Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Staat wordt kerk

hj.pngDe scheiding tussen kerk en staat is overal waar die bestaat in gevaar. Dat zal wel weer door de islam komen, zucht u nu verveeld, en ja, in de landstreken waar de islam de baas is, bestaat er inderdaad geen scheiding tussen staat en islam die te vergelijken is met hoe het in Europa en Amerika is geregeld. Maar in Europa en Amerika loert een ander gevaar: de staat neemt meer en meer de taken op zich die vroeger door kerken of andere genootschappen vervuld werden. Onderwijs, liefdadigheid, ziekenverpleging, kunstfinanciering, armenzorg – allemaal taken die langzaam maar zeker door de staat van de kerken zijn overgenomen, want een staatsmonopolie is efficiënter, wie durft het te ontkennen. Zelfs zending en missie zijn door de staat overgenomen en heten nu ‘ontwikkelingshulp’. Willen we die monstergroei van de staat wel? Als de staat zulke taken zakelijk, goedkoop en efficiënt vervulde, zou er weinig bezwaar tegen bestaan dat we nu aan Caesar geven wat we vroeger aan God gaven, maar de staat is niet zakelijk, goedkoop of efficiënt. De staat is bureaucratisch en duur. De diakenen die in oude tijden bij de protestantse kerken de armenzorg en ziekenverpleging regelden, kregen geen topmanagementtopsalarissen. Bij die armenzorg zaten ze dicht bij hun ‘cliënten’, en zowel de gever als de ontvanger waren zich bewust dat deze vorm van inkomensoverdracht alleen een tijdelijk arrangement kon zijn – het woord ‘uitkeringsgerechtigde’ dat een onvervreemdbaar en permanent recht suggereert, stond nog niet in het woordenboek. Als de bisschop van Salzburg een mis bij Mozart bestelde (de uitvoering mocht niet veel langer dan een half uur duren (or else) – zou zo’n bestelling minder degelijk onderbouwd tot stand zijn gekomen dan een advies van de Raad voor de Kunstsubsidie die het Schönbergensemble of andere piep-piep-knor-knor muziek tienduizenden euro’s belastinggeld toewerpt? Onderwijs en wetenschap: Wie rotsvast staat in zijn geloof dat de kerk altijd al tegen de wetenschap was, en nu met het voorbeeld van Galileo aan wil komen, moet voor straf maar eens in de bronnen en de literatuur gaan uitzoeken hoeveel dagen, en zelfs of, Galileo in de gevangenis heeft gezeten. Jezus zal wel niet over het water gelopen hebben, maar is dat een reden om het aan hem toegeschreven advies ‘Geef de Keizer wat de Keizer, en God wat God toekomt’ niet langer op te volgen? Dingen die niet bij de Keizer thuishoren, het is maar beter om er op te letten dat die ook niet onder zijn machtige hand gaan vallen. De keizer, in ons geval de moderne staat, is minstens even kinderachtig als de beroepschristenen, en voert bijvoorbeeld ook ketterprocessen tegen ongelovigen die de brutaliteit hebben gehad uit te spreken dat ze de heersende staatstheologie van het multiculturalisme onvolwassen flauwekul vinden. Alleen, die moderne staat is wel veel gevaarlijker en machtiger dan de kerken die vroeger wel eens achter een ketter aanzaten. Vluchten voor de staat kan niet meer. (De traditionele beschrijvingen van de macht en de gruwelen van de inquisitie zijn, zie weer de literatuur daarover, historisch niet correct). Onder de islam wil de godsdienst de staat overnemen; hier in het Westen gaan we in de omgekeerde richting. Niet het onkruid van de godsdienst groeit over staat en maatschappij heen, zoals in Saoedi-Arabië en in Iran, maar in het Westen gaat de staat zich steeds meer als een godsdienst gedragen en eist van haar onderdanen een graad van gelijkgestemdheid die tot voor kort alleen voorkwam in kringen van beroepsgelovigen. Wie de huidige Europese Unie of de Euro geen goed idee vindt, wordt direct voor een halve Nazi uitgemaakt. Wie Obamacare of massa-immigratie geen goed idee vindt, of alleen maar kritiek heeft op de manier waarop Obama er maar niet in slaagt een ziekenfonds op te zetten, kan er op rekenen dat hij door de staatsmedia ‘racist’ genoemd wordt. De druk om qua opvattingen en gedachten zich te laten gelijkschakelen, gaat alles te boven wat we tot op heden in de vrije wereld gezien hebben. Zero tolerance voor afwijkende meningen. De islam is geworden wat het is doordat de islam is ontstaan in een staatloze maatschappij in het antieke Arabië, 7de eeuw. De leiders van de moslims kregen de staatsmacht in de schoot geworpen en willen daar geen afstand meer van doen. De moderne staat is groot geworden, 20ste eeuw, in een maatschappij waar de kerken zo marginaal waren geworden dat de staat de verleiding om zich als een kerk te gaan gedragen eenvoudigweg niet kon weerstaan, met alle gevolgen die dat heeft voor onderwijs, zorg, ontwikkelingshulp, kunst, belastingheffing en uiteindelijk ook de vrijheid van meningsuiting. Laten we hopen (voor gelovigen: laten we bidden) dat er een weg terug is.

Reaguursels

Inloggen

Natie staten bestaan pas sinds het einde van de 18e eeuw en het overnemen van Moslims van zo'n staat is nog nooit gebeurd.
Andersom, ( christelijke/ westerse) staten die het Middenoosten bezetten, opdelen, indelen en leegroven is tientallen keren gebeurd.. Inclisief de invoering van de natie staat, want het MO wordt gekenmerkt door stammen, en niet door staten. Was zo, is zo, zal altijd zo
.
Dus of Moslims zijn enorm inefficient, of het calt allemaal wel mee. Aangezien meneer Jansen ook denkt sat 20% van de Nederlandse Moslims radicaal is ( zijnde 200.000 Moslims) en er 1 islamitische moord in Nederland is gepleegd, valt het dus wel mee..
.
Anders gezegd,, ik denk dat we meer re duchten hebben van voetbalsporters en daarmee.. Roomblanke kuttokkies..

Deus Absurdia | 25-11-13 | 00:20

En voor iedereen die zich nu realiseert dat de overheid een probleem is, is er de Libertarische Partij.
De enige partij tegen de overheid.

reinaarden | 24-11-13 | 17:40

eindelijk eens gezegd wat er gaande is. En zolang de intenties van de top oneigenlijk zijn zal noch het ene noch het andere standhouden en hobbelen we door de geschiedenis. Laat ons idd bidden dat er weer wat common sense en fatsoen boven komt drijven in de chaos die zo langzaamaan ontstaan is!

Heisessie | 24-11-13 | 15:57

De SP zit ook diep in het baantjescircuit. Zio is Agnes kant na haar vertrek uit de politiek keurig in een lucratief staatsbaantje geparachuteerd:

Vanaf 1 januari 2011 is zij werkzaam bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb,[11] waar ze leiding geeft aan een nieuwe activiteit (de bewaking van de veiligheid van vaccins) en aan de Teratologie Informatie Service die per 1 januari 2011 door het RIVM aan Lareb is overgedragen.

Wloddek | 24-11-13 | 12:33

het is een illusie dat de staat tot doel heeft om diensten aan de bevolking te leveren. De staat is een stelsel van placeholders van baantjes voor een zelf-regenererende partijelite (VVD=PvdA=CDA=D66=GL=CU=SP=SGP)waaromheen allerlei instanties en organisaties zijn opgetuigd die zogenaamd de maatschappij besturen maar in werkelijkheid die partijelite legaal toegang bieden tot de productiviteit van de bevolking zodat deze levenslang vakantie kan vieren ten koste van die bevolking. Je kunt zo de complete overheid in een keer afschaffen met alleen gunstige gevolgen.

Wloddek | 24-11-13 | 12:26

Geweldig stuk!
Go Hans!

lidlbier | 24-11-13 | 10:32

God is hier zeker niet blij mee.
Hij is woedend dat de Staat de rol van de kerken overneemt.
Als straf strooit God nu allerlei rampen over de wereld en laat hij moslims tegen elkaar vechten.
En zadelt Hij ons op met een onhaalbare en onbetaalbare EU.
-----------------------
Je moet God niet kwaad maken, want Hij wint toch - linksom of rechtsom, maar Hij wint.

pitabroodje | 24-11-13 | 06:28

Een Staat waar politieke correctheid de toetssteen is, is een Staat van ontbinding.

h.a.k. blok | 24-11-13 | 05:16

Mooie reaguursels ook..!

Geloof in jezelf, vertrouw op God en hoop dat de EU anders geregeld wordt.

Vrede zij met ons.

Cabana Boy | 23-11-13 | 22:04

trage servers zijn een teef

Worstjes | 23-11-13 | 21:26

Lol @ Hans, volgende keer het gedwongen homohuwelijk.

Worstjes | 23-11-13 | 21:25

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:08 | + 0 -
Je hebt helemaal gelijk, maar overheden zijn altijd al zo geweest. Waar ok ter wereld. Vanwege het simpele feit dat ambtenaren geen concurrentie hebben re vrezen. Er is immers maar 1 overheid.
Maar het feit blijft: hoe meer socialisme, hoe groter de overheid.

Mouth Of The South | 23-11-13 | 21:18

"IJsselmeer oversteekt"

van Nazareth | 23-11-13 | 20:31

Het socialisme wordt ook niet voor niets de "linkse kerk" genoemd. Socialisten en religieuzen hebben hetzelfde doel ; zo veel mogelijk zieltjes winnen en controle willen over de bevolking.

Mouth Of The South | 23-11-13 | 20:23

-weggejorist-

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:17

-weggejorist-

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:11

-weggejorist-

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:09

test

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:09

-weggejorist-

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:08

Een goed stuk van Jansen. Alleen ik denk dat er ook andere mechanisme aan het werk zijn waardoor de overheid is geworden zoals hij nu is. Ik denk dat de overheid veel te groot is geworden. Dan bedoel ik dat niet in termen van absolute kosten en werknemers, maar dat het letterlijk een te groot instituut is geworden. De overheid is zo groot geworden dat het een andere wereld is dan hetgeen waar hij in bevindt. Ik heb sterk het vermoeden dat de mensen die werkzaam zijn bij de overheid en/of een beleidsfunctie uitvoeren zich totaal anders gedragen dan ze zouden doen als ze buiten de overheid zouden werken. Als je eenmaal in het systeem zit van de overheid dan ga je ook preken voor dat systeem. Dat voornamelijk gebaseerd is op beslissingen en nota's van voorgangers. Ze moeten wel de continuïteit waarborgen ongeacht de richting. Hierdoor groeit de overheid vanzelf uit zijn voegen en niet vanwege een aantal idealiste die werkzaam zijn bij de overheid. De overheid is een zelf groeiend geheel van losse delen die los van elkaar totaal anders zouden reageren. Het is misschien inderdaad een geloof. Als je zelf lang genoeg erin zit ga je er oprecht in geloven.

Dude heb je eten | 23-11-13 | 18:08

Dat kan korter.

swassannuf | 23-11-13 | 17:40

@Van Duyvenbode,je opvatting van de staat komt sterk overeen met die van Stirner e.a.,maar dat de kerk een persoonlijke (dus individuele) relatie heeft met de gelovige is een wending van de kerk,van na de burgerrevolutie.Die relatie is ook veelal onwaarachtig en dus hypocriet gebleken.In dit land hebben bv. de levensbeschouwelijke partijen zelden partij gekozen voor de individu.Het begrip "geluk" is alleen genoemd in de grondwet van de USA : Een absoluut visionaire kijk op elke grondwet.

Dolphi | 23-11-13 | 17:32

Uitstekend stuk. De staat is een bedreiging voor onze vrijheden geworden. 1984, maar dan wat later.

Fast Forward | 23-11-13 | 16:54

De pvda is islamitisch, dus geen verschil

Tipped Relic | 23-11-13 | 16:52

De christelijke kerk met al zijn gebreken zorgde in zijn begintijd wel voor vrede,(min of meer)
Pas nadat de Germanen = Vikingen, Saksen, Franken, enz gekerstend waren begon men hier met de opbouw. Elke Kathedraal, brug, stad of vesting, stamt uit die tijd naast het terugdringen van moslimlegers.

Mantisomantis | 23-11-13 | 16:48

Quod licet jovi, en wij zijn de domme runderen.

RayHolland | 23-11-13 | 16:17

Er is ondertussen een groot verschil tussen kerk en staat, en dat is dat de kerk een persoonlijke relatie heeft tot de gelovige, in principe dan. Maar de staat is een koud monster dat totaal niet geïnteresseerd is in de persoon. De staat leeft van statistiek. Dus als de staat in een kerk verandert, dan wel in een ongevoelige kerk, een kerk zonder hart, zonder cultuur, zonder oor of oog voor het menselijk leed of geluk. De levens van de mensen gelden voor de staat slechts als cijfers op de jaarbegroting.

Rest In Privacy | 23-11-13 | 16:15

Gisteren bij P&W mn lesje geleerd over hoe we ook geen kwetsende (racistische) grapjes meer mogen maken. En hoe we als witmensch eigenlijk gewoon afstand zouden moeten nemen van onze eigen cultuur en geschiedenies. Hoe we eigenlijk met het hoofd diep gebogen van schaamte op onze teentjes door het leven zouden moeten gaan. De baan vrijmakend voor ''de nieuwe Nederlander''. De oude (witte) Nederlander moet eigenlijk gewoon weg! Want dat zijn allemaal racisten met een hun slavendrijvers geschiedenis. De term ''weg met ons'' werd me ineens weer zeer duidelijk. We mogen niet trots zijn dat we het hier allemaal zo mooi hebben opgebouwd met alle voorzieningen en onze open samenleving waarin vele welkom geheten worden. Want daar hoor je ''ze'' niet over, da's allemaal maar heel normaal. Mischien wat off-topic maar man man man, hoe lang gaat dit nog door en hoeveel van onze cultuur moeten we nog inleveren voordat het genoeg is?! Ik weet het antwoord denk ik wel. Als we allemaal afstand hebben gedaan van onze cultuur, vrijheden en gebruiken. In feite zijn we bedankt voor het leuke opbouwwerk en mogen we nu wel weg! Weg met de wimensch!

Robertski | 23-11-13 | 16:08

Leuk dat Jansen zijn idee van de staat,de religie en de burgerpolitiek al bevestigd zag bij de wereld-beschouwingen van de 19e eeuwse Duitse filosofen als Stirner,Schopenhauer en Nietzsche : Grotere verbanden als religie's en kosmopolitische grootmachten vernietigen het mens-zijn en het menselijk karakter tenslotte.Ze maken de mensenwereld steeds harder tot ze onleefbaar is.Een mens kan zich niet eeuwig conformeren aan idealen en toekomst-verwachtingen.Dat IS zijn aard niet,want zij kan afsterven (deel van zijn aard) nooit ontgaan.Ze zijn immer eenheid.Er is immers geen wereld (geest EN materie) buiten de mijne.Wee,de kosmopolitische oplichters van de linkse kerk: Zij apen al 2 eeuwen de sacrale onzin van vóór de burgerrevolutie na,de tijd in naam van de almachtige god.Een god ,oneindig samenzwerend en tunnel-visionair.

Dolphi | 23-11-13 | 16:06

De Staat neemt inderdaad de rol over van Kerken en andere instanties. Maar niet omdat die Staat dat opeist, nee omdat we het zonder Kerk kennelijk niet zelf voor mekaar krijgen en uiteindelijk maar bij die Staat aankloppen.
Het is een overgangsperiode. Breek de oude moraal af, en een hoop sociale cohesie die als vanzelf met die moraal meekwam gaat langzaam óók kapot.
Metn zegt al te genakkelijk dat "het individualisme" dat heeft bewerkstelligd, en de laatste jaren schijnt ook "het neoliberalisme" overal debet aan te zijn, maar dat is lulkoek. Het is het nihilisme dat zowel individualisme als neoliberalisme heeft getriggerd, en het is opnieuw dat nihilisme dat ons leert dat die ideologieën -als je ze zo al kunt noemen- niet echt werken.
Jansen heeft hier geen gelijk, een weg terug is onmogelijk maar eigenlijk ook onwenselijk. Terug naar oude moraal om de oude cohesie te herstellen is tot mislukken gedoemd en ook ingegeven door valse romantiek. De oude generatie Oostduitsers verlangt ook terug naar die goede oude tijd toen men nog oog had voor elkaar, toen er een onderlinge betrokkenheid bestond die nu voorgoed verloren gegaan lijkt. Maar men wil die onvrijheid dan natuurlijk niet óók terug.
Zo is het ook met ons. We moeten verder en ons de moraal niet door de Staat op laten dringen, ook niet door Europa en al helemáál niet door de een of andere commissie van de VN. We maken het zelf wel uit, zijn we sterk genoeg voor.

Schoorsteenveger | 23-11-13 | 16:00

Naast de toegenomen zeggenschap privé van de staat over de inwoners, ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel het aantal ambtenaren sinds bv 2005 is toe of afgenomen.
Mantisomantis | 23-11-13 | 15:37 | + 0 -
Dat zijn er thans 1.060.000 and counting

duitse herder | 23-11-13 | 15:44

@ henry_louis | 23-11-13 | 14:18

Geen idee waar je op doelt, het is in ieder geval niet die enig aandeelhouder, want die heeft alles te zeggen bij de NS.

HoogToontje | 23-11-13 | 15:42

Naast de toegenomen zeggenschap privé van de staat over de inwoners, ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel het aantal ambtenaren sinds bv 2005 is toe of afgenomen.

Mantisomantis | 23-11-13 | 15:37

Ach , het is altijd wat.

nemeton | 23-11-13 | 15:23

De Geuzen begonnen hun opstand als protest tegen het doden van ketters op de brandstapel, maar gingen pas goed op het orgel toen de overheid een tiende-penning belasting instelde=10%. Nu betalen we minstens 60% en dan wil ik het nog niet over accijnzen op benzine of suiker, enz hebben.

Mantisomantis | 23-11-13 | 15:19

Het collectief is gevaarlijk en eng. Deelnemers aan het collectief realiseren zich vaak niet eens meer dat ze aan het collectief deelnemen.
Weg met het collectief! Of het nou kerk, staat of "beweging" is.

CynicalBastard | 23-11-13 | 14:52

Na dat gedrocht van een stuk vorige week ben ik blij verrast met deze analogie van wat wijlen Pim noemde 'de linkse kerk'. Goed gedaan Hans.

vansuyle.com | 23-11-13 | 14:51

Zeer goed stuk van Jansen. Heldere analyse.
.
De "church of big government" is een zeer gevaarlijk en machtig monster aan het worden.

Mortimerr | 23-11-13 | 14:41

De macht van de staat kan je ook beinvloeden door ander gedrag als consument waarbij de overheid dan minder belastinginkomsten krijgt. In mijn woonplaats loopt het storm in die nieuwe goedkope winkels met allemaal Chinese prijzen, de gratis parkeerplaatsen zijn stampvol, en je houdt een bult met geldover in je portemonnaie. Onze gemeente moest de parkeertarieven al verlagen wegens gebrek aan klandizie. Maar dat willen ze weer terug door te gaan schrijven in ons wijkwinkelcentrum met zes man sterk. Iedereen tuint er in die met de fiets aankomt. Het laatste stuk tot het fietsenrek moet je lopen, maar wie doet dat, dus kassa. Gevolg, er staan al 13 winkelpanden leeg in een vleugel van ons winkelcentrum, maar nu jaag je de consument helemaal weg. Heel zielig voor die winkeliers. En wie een beetje moeite doet, je kan overla gratis wegwerppallets krijgen. Ik stook al jaren pallethout, is milieuneutraal, en het scheelt me een bult aan belastingen. Mijn belastinggeld met scheepsladingen tegelijk weggegeven aan anderen dan aan ons, dan ben je als overheid verkeerd bezig en heb je straks niks meer.

Brabant hier | 23-11-13 | 14:33

En hier weer een staaltje van hoe de schriftgeleerden van de staat, in dit geval hogepriester Dronkers, moeite doen om ons te laten geloven dat de alom bekende slechte leerprestaties op 'zwarte' scholen helemaal niet bestaan door gewoon de objectieve werkelijkheid (examenresultaten)in de gewenste gutmenschenrichting te corrigeren met postcodegebied en opleidingsniveau van ouders, als politieke correctievariabelen.
Wie trachtte óók alweer ooit, ook de natuurwetenschappelijke werkelijkheid met banvloeken en dogma's te corrigeren?
www.volkskrant.nl/vk/nl/11968/Dronkers...

WirMachenMusik | 23-11-13 | 14:32

@Hoog Toontje: en wie heeft er ondanks dat nauwelijks feitelijke zeggenschap over de NS?

henry_louis | 23-11-13 | 14:18

Kijk Borakh 12:32
.
@duitse herder | 23-11-13 | 13:43
en jaren na hun emigratie blijven ze nog zeiken op fora uit het land dat ze achterlieten.
Jopie2009 | 23-11-13 | 13:46 | + -1 -
.
Hier heb je nou zo'n achterblijver... voor de rest van zijn leven?

duitse herder | 23-11-13 | 13:56

Educatief stuk, wijze woorden. Waarheden, die altijd met persoonlijke aanvallen ende Godwins bestreden zullen worden door machthebbers en hun handlangers.

Defensief als als altijd voor hun macht en/of makkelijke en dik betaalde baantjes.

Jan Passant mk2 | 23-11-13 | 13:52

@ arie181818 | 23-11-13 | 13:30

Als dat zo is, waarom gaan de belastingen dan steeds verder omhoog? ...

HoogToontje | 23-11-13 | 13:47

@duitse herder | 23-11-13 | 13:43
en jaren na hun emigratie blijven ze nog zeiken op fora uit het land dat ze achterlieten.

Jopie2009 | 23-11-13 | 13:46

@duitse herder | 23-11-13 | 12:27
Gek he, met een royale verzorgingsstaat en de deur wagenwijd open voor laaggekwalificeerde en criminele immigranten?
Borakh | 23-11-13 | 12:32 | + 3 -
Denk hierover eens na:
Sinds 2000 emigreren massaal Nederlanders met brains, a looking for the edge en doorzettingsvermogen. In 2011 waren dat er 125.000... in 2012 145.000
De reëele vraag is nu: Wat blijft er over en de tweede vraag is wat komt er binnen.
In ben zo'n emigrant. En nee terug naar NL is uitgesloten. Dat kost mij veel geld aan inkomen maar vooral leef- en woonplezier.

duitse herder | 23-11-13 | 13:43

@zooishettoch | 23-11-13 | 11:31

Goed onderbouwde kritiek ook.

Koninging Beatricks | 23-11-13 | 13:43

@ henry_louis | 23-11-13 | 13:04

Je onbenulligheid kent geen grenzen. Een vraag: wie bezit alle aandelen NS?

HoogToontje | 23-11-13 | 13:37

Galileo heeft levenslang huisarrest gekregen vanwege zijn "ketterse" ideeën. Nee, dat is geen gevangenis, já, het is een levenslange straf. Ja, de kerk is anti-wetenschappelijk.

Bron: en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei#...

Daar was ik weer | 23-11-13 | 13:34

@necrosis | 23-11-13 | 12:05
het is inderdaad gewoon een bezuinigingsmaatregel, maar dan nog moet Hans niet bazelen dat de overheid steeds groter wordt, want dat doet het het laatste decenium niet meer.

arie181818 | 23-11-13 | 13:30

We kunnen inderdaad gewoon besluiten het niet langer over bepaalde onderwerpen te hebben. Zoals Morgan Freeman in dat videootje gisteren terecht opmerkte. Als je de discussie niet voert, kun je er ook niet voor voor de inquisitie komen.
.
Confucius zei ooit: ik hoor geen kwaad, ik zie geen kwaad en ik spreek geen kwaad.
.
En je dus ook niet laten verleiden tot het doen van onbesuisde uitspraken, waardoor je alleen maar verder wordt gedemoniseerd. Er zit zeker wat in... want wat hebben al die opinies van al die opinieleiders nou eigenlijk opgeleverd, zeg sinds Fortuyn...

Greetje Duisenberg | 23-11-13 | 13:30

@Mopperstein | 23-11-13 | 12:51
eens, mijn definitie is dan ook niet de wil van de meerderheid maar rekening houden met de minderheid....

gedachtespinsel | 23-11-13 | 13:21

Steeds minder reaguursels bij deze Jansen topics: zo'n langspeelplaat over het zelfde sprookje wordt vanzelf vervelend.

bottlebaby | 23-11-13 | 13:21

@henry_louis | 23-11-13 | 13:04

"Wat een enorm geklets in de ruimte hier over 'de staat'. Sinds de jaren '80 heeft 'de staat' in kapitalistische landen zich geheel of gedeeltelijk teruggetrokken uit telecommunicatie, energieopwekking, spoorwegen, watervoorziening, post, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs, woningcorporaties, en nog een groot aantal andere sectoren, door productie en/of regulering uit handen te geven."

De overheid zit nog steeds met haar vingers in bijna iedere markt die je noemt. Er zijn plannen om met overheidsgeld voor 18 miljard aan windmolenparken te bouwen. Noem je dat marktwerking? Neem ook de halfslachtige privatisering van de zorg waar iedereen verplicht klant van is en waar overheidsgeld wordt gebruikt om mensen met lage inkomens te voorzien van een bijdrage. De staat is hier volledig aanwezig.

"Op dit moment vindt ook nog eens de grootste decentralisatie-operatie uit de Nederlandse geschiedenis plaats doordat heel veel rijkstaken naar gemeenten worden overgebracht, waardoor Nederland ophoudt een eenheidsstaat te zijn omdat gemeenten verschillende keuzen zullen gaan maken en de regie vanuit Den Haag onmogelijk wordt."

Van overheid naar semi-overheid. En dat noem je dan geen staat meer?

"Voor die gemeenten is het ook geen feest want die hebben weer te maken met koepels en corporaties die meer gemeenten bedienen en wie daar over gaan is niet altijd duidelijk."

Inderdaad verschrikkelijk ondoorzichtig, maar wederom een alomtegenwoordige staatsbureaucratie.

"Als er iets een probleem gaat worden de komende decennia is het de onbestuurbaarheid van Nederland."

De overheid is onbestuurbaar door de wildgroei aan beslisniveaus, werkgroepen, denktanks, adviesraden, belangengroepen, etc. Daarnaast hevelen we beslisbevoegdheid over naar de EU, waardoor besturen nòg moeilijker wordt.

"En dan komt een een of andere taalkundige iets vertellen over 'de staat'. Laat me niet lachen. Leest die man (en de mensen die hier zonder na te denken hard applaudiseren, zo van, O, wat een goed stuk weer Hans) nooit een krant?"

Ik lees nauwelijks kranten meer, want propaganda van staatsgelovigen. Jansen haalt de overeenkomsten tussen kerk en staat aan en wat mij betreft treffend geschetst.

BenBinnen | 23-11-13 | 13:21

@zooishettoch | 23-11-13 | 11:31

Heeft u ook nog argumenten?

Jarre Tell | 23-11-13 | 13:20

van duyvenbode 12:36
zo is het. Reeds in 732 met de slag bij Poitiers wist de Europese christelijke adel met koning Martel het verder oprukken van de islamitische maures tegen te houden. De Serven en Hongaren trachtten de islamitische Ottomanen tijdens de slag om het Merelveld 1389 het verder doordringen in Europa te verhinderen. De Europese christelijke adel ( de toenmalige elite ) hield vanaf 1529 tot 1683 bij Wenen diezelfde Ottomanen buiten de Europese deur en daarmee de islamisering een halt toeroepend. Nu is het inderdaad andersom. De huidige elite, GL, D66, PVDA voorop staat te juichen bij de Generaal Pardons waar vrnl uitgeprocedeerde moslims toebehoren en dus blijft men afkomen op de inmiddels "racistische" vetpotten aan de Noordzee. De geschiedenis leert dat de islam een ander tijdpad heeft maar de boven ons gestelden doorzien dit niet ,zo blijkt. De lieden van bovengenoemde partijen propageren volgaarne een samenleving waar zij zelf amper deel vanuit hoeven te maken. Immers, welke lifestyle D66-er smaakt het genoegen achthoog in een betonnen konijnenhok tussen de schotelantennes te moeten wonen ?

Jan Boule | 23-11-13 | 13:20

Velen zeiden het al, Nederland is inderdaad nog geen Iran.

Toch valt het lastig te ontkennen dat de overheid wel die kant op gaat, met bijvoorbeeld steeds strengere EU-richtlijnen hoe om te gaan met "islamofobie". Mensen worden aangeklaagd, opgepakt of bedreigd (!) door de overheid vanwege uitspraken over de islam die we eeuwen geleden wèl al over de kerk, het christendom en de christenen mochten doen.

Het is niet alleen de overheid, iedereen doet er aan mee. In een programma als Buitenhof wordt vaker OVER islamcritici gepraat dan MET islamcritici. Andere dogma's waarover bij de NPO nauwelijks verschil van mening mogelijk is zijn immigratie, de EU en criminaliteit. Je moet het "ware geloof" belijden, anders ben je een tokkie en een racist.

Daarom worden journalisten van Pownews met enige regelmaat geslagen, bespuugd, in hun kruis geknepen, bedreigd, met boter besmeurd etc. Acties die door fatsoenlijk Nederland worden toegejuicht, want "Pownews is onfatsoenlijk".
Daarom moet Wilders al weer bijna 10 jaar worden beveiligd, tot spijt van velen, en moeten ook andere ketters goed op hun woorden passen. Want het gebruik van geweld tegen afwijkende meningen is kennelijk zinvol.

Volgens mij is dat een beetje de manier van redeneren die tijdens de inquisitie werd gehanteerd.

Dandruff | 23-11-13 | 13:11

Ik ben het eens met @Greetje Duisenberg. Alleen een probleem is wel dat zeer velen van ons al uit de hand van de staat eten, waardoor zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid een moeilijkheid is.
De staat heeft een afhankelijkheid gecreëerd bij grote delen van de bevolking, die op één of andere manier zijn aangewezen op staatssteun. Wij creëren eigenlijk zelf de staat, iedere dag weer opnieuw.

Rest In Privacy | 23-11-13 | 13:09

Wat een enorm geklets in de ruimte hier over 'de staat'. Sinds de jaren '80 heeft 'de staat' in kapitalistische landen zich geheel of gedeeltelijk teruggetrokken uit telecommunicatie, energieopwekking, spoorwegen, watervoorziening, post, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs, woningcorporaties, en nog een groot aantal andere sectoren, door productie en/of regulering uit handen te geven. Op dit moment vindt ook nog eens de grootste decentralisatie-operatie uit de Nederlandse geschiedenis plaats doordat heel veel rijkstaken naar gemeenten worden overgebracht, waardoor Nederland ophoudt een eenheidsstaat te zijn omdat gemeenten verschillende keuzen zullen gaan maken en de regie vanuit Den Haag onmogelijk wordt. Voor die gemeenten is het ook geen feest want die hebben weer te maken met koepels en corporaties die meer gemeenten bedienen en wie daar over gaan is niet altijd duidelijk. Als er iets een probleem gaat worden de komende decennia is het de onbestuurbaarheid van Nederland. En dan komt een een of andere taalkundige iets vertellen over 'de staat'. Laat me niet lachen. Leest die man (en de mensen die hier zonder na te denken hard applaudiseren, zo van, O, wat een goed stuk weer Hans) nooit een krant?

henry_louis | 23-11-13 | 13:04

Maak je geen zorgen Hans, elke beschaving die opgekomen is, is ook weer ten onder gegaan en aldaar is de terugweg. Overigens niet elke beschaving, die gozer die al 50.000 jaar met een botje door zijn neus over de savanne gaat en in harmonie leeft met de natuur, die beschaving bestaat echt sinds mensenheugenis. We zijn bijzonder ver van het pad af.

netniet | 23-11-13 | 13:00

De staat als kerk met welzijnswerkers als priesterkaste, gutmenschen als misdienaars en het MSM-journaille als jezuïetenorde.

WirMachenMusik | 23-11-13 | 12:58

Waar de kerk voor niet gelovigen dreigde met de hel,daar dreigt de EU ieder die tegen hen is met oorlog.
Dus ja.. Jansen heeft gelijk.
En Rutte heel vroom elke zondag naar de kerk als een naïeve EU misdienaar.En dat is dan onze MP! (zucht!)

Welles! Nietes! | 23-11-13 | 12:56

Ha. Ome Hans is een libertariër. Maar dat is iedereen met een beetje intelligentie dus het komt niet als een verrassing.

Willem VanDer Decken | 23-11-13 | 12:56

Zolang de overheid bepaalt dat winkels op de dag des heeren gesloten moeten blijven en dat geestverruimende middelen uit den boze zijn hoeven we ons over een scheiding van kerk en staat geen zorgen te maken.

Die scheiding bestaat ook hier niet.

terror406 | 23-11-13 | 12:55

@DaughtersofLot | 23-11-13 | 11:34
Overigens zijn de winkeliers weer niet zo blij met winkelen op zondag. Mensen geven niet meer geld uit, maar ze hebben wel meer kosten.

frank87 | 23-11-13 | 12:53

@gedachtespinsel | 23-11-13 | 12:30
Een democratie is een aardig uitgangspunt. Maar ook een democratie kan totalitaire trekken krijgen. Een meerderheid van 51% die de minderheid van 49% zijn wil oplegt, is geen rechtsstaat. Overheid en volkstegenwoordigers moeten vóór alle wetten en maatregelen zich veel bewuster afvragen of het wel om overheidstaken gaat. Iedere organisatie wil zichzelf in stand houden en het liefst groeien. Dat geldt zeker ook voor de overheid en het ambtenarenapparaat.

Mopperstein | 23-11-13 | 12:51

Komt ook nog eens bij dat de staat der Nederlanden eigenlijk geen staat meer is. Want een eigen munt is er niet meer, de grenzen staan kamelenwijd open. De grote bedrijven en de banken houden de staat in gijzeling - en vice versa. En ja, een staat die eigenlijk zwak is wordt intolerant jegens hen die niet instemmen met het officiële beleid, het officiële wereldbeeld.

Rest In Privacy | 23-11-13 | 12:51

@Smarties | 23-11-13 | 11:21

De overheid heeft geen oplossingen. De overheid ìs namelijk het probleem.

BenBinnen | 23-11-13 | 12:46

Ik ga naar de hema, de hoofddoeken zijn in de aanbieding.
De eerste de beste met een opmerking daarover sla ik voor zijn smoel.
Ik haat discrimineren.

Terpen-tijn | 23-11-13 | 12:44

De staat heeft gewoon de oorlog verklaard aan de onerdanen. Zo eenvoudig is het... want wie heeft er ooit mee ingestemd dat er bijvoorbeeld bekeuringen in de brievenbus vallen voor onnozele, minimale snelheidsovertredingen? Wie heeft er ooit ingstemd met het verdrag van Lissabon? Of met de invoering van de euro? Of met de multiculturele samenleving?
.
Wat is het passende antwoord op een staat met degelijke fratsen? Geweld in ieder geval niet, want daar weet de staat wel raad mee, dus burgerlijke ongehoorzaamheid a la Ghandi is nog het beste...
.
Massaal er voor zorgen dat niemand ooit een bekeuring krijgt, zodat ze voor Piet Snot staan te flitsen!
.
Massaal demonstratief geen stem uitbrengen bij verkiezingen.
.
Het mooie van deze methode van subversief gedrag, is dat je juist niet provoceert of meedoet aan een welles nietes debat, en daardoor als Kop van Jut dient. Want doordat je je aan de regels houdt, neem je ook het morele gezag over.
.
Nogmaals: met geweld of afwijkende meningen weten ze wel raad. Daarom moet je het ook over een andere boeg gooien.

Greetje Duisenberg | 23-11-13 | 12:44

Meewarig, woedend, water zien branden... dat zijn de reacties in Afrika als je zegt een heidene te zijn.
Dat waait over naar hier. Er komt een dag dat het niet meer verantwoord is om te zeggen dat je niet gelooft.

Terpen-tijn | 23-11-13 | 12:41

Een ander aspect dat ook niet door Jansen wordt genoemd, is dat de staat sinds de jaren 80 is begonnen met een proces van deregulering en privatisering. De vraag is wat dit inhoudt voor de positie van de staat.

Rest In Privacy | 23-11-13 | 12:40

Nou was het leuk geweest is als hr Jansen nog even geduid had, wat volgens hem "de weg terug is".

Jopie2009 | 23-11-13 | 12:40

@wiza | 23-11-13 | 11:49
De grote voordelen van de vele kerken in dit geval is dat ze niet de schijn van neutraliteit hoeven hoog te houden, en veel in natura door de leden laten doen.

frank87 | 23-11-13 | 12:39

Jansen is één belangrijk ding vergeten te vermelden, nl. dat de kerk eeuwenlang de islam buiten de deur heeft gehouden en dat de staat de islam met een rode loper binnenhaalt.

Rest In Privacy | 23-11-13 | 12:36

"De druk om qua opvattingen en gedachten zich te laten gelijkschakelen, gaat alles te boven wat we tot op heden in de vrije wereld gezien hebben."

Dat komt mij helaas heel bekend voor.

Hobbykip | 23-11-13 | 12:34

Als er iets "verkeerds" over de islam gezegd wordt, komt zelfs chef eu in actie, het voorkomen van een nieuwe (wereld)oorlog heeft alle prioriteit, de belangen van beide partijen (graaien en verrijken) zijn dan weer veilig gesteld, de rest doet niet terzake.

Terpen-tijn | 23-11-13 | 12:33

@duitse herder | 23-11-13 | 12:27
Gek he, met een royale verzorgingsstaat en de deur wagenwijd open voor laaggekwalificeerde en criminele immigranten?

Borakh | 23-11-13 | 12:32

Het echt enge is dat niet alleen de staat maar ook de onderdanen een afwijkende mening steeds minder tolereren. Het gelijkheidsdenken is sinds de dood van Pim Fortuin een alom aanwezige entiteit geworden.

Udo Hess | 23-11-13 | 12:31

@Mopperstein | 23-11-13 | 12:26
leve de democratie zou ik zeggen, zolang er geen beter systeem is lijkt me dat een aardig uitgangspunt....

gedachtespinsel | 23-11-13 | 12:30

KOrtom.... minder godsdienst en vooral geen zeikerige gedram over hun gebruiken en daarnaast ook minder overheid.... te beginnen met het terughalen van onze soevereiniteit uit Brussel.

Fatwabuster | 23-11-13 | 12:30

We worden kerk of moskee omdat pappen en nathouden HET beleid is geworden.
Je weet toch dat 1 verkeerde opmerking rellen of oorlogen kan veroorzaken?
Niet gelovigen zijn dan de dupe, die zijn het minst fanatiek en moeten het meeste slikken.

Terpen-tijn | 23-11-13 | 12:29

De Nederlandse staat en de toekomst van haar bewoners: de Hollandse en nauwelijks Hollandse burger:
.
Alle studies en voorspellingen over de ontwikkeling van onze economie wijzen er op dat ons land met het huidige beleid niet mag rekenen op een spoedig economisch herstel.
Deze week kwam de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) zelfs met de sombere boodschap dat de Nederlandse economie volgend jaar weer zal krimpen.

www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/220811...

duitse herder | 23-11-13 | 12:27

@gedachtespinsel | 23-11-13 | 12:04
De stelling is (volgens mij) niet dat vroeger alles beter was. De stelling is wel dat er sinds de jaren '60 een gat is ontstaan in onze samenleving. De rol van kerken, verenigingen, vakbonden enz. is klein(er) geworden. Daardoor blijven er praktische zaken in de samenleving liggen en zijn mensen op zoek naar nieuwe morele spelregels. De Staat is op dit moment de institutie die deze gaten opvult. We moeten ervoor zorgen dat de Staat hierin niet doorslaat. Dat begint met bewustwording van deze ontwikkeling en daarna het bedenken van afspraken en mechanismes om de Staat in de hand te houden.

Mopperstein | 23-11-13 | 12:26

Roeping heeft plaats gemaakt voor eigenbelang.
Machtsgeile zakkenvullers laten het volk barsten.
Je mag alleen maar voor de EU zijn, voor massa-immigratie, voor multiculti.
Één rijk....één volk.... iedereen even arm en monddood.
Behalve de plucheplakkers natuurlijk. Die zorgen goed voor zichzelf.
Doodeng.
Nooit gedacht dat ik ooit beschreven zou worden als een racist omdat ik van Zwarte Piet hou.
En ik ben een islamofoob, omdat ik geen trek meer heb in dat multiculti eenrichtingsverkeer en de jihadisten.
Ik ben zelfs staatsgevaarlijk.
Ben immers een PVV-stemmer.

Ik wil mijn Nederland weer terug!

Schietmijmaarlek | 23-11-13 | 12:26

Varkens zijn edele wezens vergeleken met een links gemankeerd mens.

Ongeblustekalk | 23-11-13 | 12:25

gedachtespinsel | 23-11-13 | 12:04
En zo is dat!
Nog maar vijf jaar geleden hadden we een zweefteef als minister die regelmatig de zegeningen van de Islam bezong en een wereldvreemde minister die om de haverklap mensen vanwege hun onwelgevallige mening liet oppakken. Wie zou dit vandaag de dag nog durven zonder zichzelf onsterfelijk belachelijk te maken? Policor-denken is mors- en morsdood in dit land.
En daarvoor wil ik mensen als Wilders en Jansen best de credits geven die ze toekomt, maar laten ze aub eens ophouden met doen alsof we nog in het jaar 2000 leven.

sjaakdeslinksesul | 23-11-13 | 12:20

@DaughtersofLot | 23-11-13 | 11:34

De tegenstelling is er een tussen collectivisme en individualisme. Doordat de grote massa helemaal niet vrijwillig solidair is met de rest van de wereld moet dit collectief worden afgedwongen. Vroeger door de goegemeente bang te maken met hel en verdoemenis. Tegenwoordig door anonieme ambtenaren die je onder dreiging van geweld je bezit afnemen.

We zijn niet echt veel opgeschoten met de verschuiving van kerk naar staat.

BenBinnen | 23-11-13 | 12:20

@Hans Jansen: Touché!
Weer een heerlijk stuk om te lezen, bedankt!

saintinel | 23-11-13 | 12:20

George Orwell schreef al eens:

"At any given moment there is an orthodoxy, a body of ideas of which it is assumed that all right-thinking people will accept without question. It is not exactly forbidden to say this, that or the other, but it is "not done" to say it... Anyone who challenges the prevailing orthodoxy finds himself silenced with surprising effectiveness. A genuinely unfashionable opinion is almost never given a fair hearing, either in the popular press or in the high-brow periodicals."

Borakh | 23-11-13 | 12:15

Prima stuk weer.

De staat is een instelling die in alle andere politieke filosofieën als een soort Opperwezen wordt beschouwd dat zich niet hoeft te houden aan de morele wetten waaraan de gewone sterveling zich wel dient te houden. Libertariërs stellen dat ook de staat (net als het Opperwezen) zich aan de regels van de moraal dient te houden om in aanmerking te komen voor het predicaat 'goed'. En ook zij komen door het consequent toepassen van dit weinig opzienbarende uitgangspunt tot een zeer radicale conclusie: de staat is niet goed - of zelfs maar acceptabel - maar slecht.

Nu heeft het falen van alle collectivistische, op het principe van centrale sturing berustende ideologieën - communisme, socialisme, fascisme, nationaal-socialisme, geïnstitutionaliseerde religie - inderdaad duidelijk gemaakt dat de samenleving niet maakbaar is door centrale sturing. Maar er is nog een andere conclusie mogelijk dan de desperate conclusie dat de samenleving dus niet maakbaar is, en dat we daarom, bij gebrek aan een zinnig alternatief, maar moeten vasthouden aan de status quo. Als centrale sturing door de staat niet werkt, dan zou ook kunnen worden geconcludeerd dat het zinnig is om de macht die de staat naar zich toe heeft getrokken, aan de staat te ontnemen en terug te geven aan de burgers. Niet meer een kleine elite van religieus leiders, politici, bureaucraten en hun adviseurs beslissen dan wat mensen met een belangrijk deel van hun geld en hun leven moeten aanvangen, maar een ieder kan daar volledig zelf over beslissen.

Vrij naar www.meervrijheid.nl/?pagina=42

BenBinnen | 23-11-13 | 12:15

We worden al geregeerd door De Linkse Kerk. In een soort "mediacratie" met als hogepriesters Paul & Witteman en Van Nieuwkerk cum suis. Dat heeft Links toch knap gedaan, moet ik ze helaas nageven.

Dizzydent | 23-11-13 | 12:09

@gedachtespinsel | 23-11-13 | 12:04 | + 1
HEAR HEAR!

Boris Kapotjeplof | 23-11-13 | 12:08

@arie181818 | 23-11-13 | 11:54
Die participatiemaatschappij is gewoon bedoeld om betaalde banen te kunnen elimineren in (bv) zorginstellingen, doordat jij die taken gratis moet gaan vervullen.
Uiteraard blijven de 'zorgmanagers' en hun dikke bonussen buiten schot.

necrosis | 23-11-13 | 12:05

Gelukkig is er geen weg terug! Het bekende verhaaltje "vroeger was alles beter", en dan nog, wat is nu eigenlijk de stelling? Dat we kapot gereguleerd worden, ons schamen voor wie je bent als er iemand iets roeptoetert? Wat een onzin! Janmaat zei nog niet de helft van wat tegenwoordig Wilders over de lessenaar blaft. Zoiets als geenstijl had 15 jaar offline gehaald vanwege 'haat zaaien, grieven en ongefundeerd diareren van kwetsende woorden'. Man man man, wat een onzin verhaal!. Het lijkt wel of de heer Jansen Nederland ziet als een ziek object dat niet in staat is om zich te handhaven binnen welke organisatiecontext dan ook. En dan nog de argumentatie, "de literatuur over inquisitie", wat heeft dat te maken met de ondergang van het Nederland in het nu? Het lijkt wel of de heer Jansen een zelfde angstcultuur denkt op te moeten werpen die heerste in US voor het communisme 40-50 jaar geleden....

gedachtespinsel | 23-11-13 | 12:04

@frank87 | 23-11-13 | 11:46
Yep, of dacht u dat ze bij de staat niet verder gingen dan het ritueel verbranden van belastinggeld en riante wachtgeldregelingen.

toetanchamon | 23-11-13 | 12:03

Precies! Hans Jansen wordt vanwege zijn afwijkende mening met enige regelmaat ingegraven tot aan zijn hoofd en vervolgens wordt hij gestenigd. Hetzelfde geldt voor Geenstijl. Die website wordt om de haverklap door the powers that be 'op zwart gezet'! Powned, nog zo'n voorbeeld. Die omroep is door de staat op agressieve wijze uit het publieke bestel gehouden, terwijl ze toch van die waardevolle programma's maken. NOT!! Lulkoek dus. Afwijkende meningen worden hier van repliek gediend (al dan niet op fatsoenlijke wijze, zoals ze ook gesteld worden). Om de staat en het publieke domein in NL met Iran of Saoedi Arabië te vergelijken is echt totale flauwekul.

Boris Kapotjeplof | 23-11-13 | 12:02

De huidige machthebbers zijn een product van de jaren '60 en '70, waarin het establishment en de kerk afgebroken moesten worden.
Dat is gebeurd. Omdat deze lui, net als hun voorouders al eeuwenlang, zijn grootgebracht met een streng christelijke moraal, zijn zij op dezelfde voet verder gegaan, alleen zonder God. Voilà de linkse kerk. Oftewel al onze huidige (machts)systemen.
Men heeft in de jaren '60, '70 exact gekopieerd wat onze christelijke voorvaderen al eeuwen deden. Onze maatschappij is nog immer diep religieus (dogmatisch moralistisch), waarbij god slechts is vervangen door de heersende machten en systemen.

KoninginWildemina | 23-11-13 | 12:01

Ars Vivendi | 23-11-13 | 11:53 |
LOL, die vlieger gaat dus ook niet op.
Pa Cartwright | 23-11-13 | 11:57 |
Linkse propaganda.

sjaakdeslinksesul | 23-11-13 | 12:00

Goed stuk. Er heerst nu in Nederland de gedachte dat we niets meer zelf kunnen of willen, en dat alles geregeld moet worden door de staat.

En nu is het genoeg! | 23-11-13 | 11:58

@ sjaakdeslinksesul | 23-11-13 | 11:52
En je vriendin molesteren?

Pa Cartwright | 23-11-13 | 11:57

Zullen we ons toch maar bekeren tot de islam, dan hebben we het wellicht beter als dat we door de staat uitgeknepen worden.

jasser | 23-11-13 | 11:55

Goed verhaal. Kop, spijker, raak!

Brou Is Back | 23-11-13 | 11:55

Wil Hans Jansen een nagenoeg anarchistische staat zoals bijvoorbeeld in een aantal afrikaanse landen (bijv. Somalië) waar niets goed is geregeld?
Kijk in geval van Noord Korea heeft de staat veel te veel macht, maar in Nederland is dit echt niet het geval.
Sterker nog: de participatiesamenleving die de huidige regering nastreeft heeft als doel dat de burger zelf meer taken op zich neemt.
Zorg jij al voor je demente moeder Hans, of moet toch de staat dit voor je regelen?

arie181818 | 23-11-13 | 11:54

De keuze is snel gemaakt, Hans. Doe mij maar de Staat.

Plukkiehaar | 23-11-13 | 11:53

@sjaakdeslinksesul | 23-11-13 | 11:52
Tenzij je Demmink heet...

Ars Vivendi | 23-11-13 | 11:53

Ambtenaren die kinderen molesteren raken hun baan wel kwijt.

sjaakdeslinksesul | 23-11-13 | 11:52

@BBmetR | 23-11-13 | 11:42
Moet eens kijken wat er gebeurt als je niet op tijd bij de sociale dienst verschijnt, je heilige formuliertje niet op tijd invult, of niet volgens de regels hulpbehoevend bent.
De godsdienststaat heeft het allemaal ook nog eens extra in de computer zitten.
Ik ken mensen in de bijstand, die trouw "staatsgelovige" zijn(ofwel alle regeltjes kennen, en kunnen gebruiken), en het beter hebben dan andere bekenden met een niet zo goed betaalde baan.

frank87 | 23-11-13 | 11:52

Zelf houd ik het liefste Femke Halsema verantwoordelijk voor alle onheil die vanwege de staat over mij komt.

Nederlander(wit). | 23-11-13 | 11:51

Het overdragen van taken van de kerk naar de samenleving is al direct na de franse revolutie begonnen. En inderdaad als Jansen bekend was met de geschiedenis van de welzijnsstaat zou hij ook weten dat de kerk zich al in de jaren vijftig begon terug te trekken en in de jaren zestig en zeventig overal buiten werd gezet. De "kerk" (welke van de driehonderd worden bedoeld?) heeft de middelen en mensen niet meer.
Ik denk dat als de overheid haar weer die middelen gaf, wat impliceert dat om in aanmerking te komen voor armenzorg je elke week naar d kerk moet... Dan zouden er net zoveel managers, en overhead zijn als er nu is.
Die ziekte heeft niets met het feit te maken dat het overheidsinstellingen zijn. Kijk maar naar ziekenhuizen, woninngbouwstichtingen en scholen. Maar ook grote bedrijven hebben er last van of last van gehad (Philips, amerikaanse Autobedrijven etc).

wiza | 23-11-13 | 11:49

Artikel 9.1 EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens): "Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen [...]."

Hieruit volgt dat als de staat zich steeds meer als kerk gaat gedragen en haar ideologie als geloofsdogma voorschrijft, 'haar' burgers recht hebben op 'kerkverlating' en 'geloofsafval'. (Terzijde: het recht op geloofsafval werd ook door partijen als PvdA en VVD gepropageerd: vorige.nrc.nl/opinie/article1804357.ec... en www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2007/9/...).

Maar zoals Mopperstein (23-11-13 | 11:37) opmerkt: anders dan bij kerken (die je desgewenst kan verlaten) moet je steeds meer binnen de morele piketpaaltjes van de Staat blijven.

Het zou interessant zijn dit eens tegen art. 9.1 van het EVRM te houden...

henkvaningrid | 23-11-13 | 11:49

Ik heb heel er veel respect voor de heer Jansen maar enige gemakzucht in zijn schrijfsels hier moet ik hem toch verwijten, net als Ebru die ik echt een tof wijfje vind, het blijven een beetje stukjes die een open deur intrappen. Verder niks dan respect voor beiden, het is geen waardeoordeel.

Bokito ergo sum | 23-11-13 | 11:47

@2BOrNot2B | 23-11-13 | 11:45
Neehee, Balkenende was V.O.C.!
Toch...?

Ars Vivendi | 23-11-13 | 11:47

@toetanchamon | 23-11-13 | 11:41
Is dat niet een aanwijzing dat de staat minstens net zo erg is? Ik moet nu toch aan Joris Demmink denken...

frank87 | 23-11-13 | 11:46

Balkenende was toch kerk en staat, of raak ik nu draad kwijt?

2BOrNot2B | 23-11-13 | 11:45

Het enige voordeel om deze zaken via de staat te regelen is dat er minder willekeur is. Men is niet meer afhankelijk van de goedheid van gulle gevers, als die er al zijn, maar alle draagkrachtigen worden gedwongen mee te doen. (Meteen ook een belangrijk nadeel). Idem voor de criteria om in aanmerking te komen.
Wat een ander nadeel is, waar vroeger een gulle gever goede sier kon maken met zijn goede giften, tegenwoordig vaak allerlei grote ego's goede sier maken met door anderen betaalde goede giften.

KropjeSla | 23-11-13 | 11:45

Hmm even snel de inquisitie naar een randverschijnsel duiden. En dat in een tijd waarin uitwassen van het geestelijke nochtans regelmatig boven tafel komen. Daarin moet "geloof" toch haast een rol spelen Hans.

Joffri | 23-11-13 | 11:43

Laten we het enge beestje nog iets nauwkeuriger bij de naam noemen: ze noemen het namelijk niet voor niets de linkse kerk.

Professor Superhirn | 23-11-13 | 11:43

Maar de staat zal niet controleren of je wel vaak genoeg in de kerk gekomen bent.
Helaas zal de beambte die je, in geval van een aanvraag, wel heel misschien wel bij zijn reguliere bezoeken in de kerk je daar gemist hebben.
Maar liever dat nog dan een mensonterende smeekbede aan de achterdeur van de kerk.

BBmetR | 23-11-13 | 11:42

@Eric Blair | 23-11-13 | 11:38
Vroeger vond ik het jammer dat mijn leven zo gelopen is dat ik kinderloos gebleven ben.
Tegenwoordig ben ik er blij om.

Ars Vivendi | 23-11-13 | 11:41

Dat de staat zichzelf de 'zuiverheid' toekent van de kerken is omdat er nog nooit een politici is veroordeeld voor ontucht met kinderen.

toetanchamon | 23-11-13 | 11:41

@ Smarties | 23-11-13 | 11:29
2 studies. Een ietwat langzame leerling, bovendien. Heden ten dage zou ik zonder twijfel voor een 'rugzakje' in aanmerking komen.

Pa Cartwright | 23-11-13 | 11:41

Over 100 jaar is de islam de grootste religie in West-Europa, las ik ergens.
Blij dat ik dat niet meer hoef mee te maken.
Mijn kleinkinderen helaas wel.

Eric Blair | 23-11-13 | 11:38

Na de kerk komt de staat en de superstaat. Na het zuur komt het zout en het zoutzuur.

Zoetwaterpanharing | 23-11-13 | 11:38

Volkomen juiste analyse. Na de afbraak van normen, waarden en instituties vanaf de jaren '60 is er een moreel vacuum ontstaan. Overal worden nu nieuwe morele piketpaaltjes geslagen. Vroeger sloeg de kerk die, maar als dat je niet beviel kon je naar een ander kerkgenootschap of je kon de kerk verlaten. Binnen de morele piketpaaltjes van de Staat moet je blijven. En het worden er snel meer, ook nog in internationaal verband. De liberale partijen (D66, VVD) doen net zo hard mee. A Brave New World en 1984 blijven indringend actueel.

Mopperstein | 23-11-13 | 11:37

Waar kan ik me uitschrijven van deze religie?

ZDEV | 23-11-13 | 11:34

En hoe staat dat in verhouding tot de voorgestelde participatiesamenleving? Ben het in hoofdlijnen met de Heer Jansen eens. Maar vergeet niet, de sociale onderklasse is dermate gehospitaliseerd, dat het bijna onmogelijk lijkt om die nog verantwoordelijkheden te geven. Ze gaan niet vanzelf solliciteren. Er is weinig tot geen beleving van eigen verantwoordelijkheid en al helemaal geen plichtsbesef.
Dan zijn er nog genoeg zaken over waar de staat zich niet mee te bemoeien heeft, maar laat het dan net uw gedroomde coalitie CDA/PVV/SGP zijn, die met namen daar een einde aan wil maken. Niet winkelen op zondag. Geen abortus. Homo? Bah, ga weg! Coffeshops dicht. Dr Corrie aan de galg.
Verantwoordelijkheid is niet de directe tegenhanger van verzorgingsstaat. Lijkt me zo. Helemaal als je het afzet tegen waar ik vandaan kom. Daar heb je twee opties.
Werken of voedselbonnen. Geloof me, dat systeem wilt u niet. Echt niet!

DaughtersofLot | 23-11-13 | 11:34

Dit is toch idere week weer iets waar ik naar uitkijk. Vanaf dag een, week in week uit, een topstuk met veel onderbouwde feiten en verwijzingen. Zo ook dit stuk; een haarscherpe analyse van onze westerse samenleving met de overheid als parareligieus systeem. En die weg terug meneer Jansen, ik heb bange vrees. Ik ben bang dat we óf nog meer gedomineerd en gecontroleerd gaan worden óf we zetten de poorten wagenwijd open voor een nieuwe islamitische overheersing. Je zou kunnen stellen dat de enige weg terug die naar een nieuwe semi-dictator is die van vreemde smetten vrij wil blijven en voor zijn onderdanen zorgt als [ik waag me maar niet aan een naam van een koning o.i.d. want dan word ik vast en zeker historisch om de oren geslagen]. Anyweetjes, topstuk!

Sliptong | 23-11-13 | 11:34

Karl Marx schreef al: "religie is het opium van het volk," en het is dan ook geen wonder dat op nationaal niveau de socialisten/communisten van de VVD en PvdA in een rap tempo de Kerk verdringen en vervangen door de Staat. Op Europees vlak gebeurd hetzelfde door communisten als Barroso en Schulz.

Xirdalan | 23-11-13 | 11:32

Pfff Hans weer een typisch stuk met dure woorden quasi intellectueel waar iemand die beroofd en bespuugd word geen fuck aan heeft.

zooishettoch | 23-11-13 | 11:31

Pfff Hans weer een typisch stuk met dure woorden quasi intellectueel waar iemand die beroofd en bespuugd word geen fuck aan heeft.

zooishettoch | 23-11-13 | 11:31

En pas op, de capaciteit om iedereen tegelijk te vervolgen is ondertussen al aanwezig. Nu nog even contant geld afschaffen, en je bent met een druk op de knop tot de hongerdood veroordeeld.

frank87 | 23-11-13 | 11:31

@AgentKrol | 23-11-13 | 11:29 | + 0 -

Laat me raden: Monty Python?

henkvaningrid | 23-11-13 | 11:30

Onze Nederlandse kerken propageren gelukkig geen besnijdenissen, hoofddoeken, koppesnelllen, uitkeringen trekken, homo's aftuigen of crimineel gedrag.
Die tijd hebben we gelukkig al een paar honderd jaar achter ons.
Zouden de moslims ook eens moeten doen.....

Ommezwaai | 23-11-13 | 11:29

Pa Cartwright | 23-11-13 | 11:25 |
Haha! Alles dubbel gedaan, want grondig, en toen nog een afscheidstournee van een jaar?

Smarties | 23-11-13 | 11:29

Hoezo historisch niet correct? Er bestaan zelfs videobeelden waarop de verschrikkingen van de Spaanse Inquisitie zijn te zien:
www.youtube.com/watch?v=vt0Y39eMvpI

AgentKrol | 23-11-13 | 11:29

Uitstekende analyse, heer Jansen. In Nederland kan je je aan het gezag van een kerk onttrekken (of je kan je er wel wat van aantrekken, of je kan een andere kerk zoeken - maar dat is dan eigen keuze). Maar voor het gezag van de staat kan je niet wegvluchten.

henkvaningrid | 23-11-13 | 11:29

Staat zit vol demonische gedrochten en ander tuig om burgers langzamerhand te transformeren tot slaven!

Legio Patria Nostra | 23-11-13 | 11:28

@Ikdus | 23-11-13 | 11:18
En de staatshond is op dit moment inderdaad veel groter en gevaarlijker dan de kerkkitten. Daar heeft Hans Janse wel weer gelijk in.

frank87 | 23-11-13 | 11:27

Dit vind ik eigenlijk gewoon een heel goed verhaal.

marlinn | 23-11-13 | 11:26

''de staat neemt meer en meer de taken op zich die vroeger door kerken of andere genootschappen vervuld werden''. Wanneer is deze column geschreven? In 1951? Advies aan Hans Jansen: schrijf iedere week een fijne haatcolumn over de Islam als je niet anders kunt want daar schijn je verstand van te hebben, maar waag je niet aan de geschiedenis van de verzorgingsstaat en aan politieke economie. Dat zat allemaal niet in de opleiding Arabische taal- en letterkunde, en je hebt er, zoals je pijnlijk duidelijk laat zien in je column, ook niet veel zinnigs over te zeggen.

henry_louis | 23-11-13 | 11:25

Wie zijn gezond verstand openlijk tentoonstelt wordt als dorpsgek aangewezen. Vals emotioneel populisme viert helaas hoogtij.

Harry Turtle | 23-11-13 | 11:25

De aanhoudende oproepen dat wij toch vooral in de EU moeten 'geloven' worden inderdaad steeds griezeliger.

Ars Vivendi | 23-11-13 | 11:25

Vroeger was ik lichtjes links. Nou ja, soort van dan. Ik deed het er zo half&half een beetje bij – voor de vorm.
Na 11 jaar UvA ben ik daar zo ongeveer wel mee opgehouden.

Pa Cartwright | 23-11-13 | 11:25

Wel zo'n beetje elke grote geest uit de geschiedenis van kunst, wetenschap en literatuur heeft gewaarschuwd tegen een 'grote staat'. Wanneer dringt dat toch eens door tot het bestuurlijke gepeupel?

trotse-ambtenar | 23-11-13 | 11:24

De staat is niet zozeer het probleem. Het is het tuig dat daar werkzaam voor is. Met zijn allen dezelfde mening uitdragen. Wanneer allen het eens zijn heeft niemand goed nagedacht.

Smarties | 23-11-13 | 11:21

Vroeger was ik geen racist maar ben er door de overheid "ingerommeld"...

eerstneukendanpraten | 23-11-13 | 11:19

Zolang er plucheklevers zijn is er geen weg terug.
Zolang niemand de plucheklevers wegjaagt is er geen weg terug.
Het wachten is dus op een massale volksopstand.

fuckje | 23-11-13 | 11:18

Ach de politici pretenderen ook een soort van Jezus te zijn, en ons zuur in zoet te kunnen veranderen.

Maar ik ben het er helemaal mee eens, als je niet gelooft in de dromen van de gevestigde orde, ben je een -foob, dom, een onwetende van Klassieke muziek, en word je verketterd. Helemaal juist.

Kaas de Vies | 23-11-13 | 11:18

Blijft toch een beetje een geval van: Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt.....

Conclusie: Of je nou door een machtige kerk/geloof of staat geregeerd wordt, het is allebei kut.

Ikdus | 23-11-13 | 11:18

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl