Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De kwestie Rosenmöller

bassiepica.jpegHet zingt nu al enige tijd rond; wordt voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller Commissaris van de Koningin in Utrecht? Het is een gerucht, niets is zeker. Het was de PVV die de kwestie op de agenda zette, vorige week stelde Tweede Kamerlid Martin Bosma redelijk geestige vragen over de geruchten. "Massamoordenaarknuffelaar", je moet het maar verzinnen, nietwaar? Rosenmöller was al enige tijd uit mijn gezichtsveld verdwenen. In de nasleep van de Fortuyn-revolte verliet hij in januari 2003 de vaderlandse politiek. Hij werd bedreigd, een druk die ook zwaar op zijn gezin leunde. Schandalig natuurlijk. Gelukkig voor hem kwam hij op zijn pootjes terecht. Commissariaten bij de NS en pensioenverzekeraar APG volgden al snel, prinses Maxima regelde ook een leuk baantje voor hem. Bestuurlijk Nederland zorgt goed voor zichzelf, zoveel is duidelijk. Maar hoe zat het nou met het 'aktivisties' verleden van Rosenmöller? Daar was wat mee. En belangrijker, hoe verhoudt zich dat tot het mogelijk vertegenwoordigersschap namens het staatshoofd? Dus ik deed navraag bij mijn oud-collega van HP/De Tijd, Roelof Bouwman. Had hij niet een keer onderzoek gedaan naar de achtergrond van Rosenmöller? Gisterenmiddag vond ik het resultaat van zijn speurtocht - drie artikelen uit HP/De Tijd - in mijn brievenbus. 'Van bloedrood tot GroenLinks' luidde de kop van het artikel van 9 januari 2004. Er viel nog een artikel uit de enveloppe, ditmaal van 23 juli 2004. "Als de misdadige missie van zijn organisatie was geslaagd, dan was Nederland veranderd in een concentratiekamp. "Collecteren voor Pol Pot", was de titel van de laatste printjes, uit augustus 2007. In Cambodja was dat jaar het genocidetribunaal tegen de Rode Khmer begonnen. Op de linkerpagina de befaamde doodshoofden uit de killing fields, op de rechter een jonge Rosenmöller tijdens de Rotterdamse havenstaking van 1979. Ja, er was inderdaad wat met het verleden van Rosenmöller. Hij was in zijn jonge jaren Maoïst geweest. Dat is niet erg, daar kun je best Kamerlid mee worden. Het is belangrijk dat in de Nationale Vergaderzaal een ieder zijn plek vindt. Of dat nou Hans Janmaat was met zijn Centrum-Democraten of Rosenmöller als oud-aanhanger van de Cambodjaanse massamoordenaar Pol Pot. Maar er is een groot verschil tussen Kamerlid zijn of Commissaris van de Koningin. Ik vind het vervelend voor Rosenmöller dat hij straks zijn baan kwijt is als journalist bij de IKON, hij maakt namelijk interessante reisprogramma's voor de omroep die binnenkort wordt opgeheven. Maar ik zou het nog vervelender vinden als de belangrijkste bestuurder in mijn provincie Utrecht diezelfde Rosenmöller wordt. Rosenmöller heeft niets te zoeken in het bestuur van deze prachtige provincie of van welke provincie dan ook. Die kans heeft hij namelijk verspeeld in de jaren zeventig. Die kans heeft hij verspeeld toen hij koos voor massamoordenaars. Stalin vermoordde op zijn minst 20 miljoen mensen tijdens zijn 'collectivisatie van de landbouw', Mao joeg 65 miljoen Chinezen over de kling in de goelag, In 1976 reisde Rosenmöller echter naar Albanië waar Enver Hoxha kerken, kloosters en moskeeën liet afbreken dan wel afbranden om van Albanie de 'eerste atheistische staat ter wereld' te maken. Ook daar concentratiekampen. Ook daar dood en verderf. En dan Pol Pot. Die van Cambodja één groot Auschwitz maakte. Het was allemaal bekend toen Rosenmöller tussen 1976 en 1982 lid was van de Groep Marxisten-Leninlisten (GML). Het was allemaal bekend toen Rosenmöller cum suis in 1979 een briefje kregen van het Cambodjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin ze hartelijk werden bedankt voor hun 'militant solidarity and support'. Paul Rosenmöller wist het. En hij vond het oké. Zalig Pasen.

Reaguursels

Inloggen

Kennelijk is het bon-ton om een activistische dan wel criminele verleden te hebben om op belangrijke posten benoemd te worden in dit land. Rosenmöller is het prototype hypocriet die de grote gutmensch uithangt en onder de vleugels van het kon. huis baantjes toegeschoven krijgt, de onbenul!

lanexxx | 01-04-13 | 20:13

Neem gelijk even het crapuul onder de loep wat deze parasiet wil benoemen, dat is nog groter tuig.

fleurtje | 01-04-13 | 20:01

pual is denk ik voor het koningshuis een mooie verbinding met de linkse mensen in nederland en het grootkapitaal. rijk geworden door vend aandelen. mag zich daardoor een beetje tot de oud geld mensen rekenen. is denk een strategische keuze.

dolffie | 01-04-13 | 18:59

Oh ja, het communisme doodde in de 20ste eeuw evenveel mensen als tabak.

ZKH | 01-04-13 | 14:57

Die gluipert was altijd tegen het koningshuis, totdat hij samen met Maxima een deeltijd baantje kreeg om voor € 8.000 per 2 dagdelen immigrantenmoeders te begeleiden.

ZKH | 01-04-13 | 14:54

Waar zijn ze op het Binnenhof mee bezig? Allerlei creeps die in ieder geval (on) rechtstreeks betrokken waren bij de moord op Pim Fortuyn keren via de achterdeur terug naar de politieke macht. Ad Melkert is nu adviseur bij de PvdA. De oud minister van justitie Korthals is nu voorzitter van de VVD. Deze Korthals was of betrokken of op de hoogte van diverse doofpot operaties zoals de commissie Haak, de moord op milieu-ambtenaar Chris v/d Werken en dergelijke. En nu Paul Rosenmöller weer. Het is algemeen bekent dat Volkert v/d Graaf zich bewoog in GroenLinkse kringen. Ook nu weer zitten de PvdA en de VVD in één kabinet. En deze lieden hebben in het verleden bewezen dat zij niet te vertrouwen zijn. Het is hoogst noodzakelijk dat de bewakers van onze enige echte volksvertegenwoordiger Geert Wilders voor de volle honderd procent waakzaam blijven.

De Rechtsgeleerde | 01-04-13 | 11:04

-weggejorist-

Onno4280 | 01-04-13 | 03:23

Weer zo´n nare baantjeshapper waar je maar niet van af komt ("Ik wens mevrouw Singh Varma sterkte"). Intens arrogante man, walgelijk figuur.

Onno4280 | 01-04-13 | 03:16

Supermatthijs | 31-03-13 | 17:53 |
Je moet gewoon even logisch denken. Zowat de enige vormen van buitenlandershaat die toen in NL bestonden waren de Jodenhaat onder voornamelijk nazi-gezinden en de haat tegen Duitsers bij de nazi-tegenstanders.
Aangezien de PVV zowat de meest filosemitische partij van NL is zou voor een partij die, zoals jou steeds beweerd xenofobisch is, slechts een uitlaatklep over zijn gebleven en dat is haat op de vreemde bezetters. Ergo, het verzet zou hun enige optie zijn geweest.

WirMachenMusik | 01-04-13 | 02:18

Paul is de directe opdracht gever van Volkert van der G.
De ene is stinkend rijk, de ander is nu alweer vrij.
Linkse bananen.

Crak-ho | 31-03-13 | 23:26

Paul Rosenmöller was een fondsenwerver voor Pol Pot en was dus actief betrokken bij het uitroeien van onschuldige en arme Cambodjanen. Rosenmöller is mede schuldig aan massamoord en had al lang geleden terecht moeten staan voor zijn misdaden tegen de mens.

De Rechtsgeleerde | 31-03-13 | 19:09

Helaas is zijn enige plan z'n riante pensioen veiligstellen. Als het nodig is de waarheid/het verleden gewoon naar eigen smaak aanpassen.
Zijn ideaal (kolchozen en sowchozen) past hij met rutterlijk gemak aan terwijl hij zijn achterban en het gehele NLse draagvlak hieraan ondergeschikt maakt.
Een ruggegraat van tofu en mentale lenigheid van van een moderne 4x4 maken hem tot een waardig lid van de hypocratie die NL anno nu is. Drammen tot hij z'n zin krijgt. En daarom klopt hij gewoon ook niet als mens. Het is een verschrikkelijk koude, draaiende, vibrerende, aanstellerige beschuitlul.
Hij heeft extreem linxe gedachten. Hij is übernarcistisch. Het is een echte WC-eend democraat.
Hij verzwijgt veel, heel veel. Waarom verkondig je je extreme ideeën niet in het openbaar zoals g dat wel doet? Om je gezin? Of omdat je diep in jezelf gewoon een bange schijtert bent en anderen altijd maar weer voor je karretje spant?
Rara, over wie heb ik het?
(omdat ik weet dat je dit leest)

pennestront | 31-03-13 | 19:05

Ga jij het betoog nou met feiten ondersteunen, Huckebein? Foei, de feiten willen onze linkse vrienden natuurlijk niet horen; een wereldbeeld dat volledig gebaseerd is op mooie theorieën kan dusdanige feitenwaan natuurlijk niet accepteren! Ga je mond spoelen; jij zit immers fout, want de ideologie laat zich natuurlijk niet weerleggen door zulke details...

agitsnob | 31-03-13 | 18:54

De meeste Nederlanders kennen Rosenmöller slechts als Tweede-Kamerlid, fractievoorzitter en lijsttrekker van Groenlinks. Maar toen hij op 14 september 1989 op 33-jarige leeftijd volksvertegenwoordiger werd, had Rosenmöller al een heel buitenparlementair politiek leven achter zich. Buitenparlementair ook in de zin van antiparlementair. Want zes jaar lang was Rosenmöller lid van een links-extremistische splintergroep die Nederland door middel van een gewapende revolutie wilde veranderen in een orthodox-communistische heilstaat. Bij de revolutionaire plannenmakerij fungeerden de leerstellingen van Mao en Stalin als ideologische leidraden, en het maoïstische China en de Sovjet-Unie van vóór Chroesjtsjov werden als lichtende voorbeelden aangehaald. De Mao- en Stalin-cultus kende in maoïstische kring nauwelijks grenzen: hun konterfeitsels sierden partijbladen, buttons, posters en pamfletten, en hun geschriften werden in eigen beheer herdrukt en voor dumpprijzen als 'scholingsmateriaal' aan de man gebracht. Niet alleen door de GML, maar - tot juni 1977 - ook door de SP; die grossierde onder meer in Stalins Over dialectisch en historisch materialisme en Mao's Waar komen de juiste ideeën vandaan?, en had de portretten van de beide despoten verwerkt in het logo van het partijblad De Tribune. Het meest schokkende aspect van deze Mao- en Stalin-verering is dat midden jaren zeventig, toen ook Rosenmöller partij voor hen koos, reeds meer dan voldoende feiten bekend waren omtrent de tientallen miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die door toedoen van beide dictators waren afgeslacht, doodgehongerd of doodgemarteld. In het geval van Stalin ging het om ongeveer twintig miljoen slachtoffers, merendeels gevallen in de jaren dertig, ten tijde van de als 'collectivisatie van de landbouw'omschreven sovjet-genocide op de Russische plattelandsbevolking. De eerste ooggetuigeverslagen van de Chinese goelag, die aan circa 65 miljoen mensen het leven zou kosten, bereikten de wereld al in de jaren vijftig; het meer dan gruwelijke gevangenis-epos Prisoner of Mao van Bao Ruo-Wang werd in 1973 zelfs een internationale bestseller. De ideologie waar Rosenmöller voor koos, was, kortom, gedrenkt in bloed en stonk naar lijken. En erger nog: hij kon dat, zoals iedereen, wéten. Hoe ver was de aanstaande IKON-presentator destijds heen? Heél ver - een andere conclusie is niet mogelijk. "Om te zien hoe het allemaal moest," maakte de twintigjarige Rosenmöller, zo verhaalt hij in Een mooie hondenbaan, in 1976 zelfs een groepsreis naar het communistische Albanië, op dat moment de meest totalitaire staat op Europese bodem. Anders dan in de Sovjet-Unie en in de rest van Oost-Europa stonden Stalin en Mao er in hoog aanzien. De Albanese partijleider Enver Hoxha probeerde hen nog in wreedheid te overtreffen. Zo had hij in 1967 alle kerken, kloosters en moskeeën in het land laten afbreken of sluiten, in een poging van Albanië de 'eerste atheïstische staat ter wereld' te maken.
Het bezitten van religieuze lectuur, het houden van godsdienstoefeningen in huiselijke kring of het heimelijk (laten) dopen van een kind kon Albanezen komen te staan op een jarenlang verblijf in één van Hoxha's bestiale werkkampen of - wat voor de betrokkenen nog de menselijkste straf was - een gang naar het executie-peloton. Ook Hoxha's communistische partijgenoten waren hun leven niet zeker: geregeld liet hij kameraden die hij verdacht van 'revisionisme', 'trotskisme' of 'titoïsme' doodschieten, onder wie in 1956 ook Liri Gega, lid van het Centraal Comité van de Albanese communistische partij. Op het moment van haar executie was zij hoogzwanger. Al deze weerzinwekkende feiten waren in 1976 in het Westen bekend. Maar niet alleen daar: ook de Sovjet-Unie veroordeelde openlijk de 'bloedige wreedheden' van Hoxha. Wat bewoog Rosenmöller dan om uitgerekend naar dit land af te reizen 'om te zien hoe het allemaal moest'? Een land, nota bene, waar zijn eigen vader - zakenman, dus 'kapitalist', en nog katholiek óók - een doodvonnis nauwelijks had kunnen ontlopen. Rosenmöller doet er in Een mooie hondenbaan het zwijgen toe. Wel vermeldt hij nog dat hij 'tot tranen toe geroerd' was toen hij na zijn twee weken durende trektocht langs Albanese fabrieken, coöperaties en modelboerderijen weer op Schiphol arriveerde, en dat hij zich 'voor een nagenoeg onmogelijke taak' gesteld zag 'om dit wereldbeeld ook in ons land te realiseren'. Het zijn opmerkingen die maar op twee dingen kunnen duiden: óf Rosenmöller was aan totale waanzin ten prooi gevallen, óf hij had zijn geweten buiten gebruik gesteld. In zijn boek ziet hij evenwel geen van beide mogelijkheden onder ogen. "Het heeft even geduurd," zo besluit Rosenmöller zijn Albanese reisverslag, "voordat ik in de gaten kreeg dat we daar twee weken lang collectief in de maling waren genomen." Het zijn woorden die - opnieuw - slechts verbijstering kunneen wekken. Zelfs de conclusie dat hij zich vrijwillig, op eigen initiatief én op eigen kosten in de maling had laten nemen, durft Rosenmöller, meer dan een kwart eeuw na dato, kennelijk nog niet te trekken. Minstens zo frappant is dat Rosenmöller in Een mooie hondenbaan de naam van Pol Pot onvermeld laat. Het zal na het voorgaande wellicht geen verbazing meer wekken, maar toch: ook deze communistische massamoordenaar behoorde, samen met Stalin, Mao en Hoxha, tot de politieke helden van de GML. In Cambodja, zo meende de partij, was sinds de machtsovername door Pol Pots Rode Khmers in 1975 'de arbeidersklasse aan de macht. Daar heerst democratie voor alle werkers en de dictatuur voor die figuren die hier [in Nederland] nog de grote heren uithangen'. In talrijke pamfletten riep de GML daarom op tot steun aan 'Democratisch Kampuchea', zoals Cambodja onder de Rode Khmers was gaan heten: "leve de volksoorlog van het volk van Kampuchea. Leve de wettige regering van Democratisch Kam-puchea o.l.v. Pol Pot." Dat tijdens Pol Pots vier jaar durende terreurbewind naar schatting twee miljoen Cambodjanen omkwamen (een kwart van de bevolking), dikwijls dankzij gebruikmaking van marteltechnieken die zelfs in Auschwitz onbeproefd waren gebleven, werd door de GML niet geloofd. Volgens Rode Morgen betrof het 'gruwel-sprookjes', 'laster' en 'aantoonbare leugens'. "Vast staat dat de bevolking tussen 1975 en 1979 van jaar tot jaar een betere voedselvoorziening kende en de honger overwonnen werd," schreef het blad in november 1979, toen de eerste knekelfoto's van de killingfields al wereldwijd waren gepubliceerd. De genegenheid van Rosenmöllers partij voor Pol Pot was overigens geheel wederzijds, want eveneens in 1979 ontvingen de 'dear friends' van de GML een hartelijke brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Democratisch Kampuchea. De Nederlandse kameraden werden in het schrijven bedankt voor hun 'militant solidarity and support': "These noble activities constitute a great encouragement for our people and fighters. (-) Please accept, dear Friends, our brotherly sentiments."

FW Ta-183 Huckebein | 31-03-13 | 18:33

De verontwaardiging over sympathieën met ondemocratische dictaturen is in Nederland in het zichzelf nog steeds progressief (?) vindende kamp altijd selectief...
Als Wilders (die ik overigens persoonlijk een behoorlijke drol vind....) ooit enige vorm van rechtsradicale sympathie had geuit, was hij al lang door het journaille zonder enige vorm van proces politiek dood gemaakt en had niemand van de andere partijen daar enig probleem mee gehad... Figuren als Rosenmüller, Marijnissen, Duyvendak en nog velen meer hebben altijd ongelimiteerd mogen flirten met massamoordenaars... maar zo werkt dat blijkbaar want slachtoffers van een intrinsiek slechte ideologie zijn blijkbaar minder erg dan van een ideologie die velen blijkbaar minder intrinsiek slecht vinden... die communisten bedoelen het eigenlijk altijd wel goed, hè..
Voor degenen die dat bagatelliseren hier, ga je schamen....

agitsnob | 31-03-13 | 18:30

Rosenmuller deed die fondsenwerving uiteraard alleen omdat hij het inhoudelijk volledig eens was met de acties en de aanpak van Pol Pot. Anders doe je zoiets niet!

Tiberius | 31-03-13 | 18:25

jodidor | 31-03-13 | 17:44 |

er liepen ook heel wat mensen met Hitler mee, mensen die ook geen symphatie hadden voor masamoord....

FW Ta-183 Huckebein | 31-03-13 | 18:23

Eindelijk met zijn billen bloot.Werd tijd.PR is een nagemaakte engerd met zijn aangeleerd Rotterdams spraakje tijdens de havenstakingen.Grote bek in de kantine van de ECT maar de poort uit liggend op de achterbank van een lelijke eend omdat hij hem kneep als een ouwe dief.
Gadverdamme.

swassannuf | 31-03-13 | 18:03

Nee, ik accepteer GEEN cookies om te weten welk leuk baantje Rosenmöller heeft.

bruine kikker | 31-03-13 | 17:59

WirMachenMusik | 31-03-13 | 17:42 | + 0 -

Ja tuurlijk en niet bij die partij die mensen vanwege hun afkomst apart zet, ze daarom ook anders wil behandelen en ze van alles de schuld geeft.

Supermatthijs | 31-03-13 | 17:53

De GML ontkende destijds in hun ranzige ktantjes dat het allemaal niet waar was wat er over Pol Pot werd geschreven. Rosenmoller was gewoon een dwaas die meedeed met dat clubje en het allemaal geloofde. Maar ik denk niet dat hij enige sympathie zou koesteren voor massamoord. Het enge is juist dat mensen zoals hij ook in Cambodja meeliepen en toen anderen over de kling joegen. Het kan iedereen overkomen. Daarmee heb ik niet gezegd dat deze linkse rakker CvdK mag worden of ik het ook maar enigzins voor hem opneem.

jodidor | 31-03-13 | 17:44

Als je niet wilt dat Rosenmöller commissaris van de koningin wordt, moet je niet op hem stemmen. Oh, wacht...

KropjeSla | 31-03-13 | 17:44

exkoppijn | 31-03-13 | 17:12 |
Terwijl ik dat schrijf bekruipt me de vraag waarbij zich het grootste deel van de PVV-voorlieden tijdens WOII zou hebben aangesloten.......
------------
De meest logische verwachting lijkt mij dat ze zich zouden hebben aangesloten bij het verzet tegen het toenmalige establishment. En dat ondanks de gevaren voor lijf en leden die daar toen aan verbonden waren.

WirMachenMusik | 31-03-13 | 17:42

Andrée van Es, een geestverwant van Rosenmüller, is wethouder in Amsterdam. Ze verklaarde recentelijk dat ze in de jaren '70 foute keuzes had gemaakt. Het heeft nooit consekwenties gehad. Ze kon zelfs een haatbaard van een onderscheiding voorzien en iedereen in Amsterdam stond erbij en keek ernaar.
Andrée van Es is bij het koninklijk huis, dat zelf niet onbekend is met omstreden sympathieën, binnengehaald. Ergo, het gaat niet om foute ideeën of verkeerd handelen. Eens je tegen de macht aanschuurt ofwel het pluche aan je reedt voelt, ben je voor de rest van je leven zeker van een comfortabel bestaan. En omdat ons ons kent, komen we van die foute mensen in het bestuur ook nooit af.

eastender | 31-03-13 | 17:22

Rösenmöller was toch ook degene die een documentaire maakte van prins Claus in Afrika en steeds geplaagd werd door camera mankementen als Claus leuke spelletjes deed met blote bushbush negertjes? Of ben ik nou in de war met Claus' goede vriend, de eveneens ethnisch bewogen Joris Demmink?

dedeurs | 31-03-13 | 17:22

exkoppijn | 31-03-13 | 17:12 | + 0 -

Zelf denken ze het verzet gezien hun laatste actie's maar we weten wel beter natuurlijk.

Supermatthijs | 31-03-13 | 17:17

Vele lieden hebben op een bepaald moment in tijd hun voorkeuren voor bepaalde personen of een ideologie.

Terwijl ik dat schrijf bekruipt me de vraag waarbij zich het grootste deel van de PVV-voorlieden tijdens WOII zou hebben aangesloten.......

Van mijn conclusie word ik niet vrolijk !

exkoppijn | 31-03-13 | 17:12

Eerlijk gezegd vind ik het feit dat hij een van de leidende demoniseerders van Pim Fortuyn was nog veel erger. En vooral ook dat dat hem bij die aanstaande benoeming als verdienste gecrediteerd wordt.

WirMachenMusik | 31-03-13 | 16:48

Verhuisde zodat kind op witte school kon! Sociaal toch?

Kalaforni | 31-03-13 | 16:48

Ben je een blauwe maandag lid geweest van de PVV, kun je een bestuurderscarriere wel schudden. Heb je Pol Pot of de Rote Armee Fraktion destijds geadoreerd, verdien je pluspunten in het elitair linkse netwerk.
Dit is Nederland.

websenior | 31-03-13 | 16:44

Mooi he, dat het internet zo'n lang geheugen heeft. Alsof alles wat zich destijds afspeelde en vergeten had moeten worden als nieuw herboren wordt. Ik moet wel eens denken aan de politici van de jaren 40 en later. Wat zullen zij veel streken hebben uitgehaald en wat zijn ze met veel weggekomen. Maar deze tijd is gelukkig voorbij. Alleen jammer dat hun mentaliteit ook mee veranderd is van landsdiener naar opstapje naar een leuker baantje.

appeltjesgroeneweide | 31-03-13 | 16:41

Ik kan me nog wel een artikel herinneren uit HP/De Tijd van zo'n 10 jaar geleden waarin het duistere verleden van GroenLinks leden werd achterhaald.
-Mohammed Rabbae die het geen slecht idee vond als De Duivelsversen verboden zou worden. Want beledigend voor de islam etc. Maar tijdens een interview met Theo van Gogh bleek na enig aandringen dat meneer het boek (uiteraard) niet gelezen had.
-Farah Karimi die zich bezighield met het verstrekken van illegale paspoorten en aan de zijde stond van de Mujaheddin in AFghanistan.
-Sam Pormes de Molukker die van dichtbijbetrokken was bij de treinkaping in de zeventiger jaren en lang geleden guerilla-trainingen gevolgd heeft voor de Palestijnse zaak.
-Wijnand Duyvendak met zijn radicale krakersverleden.
En zo waren/zijn er nog een paar van dit soort lui binnen GL maar wat die uitgespookt hadden en wie dat waren ben ik vergeten.

leo de pejo | 31-03-13 | 16:03

@Boze massa | 31-03-13 | 15:39
Hoi, het schijnt dat de pvdachteruitgang een voorpost wil openen in syrie. Hier kunnen gejihadiseerde vrijheidsstrijders een aanvraag indienen voor het woning, werk & wijf project van de gemeente islamsterdam. salarisindicatie: 5 x braakellendenorm naar plaatselijk prijsniveau. Is dat mss wat veur je?

pennestront | 31-03-13 | 15:51

Water is nat.
Gras is groen.
Paul Rosenmoller steunt genocide.

Bedankt voor het intrappen van deze open deur, Bassie!

dlseth_ | 31-03-13 | 15:51

@raquelita | 31-03-13 | 14:55
Lieden met poltiek corrupte, sorry correcte, ideeën worden hier gezien als sitting ducks.
Veel succes hier!

pennestront | 31-03-13 | 15:47

Oja. Voor dat ik het vergeet. Ik ben ook goed in knuffelen en thee drinken.

Boze massa | 31-03-13 | 15:44

Paul Pot Rosenmüller dient met pek en veren over de grens naar Noord-Korea geschopt te worden. Hij is het laagste van het laagste wat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Het ultieme braakmiddel is het.

Willem VanDer Decken | 31-03-13 | 15:42

Beste mede GSers ik ben momenteel werkloos en ben opzoek naar een baan. Hierbij enkele hoogte punten uit mijn CV/ carriere. Lid van PvdA en daarna GroenLinks, lid geweest van de RaRa en de Rode Brigade. Stage gelopen bij: Lichtend pad, Tupac Maro, Farc en Rode Kmerh. Referentie van Fidel Castro, Hugo Chavez en Evo Morales.

Hobbys: activist en linkse Terrorist.

Ben opzoek naar: bestuurlijke functie in de publieke sector. Weinig doen en veel verdienen.

Salaris indicatie: 3x boven de Balkenende norm
Onkosten declareerbaar.

Moet wel bij kunnen snabellen.

Graag reageren via GS.

Boze massa | 31-03-13 | 15:39

Zou ergraag wat over te zeggen hebben, maar ik hou het er maar op dat het een verveeld rijkeluiskindje is

Bokito ergo sum | 31-03-13 | 15:31

liever rosenmüller terug in de politiek dan de idioten die hier hun mening verkondigen.

zeeman73 | 31-03-13 | 15:29

@Asmodean | 31-03-13 | 14:21
De Islam als gevaar zien, wat het ook is, is niet hetzelfde als één politicus als gevaar zien en die politicus afschilderen als extreem rechts, fascist, racist, een kampbewaarder, de nieuwe Adolf. Niet omdat die politicus dat was of is, (Fortuyn, Wilders) maar uit angst om politieke macht te verliezen. Daarom moest Fortuyn en nu ook Wilders worden 'kaltgestellt'

Dat is het smerige spel wat hier ten lande is gespeeld en nog steeds wordt gespeeld. En wat jij en velen met jou nog steeds niet zien.

Het is dat Henk Krol niets over de Islam heeft gezegd, want anders hadden ze die ook al aangepakt.
Maar dat gaat nog wel gebeuren als 50+ blijft stijgen in de peilingen. Zijn ze al mee bezig geweest. Het begint met ridiculiseren, dan even wat misstappen uitvergroten, en als dat geen effect heeft, wordt groter geschut ingezet. Denk hier nog maar eens aan als er nieuwe verkiezingen dreigen.

En nee, ik vind niet dat je een daad van een extreme gek
op het conto kan schrijven van uitspraken van één politicus die voortdurend te kennen geeft dat hij bedreigingen en geweld verafschuwd.

Ik vind wel dat je de daad van Volkert op het conto kan schrijven van politici die voortdurend één en dezelfde politicus bewust hebben gedemoniseerd.
En Volkert is geen gek, hoewel men ons dat graag voorhoudt. Volkert is een extreemlinkse activist, waarvan ik niet geloof dat hij op eigen houtje heeft gehandeld. En bij Breivik is dat wel het geval.

Asmodean | 31-03-13 | 14:26

Goed lezen. Ik beweer dat moslimfanaten én de hetze van de linkse kliek, incl. Pectold, de oorzaak is van het feit dat Wilders dag en nacht moet worden beveiligd.

In eerste instantie werd hij beveiligd vanwege reële doodsbedreigingen uit Islamtische hoek.
De almaar doorgaande hetze van de linkse kliek, incl. Pectold, heeft ervoor gezorgd dat hij ook met de dood wordt bedreigd door extreemlinkse types.

La Vie En Rose | 31-03-13 | 15:18

@raquelita|31-03-13|2013
1. "met zonder" is vrij verwarrend tenzij u bedoelt dat Paul Rosenmöller mét massamoordenaars heult zónder scrupules.
2.Historische feiten liegen niet.

R.B.Scott | 31-03-13 | 15:06

louis6227 | 31-03-13 | 14:57 |
Andree, die er zo enorm aan meegeholpen heeft om die importbruid binnen de kortste keren aan een Nederlands paspoort te helpen? Die Andree bedoel je toch, niet?

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 15:04

Rosenmöller hoort nergens thuis in onze parlementaire politiek Bassiehof. Noch in de tweede kamer noch als commissaris van de Koningin. Hij misbruikt het open systeem hier om zijn eigen extreem linkse agenda er tussen te wurmen. Ik vraag me bij hem af hoeveel doden het hem waard is voor zijn vorm van socialisme.
En stel je eens voor dat Paul Rosenmöller in het verleden sympathieën voor de het nationaal socialisme en de nazi's had gehad. Dan had hij nooit voet aan de grond gekregen in de politiek. Ik zie in de mate van verschrikkingen van beiden ideologieën geen enkel verschil.

Amano | 31-03-13 | 15:03

raquelita | 31-03-13 | 14:23 |
De man is nu fouter dan hij toen was. Hij vindt nog steeds dat hij geen morele verantwoording hoeft af te leggen, dat is wat er heel erg fout aan hem is. Integer? De naam Rosenmöller in één zin gebruiken met het woord 'integer', dat vind ik getuigen van ultieme blindheid.
forum.politics.be/showthread.php?t=182...
“Spijt,” zei Rosenmöller over zijn GML jaren, “is niet het begrip dat bij mij bovenkomt.” En toen Knevel blééf doorvragen: “Hoe raakt het u als er passages in het Oude Testament staan die totaal niet door de beugel kunnen als het gaat om homoseksualiteit? Heeft ú daar ooit ondubbelzinnig afstand van genomen?”

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 15:02

Zit nog wel te wachten op een programma van Rösemoller over Zorriegeta en dan liefst ook met commentaar van Andrée van ES, u weet wel die PSP-ster, die altijd bij de STasi in oost duitsland op visite ging.

louis6227 | 31-03-13 | 14:57

R.B.Scott | 31-03-13 | 14:50
Ah... Dus het is pas als ik mijn zwitsalletje kwijt ben, dat ik net als u ongenuanceerde meningen met zonder argumenten mag spuien?
Dank.

raquelita | 31-03-13 | 14:55

@raquelita|31-03-2013|14:23
Goedemiddag Mevrouw Rosenmöller alias roquelita.
Ik begrijp dat het pijnlijk voor u moet zijn om ondanks verwoede pogingen door de jaren heen uw neukfout Paultje wat normen en waarden bij te brengen hij geworden is tot wat hij nu is:Een griezelige wolf in schaapskleren met verderfelijke ideeën.
Om nu als zwitsalletje hem een bosje veren in z'n
link(s)e reet te duwen is droevig en lachwekkend tegelijk.

R.B.Scott | 31-03-13 | 14:50

Wacht geduldig op het antwoord van La Vie, of is zoveel redelijkheid van Asmodean haar teveel geworden ?

Supermatthijs | 31-03-13 | 14:47

Het lijkt me een goed idee om bij al die knekelmusea in Cambodja een bordje te hangen met de tekst: "Deze ramp is mede mogelijk gemaakt door Paul Rosenmüller Holland".

bruin1 | 31-03-13 | 14:42

@PandaBeep | 31-03-13 | 14:32

En dat terwijl je de naam niet eens weet te spellen.

Adalgar | 31-03-13 | 14:38

Zooo, paul zakkenvöller cvdk in Utrecht?
Linx is gelukkig al zo goed als deaud in nl, dus nog effe gauw een commissariaatje doorschuiven? Om faaleid te steunen? Om nog IETS te bereiken in de 1eK?Om een pensioengaatje te vullen? Om weer gauw recht op wachtgeld te krijgen? Daarentegen was paul tenminste nog van iets egs lid, faaleid is alleen maar een slap lid...... Van de orde van kringspiermusketiers that is.

pennestront | 31-03-13 | 14:37

Wellicht wordt Rosenmöller door Plasterk ingezet als pionoffer...

Adalgar | 31-03-13 | 14:35

Zalig Pasen? Als ik alleen al die misselijke naam van een Rosemöller zie staan, komen de eitjes spontaan naar boven!

PandaBeep | 31-03-13 | 14:32

@(klap) (klap) (klap) | 31-03-13 | 12:30
(fap) (fap) (fap)

copywriter | 31-03-13 | 14:29

@Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:11
U heeft inderdaad het einde van de domheid bereikt.

copywriter | 31-03-13 | 14:27

La Vie En Rose | 31-03-13 | 14:13 |
Overigens vind ik je stelling dat 'de linkse kliek' de oorzaak is van het feit dat Wilders beveiligd moet worden walgelijk. Je hele stuk barst van de walgelijke insinuaties die op helemaal niets anders dan je eigen onmacht en woede zijn gebaseerd. Rosenmoller werd ook bedreigd. Net zoals (de kinderen van) Halsema overigens. En wiens schuld is dat? Van de 'rechtse kliek'?

Asmodean | 31-03-13 | 14:26

Als aanvulling: tijdens zijn journalisten bestaan verdiende lulletje Rosemuller voor 1 dag werk/week 80.000 euri in 1 jaar. Dat was vlgens mij voor een club waar Maxima ook in zat.

Het is niet te hopen dat deze foute gast een provincie moet gaan besturen. Wel makkelijk als je Maxima al kent trouwens.

Dikke Worst | 31-03-13 | 14:24

Paul Rosenmoeller is een intelligente, beschaafde en integere man. Het soort politicus dat ik mis in de hedendaagse politiek.
Hij kan best fout zijn geweest in de jaren 70. Dat waren er toen heel veel, vanuit hun idealen... ik denk niet dat Rosenmoller hier nu nog achter zou staan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
De moordenaar van Fortuyn heet Volkert. Niet Paul.

Kom maar op met die minkudo's. Weg met de roeptoeters, leve de beschaving.

raquelita | 31-03-13 | 14:23

La Vie En Rose | 31-03-13 | 14:13 |
Wilders noemt de islam een gevaar. Stel dat een extreme gek, we noemen hem voor het gemak even Breivink, besluit dat er gehandeld moet worden. Met de woorden dat de islam een gevaar is in het achterhoofd besluit Breivink naar een moskee te gaan en aldaar de imam te vermoorden. Is dit dan de schuld van Wilders, vind je? Ik vind namelijk van niet. Gekken bestaan er altijd. Het is duidelijk dat Wilders niet wilde dat mensen afgaande op zijn woorden besluiten te gaan moorden. Gek genoeg vinden de mensen die het vrije woord van Wilders altijd verdedigen dat 'links' wel verantwoordelijk kan worden gesteld voor de moord op Fortuyn. Behoorlijk hypocriet als je het mij vraagt. Ik vind Wilders ook niet verantwoordelijk voor de moorden op 77 kinderen, maar ongetwijfeld zijn er in het linkse kamp ook net zulke hypocriete mensen die Wilders hier wel verantwoordelijk voor houden.

Asmodean | 31-03-13 | 14:21

hij probeert het te brengen als onderzoeksjouranlistiek en als een spannende crimi.
maar paternotte is gewoon een fascist die linkse mensen haat. niets meer en niets minder.

zeeman73 | 31-03-13 | 14:20

"In de nasleep van de Fortuyn-revolte verliet hij in januari 2003 de vaderlandse politiek. Hij werd bedreigd, een druk die ook zwaar op zijn gezin leunde. Schandalig natuurlijk. Gelukkig voor hem kwam hij op zijn pootjes terecht.

Idd Schandalig, die bedreigingen.
Weet je wat ook schandalig was?
Dat Rösenmuller deel uit maakte van die linkse en D66 kliek die een ongekende hetze voerde tegen Fortuyn.
Een kliek die het geen enkel probleem vond dat Fortuyn werd bedreigd.
Een kliek die zo ver ging dat Fortuyn werd afgeknald door een Groenlinkse dierenactivist.
Een kliek die na de moord op Fortuyn hun handen wasten in onschuld. Ook Rösenluller.
Een kliek die nooit excuses heeft aangeboden.
Een kliek die daarna mooie dikbetaalde baantjes kreeg aangeboden.

Een kliek die nog steeds bestaat uit dezelfde mensen en nieuwe aanwas uit dezelfde linkse en D66 hoek.
Een kliek die Wilders dezelfde behandeling - en nog een graadje erger - gaven en geven dan Fortuyn destijds.
Een kliek die - samen met extreme moslims - de oorzaak is van het feit dat Wilders al acht jaar dag en nacht moet worden beveiligd.

Een kliek die daar er geen enkel probleem mee heeft, maar soms zuinigjes zegt dat ze dat erg vindt. Voor de Bühne ja. Want ze menen er geen zak van natuurlijk.

Het verleden van Rösenmoller als Pol Pot aanhanger, en het feit dat hij daar nooit publiekelijk afstand van heeft genomen, alsmede zijn rol in het demoniseren van Fortuyn is voldoende om deze man never nooit CvK te laten worden.

Maar daar hebben de boven ons gestelden schijt aan.
Want ik begreep uit de column van Bassie op The Post online dat, ik citeer: "Rosenmöller zou door minister Plasterk zelf naar voren zijn geschoven, omdat het kabinet de steun van GroenLinks nodig heeft in de Eerste Kamer."

Alles voor macht.

Stelletje smeerlappen.

La Vie En Rose | 31-03-13 | 14:13

Die vuile gluiperd moet nergens een poot tussen de deur kunnen krijgen. Laten vallen die graaier, leugenaar en ziekelijke gek..!!

Potjepoep | 31-03-13 | 14:11

Ik ben niet dezelfde persoon die ik vijf minuten geleden was, dus ga er vanuit dat ook de Reuzenmoller van vroeger niet de Reuzenmoller van nu is. Er zal met iedereen in de politiek wel "iets" zijn geweest vroeger. Dat Pot onder de vlag van iets genocide pleegt, maakt niet ieder linkschmensch tot een massamoordenaar. Dat is een beetje een "ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas" redenatie.

Gezonde weldenkende mensen gaan per definitie niet de hedendaagse politiek in. Reuzenmoller is derhalve net zo geschikt als alle andere ellendelingen. Veel verschil zal het niet maken.

Trouwens, kunnen we niet beter iemand hebben die in het verleden fout zat, dan iemand met een onberispelijk verleden die tijdens het ambtstermijn de mist in gaat? Ik noem maar een Aleidje.


Kromst | 31-03-13 | 14:09

Rosenmöller binnenkort zeker: "Ich hab's nicht gewusst", en vervolgens glas plas was zoals meestal in 0031 en Rosenmöller commissarisje in Utreggg, maareh, goed stukje Bassie !

EA 827 | 31-03-13 | 14:08

Wat veel mensen vergeten is dat tijdens de door Rosenmöller gesponsorde genocide, ook de bijna voltallige moslimbevolking van Cambodja is uitgeroeid. Dit wapenfeit maakt Rosenmöller de meest succesvolle islambestrijder die Nederland ooit voortgebracht heeft.
Alleen.. weten zijn moslimvriendjes hier ten lande dat überhaupt wel?

Tiberius | 31-03-13 | 14:06

Ven1V1d1V1c1 | 31-03-13 | 13:56
Asmodean | 31-03-13 | 13:59 |
Nog even ter aanvulling: dat artikel waarin hij stelt af te zien van wachtgeld komt uit 2005, 2 jaar nadat hij af was getreden als Kamerlid. Dat had je zeker ook niet door hè?

Asmodean | 31-03-13 | 14:04

Dit sujet is het parlement uit geflikkerd en mocht als ambtenaar bij de staatsomroep verder. Het is een misselijkmakend figuur dat scherp moet worden gevolgd. AIVD desnoods.

dubbert | 31-03-13 | 14:03

Parsons | 31-03-13 | 13:56 |
1. Ik ben geen gütmensch. Begrijpend lezen is moeilijk voor je begrijp ik.
3. Nee.
4. Ja. Riep hij dag in dag uit om Fortuyn kalt te stellen? Heb je daar ook nog een bron voor?

Asmodean | 31-03-13 | 14:00

@Asmodean | 31-03-13 | 13:45
Ach schei toch uit.
Natuurlijk kun je ook dat soort lijstjes maken over de VVD, PVV, CDA, CU, SGP enz. enz.
Het staat u geheel vrij om dat daadwerkelijk ook te gaan doen.
Maar, 1 ding vraag ik u: dat het sarcasme ervan af mag druipen. Hebben we tenminste ook wat om te lachen. (als het al niet zo triest was)

plaszak | 31-03-13 | 14:00

Ven1V1d1V1c1 | 31-03-13 | 13:56
Je stelt dat hij nog steeds gebruik maakt van wachtgeld, en 'bewijst' dat door een citaat waarin hij stelt 'af te zien van wachtgeld'. Heb je weleens door wat die zin betekent? Is lezen altijd moeilijk geweest voor je?

Asmodean | 31-03-13 | 13:59

plaszak | 31-03-13 | 13:48 |
Ik zou die lijst vooral niet te serieus nemen. Van de eerste vier namen op die lijst kloppen de beschuldigingen van twee van hen al niet.

Asmodean | 31-03-13 | 13:57

@Asmodean | 31-03-13 | 13:52
"Bovendien, verdedigt hij zich, ziet hij vanwege de beloning af van de wachtgeldregeling waarop hij als oud-kamerlid recht heeft."
Bron Elsevier: www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2005/5...

Ven1V1d1V1c1 | 31-03-13 | 13:56

@Asmodean | 31-03-13 | 13:50
1) Ik ben geen aanhanger van Wilders (begrijpend lezen is moeilijk voor gutmensen, ik weet).

2) Ik stem niet. Niemand is het waard om namens mij te beslissen over bijvoorbeeld mijn geld.

3) Ben je vergeten hoe de sfeer was ten tijde van Fortuyn?

4) Ben je ook vergeten dat Rosenmoller een van de idioten was die dag in dag uit opriepen om het kalt te stellen?

Parsons | 31-03-13 | 13:56

Ter aanvulling en verbetering: Michiel Pestman en dus niet Michel Pestman

vrijheid-van-spreken | 31-03-13 | 13:53

Nog even voor de duidelijkheid Pol Pot voerde een met name racistische strijd tegen Chinese en Vietnamese minderheden. Een van de Groen Links advocaten in de zaak Wilders verdedigde de tweede man van Rode Khmer leider Pol Pot, Nuon Chea in 2009 voor het terechtstaan voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Zijn naam: Michel Pestman, hij is lid van de sectie internationaal recht & mensenrechten.

vrijheid-van-spreken | 31-03-13 | 13:52

Ven1V1d1V1c1 | 31-03-13 | 13:50 |
Na 10 jaar nog steeds gebruik maken van wachtgeld? Hou toch op man, zo lang geldt die regeling helemaal niet. Heb je daar een bron voor?

Asmodean | 31-03-13 | 13:52

@Schoorsteenveger | 31-03-13 | 13:48
Dat bedoel ik dus.

Als je er met een nog gestrekter been in gaat dan destijds de lieden die opriepen om Fortuyn te vermoorden ben *jij* de Hitler.

Van die dingen.

Parsons | 31-03-13 | 13:52

@Parel van het Zuiden | 31-03-13 | 13:09
"De steun voor moordadige linksextremistische dictators kan moeilijk tegen Paul worden gebruikt. Dat zou hypocriet zijn. Heel links Nederland dweepte toendertijd met dit soort helden."
.
Dat vind ik allerminst hypocriet, omdat de steun voor moorddadige rechts-extremistische (what's in a name) dictators in diezelfde tijd ook genadeloos afgestraft werd. Hetmaakt mij geen biet uit of er nu het label "links" of "rechts" op de moorddadige tiran geplakt wordt. Mensen die sympathieën koesteren voor dit soort lieden moeten dat vooral kunnen uiten, in woord en geschrift. Opdat wij deze idioten herkennen en kunnen voorkomen dat zij ooit in een positie terecht komen waarin zou onze huidige -democratie- ochlocratie grote schade kunnen berokkenen.
.
Daarom pleit ik al decennia voor een onbegrensde vrije meningsuiting en spreekt het voor zich dat ik de heer Zakkenvöller dus op geen enkele wijze bestuurlijke verantwoordelijkheid, of enige andere publieke functie met enige macht, toegewezen wens te zien. Het zou een directe minachting van onze -democratische- ochlocratische waarden zijn!
.
"Vele andere bestuurders zouden ook het veld moeten ruimen."
.
Zonder meer. Die lieden zouden niet eens hun bestuursfunctie gekregen moeten hebben. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, dus weg ermee. Met pek en veren. Enige kleine puntje van zorg is de vraag waar de grens ligt tussen wat wel acceptabele sympathieën zijn en waar het verwerpelijk wordt. De heer Zakkenvöller viel destijds ontegenzeglijk in de laatste categorie. Hij mocht die sympathieën van mij hebben, maar hij heeft zich daarmee tegelijkertijd voor het leven gediskwalificeerd als iemand die mede namens mij het land bestuurt.

Chiant | 31-03-13 | 13:51

Parsons | 31-03-13 | 13:40 |
Gaap. Van een aanhanger van Wilders zou je juist verwachten dat hij zich hard maakt voor het vrije woord. Zo niet jij. Integendeel. Het vrije woord telt alleen voor gelijkgestemden van Parson. Stemmen op iemand die iemand extreem rechts noemt maakt je geen moordenaar als diegene toevallig vermoord wordt door een gek. Dat is net zo achterlijk als alle Wilders-stemmers verantwoordelijk stellen voor de kinderslachtpartij van Breivik.

Asmodean | 31-03-13 | 13:50

Gelukkig heeft de PVV geleerd van de fouten die ze ontegenzeggelijk in het verleden gemaakt hebben.
Flexibel als met name Bosma en Wilders zijn groeien ze momenteel gestaag,daarmee geholpen door het foute klimaat dat geschapen wordt door gore mannetjes als Rosenmöller en Plasterk.(Mijn god,alleen al de eeuwige kraak in de stem van die enge hoedenfetesjist)

R.B.Scott | 31-03-13 | 13:50

Pretendentieuse 'idealistische' salonsocialist die nog nooit een -fabriek- bedrijf van binnen heeft gezien en ondertussen wel over de ruggen van -ondernemingen- arbeiders zijn zakken vult. Typisch geval van de beste scheepslui staan aan wal.

Dat zo'n zakkenvullende -oetlul- ex-kamerlid (uit eigen beweging afgetreden) na 10 jaar nog steeds gebruik van maakt van wachtgeld, wanneer zijn positie in de baantjescaroussel niet verzilverd wordt....

Hypocriete aartshuichelaar.

Ven1V1d1V1c1 | 31-03-13 | 13:50

Parsons | 31-03-13 | 13:40 |
Wij zien het allemaal verkeerd. De PVV-stemmers zijn moordenaars en Wilders is de Nederlandse Pol Pot.
www.joop.nl/opinies/detail/artikel/114...

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 13:48

Fijnstoffer | 31-03-13 | 13:24 |
Och toch. Wat een schande deze raadsleden. Groenlinks heeft in de loop der jaren dan ook honderden raadsleden gehad. Sommige andere partijen durven uit angst voor dergelijke lijstjes niet eens mee te doen met gemeenteraadsverkiezingen, omdat ze weten dat hun lijstje vele malen groter zal worden. Flauw hoor.

Asmodean | 31-03-13 | 13:45

@Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:38
Vind je dan ook dat de mensen die toendertijd op Rosenmöller hebben gestemd ook een moordenaar van Fortuyn zijn?

Ja.

Of de omroep die de woorden van Rosenmöller uitzond?

Nee.

Of Philips, omdat ze televisies maken waarop Rosenmöller te zien was?

Nee.

Parsons | 31-03-13 | 13:40

Schorem kom altijd boven drijven!

baanaru | 31-03-13 | 13:39

@parsons
Vind je dan ook dat de mensen die toendertijd op Rosenmöller hebben gestemd ook een moordenaar van Fortuyn zijn? Of de omroep die de woorden van Rosenmöller uitzond? Of Philips, omdat ze televisies maken waarop Rosenmöller te zien was?
Ik zeg: arresteren, allemaal!

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:38

Kan mezelf wel wegminnen met al die taalfouten.

me,myself and IK | 31-03-13 | 13:34

@Strohond | 31-03-13 | 13:17
Doen we dat

Ko Reander | 31-03-13 | 13:33

Rosenmöller molenaar?

zeg maar jansen | 31-03-13 | 13:33

Paul Rosenmoller (GroenLinks):

Pim Fortuyn is niet gewoon rechts, maar extreem rechts.

Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts.

Stop deze Berslusconi van de lage landen.

Het is niet nieuw en al helemaal niet fris.

Een Fortuynlijk Nederland is geen Leefbaar Nederland.

Fortuyn is een nationalist en een populist.

Fortuyn is een charlatan.

Pim Fortuyn is een extreem rechtse uitgesproken nationalistische en isolationistische populist.

Als Pim Fortuyn het voor het zeggen krijgt, komt er een vechtcultuur: wij tegen zij.

www.youtube.com/watch?v=HOwb8FBhcgM&am...

Zoals ik al zei: Rosenmolller is een van de moordenaars van Fortuyn. Allemaal oproepen om het om te leggen. Die ene gek. Die was nodig. En Rosenmoller is een van de "mensen" die Fortuyn heeft vermoord door deze oproepen. Het is ze destijds gelukt, net zoals ze het nu met Wilders proberen te doen. En net zoals Mao en Pol Pot dat deden.

Moordenaar!

Parsons | 31-03-13 | 13:32

Als Rosenmöller dit baantje krijgt, zou dat betekenen dat Beatrix er ook geen moeite mee heeft dat iemand haar vertegenwoordigd die het bruut afslachten van de halve bevolking van een land mee hielp te financieren vanuit politieke overtuiging.
In een land waar politiek correct denken gelijk staat aan burgerhaat lijkt me dit scenario zeer goed mogelijk.
Mij verbaasd in dit opzicht inmiddels niets meer.

me,myself and IK | 31-03-13 | 13:31

@Parel van het Zuiden | 31-03-13 | 13:21
Jij snapt.

Parsons | 31-03-13 | 13:29

www.youtube.com/watch?v=yGKPw0ZKZI0
uitspraak van rosenmöller, "ik denk dat Fortuin zich in z'n eigen vingers gesneden heeft, ik hoop dat hij zich in z'n eigen vingers gesneden heeft en ik hoop dat de wond zo diep is dat het bloeden voor 15 mei niet ophoud." op 6 mei werd Pim Fortuyn vermoord

fcj | 31-03-13 | 13:28

Beste reaguurders, toch niets nieuws onder de zon? Onze zo geliefde Landbestuurders en aankomende voldoen toch aan de eerste vereisten om voor een dergelijke functie in aanmerking te kunnen komen !! En niemand uitgezonderd. De enige manier om hier werkelijk iets aan te kunnen doen is; Burgerlijke ongehoorzaamheid. Echter, er hoeft er maar 1 te zijn die het er niet mee eens is en zich wil blijven laten copuleren door Rutte en zijn vazallen, dan gaat het graaifeest gewoon door. Prettige Paasdagen u allen.

kiki01 | 31-03-13 | 13:27

Even off-topic: hebben jullie ook met vuurrrood op de kaken zitten kijken naar de paus. (ik trouwens niet maar ik las het op nu)
'bedankt voor de bloemen' in het Italiaans. Het moet potverdomme niet gekker worden. Het enige wat die gozer (oud/nieuw, 80 of 90+) in dat Vaticaan elk jaar mot doen is onze bloemensector promoten. Een simpel bedankje in het Nederlands kan er niet vanaf, na al die boeketten uit Nederland.
Je zou um toch boven de oceaan uit een vliegtuig gooien.
Daar zal Paul Rözen-möller is een docu over moeten maken.
Maar ho maar, wel groenlinks heten, maar niet op komen voor onze bloemen.
Het zit me tot hier..

arie181818 | 31-03-13 | 13:27

Maoïst/Marxist Rosenmöller, die in het verleden enkele van de meest misdadige regimes in de geschiedenis van de mensheid in woord en geld heeft gesteund, kan nu commissaris van de Koning(in) worden. Diezelfde koning die verondersteld wordt excuses aan te bieden voor de slavernij in een ver verleden.
Ik snap het niet meer.

plaszak | 31-03-13 | 13:25

Even een episch reaguursel in herinnering brengen:
"Groen Links – Aziz Adahchour, raadslid. Je ontkomt er niet aan om af en toe een moslim te nomineren. Nu frauderen de allochtonen bijna allemaal en aangezien er ruim een miljoen hier rondhangen zou de lijst eindeloos zijn.
Maar het gaat hier ook om de foutlinxen. Het linxe en groene tuig dat altijd met de opgeheven vingert klaar staat om ons te corrigeren, maar dat zelf alles uitvreet wat allah (of z’n broer) verboden heeft.
Vandaar deze oplichter: GsL raadslid Aziz Adahchour. Had twee niet bestaande fulltime banen bij het onderwijs. Haatscholen staan bekend om hun frauduleus mensen aanstellen en zo kan het dat de linxe maffia het mogelijk maakt dat iemand zo maar twee banen kan hebben en nimmer op zijn werk hoeft te verschijnen. Bedenk hierbij hoeveel mensen bij deze fraude betrokken zijn. De scholen, de foute politieke partij, de ambtenaren, de belastingdienst, de gemeenteraad, enz. enz. Foutlinxen in overvloed. Fraude.
Groen Links – Judith Bokhove. Is raadslid van de groencriminelen en ook directeur van het erbarmelijke bedrijf Greenchoice. Niet alleen is zij even vergeten te vermelden dat zij directeur is, hoewel dit verplicht is, maar haar bedrijf stinkt aan alle kanten. En wanneer de gemeente iets beslist over “groen, energie, zonnepanelen, duurzaamheid enz.” stemt dit loeder gewoon mee (of niet volgens de fractievoorzittert, maar hiervoor was haar man de directeur en toen stemde ze wel met alles mee, terwijl hetzelfde geld van Greenchoice naar binnen stroomde). Belangenverstrengeling zoals het kan. Erg onhandig allemaal en typerend voor foutlinx. Daarnaast
ligt haar bedrijf overhoop met de Eneco is de gemeente weer deels eigenaar van de Eneco. Verder graait ze nog wat in de zorg. Het bedrijf Greenchoice is dusdanig rot, dat de overheid er al drie keer heeft ingegrepen. Niettemin vindt haar fractie haar integer en kunnen we het woord “integer” dus schrappen uit de Dikke van Dalen. Graaien, verzwijgen nevenfunctie, tweepetten, blond en gespleten persoonlijkheid, belangenverstrengeling.
Groen Links – Harry Borghouts ook gemeenteraadlid voor Progressief Heemstede (1977-1987), fractievoorzitter van Progressief Heemstede (1982-1987), secretaris-generaal bij ministerie van justitie (1996-1999) en
commissaris van de koningin Noord-Holland (2002-2009)). Hij wordt, als secretaris-generaal van Jusititie, in 1999 verantwoordelijk gehouden (door de commissie-Kalsbeek), voor het niet tijdig informeren van minister Korthals van Justitie over coketransporten. In de periode dat Borghouts commissaris van de Koningin was, speculeerde de provincie Noord-Holland op banken in IJsland met 78 miljoen euro tegen een rentevergoeding van 5%. Het geld werd geleend van De Nederlandsche Bank. Door de kredietcrisis is dit bedrag geheel verloren gegaan. Sommige mensen worden fout geboren, hij is er 1 van, toch is hij het ware gezicht van Groen Links; de meeste zijn oude zakken, die slapend miljonair worden en nimmer in dag in het bedrijfsleven presteerden. Graaier, geldverdamper, eventueel corruptie.
Groen Links – Jamai Challiui. Succesallochtoon en raadslid. Kwam nooit op een vergadering van GsL en dat zou ik ook niet doen, maar maakte zich verder schuldig aan illegale onderverhuur, huisvesting van illegalen, importeren familieleden en uitbuiting.
Groen Links – Cees van Dijk, raadslid en bestuurslid afdeling Haarlem vanwege seksueel misbruik (verkrachting) van een 13-jarige jongen. Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel, plus daarna psychische behandeling.
Meneer is therapeut en verkracht zijn cliënt, het lijkt wel een boek van Stieg Larsson, monsters bestaan helaas. Het NRC weigerde hier over te publiceren, men wil de sector niet beschadigen. Verkrachter, schending ambt, pedofiel.
Groen Links – Wynand Duyvendak, crimiclown en kamerlid: wegens inbraak in het gebouw van het ministerie van Economischer Zaken, bedreigingen en brandstichting in zijn tijd als milieuactivist – “Ik vond dit soort acties altijd legitiem”, vertelde Duyvendak het opinieweekblad Elsevier nog enkele dagen voor zijn aftreden. “Dit feit is verjaard, ik maak me er niet druk om”. Zijn fractievoorzitter Femke Halsema sprak van een ‘politieke fout’, omdat hij in de aankondiging van zijn boek deze actie als een groot succes bestempelde, zonder tevens te vermelden, dat hij tot het inzicht gekomen is, dat dit soort acties contraproductief werken; een wijziging in zijn denken, die wel in het boek zelf tot uitdrukking zou komen en die Duyvendak als gevolg van de commotie ook in interviews
nadrukkelijk naar voren bracht. Bejaarde Volkert.
Groen Links – Arjan El Fassed, Tweede Kamerlid van Groenslinksch. Haatzaaien. Meneer is opperhoofd bij een website bedoeld om de haat tegen Joden aan te wakkeren en de islamisatie van de wereld te vervullen. (The Electronic Intifada). Geld voor ontwikkelingshulp wordt hier misbruikt en klassiek voorbeeld van een linxe met een dubbele agenda. Zwendel, haatzaaien, islamisatie.
Groen Links – Rik Grashoff, Tweede Kamerlid, Wethouder Delft (1998-2006)) liet Delft voor 4 ton garant staan voor een aanbouw aan de Sultan Ahmed Moskee. De Turkse Vereniging kreeg zo een lening tegen lage rente en zou daarmee “culturele ruimtes” aanbouwen aan de moskee. Voorwaarden waren wel dat de vereniging een ander bestuur moest hebben dan de moskee, en de ruimtes van de vereniging moesten afgescheiden zijn van die van de moskee. Nou zijn die besturen inderdaad verschillend. Precies dezelfde 9 Turken, dat weer wel, maar in een andere volgorde. Heel verschillend, vindt de gemeente. Het zou om te lachen zijn, als het niet zo treurig was.
Bovendien blijken de ruimtes van de vereniging naadloos, zonder scheiding over te lopen in die van de moskee. Die heeft zo een fijne uitbreiding gekregen. Laat de Delftse burger maar dokken. Kortom, Grashoff bedonderde de boel en de moskee/ Turkse vereniging benutte de geboden mogelijkheden. Werd beloond met een post als Wethouder in Rotterdam en verdampte daar 50 miljoen in het “Jeugdjaar” en loog bij herhaling over het verdampen van geld in muziekpodium “Watt”. Zwendelaar, vriendjespolitiek, kopen van stemmen, islamisatie.
Groen Links – Leen Harpe, lijsttrekker van de lokale milieumaffia in Zeeuwland. GroensLinks, dus. Meneer is graaiend ambtenaar en politicus. Reden van deze notering is echter dat deze gloeilampenhater tegen zijn exvrouw te keer gaat en daarvoor vervolgd wordt, voor huisvredebreuk dus.
Groen Links – Herman Meijer. Bestuurder van deze foute partij, uitvinder van de kindersex en baanbrekend pedofiel. Binnenkort weer verkiesbaar voor de eerste kamer. Ridder in de orde van Oranje Nassau, kun je nagaan wie allemaal een lintje krijgen tegenwoordig. En waarvoor?! Pedofilie.
Groen Links – Mariko Peters, kamerlid, heeft als diplomate de gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken overtreden, maar mag toch aanblijven als Kamerlid. Ze meldde in 2005 in Kabul niet aan haar ambassadeur dat ze een liefdesrelatie had met een man wiens subsidieaanvragen ze moest beoordelen en dat was tegen de regels. Leermoment: blijkbaar hebben wij dure diplomaten in dienst, die allerlei allochtonen in hun
eigen typhusland aan fraaie banen helpen op onze kosten. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek.
Groen Links – Sam Pormes. Voorzittert van de Groene Bende te Assen. Er was niet sprake van één affaire waarbij Sam Pormes in opspraak kwam, het ging om een hele reeks. De feiten zijn terug te vinden op een Wikipedia pagina. Het ging over betrokkenheid bij het gijzelingsdrama bij de Punt, om een schietpartij in Assen, waarvoor Pormes zeven maanden vastzat, het ging om een gevalletje uitkeringsfraude, en het ging om een guerrillatraining in Jemen. Fraude, terrorist.
Groen – Links – Helma Ton, burgemeester van Blaricum: rijden onder invloed.
Groen – Links – Tara Singh Varma, succesallochtoon, kamerlid, was een veelbelovend politica, maar vernielde haar eigen politieke carrière door financieel wanbeleid en leugens. Ze ging zelfs zo ver dat ze deed alsof ze elk moment kon overlijden aan kanker. Na veel vertoon bij haar vertrek uit de
Tweede Kamer komen de geruchten op gang. Uiteindelijk blijkt dat ze geen kanker heeft, maar dit
heeft verzonnen. En dit vaker doet. Misleiding, graaien. Geen enkel geweten; verduisterde geld als
penningmeester van het Grenada Kommittee. "
( The_Challenger | 25-12-12 )
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/12/...

GroenLinks is een partij vol foute mensen. Paultje de massamoordenaarsupporter is er maar één van. GL staat voor een verzameling realiteitsblinde wereldverbeteraars die hun mening koste wat kost opdringen, met veel gedram en gezeur, en die niet zullen aarzelen over stapels lijken te gaan, als hen de kans wordt gegeven.
Verlos ons van dit boze.

Fijnstoffer | 31-03-13 | 13:24

@Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:15
Ik herhaal:

Rosenmoller is een van de moordenaars van Fortuyn.

Parsons | 31-03-13 | 13:23

"Ik hoop dat de Heer Fortuyn zich in de vingers gesneden heeft en dat het bloeden pijn doet en dat het bloeden niet ophoudt tot 15 Mei."
-
Paul Rosenmöller
-
Enfin, zo herinner ik me deze man. Geen idee of hij al dan niet geschikt is. Bij het horen van die naam, schiet bij mij steeds weer de periode Fotuyn door me heen. Die moest kapot, omdat hij dingen riep waar Paul het mee oneens was/is. Dat biedt weinig hoop voor de toekomst.

Not Muhammad | 31-03-13 | 13:23

Ach, "links" is nu ten ene male chique en salonfähig. Altijd al zo geweest in Europa, zie ook Die Linke in Duitsland en mensen als Joschka Fisher, Gregor Gysi en Oscar de la Fontaine.

De media (ook zo'n links bolwerk vandaar dat Zakkenvöller er zich zo goed thuis voelt) kijkt lekker de andere kant op en meet met twee maten als het gaat om een cordon sanitaire rondom links of rechts extremisten.

Dat beide extremen tot hetzelfde soort totalitaire samenlevingen leiden wordt dan maar voor het gemak met de mantel der liefde bedekt.

Ik zou zeggen: een enkeltje Noord Korea voor de Paul Rosenmöller's, de Wijnand Duyvendakken, de Femke Halsema's, de Jan Marijnissen's enz enz die Nederland 'rijk' is!

bokkenrijder | 31-03-13 | 13:22

@Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:15 |

Volgens mij bestook @Parsons Paul zojuist met woorden. Elkaar met (geschreven) woorden bestoken zonder geweld is een teken van beschaving. Denk even na, de zinsnede van @Parsons is niet heel anders als de zinsneden waar Paul zich van bediende tijdens het "debat". Cursusje meten met dezelfde maat?

Parel van het Zuiden | 31-03-13 | 13:21

@Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:04
Nuance? 65 miljoen doden door een ideologie. Nuance.

Parsons | 31-03-13 | 13:20

Mensen als Paul Rosemöller worden niet gehinderd door een fatsoenlijk geweten, ze duiken overal weer op. Ook al weer jaren bij de publieke omroep.
Nooit heeft dit persoon afstand genomen van de multiculturele samenleving, of er verantwoordelijk voor genomen.
Schaamteloos gaat hij door met het prediken van zijn gutmenschen dogma's.
De geschiedenis zal dit soort mensen in het juiste perspectief plaatsen...

Onderbuik | 31-03-13 | 13:18

Again: get out of the 70s

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:18

Ko Reander | 31-03-13 | 13:10
Ik geef de voorkeur, naar goed gebruik, aan strohondenklabanus.

Strohond | 31-03-13 | 13:17

In hoeverre Rosenmoller "fout" was is meer iets voor het OM. Zonder strafblad kun je gewoon politieke functies bekleden. Wat mij meer verbaast is dat een partij als GL met 4 luizige zeteltjes in de 2e Kamer vrolijk in de baantjescaroussel meedraait. Wat burgemeestertjes hier en een commissarisje daar. Staat toch totaal niet in verhouding tot het mandaat wat deze foppartij van de kiezer heeft meegekregen. Laat Rosenmoller maar gezellig van zijn riante familiekapitaal gaan leven. Of nog beter, het op maoistische manier verdelen onder de verworpenen der aarde.

medusa324 | 31-03-13 | 13:17

Enneh Bassie, hou nou eens op het lijk van Groen Links zo vaak op te warmen. In het kader van "over de doden niets dan goeds" en meer van dat alles...

Parel van het Zuiden | 31-03-13 | 13:16

@parsons
Doe effe normaal man. Elkaar met woorden bestoken zonder geweld is een teken van beschaving. Dat is wat Rosenmöller deed.
Dat er dan een mafkees zoiets doet, staat daar los van. Denk even na; is nogal een beschuldiging die je daar doet... Cursusje denkhygiëne?

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:15

Rosenmöller heeft destijds, vanuit het rijke westen, geld ingezameld voor Pol Pot. Daarmee heeft hij een substantiele financiele bijdrage geleverd aan het realiseren van de killing-fields. Het bloed van 2 miljoen afgeslachte cambodjanen kleeft dus ook aan zijn handen. En nooit veroordeeld natuurlijk. En nooit met zijn slachtoffers geconfronteerd.

Tiberius | 31-03-13 | 13:11

@Strohond | 31-03-13 | 12:04
Hi Ha Strohondelul. Of is het StrohondeNlul?

Ko Reander | 31-03-13 | 13:10

Ik zie sowieso niet in waarom zo'n post naar Groen Links zou moeten gaan. Volgens mij hadden we met allen besloten deze partij naar de marge te verwijzen, ergens zo rond september j.l. Een zo significante verkiezingsuitslag kan de zelfs de baantjescarroussel niet negeren.
.
De steun voor moordadige linksextremistische dictators kan moeilijk tegen Paul worden gebruikt. Dat zou hypocriet zijn. Heel links Nederland dweepte toendertijd met dit soort helden. Vele andere bestuurders zouden ook het veld moeten ruimen.
.
Getuige de linkse opstelling in toekomstbepalende discussies is er nog altijd wel wat affiniteit te vinden. Andersdenkenden worden nog altijd als minderwaardige mensen weggezet en zouden eigenlijk best weg mogen.
.
Maar goed, doet er eigenlijk niet veel toe. De nieuwe Europese Pol Pot's zijn de nationale politiek reeds ontstegen. Op Europees nivo is het goed toeven en ook die lastige democratische controle en rechtstatelijke hindernissen zijn daar veel minder alom tegenwoordig.
.
En zo'n killing field... Nou dat kan tegenwoordig PR technisch veel verantwoorder in beeld worden gebracht en de pers hobbelt toch kritiekloos mee.
.
Een fijne Pasen....

Parel van het Zuiden | 31-03-13 | 13:09

Pot, Mao en Stalin, hebben wel veel gedaan tegen de overbevolking, wat weer goed is voor onze aardbol en dus voor Paultje

modderator | 31-03-13 | 13:08

2007: Rosenmöller... leeft ie nog ?
2013: Ja... riant

duitse herder | 31-03-13 | 13:07

Rosenmoller is een van de moordenaars van Fortuyn.

Nuff said.

Parsons | 31-03-13 | 13:06

@Strohond | 31-03-13 | 12:54

Da's niet mijn idee van democratie vriend! :-)

Democratie behoort in al z'n geledingen te functioneren, en dat doet 'ie in ons land inderdaad al tijden niet meer. We leven hier in een democratuur en het wordt er niet leuker op. Uitmesten die Augiasstal. Pronto!

Reinaert | 31-03-13 | 13:04

@schoorsteenveger: ben niet per se fan van Paul. Ik vind het gewoon raar dat mensen niet snappen dat hij wellicht van alles heeft geleerd in de jaren 70, en nu een genuanceerde kijk op dingen heeft. Hij lijkt me iemand die het goed voorheeft met mensen. Daar kunnen veel politici nog wat van leren.

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 13:04

"Bovendien, verdedigt hij zich, ziet hij vanwege de beloning af van de wachtgeldregeling waarop hij als oud-kamerlid recht heeft."

Ach gut wat onzelfzuchting... Sinds 2003, toen hij aftrad hangt hij nog stééds aan die staatstiet op elk moment dat hij weer 'ns geen (vast) baantje heeft?!

Schande!1!111!! Laat ze zelf eens wat inleveren.

Ven1V1d1V1c1 | 31-03-13 | 13:03

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 13:01

@ Yabadabedoe | 31-03-13 | 12:53

Die reisprogramma's van hem waren soms best aardig. Wel jammer dat het van belastinggeld was.

HoogToontje | 31-03-13 | 12:56

Van Graal | 31-03-13 | 12:53
Vergeet dat uitkijken bij het oversteken maar weer...

Strohond | 31-03-13 | 12:55

@ KlunsJohannus | 31-03-13 | 12:53

Het was algemeen bekend dat er in Cambodja het een en ander loos was. Ons Paultje wilde dat echter niet weten en anders was het doel nog altijd belangrijker.

HoogToontje | 31-03-13 | 12:55

Paul R. was tot in 1982 lid van de groep Groep Marxisten-Leninisten (GML) die o.a. voor de Rode Khmer geld inzamelde. Overigens wilde GML gewapenderhand Nederland omvormen naar een staat met de Sovjet-Unie als voorbeeld. Paul R. Heeft daar nooit afstand van willen nemen. Gezien zijn leeftijd toentertijd en nu kun je niet meer spreken van een jeugdzonde, helaas.
-
Tegenwoordig vind je mensen dit vergelijkbare denkbeelden in de Sharia-hoek.
-
Linkse Gutmenschen hebben kennelijk een blinde vlek voor hun duistere rafelranden.

classNotFound | 31-03-13 | 12:54

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 12:51 |
Al een abonnement op De Correspondent genomen?

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 12:54

Reinaert | 31-03-13 | 12:47
Democratie bestaat ook alleen maar om de burgerij de idee te geven dat ze inspraak hebben op het beleid.

Strohond | 31-03-13 | 12:54

@
Therapietje | 31-03-13 | 12:15 |
Goed ja,ga maar eens in therapie.

kweetitwel | 31-03-13 | 12:54

Heeft Rosemuller wel eens wat nuttigs gedaan voor de maatschappij? Alleen roepen wat er bij een ander niet goed is, maar zelf nuets toevoegen. Dan ben je niet alleen een klaploper, maar ook een profiteur van door mij betaald belastinggeld. Utrecht, heel veel sterkte in uw aankomende verdoemenis.

Yabadabedoe | 31-03-13 | 12:53

Lastig oordelen. Iemand heeft recht op zijn eigen mening. Voor mij is de vraag: wat bewoog Rosenmöller in die tijd? Wat wist hij, wat wist hij niet? Hoe kijkt hij nu zelf terug op die periode? Dus mocht deze meneer inderdaad de voornaamste kandidaat zijn voor CvdK in Utrecht, dan moet een openbare hoorzitting vooraf een voorwaarde zijn. Een hoorzitting waarin meneer met de billen bloot moet. Daarna discussiëren Provinciale Staten, ook in alle openheid en transparantie, over zijn al dan niet aanstelling.

KlunsJohannus | 31-03-13 | 12:53

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:53

Van Graal | 31-03-13 | 12:45
Ik gaf je een tip die je kunt gebruiken tijdens het doorlopen.
Nog een extragratis tip: leer begrijpend lezen.

Strohond | 31-03-13 | 12:51

Idealisten zijn niet per se eng. Ik snap wel dat je dat vindt, hoor. Is zeker even wennen dat er politici zijn die verder kijken dan de volgende verkiezingen? Of vond je het verwarrend dat er politici zijn die ook een mening hebben die over iets anders gaan dan de voorpagina van vandaag? Of die een beeld hebben van waarbhet heen moet?

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 12:51

We liggen economisch op ons gat door verkwisting en piramide beleid van het groot kapitaal (lees beleid vvd en grijpers zoals vanuit pvv), misschien hadden we wel meer naar de rozemullertjes moeten luisteren?
Is mijn ding ook niet hoor, vind het een beetje eng al dat geknuffel, doe lekker mee met op te grote voet leven.. maar toch, misschien en waarom niet...

Kerejaan | 31-03-13 | 12:50

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:49

@ everev . 12:12.
Dat dachten ze op de Balkan ook.
Punt is als je geen bank meer hebt om op te zitten, breekt de pleuris vanzelf wel uit.
Of inderdaad via de stemhokjes.
Van mij mogenFortuijnisten wel weer terug komen. (En dan heb ik het niet over malle Mat en zijn gappies)
Maar mensen die de ideeën van Pim Fortuijn in politiek kunnen omzetten.

mothersfinest | 31-03-13 | 12:48

In de zomer van 2009 ontstond er een relletje rondom een grapje van Bosma, waarin hij opmerkte te fantaseren over het afhakken van de "rode neus" van Clairy Polak. In een lijsttrekkersdebat tussen Geert Wilders en D66-leider Alexander Pechtold citeerde de laatste het als "grote neus" (wat een associatie zou kunnen oproepen met joodse neuzen), waarna Wilders hem met klem corrigeerde.[9] (wiki)

Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:48

Rosenmuller was volkomen fout. Dat geldt voor het gros van de linkse politici. Ook de communisten heulden tijdens de Duitse bezetting van ons land met Hitler. Dit vanwege het pact tussen Stalin en Hitler. Pas toen dat pact werd verbroken, gingen de communisten in verzet tegen Hitler, maar voor die tijd likten ze zijn hielen. Links volk: waait met iedere dictator mee.

lekker wijf | 31-03-13 | 12:47

Rosenmoller; een loepzuivere politieke klaploper.

Bataaf | 31-03-13 | 12:47

"Ook vraagt de PVV’er zich af of  functies in het openbaar bestuur nu ook open staan voor mensen met nazi-sympathieën?"

dixit Bosma. Dat noem ik hengelen naar een baantje.

enmaarmekkeren | 31-03-13 | 12:47

Kameraad Rosenmöller moet natuurlijk nog even beloond worden voor bewezen diensten door Kameraad Beatrix.

HoogToontje | 31-03-13 | 12:47

@Strohond | 31-03-13 | 12:42

Da's geen geweld doch diefstal maar ook dergelijke mensen kan ik missen als kiespijn. Ook zij handelen niet in het belang van de burger maar laten hun oren hangen naar banken en niet democratisch verkozen buitenlandse organisaties zoals de EUSSR. Als volksvertegenwoordiger of ambtsdrager behoor de de burgerij te dienen in plaats van marktpartijen.

Reinaert | 31-03-13 | 12:47

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:45

En ook zon heerlijk serieus te nemen objectief blaadje, dat HP.

enmaarmekkeren | 31-03-13 | 12:45

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:44

Een berufsverbot, tuurlijk meneer Paternotte, tuurlijk...

enmaarmekkeren | 31-03-13 | 12:44

Paul Zakkenvöller vertoont het typische gedrag van een gevallen communistische partijbons: hij vult zijn oligarchische zakken met gemeenschapskapitaal.

Chiant | 31-03-13 | 12:44

Van Graal | 31-03-13 | 12:40
Hallo! Ik ben hier. Kijk je wel uit bij het oversteken.

Strohond | 31-03-13 | 12:44

Martin Bosma is jaloers op succes van andere mensen omdat ie zelf nog nooit iets gebakken heeft in zijn zielige leven. De silly ass.

hölzenbein | 31-03-13 | 12:43

(klap) (klap) (klap) | 31-03-13 | 12:30 |
Figuren als Rosenmöller moet je ook niet te veel tegen willen komen. Zitten verkeerd in elkaar, die Marxisten, voelen zich de uitverkorenen die mogen oogsten wat de Geschiedenis gezaaid heeft, voelen zich op het eindpunt der menselijke ontwikkelingen menen vauit die positie te mogen oordelen en veroordelen, alles uit naam van diezelfde Geschiedenis. Daarom kunnen ze het zo goed vinden met dictators, koningen en keizers die ook menen dat zij een historische rol te vervullen hebben.

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 12:43

Reinaert | 31-03-13 | 12:36
Geldt dat ook voor het financiële geweld van Rutte en Dijsselbloem?

Strohond | 31-03-13 | 12:42

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:41

Lulletje Rozemullerwater.

kweetitwel | 31-03-13 | 12:41

Grappig de rest van Nederland valt over corupte VVDers waarvan er elke dag steeds meer van in het nieuws komen maar GS heeft het over de mutsenclub groenrechts rosenmoller wat totaal niet belangrijk is. De VVD is een veelfout fouter. GS doe er wat aan.

Godisvoordedomme | 31-03-13 | 12:40

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:40

Eens met Bosma.

Liberty Wolfe | 31-03-13 | 12:39

Laat hij maar commissaris worden. Of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt. Maar het speelt wel de PVV in de kaart. Mooi toch?

Rest In Privacy | 31-03-13 | 12:39

Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:35
Vergeet ook het pro-EU gedooggedrag van Geert niet in het vorige kabinet.

Strohond | 31-03-13 | 12:39

Paul Rosenmöller: links lullen, rechts vullen.

Veel woorden wil ik verder niet vuil maken aan dit sujet. Iedereen mag wat mij betreft z'n eigen politieke idealen aanhangen en die ook uitdragen maar wie massamoordenaars romantiseert of idealiseert moet daarvan dan ook maar de gevolgen aanvaarden: geen publieke functies dus.

En dat laatste geldt voor iedereen, linksom of rechtsom.
Lieden die geweld goedpraten kan ik missen als kiespijn.

Reinaert | 31-03-13 | 12:36

De familie Oranje heeft altijd wel wat met foute figuren, in dat rijtje past de omstreden figuur van Paul Rosenmöller.

Jan Passant mk2 | 31-03-13 | 12:36

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:36

vetkleppert | 31-03-13 | 12:26 |
Daarom onthoudt ik graag het pro-EU stemgedrag van Geert.

Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:35

Waarom worden er geen vragen gesteld over zijn rol bij APG? Alsof de pensioenfondsen het zo goed doen.

blinde kip | 31-03-13 | 12:34

Maar zou hij ook een rondedans gedaan hebben toen hij hoorde van de moord op Pim? Wellicht is hij zelfs het onderwerp van het gedicht van Komrij dat hier al een paar keer in volledige onverkorte schoonheid was te lezen...

eerstneukendanpraten | 31-03-13 | 12:32

-weggejorist-

Van Graal | 31-03-13 | 12:32

@Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 12:28
Idealisten zijn eng.

vetkleppert | 31-03-13 | 12:30

Paul rosenmuller is een politicus van het type dat we de laatste jaren niet gezien hebben. een gentleman. was groot fan toen ie nog actief was.

De PVV is vermoedelijk gewoon jaloers.
dat iemand communistische sympathieen heeft gehad, nouja, hij zal de eerste niet zijn en de laatste niet. tien keer beter dan de racisten van de PVV (die niet alleen onheil steunen in andere landen maar ook hier), de gladjakkerende graaiers van de VVD, de hypocrieten van de PVDA en de religekkies.

paul rosenmuller is een baas. zou t tof vinden als ie hier weer belangrijk zou worden.

(klap) (klap) (klap) | 31-03-13 | 12:30

Linkse peop, de vijand van elke democratie.

funkyd | 31-03-13 | 12:29

Paul Rosenmöller is schuld aan heel veel dingen die fout zijn gegaan in Nederland. Fout Volk.

Normpje | 31-03-13 | 12:29

Rosenmöller was dus kennelijk 'maoïst', maar was half Nederland dat niet destijds? En dat maakt je nog niet automatisch aanhanger van Pol Pot. Dat Rosenmöller deze massamoordenaar aanhing, zie ik nergens aangetoond. Een paar loze beweringen zijn voor Bassie en veel reaguurders alhier genoeg om Rosenmöller aan de schandpaal te binden.

De Geus | 31-03-13 | 12:28

Get out of the 70s, mensen. Als je het Rosenmöller nu zou vragen, neemt -ie waarschijnlijk afstand van al die massamoorden. Hij is volgens mij één van de meest integere en idealistische politici die we hebben. Of heb je liever zo'n fijne PVVer met een brandschoon verleden in die prachtige provincie van je?

Waar_moet_het_heen | 31-03-13 | 12:28

Waar het goed is om bij stil te staan, is dat de kogel in Nederland altijd nog van links is gekomen. Al dan niet letterlijk.
Maan dat zijn wel de figuren die denken het onderscheid te kunnen maken tussen goede- en slechte mensen. Waarbij ze zichzelf dan vanzelfsprekend bij de eerste kategorie indelen.......

Maximus Cesar | 31-03-13 | 12:27

Ja, maar honderd jaar geleden zei u nog iets anders. Dus u spreekt zichzelf behoorlijk tegen!
Schande. Foei.

Vod Kanockers | 31-03-13 | 12:26

Het gaat mij niet om die ouwe koe, wel dat deze benoeming hoort bij een deal met Plasterk om over twee jaar de provincie Utrecht op te heffen.

Dr. Mabuse | 31-03-13 | 12:26

@Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:23
Logisch We vergeten het verleden van nazi's toch ook niet.
Communisten zijn net zulke smeerlappen.

vetkleppert | 31-03-13 | 12:26

O.

datzaltochniet | 31-03-13 | 12:26

@de Bree | 31-03-13 | 12:21
Dat is ook nog een dingetje, inderdaad.
Weg met dat hele koningshuis. Weg met Prins Plee.
Leve de republiek!

vetkleppert | 31-03-13 | 12:24

Ik verwacht niet al te veel bezwaren vanuit het koningshuis. Van daar uit heb ik nooit de indruk gehad dat ze veel moeite hebben met massamoordenaars en dictators. Dat is allemaal toch maar een mening.

down | 31-03-13 | 12:23

zooishettoch | 31-03-13 | 12:16 |
Hij gaat er geen afstand van nemen. En als hij het in woord zou doen, dan zou je weten dat het voor de bühne is. In zekere zin pleit het voor hem dat hij die afstand niet neemt, dat hij trouw blijft aan zijn principes. Want dat is, precies zoals bijvoorbeeld bij zo'n Duyvendak, het geval, hij is nog steeds een verstokte Marxist en een verstokte Maoïst, en dan eentje van de ergste soort, eentje die meent er om welke reden dan ook recht op te hebben om te leiden en anderen te mogen dwingen tot volgzaamheid. Een apparatsjik, zoals er daar bij GroenLinks méér rondlopen.

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 12:23

Voor GS maakt het helemaal niet uit of hij wel of niet afstand neemt van zijn verleden.
Marijnissen heeft meer dan 20 jaar geleden duidelijk afstand genomen van een ideologie en wordt nog consequent Maorijnissen genoemd.

Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:23

Is tie een paar weken geleden nog een laatste groet gaan brengen aan Brother nr.2 ?

Jimmy Mc Clure | 31-03-13 | 12:23

Commissaris va de president, toch GroenLinks?

de Bree | 31-03-13 | 12:21

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 12:14 |
Samsom werd behoorlijk gegrild in verband met die brievenbusbedrijven.

Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:19

Martin Bosma redelijk geestige vragen:
4.)Bent u er bekend mee dat de heer Rosenmöller (getuige uitspraken bij Andries Knevel) geen enkele spijt heeft van zijn sympathieën voor massamoordenaars of het geld inzamelen voor de Rode Khmer, terwijl in die tijd bekend was dat de Rode Khmer martelde en miljoenen mensen de dood injoeg?

5.)Staan, door de mogelijke benoeming van de heer Rosenmöller, functies in het openbaar bestuur nu ook open voor mensen met nazi-sympathieën?
.
Waarom zijn die vragen redelijk geestig?

CoffeePatch | 31-03-13 | 12:19

Ach,vergeleken bij de andere ruifvreters is Rosenvöller nog niet eens de ergste. Wél een van de ergste.
En hoe heet het ook alweer zo mooi: 'Commissaris van de koning(-in)'. En in onze democratuur wordt zo iemand benoemd, niet democratisch verkozen! Door de koning en niet door het parlement. Dus kun je voor zulke benoemingen de maatstaven van de democratie niet aanleggen. Eigenlijk is Rosenvöller, met zijn blijvende aanbidding van totalitaire ideologieën en minachting voor democratische principes een prima kandidaat voor deze post. Temeer omdat de provincie Utrecht op afzienbare tijd verdwijnt en dit eigenlijk een opstapje is naar levenslang wachtgeld-/overheidsgeld. Cadeautje van zijn vriendin Maxima en Wim-Lex voor een mede-autocraat, zullen we maar gewoon zeggen.....

Aktivist | 31-03-13 | 12:19

Sowieso al schandalig dat dit massamoordenaarknuffelend sujet op de loonlijst staat van de Publieke Omroep. #verschillig

Diareeremmer | 31-03-13 | 12:16

Iedereen maakt fouten. Ik vind wel dat hij er duidelijk afstand van moet nemen voordat hij in een bestuurlijke positie benoemd wordt. Niet dat ik hem geschikt vind overigens. Mij te links.

zooishettoch | 31-03-13 | 12:16

Rosenmoller is een sprkend voorbeeld van hou het niet moet. Nu hij weer in beeld is voor een functie kan worden gesteld dat de macht van het old-boys netwerk nog steeds groter dan de macht van het stemvee.

Therapietje | 31-03-13 | 12:15

Misschien iets voor College Tour? Rosenmóller het vuur aan de schenen leggen? Of mag je van die lieve studentjes niet verwachten dat ze enig historisch besef hebben en ook nog eens het lef om een scherpe vraag te stellen?

Schoorsteenveger | 31-03-13 | 12:14

Dat communisten uberhaupt hun godwinnende scheur nog steeds open durven te trekken in dit land. Niet alleen Zakkevuller, maar die hele weerzinwekkende kliek.

vetkleppert | 31-03-13 | 12:12

Het is jammer dat De Nederlander het te goed heeft en niet gauw in opstand zal komen tegen de overheid. Gordijntjes dicht, RTL4 aan, biertje bij de chips en effe kijken waar we deze zomer heen gaan.Daar rekent de overheid op zodat ze door kunnen gaan met achterkamerpolitiek en graaien.Er is geen serieus platform in Nederland hiertegen, en ja, misschien dan toch maar een keer de PVV

everef | 31-03-13 | 12:12

Kan die PVVer met dat haarstukje geen CvdK in U worden?
Lache toch?

Einde van de Domheid | 31-03-13 | 12:11

En dit soort walgelijke pisvlekken komen nog ongegeneerd met hun harses op teevee ook.
Moet je durven, als massamoordenaarknuffelaar godwinnend een mening hebben.

vetkleppert | 31-03-13 | 12:10

Check ook deze programma's van Frans Bromet, die vanwege de moord op Fortuyn nooit zijn uitgezonden. Voor Paul's gezondheid was dat inderdaad het meest verstandig, want dat het een misselijkmakende anti-democraat is wordt meteen duidelijk.
www.vpro.nl/programma/7dagen/artikelen...

Taggart | 31-03-13 | 12:09

Rosenmöller is een totaal lul zonder enige ruggengraat.... alles voor het geld, principes zijn om te verloochenen....
.
Kortom.... misselijk mannetje van bedenkelijk allooi!!

Fatwabuster | 31-03-13 | 12:08

Behoorlijk bizar inderdaad dat verleden. Ik vraag me af of hij toendertijd nou zijn kop in het zand stak met betrekking tot de misdaden van Pol Pot, of dat hij het echt gewoon allemaal oké vond om de doelen maar te bereiken.

Asmodean | 31-03-13 | 12:08

Pol Rosenmöller

Harrie de Hun | 31-03-13 | 12:07

Mooi stukje onderzoek. Ik denk alleen niet dat het gaat helpen.

Politant | 31-03-13 | 12:07

Conservatisme komt met de jaren. Kijk maar naar Grote Graaier Kok.

everef | 31-03-13 | 12:07

Goed stukje om nog eens bij stil te staan. Politici en een groot deel van de allochtonen hebben een belangrijk kenmerk gemeen: willen vreten uit de staatsruif en er zo min mogelijk voor doen. En dan ben je half-crimineel en dan krijg je nog centjes voor luizebaantjes. Laat maar een discussie losbranden over deze luis. Laat het onbehagen maar verder groeien in onze Nederlandse harten opdat we de volgende keer massaal kiezen voor populist Wilders. Een populist die oog heeft voor de gevoelens in het volk en niet voor de gevoelens van overbetaalde nietsnut kamerleden en Rutte. Populist zijn is de nieuwe generatie politicus met het hart op de juiste plek. En dan is er geen ruimte voor iemand zoals Rosenmoller.

appeltjesgroeneweide | 31-03-13 | 12:07

Zalig

Mammeloe | 31-03-13 | 12:04

Nog even het vermelden waard: hem is herhaaldelijk gevraagd afstand te nemen van dat verleden. Waar hij niet op in is gegaan.

Godsammekraken | 31-03-13 | 12:04

Als u een mening heeft die niet gelijk is aan de mening van Bassie,
dan mag u niet meer meedoen van Bassie. Aldus Bassie.

Strohond | 31-03-13 | 12:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen