Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

150 twijfelaars beslissen over 1350 bikkels in Irak

Knippen ja, nee niet steken!Als een klein kind in de lentewei plukt de Tweede Kamer de eerste bloempjes tussen het gras vandaan. Voorzichtig, maar resoluut trekken ze kleine blaadjes eruit: "We blijven wel in Irak, we blijven niet in Irak, we blijven wel...." Maak toch een keuze! Persoonlijk ben ik voor blijven. Okay, je kunt jezelf de vraag stellen: "hadden we daar ooit moeten zijn?" Achteraf gelul. De actualiteit leert ons dat de Nederlanders het verdomd goed doen in 'de zandbak', dus laat ze er lekker doorspelen. Er vallen alleen al hier, hier, hierrrrr en daarrrrrr goede berichten te lezen van het CIMIC-team (Civil Military Co-Operation) van SFIR 5. Onze jongens en meiden bouwen een prima reputatie op. Dat in tegenstelling tot onze volksvertegenwoordiging...

Reaguursels

Inloggen

@Prikker
Leuk dat je nog een keer reageert. Het blijft alleen een herhaling van zetten. Ik heb geen zin meer om al die punten bij langs te lopen. Wat ik kwijt wil is dat ik vind dat een oordeel gegeven kan worden over een andere cultuur, zonder direct tot etnocentrist veroordeelt te worden. Alle culturen streven in wezen de dezelfde waarden na. Universele rechten van de mens is een poging deze samen te vatten. En vanuit die waarden kun je oordelen en dat doe ik dus. Bijvoorbeeld of iemand het normaal vindt of niet, bloedwraak is amoreel, onderdrukking, lijfstraffen nog meer voorbeelden van amoraliteit. En dat vind ik het zwakke van jouw betoog. Jij neemt daar geen stelling tegen. Jij accepteert het als een andere cultuur en dat weiger ik. In irak is nu een duizend maal grotere vrijheid dan afgelopen decennia is geweest. En het is bewonderenswaardig dat er mensen uit andere landen daar dagelijks voor sterven. En wat doe jij? Je keert ze de rug toe. Het levert niks op volgens jou. Onverschilligheid.

Taaie | 17-01-05 | 23:03

@ Taaie.

Punt 1 & 3 blijven zoals ze er al eerder stonden. Irak heeft altijd openheid gegeven aan de internationale inspecteurs (Blix heeft dat diverse malen herhaald) en Irak/Saddam heeft toch helemaal niets met de aanslagen van 9/11 te maken ? Hoe kom je daar nu bij ? D'r is geen link tussen 9/11 en Irak. Nooit geweest !
-
Punt 2 Etnocentrisme is het beoordelen van een cultuur met de oogkleppen van je eigen cultuur. (Nadruk oogkleppen)
-
Punt 4 het punt is dat je een zelfstandig internationaal gerespecteerd land niet zomaar ZONDER AANLEIDING kunt aanvallen.
Daarvoor is de VN opgericht om dit te voorkomen. Bush heeft het sch**t hieraan en vind zichzelf God of zo en bepaalt zelf wat goed en fout is.. (cynisme mode on) Want dat kan toch alleen maar bepalen ? (cynisme mode off) Heel de wereld is ertegen en voorkomt een VN- resolutie om de invasie van Irak te beginnen en toch gaat hij er met een stelletje kwaadaardige landen (incl NL) tegenaan... Zie ook mijn eerder post.
Het heeft niets met dictatuur of communisme te maken.. mag de VS soms Cuba en Noord Korea ook binnenvallen van jou ?
Wie ben jij dat jij kunt bepalen wat goed en fout is ??? Ben jij God ? (Zie ook punt 2)
-
Punt 5 Sinds wanneer is een proces in jouw ogen iets spontaans/*poef* ? Ben jij na je geboorte spontaan volwassen geworden ? Dat is een proces.. processen hebben tijd nodig, daar vallen soms doden bij, maar gedurende het proces kan een bevolking tot haar eigen vorm van staatinrichting komen... dat leg je niet spontaan/*poef* in een jaartje door middel van militaire gijzeling op. Democratie is geen plicht.. het is een recht.. en voor rechten moet je vechten.
-
Punt 6 Waarom kan je niet wachten op unanimiteit ? De eerste Irak oorlog was toch een unaniem besluit van de VN en zo ook de oorlogen in Oost Europa... Als de uitkomst van een internationaal overleg orgaan als de VN je niet bevalt moet je niet gelijk zeggen dat dat internationaal overleg niet werkt... Dat is nu net één de grote propaganda leugens van Bush.
Bush kon gewoon niet hebben dat de VN hem op zijn verantwoordelijkheden wees en besloot zelf maar aan te vallen.
-
Punt 7 Het doel rechtvaardigt niet alle middelen. Alle begin is moeilijk is een drogredenering waarmee je elk verstandelijk argument omver kan praten.
Zeg dan gewoon "het is gewoon zo" dan weet ik dat je er niet over wilt nadenken.
---
Irak is een autonoom volk, hoe kun je nu zeggen dat dat niet zo is ? Alle leden van de VN (inclusief de VS en NL) hebben Irak toch erkend als land en als rechthebbend regerende staat ? Hoe kun je dat nu ontkennen ????
---
De VS gedraagt zich op dit moment als de grootste terroristische machtsbruut ter wereld. Waar slaat het op dat ik geen voorstander van democratie ben ? Hoe kom je tot die conclusie ? Omdat ik het niet eens ben met jou ? Maakt dat mij on-democratisch ? Wat wil je nu eigenlijk zeggen ?
---
"80% van de Nederlanders is tegen Bush"..
inderdaad... hoe zou dat toch komen... hoe zou NL zich moeten gedragen dan als 80% van de NL'ers tegen Bush is.. hoe zou dat werken in een Democratie ? Hoe kan het dan dat we toch Bush steunen ?!?!?!?!?
Wie is er nu naief ???

Prikkker | 17-01-05 | 17:58

@prikker
punt 1. Dat was juist niet zo daarom is de oorlog begonnen.
-
Punt 2. wat heeft dat met dit punt te maken.
-
Punt 3. Hey, daar wijk je af van wat je in punt 1 zegt.
-
Punt 4. Alles wat communistisch of dictatoriaal is, is meer legitiem om aan te vallen dan alles wat democratisch is. Verderfelijke systemen zijn het. Blijkbaar denk jij daar anders over.
-
Punt 5. Democratie ontstaat spontaan? *poef* en toen had het volk de macht weer teruggegrepen, zonder bloedvergieten. En de oud machthebbers leefden nog lang en gelukkig in vrede met het volk.
-
Punt 6. Je kan moeilijk wachten op unanimiteit van een orgaan dat bestaat uit 176 landen, waaronder een aantal achterlijke.
-
Punt 7. Alle begin is moeilijk. Democratie is beter dan dictatuur.
-
De rest. Irak is geen autonoom volk. Het bestaat uit soenieten, sjiiten, koerden etc. Het land is ook nog niet oud. 20e eeuw vastgesteld.
-
De grootste onzin die er op dit moment bestaat is dat Amerika het grote kwaad is en de rest slachtoffer. Als er iemand propaganda loopt te lullen dan ben jij het Prikker. Jij blijkt duidelijk geen voorstander te zijn van democratie. Je bent eerder voor een het onderdrukken van een land dan voor het bevrijden ervan. Met als reden dat een volk zichzelf moet bevrijden. Hoe naief kun je zijn. Als er iemand een papagaai is ben jij het. 80% van de Nederlanders is tegen Bush. Dusssssss, nou jij weer.

Taaie | 17-01-05 | 17:01

@ Taaie

Punt 1 : Saddam heeft nooit iets te maken gehad met de aanslag van 9/11 dan was Bin Laden. Irak heeft ook altijd volledig toegang gegeven tot alle sites die de internationale inspecteurs wilden bezoeken.

Punt 2 : Zoek de betekenis van etnocentrisme eens op.

Punt 3 : Irak heeft na de aanslag van 9/11 altijd volledige openheid van zaken gegeven aan de internationale inspecteurs (Ken je feiten). Dat er niet gevonden kon worden wat de Amerikanen beweerden wil niet zeggen dat de Irakezen het verborgen. Feit is dat er niets was. En hoe kun je nu iets vinden dat er niet is ?

Punt 4 : Hoe vind jij het dat een land een ander souverein land binnenvalt zonder aanleiding of reden... ? Hoe zou jij het vinden als China ineens Nederland binnenvalt omdat de Spanjaarden in China een bomaanslag gepleegd hadden ? Dat klopt toch voor geen meter ?

Punt 5 : Democratie kan je een land niet met militaire dwang opleggen, dat is onderhevig aan een proces waarin de eigen bevolking de belangrijkste rol speelt, niet de marionettenregering van de bezettende macht (USA). Is het soms toevallig dat de huidige tijdelijke premier van Irak een voormalig Oliebaron-vriendje van Bush is ?.. Hey... vroeg jij niet welke baat Amerika had bij een democratie in Irak ?.. baat.. premier... olie... vriendje... Bush ... !

Punt 6 : Welk rechtssysteem is gehanteerd om de invasie van Irak te rechtvaardigen ? Niet dat van de VN want zelf jij kunt niet ontkennen dat het niet de VN maar een 'coalitie van de welwillenden' o.l.v. Bush is die daar gemoord, verkracht en vernield heeft.

Hoe kun je trouwens verkiezingen houden in een land waar een groot deel van de bevolking die verkiezingen bevecht op leven en dood tegen de bezettende invasiemacht (inclusief de Nederlanders).
Alsof we in Nederland verkiezingen zouden houden, maar omdat Groningen, Friesland, Gelderland en Overijssel niet mee mogen doen omdat het daar onrustig is... en de rest van het land in gijzeling wordt gehouden door buitenlandse militairen.
Wat voor een democratie is dat ?

De grootste terroristische macht in de wereld is op dit moment de Verenigde Staten wegens het in gijzeling houden van een heel autonoom volk en het onmogelijk maken van de wil van het volk in Irak.

Sorry @ moi voor het inspringen in de discussie, maar Taaie irriteert me mateloos door z'n gepapagaai van al die propagandistische leugens.

Prikkker | 17-01-05 | 15:47

onze nederlandse soldaten terug krijgen hun onze irakezen wel eerlijk = eerlijk

hardhanscore | 17-01-05 | 12:06

Daar ben ik dan ook weer:

Punt 1:Amerika heeft Sadam afgezet vanwege de dreiging na 11/9. Sadam weigerde inspecties volledige toegang te geven. Daarnaast was de veronderstelling dat Sadam vanwege de golfoorlog sowieso nog een appeltje te schillen had met Amerika en dus een aandeel had in de aanval op het WTC. Een dictator is nooit betrouwbaar.

Punt 2. Begrijp nu wat beter wat je hiermee bedoelt. Waar we het misschien over eens zijn is dat je dat verschil in normen onder ogen moet zien. Maar ik weiger het normaal te vinden. Ik veroordeel het. Ik veroordeel het vanuit de waarden die volgens mij alle mensen nastreven: Liefde, geluk, veiligheid,geborgenheid, onbezorgdheid etc.

Punt 3: Irak was in tegenstelling tot de landen die jij noemt ons vriendje niet. Irak gaf geen openheid van zaken i.v.m. terroristische dreiging na 11-9.

Punt 4: Bush had ruzie met een regime dat 1,2 miljard mensen onderdrukt. Een regime dat niet schuwt om een studentenopstand op meest bloedige wijze te beeindigen. Een regime dat zijn politieke vijanden opsluit. Dat vind jij arrogant?
Amerika was niet de enige voor oorlog in Irak. GB steunde, Australie, Denemarken, Nederland zelfs.

Punt 5: dus jij denkt dat Amerika democratie in dat land brengt om de dan besturende macht onder controle te krijgen? Dan was dat toch veel makkelijker geweest bij een dictatuur. Dan hoef je met maar een persoon vrienden te worden, de dictator. Nu mag het volk stemmen en kiezen wie ze wil. Begrijp niet hoe amerika daar dan baat bij kan hebben zoals jij het bedoelt.

Punt 6: Er is binnen de context van ons rechtssysteem onafhankelijke rechtspraak. Dat is geen bewering, dat is een uitgangspunt. Het verschil tussen de Sharia en ons rechtssysteem is dat bij de sharia het rechtsspreken vanuit goddelijke inslag gebeurt. Op basis van Allah's woord, uitgesproken door diegene dichtst bij Allah, de geestelijken.

Dat ons rechtssysteem in de praktijk niet altijd onafhankelijk of objectief is, is een andere discussie. Wij hanteren in ieder geval het uitgangspunt dat rechtspraak dat moet zijn.

Taaie | 17-01-05 | 12:04

Zelfs in het grootste kankergezwel is wel een rustig hoekje te vinden... het feit dat het daar goed vertoeven is wil nog niet zeggen dat het een succesvol verblijf is...

Wegwezen, we hadden er sowieso nooit mogen zijn.

Prikkker | 16-01-05 | 15:27

@Taaie
Ok,hier gaan we.
-
Punt 1
Er leven genoeg Irakezen buiten Irak die hadden kunnen roepen dat Irak bevrijdt moet worden van Saddam. ... is nooit gedaan
Wil dit nu zeggen dat we ieder "dictatoriaal" land kunnen binnenvallen omdat WIJ denken dat ze onderdrukt worden maar niks kunnen/durven zeggen ?
Ik hoop toch niet.
-
Punt 2
Dat jij dit dom vindt is omdat je geen idee hebt waar je over praat.
Het probleem hier in Nederland is dat men denkt dat alle bevolkingen dezelfde waarden en normen hebben als wij hier.
Het zal je verbazen.... dat is niet zo.
Ik heb mijn jeugd in Tanzania doorgebracht, een jaar in Israël gewoond en ben meerdere malen in Egypte geweest.
Daardoor zijn moslims voor mij geen exotische mensen en beoordeel ik ze met hetzelfde filter als ik Nederlanders beoordeel.
In tegenstelling tot de meeste Nederlanders heb ik ook vele moslims persoonlijk gekend
In gesprekken wordt het al heel snel duidelijk dat zij inderdaad een andere kijk op het leven hebben. Bij hun is moord veel eerder een optie dan bij ons.
Vandaar dat bloedwraak voor hun ook geen enkel punt is.
Dit is overigens hier in Nederland ook zo.... een paar maal Nederlanders op straat doodgeslagen, (ex)vriendinnen vermoord/verbrand etc.
Bedenk dat slechts 5% van de onze bevolking moslim is, als je dan bekijkt hoe vaak ze in het nieuws komen i.v.m. moord en doodslag...
Probleem in Nederland is dat men niets negatiefs wil horen over mensen die wat donkerder zijn.... je zou toch misschien kunnen discrimineren nietwaar.. nee dan liever gedogen.
Vandaar dat jij waarschijnlijk ook zo reageerde op deze ene zin.
-
Punt 3
Ook hier weer het Nederlandse "Maar ze zijn toch zoals wij ?" idee
Het zal je verbazen dat in ALLE moslim landen "afpersen, moorden, martelen, onderdrukken." een normaal gegeven is.
Bijvoorbeeld. In Egypte mogen boten van de duikbases uitsluitend uitvaren als de plaatselijke politieman zijn smeergeld heeft gekregen... iedere dag opnieuw en 7 dagen in de week !
Dit gaat absoluut niet geheimzinnig of stiekum, maar kompleet open ... want het is een normaal gebruik in dit soort landen
Ook Saudi Arabia, ons "vriendje" van dit moment, onthooft mensen publikelijk. Ook daar "verdwijnen" voor de regering lastige mensen.
Dus what is zo speciaal aan Irak ?
-
Punt 4
Bush is nog geen maand president of hij had al ruzie met China.
Zijn hele afhandelijk van dit incident was arrogant.
Hoewel USA een, helaas slecht betalend, lid is van de VN meent mr Bush dat zijn wil wet is.
Ondanks dat alle inspectie teams tot de conclusie kwamen dat er niets te vinden was, gaat Bush toch tot de aanval over, ... immers zijn wil is wet en hij had zin in een oorlog.
Dit vind ik arrogant.
Vriendjes moeten heel erg op hun tellen passen, want als ze niet meer van pas komen ruilt USA ze snel in voor andere.
Vandaar dat de president van Pakistan geen zin had om nu nog eens zijn nek uit te steken voor USA.
-
Punt 5
"Ze" zijn natuurlijk USA en bondgenoten waaronder Nederland
USA wil de oliehandel onder kontrole krijgen om op die manier ook de wereld onder kontrole te krijgen.
Krijg je ruzie met USA, hoppa, de oliekraan dicht.
Daar Irak de op een na grootste olie producent is ligt het voor de hand om daar een stroman als president neer te zetten.
Alleen moet nog wel je eigen volk, en indien mogelijk die van je huidige "vriendjes", het idee geven dat zij dat ook willen.
Het simpelste is via propaganda en ervoor te zorgen dat iedereen Saddam als de duivel himself gaat zien.
Daar zijn "ze" dus duidelijk in geslaagd.
-
Als laatste,
Ik ben Atheïst, maar heb wel in de Bijbel en de Koran gelezen.
En nee, deze boeken zijn voor mij fantasie verhalen uit een ver verleden opgeschreven door mensen die dachten dat de aarde plat was.
Dus ze beinvloeden mijn mening totaal niet
Wat mijn mening wel beinvloed is het feit dat ik donkerder mensen NIET discrimineer en ze beoordeel via hetzelfde filter als ik blanke Nederlanders beoordeel.
De gemiddelde Nederlander behandeld gekleurde mensen alsof ze iets speciaals zijn en vooral niet met hetzelfde filter beoordeeld mogen worden maar met een veel zachter, en vooral gedoogvriendelijk, filter
-
"Maar je hebt ook onafhankelijke rechtspraak die zonder aanziens des persoon een oordeel velt" is een zeer naïve en pertinent onware bewering.
-
Er bestaat geen onafhankelijke rechtspraak.
Onze rechtspraak is afhankelijk van de Bijbel.
De Sharia is afhankelijk van de Heilige Koran.
Dus welke "onafhankelijke" rechtspraak bedoel je ?
-
Zelfs de bewering "zonder aanzien des persoon" is niet waar.
Iedereen wordt anders behandeld, afhankelijk van zijn status en uiterlijk.
Vandaar dat de "witte boorden" criminaliteit niet of nauwelijk aangepakt wordt.

Moi | 16-01-05 | 02:04

Blijven dat is helder.
Maar dan niet met schietinstructies die verbieden te schieten in een bedreigende situatie.
Die gasten daar doen goed werk, laat ze dat maar afmaken.

Mazzel | 15-01-05 | 22:44

@moi

Je eerste punt: Het Iraakse volk heeft ook nooit een stem gehad om ook maar iets te vragen. Het leefde in een dictatoriaal regime, weet je nog.

Je tweede punt: Dit punt is te dom om een fatsoenlijke reactie op te geven. Ik citeer je alleen:"Moslims hebben nu eenmaal een andere kijk op de waarde van een leven dan wij."

Je derde punt: Ja, erg knap hoe rijk een dictatoriaal regime kan worden met met afpersen, moorden, martelen, onderdrukken. Jammer alleen van al die mensen die daarvoor zijn overleden. Maar ach, zie het citaat bij punt 2.

Je vierde punt: Welke arrogante houding? Noem eens een concreet punt waar dat in duidelijk wordt.

Je laatste punten. Wat voor baat hebben "ze" erbij dan? Concreet punt graag. Daarnaast is er ook nog zoiets als een rechtsysteem weet je wel. Waarschijnlijk haal jij je oordelen uit de koran of bijbel of zo. Maar je hebt ook onafhankelijke rechtspraak die zonder aanziens des persoon een oordeel velt. Maar volgens mij hecht jij daar geen waarde aan, je kan niet verder kijken dan je eigen oordelen.

Taaie | 15-01-05 | 21:35

@ wodan.

Er wordt geen cent betaald voor de olie die met vette pijpleidingen het land wordt uitgepompt.
Dit gaan allemaal onder de mom dat het Iraakse volk blij moet zijn dat Saddam weg is en dat ze daar natuurlijk wel voor "betalen" moeten.
Alsof het Iraakse volk Bush gevraagd heeft om hun van Saddam te "bevrijden"
-
Voor een dictator in het middenoosten was de man lang niet zo slecht.
Ok, eenieder die probeerde daar wat te zeggen te krijgen werd direct een kopje kleiner gemaakt... what is new ?
Dat gebeurt in het hele middenoosten.
Moslims hebben nu eenmaal een andere kijk op de waarde van een leven dan wij.
-
Een tip.
Mocht je ooit op TV filmbeelden uit Bagdad zien van een paar maanden voor de overval van Bush, kijk dan eens naar de achtergrond.
Daar zie je geen krakkemikkige autowrakken rondrijden maar splinternieuwe moderne auto's.
Winkels puilen uit van voedsel, kleding etc.
Dit alles ondanks de afknijp politiek van USA en helaas ook de EU.
-
Dat Saddam er geen problemen mee heeft als iemand een aanslag in USA doet geloof ik ook.
Door de arrogante houding van USA hebben heel veel landen daar geen problemen mee.
-
Zoals nu wel duidelijk is geworden heeft Saddam geen massavernietegings wapens gehad en ook geen terroristische organisaties in zijn land gelaten... ehh... hoeveel z.g. "vriendelijke" landen kunnen dat zeggen ?
Maar goed, dit was wat ieder internationaal inspectieteam al wist.
-
Onthoud een ding.
Alles wat wij van Saddam te horen krijgen komt van bronnen die er heel veel baat bij hebben om de man zo zwart mogelijk af te schilderen.
En dat doen ze dan ook.

Moi | 15-01-05 | 20:46

Rick van Velthuysen, je hebt weer eens gelijk. We zitten er en we zitten er goed! En al die rukkers die hun mond maar vol hebben over vrede in de wereld en hoe we dat allemaal vredelievend kunnen bereiken. Oog om oog, tand om tand.

Taaie | 15-01-05 | 20:44

Rick ga een stuk fietsen man met je onlogica, kennis heb je er blikbaar niet van , hou dan je smoel ,anders staat je voor gek.

hemaworstje | 15-01-05 | 18:48

Ohw het is weer om de olie, er zijn genoeg andere landen met olie, als het Amerika om de olie ging hadden ze wel een handje vol andere landen kunnen aanvallen. Bovendien zeik niet zo, lijkt me sterk dat jullie zelf geen olie of plastic gebruiken.
-
Zeik niet zo over de VS, we hebben flink wat te danken aan de VS en ik word nogal ziek van dat anti-amerikanisme. Semi-intellectuelen, die het fout vinden dat Amerika wat tegen frankrijk heeft maar ondertussen zelf een stuk erger zijn met generaliseren en hypocriet zijn.
-
Denk je soms dat die Irakezen meer respect hebben voor de VN dan voor Amerika... mwoah de VN is wel een puppet van arabieren dus daar heb je wel een beetje gelijk in, maar er zou onder de VN net zoveel terrorisme zijn. VN strijdmachten zijn namelijk shit. Kijk maar naar Srebenica.
-
Saddam Hoessein was een van de ergste dictators, vraag maar aan de koerden en de shiiten. Maar als het aan die pacifisten had gelegen hadden we helemaal niks gedaan, hadden we ze gevraagd om weg te gaan.... wacht een groep politie-agenten sturen? Ben je wel helemaal goed bij je hoofd, politie-agenten met soldaten vergelijken... heb je enig idee hoe een leger tegenwoordig werkt? Wel eens van de Marine gehoord? Van Special Forces? Van de luchtmacht? Van Abrams of Leopard of Merkava of T-nogiets tanken gehoord? Een leger van politieagenten, ja veel succes daarmee.

Qantrix | 15-01-05 | 18:43

@exarchos Als ze naar de VN hadden geluisterd hadden ze er nu niet gezeten. Die dekselse niet-bestaande massavernietigingswapens... Oei, wat een dreiging was Saddam toch...

Filo | 15-01-05 | 18:28

kunnen we niet wat werklozen uit Bergen sturen?

superjan | 15-01-05 | 17:38

@wodan

hij heeft niet echt de tijd van ze leven.

ten eerste:
er is geen aktie

ten tweede:
hij deelt alleen dingen uit zoals voetballen enzo. en moet soms gebouwen bewaken als zijn officier er in zit.

ten derde:
hun geven alles kachels, voetballen etc etc.. en ze krijgen er niet voor terug van de bevolking.. de bevolking wil ze liever weg hebben..

Killin Ark | 15-01-05 | 16:48

@Da Wizard
enig idee welke land dan ong 90% van alle mankrachten levert in zo'n geval??, idd Uncle Sam

VN is een grote teringbende, we hebben gezien hoe het afloopt als de VN het commando voert, remember Srebrnica

exarchos | 15-01-05 | 16:11

VS, het land waar het allemaal moet gaan gebeuren..... het land waar de regering alles mag doen om hun burgers te beschermen tegen allemaal 'darkevil' terroristen. En wat als het onder het volk blijkt te zijn, dan zijn ze het haasje, maar zeggen ze dat 1 of andere moslimterrorist het gedaan heeft... Daar is de VS goed in. Andere mensen de schuld geven, terwijl ze zelf de boel lopen te verpesten

Kelvinator | 15-01-05 | 16:07

Chiant en Pyro,
Ik zeg niet dat de VN de oplossing is.
Dat die organisatie een zooitje is daar zijn we het allemaal over eens. Maar het is wel de stem van de wereld (of zou het moeten zijn). Als we de Amerikanen daar hun gang laten gaan is er een kans dat na de verkiezingen het land nog verder afzinkt in een tweede Joegoslavie. Onder de VN vlag is er nog een diplomatieke kans om alle bevolkingsgroepen samen te laten werken. Met alleen de Amerikanen aan het roer (die nog steeds in de éénheid van één gelukkig volk geloven)zal de oneenigheid en de drang naar macht over de rijkdommen van het land alleen maar groter worden.
Onder VN vlag ben ik er zelf voor om een leger aan politieagenten erheen te sturen om dat land stabiliteit te geven. Geen probleem, maar de Amerikanen hadden beloofd samen naar een oplossing te zoeken voor de wederopbouw maar ze hebben nog steeds niets gedaan met de medewerking van andere landen en die landen kiezen nu allemaal het hazenpad. Laf uiteraard maar reeel. Kijk naar Spanje, Polen wil weg, De oostblok landen willen eruit. Wie blijft? Nederland??
Ik hoop het beste voor Irak maar vrees het ergste met de Amerikanen.

da wizard | 15-01-05 | 15:43

"Persoonlijk ben ik voor blijven. Okay, je kunt jezelf de vraag stellen: "hadden we daar ooit moeten zijn?" Achteraf gelul." Lijkt mij geen achteraf gelul; juist nu is de tijd om je eens goed af te vragen met welk hoger doel de VS destijds Irak binnenvielen. Het argument dictator is wat mij betreft ongeldig, immers in Zambia, Sudan, Haiti, enz enz enz zitten gasten die nog veel meer tekeer zijn gegaan als vriend Saddam en die worden ongemoeid gelaten. Punt massavernietigingswapens; er is geloof ik een flitspuit tegen kakkerlakken gevonden en verder niets. Rest dus het argument olie, olie en nog eens olie met daaraan vastgekoppeld de enorme consumptie op de amerikaanse markt die op deze wijze nog iets langer kan doorgaan. En daar moeten dan nederlandse soldaten hun levens voor wagen? Opdat moeder de vrouw in Arizona in de toekomst haar airco in de logeerkamer wat hoger kan laten draaien als opa op visite is? En Jaap de Hoop Scheffer heeft zijn baantje toch al? Wegwezen dus, kost alleen maar klauwen met geld! Kan je een hoop oudjes voor laten wassen.........!

Opa-Buiswater | 15-01-05 | 15:07

Waar de fuck heb je het over Ricky? In een parlementaire democratie wordt eerst gediscussieerd en een onderwerp van alle kanten bekeken voordat er een besluit wordt genomen. Veranderende omstandigheden kunnen er voor zorgen dat het beleid moet worden aangepast. Wie was jouw geschiedenisleraar en waarom heb je niet opgelet toen hij het je uitlegde?

ElEndoscoop | 15-01-05 | 12:49

Softies. weer dat ambivalente correcte gemekker wat een gezonde hoogmoedswaan in de weg staat. Holland, verover de wereld!!!

Nou ja okee... misschien eerst een sterke leider kiezen.

Working Class Zero | 15-01-05 | 12:37

We hebben ons werk verricht, ik heb niet het idee dat de Irakezen nog steeds zo dolgelukkig met ons zijn, alles heeft een houdbaarheidsdatum tenslotte. Wegwezen, voordat het een keer echt mis gaat.

Tice | 15-01-05 | 12:24

ja tog niet dan

Working Class Zero | 15-01-05 | 11:42

Ik zeg blijven en een militaire coup plegen... schijnt een hardstikke rijk landje te zijn, en we zijn wel weer toe aan een fijne kolonie....

Working Class Zero | 15-01-05 | 11:41

We moeten niet de fout maken te denken dat Irak bestaat. Irak is een sameraapsel van een aantal stammen waarvan wij in het gebied zitten van de stam die zo ongeveer het zwaarst werd onderdrukt door Saddam.
Die bindende factor is weg en is het nu dus nog wachten op de burgeroorlog die gaat uitbreken (eigenlijk is die al begonnen) tussen de minderheid die aan de macht is maar pro-Amerikaans en 80% andere stammen die wel volledig zelfbestuur wil maar niet zal krijgen en waarvan een zeer groot deel zeer anti-westers is.
Uiteraard is de uitkomst al bekend: kijk naar eerdere succesverhalen als Vietnam en voormalig Joegolavie.
Wegwezen dus voordat de echte puinhoop begint.

Momus | 15-01-05 | 11:30

Het lijkt hier Stand.nl wel, is Rick van V. soms een pseudoniem van Sjors F.?

kalief | 15-01-05 | 11:29

Chiant 14-01-05 @ 23:39
kijk jij naar een letter ? als er kogels beginnen te vliegen? ikke niet dan heb ik iets anders aan mijn hoofd

de 4e koning | 15-01-05 | 10:44

-weggejorist-

Pieter Baan | 15-01-05 | 02:02

-weggejorist-

Pieter Baan | 15-01-05 | 01:59

Hulde aan de mannen van 't 11e en voor alle goede werk dat ze mede via de CIMIC daar verrichten. AIR ASSAULT !!!

zeef | 15-01-05 | 01:36

Terughalen en ze de aars van de extreem linksen, - rechtsen en - godsdienstigen laten schoppen.

paladin | 15-01-05 | 01:28

@engineer
Mee eens.
Als het omtoveren niet lukt, wordt het een vervelendere variant.De Irak kwestie is -nog enigzinds- overzichtelijk.

wodan | 15-01-05 | 01:27

@ Wodan
Of we er horen of niet, de beslissing om daar heen te gaan is genomen en uitgevoerd, daar gaat het niet meer om. We hebben inmiddels getracht het vertrouwen van het volk te winnen en hulp toegezegd om dat pisgehucht wat ze hun thuis noemen naar iets normaals om te toveren.
Bovendien zouden we door de benen te nemen het land terug geven aan de extreme factoren die we in de eerste instantie wilden verwijderen.

Engineer | 15-01-05 | 01:15

@. Killin Ark
Ik hoop dat je je vriend snel weerziet!
Maar je onderbouwing is wel persoonlijk.
Mogelijk heeft je vriend daar de tijd van zijn leven! Daar zijn - is echt anders als op geenstijl reageren.
All the good.

wodan | 15-01-05 | 01:09

YEAH VRIEND VAN ME ZIT IN IRAQ.. :) sfir5.. de bikkel 19 jaar oud dat is wel jong maarja.. ze eerste missie.. klinkt misschien raar maar als NL langer blijft dan is hij eerder terug.. dan hoeft hij niet de zooi af te breken..

Killin Ark | 15-01-05 | 01:02

@. Engineer
Nederlandse soldaten hebben daar niks te zoeken eigenlijk.
Maar het was mogelijk wel een terroristennest, en de uitroeiing daarvan is ook in ons voordeel.
Bewijzen is moeilijk en vooralsnog levert het geen resultaat.
Aanpakken van Irak is denk ik niet fout geweest in de strijd tegen het terrorisme.
Het bewijs zal mogelijk nooit geleverd worden. Ik kan ermee leven.

wodan | 15-01-05 | 00:50

@moi
We helpen Bush alleen maar Iraakse olie te stelen.... met dank aan onze verlichte "leider"

Hohoho, daar wordt gewoon voor betaald hoor, niks stelen dus.

BTW, Saddam was een redelijke killer lijkt, dus dat hij opgerot is, is ook weer niet verkeerd.

Ik blijf er trouwens van overtuigd dat de USA gelijk heeft Saddam te elimineren, hij had een onbeschrijfelijke haat jegens de VS tgv de Dessert Storm, en zal ongetwijfeld - niet afwijzend - gestaan hebben tegen terrorisme jegens de VS.
(Waarschijnlijk heeft hij het toegejuigd, maar bronnen ontbreken, zoals zovaak)

Kort door de bocht = de snelste weg!

wodan | 15-01-05 | 00:41

Toevallig gisteren tijdens een Nederlands tentamen 3 uur lang de stelling dat onze jongens daar moeten blijven zitten beargumenteren.
Erg leuk als je informatie map van 50 kantjes bestaat uit allemaal informatie over de Ami's en niets over de Nederlanders.

Waar het zo'n beetje op neer kwam was dat we er nu eenmaal zitten en de bevolking hebben beloofd dat we ze zullen helpen.
Dan kan je nog zo anti-Bush en anti-oorlog zijn, die belofte aan de lokale bevolking zou je wel iets waard moeten zijn.
Als Nederland bovendien zo erg in geldnood zit dat we daarom terug zouden moeten trekken zouden ze beter eerst eens even wat kansloze uitkeringen en subsidies mogen schrappen. Defensie heeft al genoeg ingeleverd. Doen die jongens eens waar ze voor opgeleid zijn, is het weer verkeerd. Is het dan soms beter om zoals andere takken van de overheid maar neuspeuterend belastinggeld te gaan zitten kosten zonder iets bij te dragen?

Het is toch een kans om in een smerige guerilla-oorlog iets op te bouwen waar we later trots op kunnen zijn. Of kiezen we weer de weg van de minste weerstand en gaan we achteraf lopen kankeren dat we het beter hadden moeten doen net zoals bij andere vredesoperaties?

Engineer | 15-01-05 | 00:37

We hebben daar niets te zoeken en doen daar ook geen "goede" dingen.
-
We helpen Bush alleen maar Iraakse olie te stelen.... met dank aan onze verlichte "leider"
Om dat te verbloemen proberen we te doen alsof we daar "hulp" bieden.
Het is verachtelijk hoe JP ons dit heeft opgedrongen.
-
Irak was voor de oorlog nog helemaal niet zo slecht af met Saddam en absoluut niet te vergelijken met een staat als Afganistan.
Moslimstaten hebben vrijwel allemaal dictators aan het hoofd staan en zijn zonder uitzondering alle zo corrupt als de pest.
Maar onder Saddam hadden de Irakezen het beduidend beter dan onder Bush z'n marionetten.
-
Ik zeg, liever vandaag nog weg dan morgen.
-
... en laat al die "zielige" Iraakese kindertjes in Godsnaam daar.
Wij hebben hier al een overshot van Moslims.

Moi | 15-01-05 | 00:30

. wodan
Dat is wel heel erg kort door de bocht...

bethundered | 15-01-05 | 00:18

Lintjes doorknippen, tandenborstels uitdelen,glijbanen plaatsen (persoonlijk had ik voor de -gesluierde wipkip- gekozen)
Het zijn de spiegeltjes en de kralen.
Ik ben ervan overtuigd dat we binnenkort Irak overnemen, zo hebben we het bij de indianen ook gedaan....
*Columbus rulez*

wodan | 14-01-05 | 23:57

mooi stuk, blijven

Andre M | 14-01-05 | 23:49

@Filo:
Volgens VanDale:
.
den·ken1 (onov.ww.)
1 het verstand gebruiken, zijn gewaarwordingen ordenen, een oordeel vormen
.
den·ken2 (ov.ww.)
1 als beeld van de werkelijkheid hebben => de mening huldigen dat..., de mening zijn toegedaan dat..., een standpunt huldigen, het gevoel hebben dat..., van mening zijn dat..., zeggen, zoiets hebben van...
2 in aanmerking nemen => bedenken
.
re·to·riek (de ~ (v.), ~en)
1 retorica
2 holle welsprekendheid => bombast, lyrisme, pathos

Chiant | 14-01-05 | 23:46

@de 4e koning:
Het is pelOton.

Chiant | 14-01-05 | 23:39

Laat die Amerikanen maar in hun sop gaar koken. Ik wens niet dat mijn belastingcenten gebruikt worden om die Amerikanen te helpen hun illegale martelkelders te vullen.

Los daarvan, onze soldaten doen het wel prima. Het is niet hun schuld dat Balkenende over hun rug een goede sier bij die achterlijke aap in het Witte Huis wil maken.

Verder duurt het zoals eerder opgemerkt nog ERG lang voordat het daar weer enigzins rustig is.

Filo | 14-01-05 | 23:38

@krullenbol:
Ja, Jan Pronk :-P

Chiant | 14-01-05 | 23:36

@ da wizard, de VN word door de Amerikanen als een lachertje beschouwd, niet voor niets dat Koffi Annan een paar week in de leer is geweest bij van die Ratelbandtiepjes onlangs.

~Pyro~ | 14-01-05 | 23:33

he omdat wij met het hele peleton onder deze naam ingelogd zijn wil niet zeggen dat jij ons "önze jongens goed of afkeuren mag"
. stijlloze 14-01-05 @ 21:48

de 4e koning | 14-01-05 | 23:25

@Chiant: Er zit er ééntje in Burundi?

krullenbol | 14-01-05 | 23:20

@Kierewiet & da wizard:
Welk een retoriek!
De Nederlandse troepen opereren niet als marionet van de Amerikanen. Sterker nog: Zelfs de commandant ter plaatse (Luitenant-kolonel Matthijssen, SFIR4) heeft kritiek op het Amerikaanse optreden geuit, welke zelfs tot kamervragen geleid:
www.mindef.nl/nieuws/parlement/kamervr...

Chiant | 14-01-05 | 23:01

Als libertarier ben ik eigenlijk tegen de oorlog maar ach, in de situatie die we nu hebben (zonder een belangrijke libertarische of klassiek-liberale partij) vind ik het wel goed om hun daar te houden.

Qantrix | 14-01-05 | 22:46

Blijven en helpen, oké.
Maar dan niet onder Amerikaans juk,
maar onder de vlag van de VN.

Anders blijven we marionetten.

da wizard | 14-01-05 | 22:45

Langer blijven in Irak is geen optie, aangezien Nederland deze troepen nodig heeft voor het vervullen van een andere taak in NAVO-verband. Sinds 14 januari is het Duits-Nederlandse Legerkorps verantwoordelijk voor NRF4 (NATO Response Force 4), oftewel een snel inzetbare reactiemacht van de NAVO om bij brandhaarden in te zetten.
www.mindef.nl/nieuws/nieuwsberichten/2...
Wat uit het bovengelinked artikel niet blijkt is dat er ook een eventuele verlenging van 6 maanden van de NRF-verplichting bij hoort. Aangezien het beleid is dat Nederlandse militairen niet langer dan 4 tot 6 maanden (afhankelijk van de missie) worden uitgezonden, moet ook in een eventuele aflossing worden voorzien.
Blijven in én Irak én Bosnië én Afghanistan én deelname aan NRF én vervulling van de overige taken
www.mindef.nl/missies/20040308_huidige...
van de krijgsmacht is niet mogelijk, omdat men daarvoor doodeenvoudig niet voldoende troepen heeft.

Chiant | 14-01-05 | 22:44

Ze zijn er nou eenmaal.
Of het nou wel of geen goede keuze was; RESPECT voor de Nederlandse militairen aldaar.. Hulde jongens!

Montoja | 14-01-05 | 22:36

Hoe kan onze Rick nou om 21:05 een bericht plaatsen terwijl ie in BNN United op Radio1 aan het brallen is? BNN klonk heel live of zat je tijdens de uitzending te F5-en?

Duppie | 14-01-05 | 22:36

Hupsakeej! Onze jongens en meiden de Marokkaanse wijken in! Hatseflats, en schiet met scherp!!! Lang leve Eric O.!!

fuckje | 14-01-05 | 22:26

Dat ze goede dingen doen is geen reden om te blijven. Hun werk kan ook door een ander land gedaan worden, ze zijn niet onmisbaar. Daarnaast legitimeert hun aanwezigheid het wangedrag van de Amerikanen.

kalief | 14-01-05 | 22:25

Hebben jullie Bremer (een tijd lang eerste man in Irak en ooit Amerikaans ambassadeur in den haag) niet gezien/gehoord? die vroeg ons (de regering) om te blijven en het werk af te maken.
Hij kent nederland goed en volgt onze politiek nog steeds, hij vraagt ons (wij met een rijke democratische historie) om een land met een hele fragile situstie, er is inderdaad nog veel geweld maar er gebeuren intussen ook veel goede dingen, de eerste stappen te zetten voor een nieuw democraties bestel.
Ik ben het met hem eens, dat gelul over wij hadden daar nooit heen gemoeten ken ik nu wel, Sadam was HET massavernietingswapen en die zit nu vast en komt er nooit meer uit.
Nu moeten we de irakezen helpen, nu hebben ze het nodig.

MILF | 14-01-05 | 22:25

. devon
Helemaal mee eens...

bethundered | 14-01-05 | 22:13

Het schoolreisje van onze 'bikkels' is over; het heeft godverdomme al geld genoeg gekost dit uitje van 'onze' jongens en meisjes. Als je daar het werk wil afmaken zit je er godverdomme nog 10 jaar! En voor wie? Zouden we niet een paar vette contracten krijgen voor 'onze' bedrijven in ruil voor militaire steun? Nou, waar blijven die dan?

stretch | 14-01-05 | 22:04

Zometeen Irak in Nova, na journaal.

Pannie | 14-01-05 | 22:00

. devon 14-01-05 @ 21:47
Het verschijnsel 'referendum' is daar nou niet bepaald ingeburgerd.

Pannie | 14-01-05 | 21:54

Rechtse volksvertegenwoordigers deugen nooit.

Lucasdelinkselul | 14-01-05 | 21:54

Ik vind het gewoon een zielig iets om te roepen "onze jongens".
Wat is er nou van ons bij.
Dat kun je mi alleen zeggen als je een broer of zus daar hebt zitten.

stijlloze | 14-01-05 | 21:48

Ik vind dat ze een referendum onder de lokale bevolking moeten houden. Laat zij ons vertellen of ze onze inzet op prijs stellen... dat zou eerlijk zijn maar dat hoor ik niemand zeggen. hoe kan dat?

devon | 14-01-05 | 21:47

Onze jongens. Persoonlijk: Blijven.

HyBriD VorTeX | 14-01-05 | 21:41

Wie is ons voor jou dan Stijlloze?

HyBriD VorTeX | 14-01-05 | 21:39

"onze jongens en meiden"
Flikker op man, dr is helemaal niks van ons bij!

stijlloze | 14-01-05 | 21:36

Fransisco van J op nederland 3 -_-

DNB | 14-01-05 | 21:33

@. Boris Borsthaar hij's weer leuk!

Pannie | 14-01-05 | 21:32

Je kan die jongens toch niet nogeens een kerstgedicht van Blaatelende aandoen. Ik vind het knap van die bikkels dat deze kerst doorstaan hebben!

Nooit meer slapen | 14-01-05 | 21:27

En binnenkort Rick & die andere boefjes live vanuit Irak!

~Pyro~ | 14-01-05 | 21:27

Die jongens doen verdomde goed werk, en ook al horen we daar niet: WAAR JE AAN BEGINT MAAK JE AF.

.KicksAss | 14-01-05 | 21:26

Op deze manier gaan alle goeien naar het buitenland en blijven wij hier zitten met de overblijvertjes.

Guppie | 14-01-05 | 21:23

--"Ga ervan uit dat dat zo blijft, maar we sluiten onze ogen niet voor internationale ontwikkelingen en het debat in de Tweede Kamer", aldus de premier.--
Balkenende praat nooit vanuit doelstellingen maar altijd op basis van mgelijkheden en laat gods water over gods akker lopen.
Ook D66 en de Partij Van De Allochtonen zullen het na veel schijnheilg tegenstribbelen goedvinden en de 1350 bikkels blijven gewoon in Irak.

mecano | 14-01-05 | 21:23

Blijven!

Dan doen ze relevante gevechtservaring op, die ze daarna kunnen toepassen in de Randstad.

Boris Borsthaar | 14-01-05 | 21:20

Nederland had zich nooit mogen bemoeien in deze "grote jongens oorlog" ... gewoon alle soldaten weghalen daar en klaar is JP Bakellende ...

wacky | 14-01-05 | 21:14

@ ed
iets niet afmaken zijn ze goed in in den haag

dig_mo_grave | 14-01-05 | 21:13

nou ja zeg!!

clandestino | 14-01-05 | 21:12

Weglopen en iets niet afmaken is ook geen optie

Ed® | 14-01-05 | 21:10

wegwezen daar. we hebben er niks te zoeken. we moeten dat amerikaanse spelletje niet meespelen.

kierewiet | 14-01-05 | 21:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl