Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof - Liar

basbasbassie.jpg“De wet is echt ons ankerpunt. (-) Daar houden we ons aan. Daar moeten we ons ook aan houden en daar worden we ook regelmatig op gecontroleerd.” Aldus AIVD-chef Rob Bertholee vrijdagavond bij Nieuwsuur. De dag daarvoor bleek echter uit een rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat premier Rutte vorig jaar de dienst opdracht gaf zijn toekomstige bewindsploeg te laten screenen. Het is gebruikelijk dat de formateur – wanneer hij zijn Kabinet samenstelt – het doopceel van zijn collega’s laat lichten. Probleem: Rutte was nog geen formateur, dat zou hij pas een maand later worden. Toch verrichtte de dienst het onderzoek. Daarbij ging er ook nog iets mis met één van de potentiële ministers dan wel staatssecretarissen. Plus: er was ook nog een probleem met een onderzoek naar een potentieel lid van de Koninklijke Familie. En dat was niét Edwin de Roy van Zuydewijn. Inzake de te vroeg gescreende bewindspersonen deed de AIVD bij één van hen een zogenaamde ‘internet zoekslag’. Het klinkt als googlen in de oren maar inlichtingenwaakhond CTIVD was er weinig mee ingenomen. Uit het rapport: “De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens die gemoeid was met de internet zoekslag is (-) naar het oordeel van de Commissie onvoldoende geweest. Zij acht deze gegevensverwerking daarom onrechtmatig dus ontevreden over een AIVD-onderzoek naar een ‘potentieel lid van de Koninklijke Familie’, ergens tussen oktober 2005 tot en met mei 2010. Dat onderzoek vond plaats zonder dat de minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte was. Pijnlijk, jaren eerder had toenmalig premier Balkenende de Tweede Kamer toegezegd dat dit sinds de affaire De Roy van Zuydewijn niet meer zou gebeuren, niet meer mogelijk zou zijn. Het oordeel van de CTIVD deze week: “De Commissie constateert dat de AIVD hierdoor in strijd heeft gehandeld met zijn eigen beleid.” Eerder deze week vond er een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats met Bertholee en MIVD-directeur schout-bij-nacht Pieter Bindt. Die laatste vertelde daar aan SP-Kamerlid Ronald van Raak dat de MIVD en AIVD sinds 2009 bezig zijn met de voorbereidingen voor de aanbesteding van ARGO II. Een systeem om op grote schaal informatie van bijvoorbeeld internet of telefonie binnen te halen. Dat is opmerkelijk want op woensdag 15 september 2010 komt tijdens een overleg met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ernst Hirsch Ballin (CDA) datamining ter sprake. De griffier noteert die dag: == Raak-Ballin.jpg == Terug naar AIVD’er Bertholee. Nieuwsuur-presentatrice Mariëlle Tweebeeke vrijdagavond: “Kunt u hier aan tafel vanavond garanderen dat alles wat u doet, wat uw dienst de AIVD doet, binnen de wet valt?” Bertholee: “Ja.” Hier, een kerstliedje.

Reaguursels

Inloggen

overigens is ieder socialistisch regime altijd onderweg naar de ideale socialistische heilstaat Noord-Korea.

Ieder nieuw verbodje of gebodje, iedere nieuwe belasting beperken uw vrijheid weer een stukje en vergroten de macht van de staat over u en die nieuwe verbodjes, gebodjes en belastingen komen iedere dag weer over ons.

Het is alleen nog maar een kwestie van tijd voordat de eerste kampen gaan verschijnen om dissidenten socialistisch her op te voeden, zie het proces tegen dissident Wilders.

Geheime diensten vormen het ideale instrument van socialistische politici om het volk in het gareel te houden, in combinatie met politie (kampbewakers) en justitie (kampbeulen) en gelijkgeschakelde staatsmedia wordt de bevolking klemgezet.

De enige troost is dat alle socialistische experimenten in elkaar klappen als de eindhalte Noord-Korea is bereikt, maar wel ten koste van tientallen miljoenen levens en verschrikkelijk veel ellende.

Het is overigens verbazingwekkend dat ieder socialistisch dwangregime altijd over ruim voldoende vrijwilligers kan beschikken om voor kampbeul (justitie) en kampbewaker (politie, geheime dienst) van het eigen volk te spelen.

Wloddek | 22-12-13 | 19:28

in Duitsland is de geheime dienst enige jaren geleden gebruikt om zwartspaarders op te sporen, ik weet niet of dat dit ook hier het geval is geweest

Wloddek | 22-12-13 | 18:57

Je moet ambtenaren geen enkele vorm van invloed of van macht geven.
-
Het zijn namelijk ook maar mensen.

bisbisbis | 22-12-13 | 18:16

@ Ludwig von Mises,fantastische analyse."Wij zijn volledig naakt voor de overheid".Zelden zo iets to the point gelezen.Vooral al de laatste alinea is absoluut verhelderend.De Haagse politiek heeft iets weg van de oude TV-serie "Charlie's angels"."Charlie" Rutte en zijn 3 (niet lelijke) vrouwelijke VVD-ministers palmen ons in.Volkomen ontwapenend,maar tevens volkomen mislukt.De boze tijden lossen immers niet op door 2 verdieners ,spaarders en bejaarden naar de afgrond te leiden,Zij zijn tenslotte de kurk waar de staatshuishouding op kan drijven.

Dolphi | 22-12-13 | 18:00

part animal, part machine

appeltjesgroeneweide | 22-12-13 | 14:40

De overheid wordt gescreend op de kruipgraad richting Oranjes

rechtsdwalendeautist | 22-12-13 | 14:08

Uit zeer vertrouwde bron weet ik te melden wie het persoon is die werd gescreend i.v.b. met lid worden van het KH !
Niet verder vertellen , maar : v/ d Staay (SGP) gaat bij zijn familie weg om te huwen met Trix' !

Lief meiske | 22-12-13 | 13:05

rara | 22-12-13 | 12:39 |
Het gaat er mij niet om wat ze mogen, het gaat er mij om wat ze kunnen, en dus ook doen. Ze zouden toestemming moeten vragen, maar dat doen ze niet altijd natuurlijk.
Gewoon omdat het kan.

Schoorsteenveger | 22-12-13 | 12:51

Als ik mensen betaal om werk voor mij te doen en vervolgens liegen ze naar me, dan mag ik ze ontslaan van de wet.
Als ik premiers en overheidsdiensten betaal om werk voor mij als burger te doen en vervolgens liegen ze naar me, dan mag ik boos worden, maar kan ik niks.

Guy Veropzoudten | 22-12-13 | 12:50

Mensen die anno 2014 nog in de overheid vertrouwen zijn of te dom om te poepen of medeplichtig.

dlseth_ | 22-12-13 | 12:46

Aantastelijk | 22-12-13 | 11:25 |
Dat worden een heleboel gedeelde eerste plaatsen.

Sprunk | 22-12-13 | 12:43

@Schoorsteenveger | 22-12-13 | 12:24
Geheime diensten mogen buiten de wet opereren, mits ze toestemming hebben van de overheid, en er sprake is van controle door diezelfde overheid. In dit geval is er geen sprake van toestemming of controle, dus hebben we te maken met illegale zaken.

rara | 22-12-13 | 12:39

@widtvoet ® | 22-12-13 | 12:21 Een digitaal trainingskamp voor de radicale inlichtenstrijd. Hopelijk valt de stroom niet uit.

DaughtersofLot | 22-12-13 | 12:37

@LesPaul | 22-12-13 | 11:40

Nou nou.... waar blijft nu jouw doortimmerd betoog over deze kwestie? Reageren mijn waarde... reageren of gewoon je klep houden over anderen, makkelijker kunnen we het niet maken... wel leuker!

Succes!

Fatwabuster | 22-12-13 | 12:25

Ik weet het niet, maar iets zegt mij dat geheime diensten en wetgevingen elkaar in de weg zitten. Een geheime dienst houdt zich aan de wet, uiteraard, maar slechts voor zover zij hierop gecontroleerd kan worden. De rest is geheim, ook voor de controleurs. Een geheime dienst is voor een deel een blinde vlek.

Schoorsteenveger | 22-12-13 | 12:24

@Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 12:13 Het is tenminste iets. We kunnen ook, zonder verzet, voorover bukken om de zoveelste verkrachting van onze rechten te doorstaan. Maar als je ze dit speeltje in handen geeft is het einde zoek.
Onafwendbaar of niet, verzet aantekenen heeft altijd zin.
Bovendien waren de belangen in de casus bouwfraude anders dan in deze zaak. Dit raakt iedere burger, er zijn nog genoeg politici die daar oprecht en integer werk van zullen maken.

DaughtersofLot | 22-12-13 | 12:24

@wiza | 22-12-13 | 12:23
Goh. Vertel.

rara | 22-12-13 | 12:23

Ik heb een idee: Kunnen we alle mensen in de bijstand niet inzetten om hun buren af te luisteren? En dat dagelijks te rapporteren? Een soort Stasi 2.0.

Mammeloe | 22-12-13 | 12:23

Het is een bekende strategie van het kabinet om zaken te behandelen in de commissie stiekkum. Hierdoor wordt het de kamerleden onmogelijk gemaakt de zaak in een publiek debat te bespreken of zelfs maar aan te stippen.

wiza | 22-12-13 | 12:23

@DaughtersofLot 12:13

Haha. Dat was ook mijn idee. Op veel vragen past waarschijnlijk niet eens een logisch antwoord, het is voor de deelnemers zaak achter de antwoorden te komen door bv. een bestand te kraken, de makers af te luisteren etc. etc.

widtvoet ® | 22-12-13 | 12:21

De wet is gteen moreel ankerpunt, geen stabiele basis die door wijze meneren en mevrouwen is gedestilleerd uit de wil van het volk. Ze is volledig autonoom door ambtenaren opgesteld, met eigen belangen, fantasieen en angsten. De overheid die zich niet aan de wet houdt... die ze zelf opsteld. Een poppenspel waar we niet in moeten trappen. De overheid gaat haar eigen gang. En wie is die overheid? Een machinerie van functionarissen die almaar dichter bij de macht kruipen. Zij die de top bereiken hebben twee eigenschappen tot topsport verheven: zichzelf verkopen en met de ellebogen werken. En zij zouden ons moeten beschermen?

We zijn volledig naakt voor de overheid. De politie wordt steeds meer bewapend, wij mogen nog geen messen dragen van langer dan 7 cm en dan ook nog enkelzijdig geslepen.

De geschiedenis herhaalt zich. Een elite die zichzelf in het zadel houdt. De brave tweeverdieners zullen aan het kortste eind trekken. Eerst langzaam door het inflateren van hun spaargeld, daarna steeds meer belastingen, uithollen van de privacy totdat ook zij in het nauw gedreven worden. Men vlucht naar de flanken in de politiek, een sterke man moet de klus maar klaren. Degene die het dan redt heeft een volkstuin, een kelder met voedsel en een fit en vitaal lichaam. Kan zichzelf verdedigen en houdt verder zijn mond. Stoppen dus met dit gereaguur, valt alleen maar op...

Ludwig von Mises | 22-12-13 | 12:21

@widtvoet ® | 22-12-13 | 12:10 | + 2 -
De butler heeft het gedaan in de voorkamer met de kandelaar.

Kaas de Vies | 22-12-13 | 12:19

@Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 12:13 | + 0 -
Trias parasitica.

Kaas de Vies | 22-12-13 | 12:17

@widtvoet ® | 22-12-13 | 12:10 Hoef je alleen een bestandje van de AIVD te downloaden.

DaughtersofLot | 22-12-13 | 12:13

@DaughtersofLot | 22-12-13 | 12:00

Parlementaire enquete? De mensen die dit soort surveillance willen en zich dus tot nu toe niets gelegen hebben laten liggen aan de morele en juridische vraagstukken die deze kwestie opwerpt, laten beoordelen of e.e.a. wel kan, mag, en in goede orde verloopt. Ik zou er niet teveel van verwachten. Remember enquete "bouwfraude" zou ik zeggen...

Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 12:13

-weggejorist-

SaLeM71 | 22-12-13 | 12:02

Dichtgetimmerd verhaal van de AIVD. Jammer dat de interviewster niet over de vergelijking met observatie doorvroeg. Bij fysieke observatie komen er immers ook mensen in beeld, maar die zijn pas belangrijk als ze bij de geobserveerde aanbellen, of contact zoeken. Soit. Ik ben atheist en ga graag in debat met types als Maidwand de Thuisblijver, we volgen elkaar op Twitter. Heb ik nu, volgens de AIVD, bij een Syrie-ronselaar aangebeld?
Het zal waarschijnlijk zo'n vaart niet lopen, maar in theorie laat dat voorbeeld nogal wat opties (onbesproken) op tafel.
Stel dat de AIVD op basis van Twitter-contact mag rondneuzen op je harde schijf. Er blijkt niets aan de hand, maar oeps, er staat een foto van je Belgische betonstrijker in de cloud. Mag niet! En dan? Of bedenk maar een voorbeeld van klein, onschuldig maar toch illegale zaken. Je hebt 's nachts om 2:00 180 op de A73 gereden, niemand op de weg, en daar een filmpje van gemaakt. Boete? Op dat soort vragen zou ik wel eens antwoord willen hebben van de overheid. Nu is het nog, 'welnee, dat gaat wel erg ver'. Maar ondertussen praten we al in termen van megacomputers en datafilters. Mijn vertrouwen in de overheid is tot een absoluut dieptepunt gedaald. Eerst een parlementaire enquête.

DaughtersofLot | 22-12-13 | 12:00

@rara | 22-12-13 | 11:24 |

Zou je zeggen, hè. Ik zie het helaas zelden terug in de huidige maatschappelijke discussie (voor zover die plaatsvindt, dat is...)

Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 11:55

@Wees_eens_creatief | 22-12-13 | 11:29
Nu schemert een aantal dingen door die ze stiekem doen: "vriendjes" helpen (Prins Bernard, nog niet formateur Rutte) en dingen die de baas niet goed vindt (ARGO II kopen).

En dat geeft jou niet te denken?

frank87 | 22-12-13 | 11:55

Ik heb die uitzending ook gezien.
Mij viel vooral op dat het gesprek oppervlakkig en weinig kritisch was.

Ars Vivendi | 22-12-13 | 11:55

Dus die Bertholee is onze eigen miniversie van Edgar J. Hoover?

Conan de Rabarber | 22-12-13 | 11:50

Als Rutte zijn Ministersploeg moet laten screenen,hoe zit het dan met het screenen van gedogers?
Zou dat ook gebeuren?... en is het dáárom dat Rutte niet begint aan een tussenformatie waar Wiegel om roept?
En andersom;hoe zou het voelen om te gedogen met een pistool op je slaap? vragen.. vragen.

Welles! Nietes! | 22-12-13 | 11:50

Ik durf erom te wedden dat die Poetin die Teeven tape ook heeft.
Lekker de boel chanteren...

Torquemada | 22-12-13 | 11:47

Kan de ARGO II ook data opslaan van de stemcomputer?
Aangezien Plasterk zich zo sterk maakt voor deze stemmethode gaan bij mij toch wel de aluuhoedbelletjes rinkelen.

Plasterk over stemcomputers: slim voorstel - NOS Nieuws
www.google.nl/#q=plasterk+wil+stemcom...

lady blabla | 22-12-13 | 11:47

Zit die achtelijke gitaar hier alleen om te bepalen wat een ander moet typen?
Opzouten jij!

Terpen-tijn | 22-12-13 | 11:46

Welk lid van de 'koninklijke familie' gaat hem om?

Bokito ergo sum | 22-12-13 | 11:45

Goede formele wetgeving is als een verouderend oog. Het principe van het oog is ons allen bekend, de iris afhankelijk van de hoeveelheid licht trekt samen of ontspant. De lens doet dit afhankelijk waar men op scherp wil stellen.

Het oog wordt ouder. Het kan niet meer scherp stellen en laat licht niet meer correct op de staafjes en kegeltjes schijnen. Ook kan staar optreden. Het oog werkt naar behoren maar de realiteit wordt troebeler gezien.

Er zijn vele medische ingrepen mogelijk, van oogdruppels, tot bril, zelfs de lenzen zijn te vervangen of wat dacht je van het vervangen van het oog in de toekomst met een digitaal model?

Zo werkt het dus ook met een Formele wet, langzaam verslappen de spieren of snapt men door tijd niet meer waarvoor de wet precies in het leven is geroepen.

Het enige verschil is dat de Formele wet niet slechter wordt maar de realiteit er buiten.
En net als bij een slecht werkend oog gaat proberen te repareren. Variërend van oogdruppels, een bril, vervanging van de lens, alleen is dit hier voornamelijk interpretatie, jurisprudentie, wijziging beleid, wijzen formele wet, etc.

En dit hoeft niet altijd slecht te zijn, alleen de oorspronkelijke bedoeling van de wet kan sneuvelen en de bijhorende rechten en waarborgen ook.

Ik heb nu het idee dat er een overijverige opticien bezig is voor eigen gewin elke formele wet een bril aan te smeren.

En dat is niet goed.

Kaas de Vies | 22-12-13 | 11:45

De overheid: 'We liegen niet, of het is niet onze bedoeling om te liegen, de wetgeving en de uitvoering ervan lopen alleen niet helemaal synchroom, dat is alles, niets aan de hand dus.'

Simon de Danser | 22-12-13 | 11:43

@LesPaul | 22-12-13 | 11:40
Ga es on-topic.

rara | 22-12-13 | 11:41

@Torquemada | 22-12-13 | 11:37
Als de AIVD een Staat-in-de-Staat is dan is Opstelten de premier. Daar hebben we nooit voor gekozen, dus ontbreekt elk democratisch mandaat en elke vorm van democratische controle. Opstelten is de baas van een soort STASI, dus.

rara | 22-12-13 | 11:41

Fatwabuster | 22-12-13 | 11:37
Het heet reageren, niet laat 'kom je obsessie maar botvieren'.

LesPaul | 22-12-13 | 11:40

'Ik lieg altijd'.

Ars Vivendi | 22-12-13 | 11:39

@Aantastelijk | 22-12-13 | 11:25
Op een gedeelde eerse plaats: Iedereen.

Getson | 22-12-13 | 11:38

Ken je nagaan hoe AIVD destijds PIM aan t screenen was...
En Jack de Vries maar vreemdgaan,met alle consequenties van dien.
Een groot Circus,helemaal nu Opstelten weigert die Teeven Tape te overhandigen.
Zij staan boven de Wet,en willen dat graag zo houden.

Torquemada | 22-12-13 | 11:37

@LesPaul | 22-12-13 | 11:34

Pardon? Dat is jouw reactie op het topic...? Flikker eens op lutsert, ik bepaal mijn eigen reacties!

Fatwabuster | 22-12-13 | 11:37

@eerstneukendanpraten | 22-12-13 | 11:27
Kaas heeft met met regelmaat al moeite met de huisregels van GS. Dan is ie nog niet buiten geweest waar weer hele andere regels tellen ;)

toetanchamon | 22-12-13 | 11:37

Fatwabuster | 22-12-13 | 11:28
Probeer je eens bij het topic te houden.

LesPaul | 22-12-13 | 11:34

Even hypothetisch... Stel "we" willen dit soort surveillance, in weerwil van alle geschiedenislessen. Vanwege de veronstelde "veiligheid" of zoiets.
.
Zouden politici en bestuurders vanwege hun rol, positie, en bevoegdheden dan niet de meest gemonitoorde mensen in onze samenleving moeten zijn? Zij kunnen immers flink wat kwaad doen wanneer zij dat zouden willen.
.
Als we het dan toch invoeren lijkt me die monitooring in ieder geval randvoorwaarde. Tenzij dit soort dingen natuurlijk voor andere doeleinden als nationale veiligheid bedoeld zijn.. l

Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 11:32

Geen probleem, illegale AIVD praktijken worden zsm gelegaliseerd#lachende Rutte

Worstjes | 22-12-13 | 11:29

Jezus wat een aluhoedjes gezever... de geheime dienst doet nu eenmaal geheime dingen. Laakbaar is het echter om uitgerekend een SPer of CDAer op het schild te hijsen.... dat zijn pas de echte smeerlappen

Wees_eens_creatief | 22-12-13 | 11:29

De wet, ons ankerpunt, wordt regelmatig en bewust vertrapt door politici, bewindslieden en autoriteiten. Het is pure corruptie, ingegeven door machtspolitiek en partijpolitiek. De kliek houdt elkaar de hand boven het hoofd, en dus het zal wel nooit veranderen. Van Raak is een roepende in de woestijn. Tweebeeke een politiek correct liefkijkertje. Hondjes die wel blaffen maar niet bijten.

Fijnstoffer | 22-12-13 | 11:28

Nederland zit er vuistdiep in en als de ministers dit toegeven valt het kabinet.
<duivensteijn>En ja, je wilt Wilders natuurlijk niet in de kaart spelen he..."</duivensteijn>

Tommygunner | 22-12-13 | 11:28

Zo rolt de politiek en aanverwante functionarissen.... het werkende volk wordt uitgeknepen en tot op het bot gescreend ter meerdere glorie van alle kneuzen die zo snel mogelijk ons land binnen worden geloodst om al dat geld op te souperen... zo wil Brussel het en de nederlandse regering is een gewillig slaaf in dezen!

Fatwabuster | 22-12-13 | 11:28

Een potentieel lid van de koninklijke familie, wie zouden ze daar mee bedoelen? Kaas kan het niet zijn want die is van onberispelijk gedrag...

eerstneukendanpraten | 22-12-13 | 11:27

Nee echt? Een geheime dienst die stoute dingen doet? En politici die er over liegen? Wie had dat nou verwacht?

Getson | 22-12-13 | 11:27

Kan de Geenstijl geen top 10 van hardst liegende politici maken? Soort zwarte lijst.

Aantastelijk | 22-12-13 | 11:25

@Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 11:22
Het antwoord op je vraag is uiteraard een volmondig NEE.

rara | 22-12-13 | 11:24

Juridische basis.... Laten we eerst eens bij de morele basis beginnen in deze discussie. Mag een staat elke burger zonder enige aanleiding tot lijdend voorwerp van onderzoek maken?
Hebben we het later eens over hoe e.e.a. juridisch in elkaar wordt getimmeerd....

Parel van het Zuiden | 22-12-13 | 11:22

Tja Teeven zijn telefoontje viel ook middenin een storting. Wat moeten we nog geloven these days?

FCG | 22-12-13 | 11:22

Aldus onze beroepsleugenaars in dienst van oranje waar het volk graag voor kruipt en klapt.

rechtsdwalendeautist | 22-12-13 | 11:20

Ronald van Raak moet uitkijken. De AIVD heeft de SP niet voor niets gevraagd om in de Commissie-Stiekem te gaan zitten; de SP mag nu niet al te veel zeggen over dit soort dingen.

De AIVD is dus al jaren gericht bezig om dit soort illegale zaken voor te bereiden, en om de politiek ongewenst medeplichtig te maken. Het is een Staat-in-de-Staat geworden, die zo langzamerhand een bedreiging wordt voor onze democratie.

rara | 22-12-13 | 11:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl