Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Haatbaarden pownen at 2012 Atheist Convention

Goedemorgen gemeente. Ter dagopening een iconische instructievideo. Melbourne, Australië, eerder deze maand. Een congres van atheïsten wordt ruw verstoord door een vroegmiddeleeuws schreeuwkoor uit Salafistfuckistan, die boeroepen dat infidelen als Ayaan Hirsi Ali en Christopher Hitchens moeten branden in de hel. Inderdaad, best wel gaap. Maar dan gaan atheïstjes dus vernietigend terug boeroepen naar de baardmansen. Humor, religiesloper sinds 33 voor Chr (of hoe al die imaginaire vriendjes ook heten). Fijne zondag!

Reaguursels

Inloggen

1337haxxor | 30-04-12 | 16:58 |
Nog een keer oeps. Hierboven is een heel stuk zin weggevallen. Poging tot reconstructie:
Overigens, vaak gaan emoties in het geheel niet vergezeld van een ethische component. Als ik in een reflex mijn hand terugtrek van een hete kachel, dan voel ik niet als vanzelf dat ik iets goeds heb gedaan, en als ik mijn fikken verbrand voel ik ook niet als vanzelf dat ik slecht heb gehandeld. Maar als ik als kind honderd keer door mijn ouders gewaarschuwd ben voor de hitte van de kachel en dan nóg mijn vingers verbrand, wellicht dat ik dan het gevoel heb iets fouts gedaan te hebben, maar dat gevoel is dan al enorm veel complexer en niet meer direct te koppelen aan enkel die reflex.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 20:11

1337haxxor | 30-04-12 | 16:58 |
"Het was Theodoros (8:20) die hoopte op een herziening van je visie. ;)"
Oeps.
Wat je eigenlijk zegt is dat ook jij niet weet hoe een emotie, een affect, plots ook een ethisch gevoel kan zijn, waar een volkomen natuurlijke reactie van het ene op het andere moment een ethische component opdoet, waar je plots het gevoel vandaan haalt dat iets goed is of fout is.
Overigens, wde hitte van de kachel en dan nóg mijn vingers verbrand, wellicht dat ik dan het gevoel heb iets fouts gedaan te hebben, maar dat gevoel is dan al enorm veel complexer en niet meer direct te koppelen aan enkel die reflex.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 19:28

@Schoorsteenveger | 30-04-12 | 15:41 | + 0 -
Mogelijk is er sprake van wat miscommunicatie. Het was Theodoros (8:20) die hoopte op een herziening van je visie. ;)

Alhoewel ik zelf wel van mening ben dat de rudimenten van onze ethiek voor een groot deel in biologische voordelen en preferenties zijn vastgelegd. Hier moet wel bij gezegd worden dat er tal van haken en ogen aanzitten, en er vervolgens ook nog een cultureel en een persoonlijk aspect bij komen.

Een voorbeeld van een op biologie gegronde ethiek is: ik heb een hekel aan pijn. Hieruit volgt dat ik pijn tracht te vermijden. Er is echter een verschil of de bron van dat wat mij pijn doet zich bewust is van het schadelijke gedrag. Iemand die een steen bewust op mij gooit is dat wel (meestal), een steen die door wind ergens vanaf wordt geblazen niet.

Evolutionair zou ik beargumenteren dat een groep waar meer leden sterven dan er geboren worden kapot gaat. Een aangeboren afkeer van onnodig soortgenoten doden is dus redelijk logisch om te hebben voor sociale diersoorten. Maar dit berust dus op pragmatiek, niet op een objectief iets.

Ik ben het echter met je eens dat het niet zo simpel is als het hierboven is beschreven. Er komen nog meer dingen bij kijken. Ten eerste zijn onze biologische preferenties ambivalent. Er is ook een biologisch streven naar macht maar ook een biologisch streven naar onderwerping. Mensen kunnen sadistisch of masochistisch zijn, beiden zijn vormen van onmacht die tot uiting komen in de vorm van onderwerping of dominantie. Maar het feit dat masochisten pijn accepteren, geeft aan de de biologische drang van mensen een psychologisch aspect heeft. Hier is dus een contradictie tussen twee verschillende behoeften. Pijn vermijden en angst/verantwoordelijkheid vermijden. De oplossing van de problemen eindigt in een contradictie.

Verder is er bij mensen een anders iets aan de hand. We hebben ook cultureel overdraagbare informatie. Dawkins noemt het 'memes', maar ik denk dat gezien deze nog redelijk beperkt zijn en moeilijk te falsificeren of te verwetenschappelijken ook deze de gehele lading niet dekken. Maar dat culturele informatie onze ethiek vormt, en ook contradictoir kan zijn met anderzijds biologische preferenties staat als een paal boven water. Wel is er vaak een congruent vlak tussen biologie en culturele vlakken. Dat onze ethiek een mengeling is tussen cultuur en biologie vind ik aannemelijk. Hoe deze interactie hebben met elkaar, tot in hoeverre ze elkaar beïnvloeden en de invulling van de culturele aspecten van 'ethiek' durf ik absoluut niet met zekerheid te geven.

De natuur bevat zelf geen intrinsieke 'goede' of 'foute' dingen. Wat men ziet als 'goed' is vaak dat wat men ervaart als goed. (maar vaak probeert met een 'ought-to' uit een 'is' te krijgen) Een voorbeeld is dat ik het prettig vind dat mensen de waarheid spreken, me niet bedriegen en me helpen. Daarom ervaar ik deze kwaliteiten als positief. Of het goed 'is', durf ik niet te zeggen, ik ervaar het als goed. In een andere tijd en een andere maatschappij had dit ook heel anders kunnen liggen.
Mijn conclusie na deze nogal uit de hand gelopen post: Wat ethiek nu exact wel is, en hoe dit zich verhoudt tot de cultuur, biologie, rekening houdende met al haar facetten, durf ik niet te zeggen.

Maar om toch even door te speculeren. Erich Fromm heeft in zijn boeken 'angst voor de vrijheid' en 'de zelfstandige mens' beschreven hoe angst mensen drijft tot conformisme, destructivisme en autoritarisme. Juist door angst probeert men onder verantwoordelijkheid uit te komen en het 'zelf' te reduceren. Hierdoor leggen mensen hun verantwoordelijkheid voor daden en ethiek vaak bij een externe bron neer. Hier wordt de ethiek vaak letterlijk dat wat de autoriteit goed acht. (bijna religieus dus)Fromm en Nietzsche hebben in ieder geval overeen dat ze stellen dat zelfontplooiing een belangrijk aspect vormt voor de mens.
Op Philipse kan ik niet echt ingaan, maar zal binnenkort is wat over hem op zoeken.

1337haxxor | 30-04-12 | 16:58

1337haxxor | 30-04-12 | 03:15 |
Nee, ik herzie mijn mening niet. Philipse is een aanhanger van de evolutietheorie en meent vanuit de biologie het bestaan van ethiek te kunnen verklaren. Hij maakt gelukkig niet de fout om de ethiek rechtstreeks te funderen in de biologie en daarmee een rechtvaardiging aan te dragen, maar hij zit er wél erg dicht bij. Wetenschappers, en met name biologen, hebben sterk de neiging om sprongen te maken en verbanden te zien op basis van enkel overeenkomsten, gelijkenissen. Bepaald gedrag van dieren heet bij Philipse al gauw 'altruïstisch gedrag', en bepaalde emoties bij de mens noemt hij al snel 'morele emoties'. Vóór je het weet is het een vanzelfsprekendgheid dat als altruïstisch geduid dierlijk gedrag van eenzelfde orde móet zijn als wat wij mensen als altruïsme zien, inclusief de daarbij behorende emoties. Door de achterdeur komt de 'naturalistic fallacy' dan toch weer binnenstappen. De biologie verklaart slechts, en rechvaardigt niet, zo betoogt Philipse, maar die verklaring is van een zo dwingende aard dat deze al bijna een moeten is, het bestaan van het moeten als het ware verklaart uit universeel geldende wetten.
Naar mijn idee heeft de wetenschap, inclusief de biologie, niets te zeggen over de moraal, juist omdat de stap van verklaren naar rechtvaardigen nooit gezet kan worden. Een dier moet helemaal niks, een mens wel. Het grote raadsel is het moeten.
Overigens geeft Philipse een volstrekt verkeerd beeld van de filosofie van Nietzsche wanneer hij stelt dat bij Nietzsche duidekijk sprake is van de 'naturalistic fallacy', dat Nietzsche de moraal zou af willen leiden uit en zou willen funderen in de natuur. Nietzsche heeftin Zur Genealogie der Moral inderdaad de christelijke moraal teruggevoerd op het streven van de slaven zich te wreken op de meester die hen onderdrukt, en daarmee gewezen op het feit dat die moraal primair een machtsmiddel was, een wapen in de strijd. Maar daarmee heeft Nietzsche niet beweerd dat moraal als zodanig, dat elke moraal samenvalt met macht en daarin ook zijn rechtvaardiging vindt.
Sterker nog, Nietzsche neemt een stelling in die veel gelijkenis vertoont met die van Darwin, hij poogt te verklaren en niet te funderen. Maar anders dan Darwin maakt hij niet de fout al te snel vergelijkingen te maken tussen natuur en moraal, en al zeker niet tussen natuur en onze moraal. Bij Nietzsche vind je niets terug van een universele moraal die gedistilleerd zou kunnen worden uit overeenkomsten in regels en gebruiken. Nietzsche kiest radicaal voor een 'jenseits von Gut und Böse', iets wat Darwin en Philipse niet doen.
Het begrip 'Wille zur Macht' wordt door Philipse als moreel principe geduid, zoals zo vaak: Nietzsche geeft volgens hem de machtige een 'vrijbrief om zijn machtswellust bot te vieren'. Dat is een karikatuur.
Als Nietzsche zegt 'Alles ist Wille zur Macht', dan is dat van eenzelfde orde als wanneer Darwin zegt 'alles is evolutie'. Wille zur Macht valt in genen dele samen met jouw of mijn persoonlijke wil om macht uit te oefenen, om mijn machtswellust te botvieren.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 15:41

Moslims + Atheïsten: "Infidels! Infidels! Infidels!" waarbij de atheïsten op zichzelf wijzen. Geniaal. Zo maak je van een scheldwoord een geuzennaam. +ontelbaar.

lekkurlinx | 30-04-12 | 14:26

Zuurkool met Worst | 30-04-12 | 09:08 |
Kant's 'categorische imperatief' is volgens mij een knieval voor God. De Schepper heeft voor het gemak zijn Tien Geboden in de mens ingebakken. Je kunt je de vraag stellen hoe autonoom je bent als je de wereld ingeschopt wordt met reeds aanwezige, onontkoombare morele oordelen.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 14:13

1337haxxor | 30-04-12 | 03:15 |
Inderdaad, de fundering van de ethiek is een hardnekkig probleem.
Ik denk dat het ons ook niet zal lukken om goed en kwaad af te leiden uit de natuurwetten, bijvoorbeeld uit de evolutie, zoals Philipse doet. Ik kan me voorstellen dat er een relatie bestaat, maar die is broos en ook vaak dubbelzinnig.
Maar de moraal enten op een objectivistische, rationalistische of intellectualistische stam heeft ook zo zijn problemen. Inzicht leidt lang niet altijd niet als vanzelf tot een hogere moraal. Heksenverbrandingen kunnen niet meer voorkomen, maar de doodstraf bestaat nog steeds zo hier en daar. Het morele recht om uit zelfbescherming te doden is wat anders dan de praktische noodzaak om te doden.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 14:05

Wat schuim en een Gilette contour en je kunt er prima truien van breien

J.Klepzeiker | 30-04-12 | 12:07

Mijn dag kan niet meer stuk.

Ornoisliefde | 30-04-12 | 09:10

@Schoorsteenveger
Goedemorgen. Inderdaad, de categorische imperatief is een prachtige manier tot autonome moraal te komen. Ik vind de claim van godsdienstigen, dat je als atheïst niet volgens goddelijke regels leeft en je niet moreel kunt leven absurd. Het is juist de autonome moraal die niet opgelegd is, geen dictaat is, die Phronesis vergt.
Ik vraag mij altijd af, hoezeer Kant werkelijk heeft geworsteld met het feit, dat autonome moraal een almachtige God onmogelijk maakt.
Hij lijkt als Descartes en Spinoza de ultieme conclusie niet te durven trekken.

@1337Haxxor
Ethiek en kennis gaan zeker hand in hand. Bovendien is de mens -vooralsnog als enige soort- ertoe in staat zich te verplaatsen in de ander. Dit is een essentiële voorwaarde voor moreel gedrag. Ik denk dat dit evolutionair gezien heeft geleid tot beter functionerende groepen; het maakt empathie mogelijk, maar helaas ook sadisme.
Maar de mogelijkheid zich in de ander te kunnen verplaatsen, heeft er volgens mij ook toe geleid, dat de mens menselijke kwaliteiten in dingen is gaan zien.
Het verklaren van het onverklaarde werd eenvoudig, wanneer het onverlaarde menselijke eigenschappen bleek te hebben. En zo schiep de mens God naar zijn evenbeeld.

De voortgang van de wetenschap verkleinde de noodzaak zaken met de goddelijke restcategorie te verklaren. En ook hier verdwijnt God dus steeds meer.

Zuurkool met Worst | 30-04-12 | 09:08

zouden moslims zich ook opblazen als de personen in kwestie geen enkele belangstelling hebben voor religies?

ShagzModo | 30-04-12 | 08:51

__dictatuur | 29-04-12 | 22:21 | + 0 -
Ja, en helaas nog steeds nodig na 2000 jaar. Ik ga toch maar dat T-shirt bestellen bij RDF, waarin God wordt beschreven als: “The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.” Nu nog de moed vinden dat T-shirt ook te dragen.

Theodoros | 30-04-12 | 08:25

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 02:54 | + 0 -
Als je je beperkt tot wat de logisch positivisten stelden, heb je wel gelijk. Maar check even wat Herman Philipse zoal zegt in zijn hoorcollegereeks Ethiek en Evolutie. Dan zul je je mening herzien, naar ik hoop.

1337haxxor | 30-04-12 | 03:15 | + 0 -
Eens met je redenering (al is Martha nou ook weer niet echt een wetenschapsfilosofe, en kan ik dus niet nagaan op welk wetenschappelijk onderzoek zij haar aannames baseert; vinden alle stammen kakkerlakken vies, ze zijn bijvoorbeeld niet eetbaar?).

Theodoros | 30-04-12 | 08:20

@ Schoorsteenveger | 30-04-12 | 02:45 | + 0 -
Vind uitspraken over ethiek altijd enigszins gevaarlijk precies omdat men er vaak een objectief geldend iets van wil maken. Tot in zekere mate zou ik kunnen accepteren dat een bepaalde vorm van geprefereerd gedrag aan de 'dier' soort is gebonden. Uiteindelijk is met name ethiek moeilijk objectief te maken. Een voorbeeld van Nussbaum is dat een van de fundamenten waarop ethiek stoelt 'disgust' is. Mensen vinden bijvoorbeeld een steriele kakkerlak nog steeds vies, net als excrementen. (met uitzondering op tranen) Juist dit laat zien dat ethiek soort gebonden is. Toch zoekt de mens naar zekerheid, verklaart waarom 'God' vaak zo geobsedeerd is met regels m.b.t. koken, hygiëne en sodomie.
Zelf zie ik liever dat ethiek gestoeld is op kennis. Heksenverbranden wordt ethisch pas deplorabel als men 'weet' dat heksen niet bestaan. Daarvoor kan het een oprechte manier zijn van zelfbescherming. De kennis dat heksen niet bestaan hoort de ethiek dan ook te veranderen. Dit is in zekere zin door te trekken op meer maatschappelijke zaken. Ethiek hoort dus juist vloeibaar te zijn, mee te evolueren met de maatschappij. Met je uitspraak dat ethiek en objectiviteit weinig met elkaar te maken hebben kan ik me aansluiten.

1337haxxor | 30-04-12 | 03:15

@ Schoorsteenveger | 30-04-12 | 02:45 |
Oeps...
Ik zei "de wetenschap heeft iets te zeggen over de moraal". maar dat moest natuurlijk zijn: "de wetenschap heeft niets te zeggen over de moraal".

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 02:54

1337haxxor | 30-04-12 | 01:44 |
Het Eutypho-dilemma gaat niet verder dan de vraag of iet goed is omdat God het wil, dan wel of God iets wil omdat het goed is. Of iets in objectieve zin goed is, is een uitbreiding, en typisch iets van een mensheid die objectiviteit als absoluut criterium hanteert en in de plaats wil stellen van God's wil. Iets kan goed zijn, ook als het niet God's wil is én in objectieve zin niet goed is. Met andere woorden, objectiviteit en moraal hebben weinig met elkaar te maken. Nog anders gezegd, de wetenschap heeft iets te zeggen over de moraal.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 02:45

@Zuurkool met Worst | 29-04-12 | 22:25 | + 2 -
Dit dus.
Met God als objectieve maatstaf voor het moraal loopt men zelfs tegen het euthyphro dilemma aan. Als God moraal geeft, kan hij zelfs kinderverkrachting bevelen en dan zou het bij de gratie van zijn commando 'goed' of zelfs een morele verplichting worden. Hiermee is het dus niet meer objectief.
Als God slechts wijst op een objectieve moraal, is hij niet almachtig.

1337haxxor | 30-04-12 | 01:44

Zuurkool met Worst | 29-04-12 | 22:25 |
Je verwijst naar de kritiek van Kant: de categorische imperatief die ook overeind blijft als God wordt weggestreept uit de vergelijking, als er geen dwang, ook geen dwang van bovenaf, meer bestaat.
daar draait het om, de vraag of zonder God de wereld verloren is en het kwaad overwint. Dat is de claim der gelovigen, dat is de arrogante claim der gelovigen. Zij hebben hun God nodig om te kunne onderscheiden tussen goed en kwaad, en zonder hun God kunnen ze niet meer kiezen, hebben ze geen kompas meer, zijn ze stuurloos.
De wereldgodsdiensten hebben menselijke moraal opgeschept en tot in het absurde gestructureerd en verstard. Het is tijd dat ze die menselijke moraal weer vrijgeven en doorgeven. Veel hebben ze er per saldo niet aan toegevoegd, nee, ze hebben op geniale wijze gebruikt wat voorhanden was.
God is dood, leve de moraal.

Schoorsteenveger | 30-04-12 | 01:24

Briljant, je zag op een gegeven moment die in pak gestoken veiligheidsmensen vol schrik kijken zo van wie moeten we nu beschermen tegen wie?

Umberto die trotzoni | 30-04-12 | 00:14

moslim87 div.
je trekt diverse parallelen tussen Jezus en Mohammed. dit gaat echter volledig mank. Kijkend naar de historische feitendan blijkt Mohammed een veroveraar met het zwaard van Allah in zijn hand. Hij probeerde erkenning van de ( toen nog ) alom aanwezige Joden in het Midden oosten te krijgen maar omdat het hem te enenmale aan kennis van de Thora ontbrak namen de Joden hem niet au sérieux. Uit wrok zwoer hijde Joden aan te pakken, zo liet hij in april 627 ( AD) in Barij 800 Joodse mannen onthoofden, hij was bij deze executie aanwezig. Als inkomstenbron voor zijn veroveringsoorlogen overviel hij karavanen en doodden de begeleiders. De Koran is een diatribe tegen alles wat Joods, Christen of polytheïstisch was en diende volgens Mohammed bekeerd dan wel uitgemoord te worden.
Jezus daarentegen was een man van liefde en gesprek. Slechts 1 keer verloor hij zijn geduld en gebruikte hij geweld om geldwoekeraars van het tempelplein af te slaan. Beide figuren zijn historisch , maar de predikingen van Jezus zijn mij liever dan de haat verwoord door krijgsheer Mohammed.

Jan Boule | 29-04-12 | 23:05

moslim87 div.
je trekt diverse parallelen tussen Jezus en Mohammed. dit gaat echter volledig mank. Kijkend naar de historische feitendan blijkt Mohammed een veroveraar met het zwaard van Allah in zijn hand. Hij probeerde erkenning van de ( toen nog ) alom aanwezige Joden in het Midden oosten te krijgen maar omdat het hem te enenmale aan kennis van de Thora ontbrak namen de Joden hem niet au sérieux. Uit wrok zwoer hijde Joden aan te pakken, zo liet hij in april 627 ( AD) in Barij 800 Joodse mannen onthoofden, hij was bij deze executie aanwezig. Als inkomstenbron voor zijn veroveringsoorlogen overviel hij karavanen en doodden de begeleiders. De Koran is een diatribe tegen alles wat Joods, Christen of polytheïstisch was en diende volgens Mohammed bekeerd dan wel uitgemoord te worden.
Jezus daarentegen was een man van liefde en gesprek. Slechts 1 keer verloor hij zijn geduld en gebruikte hij geweld om geldwoekeraars van het tempelplein af te slaan. Beide figuren zijn historisch , maar de predikingen van Jezus zijn mij liever dan de haat verwoord door krijgsheer Mohammed.

Jan Boule | 29-04-12 | 23:05

Is dat nou een Nazi-groet op 02:24???

Mark Levinson | 29-04-12 | 22:51

@Moslim87
Keer op keer kom ik een merkwaardige cirkelredenering tegen. 'God bestaat, want het blijkt uit mijn Heilige Boek'.

Waarom is het Heilige Boek waar? Omdat het God's woord is.

Dit is een Kartesiaanse cirkelredenering, die alleen doorbroken kan worden door een externe factor (ik druk me even eenvoudig uit).

Oftewel: met het boek alleen kom je er niet, er is een externe factor nodig om als toetssteen te kunnen fungeren. Een objectiverende factor. Deze bestaat niet.

Hetzelfde geldt overigens voor moraal. Gelovigen houden zich aan 'Goddelijke moraal' omdat zij het vinden in hun Heilige Boek. Waarom is iets goed? Omdat het van God komt.

En dat brengt mij tot mijn probleem met Goddelijke moraal: het schakelt de autonome moraal uit. Immers, als de mens de regels van God mag toetsen aan zijn eigen morele regels, dan is er een andere bron van moraliteit dan God. En dat kan niet, want God is almachtig.

Oftewel: een gelovige moet zonder tussenkomst van een autonome morele bron (buiten God) de Goddelijke regels aanvaarden en opvolgen. Het stapt over de menselijke redelijkheid heen, want wat God zegt, is goed. En anders krijg je bovendien een enkeltje Hel, dus je kunt je beter maar niets afvragen en de regels blindelings volgen.

Dat is moraliteit die gebaseerd is op een dictaat, onderbouwd met angst.

De mens hoeft dan niet meer na te denken waarom iets goed of slecht is, maar eenvoudigweg zijn Heilige Boek volgen.

Dat vind ik verwerpelijk en gevaarlijk.

Zuurkool met Worst | 29-04-12 | 22:25

Je zou toch verwachten dat er in 'Down Under' geen enge baarden zouden zijn. Het zeer strenge toelatingsbeleid kan als voorbeeld dienen voor de domme en naïeve Europese overheden. In Australië zijn de reli-idioten dus ook al gearriveerd.

strikdewepstroper01 | 29-04-12 | 22:22

Ha leuk, een religie topic. Hoe 2000 jaar geleden.

__dictatuur | 29-04-12 | 22:21

hahaha! de infidels konden aan het eind tenminste nog lachen.

zeiksmurf | 29-04-12 | 21:53

Even grof! Wat een geouwehoer hier over details als wat een of andere god nu wel of niet geopenbaard heeft. Voor mij telt slechts dat de gemeenschap waar ik nu deel van uitmaak, met meer islam ook meer op reëel bestaande islamitische samenlevingen gaat lijken. Dat wil ik per se niet. Dus bestrijd ik zo'n ontwikkeling tot de grens van mijn moed en mogelijkheden.
Dat is mijn hoofdpunt en daarop concentreer ik me op totdat we in rustiger vaarwater zijn beland.

WirMachenMusik | 29-04-12 | 21:25

@Moslim87 | 29-04-12 | 20:40 | + -1 -
Het Oude Testament was geschreven in het Hebreeuws met enkele delen in het Aramees. Het Vetus Latina en de Vulgaat, dus de latijnse vertalingen, zijn pas later gekomen.
Wat ik bedoelde is dat de woorden in het Oude Testament voor onderwereld ook geen synoniemen zijn voor de 'hel'. Dit idee heeft zich pas veel later ontwikkeld. Het Christendom had aanvankelijk een nog erg ongedefinieerde hel, deze is dus in de 15 eeuwen na Christus pas geconcretiseerd.

1337haxxor | 29-04-12 | 21:24

Moslim87 | 29-04-12 | 20:44

Waarom hebben mensen, zowel vroeger als nu, dat stukje houvast nodig om in die ene god te geloven om zodoende "vredig te kunnen sterven" denkende dat er iets meer is na dit leven?

Waarom kan men simpelweg niet van het leven dat je leeft genieten, en vlak voordat de kaars uit gaat kijk dan nog even terug en glimlach.

En btw, ZZ Top rules !

Fratello | 29-04-12 | 21:05

Moslim87 | 29-04-12 | 20:44 |
Jij snapt het niet.
La Bailaora doet niet méér dan jou vertellen, mededelen, aan je verstand peuteren dat het christelijk geloof binnen zijn eigen waarheid geen enkel probleem heeft om Jezus te zien als Zoon van God. Klaar. Dat is de waarheid der christenen en voor de christenen is dat de enige waarheid. Basta. Daar kun jij niet bij. Het doet voor een christen totaal niet ter zake of jij vanuit jouw muzelmannenperspectief die waarheid aanvalt en onderuit probeert te halen, want jouw waarheid is hun waarheid niet.
Kom met duizend argumenten om de christen aan zijn verstand te peuteren dat zijn waarheid niet deugt en dat hij die maar beter in zou kunnen ruilen voor jouw verheven waarheid, en de christen zal al die duizend argumenten één voor één pareren en verwerpen. Dat is de luxe die elke gelovige zich permitteert, hij hoeft niet na te denken, zich enkel maar over te geven in de vaste overtuiging dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 20:55

Christenen begrijpen veel beter dan moslims dat God simpelweg 'Almachtig' is. Hij kan dus heel eenvoudig energie (God) omzetten in massa (Jezus). Ze zijn wel degelijk hetzelfde, maar in andere gedaante. De 'drie-EENHEID', samen met de heilige geest, moet je dus ook zo zien. Het is een en hetzelfde (monotheistisch), maar verandert van gedaante. Dat is omdat die god dat gewoon allemaal kan.

Allah is dus maar een prutser omdat ie alleen maar met een profeet, en dat zelfs nog alleen maar via de engel Gabriel, weet te communiceren met de aarde.
La Bailaora | 29-04-12 | 18:51

Jij gaat er dus vanuit dat God energie is?? Waaruit concludeer jij dat? Als Jezus een deel van God was, waarom sliep hij dan en moest hij eten en drinken om in leven te blijven? Of geloven de Christenen dat de Almachtige slaap en voedsel nodig heeft om in leven te blijven?? Als het antwoord ja is, dan is God niet de Almachtige volgens de Christenen en als het antwoord nee is, dan is Jezus geen onderdeel van God, dus geen zoon van God.

Moslim87 | 29-04-12 | 20:44

1337haxxor | 29-04-12 | 17:21
Tuurlijk wordt het woord 'hel' niet genoemd in het oude testament, aangezien het orgineel geschreven is in het Latijn. Je kan lang zoeken, maar het woord hel ga je niet vinden nee. Verder spreekt het Christendom en het Jodendom wel degelijk over hemel en hel. Lees de Bijbel maar. je zegt dat de hel pas in de middeleeuwen is bedacht, maar naar mij weten dateert het Christendom van 2000 jaar geleden.

Moslim87 | 29-04-12 | 20:40

pict | 29-04-12 | 18:21
Je verkondigt onzin. Het woord Allah betekent in het arabisch God. Niks meer en niks minder. Dus dat er woorden bestaan als ili en la betekent niet dat dit daar van afstamt.

Moslim87 | 29-04-12 | 20:36

Dit was mijn eerste schaterlach van de dag. Bedankt GeenStijl!

Rest In Privacy | 29-04-12 | 20:11

Moslim87
Complimenten voor je volhardendheid en je fatsoen. Menig reaguurder kan een voorbeeld aan je nemen.
pict | 29-04-12 | 17:41 | + 1 -
Mee eens. Gelovigen willen uiteindelijk niets anders dan 'a thumb to suck on and a skirt to hold'.

Theodoros | 29-04-12 | 19:34

Ik heb er ook nooit van gehoord dat ie over water kon lopen en water in wijn veranderen, ja die allah is maar een prutser

LostSandWich | 29-04-12 | 19:31

RechtseMoskee | 29-04-12 | 10:37 | + -19 -
Waarom gaat het volgens jou om "de extremisten tegen de extremisten"? Amuse me.

Theodoros | 29-04-12 | 19:30

La Bailaora | 29-04-12 | 18:51 |
Ja, en een maagd onbevlekt laten ontvangen, dat heeeft die Allah nooit gepresteerd, voor zover mij bekend. Impotent, zou ik zeggen, zeker niet almachtig.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 19:09

terwijl de boodschap duidelijk was: geloof in de eenheid van God. Niemand die boven of naast Hem staat.
@Moslim87 | 29-04-12 | 17:01
Christenen begrijpen veel beter dan moslims dat God simpelweg 'Almachtig' is. Hij kan dus heel eenvoudig energie (God) omzetten in massa (Jezus). Ze zijn wel degelijk hetzelfde, maar in andere gedaante. De 'drie-EENHEID', samen met de heilige geest, moet je dus ook zo zien. Het is een en hetzelfde (monotheistisch), maar verandert van gedaante. Dat is omdat die god dat gewoon allemaal kan.

Allah is dus maar een prutser omdat ie alleen maar met een profeet, en dat zelfs nog alleen maar via de engel Gabriel, weet te communiceren met de aarde.

La Bailaora | 29-04-12 | 18:51

Moslim87 | 29-04-12 | 17:01 |
Jouw stelling:
"Voor elk weldenkend mens zitten er talloze bewijzen in de koran over het feit dat de Koran nooit gemaakt is door een mens maar een Schepper heeft."
Mijn antwoord:
Die weldenkendheid valt te betwisten. Als je meent dat er bewijs is dat er een scheppertje achter die tekstjes zit, dan vooronderstel je de mogelijkheid én het bestaan van dat scheppertje. Deze vooronderstelling is reeds een aanname. Dat dat scheppertje vevolgens dat omweggetje heeft gekozen om via een profeetje zijn gebodjes en verbodjes aan ons op te leggen is vervolgen óók slechts een aanname en onbewijsbaar. Je gelooft het of je gelooft het niet. Welnu, ik geloof het niet en beschouw mezelf desondanks als weldenkend, in die zin dat ik van mezelf vind helder en consequent te redeneren.
Jouw stelling:
"Alle monotheïstische godsdiensten geloven en bidden dezelfde God aan.. Zowel de Moslims, Christenen en de Joden." etc.
Dat is wat jij, vanuit jouw gelijk, beweert, maar het is al meteen gedonder in de glazen als jij vervolgens aan een Christen gaat vertellen dat Jezus maar een gewoon profeetje was en niet het zoontje van dat Godje die jullie allemaal schijnen te aanbidden. En dat is nog maar één voorbeeld van fundamentele en onoplosbare verschillen van mening. Voorts is de Islam de arrogantste van de monotheïstische godsdiensten door te beweren de enige waarheid te kennen, enkel en alleen omdat die Islam historisch gezien de laatste in de rij is rn dud op rrn goedkope wijze commentaar kan leveren op de andere twee systemen. De Islam is de laatste WC-Eend, zegt de Islam.
Morgen kan er een nieuw profeetje verschijnen met een nieuw heilig tekstje dat opnieuw volmaakt en onweerlegbaar is, en dat profeetje kan dan wederom als de laatste in zijn soort worden bestempeld, enzovoorts. Jij komt nooit uit die cirkels, jij hebt enkel gelijk als je vindt en beweert dat je gelijk hebt. Je hebt geen poot om op te staan, behalve de manke poten van de eigen geloof.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 18:24

Moslim87
De naam 'Allah' komt uit Mesopotamië. Het is verwant aan 'Lil' & 'IL' en 'Enlil', zoals in 'Al-Ilah'. Nu is ook te traceren waar de 'duivelse versen/ dochters van Allah' vandaan komen (Koran 53:19,20) want in Mesopotamië had men vrouwelijke en mannelijke goden. Dus de latere abrogatie door de profeet dat die sura's duivels waren gaat niet op. Het is eerder dat je profeet nog niet genoeg macht had om die dochter-godinnen te verbieden.
Zie ook: onder 'Deities' - web.archive.org/web/20000824154532/sat...

pict | 29-04-12 | 18:21

Moslim87 | 29-04-12 | 17:01
de laatse godsdienst, voor mijn part ja. tot alle moslims de stupiditeit van hun geloof inzien, zich bekeren en zich voortaan ook atheist noemen. that'll be the day of my life

milky bar | 29-04-12 | 17:41

Het heeft weinig zin om te redeneren met religekkies:
The brain of a religious zealot is like the iris of the eye, the more light you shine into it, the more it contracts.

pict | 29-04-12 | 17:41

Dat zijn wel uitzonderlijk gruwelijk lelijke wijven in soepjurken.

Tricephalus | 29-04-12 | 17:34

@Moslim87 | 29-04-12 | 17:01 | + -5 -
Dat eschatologisch denken hebben de drie monotheïstische godsdiensten gemeen, zelfde als het Oude Testament. Maar het idee van hel wordt in het Oude Testament niet genoemd. Daar staat het als; sheol, hades of gehenna geen is gelijk aan 'hel'. Het idee van hel is gedurende de Middel Eeuwen ontstaan vanuit tal val visies die vaak heiligen mee maakten, denk aan viseo pauli, of aan de commedia devina. Men ziet een duidelijke opbouw in het beeld van hel dat vaak een literair of kunstzinnig element heeft. Oftewel het idee van hel is gemaakt door mensen, geëvolueerd vanuit ideeën van de Oudheid.
Zelfde met het Oude Testament dat samen is gesteld in de tempel rond de Babylonische Ballingschap. De onzekerheid van de Joodse bevolking zie je terug in het essentialistische denken in Genesis. Ook hier zijn grote delen overgenomen van de Babyloniërs. Het idee van de monotheïstische God is onmogelijk met de historie te verenigen. Dus de bewijzen waarvan je spreekt zie ik niet. Alleen een heleboel onwaarheden in zowel het Pentateuch als de apocriefen en het Nieuwe Testament.

1337haxxor | 29-04-12 | 17:21

moeten = zullen

WirMachenMusik | 29-04-12 | 17:16

Terug naar de Middeleeuwen.

ljcoster | 29-04-12 | 17:16

Met gelovige islamieten ga ik niet in dicussie over inrichting en ordening van een samenleving. Je zou zo'n overweging ij mindere mate ook wel kunnen laten gelden voor andere gelovigen maar voor de islam komt daar nog bij dat ik die als desastreus mechanisme voor onze samenleving beschouw. Een mechanisme dat je niet met op ratio gerichte discussies kunt bestrijden. Voor zo'n onheilspellends ontwikkeling als de oprukkende islam moeten we (helaas) even temporair en partieel terug moeten grijpen op dezelfde middeleeuwse middelen als die ze zelf gebruiken. Anders zijn we voor altijd en integraal gezien.

WirMachenMusik | 29-04-12 | 17:15

@Moslim87 | 29-04-12 | 17:01 | + -1 -

Daarmee bedoelen ze dat de mensheid wijsheid en inzichten heeft gekregen en alle goddiensten zal verwerpen, omdat ieder weldenkend mens ziet dat het sprookjes zijn.
Dus alle goddiensten gaan eraan........ alleen is die van jullie het hardnekkigste, dus zal vanaf nu hevig bestreden gaan worden en de afkeer en de afkerigen groeien en groeien.. totdat de bom barst en dat zal niet lang meer duren.

LostSandWich | 29-04-12 | 17:12

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:55

Voor elk weldenkend mens zitten er talloze bewijzen in de koran over het feit dat de Koran nooit gemaakt is door een mens maar een Schepper heeft. Alle monotheïstische godsdiensten geloven en bidden dezelfde God aan.. Zowel de Moslims, Christenen en de Joden. Wij moslims geloven in alle profeten, dus ook in Jezus, Moses, Noah, Jacob, Salomon etc. Dit zijn allemaal profeten die gestuurd zijn door dezelfde God en met dezelfde boodschap, namelijk: Geloof in de eenheid van God. Dus wij moslims ontkennen de waarheid van de Joden en de Christen absoluut niet, maar delen deze zelfs. Een jood en Christen geloven ook in het hiernamaals met een hel en paradijs, moeten ook vasten en zich solidair stellen aan arme mensen. Alleen hebben mensen van eerdere boeken de waarheid verdraait. Christenen zeggen bijvoorbeeld dat de profeet Jezus de zoon van God is en geloven dat hij daarmee ook God is, terwijl de boodschap duidelijk was: geloof in de eenheid van God. Niemand die boven of naast Hem staat. Dus heeft God de Koran neer doen dalen met een duidelijke boodschap. God zegt ook in de Koran dat de profeet Mohammed de laatste profeet zal zijn van de mensheid. Er zal geen profeet of boek meer komen, tot aan de Dag des Oordeels. Dit geeft aan dat we leven in een tijd waarbij het Einde nadert. Want de profeet Mohammed is de laatste profeet van vele profeten en de Islam de laatste godsdienst.

Moslim87 | 29-04-12 | 17:01

Over zo'n tien á twintig jaar hoeven ze hier niet meer voor de straat op, maar regelen ze dat vanuit het parlement en (sharia)rechtbanken.
En het overgebleven groepje dat dan tot hun leedwezen Wilders a posteriori gelijk moet geven, durft dan al niet meer de straat op.

WirMachenMusik | 29-04-12 | 16:53

@Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:34
zie de reactie van Moslim87 | 29-04-12 | 15:44 en je hebt je antwoord.

La Bailaora | 29-04-12 | 16:41

Voortaan "bright side of life" neuriet in het OV naast een doekje of baard. Kijken
of ze't snappen.

Tjemig | 29-04-12 | 16:34

@Dick Laurent | 29-04-12 | 14:01
ik zou zeggen richt een site op waar alle gelijk gezinden bij elkaar kunnen komen.. spreek met elkaar af waar veel rottigheid te verwachten is, en de vlam slaat zo in de pan....... Breivik heeft de mensen het recht ontnomen om van standpunt te veranderen(hoe waar zijn schrijven ook is, dat is niet de manier waarmee we de problemen oplossen... Ik ga blind voor Wilders, Hij zal Nederland verlossen.

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 16:31

@Moslim87 | 29-04-12 | 15:44 | + -3 -
Het grootste deel van de Koran bestaat uit dingen die niet gefalsificeerd of geverifieerd kunnen worden. Vergelijk het met de uitspraak 'een unicorn heeft een 40 cm lange hoorn', dit is op geen enkele wijze te testen. Dus kun je nooit zeggen dat het goed of fout is.
Dat het ongeëvenaard is kan ook niet gemeten worden, en is behoorlijk subjectief van aard. Dat er geen tegenstelling in zit zegt ook niet veel. Sommige neo-marxisten hebben ook alle inconsistenties uit het het marxisme weten te halen, en een model gemaakt die bijna alles verklaard. Toch heeft het neo-marxisme geen voorspellende functie en is het juist omdat het niet gefalsificeerd kan worden niet veel waard als het gaat om aanspraak op de werkelijkheid.
Ook al zouden er geen fouten in staan, dat zou slechts betekenen dat er geen fouten in staan, niet dat er een bovennatuurlijke kracht achter zit. Laat staan een die zo specifiek is als 'Allah'.
----------
Nu over hoe accuraat de islam is.
"Do you indeed disbelieve in He who created the earth in two days and attribute to Him equals? That is the Lord of the worlds." (41:9)
Wetenschap heeft bewezen dat de aarde niet in twee dagen in geschapen, maar ontstaan over miljarden jaren. Bovendien zegt iets als een 'dag' niks, als er geen aarde is waaraan deze tijd wordt gerelateerd.
-------------
"And He completed them as seven heavens within two days and inspired in each heaven its command. And We adorned the nearest heaven with lamps and as protection. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing."(41:12)
Sterren zijn 'lampen' voor bescherming? En hemel is gemaakt na de aarde? Sorry, maar dit is honderden jaren geleden als debunked.

1337haxxor | 29-04-12 | 16:10

GE-NI-AAL. Eindelijk beschaafde repliek.

mental K | 29-04-12 | 15:59

Moslim87 | 29-04-12 | 15:44 |
"De Koran is niet zomaar een tekst... het is letterlijk het woord van God en is in perfecte staat neergezonden."
Dat beweer jij, maar dat kun je niet bewijzen. Dat zal het eeuwige strijdpunt blijven tussen de goedgelovige en de twijfelaar. Maar jij zit dan toch met één probleem méér dan ik, want jij zal ook hard moeten maken dat de claims van andere religies, systemmen die hun eigen Godje en hun eigen heilige tekstjes hebben, hun eigen ongeëvenaarde schrijfseltjes, niet geldig zijn, dat letterlijk alle geloofssystemen uit hun nek lullen, behalve toevallig het systeem waarbinnen jij bent opgegroeid.
Al jouw bewijzen, ik zei het al, zijn uitwerpsenen van een WC-Eend en zullen enkel als bewijs worden gezien door degenen die een rotsvast vertrouwen hebben in die WC-Eend.
Probeer het nou eens te begrijpen en te aanvaarden, ik wil jouw waarheid niet en wil ook niet naar jouw schijnargumenten luisteren waarom die waarheid de enige waarheid is. Probeer nou eens te snappen dat je jouw waarheid zult moeten nevenschikken, wil je het in een pluriforme maatschappij volhouden. Dat is een moeilijke klus, en ik weet dat je diep in je hart er nooit helemaal toe in staat zult zijn, maar het zal toch moeten, al is het met knarsende tanden, accepteren dat een groot deel van de mensheid jouw volmaakte teksten niet blieft.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:55

@Moslim87 | 29-04-12 | 15:33
Goede poging om je eronderuit te kletsen maar je geeft zelf toe dat democratie jou kansen geeft. Daarmee is deze samenlevingsvorm zoveel beter dan de sharia want ik als atheïst zou daarin nauwelijks vrijheid kennen. Dus het lijkt me beter dat jij daar leeft en ik hier. Zitten we elkaar ook niet in de weg. Eerlijk toch of ga je nu de discriminatiekaart spelen?

tejootje | 29-04-12 | 15:45

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:34
De Koran is niet zomaar een tekst... het is letterlijk het woord van God en is in perfecte staat neergezonden. In 1400 jaar heeft nog geen mens het geëvenaard om 1 hoofdstuk te produceren die gelijk staat aan 1 hoofdstuk in de Koran. Verder staat er in heel de Koran geen 1 fout of tegenstelling. Dit alleen al is het bewijs dat dit boek nooooooit door een mens is gemaakt, laat staan door iemand die een analfabeet was.

Moslim87 | 29-04-12 | 15:44

Videos van C0ncordance, thunderf00t en AronRa op youtube hierover zijn ook priceless. Met name die met Eric Hovind.

1337haxxor | 29-04-12 | 15:40

La Bailaora | 29-04-12 | 15:30 |
Dat zijn teksten, heilige teksten, niet meer en niet minder. Op het moment dat je met die teksten aan de haal gaat en er actief een religie van gaat knutselen ben je die teksten al aan het interpreteren, en is er dus meteen de ruimte voor een ander om op basis van exact dezelfde teksten een afwijkende interpretatie te bezigen.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:34

tejootje | 29-04-12 | 15:22
Ik geef antwoord op jou vraag aan de hand van een eerdere reactie van mij, namelijk:

Ten eerste wil ik zeggen dat elke moslim volgens de Islam verplicht is om aan de wetten en regels te houden van een land waarin diegene woont. Mochten er in het land regels zijn die het praktiseren van het geloof onmogelijk maken (algeheel hoofddoekverbod bijv.), dan ligt er een keuze voor elke moslim. Hij kan zijn geloof links laten en verder leven in het land, of hij kan emigreren naar een land waar hij wel de vrijheid heeft om zijn geloof te belijden. Aangezien Moslims in het Westen niet of amper worden beperkt in het uitoefenen van hun geloof, is er geen reden om te emigreren.

Moslim87 | 29-04-12 | 12:47

Moslim87 | 29-04-12 | 15:33

@Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:23
In die fatwa gaat het over 'terrorisme'. Vraag dan maar eens over welk terrorisme deze man het heeft...

Je moet goed weten dat moslims heel anders denken over wat geweld is. Geweld wordt ze aangedaan. Zelf plegen ze nooit geweld of terrorisme.

La Bailaora | 29-04-12 | 15:31

@Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:15
De islam bestaat wel. De islam is simpelweg beschreven in de koran en de hadiths, die laatsten vooral die van Bukhari en Muslim.

La Bailaora | 29-04-12 | 15:30

@Moslim87 | 29-04-12 | 14:52
Welk terrorisme heeft ie het over? Die van islamieten of van niet islamieten.

Als je een beetje islam kent weet je dat islamieten vinden dat geweld alleen van niet islamieten komt, dat van islamieten is 'zelfverdediging'...

La Bailaora | 29-04-12 | 15:28

Moslim87 | 29-04-12 | 15:17
Nee, in de tijd waarin de Sharia ontstond werd gewoon nog gewerkt met onthoofding van ongelovige "gewone burgers".

Michiel de Kater | 29-04-12 | 15:25

Mensen ben niet bang voor de Islam kijk eens naar een klein land als Israel omringt door moslimlanden.
Al diverse pogingen hebben moslims gewaagd Israel te vernietigen maar elke keer verloren en dat al ruim 60 jaar.
En by the way ze hebben al genoeg aan elkaar.

hekelaar | 29-04-12 | 15:23

Moslim87 | 29-04-12 | 14:52 |
Ja, en waarom zou deze fatwa meer gewicht in de schaal gaan leggen dan al die fatwa's die precies het tegendeel zeggen? En hoe bepalen wij welke fatwa er gevolgd zou moeten worden? Elke fatwa is uitgepoept door een WC-Eend, net zoals elke encycliek.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:23

@Moslim87 | 29-04-12 | 15:17
Neee. Ik heb het over het stuk waar hij zegt dat een democratische moslim niet kan bestaan. Dáár heb ik het over. Je comment graag.

tejootje | 29-04-12 | 15:22

slecht > slechtS

Jan Boule | 29-04-12 | 15:19

tejootje | 29-04-12 | 15:04
Deze man heeft het over de Sharia, dat is de Islamitische wetgeving... Dat heeft helemaaal niks met terrorisme te maken of bomaanslagen om onschuldige burgers te vermoorden.

Moslim87 | 29-04-12 | 15:17

moslim87 15.03
een oud Nederlands spreekwoord luidt :
"als de vos de passie preekt , boer let op je kippen" .
Dit is m.i. ook van toepassing op de boven door u genoemde Moslimgeleerden tenzij het tegendeel bewezen wordt.Trouwens het predikaat "moslimgeleerde" is dit op hen van toepassing vanwege de kennis van de inhoud van de Koran of vanwege het behalen van een titel op een al dan niet Westerse universiteit? Volgens een Moslim zijn de teksten in de Koran onwrikbaar en slecht eenduidig uitlegbaar. Voor interpretatie is dus geen mogelijkheid, je ben meteen een afvallige. Moslimgeleerden hoeden zich daar te allen tijde voor, me dunkt.

Jan Boule | 29-04-12 | 15:17

Moslim87 | 29-04-12 | 13:10
Er is geen 'de Islam'. Er zijn teksten die ooit heilig zijn verklaard en op basis van die teksten is er een veelkoppig monster gefabriceerd, met vele tenkakels. Snij een uitwas af, en op een andere plek groeit er weer eentje aan. Dat monster blijft bestaan zo lang mensen bang zijn dat ze niet zonder kunnen en het blijven voede, zodat het in leven blijft of zelfs kan gedijen. Niemand kan echt claimen 'de ware Islam' te vertegenwoordigen, want die ware Islams drijven alle op interpretaties, en die interpretaties zijn rekbaar en veranderbaar. Wat jij doet is wat velen doen, namelijk vanuit het eigen perspectief, vanuit het eigen gelijk beweren dat de ander niet het ware geloof aanhangt of uitdraagt. Zo heb je altijd gelijk, zo heeft 'de Islam' altijd gelijk.
Vraag aan Fawaz, die lul die van Gogh met zijn preek de dood injoeg, of hij og achter die woorden staat en of hij de ware Islam vertegenwoordigt en hij zal volmondig 'ja' zeggen, zelfs nu hij daar bij As Soennah wordt buitengewerkt. Elke schriftgeleerde heeft gelijk, omdat elke religieus systeem of deelsysteem zichzelf sanctioneert. Elke God is een WC-Eend, jouw Allah ook.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 15:15

Korans worden tegenwoordig op brandvertragend papier gedrukt.

Maarten van Traa | 29-04-12 | 15:14

Men had echt ballen als daar een koran in de fik gestoken werd. Maar goed, van een atheist kun je niet verwachten dat hij zo'n boek bij zich heeft.

de tandarts | 29-04-12 | 15:08

Zo zie ik nog honderden filmpjes op youtube alleen al van Moslimgeleerde die tegen geweld en terrorisme zijn. Als de Islam haatdragend zou zijn, waarom spreken deze geleerde dan het tegenovergestelde??

Moslim87 | 29-04-12 | 15:03

Toen Christopher Hitchens tijdens zijn ziekbed smalende mails kreeg van Christenen, die zeiden "I'll pray for you", antwoordde hij "Good, and I'll think for you".

Onsterfelijke woorden. Helaas is Hitchens zelf niet ontserfelijk gebleken. Hij overleed eind vorig jaar.

Gelukkig hebben we nog een hele rij goede, scherpe en humoristische atheïsten onder ons, zoals Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Paul Cliteur, James Randi, Stephen Fry en Herman Philipse.

Zuurkool met Worst | 29-04-12 | 15:01

Nu door een -toegegeven - goede politieke move van Pechtold is Wilders buiten spel gezet.Dat betekent tevens dat Pechtold nu niet meer politiek gegijzeld is door Wilders daar waar het de obscurantistische islam betreft en dus nu de handen vrij heeft om de idealen, één van de bestaansrechten van D66, nl de totstandkoming van een seculiere samenleving, gestalte te doen geven. Sinds de oprichting van D66 heeft deze partij er alles aan gedaan om het katholicisme en protestantisme buiten het politieke domein te houden, zie o.a. hun optreden nog steeds tegen de SGP. Echter zij hebben wel min of meer de islam omarmd en dat is een gotspe. De D66-ers, veelal goed opgeleid, bijna de gehele magistratuur is "D66" is ziende blind voor de sluimerende gevaren van een oprukkende islam zowel op het Noordelijk als op het Zuidelijk halfrond getuige de film hierboven in Australië. Wellicht is het voor deze partij nu wel tijd om de gevaren van deze straks ( ? ) alles overheersende gosdienst aan de kaak te stellen.
Immers alleen al demographisch is het niet te stuiten. Kijkend naar bijvoorbeeld het Israëlisch-Palestijnse conflict zal in de nabije toekomst geen oplossing te vinden zijn. Bij de oprichting van de staat Israëlin 1948 met erkenning door de UN , bleven per saldo enkele tienduizenden Palestijnen achter. Door de vruchtbaarheid van de Palestijnse vrouwen, zij baren gemiddeld 8 kinderen, werd het probleem de afgelopen decennia alsmaar groter. Wereldwijd zet " de Islam" een wapen in dat niet te bestrijden is, namelijk de baarmoeders van hun ondergeschikte vrouwen.

Jan Boule | 29-04-12 | 14:43

@teootje 13.58h
De atheisten zijn nu in de meederheid (Zie filmpje) Worden er door hen christenen, boeddisten etc. aangevallen of bedreigd? Zelfs die fanatieke baardmannen die hen met hel en verdoemnis dreigen laten ze met rust.
Ik vrees dat u hier een bruggetje wilt slaan naar Stalin en Mao om zo de post-moderne rekensom van atheisme=godsdienst en islam=godsdienst -----> atheisme=islam kloppend te krijgen. (of natuurlijk Taliban=tegen vrijheid en GW is tegen vrijheid ------> GW=Taliban)

janjing | 29-04-12 | 14:33

Moslim87 | 29-04-12 | 13:10 |
Vraag, maar waarom komen dan nergens ter wereld de 'goedwillende' moslims in opstand tegen deze volslagen idioten?

lanexxx | 29-04-12 | 14:13

@ Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:53

Jij zegt hetzelfde als ik. Het verschil is dat jij uitlegt hoe het gekomen is. :)

suvois | 29-04-12 | 14:08

@ roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 12:50

Ook ik ben een patriot, en ik vraag mij alleen af waarom we moeten wachten op het juiste moment. En wat moet ik mij voorstellen bij het juiste moment ?Bestaat de kans niet dat hoe langer wij wachten hoe groter het probleem zal worden ? Dit soort ellende dient in de kiem gesmoord te worden.

Dick Laurent | 29-04-12 | 14:01

@janjing | 29-04-12 | 13:56 | + 0 -
Wie zegt dat alle atheïsten geweldloos zijn op het moment suprême? En wie heeft dan het voordeel van de technische voorsprong? Denkdenkdenk

tejootje | 29-04-12 | 13:58

Leuk, leuk, haatbaarden belachelijk maken als je nog in meerderheid bent. De wraak die deze "heren" in petto hebben voor de lachers van nu zal echter het lachen doen verstommen in een doodsreutel zodra deze baarden (in het zadel geholpen door zwijgende gematigden)de macht grijpen.

janjing | 29-04-12 | 13:56

@moslim87: de hele vraag wat er met je ziel gebeurt is me al een stap te ver. Er is mijns inziens geen ziel. Een aanname gebaseerd op helemaal niets. Geloof in de ziel is pure fysiologie. Graag willen dat dit zuiver biologische bestaan een "hoger" nut heeft. We zijn water gevulde cellen met een aangeleerde angst voor de dood. Wat niet wegneemt dat het leven mooi is, spannend, de moeite waard. Voor mij in elk geval wel. Maar het blijft biologie. Haal er uit wat er in zit. Druk zijn met wat er wel en niet gebeurt na de tijd is tijdverspilling.

Snikkeldrift | 29-04-12 | 13:55

@suvois | 29-04-12 | 13:49
Geen enkel volk is laf, Nederlanders ook niet. Het pauzeloos prediken van "geweldloosheid" en het veroordelen van "moed" heeft zijn sporen nagelaten, zeker. Plus dat Nederlanders nog steeds veel te verliezen hebben, dat maakt voorzichtig.

Mannen in jurken hebben niets te verliezen dan hun ellendige leven (waar zij liefst zo snel mogelijk vanaf raken). Dat noemen zij moed.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:53

suvois | 29-04-12 | 13:49 | + 0 -

Volgens mij behoor jij bij de slappen

tejootje | 29-04-12 | 13:52

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:37
Als dat zo is zouden Joop.nl/de Vara/wijblijvenhier.nl etc hier bovenop springen en vol staan met deze videos. Ik zie niks. Ik zou zeggen kom met youtube links. Maak een website etc.

Pittybrad | 29-04-12 | 13:51

@ Moslim87 | 29-04-12 | 13:37
Zijn die ergens te vinden op de interwebben?

Willem VanDer Decken | 29-04-12 | 13:50

Heel mooi dit allemaal natuurlijk, maar toch vrees ik ook voor Australie een sombere toekomst.

Het verschil is dat Nederland met een overwegend laffe bevolking (kijk maar naar de 2de wereldoorlog en nu) stilletjes, geleidelijker en sneller een Islamitische staat wordt en Australie (nadat het aantal wint van de humor) via een lange heftige burgeroorlog.

suvois | 29-04-12 | 13:49

Is er in Nederland ook zo'n conventie? Lijkt me wel in orde om hier ook te doen.

Willem VanDer Decken | 29-04-12 | 13:47

Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor geenstijl bijvoorbeeld om een topic te openen over een moslimgeleerde die geweld van moslims veroordeeld?Is toch niet spannend.. maar iemand die geweld predikt krijgt hier alle aandacht, want dat is wel spannend en zorgt voor discussie.
Moslim87 | 29-04-12 | 13:37 | + 0 -
Een moslim die moslimgeweld veroordeeld krijgt volgens mij ALLE ruimte op Geenstijl. Alleen... er is geen moslim te vinden die dat doet want die tekent volgens mij namelijk gelijk zijn eigen doodvonnis.

tejootje | 29-04-12 | 13:43

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:37
Twee dingen: het gaat hier om de spanning, dat is waar. Dat moeizame proces van moslimgeleerden die geweld veroordelen hebben "wij" hier 500 jaar geleden gehad. Dat is zo vreeselyck lang geleden en nu zo vanzelfsprekend dat het (gaap) gapen doet. Niet spannend, zeg maar.

Ik ben ook wat ongeduldig met die achterstand, in deze tijd van internet. Schiet eens op!

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:42

Prins Fontainebleau | 29-04-12 | 13:15

Het blijft absoluut niet oorverdovend stil. Er zijn vele Moslimgeleerde die dagelijks op de televisie dit bespreken. Alleen denk ik niet dat dit wordt uitgezonden op nederland 3 na Spuiten en slikken. Dit is nou een groot probleem. 99% zien we hier niet, als je alleen de krant en nosnieuws bekijkt. De media bepaald dus wat we hier te zien krijgen. Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor geenstijl bijvoorbeeld om een topic te openen over een moslimgeleerde die geweld van moslims veroordeeld?Is toch niet spannend.. maar iemand die geweld predikt krijgt hier alle aandacht, want dat is wel spannend en zorgt voor discussie.

Moslim87 | 29-04-12 | 13:37

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:27
Ah, ik begrijp dat er moslims (gelovigen) zijn die zich heel erg vergissen en dat er ook moslims (gelovigen) zijn die zich maar een beetje vergissen. Ik noem dat "gematigde moslims".
Overigens had ik het niet specifiek over DE kleding in het tijdperk "de middeleeuwen", want toen droeg iedereen de kleding die bij dat tijdperk hoorde.
Ik had het over de mensen die er voor kiezen NU in middeleeuwse kleding lopen en (niet bij toeval) midden in een Hel op aarde leven.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:33

Willen deze atheisten dan niet begrijpen dat de islam HET geloof van de vrede, liefde en konijntjes knuffelen is???

Moonwarrior | 29-04-12 | 13:31

Je kan ook op een megascherm wat fijne homoporno laten zien, dan zijn ze zo weg. Als ze een erectie krijgen dan schamen ze zich namelijk en het valt ook zo op in zo'n jurk.

Boudt | 29-04-12 | 13:31

@inktpot | 29-04-12 | 13:02
Atheïsme is nog nooit een drijfveer geweest voor een moord. Of oorlog. Of verminking.

En atheïsme is nog nooit de actor geweest in een conflict. Als je je religieuze zonnebril even af zet, zie je dat hier een atheïstische conventie is, waar een zooi haatbaarden op af komt met borden als "Athiesm (sic) is cancer". Waarop de atheïsten liedjes gaan zingen en ongelofelijk bebaarde muzikanten gaan aanhalen.

Nietvoordekat | 29-04-12 | 13:30

Tja en gematigde moslims die kritiek uiten op de Islam zijn hun leven niet zeker en zo rot dit geloof verder in de westerse samenleving en vrijheden.

hekelaar | 29-04-12 | 13:29

@hekelaar | 29-04-12 | 13:2
Dat is waar. Maar waarom 4 keer?

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:27

Misschien weten "die gasten" niet beter. Overal waar de meerderheid van de mensen gekleed gaat zoals zij, daar is het een Hel op aarde.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:12

Dat komt omdat ze de Boodschap van God niet naleven en er dus verdeeldheid heerst. Kijk naar de geschiedenis ( begin periode Islam en de paar eeuwen daarna) en je ziet dat toen de moslims de koran en sunnah echt naleefde, dat ze toen ook op hun sterkst waren op elk vlak. Zo waren de moslims in die tijd voorlopers in de wetenschap, hadden ze de sterkste legers en de grootste universiteiten ( Bagdad, Cairo, Damascus ). Na deze eeuwen zag je verdeeldheid tussen de Moslims en een afwijzing van het geloof. Er bestonden ineens stromingen zoals Sjieten, alafieten etc. Dit heeft alleen voor onenigheid, haat, armoede en geweld gezorgd, dus een grote terugval. De landen waarin zulke 'jurken' liepen waren dus niet altijd een Hel op aarde, maar blonken uit in beschaving, betrouwbaarheid, intelligentie en welvaart. Door de moslims zelf, is de postitie van de moslims slecht op dit moment.

Moslim87 | 29-04-12 | 13:27

,,Geloof is de gevangenis van de menselijke geest,,
Dit vertelde Spinosa al in 1600.

hekelaar | 29-04-12 | 13:26

,,Geloof is de gevangenis van de menselijke geest,,
Dit vertelde Spinosa al in 1600.

hekelaar | 29-04-12 | 13:26

,,Geloof is de gevangenis van de menselijke geest,,
Dit vertelde Spinosa al in 1600.

hekelaar | 29-04-12 | 13:26

,,Geloof is de gevangenis van de menselijke geest,,
Dit vertelde Spinosa al in 1600.

hekelaar | 29-04-12 | 13:26

gewoon pur overheen spuiten.

wHiTeHaT | 29-04-12 | 13:25

Dat er moslims zijn, nou vooruit, allah heeft nu eenmaal rare kostgangers.
Maar dat er politiek correcte idioten zijn die altijd de islam vrijpleiten van alles, dat is toch een aberratie in de natuur; een vergissing van god waarschijnlijk, of anders een rotstreek van allah.

Rest In Privacy | 29-04-12 | 13:24

'Where are the women?' is een leuke. Alleen jammer dat je tussen die atheïsten nou ook niet bepaald aan oververtegenwoordiging van vrouwen ziet.

ZZ Top +miljoenmiljard!

Doldwaas | 29-04-12 | 13:22

Vragen wat er was voor het begin is net zo iets als vragen wat er ten noorden ligt van de noordpool.

Bruwalda | 29-04-12 | 13:22

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:10
Ga eerst eens kijken wat de imam van Sharia4Belgium zegt over sharia en democratie in islam (vanaf 01:40):
www.youtube.com/watch?v=GjNIaIoZKAE

En als jij denkt dat het niet klopt wat deze imam beweert, spreek hem er eens op aan en liefst in een tv-debat. Kunnen wij kijken en ook werkelijk zien dat er ook andere moslims (jij dus) zijn.

La Bailaora | 29-04-12 | 13:22

@Moslim

wat was er voor DNA Niks, Nada

LostSandWich | 29-04-12 | 13:20

tejootje | 29-04-12 | 13:16 | + 0 -
Jij wordt om 13.16 wakker?
.
Weleens van werken gehoord? #nachtdienst

tejootje | 29-04-12 | 13:19

tejootje | 29-04-12 | 13:16 | + 0 -

Jij wordt om 13.16 wakker?

Coffeeblend | 29-04-12 | 13:18

Dat is prettig wakker worden ;-).
Salafisten die de mond worden gesnoerd door Monty Python hahahahahahaha

tejootje | 29-04-12 | 13:16

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:14
Wat was er voor Allah?

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:16

Ik denk niet dat het veel zegt over de Islam, maar veel zegt over dit groepje moslims. Daar zit nou juist heeel het probleem in. Er zijn moslims die dingen doen die tegen de principes van de Islam botsen. Niet-moslims en ook moslims zelf krijgen dan een verkeerd beeld van de Islam, omdat ze het gedrag van de moslims kopieren naar de Islam toe. Ik kan je vertellen dat veel moslims de boodschap van de Islam of niet hebben begrepen of misbruiken. In dit filmpje bijvoorbeeld roepen ze: go the hell etc. Ze reageren hier uit emotie en niet uit de principes van de Islam. Wat deze gasten dus doen, is zeker fout.
Moslim87 | 29-04-12 | 13:10

Helaas, toeval of niet, zie je dit gedrag dagelijks onder moslims wereldwijd. Helaas blijft het ook altijd oorverdovend stil aan de kant van de 'gematigde' en 'echte' moslims. Die richten liever hun pijlen op het decadente Westen, dan dat zij dit middeleeuwse tuig eens even een flinke veeg uit de pan geven.

Snap jij dat het voor een ieder die kijkt naar de huidige situatie in alle islamitische landen op aard nogal wereldvreemd overkotm om te beweren dat islam vrede is? Ik zou als atheïst dergelijke teksten eens in een willekeurige stad in Iran, Pakistan, Indonesië of S-Arabië moeten schreeuwen....

Leven en laten leven, zo doen wij dat hier. Zou de islam ook eens moeten doen.

Prins Fontainebleau | 29-04-12 | 13:15

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:10
Dit zijn in islam nou juist net de 'goede' moslims. Doen precies wat islam wil dat ze doen.

La Bailaora | 29-04-12 | 13:15

God maakte de mens niet, de mensheid heeft god(en) gemaakt:In alle soorten en maten.

Toen er nog geen internationale communicatie of globaal denken bestond, waren er door geografische scheidingen aan de ene kant van de bergen en aan de andere kant van de bergen, aan de ene kant van de zee en aan de andere kant van de zee TOTAAL verschillende goden.
Net zoals in de geschiedenis er in verschillende tijdvakken verschillende goden zijn geweest. Die allemaal, ieder voor zich het hoogste gelijk en de absolute waarheid verkondigden, waar je het het beste maar mee eens kon zijn of anders!. ( Zet ze voor de grap eens allemaal op een rijtje en je zult beginnen in te zien dat met hun tegenstrijdigheden het waarschijnlijk niet waar kan zijn allemaal)

Vergeef ons, wij weten niet beter.

Bruwalda | 29-04-12 | 13:14

LostSandWich | 29-04-12 | 13:09
Wat was er voor die DNA?

Moslim87 | 29-04-12 | 13:14

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:10
Misschien weten "die gasten" niet beter. Overal waar de meerderheid van de mensen gekleed gaat zoals zij, daar is het een Hel op aarde.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:12

@HY78 | 29-04-12 | 13:01
Zeker, moslims hebben zich veeeel beter verdiept in de taal en ook cultuur van het gastland dan andersom.

La Bailaora | 29-04-12 | 13:12

Zag eergister op den Belg een top-film:
Agora (van de regisseur Alejandro Amennabar);
Drama dat speelt in de vierde eeuw na Christus, in Alexandrië/Egypte is de spanning te snijden vanwege de steeds groeiende invloed van de christenen.

Het plot komt er in het kort op neer dat de religie 'overwint';
Maar de Hoofdrolspeelster Hypatia nl.wikipedia.org/wiki/Hypatia (een Briljante wiskundige en astronome) komt er, voordat zij wordt vermoord door Christen-fundis, achter HOE de aarde om de zon draait (in een Ellips-vorm)

Ironie wil dat met haar leven, al haar werken verloren zijn vergaan;
Vervolgens duurt het nog 13 eeuwen voordat Johan Kepler achter dezelfde conclusies zal komen:
Dus hoe planeten om de zon bewegen; Niet in een cirkel, maar in een langgerekte ellipsvorm
(ps: Een Cirkel is niets meer dan een bijzondere Ellips)

FredFlinstone | 29-04-12 | 13:11

Nu we toch bezig zijn:
Vind je dat de wijze waarop de moslims in het filmpje demonstreerden (oa teksten op de borden) veel zegt over de Islam? En wat vind je van het feit dat het voor niet moslims onmogelijk is een soortgelijke demonstratie te houden in een moslimland ( ongeacht welke)? Zegt dit veel over de Islam.. of zijn wij zo dom om het wel toe te staan?

Coffeeblend | 29-04-12 | 12:57

Ik denk niet dat het veel zegt over de Islam, maar veel zegt over dit groepje moslims. Daar zit nou juist heeel het probleem in. Er zijn moslims die dingen doen die tegen de principes van de Islam botsen. Niet-moslims en ook moslims zelf krijgen dan een verkeerd beeld van de Islam, omdat ze het gedrag van de moslims kopieren naar de Islam toe. Ik kan je vertellen dat veel moslims de boodschap van de Islam of niet hebben begrepen of misbruiken. In dit filmpje bijvoorbeeld roepen ze: go the hell etc. Ze reageren hier uit emotie en niet uit de principes van de Islam. Wat deze gasten dus doen, is zeker fout.

Moslim87 | 29-04-12 | 13:10

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:02
U bent hier. Nu. Op dit specifieke moment.
Gezellig, toch?

vetkleppert | 29-04-12 | 13:09

Waarom zouden ze onnodig pijn lijden als ze ook gewoon dood kunnen gaan en dan alles in 1 klap is opgelost?
Moslim87 | 29-04-12 | 13:02 | + 0 -

Dat zou inderdaad het beste zijn,nog beter is niet geboren worden

En nee ik niet eerder dood geweest en ik leef niet weer, ik leef door een neukpartijtje van mijn ouders die hun DNA aan mij hebbend doorgegeven.

Net als mijn kinderen leven door een neukpartijtje van mij en hun vader, daarvoor was er niks en is er niks alleen maar DNA

LostSandWich | 29-04-12 | 13:09

@Moslim87 | 29-04-12 | 13:02
Wat er gebeuren gaat na de dood is voor iedereen een vraag en voor gevaarlijke oplichters een weet.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 13:06

Moslim87 | 29-04-12 | 12:24 |
Er is geen 'na de dood', dus er kan helemaal niets gebeuren. En als er al iets zou gebeuren na de dood, waarom zou dat dan precies datgene zijn wat dooe een Verhevene aan een Profeet zou zijn geopenbaard? Anders gezegd, wat door een halve zool ooit is beweerd? In de loop der tijden zijn er veel halve zolen geweest die beweerden dat er een of andere God tot hen had gesproken en dat wij dat plots allemaal moesten gaan geloven. Het barst van de openbaringen die allemaal aanspraak maken op waarheid, de waarheid. Vertel mij maar waarom de ene hemel of de ene hel geloofwaardiger is dan de andere.
Het is wél erg toevallig dat al die openbaringen het hebben over goed en kwaad en allemaal een morele God projecteren, een God die beloont of straft. Je zou toch verwachten dat er tussen al die Goden op z'n minst eentje was die amoreel was, of volslagen idioot. Maar nee, altijd weer zo'n oordelende, veroordelende klojo.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 13:06

LostSandWich | 29-04-12 | 12:52
Hoe kunt u dit zo stellig beweren?? Bent u ooit dood geweest en weer tot leven gekomen?? Of kent u toevallig iemand die dood is geweest en weer leeft??Volgens jou bewering kunnen miljoenen mensen op deze wereld beter gewoon zelfmoord plegen, aangezien ze in droogte leven, geen eten en drinken hebben en hun eigen kinderen voor hun ogen dood zien gaan van de honger. Waarom zouden ze onnodig pijn lijden als ze ook gewoon dood kunnen gaan en dan alles in 1 klap is opgelost?

Moslim87 | 29-04-12 | 13:02

Of je nu atheïst, jood , of christen, moslim bent, het zijn alle 4 levensovertuigingen die ook hier weer botsen, toont wel aan dat er echt geen verschil is of dat de ene groep zich wijzer gedraagt dan de andere.

inktpot | 29-04-12 | 13:02

Ik word hier zo moe van... Die haatjurken zien lopen in zo'n schitterende stad als Melbourne doet gewoon pijn aan m'n ogen! Optiefen met je zwarte vlag!

PrinsesStoepje | 29-04-12 | 13:01

@La Bailaora | 29-04-12 | 12:55
Daar staat tegenover, dat ze zich (van overheidswege gedwongen, dat wel) verdiept hebben in de taal van het gastland. Ook al is het rudimentair.

HY78 | 29-04-12 | 13:01

@Coffeeblend | 29-04-12 | 12:57
Wat moet je doen met een beweging die uit is om de macht over te nemen en de democratie te vernietigen?

La Bailaora | 29-04-12 | 13:00

ROFL @ZZ-Top
Vooral omdat de baardmansen waarschijnlijk geen idee hebben waarom de Atheisten dat roepen

Spittertje | 29-04-12 | 12:58

@Moslim87 | 29-04-12 | 12:47
Alleen zolang in dar-al-Harb moslims niet aan de macht zijn. Maar zo gauw dat kan, moet dar-al-harb dar-al-islam worden, dat is waar moslims in dar-al-harb naar moeten streven.

Of je bent slecht ingelicht, of je doet aan taqiyya trucjes.

La Bailaora | 29-04-12 | 12:58

Moslim87 | 29-04-12 | 12:47 | + 0 -

Nu we toch bezig zijn:
Vind je dat de wijze waarop de moslims in het filmpje demonstreerden (oa teksten op de borden) veel zegt over de Islam? En wat vind je van het feit dat het voor niet moslims onmogelijk is een soortgelijke demonstratie te houden in een moslimland ( ongeacht welke)? Zegt dit veel over de Islam.. of zijn wij zo dom om het wel toe te staan?

Coffeeblend | 29-04-12 | 12:57

@Pisvlucht-Airlines | 29-04-12 | 12:47
'Burn in Hell' en 'Atheism is the Cancer' is nou niet echt vredig...

La Bailaora | 29-04-12 | 12:55

Verdomd. Zag u 'em ook? Daniel Uneputty! (2:17)

dopinie | 29-04-12 | 12:54

Moslim87 | 29-04-12 | 12:24 | + -7 -

Gewoon helemaal niks, nada, NIKSA.... over en uit.

Mest, plantenvoer,wormenhap, kringloop,dik inkomen begravenis-ondernemer, successierechten.
Maar dOOD is dood zo dood als een pier, geen hel, geen verdoemenis, geen maagden, geen hemel helemaal niks nada, zelf niet zwart, ook niet wit, ook geen licht.

Voortleven doe je in je kinderen.
Maar dood is dood en knoop dat nu eens goed in je oren.

LostSandWich | 29-04-12 | 12:52

@Dick Laurent | 29-04-12 | 12:36
ik begrijp dat u mij totaal niet begrijpt..... ik ben een groot nationalist en patriot.... en dat wat u voorstelt..... ik sta gehel achter u, het is alleen wachten op de juiste tijd, en die komt vanzelf......

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 12:50

Misschien hebben deze BaardApen ook een HomoAuteur die Allah eens in zijn geheime opening zou willen nemen?
En dan over deze droom een boek schrijven?
Is het relativeringsvermogen van deze BaardApen daar al genoeg voor ontwikkeld?
.
Hier zouden die BaardApen eens naar kunnen luisteren.
29.04.2012 deel 1
Het Spoor terug: Het Ezelproces
Een reconstructie van het 'Ezelproces', waarin Gerard (van het) Reve zich vanaf 1966 moest verdedigen tegen een aanklacht wegens 'smadelijke godslastering'.

www.geschiedenis24.nl/ovt/afleveringen...

Ella | 29-04-12 | 12:48

Coffeeblend | 29-04-12 | 12:37
Ten eerste wil ik zeggen dat elke moslim volgens de Islam verplicht is om aan de wetten en regels te houden van een land waarin diegene woont. Mochten er in het land regels zijn die het praktiseren van het geloof onmogelijk maken (algeheel hoofddoekverbod bijv.), dan ligt er een keuze voor elke moslim. Hij kan zijn geloof links laten en verder leven in het land, of hij kan emigreren naar een land waar hij wel de vrijheid heeft om zijn geloof te belijden. Aangezien Moslims in het Westen niet of amper worden beperkt in het uitoefenen van hun geloof, is er geen reden om te emigreren.

Moslim87 | 29-04-12 | 12:47

@Moslim87 | 29-04-12 | 12:33 | + -1 -

Misschien dat ze op dit filmpje vredig demonstreerden, (evengoed met nogal haatdragende teksten op hun bordjes) het blijven Salafisten. En Salafisten zijn gevaarlijk, omdat ze geen geweld schuwen om hun argumenten te versterken.

Pisvlucht-Airlines | 29-04-12 | 12:47

Wat me opvalt is dat die randdebielen altijd een bord voor de kop hebben

Cousin Eddie | 29-04-12 | 12:40

Ik vind ze wel koddig

Libertinowitz | 29-04-12 | 12:39

Religie is kindermishandeling en zou strafbaar gesteld moeten worden.
Goedfunctionerende kinderbreinen met alle potentie van dien worden beknot, gesnoeid en voorgoed verpest.

Religieuze overtuiging prevaleert dan boven redeneren en zelfstandig kunnen denken.
Systematich en catagorisch afwijzen van bewijs, observeringen, wetenschappelijke ontdekkingen omdat er een zogenaamde 'hoogste waarheid' zou zijn...

Zonde.
Eeuwig zonde.

Vrede zij met u.

Bruwalda | 29-04-12 | 12:37

Moslim87 | 29-04-12 | 12:33 | + 0 -

Maar vind je het als moslim zijnde niet heel maf dat zij zo fanatiek met hun religie bezig zijn en tegelijkertijd in een land wonen waar ze de waarden van de profeet niet echt hoog in het vaandel hebben? Dan zou het toch logischer zijn als ze in Afghanistan of een andere -stan gingen wonen?

Coffeeblend | 29-04-12 | 12:37

maar goed... wat stel jij dan voor?
roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:59 |

Ik kan mij wel vinden in de woorden van Schoorsteenveger (12.01 uur)

Wat ik voorstel ? Laten we beginnen ons te verenigen in plaats van ons steeds als individu op te stellen. En dan bedoel ik geheel West Europa. Europa begint langzamerhand haar identiteit te verliezen. Wij richten ons slechts op ons kleine landje terwijl in de rest van Europeese landen hetzelfde aan de gang is. Een opstand uit protest lijkt mij ook niet geheel onmogelijk. De meeste Hollanders zitten maar wat te klagen achter hun PC maar zijn niet bereid om actie te ondernemen. Gevalletje van de beste stuurlui staan aan wal. Ik hoop dat u inmiddels begrepen heeft dat we aan de politiek niets hebben.

Dick Laurent | 29-04-12 | 12:36

Die hysterische Aziaat op het laatst is de kers op de taart.

Pisvlucht-Airlines | 29-04-12 | 12:35

Wel knap dat die atheïsten al bewezen hebben dat er geen god of allah is. Ik ben niet gelovig, maar het maakt je een beetje hypocriet om te roepen dat god niet bestaat, terwijl je er net zo min bewijs voor hebt. Ik weet dat iedereen hier heilig atheïst is, en het niet populair is om dit te zeggen. Neemt niet weg dat het heerlijk is om die achterlijke moslims te pwnen.

von Krankenhausen | 29-04-12 | 12:33

Btw.. ik als moslim zijnde vind het filmpje wel grappig.. Er wordt niet gescholden, gevochten etc. In Nederland zou je alleen maar kanker dit en kanker dat horen en zou er een grimmige sfeer hangen met 200 politieagenten en ME-ers op de been.. zo kan het dus ook..

Moslim87 | 29-04-12 | 12:33

@Moslim87 | 29-04-12 | 12:24
Betekent jouw vraag dat theisten wel, en atheisten niet zelf mogen nadenken over leven na de dood? Ik (atheist of theist) beantwoord hem met een wedervraag. Wat heeft het zin om over leven na de dood na te denken als het allerbelangrijkste en allermooiste op aarde door hoofddoeken en sluiers wordt verborgen voor de buitenwereld? En geeneens mogen meedemonstreren, zoals deze video laat zien?

superlenig | 29-04-12 | 12:33

Bruwalda | 29-04-12 | 12:21 | + 0 -
Atheisme is geen geloof,net als onthouding geen standje is

janneman1977 | 29-04-12 | 12:32

Betekent jouw vraag dat theisten wel, en atheisten niet zelf mogen nadenken over leven na de dood? Ik (atheist of theist) beantwoord hem met een wedervraag. Wat heeft het zin om over leven na de dood na te denken als het allerbelangrijkste en allermooiste op aarde door hoofddoeken en sluiers wordt verborgen voor de buitenwereld? En geeneens mogen meedemonstreren, zoals deze video laat zien?

superlenig | 29-04-12 | 12:32

Vraagje aan de Atheïsten hier..: Wat gebeurd er volgens jullie na de dood? Is er volgens jullie iets na de dood of is het ineens zwart en lost de ziel op?? Ben ik wel benieuwd naar hoe jullie daar over denken..
Moslim87 | 29-04-12 | 12:24 | + -2 -

Na de dood is waarschijnlijk net als voor de geboorte. Gewoon niets dus.

Coffeeblend | 29-04-12 | 12:31

@Schoorsteenveger | 29-04-12 | 12:30
of een flinke meteoriet.....

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 12:31

Volgende keer gewoon bussen Gilette en een vacaturekrant uitdelen aan dat volk...

Prins Fontainebleau | 29-04-12 | 12:30

@Moslim87 | 29-04-12 | 12:24
nou ja... ik bid niet voor 72 maagden..... daar ben ik in twee weken doorheen.....72 zeer ervaren call girls is dan weer een ander verhaal....

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 12:30

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 12:03 |
Ja, dat is een eindstrijd die al lang aan de gang is, sinds de Verlichting. We dachten dat we er al bijna waren, hadden de overgeblevenreligieuze groepen op hun eilandjes teruggedreven en hadden in onze overmoed het relativisme reeds tot eindoverwinnaar verklaard. Degenen die achter dat relativistische standpunt aanliepen en zichzelf aanpraatten dat de duistere middeleeuwen voorgoed voorbij waren bouwden een prachtig pluriform paradijs waarin, zo was de bedoeling, eenieder vredig naast de ander zou kunnen willen leven, vrij van de last van het verleden. Maar dat was voorbarig, veel te voorbarig. Want die vrije, autonome, vredelievende mensjes bestaan helemaal niet en zullen waarschijnlijk ook nooit gaan bestaan. Daar komen die relativisten nu achter, langzaam worden ze wakker, de een na de ander.
Eroderen, dat is het enige wat je kunt doen, eroderen, schuren, slijpen, spoelen, jaar na jaar.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 12:30

Vraagje aan de religieuzen hier: Wat gebeurde er de miljarden jaren voor dat je geboren was? was je toen minder dood dan je zult zijn na dit leven? was het toen zwart en was je ziel opgelost? ( uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren, dat dan weer wel...)

Bruwalda | 29-04-12 | 12:29

Ik ben er wel een beetje laat bij.....
Maar, wanneer dringt het eens een keer door bij die wereldvreemde zelfverrijkende politici, dat "we" die moslims gewoon niet motten !!!

benbeetjebot | 29-04-12 | 12:25

Vraagje aan de Atheïsten hier..: Wat gebeurd er volgens jullie na de dood? Is er volgens jullie iets na de dood of is het ineens zwart en lost de ziel op?? Ben ik wel benieuwd naar hoe jullie daar over denken..

Moslim87 | 29-04-12 | 12:24

Atheisme is geen geloof, net zoals geen postzegels verzamelen geen hobby is.

Bruwalda | 29-04-12 | 12:21

Hier in Nederland zijn ze er te laf voor.
Of dan ben je een racist.
Aussies you got to love them .. Hulde!!:)

ron78 | 29-04-12 | 12:17

basweetutwel | 29-04-12 | 09:16 | + 20 -
klein vuil kruipt overal tussen, wees blij dat dit nog niet gaat om duizenden van zulke.

MasthaX | 29-04-12 | 12:16

Op 2.17 de voorzitter van de Hells Angels!

moltisanti | 29-04-12 | 12:10

Enneh, als je de islam zo supertof vindt, tiefstraal dan een eind op naar een mosselland? Of nee, doordat al die haatbaarden zo snel op hun besneden pik getrapt zijn, is het daar een stuk minder fijn dan in onze beschaafde wereld.

Nietvoordekat | 29-04-12 | 12:04

@Schoorsteenveger | 29-04-12 | 12:01
dan blijft er dus niets anders over dan de grote eindstrijd...... Jeruzalem zal overwinnen...

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 12:03

Ik zou als ZZ Top zijnde nu toch behoorlijk beledigd zijn. Ik heb die gasten nog nooit in jurk zien optreden.

Anyway, schreeuwende haatbaarden altijd min heel veel. Pwnende atheïsten altijd plus oneindig. Haatbaarden lekker optyfen naar de zandbak, kijken hoe lang je daar mag schreeuwen voordat je het cachot wordt ingesmeten.

Prins Fontainebleau | 29-04-12 | 12:01

Die ZZ Top houden we erin!

Klukkluk | 29-04-12 | 12:01

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:05 |
Ijdele hoop. Of de Islam overwint, of de Islam desintegreert, er zit niets tussenin. De gematigde moslim is de moslim die geen afscheid neemt van zijn geloof, omdat hij niet kan, niet durft of gewoon de moeite niet neemt. En zo lang dat afscheid niet 'en masse' genomen wordt kan het met die Islam beide kanten uit. Geloof is hardnekkig, zit dieper dan we denken. Kijk naar de nieuwe arrogantie van de Christen Unie of de SGP. Alse maar een klein beetje meer macht krijgen, platte politieke macht, dan beginnen ze weer meteen hoog van de toren te blazen en ons namens hun God toe te spreken, alsof die God nooit is weggeweest.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 12:01

Goeie reclame voor het atheïsme en tegen religie.

Creatief gevonden trouwens, allemaal!

Nietvoordekat | 29-04-12 | 11:59

@Dick Laurent | 29-04-12 | 11:50
maar goed... wat stel jij dan voor?

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:59

Fuck Religion, enough said. Erg goed hoe die haatbaarden netjes werden aangepakt hier, ga terug naar jullie zandbak in plaats van de wereld te verk*ankeren.

SomeOne333 | 29-04-12 | 11:55

@Dick Laurent | 29-04-12 | 11:50
nee..... dat is de partij die niet zijn sterretje wagenwijd open trekt voor Europa...

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:54

ZZ-top, LOL.
Die jurken horen echt op een andere planeet thuis, ze zijn gewoon niet "compatible" met het Westen!

lanexxx | 29-04-12 | 11:53

Op 3:00... Lloyd!

Sefrican | 29-04-12 | 11:52

PVV stemmen...
roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:14 |

De PVV ? Is dat niet die ondemocratische partij die constant wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden ?

ik stel voor dat alle moslim homo`s, moslim afvalligen, onderdrukte moslim vrouwen en de moslims die van Nederland houden daar a mass vooruit komen.... kijk, dan zijn we goed bezig....
roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:05 |

Wat een ongelofelijk goed punt. Deze verbazingwekkend goede oplossing zal gegarandeerd het aantal salafisten in onze maatschappij buitengewoon snel doen afnemen.

Dick Laurent | 29-04-12 | 11:50

Al wat U predikt zal uzelf overkomen. Het heet niet voor niks "prediction" in het Engels.

eagleye | 29-04-12 | 11:45

De postmoderne wereld in een notendop. De absolute waarheid versus de relatieve waarheid.
Heeft iets pathetisch, die haatbaarden die Hitchins en Hirsi Ali naar de hel wensen, en hel die binnen hun kader bestaat, maar daarbuiten in het geheel niet. Die atheïsten ontkennen het waarheidsgehalte van die hele Islam, dus ontkennen het bestaan van dat hellevuur, die baarden daarentegen geloven in alle ernst dat het hellevuur dat hün Islam beschrijft echt bestaat en eenieder wacht die zich niet aan die Islam overgeeft.
Je ziet ook welke groep humor heeft, en welke groep elke vorm van humor ontbeert.

Schoorsteenveger | 29-04-12 | 11:40

Atheïsten die zich organiseren en congressen houden zijn net zo eng als elke geloofsorganisatie.

Gezellig! | 29-04-12 | 11:35

LOL @ kleine aziaat...

Glas Koning | 29-04-12 | 11:34

En toch blijft het een achterlijke cultuur.

terazino | 29-04-12 | 11:33

Gisteren had iemand een commentaar, en zei dat bij nader inzien die bom op Hiroshima, eigenlijk op Mekka had moeten vallen.
.
Nu ik er eens een nachtje over geslapen heb, zijn er eigenlijk wel veel overeenkomsten tussen de hysterie van die baardapen en van de jappen indertijd. Die bom is toen niet zomaar gevallen. Er was met die mensen absoluut niet te praten. Waren voor geen enkele rede vatbaar. Tja ... als gesprekken doodlopen, moet de bijl erin.
.
Dus maak je borst maar nat. Dit gaat waarschijnlijk niet meer goedkomen zonder extreem geweld te gebruiken.

Greetje Duisenberg | 29-04-12 | 11:31

@Pffffff | 29-04-12 | 11:24
Ik verdeel mijn energie liever over plezier maken en protesteren tegen de dingen waar ik last van heb, dan uitgebreid stilstaan bij het feit dat ik NIET geloof.
Dan kan ik wel aan de gang blijven met herrie maken over dingen die ik niet doe.

vetkleppert | 29-04-12 | 11:29

Ok mensen! Nu weten we wat te doen volgende keer als we weer tegen zo'n haat groepje aanlopen!:
Overschreeuwen met humor!!

Theo van Gogh zou het zo gewild hebben!

Hobbykip | 29-04-12 | 11:29

En ik begrijp trouwens ook niet waarom je met z'n allen bij elkaar zou willen komen om een potje niet te geloven. Ben je toch nog met geloof bezig.
vetkleppert | 29-04-12 | 10:05

Gelul, dat zeg je toch ook niet over een conventie met wetenschappers? Die zijn er meer dan genoeg.
Wees blij dat er groepen zijn in de wereld zijn die niet als jij individueel boos en kritisch zitten te wezen achter een beeldscherm. Een oorlog win je niet in je eentje.

Pffffff | 29-04-12 | 11:24

Strangetown | 29-04-12 | 11:16 | + 0 -
Ten eerste: tweederde van de wereldbevolking nóemt zich gelovig, das iets heel anders.
Ten tweede: als je die groepen gelovigen indeelt naar geloof en dat vergelijkt met het aantal atheisten, is de laatste groep het grootst. Een meerderheid dus...

wazakzegguh | 29-04-12 | 11:20

@Muxje | 29-04-12 | 11:01
oh, ze gaan zeker naar de hemel... zij hebben tenslotte hun zoons geesten vergiftigd met idee dat alle niet moslim vrouwen hoeren zijn...(waarschijnlijk uit jaloezie, al kijkend uit het raam, vanonder haar hoofddoekje, naar de vrije vrouwen..)

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:19

De islam en dan zeker de radicale islam dient uitgeroeid te worden in de westerse wereld.
Dit is een groot gevaar voor ons. Een cliché, maar toch

petermeter | 29-04-12 | 11:18

Grappig dat ze wat beduusd rond keken toen die atheïsten begonnen met schreeuwen. Ze hadden door in de minderheid te zijn en zo goed als omsingelt. Dat maakt wel duidelijk wat voor helden het zijn hehe.
Het blijft een kutvolk. Voegen niks toe aan de wereld anders dan jij-bakken..

Kutfuif | 29-04-12 | 11:18

janneman1977 | 29-04-12 | 11:08 |
2/3 van de wereldbevolking is gelovig, do the math...

Strangetown | 29-04-12 | 11:16

Whahaha.......... ZZ Top!!

Hobbykip | 29-04-12 | 11:15

Ik weet ook nog een leuke om terug te roepen: "Durka Durka Mohammed Jihad"

Zoiets | 29-04-12 | 11:15

@Dick Laurent | 29-04-12 | 11:10
PVV stemmen...

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:14

@Dick Laurent | 29-04-12 | 11:10
ik stel voor dat alle moslim homo`s, moslim afvalligen, onderdrukte moslim vrouwen en de moslims die van Nederland houden daar a mass vooruit komen.... kijk, dan zijn we goed bezig....
roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:05 |
vind ik zelf een goeie....

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:13

@Superior Bastard | 29-04-12 | 11:10
Als er iemand gaat verhuizen, ben ik het niet.

vetkleppert | 29-04-12 | 11:12

@Barbertjehangt | 29-04-12 | 11:09
Al besteld.

vetkleppert | 29-04-12 | 11:12

vetkleppert | 29-04-12 | 11:06 | + -1 -
Jij ziet dagelijks schreeuwende en protesterende haatidioten om je heen? Verhuizen jongen.

Superior Bastard | 29-04-12 | 11:10

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 10:56

Mijn excuses, ik moet uw eerdere constructieve oplossingen gemist hebben. Zou u zo vriendelijk willen zijn om er een paar op een rijtje te zetten omdat ik dat wel informatief zou vinden ? Ik kan mij voorstellen dat wanneer u echt goede oplossingen heeft bedacht dat deze voor een doorbraak zullen gaan zorgen.

Dick Laurent | 29-04-12 | 11:10

Het boek van Geert Wilders schijnt eenaanrader te zijn.
hoeiboei.blogspot.com/2012/04/het-nieu...
In het paradijs schijnen vrouwen 'wij krijgen dezelfde rotzak als toen wij nog leefden' (op tv horen zeggen)

Barbertjehangt | 29-04-12 | 11:09

Die obsessie met den hel altijd.
Je zou maar in hun paradijs terecht komen, vol uiteengereten martelaren, maagden in boerka en God mag weten wat meer voor ellende.

"Hell is better than YOU".

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 11:09

Hier in NL zouden de atheïsten opgepakt zijn.

Pffffff | 29-04-12 | 11:08

Ja ik ben naar natuurlijk een ongelovige hond, dus ik zal deze hier nog even plempen
www.youtube.com/watch?v=7jETVUulGwc
Het wordt toch wel tijd dat wij het regeren van de wereld niet meer over laten aan mensen die luisteren naar stemmen in hun hoofd

janneman1977 | 29-04-12 | 11:08

Wat een dom volk zijn die baarden ook. Echt achterlijker kunnen ze bijna niet worden. Misschien wordt het eens tijd om ze in een kooi te stoppen voordat het uit de hand loopt.

flamingforce | 29-04-12 | 11:08

@Muxje | 29-04-12 | 11:01
Ik vrees dat in de Hadith staat de in de hel vrouwen in de meerderheid zijn. Voornamelijk omdat ze niet gehoorzaam genoeg zijn aan hun man.

mvdwarsligger | 29-04-12 | 11:07

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 11:05 | + 0 -
Sterker nog, zit net een ontbijtje weg te tikkken met zo'n idioot. Eén op één vallen ze best wel mee.

Superior Bastard | 29-04-12 | 11:07

@Superior Bastard | 29-04-12 | 11:01
Oh, ze zitten alleen in Australie. Dan is dat straatbeeld hier vast alleen een nachtmerrie.

vetkleppert | 29-04-12 | 11:06

ik stel voor dat alle moslim homo`s, moslim afvalligen, onderdrukte moslim vrouwen en de moslims die van Nederland houden daar a mass vooruit komen.... kijk, dan zijn we goed bezig....

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 11:05

Joehoe! Mathijs! Komt dit morgen bij DWDD?

Den_Deze | 29-04-12 | 11:05

@Superior Bastard | 29-04-12 | 11:01
1. Wat doe jij hier dan Hmm?
2. Die idioten zijn hier ook.
3. Gesteund door veel ergere idioten.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 11:05

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 10:56 | + 0 -
Heb jij echt niets anders om je druk over te maken dan een paar idioten in Australië?

Superior Bastard | 29-04-12 | 11:01

@roderwitterblauwer52 10:48: Mijn theorie is dat echte moslima's bijna allemaal naar de hemel gaan; in het aardse leven hebben ze zich al voldoende opgeofferd. In de hemel worden ze trouwens 1 van die 72 neukpoppen van één of ander terroristje. Dat verklaart die verhouding 1:72 ook een beetje. Welk lot de moslima die op aarde niet hard genoeg door haar man is aangepakt ten beurt valt, wil ik niet eens weten...

Muxje | 29-04-12 | 11:01

Haha, die Aziaat op het eind "I am glad that I do not live in YOUR country"

Titan T. Fox | 29-04-12 | 11:00

@Dick Laurent | 29-04-12 | 10:54
verder heb ik meerdere constructieve oplossingen aan gedragen hier op geen stijl....... Maar zolang de Nederlandse man zich blijft vol proppen met oestrogeen houdende middelen, en zich laat indoctrineren door de politiek correcte media, zijn we voor nu zo goed als wat verloren....

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 10:59

@lion@night | 29-04-12 | 10:44
Ben het helemaal eens met het punt dat het Christendom en de Islam niet samengaan. Maar ik heb het gevoel dat onze regering kapitalisme stelt boven het belang van de burger. Een discussie over de islam in Nederland is haast niet mogelijk, ze hebben het dan over bevolkingsgroepen buiten spel zetten. Vanwege de economische belangen heeft Europa in samenwerking met de VS en de Arabische Liga in een paar maanden tijd een oorlog opgezet tegen Libië. Mijn onderbuik heeft het gehad! Integriteit en gerechtigheid? Kunduz?

First Contact | 29-04-12 | 10:58

@Superior Bastard | 29-04-12 | 10:47
Weet je werkelijk niets beters om je vrienden te steunen in hun strijd?

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 10:56

@Dick Laurent | 29-04-12 | 10:54
leg dat maar uit aan de verkrachtte vrouwen op het tahir plein...

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 10:56

Wat een geweldige reactie van die atheïsten. Niet bang of boos worden, je niet laten intimideren maar gewoon terug schreeuwen en zingen, in koor, met humor.

Vooral dat: 'Where are the women' + veel.

Zouden wij ook moeten doen, de volgende keer, als er wordt aangekondigd dat er weer eens een groep haatbaarden op de Dam gaat protesteren, tegen onrecht in het land van herkomst, tegen dit of tegen dat, maar altijd tegen het Westen en altijd dat de Islam de wereld gaat veroveren.

Mja, vooralsnog zien wij hier linkse idioten (die vroegah zo tegen het christendom hebben gestreden en voor gelijkheid van mannen en vrouwen) getooid met hoofddoek en/of in burqa, die uit solidariteit met deze onderdrukte *kuch* haatbaard idioten mee gaan staan schreeuwen.

Een eye-opener dus, dit filmpje. Hulde voor die Australiërs en dat velen dit voorbeeld gaan volgen.

De boodschap: wij in het westen hebben schijt aan jullie, moet worden uitgedragen.

La Vie En Rose | 29-04-12 | 10:56

@ roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 09:40

Uw reactie is begrijpelijk maar een protesterende moslim is moeilijk te vergelijken met een moslim met moordplannen. Heeft u nog praktische voorstellen om het moslimfanatisme te overwinnen ? Zoja dan zou u wellicht een verrassende bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van ons land want ook hier beginnen de moslims hun geloof meer en meer op te dringen. Zie bijvoorbeeld de straatdawah's in Urk.

Dick Laurent | 29-04-12 | 10:54

Alle haatbaarden zijn vrouwen onderdrukkers en varkens.

--neus-- | 29-04-12 | 10:52

vetkleppert | 29-04-12 | 10:50 | + 0 -
Als jij hem een poosje dichthoudt.

Superior Bastard | 29-04-12 | 10:52

@Superior Bastard | 29-04-12 | 10:49
Heel goed, doe je mondje maar open.

vetkleppert | 29-04-12 | 10:50

Vrienden hebben die jurken inderdaad nergens. Ik vraag mij daarom af waarom wij die lui in Nederland toch zoveel ruimte bieden. Draai het om. Ieder normaal mens die zich als zo'n haat-baard zou gedragen, was volgens mij allang ongewenst verklaard.

DijenkletserT | 29-04-12 | 10:50

vetkleppert | 29-04-12 | 10:48 | + -1 -
Dag Bob.

Superior Bastard | 29-04-12 | 10:49

@Superior Bastard | 29-04-12 | 10:47
Ik wil jou best even in je bek schijten.

vetkleppert | 29-04-12 | 10:48

en als je je als moslima opoffert voor de goede zaak.... krijg je dan 72 puberende jochies?

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 10:48

Tip voor de onderbuikreaguurders.
Ga in het vervolg 's morgens eerst schijten en dan reaguren.

Superior Bastard | 29-04-12 | 10:47

In Australië begint de victorie!

Toine Tussenbeen | 29-04-12 | 10:46

Toch moet je toegeven dat de haatbaarden-ideologie best vooruitstrevend is: je mag als man daar wél een jurk dragen..

Rest In Privacy | 29-04-12 | 10:45

probleem van Atheisme is dat het niet uit zichzelf lijkt te bestaan. Atheisme heeft godsienst nodig om te bestaan. Het is heel moeilijk om je daar buiten te stellen.

De Treinende Rechter | 29-04-12 | 10:45

@First Contact | 29-04-12 | 09:57
Ik bedoelde het ook cynisch.

Feit is wel dat de Westerse cultuur en/of het Christendom niet samengaan met de Islam.
Het geforceerd doordrukken of het lafhartig accepteren is daarvan ook geen oplossing aangezien het - zo blijkt nu overduidelijk - de cohesie verstoort van de samenleving.

Het probleem oplossen en aanpakken begint bij de erkenning daarvan. Echter daar hebben veel politici nogal moeite mee, het past namelijk niet in de idealistische droom.

De vrijheid van het Christendom in Islamitische landen is zeer beperkt om de Islamitische waarden te beschermen tegen het volgens de Islam verderfelijke Westen. Zo zou het Westen ook de vrijheid van de Islam kunnen beperken, of in ieder geval niet continu ingaan op de eisen van de moslims. Als hen het niet bevalt gaan ze maar terug naar hun eigen omgeving waar het een common sense is.
C'est ca.

Rest In Privacy | 29-04-12 | 10:44

deraderendraaien | 29-04-12 | 10:27 | + 0
En of ik het begrijp, het geval wil dat ik altijd in het aangenomenwerk staat in de bouw en ons boterhammetje tussen door even eten en weer aan de gang om de knaken veilig te stellen dus ik zie ze niet gezellig een biertje drinken in de schaftkeet.

behangtafel | 29-04-12 | 10:42

Nu op staats3: Spangas.
Waar de multikulti-mythe in het algemeen en die van middeleeuwse woestijnpedofielen in het bijzonder, verheerlijkt wordt.
Wat dit met dit onderwerp te maken heeft?
Alles.

Cuyahoga | 29-04-12 | 10:42

zz-top , geweldig

eddiekallie | 29-04-12 | 10:41

Die 72 maagden he, waar komen die eigenlijk vandaan???? misschien toch verder vragen wanneer een moslim meisje niet terugkeert na de zomer vakantie?

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 10:40

De hel is zo gek nog niet trouwens. Daar mag alles wat godt verboten heeft.

Rector Reflector | 29-04-12 | 10:39

hahaha Infidels terugroepen en erbij op jezelf wijzen !!!

God Zelf | 29-04-12 | 10:39

Die homoseksuele chinees is een mooie afsluiter. Dat 'Where are the Women!' klonk ook wel lekker.
Het viel me mee dat er niet terug werd geroepen: 'In the kitchen!' Dan hadden de haatbaarden pas een goed punt. Maar goed, humor en sarcasme gaan niet samen met geloof.

Rector Reflector | 29-04-12 | 10:38

Hahahaha.. gniffel, gniffel...

Zullen ze dit ook uitzenden op "Buitenhof" vandaag?

gasboer | 29-04-12 | 10:38

Extremisten tegen extremisten, altijd vermakelijk!

RechtseMoskee | 29-04-12 | 10:37

De mooiste reactie op dit soort clowns is natuurlijk heel hard uitlachen. Dat kennen ze niet....

Kapitein Sjaak Mus | 29-04-12 | 10:37

Volgens mij hoort die titel andersom heren en dames vd redactie. In plaats van geweld te gaan gebruiken gaan de atheisten op een ludieke manier in tegen de protesten omdat hun conventie verstoord wordt. Niks mis mee lijkt me zo ;)

GhostDieM | 29-04-12 | 10:35

Was er in Europa ook maar een soort verzet tegen die islam. Maar neen, hier wordt dat fanatisme vertroeteld en mag je zelfs je mond niet open doen.
Spot en belachelijk maken lijkt effectief maar ook dat is ons verboten. Gadver, wat een dhimmi slapjanussen hier.

Barbertjehangt | 29-04-12 | 10:35

LostSandWich | 29-04-12 | 10:30 |
Woorden en volgens GS adagium: words don't hurt...

Strangetown | 29-04-12 | 10:32

Wat ik wil weten,hoelang duurt het om een mooie "haatbaard" te laten groeien?

Man-Bijt-Hond | 29-04-12 | 09:21
Tegen de tijd dat je eerste vrouw 10 is moet de baard al goed zichtbaar zijn. Tegen de tijd dat je eerste vrouw 14 is en de 2e net 8 zal je baard je borstkas raken.

zorrothefox | 29-04-12 | 10:31

Strangetown | 29-04-12 | 10:28 | + 0 -

Alleen de boodschap op hun boodschappenbriefjes was niet zo vreedzaam.

LostSandWich | 29-04-12 | 10:30

Kijk 3 miljoen jaar geleden of zo is de mensheid beetje uitgewaaierd en wat blijkt 1 van de takken loopt een jaartje of 400 achter dat valt toch best mee op 3M jaar?

Andersom dag | 29-04-12 | 10:30

Maarreh.... ze demonstreren wel in vrede, dat mag best ook wel een keer gezegd worden....

Strangetown | 29-04-12 | 10:28

Waarschijnlijk zijn er een aantal weldenkenden die dit weer weten te duiden als iets positiefs... Ze gebruikten immers geen geweld, dus progressie. Over 50 jaar zijn ze de Islam helemaal vergeten en denken ze met enige schaamte terug aan de tijd dat ze zich als barbaren gedroegen in een cultuur die veel meer te bieden heeft... Piep, piep, piep... En toen ging de wekker.

Desmoulins | 29-04-12 | 10:27

@Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 10:24
Inderdaad.
Als je dit soort malloten niet uitlacht, zoals wij dat hier tot nu toe niet hebben mogen omdat we anders fascist zijn, heb je als maatschappij gewoon culturele aids. Want dan werkt je immuunsysteem niet.

vetkleppert | 29-04-12 | 10:27

@behangtafel | 29-04-12 | 10:01
Nou punt duidelijk zou ik zeggen! Altijd zorgen dat er voldoende stenen in de buurt zijn bij die gasten!
Eerst de weg naar de moskee aanleggen, en het overschot ter verdediging daarvan gebruiken.

Luister... jij snapt toch ook wel dat het hier over Haatbaarden gaat, en niet over WEL goed geïntegreerde Mensen die bij geboorte deze ideologie in gedwongen zijn, maar liever hier meedoen en in vrijheid graag een biertje meedrinken in de bouwkeet?

deraderendraaien | 29-04-12 | 10:27

Ik denk dat als je hier naar een paar van de demo-talibani's "ZZ top" roept, je een respect petitie van de PvdA en D66 aan je broek hebt.

Trouwens, ligt het nou aan mij of beginnen dit soort vader abrahams steeds meer op de Westboro Baptist Church te lijken?

GödelsRevenge | 29-04-12 | 10:26

Oké, ik ben om. Die spandoeken hebben me laten bereken!

Zmaakloos | 29-04-12 | 10:25

Er is maar 1 islam en dat is de islam die zich altijd laat horen. Die islam respecteren staat gelijk aan culturele zelfmoord.

Jan Passant mk2 | 29-04-12 | 10:24

Die Aziatische homo op het laatst had ook wel humor : "blij dat ik in Australië woon en niet in jullie land"

Geweldig filmpje

Stekeltje | 29-04-12 | 10:23

OOOH... their so fluffy!!!!

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 10:21

Opdringmoslims moeten inderdaad uitgelachen worden. En als we dat vanaf het begin hadden gedaan, waren ze wel weer opgerot of ze hadden zich aangepast.

vetkleppert | 29-04-12 | 10:20

Coz every girl's crazy 'bout a sharp dressed man.

Cuyahoga | 29-04-12 | 10:19

haha die laatste vent, ik lag helemaal in een deuk.

zuurkool | 29-04-12 | 10:18

Geweldig leuk filmpje. Dat de atheisten "Always look on the bright side of life" inzetten is echt monumentaal.

Marcus Porcius Cato | 29-04-12 | 10:17

Als je overal waar je komt ruzie krijgt met de lokale bevolking.

Aan wie ligt het dan?

zeg maar jansen | 29-04-12 | 10:14

-weggejorist-

Fapperdesap2293 | 29-04-12 | 10:13

ZZ top! Dat is een blijvertje :D

Zelden zo smakelijk gelachen op zondagochtend, bedankt en hulde daarvoor

Bono | 29-04-12 | 10:12

@First Contact | 29-04-12 | 09:57 |

Arafat bracht zijn strijd door middel van terreur naar Europa. Velen volgden zijn voorbeeld. Er wordt nog steeds volop gediscussieerd over het Midden Oosten.
.
Breivik bracht zijn strijd door middel van terreur onder oppervlakte in Europa. Ik vrees dat velen zijn voorbeeld zullen volgen. Er zal volop gediscussieerd worden over Europa.
.
Terrorisme brengt en houdt dingen op de agenda. Pandora's doos, eenmaal geopend......

Parel van het Zuiden | 29-04-12 | 10:09

Het was leuk entertainment voor tijdens de lunch. Lekker broodje bacon eten en islaamse mieten voor zz top uitmaken. Daarna weer naar binnen voor een kop koffie en de volgende presentatie.

Moenen | 29-04-12 | 10:07

Whahaha epic!
En verder wat Zeeppaardje | 29-04-12 | 09:12 | zegt.

GeflipteVlaflap | 29-04-12 | 10:07

@jimbrowski | 29-04-12 | 09:47
Nu ik erover nadenk.. Hebben die islamieten de hel ook al gestolen van de Christenen voor eigen gebruikt!

deraderendraaien | 29-04-12 | 10:06

@ appeltjesgroeneweide | 29-04-12 | 09:42 |

Rechts is schuldig aan het binnenhalen en links is schuldig aan het vertroetelen. Zolang wij ons blijven focussen op de schuldvraag blijft de oplossing ver weg. Ik vond de geweldloze oplossing van de atheisten wel grappig, helaas zal dit voor Salafisten een reden zijn om geweld te gaan gebruiken, immers hun god en geloof (ideologie) wordt belachelijk gemaakt en aangevallen.

Dick Laurent | 29-04-12 | 10:05

Ik kan er allang niet meer om lachen.
En ik begrijp trouwens ook niet waarom je met z'n allen bij elkaar zou willen komen om een potje niet te geloven. Ben je toch nog met geloof bezig.

vetkleppert | 29-04-12 | 10:05

Geniaal, op dezelfde manier terugfucken, en heel beschaafd!. Plis miljoenen kudo's

Iwmac | 29-04-12 | 10:03

Leuk, gewoon harder terug schreeuwen. Geloven is mooi. Wat ik niet begrijp is dat dat altijd weer een ander opgelegd moet worden, ongeacht welk geloof.

Mark van Leeuwen | 29-04-12 | 10:02

Mijn onderbuik zegt dat ik het ga verliezen van Joris, ik ga de was ophangen....

necrosis | 29-04-12 | 10:02

Maakt me niet zoveel uit wat je gelooft, maar snap nooit zo waarom je mensen in hel wil verbranden als je ze als je tegenstander ziet.

Heer Moes | 29-04-12 | 10:01

Wat wel weer leuk is: de Chinese atheïst die op het einde besluit met 'oh my god!'.

het_torentje | 29-04-12 | 10:01

Lijkenneukers die roepen dat anderen moeten branden in de hel ...
Na afloop gingen de baardjurken ongetwijfeld vrolijk langs het plaatselijke mortuarium voor een Islamitisch zesuurtje.

smdyasc | 29-04-12 | 10:01

@mvdwarsligger | 29-04-12 | 09:34
Zeker.. zeker! Maar zouden die baarden dat wel begrijpen denk je dan! Die hebben volgens mij iets meer met stenen.
deraderendraaien | 29-04-12 | 09:36 | + -1 -

Dat klopt, ik zag ze de laatste maanden hard werken die metselaars en stratenmakers.

behangtafel | 29-04-12 | 10:01

Ik dacht altijd, als het hier te gek wordt met de islam vlucht ik naar de andere kant van de wereld...

Maar deze 'fight bullshit met bullshit' mentaliteit van de tegenvoeters staat mij wel aan :-D

wakkere_nederlander | 29-04-12 | 10:00

Die islam protestanten zijn ook altijd dezelfden,is zie overal diezelfde soepjurken en haatbaard tulbanden rondlopen.
Volgens mij reizen die lui gewoon elke atheïstenbijeenkomst af als een soort Westboro baptist hate church.

Beëlzebul | 29-04-12 | 09:59

Heel, heel vet.
Humor als wapen ftw!
Ze stonden volstrekt voor paal,en heel goed dat niemand geweld gebruikte,want dan hebben de baarden je precies waar ze je hebben willen.

Zoiets zou je hier kunnen organiseren, als je van te voren weet waar bv sharia4holland ( of belgium) gaat demonstreren; een flashmob organiseren.
En als ze gaan schreeuwen , hárder schreeuwen.

Hefting | 29-04-12 | 09:58

En als dit niet helpt dan kan misschien een volgende keer het Aussie foottie team van Collingwood even een kijkje gaan nemen.

Jimmy Mc Clure | 29-04-12 | 09:57

@lion@night | 29-04-12 | 09:50
Is dat de oplossing denk je?
Naar mijn gevoel heeft die kl**tzak van een Breivik de discussie rondom de islamisering juist tegengewerkt met zijn actie. En zolang wij in Europa het Midden-Oosten moeten pleasen. In helikopter view is het allang duidelijk toch?

First Contact | 29-04-12 | 09:57

Tommygunner | 29-04-12 | 09:49
Ben het wel met je eens, men zou zich niet moeten hoeven verenigen in een groepje om in opstand te komen. De realiteit zegt echter dat het wel werkt; In groepsverband en met grote aantallen je wil er doorheen drukken. Individualisme is een groot goed, maar in je up redt je het niet (meer)

Biep | 29-04-12 | 09:55

De woestijn komt het dichtstbij de hel op deze aarde.
.
Haatbaarden komen uit die woestijnen.
.
Kennelijk heeft Allah ze daar gewild.
.
Wie zijn wij om tegen Allah in te gaan.
.
Terug ermee dus....
.
Allah el akbar!

Parel van het Zuiden | 29-04-12 | 09:55

Meeschreeuwen doet: Pigshit, pigshit!
*ende grinnik*

necrosis | 29-04-12 | 09:54

De dag is in ieder geval met humor begonnen....

*wacht handenwrijvend op een stukje duiding van Bassiehof met betrekking tot de teloorgang van de PVDA*

Fatwabuster | 29-04-12 | 09:52

Excuus voor repost. Die nieuwe app zuigt ook grote tijd.
Hoe moeilijk is het nou om een overzichtelijk tekst-upload-post moduletje te flansen?
Steeds gebeurd er niks, druk je op POST.... niets.... F5.... niks.... En ineens staan er drie.

hfakker | 29-04-12 | 09:52

De atheïsten hadden eigenlijk nog een paar Islamitische vlaggen in de fik moeten steken.
It's payback time!

Rest In Privacy | 29-04-12 | 09:50

@Zeeppaardje | 29-04-12 | 09:27

mooi gesproken.

Z.aaddonorshoarma | 29-04-12 | 09:50

Met mensen die per se naar een conventie moeten omdat ze haardkoor atheïst zijn heb ik ook niet zoveel. Maar haatbaarden bashen altijd +1

Tommygunner | 29-04-12 | 09:49

Geweldig filmpje; Om vrolijk van te worden! Vraag me alleen af wanneer zoiets eens in Europa gaat gebeuren. Het is de hoogste tijd.

Biep | 29-04-12 | 09:48

And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

hfakker | 29-04-12 | 09:47

"moeten branden in de hel"...

LOL! Schreeuw je salafistische keeltjes maar schor. Daar geloven die atheïsten toch niet in.

jimbrowski | 29-04-12 | 09:47

@deraderendraaien | 29-04-12 | 09:36
Daar heb je dan wel weer een punt. Ze hebben er zelfs een heilig verklaard in Saoedi-Arabië.

mvdwarsligger | 29-04-12 | 09:46

And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

hfakker | 29-04-12 | 09:46

Ahasveros | 29-04-12 | 09:43
Seriously? Nu al een Godwin.

Ashtrey | 29-04-12 | 09:46

Maar we kunnen er om lachen,en dat moet soms natuurlijk ook. Maar laten we eerlijk zijn, het wordt voor het vrije Westen nog een flinke klus om om deze idioterie in te dammen! En dat dit nodig is blijkt hier wel uit.

deraderendraaien | 29-04-12 | 09:46

And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

hfakker | 29-04-12 | 09:45

Ik walg van fanatieke moslims.
Niet omdat ze zo dom zijn, dat ze überhaupt in een god geloven.
Wel omdat ze hun stupide religie boven alles plaatsen: boven wetten, regels en menselijke normen en waarden.
Ze zijn niet eerst mens, maar altijd éérst moslim.

Het grootste probleem is dat zij zich al decennia vrijelijk verspreiden over de planeet, terwijl zij maar één doel voor ogen hebben: het verspreiden van hun zieke geloof. Desnoods, of eigenlijk bij voorkeur, met geweld zullen zij u bekeren of doden.
Ik voorspel u bij dezen dat over enkele jaren tot enkele decennia, wanneer de islam zich als een virus heeft verspreid over (het zwakke gedeelte van) de mensheid, de spanningen onhoudbaar zullen worden.
De moslim zal koste wat kost zijn religie opdringen aan de weldenkende mens, totdat dit uitmondt in een globale oorlog.

mr. spock | 29-04-12 | 09:44

Doet me denken aan die ca 15 schreeuwende geüniformeerde gasten in een bierkelder te München, begin Jaren 20...

Ahasveros | 29-04-12 | 09:43

islam is de ideale haatideologie voor haatbaarden. Kun je alles haten en vernietigen wat je niet zint: Joden, vrouwen, homo's, Christenen, niet-moslims. Wie heeft die gekken toegang tot normale landen gegeven? Antwoord: de regering. Was de regering rechts of links? Antwoord: links. Dus links is schuldig aan de invoer van dit mensen die een verwerpelijke haatideologie aanhouden die islam heet.

appeltjesgroeneweide | 29-04-12 | 09:42

Geweldig !!

Zogeknogniet | 29-04-12 | 09:41

Volgende keer een standje van vakantieveilingen erbij plaatsen, want vraag me af of deze moslims al in Mekka of Medina zijn geweest.

First Contact | 29-04-12 | 09:40

@Dick Laurent | 29-04-12 | 09:36
ja, met humor krijgen ze wel klein.... van Gogh had een gevatte opmerking moeten maken, voordat hij werd neergeschoten, gekeeld en als billboard werdt gebruikt..

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 09:40

Sta je dan met je bordje en ruige baard om te worden beschimpt als een ZZ-Top member. Mafketols.

Ashtrey | 29-04-12 | 09:40

Ach ja.
In een vrij land moet dit gewoon kunnen.
Al is het wel jammer dat de borden van de baardmannen weer zo agressief zijn.

Sylvester Calzone | 29-04-12 | 09:39

Jammer dat hier geen kudo's kunnen, zou een topper worden. Wat een helden!

tokelau | 29-04-12 | 09:39

Nog een keer bekeken... en zie ik daar 'onze' Batavia op de achtergrond liggen? Past wel in het beeld van deze 'middeleeuwers'....

Fatwabuster | 29-04-12 | 09:38

Geweldige reactie van de atheisten. Ik moet bekennen dat ik toch wel in de lach schoot. Het lijkt mij inderdaad beter om de moslimfanaten met humor duidelijk te maken dat hun denkbeelden niet in deze westerse wereld gewenst zijn.

Dick Laurent | 29-04-12 | 09:36

@mvdwarsligger | 29-04-12 | 09:34
Zeker.. zeker! Maar zouden die baarden dat wel begrijpen denk je dan! Die hebben volgens mij iets meer met stenen.

deraderendraaien | 29-04-12 | 09:36

Bloksnor fans worden uit de openbare ruimte geweerd en vervolgd vanwege hun idealen.
Aanhangers alle religiën mogen hun ideale wereldbeeld wel in het openbaar ventileren en aan anderen opdringen.

Er bestaat geen gematigde religie, hooguit zijn er een aantal minder rond het begin van de jaartelling blijven hangen maar gematigd zullen zij nooit zijn/worden.

paost712 | 29-04-12 | 09:36

Ze ploffen een keer niet als een stel oververhitte maïskorrels. Verrassend. Misschien zelfs een beetje creatief dit.

Ius | 29-04-12 | 09:35

Prima actie. Moeten we hier overnemen.

Therapietje | 29-04-12 | 09:34

Religie trollen altijd goed.

Dr.Thorvaldt | 29-04-12 | 09:34

"Christopher Hitchens, burn in hell."

Daar zal 'ie echt wakker van liggen, lol.

Red mij niet | 29-04-12 | 09:34

@deraderendraaien | 29-04-12 | 09:31
Ik vond "always look on the bright side of life" van de atheïsten ook wel humor.

mvdwarsligger | 29-04-12 | 09:34

Natuurlijk humor, maar laten we niet vergeten hoe grenzeloos onbeschoft het is om daar met een bord te gaan staan waarop staat dat Atheisme een kanker is. Dit soort islamieten zijn gewoon een paar kloothommels die te stom zijn om mee te komen in een moderne maatschappij. Helaas hebben we hier ook van die trieste figuren, zie de gasten die perse moeten bidden op een trap in een school terwijl er ietsje verderop een moskee staat. Streven naar een samenleving zoals die in de 7e eeuw in Saudi Arabie zou hebben bestaan toont slechts aan dat je achterlijk bent.

WildPlassert | 29-04-12 | 09:32

Heerlijk, dat zouden wij ook moeten doen

LostSandWich | 29-04-12 | 09:32

Mocht iets dergelijks hier ook gebeuren, heb ik m'n strijdlied klaar!

*we will rock you neuriën doet*

deraderendraaien | 29-04-12 | 09:31

Budha=verlichting, vrede, liefde en respect
Jezus=verlichting, vrede, liefde en respect
Mohamed=Achterlijk heid, oorlog, haat en pedofilie...

tja, achter welke profeet moet je nu gaan staan.... lastig hoor... zeker voor de gematigde moslim die weet wat zijn profeet allemaal heeft uit gespookt..... je kunt niet zeggen, ik volg de profeet maar voor 20% en de rest verdring ik..

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 09:31

Stenigen, die haatbaarden. Daarna onderschijten.

Kilsdonk | 29-04-12 | 09:31

Australische Atheïsten hebben tenminste ballen van keihardium in vergelijking met de politiek correcte bange schijtmoraal die hier heerst.

Waarom is dit filmpje nog niet bij DWDD geweest? Ach laat maar, ik weet het antwoord zelf wel.

Cuyahoga | 29-04-12 | 09:29

Kijk! En ZO dien je haatbaarden van repliek.
Roep ze af voor de belachelijke idioten die ze zijn!
Freedom of speech FTW, baby!

CynicalBastard | 29-04-12 | 09:28

Wat ik me dan weer afvraag he, waarom wonen die haatbaarden daar? Iedereen ziet toch dat je dergelijke figuren niet in je samenleving moet hebben. Die horen daar niet thuis maar in een moslimland. Ze zijn totaal verdwaald en de weg kwijt. Ik denk dat we dergelijke mensen moeten helpen om terug te keren naar de plek waar zij thuishoren.

Zeeppaardje | 29-04-12 | 09:27

Maar wat is het verschil om Hirsi Ayaan dood te wensen of Beatrix? Voor het laatste ga je in ons land de bak in...

eerstneukendanpraten | 29-04-12 | 09:26

Ben ziek, heb koorts, maar mijn zondag is in ieder geval weer een stukje leuker begonnen.

Zuurkool met Worst | 29-04-12 | 09:26

die chinees op het einde ( of waar hij ook vandaan komt) i'm in Austrailia not in your country lol.

weg ge jorist | 29-04-12 | 09:25

Wanneer komt er een geenstijl congres?

Strange Glue | 29-04-12 | 09:23

Dit is nóg leuker dan op zondag ochtend een paar jehova's van de deur trappen! hahaha! +veel !

deraderendraaien | 29-04-12 | 09:22

Maar waarom leven die haatbaarden daar dan? Waarom gaan ze niet terug naar het land van de pedoprofeet als het ze niet bevalt? Oh wacht, daar hebben ze geen uitkeringenen voor nietsnutten...

eerstneukendanpraten | 29-04-12 | 09:21

Wat ik wil weten,hoelang duurt het om een mooie "haatbaard" te laten groeien?

Man-Bijt-Hond | 29-04-12 | 09:21

Die scheermesfoben weten wel waar ze moeten toeslaan. In Brazilië, Mexico of Argentinië zouden ze het nooit aandurven om hun grote zendelingenwaffel open te trekken, de laffe honden :-)

Wij zijn te aardig.

Shalome | 29-04-12 | 09:20

LOL! Die gasten pakken de fundi's wel even leuk aan!

Opkikker | 29-04-12 | 09:20

Inderdaad , ZZ-top was goed .

Brozius | 29-04-12 | 09:16

Lachen...

Helaas zie je die ratten zo’n beetje overal.

basweetutwel | 29-04-12 | 09:16

Powned, big time :D

Ranja Drinker | 29-04-12 | 09:15

ZZ Top was misschien nog wel de leukste. Fundi's trollen: +1

die ene van daarzo | 29-04-12 | 09:15

Ok, allemaal knoop dit geweldige voorbeeld goed in je oren en never forget. Ook wij kunnen dit in Nederland.

Zeeppaardje | 29-04-12 | 09:14

Islam is vrede. We zien het dagelijks.

Zeeppaardje | 29-04-12 | 09:12

Lol, dat zouden ze vaker moeten doen.

XaaD666 | 29-04-12 | 09:12

Religie op zondag, maar dan anders.

Kansleaus | 29-04-12 | 09:10

Ik denk aan emmigreren, mooi weer en meteen duidelijk laten blijken wat je van de haatbaarden vindt. Twee dingen die we in NL missen.

IJStengel | 29-04-12 | 09:10

Wanneer leren die lui nou dat we op deze manier nooit moslim worden? Laat ze eerst aankomen met die maagden, wat lekkere döner en baklava, misschien een paar kamelen (leuk voor in de achtertuin). En dan wil ik er best een nachtje over slapen, maar als het op deze manier moet.. Nee dankje

anisocorie | 29-04-12 | 09:10

Ludieke manier om die haatbaarden te pownen.... vooral dat 'ZZ Top' is episch.... +miljoenmiljard

Fatwabuster | 29-04-12 | 09:09

Wat een hoog Life of Brian gehalte.

Nonkel Frituur | 29-04-12 | 09:09

Oh, dit is echt leuk!

Lyrthion | 29-04-12 | 09:09

ZZ Top! +1

Achterhooker | 29-04-12 | 09:06

Ook goedemorgen.....

*slaap uit ogen wrijft en video start*

Fatwabuster | 29-04-12 | 09:04

Baze actie van die mensen!!

mosman | 29-04-12 | 09:04

Dat meisje dat zo graag met die haardbaarden op de foto wilde, had eigenlijk haar t-shirtje omhoog moeten trekken.... dat zou een wereld pica geweest zijn.

roderwitterblauwer52 | 29-04-12 | 09:04

Maar er vloeide in elk geval geen bloed.

Petrus de Rewa | 29-04-12 | 09:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl