Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - God – Allah

hj.pngDe premier van Maleisië, Najib Razak, heeft politieke steun nodig van de beroepsmoslims in zijn land. Daarom heeft hij de christenen in Maleisië vorige week herinnerd aan het wettelijke verbod op het gebruik, in kerkdiensten, van het woord ‘Allah’. Christenen mogen volgens de wetten van Maleisië God niet ‘Allah’ noemen. Dat woord is namelijk al in gebruik bij de moslims. Die vinden het onverdraaglijk als hun christelijke landgenoten het hebben over ‘Allah de Vader, Allah de Zoon, Allah de heilige Geest’. De christenen moesten maar Tuhan zeggen, een woord dat de oudere lezer wel herkent als het Toean uit Nederlands-Indië, een woord dat ‘heer’ betekent. Het is moeilijk een vergelijkbare treitermaatregel voor Nederland te bedenken. De VVD en D66 verbieden zich ‘democratisch’ te noemen, en zeggen dat ze dat Griekse woord maar gewoon moeten vertalen in ‘volksheerschappij’? De Volkspartij voor Vrijheid en Volksheerschappij? Volksheerschappijaanhangers66? De moeilijkheid hier is dat in een groot aantal talen, waaronder het Maleis, het Arabische woord Allah het gewone woord voor ‘God’ is geworden. Zelfs op het superroomse Malta is Alla het gewone woord voor ‘God’. Elke Arabische bijbelvertaling begint met ‘In den beginne schiep Allah de hemel en de aarde’. Zijn God en Allah dezelfde? Maar hoe kan je de identiteiten controleren van een tweetal dat mogelijk niet bestaat? Bovendien, mededelingen over God kunnen nu eenmaal nooit gecontroleerd worden: Almachtig? Alomtegenwoordig? Bestaat? Verzonnen? De hemelen verkondigen Zijn eer? Een knappe kerel die een methode weet te bedenken om een mededeling over God of Allah te bewijzen of te weerleggen. Ook dat Jezus Gods zoon is, of Mohammed Gods Gezant, dat zijn onbewijsbare onweerlegbare mededelingen. Wie in Nederland ‘Allah’ zegt, heeft het over God zoals de islam hem ziet. Wie wil weten of de God van het christendom en de God van de islam dezelfde zijn, heeft een manier om helderheid te krijgen. Welke opdrachten geeft de God van het christendom aan de gelovigen? Welke opdrachten geeft de God van de islam, Allah, aan de gelovigen? Hoe stelt de bijbel God voor, hoe stelt de koran Allah voor? Als de antwoorden op deze vragen uiteenlopen, dan zijn de God van de islam en de God van het christendom niet dezelfde. Nu, de eisen die aan de gelovigen gesteld worden door Allah en door God zijn zo verschillend, het kan niet om dezelfde gaan. Want, anders dan uitspraken over God zijn uitspraken over godsdienst heel goed controleerbaar. Het is echt niet zo moeilijk op te zoeken wat godsdiensten voorschrijven of verbieden, zij het dat u de Wikipedia niet kunt vertrouwen, want vrome nerds van alle gezindten poetsen de tekst steeds bij in de door hen gewenste richting. De koran stelt het soms voor alsof God de gelovigen opjut om de ongelovigen dood te slaan: ‘Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’, geen tikfout, staat driemaal in de korantekst, 2:191, 4:89 en 4:91. Gelukkig nemen veel moslims de koran stilzwijgend niet altijd serieus. De bijbel daarentegen laat God zeggen: ‘ik heb geen behagen in de dood van de ongelovige’, nolo mortem impii, zoekt u het verder zelf maar op. Die uitspraken kunnen niet van één en dezelfde afkomstig zijn. De bijbel stelt het voor alsof God luncht met Abraham, een potje worstelt met Jacob en dineert met Mozes. Ook beweert de bijbel dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. De koran laat weten dat niets op God lijkt. Die uitspraken kunnen niet over dezelfde gaan. Het is goed denkbaar dat iemand ernstige bezwaren heeft tegen de voorschriften van een bepaalde godsdienst. Maar de pest hebben aan het christendom (of de islam) is nog niet hetzelfde als gegrond de pest hebben aan alle godsdiensten. De ene godsdienst schrijft dingen voor waar een mens reuze van opknapt, de andere niet. Anti-godsdienstig zijn is logisch lastig, je zult per godsdienst waarmee je in aanraking komt moeten beslissen wat je ervan vindt. Tegen alle voorschriften van alle godsdiensten zijn is onmogelijk want er bestaat geen menselijke handeling die niet wel eens door een godsdienst verboden of geboden is. Overal voor zijn en alles respecteren kan trouwens evenmin. Zelfs iets ogenschijnlijk neutraals als kraanwater drinken is voor leden van bepaalde Hindoegroepen een zonde, want water moet uit een kruik aan een touw uit een put komen, zo wil God het. Ach, die christenen in Maleisië boffen als het blijft bij dit soort getreiter over God of Allah. Maleisië is inderdaad gematigd vergeleken met Egypte, Irak, Pakistan of Syrië want in die prachtlanden worden christenen nog gewoon ouderwets vermoord, beroofd, bestolen, verkracht, gekidnapt of verjaagd, precies zoals de sharia dat voorschrijft.

Reaguursels

Inloggen

Goallah, Koala. De beer is de almachtige.

Ongecodeerd | 02-02-14 | 20:29

Pierre Tombal | 02-02-14 | 10:13 | + 2, heb gezegd dat een stelling populistisch enz is, niet iemand. Maar goed, je kunt gelijk hebben. Verder heb ik het idee dat ik er iets te hard ingegaan ben Russell’s Teapot. Sorry. (Maar dat verhaal dat het christendom kudt is wegens Uganda, dat had ik al zo vaak van je gehoord dat daar toch eens antwoord op moest komen.)

Friedrich Frayek | 02-02-14 | 16:03

@Gutgutgut,

Je verwijzing naar Wilders is irrelevant omdat het daar niet over ging, en datzelfde geldt voor de ahmadiya. Op het neutrale Wikipedia staat weinig over antisemitisme bij de ahmadiya, maar dat geldt ook voor antisemitisme in het soennisme.
nl.wikipedia.org/wiki/Soennisme
Daarom heb ik meer aan namen van invloedrijke ahmadiya geestelijken die daadwerkelijk tot vrede en vrijheid oproepen.

Dat de ahmadiya nooit de macht hadden om anderen kwaad te doen betekent niet dat ze daar niet toe in staat zijn. Uiteindelijk baseren ook zij hun geloof op de koran van de slavenjagende antisemiet Mohammed.
Verder is de eeuwige SGP-vergelijking nogal sneu; SGP-ers overgieten geen buurmeisjes met accuzuur en steken geen vrouwen en dochters in de brand, zoals in Pakistan de traditie is.

Tot slot nogmaals een lesje in democratisch besef:
- Vreedzaam protesteren tegen de bouw van een moskee, vuurtoren, stadion of olieplatform is altijd legitiem. Of de betrokken moslims/vuurtorenwachters nu extremistisch zijn of niet, en of zij elders bedreigd worden of niet.
- In onze volksvertegenwoordiging zitten en zaten zelfs zat politici die op veel twijfelachtiger wijze tegen van alles en nog wat protesteerden; oa middels blokkades, rellen, inbraken, schijnprocessen, intimidatie en terrorisme.

Dandruff | 02-02-14 | 13:23

@VerenigingvanDieven,

Steniging van andersdenkenden is altijd barbaars, in elke tijd en in elke context. Ik geloof niet in "almachtige goden" die zoiets wreeds nodig hebben om gelijk te krijgen. Het klinkt eerder alsof machthebbers die met twijfelende volgelingen te maken kregen zo hun macht bestendigden.

Goden scheppen geen mensen, de mensen scheppen goden. Van één universele god zou je verwachten dat zijn regeltjes overal en altijd gelijk blijven. In werkelijkheid zijn er op deze planeet duizenden religies, elk weer onderverdeeld in sektes en allemaal met hun eigen vaak tegenstrijdige regeltjes. En dan zijn er dus ook nog "alwetende goden" die opeens van mening veranderen over bijvoorbeeld steniging?
Het ligt meer voor de hand dat zijn aanhangers van mening zijn veranderd. Het feit dat de joden (die Jezus en het nieuwe testament niet erkennen) óók al heel lang geleden zijn gestopt met steniging zegt genoeg.

Dandruff | 02-02-14 | 12:47

In tegenstelling tot veel reaguurders is Jansen wél eerlijk over Bijbel en christendom.

malang | 02-02-14 | 10:40

@Friedrich Frayek | 02-02-14 | 04:03
Iemand van populisme betichten is ook alleen maar een manier om te zeggen dat je geen verweer hebt tegen de aangehaalde argumenten. En er mag dan misschien weinig tegen zijn dat iemand voor een beeldje knielt en bid voor moed tijdens de jacht of het geluk behouden thuis te komen, maar dat is niet waar het in de Abraham geloven om gaat. Dezen draaien om gedragsmanipulatie en dat is zelfs wanneer het resulterende gedrag aansluit bij de maatschappelijke visie ronduit eng. Iemand die zichzelf wekelijks- of zelfs dagelijks laat hersenspoelen door zg. geestelijken kan je namelijk op den duur letterlijk alles laten doen. Daar zijn voorbeelden te over van.

Pierre Tombal | 02-02-14 | 10:13

@VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 15:59
Dus het oude testament is afgesloten ?
Russells Teapot | 01-02-14 | 17:47 | + -3 -

Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. (Hebreeën 8:13 NBV)

MrPan | 02-02-14 | 10:11


En zeg nou niet: "Ja maar dat is het oude testament," want de tekst die Hans citeert, "ik heb geen behagen in de dood van de ongelovige," is Ezechiel 33:11, dus óók het oude testament.
Russells Teapot | 01-02-14 | 11:48 | + 3 -
Israel, dat zijn de nakomelingen van Jacob, kreeg gewoon vaak op zijn donder. Net als de omringende volken die ook aan afgoderij enzo deden en de wetten van God aan hun laars lapten.
Hij tuchtigt de mensen waar hij van houdt. En ze werden vaak gewaarschuwd door profeten zoals Jeremia en Ezechiël, maar ze wilden niet luisteren.
Net als dat je je eigen kinderen straft en die dan zodoende er beter uitkomen.

MrPan | 02-02-14 | 09:41

Dat hebben mensen ervan gemaakt. De Bijbel, de bron voor religies, is namelijk ook voor de volle 100% mensenwerk.
VanBukkem | 01-02-14 | 12:43 | + 2 -

Dat is dus niet waar.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1 NBV)
Dus het woord, de bijbel, is god.

MrPan | 02-02-14 | 09:34

Opgezocht: Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! (Ezechiël 18:32 NBV)

En, God kan niet dezelfde zijn als Allah van de Moslims, omdat God een zoon heeft en Allah niet. Duidelijker kan niet.

MrPan | 02-02-14 | 09:05

Absurd! Maar dat krijg je wanneer perfide politici de geloofskaart trekken.
Onder invloed van SA wahabisme wordt men steeds fanatieker.
Verder eens met ome Russell...

kapitein oosterlng | 02-02-14 | 06:41

Russells Teapot | 02-02-14 | 00:54 |Ik kan me werkelijk niet de moeite nemen op zoveel onzin serieus in te gaan. (Nou ja, half dan: wat het christendom in Uganda betreft is die Kony geen extremist maar een geestesgestoorde waarvan je me mag zeggen welk kerkgenootschap die als lid erkent, heb ik er geen idee van of daar doodstraf voor homoseksualiteit bestaat maar geloof er alvast niks van dat dat ingeval meer met christendom dan met inheemse cultuur te maken heeft, en generaliseer ik niets over de islam in Maleisië want daar heb ik het niet over gehad). Zolang als ik je hier lees zit je te verkondigen dat alle religies kudt zijn, hetgeen populistische goedkope gemakzuchte luie onzin is. Verder antwoord ik op beledigingen nu niet en morgen niet en nooit niet.

Friedrich Frayek | 02-02-14 | 04:03

@Friedrich Frayek | 01-02-14 | 22:22
Dus het christendom in Uganda generaliseren vanwege extremisten mag niet (het was overigens de christelijke overheid die de doodstraf voor homoseksuelen heeft ingevoerd), maar de islam in Maleisië generaliseren vanwege extremisten mag wel? Heerlijk weer, die dubbele moraal van Jezusfanboys.

En ik zeg niet dat álle religies kut zijn, maar wel dat de islam en het christendom kut zijn. Daar heb ik ook de nodige argumenten voor, maar die heb je wellicht niet geregistreerd in je ijver om je eigen haatreligie te verdedigen, en die andere haatreligie af te fakkelen.

Ga inderdaad maar klaverjassen, want op het gebied van inhoudelijk je standpunt beargumenteren faal je hopeloos.

Russells Teapot | 02-02-14 | 00:54

@VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 18:35
Afgoderij is gewoon één van de manieren waarop je anders over de zaken kan denken. Als jij dat als een kanker ziet, zegt dat iets over jouw opvattingen. Namelijk, dat die nogal middeleeuws zijn.

En kom alsjeblieft niet aan met die onzin over mensenoffers. Ten eerste zegt de tekst "dood afgodendienaars" en niet "alleen als ze mensenoffers brengen." Dus je verzint er dingen bij om de teksten acceptabeler te maken. Als je de bijbel alleen maar kunt verdedigen door hem te herschrijven, geeft dat alleen maar aan, dat er het nodige mis is met dat boek.

En ten tweede, als je het walgelijk vindt dat mensen hun eigen kinderen offeren, dan is het een vreemde vergeldingsactie, om diezelfde kinderen met hun ouders uit te roeien. Als het erg is om kinderen dood te maken op altaars, waarom is het dan acceptabel om ze dood te maken op straat en in huis, terwijl je genocide pleegt?

Dat argument is typische apologetische goedpraterij, om het bijbelse barbarisme wat appetijtelijker te maken voor de moderne tijd. Maar de interpretatie van de tekst die je er daarvoor bij moet verzinnen is zo geforceerd en onwaarschijnlijk, dat die niet serieus te nemen is.

Russells Teapot | 02-02-14 | 00:48

Ik zou hier als gelovige zo moe van worden en aan mijn god bidden om dit op te laten houden. Kunnen God en Allah dit niet onderling even afstemmen anders?

xspalm | 02-02-14 | 00:46

@VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 18:13
Jezus roept op de wet te blijven volgen, en die wet roept op tot genocide. Zoals ik al in mijn eerdere post zei. Wel blijven opletten.

En het idee dat Jezus met "wet" de wet van oorzaak en gevolg wordt bedoeld, is zo ver verwijderd van de letterlijke tekst, dat ik die niet serieus kan nemen. Ook omdat die opvatting nou niet bepaald gedeeld wordt onder de overgrote meerderheid van de christenen.

Russells Teapot | 02-02-14 | 00:40

Uitstekend artikel. Voor iedereen die nog steeds dacht dat alle religies hetzelfde nl kudt zijn. Onder hen bv de GS-redactie, of ook Russells Teapot: als we ons druk maken over de islam in Maleisië, dan waarom niet over het christendom in Uganda. Want zoals wij allen weten is die Kony het christendom in Uganda. Of laten we het met necrosis over de Inquisitie hebben, zeer actueel. Als ze nou uitgelegd hadden waarom Jansen ongelijk heeft had ik met rode oortjes gelezen, maar dat gebeurt niet. Dus, hier is geen sprake van discussie, ik ben klaverjassen.

Friedrich Frayek | 01-02-14 | 22:22

Het bekende menu om met een wetenschappelijk sausje te zeggen dat de islam niks is. Vandaag ook op de kaart: het christendom is misschien wel iets.

VictorF | 01-02-14 | 22:03

Err | 01-02-14 | 11:46 | + -52 -
Wat een nietszeggend, inhoudsloos plempsel!

mom van avezaath | 01-02-14 | 20:56

eigenlijk is het gewoon een kwestie van merkenrecht. Mag je ook niet de naam die een ander al vastgelegd heeft gebruiken...

jan-lul-de-behanger | 01-02-14 | 20:22

A rose by any other name would smell as sweet...
.
Het is volgens mij een algemeen bekend feit dat zowel de christelijke God als de islamitische Allah beiden verwijzen naar de god van Abraham. Het verschil bestaat 'm er in dat volgens moslims christenen de boodschap van de god van Abraham verkeerd begrepen hebben en dat christenen daarom de verkeerde god volgen; eentje die een zoon de profeet Jezus kon hebben. Het is alsof je Spong hoort praten in iedere moslim, want volkomen gelul in de ruimte. Het kan namelijk ook gebeuren dat ikzelf ter sprake kom bij twee mensen die compleet anders over mij denken, maar daardoor krijg ik dan niet spontaan een tweelingbroer. Waarom zou dat dan met de god van Abraham wel gebeuren? Al die gelovigen zijn gewoon niet helemaal lekker in hun hoofd.

Pierre Tombal | 01-02-14 | 19:33

-weggejorist-

click2pay | 01-02-14 | 19:33

-weggejorist-

click2pay | 01-02-14 | 19:32

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 18:13 |
Die 10 geboden daarvan zijn de eerste 4 a 5 nutteloos. Daarna komen wel een paar verstandige adviezen.
Overrated.

gutgutgut | 01-02-14 | 19:13

Oja, allah kan alles

dat is pech | 01-02-14 | 18:35

@Russells Teapot | 01-02-14 | 17:43
Lees het nog eens, het gaat niet over andersdenkenden, het gaat over het verleiden tot afgoderij, wat zeker in die tijd een kanker was (menselijke offers bv).

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 18:35

Volgens de bijbel ga ik eeuwig branden in de hel, that's it.
Volgens de koran ga ik eeuwig branden in de hel en moet ik kokend water drinken. Als mijn vel is opgebrand krijg ik een nieuw vel die weer aangestoken wordt.
God is barmhartig en zijn wegen zijn ondoorgrondelijk.
In de naam van allah.
Hij is lief, hij geeft, hij vergeeft.

dat is pech | 01-02-14 | 18:34

Dandruff | 01-02-14 | 15:11 |
"Alsof de ahmadiyya ineens heel anders over vrouwen en joden denken dan de soennieten; "
Ja dat doen ze. Ahmadiya denken heel anders over joden dan soennieten. De Weinberg-Salam theorie is daar een bewijs van. Zie ook en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya–Jewish....
Ahmadiyya denken ook heel liberaal over evolutie:
en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya_views_...
Hoe ze over vrouwen denken weet ik niet, het zal niet erger zijn dan de zo gerespecteerde SGP.

Deze informatie is relevant want in tegenspraak met beweringen hierboven gedaan. Ook relevant is dat Wilders alle moslims over 1 kam scheert en daarom zo stom was om tegen een Ahmadiyya moskee te protesteren, daarmee steun gevend aan de vervolging van Ahamadiyya door soennitische extremisten.

gutgutgut | 01-02-14 | 18:19

@Russells Teapot | 01-02-14 | 17:47
Met de Wet wordt de wet van oorzaak en gevolg bedoeld, de erfzonde, karma. Met het volgen van de 10 geboden wordt negatief karma voorkomen. En nee die wet blijft inderdaad bestaan, het is een natuurwet.

Ik lees overigens nergens in het nieuwe testament dat Jezus oproept tot genocide, dus ik neem jouw woorden dat ik de woorden van Jezus niet serieus neem, niet serieus.

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 18:13

verder oeverloos dit, geloof nu maar in jezelf. uiteindelijk kom je erachter dat je zelf god bent.

onieteau2 | 01-02-14 | 18:10

JC = Julius Ceasar
duitse herder | 01-02-14 | 16:03 | + 0 -

jij bent grappig,

al zijn er lieden die dit proberen te bewijzen, dat wel.

onieteau2 | 01-02-14 | 18:07

@VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 15:59
Dus het oude testament is afgesloten? Wat bedoelt Jezus dan, als hij dit zegt:

Matteus 5:17-18:
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Lekker makkelijk natuurlijk, om de ideeën van Paulus boven die van Jezus te stellen, en je handen in onschuld te wassen over de geweldsverheerlijking in het oude testament.

Helaas namen, in tegenstelling tot jou, miljoenen christenen de afgelopen 2000 jaar de woorden van Jezus wél serieus, en pleegden vrolijk genocide op andersdenkenden.

Russells Teapot | 01-02-14 | 17:47

Het logische argument dat god en allah dezelfde moeten zijn is al door de Oude Grieken bedacht: van een god die het beste van alles is wat je maar kan bedenken, en ook van wat je niet kan bedenken, kan je er geen twee hebben. Want dan is er een ander die even goed is en dus ben je niet de beste, wat zij een noodzakelijke eigenschap van god vonden.

En toen die Grieken christen werden is dat argument overgenomen door de christenen. En later ook door de Arabien nadat ze de zuidkant en oostkant van het voormalige Romeinse Rijk hadden veroverd.

Jan de Schot | 01-02-14 | 17:45

@VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 15:34
Dat is een uitermate bizarre vergoelijking om moord op andersdenkenden goed te praten. Alsof god "recht" zou hebben op de devotie van het volk, en het daarom "gerechtvaardigd" zou zijn om mensen die andere ideeën verspreiden, om zeep te helpen. Zo redeneert de islam namelijk ook, en dan zijn mensen zoals jij de eersten om te roepen dat de islam intolerant is.

Russells Teapot | 01-02-14 | 17:43

@minimá-armezusvan.. | 01-02-14 | 11:41
En die godsdiensten die zeggen dat je een keer per week heel hard moet gaan schreeuwen in een stadion?
Godsdienst is gewoon een systeem om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ja, daar kun je rare dingen mee doen (net als met een sport en wat media), maar het is niet per definitie slecht.

frank87 | 01-02-14 | 17:14

Eerst hadden we God en Allah.... nu hebben we Guy.
Allemaal 1 pot nat.
Ik geloof niet in sprookjes en ik buig niet voor malloten, die deze waanzinnige ideologieën aanhangen.
Dus opzouten met je bijbel, koran en EU!

Schietmijmaarlek | 01-02-14 | 16:41

@Stormageddon
Kijk, dat geloof ik dus niet. De Bijbel waar u over rept is voor de volle 100% mensenwerk. Leuk om eens in te bladeren, maar ook niet meer dan dat. Wat niet wegneemt dat er soms wel wat ware dingen in staan (bijvoorbeeld "de ronde aarde die hangt in het niets", ca 3000 v. Galileo). Maar ook een hele hoop bagger en fantasieën.

VanBukkem | 01-02-14 | 16:23

JC = Julius Ceasar

duitse herder | 01-02-14 | 16:03

@Dandruff | 01-02-14 | 15:46
Mijn antwoord was in de context en in de tijd van het bijbelwoord; dat had ik er misschien bij moeten zetten. Ik reageerde op een (in mijn ogen) dooddoener, namelijk een gewelddadige tekst uit het oude testament.
Wij noemen ons niet voor niets christenen, Christus heeft de Wet vervuld, en het oude testament daarmee afgesloten.

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 15:59

@VerenigingvanDieven,

Wat een onzin, er zijn toch ook christelijke missionarisen?
Echte godsdienstvrijheid betekent niet alleen dat het iedereen vrij staat andere religies te belijden; maar natuurlijk ook dat het iedereen vrij staat om zijn religie te prediken naar andersgelovigen. Die zijn in de regel zelf slim genoeg om "nee dank je" te zeggen.

Nog los van het feit dat steniging altijd een belachelijk zware straf is, zowel voor missiewerk als voor vreemdgaan.
Wat dat betreft is het oude testament ook gewoon een net zo barbaars als belachelijk boek.
Wat telt is; hoe serieus nemen mensen die teksten, en dan blijken jodendom en christendom gewoon veel aangenamer in de omgang dan de islam.

Dandruff | 01-02-14 | 15:46

Mooie en verwoede poging van Jansen het ongeletterde deel hier wat bij te brengen, maar het merendeel schiet toch in zijn gepredestineerde 'allemaal!!!1!' spasme.

hfakker | 01-02-14 | 15:35

@Deus Absurdia | 01-02-14 | 15:20
Lees het zelf nog maar eens, het gaat niet over ongelovigen, maar over mensen die het volk van de Heere proberen te verleiden tot andere goden.

Hoe zou jij zelf reageren als iemand jouw vrouw probeerde te verleiden tot vreemdgaan?

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 15:34

@Deus,

Nu maak je me toch nieuwsgierig.
- Kun je één christelijk land noemen waar die wetgeving de afgelopen eeuwen daadwerkelijk is toegepast?
Nee?
- Of anders één invloedrijke christelijke geestelijke die dat gebod in ere wil herstellen?
Nee?
- Een christelijke sekte/organisatie misschien, die zich daar mee bezig houdt?
Ook al niet?
- Slaat je opmerking dan niet als een tang op een varken?

Dandruff | 01-02-14 | 15:32

@MijnSmurf,

Wat je zegt over de islamitische theologie klopt wel.
Toch ben ik er niet voor om de door jou bedoelde islamteksten te verbieden, tenzij er tot direct geweld wordt opgeroepen.
Censuur heeft nog nooit iets opgelost, bovendien zal dat uiteindelijk tegen iedereen gebruikt worden. Vaak misbruikte termen als "discrimineren" en "haatzaaien" worden nu ook vaker tegen de critici van de islam gebruikt, dan tegen de tot discriminatie en haat oproepende islamitische geestelijken, scholen, politici etc.

Ik zou veel liever zien dat een minimaal gedeelte van de zich "progressief" noemende elite zich net zo duidelijk over de islam zou uitspreken, als zij dat de afgelopen 100 jaar deden over het christendom. Of als zij daar te laf voor zijn; dat zij op zijn minst net zo tolerant zouden worden naar vreedzame islamcritici, als zij nu zijn naar tot haat en geweld oproepende moslims.

Het gebruik van heldere logica is een groter gevaar voor de islam dan het censureren van de totaal belachelijke islamitische haatteksten.

Dandruff | 01-02-14 | 15:25

Volgens mij moeten een paar Rokkies hier, auteur incluis, eens goed Deuteronomy 13:6 lezen en verder..
Daar staat een complete beschrijving van wat ongelovigen zijn en hoe ze ter dood moeten worden gebracht. ( hint: met stenen)

Deus Absurdia | 01-02-14 | 15:20

@Gutgutgut,

Volkomen onjuist, en volkomen irrelevant.
Alsof de ahmadiya ineens heel anders over vrouwen en joden denken dan de soennieten; en alsof Wilders de burgemeester van Berlijn is en daadwerkelijk één moskee ter wereld heeft tegengehouden.

Het ging hier overigens niet over Wilders of nieuw te bouwen moskeeën, bovendien mis je ook de essentie van die discussie. Want het aanvechten van bouwplannen voor moskeeën is in principe net zo legaal als het aanvechten van bouwplannen voor kerken, kantoren, voetbalvelden of discotheken. Het is bizar dat de Politieke Correctheid ons heeft aangepraat dat moskeeën boven elke discussie verheven staan.

Dandruff | 01-02-14 | 15:11

De islamteksten zijn meer een politieke ideologie dan een godsdienst, en ze roepen op tot haat en geweld.

Waarom mogen deze teksten dan toch vrijgelijk verspreid en gepropageerd worden in Nederland? Gelden de Nederlandse wetten op een andere manier voor Islam gerelateerde teksten dan voor andere teksten?

De gevolgen hiervan zijn merkbaar. Jongeren worden opgehitst tot jihadistische moslims en begaan oorlogsmisdaen in Syrië. Ze worden daar gedood of komen terug naar Nederland met terroristische ideeën. Jihadisten verklaren openlijk op straat dat ze de Nederlandse wetten niet meer respecteren. Moslim jongeren worden opgestookt zich te misdragen tegen niet moslims. Torenhoge criminaliteitscijfers zijn het logische gevolg.

Wanneer stopt dit? Als de eerste grote aanslag in Nederland wordt gepleegd? Zelfs dan denk ik nog dat mensen blijven wegkijken bij islamgerelateerd haat en geweld.

MijnSmurf | 01-02-14 | 15:08

Psalm 82. Ik rust mijn zaak...

Pjotrans | 01-02-14 | 14:58

Russells Teapot | 01-02-14 | 14:34 |
De Ahmadi's hebben scheiding van religie en staat ingevoerd in de 19e eeuw. Zij worden zwaar vervolgd in b.v. Pakistan. Wanneer ze vluchten en een moskee willen bouwen in Berlijn, vinden ze mensen als Wilders op hun pad.

gutgutgut | 01-02-14 | 14:50

@Russells teapot,

Saddam Houssein was ook geen moslim, maar zelfverklaard atheïst en socialist. Toch liet hij "allahu akbar" op de Iraakse vlag zetten om de gelovige moslims te vriend te houden.
Politiek is nou eenmaal altijd een kwestie van zoveel mogelijk mensen te vriend houden.

Het christendom is gelukkig geen 1900 jaar lang moorddadig geweest. De eerste eeuwen verspreidde het christendom zich op vreedzame wijze. Het was vooral de katholieke kerk die later de macht overnam en begon te misbruiken. Met alle gevolgen vandien, waarbij echter ook moet worden gezegd dat perioden van haat en tolerantie elkaar afwisselden; dat lag meer aan de machthebbers dan aan de bijbel. Na eeuwen van strijd werd die katholieke macht weer flink ingetoomd, en in veel Europese landen zoals bijvoorbeeld Nederland werden andersgelovigen al eeuwen met rust gelaten.

Ik ben zelf atheïst, maar ik zie toch wel een verschil tussen de boodschap van sprookjesfiguur Jezus en die van sprookjesfiguur Mohammed.

Dandruff | 01-02-14 | 14:49

@biltong | 01-02-14 | 11:52
Over het christendom heb je gelijk, over de islam niet.

Vanaf het allereerste begin hebben de islamitische hordes dood en verderf gezaaid, overal waar ze kwamen. In Afrika hebben zij bv. een koloniale geschiedenis van meer dan 1000 jaar, in tegenstelling tot de schamele 100 jaar dat christelijke landen daar dominant waren.

Russells Teapot | 01-02-14 | 14:47

"... De koran laat weten dat niets op God lijkt..." Allah lijkt dus nergens naar.

Willem VanDer Decken | 01-02-14 | 14:42

@biltong | 01-02-14 | 11:52
En waar haal jij die geschiedsvervalsende wijsheid vandaan?

Parsons | 01-02-14 | 14:41

@Russells Teapot,

Er zijn meerdere definities van "religie" te bedenken, zowel met als zonder hogere machten.
nl.wikipedia.org/wiki/Religie

Als bovennatuurlijk de norm is dan valt ook het geloof in nummerologie, astrologie en klopgeesten onder religie. Maar daar vind ik die theorietjes weer wat te weinig doordacht voor; zij hebben weer geen duidelijke ideologie zoals het christendom of het socialisme dat hebben. Definiëring blijft lastig; zo wordt "zingeving" genoemd, maar daar zou postzegels verzamelen ook weer onder kunnen vallen.

Maar goed, verder zijn we het wel eens zie ik, en ik vind dit verder geen halszaak.

Dandruff | 01-02-14 | 14:36

@Ommezwaai | 01-02-14 | 14:29
Ja, hier hebben ze een evolutie doorgemaakt. Op veel andere plaatsen niet.

En dan nog, als de islam diezelfde evolutie door zou maken, zou het dan ook stoppen een kwaadaardige religie te zijn? Tenslotte heeft het christendom er ook 1900 jaar voor nodig gehad.

Het is het gedrag van de christenen dat veranderd is, de bijbel is nog steeds hetzelfde boek. Dus als de bijbel vroeger een naargeestig boek was, dan is het dat nog steeds, net zoals de koran ook altijd een naargeestig boek zal blijven.

Russells Teapot | 01-02-14 | 14:34

@Ven1V1d1V1c1 | 01-02-14 | 12:06
Dank voor deze bijbeltekst, beter kan het niet gezegd worden.

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 14:33

Dank u voor deze column meneer Jansen. Ik probeer dit al een tijdje duidelijk te maken aan andere christenen. Vooral zij trappen vaak in deze 'gelijkschakeling'. De manier waarop ik het de laatste tijd uitleg is: "God woont niet in een steen - dat is geen god, dat is een demon."

VerenigingVanDieven | 01-02-14 | 14:30

@Dandruff | 01-02-14 | 14:23
Het is altijd lastig om te zeggen, wat Hitler nou echt geloofde. Ik krijg altijd de indruk, dat zijn pro-christelijke uitspraken in het openbaar gedaan werden, en zijn anti-christelijke uitspraken in de wandelgangen.

Dat zou aangeven dat hij in werkelijkheid niet geloofde, maar pretendeerde dat nog wel te doen, omdat hij wist dat de effectiefste manier om zijn ideeën te verdedigen, was door te wijzen op de bijbels-christelijke basis van die ideeën.

Het is in ieder geval vrij duidelijk, dat het christendom in Europa de nazi's eerder tot steun was dan tot last. De tegenstand die ze ondervonden, kwam vnl uit communistische, liberale en humanistische hoeken. Zou "Bijbel" bijvoorbeeld weten dat Hitler atheistische organisaties heeft verboden? Waarschijnlijk niet.

Russells Teapot | 01-02-14 | 14:30

Russells Teapot | 01-02-14 | 12:38
Precies is dát nou weer mijn punt.
Het Christedom heeft een zekere evaluatie meegemaakt.
Ok, uitzonderingen daargelaten.
De Islam daarentegen, die hangen een profeet aan -inclusief gebruiken- die ruim 1300 jaar is stil blijven staan.

Ommezwaai | 01-02-14 | 14:29

@Russells Teapot,

Overigens goede reactie naar Bijbel, op één puntje na.
Hitler was namelijk geen christen maar nationaal-socialist. Hitler verachtte het christendom ook echt, al liet hij dat naar de christelijke buitenwereld niet al te duidelijk blijken.

Wat natuurlijk niet wegneemt dat Hitlers antisemitisme voortborduurde op eeuwen van christelijk antisemitisme. Vandaar dat nogal wat christenen in Europa achter Hitler aan bleven lopen.

Dandruff | 01-02-14 | 14:23

"Trek trek toean."

Sorry als dit al is gemeld, maar het is een klassieke zin uit Jan Wolkers' De Walgvogel. Dit zeggen Indonesische meisjes die de bronstige soldaten een handje willen helpen om de luldruk af te tappen.

malin | 01-02-14 | 14:23

@Dandruff | 01-02-14 | 14:16
Socialisme noem ik een ideologie. Religies gaan nl uit van bovennatuurlijke zaken. Dat het socialisme verder zoals jij beschrijft alle andere kenmerken vertoond en op dezelfde manier functioneert, maakt het geen religie. Maar goed, dat is misschien een semantische kwestie.

Ik zie het altijd zo:

Religie = Ideologie + bovennatuurlijke BS.

Omdat socialisme de bovennatuurlijke BS mist, is het dus geen religie. Uiteraard komen er vele stompzinnige en irrationele ideeën in voor, maar die gaan niet over bovennatuurlijke zaken.

Maar religies die kwaadaardig zijn, zijn dat vanwege de achterliggende ideologieën, niet vanwege de bovennatuurlijke claims an sich. Dus er is geen enkele reden om religies als fundamenteel slechter te zien dan andere ideologieën, zoals idd socialisme of fascisme.

Russells Teapot | 01-02-14 | 14:22

@Russells Teapot,

Kanker is geen religie maar een ziekte. Socialisme is het geloof in een Enige Waarheid die niet met feiten en argumenten, maar met dogma's en taboes "bewezen" wordt.

Het socialisme kent ook vele heiligen, profeten en martelaren, en de verering van de leiders doet zelfs buitengewoon gênant aan. Zie de mausolea, de gigantische standbeelden en portretten, de heldendichten en de hilarische Noord-Koreaanse nieuwsberichten ("alle vogels stopten met zingen, uit rouw vanwege het overlijden van onze eeuwige Leider, de Schijnende Ster").
In de hoogtijdagen van het socialisme bestreden socialisten elkaar ook te vuur en te zwaard vanwege minimale meningsverschillen, precies zoals je dat in de Middeleeuwen had bij het christendom.

Wat is volgens jou dan het verschil met andere religies?

Dandruff | 01-02-14 | 14:16

@Bijbel | 01-02-14 | 13:01
Haha, wat een heerlijk belachelijke tegel. Eens kijken.

"Bewijs maar eens dat God niet bestaat, dat is een zekere onmogelijkheid."

Bewijs maar eens dat roze kabouters niet bestaan, dat is een zekere onmogelijkheid. Wat een dom argument.

"Dat er aanwijzingen zijn dat de God van de Bijbel wel bestaat, geeft ook een super atheïst te denken."

Uhm, die aanwijzingen zijn er echt niet hoor. Misschien voor sommige christenen, maar al die koddige kulargumenten voor het bestaan van de god van de bijbel zijn al duizenden keren weerlegd door al die "super-atheisten."

"Jezus heeft bijvoorbeeld bestaan(Hij is de best gedocumenteerde historische figuur die we kennen)"

Klets niet, er is bijzonder weinig historische documentatie over Jezus, zo weinig, dat het voor objectieve mensen steeds minder ondenkbaar wordt dat de man helemaal niet heeft bestaan. Gij zult niet liegen, toch?

"Vele figuren, plaatsen en omstandigheden die in de Bijbel staan, zijn ook waar gebleken."

De verhalen van Sherlock Holmes spelen zich af in Londen. Die stad bestaat echt. Dus Sherlock Holmes heeft echt bestaan!

Opnieuw, een dramatisch slecht argument.

"De Bijbel is geen sprookjesboek zoals de boeken van Grimm of Das Kapitaal dat wel zijn."

Nee, in tegenstelling tot sprookjesboeken worden er louter historische wezens en gebeurtenissen in beschreven, zoals tovenaars, pratende slangen, demonen, dode mensen die weer levend worden en wereldwijde overstromingen.

"Het atheïsme heeft in de 20e eeuw alleen maar ellende opgeleverd, zie de prachtige leiders als Stalin, Pol Pot, Fidel Castro, Kim il Sung en Mao en vele vele anderen die het socialistische/communistische sprookje zijn nagelopen."

Dat communisten atheisten waren, betekent niet dat ze hun misdaden dus gepleegd hebben omdat ze atheisten waren. Net zoals de christelijke Hitler zijn misdaden niet pleegde omdat hij christen was, maar omdat hij fascist was.

Er zijn echter voorbeelden te over van mensen die direct geinspireerd door het christendom slachtingen aanrichten. Denk aan de kruisvaarders, de pogroms en de conquistadors.

"Verder bevinden de christenhaters zich in goed gezelschap, want Hitler zei over het christendom: Ik beschouw het christendom als de meest fatale en verleidelijke leugen die er ooit heeft bestaan."

Hitler heeft vele andere dingen gezegd waaruit zijn geloof in de god van de bijbel bleek. De overgrote meerderheid van de nazi's was ook belijdend christen. Dus je kan nog een beter argument maken dat de holocaust een christelijke misdaad was. Dus geen Godwins gebruiken, die kunnen namelijk zomaar in je eigen gezicht exploderen.

Jij bent hoognodig toe aan een realiteitsinjectie.

Russells Teapot | 01-02-14 | 14:07

Bijbel als Nick. , nou dan ben je wel een top christen gekkie .

Lief meiske | 01-02-14 | 14:05

Krijgen we volgende keer een verhandeling over Hans-Christiaan Andersen en nog meer van die sprookjesschrijvers. Kunnen we die vergelijken. Als je in die sprookjes uit duizend en een nacht een of andere waarheid haalt, heb je toch wel een levendige fantasie.

Rest In Privacy | 01-02-14 | 13:58

@Dandruff | 01-02-14 | 13:10
Het socialisme is bloediger dan het christendom, maar het is geen religie. Anders kun je ook zeggen dat de meest bloedige religie kanker is, omdat daar meer mensen aan dood gaan dan de pest. Geen appels met peren vergelijken.

Russells Teapot | 01-02-14 | 13:56

Een heel verhaal over iemand die niet bestond/ bestaat.

Lief meiske | 01-02-14 | 13:48

@Mark Levinson,

De islam is deels gejat van jodendom en christendom, het christendom is deels gejat van het jodendom; vandaar de gelijkenissen. Het jodendom is weer deels gejat van andere religies uit die tijd, oa het zoroastrisme.

Van "monotheisme" is geen sprake, in die "abrahamistische" religies zijn er naast een oppergod ook een duivel, engelen en profeten. Dat heeft een hele logische reden; de verhalen uit die religies zijn bedacht in de tijd dat er nog meerdere goden aanbeden werden, en dus waren die extra hoofdpersonen nodig om de oude verhalen kloppend te krijgen.
nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos#...

Dandruff | 01-02-14 | 13:39

@Bijbel,

De bijbel bestaat voor 49,9% uit verhalen die aantoonbaar onjuist zijn, en voor 49,9% uit verhalen die niet weerlegd kunnen worden maar extreem ongeloofwaardig zijn (vergelijkbaar met verhalen over heksen en kabouters).
Vervolgens zeg jij dat 0,2% van wat er in de bijbel staat wèl bewezen is. Dat is niet alleen heel erg weinig, en zelfs heel erg niet waar (Jezus is helemaal niet zo goed gedocumenteerd als jij denkt).

Het is bovenal irrelevant.
Want zelfs als Jezus bestaan zou hebben dan bewijst dat nog niet dat hij over het water kon lopen, net zo min als het bestaan van Jomanda (veel beter gedocumenteerd dan Jezus, overigens) bewijst dat zij zieken kan genezen. En zelfs als Jezus zo goed kon goochelen als jij beweert dan bewijst dat nog niks over de vele sprookjes in de bijbel.

Wat je godwin betreft, die bewijst vooral dat je net zo weinig van geschiedenis, wetenschap en christendom afweet als van atheïsme. De door jou genoemde dictators waren geen atheïsten maar socialisten; een religie waarin de socialistische leider als een god verheerlijkt wordt. Zogenaamd tegen de dogma's en taboes van andere religies, maar toch zelf ook gewoon een religie vol dogma's, taboes, heiligen, profeten, martelaren en heilig boeken.

Echt atheïsme is het verwerpen van alles wat ongeloofwaardig is, en dat heeft weinig met socialisme te maken. De mening van Hitler over het christendom is net zo irrelevant als de mening christenen over Hitler (nogal wat christenen zagen hem wel zitten).

Dandruff | 01-02-14 | 13:29

O My Fucking Toean

Rest In Privacy | 01-02-14 | 13:27

necrosis | 01-02-14 | 12:33 |'
Je wil graag juist dit onderwerp en de visie van Hans Jansen daar op te kopiëren en te implementeren? Zoekende en werkend naar een pragmatische invalshoek ?

duitse herder | 01-02-14 | 13:27

Een wereld zonder religie zal waarschijnlijk het meest tegemoet komen aan het beeld wat al die goddelijke creaturen voor ogen hadden.

Borrelende Boris | 01-02-14 | 13:19

"zo wil God het."
Zo wil de mens het. Als het een beetje afstandelijk bekijkt is homo sapiens een scheppingsabominatie van de eerste orde. Een gigafaalproduct uit de evolutiefabriek. Niet Descartes sprak 'Ik denk dus ik besta', dat grommelde de eerste primaat die op zijn achterpoten wist te blijven staan, de lekkerste wijfjes bij een andere stam weghaalde en een kooi voor ze construeerde. Maar het intelligentievirus veroorzaakte steeds raarder en zinlozer gedrag en na 4 miljoen jaar zijn we volslagen krankzinnig geworden. Hopelijk zal op een dag elk mens in een vlaag van rationaliteit beseffen dat we een voortwoekerende kankercellencluster zijn, en zeggen, 'Ik ben de enige ware god, er zij duisternis.'

dedeurs | 01-02-14 | 13:16

@Russels teapot,

De meest bloedige religie na de islam is niet het christendom, maar het socialisme; dat in de vorige eeuw zelfs veel méér slachtoffers maakte dan de islam.

Toch is er een belangrijk verschil tussen socialisme en christendom enerzijds, en islam anderzijds. Zowel het socialisme als het christendom streven naar een rechtvaardiger wereld, en helaas meenden veel leiders vaak dat dat alleen met grootschalig geweld bereikt kon worden.
De islam daarentegen streeft naar een onrechtvaardiger wereld; een wereld waarin plundertochten en slavenjachten de economie aansturen, en waarin de rechtsspraak op onrecht, wreedheid en moordlust is gebaseerd.

Dat maakt nogal verschil; er zijn dus socialistische en christelijke geestelijken/leiders die tolerantie prediken (de meerderheid zelfs), maar er zijn bij mijn weten geen islamitische geestelijken/leiders die tolerantie prediken.

Dandruff | 01-02-14 | 13:10

Duizenden jaren heilloze exegese van heilige boeken, gelukkig is daar nu meneer Jansen die vertelt hoe het echt zit. Maar nu ook erover ophouden hey.

Detlev Tarnowitz | 01-02-14 | 13:08

Beide geloven prediken de enige God te hebben. Hoogste tijd om eens met de hoogste (Nederlandse) vertegenwoordiger van beide stromingen te gaan praten over toegekende subsidies en andere voordelen die het geloof nu nog heeft.
Vraag als eerste aan beide vertegenwoordigers om te bepalen welke god de enige echte is. Dat ze niet gelijk zijn is reeds vastgsteld. Vervolgens geef je aan alleen subsidie en overige rechten toe te kennen aan het enige echte geloof, en helemaal niets als er geen concensus is.
Vervolgens achterover leunen en afwachten.....

Andersdenkend | 01-02-14 | 13:05

Natuurlijk is de god van de bijbel wél dezelfde god als die van de koran en ook van de thora. Het zijn nou eenmaal de drie Abrahamitische geloven. (Abraham, Ismaël, Jacob... ze komen allemaal terug in alle genoemde geschriften). Met god wordt in al die geloofsstromingen de maker van het universum bedoeld en dat kan, zéker in de ogen van monotheïsten, alleen maar één en dezelfde god zijn.

Mark Levinson | 01-02-14 | 13:04

Van Apple mag je een andere smartphone ook geen iPhone noemen.

ZwarteKater | 01-02-14 | 13:02

Bewijs maar eens dat God niet bestaat, dat is een zekere onmogelijkheid. Dat er aanwijzingen zijn dat de God van de Bijbel wel bestaat, geeft ook een super atheïst te denken. Jezus heeft bijvoorbeeld bestaan(Hij is de best gedocumenteerde historische figuur die we kennen) David en Salomon ook. Vele figuren, plaatsen en omstandigheden die in de Bijbel staan, zijn ook waar gebleken. Dat moet te denken geven. De Bijbel is geen sprookjesboek zoals de boeken van Grimm of Das Kapitaal dat wel zijn. Het atheïsme heeft in de 20e eeuw alleen maar ellende opgeleverd, zie de prachtige leiders als Stalin, Pol Pot, Fidel Castro, Kim il Sung en Mao en vele vele anderen die het socialistische/communistische sprookje zijn nagelopen.
Verder bevinden de christenhaters zich in goed gezelschap, want Hitler zei over het christendom: Ik beschouw het christendom als de meest fatale en verleidelijke leugen die er ooit heeft bestaan.

Bijbel | 01-02-14 | 13:01

@VanBukkem 12:50
Klopt. De mensheid is de ultieme schakel in een wereld die al ruim 3,5 miljard jaar leven conserveert. Toch hebben we in ons zeer korte bestaan al een significante impact op de aarde en de grondstoffen die het herbergt.
Onze kracht komt met grote verantwoordelijkheid waarin we geen god nodig hebben maar dit wonder genaamd de wereld en het leven en alle raadselachtige omstandigheden die dit wonder hebben mogelijk gemaakt.

Ashtrey | 01-02-14 | 13:01

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:43
Dan ben je een heiden. Want dat is namelijk wel wat de god van de bijbel ons vertelt. Hij heeft de aarde, het leven en de mens eenmaal, uniek geschepperdeschept. Nergens wordt gerept van andere planeten, ander leven, andere mensen, ver weg. Had hij toch best kunnen doen. Met een exacte locatie erbij.

Maar nee, 6 dagen knutselvreugd en daar was de aarde en de mens. Dag 7: rust en dan een hele tijd niets. Mensen moorden elkaar uit, doen alles wat god verboden had en die god laat dat generaties doorgaan. Hij bekijkt honderdduizenden jaren van een afstandje en denkt dan plotseling 2000 jaar geleden: het moet maar eens afgelopen zijn en verwekt dan zichzelf bij de verloofde van een timmerman in Judea in het wijnjaar 0. Niet bij de vrouw van Bill Gates of Steve Jobs, niet bij Winnie Mandela, niet bij Eva Braun of Madame de Pompadour... En vandaar uit moet via overlevering, dus niet uit eerste hand, de blijde boodschap moeizaam alle hoeken van de wereld bereiken. In de tussentijd gaan alle slachtpartijen door, alle vergrijpen tegen alle geboden. Tja... als je dat gelooft: van mij mag het, maar dan heb je ze niet helemaal op een rijtje in de bovenkamer.

Stormageddon | 01-02-14 | 13:00

@Terpen-tijn | 01-02-14 | 12:55
Ik heb ergens gelezen dat als je sneller gaat dan het licht, je waarschijnlijk achteruit gaat in de tijd.
Maar of dat waar is weet ik niet, zo snel gaat mijn auto niet.....

necrosis | 01-02-14 | 12:59

@as-saboer | 01-02-14 | 12:40
Als er aandelen as-saboer worden uitgegeven, zou ik ze niet kopen, de waarde blijft dalen.
*gnehe*

necrosis | 01-02-14 | 12:55

Dat er leven elders is, geloof ik wel, het zou echt dom zijn om te denken van niet.
Nou nog even een ruimteschip ontwerpen met 1000 keer de lichtsnelheid.

Terpen-tijn | 01-02-14 | 12:55

(Ik heb godverdomme wel weer wat los gemaakt met mijn opmerking. Helaas geen tijd om iedereen te antwoorden, want ik moet nu weg. Het verplichte sociale bakjke koffie bij mijn ouders. Maar ik keuvel hier graag een keer over verder.)

VanBukkem | 01-02-14 | 12:54

Religie, in welke vorm ook, past in het denken van mensen die helemaal ondersteboven zijn van hunzelf. Neem een beetje moderne koning rond het jaar 700. Om het te worden of te blijven was geloven in, een eerste vereiste. Dat duurde tot 1700. Daarna, tot 1800, maakte de gemiddelde koning of prins er zo,n zootje van dat revolutie voor einde tijdperk stond. Een beetje nadenken over blauw bloed, religie,en een Goed leven. Met behulp van in de hemel opgenomen video beelden vanaf het paradijs. Neem alles wat rot en verkeerd is op deze planeet. Religie, welke ook, stond bij de wieg.

biltong | 01-02-14 | 12:53

God is een zelfstandig naamwoord.

dubbert | 01-02-14 | 12:53

@Stormageddon 12:49
Dat zou Ie kunnen doen. Maar waarschijnlijk heeft Ie zoiets van 'bekijk het maar. Zoeken jullie het maar uit op die aardkloot.' En daar kan ik me wat bij voorstellen.

VanBukkem | 01-02-14 | 12:53

VanBukkem 12:50
Heet jij toevallig niet Grim met je achternaam?

Terpen-tijn | 01-02-14 | 12:51

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:34
Dat er elders in het heelal intelligent leven bestaat, zal ik niet betwisten.
Ik vraag me alleen af of andere vormen van leven net zo leuk en lief zijn als aardse vrouwen.
Films als 'Alien' of 'Creature' zijn SciFi, maar wellicht is de realiteit nog veel erger.

necrosis | 01-02-14 | 12:50

@Terpen-tijn 12:39
God is niet de beheerder van allerlei planeetjes, Hij is geboren op één van die planeetjes en is zelf ook gewoon het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Hij (of beter gezegd: Zij, want nergens staat dat God alleen is, dat hebben wij ervan gemaakt, monotheïsme enzo) is alleen wat verder geëvolueerd dan ons. En daar was ook alle tijd voor (circa 15.000.000.000 jaar) als je bedenkt dat de homo sapiens amper 100.000 jaar bestaat (Een fractie van een moment in kosmische begrippen. Wij komen nog maar net kijken.)

VanBukkem | 01-02-14 | 12:50

Val net tijdens het zappen in de uitzending van de MO op nederland 2 gaat over islamitische natuurdokter... zelfs Jomanda zou zich afvragen wat menier hier doet... zijn halve muur hing vol met ibn ghaldoun diplomas en letterlijk zegt hij geen genezing zonder de koran en schenkt een lekker bakkie thee in.... andere dokter : islam is goede vorm van genezing... van ebru- therapie het maken van schilderijtjes schijn je ook gezond te worden......... ook hypnotiseren ies goed.... stelletje mafketels

Horze | 01-02-14 | 12:49

Kleine correctie op een prima verhaal.

In Indonesië hebben we het over "Tuhan" als we (een) god bedoelen en dat is echt iets heel anders dan tuan. Ketuhanan Yang Maha Esa, geloven in één god, ligt ook vast in de Pancasila.

Net zoals in Nederland "wind" niet hetzelfde is als "wint", is ook in het Bahasa Malaysia en Bahasa Indonesia een letter verschil tussen twee woorden soms van grote betekenis.

Allah is uitsluitend door mohammedanen in gebruik. Sang Yang Widi Wasa door hindoes. Tuhan door katholieken en christenen en gratis ter beschikking gesteld aan iedereen.

Daar zouden de mohammedaanse relidioten in Maleisië een voorbeeld aan kunnen nemen, Insh'Allah.

vraagstaart | 01-02-14 | 12:49

Toch is het gemeen van god om mensen dood te willen maken, alleen maar omdat hun wiegje op de verkeerde plaats stond.

Terpen-tijn | 01-02-14 | 12:49

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:40
Het is toch wel een beetje merkwaardig dat een almachtige en alomtegenwoordige god uit alle tijden en plekken in de mogelijke tijdlijn van de aarde en mensheid een klein hoekje in het midden-oosten een volk uitkiest zonder massacommunicatiemiddelen, een volk dat geen schrift kende en geen enkele contacten met de rest van de mensheid had, om zijn boodschap voor de gehele mensheid overal op aarde te verkondigen? En nergens anders? En dan in persoon, face to face bij een select groepje mensen die psychologisch niet heel stabiel zijn? Dat is toch heel raar?
Ga dan anno nu bij CNN zitten. Of bij Ivo Niehe. Toch? Of openbaar je gelijktijdig aan iedereen in persoon. Een almachtige moet dat kunnen.

Stormageddon | 01-02-14 | 12:49

Geloofsgekkies, godsdienstwaanzinnigen en religieterrorristen, allemaal een pot nat.

grangrinder | 01-02-14 | 12:49

OMA ! (of OMG ?)

exkoppijn | 01-02-14 | 12:48

@Fatwabuster | 01-02-14 | 12:47
Inderdaad, daar ben ik het volledig mee eens.

Russells Teapot | 01-02-14 | 12:48

@Russells Teapot | 01-02-14 | 12:43

Iedere religie moet door de centrale overheid aan banden worden gelegd, dus ook de christelijke.... geen inmenging van religie in de politiek!

Fatwabuster | 01-02-14 | 12:47

@ van Bukkum, de relatie tussen buitenaards leven en het bestaan van een god kan ik even niet plaatsen.

god bestaat NIET,hoe men hem ook in sprookjesboekjes noemt.

Oskaar Blafzuur | 01-02-14 | 12:47

@ necrosis 12:39

Klopt! Dynamo had echter hele dunne supervezels onder zijn oksels en er vloog toevallig een heli een paar honderd meter boven hem. En die drank, die maakt al duizenden jaren meer kapot dan je lief is. Biertje?

eerstneukendanpraten | 01-02-14 | 12:46

T zou best kunnen dat t zoontje van god (is die zelf, maar dan undercover) elders bezig is, wij zijn al aan de beurt geweest.
Zo n operatie vereist feedback en god kan veel, maar is slecht in multitasken.

Terpen-tijn | 01-02-14 | 12:46

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:40 Nee tuurlijk niet. Een tafel bestaat ook, maar schiet je daar mee op? Een vliegend spagettimonster bestaat ook, maar wat nu?

lijn5 | 01-02-14 | 12:44

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:34
De enigste reden dat er geloof bestaat komt doordat de mens van nature bang is om dood te gaan.Om die angst te verbloemen heeft één of andere idioot bedacht dat wij ergens verder leven als we dood zijn.En wat zou God met andere levensvormen te maken hebben? Knoop in je oren: Geloof bestaat, God niet.

pim achtertuin | 01-02-14 | 12:44

Selectief citeren om je punt te maken. Ik ben beter van u gewend heer Jansen.

Mark Smith | 01-02-14 | 12:43

@Fatwabuster | 01-02-14 | 12:02
"dit moet gewoon gestopt worden maar als de overheden niet wensen in te grijpen zal het leiden tot conflicten met alle nare gevolgen van dien!"

Daar ben ik het volledig mee eens. Ik begrijp alleen niet waarom het daarvoor nodig zou zijn om onze kritische geest uit te schakelen, als het gaat over een andere religie, die na de islam toch wel de meest destructieve religie uit de menselijke geschiedenis is.

En ik ontken ook niet dat de islam overal schade aanricht. Maar het is nogal kortzichtig om te zeggen dat, omdat het christendom in dit land momenteel vrij vreedzaam is, daarom maar te roepen dat het christendom helemaal toppie is. Dan negeer je volledig de invloed van deze religie in de rest van de wereld, en ook dit land in het verleden.

Russells Teapot | 01-02-14 | 12:43

@Stormageddon
Dat van de mens als middelpunt van de schepping en de kroon op Zijn werk slaat natuurlijk nergens op. Dat hebben mensen ervan gemaakt. De Bijbel, de bron voor religies, is namelijk ook voor de volle 100% mensenwerk.

VanBukkem | 01-02-14 | 12:43

@as-saboer | 01-02-14 | 12:40

Bullshit! Hans Jansen wijst enkel op het gevaar van de islam en niet zonder reden.... lees maar eens een krant!

Fatwabuster | 01-02-14 | 12:42

@ VanBukkem 12:34


Dit is één van de meest intrigerende existentialistische vragen die er bestaat. De wetenschappers slaan zich hierover ook nog steeds de hersens in. Feit is echter dat het bestaan van God niet wetenschappelijk kan worden bewezen...

eerstneukendanpraten | 01-02-14 | 12:42

necrosis 12.25; Zo waren Das Kapital und Mein Kampf ook sprookjes zij het van een ander kaliber en genre, welke de mensheid ook enige tijd hebben bezighouden tog?

william7055 | 01-02-14 | 12:41

@lijn5
Moet hij mij per se te woord staan dan om te bestaan?

VanBukkem | 01-02-14 | 12:40

Als Jansen een moslim was, zou hij nu haatimam zijn. Nu blijft het slechts een demagoog met een issue.

as-saboer | 01-02-14 | 12:40

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:34

Heel veel mensen geloven in een 'hogere macht' en daar is op zich niets mis mee..... het wordt pas eng als je de ander met geweld opdringt dat zijn god de enige echte hogere macht is!

Fatwabuster | 01-02-14 | 12:40

@eerstneukendanpraten | 01-02-14 | 12:32
Doel je soms op Dynamo?
En jesus liep niet over water, zijn volgelingen hadden teveel wijn gezopen, dat vertroebelt je zicht en de interpretatie ervan.

necrosis | 01-02-14 | 12:39

Van Bukkem 12:34
Aha, God moet dus meerdere planeetjes bijhouden, dacht al>> wat horen we toch weinig van hem.
Druk druk druk met wondereren doen elders.

Terpen-tijn | 01-02-14 | 12:39

Een groot verhaal, maar neem niet eens de moeite het te lezen, ik ben helemaal klaar met moslims ,ze kopen niks bij de middenstand, en zetten overal de wereld in brand met oorlog voeren.

fleurtje | 01-02-14 | 12:38

duitse herder | 01-02-14 | 12:30 |

Dat denken wij allemaal bij uw tegels...

CornholioNL | 01-02-14 | 12:38

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:34 Mooi God bestaat. En nu: kun je ook met hem praten? Of heeft heeft hij een doel met jou? Gaat hij je straffen als je niet je best doet? Kortom God bestaat, so what?

lijn5 | 01-02-14 | 12:38

@VanBukkem | 01-02-14 | 12:34
Dat is een argument tegen een god, zeker de god van bijbel en koran die de aarde als middelpunt van universum schiep en de mensheid als kroon op die schepping. Want dat is namelijk wat christendom en islam ons willen doen geloven.

Stormageddon | 01-02-14 | 12:38

@Ommezwaai | 01-02-14 | 11:57
"De heer Jansen legt gewoon de Islam naast het Christelijke geloof om de verschillen uit te leggen."

Dat is nu net mijn punt, dat is precies wat hij niét doet. Hij legt de islam naast een versie van het christendom, waar alle nare kantjes van af zijn gesneden. Dat is hypocriet, want het is geen eerlijke vergelijking.

Russells Teapot | 01-02-14 | 12:38

Geloofsgekkies, godsdienstwaanzinnigen en religieterrorristen, allemaal een pot nat.

grangrinder | 01-02-14 | 12:37

@necrosis
Noem mij compleet van lotje getikt, maar ik denk dat God wel bestaat. Het lijkt mij namelijk vrij onwaarschijnlijk dat wij op deze aardkloot de enige 'intelligente' levensvorm in dit heelal zijn. De gedachte dat wij alleen zijn in dit onmetelijk grote en circa 15 miljard jaar oude heelal, zou namelijk behalve vrij naïef ook nog eens vrij arrogant zijn. (Kom maar op met die minkudo's!)

VanBukkem | 01-02-14 | 12:34

@duitse herder | 01-02-14 | 12:30
In Denemarken is natuurlijk alles beter, toch?

necrosis | 01-02-14 | 12:33

@ necrosis 12:25

Toch knap dat Jezus over het water kon lopen. Zag trouwens bij Discovery iemand hetzelfde doen...

eerstneukendanpraten | 01-02-14 | 12:32

@Stormageddon | 01-02-14 | 12:24
Zijn volgelingen zijn ook niet altijd van die lieverdjes.
Ik heb een tijdje geleden hele stukken zitten lezen over de Spaanse Inquisitie/ Hertog van Alva.
Ik ben blij dat ik toen niet leefde....

necrosis | 01-02-14 | 12:30

Godallæhmachtig... wat een neurotisch gezeurgezever...

duitse herder | 01-02-14 | 12:30

Ik kan in ieder geval de overeenkomst tussen god en allah opnoemen: ze bestaan allebei niet!
Zet de bijbel en de koran maar naar de boeken van de gebr. Grimm!

necrosis | 01-02-14 | 12:25

God en Allah zijn gewoon één en dezelfde persoon, die Knakker een verbond sloot met Abraham. De verschillen in de beide religies zit hem in de verschillende draaien die Zijn volgelingen danwel profeten aan Zijn woorden geven.
Overigens vindt God het allemaal wel best. Die houdt er namelijk al millenialang een verdeel en heers-politiek op na, welke begon bij de torenbouw van Babel.

VanBukkem | 01-02-14 | 12:24

Nou... De god van het oude testament is geen lieverdje. We moeten nu niet net doen alsof die Bijbelse god een soort My Little Pony of Wensbeertje is die alleen maar lief, schattig en aardig is, en het beste met alle mensen voor heeft. Miljoenen zijn in zijn naam omgebracht en nog veel meer hebben uit angst voor hel en verdoemenis in het hiernamaals de meest walgelijke dingen gedaan.

De afkeer van de ene wraakzuchtige en bloeddorstige god rechtvaardigt de liefde voor de andere ene wraakzuchtige en bloeddorstige god in het geheel niet. Zo'n liefdevol, vreedzaam en humaan sprookjesboek is die Bijbel nu ook weer niet. www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleC...

Stormageddon | 01-02-14 | 12:24

Godzijdank ben ik atheïst.

Morris Stockwood | 01-02-14 | 12:23

Zo, nu ik het stuk gelezen heb: Mogen Joden nog wel Yaweh zeggen in Arabiriese landen? Oh, nee wacht, die zijn daar op ...

Mammeloe | 01-02-14 | 12:21

Mossels zijn per definitie beledigd. Om daar nu in je woordkeus al rekening mee te houden lijkt mij weinig zinvol.

Skyeisthelimit | 01-02-14 | 12:21

Allah? God? Gewoon ff de sofinummers met elkaar vergelijken...

Rico Tampeloerus | 01-02-14 | 12:20

@kwark001 | 01-02-14 | 12:04

Inmiddels zijn we in korte tijd in de 3e categorie (10% - 25%)terecht gekomen.... de huidige overlast is slechts een begin, tijd voor een duidelijk 'Halt' richting de islam!!

Fatwabuster | 01-02-14 | 12:20

Grote stamper | 01-02-14 | 11:49

Het is voor Ricky Gervais natuurlijk wel handiger de bijbel belachelijk te maken dan de koran.

Rest In Privacy | 01-02-14 | 12:19

God = Elohim in het Hebreeuws; Zij die van boven kwamen. In meervoud dus.

RegseHippie | 01-02-14 | 12:16

Maleisië is ook een apartheid staat maar daar je veder niemand over want alleen kennelijk kunnen alleen blanken vervolgt worden voor institutionele discriminatie.

poli | 01-02-14 | 12:12

En weer heel wat woorden,tijd en geld verspild aan sprookjes.... hou er eens mee op!

pim achtertuin | 01-02-14 | 12:12

Alles wat over god bekend is, is door mensen opgeschreven, dat geldt daarom niet als keihard bewijs, want verkeerde interpeteaties of manipulatie van de waarheid is dan zeer goed mogelijk en valt niet te controleren.
Als god bestond zou deze heus wel even laten weten dat al die anderen het bij het verkeerde eind hebben, of dat hij verkeert is geïnterpreteerd.
Alleen god zelf zou ons kunnen laten weten hoe de vork precies aan de steel zit.
Tot dan rest ons niets dan onzekerheid.
Iedere gedachte die wij mensen over god hebben kan onjuist zijn, ook de gedachte dat god helemaal niet bestaat, ook al is die gedachte de meest aannemelijke, want mocht god bestaan, waarom neemt deze dan niet op zijn minst even alle twijfel weg.

me,myself and IK | 01-02-14 | 12:11

meneer der meneren | 01-02-14 | 12:07
Zo te zien heeft u niet opgelet gedurende de rekenlessen.
Een bijlesje zou u goed doen.

Ommezwaai | 01-02-14 | 12:10

Religie, maar dan zonder god heeft ook wel wat positieve kanten. Daar heeft Alain de Boton een heel aardig boek over geschreven : Religie voor Atheïsten.

Polletje Piekhaar | 01-02-14 | 12:08

Even uitrekenen.
Hans Jansen - God - Allah = Hans Jansen.
toch?

meneer der meneren | 01-02-14 | 12:07

Luc 6:43-44 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.

Ven1V1d1V1c1 | 01-02-14 | 12:06

Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.

10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.

25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.

En zo gaat het op de hele wereldbol, overal waar de islam als sprinkhaan neerstrijkt gaan hele samenlevingen kapot.
Nu is de vraag: welk weldenkend mens wil nog met het gezwel dat islam heet in dialoog?
En verder: hoezo zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereldbol niet lukt?

kwark001 | 01-02-14 | 12:04

Er zou in de grondwet moeten worden vastgelegd dat handelingen die tot doel hebben de democratie te gebruiken om die- vervolgens af te schaffen verboden zijn. Ik dacht dat dat in Duitsland o.a. het geval is. Dan kan een democratie niet via baarmoeders om zeep worden gebracht. Als reliegekken genoeg doorfokken (en dat doen ze) zou langs die weg de democratie in gevaar kunnen komen. Waarom lees ik daar nooit iets over ?

pleemobiel | 01-02-14 | 12:03

@Russells Teapot | 01-02-14 | 11:55

Alleen in ons land? Kijk om je heen, overal waar de islam een voet aan de grond zet en een substantieel deel van de bevolking uit maakt begint het gedonder, als een langzame stoomwals verkankerd ze complete steden, landen en uiteindelijk continenten, dit moet gewoon gestopt worden maar als de overheden niet wensen in te grijpen zal het leiden tot conflicten met alle nare gevolgen van dien!

Fatwabuster | 01-02-14 | 12:02

@Angel_eyes | 01-02-14 Maleisie tolerant? Laat me niet lachen. Bumiputra is gelijk aan islamitisch dimmytude: chinezen kunnen geen onroerend goed of een zaak bezitten etc. Afschuwelijk land waar je liever niet wilt komen. Singapore is beter, maar heeft geen persvrijheid om de moslims te behagen. Godsdienstkritiek is streng verboden om relletjes van moslims te voorkomen.

lijn5 | 01-02-14 | 12:00

Toch zal het atheïstisch intermezzo in het rijke, decadente Europa niet lang duren. Demografie en immigratie maken daar binnen 40 jaar een eind aan.
En dan is het gewoon weer als vanouds.

Rest In Privacy | 01-02-14 | 11:59

In den beginne schiep God Allah.
In den beginne schiep Allah God.
.
Wat een flauwekul allemaal. Geef religie een eigen hoekje in de Efteling ,and get over it'.

Rest In Privacy | 01-02-14 | 11:57

Citaatje: "Overal voor zijn en alles respecteren kan trouwens evenmin."

Dat geldt vooral voor religies; Ik ben opgevoed met de regel dat je respect moet hebben voor iemands geloof. Maar ik vraag me al mijn hele volwassen leven af wat er intrinsiek respectabel is aan het feit dat mensen per se in sprookjes willen geloven.

In sprookjes bovendien, die, behalve dat ze ridicuul, infantiel en schadelijk voor de geestelijke volksgezondheid zijn, een hoop ellende en oorlog aanrichten en meestal worden misbruikt als machtsvehikel.

Gelovigen verdienen geen respect; althans niet vanzelfsprekend. Moet ik verplicht gerespecteerd worden als ik in kabouters en bosnimfen geloof?
Iemand verdient pas respect al hij anderen respecteert, met rust laat, of grootse dingen bereikt die anderen geen nadeel berokkenen.

Maar een beetje vanzelfsprekend & verplicht respect tonen voor idioten die vijf keer per dag hun reet tonen aan de rest van de wereld, en óók nog eens hun dikke middelvinger?

Zak er toch eens he-le-maal in, zeg!

Peter Emile | 01-02-14 | 11:57

Russells Teapot | 01-02-14 | 11:48
De heer Jansen legt gewoon de Islam naast het Christelijke geloof om de verschillen uit te leggen.
Krijg niet het idee dat de heer Jansen het Christelijke geloof nou zo enorm verheerlijkt.
Maar zou ik ooit moeten kiezen voor een geloof, dan zou ik het wel weten...

Ommezwaai | 01-02-14 | 11:57

Als christenen hun god niet allah mogen noemen, wat blijft er dan overeind van de claim dat de islam gebaseerd is op dezelfde god? Dat de islam een zustergeloof is van Jodendom en christendom? Dat Mohammed de laatste profeet is in de lijn van joodse en christelijke profeten?

Angel_eyes | 01-02-14 | 11:57

Het is altijd wat koddig als er serieus in wordt gegaan op een verhaaltjesboek en zijn uitwassen.

roze_bril | 01-02-14 | 11:56

@Fatwabuster | 01-02-14 | 11:51
Islamieten. Maar dat is alleen ons land. Als we ons druk maken over de islam in Maleisië, dan waarom niet over het christendom in Uganda?

Russells Teapot | 01-02-14 | 11:55

Ik word zo moe van mensen die mij hun waarheid opdringen, gebaseerd op in een paar duizend jaar herhaaldelijk verkeerd vertaalde teksten van mensen die er ook niet bij zijn geweest.
Kan iemand me uitleggen waarom ik van Mo en Co geen paling zou mogen eten nadat hun favoriete kameelpiloot dat beest zo'n anderhalf duizend jaar een beetje eng vond?

Rogier Haringpakker | 01-02-14 | 11:53

2000 jaar Europese geschiedenis. Het prille begin. Van jaar nul tot 1000 een orgie van barbarisme. Woestijn religie was rond jaar duizend dè uitdaging. Met hindernissen zoals kruistochten begonnen de volgende 1000. Een fantastische tijd voor maffia minded personen die graag koning wilde worden en blijven. De moederkerk was de aangever hoe om dat te doen. Blader tot het hoofdstuk kolonialisme begon. Uiteindelijk stopte dat met een oorlog die de laatste had moeten zijn, WO1. De rol van woestijn religie begon pas in de laatste honderd jaar en alleen door olie. Om hun de zwarte Piet van geschiedenis te geven is overdreven en misplaatst.

biltong | 01-02-14 | 11:52

.. misschien zijn Allah en God wel dezelfde persoon of eenheid. Ook God had zo zijn bedenkelijke acties. Ik denk aan een vreemd verhaal over een altaar en een vader met zijn zoon. Ik denk aan een met opzet verdronken wereld. Ik denk aan een stad die verwoest werd met iets wat op een kernwapen lijkt. Dat soort bedenkelijke hints.

Nee, God en Allah stuurden later allebei een profeet. Die van God predikte liefde en wereldvrede meer van dat onhaalbare moois. De profeet van Allah predikte haat en eeuwige oorlog om zijn heerschappij te forceren.
Dat zijn de subtiele verschillen waarmee ik God en Allah uit elkaar kan houden. Kleine verschillen, maar toch.

Ik vind overigens dat nieuwe woord voor "democratisch" goed gevonden van meneer Jansen, een wijs man.

"Volksheerschappij" past inderdaad beter bij Eurofiele regenten. Daarmee zijn ze meer van Allah dan van God.

Jan Passant mk2 | 01-02-14 | 11:52

CornholioNL | 01-02-14 | 11:41
Klopt als een zwerende vinger.
.
Een gutmenschen-minderheid heeft het "importbeleid" van Nederland voor lange tijd bepaalt.
Ik als iemand van dik in de veertig, met inmiddels volwassen kinderen, schaam ik mij voor wat er Nederland allemaal is binnengetrokken.
Nu moet ik mijn kinderen gaan uitleggen dat ze hier maar mee moeten leren leven.
Ik vertel dan ook maar verhalen van mijn jonge jaren, toen de zegeningen van het Multi-culti drama nog aanstaande waren.

Ommezwaai | 01-02-14 | 11:51

Maleisië is ons steeds voorgehouden als bewijs dat er ook multiculturalistische moslimlanden zijn met tolerantie en godsdienstvrijheid. Maleisië was het bewijs dat het allemaal niet aan de islam lag. Waarvan akte. Ik vind dat de moslims in Maleisië hun denkbeeldige vriendje voortaan maar satan moeten noemen in plaats van god, nu we elkaar toch gaan voorschrijven hoe het onzichtbare superwezen van de ander moet heten.

Angel_eyes | 01-02-14 | 11:51

@Russells Teapot | 01-02-14 | 11:48

Je hebt natuurlijk een punt maar van wie of wat heb je tegenwoordig last in ons land?

Christenen of islamieten en dan bedoel ik in het straatbeeld en in de MSM?

Fatwabuster | 01-02-14 | 11:51

Dit is tekenend voor de columns van Hans.

Hij begint uitstekend, met een schandalige repressieve wet in een moslimland, waar de MSM uiteraard muisstil over blijven. Het is een zeer goede zaak dat de vervolging van niet-moslims in moslimlanden aan de kaak wordt gesteld.

Maar waarom nou moet er weer zo selectief met de bijbel worden omgegaan? Er zijn namelijk ook vele bijbelteksten die gelovigen opjutten om ongelovigen te doden.

En zeg nou niet: "Ja maar dat is het oude testament," want de tekst die Hans citeert, "ik heb geen behagen in de dood van de ongelovige," is Ezechiel 33:11, dus óók het oude testament.

Kunnen we nou niet gewoon de islam bekritiseren zonder gelijk heel hypocriet onze eigen religie te verheerlijken? Deze dubbele maatstaven doen de geloofwaardigheid van islamcritici in het algemeen namelijk bepaald geen goed.

Russells Teapot | 01-02-14 | 11:48

Ik wil gewoon niet lastig worden gevallen met Allah, zijn wetjes en voor niet met de lange tenen van zijn aanhangers.... hoe het beestje verder ook heet, geloven doe je in je eigen huis of in een gebedshuis en daar val je anderen domweg niet lastig mee..... zo zou de neutrale overheid met deze materie om moeten gaan!!

Fatwabuster | 01-02-14 | 11:48

Haha, die Hans Jansen toch. Is de god van de islam dezelfde als die van de christenen?
Natuurlijk niet. Die denkbeeldige opperwezens zijn namelijk uit het brein van verschillende groepen mensen ontsproten.
Beetje stompzinnig ook om bijbel en koranteksten met elkaar te vergelijken op zoek naar eventuele overeenkomsten. Die boeken staan namelijk op zichzelf al vol tegenstrijdigheden.

Err | 01-02-14 | 11:46

Ach, die christenen in Maleisië boffen als het blijft bij dit soort getreiter over God of Allah. Maleisië is inderdaad gematigd vergeleken met Egypte, Irak, Pakistan of Syrië want in die prachtlanden worden christenen nog gewoon ouderwets vermoord, beroofd, bestolen, verkracht, gekidnapt of verjaagd, precies zoals de sharia dat voorschrijft.
Hans Jansen | 01-02-14 | 11:29 | Link | 16 reacties |
=
Gezien de demografische ontwikkelingen: binnenkort ook hier in DIT theater.

meneer Q | 01-02-14 | 11:45

En Angelina Jolie is een allahdin

(Behind)Doors | 01-02-14 | 11:45

@Coyote | 01-02-14 | 11:35

Die van jou ook al ?

Abstract Entity | 01-02-14 | 11:44

alle godsdienst is slecht want het maakt gebruik van een diepgewortelde angst in ons onderbewustzijn en exploiteert dit ten gunste van onderdrukkers. zodra deze onderdrukkers weg worden gezet als charlatans en hun macht verliezen neemt het levensgeluk van mensen toe en stijgt hun welvaart. iemand die gelooft dat water alleen in een kruik geschept mag worden, heeft een vorm van geestesziekte, zij het een milde die overigens wel kan uitgroeien tot een besmettelijke verwoestende kanker. elke transcedente verklaring voor fenomenen in onze wereld bergt het risico van corruptie, moreel en feitelijk, in zich en kan om die reden afgewezen worden. godsdienst voegt niets toe, het neemt slechts dingen weg.

minimá-armezusvan.. | 01-02-14 | 11:41

Ommezwaai | 01-02-14 | 11:36 |

In uw laatste zin zit precies het probleem...

CornholioNL | 01-02-14 | 11:41

Meneer Jansen, uw laatste zin vat in feite uw hele betoog samen. Dit is de grootste reden dat we die lieden uit Egypte, Irak, Pakistan of Syrië hier niet moeten hebben.
90% van de weldenkende Nederlanders zal het hiermee eens zijn. Die andere 10% is de (godzijdank) slinkende achterban van o.a. de PVDA en GL.

Ommezwaai | 01-02-14 | 11:41

Allah staat in Europa gelijk aan de Anti-Christ.

Sjaak uit Dordt | 01-02-14 | 11:40

Maleisië was ooit redelijk tolerant totdat door Saoedi Arabië betaalde imams het fundamentalisme gingen prediken. Zoals ze nu ook in Indonesië proberen. In de Golfoorlog hadden we beter Ryadh kunnen bombarderen ipv Bagdad. Ik denk dat veel Irakezen met weemoed terug denken aan Saddam Hoesein.....

Polletje Piekhaar | 01-02-14 | 11:40

"Maleisië is inderdaad gematigd vergeleken met Egypte, Irak, Pakistan of Syrië want in die prachtlanden worden christenen nog gewoon ouderwets vermoord, beroofd, bestolen, verkracht, gekidnapt of verjaagd, precies zoals de sharia dat voorschrijft."

Vergeet A,dam Zuid-Oost, R,dam Delfshaven, de Haagse Schilderswijk, Zoetermeer en Culemborg niet...

CornholioNL | 01-02-14 | 11:40

Het blijft een raar fenomeen met gelovige die zeggen wat je moet/mag doen/denken/zeggen, overtreed je deze door mensen gecreëerde waardes, wordt je verstoten, mishandeld, gemarteld of vermoord......... God houd van iedereen, de mens rooft, plundert en moord uit zijn naam. Begrijpt iemand dit nog?

toetanchamon | 01-02-14 | 11:39

Zullen we het begrip God dan maar veranderen in het Griekse Theo? Theo Hakbar. Insh'Theo, Theoverdomme, Jezus de zoon van Theo, etc.

Boerenbrandtlul | 01-02-14 | 11:39

Toch is het voor veel mensen die antireligieus zijn wel zo gemakkelijk om alle godsdiensten op één hoop te gooien in het religie-bashen. Want bij nuance wordt de tekst van een plempsel te lang voor een fipo...

RedBill | 01-02-14 | 11:38

Ik moet er eerlijk gezegd ook niet aan denken dat de moslims allah god gaan noemen.

Herr Vorragend | 01-02-14 | 11:38

En dan beweerde een Nederlandse minister van Justitie doodleuk dat de sharia hier gewoon zou kunnen worden ingevoerd als de meerderheid van het volk dit zou voorstaan. En mede daarom weet ik nu al helemaal zeker waar ik half mei op ga stemmen...

eerstneukendanpraten | 01-02-14 | 11:38

Omwille van het geloof zijn al heel wat mensen vermoord, daarom: Kappen met die flauwekul.
Een beetje intelligent mens gelooft toch niet meer in die fantasieverhalen?

Ommezwaai | 01-02-14 | 11:36

Wie het in Nederland over Allah heeft, heeft het over subsidie, vrouwenonderdrukking, en haat jegens andersdenkenden. En in Maleisië is dat blijkbaar niet veel anders.

Professor Superhirn | 01-02-14 | 11:36

Mijn God..

Coyote | 01-02-14 | 11:35

En spelletjesmaker King heeft anderen verboden het woord "candy" nog te gebruiken voor apps of kleding. Niets nieuws onder de zon, dus.

Muxje | 01-02-14 | 11:35

Amen

Mammeloe | 01-02-14 | 11:31

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl