Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hee Tineke. Neuqen?

In ben grissssssten en ben voor censssssssuur Eindelijk, het hoge woord is er uit: als het aan christenunionist Tineke Huizinga ligt, wordt seks op televisie gecensureerd als de Heiland-prijzers de macht hebben. Natuurlijk krijgen de programmamakers eerst de mogelijkheid zelf hun verantwoordelijkheid te nemen maar als dat niet helpt gaat de handel gewoon op zwart. Het klinkt hard maar het is voor uw eigen bestwil. Seks is gewoon vies en bah. Heus, Tineke weet hoe het zit met normen en waarden. Die heeft ze van Jezus meegekregen en alles wat die zegt is WAAR. Het vertonen van seks met dildo’s, leer, negers, schapen, flessen cola, webcams, telefoons, Geer en Goor of Kelly is verderfelijk voor kiddo’s, aldus de Heere Jezus. Het is overigens nog niet duidelijk welke strafmaat christendictator Huizinga voor ogen heeft. Kruisigen ligt misschien iets te veel voor de hand. Enfin, het maakt het voor de zwevende kiezer weer makkelijker: stem voor censuur, stem Christenunie.

Reaguursels

Inloggen

Tineke heeft last van een droge doos danwel schuurspons; dus schuur-neuq-seks voor reli-liefhebberts.

TyfusLeijer | 16-11-06 | 13:20

Ze heeft natuurlijk wel gelijk!

Daisy Bouterse | 16-11-06 | 09:45

*noteert: Tineke MILF*

Shareholder | 15-11-06 | 23:13

@.HerNihilist 15-11-06 @ 21:27

Mijn hypothese omtrent het reli-bashen is dat het voornamelijk voortkomt uit onwetendheid, luiheid en gemakzucht. De laatste jaren is in politiek, media en maatschappij een sterke nadruk is komen te liggen op de 'vrijheid van meningsuiting', terwijl het proces van meningsvorming, hierbij vergeten/genegeerd/of ronduit onbekend is gebleven. Tel daarbij op een toenemende 'zap-cultuur' waarbij bijna niemand de tijd neemt om zich ergens in te verdiepen alvorens er een mening over te hebben en een toenemende nadruk op het individu. Dit heeft ertoe geleid dat het gros van de mensen doorgaans geen idee heeft waar ze het over hebben, er wel een mening over op na denkt te moeten houden en deze uitdraagt als de enige ware. Wel de 'lusten' niet de 'lasten'.
.
Ik ben het met je eens dat niet iedere discussie een bijdrage hoeft te vormen aan de democratie, maar expliciete beledigingen (scheldpartijen) en haatzaaierij is nog nooit een goede bijdrage in welke dialoog dan ook.
.
"Maar het is nog kortzichtiger te denken dat je met enkel de 'goede omgangsvorm' een constructieve discussie kunt voeren."
Het is niet het enige, maar wel een vereistte.
.
Ik deel uw positieve visie op de democratie niet, maar vrees dat wanneer de maatschappelijke tendens van ecocentrisch libertinisme zich voortzet het ontaarden zal in demagogie. Keer op keer toont de praktijk aan dat het democratisch bestel leidt tot polarisatie en diepe verdeeldheid en dat komt de samenleving volgens mij niet ten goede. Vandaar mijn stelling dat de maatschappij in haar huidige vorm niet toe is aan democratie (in deze vorm).

SkyCaptain | 15-11-06 | 22:24

volgens mij neuqt die Tineke in d'r vrije uurtjes de ventilator van het plafond.

zeiksmurf | 15-11-06 | 22:11

@monfer 15-11-06 @ 18:03

>Maar jij hebt als atheïst toch ook wel ideeën over wat wel en wat niet hoort?

Ja, die heb ik ook, maar deze ideeen hebben vooral betrekking op mezelf en minder op anderen.

>Dat Tineke Huizinga christen is betekent toch niet dat jij als atheïst het
>hoe dan ook niet met haar eens zal zijn?

Ik zal u sterker vertellen, ik ben wellicht met nog geen enkel mens tot overeenstemming gekomen. Die keren dat ik het eens was met anderen, golden ongetwijfeld praktische overwegingen.

.HerNihilist | 15-11-06 | 21:41

-weggejorist-

de grote boze wolf | 15-11-06 | 21:34

@SkyCaptain 15-11-06 @ 17:57
>Ik neem even de vrijheid om je even 'lastig te vallen' met mijn bescheiden >mening.

Als een van de noties van goeie omgangsvormen beschouw ik de vrijheid van meningsuiting, consequent gezien behelst zij het recht om te mogen kwetsen.

Ik hoef niet uit te leggen waarom de termen 'christenhonden' en 'neqschoten' een bijdrage leveren aan een goede discussie, deze personen bezigen deze uitspraken immers zelf, en zelf geloven zij wel in deze constructieve bijdrage, en ongetwijfeld zullen zij zo hun eigen redenen hebben om deze uitspraken te bezigen. Wat moet ik daar dan over zeggen? U moet het hen zelf vragen, niet aan mij...

Ik kan enkel mijn vermoeden uitspreken dat achter elke term van 'christenhond' of 'neqschot' een geschiedenis schuil gaat. Misschien kun je de hypothese opwerpen dat men door vermoeidheid in het bediscussieren en bevechten van de ideeen van christenen, men helemaal geen zin meer heeft om ook nog maar een poging te wagen om nog op redelijke wijze met hen te discussieren. Misschien is het wel dat sommigen eerder in hun dagelijk leven weleens te maken hebben gehad met deze valse geloofsdoctrine en de leer van de verachting van de sexualiteit en het lichaam. Misschien hebben sommigen weleens een 'religieuze' zuivering op de bedrijfsvloer meegemaakt of moest men zich als jong kind schuldig voelen door toepassing van het geloofsinstrument 'zonde' om iets waar ze part noch deel aan hadden, omdat de grote god meekeek. Enkel en alleen vanwege valse geloofsdogma's die nog steeds kinderen van jongsaf aan middels het 'bijzondere' onderwijs worden bijgebracht geloven sommigen nog steeds dat 'het' zo is.

Het kon zomaar eens zijn dat het grote monster wat u hier aantreft hieruit is ontstaan, want zelfs het kleinste onderbuikje heeft zo zijn eigen baarmoeder.

Niet elke discussie hoeft overigens een bijdrage te leveren aan de democratie, een tegengestelde mening heeft altijd de kudde tegenover zich, zo ook in een democratie. De democratische besluitvorming wordt dan wel beinvloed maar uiteindelijk niet genomen door de opinie, hoewel het soms de schijn tegen zich heeft. Bij elke uitspraak waaraan men zich ergert zou een ieder voor zichzelf moeten afvragen welke waarde hij/zij erin wil leggen, keuzevrijheid bestaat nou juist hieruit dat men kan besluiten ze te negeren.

Het is inderdaad kortzichtig te denken dat je zonder wederzijds gerespecteerde omgangsvormen een goede discussie kunt voeren.
Maar het is nog kortzichtiger te denken dat je met enkel de 'goede omgangsvorm' een contructieve discussie kunt voeren.

Onze samenleving is altijd al een verzuilde geweest, ook nu. Mijn samenlevingsmodel is pluralistischer dan pluralistisch. Zo sterk verzuild dat men uiteindelijk geen andere keuze meer heeft dan dat we toch weer op elkaar zijn aangewezen. En met de verzuiling van deze verzuiling verdwijnt ook een deel deze zuil zelf. Daar gloort een sprankje hoop. Met als grootste zuil niet de islam of het christendom maar de overheid.

.HerNihilist | 15-11-06 | 21:27

Tineke heeft gelijk... en mijn stem heeft de CU..

Rest In Privacy | 15-11-06 | 21:06

Aanvulling enne tineke er zit een knop op hoor die helpt je zo uit de puree

van de kraats | 15-11-06 | 19:07

MMM men zegt hier weleens iets van noordkorea en aanverwante landen
maar sommige reageerders zullen zich volgens mij wel thuisvoelen daar.
Gezien kreten als nekschot en dat soort zaken, heren klinkt als een
cliche ook christenen hebben recht op meningsuiting.
Oke nu even mij mening censuur hoort niet thuis in dit land
alleen vind ik het persoonlijk wel normaal dat omroepen er rekening
mee houden wat wel en niet geschikt voor jeugige kijkers is
Er bestaat ook nog zoiets als ethiek namelijk!!!
oke ik weet dat iedereen hier iets anders in ziet
Maar bijvoorbeeld een publieke omroep moet gewoon met iedereen
rekening proberen te houden wat daar betalen we allemaal voor
Commerciele omroepen is een ander verhaal!

van de kraats | 15-11-06 | 19:05

Elsevier heeft gelijk.

gevallenverstand | 15-11-06 | 18:40

Neuqen met haar moet inderdaad gecensureerd worden.

Bedankt overigens voor 't schapenlied. ;)

bad to the bone | 15-11-06 | 18:06

OMFG hahahahaha

ik weet niet of ze het weet maar
ze mogen toch echt wel meer naakte vrouwen
in die reclame's van s'nachts proppen

anders moet ze maar veel neuqen dan denkt ze
er anders overna denkt !

ADHDslet | 15-11-06 | 18:06

.HerNihilist 15-11-06 @ 17:18
"De goede omgangsvormen en de verantwoordelijkheid in de naam van god?"
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet, er zullen zeer veel atheïsten zijn die zich aan hetzelfde ergeren als Tineke Huizinga.

En jij schrijft dat gelovigen met elkaar hebben afgesproken wat de moraal moet zijn waarmee jij dus wilt beweren dat alle gelovigen wel weten hoe alle ongelovigen zich behoren te gedragen.
Maar jij hebt als atheïst toch ook wel ideeën over wat wel en wat niet hoort?
Gelovigen hebben misschien een andere toetssteen, een ander uitgangspunt.
Als werkelijk iedereen maar doet waar ie zin in heeft wordt een maatschappij toch onleefbaar?Toch?
Dat Tineke Huizinga christen is betekent toch niet dat jij als atheïst het hoe dan ook niet met haar eens zal zijn?

monfer | 15-11-06 | 18:03

@ .HerNihilist 15-11-06 @ 17:18

Ik neem even de vrijheid om je even 'lastig te vallen' met mijn bescheiden mening.
Hoewel de bepaling van "goede omgangsvormen en de verantwoordelijkheid" niet tot op de letter nauwkeurig vast te leggen is, is het zeker wel mogelijk om als maatschappij tot een overeenstemming te komen over hoe "goede omgangsvormen en de verantwoordelijkheid" er in grote lijnen uit zien, voorzover dat nog niet het geval zou zijn. Zélfs athëisten hebben daar voor zichzelf ideeën over, of ben je van mening dat je geen enkele notie hebt van "goede omgangsvormen"? Maar je moet me toch eens uitleggen hoe egocentrisch gebral in termen van 'christenhonden' en 'neqschoten' bijdraagt aan een goede discussie, één van de vereisten in een democratie.
.
In je reactie stel je dat 'goede omgangsvormen' niet bijdragen aan het debat op het moment dat ze ontleent worden aan iemands religieuze overtuiging. Dat lijkt mij nogal kortzichtig en het einde van de dialoog met eenieder die jouw levensovertuiging niet deelt. Mag ik hieruit opmaken dat je een nieuwe verzuiling nastreeft? Graag uw visie op de toekomst van onze SAMENleving.

SkyCaptain | 15-11-06 | 17:57

Tineke Huizinga is het enige dat mijn stem op de ChristenUnie nog in gevaar kan brengen.

di9 | 15-11-06 | 17:38

@SkyCaptain 15-11-06 @ 15:49

>Slechts weinig religieuzen verlagen zich tot een dergelijk haatzaaierij en >intolerantie als hier weer tentoongespreid wordt.

Nee, van de religieuzen zullen slechtst weinigen zich tot een dergelijk niveau verlagen, want ze hebben immers met elkaar afgesproken wat de moraal moet zijn?

>Democratie gaat uit van een zekere mate van goede omgangsvormen zodat >een inhoudelijk debat mogelijk is. Dat wordt maar al te makkelijk vergeten
>omdat het verantwoordelijkheid vraagt

De goede omgangsvormen en de verantwoordelijkheid in de naam van god? Weleens over nagedacht dat dergelijke aannames ook een inhoudelijk debat onmogelijk kunnen maken?

>Als het uiteindelijk blijkt dat het volk die verantwoordelijkheid niet aan kan, >is het de verantwoordelijkheid van de overheid om in te grijpen. Dat kan ook >betekenen de democratie drastisch inperken!

En dit is dan het toonbeeld van uw eigen verlichte aanpak? Stemt u a.u.b. CDA(de gezinspartij) maar val mij niet lastig.

Een a-theistische 'libertijn'

.HerNihilist | 15-11-06 | 17:18

sex is the closest you ever be with god ... muts !

Draaitafel Demagoog | 15-11-06 | 17:16

Die Tineuke moet eens, net als veel van dit seaurt wijfen, onder een hengst geknoopt worden en dan de volle 70cm erin.Hierrrrrrrrr, pak aan!!!

Beau ter Vloot | 15-11-06 | 17:06

wow ik zou dat mens uitwonen..... raak wel opgewonden van dat mens.

DonnieD | 15-11-06 | 17:06

@simon stokvis 15-11-06 @ 16:22

Waarom?

snipesonline | 15-11-06 | 16:47

Het staat vast ze is een MILF

witchdoctor | 15-11-06 | 16:33

He lucas! Ga eens deaud!!!

simon stokvis | 15-11-06 | 16:22

monfer 15-11-06 @ 16:04

Ongeacht óf mensen kinderen hebben mag een zekere mate van beschaving en verantwoordelijkheid van hen verwacht worden. Anders leidt democratie enkel tot polarisatie en vervolgens serieuze ongelukken.
.
Niettemin wordt dat allemaal een stuk duidelijker op het moment dat je kinderen hebt omdat het gegeven dat je verantwoordelijk draagt voor anderen, direct én indirect, dan aanzienlijk explicieter is geworden.

SkyCaptain | 15-11-06 | 16:11

monfer 15-11-06 @ 16:03

mensen die KINDEREN hebben

monfer | 15-11-06 | 16:04

SkyCaptain 15-11-06 @ 15:49
Je hebt gelijk, altijd weer blijkt dat de donnerwetters van deze wereld de ergste intoleranten zijn.Geen debat mee mogelijk.Alles wat religieus is moet gekruisigd en/of gestenigd worden :)
Huizinga zegt iets dat vooral mensen die hebben aanspreekt, dat merk je ook aan de reacties hier.

Kranten en andere media zijn continue bezig mensen ter verantwoording te roepen maar ze worden meestal volkomen hysterisch als ze eens op hun eigen verantwoordelijk worden aangesproken.
Het is goed dat er politici zijn die dat nog durven.

monfer | 15-11-06 | 16:03

koerbagh 15-11-06 @ 15:53

Je zit nog na te genieten?

rosalie | 15-11-06 | 16:01

Hallo Tineqe: zal ik me sperma even lekker op je geyle neuqmond bukkaken? Of zal ik je even flink in je kont neuqen. Zonder condoom en glijmiddel uiteraard. gewoon all the way!!!

drbukkake! | 15-11-06 | 16:00

En na de censuur moet zeker de inquisitie ook terugkomen?
Dat Tineke maar snel tussen de gereformeerde billetjes genomen mag worden door een complete onderzeebootbemanning die zes maanden onder water is geweest!

nachocheese | 15-11-06 | 15:58

Die achterlijke ranzige opgeil spotjes op de commerciele zenders mogen inderdaad van de buis geflikkerd worden.
Ook mogen ze die MTV en TMF necher rotzooi clips verbieden, maar het helemaal weren van Geyle Neuq lectuur is natuurlijk een stompzinnig plan.

NahUnd? | 15-11-06 | 15:53

uit de bundel boomgaard op het zuiden de gedigt even naar de kerk

EVEN NAAR DE KERK

Sorry
dat ik
stoor
maar ik
hoor net
dat
god
niet bestaat
prettige middag
nog

Kouwes

Daar is alles wel weer mee gezegd, dacht ik.

koerbagh | 15-11-06 | 15:53

@donnerwetter

HAHAHAHAH Neem jij jezelf serieus?!?! De enige intolerantie hier is die van een zooitje atheïstische en libertijnse zeloten. Lekker reli-bashen, want dat laat waarlijk zien hoe verlicht wij zijn. Wat een D66-mentaliteit. En dan wordt van christen en moslims gezegd dat ZIJ fundamentalistisch zijn. Laat u nakijken. Slechts weinig religieuzen verlagen zich tot een dergelijk haatzaaierij en intolerantie als hier weer tentoongespreid wordt. Als verlichting daadwerkelijk samenhangt met beschaving, zoals de aanname hier dikwijls gemaakt wordt, dan zijn hier slechts weinigen verlicht.
.
@blikjegrolsch 15-11-06 @ 13:18
"Democratie is niet voor watjes." Maar ook niet voor barbaren. Democratie gaat uit van een zekere mate van goede omgangsvormen zodat een inhoudelijk debat mogelijk is. Dat wordt maar al te makkelijk vergeten omdat het verantwoordelijkheid vraagt
.
Als het uiteindelijk blijkt dat het volk die verantwoordelijkheid niet aan kan, is het de verantwoordelijkheid van de overheid om in te grijpen. Dat kan ook betekenen de democratie drastisch inperken!

SkyCaptain | 15-11-06 | 15:49

Ik weet niet hoor, zo te zien is het wel een lekker ding eigenlijk

alpha_mannetje | 15-11-06 | 15:45

@Chico Lama
Als je die compilatie zag die de EO voor de discussie in elkaar gedraaid hadden, gemaakt met troep die voor elven is uitgezonden, dan krijg je heimwee naar de tijd van de pin-up-club. Leuk als je kind ziet hoe een vrouw sperma in het gezicht van een vent spuugt.
Ik was al redelijk verrast dat de eo die compilatie uitzond. Hij was nog gekuist door Knevel ook, dus de eerste versie was nog erger.
Als dat het effect is van 'vrij strenge afspraken mediacodes', dan mag van mij de politiek iets anders proberen om die onzin in te dammen.
Overigens vertelde Tineke dat haar kinderen gewoon TMF mogen kijken. Gaat ze er wel naast zitten. Valt dus wel mee met die censuur van haar.

makkie | 15-11-06 | 15:39

Jaaaa! Fotofuck!!!!

snipesonline | 15-11-06 | 15:32

Eigenlijk helemaal zo gek nog niet om sex van de buis te weren. Kansenzôners weten zich er over het algemeen geen raad mee en gaan rare dingen doen. En kinderen die er naar kijken zij alleen nog maar in toom te houden met ritalin.

wijsvinger | 15-11-06 | 15:25

porno uit de winkels weren is censuur
zorgen dat je niet op ieder kanaal besprongen word door bloot lijkt mij niet meer dan normaal. het zou fijn zijn als je weer zelf mag bepalen wanneer je naar tieten wil kijken.

Mister Crabs | 15-11-06 | 15:25

en daar sluit ik me bij aan, (seks met) Negers zijn verderfelijk voor kindern

Avada1337 | 15-11-06 | 15:21

Vrouwen in de politiek: d'r komt maar ellende van. Die SGP is zo gek nog niet.
Mevrouw Huizinga wens ik voor Kerstmis een 90 minuten durende dubbelpenetratie toe, waarbij de anale beurt door een Pony wordt uitgevoerd.

De Provinciaal | 15-11-06 | 15:21

Groot gelijk Tineke, eindelijk die ranzige meuk waar ik niet om vraag van MTV en TMF verwijderen. Kunnen we weer muziek gaan luisteren in plaats van geyle hoeren in hun spleet kijken. Bah

-=PyP=- | 15-11-06 | 15:18

@donnerwetter 15-11-06 @ 14:15

Als je de intelligentie had om een TV aan te zetten, had je gisteravond kunnen zien dat de VVD, PvdA en SP het grotendeels met Huizinga eens waren wat betreft sex / videoclips op TV.

zum kotzen | 15-11-06 | 15:11

zou leuk zijn als der nou perongeluk een sextape van haar op t internet verschijnt.. maar nee zij doet het natuurlijk niet en als ze t doet komt der een kind van =)

linkerd | 15-11-06 | 14:49

GEER en GOOR moet blijven

Adam Smurry | 15-11-06 | 14:49

@ rechtse Leentje 15-11-06 @ 14:27
dream on. Avondje bijbel lezen is realistischer.

Korreltje Zout | 15-11-06 | 14:28

Toch lijkt het me wel geil. Zo'n tuttig gelovig grietje met een degelijk gesloten bloesje. Als ze uiteindelijk los gaat in de slaapkamer. Sm pakje, tepelklemmen, anaalballetjes in. Slikt alles door, liefst anale sex. Helemaal temmes in bed. Daarna de kleertjes weer aan en heel netjes over normen en waarden en de verderfelijke tv en internet sex praten.

rechtse Leentje | 15-11-06 | 14:27

De meest intolerante soort mensen is die die een of andere god aanbidden. Tief toch op met die kutreli's

donnerwetter | 15-11-06 | 14:26

Goed plan van de CU, al die gore neptelefoonseks op TV is slecht voor mijn libido. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand die smerigheid geyl vindt.

Korreltje Zout | 15-11-06 | 14:25

Ik gun die relifascisten een dum dum in het hoofd.

donnerwetter | 15-11-06 | 14:15

@makkie In verhouding tot zeg tien jaar geleden stelt het niet veel meer voor wat er nog aan seks op tv is. Programma's a la sex voor de Buch zijn (gelukkig) vanzelf verdwenen. Maar ben van mening dat het aan de zenders zelf is wat wanneer uit te zenden. Er zijn al vrij strenge afspraken mediacodes aangaande sex en geweld. Als dergelijke zaken worden opgelegd en een partij als cu het daadwerkelijk voor het zeggen gaat krijgen, kan je over een x aantal jaar ook hier niet meer zomaar je berichtje meer kwijt...

Chico lama | 15-11-06 | 14:09

gevallenverstand 15-11-06 @ 14:04

Klinkt niet als...GV....

@zum kotzen: juustem, ze denken allemaal zo, maar Tineke krijgt de bom..

rosalie | 15-11-06 | 14:08

@gevallenverstand 15-11-06 @ 14:04
Alle religieuze randdebielen zijn eng en gevaarlijk

donnerwetter | 15-11-06 | 14:08

zum kotzen 15-11-06 @ 14:00
Aardig debat. Afgezien van de gristennazi knevel dan...(En dat wijf sterk van het cda, het lijkt ikpraataltijddoor eurlings wel, ook zo'n drammer!) Erg eng mens.

gevallenverstand | 15-11-06 | 14:04

Aan de hooste boom met die gristenhoerrr!

donnerwetter | 15-11-06 | 14:03

Als ik de scheldpartijen even mag onderbreken; bij het 'vrouwendebat' met Andries Knevel waren Griffith (VVD), Dijksma (PvdA), Kant (SP) en Sterk (CDA) het behoorlijk met Huizinga eens. Het was de PvdA die al eens eerder pleitte voor meer controle op R&B "muziek" clips met aangeklede gorilla's als 50 cent.

Daarnaast was er ook nog één of andere journaliste (lekkerrr overigens) die zich afvroeg wat het nut is van BNN-bagger als Spuiten en slikken.

zum kotzen | 15-11-06 | 14:00

Ze heeft op haar site (zelf?) de boven- en onderkant van haar beeltenis gecensureerd. Nou de rest nog.

Haaimans | 15-11-06 | 13:58

ZE heeft gewoon gelijk, geen speld tussen te krijgen. (Alleen dan door dat geteisem van de pnvd) Zit je met een paar kiddooz op de bank kinderTV te kijken, komt er in enen een aankondiging van een over ander 'Valt jouw vriendin voor overspel' programma, of nog leuker "Mevrouw, weet U wat dit is *toont dildo*' Dat soort gein.......... WHILE WE ARE AT IT. Kindertelevisie tot 20.00 uur. Weg met matthijs van Nieuwwerk zo vroeg op de avond.

gevallenverstand | 15-11-06 | 13:55

@Chico lama
Ik weet niet precies wie hier nou het hardste roepen. Beetje ongelukkige uitspraak, denk ik.
Overigens, voordat het verkeerde beeld ontstaat: ik ben niet gelovig en heel politiek correct tegen censuur. Ik ben ook, nog steeds politiek correct, tegen platte seksbeelden op tv voor 23:00, en daarom ben ik voor zelfcensuur, oh nee, voor "aanscherping van de mediawet."

makkie | 15-11-06 | 13:54

Ongezien de tyfus voor deze debiele geloofsfanaat.

Irish_Bastard | 15-11-06 | 13:50

Die Tineke bezoekt heimelijk Bukakke sessies, wedden?

NahUnd? | 15-11-06 | 13:48

Is het niet zo dat degenen die het hardst roepen zelf het ergst zijn. Tineke gaat 's avonds stiekem in haar sm-pakje op stap, want ze moet immers praktijkervaring opdoen. En voor haar geldt wellicht, iets dat niet mag is nog lekkerder...

Chico lama | 15-11-06 | 13:48

@KaiserSoza 15-11-06 @ 12:33
I.d.d. smakelijk tijdens het eten zo'n uitgescheurde zeurkous.
Moederkoekje erbij?

Traag | 15-11-06 | 13:46

ik zou Tineke wel eens een anale spoeling willen geven met lauw warme melk en daarna even vet cool bewerken met een dildo in ALLE holletjes die Tineke heeft waarna ik gillend zal klaarkomen op DEN BIJBEL of KORAN al naar gelang mijn stemming... Lijkt je dat wat Tineke? Uiteraard wordt alles opgenomen met een webcam zodat ook anderen kunnen meegenieten...

Lachende Scheerkwast | 15-11-06 | 13:45

@Nil: hey Nil Desperado, volgens mij zit je op de verkeerde site!!!!

nolke53 | 15-11-06 | 13:39

gristelijke censuur politie kom er maar in......... dus

wie weet waar | 15-11-06 | 13:38

Beste Tineke, kom eens fijn naar Marbella i.p.v. camperen op de veluwe rond Pette. Wel je man thuis laten hoor. Je komt als een ander mensch terug.

Proost

Veldwebel | 15-11-06 | 13:32

Ben het volledig eens met mevrouw Huizinga....

RedBill | 15-11-06 | 13:32

@ Nil desperandum: Ik heb er eentje voor je van de heer P Kouwes Ik Citeer: Doet is de bloedspuug krijgen !
.
Zeg nu zelf, is dat diep of niet ?

El_CapodiTuttiCapi | 15-11-06 | 13:31

Die heilge boontjes zijn de grootste hoerenlopers .En anders zijn ze hoer.

monaco | 15-11-06 | 13:31

En voor die excuus Engelsman ook enige woorden van heer Beets.

Verdwaalde die gij zijt, zoo dartel en zoo boos!
Van God en menschlijkheid zoo diep, zoo droef vervallen!
Wie leerde als met iets schoons u met uw snoodheid brallen,
En wat maakte u zoo liefdeloos?

Nil desperandum | 15-11-06 | 13:28

Laatst nog even een fokschaap op de ezelbrug gebonden en helemaal losgegaan.
Helaas had ik er meer van verwacht

Traag | 15-11-06 | 13:25

Open vleeswonden achter de decoder! Go Tineke!

Red Rooster | 15-11-06 | 13:25

Ha ja, daar gaan we weer, Eerst Rouvoet die van alles wil terugdraaien en dan nu deze keurige mevrouw. De GristenNuNie toont haar ware gezicht. Ze durven weer, zo lijkt. Iedereen die dacht dat die CU zo'n verstandige partij is, is weer even bij de les. Jongens, trap er niet in. Uiteindelijk zijn de GristenUnie en de Tawheed Moskee uit hetzelfde hout gesneden, het soort waar brandstapels van worden gemaakt.

De Ware Vrijheid | 15-11-06 | 13:24

Ach Blikje, soms zijn de woorden van ene Heer N. Beets mij een ware troost.
Deze heer zal gezien uw gebrekkige schoolopleiding u wel onbekend zijn?

Enfin, ik citeer;
In uw verdorvenheid lach, dwaze, voort! — Vergiet
Mijn oog een tranenvloed van uit den grond mijns harten;
’k Veracht u; ’k wil voortaan uw stalen voorhoofd tarten,
Uw schampre glimlach hoont mij niet.

Nil desperandum | 15-11-06 | 13:24

Wit Linnen is niet zomaar "een gelovig iemand" maar een agressieve zeloot die ons PERSE zijn/haar geloof wil opleggen. Zeer triest dat soort mensen.

blikjegrolsch | 15-11-06 | 13:23

@ Nil desperandum: Ahaa u is de Dominee van Tineke ! O en mijn emailadres is hetintereseertonsgeenreet@hotmail.com, dus doe je best. En de taalfout is te verklaren door mijn Engelstalige opvoeding
.
@ Wit Linnen: Sorry hoor, maar ik word altijd een beetje chagarijnig als mij iets opgedwongen word door een gelovig iemand.

El_CapodiTuttiCapi | 15-11-06 | 13:22

Sen Zuur...
Zen Zuur...
Ben Zuur...

TyfusLeijer | 15-11-06 | 13:22

ach we hebben altijd nog internet he ;)

RedScorpion | 15-11-06 | 13:20

Inderdaad.. sex is vies

EN VIES IS LEKKÂH!

Devlonir | 15-11-06 | 13:20

@blikjegrolsch: Ga jij lekker je Mavo afmaken...

hippie hippie | 15-11-06 | 13:18

@Nil desperandum: daar gaat het nou net om, je kunt daarvoor net gestraft worden. Gelukkig mogen wij in dit land (nog wel) onze mening uiten en is dat recht verankerd in de grondwet. Dat u zich beledigt voelt is zielig (boehoehoe) maar dan is het beter om niet in een democratie te wonen. Democratie is niet voor watjes.

blikjegrolsch | 15-11-06 | 13:18

@blikjegrolsch
Dat is nou de essentie van geloven: geen bewijs nodig

makkie | 15-11-06 | 13:16

Pharos 15-11-06 @ 12:58

Terugdraaien van de euthenasiewetgeving is nog geeneens zo'n slecht idee. Ik hoorde Rouvoet gisteren zeggen dat de CU de partij van de palliatieve zorg is. (watte? pijnbestrijding mevrouw). Laat dit nu net de werkelijke praktijk zijn. Ondraaglijk lijden kan je verlichten met bijvoorbeeld morfine, en als je de dosis maar voldoende hoog maakt zal de lijdensweg zeker niet verlengt worden, eerder bekort. Dit komt neer op passieve euthenasie, in tegenstelling tot actieve, wat zomaar moord zou kunnen zijn.

Red Rooster | 15-11-06 | 13:16

Deze MILF kan zeggen wat ze wil maar dan moet ze zichzelf ook bannen van de tv.
Zeg nou zelf: Die vraaaagt er toch om?
hm..? Tieteke? ;-)

Scroll ff naar picca no. 5 van die Tanga... Phat man!

www.christenunie.nl/page/10551

Ahasveros | 15-11-06 | 13:15


de Heere Jezus ken wat mijn betreft een neqschot krijgen, ken ik weer rustig porno kijken

mikee | 15-11-06 | 13:15

@Skycaptain: en het bewijs van de relatie tussen seks op televisie en geweldsmidriven kunnen we waar vinden?

blikjegrolsch | 15-11-06 | 13:13

@El_CapodiTuttiCapi 13:00
"Ik ben van mening dat we alle Gristenhonden in concentratiekampen moeten plaatsen alwaar ze, naar mijn mening, een verschrikelijke dood sterven."
El_CapodiTuttiCapi, Gaat het weer een beetje?

Wit Linnen | 15-11-06 | 13:13

El_CapodiTuttiCapi 15-11-06 @ 13:00

"Ik ben van mening dat we alle Gristenhonden in concentratiekampen moeten plaatsen alwaar ze, naar mijn mening, een verschrikelijke dood sterven"

Beste,

Het heeft u echt aan de nodige opvoeding ontbroken. Uw "woorden" zijn zeer grievend voor uw naaste, waaronder mijn persoon.
Als u een flinkerd is mailt u mij even uw emailadres door zodat ik aangifte kan doen wegens belediging.
Uw taalbeheersing is trouwens ook allerbelabberst. U dient in aanmerking te komen voor enige vorm van heropvoeding. Ik wil derhalve dan ook gaarne die taak op mij nemen.

Nil desperandum | 15-11-06 | 13:13

@rosalie 15-11-06 @ 13:04
scherp gezien!!!!!

Pigha Lal | 15-11-06 | 13:08

@skycaptain
"wij als maatschappij" wie of wat is/zijn dat? die 16 miljoen mensen in nederland waarvan jij er wellicht 10.000 kent, maar kennelijk wel een spreekbuis van bent?

pppender | 15-11-06 | 13:06

@Zuigert 15-11-06 @ 12:26
"Tineke Huizinga/Christenunie en Jezussss, zuigen..(CDA, Jah jullie ook, even als alle andere gelovigen honden).. gelovige zijn slecht voor de normen en waarden, maar vooral voor de vrijheid van de mens. Een gelovig mens zit gevangen, in hun eigen gelijk"

Persoonlijk vind ik u een ongelooflijke snotneus.
Het is echter niet aan mij om te oordelen, de Heere doet dat wel. Niettemin zullen wij voor uw bidden. Mogelijk dat er redding voor u is. Graag zouden wij dan ook in contact met u willen komen.
Indien niet: dan nog een prettig leven toegewenst.
Moge de Heere zich over u ontfermen.

Nil desperandum | 15-11-06 | 13:06

Gifkikker 15-11-06 @ 13:01

Maar tis wel onze taliban!

rosalie | 15-11-06 | 13:04

sex met een neger is geen sex

nietleuk | 15-11-06 | 13:03

ChristenUnie: De Taliban der lage landen

Gifkikker | 15-11-06 | 13:01

> Ontvoeringspoging 11-jarige in Luik
> op dezelfde plek waar eerder al twee meisjes waren ontvoerd.
Gelukkig is met al die seks op tv het aantal gevallen van kinderverkrachting aanzienlijk afgenomen!

xoipie | 15-11-06 | 13:00

Tieft lekker op met die gristenhonden !!!
.
Hey Tineke moet je de grondwet niet eens aanpassen ? Die maakt namelijk de volgende tekst mogenlijk !!
.
Ik ben van mening dat we alle Gristenhonden in concentratiekampen moeten plaatsen alwaar ze, naar mijn mening, een verschrikelijke dood sterven.
.
Ik ben van mening dat ze iedereen die het gristengeloof prediken dood moeten martellen !!!
.
Jahaa Das kut voor je tineke!!! Ik zou het verbieden van het geven van je mening zo snel mogenlijk in je partijprogram opnemen. Wedden dat meneer pastoor dan stiekem in het biegthokje gaat zitten fappen, maar ik denk niet dat je zit te wachten op het feit dat iedereen mastrubeert, want dat heeft die , naar mijn mening halfe gare idioot van een god verboden !
.
Maar ach het is maar een mening ! Mhuwahahahaha

El_CapodiTuttiCapi | 15-11-06 | 13:00

SGP is ook nog een optie:
.
"Als het aantasten van andermans naam en goede eer al niet mag, dan geldt dat zeker voor de Naam en goede eer van de Allerhoogste! Godslastering moet daarom strafbaar zijn en blijven. De strafbepaling over smalende Godslastering mag geen dode letter zijn en moet, als optreden op basis daarvan niet mogelijk is, worden aangescherpt. Gemeenten die ernst maken van een ‘vloekverbod’, moeten daarvoor de ruimte hebben."

TRS | 15-11-06 | 12:59

@blikjegrolsch 15-11-06 @ 12:38

Heb jij de afgelopen jaren nog een beetje op de nieuwesberichtjes gelet? Het aantal zedenzaken met jonge daders is aanmerkelijk toegenomen. Misschien ben ik dan een jaren 50 nerd, maar ik ben niet blind voor de negatieve kanten van het toenemende libertinisme. De mens is geen vrij wezen, maar wordt gevormd door zijn omgeving. Het is toch vreemd dat we aan de ene kant gelijkwaardigheid van man en vrouw, maar aan de andere kant porno en prostitutie normaal te vinden en zelfs te legaliseren, terwijl het gros (>95%) van de betrokken vrouwen dit niet vrijwillig doet. Het heeft tot gevolg dat veel van de kijkers het idee hebben dat het normaal is om op die manier met vrouwen om te gaan. Dit leidt tot een vertekend beeld van de relaties tussen mannen en vrouwen. Dit moeten wij als maatschappij NIET willen.

SkyCaptain | 15-11-06 | 12:59

Wat is het verschil dan tussen censuur en een "aanscherping van de mediawet"?

makkie | 15-11-06 | 12:59

Jahaaaaa, beste mensen, en Balkenende en Rutte slikken straks ieder druppeltje van Dré om toch maar weer lekker over rechts te kunnen re(a)geren.
Dus ik zou zeggen, bereid u maar voor op het terugdraaien van abortus- en euthanasiewetgeving, een totalverbot op nakende tepelsch, seksuele voorlichting via media, gedwongen bidden op zondagen (2x), rokken alleen tot aan de onderkant van de knie, enz enz
.
Maar kom, zelfs dát neemt u allen voor lief zolang CDA en VVD maar weer an die macht komen. Toch?

Pharos | 15-11-06 | 12:58

@makkie: de anderen ook maar die bepleiten een aanscherping van de mediawet die er nu ook al is: voor een bepaald tijdstip geen seks en extreem geweld. Dat is wat anders dan die christenterrorist die gelijk maar over censuur begint te bazelen. Als er iets gevaarlijk is dan zijn het wel politici die over censsur praten.

blikjegrolsch | 15-11-06 | 12:55

Oh ja, SP was er ook nog met Agnes.
(je eigen snel corrigeren mag niet van Geenstijl. Dan maar langzaam...)

makkie | 15-11-06 | 12:55

nou, die mevrouw krijgt mijn stem niet, maar Dre'tje krijgt wel mijn stem :)

mario de jong2 | 15-11-06 | 12:54

Laten we niet vergeten dat in dezelfde uitzending de dames van PvdA, VVD en CDA er dezelfde opvatting op nahielden dat de huidige uitzendingen van MTV/TMF en BNN (spuiten en slikken) niet door de beugel kunnnen.
Ze stelden allemaal een vorm van regulering voor, tenminste tot 23:00 's avonds.
Alleen Laetitia vond dat de programmamakers zelf het probleem maar op moesten lossen. Ze deed een soort van oproep tot discussie binnen Talpa met John de Mol. Ik vraag me af van welke plannet die Griffith komt.

makkie | 15-11-06 | 12:53

@lecram 15-11-06 @ 12:46

Ik dacht meer aan MYLF met de Y van YOU.

KaiserSoza | 15-11-06 | 12:53

Tineke is een bijzonder eerlijk en integer politica. Ik mag dan zelf niet geheel zuiver op de graat zijn, ik kan het wel stemmen…

hippie hippie | 15-11-06 | 12:53

punt 1: er is nog nooit zoveel alcohol gedronken als tijdens de drooglegging in de US,
punt 2: NL heeft (procentueel) minder verslaafden dan Zwitserland, Engeland, Frankrijk, USA, Belgie etc
punt 3: het aantal tienermoeders daalt al decennia na decennia

oftwel het verbieden van iets creëert een behoefte om het juist te proberen.

holistic river | 15-11-06 | 12:52

@ blikjegrolsch

HUUUUUUUU Dat is ook al zo'n giller!

Zeg stamppot de bandparodist, vertel me nog eens meer over die humor op dat internet. Volgens mij valt er heel wat te lachen met dat google!

viktor kanzyani | 15-11-06 | 12:51

seks met dieren mag niet, seks met gggristelijk ongenoegen wel, iets klopt er niet.

litebyte | 15-11-06 | 12:50

Jezus,
Deze reacties zijn zowaar nog grover dan bij een islam(miet) die iets beweerd....

rosalie | 15-11-06 | 12:50

Als het ademt, dan kan je het in 90% van de keren neuken

Pablo's ijscocar | 15-11-06 | 12:50

@ dikkehaaj, finnenmeisjes wassen hun doos tenminste...

pringleshapedturd | 15-11-06 | 12:49

Sex met honden, kippene en paarden mag dus wel?
Is die gast voor niks in elkaar gebeuqt afgelopen week met zijn paarde vriendinnetje.

Fapdrol | 15-11-06 | 12:49

Ze heeft Verdonk pissig gekregen met WOII opmerkingen, ik vergeef haar deze zonden. Volgens mij wil ze zelf zo graag genomen worden door Bubba. Doe eens bukken Tineke.

spooky | 15-11-06 | 12:49

-Edit: opzouten met je xenofobe stront.-

Pigha Lal | 15-11-06 | 12:49

Vikotor Kanzarm: ken je de dansende hamsters al??

blikjegrolsch | 15-11-06 | 12:49

In de exorcist had ze hardcore sex met een jezus kruis. Was daarna wel even zalfje erop

Pablo's ijscocar | 15-11-06 | 12:49

is tineke een MILF of niet?

petrova 15-11-06 @ 12:45

Ja, met de F van Forget

lecram | 15-11-06 | 12:46

Is dat geen moslim die dat liedje zingt?

Maasje | 15-11-06 | 12:46

is tineke een MILF of niet?

petrova | 15-11-06 | 12:45

Religie is voor mensen die drugs en/of de realiteit niet aankunnen.

KaiserSoza | 15-11-06 | 12:45

@ stamppot

'Agossie, even vergeten dat iedereen altijd alles al weet'

Laat deze zin even rustig op je inwerken, lees 'm nog eens hardop voor en zie de paradox. Kom op, je kan het.

Verder kan uitgerekend jij beter niets zeggen dan een googlemopje uit het krijttijdperk hier neer te plempen. Wat volgt?

LOL + LOL = HIHI?

viktor kanzyani | 15-11-06 | 12:45

Wat is dat toch met die ggggristenen? Continu willen ze dingen verbieden die het leven wat aangenamer maken.
Daarbij; ggggristenen zelf zijn de grootste smeerlappen! (vraag maar aan al die anaal genomen koorknaapjes)

Ollecram | 15-11-06 | 12:44

Papa Huizinga hield het zeker ook liever in de familie, gezellig bij de doppinda's even kleuterneuken.

lecram | 15-11-06 | 12:41

Welke maatregelen dit soort volk zullen nemen als ze de macht hebben? Eens kijken, een inquisitie?

ExtremeExtremist | 15-11-06 | 12:39

Tineke H. is bezig met haar missie tot heil van ons allen. Opdat wij nimmer in de verleiding komen van de duivelse kijkdoos en het digitale vagevuur. Want door lust zullen wij onze hersencellen verliezen en alleen nog maar op zoek gaan naar Sodom en Gomorra.Amen?

Juf Tineke zit te lang in de politiek, gebruikt rare vergelijkingen en zal wel herkozen worden want er zijn genoeg kiezers die deze denkbeelden delen engeloven dat het ergens goed voor is.Censuur is een wapen voor wie bang is voor de werkelijkheid.

nadenkeniseenkunst | 15-11-06 | 12:38

Wat Skycaptain zegt. Daarom zijn bijna alle pubers verkrachters en is het zelden zo dat verkrachters en andere seksuele criminelen gewoon gestoord zijn.
Jaren 50 nerd...

blikjegrolsch | 15-11-06 | 12:38

@viktor kanzyani 15-11-06 @ 12:37
Agossie, even vergeten dat iedereen altijd alles al weet. Zeg dan niks, koekwaus.

stamppot | 15-11-06 | 12:38

Hahahahaha!!
Waarom die gristenjankerts niet gewoon effe deaud gaan is me een raadsel. (gezellig bij de here op schoot, waar wacht dat tuig nog op?)
Ik voorspel u, na twee weken censuur, laat de helft van die troela's hun crucifix pimpen met een ingebouwde trilfunctie..
Ongezien de orale herpes voor Tineke de censuurheks.

X4I | 15-11-06 | 12:38

SkyCaptain 15-11-06 @ 12:35

Die ggristenen doen alles in hun eigen privedomein, dochtertjes, zoontjes, neefjes en nichtjes .......

lecram | 15-11-06 | 12:37

No shiiiiiit stamppot!!!

Zodra ga je me vertellen dat 'miserable failure' eenzelfde kneiter van een grap op gaat leveren!

viktor kanzyani | 15-11-06 | 12:37

Pr0n censureren? Wat moet Rogier Havelaar dan kijken tijdens het *fap*fap*fap*?

die hofstadtgruppe | 15-11-06 | 12:36

Huizinga heeft gewoon gelijk. Porno hoort niet op de tv. Het leidt tot een devaluatie van sex en een gestoord idee hierover bij pubertjes. Sex moet gewoon lekker in het privedomein blijven.
.
Verder zijn er nog veel meer redenen om de media te censureren. :) Ik heb Geer en Goor al voorbij zien komen op deze thread enz.

SkyCaptain | 15-11-06 | 12:35

Tineke moet eens zwaar in de bips genomen worden door Andries Knevel....

doodvanbierlala | 15-11-06 | 12:35

stamppot 15-11-06 @ 12:33
LOL

lecram | 15-11-06 | 12:35

Schapenwollen sokken gezeik.
Censureer lieve alle oorlogsbeelden op tv, en zend ipv daarvoor meer seks uit.
Mensen weten niet meer wat liefde is

CipherNL | 15-11-06 | 12:35

Er mag geen piemel op tv, er mag geen neuqen door de speakers maar zelf wippen ze als konijnen en leven ze enkel voor: gaat heen en vermenigvuldig u. Stelletje hypocrieten!

-Edit: OMG!!!! Doe eens niet grappen van 22 jaar oud maken!!-

stamppot | 15-11-06 | 12:33

@Traag 15-11-06 @ 12:31

Nee, dan van die bevallings reportages, liefst ook nog onder etenstijd.

KaiserSoza | 15-11-06 | 12:33

HOERRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Kreidlerman | 15-11-06 | 12:33

Foto's van MILF Gonny?
Die ook niet meer?

lecram | 15-11-06 | 12:32

Neem dan gewoon geen tv, of beter nog, geen kinderen!

DasBoot | 15-11-06 | 12:32

Mogen die filmpjes van Stefan Postma nou ook niet meer?

william_os | 15-11-06 | 12:31

sex is vies.....

je mot het ook doorslikken en niet mee lopen gorgelen trut!

stoeipoessnoezelaar | 15-11-06 | 12:31

Of is dat een andere Tineke? Ze lijken ook allemaal op elkaar, die gristelijke trutten.

LibertasSimplex | 15-11-06 | 12:29

@Zuigert 15-11-06 @ 12:26
Jij zuigt! Je noemt alle geloven behalve het geloof dat de afgelopen jaren voor de problemen zorgt. Ben je daar een beetje bang van? Hans Teeuwen durft het ook niet meer.
wees gerust op GS ben je (semi) anoniem!

Pigha Lal | 15-11-06 | 12:29

1 niemand hoeft naar de tv te kijken.
2 Er is geen 'sex' op tv voor 10 uur.
3 ouders kunnen op verscheidene wijzen hun kinderen achter de tv weg houden.
4 sex is vies!
5 Als sex niet vies was, was het dan wel lekker?

Gekke_Gert | 15-11-06 | 12:28

zo'n schaap lijkt me niks aan. Net Tineke die haar zelfgebreide kabeltrui nog aan heeft. Heb Tineke liever gewoon bloot. Op haar knieeen kijkend naar porno, terwijl ze er heel hard tegen vloekt. Maar goed, dat doet ze met iedereen al natuurlijk. Voor geld.

LibertasSimplex | 15-11-06 | 12:27

Feauteauf*ck! Feauteauf*ck!

Jean Panique | 15-11-06 | 12:27

Tineke Huizinga/Christenunie en Jezussss, zuigen..(CDA, Jah jullie ook, even als alle andere gelovigen honden).. gelovige zijn slecht voor de normen en waarden, maar vooral voor de vrijheid van de mens. Een gelovig mens zit gevangen, in hun eigen gelijk... Liefde voor een ander kent het geloof ook al niet, even als ze ook nimmer gehoord hebben van begrip.

Kudt op, vieze Christenhond, het zijn jou normen, die geen waarden of plaats hebben in deze maatschappij.
Tineke Huizinga, trut hoe weet je trouwens wat er op TV is.. mag jij van God dan wel weer special een TV hebben, (of staat die stiekem op zolder, daar kijkt god toch niet) of heeft Jezus je dat verteld(dwaas)… Gekken die stemmen horen moeten verplicht moeten kunnen worden opgesloten, vol pompen met druks en dildo’s, negerts ook goed.

Maar goed, dit denk ik er dus over Tineke Hoeeeerrr.

Zuigert | 15-11-06 | 12:26

@vergruizer3 15-11-06 @ 12:22

hmm lastig, dubbelgenaaid

Kreidlerman | 15-11-06 | 12:26

Als er nou ergens katjes in het donker worden geknepen dan is het wel bij die enge ggristelijke figuren. Eigen bloedverwanten genieten daar zelfs een grote voorkeur (makkelijk en in de buurt, je dochtertje van 11 jaar).

Misschien moet er een horde honden over dat kreng heen gejaagd worden.
Alhoewel, die beesten hebben ook gevoel ......

lecram | 15-11-06 | 12:25

@ viktor kanzyani 15-11-06 @ 12:23

LOL! Hier spreekt een ervaringsdeskundige.

Dr. Ammer | 15-11-06 | 12:24

Schapen dien je altijd richting de sloot te neuken, he.

Dan duwt 'ie tenminste terug..

viktor kanzyani | 15-11-06 | 12:23

ok neuken

toeterlampion | 15-11-06 | 12:23

Die loopt volgens mij de hele dag met een nat broekje rond als Balkie op tv is geweest.

langl8 | 15-11-06 | 12:23

@Kreidlerman 15-11-06 @ 12:20

welwaar, alleen bij jou niet.

vergruizer3 | 15-11-06 | 12:22

Goed liedje trouwens dat schapenneuken... wie zingt het eigenlijk en zijn er al cd's/ dvd's van? Dus als het aan tineke ligt gaan we weer terug naar het Swiebertje tijdperk, spel zonder grenzen, ja natuurlijk en meer van dat NCRV / EO verantwoorde programma's.

Karel Kruizenruiker | 15-11-06 | 12:22

"Sla je paarse spijker nog eens in mijn kruishout", zie je haar denken.

Dr. Ammer | 15-11-06 | 12:22

Wit Linnen: u bent voor censuur? U denkt dat dit weblog nog zou bestaan onder censuur? Niet zo dom doen he.

blikjegrolsch | 15-11-06 | 12:22

Ik ben geen voorstander van censuur, maar hier op GeenStijl zou het af en toe geen kwaad kunnen.

schizofrantic | 15-11-06 | 12:22

het grappigste is dat de gevolgen van onderdrukking van sex juist op de veluwe te zien zijn. Wat betekent EPE? Eerst Pa Even.

Ze zal het flesje cola wel in de pruim van haar dochter gevonden hebben.

finnish humor | 15-11-06 | 12:21

Stille wateren hebben diepe gronden, ik kende ooit een ontzettend gristelijk meisje, dat wel zo ongelovelijk vies fel neuqen kon doen.....

KaiserSoza | 15-11-06 | 12:21

En dat terwijl ze er zelf wel pap van lust, dat zie je zo.

Dr. Ammer | 15-11-06 | 12:20

mijn ex heet ook tineke maar die zuigt niet :(

Kreidlerman | 15-11-06 | 12:20

@De Pruis 15-11-06 @ 12:16 Wie zuigt ze?

Kan Andre Rouvoet trouwens ook niet gecensureerd worden?

Kabouter Pimpelmee | 15-11-06 | 12:20

Hallo GS? Begrijp ik het goed? Christenen zijn de nieuwe Ruud?
Tineke heeft gewoon gelijk. Ps: miljoeneuro.blogspot.com/

-Edit: kap es met die EO-spam.-

Wit Linnen | 15-11-06 | 12:19

Verschrikkelijk. Tineke Huizinga heeft herpes!

misschien

LibertasSimplex | 15-11-06 | 12:19

Gedeeltelijk heeft ze wel gelijk, sex met geer, goor en kelly zou inderdaad niet uitgezonden mogen worden (of uberhaupt plaatsvinden)

Fryslan123454321 | 15-11-06 | 12:19

Tineke weet ook wel waar de de monsterd haalt als je zo naar die foto kijkt

David Icke | 15-11-06 | 12:19

Ik wil Tineke wel eens laten voelen wat voor echt vieze, ranzige, perverse en zondige handelingen ik met haar ken verrichten. Dan piept ze wel anders...

Miggerd | 15-11-06 | 12:19

Farizeeërs zijn zooo jaar 0.

Patrick Bateman | 15-11-06 | 12:18

G O D bestaat waarschijnlijk wel alleen niet zo letterlijk als de christenunie de parabels van Joshua (Jezus) wil uitleggen

Koninkrijk GODS is nader dan handen en voeten

David Icke | 15-11-06 | 12:18

Laten we bidden voor Tieneke, ze is duidelijk van het rechte pad afgedwaald. Amen.

Hangjas | 15-11-06 | 12:18

Gisteren bij het eo politieke moederdebat waren eigenlijk alle moeders het er wel mee eens. Werd je niet vrolijk van.

bookie | 15-11-06 | 12:17

Tja, de enige partij waarin kruisbestuiving de voorkeur heeft op geyle neuq sex.

Jawel | 15-11-06 | 12:17

Sex is vies...
Als je het goed doet wél ja!

Patrick Bateman | 15-11-06 | 12:17

Gister nog een Dildo pret pakket bezorgt bij tinneke thuis dus weet niet wat ze er mee ging doen? Mis ritueel verbranden ofzo in naam van here gristus?

Bob de Verbouwer | 15-11-06 | 12:17

Ja, waar moet ik dàn mijn portie sex vandaan halen!

John McClane | 15-11-06 | 12:17

Tineke zuigt

De Pruis | 15-11-06 | 12:16

volgens mij gaan die 6 zetels van de Gristenunie nu direct weer de deur uit.

frozenhenk | 15-11-06 | 12:16

Wat een uitgestreken gereformeerd smoelwerk heeft deze, laat dr opdonderen met die Lieve Heere van dr; een beetje onderdanig lopen doen tegen onzichtbare jezus.

langl8 | 15-11-06 | 12:15

Jezus keek zelf ook niet op een hoertje meer of minder. Bovendien liet de Arie Beaumsma van tweeduizend jaar geleden zich ook al naaien door ene Judas en iets later door iemand met de naam Pilatus. Nuff said. O nee, toch niet: grrrrrrristenen u hebt er niets van begrepen. Neem uw moslimbroeders mee en verdwijn uit deze maatschappij. Gaat heen en vermenigvuldig u vooral niet.

Murdockyoufool | 15-11-06 | 12:15

go tienus go! minder neuken, meer lijken!

kolonel klootoog | 15-11-06 | 12:15

En nu de ironie: De Linksen waren tegen de kerk maar voor de aslim asielzoeker. Dankzij de aslim discussie is nu ook de fundamentalistische gristen - kerk weer legaal en populair.
Goed gedaan fuckme Halzzzma, NOT.

Pigha Lal | 15-11-06 | 12:15

@Gggggrrrrristenunie : God bestaat al sinds de 17e eeuw niet meer, Sinterklaas bleek ook een hoax te zijn in mijn kinderjaren. Wakker worden labiel volgvolk!

VortexXL | 15-11-06 | 12:15

op naar de theocratie! coalitie vormen met lijst 21 en het komt helemaal goed met dit land... :-/

Ich_habe_HolZ | 15-11-06 | 12:14

Maar er is inderdaad meer dan alleen maar zuipen vreten neuken
De massa danst en klapt voor haar eigen ondergang!

David Icke | 15-11-06 | 12:14

Seks met finnen dat is bah

dikkehaaj | 15-11-06 | 12:14

Tineke knijpt zachtjes katjes in het donker, geloof ik vast en zeker. Vraag het maar aan al die christelijke figuren: ze neughen als tijgers als ze maar even de kans krijgen. Maar wel d'rvoor en d'rna met uitgestreken smoelwerken. Heb diverse christelijke meisjes gehad en geloof me: ze lusten d'r wel pap van ! Daar kan geen katholiek of moslimmeisje tegenop.... Wat verboden is, is immers het allerlekkerste !

fokkenmast | 15-11-06 | 12:14

hmm. ik mis het vertonen van sex met kiddo's in het betoog. is dit een foutje van lucas of van tineke?

daskapitalist | 15-11-06 | 12:13

Waar die gristenen het toch allemaal vandaan halen? Oh, ja, het oude testament... en de brieven van Paulus. Tuurlijk. Maar ze noemen zich Christenen, aanhangers zullen we maar zeggen van Jezus-Christus. Als je nou in de 4 evangelien leest wat deze Jezus over veroordelen te vertellen heeft en nog een heleboel meer belangrijke zaken dan zouden de grisenen zich toch echte helemaal de teringtyfus moeten gaan zitten schamen met de gristelijke betweter voorop (politici en die idiote paus bevobbeld)
Evangelie betekent blijde boodschap, daar past secuur niet bij.

guru? | 15-11-06 | 12:13

Ze heeft zeker hooglied niet gelezen

holistic river | 15-11-06 | 12:13

@ 020babe, in America stemmen die idd allemaal op de republikijnen.

pringleshapedturd | 15-11-06 | 12:12

Tineke is door de domineux ingewijd zekers.. toen ze 11 was.. Logisch dat je sex dan vies vindt...

pwman | 15-11-06 | 12:12

Heb ik eindelijk 4 pornozenders en nou dat weer!

de veteraan | 15-11-06 | 12:12

Als man van de wereld: Toch ziet die Tineke er nou ook weer niet zo braaf uit.
Volgens mij weet ze de weg wel... Schijn bedriegd

David Icke | 15-11-06 | 12:12

Als man van de wereld: Toch ziet die Tineke er nou ook weer niet zo braaf uit.
Volgens mij weet ze de weg wel...

David Icke | 15-11-06 | 12:11

Arg! Ik wou dat er eens wat minder naar Jezus "geluisterd" werdt. Ja jezus zegt dit, jezus zegt dat idd! Zeg nou gewoon dat je nog nooit in je leven goeie sex hebt gehad en daarom het verafgod!

Ko_de_Boswachter | 15-11-06 | 12:11

-weggejorist-

David Icke | 15-11-06 | 12:10

Ik zou me kunnen voorstellen dat fundamentalistische Moslims zomaar op deze partij gaan stempen.

020babe | 15-11-06 | 12:10

Seks is gewoon vies en bah...

Dat hangt er vanaf met wie...............

BIG-ERN | 15-11-06 | 12:09

Ondertussen is er ergens ter wereld weer een onschuldig kinderleven aan flarden getrokken door een dienaar van god. Verbeter de wereld en begin bij uzelve!

Zeurbeer | 15-11-06 | 12:09

Wat een cockteaser is die Tineke zeg.

Nattepoester | 15-11-06 | 12:09

Nee, sprookjes over Jezus aan kinderen vertellen.
Dat is goed voor de geestelijke gezondheid van kinderen.

Rasses | 15-11-06 | 12:09

Jezus neukte toch Maria Magdalena hardcore en heeft zodoende haar bezwangerd?

de Botte Bijl | 15-11-06 | 12:08

Je kunt van ze zeggen wat je wilt maar ze zijn wel veeeel christelijker dan het CDA.

pringleshapedturd | 15-11-06 | 12:08

Trouwens, als iemand het het BSDM heeft uitgevonden dan is het Jezus wel.

Traag | 15-11-06 | 12:08

Als jezus echt bestaat (bestond) dan had hij Geer en Goor wel weten te voorkomen. Dus jezus bestaat niet.

Mammon | 15-11-06 | 12:07

Volgens mij heeft ze gewoon een keertje een goede beurt nodig, dan piept ze wel anders

Traag | 15-11-06 | 12:05

sex met flessen cola, waar heeft ze dat vandaan.

red bull | 15-11-06 | 12:05

gelijk heeft ze... seks met negers!

zuurkool | 15-11-06 | 12:04

Yeah! Schapenneuken is fijn!

Traag | 15-11-06 | 12:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl