Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BEWIJS! Religie is voor domme mensen

dezegrafiekisawesome.pngALLES wat wij al jaren schrijven, wetenschappelijk onderbouwd. Hoe dommer het volk, hoe religieuzer het is. Of eigenlijk andersom. In groepen met een gemiddeld hoger IQ is het percentage atheïsten groter. De grafiek hierboven: blauwe puntjes zijn landen, de y-as staat voor gemiddeld IQ en de x-as staat voor percentage atheïsten. Hoger IQ = meer atheïsten. Sowieso blijkt er uit de meeste studies een zeer sterke negatieve correlatie te bestaan tussen religieuze overtuiging en intelligentie. Moslim mag dus voortaan geschreven worden als mostom. Christendom heeft haar eigen stupiditeit al semantisch geëmbed. Hindoms, Boeddhomoren, Katholutsers, afijn, u vult de rest zelf wel in. Geobsedeerd leefregels aanhangen van een fantasiefiguur bewijst gebrek aan kritisch denkvermogen. Je verwacht het niet.

Reaguursels

Inloggen

Ik weet het vrijwel niemand zal dit nog lezen, maar de link waar JQ naar verwijst, laat een mooi artikel lezen. Een artikel dat in strijd lijkt te zijn met de conclusies van JQ. Ik heb het einde gekopieerd:

Voor de volledigheid 4 alinea's, de laatste is het leukst. Vrij vertaald: Je kunt iemand niet dom noemen om zijn religieuze geloof.

Zuckerman also warns that, despite there being thousands of participants overall, ranging among all ages, almost all of them belong to Western society. More than 87 percent of the participants were from the US, the UK, and Canada. So after controlling for other factors, they can only confidently show strong negative correlation between intelligence and religiosity among American Protestants. For Catholicism and Judaism, the correlation may be less negative.

There are some complications to the explanations too. For example, the non-conformist theory of atheism cannot apply to societies where the majority are atheists, like Scandinavian countries. The possible explanations are also currently just that—possible. They need to be empirically studied.

Finally, not all studies reviewed are of equal quality, and some of them have been criticized by other researchers. But that is exactly why meta-analyses are performed. They help overcome limitations of sample size, poor data, and questionable analyses of individual studies.

As always, the word “correlation” is important. It hasn’t been shown that higher intelligence causes someone to be less religious. So, it wouldn’t be right to call someone a dimwit just because of their religious beliefs. Unless, of course, you are an ancient playwright looking to provoke your audience.

Udo Hess | 15-08-13 | 00:58

Jesaja | 14-08-13 | 12:26 |

Zonder dat middeleeuwse christendom had de islam ook niet bestaan. Geschiedenis, het is me wat...

luistukvreten | 14-08-13 | 22:45

als geloof niets is voor slimme mensen, zogenaamd, dan moeten we het geloof wellicht aanpassen, zie website 'geloven kan slimmer' louisseeksunderstanding.blogspot.nl/

grischa | 14-08-13 | 21:30

Wat zegt ik, niks elitair, een gemiddeld IQ van 94 is regelrecht onderontwikkeld te noemen. Niks ergs aan, mooie indicatie dat er een hoog percentage vrouwen rondloopt daar, des te beter!
Zet wel de sneuheid van die kneuzen verder naar onder ff dik aan zef, jeweetwel, driekwart van de landen, waar ook driekwart van de populatie kennelijk hoppakee de jostiband in kan. Anyway, landen please! of bron, waar ik ze kan zien dan.

F#ckingAwesome | 14-08-13 | 19:10

Welk land is dat daar recht, lekker bovengemiddeld slim maar niet megaelitair en >80% a-religieus? Moet ik ff weten, weet ik waar ik over een jaar of 5 naartoe moet als die MOElanders het hier definitief verkloot hebben.

F#ckingAwesome | 14-08-13 | 19:07

Protestommelingen.

T.Stark | 14-08-13 | 17:23

En zeg eens, waarom mogen we niet weten voor welke landen die puntjes staan.

Tricephalus | 14-08-13 | 17:19

Zalig zijn de armen van geest...

drollewupper | 14-08-13 | 16:52

Die landen welke hun stipje links onder zit hebben toch een behoorlijk probleem.

65-80 IQ kansloos

Slappehap | 14-08-13 | 15:51

er is toch ook een (cor) relatie roken/IQ?

bastemeijer | 14-08-13 | 15:10

@Parsons: Inmiddels wel (het was een vol uur..). Samenvatting: totale energie van het heelal is 0 en string theorie zou kunnen beschrijven hoe willekeurig veel heelallen kunnen ontstaan, ieder met een eigen set aan natuurkundewetten. Wij bestaan in dit heelal omdat we in dit heelal toevallig kunnen bestaan.

Goed, dan is dus alles gereduceerd tot string theorie, en dan wordt de vraag: waar komt string theorie vandaan?

Of: waar komt wiskunde en logica vandaan? Uiteindelijk wordt alles in de natuurkunde beschreven met wiskundige formules.

Ik heb het antwoord daar dus op gemist, maar jij kennelijk niet, dus ik verneem het graag van je.

De Aarsonaut | 14-08-13 | 14:18

Ha! Toen ik ontdekte dat mijn IQ bovengemiddeld was heb ik me meteen laten uitschrijven uit de katholieke kerk.

friemelheini | 14-08-13 | 14:17

@Parsons: Inmiddels wel (het was een vol uur..). Samenvatting: totale energie van het heelal is 0 en string theorie zou kunnen beschrijven hoe willekeurig veel heelallen kunnen ontstaan, ieder met een eigen set aan natuurkundewetten. Wij bestaan in dit heelal omdat we in dit heelal toevallig kunnen bestaan.

Goed, dan is dus alles gereduceerd tot string theorie, en dan wordt de vraag: waar komt string theorie vandaan?

Of: waar komt wiskunde en logica vandaan? Uiteindelijk wordt alles in de natuurkunde beschreven met wiskundige formules.

Ik heb het antwoord daar dus op gemist, maar jij kennelijk niet, dus ik verneem het graag van je.

De Aarsonaut | 14-08-13 | 14:17

Atheïsten sluiten een hogere macht per definitie uit.
Cell | 13-08-13 | 22:27

Dat is niet helemaal waar. Atheïsten sluiten niet per definitie een hoger macht uit. Het zou idd best kunnen dat wij in een testtube zitten van een hogere macht. Een hogere macht moet echter ook ooit ontstaan zijn. Door een hogere macht te verzinnen is dat vraagstuk daarmee niet opgelost, sterker nog je hebt nu een nog complexer vraagstuk.

Sketcher | 14-08-13 | 14:11

de hoogste iq score staat bij 12% atheist.

Ron_Paul | 14-08-13 | 13:59

@De Aarsonaut | 14-08-13 | 06:26
Dan heb je niet goed geluisterd.

Parsons | 14-08-13 | 13:33

Jesaja | 14-08-13 | 12:26 | + -2 -
gristen dom

swassannuf | 14-08-13 | 13:19

Mensen die altijd alles voor zoete koek aannemen en alles geloven zijn dommer dan dom.

swassannuf | 14-08-13 | 13:16

@Jesaja
We zijn vooral veel dank verschuldigd aan de apen waaruit we zijn geëvolueerd

Fook Yu | 14-08-13 | 12:52

Wij van WC-eend bewijzen dat WC-eend superieur is

Cloud-buster | 14-08-13 | 12:37

Wat ik in de grafiek mis is de intelligentiegroep van de reaguurders, ruim boven de 110 wel te verstaan.

ZSU-23-4 | 14-08-13 | 12:31

Leuk GS, maar helaas, zou het graag beamen en de gelovigen voor superdom verslijten, maar volgens mij interpreteert GS de grafiek niet op de juiste wijze.
Wat hier, volgens mij, gemeten wordt is de eenduidigheid van mening onder de dommen. Onder de dommen is er niemand die het geloof in twijfel trekt en aangezien in twijfel trekken een intellectuele inspanning vergt...
Als de grafiek vanaf de 20% naar recht wordt uitgelezen ontstaat een ander beeld en is het helemaal niet zeker dat gelovigen perse dommer zijn. Wat je wel ziet is dat met het toenemen van het IQ de kans op zelfstandig nadenken en dus keuze al dan niet voor het geloof een grotere spreiding te zien geeft.
Conclusie, is er binnen de groep geen ruimte voor afwijking van het geloof dan gaat dat vaak samen met laag IQ, worden mensen slimmer daarentegen, dan neemt de variatie binnen de groep toe.

ZSU-23-4 | 14-08-13 | 12:30

Neem nu het atheïsme: geef ze wat macht, neem glorieus intelligente leiders zoals Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en andere atheïstische (communistische)leiders en de landen die ze regeren zijn ineens een stuk minder bevolkt en dat in ca. 75 jaar tijd.

Atheïsten gekkies kunnen alleen maar reageren, zoals ze reageren, omdat hun basis christelijk is. Uit het christendom hebben ze waarden overgenomen, zoals naastenliefde, altruïsme, gij zult niet doden, het huwelijk, niet stelen, je ouders eren (dus weten waar je vandaan komt), vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting etc. In het christendom gaat het om de persoonlijke relatie die je hebt met Jezus en het gaat er niet om of je elke dag 10 weesgegroetjes zegt, of elke week naar de kerk gaat, of je zondags thuis zit en verder niets doet of een grote kathedraal neerzet.

Wat er in de Bijbel staat is geen religie, maar de geschiedenis van De Enige Ware God met de mensen. Wat er in de Bijbel staat is op alle manieren onderzocht en de inhoud kan worden verdedigd. Dat de inhoud, in tegenstelling tot alle andere religies verdedigd kan worden, moet een mens als je enige intelligentie hebt, tot nadenken stemmen. Daarbij zegt Jezus heel terecht: Heb als eerste God lief met heel uw hart, verstand en lichaam. Daarna Heb u naaste lief gelijk uzelve en heb uw vijanden lief. Dat is de Wet die het volk van Israël gekregen had in een notendop.

Het valt mij ook op dat atheïsten gekkies regelmatig de geschiedenis verwaarlozen. Er zijn namelijk grote christelijke wetenschappers, die ons denken en onze technologie zeer vooruit hebben geholpen (John Napier, Nicolas Copernicus, Christiaan Huygens, Johannes Kepler, Leonardo DaVinci, Gregor Mendel, Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, William of Ockham en vele vele anderen).En zonder de, in vele atheïstische ogen, achterlijke middeleeuwse kerk, waren we nu waarschijnlijk islamiet geweest en hadden we zoiets als internet niet gehad, omdat dergelijke mannen, die het fundament hebben gelegd van de huidige wetenschap, dan nooit tot bloei waren gekomen.

Dus een beetje respect voor christenen en voor Jezus in het bijzonder. Atheïsten zijn hun zeer, zeer, zeer veel dank verschuldigd.

Jesaja | 14-08-13 | 12:26

Beetje onzinnig onderzoek. Met het verhaal van de appel en de slang wisten die gelovigen dat zelf ook al.

meesterinche | 14-08-13 | 11:50

Science builds the atom bomb, religion builds soup kitchens

tafkaFM | 14-08-13 | 11:31

Karel Popper | 14-08-13 | 08:07 |
"Kijk naar de tabel met 0.5 & 1 procent atheisten: moslimland na moslimland na moslimland na moslimland."
Dat zijn ook de landen waar je er het gemakkelijkst voor uitkomt dat je atheïst bent.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 11:27

Fuk, mijn welgemeende post gemangeld door de GS haakjesfilter. Hier nog een keer met woorden:
Tja, dit was natuurlijk wel zo'n beetje bekend,
maar toch vind ik de grafiek schokkend:
*Iedereen* met een IQ van minder dan 90 is een reliegekkie (90 pct of meer).
Vandaar dat ik die mensen lastig kan velen.

hotmint | 14-08-13 | 11:17

Udo Hess | 14-08-13 | 09:57 |
De conclusies van JQ verschillen van die van het survey.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 10:57

Leve de wetenschap die het volk bevrijd heeft van de achterlijke middeleeuwse godsdienst- kluisters.
Wel ironisch dat juist de bloedigste episode van de mensheid samenvalt met de periode dat God officieel is doodverklaard. Alle idealistische voormannen,van Robespierre tot en met het duizendjarig rijk en de kameraden-heilstaat,waren atheisten.Ook slimme wetenschappers hebben God als hypothese niet nodig. De resultaten zijn bekend.Wetenschap is gebaseerd op wat de mens met zijn beperkt aantal zintuigen kan waarnemen.Alles wat daarbuiten valt is onverklaarbaar en dus niet wetenschapplijk.Niks mis mee.Maar denken dat hiermee alles verklaard kan worden lijkt mij niet zo slim.De objectieve werkelijkheid bestaat niet.Godsdienst is buitenkant.Religie is innerlijke ervaring.Beide worden regelmatig op een hoop gegooid.

P.Faust

P.Faust | 14-08-13 | 10:48

Vijf van de zes landen met de hoogste IQ's hebben 30% of minder atheïsten. Je kunt dus niet zomaar stellen, Quid, dat het de regel is. Ook religieuze mensen kunnen heel intelligent zijn
Ook al ben ik atheïst, we moeten het wel eerlijk houden. Het is ook goed om te erkennen dat religiewaanzin niet altijd met intelligentie te maken heeft maar ook met omgevingsfactoren. Beter bewijs vind je nog altijd gewoon door binnen vrije samenlevingen te kijken, en dan zie je vaak dat wetenschappers en superintelligente mensen niet gelovig zijn, en criminelen/gevangenen wel.

jeanmondo | 14-08-13 | 10:39

Einstein noemde zich een agnost.[41][42] In een interview met Time Magazine legde hij uit dat de mens het wezen van God niet kan kennen:
Ik ben geen atheïst en ik kan me, geloof ik, geen pantheïst noemen. We zijn als een klein kind dat een enorme bibliotheek binnenstapt met boeken in vele verschillende talen. Het kind beseft dat iemand die boeken moet hebben geschreven, maar weet niet hoe. Het vermoedt vagelijk een geheimzinnige orde in de rangschikking van de boeken maar weet niet welke. Dit lijkt me de houding van zelfs de intelligentste mens ten opzichte van God.

Udo Hess | 14-08-13 | 10:31

Het is zo simpel: iemand die claimt dat iets of iemand bestaat, mag dat ook gaan bewijzen. Een atheïst hoeft en kan niet bewijzen dat andermans denkbeeldige vriendje niet bestaat.

Reib Letsma | 14-08-13 | 10:30

Deze grafiek klopt niet helemaal, volgens wikipedia heeft België 37% atheïst, niet 40%

roekoedoekoe | 14-08-13 | 10:25

@Mortimerr | 14-08-13 | 10:04 |
Jij mot es een boek van Hitchens gaan lezen
Fascisme is een uitvinding van de kerk
Communisme maakte misbruik van de omstandigheden destijds niet lief wel slim

Ben_online NL | 14-08-13 | 10:16

Geloven begint waar begrijpen ophoudt. Roep ik al jaren

zeiksmurf | 14-08-13 | 10:16

@pedro300 | 14-08-13 | 09:27 |
Veel religies hebben geprobeerd Einstein te strikken om zich bij hun te voegen.
Echter Einstein heeft nooit in een persoonlijke, interverende God geloofd
Dat van Darwin is een Hoax! religekkies doen dat vaker bij Atheisten jaaaaa op zijn sterfbed kwam ie tot inkeer/licht gezien bla bla bla smerig geintje
Newton weet ik niet

Ben_online NL | 14-08-13 | 10:13

Wat een onzin allemaal.
.
Communisme , Fascisme ,etc zijn atheïstische systemen en kijk toch eens wat voor een puinhoop deze systemen teweeg hebben gebracht.
.
Ook waren de mensen waren helemaal niet gelukkig onder de communistische (lees atheïstische) systemen van Oost-Europa.
.
Religie kan zeer positief uitwerken voor mensen en hun levensgeluk vergroten.
.
Het is maar net hoe je religie toepast in je persoonlijk leven.

Mortimerr | 14-08-13 | 10:04

Je hebt leugens, grote leugens en statistieken. Het land met waar gemiddeld het hoogste IQ is geconstateerd, is voor 88% religieus. Er is maar 1 land waar meer dan 80% atheisten zijn, daar is het gemiddelde IQ 93. Ik weet niet of deze statistiek aantoont wat JQ zo graag wil geloven.
Uit onderzoek (2010, Amerikaans, en ongetwijfeld bevooroordeeld, maar wetenschappelijk verantwoord en dus volgens nogal wat reaguurders net heilig als de koran voor moslims) blijkt het volgende:

Als er in het verleden inderdaad sprake was van een secularisatieproces, dan bereikte dat rond 1970 zijn hoogtepunt: toen kruiste 19,2 procent van de wereldbevolking het vakje ”geen religie” aan. Sindsdien neemt het aantal mensen dat zich religieus noemt gestadig toe: van 80,8 procent in 1970 tot 88,2 procent in 2010.

Udo Hess | 14-08-13 | 09:57

Het irriteert mij altijd sowieso meer als een slim persoon gelovig is. Dan denk ik: "Man, denk ná!"

Nu ik erover nadenk, ik denk bijna nooit: "Vrouw, denk na".

Mmm, daar ga ik even over nadenken.

Call on the attacker | 14-08-13 | 09:55

Wijze Uil | 14-08-13 | 09:28 |
Ja, dat is zo karakteristiek aan "het gemiddelde". Dat het overal hetzelfde is....

Varkensjuin | 14-08-13 | 09:49

Ik kan het bewijzen: toen ik op 16 jarige leeftijd de dominee voorgoed vaarwel zei, steeg mijn IQ plotsklap met 45%.
-
Wat een gelul zeg.

Tjemig | 14-08-13 | 09:48

Be de Laer | 14-08-13 | 09:45 |
Kun je dat met zo'n IQ zelf niet bedenken?

Varkensjuin | 14-08-13 | 09:48

Ik ben agnost en heb een IQ van 144. Wat nu te doen?

Be de Laer | 14-08-13 | 09:45

On second thought: doordat gelovigen het 'denken' overlaten aan hun opperhoofden, zouden de IQ's daar inderdaad toch wel eens wat lager kunnen zijn. Intelligentie is toch ook een kwestie van training, denk ik...

Wijze Uil | 14-08-13 | 09:42

Probleem is echter wel, dat er geen IQ verschillen zijn tussen volkeren ( al zou je dat vaak wel denken).
Geletterdheid, onderwijsniveau, dat soort zaken kan immens verschillen per land/volk, maar het gemiddelde IQ is overal hetzelfde...

Wijze Uil | 14-08-13 | 09:28

vreemd dan dat Einstein ,Newton gelovig waren,en Darwin op het laatst het ook werd.En overigens het was een flutonderzoek.

pedro300 | 14-08-13 | 09:27

ik wil een trio met stormageddon en schoorsteenveger. in overdrachtelijke zin, dan.

minimá-armezusvan.. | 14-08-13 | 09:24

Alhoewel ik dat verband ook al eens gelegd had, komt het er bij mij niet in dat er landen zijn met een gemiddeld iq van <70.

FerdiDeMier | 14-08-13 | 09:24

Hee Quid, ik dacht dat je een beetje bijbelkennis had? Daar staat dit namelijk allang in. God heeft de zwakken uitverkoren om de 'wijzen' te beschamen.
Anyway... wat is je punt? Ben je nog steeds wat onzeker over je identiteit als nieuwbakken ongelovige?

Wat krijgen we hierna? Gays zijn intelligenter dan hetero's? Roodharigen zijn intelligenter dan donkerblond? Rokers zijn intelligenter dan koffiedrinkers? Mensen die onnodig polariserende artikelen schrijven zijn dommer dan mensen die dat niet doen?

Tisnietanders | 14-08-13 | 09:21

Noord-Korea heeft toch 100% atheïsten (en een gemiddeld IQ van ver boven de 130 volgens de staatspropaganda), maar die zie ik er niet tussenstaan? Of wordt de Juche (de compleet van de pot gerukte leer van Kim Il Sung en de zijnen) weer als een geloof gezien en staat het land helemaal links in de grafiek?

Toch jammer dat er geen namen en rugnummers bij de landen staan.

mrplado | 14-08-13 | 08:59

@kleuterleider | 13-08-13 | 22:24

^^ waarom weggjorist?

Ballenman | 14-08-13 | 08:55

Joden zijn gemiddeld wel slim.

Stijlicoon | 14-08-13 | 08:51

Op zich een logische grafiek, zodra je enigzins gaat nadenken over de verhaaltjes die gesponnen worden in en door de kerk, dan kan je niet anders dan vrij snel concluderen dat deze door mensen verzonnen zijn en niet door een almachtige zijn gecreëerd.

Aiii | 14-08-13 | 08:45

atheïstisch stemvee | 14-08-13 | 08:16
De insecten.

Simon_GS | 14-08-13 | 08:35

Ik dacht altijd dat boeddhisme een levensbeschouwing was waar christenen, joden, islamieten en andere sinterklaasgelovers op terug konden vallen teneinde houvast te herwinnen nadat ze door hun sinterklaas weer eens te kakken gezet waren.

0.9-FTE | 14-08-13 | 08:31

@OpenDiscussie

Ik acht deze dieren slimmer dan menig gelovige...

Overigens zijn het chimpanSees...

Fook Yu | 14-08-13 | 08:18

Allemaal leuk en aardig, maar welke groep is 'Darwinistisch' gezien het meest succesvol?

atheïstisch stemvee | 14-08-13 | 08:16

Ik vermoed dat wij die stip in het midden van de grafiek zijn. Dit door de import van de zogenoemde 'verrijking' zoals de pvda dat noemt. Verrijking is in dit geval ook subjectief. Wat voor een gemiddelde pvda-er een verrijking is, is voor een weldenkend mens een verarming. Vraag me alleen af of 'geloven' zoals socialisme en communisme hierin ook zijn meegenomen. Je bent nog dommer dan een reli-gier als je na het mislukken van de USSR nog geloofd in een heilstaat. Iets van ezel en steen.

Smarties | 14-08-13 | 08:13

OpenDiscussie | 14-08-13 | 08:03

Daar heb ik ook over nagedacht. Zal wel aan liggen aan de verschillen in bevolkingsgrootte.

Magdatkandat | 14-08-13 | 08:10

Er is een korrelatie tussen religie en domheid. Maar 'Boeddhomoren'?? www.humanreligions.info/intelligence.h...
'Many of the highest-IQ countries are historically, and currently, associated with Buddhism, Shintoism and Taosim. Nearly half of the population of Singapore, which has the highest-recorded average national IQ, follow either Buddhism or Taoism. The next highest countries, Japan and S. Korea, have similar cultures to Singapore, although nowadays 50% of those in Japan do not state that they any religion at all.'

De salami die Quid ons wil doen slikken is dat 'alle religies even erg zijn'. Dat is niet zo. Sommige religies zijn VEEL, VEEL slechter, dan anderen. Eenzame koploper is: DE ISLAM. Dan komt er een hele tijd niets. Dan komen pas de andere religies in beeld. Met als hekkesluiter het buddisme.

Een betere titel zou zijn: 'bewijs: ISLAM is voor domme mensen'.

Hier is het hele onderzoek:
www.scribd.com/doc/14765500/Average-in...
Waaruit je precies kunt opmaken welke religie nou toch echt het ALLER-ALLERdomst is: de islam.
Kijk naar de tabel met 0.5 & 1 procent atheisten: moslimland na moslimland na moslimland na moslimland.

Wij hebben geen probleem met religie. Wij hebben een probleem met islam. En met lieden die alsmaar net doen alsof 'alle religies net zo erg zijn'.

Karel Popper | 14-08-13 | 08:07

Waarschijnlijk komt dit vooral door de focus op een bepaalde richting bronnen hetgeen onwetenschappelijk is en je in mindere mate leert nadenken. Echter toch kwam (komt) dit in communistische/socialitische landen ook voor waar iedereen de Pravda moe(s)t lezen waarin niets dan de waarheid staat. Ik denk echter dat in het laatste geval het 'geloof' minder diep ingrijpt.

Simon_GS | 14-08-13 | 08:03

@Magdatkandat | 14-08-13 | 07:57 |
Wat nog vreemder is, is dat de meest frequente intelligentie rond de 70-90 ligt, terwijl 100 het gemiddelde is (het gemiddelde IQ van mensen wordt altijd op 100 gesteld). En hoe kun je nou een IQ van 65 hebben? Dat zijn chimpanzees.

OpenDiscussie | 14-08-13 | 08:03

@Sjeng de helle | 14-08-13 | 07:40
Veel mensen verwarren 'geloven' met 'weten'. En dat zijn helaas niet alleen domoren

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 07:58

Hmm. Van de 12 landen met een gemiddeld IQ van boven de 100 hebben er 9 een percentage atheisten kleiner dan 33%.
Van de vier landen met een percentage van meer dan 50% atheisten heeft er maar 1 land een gemiddeld IQ van boven de 100 (wat ook al een gemiddelde is).

Conclusie: op grond van dit grafiekje kan ik de conclusie van GS niet delen. Maar verder zal men best gelijk hebben.

Magdatkandat | 14-08-13 | 07:57

Ja Jezus! Dan heb je meer dan 80% atheïsten, blijft het gemiddelde IQ nog hangen op 94.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 07:55

Eigenlijk is het te maf voor woorden die uitspraken:
"Wij hebben het ware geloof". "wij hangen de oprechte idiologie aan". Het frappante is dat dit meestal gepaard gaat met massa's doden, vervolgingen of bankroeten ten koste van die lui die het er niet mee eens zijn, kijk maar eens terug tot 2008( financieel debacle), verder terugkijken maakt je alleen maar nog beroerder.

Sjeng de helle | 14-08-13 | 07:40

En welk geloof heeft nu de domste aanhangers?

Fook Yu | 14-08-13 | 07:38

De dag begint goed :-)

Der Schnitzeljäger | 14-08-13 | 07:33

Koninging Beatricks | 14-08-13 | 07:08 | + 0 -
LOL,
Mogge, het toetsenbord wel, ik nog niet blijkbaar.
Eerst maar een paar kopjes koffie voor de Ouwe, dat helpt.

Sjeng de helle | 14-08-13 | 07:32

Bij gelovigen staat ‘slechts’ het geloof de eigen intelligentie in de weg.

Troef | 14-08-13 | 07:29

Beetje dom stukje. Atheist?

coolnation | 14-08-13 | 07:19

Deze vaker tonen en als bij de volgende verkiezingen (we willen de slimste politici, toch?) even de "Atheïst-check" doen. Katholieken, Lutheranen en Islamisten hou je zo netjes buiten de tweede kamer.

Donkersloot | 14-08-13 | 07:16

@reinaarden | 13-08-13 | 22:22
Nederland bijvoorbeeld.

Methylfenidaat | 14-08-13 | 07:11

@Sjeng de helle | 14-08-13 | 06:11

Mogguh. Is je toetsenbord ook al wakker?

Koninging Beatricks | 14-08-13 | 07:08

Aydont Giveufeuq | 14-08-13 | 07:04 |

Wilt u dat eens herhalen in verstaanbaar Nederlands a.u.b.?

neutron | 14-08-13 | 07:08

De antwoord van de dombos is aan de waarde van de IQ of van de test te twijfelen, maar het werkt als een virus,als je weet over de gemeten correlatie tussen landen van herkomst en gemiddeld IQ, wordt het heel lastig om continu nieuwe ingewikkeld reden te geven voor duidelijk achterlijkheid.

Aydont Giveufeuq | 14-08-13 | 07:04

@decadent degeneraat | 14-08-13 | 04:22

Dat komt alleen omdat de echte geestelijk gehandicapte Marokkanen naar Nederland zijn gegaan. Dat verhoogt het gemiddelde in Marokko.

Koninging Beatricks | 14-08-13 | 06:56

@Parsons: helaas, geen antwoord. Over de Big Bang zelf wordt slechts gespeculeerd. Het heelal verklaren uit een punt zonder het punt zelf te kunnen verklaren is hetzelfde als de wereld verklaren uit een god, zonder die god te kunnen verklaren.

De Aarsonaut | 14-08-13 | 06:26

Mogguh @ All,
Interessante studie over deze correlatie een verband tussen dogmatisch denken( voor zover aanwezig) een IQ.
Zou best wel eens kunnen kloppen, Ismen zijn kapstokken die het zelfstandig denken flink beperken en de ontwikkeling van een persoon grenzen opleggen.
Wat ook een interessante studie , verband houdend hiermee, zou een onderzoek naar tijs opbouw( periode van ongeveer 20 jaar) en instroom/ontwikkeling van dogmatisch denkenden en de IQ weergave onder een bevolking gesurende deze periode kunnen zijn. kan nu wel gissen naar de uitslag: omlaag.
Het is wel grappig dit allemaal.

Sjeng de helle | 14-08-13 | 06:11

Wat die statistiek vooral voor het Oktoberbrein bewijst is dat dat koppie "off-the-chart" en "above-radar" is. Mijn dag is wetenschappelijk/statistisch goed. Laat de rest er maar om prevelen op een vierkant tapijtje van de Ikea. En vergeet je medicijnen niet te slikken.

"science flies you to the moon, religion flies you into buildings"

Oktoberfest | 14-08-13 | 05:23

@Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:51
Nee, dat is iets voor kennis aannemen. Een feitelijke beschouwing, gebaseerd op empirische waarneming.

Parsons | 14-08-13 | 05:13

@Suubi Musajja | 14-08-13 | 04:20
Ik denk dat het onvergelijkbaar is. Klein gedachten experiment. Stel, we hebben een tijdmachine en we halen Da Vinci op 50 jarige leeftijd naar nu. Ik vermoed dat hij dan volgens de huidige testen debiel zou zijn. Halen we Da Vinci op 2 jarige leeftijd en hij wordt opgevoed anno nu en we testen hem dan op 20 jarige leeftijd, dan vermoed ik dat hij off the scale scoort.
De intelligentietest van 50 jaar geleden mat van alles behalve intelligentie. Die van nu is waarschijnlijk niet veel beter. De lat deugt niet. Of liever: meet niet wat we denken te meten.

Stormageddon | 14-08-13 | 05:01

Suubi Musajja | 14-08-13 | 04:30 |
Droom zacht.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 04:32

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 04:24
Ik loop zes uur achter, maar ga toch maar eens m'n bed opzoeken. Niet voor nog op te merken dat er vaak ook een positieve correlatie is gevonden tussen geloof en geluk. Met deze nieuwe correlatie geloof en domheid zou Hemingway dus gelijk krijgen: "Happiness in intelligent people is the rarest thing I know". Welterusten Schoorsteenveger en Stormaggedon!

Suubi Musajja | 14-08-13 | 04:30

Suubi Musajja | 14-08-13 | 04:20 |
Wolfskinderen scoren erg slecht op een IQ-test. Ze zijn, geredeneerd vanuit de test, op het juiste moment geboren, maar zijn niet in een samenleving opgegroeid die door die test impliciet of expliciet wordt voorondersteld.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 04:29

Stormageddon | 14-08-13 | 04:06 |
Ik denk dat we het eigenlijk met elkaar eens zijn. Als ik zeg "we worden steeds slimmer", dan bedoel ik dat we als totale samenleving steeds slimmer worden. Kennis accumuleert. Neemt niet weg dat we bepaalde vaardigheden hebben verleerd natuurlijk. Genetisch zal het verschil met mensen van 10.000 jaar geleden nagenoeg nihil zijn. Het is culturele evolutie die als een tweede laag over genetische evolutie heen ligt.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 04:24

>> reinaarden | 13-08-13 | 22:22

Ethiopie is er een van, lijst met gem iq's per land:
sq.4mg.com/NationIQ.htm

Overigens zit Marokko op 85. Licht geestelijk gehandicapt volgens onze normen.

decadent degeneraat | 14-08-13 | 04:22

@Stormageddon | 14-08-13 | 04:06
Het argument is ook zeker niet dat onze gentica veranderd zouden zijn - we zijn juist hoogst waarschijnlijk door andere oorzaken slimmer geworden. Maar uw argument houdt geen stand - juist de conceptuele, als het goed is tijdloze IQ-test wordt door de jaren heen steeds beter gemaakt. Dus juist niet het werken met Dos. En u vermoed dat de prehistorische mens net zo slecht is in dat waar wij 'intelligent' voor moeten zijn als wij dat zouden zijn in zijn intelligentia-taken. Maar dat blijkt niet zo te zijn: wij maken dezelfde IQ-test die door generaties geleden werd gebruikt juist veel beter. Langs dezelfde lat gemeten zijn we dus slimmer dan vijf generaties geleden. Niet beter in praktische vaardigheden, niet vindingrijker, misschien niet wijzer, maar: slimmer.

Suubi Musajja | 14-08-13 | 04:20

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:58
Inderdaad opmerkelijk, en tegelijkertijd in te voelen - religie als geestelijke armoede... Als je slim genoeg bent om de wonderen in ons dagelijks leven te kunnen waarderen heb je religie niet nodig om er een extra smaakje aan te geven.

Suubi Musajja | 14-08-13 | 04:17

Lijkt me interessant om eens wat meer te weten over de onderliggende groepen/onderzoeken van die stipjes tegen de Y-as. Vooral die met een IQ van onder de negentig en dus vrijwel geen atheïsten. Nog interessanter lijken me die met een IQ van onder de zeventig. Maar ja daarvoor zal ik dan naar een bieb, excuseer mediatheek, moeten. Heel misschien doen.
Vergis ik me trouwens als ik (na mosselavond met grootfamilie en rijkelijk Elzasser Pinot gris in Visé) meen te zien dat in de negen groepen met een IQ van boven de honderd er zich acht bevinden met een atheïstenpercentage van kleiner dan dertig procent?
Ga nu met poes naar boven om nog even na te denken over methodieke argumenten om dat groepje te isoleren ;-)

WirMachenMusik | 14-08-13 | 04:14

Stormageddon | 14-08-13 | 04:06 |
Het zal niet lang meer duren of we kunnen nauwelijks nog een woordenboek hanteren omdat we het verleerd zijn om woorden in alfabetische volgorde te kunnen plaatsen. Mnemotechniek, dingen letterlijk van buiten leren, idem dito.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 04:13

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:40
Nee, we worden er niet slimmer van. Dat is een misvatting. De gemiddelde mens van nu weet "meer" en leert andere zaken en op een ander niveau, maar dat is nu juist wat je met een IQ test niet wilt testen (maar geen enkele IQ test ook echt in slaagt). Wat je wilt testen is het inzicht in logische problematiek, op welke syntactische wijze dan ook gesteld, of dat nu cijfermatig is of linguïstisch.

Kijk, wij zijn nu wel veel beter in het bedienen van computers, maar dat komt ook door de UI die vele malen simpeler en makkelijker te snappen is. Als wij nu zouden moeten reaguren in DOS of Pascal (met alle codes) zouden er lang niet zoveel reaguurders zijn.

Mensen winnen wel veel aan kennis en vaardigheden, maar verliezen er evenveel. Tot ca. 60 jaar geleden kon een meerderheid van de bevolking zonder veel moeite een kolenkachel aanmaken, een kip slachten of een schuurtje timmeren. De meerderheid van de bevolking anno nu kan dat allemaal niet meer. Waren mensen vroeger dommer? Nee. Maar mensen als Da Vinci en Newton zouden met 21e eeuwse IQ testen debiel worden verklaard.

Ik denk dat de gemiddelde mens van 10.000 jaar geleden even slim was, maar de kennis en vaardigheden toen zo verschillend waren dat je dat met moderne IQ testen niet kan meten, want dan zouden ze minder dan 50 scoren. Maar genetisch zijn we niet veranderd. Het probleemoplossend vermogen van mensen is waarschijnlijk gelijk gebleven, maar om dat bevredigend te kunnen testen is een schier onmogelijke opgave.

Stormageddon | 14-08-13 | 04:06

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:46 |
Nou, ik ben er nog, hoewel de GS-server weer lijkt te haperen.
Wilde nog even op het volgens mij meest opmerkelijke onderzoeksresultaat.
"What makes these results remarkable is not just that these gifted folks were less religious, something that is seen among elite scientists as well, but that 60 percent of the Termites reported receiving “very strict” or “considerable” religious training while 33 percent received little training. Thus, almost all of the gifted Termites grew up to be less religious."
Dus, als je een hoger IQ hebt, dan is de kans groot dat je minder religieus wordt, ongeacht de vraag of je een strenge of minder strenge religieuze opvoeding hebt gehad.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:58

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:46 |
Nou, ik ben er nog.
Wilde nog even op het volgens mij meest opmerkelijke onderzoeksresultaat.
"What makes these results remarkable is not just that these gifted folks were less religious, something that is seen among elite scientists as well, but that 60 percent of the Termites reported receiving “very strict” or “considerable” religious training while 33 percent received little training. Thus, almost all of the gifted Termites grew up to be less religious."
Dus, als je een hoger IQ hebt, dan is de kans groot dat je minder religieus wordt, ongeacht de vraag of je een strenge of minder strenge religieuze opvoeding hebt gehad

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:54

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:30
Dat ene.

Shareholder II | 14-08-13 | 03:51

-weggejorist-

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:46

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:44
Wijsheid zit in de fles :). Welterusten dan!

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:46

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:42 |
Nachtbraker. Fles wijn is bijna leeg overigens.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:44

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:40
Tja, dat is inderdaad de vraag :). Als we verkiezingsuitslagen nemen als wijsheidstest dan lijkt het er niet op... Woon je ook in de VS trouwens? Of ben je gewoon een nachtbraker?

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:42

@Cuyahoga | 13-08-13 | 22:19
"Wetenschap heeft ervoor gezorgd dat mensen naar de maan vliegen. Religie heeft ervoor gezorgd dat mensen in flatgebouwen vliegen."
Dit is de waarheid en niets anders dan de gedeeltelijke waarheid.

Nuance is een Bitch ik weet.
Het waren 19 Evil Moslimterroristen aangestuurd en/of met voorkennis van Judaïsten gepleegd in een officiëel
seculiere maar overwegend Christelijke natie.

Noem mij een (atheïstische/agnostische) "conspiracy nut" het zijn steeds vaker deze mensen die gelijk hebben/krijgen.
De waarheid is niet bang om onderzocht te worden!

Pavlov's Bell... ring a bell and the dog salivates through conditioned training. People who shutdown after hearing "conspiracy theory" are nothing more than well-trained humans... hearing the bell and shutting down their dismissive brain immediately just like a well&#65279; trained dog.

Donar_Thor | 14-08-13 | 03:41

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:23 |
Het is maar één aspect, dat trainen op IQ-tests, en het kan nooit het hele effect verklaren natuurlijk. Ik denk dat je in zijn algemeenheid gelijk hebt. Een VWO-er van nu presteert in de wiskunde méér dan de wiskundige genieën van weleer, valt in een warm bad dat er voor die genieën niet was. Die ontwikkeling is exponentieel. We worden steeds slimmer, maar of we er ook echt wijzer van worden is de vraag natuurlijk.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:40

WirMachenMusik | 14-08-13 | 03:19 |
Ach, ik til daar niet zo zwaar aan. Paarlen voor de zwijnen, zullen we maar zeggen. "Ik ben atheïst, dus ik ben slim", zullen sommigen, misschien velen concluderen. Wat we dan zeker weten is dat deze lieden niet zo slim zijn, en waar we wellicht aan mogen twijfelen is of ze wel echt atheïst zijn.
Johnny springt kennelijk een gat in de lucht dat er onderzoeken zijn die, in zijn optiek, de keuze om uit te treden met keiharde wetenschappelijke bewijzen onderbouwen. "Zie je wel, ik maakte een goede keuze" lijkt hij te schreeuwen. Maar dit survey rechtvaardigt zijn keuze helemaal niet, levert helemaal geen argumenten om te vinden dat het maar beter is om het bestaan van God in twijfel te trekken. Het poogt enkel iets te zeggen over mensen die dat doen, dat in twijfel trekken.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:35

@Shareholder II | 14-08-13 | 03:28
Welk politiek effect is dat?

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:30

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:23
Ik zie eerder een politiek effect dan een Flynn effect.

Shareholder II | 14-08-13 | 03:28

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:10
Dat is zeker nog geen algemeen geaccepteerde uitleg. Het is wel bekend dat de meeste IQ-test nogal gevoelig zijn voor training, en misschien ligt daarin wel een deel van de uitleg van het Flynn effect. Maar het effect is zo groot dat het onwaarschijnlijk is dat dit alles uitlegt. Je moet wel heel erg je best doen wil je er 30 punten bij trainen... en toch zijn we zoveel gestegen in een eeuw tijd. Het kan wel waar zijn dat het intensiever onderwijs, en dus het voortdurend trainen en uitdagen van onze geest, 30 punten effect heeft gehad, maar dat valt wel te verdedigen als echte IQ stijging, dus echt slimmer worden...

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:23

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:27 |
Eens! Zo is dat met alle gedragswetenschappelijk onderzoek en zelfs met meta-analyses. Je vindt nooit de voorspellingszekerheid van natuurwetenschappelijke wetmatigheden. (Ik behoor tot een etnische groep met een gemiddelde IQ van 100 en weet desalniettemin dat er zich nog wel ergens enkele Riffers zullen bevinden die ondanks hun etnisch groepsgemiddelde van 80 een hogere IQ-score zullen hebben dan ik ;-) En dan hebben we het nog over een hardere voorspellingstak van dat domein.)
Ik heb ook niet zo'n probleem met de studie als zodanig, omdat die in eerste instantie bedoeld zal zijn (hoop ik) voor mensen die in staat (zouden moeten) zijn om de onderzoeksmethodiek te beoordelen en de expliciet gemaakte voorbehouden in het achterhoofd te houden.
Onplezieriger wordt het als de toch aanzienlijke GS-Leserschaft, in meerderheid schijnt te vergeten dat hun verslag wordt gedaan van dit onderzoek, door een acrobatisch - moet gezegd worden - met woorden jonglerende reclametekstschrijver (voor mij bepaald geen onbekende beroepsgroep) in een zelfbenoemd satirisch blog.

WirMachenMusik | 14-08-13 | 03:19

Die grafiek is niet nieuw, want van een studie uit 2009. Het nieuws is dat zojuist een meta-analyse over 63 studies is gepubliceerd waar 53 studies een negatieve correlatie tussen religiositeit en intelligentie-scores vonden.

profiteroles | 14-08-13 | 03:15

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:05 |
Ouders die hun kindjes laten trainen om beter te scoren op een IQ-test maken hun kroost niet slimmer, maar trekken het gemmiddelde IQ op tot boven de 100, waardoor een compensatie, of nog beter, nieuwe normering noodzakelijk wordt.
We worden niet slimmer, de test veroudert heel snel.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:10

@Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:09
nn

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:09

@Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:54
Tja, het was ooit de definitie, nu wordt inderdaad vaak gebruikt: 100 als gemiddelde van de volledige testpopulatie, SD +/- 15. Het was meer bedoeld as grapje om het als kritiek op dit onderzoek te geven, maar goed. De test lijkt me inderdaad in het voordeel van de westerling, omdat al lang bekend is dat beter gescored wordt op IQ-testen naar mate men vaker getest wordt: een mogelijke uitleg van het Flyn effect. Oefening baart kunst.

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:09

@ schoorsteenveger
Je geeft het eerst eigenschappen

Visie bepaald wat je ziet

Je hebt het door iets eigenschappen te geven al verpest
Mocht je in altijd en absoluut geloven ga je gang

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 03:08

@De Aarsonaut | 14-08-13 | 02:58

Geen enkel zichzelf respecterend wetenschapper zal zeggen dat god niet bestaat. Domweg omdat het niet te bewijzen valt. Men kan slechts vervallen in de vrijwel oneindige onwaarschijnlijkheid dat god bestaat. Voor nu volstaat dat.

McShamus | 14-08-13 | 03:05

@McShamus | 14-08-13 | 02:59
Dat was de oorsponkelijke definitie. Nu wordt vaker gebruikt: het gemiddelde van de populatie is 100 - dus het gemiddelde van iedereen die de test neemt. Op die manier kan je dus wel tussen landen meten. Het grappige van de definitie die het gemiddelde altijd weer naar 100 trekt is dat het decennia duurde voordat men het Flynn effect observeerde: het merkwaardige fenomeen dat de mensheid in rap tempo slimmer wordt, met een vrij constante snelheid van 3 punten per decennium. Als wij dus de IQ testen uit de jaren '50 doen zouden we als land een score van 60*0.3+100=118 krijgen. Een echte uitleg van dat Flynn effect is er trouwens niet. Maar het geeft wel aan dat IQ waarschijnlijk weinig erfelijk is, en dat de gelovigen nog gered kunnen worden :).

Suubi Musajja | 14-08-13 | 03:05

De Aarsonaut | 14-08-13 | 02:58 |
Er speelt hier volgens mij geen natuurkundig probleem, noch wordt hier gesteld dat de aangehaalde onderzoeken zouden bewijzen dat God niet bestaat.
Anwoord op je vraag: "Omdat het is zoals het is."
Wellicht heeft God het zo geregeld dat alleen de dommen in Hem geloven en de slimme mensen tot heidenen worden. "Zalig zijn de armen van geest..."

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 03:04

De Aarsonaut | 14-08-13 | 02:58
Teveel domme aannames om een zinnig antwoord op te geven. Ik ga er vanuit dat u in een god gelooft. Of gelooft die god in u ?

Shareholder II | 14-08-13 | 03:04

@Suubi Musajja | 14-08-13

Ghehe. Elk land heeft een gemiddeld IQ van 100? Die kende ik nog niet. Dankjewel.

McShamus | 14-08-13 | 02:59

Je hebt hele volksstammen die niet kunnen lezen en alleen hun bos kennen. Zijn die mensen daarom dommer dan Rutte? Neen. Da's niet te zeggen.

Shareholder II | 14-08-13 | 02:59

Opvallend dat de meeste reaguurders slimmer zijn dan de slimste natuurkundigen en het allemaal nog veel beter weten, maar laat ik dan van de gelegenheid gebruik maken om 1 vraag te stellen.

Waarom is er iets en niet niets?

Fantastisch dat nu dus door een massa elkaar naroepende wannabe fysici 'bewezen' is dat God niet bestaat, maar dan nog blijf ik met de vraag zitten waarom er iets is ipv niets.

Antwoord posten graag!

De Aarsonaut | 14-08-13 | 02:58

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 02:44 |
Ik begrijp niet hoe er iets vast kan staan als er niets te begrijpen valt.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:55

Suubi Musajja | 14-08-13 | 02:39 |
Je zou in principe per land het gemiddelde IQ op 100 kunnen stellen, dus voor elk land een separate normering toepassen, maar dat is hier niet het geval.
www.photius.com/rankings/national_iq_s...
Was dat wel het geval, dan zouden landen qua IQ-scores uiteraard niet met elkaar vergeleken kunnen worden.
Uitgegaan wordt van één algemene normering, welke voor tests in alle landen geldt, behoudens allerlei compensaties. Hier is uiteraard kritiek op mogelijk. Vaak wordt gezegd dat de normering in het voordeel is van de westerling.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:54

@superlutser | 13-08-13

"... hoge iq's zeggen niets over slimheid, maar over hoe je antwoorden geeft op vragen..."

Duidelijk iemand die nooit een fatsoenlijke IQ-test heeft ondergaan. Een (goede) IQ-test elimineert juist alle mogelijkheden tot manipuleren, of het 'kennen' van antwoorden. Zo zijn er geen vragen over taal, of wie de landskampioen van 1997 was, geen maatschappelijke invloeden, of politieke. Zie het maar als een test of een peuter het vierkante blokje in het driehoekige gaatje wil stoppen. Meer is 't niet, maar wel wat uitgebreider.

McShamus | 14-08-13 | 02:52

Suubi Musajja | 14-08-13 | 02:45
IQ meterij moet je aan BNN overlaten en niet Benoit. Da's achterhaald.

Shareholder II | 14-08-13 | 02:50

Maar dit wisten we toch al lange Johnny Quid?
Dom en religeus was dat geen pleonasme?

grote haas | 14-08-13 | 02:46

Het was bedoeld als geestigheidje - je kan natuurlijk een andere definitie kiezen en bruikbare resultaten krijgen. Maar aangezien Necrosis er zo trots op is me uit te leggen hoe je een gemiddelde uitrekent laten we het er verder maar bij.

Suubi Musajja | 14-08-13 | 02:45

@ schoorsteenveger
Is er een atoom wat je begrijpt?
Of noem je eigenschappen geven begrijpen?

123 out

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 02:44

@cestca | 14-08-13 | 00:22
Ik vroeg jullie niet om uitleg, beste simpelaars. Ik vertelde jullie dat in de definitie van IQ verpakt zit dat het gemiddelde van een land 100 is. Als Belgen dommer zijn dan Nederlanders is dus nog steeds in beide landen het gemiddelde IQ 100, omdat dat zo gekalibreerd wordt. Daarom is het dus onzin om te zeggen dat 1 lan een hoger IQ heeft dan het andere. Om dat te testen zal je een andere test moeten gebruiken dan de IQ test.

Suubi Musajja | 14-08-13 | 02:39

@Neuzerpeuter | 14-08-13 | 02:14
"Unless, of course, you are an ancient playwright looking to provoke your audience."

And you were provoked. So it worked. And you still don't get it.
Je bent religieus hè?

Stormageddon | 14-08-13 | 02:38

Fuck statistics. Once again I'm off the charts.

Shareholder II | 14-08-13 | 02:37

@ schoorsteenveger
Ja ik lul uit mn nek en spoor niet
Burp

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 02:37

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 02:32 |
"Wat wel vast staat is dat er niets te begrijpen is."
Onbegrijpelijk.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:35

Wir machen musik
Licht komt gespiegeld op zn kop binnen
Als je langer als een uur ondersteboven staat
draait het beeld zich weer. In mijn optiek zijn er vele werkelijkheden. Als je je vingers kruist, en ze over de punt of rug van je neus beweegt voel je scheel.behalve jouw ordening van wat werkelijk is. Besta je ook uit andere ordeningen. Denk aan moleculen. Aan magnetisme aan cel vernieuwing. Al deze werkelijkheden hebben een vorm van realiteit. Wat wel vast staat is dat er niets te begrijpen is. Letterlijk het blijft een proces in je kop. Voorts zijn we uiterst onnauwkeurig.
We zien een boom en noemen het een boom.
Maar behalve een spoorboom hebben bomen wortels die we niet zien. Vind er vloeistofproces plaats etc. Terwijl we niets van dit alles waarnemen.vaak zijn we mind driven leunend op erfgoed en aannames. Niks mis mee maar een beetje eenzijdig of dimensieloos imho

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 02:32

Grote stamper | 14-08-13 | 02:16 |
Die felheid heeft rechtstreeks met die emoties te maken. Religie manipuleert op geniale wijze de menselijke emotie.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:30

WirMachenMusik | 14-08-13 | 02:05 |
Het gaat hier om een survey van onderzoeken, het gaat om gemiddelden én het gaat om correlaties. Er is een negatieve correlatie, zo blijkt, tussen 'religieuze overtuiging' en IQ. We weten niet hoe in de diverse onderzoeken die religieuze overtuiging gemeten is, en IQ is niet meer -en ook niet minder- dan wat de intelligentietest meet. Nogal voorbarig om triomfalistisch te roepen dat religie voor domme mensen is. In elk geval is het, ook op basis van deze bevindingen, nog steeds het geval dat slimme mensen een religieuze overtuiging kunnen hebben, en dat domme mensen atheïste kunnen zijn.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:27

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:08 | + 0 
.
Tja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Het valt me vaak wel op dat personen die het felst tegen religie zijn meestal uit diezelfde richting afkomstig zijn. De geboren atheïst, die zichzelf meestal geen atheïst noemt, interesseert het meestal geen ene reet wat er om hem heen gedacht wordt. Maar religieuzen en ex-religieuzen hebben altijd een bepaalde felheid waarmee ze de ander willen overtuigen van hun gelijk. Het is niet eens zozeer die religie wasr he niet van verlost wordt maar die starre houding die erbij hoort.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 02:16

Geen idee wie die Johny Quid Poephoofd is, maar hij quote een bron die 100% tegenspreekt wat hij aan diarree uitpoept.

"So, it wouldn’t be right to call someone a dimwit just because of their religious beliefs. Unless, of course, you are an ancient playwright looking to provoke your audience."

Toch mooi, dat geenstijl een onderzoekje aanprijst van een universiteit uit noordoostfaillietierland. Dat onderzoekje komt tot de conclusie dat Johny uit zijn nek lult.

Neuzerpeuter | 14-08-13 | 02:14

Grote stamper | 14-08-13 | 01:57 |
Omdat die dogma's maximaal effectief zijn, omdat het hele religieuze stelsel tot in de kleinste details is afgestemd op hoe wij voelen, denken en handelen, al onze emoties kent en op al onze bewegingen onmiddellijk een tegenkracht creëert. Een religie kanaliseert onze emoties en kan ze vervolgens controleren en sturen. Het vergt veel werk om die invloed stap voor stap af te breken, om je van al die ketenen te ontdoen. Sommigen lukt het inderdaad nooit.

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 02:08

Zo dan, mijn groep is in ieder geval ook geduid:
In gezelschap van gelovigen voel ik een haast onbedwingbare neiging om verwarring te stichten met door mijn agnostisticisme gegenereerde vragen en gespreksonderwerpen.
Me bevindende tussen een meerderheid van zich ostentatief verheven voelende atheïsten neig ik, ten minste net zo sterk, naar de andere kant.
Bij gelovigen wordt dan mijn dominant talent om zonder de geringste moeite anderen tegen me in het harnas te jagen, vaak nog getemperd doordat ik die mensen hun vooruitzicht op een zachte dood en een rechtvaardigheid equilibrerend hiernamaals niet wil ontnemen.
Bij atheïsten daarentegen - en dan vooral die, die me wat beter kennen, voel ik zelden iets dat me remt in mijn heimelijk verlangen om ze te onthutsen.
Kortom: ik behoor tot de twijfelende nonconformisten die beseffen dat geloven begint waar analytische intelligentie, spreek rationaliteit op haar grenzen stuit. Daarin hoogstwaarschijnlijk mede beïnvloed doordat - indien ik me niet vergis - er sinds de achttiende eeuw geen enkele grote denker beweerde dat theologie en godsbewijzen rationele/logische aangelegenheden zijn, maar die desalniettemin in meerderheid NIET van mening waren dat metafysica, religie en mystiek onzinnige verschijnselen of zelfs aangelegenheden voor domme mensen zijn.
Lees ik ook nog dat Zuckerman en Silberman het voorbehoud maken dat: 'For Catholicism and Judaism, the correlation may be less negative.' haha!

WirMachenMusik | 14-08-13 | 02:05

@Strohond | 14-08-13 | 01:54
Ik snap het heel goed, het is en blijft alleen onzin. In elke context denkbaar. Zelfs in elke context ondenkbaar.

Stormageddon | 14-08-13 | 02:05

@ Petrus poortwachter
Ik meen je te begrijpen. Ik benoem dat met dat het een soort archetypisch beeld oproept.
De pest is vaak dat er ideeën achter zitten, en oordelen. Of eigen verlangens. En dat we dan plaatjes gaan nastreven. Film licht:-).en idem voor muziek. Etc. Ik zag vandaag wolken,zo mooi. Zo bijzonder dat er leven en beweging is. En tegelijkertijd zullen we nooit helemaal in het nu kunnen komen.
Het verhaal gaat dat er verschillende sufi meesters zijn geweest die zich dood hebben gelachen.
Ach bla bla leven is eenmalig en van alle tijden tegelijk:-)

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 02:03

@Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:49
Kom je alweer met een andere definitie: ontroering. Uiteraard kan ik ontroerd worden door muziek, film, door poëzie, literatuur en andere kunst. Allemaal tot je dienst. Maar is dat "passie"? Raar woord.

In algemene zin raak ik ontroerd door een oorspronkelijke gedachte, een origineel idee dat meer is dan een platitude, meer dan een verklaring maar ook groots wordt verteld, "mooi" is verwoord, op een bijzondere manier wordt uitgebeeld, dus op meerdere niveaus "werkt". Dat kan ook heel simpel zijn: een haiku of koan kan me ontzettend ontroeren.

Wat me altijd ontroert is als een dame haar benen spreidt en haar kut in volle glorie laat zien. Ook al is het een lelijk gedrapeerde vleespartij, dat moment is ontroerend. De oorsprong van de wereld.
En dan over tot de orde van de dag. Neuken enzo.

Hoeft niet in de krant verder.

Stormageddon | 14-08-13 | 02:03

"You can checkout any time you like, But you can never leave!" 
.
Ik hoor Diederik Sansom ook altijd dit liedje neuriën als hij aan zijn niet westerse immigrantenstemvee denkt...

Rest In Privacy | 14-08-13 | 02:03

Petrus checking out...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 02:01

Kleine uurtjes he petrus, niet meer zo scherp he. Iemand nog een biertje?

Rest In Privacy | 14-08-13 | 02:01

@Grote stamper | 14-08-13 | 01:59
Hotel California. Gaat over de islam, je weet wel, die nepgodsdienst die de doodstraf op afvalligheid heeft staan.

Lewis Lewinsky | 14-08-13 | 02:01

cestca | 14-08-13 | 00:19 | + 3 -
het is maar wat je scherp noemt. De Egyptenaren hadden de god Ra, de zonnegod. Feitelijk staat er dus dat hij zich bekeerd heeft tot (een gedeelte van) het Egyptische geloof en dat het blijkbaar dus om dezelfde god gaat, gezien er geen verschil is in het aantal verhoorde gebeden.

swift1.6 | 14-08-13 | 02:00

@Grote stamper | 14-08-13 | 01:57
Moet dat niet:'You can check out, but you can never leave' zijn?

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 02:00

"You can checkout any time you like, But you can never leave!" Dat was m, wist dat ik warm zat.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 01:59

Jan Dribbel | 14-08-13 | 01:50 |
Bijscholingscursus misschien?

Schoorsteenveger | 14-08-13 | 01:59

Religie. Ik vraag me af waarom de gemiddelde mens de laatste 65 jaar van zijn leven worstelt om van de geïndoctrineerde dogma's van de eerste 15 jaar af te komen. You can leave but you never can get out.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 01:57

Stormageddon snapt het doordenkertje niet. Spijtig, maar uitleggen op dit tijdstip is te laat om voor op te staan.

Strohond | 14-08-13 | 01:54

TheseDays00 | 13-08-13 | 22:23 | + -19 -

want?? jij bent een land?

barre-man | 14-08-13 | 01:53

@Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:49
wereldje zit, en dat meteen wil verdedigen. Prachtig. Ikzelf hoor steeds weer Freek de Jonge met z'n:'ik tel mijn idealen, en raak er steeds meer kwijt' Dat ook.

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:51

Vandaag geen berichten over plofmoslims in Irak.
Is er een gebrek aan "vrijwilligers" of is de voorraad explosieven op?
Wie levert al dat explosieve materiaal aan die korte lontjes? De VS, Rusland, China,Saoedie-arabië, Frankrijk, Pakistan??

Jan Dribbel | 14-08-13 | 01:50

Zaad is ook een voortvloeisel uit iemands ervaring.
Zaad en religie zijn daarmee elkaars gelijke.
Zaadreligie is dubbelop.

Strohond | 14-08-13 | 01:50

Btw , heeft Supermatthijs al geprobeerd dit feit te verdedigen? Het zijn immers zijn "vriedjes" waar het over gaat.

hero_of_heaven | 14-08-13 | 01:49

@123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:38
Ja, heb ik ook. Maar toch, die passie voor het leven (lees je mee Storm) dat heb ik gelukkig nog heel sterk. Ontroerd kunnen worden door een filmbeeld of een muziekstuk of zelfs een mooie gedachte... Ook de naïviteit van sommige mensen kan mij nog steeds ontroeren ook al vind ik mezelf soms wel eens het toppunt van cynisme. Maar ook de felheid van bijvoorbeeld Anoniemtje | 14-08-13 | 01:08 | die zo in zijn

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:49

@Strohond | 14-08-13 | 01:41
Het is allebei niet waar en het is geen doordenkertje.
Eerder een platitude.

Winkelen is sowieso niet leuk, nergens, en ook in Antwerpen niet en in religies kun je niet winkelen want het kost niets. Komt bij dat religies niets "verkopen" dat de moeite waard is. Religies zijn wat dat betreft net de Blokker of de Hema.
Rotzooi. Allemaal.

Stormageddon | 14-08-13 | 01:47

Stilte is een nietszeggend woord. Passie daarentegen gaat met veel lawaai gepaard.

Strohond | 14-08-13 | 01:45

Religie is een voortvloeisel uit iemands ervaring. Ooit kom je op een punt dat je voor eigen ervaring gaat.
Los daarvan: grenzen beperken grenzen beschermen. Je kiest wat je nodig hebt
Al is die keuze vaak onbewust

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:45

@AntiSoof | 14-08-13 | 01:20
Ik moet helemaal niets. Maar ik geniet ook van ongewone zaken. En die hou ik lekker voor mezelf en ik val er niemand mee lastig. Zouden meer mensen moeten doen.

Stormageddon | 14-08-13 | 01:42

In Antwerpen kun je leuk winkelen. In religies ook.
Dit is een doordenkertje.

Strohond | 14-08-13 | 01:41

@Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:19
Passie? Wat bedoel je daarmee? De passie van Christus? Zeulen met het kruis naar Golgotha, dat werk?
Daar heb ik helemaal niets mee. 't Is een mooi verhaal hoor, maar ik ken mooiere verhalen.
Of bedoel je passie als in geile neukseks met een koppeltje Antwerpse hoeren die dingen doen waar geen naam voor is, zo smerig is het? Daar kan ik wel wat mee.

Of bedoel je passie als "hartstocht", als een onverklaarbare reden om iets te doen anders dan neuken, wat je graag doet omdat het een fijn gevoel geeft?
Vind ik niet zoveel van. Als mensen dat hebben voor hun werk of hobby dan vind ik dat leuk voor ze, maar het gevaar is altijd dat ze dan mogelijke schade voor anderen voor hun "passie" uit het oog verliezen.
Zo ken ik belastingambtenaren en deurwaarders die echt met passie hun werk doen. Daar is vaak wat mee. Die mensen zijn redelijk gestoord.

Het is maar net wat je ermee bedoelt. Als woord zelf is het wat dat betreft nietszeggend.

Stormageddon | 14-08-13 | 01:39

Iedereen weet toch dat het antwoord 42 is?

Boretti | 14-08-13 | 01:39

@ Petrus poortwachter
Ik ben ook een lul ook
Het feit dat ik eigenlijk nothingness ben,al kom ik daar steeds vaker op uit. Vind ik beangstigend.

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:38

Al ruim 20 minuten geen Iris meer.

Zou er een bus toeristen zijn aangekomen?

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:37

Het zou toch enig zijn als er iemand na dit topic de leegte invult die Quid heeft achtergelaten bij zijn gemeente. Of Stormageddon die de romantiek weer terugvindt na het herlezen van de wijsheden van antisoof. Bestaat de passie trouwens nog?

Strohond | 14-08-13 | 01:36

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:33 Hartstikke mooi.

Maar morgen ben jij herkenbaar aan de F5 in spiegelschrift op je voorhoofd. En qwerty op in je linkerwang.

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:36

Het zou toch enig zijn als er iemand na dit topic de leegte invult die Quid heeft achtergelaten bij zijn gemeente. Of Stormageddon die de romantiek weer terugvindt na het herlezen van de wijsheden van antisoof. Bestaat de passie trouwens nog?

Strohond | 14-08-13 | 01:35

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:29
Tja, als ik altijd de 'verstandige' dingen had gedaan...
Ik vind dit wel een geinig onderwerp. En die zijn er steeds minder lijkt het wel. Het kan je beeld van sommige reaguurders ook drastisch veranderen. Zo vond ik 123 enz. nogal een lul, naar sinds vanavond begint dat te veranderen. Mooi hé, Geen Stijl?

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:33

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:27 Dan leg je het moede hoofd gewoon te rusten.

Die lettertjes trekken wel weer weg. Of je legt je tikplank eerst weg, raad ik je aan.

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:29

@ antisoof
Voorts heeft Carolina Bont erg leuke boeken geschreven vind ik. En nee niks zweferigs aan:-)
En 7 procent van onze communicatie is met woorden aldus onderzoekersnee rest via andere kanalen Ik steun dat idee wel we zijn vele malen gevoeliger als we ons vaak voordoen.

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:29

110+ hebben ze buiten beschouwing gelaten? Nou ja zeg, wat beperkend weer.

Causa Sui | 14-08-13 | 01:28

Schijnbaar is een hoog IQ ook geen garantie voor een gezond verstand.
He Quid?
-
133

mothersfinest | 14-08-13 | 01:28

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:25
Tja, ik zit eigenlijk op Parsons te wachten. Redelijk aangeschoten vechtend met m'n toetsenbord en morgen toch weer werken. Kudtzooi

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:27

Strohond | 14-08-13 | 01:24 Niet over het licht beginnen, straks doet @Parsons het weer uit.

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:25

Al iemand het licht gezien ondertussen?

Strohond | 14-08-13 | 01:24

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:19
Laat je niks wijsmaken jansen, het is gewoon zo'n type waar necrosis op valt. Ze zegt dat ze 18 is, maar arabieren lezen, zoals je weet, altijd van rechts naar links...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:21

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:19
Mooi!

Lewis Lewinsky | 14-08-13 | 01:21

@ antisoof. Een verschrikkelijk mooi boekje ie van Alice mortley Christus in u. Geschreven in 1930 ze veegt de vloer aan met erg veel ideeën. Geloven in feiten van anderen zorgt voor een mismaakte mensheid, mensen denken genuine te zijn niet beseffend hoe zeer ze geconditioneerd ze zijn.rustend op hun cultuur en gebruiken die ze niet waarnemen. Maar elke daad elk leven is waardevol.er is maar een mens
verdeeld over 8 miljard.

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:20

@Stormageddon | 14-08-13 | 01:16
Ok. Jij moet veel genieten van gewone zaken. (Sorry, ik praat teveel ;)).

AntiSoof | 14-08-13 | 01:20

Lewis Lewinsky | 14-08-13 | 01:15 Ik kijk net even in het tooltje naar de weekstats van d'r.

Er gaat in Antwerpen niemand naar de hoeren. Niet 's avonds tenminste.

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:19

iris kijkt | 14-08-13 | 00:59 | + 0
Het verschil is dat geloof een keuze is, atheïst ben je als je dat niet bent. Vroeger was je dan een ketter en nagezeten tot in de dood. De keuze was makkelijk als je het leven lief was.

ikdenkwat | 14-08-13 | 01:19

@Stormageddon | 14-08-13 | 01:16
Maar wat vind je van het woord 'Passie'?

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:19

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:14
Het zal wel weer totaal milieu-onvriendelijk in zo'n rubber tupperware-zakje moeten...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:17

@smoelwerk | 14-08-13 | 01:12
Een normale vrouw kiest evolutionair gezien voor het meest verzorgende type. Hij de het broedsel helpt grootbrengen.

AntiSoof | 14-08-13 | 01:17

zeg maar jansen | 14-08-13

Tsja, dan verloochent ze in ieder geval dat deel van haar natuur. Maar dat zou mijn reptielenbrein dan verder weer niet zoveel interesseren. Succeskans is toch maar matig, vandaar ook de hang naar grote getallen.

smoelwerk | 14-08-13 | 01:16

@AntiSoof | 14-08-13 | 01:02
Lust vind ik prima. Romantiek heb ik geen behoefte aan. Been there, done that, got the t-shirt. Geluk? Geen idee wat mensen daar mee bedoel. Geen ongeluk vind ik al heel wat. Gezelligheid is vaak niet aan mij besteed maar als anderen dat willen: ga je gang, als ik er geen last van heb. By all means. En macht hoef ik ook niet. Geen behoefte aan. Iedereen moet lekker z'n dingetje doen, als ik er maar geen last van heb (dat is zo'n beetje de crux).

Mijn voornaamste kritiek op gelovigen van welke sekte dan ook: Donder op met je ge- en verboden op basis van een oud boekje, op basis van een fantasievriendje. Als jij je eraan wilt houden: ga je gang. Ga fijn een maand niet eten. Laat ham en alcohol staan. Prima. Dring het mij niet op. Val me er niet mee lastig. Mag jij geen seks met hoeren van je godje? Dan doe je dat toch niet? Maar waarom zou dat verbod voor mij moeten gelden en waarom wil jij dat voor een ander bepalen? (En met "jij" bedoel ik dan niet jou, Soofje, maar de reli-nutcases die de wetten van hun godje aan iedereen wil opleggen.)

Stormageddon | 14-08-13 | 01:16

@zeeman7
juist!

dewaarheid.nl | 14-08-13 | 01:16

Religie is natuurlijk wel zo'n strontvervelend kudtonderwerp dat zelfs de verlepte tieten van een willekeurig pijpstertje in Antwerpen daarmee vergeleken, euhm, iets hebben.

Lewis Lewinsky | 14-08-13 | 01:15

smoelwerk | 14-08-13 | 01:12 Uit wat ik er van begrepen heb gaat ze niet voorzichtig om met kwakjes. Ze gaat ze niet negen maanden bewaren denk ik.

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:14

@Anoniemtje | 14-08-13 | 01:08
Nou, dan bevestig je mijn stelling toch helemaal? En wat de reden voor al die ongein is is jullie pakkie an. Ik ben in deze slechts consument.
Daarnaast wil ik je het advies dat je mij gaf, namelijk het herlezen van mijn tegels alvorens te posten bij deze graag retourneren:'En dan waren er nu nu kinderen op de Veluwe aan het doodgaan aan mazelen en polio.'

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:14

@iris kijkt | 14-08-13

"... mij, als vrouw"

Ja!! De spijker 100% op zijn kop geraakt. Je bent een vrouw naar mijn hart (in ieder geval voor even)! Mijn reptielenbrein is geprogrammeerd om zoveel mogelijk vrouwen te bevruchten. Het jouwe is erop ingesteld een succesvol kwakje te ontvangen en daar tenminste negen maanden zuinig op te zijn.

Al het andere, religie nadrukkelijk incluis, is door mensen bedachte opsmuk om de maatschappij een beetje te reguleren.

smoelwerk | 14-08-13 | 01:12

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:10

* spijkert 95 standjes aan de deur van een hoerenkot in Antwerpen *

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:12

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:07
Dat komt door een reaguurster die zowel atheïst als moslim is, geheten @iris pijpt, of zuigt, of zoiets.

Lewis Lewinsky | 14-08-13 | 01:11

@zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:07
Dat is alleen te danken/wijten aan onze oogappel.
Persoonlijk heb ik het niet zo op spermacontainers maar er zijn reaguurders (ik noem geen namen maar het is de grote anti) die daar wel op geilen...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:10

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:59
Jah, zoals ik het zie waren de germanen, kelten, bataven en joost mag weten wie nog meer al behoorlijk intelligent bezig (duitsland, rusland).. Maar toen kwamen de katholieken de boel verpesten. Wie weet wat er allemaal uit had kunnen komen zonder bemoeienis van een stel ijdele italianen en glibberige boylovers.

In dat opzicht staat atheisme niet op de schouders van religie, maar heeft er altijd problemen mee gehad.

de grote Anti | 14-08-13 | 01:09

Het mohammedanisme is niet zozeer dom, maar uiterst gewelddadig. Ongebreidelde moordlust, dat kenmerkt de islam.
*plaatje van profeet tekent en er moordenaar bij schrijft*

Lewis Lewinsky | 14-08-13 | 01:09

@123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:06,
Dat is een diepe.

AntiSoof | 14-08-13 | 01:09

@Petrus

Uiteindelijk komen verzinselen wel naar boven, ik vind het zeer kwalijk dat je het doet voorkomen alsof de hele wetenschap onzin is. Helaas leent de psychologie in het huidige onderzoeksklimaat (publicatiedruk etc.) zich beter dan gebruikelijk voor fraude, ook omdat er helemaal zo goed als geen geld is voor replicatie-onderzoek (terwijl dit toch wetenschappelijk zeer waardevol is).

En nee, met een wetenschappelijk sausje (wat dat dan ook weer precies is, weet ik ook niet) kan je helemaal niets aan de meerderheid verkopen. Kon dat maar. Waren we eindelijk eens van die wangedrochten af als Homeopathie. En dan waren er nu nu kinderen op de Veluwe aan het doodgaan aan mazelen en polio.

De wetenschap verdient deze extra schade niet. Af en toe zit er een drol tussen. De stank wordt uiteindelijk geroken en de drol wordt opgeruimd - zo werkt wetenschap. (En op dit moment heeft de overheid zogezegd dus a) vrijwel geen financiën meer over voor wetenschap b) legt ze een gigantische publicatiedruk op, met alle gevolgen van dien (vooral kort, makkelijk onderzoek; als iets geen effect lijkt te hebben gaat het de prullenbak in, niemand publiceert dat nog - ook zeer kwalijk, want geen effect is ook zeer belangrijk om te weten; en dus zeker ook geen controle)

Met andere woorden: de wetenschap roeit met de riemen die ze heeft, en op dit moment zijn dat tandenstokers.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 01:08

@123 je proeft het zo | 14-08-13
Goed gezegd.

AntiSoof | 14-08-13 | 01:08

Hoe zijn we van religie op tieten in Antwerpen gekomen?

zeg maar jansen | 14-08-13 | 01:07

@iris kijkt | 14-08-13 | 01:01
Oh kunt u het ff op de kaart aanwijzen?

reageerbuis | 14-08-13 | 01:06

@ antisoof
De bange wil macht

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:06

@ de grote anti - "U is de meest oogverblindende moslima prostituee in de wereld naar ik begrijp."

Nee, van Antwerpen. Maar dat is genoeg, als je m'n tieten zou zien zou je flauwvallen.

iris kijkt | 14-08-13 | 01:05

Visie bepaalt wat je ziet, veel mensen denken dat het andersom is. Maar de meeste mensen zijn zelfs te stom om te snappen dat 1+1=2 een afspraak is en geen werkelijkheid
Het is een ordening. Elke mening of stellingname is vaker gebaseerd op angst dan op waarneming. Collectieve energieën creëren een soort basis. Wie veel nu en heden leeft hoeft zich minder uit te drukken in mening of controle.
Tegelijkertijd is er een foutloos bestaan, want hoe ingekapseld je ook zit in denken, altijd is er waarneming.

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 01:04

@Stormageddon | 14-08-13 | 00:48
Je bent toch geen koude computer? We kunnen iets ook gewoon mooi vinden uit lust, Storm. Wij mensen willen ook iets als romantiek. Dat is wat wetenschappers vaak vergeten, die tellers. En dat is wat de dominee's verwarren met Paulus's geveinse liefdes-beeld. Mensen willen gewoon gelukkig zijn. Gezelligheid en geen gedoe. De proleten willen macht. Dat is de kwestie.

AntiSoof | 14-08-13 | 01:02

@ PR - Boeddisme is geen religie inderdaad, het is een land.

iris kijkt | 14-08-13 | 01:01

Ah, de driepinter...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 01:00

@ikdenkwat - Hmm, goeie overweging, moet ik over nadenken. Ik ben zelf atheist overigens.Maar religie lijkt zo iets dieps te zijn en ook het atheisme staat op de schouders van een lange zo heel lange geschiedenis van religie, dat me dat toch aan het denken zet.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:59

@Anoniemtje | 14-08-13 | 00:53
Wat ik maar wil zeggen is dat je bij alle onderzoekjes zelf moet blijven nadenken. Je kan het grootste gelul nog met een wetenschappelijk sausje aan de meerderheid verkopen.
Het bovenstaande onderzoek wordt hier alleen opgevoerd om reacties uit te lokken.

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:57

boeddhisme is geen religie...

-PR- | 14-08-13 | 00:57

Visie

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 00:55

@Petrus Poortwachter

Ach ja, die Stapel steeds weer. Zullen we ook maar meteen alle ziekenhuizen sluiten? Want Stapel. Wat nu landbouw en kunstmest. Stapel, dus niets werkt meer.

Lees je eigen argument eens voor je het post...

Rest In Privacy | 14-08-13 | 00:53

@necrosis | 14-08-13 | 00:49
Dan snap ik je niet

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:53

iris kijkt | 14-08-13 | 00:45 | + 0
Precies, er is geen ruimte voor een atheïst die moet alles slikken... Dan maakt het geloof misbruik van de liefde die zij pretenderen.

ikdenkwat | 14-08-13 | 00:52

@WorkAholix | 14-08-13 | 00:11

Ik denk niet dat er landen zijn waar een hoger gemiddeld IQ dan 110 is (gemeten).

smoelwerk | 14-08-13 | 00:52

@ Cell

Atheisme is simpelweg het niet accepteren van al de voorgestelde goden. Dit is niet hetzelfde als beweren dat ze niet bestaan.

Veel van die goden zijn conceptueel zelf-uitsluitend (Dingen als god is tegelijkertijd a en niet-a), en deze kunnen dus wel gewoon veilig als niet bestaand worden weggezet.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 00:51

@Parsons | 14-08-13 | 00:44
'Als er één ding niet onzeker is, is het wel wat er na de dood komt.'
Dat is ook een vorm van geloven

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:51

@Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:42
Ik had het niet over onze collega's......
*gnehehe*

necrosis | 14-08-13 | 00:49

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:45
U is de meest oogverblindende moslima prostituee in de wereld naar ik begrijp.

de grote Anti | 14-08-13 | 00:48

Liefde staat in geen enkel wetboek

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 00:48

@AntiSoof | 14-08-13 | 00:41
Nou... of dit universum mooi is, dat is slechts een interpretatie. Wat is mooi? Er zijn hele mooie foto's van de Hubble-telescoop, die esthetisch gezien zo passen in een museum voor moderne kunst, maar dat is slechts uiterlijke schijn. Als je weet wat die kosmische processen allemaal aan verwoesting inhouden dan is het nogal een tweesnijdend zwaard. Er is ook genoeg lelijkheid in het universum. (Ik noem slechts Gordon en Patty Brard.)
Het is gewoon wat het is.

Stormageddon | 14-08-13 | 00:48

@erghe | 14-08-13 | 00:44
Tja, onderzoekjes... Was het niet Huub Stapel van de KUT die de waarde van onderzoekjes voor iedereen duidelijk heeft gemaakt? Word atheïst, en geloof alleen jezelf. Dat is al moeilijk genoeg soms. (zelfs Antisoof doet het)

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:47

De meeste mensen leven in de wereld van de gevolgen. Een architect ziet een huis met zn geestesoog. En weet het in klei uit te drukken. Wij zien het gebouw het gevolg en denken dat dat realiteit is. Er zijn enkele mensen die leven in de wereld van de oorzaken. Het zij door verlichting, hetzij door oefening en meditatie. Geloof is vaak onzinnig om dat het aannames omvat ipv waarneming
Is er goed of fout, nee er is waarneming. Ieder met zn eigen nivo en zn eigen inzicht. Iets kan stof / aarde zijn en tegelijkertijd licht/ trilling
Niets is buiten God

123 je proeft het zo | 14-08-13 | 00:46

Met andere woorden Jezus en Mo waren slimme jongens die een beetje domme groupies hadden. Ja daar zit wat in. Mo en Jezus geloofde in zichzelf en dan heb je al snel fan,s
Die vent met dezelfde initialen als die grootgrutter had ook veel fans.

hero_of_heaven | 14-08-13 | 00:45

'Laten we de liefde toelaten'
@AntiSoof | 14-08-13 | 00:41

*antisoof over schouder legt en naar celblock C brengt*

de grote Anti | 14-08-13 | 00:45

@AntiSoof | 14-08-13 | 00:19

Een begin van een antwoord is er ook al. De werkelijke schoften zijn zij die willens en wetens misbruik maken van de in religie vervatte angst bij "gelovigen" dat hun god wel met ze zal afrekenen als ze niet "beter" leven. Of gewoon doen wat de zichzelf tot autoriteit uitgeroepen schoft zelf zegt en vindt.

Voorbeelden? De gestoorde dominee die tegen een tienermeisje met polio bazelt dat toch iemand de zonde van de wereld op zich moet nemen. Of de priester die in het jongetjesinternaat zijn vuile fratsen botviert op weerloze en geintimideerde kinderen. Om maar niet te spreken van de haatsprekende achterlijke imams die hun "gelovigen" oproepen om de maatschappij waarin ze leven de rug toe te keren, of erger.

Alle reden om in de Tweede Kamer eindelijk eens af te rekenen met alle, maar dan ook echt alle verwijzingen naar "religie" of "geloof" in ons neutraal bedoelde stelsel van wetten. Zodat we ook op moreel gebied andere landen de maat kunnen nemen met hun vermeende ongewenste religieuze wetgeving.

smoelwerk | 14-08-13 | 00:45

@grote anti - Als je met een moslima neukt, kan je daarna nog tekeer gaan tegen moslima's ? Ja, kan, maar stel dat je van haar houdt en met haar wilt trouwen en je zelfs moslim zou moeten worden ? Je zou het doen !! Niet dat je moslim bent in je hart, maar dat is typisch ook de gemiddlde islam trouwens, ze zijn net zo makkelijk.je hoeft mij maar te zien en je zou al met me willen trouwen.En je gaat al je kritiek en die van iedereen schrappen om maar 1 ding: mij, als vrouw.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:45

Wat een domme conclusies worden er getrokken uit dit grafiekje. Volgens mij laat het zien dat als je een verband zou trekken tussen atheisme en intelligentie, je nog steeds zal zien dat .. het geen donder met elkaar te maken heeft. Als je toch vindt dat het een eerlijke vergelijking is, zie dan ook dat de hoogste stip nog steeds onder de 15% atheisten zit. En, als je in een land woont waar de meerderheid atheist is, je maar in 1 geval het getroffen hebt. Waar in dit grafiekje is het goede nieuws voor atheisten te vinden??

erghe | 14-08-13 | 00:44

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:47
Als er één ding niet onzeker is, is het wel wat er na de dood komt.

Niets, nada, noppes, nakka, zilch.

Parsons | 14-08-13 | 00:44

@necrosis | 14-08-13 | 00:32
Je onderschat onze collega's. Maar dat had je vast zelf al gezien?

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:42

Religie is dom, behalve dan op het ibn ghaldoun natuurlijk...

polleke745822 | 14-08-13 | 00:41

@Stormageddon | 14-08-13 | 00:27
Ik las eens een Spinoza-biografie en ik moet zeggen, ik vond hem best wel aardig en sympathiek. Intelligent en gewoon, rechtvaardig. Dat de beste mens inging tegen het gewenste denken van macht-hebbers-zijde was duidelijk.
Maar mijn defenitie over 'God' was nogal beperkt. Dit universum is mooi. Als er een schepper van dat is, dan is die nogal Goddelijk. Meer kan ik er bijna niet meer over zeggen. Laten we de liefde toelaten.

AntiSoof | 14-08-13 | 00:41

@de grote Anti | 14-08-13 | 00:39
Er bestaan volwassen vrouwen bij wie dat ongeveer hetzelfde is.

Stormageddon | 14-08-13 | 00:40

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:32
He, ik wilde in je tepels knijpen.. Niet je hele tieten!

de grote Anti | 14-08-13 | 00:39

Ik geloof er niks van.

alexbl | 14-08-13 | 00:38

@Koonkluyk huis - Nee je hebt gelijk de Islam is geen religie, het is een land.En ze lezen graag in de Haram.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:38

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:26
Hmm, ik ben niet echt het onderdanige hulpeloze type.
Dus dat wordt gewoon meteen over de bankleuning. Of plat op bed op je buik, ook erg geyl. En dat allemaal voor tien euro.

Nee, maar genoeg vrouwen die het als beroep doen.
Weet eigenlijk nooit wat ik ervan moet denken, als ik bedenk welke klandizie zij vaak krijgen terwijl het zelf een stel watjes zijn met poezenposters aan de muur.. Tja. Wees voorzichtig is al wat ik kan bedenken.

de grote Anti | 14-08-13 | 00:37

@antisoof- Ik zal wel meer vertellen, thank you, je bent tenminste een heer,maar nu heb ik het druk, dus morgen verder, onder andere berichten, ik moet ook nog wat verdienen , toch , en o ja, ik ben ook nog moslima, geen bezwaar, hoop ik,en geen bezwaar tegen jou, zolang je niet teveel drinkt en slaat en niet teveel oreert tegen mijn geloof, want wat weet jij daar nou helemaal van ?

iris kijkt | 14-08-13 | 00:36

Het zou zo maar kunnen zijn dat gelovigen meer hopen dan geloven. Dood is zo dood, ze hopen als je je goed gedraagt volgens het boekje dat er leven is na de dood. Naïef maar dom?

ikdenkwat | 14-08-13 | 00:35

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:15
Echt druk heb je het niet als ik kijk naar hoeveel ik je op GS zie

cestca | 14-08-13 | 00:35

Sinds wanneer is de Islam een religie?

Rest In Privacy | 14-08-13 | 00:34

@WorkAholix | 14-08-13 | 00:11
Omdat ze in de VS geen 220v hebben.

Ongeblustekalk | 14-08-13 | 00:34

Boeddhisme is eigenlijk meer een filosofie dan een religie, maar vooruit dan maar.

Vage_eddie | 14-08-13 | 00:34

@grote anti - "Jeetje, voor een tientje wil ik dan toch tenminste in je tepels knijpen."

Mooi commentaar, althans mooi bewijs wat voor eikels hier hun waarheden zitten te verkondigen, en dat zonder enig gevoel. je wilt in m'n tieten knijpen toch ? Alleen al dat ' knijpen' , geeft aan dat je een potentiele kliko-moordenaar bent.Eikel.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:32

@Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:29
Ik denk dat @iris antwoord krijgt.... over een uurtje of 8.

necrosis | 14-08-13 | 00:32

@ZonderNaam | 13-08-13 | 23:59
Valt mij op dat geen een van de top 25 landen islamitisch is....

cestca | 14-08-13 | 00:32

@kom hoe heet ie | 14-08-13 | 00:15
Ook waar. En zouden aquariumliefhebbers niet een klein afwijkinkje hebben? Ik schat lichte asperger. Geen ADHD iig.

AntiSoof | 14-08-13 | 00:29

Kijk dit vind ik nou schitterend van een site als GS:
de reacties van: de grote Anti | 14-08-13 | 00:25 en AntiSoof | 14-08-13 | 00:25 ...
Ze zijn allebei aan het shoppen, maar op heel verschillende wijze... Benieuwd wie er antwoord krijgt...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:29

@pawa | 13-08-13 | 23:53
Je spreekt jezelf een beetje tegen, domme mensen zoeken inderdaad het geloof sneller op voor een houvast, dus ergo Religie is voor domme mensen.

Er zijn wel mensen die open staan voor het idee van een god en niks uit sluiten, maar die zijn nog vatbaar voor rationele argumenten.

De gemiddelde gelovige (niet alle) valt gewoon niet mee te discussiëren over geloof, het staat in het grote boze boek dus dan zal het wel kloppen. Hier een mooi voorbeeldje www.youtube.com/watch?v=u3X5f3gY4iw&am...

'where's the fucking kangaroo's'

cestca | 14-08-13 | 00:28

@AntiSoof | 13-08-13 | 23:51
Ja, dat is raar. Een onstoffelijke, eeuwige, almachtige, alwetende schepper die bestaat voordat het universum bestaat is een krankzinnig idee. Zo'n wezen zou toch op z'n minst even complex moeten zijn als het universum. Wie heeft die schepper dan geschapen als complexiteit niet zomaar uit het niets kan ontstaan? Want dat is de kern van dat kosmologische argument: dat complexiteit niet uit zichzelf kan ontstaan. Vaak halen relio's dan ook nog de door hun volkomen verkeerd begrepen 2e wet van de thermodynamica aan (S = k log W), dat alles tot chaos vervalt, terwijl entropie nu juist zorgt voor complexiteit. Zonder entropie geen complexiteit.

www.youtube.com/watch?v=0rAeZqEckNU

Enfin. Als je wilt stellen dat god een eeuwige energie is, dan kan ik daar weinig tegenin brengen, maar het zegt me ook weinig. Het is een definitie waar je niet veel religieuzen warm voor krijgt, nochtans stript het het begrip "god" van een heel aantal eigenschappen waar zij nu juist zo aan hangen: Troost bieden, gebeden verhoren, absolutie schenken, jouw kant kiezen in een oorlog of sportwedstrijd en meer van die dingen.
Dus jouw godsbegrip is dan amper religieus, maar meer a la Spinoza, een soort pandeïsme 'as a matter of fact' waarbij je als gelovige geen speciaal plekje hebt in het universum. Daar doe je dan gelovigen in "mooie" verhalen van uittochten, veroveringen, wandelingen in de woestijn en splijtende zeeën, geen plezier mee.

Stormageddon | 14-08-13 | 00:27

@ grote anti -en het is waar :zodra je m'n tieten ziet, vergeet je alles over religie. Omgekeerd, zie je ze niet, blijf je maar druk daarmee.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:26

@AntiSoof | 14-08-13 | 00:19
Ook hier zit een historische component aan. Sprekend voor 'mijn omgeving' (de katholieken) kon je, zo'n veertig jaar geleden nog maar, je baan niet houden als je niet iedere zondag in de kerk zat. We zijn nog niet zo lang 'verlicht'...
Gedwongen opportunisme, zeg maar.
De 'lieve' mensen zijn de atheïsten zoals ik. Al bevalt de term 'humanisten' mij beter.
Dat wil niet zeggen dat ik zaken als 'de andere wang toekeren' niet totaal belachelijk vind.

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:26

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:24
Jeetje, voor een tientje wil ik dan toch tenminste in je tepels knijpen.

de grote Anti | 14-08-13 | 00:25

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:15
Jij beschikt wel over een interessante blik op de realiteit, zeg. Vertel meer, wil je.

AntiSoof | 14-08-13 | 00:25

@Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:32 "Dat zal schrikken worden voor je als god m/v wel blijkt te bestaan en je terugstuurt als poes die door een furry genomen wordt."

Meh. Hemel lijkt mij niet zo'n leuke plek, hel ook niet. Ik maak het beste van het leven zoals het nu is. Als blijkt bij mijn vroegtijdig overlijden dat er wél een god is, dan zeg ik : "Ok, aangenaam kennis te maken, je had wel wat eerder iets van je kunnen laten horen, en dat boek wat duidelijker kunnen schrijven!"

Rest In Privacy | 14-08-13 | 00:25

@grote anti - een kopje koffie en je mag even mijn tieten zien

iris kijkt | 14-08-13 | 00:24

@necrosis | 14-08-13 | 00:14

Nou lijkt me nogal duidelijk, Suubi's IQ ligt ver onder het gemiddelde.

cestca | 14-08-13 | 00:22

@iris kijkt | 14-08-13 | 00:15
Uhmm oke, wat krijg ik voor een tientje?

de grote Anti | 14-08-13 | 00:21

Het meest schokkende vind ik nog dat van de groep/land met het hoogste IQ, blijkbaar nog 88% religieus is.

Anijsblokje | 14-08-13 | 00:19

I've begun worshipping the sun for a number of reasons. First of all, unlike some other gods I could mention, I can see the sun. It's there for me every day. And the things it brings me are quite apparent all the time: heat, light, food, a lovely day. There's no mystery, no one asks for money, I don't have to dress up, and there's no boring pageantry. And interestingly enough, I have found that the prayers I offer to the sun and the prayers I formerly offered to God are all answered at about the same 50-percent rate. [George Carlin, from "You Are All Diseased".]

Al zijn stukjes over religie zijn zo ongelooflijk scherp.

cestca | 14-08-13 | 00:19

Het werkelijk interessante is wie zijn nu precies de mensen de religie ge- (mis?) bruiken om er zelf beter van te worden. Want dat er iets niet klopt is e. Maar wat dat inhoudt is 2. Wie zijn de schoften en wie de lieve mensen. Dat is de vraag.

AntiSoof | 14-08-13 | 00:19

@Mark Smith | 14-08-13 | 00:10
Blijft altijd lastig met die religieuze mensen.
Ben je nou echt zo dom wanneer je een harem aan (jonge)vrouwen ter beschikking hebt die geen nee durven te zeggen van godt? En je vrouw durft ook niets te zeggen want de billetjes zijn nog rood en pijnlijk. De priester ook niet, en de melkboer vind het ook allemaal best.

En ja, zo gaat het soms ook bij de joden en moslims.
Vrouw onder de duim, en de wereld is een speeltuin.

de grote Anti | 14-08-13 | 00:18

@ iedereen - wat me , als marokkaanse, bevalt aan de reacties hier, is dat het over religie gaat, en god wat is er veel religie, maar dus niet over de islam in het bijzonder. Mijn complimenten: hier begint enig denken over alles waar we mee bezig zijn.Overigens al sinds de oude grieken en pas vele eeuwen later in de 17de eeuw, en nu ook weer eens in 2013.Wel te rusten.

En voor het geval je met me wilt trouwen : ik zit in Antwerpen, achter het raam, en ontvang alle gezindten, mits men betaalt.Sinds ik hier wat post, is de prijs wel weer wat omhoog gegaan. Maar wat wil je ook, met een mooie meid als ik, waar je altijd van droomt en die je hoer noemt.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:15

Nu zo'n zelfde onderzoek maar dan met hondenbezitters. Ik weet de uitslag al!

Rest In Privacy | 14-08-13 | 00:15

@Suubi Musajja | 13-08-13 | 23:54
Gemiddeld IQ is alle IQ optellen en delen door het aantal inwoners.
En in sommige landen ligt dat gemiddelde beduidend lager dan 100.
Wat is daar onduidelijk aan?

necrosis | 14-08-13 | 00:14

Dus, nu bewezen is dat de wereld gevuld is met idioten, moet ik me daardoor fijner gaan voelen?
En wat voor diegenen voor wie geld de religie is?
-
ZonderNaam | 13-08-13 | 23:59
Taoisme is strikt gezien geen religie, maar een metafysisch filosofische levenswijze.
Er zijn zelfs geen regels.
Anders was ik nu ook een idioot geweest.

mothersfinest | 14-08-13 | 00:13

@Stormageddon | 14-08-13 | 00:06
We zijn het helemaal eens. Is mij overkomen. Goed katholiek, moeder zelfs fanatiek. Opgevoed door nonnen en fraters. Communie gedaan, vormsel gedaan, geschiedenis gekregen van een uitzonderlijk begaafde leraar (zware uitzondering) en zelf gaan denken en meteen Atheïst geworden en gebleven.

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:13

@Barani517 | 13-08-13 | 23:29
Je zegt "Nederland is een van de meest atheïstische landen in de wereld. Vol volksstammen atheïsten die wel geloven in homeopathie, socialisme, ufo's, enzovoort"

Dat is onjuist. Als je echt atheist bent, dan geloof je niet alleen niet in goden, maar ook niet andere zaken die zonder bewijs gebezigd worden. Is natuurlijk niet strikt het geval, want het woord "atheïst" betekent letterlijk "geen/tegen goden". Homeopathie, ufo's enz., zijn dus in deze definitie toegestaan.

Rest In Privacy | 14-08-13 | 00:12

eh.. waarom maar tot 110 ?

WorkAholix | 14-08-13 | 00:11

Intelligente mensen zijn rationeler en rationele mensen intelligenter. Daarmee is het wel verklaard.

Mark Smith | 14-08-13 | 00:10

De meeste mensen geloven maar al te graag in Sprookjes
denk aan religie of koninklijk huis.
en een ieder die dat de kop indrukt moet de mond gesnoerd worden. Met behulp van de media.

Kamervraag | 14-08-13 | 00:10

@Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:49
Verliefdheid is dan ook een geestesziekte. Een chemische onbalans in de hersenen waardoor je de werkelijkheid niet meer op juiste waarde kan schatten. Religie die op een emotioneel niveau wordt beleefd is dat evenzeer.
Ergo: Je argument ondersteunt de stelling van het topic.

Stormageddon | 14-08-13 | 00:09

Religie = dogma = geen vragen = gebrek aan intelligentie.

Thoth | 14-08-13 | 00:08

@zonder naam - "Dank, maar ik zou het nog meer op prijs stellen als je me zou verlichten met een antwoord.
Want ik vraag me serieus af hoe je dat voor je ziet, een oneindig bestaan?"

Nee, een oneindig bestaan niet, misschien wel en zekere lankmoedigheid als het gaat om iedereen die dat nog wel hoopt en gelooft. Ik geef toe het is wat kinderlijk, maar ik zag net een youtubefilmpje met een kinderolifantje die maar wat rond holde tussen z'n moeder en vader en toen dacht ik : dat zijn wij ook, en dat is ergens religie.

iris kijkt | 14-08-13 | 00:07

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:47
Geen enkel kind kiest ervoor. Een kind kiest voor kennis, dat kun je afleiden uit alle vragen die kinderen stellen: Waarom is de lucht blauw? Waarom dit? Waarom dat? Een kind wil snappen.
Sommige ouders kiezen voor "antwoorden" uit een oud boekje en plakken overal het etiketje "god" op, en kweken zo een soort magisch/mythisch bewustzijn. Het is pure indoctrinatie.

Het gevoel van ergens bij horen is misschien wel aardig, en de sociale functie van kerken moet je inderdaad niet onderschatten, noch de charitatieve initiatieven die daaruit ontstaan, maar zegt niets over de religie of over de waarheid van de kulverhaaltjes. Het sociale aspect van kerken kun je even goed vinden in het verenigingsleven, sportclubs etc.

Geen enkel kind kiest voor een religie, het wordt ze opgedrongen. Het punt is nu juist dat als je er wél over gaat nadenken (en slimme mensen doen dat nu eenmaal - hence: dit topic) dan kan het niet anders dan dat je tot een aantal conclusies komt:
1. Het sprookjesboek waar volgens je ouders en de dominee/priester/imam/rabbi alle "antwoorden" in staan is grotendeels niet waar. De verhaaltjes zijn verzonnen, de moraal is dubieus en de "wetenschappelijke" kennis erin is een lachertje.
2. Er zijn geen enkele bewijzen voor het bestaan van een god. (en het is geprobeerd hoor: kosmologisch, ontologisch, epistemologisch en teleologisch - allemaal falen ze.)
3. Stel dat er wel een god bestaat en de sprookjes zouden in weerwil van de wetenschap toch waar zijn: wat betekent dat dan? En is dat überhaupt wel troostrijk, wenselijk en hoopvol? Het antwoord is: Nee.

Stormageddon | 14-08-13 | 00:06

@CornFlakey | 13-08-13 | 23:59
I stand corrected. Thank you very much. (geen wonder dat ik die quote niet kon vinden)

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:06

Jehofantasten denken dat het slim is om hun voet tussen de deur te zetten op hun zondagse strooptochten naar zieltjes bij afwerende atheïsten. Hoe stom kun je zijn.

Welles! Nietes! | 14-08-13 | 00:05

@AntiSoof | 13-08-13 | 23:57
Als dat 'grotere' zou bestaan wel ja. En zo zijn we weer terug bij af...

Petrus Poortwachter | 14-08-13 | 00:04

Cuyahoga | 13-08-13 | 22:19 | + 83 -
maar zonder wetenschap waren die vliegtuigen waarmee dat gebeurde nooit uitgevonden, dus.......

swift1.6 | 14-08-13 | 00:03

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:52
Dat was niet Dawkins, maar Hitchens: "If it can be asserted without evidence, then it can be refuted without evidence"... ;^)

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:59

@ Michiel de Kater | 13-08-13 | 23:49
Ik vraag me ook af wat die stip daar doet. Volgens deze lijst zijn de top 3 landen met het hoogste IQ, Hong Kong, Zuid-Korea en Japan.
www.statisticbrain.com/countries-with-...

Alle drie deze landen hebben echter ook een bevolking waarvan ongeveer de helft niet-religieus is. De enige kandidaat voor die stip is denk ik de nummer 4 van de IQ-lijst, Taiwan, welke hoge percentages Boeddhisten en Taoisten kent:
en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Taiw...

ZonderNaam | 13-08-13 | 23:59

Geloven is altijd te betwijfelen.
Weten is beter.

de honden blaffen... | 13-08-13 | 23:58

@Petrus Poortwachter | 13-08-13
Fan van Dawkins met zo een nick? Kijk, ik las die Dawkins ook. Leuke man, leuke haarlok ook. Kan fijn schrijven. Maar het blijft een mens. Zijn uitleg hoe een huidcel kon evolueren tot oog vond ik fascinerend. Maar aan de andere kant. Met menselijke oogjes het grotere willen aanvechten? Arrogant lijkt me dat.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:57

@Oele Wapper | 13-08-13 | 23:55
Waarom denk je dat ik hier zit te reaguren?

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:57

@ Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:28
Nog steeds niet met je eensch. Een atheïst is niet iemand die geloof afwijst. Het is gewoon iemand die niet gelovig is, om welke god dan ook. Om jouw voorbeeld te gebruiken: Een atheïst is niet iemand die de smaak van spruitjes niet lekker vind, maar die van het bestaan van spruitjes niet weet, en daar ook niet zonder aanleiding naar zal gaan zoeken.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:55

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:52
.
Nee, dat bent u niet, anders bent u per direct werkeloos...

Oele Wapper | 13-08-13 | 23:55

Dit is volslagen onzin, als de blauwe puntjes inderdaad landen zijn. In de definitie van IQ zit namelijk dat de 100-score gekalibreerd is als het landelijke gemiddelde. Er zit dus geen verschil in gemiddeld IQ tussen landen... Sowieso is het merkwaardig aan te nemen dat intelligentieniveau zou verschillen tussen landen - dat kan niet zonder enkele akelige rassenleer-waarheden aan te nemen. Dat er een sterke negatieve relatie bestaat tussen opleidingsniveau en godsvrezendheid geloof ik trouwens wel...

Suubi Musajja | 13-08-13 | 23:54

Dus er zijn landen waar het gemiddelde IQ in het debiele gebied ligt? Welke landen zijn dat?

Lewis Lewinsky | 13-08-13 | 23:54

"BEWIJS! Religie is voor domme mensen"
-
DIT IS ONWAAR! En sorry voor het schreeuwen.
Het is zo dat domme mensen vaker het geloof opzoeken voor de nodige houvast in het leven en niet andersom. (Ikzelf ben niet gelovig, maar sluit als wetenschapper niets uit.)
-
Vergelijking; Elke hond heeft een staart, maar niet aan elke staart zit een hond.

*Iets mompelt met in de waarde laten*

pawa | 13-08-13 | 23:53

Dawkins had er een interessante uitspraak over, die ik nu niet zo gauw kan vinden. Het kwam er op neer dat zaken die zonder bewijs voor waar worden versleten, net zo goed zonder bewijs naar het land der fabelen kunnen worden verwezen.
Ik ben fan van Dawkins...

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:52

Die schaal is grappig. Het duurde even voor ik hem doorhad, maar ik hoor dan ook niet bij de doelgroep. Handig hoor, statistiek.

Gerd Hardleers | 13-08-13 | 23:52

Wat veel interessanter is: je zou een religie kunnen starten die volkomen voldoet aan de huidige wetenschappelijke inzichten. En dat verhaal zou op veel mensen vreemder overkomen dan de bijbel.

Moishe Pipik | 13-08-13 | 23:52

@miko -Nog erger: klaag je vooral over anderen. Nou dat zie dan wel hier toch ? Al die atheisten hier die niet verder komen dan anderen te beschimpen ? Waarom ? Ze hebben geen enkel religieus doel in hun leven.

iris kijkt | 13-08-13 | 23:51

Bewijs! Atheïstische stukjesschrijverts kunnen statistieken niet begrijpen. Of hebben het originele artikel niet gelezen.

Guido | 13-08-13 | 23:51

@Stormageddon | 13-08-13 | 23:40,
Dank voor je commentaar.
Weet je, ik stel me God voor als de creator van het al, is dat zo raar? Onafhankelijk van welk boek dan ook. Hij, die de oorzaak is van alles. De bron. Noem het de eeuwige energie. De trilling in alles. Ik voel me blij bij dat beeld. Ik besef dat wij als pratende apen geloven in een hoop onzin. Dat kan niet anders. De mens denkt dat hij zijn verstand is. Die maakt een denkfoutje. Maar eerlijk. Ik weet ook niet meer dan dat ik bedenk. Wat ik wel weet is dat er nare mensen zijn die misbruik maken van de geestelijke verwarring. Dat laatste zou meer aandacht moeten krijgen. En dan heb ik het niet over de kleine luiden.
Want alles komt vaak neer op macht, privileges en luiheid. ;)

AntiSoof | 13-08-13 | 23:51

Best amusant trouwens dat bijna niemand het heeft over de afzondering die religie in feite nastreeft. Kun je wel lulsmoesjes en mannen op wolkjes bij verzinnen, maar ik heb ze door. Hun eigen 'clan'. En he, verdacht weinig gristelijke moslims, chinezen en negerts, hmm?

Nog vreemder is dat ik ze wel een beetje begrijp.

de grote Anti | 13-08-13 | 23:51

Zo waarrrrrrrrrrrrrrrrrr!

SammyJankis | 13-08-13 | 23:50

Het is net zo kortzichtig om bij gelovigen de domme mensen naar de voorgrond te brengen als bij wetenschap de intelligente. Bovendien heb je criminelen die volledig bekeerd zijn en alleen naïef het goede van geloof zien, en extreem fanatieke gelovigen die er vanaf stappen en zich hullen in bitterheid. I rest my case.

OverdrevenGeouwehoer | 13-08-13 | 23:50

@Stormageddon | 13-08-13 | 23:40
God is liefde zeggen die gelovigen toch altijd. Voor hen is het meer emotioneel dat iets wat te beredeneren valt.
Wanneer je verliefd bent dan is dat toch ook niet op basis van redenen en argumenten?

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:49

@miko - "Euh ,nee het is eerder dat gelovige een probleem hebben met het feit dat ongelovige geen stress hebben dat er voortdurend iemand mee kijkt."

Interessant is wel de mystieke richting , die je in alle religies terugziet en die dit soort vragen terugwijst naar je eigen wanhoop om iets in het bestaan te zien.God is het niet eens, maar je eenwording met zoiets als dat, en als je dat niet doet ben je eigenlijk maar hopeloos alleen en beklaag je vooral je zelf.

iris kijkt | 13-08-13 | 23:49

@CornFlakey | 13-08-13 | 23:46
Niet meteen naar een kerk rennen hé? ;)

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:49

Jammer alleen dat het hoogste IQ zo te zien gevonden kan worden in een niet erg atheïstisch land. Dat haalt de ronkende redenering onderuit en maakt het item een beetje sneu. Maar goed, Quid moet nu eenmaal aan zijn verplichte quotum aan christen-bash-stukjes komen. Voorheen een gereformeerde korfballer, nu gepromoveerd tot dorpsatheïst bij geenstijl.

Michiel de Kater | 13-08-13 | 23:49

Met een normale intelligentie curve en een gemiddelde IQ van onder de 70, is 25$% de bevolking zo achterlijk dat de hersenen amper een ademhalingsprikkel kunnen aansturen. Blijkbaar werken de voortplantingsorganen volkomen autonoom.
Waarom moet ik nu aan bepaalde landen denken?

Barani517 | 13-08-13 | 23:47

Moishe Pipik | 13-08-13 | 23:41

"Vaak beweren gelovigen dat atheïsme ook een geloof is. Hier wordt echter een misleidend spelletje gespeeld met het woord geloven. Het geloof van gelovigen is een godsdienst en wordt gekenmerkt door een (onwankelbaar) geloof dat god of goden bestaan. De Bijbel omschrijft geloof als "Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat." (Heb 11:1). Bij atheïsten ontbreekt dit geloof. Atheïsten geloven alleen in die zin dat ze (sterk) vermoeden dat iets waar is (net als iemand kan zeggen: "Ik geloof dat de trein over tien minuten vertrekt."). Er zit dus een fundamenteel verschil tussen het geloof van gelovigen en het 'geloof' van atheïsten! Het atheïsme kent geen heilig boek(en), geen rituelen en geen specifieke (maar een persoonlijke) moraal.

"Calling Atheism a religion, is like calling 'bald' a hair color." (Atheïsme een religie noemen is hetzelfde als 'kaal' een haarkleur noemen)
~ Don Hirschberg

Waarvan akte. Kun je weer naar je postzegels.

puttanesca | 13-08-13 | 23:47

@ iris kijkt | 13-08-13 | 23:45
Dank, maar ik zou het nog meer op prijs stellen als je me zou verlichten met een antwoord.
Want ik vraag me serieus af hoe je dat voor je ziet, een oneindig bestaan?

ZonderNaam | 13-08-13 | 23:47

@Stormageddon | 13-08-13 | 23:40
Ach, ik denk dat je het allemaal veel te ver doortrekt (doordenkt). 'Kiezen' voor een geloof (voorzover dat van je ouders komt) is gewoon de makkelijke weg. Geen gezeik en gezeur en toch het gevoel dat je ergens bijhoort. Dat er dan een hemel op je staat te wachten is dan toch ook meteen iets waarover je niet meer hoeft na te denken. Denken over de dood is al eng genoeg meestal, wat daarna komt is al helemaal onzeker.

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:47

Zelfs in een reguliere vloek wordt dit al jaren gezegd: godvordomme!

Sunabalk | 13-08-13 | 23:47

@miko | 13-08-13 | 23:37

Aaaah. Eigenlijk zouden de schrijvers van de stukjes ook een kudosysteem zelf moeten hebben. Reageren ze het niet op de reaguurders af...

Your interpretation | 13-08-13 | 23:47

Het is ook niet zo verwonderlijk. Analytici halen zaken uit elkaar en beschouwen deze afzonderlijk. Religieuzen hebben daarentegen de neiging zaken in een groter verband te zien.
In het algemeen gesproken dan. Analytische geesten (dat is het IQ dat gemeten werd) zullen eerder neigen tot atheïsme dan tot religie. Dus eigenlijk produceren deze onderzoeken een voorspelbaar resultaat.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:47

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:39 | + 0 -
Een uiterst teleurstellende beargumentatie. Dan moet u mij toch eens uitleggen waarom u de smaak van een spruit vergelijkt met geloof?

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:46

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:15
Interessant gegeven. Wist ik niet. Dank!

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:46

@zonder naam - "En hoe lang is dat leuk die hemel? Een jaar, een eeuw, een millenium?
Maar hoe kom je dan de rest van de eeuwigheid door?"

Ja , goeie vragen, zeker voor een atheist.

iris kijkt | 13-08-13 | 23:45

@Moishe Pipik | 13-08-13 | 23:41
Ik ben niet-religieus en dat is uitermate comfortabel.

necrosis | 13-08-13 | 23:44

Op deze site die een alternatieve atlas plaats, is ook een kaart te zien hoe het gemiddelde IQ over de wereld verspreid is.

www.boredpanda.com/fun-maps-they-did

Oordeel zelf.

Jan Dribbel | 13-08-13 | 23:44

Dom wat is dat?

ikdenkwat | 13-08-13 | 23:44

@necrosis | 13-08-13 | 23:40
Owshit ja inderdaad.

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:44

@ zware majesteit - "Je begrijpt de atheïst niet."

Nou dan begrijp ik mezelf niet , want ik ben het.Heb je ook wel gelijk in.

iris kijkt | 13-08-13 | 23:43

Is de discussie al opgestart of atheïsme een geloof is, of slaan we die vanavond over? Dan ga ik even niet mijn postverzameling bijhouden.

Moishe Pipik | 13-08-13 | 23:41

@Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:37
Agnes was toch van de SP?

necrosis | 13-08-13 | 23:40

@ZDEV | 13-08-13 | 22:17
Komt omdat je een gehaktbal bent en geen piraat.

Methylfenidaat | 13-08-13 | 23:40

@miko | 13-08-13 | 23:38
Neeej, niet nog meer tokkies please!

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:40

@AntiSoof | 13-08-13 | 22:45
Bullshit soof. Je kan niet zomaar kiezen om onzin te geloven. Je gelooft iets op basis van redenen, van argumenten. Ik ga niet zomaar in kaboutertjes geloven omdat me dat goed gevoel geeft. Of dat er een diamant ter grootte van een koelkast in mijn tuin begraven is.

De keuze die je hebt is geloven in de nonsens van oude sprookjesboeken of daar in het licht van argumenten, van redenen vanwege de afwezigheid van enig bewijs vóór een god van af stappen.

www.youtube.com/watch?v=J3YOIImOoYM

Nu zullen er best slimme mensen zijn die het jammer vinden dat god niet bestaat. Dat ze als gelovige veel meer houvast hadden en troost in de schijnzekerheid van een leven na de dood en meer van die kul, maar die slimme mensen houden zichzelf dan nog steeds voor de gek. Want dan hebben ze nooit goed nagedacht over wat dat dan feitelijk betekent: "Eeuwig leven" en "een hemelse vader die altijd over je waakt". Dat is een pure hel. Een eeuwige dictatuur waaraan geen ontsnappen mogelijk is. Dat is niet alleen onwenselijk, het is verwerpelijk.

www.youtube.com/watch?v=VG5lczmV44Y

Stormageddon | 13-08-13 | 23:40

@ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:37
Lezen is ook een kunst he?

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:39

@ZonderNaam | 13-08-13 | 23:32
Eens! Je moet alleen wel eerst het verhaal gehoord hebben voordat de verwijzing naar fabeltjesland kan plaatsvinden. Dat geldt ook voor atheïsme als label voor mensen. Zoiets plak je jezelf of anderen pas op wanneer de theïstische tegenhanger gekend is. Zonder ze allebei te kennen heeft het label "theïst" of "atheïst" geen betekenis.

Je kunt wel van een afstand iemand anders waarnemen die niet in een god gelooft en ook niet anders weet, en deze persoon een atheïst noemen. Dat is op zich legitiem, maar het label heeft alleen voor jou betekenis. De betrokken persoon zelf zal zichzelf echter nooit vanzelf herkennen in jouw label. De uitleg ervan vereist namelijk uitleg van iets wat tot dusver onbekend was.

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:38

En nu ga ik zorgen dat mijn vrouw god gaat aanbidden en ik volg zijn woord met voortplanten!
Slaap ze!

miko | 13-08-13 | 23:38

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:28
Mooie redenatie maar raakt kant noch wal. Ik weet wat een gelovige als omlijnd beeld heeft. Ik ken zijn/ haar fantasie. Als atheïst ben ik het daar niet mee eens. De gelovigen hebben ons de sprookjes opgedrongen en vervolgens, als ik die sprookjes ken, moet ik er dus ook automatisch in geloven? Erkent u liever dat het allemaal symboliek is, voortgekomen uit vroegere tijden toen er nog geen moreel kompas was. Dat is wat geloof voor mij is. Als de kerk het haar volgers zo kan uitleggen, durven is een beter woord, dan zou dat een hoop gezeik wegnemen.

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:37

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:28
Mooie redenatie maar raakt kant noch wal. Ik weet wat een gelovige als omlijnd beeld heeft. Ik ken zijn/ haar fantasie. Als atheïst ben ik het daar niet mee eens. De gelovigen hebben ons de sprookjes opgedrongen en vervolgens, als ik die sprookjes ken, moet ik er dus ook automatisch in geloven? Erkent u liever dat het allemaal symboliek is, voortgekomen uit vroegere tijden toen er nog geen moreel kompas was. Dat is wat geloof voor mij is. Als de kerk het haar volgers zo kan uitleggen, durven is een beter woord, dan zou dat een hoop gezeik wegnemen.

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:37

@ja,diedus! | 13-08-13 | 23:32
Daarom is Agnes ook aan de kant geschoven door Groenlinks.

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:37

@Barani517 | 13-08-13 | 23:29
Juist, wat is echt nederlands..
Waren deze mensen (streng) gelovig? Nee.
Waren zij nederlands (germaans)? Ja.
Reden ze rond in paardenwagens? Nee.
www.youtube.com/watch?v=b7ZizDguxJA

de grote Anti | 13-08-13 | 23:37

@Your interpretation | 13-08-13 | 23:34
Ze tikken niet, ze kunnen alleen scrollen, lezen en +/-1 geven.

necrosis | 13-08-13 | 23:37

@Your interpretation | 13-08-13 | 23:15
religie topics van Quid brengt altijd zijn oude makkers naar hier.Vaak duiken er nieuwe nicks op of aloude relizeikerts zoals Allemaal en zo.

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:23
hehe, grappig

miko | 13-08-13 | 23:37

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:30 | + 0

Under the rock a option?
Zie bovenstaande post ;)
.
Maar goed. NEEderland slaapt gewoon verder..

Shadow112 | 13-08-13 | 23:36

@necrosis | 13-08-13 | 23:23
LOL.

miko | 13-08-13 | 23:34

@necrosis | 13-08-13 | 23:19

Lol, maarruh, hoe tikken ze dan?

Your interpretation | 13-08-13 | 23:34

@ Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:28
Dat beeld krijg je gewoon van anderen aangedragen. Iemand vertelt je dat ie gelooft dat er 's nachts als hij slaapt kleine blauwe wezens uit zijn waterkraan kruipen, of dat er een opperwezen is dat alles in het universum geschapen heeft en wil dat jij volgens een eeuwenoud boek leeft.

In beide gevallen is het volledig rationeel om te zeggen dat totdat die persoon dat op enige wijze aan kan tonen jij het verhaal naar het land der fabelen verwijst.

ZonderNaam | 13-08-13 | 23:32

Armin Langbaard | 13-08-13 | 23:28 | + 0
Mark *kuch* Rutt *kuch*

*even weer onder steen duikt*

Shadow112 | 13-08-13 | 23:32

Tja , de oude filosoof Kant zei het al ,ik moet dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof.

ja,diedus! | 13-08-13 | 23:32

@CornFlakey | 13-08-13 | 23:25
Dat zal schrikken worden voor je als god m/v wel blijkt te bestaan en je terugstuurt als poes die door een furry genomen wordt.

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:32

Domormonen? Ja, verrek ook al!

Boerenbrandtlul | 13-08-13 | 23:32

@Hufter | 13-08-13 | 22:51
Nee hoor Japan is een van de meest seculiere landen ter wereld. Ook de meeste zelf moorden.

@iris kijkt | 13-08-13 | 22:56
Euh ,nee het is eerder dat gelovige een probleem hebben met het feit dat ongelovige geen stress hebben dat er voortdurend iemand mee kijkt.
Bovendien denk eens na, de eeuwigheid zou je die echt begeren? Het plezier in liefde ,smaak, gevaar, in alles is omdat het tijdelijk is. Er zou niets aan het minnespel aan zij als je weet dat jet het dag na dag na dag na dag kunt doen. Niks aan niet leuk.

miko | 13-08-13 | 23:32

@Shadow112 | 13-08-13 | 23:27
Zoiets als de Islam? Caught between a rock and a hard place...

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:30

@AntiSoof | 13-08-13 | 23:25
Ta!

Parsons | 13-08-13 | 23:30

onafhankelijk commissie laat me niet lachen!!!!

een onafhankelijk commissie die door de gemeente is aangesteld hahahahahahahhaha

dat zijn in een kleine gemeente meestal voor 90% op de een of andere manier vriendjes van burgemeester wethouders of ambtenaren.

laat Gijsbert maar een onafhankelijke commissie kiezen en leg dan de adviezen maar eens naast elkaar....

gider | 13-08-13 | 23:29

Nederland is een van de meest atheïstische landen in de wereld. Vol volksstammen atheïsten die wel geloven in homeopathie, socialisme, ufo's, enzovoort. Dus ik had voor NL een bolletje bij 70% atheïst en IQ van 30 verwacht, zeker gelet op het feit dat de gemiddelde Nederlander blijft volharden in het stemmen op partijen die ons land rechtstreeks naar de ondergang leiden.
Waarschijnlijk buiten de grafiek gevallen.

Barani517 | 13-08-13 | 23:29

Dit is op zich nog geen argument tegen religie, want het gaat om een correlatie. Enig oorzakelijk verband is niet aangetoond.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:29

Ik ben gelovig en heb twee universitaire studies afgerond. Daarom voel ik mij te kort gedaan door dit stuk.

Om de boel weer in balans te krijgen moet ik morgen een atheïst offeren.

Armin Langbaard | 13-08-13 | 23:28

@necrosis | 13-08-13 | 23:23
Ik heb je, gelukkig voor jou, nog niet op mijn lijstje staan.
Maar eh, ik wil je wel vast verklappen dat hier een hoop 'dames op leeftijd' klaar zitten om je te verwelkomen.
Zo'n tweeënzeventig, schat ik...

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:28

@CornFlakey | 13-08-13 | 23:22
Wat ik hier bedoel, is dat je eerst een omlijnd beeld zult moeten hebben van wat je afwijst. Anders kun je het niet afwijzen, al hoef je hiervoor niet zelf eerst religieus te zijn geweest. Het fenomeen waarnemen van een afstand is voldoende. Simpel gezegd: als je niet weet wat spruitjes zijn, kun je ook niet weten dat je ze smerig vindt.

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:28

@superlutser | 13-08-13 | 22:51
Vraag dat maar eens aan de kerkelijke leiders. Die hebben er nogal problemen mee.

miko | 13-08-13 | 23:27

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:23 | + 0

Het EP is dan ook geen religie.. het is een totalitair regime.

Shadow112 | 13-08-13 | 23:27

@iris kijkt | 13-08-13 | 22:47
Inderdaad, alleen hebben veel vande originele denkers het nooit gehald , vaak al op de brandstapel voor ze iets schreven dat kon blijven.
Epicures was er al mee bezig geloof ik.

miko | 13-08-13 | 23:26

@ iris kijkt | 13-08-13 | 23:17
En hoe lang is dat leuk die hemel? Een jaar, een eeuw, een millenium?
Maar hoe kom je dan de rest van de eeuwigheid door?

ZonderNaam | 13-08-13 | 23:26

@Parsons | 13-08-13 | 23:23
Das dan een mooie housewarming-tegel. Nou, ik wens je veel woonplezier.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:25

@Deus Absurdia | 13-08-13 | 23:16

Nope, alle 3 is een georganiseerde religie met het doel om mensen dom te houden. Verschil is alleen dat qua verlichting de islam een aantal eeuwen achterloopt.

De Godsdienst die al eeuwen in een land is bepaalt ook de cultuur en op dit moment botst die islamitische cultuur met de onze.

Gegeven, die-hard PVV-ers zijn waarschijnlijk niet zo slim, maar gezien jou berichtje hierboven en dan reken ik nog niet eens de grammatica mee, weet je niet eens wat de definitie van een speld is. Wiskunde is ook niet je sterkste kant.

Your interpretation | 13-08-13 | 23:25

Ik ben zelf een anti-theïst.

Ik geloof niet in een god, en ik zou het heel erg vinden als er een was zoals in de koran, bijbel en torah omschreven is. (Ja, ik heb ze gelezen...)

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:25

@Torquemada | 13-08-13 | 23:21

Heb je die arme Mormonen niet even binnengevraagd? Ze komen helemaal vanuit de VS naar Scandinavië, zoeken je op helemaal in het bos..... Waarom kwamen ze eigenlijk bij jou langs? Of waren ze "toevallig" in de buurt? :D

Coenass_ | 13-08-13 | 23:25

@Knoopsgat | 13-08-13 | 23:17
Dan heb jij vast een laag IQ als dat je opvalt...
Ik ben atheïst, maar ik doe er niet veel aan...

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:25

Deus Absurdia | 13-08-13 | 23:21 | + 0 -
ze kunnen niet logisch redeneren dus naar onze maatstaven dom.

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:24

@miko | 13-08-13 | 23:16
Het is als stemmen (binnenkort) voor het Eurpees Parlement.
Je kunt op iedereen stemmen maar niet TEGEN het EP...

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:23

@ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:51
Laat dat aan Tattooboer weten die pleit dan meteen voor een verbod!!

miko | 13-08-13 | 23:23

Dom of niet, maar dit is wel mooi de eerste tegel vanuit de nieuwe stek. #verhuistegel

Parsons | 13-08-13 | 23:23

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:15
Collega Poortwachters?
Enne.... vertel eens, ga ik naar het paradijs?

necrosis | 13-08-13 | 23:23

@Petrus Poortwachter
Klopt, net zoals het feit dat het voor de achterlijkheid niet uitmaakt, zoals het artikel aardig aangeeft.. Het is pot verwijt ketel..

Deus Absurdia | 13-08-13 | 23:23

@iris kijkt | 13-08-13 | 23:17
Zoals je misschien gezien hebt hierboven noem ik mezelf atheïst. Als ik zometeen doodga vind ik dat jammer want ik heb nog plannen en nabestaanden die mij zullen missen. Ben ik zelf bang te sterven? Nee, dat niet, al kijk ik bepaald niet uit naar de dosis lichamelijke pijn die daar waarschijnlijk mee gepaard gaat. Het leven is eindig. Dat weet je. Deal with it.

Oh, en een discussie proberen te winnen door heel hard "nietus" te roepen vind ik niet heel sterk van je.

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:22

@Petrus Poortwachter | 13-08-13
Ik denk dat een nogal gevoelig ego te maken heeft met de ligging op aarde. Hoe dichter bij de evenaar, hoe explosiever de mensen lijken. Het zal wel met te veel zon te maken hebben. Noorderlingen hebben wel wat anders te doen dan zich bezig te houden met ongein. Die moeten hard werken en zorgen dat ze de winter doorkomen. Bovendien eten de zuiderlingen vaak gepeperder.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:22

@ Zware Majesteit | 13-08-13 | 22:59
Je zegt "Om jezelf atheïst te kunnen noemen, zul je eerst een vastomlijnd godsbeeld moeten hebben dat je vervolgens afwijst".

Dat is pertinent NIET juist. Het is echter wel het argument dat gelovigen gebruiken en dan zeggen: "ja, maar atheïsme is óók een geloof!" En dat is dus ook weer niet juist.

"Saying that atheism is a religion is like saying that abstinence is a sex position" .

Ofwel, atheïsme is gewoon het ontbreken van geloof. Het is niet nodig eerst kennis van god of religie te hebben om een atheïst te zijn. Een atheïst is dan ook niet iemand die god afwijst, maar gewoon iemand die niet gelovig is.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:22

Is toch de Ultime Manipulatie Kick,mensen in iets laten geloven ,waarzan het bestaan N O O I T bewezen is,en ze nog geld aftrogelen,hun kinderen misbruiken
En dan ook nog ff n Boek erbij schrijven ,wat zo genaamd door god is ge-creerd.
Je moet er allemaal maar op komen.
Zoveel continenten en landen,met al hun eigen religie's,en toch is die van jou de ware!?
Kreeg ooit 7e dag Mormonen ann de deur ,uit VS..
Ik zegt:Ik leef in Scandinavie ,in n bos ,ken jullie kerk niet,maar leef wel volgens jullie leefwijze en regels,.. Ga ik dan ook naar jullie Hemel.
Nee was t antwoord,ik moest me echt bij hun kerk aansluiten.. LOL

Torquemada | 13-08-13 | 23:21

@du Roi Soleil.
Ja hoor dat kan..
Ga maar eens een stel bosjesmannen of indianen uit de Amazone een westerse IQ test laten doen.. Die scoren bizar laag. Niet omdat ze dom zijn maar omdat ze de test niet kennen en dat soort type logische redeneringen niet veel maken.
Andersom gaat 80% van de westerse wereldbewoners ook binnen een week dood in de Amazone omdat ze niet weten he ze moeten jagen.

Deus Absurdia | 13-08-13 | 23:21

@Deus Absurdia | 13-08-13 | 23:16
Leuk geprobeerd. Alleen is het geen pvv-stelling maar een vaststaand feit.

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:20

@Your interpretation | 13-08-13 | 23:15
Waarschijnlijk komen de minnen van iemand waarvan de verzorgers de tikplank hebben afgepakt.....

necrosis | 13-08-13 | 23:19

Iris gaat niet dood ergo Iris is gelovig ergo Iris is dom maar zal wel vredig heengaan. Amen.

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:19

@wakkere_nederlander | 13-08-13 | 22:51
Thanks.
Bij mij op het toilet hangt overigens de spreuk:
'Vergeet niet uw string te laten zakken.
Anders zult gij in twee helften kakken'
Maar dat terzijde.

Cuyahoga | 13-08-13 | 23:18

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:51 | + 0

Eensch,

.
Ik was dan ook bijzonder verbaast door dat haar familie een enorme overwicht had op haar denkwijze. Op vragen: waarom ben je geen Katholiek, Moslim of buddhist. Immers, als je daar was geboren had je dat geloof ook als het ware geloof gezien. Krijg je als antwoord.. Ik ben hier geboren door God en Jezus wil.

.
Op die manier wordt elke discussie *poging tot* finaal afgeschoten.

. Wat rest...

stilte.

Shadow112 | 13-08-13 | 23:18

@AntiSoof | 13-08-13 | 23:00
Wat moeten ze denken dan? Aan iets waar ze geen bewijs voor zien en dan de conclusie trekken dat het er niet is? Lijkt me niet zo raar.

miko | 13-08-13 | 23:18

@konops | 13-08-13 | 23:14
Welke denker kan het niveau van een andere denker beoordelen? Juist, een betere denker. En die wordt vervolgens weer minder begrepen door de dommere denkers. Zo zal de slimste als domste eindigen. Niemand is het met hem/haar eens. Triest maar waar.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:18

Wat me vaak opvalt is dat atheisten gestopt zijn met denken op het moment dat ze besloten atheistisch te zijn.

Knoopsgat | 13-08-13 | 23:17

@ zware majesteit - "Je begrijpt de atheïst niet. Die ligt echt niet banger in zijn bed dan gelovigen."

Ja, ik begrijp de atheist wel, en die ligt bang in z'n bed voor de dood.

Ben het met je eens dat gelovigen ook bang in hun bed kunnen liggen of ze in de hemel komen of in de hel.Maar goed, een goeie vriend van mij ging dood in de overtuiging van zijn geloof. Dat mis ik, ik kan alleen maar weten dat ik over een tijdje dood ben.

Die hele agressie tegen religie is misschien vooral agressie tegen de dood.Dus maak maar dood wie in je buurt komt en die dat niet wenst.

iris kijkt | 13-08-13 | 23:17

Zo te zien is in de scatterplot gebaseerd op een behoorlijk afwijkende sample, omdat 100-105 de median zou moeten zijn van de normaal verdeling, waar de grootste populatie zit. Met een bias sample waar IQ<90 het overgrote deel vormt gaat er wellicht iets fout. Vooral die IQ<65 als je het totaal aantal bolletjes ongeveer telt is statistisch gezien niet realistisch. Vooral IQ>100 lijkt wel erg weinig, terwijl dat toch een flink deel zou moeten zijn van de populatie. Probleem is nu dat ze een vergelijking maken tussen IQ niveaus met relatief weinig slimmeriken en veel dommeriken. Daarom is het geheel vermoedelijk beïnvloedt door iemand die graag iets wou bewijzen maar het niet eerlijk doet.

kovariant | 13-08-13 | 23:17

@AntiSoof | 13-08-13 | 22:45
Het jammere is dat je echter wel voor een geloof kunt kiezen maar niet voor ongeloof. Dat is namelijk geen keuze. Denk daar maar eens over na.

miko | 13-08-13 | 23:16

@vive epicure | 13-08-13 | 23:11
Weer een publicatie erbij voor op het lijstje, dr. worden enzo. Nutteloze schepsels.

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:16

Hmm interessant..

Stel: Islam is voor mensen met laag IQ, want Islam is religie.
Joods,Christelijke culttur benoemen als superieur t.o.v Islam komt overeen met religie X is beter san religie Y, en dezevstelling is zelf ook een religieuze stelling/uitspraak.
Bovensaande stelling is een PVV stelling.
Volgt: PVVers zijn religieus in hun denkpatroon
Volgt: PVVers hebben een laag IQ.

geen speld tussen te krijgen..

Deus Absurdia | 13-08-13 | 23:16

@CornFlakey | 13-08-13 | 23:13
Nee, dat kan ik niet onderbouwen. Maar, uit eigen ervaring en uit gesprekken met collega's neem ik dat toch voor waar aan.

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:15

Om nog even terug te komen op die grafiek in het GS-artikel: Volgens die Zuckermann zijn er dus landen waar het GEMIDDELDE IQ op 65 ligt!
Heeft hij wel enig idee hoe bizar laag dat is. Dat impliceert dat 85% van de bevolking van dat land volgens Nederlandse normen recht zou hebben op een uitkering wegens zwakbegaafdheid. Zo'n land kan nooit zelfstandig bestaan.

du Roi Soleil | 13-08-13 | 23:15

omanders | 13-08-13 | 22:26

Damn right you are! +1

Knoopsgat | 13-08-13 | 23:15

Op het moment zie ik dat pro-religie comments een +1 en anti-religie een -1 kudo hebben?

Sinds wanneer heeft Jezus een account hier (of een verdwaalde moslim), of ben je t toch stiekem zelf, Johnny?

Your interpretation | 13-08-13 | 23:15

@AntiSoof | 13-08-13 | 23:11
Mhh, en moslims dan? Die gaan om niks helemaal over de rooie.

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:14

@CornFlakey | 13-08-13 | 23:10
Tsja. Daar zeg je wat. Dat is ook weer waar.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:14

Religie is verbeelding van filosofie.
Al is die nu gedegradeerd tot een karikatuur ervan.
Dat zie je goed, Quid.
Maar uit welke machtige filosofie jij je ontegenzeggelijke genialiteit put.
Of heb je die niet?
Dan is het denkvermogen dus ook zo'n creatuurlijke aberratie.
Met jou en mij als uitzondering natuurlijk.
Want ik vind je stukjes best vaak goed.

konops | 13-08-13 | 23:14

@iris kijkt | 13-08-13 | 22:56
Ik heb al veel nonsens van je gelezen maar je uitspraak dat gelovigen niet dood zouden gaan slaat werkelijk alles.

Wat is je IQ eigenlijk?

Professor Superhirn | 13-08-13 | 23:13

@ Ommezwaai | 13-08-13 | 23:09
Hij was het wel. Quid is net als zo'n ex-roker die nu heel demonstratief gaat hoesten als hij iemand aan de overkant van de straat een sigaretje ziet aansteken.

ZonderNaam | 13-08-13 | 23:13

@Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:07
Kan je dat onderbouwen? Ik vermoed namelijk dat het omgekeerde het geval is.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:13

Neen. Ruim 80% is non-religieus of boeddhist.
Maar... de top 5 'hoogste IQ landen' is verder Hong Kong, Zuid Korea, Taiwan en Singapore op menig interwebsite. Dus tenzij de auteurs shintoisme, taoisme, confucianisme en boeddhisme meerekenen, weet ik anders ook niet hoe ze aan deze ranking komen. Beetje vreemd wel.

vive epicure | 13-08-13 | 23:11

@watergeus | 13-08-13 | 23:03
Zouden mensen met een hoog IQ ook een hoge bloeddruk hebben? Moeten ze ook eens tellen, die tellers.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:11

En nou op de z-as geaardheid. Dan wordt het interessant.

James St John Smythe | 13-08-13 | 23:11

@Watapatja | 13-08-13 | 23:01

Discussies losmaken kun je ook in de kroeg en als ze niet alleen schoppen dan is dit bedroevende broddelwerkje zeker een uitzondering!

Iedereen weet dat statistieken altijd zo te manipuleren zijn dat het gewenste effect aangetoond wordt. Het valt mij op dat het de week van het zwartmaken van religieuze opvattingen is, en dat Geenstijl daar vrolijk op inhaakt. Terwijl juist Geenstijl tegendraads doch authentiek was een tijd geleden, toen Weesie en Ruktor nog de scepter zwaaide. Ik begin steeds meer teleurgesteld te raken in deze fluimen. Al moet ik zeggen dat de vrouwen het nog relatief goed doen.

Coenass_ | 13-08-13 | 23:11

@Coenass_ | 13-08-13 | 22:39
Dat laatste, Zwitsal van me.

miko | 13-08-13 | 23:10

watergeus | 13-08-13 | 23:03 | + 1

en nog bedankt voor de voorzet!

dekogelkwamvanlinks | 13-08-13 | 23:10

@AntiSoof | 13-08-13 | 22:45
Natuurlijk gun ik het iemand als hij of zij in het geloof rust vind. Met name in een tijd van persoonlijke crisis.

Het lastige is dat mensen die daadwerkelijk gelovig zijn zaken aan te nemen waar geen bewijs voor is. Het is een dwaling van de hersenen dat het deze mensen mogelijk maakt zichzelf voor de gek te houden. Dit is niet kwetsend bedoeld. Het is echter ontegenzeggelijk waar. Deze mensen zullen daarom hoogst waarschijnlijk ook bij andere zaken óf hun specifieke religie een rol laten spelen, of ook zaken aannemen die niet noodzakelijk op feiten berust zijn. Als deze mensen het helemaal voor zich konden houden, heb ik er geen problemen mee. Ze hebben echter stemrecht, en zitten vaak in bestuursfuncties, en gaan beslissingen nemen waar ik wel degelijk de gevolgen zal merken.

Ik gun ze hun geloof, maar zij gunnen mij niet mijn niet-geloof.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 23:10

De meeste dier hier lopen wisten dat al enige tijd.

|confused| | 13-08-13 | 23:10

@R-ettertje | 13-08-13 | 23:04
Tuurlijk. Als men objectief zo blijven dan zou ik dat beter vinden.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:10

Mensen met een hoog IQ hebben vooral last van een hoge eigendunk. Maar dat is hun probleem.
watergeus | 13-08-13 | 23:03 | + 1

Dan moet het wel een klap zijn dat mensen met een hoge eigendunk niet per definitie geplaagd worden door een hoog IQ..... Maar dat is jouw probleem.

dekogelkwamvanlinks | 13-08-13 | 23:09

Aha! Nu weet ik het zeker... Quid is streng religieus!

Ommezwaai | 13-08-13 | 23:09

@ iris kijkt | 13-08-13 | 22:56
Ik zou 's nachts pas echt wakker liggen als ik er van overtuigd zou zijn dat ik na mijn dood nog een eindeloos voortbestaan zou moeten hebben.

ZonderNaam | 13-08-13 | 23:09

@Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-13 | 23:02

Ik denk ook dat je verschil moet maken tussen georganiseerde religie en de rest. Er zijn ook agnosten, of mensen die in meerdere Goden geloven en degenen die niet per se een boek volgen. Dezen zullen waarschijnlijk ook mee tellen als gelovigen, maar niet de brainwashing van een georganiseerde religie ondergaan.

Dat er toch uitschieters zijn bij de georganiseerde religie, zoals jij zegt, heeft meer met druk van de familie en omgeving te maken, anders waren ze allang agnost of atheïst.

Your interpretation | 13-08-13 | 23:08

Mensen die in de zorg werken weten dat gelovigen, over het algemeen, rustiger deze aarde verlaten dan niet-gelovigen.
'Het' doet toch wel iets blijkbaar...

Petrus Poortwachter | 13-08-13 | 23:07

@Kef_123 | 13-08-13 | 22:43
Om macht te verkrijgen is het veinzen gelovig te zijn altijd handig. Hetis algemeen bekend dat veel pastoors en andere predikanten vaak niet gelovig zijn. Ook politici zullen in het belang van verkiezingen en hun carrière niet bekennen niet gelovig te zijn.

miko | 13-08-13 | 23:06

Met een beetje intelligentie snap je dat geloof symbolisch is, dat dan weer wel Johnnyboy.

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:06

Om in een godheid te geloven is fantasie vereist want de godheid is empirisch niet aanwezig. Ook moet je over empathische vermogens beschikken om je in te leven in situaties die afstaan van de directe realiteit.

Fantasie is de bron van intelligentie.

Armin Langbaard | 13-08-13 | 23:05

@iris kijkt | 13-08-13 | 22:56
Je begrijpt de atheïst niet. Die ligt echt niet banger in zijn bed dan gelovigen. Religieuzen vallen immers ook als vliegen. Wie niet gelooft dat er na de dood nog "iets" is, ziet ook de levens van religieuzen eindigen net zoals die van atheïsten doen. Controleer voor de aardigheid trouwens eens het deurbeleid van de meeste hiernamaalsen. De kans dat je als religieuze ook gewoon enkeltje hel krijgt is een minieme fractie kleiner dan voor een ongelovige. Ik ga liever gewoon dood dan een vrijwel zekere eeuwigdurende hel tegemoet te zien.

Zware Majesteit | 13-08-13 | 23:05

Tja, dit was natuurlijk wel zo'n beetje bekend,
maar toch vind ik de grafiek schokkend:
*Iedereen* met een IQ van < 90 is reli gekkie (>90%).
Vandaar dat ik die mensen lastig kan velen.

hotmint | 13-08-13 | 23:04

@watergeus | 13-08-13 | 23:03
Een schandelijke generalisatie en een nergens op gebaseerd vooroordeel. Pas op hoor, ik ga een anti-discriminaziorgaan bellen.

Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-13 | 23:04

Belachelijk die regels van de kerk, moskee, synagoge, tempel. Het is toch veel beter voor de maatschappij om er op los te neuken, zuipen tot in de vroege uurtjes en op zondag, na een paar flinke snuiven coke, "je moeder is een kankerhoer" te roepen samen met je gelijkgestemden in een voetbalstadion? Helaas is enige vorm van regulatie nodig. Altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.

ITEACHYOU | 13-08-13 | 23:04

AntiSoof | 13-08-13 | 23:00 | + 0

Akkoord. Dat zal andersom eender zijn. Dus zijn beide kampen volladen met subjectiviteit?!

R-ettertje | 13-08-13 | 23:04

@superlutser | 13-08-13 | 22:51
Het vervelende van religie is het verbieden van bepaalde zaken die ook a-religieuzen treft!
En dan kan het gaan om zaken als 'zondag-rustdag' (verboden te winkelen op zondag) tot zaken die dieper ingrijpen in mensenlevens, ook die van atheïsten.
Jouw keuze om wél te geloven is je goed recht, zolang je mijn keuze om dat niet te doen respecteert.

necrosis | 13-08-13 | 23:03

@Eurotokkie | 13-08-13 | 22:38


In ieder geval heb JIJ bewezen dat je aan de onderkant van de slimheid schaal hangt. Mocht je desalniettemin een hoog IQ hebben is dat des te erger: Domme mensen kunnen er niets aan doen, slimme mensen met oogkleppen zijn verwijtbaar dom.

omanders | 13-08-13 | 23:03

@Kef_123 | 13-08-13 | 22:33
Je wil zeggen meer boeken lezen en zo?
Eerst de gelovige dan praten we verder!
Verder zegt het geloven in de oerknal theorie noch in de evolutie theorie iets over het feit dat je in god gelooft.
Buiten Theïsten, Atheïsten en agnosten heb je ook nog eens deïsten.
Of word het je nu teveel?
nl.wikipedia.org/wiki/De%C3%AFsme

miko | 13-08-13 | 23:03

Het ironische van atheisten is dat ze altijd over god praten.

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 23:03

Mensen met een hoog IQ hebben vooral last van een hoge eigendunk. Maar dat is hun probleem.

watergeus | 13-08-13 | 23:03

@Hufter | 13-08-13 | 22:51 | + 0 -
En geen moslims.

Kaas de Vies | 13-08-13 | 23:02

Zware Majesteit | 13-08-13 | 22:59 | + 0

Ik kan niet uitsluiten dat er andere levensvormen bestaan. Maar ik geloof niet in een soort herder, die ons allen in de gaten houdt en als je braaf bent toegang verleent tot zijn hemelrijk.

R-ettertje | 13-08-13 | 23:02

Een verband tussen intelligentie en de kans dat iemand atheïst is is aardig, maar wil nog niet zeggen dat atheïsme intelligenter is. Een verband tussen intelligentie en voorkeur voor wijn dan wel bier is ook goed denkbaar, met een groter aantal bierdrinkers bij een lager iq. Het zal wel. Ik ken een Nobelprijskandidaat, een briljant moleculair bioloog, en die houdt zich nauwgezet aan de joodse spijswetten en is nooit op zaterdag in het lab. Prachtig. Religie en intelligentie kunnen goed samengaan. Geloof in allerlei metaphysica en wetenschap hoeven elkaar niet eens uit te sluiten.

Religie is een cultureel verschijnsel, diep menselijk en prachtig in zijn veelzijdigheid. Het is goed dat er religie is. Dat religieuze tradities levend worden gehouden door gelovigen in alle lagen van de bevolking is een weldaad voor iedereen, inclusief atheïsten.

Dmitri Dmitrievitsj | 13-08-13 | 23:02

Coenass_ | 13-08-13 | 22:57 |
GS plaatst geen zaken om het schoppen, wel om discussies los te maken, het liefst met controversiële topics.

Watapatja | 13-08-13 | 23:01

@superlutser | 13-08-13 | 22:48

Oh, je hoort me niet vertellen dat religie in het licht der geschiedenis niet verklaarbaar zou zijn. Het is bij gebrek aan wetenschap ontstaan om antwoorden te creëren voor het onverklaarbare. Maar daarna is het door geëvolueerd naar een machts- en onderdrukkingsmiddel van de bovenklasse om het domme en liefst dom gehouden volk in het gareel te houden en voor ze te laten sterven wanneer het ze uitkomt, en zo wordt het, zelfs in deze tijd, nog steeds gebruikt. En dat vind ik deels wel degelijk een kwalijke en 'bestrijdwaardige' zaak.

Het is alleen dat ik weet, dat het gros van het slachtvee toch nooit zal veranderen, dus ik begin er niet aan. Laat Dawkins en dergelijken het maar doen.

ZKH EénOog | 13-08-13 | 23:01

Als iK de grafieK goed begrijp, heeft het land met het hoogste gemiddelde IQ iets van 13% atheisten? Heel fraai is het verband niet, maar dit wordt vast weggepoetst als uitbijter of zo. Nee ik wil graag meepraten op gs. Religie is de root of all domheid!!!1111!

goktrommelisttot | 13-08-13 | 23:00

@R-ettertje | 13-08-13 | 22:55
En toch blijf ik atheisten maar rare mensen vinden. Ze zijn niet juist geïnformeerd naar mijn mening. Atheïsten zijn paradoxale denkers. Het klopt gewoonweg niet wat ze denken.

AntiSoof | 13-08-13 | 23:00

@Eurotokkie | 13-08-13 | 22:56

Hmmm, I'm not sure, hoe oud is de subsidieaanvraag?

Your interpretation | 13-08-13 | 23:00

Om jezelf atheïst te kunnen noemen, zul je eerst een vastomlijnd godsbeeld moeten hebben dat je vervolgens afwijst. Aangezien in mijn ervaring atheïsten meestal in hun uppie tot zo'n godsbeeld en de afwijzing ervan komen, zijn er evenveel vormen van atheïsme als dat er religies zijn die wél in een hogere macht geloven.

Ik noem mijzelf -als ernaar gevraagd wordt- atheïst omdat ik de godsbeelden die mij in mijn katholieke jeugd zijn opgedrongen categorisch afwijs. Dat is dan ook waar de vraagsteller meestal op doelt.

Wat mij betreft is het echter wél zeer aannemelijk dat er levensvormen bestaan die véél verder in hun ontwikkeling (technologisch, maatschappelijk) zijn dan wij. Voor mij zijn dat echter geen goden maar stomweg andere diersoorten die wij nog niet kennen. Ik vind het stuitend arrogant om te beweren dat wij mensen het slimste zijn wat er in dit universum rondkruipt.

Zware Majesteit | 13-08-13 | 22:59

@iris kijkt | 13-08-13 | 22:56
Ha, leuk gevonden!

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 22:58

superlutser | 13-08-13 | 22:51

Je mag best zelf beslissen wat je gelooft. Het probleem is dat dit zelden het geval is. Indoctrinatie begint heel vroeg en door mensen die het allerbeste met je voor hebben. En daarom is het ook iets heel menselijks om diep te geloven en de meest aperte onzin.

Mike Oxlong | 13-08-13 | 22:57

@Watapatja | 13-08-13 | 22:42
Enlighten me.

Bedoel je dat ik zou moeten weten dat ze inderdaad alleen schoppen om het schoppen? I.t.t. oprecht iets teweeg brengen in de maatschappij wat ieder weldenkend mens die de mogelijkheid krijgt om Geenstijl te schrijven zou moeten doen?

Coenass_ | 13-08-13 | 22:57

Religie is niet zozeer voor de dommen. Maar religie houdt dom.

Het lastige alleen is. Hoe ontworstel je iemand aan zijn domheid, wanneer hij het zo hartstochtelijk omarmt, vaak om zijn religie te beschermen.

Steven Weinberg zij ooit in een interview. "Er is geen troost in de wetenschap".

Hij bedoelde de wetenschappelijke waarheid (voor de duidelijkheid). Wetenschap heeft een eroderend effect op de religieuze dogma's en verhalen. Je vind er geen god, geen hiernamaals, geen wonderen, slechts verklarende antwoorden en daar waar ze ontbreken de notie dat iets nog niet verklaard is (de slinkende ruimte die menig devoot zo groot mogelijk wil houden omdat ie daar de hand van god in wil zien).

Dat is voor velen een koud en onverdragelijk wereldbeeld, ongrijpbaar, onbegrijpbaar en inderdaad zonder troost. Veeleer verkiezen velen de warmere verhalen uit heilige geschriften.

Statler en Waldorf | 13-08-13 | 22:56

Your interpretation | 13-08-13 | 22:52 | + 0 -

Die bomgordel was de laatste uitvinding dacht ik.

Eurotokkie | 13-08-13 | 22:56

God, god, alle atheisten liggen bang in hun bed omdat ze weten dat ze dood gaan.Gelovigen denken dat ze niet dood gaan.Dus schelden de atheisten op de gelovigen.Atheisten kunnen het immers niet hebben dat zij dood gaan en gelovigen niet.

iris kijkt | 13-08-13 | 22:56

AntiSoof | 13-08-13 | 22:49

Als jij het 'slim' vindt als iemand rust vindt in een geloof, dan volg ik dat wel. Althans: ik heb er respect voor. Een soort infantiele onnozelheid, zoals een kind in Sinterklaas geloven kan.

Maar als je dit vervolgens omdraait ga je mijns inziens te ver. Velen halen wellicht rust uit het verklaren van de 'echte waarheid'. Ook een soort geloof. Heb daar dan ook respect voor. Ik heb bijvoorbeeld geen zielenpijn, omdat ik geloof dat er niets bovenmenselijks bestaat. Ik heb er innerlijke vrede door ;)

R-ettertje | 13-08-13 | 22:55

Religie betekent volgens mijn gegevens 'her-verbonden zijn'.
Maar ja. Ik zie ook wel in dat de religie eeuwen misbruikt is door uiterst slimme criminelen. Dat maakt de zaak ook al ingewikkelder. Zo paradoxaal ook. Het goede is voor de slechte zaak misbruikt.

AntiSoof | 13-08-13 | 22:55

@zoekerman | 13-08-13 | 22:26
En daarom moet je juist wél de discussie aangaan. Het is namelijk niet nodig om met bewijs te komen dat er geen god is, of elfjes, of sprekende slangen. Als je beweerd dat er een god is, is bij jou de bewijslast. Tot nu toe heeft nog niemand dat bewijs kunnen leveren, dus kunnen we met redelijkheid aannemen dat er géén god is. Mensen die beweren dat dat wél het geval is, houden zichzelf, en ons voor de gek. Gezien ze waarschijnlijk stemrecht hebben, is hun mening echt wel belangrijk. Ga dus wél in discussie met ze.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 22:55

Vrouwen mogen van mij gelovig zijn: Vrouw moet man dienen. Vrouw past op kinderen etc. Zo kan de vrouw dus makkelijker op haar werkplek (keuken) zijn! En een gesprek op hoog niveau hou ik wel met de buurvrouw... Nee was het maar zo....

ArchieB | 13-08-13 | 22:54

"As always, the word “correlation” is important. It hasn’t been shown that higher intelligence causes someone to be less religious. So, it wouldn’t be right to call someone a dimwit just because of their religious beliefs. Unless, of course, you are an ancient playwright looking to provoke your audience."

Lezon! Zucht.

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 22:54

Heeft niets met IQ te maken. Als je wordt opgevoed om anderen of een boek voor je na te laten denken, denk je gewoon niet na over bepaalde zaken. Daardoor blijft je gedachtepatroon gewoon beperkt. Vroeger kwamen heel veel ideeën en uitvindingen uit het Midden-Oosten, maar door de ideologische islam is dat nu vergane glorie.

Your interpretation | 13-08-13 | 22:52

Elk liedje hier op de radio is al religie , nu ik er even over nadenk. Fundamentalisten zijn eigenlijk het minst religieus, want muziek is verboden.

iris kijkt | 13-08-13 | 22:52

@Cuyahoga | 13-08-13 | 22:19
Deze spreuk gaat op een tegel in mijn toilet.
Mooie levenswijsheid voor mijn kinderen.

wakkere_nederlander | 13-08-13 | 22:51

OOOOOOOOOOOh, ik bedoel natuurlijk 'bevestigt'

Kef_123 | 13-08-13 | 22:51

@Shadow112 | 13-08-13 | 22:45

Religie is een drugs. Het onderdrukt angsten, die het zelf opwekt, waardoor er weer nieuwe angstonderdrukking nodig is.

Het gros van de religieuzen zijn vooral bang. En ze weten zelf vaak niet eens waarvoor, maar het grote spook zal wel zorgen dat het goed komt.

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:51

@Mike Oxlong: religie een ziekte?

Dat is indoctrinatie maar dan van a-religieuze kant, als je dat zo brengt. Waarom mag een mens zelf niet beslissen wat ie gelooft of niet?

superlutser | 13-08-13 | 22:51

En trouwens, volgens deze grafiek is in het slimste land ter wereld iets van 12% van de mensen atheïst en 88% dus niet. Religie is ook voor debielen maar wie in dit onderzoek trapt is de grootste debiel van allemaal.

Wit en Pauweman | 13-08-13 | 22:51

Uhm, 't qua IQ hoogst scorende land telt slechts 13% atheisme.
Gokje:
Japan?

Hufter | 13-08-13 | 22:51

@Watapatja

"De uitzondering bevestigd dat de regel fout is"

Richard P. Feynman
een wetenschapper ;)

Kef_123 | 13-08-13 | 22:51

@R-ettertje | 13-08-13 | 22:47
Das dan jouw invulling, snap jij dat wél, R-ettertje? Jij vult het in als lulverhaal. Maar geef één argument.

AntiSoof | 13-08-13 | 22:49

Religie is een een naar bijverschijnsel van een nuttige eigenschap in de evolutie van de mens. Daarom is het waarschijnlijk niet uit te roeien en zal het deel uit blijven maken van wat ons mens maakt. Belangrijk is dat we dit bijverschijnsel erkennen en het behandelen. Als een ziekte.

Mike Oxlong | 13-08-13 | 22:49

Kef_123 | 13-08-13 | 22:43 | + 1 -

Het is de kerk toch gelukt om mensen eeuwen lang dom te houden, en wie voor de kerk te slim was werd opgeborgen in het gekkenhuis.

Eurotokkie | 13-08-13 | 22:49

@ZKH EénOog: met uitzondering van islam kan ik me prima inleven in allerlei religies en atheistische stromingen. de ouwe koeien van en die gristengekkies bij de kruistochten dan enz, daar word ik best moe van.

kijk ff in de pre-gelooftijd, 0 voor/na Christus zo u wilt. toen was er ellende en foute boel, en ondanks (te) overheersende religie is Europa/VS toch aardig opgebouwd en geevolueerd.

best bizar dat zoveel mensen luisteren naar Dawkins en z'n a-religie standpunt, terwijl als ik atheist zou zijn geweest, zou denken, pff, boeiuh, laat religieuzen daar zich druk over maken.

ik mis dan ook kennelijk vanwege een vermeend aangepraat lager IQ de clou van dit topic.

superlutser | 13-08-13 | 22:48

Beetje domme grafiek dit, ik tel minstens 20 landen waar het gemiddelde IQ onder de 80 zou zijn, dat betekent dat de gemiddelde burger van die landen verstandelijk gehandicapt is? Welke landen zijn dat dan vraag ik mij af? En vooral die >10 landen waar het IQ onder de 70 ligt, de gemiddelde burger daar is zwaar verstandelijk beperkt? Lijkt me gebaseerd op bullshit data deze grafiek

Groetjes, een kritische atheïst

Wit en Pauweman | 13-08-13 | 22:48

Dus evolutionair gezien is het verwerpen van god een hoger IQ krijgen?

flikker toch op...

warlockdude | 13-08-13 | 22:48

Aan de andere kant zijn er waarschijnlijk altijd door alle eeuwen heen mensen geweest die nooit zijn aangeraakt door religie. Is ook zo, van de hele vroege griekse denkers al,en dus nog veel eerder.Er bestaat zoiets als een oorspronkelijk atheisme , denk ik, uit de tijd dat we nog dieren waren in de gangbare zin van het woord, geloofden we niks.

iris kijkt | 13-08-13 | 22:47

AntiSoof | 13-08-13 | 22:45 | + -1 -

Wat een lulverhaal.

R-ettertje | 13-08-13 | 22:47

Omg! Het leken zo'n intelligente mensen al die religieuzen! Met hun soetane's keppeltjes, djallabah's kortom kledingstukken die ik niet eens kan spellen en hun dragen dat dan allemaal zomaar. Echt goed!
En dan vreemde talen!
Ik spreek amper Frans maar hun zingen psalmen en soera's in Latijn en Arabisch!
Echt die onderzoekers zijn niet goed snik.
Mijn respect blijft behouden!

wakkere_nederlander | 13-08-13 | 22:47

Kef_123 | 13-08-13 | 22:43 |
Uitzonderingen bevestigen de regel.

Watapatja | 13-08-13 | 22:46

@CornFlakey | 13-08-13 | 22:41
Wanneer een gelovige rust vind in zijn geloof dan vind ik dat behoorlijk slim. Wanneer een atheïst diepongelukkig de waargenomen realiteit waarneemt en een naar leven heeft, dan vind ik dat niet slim. Soms liggen de zaken even wat ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt.

AntiSoof | 13-08-13 | 22:45

-weggejorist-

zhdrcjf | 13-08-13 | 22:45

Ooit eens een meid gehad die zwaar van de kerk was. Hersens waar een supercomputer jaloers op zou zijn. Vader een zeer gerespecteerd architect ... Avonden over het geloof gediscusseerd... We kwamen er niet uit en hebben afscheid van elkaar genomen.
.
Soms denk ik nog aan haar...
.

Toen realiseerde ik mij .. religie is een ziekte.

Shadow112 | 13-08-13 | 22:45

@unieke-nick | 13-08-13 | 22:43

Of het toont de kwalijke gevolgen van het incest-gehalte in dergelijke landen aan, dat kan natuurlijk ook.

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:45

@Tarak | 13-08-13 | 22:27
Ik heb ook een 'waardensysteem', zoals jij dat noemt.
Ik vind dat mensen aardig moeten zijn voor elkaar en elkaar moeten helpen waar dat kan, en dat iedereen moet krijgen wat hij of zij verdient.
En ik ben tegen iedere vorm van geweld, heb een hekel aan pijn, verdriet en geweld.
Maar daar heb ik geen religie voor nodig.
Jij ziet religie als een zwemband waarmee mensen kunnen blijven drijven, maar je kan ook gewoon leren zwemmen, dan heb je die zwemband niet nodig.
Waarom moet ik begrip hebben voor mensen die niet willen leren zwemmen? Dat zou eigenlijk andersom moeten zijn.
Ik geloof niet, ik weet.
God bestaat niet.
Punt.
En niemand zal ooit kunnen bewijzen dat dat wel zo is.

Cuyahoga | 13-08-13 | 22:44

Meh. Geloof biedt antwoorden, troost en identiteit. Zaken waar mensen een behoefte aan hebben. Als atheïst zie ik de aantrekkingskracht wel, en ik heb kennissen die zowel buitengewoon gelovig als buitengewoon slim zijn. Lijkt raar, maar de mens zit soms raar in elkaar.

Ik zou dan ook niemand zijn geloof willen ontzeggen. Wel matig ik mij het recht aan dat geloof op inhoud te beoordelen, en met name waar het geloof wat over anderen te zeggen heeft. Geloof of het ontbreken ervan is een persoonlijke zaak, val anderen er niet mee lastig.

Muxje | 13-08-13 | 22:44

Het is een geschiedenis: zonder religie waren wij niet wat we nu zijn. Oke, beschimp het, maar is zoiets als je ouders verrot schelden.

iris kijkt | 13-08-13 | 22:43

@Eurotokkie

De katholieke priester Lemaître legde de basis voor de Oerknaltheorie, omdat het geloof wetenschap niet afwijst. Dit onderzoek is trouwens al ontkracht doordat er geen rekening is gehouden met sociale, economische en historische factoren.
Stuitend hoe gemakkelijk mensen hier álle gelovige mensen dom noemen, terwijl er zulke briljante mensen gelovig zijn. Ik neem aan dat u weet dat paus Franciscus een universitaire graad in de scheikunde heeft?

Kef_123 | 13-08-13 | 22:43

@superlutser | 13-08-13 | 22:41

Moet je een rifpiraat zijn om je gediscrimineerd te mogen voelen dan?

(retorisch, ik WEET dat het antwoord in 0031 het liefst 'ja' is)

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:43

een iq van 65 als gemiddelde van een land toont de feilbaarheid van iq-tests aan. de grafiek wordt er belachelijk door. en nee, ik ben atheist

unieke-nick | 13-08-13 | 22:43

Religie is voor mensen die het denkwerk liever uitbesteden aan een of ander boek. Prima, maar val er andere mensen niet mee lastig. En probeer niet de mensen die in vrijheid willen leven die regels uit die boeken op te leggen.

Moonwarrior | 13-08-13 | 22:43

Coenass_ | 13-08-13 | 22:39 |
Je begrijpt nog niets van GS zo te lezen.

Watapatja | 13-08-13 | 22:42

Dus is het wel zaak om een grote groep dom te houden ivm met verschillende commerciële belangen.Liefst zo jong mogelijk al mee beginnen.

van stampij | 13-08-13 | 22:41

We moeten "intelligent" natuurlijk niet met "slim" verwarren. Het lijkt mij dat als je religieus bent, dan ben je in staat om jezelf voor de gek te houden, of bij ieder complex ding te denken "het zal wel god's wil zijn" als in: "De aarde is zo mooi, het moet wel door god gemaakt zijn". Ieder weldenkend mens zal zichzelf niet voor de gek houden maar bij anders onverklaarbare zaken zeggen: "Interessant. Dit moeten we verder uitzoeken!", en het daarbij laten. Religieus en intelligent gaan niet samen.

Je kan echter best "slim" zijn, en daardoor macht en geld veroveren, bijvoorbeeld als bankier of baas van een woningbouwcorporatie. Om ergens goed of zelfs heel goed in te zijn, is intelligentie niet per sé nodig. Slim- of sluwheid is daarbij voldoende.

Laten we dus vooral geen respect hebben voor welke religie dan ook, en voorzichtig maar toch respectvol onze religieuze medeburger van het geloof af te helpen, met name als hij of zij een belangrijke functie door slim-of sluwheid heeft weten te bemachtigen. Iemand die voor ons zaken gaat bepalen en religieus is, zal waarschijnlijk de verkeerde beslissingen nemen, niet op basis van gezond verstand en intelligentie, maar op basis van een geloofsovertuiging.

Rest In Privacy | 13-08-13 | 22:41

Na 15% atheist lijkt er anders niet veel te veranderen in IQ. Vind ik nog vrij gelovig.

braadagaam | 13-08-13 | 22:41

@vindead | 13-08-13 | 22:35
Een slim persoon die geboren word in Mekka of vertrekt, of houd zijn mond. De rest heeft namelijk nogal overtuigende argumenten om zelfs slimme mensen in god te doen geloven.

@superlutser | 13-08-13 | 22:30
Waarom moet je een zandberg nemen??

miko | 13-08-13 | 22:41

@ZKH EénOog : Hoogopgeleiden zijn meestal nou eenmaal eigenwijzer, denken meer over dingen na dan dat ze ze klakkeloos aannemen. hoezo MDI? heb toch niets over rifgehalte populatie geroepen ofzo? #allemaal?

superlutser | 13-08-13 | 22:41

Religieuzen zijn domme mensen. Dat is een gegeven. Niet zelf nadenken is daar bon ton.

Bovendien weet je het al als er weer zo'n gelovige verbaal niet verder komt dan: "Wat? Wat? Wat?".

zeg maar jansen | 13-08-13 | 22:40

Tja, die grafiek klopt vast wel maar het is maar net hoe je'm interpreteert.
Bijvoorbeeld: gemeten IQ wordt oa beïnvloed door hoe uitgerust de geteste personen zijn. Er is vast ook een verband tussen opleidingsniveau en IQ-score of zelfs voeding en score. Kortom, beweren dat er een direct verband is tussen de hoogte van het gemeten IQ en percentage atheïsten is een beetje kort door de bocht.

oplosmiddel | 13-08-13 | 22:40

Ik ben een pleiadisch sterrenkind.

1+1 | 13-08-13 | 22:39

De media zijn nu een hetze aan voeren tegen religieuze overtuiging in het algemeen, omdat Pim van Lommel uitgezonden is op NTR academie? Volgende week is het weer andersom dan is bijvoorbeeld de hedonistische levensstijl weer slecht voor je IQ en komen religieuzen er beter vanaf. Lekker meewaaien Geenstijl, hebben jullie ook nog authentieke meningen? Of is het om je heen schoppen om het schoppen?

Coenass_ | 13-08-13 | 22:39

Kef_123 | 13-08-13 | 22:33 | + 1 -

Dat de aarde nog steeds plat is ?

Eurotokkie | 13-08-13 | 22:38

Moest dat bewezen worden?

Oh, wacht. Het is voor domme mensen. Als ze nou dat bewijs maar begrijpen hè?

zeg maar jansen | 13-08-13 | 22:38

The positive correlation between intelligence and atheism was a strong one, but the study came under criticism from Gordon Lynch of Birkbeck College, because it did not account for complex social, economical, and historical factors.
Steek dat onderzoek dus maar in je hol.
Next!

Ongeblustekalk | 13-08-13 | 22:38

Toch is de meest invloedrijke man op de aarde (Obama) gelovig. Dus die statistieken zeggen niets. Overigens zijn 'domme' mensen in de regel gelukkiger . Ik ben overigens agnost.

deboerenlul | 13-08-13 | 22:37

u veronderstelt causaliteit, wie is hier nu dom?

Prince of Darkness | 13-08-13 | 22:37

"ik scheer niemand over één kam."
@superlutser | 13-08-13 | 22:30

"atheisten denken het gewoon beter te weten."
@superlutser | 13-08-13 | 22:19

Het is dat je die zin nog niet afsluit met:
"..., ALLEMAAL!!"

Niettemin zie ik je toch flink scheren.

Zullen we het aan het MDI vragen?

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:37

@Hesselbollah | 13-08-13 | 22:28


"derhalve, iedereen goddeloos tot z'n 18e. Dan hebben we wereldvrede over een jaartje of 30."


Dat geloof je echt? Dat alle geweld, oorlog en strijd van de wereld verdwenen is als je geen religies hebt? Is je niet opgevallen dat dat hippiegelul al een tijdje terug tamelijk hard gecrashed is?

omanders | 13-08-13 | 22:37

Godzijdank ben ik atheist

Hedieho | 13-08-13 | 22:37

Werkelijk intelligente mensen zouden zich schamen om 'God' af te wijzen, daar zijn ze in wezen immers te slim voor, of het ontbeert hen aan kennis, want zonder kennis kan een intelligent mens vreselijke fouten maken. Gosh, wat laten sommigen hun onwetendheid c.q. hun onnozelheid zien. Eerlijk.

AntiSoof | 13-08-13 | 22:37

@R-ettertje | 13-08-13 | 22:32
Toch denk ik dat u aan grammaticale retardatie lijdt.
kapotte_stofzuiger | 13-08-13 | 22:34 | + 1 -

Daag me uit ;)

R-ettertje | 13-08-13 | 22:37

@brutus68 | 13-08-13 | 22:27 | + 0 -
Ik heb een extreem hooh hIQ-gehalte en ik ga dan meestal op mijn bEQ.

Kaas de Vies | 13-08-13 | 22:37

Vraag me toch af welk land die blauwe stip in het midden is ???

Hobbykip | 13-08-13 | 22:36

miko | 13-08-13 | 22:27 | + 0 -
Tegenstrijdig met de werkelijkheid. Maar als je ergens in het midden van Mekka geboren bent zul nooit (in ieder geval tijdens je jeugd) de signalen van de werkelijkheid ontvangen. Dan kun je nog zo'n hoog IQ hebben, maar de omgeving waarin je geboren en getogen bent is ook bepalend.

vindead | 13-08-13 | 22:35

Onze God is toch de beste, hij is wereld kampioen!

Hedieho | 13-08-13 | 22:35

@Hedieho | 13-08-13 | 22:33 |
Moslims ;) Maar was sarcastisch bedoelt vandaar de *kuch* snap je?

Hobbykip | 13-08-13 | 22:35

Gelovig of dom, wat erger is, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Een combinatie van de twee is desastreus en daarom stel ik:
Tegenover het domme, gelovige gezicht is de gebalde vuist het enige juiste argument.

Simon de Danser | 13-08-13 | 22:35

@R-ettertje | 13-08-13 | 22:32
Toch denk ik dat u aan grammaticale retardatie lijdt.

kapotte_stofzuiger | 13-08-13 | 22:34

grafieken lezen is blijkbaar niet makkelijk . . .

barf | 13-08-13 | 22:34

En omdat dit onderzoekje is uitgekomen vergeten wij spontaan de geniale gelovigen, omdat de atheïsten zich superieur voelen.
Zijn we allemaal vergeten wat de monnik Gregor Mendel en de priester Georges Lemaître hebben ontdekt? Zoek het dan maar even op als jullie dat met jullie geniale, goddeloze breinen niet weten. De katholiek Lemaître is namelijk de grondlegger van de theorie waarmee jullie het Allerhoogste ontkennen.
Misschien moeten jullie je even inlezen voordat jullie je vooroordelen zelf gaan geloven...

Kef_123 | 13-08-13 | 22:33

en maar ééntje boven IQ100

barf | 13-08-13 | 22:33

@Hobbykip: welk RAS wordt er dan gediscrimineerd?

Hedieho | 13-08-13 | 22:33

grappig
ik zie maar 4 van die blauwe bolletjes in het gebied van "meer dan 50 % atheïst"

barf | 13-08-13 | 22:32

Het is ook niet voor niks dat de zogenaamde goden zich doodschamen voor de sukkels die in hen geloven. Religie is een uit de hand gelopen grap.

lekker wijf | 13-08-13 | 22:32

Ik haat grafiekjes waarbij gesjoemeld wordt met de x of y as. 100 is gemiddeld maar staat boven het midden. Jammer. Onder 70 is trouwens sprake van mentale retardie. Ik ben overigens atheïst, WO geschoold en dus een bovengemiddelde intelligentie.

R-ettertje | 13-08-13 | 22:32

Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen hr. Quid. U bent christen geweest...

Oele Wapper | 13-08-13 | 22:32

Het wrange lot van slimme mensen is dat zij zich bij conflicten moeten verplaatsen in de gedachten van de dommere mensen omdat het omgekeerde nou eenmaal bijna onmogelijk is.

Het wrange lot van atheisten is dat zij zich bij meningsverschillen moeten verplaatsen in de gedachten van religekkies omdat het omgekeerde niet zal gebeuren.

Ik probeer soms te begrijpen waarom iemand een religieuze extremist is, maar van hun kant uit merk ik zelden dezelfde belangstelling.

Fact of life denk ik.

Hedieho | 13-08-13 | 22:32

@zoekerman | 13-08-13 | 22:26
Degene die iets beweert moet iets bewijzen.

miko | 13-08-13 | 22:31

Welk paradijs zou de meest rechtse stip zijn?
Meest links lijkt me Vaticaanstad.

Watapatja | 13-08-13 | 22:31

MoSLIM. Nuff said.

Balzakius | 13-08-13 | 22:31

Wat een racistisch topic dit! *kuch*

Hobbykip | 13-08-13 | 22:30

Gaaaaaap

svdb | 13-08-13 | 22:30

Waarom verdoe je mijn tijd door die grafiek uit te leggen,Quid?
Ik zag in 1 oogopslag hoe het zat.
Maar ja, ik ben dan ook 100% atheïst.

Err | 13-08-13 | 22:30

@ZKH EénOog: ik scheer niemand over één kam. Hoe meet je 'gelovig'? En hoeveel mensen zijn er exact getest op hun IQ en naar hun geloof gevraagd? Neem je een zandberg in Afrika? Amerika? Europa?

ik kraak atheisten niet af, slechts de reacties op dit onderzoek en de nuances daarbij.

bijna mooi dat de conclusies je om de oren vliegen, en echt niemand een stukkie van de bronlink heeft gelezen en laten indalen. bewijst tegendeel van onderzoek en topic: mensen kunnen ook denken dat ze een hoog iq hebben en a-religieus zijn. :)

superlutser | 13-08-13 | 22:30

Veel atheïsten zijn discipelen van Mammon zonder dat zelf te weten.

Borghesia | 13-08-13 | 22:30

Komkommerder krijg je zeniet.

newray | 13-08-13 | 22:30

verhaard | 13-08-13 | 22:26 |
Ergens rond de 50 % religieuzen.

Watapatja | 13-08-13 | 22:29

Hoe kan iemand 40% atheist zijn?

capsoo | 13-08-13 | 22:29

ik zou eerder zeggen dat er een verband is tussen religie en onwetendheid.
onwetendheid maakt religieus, want dan heb je toch een manier om de wereld te begrijpen. anders werkt het ook. religie maakt onwetend. je hebt een pasklaar wereldbeeld en hoeft niet verder meer te leren. veel religieuze regimes houden hun mensen ook onwetend om de macht te behouden.
het verband tussen religie en onwetendheid is ook een meer begrijpelijk verband.
als je wilt weten of er daadwerkelijk een verband is tussen intelligentie en religie moet je ook binnen landen onderzoeken. zijn minder inteliigente mensen in een land ook meer of vaker religieus dan slimmere mensen in hetzelfde land?

zeeman73 | 13-08-13 | 22:29

als je als kind geïndoctrineerd wordt met die nonsens, dan kost 't heel wat moeite om het later van je af te schudden.

derhalve, iedereen goddeloos tot z'n 18e. Dan hebben we wereldvrede over een jaartje of 30.

Hesselbollah | 13-08-13 | 22:28

Hoe zit het met Jodenslim? Geen enkele religie heeft zoveel artsen, advocaten, accountants, bankiers en wetenschappers, waaronder vele Nobelprijswinnaars voortgebracht.

kapotte_stofzuiger | 13-08-13 | 22:28

IQ is sowieso een vaag begrip. Het hangt samen met het EQ. Enfin. Ik hou er over op.

brutus68 | 13-08-13 | 22:27

@Professor Superhirn | 13-08-13 | 22:25 | + 1 -
Hij is zo slim, wij begrijpen hem gewoon niet.

Kaas de Vies | 13-08-13 | 22:27

Hartstikke leuk natuurlijk dat alle atheïsten nu een erectie krijgen omdat ze in hun eigen gelijk bevestigd worden. Je hebt echter wel als samenleving met al die andere mensen te maken.

Natuurlijk is het makkelijk praten als je eigen leven allemaal op rolletjes loopt, voor andere mensen is dat wellicht minder het geval en je ziet dan ook dat verslaafden, en wellicht mensen die geestelijk minder aan kunnen veel baat en steun hebben bij religie.

Dan kun je hard gaan roepen: Je bent stom met je domme religie... maar wat lost dat nu eigenlijk op?

Kijk hoe al die middenklasse vrouwtjes een poot wordt uitgedraaid met "alternatieve geneeswijze". Het is dom en naief vam ze, maar ik denk dat ze oprecht wat aan die extra aandacht hebben en daar heb je wel mee te maken. Dat ze er zelf voor moeten betalen (zie homeopathie) prima... maar verder leidt hard schreeuwen "je bent dom als je er in gelooft" nergens toe.

Tot slot is een religie ook een ideologie (dus een waardensysteem) met een godsbeeld. Het waardensysteem staat nog steeds, ook als je niet in de religie gelooft. Net zoals ideologieën niet gelijk, en niet gelijkwaardig aan elkaar zijn, zijn religies dat dus ook niet.

Tarak | 13-08-13 | 22:27

Oh ja, mensen die direct roepen dat ze atheïst zijn, zijn dat vaak niet. Dat is ook niet echt een kenmerk van slimheid. Vele atheïsten houden er een agnostische gedachtegoed op na (wat mijn inziens goed is, freethinkers.
Uitleg: www.freethinker.nl/index.php?option=co...

Veel atheïsten roepen snel; god bestaat niet. Waarschijnlijk niet nee. Maar kun je dit als nietig mens direct 100% uitsluiten? Nee. God zoals hij wordt geschetst bestaat waarschijnlijk inderdaad niet. Maar wie zegt dat wij niet onderdeel zijn van een (op welke manier dan ook) gecreëerde realiteit? Atheïsten sluiten een hogere macht per definitie uit.

Cell | 13-08-13 | 22:27

@vindead | 13-08-13 | 22:22
Mensen met een hoger iq snappen vrij snel dat de reli boekjes nogal tegenstrijdig zijn.

miko | 13-08-13 | 22:27

Als je slim bent ga je nooit discussies voeren over religie. Levert alleen maar verliezers op. Niets is te bewijzen.

zoekerman | 13-08-13 | 22:26

Raar zeg, dat domme mensen goedgeloviger zijn en minder kritisch nadenken...

Beau_Speedjood | 13-08-13 | 22:26

Prima hoor. Als jij hier nou een harde lul van krijgt Quid dan lees dit soort shit maar lekker. Maar dergelijke studies zijn ook gedaan over "klimaat ontkenners". Echt waar: Hoe dommer, hoe ontkennerder. Schetenwappelijk bewezen!


Misschien is er een correlatie tussen geletterdheid, opleidingsniveau en religie. Ik kan het me best wel voorstellen. Maar de vieze zelffelicitatie en autofellatio van dit soort postings hangt me meer dan de keel uit. Politieke correctheid komt in vele kleuren en smaken. En best wel veel daarvan ook op Geenstijl.


PS: Het zou toch niet zo zijn dat de schetenwappers in kwestie hun eigen vooroordeel hebben bewezen?

omanders | 13-08-13 | 22:26

Bewijs was niet nodig. Nederdom, want we hebben eerst decennia lang het CDA gehad, en dan zelf PvdA/VVD gekozen.
We zijn ook het enige land in de Eurozone waar 'God zij met ons' op de munten staat.

hangtiet met knoop | 13-08-13 | 22:26

Welke stip is Nederland?

verhaard | 13-08-13 | 22:26

Ja óf reli's besteden al hun denkkracht aan het uit het hoofd leren van rijmpjes en sprookjes. Superzonde van de moeite en onpraktisch. Als ze nou nijntje gingen voordragen

verhaard | 13-08-13 | 22:26

Heeft iemand het artikel wel gelezen van de reaguurders? Want hoog iq kennelijk?

"Other studies on the topic have been ambiguous. A 2009 study, led by Richard Lynn of the University of Ulster, compared religious beliefs and average national IQs of 137 countries. In their sample, only 23 countries had more than 20 percent atheists, which constituted, according to Lynn, "virtually all higher IQ countries." The positive correlation between intelligence and atheism was a strong one, but the study came under criticism from Gordon Lynch of Birkbeck College, because it did not account for complex social, economical, and historical factors."

En deze is voor GS ook mooi, de slotzin: "So, it wouldn’t be right to call someone a dimwit just because of their religious beliefs. Unless, of course, you are an ancient playwright looking to provoke your audience." ;)

superlutser | 13-08-13 | 22:25

@Kaas de Vies | 13-08-13 | 22:22
Echt waar? Verbazingwekkend dan, voor zo'n prominent lid van de anti-Wilderskerk.

Professor Superhirn | 13-08-13 | 22:25

Geloof maakt meer kapot dan je lief is.

Nacho_Vidal | 13-08-13 | 22:24

Kaas de Vies | 13-08-13 | 22:20 |
Hij gaat niet onder de 60, klopt.

Watapatja | 13-08-13 | 22:24

Iemand al Diederik Stapel geroepen?

CoffeePatch | 13-08-13 | 22:24

Religie geeft makkelijke, maar vergezochte en vaak totaal achterlijke, antwoorden op complexe vragen. Vragen waarover mensen met een laag IQ liever een antwoord op hebben die ze kunnen begrijpen ... of juist niet hoeven te begrijpen onder het mom van 'gods wegen zijn ondoorgrondelijk'.

_pandora_ | 13-08-13 | 22:24

@superlutser | 13-08-13 | 22:19
Ik weet alles beter. Ik ben god. Vanaf nu zul je luisteren.

miko | 13-08-13 | 22:24

DINGDINGDING. We hebben er eentje te pakken.
Superlutser met zijn uitspraak "hoge iq's zeggen niets over slimheid, maar over hoe je antwoorden geeft op vragen."

DaJonkel | 13-08-13 | 22:24

-weggejorist-

kleuterleider | 13-08-13 | 22:24

Prachtig voorbeeld van ecological fallacy (aggregatie bias)!

kleuterleider | 13-08-13 | 22:24

Ook ik voel me hier zeer gekwetst, de FSM is de ware God! Al het bewijs voor evolutie e.d. is aangebracht door zijn Noedelige Aanhangsels. Mogen jullie en jullie kinderen ook maar snel door zijn Noedelige Aanhangsels worden geraakt!

RAmen.

Cell | 13-08-13 | 22:23

boeddhisten geloven niet in een opperwezen kwit.

Amano | 13-08-13 | 22:23

Maar welke landen zijn nu die tegen de y-as aanliggen?

Ik ben 100% atheist. Waarom staat er dan geen bolletje bij 100% en mijn IQ?

TheseDays00 | 13-08-13 | 22:23

@superlutser | 13-08-13 | 22:19

Buiten dat jij atheïsten nu over één kam scheert als ware het een religie met een vaste lijn in de leer (is het niet natuurlijk), is juist het gros van de atheïsten zich bewust dat ze nog lang niet alle antwoorden hebben en kennen, waar de religieuzen pretenderen hun enige waarheid in pacht te hebben.

Maar goed. Superlutser is het toch?

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:23

bla bla bla, ik niet

Bas3d | 13-08-13 | 22:22

Belangrijke vraag is: zijn mensen met een laag IQ vaker gelovig omdat ze een laag IQ hebben, of hebben gelovige mensen vaker een laag IQ doordat ze gelovig zijn?

vindead | 13-08-13 | 22:22

@Professor Superhirn | 13-08-13 | 22:21 | + 0 -
Quid is ontzettend slim ja!

Kaas de Vies | 13-08-13 | 22:22

Jopie2009 | 13-08-13 | 22:19 |
Een ander onderzoek bewijst dat dat weer ten koste gaat van je penislengte.

Watapatja | 13-08-13 | 22:22

Quid, Katholutsers vallen onder het christendom... lutser!

Tsjernodebiel | 13-08-13 | 22:22

Ik dacht dat mensen met een IQ van rond de 70 officieel achterlijk waren, maar blijkbaar zijn er hele landen waar zo'n IQ normaal is. Dan ben ik toch benieuwd naar welke landen dat zijn.

reinaarden | 13-08-13 | 22:22

En religie geeft mensen hoop in een wereld die verscheurd is door religie.

Cuyahoga | 13-08-13 | 22:21

Correlatie is iets anders dan causaal verband, Quid. Had een iets hoger IQ van de GS redactie verwacht.

Professor Superhirn | 13-08-13 | 22:21

was algemeen bekend toch?

DINO'S!!!

Bas3d | 13-08-13 | 22:20

Hey wat is dit, ik kom niet op die kaart voor!

Kaas de Vies | 13-08-13 | 22:20

Hoe verrassend, dat noemen ze nog eens 'een open deur intrappen'. Makkelijke studie waarvan de conclusie eigenlijk al van tevoren vast lag. Religie is voor de dommen, dat weet toch iedereen?

_pandora_ | 13-08-13 | 22:20

Logisch, als je naar Azie kijkt dan is daar de religie-beleving uiterst gering en de intelligentie erg hoog.

Jopie2009 | 13-08-13 | 22:19

Maar de paus is toch wel slim?

Watapatja | 13-08-13 | 22:19

Wetenschap heeft ervoor gezorgd dat mensen naar de maan vliegen.

Religie heeft ervoor gezorgd dat mensen in flatgebouwen vliegen.

Cuyahoga | 13-08-13 | 22:19

Pfff. Feiten. Daar trek je je toch niets van aan?

Slangen kunnen praten en Noach was nog een Dino-rider voordat de Heer ze allemaal verzoop.

ZKH EénOog | 13-08-13 | 22:19

Wat is nieuw? Water is nat, de paus katholiek en Supermatthijs een krankzinnge gek.

brutus68 | 13-08-13 | 22:19

... en dus? mensen die hoge scores halen bij examens kunnen in de praktijk ook dombo's zijn. en hoge iq's zeggen niets over slimheid, maar over hoe je antwoorden geeft op vragen. atheisten denken het gewoon beter te weten. en niemand weet het beter in dit leven.

superlutser | 13-08-13 | 22:19

Dit staaft mijn waarnemingen inderdaad.

The Dominator* | 13-08-13 | 22:18

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen die hun religie hebben afgezworen ineens een hoger IQ hebben.....

ZonderNaam | 13-08-13 | 22:18

Als officieel gehaktbal in de leer van het heilige Vliegende Spaghettimonster voel ik me in mijn eer aangetast door dit artikel.

ZDEV | 13-08-13 | 22:17

Verklaart direct waarom ze in de middeleeuwen nog geen enkel besef van quantummechanica hadden...

Vakonov | 13-08-13 | 22:17

En ze dat nu nog aan het verstand brengen.

thapriest | 13-08-13 | 22:17

Ik geloof in god, dus daarom snap ik die grafiek niet neem ik aan. Wat-as?

Siebrandt | 13-08-13 | 22:16

Ja leuk. Ga het ze maar eens uitleggen!

Godsammekraken | 13-08-13 | 22:16

'Maar in de bijbel staat geschreven dat...'
Ach, flikker toch op !

Nacho_Vidal | 13-08-13 | 22:15

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl