Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Robert Mikelsons wil graag iets zeggen

hetmonstervanrigaisdelul.jpgNuance, mensen! Dat is wat Robert Mikelsons wil. Want hij heeft sinds zijn arrestatie 'nogal wat over zich heen gestort gekregen', aldus advocaat Tjalling van der Goot. En dus wil Mikelsons een kwartiertje babbelen om zijn daden te nuanceren. Goh, Robert, weet je wie ook veel over zich heen gestort hebben gekregen? Die tientallen baby's, peuters en kleuters die jij seksueel misbruikt hebt. En hun ouders. Maar die wil Robert Mikelsons juist het zwijgen doen opleggen. Afijn, er is acht terabyte aan kinderpr0n in de vorm van 46.803 foto's en 3672 films, met tevergeefs wissen meegeteld. Robert Mikelsons had een groothandel in babypr0n en partner Richard van Olffen was daarin een gewillige assistent. Zoals we gisteren ook al stelden: wat valt hier nog aan te nuanceren? De rechter beslist om 14:00 of de ouders spreekrecht krijgen en of Robert Mikelsons zijn verhaal mag afdraaien om Nederland te overtuigen dat hij best okee is. In de rechtszaal twitteren Jeroen Wetzels (RTL) [gebouwenvideo:] en Saskia Belleman (TMG) live mee. AT5 doet livebloggen. Onthoudt: zonder tbs is Robert Mikelsons hoogstens 48 jaar oud wanneer hij vrij komt. Want in Nederland doen we niet aan doodstraf of dat de celstraf voor elk slachtoffer opnieuw dient te worden uitgezeten. Jammer, in dit geval. Update: Ouders houden spreekrecht. Update: Advocaat Anker van Mikelsons wraakt de Amsterdamse rechtbank vanwege uitspraak over het spreekrecht van de ouders. Update: Robert Mikelsons zegt geen vertrouwen meer te hebben in een eerlijk proces.

Reaguursels

Inloggen

@SamKoeman | 13-03-12 | 13:35

Ik refereerde (nog) helemaal niet aan materiële danwel immateriële schade. Het gaat mij om het slachtofferschap, voortvloeiende uit een misdrijf dat met rechtsmiddelen uit het Strafrecht wordt beoordeeld. De bijbehorende schade kan in zowel het geval van het "directe" slachtoffer (in de enge interpretatie) dan wel het "indirecte" slachtoffer (in de ruime interpretatie) materieel en immaterieel van aard zijn. De schade doet er in dit verband ook niet toe. Centraal in onze discussie staat het spreekrecht, dat toekomt aan slachtoffers (eng of ruim bezien) van een misdrijf, immers voortvloeiend uit het Wetboek van Strafvordering, dat exclusief op het terrein van het Strafrecht van toepassing is.

Overigens vond ik het leuk om inhoudelijk de degens te kruisen, los van de vraag wie er nu eigenlijk gelijk heeft, of beter, morgen krijgt. ;)

smoelwerk | 13-03-12 | 14:49

@smoelwerk | 13-03-12 | 12:43 |
U haalt nu voorbeelden van materiële schade aan terwijl de schade van de ouders immaterieel is. Daarnaast kunnen de winkelier en zijn vrouw schadevergoeding vragen. Maar dan is de vrouw slachtoffer in een civiel geschil. In een strafzaak is alleen de winkelier slachtoffer.

Ik ben ook benieuwd naar morgen. Mvg,

SamKoeman | 13-03-12 | 13:35

@SamKoeman | 13-03-12 | 12:15

Als je het vaak genoeg roept, ga je het waarschijnlijk nog geloven, ook. Jij vindt dus dat alleen degene die de misdaad lijfelijk heeft moeten ondergaan, slachtoffer is. Dus na een roofoverval op een winkelier, die daardoor invalide in een rolstoel belandt, is alleen de winkelier het slachtoffer. Zijn levenspartner niet, zijn kinderen niet, zijn mogelijk werkloos geworden personeel niet. Of als een pyromaan brand sticht in een woning, dan is alleen de eigenaar/bewoner slachtoffer. Niet de buren die met rook- of waterschade zitten? Een illegale onderhuurder? Of een willekeurige passant die geraakt wordt door bijvoorbeeld vallend puin?

Ik blijf erbij (ben er zelfs in gesterkt) dat jouw opvatting over het slachtofferschap te beperkt is, en in ieder geval stl ik vast dat de wetgever er zelf in ieder geval niets over heeft gezegd. En dat laatste is waar jij je in je redenering aan vast had willen houden, alleen ontbreekt die duiding van de zijde van de wetgever. Dus doe je precies hetzelfde als wat je mij ontzegt: er een eigen interpretatie aan geven.

Morgen om 09:00 uur weten we hoe de wrakingskamer erover denkt.

smoelwerk | 13-03-12 | 12:43

@smoelwerk | 13-03-12 | 09:49 |
Nee, ik sla de spijker op zijn kop. De kinderen zijn hier slachtoffer, de ouders niet, dus komt het spreekrecht de ouders niet toe. Als de ouders ook slachtoffer zijn, dan impliceert dat dat Robert M. ook een misdaad heeft begaan tegen de ouders en niet alleen tegen de kinderen. Robert M. staat nu niet terecht voor misdaden tegen de ouders en dus zijn de ouders in deze rechtszaak geen slachtoffers en komt hen het spreekrecht niet toe.

SamKoeman | 13-03-12 | 12:15

Qua gewetenloosheid, gevoelloosheid en narcisme zit onze babyneuqer zeker op het Breivik-niveau.

Aktivist | 13-03-12 | 10:24

jammer dat hij op een beschermde afdeling in vught zit,net als benno l,die op dit moment gitaarles krijgt,jammer dat deze personen beschermd worden,laat ze toch gewoon tussen de gevangenen zitten,dan willen ze graag naar het pieterbaan centrum,en de straf zal waarschijnlijk ook niet zo hoog uitvallen,het hoogste is verkrachting 16 jaar,maar dan moet dwang bewezen worden,en dat lijkt me net als bij de gehandicapte kindjes van benno l,moeilijk hard te maken,ik zeg 10 jaar zonder tbs,wat een bananenrepubliek

pistolenpaulientje | 13-03-12 | 10:23

@SamKoeman | 13-03-12 | 01:11

Aangaande de wetgevende bevoegdheid heb je gelijk: de Kroon en de Staten-Generaal vaardigen gezamenlijk wetten uit. Wetten komen tot stand met unanieme instemming van de drie organen (regering, Eerste en Tweede Kamer). I stand corrected.

Wat betreft je simpele miskenning dat ouders spreekrecht zou toekomen in dit concrete geval sla je de plank mijlenver mis. Het wetsartikel rept over "slachtoffers", maar de wetgever heeft geen enkele duiding gegeven omtrent de kwalificatie van slachtoffer. Zoals met veel wetgeving heeft ook hier de rechter (die de rechtsmiddelen toepast in een concrete zaak) de discretionaire bevoegdheid (ja, plicht, zelfs) om naar de geest van de wet te handelen en een interpretatie te geven van datgene wat er geschreven staat. Dat laatste is nu eenmaal inherent beperkt, en tenzij er in bepaalde artikelen een limitatieve, gesloten opsomming is gegeven van de concrete aspecten waar zo'n artikel betrekking op heeft, zal een rechter zijn oordeel ook moeten vellen over de interpretatie van een generiek kwalitatief wetsbegrip (zoals in dit geval "slachtoffer"). De wetgever heeft in zijn tekst namelijk ook niet gesproken over de werkingssfeer van het onderliggende misdrijf, immers niet gegeven is dat het slachtofferschap zich zou moeten beperken tot degenen die het misdrijf lijfelijk hebben ondergaan.

Ik ben benieuwd tot welk oordeel de raadkamer gaat komen vandaag, betreffende het wrakingsverzoek.

smoelwerk | 13-03-12 | 09:49

Het is natuurlijk ook een showcase... de dader heeft inmiddels bekend, dus ligt het voor de hand dat er een straf wordt opgelegd, maar dan zonder enige consideratie ten aanzien van de bekentenis. Het is ook zo onverkwikkelijk dat het spreekrecht van de ouders zou moeten worden ontzegd terwijl de slachtoffertjes niet eens onder woorden kunnen brengen wat hen en hun ouders is aangedaan! Dit soort juridische haarkloverij hoort niet thuis bij dit soort zaken! Hopelijk beseffen de advocaten dat het hier om totaal weerloze slachtoffers gaat! Laat het recht (ten volle) zegevieren! (I rest my case)

Hyppo Kriet | 13-03-12 | 09:31

Ik begrijp werkelijk niet waar deze Robert M. de gore lef vandaan haalt om zijn mond nog open te doen. En dat zijn advocaat de rechtbank wraakt vanwege spreekrecht voor de ouders van de slachtoffertjes is ook compleet van de zotte. Ho wacht, dit is 0031... daar zijn van-de-zotte-dingen heel gewoon.

Reykjavik | 13-03-12 | 08:42

In 1999 ooit een rechtszaak verslagen aangaande een malloot die werd betrapt op het verhandelen van kinderpr0n. Zijn advocaat klaagde ook dat er zoveel negatieve pers was over de dader, en of de rechtbank daar rekening mee wilde houden...
Het is godgeklaagd dat er überhaupt wordt gesteld dat er "negatieve pers" zou zijn in dit soort gevallen! Je bent werkelijk tot op je hersenstam geschift om kinderen en baby's te misbruiken!
Straks wordt er nog aangevoerd dat zijn daden zoveel maatschappelijk onrust heeft teweeggebracht dat de dader daar zelf onder lijdt, en of de rechtbank daar rekening mee wil houden...
Ten volle de wet (lees: strafrecht) benutten, dat wil zeggen maximale gevangenisstraf vanwege de omvang en de ernst van de zaak, en nadien TBS (zonder verlof). De maatschappij, en in dit geval in het bijzonder weerloze baby's en kinderen voor altijd beschermen tegen dit soort monsters!

Hyppo Kriet | 13-03-12 | 06:03

Het wordt tijd dat die Anker eens goed wordt
onderzocht !
Hoe kun je dit monster verdedigen en zelf een zuiver geweten er aan overhouden ?
Die doorgedraaide Anker is toch alleen maar bezig met zijn eigen ijdelheid !

vonStauffenberg | 13-03-12 | 03:11

@smoelwerk | 12-03-12 | 20:24 |
De formele wetgever is de regering en de Staten-Generaal, kijkt u er de grondwet nog maar eens op na.

Over het proces: u geeft zelf al aan dat de wetgever niet voorzien heeft in spreekrecht van ouders. Een proces moet op basis van de wet worden gevoerd en als die wet geen spreekrecht toekent aan de ouders, dan hebben ze dat simpelweg niet. Het oprekken of ruim interpreteren is misschien menselijk en biedt een uitkomst aan de ouders, maar het is tegelijkertijd nadelig voor de verdachte die nog altijd niet veroordeeld is. Door het ruim interpreteren van wetgeving - of simpelweg spreekrecht voor ouders te verzinnen - wordt er een inbreuk gemaakt op de rechten van iemand die nog niet eens veroordeeld is en strikt genomen verdachte is, ook al heeft hij bekend.

Daarnaast wijst u erop dat de wetgever "onmogelijk de bedoeling kan hebben gehad de belangen van kinderen die zich wel kunnen uiten zo expliciet te beschermen, maar de belangen van jongere kinderen, tot aan baby's toe, daarbij te veronachtzamen.". Hier herhaal ik mijn standpunt dat ik al eerder genoemd heb: Zoiets moet de wetgever (regering+parlement) zélf oplossen, want wetgeving is niet het terrein van de rechter. Het is niet de taak van de rechter om de fouten van de wetgever te herstellen. 'fout' is fout naar mening van de rechter, subjectief dus.

SamKoeman | 13-03-12 | 01:11

Hoe ziek ben je als je nog meent praatjes te moeten maken tijdens de zittingen, terwijl de ouders, kinderen en alle betrokkenen huilen. Oja en de rest de wereld ook. Door dit soort beesten ga ik me afvragen of de grondwet voor iedereen en altijd zouden moeten gelden , op een gegeven houdt het op, er zijn grenzen. En robert M. is die grens ver voorbij......

Cultuur.Barbaar | 13-03-12 | 00:23

Ik word niet snel boos, ben voor een eerlijk proces, tegen doodstraf, voor een tweede kans etc. etc. Maar dit is de eerste keer dat ik gedachten krijg over een letterlijke "kaasschaaf" methode. Hoe erg is dit?! Opsluiten en minimaal 10x per dag een hitsige grote neger bij hem in de cel.

Armageddon2012 | 12-03-12 | 23:39

Ik zeg net zolang martelen tot hij met meer namen van andere smeerlappen komt en dan ophangen vanwege geen enkele waarde. Daarne hetzelfde herhalen met rest van smeerlappen....

Blondeheks | 12-03-12 | 22:31

Ik ben gewoonlijk voor een goede rechtsgang, ook hier. Maar hier zou ik toch geen traan om laten als hij zoals Micahel S. na zijn veroordeling toevallig thinner over zich heen morst terwijl hij met een bezem een tl buis raakt waardoor de vonken hem in brand zetten.

kees1960 | 12-03-12 | 21:49

Stel nou dat een ouder zich aan hem te buitengaat en zich dan bij de gbr anker meld.?
Of word het dan belangenverstrengeling waarmee de ankers zichzelf tegenspreken......

lidlbier | 12-03-12 | 20:55

Heeft er goed over nagedacht en gepland maar ziet de hopeloosheid van z'n verdediging .
Jammer teveel mr te weinig bres.
Was in riga wel anders gelopen ....

lidlbier | 12-03-12 | 20:40

Wat vooral ontbreekt aan het Nederlandse rechtssysteem is de mogelijkheid om wezens, zoals Robert M. de doodstraf op te kunnen leggen en die - nu er sprake is van een bekentenis en videobeelden van de misdrijven - tevens uit te kunnen voeren.

"Mensen"rechten lijken me hier niet al te zwaar wegen als tegenargument. Daarnaast hebben de slachtoffers recht op een vergelding die - voor zover dat hier mogelijk is - genoeg doet aan het onrecht dat zij hebben geleden.

Jaypelsteeltje | 12-03-12 | 20:31

@SamKoeman | 12-03-12 | 16:30

Stoer commentaar, alleen een beetje ongenuanceerd. Een van de fundamentele principes van het (in dit geval: ons) rechtssysteem is dat wetgeving wordt opgeschreven en gepubliceerd (de "letter") om een bepaalde doelstelling en
regulering uit te drukken (de "geest"). Ondanks vele redactierondes en talloze deskundigen die daar namens de wetgever (de leden van de Staten-Generaal, *niet* de regering, die alleen met wetsvoorstellen kan komen) blijkt wetgeving en de daaraan gekoppelde interpretatie pas een bepaalde juridische waarde of duiding te krijgen bij eerste toepassingen. Deze rechter heeft weliswaar niet de bevoegdheid om de wet te veranderen, hij kan wel op eigen competentie handelen naar de geest van de wet zoals die nu geldt.

Wim Anker is volstrekt immoreel bezig als hij in zijn rol als strafpleiter op deze gronden de rechtsgang traineert, en deze zaak met haar hoge publiciteitswaarde misbruikt om zijn juridisch-technische experimentje uit te voeren. Maar een experimentje is het wel.

Waarom? Het spreekrecht vloeit voort uit artikelen 260, 302 en 336 van het Wetboek van Strafvordering, en met name artikel 336 is bijzonder onhandig geformuleerd. Hierin lijkt een limitatieve opsomming te zijn opgenomen van de personen aan wie het spreekrecht toekomt, hetgeen zou impliceren dat anderen daarvan uitgesloten zijn. In het concrete geval worden minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben gezien als slachtoffers die zonder verdere toetsing aanspraak kunnen maken op spreekrecht. Daarnaast kan, en nu komt het, ook een jongere slachtoffer dat recht doen gelden, mits hij "... in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake.". Het artikel rept niet van vertegenwoordiging, ook niet van een kind door een ouder.

Wat kan de rechter in zijn afweging meenemen zodanig dat hij binnen een (aanvaardbare) interpretatie blijft van hetgeen geschreven staat (de wet)? Ten eerste het slachtofferschap: moet dit begrip zoals in de artikelen vermeld staat, worden beperkt tot degenen die het misdrijf van de verdachte lijfelijk heeft ondergaan, of geldt hier ook de natuurlijke vertegenwoordiging van een minderjarig (sterker nog: onmondig) kind, voor wie een veel fundamentelere rechtsbescherming geldt in vertegenwoordiging van zijn eigen ouder(s)? Het tweede rekbare begrip is "waardering" in het artikel. De wetgever laat niet duidelijk weten in welke vorm die waardering gestalte moet krijgen: nergens staat dat dat verbaal zou moeten zijn.

Ten slotte lijkt het me dat aangenomen mag worden dat de wetgever onmogelijk de bedoeling kan hebben gehad de belangen van kinderen die zich wel kunnen uiten zo expliciet te beschermen, maar de belangen van jongere kinderen, tot aan baby's toe, daarbij te veronachtzamen. Wat mij betreft maakt de wrakingskamer de open haard aan met het wrakingsverzoek. En die Willem Anker heeft het bij mij volledig verbruid.

Ten slotte heeft de wetgever er een huiswerkpuntje bij: een amendement op artikel 336 zodat er bij vriend en vijand geen misverstand meer kan zijn omtrent het natuurlijke en moreel verplichte woordvoerderschap voor ouders van volstrekt weerloze kinderen.

smoelwerk | 12-03-12 | 20:24

Demmink: We've got your back #pedojustitie

Rest In Privacy | 12-03-12 | 19:57

pielewaaier | 12-03-12 | 16:41 | + 1 -
En? Had ik gelijk? Eng hè...

Pantheon | 12-03-12 | 19:46

pielewaaier ga es DAUDT !

no coffee | 12-03-12 | 19:41

T. Grimbek | 12-03-12 | 19:25 | + 0 -
Is dit een trucage of heeft advocaat Anker een pot witte verf over zich heen gehad?
Zo ja,dan is het zeker triest en zelfs een kleine glimlach totaal ongepast.

pielewaaier | 12-03-12 | 19:37

Volgens mij is die Robert best een lieve jongen die het allemaal niet zo bedoeld heeft

Mijnbescheidenmening | 12-03-12 | 19:22

Die kleine kinderen hadden ook geen kans op iets eerlijks.
Hang him high

Rest In Privacy | 12-03-12 | 18:58

@Aktivist
Hij heeft geen kleinkinderen, het is gewoon een puber die lollig denkt te zijn. Lijkt me duidelijk.

Flipsen | 12-03-12 | 18:38

pielewaaier | 12-03-12 | 17:27 | + -2 -
Ze zeggen dat het verstand met de jaren komt, maar in uw geval is dat zeker niet zo. Ik zou uw onderbuikgevoelens wel eens willen zien als Mikelsons aan uw kleinkinderen had gezeten....

Aktivist | 12-03-12 | 18:31

Och gut, meneer heeft geen vertrouwen in een eerlijk proces. Eerlijke processen zijn voor mensen, niet voor beesten. Maar goed, ik zeg vrijlaten. Eerst een paginagrote advertentie waar en wanneer hij de gevangenispoort wordt uitgeschopt...

Moonwarrior | 12-03-12 | 18:27

Toch vraag ik mij af hoe de politie toegang heeft gekregen tot het versleutelde materiaal.

Ik kan me haast niet voorstellen dat het echt gekraakt is.

Typecast | 12-03-12 | 18:23

Als ik bij de NOS lees dat hulp bij zelfdoding niet strafbaar is in Nederland, zolang kan worden aangetoond dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dan zie ik kansen.

Gavrilo | 12-03-12 | 18:19

zegt geen vertrouwen meer te hebben in een eerlijk proces. klopt wellicht, ma hij verdient ook helemaal geen eerlijk proces.

Frenky D. | 12-03-12 | 18:04

Mijnheer **KUCH** Mikkelson is niet tevreden over de gang van zijn rechtzaak? Mooi DIKKE VETTE PECH! Hoopdat de rechtbank compleet het hele wetboek van strafrecht terzijde legt en dit stuk vuil standrechterlijk laat executeren. Zonder pardon.

E Rectus Magnificus | 12-03-12 | 17:48

Flipsen | 12-03-12 | 17:42 | + 0 -
Hé niet met Bertus slijmen @Flipsen.. ik was eerst.. anders krijg je met Dik Trom(inmiddels ook al een baby-boomer) te maken.

pielewaaier | 12-03-12 | 17:45

Bertus Betonsloper | 12-03-12 | 17:36 | + 0 -
Dan hebt u het toch mis... mijn voorkeur gaat uit naar gespierde bouwvakkers met O-benen en handen als kolenschoppen... daar lust ik wel pap van... vooral slopers zijn toppie!

pielewaaier | 12-03-12 | 17:42

@Bertus Betonsloper
Dat zou inderdaad ook nog mogelijk zijn...
Maar je durft er eigenlijk niet aan te denken dat er nog meer van dergelijke types/sympathisanten rondlopen

Flipsen | 12-03-12 | 17:42

Robert Mikelsons zegt geen vertrouwen meer te hebben in een eerlijk proces.
Moest dat dan?????????

kuya | 12-03-12 | 17:41

@pielewaaier
Dement dus.

Flipsen | 12-03-12 | 17:29 | + 0 -
Dank u dokter... een dijk van een diagnose,die al eerder is vastgesteld... ik de dokter vragen of er nog iets aan te doen was..''jazeker'' volgens de arts..''en wel als de sodemieter reaguren op websites als GS en Pownews,daar kunt u het dementeringsproces mee vertragen''

pielewaaier | 12-03-12 | 17:39

De grens m.b.t. de communicatie met dit sujet is snel bereikt als de beelden van zijn daden doordringen,dus ook de verdediging van zijn advocaten.De moderne tijd heeft zo zijn nadelen: In de 18e eeuw hadden ze zo'n duivel nog gevierendeeld,maar het verlichte burgerdom en zijn advocaten denkt nog lichtpuntjes te kunnen ontdekken.Hoever kan je gaan met een begripvol oordeel over zaken die elke verbeelding te boven gaan.Typisch links denken dus: De "maakbare" samenleving. Dat raakt nooit uitgekauwd blijkbaar.

Dolphi | 12-03-12 | 17:36

Laat je moeder er maar niet achter komen dat je dit soort quasi-confronterend puberproza post.
Flipsen | 12-03-12 | 17:15 |
.
Nick in combinatie met de z'n zwakzinnige tegeltjes geeft mij eerder het unheimische gevoel dat het hier eenzelfde soort sick fuck als Robert Mikelsons betreft.

Bertus Betonsloper | 12-03-12 | 17:36

pielewaaier | 12-03-12 | 17:27 | + 0 -
Oohhh een babyboomer. Zeg dat dan meteen. Da-hag seniele lul.

John Muts | 12-03-12 | 17:31

@pielewaaier
Dement dus.
Excuses voor het feit dat ik deze vanzelfsprekende conclusie niet eerder heb getrokken.
Ik laat je nu verder alleen met je gerimpelde klabanus waar alleen met dergelijke vuiligheid nog enig leven in te suggereren valt.

Flipsen | 12-03-12 | 17:29

En nu graag uw aldi-PC afsluiten en naar beneden. Uw moeder heeft de piepers met jus klaar...
Aktivist | 12-03-12 | 17:24 | + 1 -
En de spruitjes!

pielewaaier | 12-03-12 | 17:29

Flipsen | 12-03-12 | 17:15 | + 1
Wat spijt me dat nu voor uw redenatie... vijf kinderen heeft de familie pielewaaier al voortgebracht,nu allemaal volwassen en kunnen goed met elkaar en met hun oudjes opschieten... er zijn zelfs al een paar kleinkinderen,die de gisteren jarige opa verrast hebben met een zelfgemaakte collage voor hun ''allerliefste'' opa... reden tot enige tevredenheid zou ik zeggen... maar daar hoef ik me zelf niet voor op de borst te slaan... daar is veel mazzel aan te pas gekomen.
Of mijn moeder erachter komt wat ik allemaal op deze planeet uitvreet kan ik moeilijk beoordelen... zij behoort niet meer tot de levenden.

pielewaaier | 12-03-12 | 17:27

pielewaaier | 12-03-12 | 17:10 |
Je kunt niet alles afdoen met de onderbuik. En voor u de ouders medeverantwoordelijk stelt, stelt u dan eerst ook de overheid verantwoordelijk, die bijvoorbeeld alleenstaande ouders van jonge kinderen liefst voor 40 u p/w aan het werk schopt. U vindt dit argument vergezocht? Nog lang niet zo vergezocht dan sommige van uw argumenten. En nu graag uw aldi-PC afsluiten en naar beneden. Uw moeder heeft de piepers met jus klaar...

Aktivist | 12-03-12 | 17:24

schaamteloos, die advocaten

Ir. Wilhelmus | 12-03-12 | 17:20

@John Muts |
Klopt, het kantoor Anker&Anker weigert principieel geen enkele zaak, behalve als de agenda vol zit lijkt me.

SamKoeman | 12-03-12 | 17:16

@pielewaaier
Kom bij mij niet aan met je krompraat.
Ik hoop van ganser harte dat jij nooit kinderen zal kunnen krijgen als je later groot bent.
Laat je moeder er maar niet achter komen dat je dit soort quasi-confronterend puberproza post.

Flipsen | 12-03-12 | 17:15

Waren dit niet dezelfde advocaten die Sander V. verdedigden? Prodeo of propedo?

John Muts | 12-03-12 | 17:11

@pielewaaier
Geharde rechercheurs van de zedenpolitie die beelden hebben moeten bekijken van de gruweldaden van deze maniak verklaarden nog nooit eerder zo geschokt te zijn geweest.

Flipsen | 12-03-12 | 17:03 | + 0 -
Het verbaast mij niet zo dat uw zogenaamde ''geharde'' rechercheurs nooit eerder van de beelden zo geschokt waren geweest... de rechercheur van nu is helaas niet meer de rechercheur van eerder... net als bij meerdere Nederlanders heeft de welvaart zijn sporen achtergelaten en is het incasseringsvermogen van de verwende burgertjes hard afgenomen..
Hoezo ''geharde'' rechercheurs... tot op het bot gepamperd door hun bonden en dan nog loopt een kwart van het politiepersoneel rond met psychische klachten..
De rest van uw commentaar is van een te hoog onderbuikgehalte om te beantwoorden.

pielewaaier | 12-03-12 | 17:10

En dat is staatssecretaris voor justitie(!).
SamKoeman | 12-03-12 | 16:57 | + 0 -
En daarvoor was Teeven officier van justitieen gek op publiciteit.... toen ook al een zeer eigengereid mannetje,die rechters en advocaten eigenlijk alleen maar lastpakken vond.

pielewaaier | 12-03-12 | 17:03

@pielewaaier
Geharde rechercheurs van de zedenpolitie die beelden hebben moeten bekijken van de gruweldaden van deze maniak verklaarden nog nooit eerder zo geschokt te zijn geweest.
En terwijl jij de wandaden van Mikelson vervolgens kwalificeert met een olijk "buiten de pot gepist" (een zegswijze die normaliter voorbehouden is aan vreemdgangers en leeggraaiers van de kleine kas van de voetbalkantine) verklaar je de getroffen ouders in een moeite door medeverantwoordelijk vanwege het simpele feit dat ze hun kinderen naar de creche hebben gestuurd.
Laat me raden: vrouwen die verkracht worden hadden in jouw optiek maar niet zo dom moeten zijn om buiten te lopen?
Jij poogt in gemankeerde volzinnen de moraalfilosoof uit te hangen maar je valt door de mand als doorgesnoven rukker die waarschijnlijk met zijn linkerhand in zijn broek de reacties leest.
Wat ben jij een ongelooflijke sukkel.

Flipsen | 12-03-12 | 17:03

r@zor - InFiDeLz! - | 12-03-12 | 16:45 | + 0 -
Mijn dank voor u uitgebreide inhoudelijke reactie.. wat punt 3 betreft.. dit opper ik als eenmalig voorbeeld,zo in de geest van '' nu moeten justitie,media en gepeupel eens ophouden met die stemmingmakerij om de uitslag van de rechtbank proberen te beinvloeden''.. wij als rechters hebben de bevoegdheid om daar bij de strafgeving rekening mee te houden en hierbij doen wij het dermate extreem,in de hoop dat er eindelijk eens gestopt wordt met die stemmingmakerij''... zo heb ik het bedoeld.
Wat de mede-verantwoordelijkheid van de ouders betreft,blijf ik bij mijn standpunt.. alleen al het feit dat ouders kinderen ''nemen'' brengt het risico met zich mee dat er door fouten,onachtzaamheid en ook toevertrouwen aan derden iets mis kan gaan.. hoe zorgvuldig men ook met de kinderen probeert om te gaan.Ik maak hier dan ook wel degelijk verschil tussen mede-verantwoordelijkheid en schuldig zijn.
Mikelsson is schuldig.. de ouders.. hoe vervelend het ook voor ze mag klinken.... zijn en blijven mede-verantwoordelijk... de fout die ze gemaakt hebben is dat ze hun jonge kinderen aan de verkeerde personen hebben toevertrouwd,niet alert en mogelijk te goed van vertrouwen zijn geweest.. en die ''fouten'' kunnen wij allemaal maken.

pielewaaier | 12-03-12 | 17:00

@pielewaaier |
Nee, geen familie van. Niet dat ik weet tenminste. Dank u voor uw reactie, de scheiding der machten vind ik een goed concept. Daarom vond ik het ook verbazingwekkend toen Teeven een paar maanden terug voor de camera van de NOS suggereerde dat de rechtbank de wet wel kon oprekken omdat er een wetswijziging op komst was. Maxime Verhagen had beter aan de VVD waarborgen voor de rechtstaat gevraagd in plaats van aan de PVV. Even het strafprocesrecht oprekken ten nadele van de verdachte, zonder wettelijke basis. Wat een gotspe. En dat is staatssecretaris voor justitie(!).

SamKoeman | 12-03-12 | 16:57

-weggejorist-

DeArchitect | 12-03-12 | 16:52

Toen Robert M zijn leuter in een kleuter stopte... had hij zich kunnen realiseren dat ie nooit een eerlijk proces zal krijgen... Hij heeft nog mazzel dat hij niet een apen land wordt berecht. Ik denk dat stenen....

Behalve in Iran.. daar waren waarschijnlijk de moeders veroordeeld voor zijn daden...

Empekai | 12-03-12 | 16:48

SamKoeman | 12-03-12 | 16:30 | + 0 -
Godzijdank ook nog nuchterheid op dit draadje.. deze Sammy kijkt omhoog en nog goed ook... familie van Ronald en Erwin?

pielewaaier | 12-03-12 | 16:46

pielewaaier

Een paar dingen.
1) Ik ben het met U eens dat deze dader een eerlijk proces verdient. De farce die onze rechtsstaat heet te zijn enig voordeel van de twijfel gevend, ben ik daar voor.

2) Uw stelling dat de overheidsinstanties (zoals Feynman haarfijn aangeeft) mede verantwoordelijk zijn voor zoveel leed lijkt me duidelijk. AFgeven VOG, geen 2e persoon aanwezig ten alle tijden, enz. Moeilijk juridisch aan te tonen, dus zal wel geen vervolging opleveren.

3) Uw stelling dat deze heer vrijgelaten dient te worden omdat hij door de media aandacht "al genoeg gestraft is" is natuurlijk van de zotte.

4) Uw stelling dat de ouders mede verantwoordelijk zijn raakt kant nog wal. U zou zich hiervoor moeten schamen. Ik neem aan dat u Trololo doet.

Ik vertrouw er op dat U punt 3 en 4 dan ook terugtrekt uit uw betoog.
Als 3) waar zou zijn, hoeft niemand meer gestraft te worden. Dan kan iedere inbreker/serieverkrachter/moordenaar/zelf invullen zich alleen al door "ik voel me er toch wel rot over, boehoe" vrijpleiten.
Lijkt me niet wenselijk.
Als 4) waar zou zijn, is ieder slachtoffer van welk misdrijf dan ook zelf schuldig. Dan had hij/zij daar maar niet moeten zijn op dat moment. Dit is natuurlijk onzin.

r@zor - InFiDeLz! - | 12-03-12 | 16:45

Ik heb vernomen dat dit soort "mensen" het niet lang uithouden in het gevang!

lanexxx | 12-03-12 | 16:44

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 16:38 | + 0 -
Aan u de eer om dat losse steekje te hechten.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:42

Ik meen zelfs te bespeuren dat u een lichte grimas niet kon onderdrukken onder het terug lezen van uw eigen reaguursel...
Pantheon | 12-03-12 | 16:36 | + 0 -
Knap hoor dat u dat ziet.. u bent zeker hoogbegaafd op dat terrein... ik zal de spiegel er eens bijhalen en kijken of u gelijk heeft.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:41

@ pielewaaier | 12-03-12 | 16:02

iemand die vind dat ' ook de ouders mede-verantwoordelijk zijn ' daar is imho een flink steekje aan los.. net zoals aan dat baby verkrachtende monster overigens.

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 16:38

sssamm | 12-03-12 | 16:30 | + 0 -
Mee eens,maar die reactie vond na 4 minnetjes geen genade in de ogen van Joris en is al heen snel weggejorist
Het blijft een uiterst gevoelig onderwerp en het heeft me eerder al eens een ban opgeleverd.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:38

@sssamm | 12-03-12 | 16:13 | + 0 -
Internet! Kan even de echt leuke bron niet terugvinden.
www.ziedaar.nl/article.php?id=340
Als een dader van seksueel misbruik daadwerkelijk pedofiel is, bestaat er 59 procent kans op recidive. Dit is hoger dan bij andere misdrijven.
www.gva.be/nieuws/binnenland/aid102310...
"De echte recidive van pedofielen is drie tot vier keer zo groot als de officiële hervalcijfers laten vermoeden." Dat zei professor Stefan Bogaerts (K.U. Leuven, criminologie)

Feynman | 12-03-12 | 16:37

pielewaaier | 12-03-12 | 16:33
Ik krijg nu toch een beetje het gevoel dat u onder uw kruipende mensen op een of andere zieke wijze wel kunt waarderen. Ik meen zelfs te bespeuren dat u een lichte grimas niet kon onderdrukken onder het terug lezen van uw eigen reaguursel...

Pantheon | 12-03-12 | 16:36

pielewaaier | 12-03-12 | 16:33 |
U bent van: alles uit en volgens het boekje?

lanexxx | 12-03-12 | 16:36

Pantheon | 12-03-12 | 16:28 | + 0 -
Dat ziet u m.i. toch verkeerd... ik verhef mij niet boven de ''plebs''... de ''plebs'' kruipen ... op hun onderbuik... onder mij... tsja dat doen ze toch echt zelf... kunt u mij niet verwijten.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:33

Pantheon | 12-03-12 | 16:16 | + 0 -
Toch is het anders... ik ben niet werkzaam binnen de advocatuur.. maar ben wel zeer geinteresseerd in alles wat met recht en de rechtsstaat te maken heeft... voor het overige is ook uw reactie te veel van onderbuik-niveau om daar enige aandacht aan te besteden..

pielewaaier | 12-03-12 | 16:22

Uw reactie was helaas ook gebaseerd op een 'onderbuikgevoel' gezien het gebruik van capslock in sommige zinnen.

sssamm | 12-03-12 | 16:30

Goed dat er gewraakt is. Het zou toch van de zotte zijn als de rechtbank eigenhandig de wetgeving oprekt. Daarmee gaat de rechtbank feitelijk op de plaats van de wetgever zitten. Spreekrecht wordt bij de wet geregeld en dat is het exclusieve domein van de wetgever (regering+parlement). Als de ouders problemen hebben met het spreektrecht - waar ik mij natuurlijk wel wat bij kan voorstellen - dan moeten ze bij de wetgever langsgaan met hun klachten.

SamKoeman | 12-03-12 | 16:30

Mijn vraag: Kan een mens zoiets vreselijks doen dat ie het recht op een eerlijk proces niet meer verdient? Genocide, serial killer, een man als deze?
MalteseKnight | 12-03-12 | 16:18 | + 0 -
Wie heeft deze man ''gekild''?.. om van genocide nog maar te zwijgen... zit u wel op het goede draadje?

pielewaaier | 12-03-12 | 16:29

pielewaaier | 12-03-12 | 16:22
Waarschijnlijk ligt er een mooie carriere in de advocatuur voor u in het verschiet. U bezit er iig de juiste mentale kwalificaties voor.
Ook uw hier tentoongestelde aanleg voor superioriteit spreekt binnen de advocatuur zéér in uw voordeel. Mooi om te zien hoe u zich op eclatante wijzen boven het plebs verheft met al uw wijsheid. Chapeau...

Pantheon | 12-03-12 | 16:28

TLbuis | 12-03-12 | 16:13 | + 0 -
Was u bijna vergeten met uw onderbuik-reactie.. toch maar even vermelden,echter geen aandacht.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:28

Zyklon B is de overtreffende trap van longstay.
Ad Hominem | 12-03-12 | 15:05 | + -1 -

You're a sick man Ad, dat enkeltje longstay past beter bij jou....

DSM IV: 302.89. | 12-03-12 | 16:26

pielewaaier | 12-03-12 | 16:22

Pannekoek.

TLbuis | 12-03-12 | 16:24

Pantheon | 12-03-12 | 16:16 | + 0 -
Toch is het anders... ik ben niet werkzaam binnen de advocatuur.. maar ben wel zeer geinteresseerd in alles wat met recht en de rechtsstaat te maken heeft... voor het overige is ook uw reactie te veel van onderbuik-niveau om daar enige aandacht aan te besteden..

pielewaaier | 12-03-12 | 16:22

@Petrus de Rewa | 12-03-12 | 14:19
Vervroegde vrijlating schijnt niet meer te bestaan sinds 2008

lekkurlinx | 12-03-12 | 16:21

@Dakota85 | 12-03-12 | 14:30
Bovendien schijnt de automatische strafvermindering in 2008 te zijn afgeschaft.

lekkurlinx | 12-03-12 | 16:19

Mijn vraag: Kan een mens zoiets vreselijks doen dat ie het recht op een eerlijk proces niet meer verdient? Genocide, serial killer, een man als deze?

MalteseKnight | 12-03-12 | 16:18

TLbuis | 12-03-12 | 16:13 | + 0 -
Uw onderbuikreactie ga ik geen aandacht aan besteden.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:18

pielewaaier | 12-03-12 | 16:02
Uw begrip en inlevingsvermogen in de dader zijn ronduit stuitend. Het kan bijna niet anders of u bent werkzaam binnen de advocatuur. Tenzij u natuurlijk een empathieloze autistische kloodtzak bent. In dat geval neem ik mijn eerdergenoemde beschuldiging terug en verexcuseer ik mij gaarne voor mijn vooringenomenheid.

Pantheon | 12-03-12 | 16:16

pielewaaier | 12-03-12 | 15:41
@Strangetown | 12-03-12 | 15:24 | + 0 -
Uitsterven zal lastig worden, er zijn meerdere manieren pedofiel te worden. Feit is dat zelf misbruikt worden de bekendste is. Als we dit probleem aan de bron willen aanpakken moeten we dat ook gaan voorkomen. Niet in de plaats van het huidige beleid, maar erbij.

Geen enkele behandeling geneest een pedofiel. Recidive op lange termijn gaat richting de 100%. Daarom pleit ik voor een levenslange gevangenisstraf. Om een tweede en derde golf slachtoffers van dezelfde pedofiel onmogelijk te maken. Ook in het achterhoofd dat die onnodige slachtoffers bovengemiddeld vaak dader blijken te worden als ze volwassen zijn. Dan krijg je een tweede generatie slachtoffers.

Ik ben er klaar mee, laten we gaan kiezen voor kinderen in plaats van eindeloze experimenten tijdens het vrijlaten van pedofielen.

Feynman | 12-03-12 | 15:41

En waar heb je die cijfers vandaan, over recidive, als ik vragen mag?

sssamm | 12-03-12 | 16:13

pielewaaier | 12-03-12 | 16:02

Waarschijnlijk bent U zelf ook niet helemaal kosjer dat u voor dit monster opkomt. Meneer de pedo verdient een doodstraf imho maar helaas heeft NL dit al lang geleden afgeschaft. Gelukkig zitten er in de gevangenis genoeg papa's die met smart wachten op deze smeerpijp zodat een gepaste straf wel wordt uitgevoerd.

TLbuis | 12-03-12 | 16:13

@Strangetown | 12-03-12 | 15:54 | + 0 -
Dat is wreed. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik zie geen alternatief.

Onder TBS een behandeling aanbieden die niet werkt en niet bestaat is ook wreed. Je doet dan alsof de patiënt een kans heeft normaal te worden en terug te keren in de maatschappij. Beide doelen worden niet bereikt.

Ooit vrijlaten is ook wreed. Roberts Mikelsons zal nieuwe slachtoffers maken en zelf publiekelijk gelyncht worden. Net zoals www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/...

Een echte oplossing bestaat niet. Roberts Mikelsons levenslang geven creëerde slechts 1 slachtoffer. Iedere andere optie levert meer dan 1 slachtoffer, waarvan de meeste minderjarig.

Feynman | 12-03-12 | 16:12

Advocaatje leef je nog ie a dee aa...

d3f | 12-03-12 | 16:04

Aktivist | 12-03-12 | 15:45 | + 0
Laat het duidelijk zijn;deze man heeft naast de pot gepist en niet zo'n beetje ook;daarvoor verdient hij de straf die normaliter voor zulke misdrijven wordt gegeven.. niet meer en niet minder.
En ik acht onze rechters heus wel in staat om hem van de juiste straf te voorzien.. dat draait heus niet op een paar uurtjes klussen bij de plantsoendienst uit.
Maar waar ik grote moeite mee heb dat alles zich concentreert op Mikelsson alsof we hier te maken hebben met een polderversie van ene meneer Breivik.
En nog meer moeite heb ik met de mede-verantwoordelijken,die bakken vol met steken hebben laten vallen,zoals IND,politie,personeel en directie van de verblijven.. zie voor informatie daarover @Feynman,die is daar zeer uitgebreid over.
Hoewel tegen het toch al zere been,zijn ook de ouders mede-verantwoordelijk;zij zijn het die hun kinderen toevertrouwd hebben aan anderen,wat altijd een risico met zich mee brengt.De kinderen hebben niet zelf het dagverblijf geboekt.
En al die missers Mikelsson maar aan te rekenen en hem als de moeder aller onmensen neer te zetten en hem tot zondebok te maken van deels eigen falen gaat mij veel te ver.
Hij heeft het RECHT op een eerlijk proces en dat kon met al die stemmingmakerij wel eens heel moeilijk worden.
Wat mij betreft stellen de rechters een voorbeeld en spreken hem vrij,omdat hij in de media en door het ''Ungesundes Volksemphinden'' al genoeg afgestraft is.
Dat zie ik echter niet gebeuren... ik vrees dat dan de hel los barst in dit steeds bekrompener wordende land.

pielewaaier | 12-03-12 | 16:02

waarom leveren ze dit beest niet uit aan de VS ?
Daar zijn ze hem immers ook op het spoor gekomen?;
Al is hij fysiek nooit in dat land geweest?
---
bijkomende voordelen:
1. het is goedkoper voor de nederlandse-samenleving
2. zijn meeste (kiddy-pic/MPEG-downloaders)zullen daar ook hebben gezeten, dus handiger ook voor hun
3. Ze kennen daar WEL de doodstraf
4. Zwaardere straf; dus meer genoegdoening voor de slachtoffers / familie
5. Geen geneuzel omtrent wets-toepassing / handhaving alhier te 0031
6. BUBBA is daar (wel) Bigger/Greater/Bulkier !!!

FredFlinstone | 12-03-12 | 15:56

Was het nou echt zo erg ? Hebben die baby's geklaagd dan ? Per slot van rekening gaf hij ze toch maar aandacht, en konden hun ouders lekker naar hun werk ! Je moet het allemaal genuanceerd zien... Tog ?

Menno Edens | 12-03-12 | 15:54

Feynman | 12-03-12 | 15:41 |
Is het niet wreed om iemand levenslang te geven voor delicten waar hij zelf ooit slachtoffer van was?

Voorop gesteld dat ik vind dat kinderen nimmer het slachtoffer mogen worden, weet ik ook niet het antwoord op de vraag hoe je dit kunt voorkomen, noch het risico van recidiverend gedrag is te couperen.

Strangetown | 12-03-12 | 15:54

Strangetown | 12-03-12 | 15:44 |
Ik heb geen probleem met de wraking. beter nu 100% duidelijkheid dan later een hoger beroep met de daaruit voorkomende ellenlange juridische procedures en eventuele nietigverklaring van het vonnis, waarna het hele circus weer van voren af aan begint...

Aktivist | 12-03-12 | 15:48

pielewaaier | 12-03-12 | 15:41 | + -1 -
zoals ik al eerder aangaf: Als hij nu von Amsberg heette, kwam hij ermee weg. Maar in dit geval is hij een nobody en is de bewijslast te drukkend. Dus gaat barbertje hangen, ook al zag jij hem wellicht liever weer aan het "werk" in een kinderdagverblijf....

Aktivist | 12-03-12 | 15:45

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:37 |
Nogmaals, hoe sterk ik me ook kan inleven in die wens, de wet zegt anders.
Er is nu een wrakingsprocedure aan de gang, laten we deze ff afwachten.
Mss dat de wrakingskamer met een uitspraak komt die het belang van de vertegenwoordigers/ouders dient, hoewel ik daar een hard hoofd in heb.

Strangetown | 12-03-12 | 15:44

@Strangetown | 12-03-12 | 15:24 | + 0 -
Uitsterven zal lastig worden, er zijn meerdere manieren pedofiel te worden. Feit is dat zelf misbruikt worden de bekendste is. Als we dit probleem aan de bron willen aanpakken moeten we dat ook gaan voorkomen. Niet in de plaats van het huidige beleid, maar erbij.

Geen enkele behandeling geneest een pedofiel. Recidive op lange termijn gaat richting de 100%. Daarom pleit ik voor een levenslange gevangenisstraf. Om een tweede en derde golf slachtoffers van dezelfde pedofiel onmogelijk te maken. Ook in het achterhoofd dat die onnodige slachtoffers bovengemiddeld vaak dader blijken te worden als ze volwassen zijn. Dan krijg je een tweede generatie slachtoffers.

Ik ben er klaar mee, laten we gaan kiezen voor kinderen in plaats van eindeloze experimenten tijdens het vrijlaten van pedofielen.

Feynman | 12-03-12 | 15:41

-weggejorist-

pielewaaier | 12-03-12 | 15:41

@pielewaaier | 12-03-12 | 15:26
Ja, we zijn inderdaad zo tolerant niet meer als je een stuk of honderd baby's en peuters bruut verkracht en nog niet eens gewetenswroeging voor toont of op z'n minst laat zien dat je weet dat er iets serieus mis is in je bovenkamer en je je dat realiseert.
.
Toch wel opmerkelijk dat we in dat geval ineens niet meer allemaal poeslief zijn t.o.v. jouw persoontje. Wat is er mis met Nederland?!
.
Blijkt dat we met z'n allen collectief toch nog ten minste één taboe hebben, van onschuldig kinderen blijf je met je vieze vingertjes af! En maar goed ook.

Aiii | 12-03-12 | 15:41

Jezus_Boeddha | 12-03-12 | 15:38
Laat dat soort argumentatie maar aan Anker&Anker over....

Aktivist | 12-03-12 | 15:39

Half vier geweest. Stormfront zit ook weer aan de Hollandia. Man man man. Wat wordt er weer geroepen om het afschaffen van het recht.

LibertasSimplex | 12-03-12 | 15:39

@o)+ | 12-03-12 | 15:17 |
Laat zien die video!

Rest In Privacy | 12-03-12 | 15:39

@Aktivist | 12-03-12 | 15:19
Bij zoveel inzicht van Mikelson zouden ze hem eigenlijk nu al vrij moeten laten wegens goed gedrag.

Rest In Privacy | 12-03-12 | 15:38

@ Strangetown | 12-03-12 | 15:33
Daarom. De casus waarin de vriendin van een slachtoffer wil spreken, is niet te vergelijken met deze zaak.
Daarom hoeft ook niet oom/neef/nicht/tante/oma te spreken, maar de wettelijke vertegenwoordiger/ouder. Dus niet beide ouders, nee, 1 ouder/vertegenwoordiger per slachtoffer.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:37

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:33 | + 0 -

Mooie uitleg van je!

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 15:36

@pielewaaier | 12-03-12 | 15:26 |
Ik geef toe, wat Mikelsons deed was uitermate beschaafd. Dat Nederlanders dat niet in willen zien is wel het toppunt van barbarij. En dan nog eens al die media! Aldoor maar stigmatiseren terwijl Mikelson toch alleen maar aardig was voor baby'tjes die hem trouwens seksueel hebben geintimideerd! Denkt daar niemand nou eens aan!

En wat hebben Wilders en Teeven hier mee te maken?

Rest In Privacy | 12-03-12 | 15:35

Mag ik hier nog even zeggen dat ik medelijden heb met de rechercheurs die de 8 TB aan ultieme smeerlapperij hebben moet bekijken. En niet met het olijke drietal Mikelsons - van Olffen - Drenth en hun advocaten van kwade zaken!
Waarom Drenth trouwens (voorlopig) buiten schot blijft is me een raadsel. Iets met potjes die dicht moeten blijven?
Die depressieve van Amsberg kwam er immers ook mee weg...

Aktivist | 12-03-12 | 15:34

@ eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 15:31
Nou dat doen de advocaten dus ook. Alleen is het zand dan te vervangen door de slachtoffers en de ouders, en de machine moet een plaatje krijgen van Anker.
Dan klopt het verhaal.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:33

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:24 |
De uitspraak van het hoogste Rechtscollege staat.
Ik kan me inleven dat de kinderen in deze zaak zelf niet kunnen spreken en dat je dat wilt overlaten aan de wettelijke vertegenwoordigers/ouders van die kinderen.
Een vriendin van één van die vertegenwoordigers/ouders rekenen ik daar niet toe, al doet ze dat in naam van.

Strangetown | 12-03-12 | 15:33

@Feynman | 12-03-12 | 14:20 |
Op alle vragen is een antwoord mogelijk: linksliberale grootgraaierij. Men heeft het te druk met bekeurinkjes voor ontbrekende fietslichten of fout parkeren of verkeerd aangeboden huisvuil. En tenslotte moet bij partij van de arbeiders de schoonsteen op de vrijstaande villa ook kunnen blijven roken in hartje zomer.

Rest In Privacy | 12-03-12 | 15:31

Reinaert | 12-03-12 | 15:07 | + 3 -

Mee eens. En straks gaat de verdediging gotbetert nog betogen dat de kinderen ook moeten worden ondervraagd om aan alle formele juridische eisen te voldoen. Maar dat er nog iets uit de hoge hoed getoverd wordt staat voor mij als een paal boven water...

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 15:30

@ Reinaert | 12-03-12 | 15:20
Dat is toch ook het hele punt? Aan die 8 TB viespeukerij en de verklaringen van M kunnen ze niet tornen. Dat staat als een huis.
Dan is de tactiek om alles op eerlijkheid te gooien. Iedere schijn van partijdigheid zal aangegrepen worden om het proces te draineren.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:30

Update: Robert Mikelsons zegt geen vertrouwen meer te hebben in een eerlijk proces
Klopt.. want hij is al veroordeeld in en door de media... het wachten is op een ordinaire lynchpartij,waarbij de betreffende advocaten ook maar even worden meegenomen... Nederland heeft opgehouden een beschaafd land te zijn.. in plaats daarvan van een uiterst wraakzuchtige schurkenstaat,die het liefst de rechterlijke macht bij het grof vuil zou willen zetten..... hup Wilders,Teeven en c.s.... dit is uw ultieme kans!

pielewaaier | 12-03-12 | 15:26

@c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:09 |
Ik denk dat je de naam verkeerd spelt; moet zijn: vanuit de goot.

Rest In Privacy | 12-03-12 | 15:24

Feynman | 12-03-12 | 15:17 |
Onzin dat je pedofilie kunt laten 'uitsterven'.
Niets is de mens vreemd in najagen van zijn (machts) wellust en fantasieën en dat zal altijd zo blijven.

Strangetown | 12-03-12 | 15:24

Ik zou als M. zijnde ook geen vertrouwen hebben in de *kuch*plots niet D'66*kuch*rechststaat waardoor mijn *kuch*srtafvermindering*kuch* in gevaar komt. Want ik ben toch ook *kuch*slachtoffer*kuch* van de media! Zie *kuch*Kinneging*kuch*. Het is allemaal de schuld van *kuch*roze plopkappen*kuch*.

daniel37 | 12-03-12 | 15:24

@ Strangetown | 12-03-12 | 15:18
Maar ben je het met me eens dat het arrest inzake de zaak M compleet nat gaat? De casus was een vriendin van een slachtoffer die wilde spreken.
Het gaat hier om kinderen die niet in staat zijn zelf te spreken, of om kleuters die moeilijk kunnen verwoorden welk effect het heeft gehad in de rechtbank.
In dit geval is het wrakingsverzoek wellicht terecht, maar de rechter maakt wel de juiste afweging. De zaken zijn niet te vergelijken.
En de wetgever kan niet inspringen op dit soort unieke zaken. Behalve dan in het algemeen bij slachtoffers van misbruik tussen 0-7 jaar het spreekrecht bij de ouders neer te leggen.
Ik noem maar iets.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:24

@zeg maar jansen | 12-03-12 | 15:07
Dit was een reactie op je verdediging van Van der Goot om "zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:14 |". Is om een of ander reden bij de verkeerde tegel geplaatst.
En, althans volgens de wet, maakt het niet uit of TBS wel of geen zin heeft. Je komt pas vrij als je uitbehandeld bent en geen gevaar meer voor de samenleving. Helpt de behandeling niet heb je pech en kom je niet vrij. Simpel. Maar inderdaad. In de beoordeling of iemand safe is en dus vrij kan komen worden nog al eens fouten gemaakt. Ligt niet aan de regeling. Alleen aan de gene die hem uitvoeren.
Anker en Tjalling proberen om TBS te voorkomen. Misschien bang dat RM nooit meer vrij komt als 'ie wel TBS krijgt waarschijnlijk.

lekkurlinx | 12-03-12 | 15:23

ik was gisteren al weggejorist na een suggestie. Ga ik niet nog een keer mee maken. Fijne dag allemaal!

Jos Tiebent | 12-03-12 | 15:22

Advocaat van een pedo die w.anker heet.
Sterk gekozen

Ik zeg Ai | 12-03-12 | 15:21

Is meneer Mikelson zelf niet slachtoffer van iets? Bijvoorbeeld van baby's die hem hebben proberen te verleiden? Dus kan hij de ouders aanklagen wegens seksuele intimidatie. En meneer Mikelson is ook gewoon slachtoffer van bijvoorbeeld extreem rechts. Of van GeenStijl.

Rest In Privacy | 12-03-12 | 15:21

@BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:12

Met 8TB bewijslast tegen Mikelsons lijkt het me toch echt een uitgemaakte zaak, al heeft cliënt dan kennelijk geen vertrouwen meer in de rechtspraak (who cares).

Hoger beroep? Sure, altijd doen. Ook al is het tegen beter weten in.

Reinaert | 12-03-12 | 15:20

@Feynman | 12-03-12 | 15:17
Hear Hear.

rara | 12-03-12 | 15:19

@Feynman | 12-03-12 | 14:20
Nog maar eens hulde ende applaus voor je tegel die haarfijn blootlegt hoe diverse overheidsinstanties in deze zaak hebben gefaald.

La Vie En Rose | 12-03-12 | 15:19

Het simpele feit dat ouders tot aan de meerderjarrigheid van hun kinderen de wettelijke vertegenwoordiger(s) van hun kinderen zijn moet m.i. voldoende zijn om ook voor die kinderen/babies te praten zolang deze dat zelf niet kunnen.

the Ketster | 12-03-12 | 15:19

twitter.com/#!/SaskiaBelleman/status/...
Dat heeft Mikelsons dan wél weer goed gezien... maar op deze manier delft hij z'n eigen graf. Sommige potjes moeten dicht blijven.

Aktivist | 12-03-12 | 15:19

-1 voor iedereen doe op die advocaat loopt te zeiken. Ja ik zou ook het liefst zien dat Robert M. de doodstraf kreeg. Maar ik vind ook dat iedereen in Nederland recht heeft op verdediging. En juist in deze gevallen mogen we blij zijn dat er ook advocaten zijn die "mensen" als Robert M. willen/kunnen verdedigen, ik zelf zou dat namelijk niet kunnen denk ik, en juist daarom heb ik bewondering voor de advocaten die wel dit soort monsters kunnen verdedigen.

vindead | 12-03-12 | 15:19

necrosis | 12-03-12 | 15:03 |
Het is niet aan jou of mij te bepalen wie er wel/niet mag rondlopen op deze aardkloot.
Deze man heeft in zijn volwassen leven zeer, zeer ernstige delicten gepleegd en wordt daar terecht voor vervolgd.
De rechtsgang met al zijn spelregels zal nu zijn beloop moeten krijgen en tot een veroordeling leiden.

De advocaten wraken terecht de rechtbank die een uitspraak van het Hoogste Rechtcollege in ons land naast zich neerlegt. Je moet er niet aan denken dat in hoger beroep een eerder vonnis teniet wordt verklaard door deze blunder.

Wbt die VOG, daar weet ik te weinig van en of er iemand heeft liggen slapen dus ook. Als iemand in NL geen strafblad heeft of op internationale gezochtlijsten staat, moet een VOG geen al te groot probleem zijn, toch?

Strangetown | 12-03-12 | 15:18

@zeg maar jansen | 12-03-12 | 15:13

Ja, dat zou mooi zijn. Een enkele reis naar Uncle Sam. Ik geef hem hooguit een paar weken in een Amerikaanse gevangenis.

brutus68 | 12-03-12 | 15:17

Ik heb een nogal onthutsende video van de Ankertjes met aanhang in de trein. Stomdronken, zeer onbeschoft, zich als regelrechte hooligans gedragend, met een air alsof ze boven de wet staan. Misschien wordt het tijd om dat eens op het www te zetten.
Karma's a bitch.

o)+ | 12-03-12 | 15:17

@rara | 12-03-12 | 15:00 | + 0 -
Het is hier inderdaad gebruikelijk om kort op symptoombestrijding gericht te zijn. Helaas is dat wijsheid achteraf en kent veel onbedoelde bijwerkingen. Je kan iemand zoals Roberts wel iedere keer oppakken, maar de slachtoffers zijn er al, ooit komt hij weer vrij en een behandeling is er ook al niet.

Liever pakken we dingen bij de bron aan. Om de paardenbloem in 1 keer volledig uit te roeien en niet wekelijks een paar bladeren af te rukken. We hebben een aardige bureaucratische hobbel neergelegd voordat je op kinderen mag passen. Je moet hier mogen zijn, je moet een verklaring omtrent gedrag aanvragen en je moet een MBO diploma SPW halen. In het geval van Roberts M bleken al deze hobbels louter papieren tijgers.

Nu de preventieve maatregelen allemaal zo laks worden uitgevoerd heeft Roberts M repressieve maatregelen uitgelokt. Mensen gingen klagen bij zijn werkgever, deden meldingen bij politie en deden uiteindelijk ook aangifte bij de politie. Ook deze fase had geen enkel effect.

Vanuit een land dat ontgonnen is vanuit Europa kwam een mailtje dat hier het monster van Riga rondliep. Als de FBI gefaald had, was de laatste hoop op Robert M nog op te pakken gevestigd op drie marsmannetjes.

Laten we dit Nederlandse grondgebied zo ongeschikt mogelijk maken voor onkruid zoals Roberts Mikelsons. Laten we op gaan letten, onze kinderen & pedofielen bewaken & verzorgen en eens stoppen met deze onzin.

@Handige Harrie | 12-03-12 | 14:03 | + -22 -
Je brengt een wetenschappelijk punt naar voren en wordt onterecht verketterd. Niet om wat je zegt maar hoe je het zegt. Feit is dat de meeste pedofielen ooit zelf misbruikt zijn. Daardoor is hun eigen seksuele ontwikkeling gestopt en blijven ze geïnteresseerd in de leeftijdscategorie die ze hadden tijdens hun eerste misbruik.

Pedofilie is dus in zekere mate besmettelijk. Een pedofiel misbruikt niet alleen een kind, hij maakt ook in sommige gevallen een nieuwe pedofiel. De enige manier om deze pauselijke vicieuze cirkel te doorbreken is pedofielen standaard volledig buiten de maatschappij te zetten. In ieder geval ieder mogelijk contact met kinderen. Anders blijven we deze vreselijke aandoening generatie op generatie doorgeven en blijft pedofilie een serieus risico in de samenleving.

Feynman | 12-03-12 | 15:17

Volgens mij is het nu wel algemeen bekend dat Robert M. een narcistische persoonlijkheid heeft. Dat hij nu roept dat hij geen eerlijk proces meer krijgt, zou geen nieuws moeten zijn. Gezien hij, in zijn beleveingswereld, nooit iets fout kan of zal doen. Dat hij het leven van tientallen peuters en baby's grondig verpest heeft, zal hem dan ook aan z'n reet roesten. Helemaal dat wij hier met z'n alle roepen dat hij met z'n ballen aan de hoogste boom kan hangen zal hem ook geen reet interesseren. Het is te hopen dat het OM dit keer wel eens fatsoenlijk werk aflevert. En dat de kinderen later nog enigszins een gelukkig leven kunnen leiden, dat is vele malen belangrijker dan wat die rat te roepen heeft.

sssamm | 12-03-12 | 15:16

Misschien kunnen we wat van zijn filmpjes/ daden primetime afdraaien, en dan commentaar vragen aan de nuancerende mens, ben bang dat ik het zelf niet ga trekken.

Dr.Thorvaldt | 12-03-12 | 15:16

@ necrosis | 12-03-12 | 15:11
Nope. Ook dan zal er geen lampje branden.
En zulke beesten laten we ook nog eens op beveiligde afdelingen lopen.
Laten we hopen op een flinke straf. En daarna zal hij echt het land moeten verlaten. Ik geloof namelijk niet dat hij heel erg veilig is in Nederland. Zelfs niet onder een andere naam.
Kijk naar Volkert. Die man kan beter wegwezen. Als een maffe gek hem weet te vinden geniet ie kort van zijn vrijheid.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:15

Het wordt tijd dat lobotomie weer wordt toegepast en denk in de heer Mickelsons een uitstekende kandidaat gevonden te hebben.

web_krijter | 12-03-12 | 15:14

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:10 Interessant idee.

Als ie z'n kiddypr0n ook naar Amerika verkocht dan kan het zomaar zijn dat ie na het uitzitten van die 20 jaar die men verwacht nog even uitgeleverd wordt naar de U.S. of A. En daar bekijken ze wel per geval hoeveel jaar er voor staat, na elkaar uit te zitten.

Wie zwengelt dit even aan bij de Amerikaanse justitie?

zeg maar jansen | 12-03-12 | 15:13

@necrosis | 12-03-12 | 15:07
Ik zou hetzelfde doen (ik denk dat ik weet wat je zou doen), ben je er meteen van af. Maar feit is dat we in de Nederlandse rechtsstaat leven, en ik heb liever dat zo'n malloot nooit meer los komt dan dat ie ooit weer vrij komt en nog meer slachtoffers maakt.

Hölzenbein | 12-03-12 | 15:13

Als ik zo die laatste tweets van Belleman lees heeft meneertje een hoop babbels. Hij delft zijn eigen graf op die manier.

brutus68 | 12-03-12 | 15:12

Geeft trouwens wel te denken, zo'n wraking van Anker. Hij gaat zeker zelf ook van bil met baby's van 3 maanden. Anders kun je zoiets niet.

Mark van Dam | 12-03-12 | 15:12

@ Reinaert | 12-03-12 | 15:07
Volgens de link zijn de advocaten van mening dat de belangen van de slachtoffers zwaarder wegen dan die van de dader.
Uniek in Nederland, aangezien de slachtoffers meestal degene zijn die in Nederland keihard in hun anus geneukt worden.
Robert had het te druk met het misbruiken van kinderen dat hij het nieuws niet heeft gevolgd. Maargoed, we hebben nog geen beslissing. Als de rechters blijven zitten wordt het een hoger beroepje, me dunkt.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:12

@BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:06
Hoezeer ik het ook met je eens ben, het mag niet van de rechter en ook niet van de oppermod van GeenStijl.
Ik schreef het vannacht al, ik hoop dat hij op een normale afdeling van een PI wordt geplaatst ipv afzondering met pedovriendjes.
Als hij voor de 30ste keer in elkaar geslagen wordt en op de ziekenboeg ligt, gaat er misschien een lampje bij die viespeuk branden....

necrosis | 12-03-12 | 15:11

@BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:04

Dit soort spelletjes mogen wat mij betreft op academisch niveau gespeeld worden en niet in de rechtzaal, niet over de ruggen van - in dit geval - tientallen betrokkenen.

Echt jammer dat dit zo moet.

Reinaert | 12-03-12 | 15:10

Anker vergelijkt ook appels met peren.
De vriendin van een slachtoffer die wil spreken, is niet hetzelfde als de ouders van baby's, peuters en kleuters. Helaas wil Wim Anker er ook alles aan doen om de zaak zo lang mogelijk te laten duren.
Natuurlijk kun je stellen dat mensen echt op de hand van de slachtoffertjes zijn, en de belangen van M vergeten. Maar de rechters in dit land zijn al zulke geytenwollensokkensukkels dat ik me afvraag of Robert naast het neuken van kinderen nog tijd had om het nieuws door te nemen.
Je rijdt iemand dood en gaat ervandoor? Schaamtecultuur, jaarje cel.
Ik vraag me wel eens af welk belang in Nederland zwaarder weegt. En Robert M gaat nu lopen zeiken dat er geen eerlijk proces komt.
Wees blij dat je niet in Rusland of Amerika woont, lutser.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:10

Che_cuevara | 12-03-12 | 15:04
Ach, het wordt inhoudelijk. Lastig hè.

Superior Bastard | 12-03-12 | 15:10

Als ik nog maar een bepaalde tijd te leven had. Dan zou ik hem zonder wroeging het leven ontnemen...
Een ééndags vlieg heeft nog meer bestaandsrecht dan Robert M.

Evil-pooh-bear | 12-03-12 | 15:09

necrosis | 12-03-12 | 15:03 |
De overheid, zoals gewoonlijk. Hebben het te druk met het uitdelen van verkeersboetes en zeiken over "verhuftering" en "ongezond leven". Intussen kunnen de meest walgelijke perverts hun gang gaan! Intussen is er een klimaat ontstaan waarin iemand die een sigaret opsteekt behandeld wordt alsof hij een misdaad tegen de mensheid begaat en de daden van een gewelddadige crimineel gebagatelliseerd worden met "ongelukkige jeugd", "schaamtecultuur" en ga zo maar door...
Hopelijk houden rechter en OM in dit geval hun hoofd koel!

Aktivist | 12-03-12 | 15:09

@Che_cuevara | 12-03-12 | 15:04
Dat wist ik al, ik heb jou niet nodig om dat bevestigd te krijgen ;)

rara | 12-03-12 | 15:09

@Kok Meijer | 12-03-12 | 15:06

Inderdaad, de brutaliteit. Geeft wel aan hoe gewetenloos deze psychopaat is. Maar deze brutaliteit kan hem nog duur komen te staan...

brutus68 | 12-03-12 | 15:08

Doodstraf. Uit de genenpool. Weg ermee. Opgerot.

Mark van Dam | 12-03-12 | 15:08

@Hölzenbein | 12-03-12 | 15:04
Het wrange van levenslang is het feit dat jij en ik de rest van ons leven betalen voor de tv, computer en andere dingen waar jij en ik voor moeten werken.
Om Joris te vriend te houden zal ik niemand vervelen met wat IK zou doen!

necrosis | 12-03-12 | 15:07

@eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 15:02

Het gaat om de vorm, niet om de inhoud. Dat druipt er van af.

Jammer dat dit zo moet, uitermate kwetsend voor (de ouders van) de slachtoffers ook nog eens. Maar ja, "the show must go on" denken de h.h. advocaten waarschijnlijk.

Beetje triest: een verloren zaak oprekken zonder ooit te gaan winnen.

Reinaert | 12-03-12 | 15:07

lekkurlinx | 12-03-12 | 15:04 Wat heeft TBS voor zin? Een pedo is niet te genezen. Net zo min als homo's.

Oh, wacht.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 15:07

Ach ja, al z'n slachtoffertjes zijn in leven zonder fysieke schade. En die geestelijke schade.... is nog maar de vraag of die bestaat. Is dat al aangetoond?

Wat ga je een echte kindermoordenaar als straf geven, als je hem al maximum geeft?

Zo. Goed genuanceerd?

Rochel | 12-03-12 | 15:07

Grappig die laatste update, de brutaliteit

Laat hem anders toch maar vrij, scheelt ook heel veel onderhoudskosten voor die zielepoot

Kok Meijer | 12-03-12 | 15:06

-weggejorist-

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:06

Zyklon B is de overtreffende trap van longstay.

Ad Hominem | 12-03-12 | 15:05

Laatste update: Mikelsons heeft geen vertrouwen in een eerlijk proces.
Ik heb geen vertrouwen in Mikelsons, zelfs niet na 20 jaar in de bak!

necrosis | 12-03-12 | 15:05

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:58
Niks is zo laag van allooi als de advocatuur. Die graven zelfs de slachtoffers nog eigenhandig op om zelf figurerend de zaak te reconstrueren. Geloof me. Een advocaat is een zielloos wezen gespeend van ieder spoortje van menselijkheid en mededogen.

Pantheon | 12-03-12 | 15:04

@ Reinaert | 12-03-12 | 14:53
Dat is ook de truc. Aan het bewijs en aan de schuld kun je dus niks veranderen. Dan gaat het om principe-punten.
Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand over het feit dat rechters niet zelfstandig het spreekrecht op mogen rekken, draineren ze de zaak. Alles voor een beetje vrijheid. Dat is het steekspel nu eenmaal.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 15:04

@rara | 12-03-12 | 14:58
Je hebt gelijk hoor.
En nu niet zegen "je loopt weg voor de discussie".
Eigenlijk stom van mij, want jij gaat toch altijd door tot je gelijk hebt en ik trap er weer in.
Dus bij deze, je hebt gelijk.

Che_cuevara | 12-03-12 | 15:04

@zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:14
In dat geval moet je ook Wim Anker noemen. Roert M wordt verdedigd door Tjalling van der Goot en Wim Anker volgens de NOS. Wim is volgens de Wiki degene van de twee broers Anker die meestal de prodeo zaken doet waarin onder andere TBS een rol kan spelen.

lekkurlinx | 12-03-12 | 15:04

@necrosis | 12-03-12 | 14:51
OK, begrijp ik. Maar is levenslang dan niet levenslang? Ik bedoel dan komt ie toch nooit meer vrij ongeacht wat er is? Dacht zoiets gelezen te hebben ergens.

Hölzenbein | 12-03-12 | 15:04

zoiso verdient die smeerlap geen eerlijk proces. een ouderwets potje lynchen door de ouders zou best volstaan, upnemen in full hd en uploaden naar dumpert

BozeHenk | 12-03-12 | 15:03

# update 3.

Wat is onze vriend toch een zielig stuk vreten...

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 15:03

@Strangetown | 12-03-12 | 14:58
Ik acht levenslang niet onwaarschijnlijk, maar wat is de zin daarvan?
Je houdt iemand van de straat, die er eigenlijk nooit had mogen rondlopen!
Vergeet niet dat hij al in Letland en Duitsland veroordeeld is, terwijl hij hier een VOG kon krijgen.
Ik vraag me af wie er hebben zitten slapen.....

necrosis | 12-03-12 | 15:03

Dit soort aberraties van de natuur moet uit de genenpool van de mensheid worden gesneden.

Napolejong | 12-03-12 | 15:03

Reinaert | 12-03-12 | 14:58 | + 0 -

Je hebt gelijk. En wat die wraking betreft: wat een theater weer!

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 15:02

Ze hadden die Robert spreekrecht moeten ontnemen en zijn advocaat ook. Betere nog alle rechten van zedendelinquenten afnemen. Als je de levens van mensen die hun leven nog moeten beginnen, peuters van 2 a 3 jaar! verwoest, dan heb je wat mij betreft geen rechten meer.

doenormaal! | 12-03-12 | 15:02

Daar is ook maar één oplossing tegen natuurlijk.

Tendentieuse | 12-03-12 | 15:01

@handige Harrie
Jazeker...... of zou jij het fijn vinden als de slachtoffers van Breivik die het wel overleefd hebben ook maar gewoon een paar magazijnen gaan leegschieten? Wat een onzin dit.... aan de hoogste boom!!

Henk_enof_Ingrid | 12-03-12 | 15:00

@Feynman | 12-03-12 | 14:30
Je hebt gelijk. Ik ben nogal oplossingsgericht, en ons systeem is daar niet op ingesteld...

rara | 12-03-12 | 15:00

@Reinaert | 12-03-12 | 14:53

Dit soort advocaten zijn technocraten, ze zien alleen een uitdagende casus. Dit soort lieden hebben hun ziel aan de spreekwoordelijke duivel verkocht. Je moet het maar kunnen.

brutus68 | 12-03-12 | 14:58

@eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:54

Klopt. Maar het moest er gezien update #2 toch even uit.

Reinaert | 12-03-12 | 14:58

necrosis | 12-03-12 | 14:51 |
Aannames dat R.M. eerder vrij komt dan de opgelegde strafmaat.
De Wet is al veranderd in 2008 op dat punt en bijv. bij levenslang, iemand ook daadwerkelijk levenslang zit.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straf...

Strangetown | 12-03-12 | 14:58

Pantheon | 12-03-12 | 14:57 Vlak de gedachtengangen en smerige streken van ex-vrouwen en toekomstige ex-vrouwen niet uit.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:58

@Che_cuevara | 12-03-12 | 14:49
Als jij valselijk beschuldigd wordt dan is er waarschijnlijk geen bewijs. Denk daar eens over na, als je wilt.

Je zei letterlijk: Iedereen heeft recht op een advocaat, dat klopt, maar nergens staat dat die advocaat ook zijn best moet doen. Waarop ik vroeg of jij recht had op een advocaat die zijn best doet. Waar leg ik jou woorden in de mond? Of heb je niet goed gelezen?

Non-argument? Ga maar buiten spelen, de zon schijnt.

rara | 12-03-12 | 14:58

@zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:52
Dat is een ander verhaal.
Dan wil je vrouw van jou af en er zo voordelig mogelijk mee weg komen.
En het kan gebeuren. Maar als dat uiteindelijk niet lukt komt het als een boemerang bij haar terug.
En dacht je dat je dochter, bij een echt ondervraging niet door de mand zou vallen?

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:57

@lekkurlinx | 12-03-12 | 14:52

Yup. High-profile cases aannemen, puur om het spel en puur uit narcistische overwegingen. Media-aandacht roeleert grote tijd natuurlijk, dikke pe0p aan zowel de slachtoffers als de daders (klanten).

Zoals ik hierboven al riep: iets fouts met spel en knikkers.

Reinaert | 12-03-12 | 14:57

TBS en levenslang.. de enige manier om te voorkomen dat hij terugkeert in de maatschappij.

meneer Q | 12-03-12 | 14:57

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:52;
Waarschijnlijk heeft de scheidingsadvocaat van je ex dat dan haar ingefluisterd. Ons kent ons. Alles voor een extra factuurtje...

Pantheon | 12-03-12 | 14:57

necrosis | 12-03-12 | 14:51 De automatische één-derde is er af. Doen ze niet meer.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:56

Wat klaagt die Mikelsons over dat hij geen vertrouwen heeft in een eerlijk proces. Was het eerlijk wat hij bij die kinderen deed? Die man heeft al zijn rechten verloren wat mij betreft.

De Drent | 12-03-12 | 14:56

rara | 12-03-12 | 14:54 |
Mee eensch!

Aktivist | 12-03-12 | 14:56

necrosis | 12-03-12 | 14:51 | + 0 -

Als Irma het bij Kaas wel gezien heeft hoeft ze dus niet bij jou aan te kloppen?

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:55

@Reinaert | 12-03-12 | 14:53
*belt Anker voor 3 km/h te hard bekeuring*

kapotte_stofzuiger | 12-03-12 | 14:55

Reinaert | 12-03-12 | 14:53 | + 0 -

Volgens mij is dit nu net de teneur van dit topic.

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:54

@Aktivist | 12-03-12 | 14:38
Het grote probleem is niet dat rechters te licht straffen. Het probleem is dat het grootste deel van de misdrijven niet wordt opgelost.

rara | 12-03-12 | 14:54

Nou geloof me, die komt er af met een 'milde' straf. Want slecht jeugd enzo.

Barbatruuk! | 12-03-12 | 14:53

Wraking. De complete juridische goocheldoos wordt er tegenaan gegooid, en dat terwijl er een gigantische stapel bewijs ligt.

Het gaat niet meer om de knikkers maar om het (juridische) spel.

Je zou spontaan een antipathie jegens bepaalde advocaten ontwikkelen.

Reinaert | 12-03-12 | 14:53

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:49 Het zal je gebeuren. Je huwelijk loopt op de klippen en je vrouw is uit op een smerige scheiding. Voogdij, huis en alimentatie en zo.

En dan heeft ze het voor elkaar dat je puberale dochter wel wil zeggen dat paps een behoorlijke belangstelling toonde voor haar ontluikend vrouwelijk schoon.

Succes! En een goede advocaat is dan wat je nodig hebt.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:52

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:49 |
Dit slaat helemaal nergens op.

Superior Bastard | 12-03-12 | 14:52

@Reinaert | 12-03-12 | 14:14
Advocaten als Moszkowicz en de gebroeders Anker doen niet anders dan het verdedigen van hors categorie verdachten lijkt het soms wel.

lekkurlinx | 12-03-12 | 14:52

Ach denkt Anker, een wrakingsverzoek helpt; dat heb ik gezien bij Mosco/Geert....

Normpje | 12-03-12 | 14:52

@necrosis | 12-03-12 | 14:42

Alleen op z'n Lets komt er een 's' achter iedereens naam. Hier in NL is het gewoon 'teringpedo' euh 'Robert'.

Biff Eagleburger | 12-03-12 | 14:51

De advocaat lijkt alleen maar te kunnen denken, dat hij zijn cliënt helpt door zoveel mogelijk vrijheid te geven. Iedereen kan zien dat het óók voor M. het beste is als hij nooit meer in de gelegenheid komt om kinderen te misbruiken. Levenslang kan niet, via TBS zou het wel kunnen.

VictorF | 12-03-12 | 14:51

Ranja Drinker | 12-03-12 | 14:49 | + 0 -

Ik vind zijn tegels tot nu toe bijna altijd raak!

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:51

@Hölzenbein | 12-03-12 | 14:39
Ben ik niet met je eens, de rechterlijk macht zou een voorbeeld kunnen stellen door een uitspraak te doen die alle pedo's de schrik om het hart kunnen jagen.
Stel dat hij inderdaad wegkomt met maximaal 20 jaar zonder TBS.
Roberts kan dan rekenen op 1/3e strafvermindering en aftrek van voorarrest.
Bovendien zijn pedo's niet te genezen, zodra hij vrijkomt zal hij zijn hobby weer oppakken.
Heel simpel, ik ben hetero en val op vrouwen met een flinke voorgevel.
Mocht dat strafbaar zijn en mij een flinke gevangenisstraf opleveren, denk je dan echt dat ik na 8, 10 ,15 of 20 jaar ineens op mannen val?
Nee dus!
Hij is nog niet veroordeeld maar ik voorzie recidive.
En ik ben vast niet de enige.

necrosis | 12-03-12 | 14:51

Helemaal fout eigenlijk dat ouders geen spreekrecht hebben. Als ouder ben (zoals hiervoor ook al aangegeven) je 18 jaar verantwoordelijk voor het doen en laten van je kind (en ja daar komt vanaf ca. 14 jaar steeds meer nuance in), maar in dit geval zijn die ouders van die hele (WEERLOZE!!) kleintjes gewoon de wettelijk vertegenwoordigers.
Wat mij betreft hele goede uitspraak van die rechter.
Ik snap niet dat meneer Anker het lef heeft om die rechtbank te wraken. Echt volledig ongelooflijk.....

frenkievee | 12-03-12 | 14:50

okey..... dat de rechtbank wraken moet maar eens afgeschaft worden. Bij wilders was het wel cool en terecht maar dit is gewoon tijd en geldverspilling.

towildbornbe | 12-03-12 | 14:49

@Feynman | 12-03-12 | 14:20 | + 13 -
Hear, hear!!!!!

Ranja Drinker | 12-03-12 | 14:49

@rara | 12-03-12 | 14:15
Als ik valselijk beschuldigd wordt van pedofilie zullen daar toch bewijzen van moeten zijn.
Op mijn computer staat absoluut geen kinderporno. zelfs geen gewone porno.
Deze meneer is overduidelijk schuldig.
En ik zeg niet dat hij geen recht op een advocaat heeft, integendeel ik zeg dat iedereen recht op een advocaat heeft. Wel lezen en mij geen woorden in de mond leggen die ik niet gezegd heb.
Ik zeg alleen dat niemand zegt dat een advocaat ook zijn best moet doen.
En je argument van valselijk beschuldigd worden van pedofilie is een non argument om alleen maar je gelijk te halen.
Voor zover ik weet zit er niemand onschuldig voor pedofilie vast op dit moment.

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:49

@rara | 12-03-12 | 14:40

Het is wat mij betreft niet alleen het verwijderen uit de maatschappij en het wissen van de herinnering (want dat laatste zal zo snel nog niet gebeurd zijn) maar vooral het voorkomen van recidive - en als we dan toch bezig zijn meteen maar een duidelijk voorbeeld stellen voor anderen die zich wellicht ook aan dit soort praktijken willen wagen.

Dit is zo groot, dit is zo heftig en dit is zo moeilijk te begrijpen dat de rechter wat mij betreft wel een statement mag maken. Als meneer geen TBS wil dan maar levenslang, al zit "ons" strafrecht zo niet in elkaar.

Reinaert | 12-03-12 | 14:48

Aktivist | 12-03-12 | 14:46 Of niet. Kan best zijn dat je de Goelag in verdwijnt en..

Verdwijnt dus. Gehaktmolen waarschijnlijk.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:48

Jezuss. Wrakings.

LibertasSimplex | 12-03-12 | 14:48

Aktivist | 12-03-12 | 14:45 | + 0 -

Ik kon de minnetjes ook al niet echt plaatsten, maar wellicht zegt de Inspektor een waar ding...

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:47

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:44 |
Vast minder als in het "streng straffende" Nederland...

Aktivist | 12-03-12 | 14:46

Ik wil wel horen wat R.M. te zeggen heeft, al was het maar om te weten hoe ziek hij in hoofd is.

Voor de debielen die zich nu richten tot zijn advocaat, hoop ik dat zij nimmer om rechtsbijstand verlegen komen te zitten.

Strangetown | 12-03-12 | 14:46

Ik wil die gek wel vrij zien komen over een paar jaar, ik denk dat het nummertje trekken wordt wie hem het eerst een mes in z'n ribben steekt. Plus in een normale gevangenis is hij eerder iemand's bitch dan in een TBS kliniek.

PhantomR32 | 12-03-12 | 14:46

c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:29 | + -4 -

Voor DWDD is dit onderwerp niet luchtig genoeg en voor Het spijt me beng ik bang dat het dan op een lynchpartij gaat uitlopen.

Inspektor Gurkenfick | 12-03-12 | 14:46

Inspektor Gurkenfick | 12-03-12 | 14:43 |
Dat krijg je met die invasie vanuit Joop.nl

Aktivist | 12-03-12 | 14:45

Anker heeft gisteren weer te diep in het glaasje gekeken.
'Ik WRAAK de rechtbank!'
ZO, die zit (hips) plop.

Einde van de Domheid | 12-03-12 | 14:45

Wat zou je er in Riga voor straf voor krijgen?

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:44

Ik wil wel even een half uurtje met hem praten, maak ik eerst even een paar poken roodgloeiend.

tjeemig | 12-03-12 | 14:44

Die advocaat doet gewoon zijn werk. Geeft wel eens te meer aan dat het Nederlandse rechtssysteem, waarbij er in dit soort zaken blijkbaar ruimte is voor nuance, rammelt. Iemand die zoveel misbruik op zijn geweten heeft, moet toch gewoon levenslang achter slot en grendel? Of hij nou door het PBC beoordeeld heeft kunnen worden en TBS krijgt of niet. We hebben het hier over 87 toegegeven zaken van misbruik. Dan boeit de nuance niet meer. Dan ben je ziek en hoor je verder van de maatschappij uitgesloten te worden. Voorgoed.

prutserrr | 12-03-12 | 14:43

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:22 | + -3 -

Zo, er zijn in ieder geval drie reagurdende pedofielen onder ons...

Inspektor Gurkenfick | 12-03-12 | 14:43

Het is Roberts Mikelsons, geen Robert.
En die vent heeft elk recht op een menselijke behandeling verspeeld met zijn ziekelijke gedrag.
Hij schijnt slachtoffers gemaakt te hebben in de categorie 0-3 jaar.
Een normaal mens kan daar toch niet met zijn/ haar verstand bij?
Ik ben niet pro-VS, maar daar zou hij een straf krijgen die past bij dit soort walgelijk gedrag.
Als hij zich gedraagt als een beest, behandel hem dan als zodanig!
Ik ga er (helaas) vanuit dat zijn advocaten zullen pleiten dat hij in het verleden ook is misbruikt en strafvermindering op zijn plaats is.
En wat ik daarvan denk is ongeschikt om hier te plempen......

necrosis | 12-03-12 | 14:42

En dan een advocaat hebben met de naam W. Anker...

sobokan | 12-03-12 | 14:42

@Reinaert | 12-03-12 | 14:31
Misschien is dat het punt: niemand wil geconfronteerd worden met dit soort ellende. Het is een gezonde reflex om mensen als Mikelsons te willen verwijderen uit de maatschappij, om de herinnering te wissen. Op dit punt kiest iedereen z'n favoriete methode, dat doe ik ook.

rara | 12-03-12 | 14:40

Gewoon levenslang geven, want levenslang is in Nederland ook levenslang.

Hölzenbein | 12-03-12 | 14:39

rara | 12-03-12 | 14:29
Dakota85 | 12-03-12 | 14:30 |
De rechters zouden volgens het genoemde WC-eend onderzoekje zwaarder zijn gaan straffen. Dus i.p.v 10 uur schoffelen voor eenvoudige mishandeling krijg je nu 11 of 12 uur. Afgezien van het feit dat maar een fractie van alle aangegeven misdrijven überhaupt voor de rechter komt.
Overigens twijfel ik er niet aan dat Mikelsons veroordeeld gaat worden. De bewijslast en de publieke belangstelling is te groot om dit weg te moffelen.

Aktivist | 12-03-12 | 14:38

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:29 Het maakt niet uit joh. Geeft niks.

Maar,

ik mag hopen dat als er eens om het even wat voor beschuldiging aan jouw adres worden geuit en je een advocaat nodig hebt, dat ze dan allemaal zeggen dat ze niet geconfronteerd willen worden met jouw vermeende misdragingen.

En er zeker niet mee willen worden gelieerd.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:38

Nu mag ik een snijboon wezen als iemand me kan vertellen hoe we zijn daden nu positief uit kunnen leggen.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 14:20

Inderdaad Beun zelfs ik kan er niks van draaien en dat zegt wat hoor

vanlinknaarrecht | 12-03-12 | 14:37

@Reinaert | 12-03-12 | 14:19

Wil de geesteszieke die een minkudo uitdeelt voor dit comment zich even in de panelen melden? Of moeten we soms niet blij zijn dat de ouders hun spreekrecht behouden?

Somtijds begrijp ik er waarlijk niets meer van.

Reinaert | 12-03-12 | 14:37

voor hem a la pulp fiction met zo,n balletje in zn mond

boterkaaseneieren | 12-03-12 | 14:37

Boss Jefferson Davis | 12-03-12 | 14:31
Een advocaat die moet zorgen voor een passende straf voor zijn cliënt?
Juist.

Superior Bastard | 12-03-12 | 14:36

Tjalling van der Goot. Ik kots van jou! Dat je iedereen wil verdedigen is prima want iedereen heeft recht op een advocaat. Maar dan zorgen voor een gepaste straf voor je cliënt en niet in het belang van clënt alles uit de kast gaan halen. Want heel die technische zooi komt van jou af. Blaffende honden bijten niet, ik weet het.
archief.artikel7.nu/?p=67396

Boss Jefferson Davis | 12-03-12 | 14:31

Het is de perceptie die anders is. Het zou een softe boel zijn in Nederland en er zou zwaarder gestraft moeten worden. Dat is de beleving klaarblijkelijk. Maar de feiten wijzen dus anders uit. Er wordt al veel strenger gestraft dan vroeger.

Dakota85 | 12-03-12 | 14:31

Ziend dat de teneur van de reacties is dat de daden van M onverkort worden mee toegeschreven aan z'n advocaat verbaast het me dat iemand als een Bram M nog vrij rondloopt.

Want als de verdediger net zo rot is als z'n cliënt dan heeft Bram M nogal wat op z'n kerfstok.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:31

@rara | 12-03-12 | 14:24

Dit is één van die zaken die door de buitenwacht niet alleen met het verstand worden benaderd maar óók middels de welbekende onderbuik. En dat begrijp ik, gezien het karakter van de gepleegde misdrijven, maar al te goed.

Deze zaak is dusdanig pervers dat je er met een gezond verstand niets van begrijpt. Ratio helpt in dit geval niet, ik ben in elk geval niet eens in staat om me een beeld te vormen van de gepleegde misdrijven (en eerlijk gezegd wil ik het ook niet eens proberen).

Deze zaak is er eentje uit de buitencategorie.

Blijf onverlet dat we de rechtsstaat wel moeten behouden natuurlijk.

Reinaert | 12-03-12 | 14:31

"Kill the beast! Cut his throat! Spill his blood! Do him in!"
-
Bron: Lord of the flies

Ahasveros | 12-03-12 | 14:31

@rara | 12-03-12 | 14:28 | + 0 -
Zelf de langste reis begint met een enkele stap. Laat ik hier en nu de vraag alvast eens stellen.

Feynman | 12-03-12 | 14:30

@(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:29
Je zet jezelf wel voor lul, zo. Maar dat mag, maak je geen zorgen.

Waarom ben je zo dol op het woord 'babyn**ker'?

rara | 12-03-12 | 14:30

Aktivist | 12-03-12 | 14:28
Als je kijkt naar de netto straf, staat Nederland in de top drie van de zwaarst straffende landen in West-Europa.
In Nederland is de strafmaat de laatste tien jaar zwaarder geworden

Dakota85 | 12-03-12 | 14:30

@ zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:19

oei.. die zit !

in welk tv programma's zou die babyneuker advocaat komen opdagen de komende dagen ?

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:29

@Feynman | 12-03-12 | 14:20
Jouw vragen worden pas beantwoord als er een parlementaire enquête komt.

rara | 12-03-12 | 14:28

Dakota85 | 12-03-12 | 14:26 | + 0
Strengst straffend? in welk opzicht? Leg eens uit...

Aktivist | 12-03-12 | 14:28

Biersmurf | 12-03-12 | 14:23 | + 1 -

Bijna goed, probeer het nog maar een keer...

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:28

Aktivist | 12-03-12 | 14:25
Nederland behoort tot de strengst straffende landen van Europa. En de kans op vrijspraak in dit geval is zo goed als nihil.

Dakota85 | 12-03-12 | 14:26

towildbornbe | 12-03-12 | 14:15 |
Nederland is - in vergelijking met de US of A - zeker een paradijs voor smeerlappen. Lage maximumstraffen, downplayende, pedovriendelijke D666-rechtspraak, you name it. Eens kijken welke (doof-)potjes bij het Mikelsons-proces weer dichtgehouden moeten worden. Mij maak je niet wijs dat die 8 TB alleen voor de export was....

Aktivist | 12-03-12 | 14:25

Hij verkoopt die footage? nou dan wie hebben het gekocht, en waren daar ook...

O dan begrijp ik het wel

vanlinknaarrecht | 12-03-12 | 14:24

ZWITSUL | 12-03-12 | 14:09 | + 3 -

Weet jij dan ook of het een prodeo is en zo ja/nee wat hij hiermee verdient per uur?

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:24

@Reinaert | 12-03-12 | 14:17
Niemand twijfelt aan Mikelsons' schuld. Ik zie wel veel mensen die twijfelen aan de principes van de rechtsstaat, zoals het recht op een goede verdediging.

Zelf snap ik ook niet hoe de advocaat het voor zichzelf kan verantwoorden. Dat maakt de advocaat niet tot een slecht mens, het laat slechts zien dat ik maar beter geen advocaat kan worden. Nadenkertje.

rara | 12-03-12 | 14:24

Nuance, dat is toch die blonde van Lingo?

Biersmurf | 12-03-12 | 14:23

@BeunDeHaas | 12-03-12 | 14:20
Mocht het geen vrijspraak worden, dan quantum-korting vanwege de hetze in de media.

kapotte_stofzuiger | 12-03-12 | 14:22

@ Obel1x | 12-03-12 | 14:18
Update: Ouders houden spreekrecht

Wel dus. Het zou ook vreemd zijn. Slachtoffers in deze zaak zijn baby's, peuters en kleuters. Een deel daarvan zal geen idee hebben wat er met ze gebeurd is. Dat zie ik dan maar als een geluk, want een verkrachting en verspreiding op het internet... dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
Benieuwd of de advocaat van Robert zich nog gaat roeren over dat spreekrecht.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 14:22

Handige Harrie | 12-03-12 | 14:03 | + -6 -

Je blijft met je poten van kleine kinderen af, hoe dan ook!

eerstneukendanpraten | 12-03-12 | 14:22

@ Laurens3470 | 12-03-12 | 14:11
Ik hoef er geen beelden bij dank je wel. Ik vind het zo al walgelijk genoeg.

Pouline | 12-03-12 | 14:21

Als hij vrij zou komen, zou ik hem een welkomstcomité geven. Zou ook meteen zijn laatste zijn...

c.onjo | 12-03-12 | 14:20

Ik hoorde dat Robert ook nogal in zijn maag zat met de negatieve berichtgeving in de media.
Nu mag ik een snijboon wezen als iemand me kan vertellen hoe we zijn daden nu positief uit kunnen leggen.

BeunDeHaas | 12-03-12 | 14:20

Zou de rechtbank niet een kwartiertje spreektijd kunnen geven aan de minister van Justitie. Hoe de neuk Roberts Mikelsons aan een verklaring omtrent gedrag kwam? (Terwijl hij grossierde in veroordelingen in het buitenland.)

Zou de rechtbank niet een kwartiertje spreektijd kunnen geven aan Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan? Hoe het kan dat de politie Amsterdam Amstelland over ladenkasten vol stoffige meldingen en aangiften bleek te bezitten. Roberts Mikelsons is pas tegen de lamp gelopen toen een setje Amerikanen een Nederlandse Nijntje tegenkwamen in verse kinderporno. Waarom kunnen Amerikanen op duizenden kilometers afstand iets wel doorhebben, wat zijn eigen korps ontging?

Zou de rechtbank niet een kwartiertje spreektijd kunnen geven aan de minister van Binnenlandse Zaken? Hoe de neuk Roberts Mikelsons aan een paspoort is gekomen? (Terwijl hij grossierde in veroordelingen in het buitenland.)

Zou de rechtbank niet een kwartiertje spreektijd kunnen geven aan Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan? Hoe de neuk Roberts Mikelsons in meerdere kinderdagverblijven alleen met kinderen kon werken, terwijl wettelijk verplicht is ten aller tijde twee medewerkers op een groep te hebben staan? De wettelijk verplichte controle van de GGD wordt niet of nauwelijks uitgevoerd.

Zou de rechtbank niet een kwartiertje spreektijd kunnen geven aan Albert Drent. Waarom hij zijn medewerkers moedwillig en illegaal alleen laat met kinderen omdat hij te incompetent is voldoende personeel aan te nemen? Kunnen we gelijk door waarom hij niet of nauwelijks klachten in behandeling nam.

Ik raad trouwens Anker & Anker aan het tijdens de rechtzaak eens te gaan hebben hoeveel slachtoffertjes er extra zijn, doordat onze overheid vanuit vier verschillende instanties heeft lopen slapen. Als je willens en wetens als overheid totaal nalatig bent in de zorg voor kinderen en pedofielen, dan wordt het misschien eens tijd een deel van de schuld in hun schoenen te schuiven.

Feynman | 12-03-12 | 14:20

@Update: AMEN!

Reinaert | 12-03-12 | 14:19

Minimaal levenslang en halal castreren

Puz Pin | 12-03-12 | 14:19

@(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:14
Er is niks logisch aan dat de advocaten een shitload aan bedreigingen over zich heen krijgen! Mensen die dergelijke bedreigingen uiten hebben het verstand van een pinda.
Het is juist schandalig. We leven in een rechtstaat en daarin heeft iedereen -zelfs Robert M.- recht op verdediging. Dat betekent niet dat de advocaten de feiten waarvan hun cliënt verdacht wordt niet ook verschrikkelijk vinden.

Dakota85 | 12-03-12 | 14:19

God sta me bij als die man na vevroegde vrijlating weer in een ander land een eigen bedrijf begint.

Petrus de Rewa | 12-03-12 | 14:19

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:16 Je reactie is zowel dom als beledigend.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:19

Reken er maar op dat de ouders de mond worden gesnoerd en dat Robbie even flink mag huilebalken over zijn moeilijke jeugd in het oostblok.

Obel1x | 12-03-12 | 14:18

Handige Harrie | 12-03-12 | 14:03
Ja. Je weet namelijk dondersgoed dat wat je doet, totaal verkeerd is. Trauma of niet. Er bestaat namelijk ook zoiets als een geweten. En dat ontbreekt bij deze persoon.
Daarnaast is de kans op herhaling zéér groot. Die vent heeft geen schuldbesef, voor hem is dit doodnormaal.

Pouline | 12-03-12 | 14:17

@rara | 12-03-12 | 14:15

Absoluut. Met dien verstande dat deze meneer 8TB grotendeels zelfgemaakte kiddiepr0n in z'n bezit had, dat is dan toch wel even een ander verhaal vind ik.

"Gebrek aan bewijs" zou ik het in dit geval niet willen noemen.

Reinaert | 12-03-12 | 14:17

Kunnen we niet gewoon per referendum eenmalig de doodstraf toestaan voor dit uitzonderlijke geval?

@Kutmug | 12-03-12 | 14:08
Nu had een leraar op de school van Teer jr. ook kiddiepron op z'n pc, en gelukkig heeft hij verder zijn handen thuisgehouden, maar anders had ik hem toch echt wel te grazen genomen.

koolteer | 12-03-12 | 14:17

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:14
dus van der Goot is een babyneuker advocaat.. nee die zal ik nooit nodig hebben.. jij wellicht ?

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:16

Ook al is hij de kwalificatie van 'monster' best wel waard, als ik over 'Het monster van Riga' wil lezen dan koop ik wel een Televaag. Stop a.u.b. eens met die verschrikkelijke sensatietermen hier op GeenStijl.

Rest In Privacy | 12-03-12 | 14:15

@kapotte_stofzuiger | 12-03-12 | 14:12

Joost Tonino had maar 2TB. En was "iets" in "het systeem".

Zoek de verschillen.

Reinaert | 12-03-12 | 14:15

@Che_cuevara | 12-03-12 | 14:12
Iedereen, dus jij ook, kan het slachtoffer worden van onterechte vervolging door de overheid. Stel je voor dat jij onverhoopt valselijk beschuldigd wordt van pedofilie, heb je dan nog wel recht op een advocaat die z'n best doet?

rara | 12-03-12 | 14:15

-weggejorist-

kwibus10 | 12-03-12 | 14:15

tja..... hij zal wel in z'n handjes klappen. Wat zijn straf ook zal zijn uiteindelijk, er zullen er weinig zijn die met zoveel veroorzaakt leed het er zo makkelijk afbrengen. Wellicht is dit ook de reden dat dit monster naar Nederland is gekomen? In Amerika had hij dit niet hoeven proberen. Daar heb je nog straffen waarbij ze voor de zekerheid gewoon een straf van 800 jaar opleggen voor het geval dat je stiekum een vampier ben ofzo.

towildbornbe | 12-03-12 | 14:15

Nou Bobby, wat wilde je kwijt
behalve je ballen

Tobi | 12-03-12 | 14:15

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:09 Ik vind het nogal wat. Zo'n monster verdedigen. De meeste advocaten zouden zoiets weigeren.

Maar omdat iedereen nu eenmaal recht heeft op een eerlijk proces en de best mogelijke verdediging vind ik dat ik voor deze advocaat m'n petje af moet nemen.

En dan is het ook nog een pro-deo zaak. Dus geen rekeningen met een vork, geen Bentley er aan over houden.

Onthoud die naam dus. Voor als je zelf in de stront zit en niemand voor je op wil komen.

Dan moet je bij Tjalling van der Goot zijn.

zeg maar jansen | 12-03-12 | 14:14

Dat strafmodel uit de VS dat je de maximumstraf x aantal overtredingen moet uitzitten achter elkaar is eigenlijk best een mooi systeem. Dan zien we dit hoopje stront tenminste nooit meer terug op straat.

Jip van Janneke | 12-03-12 | 14:14

@lekkurlinx | 12-03-12 | 14:10

Pleitacrobatiek..... mooi woord in de gegeven situatie.

Kan me niet voorstellen dat een advocaat dit soort 'klusjes' graag doet wanneer 'ie volledig bij zinnen is. Of hij/zij moet wel héél mediageil zijn (en dat dan nog gelardeerd met een masochistisch sausje want zo'n advocaat krijgt natuurlijk ook de volle laag over zich heen).

Reinaert | 12-03-12 | 14:14

Hé Van der Groot, natte wind, anders speel je morgenochtend de Schaamtecultuurkaart effe.

Pa Cartwright | 12-03-12 | 14:13

@lekkurlinx | 12-03-12 | 14:10
Zo'n spiegel gaat toch meteen klagen bij zijn vakbond als die advocaat daar voorstaat.

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:13

@Laurens3470 | 12-03-12 | 14:11
Baby's hebben geen tandjes en daarnaast voorkom je daarmee het schreeuwen.

kapotte_stofzuiger | 12-03-12 | 14:13

Ik gok op vrijspraak, die 8 TB is per ongeluk op zijn PC gekomen.

kapotte_stofzuiger | 12-03-12 | 14:12

@ Dakota85 | 12-03-12 | 14:11

een naam onthouden een bedreiging .. housop joh :)

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:12

@Reinaert | 12-03-12 | 14:09
Inderdaad, dat begrijp ik dan ook niet.
Iedereen heeft recht op een advocaat, dat klopt, maar nergens staat dat die advocaat ook zijn best moet doen.
En ik zou ook geen oog meer dichtdoen als ik die advocaat was.

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:12

Dit is toch één van die ZEER zeldzame momenten waar de Sharia wel handig is.

"Iets met onthoofden en kruisigen".

Meneer Meeuw | 12-03-12 | 14:11

-weggejorist-

Laurens3470 | 12-03-12 | 14:11

@(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:09
Verkapte bedreiging aan het adres van Tjalling van der Goot

Dakota85 | 12-03-12 | 14:11

Ga eens deaud en het liefst heel langzaam en pijnlijk.
Of castreren vlak onder zijn nek.

Zure prak | 12-03-12 | 14:10

Gewoon op verlof sturen en dat in de krant zetten.

tipo | 12-03-12 | 14:10

@Che_cuevara | 12-03-12 | 14:05
Jawel. Om zijn pleitacrobatiek voor te oefenen. In toga and all. Een beetje zoals tienermeisjes met een haarborstel als microfoon doen.

lekkurlinx | 12-03-12 | 14:10

@Hellsmurfje | 12-03-12 | 14:07
Nou dan is het helder.
Deze kinderen waren zeker geen 13/14 jaar dus mogen de ouders spreken. Hoop echt dat de rechtbank bij dat standpunt blijft.

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:10

Geachte Geenstijl,

correct me if I'm wrong, maar ik dacht een aantal maanden gelezen te hebben dat de ouders graag de vuilak niet herkenbaar op tv willen en ook graag niet zijn achternaam willen zien.

Ik ben niet persoonlijk betrokken, maar ik kan goed begrijpen dat zij dit willen. Mocht dit zo zijn, zouden jullie dan zo vriendelijk willen zijn die pedo te blurren.

Bij voorbaat dank.

PS: van mij mag ie een enkeltje PBC krijgen...

Mr.Bojangles | 12-03-12 | 14:10

@Che_cuevara | 12-03-12 | 14:05

Waarschijnlijk heeft een dergelijke advocaat ook geen bed. Want wie kan er nou slapen als 'ie dit soort monsters te vuur en te zwaard verdedigt?

Dat iemand recht heeft op een fatsoenlijke verdediging: ja, zo werkt onze rechtstaat. Maar om nou de hele truckendoos open te trekken? Het gaat mij ook wat te ver.

Maar goed dat ik die advocaat niet ben. Ik zou geen oog meer dichtdoen.

Reinaert | 12-03-12 | 14:09

Volgens M.'s advocaat Tjalling van der Goot heeft M. 'nogal wat over zich heen gestort gekregen' sinds zijn arrestatie op 7 december 2010, 'tot aan de kwalificatie monster toe'.

onthoud die naam mensen .. van der Goot

(c)ZWITSUL | 12-03-12 | 14:09

Dat dit soort monstertjes aan onze D66 wetgeving ontsnappen ligt natuurlijk voor de hand. Als ze met hun tengels aan mijn kind hadden gezeten, no way dat ze aan mij zouden ontsnappen.

Kutmug | 12-03-12 | 14:08

Ik begrijp dat iedereen recht op verdediging heeft, maar hoe kun je in godsnaam zo`n monster verdedigen.. En dan nog uit je mond krijgen `dat hij nogal wat over zich heen heeft gekregen`. *kots*

Absoluut niet waar | 12-03-12 | 14:07

Ben ik de enige die vind dat het oordeel van de hoge raad juridische onzin is? Een kind is niet handelingsbekwaam en heeft derhalve een bewindbevoerder tot zijn 18e (in het recht werkt dat overigens niet helemaal zo, van 13/14 wordt het een ander verhaal) Dat betekent dat de ouder spreekt en handelt in naam van en voor het kind daar waar het zelf nog niet bevoegd is of het niet kan.

Hellsmurfje | 12-03-12 | 14:07

Robert Mikelson is het daglicht nog niet waard. Ik vind dat de orde van advocaten ook eens streng zou moeten kijken naar de rol van de advocaten in deze. Er is ook nog zoiets als rechtsgevoel....

ole guapa | 12-03-12 | 14:07

Opsluiten in een kerker en sleutel weggooien

Robertski | 12-03-12 | 14:06

@Preston | 12-03-12 | 14:03
Als ze hem niet separaat zetten (wat ik hoop) dan denk ik dat hij nog een hele klus zal hebben om ooit nog vrij te komen.

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:06

Een stuk lood met "nuance" er in gekerfd kan ie krijgen.

Sacha_A | 12-03-12 | 14:06

Ik wordt kotsmisselijk van dat ventje.
Wil een rechter eindelijk eens iets toestaan wat nog geen wet is (spreekrecht voor de ouders) komen die misselijke advocaten weer om die ouders het zwijgen op te leggen.
Ik geloof nooit dat zo'n advocaat thuis spiegels heeft.

Che_cuevara | 12-03-12 | 14:05

Handige Harrie | 12-03-12 | 14:03
Ja.

Superior Bastard | 12-03-12 | 14:05

Acht terabyte smeerlapperij zegt méér dan genoeg, dus Robert: doe er het zwijgen toe, als je tenminste nog een béétje fatsoen in je sodemieter hebt (hetgeen ik overigens niet verwacht, wederom wegens die acht terabyte).

Reinaert | 12-03-12 | 14:05

Ik zou zeggen : robert , sterf.. Met een gezwel aan je kontgat ''

geenstijlsteengeil | 12-03-12 | 14:05

Jullie bedoelen vast Richard van Olffen...

DikkeFlappie | 12-03-12 | 14:05

Ik zeg 20 jaar cel x het aantal slachtoffers dat ie heeft gemaakt.

vindead | 12-03-12 | 14:04

Waarom laat men zieke beesten wel inslapen en dit soort geesteszieke mensen niet? Dat vloekt nogal met de humane grondslag die we pretenderen te hebben.

Superior Bastard | 12-03-12 | 14:04

Ik zal het eens heel genuanceerd zeggen: Mikelsons, je bent de lucht nog niet waard die je inademt!

Aktivist | 12-03-12 | 14:04

Het is natuurlijk walgelijk wat hij gedaan heeft. Maar hoe zou de gemiddelde reaguurder reageren als een van zijn slachtoffers dusdanig getraumatiseerd is door dit misbruik dat hij later ook kinderen gaat misbruiken? Moeten we die dan ook aan de hoogste boom ophangen?

Handige Harrie | 12-03-12 | 14:03

Wat is het probleem? Gewoon vooraf publiek maken waar en wanneer hij vrijkomt

Preston | 12-03-12 | 14:03

Robert Mkkelson!
Ik wil ook iets zeggen!... Vuile baby neuker die je bent!

deraderendraaien | 12-03-12 | 14:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl