Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Echt iedereen zegt: Jeugdzorg is volkomen verrot

burobloksnor.jpg Bureau Jeugdzorg ligt al jaren onder vuur. Meestal door wanhopige ouders die dermate emotioneel verward zijn dat hun schreeuwomhulpblog.punt.nl onleesbare aanklachten in SCHREEUWERIGE HOOFDLETTERS en vol overbodig fontkleurgebruik worden en wiens mailbommen door Gmail automatisch als spam worden afgeserveerd. Maar steeds meer professionals wiens naam achter het woord 'Commissie' geplakt wordt of die dure titels als 'hoogleraar Forensische psychologie' dragen, beginnen alarmklokken te luiden over de chronische geestelijke geseling van tere kinderzieltjes (en hun familie) door Buro Bloksnor. Die laatste, mevrouw Corine de Ruiter, die maakt zich vandaag heel boos in VK naar aanleiding van de Jeugdzorgopmerkingen over de Haagse Juwelierskillers en voegt daar aan toe: 'leuk hoor, die seksueel misbruik onderzoekende commissies zoals die van Samson. Maar niemand kijkt naar de daadwerkelijke effectiviteit van Jeugdzorgingrijpen'. Voorzichtige lekenvoorspelling onzerzijds: het gaat vaker van kwaad tot erger met de geestelijke gesteldheid van kinderen in de Jeugdzorgbemoeibureaucratie, dan van erger terug naar kwaad. Lees daarvoor het schrijnende verhaal over een door Jeugdzorg geïnterneerd en vervolgens stelselmatig doktertje spelend misbruikt meisje in de Telegraaf. Wat ons eigen Dossier Jeugdzorg betreft: het is even stil. Ilja zag zich gedwongen onder te duiken, omdat de politie hem zoekt vanwege de door Jeugdzorg en justitie nog altijd niet toegelichte aangifte van smaad en bedreiging, waarmee ze hem uit proberen te schakelen als klokkenluider van hun eigen leugens.

Reaguursels

Inloggen

Bovenstaand verhaal samengevat:
Je kunt praktisch niet in beroep, de rechter weegt het oordeel van BJZ zwaarder mee dan dat van de verweerder, BJZ oordeelt in een kwartiertje over je gezin, is niet gedragsdeskundig, liegt, deelt dossiers te laat met de verdediging, is niet in staat verkeerde gegevens te corrigeren of haar oordeel aan veranderende omstandigheden aan te passen en leidt typisch aan een psychiatrisch-autistische organisatievorm, met megalomaan-psychopatische trekjes. Kortom, niet het soort mensen dat je graag met je kinderen zou zien werken, eigenlijk niet eens bij de AH als doppertjes-sorteerder/ster.
Het is dan ook goed dat de mensen dergelijke " smadelijke en dreigende" feitelijkheden op de internets kunnen lezen. Weest gewaarschuwd als de overheid in de vorm van BJZ op uw stoepje verschijnt. Ze zijn werkelijk niet helemaal tof.

ZSU-23-4 | 09-05-12 | 17:07

Gast, als je onschuldig bent heb je niets te vrezen, we leven hier niet in een dictatuur.
Je krijgt misschien niet altijd je zin maar het aantal mensen dat in Nederland onschuldig in de bak zit of wiens kinderen "zomaar" worden weggehaald is heel, heel, heel erg laag.
En in die paar gevallen per jaar waar het gaat het om een "gerechtlijke dwaling" is er ruimte voor beroep.
Ik geloof in het systeem en dat dat systeem duizenden kinderen per jaar red.
Het feit dat jij meent genaaid te worden wil nog niet zeggen dat het hele systeem faalt en opgedoekt moet worden.
Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:57 |
Ruimte voor beroep? "Helaas blijkt het niet mogelijk de spoedmachtigingen in hoger beroep te laten toetsen. Zelfs
wanneer meteen nadat de machtiging is gegeven appel wordt ingesteld, is de duur van de
pagina 6 van 7
Info oudervervreemding.nl / ouderverstoting.nl - januari 2009
Bron: www.peterprinsen.nl
_______________________________________________________________________________________
machtiging, tegen de tijd dat het appel door het Hof wordt behandeld, verstreken. In dat geval
verklaart het Hof de appellant standaard niet-ontvankelijk...." niet dus....

BJZ is een amateuristische faalclub en ik dank God (de klootzak die dan weliswaar niet bestaat, maar nog altijd symbool staat voor een hogere waarheid) op mijn blote knieën nooit met deze overbetaalden, geldbelusten en incompetenten van de overheid te maken te hebben gehad.

Nog een greep uit hierbovenstaand artikel: "... Bij vrijwel iedere zitting blijkt dat jeugdzorg niet aan alle procedure-eisen die de wet stelt
heeft voldaan. De verklaring van de gedragsdeskundige ontbreekt, er is geen indicatiebesluit,
er is geen verzoek tot verlenging van de machtiging ingediend, er is geen vervoer voor het
kind geregeld, stukken zijn niet naar de advocaat toegestuurd, et cetera....

en

.... Maar al te vaak maken wij mee dat in rapportages van jeugdzorg fouten en onjuistheden
staan. Zaken worden uit de context getrokken, gaan een heel eigen leven leiden en komen
telkens in procedures terug....

en ook ".... Door de rechtbank worden medewerkers van jeugdzorg tijdens de zittingen beschouwd als
deskundig op het gebied van het betreffende kind en het gezin. Daarbij wordt uit het oog
verloren dat er vaak maar weinig contact is geweest tussen de gezinsvoogd en het gezin. Vaak
is de betrokken gezinsvoogd helemaal niet aanwezig en kan dus ook niet kritisch worden
bevraagd op onjuistheden/onwaarheden die uit het dossier naar voren komen...."
Een kleine dief krijgt nog meer ruimte voor verweer dan de ouders die door BJZ of het AMK worden verdacht van het niet goed behandelen van hun kinderen, terwijl de ingreep die BJZ tracht te plegen in een gezin (uit huis sleuren van je kleintjes) een wel iets grotere impact heeft op meerdere levens dan dat van mening crimineel gedrag, daarmee de negatieve invloed van criminaliteit geenszins onderschattend.
Het lijkt er meer op dat degene die in de klauwen van BJZ valt in een "Barbertje moet hangen" achtige nachtmerrie terechtkomt, ook al ben je niet schuldig dan ben je toch nog schuldig.
Hoezo leven we hier dan in dit opzicht niet in een dictatuur? Lijkt er hier toch verdacht veel op.

ZSU-23-4 | 09-05-12 | 16:24

kritiek op jeugdzorg prima, mits onderbouwd en gestaafd met feiten. Daarnaast is het vanaf de zijlijn altijd makkelijk kritiek leveren, maar oplossingen heb ik hier nog niet gelezen. Juist daar zou onze kids mee geholpen zijn!!
Hoezo vanaf de zijlijn kritiek leveren?... er komen hier zat voorbeelden voorbij van lieden die tot over hun nek in de FEITELIJKE jeugdzorg-problematiek zitten en wilt u ook bepalen of de onderbouwingen bij kritiek juist zijn en of de feiten in uw ogen wel werkelijke feiten zijn?
Het probleem is gewoon dat u die kritiek gewoon niet wenst te horen en dan kennelijk op uw herkenbare professionele manier dit kenbaar te maken.
Verwacht u nu werkelijk oplossingen van de kritici?Dit is zo'n goedkope manier van afschuiven... wie pretenderen nu dan de kennis en kunde in huis te hebben wat betreft jeugdzorg... dat zijn toch de lieden die er voor gestudeerd hebben en in het veld aanwezig zijn en daar de kans krijgen de nodige praktische ervaring op te doen.. iets wat je minimaal zou mogen verwachten.
En dan moeten de betere ideeen van de kritici aan de zijlijn komen?... wat een armzalige professionaliteit hebben we dan te maken.. ik zou me als jeugdprofessional dood schamen als ik met dergelijke argumentatie op de proppen zou komen
Wat een armoede...

pielewaaier | 08-05-12 | 16:37

Dibianco | 08-05-12 | 14:45 |
.
Ach wat lief je komt voor je vriendjes op. In de afgelopen artikelen op geenstijl is alles zeer goed onderbouwd en bewezen hoe verrot die organisatie is, en iedereen houdt hand boven elkaars hoofd.
.
Vertel mij eens als je vindt dat jullie zulke goede werkers zijn, waarom probeerden bijna alle managers, directie en begeleiders de onderzoek over misbruik zwaar tegen te werken ????
.
Even voor de duidelijkheid, deze artikelen op geenstijl zijn pas het begin, ik heb nog een stuk grotere dingen in petto, en daar komen jullie snel genoeg achter.

The Russian | 08-05-12 | 16:22

Overigens waar haalt u de arrogantie vandaan om andere reaguurders het zwijgen op te leggen met uw totaal misplaatste opmerking van..''Houdt je bij de feiten of zeg niets''... Denkt u soms alle wijsheid in pacht te hebben... u kon wel eens werkzaam zijn bij het management van BJZ... uw mentaliteit past er in elk geval uitstekend bij.
pielewaaier | 08-05-12 | 09:15

Met de opmerking ''Houdt je bij de feiten of zeg niets'' , zeg ik volgens mij NIETS over mijn eigen wijsheid. Want nee ik heb de wijsheid niet in pacht, ga ik niet verkondigen ook. Maar ik stoor me wel aan van die figuren die bij een heftig incident als deze ineens op hun achterste benen staan en mee gaan lopen roepen. Geloof dat het me vrij staat daar iets van te zeggen.
Daarnaast ben ik de eerste om toe te geven dat er slechte werkers bij BJZ rondlopen, net als in elk bedrijf ben je zo goed, als je slechtste werknemer. Maar ik weiger mee te doen met stemmingmakerij. Ik doe het werk (weliswaar bewust bij een andere organisatie als BJZ) puur en alleen vanuit mijn hart. Mijn directe collega's en ik werken ons met soms een dubbele caseload geheel uit de naad om een doelgroep met veel verstandelijk genadicapten en psychiatrie toch nog enigszins kans te geven in deze maatschappij. Dat je er maar weinig bereikt, klopt. Maar dat zal voor mij NOOIT reden zijn ten onder te gaan aan figuren die zonder kennis van zaken over de jeugdbescherming lopen te zeiken. ieder zijn werk, ieder zijn mening. Maar scheer niet een hele beroepsgroep over één kam!
Daarbij wat is een andere optie?? Eenzame opsluiting voor de rest van hun leven? Alleen omdat ouders te beperkt (onmacht) of te besodemieterd (onwil) om hun kind een fatsoenlijke opvoeding te geven??? kritiek op jeugdzorg prima, mits onderbouwd en gestaafd met feiten. Daarnaast is het vanaf de zijlijn altijd makkelijk kritiek leveren, maar oplossingen heb ik hier nog niet gelezen. Juist daar zou onze kids mee geholpen zijn!!

Dibianco | 08-05-12 | 14:45

Houdt je bij de feiten of zeg niets!! Geloof me als ik zeg dat niet jeugdzorg faalt, maar t systeem (lees regelgeving en bureaucratie) dat t jeugdzorg mogelijk moet maken hun werk fatsoenlijk te doen. De werkers hebben een te volle caseload en doen echt hun stinkende best. Ze hebben te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd.
Dibianco | 07-05-12 | 23:12 | + -1 -
Allemaal erg triest voor die goedwillende medewerkers van jeugdzorg op de vloer... en dat met die ''stinkende best'' kon overigens nog wel eens meevallen... maar als Jeugdzorg faalt om wat voor reden dan ook bv. bureaucratie,incompetent management en al die andere hedendaagse kwalen die je bij elk al of niet aan de overheid verbonden instituut tegenkomt,dan is het een goede zaak dat zo'n club daarvoor ter verantwoording wordt geroepen... Als organisatie,net als bv de politie,zie de uitzending van Brandpunt afgelopen zondag, functioneren ze niet naar behoren en daar worden ook die z.g.; ''hun stinkende best'' doende medewerkers op aangekeken en terecht.
Die ''stinkend hun besat doende medewerkers'' voeren het (wan)beleid uit dat hun van hogerhand wordt opgedragen en zijn dus wel degelijk medeverantwoordelijk voor het slechte functioneren.
Overigens waar haalt u de arrogantie vandaan om andere reaguurders het zwijgen op te leggen met uw totaal misplaatste opmerking van..''Houdt je bij de feiten of zeg niets''... Denkt u soms alle wijsheid in pacht te hebben... u kon wel eens werkzaam zijn bij het management van BJZ... uw mentaliteit past er in elk geval uitstekend bij.

pielewaaier | 08-05-12 | 09:15

The Russian | 08-05-12 | 03:15 | + 1 -
Het is een bekend gegeven dat zowel de kinderrechter,jeugdzorg en kinderbescherming regelematig (eens in de maand) een soort drie-partijenoverleg hebben en daar wordt dus wel degelijk over beleid gepraat en beleid gemaakt en dat er daar niet over individuele gevallen gesproken wordt lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.
Dit alles riekt in elk geval naar de schijn van partijdigheid.Een rechter hoort onafhankelijk te zijn en daar horen onderonsjes met andere belanghebbende partijen niet bij.
Het is een zeer slechte zaak dat zittingen over familierecht dusdanig besloten zijn;dat werkt machtsmisbruik en onderling de zaakjes even regelen in de hand.
En de (kinder)rechter is ook maar een mens,die kan ook fouten maken,slordig zijn en zich teveel laten beinvloeden.. het is ook maar een doorsnee- ambtenaar die moet handelen volgens procedures en voorschriften en slechts in een enkel geval een baken van kennis en wijsheid.
In het filmpje wordt gesuggereerd dat het middel wraking enkel en alleen wordt gebruikt om te traineren.. dat het als laatste middel ingezet wordt door ouders die wanhopig alsnog hun gelijk te halen,komt kennelijk niet eens bij deze lieden op.
Dat is nog eens arrogantie... nooit en te nimmer twijfelen aan het eigen gelijk.

pielewaaier | 08-05-12 | 08:36

-weggejorist-

WirMachenMusik | 08-05-12 | 03:48

Het katholieke gesticht voor zwakzwinnigen in het Limburgse Heel, Sint Annadal, blijkt in ieder geval niet zo verrot te zijn geweest als aanvankelijk onder aanvoering van Joep Dohmen, hier en in de MSM gedacht en gehypt werd.
www.nrc.nl/nieuws/2012/05/07/meisjes-z...

WirMachenMusik | 08-05-12 | 03:46

Rechterlijke macht begint zich in te graven, zij zijn nu als de dood dat zij nu onder een grote vergrootglas komen, waar heel goed te zien zal zijn hoe verrot en corrupt de hele toko is:
.
www.youtube.com/watch?v=TLFOlnJ56rE

The Russian | 08-05-12 | 03:15

Bij de banken verstrekken ze ook wel eens een verkeerde hypotheek maar daarmee is het bankenstelsel niet meteen verrot. Ooh verkeerde vergelijking. Afijn er zal ook genoeg goed gaan bij jeugdzorg maar dat haalt ga natuurlijk niet

Terpetijnzeikert | 08-05-12 | 01:09

Kappen met dat gezeik op jeugdzorg, het is dweilen met de kraan open met die huidige doelgroep!!!

Ze hebben te veel verantwoordelijkheid
Dibianco | 07-05-12 | 23:12 |

Waarschijnlijk nemen ze te veel verantwoordelijkheid; ik kom uit de periode waarin kids werden mishandeld door geestelijk gehandicapten uit jeugdzorg & ggz.

Als ik zeg mishandeld dan overdrijf ik niet..

Wellicht tijd voor zelfreflectie & zelf-kritisch analyitisch vermogen?

..
Ow sjips, wa' zeg 'k nu kritisch & analytisch vermogen binnen ggz/tbs/bjz...

Y.E.A.H R.I.G.H.T!

Vergeet 1 "klein" detail niet vriend er lopen nog 10.000-en (jong-)volwassenen rond; wier levens door bovengenoemde instanties volledig geruïneerd zijn.

Als die instanties niet heel snel met P.U.B.L.I.E.K.E excuses, geld e.a zaken over de brug komen gaat de put zover open dat schadeclaims van duizenden personen tot cumulatieve bedragen van 10-tallen miljarden gaan lijden. (slechts binnen NL)
Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid strafzaken die gevoerd zouden moeten worden.

Mensen werkzaam onder: bjz, ggz, tbs, om, politie, justitie, eerste & tweedelijns "zorg" vallen bij mij onder de tab: 'criminele organisatie(s) met terroristisch oogmerk'.

De zaken die uit de spreekwoordelijke fles kwamen bij 'de kerk' verbleken bij de 10.000-en mishandelingen, verminkingen van met name bjz, ggz & tbs-systeem.

jant0nius | 08-05-12 | 00:37

Dibianco | 07-05-12 | 23:12 |
.
Tuurlijk joh, wij hebben maar 2 keer onze 2de gezinsvoogd ontmoet ( Nina Boersma ), en na 2de gesprek heeft zij opdracht gegeven om mijn broertje en zusje uit huis te trekken omdat zij niet tegen tegenspraak kon.
.
Had natuurlijk ook te maken met het feit dat zij met zwangerschap verlof ging en even snel wou cashen ( per uithuisplaasing krijgt gezinsvoogd immers een leuke bonus ).
.
Types die er werken, zijn machtsgeile types die weten dat zij nergens anders aan de bak komen ( gezinsvoogden / jeugdbeschermers / teamleiders zijn allemaal parttimers ).

The Russian | 08-05-12 | 00:29

Donder op, het gros van het Yvonne Keuls tuig dat ik in de jeugdzorg/spirit/kinderbescherming aan het werk heb gezien was er zelf rijp voor.

Maarten van Traa | 08-05-12 | 00:22

OH NEE het systeem! OH NEE werkdruk! OH NEE verantwoordelijkheden!

Maarten van Traa | 08-05-12 | 00:17

@pielewaaier statistiek liegen niet. Van recidive is in 90% van de gevallen geen sprake meer na het 18e levensjaar. Enerzijds omdat ze zelf volwassener worden, anderzijds doordat hun netwerk volwassen wordt. Echter daarmee is hetprobleem van huisvesting, financien, eigen kinderen etc niet opgelost. Met langere nazorg kun je zeer zeker een heeel groot verschil maken. Juist doordat de pupillen zelf mee WILLEN werken op die leeftijd!! Te veel mensen hier praten over zaken waar ze geen verstand van hebben. Ze praten anderen na en praten vanuit emotie. Houdt je bij de feiten of zeg niets!! Geloof me als ik zeg dat niet jeugdzorg faalt, maar t systeem (lees regelgeving en bureaucratie) dat t jeugdzorg mogelijk moet maken hun werk fatsoenlijk te doen. De werkers hebben een te volle caseload en doen echt hun stinkende best. Ze hebben te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd. Reden datw blijven strijden voor de toekomst van die kids is omdat we vinden dat elk kind een kans verdiend... niet omdat t werk zo leuk is of t salaris zo hoog!!

Dibianco | 07-05-12 | 23:12

Vooruit ik reageer nooit maar vandaag maak ik graag een uitzondering. Twee jongen die aan het eind van hun jeugdzorg traject zitten, omdat de wet voorschrijft dat ze "slechts" tot hun 18e onder toezicht van bjz mogen staan, besluiten uit geldnood tot iets verschrikkelijk over te gaan. Wat hadden de betreffende bjz voogden/reclasseerders moeten doen dan? A die boys zelf maar in huis nemen na hun 18e B die boys uit eigen zak van een inkomen moeten voorzien?? Nee dames en heren de beste sociaal werker had dit niet kunnen voorkomen. Dit is de normen en waarden vervaging die de gehele maatschappij treft. Tel hier falende ouders en een crimineel vriendennetwerk bij op en zie daar de moord op een juwelier. Kappen met dat gezeik op jeugdzorg, het is dweilen met de kraan open met die huidige doelgroep!!!

Dibianco | 07-05-12 | 22:57

Ik bied GS vrijwillig aan om één dagje bij mij mee te lopen om dit soort zaken in de praktijk toe te lichten... N.B. Tom heeft mijn nummer... u is welkom om een kijkje te nemen in de realiteit...
overVecht | 26-03-12 | 20:34

Maar wat heeft Geenstijl hiermee gedaan?

O2Consumer | 07-05-12 | 22:24

@Rossem: gaap.

Kutmug | 07-05-12 | 21:47

Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:57 | + -2 -
De theoreticus aan het woord... gelooft u maar heilig in het systeem... hetzelfde systeem dat ook u naait waar u bij staat.

pielewaaier | 07-05-12 | 21:00

Tel hier falende ouders en een crimineel vriendennetwerk bij op en zie daar de moord op een juwelier. Kappen met dat gezeik op jeugdzorg, het is dweilen met de kraan open met die huidige doelgroep!!!
Dibianco | 07-05-12 | 20:34 | + 0 -
U verwijt de jongens die die juwelier tijdens de roof moord met voorbedachte rade... dat moet nog wel even bewezen worden!
Zelf beweert één van de daders dat hij de controle over zichzelf is kwijtgeraakt,nadat de juwelier zich verzette en dat is dus zeker geen moord met voorbedachte rade.
En ja Jeugdzorg heeft hier wel degelijk gefaald.. zij zijn er voor aangenomen en worden betaald om voor de jeugd te zorgen en dat is duidelijk niet gelukt.
En als men suggereert dat als ze tot het 23 ste-jaar zorg hebben,dat het dan mogelijk misschien wel lukt is een vorm van grenzeloze zelfoverschatting.

pielewaaier | 07-05-12 | 20:52

Vooruit ik reageer nooit maar vandaag maak ik graag een uitzondering. Twee jongen die aan het eind van hun jeugdzorg traject zitten, omdat de wet voorschrijft dat ze "slechts" tot hun 18e onder toezicht van bjz mogen staan, besluiten uit geldnood tot iets verschrikkelijk over te gaan. Wat hadden de betreffende bjz voogden/reclasseerders moeten doen dan? A die boys zelf maar in huis nemen na hun 18e B die boys uit eigen zak van een inkomen moeten voorzien?? Nee dames en heren de beste sociaal werker had dit niet kunnen voorkomen. Dit is de normen en waarden vervaging die de gehele maatschappij treft. Tel hier falende ouders en een crimineel vriendennetwerk bij op en zie daar de moord op een juwelier. Kappen met dat gezeik op jeugdzorg, het is dweilen met de kraan open met die huidige doelgroep!!!

Dibianco | 07-05-12 | 20:34

Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:57 |
.
Tuurlijk, vandaar dat die waxinelichtjes gooier nog steeds vast zit, en dat alle klokkenluiders in NL kapot worden gemaakt:
.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/04/...
( een van de vele voorbeelden ).
.
NL is een en al dictatuur ( onder het deken van zogenaamde democratie ). Je bent vele jaren bezig om je gelijk te bewijzen ( zelfs met alle bewijsmateriaal ).
En het systeem waar je het over hebt is door en door verrot.
.
En het is nu mijn levensdoel om Nederlandse overheid en rechtstaat keihard te laten boeten voor wat zij mijn gezin hebben aangedaan.

The Russian | 07-05-12 | 20:18

pielewaaier | 07-05-12 | 19:55 |

Ongeluk of pech hebben is geen reden om je kinderen te verwaarlozen.
Het is voor mij onmogelijk niet te oordelen vanaf de zijlijn, ik sta gelukkig buiten het speelveld.
.
Het probleem voor BJZ is dat ze beroeps geheim hebben en zich dus nooit, zeker niet in de media, kunnen verdedigen tegen fact free bashing zonder hoor en wederhoor.

Niet echt nee... | 07-05-12 | 20:05

@ Is het Bloksnor het woord van de dag trouwens?

Banana-Hollandia | 07-05-12 | 15:17

Nee Zeiksnor.

kweetitwel | 07-05-12 | 20:03

Ik heb geen ervaring met jeugdzorg,maar de kinderbescherming was wel een teringzooi.Pure machtmisbruik.

kweetitwel | 07-05-12 | 20:01

The Russian | 07-05-12 | 19:46 |
.
Gast, als je onschuldig bent heb je niets te vrezen, we leven hier niet in een dictatuur.
Je krijgt misschien niet altijd je zin maar het aantal mensen dat in Nederland onschuldig in de bak zit of wiens kinderen "zomaar" worden weggehaald is heel, heel, heel erg laag.
En in die paar gevallen per jaar waar het gaat het om een "gerechtlijke dwaling" is er ruimte voor beroep.
Ik geloof in het systeem en dat dat systeem duizenden kinderen per jaar red.
Het feit dat jij meent genaaid te worden wil nog niet zeggen dat het hele systeem faalt en opgedoekt moet worden.

Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:57

Verkloot je leven (en dat van je kinderen) niet dan hebben we BJZ ook niet nodig.
Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:32 | + -1 -
Het is nogal gemakkelijk oordelen vanaf de zijlijn... mensen die hun leven ''verkloten'' willen nog wel eens aanzienlijk minder geluk gehad hebben dan mensen die hun leven niet verkloten.
De scheidslijn tussen verkloten en niet verkloten is vaak flinterdun.
Dat Bureau Jeugdzorg regelmatig meer bezig is met zorg voor het Bureau ipv de jeugd zal duidelijk zijn en het is een goede zaak dat dit uitgebreid onder de aandacht wordt gebracht.
BJZ zou blij moeten zijn met al die kritiek,kunnen ze er iets aan doen en één en ander verbeteren.
Maar kennelijk blijven ze zich het liefst onder hun steen verschuilen en hopen dat hun justitievriendjes en politie hun uit de brand helpen.
Mediapubliciteit is druk voor BJZ... mogelijk worden ze daar ooit nog eens vloeibaar.

pielewaaier | 07-05-12 | 19:55

Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:32 |
.
Zoek maar eens wat video's over gebeurtenissen, en je zult zien dat er van zat hoogopgeleide met een goede baan kinderen worden afgepakt, gewoon om even te laten zien, van kijk eens hoe stoer en machtig wij zijn, en je kunt ons niets maken.

The Russian | 07-05-12 | 19:46

Weet je trouwens waar ik een typhus hekel aan heb?
Aan mensen die te dom zijn om te poepen daarenboven te stom zijn om goed voor hun kinderen te zorgen.
Verkloot je leven (en dat van je kinderen) niet dan hebben we BJZ ook niet nodig.

Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:32

-weggejorist-

Niet echt nee... | 07-05-12 | 19:26

zo blijkt; halen ze kinderen weg bij ouders, vinden de reaguurders niet goed, boe stoute jeugdzorg,

laten ze een kind zitten en gaat het mis, natuurlijk eerst maar wijzen naar jeugdzorg. "waarom hebben ze het kind niet weggehaald" roepen de reaguurders

ouders die een keer een kind normaal opvoeden, zodat de keuze niet komt bij jeugdzorg, daarmee is alles te voorkomen. kunnen we het hier weer hebben over bloksnorren enzo

teleshopper | 07-05-12 | 18:26

Kirth Gersen | 07-05-12 | 18:10 |
.
nu nog zonder sarcasme en het klopt.

The Russian | 07-05-12 | 18:22

pielewaaier | 07-05-12 | 17:33 |
.
Er is niet eens een opsporingsbericht, justitie wilde mij in een van hun vele doofpotten stoppen.

The Russian | 07-05-12 | 18:15

Ah, staaltje het is niet onze schuld maar van Jeugdzorg. Alsof het de schuld van Jeugdzorg is dat dat onopgevoede tuig een juwelier afknalt. Alsof eigen verantwoordelijk van ouders niet meer bestaat.
En van Ilja horen we niks omdat er een GROOT complot is van HEEL jeugdzorg en VEEL agenten die allemaal onder een hoedje spelen.
Right.

Kirth Gersen | 07-05-12 | 18:10

Schrijf eens netjes 'wier', Van Rossem, in plaats van 'wiens' als de verwijzing meer personen betreft. Fraai is ook 'wier' niet, maar wel correct. En je moet tenslotte een beetje het goede voorbeeld geven.

pierre boulez | 07-05-12 | 18:08

Het is met alles zo in dit land dat de hoeveelheid burootjes zichzelf instant proberen te houden omdat het zo'n beetje een industrie is geworden. Een industrie in zieltjes.
BJ gaat daarbij wel heel ver omdat ze eigenlijk standaard de rechter aan hun zijde hebben.
Als ouder sta je volledig machteloos en hoe graag je ook zou willen om de situatie te veranderen, je bent volledig overgeleverd aan de grillen van deze club dame's die het altijd beter weet dan jij als ouder.
Een hele enge club is dat BJ.

Mask | 07-05-12 | 17:56

Maar hoe ze ook verprutsen en beduvelen het heet altijd: "U rechter kunt wel oordelen maar wij van jeugdzorg beslissen."
En al vallen er doden, zij zijn overwerkt, niet aansprakelijk, de werkdruk is te hoog, het personeel op vakantie,
U kunt toch niet alles van ons verwachten?
Maar wij van Jeugdzorg......

willem10000 | 07-05-12 | 17:41

Dossier Jeugdzorg betreft: het is even stil. Ilja zag zich gedwongen onder te duiken, omdat de politie hem zoekt vanwege de door Jeugdzorg en justitie nog altijd niet toegelichte aangifte van smaad en bedreiging, waarmee ze hem uit proberen te schakelen als klokkenluider van hun eigen leugens.
..... Kijk daar houden onze dappere politieagenten zich mee bezig... hun tijd verdoen door als loopjongentje te fungeren voor gefrustreerde medewerkers van Jeugdzorg in het bezit van uitermate lange tenen...
Ja..''Ordnung musz sein''doch?
Binnenkort een internationaal opsporingsbevel op Interpol?... en 10.000 euro voor de gouden tip?

pielewaaier | 07-05-12 | 17:33

Het is hoog tijd voor Lubbers'jeugdinterneringskampen.
Jammer dat de regering die zoiets zou willen invoeren, is afgetreden

dekromme | 07-05-12 | 17:20

Afschaffen dat clubje naargeestige mensen wat zich voed met kinderzieltjes!

StijlvolRechts | 07-05-12 | 17:00

Jeugdzorg is een ding maar maatschappelijk werk is ook een bastion met hbo psychologen of omhoog gevaalen maatschappelijke hulpverleners.

Zij zullen ongetwijfeld sommige zaken goed doen maar ik denk dat er gemiddeld een zeer hoof faalgehalte is. Stoppen en opnieuwe beginnen.

Lees mijn eerdere opmerkingen maar over deze instituten. Gaat gewoon nergens over alleen maar praten maar niet helpen. En zij mogen mij contacten en ik kan het ze vertellen. Een schijnvangnet is het

dolffie | 07-05-12 | 16:55

Heb er ook mee te maken, nadat moeder me wegens chronisch ziek de deur gewezen heeft. Kinderen willen allebij bij mij wonen, maar volgens jeugdzorg zou dat niet goed voor ze zijn. Dat moeder met borderline de kinderen totaal niet aankan, geestelijk vernederd en slecht verzorgt is niet van belang. Zelfs de rapporten kloppen van geen kanten... maar ach, op deze manier kunnen ze m'n kinderen nog zeker een jaar extra "begeleiden", dus zeker werk voor ze.... belang van de kinderen staat daar allang niet meer voorop, het behoudt van baan en inkomen des te meer...

zeverzak | 07-05-12 | 16:50

@aarsbisschop | 07-05-12 | 16:40
Inderdaad, geen geknuffel meer, gewoon strafrechtelijk vervolgen.
Sommige mensen zijn te gestoord om te kunnen functioneren in een maatschappij.
Wat ik gelezen heb (dus pak me daar niet op) waren de laatste woorden van Ed Gein voordat hij op de elektrische stoel belandde : The only thing I have not tried yet....

necrosis | 07-05-12 | 16:48

Semtex | 07-05-12 | 16:20

Ja, maar dat lijkt toch teveel op 'het zal wel meevallen' en dat doet het nou net niet. Lees het commentaar van The Russian even over de multiculti personele bezetting bij jeugdzorg en je weet wat er mis is.

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 16:46

@Strangetown | 07-05-12 | 16:30
Ik heb een bijna-moord van dichtbij meegemaakt op school, een volslagen idioot van 15 mepte een leraar met een hamer.
De leraar geeft geen les meer, die gozer van 15 zit opgeborgen op een plek waar ze 'mensen' opbergen die compleet gestoord zijn.

necrosis | 07-05-12 | 16:41

@necrosis | 07-05-12 | 16:29

Mee eens. Maar het valt een instantie niet te verwijten als een client een misdaad pleegt, die heeft ook nog een eigen verantwoordelijkheid. Als een 15-jarige aan een pistool komt, is ie het traject van jeugdzorg wel voorbij hoor, dan is ie rijp voor justitie.
De grens van wanneer BJZ zich terecht bemoeid of niet, is altijd moeilijk vast te stellen.

aarsbisschop | 07-05-12 | 16:40

Corine de Ruiter is de populistische mevrouw die in staat was Wilders te diagnosticeren zonder dat ze hem ooit gesproken had. Een van het clubje Roos Vonk, Dr. Kromzwaard en Diederik Stapel.

Gelukkig lijkt het er op dat ze ditmaal eens iets zinnigs gezegd heeft, al was daar niet veel hersenwerk voor nodig.

Morgenhout | 07-05-12 | 16:39

Van Rossem, dit begint ziekelijk te worden. Ga je eigen kids eens goed opvoeden, of zeg eindelijk eens tegen je ouders dat het misbaksels zijn omdat ze je zo geslagen/gepest/misbruikt hebben. On topic: natuurlijk deugt er veel niet aan de jeugdzorg, maar iemand moet het doen want helaas doen veel ouders hele erge dingen, ik kan er van meepraten (niet als ouder). Waar gehakt wordt, vallen spaanders, as simple as that.

tokelau | 07-05-12 | 16:35

necrosis | 07-05-12 | 16:22 |
Mss wordt het ook eens tijd te beseffen dat niet iedereen te helpen is en het risico van het leven in een complexe samenleving is, al gun ik niemand die negatieve gevolgen.

Strangetown | 07-05-12 | 16:30

@The Russian | 07-05-12 | 16:29 | + 0 -
Van de Kassi naar de muur?

Kaas de Vies | 07-05-12 | 16:30

@aarsbisschop | 07-05-12 | 16:21
Sommige 'jeugdigen' zouden niet eens in aanmerking moeten komen voor zogenaamde jeugdhulp.
Als jij als 15-jarige een doorgeladen pistool weet te bemachtigen, dan val je wat mij betreft niet langer onder jeugdzorg.
Google eens op Hans van Wieren/ Terra college....

necrosis | 07-05-12 | 16:29

Het is maar net welke BJZ medewerker/ster je leven onder de loep legt. Je kan een goede of een slechte treffen.

Semtex | 07-05-12 | 16:27

Normpje | 07-05-12 | 16:21 |
.
Jeugdzorg adverteert al zelfs op maktplaats. Ik heb trouwens herhaaldelijk aan die mocro gezinsvoogd ( alweer de 4de die mijn moeder is toegeschreven ) gevraagd wat voor opleiding hij heeft dat hij daar zit. Iedere keer weigerde hij het te beantwoorden, en werd ie zelfs kwaad.
.
Dat was voor mij al duidelijk, dat wij met een machtsgeile VMBO'er uit de rif gebergte te maken hadden die voor geen meter weet waar hij mee bezig is.

The Russian | 07-05-12 | 16:27

@ necrosis | 07-05-12 | 16:16

En terecht, ik kreeg hetzelfde advies. Maar er zijn ook mensen die niet in staat zijn om kinderen op te voeden. Verstandelijk niet in staat zijn, is moeilijk verwijtbaar. En ben je dan van mening dat anderen kunnen bepalen of mensen die niet in staat zijn om kinderen op te voeden ook geen kinderen mogen krijgen?

aarsbisschop | 07-05-12 | 16:26

@Humungousfungus | 07-05-12 | 16:15
Verschillende instanties hebben zich ermee bemoeit, met als resultaat een zinloze dode.
Gelukkig ben ik geen jongere-werker, die denken teveel en kunnen te weinig doen...

necrosis | 07-05-12 | 16:22

Hoe kunnen instanties eigenlijk 'falen' als hun clienten zich misdragen?

aarsbisschop | 07-05-12 | 16:21

Een ex-slager(falliet), een zich vervelende huismoeder, een ontslagen postbode, een kraandrijver zonder werk. Even SPA-cursusje doen en kom maar werken hier bij jeugdzorg, want iedereen loopt na een tijdje gillend weg en we hebben al te weinig werkgroepplanners, case-coordinatoren en stuurgroepcheckers. Hou toch op met deze onzin. Er is daar niet 1 capabel.

Normpje | 07-05-12 | 16:21

@Humungousfungus | 07-05-12 | 16:14

En dus dan maar niet... Het zijn tenslotte jouw en mijn kinderen niet.

ZKH EénOog | 07-05-12 | 16:20

@De Literator: Zo kan je een heel boek schrijven, ik vraag het me ook af, maar het is niet relevant: Er is een kind meerdere malen (!) aangerand.
Dan lijkt mij dat dat kind thuis beter af was, er in ieder geval vanuitgaande dat de vader geen pedo is.

Kijk je dan nog even naar vorige topics om je in te lezen op de aanpak van jeugdzorg, dan krijg ik mijn twijfels. Maar de overheid bepaald nou eenmaal wat goed voor je is.

poepkop | 07-05-12 | 16:20

@ kaskoeskielewan | 07-05-12 | 16:16

Dat zei ik ook... (Semtex | 07-05-12 | 15:29)

Semtex | 07-05-12 | 16:20

@De Literator | 07-05-12 | 15:58 |

Waarom ze naar JZ moest is niet van belang. Ze wordt bij haar ouders weg gehaald en in de zorg gezet van anderen, de anderen hebben verzuimd om goed voor haar te zorgen.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen maar als het genezen het alleen erger maakt schiet je er zeker niets mee op.

Idontgiveafunk | 07-05-12 | 16:18

@aarsbisschop | 07-05-12 | 16:09
Mijn vader heeft ooit tegen mij gezegd dat hij mijn benen zou breken als ik zou gaan stelen.
Dat heet 'opvoeding'!
Als mensen die zo graag een kind bij elkaar wippen dat ook eens in praktijk zouden brengen, zou er wellicht niet zoveel rottigheid zijn

necrosis | 07-05-12 | 16:16

Semtex | 07-05-12 | 16:11

Klopt, weer is gewoon weer. Wat ik bedoel is, dat er niet alleen kranten zijn, maar meerdere media. Ik weet wel dat wat goed gaat niet in de schijnwerpers komt, maar de algemene tenneur betreffende jeugdzorg is toch bijster negatief. En dat moet een reden hebben.

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 16:16

necrosis | 07-05-12 | 16:10
Maar dan wel niet te hard slaan... want dan moet Jeugdzorg zich er mee gaan bemoeien ;)

Humungousfungus | 07-05-12 | 16:15

ZKH EénOog | 07-05-12 | 16:09
Mate van bemoeienis is natuurlijk moeilijk vast te stellen. "Waarom greep Jeugdzorg niet in?" is toch wel een zin die vaak in de media voorkomt.... De ene keer is het te veel en dan weer te weinig..... moeilijk, moeilijk....

Humungousfungus | 07-05-12 | 16:14

@ kaskoeskielewan | 07-05-12 | 16:04
Het weerbericht doet hier niet ter zaken. Het weer is zoals het is, dat kan goed, matig of zelfs slecht zijn. Daar kun je een eigen interpretatie bij hebben, maar niet op een onderwerp als deze.

Semtex | 07-05-12 | 16:11

Schrijf eens netjes 'wier', Van Rossem, in plaats van 'wiens' als het woord terugverwijst naar meer personen. Dit staat zo dom & leest niet lekker.

pierre boulez | 07-05-12 | 16:11

@Humungousfungus | 07-05-12 | 16:05
Sommige minderjarigen zijn 'harder' dan volwassen criminelen.
Ik mag het misschien niet zeggen, maar een goed pak slaag is het halve werk!
Kijk maar naar die juwelier-doodmakers, bang voor een spin, maar wel aan een vuurwapen kunnen komen....

necrosis | 07-05-12 | 16:10

Nuance in deze is net zo moeilijk als je eigen kind opvoeden, is het niet?

aarsbisschop | 07-05-12 | 16:09

@Humungousfungus | 07-05-12 | 16:05

Uiteindelijk? Ja. In principe heeft NIEMAND het recht om zich OOIT met de kinderen van een ander te bemoeien. Maar humanitair gezien, tracht je hen te helpen, die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Maar dat 'we', in dit land om 'sociale' redenen ook hierin zijn doorgeslagen in bemoeienis, moge toch ook duidelijk zijn.

ZKH EénOog | 07-05-12 | 16:09

De Literator | 07-05-12 | 15:58

Wat die vader ook op z'n geweten heeft, Jeugdzorg is er niet voor bedoeld dat we de zonden van de vader wel even bestraffen door ze bij het kroost eruit te neuken.

Lyrthion | 07-05-12 | 16:08

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:59
Dus dan maar BJz opdoeken en kijken hoe de ouders het er zelf afbrengen? Jeugdzorg zal waarschijnlijk ook niet blij zijn met het misbruik in instellingen waar ze jeugd onderbrengen. Helaas kunnen ze geen 24-7 controle uitvoeren. Dat dingen beter kunnen is een open deur, maar dat jeugdzorg nodig is en blijft mag ook wel duidelijk zijn.

Humungousfungus | 07-05-12 | 16:05

Ach, je kan hier van alles roepen, gebeuren zal het toch nooit. En ja, dan kan je proberen op een andere partij te stemmen, maar er vreten zoveel mensen van het wanstaltelijke beleid van de huidige politiek dat je doormiddel van stemmen het niet veranderd krijgt, de gevestigde orde is niet meer weg te slaan uit Den Haag!

gozahtje | 07-05-12 | 16:05

Semtex | 07-05-12 | 15:58

Mooie vocabulaire hoor.... verklaart u nader alstublieft.

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 16:04

Toch knap van Joost om in 4 minuten te ontdekken dat die persoon niet aanwezig is

T. Grimbek | 07-05-12 | 16:04

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:54 |
Deze instanties zullen m.i. intern ook kritisch zijn en regelmatig aan casuïstiek doen tijdens intervisiebesprekingen om de boel scherp te houden.

Die hebben Don Quichot en zijn Pancho als aangever niet nodig in een poging hun werkwijzen te slopen..

Strangetown | 07-05-12 | 16:03

@De Literator | 07-05-12 | 15:58

Ja. Ik ben ook benieuwd naar die reden, zeker gezien ze blijkens het artikel even makkelijk weer terug naar huis mocht...

ZKH EénOog | 07-05-12 | 16:01

Kinderen worden veel te gemakkelijk van hun ouders gescheiden. Dit zou alleen maar mogelijk moeten zijn met aantoonbare verwaarlozing van het kind.
 
Veel te vaak, worden dit soort instanties ingezet als wapen bij een echtscheiding of als machtsvertoon van de overheid.
 
Het meest trieste van dit verhaal is nog, dat meestal, zowel ouder als kind, slachtoffer zijn en jeugdzorg er garen bij spint. (... zodat ze het budget voor de komende periode weer veilig gesteld hebben)
 
Advies aan één ieder: Zorg dat u dit soort instanties op een hele grote afstand van uzelf en uw gezin houdt.

saintinel | 07-05-12 | 16:00

@Humungousfungus | 07-05-12 | 15:50

Nope. Zij nemen de verantwoording op zich, om de opvoeding over te nemen, en laten onder hun verantwoordelijkheid 23% slachtoffer worden van seksueel misbruik. Dat vind ik een heel hoog percentage.
Maar het ergste is dat er gedoofpot en gezwartepiet wordt. Dat lost het namelijk niet op.
En zolang ze als kinderen continue vingerwijzen naar anderen zijn ze dus de verantwoordelijkheid over andermans kinderen niet waard.

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:59

Het Telegrauw artikel gaat over wat er met het meisje gebeurde NADAT zij uit huis werd geplaatst. De vraag WAAROM zij uit huis geplaatst werd, wordt niet beantwoord. Niet in de Telegrauw, maar ook niet in dit GS schandpaal-topicje.
Volgens mij moet die vader, meneer Den Hartog, eerst 's goed nadenken wat zíjn rol is geweest voorafgaande aan de uithuisplaatsing ipv huilie-huilie doen in god-beter-het de Telegrauw.

De Literator | 07-05-12 | 15:58

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 15:54
Onzin, lulkoek, bullshit

Semtex | 07-05-12 | 15:58

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 15:54
Nou.... daar heb je natuurlijk een punt ;)

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:57

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:46

Nou eeh.... het weerbericht wil wel eens positief zijn. Maar ook dat is maar hoe je het bekijkt.

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 15:54

@Strangetown | 07-05-12 | 15:50 | + 1 -
Tja het is denk ik een onddankbaar beroep, maar men mag best kritisch zijn. Gewoon even doorlichten hoe het er aan toe gaat is niet erg. Zou eigenlijk elke organisatie standaard elke 2 of 4 jaar moeten doen.

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:54

@ peter1953 | 07-05-12 | 15:48
Er zal hoe dan ook weer een organisatie moeten komen die het uiteindelijk beter moet gaan doen bedoel je?

Semtex | 07-05-12 | 15:50

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:37 |
Dan zou je primair moeten focussen op zo'n gezin.

Pa die met de reclassering te maken heeft en een angermanagement cursus volgt.
Moe die bij een verslavingscentrum onder behandeling is.
Een kind van 12 dat niet naar school gaat, op straat zwerft en al crimineel gedrag begint te vertonen.
Een misbruikte dochter van 14 die loopt te tippelen en een aan harddrugs verslaafde zoon van 15..

Kortom: insteek genoeg die bemoeizucht van diverse instanties zou rechtvaardigen.
Case-managers zijn er ook om de boel te coördineren.

Ja, daar zal ook weleens wat mis bij gaan en daar wordt met koeienletters over geschreven, omdat we in een risicoloze, veilige, gemaakte samenleving willen wonen.

Strangetown | 07-05-12 | 15:50

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:44
Dan gaat het dus om alle jeugdinstellingen (zoals o.a. jeugdgevangenissen). Lijkt me plausibel, maar daarmee is er nog geen concreet 'faal-gehalte' voor Jeugdzorg vastgesteld. Je kunt natuurlijk wel oorzaak-gevolg gaan spelen... maar begin in dat geval bij de echte oorzaak.

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:50

@seven
JZ heeft nu eenmaal een wettelijke plicht zorg te dragen voor de justitiele tak van probleem jongeren; je kunt de huidige BJZ's wel opheffen (=erg veel kennis wegvloeien)maar er zal hoe dan ook weer een organisatie moeten komen die uitendelijk hetzelfde moet doen

peter1953 | 07-05-12 | 15:48

Zelfs instanties die meerdere malen negatief in het nieuws komen, kunnen gewoon door gaan met hun bezigheden ook al roept de hele maatschappij dat er iets niet klopt (iets is een groot begrip in deze context). Welkom in NEDERLAND.

HeadphoneON | 07-05-12 | 15:47

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 15:40
Neuh... eigenlijk niet....
Als je de krant open slaat.... hoeveel positieve berichten lees je dan (in verhouding tot natuurlijk)....

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:46

@Humungousfungus | 07-05-12 | 15:26

Ah, toch gevonden. In dat gelinkte Telegraaf artikel staat dat uit een onderzoek van Universiteit Leiden bleek dat 23% van alle kinderen die in jeugdinstellingen terechtkwamen slachtoffer worden van seksueel misbruik.

Nogmaals, een vrij hoog 'faal'gehalte, me dunkt. En nogmaals, dan hebben we het ALLEEN nog maar over seksueel misbruik, wie weet wat er nog meer plaatsvindt...

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:44

Van kind naar juwelierkiller, wie zullen we daar de schuld van geven?
*alvast naar 'die Wilders' wijst*

necrosis | 07-05-12 | 15:44

peter1953 | 07-05-12 | 15:34
Laat jeugdzorg zichzelf dan opheffen, ipv te protesteren aan de hand vd MOgroep (lees hulpindustrie) met de leuze voor nog meer budget omdat anders kinderen (lees hun 13e maand) in de knel komt.
Datzelfde budget (Het budget voor het ministerie jeugd en gezin was in 2008 6 miljard ) wordt opgebracht door gezinnen die door deze hogere belastingdruk meer (beide fulltime) gaan werken of financiële stress krijgen wat tadaa leidt tot juist meer gezinsproblemen. Zie je de vicieuze cirkel die jeugdzorg zelf mede veroorzaakt.

seven | 07-05-12 | 15:43

Je zult maar een hard zuipende vader zijn die zijn kinderen trouw bont-en-blauw mept in het vertrouwen dat Jeugdzorg ze wel weer oplapt.
Hoe zwaar moet de deceptie zijn van papa-Baco bij het aanschouwen van dit nieuws?

Boris Poepnagel | 07-05-12 | 15:43

Strangetown | 07-05-12 | 15:35

Lijkt plausibel wat u daar stelt. Maar Jeugdzorg komt eigenlijk nooit eens positief in het nieuws. Is dat niet vreemd?

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 15:40

@Humungousfungus | 07-05-12 | 15:26

Laat maar. Ik kan het niet meer vinden 8\
Sorry.

Maar het ging, voor zover ik herinner, om 23% van alle kinderen die met Jeugdzorg in aanraking kwamen. Maar zonder de juiste link, is het loos schreeuwen...

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:40

Vanrossum, "WIENS" is enkelvoud en mannelijk: de man WIENS kinderen analfabeet zijn, zeg je dan bijvoorbeeld

Als het om een vrouw gaat, of over meer mensen dan gebruik je WIER: de ouders WIER kinderen ook nog aan dyscalculie lijden

J. van Gaal8771 | 07-05-12 | 15:39

Sinds de jaren 70tig heb je een tsunami van mensen gehad de een "sociale" studie hebben gedaan omdat ze iets goeds wilden doen voor de samenleving. Maar ja, die mensen moeten wel allemaal werk vinden. En zo is de zieligheidsindustrie in Nederland een kindje met een waterhoofd geworden. Niet het goed doen heeft prioriteit maar het in stand houden van de eigen werkgelegenheid is het belangrijkst geworden. Plus natuurlijk dat je daar de meest wereldvreemde figuren aantreft.

Gutmensch aus 020 | 07-05-12 | 15:39

@Strangetown | 07-05-12 | 15:35 | + 0 -
Ik vind het wel interessant om te weten hoeveel instanties zich kunnen inmengen in zo'n nijpende situatie. Het lijkt mij niet goed als je met 10+ instanties te maken krijgt mocht er een probleem zijn. Volgens mij gebeurt dat wel.

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:37

Het zou leuk zijn als er een goede objectievere site zou komen. Zelf ben ik er iets minder bij betrokken dan bijvoorbeeld een Ilja, maar ik denk dat hij wel degelijk zou kunnen schrijven en spellen.
.
Met een donatie button erbij zou hij denk ik wel kans maken op donaties e.d.
.
Iemand hier die zich geroepen voelt om zo'n site, maar dan goed te maken?

Nifilheim | 07-05-12 | 15:36

Gezinnen waar intern heel wat mis is, is niet interessant genoeg om aan de kaak te stellen.

Liever hebben we het over organisaties die de zooi moeten opruimen en met name dat daar ook weleens wat mis bij gaat.

Scoort beter met reaguursels van gasten wiens kinderen zo'n fantastisch gezinsleven hebben dat instanties zich ermee moeten bemoeien...

Strangetown | 07-05-12 | 15:35

prachtig hoor; kretologie gebruiken zoals effectiviteit aantonen van de JZ; alleen hoe meet je dat dan? hoe bepaal je of een kind dankzij of ondanks JZ wel/niet goed terecht komt? Dat er minder burocratie bij JZ hard nodig is ben ik het geheel mee eens maar deze "papieren" (geautomatiseerd) verantwoordingsketen is wel een door de politiek opgelegde feest; die wil de financiele verantwoording en aansprakelijkheid kunnen traceren
de huidige transitie van de financiering van provincie naar gemeentes is weer zo'n onzinnige farce dat (door politiek opgelegd) weer miljarden kost maar waar geen kind meer of beter door geholpen gaat worden. Maar klagen als het misgaat; alsof JZ in elk gezin "zomaar" een videocamera kan installeren om de zaak te bewaken

peter1953 | 07-05-12 | 15:34

Sja, voor bloksnorren hoef je niet naar Sirtakiland. Die hebben we hier ook zat.

kaskoeskielewan | 07-05-12 | 15:33

Het is niet alleen jeugdzorg die verrot is. Ook ome Justitie is volledig de weg kwijt. Zij zijn de eersten die moeten ingrijpen als er een melding komt waaruit blijkt dat er kinderen bij aanwezig zijn.
Denk aan het in het nabij zijn van ruzie tussen ouders. Geestelijke schade kan een leven verwoesten.
Ik heb letterlijk de politie horen zeggen:" wij grijpen alleen in als er aantoonbaar geweld is gebruikt".
Dat iemand zijn ex regelmatig met geweld of de dood bedreigd is totaal irrelevant

Just Look Around | 07-05-12 | 15:32

Te weinig info om mening te hebben.Waarom moest het meisje op 4 jarige leeftijd uit dat gezin?
pejoar | 07-05-12 | 15:26

Dat spookte bij mij ook een beetje door het hoofd. Al krijg ik de indruk dat het hier geen uithuisplaatsing betrof omdat dat meisje het thuis zo enorm slecht had (ze werd immers zonder veel omhaal weer terug gezet, althans zo suggereert het artikel).

Wat ik wel erg opvallend heb gevonden aan het verhaal om de "juwelierkillers, is dat liefst negen(!) instanties zich met die kereltjes bezighielden, en kennelijk alle negen(!) ultiem hebben gefaald. En wat is het eerste wat ze roepen? Het verlengen van de begeleidingstermijn naar 23 jaar.

*mompelt iets over "dezelfde acties herhalen maar een ander resultaat verwachten is...."*

Seraphin | 07-05-12 | 15:32

Misschien had ze op vierjarige leeftijd uitgesproken dat ze als tiener de wereld rond wilde zeilen. En ja, dan kan je Bureau Jeugdzorg aan de deur verwachten.

spanarchist | 07-05-12 | 15:32

Hulde voor Ilja.
Er is in NL toch jeugd genoeg die wél in de termen valt om in de grijpgrage handjes van Jeugdzorg te belanden. Alle "ies koeltoer"-figuren en aanverwante artikelen! Laat Jeugdzorg die maar van de straat houden: voorgoed!
En overigens: Jeugdzorg platbranden is in mijn ogen geen misdaad. De klojo's.

pitsteen | 07-05-12 | 15:32

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:21
Daarom is het goed dat er ook mensen zijn die na bestudering een afgewogen beeld vormen.
In 2009 deed de Nationale ombudsman prof. dr. Alex Brenninkmeijer ook al een onderzoek & concludeerde: “'Jeugdzorg is gedragsgestoord' www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenlan...

seven | 07-05-12 | 15:31

De meesten komen er een stuk verknipter uit, dan toen ze er in gingen.
Zieke industrie..

Banana-Hollandia | 07-05-12 | 15:31

blinde kip | 07-05-12 | 15:28
Maar gelukkig zijn de ouders hun kind als..... seksspeeltje? boksbal? last? kostenpost?

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:30

Er gaat ook vaak van alles goed binnen jeugdzorg, maar het blijven mensen die er werken.

Semtex | 07-05-12 | 15:29

Hopelijk wordt de 2de en de 1ste slaapkamer wakker aan draaien ze de achterlijke besluiten van voormalige schaamhaar teller Rouvoet terug.
.
www.youtube.com/watch?v=1Ewz_BFCoal

The Russian | 07-05-12 | 15:28

@ Humungousfungus | 07-05-12 | 15:22
Ik ben sowieso van het straffen voor ouders die aantoonbaar hun kinderen hebben verwaarloosd, mishandeld etc. waardoor het bij Jeugdzorg komt.
Echter, zodra Jeugdzorg komt met allerlei 'daar wordt het kind gelukkiger van' bullshit moet je uitkijken.

BeunDeHaas | 07-05-12 | 15:28

Jeugdzorg is gewoon verslaafd aan het geld dat ze per kind krijgen. In plaats van maximaal 2 kinderen per dag denkt men er 4 of meer af te kunnen handelen. Knap als je bedenkt dat ieder kind zeker een paar uur kost, de BJZ werknemer er naar toe moet rijden en ook nog tijd moet hebben om rapporten te schrijven. Ze zien de kleintjes als vee en handelen ernaar.

blinde kip | 07-05-12 | 15:28

Een bureaucratie cq bureaucratische instelling draait (ondanks de nog welwillende medewerkers) uiteindelijk alleen om zichzelf. Meer problemen, is meer subsidie, is meer personeel, is dus meer verantwoordelijkheid vd directie&managmentlaag, ergo meer $$.
Kinderen vanuit een thuissituatie 'redden' door ze in jeugdgevangenissen te stoppen of bij vreemden (ipv bij bv overspannenheid ouders gewoon onderbrengen bij familie, tante/oom) is redelijk gestoord. Institutionele hulp werkt kinderen vd regen in de drup.

seven | 07-05-12 | 15:27

"Bloksnor" begint de laatste weken wel een beetje het stopwoordje van Geenstijl te worden...

patrizio | 07-05-12 | 15:27

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:25
23% van wat?

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:26

Te weinig info om mening te hebben.Waarom moest het meisje op 4 jarige leeftijd uit dat gezin?

pejoar | 07-05-12 | 15:26

@Humungousfungus | 07-05-12 | 15:21

Maar 23% negatieve verhalen, en dan spreken we alléén nog over seksueel misbruik, is een vrij hoog 'faal'gehalte, als ik het zo mild mag uitdrukken...

ZKH EénOog | 07-05-12 | 15:25

Wel toevallig is dat men in Engeland nog ergere taferelen constateert. Of het allemaal waar is wat men beweert daar weet ik niet hoor, maar toch waard om het eens te bekijken. Al is 10% waar, dan is het al schokkend:
www.youtube.com/watch?v=L2g6cIro2_s&am...

La Bailaora | 07-05-12 | 15:25

@Knoopsgat | 07-05-12 | 15:19

Weet je wie ook een euh, oh wacht effe.

Biff Eagleburger | 07-05-12 | 15:25

Begin "ouderzorg" dan is jeugdzorg helemaal niet nodig.

Treurig varken | 07-05-12 | 15:24

Jeugdzorg is volkomen verrot! Zo, dat is er uit. Heb ik het ook even gezegd.

Banana-Hollandia | 07-05-12 | 15:23

Hoe herkenbaar, ook deze allochtone jeugdige daders veroordeeld tot poging zware mishandeling in vereniging, openlijke geweldpleging en poging tot doodslag in vereniging, waren ook al jarenlang in de molen van allerlei jeugdzorginstanties, justitie en reclassering.
Zelfs na het voorarrest en voor de rechtszaak aanving maakte de dader zich wederom diverse malen schuldig aan criminaliteit.
bit.ly/nfYrbf

drs.Nee | 07-05-12 | 15:23

BeunDeHaas | 07-05-12 | 15:19
Dat zouden ze in eerste instantie met aantoonbaar falende ouders moeten doen.... blijft er meteen een stuk minder werk over voor Jeugdzorg... kunnen we daarop weer bezuinigen ;)

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:22

ole guapa | 07-05-12 | 15:17
Positieve verhalen doen het natuurlijk ook niet goed in de media....

Humungousfungus | 07-05-12 | 15:21

Ze moeten de medewerkers die aantoonbaar gefaald hebben in zowel het toezicht als behandeling op het Museumplein in Amsterdam ten toon stellen.
En een nekschot is ook wel op z'n plek.

BeunDeHaas | 07-05-12 | 15:19

Ja ik ben meer van vooraf problemen signaleren en opvangen, maar ik ben zeker niet van problemen door laten sudderen. Alleen ik heb geen inzage hoe dat allemaal werkt bij jeugdzorg.

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:19

Bloksnor nieuwe popi term, GS?

Knoopsgat | 07-05-12 | 15:19

Jeugdzorg is gewoon een onderdeel van de zieligheidsindustrie en die moeten nu eenmaal klantjes hebben.

Dus als er een tekort dreigt dan rukken ze wel weer een stel kinderen bij hun ouders weg.

De linkse baantjescarrousel moet natuurlijk wel blijven draaien.

James Lastig | 07-05-12 | 15:18

Gebruikt die mevrouw Corine de Ruiter de woorden effectiviteit en jeugdzord (=overheid) nu werkelijk in één zin? Naïeve doos.....

Prins Fontainebleau | 07-05-12 | 15:18

@Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:14
en wel allemaal braaf op pvda/cda blijven stemmen?

cumshaft | 07-05-12 | 15:18

Is het Bloksnor het woord van de dag trouwens?

Banana-Hollandia | 07-05-12 | 15:17

Goed dat dit soort clubs eens even goed onder het vergrootglas worden gehouden. Het oorspronkelijke doel van Jeugdzorg is oke. De vele negatieve signalen niet.

ole guapa | 07-05-12 | 15:17

Jeugdzorg zijn de nasi's van de welzijnswerkersindustrie.
/crosstopic

Biff Eagleburger | 07-05-12 | 15:16

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:14 | + 0 -
Dat is typisch Hollands, eerst moet er wat ergs gebeuren voordat iemand wat zou gaan veranderen... ooh wacht

despiegel | 07-05-12 | 15:15

Je kan het ook beter beschrijven als buro Jeugdmishandeling

Banana-Hollandia | 07-05-12 | 15:15

Ok iedereen zegt het, maar gebeurt er ook iets?

Want hier zegt ook bijna iedereen hetzelfde maar er gebeurt meestal vrij weinig.

Kaas de Vies | 07-05-12 | 15:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen