Europa in het groot gedaan: gratis geld voor iedereen die zielig is. Gevolg: uit de Derde Wereld kwamen er tientallen miljoenen op dat gratis geld af.

Ir Rita Tie | 08-02-14 | 12:25

Geld is nodig als eenheid van waarde. Dat is nodig om onze complexe maatschappij mogelijk te maken. Geld maakt het uitwisselen van goederen en diensten in tijd en plaats eenvoudig. Dat werkt alleen als die eenheid van waarde stabiel is en door wordt geaccepteerd.
Voor dat er geld bestond moest voor elke prestatie (product of dienst) een tegenprestatie geleverd worden. Geld kan alleen functioneren als eenheid van waarde als vroeg of laat die waarde gerealiseerd kan worden door een aankoop. Dit betekent dat vroeg of laat die euro weer omgezet moet worden in een tastbaar product of dienst. Dus kan de euro alleen maar bestaan als ergens ooit iemand die waarde gecreeerd heeft. Gratis geld betekent dus dat waarde gecreeerd door iemand ergens ooit (sterke schouders)zonder tegenprestatie weggeven wordt. Erger nog is dat die waarde van die euro nog niet gecreeerd is. Overheidstekort, speculeren op toekomstige waarde creatie. Wil de welvaart verder groeien dan moet het aanwezige potentieel aan arbeid maximaal benut worden. Door allerlei ontwikkelelingen zullen er altijd afstemmingsverliezen zijn. Dit vindt plaats op wereldschaal. Technologie verhoogt productiviteit, daardoor minder arbeid nodig. Dit wordt later wel weer ingehaald. Mensen die niet in staat zijn productief te zijn (gehandicapten, bejaarden, kinderen, zieken) moeten we niet laten verrekken. Alle anderen moeten een zinvolle prestatie leveren voor het geld dat ze krijgen. Hoog opgeleide, productieve mensen besteden veel tijd aan huis schoonmaken, tuin onderhouden, eten koken, kinderen verzorgen etc. terwijl laag opgeleide mensen thuis zitten met gratis geld. Dit is een belediging voor beide groepen, al zal die laatste dat niet snel zo zien. Kortom, helemaal eens met de strekking van dit stuk op GS.

Zephyr | 08-02-14 | 12:24

Baby Rasta beschrijft precies hoe men de nieuwe mens zich hier gedacht heeft.
Je werk bestaat uit het achter na rennen van het zg gratis geld.
Je kan per jaar een ander land in Europa kiezen.Het zal vol worden in Spanje, Griekenland ed. Al waar de meldpunten tegen Rasta baby's worden afgeserveerd door het Hof in Straatsburgburg.
De macht van de fuck you EU ligt bij de paar sluiswachters die de geld van boven naar het groeiend aantal dieper gezonken landen sluizen.
De tienduizenden banen in Brussel komen ook vacant. En Adolf is al geboren.

Ik kook ook | 08-02-14 | 12:23

the Jackdawn | 08-02-14 | 11:14 | + -24 -

Lekker ungenuanceerd!
Alsof de slager, de bakker en overige middenstanders u uitgevreten hebben! Gewoon keihard werkende mensen die belachelijke uren gewerkt hebben, keurig hun premie bijdrage AOW betaald hebben. Nooit rechten op andere uitkeringen hebben gehad, want dat heeft een zelfstandige niet. Ook de buschauffeur, treinbestuurder en overgrote deel van onze volwassen bevolking heeft gewoon gewerkt of hard gewerkt. Wat hebben deze mensen verkeerd gedaan en Joe hebben zij u uitgevreten?
Dat is domme retoriek die wellicht op een handje vol mensen (in verhouding tot onze totale bevolking) zou kunnen slaan. Maar uw commentaar is zo generaliserend dat ik me af moet vragen wat u met alle studiemogelijkheden heeft gedaan, om tot zo'n kortzichtige opmerking te komen.

JayJay | 08-02-14 | 12:20

Gratis geld uitdelen is een doodsteek voor ons land.
Om te beginnen zal iemand die véél gratis geld krijgt en 3000 euro/maand/gezin IS veel geld zal niet gemotiveerd worden om werk te zoeken. Waarom ook?
daskapital.nl/2013/12/kijk_geld_verdie...
-
Gratis geld zorgt er ook voor dat zelfs het schroot uit het buitenland hierheen komt om gratis geld te tanken.
Zie onze rampzalige multiculti en de Bulgaren fraude
-
"Nivelleren", het stemmen kopen met gemeenschapsgeld, is daarom ook crimineel schadelijk voor Nederland.
Niet verwonderlijk dat het bedacht is door een de PvdA die hun vaderland en eigen volk al jaren gigantische schade toebrengt om er zelf beter van te worden.
-
Geld krijgen om eten te kopen is geen probleem.
Maar het mag niet gratis te zijn.
Ga parken opruimen, straat aanvegen of wat dan ook.
Heb je daar, zeer begrijpelijk, geen zin in?
Het bent vrij om te solliciteren.
Het is heel discriminerend als de ene Nederlander wèl voor zijn geld moet werken en de andere niet.
-
Het is ook discriminerend dat een Nederlander die zijn leven heeft gewerkt en bijgedragen heeft aan onze welvaart veel meer moet bijdragen aan zijn bejaardenflatje dan iemand die zijn hele luie leven zijn handje heeft opgehouden.

Moi2 | 08-02-14 | 12:19

necrosis | 08-02-14 | 11:19 | + 19 -
Ah fijn, we zijn eruit! Wat honderden economen en politici als onberekenbaar en onvoorspelbaar beschouwen is in één reaguursel,opgelost.
We moeten uit de EU, want Necrosis zou niet weten waarom niet.

Mark Smith | 08-02-14 | 12:18

@Benjamin Strong, Jr. | 08-02-14 | 11:46
Uit er varing kan ik u helaas mededelen dat dit al ongeveer zo werkt.
"Deelnemers" (zo worden leerlingen tegenwoordig al genoemd) moeten samenwerken in wat ze noemen "projectgroepen", niet alleen tijdens de lessen maar ook tijdens de examens.
Wat is het gevolg: in een groep van 5 deelnemers is / zijn er 1 of 2 deelnemers die hun best doen. De overige 3 of 4 doen niets. De beoordeling wordt op groepsniveau gegeven. Dit motiveert de al hard werkende deelnemer om nog harder te werken omdat hij / zij anders het examen niet haalt maar zorgt mede daarvoor dat de overige, luie, niets bijdragende deelnemers ook een hoger cijfer en zelfs een diploma krijgen.

Ja, ik was een van de hardwerkende leerlingen en ik kan u garanderen dat er bij mij in de groep 3 mensen zijn die. net als ik een diploma hebben voor applicatie ontwikkeling alleen met dat verschil dat ik ook daadwerkelijk kan programmeren / applicaties kan ontwikkelen en zij niet eens in staat zijn om iets (fatsoenlijks) te bouwen. Weet je wat die jongens voor baantjes krijgen? Die likken zich snel omhoog bij een detacheerder en krijgen daar binnen korte tijd een functie als team- of projectleider. Dit verklaart ook waarom een diploma tegenwoordig minder waard is dan daadwerkelijke kennis en vooral werkervaring.

Hard maar waar!

Mastermattie | 08-02-14 | 12:16

Baby Rasta | 08-02-14 | 11:20 |

U heeft duidelijk iets gemist in uw opvoeding, is uw fout niet, maar wel van uw ouders...

Ik ben maar een domme lul, op mijn 16e van de middelbare school getrapt, ben nu 34 en heb in mijn hele leven welgeteld 6 maanden WW genoten, een bijstandsuitkering gelukkig nooit, werk is er altijd, je moet alleen willen...

Ik kan het niet, bewust teren op de zak van een ander, ik houd mijn eigen broek op...

CornholioNL | 08-02-14 | 12:16

Ach kijk eens, het hele financiele systeem moet op de schop.
voeg daar politiek en religie aan toe en mischien wordt het dan ooit nog wat met de mensheid. Tot die tijd zullen oorlog, uitbuiting, onderdrukking en corruptie welig tieren.
Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren dus kan eigenlijk maar 1 conclusie trekken: Mankind is doomed!

Robertski | 08-02-14 | 12:15

@Baby Rasta | 08-02-14 | 12:05
Dank je wel.
Dan zal je ook wel een hoop ellende gezien hebben. Ik heb zelf een tijdje in de schuldhulpverlening gewerkt. Kon ik op een gegeven moment niet meer tegen. Die uitzichtloosheid waar mensen mee te kampen hebben.

Ars Vivendi | 08-02-14 | 12:15

Eens. Aan de Nederlandse gratis-geldindustrie kan Griekenland nog een puntje zuigen. En die industrie is failliet wat mij betreft.

Overigens komt gratis geld niet van de sterkste schouders, maar waar het het makkelijkste te halen valt. Modale schouders dus.

Een grappig stukje over gratis geld als ontwikkelingshulp: www.volkskrant.nl/vk/nl/12844/Afrika-b... Altijd lachen om zoiets te lezen.

Hoen | 08-02-14 | 12:11

@ Muxje | 08-02-14 | 12:01 |
Het probleem is er in dit land wel over 'hervormingen' wordt gesproken maar in feite gaat het alleen om bijstellingen, aanpassingen en kaasschaafmethodes. Niemand zou het in zijn hoofd halen om in een nieuwe nog regelvrije staat vanaf nul een systeem op te tuigen zoals wij dat nu kennen. En dat komt zoals uzelf ook al zegt dat alles en iedereen de hakken in het zand steekt.

Het wordt tijd voor een club aan de leiding die de ballen en daadkracht heeft om tal van regelingen en verworvenheden gewoon in de prullenbak te gooien en gewoon opnieuw te beginnen.

goedverstaander | 08-02-14 | 12:11

Meteen op financien zetten, deze man.

dr. P. von Orno | 08-02-14 | 12:11

toetanchamon | 08-02-14 | 11:25 |
een 'coach'??? wtf!
blijkbaar vind je dat al een vanzelfsprekendheid; dat je een personal coach van het uwv verwacht (op kosten van de gemeenschap) om je eigen zaak te regelen. En er dan nog over klagen ook... gatverdamme, wat een kutland. Ik ben blij dat ik er weg ben.

--sql error-- | 08-02-14 | 12:09

@CoamIthra | 08-02-14 | 11:18
Onderzoek amehoela! Artikel van decorrespondent.nl rept niks over de KOSTEN. Ofwel: anderen moeten betalen = het gaat ten kosten van anderen.

SpectrumAMS | 08-02-14 | 12:08

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:55 | + 0 -

SJD, mij hoef je dus niks te vertellen of uit te leggen over het systeem. Ik heb achter de balie gezeten.

Baby Rasta | 08-02-14 | 12:05

Sterkste schouders zijn het zieligst! Wat een groot leed!

deoudererijperevrouw | 08-02-14 | 12:04

Let op! Gratis geld uitdelen kost geld. Vraag naar de financiele bijsluiter. Het risico van dit product is: zeer groot.

Sliptong | 08-02-14 | 12:04

Waar de een gratis geld krijgt, wordt de ander benadeeld. Zonder tegenprestatie. Dat is het frustrerende van ons bejubelde sociale nivelleringsstelsel. Het ontneemt de natuurlijke competitiedrang dat elk levend organisme bij de geboorte meekrijgt. Uiteindelijk steekt niemand meer een poot uit en gaan we allemaal ten onder. Socialisme is de doodsteek voor iedere samenleving.

Mouth Of The South | 08-02-14 | 12:03

Stoppen met alle uitkeringen, zeker de AOW voor babyboomers, deze mensen hebben Nederland in de crisis gestort en het wordt tijd dat deze uitvreters terug gaan betalen.
the Jackdawn | 08-02-14 | 11:14 | + -24 -
Zeg spoor jij niet helemaal?
De babyboomers hebben wel over het algemeen 40 jaar eerlijk gewerkt he?
Die hebben de pot wel gevuld hoor, en gaan van hun welverdiende rust/geld genieten. Of dacht jij dat ze het jaaaaren voor jou in de pot hebben gestopt?
Uitkeringen ook stoppen? Toe maar joh, er zijn voor elke baan die vrij komt 800 sollicitanten, dus als er geen uitkeringen meer zijn dan komen er per dag 799 zwervers bij. Uitkeringen niet geven aan mensen die twee paspoorten hebben of nieuwkomers? Ja meteen!!

KannieWaarZijn | 08-02-14 | 12:02

@Herr Vorragend 11:38: Eensch... het is vooral een rommelig stukje waar allerlei zaken op een hoop gegooid worden: Stufi, sociale vangnetten, ontwikkelingshulp. Je kan ruziën over het bedrag dat we hieraan uitgeven en hoe effectief de implementatie is, maar helemaal afschaffen is niet verstandig.

Wat mij betreft moeten we deze dingen vooral praktisch benaderen, en de ideologie vergeten, of je nu voor of tegen bent. Voorstanders lullen over "rechten", tegenstanders menen dat de staat zich in principe niet met herverdelen moet inlaten, maar ik kijk liever naar de kosten en de baten. Tegenstanders moeten niet vergeten dat sommige dingetjes van onze verzorgingsstaat gewoon goedkoper uitpakken dan het alternatief (niets doen). En voorstanders moeten de niet onaanzienlijke extra kosten van bureaucratie meenemen in de afweging.

Het probleem is dat die afweging niet gemaakt wordt, en dat daarmee de implementatie ook een bende is geworden, laat staan dat er überhaupt nog wel eens op effectiviteit gecontroleerd wordt. De voor- en tegenstanders houden elkaar in gijzeling: links wil de programma's zo breed en zo groot mogelijk hebben, en rechts gaat daar dan met de kaasschaaf overheen, en maken de regels strenger voor iedereen, of je nu werkelijk "recht" op steun hebt of alleen maar doet alsof. En je ziet dat in alle debatten, of het nu over asielbeleid, de bijstand, de WW, de Stufi of ontwikkelingshulp gaat.

Muxje | 08-02-14 | 12:01

--sql error-- | 08-02-14 | 11:51
Over onzin gesproken......

toetanchamon | 08-02-14 | 12:01

@Centauri3
Hee Centauri, dat is lang geleden, de goede oude dagen van DeReaguurder. Alles goed met je?

W Kuttje | 08-02-14 | 12:00

Wat ben ik blij, Hans, dat jij geen positie bekleedt waarin jij over deze kwesties mag gaan. Excessen voorkomen, prima. Het hele systeem kaalplukken, gewoonweg dom. Niets meer, niets minder.

DeChinees | 08-02-14 | 11:58

Ieder normaal bedrijf wat in iets investeert en wat na 5 jaar geen rendement oplevert stopt er dan mee. Wij pleuren al meer dan 50 jaar miljarden aan ontwikkelingshulp in Afrika en het levert nog steeds geen ene kondt op.

stadsknurft | 08-02-14 | 11:57

Daalder | 08-02-14 | 11:32
Die weg ben ik inmiddels ingeslagen, ben geen vreemde als het om zelfstandig gaat. Echter als je bij het uwv zit doet het er niet toe wie je bent of wat je ervaring is, eenmaal ingeschreven bij het uwv wordt iedereen als de grootste mongool gehandeld.

Graaisnaaiert | 08-02-14 | 11:39
Het probleem bij het uwv is als je denkt zelf stappen te gaan zetten zonder hun medeweten of toestemming van het uwv dat je brievenbus en mailaccount worden volgespamd met dreigbrieven/mails. Het uwv houd graag het uwv in stand, samen met het graaicultuur dat er omheen hangt.

toetanchamon | 08-02-14 | 11:56

@CoamIthra | 08-02-14 | 11:18

De link wordt hier blijkbaar niet gewaardeerd, maar een erg leuk stukje.

Van een hoger niveau dan dit stukje van Jansen. Als je in je "simpele voorbeeld" studiefinanciering ziet als gratis geld dan ben je blijkbaar ergens in de jaren zestig/zeventig blijven hangen.

Zelfs ALS het gratis geld zou zijn, tenzij het een flutstudie is (Arabisch comes to mind) schiet de hele Nederlandse maatschappij wat op met meer hoger opgeleiden.

Locusta | 08-02-14 | 11:56

@Baby Rasta | 08-02-14 | 11:51
Ik ben er oprecht benieuwd naar. En over uw IQ kan ik niet oordelen; evenmin over uw mening.

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:55

@ Baby Rasta | 08-02-14 | 11:48 |
Vind ik heel eerlijk van je. Ik rij binnenkort naar Zuid-Spanje. Je krijgt van mij een gratis lift en ik kan je daar zo op de boot naar Afrika zetten.

goedverstaander | 08-02-14 | 11:52

... en als een of andere gleufhoed denkT te kunnen ontwarren waar dat graties geld (tax) naar toe drijfT?
Wut dan he?
Die denkT gewoon waar drijft toch mijn graties liquides hiellelikkertjes naar toe deesch ochtend? Terwijl er een lekkere bellydancer met bootje naar Islamic grounds klaar staat zitten te wachten ...
THINK OUT OF THE BOX YO amice!

Centauri3 | 08-02-14 | 11:52

toetanchamon | 08-02-14 | 11:25 |
onzin, je hoeft dat helemaal niet via het uwv te regelen. inschrijven bij de belastingdienst en gaan!
(Maar als je niet eens het juiste loket kunt vinden vraag ik me af of het wel verstandig is om ondernemer te worden.)

--sql error-- | 08-02-14 | 11:51

Hoeveel overheidsgeld is er nu verbrand voor een gemiddelde Islam"deskundige"?

* Il Principe * | 08-02-14 | 11:51

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:42 | + 0 -

Dat mag u zeker. Maar gaat u dat linken aan mijn IQ of mijn mening? Zo ja, dan zeg ik dat liever niet.

Baby Rasta | 08-02-14 | 11:51

Christenen en socialisten vernietigen de westerse beschaving

sirik | 08-02-14 | 11:50

@SmegmaSmeer | 08-02-14 | 11:47
@necrosis

SmegmaSmeer | 08-02-14 | 11:48

goedverstaander | 08-02-14 | 11:40 | + 0 -

Ik als mix heb altijd de neiging gehad om Afrika wat meer voor te trekken. Misschien niet eerlijk van mij en misschien had ik Nederland wat meer kans moeten geven. Maar mn hoofd zit daar. Maar ik ben nu wel zo eerlijk dat ik zeg dat ik weg wil.

Baby Rasta | 08-02-14 | 11:48

Enig verband wat ik daar zie is mijn wens dat Rutte dezelfde behandeling krijgt die Khadaffi kreeg zo vlak voor het eind, een mens mag dromen nietwaar?

SmegmaSmeer | 08-02-14 | 11:47

@goedverstaander | 08-02-14 | 11:40
Maar hij heeft dan ook een hele goede troef in handen: de ik-ben-slachtoffer-van-slavernij kaart. Heel Amsterdam Zuidoost heeft die kaart in handen en trekt hem maar al te graag als het uitkomt.

sinar2 | 08-02-14 | 11:47

Gratis geld is net zoiets als een gratis 'voldoende' in een schoolklas.

De één werkt hard voor een goed cijfer, de ander voert niets uit maar is toevallig briljant, wéér een ander heeft niet zo'n goed stel hersens en scoort niet zo best, een volgende heeft geen zin in school en scoort zware onvoldoendes en weer een volgende probeert dmv fraude een goed cijfer te halen.

Zo zit de maatschappij ook zo'n beetje in elkaar.

Wat nu als de school besluit om bij ieder tentamen alle cijfers bij elkaar op te tellen, door het aantal leerlingen te delen en iedereen hetzelfde (gemiddelde) cijfer krijgt (NIVELLEREN heet dat).
De harde werkers zullen minder hun best doen, degenen die weinig uitvoerden doen nu helemaal niets meer en degenen die fraudeerden zullen blijven frauderen omdat je daardoor gratis het gemiddelde kan opkrikken. Het gemiddelde eindresultaat zal door de maanden/jaren heen steeds verder dalen totdat het diploma niets meer waard is .... DAT bereik je met socialisme.

Benjamin Strong, Jr. | 08-02-14 | 11:46

@ Herr Vorragend | 08-02-14 | 11:38

Twee punten.

1) Je bent al sterkste schouders als je meer dan modaal verdient.

2)Die sterkste schouders dragen vanaf modaal al meer dan de helft van hun inkomen af aan de staat.

Dus nu niet doen alsof er 'af en toe' een beroep op de sterkste schouders wordt gedaan.

HoogToontje | 08-02-14 | 11:45

Zeg Jansen is de polletiek niks voor jou?

Zure prak | 08-02-14 | 11:45

Uit de EU=grenzen dicht.
Daarna wat lady blabla 11.20 zegt.
Onze eigen economie weer opbouwen en banen creëren door al die vermaledijde goedkope stage arbeidsplaatsen uit handen trekken van de bedrijven die hier ook nog subsidie op vangen,en hier weer normale betaalde banen van maken.
Vrijwilligerswerk alleen nog toestaan in
verenigingsverband. Zo creëer je banen aan de onderkant van de maatschappij waar de meeste uitkeringen naar toegaan.Werkgevers groot en klein zouden hierin weer hun verantwoordelijkheid voor ondernemen moeten pakken,en gebruik moeten maken van hun oudere ervaren werknemers om de jonkies de fijne kneepjes bij te brengen ipv. ze goedkoop door middel van stageplek uit te buiten,en niet direct bij school of gemeente in te wisselen voor een andere wanneer de stagiair niet direct productief is.

Welles! Nietes! | 08-02-14 | 11:44

@Baby Rasta | 08-02-14 | 11:31
Mag ik vragen wat u gestudeerd hebt?

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:42

@ HoogToontje | 08-02-14 | 11:37

Daar stond Goelag Archipel in het Russisch. GS blijkbaar nog niet volledig ingericht op een belezen publiek...

HoogToontje | 08-02-14 | 11:41

Geef iemand onderdak, toegang tot allerlei voorzieningen en genoeg geld om goed van te leven en hij begint vanzelf praatjes te krijgen. Of het nu een immigrant of een autochtoon is. Baby Rasta is daar als mix nog wel het beste voorbeeld van.

goedverstaander | 08-02-14 | 11:40

@toetanchamon | 08-02-14 | 11:25 |:
.
U heeft dat UWV toch niet nodig om te beginnen? Of gaat het om straterssubsidie oid? Anders zou ik zeggen, begin gewoon, gebruik van de uitkering alleen dat wat u nodig heeft en zet de rest opzij. Als het na een jaartje goed gaat kunt u gaan plussen, minnen, de uitkering opzeggen en terugbetalen wat u teveel aan uitkering gehad heeft.
Of denk ik nu te simpel?

Graaisnaaiert | 08-02-14 | 11:39

Voor de kliek die het hebben over verrijking
en het land hiermee opgezadeld hebben geldt geen verontschuldiging.

nemeton | 08-02-14 | 11:39

Petrus Poortwachter | 08-02-14 | 11:33 | + 0 -

Ik ben weg weg voor de pleuris uitbreek, want af en toe heb ik het gevoel dat dat aankomt. Maar dan ben ik al lang weg en loop ik mn blote kont en woon weer in een hut. Met mn geld dat ik geroofd heb uiteraard. Dat wel.

Baby Rasta | 08-02-14 | 11:39

a) De overheid voert de sociale zekerheid een stuk efficiënter uit dan allerlei amateurs.
b) Beter wetten dan de willekeur van individuele gevers.
c) Ja, soms mag het wat minder.
d) Hans Jansen mist hier toch even de diepte die hij wel heeft bij Islamzaken.

Gewinflipt | 08-02-14 | 11:38

Heb betere stukken gelezen van de heer Jansen.
Dat er af en toe een beroep wordt gedaan op de sterkste schouders is niets mis mee. En het argument dat dan de sterkste schouders gaan emigreren doet me aan de lulkoek van de bonusgraaiers denken.

Herr Vorragend | 08-02-14 | 11:38

Er is tonnen aan wetenschappelijk materiaal beschikbaar dat beloning in de vorm van financiële vergoeding averechts werkt. Het werkt gewoon niet. Op hele korte termijn wellicht, maar daarna wordt het door mensen gelijk verdisconteerd. Het ergste is, zoals Hans ook aangeeft, wanneer mensen denken een claim te hebben op dergelijke financiële beloningen/vergoedingen.

Nibdib Niddib | 08-02-14 | 11:37

-weggejorist-

HoogToontje | 08-02-14 | 11:37

Als je als familie generaties lang hebt bijgedragen aan de opbouw van een sociaal en kansrijk NL en je ziet het vervolgens in de tijd van 1 generatie leeggezogen worden door hordes geimporteerde / toegelaten sprinkhanen die op geen enkele wijze hebben bijgedragen noch dit ook ooit intrinsiek zullen doen, dan zou je als nuchter en realistisch denkend mens hier maatregelen tegen nemen. De letterlijke pest is alleen dat we al jaren worden geïndoctrineerd door de leugens van de linkse policor kerk die maar blijft roepen dat immigranten liev en zielig zijn en per saldo meer opleveren dan kosten. Daarnaast wordt dit probleem niet verholpen maar juist verergerd door een koers- en visieloze EU Rutte regering die met de toelating van de volgende horde oostelijke barbaren het laatste bedrijf in deze nationale klucht van de maatschappelijke afbraak heeft ingeluid. De sterfscene van NL lijkt definitief ingezet, tijd voor herziening van het script met een wonderbaarlijke genezing of wederopstanding. Tijd voor een realistisch NL 2.0!

Rudjen | 08-02-14 | 11:34

de 'ontwikkelingshulp' was tot 25jaar geleden om een (militair) strategisch blok te vormen tegen het communisme, maar er werd een mooie naam aan gegeven zodat er geen tegenstand zou komen van de naieve pacifistische (christelijke?) wereldverbeteraars.
Die functie heeft het inmiddels niet meer, maar men is in hun eigen sprookje gaan geloven, en het andermans geld uitgeven is opgevoerd. Ik ken een aantal medewerkers van dit soort hulporganisaties en ze hebben het echt niet door hoe het werkt (ondanks 8+jaar universitaire studies).

--sql error-- | 08-02-14 | 11:33

@Baby Rasta | 08-02-14 | 11:31
Voor dergelijke uitspraken alleen mogen ze je wat mij betreft direct vastzetten.

Petrus Poortwachter | 08-02-14 | 11:33

Draconische oplossingen voorstelt t.a.v. gratisgeldcircuit dit middels bijvoorbeeld toepassing Minister Lieftincks zwartgeldzuivering 1945, tevens zieligheidsindustrie saneren tot aanvaardbare omvang. lol

william7055 | 08-02-14 | 11:33

@toetanchamon

Even praktisch, wil niet te ver van 't onderwerp afdwalen maar meldt U aan bij de KVK en haar fora.

hallo.kvk.nl/hallo/welkom/kamer_van_ko...

En loop eens binnen bij het lokale kantoor van de KVK. Dan zul je zien dat er regelmatig leuke avonden voor ondernemers worden georganiseerd waar je heen kan om wat op te steken en nieuwe contacten te leggen. Daar heb je geen UWV voor nodig.

Laatste gouden tip: meldt U aan bij de lokale bieb en huur een boek over ondernemen.
.

Terug naar meneer Jansen; als iemand die lang van stufi afhankelijk is geweest, geeft het me wel te denken. Het zou inderdaad heel goed mogelijk kunnen zijn dat je StuFi-beurzen e.d.. ook laat regelen door privé-initiatieven zoals de libertariërs dat voor zich zien. Interessant.

Daalder | 08-02-14 | 11:32

Prachtige analyse. Ik begeleid een paar vluchtelingen en die zie ik diep ongelukkig worden van hun gratis geld. Ze komen uit landen waar nog nooit (legaal) een uitkering is verstrekt. Ze willen hier een nieuw leven opbouwen en daar hoort werken bij. Desnoods beginnen ze hun eigen bedrijf. Maar ze zien dat het niet kan en ze begrijpen het niet. Ze schamen zich voor de uitkering.
Soms denk ik: "zij komen uit landen die, hoewel ze godsdienstwaanzin en dagelijks geweld kennen, in andere opzichten normaler zijn dan Nederland".
En verder vraag ik me af wanneer de wal het schip gaat keren, en met hoeveel geweld dat gepaard zal gaan. Hoe langer we wachten, des te groter de ellende. Gasbel op, geld niets meer waard, EU-landen die elkaar als dominostenen laten omvallen, grote groepen die nooit geleerd hebben om respect te hebben voor autoriteit…

W Kuttje | 08-02-14 | 11:32

Dat de EU alleen al overweegt geld te geven aan Egypte voor het "democratiseringsproces" is een reden om per omgaande de EU te verlaten. Ik weet in ieder geval wel waar ik in mei op ga stemmen, nee, op MOET stemmen...

eerstneukendanpraten | 08-02-14 | 11:32

necrosis | 08-02-14 | 11:25 | + 0 -

Maar je betaalt al voor me of je wil of niet. Wen daar maar an. Mn 5-jaren plan is nog niet af dus u moet het daar maar mee doen. Geen haar op mn hoofd dat ik ooit wat ga investeren hier. Stufi heeft u al betaald, niet te vergeten allerlei toeslagen en mn wwb.

Baby Rasta | 08-02-14 | 11:31

'Teneinde aan de vraag naar gratis geld te kunnen voldoen, zal de overheid binnenkort overgaan tot het uitdelen van voedselbonnen onder belastingplichtigen, zodat die niet met een lege maag aan het werk hoeven.'

VanBukkem | 08-02-14 | 11:30

En daarom kun je ook stemmen op partijen die hier iets tegen willen doen.
www.libertarischepartij.nl/
Helaas stemt iedere simpele ziel elke keer op hetzelfde clubje liegende politici en klagen ze vervolgens dat ze bestolen worden...

Fapsletje | 08-02-14 | 11:29

@King of the Oneliner 11:07: Bingo: de bureaucratie die ontstaat door dit rondpompen van geld is geen bijwerking, maar een doel. Niet alleen om ons te controleren, maar gewoon "voor de heb".

Een (extreem) voorbeeld hiervan is de herstelbetaling van Japan aan een aantal Nederlanders (waaronder mijn grootouders), lang geleden. Die betaling liep via de Nederlandse staat, die wist wie er recht op had. Dus men had het bedrag gewoon door x kunnen delen en ieder zijn of haar portie kunnen sturen, maar nee... De betaling werd mondjesmaat als een maandelijks zakgeld uitgekeerd, en om dat te regelen werd er een bureautje opgezet. De grap? Het geld van Japan werd ook gebruikt om dat bureautje te bekostigen, en aan het eind van de rit bleek dat bijna de helft van het geld was opgemaakt aan "beheerkosten".

Muxje | 08-02-14 | 11:29

verkoop Nederland maar en verdeel de poen, dan is iedereen miljonair.
Het runnen van de BV Nederland besteden we uit aan Brussel en het bedrijfsleven.

(c)ZWITSUL | 08-02-14 | 11:28

@Baby Rasta | 08-02-14 | 11:20
Ik betaal liever voor Hans, dan voor jou.....

necrosis | 08-02-14 | 11:25

Gratis geld...... Ik zit bij het uwv, heb in december 2013 dat ik als zelfstandige wil beginnen....... er volgt een geldverslindend traject........ januari 2014 ondernemerstest gehad weken wachten op een telefonische bespreking met 1 van het uwv....... weken wachten...... een brief van het uwv dat ik naar een verplichte cursus moet in februari 2014 van 2,5 uur.
Cursus punten:
-waarom starten.........
-vooronderzoek ondernemen........
-gevolgen voor gratis geld.......
-wet en regelgeving/ tips en adviezen......

Ik ben werkelijk ik een hel met mongolen beland, een wereld waar zoveel gratis geld wordt rondgepompt ten gutsen van anderen, ik wil ondernemen maar moet in ruil daarvoor moet ik blijkbaar een jaar naar de pijpen van andere uwv belangen dansen. Ik wil mijn uwv coach spreken, heb gebeld ben langs geweest op zijn kantoor, met geen mogelijkheid krijg ik deze man te spreken of krijg een reactie van hem. En aldus het uwv moet ik bij hem zijn.......... Mensen WTF

toetanchamon | 08-02-14 | 11:25

@SmegmaSmeer | 08-02-14 | 11:19
Zou er verband zijn met de redenen dat die gekke kolonel uit Libië weg moest?
Zijn land kende geen staatsschuld, terwijl onderwijs en medische zorg gratis was.

necrosis | 08-02-14 | 11:22

@ Jan de Schot | 08-02-14 | 11:18 |
Met het langzaam ter ziele gaan van de kenniseconomie in Nederland verdwijnen meer en meer afgestudeerden naar het buitenland. Die investering kun je in een toenemend aantal gevallen volledig afschrijven.

goedverstaander | 08-02-14 | 11:21

Behalve het Ministerie van De-islamisering mag Hans van mij ook de portefeuilles Financiën, Sociale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking krijgen.

Professor Superhirn | 08-02-14 | 11:21

Als is het geld nog zo snel, de PvdA krijgt het wel!

WellusNietus | 08-02-14 | 11:21

Ik ben het niet vaak eens met Hans als erkend steuntrekker. Maar ik heb altijd gezegd dat ik ga leegtrekken wat er leeg valt te trekken. Voorlopig ben ik nog niet klaar. Maar ik heb mn tweede pas al aangevraagd. Vandaar mn vakantie. En als ik genoeg heb ga ik lekker een nieuw leven beginnen in de zon.

Baby Rasta | 08-02-14 | 11:20

Het mag allemaal wel wat strenger worden.
hier 5 punten wat ze van mij meteen mogen invoeren.

1: Dubbel paspoort = geen uitkering
2: Hoofddoek = geen uitkering
3: Strafblad = geen uitkering
4: schoolverlater zonder goede reden = geen uitkering
5: Wel naar de moskee kunnen maar niet kunnen werken = geen uitkering

lady blabla | 08-02-14 | 11:20

@Idontgiveafunk | 08-02-14 | 11:13
Dan kloppen we toch aan bij Verhofstadt en Rompi?
Maar zolang ze in Brussel denken dat we allemaal €1000 van Rutte hebben gekregen (17 mio inwoners x 1000 = 17 miljard) zal hoongelach en de middelvinger ons deel zijn.
Ik kan me werkelijk niet voorstellen waarom we NIET uit de EU zouden stappen.....

necrosis | 08-02-14 | 11:19

Kleine aantekening: de sterkste schouders in dit land schouderen elkaar middels gunningen, dealtjes en de bekende banencarrousel; het top-polderen. De klappen in dit land vallen bij de middenklasse en het MKB. De grote jongens worden hier in de watten gelegd. De afgeknepen ondernemers verkassen naar het buitenland indien mogelijk. De bovenmodale werknemer heeft helemaal geen keus.

goedverstaander | 08-02-14 | 11:19

Ik vraag me echt af wie er nou echt beter word van de verwisseling van STUFI naar het leenstelsel nu begint een hele generatie met een schuld van +- 15.000 euro x al die leerlingen keer 0.6% dat is toch een leuk bedrag over de jaren heen nietwaar en je maakt mij niet wijs dat die generatie die toch al opgroeit met het idee dat schulden normaal zijn zich af laat schrikken door het feit dat ze eventueel het ooit terug moeten betalen want ach als het echt niet meer wil kan je altijd de WSNP in toch?

SmegmaSmeer | 08-02-14 | 11:19

Bij studiefinanciering werkt het prima als de afgestudeerden productiever zijn geworden. Dus dingen kunnen waar anderen meer eigen geld voor over hebben. Overheadkosten heb je altijd, maar ze dienen in verhouding te zijn met de opbrengsten. Al is het maar omdat het toewijzen van de laatste cent aan kosten duurder is dan die kosten op de grote hoop van de overhead gooien.

Jan de Schot | 08-02-14 | 11:18

Zijn de Islamtheorieën op?

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:18

Mijn gratis geld bijdrage is op,dat de toen de overheid daar andere ideeën over had,was dat een goede reden om het pad van "Duitse Herder"te volgen.
Niet dat het elders een Utopia is maar het geeft wel een goed gevoel dat er van mijn centen geen uitvreters meer aan hun Utopia geholpen worden.

zwellevertje | 08-02-14 | 11:18

Tot zo'n twintig jaar geleden konden wij (West-Europa) ons dit gratis geld nog permitteren omdat we dingen konden maken die de rest van de wereld zelf niet kon maken maar wel wilde hebben. Wanneer we geld tekort kwamen verhoogden we gewoon de prijzen van onze producten. Met de opkomst van de BRIC-landen gaat die vlieger niet meer op. Maar we zitten nog steeds met een systeem waarbij politici hun macht ontlenen aan geld afpakken en uitdelen onder hun (al dan niet allochtone) achterban. En daarnaast hebben we in Europa ook nog zo'n afpak-systeem voor landen opgetuigd: het Europese Monetaire Systeem (de euro). De economieboeken voorspellen perfect waartoe dat leidt: een situatie waarin iedereen arm is omdat het niet loont geld te verdienen.

Ir Rita Tie | 08-02-14 | 11:17

O en ja

ik word week en nat van Islamic Banking.
_ dat dan weer wel-

Centauri3 | 08-02-14 | 11:17

meh ... ik behoehT geen graties geld heur!
- ik wil
- graties treinrijden
- graties naar geerT*goorT
- graties rijst met gebakken ei en ketchap
- graties coïtus

en nog een paar kleine dingetjes

Centauri3 | 08-02-14 | 11:15

Gratis geld is nog minder gratis dan je zou denken. Want het rondpompen van het geld door de tussenpersoon overheid kost ook nog eens een vermogen.

goedverstaander | 08-02-14 | 11:15

Stoppen met alle uitkeringen, zeker de AOW voor babyboomers, deze mensen hebben Nederland in de crisis gestort en het wordt tijd dat deze uitvreters terug gaan betalen.

the Jackdawn | 08-02-14 | 11:14

Goed stuk, maar het gaat pas veranderen wanneer al het geld van de anderen op is

Idontgiveafunk | 08-02-14 | 11:13

Zou Willem Middelkoop dan toch gelijk krijgen?

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:13

"Hola, ik heb liever..."
Moet zijn:
"Wolla, ik heb liever..."

Godsammekraken | 08-02-14 | 11:11

-weggejorist-

Fokkiefokkie | 08-02-14 | 11:11

Nivelleren is een feest met een kater van een paar honderd miljard.

Godsammekraken | 08-02-14 | 11:10

@Ommezwaai | 08-02-14 | 11:05
Je refereert in het licht van dit artikel aan Mo en Ali-man...

Ars Vivendi | 08-02-14 | 11:09

Al het geld in de wereld was ooit gratis geld voor iemand. Het idee dat iets als subsidie, bijstand of studiefinanciering nooit zinvol kan zijn is bizar. Nederlandse overheid gaat natuurlijk wel veel te ver met weggeven aan mensen die niets toevoegen.

Blasfemie | 08-02-14 | 11:09

Als strontvliegen op een versgedraaide bolus.
Als er gratis geld in de buurt is, is de PvdA er als de kippen bij.

Cuyahoga | 08-02-14 | 11:09

Gatis geld maakt je afhankelijk, en als tegenprestatie lever je je vrijheid in.
Door de GBA en het BSN zijn alle gewone Nederlanders makkelijk te traceren en controleren, veel makkelijker dan bijv. in de tijd van de feodale heren of de middeleeuwen.
Aan een kant krijg je geld van de staat, aan de andere kant pakken ze het af.
Daarom, bevrijd jezelf en wees geen bezit van de staat: schrijf je uit het GBA, en schroef andere kentekenplaten op je auto.
Oh, mag dat niet?
Dan pas besef je dat men hier leeft in een gouden kooi, maar dat de fluwelen handschoentjes van de staat ook valszingende vogeltjes kunnen wurgen.
En die laatste zin was tevens de Oneliner(©) voor vandaag...

King of the Oneliner | 08-02-14 | 11:07

Leg dat maar uit aan de PvdA....

necrosis | 08-02-14 | 11:06

Gratis geld uitdelen aan Jan en Alleman... Nederland gaat hier ooit nog eens aan ten onder..

Ommezwaai | 08-02-14 | 11:05

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl