Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

HeereGristocratie in Nederland: het verlanglijstje

imgres-8.jpegKus de ring van Don van der Staaij, Rutte. Betaal R.E.S.P.E.C.T. en praat niet als je moet luisteren. De SGP is door het vertrek van PVV -consigliere Brinkman opeens cruciaal geworden voor het voortbestaan van de macht van de Drie Families VVD, CDA en gedoogPVV. De Jezuscamorra weet dit ook, dus pats, komt dat aanbod dat je niet kan weigeren, Mark. Ambtenaren die vinden dat ze van hun EindbaasDon God moeten homohaten mogen weigeren homohuwelijken te sluiten. Don God disrespecteren blijft in het wetboek van strafrecht. Bij de vissen gaan slapen als je een foetus danwel een krepeerbejaarde bent MAG NIET, abortus en euthanasie moeten 'weer bespreekbaar' gemaakt worden. En of het nou godverdomme eens afgelopen kan zijn met die anti-christelijke afzetmoraal? Fijn, bedankt. De SGP doet namelijk ook hele mooie en goede dingen, zoals vrouwen daar houden waar ze horen: thuis bij hun 14 kinderen. Jahaa, net toen ze dachten dat ze daar uit waren, zo rond pakweg 1953, trok de SGP ze er anno 21ste eeuw weer in. Dus, collegeboy Rutte. Zeg het maar. Ja en amen, of anders het hoofd van je geliefde prijskabinet in je bed. Je handtekening of BADABING lauwwarm lillende brokjes van je brein op deze deal. Whaddayagonnado. De Cosa Reli heeft je bij de ballen. Capiche?

Reaguursels

Inloggen

loser | 26-03-12 | 19:26 |
De SGP behartigt de belangen der mensheid, in opgracht van God, niet de belangen van Gristenen, in opdracht van de Kerk. Tenminste, dat vinden ze in hun arrogantie zelf.
Lees jij het Program van Beginselen van de SGP maar eens (pdf alert).
www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/sgp/...
artikel 3:
"De overheid is als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaardelijk onderworpen aan Gods Woord en Wet, waarnaar zij geoordeeld zal worden. Bij de uitoefening van haar ambt dient zij zorg te dragen voor de inrichting van de samenleving overeenkomstig de in Gods Woord geopenbaarde normen en voor de nale-ving van die normen."
artikel 8:
"De overheid regeert bij de gratie Gods en dient dit ondermeer tot uitdrukking te brengen in het ambtsge-bed. Zij ontleent dus haar gezag niet en kan dat ook nimmer ontlenen aan het volk. Haar ambt oefent de overheid evenwel uit onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht toe te kennen. De overheid behoort een organisch kiesrecht te bevorderen dat rekening houdt met het gezin als cel van de samenleving."
Enzovoorts, enzovoorts...

Schoorsteenveger | 27-03-12 | 09:43

@schoorsteenveger
Ik ben bang dat je de SGP verwart met een kerk. De SGP is een politieke partij die met wetgeving bezig is. Voor je zieleheil moet je bij een kerk wezen en niet een politieke partij. En als je je aan God wilt onderwerpen moet je ook bij een kerk zijn. Daar heeft een politieke partij niets mee te maken. In die trant houdt de SGP de scheiding van kerk en staat in stand. Verder zie ik steeds meer dat de zondagsopening een dwang is voor kleine ondernemers die eigelijk wel een rustdag kunnen gebruiken ipv maar door moeten hollen. Wanneer leren wij nu eens te accepteren meer niet altijd beter is.

loser | 26-03-12 | 19:26

loser | 26-03-12 | 18:00 |
Ik heb niets tegen de SGP als politieke partij. En ik geef ze groot gelijk dat ze langs democratische weg proberen om hun belangen te behartigen. Als ze zondagsrust willen, als ze abortus af willen schaffen, dan moeten ze daar vooral voor vechten.
Maar ze moeten wat mij betreft niet de pretentie hebben actief bezig te zijn met mijn zieleheil, vinden dat ik me aan hun God onderwerp als ik op zondag wens te rusten en mijn gedrag zien en gebruiken als een bewijs voor die onderwerping.

Schoorsteenveger | 26-03-12 | 19:08

M-Bozz | 26-03-12 | 16:11 |
"... er zijn dus ook genoeg christenen die op basis van gelijkheid en vanuit een humanistisch perspectief het debat willen aan gaan..."
Tuurlijk zijn die er. Maar die zullen hun moraal ook als veel relatiever zien. Die zullen accepteren dat een compromis door elk van de partijen anders geïnterpreteerd en anders gevoeld kan en mag worden. Moraal kan binnen een pluriforme gemeenschap niet door één God worden afgedwobgen. Dat de moraal binnen die gemeenschap op punten samenvalt met de wil van die God is prima, geen enkel probleem mee, maar die moraal kan niet door die God afgedwongen worden.

Schoorsteenveger | 26-03-12 | 19:00

@schoorsteenveger
Jouw argument tegen de SGP houdt geen stand. Omdat zij een religeuze uitgangspunt hebben, moeten wij daar fel tegen zijn. Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden dat een kleine partij hun eisen hebben doorgedouwt. Maar dat wordt geslikt omdat het een seculiere partij is. En het argument dat het democratisch gekozen parlementairiers zijn, wilt niet zeggen dat wij maar alles moeten slikken gedurende de 4 jaar dat zij aan de macht zijn. Of wilde je beweren dat elke partij die aan de macht geweest is, altijd het goede voorheeft met het land. Politici beweren veel om aan de macht te komen en uiteindelijk duwen zij hun eigen agenda er doorheen om er later hun vruchten te plukken. Als je ware democratie wilt hebben, dan moet het volk over elk besluit hun mening geven. Maar dat willen wij niet, dus hebben wij politici ingehuurd die ons uiteindelijk bedonderen met mooie woorden en geen daden.

loser | 26-03-12 | 18:00

@diseth
helemaal mee eens. sgp wijkt in essentie niet af van islam. is religieus extremisme dat net zo expansief is en net zo intolerant en dezelfde totalitaire eenvormige samenleving gebaseerd op sprookjes nastreeft. er bestaan geen goden, nu niet, dan niet, en nooit niet. allemaal hersenspinsels van goedgelovige mensen die zich graag dingen op de mouw laten spelden.

minimá-armezusvan.. | 26-03-12 | 16:13

dlseth_ | 26-03-12 | 12:12 | + 0 -

Ja, maar mijn punt is juist puur het feit dat er veel religieuze partijen zich bezig houden met deze materie het onderwerp niet moet worden ontweken omdat het puur religieuze onderwerpen lijken. Dat zijn ze dus niet. Overigens ken ik ook genoeg christenen die prima seculiere argumenten voor een constructief debat over leven en dood. En i.d.d. fundamentalisten zullen meer een theocratisch standpunt innemen, dat standpunt kun je negeren, maar laten we deze belangrijke debatten niet afdoen als al beslecht of als zeikerij van de religieuzen. Maar goed, dat was ook wel duidelijk denk ik, en ik denk dat die groep bekrompen mensen gelukkig (nog) klein is :)

@Schoorsteenveger: er zijn dus ook genoeg christenen die op basis van gelijkheid en vanuit een humanistisch perspectief het debat willen aan gaan. Die christenen zijn het ook grondig oneens met de smakeloze acties van dhr. Doornbos com suis.

Interessant artikel over deze beweringen in het ND(!): www.nd.nl/artikelen/2012/maart/19/niet... (weet niet of er ergens een pdf-versie te vinden is).

M-Bozz | 26-03-12 | 16:11

triasenergetica | 26-03-12 | 13:52 |
Die God wordt er niet bijgehaald, die God is begin en eind, die God bepaalt alles.
Als wij morgen democratisch besluiten om de woensdag tot rustdag te verklaren, gewoon omdat er goede gronden zijn om dat te doen, dan is die woensdag gewoon rustdag, niet meer en niet minder. Wat de SGP dan zou kunnen doen is die woensdag alsnog uitroepen tot Dag des Heren, maar dat geldt dan alleen voor hun achterban, niet voor de rest van het land. Dat is een subtiel maar fundamenteel verschillend van een situatie waarin onze complete samenleving een Dag des Heren krijgt opgelegd.
Zelfde geldt voor euthanasie, abortus en alle andere ethische vragen. Discussiëren we op basis van gelijkheid, of discussiueren we met een groep die ongelijkheid als uitgangspunt heeft, namelijk dat de groep uit naam van God, de enig ware God, spreekt, en de rest van de samenleving die God zou moeten gehoorzamen.
Lees de statuten van de SGP maar, dan besef je dat die lui de boel omdraaien. In hun hoofden gedoogt God de seculiere samenleving en de parlementaire democratie en niet andersom. Godsdienstvrijheid is voor hen geen recht dat door de seculiere staat gegeven wordt, maar een recht dat door God opgeëist wordt.
Alle denken en doen van alle burgers wordt door hen vanuit dat allesoverheersende perspectief gezien en afgeschat.

Schoorsteenveger | 26-03-12 | 15:38

Schoorsteenveger | 26-03-12 | 10:28 | + 0 -
Ja, ik begrijp je standpunt wel. Ik ken de SGP niet maar ik heb soms wel het idee dat het bij hen uiteindelijk ook om de inhoudelijke argumenten gaat en dat die god er dan bijgehaald wordt om dat te legitimeren, of er door te drukken zo je wilt. Er valt ook best wel wat te zeggen tegen euthanasie en tegen abortus (waar ligt de grens, etc), ook zonder dat je in god gelooft. (Oh, ik lees nu pas dat M-Bozz dat ook schreef). Je komt op het gebied van moraal en dat is traditioneel het terrein van de Christelijke partijen. Zij hebben een soort gestolde moraal. Je kan het er niet mee eens zijn, maar laten we er dan eens over gaan discussiëren, in plaats van alles wat zij zeggen bij voorbaat belachelijk te maken.

triasenergetica | 26-03-12 | 13:52

@M-Bozz | 26-03-12 | 11:50
Natuurlijk zijn er voor abortus en euthanasie geldige discussiepunten. Wanneer wel? Wanneer niet? Uitzonderingen? En daar kan men prima over praten. Wanneer is abortus moord? Als het kind levensvatbaar is? Er zijn gedocumenteerde gevallen van kinderen die met minder dan 24 weken (huidige norm) al levensvatbaar waren. Los van alle emoties is dit gewoon een nodige en goede discussie waar veel mensen baat bij zullen hebben.

... Totdat de gemiddelde fundamentalist om de hoek komt kijken. Die zullen, zo hypocriet als ze zijn, niet met hun werkelijke visie komen ('Mijn god wilt simpelweg totale controle over jouw leven.'), maar ze zullen het oprekken tot een onwerkbaar geheel. Abortus zullen ze proberen op te rekken tot een moment waarop zwangerschap niet eens merkbaar is en euthanasie zullen ze aan banden leggen met een leuke catch-22. De leefbaarheid en het liberale gedachtegoed interesseert ze voor geen meter; gristenhonden willen gewoon dat iedereen volgens hun regels leeft. En of daarmee levens verwoest worden, dat interesseert hen niet, zoals wij van fundamentalisten verwachten.

En dan vind ik de zondag maar onbelangrijk tegenover het recht om als vrouw een kind van je verkrachter te laten aborteren of om een terminaal ziek iemand een waardige dood te gunnen. Toch nemen we dat tuig serieus en neemt de 'liberaal' Rutte de gristenpiemel tot zich...

dlseth_ | 26-03-12 | 12:12

Doe niet alsof de abortus- en euthanasiedebatten al beslecht zijn. Zowel christenen als niet-christenen hebben hun bedenkingen bij het huidige beleid en praktijk. Er zijn ook genoeg goede seculiere argumenten om tegen (late) abortus te zijn en voor strenge wetgeving rondom euthanasie. Als je denkt dat dat gewone, logische, Verlichte verworvenheden zijn die niet meer ter debat hoeven te staan, heb je je niet goed in de materie verdiept. Ook niet als je denkt dat dit een kwestie is van de orthodoxe christenen tegenover de bevrijde atheïsten.

M-Bozz | 26-03-12 | 11:50

@Pastor Sippenhaft | 26-03-12 | 00:32
Je mag van mij geloven wat je wilt. Zodra het echter mijn leven aantast zal ik je net zo hard voor je bek schijten als elke andere fundamentalist.

dlseth_ | 26-03-12 | 11:31

als dit kabinet gaat buigen voor zwarte kousensprookjes dan is een aantal dingen overduidelijk: rattus catolicus heeft een perfect exit voor zichzelf richting een van de door hemzelf gecreëerde topsectoren. vdd met ruttt zijn klootloze opportunisten die het graf van thorbecke verkopen om maar met jan en alleman zich op het pluche te kunnen afgeven. blonde greet heeft zijn haar zo vaak geblondeerd dat zijn hersencellen waarmee de overeenkomst tussen griffos en moslims ziet zijn opgelost. wat een laffe ruggegraatloze politici brengt dit land voort. onkostenvergoeding opslurpers die kost wat kost een zweetreet op het pluche willen behouden en mooi weer willen spelen in afrika met het geld uit uw portemonnaie. een lachwekkend zooitje uitvreters die zich door geestenaanbidders met een wereldbeeld uit de bronstijd laten dirigeren.

minimá-armezusvan.. | 26-03-12 | 10:41

triasenergetica | 26-03-12 | 06:37 |
"Trouwens, hoewel ook ik zondag boodschappen doe, zou die zondagsrust eigenlijk helemaal geen kwaad kunnen in onze dolgedraaide maatschappij."
Die redenering hoor je meer. Maar daar draait het uiteraard niet om. De zondagsrust der SGP is een geheel andere dan een zondagsrust die nu uitgevonden zou worden. Gristenen vinden dat de openbare ruimte op zondag van God is, dat de lucht die wij inademen op zondag geheiligd is. Dat is hetzelfde als wanneer een moslim mij vertelt dat ik De Verhevene behaag als ik voedsel eet dat door hem halal is verklaard. Ik wil De Verhevene niet dienen en ik wil God niet behagen.
Ik wil kunnen weigeren halal of koosjer voedsel te eten, ook al weet ik dat dat voedsel helemaal niet wéét dat het halal of koosjer is. En ik word helemaal pissig als ik achteraf moet horen halal of koosjer gevreten te hebben zonder dat ik het wist. En ik wil op zondag dus ook geen geheiligde lucht inademen. Ik wil niet dat die lui van de SGP mijn gedrag uitleggen als een knieval voor hun Heer.
Overdreven principieel? Misschien. Maar die lui vragen erom.
En die discussie rond weigerambtenaren is wat mij betreft van eenzelfde orde. Die lui beweren dat God een huwelijk tussen man en man of tussen vrouw en vrouw afkeurt en daarmee vergiftigen zij het burgerlijk huwelijk met godsvrucht. Als ik zou trouwen, zou ik principieel al niet getrouwd willen worden door een ambtenaar die meent dat mijn huwelijk een huwelijk voor zijn God is, dat die God van hem iets met de ceremonie of het contract van doen heeft, dat ik iets aan zijn God beloof.
Dat de SGP maximaal binnen wil halen en de belangen van zijn achterban maximaal wil behartigen snap ik. Maar dat diezelfde SGP daarnaast zijn God ook naar mij wil toeschuiven vind ik ergerlijk.

Schoorsteenveger | 26-03-12 | 10:28

Haha.. die PVV heeft het mooi voor elkaar. Tegen de islam want oh zo slecht voor homo's en nu gedwongen om met de SGP samen te werken. Vraag maar eens hoe zij over homo's denken. Oh ja en over vrouwen. Ze hangen dus een verwerpelijke ideologie aan. En ik ben tevens onthutst over de vele reaguurders die iets positiefs over de SGP kunnen zeggen. Stelletje onbenullen

deministerpresident | 26-03-12 | 09:59

De Linkshonden blijven maar zeuren over hypotheekaftrek. Als ze zo nodig de aftrek willen afschaffen laat ze dan zelf belasting gaan betalen over de rente-uitgaven, maar laat onze hypotheekaftrek met rust!!!!

triasenergetica | 26-03-12 | 09:35

@Stormageddon | 26-03-12 | 01:02
Ja hoor

atm0s | 26-03-12 | 08:13

Achterban de sgp is een noest hardwerkend volk met een hoog moraal. Zij leven om te wekren en werken niet om te leven.

gezondheszorg beter organiseren is een goed punt en als dat bektent management lagen eruit hebben zij een goed punt.

zondagsrust mag terugkomen. Met sde 24 uurs economie 7 dagen in de week bedoelt iedereen dat de supermakrten en de winkels open moeten/ Mijn inziens mag dan ook op zondag mijn pasoort worden gehaald en kan ik mijn verbouwvergunning indienen.
Je hoeft niet te vervelen, mij is geleerd dat je op de zondag geen andere mensen voor je mag laten werken. Zwemmen mag maar niet in een zwembad. Auto rijden mag zoalng je er maar voor zrgt dat andere mensen voor je moeten werken,(anwb).

dolffie | 26-03-12 | 08:06

Het is jammer dat dit kabinet weinig hervormt, maar dit minderheidskabinet is een feest voor de democratie: zo'n beetje alle partijen zijn betrokken bij het beleid. Zelfs de SGP.

EUgenio | 26-03-12 | 07:40

Effe wakker worden Nanninga. Iedere partij probeert altijd zijn eigen standpunten op te leggen aan de rest van de maatschappij. Daar draait politiek nu precies om. Het is ook niet gek dat een partij, als die de kans krijgt, wat van haar eigen standpunten probeert te realiseren. Er stijgt een muffige geur op uit dit stukje: even afzetten tegen de standpunten van Christelijke partijen. Is ook nog nooit gedaan of zo. Trouwens, hoewel ook ik zondag boodschappen doe, zou die zondagsrust eigenlijk helemaal geen kwaad kunnen in onze dolgedraaide maatschappij. Als die nog niet bestond zouden we hem uit moeten vinden. Beter wat rust en verveling dan miljarden er doorheen draaien zoals linkse partijen willen. En dan kan ons opgewonden standje Pechtold ook weer even tot rust komen en daar heeft echt iederéén baat bij.

triasenergetica | 26-03-12 | 06:37

handige natuurlijk.

LibertasSimplex | 26-03-12 | 03:00

Stormageddon | 26-03-12 | 02:04 |
Wachten is dan natuurlijk op de I-boy. Een handig zakformaat medemensapp.

LibertasSimplex | 26-03-12 | 03:00

Het opstappen van Hero Brinkman is meer nog dan die beruchte goal van Maradona de Hand van God. Je zult het altijd zien, God gebruikt duivelse methoden om terrein te winnen. Hero stapt op en het effect is dat ambtenaren weer mogen weigeren om homo's te trouwen en godslastering strafbaar blijft.
God's wegen zijn ondoorgrondelijk, de bal is rond.

Schoorsteenveger | 26-03-12 | 02:24

Zeau. Nog wat plusjes uitgedeeld en weer een beetje zieleheil gekocht. En nu ben ik er verdoemme echt weg van.

De typhus. Allemaal. En ongezien. #Out.

Reinaert | 26-03-12 | 02:18

@Stormageddon | 26-03-12 | 02:13

Lukt best wel. Met een modaal SGP-gezin van paps, mams, dertien kinderen en een Golden Retriever die ook koffie lust heb je binnen de achttien jaar al zo'n schitterend koffiezetapparaat bij elkaar geknipt.

Eerlijk duurt het langst! En nu knip ik definitief de kabels door!

Dan liever de lucht in! Na mij de zondvloed! *KNIP*

Reinaert | 26-03-12 | 02:16

@necrosis | 26-03-12 | 02:13 | + 0 -
Een prijs? Ik schijn de enige te zijn die uiteindelijk zijn cadeau heeft gekregen.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:14

@Reinaert | 26-03-12 | 02:12

later vos. Slaap als een beer.

pius | 26-03-12 | 02:14

@Reinaert | 26-03-12 | 02:09
Van die gerse theelepeltjes? Da's het enige wat je in een normaal tijdsbestek kan sparen. En als je een koffiezetapparaat wilt dan moet daar eerst 200.000 miljoenmiljard punten voor hebben die je in een normaal mensenleven nooit aan koffie en thee bij elkaar drinkt. Zelfs niet met mijn achterlijke koffieverslaving.

Stormageddon | 26-03-12 | 02:13

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:10
Ik wil ook een prijs, zonder mij haalt Joris zijn -en opgerot- quota niet!

necrosis | 26-03-12 | 02:13

Ik ga mezelf trouwens uit de panelen verwijderen. Voor ik volledig doorsla en complete wartaal dan wel cryptografisch ontontwarbare code begin uit te slaan.

Het bier is ook op, op die ene voor bij het ontbijt na, dus ik kan met een gerust hart naar bed. Hard naar bed zelfs. Ik wens u en de uwen een buitengewoon aangename en desgewenst reproductieve nacht toe en denk er verder het mijne van.

Met andere woorden en in goed Nederlands: u bekijkt het maar!

Reinaert | 26-03-12 | 02:12

Jezus, ik zit weer debiele zinnen te formuleren, jullie komen er wel uit denk ik.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:11

Maar goed, het gezeur over het boek is klaar
Het boek is gesloten.

Maar in ieder geval zullen ze bij geenstijl.nl niet meer zoiets voor mij doen, daar heb ik wel voor gezorgd met mijn idiote gedrag. Niet alleen ook in de reaguurders-panelen, maar ik via e-mail.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:10

@Stormageddon | 26-03-12 | 02:07

Meldpunten? Rotzooi. Ik spaar liever Douwe Egberts-punten.

Daar krijg je tenminste nog kekke cadeaux voor terug!

Reinaert | 26-03-12 | 02:09

@pius | 26-03-12 | 02:02

Tsjeka? Mietjes. Wij hebben Emile Ratelband! Tsjakka!

Drie uur Ratelband is dodelijker dan drie jaar Lubyanka tenslotte.

Reinaert | 26-03-12 | 02:07

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:05
Ik ben tegen meldpunten. Meldpunten moeten dood. Achterlijk NSB-gedoe.

Stormageddon | 26-03-12 | 02:07

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:01

BMOVL-filter? Altijd handig. Engelse metrokaarten: niet aan beginnen als je leven je lief is. En de rest: gewoon ritueel verbranden of aan een goed doel schenken. Whatever.

Reinaert | 26-03-12 | 02:05

@Stormageddon | 26-03-12 | 02:04 | + 0 -
Ha, ehm Enger = energy.
E-neger, laat het MDI het maar niet horen.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:05

"DVD Eneger Future | Een film over de voor- en nadelen"
@Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:01

Een film over de voor- en nadelen van wat? De toekomst van digitale negers, E-negers?

Stormageddon | 26-03-12 | 02:04

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:01

Ik mis een vlasmachine.

pius | 26-03-12 | 02:03

@Rammstein | 26-03-12 | 01:56
Luisteren kan geen kwaad zolang het, in dit specifieke geval, met oordoppen in is:-)

INH.30CL | 26-03-12 | 02:03

Oh wacht, nog een raar plastig stukje, lijkt op de "Emergendizer" van Jiskefet.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:03

@Reinaert | 26-03-12 | 02:00

DE SGP is natuurlijk ook een soort Tsjeka maar dan op moreel gebied. Die martelen elke morele vooruitgang dood. Figuurlijk althans.

Ze blijven van de liefde natuurlijk.

pius | 26-03-12 | 02:02

In het pakket zat een

Boek (er is aan de bovenkant geknabbeld)

Weekend Nr 41. oktober 2011

DVD Eneger Future | Een film over de voor- en nadelen

Nespresso koffie pad (zakelijk)

1 blauwe handschoen (type AR32) gebruikt om iets met glitters vast te pakken

Tom Clany's Splinter Cell Double Agent (eerst op een grindpad gelegd zo te zien)

Pleister voor mijn wonden denk ik

Suikerklontje

1 Vork

3 Roerstaafjes, herstel 4 roerstaafjes

Een raar apparaat waarschijnlijk een bmovl-filter

En een Engelse metrokaart. Nog geldig.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 02:01

@Pepi | 26-03-12 | 01:57
Porno moet je niet kijken, porno moet je doen!

necrosis | 26-03-12 | 02:01

@pius | 26-03-12 | 01:49

Stalin was ook helemaal niet gek. Maar zonder z'n holmaatje Beria was het toch allemaal ook wat minder imposant geweest qua mensenrechtenschendingen, moord, doodslag, onderdrukking en alles wat een dictatuur zo mooi maakt. Credits waar credits thuishoren. Geen succesvol dictator die geen grote slager aan z'n zijde heeft gehad tenslotte.

Rutte heeft gelukkig nu de SGP. Dat scheelt.

Reinaert | 26-03-12 | 02:00

Oje, Rammstein in da house.
Moet ik weer op mijn woorden letten.....

necrosis | 26-03-12 | 01:58

INH.30CL | 26-03-12 | 01:05

Boos niet direct, meer verdrietig. Zo lang de politiek de crisis moet gaan oplossen gaat dat niet lukken, daar heb je daadkracht en plannen voor nodig die zoden aan de dijk zetten en niet het politiek gekleurde van als jullie de koopzondagen niet verder uitbreiden dan gaan wij akkoord met bezuinigingen op de weet ik veel wat of bij gaan akkoord met alle bezuinigingen als er verder niet aan medisch ethische vraagstukken wordt gesleuteld. We moeten 18 miljard bezuinigen, dan kun je een kabinet toch niet chanteren met een abortus dingetje? Gaat niet alleen om de SGP, iedere partij heeft zijn eigen ding. Ik nu zuipen en porno kijken, dat is tenminste leuk

Pepi | 26-03-12 | 01:57

@Stormageddon | 26-03-12 | 01:53
Zorg je dan wel dat je je laat inhalen op een punt waar geflitst word, en jij de maximum snelheid rijdt.
*grinnik*

necrosis | 26-03-12 | 01:56

@Stormageddon | 26-03-12 | 01:53 | + 1 -
Altijd en overal trollen.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:56

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:50
Het leukste ervan is dat, hoe hard je ook rijdt, je altijd wordt ingehaald door mensen met alleen zo'n visje of zo'n regenboogsticker met "er is hoop" op de bumper. Die willen dat dus niet zien. Dat vind ik dan wel humor.

Stormageddon | 26-03-12 | 01:53

@necrosis | 26-03-12 | 01:52 | + 0 -
Of een bumberstickker.

Ik rem niet voor Ichtus (5de declinatie?) of Ichti

Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:53

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:51
Kom op met de feiten!

necrosis | 26-03-12 | 01:52

Vrijheid is een absurd concept natuurlijk. Alleen totale idioten omarmen die.

Hoe gek kan je zijn.

pius | 26-03-12 | 01:52

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:50
Ik ervaar die Ichtus stickers als kwetsend, ik krijg altijd de neiging om die visjes van de auto's te slopen.

necrosis | 26-03-12 | 01:52

Zal ik eens vertellen wat voor onzin er in het pakketje zat?

Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:51

@Stormageddon | 26-03-12 | 01:49 | + 0 -
Zeer kwetsend.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:50

@Reinaert | 26-03-12 | 01:15

Het is dan ook een werkbezoek. Een ontmaskering van de waarde van de democratie.

Die Stalin was helemaal zo gek nog niet.

pius | 26-03-12 | 01:49

@Reinaert | 26-03-12 | 01:44
Gezellig ben jij....
Ik had gehoopt op wat laat vermaak alhier.

necrosis | 26-03-12 | 01:48

Ik zit aan de koffie, even wat afmaken anders word ik weer boos op mijzelf.

Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:48

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:40

Nee. Ik ben vergeten weg te gaan maar daar ga ik zometeen nog maatregelen voor treffen. Eerst nog dat allerlaatste gezondheidselixertje wegwerken, dat slaapt ook wel zo lekker.

Reinaert | 26-03-12 | 01:44

@Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:40
Schijnbaar wel, ik mis wel een vers trolletje om te pesten!

necrosis | 26-03-12 | 01:43

@necrosis | 26-03-12 | 01:38

Jaja. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, *PATS!*

Reinaert | 26-03-12 | 01:43

Is dit de nachtploeg?

Kaas de Vies | 26-03-12 | 01:40

@Reinaert | 26-03-12 | 01:36
Ik ben vrij van zonden, ik ben dus snel klaar, en slapen zit er niet meer in.

necrosis | 26-03-12 | 01:38

@necrosis | 26-03-12 | 01:31

Ik mag eerst nog een paar uurtjes slapen. En m'n zonden overdenken.

Kan ook op maandag. De mogelijkheden zijn schier eindeloos!

Reinaert | 26-03-12 | 01:36

@Stormageddon | 26-03-12 | 01:31
Zo'n grote auto heb ik niet en deze zou wel passen. Hoe dan ook ik vind 'm wel grappig.

INH.30CL | 26-03-12 | 01:35

@Reinaert | 26-03-12 | 01:29
Ik heb gelukkig geen kater, ik moet over een uurtje namelijk weer werken.

necrosis | 26-03-12 | 01:31

@INH.30CL | 26-03-12 | 01:26
*kuch* zie @21:33

Stormageddon | 26-03-12 | 01:31

@necrosis | 26-03-12 | 01:26

Nou en? Religie kan ook op maandag hoor.

Als je toch al een kater hebt kan dat er ook nog wel bij. Toch?

Reinaert | 26-03-12 | 01:29

Gaat het nou nog over religie, het is al maandag!

necrosis | 26-03-12 | 01:26

phuseboxdezeiker | 26-03-12 | 01:17 | + 0 -Stormageddon | 26-03-12 | 01:19 | + 0 -

Thanks, Geenstijl is toch best leerzaam.

reppert | 26-03-12 | 01:21

@reppert | 26-03-12 | 01:13
Symbool voor Jezus. Ichtys heet dat in het Grieks. en.wikipedia.org/wiki/Ichthys
Dat dus.

Stormageddon | 26-03-12 | 01:19

@pius | 26-03-12 | 01:10

Ja maar ik hou helegaar niet van voetbal. Wel van polo, cricket, kaatsen, carbidschieten, varkentje tikken, klootschieten (met een .50") en nog wat van die ongein. Mainstream-dingetjes kunnen mij niet zo bekoren.

Gewoon omdat het kan. U.P.H.

Reinaert | 26-03-12 | 01:15

@reppert | 26-03-12 | 01:13
Ik gedraag me in het verkeer?

INH.30CL | 26-03-12 | 01:14

ff een vraagje, ik zie het plaatje met die visjes bij dit onderwerp staan ik zie ook mensen met zo'n visje op hun auto, wat is dat?

reppert | 26-03-12 | 01:13

We zullen wel zien. Het gaat erom wat straks naar buiten word gebracht als het Catshuys onderonsje is afgerond.

INH.30CL | 26-03-12 | 01:11

@Reinaert | 26-03-12 | 01:05

Nee joh Vos. Onzin. Gewoon een keer meegaan met mij naar de Kuip en je bent gelijk van dat waanidee af.

Gewoon negeren dat Volk.


pius | 26-03-12 | 01:10

@Pepi | 26-03-12 | 00:56

"Uiteindelijk is het Jan Lul in de straat die overal voor opdraait."

Dat doen "we" toch wel. Linksom, rechtsom of keurig door het midden.

Reinaert | 26-03-12 | 01:07

@Strangetown | 26-03-12 | 00:50

Politici zijn soms net mensen. Zouden ze vaker moeten doen!

Jammer genoeg luistert men in het Haagsche - althans wat mij betreft - nog véél te weinig naar het volk. Een deel van het volk krijgt de kans zich te laten horen, met name dát deel dat electoraal of publicitair interessant is. Dat zijn helaas lang niet altijd de beschaafde hardwerkende burgers maar veelal de parasiten en troublemakers.

De brave meute roert zich nog lang niet genoeg. Kudt, maar waar.

Reinaert | 26-03-12 | 01:05

@Pepi | 26-03-12 | 00:56
Ben je nu boos?

INH.30CL | 26-03-12 | 01:05

@Stormageddon | 26-03-12 | 01:02
Je was me net voor.

INH.30CL | 26-03-12 | 01:04

Dienstmededeling @atm0s en/of @Parsons
Server van de zoekdinges op zomertijd zetten. Echte Jannen "begint" een uur te laat.

Stormageddon | 26-03-12 | 01:02

Landen worden bestuurd door politieke partijen, links of rechts ieder heeft zijn eigen belangen en het zijn allemaal spelletjes die erg gespeeld worden over de ruggen van jan lul in de straat heen. Rechts mikt alle buitenlanders er uit, links haalt ze weer binnen, rechts bezuinigt, links graait, recht is tegen, links is voor en als jij voor bent ben ik tegen en weer andersom. Een zeteltje valt nu weg en de kaarten worden weer compleet opnieuw geschud waardoor de kleinste partij met het minste draagvlak het in wezen voor het zeggen krijgt. Uiteindelijk is het Jan Lul in de straat die overal voor opdraait. Dat gelul van die politiek en links en rechts hangt me meters lang de strot uit. Ga wat doen, zorg dat we uit de crisis komen en breng de welvaart terug in plaats van dat oeverloze gelul over niets. Als je persoonlijk ergens beter van wil worden moet je het bedrijfsleven in gaan en niet de politiek. Je zit daar GVD voor mij, voor ons, en niet ter meerdere glorie van jezelf!

Pepi | 26-03-12 | 00:56

pius | 26-03-12 | 00:49 | + 0 -

Ik niet heb een goeje dag gehad en voor de rest komt alles wel goed.

reppert | 26-03-12 | 00:51

Reinaert | 26-03-12 | 00:38 |
Er niks mis met een optimist zijn, Rein, ik ben dat ook op mijn wijze.

Punt is dat politici - al wordt dat betwist - toch wel naar stemmen onder het volk luisteren en met de waan van de dag politiek willen 'scoren'.
Het is alleen een kwestie waar ze hun oor te luister leggen...

Strangetown | 26-03-12 | 00:50

@reppert | 26-03-12 | 00:48

Dat is inderdaad het ergste wat er is. Ik heb met je te doen;)

pius | 26-03-12 | 00:49

pius | 26-03-12 | 00:39 | + 0 -

Het word nog erger ik ben ajaxlimbo :)

reppert | 26-03-12 | 00:48

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:35

Gelukkig is er altijd nog zelfmedicatie.

Plat gezegd: Korsakov roeleert grote tijd.

Reinaert | 26-03-12 | 00:42

@reppert | 26-03-12 | 00:37
En ik ben er ook uit; Feyenoord wordt kampioen.

INH.30CL | 26-03-12 | 00:42

@reppert | 26-03-12 | 00:37

LOL. Dan woon ik vlak bij jou in de buurt. Maar Ajaxbrabo dat kan eigenlijk niet toch?

Vanwaar jouw verraad? ;-)

pius | 26-03-12 | 00:39

@Strangetown | 26-03-12 | 00:32

Dat denk ik niet. Kiddypr0n, jeugdige gangbangs en andere smeerlapperij zijn eerder uitzondering dan regel - met alle respect overigens, het zijn natuurlijk dingen die niet mogen gebeuren, laat dat even duidelijk zijn.

Hoe het met seksverslavingen en verminderde productiviteit wegens met-hand-in-broek zit weet ik eerlijk gezegd niet maar dat lijken me fenomenen die nog wel relatief eenvoudig aan te pakken zijn.

Per saldo denk ik niet dat dit alles genoeg zal zijn voor een maatschappelijke omwenteling, laat staan een complete revolutie. Of ben ik nu een onverbeterlijke optimist?

Reinaert | 26-03-12 | 00:38

pius | 26-03-12 | 00:35 | + 0 -

Ik heb een zeer goeje dag gehad vandaag woon 10 km van Eindhoven en heb veel zure gezichten gezien vandaag :)

reppert | 26-03-12 | 00:37

@reppert | 26-03-12 | 00:34

Dat verklaart een hoop.

Wel eerlijk van je;)

pius | 26-03-12 | 00:35

@Reinaert | 26-03-12 | 00:31
Dit schijn je alleen maar kwijt te raken door een tweede, derde én vierde lobotomie.

Sorry nog trouwens, maar tja, ook reaguren heeft haar risico's...

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:35

pius | 26-03-12 | 00:32 | + 0 -

Ben voor Ajax dat kan mee helpen ;)

reppert | 26-03-12 | 00:34

@reppert | 26-03-12 | 00:31

Lachen man. Helemaal zelf verzonnen?

Je bent reppert of je bent het niet natuurlijk

pius | 26-03-12 | 00:32

Reinaert | 26-03-12 | 00:14 |
Daar hebben we Obama niet voor nodig, de maatschappij zal er uiteindelijk zelf om vragen met de gevolgen van kiddypron, jeugdige gangbangs, sexverslavingen en NSFW improductiviteit.

Strangetown | 26-03-12 | 00:32

dlseth_ | 26-03-12 | 00:14 |
U bent overduidelijk gefrustreerd en kennelijk niet bereid rekening te houden met mensen die iets anders geloven. Wat verwijt u precies uw verbale slachtoffers ook alweer?

A.Th. | 26-03-12 | 00:20 |
Wat een aandoenlijk verhaal. Ik ga mezelf in slaap huilen.

Oh ja, het is allemaal de schuld van Godt én Wilders. Want wijzen is makkelijker dan verantwoordelijkheid nemen. *plop*

Pastor Sippenhaft | 26-03-12 | 00:32

pius | 26-03-12 | 00:27 | + 0 -

Guidetti is echt heel traag, van begrip dat dan weer wel daarom speelt ie ook bij feyenoord.

reppert | 26-03-12 | 00:31

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:25

Hoe raak ik dit beeld ooit weer kwijt? Netvliesamputatie?

Of toch maar gewoon een tweede lobotomie laten doen? #dtv

Reinaert | 26-03-12 | 00:31

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:29

Wat denk je zelf? ;)

pius | 26-03-12 | 00:31

@A.Th. | 26-03-12 | 00:20

Zou ik onder eigen naam reaguren was ik reeds jaren brodeloos, niet één werkgever is dol op "ons soort mensen". Te riskant, de handel gaat tenslotte voor - en niet geheel onterecht wanneer je je even inleeft in de positie van die werkgever.

Zegt overigens ook wel weer wat over de hypocrisie van de samenleving waar wij noodgedwongen in leven. Vorm gaat vaak boven inhoud, iedereen die zo onnozel is z'n kop boven het maaiveld uit te steken wordt geslachtofferd.

En het is overigens niet alleen God - of zijn perverse neefje Allah - die ons met dit probleem opzadelt. We leven met een gigantische ideologische ballast die we maar moeilijk kunnen afschudden wegens te diep geworteld.

Het blijft behelpen.

Reinaert | 26-03-12 | 00:30

@pius | 26-03-12 | 00:25
Ach, ik wrijf het er wel in als ik gelijk krijg.

En als ik niet gelijk krijg ontken ik alles, zeg ik Guidetti altijd al een potentiële topper gevonden te hebben, en hoop ik maar dat jij geen oude reaguurkoeien uit de sloot haalt.

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:29

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:20

En Guidetti traag? Je maakt een geintje zeker.

pius | 26-03-12 | 00:27

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:20

Zijn goeie spelers.

Vertonghen gaat het wel redden in de top en misschien zelfs aan de top.

Eriksen moet ik nog zien, scoort nooit en is weinig beslissend en dat op dit niveau al heeft hij wel iets. Vd wiel is te labiel voor de absolute top. En die gast is dommer dan een afdruiprek ook nog.

Dat Guidetti beter is dan dit drietal is het enige echte feit. Jij hebt weinig wedstrijden gezien van John dan moet wel.

Anders heb je echt geen verstand van voetbal;)

pius | 26-03-12 | 00:25

@Vanbleautenbil | 26-03-12 | 00:17

Dat Binnenhof wordt wel schoongemaakt maar wat veruit de meeste politici - of wat daar voor door moet gaan - nodig hebben is klassieke purificatie. En dat komt er elke keer maar weer niet van.

Tijd voor actie. *Nog een actie start*

Reinaert | 26-03-12 | 00:22

@Reinaert | 25-03-12 | 23:39 |
Wat mij betreft hoort hier geen enkele godsdienst thuis. Tenzij die van de batavieren, waarvan Julius al zei, "Het is een wild volk, maar goed aangepast aan de omgeving." (vrije vertaling).

Ik weet even niet waar te beginnen en waar te eindigen met het reaguren. Dat kan een paar 1000 woorden kosten, en jij wil ook naar bed.
De gelovigen bepalen al sinds jaar en dag onze wetgeving, want waarom zouden we anders een partij hebben als d'66? Waarom is er nog steeds een discussie over het geloof uberhaupt, waarom zit Greet nog steeds te zagen over de islam? Religie is een ijkpunt voor de meerderheid, - ook voor mij, als antireli. Terwijl ook jij (denk ik) geen twijfels hebt over het nut van euthanasie, abortus of de doodstraf.

Dat jouw gelovige collega's hardwwerkend zijn? Geen twijfel. Maar dat mij meerdere malen een baan is geweigerd omdat ik radikaal ongelovig ben? Hm. Nou ... daar heb ik wat twijfels ... op zijn zachts gezegd. Een openbare godslochenaar krijgt tussen een bende gristenen geen werk. Waarom heb ik ook alweer een nick? Niet omdat ik wil dat een toekomstige baas weet wat ik zeg, maar ik om reden van wat ik te zeggen heb. Die kutnick van mij heeft alles te maken met religie. En dat heeft alles te maken met wat er morgen in de pan ligt: mijn vreten, of het gebrek daaraan.
Liever zou ik het zien dat ik dit zou kunnen ondertekenen met mijn echte naam. Maar het kan niet, en het mag niet.

Sorry. Het mag niet van mijn baas. Zijn klant gelooft in god.

A.Th. | 26-03-12 | 00:20

@pius | 26-03-12 | 00:14
Time will tell, ik kan je nu toch nog niet overtuigen. En je hebt gelijk in de zin dat de meeste analytici ook lovend over Guidetti zijn. Maargoed, de meeste analytici zijn hypocriet as hell.

Anyway, sommige boys zijn al vroeg op hun top, en groeien niet echt door. De Michael Owen's van deze wereld. Die Guidetti is nu al niet de snelste, en dat gaat zeker niet beter worden. Zijn zelfvertrouwen kan ook niet echt beter worden dan dit. We gaan het zien.

Weet je wie wel echte toppers zijn? Eriksen en Verthongen. En in iets mindere mate Van der Wiel.

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:20

@Strangetown | 26-03-12 | 00:17

Als God bestaat gebeurt dat niet. En als het niet gebeurt word ik lid van de SGP.

Je moet wel geloofwaardig blijven immers.

pius | 26-03-12 | 00:18

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:11

Waarschijnlijk is dit het definitieve einde van de cameltoe, daar zie ik die Egypteneurs wel voor aan. Alle kamelen onder de wanstaltige lappen.

Red de Cameltoe! *Actie starten doet*

Reinaert | 26-03-12 | 00:18

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:13 |
City haalt hem gewoon weer terug aan het eind van het seizoen of beurt een hoop pegels bij doorverkopen aan een Europese club.

Strangetown | 26-03-12 | 00:17

Reinaert | 25-03-12,
Er is iets heel heel erg mis in de hersens van politici.
Word dat Binnenhof wel 's schoongemaakt? Ik bedoel, echt ontsmet eens in het jaar? Volgens mij broeit daar een heel kwaadaardig virus. Politici vertonen op z'n zachtst gezegd onbetrouwbare symptomen.

Vanbleautenbil | 26-03-12 | 00:17

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:13

De jongen is 19 dus waar heb je het over. En ik ben niet beledigd ik begrijp alleen niet dat jij echt niet ziet hoe goed hij nu al is. Misschien moet je scout worden bij Ajax.

Hebben wij er ook nog wat aan.

pius | 26-03-12 | 00:14

@Strangetown | 26-03-12 | 00:10

Zodra Barack Obama ook Rutte afzet - net zoals 'ie met Mubarak gedaan heeft na 35 jaar trouwe en gehoorzame dienst - zijn we hier ook de Sjaak. Wat ik je brom!

Reinaert | 26-03-12 | 00:14

@Inferi0r | 25-03-12 | 23:54
Wil je een samenvatting van alle bekrompen elementen die bij mij bekend zijn?

Ten eerste jouw keiharde leugen dat er in Nederland geen onderwijzers zijn die er jaren '30 denkbeelden op na houden. Anno nu wordt er nog steeds geroepen in de bijbelgordel dat iedere vorm van massamedia buiten hun eigen communicatie om fout is. De TV wordt nog vervloekt en de computer en internet in het bijzonder. Waar denk je anders dat een provider met ingebouwd filter voor ongewilde sites het bestaansrecht vandaan haalt? Ik heb verdomme zelf op een zwaar christelijke basisschool gezeten (enkel voor logistieke redenen) waar een of andere lamlul van een docent 3 uur tekeer ging over... een kerstboom.

Ten tweede het eeuwige gedram om eigen principes bij anderen door de strot te rammen zoals dit in dit topic wordt beschreven. Religie is een persoonlijk iets; jij hebt je vrijheid om te doen wat je wilt binnen de wet en ik heb precies diezelfde vrijheid. Momenteel is het al triest genoeg dat op zondag mensen niet kunnen doen wat ze willen vanwege de christelijke stempel op de Nederlandse politiek. Zelfs in de VS, welke hier in Nederland lacherig weggezet wordt als een christelijke theocratie, kan je gewoon op zondag doen wat je wilt.

Ten derde het hypocriete gebeuren. Zoals ik al eerder riep, heb ik op een zwaar christelijke basisschool gezeten en ben ik iedere dag geconfronteerd met wat er in de bijbel staat. Vrijwel geen enkele christen in dit land houdt zich aan zijn of haar eigen benoemde leidraad. Vrijwel iedere christen neemt een loopje met hun eigen boekje. En dat is op zich prima, maar degenen die de meeste maling hebben aan de bijbel staan het hardst te tieren op anderen.

Ten vierde is het de uitzonderingspositie die christenen hebben in Nederland. Als christen (of in dit geval, gristenhond) mag je weigeren om je werk te doen als ambtenaar van de burgerlijke stand. En dat is kennelijk prima; in plaats van keiharde werkweigering met als gevolg een tripje naar het UWV wordt dit gezien als 'gewetensbezwaar' en bedekt met de mantel der liefde. Ook op gebied van strafvervolging; het OM heeft al jaren de gehele Stichting Martijn op de korrel maar het structurele kindermisbruik binnen de RKK-NL wordt afgescheept met een politiek WC-Eend onderzoekje van een CDAer.

Wil je nog meer?

dlseth_ | 26-03-12 | 00:14

Inferi0r | 25-03-12 | 23:59 En omdat daar geloof begint hoef je verder niet na te denken. Je hoeft je kennis niet verder uit te breiden want de pastoor weet wel wat goed voor je is. Of de dominee. Of de Imam of de ayatollah.

Kies maar. Maar de ware gelovige hoeft niet meer te denken doch slechts te doen zoals opgedragen.

zeg maar jansen | 26-03-12 | 00:13

@pius | 26-03-12 | 00:09
Je reageert als een moslim waarvan het Profeetje wordt beledigd ;-)

Ennieweetjes, als hij echt zo goed is zal hij volgend jaar wel bij een betere club dan Feyenoord excelleren. We zullen zien.

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:13

@Inferi0r | 26-03-12 | 00:03

Dank voor de link. En je verwacht het niet hè:

"De islam is de enige godsdienst die onder jongeren in de lift zit."

Reinaert | 26-03-12 | 00:12

@Reinaert | 26-03-12 | 00:07
Ik zag het ook al. Gruwelijk en vreselijk, alsmede walgelijk.

Dat wordt een topic, first thing in the morning.

Zoiets moet je hier in Nederland trouwens niet flikken. Miljarden verkwanselen aan natte EU-droompies mag, maar kom niet aan de pr0n. Dat krijg je binnen de kortste keren een aantal Tahrir-pleintjes. Met live cams van Al Jazeera erbij.

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:11

Reinaert | 26-03-12 | 00:07 |
De Lente toont zich hier ook.
Weliswaar nog in een ontluikend stadium, maar snel tot volle bloei komend...

Strangetown | 26-03-12 | 00:10

@Bart_Bart | 26-03-12 | 00:06

LOL. Guidetti word Europese top als hij zijn been niet breekt of zoiets. Jij hebt hem niet veel zien spelen waarschijnlijk want je kraamt net zoveel onzin uit Als Dion Graus momenteel.

Wat Clasie betreft heb je wel gelijk maar dat zal wel toeval zijn.

Je kan het niet altijd mis hebben nu eenmaal.

pius | 26-03-12 | 00:09


zorgan | 26-03-12 | 00:04 |
Als jij dat dikke wijf van de Plus bent, geven wij ons ons direct over.

*handen in de lucht steken doet*

Pastor Sippenhaft | 26-03-12 | 00:07

@pius | 26-03-12 | 00:02
Guidetti wordt geen Europese top. Op zeker.

Geen top-4 Engeland, geen top-2 Spanje, ga zo maar door.

At best Europese subtop. Clasie gaat het wat dat betreft verder schoppen dan Guidetti.

Bart_Bart | 26-03-12 | 00:06

@zorgan | 26-03-12 | 00:04
Kun je alvast een foto met ons delen? Aan de hand daarvan bepaal ik of ik ook kom.

Inferi0r | 26-03-12 | 00:06

@pius | 26-03-12 | 00:05

Eredivisie live dus.

pius | 26-03-12 | 00:06

@Rammstein | 26-03-12 | 00:04

Ik ben voor Feyenoord dus ik kom daar nooit;)

pius | 26-03-12 | 00:05

zorgan | 26-03-12 | 00:04 | + 0 -
Bluf.

Rammstein | 26-03-12 | 00:05

pius | 26-03-12 | 00:03 | + 0 -
TV of stadion ?

Rammstein | 26-03-12 | 00:04

Als de punten van de SGP gehonoreerd worden ga ik naakt protesteren in Den Haag.

zorgan | 26-03-12 | 00:04

@Reinaert | 25-03-12 | 23:59
Ietsje hoger: www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ste...

Maar geen 60% meer.

Het RD brengt jaarlijks de kerkgang en religieuze van allerlei groeperingen dan wel de hele bevolking in kaart. Hier moet dat allemaal te vinden zijn: www.digibron.nl

Inferi0r | 26-03-12 | 00:03

@Rammstein | 25-03-12 | 23:45

Ik heb me kapot geërgerd. Een dramatische tegenstander en twee geluksgoals.

Meer was het niet.

pius | 26-03-12 | 00:03

@Bart_Bart | 25-03-12 | 23:45

je maakt een geintje hoop ik?

@Bart_Bart | 25-03-12 | 23:51

Ik respecteer je dat weet je maar momenteel ben je overduidelijk niet goed wijs. Guidetti is beter dan die hele aanval van jullie bij elkaar. En ook dan jullie verdediging dat heb je in de kuip kunnen zien.

Guidetti word Europese top dat ziet iedereen met een beetje voetbal verstand.

pius | 26-03-12 | 00:02

@zeg maar jansen | 25-03-12 | 23:52
Waar kennis ophoudt, begint geloof. - Benjamin Disraeli

Helaas is mijn kennis niet allesomvattend, misschien de uwe.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:59

@Inferi0r | 25-03-12 | 23:44

Een dergelijk onderzoekje zegt mij nog niet zo veel aangezien er ook nogal wat kamerleden zijn die er naast een dubbel paspoort ook een dubbele agenda op na (b)lijken te houden.

Daarnaast: 51% vind ik nog niet zo'n gekke score. Enig idee wat de hele vaderlandse bevolking op die vraag zou scoren? Is echt een vraag hoor, ik heb werkelijk geen idee hoe religieus de Nederlander zich zelf vindt of waant.

Reinaert | 25-03-12 | 23:59

dlseth_ | 25-03-12 | 23:46 |
Appels en peren. De SGP houdt er wat nare trekjes op na, maar is bij lange na niet te vergelijken met de islam. De SGP verandert langzaam mee, vergelijk vd Staaij maar met vd Vlist. Geef ze die tijd. Uw mening is ook niet zaligmakend of wel?

U zegt het tevens treffend: IK heb geen zin...
Het gaat om het lijdend voorwerp, niet om U.
En het lijdend voorwerp kan in NL heus wel kiezen. Het gebeurt allang, het zou alleen beter gereguleerd moeten worden. En dat houdt de SGP misschien tegen.
Boeien. Kan hun achterban zich nergens op beroepen. Nou en?!
Nederland is master-gedoger, u wilt zwart/wit? Doe het dan goed en niet zo halfbakken...

Pastor Sippenhaft | 25-03-12 | 23:58

Of wel nou via Mekka of via Jeruzalem gaan, de Nedertheocratie wordt het helemaal de komende tien a twintig jaar.

Lieve God, redt ons toch van je mentaal gehandicapte fanclubjes

GödelsRevenge | 25-03-12 | 23:56

@A.Th. | 25-03-12 | 23:44

Addendum: boeken in het Frans zijn aan mij niet besteed. Mijn kennis van de Franse taal beperkt zich tot het kunnen lezen van een sigarettenverpakking of het etiket op een bierfles. Nogal basisch dus. Wel essentieel, dat dan weer wel.

Reinaert | 25-03-12 | 23:55

@dlseth_ | 25-03-12 | 23:46
"het feit dat christelijke naastenliefde zich voornamelijk manifesteert in de onderbroeken van kleine kinderen"

Jammer, dat doet uw reactie gelijk teniet. Het etaleert uw simpele visie, alsof de levenswijze van christenen slechts uit enkele elementen bestaan.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:54

@A.Th. | 25-03-12 | 23:44

Het Gristendom heeft een buitengewoon gewelddadig verleden, da's een waarheid als een koe. Uit naam van God is door de eeuwen heel wat bloed gevloeid en zijn heel wat tranen geplengd.

Anno tegenwoordig is het Gristendom niet gewelddadig meer, al zijn er lieden die het woord Gristendom als een synoniem voor USA, Rothschild, Goldman-Sachs, EUSSR of wat dan ook lezen. Denkfoutje.

Reinaert | 25-03-12 | 23:52

Inferi0r | 25-03-12 | 23:28 Idioten heb je alleen maar mét een geloof.

Het geloof ontslaat je van het zelf nadenken. Wie nadenkt gelooft niet.

zeg maar jansen | 25-03-12 | 23:52

@pius | 25-03-12 | 23:37
Hij heet voluit, John Hoax Guidetti.

De echte kracht van Feyenoord is oa Clasie + El Ahmadi (=goed middenveld) en Schaken + Fernandez/Cisse (= snelle vleugels en dreiging).

Die Guidetti is gewoon een profiteurtje.

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:51

@Bart_Bart | 25-03-12 | 23:47
CIA natuurlijk*

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:48

@Reinaert | 25-03-12 | 23:44
LOL, dank, ik zal het onthouden :-)

Als er al niet teveel 'red flags' bij de FBI en AIVD zijn afgegaan ;-)

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:47

@Pastor Sippenhaft | 25-03-12 | 23:32
Klets niet. Zwichten voor het ene fundamentalisme is gelijk aan zwichten voor het andere fundamentalisme. Toegegeven, de gemiddelde christen zal niet een paar vliegtuigen in flats boren; maar gegeven het feit dat christelijke naastenliefde zich voornamelijk manifesteert in de onderbroeken van kleine kinderen is ook bijzonder ongewenst.

Ik heb geen zin om mensen langzaam te zien wegrotten in een ziekenhuis omdat een of andere kutgod nou eenmaal geilt op lijdende mensen.

dlseth_ | 25-03-12 | 23:46

pius | 25-03-12 | 23:36 | + 0 -

Ik heb geweldig genoten !
De tweede helft dan.

Rammstein | 25-03-12 | 23:45

@pius | 25-03-12 | 23:36
Voetbaltechnisch matig, maar qua instelling pius.. Goddelijk!

Ajax speelde als een wilde horde krijgers. Als de Spartaanse elite-eenheden uit '300'.

Het was een en al "Strenght and honour"..
www.youtube.com/watch?v=9zy0XFStups

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:45

@Bart_Bart | 25-03-12 | 23:29

Wel mooi om te horen dat je zo met je persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Dat zouden méér mensen moeten doen, maar ja, de luiheid regeert hè.

En dat huiswerk, ach, dat neem je toch gewoon op de koop toe?

Overigens: je moet die 72 maagden wel bij vooruitbetaling vragen. Ik ken die jongens. Voor je 't weet zijn ze weer niet leverbaar en zit je daar met je leuter in de hand bij gebrek aan slanke vrouwenhandjes (en dergelijke) die dat soort klusjes veel beter kunnen afhandelen. Maar dat heb je natuurlijk niet van mij.

Reinaert | 25-03-12 | 23:44

@Reinaert | 25-03-12 | 23:39
Afgelopen zaterdag in het Reformatorisch Dagblad. 51% (als ik het goed zeg) van de 2e Kamerleden rekent zich religieus. 10-jaarlijks onderzoek gehouden onder alle 150 leden en het dagblad ziet dit percentage tot haar schrik steeds met 5 a 10 procent verdampen.

1 VVD'er stond negatief tegenover religie. Verder zijn alle 2e Kamer Leden neutraal of positief tegenover religie.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:44

@Reinaert | 25-03-12 | 23:23
Ik geef je een leestip, ook al is boek lastig te downloaden via de torrents. En is het in het frans, al is er een uitstekende vertaling in het nederlands: God en Geweld, door René Girard, of 'La Violence et le Sacré' in het Frans. (Ik ga een dezer dagen proberen een wat betere versie te plempen op tpb, maar heb daarvoor geduld).
Dan zal je begrijpen dat het gristendom ongeveer net zo geweldadig is als al die andere al dan niet religieuse kankerlijers ... mijzelf incluis.
Hier is de wat gammele franse versie: tpb.piratenpartij.nl/torrent/4972013/R...

A.Th. | 25-03-12 | 23:44

@Reinaert | 25-03-12 | 23:39

Het zijn er juist heel veel. Maar voor de rest heb je gelijk;)

pius | 25-03-12 | 23:41

@A.Th. | 25-03-12 | 23:29

Kerk en staat zullen in Nederland niet zo snel gescheiden raken omdat een deel van onze politiek confessioneel is. Daar lullen we niet geheel per ongeluk al de hele avond over.

Eigenlijk vind ik de impact van de traditionele godsdiensten op de samenleving niet eens zo heftig of storend. Kerken genoeg maar ze storen me totaal niet. Idem dito voor kerkgangers. Vaak keurige, hardwerkende, belastingbetalende en rechtschapen mensen. Waar geloof al niet goed voor kan zijn. "Ieder nadeel heb ze voordeel", om de grote J.C. maar eens te parafraseren.

Ik maak me persoonlijk véél meer zorgen om de godsdiensten die hier van origine niet thuis horen, en dan met name om die ene, waarvan vele aanhangers niet zo keurig zijn, veelal niet werken, geen belasting betalen en de criminaliteitscijfers tot ongekende hoogte stuwen.

Een godsdienst waar men in Frankrijk overigens ook niet zo goed raad mee weet wegens identieke problematiek. En nee, ik wil niet stigmatiseren of generaliseren, natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel. Alleen zijn dat er maar verdoemd weinig.

Reinaert | 25-03-12 | 23:39

@prikkebeenK | 25-03-12 | 23:34
Ga naar de kerk en luister tegen welke gevaren de orthodoxe dominee het meeste waarschuwt. Materialisme daar vallen de meeste voor. Dat is in Saudië-Arabië, in Nederland en in Amerika.

Grootste persoonlijke rijkdom en welvaart, de vijand van iedere strikte ideologie. Niet als instituut of organisatie, die zullen deze middelen aanwenden om hun macht te vergroten.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:38

Ik geloof ook in God en hij heet Guidetti.

pius | 25-03-12 | 23:37

Ik wil godverdomme vrijheid van godsdienst! Ik wil vrij zijn van de godsdienst van anderen!

dlseth_ | 25-03-12 | 23:37

@Bart_Bart | 25-03-12 | 23:34

De Boer is echt een topper inderdaad. Die mogen ze dankbaar zijn. Al vond ik Ajax helemaal niet boven hun kunnen spelen ik vond ze juist matig. Alleen PSV was buitengewoon slecht.

Daarom hebben ze gewonnen.

pius | 25-03-12 | 23:36

@Bart_Bart | 25-03-12 | 23:34

De Boer is echt een topper inderdaad. Die mogen ze dankbaar zijn. Al vond ik Ajax helemaal niet boven hun kunnen spelen ik vond ze juist matig. Alleen PSV was buitengewoon slecht.

Daarom hebben ze gewonnen.

pius | 25-03-12 | 23:36

@Reinaert | 25-03-12 | 23:23 Dat proberen niet-religieuze mensen al vele honderden jaren en we zijn er nog steeds niet vanaf met rede en discussies. Wanhopig geworden lijkt dit het enige alternatief.
Je kunt met de rede een jezusfreak nergens van overtuigen. Een politieke stroming wil nog wel eens open staan voor discussie en waarna er een realistisch compromis te behalen valt. Ze zwalken en draaien. Religieuzen wijken niet van hun standpunten maar dat wist jij ook wel denk ik dan maar. Lange tenen misschien?

prikkebeenK | 25-03-12 | 23:34

@pius | 25-03-12 | 23:32
Je hebt wel gelijk trouwens.

Ik weet niet wat die Frank -Mourinho- de Boer met die gasten heeft gedaan, maar ze speelden ver boven hun kunnen.

Die Frank is eigenlijk de grote winnaar.

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:34

@loser | 25-03-12 | 23:30

Koffiekoek en hoeslakens. Koningszeer.

Garnalenbroodjes.

pius | 25-03-12 | 23:33

@Reinaert | 25-03-12 | 23:23
Good point!

"Hoor hoor!" moet je dan geloof ik zeggen.

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:33

Muxje | 25-03-12 | 22:58 |
True. Maar liever een 'gijzeling' van gristenen, dan van de Islam. Ik kan prima leven zonder koopzondagen.

De politieke koers van het minderheidskabinet ter beoordeling van de oppositie laten is geen optie. Immers: niemand wil zaken doen met dit kabinet, laat staan met Wilders. Over uitsluiten gesproken. De oppositie heeft zichzelf met haar grote mond en harde woorden buiten spel gezet en moet nu de wrange SGP wensen slikken. Dat zal ze leren.

Pastor Sippenhaft | 25-03-12 | 23:32

@Bart_Bart | 25-03-12 | 22:37

Ja als je elke week de lotto wint heb je reden tot lachen ook;)

pius | 25-03-12 | 23:32

@A.Th. | 25-03-12 | 23:29
En ik maar denken dat je de afgelopen dertig jaar in de wolken verbleef.

In ieder geval ergens waar de realiteit niet tot je door kon dringen.

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:31

@A.Th. | 25-03-12 | 23:29

Laïcisme toch?

pius | 25-03-12 | 23:31

Wat een gezeik hier. Omdat de SGP een christelijke partij is, mag die niet zijn ideeen er door krijgen> Alsof wij zo gelukkig zijn geworden met een ramp-partij als gl, d'66. Die laatste 2 zijn een nagel aan de doodskist van deze maatschappij. Maar goed, ze zijn anti-christelijk dus dan is alles geoorloofd wat die gasten er door heen weten de douwen.

loser | 25-03-12 | 23:30

@Canis Spurcus | 25-03-12 | 23:14

Hear hear. Scherp.

pius | 25-03-12 | 23:29

@Reinaert | 25-03-12 | 23:18
Interessant.

Ik heb zelf de afgelopen drie zomers een 'summer school' gedaan in Jemen. Machtig interessant! Dat was trouwens bijna honderd uur per week, en redelijke "heavy shit". We kregen naast 'theorie' trouwens ook heel veel 'praktijk'. Enorm inspirerend. Ik kan wel zeggen dat ik daar een 'ander mens' van ben geworden. Een heel andere kijk op dingen.

Ennieweetjes, ik ga daar binnenkort naar voor een 'bijspijkercursus' naar Pakistan, maar heb in de tussentijd een praktijkopdracht meegekregen. Die schijnt enorm belangrijk te zijn voor het eindcijfer, dus ik ga hem maar gewoon goed mogelijk vervullen. Het is wel een vreemde huiswerkopdracht, maar weet ik veel. "Niet mauwen, gewoon doen" zeg ik altijd maar.

Komt nog bij dat bij een goed cijfer ik een soort 'promotie' krijg, en meer 'prestigieuze' projecten mag doen. We gaan het allemaal zien!

Bart_Bart | 25-03-12 | 23:29

@Reinaert | 25-03-12 | 23:18 |
Je moest eens weten hoe populair ik bij het bestuur werd tijdens een doublure-jaar waar ik alle vragen over godsdienst ineens uit mijn hoofd kende. Als katholiek op een protestantse school. Dan weet je ook waarom ik pleit voor afbreken van ieder kerkgebouw, en waarom ik soms nog kromtrek als ik een kerkklok hoor.
Weet je wat ik zo fijn vond aan mijn 2-jarig verblijf in Frankrijk? Geen kerkklok te horen. De scheiding van kerk en staat is daar wel goed doorgevoerd. Nu hier nog, in het land der scheinheiligen van de democratie. Nu hier nog.

*Is boos*

A.Th. | 25-03-12 | 23:29

@zeg maar jansen | 25-03-12 | 23:20
De gewone beïnvloedbare man die niet zelf nadenkt, dat zijn de gevaarlijkste. Die kiest voor de grote makkelijke massa. Tegenwoordig heet je dan, helaas ook, een atheïst te zijn. Hoeveel wordt hier alleen al op GS niet opgeroepen door zelfbenoemde niet gelovigen tot uitroeiing van alle wel gelovigen. Ook in dit topic weer.

Idioten heb je overal, met of zonder geloof. Alleen in de ene groepering wat meer als in de andere.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:28

Stel je voor, je komt uit het niets, met mensen die nieuw zijn, met andere ideeen en een andere toon.
Je mag al snel meepraten op het Catshuis,
met de grote honden rennen.
Toch er is een oude neger die er wat jongeren erbij wil en een beetje structuur.
Wat doe je dan?

Einde van de Domheid | 25-03-12 | 23:24

@prikkebeenK | 25-03-12 | 23:17

En waarom ook niet meteen GL, SP, PvdA en D'666 (of vergeet ik nog iemand) ruimen? Daar heeft religie ook een stevige voet tussen de deur. Een andere religie weliswaar, maar wel een religie die dagelijks bewijst vele malen gewelddadiger te zijn dan dat o zo verfoeide Gristendom.

Verder kijken dan je neus lang is.

Reinaert | 25-03-12 | 23:23

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 23:07 |
"Elementair aan de democratie is dat deze zichzelf ongedaan kan maken."
Ik wens je veel succes met het werk morgen, en fijne dromen in de tussentijd, maar praat jezelf geen illusies aan over de neiging van overheden om vrijheden te beperken, op basis van welke grondslag dan ook.
Rampzalig is het dat deze grondslag vaak is op basis van van de kiezersjacht, en niet op grondslag van reele argumenten of degelijk bestuur. En dat laat zich vaak vertalen door paranoia en veiligheidskwesties die nauwelijks aan de orde zijn. En zolang de door de wapenfabikanten aangestuurde gristenen het voor het zeggen hebben in de vs, kun je het de komende 100 jaar wel schudden.
De wereld is een hel, en gelovigen bevolken hem.

A.Th. | 25-03-12 | 23:21

Religie.

Alle religies stellen vrede en verdraagzaamheid te belijden.

Maar ben niet van een andere religie want dan gaat je kop er af. Altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven.

Raar, als je er over na gaat denken.

zeg maar jansen | 25-03-12 | 23:20

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:41

Volledig eens met de eerste zin en eigenlijk ook met de rest;)

pius | 25-03-12 | 23:20

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:41

Volledig eens met de eerste zin en eigenlijk ook met de rest;)

pius | 25-03-12 | 23:20

@Stormageddon | 25-03-12 | 22:32

Statistieken vertellen nooit het hele verhaal al kunnen ze nuttig zijn, vooral voor trainers. En ik ontken ook niet dat de overwinning van Ajax terecht is. Ik verbaas me over de tegenstand van PSV en het geluk bij de goals.

Of beter gezegd het gebrek daaraan.

pius | 25-03-12 | 23:19

@A.Th. | 25-03-12 | 23:03

Mwah. De ene school is de andere niet en dat is overduidelijk. Ik heb ook het genoegen mogen smaken zogenaamd Gristelijke scholen te bezoeken - ook ergens in de vorige eeuw overigens - en ik kan me van Bijbelles op de lagere school niets herinneren.

Godsdienstonderwijs op de middelbare school wel. Twee keer een lesuur per week. De ene keer een Hervormde, de andere keer een Gereformeerde dominee als docent. Trauma's heb ik daar in elk geval niet aan overgehouden. Wel een basale kennis van geloofsdingetjes, altijd handig.

Maar om nou te zeggen dat het serieus onderwijs was: neuh. Verplichte kost, meer niet, bovendien vaak meer maarschappelijk dan religieus georienteerd. Geen heavy shit.

Reinaert | 25-03-12 | 23:18

Alle SGP figuren ruimen en die van het CDA en CU er meteen ook maar bij. 'k ben er helemaal klaar mee en heb er onderhand een burgeroorlog voor over. Weg met al die typhus religies en hun aanhangers erbij. Allen zo komen we er van af.
Met wortel en tak uitroeien omdat religie een misdaad tegen de mensheid is die op geen enkele andere manier verdwijnt.

prikkebeenK | 25-03-12 | 23:17

@A.Th. | 25-03-12 | 23:03
Er is voor de duidelijkheid een groot verschil tussen Christelijk onderwijs en Reformatorisch onderwijs. RF onderwijs is opgericht in de jaren '60 omdat het Christelijke onderwijs uitvlakte, aldus de oprichters toentertijd. RF onderwijs wordt in heel Nederland bevolkt door kinderen uit de Gereformeerde kring en de behoudende PKN en nog een enkele Evangelische. Dat is zowel op het basisonderwijs als op de middelbare school zo. Strenger dan dat is er niet en staat ook niet op stapel.

In de PKN, ook de behoudende (Gereformeerde Bonds gemeenten genoemd) is een televee al vele jaren gemeengoed. Iedereen heeft hem, ook de dominee. Toch zitten deze kinderen op dezelfde school als die met een Gereformeerde achtergrond, waar tv's thuis nog steeds zeer spaarzaam zijn.

Dat betekend dat nergens in Nederland een onderwijzer nog wegkomt met een verhaal over dat de tv een goddeloos apparaat is. Overal wordr het RF onderwijs immers bevolkt door kinderen met een tv thuis. Oftewel, als het er ooit al over gaat, er wordt hooguit verteld dat de verleiding groot is om naar een pulp programma te kijken met een tv in huis. De tv daar is zelf niets verkeerd mee, dat zal de strengste dominee nog wel toegeven. Maar de inhoud dat is op wat programma's als Kassa/Radar en wat nieuwsprogramma's na toch veelal pulp.

Leuke is dat dat de mening is die ook door velen tegenwoordig gebezigd wordt op GS.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:15

Wat ik niet snap is dat er geen prominente VVD-ers opstaan om een eind maken aan Ruttes uitverkoop van liberale principes.

Wat valt er te lachen bij een zelfverloochening die zijn weerga niet kent? Heerst de waan van de dag en maken peilingen de man? Wordt de kiezer als compleet debiel beschouwd? Waar is het zelfrespect van de VVD gebleven?

Alsof het gebrek aan draagvlak de VVD niet kan raken. De eerste VVD premier wil blijkbaar de geschiedenis ingaan als Kaasschaaf den Ergste, desnoods met pipo's van de SGP die ons land op ethische punten terug de middeleeuwen intrappen. Dat moet je niet willen.

Dus in het landsbelang: stop met deze onzin Rutte. Wees een vent maar bovenal een premier van alle Nederlanders en kom pas terug als je een fatsoenlijke regering hebt gevormd.

Ja lach maar, prutser. Met je 52 zetels...

Canis Spurcus | 25-03-12 | 23:14

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:33 |
Zo zwartgallig ben ik niet. Wereldwijde samenzweringen zie ik niet (gebeuren). Ik kan het mis hebben maar volgens mij steekt de wereld daarvoor te tegenstrijdig in elkaar. Moeten we het bij een geschikt topic nog maar eens over hebben.
.
*sluit oester voor de nacht*

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 23:13

@Inferi0r | 25-03-12 | 23:07

Je hoeft je niet te exuseren want ik verwijt je niets, even afgezien van het feit dat ik wel durf vast te stellen dat je tot een wat conservatievere stroming behoort. That's all.

Je hebt recht op je mening. Gelukkig wel!

Reinaert | 25-03-12 | 23:11

Je kunt van de SGP zeggen wat je wilt, ze zijn duidelijk in wat ze willen en vanuit hun principes mag je er van uitgaan dat ze betrouwbaarder zijn dan de draaikonten van de PvdA.
En aangezien Samson de deur voor Rutte heeft dichtgegooid in de zoveelste draai is de keus voor Rutte wel heel gemakkelijk geworden.
Wat wil je nog meer, een partner die alleen op principiële zaken wat anders over zaken denkt maar verder grotendeels in je straatje past. Wat willen al die reaguurders die niet veel verder komen dan een beetje boeroepen over christenen dan eigenlijk? De SP in de regering of zo?

enternaar | 25-03-12 | 23:08

@vetkleppert | 25-03-12 | 22:55
Fundamentalistische moslims staan in Nederland vrijwel synoniem voor laagopgeleide, onlangs geïmporteerde, imam volgende, idioten. Terwijl een fundamentalistische christen als Elbert Dijkgraaf (SGP, 2e Kamer) al jaren hoogleraar is op de Universiteit waar ik mijn colleges volg. Hoogopgeleid, zijn familie woont hier even lang als die van ons, heeft absoluut een eigen mening, zal de discussie aangaan met welke dominee dan ook als hij dat goed acht, maar is volgens velen desalniettemin een idioot.

Dat neemt dus niet weg, zoals ik al zei, dat de ene fundamentalist de andere niet is. Of de SGP is dan toch helemaal niet de Poldertaliban. Ik denk meer dat het een cultuur ding is, waarbij cultuur en religie naadloos verweven zijn.

@Reinaert | 25-03-12 | 22:59
Ik dacht vrij duidelijk te zijn dat ik hier gewoon de mening van ouders van de kinderen op het RF onderwijs vertolk. Daar is mijn toonzetting ook naar, mijn excuses.

Inferi0r | 25-03-12 | 23:07

@Strangetown | 25-03-12 | 22:49 |
Er zijn twee typen staten die wat mij betreft in aanmerking komen.
.
Staten die misschien niet de ideale democratische inrichting hebben maar wel gezegend zijn met het bestuurlijk onvermogen om vrijheden in de praktijk in te perken. Dat is een grote groep.
.
Staten met een behoorlijke democratische inrichting en een robuust systeem van waarborgen voor vrijheid. Waar het voor de overheid zeer lastig is in te grijpen in de persoonlijke levenssfeer. Dat is een kleine groep.
.
Dit is een enigzins ontwijkend antwoord. Dat doe ik om niet te vervallen in een discussie over verschillende landen en of die wel of niet voldoen. Dat gaat namelijk een op zich staand paneel worden.
.
De parel staat op het punt zijn oester te sluiten voor de nacht. Er gaat morgen weer gewerkt worden.

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 23:07

Inferi0r | 25-03-12 | 22:47 |
Sorry dat ik even kom storen met onkunde, maar geven ze nu nog echt dingen als 'bijbelles' op de lagere school? Of godsdienstonderwijs an sich?

Ik val bijna flauw en ook bijna van mijn stoel. Toen ik op de lagere school zat toen betrapte ik de invallende hoofdonderwijzer op wereldvreemde ideeën als dat 'de duivel zit in de televisie'. Als simpel knulletje (nu 35 jaar terug) snapte ik daar niets van, maar dat zal te wijten zijn aan mijn pa die toen regelmatig tv's repareerde, en daar had ik nooit een duivel in kunnen ontwaren.
Goed, bleek ik toen al beperkt in mijn waarnemingen, ik zie de duivel nog steeds niet ... ik kan het niet helpen.

Dat was een stuk terug in de vorige eeuw. Maar vigeren dergelijke debiele ideeën nog steeds in het lager onderwijs?

*Doet raam open en aaarg roepen*

A.Th. | 25-03-12 | 23:03

@Inferi0r | 25-03-12 | 22:52

Aha, ik dacht even dat u iets wist wat ik niet weet.

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:59

@Inferi0r | 25-03-12 | 22:47

"Ouders beseffen dat hun kinderen juist op die puberale leeftijd kwetsbaar zijn voor seksuele en onzedelijke uitwassen..."

De toonzetting van je plemp is dan toch wel weer erg conservatief als ik zo onbeschoft mag zijn. Onzedelijke uitwassen? Het woordgebruik alleen al verraadt een behoorlijk conservatief milieu. Ik ben zelf van Nederlands-Hervormde signatuur maar deze terminologie werd bij ons echt niet gebezigd.

Of dat beter of slechter is: dat laat ik in het midden. Wel ben ik zo vrij om vast te stellen dat je nou ook weer niet helemaal "Gristen-Light" bent.

Reinaert | 25-03-12 | 22:59

@Pastor Sippenhaft 22:41: Deze SGP-kwestie is eigenlijk gewoon een uitwas van onze coalitiepolitiek. Het is altijd al zo geweest dat een coalitie niet leidt tot een rationele samenkomst van het beste wat de partners te bieden hebben; te vaak is het zo dat wat de ene partij graag vanuit haar ideologie wil, er voor de andere coalitiepartijen niet zo veel to doet. Dus krijg je een combinatie van rare theorietjes, dogma's en ideologieen van alle betrokkenen. Het enige bijzondere aan deze situatie is dat de SGP als kleine partij relatief veel in de melk te brokkelen heeft.

Overigens is het in een 2-partijenstelsel niet veel beter, als die elkaar een beetje weten te gijzelen. Kijk maar naar de VS: daar doen ze het allemaal nog veel openlijker, en zie je soms bijvoorbeeld een telecomwet met een anti-abortusparagraaf.

Wat mij betreft trekt Rutte hier een grens, en laat hij zich niet gijzelen door relifanaten. Breng je voorstellen ter beoordeling op hun merites, laat de oppositie ze beoordelen, en schiet ze verbaal af als ze je voorstellen niet op inhoud afkeuren, maar omdat ze te weinig wisselgeld krijgen. In die situatie is het echt beter om de stekker er uit te trekken.

Muxje | 25-03-12 | 22:58

@Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:44

Klopt, daarom vraag ik ook hoe en wat. Als ik het had begrepen had ik niet hoeven te vragen. Waar u het vervolgens vandaan haalt dat ik betweterig ben als ik een vraag stel is mij dan weer een raadsel. Misschien kun u mij uit de droom helpen?

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:57

Inferi0r | 25-03-12 | 22:47 |
Stel nou dat je ouders toevallig fundamentalistische moslims waren geweest.

vetkleppert | 25-03-12 | 22:55

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:41
Nee zo staat het in het boek van die gelovigen. En wat in het boek staat is waar want het boek is van God.

Ik leg alleen even uit WAAROM gelovigen het gedrag vertonen wat 'Ales' niet begrijpt. De reden daarvoor halen ze uit hun boek en dat licht ik even toe.

Inferi0r | 25-03-12 | 22:52

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:31 |
Zoals?

Ik kan ze niet ontdekken op de wereldkaart.

Strangetown | 25-03-12 | 22:49

@vetkleppert | 25-03-12 | 22:38
Het onderwijs wijkt op de RF school op de Godsdienst les (waar alle geloven ruim aan bod komen, en ook 1 of 2 uur per week maximaal) en het Bijbellezen en bidden aan het begin van de les echt niet af van een OB school hoor.

Deze ouders zoeken voornamelijk een school waar kinderen opzitten die op dezelfde manier opgevoed worden op het gebied van thema's als seksualiteit en normen en waarden. De echte godsdienstige opvoedingen is er, tot spijt van een zeer select aantal gereformeerden, nooit echt geweest op het RF onderwijs. Mijn vader zat al op de eerste RF school, is hoog opgeleid, heeft altijd in besturen gezeten, dus ik weet van huis uit precies wat er speelt.

Ouders beseffen dat hun kinderen juist op die puberale leeftijd kwetsbaar zijn voor seksuele en onzedelijke uitwassen, dat is stiekem nog wel waar ze het meest bang voor zijn. Daarna gaat het verre verre merendeel naar een Openbare Hogeschool of Universiteit en leren ze snel genoeg alsnog hun mening uitdragen.

Waarom zou ik volgens jou nu slechter functioneren in deze maatschappij als iemand die op een OB school was opgegroeid? Ik maak toch wel mijn eigen keuzes en iedereen in mijn kring doet dat. Iedereen kan op Internet tighonderd redenen verzinnen waarom God wel of niet zou bestaan. Ook met gefilterd Internet (wat voornamelijk op porno filtert).

Inferi0r | 25-03-12 | 22:47

Ach. Rutte wordt gewoon traditioneel als koorknaapje eens lekker....

Ik weet het beter | 25-03-12 | 22:45

@Stormageddon | 25-03-12 | 22:20 |
Als het aan mij ligt wordt er nooit meer gevoetbald. Zoals je kunt zien aan mijn off-topic plempsel om: A.Th. | 25-03-12 | 17:36 |, een plempsel waar jij nota bene de inspiratie voor aandroeg maar waar de rest van de inloopdraad is weggeveegd. Jammer, dat. Ik zou zo graag de revolutie ontketenen en de inleider willen zijn voor een diepere vorm van beschaving, een beschaving zonder god, een waar we elkaar recht in de ogen kunnen kijken, en zeggen, ik hou van jou ... alleen ben ik het op een detailpunt niet eens met jouw theorie.

Maar ach. We praten over god, geweld, en voetbal, en zullen er de komende 100.000 jaar wel niet uitkomen. Ik ga maar reincarneren als kroket en laat me opvreten door een gehaktbal.

A.Th. | 25-03-12 | 22:45

@neemjemoederindemali 22.41
U begrijpt het nog steeds niet, weer dat nare betweterige, kunt u beter op de Joop mee terecht.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:44

@pius | 25-03-12 | 22:32 |

Revolutie is een middel. Ik zoek dat middel overigens niet want revolutie heeft de vervelende neiging erger te zijn dan hetgeen de revolutie tegen gericht is.
.
Ik zou wel straten en pleinen vol protesterende burgers willen zien, een dwingend doch vreedzaam protest.
.
Als de Nederlandse burgerij de economie een week plat legt zie ik die leugenaars in Den Haag wel eieren voor hun geld kiezen.
.
Dan maar eens zien wat er loskomt in de EU...

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:41

Als ik moet kiezen tussen Rutte 1 met hulp van SGP, óf verkiezingen of een links kabinet, kies ik toch voor het eerste. Daarmee is het SGP programma allerminst het mijne, maar ik ben het multicultiknuffelen spuugzat. Geef mijn geld maar aan Nederland terug. Niet aan buurthuizen voor overlastgevende dubbelpaspoorters.

Oh ja, mensen die alle religies op 1 hoop gooien zijn naïef en verlogenen tevens hun afkomst.

Pastor Sippenhaft | 25-03-12 | 22:41

@Inferi0r | 25-03-12 | 22:22

Want u bent al bij de hemelpoort geweest en hebt even met god gesproken?

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:41

@Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:31

Ahoy! Leuke reactie, bedankt. Behouden vaart aan jou en de jouwen!

smoelwerk | 25-03-12 | 22:40

ZWITSUL | 25-03-12 | 22:35
Onbegrijpelijk dat ze die 2 hersencellen zoveel aandacht geven.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:38

@Inferi0r | 25-03-12 | 22:30
Allemaal prima, maar waarom zou dat ene door de ouders gekozen geloof op school zo nadrukkelijk aanwezig moeten zijn? Waarom zou je een kind willen laten opgroeien tussen uitsluitend kindertjes waarvan de ouders hetzelfde geloven? En die dan niet geheel toevallig ook nog eens allemaal roomblank of juist lichtgetint zijn.
Want na de schooltijd zullen ze toch de rest van de wereld betreden.
Ik vind die vrijwillige segegratie op school, op basis van het geloof van de ouders, heel eng, om veel meer redenen dan ik zo snel even uit kan leggen.

vetkleppert | 25-03-12 | 22:38

@(c)ZWITSUL | 25-03-12 | 22:35

Hero of Elco? We hebben er méér in dit land!

Reinaert | 25-03-12 | 22:37

@pius | 25-03-12 | 22:30
Ik geniet van zulke frustraties :-)

Heerlijk.

Bart_Bart | 25-03-12 | 22:37

ratje Brinkman nu op 2 ..

(c)ZWITSUL | 25-03-12 | 22:35

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:17

Het blijft doorgaan, de rupjesnooitgenoeg zullen niet stoppen voordat ze de hele wereld volledig geknecht hebben. Helaas mag u mijn woorden letterlijk nemen, niet alleen Europa is aan de beurt.

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:33

@pius | 25-03-12 | 22:31
Doorklikken. Onder het kopje "wedstrijden" kun je door alle wedstrijden van de speelronde scrollen.

Stormageddon | 25-03-12 | 22:32

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:26

Ach. Ik geloof niet in revoluties. Maar ik geloof dan ook in heel weinig zaken.

Dat is het een probleem een beetje;)

pius | 25-03-12 | 22:32

@Stormageddon | 25-03-12 | 22:28

Statistieken van Groningen-Excelsior?

Juist ja;)

pius | 25-03-12 | 22:31

@Strangetown | 25-03-12 | 22:20 |

Het is wat je er zelf van maakt. Een voorwaarde daarvoor is dat je de vrijheid hebt om er zelf iets van te maken. Er zijn genoeg landen waar m.i. voldoende waarborgen voor die vrijheid zijn. Waarborgen die in de EU ontbreken.

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:31

@vetkleppert | 25-03-12 | 22:21
Welke kinderen heb je het over? Ik ga uit respect voor mijn ouders, zolang ik thuis woon, elke zondag tweemaal naar de kerk, ook vandaag. Het aantal keren dat ik niet geweest ben is op 1 hand te tellen en dan heb je het over de grootste gereformeerde kerk van Nederland.

Zat op een Reformatorische basisschool, een Reformatorische Middelbare School en doe nu twee voltijds bachelor opleidingen aan de Universiteit. Naast een succesvol en winstgevend eigen bedrijf.

Op de laagopgeleiden na is het grootste deel van de orthodoxe kring redelijk zelf nadenkend. Anno 2012 is geloof een keuze, ook in deze kring. De makkelijke weg dat is geen geloof, ooit was dat wel anders. Ook op school, dagelijks zijn er kansen en redenen temeer om van binnen al afscheid te nemen van de kerk. Voor mij en voor ieder ander. En ja zoals gezegd ik groei er as we speak in op. Als er iemand weet waar het over gaat ben ik het wel.

Inferi0r | 25-03-12 | 22:30

@Bart_Bart | 25-03-12 | 22:25

Dat lijkt me ook terecht. En na vandaag is dat alleen maar meer bevestigd.

Dit PSV speelde werkelijk dramatisch slecht en jullie ook vrij matig. Verder was het een mislukte voorzet en een door de verdediging stumperig weggegeven pingel. Elke andere ploeg had jullie gekielhaald vandaag. Wij al helemaal.

Ik snap echt niet waar jullie dat geluk toch elke keer kopen. Hoofdbrekens kost het me dubbele.

Ik zweer het je;)

pius | 25-03-12 | 22:30

@Reinaert 22.26
Goed samengevat !

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:29

@Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:22

Het is natuurlijk ook de core-business van belangenorganisaties om dinger groter te maken dan ze zijn, zo werkt dat nu eenmaal. Exposure roeleert grote tijd.

Overexposure werkt trouwens contraproductief, dat scheelt. Sommige politieke issues verdwijnen dan ook niet geheel per abuis via de zijdeur van de politieke agenda.

Reinaert | 25-03-12 | 22:26

@pius | 25-03-12 | 22:13 |

Persoonlijk is het antwoord een volmondig 'ja'. Toch pleeg ik groter te denken en dan bloedt mijn hart. Ik zou iedere Nederlander bij zijn/haar schouders willen pakken en wakker schudden.
.
'Opent uw ogen voordat het te laat is. Kijk op en zie wat er aan het gebeuren is. Elke dag wordt u meer vrijheid en zelfsbeschikkingsrecht afgenomen. Ieder moment sluipt het totalitaire juk dichter bij. Verzet u op elke legitieme wijze die tot uw beschikking staat.'
.
Er is nog tijd. Het kan nog...

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:26

@pius | 25-03-12 | 22:24
Je bent wel anti-Ajax :-)

Bart_Bart | 25-03-12 | 22:25

@Superior Bastard | 25-03-12 | 21:07
Af en toe zou je wensen dat andere partijen ook nog een grondslag hadden. Populistisch gedraai tot in intellectuele kringen, dat is wat ons land regeert. Visieloos.

Inferi0r | 25-03-12 | 22:25

@Bart_Bart | 25-03-12 | 22:22

Hoezo vertonen? Ik ben niet voor PSV. Behalve vandaag;)

pius | 25-03-12 | 22:24

@Stormageddon | 25-03-12 | 22:20

Ik had graag een feitelijke verklaring gekregen voor dit onrecht maar enfin ik doe het er maar mee. En de SGP krijgt het niet voor het zeggen natuurlijk.

Al ben ik nergens meer zeker van na vandaag dus ik hou een slag om de arm.

Ik weet het ook niet meer allemaal;)

pius | 25-03-12 | 22:23

@Stormageddon | 25-03-12 | 22:20

Ik had graag een feitelijke verklaring gekregen voor dit onrecht maar enfin ik doe het er maar mee. En de SGP krijgt het niet voor het zeggen natuurlijk.

Al ben ik nergens meer zeker van na vandaag dus ik hou een slag om de arm.

Ik weet het ook niet meer allemaal;)

pius | 25-03-12 | 22:23

@Ales | 25-03-12 | 20:53
Het antwoord is heel eenvoudig: uit eigenbelang cq godsbelang. Zo makkelijk is het inderdaad.

De ware gelovige zal aan de godspoort niet alleen gevraagd worden wat hij van zijn eigen leven gebakken heeft, maar ook in welke mate hij zich ingespannen heeft om zijn medemens te behoeden van het kwade. En kwade staat voor alles wat tegen Gods wil is en dus God, de herder van alle mensen, verdriet doet.

Tenminste, zo wordt het geloofd. En als er iemand het kan weten ben ik het wel.

Inferi0r | 25-03-12 | 22:22

@Reinaert 22.14 Ook ik heb homo s in m n vrindenkring van onopvallend tot relnicht, die zitten er net zo in als ik, gewoon een andere trouwambtenaar vragen, het zijn de belangenorganisaties en de politiek die menen een punt te moeten maken.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:22

@pius | 25-03-12 | 21:42
Dat jij je nog durft te vertonen ;-)

Dat Feyenoord van jou is wel in topvorm trouwens. Misschien wordt dat nog wel de grootste concurrent voor De Godenzonen.

SGP.

Bart_Bart | 25-03-12 | 22:22

@exkoppijn | 25-03-12 | 22:20

Invoering van een kiesdrempel is inherent ondemocratisch.

Moeten we dus gewoon niet willen. Ruimte voor de gekkies!

ALLE gekkies, wel te verstaan. *Naar Dierenpoes zwaait*

Reinaert | 25-03-12 | 22:21

@Inferi0r | 25-03-12 | 22:13
Ik schreef dat ik kinderen uit extreem religieuze omgevingen wil beschermen tegen een vacuum. Dat ze recht hebben op een breed aanbod van ideeen om daar tegen de tijd dat ze daar rijp voor zijn het hunne mee te doen.
Gewoon omdat het niet in orde is dat er kinderen vanaf hun geboorte worden afgezonderd of zelfs opgesloten in een geloof en cultuur.
Op school leer je je hersens nuttig gebruiken. Religie hoort in de privesfeer en privetijd. Religie mag niet met medewerking van de staat in kinderkoppies worden gestampt.

vetkleppert | 25-03-12 | 22:21

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:10 |
U vermoed dat het in Verre Landen wel rozengeur & maneschijn zal zijn?

Strangetown | 25-03-12 | 22:20

@pius | 25-03-12 | 22:14
Tegen Eindhoven is geen geluk nodig. Tegen Alkmaar, Heerenveen, Groningen en Utrecht hebben ze geluk nodig, maar tegen Eindhoven... Die kunnen niet eens van NAC winnen. Maar dat allemaal terzijde.
Als de SGP z'n zijn krijgt wordt alleen nog maar op Zaterdag gevoetbald. Dat is pas erg.

Stormageddon | 25-03-12 | 22:20

Een kiesdrempel is zo gek nog niet !

exkoppijn | 25-03-12 | 22:20

@La Vie En Rose | 25-03-12 | 22:14

Dat vermoeden had ik al, vandaar mijn tussenzinnetje "in de panelen". Het topic zelf had ik ook anders aangezet maar dat is een keuze en ik gun iedereen z'n eigen stijl.

Al is het géén stijl, hoewel dat nu ook nog wel meevalt.

Reinaert | 25-03-12 | 22:18

-weggejorist-

Man-Bijt-Hond | 25-03-12 | 22:18

@deja | 25-03-12 | 22:09
Juist ja. Het hypocriete is dat die nou nooit nee tegen de SGP zeggen als ze hun stemmen nodig hebben. Geen van alle.

La Vie En Rose | 25-03-12 | 22:18

@Parel v/h Zuiden 22.10
Vergelijkbaar met 020, die inwoners zijn ook weggevlucht, u ziet het wat ruimer niet alleen 020 uit maar ook uit 0031, althans voor diegene die zich dat kunnen veroorloven.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:17

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:03 |

Dan moet dat snel gaan gebeuren, anders zijn hooivorken en fakkels niet meer genoeg. Ondertussen hou ik mijn opties open. Gaat het nog veel langer zo door dan ben ik weg...

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:17

@pius | 25-03-12 | 22:14

Ga ff studio voetbal kijken. Misschien dat onze lieve heer Jack de zonnebankbek het uit kan leggen.

It takes a nose too know a nose of course.

pius | 25-03-12 | 22:16

@Reinaert | 25-03-12 | 22:07
Het was een reactie op het stuk van Naninga, en ik nam maar gelijk dat gezeik over geen boodschappen op zondag kunnen halen mee. ;)

La Vie En Rose | 25-03-12 | 22:14

@Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:09

Excuses. Ik ben beroepsvrijgezel, dat zal de verklaring zijn.

Blijft staan dat ik het niet passend vindt dat iemand z'n privémening meeneemt in z'n ambt alhoewel het voor een semi-vrijwilliger inderdaad wel een beetje anders ligt natuurljk.

Je mening over heaumeaux deel ik overigens niet, ik ken er genoeg en dat zijn lang niet allemaal relnichten. Al zijn een groot aantal high-profile heaumeaux inderdaad wel van het type relnicht. Da's dan ook wel weer waar.

Reinaert | 25-03-12 | 22:14

@Stormageddon | 25-03-12 | 22:11

Fair is fair. Je hebt gelijk. Al moet je me toch eens verklaren hoe het mogelijk was.

Hoeveel geluk kan een ploeg hebben immers.

pius | 25-03-12 | 22:14

@vetkleppert | 25-03-12 | 21:01
Die ouders van die kinderen betalen toch gewoon voor hun onderwijs? Beslis jij soms hoe de kinderen van andere ouders opgevoed moeten worden. Die zogenaamde liberalen en libertariërs hier, pff.

Zolang het hun eigen gedachtegoed betreft ja.

Inferi0r | 25-03-12 | 22:13

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:10

Wat een luxe zeg. Dat is een prettige uitgangspositie.

Zal een geruststellend gevoel geven.

pius | 25-03-12 | 22:13

@Supermatthijs | 25-03-12 | 20:43
't Lijken wel moslims.

Parsons | 25-03-12 | 22:10

@pius | 25-03-12 | 22:00 |

'fight or flight' zijn de twee laatste, meest basale, opties. Gezien de heersende kuddementaliteit zal het waarschijnlijk 'flight' worden. Dat is ook niet erg. Ik kan heel makkelijk in andere werelddelen aan de slag en een nieuw welvarend leven opbouwen. Ik heb Nederland niet nodig.
.
'I'm not going to let my children pay for their mistakes'

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 22:10

@Reinaert | 25-03-12 | 22:08

Daar heeft hij helaas al vaker blijk van gegeven. En hij bestaat nog steeds;)

pius | 25-03-12 | 22:09

Je kan het de SGP niet kwalijk nemen dat ze zo veel mogelijk uit hun verkiezingsprogramma willen bereiken. De andere partijen die daarmee akkoord gaan en tegen hun verkiezingsprogramma in gaan moet je daarop aanspreken.

deja | 25-03-12 | 22:09

@Reinaert
Klein foutje, een trouwambtenaar is een vrijwilliger, krijgt € 35,00 per trouwerij, is als zodanig niet in dienst v/d gemeenet en heeft wat mij betreft alle vrijheid om homo s te weigeren, nemen ze lekker een andere trouwambtenaar, no problem, we leven toch gvd niet in een communistisch land.
Homo s zijn snel geraakte typetjes, een verkeerd woord en die dikke van het COC begint weer te zeiken.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 22:09

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:07

Van die snotneuzen.

pius | 25-03-12 | 22:09

@pius | 25-03-12 | 22:05

Dan is God dus ten dode opgeschreven. Moet kunnen. Wegens gebrek aan smaak.

Reinaert | 25-03-12 | 22:08

@pius | 25-03-12 | 22:05

Van die allesreiniger of van die brandblussers?

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:07

@La Vie En Rose | 25-03-12 | 22:02

Bashen we? Ik moet zeggen dat ik de discussie - in de panelen dat is - nogal feitelijk vind. Het is wel eens erger. Véél erger zelfs ;-)

Reinaert | 25-03-12 | 22:07

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:04

God bestaat wel. En hij is supporter van Ajax.

pius | 25-03-12 | 22:05

@pius | 25-03-12 | 22:00

god bestaat niet.

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:04

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:56

Hooivorken en fakkels kunnen Europa nog redden, u en ik weten dat we beter kunnen emigreren.

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 22:03

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:45

Goed gezien. Euthanasie en abortus wil ik hier maar verder niet meenemen in mijn betoog want dan zijn we in no-time een paar uur verder vermoed ik. Laat ik het er maar op houden dat mijn standpunt op dat dossier "nogal" afwijkt van het SGP-standpunt.

Weigerambtenaren? Weg ermee. De SGP slaat de plank faliekant mis als ze denkt ambtenaren het recht te kunnen geven de wet niet uit te voeren. Homo's hebben het recht om te trouwen - en dat recht ondersteun ik van harte - dus wie is een ambtenaar om daar een andere mening over toegedaan te zijn? Dat 'ie er privé anders over denkt: mag. Maar in de tijd van de baas voer je het beleid van de baas uit. Zo simpel is dat. En anders: andere baan zoeken.

Religiekritiek verbieden? Hellend vlak, glad ijs. De SGP snijdt natuurlijk in haar eigen vlees wanneer die kritiek in een juridisch kader ondergebracht zou worden. Wat voor de Islam geldt dat geldt immers op dat moment ook voor de SGP. Ik vermoed dat de SGP de hele Islam wel zou willen verbieden maar dat zou suïcide zijn. Eigenbelang dusch.

En dan hebben we het nog niet gehad over klein bier zoals koopzondagen. Ik heb mijn mening daaromtrent vanmorgen al geventileerd: van mij hoeft dat allemaal niet zo nodig. Ik vind zo'n stille zondag eigenlijk wel prettig maar ik kan me wel voorstellen dat anderen daar anders over denken.

Per saldo: ik vind de SGP niet "eng". Wel rigide, maar dat was al. En ik vind de SGP ook niet veeleisend op dit moment, al zit ik natuurlijk niet in die welbekende achterkamertjes dus ik weet ook niet van de hoed en de rand.

Ik lul maar wat, eigenlijk. En gelukkig mag dat nog net in dit land.

Reinaert | 25-03-12 | 22:03

Oh, We gaan weer lekker de SGP met 2! zetels in de Tweede Kamer bashen. Die steunden dit kabinet toch al op punten waar zij het mee eens zijn?

Ow ja, wat vreselijk voor al die niet gelovigen die in de biblebelt of een ander christelijk gereformeerd dorp wonen of zijn gaan wonen dat ze op zondag geen boodschappen kunnen halen. Nou dat konden ze tijdens de kabinetten Balkenende ook niet en daarvoor ook niet.

Jaja, ze hebben hele enge standpunten over vrouwen, abortus en euthanasie.

Aan dat standpunt over vrouwen kunnen we niets veranderen. Maar ZIJ kunnen niets veranderen aan de huidige abortus- en euthanasiewet.

En verder stemden ze altijd mee of tegen wetsvoorstellen en steunen moties wel of niet volgens hun eigen uitgangspunten. Nooit gehoord dat de VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en het CDA die twee stemmen weigerden vanwege bovengenoemde punten.

We zullen het wel zien.

Met een ander kabinet krijgen andere 'gelovigen' - die ook nogal problemen hebben met dezelfde punten als de SGP - vrij spel.

Daar zit ik niet op te wachten. En ik ben niet de enige.

La Vie En Rose | 25-03-12 | 22:02

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:56

Ga je verhuizen dan? ;)

pius | 25-03-12 | 22:00

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 21:56

God natuurlijk. Wie dacht jij dan?

pius | 25-03-12 | 22:00

@Bart_Bart | 25-03-12 | 21:31 |

Ik ben weinig hoopvol. Diep, diep van binnen weet ik dat alles wat belangrijk is eigenlijk al verkwanseld is. Dat die charlatans in Den Haag ons al met huid en haar verkocht hebben. Ik blijf tegen beter weten in hopen dat anderen dit ook gaan beseffen en dat het tij nog te keren is. Een ding weet ik wel zeker, mijn kinderen zullen nooit onder het nu vormende juk van de EU leven.

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:56

@pius | 25-03-12 | 21:52

Wie wel dan?

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 21:56

@Reinaert 21.47
Denk ook dat ik toch maar voor het Vaticaan ga die jongens hebben wel het concept voor het bordeel uitgevonden.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 21:56

Nee, dan was de vorige regering met de CU een veel beter alternatief. Vooral Rouvoet met zijn schaamhaarpolitie en embryoselectie-verbod was een hoogvlieger.
Toch knap hoe christelijke splinterpartijen zo´n stempel kunnen drukken op opeenvolgende kabinetten.

spanarchist | 25-03-12 | 21:54

SGP is een uitstekende partij.

websenior | 25-03-12 | 21:53

@neemjemoederindemali | 25-03-12 | 21:46

Helaas niet. Die is niet in staat zoveel onrechtvaardigheid te veroorzaken.

Dat kan er maar 1.

pius | 25-03-12 | 21:52

Misschien is het fokken van minimaal 10 kids per gezin het enige wapen tegen de golf aan jurken en haatbaarden. Terug naar de jaron 30! *feespalm*

Stroopdoos | 25-03-12 | 21:51

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:45

Volgens mij zijn er nog steeds gemeentes waar een *kuch* vloekverbod in de APV staat.

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 21:49

@Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 21:46

De heren laten het zich wel goed gaan daar in dat Vaticaan.

Een heel verschil met de toch vaak wat ascetische SGP'ers.

Reinaert | 25-03-12 | 21:47

Was Bas van der Vlies er nog maar bij, die zou het hele zooitje namens De Heer een half paard en een mand vissen in d'r nest laten gooien.

stemvee | 25-03-12 | 21:47

@pius | 25-03-12 | 21:42

Welke "lieve heer" heeft u het over? Heer Olivier?

neemjemoederindemali | 25-03-12 | 21:46

@Reineaert 21.39
Lijkt me ook wel wat, mooie omgeving, historie, lekker eten en drinken, centen zat alleen dat een katholiek je onder je jurk grijpt is weer minder, goed oppassen dus.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 21:46

Ik vind de 'eisen' van de SGP trouwens passend bescheiden.
.
Wegnemen van het taboe om euthanasie en abortus te bespreken is niet hetzelfde als Rutte 1 dwingen wetgeving aan te nemen euthanasie en abortus te verbieden.
.
Weigerambtenaren nog iets langer het hand boven het hoofd houden is niet hetzelfde als Rutte 1 dwingen wetgeving aan te nemen het homohuwelijk te verbieden.
.
Vragen om een beetje respect voor hun zienswijze is niet hetzelfde als Rutte 1 dwingen wetgeving aan te nemen om kritiek op gelovigen te verbieden.
.
Dat laatste punt is trouwens bijzonder liberaal van de SGP daar een groot aantal partijen wel graag Islamkritiek wil verbieden. In die lijn van redeneren had de SGP bijvoorbeeld voor een algeheel verbod op religiekritiek kunnen ijveren.
.
Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Elk jaar dat PvdA, GL, SP, CU, en D66 niet in een regering kunnen plaatsnemen is een jaar minder 'weg met ons', 'hier met uw geld, en 'u bent onfatsoenlijk als u het niet met ons eens bent', een verademing dus...

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:45

de Bree | 25-03-12 | 21:36 |
Hilde Bakker van MOVISIE demantelderliefde, heeft een ander "onderzoeks" resultaat, maar de vraag is ook wat die onderzoeken waard zijn tegenwoordig.

Gifkikker | 25-03-12 | 21:44

Mensen, is het u ook opgevallen dat de SGP alleen maar met VERBOT bezig is?

schapentaxi | 25-03-12 | 21:44

@Bart_Bart | 25-03-12 | 21:31

Helaas steunt onze lieve heer maar 1 club op deze hele aardkloot.

En dat weet jij welke ik bedoel.

pius | 25-03-12 | 21:42

@Vanbleautenbil | 25-03-12 | 21:39

Mede mogelijk gemaakt door het gedrocht dat EU heet.

Ere wie ere toekomt!

Reinaert | 25-03-12 | 21:41

Fijn dat dit Conservatief-populistisch kabinet eindelijk de signatuur krijgt die het compleet maakt.

pius | 25-03-12 | 21:40

Een heel volk voorgelogen, verkocht, uitgezogen, verraden en verneukt. En dan is de regeertermijn nog maar op de helft. Rutte en zijn kartelleden kunnen trots zijn op zichzelf, het is knap werk.

Vanbleautenbil | 25-03-12 | 21:39

@Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 21:29

Moet je eens in het Vaticaan gaan kijken. Daar lopen de jongens in jurken en bedrijven ze de heerenliefde. Over het jaar nul gesproken!

Met een lekker miswijntje en een wierookje na afloop. Dat dan weer wel.

Reinaert | 25-03-12 | 21:39

Gifkikker | 25-03-12 | 21:29
Cijfers over incest zijn bekend. Een op de zeven vrouwen heeft voor haar 16e levensjaar ervaring met incest of seksueel misbruik, constateerde dr. M. Draijer in 1990 na een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onder 1054 vrouwen

Seksueel misbruik komt in alle kringen even vaak voor, constateerde ze. Zij logenstrafte hiermee de gedachte dat incest in de gereformeerde gezindte vaker of minder vaak zou voorkomen dan elders. Dat ook de aard van het misbruik niet minder is dan in niet-kerkelijke kringen, bewijst het onderzoek dat drie studentes onder 141 vrouwelijke incestslachtoffers in reformatorische en evangelische kringen deden.

de Bree | 25-03-12 | 21:36

Niemand heeft Mark en Maxime gevraagd om Greet er met de pruik bij te slepen. Nu zijn de rapen gaar en moet er met orthodoxe waanzinnigen gepraat worden.

MP, hulde voor uw faalbeleid. U, en niemand anders bent er voor verantwoordelijk dat we de middeleeuwen weer inzwieren

schapentaxi | 25-03-12 | 21:35

@Gifkikker | 25-03-12 | 21:29

U overdrijft. Ja, het komt voor, da's waar, maar het komt ook steeds minder vaak voor, dat scheelt. Oude koeien uit de sloot halen helpt niet.

Er zijn ook hele volksstammen die hun dochters uithuwelijken, en dan nog bij voorkeur aan een familielid - en de desbetreffende stamleden zijn géén lid van de SGP heb ik uit betrouwbare bron mogen vernemen.

Reinaert | 25-03-12 | 21:35

Wij wonen op de Biblebelt en hebben heerlijk achter in de tuin met een boekje en een pilsje in de zon gezeten. Geen lawaai te horen.
Heerlijk!! Waar kan dat nog in ons overvolle land.

Mantisomantis | 25-03-12 | 21:34

Jeu! Gristendictatuur.. *politiek asiel aanvragen gaat*

Stroopdoos | 25-03-12 | 21:33

@Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:24
De enige kans daarop is als de PVV en SP 76 zetels of meer zouden halen.

Waarschijnlijker is dat het nog verder uit de hand moet gaan lopen, voordat de VVD, CDA, D66/GL en/of PvdA dit uit de hand gelopen grapje een halt willen toeroepen.

Dit als de trainer van Real Madrid die al veertien thuiswedstrijden op rij verloren heeft, maar nog steeds niet ontslagen wordt. Omdat de president hem aangesteld heeft, en nog steeds hoopt op een ommekeer, ander loopt zijn imago schade op.

We moeten dus nog heel veel wedstrijden verliezen, vrees ik.

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:31

@smoelwerk | 25-03-12 | 21:27

Spijt me, Smoeltje
Dat ik maar één keer je plusje kan aanklikken.

Wat is de overtreffende trap van "eens"?
Eensts?

Enfin.
Hier aan boord zitten we allemaal instemmend te knikken.

Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:31

Ik heb een bloedhekel aan grefofundo's, maar ik heb een nog grotere hekel aan die landverraders en charlatans (zie nu weer de uitverkoop van de postmarkt, met dank aan Kok en Wallage)van de PvdA. Dus Don van de Kwaai kom er maar in. Hoe kan ik het naar je zin maken. 5 keer per jaar EO-jongerendag, sluiting van de winkels op zondag, stoppen met razzia op ambtenaren met gewetensbezwaren. Prima, mijn zegen heb je.

ad melkert | 25-03-12 | 21:30

Wel een leuke jongensclub die SGP, allemaal hetzelfde grijze pak aan, geen hysterische zeikwijven , gewoon jongens onder elkaar biertje er bij en standpunten uit het jaar 0, lijkt me wel wat.

Uw Verzekeringsadvis | 25-03-12 | 21:29

de Bree | 25-03-12 | 21:24
U vergeet wat ze met hun dochters uitvreten..

Gifkikker | 25-03-12 | 21:29

@de Bree | 25-03-12 | 21:24

LOL. Klein leed. Maar ook dat kan verdoemd irritant zijn!

Voor het overige deel ik je mening over SGP'ers. Non-tuygh.

Reinaert | 25-03-12 | 21:28

Nou Rutte, je bent aan zet. Hoe ver kun je aan (durf je te gaan) met het verhoeren van de liberale principes? De ondraaglijk lijdende zieken, de cartoonisten die weleens een grapje over god maken, de hardwerkende middenstander die er graag voor kiest op zondag te werken (en op de slappe dinsdag uit te rusten), zij kijken allemaal naar je.

smoelwerk | 25-03-12 | 21:27

@goedverstaander | 25-03-12 | 21:13

Dit kabinet leeft ook nog bij de gratie van het CDA - waar de achterban zich ook met enige regelmaat roert en waar ook dissidenten in de fractie rondhuppelen. Ferrier, Koppejan, wie kent ze niet?

Het is niet alleen de PVV die een onbetrouwbare factor is - althans in mijn beleving - maar het CDA is dat ook wel degelijk. Alleen de VVD schijnt zich "happy" te voelen, in die kringen hoor je in elk geval niet veel rumoer.

De tijd zal het leren. Het zinkend schip dat we EU noemen moet je daarbij ook niet vergeten, dat kan de nagel aan de doodskist van dit kabinet worden.

Reinaert | 25-03-12 | 21:26

Hier op Flakkee ook veel SGP-ers.
Over het algemeen aardige mensen die hard werken. Zelden een uitkering, weinig criminaliteit. Maar op zondag bij de kerk anderhalve minuut de weg blokkeren !?*! Schandalig !

de Bree | 25-03-12 | 21:24

@goedverstaander | 25-03-12 | 21:05 |

Onacceptabel wat mij betreft, als dit kabinet valt moeten er nieuwe verkiezingen komen. Nederland moet zich heel snel weer volledig souverein gaan gedragen en ofwel de EU tot verregaande consessies op het gebied van immigratie, financieën, en democratie dwingen of gelijkgestemde partners zoeken waarmee we samen de EU en Euro verlaten.
.
De EU is wat mij betreft de grootste en meest urgente bedreiging voor onze vrijheid, welvaart, en vrede op dit moment. Als we niet snel handelen en deze bedreiging een halt toeroepen zijn we alles we alles wat we zijn, hebben en nog kunnen worden kwijt.

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:24

Het zou pas raar zijn als de SGP zijn steun zou geven aan dit kabinet zonder de eigen wensen aan te dragen, dan wel af te dwingen.

Overigens lees ik dat alles wat ze vragen het onaangeroerd laten van bestaande wet- en regelgeving is. Nogal bescheiden dus.

Elmauro | 25-03-12 | 21:23

@Chiant | 25-03-12 | 21:12

Wat je beschrijft herken ik niet en heb ik ook nog nooit mogen aanschouwen. En da's maar goed ook want ik zou ook wat minder Bijbelvaste teksten gedebiteerd hebben in een dergelijke situatie.

Zal ik mezelf eens flink te buiten gaan? Middeleeuwers! Doe ik niet vaak en doe ik niet zo snel want over het algemeen toon ik wel het nodige respcet voor Gristenen - vooral omdat het vaak toch wel verdoemd brave burgers zijn - maar in de gegeven situatie is het toch wel passend.

Ik woon dan ook niet in Putten, Nijkerk, Ermelo of omstreken. -Godzijdank- Gelukkig.

Reinaert | 25-03-12 | 21:20

@ azoturie | 25-03-12 | 21:17 |
U stond al bij Lobith? Of Gronau?

goedverstaander | 25-03-12 | 21:18

@Chiant | 25-03-12 | 21:12
En dit zijn waarschijnlijk nog de radicalen ook.

Die gristelijke religekkies in Nederland zijn gewelddadig, haatdragend en ze disproportioneel vaak crimineel en werkloos. En ze doen het slecht in het onderwijs. Bah!

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:18

@goedverstaander | 25-03-12 | 21:15
-
Pfhew! (*wist opgelucht zwetend voorhoofd*)

azoturie | 25-03-12 | 21:17

@kapotte_stofzuiger | 25-03-12 | 21:04
-
Leuk. Maar wij hebben Elten uiteindelijk toch maar weer teruggeven (1963, meen ik)
-

azoturie | 25-03-12 | 21:15

Lijkt me een redelijke prijs om te betalen.
En op gebieden als euthanasie en abortus is de praktijk toch altijd in handen van medische professionals die zich weinig aantrekken van de waan van de dag in de politiek.

de Bree | 25-03-12 | 21:15

@Superior Bastard | 25-03-12 | 21:12
Gelukkig zet je wel steeds veel inhoudelijkheid tegenover die "onzin".

Dat is verfrissend.

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:15

@ azoturie | 25-03-12 | 21:12 |
Maakt u zich geen zorgen.

Ik had u begrepen.

goedverstaander | 25-03-12 | 21:15

Kerk en staat gescheiden ? Bedankt Rutte.
Bedankt dat jij hun die ruimte heeft.

Wat een lamlul ben je ook.
Trek nu gewoon de stekker eruit, dit gaat hem niet meer worden.

beware_reageert | 25-03-12 | 21:13

@ Reinaert | 25-03-12 | 21:05 |
Het kabinet -inclusief gedoger- is zo zwak/sterk/labiel*) als de PVV als je het mij vraagt. Misschien is Brinkman een ééndagsvlieg en einzelgänger. Misschien de eerste van de tien nog te volgen negertjes.

Rutte 1 leeft. Nog. Nog wel. Maar het is een beetje helpers weg, zo lijkt het.

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

goedverstaander | 25-03-12 | 21:13

It's just business, nothin' personal...

Strangetown | 25-03-12 | 21:13

@Reinaert | 25-03-12 | 20:59
Mijn (atheïstische) vriend uit de buurt wilde enige tijd geleden de straat uit met zijn familie in de auto vanwege voorgenomen familiebezoek in het westen van het land.
De kerk was net uit en de families (op weg naar hun koetsen, diligences en tractoren) namen keurig volgens protocol geheel de openbare weg in beslag: Pa met strak smoel voorop, Moeder in zwart keurslijf met hoed en dito kousen op de tweede plaats en de kinderen in gelid op volgorde van geboorte als kuikens volg0nd.
Vriend wenste de openbare weg te kunnen gebruiken met zijn auto en claxonneerde éénmaal zeer beschaafd. Taal noch teecken. Vriend claxonneerde nog eens, ietwat aandringender. Kreeg daarop slechts verwijtende blikken van de aanvoerder van de hoeden- en rokkencolonne.
Ten einde raad deed mijn compaan zijn raam open en in plaats van te toeteren riep hij "*GA GODVERDOMME AAN DE KANT*".
Geshockeerd werden de oren van de jongste telgen afgedekt door de ouderen en de weg vrijgemaakt voor mijn vriend.

Chiant | 25-03-12 | 21:12

@goedverstaander | 25-03-12 | 21:02
-
Als u uw nick enigszins waar wilt maken, dan zou u uit mijn walgvolle wanhoopskreet hebben kunnen opmaken dat ik een voorstander ben van MODERNE samenlevingen...

azoturie | 25-03-12 | 21:12

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:07 | + 0
Nee, mij juist niet, ik heb wel door dat je onzin praat.

Superior Bastard | 25-03-12 | 21:12

@Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:11

:-)

henkvaningrid | 25-03-12 | 21:12

kan kan je wel gaan zeuren over de SGP, maar wat mij betreft toch veel respect voor deze partij, ook al ben ik het niet met al hun standpunten eens en ook niet met de onderbouwing (bible says so) van die standpunten.
- Met 2 (vaste, eeuwige 2)zeteltjes zo voor van je eigen, belangrijke (in hun ogen) punten door krijgen.
- De VVD met al hun zetels op de knieën brengen.
- Altijd netjes.
- De enige partij binnen het hele kabinet en de gedoogpartners die daadwerklijk opkomt voor hun eigen punten en voor hun eigen achterban.

swift1.6 | 25-03-12 | 21:11

@Osdorpertje | 25-03-12 | 21:09

Dat gold destijds ook voor bijvoorbeeld Kabinet Balkenende II bij D66 (OK, die hadden 6 zetels, én bewindspersonen). Hoor.

henkvaningrid | 25-03-12 | 21:11

@henkvaningrid | 25-03-12 | 21:08

Ach en wee, ongelukkige!

Doe het niet, wat ik u -bidden- raden mag!

Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:11

@vetkleppert | 25-03-12 | 21:01

Ik heb van die "bijbelbullshit" zoals jij het noemt eigenlijk helemaal niet zo veel meegekregen, en er in elk geval geen blijvende schade van opgelopen. Extreem religieus was het in elk geval allemaal niet, wellicht op een enkele leerling na die inderdaad in het verkeerde nest geboren was maar dan hebben we het over de uitzonderingen op de regel.

Eerlijkheidshalve moet ik er dan natuurlijk ook nog wel bij vermelden dat mijn school in en stad stond (en staat) en dat scheelt natuurlijk ook een slok op 'n borrel.

Reinaert | 25-03-12 | 21:11

0.6 procent van de kiezers vertegenwoordigen en toch de helft van het aantal zetels kunnen beheersen. Ik vindt het knap

Osdorpertje | 25-03-12 | 21:09

@Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:07

Misschien wel. Heb nog niet eerder SGP durven stemmen, maar begin het steeds meer te overwegen.

henkvaningrid | 25-03-12 | 21:08

@Superior Bastard | 25-03-12 | 21:03
Het was dan ook een "vrije" vertaling.

God, moet ik jou alles verduidelijken en uitleggen?

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:07

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:02 | + 0 -
Die " bijbeldingetjes" zijn de grondslag van de partij. Dat vloekt met open minded.

Superior Bastard | 25-03-12 | 21:07

@henkvaningrid | 25-03-12 | 21:04

Zit jij niet bij de verkeerde partij?

Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:07

@ Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:01 |
Zou zomaar kunnen, vlak de broeders uit Brussel niet uit. We zitten potdomme al met twee niet-democratisch gekozen handpoppen als regeringsleiders in de EU opgescheept.

Maar NL kan soeverein zijn als ze dat wil. Wat te denken van een pijlsnelle nieuwe kabinetsformatie zonder verkiezingen?

goedverstaander | 25-03-12 | 21:05

@ Parsons / 20:38
Daar had godt de Romeinen voor uitgevonden
Maar ja, dat was toen

Tobi | 25-03-12 | 21:05

@Chiant | 25-03-12 | 21:00

Adressen, namen en rugnummers graag!

(niet mijn wens, maar onze gereformeerde en wat geremde koksmaat komt ook uit die contreien en heeft het plan zich in de wereld omhoog te neuken...)

Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 21:05

@goedverstaander | 25-03-12 | 20:55

Dit kabinet is voor niemand een natte droom geweest vermoed ik. Niet voor de deelnemers, niet voor de gedoogpartner en ook niet voor de oppositie (want buitenspel).

Het was een optie, men heeft de gok genomen. En let wel: het kabinet leeft nog steeds. Alle ongeleide projectielen ten spijt. De vraag of het kabinet een lang leven beschoren zal zijn is echter een andere en ik zou eerlijk gezegd niet weten waar het schip al dan niet strandt.

Of ik er gelukkig mee ben? Niet echt. Een te smalle basis.

Reinaert | 25-03-12 | 21:05

Als Christenmens doet het me deugd dat de SGP met z'n lousy 2 zeteltjes toch maar mooi het zoutend zout weet te zijn. :-)

henkvaningrid | 25-03-12 | 21:04

Bart_Bart | 25-03-12 | 20:57 | +
Nonsens. De meest rechtse partij hier is nog te links voor de republikeienen.

Superior Bastard | 25-03-12 | 21:03

Onze schijndemocratie wordt belegerd door machtsgeile mentaal beperkten. Rutte doet het inderdaad niet slecht gezien de omstandigheden, maar een leider is hij niet. Misschien wordt hij het nog, maar dat zal zeker niet dankzij een stel godsvruchtige perverse mafkezen zijn.

Geloof en politiek zouden niks met elkaar te maken moeten hebben. Maar ook wat dat betreft hebben we hier een gedoogbeleid.

koolteer | 25-03-12 | 21:03

@Superior Bastard | 25-03-12 | 20:56
Analyseer jij maar eens het stemgedrag van alle politieke partijen over de laatste tien jaar.

Ik heb je de uitkomst al gegeven, maar die wil je kennelijk niet bevatten.

Als partij bij uitstek kijkt de SGP zoveel mogelijk naar de inhoud van voorstellen en het minst naar de peilingen. Behalve als het over die Bijbeldingetjes als koopzondagen gaat.

De andere politieke partijen zijn het vaak bij voorbaat al oneens met een partij, alleen omdat het de 'concurrent' is.

Maargoed, laten we de 'big picture' blijven zien. De kwaliteit waarborgen of verbeteren van de veiligheid, zorg, het onderwijs en de sociale voorzieningen is toch iets belangrijker dan die Bijbeldingetjes.

Of vind jij van niet?

Bart_Bart | 25-03-12 | 21:02

@ azoturie | 25-03-12 | 20:59 |
Hoor ik u over een gemiste kans mijmeren?

Zo iets voor de helft van de vorige eeuw?
(/inkopmodus)

goedverstaander | 25-03-12 | 21:02

@Reinaert | 25-03-12 | 20:54
Wat dat onderwijs betreft: ik ben ook naar een prima christelijke school geweest, en ik ben blij dat ik die bijbelbullshit een beetje mee heb gekregen.
Maar ik vind dat juist kinderen uit religieuze vacuums de kans moeten krijgen hun hersens productief te leren gebruiken. Dat ze recht hebben op een diversiteit van ideeen om er tzt zelf uit te kunnen kiezen.
Vooral nu er ook nog eens islam bij is gekomen.
En ik weet dat veel mensen hun kinderen naar gristelijke scholen sturen om aan een overmaat multicul te ontsnappen, maar dat zullen we naar mijn idee moeten opofferen om kinderen uit extreem religieuze omgevingen even een schoolweek vrij te geven van religie.
Doe die religie maar in je vrije tijd. Dat is in veel gevallen al regelrechte kindermishandeling.

vetkleppert | 25-03-12 | 21:01

@goedverstaander | 25-03-12 | 20:55 |

Ik vermoed dat 'ze' helemaal niet gekozen hebben om verder te gaan, maar dat de EU druk uitoefent om door te gaan. Alles om verkiezingen te voorkomen. Die charlatans weten dondersgoed dat verkiezingen in Nederland over juist de EU en de Euro zullen gaan en extreem schadelijk zullen zijn voor de 'goede zaek'.

Parel van het Zuiden | 25-03-12 | 21:01

Je kan veel over de SGP zeggen, maar politiek deugen ze wel degelijk. Een getuigenispartij, een partij die stáát waarvoor ze staat: kom daar dezer dagen nog eens om.

henkvaningrid | 25-03-12 | 21:01

@vetkleppert | 25-03-12 | 20:54
Daar hebben die refro-meisjes jou niet voor nodig hoor. Dat regelt hun ultra-restrictieve opvoeding vanzelf. Ga in de biblebelt maar eens kijken wat daar zoal gebeurt na het keetzuipen. Er wordt daar meer buiten de huwelijkse en kerkelijke voorwaarden geneuqt dan op de 020-Wallen in zijn topdagen.
Maar op tijd weer thuis met de rok in plooi, dat dan weer wel.

Chiant | 25-03-12 | 21:00

Een modern Noordwesteuropees land, gegijzeld door grefo mannenbroeders en islamo haatbaarden - en zo dobberemn wij langzaam maar zeker richting tweede wereldland en late middeeeuwen.
-
Maar ja , wat wil je ook in een land waar wij er vijftig jaar over doen om een stukje snelweg af te maken en waar wij nog geen trein op tijd kunnen laten rijden?
-
Kunnen wij ons alsjeblieft morgen tot aanhangsel van het Bundesland Nordrhein Westfalen verklaren?
-
Ze willen ons er waarschijnlijk niet bij hebben, maar wij kunnen het altijd proberen -wij moeten per slot iedere kans aangrijpen om bij de moderne wereld te mogen horen.

azoturie | 25-03-12 | 20:59

@Chiant | 25-03-12 | 20:49

Heftig. Zoiets is mij nog nooit overkomen. En dan moet je weten dat ik op de flanken van de Veluwe resideer, daar waar de kerkklokken 's zondags vrolijk beieren. Drie kerken in een dorp met ruwweg vierduizend zielen.

Overigens zitten die kerken niet zo heel erg vol. Dat scheelt.

Reinaert | 25-03-12 | 20:59

Het blijft fascinerend om te zien hoe partijen met het woord "vrijheid" in hun naam probleemloos zaken verbieden ofwel op de knietjes gaan voor enge kluppies die de heilige St.Magniet aanbidden.

Mijn waardering voor Mark R. was groot, hij is volgens mij nog de minst beroerde MP sinds mensheugenis. Als hij zijn ziel aan deze ondemocratische griezels verkoopt dan ...

Ja.
Wat dan.

Het komt er in het kort op neer dan je wordt geneukt of genaaid. Zonder K-Y Jelly.
Kies maar.

En zoenen zit er so wie so niet in.

Kapitein Sjaak Mus | 25-03-12 | 20:58

ik wil gewoon soep kopen op een zondag

herman staduki | 25-03-12 | 20:57

Jammer dat de brainwash van de afgelopen vijftig jaar zo goed gelukt is, zelfs bij het dwarse Geen Stijl volkje. Godsdienst is eng, opium voor het volk, en bovendien maakt de grofste, lachwekkendste demonisering van je eigen erfgoed je grappen over jihadisten minder suspect, al zijn je grappen ovrer de ggristenen volkomen zonder risico

Je weet natuurlijk in je heart of hearts óok wel wat je zou kiezen als je in nood was - een moskee of een klooster, een jood of een palestijn - maar dat geeft niet. Alle geloven zijn hetzelfde, allemaal even slecht en tiranniek, en zondagssluiting komt een gezonde zuipschuit ongelukkig uit, dus fuk dem all

Stoer hoor, een meisje dat zo tekeer durft te gaan tegen gggristenen. Goh. We zien wel dat ze de boys geen duimbreed toegeeft - complimenten hoor!

J. van Gaal8771 | 25-03-12 | 20:57

Als we ons politieke spectrum 'vrij' zouden vertalen naar de US, hadden de SGP, VVD, deel van de PVV en een groot deel van het CDA bij de republikeinen gezeten.

Ik bedoel maar.

Bart_Bart | 25-03-12 | 20:57

Bart_Bart | 25-03-12 | 20:54 | + 0 -
Zelden zo'n dom comment gelezen. En mind you, het woord dom zal ik niet snel in de mond nemen.

Superior Bastard | 25-03-12 | 20:56

@vetkleppert | 25-03-12 | 20:54

Klopt. Hier in de buurt zeggen we altijd: Hoe langer de rok, hoe natter het hok.

Supermatthijs | 25-03-12 | 20:55

@ Reinaert | 25-03-12 | 20:42 |
Geen slechte analyse.

Edoch. De keuze om met een hoogst minimale 76-zetelcoalitie (inclusief gedoogsteun) dit land te 'redden' is al in 2010 genomen, met alle gevaren van dien. Tot deze week hebben alle ongeleide projectielen in de PVV die miniem meerderheid niet kunnen afbreken. Maar nu met de desertie van The Brink is het anders. Oké, ze besluiten nu door te gaan.

Maar nu zien Rutte c.s. zich overgeleverd aan een splintertje dat op de wip zit. Gegokt. En verloren? Als je het mij vraagt wel.

goedverstaander | 25-03-12 | 20:55

@vetkleppert | 25-03-12 | 20:35

Religie hoort inderdaad niet in de openbare ruimte thuis. Verbieden is echter ook geen optie, het staat iedereen vrij om te geloven wat 'ie (m/v) wil geloven. Zolang een ander er geen last van heeft: be my guest.

Religie uit het onderwijs en met name de politiek slopen: dat wordt in dit traditioneel verzuilde land nog een hele klus. In het geval van het onderwijs zie ik het nog wel eens gebeuren, al moet ik daar (als ervaringsdeskundige) meteen aan toevoegen dat Gristelijke scholen vaak niet de allerslechtste zijn. Niet met een kabinet dat door een partij als de SGP gedoogd moet worden natuurlijk, dat moge duidelijk zijn, maar dat mag de pret niet drukken.

Religie en politiek ga je in dit land waarschijnlijk nooit en te nimmer scheiden. Da's traditie en tradities breek je niet zo snel. Met de kanttekening dat de ontkerkelijking z'n vruchten natuurlijk ook allang heeft afgeworpen en dat alleen maar zal blijven doen.

We geloven. Sommigen althans. Maar niet al te fanatiek. Gelukkig.

Reinaert | 25-03-12 | 20:54

Ik krijg spontaan weer zin om een jong onschuldig grefomeisje ontzettend aan de sex & drugs & alcohol te helpen. Dat heb ik altijd als gelovigen mij hun hobbies proberen op te dringen. En Godt weet hoe gevoelig die wereldvreemd opgevoede types daarvoor zijn.

vetkleppert | 25-03-12 | 20:54

Ik heb het al eerder gezegd, ondanks al die Bijbeldingetjes, die overigens geen miljarden kosten, is de SGP het meest 'open-minded' van het hele politieke spectrum.

Ironisch genoeg is de SGP, of all parties, de minst dogmatische partij van allemaal.

Bart_Bart | 25-03-12 | 20:54

Ik begrijp het werkelijk waar niet: Dat je, vanuit je geloof, tegen abortus bent en euthenasie dat kan ik volledig begrijpen. Als jij er van overtuigd bent dat alleen God leven mag nemen (Omdat Hij dat dan ook gegeven heeft) dan mag dat en dan ga ik ervan uit dat als jij ligt te crepeëren van de kanker dat je niet wilt dat je uit je lijden verlost wordt totdat God de tijd juist acht. Die vrijheid moet je iemand geven maar hoe haal je het in je hoofd om zoiets ook aan anderen op te leggen? Abortus idem dito, zondagsrust hetzelfde. Niemand die een streng gereformeerde dwingt op op zondag boodschappen te doen maar waarom moet je dit ook opleggen aan niet-gereformeerden? Welke winst haal je dan als gelovige? Vragen vragen... Die moet ik misschien maar eens stellen op een gereformeerd forum..... :-)

Ales | 25-03-12 | 20:53

En er is toch niemand die gelooft dat er geen afspraken gemaakt zijn tussen Rutte en de SGP. Na door Geert in gijzeling te zijn geweest nu door van der Staaij.

Supermatthijs | 25-03-12 | 20:50

GSpot | 25-03-12 | 20:45 | + 1 -
Waarom nou " wilT"?

Superior Bastard | 25-03-12 | 20:49

Hedenochtend. Woonlocatie familie Chiant.
Passant: "Het is een grote *schande* dat u op zondag in de tuin werkt!!!1!"
Chiant: "Liberaal als ik ben zal ik u niet beletten om op zondag naar de kerk te gaan, als u mij niet belet om op zondag in de tuin te werken".
Je leert ermee omgaan, die geloofsfanaten. Overtuigen doe je ze echter niet. Nooit.

Chiant | 25-03-12 | 20:49

Mijn grootste ergernis van het Nederlandse christelijke geloof is het adagium van geweldloosheid. Want het is suïcidaal, soms isolationistisch, resulterend inhumaan, komt voort uit paranoïde ideën, is irreëel en vooral ahistorisch.

HonderdEnEen | 25-03-12 | 20:48

Parsons | 25-03-12 | 20:38 | + 2 -
Dan beter 11 moslims in een VW ttransporter uit 1989?

Superior Bastard | 25-03-12 | 20:48

Wat een kudtland zijn we geworden. De liberalen worden omsingeld door 2 christenen en de SP is de grootste partij. En Diederick Snotjong schreeuwt al dat hij niet met CDA en VVD in de regering wilt terwijl er niets eens zicht is op nieuwe verkiezing.

GSpot | 25-03-12 | 20:45

Waarom kunnen gelovigen niet gewoon lekker zelf hun uiterste best doen het hun onzichtbare vriendje naar de zin te maken? Waarom moet die idioterie ook dwingend worden opgelegd aan ons, de "heidenen"?
Ga lekker op zondag een potje mentaal masturberen met je here als je het niet laten kan, maar laat normale mensen met rust!

vetkleppert | 25-03-12 | 20:45

We hebben al een ONGEKOZEN staatshoofd uit het huis van de nep-oranjes. De echte Oranjes zijn in 1704 uitgestorven. Moeten we ons nu ook nog onderwerpen aan idioten uit Zeeland, de Veluwe of Staphorst? Het CDA is bovendien een criminele organisatie aangezien ze banden hebben met de nazi r.k-kerk waar jongetjes gecastreerd worden als meneer pastoor ze eerst misbruikt heeft.

wim3 | 25-03-12 | 20:45

Dus na de PVV die hele groepen weg zet krijgen we nu de SGP die iedereen behalve hun eigen groep weg zet. Bedankt Rutte.

Supermatthijs | 25-03-12 | 20:43

Lekker topic voor de late Zondagavond en sluit ook mooi aan op Bassiehof van hedenmorgen waar dit "probleempje" ook al zijdelings de revue heeft gepasseerd.

De SGP is door Hero B. in de positie van extraspeciale gedoogpartner gebracht en wil daarvoor natuurlijk wel het nodige wisselgeld terugzien. Heel logisch allemaal want maakt deel uit van het politieke circus.

Wat je ook van de SGP-beginselen vindt: ja, die zijn rigide. Maar dat zijn ze al jaren. Draaikonterij kun je ze niet verwijten, net zo min als je ze achterkamertjespolitiek mag verwijten, de standpunten zijn immers klip en klaar en daar wordt niet aan getornd.

Integriteitsproblemen? Niet bij de SGP. Als enige partij in dit land.

Dat de SGP nu mee gaat in de vaart der volkeren en ook af en toe apart genomen wordt in een achterkamertje mag je vooral de zittende coalitie verwijten. Het is de keuze van Rutte, Minime Verhagen en Blonde Greet om op deze manier verder te gaan.

Of het een verstandige keuze is? De tijd zal het leren. De alternatieven zijn nou ook niet bepaald aanlokkelijk als je 't mij vraagt.

Maar een unieke situatie is het. Dát dan weer wel.

Reinaert | 25-03-12 | 20:42

Het maakt ook niet uit wat er voor partijen aan de macht zijn. Met dat politiek gekronkel kun je bij een zogenaamd liberaal parlement toch weer achterlijke veranderingen krijgen.

Verhuizen wordt een steeds betere optie, ergens ver buiten de eu.

Idontgiveafunk | 25-03-12 | 20:42

Die Van der Staaij zet andersdenkenden dus weg als "heidenen" Die dude leeft qua gedachtegoed echt nog in pakweg 1810. "Heidenen", tssss....

brutus68 | 25-03-12 | 20:41

Parsons | 25-03-12 | 20:38
Als zij ons een winkelverbod op zondag opleggen.
Wil ik op zijn minst een snelwegverbod op zondag voor grevo's.
Eerlijk oversteken.

ZDEV | 25-03-12 | 20:41

Liever een kabinetscrisis met daaropvolgend een economische crisis, dan een verbod op euthanasie en abortus.
Als we dan toch geen geld meer hebben om verder te leven zijn genoemde opties dan nog altijd mogelijk.

kapotte_stofzuiger | 25-03-12 | 20:40

Die kudtvissen blijven altijd links rijden op zondag! Dat godt daar niets aan doet is een gotspe!

Parsons | 25-03-12 | 20:38

Ook als je niet gelooft moet je je de pestpokken vervelen op zondag en uitzichtloos doorlijden. Om andermans godje blij te maken.

vetkleppert | 25-03-12 | 20:37

Logisch gevolg van coalitiepolitiek en dientengevolge een indirect pleidooi voor het afschaffen van de democratie.

Superior Bastard | 25-03-12 | 20:35

Weg met religie. Uit het openbaar, uit het onderwijs en uit de politiek. De heer plezieren de je maar in je eigen tijd. En niet ten koste van anderen.

vetkleppert | 25-03-12 | 20:35

Pechthold redt Nederland van deze christen gekkies en ga gewoon akkoord met bezuinigenvoorstellen van CDA/VVD. Asjeblieft redt ons!

Ffiver | 25-03-12 | 20:34

Eerst eens dat PVV gespuis weg dan kan de SGP eens onderhanden genomen worden en met het cDA en VVD onder de arm vertrekken

kingorgasmo | 25-03-12 | 20:34

Rutte en de sprookjesboom...
Klinkt als mooie TV.

hoevenpe | 25-03-12 | 20:34

Voor wat hoort wat. Moet je als Rutte I maar zorgen dat je een meerderheidscoalitie hebt en houdt.

niet voor de hond | 25-03-12 | 20:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos