Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE. GASKRANEN DICHT IN GRONINGEN

henkkampisboringsproof.jpgMinister Kamp van Gasgraaien & Groninger Grondverzakkingen is helemaal naar het hoge Noorden afgereisd om ter plekke het kabinetsbesluit over gaswinning mee te delen. De gaskraan gaat dicht. Nederland heeft zichzelf decennialang doodgeknuffeld met de gasbaten, maar nu is het klaar. Dat wordt weer lastenverzwaren! Ondertussen is in Loppersum al wel TOTALE CHAOS EN ANARCHIE uitgebroken. Schuld van politiemeisje Naomi. Zelfs de ME is opgeroepen voor Project X Gaswoede. Bestuurders blijken weer eens doodsbang voor de burger. Begrijpelijk. Als Groningers meer woorden gaan gebruiken dan er op de kar passen, benne de boer'n echt boos. 'NoorderSlag' krijgt een nieuwe betekenis vandaag. LIVE. Op THIS. IS. LOPPERSUM! Update: Vrijdagmiddag na vieren. Ideaal moment om tientallen documenten over gaswinning online te zetten. RELVIDEO: Boze boeren zijn BOOS. UPDATE: 1 BoosGrunn gearresteerd.

Reaguursels

Inloggen

Ik bespeur - en natuurlijk volkomen ten onrechte - bij een aantal reageerders enige angst dat de Groningers hun hand op gaan houden en dat heel Nederland dat moet gaan betalen. Want zij zijn van na 1959 en wisten dus wat er kon gebeuren! Ook de westerlingen hielden hun hand op (om goedkoop gas binnen te halen), maar je moest wel heel deskundig zijn en een halve eeuw vooruit te denken, om het idee te krijgen dat het wel eens mis kon gaan. Ik heb vanaf het eerste begin zo'n 19 jaar gewerkt aan het gasleidingnet en er is nooit met een woord over de negatieve kant van het gas uit de bodem halen gesproken. Dus, rest van Nederland, zet je maar schrap, eerst ons gas gebruiken en veel investeringen in b.v. infrastructuur, en nu moet er betaald worden!

das dom | 18-01-14 | 16:24

@hfakker | 17-01-14 | 16:11
LOL totaal gebrek aan waardering voor zelfspot alhier.

hfakker | 18-01-14 | 14:22

Waarschijnlijk is het gejank van Samsom, z'n vrouw ook teveel geworden, jakkes wees een vent, zeker bij de noordelingen moet je dat niet doen, noordelingen staan anders in het leven dan de rest van NL.
Ben zelf ook een noordeling en leef met de Groningers mee, we pikken veel van het westen en de politici maar als het de spuigaten uitloopt pak je dan maar in.

Outback | 18-01-14 | 12:01

@Old_Spice,
Heel Nederland moet financieel bloeden omdat het grootste deel van Nederland bestaat uit slapjanussen voor wie de wereld enkel bestaat uit links en rechts en zich tegen elkaar op laten hitsen door slimme politici.

Loebas | 18-01-14 | 11:43

@old_Spice
Graag gedaan joh, als het dus financieel dus tegen zit ligt het aan de Groningers, misschien eens tijd om de politiek onder de loep te nemen? Oeverloos miljarden naar het buitenland smijten? Oh nee, schuld van de Groningers natuurlijk.
Dat er toch enige paniek te bespeuren was bij Kamp was kostelijk, ze wanen zich onaantastbaar.

Implant | 18-01-14 | 09:56

Wie gaat er nou ook bovenop een gasmijn wonen?

Jan Gordelroos | 18-01-14 | 09:32

Conclusie van al deze heisa? Heel Nederland moet financieel bloeden omdat PvdA provincie Groningen zich beledigd voelt. En bedankt, Groningers.

Old_Spice | 18-01-14 | 03:14

Al veel eerder heb ik beweerd dat het probleem vrij simpel moet worden opgelost uit oogmerk van kosten/ baten-analyse.Het tijdstip is nu aangebroken om met de gas-winst de kosten van bovengronds herstel grootscheeps aan te pakken.Daarmee zal die winst dus slinken.De rottigheid in dit land is echter dat we na een halve eeuw winning geen of te weinig kapitaal-reserve hebben opgebouwd.Maar getroost dat hebben we ook verzuimd met de winst uit de koloniën.We zijn er dus bedreven in en het "luctor et emergo" zal weer gehoord worden, ook na deze Jan Salie-tijd van potverteren. In bovenstaande verhalen valt ook tegen dat de geologische oorzaken van brandstof/koolstof-winning niet aangeroerd zijn.De breuklijnen die nu werken door de afbraak van de gasdruk zijn afkomstig van een vulkaan onder de Waddenzee bij Vlieland.De voet ligt op 3000 meter onder de bodem en is 1000 meter hoog en de krater geeft nog steeds (gemeten) warmte af.De conclusie's uit dit feit laten zich wel raden.

Dolphi | 18-01-14 | 01:55

Volg de sporen van onze tractoren!

DjVitruvian | 18-01-14 | 00:47

en nu wordt het tijd dat de rest van NL Den Haag onder een staat van beleg gaan plaatsen want wie draait er op voor de ellende die de politiek heeft gemaakt juist u , denk accijns verhoging btw naar 25% nog wat extra op dit extra op dat ga zo maar door lang leven NL .

rukkieduck | 17-01-14 | 23:03

koolteer | 17-01-14 | 22:00 | + 0 -
Waar het mij even over ging qua bevingen is dat Kamp tijdens de persconferentie beweerde dat alleen iets zwaardere bevingen mogelijk waren. (Van max 3,9 naar rond de 4.1.) Kijk hiervoor niet alleen naar de tegel waar je op reageert, maar ook de reeks erboven. Er wordt aangenomen dat we alleen bevingen krijgen die vooroorlogse gebouwen beschadigen, maar daar zie ik dus statistisch en inhoudelijk geen bewijs voor.

Je ziet in het pakket van 1,2 miljard al 100 miljoen voor verstevigingen aan infrastructuur, daar zitten geen knappe boerderijen tussen. Mijn nuchtere kijk ziet dat de preventieve maatregelen zich nu ook richten op naoorlogse bouw en er dus grotere problemen verwacht worden dan we nu al meemaken.

Jij noemt het voer voor de varkens, ik heb twee losse redenen vanuit mijn nuchtere kijk dat we pas in de beginfase zitten qua aardbevingen en dus qua fysieke verplaatsingen aan de oppervlakte. Qua frequentie en kracht. Zeker is dat de aardebevingen nog decennia zullen voortduren. We zien nu / in de grafiek en krijgen nog ^\ om in totaal met /^\ te eindigen.

Bedrijven als Aldel hebben trouwens helemaal geen lagere belastingdruk nodig. Wel basale voorzieningen die bedrijven elders in Nederland wel krijgen, geen cadeautjes, maar gewoon de infrastructuur waarvoor we en ze belasting betalen. www.energyvalley.nl/archief/23761-rech...

Zie voor mijn politieke mening: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/...

Feynman | 17-01-14 | 22:31

@Feynman | 17-01-14 | 21:43
Het is een redelijk eenvoudig mechanisch proces, die aardbevingen.
Of ze nu wel of niet een bepaalde score in een grafiekje halen is voer voor de varkens. De huizen in het vroeger welvarende Groningen zijn niet gebouwd voor een bewegende ondergrond. De schade aan een knappe boerderij is dan ook al snel aanzienlijk. Verder zijn er ook nog verschillende types bevingen, die met een lagere richterscore bijvoorbeeld een grotere fysieke verplaatsing aan de oppervlakte laten zien.

Gewapper met statistieken heeft geen zin, een nuchtere kijk wel. Dankzij het aardgasopbrengsten hebben we nu een land vol met geleerden die niet weten hoe de werkelijkheid er uit ziet. En als logisch gevolg kregen we de multicul er bij.

Gas winnen kan best, maar dan een deel investeren in behoud en verbetering van de woningen en een deel besteden aan lagere belastingdruk in Groningen zodat bedrijven als Aldel winstgevend kunnen zijn.

koolteer | 17-01-14 | 22:00

www.nlog.nl/nl/reserves/reserves/reass... Figuur 2 op 10 is heel interessant. Daar starten categorieën aardbevingen vanaf een bepaalde datum weg, om vervolgens volledig lineair weg te lopen. In de basis vijf strepen met de liniaal. Langzaam meer en zwaardere aardbevingen, geen afvlakking naar een stabiel niveau, of een daling in aantal.

Als ik deze grafiek wil uitbreiden met een verwachting, hoef ik alleen een zesde lijn toe te voegen eronder voor de bandbreedte 4.0 tot 4.5 op de schaal van Richter en ik verwacht die beving dus rond 2015/2016. Zevende lijn start zeven jaar later met een enkele 4.5 tot 5.0

Als we deze grafiek vergelijken met de productie valt nog iets op. De aardbevingen volgen in aantal en sterkte de productie helemaal niet. Ondanks de lagere productie tussen 1985 en 2005, (een derde van de jaren 70) zie je de aardbevingen zich kaarsrecht ontwikkelen.

Om te maximeren op de 6,0 op de schaal van Richter, moet je aannemen dat je weet, wat de maximaal beschikbare energie is, die in de grond beschikbaar is voor een aardbeving. De staat denkt die te weten, TUDelft is echter niet zeker van die bepaling totale energie. www.nu.nl/binnenland/3660163/onderzoek...

Ondanks alles wens ik iedereen toch een goede nachtrust.

Feynman | 17-01-14 | 21:43

dr.andus | 17-01-14 | 19:09 | + -5 -

Oei, heb ik op wat lange teentjes getrapt ?

dr.andus | 17-01-14 | 21:30

goedverstaander | 17-01-14 | 20:35 | + 0 -
Als dank nog even deze: www.nlog.nl/nl/reserves/Groningen.html... De grafiek met de productie, naast het histogram van de aardbevingen geeft inzicht hoe lang het duurt voordat de gaswinning een aardbeving veroorzaakt.

In 2003 zagen we pas de eerste betekenisvolle bevingen van boven de 3.0 op de schaal van Richter. De echte bevingen zijn dus pas begonnen nadat het Groningenveld half leeg was, vier decennia na de eerste vondst. De echt agressieve productie zat in de jaren zeventig, dubbel de huidige productie en leverde toen geen problemen op.

www.commissiebodemdaling.nl/pages/1084... De bodem is nu al maximaal 30 cm gedaald, de maximale te verwachten daling in 2070 is 47 cm. Aangezien de gaswinning in 2030 tot 2040 al marginaal wordt, is dus de verwachting dat de bodemdaling ernstig achterloopt bij de productie. Dezelfde verwachting heb ik bij de aardbevingen.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardb...
"Maximale magnitude
Waarnemingen in de overige Nederlandse gasvelden geven een waarschijnlijke bovengrens van de partitiecoëfficient van 1% (waarde 0,01). Dit is ruimschoots lager dan de partitiecoëfficient van 100% (waarde 1), nodig om een (theoretische) beving van magnitude 6,0 op de schaal van Richter te veroorzaken. De kans hierop is verwaarloosbaar. Het betreft een theoretisch absoluut maximum, waarbij wordt aangenomen dat het totale reservoirmoment in één beving vrijkomt als seismisch moment."

Kamp presenteerde een verhaal dat 90% zeker is dat 4.1 op de Schaal van Richter niet overschreden wordt. 9% kans bestaat op bevingen tussen de 4.1 en 6.0 Als langdurig een beving uitblijft verwacht ik rustig bevingen in de 4.? en 5.? catagoriën.

www.rijksoverheid.nl/bestanden/documen...
Zie voor ondersteuning van dit vermoeden figuur 6.2 op bladzijde 111, figuur 6.3 een pagina later (driehoek die zich naar rechts zal uitbreiden),

De conclusie op bladzijde 152 is duidelijker dan de samenvatting : "... de maximale magnitudes die voor de komende 10 jaar variëren tussen de 4.0 en 6.0."

Nu is de kans dat alle energie van 10 jaar in 1 keer vrijkomt en een 6.0 oplevert vrijwel nul, maar de kans dat we het ergste gehad hebben is ook vrijwel nul.

Feynman | 17-01-14 | 21:10

Zie je wel,een beetje tegengas geven helpt.
Kom op jongens te paard , weg met dit graai zooitje in denhaag. Ze liegen nog ook, er nog nooit zoveel gas gewonnen als in 2013. En dan zouden nu de prijzen omhoog moeten??

klote land | 17-01-14 | 20:40

Heb het al eerder gezegd, maar eens temeer blijkt dat de Groningers onze 'russen' zijn.

Ben er opgegroeid en familie en vrienden wonen er nog steeds. Geweldig volk. Het duurt een eeuwigheid voor je een groninger kwaad krijgt, maar als het eenmaal gelukt is, maak dan maar dat je weg komt.

Het is niet alleen vanwege de verkiezingen dat Kamp & Co zo snel inbinden. Ook zij weten dat kwaaie grunnegers bereid en in staat zijn het land volledig plat te leggen.

koolteer | 17-01-14 | 20:36

@ Feynman | 17-01-14 | 18:29 |
Absoluut top, goed speurwerk, +veel.

Het komt er dus op neer dat Kamp in Den Haag had kunnen blijven en de Grunningers de linkjes wel had kunnen mailen.

goedverstaander | 17-01-14 | 20:35

Omdat de solidariteit volledig is verdwenen in Neederland, dankzij het succesvolle 'Verdeel en Heers' beleid van de afgelopen jaren door CDA/VVD/PvdA/D666 hebben ze vrij baan iedereen maximaal uit te zuigen.
Behalve in Groningen dus.
Zie de HuurBelasting van Stef 'Mister Burns' Blok. En dat zowel voor sociaal als vrije markt. Iedereen is de lul. Behalve als je een bijstandsuitkering krijgt dan.
We moeten dit niet langer pikken. De barricaden op. Net als de Groningers.
Die zogenaamde crisis gaat nooit meer weg. Niet vanzelf.

oplichter | 17-01-14 | 19:47

Ik ga pas enthousiast worden als ze ook in Alkmaar massaal in opstand komen tegen de overheid.
*in Alkmaar begint de victorie !*

Hedge_it | 17-01-14 | 19:41

-weggejorist-

TerrorTukker | 17-01-14 | 19:35

Snap alleen niet hoe het zit met de NAM gasoppomp installaties vlak over de grens bij Bunde.

Blijft dit buiten de boeken / gas quota?

Bo Dreksma | 17-01-14 | 19:28

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:26 | + 0 -
Ik vergis me eerlijk gezegd nauwelijks. Ik woon dan ook al 40 jaar in de regio en pik ze er zo uit. Die Groningers kijken vrijwel allemaal chagrijnig uit hun ogen, het ligt altijd aan een ander.

Stekeltje | 17-01-14 | 19:25

Laten we ook niet vergeten dat de geuningers al jarenlang korting op de gasprijs krijgen. Als compensatie voor de overlast.

dr.andus | 17-01-14 | 19:09

-weggejorist-

Happyme | 17-01-14 | 19:09

Vergeet niet: na de verkiezingen gaan de gaskranen gewoon weer open en blijven de lastenverzwaringen gewoon staan. Het "eerlijke verhaal" #PvdA

Dus vooral PvdA gaan stemmen.

Oktoberfest | 17-01-14 | 18:56

1,2 miljard over 5 jaar is een sigaar uit eigen doos. Groningers bezitten het gas niet, en kunnen het ook niet claimen. Maar de baten voor heel Nederland (lees: overheid en shell) zijn zo ontzettend veel dat het geen gelijke kent. Groningers willen er niet aan verdienen maar wel een eerlijke compensatie t.o.v. de gebruikers die elders wonen. Veel van dat gas gaat naar het buitenland, niet eens de randstad. En in zuid europa kopen ze ons gas per M3 goedkoper dan ik, terwijl ik er letterlijk bovenop zit. Oja voor wie het graag geloven wil, ik ben vreselijk dom,spreek geen ABN, stem PvdA of zelfs communistisch, ben lager opgeleid en leef van een uitkering. Om jullie onderbuikjes even te voeren...

trotsopGn! | 17-01-14 | 18:55

Als ze dan toch die hooivorken uit het vet halen en naar Den Haag willen komen, neem er dan een voor mij mee. Dan kunnen we gelijk door naar Brussel.

Oktoberfest | 17-01-14 | 18:52

Veiligheid voor poen. Wat die laste verzwaring betreft die er dan wellicht komt is niks vergeleken met wat het ons aan welvaart heeft opgeleverd, vind dat we wel eens iets terug mogen doen. Bovendien gaan er maar op een plaats de kranen dicht en niet in heel Groningen, op sommige plaatsen word het zelf op gevoert.

thom96 | 17-01-14 | 18:49

Rutte op TV: Nederland loopt voorop op geologische kennis van de ondergrond t.a.v. aardbevingen. Laat me niet lachen. Tja en Rutte heeft misschien verstand van geschiedenis, maar van aardbevingen weet hij helemaal niks.

watazooi | 17-01-14 | 18:44

@Topperke
Je mag ons niet allemaal over één kam scheren, maar inderdaad zijn er vele die niet al te snugger zijn: Lagere school niet afgemaakt, baantje in de booming strokartonindustrie(heden werkeloos) en altijd PvdA gestemd.

VanBukkem | 17-01-14 | 18:39

Eigenlijk lijken de Groningers wel een beetje op de slavernij klaagnegers. 95% heft geen enkele schade 3% een beetje wat al 3x vergoed is, maar 100% houdt het handje op als er geld uitgedeeld wordt.

WaarDeWindWaait | 17-01-14 | 18:37

Vanbukkem 18:10

Als groningers in staat waren om zlf na te denken dan had je dit gezeik niet. Maar eigenlijk zeg je dat zelf ook.

Topperke | 17-01-14 | 18:30

En de provincie Groningen mag zelf op hun aandelenopbrengst Essent van 558 miljoen blijven zitten ? Hoe krom is dat ? Wel de lusten niet de lasten.

dr.andus | 17-01-14 | 18:30

Als uitsmijter even een bewijsje dat de productieplafonds die Kamp nu als nieuw presenteert al een tijdje in 2010 bij EBN bekend waren. offshore-energy.biz/about/media/offsho... en dan vooral de grafiek offshore-energy.biz/files/content/Colu... Deze grafiek is in 2012 gepubliceerd en ziet 2010 en verder als "future"

Productie die in 2010 gepland stond alleen Groningen:
2011: 78 - 31 = 47 miljard m3
2012: 77 - 30 = 47 miljard m3
2013: 76 - 27 = 49 miljard m3
2014: 72 - 25 = 48 miljard m3
2015: 70 - 22 = 48 miljard m3
2016: 63 - 20 = 43 miljard m3
(Afgelezen uit grafiek met een standaard onzekerheid van 0,3 miljard kubieke meter.)

Productie daadwerkelijk volgens Kamp.
2011: 45,2
2012: 47,6
2013: 53,8

"Nieuwe" productie maximalisatie:
2014: 42,5
2015: 42,5
2016: 40

Geplande productie was 143 miljard over drie jaar, daadwerkelijk was 151,1 miljard. De daling die nu door Kamp beloofd wordt, is een direct gevolg van het eerder oppompen van 8 miljard kubieke meter aardgas.

In 2010 was de geplande productie voor de komende drie jaar 139 miljard kubieke meter, de "nieuwe" productieplafond over de komende drie jaar is 125 miljard. Ten opzichte van de planning dalen we dus maar met 6 miljard m3 over een periode van 6 jaar.

Louter een gevolg van het feit dat je niet hetzelfde gas twee keer uit de grond kunt trekken en niet vanwege een mooi politiek initiatief. Over de zes jaar wordt de productie gewoon hetzelfde gehouden wat dus ook dezelfde aardbevingen oplevert. De productie is alleen vervroegt, dus aardbevingen dus ook.

De spindokters hebben nu zorgvuldig gezorgd voor de catchfrase "80% minder in Loppersum", maar de realiteit is dat het aardgaswinningsplan van 2006 en de planning van EBN uit 2010 gewoon uitgevoerd wordt.

Feynman | 17-01-14 | 18:29

Heel Groningen platschuiven en een hek er omheen klaar zijn we. Niemand heeft ooit compensatie gehad als naast zijn woning een rails,autosnelweg,vliegveld,
bedrijventerrein, asielcentrum,of beerput gebouwd word. Waarom nu wel?? De Groningers wilden in het verleden een eigen land en daarmee onafhankelijk zijn en gelijk alle inwoners in een klap miljonair.
Opzouten allemaal.

bigstone | 17-01-14 | 18:29

Groningen is de PvdA provincie bij uitstek. De schuld geven aan de rest van hardwerkend Nederland dat ze geen baan kunnen vinden, een uitkering hebben, en hun huis niet kunnen verkopen (filmpje van Samsom die in Groningen is, man uit publiek). Dit terwijl heel veel mensen in Nederland geen baan kunnen vinden, een uitkering hebben, en hun huis niet kunnen verkopen vanwege de crisis op de huizenmarkt. Groningers zeiken dus, en pakken elk probleem in hun leven en wijten dit aan de gaswinning. Typisch PvdA gedrag.

Old_Spice | 17-01-14 | 18:27

@ Randstad
Zetting door bodemdaling, tot meer dan 60 cm, nu al meer dan 20 levert behoorlijke schade op.
Scheve huizen, slechte afwatering dus slechte oogsten, gemalen die het niet meer aankunnen, een dorp ,Woltersum, geëvacueerd ivm met door zetting te lage dijk, moet ik doorgaan? het gaat verder dan 1 aardbeving in de drie dagen hoor..

WittgensteinsNeffe | 17-01-14 | 18:22

necrosis | 17-01-14 | 17:12
Je antwoord is een open deur... dat moet allemaal nog blijken.
Feit is dat er minder gas beschikbaar is. De termijn van stoppen is nu de hoofdrol geworden. Daarna moet je inkopen.

duitse herder | 17-01-14 | 18:11

@Capt. Iglo
Niet waar. Toen deze mensen een huis kochten geloofden ze de regering en de NAM nog, toen die zeiden dat de kans op ernstige aardbevings in dit gebied eigenlijk nagenoeg nihil is.
Ik moet wel toegeven dat veel van mijn provinciegenoten van mij vrij labiel zijn(PvdA-stemmers) en het buskruit zeker niet uitgevonden hebben(diezelfde PvdA-stemmers).

VanBukkem | 17-01-14 | 18:10

Er komt trouwens nog bij dat de mensen die ik zie protesteren, naar mijn schatting, grotendeels van na 1959 zijn, dus toen ze daar een huis kochten waren ze al op de hoogte van die boringen en de risico's.

Capt. Iglo | 17-01-14 | 18:03

@who cares
Je hebt die Grieken toch wel even verteld hoe we over ze denken?

VanBukkem | 17-01-14 | 17:58

@Capt. Iglo | 17-01-14 | 17:38 |
Heb een behoorlijke aardbeving meegemaakt in Griekenland.
Dacht dat er een vrachtwagen langs reed.
Grieken op bezoek in m'n huis in NL... een vrachtwagen en ze doken onder de tafel.

who cares | 17-01-14 | 17:50

Wel grappig, één kleine demonstratie met wat meer dan 20 mensen in ons land en al onze politici zeiken in hun broek, extra politie moet worden ingezet en andere politici janken krokodillen tranen.

Dit is één van de mooiste dagen van Groningen. Eerst de rug naar het PvdA toegekeerd en nu samen in opstand komen tegen de huichelaars uit Den Haag.

LangeTijdGeleden | 17-01-14 | 17:48

@Capt. Iglo 17:44
Een Groninger die niks te zeuren heeft is een dooie Groninger.

VanBukkem | 17-01-14 | 17:48

Toen er bij ons gas in de straat werd aangelegd ergens in de jaren 60 zei mijn vader al tegen mijn moeder Geniet ervan zolang het kan! Heeft even geduurd,maar postuum krijgt hij alsnog gelijk.Dat wordt weer kolen scheppen in de barre winterkou!Neuk de Groninger!

pim achtertuin | 17-01-14 | 17:46

@bdn01 | 17-01-14 | 17:09
Met het geld van NOORDOOST het WESTEN uitbreiden, dat is GOED investeren !! Maasvlakte 3,4 en 5 financieren met dat GAS, nog zo'n vlakte in westelijke richting vanuit ZEELAND met ook allemaal van die watertjes enzo en daar alle Groningers naar verhuizen !!! Dat zijn pas plannen!!!

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:46

(Wel weer jammer trouwens dat één tietentopic klaarblijkelijk al weer genoeg is om de aandacht van de meeste reaguurders af te leiden...)

VanBukkem | 17-01-14 | 17:46

Een storting in een schadefonds is nog geen uitkering aan burgers. Zo presenteert Kamp het nu wel, maar het verleden wijst anders uit. www.commissiebodemdaling.nl/pages/sub/...

"Ingediende claims 2012

Overeenkomst Groningen-NAM
Voor de Overeenkomst Groningen - NAM zijn in 2012, 21 verzoeken bij de Commissie ingediend voor vergoeding van schade. In 2012 werd een bedrag aan vergoedingen van in totaal € 2.160.627,- door de Commissie toegekend en door de NAM uitgekeerd. Van het in de overeenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog ca. € 336,8 miljoen beschikbaar.

Overeenkomst Rijk-NAM
Voor de Overeenkomst Rijk-NAM is in 2012, 1 verzoek tot schadevergoeding ad € 768.790,- bij de Commissie ingediend en toegewezen. Het totaalbedrag aan toegekende en uitgekeerde vergoedingen tot 1 januari 2013 bedraagt € 10,4 miljoen. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag is thans nog ca. € 35,5 miljoen beschikbaar.


Particulieren
In 2012 hebben 8 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de bodemdaling door aardgaswinning. Geen van deze particulieren heeft schriftelijk verzocht om behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen."

Feynman | 17-01-14 | 17:45

@ VanBukkem | 17-01-14 | 17:42

Ja dat begrijp ik en dat ze gecompenseerd willen worden is ook niet meer dan logisch maar ze maken nu echt van een mug een olifant.

Capt. Iglo | 17-01-14 | 17:44

@Capt. Iglo
Die huizen van die Japanners zijn gebouwd op aardbevingen. Onze huizen zijn gebouwd op klei.
Ik vraag me wel eens af of de Tasmantoren hier bestand is tegen een 5 op de schaal van Richter.
www.rtvnoord.nl/content/groningeninbee...

VanBukkem | 17-01-14 | 17:42

Het rijk jaagt er jaarlijks 'TWEEHONDERDVIJFTIGMILJARD EURO' door heen. En alles is zo ongeveer geprivatiseerd.
Waar de neuk gaat dat geld in jezusnaam dan wel heen?!
En dan nog moeten ze de belastingen verhogen.
Het is de godvergeten maffiosi daar in Den Haag.

oplichter | 17-01-14 | 17:42

Even een kleine rekensom mensen, blijft u even bij de les?
Van de Aardgasbaten ziet Groningen 0,6% op jaarbasis terug. Daar komt nu 1 miljard bij, van die 250 miljard die er toch al uit de grond is gehaald. Dat is dus 0,25%, verdeeld over 5 jaar is dus 0,5%. 0,5 + 0,6 is 0,11 procent. Dat is dus nog steeds een schijntje.
Maasvlakte betuwelijn JSF Fyra, Hoeveel kosten die ook alweer? Maar er is nog steeds geen goede treinverbinding tussen Groningen en Bremen, Groningen en Holland......

WittgensteinsNeffe | 17-01-14 | 17:42

Wat een stumpers daar in Groningen joh! Laat een Japanner eens een tijdje in Groningen wonen, die merkt niet eens dat er een aardbeving is, die lacht zich een krul in zijn lul als die die Groningers hoort klagen... @ op de schaal van richter, zo schudt mijn huis ook als een vrachtwagen langs rijdt....

Capt. Iglo | 17-01-14 | 17:38

CoffeePatch | 17-01-14 | 17:12 | + 0 -
goedverstaander | 17-01-14 | 17:17 | + 0 -
Okay die vorige poging loopt niet helemaal lekker.

"NAM exploiteert het Groningen-veld voor rekening en risico van de Maatschap Groningen. De Staat neemt hierin deel. Dat betekent dat 64% van de kosten van schadeafwikkeling en preventiemaatregelen en het leefbaarheidsprogramma via verminderde aardgasbaten voor rekening van de Staat komen."

De 64% die de Staat betaald, betalen ze dus als ondernemer die daarvoor reeds gewoon civiel aansprakelijk is. Kamp brengt dat als cadeautje voor de verkiezingen, maar dit is dus eigenlijk alleen maar een schatting van uit te keren daadwerkelijke schade.

Feynman | 17-01-14 | 17:37

-weggejorist-

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:37

@Getson | 17-01-14 | 17:19
Dat klopt, volgens mij is de gaswinning al in een strenge winter omhoog gedraaid, terwijl we al dat gas zelf niet eens verstoken. Was dat toen misschien ook een Politiek smoesje?

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:35

Ach, een paar doden meer of minder bij een beving maakt dit kabinet niet uit.
Het gaat toch om de knikkers...

knerf | 17-01-14 | 17:33

@Martin_rsd | 17-01-14 | 17:31
En TOLVIGNETTEN op de ruiten van niet-Nederlandse auto's!!! We hebben hier de beste wegen, en die zijn GRATIS!!!

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:33

@oplichter | 17-01-14 | 17:18
Ik zou zeggen: HET KWARTJE VAN SAMSON op je litertje peut??? Meeste wordt toch getankt door leasebakken en irritante bedrijfsbusjes

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:31

Zou de PvdA begrijp dat die moslims los gaan op ons als de uitkeringkraan dicht gaat? Dat de enige reden dat de Flevopolder niet onder water staat omdat meer dan een miljoen moslims graties geld krijgen? Nee?

funkyd | 17-01-14 | 17:31

CoffeePatch | 17-01-14 | 17:12 | + 0 -
Uw eigen document staat de betalingen van de NAM steeds los vermeld en nooit opgeteld. Naast de 125 miljoen NAM, zie je later nog eens 65 miljoen, 25 miljoen en zo verder die in de tabel op pagina 9 deels zonder naamsvermelding worden opgeteld.

Er wordt geschermd met 64% van het overgrote deel, maar niet als cash betaling door de staat, maar als gedaalde aardgasbaten. De staat trekt dus niet de knip, maar accepteert dat het minder binnen krijgt als de NAM meer kosten maakt en minder gas oppompt.

goedverstaander | 17-01-14 | 17:17 | + 0 -
U doet een incomplete quote, 64% van ALLEEN Prevent, schade en leefbaarheid. Niet als directe betaling, maar als gevolg van verminderde baten. NAM moet een deel opbrengst aftikken en die opbrengst daalt als ze gaan aftikken.

Aan economisch perspectief, betaald de staat NIETS mee. Verder lopen er reeds diverse initiatieven van de NAM op dit vlak. Ik vraag me dus af of deze toezegging een extra toezegging is, of een vervanging en dus Groningen netto niets oplevert.

Het is 25 pagina`s en het is gewoon walgelijk dat de ambtenarij niet de moeite genomen heeft netjes op papier te zetten wie wat betaald.

Feynman | 17-01-14 | 17:30

@Martin_rsd
Nee, carnaval, da's pas lachen!

VanBukkem | 17-01-14 | 17:29

@VanBukkem | 17-01-14 | 17:16
Wat een verbazingwekkende maar heldere verduidelijking voor ONS, Brabanders!!! ('t is bijna Carnaval)

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:28

@Stekeltje | 17-01-14 | 17:11
haha, is dat zo???? Is er een verschil tussen Drenthenaren, Friezen en Groningers, en hebben die ook nog een mening over elkaar? Verbazingwekkend!! Voor ons Brabanders zijn ze allemaal hetzelfde, er valt niet bepaald mee te lachen en te feesten en dit dan weer in tegenstelling tot Rotterdammers, Hagenezen, Amsterdammers en Limburgers.

Martin_rsd | 17-01-14 | 17:26

I.e.g meer regels, vergaderingen, dialoogtafels, rapporten etc. Allemaal met onregelmatigheids- en gevarentoeslag, zodat de ambtenaren en paarsbroeken er zeer wel bij varen. Die tientallen miljoenen merk je vast niet op een paar miljard. En wanneer er voldoende geld wordt overgemaakt zijn zelfs groot graaiende oud-papen als Hans Alders bereid om nog even te komen blaffen voor de bühne. En dat allemaal slechts voor de prijs van wat meer lastenverzwaring voor werkenden.

Shareholder II | 17-01-14 | 17:26

@bdn01 | 17-01-14 | 17:09 |
Dat hier niks is, is domweg niet waar. En het gebied wordt een stuk aantrekkelijker als de infrastructuur hier verbeterd wordt. Uw redenering is een self-fulfilling prophecy.

SamKoeman | 17-01-14 | 17:26

Hehe..., "Noorderslag", + 1.

Coyote | 17-01-14 | 17:24

De enige reden dat het persconferentiecentrum nog niet bestormd is, is dat ze daar buiten nog steeds wachten op de vertaling.

VanBukkem | 17-01-14 | 17:24

Rutte wie ga je nu dan naaien met je vriendje Samson?

oplichter | 17-01-14 | 17:22

@Fatwabuster | 17-01-14 | 17:17
Gevalletje 'kort, krachtig en raak'!

necrosis | 17-01-14 | 17:20

Ik zou nog heel even wachten met het vullen van de scheuren en het nieuwe behangetje. In geval van nood gaat de kraan weer naar 100%. Dus als het koud wordt. Of als het warm wordt. Of als er geld nodig is.

Getson | 17-01-14 | 17:19

Dat wordt voor castraat Rutte en zijn trekpop Steffie Blok een reden om de belastingen wéér te verhogen.
Let maar op.

oplichter | 17-01-14 | 17:18

En verderop in het document
Het pakket dat voor Groningen beschikbaar komt, heeft voor de gehele periode van 2014 t/m 2018 een omvang van in totaal € 1,18 miljard en wordt voor een groot deel gefinancierd door NAM. NAM exploiteert het Groningen-veld voor rekening en risico van de Maatschap Groningen. De Staat neemt hierin deel. Dat betekent dat 64% van de kosten van schadeafwikkeling en preventiemaatregelen en het leefbaarheidsprogramma via verminderde aardgasbaten voor rekening van de Staat komen. Het gaat voor de Staat om een geraamd bedrag van € 144 miljoen per jaar.

CoffeePatch | 17-01-14 | 17:17

@ Feynman | 17-01-14 | 17:07 |
De Nederlandse Staat staat voor 64% van de kosten/eventuele verliezen, ergo de Nederlandse belastingbetaler.

goedverstaander | 17-01-14 | 17:17

De Noren hebben van hun aardgas/olie inkomsten een potje gemaakt van 1.000 miljard euro en dat maakt iedere Noor in principe miljonair.

Nederland heeft alle geld uit dezelfde inkomsten er doorheen gejaagd en komt uiteindelijk met negatief saldo uit om alle schade te vergoeden.

Daarmee is het verhaal wel verteld!

Fatwabuster | 17-01-14 | 17:17

@G Bruikersnaam | 17-01-14 | 16:19

Zelf woon ik al sinds 1998 tussen Loppersum en Slochteren in en tot de afgelopen 3 jaar nooit problemen gehad.
Sinds de afgelopen paar jaar de productie enorm is opgevoerd springen de scheuren in de gevels.

De buitenkant is door de NAM weer netjes opgelapt, alleen door die vulling kon ik op eigen kosten de gevels weer schilderen. De afgelopen jaren zijn er hier ook steeds meer problemen met het hemelwaterafvoer en dus de riolering dankzij de bodemverzakking breken er her-en-der de pijpen. Geheel toevallig op het moment dat de NAM piekvolumes uit de bodem trekt.

En nu komen ze met een verlaging van de volumes tot net het totaal dat ze tot 2015 nog MOGEN winnen.

Als ze de winning gewoon op een continue niveau hadden gehouden was er stukken minder aan de hand geweest.

shindai | 17-01-14 | 17:16

@Stekeltje
Groningers zijn te eerlijk om vriendelijk te zijn.
Drenten zijn te vriendelijk om eerlijk te zijn.
(En Friesen slapen altijd in een tweepersoonsbed, opdat ze ook 's nachts dwars kunnen liggen.)

VanBukkem | 17-01-14 | 17:16


@SamKoeman | 17-01-14 | 17:03
Over enige decennia is dat gas op, zo simpel is het.
De Groningers hebben maar 1 doel; hun onrendale bestaan zo lang mogelijk te blijven laten financieren door geld in 'ruil voor aardgas' te eisen, die schadevergoedingen zijn prima, maar iedereen die daar moedwillig heen trekt om lekker goedkoop te wonen met grote kans op een eeuwige uitkering in een gebied waar geen werk is, moet niet janken om een HSL waarmee ze in rap tempo naar hun niet bestaande werkplek gaan in de randstad ,elke dag en dan nog even doorbussen, fietsen of trammen ? Dat doet hooguit een half procent en die vertrekken vanzelf.

Causa Sui | 17-01-14 | 17:16

@eerstneukendanpraten | 17-01-14 | 17:10
Jij woont ook in Groningen?
Heel sympathiek, maar je bent geen mooie vrouw!
*gnehe*

necrosis | 17-01-14 | 17:15

Wat een geschuimbek hier op de PvdA. Vergeet je de VVD niet? En D66? En CDA? En alle andere partijen die het geld goed hebben gebruikt voor hun maakbare samenleving?
Het is geen voetbal.

blinde kip | 17-01-14 | 17:15

@bdn01 | 17-01-14 | 17:09 |
Ambitieuze Groningers hebben Groningen al lang verlaten.
Daarom is het een krimpregio.
Westerlingen die er wonen worden buitenlanders genoemd.

who cares | 17-01-14 | 17:14

Feynman | 17-01-14 | 17:07 |
Voor de komende vijf jaar levert NAM voor in totaal € 125 miljoen een bijdrage, volgens dit pdf document www.rijksoverheid.nl/bestanden/documen...

CoffeePatch | 17-01-14 | 17:12

@duitse herder | 17-01-14 | 17:05
Welk financieel verlies?
Als je gas kan oppompen en minder kosten maakt dan het gas opbrengt, maak je winst!
Ga daar eens over nadenken.....

necrosis | 17-01-14 | 17:12

Groningers, het meest schreeuwerige wantrouwende volk van het blanke deel van Nederland. Jarenlang mijn grootouders uitgebuit en nu willen ze nog meer geld zien. Niet te vergelijken met Friezen en Drenten. Zoals we hier in Drenthe zeggen, typisch volk van de klei.

Stekeltje | 17-01-14 | 17:11

@ necrosis 17:06


Ja, en misschien nog iemand wellicht?

eerstneukendanpraten | 17-01-14 | 17:10

@bdn01 | 17-01-14 | 16:43
Groningers die nog voor een belang opkomen, dat kunnen we van randstedelingen niet zeggen.
Dus minder gas, gasprijs omhoog, na een tijdje weer vol gaan pompen en onze overheid is weer rijker om het buitenland te sponsoren.
Mijn huis woont in Groningen, gescheiden, en nu een onverkoopbaar huis, dus ja ik ben pissed off. Zeker met de 'pleister' maatregelen van Kamp.

Implant | 17-01-14 | 17:10

@ Samkoeman

Verbetering van de Groninger infrastructuur is boter aan de galg. Waarom een HSL aanleggen naar een gebied waar toch niemand woont of naartoe wil.

Bovendien, het gas is niet van de Groningers, maar van de Staat der Nederlanden, en daar hoort bijv. ook Maastricht bij. Dat geld moet besteed worden aan verbetering van de economie van Nederland, en dan is dat beter besteed in de het westen en Brabant dan in Groningen. Groningers kunnen overigens gewoon verhuizen naar ergens anders in Nederland voor een betaalde baan. Niks mis mee.

bdn01 | 17-01-14 | 17:09

Leuk, RTL meldt dat 1,2 miljard aan de Groningers gegeven wordt. Maar waarom mag hij dat vertellen? Zijn geld is het namelijk niet. NAM tikt af, Shell tikt af, Esso tikt af, Kamp niet. De staat houdt haar 12 miljard aardgas baten.

"Het pakket dat voor Groningen beschikbaar komt, heeft voor de gehele periode van 2014 t/m 2018 een omvang van in totaal € 1,18 miljard en wordt voor een
groot deel gefinancierd door NAM." www.rijksoverheid.nl/documenten-en-pub... Ik schat 80 tot 90%. Kamp heeft de hand op de knip, fuck de Groningers.

Productie daalt niet. We gaan nog steeds veel meer winnen dan de jaren 1985 - 2005. www.namplatform.nl/wp-content/uploads/... Het politieke productieplatform wat nu met veel tamtam door Kamp uit de hoge hoed wordt getrokken blijkt gewoon boven de verwachte en technisch haalbare productie te liggen.

Zou die Kamp het aub iets moeilijker willen maken deze goedkope verkiezingsretoriek uit elkaar te spelen? Hier is geen lol aan.

Feynman | 17-01-14 | 17:07

@who cares | 17-01-14 | 16:58
Zonder de gaswinst, is Groningen net zo'n kansloze provincie als Friesland.
Maar Groningen heeft @fuckje, en die is lievvv

necrosis | 17-01-14 | 17:06

necrosis | 17-01-14 | 16:45 |
Zie verder de intelligentie van de bestuurders in Noorwegen... ik kom er graag

duitse herder | 17-01-14 | 17:05

necrosis | 17-01-14 | 16:45 |
Ik heb het over het financiele verlies.

duitse herder | 17-01-14 | 17:05

Kunnen we vast oefenen voor wanneer we geen aardgas meer hebben. Zo heel lang duurt dat niet meer.

kicktherabbit | 17-01-14 | 17:04

@ Who Cares:

Hear Hear .....!!!

bdn01 | 17-01-14 | 17:04

@who cares | 17-01-14 | 16:58
Ben benieuwd hoe de balans zou zijn als de gasinkomsten geïnvesteerd waren in een fonds of verbetering van Groningse infrastructuur in plaats van een paar kilometer asfalt in de randstad. En wat denken van een peperdure HSL die verdomme niet eens werd doorgetrokken naar Groningen, vanwaaruit het project nota bene gefinancierd werd.

SamKoeman | 17-01-14 | 17:03

@lion@night | 17-01-14 | 16:54

Gedoemd te mislukken.
Je ziet al jaren aankomen dat het huidige beleid alleen maar kan leiden tot ellende, maar de simpele zielen onder ons denken nog steeds dat het allemaal wel meevalt.
Je kunt niet ongestraft een beleid voortzetten dat iedere vorm van logica tart. Emigreren wordt steeds meer een noodzakelijkheid.

Desmoulins | 17-01-14 | 17:02

@who cares | 17-01-14 | 17:00
Communistenconcentratie op een gasbel en de kraan willen dichtdraaien, waar kennen we dat ook al weer van, oh.. jaa van andere communisten.
Eerst de uitkeringen, dan de schadevergoedingen en daarna de gasbaten. :)
Misschien kunnen we ze verkopen aan Poutin; de Groningers en hun geliefde gas. Dat belooft toch 20 jaar genieten voor ze!!

Causa Sui | 17-01-14 | 17:02

@lion@night | 17-01-14 | 16:54
Ik heb het al eerder gecomment, de regering heeft de 'poen' reeds verdeeld.
Het dichtdraaien van de gaskraan betekent een gigantische strop voor het gepeupel, die moeten gewoon extra gaan betalen.
Sukkels als Rutte zullen het nooit begrijpen!

necrosis | 17-01-14 | 17:02

@lion@night | 17-01-14 | 16:35 | + 1 -
Ik maak me geen enkele illusies meer. Compleet radeloos waar nog op te stemmen. Bijdragen, ok soit... maar als tweeverdiener in no time van solide financiële huishouding naar (netto) bijstandsniveau gaan is totaal van de zotte. Onderweg nog vrolijk net de 6% kk meegepakt en misgekleund bij de plotse milieuheffingsverandering van lease-auto's. Door veiligheidsnormen gaat de kinderopvang per maand 13% kostenstijging doorvoeren in 2014, wat ruimschoots (not) gecompenseerd wordt door het tientje extra teruggave lastenverlichting van Asscher. Mijn pensioen is dusdanig teruggeschroefd door de werkgever dat je eigenlijk een paar honderd euro moet bijstorten om op 70% te komen in 2040 maar hoe? Elk jaar dat je ouder wordt, rendeert de totale poet weer minder. Maar ach ja... leve de multikul! Leve de babyboom-pensionado's! Leve de Bijstand-Ger's! Nu maar gratis memmen kijken in de vrijmibo.

de Voorzittert | 17-01-14 | 17:01

@Redbilll,

Die Groningers die daar nog steeds zitten hebben niks meebetaald, die hebben alleen genoten van het aardgasgeld. Nergens zijn gedurende zo'n lange tijd zo veel uitkeringen en subsidies gestort in een volstrekt bodemloze put. Sinds de teloorgang van de strokarton hebben ze zitten navelstaren.
Iedere Groninger uit die streek (incluis mijzelf) met een beetje ambitie is er al lang weggetrokken met achterlating van onrendabele PvdA-ers, SP-ers, en Communisten.

bdn01 | 17-01-14 | 17:01

@Causa Sui
JUIST, waar zouden ze zijn zonder gas en zonder steun.

who cares | 17-01-14 | 17:00

jezus wie schrijft deze speeches ...

iter | 17-01-14 | 17:00

Iedereen weer tevreden. oost-Groningen wordt schadeloos gesteld en aardbevingproof gemaakt, zul je zien dat Groningen binnenkort getroffen wordt door een overstroming. Want over de dijken hier hebben we het nog niet gehad, maar die zijn namelijk ook niet je-van-het. De slechtste kustverdediging van Nederland.

VanBukkem | 17-01-14 | 17:00

Verkiezingsstunt van het slechtste kabinet ooit. Helaas één waar de belastingbetaler weer massaal mag opdraven...

NiceGuysFinishLast | 17-01-14 | 17:00

'n Uitkering is in Groningen nog steeds de normaalste zaak van de wereld.
Ben benieuwd hoe de balans zou zijn als we alle uitkeringen aftrekken van de gasinkomsten.

who cares | 17-01-14 | 16:58

@Mark Krachtwijk | 17-01-14 | 16:47
Kamp is een lul, Nederland had destijds moeten doen wat de Noren NU doen, die hebben een spaarpot waar de EU alleen maar van kan dromen!
*LOI cursus Noors gaat bestellen*

necrosis | 17-01-14 | 16:55

'Hun gas', alsof ze het persoonlijk de grond ingepist hebben.

Causa Sui | 17-01-14 | 16:55

@Desmoulins | 17-01-14 | 16:34
Dat heet nivelleren, wat dat kan Spekman terugkijken op een glansrijke invloedrijke periode van de Pvda.
Nu nadert het nivelleringsfeest de apotheose, gaskraan dicht, de generator van de overheidskas. De geldsubsidiekraan blijft echter openstaan, dus binnenkort explodeert de economie en samenleving in Nederland.
Want deze constructie en koers is niet vol te houden.

Rest In Privacy | 17-01-14 | 16:54

GRATIS GELD

Ik ga lekker naar groningen verhuizen..
Een opknap woning kopen lekker subsidie krijgen en zonne panelen en gratis internet.
een vaag ondernemers plan indienen en ook nog geld krijgen hahaha

groningen here i come

uuuu | 17-01-14 | 16:54

@Mark Krachtwijk | 17-01-14 | 16:47

Kundig of bezweken onder druk van de coalitiegenoot?
Het is namelijk goed voor te stellen dat de PvdA de bui alweer zag aankomen met de steeds groter wordende aversie van de Groningers tegen deze gaswinning.
En juist nu terwijl de economie in de slop zit, er al meerdere bezuinigingen hebben plaatsgevonden om aan de eisen van Brussel te kunnen voldoen, besluit het kabinet om de productie naar beneden bij te stellen.
Een ieder met een beetje boerenverstand zal dit geen kundig besluit vinden.

Desmoulins | 17-01-14 | 16:52

@Maria.1 | 17-01-14 | 16:46
Toevallig ben ik erg goed in vrouwen met hoge bloeddruk, mag ik mij even voorstellen?
*gne*

necrosis | 17-01-14 | 16:52

Ik moet zeggen dat ik ook enorm baal van provinciale staten. Waar waren zij eigenlijk al die tijd?!

SamKoeman | 17-01-14 | 16:52

Mijn voorspelling is dat binnen vijf jaar de eerste energiereus over de kop gaat. Waarschijnlijk E.on of RWE. Deze grote Europese energiebedrijven leiden nu al verlies. Zij hebben verkeerd gegokt door in Duitsland niet te investeren in duurzame energie maar zwaar in te zetten op kern- en kolencentrales. En die worden na Fukushima nu afgeschaft. Maar sowieso maakt de hele sector zwaar verlies hoor. Er zit een enorm slachtveld aan te komen.

lady blabla | 17-01-14 | 16:51

"Mein"herr"kampf" :P

All_Anonymous | 17-01-14 | 16:50

Zo zo ze gaan de productie "verminderen". Dat is een leugen. Gewoon een leugen. Ze keren terug naar het gaswinningsplan 2010. Er komt geen kubieke meter minder uit de grond tov 2012 en eerder. www.namplatform.nl/wp-content/uploads/... Dat heb ik van een reaguurder hier, kan zijn reactie nu niet terug vinden.

Niet dat die vermindering zin heeft. Bevingen komen er toch wel. Dit zijn gewoon Nigeriaanse toestanden. Zie mijn onderbouwing in: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/...

Het enige wat zin heeft voor Groningers, is omgekeerde bewijslast voor schade aan woningen. Laat de staat maar aantonen dat schade NIET ten gevolge van de bevingen is. Laat de staat de schade, nee reeds geaccepteerde maatschappelijke kosten, gewoon betalen.

Er wordt nu een enorm potje gemaakt om schade`s te betalen, maar zo`n potje bestaat al en die keert ook al schade`s niet of gedeeltelijk uit. Herhaling van zetten. Dat huidige potje keert volgens haar eigen rapporten wel uit aan overheidsgebouwen en zeer matig aan burgers.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen doet de zittende politiek aan damage controll. Allemaal doucheertjes, in allerlei kleine pakketjes zodat Kamp zo lang mogelijk aan het woord is als Sinterklaas. Zijn mededelingen over de veroorzaakte schade en de verantwoordelijkheid van de staat waren een stuk korter.

De politieke elite gaat nu zo snel mogelijk de rest van Nederland proberen op te zetten tegen Groningen. Verdeel en heers taktiek. Trap er niet in.

Feynman | 17-01-14 | 16:50

Hoeveel betalen Shell en Esso?

CoffeePatch | 17-01-14 | 16:49

meneer kampf kan het schudden

boterkaaseneieren | 17-01-14 | 16:48

@ Desmoulins | 17-01-14 | 16:45 | + 0

Dat buffer is ook wat ik bedoelde. Daar zou Nederland nu alsnog naar toe moeten werken.

HeyFreak | 17-01-14 | 16:48

bdn01 | 17-01-14 | 16:43 |
Een beetje restecp voor onze Groninger landgenoten wil je! Dat je je niet solidair voelt met Grieken, Spanjaarden, Ieren, Polen en Hongaren is prima, maar deze mensen hebben netjes meebetaald aan de Nederlandse inkomsten, dus mogen ze ook gebruik maken van Nederlandse baten.
Of geldt solidariteit voor jou alleen wanneer je er zelf beter van wordt?

RedBill | 17-01-14 | 16:48

We hadden een prachtland kunnen hebben! In plaats van daarvan worden de welwillenden kapot gemaakt, kunnen de paupers gratis en voor niets iedere dag uitslagen, en kan de top lekker graaien!

Welkom in Nederland anno 2014.

paradoxical | 17-01-14 | 16:48

Ik durf overal om te wedden ,mijn eigen leven, dat elders in Groningen de gaskranen gewoon verder los worden gedraaid.
En in mei zegt men : goh we hebben minder gasbaten, even meer bezuinigen mensen, even de btw maar omhoog gooien en roken en zuipen nog wat duurder maken.

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 17-01-14 | 16:48

@bdn01 | 17-01-14 | 16:43 |
Als Groningers de aardgasbaten mochten beheren met hun gezonde boerenverstand, dan zou u hier ook willen wonen vanwege de rijkdom. Bovendien, Groningen-stad is de belangrijkste stad van het Noorden, met de enige Nederlandse universiteit boven de breedtegraad van Amsterdam. En vergeet ook de Eemshaven niet.

SamKoeman | 17-01-14 | 16:47

Verstandige woorden van de kundige heer Kamp.

Mark Krachtwijk | 17-01-14 | 16:47

@ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 17-01-14 | 16:41 | + -1 -
Niet over het onderwijsgeld dat naar directies gaat beginnen a.u.b. en ook niet over Roests' wachtgeld. Heeeel slecht voor mijn bloeddruk.

Maria.1 | 17-01-14 | 16:46

Dit is allemaal zo'n wassenneus !! De productie zou al minder worden omdat de gas over 4/5 jaar al gehalveerd zou zijn zoiets.. Als de rest van nl moet bloeden voor dit gezeik.. Vul zelf maar in... Groningen is er dan niets bij wat denken die puppeteers wel niet! Zou groningen dan toch het begin van revolutie worden!? Mijn zegen hebben ze!

All_Anonymous | 17-01-14 | 16:45

Dit is allemaal zo'n wassenneus !! De productie zou al minder worden omdat de gas over 4/5 jaar al gehalveerd zou zijn zoiets.. Als de rest van nl moet bloeden voor dit gezeik.. Vul zelf maar in... Groningen is er dan niets bij wat denken die puppeteers wel niet! Zou groningen dan toch het begin van revolutie worden!? Mijn zegen hebben ze!

All_Anonymous | 17-01-14 | 16:45

@HeyFreak | 17-01-14 | 16:38

Net als de Noren zegt u.
U weet toch wel dat de Noren juist dat gedaan hebben wat Nederland verzuimt heeft?
Noorwegen is rijk aan olie -en gasvelden en net zo achterlijk qua import van kanslozen als Nederland, met enig verschil dat zij geen economische zelfmoord hebben gepleegd door in de Eurozone te treden, en wel degelijk een buffer hebben opgebouwd.
Zonder gasbaten, zonder het tafelzilver, en als lid van de EU -en aanstaande bankenunie, heeft uw nobel plan geen enkele kans van slagen.

Desmoulins | 17-01-14 | 16:45

@duitse herder | 17-01-14 | 16:34
Met het gas wat gewonnen wordt op de Noordzee, kunnen onze kachels prima branden.
Ik heb 10 jaar voor een offshore toko gewerkt, zelfs zonder 'Groningen' zitten we er nog warmpjes bij!

necrosis | 17-01-14 | 16:45

adolf heb ik ook nooit over gas gehoord

boterkaaseneieren | 17-01-14 | 16:45

Jawel, het was te voorspellen:

1.2 miljard in een door onrendabelen bewoond gebied. Kunnen die Groningers nou nooit eens iets zonder subsidie? De gedupeerden hadden gewoon een vereniging kunnen oprichten, met de pet rond gaan, een goede advocaat huren, en de NAM voor de schade aansprakelijk stellen. De rechter maakt dan wel uit wat een redelijke schadevergoeding is, en die is vast en zeker minder dan 1.2 miljard om een paar scheuren in toch al waardeloze bouwvallen dicht te pleisteren. Huizen in NO-Groningen zijn niks waard omdat er in dat desolate gebied gewoon geen hond wil wonen en/of werken, dat licht echt niet aan een paar "aardbevingen".

Welke PvdA-er mag straks de "dialoogtafel" voorzitten? Heeft Job Cohen zich al gemeld? Welke vriendjes van Wientjes mogen straks voor 1.2 miljard zinloze infrastructuur bouwen? Dit project is een eervolle opvolger van de Betuwelijn, De Fyra, en de Noord-Zuid-lijn. Lekker corporatief geld verbrassen van de belastingbetaler.

bdn01 | 17-01-14 | 16:43

Haha politiek 80% minder zegt dus niets.
Calamiteiten?

Frenk85 | 17-01-14 | 16:41 | + 0 -

Rondom Loppersum..

Frenk85 | 17-01-14 | 16:42

Ik zeg: Te laat, te weinig, te wapen!

VanBukkem | 17-01-14 | 16:42

Die 1,18 miljard voor de Noordelingen is natuurlijk net zoiets als al die extra miljoenen voor het -paradepaardje van Peggoldje- onderwijs, het gaat naar de speknekken, de gewone man verneemt hier niets van.

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 17-01-14 | 16:41

Haha politiek 80% minder zegt dus niets.
Calamiteiten?

Frenk85 | 17-01-14 | 16:41

Ik ben wel benieuwd of hij heelhuids in zijn chauffeurs-auto komt...

Glas Koning | 17-01-14 | 16:40

Ach, wat in het vat zit verzuurt niet...

RedBill | 17-01-14 | 16:40

Mooi en nu weer allemaal braaf PVDA gaan stemmen in Groningen. Samsom komt even langs om een nep-huilbui voor de camera's te doen en kijk eens ze krijgen zo maar een dag later een paar grijpstuivers als zoethoudertje uit Den Haag. Probleem opgelost.

Outsider-Inside | 17-01-14 | 16:40

@lanexxx de enige manier om van EUROPA af te komen..

PVV stemmen... aufzouten mit die eurofielen.

Klaas vaak komt | 17-01-14 | 16:39

@ lady blabla | 17-01-14 | 16:34 | + 0

Juist dat is de reden waarom het nu verstandig is om van de gasverslaving af te raken. Zien je broek omhoog te houden zonder deze inkomsten zodat je later geen tekort hebt, maar zelfs een spaarpotje (net als de Noren)

HeyFreak | 17-01-14 | 16:38

Ik kan me die Groningers heel goed voorstellen. Wie wil er nu in een huis wonen die bij iedere beving meer scheuren krijgt en uiteindelijk een keer zal instorten.
Misschien moesten we maar eens wat minder voor Sinterklaas gaan spelen her en der, dan hebben we ook geen lastenverzwaringen nodig.

Maria.1 | 17-01-14 | 16:38

Helikopter is onderweg.....

Dhr. Kamp geëvacueerd worden via de lucht..

Klaas vaak komt | 17-01-14 | 16:38

Wordt het niet tijd dat de rest van Nederland uit hun luie stoel opstaan om tegen de EU te demonstreren, zal een leuk beeld oproepen voor de rest van Europa, de Groningers zijn hier wel het voorbeeld!

lanexxx | 17-01-14 | 16:37

Mooie grapjas, die Henk Kamp. Nu praat ie alsof ie al jaren achter de Groningers staat.
Leuke beelden op RTV Noord trouwens. De sfeer wordt grimmig. Henk is nauwelijks te verstaan.
Het is te hopen voor Henk dat er genoeg oproerpolitie op de been is.

VanBukkem | 17-01-14 | 16:35

hahah invasie

uuuu | 17-01-14 | 16:35

@de Voorzittert | 17-01-14 | 16:10
ja, precies.
De gaskraan gaat dan wel dicht, maar de subsdiekraan en multiculikraan blijven natuurlijk wagenwijd openstaan.
Ga alvast maar sparen, want de werkenden zullen het weer mogen ophoesten.

Rest In Privacy | 17-01-14 | 16:35

Gaat lekker los daar..

Robertski | 17-01-14 | 16:35

De ME rukt zometeen massaal uit! BAM!

eerstneukendanpraten | 17-01-14 | 16:35

zo nog even en hij wordt opgehangen. :-)

fifi23 | 17-01-14 | 16:34

Van geologen begrijp ik dat de kans op een zware aardbeving zelfs als ze de gaskraan helemaal dichtdraaien absurd hoog blijft. Ik denk dat ze de gaskraan daarom juist zo ver mogelijk moeten opendraaien zodat het gas zo snel mogelijk opgaat.

Nederland moet af van de mythe dat ze een gaseconomie is. Hoe sneller hoe beter. In 2025 is het gas in Slochteren hoe dan ook op. Nu vloeit er nog tien tot veertien miljard euro per jaar aan aardgasbaten in de staatskas, dat valt straks allemaal weg. Onze huizen worden nog grotendeels met gas verwarmt, ook daar hebben we dan het gas niet meer voor. Op deze problemen zijn we nog totaal niet voorbereid.

lady blabla | 17-01-14 | 16:34

oei, hooivorken.

ganzo | 17-01-14 | 16:34

Ongelooflijk dat Nederland zonder import van al die kanslozen, zonder megalomane idealen, zonder de EU,
het rijkste land ter wereld had kunnen zijn, maar we hebben het allemaal verkwist.
Het onderwijs al decennialang op zijn retour, en hetzelfde geldt voor de zorg, het ov
-provincies hebben het tafelzilver al verpatst en opgebrast, staatsschuld op een recordhoogte; wat begeeft zich niet op een hellend vlak kan men zich beter afvragen...
Juist nu, in deze economisch zeer precaire tijden, besluit het meest achterlijke kabinet in onze parlementaire geschiedenis, om de gaskraan dicht te draaien. Wat een land.

Desmoulins | 17-01-14 | 16:34

Dubbel verlies:
geen aardgas inkomsten meer
wel gas moeten inkopen

duitse herder | 17-01-14 | 16:34

Het gaat los daar!!!!

Glas Koning | 17-01-14 | 16:34

De peak oil websites kunnen ook weer afgestoft worden! Een halvering van de gasproductie in 2026 al... Aj! Dat gaat pijn doen mense... Iemand nog een goedkoop briljant geïsoleerd huis bouwen? Ik weet hoe!

synchronicity | 17-01-14 | 16:34

Dat betekent dus weer belastingverhoging het komende jaar, want dat geld dienen we terug te betalen.
Daarvoor in de plaats dient dan maar bezuinigd te worden op bijvoorbeeld:
- grenzen minimaal 2 jaar dicht, geen enkele allochtone geldzoeker meer naar binnen
- alle subsidiepotten minstens 2 jaar op slot
- alle buitenlandse reizen van de Tweede kamer intrekken voor 1 jaar.
- geen uitkeringen van minstens 1 jaar voor het Koninklijk huis
- directe stopzettingen van kinderbijslagen naar Turkije/Marokko

Rest In Privacy | 17-01-14 | 16:33

lol
Lekker door zijn speech loeien,
.
Maar goed 1.2 miljard op de total opbrengst van 221 miljard is natuurlijk een schijntje.
.
Minder dan 0.5% krijgen ze terug.

fifi23 | 17-01-14 | 16:33

Dat schuin boren onder de Waddenzee, is daar nog wel eens iets van vernomen?

Kapitein Sjaak Mus | 17-01-14 | 16:32

hahahahah Rutte:

"De aardbevingen leiden niet alleen tot materiële maar ook grote emotionele schade", zei Rutte. "Ik begrijp dat mensen ongerust zijn."

WTF

iter | 17-01-14 | 16:31

verkiezingen komen er zeker aan ... eerst met veel heisa zeggen dat je gaat boren en komt puntje bij paaltje kap je ermee ...

iter | 17-01-14 | 16:30

Ja, ok, allemaal leuk en aardig, maar het is vrijdag. Half 5. Waar blijven de tieten?

Kameroudste | 17-01-14 | 16:29

Ik vraag me toch af: als er een gigantische aardgasbel onder een grote stad in de randstad zou liggen, zouden ze dan ook zoveel omhoog halen? Ik snap best dat die mensen daar boos zijn.

heer_boktor | 17-01-14 | 16:28

Zonder gas wordt Nederland een 3e wereldland.

streknek | 17-01-14 | 16:28

Okay, deze betaal ik. *naar kontzak grijpt*

bottlebaby | 17-01-14 | 16:26

Betekend dit dat Groningen haar eigen broek op gaat houden? Dus geen bijdragen meer accepteerd van het westen, waar men wel de ongemakken van na de industriële revolutie accepteert?

3Xniks | 17-01-14 | 16:25

@zonder_moeite | 17-01-14 | 16:23
GR14 voor de PvdA natuurlijk, mooie combo met huilende Didi laatst

G Bruikersnaam | 17-01-14 | 16:25

Dit is het plan: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-pub...

Kost miljarden. Ik hoor Kamp nergens over de dekking van het één en ander. Dus dat zullen we nog wel voor de kiezen krijgen dan?

goedverstaander | 17-01-14 | 16:25

@Wim-Lex:
Sire,
Nogmaals: ik vrees rebellie...

Ahasveros | 17-01-14 | 16:24

En wat is nu de echte aanleiding om hier mee te stoppen? Protest van vorig weekend? De GRV?

zonder_moeite | 17-01-14 | 16:23

Standbeeld voor die man. Een speciaal plekje om hem te herdenken. Een kamp-eer plaats ofzo.

Evenwel, het is denk ik goed dat er enige compensatie komt voor de nadelige effecten die de huiseigenaren ondervinden. Het zal alleen wel niet daar terecht komen.

Braxator | 17-01-14 | 16:22

@Ommie de HaatMoker | 17-01-14 | 16:11

Captain hindsight. Netwerk is op tv geweest en iedereen weet weer hoe het wel had gemoeten.

readbetweenthelines | 17-01-14 | 16:22

Het gas is op, de Keuning dankt alle
groningers voor hun bijdrage aan zijn kas
en voor de rest kan u doodvallen.

rechtsdwalendeautist | 17-01-14 | 16:20

Geen probleem, verhogen we gewoon de belastingen!

Moonwarrior | 17-01-14 | 16:19

Nog één keer dan:
.
Ze zijn nu al ruim 50 jaar naar gas aan het boren daar, en iedereen weet dat dit (kleine) aardschokken kan opleveren. Dus ik stel voor om iedereen die er langer dan een jaar of 40 woont te compenseren. Lijkt me een vrij coulante speling van 10 jaar. De rest wist ervan of kon ervan weten, en heeft dus pech. Hetzelfde principe mag wat mij betreft trouwens ook toegepast worden voor mensen die naast al bestaande vliegvelden, snelwegen, etc. zijn gaan wonen: geen gezeur, je hebt er zelf voor gekozen daar te gaan wonen.
En gewoon doorboren natuurlijk, kost veel te veel geld om te minderen of stoppen.

G Bruikersnaam | 17-01-14 | 16:19

Groningen staat bekend om zijn enorme hoeveelheid echte hardcore communisten. Die zien graag het hele land kapotgaan.

sinar2 | 17-01-14 | 16:18

Naomi moet niet Twitteren. Komen ongelukken van. Wat ik je bromsnor.

Normpje | 17-01-14 | 16:18

Wat is die Kamp ongelooflijk onbekwaam! Die man kan echt helemaal niets!!

Glas Koning | 17-01-14 | 16:18

Velen dachten dat de revolutie in Groningen zou beginnen. Helaas nog niet matten en stuk maken.Even nog wachten...

luto333 | 17-01-14 | 16:18

Gewoon MEER gas uit de grond halen. De schade houdt toch geen tred met de meeropbrengsten dus win-win. Nu zal het voorstel vermoedelijk luiden: minder gaswinning en meer geld voor schadeloosstelling. Is dus verlies-verlies.

Bij de eerste variant hoeven Kamp c.s. de Nederlandse belastingbetaler ook niet (nog meer) extra te pakken.

goedverstaander | 17-01-14 | 16:17

Ach, natuurlijk lastenverzwaringen. Kan ook niet anders, achterlijke kut politiek.

Wat is er met de miljarden gebeurt die we hebben verdient aan de gaswinning, Dijsselbloem? Komop, vertel?

LangeTijdGeleden | 17-01-14 | 16:15

Het gaat niet door. Er is een gaslucht geroken. Explosiegevaar!

goedverstaander | 17-01-14 | 16:15

Lekker belangrijk - kom op met die tieten en billen. Het is tijd voor die VrijMiBeau!

Snackbar van Allah | 17-01-14 | 16:14

Schaliegas of Thorium. Of we gaan verdroogde hippies opstoken natuurlijk.

Godsammekraken | 17-01-14 | 16:14

".. De gasbaten kwamen echter op de lopende rekening van het Rijk terecht.."

Ookwel bekend als Project Weg Is Weg!

Godsammekraken | 17-01-14 | 16:13

Kamp, die wou ons land laatst nog verkopen aan de schaliegas mafia, die Kamp toch? Waarna het wachten zou zijn geweest op de ramp die je wist dat komen zou, nl dat ons drinkwater totaal onzuipbaar zou worden. Daarna zou dan het volgende opgezette scenario in werking treden, nl dat de bronwater-mafia hun slag konden slaan en drinkwater net zo duur zou worden als benzine? Die smeerlap van een Henk Kamp toch?

Conan de Rabarber | 17-01-14 | 16:13

De tijden van IJje Wijkstra herleven. Laat ze maar oppassen.

Mark Smith | 17-01-14 | 16:13

Hee, het is Kakhiel!

Bobbbe | 17-01-14 | 16:12

@hfakker | 17-01-14 | 16:10
"Gel".... meer gel...

hfakker | 17-01-14 | 16:11

Ze hadden ook als slimme mensen die gasbaten kunnen sparen, en dan niet icesave.

Ommie de HaatMoker | 17-01-14 | 16:11

Ik zat toch al jaren bij Gazprom.

readbetweenthelines | 17-01-14 | 16:11

Voor wat hoort wat. Nette oplossing.

FCG | 17-01-14 | 16:10

En wie gaat dit geintje betalen? Ik, de roomblanke witte man met baan, auto, hypotheek en kind. Tot het volgende nivelleerfeestje allemaal!

de Voorzittert | 17-01-14 | 16:10

Er moet meer gel din de economie, dus draaien we de inkomstenbron dicht...
Aldus ons wijs bestuur.

hfakker | 17-01-14 | 16:10

Nou tijd om de schaliegasvelden aan te boren.

Joeroe | 17-01-14 | 16:10

De aardgasbaten (12.000.000.000 EUR) vallen ongeveer precies weg tegen de kosten van de multiculturele samenleving. Het wachten is op een PvdA-loos kabinet.

Godsammekraken | 17-01-14 | 16:09

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen