Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Uithuisplaatsing gevolg van leugens Jeugdzorg

kinderkidnap.jpg Afgelopen vrijdag ontstond er verontwaardiging over het razziafilmpje van Bureau Jeugdzorg in Culemborg. Want 'eenzijdig verhaal', 'te weinig info' en iets met 'onderbuik'. Soit, zeggen wij dan, zonder toelichting is het natuurlijk doodnormaal dat Jeugdzorg en politie een jonge tweeling van negen jaar oud een trauma bezorgt door hen met overmacht bij moeder Jelena en halfbroer Ilja weg te rukken. Om ons immer kritische lezerspubliek toch van wat duiding te kunnen voorzien, hebben we onszelf dagenlang in een kelder met een klein raampje opgesloten om grote stapels bruine dossiermappen over de zaak te bestuderen. Halfbroer Ilja heeft ons tientallen documenten, mails en audiobestanden toegestuurd, met het dringende verzoek alles te openbaren. Want het gaat al lang niet meer om de vechtscheiding tussen zijn moeder en stiefvader. Het gaat om de maniertjes & methoden die Bureau Jeugdzorg hanteert om haar zin door te drijven. Hoewel Ilja en zijn moeder ongetwijfeld ook niet foutloos zijn in deze schrijnende scheiding, verdient Ilja door het toezenden van zo veel informatie het voordeel van de twijfel. Het handelen van Jeugdzorg en vooral de verklaringen van derden maken verder duidelijk waarom. Na de lees verder: een horrorscenario waarin een moeder en haar zoon strijden tegen een mishandelende ex-man, maar vooral tegen de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Gelderland, en een kwaadaardige gezinsvoogd die bereid is om rapporten te vervalsen om een jonge tweeling bij hun moeder weg te kunnen halen. Vooraf: in audiobestanden zijn volledige namen te horen, zowel van het gezin als van betrokkenen. Wegens het eeuwige geheugen van het internet hebben we wel de namen van de (minderjarige) kinderen in dit topic veranderd in Anna en Nick. Inleiding Het gezin A. is van Russisch-Letse afkomst. Ilja (23) is de oudste zoon van moeder Jelena, zijn stiefvader Iwan is de vader van tweeling Anna en Nick (geb. 2003). Ze komen in 1999 naar Nederland. Tien jaar later, in juli 2009, scheiden Jelena en Iwan wegens vreemdgaan en fysiek misbruik door de vader. De kinderen blijven bij moeder. Dan begint de bizarre strijd om voogdij en omgang. Per september 2009 is er een voorlopige omgangsregeling. Iwan mag eens per week langskomen om zijn kinderen te zien. Hij wil ze meenemen naar het buitenland en komt een paar keer dronken aan de deur. In januari 2010 volgt per rechterlijke uitspraak een definitieve omgangsregeling: vader mag kinderen in weekenden mee naar huis nemen, zolang hij in Nederland woont. Hij verhuist echter naar België en neemt ze in maart toch mee daarheen. De kinderen komen volgens Ilja 'mishandeld, ondervoed en (in het geval van Nick) met allergische reacties' thuis. Moeder wil daarop de kinderen niet meer meegeven. In juni constateert een kinderpsycholoog dat de kinderen speltherapie nodig hebben (analyse in bezit GS). Een rechter oordeelt dat de Raad voor de Kinderbescherming moet uitzoeken wat het beste is voor de kinderen, en wat er in België is gebeurd. Hij schroeft de omgangsregeling terug: vader mag alleen op zaterdagen, en enkel in Nederland, zijn kinderen zien. Na 1 bezoek in juli 2010, alleen met Anna omdat Nick niet wil, stopt het al weer omdat Iwan blijft eisen dat de kinderen mee naar België mogen. Bovendien betaalt hij geen alimentatie meer, zoals hij zelf in een mail toegeeft: Eerst de kinderen, dan het geld. In augustus weigert de Raad voor de Kinderbescherming documentatie over de mishandelingen in te zien, waarop moeder Jelena in september namens Anna en Nick officieel aangifte doet van de mishandeling (in bezit van GS). Ondertussen probeert de Kinderbescherming de bezoekregeling opnieuw op te starten, ook al willen de kinderen volgens Ilja zelf niet. In november spreekt de kinderrechter een Ondertoezichtstelling (OTS) uit. Gezinsvoogd namens Bureau Jeugdzorg te Tiel wordt mevrouw R.K. OTS en Jeugdzorg In januari komt de aanbevolen speltherapie weer ter sprake. Die zou bij zorgpartner Entréa plaats moeten vinden. Jeugdzorg start in de tussentijd alvast weer met het organiseren van vader-kinderontmoetingen, bij hen op kantoor. De eerste keer gaat nog goed, de tweede keer is er geen tolk aanwezig om te voorkomen dat Iwan zijn kinderen tegen hun moeder op probeert te zetten en de derde keer loopt het bezoek uit de hand als Nick niet naar binnen wil en (volgens Ilja) aan zijn kleding door mevrouw K. de ontmoetingsruimte wordt ingetrokken. Een evaluatie van deze bezoeken wordt in maart voortijdig afgebroken omdat gezinsvoogd K. niet wil dat Ilja als tolk voor zijn matig Nederlands sprekende moeder optreedt, mede omdat Iwan dat ook niet wil hebben. Want Ilja 'weet te veel'. Daarop wil moeder een andere gezinsvoogd. Jeugdzorg reageert niet. Door dit gesteggel komt intake voor de speltherapie ook niet op gang: moeder werkt niet mee omdat zorginstelling Entréa de vader tegen haar zin in ook wil betrekken in het proces. Ilja en de gezinsvoogd kunnen ondertussen ook niet met elkaar overweg. Zelfverzonnen rapporten In september 2011 - en nu wordt het interessant - volgt op dit drama een eerste zogenaamde 'schriftelijke aanwijzing' van Bureau Jeugdzorg, waarin over uithuisplaatsing wordt gesproken. Er was sinds april bij herhaling voor gewaarschuwd dat zo'n (bindende) aanwijzing kon komen. Ondertekenaars: teamleider mevrouw Van S. en gezinsvoogd K.. Jeugdzorg spant de spieren en is niet geïnteresseerd in waarheidsvinding (een al vaker aangetoond feit, zie dit voorbeeld in VK). Jeugdzorg hamert enkel op de loyaliteitsconflicten en de ontwikkeling van de kinderen en eist dat beide ouders bij de kinderen betrokken zijn. De aangifte van kindermishandeling, de belangrijkste reden van het bij de vader weghouden van de kinderen, komt totaal niet ter sprake in de aanwijzing: Pagina 1, pagina 2. Om hun eigen dreigementen kracht bij de zetten, dient Bureau Jeugdzorg een verzoek tot verlenging van de OTS in. Daarin wordt informatie van de school van de tweeling uit het verband getrokken en bewust negatiever aangezet, iets dat Ilja verderop in deze tekst kan bewijzen met vandaag opgenomen audio: de school van Anna en Nick weerspreekt daarin een groot deel van het rapport van Jeugdzorg. Na een derde aanwijzing dient Jelena een klacht in tegen de manier waarop de gezinsvoogd en de teamleider zich opstellen. Lees die hier: Pagina 1, pagina 2. In december 2011 gaat Jelena volgens Ilja met een ambtenaar van gemeente Culemborg op gesprek bij Jeugdzorg te Tiel, waar wordt afgesproken dat de kinderen niet gedwongen zouden worden met hun vader om te gaan als ze dan niet willen, en dat er een nieuwe gezinsvoogd zou komen. Ook werd er afgesproken, maar dat werd volgens Ilja door Jeugdzorg niet op papier gezet, dat er geen nieuwe aanvraag tot Hulp aan Huis zou komen, omdat het niet nodig werd bevonden. De nieuwe gezinsvoogd wordt per januari mevrouw N. B., wier (offline gehaalde) LinkedIn weinig te raden liet over haar werkzaamheden qua uithuisplaatsingen, 'crisis' en 'interventie'. Klachtencommissie In februari volgt een definitieve uitspraak over de voorzieningen. De kinderen blijven bij moeder wonen en mogen voorlopig alleen onder begeleiding omgang hebben met hun vader. Jelena is op advies van haar advocaat toch akkoord gegaan met Hulp aan Huis, zodat er controle kan zijn op de thuissituatie van de kinderen. Ilja gaat in dezelfde maand namens zijn moeder naar de zitting van de klachtencommissie, waar de klachten van zijn moeder grotendeels genegeerd worden. De uiteindelijke uitspraak staat hier in zeven delen: Een. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Dan gaat het definitief mis. In maart stelt Jeugdzorg plots en eenzijdig gewijzigde eisen aan Hulp aan Huis: moeder moet contact tussen de kinderen en de vader stimuleren, terwijl zorgstichting Entrea daar in de originele zorgovereenkomst (in bezit van GS) niets over zegt. Ilja doet daarom alsnog aangifte van mishandelingen door zijn stiefvader Iwan bij hem, waardoor hij begin 2001 tijdelijk in een pleeggezin terecht kwam (aangifte en verschillende bewijzen in bezit GS). Het is zinloos. Op 23 maart, afgelopen vrijdag, staan Jeugdzorg en politie voor de deur omdat Jelena volgens Jeugdzorg nog altijd te weinig doet om mee te werken aan een omgangsregeling, de kinderen ziek gemeld zijn van school (verkoudheid, volgens Ilja) en Jeugdzorg vreest dat het gezin naar Letland wil vertrekken én omdat Jeugdzorg zich op haar beurt niets aantrekt van de aangiften van mishandeling of het weigeren van alimentatie door de vader en de kinderen per se weg wil halen. Om de werkwijze en *kuch* goede voorbereiding van Jeugdzorg te onderstrepen: Op vrijdagmiddag belt Jeugdzorg om 16:00 uur nog even op of iemand speelgoed, kleding en de medicijnen (!) van Nick wil komen brengen. Oh, en vóór 17:00 uur graag, daarna is het weekend. Luister zelf. Op maandagmiddag, als Ilja de gevraagde zaken wil gaan brengen, weigeren ze vervolgens bij Jeugdzorg de spullen aan te nemen, omdat de juiste gezinsvoogd niet aanwezig is om ze in ontvangst te nemen. Nick zit dus volgens Ilja zonder medicatie voor zijn astma en allergieën, en beide kinderen hebben geen schone eigen kleding. Belangrijkste bewijs tegen Jeugdzorg In een andere audiofile die vandaag door Ilja is gemaakt, is het bewijs van de manipulatie door Jeugdzorg te horen: de schoolleiding van de tweeling ONTKENT wat Jeugdzorg in haar eerder genoemde rapport had gezet. Sterker nog, de school moest via ouders die vrijdag het topic op GeenStijl gezien hebben, vernemen dat de kinderen überhaupt uit huis waren gehaald: "Dit was voor ons ook nieuw, wij hebben niets van tevoren te horen gekregen", is in de audio te horen. Ook te horen: "Er staan dingen in het dossier van Jeugdzorg die wij niet letterlijk zo gezegd hebben. Wij hebben géén contact gehad met Jeugdzorg." En: "Wat wij jammer vinden: [Anna] heeft ook een enorme groei laten zien. En dat stukje staat er niet in." Of wat te denken van: "Ze krijgen altijd genoeg eten, zien er altijd supermooi uit, zijn goed verzorgd. Dat staat er niet in." Ook niet in het rapport, is hoe de tweeling zich gedraagt in weken dat er een ontmoeting met hun vader gepland staat: boos, agressief en/of angstig. Wat er wél in staat, zijn dik aangezette, uit hun verband getrokken negatieve opmerkingen. En dát zijn de leugens die uiteindelijk via de kinderrechter in de beschikking voor uithuisplaatsing terecht zijn gekomen. Conclusie Of de documenten in ons bezit het eerlijke, complete verhaal van Ilja en zijn moeder vertellen? Geen idee, en Jeugdzorg doet geen uitspraken over lopende zaken. We weten alleen wat we hebben gekregen. Feit is wel dat Ilja ook informatie heeft toegezonden die niet per se gunstig is voor hun zaak, zelfs in het audiogesprek met de schoolleiding van de tweeling. Dat laat een gebalanceerd beeld zien en horen, en geeft hem het voordeel van de twijfel. Bovendien bewijzen de geluidsbestanden dat Ilja en Jelena in een parallel universum terecht gekomen zijn waar Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en andere zorginstellingen hun macht en bevoegdheden aanwenden om de regels naar hun hand te zetten om hun eigen gelijk te halen. Dankzij de opnames van de klachtencommissie en de uitspraken van de schoolleiding van Anna en Nick, is deze manier van handelen van Jeugdzorg voor iedereen zelf te horen. Dus terwijl de advocaat van Jelena een kort geding voorbereidt tegen de uithuisplaatsing door Jeugdzorg, gaat Ilja zelf ook door met de strijd. Door wat hij zelf als laatste mogelijkheid zag om zijn gelijk te halen tegen deze burgerslopende 'zorginstellingen', en nadat hij zelf bewijsmateriaal had verzameld: de media opzoeken. Bij dezen. Oordeel zelf.

Reaguursels

Inloggen

Wat fijn dat jullie dit zo goed uitgezocht hebben. Wij hebben een dito verhaal. Ik mocht wel voor 3 stiefkinderen zorgen, maar niet voor mijn eigen zoon.

Naar de rechter gaan helpt niet; als ouders, met of zonder advocaat, ben je bijvoorbaat veroordeeld.
Je gaat er totaal aan onderdoor. Wij kregen ruim 10 rechtzaken in 1 jaar..... Uiteindelijk wel gewonnen, maar nu weer nieuwe problemen erbij.

Mijn licht-autistische zoon van 13jaar werd door half Nederland gesleurd, desnoods met politie. Hij is gelukkig weer terug en krijgt nu trauma-verwerking. :(

Door dit alles willen de kinderen van mijn partner niet meer komen en nu zegt dezelfde jeugdzorg: we kunnen ze niet dwingen....

Het is pure willekeur en eigen belang. En dat allemaal onder de mom van 'belang van het kind'.
Inderdaad zijn het vaak jonge grietjes die niet weten waar ze mee bezig zijn en de boel compleet naar hun hand zetten.

bonusMoeder | 29-03-12 | 16:45

overVecht | 26-03-12 | 21:07 (en andere)
- 5 maal collegae met een burn-out en overspanning zien vertrekken.

Wat vreselijk voor je.

- 3 maal met een mes gestoken

Lijkt me niet zoveel als je dagelijks dit soort 'grapjes' met mensen en hun kinderen uithaalt.
Dat ligt nu eenmaal bij veel mensen erg gevoelig.
Zeker als je daarbij ook nog voor 'tering tokkietuig' wordt uitgemaakt.

- 1 maal ontslag genomen... en dat was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb......

Dat heb je zeker niet gedaan omdat je medelijden met de mensen en hun kinderen had.
Gelukkig geef je nog even nader uitleg.

"Ik kots op bureaujeugdzorg.... maar aan de andere kant zijn er ook teveel tering tokkie gezinnen die doorgaan tot het eind mbt het gelijk te halen!"

Dat hebben we in het filmpje gezien ja.
'tering tokkie gezinnen' die doorgaan met tot het uiterste hun gelijk te halen.
En dat terwijl het slechts om hun kinderen gaat!
en je gaat nog even verder:

"Naast dat de jeugd niet deugd deugen de ouders én de jeugd zelf nog minder.."

Het zal je maar gezegd worden door zo'n teringambtenaar van jeugdzorg.
De 'jeugd' deugt zelfs nog minder dan de 'jeugd'.
Blinde haat heeft zijn logica volledig vertroebeld.
En dat werkt dan voor JEUGDZORG. Hij zou ze het liefst allemaal naar vernietigingskampen sturen als je het mij vraagt.
En wat je aanbod over een dagje meelopen betreft (ontslag genomen?). We hebben allemaal net een dagje meegelopen en het beeld dat bij mij is achtergebleven van de medewerkers van 'jeugdzorg' is precies het beeld dat jij hier over weet te brengen.

Fiat Lux | 28-03-12 | 14:41

Ik heb in mijn jeugd ook te maken met Jeugdzorg en dit is allemaal heel herkenbaar. Het verzinnen van gebeurtenissen, verdraaien van citaten en enorm overdrijven van feiten.

Keer ruzie gehad op school = "ernstig agressieprobleem" etc

omdatappel | 28-03-12 | 01:52

jipix le gaulois | 27-03-12 | 12:55 |

Als 'slachtoffer' ja. Ik weet dat er veel mensen zijn die altijd wat te kankeren hebben over dit soort zaken, zeker als zogenaamd slachtoffer, ouders én kinderen. Mensen die zich altijd onterecht behandeld voelen etc. Maar nu terugkijkend kan ik precies zeggen wat er goed en fout is gegaan. Het probleem is dat dit soort dingen een kind zo kunnen beschadigen dat het zijn leven lang daar last van heeft. In deze sector mogen niet zulke fouten worden gemaakt.

En een gezinsvoogd is wel heel wat anders dan een gedragswetenschapper. Een gedragswetenschapper hoeft geen beslissingen te maken over een kind, heeft een totaal andere verantwoordelijkheid. Vaak zie je zo'n persoon ook maar één keer. Een voogd is zo lang als de OTS duurt verantwoordelijk, en als de ouders uit de ouderlijke macht worden gezet hebben ze helemaal alle touwtjes in handen.

mssjinx | 27-03-12 | 23:58

Falen vandaag de dag. Weten dat je incompetent bent in een vakgebied waar je een baan hebt en je daar zo wanhopig aan vast klampt, dat je ervoor over lijken gaat. Want het wordt niet aangepakt, wel dood gezwegen en terzijde geschoven.

Hoe is het toch in Gods naam mogelijk dat dit soort mensen op deze posities komen, blijven en gesteund worden? Het verschil tussen goed en slecht is zo groot in dit soort zaken, maar bijvoorbeeld ook in geprivatiseerde overheidsbedrijven of justitie.

Echt ik wordt er af en toe moedeloos van en dan interesseert het me niet meer. Ik bedoel; als het al zo hard in je zicht gewreven wordt dat jij er niet toe doet, waarom blijven zoveel mensen dan blind en beginnen ze elkaar niet te helpen? Als 50 mensen die affiniteit hebben op het gebied van Jeugdzorg en zich bundelen samen met een online geregelde ondersteuning van tienduizenden mensen dan moet dit toch gewoon tot stoppen gebracht kunnen worden? Of ben ik hier te overgemotiveerd optimistisch?

Cabana Boy | 27-03-12 | 22:13

Ook jeugdzorg amersfoort werkt met leugens, of ze verdraaien woorden en zinnen. dan schrijven ze een rapport en sturen dat door naar de kinderbescherming, dat rapport mag je zelf pas lezen als het al bij de kinderbescherming ligt, en die nemen het klakkeloos over en sturen het naar de rechter, die altijd het advies van de kinderbescherming opvolgt, dit word de zwaarste strijd uit mijn leven, maar ik ga winnen en procedeer net zo lang tot ik mijn gelijk krijg. en dan gaat het bij mij om een OTS die boven ons hoofd hangt. Hieronder nog wat wat ik gevonden heb op internet, dank aan de moeder die dit erop gezet heeft, want wat ze schrijft is echt waar.

Mijn naam is Bureau jeugdzorg... [23/12 07:47AM]Mijn naam is Bureau Jeugdzorg en ik ben een zichtbare voor sommige een onzichtbare ziekte. Ik ben nu bij jou voor de rest van je leven. Anderen om jou heen zien mijn kwade bedoelingen niet. Maar jou kinderen voelen mij wel. Ik kan je aanvallen, liegen en bedriegen wanneer en op wat voor manier ik wil.

Ook kan ik voor erge pijn in je hart zorgen. En als ik in een goede bui ben kan ik er ook voor zorgen dat je overal pijn hebt door je je kinderen af te nemen. Want wij van Bureau Jeugdzorg kunnen het niet hebben dat jij het heel goed heb met je kinderen. Weet je nog dat jij met je energie van alles deed en veel plezier had samen met de kinderen? Wel, ik nam die energie van je weg en gaf je de vermoeidheid en pijn in je hart er voor terug. Je probeert nu ook nog plezier te hebben, maar ik haal je uit je slaap en geef je er kopzorgen voor terug! Door allerlei leugens te verzinnen over jou tegen de rechter.

Ik kan er voor zorgen dat je kapot gaat van binnen en dat je het koud of warm hebt terwijl iedereen zich gelukkig voelt. O ja, ik kan je ook angstig en depressief maken. Je hebt er niet om gevraagd maar ik van Bureau Jeugdzorg heb je om verschillende redenen uitgekozen, door een wraakzuchtige ex, vrienden met wie je ruzie had en die leugens over je rond vertelde tegen ons, mensen die jaloers waren omdat jij heel gelukkig was met de kinderen. Door dat virus want dat is Bureau Jeugdzorg ben je kwijt wat je ooit had (de kinderen) en waardoor je nooit bent hersteld, of misschien waren het wel de jaren van verwaarlozing die Bureau Jeugdzorg je aanpraatte!! en je er van betichte!! Maar goed, ik van Bureau Jeugdzorg ben er nu en ik blijf bij jou!!

Ik hoor dat je naar een rechter bent gegaan om van mij af te komen, hahaha ik rol over de grond van het lachen, probeer mij de voogd/es maar eens kwijt te raken!! Je zult naar heel veel rechters moeten gaan wil je uiteindelijk een keer van me af komen. Ook zal je volgepropt worden met pillen, slaappillen, en je zal voor angstig en depressief uitgemaakt worden en dat je een slechte moeder/ouder bent. Er zal je verteld worden dat als je je pillen die je noodgedwongen moet gaan slikken omdat je het niet meer aankan maar netjes neemt en je maar goed doet wat ik als voogd/es zeg, ik weg zal gaan en dat je je kinderen dan terug zal krijgen. Maar het ergste is nog dat je niet serieus genomen zult worden wanneer je tegen de rechter schreeuwt dat je geen normaal leven meer hebt omdat je je kinderen zo mist, dat je dit niet verdient hebt en dat je volgens de richtlijnen van Bureau Jeugdzorg je kinderen moet opvoeden. Dat de kinderen op tijd naar bed gaan, op zijn tijd een flinke knuffel krijgen en een aai over hun bol, dat ze elke avond in bad gaan, 3x per dag op tijd eten en vooral gezond eten en niet omdat Bureau Jeugdzorg dat vindt maar omdat je dat zelf vindt als goede moeder/ouder zijnde.

Je familie, vrienden en collega's zullen allemaal naar je luisteren tot ze het beu zijn om te horen hoe Bureau Jeugdzorg je laat lijden en dat Bureau Jeugdzorg een rotziekte is een parasiet zeg maar. Sommigen zullen zeggen:"oh, je hebt gewoon een gefaald als moeder/ouder" of ze zeggen"Ja je kunt nu eenmaal niet tegen hun op" dus accepteer maar dat ze nooit meer terug komen. Ze horen niet dat jij dan zegt:"Maar ik ben en was een goede moeder, ik gaf ze liefde, te eten, enz!!" Ook zullen sommigen achter je rug om gaan praten terwijl jij dan langzaam aan het gevoel krijgt dat je je zelfrespect aan het verliezen bent. Je raakt geissoleerd en raakt de weg kwijt. Je blijft toch proberen, tegen beter weten in probeer je overeind te krabbelen, uitleg te geven zodat ze je begrijpen, terwijl je het zelf niet eens begrijpt. Dit is vooral moelijk wanneer je met een 'normaal' persoon in gesprek bent en je ineens niet meer weet wat je moet doen om duidelijk te maken dat je het wel allemaal goed deed qua opvoeding.

Ik had gehoopt dat dit geheim kon blijven maar je zult er inmiddels zelf ook wel achter zijn, dat vele ouders slachtoffer geworden zijn van Bureau Jeugdzorg en hun leugens: De enige van wie je echt begrip en steun zult krijgen om er met mij over te kunnen praten zijn de mensen die ook met Bureau Jeugdzorg te maken hebben en slachtoffer zijn van hun laster en leugens. Accepteer de minderheid die mij en vele andere wel begrijpen en die wel steun hebben van andere ouders! Luister niet naar de zogenaamde goede bedoelingen om je de put in te praten dat jij het wel allemaal fout gedaan zou hebben en dat de leugens en bedrog die Bureau Jeugdzorg hanteren wel allemaal eens waar zouden kunnen zijn want sommige zullen zeggen Bureau Jeugdzorg zal immers nooit liegen en bedriegen om hun zin te krijgen en vele rechters doen er smakelijk aan mee.

Een in haar ogen goede moeder


marianantijeugdzorg | 27-03-12 | 22:01

@jipix le gaulois

U leest dossiers van de gezinsvoogd begrijp ik.
Uw vrouw werkt als gedragswetenschapper bij Jeugdzorg?

Hoe haalt uw waarde echtgenote het in haar bolle hoofd om aan u, die met Jeugdzorg niets te maken heeft?, dossiers te laten lezen.
Heeft uw waarde echtgenote ooit van privacy gehoord?

Maar goed dat hier geen echte namen gebruikt worden.
Anders zou uw waarde echtgenote haar baantje bij Jeugdzorg vaarwel kunnen zeggen en haar BIG registratie, heeft ze die trouwens wel? erbij.

advocaat van ruth | 27-03-12 | 21:09

Bij deze daag ik Jeugdzorg (en de bijbehorende agentjes) uit om ook maar met 1 vinger aan mijn zoontje of dochter te komen. Dan moeten de kinderen pappa een jaartje of 10 missen ;-)

Sebnalak | 27-03-12 | 17:28

Ze hebben het helemaal verkeerd aangepakt door de kinderen op te tillen en mee te sleuren. Nog een trauma voor de kinderen...

Kris | 27-03-12 | 16:54

Ergens begrijp ik niet als men de uithuisplaatsing voor elkaar heeft gekregen, waarom de moeder met advocaat het niet voor elkaar heeft gekregen om 1 een tolk te regelen en 2 de uithuisplaatsing te keren door aan te geven dat het zicht op de kinderen er is doordat de deur voor jeugdzorg openstaat.

Het is duidelijk dat je de nederlandse advovatuur niet kent. Als je een moordenaar bent die zijn slachtoffers zijn vingers afsnijdt dan krijg je een advocaat die alles voor je doet inclusief het aanvragen van een WAO uitkering zodat jij en hij wat geld te verdelen hebben tegen de tijd dat je eruit komt. Ook als asielzoeker lopen ze zich hun benen uit hun lijf voor je.
Val je buiten deze groepen dan hoef je op hulp vanuit de advocatuur niet te rekenen en zul je het met het wijkcentrum moeten doen.

Fiat Lux | 27-03-12 | 16:38

Jeugdzorg bedrijft gewoon kinderhandel. Zelf meegemaakt. Onze zoon werd gestolen op basis van een naar de conlusie geschreven raport van het RIAGG (de verontschuldigingsbrief van de directeur hebben we nog).
Hij is uithuis geplaatst bij een gezin dat een kinderwens had en hem wel wilden adopteren.
Alles wat ze tegen ons in brachten konden we met schriftelijke bewijzen weerleggen, maar denk je dat de kinderrechter daar naar kijkt? Geen denken aan, de meeste kinderrechters hebben namelijk baantjes (gehad) bij jeugdzorg/kinderbescherming. Ze zijn totaal niet onbevooroordeeld.
Het leger des heils waar wij ons kind 1 x per week mochten zien is ook schijnheilig. Zij zeiden letterlijk dat ze nog nooit zo'n goed uitziend kind hadden gezien en dat ze kinderen vol blauwe plekken hadden gezien die gewoon met hun ouders meegingen.
Maar helpen dat wij ons kind weer terug zouden krijgen, ho maar.
Maar ja, geld stinkt niet, hè?
Voor hen hoop ik dat God inderdaad bestaat.
Hierboven staat dat er nog zat tokkie kinderen 's avonds laat op straat lopen. Dat klopt. Jeugdzorg is daar totaal niet in geïntresseerd, want die kunnen ze nergens plaatsen en leveren geen geld op.
Als het kabinet ergens op zou moeten bezuinigen is het jeugdzorg/ kinderbescherming. Ze zouden moeten worden afgerekend op geslaagde gevallen i.p.v. aantallen uhp.

watergeus | 27-03-12 | 16:36

Ik heb nog gewerkt met Ilja. Prima kerel. Ik geloof hem en dat betekend dat voor mij dat Jeugdzorg zo snel mogelijk opgedoekt moet worden.

Hendrik7482 | 27-03-12 | 16:24

Dat terzijde. Ergens begrijp ik niet als men de uithuisplaatsing voor elkaar heeft gekregen, waarom de moeder met advocaat het niet voor elkaar heeft gekregen om 1 een tolk te regelen en 2 de uithuisplaatsing te keren door aan te geven dat het zicht op de kinderen er is doordat de deur voor jeugdzorg openstaat. Moet voldoende zijn lijkt mij voor een rechter.

ps: als de vader zijn perspectief nou ook opstuurt naar GS publiceren jullie dat er dan ook naast?

Naall | 27-03-12 | 15:49

het schijnt, gezien het bovenstaande, dat ik een vampier en een kloothommel en een duivel en een mongool en een hufter en een eikel en een teringlijder ben.

Naall | 27-03-12 | 15:37

Ik kots op bureaujeugdzorg.... maar aan de andere kant zijn er ook teveel tering tokkie gezinnen die doorgaan tot het eind mbt het gelijk te halen!
overVecht | 26-03-12 | 20:40 |
Dit zijn nu de twee gezichten aan 1 hoofd waarover ik het in een andere reactie op een ander bericht gehad heb. Het ene gezicht zegt dit en het andere gezicht zegt dat.

Fiat Lux | 27-03-12 | 14:38

Zoals sommige hier vragen, waarom maak je er geen grote zaak van met een advocaat.
.
Mijn moeder heeft een advocaat ( een goeie ), maar al 3 jaar lang worden wij door rechtbanken letterlijk genegeerd. Alle zittingen die tot nu toe waren geweest mocht ik niet bijwonen ( let op, iedere keer op verzoek van mijn ex-stiefvader ).
.
Rechtbank vond het bij de meeste keren zelfs niet nodig om een tolk aan te bieden ( terwijl daar om gevraagd werd ), dus bij de meeste zittingen kon mijn moeder niets goed toelichten, en begreep zij de helft niet.
.
Omdat wij nu niets meer te verliezen hebben ( onze dierbaarste is van ons ontnomen ) zijn wij naar de media gestapt.
.
Vanaf het begin zag ik al dat het de rechters geen moer kon schelen dat de vader al eerder al andere kinderen mishandelde ( waar alle papierwerk er nog van is, en aan hun was voorgelegd ) en ook dat hij deze kinderen had mishandeld. Hij is een ouder ( die geen alimentatie betaald en moeder opzadelde moet alle huwelijkse schulden en hem naar het buitenland heeft gesmeerd ) en wat hij ook op z'n geweten heeft hij moet en zal uitgebreide omgangsregeling krijgen ( en of de kinderen dat nog willen doet er niet toen, want ze zijn nog te jong om voor zichzelf te beslissen zegt de rechter ).
.
Om jullie even een beeld van de vader te geven van wie mijn moeder de kinderen beschermde ( onder dreiging van in het gevang gegooid te worden ), zet ik een link naar zijn website waar hij zijn nieuwe geloofsovertuiging propagandeert ( SEKTE ).
transurfingcenternetherlands-nl.blogspot.com...
Zijn foto staat erbij.

Ook even voor de duidelijkheid, moeder zorgt voor de kinderen compleet uit eigen zak, zij krijgt al vanaf het begin van de scheiding geen cent van de ex-man ( terwijl hij in België een fijne inkomen geniet ).
Ook al hebben de rechters 2x per een beschikking aangegeven dat ex-man ook schulden moet betalen doet ie dat alsnog niet, en niemand die hem er op aanspreekt.

Enne jeugdzorg gaat nu aangifte van bedreiging, smaad en belediging tegen mij doen, audio van die mededeling is al onderweg naar redactie.

The Russian | 27-03-12 | 13:36

Iets met zie je wel uit fopscholen komen fop professionals voort...

ratelaar | 27-03-12 | 13:20

Bezorgde moeder | 26-03-12 | 22:24 | + 13 -

Uw waarnemingen wijken nogal af van de observaties van de leerkrachten van de kinderen. Heeft u daar een verklaring voor?

Eecom | 27-03-12 | 13:17

mssjinx | 27-03-12 | 11:59

Als "slachtoffer"?
Maar weet je, jeugdzorg leeft van subsidies(het is een non-profit instelling) dus afhankelijk van de regering.En deze regering ziet ook niet zoveel in bj, daarom worden de subsidies minder groot,medewerkers worden ontslagen en dat betekent meer werk voor de andere.En als je weinig tijd hebt dan zorg je voor de gevoelige/belangrijkste gevallen.Ten kost van de rest.
Er zijn sowieso te weinig mensen,ik zie mijn vrouw de pleuris werken als gedragwetenschapper en de dossiers dat ik af en toe lees van de gezinsvoogd zijn niet van de zelfde niveau(zelfs een fransman als ik die 6 jaar in nl is kan dat zien).Die hebben maar een mbo niveau en kunnen bijna geen nederlands schrijven zonder fout.Maar ik weet dat de meest van haar collegas zijn te vertrouwen.
Maar ik ben wel met je eens dat er een controle op de mensen moet plaatsvinden om te weten of ze op kinderen kunnen zorgen en opvoeden.

jipix le gaulois | 27-03-12 | 12:55

Jeugdzorg zorgt ervoor dat de voorraad "clienten" nooit zal opdrogen en wat betreft Kassi uit dit hele verhaal; Geef kleine mensen grote bevoegdheden en het gaat helemaal fout.

RechtsDragend | 27-03-12 | 12:46

Het is inderdaad waar, bureau Jeugdzorg haar medewerkers zijn totaal van de pot gerukt. Zodra ze hun zin niet krijgen zijn ze kwaad, willen nergens meer naar luisteren en proberen op alle mogelijke manieren hun zin door de drijven. Ik heb dit zelf al diverse malen meegemaakt en maak het nog steeds mee. Deze instantie moet zo snel mogelijk worden opgedoekt want ze doen meer kwaad dan goed.

Bombadil | 27-03-12 | 12:05

jipix le gaulois | 27-03-12 | 10:52 |

Ik ben een zwitsal die kritiek heeft op jeugdzorg en ik weet wel degelijk waar ik over spreek! Is 10 jaar eigen ervaring goed genoeg?

mssjinx | 27-03-12 | 11:59

gz | 27-03-12 | 11:28 | + 0 -
In één opzicht ben ik het met u eens... je moet er veel... soms heel veel energie insteken.. en dan is het maar de vraag ''heb je dat voor je (klein) kinderen over ja dan nee en kun je dat opbrengen.
En ik kan me ook heel goed voorstellen dat niet iedereen die energie heeft of in mindere mate en dat de handdoek in de ring gegooid wordt.. het is tenslotte niet de bedoeling er zelf kapot aan te gaan.
Maar mijn advies is;''ga er voor'',probeer het tenminste... ook al ga je ten onder,dan nog kun je je kinderen later rechter in de ogen kijken dan dat je je al bij voorbaat hebt laten inpakken.

pielewaaier | 27-03-12 | 11:39

halloo?! ik moet ook nog werken, en het blijft borrelnieuws. dus volgende keer inkorten a.u.b. ik heb geen tijd om complete boeken te lezen hier.

Frenky D. | 27-03-12 | 11:37

pielewaaier | 27-03-12 | 10:47 |
Dan heb je al problemen en moet je nog eens een keer zoveel energie steken in om klachten in te dienen en in allerlei bochten wringen om aan de weet te komen wat de procedure is. Wordt bewust zo gedaan door die instanties om klanten te weerhouden om klachten in te dienen. Want aanmelden is een eitje, dat gaat altijd zo gemakkelijk.

gz | 27-03-12 | 11:28

Als jeugdzorg bij je aan de deur komt ben je genaaid. Wie aan mijn kinderen komt pak ik, ik maak dan ook geen onderscheid in wie dat is. Mochten mijn kinderen iets uitvreten, dan krijgen ze van mij ook de wind van voren (hoewel ze nu pas 7 en 5 zijn).

jvlaam2 | 27-03-12 | 11:28

ahaahahahha! @alle zwitsals die kritiek over jeugdzorg hebben: jullie hebben geen idee waarover jullie lullen.Het is de motto niet om regelmatig de kinderen uit huis te plaatsen.Sowieso schadelijk voor kinderen en bovendien er zijn niet zoveel pleegouders of opvang.
Wat denk je? Als jij met jeugdzorg te maken hebt dan betekent het toch dat er iets verkeerds is met je.
(herken je je tokkie?!)
En als jeugdzorg niet bestond waren er meer kinderen dood geweest.Maar het boeit niet,liever zeuren mensuh!
Jeugdzorg zit altijd tussen 2 stoelen.
Er zijn ook slecht medewerkers/klootzakken overal.

jipix le gaulois | 27-03-12 | 10:52

Als ik dit zie hebben we in Nederland alle reden bang te zijn voor overheidsinstanties. Kuthulpverleners, ze maken het alleen maar erger.
superlenig | 27-03-12 | 08:58 | + 1 -
Nee,u maakt het zelf alleen maar erger door bang te zijn... dan hebben de institituten u precies daar waar ze u hebben willen..
Feit is dat er veel geklaagd wordt,maar dat er maar weinig klachten worden ingediend en van die mogelijkheid gebruik gemaakt wordt om uitvoerend beleid te corrigeren..
Ik geef toe,wat mogelijkheden betreft hebben velen een achterstand t.a.v. de instituten,maar ik heb ook soms het idee dat mensen al snel de handdoek in de ring gooien en niet de mogelijkheden uitbuiten die er wel degelijk leggen..
Als men al bij voorbaat bang is voor instituten als BJZ en Kinderbescherming is de eerste slag en dus de oorlog al bij voorbaat verloren.
Niet geschoten is altijd mis.

pielewaaier | 27-03-12 | 10:47

@neem je moeder in de maling.
Kinderen kwamen drie jaar gelden op school, dus toen ouders nét gescheiden waren. Waren toen erg emotioneel uit balans om het maar netjes te zeggen. Toen was jeugdzorg nog niet in the picture zover ik begrijp. Je hebt als ouders de plicht om je kinderen af te schermen van problemen die je met elkaar of instanties hebt en ze niet op te zadelen met een loyaliteitsprobleem van hier tot Tokyo. En hier laat ik het bij.

bezorgde moeder | 27-03-12 | 10:40

@ S. Quentin Quale | 27-03-12 | 10:29
Ze worden daar op geselecteerd
 
Ik ben echt al heel lang ontzettend boos, mn bloed kookt hiervan.. Maar ik vind dat het echt tijd wordt dat WE dit niet meer toelaten.
Net als in Spanje bij een uithuisplaatsing vanwege dat iemand de hypotheek niet meer kan betalen, het hele dorp gaat gewoon voor de voordeur staan. En dan?
 
Het zijn vampieren die lui van Jeugdzorg, verschrikkelijk

arikanari | 27-03-12 | 10:33

Ken ze wel hoor, die meisjes die werken bij jeugdzorg, komen vaak uit een ruim boven-modaal linksch gezinnetje, je kent het wel; hockey, paarden, etc. Ideaal wereldbeeld, 24jaar, net van school, zelf geen kinderen en dan zulke beslissingen moeten nemen..
Bij jeugdzorg zouden alleen mensen van boven de 40, met kinderen moeten werken, het liefst ook gescheiden, voor de nodige ervaring.

S. Quentin Quale | 27-03-12 | 10:29

@bezorgde moeder | 27-03-12 | 08:53

Doe dan even alles duiden, geen half jankverhaal.

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 10:01

Je hoort veel over een overactieve jeugdzorg, ze kunnen helaas ook wat minder actief zijn. Of het te druk hebben met andere zaken om te zorgen dat een kind van 11 dat al jaren word mishandeld door haar alcoholistische moeder, op een goede manier uit huis geplaatst word. Die als dat kind over de zeik opbelt gewoon zegt dat ze maar terug moet gaan naar die moeder die zojuist haar agressie tot bloedens toe op haar kind heeft afgereageerd, omdat hij nu écht geen tijd heeft.

En dat is nog maar een topje van de ijsberg wat betreft de laksheid van deze voogd en zijn opvolger.
Reageren op foutieve rapporten met een volledige verbetering (ook van de spelling helaas) heeft keer op keer geen zin. Naast de grove fouten in het rapport zelf werden zelfs de spelfouten er niet uit gehaald.

Op dat loyaliteitsconflict wil ik ook nog wel ingaan. Ieder kind in een 'vechtscheiding' heeft daar last van, het meisje dat door haar alcoholistische moeder werd mishandeld ook. Dat betekent nog niet dat de betreffende ouder een goede invloed heeft op het kind en zijn ontwikkeling.

En ja 'Justtheblues', dat is ook waar je zou moeten aanpakken. Als er regels zijn aan het beëindigen van een leven, laten we die dan ook maken voor het beginnen van een leven.

mssjinx | 27-03-12 | 09:58

Sjeempie | 27-03-12 | 09:45 | + 0 -
Natuurlijk is het werken bij BJZ e.a.soms of meestal moeilijk en ondankbaar werk,omdat je bij ouders aan hun kinderen komt,wat vaak hun alles is en het zal in vele gevallen terecht zijn als de belangen van het kind voorop gesteld worden.
Maar anderzijds zijn het organisaties die dusdanig gestructureerd zijn,dat ze over vrijwel onbeperkte macht beschikken en we kunnen allemaal weten dat als mensen over (te) veel macht beschikken de verleiding wel heel erg groot is daar misbruik van te maken.
Dit hele gedoe rondom BJZ en Kinderbescherming heeft wel degelijk twee kanten .. een goede,maar ook een slechte!
En ik vind het GS te prijzen dat ze uitgebreid aandacht aan deze problematiek besteden... ben ze er zelfs dankbaar voor,want voor mij persoonlijk is deze informatie zeer bruikbaar.

pielewaaier | 27-03-12 | 09:58

pielewaaier | 27-03-12 | 09:44 |
Zelf kan ik u maar een goede tip geven (al lees ik dat u reeds in de molen zit bij Jeugdzorg):
Ga indien het maar enigszins mogelijk is, en wanneer u er zelf op de een of andere manier met mensen in uw omgeving uit kunt komen, nooit "hulp" zoeken voor een kind.
Wanneer u eenmaal in beeld bent bij deze instantie bent u de regie totaal kwijt.
Nu snap ik ook wel dat men niet alles zelf op kan lossen, maar ik zou zeggen dan maar liever een wat drukker of eigenwijzer kind, dan een afgenomen kind.

Ronald1900 | 27-03-12 | 09:52

Mensen die zo negatief en onbehoorlijk over jeugdzorg praten, moeten zelf maar eens in de schoenen gaan staan. Naast de bedreigingen van sommige ouders aan de voogd, is zo'n voogd ook nog eens in zijn eentje aansprakelijk en kan dus in de gevangenis komen voor wat er mis kan gaan.
Jeugdzorg zit er niet voor niets op bij die gezinnen, omdat de ouders het niet aankunnen of geestesziek zijn. En wat een buitenstaander ziet is slechts een klein deel, dus oordeel niet als je niet op de hoogte bent van de hele situatie.
En dan dat GS op zo'n manier aandacht schenkt aan jeugdzorg en ondertussen hel en verdoemenis spreekt over de maatschappij...

Sjeempie | 27-03-12 | 09:45

Iwan de Verschrikkelijke. Wat een nare vent.

De Badtegelzetter | 27-03-12 | 09:45

zorgan | 27-03-12 | 09:25 | + 0 -
Hulde voor uw bijdrage en dat u het lef hebt om op dit over het algemene anti-BJZ-reacties een ander geluid laat horen.
Maar al met al vind ik al die negatieve reacties wel erg talrijk en meestal gedetailleerd en nog behoorlijk onderbouwd ook.
En dus is de vraag.. Hoeveel is er mis bij BJZ en RvK?De negatieve reacties zijn mij te veel en te hevig om dit af te doen als incidenten.. in elk geval teveel om ze het voordeel van de twijfel te geven.
''Onze'' eigen zaak ligt op dit moment bij de RvK,vandaar mijn interesse in dit onderwerp en ook in de reacties... ik heb informatie nodig om de strategie te kunnen bepalen bij de opstelling t.o.v.de RvK.
Bovendien zijn er met een aan die instituten gelieërde instelling als het TVO(toevluchtsoord) al dermate slechte ervaringen opgedaan,dat er al een stevig stuk wantrouwen ligt t.a.v.alles wat met deze industrie te maken heeft.. zowel van het TVO als de RvK heb ik al te horen gekregen..''Wij doen niet aan waarheidsvinding''
kennelijk HET credo om zich achter te verschuilen en dat maakt mij al met al uiterst wantrouwig.

pielewaaier | 27-03-12 | 09:44

Ach... Jeugdzorg... is typisch zo'n instelling voor HBO truusjes met een diploma in "wereldvreemd-pedagogisch-opvoeden" van Inholland. Van die make-up-loze mutsen in een klepbroek met zwabbertieten in een goedkope H&M BH. Die in de vakantie met de rugzak zielige kindertjes helpen in Afrika of Azië. Het zijn altijd van die vrouwen die vroeger (of nog steeds) het lelijke valse vriendinnetje van een knappe meid waren... Dat is de gemiddelde medewerker van Jeugdzorg... Verbaas mij dan ook niet over deze kafkaeske situatie op onze kosten.

Prof_Bukmaar | 27-03-12 | 09:42

Een eventuele reactie van Bureau Jeugdzorg kan men wel vergeten hoor, zij gebruiken "de privacy van het gezin en de kinderen" als een soort van rookgordijn om maar nergens op aangesproken te kunnen worden of om uitleg te hoeven geven.
Het enige wat zij proberen is dit (en zoveel meer gevallen) over te laten waaien tot er niet meer over gesproken wordt, zodat men gewoon op de oude voet verder kan gaan.
Het enige wat deze familie misschien ZOU kunnen helpen is meer media (tv) hierbij halen en het aan de grote klok gaan hangen, maar waarschijnlijk is er al gedreigd vanuit Jeugdzorg dat ze die kinderen dan helemaal kwijt zijn....
Hoop wel dat deze zaak door Geenstijl de komende tijd goed gevolgd gaat worden.

Ronald1900 | 27-03-12 | 09:39

Ik ben van mening dat Bureau jeugdzorg ook veel goeie dingen verricht, tuurlijk, er zullen hier en daar ook wel eens een fout gemaakt zijn(waar niet). Dat kan altijd beter worden. Ik heb zelf met mijn vrouw en dochter bij jeugdzorg gelopen ze hebben ons echt uitstekend geholpen, mijn dochter moest voor een observatie voor dagbehandeling naar jeugdzorg, onze kinderarts dacht dat wij onze dochter ziek praten, achteraf was dat niet waar, en werd mijn dochter uitgebreid onderzocht bij jeugdzorg (orthopedagogen, psychologen etc etc) Conclussie van jeugdzorg was dat mijn dochter daadwerkelijke neurologische aandoeningen had en thuis hoorde op een cluster 3 school. Ondertussen is er bij mijn dochter(8) een spieraandoening gevonden die op dit moment nader onderzocht word, en is ze dus rolstoel afhankelijk. Kortom dankzij jeugdzorg zijn wij in het goede circuit terecht gekomen en hebben wij de hulp aangeboden gekregen die nodig was voor onze dochter, ook hebben we een excuus gekregen van behandelend kinderarts. Ik schrijf dit verhaal omdat ik vind dat klachten over bureau jeugdzorg vreselijk uit hun voegen getrokken worden en de goede dingen die ze doen nooit aan bod komen.

zorgan | 27-03-12 | 09:25

Helaas ooit zelf met deze debielen in aanmerking gekomen. Niet uit huis geplaatst maar wel onder dwang mijn vader moeten zien. Dit heeft uiteindelijk geleid dat ik jarenlang een vertrouwens probleem had en bij mijn broer zelfs tot paranoia en een drugs verslaving.

Ofwel goed bezig jeugdzorg. Als zij niks hadden gedwongen was er ook heel wat minder aan de hand geweest. Bureau Jeugdzorg zou eens meer aan de kinderen moeten denken en minder aan rechten van de ouders. Kinderen zijn niet gek en weten echt wel waar ze beter af zijn, ook als ze 9 zijn.

Aeque | 27-03-12 | 09:23

Zelf heb ik van mijn 16 - 18 in een internaat gezeten, toen ik 18 werd kon ik weg maar deed men verwoede pogingen om mij daar te houden. Ik zat daar verplicht op een internaatschool voor analfabeten etc. 1+8=9 niveau Omdat ik zelf een advocaat in de arm nam wegens gijzeling krabbelden ze rap terug en kon ik weg.
5 jaar later had ik mijn mavo en meao diploma op zak.
Jeugdzorg en Kinderbescherming gebruiken misselijkmakende methoden en zijn vaak niet zuiver op de graat

Balikbayan | 27-03-12 | 09:19

Typisch geitenwollen sokken gedoe in NL. De mensen die bij Jeugdzorg werken weten natuurlijk perfect wat het beste is voor de kids. Als de realiteit anders blijkt te zijn; gewoon lekker vasthouden aan je theorieboeken.

geensteelo | 27-03-12 | 09:16

Tja, jeugdzorg. De vleesgeworden uitwassen van de maakbare samenleving. 'Wij doen niet aan waarheidsvinding' is wel weer ironische uitspraak.

postmodernismisdead | 27-03-12 | 09:14

Pffff, ik ben blij dat ik in Zwitserland woon zeg.

Balsaq | 27-03-12 | 09:14

BeunDeHaas | 27-03-12 | 08:55 | + 0 -
Dank voor uw uitgebreide bijdrage;denk dat die aardig tekendend is voor de gebruikelijke gang van zaken bij instituties als BJZ en Kinderbescherming,die tot staten in de staat dreigen te verworden..
Het lijkt mij dat als je als ouder met deze clubs te maken krijgt,je de assertiviteitsknop op maximaal moet zetten,wil je nog enige kans hebben niet vermalen te worden.
Zelf zit ik met mijn zoon midden in een voogdijzaak en is onlangs de RvK gestart met het onderzoek.
Mede dank zij de reaguurreacties op deze site.. in dit geval die van @seven,kwam ik een link tegen over de RvK waar uitgebreid werd beschreven dat er wel degelijk diverse mogelijkheden van beklag en beroep mogelijk zijn tot aan de nationale ombudsman toe.
Vreemd blijf ik het vinden dat beroep bij deze instantie nauwelijks genoemd wordt,terwijl m.i. de persoon Alex Brenninkmeier wel degelijk tegengas blijkt te kunnen geven bij uit de hand gelopen acties van eerder genoemde instituties.

pielewaaier | 27-03-12 | 09:11

Als ik dit zie hebben we in Nederland alle reden bang te zijn voor overheidsinstanties. Kuthulpverleners, ze maken het alleen maar erger.

superlenig | 27-03-12 | 08:58

Gelukkig de duiding erbij. Nu kun je voor jezelf een beeld scheppen. Helaas ontbreekt de wederhoor doordat Jeugdzorg geen informatie geeft over lopende procedures. Soit, dat begrijp ik wel.

Het beeld dat bij mij ontstaat is hetzelfde als in de volgende casus, ooit in een reportage gezien:
Ouders hebben twee kinderen. Dochter, de oudste is wat moeilijk in de omgang. Zij drijft in alles haar zin heel erg door, en schuwt daarbij hele vreemde maatregelen niet. Zo klimt zij op het dressoir en dreigt "zelfmoord" te plegen door ervanaf te springen. Zoon, die jonger is, gaat het gedrag kopiëren. Eigenlijk als vanzelfsprekend, ouders geven immers toe wanneer dochter zoiets doet.
Ouders besluiten hulp te zoeken. Ze zijn het erover eens dat dit gedrag door hun heel moeilijk te corrigeren is. Vervolgens komen er gesprekken met hulpverleners en een voogd die de ouders zal ondersteunen.
Op een zekere ochtend verschijnen 3 agenten aan de deur, met een medewerker van Jeugdzorg, die de ouders even vertelt dat hun kinderen opgehaald worden. Ouders die compleet van de leg zijn, willen uitleg maar krijgen deze niet, en krijgen alleen te horen: 'blijf rustig, dat is het beste voor uw kinderen.'
Ze besluiten inderdaad mee te werken, want op dit moment zou iedere actie tegen hen kunnen werken. Maar zodra de mensen en kinderen vertrokken zijn bellen ze Jeugdzorg. Uiteindelijk, na veel gesteggel, blijkt dat een psychiater, die de kinderen NOOIT heeft gezien, en alleen het dossier leest, op eigen houtje is gekomen tot de aanvraag tot uit huis plaatsing. De motivatie: vader zou beide kinderen seksueel misbruiken.

Hoe het afgelopen is, is niet bekend bij mij. Ik weet alleen dat de ouders ineens moeten vechten tegen Jeugdzorg en de Kinderbescherming om hun gelijk te halen.

Zoiets zie ik hier ook gebeuren. Jeugdzorg komt met iets, en benadrukt de negatieve dingen. Aannames worden belangrijker geacht dan feiten. Namelijk, als een ouder zich NIET houdt aan de afspraak de kinderen te ontvangen zolang hij in Nederland is, maar hij verhuisd en neemt toch de kinderen mee, zou je zeggen: vader moet terecht het recht afgenomen worden de kinderen te zien.
Het verhaal dat de kinderen na een weekend 'ondervoed en met allergie' thuiskomen is moeilijk te plaatsen. Ondervoeding is nogal een aanname. Dat de zoon in dit geval niet de juiste medicatie, op de juiste tijd heeft gekregen, dat lijkt me evident.
Daarnaast dient de vader gewoon zijn alimentatie te betalen. Period. Hij verspeelt ieder recht op de kinderen zolang hij blijkbaar niet in staat is zich aan de afspraken te houden.

Dat uiteindelijk Jeugdzorg een negatiever beeld neerzet, dan het daadwerkelijk is, is om hun zaak kracht bij te zetten. Ik denk dat moeder in dit geval veel aan de school kan hebben. Als de school zegt: de positieve dingen die wij genoemd hebben, zijn NIET in het rapport gekomen, en onze woorden zijn helemaal uit hun verband gerukt, hebben we een probleem.
Een rechter zal helaas feiten willen zien, en het dossier geldt dus als feit en vaststelling. Moeder moet dus boksen tegen een voogd die het niet zo nauw neemt met de vastlegging van gegevens, en tegelijkertijd boksen tegen een heel negatief beeld dat over haar is neergezet.

Mocht uiteindelijk de rechter zeggen: dames, heren ook, waar zijn jullie mee bezig geweest? Die kinderen zijn onterecht afgepakt! Hoop ik dat Jeugdzorg immateriële schade van zowel kinderen als moeder moet vergoeden.

Jeugdzorg is, helaas, nodig. Maar het lijkt wel alsof Jeugdzorg door alle aandacht in de media (denk aan Savannah, waar Jeugdzorg laks was) doorslaat naar de kant van overbescherming en verzanden in procedures. 'Zo staat het op papier en ZO doen we het.'

BeunDeHaas | 27-03-12 | 08:55

nee, @neemjemoederindemaling en anderen. Wat een cynisme zeg om direct de denken dat ik van jeugdzorg ben en hier aan damage control probeer te doen. Als je niet wil geloven wat mijn waarnnemingen zijn rondom deze twee stakkers, prima. Maar geloof dan wel dit: als moeder heb ik enorm te doen met deze twee kinderen, heb al menig traantje gelaten de afgelopen dagen. Geen enkel kind verdient het om zo veel verdriet te moeten meemaken en daarvan kun je de schuld niet enkel bij jeugdzorg neerleggen.

bezorgde moeder | 27-03-12 | 08:53

naast beroepshalve contacten met jeugdzorg heb ik ooit eens zo´n tweetal meegemaakt, die naar aanleiding van een anonieme aangifte, waarschijnlijk van een haatdragende ouder, bij mij en mijn vrouw op visite kwamen. Nog nooit zo´n stelletje zuigende etters gezien. Ze konden beter weten, maar toch waren we al schuldig aan kindermishandeling voordat ze maar een woord met ons gesproken hadden.

Ik kan me voorstellen dat je als ouder, die niet in het pedagogische circuit rondzwerft begint te stotteren en je laat intimideren. Uiteindelijk gingen ze de deur uit met de vraag of er geen vervolggesprek moest komen, antwoord nee. In het schriftelijke verslag stond dat wij niet bereid waren verder mee te werken!

Sindsdien ben ik nog voorzichtiger geworden met het doorverwijzen naar deze gestapo afdeling.

nu even niet | 27-03-12 | 08:32

Als ik het bovenstaande lees moet er wel degelijk iets aan de hand zijn binnen jeugdzorg. De meningen staan te ver uiteen.

Hempieman | 27-03-12 | 08:21

Er zullen vast genoeg gevallen zijn waarbij de ingreep van Jeugdzorg noodzakelijk en goed was voor het kind.
Waar het echter om draait is hoe je omgaat (als Jeugdzorg) met gevallen waarbij bijv. door verkeerde inschattingen cq slecht onderzoek, kinderen onnodig bij ouders zijn weggehaald en getraumatiseerd.
Gaat Jeugdzorg die gevallen vermelden in hun jaarverslagen?
Neemt Jeugdzorg actie tegen een aantoonbaar liegende voogd?
Komt Jeugdzorg langs om excuses aan te bieden? Etc.
Het erkennen van / juist omgaan met fouten tekent een organisatie.
Uit de verhalen en de reportage van een-vandaag krijg ik nu niet een warm gevoel bij Jeugdzorg. Sterker, zodra Jeugdzorg in het nauw komt, lijkt autoritair optreden en traineren hun reactie.

vip33 | 27-03-12 | 08:10

Ja, de vrouwtjes in dit land, onnozele wichten als Ella V., moeten ook aan het werk blijven. En dat lukt ze goed in deze schijn-geprivatiseerde sector, waar miljarden aan belastinggeld worden verdeeld onder de ingewijden.

Piet van Schwaffelen | 27-03-12 | 08:07

Ik heb nog nooit een pleegkind in huis gehad waarvan, volgens de normen die in het algemeen in Nederland gelden, de uithuisplaatsing niet terecht was. Ik heb ook nog nooit een pleegkind en een ouder meegemaakt die het daar mee eens waren. En ik heb nog nooit meegemaakt dat jeugdzorg niet zorgvuldig handelde. Wat niet wil zeggen dat ik het altijd met hen eens was of dat ze nooit fouten maken.
Piet van Schwaffelen | 27-03-12 | 07:32
Je lult uit je nek.

Varkensjuin | 27-03-12 | 08:06

Ouders moeten eens niet zo egoïstisch te zijn en hun kind eens voorop stellen.Als je niet tevreden bent met de ingrepen van jeugdzorg dan had je maar niet zo stom moeten zijn om meteen te gaan scheiden nadat je kinderen had uitgepoept. Van Jeugdzorg snap ik heel goed dat ze soms het zekere voor het onzekere nemen, ook al blijkt het dan achteraf toch niet "nodig".

zeertegendradig | 27-03-12 | 07:46

Natuurlijk gaat er wel eens wat fout bij jeugdzorg.
Maar als je alle mensen bij je uitnodigt die eigenlijk nooit geen kinderen zouden moeten krijgen, dan heb je er genoeg voor een nieuwe provincie.

Rest In Privacy | 27-03-12 | 07:41

Net als bij de rest van de zieligheidsindustrie in dit land is veruit het belangrijkste dat de miljardenindustrie rondom die PVDA bolwerken maximaal blijft roken. In dit geval staan de belangen van Entra bovenaan. Zo'n gezin moet hun MINIMAAL E 10.000 per maand opleveren. En jeugdzorg wordt geacht om ieder jaar een quotum aan nieuwe 'schrijnende probleemgezinnen' te leveren. Voor wat hoort wat in die kringen.

Piet van Schwaffelen | 27-03-12 | 07:32

Mijn oudste zoon moest uit mijn huis want moeder had de jongste van school meegenomen en had dus recht op een gezin. Haar vriend wilde dit niet en moeder mocht kiezen of hij terug naar pa of zij allen er uit. Dus kwam de oudste terug bij pa. Dan vraag je wat er was van de opdracht "gezin"? Dan heethet de jongste ziet er goe duit dus handhaven. Dan ben ik polots van zelfmoordenaar tot racist, verkrachter die genoemd door moeder en kan alles afkesten bij de politie. Tch staat in alles dossiers dit plots. Als ik vraag om schrappen want er zijn geen bewijzen voor! Wij van jeugdzorg doen niet aan waarheidsvinding maar zullen in de toekomst beter omschrijven dat dit de mening van moeder is want wij doen niet aan waarheidsvinding. Ondertussen blijft het staan in mijn dossier en wordt ik weer bij elk besluit zo genoemd. Dat heet jeugdzorg? De jongste wil graag terug en schrijft dit ook maar dan zijn het verzinsels? Als ik brieven laat zien dan "schrijft de jeugdige rar brieven aan pa" en wordt post verboden..... Jeugdzorg. Moeders recht is aanrecht en alimentatie. Vaders recht betalen omgang afpakken en luisteren, want wij van jeugdzorg.....

willem10000 | 27-03-12 | 06:56

@Necramonium

andersom komt het vaker voor dat na een scheiding je ineens de helft van de familie niet meer ziet iets met partij kiezen

straatkat | 27-03-12 | 06:42

Geenstijl goed dat julli de namen veranderen, maar piep het dan ook even uit de voicemail van Jeugdzorg, beetje half werk zo!

flyinghollander | 27-03-12 | 05:17

Jullie zijn de voicemail vergeten te censureren! Denk ik wel z.s.m. nodig.

Nifilheim | 27-03-12 | 04:56

@Revolución | 27-03-12 | 01:30 | + 0 -
Dit is geen linkse hobby per se, dit is gewoon een overheidshobby. Een totaal losgeslagen orgaan met als hoofddoel in leven te blijven en liever nog te groeien. De baas van een BJZ is een slechte baas als hij niet doorlopend zou zoeken naar meer klanten, meer bevoegdheden, kortom: meer geld. Elke werknemer, elke afdeling, elk bedrijf, elke overheid zelf heeft dat als primaire doel en zal daarnaar handelen. Omdat bedrijven bij een slechte service gewoon failliet gaan en overheidsorganisaties juist extra geld krijgen _omdat_ het slecht gaat zit deze ellende gewoon ingebakken in het systeem.

Zelfs al zou een individuele medewerker van BJZ van goede wil zijn, en van kwaadaardigheid wil ik ze niet betichten, aan het eind van de maand moet er gewoon salaris binnenkomen en de lokale manager is blijer met een uithuisplaatsing dan met een gesloten dossier.

Vergelijk de politie. Als die trots rapporteren dat ze erin geslaagd zijn de misdaad tot 0 terug te brengen dan wordt iedereen ontslagen. Als een privaat beveiligingsbedrijf kan rapporteren dat er geen enkele inbraak meer wordt gepleegd op het bedrijventerrein waar ze waren ingehuurd dan krijgen ze juist meer klanten.

Arjan | 27-03-12 | 01:48

Wat voor een ziek onmens ben je als je gaat liegen puur en alleen om je eigen zielige gelijkje maar te krijgen, en kinderen onterecht bij hun ouders weg te scheuren..? Ik kan er echt eerlijk waar niet met m'n kop bij.

Nietvoordekat | 26-03-12 | 20:35 | + 72 -

Het is zo dat elk gezinsvoogd dat een kind uit huis plaatst, een bonus ontvangt.

www.bureaujeugdzorgen.nl/index.php?lim...

Mijn zus heeft het zelfde probleem. Zij heeft heel veel hulp met m.b.t. de kinderen, van consultatiebureau tot school etc etc. Jeugdzorg blijft proberen de kinderen uit huis te halen, terwijl verder alle betrokken partijen aangeven dat dit niet nodig is. Jeugdzorg blijft een uithuisplaatsing aanvragen bij de Rechtbank, maar deze wordt elke keer afgewezen, maar jeugdzorg blijft bezig. Het zijn gewoon een stelletje idioten. Ze Kijken niet naar hoe ze de thuissituatie kunnen verbeteren, maar naar wat ze het minste tijd kost.

Rico3127 | 27-03-12 | 01:43


Weer een linkse hobby waar miljoenen subsidie onterecht na toe gaan om linkse klaplopers een baantje te geven in de zielig-maak-industrie. Als hier nu eens het bezuiniging in wordt gezet i.p.v. belasting verhogende maatregelen voor de burger.

Revolución | 27-03-12 | 01:30

ps Dat BJZ niet goed functioneert (wat wil e et een org die gerunned wordt door parttimers en te laag niveau die de macht die hun functie geeft nauwelijks kunnen dragen, ergo domme despoten) is wel duidlijk. Maar ff over de mail van de vader, moet hieruit blijken dat hij fout is? Ik lees het tegendeel. www.geenstijl.nl/archives/images/mailb...

seven | 27-03-12 | 01:05

de grote Anti | 27-03-12 | 00:45
Bam , daar gaat u alweer. U kent uw eigen rechten niet. Your loss, not mine. En ja, maakt u gebruik van uw recht (en start u een schooltje) dan krijgt u diverse instanties op bezoek. Sommige met enige regelmaat, zoals brandweer of ggd. Zo doen wij dat hier. In Amerika niet veel anders hoor, gok ik.

Shareholder II | 27-03-12 | 01:02

Jeugdzorg is een grote corrupte bende, zelf hier ook gezien, tante houdt al twee jaar mijn neven van ons weg alleen maar omdat wij beter met mijn oom kunnen gaan en omdat hij de rechtzaak woon rondom de alimentatie, (kinderen expres van familie leden weg houden valt onder kinder mishandeling)

Necramonium | 27-03-12 | 01:01

Geenstijl is de laatste maanden/jaren veranderd in telegraaf 2.0
Huiltopic na huiltopic waarin iedereen op elkaars schouder kan uithuilen van medeleven.
Waar is het verhaal van de vader?
Waar is het verhaal van BJZ?
.
Uiteraard dat zo'n moeder alles voor d'r kroost overheeft, maar er is geen 1 moeder die d'r kinderen voor plezier weggeeft aan BJZ, denk daar ook eens aan.
.
Nog zo'n janktopic en ik ben pleite.

- EDIT: Doeidoei. Het waren vijf fantastische jaren -

pleurtop | 27-03-12 | 00:56

Reactie op "Uitguisplaatsing gevolg van leugens jeugdzorg".
Dit hele verhaal verbaasd mij niets, integendeel vind ik het eingelijk nogal meevallen. Ik zit met mijn zoon vanaf 2008 in de ellende. Een verschil is dat het in mijn geval gaat om een veroordeelde moeder voor kindermishandeling jegens haar eigen zoon. En dit is een behoorlijk heftige mishandeling geweest. Ben er nu in principe tot en met de dag van vandaag mee bezig. Ik heb een complete bak met administratie en rapporrtages en beschikkingen. Uiteindelijk heb ik als vader theoretisch overal gelijk in gekregen. Maar tsja, moeder moet het hand boven het hoofd worden gehouden. Alles in uw verhaal heb ik ook meegemaakt, met dien verstande dat ik mijn zoon buiten een pleeghuis hebben weten te krijgen en te houden. Indien u belang heeft, kijk maar in mijn volle bak met alle administratie. Er zitten ook opgenomen telefoongesprekken bij, zelfs toen mijn 10 jarige zoon mij smeekte hem op te komen halen na mishandeling, en dat hij toen in 2008 verplicht door de rechter weer naar huis moest, en daarna weer is weggelopen. Etc etc etc. U bent geheel vrij kennis te nemen van deze bak met informatie, zodat u zich er zelf van vergewissen dat het nog erger kan.

nope | 27-03-12 | 00:51

Tja, ontopic dan maar weer. Het lijkt me allemaal geouwehoer. Tenzij die man veroordeeld wordt voor kindermishandeling, heeft hij gewoon recht op de kinderen, een omgangsregeling, en moet hij de alimentatie betalen. En als die vrouw de kinderen echt opstookt, of hij gaat in de fout, heeft hij pech. Is jammer voor hem.

teletub | 27-03-12 | 00:51

@seven
In de states worden aardig wat kinderen,met succes,homeschooled.. In nederland zou je dan natuurlijk ook meteen jeugdzorg op je dak hebben,en de ggd.

Als de situatie thuis een kolerezooitje is,dan moet er helaas wel soms terecht ingegrepen worden daarentegen.

de grote Anti | 27-03-12 | 00:45

@dhr v Puffelen | 27-03-12 | 00:38

Daar lijkt het wel heel erg op, de vraag is ook waarom "Ilja" blijkbaar wel goed is terecht gekomen. Nergens ben ik tegen gekomen dat de kinderen op enige manier mishandeld zijn door de moeder. Laat staan dat er enige dwingende noodzaak was om hun op deze manier af te voeren. Kortom, een grof schandaal.

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 00:42

@hooliganica hollandi | 26-03-12 | 21:09

Mijn vader betaalde 250 gulden pr uur voor zijn bedrijfsadvocaat 25 jaar geleden, dat is altijd een heel goede investering voor hem geweest.

Anarki | 27-03-12 | 00:42

@hooliganica hollandi | 26-03-12 | 21:09

Je zou de rest van je leven in de handen leggen van een advocaat die voor 120 euro pr uur werkt ? Dat levert je meer problemen dan voordelen zoals je hier kan zien.

Anarki | 27-03-12 | 00:41

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 00:31
2 zielen, 1 gedachte...
Fijn dat ook het personeel van Jeugdzorg GeenStijl bezoekt en aan downplayen doet.
dhr v Puffelen | 26-03-12 | 23:22 |

dhr v Puffelen | 27-03-12 | 00:40

Welnu alles (eindelijk) doorgenomen. Nog steeds een informatiestroom van één kant waarvan ik in gevallen juistheid en volledigheid moeilijk kan bepalen.

De enige echte sluitende conclusie die gemaakt kan worden is dat Geenstijl een afwijkende definitie van het begrip 'wederhoor' heeft. Geeft niet, mag allemaal. ;-)

Snoodl!cht | 27-03-12 | 00:39

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 00:31
2 zielen, 1 gedachte...
Fijn dat ook het personeel van Jeugdzorg GeenStijl bezoekt en aan downplayen doet.
dhr v Puffelen | 26-03-12 | 23:22 |

dhr v Puffelen | 27-03-12 | 00:38

de grote Anti | 27-03-12 | 00:26
Ik verwacht niet dat begrijpend lezen u goed ligt op school. Zo toch, dan heb ik geen idee waar u op doelt ende stoelt. Verwart u uw eigen hormonen nu niet met wat er staat?

Shareholder II | 27-03-12 | 00:38

Jeugdzorg krijgt voor elk extra kind onder hun toezicht ook extra budget vanuit DH&de provincie. Kenmerk van organisaties is dat ze willen groeien ipv inkrimpen (ergo willen geen collega's ontslaan, maar nog meer aannemen zodat de managementlaag mee medewerkers onder zich heeft en dus meer verantwoordelijkheid=meer salaris voor de directie, daar is extra budget voor nodig en daar zijn dus 'problemen' voor nodig. Zo bemoeit de RvdK zich met meer dan de helft van het aantal scheidingen tussen ouders, dat zijn in de meeste gevallen geen echte zaken en er rolt vaak na maanden/jaar vertraging een standaard advies uit wat de rechter ook direct had kunnen zien aankomen. Zie deeplink www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_r... & daar doen ze vrijwel zonder uitzondering meer kwaad dan goed, want ouders worden daardoor te lang onzeker gehouden en zet ouders mee tegen elkaar op dan dat ze ze weer door een deur probeert te laten gaan.

seven | 27-03-12 | 00:37

@bezorgde moeder | 26-03-12 | 22:24

Goh, bij BJZ doen ze ook aan damage control?

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 00:31

@Shareholder II | 27-03-12 | 00:08
Het ligt nog gevoelig bij u zo te zien,dat ons zeilmeisje in principe nu overal kan landen waar zij wil en al aardig zelfstandig is.
Net als andere meisjes van die leeftijd horen ze gewoon te luisteren naar hun papa en de overheid om uiteindelijk geneuqt te worden door een loverboy of kunstenaar achter in het fietsenhok?

Right..

de grote Anti | 27-03-12 | 00:26

Typisch gevalletje meldpunt Oost-Europeanen. Jammer dat het allemaal zo moest lopen voor alle partijen, de kinderen voorop.

nduss | 27-03-12 | 00:24

@hooliganica hollandi | 26-03-12 | 21:09

Een advocaat via je rechtsbijstandverzekering? Daar werken geen advocaten maar alleen wat net afgestudeerde juristen. Klungels zonder ervaring dus.

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 00:22

@Kutmug | 26-03-12 | 21:03

Daar lijkt het wel heel erg op.

neemjemoederindemali | 27-03-12 | 00:19

"Ze krijgen altijd genoeg eten, zien er altijd supermooi uit, zijn goed verzorgd. Dat staat er niet in." Ook niet in het rapport, is hoe de tweeling zich gedraagt in weken dat er een ontmoeting met hun vader gepland staat: boos, agressief en/of angstig"

Lastig,lastig.. hmm.
Waarom zou het in iemand op moeten komen zich te verdedigen met dat de kinderen er altijd supermooi uit zien en verzorgd zijn?
Ach zelfs met deze brok aan informatie heb ik geen focking benul wat er hier precies gaande is.

Mooi is dat, *zucht*

de grote Anti | 27-03-12 | 00:14

als een overheidsdienst een fout maakt dan zal die nooit toegegeven of gecorrigeerd worden. In plaats daarvan gaan de hakken in de grond en is het gekste nog niet gek genoeg om het eigen gelijk te halen. Dat vervalsing en omkoping aan de orde van de dag zijn bij vooral de locale overheden weet iedereen die van deze ambtenaren te lijden heeft.

jan-lul-de-behanger | 27-03-12 | 00:12

Sinclair | 26-03-12 | 23:34
Toch weer even zeikmeisje erbij halen? Wat nou als zij eerst verkracht was en een poosje later zwanger verzoop omdat ze omsloeg en alles? Dan hadden wij gewoon vastgesteld dat die dingen zo kunnen rollen indien je falende ouders hebt? Volgens mij zegt onze maatschappij dus iets anders. En dromen jaagt ze maar na als ze wat ouder is/was. Ouders die hier toegeven falen in mijn jurering.

Shareholder II | 27-03-12 | 00:08

jopy: 10 met griffel voor je verhaal!
Ik ben een kleine ondernemer met een paar man personeel, mijn echtgenote is ambtelijke secretaris bij het CVI, centrum voor indicatiestelling. Ik hoor dagelijks geen namen maar wel gevallen. De manier van opereren en indiceren van deze overheidscreatie geven mij alleen maar een gevoel: onzelf (overheid)beschermen en onze baan zeker stellen, de kinderen is een tweede orde. Als ik als ondernemer zo zou moeten werken, ben ik binnen 6 maanden failliet.

jan46 | 27-03-12 | 00:08

LinkedL naar dat wijf is verwijderd.

Anarki | 27-03-12 | 00:06

Ik ben wel benieuwd waar dit heen gaat. Ik hoop oprecht dat GS deze zaak blijft volgen! Belangrijkste is dat de kinderen daar komen waar ze het beste uit zijn.

Jodelahiti | 27-03-12 | 00:03

teletub | 26-03-12 | 23:59 Je was en bent nog steeds off-topic.

Niet proberen de aandacht te verleggen, hulpverlenertje.

zeg maar jansen | 27-03-12 | 00:01

Beetje de Buma/Stemra van de jeugdzorg dit of zo? Wat een verhaal zeg en wat een horror. Maar niemand doet er wat aan?

Tinus Trekveer | 26-03-12 | 23:59

teletub | 26-03-12 | 22:54 Snap jij dat je off-topic bent?
zeg maar jansen | 26-03-12 | 23:11

Nee, waarom? Is gewoon een voorbeeld hoe een kerel met opgeheven vingertje staat te wijzen naar een situatie tussen mannen en meiden die hij zelf niet snapt. Zal bij jeugdzorg wel hetzelfde verlopen.

teletub | 26-03-12 | 23:59

@Pasta-saus | 26-03-12 | 20:50

Heb de zaak gelezen en de geluidsfragmenten (*kuch*) aangehoord inmiddels. Ik heb nergens kunnen ontdekken dat er ook maar enig dwingende reden bestond om de kinderen acuut bij de moeder weg te nemen. (stelen is een beter woord denk ik)

Zover ik het nu kan bekijken is Jeugdzorg een criminele organisatie, maar ik ga nog even verder met lezen/luisteren.

neemjemoederindemali | 26-03-12 | 23:58

Geenstijl, chapeau hiervoor. Grote klasse. Dat dit kan in Nederland..... Te triest voor woorden.

rhythm | 26-03-12 | 23:57

Het verbaasd me niets. Mijn ouders hebben een aantal jaren noodopvang gedaan. Over het algemeen alleen positieve ervaringen, en dat betekend uiteraard dat bijna al die kinderen uiteindelijk in een gelukkige omgeving terecht zijn gekomen. In een van die gevallen, hebben mijn ouders wel gelogen tegen Jeugdzorg. Het ging om een kind dat geen omgang mocht hebben met familie waarvan een van de ouders vermoord is door de andere. Omdat het enige familielid die een zeer hechte band had met het kind illegaal was, mocht het kind geen bezoek hebben met dit familielid totdat deze een legale status zou hebben. Mijn ouders zijn er van uit gegaan dat die legale status er zou komen en hebben stiekum dit familielid iedere week op bezoek laten komen en gezamelijk ook uitstapjes gemaakt. Ik kan niet teveel details kwijt omdat Jeugdzorg inderdaad een wraakzuchtige organisatie is. Het moment dat je niet doet wat ze zeggen, ook al is het in het belang van het kind, gaan ze heel autoritair te keer en laten zien wie de meerdere is en dat kan heel ver gaan. Dit kind is uiteindelijk heel goed terecht gekomen, bij de eigen familie. Maar niet door Jeugdzorg, en wel door de inspanningen van mijn familie en andere betrokken en meelevenden zoals lerares om die band sterk en warm te houden en ervoor te zorgen dat het kind niet zou vervreemden van zijn eigen familie. Dat heeft wel een jaar of drie geduurd. De raad om het zo aan te pakken, hebben zij gekregen van een persoon die wel 30 jaar lang noodopvang heeft gedaan. Deze persoon is er zelf ook diverse malen achtergekomen dat op het moment dat er een spanningsveld ontstaat tussen Jeugdzorg en wie dan ook, Jeugdzorg op iedere manier laat zien wie er de baas is en op die momenten het directe belang van het kind volledig voorbij gaat. Een paar weken oude baby bijvoorbeeld toch alleen laten met een labiele heroine verslaafde moeder, die vervolgens de benen neemt met de baby. En vervolgens niet meer terugkeerde. Gewoon tegen het advies in van de familie die voor de baby zorgde, en tevens de verslaafde moeder wel wekelijks binnenlieten om haar kindje te kunnen zien. En dus ook het beste weten in welke staat de moeder verkeerd. Jeugdzorg weet dat namelijk alleen uit een dossier en niet uit eerste hand. Dit is maar een voorbeeld. Ik vroeg haar eens waarom pik je dat, je moet toch vechten voor zo een kindje! Maar ze zei, dan worden er nooit meer kinderen bij mij geplaatst, en je moest eens weten hoeveel kinderen in een acute noodsituatie zitten.

Ik heb zoveel van deze verhalen gehoord. Ik snap niet dat er geen kinderadvocaten zijn. Een kind van zes die echt niet bij zijn vader of moeder wil logeren, en gewoon wordt gedwongen, dat is toch niet normaal? En waarom is er geen ombudsman of organisatie die snel en doortastend in conflictsituaties met Jeugdzorg kan bepalen in welke situatie de belangen van een kind het beste gediend zijn?

Voogden stellen niks voor. Vaak maakt een voogd pas na 3 of 4 maanden voor het eerst kennis met een kind. Onbegrijpelijk.Een voogd dient toch als eerste geheel op de hoogte te worden gesteld van de situatie en van de kinderen waarvan deze verantwoordelijk is geworden?

Maar nee, voogden hebben ook vakantie en kunnen ook ziek zijn en hebben het ook druk. Dus eerst alles op papier afdichten, en dan afwachten wanneer er eens gelegenheid is. Ik vind dit heel verdrietig.

Ik vind Ilja en Jelena heel doortastende mensen, die heel goed begrijpen dat een kort geding en tegelijkertijd de publiciteit opzoeken, de beste manier is om op de kortst mogelijke weg hun kinderen zo snel mogelijk terug te krijgen. Alleen publiciteit zorgt ervoor dat iedereen heel voorzichtig is en dat de beslissing die wordt genomen weloverwogen wordt gemaakt en dat Jeugdzorg geen rancune aan kan worden gerekend. Zonder deze publiciteit, kan Jeugdzorg onbeperkt haar rancuneuze meerdere laten zien over de ruggen van de kinderen. Ik zou zeggen, houdt het nauwlettend in de gaten, besteed er aandacht aan in Pownews, laat Rutger met de beelden op het binnenhof om commentaar vragen, en laat de aandacht niet verslappen. Jeugdzorg zal het zoveel mogelijk oprekken en gaat ervan uit dat de media, lees Geen Stijl , op een gegeven moment de aandacht laat verslappen en dan kunnen ze toch weer die ouders een poepie laten ruiken en ten koste van de kinderen. Houd de aandacht voor deze kinderen vast!

jopy | 26-03-12 | 23:48

pius | 26-03-12 | 22:55 | + 1 -
Ik heb gewoon andere ervaringen in deze tak van sport. Veel gesjoemel, misbruik, misleiding en mis-leiding.
Er klopt in iedere geval vandaag de dag geen meter meer van.

Rammstein | 26-03-12 | 23:47

De oplossing is simpel. Onjuist maar wel simpel.

Volg de werkwijze van Buro JeugdZorg. Maak ze verdacht van sexueel misbruik. Anoniem. Als de kinderen ondervraagd worden en zeggen dat er niets aan de hand is zeg jij dat ze dat moeten zeggen van Jeugdzorg.

Als er medisch niets te zien is bij de kinderen dan komt dat omdat het professionals zijn, ze weten wat zichtbaar blijft en wat niet.

En zo kun je met de werkwijze van die instelling bij de hand nog wel veel meer bedenken.

zeg maar jansen | 26-03-12 | 23:47

Castle | 26-03-12 | 22:53
Ik verwacht niet dat die algehele gedachte eerdaags zal veranderen bij de mensen.

Shareholder II | 26-03-12 | 23:46

Jeugdzorg, het is en blijft natuurlijk een overheidsinstelling. Niet echt verrassend dus dat het faalt.

deboerenlul | 26-03-12 | 23:46

Een prettige voortzetting tezamen en niet vergeten van de Overheid maatregelen te eisen als er ten lande weer eens een drama heeft plaatsgevonden....

Strangetown | 26-03-12 | 23:45

pius | 26-03-12 | 23:35 | + 0 -
Bedankt... de strijd... vooralsnog voor zo'n 100% tegen moeders gaat door... alleen vader gaat helaas vermoeidheidsverschijnselen vertonen... volle baan... pas van baan en huis veranderd... nog niet een echt netwerk opgebouwd.. en voelt zich erg verantwoordelijk voor zijn kinderen,die er duidelijk onder lijden.

pielewaaier | 26-03-12 | 23:43

@ nazzle | 26-03-12 | 23:34

Ik krijg er kippenvel van... Ik hoop dit echt nooit mee te maken.

Glas Koning | 26-03-12 | 23:43

Mevrouw Boersma is rattig. Als je dat filmpje van eenvandaag kijkt, wat door Parsons | 26-03-12 | 20:47
is geplaatst, krijg je hele rare gedachtes. Iets van een terroristische organisatie.
In dat filmpje heb ik allesbehalve tokkies aangetroffen.

hotnot | 26-03-12 | 23:36

@pielewaaier | 26-03-12 | 23:08

Heavy zeg. Dat er veel mis gaat is absoluut waar. Tragisch.

En veel sterkte.

pius | 26-03-12 | 23:35

Hebben ook zoiets meegemaakt; gedraai, leugens, dreigementen, moeilijk gedoe om het dossier te mogen inzien, etc.

Na 2 (!) uithuisplaatsingen van onze oudste zoon (getraumaiseerd door mishandelingen van zijn biologische vader, waar ik, stiefvader, de schuld van kreeg...) kregen we een brief van de Raad voor de Kinderbescherming met daarin 1) dat wij altijd goede ouders zijn geweest en 2) dat hij NOOIT meer uithuisgeplaatst mag worden omdat hij DANKZIJ de uithuisplaatsingen een EXTRA trauma had opgelopen...

En bedankt!

Overigens was het allereerste contact met BJZ in het vrijwillige kader. Hadden we NOOIT moeten doen!

nazzle | 26-03-12 | 23:34

Bureau jeugdzorg.... was dat niet dat clubje die criminele Marokkaantjes hun gang laat gaan maar wel zich druk maakte over een welopgevoedde zeilmeisje die een droom tot werkelijkheid wilde maken?
Duidelijk dus.....

Sinclair | 26-03-12 | 23:34@Strangetown | 26-03-12 | 23:09

Day at the office for me;)

pius | 26-03-12 | 23:30

dr.dunno® | 26-03-12 | 23:11 |
Die geheimhoudingsplicht is niet van toepassing als er melding gemaakt wordt van kindermishandeling. Sterker nog, in menig ziekenhuis is het beleid.

Zoals eerder gezegd: BJZ komt pas in actie bij aanmelding door ouders zelf of derden.
Zij doen de intake, begeleiden en/of verwijzen door op basis van verkregen informatie en afwegingen.
Er zullen vast (zoals binnen elke organisatie/bedrijf) minder goed functionerende medewerkers bij BJZ zitten, maar het gros doet zijn werk naar eer en geweten in het belang van het kind.

Strangetown | 26-03-12 | 23:28

@artbrut. Daar heb je inderdaad gelijk in, heb na het zien van het filmpje er niet van kunnen slapen. Maar nogmaals, deze kinderen zijn echt al heel erg beschadigd en nee, ik ben absoluut niet van bureau jeugdzorg zoals @DE Bree denkt.

bezorgde moeder | 26-03-12 | 23:27

@artbrut. Daar heb je inderdaad gelijk in, heb na het zien van het filmpje er niet van kunnen slapen. Maar nogmaals, deze kinderen zijn echt al heel erg beschadigd en nee, ik ben absoluut niet van bureau jeugdzorg zoals @DE Bree denkt.

bezorgde moeder | 26-03-12 | 23:27

John Muts | 26-03-12 | 23:23 | + 0K
Gaan we dus hier ook krijgen... de VS is tenslotte Ned's grote voorbeeld... de clubs wrijven zich al in de handen... nog meer medewerkers.. nog meer kantoren... nog meer overhead...

pielewaaier | 26-03-12 | 23:27

@vip33 | 26-03-12 | 23:20
Boekhoudkundig is het dat natuurlijk wel. Hoe je het in het jaarverslag noemt is bijzaak. Het zijn producties waar mensuren, dus uiteindelijk FTE's met alle huisvestingskosten en dergelijke aan vast zitten en een rekening daar tegenover voor de samenleving. (Lees: jij en ik. Nog een kleine week voor de aangifte, mensen!)

Stormageddon | 26-03-12 | 23:27

Wow. Complimenten GS. Je kan nu makkelijker voorzichtige conclusies trekken. Dit lijkt echt op een slangenkuil.

Links of rechtsom. Ik zit naar Ilja te luisteren. Een jongen van pas 23 jaar die zich bekommert om z'n kleine broertje en zusje en die zich een baan moet wurmen door een shitload van Thee-drink-bureaucratie ,regeltjes en achterbaks geneuzel van vrouwen (want dat zijn het..) die schijten voor hun baan. W.T.F. 23 jr... die gast zou zich druk moeten maken of ie nog wat te ketsen heeft komend weekend (bwvs).

En die kleine kids.. gefeliciteerd, dit is je leven, hutten bouwen, boompje klimmen? Nope! Compleet vernaggeld door alles wat volwassen is... in en in triest voor ze.

Gambo | 26-03-12 | 23:24

Kijk nou uit Van Rossem, van jeugdzorg in de VS is bekend dat ze achter kinderen van critici aangaan, weet niet of je kids hebt maar watch your back.

John Muts | 26-03-12 | 23:23

@Willianus Wortelus | 26-03-12 | 23:21
Hier, heb je wisselgeld :)

prince | 26-03-12 | 23:23

bezorgde moeder | 26-03-12 | 22:24
Fijn dat ook het personeel van Jeugdzorg GeenStijl bezoekt en aan downplayen doet.
Ik ken zelf 2 gezinnen die helemaal kapot gemaakt worden door Jeugdzorg. Liegen, bedriegen, feiten verdraaien, manipuleren en vervalsen. Daar zijn ze erg goed in bij Jeugdzorg. Kinderen zijn slecht producten waar ze geld aan verdienen. Een corrumperend systeem waar kinderen en goedwillende medewerkers de dupe van worden. Het is ongelofelijk dat een dergelijke criminele organisatie zo lang kan voortbestaan.

dhr v Puffelen | 26-03-12 | 23:22

Er moet gewoon een meldpunt komen voor MOE-landers.

Op deze manier worden gewoon alle klachten van deze groep mensen centraal opgeslagen zodat er kordaat gereageert kan worden

The_Challenger | 26-03-12 | 23:22

Ik heb laatst eens geroepen dat jeugdzorg wat mij betreft afgeschaft kon worden. Dat leverde me een hausse aan minkudo's op.

Willianus Wortelus | 26-03-12 | 23:21

dr.dunno® | 26-03-12 | 23:18
Exactly my point.

N=1 | 26-03-12 | 23:21

@Strangetown
Dat gevoel krijg je wel ineens idd, toch voor de lol even het jaarverslag van AMC erbij gepakt. Daar wordt gesproken over patienten en behandelingen. Klinkt toch net even iets beter dan productieresultaten. Bureau Jeugdzorg is toch geen machinefabriek.

vip33 | 26-03-12 | 23:20

Managementsamenvatting hiervan ergens?
N=1 | 26-03-12 | 22:52 | + -2 -
.
Je misplaatste grap is wel de essentie van het falen van de jeugdzorg in Nederland: rechters lezen alleen maar de beperkte 'bevindingen' van die clubs, de daadwerkelijke rapportage vol subjectieve nonsense wordt verdoezeld en hele gezinnen worden in puin geholpen, juist omdat niemand die clubs op hun functioneren controleert.

dr.dunno® | 26-03-12 | 23:18

@Stormageddon | 26-03-12 | 23:13
Dat bedoel ik.

prince | 26-03-12 | 23:17

vip33 | 26-03-12 | 23:05 |
Wanneer u in een ziekenhuis komt bent u ook een nummer die aan het eind van het jaar wordt opgenomen in het jaarverslag met (behaalde) productiecijfers.

Strangetown | 26-03-12 | 23:15

@N=1 | 26-03-12 | 23:09 |

Ik heb het uit de managementrapportage over het functioneren van de postkamer. Toch bedankt voor deze externe verificatie van de prima prestaties tot dusver. Vertrouwelijkheid is een belangrijke KPI.
.
PS adrem zijn moet op een straffe tijdlijn, maar verder leuke poging...

Parel van het Zuiden | 26-03-12 | 23:14

@pius | 26-03-12 | 22:42
Het kost de overheid veel geld, maar dat geld wordt niet in een put gedonderd: daar worden pleeggezinnen, voogden, internaten enzovoorts van betaald, een hele industrie drijft erop. Die industrie heeft natuurlijk geen enkel belang bij zo min mogelijk werk en een zo groot mogelijke terughoudendheid: de schoorsteen moet godverdomme wel blijven roken!

Dus het financiële motief is nogal afhankelijk wie je vraagt. Vraag je de minister of diens ambtenaren: dan krijg je het verhaal van terughoudendheid en voorzichtigheid en regelgeving en toezicht. Vraag de instellingen uit de industrie: zoveel mogelijk casussen binnenharken, des te meer geld krijgen we uit Den Haag.

Dat is overigens in alle uitvoeringssectoren hetzelfde. Of je het nu hebt over de zorg, onderwijs, uitkeringen you name it: overal hetzelfde verhaal. De ZBO's en uitvoeringsinstanties hebben een heel ander belang dan de ministeries en het kabinet. Zuinig met de centjes omgaan is het laatste waar zij aan denken. Hoe meer "cliënten", hoe meer geld, des te groter de baanzekerheid en doorgroeimogelijkheden (want grote organisaties = meer management en overhead). Zo wordt het spel gespeeld.

Stormageddon | 26-03-12 | 23:13

@prince | 26-03-12 | 22:37
En maak overigens van zei maar zij! Facepalm

prince | 26-03-12 | 23:11

teletub | 26-03-12 | 22:54 Snap jij dat je off-topic bent?

zeg maar jansen | 26-03-12 | 23:11

dr.dunno® | 26-03-12 | 21:34 |
Als u daadwerkelijk 12 x een casus langs uw neus voorbij heeft zien gaan, verbaast het mij dat u vanuit uw positie geen enkele actie heeft ondernomen om een (mogelijke) dwaling te voorkomen.

Achteraf denigrerend richting medewerkers van BvJ meehuilen, stoort mij derhalve des te meer.
.
Strangetown | 26-03-12 | 21:53 | + -2 -
.
Ah, lekker makkelijk gezegd, maar als co-assistent *mag* je niet uit de school klappen door de afgeleide geheimhoudingsplicht en het ontbreken van een behandelrelatie. Nog los van het feit dat het je opleiding kan kosten, terwijl niemand er wat mee opschiet.
.
Ook de behandelaar zelf *kan* dat niet, tenzij er levensbedreigende situaties zijn (wel doen = tuchtrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kunnen worden, zo is de wet nu eenmaal). Het enige wat je kunt doen als behandelaar is collega's om advies vragen (beperkt) en het AMK raadplegen, die ook een melding kan opnemen bij gegronde vermoedens en vanuit daar verder kan coördineren. Dat is gelukkig een verbetering op zich, maar alles behalve perfect.
.
En dat laat onverlet dat ook als je je toch ermee bemoeit of een AMK melding kunt doen, je het risico loopt dat je de gezinssituatie escaleert en/of je het zicht kwijt raakt op het gezin doordat welke van de ouders dan ook een andere zorgverlener gaat opzoeken, al dan niet onder druk van de andere ouder. Uiteindelijk kun je dan (als er dus geen levensbedreigende situatie is) niet meer dan zorgen dat je zo goed als je kunt de mensen kunt helpen en de situatie enigszins beheersbaar te houden.
.
Het echte probleem zit hem in het feit dat artsen gehouden zijn aan hun geheimhoudingsplicht, dat deze alleen terzijde kan worden geschoven bij rechterlijk vonnis of een levensbedreigende situatie en dat de rest van het systeem faalt. Waar bijvoorbeeld huisartsen doorgaans heel goed kunnen herkennen wanneer het in gezinnen fout gaat en wat daarin de disruptieve factoren zijn, kunnen de meeste BJZ mensen dat gewoon niet door onvoldoende kennis van zaken en ervaring. Daar hoort ook bij een respect voor objectiveerbare feiten zonder vooringenomenheid en het kunnen luisteren naar wat mensen te vertellen hebben.

dr.dunno® | 26-03-12 | 23:11

pius | 26-03-12 | 23:03 |
Ah, we krijgen beide een minnetje (LOL)

Strangetown | 26-03-12 | 23:09

@ vip33 | 26-03-12 | 23:05

Bedankt,

Jij bet goed bezig!!

Glas Koning | 26-03-12 | 23:09

Rammstein | 26-03-12 | 22:49 Tiel als Stalingrad aan de Waal.

zeg maar jansen | 26-03-12 | 23:09

@Parel van het Zuiden | 26-03-12 | 22:55 |
Ja, als je op de postkamer zit, weet je dat als eerste. Proficiat.

N=1 | 26-03-12 | 23:09

pius | 26-03-12 | 23:05 | + 0 -
Zie mijn tegel(tje) van 21:58

pielewaaier | 26-03-12 | 23:08

enne dat filmpje was gewoon te bizar om te zien zo triest, moest wel ffies inwerken om te beseffen wat ik zag.

r.s.jonkman | 26-03-12 | 23:07

Ik schat zo dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Duik hier eens op zou ik zeggen.

jip_86 | 26-03-12 | 23:06

lol vertel mij wat dit is aan de orde van de dag dat die lui falen.

r.s.jonkman | 26-03-12 | 23:06

@pielewaaier | 26-03-12 | 23:01

Wat bedoelt u met 'ons' conflict? Volgens mij mis ik iets?

pius | 26-03-12 | 23:05

Doordat elke provincie een eigen bureau Jeugdzorg heeft, zou je (in theorie) de jaarverslagen naast elkaar kunnen leggen. Duidelijke afwijkingen wijzen mogelijk op misstanden. Helaas is dit vrij moeilijk, doordat ieder bureau een eigen (formaat) verslag opstelt.
Ik dacht: ik vergelijk provincies NH en ZH. Daar begin je al... bij NH staat jaar 2011 niet on-line. Jaar 2010 wel, maar de link werkt niet bij NH (het fysieke bestand staat dus niet on-line). Dus moet je het doen met 2009(!). En bij ZH staat alleen 2010 on-line. pff lekker dan.
Zoals gezegd zijn de cijfers anders opgesteld. Dat is eigenlijk te idioot voor woorden. Bij NH staat bij indidatiebesluiten (jaar 2009): 2.141 en bij ZH (jaar 2010): 7.051. Dat is wel een erg groot verschil. NH, huisverboden: 85 en in ZH: 182. Dat is toch 2x zoveel!
Leuk detail bij ZH, daar wordt gesproken over "productieresultaten". Dat is lekker, het gaat hier over kinderen!
Jaarverslag NH: www.bjznh.nl/files/files/jaarverslag_2...
en ZH: www.bjzzuid-holland.nl/images/pdf/orga...

vip33 | 26-03-12 | 23:05

@Strangetown | 26-03-12 | 23:00

Ik baseer mij op het feit dat ik in het werk veel met jeugdzorg te maken heb en had en als kind heb ik ook de hele mallemolen doorlopen.

Dan heb je beste een aardig beeld dacht ik zo;)

pius | 26-03-12 | 23:03

pius | 26-03-12 | 22:54 | + 0 -
Dat was me wel duidelijk... in ''ons conflict'' zijn er ook al contacten met BJZ geweest,maar daar valt weinig over te zeggen,noch in positieve en noch in negatieve zin... maar wat niet is kan nog komen... men bemoeit zich er wel mee,maar merken daar (nog) niet zoveel van.

pielewaaier | 26-03-12 | 23:01

pius | 26-03-12 | 22:42
Nogal een vette aanname dat BJZ in de regel wat planken misslaat.

Waar baseer je die op?

Natuurlijk wil elke ouder zijn kinderen zonder interventie en bemoeienis van anderen opvoeden en nabijheid hebben.
Er zijn echter ook talloze ouders die dat om een of andere reden niet kunnen en de kinderen daar het dupe van worden.

BJZ komt echter pas in actie als ouders zelf of derden aan de bel trekken en dat is niet omdat een kind 1 x zijn broodtrommeltje niet meegekregen heeft van thuis.
Eerdere bezuinigen bij BJZ hebben de case-load voor de medewerkers alleen maar verzwaard en dan kan er idd wel eens iets mis gaan in de communicatie, maar niemand maakt mij wijs dat BJZ functioneert zoals menigeen hierboven weergeeft.

Al begrijp ik heel goed dat het schrijnend moet zijn om als ouder je kind uit huis geplaatst te zien worden.

Strangetown | 26-03-12 | 23:00

@Rammstein | 26-03-12 | 22:54

Hoe bedoel je dat?

pius | 26-03-12 | 22:55

@N=1 | 26-03-12 | 22:52 |

Die is reeds naar het management gegaan. Niet geheel verwonderlijk stond u niet op de verzendlijst. Verschil moet er wezen...

Parel van het Zuiden | 26-03-12 | 22:55

Ach, als je wil kijken hoe dingen fout gaan moet je maar eens kijken hoe die zaak Lucassen in elkaar zit volgens een 'getuige': www.youtube.com/watch?v=P4yF8Hz5WVw.

Ik snap het wel, die man snapt er niets van. Je gooit een stel hypergezonde mannen en hypergezonde meiden in een kazerne. Iedereen sport, iedereen loopt maar wat te ouwehoeren, iedereen heeft de grootste lol, en in het weekend is iedereen dronken -loopt nog wat meer te ouwehoeren- en iedereen wil dan sexen.

Gewoon een uit de hand gelopen feestje, iedereen is schuldig. Hadden ze niet moeten doen. Of er nou echt sprake is van 'daders'? Volgens mij niet, ze hebben gewoon te hard gefeest en iedereen heeft spijt. Om daar nu weer verkrachting of ontucht in te zien gaat mij gewoon te ver.

teletub | 26-03-12 | 22:54

@pielewaaier | 26-03-12 | 22:49

Ik ben absoluut geen fan van Jeugdzorg hou me ten goede.

pius | 26-03-12 | 22:54

pius | 26-03-12 | 22:48 | + 0 -
Dat is niet helemaal waar.

Rammstein | 26-03-12 | 22:54

Shareholder II | 26-03-12 | 22:45 |
Dat is nu precies waarom JZ eens goed moet worden doorgelicht, jouw veronderstelling gaat helaas niet (meer) op en is wel de algemene gedachte.

Castle | 26-03-12 | 22:53

Managementsamenvatting hiervan ergens?

N=1 | 26-03-12 | 22:52

pius | 26-03-12 | 22:39 | + 0 -
Klopt... aan veel zaken zitten meerdere kanten.. maar ik ben er wel van overtuigd dat als je met deze instanties te maken krijgt dat een gezond wantrouwen op zijn plaats is... en niet te vergeten een behoorlijk assertieve instelling... zo niet dan fietsen ze zo over je heen en kan je het schudden,vooral als je met een manipulatief sterke en geraffineerde tegenpartij hebt te maken.
De Raads-medewerker waar ik onlangs mee te doen had durfde rustig te beweren dat de Raad geen macht had.. en dat terwijl is vastgesteld dat de rechter bijna altijd op het rapport van de Raad afgaat.
Zo'n instituut als de Raad heeft wel degelijk macht en het vervelende is dat die macht nauwelijks te controleren is..

pielewaaier | 26-03-12 | 22:49

Dit is info waar je een mening op kan baseren. Kolere, wat een hell !

Rammstein | 26-03-12 | 22:49

@prince | 26-03-12 | 22:46

Klopt maar het is de kern van het beleid om alleen in uitzonderlijke gevallen kinderen uit huis te plaatsten.

pius | 26-03-12 | 22:48

@pius | 26-03-12 | 22:42
Het is een industrie op zich dus er zijn altijd mensen die er beter van worden.

prince | 26-03-12 | 22:46

Russen en drank, daar komen ze samen wel uit.

Dr.Thorvaldt | 26-03-12 | 22:46

Het is mij teveel tekst voor het elfde uur. Ik zou vooralsnog willen blijven geloven dat Buro Jeugdzorg er is voor het welzijn van kinderen.

Shareholder II | 26-03-12 | 22:45

Volgend jaar gaat de verantwoordelijkheid van Jeugdzorg over naar de gemeentes. Lastig te zeggen of dat tot verbetering lijd. Ik vrees zelf van niet.

pius | 26-03-12 | 22:44

Laura Dekker werd ook al tot zelfmoord gedreven door deze &^%&^@%! ambtenaren die hun eigen werk creeren over de lijken van kinderwelzijn. Wat een walgelijke instantie is jeugdzorg.

IJStengel | 26-03-12 | 22:43

*verspild

vip33 | 26-03-12 | 22:42

@prince | 26-03-12 | 22:37

Uit huis plaatsing is juist een middel dat met grote terughoudendheid word toegepast in principe en dat financiële motief is onzin zo'n traject kost de staat juist handenvol geld.

Maar dat jeugdzorg nogal wat planken misslaat in de regel is helder.

Helaas natuurlijk.

pius | 26-03-12 | 22:42

Ik zit zo maar een beetje te googlen naar Jeugdzorg. En ineens valt het me op... elke provinicie heeft z'n eigen bureau Jeugdzorg. En ze hebben allemaal een andere website! En de jaarverslagen zijn anders opgesteld. Hier wordt heel veel geld verspilt!
www.google.nl/#hl=nl&q=bureau+jeug...

vip33 | 26-03-12 | 22:41

the wanderer | 26-03-12 | 22:31 |
Schijnbaar gaat er nogal wat mis met kinderen heden ten dage, want ze komen niet uit zichzelf in actie www.bureaujeugdzorg.info/Hoe_kunnen_wi...

Strangetown | 26-03-12 | 22:41

-weggejorist-

skrie | 26-03-12 | 22:40

Mw.Kassi moet zich kapot schamen maar is te zelfingenomen om een waarheid, een andere dan die van haarzelf te zien. de Bitch, ben je klaar mee zeg... Voordat de rechtszaak klaar is zijn de kinderen 12 en kunnen ze zelf kiezen bij welke ouder ze willen wonen. Of paps moet in Brasschaat wonen met een zwembad in de kelder dan wordt het nog moeilijk kiezen

Castle | 26-03-12 | 22:39

Ik ben zeer kritisch op de organisatie Jeugdzorg maar het is vaak onvoorstelbaar complex werk.

Je werkt alleen maar met dilemma's.

pius | 26-03-12 | 22:39

@Strangetown | 26-03-12 | 22:25
Dat zou je idd denken ja en mag je ook verwachten.
Echter, als je eenmaal in contact bent gekomen met deze club, dan zijn ze erger dan een meute pittbulls.
En dan zijn zei degenen die bepalen wanneer je "normaal" bent.
Ikzelf heb helaas een neefje en nichtje die omarmt zijn door deze club, beiden uit huis geplaatst en de vader ziet zijn dochtertje maar 1 x in de 5 weken, en geloof mij, behoorlijk onterecht op dit moment, eigenlijk al jaren onterecht.
Jeugdzorg geeft "hulp" aan de kinderen maar investeren in de ouder(s) Ho maar!
De kinderen uit huis plaatsen is financieel aantrekkelijker denk ik!
Kotsmisselijke organisatie is het!!

prince | 26-03-12 | 22:37

@Strangetown | 26-03-12 | 22:25
Dat komt alleen maar omdat ze niet genoeg personeel en budget hebben. Dat zouden ze namelijk het liefst wel willen.

Stormageddon | 26-03-12 | 22:37

@faz | 26-03-12 | 22:25 | + 0 -
En wauwel toch niet zo, de centra voor jeugd en gezin zijn van gemeenten.

Arjan | 26-03-12 | 22:37

Hmm, volgens mij is Jeugdzorg op aan het ruimen, Linkedin account en Twitter account niet meer te benaderen.

abom | 26-03-12 | 22:37

bezorgde moeder | 26-03-12 | 22:24
Wie er ook gelijk heeft, dat zullen wij buitenstaander niet te weten komen. Wat we wel weten is dat Bureau Jeugdzorg zich opstelt als zeer machtige instantie waar je niets tegen kunt beginnen. Een instantie waarbij het machtsvertoon van groter belang is dan de zorg voor de kinderen. Want vertel me, wat is er heilzaam aan het onder dreiging van geweld wegsleuren van kleine kinderen uit hun huis?

artbrut | 26-03-12 | 22:36

@Glas Koning | 26-03-12 | 22:13 | + 0 -
En dan? Of starten we een Blitzkrieg tegen de verrotte inteeltbolwerken van Demmink? www.demminkdoofpot.nl/home.html

Musset | 26-03-12 | 22:36

Zeer goed stuk dit, het zou tijd worden dat die kinderkidnappers worden aangepakt. Want dat is het. In de praktijk heb ik helaas met lede ogen moeten aanzien hoe ambtenaren van jeugdzorg hele stukken tekst uit hun verband rukken, met name als het gaat om de informatie die ze van scholen krijgen. Het is godgeklaagd hoe leraren op het hart wordt gedrukt hoe ernstig het wel niet is en hoe ze vooral mogen zwijgen over het contact dat achter de rug van ouders om hebben met jeugdzorg. En de rechter ziet een rapport van 60 kantjes en denkt: t is zo veel, er zal wel wat aan de hand zijn. Toedeloe kind.

das_Freudenmädchen | 26-03-12 | 22:36

BJZ: Als we geen probleem vinden, maken we er wel een...
.
Inmiddels mag je toch wel spreken van een patroon van patronen van falen.
.
Waar ingegrepen kan en moet worden wordt het nagelaten en vice versa.
.
Waar beperkte correcties moeten plaatvinden wordt een botte bijl gehanteerd, liefst meerdere keren.
.
Waar directe harde maatregelen noodzakelijk zijn wordt *kuch* zorgvuldigheid betracht.
.
Terwijl zulke ingrijpende mandaten zijn afgegeven staat de hele trais politica opzichtig weg te kijken.
.
BJZ, afbreken, puin ruimen, en volledig opnieuw beginnen. Andere mensen, andere organisatiestructuur, ander toezicht. Bij elk twijfel geval direct onafhankelijk onderzoek.
.
Totdat we een instrument hebben dat elke toets kan weerstaan. Dan nog zullen er fouten gemaakt worden, maar veel minder en vooral met veel minder zware consequenties.

Parel van het Zuiden | 26-03-12 | 22:36

BJZ: Als we geen probleem vinden, maken we er wel een...
.
Inmiddels mag je toch wel spreken van een patroon van patronen van falen.
.
Waar ingegrepen kan en moet worden wordt het nagelaten en vice versa.
.
Waar beperkte correcties moeten plaatvinden wordt een botte bijl gehanteerd, liefst meerdere keren.
.
Waar directe harde maatregelen noodzakelijk zijn wordt *kuch* zorgvuldigheid betracht.
.
Terwijl zulke ingrijpende mandaten zijn afgegeven staat de hele trais politica opzichtig weg te kijken.
.
BJZ, afbreken, puin ruimen, en volledig opnieuw beginnen. Andere mensen, andere organisatiestructuur, ander toezicht. Bij elk twijfel geval direct onafhankelijk onderzoek.
.
Totdat we een instrument hebben dat elke toets kan weerstaan. Dan nog zullen er fouten gemaakt worden, maar veel minder en vooral met veel minder zware consequenties.

Parel van het Zuiden | 26-03-12 | 22:36

@thispissesmeoff | 26-03-12 | 22:33
Je komt ietwat labiel over. Misschien tijd voor een gesprekje met een hulpverlener?

de Bree | 26-03-12 | 22:35

-weggejorist-

abom | 26-03-12 | 22:34

Hm. En dan te bedenken dat dit misschien nog wel het topje van de ijsberg wat betreft Jugendzorg is... Wie weet wat er allemaal verder nog gebeurt.

En ik zou wel willen weten: hoe gaat dit geval nu verder? Wordt vervolgd? Want ik kijk nu wel heel anders naar het filmpje van vorige week...

*fapdrol | 26-03-12 | 22:34

Kijk dan hoe gelukkig die kinderen worden van het uitzicht op een weekendje omgang met Iwan. Fucking hell. Hoe meer ik hier over denk, hoe hoger ik hoop dat de flat van keuze is.

thispissesmeoff | 26-03-12 | 22:33

@faz | 26-03-12 | 22:25 | + 0 -
Laat ik toch denken dat het hier over BJZ ging.

Arjan | 26-03-12 | 22:32

Jeugdzorg een instantie wiens doel het is zich zelf in stand te houden,bij de rechtbanken allerhande vertragingstaktieken toepassen, het uitstel te laat melden zodat je voor niks 200 km reist, voogd nooit bereikbaar( want ze heeft nog 20 andere kinderen onder haar hoede)Vervalste rapporten , overigens vol taalfouten, en zo kan ik nog wel een uurtje door gaan,
Vooral het bureau Utrecht spant de kroon!

the wanderer | 26-03-12 | 22:31

dr.dunno® | 26-03-12 | 21:34 | + 14 -
Mijn dank voor uw bijdragen;ik vind ze van kwaliteit getuigen en denk er zeker iets aan te hebben.. een gewaarschuwd ... en vooral goed geinformeerd man telt voor twee..
Wat ik weer wel een voordeel vind is dat er gedurende de RvK-procedure er behoorlijk wat mogelijkheden worden geboden voor beklag,klachten en beroep.. tot aan de nationale ombudsman toe.

pielewaaier | 26-03-12 | 22:31

Bedankt GeenStijl. Jeugdzorg moet op de schop. Ben blij met het aan de kaak stellen van misstanden bij Jeugdzorg. Dat hoort de msm te doen maar die lullen alleen maar politiek correcte praatjes poep.

frisenfruitig | 26-03-12 | 22:30

@bezorgde moeder(jeugdzorg) | 26-03-12 | 22:24
Fijn dat u toch nog even een nette reactie geeft.

de Bree | 26-03-12 | 22:29

Tja, het probleem is dat echt iedereen alles bij elkaar staat te liegen. Ik ken ook een griet met een jeugdzorgverleden; ik geloofde haar eerst ook wel dat het allemaal aan de ouders lag. Maar het bleek gewoon een wat trieste aggressieve griet te zijn met een flinke stoornis.

Soms gaat het gewoon flink fout tussen mensen, maar de onzin die eromheen geproduceerd wordt kun je echt allemaal in de prullebak gooien.

teletub | 26-03-12 | 22:28

@pielewaaier | 26-03-12 | 21:58 | + 0 -
Inderdaad, de Raad voor de Kinderbescherming jaagt je de stuipen op het lijf. Dit overheidsgeboefte handelt vanuit macht en weet dat de rechtbanken hun volstrekt leugenachtige adviezen klakkeloos overnemen. Duizenden zijn of worden nog door de mangel gehaald. Maar helaas, er is meer belangstelling voor "Liefje Cristiano Ronaldo in string bikini" dan een parlementair onderzoek naar de maffiapraktijken van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, AMK en al dat soort 100% gesubsidieerde knekelhuizen.

Musset | 26-03-12 | 22:25

Voor ieders gemoedsrust: bij 'normaal' functionerende gezinnen komt BJZ niet langs om de kinderen weg te halen.

Strangetown | 26-03-12 | 22:25

@overVecht

Dus binnen vijf minuten heb je het complete verhaal gelezen?
zegt wederom hoe er in de "praktijk" gehandeld wordt.

en ja ik kan het weten.

Ruud9343 | 26-03-12 | 22:25

De centra voor jeugd en gezin zijn net als de thuiszorg volledig geprivatiseerd. Koepelorganisatie:
www.actiz.nl/homepage

faz | 26-03-12 | 22:25

Ik ken de kinderen persoonlijk en helaas, zelden zulke zielige hoopjes ellende gezien. Emotioneel zeer beschadigd,ze vertonen sociaal onaagepast gedrag en zijn eigenlijk altijd verdrietig, boos of moe. Bij conflicten op school met andere kinderen wordt er door moeder (en broer) uiterst ongepast opgetreden. De tweeling heeft al tijden hun vader niet gezien (terecht of onterecht) maar ik krijg sterk de indruk dat moeder ze in de tussentijd emtioneel veel schade toe brengt.
Wie er ook gelijk heeft, vader én moeder zijn beide verantwoordelijk voor het vergallen van hun jeugd en wellicht hun verdere leven. Jeugdzorg zal vast haar fouten maken maar bovenal ligt de schuld bij de ouders. Dat grote broer nu op deze manier de publiciteit zoekt lijkt mij niet de juiste weg. Ik hoop van harte voor de kinderen dat hun toekomst er beter uit zal zien.

bezorgde moeder | 26-03-12 | 22:24

Glas Koning | 26-03-12 | 22:13 | + 0 -
Dank voor belangstelling... pielewaaier reaguurt op deze site onder de nick Govert Flinck...
Ik waarschuw al maar van te voren het is nogal wat tekst en behoorlijk wat ellende..
www.misdaadjournalist.nl/2012/01/de-mo...
De vader vreesde op het moment ten tijde van de moord van een psychotische moeder op haar twee kinderen in Ter Wolde dat dat zijn kinderen ook zou kunnen overkomen,vandaar de plaatsing op deze site.
Ik heb mijn best gedaan het verhaal zo feitelijk mogelijk weer te geven.. de analyses,conclusies en meningen komen uiteraard voor eigen rekening.

pielewaaier | 26-03-12 | 22:23

Nu ik dit filmpje weer zie met deze achtergrond, is zoveel duidelijk. Die kinderhulp trollen en de blauw-wit geklede NWO hulpjes doen er iedereen een grote dienst mee bewijzen door zichzelf van een flat te werpen, en snel een beetje.
Zelfs al zou hun vader Jezus zijn, dan nog blijft dit geweld tegen onschuldige kinderen altijd nog schadelijker dan een afgedwongen omgang. Dus.... spring! Nog vandaag graag.

thispissesmeoff | 26-03-12 | 22:22

Hulde voort GS. Dit is nog eens onderbouwing. Tragische zaak met alleen maar verliezers verder.


pius | 26-03-12 | 22:21

Oh, maar dit is een normale werkwijze voor BJZ hoor..... Daar kan ik over meepraten. Ze vervalsen rapportages, liegen en doen NIET aan waarheidsvinding. Wist u dat de voogd een flinke bonus ontvangt bij een UHP? (uithuisplaatsing) Kinderontvoering en een criminele organisatie. En dat met uw belastinggeld....

Siggy69 | 26-03-12 | 22:21

@nuckin*futs | 26-03-12 | 22:17
1x tussen is genoeg futs

nuckin*futs | 26-03-12 | 22:17

@kapotte_stofzuiger | 26-03-12 | 21:06
"voor kinderen" mag ook tussen tussen haakjes.

nuckin*futs | 26-03-12 | 22:17

Complimenten aan van Rossem. Maar om nou aan de hand van deze casus BJZ compleet de grond in te trappen, zoals hierboven meerdere malen gaat mi iets te ver.

Superior Bastard | 26-03-12 | 22:16

1 klacht gegrond, 1 onbeslist en 3 ongegrond duiden als klachten worden genegeerd, vind ik een gotspe.

Strangetown | 26-03-12 | 22:15

Jeugdzorg maakt veel fouten, dat zal ik nooit ontkennen.. Maar ik ben ze eeuwig dankbaar dat ze mij tegen mijn en mijn vaders wil uit huis hebben gehaald.. Achteraf zijn sommige beslissingen van jeugdzorg toch het beste, ik zeg niet dat dat in dit geval zo is. Maar bij jeugdzorg zitten er altijd meer dan 2 kanten aan een verhaal

anisocorie | 26-03-12 | 22:15

Grote HULDE overigens aan GS redactie om al deze informatie door te spitten en te publiceren. Zal ongetwijfeld een enorm karwei zijn geweest.

Piet_Snot | 26-03-12 | 22:14

@ pielewaaier | 26-03-12 | 21:58 |

Doe mij aub die link...

Glas Koning | 26-03-12 | 22:13

@ Kirth Gersen | 26-03-12 | 20:49
Zelf geen kinderen zeker? Dit eenzijdig verhaal vloeit voort uit de immer positieve positie van BJZ. Ooit wel eens van een rechtvaardig verhaal gehoord van deze malafide instelling en een terechte uithuisplaatsing? Daar is geen weerwoord voor nodig en al helemaal niet van een vader met losse handjes.

Enigma Quest | 26-03-12 | 22:12

@kapotte_stofzuiger | 26-03-12 | 21:06

Je zou het de 'droogleggingsziekte' kunnen noemen (als het nog geen naam heeft natuurlijk):
De schadelijke averechtse en/of neveneffecten van overregulering bij wet.

Dat zie je werkelijk met alles in de samenleving terug, waar alles tot in de puntjes bij wet en regelgeving uitgestippeld is.

ZKH EénOog | 26-03-12 | 22:11

Zo'n topic lokt het wel een beetje uit, maar verbazingwekkend hoeveel reaguurders met deze instellingen te maken heeft gehad.
Misschien toch wat minder regels en instanties, wat meer gezond verstand en ouders zelf laten beslissen?

kapotte_stofzuiger | 26-03-12 | 22:10

@de Bree: misschien wist die meute iets dat wij hebben verleerd?

thispissesmeoff | 26-03-12 | 22:08

Ik word hier kots maar dan ook KOTSMISSELIJK van !!!!!!

kevinv | 26-03-12 | 22:08

@faz | 26-03-12 | 21:54 | + 0 -
Hoe kom je er toch bij dat BJZ geprivatiseerd zou zijn?

Arjan | 26-03-12 | 22:08

Neem maar van mij aan : Jeugdzorg is de BUMA onder de "zorg"instellingen. Een criminele bende die denkt boven de wet te staan. Meer woorden maak ik niet eens vuil aan dat uit UITSCHOT.

Piet_Snot | 26-03-12 | 22:06

Erg dubbel gevoel nu. Aan de ene kant idioot dat dit in Nederland in de 21e vakking eeuw nog kan. Aan de andere kant heb ik het aan de kinderbescherming te danken dat ik mijn zoontje bij me heb (lang verhaal, met amk, kinderbescherming en drama. Dont ask...) en dus moet ik concluderen dat er ook goed werk gedaan word door goede mensen die echt het kind en zijn/haar belangen op één zetten. De vlaamse meneer van de kinderbescherming in Breda waarbij ik met mijn zoontje moest langskomen om mijn verhaal te doen was er een van. De mevrouw die bij de rechtzitting (spoeddinges om de zorg van mijn zoon te krijgen ipv mijn nu bijna ex-vrouw) was er ook een van. Die had echt niet (wat je vaak hoort) "Het kind moet naar zijn moeder want vrouw en moeder en..." maar heeft de feiten, onze verklaringen en de werkelijke situatie gewogen en een goed (imho) oordeel geveld.
Maar ik heb ook met de andere kant te maken gehad. Met AMK omdat iemand het grappig vond een anonieme melding te doen. Daar heb ik tegen dit soort praktijken niet aangelopen maar wel stoicijns "waar rook is is vuur" gedrag waar je niet doorheen lijkt te kunnen komen. Gelukkig is dat uiteindelijk met de uitspraak van kinderbescherming en rechter ook een eind aan gekomen maar voor hetzelfde geld had ik niet om een spoedbeschikdinges gevraagd en had er geen onderzoek door een rechter bevolen geweest. Wie weet waar mijn zoontje nu dan was geweest. En dat is ENG! HEEL ERG ENG! Dat zulke types, zonder enige realiteits zin, kennis of ervaring, kinderen bij hun ouders weg kunnen halen. Daar zou de regering zich eens in het Kutshuis over moeten buigen!

deuZigeZelluf | 26-03-12 | 22:04

Bureau Jeugdzorg is de meest zieke instantie die er bestaat. In Rotterdam monitoren ze niet alleen kinderen uit probleemgezinnen. Nee, ze monitoren ALLE kinderen. ALLE KINDEREN. Van -9 maanden tot 21 jaar. Ja, er staan zelf ongeboren baby's onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Totaal geschift.

artbrut | 26-03-12 | 22:03

pfff Nina Boersma linkedin is al verwijderd.

hier openen | 26-03-12 | 22:00

Sommigen hebben geen idee hoeveel mensen er in hun huwelijk zitten, maar als je niet weet wie en hoeveel mensen er in een echtscheiding zitten ben je al gevallen voordat je hebt gestaan.

hawie | 26-03-12 | 21:58

k kan bewijzen dat met name Raad voor de Kinderbescherming pedofielen ontziet. Ze criminaliseert, en demoniseert. Dat doet deze overheidsinstelling als zij op leugens en verdraaiingen wordt betrapt. Dreigen met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing: De rechter doet toch wat wij adviseren. Het personeel is hoogmoedig, machtswellustig en zit vast in de jaren 50. Na een gesprek met de Raad weet je vanzelf hoe de Stasi heeft geopereerd: Liegen, dreigen, intimidatie. Daarmee houden ze zich schaamteloos in stand. Een parlementair onderzoek is nodig om dit geboefte de kwikmijnen in te jagen.
Musset | 26-03-12 | 21:30 | + 3 -
Nou... u jaagt me de stuipen op het lijf.. zit zelf met mijn zoon als vader van twee kinderen in een voogdijconflict met de ex van mijn zoon de moeder dus.
Moeders,onder psychische behandeling,is hem half december gesmeerd met meeneming van twee jonge kinderen naar een blijf van mijn lijf-huis onder het valse voorwendsel van huiselijk geweld.
Onlangs net een intake-gesprek gehad met de Raad,op zich niet zoveel op aan te merken,maar wel duidelijk druk vanuit de Raad ervaren op de vader,duidelijk meer dan op de moeder.
Bovendien was er duidelijk sprake van manipulatie van de moeder t.a.v. de raad's medewerker kort voorafgaande aan het gesprek en de schijn van partijdigheid in het voordeel van de moeder al gewekt.
Verder kan vermeld worden dat verzoeken van de vader om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de opname van de moeder in zo'n tehuis,stelselmatig worden genegeerd,terwijl daar heel duidelijke aanwijzingen voor zijn en informatie is aangeleverd..
''Wij doen niet aan waarheidsvinding''is het antwoord en daar moet je het mee doen... dus iedere vrouw die zat van haar kerel is en uit is op gratis onderdak voor haar en haar kinderen kan zich in principe melden bij zo'n tehuis.. zij wordt met open armen ontvangen..
de moeder en het instituut hebben een gezamenlijk belang... moeders zit onderdak en de medewerkers van het instituut hebben brood op de plank.
Voor geinteresseerden;op een misdaadsite staat het hele verhaal vanaf het begin.. en ik blijf het daar bijhouden.Bij interesse wil ik de site wel vermelden.

pielewaaier | 26-03-12 | 21:58

Lijkt mij iets voor het Catshuis-overleg dat op het moment gaande is; overal moet in gesneden en op bezuinigd worden, dus waarom niet in de burecratie van de diverse Bureaus Jeugdzorg.
Vraag mij trouwens wel af waarom er in elke regio / provincie er een apart bureau moet zijn (met alle dubbele kosten en management van dien).
Volgens mij kan er sowieso al veel bespaard worden door die organisatie te centraliseren op EEN plaats in het land.
Op die manier kan er ook veel beter toezicht op worden gehouden en is er EEN centraal aanspreek- en klachtenpunt.

Ronald1900 | 26-03-12 | 21:56

Bruine dossiermappen zijn vervelend, vooral als ze goed gevuld zijn. Complimenten voor Van Rossem voor de uitgebreide toelichting op het karige eerste bericht. Vreselijk wanneer dingen als een onoverzichtelijk web van instanties, eigen (carriere)belang, een 9-5 mentaliteit en bureaucratie vooral bijdragen aan het trauma van de twee kinderen.

Cedantarmatogae | 26-03-12 | 21:56

Deze reportage laat geen spaan heel van Jeugdzorg.
www.eenvandaag.nl/gezondheid/34665/oud...
Vooral het telefoontje vd moeder om haar zoon te zien op z'n verjaardag. Jeugzorg: "huh brief, eh verzoek, nee niets gezien." "ja, maar kan ik hem dan zien" "mevrouw, ik geef het door". Dat stukje is echt de druppel.
(luister zelf, vanaf 6:40)
De politiek moet serieus hard ingrijpen bij Jeugdzorg.

vip33 | 26-03-12 | 21:56

Kan inhoudelijk niet over dit en andere gevallen oordelen, doch in de media zijn zeer veel van dit soort verhalen over Jeugdzorg te vinden. Geprivatiseerd en een machtsmonopolie is vragen om problemen. Het 1e betekent maar 1 doel: POEN, het tweede geeft de mogelijkheid dat ongehinderd te realiseren.

faz | 26-03-12 | 21:54

dr.dunno® | 26-03-12 | 21:34 |
Als u daadwerkelijk 12 x een casus langs uw neus voorbij heeft zien gaan, verbaast het mij dat u vanuit uw positie geen enkele actie heeft ondernomen om een (mogelijke) dwaling te voorkomen.

Achteraf denigrerend richting medewerkers van BvJ meehuilen, stoort mij derhalve des te meer.

Strangetown | 26-03-12 | 21:53

Van het Kassi naar de muur.
Werkelijk zum kotzen. Het verhaal is dus in de kern duidelijk; die kinderen willen niet om (zo lijkt het) evidente redenen. Meer hoeven we niet te weten. Dus nogmaals mijn dringende advies aan al deze staatsgefinancierde beulen; gelieve u zelve in de fik te steken.

thispissesmeoff | 26-03-12 | 21:53

Geen stijl, geen gevoel stelletjes *piep* *piep*.

en wie is er de dupe? de kinderen natuurlijk

PsyChucky | 26-03-12 | 21:53

"Reaguurders" zijn ook maar een subcultuurtje. Vaak overschat, maar de moeite van het in de gaten houden waard.

don patatos jr. | 26-03-12 | 21:51

@de Bree | 26-03-12 | 21:47: makke schaapjes zijn marketingtechnisch erg interessant.

hooliganica hollandi | 26-03-12 | 21:51

Zouden ze een quotum hebben? Dat deze kids net het slachtoffer van dat quotum zijn geworden?

Rest In Privacy | 26-03-12 | 21:50

Wat een kuddegedrag hier in de reaguurderspanelen. In het eerste deel liepen we met z'n allen achter elkaar aan om éénzijdigheid te veroordelen en in deel 2 lopen we met z'n allen achter elkaar aan om de duivels van jeugdzorg en de raad te veroordelen.
We tonen ons waardige nakomelingen van de meute die de gebroeders De Witt heeft beoordeeld.

de Bree | 26-03-12 | 21:47

@overVecht | 26-03-12 | 20:34
Je weet toch, één dag mee draaien is niet genoeg.

Voor de rest, als je aan een moeder haar kinderen komt dan kan je dit soort ongein verwachten. Is iets met natuur...

FalderalderalderAAA | 26-03-12 | 21:46

Daar waar wat papierwerk naar boven komt zit Jeugdzorg sowieso al gigantisch mis. En daar draait het om. En dat begin ik steeds minder en minder te waarderen. Grom!

stijlloos reaguren | 26-03-12 | 21:43

Stel dat er nou bij dat BJZ alleen maar mensen werken met goede sociale competenties, die eerlijk zijn, en hart voor hun vak (zorgen voor kinderen die in benarde situaties zitten) hebben. Dan was er niks aan de hand! Geldt voor elk beroep denk ik. Als ik zo slecht zou zijn in mijn werk, als deze lui, dan had ik geen werk. Deze gasten komen er elke dag mee weg.

don patatos jr. | 26-03-12 | 21:41

Een volkomen terechte uithuisplaatsing dus.
De vader is gewoon een lul, en de moeder stookt, speelt eigen rechten en wil kinderen voor zichzelf houden.
Kortom de ouders maken er beide een teringzooi van en dat is dus totaal geen goede situatie voor de kinderen.
Volgende patiënt graag ?!

RugOp81 | 26-03-12 | 21:41

jeugdzorg is niet gebaat bij de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een kind.
het is enkel gebaat bij een gezonde financiele status van hun instantie en blijvende groei. hoe meer gezeik, hoe meer werkverschaffing, hoe meer geld.

en ik krijg de indruk dat de grootste kenau's, zeg maar hedendaagse martelnonnen uit de internaten, er de dienst uit maken.

fubaar2012 | 26-03-12 | 21:40

Het lijkt me trouwens een klassiek geval van valse beschuldigingen en leugens van een manipulerende moeder die haar zin wil krijgen door de ander zwart te maken.
de Bree | 26-03-12 | 21:27 | + 0 -
.
Dat gebeurt zeker en vaker dan veel mensen weten. Uiteindelijk is het een probleem van de ouders onderling, maar bij vechtscheiding waarbij de kinderen betrokken worden, waarbij vaker wel dan niet het eerder een kwestie van gunnen is dan daadwerkelijk bekommeren om hun welzijn, halen ouders over en weer vanalles uit de kast om elkaars leven (en daarmee vaak ook dat van de kinderen) te vergallen.

dr.dunno® | 26-03-12 | 21:40

Als ze mijn kinderen zouden afpakken, dan knal ik ze overhoop.
O wacht even, ik heb geen kinderen.
Nou ja, daarom kan ik dat wel zeggen.( hoop ik maar )
Je moet tegenwoordig wel uitkijken met wat je neerplempt.
Voordat je het weet staat de SS op de stoep.
Of komen door je deur heen wandelen.

ikkrijgjewel | 26-03-12 | 21:40

JORIS, DE NAMEN VAN DE KINDEREN STAAN NOG TE LEZEN OP PAGINA 1

(Misschien valt het dan op).

Kingeef1975 | 26-03-12 | 21:38

Zou het niet verstandiger zijn om gewoon de kinderen zelf hun verhaal te laten doen?
Of denk ik nu te simpel?
Beëlzebul | 26-03-12 | 21:22 | + 0 -
Nee helemaal niet, het draait helemaal om de kinderen. Laat die in godsnaam een zo normaal mogelijk leven hebben, bij de moeder en/of vader. Zolang ze daar niet aantoonbaar geestelijk of fysiek mishandeld worden.
Ik zie niet in hoe de acties van Jeugdzorg in deze, zoals het weghalen onder politiebegeleiding, het beste is voor de kinderen. Sterker, die kinderen worden mijn inziens door Jeugdzorg voor het leven getraumatiseerd.
En hoe kan de school niet op de hoogte zijn? Als ons kind ziek is, wil de school dat meteen weten. Er zijn oudergesprekken met de school. Waarom geen gesprek met school en jeugdzorg samen?

vip33 | 26-03-12 | 21:37

Allereerst verdient Van Rossem een welgemeend compliment voor het uitzoeken van dergelijke bergen papier en er vervolgens een begrijpelijk overzicht van te maken, waarschijnlijk zonder dat hij enige werkervaring heeft uit die sector noch een zorg-gerelateerde opleiding.
.
Wat betreft Bureau Jeugdzorg, tijdens mijn opleiding ben ik meerdere keren, met stijgende verbazing, een praktijkgeval tegen het lijf gelopen van die club waarin het gruwelijk fout gaat of al is gegaan.
.
Ik heb tijdens mijn co-schappen en overig onderwijs al zeker twaalf keer een casus voor m'n neus gekregen waarbij een of andere heks van die toverkollenschool (want vrijwel universeel vrouwen en metrosexuelen) ronduit liegt en confabuleert over feiten die haaks staan op daadwerkelijke onderzoeken en overige bevindingen. Rapportages en zelfs journaals worden, zoals ook hier het geval lijkt, alles behalve objectief afgelegd en lijken in de regel geschreven worden naar het doel dat de auteur in haar ogen het best dient.
.
Vaak is dat doel niet een optelsom van daadwerkelijke inhoudelijke vakkennis, ervaring en inzicht in de gezinssituatie en de beleveniswereld van een kind. Eerder een ongezonde mix van meningen die ontleend lijken te zijn aan dr. Phil, The Nanny en RTL Boulevard. En inderdaad, aan waarheidsvinding wordt niet gedaan, althans niet buiten de eigen 'waarheid' (= eigen gedachten zus, hakken in het zand en oorkleppen op).
.
En dan te bedenken dat die mutsen met een lage opleiding van drie keer niks en een werkervaring van bijna nul al de kennelijke mogelijkheid hebben om hele hordes gezinnen te ontwrichten. Hele gevaarlijke club.
.
Overigens zitten dat soort lui overal. Denk maar eens aan het speciaal onderwijs, waarbij het in ieder geval tot een paar jaar geleden doodnormaal was om op ouders een hoge druk uit te oefenen om een kind met ZMLK of MLK indicatie op te nemen in een internaat in plaats van dagelijks met een busje heen en weer te laten rijden. Waarom? Omdat een inwonend kind drie keer zoveel oplevert voor zo'n school. Van twee gevallen van dichtbij weet ik dat dat ook gepaard kan gaan met dreigementen van uithuisplaatsing en een omgangsverbod.
.
Ik word weer kwaad als ik daaraan denk en dan ook dit verhaal lees. Alhoewel we nu natuurlijk maar een kant horen, blijkt uit de materialen ook wel dat er zaken zijn overlegd die niet in het voordeel zijn van moeder en de halfbroer.
.
Desalniettemin, dat meerdere aangiften van mishandeling ondanks de onschuldigheidspresumptie (lees: incompetentie politie om daadwerkelijk dit soort zaken te onderzoeken) zomaar zijn genegeerd, is tekenend voor de incompetentie van die gezinsvoogd, de klachtencommissie van BJZ vol juridische mutsen die even een intern 1-2'tje heeft gedaan en de rest van die club.

dr.dunno® | 26-03-12 | 21:34

Ik kan bewijzen dat met name Raad voor de Kinderbescherming pedofielen ontziet. Ze criminaliseert, en demoniseert. Dat doet deze overheidsinstelling als zij op leugens en verdraaiingen wordt betrapt. Dreigen met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing: De rechter doet toch wat wij adviseren. Het personeel is hoogmoedig, machtswellustig en zit vast in de jaren 50. Na een gesprek met de Raad weet je vanzelf hoe de Stasi heeft geopereerd: Liegen, dreigen, intimidatie. Daarmee houden ze zich schaamteloos in stand. Een parlementair onderzoek is nodig om dit geboefte de kwikmijnen in te jagen.

Musset | 26-03-12 | 21:30

Het lijkt me trouwens een klassiek geval van valse beschuldigingen en leugens van een manipulerende moeder die haar zin wil krijgen door de ander zwart te maken.

de Bree | 26-03-12 | 21:27

Ik heb bijna eenzelfde situatie meegemaakt bij mijn buren. Gewoon leuke goed gevoede kinderen. Gingen netjes naar school, waren netjes gekleed en beleefd. Op een dag wordt ineens hun deur ingetrapt terwijl ze niet thuis waren en toen de vrouw 's avonds belde met de pliesie of zij er misschien iets vanaf wisten stond er binnen no-time 10 man pliesie voor de deur om de twee kinderen van de alleenstaande moeder weg te halen.. macho's. Vervolgens heeft mijn buurvrouw de dossiers laten zien en was de rechterlijke uitspraak na een half jaar dat de kinderen zonder aanwijsbare redenen van de moeder waren ontnomen en dat ze weer terug moesten.. 6 maanden mocht ze haar kinderen niet zien..

Claude Jacque | 26-03-12 | 21:25

Mandril | 26-03-12 | 21:14 | + 0 -
Ah, dat had ik over het hoofd gezien. Als we geluk hebben weten we dus over een aantal jaar hoe de vork in de steel zit volgens BJZ. Maar die kans lijkt me klein.

Juustem | 26-03-12 | 21:25

We hebben genoeg aan onze eigen tokkies, waarom zouden we de problemen moeten oplossen voor de tokkies uit gansch Europa en verder ?

de Bree | 26-03-12 | 21:24

@overVecht | 26-03-12 | 20:48
Ja dat is een ander verhaal. Neemt niet weg dat Jeugdzorg een malafide instantie is.

Parsons | 26-03-12 | 21:24

Zou het niet verstandiger zijn om gewoon de kinderen zelf hun verhaal te laten doen?
Of denk ik nu te simpel?

Beëlzebul | 26-03-12 | 21:22

Boeiend, of ben ik de enige die het echt geen bal kan schelen?

captainobvious | 26-03-12 | 21:22

Helaas heb ik soortgelijke ervaringen.
Mijn ex is leidinggevende jeugdhulpverlening en uit op een totale vechtscheiding.
Leugens en manipulaties leidden aanvankelijk tot het afnemen van mijn zonen (ze woonden bij mij en moesten verplicht verhuizen naar (full time werkende) moeder terwijl ik ze al vier jaar verzorgde.

Die situatie heeft 4 maanden geduurd. Toen waren mijn zonen zo vaak bij haar weggelopen terug naar mij dat we eindelijk gehoor kregen bij de rechter.
Nog steeds frustreert mijn inmiddels ex normale verhoudingen, en nog steeds hebben wij te maken met toezicht door haar collega;s.

Er zijn alleen maar valse aangiften, aantoonbare leugens en niet onderbouwde beschuldigende rapporten.

Jeugdzorg (dikwijls niet meer dan mbo+-nivo)is een totaal falende club gefrustreerde non valeurs.

2emeREP | 26-03-12 | 21:20

@overVecht | 26-03-12 | 21:09
Dank, op het toilet heb ik nu eenmaal de beste ingevingen, ook al stinken ze soms.

kapotte_stofzuiger | 26-03-12 | 21:20

@Juustem, Mandril: Jeugdzorg doet ook geen uitspraak over individuele gevallen...

poepkop | 26-03-12 | 21:19

Die Partei hat ja immer recht.....

Pierrepoint | 26-03-12 | 21:16

die instanties maken meer kapot dan hun lief is!

Funbagos | 26-03-12 | 21:15

Die LinkedIn teksten van die Nina alleen al "- Werken vanuit gezag, waarbij je een positie moet zien te verwerven binnen het cliëntensysteem;". Kafka achtige nachtmerries komen me voor ogen!

aceofspades | 26-03-12 | 21:15

En de kinderen zijn weer de dupe..... Scheiden zou verboden moeten worden!!!

Paulkruger | 26-03-12 | 21:14

Weer een case die we aan Schengen te danken hebben, net als de case Robert M.

de Bree | 26-03-12 | 21:14

@Juustem | 26-03-12 | 21:02
"... en Jeugdzorg doet geen uitspraken over lopende zaken. "
Van Rossem | 26-03-12 | 20:29 | Link |

Mandril | 26-03-12 | 21:14

Dit zijn verhalen waar je van schrikt. Apparatsjiks die alle menselijk maat verloren zijn.

brutus68 | 26-03-12 | 21:13

Als ik een eigen bedrijf wil beginnen of, doe eens gek, een feest wil organiseren, moet ik formulieren invullen en cursussen volgen en me laten beoordelen door halfbakken commissies tot de dood erop volgt. Wanneer ik echter 10 kinderen wil fokken omdat zowel mijn verslaafde vrouw als mijn 12 zieke bouviers zich seksueel tot kinderen voelen aangetrokken dan wordt mij geen strobreed in de weg gelegd. Jeugdzorg... ga er maar aanstaan. Dat is dweilen met de kraan open. Dat is een brandweerkazerne is een land vol pyromanen. Daar zal best eens iets fout gaan ook. Zo'n schouderklopje van van Rossem, die daarmee zelf helegaar niet wil scoren, draagt daar alleen maar aan bij.

Kutmug | 26-03-12 | 21:13

*wel blij is met een bureau jeugdzorg en een raad voor de kinderbescherming*
Die hebben namelijk heel wat kinderlevens gered.

de Bree | 26-03-12 | 21:12

En ook op pagina 5 van de uitspraak van de klachtencommissie staat nog de naam van een van de kinderen.

Sowieso_21 | 26-03-12 | 21:10

@Anarki | 26-03-12 | 21:03: onzin ,je moet aanspraak maken op een advocaat via je rechtsbijstandsverzekering , anders een pro deo advocaat of een advocaat via de sociaal raadslieden .
Juridische vraagstukken zijn altijd gezeik , maar als je het niet oplost komt er nog veel meer gezeik van.
En als je echt wilt terugslaan moet je dat via de rechter doen.
Oh ja , we leven niet in een bananenrepubliek , dit is gewoon Nederland hoor, ga's voor de de grap naar midden Amerika dan stel jij je mening gelijk bij.

hooliganica hollandi | 26-03-12 | 21:09

@kapotte_stofzuiger | 26-03-12 | 21:06

Beter kun jij, ik of wie dan ook het niet verwoorden geachte fransoos! Mooi tegeltje!

overVecht | 26-03-12 | 21:09

Gs schaart zich bij de complotters.

gladstoned66 | 26-03-12 | 21:09

Statistiekje aanturfen, subsidie binnen harken en over tot de orde van de dag...

Air van Boven Dorens | 26-03-12 | 21:07

Helaas is dit topic mijn 'vakgebied'... niet omdat ik dat ooit had gewild maar blijkbaar kan ik er iets in. Alhoewel. Het resultaat na 10 jaar werken in de jeugdzorg..

- 5 maal collegae met een burn-out en overspanning zien vertrekken.
- 3 maal met een mes gestoken
- 1 maal ontslag genomen... en dat was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb......

overVecht | 26-03-12 | 21:07

In een land waar men elk risico voor kinderen probeert uit te sluiten door een verstikkend web van regels en instanties, is het niet vreemd dat juist meer schade wordt aangericht dan voorkomen.

kapotte_stofzuiger | 26-03-12 | 21:06

"Of de documenten in ons bezit het eerlijke, complete verhaal van Ilja en zijn moeder vertellen? ".

Nee, en de wet op de privacy verbied het jeugdzorg om zich tegen dit soort onzin journalistiek te verdedigen.

Oh, en gezin blijft anoniem maar wel weer naam en toenaam van de gezinsvoogd?

Niet echt nee... | 26-03-12 | 21:04

Maar natuurlijk van Rossem: Jeugdzorg heeft het gedaan!

Kutmug | 26-03-12 | 21:03

@Ronald1900 | 26-03-12 | 21:00: Of bij re-integratiebureaus van politieke vriendjes en familie die vette overheidscontracten binnenhalen. Overigens ook zo iets: als die morgen iedereen aan een baan geholpen hebben, verdienen ze niets meer, dus is het niet in hun belang om....

Zelfde met dit: helemaal niet hun belang om gezinnen te ontslaan van hun OTS etc...

Bubba | 26-03-12 | 21:03

Dit soort verhalen is al jaren bekend. Ik verwijs voor de grap maar weer eens naar micha Kat en zijn klokkenluiders. Jeugdzorg is 1 groot drama. Ik heb het indirect meegemaakt met een paar neefjes die bij bureau Jeugdzorg onder toezicht stonden en regelmatig door vreemde mannen meegenomen werden waarbij ze sexuele handelingen moesten verrichten. Dit is door justitie allemaal als lulkoek afgedaan (jaren 80). Maar ik geloof wel in de complotten dat justitie en jeugdzorg een verbond hebben om pedo's te kunnen voeden

deministerpresident | 26-03-12 | 21:03

@hooliganica hollandi | 26-03-12

Omdat ze te zien daar geen geld voor hebben. En omdat het een berg gezeik is omdat je een rechter aan gaat klagen. We leven in een banaanrepubliek hoor.

Anarki | 26-03-12 | 21:03

Kirth Gersen | 26-03-12 | 20:49 | + -3 -
Ik ben ook benieuwd naar het verhaal van BJZ. Het zou GS sieren om daar, in de trend van 'hoor en wederhoor', ook een topic aan te wijden.

Dan kunnen we daarna als reaguurders een bindend advies geven over wat er met BJZ en de kids in kwestie moet gebeuren.

Juustem | 26-03-12 | 21:02

Bureau Jeugdzorg moet zichzelf natuurlijk onmisbaar maken, rond deze organisatie is een complete industrie ontstaan waarmee gigantische bedragen per jaar gemoeid zijn. Dat laten ze zich (en allerlei gelieerde bedrijven en personen) echt niet afnemen.
Heeft iemand een idee hoeveel mensen een dik belegde boterham verdienen aan "probleem"-kinderen.
Wat mij ook opvalt is dat er tegenwoordig in allerlei sectoren moet worden bezuinigd, maar van reorganisaties, bezuinigingen of ontslagen bij Bureau Jeugdzorg hoor je nooit iets....

Ronald1900 | 26-03-12 | 21:00

Jeugdzorg zou verboden moeten worden.
Dat zijn allemaal types als Josef Mengele. Die gasten verdienen wat mij betreft .....

Undertaker | 26-03-12 | 20:59

Ambtenaren zijn geen mensen. Dat zijn uitvoerende blauwdrukken van een van bovenaf uitgedacht systeem.
Zowel de systeem bedenkers als de uitvoerenden hebben geen ervaring, geen oog voor wat zich buiten hun beperkte kantoor waarneming afspeelt.
Een a-creatieve menssoort uit de C-categorie.
Buiten de regels die ze kennen kunnen ze niets.
Triest volk.

Ratzing. | 26-03-12 | 20:59

@Geenstijl Jullie zijn vergeten de namen te blurren in de link van pagina 1.

Koekfabriek | 26-03-12 | 20:59

@c0ne | 26-03-12 | 20:55

1. kom met een feit waarom je dat denk en/of vindt.
2. Als je dat zo zeker weet... waar heb je gewerkt... of heb je, je eigen info vooral van de interwebs en/of vergaardagen van je 'familie'.

overVecht | 26-03-12 | 20:58

Tja... jeugdzorg. Het einde van je toekomst.

Ing. eslapen | 26-03-12 | 20:58

Om gek van te worden. Bovendien: Dat een pas afgestudeerd trutje met 4 jaar werkervaring gewoon zoveel verantwoordelijkheid en impact kan hebben op je gezin. Zulke banen zouden ze niet aan mensen onder de 35 mogen geven die iets meer levenservaring hebben. Uitzonderingen daargelaten.

Bubba | 26-03-12 | 20:56

Om gek van te worden. Dat een pas afgestudeerd trutje met 4 jaar werkervaring gewoon zoveel verantwoordelijkheid en impact kan hebben op je gezin. Zulke banen zouden ze niet aan mensen onder de 35 mogen geven die iets meer levenservaring hebben. Uitzonderingen daargelaten.

Bubba | 26-03-12 | 20:56

@poepkop | 26-03-12 | 20:54: Als bureau jeugdzorg dossiers vervalst dan hebben ze een heel groot probleem in de rechtbank , een beetje advocaat maakt daar gehakt van.

hooliganica hollandi | 26-03-12 | 20:55

Mooi dat GS, na een shitload aan kritiek in het eerste draadje, nu de moeite neemt dit uit te zoeken.
Deze praktijken mogen wel eens onderzocht en transparant gemaakt worden. Het blijven enge, gesloten instanties ondanks het goede werk wat ze doen.

c0ne | 26-03-12 | 20:55

@hooliganica hollandi:
Naar de rechter stappen? En u heeft daar vertrouwen in als Jeugdzorg bewijzen loopt te vervalsen. Daarnaast ga ik er even vanuit dat het slachtoffer in deze niet een even diepe buidel heeft als Jeugdzorg voor een team advocaten.

Nee, sommige zaken moet je via de media spelen. Ik heb dan ook al een naar voorgevoel dat het volgende topic hierover een kop in de trend heeft van 'Rechter geeft Jeugdzorg gelijk'...

poepkop | 26-03-12 | 20:54

Wens deze mensen heel veel sterkte. Heb zelf een kind via jeugdzorg in huis gehad. Jeugdzorg heeft een kromme manier van denken, men zegt om het kind te helpen maar het is eerder om hun zelf aan het werk te helpen.
Ze gaan erg ver om hun gelijk te halen, procederen is moeilijk, rechter gaat uit van het gelijk van de deskundigen!(bjz)dus. Jeugdzorg heeft ook een lange adem en de ouders moeten de advocaat kosten zelf betalen wat erg duur is.

bonje | 26-03-12 | 20:54

@overVecht | 26-03-12 | 20:53
Ik wil later voor die krant daar gaan werken!

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:53

@Pasta-saus | 26-03-12 | 20:49

Ik zwerf er inderdaad veel rond...

overVecht | 26-03-12 | 20:53

@hooliganica hollandi | 26-03-12 | 20:42

" Dus terwijl de advocaat van Jelena een kort geding voorbereidt tegen de uithuisplaatsing door Jeugdzorg, gaat Ilja zelf ook door met de strijd."

Mandril | 26-03-12 | 20:50

@neemjemoederindemali | 26-03-12 | 20:48
Bende nie gewend zekur?

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:50

Het blijven moeilijke zaken. Jeugdzorg handelt zover ik altijd kan zien vanuit een ethisch punt. Het blijft echter altijd een oordeel van de hulpverlener. Het is en blijft tenslotte mensenwerk...

mantora | 26-03-12 | 20:50

De namen van de kinderen staan nog in die aanwijzing van bureau jeugdzorg (pagina 1)!!!!!

Sowieso_21 | 26-03-12 | 20:50

@overVecht | 26-03-12 | 20:47
Ja, dat terras was top! Vlak bij de Voorstraat dus nog toepasselijk op dit topic ook. Lopen 24/7 dwaezen rond...

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:49

Wat is dit voor een eenzijdig gelul, speelt Geenstijl nu de misdaad journalist, flikker toch op. Waar is het verhaal van Jeugdzorg, makkelijk schieten als die niets mogen zeggen. Waar is het verhaal van vader? Is vader veroordeet voor mishandeling of doet Geenstijl dit maar even?

Kirth Gersen | 26-03-12 | 20:49

@Parsons | 26-03-12 | 20:47

Naast dat de jeugd niet deugd deugen de ouders én de jeugd zelf nog minder..

overVecht | 26-03-12 | 20:48

Das een vracht leesvoer.

neemjemoederindemali | 26-03-12 | 20:48

En goed werk Geenstijl! Journalistiek zoals het hoort.

poepkop | 26-03-12 | 20:48

@hooliganica hollandi|20.42|
Dit is wel een lief advies, maar het werkt niet in dit land. Je blijft eindeloos bezig met procederen, en BJZ heeft diepe zakken (overheid). De kinderen zijn dan volwassen, en worden dan pas losgelaten.

pitsteen | 26-03-12 | 20:48

@Pasta-saus | 26-03-12 | 20:41

Vroeger hadden ze kogels voor dat soort mensen maarja... dat mag tegenwoordig niet meer... in huidige moeten we thee drinken en vooral praten!!!

*kots*

Anyway.... dank voor de gezellige middag cq. terras!

overVecht | 26-03-12 | 20:47

Een schijnbaar schrijnend geval vanuit de zorgmantel Nederland.

De zorgverzekeraar N | 26-03-12 | 20:47

En dan te bedenken dat dat ook met je eigen kinderen kan gebeuren, denk daar maar even over na.

poepkop | 26-03-12 | 20:47

Tja, en nu?

Hempieman | 26-03-12 | 20:47

nachtmerries krijg je ervan. Heb er helaas zijdelings ook wel eens mee te maken.

De Treinende Rechter | 26-03-12 | 20:45

@Tommygunner | 26-03-12 | 20:38

Nope.... bewust niet meer in die sector. Wel gedaan dus en schaam mij kapot voor bepaalde dingen vanuit die organisatie..

overVecht | 26-03-12 | 20:45

Wel erg voor die knul, kan me hem nog van vroeger herinneren en toen had hij het ook al niet makkelijk!

Sterkte ermee dan maar!

Zuurmannetje | 26-03-12 | 20:43

Waarom stapt stiefbroer Ilja met de tientallen documenten, mails en audiobestanden niet naar een advocaat en vervolgens naar de rechter?
De stap om op het openbaar te maken via Geen Stijl is meer een daad van rancune .
Zulk soort zware zaken moet je juridisch voor eens en altijd oplossen via de rechter.

hooliganica hollandi | 26-03-12 | 20:42

Moet ik hier uit opmaken, dat jeugdzorg, net als al de overige door macht gecorrumpeerde (semi-)overheidsinstellingen, die ooit met louter goede intenties in het leven zijn geroepen ten behoeve van 'slachtoffers', haar doel totaal is voorbijgeschoten?

ZKH EénOog | 26-03-12 | 20:42

Dit zal vast niet het enige geval zijn .. waar BJZ de regeltjes aan zijn laars lapt en dossiers dusdanig bewerken..

Dat dit kan in NL..

Barun | 26-03-12 | 20:42

@overVecht | 26-03-12 | 20:40
Maar die willen dan niet toegeven dat hun zoon/dochter ziek is.

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:41

@capsoo | 26-03-12 | 20:36
Ja, dat zal mooi zijn. Hoe meer een art doet (lees verkoopt) hoe meer hij verdient. Dat gaat goede zorg opleveren inderdaad. *kuch*

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:41

Even ter duiding....

Ik kots op bureaujeugdzorg.... maar aan de andere kant zijn er ook teveel tering tokkie gezinnen die doorgaan tot het eind mbt het gelijk te halen!

overVecht | 26-03-12 | 20:40
-weggejorist-
Lagging | 26-03-12 | 20:40

*Wacht op pius die Marokkanen komt duiden*

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:40

@Tommygunner | 26-03-12 | 20:36
Jeugdzorg zal zeker geen tekort hebben aan probleemtuigh. Lopen er genoeg van rond. Maar dat maakt Jeugdzorg niet een minder rare club die af en toe problemen geheel verkeerd aan pakt. Nu is dit toevallig een case die naar boven komt, maar het is zeker niet de enige.

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:39

@overVecht | 26-03-12 | 20:34
Voordat we wellicht losgaan op elkaar: jij werkt bij jeugdzorg?

Tommygunner | 26-03-12 | 20:38

Misschien moet er naar de tweeling geluisterd worden. Wat zij willen!

Boerenhoofd | 26-03-12 | 20:38

jaja.... als je eenmaal in de handen van de overheidsdiensten valt met hun stasi-praktijken dan ben je zwaar de pineut. NL wordt bestuurd door ambtenaren en niet door politici.

chuchundra | 26-03-12 | 20:37

Sorry voor de dubbele post. Excuses.

pitsteen | 26-03-12 | 20:37

@Pasta-saus | 26-03-12 | 20:35

Als je het hebt over de duivel enzo...;-)

overVecht | 26-03-12 | 20:37

Leuk, maar wederom eenzijdig. Bureau Jeugdzorg mág geen tegengeluid laten horen ivm privacy.

turbopriest | 26-03-12 | 20:37

Hier ga ik strak eens goed voor zitten als ik thuis ben. Ben zelf 10 jaar geleden door scheidende ouders in een internaat terecht gekomen terwijl dat achteraf niet nodig bleek.
Toen bleek dat mijn voogd ook dingen had verdraaid om mij bij mijn ouders weg te houden.

Bazinga | 26-03-12 | 20:37

En Jeugdzorg heeft al zo'n slechte naam. Ze verprutsen meer dan ze goed doen. En dat met kinderen! Waardeloos!

pitsteen | 26-03-12 | 20:37

-weggejorist-

pitsteen | 26-03-12 | 20:37

Achja, de privatisering van de zorgsectoren... Geheid dolle pret :-)

capsoo | 26-03-12 | 20:36

Jeugdzorg MOET probleemgezinnen hebben, want anders hebben de medewerkers geen baan. De kachel moet roken. Hetzelfde als de ontwikkelingshulpindustrie.
Nu zal er meestal wel wat te vinden zijn aan Tokkiegezinnen, maar zo niet dan dus blijkbaar het bovenstaande...

Tommygunner | 26-03-12 | 20:36

Een oordeel over de zaak in kwestie blijft moeilijk, maar dat Jeugdzorg een eng, heel eng, clubje is staat als een paal boven water. Al jaren. Dus wat dat betreft is de aandacht die het onder meer hier krijgt zeer welkom.

Parsons | 26-03-12 | 20:36

Je hoort inderdaad verhalen. In de trant van: regel 1, bureau jeugdzorg heeft gelijk, regel 2, zo niet dan toch..

Wat voor een ziek onmens ben je als je gaat liegen puur en alleen om je eigen zielige gelijkje maar te krijgen, en kinderen onterecht bij hun ouders weg te scheuren..? Ik kan er echt eerlijk waar niet met m'n kop bij.

Dan verdien je echt een ongeluk.

Nietvoordekat | 26-03-12 | 20:35

@overVecht | 26-03-12 | 20:34
Ah, ik verwachte u al. Ga los.

Pasta-saus | 26-03-12 | 20:35

Dat dit kan in NL... Ik snap het echt niet!!

Glas Koning | 26-03-12 | 20:35

Ik bied GS vrijwillig aan om één dagje bij mij mee te lopen om dit soort zaken in de praktijk toe te lichten... N.B. Tom heeft mijn nummer... u is welkom om een kijkje te nemen in de realiteit...

overVecht | 26-03-12 | 20:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl