Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Modaalverdieners per 1 juli uit hun huis gejaagd

scheefwoning.jpg Anekdote! Over hoe politiek Den Haag voor u als hardwerkende & eindjesknopende burger paraat staat. Donderdag was er een debat over het SuperGeheime ProRail AanbestedingsMaffia Rapport. Zo net na 23:00 uur, helemaal aan het slot van dat urenlang opgerekte mea culpa van Minister Melanie & Stas Wilma, kwam Jacques Monasch van de PvdA fluks naar de microfoon om aan de versufte Kamer te verzoeken of het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale woninghuur nog snel even op de Kameragenda gezet kon worden. Huishoudens met jaarlijks > 33.000 euro (= krap bovenmodaal) krijgen volgens dat voorstel per 1 juli 2,5 procent huurverhoging, huishoudens met > 43.000 zelfs 6,5 procent, en bij beiden komt de 'reguliere jaarverhoging' van 2,5 procent er nog bovenop. Woon je als tweeverdieners met een karige 50k dus ineens bijna 10 procent duurder, omdat Den Haag scheefwonen in de sociale sector denkt te kunnen bestrijden door mensen de bijna barstende Fundabubbel in te jagen. Het voorstel leek van de baan, omdat het procedureel onhaalbaar zou zijn en te veel geld kost om het voor 1 juli te regelen. Oppositiepartijen hebben bovendien geen tijd om serieuze, doordachte amendementen aan het voorstel te hangen. En tenslotte vond de rechter de uitvoering van het plan strijdig met de privacywetten. Maar nu probeert haastkabinet Rutte 2.1 de wet alsnog vóór 1 maart doorgedrukt te krijgen, want dan hebben woningcorporaties en de Belastingdienst nog net genoeg tijd om vóór 1 juli hun privacygevoelige onderzoek af te ronden en huurders in te lichten. Het lijkt nog te lukken ook: morgen Kamerbehandeling, donderdag stemming. Voor de zelfkastijders: Technische details van het voorstel hier, daar en daar. Transscript van het slinkse verzoek van Monasch (en de tegenwerpingen van de oppositie, minus D66) na de breek. We houden jullie in de gaten, tuigh. Regeling van werkzaamheden De voorzitter: Het woord is aan de heer Monasch. De heer Monasch (PvdA): Voorzitter. We hebben vanmiddag een regeling van werkzaamheden gehad omtrent de wijziging van het Burgerlijk Wetboek. We hebben getracht, zo veel mogelijk coulance te tonen om te bekijken of er wat meer tijd zou kunnen zijn voor de behandeling van het wetsvoorstel. Dit bleek toch niet mogelijk te zijn, omdat het wetsvoorstel voor 1 maart in de Eerste Kamer behandeld moet zijn. We hebben daarom vanmiddag een schriftelijke procedure laten uitschrijven en een verzoek ingediend. Dat is om het schriftelijk overleg naar voren te halen, zodat we het volgende week wel plenair kunnen behandelen. Een ruime meerderheid van de leden van de commissie en de fracties hebben dat verzoek gesteund. Daarom sta ik hier: om u te verzoeken deze wijziging van het Burgerlijk Wetboek toch voor volgende week te agenderen, omdat we het vanmiddag met elkaar hebben uitgediscussieerd. De voorzitter: Het verzoek is om de behandeling van de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor volgende week te agenderen. De heer Paulus Jansen (SP): Ik begrijp dat de PvdA-fractie zo staat te popelen om de huren van de Nederlandse bevolking met maximaal 9% per jaar te verhogen dat ze er zelfs een regeling van werkzaamheden in de randen van nacht voor over heeft. Ik neem aan dat de VVD-fractie dat als coalitiepartner zal steunen, dus dan kunnen wij dadelijk tellen. Als dat zo is, maak ik daar sterk bezwaar tegen. De SP-fractie staat voor een zorgvuldige wetgeving. De Kamer heeft tijd nodig om zich te verdiepen in de nota van wijziging en om amendering voor te bereiden. Als dit zo doorgaat, heb ik ook geen behoefte meer om nog een tweede verslag in te dienen, want de tijd ontbreekt simpelweg om enige kwaliteit te leveren, ook in de beantwoording. De voorzitter: Geen steun voor het verzoek. De heer Van Klaveren (PVV): Zoals net al werd gezegd, is het een verschrikkelijk voorstel dat voorligt, met huurverhogingen tot 9% per jaar. Daarbuiten hebben we gezien waar de haastige spoed van het kabinet toe leidt: rommel en ellende. Dus geen steun. De heer Van Hijum (CDA): Ook de CDA-fractie hecht echt aan een zorgvuldige behandeling. Daarover hebben we een goede afspraak gemaakt, dus ook wij steunen dit niet. De heer Klaver (GroenLinks): Geen steun voor het verzoek. Vanmiddag hadden wij een regeling van werkzaamheden waarin wij eruit kwamen, naar ik dacht. Het voorstel was, de behandeling uit te stellen tot na het krokusreces. Volgens mij kwam de Kamer eruit door te zeggen: wij willen het niet vertragen, maar wij hebben iets meer tijd nodig om ook tot goede amendementen te komen. We spreken over één week uitstel en dat zou nu niet kunnen? Ik vind het echt verbazingwekkend, nu het over zo'n belangrijk wetsvoorstel gaat, dat deze wens van een grote minderheid hier in de Kamer niet wordt gerespecteerd. De voorzitter: Ik begrijp hieruit dat u geen steun geeft aan het verzoek. De heer Verhoeven (D66): Met begrip voor hetgeen de collega's van andere partijen zeggen, maar wij steunen het verzoek wel, maar met medeneming van wat de heer Paulus Jansen van de SP zei, namelijk dat wij de slag van een schriftelijk verslag overslaan en de tijd liever besteden aan de amendementen en een goede behandeling van het wetsvoorstel hier in de Kamer volgende week. De heer Dijkgraaf (SGP): Geen steun voor het verzoek. Wij moeten gewoon een goede voorbereiding hebben, zoals wij altijd hebben. Ik heb geen noodzaak gehoord om het absoluut volgende week te doen. Dat ons niet normaal de tijd wordt gegund om amendementen voor te bereiden, vind ik geen goede zaak, dus geen steun. Mevrouw Visser (VVD): Vanmiddag is bij de regeling de urgentie uitgesproken van de behandeling van dit wetsvoorstel. Het is noodzakelijk vanwege de termijnen, dus mijn fractie steunt het verzoek van de PvdA. Mevrouw Ouwehand (PvdD): Geen steun voor het verzoek. Wij hebben hierover vanmiddag bij de regeling al van gedachten gewisseld. Ik stel voor dat wij hier goede nota van nemen, want dit is een staaltje powerplay waar de grote minderheid van de Kamer niet op zit te wachten. De heer Klein (50PLUS): Het argument waarom wij dit zouden moeten doen, is dat het voorstel dan nog voor 1 maart door de Eerste Kamer zou worden behandeld. Als ik het goed beluister, is er helemaal geen meerderheid in de Eerste Kamer om dit te realiseren, dus wat ons betreft geen steun. Laten wij een zorgvuldig wetgevingsproces volgen. De voorzitter: Ik begrijp dat ook u geen steun geeft aan het verzoek. Ik stel vast dat er een meerderheid is die het verzoek wel steunt. Ik ga mij ervoor inspannen om het debat voor volgende week in te plannen. Het woord is aan de heer Van Haersma Buma. De heer Van Haersma Buma (CDA): Vanavond is het debat met minister Asscher en de minister-president niet doorgegaan. Ik zou willen vragen om dit in ieder geval volgende week in te plannen, want het heeft al enige tijd geduurd en is nu weer vertraagd. De voorzitter: Ik ga daarvoor mijn best doen. Sluiting 23.18 uur. (bron: Tweede Kamer)

Reaguursels

Inloggen

@knerf | 05-02-13 | 10:55 | + 2

Ik wil graag linken naar een artikel uit de begin 80 jaren ware het niet dat de link toen nog uitgevonden moest worden.

Ik stel je daarvan op de hoogte, net zoals ik je vertel dat scheefwonen al heel lang een issue is. Dat heette toen ongetwijfeld anders, de motivatie was destijds dat het niet rechtvaardig was dat mensen die genoeg verdienden om ZELF een huis op de vrije markt te kopen of te huren in een sociale huurwoning zaten en daarmee het onmogelijk maakten voor mensen die daar wel recht op hadden zo'n woning te bemachtigen)

Dat moet wel een beetje aansluiten bij het verhaal over wachtlijsten denk ik. Ja, ook toen al soepsidie en marktwerking gedoe!

Nou ja, einde verhaal uit oude doos maar onthoud:1982 - scheefwoondiscussie gaande maar www moet nog worden uitgevonden.

Ciao!

DebraCadabra | 06-02-13 | 00:03

@Fonnzie6 | 05-02-13 | 17:25 |
@Ben7943 | 05-02-13 | 17:40 |
Is de eerste kamer toch nog ergens goed voor.

ProAsfalt | 05-02-13 | 17:52

Als het CDA voet bij stuk houdt, krijgen ze mijn stem de volgende keer.

Ben7943 | 05-02-13 | 17:40

LAATSTE NIEUWS:
Wordt niet gesteund door CDA-fractie in de Eerste Kamer.
Gaat dus niet door.

Fonnzie6 | 05-02-13 | 17:25

"Oppositiepartijen hebben bovendien geen tijd om serieuze, doordachte amendementen aan het voorstel te hangen."

Het CDA laat weten het voorstel niet aan steun te verhelpen in de Eerste Kamer, en daarmee wordt het wel heel erg onwaarschijnlijk dat het voorstel tegen het scheefwonen zoals dit nu voorligt ook dit jaar al wettelijk tot uitvoering zal komen.

Cellinus | 05-02-13 | 17:22

Ik ben zelf een zogenaamde scheefwoner.
Ik betaal ook allimentatie en heb een doorlopend krediet waarop ik 400 euro in de maand aflos.
Met mijn inkomen van 45-50 k per jaar kan ik dus niets kopen want mijn afloscapaciteit word door allimentatie en aflossing dusdanig naar beneden getrokken dat ik max 135 k kan lenen, maar wel kan mijn huur met 9 procent stijgen.
Schande, schande en nog eens schande dat mensen die nog nooit hun hand hebben opgehouden, die altijd gewerkt hebben vanaf hun 16e ( vanaf 14e een krantenwijk).Ik werk nu 30 jaar en betaal me krom aan allerlei mensen die het dan zogenaamd slechter hebben als ik.Waarom hebben zij het slechter?Ik heb geen opleiding...... Ik heb wilskracht!Te walgelijk voor woorden dat ik gestraft word voor doorzettingsvemogen en wilskracht.... waarvan akte!

Kutmaatschappij | 05-02-13 | 14:34

Met die inkomensafhankelijke zorgpremie lukte het niet, dan maar inkomensafhankelijke huur, de staat moet en zal (de burger laten) 'bezuinigen'.

Omdat er wat tegenwind wordt verwacht, probeert Monash het er 'onopvallend' doorheen te frommelen van de keer.

vanhetvarken | 05-02-13 | 13:40

Toen wij 10 jaar geleden eindelijk voor aan op de wachtlijst stonden en een huis konden huren stond er niks over scheefhuren. Terwijl we wel minstens een salaris van 30.0000 moesten verdienen.
Dit gaat oorlog worden Markie.
Smerige graaiende bankhufter.

oplichter | 05-02-13 | 13:25

wtf doe je met een inkomen van 43k dan ook in een [b]sociale[/b] huurwoning? daar ben je never nooit ingekomen met dat salaris.

themac | 05-02-13 | 12:58

Ze zijn totaal van de pot gerukt. 1000 euro voor een huur woning. Vrijstaand???

clockandhammergame | 05-02-13 | 12:43

Blok wil nog steeds de huren voor de 43.000+ verdieners ongelimiteerd laten stijgen met 10% per jaar.
Zodra ik meer dan 1000 euro huur voor mijn huurwoning moet betalen, kies ik voor de cel ipv voor mijn huurwoning.
Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte, mensen hun huis uitjagen is het laatste wat een politicus zou moeten doen.

Ben7943 | 05-02-13 | 12:34

sorry, laatse bericht een beetje OT maar ik had er zin an

clockandhammergame | 05-02-13 | 12:29

Waneer is het nou eens afgelopen met die constante incompetentie daar in Den Haag. Alle maar dan ook alle vertrouwen in dit zooitje ongeregeld om hier met visie en een vooruitziende blik de zaken weer op poten te krijgen ben ik volledig kwijt. We laten ons met 16 miljoen inwoners door 225 zakkenvullers en old boys elke keer weer belazeren waar we bijstaan en diezelfde 225 denken dat het allemaal goed is omdat er geen protest meer is. Er is geen enkel weerwoord meer uit het land. Zijn we nu allemaal het lef kwijt om eens een halt toe te roepen aan deze waanzinnige poppenkast. Als het zo door gaat hoeven we niet bang te zijn dat het hele land geen flikker meer waard is en dat gaat verder dan alleen de huur of koophuizen. Iedereen wordt van alle kanten genaaid en we betalen ons allemaal scheel aan belastingen. We hebben nu wel door dat de hele Europeese droom in werkelijkheid gewoon een complete nachtmerrie aan het worden is. De manke helpt de blinde maar zelfs de manke moet nu geholpen worden maar helaas, de blinde wil dit niet en dus word de manke aan z'n lot overgelaten. Tijd voor de manke om de rest van de blinden ongezien de tiefus te wensen en weer over z'n eigen lot te laten beslissen. Eigen volk eerst. Nederland heeft helemaal geen reden om financieel dusdanig in de problemen te raken dat het volk in armoede moet leven. Onze zakkenvullers in Den Haag vreten er geen biefstuk minder om dus het word tijd dat er eens mensen met kennis van zaken en niet partij gebonden (ja een kabinet van mensen die specialisten zijn in hun vakgebied) in Den Haag komt en dit zooitje op macht en geld beluste uitvreters naar huis stuurt. Ik ben het spuugzat om nu al dik 35 jaar lang te horen dat de broekriem moet aangetrokken worden. Nederland zou dit helemaal niet hoeven doen als we eindbaas waren over ons eigen land en gewoon onze eigen wetten en regelgeving bepalen. Onze Gulden was bijna net zoveel waard als de Duitse Mark en 3x zoveel als de Franse Frank. Om over de Drachmen, Peseta, Lire, en god mag weten wat voor andere monopoly valuta, maar niet te spreken. Nu gaan de knoflook landen en stokbrood vreters wel even bepalen wat goed voor ons is? Geleid door zgn. obscure, niet gekozen, Europese leiders die uit totaal andere culturen die niet bij ons erfgoed passen. Ik zeg de tering met die EU. Gewoon wat onderlinge verdragen en voor de rest zoeken ze het maar lekker uit daar. Noorwegen, Zwitserland zijn vergelijkbare landen met Nederland en die landen zullen met stomme verbazing de ongelofelijke stuiptrekkingen van een eens zo'n goed lopende machine gadeslaan. Ja regering, jaag jan modaal maar tegen je in het harnas en neem hem zijn zuurverdiende geld maar af zodat hij alleen nog maar kan leven en werken voor de Staat. Blijf het volk maar negeren als er geroepen word om wetten te veranderen, het ongebreidelde multikulti geouwehoer een halt toe te roepen, de eigenwaarde van de geboren Nederlander als maar af te brokkelen. Er komt een keer een eind aan de tolerantie van een volk. En daar helpt geen doosje tolerantie tegen. Nadeel is dat u de bevolking in alle gelederen van de samenleving diep raakt en dan vooral waar wij Nederlanders niet van houden, de portomonee (express niet frans gespeld).

clockandhammergame | 05-02-13 | 12:22

Waarom zouden alleen mensen met een hypotheek duur moeten wonen: aanpakken die uitvretende huurders! 10% huurverhoging is een schijntje in verhouding tot de 6% overdrachts belasting en hypotheekaftrekkorting van 0.5% per jaar over 30 jaar!

Fred Janssen | 05-02-13 | 11:44

Dat socialistisch gepruts aan de huurmarkt, uiteraard met goedkeuring van de rekenwonders van de VVD, gaat de definitieve nagel aan de doodskist van dit haast- en prutskabinet worden! Zo jagen ze namelijk de laatste middeninkomens naar 50+ en SP. En verrek, ik dacht nooit dat ik het nog eens moest gaan zeggen: slechter dan dit rariteitenkabinet zouden SP en 50+ het ook niet doen!

Aktivist | 05-02-13 | 11:01

DebraCadabra | 05-02-13 | 10:37 | + 0 -

Heb ik zeker wat gemist.Maar ik kan me niet herinneren die term 30 jaar geleden ook gehoord te hebben.
Kan ook niet want toen kon je nog gewoon lid zijn van een corporatie.En had je een rangnummer.
Pas in 1996 begon men de morrelen aan de lidmaatschappen en konden mensen die nog eenmaal verzilveren.
Veel mensen waren jarenlang voor Jan Lul lid geweest van een woningbouwvereniging in de hoop later in de buurt te kunnen wonen waar ze graag wilde wonen.

Als je mij de link kan geven naar een bericht uit pakweg 1982 waarin de term "scheefwoner" staat, graag....

knerf | 05-02-13 | 10:55

Waar het eigenlijk op neer komt... de politiek rekent de iets boven modaal huishoudens te rijk. Tenzij de woningmarkt echt zwaar crasht en er voor deze groep goede mogelijkheden zijn om te verhuizen.

polt | 05-02-13 | 10:54

knerf | 05-02-13 | 10:26

Veroudering is charmant, Knerf, vochtige muren en lekkende daken zijn authentieke details in een verder klimaatbeheerste wereld. Daar hangt een prijskaartje aan.
Ook grappig: doordat ik en mijn buurtjes hier zijn komen wonen, alleen maar nette mensen uiteraard, zijn de onroerend goed prijzen in de straat geskyrocket. Kon ik 5 jaar geleden mijn huis nog lachend kopen, tegenwoordig kan dat niet meer. Is mijn eigen schuld.
Maar die OZB-waarde, met of zonder onderhoud, bepaald wel de maximale huur.
Echt, het is geniaal.

Magdatkandat | 05-02-13 | 10:43

@knerf | 05-02-13 | 10:11 | + 1

FYI: de scheefwoondiscussie is al meer dan 30 jaar oud.

DebraCadabra | 05-02-13 | 10:37

@La Bailaora | 04-02-13 | 21:07 | + 101

Ik denk dat je het niet helemaal begrepen hebt, met je,bye bye zwaai zwaai kapitalisme',

Als er 1 ding is niet kapatalistisch is dan is het wel de sociale woning. Daar zit een partij subsidie op! Die hele sector moet kleiner, is eigenlijk bedoeld voor mensen die zelf hun broek niet kunnen ophalen.

Net zoals het beperken van de hypotheekaftrek (ook subsisdie, niet vrije markt), allemaal maatregelen die juist beogen huisvesting terug te geven aan de vrije markt.

Als je je beklaagt over het socialisme dan moet je wel opletten dat je over de JUISTE dingen klaagt :-)

DebraCadabra | 05-02-13 | 10:26

Magdatkandat | 05-02-13 | 10:14 | + 0 -

Ja en worden die huizen dan steeds beter qua kwaliteit.
Nee, want bij het puntenstelsel heeft men u verzonnen dat "veroudering" er gewoon niet meer bijzit.

Kijk zo doen we dat in onze bananenmonarchie.Je doet gewoon alsof huurhuizen niet ouder worden maar wel meer waard zijn.

knerf | 05-02-13 | 10:26

Tjonge. De enige groep in Nl die nog geen schulden heeft en die van geen enkel overheidsingrijpen profijt heeft, HRA noch subsidie - de schathemeltjerijke scheefwoners: megagraaiers die 45-60k verdienen - die moeten nu de koopmarkt komen redden, op straffe van faillissement. Hoe, dat heeft men nog niet bedacht, maar dat wijst zich vanzelf, want als die huurders eenmaal op straat komen te staan, dan moeten ze wel wat kopen, nietwaar. Ze moeten toch ergens wonen. Dus, de wal keert het schip.
Briljant plan, werkelijk.

Toen ik kwam wonen waar ik nu woon, na 15 jaar wachten en anderen laten voorgaan, was de eis dat ik 40.000 verdiende. Nu heeft een of ander mafkees in Brussel bepaald dat 33.000 eigenlijk de bovengrens was. Waarom weet niemand, 33.000 is kennelijke een heilig getal in Europa, misschien is het het maandsalaris van een presentietekenaar. Anyway, gelukkig - gelukkig zijn wij in Nl niet zo slaafs: wij hebben Donner. En Donner heeft bepaald dat je boven de 43.000 eigenlijk maar moet kopen. Waarom? Daarom!
En als je dat niet doet betaal je 1400 huur in 8 jaar. Dat is 1400 netto huur, weggegooid dus, een bedrag dat je kennelijk probleemloos moet kunnen ophoesten terwijl 800 bruto renteaflossing - zonder HRA - nooit mocht van de bank in die prachtige jaren na 2000.
Kortom, kopen voor nog niet eens de helft van die 1400 mocht nooit, terwijl dat geld nota bene een soort spaarpotje zou vormen, maar huren voor dat bedrag wordt gezien als logisch en onvermijdelijk.

Het is hoe je het ook wendt of keert het meest doordachte plan dat ik ooit heb gezien.

Magdatkandat | 05-02-13 | 10:14

In Amsterdam zijn heel veel huurwoningen gesloopt.
Wat er voor terugkwam was een geringer aantal woningen. Voor een groot deel koop en voor een deel huur.

Momenteel staan er overal in Amsterdam voormalige huurwoningen al maanden te koop. Die natuurlijk niet verkocht worden.Nu niet en straks niet.
De gemeente Amsterdam en de corporaties hebben het tekort aan woningen, dat na de 2e WO alleen maar is toegenomen, dus zelf veroorzaakt maar gaan het nu afwentelen op de zgn. "scheefwoners" een term die dus door scheefdenkers bij de overheid bedacht is.
De overheid en de corporaties zoeken een zondebok om hun eigen falende beleid op af te wentelen.
Werd er pakweg 10 jaar geleden gepraat over "scheefwoners"?
Welnee...

knerf | 05-02-13 | 10:11

@DrBowned | 04-02-13 | 21:44
Je gelooft toch zelf niet dat 5 kamer woningen in de pijp voor 225 euro per maand verhuurd worden?
Alleen door de oppervlakte zit je al snel aan de maximale huur van 660 p/m. Kijk eens naar woningnet voor de prijzen en de wachttijd.
Huurprijzen worden bepaald door het puntenstelsel.
Het aantal euro's per punt wordt weer bepaald door de verhuurders. Huurprijzen stijgen ieder jaar, ook in een dalende markt. Als iemand ergens 40 jaar zit met een lage huur is begonnen dan gaat het niet zo hard omhoog maar die zijn zeldzaam, dat is het zelfde als gepensioneerde babyboomers die een compleet pand hebben in Amsterdam omdat ze dat in de jaren 60/70 hebben gekocht.

Differentiatie in huur is mogelijk in een niet courant flatje betaalde ik 70% van de maximale huur volgens het puntenstelsel maar dat was in de jaren 90.

Begin van deze eeuw betaalde ik 333 euro voor 40 m2 nu zie ik 33 m2 al te huur staan voor 590 p/m (604 incl. servicekosten in hetzelfde dorpswijkje)

Degene die het hardst huilen over "goedkope" huurwoningen trekken zelf 3/4 van de hypotheeksom aan HRA dat is pas subsidie.

voldemort | 05-02-13 | 10:05

De huur moet marktconform. Dus omlaag.

dubbert | 05-02-13 | 10:01

In NS-Duitschland vroeger was het zo geregeld dat de woonlasten niet meer dan 10-20%% van het inkomen mochten bedragen. Kom daar nu maar eens om. Die ahi was zo gek nog niet.

scootah rijdert | 05-02-13 | 10:00

polt | 05-02-13 | 09:36 | + 3 -

Daar heb ik indertijd al de wethouder van Volkshuisvesting Ossel in Amsterdam op gewezen in een mail.
Ik kreeg inderdaad een mail terug dat hij dat ook een probleem vond maar hij heeft er niks mee gedaan.
De huur gaat namelijk niet omlaag bij een verlaging van inkomen.
Wat des te meer bewijst dat het ze alleen maar om de poen gaat en niet om een rechtvaardige woonruimteverdeling.

knerf | 05-02-13 | 09:53

Slech plan. Als je meer verdient en weinig geeft om een je huis dan ben je nu verplicht om meer te gaan bepalen. De overheid wil gewoon opleggen dat je een vast percentage aan woonlasten kwijt bent, vast perecentage aan belasting, en andere zaken.

Ik geef niet veel om een auto maar verdien veel moet ik dan in een keer een nieuwe auto kopen om de staat en de economie op peil te houden.

Waar gaan de extra gelden heen? Woningcorporaties of andere prive of geprivatiseerde ondernemingen. Huren worden vanzlef hoog omdat veel coorperaties huizen afstoten en niet nieuw bouwen.

dolffie | 05-02-13 | 09:52

Verplicht kopen > baan verliezen > grote schulden > op straat komen te staan met alle gevolgen van dien

ben ik nu zo slim of zijn ze daar bij de pvda, vvd en d66 zo dom?

Tim Grimback | 05-02-13 | 09:38

En als je over 3 jaar ineens een hogere huur betaalt en je werkloos wordt of in inkomen achteruit gaat, gaan ze dan ook de huur verlagen? Dat geloof je toch zelf niet he?
La Bailaora | 04-02-13 | 21:20
Ben benieuwd wat de politiek hierop te antwoorden heeft. Vrees dat ze dit punt negeren.
En ja, hoe zit het met degenen die net begonnen zijn met bovenmodaal te verdienen? Kan er geen wachttijd bij ofzo?

En hoe zit het met de starters?
Je kan toch niet verwachten dat mensen meteen gaan en mogen kopen en kunnen en mogen verhuizen bij het krijgen van een 1-jaarcontract bovenmodaal? Die krijgen toch maar moeilijk een hypotheek? En bovendien zijn die koopwoningen nog steeds te duur voor wat ze waard zijn. Daartegen helpt het verhogen van huur niet. Dat zit dieper.

polt | 05-02-13 | 09:36

Allereerst hebben al die zgn. "scheefwoners" hun huis op volkomen legale wijze verkregen.
Dat de scheefdenkers in Den Haag om de haverklap de spelregels tijdens het spel willen veranderen zegt iets over hun politieke misdadigheid.Het is gewoon een extra belastingmaatregel en helemaal niet bedoeld mensen met lager inkomens in deze woningen te krijgen.
Zo gauw de "scheefwoners"eruit getreiterd zijn, gaan de huren fors omhoog zeker in aantrekkelijke buurten.

Even wat feiten:
De meeste zgn. "scheefwoners" verdienen inmiddels weliswaar meer dan dat ze misschien vroeger verdienden maar dat wil niet zeggen dat ze ook kunnen kopen.
Veel mensen hebben tegenwoordig een tijdelijk arbeidscontract voor een jaar en na drie jaar worden ze door hun werkgever ontslagen omdat die anders wettelijk verplicht is om deze mensen in vast dienst moet nemen.
Ze kunnen dus niet kopen maar ook de vrije sector is te duur voor ze, nog los van het feit dat er nauwelijks woningen zijn in de klasse €650-€900.

Verder is het inkomen van veel zgn. scheefwoners gebaseerd op het brutosalaris terwijl nou juist het nettosalaris door veel loonheffingen stukken minder is geworden.

Voeg daar aan toe dat allerlei zaken ook nog eens stukken duurder zijn geworden voor en ook voor de zgn. scheefwoners wordt het moeilijk om de endjes aan elkaar te knopen.
Hij krijgt geen huursubsidie, geen ontheffing van de ozb og van de waterschapsbelasting.
En hoewel zijn huur fors omhoog gaat, wordt zijn huis als maar ouder terwijl de corporatie steeds minder onderhoud pleegt.

Maar die scheefdenkers in Den Haag in hun ivoren toren hebben geen flauw benul wat het tegenwoordig kost om met een gezin rond te komen terwijl je als je een oudere huurder bent ook geen hypotheek meer krijgt.

Het is bovendien een illusie dat mensen in deze tijden van crisis massaal een huis gaan kopen.

"Scheefwonen" is een aangepraat idee verzonnen door scheefdenkers.

knerf | 05-02-13 | 09:29

ik vind dit een goede zaak.

als je genoeg verdient om een huis te kunnen kopen moet dit voor diegene die "zoveel verdienen"voordeliger zijn dan huren.

1. dan komen er meer huurhuizen vrij starters en de minder verdieners.

2. de huizenmarkt krijgt een boost door meer verkoop.

3. wonen naar inkomen heet dat.

in onze huidige situatie is dit een goede oplossing,
als je dan toch nog wil blijven huren nou dan moet je er ook voor betalen om "scheef"te huren.

niet verkeerd dus.

gider | 05-02-13 | 08:34

Democratie: hahahahaha

Karel Popper | 05-02-13 | 08:33

2013: het jaar van de beer(put).

First Contact | 05-02-13 | 08:30

@miereneukert | 05-02-13 | 02:14
Met een inkomen van 50..60k/jaar (1,5 tot 1,8 keer modaal) kun jij geen 1k per maand aan huisvesting betalen? Ga je huishoudboekje eens opschonen dan. En als je dat niet wil: huur of koop iets goedkopers. De huizenmarkt staat volledig stil, dus voor minder dan 225k (+/- EUR 900/mnd) kun je echt wel wat kopen hoor. Nee, het is geen villa, maar prima te doen. Tering naar de nering.

manmanman | 05-02-13 | 08:27

Binnenkort worden in Nederland de prijzen niet meer in euro aangegeven, maar in uurlonen.

Zo kom je ook van de euro af.

Koninging Beatricks | 05-02-13 | 08:20

Volkomen terecht dat er een inkomensgrens is voor gesubsidieerde woningen. Dit is zelfs een soepele regeling: je kunt alsnog blijven wonen als je meer dan die grens verdient, maar dan moet je wel bijbetalen.
Het even snel erdoor jassen is natuurlijk gluiperig. Het had bijna het CDA kunnen zijn die dit deed.

manmanman | 05-02-13 | 08:18

Zo zie je maar, met de PvdA wordt arm zijn beloond en zelfs gestimuleerd.

KarelMarks | 05-02-13 | 08:04

Wat is het probleem? Kophuizen kosten geen drol dus het is een perfect moment om te kopen.
Toch?

Barry Hay | 05-02-13 | 08:00

Het slopen van de middenklasse. Welke groep gaat in de toekomst ons sociale stelsel onderhouden?

First Contact | 05-02-13 | 07:15

33K per jaar met twee werkenden is een dubbel vakkenvullersalaris. Dat de SP en PVDA dat grootverdieners vinden is al idioot genoeg.

Ploertendodert | 05-02-13 | 06:40

Zou me verbazen als het volk dit accepteert. Dit is simpelweg gemeen.

profiteroles | 05-02-13 | 04:12

-weggejorist-

qwertyerty | 05-02-13 | 04:10

-weggejorist-

qwertyerty | 05-02-13 | 04:08

-weggejorist-

qwertyerty | 05-02-13 | 04:08

-weggejorist-

qwertyerty | 05-02-13 | 04:07

-weggejorist-

qwertyerty | 05-02-13 | 04:06


miereneukert | 05-02-13 | 02:14 | + 0 -
@ mezelf; Jacques Monasch natuurlijk. Maar Ascher is eveneens een gevaarlijk zwijn!

miereneukert | 05-02-13 | 02:20

Klasse GS! Tenminste toch nog een die nog een beetje vinger aan de pols houd.
Als dit doorgaat zit ik volledig klem!
Dan kan ik nog max drie jaar in dit huis wonen om vervolgens een tent aan te schaffen. Duizend euro kan deze jongen niet opbrengen, en voor een koopwoning kom ik niet in aanmerking. Evenals een huis in de vrije sector. Onmogelijk! Een dilemma? Er is geen dilemma! Ik kan gewoon geen kant op! Met een inkomen tussen de 50 en 60 duizend betaal je p/m 1150 voor een koopwoning van 225.0000. Die vlieger gaat dus niet op. Vrije sector? Vergeet het maar! Duizend euro p/m is niks. En dan de gas en licht nog. En nu? Ik zit klem. En velen met mij vrees ik. Ascher is een gevaarlijk zwijn die in de race is voor een topfunctie binnen de eu. Zo rollen die gastjes.
KOTS!

miereneukert | 05-02-13 | 02:14

Ik denk dat ik maar werkloos word, de enige manier om nog te kunnen leven in dit KuDtLand.

Dank u allen PVDA en VVD stemmers. U word bedankt, oh jah. u voelt niets want u werkt natuurlijk niet.

wanneer is de revolutie trouwens?

GekkeDave | 05-02-13 | 01:55

Mag je eigenlijk tot burgerlijke ongehoorzaamheid oproepen? Stel he, ik zeg stel, dat je het lumineuze idee kreeg dat iedereen gewoon collectief zijn brievenbus zou moeten dichtlassen, en de weigeraars daar desnoods een handje bij te helpen. Gewoon, voor de leuk. Mag je dan daartoe oproepen? Ik vraag het me werkelijk af.

Finn | 05-02-13 | 01:31

Maar goed meneer@ rattenzingerlichtemuziek, Mss geef ik nog weleens €180.000 voor uw huis, waar u ,denk ik € 260.000 voor vraagt. weltrusten.

koekje erbij? | 05-02-13 | 01:20

Maar goed,alle gekheid op een stokje, moet ik naar een vrije sectorflat van € 915? Waar mijn kinderen van 18 en 14 ,in een stapelbed moeten?
Omdat achmed allahsnackbar in mijn huis moet? Want weinig inkomen ,dus zielig?
Wat denk je zelf?

koekje erbij? | 05-02-13 | 01:09

Gewoon leesbaar, zonder teletubbiegedoe, maar dat mag op mijn leeftijd wel.
(maar toch ook graag nog een potje battlefield spelen, hoor), En ik woon ook nog in een HUURhuis, met een plasma tv, ik heb wel ledverlichting, maar ook 2 i-pad en wel 5 mobiele foons in huis!
En roken en bier drinken!
Ik ben ben echt de uber-tok, toch??
Oh,ja ik stem ook nog pvv!
Maar we werken er wel voor!!

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:58

Zo ,dat werkt tenminste zonder die homo-kleurtjes.

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:44

tjesus, weer 2 x, ik ga IE9 weer proberen.

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:39

Of kom ik uiteindelijk weer in dezelfde allochtonenflat terecht, waar ik 15 jaar geleden uitgevlucht ben?
Wat een leuke, gezellige flat was( oh,nee appartementengebouw), Totdat ze er Somalische vluchtingen in zetten! (mag je niet zeggen ,racist).
La maar, komt tijd,komt raad.

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:37

Of kom ik uiteindelijk weer in dezelfde allochtonenflat terecht, waar ik 15 jaar geleden uitgevlucht ben?
Wat een leuke, gezellige flat was( oh,nee appartementengebouw), Totdat ze er Somalische vluchtingen in zetten! (mag je niet zeggen ,racist).
La maar, komt tijd,komt raad.

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:37

En weet je wat de grootste grap is?

Stel ik raak werkeloos(helemaal niet gek in deze tijd,dacht ik zo).
Krijg je als scheefwoner NU, dus geen huursverlaging meer!
Nee ,je krijgt nog meer huursubsibie ,omdat je huis zo duur is geworden ,toen je scheefwoonde!
Hoe krom wil je gaan?
Oh, ik moet goedkoper gaan wonen,natuurlijk,maar daar wonen al die scheefwoners in!
Lol,ik moet een huis kopen?
Van al die scheefkopers, die mijn huurwoning willen!

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:28

@Ratzinger | 05-02-13 | 00:10

Dat is misschien allemaal waar maar de notie dat de markt daar beter mee om zal gaan is voor mij net zo onbetrouwbaar. Want de mens staat altijd boven de vorm, en de mens is het probleem. Het gaat om de balans checks and balances dus denk ik.

Daar zit hem de crux wat mij betreft waar het een gezonde samenleving betreft.

pius | 05-02-13 | 00:23

En de grootgraaiers lachen zich al helemaal suf, om ons, de plebs.

Spinazi | 05-02-13 | 00:13

Nou oke, ik neem wel wat vaker onbetaald verlof dan.
Fuckjou, met je 43000 grens, 200 bruto minder scheelt je €600 netto/per/jaar. fuckjou.

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:13

Watapatja | 04-02-13 | 23:57 | + 0
Bergkamp nog in de weer bij Ajax? Wist ik niet.

Dan nog. Beter geen dan wel schulden. Lenen om te beleggen is zo ongeveer het domste wat je kunt doen. Ook als het om een eigen woning gaat, al helemaal in deze markt.

Ratzinger | 05-02-13 | 00:13

Trouwens, ook zo iets waar de overheid goed in geslaagd is: bevolkingsgroepen tegen mekaar uitspelen. Kopers vs huurders. Verdeel en heers. En de banken, Brussel en de politici zijn de lachende derden.

Spinazi | 05-02-13 | 00:12

pius | 04-02-13 | 23:52 | + 0
In het dierenrijk werkt het zo.
Alles wat de staat overneemt, met welke goeie bedoelingen dan ook, is in no time een zieke toestand.
De staat is niet meer dan, en kan ook niet meer zijn dan, een bureaucratie die uitsluitend gericht is op zelfhandhaving.
Jouw geld geef je aan een ander omdat je denkt dat die ander beter weet hoe die jouw geld moet besteden dan dat jijzelf weet.
Krankzinnig, maar 't is precies wat je doet als je de staat geld geeft. Je kunt het net zo goed aan Unicef geven, weet je ook dat 3/4 opgaat aan salarissen en Landcruisers.

Nou ja, dingen die elke baviaan weet. Niet alleen daarom keur ik alle belastingontduiking goed. Ja, ook het doorrijden na een tankbeurt zonder te betalen, want wat je doet is 70% belasting betalen. Waarom zou je? Pakkans is bijna nul, nu Justitie camera-opnames doorgaans niet accepteert als bewijsmiddel. Wel even de bijrijder laten tanken natuurlijk. Dan komen ze er al helemaal niet uit, hahaha.

Just do it.

Ratzinger | 05-02-13 | 00:10

@Uriël Fack, €225! Waar dan? Ik betaal € 600 en nog is het niet genoeg volgens de kopers! Bloeden zal ik gvd!!

koekje erbij? | 05-02-13 | 00:06

Dit is dus gewoon een kabinet van destructie all over. Man man man, wat een stel incapabele idioten bij PvdA en VVD!

Reykjavik | 05-02-13 | 00:03

Ratzinger | 04-02-13 | 23:49 |
Zijn Ajax salaris haalt die 52% wel.

Watapatja | 04-02-13 | 23:57

Ik huur gelukkig in de private sector, met de garantie dat er de komende twee jaar geen huurstijging inzit.
Maar goed, voor dit hok zou ik dan ook geen cent meer betalen.

Om juist deze maatregelen in te voeren -buiten het feit dat de bemoeienis van de overheid in deze zeer ernstige vormen begint aan te nemen, terwijl de hele woningsector in de slop zit geeft blijk van een chronisch gebrek aan visie. De ware reden zit hem waarschijnlijk in bevelen vanuit Brussel, en geeft weer eens een extra dimensie aan solidariteit en nivelleren. Het gaat snel nu; ik kan alleen maar hopen dat wij: het volk, eens wakker worden.

Samsom met zijn standaard riedeltje en genuanceer zonder ook maar iets te zeggen, Rutte die weer alles weg zal lachen, kamerleden die verkleinwoordjes gebruiken om het SNS fiasco te duiden... Ik kan er niet meer naar kijken; incapabel zooitje volksverlakkers.

Desmoulins | 04-02-13 | 23:56

blinde kip | 04-02-13 | 23:38 | + 0
Het rare is inderdaad dat je OZB mag betalen voor een woning van zeg 4 ton met een gelijke hypotheekschuld.
Je hebt dan geen vermogen. Op z'n best is je inkomen hoger, maar daarover mag je al met de fiscus afrekenen met dat misdadige progressieve belastingstelsel dat we hebben en dat eigenlijk degressief zou moeten zijn - dit terzijde.

Dan toch betalen (en huurders niet) - dat is inderdaad krankzinnig.
Kijk, die man hep een dure auto, dus hij zal wel rijk zijn - dat is de onnozele en diepdebiele gedachte achter dit soort heffingen.

Den Haag hoeft van mij niet te bestaan, nou ja, dat zal iedereen al wel begrepen hebben. De staatstaken kun je met een paar man in Vlissingen uitvoeren, om maar wat te noemen.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:56

Ratzinger | 04-02-13 | 23:48 |
Die krant moet toch maar dagelijks verschijnen. We zijn het eens, maar ons geluid hoor je niet. HRA en huursubsidie eruit scheelt weer een paar duizend ambtenaren. Heb ook nog een ander sociaal stelsel ontwikkeld, eerlijker, minder fraudegevoelig en 6miljard per jaar goedkoper. Weer een krant vol.

Watapatja | 04-02-13 | 23:53

@D.Turpin | 04-02-13 | 23:44
Zou het? Deflatie in het algemeen is wel schadelijk maar inflatie ook. Wat dacht u van spaargeld en pensioenen? Die gaan net zo goed kapot. Grote schulden kunnen zelfs opnieuw geïndexeerd worden als de inflatie te hoog oploopt. Zo slim is het spel wel gemaakt voor de baken.
De deflatie waar u het over heeft geldt alleen voor de woningen. Is het dan wel deflatie te noemen?
Mijn verwachting is trouwens dat er ook inflatie is van belangrijke zaken als brandstof en voedsel. We hebben die daling hard nodig om die andere stijgende prijzen op te hoesten.

blinde kip | 04-02-13 | 23:53

@Ratzinger | 04-02-13 | 23:48

Die laatste zin is natuurlijk het punt. mensen zijn debiel. Wrange conclusie maar dat spreekt toch een beetje voor reguleren en begrenzen. Als al die debielen vrij spel krijgen, enfin, ik zie dat de krant vol is.

pius | 04-02-13 | 23:52

Watapatja | 04-02-13 | 23:48 | + 0
Dan erg dom om te lenen. Als je geen aftrek hebt tegen 52%, wat zou je dan gaan lenen als je vermogen genoeg hebt?
Raar verhaal.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:49

Watapatja | 04-02-13 | 23:31 | + 0
Krant is vol, helaas.
Overheid moet zich beperken tot kerntaken. Huursubsidie en HRA horen daar niet bij.

Iemand. een werknemer, die wanpresteert, ontsla je. Kan in NL nauwelijks zonder hoge kosten. Een huurder die niet op tijd z'n huur betaalt, moet je eruit kunnen trappen. Kan niet in NL.
Te zot voor woorden. Huurder is er zelf bij als hij contract afsluit, inclusief aanpassingen aan inflatie e.d.
Blijft anders lekker bij z'n moeder wonen, zoals erg veel mensen nu al doen die liever een eigen huis willen en dus maar sparen en bij moeders wonen.

Flikker toch op met die pamperstaat. Ik heb nooit gevraagd om inlevering van m'n autonomie op dit soort simpele punten. Alsof mensen debiel zijn, Jezus!

Ratzinger | 04-02-13 | 23:48

Ratzinger | 04-02-13 | 23:42 |
Die Bergkamp kon aardig een balletje trappen en is inmiddels binnen. Zijn salaris bij Ajax heeft ie niet echt nodig.

Watapatja | 04-02-13 | 23:48

Ook ik zit modaal in een sociale huurwoning. Ik heb schulden en krijg geen enkele subsidie of teruggave, die mensen die op hun reet thuis zitten wel krijgen.
Ik dacht dat dit kabinet wilde dat de Nederlanders hun schulden gingen terug betalen. Nou als ik moet verkassen naar een duurdere particuliere woning dan kan ik ook geen schulden meer aflossen. Weet je wat ik dan doe? Dan doe ik net als mijn ex-collega, ik meld me ziek laat me afkeuren, ga de WAO in en laat schuldhulpsanering mijn schulden aflossen. Lekker hele dag thuis op de bank uitkeringkje trekken, af en toe wat zwart werken of een oud vrouwtje overvallen, alle subsidies binnenslepen zodat ik net zoveel overhoud dan als ik werkte. Waarom zou ik nog gaan werken straks?

Gambit29 | 04-02-13 | 23:47

Zolang sparen niet loont(vermogensbelasting inflatie)en op de pof leven beloond word(30 jaar hypotheekrente aftrek)komt het nooit goed met de woningmarkt ,banken verzekeraars overheid spelen onder een groot alu hoedje en wil die huurder starter maken en mee laten betalen aan de schuldrekening van de vastgoed beerput,helaas velen trappen daar niet in.

poetsnoet | 04-02-13 | 23:45

@ blinde kip | 04-02-13 | 23:41 |

Op zich heeft u gelijk, maar dalende prijzen is echt een heel gemeen proces ook wel bekend als deflatie. Deflatie sloopt alles en de rest. Tig keer erger dan inflatie.

D.Turpin | 04-02-13 | 23:44

Als je met 50K in een huurhuis van 225 euro zit (ik ken ze niet), dan heb je dat inkomen pas gekregen nadat je in dat huis ging wonen. Boven een bepaald inkomen kwam je niet in aanmerking voor de sociale sector.
Maar goed, na een paar jaar heb je promotie gemaakt en je verdient opeens 50K met zijn tweeën. Je kinderen spelen in de speeltuin achter, ze gaan met vriendjes uit de straat naar dezelfde school, je borrelt met hun ouders, je deelt lief en leed, de oppas woont twee straten verder, de BSO, school, tandarts, huisarts en dierenarts zijn op fietsafstand, het huis voelt als thuis. Je hebt eens rondgekeken want een eigen huis staat je best aan, maar er iets niets van gelijke grootte te koop in de buurt, dus je besluit te blijven zitten waar je zit.
En dat mag, mits je een verdubbeling van de huur in 7 jaar aankan. En dat moet dan maar, want er is geen alternatief.

Uriël Fack | 04-02-13 | 23:43

Watapatja | 04-02-13 | 23:31 | + 0
Rijk zijn is niet een kwestie van inkomen, maar van vermogen.
Je bent niet echt rijk als je een hoog inkomen hebt. Ben je niet financieel onafhankelijk.

Zeker als je inkomen uit arbeid verdiend moet worden. Die Bergkamp uit jouw voorbeeld heeft gewoon een slechte adviseur. Lenen kost altijd geld. Bij dalende huizenprijzen is je geleende belegging niet meer dan een zeer slechte belegging.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:42

Vervang in dit topic de woorden huizen door brandstof en ineens blijken voorstanders van hogere prijzen wel erg uit hun nek te lullen. Bij een dalende huizenmarkt wint de burger juist. Brinkman en co. en de banken, ja die hebben dan pech.

blinde kip | 04-02-13 | 23:41

@Ratzinger | 04-02-13 | 23:22

Ok, ik kan je volgen. Maar dan moet de overheid moet wel een beetje reguleren natuurlijk, anders word de dief ipv de overheid de particulier verhuurder. Voorbeelden zat natuurlijk. Van de regen in de drup lijkt me ook niet alles

Kan het er nog bij in die krant van jou?

pius | 04-02-13 | 23:39

Voor de reaguurders die zo'n onvoorstelbaar dikke bunkermuur voor hun hersens hebben en het nu NOG niet snappen: Den Haag zit er voor zichzelf en hun vriendjes, NIET VOOR U! Ze helpen zichzelf, handig gebruik makend van een veelvuldig verkondigde ''crisis''. WAKE UP! Denk zelf na, lees, onderzoek, vraag, kijk en luister in de werkelijke wereld... de grote leugen ontvouwt zich omdat er geen houden meer aan is. Ze proberen het enkel nog te redden door het een crisis te noemen. Weergaloze geldwolven.

trotsopGn! | 04-02-13 | 23:39

@Ratzinger | 04-02-13 | 23:24
Wat is nou bezit? De gemeente weet je nog steeds te vinden als je de woning afbetaald hebt. Bovendien, er is geldcreatie nodig voor hypotheken. Dat kost het geld systeem ook weer geld. Huren niet.

blinde kip | 04-02-13 | 23:38

@ D.Turpin | 04-02-13 | 23:32 |

haakje openen, haakje sluiten...

D.Turpin | 04-02-13 | 23:34

@Ratzinger | 04-02-13 | 23:22
Het mooiste zou zijn een vlaktax (bijv 35%) en daarna geen mogelijkheden voor aftrekposten. Krijgt men zeker weten meer woning voor hun geld.
Het vreemde is dat men in Den Haag dit niet wil. Alleen de zeer hoge inkomens zouden hiervan last krijgen omdat aftrekposten wegvallen maar zij zijn sterk in de minderheid en kunnen het verschil nog dragen ook. Wat steekt daar achter dat zij zo uit de wind worden gehouden?

blinde kip | 04-02-13 | 23:34

@ Ratzinger | 04-02-13 | 23:26 |

Ok wijsneus. Totdat ik dat vermogen heb, waar kan ik ik wonen? In huisjes die verhuurd worden door de rijken? Werken voor de baas en huren van de baas. Jaja. En dan wil je ook nog even de vrijheid om als verhuurder de huurder eruit te zetten? (Dat is natuurljk op het moment dat er iemand meer huur biedt of als je dochter een optrekje nodig heeft. Mooie wereld man, de vrije markt.

D.Turpin | 04-02-13 | 23:32

Ratzinger | 04-02-13 | 23:26 |
Echte rijken, ja. Wannabe rich namen een zo hoog mogelijke hypotheek voor maximale HRA. Voorbeeldje Dennis Bergkamp, tophypotheek terwijl die miljoenen bezit. Maar ja, vermogen is niet hetzelfde als liquiditeit.

Watapatja | 04-02-13 | 23:31

D.Turpin | 04-02-13 | 23:20 | + 0
Klopt wel. Als je woning 400K kost en je hebt een lening van gelijke hoogte ben je niet echt 'rijk'.
Aflossen dus, of je de rest van je leven de tyfus werken voor rente in de hoop dat de inflatie hoger is dan de rente die je betaalt. En dat de woningprijzen niet kelderen.

Heb ik het goed begrepen is het nogal stil op de woningmarkt...

Ratzinger | 04-02-13 | 23:30

Fair enough. Ik heb geen enkele zin om scheefwoners te subsidieren via mijn belastingpoet.
Gaan ze nu huizen kopen? Goed voor de markt.
Eric Blair | 04-02-13 | 21:12 | + -4 -

De woningcorporaties gaan die extra huurinkomsten niet gebruiken voor het bouwen van duurdere woningen, maar om die twee miljard verhuurdersheffing per jaar te kunnen betalen. Het is dus gewoon een verkapte belasting.
Er is geen alternatief. Wij zouden graag kopen, maar met enkel modaal+fluctuerend zzp-inkomen lacht de bank je uit als je als starter om een hypotheek komt vragen.
Wij betalen al de hoofdprijs voor onze 72 m2 vierkamerwoning met twee opgroeiende kinderen, omdat we in een geliefde wijk wonen (huur ging 15% omhoog toen wij erin trokken), dit wordt echt te gek. Ons netto-inkomen is aan het eind van 2013 10% lager.

Uriël Fack | 04-02-13 | 23:29

Ratzinger | 04-02-13 | 23:24 |
De nieuwste trend zijn van die crematoriumtuinen, vreselijk.

Watapatja | 04-02-13 | 23:27

Watapatja | 04-02-13 | 23:21 | + 0
Onzin. Rijken kopen een huis met eigen geld, dus zonder hypotheek.

Wat is nou een rijke die een lening bij een bank moet afsluiten? Op z'n best iemand die goed verdient en geen vermogen heeft.
Geen rijke dus.
Rijkdom is vermogen, niet inkomenshoogte.
Rest is crap.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:26

Ook vanaf een juli: de BPM op een Daihatsu Cuore wordt bij een inkomen van 30.000+ verviervoudigd om zo het scheefrijden aan te pakken.

Verder zullen alle snackbars aan modale inkomens minimaal 6 Euro per frikadel rekenen, om zo het scheefeten tegen te gaan.

Voor het scheefneuken is vooralsnog nog geen maatregel aangekondigd.

Geenstijlfiguur | 04-02-13 | 23:26

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:19 | + 0
En een kabouter uit het tuincentrum.
Helemaal af ja, geh.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:24

@breakingnews | 04-02-13 | 23:06
Ik vind het gevaarlijk om koop aan te raden in tijden dat huizenprijzen flink dalen. De druk om iets aan HRA te doen neemt toe. De regering is nu iets van 18 miljard kwijt. Dat moet niet hoger worden.
Wel jammer. De regeling leek voor velen te helpen in de aanschaf (is niet de rechte reden!) maar netto betaalt men voor koop nu al decennia teveel omdat het een sigaar uit eigen doos betreft en als multiplier werkt in prijsopdrijving waar geen echte productie tegenover staat. Met als stijgende stichtingskosten voor huur tot gevolg.
Omdat men zo gewend is te denken dat de bomen tot aan de hemel groeiden, zal het nog lang duren voor men beseft dat men voor zowel koop als huur veel te veel betaalt.

blinde kip | 04-02-13 | 23:23

pius | 04-02-13 | 23:12 | + 0
Je kunt dingen rustig afschaffen, gefaseerd. Is wel vaker gebeurd. Dat moet met beleid, maar dan wel evenwichtig. Schaf je de HRA af, dan natuurlijk ook de huursubsidie.

Zoals het nu is wil de overheid geen particuliere o.g.-verhuurders. Zie je in 020 wel. Totaal zot. De overheid heeft daar niks mee te maken. Ja, als ze voor ontsluiting van een stadsdeel zorgen en dat kost geld moeten ze dat doorberekenen. Gaafste voorbeeld is wel IJburg. Geen ontsluiting, wel een 4-5K per m2, ongebouwd hè!

Nou ja, dat is Amsterdam, de grootste kutstad van NL. Met natuurlijk al decennialang de ruifvretende nazi's van de PvdA aan de macht.

*Krant*

Ratzinger | 04-02-13 | 23:22

Ratzinger | 04-02-13 | 23:14 |
De HRA is een van de meest foute subsidies, de rijken profiteren daar exorbitant en buitenproportioneel van. Direct afschaffen.

Watapatja | 04-02-13 | 23:21

Doorstromen is prima, maar dan moet er wel iets zijn waarnaar je kunt doorstromen. Als je aangewezen bent op de vrije sector in de regio Amsterdam, dan kun je het wel shaken. Woningen in het segment van circa 600 tot 1000 euro zijn er nauwelijks. Voor die mensen is het dus gewoon een ordinaire huurverhoging.

De wandelaar | 04-02-13 | 23:21

@ Ratzinger | 04-02-13 | 23:12 |

Ja maar niemand koopt een huis en is dan direkt de eigenaar (bijna niemand). Het is niet kopen maar lenen. Wat nou je eigen kasteel? Het is de eerste jaren (decenia) grotendeels eigendom van de bank. Als huurder wordt je natuurlijk nooit bezitter. Maar je hebt wel de vrijheid om zomaar te verkassen zonder kopzorgen. Dat heeft ook zo zijn waarde.

D.Turpin | 04-02-13 | 23:20

@Correcte eikel | 04-02-13 | 23:17 | + 1 -
Zolang je nog kunt sparen verdien je in de ogen van de PvdA te veel. Jouw lasten kunnen dus met 200-300 omhoog.

Osdorpertje | 04-02-13 | 23:20

Nogmaals bedankt PvdA en VVD kiezers...

Gambit29 | 04-02-13 | 23:19

Ratzinger | 04-02-13 | 23:12 Ga jij eens z'n vinexhuurwijkje in. Er zijn van die huurkastelen genoeg die van hun beweoners een mooi tuinmuurtje gemetseld kregen met kantelen er op.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:19

Pardon. Te vroeg op de knop gedrukt.

Deze sukkel woont alleen in de randstad. Mama werkte in die tijd niet, want 2 kinderen voed je gewoon zelf op.

Correcte eikel | 04-02-13 | 23:19

breakingnews | 04-02-13 | 23:08 |
Gezien het aantal abo's heb je gelijk.

Watapatja | 04-02-13 | 23:18

Ratzinger | 04-02-13 | 23:12

Deze sukkel wil dolgraag een huis (mein mein mein!) kaufen. Maar pappie vroeger van z'n licht benedenmodale inkomen een huisje kon bouwen, 2 kinderen kon onderhouden, beetje sparen, en zomervakantie in Z-Frankrijk kan deze sukkel dat allemaal met zijn modale inkomen niet. Niet eens bijna.

Ik ben al blij als ik aan het eind van de maand 200-300 naar mijn spaarrekening kan overmaken...

Correcte eikel | 04-02-13 | 23:17

Is dit veurstel al incl of excl het 0,6 % begrotingstekort?

kneuterzak | 04-02-13 | 23:15

@ breakingnews | 04-02-13 | 23:08 |

Voila, en dat is de reden waarom een overheid soms ook een partij moet willen zijn op de markt. Gewoon als tegenwicht. Grond kopen, steentjes opstapelen en verkopen dan wel verhuren. Winst maken in deze is heel eenvoudig. Hetzelfde geldt voor het verzekeren van ziektekosten. De totale kosten moeten worden gedekt door de premies. Kind kan de was doen.

D.Turpin | 04-02-13 | 23:15

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:09 | + 0
Alle aftrekposten in de IB zijn subsidies.

Wat dacht jij nou? Natuurlijk is de HRA een subsidie.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:14

De enige manier voor Brussel om de macht naar zich toe te trekken is de souvereiniteit van lidstaten zo snel mogelijk in te kapselen. Gek genoeg hoorde ik niemand van de grote politieke partijen tijdens de afgelopen verkiezingen over Europa praten. Ze meden het onderwerp als de pest terwijl dat juist nu de grootste invloed heeft op ons doen en laten hier. Zie deze huurmaatregel.

sterke koffie | 04-02-13 | 23:13

@Ratzinger | 04-02-13 | 23:07

Dat is een andere discussie denk ik, maar de mensen die een huis op basis van die HRA hebben gekocht, hoe naïef ook, zijn er lekker klaar mee. Ik zelf behoor ook tot dat legioen onvoorstelbare dommeriken die deze informele afspraak tussen huizenkoper en staat niet op de juiste waarde heeft geschat. Waar het de grondprijs betreft ben ik het volledig met je eens.

Bodemsouteneurs zijn het, die gemeentes. En bleef het daar maar bij.

pius | 04-02-13 | 23:12

Eigenlijk, een beetje terzijde, is een huurder natuurlijk een Enorme Sukkel.

Dat je niet eens de ambitie hebt om een woning te hebben waarvan je kunt zeggen 'This is mine'. My castle.

Heeft de gemiddelde eigenaar ook niet, met z'n woning onder water, maar 't idee is beter.
Dit is van mij, oprotten met je gezeik.

Ik zeg. krant.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:12

Ratzinger | 04-02-13 | 23:07 De HRA is geen subsidie. Het is een belastingmaatregel.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:09

Watapatja | 04-02-13 | 23:04

Het ging over marktwerking. Of iets een reele prijs is, hangt m.i. niet af van de winst bij marktwerking. Maar voor wat mensen bereidt zijn ervoor te betalen.

breakingnews | 04-02-13 | 23:08

Ratzinger | 04-02-13 | 23:03 Neem niet voor een lift aan te laten leggen als de oplevering onzeker is.

#tip.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:08

pius | 04-02-13 | 22:56 | + 2
De shit in de woningmarkt is de debiele grondprijs, doorgaans bepaald door de gemeente.

Ik heb niks tegen huurders, wel tegen subsidie in het algemeen en dus ook tegen huursubsidie. De HRA is ook een subsidie. Volstrekt overbodige shit, beide dingen.

De taak van de overheid is openbare orde, dijkbewaking en zo nog een paar dingen. De rest is bemoeizucht, zoals Parsons eerder al, zeer terecht, opmerkte.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:07

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:01 | + 0
Klopt, de tientallen miljarden die gestoken worden in de banken en EU moet ergens vandaan komen. Reden? Woningbouwverenigingen zijn spelen met de goete jongens tewil ze eigenlijk alleen de huizen tip top in orde hadden moeten houden: www.telegraaf.nl/binnenland/20042940/_...

ikdenkwat | 04-02-13 | 23:06

blinde kip | 04-02-13 | 23:00

Ja hoho, ik pleit nergens voor de absurde bedragen die wonen tegenwoordig met zich meebrengt. Ik noem het alleen ter vergelijk met iedereen die ook dat percentage van z'n netto-inkomen betaald en niet in een sociale huurwoning zit. Schijnbaar is dat percentage wat gewijzigd. Tja.

breakingnews | 04-02-13 | 23:06

@ zeg maar Jansen .
Ik wilde u er niet mee kwetsen.
Dat is mijn mening niemand hoeft het er mee eens te zijn .

florida117 | 04-02-13 | 23:05

@necrosis | 04-02-13 | 23:00

LOL

pius | 04-02-13 | 23:05

breakingnews | 04-02-13 | 22:58 |
Is een 3g abo dan nu tegen een reele prijs, dacht het niet als je de winsten in de telecom ziet.

Watapatja | 04-02-13 | 23:04

@Ratzinger | 04-02-13 | 22:55

Dat is precies wat ze gaan doen volgens mij. En precies op de manier zoals jij schetst.

Het is natuurlijk wel zo dat als de rest van de zaken die je nodig hebt in je leven even duur blijven dat dit nogal een stuk uit de kraag is.

Het creëert disbalans.

pius | 04-02-13 | 23:04

@necrosis | 04-02-13 | 23:00
♥♥♥

Bakito | 04-02-13 | 23:03

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:56 | + 0
Those were the days.... LOL.

Ratzinger | 04-02-13 | 23:03

florida117 | 04-02-13 | 23:01 Ben je hier wel op de goeie site?

Die met webshop voor laarzen en bruine overhemden is ergens anders hoor.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:03

@koekje erbij? | 04-02-13 | 22:26
Alleen als je die op afbetaling hebt gekocht.

blinde kip | 04-02-13 | 23:03

@ zeg maar Jansen
Ik doelde ook op de mensen die onterecht een uitkering krijgen . De luie donders dus .
Er zullen genoeg mensen zijn die een uitkering terecht krijgen daar zeg ik ook niks over . Maar lekker tuis op je luie rest mooi weer spelen en ( ja idd ) ook " vaak " zwart bijverdienen mogen ze van mij keihard aanpakken .

florida117 | 04-02-13 | 23:01

ikdenkwat | 04-02-13 | 22:58 Die huurverhoging komt er. En omdat er geen alternatief is gaan die huurders gewoon betalen.

Het feit dat er geen alternatief is zou men aan het denken moeten zetten. Het is een manier om geld te genereren, meer niet.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 23:01

PvdA TK-lid Monasch voor de verkiezingen:
900 of 1000 euro huur is onbetaalbaar voor politieagenten en verpleegsters, dat kan gewoon niet...
nos.nl/video/312075-pvda-wil-regels-so...

drs.Nee | 04-02-13 | 23:00

@Bakito | 04-02-13 | 22:55
Vriendschap/ liefde door marktwerking?
Hoe moet ik dat zien, postorderbruiden uit Polen?

necrosis | 04-02-13 | 23:00

@breakingnews | 04-02-13 | 22:49
Ok, twee minimumonkomens zullen dus niet in aanmerking komen voor huurtoeslag en zeer weinig geld krijgen voor een hypotheek. Iemand met 43 k wat meer maar ook dat is aardig gezakt. Nu krijg je maximaal 170k en dan zit er aflossingsvrij 50% bij in. Geen goed moment om te kopen dus.
Trouwens, weleens gehoord van de woonquote en hoe die altijd is geweest en waarom?
Hint: die moet een kwart van je netto inkomen zijn. Dus je nettokosten voor de woning (koop of huur) mogen bij 2200 maar 550 euro zijn. Tel daar bovenop nog een paar honderd (gas water elektra en als je koopt, onderhoud erbij) en dan zit je aan je absolute max. zonder dat je in de gevaar komt qua besteding. Dat was altijd de vuistregel en is zo in de hele westerse wereld geweest. Waarom moet dat nu ineens veel hoger richting de helft liggen?
En zoals ik al zei: er zijn niet genoeg woningen in de prijsklasse van 600-1000 euro. Ja, inloopkasten die te duur zijn geprijsd. Echte woningen mag je wel verwachten voor dat geld. Maar die zijn er nauwelijks.

blinde kip | 04-02-13 | 23:00

Zouden de hurende PvdA-stemmers al een beetje spijt hebben van hun keuze?

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:59

breakingnews | 04-02-13 | 22:48 | + 0
Dat bedoelde ik, "ze" proberen de gezinnen uit hun huurhuizen te trekken om een huis te kopen. De banken lenen geen geld dus blijven zitten waar ze zitten en slikken, wederom de kosten. Op naar het volgende plannetje. Tot ze uiteindelijk de scheefhuurders in een krankzinnige situatie hebben getrokken.

ikdenkwat | 04-02-13 | 22:58

@necrosis | 04-02-13 | 22:51
Bakito | 04-02-13 | 22:55

Denk je dat? Ik denk vooral dat 3G-abo's goedkoper zijn geworden door marktwerking. Terwijl daar juist zoveel vraag naar is...
Of je moet vriendschap en liefde op een lijn zetten met social-media gebruik.

breakingnews | 04-02-13 | 22:58

@Ratzinger | 04-02-13 | 22:52

Dan kan je beter de hele handel afschaffen. En alle middenmannen er tussen uit snijden. Misschien dat je dan een beetje in de buurt komt.

Want anders kosten dingen gewoon wat ze altijd kosten namelijk niet wat ze werkelijk kosten.

Je begrijpt me.

pius | 04-02-13 | 22:56

@Ratzinger | 04-02-13 | 22:52

Dan kan je beter de hele handel afschaffen. En alle middenmannen er tussen uit snijden. Misschien dat je dan een beetje in de buurt komt.

Want anders kosten dingen gewoon wat ze altijd kosten namelijk niet wat ze werkelijk kosten.

Je begrijpt me.

pius | 04-02-13 | 22:56

Ratzinger | 04-02-13 | 22:55 Lol. Dreverhaven.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:56

florida117 | 04-02-13 | 22:54 Ding dong! Niet iedereen met een uitkering werkt er zwart bij hoor.

Jij gaat een beetje erg kort door de bocht.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:56

Ziet

florida117 | 04-02-13 | 22:55

pius | 04-02-13 | 22:50 | + 0
Er wonen denk ik veel kiezers in soepsidiedingen.
Ik heb HRA. Mogen ze van mij morgen afschaffen, net als de hoersoepsidie.
Gefaseerd, dat wel.
't Hoeft ook niet gelijk een teringzooi te worden met huisuitzettingen o.l.v. Dreverhaven.
Karakter, ik zeg het je.

Ratzinger | 04-02-13 | 22:55

@necrosis | 04-02-13 | 22:51
Vriendschap, liefde. Je ziet dat door de uitwassen van het kapotalisme mensen elkaar weer opzoeken, ipv heil te zoeken in materialisme en consumptieverslaving.

Bakito | 04-02-13 | 22:55

breakingnews | 04-02-13 | 22:52 Ja. De scheefgroei is door de overheid gekweekt.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:54

@Watapatja | 04-02-13 | 22:46

Ik doe dat graag mijn waarde;)

pius | 04-02-13 | 22:54

Als ze nu is gewoon degeen die werkelijk onterecht een uitkering vangen ( en vaak ook nog zwart bijverdienen ) aanpakken scheelt dat ook belasting . Immers de mensen die wél werken onderhouden de luie donders dus gewoon zouden kunnen werken . Ohhh er is zoveel te besparen hier in Nederland " zonder " iedereen totaal tot aan het bot uit te kleden . Dan erbij zou het makkelijker zijn om die Polen het land uit te trappen en iedereen die hier binnen komt zwaaien en als eerste het woordje " uitkering" en ikke niet begrijpen ook meteen opgedonderd . We zijn zeer veel betalende " gasten " in ons eigen land dat inmiddels bijna letterlijk " zwart "

florida117 | 04-02-13 | 22:54

Osdorpertje | 04-02-13 | 22:50 Daar komt het wel zo'n beetje op neer.

Goed samengevat.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:53

Osdorpertje | 04-02-13 | 22:50
"Hier is Amsterdam is 70% van de woningen een sociale
huurwoning."

Ja, en dat is misschien gelijk de kern van het probleem. Nergens ter wereld is dat percentage zo groot, waardoor de rest van de huizen onbetaalbaar wordt.

breakingnews | 04-02-13 | 22:52

Overigens ben ik van mening dat alle hoersoepsidie gefaseerd moet worden afgeschaft en de HRA ook.

Hoe moeilijk is dat? De dingen kosten wat ze kosten. 't Zou toch van de dolle zijn als ik 20 euro voor een brood moet betalen en een niksnuttende ruifvreter 2 euro?

De kwestie in a nutshell.

Ratzinger | 04-02-13 | 22:52

@HoogToontje | 04-02-13 | 22:47

Jij geeft een nieuwe dimensie aan het begrip onbenul.

Kudo's.

pius | 04-02-13 | 22:52

Kan iemand mij vertellen wat er de afgelopen jaren nou eigenlijk goedkoper is geworden dankzij marktwerking?

necrosis | 04-02-13 | 22:51

@ Muxje | 04-02-13 | 22:34 |

Als verhuurder moet je wachten op winst. Wanneer kun je spreken van verlies? Als het meer kost dan het opbrengt. Maar als de onderhoudskosten lager zijn dan de huurprijs, dan komt de winst vanzelf. En tada, een overheid heeft meer tijd dan een individu. Vandaar dat ik meen dat de overheid een mooie rol heeft te vervullen in de woningbouw. Je pleurt wat stenen neer en vroeg of laat speel je quite.

D.Turpin | 04-02-13 | 22:50

Weer een bewijs dat de PvdA mij haat omdat ik een werkende Nederlander ben.
Hier is Amsterdam is 70% van de woningen een sociale huurwoning. En voor de koopwoningen betaal je voor een appartement al wat je voor een rijtjeshuis elders kwijt bent. Met mijn inkomen kan ik geen 2 ton neerleggen voor een flatje, en woningen in mijn prijsklasse zijn er gewoon niet. De PvdA wil dat ik doorverhuis naar een niet bestaande woning die alleen in de fantasie van de PvdA bestaat. En dan zijn zo ook nog eens zo achterbaks om het er doorheen te willen drukken als mensen eventjes niet opletten.

Osdorpertje | 04-02-13 | 22:50

@Ratzinger | 04-02-13 | 22:41

Al die woningmarktplannen zijn bijna 1 op 1 overgenomen van het oude kabinet. Niet dat het veel uitmaakt maar dat je het weet hey.

De PVDA bedenkt dit soort dingen nooit zelf maar geeft er gewoon zijn principes voor op- mooi beleid is dat trouwens, gewoon bij elk voorstel je leidende principes opgeven.

Houd het lekker simpel.

pius | 04-02-13 | 22:50

blinde kip | 04-02-13 | 22:39

Noem mij eens waarom dat laatste niet lukt? In de huidige markt ben je met 43k prima in staat iets te kopen. Verder ben je überhaupt met 43k verzamelinkomen = circa 2200 euro netto per maand, prima in staat iets te huren dat duurder is dan 680 (grens sociale huur).

Ben je dat niet, dan doe je ergens anders misschien iets te ruig.

breakingnews | 04-02-13 | 22:49

ikdenkwat | 04-02-13 | 22:46

Jawel hoor, ik wel:) Alleen niet de mensen die het zouden moeten regelen.

breakingnews | 04-02-13 | 22:48

@ pius | 04-02-13 | 22:38

Ik zei gedecimeerd, niet afgeschaft. Zoek het eens op in het woordenboek, stuk onbenul.

Nederland is kampioen sociale huursector wereldwijd, en oh wat hebben we een geweldige huizenmarkt in dit land. Me dunkt dat de bewijslast voor het geweldig zijn van de Nederlandse methode dan niet bij mij ligt. Ik zeg dat het niet werkt, en de cijfers staan al aan mijn kant. Haal ze maar onderuit als je wil, mijn zegen heb je hoor. Veel succes.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:47

Wat Ben7943 | 04-02-13 | 22:39 | zegt. Ik zou trouwens niet eens weten hoe je aan een sociale huurwoning of goedkopere huurwoning komt. Ik ben er in ieder geval nooit voor in aanmerking gekomen. En gelukkig maar, achteraf gezien. Hoewel ik toentertijd baalde dat - naar mijn idee - veel te jong een huis moest kopen.

Hans Hillen | 04-02-13 | 22:47

sterke koffie | 04-02-13 | 22:44 |
Ik dacht al waarom heeft die PvdAér toch zo'n haast, maar het moet van Brussel.

CoffeePatch | 04-02-13 | 22:46

La Bailaora | 04-02-13 | 22:42 | + 0
Hoi lieve, heb je linkjes gisteravond vandaag nog bekeken. Een uur, man, ik dacht dat ik gek werd.
Wel een paradigm-shift hier. Enfin, nu beetje off topic. Dank.
Kan alleen maar hopen dat Black het bij het verkeerde eind heeft...

Ratzinger | 04-02-13 | 22:46

pius | 04-02-13 | 22:41 |
Iemand moet de nekslag geven, dank daarvoor.

Watapatja | 04-02-13 | 22:46

Eigenlijk weet niemand het meer...

ikdenkwat | 04-02-13 | 22:46

@koekje erbij? | 04-02-13 | 22:34
Zul je zien dat de VVD de PvdA zo gek krijgt om ineens niet naar Brussel te luisteren. Zo graag wil de VVD de scheefhuurders zien hangen.
Met die 4,5% regeling zou ik zelfs minder gaan betalen. Ik hoop het maar ga er niet vanuit. Bespaart me weer een teleurstelling.

blinde kip | 04-02-13 | 22:45

Noem mij eens waarom dat laatste niet lukt? In de huidige markt ben je met 43k prima in staat iets te kopen. Verder ben je überhaupt met 43k verzamelinkomen = circa 2200 euro netto per maand, prima in staat iets te huren dat duurder is dan 680 (grens sociale huur).

Ben je dat niet, dan doe je ergens anders misschien iets te ruig.

breakingnews | 04-02-13 | 22:45

Ratzinger | 04-02-13 | 22:41 Zolang ze elke maand netjes de huur betalen maakt het niet uit dat die huurdert er zit.

Zodra ie dat niet meer doet kun je er van af. Wat is het punt?

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:44

Het valt me op dat dik 10 jaar na de invoering van de Euro en een zelfbenoemd gezelschap van nietszeggende nitwits in Brussel waarvan meer 5.000 ambtenaren meer verdienen dan de mp in Nederland de bevolking steeds meer geld uit de zak klopt. Kritische berichtgeving ons niet meer bereikt. En maatregelen zoals deze huurmaatregel uit Brussel nooit een verrijking zijn, maar een verarming van de welvaart en welstand.

sterke koffie | 04-02-13 | 22:44

Dit is weer een plan dat heel slecht gaat aflopen. Mensen die iets meer verdienen, hebben geen zin om veel meer geld voor een woning te betalen dan hun buren. Dus als de economie ietsjes aantrekt, vertrekken ze. Gevolg => over een jaar of 10 getto-vorming in alle wijken met goedkopere huurwoningen. Waar kinderen opgroeien in een omgeving waar het normaal is om niet te werken dus een uitkering te trekken. En natuurlijk ontstaan er ook Nieuw-West-achtige enclaves. Gevolg => over 25 jaar wil de PvdA of diens opvolger die getto's weer aanpakken door meer diverse woningen in dat soort buurten te bouwen. En zo begint alles weer van voren af aan.

Hans Hillen | 04-02-13 | 22:44

@ Watapatja | 04-02-13 | 22:33

Ik ben zeker geen jongere, en ook geen politicus. Je linkje geeft je onbenul aan, dat gaat om vierkante meterprijs per gemeente. Ik heb nooit beweerd dat de vierkante meterprijs in bv geheel Amsterdam boven die van een willekeurig villadorp langs de Vecht ligt. Dat is ook een idiote vergelijking, je slaat de piketpaaltjes dan verkeerd. Een gewilde plek in de stad is domweg grosso modo duurder dan een gewilde plek in het buitengebied, dat is wat ik zeg, en dat is gewoon waar. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is wereldwijd. En dat is toch echt een feit van algemene bekendheid. Eigenlijk triest dat ik je dat moet uitleggen. Hoe oud ben jezelf? Gezien je omgang met cijfers en kennelijke onbekendheid met het reilen en zeilen in de wereld schat ik je begin twintig.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:43

@pim achtertuin | 04-02-13 | 22:29
Slecht eenderde van de huurders (die met minder dan 17k bruto inkomen) krijgen huurtoeslag. HRA levert weinig op voor de categorie 1-3x modaal maar nog wel iets meer dan de scheefhuurders. Die krijgen idd niks.
Kopen in deze tijd? Nooit!
Neem je verantwoordelijkheid en creëer *geen* schuld door *niet* te kopen. Daar betalen andere burgers aan mee.

blinde kip | 04-02-13 | 22:43

@pim achtertuin | 04-02-13 | 22:29
Mensen 'profiteren' niet van bv. hypotheekrente aftrek. Mede door die aftrek zijn namelijk de huizenprijzen zo omhoog geschoten, omdat mensen door die aftrek hogere leningen kunnen afsluiten, waardoor ze weer meer rente moeten betalen, wat ze dan weer mogen aftrekken. Dat is uiteindelijk gewoon broekzakje vestzakje.

Het is zoals Parsons zegt, overal waar de overheid zich mee bemoeit wordt het alleen maar erger.

La Bailaora | 04-02-13 | 22:42

Parsons | 04-02-13 | 22:23 | + 1
PvdA =oplossing: meer overheidsbemoeienis.

Zo is dat. Overal waar de overheid zich mee bemoeit leidt het alleen maar tot ellende. Vrijwel altijd een verhaaltje van 'the road to hell is paved with good intentions'. Zelfs dat is doorgaans niet eens het geval.

Iemand die nu nog particulier verhuurt is de lul. Dat mag niet, gelet op de huurbescherming. Van zo'n kuthuurder kom je nooit meer af. Gaat die kuthuurder samenwonen, dan heeft de nieuwe samenwoner dezelfde rechten als de kuthuurder.

En maar janken dat de woningmarkt in NL op z'n reedt ligt. Geen hond die nog wil verhuren. De staat mag dat doen. Een gillerT. Als de staat zich ergens al niet mee zou moeten bemoeien is het met de woningmarkt.

Zelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Je komt makkelijker af van je vrouw of man dan van een werknemer of huurder.

Hoe ziek is dit alles? Zijn wij nou als Nederlanders zulke gepamperde sukkels geworden dat we alles verwachten van onze door en door zieke staat?

In 't graf ermee. De staat is er voor zichzelf, voor niemand anders, ondanks alle goede bedoelingen, als eerder genoemd, 'the road'.

You think. Ik wil verhuren. De staat gaat zich ermee bemoeien. Flikker toch op zeg, Jezus!

Verder nog een hele goedenavond.

Ratzinger | 04-02-13 | 22:41

@Watapatja | 04-02-13 | 22:33

Ah. U was me voor.

stuivertje wisselen;)

pius | 04-02-13 | 22:41

Gaan die lui die in het verleden een premie A woning hebben gekocht en nu veel meer verdienen ook meer betalen dan.

Zegg | 04-02-13 | 22:41

@blinde kip | 04-02-13 | 22:37
Fluffy Hunter e.d.

Bakito | 04-02-13 | 22:40

@breakingnews | 04-02-13 | 22:37
Dat laatste lukt dus niet. Was het maar waar. Dan werden sociale woonwijken ineens erg eentoning qua soort bewoners. Er is een complete mismatch tussen betaalbaarheid en soort woningen in de orde van 600-1000 euro. En daar maakt de politiek handig gebruik van.

blinde kip | 04-02-13 | 22:39

Als we een paar jaar verder zijn, zal blijken dat dit tactisch gezien de grootste blunder van de PvdA is. Grootste deel van de PvdA-achterban is werknemer in de collectieve sector en verdient tussen de 30.000 en 50.000 bruto per jaar. Heeft te weinig inkomen om een redelijk huis te kunnen kopen, huurt voor gemiddeld 600 euro en gaat de komende jaren 800, 900 euro betalen voor een krot van een huurwoning in een achterstandswijk. Ongelooflijk dat zo'n pauper als Monasch zijn eigen achterban een strop om de nek legt: of verzuipen in een in waarde dalend koophuis of verarmen door een woekerhuur te betalen. En dat alles om de overwaarde van de VVD-woningbezitters in stand te houden, een plan bedacht door een voormalig hypotheek verstrekkende bankfiliaal directeurtje, minister Blok. Dit is vragen om maatschappelijke onrust.

Ben7943 | 04-02-13 | 22:39

blinde kip | 04-02-13 | 22:37 Herrie.

En in de stemming komen gebeurt met Breezers.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:38

pim achtertuin | 04-02-13 | 22:29

We gaan jou garant laten staan voor de bonussen van Sjoerd van Keulen met je huis als onderpand. Kom nou, een beetje geen hypotheekschuld hebben!

breakingnews | 04-02-13 | 22:38

Datzeimnexook
Ja,wohl, herr fuhrer.
We MOETEN verhuizen! Deportatie NU!!!

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:38

Datzeimnexook
Ja,wohl, herr fuhrer.
We MOETEN verhuizen! Deportatie NU!!!

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:38

@HoogToontje | 04-02-13 | 22:27

Jij zegt dat de sociale huursector moet worden afgeschaft, ik vraag je om argumenten daarvoor en je komt met, laat ik het mild formuleren, wat lege niet-contextuele platitudes, en vervolgens moet ik met een voorbeeld komen waarom communisme werkt, heb ik dat correct?

Ik vroeg het je ook omdat zo'n opmerking als die van jou nogal wat onderbouwing vergt en ik al twijfelde of jij daartoe is staat was.

Tip:

Je moet nooit je domheid krampachtig proberen te verbergen als je niet over afdoende camouflagetechnieken beschikt.

Dan kun je beter niets zeggen.

Want jouw camouflagetechnieken zijn als die van zwarte Wolf in het midden van een door alles verlaten sneeuwvlakte

Onnozele.

pius | 04-02-13 | 22:38

@Bakito | 04-02-13 | 22:36
Mooi, die feesten in die kelderboxen. Wat voor muziek draai je daar om in de mood te komen?

blinde kip | 04-02-13 | 22:37

Als je verzamelinkomen 43k is, kom je ook gewoon niet meer in aanmerking voor een huis van 500 euries in de maand.

En als je dat wel wilt, moet je dus ietsje meer betalen ja, bijvoorbeeld 40 euries in de maand in dit voorbeeld. So be it!
Laten we niet vergeten dat het sociale woningbouw heet, door de overheid bedacht, gefinancierd en eigenlijk kunstmatig laag gehouden om een bepaalde groep toch een woning te kunnen bieden. Als je meer verdient dan 43k hoor je niet meer bij die "bepaalde groep" en kun je gewoon marktconform ergens een leuk stulpje gaan huren of kopen.

breakingnews | 04-02-13 | 22:37

HoogToontje | 04-02-13 | 22:34 Exact. Net boven 34.000 krijg je een hypotheek die het mogelijk maakt dat je nét niet in een krot woont.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:36

Datzeimnexook | 04-02-13 | 22:29 |
Met 35k kun je een hypotheek krijgen van hooguit € 142.500

CoffeePatch | 04-02-13 | 22:36

@Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 22:09
De betaalbaarheid komt volledig tot stand door krediet. Iets wat behoorlijk wegvalt. Schaarste creatie zal niet helpen om de prijzen op te stuwen. En daar bovenop zitten geldbeluste overheden en stijgende kosten voor levensonderhoud. De huur zou eerder nog de huizenprijs omlaag volgen.
Wel knap dat de NL regering al 40 jaar ervoor gezorgd heeft dat de gemiddelde huurprijs minstens netjes gestegen is met de inflatie en men nu wegggezet wordt als profiteurs.
Maar wat ik wil zeggen is, er is gewoon een maximum wat men kan uitgeven. De rek is er volledig uit. De rente kan niet eens stijgen zonder dat regeringen omvallen. Maar banken hebben simpelweg geen geld dus de totale hypotheekschuld zal minder hard stijgen door minder hypotheken en weldra zelfs afnemen door afbetalen.
Uiteraard zijn er tussenmogelijkheden zoals vrije sector woningen verhuren maar tot nu toe zijn er vele obstakels opgelegd door banken en overheid om in het gat te springen. En bedenk dat er eigenlijk geen woning tekort is in Nederland. Keuze zat om die prijs wat omlaag te onderhandelen bij partijen die wanhopig raken. De daling gaat nu gewoon door.

blinde kip | 04-02-13 | 22:35

pim achtertuin | 04-02-13 | 22:29 |
Ze ontdekken je nog wel, dan ben je een scheefkoper ©.

Watapatja | 04-02-13 | 22:35

Ze beseffen volgens mij niet wat voor effecten dit soort maatregelen op de lange termijn zullen hebben. Dat je hierdoor een ongemotiveerde, ongeïnteresseerde beroepsbevolking zonder ambities creëert. Want waarom zou je nog harder werken als je toch alleen maar gestraft wordt met hogere belastingen en absurde huurverhogingen? Mij krijgen ze echt mijn huurhut niet uit hoor! En ik ga er ook geen cent meer voor betalen dan de werkloze buurman uit Verweggistan. Ik ben deze praktijken meer dan zat. Als het zo moet dan speel ik het smerige spel wel mee en zorg ik dat mijn inkomen onder de grens komt te liggen. Ofwel door minder te werken, ofwel door helemaal niet meer te werken.

daatzel | 04-02-13 | 22:34

@ Datzeimnexook | 04-02-13 | 22:29

En die 1000 euro huur is met 35k zo goed als niet op te brengen. Zie daar de armoedeval. De groep alleenverdieners tussen zeg 30-50k is niet te benijden.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:34

@D.Turpin 22:22: Subsidie op de bouw van individuele soc. huurwoningen van rijkswege is meen ik afgeschaft, gemeenten geven nog wel subsidie. Soms in de vorm van lagere grondprijs, soms door bij projectontwikkelaars in een nieuw project een aantal van dergelijke woningen af te dwingen (te betalen uit winst op andere woningen, dus uiteindelijk door kopers). En in zeldzame gevallen maken corporaties verlies op dergelijke woningen; de subsidie komt dan van de overige huurders.

Maar in alle gevallen geldt dat het aanbieden van huizen voor minder dan wat de huur zou moeten zijn op subsidie neerkomt, als er tenminste geen passende goedkope huurwoning voor iedereen zou zijn. In het laatste geval heb je een socialistische woningmarkt; in het beste geval subsidieer je een beperkt aantal woningen voor hen die het anders echt niet op kunnen brengen. De huidige wildgroei aan sociale woonprojecten is precies een van de redenen waarom er weinig vraag is naar vrije-sectorwoningen.

We hebben minder overheid op de woningmarkt nodig, niet meer.

Muxje | 04-02-13 | 22:34

@rattekopzinger
Nee, max 4,5% van de waarde!Europees bepaald!
Ha, en die is gebouwd voor € 10000 in 1967!

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:34

@ jackanders
Lol

florida117 | 04-02-13 | 22:33

HoogToontje | 04-02-13 | 22:26 |
Je bent of politicus of een jongere die zonder parate kennis toch wil meelullen.

www.skyscrapercity.com/showthread.php?...

Ik weet dan weer wel waar ik het kan vinden.

Watapatja | 04-02-13 | 22:33

Daar zit ik ook bij. Let ook dat de verhogingen ongelimiteerd kunnen doorgaan. In mijn geval is het een verdubbeling van de huur in plm 6 tot 7 jaar. Als je dan een nieuw huis koopt val je in de nieuwe hypotheekregels. Dit is ook alweer een stuk duurder. Mijn 200 stuks SNS aandelen zijn ook al door Dijsselbloem in beslag genomen. Van rentmeesterschap naar roofridderschap. Wie haalt de guillotine uit het vet?

vinque | 04-02-13 | 22:30

Roffel | 04-02-13 | 22:15 Ja maar, ja maar, zelfs Bakito heeft breedband.

Het hebben van breedband is al lang niet meer een teken van welvaart hoor.

zeg maar jansen | 04-02-13 | 22:30

@florida117 | 04-02-13 | 22:27
Zuurstofbelasting, hoe groter de longen, hoe meer je betaalt.

*Sigaretje opsteekt*

Jackanders | 04-02-13 | 22:30

Alle huurders en kopers schelden tegen de overheid maar profiteren ondertussen wel van de huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek van diezelfde overheid.... neem je verantwoordelijkheid.... mensen kopen een huis,maar moeten wel op vakantie kunnen blijven gaan... toen ik mijn eerste huis kocht(ook al weer 36 jaar geleden) was het jaren niet op vakantie... omdat ik wilde aflossen..... en dat deed iedereen toen.Heb nu geen schuld meer op m'n huis... en dat voelt héél erg fijn!!

pim achtertuin | 04-02-13 | 22:29

@blinde kip | 04-02-13 | 21:56
Idd. Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste zijn van Europa.
Afgelopen jaar zijn door de Belastingdienst 1,8 miljoen inkomensindicaties afgegeven. Voor 2013 worden er weer inkomensindicaties verschaft. Zonder dat er sprake is van een cijfermatige onderbouwing van een verbeterde doorstroming als gevolg van het invoeren van inkomensafhankelijke huren is deze privacyschending in strijd met zowel Europees als Nederlands recht.

Verwacht dat honderdduizenden huurders die klem zitten wegens tekort aan betaalbare alternatieve woonruimte, dan minder gaan werken en/of een gezinslid op een ander adres laten inschrijven om dit asociale uitknijp-beleid te omzeilen.

drs.Nee | 04-02-13 | 22:29

Sociale woningbouw is niet voor Jan Modaal. Die moet kopen of vrije sector huren.
Als je 35k verdient en je in een huurhuis van €350 woont mag je in je handjes knijpen met een verhoging van €35. Altijd nog minder dan de €1000 vrije sector of €900 hypotheek. Jankebalken

Datzeimnexook | 04-02-13 | 22:29

@HoogToontje | 04-02-13 | 22:07
Onderhoud, gemeentelijke belastingen waar aardig mee gespeeld wordt nu gemeentes krap bij kas zitten. Nee, ik weet het wel. Pas na meer dan 15 jaar wordt een koopwoning interessant maar dan wel voor een normale prijs en niet in een markt waar nog 40-50% afgaat. En dat gaat gebeuren. Of is men de jaren 80 alweer vergeten?

blinde kip | 04-02-13 | 22:28

Ik vraag me af wat de volgende belasting gaat worden.

florida117 | 04-02-13 | 22:27

@ pius | 04-02-13 | 22:25

Ach ja, communisme werkt he? Kom, geef me een voorbeeld. Eentje maar.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:27

@Parsons | 04-02-13 | 22:23
Ja, dat hebben we gezien bij de Bouwfraude. De markt kan best zonder toezicht functioneren.

Bakito | 04-02-13 | 22:27

@Bakito | 04-02-13 | 22:18
Van mij had hij het mogen proberen, die Emile.
Liever dan die valse Joker van de PvdA.

Jackanders | 04-02-13 | 22:27

blinde kip | 04-02-13 | 22:23
Ja,maar, ik heb wel een plasma,dus das goed toch, meneer?

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:26

Huur is gewoon opbrengst van vermogen. Hou je rekening met kosten, risico e.d., dan is een reële huur tenminste 10% van de waarde.
Een pand van 2,5 ton (wat laag is, zeker in de randstad) moet dan 25K per jaar opbrengen of een goeie 2K per maand.

De rest? Leugens, socialisme, collectivisme, ziekte - enfin, synoniemen.

Fuck de huurders met hun tyfus soepsidies!

Ratzinger | 04-02-13 | 22:26

Stapelt trouwens wel lekker. Hoeveel andere lastenverzwaringen, eh bezuinigingen, krijgt modaal en middenklasse inmiddels tegelijkertijd in de maag gesplitst?

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 22:26

@ Watapatja | 04-02-13 | 22:22

Ik ga jouw huiswerk niet doen waar het feiten van algemene bekendheid betreft.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:26

@HoogToontje | 04-02-13 | 22:09

Goh. Wat een boel cliche's achter elkaar. Al ben ik nog niks wijzer nu.

Of beter gezegd, ik snap er geen ene typhus van.

pius | 04-02-13 | 22:25

Hoeveel kubieke meter gebouw staat er eigenlijk leeg in ons land?

Bakito | 04-02-13 | 22:25

Roffel | 04-02-13 | 22:15
Jij snapt er niets van,he?
Boven het minimum-salaris, krijg je geen huursoep!
En je wil toch niet zeggen dat jij met een minimum-salaris een hypotheek hebt gekregen?

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:24

@koekje erbij? | 04-02-13 | 22:14
Ja, je bent asociaal want je hebt al je geld niet afgeleverd bij de banken. De nepliberalen bij de VVD zijn zwaar teleurgesteld in je bestedingsgedrag.

blinde kip | 04-02-13 | 22:23

Ja en straks gaan mensen ook nog gloeilampen gebruiken in hun eigen gekozen woning. Dat moeten we niet willen! Stem PvdA o.d.!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 04-02-13 | 22:23

Overal en alles waar Den Haag (lees de overheid, lees een overheid) zich mee bemoeit gaat het fout.

PvdA-oplossing: meer overheidsbemoeienis.

Parsons | 04-02-13 | 22:23

HoogToontje | 04-02-13 | 22:19 |
Kom maar met die cijfers.

Watapatja | 04-02-13 | 22:22

perverse inmenging in de markt dit. Wordt een ramp, want omdat er weinig aanbod is op de huurmarkt en niemand met een centje verstand nu een huis koopt, is hardwerkende Hendrik de IT'er met z'n bovenmodaaltje en een aardig flat in de stad straks de sjaak. Dan betaalt 'ie lever 10% meer huur dan verkassen naar de vinex.

Resultaat: 300 euro per maand minder de economie in. Waarom? Omdat het zielig is dat iedereen hetzelfde betaald voor hetzelfde?

Te debiel voor woorden dit

F#ckingAwesome | 04-02-13 | 22:22

Muxje | 04-02-13 | 22:10 |

Nee, een scheefwoner kost de anderen geen geld. De scheefwoner betaald gewoon netjes de huur en heeft geen huursubsidie. En nee, de markt bouwt niet automatisch de woningen waar vraag naar is. Dat is nu net een van de problemen in Nederland.
-
Anyway. Sociale woningbouw is nu iets wat de overheid wel kan. In principe dan. Als je nu iets bouwt met geleend geld en dat daarna verhuurt, dan duurt het niet lang en je speelt quite. Daarna maak je winst en zijn er alleen wat kosten met onderhoud. Dat kan zelfs een overheid.

D.Turpin | 04-02-13 | 22:22

En ja, Eurofielen. Stem je op die partijen, dan kies je vóór dit soort ellende.

ZiekVanDieJankers | 04-02-13 | 22:21

www.youtube.com/watch?v=HT9iNcO5lJE

ik hoop dat de Eurofielen volgende verkiezingen niet zo goed gelovig zijn over de PVDA VVD en D66 honden.

ZiekVanDieJankers | 04-02-13 | 22:20

@koekje erbij? | 04-02-13 | 22:00
Mooi he? Weer Brussel die even bepaalt wat wij moeten betalen. Terwijl Nederland een totaal scheefgetrokken en ongezonde woningmarkt heeft. Voor die salarissen zou je verwachten dat ze iets beter onderzoek deden. Maar ja, ze denken ook dat je een crisis oplost door het groter te maken.

blinde kip | 04-02-13 | 22:20

Roffel | 04-02-13 | 22:15 |
Welke vette huurtoeslagen?

Watapatja | 04-02-13 | 22:20

Kep nog ff, oude (1,5 jaar) papieren op na geslagen.
Zoals ik al eerder schreef, Huurhuis van 556 euro.
Inkomen 34.000 euro. Ik woon dus scheef en moet meer betalen of verhuizen.
Als ik eruit ga, wordt deze woning verkocht.
Wat nou gvd plaats maken voor de minder bedeelde.

Zegg | 04-02-13 | 22:20

@JosVerbeek 22:12: Oftewel: de *gehele* woningmarkt moet hervormd worden. En dat gebeurt niet, daarom noemde ik eerder al het plan van de regering niet toekomstvast. Het is symptoombestrijding

Muxje | 04-02-13 | 22:20

@ Watapatja | 04-02-13 | 22:12

Wonen aan de Vecht is op zeker niet duurder dan wonen aan de Herengracht. Dat er wellicht wel duurdere huizen staan kan kloppen, er is veel meer grond, en dus veel meer vierkante meters. Maar gerekend naar prijs per vierkante meter is de stad duurder.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:19

@jemagookniksmeer | 04-02-13 | 21:54
Mensen met een huurwoning moeten nog lekker even een jaartje of vijf a tien wachten en dan kunnen ze ook een huis kopen bedoel je? Prijsdaling van nog eens 20 procent?
Er moet gebouwd worden en heel snel. Veel goedkope huurwoningen wil je dat voorkomen... Goed voor de economie. Bouwvakkers hebben weer werk. Huurprijzen hoeven niet omhoog. Huizenbezitters kunnen ook weer met een gerust hart adem halen. Mensen kunnen weer verhuizen, ook naar ander werk. Markt komt weer in beweging en daarmee ook de economie en de kramp waarin we nu al jaren zitten.

doenormaal! | 04-02-13 | 22:18

@Ommezwaai | 04-02-13 | 21:45
PvdA is geen socialisme meer. SP komt meer in de buurt. Deze partij zal dik winnen bij de volgende verkiezingen, gezien de bouwfraude en uibuiting door grote bedrijven en banken. De burgers zijn het zat. En Terecht.

Bakito | 04-02-13 | 22:18

Nee, geen 2 huizen tegelijk! eerst een flatje (oh,nee appartement) en nu een 1 gezinswoning met 4 personen.

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:18

Muxje | 04-02-13 | 22:05 |
onderzoek HRA - Woningmarktcijfers.nl

Veel leesplezier. Daarna gewoon de feiten weergeven en niet uit je nek lullen.

Watapatja | 04-02-13 | 22:18

@Einde van de Domheid | 04-02-13 | 22:16
En wat is daar mis mee?

blinde kip | 04-02-13 | 22:18

Leuk voor de bühne (welke dat dan ook moge zijn), maar ze hebben geen meerderheid in de 1e kamer.

watergeus | 04-02-13 | 22:18

Veel ouderen wonen jaren in hetzelfde huis.
Worden ze nog eens extra genaaid.
Ook PvdA.

bas ooms53686289 | 04-02-13 | 22:17

@doenormaal! | 04-02-13 | 22:03
Nu weet ik wel dat vooral de VVD en D66 voor verhoging waren zonder plafond. Ineens deed D66 niet zo moeilijk over privacy van de burger want woningcorporaties wisten niet hoe snel ze bij de belasting gingen aankloppen om inkomens op te vragen.

Men betaalt dus straks 1000 euro terwijl de buurvrouw met bijstand nog steeds met toeslag 250 betaalt voor dezelfde woning die vaak allang compleet afbetaald is gebouwd is voor slechts enkele tienduizenden euro's. Ik gun haar ook een woning maar die scheefheid is absurd.
De PvdA is trouwens wel voor een plafond (middels de 4.5% woz regeling). Hiermee zouden in sommige gebieden de prijzen iets kunnen dalen. Ben benieuwd wat daar uitrolt.

blinde kip | 04-02-13 | 22:17

Je moet de wetsvoorstellen van de PvdA goed in de gaten houden. Adoptie voor homo-stellen is ook laat op de avond op de laatste avond voor het reces door de kamer gejaagd.

Einde van de Domheid | 04-02-13 | 22:16

Hele dikke prima voor dit voorstel. Allemaal huilie huilie doen en hard schreeuwen. Het komt neer op een paar tientjes huidverhoging voor mensen die al honderd jaar met vette huurtoeslagen wonen. Als je geld hebt voor UPC breedband, flatscreens en andere hebbedingen kun je dit best betalen.

Roffel | 04-02-13 | 22:15

Kopen bitch!
Ofwel: hoe de PvdA nog eens een handje meehelpt het land uit te leveren aan graaiers en bonustrekkend banktuig...

Buggert | 04-02-13 | 22:15

@Muxje | 04-02-13 | 22:05
Komt de grote instroom van immigranten bovenop. We hadden jaren waarin er jaarlijks een stad als Almere bijkwam...

La Bailaora | 04-02-13 | 22:14

Okee, ik snap wel dat ik vroegah had moeten kopen, maar toen was crisis 1980, wij moesten, als we hypo wilden, versneld aflossen de eerste 5 jaar, vanwege kinderwens.
Dat koste ons toen 1600 gulden per/maand op een salaris van 3000 gulden! En mochten we de eerste 5 jaar geen kinderen!
Vind je het raar dat wij gingen huren???
Maar nu na 22 jaar huren (2 huizen) ben ik ineens asociaal?

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:14

Muxje | 04-02-13 | 22:10
Hoe worden in een kapoDtgereguleerd land 'vanzelf' ongesubsidieerde huurwoningen gebouwd?
Nieuwbouw is OF koop OF 'sociale' huur, en het liefst zoveel mogelijk dwars door elkaar heen. Want de rozewolkplanologen denken dat de bewoners zich dan vanzelf zullen mengen.

JosVerbeek | 04-02-13 | 22:12

Zelfs Stalin had dit niet eens durven dromen! Is dit eigenlijk geen pure discriminatie omdat je meer verdient dat je meer moet betalen voor hetzelfde object?

Ommie de HaatMoker | 04-02-13 | 22:12

HoogToontje | 04-02-13 | 21:58 |
Er zijn fantastische onderzoeken waar het woonprofiel uit voortkomt. Wonen aan de Vecht is nog iets duurder dan Adam Centrum.

Bouwend Nederland en de overheid doen regelmatig onderzoek. Wat ik zeg is dus gebaseerd op onderzoeksresultaten, dit in tegenstelling tot jouw kretologie.

Watapatja | 04-02-13 | 22:12

Ah, lastenverzwaring! PvdA en VVD gokken op geen verkiezingen voorlopig merk ik.

wijnvlek | 04-02-13 | 22:12

Als de gatindehand regering nu eens kijkt naar wáár men " onze " zuur verdiende centen aan uitgeven ( bijvoorbeeld dat verdomde geld binnen de grens houden ! ! ) zouden dit soort uitknijperbullshit niet nodig zijn . Miljarden worden er uitgegeven waar wij Nederlanders voor gewerkt hebben . allen zien " wij " er niks van trug .

florida117 | 04-02-13 | 22:10

@D.Turpin 22:06: Anderen betalen er wel degelijk aan mee, op verschillende manieren. Bij sociale huurcontracten zou een (zacht) inkomensmaximum moeten horen. Als er dan inderdaad nog een markt is voor ongesubsidieerde maar goedkope huurwoningen voor mensen die meer verdienen, dan worden die vanzelf wel gebouwd.

Muxje | 04-02-13 | 22:10

@ pius | 04-02-13 | 22:04

Omdat 50% sociale huur communisme is. En dat werkt niet, en heeft nog nooit gewerkt. Voor Fatima met haar partijkaart is het natuurlijk prachtig wonen op een A-locatie, maar dat er profiteurs binnen een systeem zijn wil niet zeggen dat dat systeem niet afgeschaft moet worden.

HoogToontje | 04-02-13 | 22:09

@jemagookniksmeer | 04-02-13 | 22:00
Hulde! Gelukkig zien steeds meer hoe zot het systeem is qua beprijzing.

blinde kip | 04-02-13 | 22:09

@blinde kip | 04-02-13 | 22:01 |

Denk nog eens goed na over wat u schrijft. Zou de huurstijging niet ook een bodem leggen in de waardedaling van woningen? Er komt namelijk een kantelpunt waarbij een eigenaar zijn woning tegen een hele goede prijs kan verhuren...

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 22:09

Fijn die duidelijke en consequente lijn van beslissingen, daar hebben we wat aan in deze tijden!

JAXX | 04-02-13 | 22:08

@ blinde kip | 04-02-13 | 22:04

Op eigen bezit is men zuiniger, en bij een verhuurder moet de schoorsteen ook roken. Neem je dat ook nog even mee in de overwegingen?

HoogToontje | 04-02-13 | 22:07

Er is niks mis met scheefwonen. Zonder scheefwonen krijg je segregatie op basis van inkomen. Bovendien is het een eigen keus. De een wil riant wonen, de ander misschien niet. Totslot doe je er geen vlieg kwaad mee. Het is niet zo dat iemand anders eraan moet meebetalen.

D.Turpin | 04-02-13 | 22:06

@Bass Trouble | 04-02-13 | 21:08
Met 55k krijg men geen staatsteun. Het zijn netto betalers. In tegenstelling tot HRA-ontvangers.

blinde kip | 04-02-13 | 22:06

@jemagookniksmeer 21:54: Klopt. Probleem is wel dat er met name in de vrije huursector een gillend tekort aan huizen is, dus die scheefwoners kunnen nergens heen. Dat tekort is overigens ontstaan door het idioot hoge aantal sociale huurwoningen dat gebouwd is waardoor de vraag vrijwel nul is; de particuliere / vrije huurmarkt is op die manier volkomen kapot gemaakt en bestaat voornamelijk uit gemeubuleerde verhuur aan expats en polenhotels met 6 man per kamer. Geen wonder dat huisjesmelkers zo'n slechte naam hebben.

Muxje | 04-02-13 | 22:05

@HoogToontje | 04-02-13 | 21:56

Nou. Dan ben ik heel erg benieuwd naar het waarom daarvan.

pius | 04-02-13 | 22:04

@Sander Sloot | 04-02-13 | 21:07
Mag ik even lachen? Kopen is schulden maken en niet zo'n beetje ook. De crisis is juist ontstaan door schulden maken. Niet opgelet de afgelopen jaren? Huizen kopen an sich levert geen geld op want je moet er ook weer een kopen. Maar weinig kunnen er twee betalen.

blinde kip | 04-02-13 | 22:04

Ik zal 'm toch nog maar eens pitchen. Maak zoveel mogelijk van uw geld zwart, betaal vooral in contanten, en investeer overschotten direct in MKB-ers die u kent (en waar u fiducie in heeft). Breng geld zoveel mogelijk buiten bereik van overheid en banken.

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 22:04

@Feynman | 04-02-13 | 21:48
Applaus!!! Een mens met gezond verstand. Waarom hebben die het nou niet voor het zeggen? Dit land is zo gestoord. Politici en de PvdA voorop zijn echt zo ver heen dat ze alleen maar doen wat slecht is. Het lijkt wel of ze opzettelijk alles kapot maken. Ik geloof inmiddels ook dat dat is waar ze op uit zijn, aangezien het al jaren is waar ze mee bezig zijn en ze er maar mee doorgaan.
Als braafste jongetje van de klas laten we ons onder de leiding van de EU naar de slachtbank voeren. Leveren we vrijwillig onze soevereiniteit en financiële middelen en welvaart in. Laten we onszelf ten gronde gaan terwijl we er niets tegen kunnen doen omdat we de macht vrijwillig steeds meer in handen leggen van onze uitbuiters, leegzuigers en onderdrukkers. De machthebbers van de EU. Verraders al Schulz die buigen voor de islam. De EU die moslimfundamentalisten financiert (Egyote, Morsi, moslimbroederschap). De EU die het Europese volk in de ellende stort en er een sardonisch plezier uit lijkt te halen. De PvdA in het groot.

doenormaal! | 04-02-13 | 22:03

@yespur | 04-02-13 | 21:06
Nu is huren nog altijd beter dan kopen. Bij koop nu krijg je 1000 euro waardedaling per maand voor de kiezen de komende jaren. Niet leuk want je er moet voor de meesten wel een aflossingvrije component inzitten waardoor men eigenlijk een waardestijging nodig heeft om af te lossen zonder extra kosten. De scheefhuurder krijgt de komende jaren 50-70 euro per maand extra. Tel maar uit.

blinde kip | 04-02-13 | 22:01

Het grote uitsmeren van welvaart over heel Europa is al een tijdje aan de gang.
Dit is slechts een klein onderdeel daarvan.

Jackanders | 04-02-13 | 22:01

zo das 2x

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:01

Gaan we straks bij Albert Heijn ook verschillend betalen.

Gags Beasley | 04-02-13 | 22:00

-weggejorist-

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:00

Je zal maar minstens 15 jaar inkomen hebben wat in aanmerking voor een sociale huurwoning, ineens zegt Brussel(want daar komt het gvd vandaan!) €33000 max, en anders ben je scheefwoner!
Je krijgt mijn huurhuis nu tussen de €29000 en €34000 per /jaar, met het laatste salaris ben je gelijk al scheefmalloot!
Heeft mijn vrouw na 18 jaar kinderzorg,eindelijk een baantje van €600 in de maand, zodat wij ook na 10 jaar een keer op vakantie kunnen!
Ben ik ineens in een jaar tijd een asociale scheefwoner!!!
Krijg lekker de ongezien de typhus,allemaal!!
Alles opgeknapt en geisoleerd , in een rustige buurt, en nu, zou ik er moeten? Voor een asielzoeker ofzo?
Wat denk je zelf.

koekje erbij? | 04-02-13 | 22:00

@ mezelf 21:54: "de rest van Nederland" moet zijn "de rest van Nederland minus blinde kip (21:56)".

jemagookniksmeer | 04-02-13 | 22:00

@Red mij niet | 04-02-13 | 21:58
Die SNS bank moet ergens van betaald worden.

Stormageddon | 04-02-13 | 21:59

Wordt echt tijd dat we heel NL lam leggen tot die ongeschoolden daar in Den Haag opgerot zijn.
Den Haag is aan het uitvoeren wat Brussel opdraagt.
U en ik zijn geen vrije mensen in een democratisch land, welnee we zijn slaaf van Brussel en iedereen laat het over zich heenkomen.

Als het aan mij ligt sta ik morgen tijdens de spits dwars over de A4 om dit land tot stilstand te brengen, waar zijn we in Jezusnaam mee bezig om ons zo te laten schofferen in dit land door die tyfushonden in Den Haag.
Spijt me zeer voor het woord maar ik heb geen ergere in mijn vocabulaire.
Ik kan ze niet meer aanzien of horen spreken, ik heb echt nog nooit van mijn hele leven mensen zo gehaat als wat er nu zit.
Wat mij betreft op een rijtje zetten en afknallen, en zelfs dat is nog te hoog voor ze.
Ze vergooien alles wat in dit land opgebouwd is, omdat ze in Den Haag zelf jaren hebben zitten slapen moeten wij het volk die dit ook al jaren zag aankomen bloeden.
Ik HAAT IEDERE VVD/PVDA STEMMER, tot op het bot!

pickalilly | 04-02-13 | 21:59

Laat me raden: de extra huurverhoging brengt 3,7 miljard in het laatje. Per jaar.

Red mij niet | 04-02-13 | 21:58

we zitten in een crisis. de grote credit-crunch. nadat er jarenlang overal nieuw geld ontstond omdat prijzen zogenaamd omhoog gingen (of andersom), gebeurt nu hetzelfde maar dan de andere richting in. alles wordt minder waard, en er moet worden afgeschreven waardoor de schulden nu komen bloot te liggen. dus alle bedrijven en overheidsinstanties en de overheid zelf hebben geld nodig. het volk staat onderaan de voedselketen, dus die worden opgegeten. belangrijk dat u dus niet teveel vlees aan de botten heeft, en dat u uw schatten verstopt waar ze niet worden gevonden.

zeeman73 | 04-02-13 | 21:58


WEG MET DE MONARCHIE. HET IS 2013!!!
.
Zo misschien wordt ik zo op gepakt en krijg ik kost en inwoning te Scheveningen.
Als dat niet werkt een Ballah Snackbarretje.
Wie heeft er nog C4 in de aanbieding.
.
(voor de BVD-meelezers, isse maar grapje hoor!)

Zegg | 04-02-13 | 21:58

@ Watapatja | 04-02-13 | 21:48

De prijs liegt niet. Het hart van een stad kent de hoogste vierkante meter prijs. Dat is wat mensen kennelijk het liefste willen.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:58

@Feynman | 04-02-13 | 21:48
En als dan toch scheefhuurders de koopmarkt opgaan wat vooral de VVD hoopt, zullen zij aanspraak maken op HRA. Dat zou weleens meer kunnen kosten dan de besparing van diegenen die de verhoging voor de kiezen nemen. Kortom, niemand is ermee geholpen.

blinde kip | 04-02-13 | 21:58

@ Muxje
Met een klein inkomen word je net zo hard geraakt .
Hoe wil je van ( gewoon een voorbeeld ) met het zelfde salaris als je nu verdiend van een kipcaravan in een huurhuisje gaan zitten .
Ze willen de huizenmarkt omhoog trekken maar zodra je je een koopwoning kan veroorloven pakken ze je het weer af . Want je eigen woning mag natuurlijk niet te lang duren . De volgende moet er immers weer een jaar van kunnen genieten alvorens weer bij een kipcaravan te eindigen . Die kutdcirkel geld natuurlijk niet voor politici .

florida117 | 04-02-13 | 21:57

@ pius | 04-02-13 | 21:51

En of ik dat meen.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:56

Iedereen die zegt dat deze verhoging terecht is: Je praat poep. Nederland heeft de grootste huurquote van Europa (en de meeste lekke daken). Als netjes de WOZ regeling gehanteerd werd (4,5% van WOZ-waarde woning/12) betaalden men aardig minder huur maandelijks. Maar omdat de koopwoningprijzen zo opgepompt zijn, moeten huren meestijgen om het minder erg te laten lijken. Zo betalen we met z'n allen teveel met maar een paar winnaars: de banken, de woningbouwcorporaties die hebben zitten gokken op dure pojectontwikkelingen en politici die hun eigen met HRA zwaar woongesubsidieerde achterban wil spekken.

blinde kip | 04-02-13 | 21:56

Oh ja, die 43k maatregel kwam uit Brussel, dat u het even weet wie hier de broek aan heeft.

sterke koffie | 04-02-13 | 21:55

DrBowned | 04-02-13 | 21:44 |
Je voorbeeld is compleet uit verband. Kijk eens op een site van een corporatie en schrik van de huurprijzen die ze durven vragen.

Watapatja | 04-02-13 | 21:54

Een huurverhoging van 6,5% + inflatie is een verdubbeling in de eerste 8 jaar.

Daarmee zou men in ieder geval het doel bereiken => iedereen met een 43K+ salaris is tegen die tijd particulier gaan huren of kopen.

Overigens ben ik van mening dat de huren van sociale huurwoningen marktconform zijn, en soms zelfs nog aan de hoge kant. Het probleem zit aan de andere kant: de koophuizen, overige woonlasten en particuliere huren zijn gewoon veel te hoog.
De rest van Nederland is geloof ik nog niet helemaal toe aan die opvatting, maar dat komt vanzelf (mark my words).

jemagookniksmeer | 04-02-13 | 21:54

@Watapatja | 04-02-13 | 21:48
Mwoah. Is niet helemaal waar. In de Blauwe Stad (megalomaan projectje van Marc Calon, de Eric Staal van het Noorden) zijn nog kavels genoeg te koop. Voor weinig. Voorzieningen op 10 minuten. Ok, die voorzieningen heten wel "Winschoten", maar dan nog.

Stormageddon | 04-02-13 | 21:54

Je krijgt wat je stemt nietwaar. Deze huurverhogingen zaten allang verweven in het Kunduzakkoord. Het meest vuige akkoord dat er ooit doorheen is gejast in een demissionair kabinet. Dat eigenlijk niet moeten willen beslissen over dit soort zaken die de koopkracht van mensen zo hard raken en toch deden ze het. Voordeel. Het zittend kabinet hoeft hier niet meer over te debatteren en niemand hoeft nog verantwoording af te leggen over maatregelen zoals deze achterlijke waarbij gezinnen met een gezamenlijk inkomen van 43 k bruto de particuliere markt wordt opgeschopt. Succes ermee

sterke koffie | 04-02-13 | 21:54

@DrBowned | 04-02-13 | 21:44
In een vrije markt gaat een 5 kamers in goede staat de Pijp woning geen 225 euries doen.

Wat je moet doen is dus de markt vrijgeven, dan gaat voor zo'n woning automatisch de prijs omhoog, simpelweg omdat het meer waard is, dan komen er dus andere huurders voor.

Maar je kan nooit een inkomensafhankelijke huur gaan invoeren. Dat is niet rechtvaardig, maar totaal onrechtvaardig. Dan kan het zomaar zijn dat over een paar jaar de familie op 1200 eurie zit aan huur, en zijn buurman in hetzelfde object nog steeds op 200 euries. Dat kan dus niet.

Zelfs een socialist zou dat niet moeten willen. Commies zagen dat ook al, en probeerden daarom alleen maar dezelfde woningen te bouwen, dat kom je zo mooi tegen in het oostblok, alles grauw maar in ieder geval hetzelfde. Daarvoor kon je dan ook iedereen dezelfde huur vragen. Dan heb je weer gelijke monniken gelijke kappen.

Met de invoering van een 'inkomensafhankelijke' huur trek je binnen een scheefgegroeid systeem nog een extra scheefgroeiende factor erbij. Moet je niet willen.

Afgezien nog van het feit dat je hele privacy verdwenen is. Want niet alleen de fiscus weet dan jouw inkomenssituatie, maar nog veel meer instellingen, bv. de verhuurder, en die hoort niets te maken te hebben met wat jij verdient.

La Bailaora | 04-02-13 | 21:53

Er is inderdaad scheefwonen... ken een stel wat samen 100k verdient en een mooie hoekwoning met grote tuin huurt voor 300 euro per maand.... de woningbouwvereniging hebben al diverse malen aangeboden de woning te kopen..... doen ze niet... tja... eigen schuld dus die komende huurverhoging!

pim achtertuin | 04-02-13 | 21:53

Alsof je met 43k uberhaupt een huis kan kopen als je alleenverdiener bent. Als je 1000 euri per maand kan sparen ben je misschien een scheefhuurder maar iemand met 43k en 3 kinderen komt vooral pecunia te kort. Wat een volslagen idioot idee is dit! En wie is trouwens de profiteur,Bass Trouble | 04-02-13 | 21:08 | Iemand die met 40 upw hard werken 43k verdient en de bijbehorende hoeveelheden belastingen betaalt is dat niet!

a3aan | 04-02-13 | 21:52

@Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:43
"Vandaar dat een oproep voor hulp astronomische bedragen bijeenbrengt."
Omdat ze op de tillevisie zeggen dat dat moet.
De nederlander laat zich graag leiden door de media.

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:51

Zit je dan als student met je werkende partner en eigen eerste hongerloontje en opeens ben je een asociale scheefhuurder. Mooi genaaid door D66. Uiteraard als je een jaar werkloos bent, blijft de nieuwe verhoogde huur staan waardoor je minder kan sparen voor een woning. Je zit in de val. Bedankt, Verhoeven en Pechtold voor het introduceren van het idee in het Kunduzakkoord!

blinde kip | 04-02-13 | 21:51

@HoogToontje | 04-02-13 | 21:48

De sociale huursector moet gedecimeerd worden.

Dat zeg je en dat meen je ?

pius | 04-02-13 | 21:51

Goed voor de doorstroming? Mijn buurman is een half jaar geleden verhuisd (wegens "scheefwonen"). Huur is 620 kaal. En zijn appartement staat nog altijd leeg...

Spinazi | 04-02-13 | 21:49

@florida117 21:42: Met een klein inkomen raakt deze huurverhoging je niet. Met een groter inkomen wel, maar als je dan in een zwaar gesubsidieerde sociale huurhut zit en je kan toch de rekeningen niet betalen, dan leef je boven je stand.

Muxje | 04-02-13 | 21:49

HoogToontje | 04-02-13 | 21:39 |
Onzin, of geef je mij geld toe wil ik niet in een stad wonen.

De natte droom van de gemiddelde nl-er is een vrijstaand huis aan het water, maar wel vlakbij alle voorzieningen.

Watapatja | 04-02-13 | 21:48

@ La Bailaora | 04-02-13 | 21:42

Ik ben het dan ook niet eens met deze maatregel, ik vind dat de sociale huursector gedecimeerd moet worden. Maar ja, zolang de Pvda bestaat zal dat wel niet gebeuren.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:48

Scheefwoners zijn het fundament onder de economie. Hun uitgaven zijn niet een dwangmatige functie van hun inkomen. Er zit ruimte tussen salaris en lasten. Ze kunnen sparen, ze kunnen tegenslagen incasseren. Ze wentelen de eerste de beste tegenslag niet af op de economie met een persoonlijk faillissement.

De huizenbubbel krijgt nog een laatste zetje omhoog. Weer een maatregel, die nu vrij direct, mensen verplicht om duurder te gaan wonen. Je krijgt geen socaile huurwoning als je niet al jaren op een wachtlijst staat, het juiste inkomen hebt, de juiste gezinssamenstelling en in het juiste dorp woont.

Liever persen we hard werkende mensen in de handen van frauduleuze huisjesmelkers, corrupte makelaars, omgekochte hypotheekadviseurs en een belastingdienst die je het liefst zo veel mogelijk laat lenen. Aan schaarste verdienen de grootste ratten het meeste geld.

Normale mensen zitten vast in hun vinexbunker. Ze kunnen niet verhuizen naar nieuw werk. Ze krijgen niet meer dezelfde hypotheek als tien jaar terug. De woning is een kwart minder waard. De lasten gingen indirect omhoog (pensioenpremie, verzekeringen, studiekosten kinderen), het inkomen bleef gelijk. De meest belangrijke rekeningen worden betaald aan de Goldman Sachen van deze wereld en de middenstand sterft af.

De overheid zou de economie moeten helpen door het vrij besteedbare geld te vergroten. Niet weer een lasten verzwaring via de huur. Niet weer een maatregel die de zeepbel van koopwoningen via schaarste en uitbreiding van tijdelijke vraag weer iets vergroot. De reis naar beneden wordt dan alleen maar feller en dieper.

Laat de overheid liever de huren en koopprijzen verlagen door genoeg te bouwen. Dan hebben bouwvakkers weer werk en kunnen starters weer een woning betalen.

Feynman | 04-02-13 | 21:48

@whatsnext | 04-02-13 | 21:05
We hebben allemaal een probleem. Iedereen, behalve de dames en heren politici en nog wat andere machthebbers zullen de meesten van ons in Nederland en Europa meer en meer verpaupering en achteruitgaan gaan meemaken. Het welvarende en gezellige Nederland zoals we dat tot 10-20-30 jaar geleden nog kenden, komt nooit meer terug. De goede jaren liggen achter ons. Nog meer ellende wacht ons. Met dank aan de EU en immigratie. Zonder die twee monsters hadden we de vergrijzing makkelijk zelf op kunnen vangen.
De EU is slechts nog een droom van een stel zeer gevaarlijke waanzinnigen, machtswellustelingen.
www.elsevier.nl/Europese-Unie/blogs/20...

doenormaal! | 04-02-13 | 21:47

@Westheimer 2.0 | 04-02-13 | 21:21
Allang afbetaald, maar daarna weer opnieuw beleend. Niet één keer, maar wel drie keer. En het risico van de hypotheken afgedekt met derivaten. Althans, zo deed Eric Staal dat.

Met die leningen werden nieuwe projecten gefinancierd. Geen sociale woningbouw hoor... althans, hooguit 30% van het project dat voor de rest uit onverkoopbare en veel te dure appartementenblokken bestaat met een -winkelcentrum- pardon "Shopping Experierence Mall Extravaganza" waar geen ondernemer behalve Appie Heijn wil huren wegens veel te duur. Natuurlijk nadat de corporatie eerst een nieuw hoofdkantoor voor zichzelf had laten bouwen. Vervolgens is er opeens geen geld meer voor onderhoud voor de reeds bestaande huurwoningenvoorraad, en moeten de huren daarom omhoog.
En dan blijken die derivaten niets waard te zijn. Ai.

Dat is het verhaal van 99% van de "verzelfstandigde" corporaties. Allemaal incompetente amateurs die opeens vastgoedbaasje mochten spelen.

Stormageddon | 04-02-13 | 21:47

met dit beleid kunnen we nog gaan lachen.

ganzo | 04-02-13 | 21:47

@Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:32
Kaas, ik ben het bijna altijd met je eens hoor :-) Maar er zijn genoeg mensen die nu een aardige duit verdienen die zijn blijven hangen in hun goedkope huurwoning. Ik ben het er mee eens dat doorstroming gestimuleerd wordt. Niemand dwingt ze te verhuizen, maar ontmoediging lijkt me wel op zijn plaats. (En mijn huis moet verkocht ;-)).

Afgeschminkte Bassie | 04-02-13 | 21:45

Bakito | 04-02-13 | 21:33
Het socialisme functioneert alleen in dictaturen, mocht u het nog niet zijn opgevallen.
Zelfs de grootste socialisten leven bij de gratie van geld en macht.
Een heel mooi voorbeeld hiervan is de PVDA..
Kok, Bos... Meer?

Ommezwaai | 04-02-13 | 21:45

Krijg je dan ook huurverlaging als je - zeg maar wat - inkomen minder wordt? Door wat voor reden dan ook?
(Academische vraag).

Mammeloe | 04-02-13 | 21:45

@DrBowned | 04-02-13 | 21:28
Dan moet je niet met deze oplossing aankomen. Als de huren te laag zijn moeten ze gewoon over de hele breedte omhoog.
La Bailaora | 04-02-13 | 21:34 | + 0

Dat is dus een mogelijke oplossing. Huren zijn te laag in verhouding met de situatie anno 2013. Maar dat hardop zeggen is wel erg gevaarlijk. Maar ik kan er niet bij dat een woning met een "werkelijke" waarde van 300.000 euro (5 kamers, de Pijp, goede staat) wordt verhuurd aan een 4x modaal familie voor Euro 225. En dat anderen daar dus voor moeten opdraaien.

DrBowned | 04-02-13 | 21:44

Muxje | 04-02-13 | 21:39 |
Wat denk je waar die corporaties zo rijk van zijn geworden. Idiote huurprijzen voor woningen die al 4 x betaald zijn. Vervolgens verspeelden ze hun geld weer met projectontwikkelaartje spelen.

Betaalbare huurwoningen zijn er tekort.

Watapatja | 04-02-13 | 21:44

@Bakito | 04-02-13 | 21:05
Kapotalisme, dat is inderdaad een goede verwoording voor socialisme en/of corporativism. We moeten zorgen voor een meer liberale samenleving waar een gezond kapitalisme in onstaat. Veel beter dan socialisme en corporativism dat maakt inderdaad alles kapot.

DerUnterMensch | 04-02-13 | 21:43

@Slipsnifter | 04-02-13 | 21:38 |

Vandaar dat collectieve regelingen in tegenstelling tot in veel andere landen makkelijk te treffen zijn in Nederland. Vandaar dat een oproep voor hulp astronomische bedragen bijeenbrengt. In andere aspecten zijn Nederlanders dan wel weer egoistisch. Ik vermoed overigens dat dit communicerende vaten zijn. Door collectieve regelingen zal vanuit het individu minder gedaan worden. Interessante materie...

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:43

Veel mensen kunnen nu met alle kosten die er nu al zijn hun hoofd nog maar net boven de belasting houden ( oh sorry bedoel natuurlijk water ) . De werkgevers gaan hun personeel ook niet meer betalen omdat ook hún vaste lasten ect hoger worden . gevolg mensen gaan zich in de schulden werken moeten een uitkering aanvragen en de gene die nog wél werken moeten uiteindelijk ook weer meer gaan betalen omdat er de uitkeringen óók weer betaald moeten worden . Doe dit cirkeltje een paar keer en Nederland is falliet . Goed werk regering . De tyfus voor jullie allen .

florida117 | 04-02-13 | 21:42

@HoogToontje | 04-02-13 | 21:36
Dat klopt, maar nu maken ze het dus nog erger, door binnen die scheve sociale huurwoningen *nog* meer dingen scheef te gaan trekken... Dat was mijn punt, ze maken het *nog* erger, en het doet me niet happy maken al die lui te zien hier die hierbij staan te juichen.

En er zijn nog veel meer slechte effecten natuurlijk. In die wijken zitten heel veel nieuwkomers, vluchtelingen, en andere 'zieligen' (zie du Roi Soleil | 04-02-13 | 21:06), die op uitkeringen zitten en geen 'modaal' inkomen hebben. Wanneer de huren nu de komende jaren nog veel schever komen te liggen zullen de grootbetalers nog veel sneller die prachtwijken verlaten, wat de segregatie nog veel meer zal doen toe laten nemen.

Tjonge man, wat ben ik blij niet meer in Nederland te wonen. Dat gaat niet leuk worden.

La Bailaora | 04-02-13 | 21:42

@Slipsnifter | 04-02-13 | 21:41
Eh, heefT dus.

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:42

2x modaal = inkomen als een student,
maar dan met 90% minder vrije tijd....

Crak-ho | 04-02-13 | 21:41

@Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:36
De liefde voor het socialisme komt eerder voort omdat een ander niet meer mag hebben dan jij, hoe hard hij er ook voor werkt en voor geleerd heefd.
Gewoon afgunst en jaloezie.

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:41

Er is geen alternatief voor huurders. Niet voor kopers en niet voor verkopers. De Nederlandse woningmarkt is ziek en de PvdA gaat het allemaal nog veel verder verzieken. Woningcorporaties moeten kapot. Banken moeten kapot. Het volk moet kapot en leeg gezogen worden. Alles moet kapot. Alle macht naar de staat. Dat is waar ze mee bezig zijn. En de EU is daar de overtreffende trap van.

doenormaal! | 04-02-13 | 21:40

@ Watapatja | 04-02-13 | 21:35

Ja allicht, iedereen wil wel voor 300 euro in het centrum wonen. Aan dat soort woningen is altijd tekort. Wat er werkelijk aan de hand is: een heleboel mensen wonen in de grote steden die het eigenlijk niet kunnen betalen. Die mensen zouden daar niet moeten wonen.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:39

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:35 |
Of is iemand ook miljonair. Huurprijs staat in verhouding tot geleverde en is idd gewoon een commerciele activiteit. Ken genoeg mensen die liever huren dan kopen.

Het puntensysteem mag nog een locatiecomponent, mee eens.

Watapatja | 04-02-13 | 21:39

@oplichter 21:26: Dat gaat alleen over directe inkomenssteun. Maar iedereen die in een sociale huurwoning woont krijgt subsidie, zelfs zij die ie inkomenssteun niet krijgen. De woning zelf is namelijk gesubsidieerd (voor een flink deel door de kopers van huizen, trouwens).

Deze maatregel is inderdaad kort door de bocht en niet toekomstvast. Toekomstvast zou zijn om een flink aantal sociale huurwoningen om te zetten naar de vrije sector. Er is namelijk een bizar overschot aan sociale huurwoningen: 1 fucking 3e van *alle* woningen in Nederland is namelijk van dat soort, in de grote steden is het de helft. Dat gaat nergens over. En het feit dat het toch nog zo lastig is om een goede sociale hurrwoning te vinden is dat veel te veel mensen menen er recht op te hebben. Zo hou je dit gestoorde systeem in stand.

Muxje | 04-02-13 | 21:39

@Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:36
Collectivisme zit de nederlander in het bloed?
Een afstandelijker en egoistischer volk ken ik in Europa niet, eerlijk gezegd.
Ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikken.

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:38

@Bakito | 04-02-13 | 21:33
Proest, regel jij dan ook even die strenge, doch rechtvaardige, zuivere socialisten. Zijn er heel veel van, toch ?

Caturman | 04-02-13 | 21:38

D66 niet links was het toch? Laat me niet lachen. Dit is ronduit belachelijk. Maar alles (op een lage vlaktaks na) wat inkomensafhankelijk is (of vermogensafhankelijk enz) is totaal gestoord. Helaas heeft ons systeem al veel te veel van die socialistische rotzooi erin gebakken. Socialisme werkt niet, het is asociaal en ook dit enge voorstel zal dus geen goeds doen. Was de PvdA niet die partij van 'het moet eerlijker'? Waarom is dan niet juist die partij altijd van het 'de sterkste schouders dragen de meeste lasten'. Dat is nou niet echt eerlijk. Eerlijker is als gewoon iedereen de zelfde lasten draagt en voor het probleem dat je van iemand met 10 euro geen 20 euro kunt stelen hebben we dan nog een lage vlaktaks maar daar moet het dan ook echt bij blijven.

DerUnterMensch | 04-02-13 | 21:37

De PvdA-leugen regeert.
PvdA-Kamerlid Jacques Monasch voor de verkiezingen:
Voorzitter, de klopjacht op de huurder door dit kabinet met de steun van D66 lijkt onbegrensd. Maatregel na maatregel is er op gericht om de huren van huurders te verhogen. Niets lijkt te dol. 120 Euro per maand erbij. En, als het moet, dan zelfs maar gluren voor de huren, de gluurverhoging van maximaal 5%.

Gluren voor de huren, voorzitter. Na de stiekeme opnames van Eyeworks in het VU Medisch centrum, is het kabinet nu samen met D66 in haar eigen soapdrama terechtgekomen.

Zonder wettelijke grondslag wilde dit kabinet samen met D66 de privacy schenden van tienduizenden burgers.
Voorzitter, gelukkig leven we in een rechtstaat. Dat betekent dat de overheid niet zomaar kan meekijken in het leven van anderen. Het kabinet en D66 zijn afgelopen vrijdag door de rechter op hun nummer gezet...

www.jacquesmonasch.nl/?p=260

Sinds het aantreden van de PvdA in de regering heeft PvdA-Kamerlid Jacques Monasch zijn vurige PvdA volkshuis-standpunten veranderd. Op zijn weblog lag hij daarom regelmatig onder vuur, zeer veel reaguurders confronteerden hem terecht onder zijn blogs met zijn eerdere uitspraken.

Omdat het gemak de mens dient heeft Monasch die onwelgevallige artikelen allemaal tezamen met de reacties verwijderd waardoor niemand hem daar meer over kan aanvallen.
www.jacquesmonasch.nl/?p=1575

Als excuus gebruikte hij dat de oorzaak te maken heeft met spam. www.jacquesmonasch.nl/?p=1722

Informatie van zijn hand over dit onderwerp is uitsluitend nog te verkrijgen via registratie.
twitter.com/JacquesMonasch/status/287...

Wanneer het huisvestingsvragen over buitenlandse gastarbeiders betreft, dan wordt het blog uiteraard niet verwijderd en kan er wel gereageerd worden.
Want zo stelt hij: Te weinig voortgang huisvesting arbeidsmigranten.
www.jacquesmonasch.nl/?p=1567

Dankzij regeringspartij PvdA worden de huren jaarlijks tot 10 procent verhoogd.
www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/...

Feit is dat bij inkomensdaling tot onder een van de inkomensgrenzen, die veel hogere huur zal blijven bestaan en de huur niet mee daalt tot het niveau dat past bij die inkomenscategorie.

Door dit asociale beleid moet zo’n huurder in dat geval verhuizen naar een andere sociale huurwoning om weer een huurniveau te krijgen dat is afgestemd op zijn inkomen, terwijl deze huurder al in een sociale huurwoning zat!

drs.Nee | 04-02-13 | 21:37

@carramba | 04-02-13 | 21:29
Jaja, en ons geld kan mooi naar de Spaanse en Griekse banken.
En van wat er overblijft kunnen de nederlandse banken worden genationaliseerd.
O ja, de aandelen van de burgertjes nog... weet je wat, die onteigenen we gewoon!
MUHAHAHAHAHAAA!!! jij nog een portie ganzelever en een glaasje Dom Perignon "White gold Jéroboam" Diederik?
Ja, lekker Jeroen!

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:36

@Slipsnifter | 04-02-13 | 21:31

Collectivisme zit de Nederlander in het bloed. Het is alleen jammer dat socialisme daar de uitleg van geworden is. Er is niets mis met gezamenlijk belangrijke zaken regelen. Het is dan wel van belang dat er nut en noodzaak voor iedereen is en dit niet eenzijdig voor een deel van het collectief geldt. En dat eenzijdig profiteren is precies waar de fundamentele fout van het socialisme ligt...

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:36

@ La Bailaora | 04-02-13 | 21:31

Lees mijn tekstje nog eens, ik ben het met je eens. Het is te idioot voor worden dat op vele plekken meer dan de helft van het woningbestand tot de sociale sector behoort. Voor zover er uberhaupt een sociale sector moet zijn, moet die marginaal zijn, niet de meerderheid vormen. Dat is namelijk wat we ook wel kennen onder de noemer communisme.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:36

Watapatja | 04-02-13 | 21:33 | + 0

Het puntensysteem? In het algemeen wel, maar er zijn ook woningen in Amsterdam die qua aanschaf en onderhoud een drievoud kosten dan wat aan huur wordt opgebracht.

DrBowned | 04-02-13 | 21:36

HoogToontje | 04-02-13 | 21:32 |
Het gekke is dat we betaalbare huurwoningen tekort komen.

Watapatja | 04-02-13 | 21:35

Het zal ook weer eens niet de PvdA zijn die mensen het leven koste wat kost zuur moet maken en de economie en het land verder kapot maakt. Een vorm van zinloos geweld, dat is wat de PvdA is. Een zeer schadelijke partij voor onze welvaart en solidariteit.

doenormaal! | 04-02-13 | 21:35

@Watapatja | 04-02-13 | 21:33 | + 0 -
Puntensysteem werkt maar tot een bepaalde hoogte en als je kan rekenen kan je dus in Amsterdam geen enkele investering doen, dus een aankoop als je in de verhuur het puntensysteem aanhoudt.

Dat is dus een mismatch, maar tja, dat is het altijd met de overheid.

Puntensysteem geldt dus precies hetzelfde tussen Meppel, en centrum Amsterdam.
Alhoewel afgelopen 2 jaar hebben ze hier iets aan proberen te doen, maar het zet geen zoden aan de dijk. Het gaat om de rekesom en het verdienmodel. Zo hou je de noodzaak van sociale huursector in stand, zelfs tot 100.000 verdieners.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:35

Errata verdubbeld & -uit. ( Veranderde vertrekken in verlaten, maar vergat 'uit' te wissen. Enfin, verbeteringen na het typen leiden zelden tot een beter reaguursel. )

seven | 04-02-13 | 21:34

Volledig terecht..... ik betaal huurwaardeforfait om huurpaupers te ondersteunen, betaalt u hypotheekwaardeforfait? Nee? dan mag U scheefwoontoeslag ™ betalen om overige onrendabelen te financieren.

Ik ben het intussen compleet beu om aan de betalende kant van onze zorgmaatschappij te staan.... u mag gaan meebetalen!

Bolkestein | 04-02-13 | 21:34

Mijn huur gaat dus per 1 juli 60 euro in de maand omhoog. Van 650 naar 710 euro. En over een jaar van 710 naar 783 euro. En over twee jaar naar 850 euro (een verdubbeling van de huur sinds 2004). Er zijn geen duurdere huurhuizen voor mij in mijn wijk, wel in een vinexwijk, maar als ik daar naartoe verhuis kan ik alleen nog maar in de vrije sector van 1.100 minimaal terecht. Dat is de helft van wat je netto van 43.000 in het jaar overhoudt.
Ik wil graag blijven wonen waar ik woon omdat mijn kinderen in een sociale infrastructuur opgroeien, de school is vlakbij, mijn buren letten op mijn huis en ik op het mijne. Maar dat mag dus niet van de PvdA.

Uriël Fack | 04-02-13 | 21:34

@DrBowned | 04-02-13 | 21:28
Dan moet je niet met deze oplossing aankomen. Als de huren te laag zijn moeten ze gewoon over de hele breedte omhoog. Je kan niet voor hetzelfde object een andere huur dan de buurman gaan vragen. Dat doe je toch ook niet met auto, ipad, laptop of wat dan ook? Zie je het al voor je, komt je bij de winkel, wat kost die ipad meneer? Wat verdient u?

La Bailaora | 04-02-13 | 21:34

FF kijken..
Alleenstaand 45 jaar, één kind thuis (15 jr) full-time werk, jaarinkomen 34.000 euro. BRUTO.....
Huurhuisje van 556 euro in de randstad.
Wat willen ze van me. DAT IK GA KOPEN....???
Als dit doorgaat gaan er veel, zeer veel naar de klote...
Je kan geen kant op.
Kopen is onmogelijke.
Voor huren in de private sector verdien je te weinig.
Misschien familie, vrienden in de steek laten, kind van school halen en verhuizen naar oost Nederland.
Maar mijn werk dan...
WAAR KAN IK MIJN BEKLAG DOEN....

Zegg | 04-02-13 | 21:34

Ik heb totaal geen medelijden met mensen die jaren ruim onder de marktprijs gehuurt hebben en misbruik hebben gemaakt van een systeem bedoeld voor mensen die het echt niet breed hebben. Scheefwoners zijn gewoon verkapte subsidieslurpers en zijn geen haar beter dan de uitkeringstrekkers waar ze tussen wonen. Laat ze maar leren hub eigen broek op te houden.

WaarDeWindWaait | 04-02-13 | 21:33

"Modaalverdieners per 1 juli uit hun huis gejaagd"
Vermeld ook even dat er modaalverdieners zijn die in een huurwoning van 400 euro zitten. Krap modaal gaat 20 euro per maand omhoog, 2x modaal 40 Euro.
.
Een scheefwoner met 2x modaal komt dus over 5 jaar op 600 euro per maand. En dan nog kan die woning van 600 euro ver onder de marktprijs zitten.
.
Goede actie!

Atlantis-95 | 04-02-13 | 21:33

DrBowned | 04-02-13 | 21:28 |
Daar is de woning toch ook naar. Het puntensysteem werkt redelijk goed hoor. Misschien spaart hij wel om straks te kunnen kopen.

Watapatja | 04-02-13 | 21:33

@Ommezwaai | 04-02-13 | 21:28
Dat zijn dictaturen.

Een zuivere socialistische maatschappij, rechtvaardig en streng t.o. egoïsten, is de enige oplossing tegen dit rechtse gegraai en huisjesmelkerij.

Laten we het een kans geven. Het kapitalisme is dood. Morsdood.

www.occupytogether.org/

Bakito | 04-02-13 | 21:33

@Afgeschminkte Bassie | 04-02-13 | 21:28 | + 1 -
Dat kan je wel vinden, maar dan moet de overheid ook zorgen voor een normale private verhuurkans. Deze mensen moeten ergens wonen en kunnen en of willen niet altijd kopen.

Liberaliseer de hele huizenmarkt, van huur tot koop. Geen subsidie over de gehele linie.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:32

@ Afgeschminkte Bassie | 04-02-13 | 21:28

Het grote probleem is niet de mensen die met meer dan 50k in een sociale huurwoning zitten, het grote probleem is dat in Nederland in bv Amsterdam tweederde van de woningmarkt sociale huur is. Amsterdam is extreem, maar op andere plekken wordt de eenderde ook meestal makkelijk overschreden.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:32

du Roi Soleil | 04-02-13 | 21:06 | + 25 -
Precies, de overheid haat hun eigen burgers tot diep op het bot. Voor de eerste de beste gelukzoeker moet alles wijken en het mag wat kosten. Toch geld van de gehate burger, dus wat maakt het uit.

me,myself and IK | 04-02-13 | 21:32

@Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:20 |

Ik ben ook bang dat de point of no return al bereikt is. Het is zo'n moeras geworden dat recht trekken decennia gaat duren...

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:31

@Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:28
Eens, maar toch zit het socialisme de nederlander in het bloed.
Want o wee, als de buurman iets meer heeft dan hijzelf, dan moet dat zo snel mogelijk kapot of afgepakt.
En maar bellen, naar die kliklijnen..

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:31

@carramba | 04-02-13 | 21:29

Onzin.

Die huurwetten komen uit de koker van het vorige kabinet en van niemand anders. Daar ageer ik hier al tijden tegen.

pius | 04-02-13 | 21:31

@HoogToontje | 04-02-13 | 21:24
So? Als de corporaties niet meer uitkomen moeten de huren gewoon omhoog, maar niet omdat de buurman een beter salaris heeft, maar omdat die woningen gewoon niet langer door de overheid gesubsidieerd gaan worden. Gelijke objecten, gelijke huur. Alleen lokatie, grote, luxe, enz, horen de prijs te bepalen.

Wat men nu invoert is echt van ongelooflijke kromheid. Gaat men morgen invoeren dat een 10 jaar oude lada evenveel gaat kosten als een nieuwe audi, omdat diegene die in die lada rijdt meer verdient? Je kan dat toch niet menen he? Of koopwoningen in Wassenaar in prijs gelijkgesteld gaan worden aan die in kanaleneiland wanneer er in Wassenaar een armoedzaaier langs komt?

La Bailaora | 04-02-13 | 21:31

Het woord is aan de heer Monasch.
' nivelleren is nog steeds een feestje mensuh '

PvdA en VVD .. onthou dat nou mensuh .. NOOIT meer !

(c)ZWITSUL | 04-02-13 | 21:31

Ommezwaai 21.28
Geen oude schoenen weggooien, voordat u nieuwe heeft. Tsja.

rechtvaardigerechter | 04-02-13 | 21:30

De PvdA zal niet rusten voordat alle bijdragenen minder hebben dan de afhankelijken worden. Stemvee kun je maken.

smdyasc | 04-02-13 | 21:30

Wat nog onderbelicht blijft, de verhoging van 6,5%+2,5% = 9% dus per jaar is, elk jaar weer, kortom na 8 jaar is de huur verdubbelt en 8 daarna 4x zo hoog. Net zolang tot je als modaal+er wel verplicht wordt om uit je huurwoning te verlaten.

seven | 04-02-13 | 21:30

dj tonedeaf | 04-02-13 | 21:26 |
Maw het voorbeeld waar ik op reageerde heeft geen huursubsidie. Voor 300 euri huur je niet veel in Nl, maar de prijs zal in verhouding staan tot het gebodene.

Watapatja | 04-02-13 | 21:30

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:25 | + 0 -
Het is toch de ranzig voor woorden "de maakbare samenleving", spreiding van kennis, macht en inkomen. Met het PvdA aan het roer.

carramba | 04-02-13 | 21:29

In plaats van de fundamentele problemen van ons financiële systeem aan te pakken, waaronder de speculatie met vastgoed wenst men de vastgoedbubbel in stand te houden. Het instabiele kaartenhuis van grondkosten, woz, aanbreng-fees, vastgoedcarrousels, prijzenafspraken, schaduwboekhouding, meerwerk, verschrijven, nutteloze wetgeving & werkverschaffing, regelterreur, rehypothecation, verhuurswaps dient kost wat kost overeind te worden gehouden.

Bertus Brulbroek | 04-02-13 | 21:29

Bakito | 04-02-13 | 21:05
Wordt het dan niet eens tijd voor u om naar Cuba of -beter- naar Noord-Korea te verhuizen?
U blij, wij blij....

Ommezwaai | 04-02-13 | 21:28

@Slipsnifter | 04-02-13 | 21:27 | + 0 -
Ze stemmen niet PvdA wegens het socialisme maar wegens het opportuninse.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:28

Watapatja | 04-02-13 | 21:23 | + 0

Jij wil niet weten wat ik bijdraag aan anderen. Not the point. Ik heb het niet over sociaal zwakkeren in de samenleving die uitgeperst worden. Maar alleen al het feit dat er sommigen mensen zijn die sociale huur bewonen terwijl ze soms inmiddels 4x modaal verdienen klopt niet. Dan kun je wel huilen maar dat zijn krokodillentranen. Iedereen mag bijdragen naar kunnen. Punt.

DrBowned | 04-02-13 | 21:28

Mensen met 50K horen ook niet in n sociale huurwoning. Prima dat dat aangepakt wordt.

Afgeschminkte Bassie | 04-02-13 | 21:28

@JosVerbeek | 04-02-13 | 21:21 |

Tsja, daar hebben we geen droge plekjes op zo'n A-locatie voor. Wel een aantal luchtroosters, prettig gelegen bij OV-locaties. Interesse?

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:28

@brutus68 | 04-02-13 | 21:26 | + 0 -
Het is concurrentievervalsing.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:27

@LJBrinkhorst | 04-02-13 | 21:25
En de nederlanders kennende is de pvda bij de volgende verkiezingen gewoon weer de grootste partij.
Dit volk WIL gewoon in een soort DDR leven..

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:27

En dan de woningcorporaties die zogenaamd onder "maatschappelijk verworven eigendom" concurrentievervalsing plegen door huizen 20% onder de marktwaarde te verkopen. Huizen die jij en ik ooit hebben gefinancieerd en nu je dwars zitten als je net in de regio wilt verkopen.

Een grove schande. 30 miljard risico en maar blijven besten, dubbel bedankt woonbron en vestia, ik koop die huizen voor diepte investeringen, maar al die starters krijgen hun huis niet verkocht.

Wellicht kunnen ze op de SS Rotterdam een kamertje huren als ze uit hun huis worden gezet.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:27

@ Watapatja | 04-02-13 | 21:23

Je denkt toch niet werkelijk dat die woning in stadsdeel centrum 300 euro kost. Dat is een verborgen - alhoewel, zo verborgen is het niet - subsidie.

HoogToontje | 04-02-13 | 21:27

Sociale woningbouw moet sociale woningbouw zijn, dus voor de doelgroep voor wie het bedoeld is. Als ik pakweg een ton per jaar verdien, en ik woon in een woningbouwflatje van 600 euro p/m dan klopt dat niet. Woningbouw mag best wel inkomen gerelateerd zijn. Al is deze maatregel wel iets te radicaal..

brutus68 | 04-02-13 | 21:26

@Watapatja | 04-02-13 | 21:23

Voorwaarden huurtoeslag

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van de hoogte van uw huur en van uw inkomen. Uw huur moet lager zijn dan € 681,02 per maand. Als u jonger bent dan 23, ligt de grens op € 374,44 per maand. Ook wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen.

dj tonedeaf | 04-02-13 | 21:26

Dus hieronder officiele staatsinformatie over de mythe dat huurders subsidie krijgen. In tegenstelling tot kopers die altijd ongeacht inkomen of kapitaal subsidie ontvangen.
De VVD is bezig met een heksenjacht op een ieder die weigert in zee te gaan met de vastgoed maffia. Pseudo links gaat voor de baantjes dus interesseert het geen reet.
-

U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd, en u woont samen met een partner of medebewoner? U kunt dan huurtoeslag krijgen als:
■uw rekenhuur minimaal € 222,18 en maximaal € 681,02 per maand is
■het gezamenlijke inkomen maximaal € 28.550 per jaar is
■u, uw partner en medebewoners ieder niet meer dan € 21.139 aan vermogen hebben
Voor alleenstaande ouders gelden extra regels.

U moet altijd een deel van de huur zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. U kunt geen huurtoeslag krijgen als uw inkomen te hoog is.

oplichter | 04-02-13 | 21:26

Dus uitbuiters van sociale huurwoningen moeten zometeen 50 euro extra per maand betalen. BOEHOE

denii | 04-02-13 | 21:26

Kut partij, kut partij, kut partij, de PvdA is een kut partij. kut partij, kut partij, de PvdA is een kut partij.

Hee Monasch, hoeveel euro krijg jij als je deze week spreekt op het feestje van de hypotheekboeren?

LJBrinkhorst | 04-02-13 | 21:25

Het wordt echt met de dag communistischer...

Slipsnifter | 04-02-13 | 21:25

@ La Bailaora | 04-02-13 | 21:20

+1.

De grootste groep scheefhuurders is de groep die 'sociaal' mag huren op goede lccaties, zoals in de grote steden.

Wat was het percentage sociale huur in Amsterdam ook alweer? Oh ja, tweederde...

HoogToontje | 04-02-13 | 21:24

Bij de eerste zin van Monash met: "zo veel mogelijk coulance", is de meur van hypocrisie al niet meer te harden.

van heinde en verre | 04-02-13 | 21:24

DrBowned | 04-02-13 | 21:20 |
Wat draag jij dan daar aan bij. Het is een ander verhaal als iemand met bijstand voor 700 euri huurt, die krijgt een smak huursubsidie.

Watapatja | 04-02-13 | 21:23

@DrBowned | 04-02-13 | 21:20 | + 0 -
De overheid moet kappen met al die subsidies, dat maakt de rekensom en dus de vrije keuze troebel.

Ik heb geen hypotheek, maar ik zou het wel kunnen nemen omdat dit fiscaal aantrekkelijker is. Allen zegt mij ethische kompas dat ik dit niet kan maken. Maar ik kan het wel, en het is legaal. Hup zo 62500 euro in mijn knip.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:22

@cookiemonster0 | 04-02-13 | 21:12 |
En daar moeten wij dan maar aan meebetalen?

bennutzat | 04-02-13 | 21:22

Dat Europese circus moet wel ergens van betaald worden natuurlijk.
Eigenlijk zou iedere gewone boerenlul in Europa gewoon een uitkering aan moeten vragen morgen.
Maar ja, afscheid nemen van alles wat het ego streelt, valt niet mee.

Jackanders | 04-02-13 | 21:21

Sociale woningbouw bewoner geeft geld aan woningcoporatie. Corporatie heeft hier niet genoeg aan dus krijgt deze staatssteun, oftewel susidie.
-
Maar waarom kan de corporatie haar broek niet ophouden van de huur, het betreffen hier bijna altijd woningen die voor bijna niets zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80: dus allang afbetaald zou ik zeggen.
-
Overheid op haar beurt trekt weer extra geld uit de leuning van de werkende die iets meer verdiend.

Westheimer 2.0 | 04-02-13 | 21:21

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:19
Ruim boven de 43k grens.

JosVerbeek | 04-02-13 | 21:21

@Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:16 | + 2 -
Zoals je weet ben ik verhuurder en eigenaar. Die hele sector hangt samen van adhoc beleid en vriendjespolitiek. Er klopt totaal geen reet van, het is bijna cowboy-achtig.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:20

@Eric Blair | 04-02-13 | 21:12
Elke uitkeringsgerechtigde is dan ook een 'scheefwoner'. Die betaalt ook die lage prijs, en draagt ook nog eens niets bij aan de economie. En je kan geen huren gaan optrekken in prachtwijken naar huren waar een ander voor in Wassenaar woont. En die scheeftrekkingen krijg je nu juist. De oneerlijkheid neemt alleen maar verder toe.

En het is dus niet goed voor de markt. Het trekt alles scheef. Het enige wat goed zou zijn is de hele markt vrijgeven. Iedereen hetzelfde, zelfde object, zelfde huur. Geen huursubsidies meer, iedereen hetzelfde behandelen. Nu doen ze nou juist het tegenover gestelde. Ik ben blij dat ik niet meer in Nederland woon zeg. Tjemmig wat een communistenland is dat aan het worden. Geen wonder dat straks iedereen straatarm wordt.

En waarom zou je nog gaan werken, terwijl je buurman in het zelfde object zit en de helft huur betaalt? Waarom zou je nog gaan studeren? Zes jaar zweten? Dan kan je beter niet doen, meteen tegen een lager salaris gaan werken, blijft ook je huur lager over de jaren...

Het is echt van de zotte dat ze naar inkomen gaan kijken. En als je over 3 jaar ineens een hogere huur betaalt en je werkloos wordt of in inkomen achteruit gaat, gaan ze dan ook de huur verlagen? Dat geloof je toch zelf niet he?

La Bailaora | 04-02-13 | 21:20

Geef het volk brood en spelen... en dan kunnen ze zich op hun gemak je achter de rug kapot maken, en niemand doet weer iets, ongelofelijk!!! lekker tv kijken naar herhaalde bullshit en pruts programma''s zodat je je muil gewoon houd.

XipeTotec | 04-02-13 | 21:20

Pastor .......... 21.09
Heb zelf jaren een doer toerks hoeren hoes gehad, pluk nog de Turkse vruchten ervan. Tsja.

rechtvaardigerechter | 04-02-13 | 21:20

@henk26 als ik 1800 netto per maand verdien, en ik zit in een huurhuis van 300 euro per maand, dan is dat MIJN keuze, misschien hecht ik wel meer waarde aan andere dingen.
cookiemonster0 | 04-02-13 | 21:12 | + -1

Daarom henk26 ligt je reaguursel erg gevoelig. "Het is Mijn keuze dat ik meer waarde hecht aan andere dingen". Dus anderen mogen daarvoor opdraven? Vreemde wereld tegenwoordig

DrBowned | 04-02-13 | 21:20

@JosVerbeek | 04-02-13 | 21:17 |

Wat is uw inkomen?
.
Calculator klaar legt*

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:19

@Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:16 | + 0 -
De huursector werd altijd behartigd door de socialisten, de vastgoedsector door de VVD.

De huursector wordt aangepakt door de VVD, en SNS wordt genationaliseerd door haar vastgoedportefeuille door een Pvda-minister.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:19

Hoe duur is een droog plekje onder een viaduct?

JosVerbeek | 04-02-13 | 21:17

Een markt die volkomen uit het lood geslagen is door perverse overheidsinterventies proberen te belanceren door nog meer perverse overheidsinterventies... Snap u het nog?

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:16

@cookiemonster0:

Zolang mensen liever kijken naar Sterren springen op een Trampoline van een Skischans, zal er nooit wat veranderen. De politieke kracht van domheid en wensdenken worden vrijwel altijd onderschat.

GödelsRevenge | 04-02-13 | 21:16

Leuke is:

Ga je ook in huur omlaag als je minder dan 33k of 43k gaat verdienen, bijvoorbeeld omdat je werkloos bent geworden? Neen.

Als alleenverdiener hou je minder over dan 2 personen die hetzelfde samen bruto verdienen, percentage verhoging is gelijk.

Verschil tussen de oude bewoners van een zelfde huurhuis en nieuwe bewoners wordt erg groot. (ik zie in mijn omgeving al verschillen van 300euro NETTO per maand!)

De Treinende Rechter | 04-02-13 | 21:16

Ik denk dat er zo'n haast bij is omdat er nog een paar Vestia's-in-waiting tussen zitten, die door hard gespeculeer ook op omvallen staan. Dit zou die corporaties wat lucht geven, en de corporatiedirecties, die vaak tot de rank and file van de PvdA behoort (net zoals de zorg en onderwijstop) maken zich vermoedelijk zorgen over hun leasebak.

GroteKakkedrol | 04-02-13 | 21:16

Denk nou niet dat je er aan ontkomt. Als een groot gedeelte van nederland in staat is een huis te kopen en dat ook doet dan verhogen ze gewoon de ozb en verlagen de hra.

Uw poen MOET in de schatkist terecht komen.

dj tonedeaf | 04-02-13 | 21:15

En tweede kamerleden betalen 24 euri voor een brood?

Een huis heeft een bepaalde marktwaarde, bepaald door locatie, staat van onderhoud, mate energiezuinig, voorzieningen. Dat bepaalt de prijs en niets anders.

Watapatja | 04-02-13 | 21:15

Dit soort rare regelgeving en discusses waren niet nodig geweest als ze eens de huizenmarkt met rust lieten.

Kaas de Vies | 04-02-13 | 21:13

Tiefus PvdA.
Landverraders zijn het.

oplichter | 04-02-13 | 21:13

Eric Blair | 04-02-13 | 21:12 |
Goed voor de bubble zult gij bedoelen.

ProAsfalt | 04-02-13 | 21:13

@henk26 als ik 1800 netto per maand verdien, en ik zit in een huurhuis van 300 euro per maand, dan is dat MIJN keuze, misschien hecht ik wel meer waarde aan andere dingen.

cookiemonster0 | 04-02-13 | 21:12

Fair enough. Ik heb geen enkele zin om scheefwoners te subsidieren via mijn belastingpoet.

Gaan ze nu huizen kopen? Goed voor de markt.

Eric Blair | 04-02-13 | 21:12

@Bass Trouble | 04-02-13 | 21:08
Terwijl de werkeloze buurman al een uitkering krijgt via de belastingen, mede betaald door de werkende die nu meer huur moet gaan betalen, en dat voor hetzelfde object?

Er zijn toch mensen die echt totaal van het paadje zijn.

La Bailaora | 04-02-13 | 21:12

Nivelleren is een feest, zei de PvdA-droplul.
De VVD vond het wel best.
Maar de VVD-achterban niet, en de VVD-klojo moest door het stof.
Maar zie hier, het PvdA-nivelleringsfeest gaat toch door.
En de VVD-klojo staat er bij en kijkt er naar.

Fijnstoffer | 04-02-13 | 21:12

Kopers komen er ook niet altijd goed vanaf hoor .
Denk aan kapitaal belasting . Hoe meer kopers hoe hoger deze straks word . Tot de laatste cent ....

florida117 | 04-02-13 | 21:12

Bass Trouble | 04-02-13 | 21:08 |
Gaarne attendeer ik u erop dat een woningcorporatie commerciëler is dan de tandarts.

ProAsfalt | 04-02-13 | 21:11

Speltip 7: Stop met werken, doe of je zielig bent en wordt lid van de PvdA. Gegarandeerd een woning plus inkomen.

Mauguio | 04-02-13 | 21:10

Heeft de Pvda eens een keer een goed voorstel, gaat Geenstijl het een potje lopen afkraken.... Nu ze de huizenmarkt een flinke opdoffer hebben gegeven met dat verplichte aflossen, mogen de huurders niet achterblijven. En al helemaal niet de groep die al jarenlang in een huurhuis zit voor € 300 per maand met een bovenmodaal inkomen.

Henk26 | 04-02-13 | 21:10

@cookiemonster0 | 04-02-13 | 21:08

Met dit soort maatregelen krijg je vanzelf tentenkampen op het binnenhof. Nog heel even wachten.

dj tonedeaf | 04-02-13 | 21:10

Het komt nog een keer zover dat je door de incompetente politici in een caravan moet gaan wonen.
De nieuwe lichting zigeuners zullen wij het maar noemen.
Schande!

ProAsfalt | 04-02-13 | 21:09

-weggejorist-

Thomas Pierrepoint | 04-02-13 | 21:09

Zoals mijn Turkse buurman vroeger al zei: de hoer is doer.

Nu toch blij met koop, de vraag is: voor hoelang.

Pastor Sippenhaft | 04-02-13 | 21:09

-weggejorist-

Bass Trouble | 04-02-13 | 21:08

en we accepteren het ook nog allemaal, allemaal de trein naar den haag 10miljoen mensen ?

cookiemonster0 | 04-02-13 | 21:08

Godverdomme, je wordt echt helemaal uitgeknepen in dit land als je ook maar probeert wat pecunia binnen te hengelen in dit nivelleer landje.

carramba | 04-02-13 | 21:08

- edit: nogal een luie janktegel. Doe es beter je best -

Sander Sloot | 04-02-13 | 21:07

De regeling is vaak boeiender dan de debatten zelf. Ga zo door GS! OT: 10% verhoging? Partij van de Armoede en Volkspartij voor Vrijwillige Destructie, dank.

Fast Forward | 04-02-13 | 21:07

Soms krijg ik het gevoel dat de Nederlandse politiek de burger daadwerkelijk met riek, pek, veren, en fakkels in de straten wil. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Parel van het Zuiden | 04-02-13 | 21:07

Je betaalt tegenwoordig niet meer voor een object, bv. of de huur lager is wanneer je 3 hoog achter woont, maar hoeveel je verdient, ongeacht de waarde van het object...

Toemaar. Laten we dat maar met alles invoeren. Rutte en andere graaiers kunnen immers ook gewoon wel het dubbele voor een ipad neerleggen, of voor hun huis dat ze gekocht hebben. Wel zo eerlijk bij de invoering van een zo'n ongelooflijk gedrocht van een systeem.

Bye bye zwaai zwaai met vrije markt waarin vraag en aanbod de prijs bepalen. Nu geheel bepaalt door wat u verdient, niet wat u 'consumeert'. De nivellering was al aan het verergeren via de bezuinigingen, althans voor de middenklassers, doen ze dit er bovenop gooien.

En dan nog zeggen dat 'kapitalisme' faalt. Nee, juist het gebrek aan kapitalisme (zie ook het niet meer failliet kunnen gaan van banken) gaat de middenklasse de das omdoen. Wat had Pamela Hemelrijk een voorspellende gave. Pamela, rust in vrede:
www.theovangogh.nl/antisosialistisch%2...

La Bailaora | 04-02-13 | 21:07

Even kijken waar al die reaguurders blijven die altijd zo hard roepen dat kopen KUDTDT is en huren heerscht.

yespur | 04-02-13 | 21:06

Sociale woningen moeten vrijgemaakt worden voor immigranten wereldwijd.
Tot voor de crisis was dit geen probleem, toen verhuisden mensen vanzelf wel naar een VINEX-wijk. Nu is dat stilgevallen, net als de bouw van nieuwe woningen.
Toch moet de massa-immigratie ergens gehuisvest worden. Vandaar dus dit plan. Enige reden.
Wat onze vaderen en grootvaderen aan sociale huisvesting gespaard en gebouwd hebben wordt nu uit de handen van hun kinderen gejaagd en cadeau gegeven aan allerhande volk dat vanuit de hele wereld hier is aangespoeld.

du Roi Soleil | 04-02-13 | 21:06

Heb een groot probleem als dit door gaat.

whatsnext | 04-02-13 | 21:05

Terwijl het kapotalisme wereldwijd miljarden c.q. miljoenen slachtoffers pleegt, maakt men zich hier liever druk om kruimeldieven en tasjesdieven. #faal

Bakito | 04-02-13 | 21:05

Het is onvermijdelijk dat de volkomen gedegenereerde Nederlandse woningsector een drastische en pijnlijke hervorming ondergaat.

Godsammekraken | 04-02-13 | 21:05

Modaal ben je al met een uitkering en een karrevracht subsidies, dus vandaar. Tsja.

rechtvaardigerechter | 04-02-13 | 21:04

Denk je ergens voor gewerkt te hebben ....

florida117 | 04-02-13 | 21:03

Gaat het toch tijd worden om of een grot aan te schaffen, of een bunker, of een tent op te zetten op het binnenhof. Ik ben er nog niet uit welke het gaat worden...

c.onjo | 04-02-13 | 21:03

Alles is al kapot. Het moet alleen nog instorten.
- edit: jullie leren wel snellezen daar op Krypton -

superjan | 04-02-13 | 21:02

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken