Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Cool. Burgers mogen zelf de EU slopen

lekkermeedoen.jpg Krijg nou een staart. 61 jaar na de oprichting van de EGKS mogen Euroburgers eindelijk zij aan zij met de Grote Leiders mee gaan bouwen aan de EU. Na jarenlang stelselmatig de afwijzing van de Europese Grondwet door Euroburgers genegeerd te hebben en nadat vandaag eerst nog snel even het wurgcontract dat European Stability Mechanism heet (full text + duidings-PDF) wordt doorgedrukt, liggen de Europese dictatoriale kaders stevig genoeg verankerd om de burger wat schijn van inspraak te geven. Middels het gloednieuwe politieke stukje gereedschap dat BURGERINITIATIEF heet. Per april kunt u eindelijk onhaalbare voorstellen gaan doen om de ontwikkeling van de Europese Superstaat af te remmen (laffe Frambozen uit de EU trappen omdat het kan, iemand?). Zit wel een 'maarrr' aan vast. EU = diplomatieke schaalvergroting. Daar worden De Dingen doorgaans niet doorzichtiger van. Zo ook burgerinitiatieven. Benodigdheden: een organisatiecomité van minstens 7 burgers uit minstens 7 verschillende EU-landen. Registratie van het initiatief. Beoordeling door de Commissie. Het voorstel (en nu wordt het tricky) mag 'niet manifest indruisen tegen de waarden van de Unie'. Goedgekeurd? Dan alleen nog even 1 miljoen handtekeningen in minstens 7 landen bij elkaar sparen. Met een minimumaantal per land, zodat u niet die ene Spaanse vakantievriendin van tien jaar terug voor een heel land kunt laten tekenen. Alleen voor echte doorzetters dus. En de vraag is of er in april überhaupt nog wel een EU is. Want: "De euro was een politieke droom zonder institutionele werkelijkheid."

Reaguursels

Inloggen

laten we gvd hopen dat dat hele k.. europa weer wordt zoals het was net voor de euro...

Stijlloos&eigenwijs | 31-01-12 | 10:05

Die PVV/GW lijken als enigen voor het algemeen belang op te komen door er op te hameren, dat het verdrag van Maastricht moet worden nagekomen. Opmerkelijk.

vanhetvarken | 30-01-12 | 19:12

The Anarchist | 30-01-12 | 18:50
Er is idd geen enkel argument te vinden, waarom Brussel meer macht zou moeten krijgen, daarnaast wil ook geen enkel lidstaat-volk het.

Zondermeer natuurlijk beangstigend, dat er wel steeds (heimelijk) meer macht in Brussel geconcentreerd wordt.

vanhetvarken | 30-01-12 | 19:06

(sorry voor de wall-of-text)
Gootbalkoning | 30-01-12 | 18:04 | + 0 -


Och dat valt wel mee. Bill Still heeft er altijd 2 uur voor nodig:
www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI

Kladderaradatsch | 30-01-12 | 19:04

Bent u voor meer macht van de EU?

A) Ja, met terugwerkende kracht tot Maastricht 1992
B) Ja, zelf denken vind ik te moeilijk
C) Nee, ik mag op deze vraag niet beantwoorden omdat mijn intellectuele vermogens niet laag genoeg zijn
D) Ja, want in Brussel nemen ze verstandige besluiten
E) Geen mening, want mijn mening is niet juist
F) Geen mening, want ik ben een kortzichtige rascist

The Anarchist | 30-01-12 | 18:50

Dit is wellicht een goede gelegenheid om een expert aan het woord te laten over de WERKELIJKE oorzaak van deze schuldencrisis. Ik discussieer regelmatig online met een Amerikaanse collega over politieke economische onderwerpen en hij kwam onlangs met deze verklaring (sorry voor de wall-of-text):

"About all the economic woes in Europe and America... it has been caused to happen by debt-based fractional reserve banking - the kind of banking system that's done all throughout Europe, plus in the USA, and most other western countries. It is a Ponzi scheme. And it is designed to let banks parasitically profit off the system in general at first, and then finally, in the end, simply take control over everything. I'll try to explain how it works.

Say a new currency is created, like the euro. Under this system, the banks do not simply create the euro cash bills everyone needs to conduct business, and hand them out freely to get things started. Instead, they loan all those euro cash bills into existence. Meaning physical new euro cash bills only come into existence when someone gets a loan from a bank.

The other important thing to realize is that when these loan-based (debt-based) bills are repaid, the banks destroy them. Just as the banks create them out of thin air when they loan them into existence, each one that is repaid is "wiped out of existence" when it comes back to the bank as a loan repayment (OR as interest payments on the loan).

So bottom line: money is born via loans, and dies via loan or loan interest repayments.

Thus: imagine that in the beginning, the total amount of euros in existence is 0 (of course, technically the "core supply" of euros was based on loans which brought *regional* currencies into existence. But in order to keep the explanation simple, let's assume your monetary system started with the euro.)

To make the first 1000 euros appear in existence, the ONLY way is if someone goes to a bank and says "I want to take out 1000 euros loan." The bank then creates that 1000 euros out of thin air (prints it), gives it to the person who asked for the loan, and they take it and spend it into the economy, causing that 1000 euros to begin circulating.
Then imagine that immediately after, another person - maybe a huge corporation, or a government - comes along and asks for a loan of, say, 100,000,000 euros. Again, that 100,000,000 euros is printed out of nothing and gets spent into the economy.
Over and over this happens, with billions - hundreds of billions - even trillions - in new loans being created.
Pretty soon, there is enough money floating around in circulation to make society work - enough money to support commerce itself.

But the important thing to realize is: all these euros in circulation represent loans. In other words, the money itself represents someone else's DEBT. Every single euro bill in your pocket in fact represents a certificate of someone else's mortgage, someone else's business loan, someone else's car loan, etc.

That said, here is how it represents a Ponzi scheme: the banks, when they print these euros' to make loans, do NOT *also* print the extra euros required to pay the INTEREST on those. And THAT is why, in economics, you always hear people saying "we need GROWTH!" "We need the economy to always be GROWING!" The reason they say that is because, only if MORE LOANS are constantly being taken out than DEBT is being repaid, will there ever be EXTRA money in circulation -- extra money to repay the interest on PREVIOUS loans. Meaning that as soon as the business environment turns bad, and loans stop being given out faster than debts/interest are repaid, there's no extra money to repay loans (or pay interest on them).
Yet the banks, in this environment, STILL have to pay their mortgages, car loans, business loans, etc.
So they pay them with the *existing* (non-extra) money in the system.
And since money is destroyed when it is repaid, this means you now enter a cycle where the money supply starts to *shrink* (deflation).
When it begins to shrink, SOME people simply can't get the money to repay their loans, so bankruptcies begin (banks begin taking ASSETS instead of cash, to satisfy repayment requirements).
And finally, when the cash supply shrinks so much that even governments can't repay existing loans, the banks start taking government assets -- nationalized power companies, natural resources, or even political control.

Now with all that in mind, remember, it's technically the WILLINGNESS of banks to create loans in the first place that ALLOWS a situation where there are more loans than repayments (i.e. an environment where nobody has to declare bankruptcy).
So TECHNICALLY, it is the BANKS THEMSELVES which decide when to create recessions or depressions, simply by cutting back severely on their willingness to give enough loans. Of course they give (or orchestrate) political excuses to stop giving enough, in order to justify not giving enough (and cause recessions/depressions to begin), but it's ultimately their doing.

So the bottom line... what debt-based fractional reserve banking really is... is that it's a system which allows banks to create bubbles of *cash*. Forget petty .com bubbles, housing bubbles, stock market bubbles - a cash bubble is the biggest bubble of them all.
Under normal circumstances, the banks engineer the amount of loans they'll give so there's just enough cash for everyone to repay loans. (In fact, most of the time, the banks actually make it a goal to give just enough loans so that they're always a hair UNDER that threshold -- so that 1% of people are always "paying their loans with bankruptcies," which allows banks to constantly accumulate tangible assets for the whole period where the scheme is running).
But eventually, when they pull the plug (severely freeze up their willingness to give loans), that's when suddenly everyone starts going bankrupt, including governments. That's when the bankers can then move in and bring governments to their knees, and start privatizing natural resources, privatizing state-owned power grids and waterworks and roadways and islands, etc., etc., etc."

Gootbalkoning | 30-01-12 | 18:04

@Barbertjehangt | 30-01-12 | 17:42 | + 0 -
Voor mij een open deur. Maar hopelijk opent dit ook eens ogen voor anderen.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 17:56

Nu kan ik gewoon niet geloven, dat het zo maar wegschrijven van allerlei bevoegdheden naar Brussel constitutioneel is toegestaan. In Duitsland in ieder geval al niet.

Dat hele EU verdrag is natuurlijk verder ook een vodje. In het basis verdrag van Maastricht stonden zo enige bepalingen als maximale schuld 60% BNP, maximaal 3% begrotings tekort en EU landen mochten elkaar geen geld lenen. Er is zo goed als geeneen land wat zich daar aan gehouden heeft.

De volgende verkiezingen hier, zouden wel eens vooral over de EU lidmaatschaps voorwaarden kunnen gaan.

vanhetvarken | 30-01-12 | 17:28

Zullen we er maar gewoon mee stoppen? Betalen voor mensen uit andere landen: dat doe ik hier ook al....

funkyd | 30-01-12 | 17:24

Lijkt er op dat ze mij blij proberen te maken met een dode mus.

weedo | 30-01-12 | 17:23

Parel van het Zuiden | 30-01-12 | 16:59

Ja, het model China, dat is het, geniaal. Hoezo inspraak, democratie, mensenrechten. Vroeger noemden ze zoiets een verlichte despotie, de socialisten noemen dat dictatuur van/voor het proletariaat. Hele goede ervaringen mee, komt vast goed.

vanhetvarken | 30-01-12 | 17:10

Ik geef ook iedereen inspraak met betrekking tot mijn handel en wandel, als ik het er --conditio sine qua non-- mee eens ben, dat spreekt vanzelf natuurlijk.

vanhetvarken | 30-01-12 | 17:02

@Gootbalkoning | 30-01-12 | 16:52

Mooi ook dat ze hun bewondering voor het succesverhaal 'China' niet onder stoelen of banken steken.

Parel van het Zuiden | 30-01-12 | 16:59

Net als een referendum geen waarde heeft, heeft het burger initiatief helemaal geen waarde.

lanexxx | 30-01-12 | 16:56

Een precedent voor volledige machtsovername door Brussel (lees de ECB) zal worden geschapen door de coup d'etat in Griekenland, waar - als de plannen doorgaan - een EU-zetbaas de nationale regering gaat "controleren".
Als het eenmaal zover is, zal de spotters over "knoflooklanden" het lachen wel vergaan. Want voor je het weet krijg je als souvereine staat zelf zo'n controleur toegewezen. Op welke gronden? Teveel euro-scepsis onder de bevolking, wellicht?

Dat is dus één manier om een technocratische superstaat te vormen: het centraal aanwijzen van leiders vanuit Brussel, in plaats van de bevolking haar eigen vertegenwoordiging te laten kiezen. Iets dat feitelijk ook al in Italië gebeurd is (exit eigenzinnige Berlusconi, enter ECB-slaaf Monti), en binnenkort ongetwijfeld ook in Portugal, Ierland en Spanje.

Dit soort coups werkt goed in landen die financieel op hun gat liggen. Makkelijk te chanteren, en met wanhopige leiders die eenvoudig te vervangen zijn door ECB-zetbazen. Maar wat te doen in sterkere landen zoals Nederland?

Het antwoord: ESM. Een wurgcontract met Brussel, dat ieder kritisch initatitief vanuit een EU-land onder de dreiging van een economisch rampscenario de kop in zal drukken.
Want de schuldencrisis is niet langer alleen een "probleem". Het is ook een wapen geworden in de handen van firguren die weinig op hebben met begrippen als democratie, transparatie en verantwoording.

Wie meent dat de achterdeur - vertrek uit de EU en terugkeer naar de gulden - mogelijk is, is ongelofelijk naief. Brussel zal nooit toestaan dan bijvoorbeeld Nederland de EU verlaat, omdat dan de basis onder het ESM weggeslagen zou worden. En wie denkt dat de regering en de tweede kamer daar nog altijd over (kunnen) beslissen, onderschat de infiltratie van Brussel in juist die instituten die onze nationale soevereiniteit worden geacht te bewaken.

Gootbalkoning | 30-01-12 | 16:52

Toc blijf ik het idee houden dat juist door het krampachtig vastklampen aan dat EU gevaarte sneller tot oorlog zal leiden dan wanneer we er gewoon een streep door trekken.

Thunderchild | 30-01-12 | 16:48

Burgers worden bedot, bedonderd en voorgelogen op Europese, nationale en gemeenteniveau's. OT sorry door dit bericht waarvan de stoom uit den oren komt.
dnu.nu/artikel/5875-utrechtse-raad-con...

Mindy | 30-01-12 | 16:44

Die EU klapt toch vanzelf, het enige wat we als burgers kunnen doen is het proces wat versnellen. Maar dat het mis gaat staat al vast!

gozahtje | 30-01-12 | 16:36

Waar ik benieuwd naar ben:
.
In welk EU/Euroland ontstaat de eerste volksopstand?
.
Welke landen volgen?
.
Hoe reageren de nationale overheden?
.
Hoe reageert Brussel?
.
Hoe reageren andere mogendheden?

Parel van het Zuiden | 30-01-12 | 16:34

Dat moet toch met de sociale media geen probleem zijn, om slechts 1M handtekeningen uit slechts 7 landjes te schrapen? Ik zat meer aan 10M uit 28 landen denken.

#occupyeu

Balsaq | 30-01-12 | 16:16

dorstig! | 30-01-12 | 16:08 | + 0 -
U wilt uw commentaar graag met uw 3d-bril kunnen bekijken?

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:12

Niemand reageert meer? Is iedereen al opgepakt? Hey er stopt een busje voor mijn deur.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:09

Och, de USSR is ook uit een gevallen. Ik heb hoop voor de toekomst.

dorstig! | 30-01-12 | 16:08

Och, de USSR is ook uit een gevallen. Ik heb hoop voor de toekomst.

dorstig! | 30-01-12 | 16:08

Europa, leuker willen we het u niet maken en ook niet makkelijker.

Prins Fontainebleau | 30-01-12 | 16:05

Enige reden waarom er geen massale revoluties plaatshebben is omdat de mensen nog geen honger hebben. Maar dat komt wel.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:03

Even off topic: zie ik hier weer een Faleid Wolfsen-topic aankomen? dnu.nu/artikel/5875-utrechtse-raad-con...

Die man is eigenlijk archetypisch voor onze Eurocraten. Benieuwd wanneer hij naar Brussel vertrekt.

vraagstaart | 30-01-12 | 15:57

@DerUnterMensch | 30-01-12 | 15:52 | + 0 -
Samenwerken via EGKS was een goed idee, maar risico's op elkaar afwentelen en geld en souvereiniteit afpakken. Daar komt alleen maar oorlog van, iets wat ze zo graag willen voorkomen.
Ze blussen met benzine, en dat is al aardig duur en zinloos. Maar dat maakt niet zoveel uit met al die miljarden die onze pensioenen uitvliegen.

Houzee voor Griekenland, ik ben echt blij dat we deze mensen zonder kritisch te zijn 150 miljard hebben overgemaakt. Op naar de volgende tranche van 150 miljard.
Hiep hiep hoera, want zonder de Grieken hadden we nooit democratie gekend.
Nou we hebben het gekend, maar niet mogen ervaren.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:55

@Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:44
Misschien niet realistisch maar het zou natuurlijk wel mooi zijn. Dat de democratie al lang verloren is bij de EU (is die er eigenlijk ooit geweest?) weten we allemaal.

DerUnterMensch | 30-01-12 | 15:52

Wie stemt er mee om:

1. Straatsburg dicht te gooien.
2. Het vertalen van algemeen politiek gelul in 26 verschillende talen stop te zetten.

Voertaal: Maaskantjes!

Afvegen_Klaar | 30-01-12 | 15:51

@tipo | 30-01-12 | 15:49 | + 0 -
Het is nog veel erger dan dat, want ESM overstijgt onze overheid. Het is vrij bizar allemaal. Het is om te huilen, ik heb het mijn oma maar niet uitgelegd, nu kan ze nog vredig sterven denkend dat de vrijheid waar zij hard voor gevochten heeft nog bestaat.

Bah, wat ben ik toch een lafaard.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:51

Weet je wie ook alle europeanen wilde verenigen ?

Gier | 30-01-12 | 15:50

@Kaas de Vies 15:42
De overheid gaat met de ESM de overheid disciplineren, omdat de markt imperfect is (volgens de overheid dan).

De overheid gaat dus geld lenen van de markt om zichzelf te disciplineren om te voorkomen dat het te veel geld leent.

En als de markt vindt dat de overheid te veel geld leent, dan gaat de overheid nog meer geld lenen om de rentepercentages laag te houden.

Want anders is het niet te betalen...

tipo | 30-01-12 | 15:49

Ben ik de enige die met smart zit te wachten op de uitkomsten van het onderzoek naar de kosten van terugkeer naar de Gulden?? Invoeren van de euro kostte toendertijd 10 miljard, en dat zou in enkele jaren terugverdiend zijn, volgens Fout Wellink. Nou, als uitstappen hetzelfde kost hebben we dat in één week terugverdiend door niet meer garant te hoeven staan voor de Club Med landen.

witwas | 30-01-12 | 15:48

Dit wordt een makkie voor de turkenbashers.

Taggart | 30-01-12 | 15:45

@DerUnterMensch | 30-01-12 | 15:42 | + 0 -
Nee dat kan dan weer niet ofzo. Ze verzinnen altijd wel weer iets. Herinnert u het referendum nog?

Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:44

Burgerinitiatief 2: Indien ze ACTA erdoor drukken, opheffen ACTA-verdrag.

DerUnterMensch | 30-01-12 | 15:42

@tipo | 30-01-12 | 15:38 | + 0 -
Het is een meerkoppige draak, het ene hoofd weet niet wat het andere hoofd aan het doen is. En het monster is zo groot, denkend dat ze zich vastbijten in een lekker prooi, dat ze niet doorhebben dat ze hun eigen lichaam aan het verorberen zijn.
Maar het zwaard om het beest te verslaan is ons al jaren geleden afgenomen.

Kijk Bandirah, hier kan je toch wel een prentje van maken?

Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:42

OMG:
"A crisis management framework would (...) partly compensate for the fact that markets are imperfect devices for disciplining public policy."

tipo | 30-01-12 | 15:41

Burgerinitiatief 1: Opheffen ESM.

DerUnterMensch | 30-01-12 | 15:41

Fuck toch op met die EU

Byter | 30-01-12 | 15:38

@Kaas de Vies 15:30
Inderdaad. ESM staat haaks op no-bail-out-clausule. EU staat haaks op democratie. Euro als 'single currency' staat haaks op streven naar vrede, welvaart en werk. En ga zo maar door.

tipo | 30-01-12 | 15:38

Dit is nou dat vlaggetje...Dat wereldberoemde vlaggetje, dat je in die hoop stront steekt...

ZKH EénOog | 30-01-12 | 15:36

Ze denken meer is altijd beter, terwijl ze gewoon weer terug naar de basics moeten. Stelletje stomme bureaucraten.
Het lijkt wel alsof Europese politici het afvalputje zijn van de nationale politici, en dat zijn ook meestal geen hoogvliegers.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:36

1 miljoen, dat moet lukken. We kopen gewoon wat stemmen in Portugal / Spanje / Italie / Griekenland onder de belofte van extra acceptgyrosbetalingen en dan hebben we de macht!

Den Meester | 30-01-12 | 15:35

Te laat. Met het ESM-verdrag is het afgelopen met de democratie in Europa. Feitelijk zijn de burgers de roeiers geworden op de Europese galei "Titanic" en mogen ze enkel nog stemmen over de kleur van de dekstoelen waarop het Europees Parlement uitrust aan dek.

Over de koers, de beloning van de bemanning, de prijs van een kaartje, er al of niet nog af mogen enzovoort enzovoort is iedere zeggenschap verdwenen.

vraagstaart | 30-01-12 | 15:33

De bedoeling is de schapen van de bokken te scheiden.

Straks als er één Europese president is, dan weten ze wie de dissidenten zijn.

zeg maar jansen | 30-01-12 | 15:33

Schijninspraak bij een schijnparlement. De bestuurslagen zijn zo ondoorzichtig dat ieder initiatief automatisch zal verstikken.

Superior Bastard | 30-01-12 | 15:31

"European Stability Mechanism" druist in tegen "de waarden van de Unie"

Dus waar hebben we het over.
Gewoon kappen en ik heb mijn guldens weer van zolder gehaald.

Dit zijn de stuiptrekkingen van een stervend gedrocht.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 15:30

Dit weerspiegelt exact wat de EU is;
- een papieren tijger (een hoop romslomp voor 0,0 resultaat)
- Schijndemocratie (het lijkt alsof je inspraak hebt, maar alleen als je een aangename boodschap hebt)
- Valse hoop (het lijkt alsof de EU iets in positieve zin kan veranderen, maar in de werkelijkheid komt er niets van terecht en brengt het alleen maar ellende)

Absoluut niet waar | 30-01-12 | 15:30

Burgerinitiatief in de EUSSR? Oefenen zeker voor het theatrale huilen in het openbaar, voor wanneer Kim Jong von Rompuy door onverhoopt afsterven de troon overdraagt aan een andere onverkozen Godheid?

Jan Passant mk2 | 30-01-12 | 15:29

Dus voor elk voorstel eerst een facebook groep aanmaken. Dan heb je binnen een dag een miljoen handtekeningen uit 7 landen.

Steefzor | 30-01-12 | 15:29

Frau Merkel, stecken sie diesen EU bitte voll im Arsch!

SamKoeman | 30-01-12 | 15:27

Wat een klucht; www.europeesburgerinitiatief.nl/141

'Kan de EU een Europees Burgerinitiatief naast zich neer leggen?

Ja. De Europese politici beslissen uiteindelijk over burgerinitiatieven. Vanuit democratisch oogpunt is dit ook wel logisch. Als er 1 miljoen handtekeningen onder een voorstel staan, betekent dit immers nog niet dat een meerderheid van de 450 miljoen Europese burgers ervoor is. Dat kan alleen uit een referendum blijken. Het is wel zo dat de EU in de praktijk gedwongen is om zeer zorgvuldig met een burgerinitiatief om te gaan. Iedereen zal er bovenop zitten.'

Een ongelofelijke wassen neus dus.

Niemands Knegt | 30-01-12 | 15:27

Je kunt makkelijk een miljoen mensen vrijwillig naar een schijtend meisje laten kijken. Dusss...

Gier | 30-01-12 | 15:26

bij gebrek aan voldoende gemandateerd parlement...

Parel van het Zuiden | 30-01-12 | 15:25

Riep ik eind jaren tachtig al: de EU is de natte droom van megalomane politici. Nothing 's changed. Vertrouw ze niet. Nooit!

Semolina Pilchard | 30-01-12 | 15:24

Per 1 april zeker.

Niemands Knegt | 30-01-12 | 15:22

Als blijkt dat de burger te hard remt dan wordt dit vast wel weer aangepast. Het moet niet te lasig worden voor de heren/dames eurofiel natuurlijk...

Tommygunner | 30-01-12 | 15:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com