Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Onderwijsbrief: Stop de Rekenramp

xmarksthespot.png Als er één maatschappelijke sector is waaraan je kunt zien hoe Nederland in een paar decennia langzaam kapot gemaakt is door de oprukkende kaders van de door het (niet zelden door de politiek aangestelde) middle management, is het wel in het onderwijs. Via klankbordgezelschappen, brainstormsessies, rondetafeldiscussies, reflectierondjes, business briefings en control reflection weekends drukt deze volkomen overbodige bestuurslaag haar loodzware sloopstempel op alles wat ooit goed geregeld was. Klein praktijkvoorbeeldje: op een middelbare school in Brabant werd, na pilots, enquetes & stuurgroepen en ondanks protest van docenten, een paar jaar terug een 80 minuten-rooster (ipv lesuren van 45 minuten) ingevoerd door de middelmanagers van de school (dat zijn dus mensen die nog nooit voor een klas gestaan hebben, meer verdienen dan de docenten die het echte, zware werk doen en die hun eigen kinderen vaak niet eens in de hand hebben). Gevolg: concentratieproblemen wegens te lange lessen en veel te veel tijd tussen les, huiswerk en de volgende les wegens minder contacturen. Niemand leerde nog wat, maar uiteindelijk duurde het natuurlijk drie jaar eer de faal erkend & teruggedraaid werd. Tsja. Zo gaat het wel stuk ja. Inmiddels denken alle middelbare scholieren van na de Tweede Fase dat de Stelling van Pythagoras een kraampje met watermeloenen op een Grieks strand is. En niemand die ooit rekenschap aflegt voor deze chronische ondermijning van de kenniseconomie. Liever sturen ze Job Cohen. Eén wetenschapper nam wiskunde als voorbeeld om het overheidsfalen op onderwijsgebied glashelder aan te tonen en cc'de zijn open brief aan de verantwoordelijk minister Van Bijsterveldt naar GeenStijl. Sombere opsomming na de lees verder. Open brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, Anderhalf jaar geleden haalde mijn dochter tweeën en drieën voor haar wiskundeproefwerken in klas 3vwo. Ik keek waar het mis ging. Ze bleek vooral niet met breuken te kunnen omgaan. Toch is mijn dochter een slimme meid. Ze had destijds op de basisschool de maximale Citoscore gehaald. Kennelijk deugen zowel het rekenonderwijs op de basisschool als de Citotoets niet. Hoe kan dat? Het Traditioneel Rekenen is rond de 40 jaar geleden afgeschaft; nu is er het rampzalige Realistisch Rekenen. Jan van de Craats schrijft daarover in het zwartboek: "Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen." Mijn zoon gaat binnenkort Wiskunde studeren in Leiden, net als ik 33 jaar geleden. Hij heeft net VWO eindexamen gedaan in de Wiskunde B variant, die voorbereidt op de exacte wetenschappen. Ik heb naar dat examen (pdf) gekeken. Het was een vreselijk ratjetoe, 12 vellen dik (ik dacht dat 1 A4-tje normaal was). Inzicht in wiskundige functies werd nauwelijks getoetst; wel de behendigheid om knopjes op een rekenmachine in te drukken. Nutteloze vormen van wiskunde Er was een paginagroot verhaal bij over een kunstenares. Leuk voor het vak Nederlands of CKV, maar misplaatst op een wiskundetoets. Op de volgende bladzijde stonden er drie priegelige tekeningetjes naast elkaar, en daaronder een vraag over het middelste tekeningetje; eigenlijk een soort ogentest. Andere opgaven gingen over wirwarren van driehoeken, vierhoeken en cirkels: een nutteloze vorm van wiskunde. Erger nog: je weet gewoon niet waar je moet beginnen om de vraag te beantwoorden. Dit toetst nauwelijks een wiskundige vaardigheid. Inmiddels heeft het College voor Examens laten weten dat maar liefst 3 van de 17 opgaven Wiskunde-B niet meetellen (pdf) voor de beoordeling. De reden vertelt men niet, maar het zal iets met kwaliteit te maken hebben. ((N.B. Voor de volledigheid: Dat examen waarin drie opgaven geschrapt zijn was een pilotexamen, waarin geëxperimenteerd werd met nieuwe opgaven. Uit het normale examen is niets geschrapt.) Een sterke lobby verdedigt de rekenramp met blabla-verhaaltjes en drogredenen over het belang van inzicht, 'handig rekenen', en verhaaltjesrekenen. Zo schreven achttien hoogleraren in 2008 in NRC: “‘Realistisch rekenen’ niet goed? Kinderen presteren juist beter.” Onder hen was Diederik Stapel, bekend van de verzonnen onderzoeksgegevens. Het realistisch rekenen is een nog veel grotere en schadelijkere oplichterij: er is geen empirische onderbouwing dat die methode goed werkt - integendeel. Slecht rekenen is moord Ik vond deze twee citaten op BeterOnderwijsNederland.nl: “In arren moede zijn we op onze faculteit maar weer begonnen om in de eerste weken van het collegejaar het elementaire rekenen met breuken te behandelen, tot grote verbazing en hilariteit van onze buitenlandse studenten (Chinezen en Koreanen) die zich terecht afvragen in wat voor land ze eigenlijk terechtgekomen zijn.” “Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de verpleegster die voor moord werd aangeklaagd omdat ze een patiënt een overdosis insuline had gegeven. Haar (oprechte) verweer was dat ze simpelweg het recept van de dokter had uitgevoerd: "Vorige week moest ik 0,1 mg geven, en deze week stond er plotseling 0,10 mg, dat is dus 10 keer zoveel..." Eind 2011 dienden D66 en de SGP in de Tweede Kamer een motie in om het gebruik van de rekenmachine bij toetsen en examens te beperken. Maar, mevrouw de minister, u wilde eerst advies inwinnen, en de motie werd aangehouden. In april kwamen de adviezen binnen, van het College voor Examens en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO. U schreef de kamer dat er geen verdere maatregelen nodig zijn. Maar, zoals uit de bijlage van het SLO-rapport blijkt, zowel de vereniging Beter Onderwijs Nederland als de Stichting Goed Rekenonderwijs keurden het advies van SLO af. En Jan Karel Lenstra, voorzitter van de KNAW-rekenonderwijscommissie schreef over het SLO-advies: "(...) het rekenonderzoek in ons land heeft een ongewenste traditie van vooringenomenheid en ik verzet me daartegen. Dat een verdere inperking van het gebruik van de rekenmachine op school in strijd is met wat men buiten de school doet is een heel slecht argument. Buiten de school viert de gemakzucht hoogtij. Een taak van de school is nu juist de kinderen te leren daaraan zo lang mogelijk te ontsnappen." De facto diskwalificeert Lenstra hiermee het SLO-rapport. In 2010 had de Tweede Kamer besloten dat vanaf 2013 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een rekentoets moeten afleggen. U heeft toen als staatssecretaris gezegd dat de leerlingen daarbij geen rekenmachine zouden mogen gebruiken. Tegen deze afspraak in blijkt nu dat toch ruim 80% van de vragen met een rekenmachine mag worden opgelost. Verhaaltje lezen, plaatje kijken, knopjes drukken, antwoord intypen: wie dat goed kan slaagt; geen probleem als je niet kan rekenen en zelfs de tafel van 2 niet kent. De overige 'echte' rekenopgaven zijn eenvoudig en kunnen met "handig rekenen" worden opgelost, dus zonder standaardrekenmethodes. Rekenramplobby Eigenlijk hadden we dit bedrog kunnen verwachten; de machtige rekenramplobby saboteerde een serieuze rekentoets die haar zou kunnen ontmaskeren. Maar deze maand bleek uit een proef dat scholieren zelfs met de quasirekentoets dramatisch slecht scoren. Mevrouw de minister: gooit u alstublieft al die onzinrapporten in de prullenbak; smijt de rekenmachines, deze 'weapons of math destruction', het wiskundelokaal uit, en stop de rekenramp. Onze kinderen hebben daar recht op. André van Delft Wetenschapper en software-ontwikkelaar P.S. Ohja, dit is ook leuk. Ik kwam bij BeterOnderwijsNederland de methode ZOEFI tegen. Dit is echt verschrikkelijk. Totale debilisering van groep 8. Zie ook de link in die comment naar deze video. "fi" in de URL staat voor Hans Freudenthal; de wiskundige die vorige eeuw met goede bedoelingen het rekenen om zeep heeft geholpen.

Reaguursels

Inloggen

@Willem VanDer Decken | 20-06-12 | 19:47
Inderdaad, die vereniging ken ik. Evenals de Mensa vereniging, waar ik indertijd met succes het toelatingsexamen voor heb gedaan. Maar niet iedereen met een hoog IQ is hetzelfde, evenmin als iedereen die een rode BMW rijdt hetzelfde is. Daarnaast moet een school bereidt zijn alternatief of aanvullend lesmateriaal te gebruiken. Is dat niet het geval, dan blijf je tegen een muur opbotsen. En dan kan ook een dergelijke vereniging geen soelaas bieden.
.
@drieluik | 20-06-12 | 21:48
Ik denk inderdaad dat de huidige maatschappij t.z.t. aan het "succes" van alles in hokjes willen plaatsen en overal labeltjes op willen plakken, ten onder zal gaan. We krijgen mensen die uitblinken in een specialisme en verder niets weten, kennen of kunnen. Kinderen met "afwijkingen" die op één grote hoop worden gegooid en het liefst met z'n allen op één bepaalde school worden gestopt, terwijl zo'n kind vroeger nog wat extra mee kreeg omdat het op een "normale" school zat en aan "normale" kinderen werd blootgesteld. Tegenwoordig moeten dergelijke kinderen en mensen speciale curssussen volgen om in de maatschappij mee te kunnen draaien. Hetzelfde geldt voor de medische wereld. Door alles op één bepaalde manier te (willen) zien staat men niet meer open voor alternatieven. Kijk alleen maar naar de algemene reacties hier over "de kwakzalvers". Als mijn kinderen de wens uiten zo veel mogelijk te willen leren over zo breed mogelijke onderwerpen, zoals tegenwoordig feitelijk alleen nog maar op een gymnasium wordt aangeboden, dan sta ik daar achter. oor zo lang het duurt.

Litsehimmel | 21-06-12 | 19:43

Mensen van mijn generatie die fatsoenlijk hebben leren rekenen en spellen, zijn in het gunstigste geval moedeloos of lijden in een ernstiger geval aan zware depressies. Echter zijn mij ook gevallen bekend van suïcide, omdat men niet langer opkan tegen de totale verloedering van het huidige 'onderwijs'(als een van de vele ergernissen) en zich ten einde raad van het leven beneemt.
Zelf nog een ouderwetse HBS-opleiding met alle (3) exacte vakken en alle (4) moderne talen, met aardrijkskunde en geschiedenis. Was geluk toen nog heel gewoon? Ik had geen rekenmachine.

xavier | 21-06-12 | 18:11

@Arhedis-Varkenjaab | 20-06-12 | 22:55

Lineaire algebra is bijvoorbeeld van onschatbare waarde als je veel met graphics werkt. En differentiaal vergelijkingen gebruik je actief als je simulaties maakt.

En om matlab te gebruiken (of mathematica) heb je nog steeds inzicht nodig.

decadent degeneraat | 21-06-12 | 17:58

@Arhedis-Varkenjaab | 20-06-12 | 22:55
Dus, omdat u er niets mee doet, is het meteen waardeloos voor ons allen? Geldt dat wellicht ook voor uw hersenen?

Cor Rupteling | 21-06-12 | 17:50

André van Delft | 21-06-12 | 16:24
"... een internationale R&D organisatie"
En die heet...

"Ik ben zelfs een ambtenaar."
En amateur theoloog, naar ik begrijp uit uw blog.

Timooooo | 21-06-12 | 17:06

@noorderling | 21-06-12 | 10:26

De manier van programmeren verschilt nogal per paradigma.

Talen zoals Scala, Prolog en Haskell vereisen een denkwijze die heel anders is dan bijvoorbeeld talen zoals C. Er zijn ook veel raakvlakken, overigens.

Ik denk eigenlijk, dat ze vastliepen op de wiskundige concepten achter de taal. Haskell maakt gebruik van een aantal redelijk obscure wiskundige constructies om (o.a.) effecten te simuleren, die erg krachtig kunnen zijn, maar ook een drempel opwerpen.

Interessant genoeg kon iemand met een A.I. achtergrond het wel snel oppakken. Ik vermoed, doordat ze veel met prolog (logische taal) werken.

decadent degeneraat | 21-06-12 | 16:49

"Leren programmeren hoort taalonafhankelijk te zijn!
noorderling | 21-06-12 | 10:26"

***Software ontwerpen*** hoort taalonafhankelijk te zijn.
Ik heb daarnaast liever een bere-programmeur die zichzelf heeft gespecialiseerd in 1 of 2 talen, iemand die alle ins en outs kent.

TM(Senior Software Designer)

TM | 21-06-12 | 16:19

Ik ben net naar wiki gegaan om meer te weten te komen over dat 'realistisch rekenen'.

nl.wikipedia.org/wiki/Realistisch_reke...

Ik ben mij onverkort en volkomen de tering geschrokken.

"Realistisch rekenen is een rekendidactiek die onder andere gebaseerd is op de filosofische stroming van het sociaal-constructivisme."


Godverdegodverdegodver, de ENORRRRRME idioot die die heeft toegestaan in Nederland dient acuut te worden opge

Nee laat maar anders wordt ik weg-gejorist.

TM | 21-06-12 | 15:59

André van Delft | 21-06-12 | 14:59
En u werkt bij...

Timooooo | 21-06-12 | 15:30

Tizza | 21-06-12 | 08:41
ho4x | 21-06-12 | 14:33
Oef, jullie hebben gelijk... eroverheen gelezen; dank voor de correctie.

Timooooo | 21-06-12 | 14:3
Aan geen enkele universiteit. Sommige wetenschappers werken aan andere instellingen voor onderzoek&ontwikkeling.

André van Delft | 21-06-12 | 14:59

André van Delft | 21-06-12 | 09:04
Dat was echt een pilotexamen, klik maar op de link in bovenstaand artikel naar de geschrapte opgaven. Staat duidelijk "(pilot)" bij.

Tizza | 21-06-12 | 14:50

André van Delft | 21-06-12 | 14:28
Welke universiteit werkt u dan?

Timooooo | 21-06-12 | 14:37

Jammer hoor dat meneer de briefschrijver denkt dat het correctievoorschrift van het examen waar hij naar verwijst is gewijzigd.

Dat is een pijnlijke vergissing. Er zijn veranderingen gemaakt voor het pilot wiskunde-B examen en niet het wiskunde-B examen dat zijn zoon gemaakt heeft als ik het zo eens goed lees.

Voor de rest, leuk stukje.

ho4x | 21-06-12 | 14:33

Timooooo | 21-06-12 | 14:19
Wist ik ook niet. Ben zelf ook geen zzp'er, althans niet meer en nog niet.

André van Delft | 21-06-12 | 14:28

Ik wist niet dat zzp'ers zichzelf tegenwoordig wetenschappers noemen.

Timooooo | 21-06-12 | 14:19

En nog werd met dt typen, moet je voorstellen! :P

Rest In Privacy | 21-06-12 | 13:53

denk.toch.eens.na | 21-06-12 | 12:21
Welke formules uit het hoofd geleerd moeten worden, zou moeten afhangen van de toepasbaarheid en de complexiteit.

De stelling van Pythagoras, de kettingregel en SOSCASTOA moet iedere VWO leerling natuurlijk uit zijn hoofd kennen. De meeste andere regels met sinus en cosinus zouden van mij ook niet in de kop gestampt moeten hoeven worden voor Wiskunde-B.

André van Delft | 21-06-12 | 13:40

Krijg steeds meer t gevoel dat ik behoor tot de laatste lichting mensen die degelijk onderwijs heeft gehad. Was middelbare school af net voor de 2e fase werdt ingevoerd. Ook gezien de kwaliteit van de sollicanten van 18-25 die binnen komen, echt bedroevend.

Rest In Privacy | 21-06-12 | 13:18

Teleborian | 21-06-12 | 01:02 | + 0 -
Gebruikt u deze formules nog vaak in uw dagelijks leven? Ik denk alleen als u wiskundige bent. Het gaat niet om deze formules in het bijzonder maar om het werken met formules. Leerlingen hoeven deze formules niet uit hun hoofd te leren omdat dat nergens nuttig voor is.

denk.toch.eens.na | 21-06-12 | 12:21

Ik heb 39 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Leerlingen konden steeds minder goed rekenen. 2 1/2 x 2 1/2= 4 1/4! Had Juf (schoolleidster en onderwijzeres groep 8) ze geleerd. Juf kwaad omdat ik het lef had om te twijfelen aan haar rekenvaardigheid.
De onderwijzers die nu zo'n 20 jaar of korter voor de klas staan kunnen niet rekenen!
Ik heb ook meegemaakt dat mijn schoolleiding besloot om van een 50 minutenrooster over te stappen op een van 80 minuten. Dus, voor mijn vak, van twee keer per week 50 minuten naar een keer per week 80 minuten. De 20 minuten winst werd gebruikt om je extra lessen te geven. Een enorme bezuiniging. Soms zag ik een klas 3 weken niet omdat steeds dezelfde dag uitviel.(sportdag, St.Nicolaas) Hoe je in 80 minuten hetzelfde moest doen als in 2x 50, wist zelfs de schoolleiding niet. Jaren na mijn afscheid is dit terug gedraaid.

de jong8419 | 21-06-12 | 11:09

noorderling | 21-06-12 | 10:26
Niet mee eens. De taal waarin je je uitdrukt is wel degelijk belangrijk. Met Scala en Haskell schrijf je vaak veel compactere programma's dan in Java, en daardoor kan je je gedachten beter ordenen. Java is in dat opzicht weer beter dan C++ en C (met de nodige uitzonderingen).

Bovendien is het onderhoud van al die software bijna onmogelijk. Windows is al meer dan 100 miljoen regels; Office ook.
Druk je dat af in boeken en stapel je die op, dan reik je tot de top van de Empire State Building op Manhattan. Zelfs in auto's zitten tegenwoordig al dat soort hoeveelheden software.

Alan Kay (Xerox PARC, Smalltalk, werken met muis en vensters, Dynabook, via Steve Jobs het brein achter Mac en iPad) werkt aan een goedkope computer geprogrammeerd met in totaal 20.000 regels code (operating systeem, browser, mail, tekstverwerker etc.). Voorbeeld: de graphics engine; waar Mozilla Firefox 2 miljoen regels code nodig heeft, gebruikt Kay's vpri.org er nog geen 1000.

Zie deze presentatie vorig jaar in PotsDam.
tele-task.de/archive/video/flash/14029...

Hier een TED talk van Alan Kay, "A powerful idea about teaching ideas":
www.youtube.com/watch?v=Eg_ToU7m1MI.

En hier Alan Kay over Edsger Dijkstra en wiskunde aan deze en gene zijde van de Atlantische oceaan:
www.youtube.com/watch?v=9KivesLMncs

André van Delft | 21-06-12 | 11:03

@decadent degeneraat | 21-06-12 | 09:49 |
Ja en Nee. Programmeren en ICT'er zijn is natuurlijk niet hetzelfde. Welke taal je ook gebruikt, logica en abstractie zijn een vereiste. Die vind je eerder bij wis/natuurkundigen.
Het uiteindelijke maken van het uitvoerbaar programma is immers alleen een !vertaling! van het ontworpen programmaverloop in de gewenste taal.
Leren programmeren hoort taalonafhankelijk te zijn!

noorderling | 21-06-12 | 10:26

En daarom bestaat er dus iets als autodidactiek.

Ik was vroeger dus ook dramatisch slecht in wiskunde, dus ben ik sinds kort maar zelf op onderzoek uit gegaan. Ik ben nu aan de set theorie en ik kan je vertellen, er gaat een wereld voor mij open.

Misschien een aanrader voor al die verwaarloosde kinderen die intellectueel verkracht zijn door het Nederlandse onderwijs

GödelsRevenge | 21-06-12 | 10:05

Maar het is erg moeilijk om solicitanten te vinden. ICT'ers hebben blijkbaar nauwelijks kennis gemaakt met functionele talen. We hebben de beste ervaring met wiskundigen en natuurkundigen, die hebben er een natuurlijk gevoel voor.

decadent degeneraat | 21-06-12 | 09:49

Beetje droog en saai dat examen, terwijl wiskunde best interessant kan zijn.

Voor de hobbyist is er projecteuler:

projecteuler.net/

Dat zijn wel leuke problemen.

@André van Delft

Scala is een mooie taal. Ik vind, dat een goede ontwikkeling al die talen met geavanceerde type systemen. Zelf gebruiken we binnen het bedrijf haskell, maar scala staat ook hoog op het interesse lijstje.

decadent degeneraat | 21-06-12 | 09:42

@Pindakees | 20-06-12 | 23:40
Het enige wat ik in het beleid teruglees is dat de VVD wil dat je een groter deel van je studie zelf betaalt. Niet raar want het is een investering in je eigen toekomst. Door te vragen zelf (een deel) te betalen zal de neiging sterker zijn een studie te kiezen met een redelijk carriereperspectief, waardoor je later ook nog wat aan de samenleving terug gaat geven. Het is niet noodzakelijk dar je ouders rijk zijn. Wie voldoende talent heeft krijgt een lening. Hadden we een normaal functionerende bankensector dan zou je dat zelfs voor een groter deel aan hen kunnen overlaten. Andere partijen vinden dat studeren toch vooral graties moet zijn. Lekker een paar jaar hobbyen voor een bul die werkgevers nog niet met een kromme stok aan willen raken. Daarna glij je van stufi soepel de bijstand in, of een baantje dat je zonder die 4 jaar ook had kunnen doen. Van iets teruggeven aan de samneleving zoals studieschuld aflossen of veel inkomstenbelasting aftikken komt het nooit.

Godsammekraken | 21-06-12 | 09:40

ik vraag me dan af waar die behoefte vandaan komt om wat goed is (cq ooit was - het rekenonderwijs) te vernietigen. Waarom? Waarom? Wie wint daar iets mee en wat???

Rest In Privacy | 21-06-12 | 09:25

Het is gewoon Juffrouw Jannie in dat Zoefie-filmpje! Hilarisch als het niet zo erg was.

yamahaha | 21-06-12 | 09:17

@daniel37 | 21-06-12 | 01:43 |
Onzin. Rekenen is niet het lezen van grafiekjes en plaatjes. Dat is ruimtelijk inzicht.

Nou is er iets leuks: inzicht komt met rekenvaardigheid, maar rekenvaardigheid niet met inzicht.

Zolang ik studenten tegenkom die 2*1,80 als 3,80 uitrekenen ..
Ook leuk: je moet in de super 4,80 betalen en geeft briefje van 5, muntstuk 20 en muntstuk 10 cent. Geniet van de verwarring! Want al die 'inzicht' oefeningen hebben helemaal niet het inzicht opgeleverd dat ik een muntstuk van 50 cent terug wil ..

Maar goed, het is rekenles voor de praktijk van alle dag. Zoals het afsluiten van een 'voordelig' telefoonabonnement met gratis toestel: die providers danken het onderwijs nog iedere dag voor de onnozelheid van al die pubers!

noorderling | 21-06-12 | 09:16

Tizza | 21-06-12 | 08:41 De drie geschrapte opgaven zaten bij Wiskunde-B; dat was geen pilotexamen, anders verneem ik dat graag van je, met link.

Die wirwar van driehoekjes en vierkanten (en een cirkel ) is totaal nutteloos. Er is nauwelijks een gestructureerde oplossingsmethode voor. Er zijn veel te veel hoeken in zo'n figuur, en veel te veel stellingen die je erop zou kunnen loslaten. Geen leraaar of boek die uitlegt hoe je stapsgewijs dit soort problemen moet aanpakken.

Op BeterOnderwijsNederland staat:

[Jan van de Craats]
Helaas zucht wiskunde B vwo nog enige jaren onder het juk van slecht begrepen en wiskundig aan alle kanten rammelende euclidische meetkunde, die dankzij bepaalde hobbyisten van de NVvW de zinvolle kansrekening en statistiek uit wiskunde B heeft verdreven. Ook veel van de wiskundig meest getalenteerde leerlingen vinden dit koordenvierhoekenfetisjisme verschrikkelijk.

[lonesomejoe=Joost Hulshof]
worden vaak best leuk gevonden hoor ik thuis, maar dat is niet een reden om er tijd aan te besteden. Het is lekker puzzelen, net als de wiskunde-olympiade wellicht, maar waar dient het toe? Is er iets anders dat erop voortbouwt? Niet dacht ik. Klaas Landsman, die zijn lidmaatschap van de NVvW inmiddels teleurgesteld heeft opgezegd, houdt pleidooien voor kansrekening als een domein voor een axiomatische opzet, hoorde ik bij zijn voordracht op het didactiek symposium van het Mathematisch Congres in Utrecht, waar het bestuur van de NVvW schitterde door afwezigheid. Daar zie ik wel wat in. Weg met die vlakke meetkunde als domein voor de eerste zogenaamde "echte wiskunde". Er zijn andere zaken om te veroveren dan het platte vlak (sorry Thomas).

[Bart]
Ik ben het met je eens dat er een koordenvierhoekfeitsjisme (toepasselijk woord) heerst. Die koordenvierhoek is een leukigheidje maar het bereidt je niet voor op een bètastudie.

www.beteronderwijsnederland.nl/comment...

André van Delft | 21-06-12 | 09:04

kp-usa | 21-06-12 | 02:47
Citaat: "computers worden sneller"

Dat is maar betrekkelijk, De hardware wordt steeds sneller, maar de software wordt nog sneller trager. Dat is de Wet van Wirth: en.wikipedia.org/wiki/Wirth's_law

Citaat: "Diederik Stapel is de oorzaak van dit probleem"
Stapel is geen oorzaak maar een symptoom. Veel beleid wordt gemaakt op basis van "onderzoek dat op niets gebaseerd is", inderdaad, of helemaal geen onderzoek. Nu heeft Stapel eigenlijk nauwelijks schade aangericht; door hem is gebleken dat publicaties in zijn vakgebied nauwelijks worden gecheckt, zodat alles onbetrouwbaar is. Eigenlijk heeft Stapel hiermee prima werk verricht.

De didactici van het Realistisch Rekenen, die even goed pseudowetenschap bedrijven, maar daarbij veel grotere schade aanrichten (miljoenen kinderen en jonge volwassenen), worden daar veel te weinig op aangekeken. Denk daar even aan als je weer over Stapel leest.

André van Delft | 21-06-12 | 08:52

Bullshit, wiskunde-examen was prima. Dat examen waarin drie opgaven geschrapt zijn was een pilotexamen, waarin geëxperimenteerd werd met nieuwe opgaven. Uit het normale examen is niets geschrapt.
.
Ook is het zo dat het rekenen met de rekenmachine juist is afgenomen sinds de vernieuwe tweede fase. Zeker voor de betaprofielen moet véél meer zonder rekenmachine en voor alle profielen wordt meer de nadruk gelegd op rekenvaardigheden (bijvoorbeeld die breuken optellen et cetera).
.
De wirwar van driehoekjes en vierkanten in het bewijzen in de meetkunde zit alleen in wiskunde B en leert je een manier van denken aan die heel belangrijk kan zijn in veel betastudies en het feit dat de schrijver van dit artikel zegt "je weet gewoon niet waar je moet beginnen om de vraag te beantwoorden," geeft al aan dat hij daar niet echt geschikt voor is.
.
Conclusie: examens zijn verbeterd t.o.v. de oude tweede fase en bereiden leerlingen behoorlijk voor op een vervolgstudie. Al blijven er natuurlijk gevallen bijzitten die er gewoon slecht in zijn.

Tizza | 21-06-12 | 08:41

En met het in de prullenbak gooien van alle onzinrapporten graag meteen de schrijvers/managers van deze rapporten preventief ruimen. Daar zal het onderwijs bijzonder van opknappen.
Het is nog droeviger te bedenken dat deze scholieren straks zelf voor de klas staan.

Therapietje | 21-06-12 | 07:57

copywriter | 21-06-12 | 05:37 | + -1
Ja maar fatsoen is je niet geleerd.

zeefert | 21-06-12 | 07:16

Als ik de comments hier lees dan dank ik onze lieve heer op m'n blote knietjes dat ik in de jaren '50 heb leren rekenen.
Gewoon vermenigvuldigen, delen, de tafels in je hoofd stampen, hoofdrekenen, algebra, meetkunde enz.
Ik krijg medelijden met al die lutsers na mij, kunnen tegenwoordig een kassabon nog niet controleren.

copywriter | 21-06-12 | 05:37

Citaat: Het enige waarvoor ik nog op de uni ben te vinden zijn de tentamens, de rest doe ik thuis.

Dus je kunt net zo goed een cursus bij de LOI doen! Het gevend wel een verrassend inzicht in hoe ook de universiteit inmiddels tot grauwe middelmatigheid is afgegleden, aangezien vroeger de stof tenminste gezamenlijk nog werd verkend, waardoor men ideeen van elkander opdoet.
Treurig om te zien.

Grachus | 21-06-12 | 04:59

Er is niets mis met een rekenmachine. Maar pas gebruiken als je weet wat je aan het doen bent.
Wij van wc-eend.

calculator | 21-06-12 | 02:48

Kan iemand mij uitleggen wat er de laatste 30 jaar gebeurd is?
Auto's worden beter, computers worden sneller etc. Alles heeft een opwaartse lijn. Hoe kan het nu dat het opleidingsniveau zo ver gedaald is dat ik zelfs bang wordt. Is het omdat een kind per definitie zielig is en dat we een dialoog moeten aangaan met een kind? Zijn we zo politiek correct geworden dat zelfs het onderwijs aangetast is.
Iets gaat hier gigantisch fout en niemand heeft het lef om het aan te kaarten. Ik kreeg eerder een draai om mijn oren als ik niet oplette. Ik was al lang blij dat de leraar of lerares mijn ouders niet belden omdat mijn ouders vierkant achter het onderwijzend personeel stond. Tegenwoordig mag niets meer. Je mag een een kind dat huilt niet omarmen omdat het gezien kan worden als een seksuele daad. Kerstmis is ook binnenkort "not done". Verbeteren met een rode pen mag in veel gevallen ook niet meer want het heeft een negatief psychisch effect op kinderen. Eerste, tweede, derde plaats is ook een discussie want het is erg zielig voor het kind dat zo graag wil maar niet kan.
We zijn een enorm probleem aan het creëren. Niet alleen in Nederland maar in alle landen die westers georiënteerd zijn.
Zoals de schrijver van dit artikel al zei: "Diederik Stapel is de oorzaak van dit probleem". Onderzoek dat op niets gebaseerd is.

kp-usa | 21-06-12 | 02:47

Ik heb eens in die rekentoetsen zitten neuzen, en wat daar wordt getest is in de verste verte niet te vergelijken met het rekenen zoals ik dat nog op een retenormale lagere school uit de jaren '70 kreeg. Het woord 'schatten' kwam misschien in de laatste paar taken van het rekenboek voor (als extraatje voor de slimme kindjes); voor de rest was het dom getalletjes manipuleren. Een antwoord op een vormsom was goed of fout; vaak kon je wel zien of het geheel klopte als er een mooi antwoord uitrolde. Maar er werd never, never, nooit niet gevraagd naar 'ongeveer'.

De rekenvaardigheid van de commentatoren van die toetsen gaat daarentegen uit van schatten, ongeveer-berekeningen, ordegrootte, dat soort dingen. Zeg maar, bot gezegd, getallen mooi maken zodat er handiger mee te werken valt. Maar wat die sukkels (en dat mag ik als gepromoveerde bèta zeggen) niet door lijken te hebben is dat ze daarmee in principe het werk van de calculator overnemen. Er zit nauwelijks slimmigheid in schatten en afronden en orde-grootte schattingen, niet op dit niveau in ieder geval. Er is geen enkel verschil tussen de knopjes van je calculator induwen en de getallen met een scheef oog 'mooi maken' zodat je het uit je hoofd kan doen; helemaal niet nu iedereen een smartphone bij zich draagt. Het is gebrul van de oude garde die van die nieuwerwetsigheid maar niets vindt. Het is hetzelfde gekrakeel toen de rekenlineaal verdreven werd en de betekenis van logaritmen weer naar de theorieboekjes werd verdreven.

Nog erger vond ik dat die sukkels niet door leken te hebben dat het rekenen van tegenwoordig inderdaad neerkomt op nogal vage grafiekjes aflezen, en je een weg te banen door verwarrende en misleidende getallenbrij. Een fraai voorbeeld vond ik een nota voor een computeronderdeel met daarop het te betalen bedrag, een kortingsbedrag, en daarnaast in koeienletters 'Deze week kortingen tot 75%!'. Gevraagd werd het kortingspercentage te berekenen. Inderdaad: van die kleine instinkdingetjes waar ieder weldenkend mense van zegt 'Wat dom, zeg'. Maar gezien de hoeveelheid Frisia-leningen hier te lande heel misschien toch niet zo dom als het lijkt.

Ik zie verder in de commentaren veel nostalgie. Over breuken en staartdelingen, bijvoorbeeld. Ik heb staartdelingen altijd ontstellend onhandige dingen gevonden, zeker als de deler niet meer in een tafel voorkomt. Dan ga ik veel liever 'mooi maken'... En is de staartdeling dus a priori tot omslachtig gedoe gepromoveerd waar je dus minimaal aandacht aan hoeft te besteden. En wie gebruikt nog een staartdeling-achtige constructie om te worteltrekken? Zie hier: www.wiskunst.nl/wiskunde%5Cwiskunde7.h... Ammehoela dat ik daar kostbare tijd aan ga besteden, zeg. En breuken... die zijn alleen maar nuttig als je ze algebraïsch kunt manipuleren, want voor de rest zijn het gewoon uitgestelde staartdelingen.

Of moeten we allemaal zo snel als deze man kunnen hoofdrekenen? Indrukwekkende skills, zonder twijfel. Wou ik dat het kon. Maar is dat dan soms de bedoeling van het nieuwe oude rekenen...? Want als je dit kan, heb je dat afschatten natuurlijk ook niet meer nodig. www.youtube.com/watch?v=uKCb-ek9Vs8

daniel37 | 21-06-12 | 01:43

Nog een wiskundelink:

In het hierboven genoemde boek "Bezorgde Vaders" staat een afbeelding van Escher's litho "Prentententoonstelling". Dit is een tekening met een witte stip in het midden, waar eigenlijk de hele tekening weer in hoorde, een effect ook bekend van de bekende Droste cacaoverpakking.

Een team met de Leidse wiskundige Hendrik Lenstra (broer van Jan Karel, uit de brief) heeft deze litho afgemaakt. Zie escherdroste.math.leidenuniv.nl/

André van Delft | 21-06-12 | 01:06

Waarom staan die goniometrische som- en verschilformules voorgedrukt. In mijn tijd moesten die voor wiskunde B onder de haarwortels zitten. En als je dat niet lukt, dan leer je ze maar even snel afleiden.

Teleborian | 21-06-12 | 01:02

AkA | 20-06-12 | 19:29 | + 2 -
Ik ga naar Spanje, beter? Absoluut niet maar ik moet wel een toelatingsexamen doen ondanks dat ik hier wel gewoon word toegelaten.

Sodeju! | 21-06-12 | 00:52

Ik ben zo dom om nog steeds een paar bedrijven erop na te houden, en merk al jaren dat sollicitanten absoluut niet kunnen rekenen, maar ook niet fatsoenlijk kunnen spellen.

captainobvious | 21-06-12 | 00:50

WittgensteinsNeffe | 20-06-12 | 20:32 | + -1 -
Die was wel slechter, en daar moet je niet naar terug willen want dan maak je het alleen maar erger. Ouderen willen wel geloven dat zij slimmer zijn dan nu ivm egostreling, maar de werkelijkheid ligt toch anders. Ik ga hier veel minkudo's voor vangen en dat is niet erg, dat is kenmerkend en bevestigend voor het 'au' momentje midden in dit egostrelende artiekel. "nieuwe generatie blah blah blah"

Sodeju! | 21-06-12 | 00:47

vul in op de puntjes:
1 * 2 = 2
2 * 2 = 4
3 * 2 = .....

als je hier 6 invult heb je het probleem niet begrepen

dekogelkwamvanlinks | 21-06-12 | 00:44

Andersom dag | 20-06-12 | 19:16 | + 3 -
Dit is overal het geval, van het MBO tot op het VWO en zoals ik al zei heeft in dit geval de voorsprong op de technologie een averechts effect gebracht.

Sodeju! | 21-06-12 | 00:39

master_broccoli | 20-06-12 | 19:08 | + 54

In jouw tijd was het erger, in het algemeen hebben we door de jaren heen vooruitgang geboekt.

Sodeju! | 21-06-12 | 00:34

Waar ik me wel aan erger is het gebrek aan bijvoorbeeld het vak Algabra. Ik moet me altijd schamen als ik het wiskundewerk van Amerikanen zie, die het vak Algabra wel hebben.

Sodeju! | 21-06-12 | 00:31

Het
"Open brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap"
gedeelte is overigens verschrikkelijke bullshit van een veel te trotse vader die even een aantal keer duidelijk wil maken dat hij en zijn kroost het VWO heeft gedaan. Ik walg van dit soort mannetjes en komen vaak dus in... nouja dit soort artiekeltjes terecht. Waarom zou zijn dochter trouwens überhaupt moeite hebben met breuken als die vent in Wiskunde is afgestudeerd? Precies, gewoon een pessimistich lulverhaal dus. Ik ben 18 en heb WEL ouderwets rekenen gehad op mijn basisschool (tafels, breuken, staartdelingen, vermenigvuldigen op papier) daar waar dit nog wordt toegepast. En dat is gewoon een school in Drenthe, kun je nagaan. Stop met zeuren, ga aan het werk.

Sodeju! | 21-06-12 | 00:27

Voor degenen die nog een paar links willen volgen:

In april was ik op de conferentie Scala Days 2012 (days2012.scala-lang.org/). Scala is de programmeertaal achter Twitter, een mogelijke opvolger van Java; Scala wordt ook gebruikt door FourSquare, The Guardian, LinkedIn, TomTom, Marktplaats.nl e.a. Dit was een bruisende bijeenkomst met veel aardige en slimme enthousiastelingen.

De jongste spreker was 12 jaar: Shadaj Laddad, een uitstekende programmeur en leraar; hij gaf ook prima uitleg van hoeken en weerkaatsingen:
skillsmatter.com/podcast/scala/making-...

Keynotes waren van
- Guy Steele (één van de makers van Java)
- Simon Peyton-Jones (een bekende onderzoeker)
- Anthony Rose (zeebox.com, een TV sidekick)
- Martin Odersky (de maker van Scala)
Video's hier: skillsmatter.com/event/scala/scala-day...

Simon Peyton-Jones begon met een manifest voor computerwetenschap op school in de 21ste eeuw; eind maart werd dat in de UK gelanceerd, met veel ruimte in The Guardian:
www.guardian.co.uk/education/itforscho...

Simon zei dat ICT onderwijs in de UK tegenwoordig neerkomt op aanleren van Microsoft Office. Ik heb hetzelfde bij mijn kinderen waargenomen. Ik sprak enkele Fransen en Duitsers met een gelijke ervaring.

Ik hield zelf ook een voordracht, over een uitbreiding van de programmeertaal Scala met Proces Algebra, een wiskundige theorie die 30 jaar geleden bedacht is door twee Nederlanders. Deze vorm van algebra blijkt heel handig voor het specificeren van de afhandeling van gebeurtenissen (klikken op een knop in een venster, letter indrukken op het toetsenbord etc), en van zaken die tegelijkertijd gebeuren. Abstract lijkende wiskunde kan verrassend goed toepasbaar zijn. Meer informatie op code.google.com/p/subscript/

André van Delft | 21-06-12 | 00:24

Lekker notoir zeiken over NL, terwijl wij in vergelijking met de rest van de wereld het nog heel goed doen en geen reden tot klagen hebben. Echter door media als Facebook/Geenstijl en dergelijke komt soms de domheid en ontwetendheid tot uiting bij sommigen van ons land, maar dit was vroeger net zo erg alleen dus minder bekend.

Technologie geeft voorsprong, maar kan ook een averechts effect hebben, kijkend naar de rekenmachin, daar waar je enkel nog leert hoe je het ding bestuurd per som, en niet hoe die som nu daadwerkelijk werd opgelost. Het rekenen wordt hierdoor dus al minder (overal, niet enkel in NL) Het gebrek van algemene kennis is ook niet geheel van deze tijd, echter wordt er vandaag de dag door de leraar haast geen aandacht besteed aan hedendaagse gebeurtenissen (af & toe wel), maar wordt er aan een strak lesschema gehouden. Zaken die wij hier allemaal even vergeten zijn.

Sodeju! | 21-06-12 | 00:22

Het bewijs dat zelfs paarden vroeger veel beter konden rekenen dan de tegenwoordige gemiddelde Nederlander. Let maar niet op die zogenaamde gedragswetenschappers (charlatans) die het tegendeel proberen te bewijzen, hier:
www.youtube.com/watch?v=w8izEMs7eyo

ZSU-23-4 | 21-06-12 | 00:19

Ik dacht dat ik zelf slachtoffer was van de mammoetwet, maar mijn kinderen zijn slechter af. Een rekenmachine tijdens de les, laat staan tijdens examen, was vroeger ondenkbaar. Luiheid wordt aangemoedigd. Een staartdeling kunnen ze nu niet meer maken, de aangeleerde reken-methode zorgt er voor dat ze zich uiteindelijk geheel verlaten op de machine en geen begrip hebben voor wat een deling, breuk etc. nu eigenlijk is. Ik zie het gebeuren bij mijn kinderen. Ook ik heb discussies gehad met onderwijzend personeel, maar werd smalend terecht gewezen. "de methode is door kundige mensen bedacht" en ik hoefde me geen zorgen te maken. Jaja... Maar ik maak me wel zorgen en ik weet niet wat er aan te doen.

He pik | 21-06-12 | 00:19

Om op de langere lesuren te reageren. Dit deden ze bij mij op school ook en toen was iedereen ook tegen. Toch blijkt na drie jaar dat het echt beter werkt en dat iedereen er erg tevreden mee is.
Mensen die in het veld staan weten het niet altijd beter, maar vaak ook wel.

denk.toch.eens.na | 21-06-12 | 00:14

Kern van het probleem is volgens mij dat ministers geen reet verstand hebben van het onderwerp van hun eigen portefeuille. Ik noem een Bleker, Bijsterveld, Zijlstra, De Jager... (Ik wacht nog steeds op de terugkeer van de MAVO, vergeefs ja, weet ik)

Chorizoworstje | 20-06-12 | 23:57

Mooi artikel, maar laten we wel zijn: alle wiskunde is feitelijk waardeloos. De meeste berekeningen worden beter door een PC gedaan, dus tenzij je één of andere Mathlab ontwikkelaar bent heb je er niets aan.

Heb leren differentiëren, integreren, differentiaalvergelijkingen moeten maken en Fourier-analyses gehad; doe er geen ene ruk meer me. Wie wel?

Nou dan.
Arhedis-Varkenjaab | 20-06-12 | 22:55 | + -1 -

Uhh ik? elke dag maar weer.

jutkut | 20-06-12 | 23:52

@André van Delft, In principe ben ik het eens dat er verkeerde dingen worden geleerd - meer logica en minder geometrie zou wel nuttig zijn anno 2012. Maar, als ik zo het genoemde VWO examen bekijk valt het wel mee met het lage niveau, en gaat het wel degelijk om dingen als functies analyseren/integreren/differentieren ed. Vergeet niet dat het op zo'n examen niet alleen om het antwoord, maar ook om de methode gaat. Daar helpt de grafische rekenmachine dus niets bij.

De realiteit is natuurlijk dat voor rekenwerk zoals bepalen van de daadwerkelijke cijfers die uit een integratie/differentiatie komt, je die tegenwoordig ook in de praktijk op je beroep veel beter de computer kunt gebruiken. Dat gebruik van een grafische rekenmachine is dus ook een vaardigheid die nuttig is in het leven nu.

Rekenmachines gebruiken voor *alle* berekeningen op laboratoria, apotheken en medische instellingen zijn vaak trouwens een (vanuit de organisatie) verplichte procedure, ook als het antwoord triviaal is.

Blasfemie | 20-06-12 | 23:48

André van Delft | 20-06-12 | 20:32 |
Goed van deze minister dat ze in ieder geval zo reageerde, niet iedereen is zo betrokken met z'n kinderen.

lanexxx | 20-06-12 | 23:48

@Godsammekraken | 20-06-12 | 22:35

Is fantastisch wat ze op hun site zetten hoor. Toch is het iedere keer de VVD die in de regering zit en besluit om studenten, vooral betastudenten, weer eens lekker een oor aan te naaien. Als 't aan de vvd lag, was er al helemaal geen stufi meer, en kon je echt alleen maar studeren als je ouders rijk en gul genoeg waren. Kun je gaan ontkennen, met hun site, maar dan moet je het nieuws daarover iets beter volgen.

Pindakees | 20-06-12 | 23:40

En die Jan Lul van een Cohen krijgt weer een baantje toegespitst waar echt helemaal, echt helemaal, maar dan ook helemaal niemand in dit hele land ook maar iets aan heeft. Alleen maar geld verdienen met niks en de boel (afbraak maatschappij) in stand houden. Smerige gore rotte bende is het ook!

trippert | 20-06-12 | 23:37

De stelling van Pitagyros dat is toch zo'n driehoekig deeglapje gevuld met wat groenten, vlees en tatziki, opgerold en drie tandenstokers er doorheen zodat het rechtop kan staan!?

eagleye | 20-06-12 | 23:16

Dolle Dries | 20-06-12 | 22:34 |
Dat snap ik maar al te goed. Want ik ken dat van andere vakken dan wiskunde. Ik heb waarschijnlijk onvoldoende benadrukt dat ik vooral kritiek had op dat een MTS-absolvent niet eens het rekenkundig niveau had wat in mijn tijd als voorwaarde gold om over te gaan naar de vijfde of zesde klas LO. En dat is m.i. eerder aan systeemfouten dan aan de competentie en inzet van leraren te wijten.

WirMachenMusik | 20-06-12 | 23:05

Op vrijdag 26 januari 2007 schreef ik in de comments van Elsevier ( voor ik daar geroyeerd werd ) al:
. . . .
Het begon in 1968 met de Mammoetwet, de verander-cultus.
Dat was passend, om een uitgestorven dier als symbool te kiezen voor de 'luchtfiets-maraton' in het onderwijs.
Sindsdien volgde de ene verandering de andere, in steeds rapper tempo, op.
Aanpassen moet natuurlijk in deze tijd van voortschrijdende technologische en sociale ontwikkelingen.
Maar waren de betreffende politici, adviseurs, 'verander-deskundigen' en beslissers wel capabel ?
Werkte het professionele 'positivisme' van de doorgaans linkse, en blijkbaar wat te naïeve, leerkrachten niet averechts ?
Bleken zij daardoor niet kritisch genoeg ?
Waren de rapporten en evaluaties over de kwaliteit van onderwijs objectief genoeg ?
Wie controleerde de controleurs ?
Resultaat:
Zowel de mammoet als de mammoetwet bleken zich niet juist te kunnen aanpassen aan veranderingen.
De langharige olifant, Ambachtschool, Mulo en HBS bestaan niet meer.
De juf kan niet meer spellen, en de meester niet meer rekenen.
Een HBO-er presteert in de praktijk beter dan zijn/haar universitair opgeleide evenknie.
Teksten in studieboeken zijn te vaak socialistisch getint
In verhouding tot onze buurlanden doen onze opleidingen het steeds slechter.
Leerlingen demonstreren -nota bene- voor meer, en betere lessen.
Als kinderen nog wat leren, komt dat meer door de persoonlijke inzet van leerkrachten, dan door een goedwerkend opleidingssysteem.
Het vermoeden dat de successievelijk verantwoordelijke bewindslieden, sinds '68, de juiste weg volgden, blijkt niet waar !
......
Maar er werd niet naar mij geluisterd, en nu moet Cohen wat verstandigs gaan zeggen.
Gaat nooit goed, arme leerlingen, arm Nederland.

Willem X | 20-06-12 | 23:00

Mooi artikel, maar laten we wel zijn: alle wiskunde is feitelijk waardeloos. De meeste berekeningen worden beter door een PC gedaan, dus tenzij je één of andere Mathlab ontwikkelaar bent heb je er niets aan.

Heb leren differentiëren, integreren, differentiaalvergelijkingen moeten maken en Fourier-analyses gehad; doe er geen ene ruk meer me. Wie wel?


Nou dan.

Arhedis-Varkenjaab | 20-06-12 | 22:55

Rekenles in de basisschool... iedere dag een ramp met die slechte methodes van tegenwoordig. Als leerkracht heb ik geen keus: de methode die in gebruik is MOET door de leerkracht gevolgd worden.Inderdaad een ramp door ivoren toren wwetenschappers opgelegd.

Iwmac | 20-06-12 | 22:53

dikke kutlul | 20-06-12 | 19:16 | + -6

Uw lesuur van 45 minuten bevat maar 35 minuten. Rekenmachientje kwijt?

Arhedis-Varkenjaab | 20-06-12 | 22:52

WirMachenMusik | 20-06-12 | 22:20
Iedere docent zou er een moord voor doen om zoveel aandacht aan een leerling te kunnen besteden, echter: in een klas van 30 leerlingen kun je die individuele aandacht niet altijd geven. En frontaal onderwijs is helaas vele malen minder effectief.

Voordat ik twee jaar terug zelf leraar werd en ik als student bijlessen verzorgde, begreep ik ook nooit hoe het kon dat leerlingen bij mij basisvaardigheden zo snel ontwikkelden.

Dolle Dries | 20-06-12 | 22:34

Hoezeer ik ook mee dreig te gaan in de brief wil ik toch een kanttekening plaatsen.
Als wiskundedocent erger ik me inderdaad aan het feit dat ik gedwongen door eindtermen onvoldoende aandacht aan de basis kan besteden, tegelijkertijd is er een reden dat er niet alleen maar gerekend wordt in sommen waar het meteen duidelijk is wat er gevraagd wordt: zo werkt de ware wereld ook niet. De drive om de leerlingen ook toepasbaarheid van wiskunde te tonen en leren is helaas bij vlagen doorgeschoten.

Dolle Dries | 20-06-12 | 22:30

AntiSoof | 20-06-12 | 22:07 |
ik ben niet geïnteresseerd in discussies, maar wel in kennisoverdracht. Maar als je liever dom wilt blijven dan is mij dat ook goed hoor. is alleen maar voordelig voor mij :)

damnschreeuwer | 20-06-12 | 22:28

Nog een illustratief voorbeeld. Een tijdje geleden heb ik 'n neefje geholpen die van de MTS-Wtb naar HTS-TB ging. (Voor HTS-Wtb werd hij afgewezen vanwege zijn wiskunde-niveau).
Je gelooft het misschien niet maar tijdens de eerste bijles bleek hij niet eens te weten dat 1/2=0,5=50%.
Met breuken rekenen was ontstellend zwak. Heb hem meteen verboden om voor zoiets als 6x4 naar het rekenmachientje te grijpen. Hij heeft zijn wiskundetentamen (tot en met eenvoudige differentiaal en integraal-rekening) uiteindelijk gehaald met een zesje. Kansrekening ging daarna van een leien dakje met ruime voldoendes als resultaat.
Ik wil daarmee slechts aangeven dat het zeker niet alleen aan de scholieren/studenten ligt. Als het mij, als niet eens wiskundeleraar zijnde, lukt om iemand in zo'n korte tijd de stof van enkele jaren VWO op een minimumniveau bij te brengen, zou dat in het regulier onderwijs toch ook moeten kunnen lukken.

WirMachenMusik | 20-06-12 | 22:20

@hooliganica hollandi

(Dit object staat symbool voor de onderwijsvernieuwing/vernieling die begin jaren 80 in gang werd gezet:het giftige gele koffertje van Deetman.)

De afbraak van het onderwijs is toch al begonnen eind jaren' 60 met het opdoeken van een mooi instituut, de HBS met verplichte taalvakken en wislunde en daarna volgde de LTS want Nederland zou het wel verder kunnen zonder handwerkers en ambachtslieden. De MTS voor technisch middenkader verdween naast het sluiten van de oude HTS. MEAO en HEAO kapot.... Eindeloze schaalvergroting en verwatering. Verbazingwekkend hoe op befehl van Den Haag goed functionerende zaken in korte tijd zijn afgeschaft.....

De HBS toen onderwijs nog onderwijs was.....

nl.wikipedia.org/wiki/Hogereburgerscho...

strikdewepstroper01 | 20-06-12 | 22:13

@Cor Rupteling | 20-06-12 | 22:03
en anders shag.

miko | 20-06-12 | 22:13

@damnschreeuwer | 20-06-12 | 22:01
Die speltheori is wat die is. Maar zo discussieer ik liever niet (met linkjes enzo.

AntiSoof | 20-06-12 | 22:07

@allan phil | 20-06-12 | 20:58
Laten we beginnen met 'check' te vervangen door 'controleer'.

Cor Rupteling | 20-06-12 | 22:03

@miko | 20-06-12 | 21:58
Ik vrees ook dat het 'klimaat' in Nl (en trouwens heel Europa heeft daar last van) inderdaad niet aardiger wordt.

AntiSoof | 20-06-12 | 22:01

@AntiSoof | 20-06-12 | 21:55
Leven verbieden? Daar is onze regering al een tijdje mee bezig.

miko | 20-06-12 | 21:58

@miko | 20-06-12 | 21:50
Ik ken er één. Heel dichtbij. En dat was niet leuk om mee te maken. Maar ook jij hebt gelijk. Relatief valt het wel mee. De ergste dood is nog de gewone. Daar gaan de meesten aan onderdoor. Dús.

AntiSoof | 20-06-12 | 21:55

@Van Duyvenbode | 20-06-12 | 21:45
Mwoah.Mijn kinderen hebben ook op een privé school gezeten.Ik betaalde me blauw en het resultaat hield niet echt over.Wel veel activiteiten en mooie spullen.Dat wel.Ow en de eigenaar/directeur had een mooiere auto.

miko | 20-06-12 | 21:53

@AntiSoof | 20-06-12 | 21:43
Donder toch op.Asbest word zwaar overtrokken.Zorg ervoor dat de ruimte een hoge vochtigheid houd of beter een lichte mist heeft.Verwijder het asbest stort het onder water en het risico is te verwaarlozen.weer zo een regeling waar de overheid flink achter zit.Hoeveel mensen ken je met asbestose? Gezien de hoeveelheid asbest in onze maatschappij en het aantal doden(1200 tot 1800) valt het wel mee.Er gaan meer mensen dood aan drank.

miko | 20-06-12 | 21:50

@Litsehimmel | 20-06-12 | 19:16
Ik zou maar niet te optimistisch zijn over de wetenschappelijke begaafdheid van uw kroost.
U was het die schreef n.a.v. www.powned.tv/nieuws/tech/2012/06/home...

"Gewoon doorgaan met alle alternatieve geneesmiddelen verbieden en alternatievelingen belachelijk maken. Als over een jaartje of tig de huidige samenleving door simplificatie en eenzijdige specialisatie in elkaar sodemietert zijn die achterlijke alternatievelingen wel degenen die weten hoe ze zichzelf kunnen genezen"

drieluik | 20-06-12 | 21:48

@AntiSoof | 20-06-12 | 21:33 | + 0

geen idee, dat vermoede ik, ik sta versteld van de gematigde/correcte reactie, ik had me lichtelijk al voorbereid op de gemiddelde scheld serenade die je hier kunt verwachten maar het is welkome afwisseling.

meerisminder | 20-06-12 | 21:47

Niemand heeft wiskunde nodig om te weten dat de overheid ons naait.

De Zwijger | 20-06-12 | 21:47

Terug naar de menselijke maat is alleen nog op privéscholen te vinden helaas.
Ome Gijs | 20-06-12 | 21:32

Ja, alleen wie geld heeft kan het zich zo langzamerhand nog veroorloven als mens te worden behandeld en niet als nummer.

Rest In Privacy | 20-06-12 | 21:45

miko | 20-06-12 | 21:33 |
♥♥♥

damnschreeuwer | 20-06-12 | 21:44

Beter van niet.
*huilt*

miko | 20-06-12 | 21:43

@@damnschreeuwer | 20-06-12 | 21:34

In 70% van al onze huizen, scholen en gebouwen zit nog asbest. Verstopt achter plafonds, in jaren zeventig-zeil of in golfplaten daken. Al dat asbest vormt een groot probleem als je het niet zorgvuldig weghaalt. Maar daar zijn wel enorme kosten mee gemoeid. Vooral particulieren die het willen verwijderen uit hun huis, komen gemakkelijk in de verleiding om een goedkopere oplossing te kiezen. Zij nemen hun toevlucht tot illegale asbest-verwijderaars die zich op internet aanbieden. Omdat deze ‘free riders’ het niet zo nauw nemen met de regels, blijven de bewoners achter met een huis vol rondzwevende asbestvezels. Met alle risico’s van dien.
(zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.htm...)

AntiSoof | 20-06-12 | 21:43

Waar blijft "stop de taalramp? ".

De rekenmethode die mijn 12 jarige dochter op school had was ook volslagen onzinng ......

chani | 20-06-12 | 21:41

@Willem VanDer Decken | 20-06-12 | 19:43
Alsof andere privatiseringen (openbaar vervoer, ziektekosten) zo gunstig zijn gebleken.

Cor Rupteling | 20-06-12 | 21:41

@lekkurlinx | 20-06-12 | 21:36
onglooflijk dat het kan..
Nu ga ik nog wat hersencellen kapodT maken.Laterszzzz

miko | 20-06-12 | 21:39

@damnschreeuwer | 20-06-12 | 21:34
Ik heb geen zin in dualistisch gedoe. Kapitalisme mag jij leuk vinden, ik zie het al verraad aan de mens.

AntiSoof | 20-06-12 | 21:36

@ N = 1 19:53 lutser

Die kan er ook niet zo veel aan doen lutser, de meeste ambtenaren op het ministerie die worden betaald om nieuw beleid te bedenken lutser zijn links lutser!

eerstneukendanpraten | 20-06-12 | 21:35

AntiSoof | 20-06-12 | 21:08 |
1. ja
2. dat was in de jaren 80
3. raam open zetten geeft te veel noise.
4. dat was in de jaren 60, nu is het verboden. ben je soms een alu-hoedje die in de tijd is blijven hangen?
5. dude.. i'm not even ...
6. ... i dont get it! need more pictures!!
7. sure, je bent een slachtoffer. allemaal de schuld van 'het systeem'. ligt niet aan jou hoor, maar aan de kapitalist.

damnschreeuwer | 20-06-12 | 21:34

@damnschreeuwer | 20-06-12 | 21:17
Ach het was meer een grapje.Die coltrui hoeft helemaal niet van lama wol gemaakt te worden.

miko | 20-06-12 | 21:33

@meerisminder | 20-06-12 | 21:25
Nee hoor, ik heb er geen moeite mee, waarom zou ik?

AntiSoof | 20-06-12 | 21:33

@Van Duyvenbode | 20-06-12 | 21:27
Hulde hulde hulde hulde. Had ik al hulde gezegd? Hulde dus. Centraliseer het onderwijs maar dat is een richting die de politiek juist niet opgaat. Want dan heb je er zelf maar last van en ben je ook nog eens direct verantwoordelijk.
Terug naar de menselijke maat is alleen nog op privéscholen te vinden helaas.

Ome Gijs | 20-06-12 | 21:32

@WittgensteinsNeffe | 20-06-12 | 20:32:

"Ik vindt het niveau van m'n kinderen sowieso om te janken"

Nee, en van hun vader hoeven ze ook niet veel hulp te verwachten. (Ik vindT)

Tapu | 20-06-12 | 21:30

Weer stuk! Joris, je link rewrite stukkie doet gek!
www.pythagoras.nu

deniea | 20-06-12 | 21:28

Voor de nuchtere mens is wel duidelijk hoe goed onderwijs eruit ziet. Rust, orde, tucht en regelmaat. Creativiteit is leuk en zelfs hard nodig, maar heeft een solide basis nodig. Scholen moeten de menselijke maat hebben. Enfin, dat is allemaal klontjes.
De vraag, oh, de grote vraag is natuurlijk: waarom doen we dat niet?????
Antwoord: de onderwijspraktijk is een krachtenspel waarin de besturen een grote vinger in de pap hebben. Scholen hebben een lumpsum gekregen en besteden geld naar eigen inzicht. En dan krijg je de klad erin, gaan managers zich er tegenaan bemoeien, gaan bestuurders machtspelletjes spelen...
En wat is nu de oplossing? Een oplossing is in ieder geval dat de overheid weer de baas wordt. Dat onderwijs centraal geregeld wordt. Geen onderwijs conglomeraties meer die de concurrentie in de regio uitschakelen. Geen koninkrijkjes meer.
Probleem: dat is niet conform met de huidige trend van "marktwerking" - de cynische houding van de staat die de eigen verantwoordelijkheid ontloopt.

Rest In Privacy | 20-06-12 | 21:27

@meerisminder | 20-06-12 | 21:17
Weet je, van jouw kant heb je natuurlijk gelijk. En je ziet het van de leuke kant. Maar, ergens is het triest.
AntiSoof | 20-06-12 | 21:24 | + 0

jep. moeite mee?

meerisminder | 20-06-12 | 21:25

Ik herken het helaas maar al te goed.
Heb zelf tijdje voor de klas gestaan (Natuurkunde op HAVO en VWO) en een jaar informatica op de TH-Rijswijk les gegeven. Het was vaak pijnlijk om te zien hoe sommen en analytisch denken ging bij de leerlingen.

Herkende het ook bij mijn eigen studie de collegeresponse reacties op bv de inleiding elementairerelativeitstheorie, gegeven door de heer Oedayrajsingh Varma aan de TU Delft. Veel mensen vonden het 'saai'.
Zijn reactie zal ik nooit vergeten: "Saai? Het is een strak wiskundig betoog, geen stripverhaal!"

Erg typerend voor de huidige situatie, het is er langzaamhand ingeslopen.

Het filmpje op leraar 24. Die mensen die daar aan het woord zijn, zijn misschien prima voor te bepalen wat het curriculum voor een studie vrijetijdskunde ofzo moet zijn, maar zo moet je niet met wiskunde omgaan.

Hoe ik denk dat het beter is, te zien op bv: www.pythagoras.nu
En mooie en goed te begrijpen manier om met wiskunde om te gaan.

deniea | 20-06-12 | 21:24

@meerisminder | 20-06-12 | 21:17
Weet je, van jouw kant heb je natuurlijk gelijk. En je ziet het van de leuke kant. Maar, ergens is het triest.

AntiSoof | 20-06-12 | 21:24

@Superior Bastard | 20-06-12 | 20:34
Ja? Volgens mij niet. Staat perfect zo. Even herschreven in: "Mijn linkse doch lieftallige echtgenote, die al 20 jaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs werkzaam is, vraagt mij om je hartelijk te danken voor dit artikel van Rossem," maakt dat misschien duidelijk. Maar dat is mijn meninkje.

lekkurlinx | 20-06-12 | 21:23

En de heer André van Delft heeft volledig gelijk! Ik vrees alleen dat de minister er in zijn geheel niets van snapt. (of ambtenaren de opdracht geeft snel iets nieuws te verzinnen, zie vorige post)

Mesmer | 20-06-12 | 21:21

Onder de komende verlichte dictatuur onder leiding van de gooi en smijtwerker wordt het ministerie van onderwijs grootschalig gereorganiseerd.
.
Allereerst wordt de situatie teruggedraaid tot de situatie van voor de mammoetwet. Leraren worden weer gewoon aangesproken met mevrouw of meneer ( al naar gelang het geslacht van betreffende onderwijsgevende).
.
Discipline en rust zijn de basisprincipes van ons nieuwe oude onderwijssyteem
.
Het vmbo wordt weer zo ingericht dat jongeren weer een vak leren in plaats van niks(en). Het leerlingwezen wordt in ere hersteld.
.
De grote schoolcombinaties worden weer ontbonden en gereorganiseerd in scholen met een menselijke maat
.
Het ministerie van onderwijs zal voortaan bestaan uit een vaste staf van niet meer dan 200 ambtenaren, die in geen geval meer zelf sleutelen aan het onderwijsconcept.

gooi en smijtwerker | 20-06-12 | 21:20

Het onderwijs is er met elke "vernieuwing" op achteruit gegaan. En helaas zullen er nog vele "vernieuwingen" volgen. Want terug gaan is ouderwets en alleen nieuwe truukjes kunnen de wereld redden. Ofzo..

Mesmer | 20-06-12 | 21:19

sterf! het blijkt maar weer dat ik ook slachtoffer ben van het onderwijssysteem antwoorden is natuurlijk opmerkingen.

meerisminder | 20-06-12 | 21:18

miko | 20-06-12 | 20:43 |
ik ben zelf een creatieve ict-er,
ontwikkel high-end audio-software en een eigen OS (ik noem het vanwege je S.Jobs voorbeeld), maar omdat ik ook wel eens (in 5 jaar)op vakantie wilde heb ik nu een paar jaar logistieke processen gekoppeld (voor zo'n 30% van logistiek NL. Opbrengst: iets met >6 cijfers, voor BV NL. niet voor mij helaas).
Pragmatisch werken en creatief zijn gaat heel goed samen. Sterker nog, zonder creativiteit is het vrijwel onmogelijk. Ik ben dan ook erg voor meer creativiteit in het onderwijs, maar ben er op tegen dat als iets maar in een stripverhaal wordt verteld dat het dan logisch en begrijpelijk is.
Helaas denk te veel mensen dat creativiteit iets is met kleurpotloden, vingerverf of kleien op de hei. Creativiteit gaat juist om innovatie, out-of-thebox-denken en schijt hebben aan die sukkels die je toch nooit zullen begrijpen. En wiskunde.
www.youtube.com/watch?v=gsWKyFg9IdM

damnschreeuwer | 20-06-12 | 21:17

@ Een kleine opsomming;
1. Willen we té slimme kinderen?
2. Tl-buizen maken de kinderen vaak slaperig en geven soms koppijn.
3. De luchtvetilatie is vaak van bedroevende kwaliteit.
4. Asbest is vreselijk. Veel scholen bevatten dat. Is zo een kind goed geslaagd, dan kan het voorkomen dat het eerder ernstig ziek wordt.
5. Men verandert alles zodat de ouderen het kontakt met de jeugd verliezen.
Er is eigenlijk maar één belangrijke taal en das latijn. De boeken in het latijn zijn altijd leesbaar en begrijpelijk.
6. De lessen zijn vaak saai.
7. We leven in een naar systeem. Er wordt verdeeldheid ipv vrede gezaaid. Jammer.
AntiSoof | 20-06-12 | 21:08 | + 0
even de antwoorden op je vraag en antwoorden;

1) ja dat willen wij.
2) je moet ook niet steeds naar boven kijken.
3) ze mogen blij zijn dat ze lucht krijgen.
4) boeijuh
5) latijns? rofllolol effe nadenken waneer ik dat voor het laatst heb kunnen gebruiken... ohja nooit!
6) jep daarom skippen.
7) flowerpower! kan niet verdeeld genoeg zijn!

meerisminder | 20-06-12 | 21:17

@het moet niet gekker | 20-06-12 | 19:18
Hier thuis hetzelfde! Mijn kids leren ook thuis het opdreunen van tafels net zolang ze niet eens meer hoeven nadenken over het antwoord. Gevolg: Op school ineens de beste in rekenen. Niet een beetje maar met kop en schouders, dat werk.
.

Zoals ook in het stuk van Jan van de Craats staat: Eerst oefenen oefenen oefenen. Dat eerst inzicht willen hebben is m.i. het gevolg van de feminisering van het onderwijs. Eerst tientallen jaren in talloze werkgroepjes en kulclubjes onder het genot van vele kopjes groene thee uitkristaliseren hoe zij denken dat kinderen gelijkwaardig en vooral niet competitief naar een diploma te moeten loodsen waarna ze in een vrolijke deeltijdbaan kunnen belanden. Not anymore in this economy they don't.

Darwinzijdank heb ik mijn wis-en natuurkundeboeken van vroeger nog bewaard voor de onvermijdelijke bijles die gaat komen.

Ome Gijs | 20-06-12 | 21:15

@Der Lehrer

Haha, woops, iets te snel gelezen. Ik zat net namelijk, op powned, nog in een discussie met iemand die beweerde alles terug te willen draaien tot voor 1900. Vandaar mijn fout in het lezen. Mijn excuses.

Maar dan komen onze meningen al een stuk dichterbij elkaar in de buurt. En met 'iedereen moet recht hebben op onderwijs' is mijn voornaamste standpunt dat je financiele status van je ouders geen reden mag zijn dat je niet naar school kunt of niet kunt studeren.

Pindakees | 20-06-12 | 21:11

@kattenfluisteraar | 20-06-12 | 20:53
Scherp gezien.

AntiSoof | 20-06-12 | 21:11

Dit is toch wel een brief waarvan ik even moet slikken. Ik heb wiskunde b1 met twee vingers in mijn neus gehaald, maar kan de werking van een sinus of cosinus aan niemand uitleggen.. Noch het nut ervan. Dat was een functie op de TI 83 die je gewoon even correct moest uitvoeren. Lag echter niet aan de leraren, die wilden dingen wel uitleggen. Maar zelfs met enige interesse in de achterliggende functies was dat waarschijnlijk een stap te ver.
 
Mag deze meneer een baan als adviseur aan het ministerie?

Lyrthion | 20-06-12 | 21:11

Een kleine opsomming;
1. Willen we té slimme kinderen?
2. Tl-buizen maken de kinderen vaak slaperig en geven soms koppijn.
3. De luchtvetilatie is vaak van bedroevende kwaliteit.
4. Asbest is vreselijk. Veel scholen bevatten dat. Is zo een kind goed geslaagd, dan kan het voorkomen dat het eerder ernstig ziek wordt.
5. Men verandert alles zodat de ouderen het kontakt met de jeugd verliezen.
Er is eigenlijk maar één belangrijke taal en das latijn. De boeken in het latijn zijn altijd leesbaar en begrijpelijk.
6. De lessen zijn vaak saai.
7. We leven in een naar systeem. Er wordt verdeeldheid ipv vrede gezaaid. Jammer.

AntiSoof | 20-06-12 | 21:08

@kattenfluisteraar | 20-06-12 | 20:53
Hierbij een voorbeeld van waar dit stuk over gaat inclusief toepassingsopgaven.
www.henkshoekje.com/ProgrammaDownload/...

Bedenk dat dit een reken examen wordt naast/los van de wiskunde examens! Het VO moet dus het rekenniveau van de de leerlingen op peil brengen/houden. Als men vervolgens hierbij toch weer de rekenmachine gebruikt mag worden, volgt bovenstaande onderwijsbrief.

hoorcollesje | 20-06-12 | 21:05

@A_E | 20-06-12 | 20:38
Op zich een rake opmerking, ware het niet dat vertaalcomputers nog te wensen over laten. Je opmerking gecopy-past naar google translate en daar laten vertalen naar Engels en Duits levert dit op:
Why does the calculator in mathematics, but we do not use computer translation in foreign languages?
Warum funktioniert der Rechner in der Mathematik, aber wir verwenden keine Computer-Übersetzung in Fremdsprachen?

lekkurlinx | 20-06-12 | 21:05

André van Delft | 20-06-12 | 20:56
Akkoord, maar dat is in de eindfase. Daarvoor wordt weinig aandacht besteed aan tekstopbouw, ook niet bij de andere vakken. Daarna trouwens ook niet; als je pas echt een potje wilt janken, dan raad ik je aan om de gemiddelde scriptie op master-niveau te lezen.

harry pikkel | 20-06-12 | 21:03

18 hoogleraren hebben een mening die de briefschrijver niet aanstaat en omdat fraudeur Stapel een van die hoogleraren is verwerpt de briefschrijver de mening van die (je zou zeggen: gezaghebbende) groep.

Het niveau van de wiskunde mag dan laag zijn (dat wil ik best geloven), het redeneren van deze meneer is ook ondermaats.

Fret Kroked | 20-06-12 | 21:02

Zullen we gewoon weer onderwijs doen zoals dat was in de jaren tachtig? Dat gaat het weer als vanouds en leer je nog wat. Oja, en schrap de studie managment dan ook. Diegenen die daar geschikt voor zijn komen dan vanzelf weer boven drijven op basis van kunde. Niet op basis van vier jaar langer op school blijven hangen.

Mark van Leeuwen | 20-06-12 | 21:00

@André van Delft | 20-06-12 | 20:56

Nou nou. Eindelijk de stoute schoenen aangetrokken. Wat moet een linksmens zoals jij hier?

pius | 20-06-12 | 20:58

Die debilisering vindt niet alleen in het rekenonderwijs plaats, maar ook in het taalonderwijs. Geen kind kan nog een foutloze tekst opstellen, trouwens, check de krantenartikelen een keer op spelfouten. Het is diep triest.

allan phil | 20-06-12 | 20:58

@Mark van Leeuwen | 20-06-12 | 20:56 |

Of hoeveel Griekse meloenen een beetje ESM -fonds heden ten dage doet....

Parel van het Zuiden | 20-06-12 | 20:58

Pindakees | 20-06-12 | 20:45 |
"me" reactie? Misplaatst bij DIT onderwerp ;)

Verder zitten wij eigenlijk in een rare situatie. Aan de ene kant hebben we geen democratie, maar een schijndemocratie. Want Van Amsberg en haar kliek bepalen. Aan de andere kant hebben we een ochlocratie i.p.v. een democratie. Dat verwar je met elkaar. In een echte democratie hebben fatsoenlijke mensen, eersteklas burgers, stemrecht en bepalen zij waaraan hun belastinggeld uitgegeven wordt. Nu hebben wij een ochlocratie (als gymnasiast weet je wat dit betekent) en dat is dus een UITWAS of een EXTREME van de democratie. Daar zit het probleem dus in.

En nee, niet iedereen is gelijk, dus niet iedereen hoeft dezelfde kansen te krijgen. Sommigen moeten ervoor knokken, maar komen er toch wel, anderen krijgen wat cadeau van hun ouders en verpesten het alsnog. Het middelt wel uit.

Daarbij wilde ik de regels en wetten vanaf 1990 terugdraaien, niet 1890. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over basale zaken die wegvallen. Vanaf 1990 en misschien al iets eerder, hebben we alleen nog maar clowns en "mensen die een projectje"doen gekregen - in de hele samenleving, omdat "iedereen alles maar moet kunnen doen". Dit in tegenstelling tot de eerdere periodes waar mensen nog een vak hadden geleerd of in elk geval zich ergens voor inzetten.

Der Lehrer | 20-06-12 | 20:58

harry pikkel | 20-06-12 | 20:52 | + 1
Herkenbaar, helemaal mee eens derhalve.

Superior Bastard | 20-06-12 | 20:57

Nou gelukkig maar dat de Welzijnssector een oase van efficiency en humaniteit is. Anders hadden we pas echt een probleem.

pius | 20-06-12 | 20:57

Blijft natuurlijk weer de vraag open staan of er wel belasting betaald wordt met de verkoop van die Griekse meloenen. Dat had ik dan weer graag willen weten.

Mark van Leeuwen | 20-06-12 | 20:56

harry pikkel | 20-06-12 | 20:52
Mijn zoon moest voor de examens Nederlands veel schrijven, en voor Engels niet.

André van Delft | 20-06-12 | 20:56

@Cuyahoga | 20-06-12 | 20:44 |

Ik mis de standaard deviatie van toepassing op het percentage alcohol in een flesje Leffe. Er is een kans dat die zes flesjes allemaal iets minder dan het geclaimde percentage bevatten en u dus een extra afpilsbiertje nodig zult hebben om aan de 100% te geraken...

Parel van het Zuiden | 20-06-12 | 20:54

@faz | 20-06-12 | 20:47 |
Het is inderdaad een alpha en Beta strijd. De frontlinie ligt tussen hoe leert een kind en welk niveau wil ik binnen krijgen als ze bij mij op school komen.

hoorcollesje | 20-06-12 | 20:53

Toen ik een paar jaar geleden examens oefende met zoon 2 ondekte ik de wiskundige woordenbrij. " Als Henk zijn mongolide Broer uit het huis van zijn demente oma vertrekt om 12 uur en hij loopt over de straat die behangen is met foto's van Viola Holt met een snelheid van 1 km per uur Hoe lang is hij dan onderweg als hij op bezoek wil bij de zoon van Borat die getrouwd was met de maitresse van Hitler. Borat woont op 1 kilometer afstand gemeten door Diederik Stapel" Moeilijk he pa.... nee hoor... Pakt pen krast alle woorden weg blijven cijfers over... Het is eigenlijk een oefening in het verwijderen van bullshit. Heb je nog heel veel aan later in de maatschappij.

kattenfluisteraar | 20-06-12 | 20:53

André van Delft | 20-06-12 | 20:37
Ik geef zo hier en daar wat bijlessen Engels en Nederlands, en het niveau tekstverklaren ligt inderdaad redelijk hoog. Aan de andere kant is het huilen met de pet op wat betreft schrijfvaardigheid, terwijl dat nou juist een onderdeel is waarbij je niet alleen de taal onder de knie krijgt, maar tegelijkertijd ook leert om te argumenteren en logische verbanden aan te brengen. (En lange zinnen te schrijven, maar dat terzijde.)

De leerlingen gaven ook toe dat daar nauwelijks aandacht aan was besteed, waarbij ik wel het voorbehoud moet maken dat mijn ervaring niet verder reikt dan een paar scholen. Dus ik weet niet of het een landelijk probleem is. Sowieso een heikele kwestie om tijdvakken te vergelijken, omdat men maar al te zeer geneigd is om de eigen kennis en kwaliteiten van vroeger te overschatten.

harry pikkel | 20-06-12 | 20:52

Helemaal gelijk deze man. Toen ik op de basisschool zat moesten we s'ochtends altijd tafeltjes zingen. Terwijl dat nu niet meer gedaan word. Ik heb daar nog steeds plezier van, maar de kinderen nu hebben daar echt wel moeite mee.

Schlomo De Peaumeaux | 20-06-12 | 20:49

@Cuyahoga | 20-06-12 | 20:44
Jij zit dus ook nog op het VWO. :)

miko | 20-06-12 | 20:48

@Godsammekraken

Weetje wie pas echt een hekel hebben aan techniek/technische studies? ;) VVD-ers. Die proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat mensen gaan studeren, en al helemaal om te voorkomen dat ze dan ook nog nuttige studies willen doen zoals exacte wetenschap, die moeten maar minder stufi krijgen want die worden slim.

Pindakees | 20-06-12 | 20:48

Als je een taal leert moet je het ook gaan spreken en niet alleen woordjes leren.
Dat geldt ook voor rekenen. Dus niet alleen sommen maken maar ook herkennen hoe en wanneer je het moet/kan gebruiken. De kracht ligt in de combinatie.

Het VO ging klagen over het niveau en werd vervolgens zelf medeverantwoordelijk gemaakt door de overheid. Nu men het zelf moet doen komt men niet verder dan de rekenmachine.
Kwalijk nemen is echter moeilijk. Wie moet het geven? De basisvaardigheden rekenen geven, is niet voor iedere docent wiskunde weggelegt.

hoorcollesje | 20-06-12 | 20:47

Zou het niet komen omdat 95% van ons parlement, regering en overige bestuurders bestaat uit alpha's?

faz | 20-06-12 | 20:47

@Der Lehrer | 20-06-12

Leuk dat je me reactie geweldig vindt, maar daar ben ik het toch echt met een heleboel dingen niet met je eens.
De democratie is wat mij betreft toch echt een van de belangrijkste waardes van de Westerlijke samenleving. Dat niet alle regelingen even geslaagd zijn, ben ik met je eens, maar alles terug draaien is onzin. Eveneens met je standpunt over socialisme. Ik vind dat iedereen recht moet hebben op onderwijs, niet iedereen hoeft een vwo diploma te kunnen halen (das een behoorlijk verschil, al ziet niet iedereen dat) en het niveau mag echt omhoog (en daarmee bedoel ik niet alleen de examen eisen, maar hele onderwijssysteem an sich).
Persoonlijk ben ik vorige week geslaagd voor mijn gymnasium en ik kan moeilijk zeggen dat ik in die 6 jaar een daadwerkelijke uitdaging heb gevoeld.

Pindakees | 20-06-12 | 20:45

Parsons | 20-06-12 | 20:39
Same here.
Ik heb 6 flesjes Leffe met een alcoholpercentage van 6,5%.
Ik drink een flesje per half uur, dus om half 12 heb ik 39% alcohol in mijn bloed.
Ik vraag me af hoeveel afpilsbier van 5% ik daarna nog moet nemen om op 100% uit te komen.

Cuyahoga | 20-06-12 | 20:44

@lekkurlinx | 20-06-12 | 20:41
Op de man spelen is het zeker :-)

La Bailaora | 20-06-12 | 20:44

A_E | 20-06-12 | 20:38
Topcomment!!!

André van Delft | 20-06-12 | 20:43

@damnschreeuwer | 20-06-12 | 20:35
Inderdaad! Geen geloel.Weer in rijtjes in de klas en opletten. Eerst alles er even in stampen en de creatieve geesten komen later wel bovendrijven. Er moet uiteindelijk door 95% (wiskundig gezien dan) gewoon gewerkt worden.Een wereld vol Steve Jobjes kunnen we niet hebben.Dan zijn ergewoon niet genoeg Lama's voor de coltruien.

miko | 20-06-12 | 20:43

Wilhelmina Kuttje | 20-06-12 | 20:26

Er zijn idd veel goede psychologen; neem bijvoorbeeld Ben Wilbrink; schrijft uitstekende stukken en commentaren bij BON.
www.beteronderwijsnederland.nl/blog/13...

André van Delft | 20-06-12 | 20:42

@Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:57
Vergis ik me of bespeur ik hier een ad hominem?

lekkurlinx | 20-06-12 | 20:41

Zal ik ook een boekje opendoen over het geneeskundeonderwijs in NL? U wilt niet weten welke artsen u rond 2020 gaan behandelen...... Met dank aan de onderwijsmaffia in geneeskundeland, de zorgverzekeraars (regierol? Wegwezen met mensen zonder echte kennis) en marktwerkingspartijen. Bottom-line: we gooien de klachten van de patient in de google machine en hopen het goede antwoord te krijgen. Regel nu vast een goede arts voor later.OMG.

DrBowned | 20-06-12 | 20:41

Ach, ik maak me er niet meer druk om. Tegen de tijd dat de jongste kinderen klaar zijn met school is de olie op.

ongelovigehond | 20-06-12 | 20:40

André van Delft | 20-06-12 | 20:26 | + 2 -
Ongelooflijk of ongelovelijk.

Superior Bastard | 20-06-12 | 20:40

@André van Delft | 20-06-12 | 20:26
#PvdA
#GroenLinks
#D66
#SP
#CU

Enfin, jij weet.

En het ergste is, ze komen er mee weg. Het lult maar raak, er verandert toch niets. Alleen een hele dikke betonnen wal kan het schip nog keren.

Zo haalde ik van de week hier nog even www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&am... aan. Schijnt een gemiddelde VWO leerling al niet meer te begrijpen. #zucht

Ik ga zuipen.

Parsons | 20-06-12 | 20:39

Parsons | 20-06-12 | 20:34 | + 0 -
3 minuut 30 sec. dan toch.

Superior Bastard | 20-06-12 | 20:39

en...

Waarom wel de rekenmachine gebruiken bij wiskunde, maar gebruiken we geen vertaalcomputer bij de vreemde talen?

A_E | 20-06-12 | 20:38

dikke kutlul | 20-06-12 | 20:29 |
Ja, ientegrieren iesj moeilijk.

FreeElectron | 20-06-12 | 20:37

harry pikkel | 20-06-12 | 20:26

Niet alles is slechter geworden in het onderwijs. Ik vond dat het eindexamen VWO Engels een behoorlijk hoog niveau had dit jaar; het leek me moeilijker dan ik destijds maakte.

Het niveau van Wiskunde A en C leek me eigenlijk ook best goed, zeker als ik het vergelijk met de situatie van 33 jaar geleden: toen was wiskunde niet verplicht.

André van Delft | 20-06-12 | 20:37

Zo'n 15 jaar geleden kreeg ik op het VWO les in een proef-methode voor Wiskunde B. Beetje lijntjes trekken enzovoort. Onze scheikunde leraar stond verbaasd te kijken toen bleek dat wij de ABC-formule niet geleerd hadden. Die hebben we toen dus bij scheikunde maar geleerd.

Eindresultaat: scheikunde & natuurkunde 8 of 9, wiskunde B: 6. En op de universiteit had ik best moeite met wiskunde in de eerste jaren (informatica). Van statistiek had ik nog helemaal geen kaas gegeten (heb nog spijt dat ik op het VWO niet ook gewoon wiskunde A gedaan heb). Dat geeft toch wel te kennen.

A_E | 20-06-12 | 20:36

@Parsons | 20-06-12 | 20:26
Zo is het maar net :-)

La Bailaora | 20-06-12 | 20:35

"En om visie gaat het juist, het prikkelen van de fantasie, om vervolgens grootse en meeslepende projecten te verwezenlijken. ..."
Greetje Duisenberg | 20-06-12 | 20:07 |

Dat is juist waarom zoveel falen! gebrek aan pragmatisme! In plaats van praktisch realisme geloven ze in sprookjes, idealen, visies en dromen (van de jaren'70).
Ideeen zijn slechts 1% van het werk.
Maar GL en PvdA hebben daar een goede oplossing voor: anderen 99% van het echte werk laten doen, en zelf de credits opeisen.
Fuck visie! ga gewoon zelf iets realiseren, maf wijf.

damnschreeuwer | 20-06-12 | 20:35

@dikke kutlul | 20-06-12 | 20:29
Wat te denken van simpele formules om inhoud en oppervlaktes te berekenen? Inhoud van een bol,kegel,cilinder de meeste kunnen het niet.Je kunt zeggen dat 'ze' dat niet meer hoeven te kunnen maar je zelf controle is compleet weg.Zoals een meisje in een cafe me een keer 37,50 af wilde laten rekenen voor twee koffie en een tosti.De kassa zegt het! OOwwwww.Dan ga ik door het plafond.

miko | 20-06-12 | 20:34

wijsvinger | 20-06-12 | 20:26 | + 0 -
Nee, kan allebei namelijk.

Superior Bastard | 20-06-12 | 20:34

@Cuyahoga | 20-06-12 | 20:22
Eigenlijk is 3 minuut 50, de 50% waar ik op doelde. Want 7 gedeeld door 2 is 3,5. Toch?

Je wilt ze niet te vreten geven. Het is zo erg dat janken zinloos is.

Parsons | 20-06-12 | 20:34

@dikke kutlul | 20-06-12 | 20:29
Integreren is niet moeilijk....
Zie de multi-culturele samenleving.

* stiekem grinnikt *

Ing. eslapen | 20-06-12 | 20:32

Ik vindt het niveau van m'n kinderen sowieso om te janken, maar eerlijk: Ik kan van de stof die ze krijgen ook geen soep maken. Wiskunde is wiskunde en geen sociologische multiple choice. Dochter op HBO "communicatie" en weet niet wie Darwin is, heeft niet eens door wat natuurkunde is. Soms denk ik dat de ouderwetse methode zo slecht nog niet was.

WittgensteinsNeffe | 20-06-12 | 20:32

lanexxx | 20-06-12 | 19:36
In 2007 hadden GeenStijl een prima artikel over het VMBO-examen wiskunde.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/05/...

Mede daardoor ben ik kritisch naar het wiskundeonderwijs gaan kijken dat mijn kinderen krijgen.

Ik had deze brief ook naar De Volkskrant en NRC gestuurd, maar die hebben het beleefd afgewezen.

De minister heeft me inmiddels een vriendelijk mailtje gestuurd; ze zal mijn brief bespreken met de directie Voortgezet Onderwijs, en dankt me voor mijn betrokkenheid.

André van Delft | 20-06-12 | 20:32

Ik vindt het niveau van m'n kinderen sowieso om te janken, maar eerlijk: Ik kan van de stof die ze krijgen ook geen soep maken. Wiskunde is wiskunde en geen sociologische multiple choice. Dochter op HBO "communicatie" en weet niet wie Darwin is, heeft niet eens door wat natuurkunde is. Soms denk ik dat de ouderwetse methode zo slecht nog niet was.

WittgensteinsNeffe | 20-06-12 | 20:32

@André van Delft | 20-06-12 | 20:22
Dat is niet alleen het onderwijs dat jij 33 jaar geleden kreeg, dat is het onderwijs dat werd gegeven aan mij in de oude tweede fase. Tot enkele jaren geleden ging het in principe lekker met onderwijs op de middelbare scholen. Mensen die niks hadden met techniek of beta vakken deden EM, mensen die daar wel iets mee hadden NG of NT en daartussen nog verschillende combinaties mogelijk. Mensen die niks konden deden CM. Iedereen wiskunde en nog wat andere verplichte vakken, helemaal niks aan het handje. Ik heb de basis voor alles wat ik nodig heb op de TU gehad op het VWO.
Wat betreft de rekenmachine mogen gebruiken bij een toets of het eindexamen, bij de meeste vragen moest je gewoon bewijs leveren op papier, dus die rekenmachine kon je alleen gebruiken om je eindantwoord te controleren. Vragen waarbij je alleen de rekenmachine hoefde te gebruiken waren echt uitzonderlijk.
Maar tegenwoordig kom ik inderdaad mensen tegen die nog nooit iets met kansrekenen hebben gedaan, die vragen 'of integreren moeilijk is' en dat soort bizarre dingen.

dikke kutlul | 20-06-12 | 20:29

Ook te gek om los te lopen dat de CITO toets niet door testpsychologen wordt ontwikkeld, of tenminste op validiteit & betrouwbaarheid wordt getoetst. Want anders dan velen hier denken, hebben psychologisch onderzoekers - zeker testpsychologen - wel degelijk een prima wiskundige ondergrond (statistiek ja, maar met de huidige stand van kwantummechanica hangt inmiddels gansch het universum van stochasme aan elkaar).
Afgeven op sociologen, andragogen, antropologen, mij best, maar houd de psychologen (minus oplichters Stapel & Vonk) hier buiten, ja.

Wilhelmina Kuttje | 20-06-12 | 20:26

Toch is hier wel sprake van een paradox. Als het onderwijs vroeger zoveel beter was, waar de neuq komen al die babyboomers dan vandaan?

harry pikkel | 20-06-12 | 20:26

@ Superior Bastard | 20-06-12 | 19:17: nu de interpunctie nog. Haal die komma eens weg achter zijnde, en plaats die achter echtgenote.

wijsvinger | 20-06-12 | 20:26

Cuyahoga | 20-06-12 | 20:09
Parsons | 20-06-12 | 20:16

Ik zou eens willen weten via welke kronkels de belastingbetaler voor on-ge-lo-fe-lij-ke ZOEFI moet opdraaien.

André van Delft | 20-06-12 | 20:26

@Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:57
In tegenstelling tot jou beschikt hij over zeer veel intellectueel vermogen. Een niet te onderschatten denker. Buitenaards slim.

En zelfs dat dekt de lading nog niet.

Heb je "Bezorgde vaders" geleden? Niet? Dacht ik al.

Parsons | 20-06-12 | 20:26

Man! Met die Chipito-ChesterFlippo's van vroeger, waar je met vier willekeurige getallen altijd 24 moest maken! Daarmee oefende je basale rekenvaardigheden!!! De tering met je ZOEFI

eekeek | 20-06-12 | 20:25

Eindelijk iemand die zegt, wat iedereen denkt. Kan deze vent geen lijsttrekker voor de DKP worden?

Tascam | 20-06-12 | 20:25

@Der Lehrer | 20-06-12 | 20:16
Vallen er een hoop vuvudu stemmers af.Zijn ook geen netto betalers.:)

miko | 20-06-12 | 20:23

@Cuyahoga | 20-06-12 | 20:22
Misschien kun je het googlen.

Dmitri Dmitrievitsj | 20-06-12 | 20:23

hobbit | 20-06-12 | 19:13
Het gaat helemaal niet om te kunnen "hoofdrekenen" als alternatief voor de rekenmachine. De tafels tot 10 moet je uit je hoofd kennen, en twee getallen onder de honderd bij elkaar kunnen optellen zou mooi zijn.

Maar je moet wel de vaardigheid hebben om op papier grotere getallen met elkaar te vermenigvuldigen en op elkaar te delen. Veel daarin oefenen geeft een gevoel voor wiskunde. Door het gedonder met die rekenmachines blijft dat nu uit.

“2x3x4 leidde tot grote consternatie in een klas 5 havo wiskunde A, waar pas na lang doorvragen iemand met het goede antwoord kwam."
www.beteronderwijsnederland.nl/content...

Een VWO eindexamen zou zaken moeten toetsen als functies analyseren: bepalen nulpunten, extreme waarden, asymptoten; grafiek tekenen; zonder rekenmachine, en ook zonder dat er veel gecijfer bij komt kijken. Zoals het examen dat ik 33 jaar geleden kreeg.

André van Delft | 20-06-12 | 20:22

Parsons | 20-06-12 | 20:16
dus 3 minuten is 50% ?
*rekenmachine pakt*
Dan duurt het filmpje, uhm..., ja hallo, er zit geen 'minuten'-knop op mijn Casio, dus dat valt zo niet te berekenen.

Cuyahoga | 20-06-12 | 20:22

Greetje Duisenberg | 20-06-12 | 20:07
Mwoah, het is veel eenvoudiger te verklaren. Jaren van voorspoed leiden tot een zwakke mentaliteit waarbij alles mag en niets hoeft. Menselijk, al te menselijk.

harry pikkel | 20-06-12 | 20:21

Dat Diederik Stapel een van de auteurs van het pleidooi voor het realistisch rekenen is is alleszeggend. Wat een faal.

Dmitri Dmitrievitsj | 20-06-12 | 20:21

Ik kan hier wel om janken.

Heau even | 20-06-12 | 20:21

Klopt echt! Zo'n twintig jaar heb ik het gedeelte van het hoger onderwijs waarin ik werkzaam was als frontsoldaat zien wegzakken. Vooral op rekenen/wiskunde. In iets mindere mate óók op taalbeheersing en algemene ontwikkeling.
Tegelijkertijd werkte ik ook in het Vlaamse hoger onderwijs. En daar was het niveau niet slechts bij het begin al hoger maar is in die periode ook nauwelijks gezakt.
En wat het allemaal nog erger maakt ik heb die ontwikkeling ook bij nieuwe collega's waargenomen.

WirMachenMusik | 20-06-12 | 20:20

@Cuyahoga | 20-06-12 | 20:09
Eerder Bandirah. Om te huilen, echt.

Wie het beste voorheeft met zijn kinderen stuurt ze zo jong mogelijk naar een kostschool in het buitenland.

Dmitri Dmitrievitsj | 20-06-12 | 20:20

@Cuyahoga | 20-06-12 | 20:09
Ik heb het 3 minuten volgehouden. Dat is ongeveer 50% van de duur van dit schaamteloze goetmensgeneuzelfilmpje.

Parsons | 20-06-12 | 20:16

Godsammekraken | 20-06-12 | 19:48 |
Willem VanDer Decken | 20-06-12 | 19:43 |
Pindakees 19:42
vraagstaart 19:37

Allemaal geweldige reacties!

Het probleem begint al bij de democratie en het socialisme. Iedereen mag stemmen en elke gek mag een politieke functie bekleden. Er zijn eisen voor het simpelste beroep en zelfs McDonalds geeft je nog een cursus hamburgerbakken, maar elke debiel (Sharonneke!) kan het schoppen tot staatssecretaris (/esse) van Onderwijs.

Laten we eerst eens eisen stellen aan het Volksvertegenwoordigerstuig en aan de kiezer. Als je geen Nederlands kunt, mag je niet stemmen. Als je geen netto-belastingbetaler bent, mag je niet stemmen. Als je niet van het land houdt, mag je niet gekozen worden. Als je een sukkel bent ook niet.

Eigenlijk moeten we alle wetten en regels die vanaf 1990 zijn aangenomen terugdraaien en die twee of drie die wel goed waren, die doen we dan wel opnieuw.

Der Lehrer | 20-06-12 | 20:16

Hulde Andre, hulde. Kan niet anders zeggen. Ik weet hoe druk je het hebt en je dan toch nog inzetten om dit onder de aandacht te brengen.

Plus veel.

Parsons | 20-06-12 | 20:14

Crimineel, wat is dat filmpje aan het eind erg. Je moet als hedendaagse ouder dus zelf je kinderen rekenles gaan geven, op school leren ze het niet meer.

faz | 20-06-12 | 20:11

Heeft er iemand dat filmpje van ZOEFI eigenlijk al gezien?
Fuck me. Dit is echt Jiskefet x Monty Python x Gumbahh in het kwadraat.
Un-be-fucking-lievable.
Ik geloof niet dat ik genoeg drank in huis heb om dit vanavond nog te debunken.

Cuyahoga | 20-06-12 | 20:09

Dan begrijpen we nu tenminste waarom ze zo falen bij de Post, bij de NS, in de politiek, etc.
.
Ik vind Mark Rutte ook beslist geen goed opgeleide politicus, en Jan Kees ook niet. Geen idee wat ze precies voor opleiding hebben gedaan, maar enige visie ontdek ik niet, en ze hebben ook al geen goed verhaal [zoals de Belgische Annemie Turtelboom dat bijvoorbeeld wel heeft!].
.
En om visie gaat het juist, het prikkelen van de fantasie, om vervolgens grootse en meeslepende projecten te verwezenlijken. Zoals Steve Jobs en noem ze maar op.
.
Wat ze op Nederlandse scholen vooral leren is, hoe je in de groep moet passen, dus vooral niet excelleren of een buitenbeentje zijn, maar lekker 'grijs' om de randdebiele, mongole medemens niet jaloers te maken, want dat schijnt heel belangrijk te zijn of zo. Het nivelleringsideaal is wel zo leuk! Iedereen even dom en hufterig. Nou het is gelukt! Kijk maar om je heen!
.
Ach ik vermoed toch een komplot. Slecht geïnformeerde mensen zijn nou eenmaal makkelijker te kontroleren.

Greetje Duisenberg | 20-06-12 | 20:07

@reageerbuis | 20-06-12 | 19:53
Mensen die zoiets zeggen gebruiken vaak een rekenmachine enkel en alleen om simpel hoofdreken werk te doen.Als je een formule voor ze opschrijft weten ze niet hoe ze hem in moeten voeren.

miko | 20-06-12 | 20:06

@dugo | 20-06-12 | 19:48
Kijk kijk we hebben een voorbeeld. :)

miko | 20-06-12 | 20:04

protip: tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/

damnschreeuwer | 20-06-12 | 20:04

lol

Van Rossem heeft de primaire functie van door de Staat gefinancieerde scholen niet begrepen.

Maar goed, daar moet je ook heel cynisch voor zijn.

zovoklets | 20-06-12 | 20:03

Maar,

De stelling van Pythagoras is toch de marktleider in watermeloenpartjes?

zeg maar jansen | 20-06-12 | 20:01

Ik zat toevallig vandaag De Puinhopen van acht jaar Paars te herlezen en als er een ding waar Pim tegen ageerde was het wel de verstikkende bureaucratie van de technocraten in alle geledingen van de samenlevingen. Helaas werd hij eerst geridiculiseerd door zichzelf hoogintelligent noemende gelijkgeschakelde systeemdenkers en daarna afgeschoten door een door hen getolereerde frustofundamentalist.

JoranVanderdood | 20-06-12 | 20:01

tja onderwijs. doe mij maar de structuur van 1950 niet discussiëren of onderhandelen. gewoon simpel de keuze tussen doen wat je gezegd word of een tik met een liniaal

meerisminder | 20-06-12 | 20:00

Dit klinkt heel herkenbaar.... Mijn vrouw en ik zijn al een tijd in discussie met de directrice van school over met name de rekenmethode. Maar inderdaad, wij (allebei universitaire opleiding) hebben het bij het verkeerde eind. Echter, als we de Cito-gemiddelden willen zien, of de klassikale resultaten (geblindeerd) dan wordt dat verzoek afgewezen......

Snorry! | 20-06-12 | 19:59

@damnschreeuwer | 20-06-12 | 19:51: het koffertje dat de kinderen zelf in elkaar moesten knutselen was gemaakt van plastic waarin cadmium was toegevoegd als zachtmaker. Zwaar giftig.
Toen dit bekend werd toentertijd hebben mijn ouders het teruggestuurd met de post naar Den Haag en daarin waren zij niet de enige.
Behalve het koffertje was ook de inhoud giftig: folders over het nieuwe leren , klassen werden groepen etc etc .
1 Grote faalactie vanaf het begin.

hooliganica hollandi | 20-06-12 | 19:59

@lekkurlinx wiskundige, software ontwikkelaar.. maar ook "pownews tweeter", "bezorgde vader" (bezorgd over de islam that is), en klimaat scepticus:
twitter.com/#!/bezorgdevader_1

Ofwel, algemeen boze blanke man. Dan neem ik zo'n brief toch wat minder serieus.

Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:57

@N=1 | 20-06-12 | 19:53
Toentertijd is de afbraak begonnen! staat ook de A voor.

reageerbuis | 20-06-12 | 19:54

Statler en Waldorf | 20-06-12 | 19:51 |
doe er dan zelf iets aan, klagende lamlul!

damnschreeuwer | 20-06-12 | 19:54

Leraren wis,schei en natuurkunde waren vroeger de kloodTzakken.Daar viel namelijk niet te marchanderen.iets was goed of fout.Nu is dat ook niet meer het geval.De hele klas de vraag vaut? Dan schrappen we hem toch.

miko | 20-06-12 | 19:54

@miko | 20-06-12 | 19:49
Die win je ongezien ;) van zo'n sukkel.

reageerbuis | 20-06-12 | 19:53

eerstneukendanpraten | 20-06-12 | 19:04 | + -1 -
De laatste 10 jaar slechts 1 staatssecretaris van onderwijs van de PvdA. Verder alleen maar VVD, CDA en D66. Lutser.

N=1 | 20-06-12 | 19:53

@DeDroit
Gelukkig!

McSnor | 20-06-12 | 19:52

Weet wat het ergste is. Dat je weet dat hier toch niets mee wordt gedaan. Al faalt beleid nog 20 jaar, er zullen geen initiatieven worden genomen ter verbetering. Er is een groep die zo overtuigd is van het gelijk van haar gelijk, dat elke hint van falen van tafel zal worden geveegd. Net als graaiende managers in de zorg, is het hardnekkig, alomvattend en zichzelf in stand houdend.

Statler en Waldorf | 20-06-12 | 19:51

hooliganica hollandi | 20-06-12 | 19:32 |

Aaarrgh!!
flashbacks hiero..
wat was dat erg!
Ik was enorm in verwarring destijds (10jaar); het gewone lesmateriaal begreep ik als geen ander, maar wat er in dat koffertje zat was echt zo raar. geen touw aan vast te knoen, maar wel met plaatjes en ideeen (o.a. over hoe mooi de amsterdamse grachtenpandengevels waren. echt!) waar ik me helemaal niets bij voorstellen als provinciaal.
Ik heb het nooit begrepen.

damnschreeuwer | 20-06-12 | 19:51

Beste meneer de wetenschapper,
.
Binnen de huidige prioriteitsstelling in de ministriele verantwoordelijkheden zullen wij de mogelijkheden bezien de aansturing op de verschillende beschikbare rekenvaardigheidsmodaliteiten onder de aandacht van schoolbesturen te brengen danwel in bijsturingsmechanismen binnen het flankerend beleid van het ministerie onder te brengen.
.
Alvast bedankt voor uw input.
.
Hoogachtend,
.
Minisssster van Bijssssterveld.

Parel van het Zuiden | 20-06-12 | 19:50

En doe nu eens zo'n zelfde artikeltje over de biologielessen van tegenwoordig? Of is wiskunde zo'n superbelangrijk vak? En zijn wiskunde en rekenen wel dezelfde vakken? Kunnen mensen zonder wiskunde wel gelukkig worden? En waarom is deze bijdrage met een tekstverwerkend programma (met spellingscontrole denk ik) samengesteld en niet met de hand geschreven?

McSnor | 20-06-12 | 19:50

Goh. Job Cohen gaat er een kopje thee drinken.
Nu ben ik gerustgesteld, het gaat helemaal goedkomen.

FreeElectron | 20-06-12 | 19:50

@mantora | 20-06-12 | 19:07
wedden van niet?

miko | 20-06-12 | 19:49

Dit alles dankzij 40 jaar feminisering van de maatschappij en het onderwijs in het bijzonder. Alles wat naar exact of technisch riekt, is maar confronterend, rechts en eng en onmenselijk. Alles moet vooral leuk (hebben we recht op), toegankelijk (iedereen is even geweldig) en vooral gezellig zijn. Bekwaam je vooral in iedere mogelijke vorm van gezwatel want dan vind je wel aansluiting bij de middelmatige massa. Het oestrogeen staat van kleuterschool tot universiteit tot aan de lippen en de gevolgen zijn nu duidelijk. Een economie die te maken heeft met een verlammend gebrek aan talent en vaardigheden voor innovatie en creatie waardoor we nu links en rechts ingehaald worden.

Godsammekraken | 20-06-12 | 19:48

@Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:44
Weet ik.
Beta's zijn overigens wel goede dromers.

blinde kip | 20-06-12 | 19:48

Op mij kun je ook al niet rekenen. Ik had met taal altijd al last van de 'letterdief' en 'kofschepen' meer als een handigheidje aanreiken konden ze niet.

Veel Vaak | 20-06-12 | 19:48

Een van de vele, vele, vele redenen om naar Frankrijk te verkassen was het abominabele (ja, da's een moeilijk woord hè?) niveau van het onderwijs in Nederland.
Hier in Frankrijk zijn het ook de socialisten die het onderwijs beheersen en ook de feminisering slaat toe (dus geen "maître" maar een "maîtresse" - die laatste moet ik dan af en toe nog wat detailkennis bijbrengen, wat zij dan weer niet leuk vindt), maar "im Großen und Ganzen" is het onderwijs hier perfect.
Mijn dochter van nét acht (die overigens één klas al heeft overgeslagen hier) handhaaft zich prima in de CE2 (da's vergelijkbaar met de oude vierde klas of de nieuwe groep zes) en heeft het niveau van -in mijn optiek- een brugklasser of 2 HAVO-leerling van 1990 (dus toen de rampspoed in NL nog écht op gang moest komen).
Ze kunnen me een dikke vangen, die socio's in NL! Houdoe! Ik blijf hier en kom nooit meer terug :-)

De Droit | 20-06-12 | 19:48

Van 45 naar 80 minuten is toch 43,75% meer les? Mgoed, nooit veel van wiskunde gesnapt als in waar ik mee bezig was, wel altijd 7s gekregen.

dugo | 20-06-12 | 19:48

@ Litsehimmel | 20-06-12 | 19:16
Er is een vereniging opgericht van mensen met hoogintelligente kinderen. Er hebben zich reeds 7 miljoen ouders aangemeld.

Willem VanDer Decken | 20-06-12 | 19:47

@damnschreeuwer | 20-06-12 | 19:42
Jouw!!

reageerbuis | 20-06-12 | 19:46

Helaas voor deze wiskundige en software ontwikkelaar zijn de meeste beleidsmakers alfa mannetjes.

lekkurlinx | 20-06-12 | 19:46

@Freek6720 | 20-06-12 | 19:27
Nederlandse taal was zeker niet jouw sterkste punt op de lagere school.

reageerbuis | 20-06-12 | 19:45

@blinde kip: het zijn niet mijn woorden

Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:44

Enig tegengeluid... BeterOnderwijsNederland is een eng clubje jaren '60 docenten die de leerlingen nou niet bepaald in een actieve stand krijgen op de lange termijn door hun ' sterke pedagogische en didactische vaardigheden' Echte entrepeneurs en liberalen zorgen voor een meer passend onderwijssysteem waar je talent kan stimuleren en niet iedereen binnen de gelijke kaders eenheidsworst maakt die op het niveau zit waar ze het slechtste in zijn..

www.hetkind.org

DiederikJanWaldemar | 20-06-12 | 19:44

@Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:39
Alsof de beleidsmakers, veelal alfa's dat ooit zullen toelaten. De waarheid is gewoon dat beta's over het algemeen slechte zakenmensen zijn.

blinde kip | 20-06-12 | 19:43

En wel hierom moet het onderwijs geprivatiseerd worden. Laat scholen maar met elkaar concurreren op prijs en kwaliteit. Kunnen scholen ook makkelijker leerlingen verwijderen die sowieso niet willen. Kunnen ouders en scholieren zelf bepalen wát en hoe ze willen leren.

Willem VanDer Decken | 20-06-12 | 19:43

Prachtige brief. Het niveau is rampzalig, niet alleen bij wiskunde overigens. Eigk gewoon heel de middelbare school. Bij natuurkunde mogen er zoveel dingen achterwege gelaten worden dat dingen zelfs omhoog gaan vallen, maar das prima want zo heeft de examen comissie 't bedacht, dus dan is 't goed. Allemaal van dat soort geintjes. Al ben ik 't niet helemaal eens met dat er 'n volledig beperking op de GR moet komen, maar dat zou ook kunnen zijn omdat ik anders betwijfel of ik dit jaar wel voor wiskunde B zou zijn geslaagd.

Pindakees | 20-06-12 | 19:42

Freek6720 | 20-06-12 | 19:27 |
interpunctie was niet echt jou expertise zeker?

damnschreeuwer | 20-06-12 | 19:42

By the way: verhaal over verpleegster en insuline is ongeloofwaardig. Insulines gaan in eenheden, niet in milligrammen. Iemand een link naar dit verhaal?

Tapu | 20-06-12 | 19:39

Best een fundamentalistische bèta man eigenlijk, die André:

"verhoog de status voor de echte bèta vakken; verlaag de status voor alle alpha en gamma vakken. Pas de collegegelden daarop aan, net als de salarisschalen bij de hele overheid;"

climategate.nl/2011/09/19/fopwetenscha...

Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:39

De belastingdienst loopt 2 miljard euro mis door bezuinigingen op de dienst.
wie had dat uitgerekend?

nl04922 | 20-06-12 | 19:38

Voor de dossiertijgers nog een ander voorbeeldje onderwijskundige vernieuwing. Daar waar Natuurkunde toch al een tijdje dezelfde antwoorden blijft geven moet jaarlijks gesleuteld worden aan de inhoud van het vak.

Ieder jaar weer nieuwe eisen, leerboeken, methodes, werkboeken en ministeriële circulaires. Dingen vallen naar beneden. Face it. Wiskunde blijft ook hetzelfde. Blijf er vanaf.

Hier een linkje waar een leraar even de laatste versie natuurkunde door de plee trekt. www.leernatuurkunde.nl/leernatuurkunde/De_Syl... veldraadpleging vwo.doc

Feynman | 20-06-12 | 19:38

Hoe is het mogelijk dat het Vlaamse onderwijs zoveel beter dan het Nederlandse?

Omdat in Vlaanderen het onderwijssysteem niet structureel is gewijzigd, maar de inhoud is aangepast aan vooruitgang in kennis.

In Nederland daarentegen moest er een "onderwijsvernieuwing" komen die zou moeten leiden tot nivellering ( "gelijke kansen" in Newspeak), de Mammoet-wet. En daarna is men verder gegaan op het pad van debilisering, door steeds weer veranderingen door te voeren die - uiteraard- allemaal leidden tot méér regelgeving, méér management en vooral mìnder onderwijs.

Kan Jo Cals, de verantwoordelijke voor die Mammoetwet, nog even bij de Grote Bovenmeester in zijn katholieke hemel worden geroepen en een miljoen strafregels "Ik moet met mijn poten van goed werkende systemen afblijven" schrijven?

En al dat tuig na hem ook?

vraagstaart | 20-06-12 | 19:37

Dat is toch een erg slimme wetenschapper die de betreffende brief naar GS gestuurd heeft. Hij weet de meest hotte plaats te vinden om zijn gram te spuien, hulde!

lanexxx | 20-06-12 | 19:36

@Boyo | 20-06-12 | 19:05
Bob mag helemaal niet werken want dan brengt hij zijn uitkering in gevaar, dus gaat pvda stemmende bob *zwart* werken.

reageerbuis | 20-06-12 | 19:35

dikke kutlul | 20-06-12 | 19:20
Bij een max citoscore ergo 550 heb je te maken met hoogbegaafdheid. Dat is vaak juist geen garantie voor een soepele schoolcarrière. www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2293...

seven | 20-06-12 | 19:34

@eerstneukendanpraten | 20-06-12 | 19:04
Aangezien de hele wiskunde afhankelijk is van bepaalde aannames mag dat voor het gemak.

reageerbuis | 20-06-12 | 19:32

Dit object staat symbool voor de onderwijsvernieuwing/vernieling die begin jaren 80 in gang werd gezet:het giftige gele koffertje van Deetman encrypted-tbn0.google.com/images?q=tb...

hooliganica hollandi | 20-06-12 | 19:32

@master_broccoli | 20-06-12 | 19:25

Misschien bent nu niet bekend met het lesgeven op een middelbare school van tegenwoordig maar er is niemand die de volle 80 minuten uit gaat staan leggen. Er wordt wat uitgelegd, zeg 20 minuutjes en de rest van de les is vullen met opgaven maken, aankloten, over de gang lopen en als het nodig is vragen stellen aan je leraar. Die blokuren kwamen trouwens vaker voor dan de losse uren.
Ik doe nu overigens WO en ik vind college banken 5x kut zitten. 2x drie kwartier achter elkaar naar gebazel van een of andere vent luisteren is voor mij ook veel te veel. Gelukkig worden veel lessen tegenwoordig opgenomen en kan ik terugkijken op internet, ik speel het dan af op 2x snelheid en de stukken die niet interessant zijn sla ik lekker over. De rest haal ik uit een boek. Het enige waarvoor ik nog op de uni ben te vinden zijn de tentamens, de rest doe ik thuis.

dikke kutlul | 20-06-12 | 19:31

@Freek6720 | 20-06-12 | 19:27
En na zijn ontslag mag je via de belasting aan zijn uitkering meebetalen.

blinde kip | 20-06-12 | 19:31

@dikke kutlul | 20-06-12 | 19:20
Nou nee. Zelf had ik er nl helemaal geen problemen mee gehad als ze naar de Havo ging, ik ben geen ouder die evt fout gelopen dromen weer via de kinderen probeert "recht te breien". Ze wil zelf naar het gymnasium, en de meeste van haar leraren beschrijven haar ook als "echte gymnasiast". Ze heeft wel problemen met abstract denken, maar daar zou ondersteuning in kunnen komen. Wel een feit is dat een hoog IQ niet per definitie betekent dat iemand ook kan studeren. Helaas is het ene gymnasium het andere niet. In dit geval stroomt m.n. haar leerjaar leeg naar andere scholen omdat de kwaliteit bedroevend is. Mocht ze het dit jaar echt niet halen dan proberen we een andere school. gaat het ook daar mis, dan is ze inderdaad niet geschikt voor het gymnasium. Maar let wel, ze wil dit zelf. Ondanks alle voorzichtige waarschuwingen over een mogelijk falen. En wie ben ik om een kind met de drang om te leren en zich zo breed mogelijk te vormen, in de weg te staan?

Litsehimmel | 20-06-12 | 19:30

Voor mij reden te meer om Nederland zo snel mogelijk te verlaten. Politiek Nederland is snel en zeker ons ooit mooie landje compleet aan het slopen.
Heb dit vaker gezegd en krijg vaak te horen "In de rest van de wereld is het net zo", maar helaas is Nederland geen representatie van wat de rest van de wereld doet. Natuurlijk zijn er in elk land mindere dingen, maar gelukkig ook nog goede dingen. Dingen die ik met de beste wil in de wereld in Nederland niet terug kan vinden.
Sparen en wegwezen!

AkA | 20-06-12 | 19:29

Heb net een flatscreen gekocht van 2500 eurovoor 600 euro omdat de verkoper niet rekenen kon haha alle nadeel heb zijn voordeel

Freek6720 | 20-06-12 | 19:27

@ZDEV | 20-06-12 | 19:17
Ik ken anders genoeg leraren die het onderwijssysteem vervloeken. Maar ja, het zijn de besturen die de leermethodes inkopen en er de ballen verstand van hebben.

blinde kip | 20-06-12 | 19:26

Een gefaalde PvdA'er uit Imamsterdam moet in Rotterdam gaan vertellen hoe het moet? Fail!

terreurinmneur | 20-06-12 | 19:26

Wat een gezever over het gebruik van rekenmachines.
Ik ken wiskundigen die niet al te best kunnen hoofdrekenen maar prima zijn in hun vak. Niks mis om dom rekenwerk aan rekenmachines over te laten.

Edgar v.d. Plus | 20-06-12 | 19:26

@dikke kutlul | 20-06-12 | 19:16
Okee, kan ik inderdaad niet ontkennen. Maar deze 'blok-uren' komen minder vaak voor dan een standaard rooster van 80 minuten. Bovendien vind ik ook een blok uur een te lange zit om geconcentreerd te worden. Op het WO hebben ze elke drie kwartier even pauze. Zodat men er na, weer geconcentreerd verder kan gaan. Lijkt mij de beste oplossing.

master_broccoli | 20-06-12 | 19:25

Het ergste vind ik dat er op het MBO rekenen gegeven wordt. Niet (basis)wiskunde. Rekenen.

Rest In Privacy | 20-06-12 | 19:24

Oh jah, probeer voor de gein eens de "verhalend rekenen" opdracht van je kids te maken. Dat is gewoon praktisch onmogelijk. Wat een onzin met plaatjes en toestanden. Gewoon rekenen. Punt.

het moet niet gekker | 20-06-12 | 19:24

oplichter | 20-06-12 | 19:21 |
Probeer ze alleen wel even uit te leggen dat liberaal en een joekel van een overheid met een joekel van een staatsschuld elkaar per definitie uitsluiten. Bij voorbaat dank.

harry pikkel | 20-06-12 | 19:24

die verpleegster is een grapje he. toch?

sufkut | 20-06-12 | 19:23

Het komt ook door al die onnozele vrouwtjes in het onderwijs en de rest van de publieke sector. Allemaal onzinvakken als psychologie, rechten, pedagogiek, menskunde, europese 'studies' etcetera 'gestudeerd'.

Piet van Schwaffelen | 20-06-12 | 19:22

Of die apothekersassistente die toch echt een rekenmachine nodig had om uit te rekenen hoeveel ze moest afwegen als ze dertig poeders van 500mg moest maken.

Tapu | 20-06-12 | 19:22

In de neo-liberale heilstaat hoeven meeste kindjes ook niet te kunnen rekenen.
Ze motte werekuh!

oplichter | 20-06-12 | 19:21

@Litsehimmel | 20-06-12 | 19:16

Ik ruik een ouder die denkt dat zijn kind het gymnasium kan terwijl dat eigenlijk niet zo is, het moet daarom wel aan de begeleiding en aan de stof liggen. Misschien dat u het niet door had maar dit topic gaat over het bedroevende niveau van het onderwijs, als iemand met alle begeleiding en het lage niveau van de stof tegenwoordig het gymnasium niet haalt is het inderdaad een nogal goed idee om lekker een stapje lager te gaan. VWO, HAVO, niks mis mee.

dikke kutlul | 20-06-12 | 19:20

@ blinde kip 19:16

ROFLOL! Maar wel PvdA stemmen, de trut...

eerstneukendanpraten | 20-06-12 | 19:20

SOSCASTOA, het is allemaal niet zo moeilijk.

Desmoulins | 20-06-12 | 19:19

Politiek = 1+1= uuh, hoeveel wilt u dat het is?

nl04922 | 20-06-12 | 19:18

De ENIGE reden dat mijn kinderen (basisschool) kunnen rekenen is dat we ze tot treurens toe zelf de tafeltjes laten oefenen, op school leren ze dat namelijk niet. Wel complimenten gekregen van de leerkrachten dat het opviel dat ze goed konden rekenen..... Maar tafeltjes opdreunen is echt niet nodig hoor. Right. Dat is verdorie simpelweg de basis.

het moet niet gekker | 20-06-12 | 19:18

en ik zat in de aller eerste lichting die gebruik ging maken van de 2e fase..

ik koos voor C&M en kreeg daar verplicht wiskunde bij, waarbij ik moest gelijk stellen, differentiëren en weet ik wat voor meuk waar ik niks van snapte en nu niks meer mee doe. en de mensen die wiskunde wél boeiend vonden, kregen een vorm van wiskunde die eigenlijk makkelijker was omdat die mensen wél een grafische rekenmachine mochten gebruiken. ideaal!

timmer1 | 20-06-12 | 19:17

Mijn linkse doch lieftallige, al 20 jaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs werkzaam zijnde, echtgenote vraagt mij om je hartelijk te danken voor dit artikel van Rossem.
Bij deze.
Haar tweede verzoek aan mij was om niet zoveel bijvoeglijke naamwoorden in één zin te gebruiken. Ook beloofd.

Superior Bastard | 20-06-12 | 19:17

Mooi stuk maar voor iedereen voor wie dit niewswaarde heeft?... Waar hebben jullie de laatste decenia je tijd doorgebracht?

Ven1V1d1V1c1 | 20-06-12 | 19:17

Blijkbaar is er een bepaalde onderwijsideologie die dusdanig overheerst dat iedereen die in het onderwijs terecht komt erdoor geïndoctrineerd raakt, er financieel afhankelijk van is en oogkleppen heeft voor het desastreuze effect.

Daar is maar één remedie tegen. Totale revolutie in het onderwijs. Al die hippie-shit werkt niet.

En ik denk ook dat het besef belangrijk is dat opvoeding, algemene kennis en wereldwijsheid niet van school komt maar van thuis.

ZDEV | 20-06-12 | 19:17

De politiek & onderwijsbestuur is het domein van alfa's, face it, die haten bèta's. Beetje met exacte antwoorden komen, feiten, daar hebben de vaak pvda / linkse alfa's niks aan. Die willen de harde waarheid met een brij aan woorden verdraaien, vertroebelen en wiskunde is daarbij hun vijand. *Welke links onwelgevallige cbs meting zullen we vandaag opheffen?*

seven | 20-06-12 | 19:17

@master_broccoli | 20-06-12 | 19:11

Ter uw in formatie, mijn school heeft jaren en jaren dat 80 minuten rooster gehad. Later (laatste 2 jaar dat ik daar zat) werd een 45 minuten rooster ingevoerd. Het heeft toen geen fuck verschil gemaakt. Het was óf 45 minuten les = 10 minuten gaan zitten, 15 minuten les en 10 minuten voor tijd lekker de spullen in pakken, óf alsnog 2x 45 minuten achter elkaar hetzelfde vak.

dikke kutlul | 20-06-12 | 19:16

De "wiskunde" boeken van vandaag op het middelbaar onderwijs ziet er uit als een stripboek, vooral veel plaatjes anders snappne ze het niet. Het uitrekenen van x onbekende in x vergelijkingen is in ieder geval op de Havo (VWO nog niet) terug gebracht tot een paar knoppen op je TI zakcomputer.

Men heeft geen idee meer waar mee mee bezig is.

Andersom dag | 20-06-12 | 19:16

Ook mijn jongste dochter - die op basis van haar Cito-toets naar het Gymnasium is gegaan - begrijpt totaal niets van het "verhalend wiskunde". Ook niets van de andere abstracte vakken zoals aardrijkskunde en natuurkunde. I.p.v. begeleiding krijgt ze herhaaldelijk het advies om "maar naar de Havo te gaan" zodat het slagingspercentage van dit gymnasium niet onderuit kukelt. Men haalt hierbij het feit aan dat haar oudere broer Asperger heeft, en "dat zij waarschijnlijk ook wel zo'n afwijking zal hebben". Dat broerlief een IQ van razendhoog heeft en óók op het gymnasium zat (al vanaf zijn 11de) doet blijkbaar niet ter zake. Men zei letterlijk tijdens het laatste (telefonische) adviesgesprek: "De meeste kinderen hebben in 3 Gymnasium wel bewezen gymnasiummateriaal te zijn, uw dochter is echter een uitzondering". Maar ... dan zou ze ook niet in 1 rapportperiode 11 (!!!) vakken hebben weten op te halen. Dus waar ligt nu het probleem? Bij de onderwijsmethode. Want, ook al heb ik op mijn sloffen 3x een colloquium doctum gedaan en zowel een studie Geschiedenis als Nederlands Recht (deels) afgemaakt, ook ik snap de ballen van de wiskundeopgaven en kan haar helaas niet helpen. Dus nu maar naar de Havo?

Litsehimmel | 20-06-12 | 19:16

Ik word dagelijks geconfronteerd met de lesstof van VWO-brugklas en ik ga iedere dag 5 minuten op het toilet zitten janken.

Cuyahoga | 20-06-12 | 19:15

Wat een buthoofd als je werkelijk gelooft dat hoofdrekenen (zonder rekenmachine) gelijk staat aan wiskundig inzicht en de wiskundige taal spreken. Staat IMO toch echt heel erg los van elkaar.

hobbit | 20-06-12 | 19:13

Gelukkig is het met de taalbeheersing veel beter gesteld.

harry pikkel | 20-06-12 | 19:13

Prachtig die van 0.1mg en 0.10mg.
Wiskunde is nu dan eindelijk wis kunde geworden.

ninetofive | 20-06-12 | 19:13

"smijt de rekenmachines"
Oh noeez! Zonder mijn grafische rekenmachine met tekstinvoer had ik nooit mijn wiskunde en economie gehaald!

This is huh, wow | 20-06-12 | 19:12

-weggejorist-

bolkebeer | 20-06-12 | 19:12

Nutteloze wiskunde bestaat niet. Ook niet als het om een 'wirwar van driehoeken, vierhoeken en cirkels' gaat. Schokkend artikel overigens.

Edelzwijn | 20-06-12 | 19:12

@dikke kutlul | 20-06-12 | 19:08
Ik heb zelf ook roosters gekend van 70 minuten, bedoeld om efficienter te kunnen werken, minder over de gang lopen, voortijdig de tas in pakken e.d. Maar mijn ervaring zegt dat het laatste kwartier van deze 'uren' niemand, ook de docent geconcentreerd is. Zeker als je meerdere van dit soort 'uren' achter elkaar hebt. Mijn inziens hebben ze wel degelijk effect op de kwaliteit van het onderwijs.

master_broccoli | 20-06-12 | 19:11

Jan-Diederik scoort nu net zo slecht als Achmed. Als Achmed nou nog geen baan kan vinden, is het slechts te wijten aan discriminatie!
En ja, soms denk ik echt dat er zulke totaalmalloten rondlopen die dit zo bedoeld hebben.

blinde kip | 20-06-12 | 19:11

Ik was altijd trots dat ik ondanks geen opleiding het toch ver heb geschopt, met een eigen miljoenenbedrijf. Ik innoveer meer dan Philips (ok, inkoppertje). Ik help mensen aan banen en importeer goed geld naar Nederland.

Maar eigenlijk is die trots dus helemaal niet terecht. Ik heb dit niet ondanks maar dankzij geen onderwijs voor elkaar gekregen.

ZDEV | 20-06-12 | 19:09

Oef. Nu ben ik al niet te spreken over het niveau van onderwijs in Nederland, maar dit soort teksten van mensen die er wél verstand hebben, doen mij toch altijd weer pijn..

master_broccoli | 20-06-12 | 19:08

Terug naar de oude 2de fase, daar was niks mis mee. Alles daarna is alleen maar dramatisch slechter geworden. Ook moeten die kids niet zo janken om een 80 minuten rooster, dat heb ik ook gewoon gehad en daar is hier niemand slechter van geworden. Dat er keihard gefaald wordt na het invoeren van zo'n rooster is niet simpelweg te wijten aan dat rooster want op andere scholen kan zoiets prima functioneren.

dikke kutlul | 20-06-12 | 19:08

Hmm ik heb sowieso een hekel aan rekenen. Als je maar genoeg geld op de bank hebt dan zit het wel goed. Als ik iets moeilijks tegenkom pak ik mijn rekenmachine er wel bij. Mijn rekenmachine verslaat een knappe kop iedere dag van de week.

mantora | 20-06-12 | 19:07

Bob werkt voor een subsidie stichting en krijgt E 25 per uur bruto. Hoeveel uur mag Bob per week werken om zijn uitkering te behouden en de subsidie van zijn stichting niet in gevaar te brengen?

Boyo | 20-06-12 | 19:05

Heb het hele stuk gelezen, kan hier alleen maar superdroevig van worden. Mag ik voor het gemak aannemen dat al die nieuwe methodes uit de linkse koker komen?

eerstneukendanpraten | 20-06-12 | 19:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen