Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nederland, vergroot die ecologische voetafdruk!

wwfisnietwatjedenkt.jpgGoed bezig, Nederlanders! Volgens het Living Planet 2012 rapport van het Wereld Natuur Fonds is de ecologische voetafdruk van Nederland weer een stuk groter geworden. Als alle bewoners van de aarde net zo zouden leven als de Nederlanders, zou er drieënhalve planeet nodig zijn om iedereen te onderhouden. Maar dat is niet het geval, want veel planeetbewoners zijn schijtarm, enorm hongerig en stinken vaak een beetje. Dus niet zo zeiken. Momenteel bezet Nederland de negende plek qua ecologische voetafdruk. Twee jaar geleden was dat nog de elfde. Goed bezig, maar kan beter. Vanaf 2014 standaard in de top-3. Draag uw steentje bij! Ga vaker met de auto. Koop meer eten dan u nodig heeft en gooi veel weg. Met name vlees. Verspil zoveel mogelijk energie. De overheid kan helpen met meer asfalt, grotere vliegvelden en door een zooi megalomane bouwprojecten te initiëren. Stimuleren we gelijk de economie. Als we met elkaar de schouders er onder zetten, kunnen we dit. Immers, als wij de roofbouw op de planeet niet plegen, doen anderen het wel. Uitstervende diersoorten zijn trouwens bonuspunten. Beter ook voor die dieren, want volgens het WNF hebben die veel te lijden door vervuiling, inkrimping leefomgeving en de jacht. Zielig! Verlos ze uit dat lijden! De Dodo was bovendien nooit zo bekend geworden als hij niet was uitgestorven. Laten we beginnen met die allergische kudtpanda. Slopen die platonische bamboevreters, allemaal! En fuck ook onze bloedirritante verwende kinderen, die zoeken maar uit wat ze doen met de planeet die wij achterlaten. Eigen luxe eerst. We leven tenslotte maar één keer. Jup, mensen zijn parasieten, dan kunnen we maar beter de beste parasieten ooit zijn. Zodat we ooit met trots kunnen zeggen -als het tropisch regenwoud is verdwenen, er geen stukje oceaan meer zonder plastic is, de olievoorraden echoën en er minst drie continenten collectief onder de armoedegrens zitten vanwege onze levensstijl- dat waren wij, de Nederlanders. Download dat rapport (PDF) en streef voor nummer één! Let's do this!

Reaguursels

Inloggen

Ik doe mijn best hoe eerder we uitsterven als mensheid hoe beter. Heb de aarde ook weer rust.

Domtoren | 15-05-12 | 21:50

@pius | 15-05-12 | 18:10
Welnee, de mens heeft helemaal niks in de houdgreep en de natuur al helemaal niet. De natuur wint altijd, daar hoef je niet bang voor te zijn. Mensen (en dan met name ecologen en muljeufreaks) denken dat mensen (en vooral zijzelf) de natuur wel eventjes zouden kunnen regelen. Dat is even hilarisch als grotesk en volkomen irreëel.

Stormageddon | 15-05-12 | 18:30

@Stormageddon | 15-05-12 | 18:00

ROFL. Moois stuk hoor, en waar, al is de reden van dit alles natuurlijk dat de mens zich dermate heeft ontwikkelt dat het de natuur in een houdgreep heeft maar dat die natuur ooit weer loskomt lijkt me duidelijk. En dan zijn zullen de aantallen snel reduceren;)

pius | 15-05-12 | 18:10

@pius | 15-05-12 | 17:25
Het wordt pas een probleem als je wilt dat al die mensen die noodzakelijk dood zouden moeten vanwege het ecologische evenwicht, in leven zouden moeten blijven omwille van allerlei vage redenen. Dan gaat het om de "heiligheid" van het leven (maar dan vooral het menselijke leven, de rest van de natuur mag blijkbaar doodvallen), en het "recht" op leven (recht? Van wie heb je dat recht dan? Van god? Creperen zult gij!).

De keuze is heel simpel: of je wilt met zo weinig mogelijk mensen een zo comfortabel, vrij en luxe mogelijk leven of met zoveel mogelijk mensen op deze wereld schrapen om in leven te blijven. Mathematisch gezien zou ieder mens zich 1x kunnen en mogen reproduceren voor een evenwichtig duurzaam systeem. En binnen 2 generaties dood moeten gaan.
Elk derde kind van een ouderpaar zou dan afgemaakt moeten worden. Maar ja, het leven is geen wiskunde, er gaan in 2 oudergezinnen ook wel eens kinderen dood door ziekte, ongevallen en dergelijke, dus dan krijg je onherroepelijk krimp.

Bevolkingen zijn dus heel lastig in de hand te houden. Dat kun je niet in een wet vastleggen, of genetisch coderen, als je dat al zou willen (want wie bepaalt dat en met welk recht?). Maar dat regelt de natuur dus met de hoeveelheid hulpbronnen om het leven in stand te houden. Op=op en dat moet er een zwikkie dood. Zo simpel is het eigenlijk. Bevolkingsgroei is als rente op geld. Het houdt een keer op. Onvermijdelijk.
(Maar laat neemjemoederindemali dit niet lezen, die snapt dat niet.)

Stormageddon | 15-05-12 | 18:00

"Jup, mensen zijn parasieten, dan kunnen we maar beter de beste parasieten ooit zijn."

Ik ken alleen weinig parasieten soorten die op zichzelf ook parasiteren.

Neut | 15-05-12 | 17:35

@Stormageddon | 15-05-12 | 17:16

Als je het zo stelt zie je het nog niet zo verkeerd;)

pius | 15-05-12 | 17:25

@pius | 15-05-12 | 17:02
Als het water op is, en de aardappels niet meer groeien, als de hulpbronnen op zijn dan gaan er mensen dood.
Ik zie het probleem niet.

Stormageddon | 15-05-12 | 17:16

@Stormageddon | 15-05-12 | 16:44

Onzinnig. Juist jij zou moeten begrijpen wat zo'n ecologische voetafdruk van de mensheid betekent toekomst-gewijs.

Er zijn radicale veranderingen nodig of de mensheid zal zijn riante positie op de ze aarde kwijtraken zogezegd.

Niet dat mij dat erg veel interesseert trouwens, daarin vind ik je dan wel weer.

pius | 15-05-12 | 17:02

CynicalBastard | 15-05-12 | 16:23 | + 0 -
U weet ook dat zure regen meer is dan het afsterven van bossen, maar het geeft wel aan dat je altijd goed de feiten moet blijven controleren.
Toch blijft staan dat de consumptie in Nederland te hoog ligt omdat wij niet de enige bewoners van deze planeet zijn. Als namelijk iedereen zoveel zou consumeren als wij (dit is voor bijna alle mensen wel het doel) kan de wereld dat niet aan. Er zijn dan niet genoeg grondstoffen en er blijft geen natuur over. Daarom moeten wij minder gaan consumeren, maar vooral beter gaan consumeren (schone energie, minder afhankelijkheid van olie, geen misbruik van voedsel), en moeten er wereldwijd minder kinderen worden geboren. Op deze manier controleren we de gevaren die voor iedereen duidelijk zijn, namelijk te kort aan olie en te kort aan voedsel.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 16:46

Ho, wacht even. Ik snap iets niet. Dit komt uit de koker van hetzelfde type mensch dat meent dat arme mensen ver weg net zo rijk moeten zijn als wij en dat wij dus moeten zorgen en betalen dat dat gebeurt?
En als dat niet snel genoeg lukt dat wij dan maar die arme mensen hier naar toe moeten importeren zodat ze bij kunnen dragen aan onze ecologische voetafdruk?
Nou ja, ik hoor net op het nieuws dat de Nederlandse economie voor het derde kwartaal achtereen krimpt, dus dan vermindert onze ecologische voetafdruk ook. Dat moet ze toch tevreden stemmen.

Geen alarm! Iedereen arm!

Stormageddon | 15-05-12 | 16:44

@CynicalBastard | 15-05-12 | 16:23

Het gaat erom dat onze economie die gebaseerd is op exponentiële groei een doodlopende weg is aangezien de aarde niet genoeg reserves heeft op hiervoor de benodigdheden te leveren op termijn. Goed stuk verder, respect.

pius | 15-05-12 | 16:42

pius | 15-05-12 | 13:08 Volgens mij haalt dlseth_, terecht in mijn ogen, daar het voorbeeld aan van de zure regen histerie uit de jaren 80.
Slecht (kort-door-de-bocht en korte-termijn) wetenschappelijk onderzoek werd op basis van veel te weinig inhoudelijke kennis over feedback-cycli in de natuur verheven tot politiek probleem en de oorzaak van een vermeende te hoge zuurgraad in (met name Europese) bossen.
Uiteindelijk bleek de waarheid genuanceerder: in veel van die bossen was de zuurgraad van nature hoger dan verwacht en in sommige gevallen bleek die door menselijke vervuiling juist lager dan het van nature hoge niveau.
De schreeuw om corrigerend handelen was dus niet alleen onterecht maar had, indien er gehoor aan gegeven was, in sommige gevallen dus averechts uitgepakt.
Enige analogie met de berichtgeving omtrent klimaatverandering kan niet ontkend worden,
ook in wetenschappelijke of nader bepaald, politiek-wetenschappelijke berichtgeving is het tot een jaar of twee geleden nog wel nodig gebleken het kaf van het koren te scheiden.
Er is nl. eerst een norm vastgesteld op basis van de afgelopen 150 jaar en vervolgens is de afwijking van die norm al snel door vele respectabele wetenschappers als schrikbarend uitgeroepen.
In termen van problemen voor onze huidige levensstijl (lekker dicht bij zee wonen bijvoorbeeld) wellicht terecht maar in termen van klimaatschommelingen over een lagere periode beschouwd te kort door de bocht (kleine ijstijd, wijkende gletschers en een zeespiegelniveau wat al op basis van Romeinse landkaarten van 2000 jaar oud als stijgend geduid kan worden, hoezo industriele revolutie?)
Klimaat verandert, ook als de mensheid er niet zou zijn.
"Deal with it and how will we deal with it?" zijn de uitdagingen waar het om gaat.
Goedschiks door onze levensstijl en fokgedrag aan te passen, of kwaadschiks als door overstromingen de gevolgen van ons fokgedrag teniet gedaan worden zijn de echt prangende vragen.
Niet of wij 16 miljoen hier in Nederland nou een plakje ham meer of minder op onze boterham doen, elke ochtend.
Laten we wel wezen, ten opzichte van 20 jaar geleden hebben we al zevenmijls stappen gezet op het gebied van milieu-bewustzijn en vervuilend gedrag.
De effecten daarvan worden in veel van dit soort alarmerende teksten gemakshalve vaak weggelaten want toch maar contra-"productief" ('U moet bang zijn en consuminderen, heel hard consuminderen').
Ik vraag me dus bij het lezen van dit soort teksten wel af of hier ook weer niet selectief met de soundbites omgegaan wordt ...
www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/ar...
Feit blijft dat niet iedereen op het Nederlandse niveau consumeert dus,
heeft de aarde / mensheid als geheel nou wel een probleem of niet?
Die landen waar consumptie nog erger is, zijn dat veel meer mensen dan wij Nederlanders of niet? (Tuurlijk, het rapport is per hoofd van de bevolking, maar het gaat uiteindelijk om het totaalplaatje)
Zijn wij als Nederlanders harder gestegen of minder hard gedaald dan andere landen rondom plek 9?
Eenzijdige berichtgeving die dan ook met name ter bangmakerij bedoeld lijkt, in de volkskrant.
En dan staan we op plek 9, wat moeten we doen om te zakken dan?

CynicalBastard | 15-05-12 | 16:23

@vetkleppert | 15-05-12 | 14:50

Dat mag maar dat is ook een bepaalde luxe die niet 'iedereen' op deze aardbol heeft;)

pius | 15-05-12 | 16:01

modderfokker23 | 15-05-12 | 15:21 | + 0 -

Nee dat blijkt juist uit de discussie hierboven. De problemen komen van twee kanten: overbevolking (bevolkingsgroei 3de wereld) en overconsumptie (vooral Weste).
Daarom is het probleem ook vanaf twee kanten op te lossen. De bevolkingsgroei moet afnemen, maar ook moet er op andere manieren worden geproduceerd.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 15:34

Daarom minder mensen. Bijna al onze problemen komen door overbevolking of zijn oplosbaar door minder mensen.

modderfokker23 | 15-05-12 | 15:21

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:12 |
Aardig feitje: de bedenker van de ecologische voetafdruk William Rees is niet voor niets een verklaard tegenstander van immigratie. Weten ze waarschijnlijk niet bij GroenLinks.

sjaakdeslinksesul | 15-05-12 | 15:16

@pius | 15-05-12 | 14:36
Uhm, nee. Ik kies mijn gezelschap altijd zorgvuldig.

vetkleppert | 15-05-12 | 14:50

captainobvious | 15-05-12 | 14:43 | + 0 -
STOER, maar hoeven wij niet echt te weten.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 14:45

Gelukkig heb ik 8 auto's in de garage, kan ik er altijd wat ruilen voor voedsel,als de nood hoog is.

captainobvious | 15-05-12 | 14:43

@vetkleppert | 15-05-12 | 14:24

We zijn nu eenmaal 'met zijn allen' op deze aardbol;)

pius | 15-05-12 | 14:36

@pius | 15-05-12 | 14:19
Zodra het woord "iedereen" valt, gaat het altijd helemaal fout.

vetkleppert | 15-05-12 | 14:24

@Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 14:09

Helemaal eens op dat laatste na ik denk dat er genoeg is op de wereld voor iedereen momenteel, alleen niet genoeg voor de behoefte van iedereen, dat is het verschil en dat dat een probleem van ongekende proporties is dat is een understatement;)

pius | 15-05-12 | 14:19

@pius | 15-05-12 | 14:04 |

Dat klopt en daar moeten we zeker wat aan doen.
.
Olie: zonde om te verstoken gezien het brede scala aan andere toepassingen, niet in de laatste plaats het produceren van lichte materialen voor bijvoorbeeld voertuigen waardoor een minder krachtige aandrijving volstaat.
.
Voedsel: Er bestaat een immens productie en allocatie probleem waardoor veel verloren gaat. Niet alleen voedsel maar ook terrein dat anders aangewend zou kunnen worden.
.
Metalen: Metalen worden op grote schaal verkwist aan zaken waar veel betere alternatieven voor zijn.
.
Er hangt echter een veel urgenter zwaard van Damocles boven ons hoeft en dat is de balans tussen mens en natuur. In het kort teveel mens, te weinig natuur. Daar moet de discussie in de eerste plaats over gaan.

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 14:09

Hoogste tijd om nog 2,5 planeet extra te koloniseren dus... Regeren is vooruitzien.

Ja nee, geen mening | 15-05-12 | 14:07

dlseth_ | 15-05-12 | 13:28 | + 2 -

Blijf vooral leven in uw leugen en ga niet in op kritiek. Ik geef u net aan waarom u verhaal nergens op gestoeld is, maar daar wilt u liever niet op reageren.
Als je roept dat mensen liegen moet je het ook kunnen onderbouwen en dat betekent ook dat u kritiek moet kunnen pareren.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 14:06

@Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 13:56

Mooi stuk al gaat het hier om het feit dat de aarde niet genoeg voorraden heeft om de gehele mensheid te bedienen. Niets meer en niets minder.

pius | 15-05-12 | 14:04

@BB-pester | 15-05-12 | 13:30
.
Een kerncentrale is geen complex systeem dus uw vergelijking gaat volkomen mank. Een kerncentrale is zelfs een buitengewoon simpel systeem, kernsplitsing genereert warmte- heet water/stoom gaat turbine in-turbine draait- klaar.
.
Voor de rest herhaalt u het klimaatverhaal wat dus geenzins bewezen is. Het systeem is overigens wel degelijk inherent stabiel getuige de ontwikkelingen over miljoenen jaren. Mijn stelling is dat C02 op zijn best een van de factoren die de Aarde kan opwarmen en op zijn slechts geen factor is.
.
U pleegt mij ook nog eens uit in de schoenen te schuiven wat helemaal niet waar. Dit doorzichtige milieulobby debateertactiekje om criticasters terzijde te schuiven als wereldvernietigers mag u achterwege laten. Werkt niet en maakt mij geenzins monddood. Ik heb namelijk een verhaal.
.
Ik heb zeker oog voor de impact van de mens op onze wereld. Ik wil echter wel dat we als mensheid aan de juiste knoppen draaien. Co2 is niet die knop.

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 13:56

En jij vindt dat jij wel mag blijven?
de reaguurbuur | 15-05-12 | 13:51 | + -1 -

Zekers!

meneer Q | 15-05-12 | 13:56

meneer Q | 15-05-12 | 13:43 | + 0 -
En jij vindt dat jij wel mag blijven?

de reaguurbuur | 15-05-12 | 13:51

10 miljoen mensen hier in dit land is het maximum...
kijk eens hoeveel we er nu al hebben.

meneer Q | 15-05-12 | 13:43

"okee, dus we hebben een probleem."
CynicalBastard | 15-05-12 | 13:35 | + 0 -
Goed, dat is duidelijk dan. Maar als je in dit draadje rondkijkt, is "okee, we hebben een probleem", een stap te ver voor de meesten. Ik was daar dus nog, Er zijn er hier nota bene die betwijfelen of zure regen werkelijk bestaat....

Politiekrelativist | 15-05-12 | 13:42

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 13:09

Dit stuk klopt net zo hard als mijn lul als ik geil ben. Is dat empirisch genoeg?

pius | 15-05-12 | 13:41

Eagle_Eye | 15-05-12 | 13:38 Beetje platte benadering om het alleen over de as van grondoppervlak en landbouwproductie te beschouwen.
Hoe zit het met biodiversiteit, grondstoffen, energievoorziening, CO2 - O2 cyclus?
7 vierkante meter om te wonen en te werken is niet veel ... dat is ook precies het punt van de "ecological footprint" - het equivalente oppervlak dat elke mens, aangenomen dat het de Nederlandse levensstijl er op na zou houden, beslaat is veel groter dan die 7 .... en een groot deel van het (niet-oceanische) aardoppervlak is sneeuw/ijs/rots/moeras, historisch gezien niet erg productief.

CynicalBastard | 15-05-12 | 13:41

vetkleppert | 15-05-12 | 12:36 | + 2 -
Eerste gedeelte ben ik met je eens. Had je al ideeën hoe je een acceptabele levensstandaard zou defineren? En mag die acceptabele levensstandaard kosten? (heb het niet over valuta, want dat zijn fictieve kosten)

Niemand heeft het over "overbevolkende analfabeten in een of andere woestijn", die sleep je erzelf bij (oh irony :P).

de reaguurbuur | 15-05-12 | 13:39

dlseth_ | 15-05-12 | 13:28 | + 0 -
"Maar jij roept anno 2012 nog steeds EXACT na wat hun in 1980 riepen."
Gelul. Die "ze" waar jij het over hebt, is hier dus de media. Dat is duidelijk na het zien van je links. Dan weten we wat het probleem is, omdat jij de verkeerde bronnen gebruikt, krijg jij inderdaad biased informatie. Groenlinks is geen wetenschappelijk bureau, de spiegel ook niet, de maker van je plaatjes ook niet, de provincieambtenaar Arend Vermeulen ook niet. Nogmaals, je kunt je enorm opwinden over wat greenpeace 30 jaar geleden beweerde, en ik erger me ook aan dat soort clubs, zij zijn immers net zo creationistisch, met hun hetze tegen genetische modificatie, maar dat is gewoon niet de wetenschappelijke consensus van de jaren 80 die jij beschrijft.
Het is wel zo dat zure regen echt is, maar als je wilt weten hoe het is, en wat het kan veroorzaken, e.d., dan moet je een expert zoeken, en dat is niet der spiegel of een provincieambtenaar uit NH.
Maar goed, dan is nu duidelijk wat het probleem is, jij denkt dat politici de wetenschappelijke consensus bepalen. Is niet zo he.

Politiekrelativist | 15-05-12 | 13:39

-krijg +kijk omhoog gooit

CynicalBastard | 15-05-12 | 13:38

En inderdaad, de "elephant in the room" is dat de aarde gewoon overbevolkt is.
CynicalBastard | 15-05-12 | 12:22<br />
Tuurlijk. Nederland alleen telt al 42 miljard vierkante meters. Omgerekend betekent dit feitelijk dat elk mens op de wereld in Nederland 7 vierkante meter heeft om op te wonen. De rest van de wereld kan je vervolgens gebruiken om te voorzien in voedsel en grondstoffen.

Eagle_Eye | 15-05-12 | 13:38

-krijg +kijk omhoog gooit

CynicalBastard | 15-05-12 | 13:38

Twee woorden: eerst GEBOORTEBEPERKING.

meneer Q | 15-05-12 | 13:36

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:30 Ik ontken dat ook niet, maar u lijkt een deel van de betekenis van mijn statement daar te missen.
Of we middels menselijk ingrijpen het tij kunnen keren en door middel van geo-engineering de gevolgen van ons eerdere, onbewuste menselijke handelen, kunnen omkeren is nog zeker wel een vraag waar de wetenschap zich over moet buigen c.q. iets waar de harde consensus nog niet over bestaat.
Moeten we de reflectiviteit van het zee-oppervlak kunstmatig verhogen om het wegsmeltende ijs te compenseren?
Moeten we de hoeveelheid bewolking kunstmatig laten toenemen of juist niet?
Kunnen we beter helemaal niet ingrijpen om zelfregulerende mechanismen in de natuur die we nu nog niet kennen, niet nog verder te verstoren?
Dat soort vragen zaten óók allemaal verpakt in de vraag die ik daar de wetenschap voorlegde ... u gaat alleen uit van de vaststelling van inmiddels wel vastgestelde historische feiten, ik krijg graag vóóruit naar de situatie "okee, dus we hebben een probleem. Wat kunnen we er aan doen? Wat willen we er aan doen? Wat gaan we er aan doen? en wat gaan we er níet aan doen?"
Jammer dat u dat dan weer gemist heeft ... te veel reactie en emotie en te weinig gewoon begrijpend lezen wat ik daar allemaal opschreef ...

CynicalBastard | 15-05-12 | 13:35

@Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:57
"Complexe systemen als klimaat, die ook nog eens verwoven zijn met andere complexe systemen kunnen niet door een enkele parameter volledig veranderen."
Lekker duur geformuleerd maar klinklare onzin natuurlijk,één verkeerde parameter kan een systeem te gronde richten. Doe gewoon de koeling van een kerncentrale uit... Je neemt aan dat het systeem inherent stabiel is en dat klopt ook wel maar gevolg van de toename van CO2 is wel een temperatuurstijging. De gevolgen daarvan zullen groot zijn op onze aardbol en in combinatie met het stijgen van de energieprijzen mogelijk destabiliserend werken op de Westerse Wereld.

Kijk de wereld blijft bestaan, de natuur ook, misschien zelfs de mens maar de Westerse beschaving is kaput...
Maar misschien vind je dat niet erg.

BB-pester | 15-05-12 | 13:30

Het fraaiste en tegelijk meest beangstigende zo u wilt, is dat 'de planeet' het geen reet interesseert. De planeet zit er als grote klokkenmaker bij met een blik van u ziet maar, 60 miljoen jaar geleden was het hier ook al een zootje met al die scheten latende dinoos. Mijn tijd komt wel, over 5 miljard jaar.

GormSuil | 15-05-12 | 13:28

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 13:03
Dat zijn ze ook niet. Maar jij roept anno 2012 nog steeds EXACT na wat hun in 1980 riepen. Er zijn zoveel politieke organisaties met een paar wetenschappers in dienst die dan meteen denken dat ze het gelijk in huis hebben. Toch raar dat jij hun 'waarheid' als zoete koek slikt en anderen als minderwaardig tuig ziet omdat zij dat niet doen..

www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/af...

"Wie in de regen loopt, solliciteert in feite naar een toupetje"

"Als het zo door gaat, brandt de regen gaten in je kleren”

"De Duitse bodemkundige Bernhard Ulrich sloeg in 1980 groot alarm met das Waldsterben. Duizenden hectares bos in Europa dreigden te verdwijnen"

En deze twee:

skrivadur.files.wordpress.com/2009/10/...

www.inzichten.nl/reeksen/images/affich...

Ik kan het mij nog prima herinneren; de paniek rond zure regen. De hele wereld zou er aan gaan. In 1980, met de groei en economie van de jaren 80 hadden we maar 20 jaar voordat er geen boom meer zou leven in Nederland.

En nu, in 2012, na 30 jaar ongeremde groei vanaf 1979, staan de bamboebossen nog fier overeind in China. Zure regen is niets anders dan een leugen van bange mensen en van jaloerse mensen zoals jij, die het niet kunnen verkroppen dat andere mensen in luxe leven en op deze manier een stok hebben om hun afgunst, haat en jaloezie uit te leven op anderen.

En de klootzakken van GroenLinks en overige ecoterroristische organisaties maar zichzelf op de schouder kloppen; want iedereen is in hun leugen getuind en wij hebben miljarden aan groei ingeleverd om jouw haat en jaloezie te bekostigen.

Wees er trots op.

dlseth_ | 15-05-12 | 13:28

dlseth_ | 15-05-12 | 12:31

Neuh, dat gaat naar de schatkist. Rechtstreeks. Wordt de begroting mee aangevuld.

Lyrthion | 15-05-12 | 13:14

De kachel gaat van 23 naar 24.

ad melkert | 15-05-12 | 13:14

dlseth_ | 15-05-12 | 12:55 | + 0 -

Lekker feitjes aan het verdraaien. U weet niet waar u het over heeft.
Zure regen zal namelijk niet ver neerkomen van de plaats waar het ontstond, dit omdat de zure deeltjes snel met de regen naar beneden zal komen.
China is een enorm land en er zijn inderdaad mooie gebieden, maar u bent volgens mij nog nooit in een Chinese stad geweest, ik ook niet, maar heb wel gehoord dat het daar niet zo mooi is en ook niet bij de grote fabrieken.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 13:13

Niet de grootte van onze voetafdruk is het probleem maar de hoeveelheid mensen. Stop dus niet met consumeren maar met al dat verspilling aan vlees en bloed.

nedertokkie | 15-05-12 | 13:10

pius | 15-05-12 | 13:08 | + 0 -
Nee, dit gaat juist precies goed, hij geeft toe dat hij ook andere wetenschappen stelselmatig wantrouwt zonder enige aanleiding (als in, empirisch bewijs). Het wachten is op de ontkenning van de evolutietheorie...

Politiekrelativist | 15-05-12 | 13:09

@dlseth_ | 15-05-12 | 12:55

Wat neuzel je nou, dit gaat om iets heel anders dan zure regen. Maar weet jij veel.

pius | 15-05-12 | 13:08

dlseth_ | 15-05-12 | 12:55 | + 0 -
Waarom zeg je allemaal mensen te quoten, maar doe je dat op zo'n vage, nikszeggende manier? Waarom denk je dat GL een wetenschappelijk instituut is? En wanneer hebben ze dat soort dingen gezegd, en op basis van welk wetenschappelijk rapport?
En met je vragen, over was het niet zo dat... geldt precies hetzelfde voor, als jij denkt dat er een wetenschappelijke consensus bestond over het kapot gaan van de Chengdu bossen, dan zou het geen probleem moeten zijn daar een bron bij te vinden. Maar ja, dat is wel een stuk lastiger dan gewoon dingen verzinnen en plempen, toch?

Politiekrelativist | 15-05-12 | 13:03

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11

LOL.

pius | 15-05-12 | 13:01

@ dlseth 12:55

Voor sommigen is de waarheid nu eenmaal hard...

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 13:00

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:49
Gelukkig houdt zure regen zich perfect aan staatsgrenzen...

Hoewel dat haaks staat op de leugens uit de jaren 80 en 90 toen GroenLinks liep te zeiken op de globale effecten van zure regen. Maar ach, leugentje om bestwil, toch?

Overigens moet je eens gaan kijken in de omgeving van Chongqing en Chengdu. Prachtige bamboebossen die zich werkelijk geen ruk aantrekken van de zure regen leugens hier in het westen. Was het niet zo dat anno 2010, gegeven de bevoling en groei in de jaren 80, alle bossen dood zouden moeten zijn?

Doen ze toch best goed in China...

dlseth_ | 15-05-12 | 12:55

dlseth_ | 15-05-12 | 12:39 | + 0 -
Het regent hier nooit chinees water. Weet je waar het wel chinees water regent? In China. Mag jij raden met wat voor fenomeen zij te maken hebben, wat betreft regen...

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:49

dlseth_ | 15-05-12 | 12:39 | + 0 -
Knap dat u zo geweldig goed kan lezen, ik zeg dat het in Nederland is verdwenen.
Zure regen is namelijk niet overal verdwenen en het was ook niet overal. In China hebben ze nog steeds last van zure regen.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:47

@denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:35
Knap dat wij daar in Nederland verantwoordelijk voor zijn, met onze krap 17 miljoen knuppels tegenover landen met peop aan de zure regen zoals China met 1343 miljoen knuppels of India met 1205 miljoen knuppels.

Of de zure regen was gewoon een leugen, dat kan natuurlijk ook.

dlseth_ | 15-05-12 | 12:39

Joris / Quid, graag een ruling. Mag de 1ste post gerecycled worden, of vinden jullie dat geen goed idee?

Ik zal hem dan niet als 1e post zomaar ergens in een panda-topic gooien.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 12:38

@de reaguurbuur | 15-05-12 | 12:33
Nee.
Eerst een acceptabele levensstandaard bepalen. En vervolgens kijken met hoe veel mensen je zo kan leven.
Egocentrisch? Natuurlijk. Moet ik uit verveling overbevolkende analfabeten in een of andere woestijn dan centraal stellen soms? Dacht van niet.

vetkleppert | 15-05-12 | 12:36

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 12:23 | + 0 -

Goed voorbeeld die zure regen, die is in Nederland namelijk verdwenen na maatregelen die zeer goed gewerkt hebben.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:35

vetkleppert | 15-05-12 | 12:03 | + 0 -
Nou nou, ik bedoel. Als het bewezen is (ga er even van uit dat dat het is.) dat ons resource verbruik boven gemiddeld is. En dat wanneer dit verbruik gemiddeld zou zijn, er simpelweg te weinig resources beschikbaar zijn op deze planeet.

Nu begrijp ik van jou: "Ik wil gaan draaien aan de knop van het bevolkings aantal zodat we meer grondstoffen per persoon krijgen". En ik vind dat een ego-centrische redenatie.

Mijn redenatie zou zijn: "Als we eens kijken of een hoger rendement uit onze grondstoffen kunnen krijgen en onnodige grondstof verspilling tegen gaan. Dan krijgen we ook meer grondstoffen per persoon."

de reaguurbuur | 15-05-12 | 12:33

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 12:20 | + 0 -

We weten inderdaad weinig zeker, maar toch is er in mijn ogen meer actie nodig dan alleen de groei van het aantal mensen te verminderen.
Ik denk dat er onderdelen zijn waar verandering nodig en niet alleen om ecologische redenen, maar ook economische. Zonne-energie en getijde energie zijn economische investeringen die Nederland milieuvriendelijker maken, maar vooral ook economisch zelfstandiger. Daarnaast denk ik dat als wij onze economie willen laten groeien we oplossingen nodig hebben voor de hoge olie prijzen.

En op het punt van voedsel kunnen we heel duidelijk zien dat er op dit moment te weinig voedsel is wereldwijd om aan de behoefte te voldoen. Dit betekent niet dat het nuttig is om hier minder te gaan eten, maar wel is het nuttig om na te denken over bijvoorbeeld de subsidies voor boeren die de markt verstoren en over de speculatie op bijvoorbeeld graan. Maar vooral ook over het vreselijkste idee, dat het goed zou zijn om op biobrandstoffen te rijden.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:32

@Lyrthion | 15-05-12 | 12:28
Waar denk jij dat de centjes van de vliegtaks, bijvoorbeeld, terechtkomen? Misschien gaan ze in een magisch GroenLinks machientje dat Euromunten omzet in schone lucht?

dlseth_ | 15-05-12 | 12:31

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 12:23
De pest, daar hoor je ook niks meer van de laatste tijd.

Canis Spurcus | 15-05-12 | 12:31

Gelukkig bestaat de Nederlandse bevolking voor 1/3 uit mensen uit "arme" landen anders waren de cijfers nog beroerder geweest.

Boomschade | 15-05-12 | 12:31

CynicalBastard | 15-05-12 | 12:21 | + 0 -
"Of klimaatverandering door mensen beinvloed kan worden is een vraag voor de wetenschap."
Ja, en die is dus al beantwoord, dus wat is het probleem dan nog? Klimaatwetenschap heeft nu eenmaal een harde consensus omtrend menselijk handelen dat tot klimaatverandering leidt. Dat ontkennen is echt niet intelligenter dan "Het klimaat is al miljoenen jaren aan allerlei veranderingen onderhevig" ontkennen hoor.

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:30

Ik vind het altijd wel een knap argument dat er mensen rijk worden van de co2-hype. Ik kan nergens vinden wat het salaris van een klimaatwetenschapper gemiddeld is. Wel dat er een libertaire denktank wetenschappers omkoopt om juist het tegengestelde te beweren.

Lyrthion | 15-05-12 | 12:28

@Ratzing. | 15-05-12 | 12:21
Psst, bevolkingsgroei in Nederland komt voornamelijk door allochtonen en immigratie. Den Nederlander neukt niet zo veel meer. En wees eerlijk, denk je dat mevrouw Politiekrelativist nog veel zin heeft nadat zo'n zure lul naast haar in bed neerploft?

dlseth_ | 15-05-12 | 12:27

"Help de natuur een poot, schiet een panda dood!".

dorp am rhein | 15-05-12 | 12:26

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:06 | + -2 -

Lees je eens in over wat de Club van Rome in de jaren 70 hierover al voorspelde en dan zullen hopelijk de schellen van je ogen vallen...

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 12:25

@Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:04 |

Ghehehehe, nog steeds een beetje zuur van mijn "challenge" op uw haatcampagne?

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 12:23

Nu nog maar even een dood-doener tot besluit! Als niemand aan de multi-culti kon verdienen hadden we een stuk minder multi-culti in ons land. Als niemand aan de C02-hoax kon verdienen hadden we in het geheel geen gezeik hierover met extra belastingen als gevolg. In de jaren 80 kon je de krant niet openslaan of er stond weer iets in over de zure regen. Wat dat betreft is het uitgeregend...

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 12:23

En inderdaad, de "elephant in the room" is dat de aarde gewoon overbevolkt is.

CynicalBastard | 15-05-12 | 12:22

En vooral meer neuqen zodat de Hollandse parasieten zich per generatie verdrievoudigen.

Ratzing. | 15-05-12 | 12:21

@Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:07
Weet je, ik zou het allemaal wel kunnen aannemen voor waar. Klimaatverandering door de mens, fijnstof, ultra-fijnstof, megasuper-fijnstof en zelfs dat Patricia Paay geen veenlijk met touwtjes en een poppenspeler is.

Maar het komt allemaal allemaal van mensen en groepen die het milieu als religie zien. Mensen bij wie je als leidend motief of angst of afgunst ziet. (Of gewoon dom naïef zoals die flyermeisjes op ieder station) Zelf ben ik opgegroeid in de Bible Belt en ik zie gewoon enorm veel overeenkomsten tussen de gevestigde religies en de 'groene religie'.

Het is daarnaast gewoon heel moeilijk om een boodschap aan te nemen van iemand die rilt van angst voor iets waar ik geen probleem in zie of van iemand die handelt uit afgunst en haat zoals 'Politiekrelativist', waarbij de ware motieven van de persoon bestaat uit het inperken van mijn vrijheden en verworvenheden..

Het feit dat klimaatwetenschap ondertussen booming business is helpt ook niet helemaal. Dezelfde fundamentalisten die roepen dat Shell (bijvoorbeeld) nooit zal investeren in alternatieve energievormen vanwege de pegels nemen wel klakkeloos aan dat organisaties die goed boeren bij slecht nieuws enkel de waarheid vertellen. Selectief kritisch?

dlseth_ | 15-05-12 | 12:21

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:09 De overenkomst / ironie zit hem er wat mij betreft dan ook in dat mensen die ageren dat god wel bestaat, ernstig lijken op mensen die ageren dat klimaatverandering (al dan niet door mensen veroorzaakt) niet bestaat.
Het klimaat is al miljoenen jaren aan allerlei veranderingen onderhevig dus ontkennen dat er iets aan het veranderen is, is vrij onzinnig, bijna net zo onzinnig als ageren dat dat allemaal bestierd wordt door een onzichtbaar oppermachtig wezen dat we moeten vereren.
Of klimaatverandering door mensen beinvloed kan worden is een vraag voor de wetenschap.
Niet-(klimaat-)wetenschappers zouden zich daar buiten moeten houden.
Of we door mensen beinvloeden van het klimaat willen of niet, is een vraag / afweging voor de politiek, dat standpunt kan los daarvan bepaald worden.
Helaas wordt de discussie nogal vertekend door kruisbestuiving tussen die twee invalshoeken.
Wetenschappers zouden beter moeten weten dan zich met maakbaarheid of het politiek wenselijke omtrent het klimaat te bemoeien, "stick to the facts or establish them when we don't have them".
Politici zouden zich met het bepalen van beleid omtrent het opvangen van de eventuele gevolgen bezig moeten houden, niet met de discussie of het klimaat nou wel of niet verandert en of dat wel of niet door menselijk handelen komt (gedeeltelijk wel maar gedeeltelijk ook door natuurlijke ontwikkeling, wat mij betreft). En of de mensheid wel in staat is oplossingen te implementeren om er wat aan te doen, willen we dat wel, kunnen we er niet beter mee leren leven met z'n allen.
Wel of geen geo-engineering met het risico (grote kans, gezien de track-record van de mensheid) het nog erger te maken enz. enz. maar dan wel voorzien van het inzicht dat het electoraat is als een paard, je kan het wel naar het water sleuren maar het zal toch echt zélf moeten gaan drinken.

CynicalBastard | 15-05-12 | 12:21

@denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:06 |
.
Het grootste probleem is vooral dat inzichten door beide zijden van het spectrum worden gekaapt en daarmee het proces van inzicht en waarheidsvinding frusteren.
.
Overigens geef ik zelf ook aan dat menselijk gedrag wel degelijk een factor is in klimaatveranderingen. Echter als je aan de knoppen wilt draaien moet je aan de juiste knoppen draaien. Die knoppen hebben we nog niet gevonden. Co2 is niet die knop.
.
Wat we op korte termijn kunnen doen is vooral het aantal ecologische voetafdrukken reduceren, niet zozeer de voetafdrukken zelf. Dat is ook waar de discussie over zou moeten gaan, de mens en niet een enkel onderdeeltje van het klimaatsysteem.

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 12:20

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:57 | + 3 -

Het is niet zo moeilijk. Ten tijde van de dino's was het Co2 gehalte in de atmosfeer op aarde een aantal malen hoger dan tegenwoordig. En toch hebben we daar onze enorme olievoorraad aan te danken. Organismen in zee namen die C02 gewoon massaal op...

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 12:17

Hier heldere kritiek op de ecologische voetafdruk:
climategate.nl/wp-content/uploads/2011...
-
Wat quotes:
"De voetafdruk heeft nauwelijks raakvlak met de fysieke en ecologische werkelijkheid"
"Men wil álle CO2 compenseren, en dan nog allemaal met bomen"
"Met iets andere voorkeuren in de formule kom je plots weer met één aarde toe"

Allemaal | 15-05-12 | 12:16

Ik vertrouw liever op de bredere wetenschap en dan bij voorkeur op de betawetenschappen. Uit de betahoek is heel veel kritiek op de veronderstellingen en waarheden die in de klimaatwetenschap gehanteerd worden (zoals ik zojuist schetste).
Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 12:14 | + 0 -
Doe dan het peer reviewed artikeltje aub.
En discovery institute noemt Nature ook biased, tegen intelligent design. Dat is niks nieuws hoor.

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:15

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:18 | + 1 -

Joris vond het een minder goed idee dit!

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 12:14

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:02

Discussieren is geen link-werpen. De link die jij post is een onderzoek onder klimaatwetenschappers. Wat mij betreft veel te eenzijdig en nogal WC-eend achtig.
.
Ik vertrouw liever op de bredere wetenschap en dan bij voorkeur op de betawetenschappen. Uit de betahoek is heel veel kritiek op de veronderstellingen en waarheden die in de klimaatwetenschap gehanteerd worden (zoals ik zojuist schetste). De veronderstelling dat wanneer je iets niet wiskundig kan aantonen het niet klopt is tot nu toe bijvoorbeeld altijd waar gebleken.
.
Zoals andere (beta)wetenschappen veel veronderstellingen en waarheden uit bijvoorbeeld de archeologie corrigeerden gebeurt dat nu ook bij klimaatwetenschap. Klimaatwetenschap is een jonge wetenschap en zit dus vol met fouten. Tijd zal het moeten vormen. Een natuurlijk en logisch proces dat nog even gaat duren.
.
Time will tell...

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 12:14

Ach, ik haakte bij dat rapport af toen er gezeurd werd over teveel vlees eten. Wij zijn nu eenmaal omnivoren of we dat nu leuk vinden of niet. Wellicht is onze voetafdruk niet te groot, maar de aarde gewoon overbevolkt

kees1960 | 15-05-12 | 12:12

CynicalBastard | 15-05-12 | 12:06
&nbsp;
Geinig, die kende ik nog niet.

Lyrthion | 15-05-12 | 12:12

Alle ratten het land uit.

Schaamharing | 15-05-12 | 12:11

Ontwikkelingshulp = Vergroting voetafdruk

Boy Cot | 15-05-12 | 12:10

@synchronicity | 15-05-12 | 12:05
.. aan het te pas en te onpas gebruiken van het woord "domheid" herken je de man met het krachtig kloppende denkraam.

Jan Passant mk2 | 15-05-12 | 12:09

@Superior Bastard | 15-05-12 | 11:49
Helemaal niet mee eens. Fantastisch, en reaguurlol zwaar verhogend.

Qua inhoud en grappen top. Hij zou ook gewoon topics moeten schrijven. Een keer per week.

Bart_Bart | 15-05-12 | 12:07

dlseth_ | 15-05-12 | 12:03 | + 0 -
Welbeschouwd is slopen goedkoper dan bouwen.
Het ligt er een beetje aan hoe je in het leven staat.
Of je alleen aan jezelf denkt of ook aan je nazaten.
Heb je kinderen?

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:07

Vooral niet naar wetenschappers luisteren. Als je ziek bent, niet naar de dokter gaan, maar een spirituele genezer zoeken.
Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:19
-
Vooral alles slikken zonder enige kritiek. De ecologische voetafdruk is geen wetenschap maar een campagnemiddel.
De enige reden dat de ecologische voetafdruk op meerdere planeten uitkomt, is omdat men er op staat om CO2 te compenseren met bosbouw. Dat is een van de minst effectieve manieren en komt daarom uit op meerdere planeten met alleen maar bos.
De ecologische voetafdruk geeft voor mij vooral het beeld dat er activistische wetenschappers zijn die bewust een zeer inefficiente methode kiezen om zo hun conclusies in een bepaalde richting te sturen. Zo ver verdiep jij je natuurlijk niet, want alles wat de witte jas zegt slik jij voor zoete koek.

Allemaal | 15-05-12 | 12:07

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:57 | + 1 -

Natuurlijk zijn er altijd nieuwe inzichten en veranderen de voorspellingen steeds.
Het grootste probleem is echter dat deze nieuwe inzichten worden gekaapt door mensen die milieu problemen ontkennen. Ik snap ook best dat voor sommige politieke partijen en bedrijven het veel voordeliger is om te ontkennen omdat er dan ook geen maatregelen nodig zijn. Toch blijft op dit moment vast staan dat bijvoorbeeld de energie voorziening anders geregeld moet worden, maar ook dat de voedselvoorziening volstrekt onhoudbaar is.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 12:06

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:04 | + 0 -
Het probleem is, het klinkt zo overtuigend, het staat alleen alsnog lijnrecht tegenover wat elk gerenommeerd instituut zegt. Alsof zij geen wiskundigen/geologen in dienst hebben...

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:06

@Lyrthion | 15-05-12 | 11:36 rationalwiki.org/wiki/Poe%27s_law
De overeenkomst religie/fundamentalisme en klimaathisterie is overigens niet geheel toevallig en dus gaat de wetmatigheid beschreven in die link, hier ook op.

CynicalBastard | 15-05-12 | 12:06

Wat een domheid van veel reaguurders weer die het allemaal weer eens bagetaliseren... Ik heb daarop het volgende te zeggen: "if you don't deal with reality, reality will deal with you"...

synchronicity | 15-05-12 | 12:05

Oh jee, dit boeit me echt een reet. Ik ga het gelijk helemaal anders doen

piet8225 | 15-05-12 | 12:05

Politiekrelativist | 15-05-12 | 12:02 | + 0 -
PvhZ trekt conclusies intuitief.

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:04

@Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:00
Laat mij raden; de enige manier om de wereld, opnieuw, te redden is als andere mensen heel veel geld gaan betalen voor jouw fantasietjes?

dlseth_ | 15-05-12 | 12:03

@de reaguurbuur | 15-05-12 | 12:01
Welke lijst? Dat moralistische geneuzel van die naturofielen bedoel je?

vetkleppert | 15-05-12 | 12:03

vetkleppert | 15-05-12 | 12:01 | + 0 -
Leuk!

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:02

@Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:00
Handen omhoog, dit is een drama....
Zeven spoken in een pyjama!

vetkleppert | 15-05-12 | 12:01

vetkleppert | 15-05-12 | 11:58 | + 0
Volgens mij stonden wij hoger op de lijst dan de grootvoortplanters.

de reaguurbuur | 15-05-12 | 12:01

vetkleppert | 15-05-12 | 11:55 | + 0 -
Zure regen is door ons weggeruduceerd dankzij afspraken en verdragen (drijfgas, de airco van je vetklepauto etc.)
Het is triest dat niet alleen fijnstof bestaat maar dat er een nog fijnere stof is die pas sinds kort meetbaar is. Deze stof gaat direct via de longblaasjes het bloed in. Luister VK, ik gun je alle gelijk van de wereld maar deze informatie is wetenschappelijk.

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 12:00

.. zet eens een stevige ecologische voetafdruk op het zitvlak van oplichters als "het Wereld Natuur Fonds".
Hoe sneller een sukkelig land in de portemonnee grijpt om deze figuren te paaien, hoe meer ecologische dingetjes ze bij je komen zoeken. Ook ecologische schoorstenen moeten roken en dat kan niet met de opbrengst van arbeid, daar doen ze niet aan op links.

Jan Passant mk2 | 15-05-12 | 11:58

@de reaguurbuur | 15-05-12 | 11:56
Nee, de grootvoortplanters moeten gewoon afgeremd worden, nogal logisch.

vetkleppert | 15-05-12 | 11:58

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:45
Weet ik veel, ik zit je gewoon te trollen omdat je zo lekker hilarisch reaguurt. Als een ongesteld wijf dat per ongeluk een tampon van schuurpapier naar binnen heeft geschoven. Neem jezelf niet zo serieus; dat doet de rest ook namelijk niet.

@Einde van de Domheid | 15-05-12 | 11:50
Of zure regen was, net zoals de klimaatbullshit van nu, gewoon gelul. Een paniekerige leugen van groene elementen in de maatschappij om hun eigen angsten en afgunst een beeld te geven.

dlseth_ | 15-05-12 | 11:57

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:45 |

Ik vermoed dat u die minkuddo's ontvangt voor uw povere retoriek. Vinden dat je gelijk hebt betekent nog niet dat je gelijk hebt of dat je gelijk krijgt.
.
Er zijn nu veel meer wetenschapsgebieden die zich actief bemoeien met het klimaatvraagstuk als ooit tevoren en elke dag schrijdt het inzicht voort. Uw waarheid is niet meer de enige waarheid.
.
Wiskundigen kraken de oude klimaatmodellen omdat ze rekenkundig verkeerd zijn opgezet en geparametriseerd. Geologen wijzen op andere eerder over het hoofd geziene patronen in klimaatontwikkelingen. Zelfs ecologen ontdekken andere factoren die van invloed zijn op het klimaat zoals bijvoorbeeld de algenbestanden in de oceanen.
.
Dat de mensheid op een aantal terreinen invloed heeft op het klimaat kan zo zijn. Dat Co2 de bepalende factor is lijkt zeer onwaarschijnlijk. Gisteren ook al eens aangegeven. Complexe systemen als klimaat, die ook nog eens verwoven zijn met andere complexe systemen kunnen niet door een enkele parameter volledig veranderen. Dit heet systeemlogica. Een logica die u duidelijk niet beheerst.
.
Misschien moet u eens meer dan een boek lezen, en een paar jaartjes exacte wetenschap studeren, uw geest openen voor het wetenschappelijk proces (waarin geen absolute waarheden bestaan want zo ver gevorderd zijn we nu eenmaal niet).
.
Wat in ieder geval zou helpen is wat schaven aan discussievaardigheden. Als u werkelijk behoefte heeft aan de beschikking over overredingskracht...

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:57

Ik zeg nog meer belasting. Dat is goed voor het milieu. (volgens Groen Links)

Piet Paardenhoef | 15-05-12 | 11:57

vetkleppert | 15-05-12 | 11:54 | + 0 -
Alle grootverbruikers van grondstoffen als eerste?

de reaguurbuur | 15-05-12 | 11:56

@Einde van de Domheid | 15-05-12 | 11:50
Daar hebben we domheid weer met fijnstof. Fijnstof is de volgende milieuhysterische boogieman, nu niemand meer gelooft in zure regen of CO2.

vetkleppert | 15-05-12 | 11:55

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11 |

Jij moet de politiek in en een grote schoonmaak houden, mijn stem heb je!

Voor wie Kaas zijn stukje wil lezen kijk hier:

search-geenstijl.thruhere.net/#%22Kaas...

Idontgiveafunk | 15-05-12 | 11:55

@two ball cane | 15-05-12 | 11:50
Fuck gematigdheid op het moment dat men begint te drammen dat we geen vlees of insecten motten vreten. In plaats van eindelijk eens toe te geven dat de aarde een overbevolkte mierenhoop is geworden. En daar iets aan te doen.

vetkleppert | 15-05-12 | 11:54

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 11:50 | + 1 -
Ik ben niet alleen! Er is hoop! *verwijdert voorzichtig strop van nek*

Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:53

Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:45 | + -2 -
Je moet geen links gegeven naar betrouwbare websites, dan worden ze hier bang dat ze hun mening misschien moeten wijzigen.

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 11:52

@vetkleppert | 15-05-12 | 11:14

Door al die ontwikkelingshulp zijn ze lui geworden en westerse artsen redden levens zonder anti-conceptie.
De pil werkt niet, het moet de prikpil zijn, de vrouwen vonden het prachtig onvruchtbaar te zijn.
De pil werkt niet omdat manlief denkt 'Als het goed voor mijn vrouw/vrouwen is dan is het zeker goed voor mij' en meneer vreet ze zelf op.

Barbertjehangt | 15-05-12 | 11:52

Voor de laatkomers onder ons: Wat heeft Kaas geschreven? Vragen, vragen, vragen..

Ferdi Rivas | 15-05-12 | 11:51

Inderdaad, wij zijn de "chosen ones"! Iedereen die ons ter verantwoording roept dient te worden geridiculiseerd en vernederd. Als NL er niet was geweest, was er niet eens een wereld!! Wat denken ze wel niet?! Ze moeten godverdomme op de blote knieën ons danken dat we bestaan, ALLEMAAL. Dankzij onze goedertierendheid komt de zon immers op!

Man man man, wat een godvergeten morele armoe.... :'(

de reaguurbuur | 15-05-12 | 11:50

Rot toch op Quid, met je rode (te kleine) dieselsportautootje.
Er is fijnstof dat NOG fijner is dan fijnstof. Bloedstof heet het, kinderen worden er astmatisch van en astmatische kinderen nog astmatischer. Komt vooral door dieslevrachtwagens zonder filter en autobandenstof/ Autobanden zijn namelijk gemaakt van rubber. In al onze domheid hebben we nog geen composietbanden ontwikkeld. Tja, makkeli toch?
Zure regen is verdwenen dankzij international inspanningen VAN DE MENS.
Hou dus fijn op met het spammen van mierenneukende kommaneukerij in een sub-hoofdstuk van een VN rapportage (waarvan ook nog is aangeduid dat het nog niet wetenschappelijk bevestigd is.) Het milieu is iets dat we zelf maken. We hebben er niet een beetje, maar een helboel invloed op.
(Gaat het nog lang duren? Het idee dat je met minder geld en energie een betere kwaliteit krijgt?)

Einde van de Domheid | 15-05-12 | 11:50

@vetkleppert | 15-05-12 | 11:37
Ik ben misschien ouderwets maar mensen eten eten. In NL van oudsher agv. aardappels, groente en vlees. tegenwoordig hoor je van die droeftoeters brullen dat ze vooral veel vlees willen vreten. dat is pure decadentie, mogelijk gemaakt door de (EU) landbouwsubsidies en het leegvreten van afrika.
gematigdheid is blijkbaar niet van deze tijd maar er is niets mis met een stukje vlees bij het eten in plaats van schreeuwen dat niemand vlees mag of brullen dat je zo veel mogelijk vlees wilt vreten.

two ball cane | 15-05-12 | 11:50

Biff Eagleburger | 15-05-12 | 11:26
Helemaal mee eens. Ergerniswekkend en reaguurlol ontnemend.

Superior Bastard | 15-05-12 | 11:49

Eigen schuld dikke bult moeten er maar niet zo veel nutteloze, pardon nuttige, immigranten binnengehaald worden.
Midden zestiger jaren vorige eeuw ongeveer 7,5 á 8 miljoen inwners nu 16,5 zeggen ze. En dat was zonder de 300.000 Polen, de 1.000.000 Turken die Erdogan opriep niet te integreren zonder de mocro's en andere vreemdelingen. Geen worden ook dat we dit niet meer op kunnen brengen, laat staan de schuld van Griekenland. Mogen we dan niets meer zelf houden?

Barbertjehangt | 15-05-12 | 11:48

Alsof die panda's niet in het bos schijten.

zeg maar jansen | 15-05-12 | 11:48

dlseth_ | 15-05-12 | 11:43 | + 0 -
Strawman, vind je niet? Ik zei al, zal me een zorg zijn of je om het milieu geeft.
Beetje laf dan om me voor groenlinks-vega uit te schelden, vind je niet?
Oh, en @ iedereen: 3 minkudo's voor www.nasa.gov toppie, wetenschap is eng.

Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:45

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:17 Jouw wagenpark is toch van het GVB?

zeg maar jansen | 15-05-12 | 11:45

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:39
Goed zo, alle mensen die het eens zijn met je neerzetten als inferieure debielen! Zo kom je geloofwaardig en sympathiek over! Ga zo door, je GroenLinks lidmaatschap is onderweg! Over een weekje kan je lekker vegaburgers wegknauwen om samen met andere over-het-paard-getilde yuppen te gaan zeiken op 'de rest' en waarom hun 'het niet begrijpen'.

dlseth_ | 15-05-12 | 11:43

Leuk zo'n rapport met plaatjes en foto's, zit er ook een kleurplaat bij?

harrybarry | 15-05-12 | 11:41

@mezelf 11:17
Oh, ik snap het al, het gaat om olieverbruik. VAE en USA met de veels te hard slurpende auto's, en die belgen met de frituurolie.

Jos Tiebent | 15-05-12 | 11:39

dlseth_ | 15-05-12 | 11:37 | + 0 -
Iedereen die het niet met me eens is moet eens een boek gaan lezen. Probeer Nasa.gov eens zou ik zeggen. Of je om het milieu geeft zal me een zorg zijn, ik erger me alleen aan het creationisme van jouw soort.

Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:39

@irma zonderboezem | 15-05-12 | 11:30
en ook al geen bos hout voor de deur. Het is toch wat. Arme Irma

Den Meester | 15-05-12 | 11:39

Natuurproblemen. Is dat zoiets als wanneer ik met mijn kinderen een strandwandeling maak en ineens allemaal vieze naakte kerels en wijven tegenkom?

Den Meester | 15-05-12 | 11:38

@eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:16
In china zijn behoorlijke problemen door de eenkindspolitiek.
maximaal 2 kinderen per 2 ouders betekent dat er een gematigde bevolkingsafname is. lijkt me een stuk wenselijker. maargoed, in nl is helemaal niet zo'n hoge natuurlijke bevolkingsgroei, er is vooral veel import.

two ball cane | 15-05-12 | 11:37

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:25

Dan zal ik waarschijnlijk ook snel ten prooi vallen aan het moderatiezwaard. Een noodzakelijk offer desalniettemin...

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:37

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:33
Juist! En iedereen die het niet eens is met je, is een racistische fascistnazibruinhemdjood en moet DOOOOOOOD.... belast worden, want dan gaat het beter. Dat zal ze leren! Heb je al geprobeerd met ziektes te schelden? Dan kom je zeker te weten nog geloofwaardiger over!

dlseth_ | 15-05-12 | 11:37

@two ball cane | 15-05-12 | 11:34
Mensen eten vlees. Op het moment dat er mensen beginnen te gillen dat dat niet meer zou kunnen, is er dus niet te weinig vlees of ruimte, maar zijn er dus te veel mensen. Zo simpel is het.

vetkleppert | 15-05-12 | 11:37

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:33
U heeft mij overtuigd.
*spaarlampen in GFT-bak sodemietert*

kapotte_stofzuiger | 15-05-12 | 11:36

two ball cane | 15-05-12 | 11:34
dat is pure propoganda voor het kannibalisme!!

kraaghaar | 15-05-12 | 11:36

Treurig stukje dit. Voornamelijk omdat ik niet zo zeker weet of het wel satire is.

Lyrthion | 15-05-12 | 11:36

Het is duidelijk dat we op (te) grote voet leven, gelukkig hebben we een overheid die er alles aan doet ons zo arm mogelijk te maken. Jij krijgt dat consumentisme wel kapodt, JK!

Überbottehork | 15-05-12 | 11:35

@vetkleppert | 15-05-12 | 11:14
U heeft nooit wiskunde gehad?
overbevolking is de hoeveelheid mensen gedeeld door het aantal mensen dat we kunnen voeren.
het aantal mensen dat we kunnen voeren is de landbouwgrond maal de opbrengst.
door vlees te eten verlagen we de opbrengst (per hectare) en verlagen we dus de hoeveelheid mensen die we kunnen voeden. de overbevolking stijgt (relatief en absoluut) op het moment dat we minder mensen kunnen voeren.

two ball cane | 15-05-12 | 11:34

vetkleppert | 15-05-12 | 11:14 | + 0 -
ach wat ben je zielig. Huilie Huilie

denk.toch.eens.na | 15-05-12 | 11:33

pandbiefstukjes zijn juist taai (itt panda)

kraaghaar | 15-05-12 | 11:33

dlseth_ | 15-05-12 | 11:28 | + 0 -
Ja! Wetenschappers liegen! Precies! Ze strijken 30k per jaar op en liegen daarvoor hun hele beroep bij elkaar! Allemaal om de geenstijlreaguurder dwars te zitten. Jij hebt ze door! En 911 is een inside job! En de maanlanding een hoax. Blabla. Blablabla. Leugenblabla, communistischblabla linksblabla!

Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:33

Kan God er geen 2,5 aarde bijscheppen? Die plaats je dan in dezelfde baan als deze aarde, alleen dan een paar miljoen kilometer verderop.

En als hij dat in hetzelfde tempo kan als bij dit bolletje, zijn we over 2,5 week van dit probleem af. Laten we bidden.

Zottekap | 15-05-12 | 11:33

Überbottehork | 15-05-12 | 11:32
aaaah, vergeet ik de a!!!

kraaghaar | 15-05-12 | 11:32

@dlseth_ | 15-05-12 | 11:28 |

U bent vast een klimatologischrelativist.
.
*gniffelt*

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:32

Ik denk alle reden om te snijden in ons ontwikkelings samenwerkingsbudget. We zouden toch beslist niet willen dat Afrika ook gaat leven zoals wij. Dan hebben we 10 planeten nodig.

Marcus Porcius Cato | 15-05-12 | 11:32

Artikel is te kort door de bocht, er wordt geen rekening meegehouden dat Nederland een gigantisch hoge landbouw en veehouderij opbrengst heeft per hectare.

Westheimer 2.0 | 15-05-12 | 11:32

@kraaghaar | 15-05-12 | 11:31
Grachtenpand of iets industriëels?

Überbottehork | 15-05-12 | 11:32

* heel veel zin krijgt in een mals pandbiefstukje*

kraaghaar | 15-05-12 | 11:31

Je vergeet 'lenen, lenen en nog eens lenen', Johnny. Pas dan kan je de wereld echt goed kapotverbruiken.

Red mij niet | 15-05-12 | 11:30

Ik heb geen kinderen dus dan mag ik iedere dag lekker lang douchen om toch te voldoen aan enorme footprint. :-)

irma zonderboezem | 15-05-12 | 11:30

Ga het rapport direct in 10-voud uitprinten!

Allardus | 15-05-12 | 11:30

De vervuiling wordt natuurlijk veroorzaakt door de luchtjes van al die couscousch vretende, geitenneuqende... euh, in ieder geval vreemd dat we zijn gestegen terwijl de autochtone bevolking afneemt!
*rapport niet gelezen heeft, maar "weg-met-ons" moe is*

funkyd | 15-05-12 | 11:30

Tja, als je iemand hebt die een vakantieoptrekje koopt voor ruim 4 miljoen euro in een corrupt landje, dan kom je wel in de top 10. Dat anderen slechts dromen van een royale doos of een slaapplek onder een brug vergeten we even.

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 15-05-12 | 11:29

@Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:19
Verbitterd dat niemand jouw klimaatleugens meer als zoete koek slikt? Misschien moet je nog iets meer tieren en raaskallen, dan kom je gegarandeerd geloofwaardiger over...

dlseth_ | 15-05-12 | 11:28

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:25
Dat valt me vies tegen, ik zou van Quid toch verwachten dat hij het belang van je tegel wel in zou zien, boven het belang van een semi-satirisch umweltschrijfsel.

Überbottehork | 15-05-12 | 11:28

Wat een zeikerig miljeustuk, Quid. Krijg er een zure smaak van in m'n bek.

Nietvoordekat | 15-05-12 | 11:27

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11
Dikke kudo!!

Nietvoordekat | 15-05-12 | 11:27

@Biff Eagleburger | 15-05-12 | 11:26 | + 0 -
ok.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:26

Zeg Kaas de Vies, als jij nou eens een eigen blogje begint en stopt met die niet aflatende off-topic en zelfpijperij stroom van onzinberichten van je. De lol om de comments te lezen is er voor mij wel af.

Biff Eagleburger | 15-05-12 | 11:26

"Download dat rapport (PDF)"????
Is er uit dat zinnetje geen 'en print het 275 keer uit' weggevallen?

CynicalBastard | 15-05-12 | 11:25

@Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:21 | + 2 -
Ik ben al weggejorist.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:25

@barrymossel | 15-05-12 | 11:22 | + 0 -
24 minuten.

Maar mag niet van Quid, wellicht te offtopic. Doen we het maar niet meer. Maar goed... dan maar over de panda's dromen.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:24

Alles gaat toch op, dus kun je maar het beste zo goed mogelijk van profiteren.

ongelovigehond | 15-05-12 | 11:22

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11
Hoe lang stond dat epistel al klaar om te fipo-en?

barrymossel | 15-05-12 | 11:22

Eerst de verwarming maar even op 25 zetten en de ramen open doen..

Crosskabouter | 15-05-12 | 11:22

Na invoering van het ESM kukelen we naar plaats 103 op de lijst van ecologische voetafdrukken...
.
Na invoering van het ESM hebben we allemaal geen geld om apparaten en bandbreedte te kopen om voor traffic, tegels, en tegengeluid op Geen Stijl.
.
Reaguurders alle kleuren en meningen, begin het verzet tegen ESM.
.
*Stands with Kaas*

Parel van het Zuiden | 15-05-12 | 11:21

Er is maar 1 logische conclusie: er zijn 3,5 x te veel mensen.
En met nog minder zou het nog prettiger zijn.

vetkleppert | 15-05-12 | 11:21

Panda's zijn inderdaad luie kutbeesten.

necrosis | 15-05-12 | 11:21

Tweeduizend jaar geleden had men 100 planeten nodig om iedereen dezelfde levenstandaard te geven als de Romeinse senatoren.

zovoklets | 15-05-12 | 11:20

Ok ik ben er he-le-maal klaar mee,ik ga het Amsterdamse Bos vanaf nu volschijten!!! De wandel en trimbaan routes krijgen extra aandacht van me.

Man-Bijt-Hond | 15-05-12 | 11:19

Vooral niet naar wetenschappers luisteren. Als je ziek bent, niet naar de dokter gaan, maar een spirituele genezer zoeken.
Wetenschap is een communistisch complot tegen de geenstijlreaguurder... ofzoiets.

Politiekrelativist | 15-05-12 | 11:19

@Kaas de Vies u vergeet de belangrijkste;
het huis van Oranje waar wij allen voor mogen buigen.

ceeswing | 15-05-12 | 11:19

Ja er moet hier ook gewoon keihard gewerkt worden om de ontwikkelingshulp en Griekenland te betalen. Goed voor de footprint.

Harry Turtle | 15-05-12 | 11:19

Ik ben zo'n sufkut die gewoon netjes aan de aardappeltjes,vlees en groente zit, 1 keer per jaar nieuwe kleding koop, spaarlampen gebruik en liever een trui aan trek dan de kachel aan doe. Helaas maak ik al die besparingen keihard useless door de grote hoeveelheid wegwerpbekertjes op festivals.

Frederik Vijf | 15-05-12 | 11:18

@eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:13 | + 1 -
Het staat er toch onder dat die automatisch gegeneerd is. Alles om het ESM te dwarsbomen.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:18

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:13
Wij hebben helegaar geen Nijl, want doen heulie hier eigenlijk?

Überbottehork | 15-05-12 | 11:17

De mensheid lost zichzelf op.

wakker worden | 15-05-12 | 11:17

Wie zich zo ergert aan het consumptielevel hier, migreert toch lekker naar een derdewereldland naar keuze, mag ik aannemen?

vetkleppert | 15-05-12 | 11:17

VAE, Qatar, USA, kan ik me voorstellen. Maar wat doen die belgen op een plek boven ons?

Jos Tiebent | 15-05-12 | 11:17

@zeg maar jansen | 15-05-12 | 11:16 | + 0 -
Vergeet ook mijn wagenpark niet.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:17

Iedereen gewoon één kind net als in China. Verplichte sterilisatie na het eerste kind, dat zal ze leren in Urk en Staphorst. Oh, wacht...

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:16

En laten we net als de baby-boomers schijdt hebben aan onze kinderen!

biermagnaat | 15-05-12 | 11:16

De reaguurselen van ene Kaas de Vies dragen er wel erg aan toe bij.

zeg maar jansen | 15-05-12 | 11:16

@Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11
Hulde!
*zingt een liedje voor Kaas*

Überbottehork | 15-05-12 | 11:15

Leuk stukje uit het ANWB boekje! Het clubblad van de babyboomers.

.grover | 15-05-12 | 11:15

LOL @ fipo

kapotte_stofzuiger | 15-05-12 | 11:15

Waar een klein land groot in kan zijn.

zeg maar jansen | 15-05-12 | 11:14

Dus eigenlijk is het dus beter om immigratie naar Nederland volledig stil te laten vallen, anders neemt het asociaal consumerende volk toe. Ze kunnen dus beter in Afrika blijven.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:14

Eet meer vleesch! Tegen de overbevolking!

vetkleppert | 15-05-12 | 11:14

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:13 | + 0 -

Die staat bij mij op nummer 2.

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:14

net een oude diesel gekocht , voor erbij

watsinneneem | 15-05-12 | 11:14

Dit duurzame gezeik komt me dus ook mijlenver de strot uit. Het is niet onze schuld dat ze aan de andere kant van de wereld fokken als konijnen. Het is ook niet onze schuld dat dit land helemaal is volgepropt met mensen, hoewel men het in de fifties met 12 miljoen mensen al dusdanig overvol vond, dat de emigratie actief gestimuleerd werd door de overheid.
Laat al die hongerderdewereldfiguren eens aan het werk gaan ipv aan de lopende band overbevolkertjes uit te schijten. En laat ons met rust, stelletje cryptocommunistische dierendingetjesgroenfundamentalisten.

vetkleppert | 15-05-12 | 11:14

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11 | + 0 -

Ik wist niet dat je zo snel typen kon Kaas!

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:13

Dat is pas een levensmotto: "Eigen luxe eerst"

FrankVeer | 15-05-12 | 11:13

@eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:11 | + 0 -
Doe dan de nijlgans. Wat een vervelend beesten zijn dat.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:13

VOC-mentaliteit 2.0

Kansleaus | 15-05-12 | 11:13

Trouwens die vluchtbewegingen naar Nederland toe van Afrika, hoe zwaar is die voetafdruk. Even aan Mauro vragen.

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:12

Het zijn niet alleen de schijtarme hongerigen die stinken!

Fopspeen | 15-05-12 | 11:12

De echte natuurproblemen, dat is natuurlijk die kangoeroe in de bossen rond Arnhem.

applaus voor de paus | 15-05-12 | 11:11

En verder ben ik van mening dat de aalscholver in Nederland dient te worden uitgeroeid.

eerstneukendanpraten | 15-05-12 | 11:11

Ach, die zonnetjes van de milieubeweging doen alles om u en ik een schuldgevoel aan te praten. Schuldgevoel = donateurs + subsidie.

applaus voor de paus | 15-05-12 | 11:11

Vandaar natuurlijk die hetze van GroenLinks/VVD tegen werkende Nederlanders; geld krijgen om naar je werk te reizen is slecht voor de voetafdruk.

kapotte_stofzuiger | 15-05-12 | 11:11

-weggejorist-

Kaas de Vies | 15-05-12 | 11:11

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino