achtergrond

Geenstijl

Post! Antwoord Haren op Wob-verzoek GeenStijl

wobgeheim.jpg Post! Van onze vrienden uit Haren. Ons Wob-verzoek (hierrr) is met enige tegenzin maar wel keurig volgens de regeltjes voor verdagingen en beantwoording behandeld. We vroegen naar alle documenten naast, bij & onderliggend aan de besluitvorming rond het uit de hand gelopen straatfeestje Project X Haren, en de interne ambtelijke paniek rond het niet-bestaande, nooit-gebeurde Project X Maya (daarrr). Dit weekend lag er zunne dikke envelop op de mat, met een paar stapeltjes documenten er in (leuk jongens, die luxe Gemeente Haren paperclipjes!) waar helemaal niets in blijkt te staan. Zo zaten er bijvoorbeeld dertien A4'tjes in de envelop met daarop 109 beslissingen over opvragingen rond Project X die bijna allemaal met 'nee' zijn beantwoord. Veelzeggend vanuit het oogpunt van de zogenaamde openbaarheid en transparantie van het publieke bestuur in Nederland: met veel papieren bombarie toch lekker alles voor jezelf houden. Over de afwikkeling van hun eigen paniek rond Project Maya zijn ze in Haren bovendien nog niet uitvergaderd. Ergo: nul documenten daarover vrijgegeven naar aanleiding van ons Wobje. Geeft niets, hier hadden we op gerekend en we hebben onze messen al geslepen voor de bezwaarprocedure. MAARRR! Na de breek alvast een paar LOL-details uit de door burgemeester Bats persoonlijk ondertekende beslissing, inclusief een gratis meegestuurd rapportje waarin het college van Bats & wethouders geadviseerd wordt hoe ze met het verzoek van GeenStijl om moesten gaan...
1GSheefthetmeestomvangrijkeverzoek.jpg Al uit de tweede alinea van dat advies blijkt dat GeenStijl van alle wobbende media het meest omvangrijke verzoek heeft ingediend. En in alinea drie komt DE TOON, mensen, DE TOON van ons verzoek ter sprake. Hihi. 2ongeloofwaardigeweigergronden.jpg Deze tekst komt uit de begeleidende brief bij de beantwoording van het verzoek. De door GeenStijl opgevraagde draaiboeken voor Project X krijgen we niet. Omdat openbaring het onderzoek door Job Cohen in de weg zou kunnen zitten (als in: wij zouden voor een stuk minder geld zijn dure onderzoekswerk kunnen doen), en omdat inzicht in de draaiboeken voor 'onevenredige benadeling' (de inhoud van het hierboven genoemde art. 10.2.g) zou kunnen veroorzaken. Die laatste is de meest misbruikte weigergrond binnen de Wob: een verzoek mág namelijk 'benadeling' veroorzaken, anders zou het geen controlemiddel zijn. Gelukkig is het tevens de grond die bij een bezwaarprocedure het vaakst sneuvelt. 3gawegmetjepersoonlijkebeleidsopvattingen.jpg Nog wat regels uit het rapportje aan het college: een advies voor afwijzing van ons verzoek door alle (digitale) correspondentie over Project X te bestempelen als 'persoonlijke beleidsopvatting' (artikel 11 Wob). Het is de ultieme weigergrond voor wie eigenlijk geen argumenten voor weigering heeft. Het andere argument in bovenstaande pica, de kans dat alle informatie 'rechtstreeks op de internetsite van GeenStijl geplaatst wordt', is niet alleen volslagen bullshit (want: openbaar voor één, is openbaar voor allen), het neigt naar ongelijke behandeling. Alsof er twee typen burgers zijn: die van GeenStijl, en de rest van de wereld. 4deTOONmensenhetgaatomdeTOON.jpg Nog eentje uit het advies aan B&W, waarin gesuggereerd wordt dat GeenStijl hoe dan ook ontevreden zal zijn met het antwoord van Haren op het Wob-verzoek. Bekrompen nonsens, want als GeenStijl gewoon alle documenten overlegd krijgt, of een redelijke argumentatie voor geweigerde documenten, zou GeenStijl keurig tevreden zijn met het antwoord en de verstrekte informatie. Maar zoals uit de slotalinea van het document blijkt, zit er in de openbaring geen enkel document dat niet al eerder aan andere media was vrijgegeven door de gemeente Haren. Voor het overige kan GS de tiefus krijgen om Job Cohen en zijn dure onderzoek niet in de weg te lopen. Onze conclusie na deze beantwoording van het verzoek: GeenStijl is inderdaad ontevreden met deze antwoorden. Gemeente Haren kan op basis van bovenstaande een bezwaarschrift tegemoet zien. Daarvoor gaan we onze huispitbull uit zijn hok laten: Brenno.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.