Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GL-nerd Dick Pels snapt Huftermanifest niet

middelvingerupyourshufter.jpgDick Pels, Chef wetenschap bij GroenLinks, vindt Geert Wilders een eikel. Daar komt zijn woordenbrij in ieder geval op neer. Wilders is een hufter die zich niet netjes aan de gedragscode houdt die Dick Pels zelf hanteert en gebruikt om de wereld om zich heen te veroordelen. En daarbij gebruikt Dick (what's in a name) het Huftermanifest om zijn argumenten kracht bij te zetten: "Wilders is daarmee de perfecte uitvoerder van het 'Huftermanifest' van GeenStijl, dat verbaal extremisme aanprijst als een uiting van dappere tegendraadsheid en fatsoen 'de kanker van de samenleving' noemt." Juist, even wat van je foute aannames aanstippen, fopwetenschapper Pels. Zo staat de 'hufter' in het Huftermanifest niet voor 'verbaal extremisme', maar tegenover de fatsoensrukker. U kent hem wel, de moral fag die vindt dat zijn ethiek, zijn wereldbeeld en zijn moraal de enige juiste is en al het andere het liefst verbiedt. En als dat niet kan deze andersdenkenden beschouwt als onbeschaafde hufters, zoals religie haar ketters en zondaars heeft. Zeg maar het type dat Dick Pels bewijst te zijn in zijn wetenschappelijk essay pauselijk dictaat. Out of the box Fatsoen moet je zelf weten, prima. Jouw fatsoen op willen dringen aan anderen is echter wat vrijheid van meningsuiting kapot maakt. Niet mensen die vrijheid van meningsuiting gebruiken om lelijke, gemene dingen te zeggen, zoals Wilders, maar fatsoensterroristen als Dick Pels morren aan het fundament van deze vrijheid. Hufter is dan ook als geuzennaam gekozen voor de persoon die in alles vrijheid van meningsuiting is, de archetypische out-of-the-box denker die zich niets aantrekt van de heersende mores. Kustaw Bessems Waarmee het Huftermanifest in essentie hetzelfde is als het gisteren zo bejubelde statement voor de vrijheid van meningsuiting van Kustaw Bessems (hier dezelfde redenatie in een veel korter stuk). Maar dan niet door vier topjuristen gecontroleerd, want tja ach, meh. En het Huftermanifest maakt natuurlijk handig gebruik van woordkeuzes die de theorie direct in de praktijk toepassen, zodat, oh ironie, moral fags als Dick Pels de kern volledig ontgaat. Hetgeen hij onmiddellijk aantoont in zijn oogkleppenstuk waar hij vindt dat voor Geert Wilders een andere vrijheid van meningsuiting zou moeten gelden dan voor zijn fatsoenfappende mening. Elite staat boven klootjesvolk De moralistische aap komt volledig uit de mouw wanneer Dick in zijn stuk de zin "met Wilders is het klootjesvolk aan de macht gekomen" van Roel van Duijn onderschrijft. Dit is de essentie van de heersende fatsoenrukkers die momenteel zo hoog van de toren blaast: wij zijn de alwetende elite die bepaalt wat fatsoen is, wat niet en die zich ongevraagd opwerpen als beschermers van de hun idee van beschaving. En wie niet naar onze moralistische pijpen danst, is hufterig klootjesvolk, tweederangs burger, pauperig plebs. En bij een 'opstand' direct hard omlaag trappen en daar de ander van beschuldigen. Ach, Dick, de samenleving 'verhard' en 'verhufterd' al sinds dat de eerste mens op twee benen ging lopen en spotprenten begon te tekenen op grotwanden. Vraag aan je moeder hoe haar generatie dacht over de jaren '60, toen jouw generatie de hufters waren. Schaam op jou Die elitaire houding op moralistisch gebied is precies de instelling en aanname van wetenschapper (LOL!) Dick Pels die er voor zorgt dat hij een snoeihard pleidooi voor vrijheid van meningsuiting gebruikt als ondersteuning van zijn bewering dat Geert Wilders eigenlijk niet zomaar alles zou mogen zeggen. Hoe stom ben je dan? Schaam op jou en je nageslacht tot in de zesde generatie, Dick. En nu in de hoek voor straf duizend strafregels schrijven: "mijn fatsoen op leggen aan anderen is pas echt hufterig gedrag."

Reaguursels

Inloggen

@Ven1V1d1V1c1

er is niets mis met links te zijn.
Veel vvd 'ers in mijn omgeving zijn het niet
eens met minister Schipper om 90 % van de pgb
ontvangers voortaan niet meer te financieren.

dedreaugkleaut | 07-10-11 | 19:47

D66 en vvd zijn niet zo associaal als groenlinks

dedreaugkleaut | 07-10-11 | 19:40

de sp.nl verstaat onder progressief; SOCIAAL
progressief. Het sociale moet volgens de sp weer meer in NL gestimuleerd worden. Groenlinks zegt nog net niet hardop; de samenleving is veel minder belangrijk dan ieder individu. Liberalisme?

dedreaugkleaut | 07-10-11 | 19:39

En ik ben nog steeds links!

Ven1V1d1V1c1 | 07-10-11 | 19:35

wij, linksch mensen voeren allerlei dure programma's door, of ze werken of niet, wij verdienen er veel geld mee.
Als het fout loopt, dan mag de natiestaat daarvoor de kosten dragen; financieel, psychologisch - doordat we over 20 kulturen tegelijk mogen leren, 4 talen op de middelbare scholen - geen enkel land doet dit vandaag de dag nog zo op zijn middelbare scholen, we moeten zowel goed in karate zijn als in wiskunde, enzv.

Die progressieve samenwerking van dhr. Pels komt er in nederland natuurlijk nooit;
de sp

dedreaugkleaut | 07-10-11 | 19:34

Door een ander vooral op zijn 'onfatsoen' te wijzen haal je jezelf omhoog.

"Kijk hoe slecht zij zijn en hoe goed ik ben".

Zo schreef Rudolf Steiner al dat altruïsme de hoogste vorm van egoïsme is.

Ven1V1d1V1c1 | 07-10-11 | 19:32

Dick Pels was de eerste voorzitter van de
www.waterlandstichting.nl Ik heb van hem sindsdien
slechts één zinnige opmerking vernomen;

'de natiestaat is een noodzakelijke voorwaarde
om sociaal beleid te kunnen uitvoeren.'

De BETEKENIS die dhr. Pels hiermee bedoelt blijkt
echter;

dedreaugkleaut | 07-10-11 | 19:29

Linksen als Pels kunnen nog altijd niet geloven of aanvaarden dat andere mensen kritiek hebben op hun belachelijke linkse ideologie. Witheet worden ze daarvan. Wat mij betreft lekker in eigen vet laten gaarsmoren. Sukkels. Geert Wilders altijd +1

lekker wijf | 07-10-11 | 13:57

sjaakdeslinksesul | 06-10-11 | 22:18 |
Pluskudo's en minkudo's, het zal me wat. Het is al te gemakkelijk om mensen naar de mond te praten, en GS nodigt daar behoorlijk toe uit. Lekker ranten met z'n allen en vinden dat we zo ontzettend gelijk hebben. Maar ach, wat is het verschil met destijds de vergaderingen der communisten? Die lui hebben de wereld veranderd door dwars door alle tradities heen mekaar met pluskudo's te overladen en de anderen met minkudo's te overladen. Doen ze nog steeds, maar nu vanuit de pluchen zetels.

Schoorsteenveger | 07-10-11 | 10:35

un_chien_andalou | 06-10-11 | 20:44 |
Voor jou klinkt 'establishment' waarschijnlijk anders dan voor een ander. Als jij 'establishment' hoort, dan krijg je misschien een wee gevoel in je maag en schieten herinneringen binnen van lange en felle vergaderingen waarin ruimhartig werd geciteerd uit Das Kapital en die vermaledijde zich in de bovenbouw bevindende grootkapitalisten werden verketterd en op enge lijsten werden gezet.
Maar de ressentimenten van toen zijn niet exact de ressentimenten van nu. De wrekenden van toen, degenen die dapper de barricaden beklommen en meenden dat ze nooit maar dan ook nooit van hun geloof af zouden vallen, hebben zich omhooggewerkt en hun wraak ibleek zoeter dan zoet nadat ze met het grootste gemak Marx hadden begraven en mét die daad ook hun heilige idealen hte grabbel hadden gegooid. Wat hen rest is weemoed, weemoed naar vroeger tijden waarin alles nog leek te kloppen, en men zoekt steun bij elkaar om het zorgvuldig opgebouwd vals bewustzijn in stand te kunnen houden, een bewustzijn dat hen zegt dat ze nog steeds een roeping hebben, een heilige opdracht, maar dat ze geleerd hebben om die opdracht op hoffelijke en fatsoenlijke wijze te vervullen en niet meer te schreeuwen, te slaan en te schoppen.
De aanval op de provo's van nu moet op deze wijze worden begrepen. Allen zij menen het recht te hebben op morele verontwaardiging en dus dienen de nieuwe aanvallen op het 'establishment', de gevestigde orde waar zij willens en wetens deel van uitmaken, afgeslagen te worden. Zij eigenen zich nog steeds het alleenrecht op valide ressentimentsgevoelens toe, en om in deze gespleten wereld overeind te blijven maken ze de ressentimenten van anderen verdacht door een sluwe vorm van verbaal geweld. Hun eigen ressentiment was het ressentiment der solidairen, het nieuwe ressentiment wordt veroordeeld tot het ressentiment der fascisten.
Inderdaad, in die realiteit kun je echt niet in blijven hangen, dat is een valse realiteit van mensen die verraad aan zichzelf en hun idealen hebben gepleegd maar dat stelselmatig ontkennen.

Schoorsteenveger | 07-10-11 | 10:20

@schoorsteenveger
De ironie... er zijn mensen die je minkudo's geven, waarmee ze exact het punt onderschrijven dat je hier tracht te maken. Niet de vorm noch de inhoud, maar het simpele feit dat ze het niet me je eens zijn...
Atm0s zou een script moeten schrijven voor de top minkudo-gevers. En dan de NSB-bokaal uitloven.

sjaakdeslinksesul | 06-10-11 | 22:18

@schoorsteenveger

Tegen Pels aanschoppen, prima. Natuurlijk is dat gedoe over hoffelijkheid hypocriet. Maar zo'n term als establishment, dat is wel erg soosjologenkafeetje anno 1976. Ik zou de realiteit toch niet teveel aan de hand van die ressentimenten construeren, daar kan je echt in blijven hangen.

un_chien_andalou | 06-10-11 | 20:44

WirMachenMusik | 06-10-11 | 17:57 |
Juistem. De ene vorm van hufterigheid trigeert de andere vorm van hufterigheid.
Het betoog van Pels tapt uit exact hetzelfde vaatje als destijds het verbale geweld van die hoffelijke meneer van Dam.
www.youtube.com/watch?v=Ay5B-2O5qR4

Schoorsteenveger | 06-10-11 | 18:35

un_chien_andalou | 06-10-11 | 17:40 |
Pels hoort bij het establishment, GroenLinks bestaat uit gearriveerde protestgangers, lieden die vroeger een hele grote mond hadden, schreeuwden, raasden en tierden, schopten en sloegen richting eenieder die lid was van de gevestigde orde, lieden die soms zelfs verder durfden te gaan dan verbaal geweld en maar al te vaal fysiek geweld verdedigden, vergoelijkten of zelfs verheerlijkten, als het maar een aanval op die orde was. Nu zijn ze zelf de gevestigde orde geworden en hebben ze er de minste moeite mee om vanaf hun appeltjesgroene velden op uiterst hoffelijke wijze oorlogje te spelen.
Ik heb geen enkele behoefte om de hufterigheid van GeenStijl te verdedigen, maar ik geloof niet dat GeenStijl zich in een slachtofferrol wil manoeuvreren. Dat Wilders die goedkope truuk telkenmale probeert uit te halen is een andere kwestie. Maar de hufterigheid van Wilders verdedigen, daar heb ik al helemaal geen behoefte aan.
Maar wijzen op de hufterigheid van de hoffelijken, ja, dat doe ik graag.

Schoorsteenveger | 06-10-11 | 18:30

En wat denken onze voortreffelijk geïntegreerde en gemiddeld vijf IQ-punten intelligentere Oost-Aziaten hierover:
"Ware woorden zijn niet mooi en mooie woorden zijn niet waar!"
Lao Tse

WirMachenMusik | 06-10-11 | 17:57

Schoorsteenveger | 06-10-11 | 15:02
"Pels heeft het over de "sluwe, want indirecte belediging" van de Roon, refererend aan diens uitspraak 'De islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan'."
----------------------------------------
Heeft Pels het dan ook nog gehad over de achterbakse woordmanipulatie annex bijbehorend gemeen lachje van Pechtold, toen Wilders reageerde op Rutte?

Apropos: ik vind 'hufter' trouwens al een tijdje een geuzennaam. En ter afwisseling heb ik nog 'halfgeletterde' en 'uitschot' in voorraad. Maar zeg niet dat ik achterbaks ben, dan voel ik me beledigd.

WirMachenMusik | 06-10-11 | 17:43

@schoorsteenveger

Maar Pels is geen zittende macht. Dat is het hem nou net. De huidige regering komt het stuk demografie dat het geenstijl lezerspubliek vormt nou juist bijzonder goed tegemoet. Maar vanuit het centrum van de macht provoceren is nogal lastig, dus bedenk je zo'n manifest om jezelf wat meer draagvlak te geven. Maar dan ben je dus bezig met het cultiveren van de slachtofferrol, en dat is nou precies dat wat je anderen verwijt.

un_chien_andalou | 06-10-11 | 17:40

Geloof nou maar dat vooral GL, SP en PvdA inclusief VARA aanzienlijk meer rek in hun zogenaamde fatsoensregels zouden ontdekken als Wilders inhoudelijk wat kwetsbaarder zou zijn.
Opportunisme, hypocrisie, hulpeloosheid? Ik ga voor alle drie.

WirMachenMusik | 06-10-11 | 17:31

un_chien_andalou | 06-10-11 | 16:34 |
Het is maar hoe serieus je zo'n manifest neemt. Provoceren om het provoceren leidt uiteindelijk tot niks natuurlijk maar kan aanvankelijk behoorlijk als luis in de pels werken en ook ontwrichten. Zie je telkens weer gebeuren. Maar zo gauw de zittende macht greep heeft op het discours is het provocerende niet provocerend meer en wordt het pathetisch.
Maar de reacties van de zittende macht op de provocerenden zijn meestal vanaf het begin al pathetisch te noemen, en ik beschouw de reactie van Pels als symptomatisch, een reactie ook die overduidelijk laat zien dat men nog niet echt vat heeft op de provocerenden van nu en al te snel vervalt in goedkoop schelden, precies datgene wat men de hufterprovo's verwijt.

Schoorsteenveger | 06-10-11 | 16:45

@schoorsteenveger

Ik ben zelf van de goeie ouwe policor school en heb dus helemaal niks met geenstijl, maar puur strategisch gezien vind ik het toch niet echt een slimme keuze om je provocerende grondhouding met zo'n manifest a posteriori te voorzien van een soort coherent moreel fundament. Dat ziet er aanvankelijk wel leuk uit, en je kan jezelf wijsmaken dat je meedoet met de grote beslismeneren, maar zoiets kan na aanvaring met de realiteit alleen maar uitmonden in hypocrisie. De provo's van de sixties hadden dat mechanisme al snel door en die autoprovoceerden zichzelf dan ook tijdig weg. Ben benieuwd wat geenstijl doet. Gewoon maar weer terug naar het ongefundamenteerde toeteren, dat lijkt me het beste.

un_chien_andalou | 06-10-11 | 16:34

@De La Puerco | 06-10-11 | 14:23 |

"... GL,SP,PVDA,Krakers, idioten met spandoeken, vakbonders...."

Dus dan ook, SGP, CDA, VVD, PVV, NVU, idioten met spandoeken, bomberjackers?

Morph4us | 06-10-11 | 16:26

De heer Marten Toonder heeft de zichzelf als elite beschouwende bevolkingsgroep voortreffelijk gestalte gegeven in de persoon van de Markies De Canteclaer tot Barneveld. Deze arrogante opgeblazen soepkip beschouwt het rapalje, vulgus, plebs, klootjesvolk, tokkies, heffe des volks met superieure minachting. Zoals onze politieke elite dat heden ten dage ook doet. Alleen al de hoeveelheid termen die onze taal rijk is om de lagere kasten te beschrijven geeft aan wie de echte hufters zijn.

Polletje Piekhaar | 06-10-11 | 15:47

Ik had al een gruwelijke hekel aan de moraalridders van de christelijke kerk, maar ik heb een zo mogelijk nog veel grotere hekel aan de moraal ridders van de linksche kerk. Als dat mij een hufter maakt, Prima.

Marcus Porcius Cato | 06-10-11 | 15:34

Het grote probleem in Nederland is dat er nog alleen wordt gediscussieerd over 'de toon van het debat'.
Fuck off, met vingertjes wijzen naar elkaar en los nou eens maatschappelijke problemen op in de politiek. We hebben een integratieprobleem, de Euro staat op instorten en waar gaat het over na het debat: de toon ervan.....
Links verwijt PVV weer van onfatsoenlijk gedrag, maar durft zelf de problemen van Nederland niet onder ogen te zien.
Dus hou je bek Dick Pels en ga nuttige dingen doen van onze belastingcenten. Vuile hufter!

Kookviool | 06-10-11 | 15:12

Steilloos ten Onder | 06-10-11 | 11:12
Het helpt om alles goed te lezen voor je commentaar geeft...

TheHandyman | 06-10-11 | 15:04

Fusilleren en afstropen die Pels.

Neut | 06-10-11 | 15:02

Wat is verbaal geweld? Is dat tokkietaal? Is dat schreeuwerige taal? Schelden? Pesten? Jennen? Ik weet niet of de taal die door Wilders cum suis wordt gebezigd zo gemakkelijk als verbaal geweld kan worden gekwalificeerd en kan worden afgezet tegen de beschaafde en hoffelijke taal der fatsoenlijken. Sterker nog, het zou wel eens zo kunnen zijn dat het omgekeerde het geval is, dat de taal der fatsoenlijken in wezen veel gewelddadiger is of kan zijn dan de taal der hufters.
Pels heeft het over de "sluwe, want indirecte belediging" van de Roon, refererend aan diens uitspraak "De islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan". Maar het hufterige zit 'm nou juist in het onbeschaamd directe beledigen, het bewust verlaten van het indirecte. Dat is nou juist waarin het verbale geweld van de hufter zich onderscheidt van het verbalke geweld van de fatsoenlijken. Als je Erdogan op hoffelijke wijze had willen beledigen, dan had je enkel gebruik gemaakt van de staande uitdrukking "De aap is weer eens uit de mouw gekropen", had je van die aap geen "islamitische aap" gemaakt en had je zeker niet nog eens toegevoegd "en hij heet Erdogan". Een goed verstaander heeft namelijk maar een half woord nodig, zo weten de hoffelijken, en verbaal geweld komt harder aan naarmate het subtieler gebracht wordt. Met andere woorden, de hoffelijken zijn stukken beter in het genereren van "sluwe, want indirecte beledigingen" dan de hufterigen, beledigingen die door andere hoffelijken meestal meteen begrepen worden maar bij de echte hufters vaak niet binnenkomen.
En dat is waar Pels mee zit, de omstandigheid dat met de taal der fatsoenlijken de taal der hufters niet al te gemakkelijk te pareren is, dat men kennelijk geen geoefende technieken heeft om de hufters van repliek te dienen, af te maken, onderuit te halen. Dat maakt die fatsoenlijken wanhopig. Je ziet ook dat zij te langen leste zelf vervallen tot hufterigheid en in blinde paniek krachttermen gaan hanteren die ze misschien nog nooit gehanteerd hebben. En dan worden ze nóg wanhopiger, want ze merken dat ze niet geoefend zijn in hufterig verbaal geweld, dat ze enkel met hoffelijk verbaal geweld weten om te gaan.
Het verbaal geweld der hufterigen is veel transparanter en veel directer dan het verbaal geweld der hoffelijken. Het is lomp, vierkant, ongenuanceerd, ruw, een schop in de buik. Het verbaal geweld der hoffelijken is sluw, dubbel, vals, een mes in de rug.

Schoorsteenveger | 06-10-11 | 15:02

Deus Absurdia | 06-10-11 | 14:02

jaja, links en rechts zijn wat verouderde begrippen. Maar om nu iedere keer uit te moeten leggen, dat met links zichzelf links noemenden worden bedoeld, gaat wat ver.

Grosso modo bedoel ik met links: GL,SP,PVDA,Krakers, idioten met spandoeken, vakbonders en nu ook... U.

De La Puerco | 06-10-11 | 14:23

Ja Dick, je moet tegenwoordig voorzichtig zijn met wat je schrijft want voor je het weet is er weer een blanke man die zich monddood gemaakt voelt. En dat moeten we natuurlijk niet willen met zijn allen.

un_chien_andalou | 06-10-11 | 14:13

@De La Puerco
Misschien moet je even nadenken over wie nu tegen het vrije internet is (hint: Donner) en of die beste man links of rechts is. en? nou? Maakt dat jouw opmerking nu dom of heel dom?

Misschien denk je dat de tegenstelling alleen tussen links en rechts gaat in dit land maar dat is niet zo. Die tegenstellingen gaan ook tussen domrechts en rechts. En rechts heeft ook niet veel op met domrechts. Hoogstens waar ze elkaar nodig hebben. Vraag een VVDer maar eens naar de uitkeringen en de hoogte daarvan (wetende dat domrechts veel uitkeringstrekkers zitten). Oh en de PVV.. die zit niet in de regering. Waarom denk je? De PVV blaft dan wel.. ze zitten wel gewoon aan de ketting.

Deus Absurdia | 06-10-11 | 14:02

@borderliner | 06-10-11 | 13:21
"Hou je mond eens, gepeupel!"

Hou zelf je mond.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 13:55

vraagstaart | 06-10-11 | 13:30

Dat internet moet toch een doorn in het oog van links zijn, ben je 2 generaties bezig, om de pers geheel in handen te krijgen (vrijwel alle journalisten zijn links), heb je daar werkelijk geen fok aan.

Schelden, tieren en beledigen, was tot voor een paar jaar volledig links, pas sinds kort is er wat weerwerk op dat gebied.

De La Puerco | 06-10-11 | 13:38

Geenstijl doet een beetje huilie huilie !!

Zuitschuip | 06-10-11 | 13:35

@Deus Absurdia | 06-10-11 | 13:17 Ik gebruik dan ook liever de term: "dame van onderhandelbare affectie". Iets minder lasterlijk.

Pim Fortuyn uitmaken voor Adolf Hitler, Eichmann,minderwaardig mens,Benito Mussolini,de nieuwe Anton Mussert, depprofessor, oen, kakelnicht, witteboordenpsychopaat, schurftig zwerfhondje, rat van Fortuyn, relnicht, belletjestrekker, pleefiguur, hansworst, kluns, pretfiguur, salonfascist, gedrocht,gek, charlatan en wildplasser kan dan natuurlijk weer wèl.

Had-ie maar bij de Elite van Pels moeten horen.

vraagstaart | 06-10-11 | 13:30

Wat een geëmmer over Geert Wilders allemaal !

Ik heb diep respect voor deze volhouder.

Bedreigingen die zijn weerga niet kennen vallen hem ten deel. Zelfs tegen de zin in van het O.M. werd hij voor de Rechtbank gesleept, een ieder kent de afloop daarvan.

Van mij mag hij op de huidige wijze doorgaan met het verkondigen van zijn ideaal, zelfs al is het niet altijd even sjiek.

Zijn tegenstanders proberen hem weg te zetten als een gevaarlijke gek, echter weten ze donders goed dat hij op veel fronten gelijk heeft.

herodus | 06-10-11 | 13:28

Interessant is dat toch, toen de PVV stemmers nog op de PvdA en het CDA stemden werden ze zelden klootjesvolk genoemd.

suikerbiet | 06-10-11 | 13:27

Ik weet het, slowpoke, maar van Bessems' artikel kreeg ik letterlijk tranen in m'n ogen. Ik dacht dat zulke journalistiek was uitgestorven. Jaren '90 NRC niveau. Diepgravend, briljant geschreven en vooral doordrenkt van de echte verlicht-liberale geest, die de lieden die tegenwoordig hun schrijfsels onder de kop "Lux et Libertas" durven te plaatsen tot voorbeeld zou moeten dienen.

Ze bestaan dus toch nog, mensen die donders goed weten wat er loos is in de samenleving en dat ook nog eens in feillos Nederlands kunnen opschrijven. Wie maalt er dan nog om de kletspraatjes van Pels en consorten? Het is gepiep van intellectuele dwergen, vergeleken met Bessems' essay.

Gootbalkoning | 06-10-11 | 13:27

Sommige comments geven maar weer aan dat hufterig gedrag inderdaad op de GS site is te vinden. Je kunt ook gewoon je mond houden als 'hufter' het enige is wat je kunt zeggen.

borderliner | 06-10-11 | 13:21

@Nietvoordekat | 06-10-11 | 13:12 Ghe.... hij werd geretweet door widtvoet, wie had dat nou toch gedacht?

vraagstaart | 06-10-11 | 13:19

@vraagstaart:
Volgens mij is iemand voor hoer uitmaken gewoon smaad hoor.. en laster... Zeker als de persoon in kwestie er helemaal geen geld voor vraagt.

Deus Absurdia | 06-10-11 | 13:17

Dick.. do we need ti say more !

deraderendraaien | 06-10-11 | 13:16

OK, Quid, deze keer minstens +1

jojo1956 | 06-10-11 | 13:13

Causa Sui | 06-10-11 | 11:40

Grappig, ik zat juist aan de artikelen hier te denken.

relatief | 06-10-11 | 13:12

@vraagstaart | 06-10-11 | 13:09
Held!

Nietvoordekat | 06-10-11 | 13:12

Bigi Bana Boy | 06-10-11 | 12:58
Links erkent ook wel de fouten die er gemaakt zijn t.o.v. de multicul en de probleemjeugd, zie onder andere Samsom een paar week geleden, maar krijgt een natuurlijke zelfbeschermingsreflex als ze daar door rechts op wordt gewezen.
Zo blijven we bezig.

Superior Bastard | 06-10-11 | 13:08

lanexxx | 06-10-11 | 12:16
Het is grappig dat je dat zegt dat Dalrymple een gruwel in de ogen van links is. Het fascinerende is nu juist dat hij dat NIET is. Ik heb hem ooit ontmoet in de Rode Hoed notabene tijdens een evenement dat door de Volkskrant werd georganiseerd en juist de journalist die hem introduceerde en live interviewde zei tijdens de intro dat hij Dalrymple en zijn werk erg waardeerde. Nu waren er ook wel veel klassieke elitaire leden van het gegoede linkse establishment aanwezig die niks van hem moesten hebben, maar toch ... ik denk dat zijn ideeën heel wat minder fout worden gevonden dan dat het pakweg 15 jaar geleden het geval zou tijn geweest. Het is overigens, anders dan ik verwacht had, een geestige, goed benaderbare en vriendelijke man, maar dit terzijde.

Bigi Bana Boy | 06-10-11 | 12:58

.. Groenlinks, een typische nieuw-fatsoen partij. Net als de andere nieuw-fatsoen partijen opgericht en groot gemaakt door de mensen die het oude fatsoen verdreven en de wormen in naarden daarvoor in het straatbeeld hebben gezet. Hypocriet schoftentuig.

Jan Passant mk2 | 06-10-11 | 12:56

@Cuyahoga | 06-10-11 | 11:23

Van zijn verhaal werd ik ook wel een beetje heel weeïg en onpasselijk.

FrankVeer | 06-10-11 | 12:52

@BlitzFlicker | 06-10-11 | 12:27 Natuurlijk worden ze daar niet bang van. Zie voornoemde tegel van Piekhaar.

En natuurlijk kun je de cirkelredenering "jullie zijn tuig en als je ons óók tuig noemt bewijs je daarmee dat we gelijk hebben" hanteren. Dat is precies het recept van het 'medicijn' dat we nu al decennia lang via de Vara toegediend krijgen.

"Van der Stoel hou je smoel"-spreekkoren in een uitzending van De Roode Haan, toen deze man geïnterviewd werd - dàt was natuurlijk niet hufterig. Maar iemand fatsoensrukker noemen: ja, daarmee bewijs je dat Pels gelijk heeft? Kom nou.

vraagstaart | 06-10-11 | 12:48

Ik als moralist voel me beledigd om als aap aangesproken te worden! Dick Pels heeft vast en zeker nog een gaatje over voor die vinger in de pica. Hufter!

Jos Tiebent | 06-10-11 | 12:46

Wat Datkanikvéélbeter! | 06-10-11 | 11:27 zegt.
Po, ketel, zwart dit stukkie en tevens een onaangename herinnering aan het tenenkrommende quasi vernieuwende Huftermanifest.

Superior Bastard | 06-10-11 | 12:40

@Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:30

Graag gedaan :)

yamahaha | 06-10-11 | 12:35

@yamahaha | 06-10-11 | 12:26
Thanks!

Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:30

@BlitzFlicker | 06-10-11 | 12:27
Gelukkig pretendeert GS niet Het Grote Gelijk aan haar kant te hebben. Ongefundeerd roeptoeteren lijkt mij het goed recht van elke Nederlander, niet?

Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:30

@vraagstaart | 06-10-11 | 12:17 |
Ja, daar wordt 'de elite' bang van. Nerd, fopwetenschapper en fatsoenrukker genoemd worden op een blog op het internet. Dat heeft niets te maken met 'gelijke munt terugbetalen' maar alles te maken met die vent gelijk te geven. Hoe ironisch het ook moge zijn. Met deze blog schiet Johnny Quid voor een keer zijn doel voorbij.

BlitzFlicker | 06-10-11 | 12:27

Vuile hufter!

yamahaha | 06-10-11 | 12:26

Even wetenschappelijk doen:

Moralfags are *chan posters: newfags, who want to harness the power of Dick Pels towards good works in place of lulz and the continuous accumulation of Japanese pornography. Moralfags and Fail are the true cancer killing /b/, after gaiafags and furries. Six independent studies have shown that the only way to treat that cancer is with fire and CP. Lots of CP. In fact, forget the fire.

Moralfags believe that the internet is serious business. They also believe that they are making shit difference in the world by prancing in front of Scientology with Guy Fawkes masks and Longcat signs without doing it for the lulz. Moralfags can sometimes be found in pedophile and serial killer imageboards telling everyone that they are sick fucks (which they are) not because salting the earth is fun, but because they legitimately care if children get raeped and if hookers die from something other than AIDS. A good example of a moralfag is Dick Pels, who temporarily turned Anonymous into a nest of fail.

Independent observers argue that Dick Pels is a fucking serious business Green-head and the Moralfag or Newfag is the only one who smiles and has fun. This is lolinternet, loooooool.

zeg maar jansen | 06-10-11 | 12:18

@jekroketje | 06-10-11 | 12:13
GeenStijl noemt zichzelf tenminste "hufterig". Meneer Pels noemt zichzelf "fatsoenlijk".

"Ik ben een hufter. Hou je kop." is misschien niet echt aardig om te zeggen, maar "Ik ben fatsoenlijk, en jij niet dus jij moet je mond houden" is gewoon ronduit hypocriet.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:18

@jekroketje | 06-10-11 | 12:13 Wat ìk dan wel weer hilarisch vind, is de zeer lage pH-waarde van de reacties van sommige reaguurders als gemoraliseer van de linkse elite met gelijke munt wordt betaald.

Omdat bijvoorbeeld Polletje Piekhaar | 06-10-11 | 11:53 wel erg nadrukkelijk de vinger op de zere plek legt bij genoemde elite.

vraagstaart | 06-10-11 | 12:17

Bigi Bana Boy | 06-10-11 | 11:56 |
Eens.
Dalrymple is natuurlijk voor links Nederland een gruwel met z'n keiharde waarheid.
Maar, wie is er volgens jou wel een geschikt en conservatief rechts persoon in Nederland die de plaats van Wilders zou kunnen innemen?

lanexxx | 06-10-11 | 12:16

Komisch, GeenStijl wordt meer en meer de moreel superieure verkondiger van het Grote Gelijk. De minachting van andersdenkenden druipt eraf, hoe elitair toch.

jekroketje | 06-10-11 | 12:13

Ohoh. Er is weer een persoon met een afwijkende mening gespot en hij zit bij Groenlinks en schrijft voor Joop.nl. Dat dit allemaal kan in Nederland. Tijd om hem weer in het gareel te krijgen!

BlitzFlicker | 06-10-11 | 12:13

-weggejorist-

3 hoog in Mexico | 06-10-11 | 12:13

@René40181216 | 06-10-11 | 12:07
De vrijheid van meningsuiting geldt net zo hard voor mensen die tegen mensen zijn die tegen de vrijheid van meningsuiting zijn. En zo kan ik nog wel even door Drosten.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:09

@Deus Absurdia | 06-10-11 | 12:04 Slaan? Heb je het over de AFA nu?

En doodverwensingen, bedreigingen, laster en smaad vallen niet binnen de vrijheid van meningsuiting, zèlfs niet als ze door een policor links übermensch worden gedaan.

Leef ermee, zou ik zeggen.

vraagstaart | 06-10-11 | 12:09

De vrijheid van meningsuiting geldt ook voor mensen die tegen de vrijheid van meningsuiting zijn.

René40181216 | 06-10-11 | 12:07

@borderliner | 06-10-11 | 12:00
Als je een echte hufter wilt zijn, dan spreek je wanneer anderen "moet dat nou" zeggen.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:07

Dus ik ben een hufter.
En alle reaguurders op GS ook.

Che_cuevara | 06-10-11 | 12:07

@vraagstaart | 06-10-11 | 12:00
En zo evolueert een taal dus.

Che_cuevara | 06-10-11 | 12:06

@wakkere_nederlander | 06-10-11 | 12:01
En dat zomaar outside the box.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 12:05

Valt me wel op dat de types die zich altijd beroepen op alles mogen zeggen en dat fatsoen de kanker van de samenleving is zelf het kortste lontje hebben op het moment dat je hun viswijf uitmaakt voor .. juist.. viswijf of hoer, sloof of welke onfatsoenlijke benaming dan ook.. OOK AL IS HET WAAR! Dan zijn in eens al hun argumenten op en dan slaan ze.
En helemaal als iemand de mening uit dat de grote blonde leider maar beter een ziekte kan krijgen, danwel doodgewenst wordt. DAN is vrijheid van meningsuiting ineens niet meer belangrijk, of is fatsoen opeens WEL weer belangrijk. selectieve verontwaardiging == arrogantie.. en tokkies die arrogant zijn, die staan wegens bewezen minderwaardigheid gewoon voor lul.
Dus maak de wereld nu eens beter kijkbuistokkies.. begin bij jezelf en ga eens DEAUD.

Deus Absurdia | 06-10-11 | 12:04

FustViking | 06-10-11 | 12:01 | + 0 -
Klinker kopen?

wakkere_nederlander | 06-10-11 | 12:02

@Polletje Piekhaar | 06-10-11 | 11:53 Dat is toch het oprichtingsmanifest van GroenLinks?

vraagstaart | 06-10-11 | 12:02

Vanilla | 06-10-11 | 11:56 | + -1 -
Nooit, nog nooit heeft GeenStijl zo'n goede columnist gehad als Johnny Quid!

wakkere_nederlander | 06-10-11 | 12:01

... en waar 'morren' staat bedoel ik 'morrelen'. Stop de tijd.

FustViking | 06-10-11 | 12:01

... en waar 'morren' staat bedoel ik 'morrelen'. Stop de tijd.

FustViking | 06-10-11 | 12:01

Er lopen wat rare, rode, groene en paarse betweters rond. Gelukkig ben ik elitair klootjesvolk met hoge opleiding, en rose gekleurd, en gebruik alle walletjes zoals het mij uitkomt. Geleerd van al die andere gekleurde kleuters!

Iwmac | 06-10-11 | 12:01

Ook de heer Pels heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit hele artikel is precies waar de heer Pelt op doelt.
Je kunt het ook gewoon aannemen en er verder het zwijgen toe doen. Dat heeft meer effect dan zo'n stukje schrijven.
Dit komt over alsof je wel heel erg graag iemand wilt zwart maken. Het is wel erg kinderachtig.
GS zou de eer aan zichzelf moeten houden en ook vooral niet de spreekbuis van Wilders moeten willen zijn. Dat kan Wilders prima zelf af.

borderliner | 06-10-11 | 12:00

Altijd gedacht dat het gezegde "een luis in de pels" was.

Maar dat moet dus "wat een luis is die Pels" zijn.

vraagstaart | 06-10-11 | 12:00

gescheurdrubber | 06-10-11 | 11:56
Natuurlijk heeft die luis in de Pels het over fatsoen. Hij is immers een van die lieve elitaire Groenlinks mensen... correctie, Groenlinks parasieten

Hoofdletsel | 06-10-11 | 12:00

Liever een hufter dan een subsidieschijnheil.

vetkleppert | 06-10-11 | 11:59

@Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:50
Dan is heldhuftig ook een compliment ;)

doenormaal! | 06-10-11 | 11:58

@Bigi Bana Boy | 06-10-11 | 11:56
Dalrymple - underclaas besteld n.a.v. een post van u.
Kan ik iedereen aanraden.
Het boek doet nu de ronde door familie en kennissenkring en iedereen vindt het een dejavu & aha.

vetkleppert | 06-10-11 | 11:58

Ik ben liever een hufter dan een scribent van Joop/ lid van GroenLinks.

necrosis | 06-10-11 | 11:58

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:52

Alleen die letterlijke copy pasta verhalen. Die kan ik zelf ook wel op 4chan lezen :p.

Het valt me op dat het kwalitatief al lang niet meer zo hoogstand is als dat Fleischbaum de scepter zwaaide.

Vanilla | 06-10-11 | 11:56

Dick Pels is dat niet die man van dat wetenschappelijk bureau van GroenLinks? GroenLinks die partij die bestaat uit bommenleggers, inbrekers, pedofielen en belangenverstrengelende leden?
En die durft het over fatsoen te hebben?
Doe is effe normaal man!

gescheurdrubber | 06-10-11 | 11:56

Iemand als de onvolprezen Theodore Dalrymple zegt ongeveer hetzelfde en komt uit onverdachte rechtse hoek. En ik sluit mij er bij aan. Ik beschouw mijzelf als conservatief-rechts en denk inderdaad dat het bepaald geen zegen is dat het janhagel aan de macht is gekomen in het Westen. Wat Nederland mist is een conservatief-nationalistische politieke stroming. Voor mij is links en (populistisch)liberaal eender, want beide zijn maatschappijontwrichtende ideologieën. Wilders is met zijn ordinaire en respektloze gedrag in feite de erfgenaam van links babyboomend Nederland uit de jaren 70 en heeft dat zelf niet door. Door op een proleet als hem te stemmen verergeren jullie in feite de neerwaartse spiraal waar we met z'n allen in zitten.

Bigi Bana Boy | 06-10-11 | 11:56

@Polletje Piekhaar | 06-10-11 | 11:53
Fantastisch karikatuur, temeer omdat je de kern recht in de bruine roos raakt.

Wat een stel fartsniffers is het ook.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:54

Ik hoor bij de elite, dus heb ik altijd gelijk. En iedereen die het niet met mij eens is noem ik een hufter, want vanwege de vrijheid van meningsuiting mag ik dat zeggen. U mag dat niet, want u hoort niet bij de elite. U bent klootjesvolk, dus zeer minderwaardig. Wat heb ik het toch goed getroffen met mijzelf.

Polletje Piekhaar | 06-10-11 | 11:53

-'Schat weet jij waar onze dreumes gebleven is?'
-'Ik denk out of the box.'

wakkere_nederlander | 06-10-11 | 11:53

De Goedlinks gelovigen a la Pels zouden zo graag het linkse fatsoen er in willen stampen. Aan hun uitlatingen te meten niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Indertijd deed dat de Roomse Inquisitie. Mijn Prins van Oranje heet... Geert Wilders. De Geus!

Goedzo | 06-10-11 | 11:53

@JaapStar | 06-10-11 | 11:33
Kijk eens bij je werknemers, die hebben het waarschijnlijk omzeilt.

Che_cuevara | 06-10-11 | 11:53

@Vanilla | 06-10-11 | 11:47
Want GeenStijl en 4chan moeten ten alle tijden streng gescheiden worden. Doe eens niet zo fatsoenlijk.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:52

@Morph4us | 06-10-11 | 11:44
Hangt er allemaal van af door welke bril je kijkt. Als je door een groene bril kijkt (met het rechteroog afgeplakt natuurlijk, zodat je alleen groen links kan zien), dan is alles wat er niet goed uit ziet een hufter. Als je door een toiletbril kijkt, zie je niet veel meer dan de schijt die de samenleving echt is.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:52

Het heeft even geduurd maar het vingertje wijzen van GL is terug.

ps. Was Mariko nog bereikbaar voor commentaar of lag die ergens belangen te verstrengelen?

Hoofdletsel | 06-10-11 | 11:51

@doenormaal! | 06-10-11 | 11:47
Het woord heldhaftig zal vervangen worden met heldhuftig, durf ik wel te stellen.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:50

Zucht.
Out of the box = standaard, direct bruikbaar.
Outside the box = onconventioneel
"out of the box denken" slaat nergens op.

Muxje | 06-10-11 | 11:50

Een hufter is een hufter is een hufter. Daar verandert noch het manifest, noch Dick Pels iets aan. De politisering van de hufter is een farce, waar echte hufters geen boodschap aan hebben. Een hufter stemt niet, ook niet op de geblondeerde excuushufter.

Detlev Tarnowitz | 06-10-11 | 11:49

Ik kots altijd op het idee van "het schaadt de Nederlandse banden in het buitenland" lul niet, als Nederlander zou je moeten denken "fuck hullie". Enige wat er wordt geschaadt is vertrouwen van regeringsperonen in andere regeringspersonen, want het normale volk kan het geen ene reet interesseren. Ik vind Erdogan ook een grote baardaap, moet ik daarom een hekel hebben aan Turkije, of aan Turken?

MasthaX | 06-10-11 | 11:48

dick=hufter=moraalneuker

yoooh | 06-10-11 | 11:47

Schaam op jou? Wat is dat nu weer voor Nederlands?

Is dit weer een copy pasta van 4chan of zo?

Vanilla | 06-10-11 | 11:47

@james_chance | 06-10-11 | 11:41
Commando's boeit het weinig of je het met ze eens bent of niet hoor. Dus dat maakt ze wel degelijk huftertroepen.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:47

@Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:16
Het woord hufter gaat zeer binnenkort een compliment zijn en een heel andere betekenis krijgen.
Hufter: iemand die zo wordt genoemd door een ander die er niet tegen kan dat mensen feiten benoemen die niet in het straatje passen van degene die een ander uitmaakt voor hufter. Een hufter is iemand die opkomt voor rechtvaardigheid, iemand met karakter en moed die misstanden benoemt met de bedoeling problemen aan te pakken zodat de situatie verbetert. Hufters zijn mensen die recht door zee en eerlijk de waarheid (aantoonbare feiten) uit durven spreken.

doenormaal! | 06-10-11 | 11:47

Nou is Geert wel een hufter maar het lijkt me niet dat je meteen een hufter bent als je het niet met GroenLinks eens bent.

zooishettoch | 06-10-11 | 11:47

@Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:31 |
Of is Pels nu de Hufter tov de hufters? Ik ben in de war...(!??!)

Morph4us | 06-10-11 | 11:44

Pels heeft gelijk met dat zoeken naar de ambigue formulering door Bosma en het weglopen van de discussie rond verantwoordelijkheid over de ideeen die ze hebben en de dingen die ze zeggen. Maar dat komt meer door het bekende gebrek aan inhoud bij de PVV dan door hufterigheid.
Pels zit goed mis met een aantal feitelijke zaken; de PVV was het die kamervragen stelde over het wegpesten van een marokkaans gezin in utrecht en bij de rellen in hoek van holland een keiharde aanpak van de blanke veroorzakers eiste. GL liet het in beide gevallen afweten.
En quid heeft weer gelijk dat je bang mag worden van een beschavingsopdracht onder progressieven. Want alls is selectief bij deze mensen, zoals bovenstaande voorbeelden al aantonen.

sjaakdeslinksesul | 06-10-11 | 11:42

Quid, +10, je haalt de woorden uit m'n mond! Pels kan nu aan wat zelfreflectie gaan doen.
wakkere_nederlander | 06-10-11 | 11:32 |
Juist.

lanexxx | 06-10-11 | 11:42

Haha, Pels verwijt Wilders een dubbele moraal, mede omdat inmiddels een fors aantal van de PVV parlementariers grensoverschrijdend en soms zelfs crimineel gedrag vertoont. Pels (Groenlinks) vergeet zeker een paar namen in de eigen geleding; Sam Pormes, Wijnand Duyvendak, Mariko Peters.

religion is war | 06-10-11 | 11:42

@nietvoordekat

Dan is het een 'schijnélité', weet je nog?

(Maar commando's zijn elitetroepen, niet huftertroepen)

james_chance | 06-10-11 | 11:41

Hoe heette deze fatsoensrukker ook al weer?
Nooit van gehoord.
En meteen opzouten met deze graaier.

jasser | 06-10-11 | 11:41

@relatief | 06-10-11 | 11:39
Absoluut.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:40

"Altijd agressief, altijd verontwaardigd, altijd verongelijkt, altijd maar jennen, zuigen, trekken, blaffen, pesten en intimideren. Altijd alles uitvergroten, schreeuwen op de hoogst mogelijke toon. "
Grappig, wat een projectie van die linkschman, bovenstaande quote is typerend voor links namelijk,vooral de krakerts en degenen aan de zijlijn in ribfluwelen jasjes.

Causa Sui | 06-10-11 | 11:40

Jammer dat Pels in de laatste twee alinea's zijn eigen betoog onderuit haalt. Of beter gezegd: niet zo slim.

brutus68 | 06-10-11 | 11:40

De vrijheid van meningsuiting is er bij mijn weten voor iedereen, ook voor diegenen die vragen of het af en toe wat minder hufterig kan.

relatief | 06-10-11 | 11:39

@james_chance | 06-10-11 | 11:24
De elite vindt zichzelf voornamelijk beter.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:38

verhardt en verhuftert

Braak | 06-10-11 | 11:36

@JaapStar | 06-10-11 | 11:33
Kun je het niet redirecten naar lemonparty?

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:36

(ik werd onderbroken) niet doorheeft dat een hufter alleen maar iemand is die op nogal luide toon zijn vaak nogal domme mening verkondigd zonder zich wat aan te trekken van wat de andere er van denken dan is dat jammer, maar ook heel erg dom. Een mening is iets dat verkondigd mag worden, het is mooi als de spreker of de schrijver dit op gepaste toon doet en rekening houdt met het publiek, maar er is niets mis mee om midden tussen een hele grote groep Feyenoord-supporters te verkondingen dat men vóór Ajax is, dat is karakter hebben, en durf! En dat zo iemand daar blauwe klekken aan over houdt dat is bijzaak. Een mening moet je kunnen geven, ook als die mening tere zieltjes kwetst.

vanhetgoor | 06-10-11 | 11:35

@Merkava | 06-10-11 | 11:19
Vertel dat even tegen Dick Pels. Maar wel fatsoenlijk taalgebruik graag, anders 'vermoord' hij een kitten.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:34

Ik zou het artikel wel willen lezen maar mijn baas heeft joop.nl geblockt. Wacht, dit is m'n eigen zaak.

JaapStar | 06-10-11 | 11:33

Dat valse linkse fatsoen dat is de pest van de samenleving!
Ook wel bekend als 'goed fatsoen' *kriebeljeuk*
En het K-woord wordt volgens mij op GeenStijl zeer stijlvol gemeden (mijn dank daarvoor mede-reaguurders) en mocht er onverhoopt iemand 'kk dit kk dat' in de rondte bezigen dan weten wij allen met welk deel van de bevolking wij te maken hebben.

wakkere_nederlander | 06-10-11 | 11:32

Klik ik op "eikel" kom ik bij Joop terecht... bedankt GS.

Bolesmales | 06-10-11 | 11:32

Qua progressiviteit is Rechts het nieuwe Links.
Links is alleen nog maar aan het jaren '50 vingerwijzen.

der Wunderhund | 06-10-11 | 11:32

@Morph4us | 06-10-11 | 11:29
Nou nou, zo'n domme mening. Ik weet niet of die door meneer Pels z'n fatsoenspolizeiverordnung heen zou komen.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:31

Om met Dick te spreken: Ik vind dat Dick wel heel erg in een wij / zij denken zit opgesloten.

Een voorbeeld van fatsoen waartegen GS volgens mij vooral in het geweer komt is bijvoorbeeld Arend Jan Heerma van Vos in een interview met Wijffels (marathoninterviews VPRO): maar het is toch logisch dat rijke mensen procentueel meer premie betalen?'

Nee Arend jan, dat is niet logisch, dat is een politieke keuze, die je opdringt aan mensen door het 'logisch' te noemen terwijl logica er werkelijk niets mee te maken heeft. Om vervolgens andere meningen weg te zetten als hufterig.

Deze ethische superioriteit wordt vervolgens verankerd in de maatschappij door veel overheidsbanen politiek te maken en te verdelen, terwijl het adagium de beste man / vrouw voor een vacature daarbij natuurlijk nooit wodt genoemd.

De hufters.

SheriffSharif | 06-10-11 | 11:31

Elite en moraal, daar is in 2000 jaar nog nooit iets goeds uit voortgekomen...

da wizard | 06-10-11 | 11:31

Overigens is Dick Pels nou niet echt van een partij die fatsoen ECHT hoog in het vaandel heeft staan, toch? Ja, anderen wijzen op de afwezigheid er van.

Er zitten mensen in GroenLinks die misschien de mogelijke schijn van fatsoen zouden kunnen hebben.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:30

Een hufter is een andersdenkende. Als een hufter de zelfde mening heeft dan is het iemand die krachtdadig optreed, iemand die niet over zich laat lopen, iemand die opkomt voor zijn overtuiging. Een hufter kan daarom niet bestaan zonder de mening van een ander, want het is die mening die van het gedrag van een hufter iets maakt dat onwenselijk is.

Iemand heeft durf nodig om in de patatzaak recht tegenover de Kuip in Rotterdam te gaan vertellen dat Ajax beter voetbal speelt omdat het technische gezien van een hoger niveau is. Op dit plaats is er dan één hufter die zogenaamd zijn smoel moet dichthouden omdat het niet klopt, maar op een andere plaats, een andere dag en in een andere stad krijgt hij een schouderklopje en welgemeend knikje want hij heeft gelijk. Een hufter is iemand die zijn mening geeft, ook als daar niet om gevraagd wordt, ook als dat niet op zijn plaats is, ook op het verkeerde moment. Een hufter is per definitie onaangepast en houdt geen rekening met het publiek.

Iemand voor een hufter uitmaken heeft geen zin. Het enige dat men er mee bereikt is dat de toehoorder een indruk krijgt waar de persoon staat die de melding uitspreekt. Kennelijk is die het er niet mee eens. Zolang er fans van Ajax zijn wordt het magnifieke spel van Feyenoord niet gewaardeerd in Amsterdam. En daar is niets mis mee, iedereen mag een mening hebben en zijn voorkeuren. Ik hou niet van spruitjes, maar er zijn zelfs mensen die er geld voor betalen. Dat is iets wat ik mij niet kan voorstellen. Toch zijn er hufters die vertellen dat spuitjes een groente zijn die gegeten moet worden.

Als er een-of-andere lul van een WETENSCHAPPELIJK BUREAU

vanhetgoor | 06-10-11 | 11:30

Zeer waardevolle analyse Johnny Quid ! Laten we hopen dat de geborneerde Pels deze goede, wijze raad ter harte neemt! Ik vrees echter dat deze Pels zodanig door zijn eigen "gelijk" verkrampt is, dat een vleugje onbevangenheid en zelfkritiek zelfs te veel van hem gevraagd is.

krelus | 06-10-11 | 11:30

Prima, meneer Pels mag lekker zijn mening uiten toch?

Morph4us | 06-10-11 | 11:29

" U kent hem wel, de moral fag die vindt dat zijn ethiek, zijn wereldbeeld en zijn moraal de enige juiste is en al het andere het liefst verbiedt."

Als dit de uitleg is, zijn het huftermanifest en fatsoensrukker niet een beetje van hetzelfde laken één pak? Hoe vaak zie je hier wel niet voorbijkomen dat Links en religie en nog wel meer jakkie bah is? (ethiek en wereldbeeld) en hoe vaak lees je er niet bij dat links of religie verboden moet worden? Dus eigenlijk zijn jullie de Tokkie-uitvoering van een fatsoensrukker alleen heb je het zelf niet door zoals een Tokkie betaamt.

Datkanikvéélbeter! | 06-10-11 | 11:27

@necrosis | 06-10-11 | 11:26
Ik heb het idee dat ze bij Joop niet al te veel weten.

Che_cuevara | 06-10-11 | 11:27

Leuk stukkie Quid, wel erg veel taalfouten deze keer!

God Zelf | 06-10-11 | 11:26

Het is wel een luis in de Pels die Dick.

Che_cuevara | 06-10-11 | 11:26

Zouden ze bij Joop weten dat PVV feitelijk het gevolg is van de bekrompenheid en Het Grote Gelijk van oa GroenLinks?

necrosis | 06-10-11 | 11:26

dus vooral niet... eikel.

Davidson | 06-10-11 | 11:25

Dick Pels moet gauw terug in zijn grot en van voor af aan opnieuw beginnen.

Che_cuevara | 06-10-11 | 11:25

Benoem de zaken dus vooral hoe ze in werkelijkheid zijn, want dat is niet fatsoenlijk. Dick Pels is een fatsoen fascist.

Davidson | 06-10-11 | 11:24

Door je aan de regels te houden kom je niet ver. Juist door net buiten de randen te werken baan je een eigen weg door de ruimte.

Aron-G | 06-10-11 | 11:24

elite is ook beter, het woord zegt het al

james_chance | 06-10-11 | 11:24

Grappig, lekker studeren en pas op je 38e (WTF) promoveren op kosten van hetzelfde plebs, waar je zo op neerkijkt.

kapotte_stofzuiger | 06-10-11 | 11:23

Ach, Pels waant zich, zoals zovele anderen, de maat der dingen.

Simon de Danser | 06-10-11 | 11:23

Kan er voortaan wel een waarschuwing bij een Joop-link?
Ik mag van de dokter daar eigenlijk niet meer lezen.

Maar uiteindelijk viel het mee, las het commentaar van één van Jolo's grootste aarsmaden, Rob Geurtsen, en kom niet meer bij van het lachen

Cuyahoga | 06-10-11 | 11:23

Wat op Joop staat lees ik uit principe niet, evenals de volkskrant en het "nieuws" van de nos.

Toine Tussenbeen | 06-10-11 | 11:21

Correctie nodig:
de samenleving 'verhardT' en 'verhufterT'

Merkava | 06-10-11 | 11:19

GroenLinks, de partij van criminelen, terroristen, moorden en pedofilie, laat het hufteren in hun schaduw staan...

ZKH EénOog | 06-10-11 | 11:19

´N pels dient slechts 1 doel: Stropen, strippen.
Klaar. Wel ´n pijpje (wiet) roken tijdens.

Ratzing. | 06-10-11 | 11:18

Ik neem aan dat deze man met "verbaal extremisme" bedoelt wanneer mensen (hier) iets zeggen of vinden over bijvoorbeeld zich misdragende kansenjongeren? Ja, daar mag je het dan niet over hebben want het zou de marokkaanse gemeenschap wel eens een negatieve naam kunnen bezorgen... Ik heb daar maar een reactie op: don't shoot the messenger! Het benoemen van feiten heeft niets maar dan ook niets met "verbaal extremisme" te maken al zien veel D66'ers, PvdA'ers en GroenLinks mensen dat anders. Maar met hun perceptie en logica is dan ook iets behoorlijk mis.

doenormaal! | 06-10-11 | 11:17

Vraag aan Dick Pels:
Als 'islamitische aap' niet mag, mag 'moralistische aap' dan wel?

uninvited guest | 06-10-11 | 11:17

Dick Pels heeft gewoon gelijk.

henkvaningrid | 06-10-11 | 11:17

Als die fatsoensrukkers zich de afgelopen 30 a 40 jaar hadden geconcentreerd op barbaren die dringend wat beschaving en fatsoen kunnen gebruiken, hadden ze degenen die daar wat van zeggen nooit het zwijgen hoeven proberen op te leggen.
Of denken ze soms dat we voor onze lol mopperen?

vetkleppert | 06-10-11 | 11:16

Ach ja

Bokito ergo sum | 06-10-11 | 11:16

Geert Wilders is een hufter, want hij zegt wat hij bedoelt. Een beetje fatsoenlijk mens liegt en bedriegt als het hem uitkomt, maar uiteraard altijd met een dubbele tong. Want da's wel zo fatsoenlijk.

Driewerf hoera voor de hufter. En dat er nog veel hufters bij moge komen.

Nietvoordekat | 06-10-11 | 11:16

-weggejorist-

pileermes | 06-10-11 | 11:13

Na, und?

Vrijheids van meninguiting, etc etc.

Steilloos ten Onder | 06-10-11 | 11:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen