Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Brenno nu al BAAS van Wob-hoorzitting

informatiesysteemuithetjaarkruik.jpg Het was nota bene op de Dag van de Persvrijheid dat minister Donner tegen De Verzamelde Pers zei: 'HAHA! Jammer voor jullie, drammerig kudtvolk, maar ik heb SCHIJT aan persvrijheid! En daarom ga ik de Wet openbaarheid bestuur (Wob) slopen, want mijn ambtenaren komen niet meer aan stiekjes schieten/Meneer Storm nadoen/Tour de France kijken toe omdat jullie allemaal dingen willen weten die we sowieso niet willen vertellen'. Dus schreef Donner een brief om aan te kondigen dat het klaar is met met het zomaar opvragen van overheidsinformatie waar de burger recht op heeft. Daarom is er zometeen (10:00uur) een Rondetafelgesprek met de TK-Commissie BiZa, waarin lovers & haters van de Wob aan het woord komen. GS mocht de bijdrage van Brenno de Winter alvast inzien. Big Wobber Brenno is glashelder: informatievragers beschuldigen van misbruik en verhoging van ambtenarenwerkdruk is onzin. De overheid heeft haar eigen administratie niet op orde, stelt domme regels op en snapt anno 2011 nog steeds geen fuk van die zoemende apparaten die ooit het typemachine & de dossiermap vervangen hebben, waardoor een verzoek om informatie standaard tot ambtelijke paniek leidt. En als de info wél beschikbaar is, dan is de beroerde administratie een handig excuus voor het niet leveren van de zogenaamd onvindbare informatie. Een paar van dit soort betogen morgen en Donner kan met zijn staart tussen de benen naar huis. Hele tekst van Brenno's betoog vrij & open beschikbaar na de lees verder. Geachte Commissie, Voorafgaand aan de hoorzitting over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn er een aantal observaties die ik met u wil delen. Aanleiding voor de hoorzitting is de brief van Minister Donner aan u met betrekking tot wijzigingsvoorstellen rond de Wob. Deze was nodig, nadat hij op 3 mei 2011 een toespraak hield op de Dag van de Persvrijheid. Toen ik bij de NVJ voorstelde het dossier Wob intensiever ter hand te nemen, had ik geen vermoeden dat dit de reactie op wetenschappelijk onderzoek zou zijn. De Rijksuniversiteit Groningen maakt namelijk duidelijk dat de meeste besluiten in bezwaar en beroep sneuvelen. Ofwel: het initiële besluit is bij de Wob slecht. Vanuit de praktijk herkenbaar. Uitzonderingsgronden worden te pas en te onpas opgevoerd, er wordt gedreigd dat een gang naar de rechter toch niet leidt tot het vrijgeven van documenten en politie-organisaties weigeren Wob-verzoeken überhaupt in behandeling te nemen. Ook gebeurt het met enige regelmaat dat er stukken worden achtergehouden, die dan bijvoorbeeld in voetnoten of lijsten van geraadpleegde literatuur wel worden benoemd. De Gemeente Den Haag maakt het zo bont door gewoon een beslissing op een Wob-verzoek te weigeren. Tijdens de hoorzitting zullen andere practicioners hier volop over verhalen. Ik wil mij graag richten op het diepere probleem. Moeizame archiefvoering Veel van de klachten van Minister Donner zijn terug te voeren tot een en hetzelfde probleem. In zijn lezing wijst hij bijvoorbeeld op de bewerkelijkheid van het verstrekken van informatie rond wapenvergunningen. Ogenschijnlijk zou zoiets een simpele taak moeten zijn, maar in de praktijk zijn korpsen hier dagen mee kwijt. Dat verwijt de minister de verzoeker en spreekt van misbruik. Maar een goede administratie zou dergelijke informatie eenvoudig uit een database moeten kunnen toveren. Als iemand die ooit zelf programmeerde weet ik dat zoiets goed mogelijk is in minder dan een uur. Voorwaarde is wel dat de archiefvoering fatsoenlijk is. (kuch - red.) De gevolgen met bewerkelijkheid zijn verstrekkend. Sinds het schietincident in Alphen a/d Rijn weten we dat dit niet het geval is. Nog altijd doet het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek naar een verdwenen bestand. Dit is een zeer arbeidsintensief werk van het ophalen van gegevens bij Politie Nederland tot allerhande forensische experts om dit helder te krijgen. Het verdwenen bestand betekent ook werk voor de politie, omdat ruim 2400 wapenvergunningen bij het desbetreffende korps opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Natuurlijk willen we allemaal geloven dat het bij andere politiekorpsen veel beter is geregeld, maar mijn informatie is echt anders. Ofwel er is een ongelofelijke prijs die we als maatschappij betalen. Niet het Wob-verzoek is dan het echte probleem, maar echt de administratieve huishouding. Dit jaar heb ik een kleine 40 Wob-verzoeken gedaan. Daarvan is er bij precies één binnen de termijn van 28 dagen een besluit genomen. Alle andere waren dermate veel opzoekwerk dat deze als zeer bewerkelijk zijn bestempeld. Soms blijkt de daadwerkelijke openbaarmaking niet meer dan tien pagina’s tekst te zijn. Wanneer ik soms gefrustreerd vraag naar de staat van het archief dan volgt behoorlijk vaak een antwoord langs de lijn dat opzoeken in een archief complex is. In een tijdperk van miljarden documenten die in minder dan een paar seconden door Google worden doorzocht. Ter vergelijk. Meer dan honderd maal per jaar haal ik informatie uit Noorwegen. Via de website www.oep.no kan iedere burger het archief van de Noorse rijksoverheid doorzoeken en meteen document opvragen. Soms krijg je stukken binnen een uur, vaak binnen drie dagen en in uitzonderlijke gevallen binnen een week. Gebrekkige ICT Een duidelijk probleem bij het tekort schieten is het gebrek aan digitalisering op een goede manier. Er zijn gemeenten die nog altijd een stapel papier hebben liggen in ongeordende vorm. Dus gebeurt het af en toe dat ik zelf door de stapel mag gaan om duidelijk te krijgen welke stukken er zijn. Dat is goed voor het negeren van uitzonderingsgronden, maar maakt het niet eenvoudiger om beleid te reconstrueren of deel te nemen aan het publieke debat. Dat is zeker niet altijd onwil, maar soms ook onkunde. Zo lukt het overheden soms totaal niet om documenten te digitaliseren. Er lijkt niemand de regie te nemen en zich verantwoordelijk voor het regelen van de toegang tot de informatie. Niemand regelt de ICT, niemand zet standaarden voor toegang neer en niemand is echt verantwoordelijk voor hard toezicht dat openheid ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het gevolg is een incompleet dossier. Dat zijn geen gunstige beslissingen voor transparantie, maar ieder detail wordt geweigerd. Daarmee zorgt het falen voor een juridisering, met alle kosten van dien. Positief Er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen gaande. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan open data. Daarbij gaat het vaak om algemene zaken met betrekking tot overheidstaken, maar niet over bestuur. Het kan dan ook nooit als een invulling van de Wob worden gezien. Ook zijn er bestuursorganen die actief stukken in grotere hoeveelheden openbaren en daadwerkelijk proberen de burger te begrijpen in hun vraagstelling. Dan loopt openbaarmaking snel en soepel. Wet dwangsom Een probleem met de wet is de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Ook dit is een obstakel bij transparantie geworden. Ik wil als journalist geen geld, maar informatie. Toch is de wet iets wat een enorme invloed op het verloop van een procedure heeft. Wie de wet aanspreekt wordt door organisaties als de VNG aangemerkt als misbruiker. Wat daar nooit wordt bij verteld is dat het uiteindelijk het enige hulpmiddel is om iemand te dwingen om een besluit te nemen. Daarmee wordt gecriminaliseerd dat je durft te vragen om een antwoord waar een persoon recht op heeft. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat het verzoek indienen gebeurt als de actieve openbaarmaking heeft gefaald. De toegang tot informatie is inmiddels traag, incompleet en moeizaam. Wie vraagt wordt als lastig gezien, en niet als rechtzoekende. Dat ondermijnt het vertrouwen in het bestuur, schaadt de kwaliteit van het debat en richt zich op niet het probleem, maar op een ogenschijnlijk symptoom. De focus is verkeerd. Het vreemde is dat er nu overlast van de burger wordt verondersteld, maar het ontbreekt aan iedere onderbouwing. De Wob zou duur zijn, maar dat blijkt nergens uit. Ook is nooit in kaart gebracht wat de inefficiëntie voor gevolg heeft op dat veronderstelde, nooit gekwantificeerde prijskaartje. Het is nu dat er een oplossing voor de lastige burger moet worden gevonden in plaats van een moeizame ICT. Het inperken van de Wob zal geen oplossing voor enig probleem bieden, gaan leiden tot verdere juridisering van de wet en ongetwijfeld tot meer zaken bij het Europese hof. Een stap achteruit voor een land dat graag een kenniseconomie is dan ook ondenkbaar. Kijken naar een land als Noorwegen en andere landen met een beter functionerende Wob veel beter. Brenno de Winter

Reaguursels

Inloggen

Daarnaast.. De WOB gaat over informatie die al openbaar en beschikbaar had moeten zijn. Bij het indienen van een WOB verzoek is de overheid eigenlijk al in gebreke. Het verzoek en sich is al onzinnig. Dat er daarna zoiets kan bestaan als weigering is helemmal van de zotte.

Deus Absurdia | 30-09-11 | 14:41

Wob? Ergens voor nodig dan als je het met een simpele wijziging in de adresbalk allemaal kunt opvragen? Of aanpassen?

A.Th. | 30-09-11 | 01:50

WOB is goed. In een goede Democratie is de overheid bang voor de burger. In Nederland moet de burger echter bang zijn voor de overheid.

Zoiets | 29-09-11 | 17:20

Mooie verhalen allemaal mensen. Ik denk persoonlijk dat Donner n zwart pak met zo'n pet drbij goed zou staan. Klein snorretje laten staan, het enige is dat ie dan contactlenzen moet nemen, anders lijkt t niet.

dragar | 29-09-11 | 14:37

Een mooi stukkie schrijverij. En inderdaad; als ICT-er voel je af en toe plaatsvervangende schaamte als je weer eens wat hoort over de overheids ICT.

TM | 29-09-11 | 13:45

En nu probeert de overheid (i.c. Donner) die stok weg te nemen met als argument "ja, maar je slaat me met die stok".
Barry Hay | 29-09-11 | 12:10 | + 0 -

Hahaha, prachtig samengevat.

Canterwood | 29-09-11 | 13:31

Sarcasme is niet aan reaguurders besteed.

kapotte_stofzuiger | 29-09-11 | 13:24

@BlitzFlicker | 29-09-11 | 13:05

Dat is nu juist mijn hele punt.
Dat soort informatie hoort gewoon standaard beschikbaar te zijn en hoor je niet via een WOB procedure op te moeten vragen. Maar onze overheid (Donner voorop) meent dat alles wat zij doen ultrastaatsgeheim is en dat niemand daar van af mag weten en oh die vervelende burger heeft nu de WOB procedure gevonden dus dan schaffen we dat ook maar af.

Terwijl, zoals je terecht zegt, de burger gewoon onder die wet toegang moet hebben en het is ook in het voordeel van de overheid dat die informatie gedeeld wordt. Brenno argumenteert echter dat de opslag bij de overheid van dit soort informatie zo verschrikkelijk archaïsch is dat dit niet in een standaard en gestructureerde wijze mogelijk is.
Je zo (om maar even bij die flitsboetes te blijven) bijvoorbeeld ook zomaar even een website kunnen bouwen waar alle ijkrapporten in te zien zijn. Dat is echt geen geheime informatie, dus waarom zou je daar een drempel opwerpen?

De oplossing is echter niet de WOB af te schaffen waardoor de burger verstoken blijft van deze informatie (waarvan jij het blijkbaar met me eens bent dat die ze wel hoort te krijgen), maar door de methode van archivering en openbaarmaking aan te pakken.
Zie bijvoorbeeld Parlando.sdu.nl en waar je alle kamerstukken kunt nalezen. Is dat nu echt zo moeilijk te maken?

Barry Hay | 29-09-11 | 13:20

Voor Donner is de WOB een beperking van de vrijheid van bestuur. De overheid, vanuit haar perspectief, moet beslissingen nemen die "goed zijn voor het land" en daarbij krijgen de wetmatigheid en zorgvuldigheid weleens een lagere prioriteit. De achterliggende reden is dat het falen van de overheid aan het licht wordt gebracht. Dit is slecht voor het fucntioneren van de overheid en dit gaat uiteindelijk uitmonden in het aantrekken van beter personeel bij de overheid. En dat willen bestuurders niet. Bestuurder willen namelijk in vrijheid over de belastinginkomsten beschikken en daarnaast de zekerheid van een baan houden. De WOB gaat hier uiteindelijk een eind aan maken.

Oerkoendoe | 29-09-11 | 13:17

BlitzFlicker | 29-09-11 | 13:05
Over die inzage vergis je je toch heel erg. Ik zou zeggen, zoek het eens uit hoe die "inzage" werkt.
Je mag wettelijk gezien een bezwaar indienen. Dat de politiekorpsen / CJIB te lam zijn om op een normale manier de gegevens te verstrekken (b.v. met de boete meesturen, dat systeem werkt immers feilloos) zul je dus op een of andere manier bewijs moeten vergaren om een bezwaar mee te kunnen onderbouwen. Aangezien de bekeuringen (tot een grens) binnen het bestuursrecht vallen kun/moet je daarvoor een beroep op de WOB doen. Anders krijg je die gegevens niet.

De grap van de bekeuringen onder het bestuursrecht scharen was dat de burger niet zo makkelijk een bezwaar kon indienen. Vergeet dat niet. Ze krijgen nu dus eigenlijk een koekje van eigen deeg. Ze dachten door op zo'n manier een rookgordijn op te werpen dat de mensen het bezwaar wel achterwege zouden laten. Daarin hebben ze zich kennelijk vergist. Dus ze moeten niet van hun probleem ons probleem gaan maken. Dat probleem hebben ze zelf veroorzaakt. Daarbij: vanwege de omgekeerde bewijslast zul je dus zelf aan alle raderen moeten draaien om je spullen bijelkaar te krijgen.

En zeg nou zelf: de handhaving op verkeersovertredingen is hier in NL toch wel heel erg doorgeschoten vind je zelf niet. Je kan onderhand beter een moord plegen.

In het strafrecht werkt het andersom: het OM zal aan moeten tonen dat jij een feit gepleegd hebt. In zo'n zaak zijn je gegevens onder een bepaald artikel zo op te vragen (Art. 30 W.Sv. als ik me niet vergis). Binnen een paar weken heb je je spullen binnen.

Vanilla | 29-09-11 | 13:15

@Vanilla | 29-09-11 | 12:00
Hoe de situatie met betrekking tot de wob is in Noorwegen weet ik niet. Brenno heeft daar wel eens snel antwoord gekregen en dat is prima. Wat ik wel weet is dat meer dan dertig procent van de werkende bevolking in Noorwegen ambtenaar is. Een schrikbeeld.

@Barry Hay | 29-09-11 | 12:10
Waarom moet de flitsboetes opgevraagd worden via de Wob (zoals men nu doet) als de burger via wettelijk regeling al lang recht heeft op inzage van deze informatie? Het probleem van de verkeerswobjes is niet dat deze onmogelijk zijn om af te handelen, maar dat er een constante stroom van is ontstaan met de enige bedoeling om extra werk op te leveren voor de politiefunctionarrisen. Het zinloos afreageren van frustratie via de ambtelijke weg van meneer de hardrijder kost ons met zijn allen veel geld.

BlitzFlicker | 29-09-11 | 13:05

Nav de FaalICT: Op dit moment is de overheid zelfs bezig om wetgeving voor te bereiden om te voorkomen dat burgers kunnen klagen als er problemen zijn met de toeslagen. Dat systeem werkt al jaren niet. En dan pas je niet je ICT systeem aan maar verander je de wet: www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/21354/...

AlanTuring | 29-09-11 | 13:04

Donner is fout voor, in en na de oorlog.

Het CDA | 29-09-11 | 12:28

@ vraagstaart | 29-09-11 | 10:29
Wow.... Niet controleren, maar als het waar is, Wow.

@ brenno
Graag doorgaan, WOB is essentieel voor een democratie. Misbruik ervan is onmogelijk, aan er regels/wetten aan verbonden zijn, die duidelijk zijn.

@ donner
Hoewel veel respect voor deze ouderwetse conservatieve man, is hij niet de juiste man om dit op te lossen... Juist om wie/wat hij is...

wiip | 29-09-11 | 12:17

@BlitzFlicker | 29-09-11 | 11:52

Je begrijpt het (net als Donner) dus niet. De WOB is er omdat informatie van de overheid toegankelijk oet zijn voor de burger. En in die wet is er een stok opgenomen om de overheid mee te slaan als ze die openheid niet willen geven.
En nu probeert de overheid (i.c. Donner) die stok weg te nemen met als argument "ja, maar je slaat me met die stok". Terwijl het punt helemaal niet is dat de burger wil slaan, de burger wil de informatie waar hij normaal toegang toe hoort te hebben.

Vergelijk dat hele gezeik met flitsboetes. Er zijn volksstammen die daartegen in beroep gaan omdat ze dan pas te zien krijgen of de flitser wel geijkt is. Als er nu standaard een kopietje van het ijkrapport wordt meegestuurd dan zijn allemaal die beroepen overbodig en bespaar je de rechtspraak dus veel tijd en geld.
Maar ze kunnen dat niet want dergelijke informatie is binnen de overheid niet geordend opgeslagen.
En dat is nu precies het betoog van Brenno.

Barry Hay | 29-09-11 | 12:10

Ik snap al die ophef niet. Met het huidige ICT beleid is de WOB toch totaal overbodig... :$

JMM | 29-09-11 | 12:09

Heel goed. Wij horen ook niets te weten, zo is dat. Het is de taak van de overheid ons te bespieden en alles over ons te weten. Niets voor niets hangen overal camera's op alle N-wegen. Nee, niet waar criminelen rondlopen, maar waar wij rijden.

Wij horen zulke zaken allemaal niet te weten en gewoon heel veel belasting te betalen zodat de overheid daarmee kan doen wat ze goeddunkt. Dan komt alles goed omdat wij het gewoon niet meer weten hoed corrupt de bestuurders zijn. Want dat is namelijk heel erg!

Niet dat ze corrupt zijn nee, maar dat wij het weten.

Rest In Privacy | 29-09-11 | 12:04

BlitzFlicker | 29-09-11 | 11:52

Waarom kan het in Noorwegen dan wel? Het is hier gewoon een administratieve bende! (Ik ken wel wat mensen die bij een overheid werken/werkten.)

Een gesloten bestuurssysteem hebben ze in een bananenrepubliek ook. ow wacht...

Vanilla | 29-09-11 | 12:00

Daar waar bedrijven heel wat audit-trails, vaak vanuit wetgeving opgesteld door de Overheid, zichtbaar moeten maken, trekt dezelfde overheid zijn gierput open, kijkt erin en zegt dat jij een crimineel bent omdat je er naar vraagt.....

Allardus | 29-09-11 | 11:59

Ik ben het geheel eens met Donner. De WOB is wetgeving in ontwikkeling en kent op dit moment teveel gebreken waar kwaadwillende en de lokale dorpsgekken gebruik van kunnen maken en helaas ook vaak van maken. Uiteindelijk draait de burger daar voor op (het is niet Donner of de burgemeester zelf die de dwangsommen betalen) en levert het de burger niets op.

Wij willen aan de ene kant minder ambtenaren, aan de andere kant willen wij dat de ambtenaren die er wel zijn de godgansedag WOB verzoeken behandelen. Tijd om keuzes te maken.

BlitzFlicker | 29-09-11 | 11:52

kapotte_stofzuiger | 29-09-11 | 09:46

Hier vergis je je. Doordat het OM misbruik heeft gemaakt door de snelheidsbekeuringen onder het bestuursrecht te scharen in plaats van het strafrecht dachten ze je makkelijker iets op de mouw te kunnen spelden. Immers, in het bestuursrecht heb je een omgekeerde bewijslast. Dan zul je dus hun ongelijk aan moeten tonen, in plaats van zoals het bij het strafrecht gaat: de eiser bewijst.

Daarom kan ik het WOB'ben dus geen misbruik noemen, het is immers een verworven recht om inzage in die informatie te krijgen.

Vanilla | 29-09-11 | 11:47

@God Zelf | 29-09-11 | 11:34 Ja? Ik kom er niet bij, ook niet via de link die gisteren werkte. Vreemd...

vraagstaart | 29-09-11 | 11:47

Wij betalen die gasten, wij kiezen sommige van die gasten (tenminste, dat wordt ons wijsgemaakt...) maar we mogen niet weten wat ze voor ons doen met ons eigen geld? Is die Donner wel echt, of is hij ontsnapt uit de bewaarkoffer van Spitting Image?

winwinsituatie | 29-09-11 | 11:44

Donner +1
Journalisten zijn maar vervelend volk.

Semper Pecunia | 29-09-11 | 11:41

Stel gemeentes ook even onder accountantstoezicht, liefst onafhankelijk. Denk dat de Nederlandsche burger half niet weet hoeveel geld er verkwist wordt. En als je dan toch bezig bent ook graag de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ook daar verdwijnt geld sneller dan sneeuw voor de zon...

Eagle_Eye | 29-09-11 | 11:40

@kapotte_stofzuiger
Klopt, ga ik nu weer doen om zo'n onzinboete aan te vechten.

frut666 | 29-09-11 | 11:40

Is er nog iets waar Donner goed voor is, behalve achter de geraniums met zijn kleinkinderen spelen?
Die man is al een keer gewipt en dus ongeschikt voor het ministersschap, hoe goed hij zichzelf ook vindt. Die man is het schoolvoorbeeld voor autoonanatie.

Barry Hay | 29-09-11 | 11:38

'En socialisme is dankzij dit soort incapabele faalfazanten niets meer dan een natte wind van waar de ideologie ooit voor stond.'
Ja natuurlijk, alsof zonder deze figuren en dit soort praktijken de hele socialistische ideologie door en door rot was. Overal waar het socialisme / communisme (eigenlijk het zelfde) heerst gaan zich dit soort praktijken voor doen maar daar als deze praktijken zich nog niet voor deden bleek het socialisme ook totaal te falen. Ik kan die docu maar niet vinden over een stad ergens in Portugal waar ze ooit ook het ware socialisme probeerde te introduceren. Maar die gaf dat wel mooi weer en daar waren toen dus nog niet dit soort figuren aanwezig, wat een mislukking.

DerUnterMensch | 29-09-11 | 11:37

Donner zegt evengoed NEE hoor, ondanks alle argumenten en zijn onwettig handelen! Het intresseerd hem niet!

Creaguurder | 29-09-11 | 11:35

@Ballenman | 29-09-11 | 10:41
Tekst staat er ook nog gewoon hoor, onder haar blog. Het is kennelijk een excerpt van haar nieuwe boek. Wel schokkend overigens.

God Zelf | 29-09-11 | 11:34

Che_cuevara | 29-09-11 | 11:02

Vliegen is altijd een risico...

eerstneukendanpraten | 29-09-11 | 11:22

Democratisch Failliet.
In deze Oranjedictatuur worden bestuurders benoemd.
Niet gekozen.

Ratzing. | 29-09-11 | 11:15

Donner: "De verhuftering van de samenleving is te wijten aan de ontkerking."

nuff said.

Chorizoworstje | 29-09-11 | 11:13

@blinde kip | 29-09-11 | 11:08
En met wie dat wensen bedoel ik dus dus de heer Donner en zijn vriendjes op de ministeries. De burger heeft het nakijken en kan uiteraard wel een brief met gegevens terugverwachten als er gewobt voor een snelheidsboete. Opvallend dat die bestanden over het algemeen wel goed op orde zijn.

blinde kip | 29-09-11 | 11:10

Het compleet digitaliseren van overheidsbestanden is ook helemaal niet wenselijk. Dit bemoeilijkt de gevallen van 'tegen de regels betreden' tot simpelweg corruptie teveel. NL hoort op de corruptielijst veel dichter bij Afrikaanse landen te staan dan men denkt.

blinde kip | 29-09-11 | 11:08

Welbeschouwd verraad Donner het volk als vertegenwoordiger en het volk is het land, dus Donner is een smerige landverrader. Iets beters kan ik er niet van maken.

Biff Eagleburger | 29-09-11 | 11:02

@eerstneukendanpraten | 29-09-11 | 11:00
Mag je blij zijn dat je nog kunt reaguren.

Che_cuevara | 29-09-11 | 11:02

@eerstneukendanpraten | 29-09-11 | 10:53
Mag je nog blij zijn dat hij achter de balie stond.
Stel je voor dat het de piloot was geweest.

Che_cuevara | 29-09-11 | 10:56

@Reinaert | 29-09-11 | 10:28
Is een baan in het Oudheidkundig museum dan niet meer geschikt.

Voor hem is dat waarschijnlijk allemaal nog splinternieuw.

Che_cuevara | 29-09-11 | 10:55

Che_cuevara | 29-09-11 | 10:48

Nu je het er toch over hebt. Stond een keer om 05.00 uur bij een Schiphol-balie aan het inchecken. Lukte maar niet want de computer van de medewerker was niet meer online. Hoe moet ik nu opnieuw inloggen, vroeg de man hardop. Ik zei, dan moet je alt-del-control intoetsen en dan gaat het vanzelf. Drukte die gast ACHTER elkaar eerst de alt-toets, toen de del-toets en toen de control-toets in! Vond hij het ook nog vreem dat het niet werkte... Heb hem even uitgelegd dat het tegelijk moest en 3 minuten later was ik ingecheckt!

eerstneukendanpraten | 29-09-11 | 10:53

@Koud flesje Alfa | 29-09-11 | 10:26
Ik buig alleen voor Donner om de stoel onder zijn kont vandaan te trekken.

Che_cuevara | 29-09-11 | 10:53

@Polletje Piekhaar | 29-09-11 | 10:21
Da's het "ons kent ons" circuit.

Che_cuevara | 29-09-11 | 10:51

Niet heel sterk geschreven, maar wel helemaal waar natuurlijk. Walgelijk die domme, luie ambtenaartjes.

très cool | 29-09-11 | 10:49

Ik heb liever te maken met de WOP (wijkontmoetingsplek)...

eerstneukendanpraten | 29-09-11 | 10:49

@LastShadowPuppet | 29-09-11 | 10:02
Ze weten nog maar net hoe ze hun computer moeten aanzetten.
Het inloggen zijn ze nu aan het leren.

Che_cuevara | 29-09-11 | 10:48

Way to go Brenno!

_Fly66_ | 29-09-11 | 10:46

@Ballenman | 29-09-11 | 10:41 Ja hoor. Hier, inclusief filmpje met irritant muziekje: www.mariagenova.nl/

vraagstaart | 29-09-11 | 10:44

En terwijl wij ons druk maken over de openbaarheid van bestuur in Nederland, is oppermafioso Barroso bezig om de laatste restanten macht van de EU-leden te elimineren.

Zodat de EUSSR, waarbij 6 rijke landen de verzorging van 21 arme staten op zich mogen nemen, een feit is. Zonder democratische besluitvorming, zonder vetorecht, zonder inzage in het bestuur.

De Europese dictatuur die Romano Prodi al aankondigde, is binnenkort een feit en daar kunnen wij niets meer tegen doen. Zeker niet met een WOB-discussie.

vraagstaart | 29-09-11 | 10:42

Ik wil nog veel meer transparantie.
Als ik belasting betaal wil ik weten waar mijn geld voor is gebruikt:

"Geachte heer Z de V,

Mede namens al mijn collega's op het belastingkantoor willen wij u hartelijk danken voor uw riante maandelijkse bijdrage. U staat wederom in de top 100 van onze meest geliefde betalers en uw naam wordt daarom wederom deze maand in onze hall of fame geplaatst.

Zoals beloofd de verantwoording van het door u betaalde bedrag:
- 5% administratie belastingdienst
- 5% overhead belastingdienst
- 2% koffie, elastiekjes en bureauaccessoires
- 1% een nieuwe printer voor Gerda op kamer 3.14 (ze nodigt u uit voor een kop koffie, u betaalt toch, haha)
- 12% overhead Den Haag (JKdJ heeft een oog op een nieuw horloge laten vallen, een mooie Breitling en zal uw naam erin laten graveren)
- 8% naar een afvloeiingsregeling voor een gemeenteraadslid uit Valkenswaard. Het is voor u een eindje uit de buurt maar het raadslid bedankt u voor de steun in deze zware tijden.
- 18% is de reserve voor Griekenland.
- 3,5% ging naar een onverhoopte miskleun bij het automatiseren van het provinciearchief Friesland. "

Enz....

ZDEV | 29-09-11 | 10:42

vraagstaart | 29-09-11 | 10:29

In het kader van openbaarheid ben je natuurlijk wel bereid te vertellen om welke site dit gaat, zodat we eventueel even zelf kunnen checken of die tekst daar inderdaad opgestaan heeft?

Ballenman | 29-09-11 | 10:41

@vraagstaart | 29-09-11 | 10:29
WTFBBQ? Wat is dit voor land waar we in leven? En iedereen doet glas, plas, was...

Pharan | 29-09-11 | 10:41

vraagstaart | 29-09-11 | 10:29 |

De AIVD... je beste vriend! Goed stuk en dat soort dingen hoor je inderdaad vaker. NSB-ers.

tembacostyle | 29-09-11 | 10:35

ga zo door Brenno! Goed stuk!

Bomba23 | 29-09-11 | 10:33

Over openbaarheid gesproken.

Gisteren kwam ik op de site van een journaliste, die onderstaande tekst op haar blog had staan.

Vandaag is haar site nog wel bereikbaar, maar haar blog niet meer - alles afgeschermd met een filmpje.

Ik heb de tekst uit cache teruggehaald, omdat-ie wel relevant is in dit topic. Openbaarheid en Joris Demmink, een aparte combinatie.

-----

Informatie van de geheime dienst

Interpol heeft een database met ongeveer twintigduizend kinderen die seksueel misbruikt zijn. Slechts vijfhonderd zijn geïdentificeerd. Kinderporno wordt steeds vaker vanuit Nederland verspreid. Het aantal meldingen stijgt soms met 250 procent per jaar.

Via Twitter kom ik in contact met iemand die aangeeft dat hij interessante informatie voor me heeft. De volgende dag ontvang ik een vrij geheimzinnig bericht in mijn mailbox:

‘Ik had gisteren aangegeven je wat info te kunnen verstrekken. Het betreft een undercoveroperatie die ik als AIVD’er heb uitgevoerd. Ik ontdekte schokkende dingen over gedwongen prostitutie van jongetjes, maar alles werd in de doofpot gestopt. Justitie gijzelde twee Telegraaf-journalisten, omdat ze hun bron, de Rolodex-man, niet wilden prijsgeven. Ik was/ben die bron. Samen met een paar anderen probeer ik het grootste netwerk van pedofiele homo’s bloot te leggen. Ik ben bereid je uitsluitend onder strikte voorwaarden te informeren in verband met mijn veiligheid. Je kunt indien je akkoord gaat met een paar voorwaarden contact opnemen via een beveiligde lijn (hier volgt een telefoonnummer). Tussen 21.00 en 0.30 uur.’

Ik bel de Rolodex-man nog dezelfde avond. Er wordt niet opgenomen. Even later word ik teruggebeld.

‘Ik vermoedde dat jij het was, maar bij onbekende telefoonnummers neem ik uit veiligheidsoverwegingen de eerste keer nooit op,’ zegt een mannelijke stem. ‘Wat ik je ga vertellen mag je publiceren, maar niemand mag mijn naam of andere persoonlijke gegevens te weten komen.’

Ik ben al achterdochtig aan het worden, want ik geloof niet zo in complottheorieën. Achteraf blijkt mijn angst ongegrond: op internet vind ik heel wat informatie die het verhaal van de Rolodex-man ondersteunt. Later wordt zijn identiteit ook door een kennis bij de recherche gecheckt en bevestigd. Maar zo verloopt het gesprek zonder voorkennis.

De telefoonlijn is niet helemaal zuiver. We praten via een computer, omdat deze verbinding moeilijk af te tappen is.

‘Hoe wil je dat ik je noem?’ vraag ik.

‘Verzin zelf maar een naam,’ zegt hij.

‘Vertel waarom je denkt dat je verhaal interessant is voor het boek waar ik mee bezig ben.’

‘Het gaat om een groot netwerk dat minderjarige jongens misbruikt. Bij de AIVD heb ik daar jarenlang onderzoek naar gedaan. Ik had keiharde bewijzen, maar daar werd niets mee gedaan. Later kwam ik erachter wie de mol was: Joris Demmink, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Uiteindelijk heb ik om die reden mijn functie neergelegd. Ik wilde niet meewerken aan een systeem dat criminelen de hand boven het hoofd houdt.’

Het verhaal van de Rolodex-man gaat over het ‘invoeren’ van jongens vanaf acht jaar ten behoeve van de Nederlandse seksindustrie. ‘Na de val van het communisme in Oost-Europa begon een massale smokkel van kinderen uit verarmde gezinnen, die hier direct in de porno-industrie terechtkwamen of verkracht werden door mensen met hoge maatschappelijke posities,’ vertelt hij. ‘Vaak werden ze onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt. Soms wisten de ouders dat de jongens in een bordeel zouden gaan werken, maar vooral Roma-ouders accepteerden dat in ruil voor een financiële vergoeding.’

Volgens de Rolodex-man is het pedo-homonetwerk zo krachtig en gevaarlijk dat niemand het durft aan te pakken. ‘De essentie is dat een aantal mensen met hoge posities de invoer van zeer jonge seksslaven faciliteert en dat er geen rechtszaken komen als er iets met die jongens gebeurt. Klinkt misschien ongeloofwaardig in een rechtsstaat als Nederland. Toch heb ik een lijst met 138 namen, onder wie heel wat bekende Nederlanders en gerespecteerde politici, die allemaal op de een of andere manier bij het netwerk betrokken zijn. Een van mijn meest schokkende ervaringen was een afgetapt gesprek over een jongetje, overleden op een luxe jacht op het IJsselmeer. Wurgseks. Gay-moorden worden trouwens bijna nooit opgelost, omdat het een heel gesloten wereldje is.’

De Rolodex-man vervolgt: ‘Ik hoop dat er een keer iets heel ernstigs gebeurt en dat de pers zich daar massaal op stort. Dan wordt het voor Justitie lastig om alles in de doofpot te blijven stoppen. Maar ja, wat is schokkend? Er zijn bordelen waar oudere mannen hun gang kunnen gaan met minderjarige onbehaarde jongens. Via chatsites geven ze elkaar informatie waar jongens uit verschillende landen beschikbaar zijn en waar je het op matrassen kunt doen die nog warm zijn van de vorige klant. Zo’n bordeel werd in een privéwoning in Amersfoort opgerold. Dat veroorzaakte geen commotie.’

De Rolodex-man ziet zichzelf als klokkenluider, maar hij denkt niet dat hij de onthulling van deze affaire meemaakt. Hij is terminaal ziek. ‘Ik heb in een video van vier uur mijn verhaal opgenomen en ik hoop dat mijn onderzoek niet voor niets is geweest,’ zegt hij.

Eigenlijk wil ik mijn handen niet branden aan een netwerk van hooggeplaatste, bekende en machtige pedofielen. Maar van mijn geweten mag ik die informatie ook niet helemaal negeren. Ik ken niet veel mensen met wie ik kan overleggen wat te doen. Mijn man keurt het sowieso niet goed en van Anna moet ik het helemaal zelf weten. Dan maar alleen een stukje van het gesprek plaatsen, dat lijkt me nog redelijk ongevaarlijk. Het aanbod om de lijst met prominente homo’s die kinderen misbruiken in te zien, sla ik af. Soms kan te veel kennis tegen je gebruikt worden.

Waar ik me het meest over verbaas, is dat een topambtenaar van Justitie in opspraak raakt als kinderverkrachter en dat niemand daar wakker van ligt. Over deze affaire is zelfs een boek verschenen, De Demmink Doofpot, maar schrijver Jan Poot is nooit voor de rechter gedaagd wegens smaad of laster. Een boek van 343 pagina’s met tal van officiële rapporten over onfrisse zaken roept heel wat vragen op. Zulke serieuze aantijgingen kun je niet bij voorbaat geloven, maar het blijft vreemd waarom er geen onafhankelijk overheidsonderzoek naar het waarheidsgehalte van die documenten is gestart.

vraagstaart | 29-09-11 | 10:29

Sharia-adept Döner moet zo ondertussen maar eens omzien naar een baan die meer bij zijn belevingswereld past. Zo bezien zou een functie in de kelders van het Rijksmuseum voor Oudheden buitengewoon passend zijn voor dit extremistisch en buitengemeen reactionair fossiel.

Reinaert | 29-09-11 | 10:28

Maar Donner geheel terzijde, vervang Wob voor aangifte en je hebt gewoon een kloppend verhaal. Damn.

Koud flesje Alfa | 29-09-11 | 10:28

Insprekers kosten de commissieleden erg veel tijd waardoor ze niet aan vergaderen toekomen. Ook kunnen ze door de afgegeven informatie in verwarring worden gebracht. Insprekers, zoals Benno, zullen daarom eerdaags ook wel verboden worden.

Flapdas | 29-09-11 | 10:26

Een pro-actieve overheid die uit zichzelf veel informatie beschikbaar stelt (kan immers in het digitale tijdperk), heeft natuurlijk minder tijd nodig met verzoeken omtrent openbaarheid. Scheelt weer een hoop tijd.

Stiften | 29-09-11 | 10:26

Aan de andere kant, alle openbare documenten online zetten, en dan een brakke -moedwillig, natuurlijk- zoekfunctie aanbieden, kan ook heel goed werken om documenten te verbergen...

SirReal | 29-09-11 | 10:26

Buig voor dictator Donner. De hufter.

Koud flesje Alfa | 29-09-11 | 10:26

Het idee om de WOB in te perken komt vooral van Donner,onder het mom van wij weten wel wat goed voor u is, ga maar gerust slapen.
Diezelfde overjarige regent wil de nieuwe onderkoning van Nederland worden. De raad van state is er juist voor om wetsvoorstellen te toetsen op kwaliteit. Een verontrutende gedachte dat juist Donner die functie zou krijgen. Het is niet de eerste keer dat hij wetten of rechterlijke uitspraken naast zich neer legt. Bijvooebeeld over De ID kaart de SGP vrouwen etc etc.

wiza | 29-09-11 | 10:25

Het idee om de WOB in te perken komt vooral van Donner,onder het mom van wij weten wel wat goed voor u is, ga maar gerust slapen.
Diezelfde overjarige regent wil de nieuwe onderkoning van Nederland worden. De raad van state is er juist voor om wetsvoorstellen te toetsen op kwaliteit. Een verontrutende gedachte dat juist Donner die functie zou krijgen. Het is niet de eerste keer dat hij wetten of rechterlijke uitspraken naast zich neer legt. Bijvooebeeld over De ID kaart de SGP vrouwen etc etc.

wiza | 29-09-11 | 10:25

+zeerveel voor Brenno. Sloop die Calvijn-grefodictator en Hoge Raad-negeerder tot op de grond.

Fijnstoffer | 29-09-11 | 10:24

Als de overheid altijd gaat voor het goedkoopste alternatief, dat krijg je nooit iets van kwaliteit. Vandaar al die IT-faal-acties.
De kans op blessures is op nep-hardloop-schoenen van 25 euro nu eenmaal groter dan op echte van een goed merk en 100 euro duurder...

SirReal | 29-09-11 | 10:23

@Ratzing. | 29-09-11 | 10:18
Oud en Nieuw Testament graag. In z'n uitgelubberde Gristenreedt.

Nietvoordekat | 29-09-11 | 10:21

Dat Donner schijt heeft aan alles wat maar naar democratie en openbaarheid van bestuur zweemt is onderhand wel duidelijk. Zijn hele carriere op diverse ministeries maakt dit overduidelijk. Zijn laatste stunt met de ID kaart is typerend. Wanneer de Hoge Raad der Nederlanden een besluit neemt dat hem niet bevalt, probeert hij een noodwetje met een rotgang door het parlement te jassen. Merkwaardig trouwens dat deze figuur al een paar maal is weggestuurd maar toch steeds weer kans ziet om terug te komen.

Polletje Piekhaar | 29-09-11 | 10:21

@ LastShadowPuppet / 10:02
Dat hadden de ambtenaren natuurlijk dolgraag willen doen maar het carbonpapier is net op

Tobi | 29-09-11 | 10:20

Oog heeft Donner en negen andere ministers gevraagd hun keuze te maken uit de Nederlandse kunstschatten. Het verbaast niet, Donner kiest een bijbel, de 17de-eeuwse Trompbijbel, een kostbaar maar sober bezit.
@V.K
Met zoveel achterlijkheid timmert die achterbakse smeerlap vervolgens een heel land dicht.
Zet met ´n vlug/wetje de nederlandse bevolking en de Hoge Raad opzij (I.D.kaart)
Gisteren mocht die gereformeerde stiekemerd voor mij z´n ID-pas in z´n reet steken, vandaag graag die perkamenten Bijbel erbij.

Ratzing. | 29-09-11 | 10:18

jammer van de taalfoutjes, maar inhoudelijk een zeer sterk stuk!

Ballenman | 29-09-11 | 10:16

Het is toch te treurig voor woorden dat de WOB überhaupt nodig is ....

Wiz | 29-09-11 | 10:15

Donner wil de herinvoering van telex 1.0
"Wij weten wel wat goed voor u is. Ga maar rustig slapen"

Kamervraag | 29-09-11 | 10:15

Je vraagt je toch af wie van die TK BiZa droeftoeters Brenno's klaarheldere betoog überhaupt zullen snappen

Tobi | 29-09-11 | 10:13

Goed bezig die Brenno!

tembacostyle | 29-09-11 | 10:12

Het Nederlandsch "openbaar" bestuur wil in al haar lagen geen openheid, belangrijkste reden is de enorme beerput van corrupte ambtenaren, raadsleden, wethouders, ministers, parlementariërs.

faz | 29-09-11 | 10:11

ik heb beloofd om me vandaag niet op te winden dus ik hou 't vriendelijk; ik vind die donner maar een heel eng mannetje.

sufkut | 29-09-11 | 10:08

@Brits Folkestein | 29-09-11 | 10:06
Dan WOB je toch gewoon de notulen?

Oh nee wacht, wordt Donner boos van. Doe maar niet.

Nietvoordekat | 29-09-11 | 10:07

En de hoorzitting wordt met opzet gehouden in een commissiezaal ZONDER livestream. Lekker openbaar weer.

Brits Folkestein | 29-09-11 | 10:06

@Tommygunner | 29-09-11 | 09:56
Vandaar ook dat er een digitalisatie plaats moet vinden. Info die openbaar mag zijn kan dan simpelweg door 'wobber' in kwestie zelf gezocht en gevonden worden. Dat de overheid een administratieve hel van Dante is, daar kunnen wij niks aan doen. Het zou dan ook zeer onrechtvaardig zijn om ons daar wel de schuld van te geven.

koolteer | 29-09-11 | 10:05

Ja maar beste mensen, de overheid is er natuurlijk niet om problemen op te lossen.
Waarom zou je je administratie aanpakken en je ambtenarenbestand opschonen als je ook gewoon een wetje kunt wijzigen.
Donner heeft hier met de ID-kaart al goed voor kunnen oefenen en deze manier van regeren gaat vast nog heel groot worden.

Herr Knäckebröd | 29-09-11 | 10:04

Als de overheid nu eens gewoon alle WOB-bare informatie al bij voorbaat eens online zet, dan hoeven er ook geen hordes ambtenaren WOB-verzoeken af te handelen. Soms is een oplossing echt niet zo moeilijk.

LastShadowPuppet | 29-09-11 | 10:02

@Tommygunner | 29-09-11 | 09:56 |
En als de overheid nou de zaken op orde had, was het slechts een druk op de knop.
Nu is het een 5-daagse survival tocht door een archief, in de uiteindelijke hoop een werkende scanner te vinden met bijbehorende capabele medewerker.... *proest*

Rest In Privacy | 29-09-11 | 10:02

Ik krijg een beetje een ontoepasselijk gevoel hiervan. WOB is het openbaar maken van gegevens die openlijk beschikbaar moeten zijn, toch? Vanwaar worden dat soort gegevens niet standaard openbaar gemaakt?

Nietvoordekat | 29-09-11 | 10:02

"Brenno de Winter openbaart zich al briljant onderzoeker"
Oeps, deze hoort nog bij het vorige topic ;-)

De Literator | 29-09-11 | 09:56

De WOB wordt niet misbruikt door hardrijders. Hardrijders worden "veroordeeld" tot een boete zonder dat het bijbehorende bewijsmateriaal wordt meegeleverd. Om de boete eventueel aan te (kunnen) vechten heb je bewijsmateriaal nodig. Gewoon opvragen levert geen resultaat op, dus kun je je beroepen op de WOB.

Dat is gewoon gebruik maken van bestaande rechten. Het is de gebrekkige reactie van de overheid op normale vragen die de burger dwingt om de WOB te gebruiken.

Bernard Weiss | 29-09-11 | 09:56

Brenno gaat een bommetje laten vallen.

Chicka | 29-09-11 | 09:56

Die WOB is natuurlijk er gewenst. Het enige argument waar ik wel wat mee kan is dat sommige totale faaljournalisten werkelijk ALLES opvragen en het als een soort klusterbom werkt in de hoop dat er iets tussen zit. Hierdoor kan het zo zijn dat door dit lukrake opvragen gewoon een paar ambtenaren voor één journalist bezig zijn. En of dat nou weer de bedoeling is...

Tommygunner | 29-09-11 | 09:56

Het mooiste is natuurlijk wel dat openbaarheid van bestuur als een "last voor de burger" wordt gezien door Donner c.s.

Klootjesvolk moet je maar niet te veel laten weten, daar worden ze maar zenuwachtig van.

Weet je wat? De lastpakken die tòch inzage willen, gaan we gewoon eerst beschuldigen van misbruik, dan kunnen we za daarna beboeten. Dat brengt ze wel in het gareel.

Aldus Donner. De man die in 1795 al "antieke regent" zou zijn genoemd.

vraagstaart | 29-09-11 | 09:55

Zo Donner, steek dat maar in je zak.

En volg eens een cursus internetten voor dummy's, kan al een hoop schelen.

Che_cuevara | 29-09-11 | 09:54

Gereformeerden ?
De meest valse stiekemerds die er rondlopen,humorloze valse stiekeme achterbakse leugenaardjes.Benepen kleindenkers, bang en achterdochtig.De hel is niet goed genoeg voor ze.Daarbij, te stom om voor de duvel te dansen.

Ratzing. | 29-09-11 | 09:54

@kapotte_stofzuiger | 29-09-11 | 09:46 |
Oh? Ik lig altijd in een deuk als ze de foto niet meer kunnen vinden :)

Rest In Privacy | 29-09-11 | 09:53

Hup @brenno!

plastic zakje | 29-09-11 | 09:53

Minister Donner ... je betaald er wel voor, maar wat heb je eraan?

_Libertariër | 29-09-11 | 09:50

Brenno heerscht.

En hij is (toeval?) een GS-reaguurder.

vraagstaart | 29-09-11 | 09:50

"Wat daar nooit wordt bij verteld is dat het uiteindelijk het enige hulpmiddel is om iemand te dwingen om een besluit te nemen. Daarmee wordt gecriminaliseerd dat je durft te vragen om een antwoord waar een persoon recht op heeft" Daaag democratie...

van Vee | 29-09-11 | 09:49

Brenno de Winter strijdt voor Haagse lente.

rara | 29-09-11 | 09:47

Ja maar, de WOB wordt ook 'misbruikt' door hardrijders. Dus dat moeten we niet willen met z'n allen.

kapotte_stofzuiger | 29-09-11 | 09:46

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl