Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ram Job Cohen een schaar in zijn borst!

bassiehof100xxx.jpgJelui heeft vrijdag de cartoon op het VARA-vehikel Joop gezien?* Er is die dag een grens overschreden. Eindredacteur Francisco van Jole draagt bij aan een klimaat waarin het normaal is te fantaseren over de dood van Geert Wilders. Daalt het al in? In 2002 stonden we er ook bij en keken er naar. Zeker, elke cartoonist moet vrij zijn te krabbelen wat hij wil. Dat geldt ook voor de gemankeerde VARA-tekenaar. Die eerdere plaat van Wilders en de gaskamer was te walgelijk voor woorden –bovenal een grove belediging van het trotse joodse volk- aan de andere kant leidde het tot discussie en discussie is goed. Doodwensen is echter een ander verhaal. Het is moedig van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi dat hij komende dinsdag een debat aanvraagt over xenofobie, de gebeurtenissen in Noorwegen en –dat zegt hij niet hardop- Geert Wilders. Het is echter nog maar de vraag of dat debat er daadwerkelijk gaat komen. Alexander Pechtold is er sowieso niet blij mee: Wilders bashen is het stokpaardje van de voormalig veilingmeester en hij vindt het niet prettig dat de jonge afgevaardigde Dibi daarmee aan de haal gaat. Daarnaast moet u de solidariteit onder Kamerleden niet vergeten. Bijna alle 150 Kamerleden vormen een cordon om een willekeurig Kamerlid dat in opspraak raakt. De Brievenbuspisser uitgezonderd. Recent voorbeeld: alle partijen op de SP na gingen akkoord met het voorstel om op donderdag later te stemmen vanwege het proces tegen Wilders en het derhalve in Amsterdam verblijven van de PVV-fractie. Nog recenter: bijna geen enkel Kamerlid heeft zich negatief uitgelaten over de kwestie Mariko Peters. Qua collegialiteit een meer dan sympathiek aspect van de Nationale Vergaderzaal. Het Dibi-debat is in de kern gericht tegen een collega en daar houden uw volksvertegenwoordigers niet van. Helemaal omdat het er vermoedelijk zo uit gaat zien: Tone of voice -> Noorwegen-> terrorist -> 77 doden -> Geert Wilders. Het lijdend voorwerp zal de suggestie met zijn befaamde minzame knikje van de hand wijzen. Daarnaast gaat Tofik Dibi no way het succesverhaal van de PVV onderuithalen. Minimaal anderhalf miljoen mensen zijn ontevreden over hoe het in dit land gaat en hebben hun stem aan de PVV gegeven. Er is iets mis met Nederland, Wilders ziet dat goed en spint daar electoraal garen bij. Het is alleen jammer dat dat spinnen gepaard moet gaan met de bullshitbingo van islamisering, kalifaat en sharia. Nederland islamiseert niet, hoe graag Wilders dat ook denkt. Wel is er sprake van zelf-islamisering. De gemeente Utrecht met haar gescheiden loketten, witte kaaskoppen die gaan klagen omdat er een schilderij van een varken in een tandartspraktijk hangt en dat De Moslim daar wel eens aanstoot aan kan nemen. Hoogtepunt deze ramadan waren een roomblanke PvdA’er en een roomblanke D66’er die een dagje gingen meevasten. Stukje sociaal-democratische nep-liberale solidariteit naar de moslimmensen toe. Get a life, de ramadan is geen ziekte. Of een natuurramp. Laten we daar een keer over debatteren. Wat ons brengt op de kop boven dit artikel. Ja, dat doet au zo’n kop. Het is ook helemaal niet leuk om op te schrijven en het leidt zelfs tot een lichte misselijkheid. Maar het is precies wat de VARA doet met Geert Wilders. Het is er bij de arbeidersomroep langzaamaan ingeslopen dat het bon ton is om te fantaseren over de dood van de fractievoorzitter van de PVV. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bestrijd Geert Wilders als u dat wilt. Het is uw goed recht en wellicht heeft u zelfs een punt.. Maar doe het niet op leven en dood. Wees alstublieft niét verschillig. *De rest van deze maand columns over de huidige begrotingsproblematiek. Opdat u het weet.

Reaguursels

Inloggen

papadiva | 05-09-11 | 14:44
volgens mij is nooit getoetst of je een door erfopvolging benoemd staatshoofd af mag beelden als moordernares (?)en met mogelijk nog meer snode plannen.
en het is toch wel grove beleding om Bea ervan te verdenken de parlementaire weg te omzeilen om zo haar macht veilig te stellen.

klompenmeissie2 | 05-09-11 | 15:06

-weggejorist-

papadiva | 05-09-11 | 14:44

Ik denk dat Soeterbroeks invulling, dat de koningin der Nederlanden niet kan aaksepteren dat er aan haar macht cq de poten van haar troon gezaagd wordt en haar tegenstanders daarom maar uit gaat schakelen met geweld, opmerkelijk. Een staatshoofd ervan verdenken haar zaakjes niet via de parlementaire democratie, maar met de schaar te regelen; karaktermoord!
klompenmeissie2 | 05-09-11 | 05:59 | + -1 -
Complimenten!

DubbelDubbz | 05-09-11 | 11:30

"Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed." zo beweert Jeauleau.
Maar is dat eigenlijk wel zo? En trekt Jeauleau wel de juiste vergelijking? Laten we een en ander eens wat nauwkeuriger beschouwen. Jeauleau vergelijkt de Mohammed-cartoon rechtstreeks met de Wilders-cartoon, ziet een directe parallel tussen het tekenen van een levende Mohammed en een dode Wilders en daarmee óók een parallel tussen de reacties op beide cartoons. Er zou in beide gevallen sprake zijn van het ontstaan van een zwaar taboe. Conclusie van Jeauleau is vervolgens dat Wilders 'dus' de nieuwe Profeet genoemd kan worden. Wilders is de nieuwe Mohammed.
Jeauleau is dom, echt dom.
Er is binnen de Islam inderdaad een taboe op het afbeelden van de Profeet, levend of dood, Toen die Deense cartoonist, zelf geen moslim, een goede grap wist te maken door Mohammed af te beelden met een bom op z'n hoofd -hij hekelde hiermee op subtiele wijze het misbruik dat de Islamisten van hun eigen geloof maken- was de beer los. Hij werd door moslims, volgelingen van de Profeet, met de dood bedreigd en er werden zelfs uit naam van de Profeet aanslagen op hem gepleegd. O, ironie: je hekelt het gebruik van geweld uit naam van de Profeet en de reactie is geweld uit naam van de Profeet!
Mohammed zélf zweeg, want Mohammed was al lang dood, lang voordat men besloot dat hij niet afgebeeld mocht worden.
Maar is er een vergelijkbaar taboe op het afbeelden van Wilders? Nee. Een levende Wilders wordt ontelbare malen afgebeeld, een dode Wilders wat minder en een vermoorde Wilders zelden of nooit. Er is geen taboe op het afbeelden van Wilders en dat taboe is er nooit geweest. Het gaat hier ook helemaal niet om het afbeelden van Wilders als zodanig, het gaat om het secifiek afbeelden van een móórd op Wilders, gepleegd door Hare Majesteit. Maar zelfs hier is geen sprake van een taboe, en zeker niet van een vergelijkbaar taboe. Er zijn geen Wilders-volgelingen die schreeuwen dat Wilders niet dood mag worden afgebeeld, laat staan dat ze schreeuwen dat-ie helemáál niet mag worden afgebeeld. En er zijn óók geen Wilders-aanhangers die dreigen met moord of die werkelijk aanslagen plegen op de cartoonist. Die hoeft ook geen beveiliging aan te vragen omdat hij vreest voor zijn leven.
Nee, het is Wilders zélf die heeft gereageerd en miauwt dat die cartoon een oproep tot geweld inhoudt. Maar ook hij dreigt niet met moord en doodslag, ook hij beraamt geen aanslagen.
Dus, hier de volgelingen van Wilders op één lijn zetten met de volgelingen van Mohammed slaat nergens op, en Wilders op één lijn zetten met de Profeet slaat óók nergens op. Het taboe op het afbeelden van de Profeet, en de zelf-islamisering die hiervan het gevolg is, is van een geheel andere orde dan het obligate gemekker van Wilders.
Jeauleau is dom, echt dom.
Het is volstrekt duidelijk wat de cartoonist wil, en wat Jealeau wil. Men wil Wilders provoceren, wil Wilders vangen op zijn uitspraken, wil aantonen dat Wilders inconsequent is, wil bewijzen dat hij ondemocratisch is, wil hem uiteindelijk ontmaskeren als de levensgevaarlijke fascist die een bedreiging vormt voor de vrije wereld, als de Antichrist, de Duivel. En men misbruikt hiervoor de cartoon.
Jeauleau is dom, echt dom, en vals, heel vals.
"Ik zie er kritiek in op de onaantastbaarheid van de Nederlandse monarchie."
Jaja, Jeauleau, die cartoon gaat 'eigenlijk' over Hare Majesteit? Als Jolande Sap de positie van de koning op eenzelfde wijze als Wilders dat nu doet ter discussie had gesteld, dan had meneer de integere cartoonist eenzelfde cartoon bedacht met een door Hare Majesteit vermoorde Sap? En als Sap dan eenzelfde bezwaar had gemaakt, had Jeauleau dan in een stukje geschreven dat Sap de nieuwe Profeet is en oproept tot de invoering van een nieuw taboe?
Nee, Jeauleau laat zich kennen door meteen de vergelijking met de Mohammed-cartoon te trekken. Maar, Francisco, die vergelijking deugt niet, in de eerste plaats omdat die Mohammed-cartoon scherp is en relativeert terwijl de cartoon van Soeterbroek bot is en niet eens loskomt van de eigen vooroordelen en dus onmogelijk kan relativeren.
Het wachten is op het volgende meesterwerk van Soeterbroek, de volgende cartoon waarin met dubbele tong wordt gesproken in een zoveelste poging om te provoceren.

Schoorsteenveger | 05-09-11 | 11:16

Ik weet niet wat slechter is; de "cartoon" of de slogan van de Haagsche Post?

Ampelman | 05-09-11 | 08:51

musiqstore | 05-09-11 | 08:25
de majesteit op oorlogspad, haha! weg met de parlementaire democratie, een waar vorstin neemt het recht in eigen hand!

klompenmeissie2 | 05-09-11 | 08:50

Boontje komt om zijn loontje

musiqstore | 05-09-11 | 08:25

DubbelDubbz | 04-09-11 | 22:50
Ik denk dat Soeterbroeks invulling, dat de koningin der Nederlanden niet kan aaksepteren dat er aan haar macht cq de poten van haar troon gezaagd wordt en haar tegenstanders daarom maar uit gaat schakelen met geweld, opmerkelijk. Een staatshoofd ervan verdenken haar zaakjes niet via de parlementaire democratie, maar met de schaar te regelen; karaktermoord!

klompenmeissie2 | 05-09-11 | 05:59

Bij die Joop schreeuwen ze hopeloos om aandacht.
Daarbij maakt het niet uit door wie of hoe de aandacht wordt getrokken.
Het blijven zieke linkse fuckers.
Die site moet gewoon weg.
Geen stuiver belastingcenten meer naar die AFA figuren.

NO MORE TEA FOR ME! | 05-09-11 | 01:08

Hier nog even een 'spiegeltje' van een comment van een vaste reaguurder op deJoop onder een column van Fransisco van Jole over de ontstane commotie.

www.mobypicture.com/user/bertbrussen/v...


Hoewel deJoop vooraf censureert m.n. op reaguursels die een tegengeluid willen laten horen op de columns van door haat verteerde opiniemakers en ander 'gestudeerd' volk én op de van haat verteerde vaste reaguurders, kwam dit comment dat blijkbaar het gedachtegoed van Joop en friends uitstekend weergeeft gewoon door de censuur.

Pas nadat een link van dit comment volop rond werd getwitterd, én het in de panelen van GS verscheen, werd dit comment verwijderd.

Welnu, we hebben de foto nog. Voor eeuwig vastgelegd en bewaard.

La Vie En Rose | 05-09-11 | 00:11

me,myself and IK | 04-09-11 | 23:09
Gestoorde gek? Je hebt het wel over onze koningin, vriend.

De genoemde ''gek'' is onderdeel van het spreekwoord; ''De daad aan het woord voegen''. In algemene zin, dus ik hoopte H.M de Koningin niet te beledigen.

DubbelDubbz | 04-09-11 | 23:26

@ DubbelDubbz | 04-09-11 | 22:50 | + 2 -
Gestoorde gek? Je hebt het wel over onze koningin, vriend.

me,myself and IK | 04-09-11 | 23:09

Ik vind de cartoon op een tweede niveau wel weer erg grappig: Wilders die als een van Gogh neergestoken is door een haatdragende fundamentalist.
Schoorsteenveger | 04-09-11 | 19:34 | + 2 -
De tweede laag is volgens mij dat de cartoonist te verblind van haat was om in te zien dat hij de koningin wegzet als haatdragende fundementalist. De cartoon toont de blinde haat die er leeft bij de cartoonist en de redactie van Joop.nl, meer doet het niet.

me,myself and IK | 04-09-11 | 23:06

Bas Paternotte, en daarmee GeenStijl, verlaagt zichzelf tot wel een erg bedenkelijk niveau. De interpretatie van een cartoon kan op verschillende manieren. De gestoorde gek zal daad aan het woord voegen, de ander ziet het als reactie op een politieke discussie of verschil in standpunt. Wie, GeenStijl in dit geval, naar iemand wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf. ''Ga's deaud'' is daarbij een schrijnend voorbeeld. Zelf politiek-correct willen zijn en een ''doodsbedreiging'' veroordelen terwijl je meedoet aan het circus waarvan je zelf de kar trekt is echt, bespottelijk. Werkelijk waar, bespottelijk.

DubbelDubbz | 04-09-11 | 22:50

petethemeat1 | 04-09-11 | 22:17
Als je 'm lekker verkeerd wilt begrijpen is die cartoon meesterlijk en stijgt-ie hemelhoog uit boven wat de maker er in wilde leggen. Dat heb je met goede kunstwerken, die komen geheel los van de maker en creëren een eigen wereld.

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 22:29

De kop boven dit artikel wordt niet gerechtvaardigd door de cartoon en is van zelfde smakeloos nivo wat mij betreft. maar omdat Bas nu eenmaal geen goede columns kan schrijven verlaagd hij zich maar tot Joop nivo. Dat heet goedkoop effectbejag.

me,myself and IK | 04-09-11 | 22:21

Kom mensen, effe de Theo van Gogh spirit er in houden. Daar hielden we toch zo van op deze site? Moet allemaal kunnen dus!

Gay Niaal | 04-09-11 | 22:18

ik vind 'em wel cool die cartoon. Beatrix die doordraait na het knippen van het zoveelste lintje!

petethemeat1 | 04-09-11 | 22:17

@ Symmachus | 04-09-11 | 13:36 | + 0 -

"Joop den Uyl een nazi-sympathisant noemen omdat hij als scholier een cursusje in Dld heeft gevolgd"

Het gaat wel om een beetje erg veeeeeelllll meer en dat weet jij waarschijnlijk ook wel maar je houdt je een beetje erg erg van den domme.
Z'n dochter noemde het nog een "jeugdzonde".
Was Joop dan wel in z'n tweede jeugd dan.
Of ie moet een ééérruuug lange jeugd hebben gehad.
Terwijl toch al wel tamelijk bekend was wat er zo'n beetje speelde ging Jopie doodgemoedereerd en in z'n nopjes nog maar eens Den Socialistieschen Revolutie aan den lijve ervaren bij de Oosterburen.
.
En wat zei Jopie laters ??? "Wir haben es nicht gewusst"

said_fred | 04-09-11 | 21:33

De roomwitte grachtenelite bepaalt hoe het klapvee moet denken.

Kamervraag | 04-09-11 | 21:21

Bodde | 04-09-11 | 20:43
Wordt er hier massaal opgeroepen om die cartoon te verbieden dan? Dacht het niet.
Nee, de zelf-islamiseerders verbieden zichzelf anderssoortige cartoons af te drukken, of lichten cartoonisten van hun bed omdat ze onwelgevallige cartoons maken, geheel in lijn met de islamiseerders die filmmakers overhoop steken als ze een filmje maken dat hen niet bevalt.

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 21:10

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 20:19
Humor is relativering, is op het verkeerde been zetten, is uitdagen. Om goede humor te maken moet je zélf in staat zijn om te lachen en te dansen. Als je dat niet (meer) kunt, dan wordt je humor krachteloos, zuur en bijtend, verwordt het tot sarcasme. Dat is volgens mij hier het geval. Hier wordt niet gelachen en al helemaal niet gedanst. Hier is geen sprake van een kwinkslag, een verrassend perspectief, een grappige beeldspraak, zelfs niet van een oorvijg of een rake klap. De schaar en het lint als symbolen van een uitgekleed koningschap, dat is aardig bedacht, maar diezelfde schaar als moordwapen schiet z'n doel héél erg ver voorbij.
In een echt goeie grap kun je hard zijn, bikkelhard en zelfs moord en doodslag verwerken. Maar dan is die grap zó goed dat die moord en die doodslag er op welke wijze dan ook aan meehelpen om een relativering tot stand te brengen. Maar die relativering lijkt hier in het geheel afwezig. Het plaatje lijkt te zeggen "Iedereen haat Wilders, zelfs de Koningin, iedereen wenst Wilders dood, zelfs de Koningin, dood aan Wilders, leve de Koningin!"
Humor is contextgevoelig, werkt -of werkt niet- binnen de context waarin deze ontataat. Een goeie grap moet onmiddellijk de juiste context oproepen om als grap te kunnen werken. Een slechte grap roept geen associaties op , is verwarrend of roept juist -bedoeld of onbedoeld- de verkeerde associaties op.
Deze grap is een schoolvoorbeeld van een slechte grap, een grap die de verkeerde associaties oproept, en ik verdenk de maker ervan bewust die verkeerde associaties op te willen roepen, omdat hij het schoppen en slaan, het zaaien van haat, het moraliseren, het kapotmaken, het vernietigen véél belangrijker vindt dan het relativeren. Onder het mom van een grap wordt er hard gescholden.

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 21:05

De elite vindt het wel fijn dat mensen zo bang zijn, want dan doen ze geen stoute dingen.
.
Daarom schijten ze ook zo in hun broek voor types die geweld zullen gebruiken als dat nodig is. Of het nou hell's angels zijn, of militairen, of neo nazi's, daar wordt steevast overdreven op gereageerd in de media. Neem nou dat harley weekendje... dat is allemaal bewust gespindokterd. Ook deze criminele vrijbuiters zullen buigen voor de elite. Daarom wordt er ook bezuinigd op defensie: ze zijn bang voor een eventuele coup. Ook de slappe opstelling van de politie is een bewuste keuze. Als het onveilig is op straat blijven de mensen lekker thuis om op de bank gehersenspoeld te worden via de tv.
.
Dat laatste moet je zeker serieus nemen. Je moet beslist kieskeurig zijn in je media dieet. Vandaar dat ik eerder al zei: waarom zou je überhaupt over joop of vara willen praten, want in zekere zin is dat een teken dat de hersenspoeling succes heeft.
.
Het is echt veel beter voor je zelfontplooiing en persoonlijk geluk om kommer en kwel bij het groffe vuil te zetten en je eigen harde schijf [in je hoofd] je eigen programma te laten afdraaien, dan je al te veel zorgen te maken over dit of dat of wat iemand nou weer ergens van vindt. Who gives a fuck?
.
Als er weer gestemd wordt merken ze het vanzelf.

Greetje Duisenberg | 04-09-11 | 21:05

Bodde | 04-09-11 | 20:43
Het gaat niet zo zeer over vrijheid van meningsuiting, maar overhoe ver kun je gaan met de koningin af te beelden als mogelijk moordenares.
Mag je de koningin voor de grap portretteren als een serie.criminal?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 20:54

Wat een hypocriet huilie stukje weer.. We hebben het hier over een fucking cartoon ... meen me nog te herinneren dat Wilders en rechts Nederland hier zo'n groot punt van maakte een aantal jaar geleden. Over smaak kun je twisten over de vrijgheid van meningsuiting niet.

Bodde | 04-09-11 | 20:43

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 20:14
Je hebt weer een laag voor me geopend!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 20:19

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 19:58
Het is smakeloze lijkenpikkerij, die cartoon. Het mag van mij hoor, laten ze vooral zo doorgaan en zichzelf ontmaskeren als haatdragenden, als zelfislamiseerders die er niet voor schuwen om Hare majesteit op één lijn te zetten met Mohammed Bouyeri. En laten we dan aan Bas vragen hoe het toch zo gekomen is dat dit zelfislamiseren in korte tijd zo'n hoge vlucht heeft genomen dat zelfs moord en doodslag binnen de eigen moraal een plaats heeft gekregen.

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 20:14

R.I.P. Theo

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 19:58

Beatrix als de Mohammed Bouyeri der Oranjes. Het briefje ontbreekt, maar voor het overige is de parallel er wel degelijk. Wij dienen te begrijpen dat het begrijpelijk zou zijn dat Hare Majesteit een diepe haat koestert jegens Wilders omdat Wilders de de universele waarde van het Koningshuis ter discussie stelt en de macht van het Huis van Oranje in directe zin wil beperken, en dat het bijgevolg niet ondenkbeeldig is dat zij die negatieve gevoelens omzet in daden en een moord pleegt.
Dit is humor die rechtstreeks voortkomt uit ressentiment, uit gram en dus niet grappig kan zijn voor diegenen die niet eenzelfde haat voelen. Dit is humor die vergelijkbaar is met de humor van die Iraanse cartoonisten, ver voorbij de meest gitzwarte humor. de meest morbide humor. Dit is humor om te kwetsen, om te schoppen, om te slaan en daarom geen echte humor meer. Geen enkele relativering is hier terug te vinden, enkel een diep cynisme.
Ik vind de cartoon op een tweede niveau wel weer erg grappig: Wilders die als een van Gogh neergestoken is door een haatdragende fundamentalist.

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 19:34

Ik vind deze titel eigenlijk een stuk erger dan die hele cartoon...

CoxMulder | 04-09-11 | 19:25

MathijsXXL | 04-09-11 | 19:07
Heel hard -en misschien wel kwetsend- voor onze koningin!
Uiteindelijk keert Soeterbroek en consorte zich meer tegen Haar en wat Zij zou kunnen hebben gedaan en van plan zou kunnen zijn, dan tegen het slachtoffer.
Misschien is het wel de ultieme natte wensdroom: hare majesteit die haar mannetje staat, dwars tegen de parlementaire democratie en rechtsregels in! Onschendbaar?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 19:16

Laten we hopen dat Basje bedoeld dat autochtonen geen islamitische gewoontes overneemt maar dat de parallelsamenleving onder spanning komt te staan. Parallelsamenleving? Dan ook parallele wetgeving EN RECHTEN (geen, stemcorrectie) EN plichten( geen uitkering) maar moet ook een andere grondwet komen EN cultuur verklaring hierop. Ik loop vooruit, wordt binnenkort wel duidelijker

zoisut | 04-09-11 | 19:11

Kunnen dat stelletje f.sc.sten nou niet eens een keer iets anders verzinnen? Haha die Joopführer Von Jolo denkt echt dat 'ie heel wat is met z'n joop.nl. Men weet wel beter.

jan-achterman | 04-09-11 | 19:08

heel verschillig zeg ik, die cartoon is hard, keihard.

MathijsXXL | 04-09-11 | 19:07

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 18:52
Goed geschreven!

nedertokkie | 04-09-11 | 19:05

"Nederland islamiseert niet, hoe graag Wilders dat ook denkt. Wel is er sprake van zelf-islamisering."
Nou, Bas, mag je mij eens haarfijn uitleggen waar het ene eindigt en waar het andere begint. Als er volstrekt geen sprake zou zijn van islamisering maar wél gesproken kan worden van zelf-islamisering, dan moeten we concluderen dat letterlijk álle zelfislamiseerders zich op geen enkele wijze beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid dan wel zich gedwongen voelen bepaalde onderwerpen te mijden of op een bepaalde wijze aan te snijden. Dan zouden alle vormen van zelfislamisering volkomen spontaan zijn ontstaan, geheel los van de wensen, verlangens, eiden nukken en grillen van met name de meer fundamentalistische moslimgroeperingen in den lande.
Als jij stelr dat er sprake is van zelf-islamisering, dan stel je impliciet dat er sprake is van islamisering. Het ene triggert het andere. Zonder het ene zal het andere niet ontstaan. Je kunt uiteraard zeggen dat wij in Nederland de neiging hebben wat ál te gemakkelijk toe te geven aan de o, zo voorzichtig geformuleerde wensjes van een brave minderheid, maar dan bagatelliseer je, dan ontken je dat er onzekerheid is, ja zelfs angst jegens de reacties van op z'n minst een klein deel van de groep der moslimmedemensen.
Je hoeft enkel maar het gilde der cabaretiers te ondervragen om tot de slotsom te komen dat men, op een enkele uitzondering na, géén grappen durft te maken over de Profeet dan wel de Verhevene. Dat is not done in 2011, dat is een taboe, dat kun je maar beter niet doen, niet meer doen, want cóór je het weet heb je een mes tussen je ribben.
Of nodig Salman Rushdie eens uit, samen met Ayaan Hirsi Ali, voor een gezellig vrij toegankelijk literair avondje, zonder bewaking. Ik denk dat beide auteurs überhaupt niet zullen verschijnen als de bewaking niet tiptop in orde is, maar als ze het wél zouden doen, sta jij dan garant voor hun veiligheid, boor hun leven, hen toefluisterend dat ze zichzelf alleen maar wat wijsmaken? Dat ze zelf, geheel los van de reacties op hun werk, spontaan hebben besloten om bang te zijn voor hun leven?
Wuif maar weg, Bas, schoffel maar onder, het zal niet baten. Want al die zelfismlamiseerders zullen niet ophouden zichzelf verder te islamiseren. Die gaan daarmee door omdat ze niet anders kunnen, niet anders durven.
Als je Wilders en de PVV wilt bestrijden, doe dat dan niet door je kop in het zand te steken, daarmee gooi je alleen maar olie op het vuur. Maar misschien is dat de bedoeling wel, misschien is het je stille wens wel dat de boel gierend uit de hand loopt en er dan eindelijk -lekker kort door de bocht- schuldigen aangewezen kunnen worden. Het is zo moeilijk en ook zo vermoeiend om te blijven nadenken en de nuance te blijven zien.

Schoorsteenveger | 04-09-11 | 18:52

Aan Islamcartoons durft tot nu toe niemand zijn vingers te branden. Daar zijn ze(alle media) te laf voor. Ook onze moedige cabaratiers durven de Islam niet op de korrel te nemen. Lees column van Theodoor Holman over de lafheid van onze linkse elite.

frisenfruitig | 04-09-11 | 18:24

Soeterbroek wekt wel de indruk dat het de koningin der Nederlanden is, die de scharen aan het prikken is!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 18:21

Soeterbroek wekt wel de indruk dat het de koningin der Nederlanden is, die de scharen aan het prikken is!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 18:20

Foute kop hoor hierboven. Ram niemand een schaar in zijn borst is mijn credo. Ook dat van Wilders en zijn PVV. Aanzetten tot geweld is uit den boze. Foute club is de vara en hun linkse leden lieden en luitjes.

frisenfruitig | 04-09-11 | 18:17

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 18:02
U spreekt in raadselen. Misschien te lauw?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 18:08

Haarkopje | 04-09-11 | 17:58
Dat wist ik niet. Je wilt zeggen dat er dus een aankondiging is geweest van de manier waarop Theo vermoord zou worden? Is ooit onderzocht uit welke richting die bedreiging kwam? (Alleen Mohammed Bouyeri is voor de moord berecht).

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 18:06

Het is in ieder geval sneu dat Wilders zoveel slechte verliezers trekt. Volgens mij kan ie het zelf wel hebben.

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 18:02

Het meest smakeloze van deze haatcartoon is het feit dat de eerste doodsbedreiging aan Geert Wilders met een mes in de borst van Theo van Gogh bij hem werd bezorgd.
Nu doet meent de vara hier blijkbaar lollig over te kunnen doen.

Haarkopje | 04-09-11 | 17:58

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 17:31
De PvdA ook niet. Die is zelf ook met een wetsvoorstel gekomen, minder vergaand dan dat van de PVV, maar toch....

W.b. Joop: Zie wel dat er wat meer tegengeluid wordt toegelaten, maar dat is meer uit strategisch oogpunt. Dan kunnen die zich moreel betere mensen voelenden hun haat daarop loslaten. Dat heeft als effect dat je haarfijn kunt lezen wat een haatzaaiers dat zijn. En dát hebben van Jole en friends nog steeds niet in de gaten!

Das wel weer mooi.;-)

La Vie En Rose | 04-09-11 | 17:52

Het "debat" ( tussen aanhalingstekens want Breivik heeft aangetoond dat er in een linkse dictatuur geen debat bestaat) van onze excuus spion van Marokkanie is bedoeld als linkse propaganda voor de boel bij elkaar houden en wie daar vraagtekens heeft bij die islamisering, want dat is het, heel handig vermomt voor het achterlijke volk dat denkt dat hiermee de vrede wordt gewaarborgd maar in feite hun executie is, is xenofoob. Typisch gesloten logica van geloofsextremisten, maar dit is wel wat ernstiger, wat Breivik al gezien had. |de schaar van de PvdAllah in de borst van Wilders maakt duidelijk dat we zonder strijd, vergeet niet dat links dankzij terreur en geweld aan de macht is gekomen EN wil blijven. Vergeet niet hoeveel moslims er per dag geboren worden hier, DAT wil de Pvdallah BOVEN ALLES in stand houden want alleen dan gloort hun Heilstaat. De islamisering is derhalve al een feit, de overheid in dit land voert ALTIJD de wet van de bezetter uit. PechTrol is niet blij (?), want dat gaat ten koste van zijn elite, die net als de moslims zich het lazerus lachen over zoveel domheid van de slaafse ignorante betalende burgers en net zoveel profiteren

zoisut | 04-09-11 | 17:40

Greetje Duisenberg | 04-09-11 | 17:27
Mijn vraag is meer: gaat de koningin, afgebeeld als mogelijk moordenares, hiervan aangifte doen. Of in haar geval, haar verantwoordelijken.
Hoewel ook weer, ik denk dat de koningin hier werkelijk als persoon afgebeeld wordt, misschien is het wel persoonlijk en niet onder verantwoordelijkheid van de regering.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 17:35

La Vie En Rose | 04-09-11 | 17:19
De SP en PvdD zijn natuurlijk ook niet echt gesteld op deze vorm van de monarchie. Qua stemmen zou dan natuurlijk de SP onderuit halen het handigste zijn.
En wat betreft Joop: ik heb nog nooi het genoegen gehad, haha.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 17:31

Persoonlijk bezoek ik nooit joop.nl en begrijp ook eigenlijk niet zo goed waarom we het hier op gs zo vaak over joop.nl zouden moeten hebben als je ze ook gewoon kunt doodzwijgen.
Ze zetten zichzelf te kijk. Nou prima toch. Het is niet best met ze, maar dat wisten we toch al.
.
Als Wilders vindt dat er een serieuze dreiging vanuit gaat, moet ie aangifte doen en die anti-terroristen vent waarschuwen, en eventueel kamervragen stellen.
.
Maar waarom zou ie gaan zeuren over een cartoon? Laat ie toch lekker over aan die religekkies.

Greetje Duisenberg | 04-09-11 | 17:27

Nederland heeft geen probleem met xenofobie maar met vrije meningsfobie. In Nederland heeft iedereen recht op een mening maar zodra iemand het waagt om iets anders te vinden dan wat in de politiek correcte hokjes van de linkse ubermensch past dan worden snorren opgeplakt en deinst men er niet voor terug om zes miljoen vermoorde Joden op te graven om het eigen gelijk maar superieur te kunnen verklaren.

Haarkopje | 04-09-11 | 17:27

pielewaaier | 04-09-11 | 16:52
Jij denkt dat ze er mee weg komt? Dat Soeterbroek bedoelt dat ze na het neersteken van iemand die haar macht wil beperken, gewoon weer door kan gaan met haar gewone werk? Zij staat toch niet helemaal boven de wet?
Maar wat schiet hare majesteit er mee op. Na Wilders staan er toch anderen klaar om het werk van de koningin te herbezien? Ook SP en PvdA willen een andere inhoud van het werk van het staatshoofd.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 17:23

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 14:59
1 schaar in haar hand en 1 schaar in haar tas. Ik vroeg mij ook af wie de volgende slachtoffers zijn zie LVER 14:12. Job Cohen had ik al, maar die staat niet afgebeeld, want PvdA--->Vara--->deJoop.

Natuurlijk heeft de koningin macht, maar ik kan niet beoordelen of zij zover zal gaan als wordt gesuggereerd.

De interpretatie van Fransisco van Jole, Wilders/PVV en PVVstemmershater, tevens eind-redacteur van deJoop, dus verantwoordelijk voor plaatsing, luidt dat de koningin niet met zich laat sollen.
Dus steekt zij Wilders, een met de dood bedreigde politicus die al ruim 6 jaar dag en nacht moet worden beveilgd, een schaar in zijn hart.

Nogmaals: ik vind het opvallend dat zij publiekelijk geen afstand van deze cartoon heeft genomen.

W.b. de intentie van Soeterbroek, van Jole en een zooitje reaguurders aldaar: Lees dit comment onder de column van van Jole:

www.mobypicture.com/user/bertbrussen/v...

Bij deJoop wordt vooraf gecensureerd. Heel veel kritische geluiden worden niet geplaatst.

Dit comment (van een vaste reaguurder aldaar) dat bij GS onmiddellijk weggejorist zou worden en/of een ban op zou leveren, ongeacht over welke politicus het gaat, werd gewoon geplaatst.

Ik rust mijn koffer.

La Vie En Rose | 04-09-11 | 17:19

Hiermee zijn degenen die 'beschaving, nuance en fatsoen' prediken in mijn ogen volledig door de mand gevallen.
Een politieke tegenstander dood wensen/fantaseren, heeft nl niks meer met beschaving, nuance en fatsoen te maken, punt.
-
@linksmenschen:
Als ik u was, zou ik GW, die nog nooit iemand dood heeft gewenst, in mijn hart koesteren én ervoor zorgen dat deze man NIETS overkomt.
Je weet immers niet wie, of erger: WAT je ervoor terugkrijgt...

Ahasveros | 04-09-11 | 17:06

En wat zou Bea toch van plan zijn geweest met die grote schaar in haar handtas? Wie zou het derde slachtoffer zijn geworden, vraag ik u af?

La Vie En Rose | 04-09-11 | 14:12 | + 3 -
Ik vrees dat die bestemd is voor bovengenoemde reaguurderdt.... om mee te helpen de vele linten door te knippen.

pielewaaier | 04-09-11 | 16:52

Ik heb al meerdere malen geprobeerd een reactie te posten op Joop.nl
waarom vele Nederlanders zich kunnen vinden in het programma van Wilders.
Mijn reactie is al vijf keer afgewezen, en nu ben ik zelfs verwijderd als geregistreerde. Echter denk ik zelf dat mijn reactie niet zo schokkend was...
Hierbij mijn lange pleidooi:

Vreemd het spel tussen linkse en rechtse media te zien... kinderachtig van beide kanten, en in dit geval smakeloos!
Zelf ben ik ondernemer en moet ik hard knokken om een goed bestaan op te bouwen voor mijn gezin.
Geheel los daar van heb ik een enorme hekel aan discrimineren en generaliseren van mensen of partijen
Echter heb ik gisteravond voor de zoveelste keer iets meegemaakt waarbij het gevoel van rechtse stemmers bevestigd wordt.

Sinds een jaar heeft mijn zwager een relatie met een Marokkaanse vrouw met twee kinderen.
Uiteraard hebben wij hen met alle liefde opgenomen in ons gezin.
Gedurende dit jaar werden echter steeds meer vooroordelen bevestigd, die wij onszelf nooit hebben toegelaten te denken.

Allereerst was er tijdens een etentje en kennismaking met haar familie een tafel gesprek over hoe dom Nederlanders waren om zo hard te werken terwijl hier alles gratis is.
Deze woorden werden met name gebezigd door haar twee broers, waarvan er nu inmiddels ook 1 in het gevang zit.
Daags er na vroeg wij ons toch af wat de nieuwe vriendin van onze zwager nu eigenlijk voor de kost deed (haar kinderen en zijzelf droegen immers de meest dure merkkleding en waren allemaal in het bezit van Ipads en andere dure accessoires)
Dit vertelde zij ons zonder gene; Zij had zich een aantal jaren geleden ziek weten te melden, met als excuus dat zij bang was dat de kinderen ontvoerd zouden worden (ze verzekerde ons, daar kunnen ze bij de uitkerings-instanties niets tegen beginnen) ze laten je dus gewoon thuis zitten omdat je thuis wil zijn mocht er onverhoopt iets met de kinderen aan de hand zijn.
Op de vraag of dat ook werkelijk zo was zei zij; Nee, natuurlijk niet ga toch vaak zat alleen op vakantie!

Het "Mediamarkt" incident. Enkele maanden later vroeg zij mij, haar te adviseren over de aankoop van een nieuwe laptop. Zij had namelijk een budget gekregen van maar liefst € 1000,00 van de sociale dienst om een nieuwe laptop te kopen voor de kinderen.
Los van het feit dat € 1000,00 veel te veel is voor een laptop, daar koop je immers een Apple MacBook voor, wat vele hardwerkende Nederlanders al niet eens kunnen betalen...
Maar goed zo togen wij naar de Mediamarkt, al binnen zag ik een hele mooie aanbieding van € 575,00 en advisieerde haar deze te kopen.
Nee, het werd al gauw duidelijk dat het gehele bedrag op moest.
Ze ging op zoek naar een verkoper, ik lieg dit niet er was een Nederlands ogende verkoper vrij, maar die wilde zij niet hebben. Er liep ook een jonge verkoper met Arabisch uiterlijk, die verkoper moest het worden.
Wat volgde was een gesprek in het Arabisch waarbij ik enkel de woorden "Pro forma factuur" en "Sociale dienst" uit kon verstaan.
Uiteindelijk ging zij zonder laptop weg maar met een factuur ter waarde van € 985,00.
Ik begreep er helemaal niets van en vroeg haar naar de gang van zaken, ik kreeg enkel de reactie dat zij geld had verdient.
Ik heb haar aangesproken op dit gedrag en verteld dat dit oplichting was waar ik niet aan mee wenste te werken.
Een week later had zij een nieuwe laptop gekocht voor € 50,00 van haar broer (was van de vrachtwagen gevallen), en de sociale dienst keerde het bedrag ook nog eens uit.

Gisteravond waren wij uitgenodigd bij een ander Marokkaans gezin.
Zij zijn bij ons in de buurt komen wonen en wij hebben een leuk contact met hun opgebouwd.
Bij binnenkomst leek het wel tupperware party aan gestolen producten. Er waren fotocamera`s, parfum, laptops en nog veel meer allen nieuw in doos en van ieder type zag ik er minimaal vijf staan.
Op de vraag waar dit vandaan kwam, werd er hardop gelachen...
Wij zijn direct naar huis gegaan, en werd vriendelijk verzocht hier toch vooral niet over te praten.

Jammer om dit mee te maken, maar het geeft wel aan waarom veel mensen zich kunnen vinden in de ideeën van Wilders.
Jammer dat jullie deze verhalen nooit vertellen en dus inzicht verwerven over hoe zijn populariteit ontstaat.
In plaats daar van gaan jullie elitair lopen wijzen en krijg ik het idee dat jullie zelf nooit naar deze "Marokkaanse medelanders" gaan.

MatthijsvanNieuwkerk | 04-09-11 | 16:30

andalucia | 04-09-11 | 16:22

Bij Joop wordt alles eerst vooraf gekeurd, voordat het op de site mag. Want op het haatblogje vinden ze wel dat iedereen recht heeft op een mening, zolang die mening maar in hun straatje past.
Dat ze een dag later een reactie van één van hun übergutmenschen weghalen na commentaar op GS is opmerkelijk.

Cuyahoga | 04-09-11 | 16:29

Cuyahoga | 04-09-11 | 16:12
Alsof hier niet gejorist wordt...

andalucia | 04-09-11 | 16:22

Van een aanval op de monarchie is de meerderheid niet van gediend. Sinds de koningin in haar kerstoespraak heeft opgeroepen tot verdraagzamheid is zij niet meert populair bij de pvv aanhang. Een aanval op de monarchie werkt als doodsteek terug. De cartoonist heeft dit treffend uitgebeeld. De koningin loopt soeverein verder. Dat een cartoon oproept tot geweld kan ik zoals ook bij de islamfundamentalisten niet volgen. Spijt me.

Kavafis | 04-09-11 | 16:21

Ni fallor | 04-09-11 | 15:55 |
Verwijderd, ik zie het ook ja!
Tja, zo rolt Joop nou eenmaal.

Cuyahoga | 04-09-11 | 16:12

Letteke | 04-09-11 | 15:56
Als je zou zeggen dat ik te beschermend ben voor onze koningin, zou ik je kunnen volgen. Maar een liefde voor de pvv? Ik rep met geen woord over de pvv, mijn verontwaardiging gaat over cartoonist en het medium (Vara - Joop), waarop zich hij kan uiten.
Mijn zorg is dat onze majesteit afgebeeld kan worden als mogelijk moordenares en met de mogelijke intentie dat zijdit zal herhalen. Uiteindelijk is dit de 1e cartoon met dit onderwerp. De 2 scharen in haar tasje zou erop kunnen duiden dat er een vervolg komt met andere slachtoffers.
Wie de slachtoffers zijn, is denk ik te interpreteren. Ik denk dat de slachtoffers hare majesteits macht willen beperken (dus pvv, sp, pvda, pvdd), maar dat is mijn mening. Dat hier dus Wilders het slachtoffer is, heeft waarschijnlijk wel te maken met de obsessie van de cartoonist voor Wilders. Maar uiteindelijk is het slachtoffer ondergeschikt aan de boodschap: Beatrix die haar zaakjes regelt met de schaar ipv via de parlementaire democratie.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 16:10

@Boredzor | 04-09-11 | 12:22
Als die almachtige wizzard Mohammed van jou for real zou zijn had Wilders nooit bestaan.

TzakTzak | 04-09-11 | 16:05

Het is een schande dat, als onze koningin wordt afgebeeld samen met een parlementariër, alle aandacht uitgaat naar de parlementariër.

landlopertje | 04-09-11 | 16:00

In je liefde voor de PVV kan ik je kronkels niet volgen, de rechter waarschijnlijk ook niet. Maar ik zou zeggen toon lef en probeer eens en hou me op de hoogte.

Letteke | 04-09-11 | 15:56

Cuyahoga | 04-09-11 | 15:16
De reactie van meneer Geurtsen op Joop.nl is inmiddels verwijderd. Toch opmerkelijk dat dit schrijfsel in eerste instantie door de Joopcensuur is gekomen Pas nu er op GS melding van wordt gemaakt zijn ze in actie gekomen.
Ik heb er wel een scan van gemaakt.

Ni fallor | 04-09-11 | 15:55

Cuyahoga | 04-09-11 | 15:48

Prakkie en Adriaan,
dat zijn de beste vrinden,
die je maar kan vinden.
Prakkie is advocaat
en Adriaan zit vol kattekwaad.

Cuyahoga | 04-09-11 | 15:49

Barry Balzak | 04-09-11 | 15:40
Die vent is de vaste bridge-partner van Adriaan.

Cuyahoga | 04-09-11 | 15:48

Barry Balzak | 04-09-11 | 15:40
Denk je dat de Vara aangeklaagd kan worden voor het afbeelden van onze koningin als mogelijk moordenaar?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 15:46

letteke 15:18
Jij hebt niet veel vertrouwen in onze rechtsgang? Nekschot is toch ook voor een cartoon, belediging, van zijn bed geplukt? Waarom zou Soeterbroek dan niet opgepakt worden wegens beledigen of zo iets dergelijks, van ons staatshoofd? Hoewel, insinueren dat koningin Beatrix in staat is tot een lijfelijke aanval, is misschien wel meer dan beledigen. Valselijke beschuldigen of zo.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 15:44

Nu hoor je Ties Prakken even niet meer over haat zaaien. En nu even de VARA aanklagen.

Barry Balzak | 04-09-11 | 15:40

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 15:18 |
Klamp je vooral niet vast aan valse hoop.

Letteke | 04-09-11 | 15:36

@La Bailaora | 04-09-11 | 11:34
Uitstekende repliek & geen speld meer tussen te krijgen.
Zelf-islamering is ook ALTIJD islamering.

TzakTzak | 04-09-11 | 15:26

Letteke | 04-09-11 | 15:15
Je geeft me hoop dat Soeterbroek ook vervolgd gaat worden voor het afbeelden van onze majesteit als mogelijk moordenares. Zeker omdat de tekening insinueert dat ze nog meer van plan is, met die 2 scharen in haar tasje.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 15:18

Ni fallor | 04-09-11 | 14:42

Je praat hier dan ook over één van de ergste frontsoldaten van Jolo.
Net zo gek als Jeroen de Kreek, bloeddorstiger dan een haai, en het IQ van een mug.

Ik ga er van uit dat de AIVD dit ook weet en daarom heeft meneer waarschijnlijk al een rode stip op zijn voor-of achterhoofd als hij buiten komt, maar het is nog maar eens een goede reden om Volkertjes in de dop geen gesubsidieerd podium te geven.

Cuyahoga | 04-09-11 | 15:16

Ik weet het beter | 04-09-11 | 15:08
Het is meer dat er verontwaardiging is, dat de koningin van Nederland afgebeeld wordt als een mogelijke moordenares.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 15:15

Als crimineel kan je bij de PVV nog alles in goud doen veranderen .PVV op 1. t.co/TlF85Zh .

Letteke | 04-09-11 | 15:15

jeanmondo | 04-09-11 | 14:43 | | Reageer+ |
0
Ok, het zal wel niet dan, maar ik verzin het niet. Die gast had vrij lang een relatie die hij alleen voor zijn eigen familie geheim hield (moest houden).

Max Stirner | 04-09-11 | 15:09

Gaan we nou lopen huilen om een cartoon? Nee toch?

Ik weet het beter | 04-09-11 | 15:08

Ben Adam | 04-09-11 | 14:50
idd .. hoe zit dat nou ..
en bovendien hoe weerleg je het simpele rekensommetje dat nagenoeg iedere moslim weer een moslim uit land van herkomst inmporteerd , en deze nieuwe koppels bovengimddeld veel kinderen krijgen, die ook weer in land van herkomst een partner zoeken, die bij de gemeente al verwelkomd worden met folders hoe uitkering aanvragen en hoe maximaal te parasieteren , in hun eigen taal , en als het nog net duidelijk is een gratis tolkje , advocaat etcetera ...
Valt mij op dat op scholen waar 20 jaar geleden enkele moslims zaten , nu al aantallen van 40-50 %
.. dat ik mij hart vast houd hoe de verhoudingen autochton-moslim is over 20 jaar vind ik meer dan common sense .. dat hierbij de nederlandse cultuur weggedrukt wordt zie je nu al .. in sommige wijken , moet je je als vrouw gewoon truttiger kleden .. amsterdam is allang niet meer homo tolerant ,

sparrow | 04-09-11 | 15:03

La Vie En Rose | 04-09-11 | 14:44
Beatrix wordt afgebeeld met nog twee scharen in haar tasje. Ik zie dat als 'op weg naar....'. (Anderen die haar macht bedreigen).
Het kan zijn dat jij gelijk hebt, het kan zelfs zijn dat degenen die de gelegenheid geven tot plaatsen van dit soort ideeen, het er wel mee eens zijn dat ons staatshoofd tot een dergelijke aanval/aktie in staat is.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 14:59

De belachelijkste stelling ooit gelezen op GS: `Wel is er sprake van zelf-islamisering.`

Verder wat La Bailaora | 04-09-11 | 11:34 zegt.

--neus-- | 04-09-11 | 14:58

klompenmeissie2 14;16

Je hebt volkomen gelijk. Ik vindt ook dat hij het volste recht heeft om duidelijk te maken hoe hij over Wilders denkt. Die schaar is dan ook meer dan een symbolisch gebaar, het geeft een duidelijke duiding zoals we dat van links gewend zijn in hoeverre men zo'n probleem als Wilders moet worden 'kalt gestellt'. Gewoon de schaar erin. Hulde voor het klompenmeisje. Fortuyn was het begin wij gaan door met de strijd nietwaar!!??

idopane | 04-09-11 | 14:58

Letteke | 04-09-11 | 14:44
Het lijkt me meer een aanval op onze majesteit. Blijkbaar wordt zij ervan verdacht haar zaakjes met geweld en niet met discussie -laat staan via de parlementaire weg- op te lossen!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 14:54

"Nederland islamiseert niet, hoe graag Wilders dat ook denkt. Wel is er sprake van zelf-islamisering."
Aldus Paternotte. Wat is het nou? Islamiseert het nou wel of niet?

Ja, hoe zit dat Bas??

Ben Adam | 04-09-11 | 14:50

In de context van de speech van afgelopen week inzake de functie van ons Koningshuis slechts een cartoon, niet meer en niet minder. Los daarvan zet deze caroon niet aan tot haat, tenzij je de verstandelijke capaciteiten van Mariko bezit.

VariousVirtues | 04-09-11 | 14:49

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 14:34
Nee dat denk ik niet. Soeterbroek gebruikt Bea om uiting te geven aan zijn eigen intense Wildershaat en mag dat doen met volle instemming van Fransisco van Jole en de Vara, die Wilders, net zoals Fortuyn, de mond willen snoeren. In dit geval blijkbaar ook met toestemming van Bea, die natuurlijk ook geen fan van Wilders is.

La Vie En Rose | 04-09-11 | 14:44

klompenmeissie2 14;16

'Wilders aanval op de monarchie wordt zijn eigen doodsteek'. Mag een cartoonist dit uitbeelden of is dit in het kader van Wilders vrijheid van meningsuiting niet meer mogelijk?

Letteke | 04-09-11 | 14:44

Max Stirner | 04-09-11 | 14:15 |
Als 'Joegoslaaf' wil ik me hier toch wel even tegen verweren. Ik ben een Serviër maar de meeste mensen die ik ken, of ze nu Bosnisch, Kroatisch of Servisch zijn zijn helemaal niet zo streng. Ik heb meerdere familieleden die met Duitsers, Nederlanders of andere nationaliteiten getrouwd zijn of een relatie hebben.
Mijn moeder zou het ongetwijfeld leuk vinden als ik met een Servische zou thuiskomen(dream on, mama) maar het is geenszins de norm of een verwachting die gekoesterd wordt.

jeanmondo | 04-09-11 | 14:43

Even aanklikken:
www.joop.nl/opinies/detail/artikel/wil...

Zie het opmerkelijke commentaar van ene Rob Geurtsen op 3 september om om 21:28 uur:

"Het beste dat Wilders kan overkomen is de dood van Wilders door de hand van een schizofrene jongeman die door de bezuinigingen van Ruttekutet en zijn kornuiten in de problemen is gekomen en verder achteruit is gegaan. Voor ons is het ook goed want het lijkt me zo langzamerhand de enige manier is om de PVV om zeep te helpen".

Verder commentaar overbodig.

Ni fallor | 04-09-11 | 14:42

-weggejorist-

Hetismewat | 04-09-11 | 14:39

Da's Wilder niet joh. Dat is Bill Clinton. Het waarom ontgaat me even maar daar niet van.
Overigens klopt de scahduw achter de koningin niet, deze cartoon is gephotoshopped. Zeg maar de Lee Harvey Oswald foto van 2011. Ik zie een smerige set up

De Veerboot | 04-09-11 | 14:37

Taak voor het Openbaar Ministerie lijkt mij om vervolging in te stellen. Vervolgen wegens "haat zaaien" en wegens "uitlokken geweldsmisdrijf" en het misdrijf "schending van de koninklijke waardigheid" Dit kan het Openbaar Ministerie niet straffeloos laten passeren!

krelus | 04-09-11 | 14:36

La Vie En Rose | 04-09-11 | 14:30
Dus jij denkt ook dat de diepe wens van Soeterbroek is dat Beatrix op eigen houtje haar tegenstanders te lijf gaat? Niks geen discussies over beperking van macht, gewoon met de schaar op pad en recht in eigen hand. Who's next, SP of PvdA?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 14:34

Slipsnifter | 04-09-11 | 14:28
Nee, goeie topic.
Jezus=Palestijn=Hans Teeuwen=Koninginneneukert=Wilders

Cuyahoga | 04-09-11 | 14:32

@Arrabinekoeterine | 04-09-11 | 13:51
Maar als er een cartoon van Mohamed wordt gemaakt dan is de wereld te klein. Evenals bij kritiek op de Islam. Dan komen er doodsbedreigingen en moeten politici dag- en nacht worden beveiligd en zijn ook cartoonisten en schrijvers hun leven niet meer zeker. Daar zit nou net het verschil.

Een cartoon over Jezus maken of van christelijke politici is toch iets anders dan een nog levende- al jarenlang met de doodbedreigde én dag- en nacht beveiligde politicus afbeelden met een schaar in zijn borst. Dat is smerig.

Hoeft van mij niet verboden te worden hoor.
Maar dat hier duidelijk sprake is van 'de wens is de vader van de gedachte van Soeterbroek en van Jole en consorten, staat voor mij en vele anderen als een paal boven water.

Die cartoon doet mij overigens denken aan een andere Islamcriticus.
Maar die had een slagersmes in zijn borst, met een briefie erbij...

La Vie En Rose | 04-09-11 | 14:30

Oeps, wrong topic..

Slipsnifter | 04-09-11 | 14:28

@Kerejaan 14:07
Ik voel me vérre van triest,zwitsalleke.
Netjes vooraan gezeten vanmorgen?

R.B.Scott | 04-09-11 | 14:23

walgelijke cartoonist, verschillig behalve bij Wilders en nog wat wat hem niet uitkomt. Rood dus!

Iwmac | 04-09-11 | 14:22

Het haatzaaien tegen Wilders, PVV of haar achterban daar drijft het voortbestaan van de links-extremistische Noorse website Joop.nl op. Zonder deze hoofdingrediënten had deze nazaten van Heinich Himmler nooit bestaan. Siekkk Franscisco Breiviekkk!

vrijheid-van-spreken | 04-09-11 | 14:21

Die joop cartoonist geeft toe dat hij geen islam cartoon durft te tekenen.

Welke reaguurder wil dit voor hem doen en ondertekenen met de naam van de joop cartoonist.

Als haarzaaien of oproep tot geweld is dan klopt er iets niet.

ontlullen | 04-09-11 | 14:20

Het zou mooi zijn wanneer een strafpleiter als Theo Hiddema het OM zou verzoeken om Soeterbroek te vervolgen wegens majesteitsschennis. Zo'n proces zou het gedachtegoed van de Vara en de PvdA in een kwaad daglicht stellen, ten faveure van Wilders en de PVV. En ongeacht de uitkomst zou het de positie van het koningshuis verzwakken, simpelweg omdat de status aparte van een monarch iets is dat niet meer past bij de huidige tijdgeest.

harbi | 04-09-11 | 14:17

Letteke | 04-09-11 | 13:59
Het is niet zo maar iemand, het is onze majesteit die op aanvalspad is.
De vraag is dus meer wie is het volgende slachtoffer, kan zij niet tegen haar naderende machtsverlies? Nu zijzelf daar het woord niet over mag voeren, neemt zij nu het recht in handen, of de schaar?
In hoeverre moeten er politieke figuren PvdA, SP, PvdD bang zijn voor en schaaraanval van Beatrix?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 14:16

Op middelbare school zaten er in mijn vriendengroep een Joegoslaaf, een Marokkaan en een Chinese. Allemaal geïntegreerd en op het VWO. De overeenkomst die ze hadden was dat geen van hen thuis mocht komen met een vriend of vriendin van een andere nationaliteit dan die van de ouders.
Ik ben benieuwd waar Tofu Dibi het over gaat hebben tijdens zijn xenofobie-debat.

Max Stirner | 04-09-11 | 14:15

Trouwens wel heel erg laf, maar ja Vara hé, om de Koningin te misbruiken voor deze moord op Wilders. Je moet je als oprecht Varalid toch schamen voor die Mavo-3 kleuter met z'n fanatische en gefixeerde aanhang.Inderdaad links Nederland zet al weer aan tot moord op een politiek leider!!!!. Ik hoop dat de AIVD nu gaat ingrijpen.

ad melkert | 04-09-11 | 14:14

Dat Bea publiekelijk geen afstand heeft genomen, waarmee ik niet bedoel verbieden) van die cartoon van Soeterbroek, waarin toch duidelijk wordt geïnsinueerd dat zij als ons staatshoofd een schaar in het hart van Wilders heeft gestoken, zegt ook iets.

Overigens liep zij weg met een schaar in haar hand, wat mij doet vermoeden dat Job Cohennus het volgende slachtoffer was. De PvdA is ook voor beperking van de politieke macht van het staatshoofd. Jammer dat Soeterbroek die er niet bij heeft gecartooneerd.

En wat zou Bea toch van plan zijn geweest met die grote schaar in haar handtas? Wie zou het derde slachtoffer zijn geworden, vraag ik u af?

www.joop.nl/opinies/detail/artikel/lou...


Goed dat Wilders beheerst heeft gereageerd. Niet woedend, niet eisen dat die cartoon verwijderd moet worden. Hij is er niet blij mee en zeker niet dat deze haatsite van de Vara en hun medewerkers uit publieke middelen worden betaald. C'est tout.

En die Soeterbroek en van Jole én die immer aanwezige Jan Japen en Liesjes op deJoop hebben voor de zoveelste keer laten zien dat het haatzaaien wat zij Wilders verwijten door hen zelf in overtreffende trap wordt bedreven.

Mocht Wilders door een of andere verwarde *kuch* linksmens worden afgeknald dan wassen zij hun handen in onschuld. Dat natuurlijk wel, dat laffe addergebroed.

Edoch, het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. (Reve)


La Vie En Rose | 04-09-11 | 14:12

Tijd om tekenaar en vara te vervolgen wegens haatzaaien / uitlokken van geweld. Tijd om vara te vervolgen wegens misdrijf tegen koninklijke waardigheid. Tijd voor een boete wegens misbruik van subsidiegeld. Grensoverschrijdende ranzige poging van de vara om te scoren. Dit wegwuiven met het argument
"cartoons over moslims beogen hetzelfde" is uiterst dom, want in deze vara-drek gaat het om een bestaand persoon en niet om een ideologie.

krelus | 04-09-11 | 14:11

Een trieste cartoon, past wel bij niveau Wilders aanhangers, zijn ook erg triest.

Kerejaan | 04-09-11 | 14:07

Overigens dient de punt van het zwaard van de vrijheid altijd gericht te zijn op opkomende religies. Het hoeft niet te steken maar slechts standvastig in positie worden gehouden. Wanneer een religie te ver gaat zal het zichzelf op het zwaardblad spiezen.
.
Op dit moment is er geen standvastigheid waardoor het zwaardblad op de keel van de rechtstaat ligt. Wie o wie kan het zwaard weer richten opdat ALLE religies de grens weer leren kennen?

Parel van het Zuiden | 04-09-11 | 14:05

Die cartoon laat alleen maar zien hoe slecht de tekenaar kan tekenen.

Denjero | 04-09-11 | 14:05

Jullie zien de hele foto fout.
Ze heeft de echte moordenaar juist in elkaar gebeukt en toen de tweede schaar afgepakt en gaat nu snel 112 bellen in zo'n hokje.

Aard Bevind | 04-09-11 | 14:04

@klompenmeissie2|04-09-11|13:49
Kijk,dát zijn berichten... aan joú heb ik wat want dat wist ik niet.
En van mij heb je toestemming om er alles over te vertellen wat je weet,so "shoot"
Wellicht opent zich wel een Prins Bernhard-achtig beerputje.

R.B.Scott | 04-09-11 | 14:02

Linksch wil nog steeds niet inzien dat door haar eigen falen de voedingsbodem voor de PVV wordt gekweekt. Blind door de groene multiculi probleem die er klaarblijkelijk moet komen.
Het grootste en meest trieste voorbeeld is toch wel Aleid Wolfsen. Falend gezag, duidelijk te bang om maatregelen te nemen tegen rellende en zich misdragende moslims om vooral de moslims niet op de toch al lange tenen te trappen.

En daarvoor moet een zondebok gezocht worden en die vindt men in de PVV.
Tofik Dibi doet daar nog een enorme schep bovenop door de problematiek rond radicaliserende en zich asociaal gedragende moslims te bagatelliseren, en de moslims bijna afschilderd als lievertjes van de samenleving.

Kortom; het ligt blijkbaar allemaal aan de kortzichtigheid van de autochtonen die niet meer tolerant zijn.

Maar waarom een groot gedeelte van de autochtonen zo zijn geworden, daar weet men geen fatsoenlijk of vooral eerlijk antwoord op te geven. Fortuyn kon het nog op een politieke verwoorden, Wilders doet dat te ongenuanceerd.
Hoe dan ook, Fortuyn en Wilders hebben een grote gemeenschappelijke deler:
De grondvesten waarop onze samenleving rust barst aan alle kanten doordat de fundering ernstig verzwakt raakt.

En dat lossen we niet op met een Linksch debat of het bashen van de PVV.


Rest In Privacy | 04-09-11 | 14:02

Walgelijk. Vies vuil links fascistentuig is het.
Maar oh wee wat zijn ze boos als je ze met nationaal socialisten vergelijkt.....
Ik zeg ram Job een schaar in zijn borst. Doen hoor !
Geeft niets.

SpvvD | 04-09-11 | 14:00

-weggejorist en opgerot-

marokhater | 04-09-11 | 13:59

Tenslotte hebben wij onze eigen Francisco Breivik.

vrijheid-van-spreken | 04-09-11 | 13:59

Wat een selectieve verontwaardiging van Bassie gelet op de commotie destijds rondom de cartoons van Nekschot. Als het om Wilders gaat moeten de cartoonisten dus oppassen. De rancuneuze Nederlanders brengen nu al alles in stelling om Joop persoonlijk de schuld te geven als een idioot Wilders wat zou aandoen. De beste manier om ze de mond te snoeren en tot zelfcensuur over te gaan. Bassie ga nu eens pal voor die vrijheid van meningsuiting staan in plaats van op te gaan in je Joop fobie.

Letteke | 04-09-11 | 13:59

Ik voorspel dat de VARA pas stopt met Joop als de politie Fransisco van Jole en Soeterbroek aanhouden boven het lijk van Geert. Afschuw en verbazing veinzend, zullen de kurken knallen op de burelen van de verschillige omroep. Op kosten van de belastingbetaler natuurlijk.

funkyd | 04-09-11 | 13:58

Bijzonder! Er zijn mensen voor minder van hun bed gelicht en langdurig verhoord. Maar uiteraard gelden er andere regels als de prent slechts Wilders uitbeeldt. Als ik morgen een plaatje publiceer van Tofik Dibi met een schaar in het borstbeen, dan konden de rapen wel eens gaar voor me zijn... Maar gelukkig leven wij in een democratisch en vrij land, en zodoende zijn we allemaal gelijk, en hebben dezelfde rechten en plichten...

Dagelijkse Dosis | 04-09-11 | 13:56

Wat mij betreft is de Vara bij deze definitief overleden. De echte Joop zou zich hier gruwelijk voor schamen en zijn naam ook misbruikt voelen die die Mavo 3 kleuter.

ad melkert | 04-09-11 | 13:56

Ik zou ook trots zijn op genocide en een belachelijk dogmatisch paradigma. Neem omnipotentie opzich iedere, regel, richtlijn, dogma zou dit beperken, zelfs Yot he vau he tot Allaaf tot bovenmenselijke kotst hun uit.

Neut | 04-09-11 | 13:55

Het ware gezicht van links kan niet duidelijk genoeg geprofileerd worden. Vandaar de functie die Joop heeft. Oproepen tot geweld hebben ze overgenomen van hun broeder-haatsites en laat maar zien hoe ze denken.
Een cartoon als deze: Joseph Goebbels zou er zijn vingers bij aflikken.

dubbert | 04-09-11 | 13:52

Ik zou denken dat de zichzelf zo verschrikkelijk hoogopgeleid, intellectueel en progressief benoemenden 'lefties' wel tot iets intelligentere maatschappij kritische satire in staat zouden zijn. Niets is minder waar. Dit staat zelfs beneden de bagger die Greet bij tijd en wijlen uitkraamt. Mag natuurlijk maar man, man, man.. Pot, ketel, zwart!
.
Zou het misschien zo zijn dat Links toch niet zo ver verheven is boven hetgeen men meent te moeten bestrijden?

Parel van het Zuiden | 04-09-11 | 13:52

Ik heb het idee dat de tenen te lang aan het worden zijn. Opland maakte destijds dit soort tekeningen aan de lopende band. Jos Colignon heeft eens de onthoofding van Van Agt afgebeeld.

Laten we nu eens accepteren dat de vrijheid van de cartoonist en columnist o.n.b.e.p.e.r.k.t. is.

Arrabinekoeterine | 04-09-11 | 13:51

R.B.Scott | 04-09-11 | 13:41
Cohen heeft dan weer wel een bijvrouw, maar daar mogen wij het weer niet over hebben (Judith Bellinfante van de AFStichting).

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:49

@La Vie En Rose | 04-09-11 | 13:45
Er zijn weer een paar witregels weggevallen. *zucht*

'Islamisering of zelfislamisering' hoort bij de alinea daaronder.

La Vie En Rose | 04-09-11 | 13:49

Bas, Islamisering houdt o.a. in dat Islamkritische politici, schrijvers, cartoonisten, journalisten, columnisten en programmamakers met de dood worden bedreigd.

Islamisering houdt in dat auteurs bij het presenteren van een Islamkritisch boek nauwelijks een plek kunnen vinden waar ze dat kunnen doen (zaalverhuurders zijn bang) en zelf beveiliging in moeten huren.

Die gescheiden loketten, gescheiden taallessen/inburgeringscursussen en gebedsruimtes in het openbaar onderwijs van MBO tot op de universiteiten, bestaan al heel lang en zijn in 1e instantie door moslims afgedwongen, dus Islamisering. Pas later zijn de gutmensen zelf van alles gaan verzinnen om het de moslims naar de zin te maken en vooral niet tegen het gelovige hoofd te stoten.

Ook het verstrekken van allerlei subsidies aan moslims zijn vaak afgedwongen, zeker zo'n 25 jaar geleden. Ik heb het dan over fundamentalisten van Marokkaanse- en Turkse afkomst, die toentertijd al door hadden dat je 1 x het woord discriminatie hoefde te laten vallen, waarna je verzekerd was subsidiestromen waar je niet of nauwelijks verantwoording voor hoefde af te leggen. Islamisering dus.

Islamisering is ook de enorme toename van het dragen van een hoofddoek. Dit is niet het gevolg van Fortuyn of Wilders, maar van toename van gebedsruimtes en moskeeën in de omgeving waardoor de sociale controle toenam. Ik zie nu vrouwen en hun dochters met een hoofddoek lopen. Die droegen zij 20 jaar geleden niet. Nog verder terug: De vrouwen van de 1e gastarbeiders (geen analfabeten) uit Marokko en Turkije, gingen na aankomst in Nederland westers gekleed.

Het afdwingen van het dragen van een hoofddoek in instellingen waar dat niet wenselijk is, is ook Islamisering.

Dat later een grote groep - lijdend aan het moslimszijnzieligvirus - te vinden in het landsbestuur: (PvdA, GL, D66, SP, CU, Linkervleugels van VVD en CDA) gemeenteraadsbesturen, het onderwijs, de gezondheidszorg, de kunst en cultuurwereld, die zelf van alles verzinnen om het de fundamentalisten naar de zin te maken is zelfislamisering.

Islamisering of zelfislamisering?

Enorm veel positieve aandacht bij de staatsomroep voor de Islam en moslims. Noem maar even het programma 'Mijn moskee is top' dat niet bij de moslimomroep wordt uitgezonden maar op NTR die van zichzelf zegt een neutrale omroep te zijn. Een maand lang het 'Ramadanjournaal' is een ander voorbeeld.

Het nauwelijks uitnodigen van gematigde Islamkritische moslims of exmoslims in actualiteiten programma's maar wel die hogeropgeleide zg gematigden die immer ons als volk de schuld geven van het mislukken van de carrières van hun onopgevoede, schijt aan onze waarden- en normen hebbende landgenoten van mn Marokkaanse afkomst. Zie bijna nooit Turken die daar aanschuiven. Maar die jeugd doet het aanmerkelijk beter. Bij diezelfde actualiteitenprogramma's schuiven ook immer de 'weg met ons' politici en andere hotemetoten aan die vroeger luidkeels hun afkeer van het christendom en hun aanhangers van de daken schreeuwden en nu de Islam en hun aanhangers omarmen. Zelfislamisering van de PO dus!

Gisteravond verstoorde een moslim het concert ter viering van het 100 jarig bestaan van het genootschap van Nederlandse componisten waarbij Bea aanwezig was.

Als een Nederlander dat had gedaan, christen of niet, zouden er gelijk een zooitje agenten/beveiligers bovenop zijn gesprongen, hem in de boeien hebben geslagen, hem hebben afgevoerd, hadden de kranten vol gestaan en het journaal er groots mee geopend.

Er ontstond grote paniek n.a.v. de Damschreeuwert, die niet zachtzinnig werd overmeesterd, bij de waxinehoudergooiert die nog steeds vastzit. In de concertzaal waren het alleen musici die maakten dat ze wegkwamen. Bea en de rest van het publiek bleef zitten. Er werd zelfs geapplaudisseerd, net voor deze Allah aanroepende concertverstorendemoslim keurig werd afgevoerd.

Op het staatsjournaal, teletekst, RTL 4 en in de media werd en wordt gesproken over een verwarde man.

Dat hij verward is, ga ik niet ontkennen. Het gaat om de gekleurde berichtgeving. Zelfislamisering of Islamisering? Wie het weet mag het zeggen, maar het is iets waar iedereen zich zorgen om zou moeten maken.

Ook de Bas Paternottes van deze wereld.

Dit was LaVieEnRosehof op deze warme edoch bewolkte dag des Heeren.


La Vie En Rose | 04-09-11 | 13:45

@klompenmeissie2|04-09-11|13:32
Het is Job Ceylon's aard eenvoudig niet om waar dan ook vooraan te staan.
Zelfs in zijn rol als mantelzorger loopt hij áchter de rolstoel.

R.B.Scott | 04-09-11 | 13:41

@smdyasc | 04-09-11 | 13:30
Joop den Uyl een nazi-sympathisant noemen omdat hij als scholier een cursusje in Dld heeft gevolgd gaat wel heel ver hoor. Ik vind persoonlijk dat de man een slechte invloed op het land heeft gehad, maar dat verdient hij ook weer niet.

Symmachus | 04-09-11 | 13:36

vara is toch die staatsomroep die nagenoeg volledig met belastinggeld wordt betaald. Sinds wanneer mogen die zich met politie dingen bezig houden? Ze moeten doen waarvoor ze betaald worden, tv maken en voor de rest bek houden.
Alle werknemers van vara zijn tuigh... mag ik dat zeggen?

sapjes | 04-09-11 | 13:36

Als er dergelijke cartoon zouden worden gemaakt over Job Cohen, Alexander Pechtold od de islam of allah, dan zou de werled te klein zijn en worden er weer fatwa's uitgesproken. Nu het over Wilders gaat vind iedereen dat het maar moet kunnen. Toonbeeld van de hypocrisie van moslims en anderen die dit humor vinden.

doenormaal! | 04-09-11 | 13:33

R.B.Scott | 04-09-11 | 13:15
Maar Cohen vertegenwoordigt op dit moment wel de PvdA, die de macht van de majesteit wil inperken. Hij staat mischien niet vooraan, maar zeker niet terzijde.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:32

Wat wil je, de partij/omroep van Nazi sympatisant Joop den Uyl, ideologisch zo rot al het maar kan. Cohen, excuses, nu.

smdyasc | 04-09-11 | 13:30

Prima stuk Bas.

Conan de Rabarber | 04-09-11 | 13:29

Dat linksch ieder probleem graag met geweld wilt oplossen is ons nogmaals duidelijk gemaakt door die haatzaai site joop. Ik zou het niet erg vinden als die jolo zelf ooit een keer in een schaar zou lopen. Iemand die oproept tot geweld moet niet raar opkijken als hij zelf daar ooit eens slachtoffer van wordt.

zeefert | 04-09-11 | 13:23

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:11
De cartoon is me duidelijk. Koningin gaat over lijken om inperking van macht tegen te gaan en steekt met de lintjesknipschaar op ceremoniele wijze haar tegenstanders neer, en is begonnen bij de persoon met de grootste mond.
Of dit nou een zaak is voor het OM, dat weet ik niet.
Lees de tweet van @geertwilderspvv hierover ook even. Getuigt ook niet echt van inzicht in wat de cartoon uitbeeldt, maar het wordt blind aangegrepen om aan te vallen.

Buutendieker | 04-09-11 | 13:18

Waarom zou iemand Job Ceylon een schaar in z'n borst willen steken... die man doet geen vlieg kwaad:Links haalt de schouders op,rechts bezorgt hij regelmatig de slappe lach.

R.B.Scott | 04-09-11 | 13:15

R.B.Scott | 04-09-11 | 13:04
Mooie tijden waren dat, toen kon je als majesteitvolblaffer nog gewoon over straat.
Overigens was Bea toen nog niet in de overgang geweest en nam zij zulke kadootjes van het volk met gepaste waardigheid in ontvangst.

Cuyahoga | 04-09-11 | 13:15

Vrijheid van meningsuiting daar kun je kort over zijn: alles mag mits de fatsoensregels in acht worden gehouden en er geen onwaarheden worden verkondigd. Verder moet een cartoon m.i. humoristisch zijn en de zogenaamde "cartoons" die we van Adriaan Soeterbroek zien zijn dat absoluut niet. Erger nog zij zijn gevaarlijk omdat zij een nauwelijks verkapte boodschap tot moord de wereld insturen. Er wordt mensen letterlijk een zeer gevaarlijk beeld op het netvlies geprojecteerd. De vorige "cartoon" waar Wilders werd afgebeeld als nazi valt m.i. onder de categorie ernstige misleiding (verdraaiing van de waarheid of feitelijk liegen). Iets dat in de reclamewereld door de Reclame Code Commissie is verboden. En dan gaat het in de reclame wereld vaak over veel minder ernstige feiten als wat hier gebeurd.
Joop.nl (Fransico van Jole) overschrijdt de grenzen van het toelaatbare en moet tot de orde worden geroepen evenals die "cartoonist" Adriaan Soeterbroek. Hier wordt de koningin zelfs als een moordenares neergezet. Ik zou me voor kunnen stellen dat Bea op zijn zachtst gezegd ernstig in verlegenheid is gebracht. Dit kan gewoon niet. Punt. Die Francisco Van Jole die spoort niet en moet op non actief worden gesteld. Thats all. En wat ook erg is, is dat dit zieke gedoe met uw en mijn belastinggeld wordt betaald.

doenormaal! | 04-09-11 | 13:14

Joleaux met z'n marginale blogje met z'n geestelijk tamelijk erg kreupele bezoekers die het begrip van "geestelijke armoede" naar een andere dimensie verlaagd is enkel maar een zielige stumper die gepest is op de lagere school, tot z'n 40 ste bij moeders woonde maar toch de testosteron kwijt moet die de natuur (stom genoeg) hem heeft geschonken en dus gaan sneue, schlemielige figuren als Joleaux maar anderen pesten (negatief aandacht vragen) beetje de Gedankenpolizei uithangen, zandtaartjes van anderen kaspottrappen en satanisch grimlachen om de reactie, vliegen de pootjes uittrekken, the works.
U kent allen dergelijke verknipte, sneue, zielige figuren denk ik wel. En gewicht in de schaal leggen gaat em niet echt lukken denk ik.
Ook al laat ie een snorretje groeien, gaat leren schilderen en opruiende praatjes houden bij de Bierkeller van tante Mien op de hoek van z'n straatje.
Het enige wat ie krijgt is een lokaalverbod.
.
Maaruuuhhh, die Arbeiders Radio Amateurs geven bij mij geen antwoord, Arbeiden die arbeiders niet meer ??
Enkel maar vreten uit de overheidsruif en volgevreten ruftend nog maar eens aan de kont krabben ??
Ik heb persoonlijk als hardwerkende Nederlander en daarmee dus feitelijk arbeidert ook geen enkele interesse aan populistische demagogen die de sterren van de hemel liegen als het zo uitkomt en totale schijt aan het klootjesvolk hebben als wel aan de werkelijkheid/feiten/realiteit.
.
Men zou kunnen denken aan "Zelotisme" en daarmee dweepzucht uit het Grieks;
dweepzucht
1) Blinde ijver 2) Fanatisme
www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenbo...
.
Men zou inderdaad kunnen denken aan iets als de "Zeloten" maar dan kom je als "socialist" gelijk hard in aanraking met de realiteit van het Jodendom/Judea/Galilea/romeinse opstanden en de strijd tegen collectivistische dictaturen en daar gaan ze het dus écht niet over hebben. nl.wikipedia.org/wiki/Zeloten
.
Dus houden we het simpel; Vereniging voor Geestelijk Kreupele Zielepoten

said_fred | 04-09-11 | 13:12

Hebben we onze gemankeerde columinist weer van de zondag met zijn Brievenbuspis gebrabbel.

ikwordaltijdgebanned | 04-09-11 | 13:11

Buutendieker | 04-09-11 | 13:06
Ik ben er wel voor dat de aandacht wat meer komt op Beatrix afgebeeld als mogelijk aanslagpleger ( ) van de vrije meningsuiting. Dus zolang dat nog niet voor elkaar is, I don't rest my case!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:11

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:03 |

LOL

irma zonderboezem | 04-09-11 | 13:09

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:46
Als het met het doel: de cartoondiscussie af te ronden, wordt gedaan, dan sta ik daar volledig achter, maar als dit weer het zoveelste langslepende incident in een never-ending-story blijft, dan moeten we ons eens als grote mensen leren gedragen.

Buutendieker | 04-09-11 | 13:06

Gisteren reed ik (Rotterdammer) over de Hoefkade in Den Haag.
Beetje erg veel islam...

Maar gelukkig, geen islamisering gezien.

basweetutwel | 04-09-11 | 13:04

Gelukkig had dikke Bea geen schaar in haar hand toen Hans Teeuwen destijds in haar gezicht klaarkwam, want dan was hij verder lulloos door het leven gegaan.

R.B.Scott | 04-09-11 | 13:04

Nederland islamiseert niet? 43 Islamitische scholen frauderen door familieleden van het schoolhoofd een riant salaris te geven voor niet geleverde of te leveren arbeid.

Maar ze worden niet vervolgd. Want stel je voor dat ze daar nijdig over worden.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 13:04

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:56
yep! Nou ik naai ook ( ) en aan één goeie naaischaar heb je je levenlang genoeg!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:03


Hans- Joachim | 04-09-11 | 12:58
In de catoon wordt ons staatshoofd gezien als iemand die problemen oplost met geweld. Het lijkt me een belediging! Vooral ook omdat geinsinueertd wordt dat ze op weg is naar haar andere belagers SP en PvdA, zie de 2 scharen die uit haar tasje steken!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 13:01

Ik ben het godverdomme strontzat om voor die kut-VARA te moeten betalen. Zeau, en dat op de zondag.

Symmachus | 04-09-11 | 13:00

@necrosis
hup naar de rechter en aan de kaak stellen dat vakantiebeied bij jullie. Wat zei je baas toen je de verschillende behandeling naar voren bracht?

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 13:00

het is een grappige cartoon, maar aangezien het hier gaat om een parlementarier die dag en nacht bewaakt moet worden, is het ongepast, maar in ieder geval onverstandig. i.p.v. wilders had daar net zo goed roemer, cohen of dierenpoes kunnen liggen omdat die min of meer dezelfde opvattingen huldigen. het probleem van linksch is dat zij niet in staat zijn om hun ideeën te beargumenteren en niet verder komen dan ronddraaien in de baantjescarroussel van het soepsidie-circus. het is toch te absurd voor woorden dat seculiere politieke partijen gericht op de verheffing van de mens zich afgeven met orthodoxe godsdiensten en primair streven naar afhankelijkheid on onmondigheid opdat de politieke klassen in haar huidige vorm kan blijven voortbestaan. dat is van een regenteske mentaliteit ver vóór de franse revolutie.

minimá-armezusvan.. | 04-09-11 | 13:00

Wat een geneuzel over die cartoon, eerst staat de wereld in brand over een Islam cartoon nu mogen ook ook al geen cartoons waar de profeet Wilders wordt beledigd. De fundis van beide kanten vinden elkaar.

Hans- Joachim | 04-09-11 | 12:58

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:56 Du moment dat die spreker het woord nam hadden ze daarboven de Majesteit uit de zaal moeten begeleiden.


Stelletje slapers.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 12:57

Effect van de Joop cartoon, weer een paar zetels erbij voor de PVV.

Madahkantognie | 04-09-11 | 12:57

Reageren op Joop op de vreemde uitleg van van Jole op de haat cartoon is ook niet meer mogelijk, blijkbaar vinden ze discussie met andersdenkenden toch niet zo leuk...

Onderbuik | 04-09-11 | 12:57

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:51 |

Misschien gaat ze Maxima en Mabel wel naailes geven en heeft ze daarom scharen in haar tasje... Je weet het niet! :-)

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:56

Kan Gregorius niet een heel mooi en fijnzinnig cartoontje leveren, ben wel benieuwd naar zijn inzicht.

lanexxx | 04-09-11 | 12:56

necrosis | 04-09-11 | 12:49
Dat zou je gisteravond anders niet zeggen!
Hoe is het mogelijk dat iemand daar zo op het podium kan stappen!
Overigens die sprekerd noemde zich Isa = profeet Isa en dat is in de koran weer de persona die zg de christelijk Jesus is.
NB het verschil tussen Isa en Jesus is dat in de koran nier erkend wordt dat Jesus 'de zoon van' is. Als er dus geproken wordt over, ja maar wij kennen Jesus ook, nl Isa de profeet is dit dus juist de ontkenning van het bestaan van de christelijke Jesus.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:56

@Coyote | 04-09-11 | 12:49
Ik weet!
Overigens zullen mijn woorden geen goed doen aan mijn populariteit maar ik kan momenteel niets anders dan de lompe waarheid plempen.

necrosis | 04-09-11 | 12:55

Bas Paternotte | 04-09-11 | 11:03 |
"Nederland islamiseert niet ..." ????
.
Je diskwalificeert jezelf weer als een linkse struisvogel, Bassie! Voorheen schatte ik je hoger in dan dit. Wat is het verhaal hier achter?
Waar zijn je bewijzen dat b.v. islamitische -(autorij)scholen, -(politieke)organisaties, -voedselketen, -media(moskees),-colonies, -achterlijke overtuigingen, -geweld/uitsluiting tegen andersdenkenden, -loyaliteit/altruïsme/discriminatie enz. niet bestaan?
Islamitische landen zijn zeker ook nooit geïslamiseerd?
.
"de ramadan is geen ziekte."
Zonder rationele verklaring een hel op aarde creëren met als irrationeel doel 'voor jezelf een voordeeltje behalen in het hiernamaals/niet branden in de hel', is geen ziekte?
Als dat geen fobie is dan bestaan fobieën niet.

nedertokkie | 04-09-11 | 12:53

necrosis | 04-09-11 | 12:49 | + 0 -
Wat is je punt? Dat Wilders gevaar loopt door moslimfundamentalisten is bekend.

Flodder | 04-09-11 | 12:53

Maar als ik het hele verhaal goed begrepen heb is de Koningin geïslamiseerd en heeft ze dat zelf gedaan.

Bekijk het volgende filmpje eens, een spreker over Alla verstoort een concert, het hele orkest wordt van het podium gehaald wanneer de man verklaart géén bom in z'n bezit te hebben. De Koningin heeft kennelijk niks te vrezen want die kan gewoon blijven zitten.

www.dumpert.nl/mediabase/1692811/d1546...

zeg maar jansen | 04-09-11 | 12:51

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:48
Ze heeft nog 2 scharen in haar tasje, dus kans op recidieve is er wel!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:51

@Flodder | 04-09-11 | 12:45
Wilders heeft waarschijnlijk betere beveiliging rondlopen dan Bix.
En waarom?

necrosis | 04-09-11 | 12:49

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:37
Lieverd voor mij hoef je de meervoudsvorm niet te gebruiken, dat doe ik zelf ook niet!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:49

@necrosis | 04-09-11 | 12:35
Heb ook niet anders bweerd.

Coyote | 04-09-11 | 12:49

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:41

Ik denk het wel, maar wie weet mag het niet.Je ziet haar niet op Geert insteken, dus wie weet mag het daarom wel.we zullen zien.

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:48

La Bailaora | 04-09-11 | 12:14 | + 1 -
Dat zien we wel weer als we weten waar het geld vandaan komt. Tot dat moment kan ik niet meer denken dan : hij wil zijn financiers niet vrijgeven. En ja, dat roept wel de vraag bij mij op waarom wil hij die niet vrijgeven, maar niet de emotrip die jij je inbeeldt.

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 12:47

Buutendieker | 04-09-11 | 12:39
Deze cartoon is nou toch wel heel publiek. Nekschot, die toch een veel onbekender was toen hij voor een cartoon opgepakt werd, belediging toch ook geloof ik.
Of kunnen wij onze koningin niet beledigen? Beledigt S de koningin als hij insinueert dat zij haar zaakjes met geweld oplost? Met zo'n afbeelding wordt dan het kabinet beledigd- zij staat daar boven, maar het kabinet is wel verantwoordelijk.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:46

"Nederland islamiseert niet" Ondertussen kan een islamiet zich doodgewoon tussen elitair volk begeven in een concertgebouw en zijn gebed richting allah in een volle zaal en in aanzicht van de koninging ten gehore brengen. Gewoon recht tegenover the queen zijn gospel verkondigen, zijn bekeringsritueel uitblaten.

Men noemt het dan gestoord, maar de feiten daar praat men niet graag over, zoals ook hier in bovengaand stuk over een cartoon die vanuit hetzelfde linkse elitair volk ontstaan is.

PROBEER VOORAL DE MOSLIM NIET OP HET HART TE TRAPPEN!

Praat vooral over elkaar ( zelf-islamisering), maar niet over het daadwerkelijke probleem, islamisering.

Meri59 | 04-09-11 | 12:46

Tja die lelijke cartoons van Joop. Altijd Wilders. Altijd slecht getekend en nooit grappig of scherp. Discussie gaat ook nooit over het onderwerp maar altijd over de cartoon zelf. Beetje sneu allemaal.

bbbachstra | 04-09-11 | 12:46

Het is een mooi weergegeven beeld van de hekel van de koningin aan Wilders. Dat Wilders een beetje overgevoelig is bij een afbeelding waar hij dood op staat, kan ik me ook wel indenken. Jammer is wel dat hij die overgevoeligheid schandalig uitbuit en zijn achterban ermee ophitst.
Als deze cartoon niet zou mogen, hebben de fundamentalisten gewonnen.

Flodder | 04-09-11 | 12:45

Oeps! Google Chrome kan geen verbinding maken met 217.26.122.85

DeChinees | 04-09-11 | 12:44

Bij Buitenhof heeft Zalm met een pink genoeg om de grootste linkse lutser der journalistiek meneer de intellectueel van Ingen te bedienen en tegelijk een op de flipperkast een aantal vrije spelen weg te slepen. Die van Ingen als hij een paar klassen wiskunde had gehad het wel uit z'n kop had gezet om de aandeelhouder en de belastingbetaler 2 als verschillende groepen te duiden terwijl ieder klein wiskundig en met logica gezegend klein kind weet dat ook aandeelhouders belasting betalen. Tussendoor geeft hij een behoorlijke veeg aan de politici en daarmee Frankrijk in het bijzonder. Dat Griekenland bij de euro moet blijven is dan toch weer een teken dat Zalm het nog niet helemaal begrijpt. Waar Wilders die waarheid al reeds als een koe had gepresenteerd wordt Bolkenstein door de oude politiek alvast navoren geschoven om een eventuele uitzetting van Griekenland ideologisch voor te bereiden zodat Wilders straks niet met de eer gaat strijken. En terwijl PimPamPet bezig is om zijn laatste geloofwaardigheid te verliezen door zich Europeaanse Verhofstad retoriek aan te meten die even ongeloofwaardig zal blijken te zijn als de belastingbetalingsdrang in Griekenland.

idopane | 04-09-11 | 12:43

@necrosis | 04-09-11 | 12:40
Gngigelend, pfff, gniddelef, nou moe, gniffelend, ja ja ik kan het!

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:42

Even half on-topic, weet iemand of het Hoger Beroep in de Wilders zaak doorgaat? Begin het te missen :)

Rest In Privacy | 04-09-11 | 12:42

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:39
Volgens mij valt Beatrix buiten jouw rijtje. Denk je echt dat je haar zondermeer mag afbeelden als aanslagpleger, misschien zelfs moordenares?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:41

Leer is een keer lachen onsmakelijk volk.

Boredzor | 04-09-11 | 12:22

De moslims bedoel je ?

ja,diedus! | 04-09-11 | 12:41

@Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:30
Volgens mij heb je je comment niet goed geformuleerd.
Advies: niet zuipen tijdens het commenten !

necrosis | 04-09-11 | 12:40

ZKH EénOog | 04-09-11 | 12:38 | + 0 -
Het gaat hier alleen niet om aanzetten tot geweld. Dat maakt de koning van het misplaatst slachtofferschap en zijn gemankeerde calimero-achterban ervan.

Flodder | 04-09-11 | 12:40

@Traxor | 04-09-11 | 12:35
BarneyBoner | 04-09-11 | 12:37
De koningin afbeelden als iemand die met scharen de problemen oplost, ik vind het nogal wat!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:39

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:30 |

Ik ben het met je eens hoor.Niet zeggen de ene cartoon kan wel en de andere niet.
Vrijheid van meningsuiting gaat ver he. Als iemand Jole met een bijl in zijn hoofd wil afbeelden mag dat ook.
Of je het leuke grappen vindt terzijde. Maar je mag ze zeker maken.Over Geert, Beatrix, je buurman,Justin Bieber, zelfs Ron Brandsteder als je zou willen. Het mag! En niet zeuren omdat toevallig jouw idool belachelijk wordt gemaakt.

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:39

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:29
Ik zie het liever als een storm in een glas water. Dit land lijkt al zo op een kleuterklas waar ieder kind naar de juffrouw (het OM) rent om te huilen over wat een ander kind zegt of tekent.

Buutendieker | 04-09-11 | 12:39

@Coyote | 04-09-11 | 12:27

Wilders als kampbeul tekenen is inderdaad Wilders in een onfrisse hoek zetten, maar Wilders doodvermoord tekenen is dat duidelijk niet. Dat is een vorm van doodwensen, niets anders.

En hij heeft nergens verteld dat dat niet moet kunnen, hij heeft gezegd dat ie dat zeer onsmakelijk vind. Hij vraagt ook openlijk af, hoe lang het nog doorgaat, het aanzetten tot geweld van publiek geld. En dat moet net zo goed kunnen, als het plaatsen van de cartoon. Wat ie hier doet over de cartoon, is niets meer of minder, dan wat Renee Mioch doet over films: criticasten.

Ik zal met hem meedoen: die cartoon is te walgelijk voor woorden, en zegt ten zoveelste malen meer over de zieke linkse gedachtegang, dan over Wilders zelf.

ZKH EénOog | 04-09-11 | 12:38

landlopertje | 04-09-11 | 12:31
Er wordt weggekeken van het feit dat Bea het niet alleen te horen krijgt van de pvv, maar ook van de pvda en de sp.
Wat doet een mens in het nauw? Volgens crtoonist S neem onze koningin dan het recht in eigen hand (ze heeft nog 2 scharen in haar tasje).

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:38

DeJoop rookt nu al

Pasta-saus | 04-09-11 | 12:37

@Traxor | 04-09-11 | 12:35
Maar het gaat wel om iemand doodmaken. En het is niet zomaar iemand maar iemand die Jole en zn makkers wel graag zien verdwijnen...

BarneyBoner | 04-09-11 | 12:37

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:34
Jullie zijn gewoon humorloze kuddedieren geworden. Ik kan me prima een humoristisch beeld scheppen bij Bea die gniffeld wegloopt omdat ze het Koningrijk heeft gered van Wilders. Als je dat cynisme niet begrijpt, moet je aan jezelf twijfelen, niet aan de cartoonist. Het enige minpunt is dat ie niet kan tekenen, maar humor is het zeker.

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:37

Blijkt maar weer eens dat linksch-menschen gewoon criminelen zijn.

joemiejas | 04-09-11 | 12:37

@peeppeep | 04-09-11 | 12:30
Schuift vanavond even aan.. Misschien blijkt ie een nog grotere dierenvriend..?

Coyote | 04-09-11 | 12:36

't Is verdomme toch ook wonderbaarlijk dat elke dag er wel iets nutteloos over Wilders te melden valt, maar dat sinds dat hij de gedoogpartij van de regering is, er nog vrij weinig veranderd is ten opzichte van de jaren voordat hij een vinger in de pap had.
Nederland is nog steeds precies hetzelfde. Iedereen roept en roept maar over Wilders is slecht, blablabla, maar Wilders roept veel, maar doet weinig. Hij zit nu al maandenlang daar een beetje te gedogen, maar ik merk er nog helemaal niks van. Er komen nog steeds steeds meer moslims (lees; Marokkanen) bij, terwijl ons dat op voorhand toch niet beloofd werd. Wilders verandert helemaal niets. Waarom maken we dan zo'n ophef over de man met meer schijnbare macht en échte macht?

Buffell | 04-09-11 | 12:36

@Coyote | 04-09-11 | 12:27
Ik merk het anders op mijn werkplek, ik mag namelijk niet meer dan 3 weken vakantie opnemen.
Iemand met een dubbel paspoort mag dat wél.
Ik heb een "collega" die nog een soort van dienstplicht moest vervullen terwijl hij een nederlands paspoort bezit.
Die lulhannes moest 3 weken dienen in het Turkse leger en een hoop geld betalen om de rest (plm 18 maanden) af te kopen.
Vind je het raar dat mensen op Wilders stemmen?

necrosis | 04-09-11 | 12:35

Wilders wil dat Bea alleen nog maar lintjes door mag knippen, dus een boze Bea steekt 'm met een schaar. Flauw, ja, maar heeft niks met oproepen tot moord te maken. En om er nou islamisering e.d. bij te slepen is helemaal vergezocht. Kom op, zeg. Het is geen reaktie op Wilders' standpunten over de islam, het gaat over z'n visie op de monarchie.

Traxor | 04-09-11 | 12:35

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:30
Deze cartoon gaat om de mevrouw die de aanslag pleegt, niet om W! S is gewoon een laffe cartoonist die een afleidingsmanouvre gebruikt om de koningin neer te zetten als beledigde majesteit, die het niet kan hebben dat er aan de poten van haar troon wordt gezaagd. Als S Roemer met een schaar in de borst had afgebeeld, had iedereen het doorgehad dat de koningin het onderwerp is.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:34

Waarom heeft iedereen het hier over 'cartoon' en 'cartoonist'?
Volgens de dikke van Dale en Wiki is een cartoon een humoristische tekening of spotprent.
Waar is de humor in de tekeningen van deze van wrok doorwrongen zieke zure oude man?
Op het gesubsidieerde haatblog waar deze gemankeerde tekenaar zijn satansprenten openbaar mag maken is zijn titel ook 'tekenaar', niet 'cartoonist'.

We leven in een krankzinnig land in een krankzinnige tijd. Als je ver 40 jaar aan je kleinkinderen vertelt dat in het begin van deze eeuw in ons land nog mensen werden vermoord, na herhaaldelijke oproepen van door belastinggeld betaalde instanties, verklaren ze opa woor gek.

Het lijkt zo ver weg, Oldenbarneveldt, de gebroeders de Witt, maar we zijn in al die eeuwen niks opgeschoten. Hadden Jolo en Soeterbroek toen geleefd, dan hadden ze aan het hoofd van de lynchende haatmassa gestaan.

Lopen er bij de VARA nou echt niet een paar mensen rond die wat te vertellen hebben en zich kapot schamen voor deze kinderachtige onzin?

Nederland kan zoveel beter, maar eerst moet Joop weg, anders gaat dat niet lukken.

Cuyahoga | 04-09-11 | 12:32

@GaatDeGoedeKantOp | 04-09-11 | 12:13
Ik begrijp de ironie heel goed, mijn punt is dat Bas de ironie van de cartoon niet begrijpt/wil begrijpen. Als een tegenstander van Wilders iets over Wilders zegt of tekent wordt dat altijd bloedserieus opgevat, zonder de ironie te onderkennen.

Nog iets: waarom wordt er hier eigenlijk geen schande van gesproken dat Bea wordt afgebeeld als een moordenares? Omdat men dan wel de ironie begrijpt. Zodra het echter om Wilders gaat is dat begrip er niet meer.

landlopertje | 04-09-11 | 12:31

Jullie zijn gewoon te soft geworden. Er is niks geen grens overschreden. Als het om moslims gaat is deze humor toegestaan, als het om Wilders gaat kennelijk niet. Walgelijk en om te kotsen want een kontedraaierij.

Koud flesje Alfa | 04-09-11 | 12:30

De eigenaars van de PO hebben, als wraak op marikogate, een onthulling aangekondigd over Graus. Van mijn geld.

peeppeep | 04-09-11 | 12:30

Buutendieker | 04-09-11 | 12:22
Ja ik denk dat het majesteitsschennis is. Ik weet niet genoeg van cartoonist S om te kunnen bepalen dat hij een republikeinsgezinde is, maar om onze koningin, ons staatshoofd af te beelden als en aanslagpleger is toch niet niets!
Ik hoop dat het OM hier toch een kijkje naar neemt, misschien is er iemand die de koningin in bescherming kan nemen en een aanklacht kan indienen?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:29

Overigens vind ik dat Jolo en Co best hun mening mogen ventileren, maar niet van belastinggeld.

poepkop | 04-09-11 | 12:29

@Sjeng de helle | 04-09-11 | 12:20
Pim is het beste bewijs dat we geen democratie in NL hebben....
We mogen stemmen wat we willen zolang dat maar in overeenstemming is met the powers that be....
*kalmringspillen slikken doet tegen opkomende woede uitbarsting*

necrosis | 04-09-11 | 12:27

HiepHiep.., Hoihoi..... Wilders zelf stoer lopen verkondigen 'Tsunami van Islamisering' maar ooh wee als een ander hem middels een spotprent zelf in de onfrisse hoek drukt. Wat een jankerd.
Overigens.., zou m'n hand er niet voor in het vuur steken.., Paternotte.., dat er geen Islamisering van Nederland plaatsvindt. Vrij gewaagde stelling.

Coyote | 04-09-11 | 12:27

zoals Herman Finkers zei.

Hoe grover de grap, hoe sterker de grap moet zijn.

de vara gaat hier hart op z'n (onverschillige) smoel.

sub zero ice cold | 04-09-11 | 12:26

Tot laters, OUT!

Sjeng de helle | 04-09-11 | 12:26

Jan Passant mk2 | 04-09-11 | 12:12
Haha, deze catoon gaat over de mens Beatrix, die het niet langer verdragen kan dat ze zich niet met woorden mag verweren tegen de aanvallen op haar machtspositie! De mens B die dus het recht in handen neemt en haar aanvallers te lijf gaat. Nr 1 was Wilders, de andere 2 scharen zijn voor Cohen en Roemer.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:24

Om heel eerlijk te zijn, ben ik blij, dat alle soorten cartoons mogen. Leve deze vrijheid.

Zo blijf je tenminste zeer bewust, wat voor zieke geesten deel uitmaken van en de kans krijgen in het linkse spectrum.

ZKH EénOog | 04-09-11 | 12:24

-weggejorist-

IJStengel | 04-09-11 | 12:23

'Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed. Of nog groter.'

Aldus de knotsgekke Jole op Joop.

www.joop.nl/opinies/detail/artikel/wil...

NATUUHUURLIJK is het afbeelden van een dode Wilders taboe! Wilders is namelijk de toekomstige president van Nederland net zoals Pim Fortuijn dat zou zijn geweest. Nederland staat al meer dan een decennium te popelen om op democratische manier het land terug te krijgen.

Dat moslims het taboe vinden om de profeet Mohammed af te beelden is een waanidee, net zoals de gehele islam overigens.

Samengevat:
Wilders = echt
Islam = waandenkbeeld
Jole = landverader

wakkere_nederlander | 04-09-11 | 12:23

necrosis | 04-09-11 | 12:20 | + 0 -
Ben je in de war met Jami ofzo? Bij mijn weten noemt Dibi zich nog moslim, hoor. Wel een liberale, seculiere.

Flodder | 04-09-11 | 12:22

Ja en cartoons waar Mohammed beledigt word dat is helemaal prima. Maar zodra Wilders ook maar een beetje beledigt word gaat heel PVV Nederland los over hoe onsmakelijk het is. Dit roept niet op tot moord. Leer is een keer lachen onsmakelijk volk.

Boredzor | 04-09-11 | 12:22

Als deze cartoon een oproep tot moord uitbeeldt, dan is het de koningin die met deze actie oproept tot moord. De cartoonist verwoordt hier het feit dat de koningin over lijken gaat om haar macht te behouden.
@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:59
Ik denk dat het valt onder majesteitschennis.

Buutendieker | 04-09-11 | 12:22

Vanmorgen op de radio een verhaaltje gehoord over St. Jacob. Toendertijd speelde dit ook al.
nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Sint_Jac...
En de mensen maar een bedevaart maken daar naar toe. En wie kent het liedje nog van Moriaantje?

AntiSoof | 04-09-11 | 12:20

@La Bailaora | 04-09-11 | 12:12
Ik kan me vergissen maar volgens mij heeft die Dibi een soort van ex-moslim gebeuren opgezet.
Of hij dat ook daadwerkelijk durft te handhaven is natuurlijk de hamvraag.
Tenslotte is hij lid van GroenLinks en zoals bekend kun je die mensen niet vertrouwen.....

necrosis | 04-09-11 | 12:20

necrosis | 04-09-11 | 12:14
Uit te sluiten is niets in deze, als ik de berichten van de afgelopen dagen lees.
De vraag doet zich voor wie verantwoordelijker is, de dader of diegene die het mogelijk maakt?
De radicaliserende of de voorwaarde klimaatscheppende?
Eigenlijk is het antwoord voor de hand liggend.
Net als de buiten schot gebleven klimaat makers bij de moord op Fortuyn.
Net zoiets als in strafrecht geformuleert, materieel en functioneel daderschap.

Sjeng de helle | 04-09-11 | 12:20

Flodder | 04-09-11 | 12:18
Nee, de koningin lost zelf haar zaakjes wel op! Kijken hoe jij piept als ze iedereen die haar macht wil beteugelen beschaard!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:20

N=1 | 04-09-11 | 11:05

Deze cartoon gaat over de mens Geert Wilders , de cartoons over de moslims gaan over aantoonbare ( negatieve )daden en gebeurtenissen / voorvallen over nagenoeg de hele wereld , voorwaar een groot verschil .

ja,diedus! | 04-09-11 | 12:20

Heeft er gisteravond nog iemand naar dhimmi Rayman met z'n zieke suikerfeest gekeken? Zoja... Doe dan, svp, even een korte recentie waar ik om kan lachen.

Hanxie | 04-09-11 | 12:19

pielewaaier | 04-09-11 | 12:12
Nee die gaan uit de wind blijven als iedereen ontkent dat de koningin op oorlogspad is. S had het lef niet een Roemer daar als eerste neer de leggen met een schaar in de borst, want dan had iedereen het majesteitsschennis gevonden. (Of dan had hij de cartoon niet voor geld geplaatst gekregen, Haha)
Maar wie weet, dit is natuurlijk wel een cartoon met 'wordt vervolgd' mogelijkheden.
Gregorius is er niets bij!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:19

Pff, wat een gehuil om die cartoon. Hij kan smakeloos worden opgevat, net als de cartoons van ene G. Nekschot. So fucking what.
Ik zie er geen enkele oproep tot geweld in. Jole slaat de spijker op de kop met zijn reactie op alle hysterische verontwaardiging.

Flodder | 04-09-11 | 12:18

De site werkt niet. Jammer. Ik vind wel dat je alles mag zeggen, maar dat het op moet houden waar beschadiging begint. Oproepen tot moord mag niet.

Jammer dat de site niet werkt.

Patatter | 04-09-11 | 12:17

@ Onderbuik | 04-09-11 | 12:15 | + 0 -

Hoogmoed komt voor de val.

sjipsknip | 04-09-11 | 12:17

@Hanz Ziezo | 04-09-11 | 12:08
Ja klopt, en links is zo brutaal om dit om te draaien maar het zijn wel degelijk vara mensen die komen met termen als:
-fascisme
-extreem rechts
-bruinhemden
-populisme
-tokkies
-cultuurbarbaren
-laag iq
-etc.

Maar ja de vara mens is brutaal en komt er vaak mee weg, toch zal uiteindelijk ook hier de waarheid winnen.

Onderbuik | 04-09-11 | 12:15

wakkere_nederlander | 04-09-11 | 12:10
Niemand hoeft dat te doen, volgens S is onze koningin al op weg om zich te ontdoen van hen die haar macht willen beperken - 2 scharen SP en PvdA!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:14

@Sjeng de helle | 04-09-11 | 12:08
Ik heb destijds begrepen dat er een aantal hooggeplaatste diplomaten van die vlucht zijn afgehaald aangezien men al vermoedde dat....
En mocht dat waar zijn, dan hoop ik dat GeenStijl een vernietigend artikel weet te produceren.....

necrosis | 04-09-11 | 12:14

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 12:11
Waarom wil je het weten? Om hem voor racist en fascist te kunnen uitmaken? Om hem van werk te kunnen uitsluiten? Zeg het maar.

La Bailaora | 04-09-11 | 12:14

landlopertje | 04-09-11 | 11:38 |
Wat wil je nou zeggen? U begrijpt de ironie of misschien juist niet? Doe eens toelichten.

GaatDeGoedeKantOp | 04-09-11 | 12:13

pielewaaier | 04-09-11 | 12:05
De koningin op oorlogspad: voor wie zijn die andere scharen bedoeld. Wie zaagt ook aan de poten majesteits troon, juist ja Pvda en SP.
klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:09 | + 0 -
Gaan de SP en PvdA Jole en zijn club nu ook aanklagen?

pielewaaier | 04-09-11 | 12:12

De cartoon gaat over de nimmer beantwoorde erotische gevoelens van onze worstin voor ali b.

wijsvinger | 04-09-11 | 12:12

.. evengoed ga ik een geschaarde Cohen niet leuk vinden, de linkse verhuftering in ons land is onbesproken maar oorzakelijk genoeg.

Jan Passant mk2 | 04-09-11 | 12:12

necrosis | 04-09-11 | 12:05
Tofik een ex-moslim? Waarom verdedigt hij de islam dan zo?

La Bailaora | 04-09-11 | 12:12

Hanz Ziezo | 04-09-11 | 12:08
Deze cartoon gaat meer over de koningin dan over Wilders. Wat doet zij als zij op het punt staathaar macht kwijt te raken? Die scharen: op naar Roemer en Cohen!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:11

Nederland islamiseert inderdaad niet. Die fijne wijken waar de Islam het inmiddels voor het zeggen heeft, kan je nog bezwaarlijk als deel van Nederland zien. Nederland islamiseert dus niet, maar slankt af.

Gegenhall | 04-09-11 | 12:11

La Bailaora | 04-09-11 | 12:03 | + 2
ja, en ik wil weten wie dat zijn, maar geert wil dat niet vertellen. Van Joop weet ik waar het geld vandaan komt. Heel pijnlijk dat ze dat geld aan spinsites mag besteden, maar ik weet het op zijn minst.

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 12:11

Volgens mij is zelf-islamisering ook een vorm van islamisering, en dat Nederland islamiseert staat vast, dat is een feit, aangezien er steeds meer moslims komen en dus meer moskeen, halalwinkels enz. Dit is islamisering en is een gegeven, de vraag is hoe je er tegenover staat, negatief, zoals Wilders omdat het een bedreiging vormt voor onze cultuur en samenleving, neutraal, of positief. Je kan dus verschillende meningen hebben over de islamisering en daar gaat het debat over, maar dát Nederland islamiseert kan geen twijfel over bestaan.

H.Stiglitz | 04-09-11 | 12:11

Redactie waarom staat er geen [!] knopje achter de kop van deze column? Ik zou de titel boven dit stuk graag weggejorist zien. Als een reaguurder 'Ram Job Cohen een schaar in zijn borst!' zou posten zou dit ook (terecht) weggejorist worden.

Nota bene, ik vind het zwak als een cartoonist over de schreef gaat om het dan als provocatie ook maar te doen.

wakkere_nederlander | 04-09-11 | 12:10

Fransisco reageert: www.joop.nl...
Raad_maar_raak! | 04-09-11 | 12:03 | + 0 -
En dat is een prima,goed uitgebalanceerde reactie.. Hulde voor Jole.. niet voor zijn website,want die is veel te selectief.

pielewaaier | 04-09-11 | 12:10

Niet alleen wordt je bedreigd in islam wanneer je het bekritiseert, maar als moslim zijnde wordt je ter dood veroordeeld wanneer je de islam probeert te verlaten (apostacy). Zie onderstaande link vanaf 6:42, waar het wordt beaamd door een moslim:
www.youtube.com/watch?v=SLE835UZf-M&am...

La Bailaora | 04-09-11 | 12:10

pielewaaier | 04-09-11 | 12:05
De koningin op oorlogspad: voor wie zijn die andere scharen bedoeld. Wie zaagt ook aan de poten majesteits troon, juist ja Pvda en SP.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:09

@Raad_maar_raak! | 04-09-11 | 12:03
Heerlijke jij-bak van Jole.

Ashtrey | 04-09-11 | 12:08
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 04-09-11 | 12:08

necrosis | 04-09-11 | 12:05
LOL,
De schijnheiligheid is troef bij de club en soortgelijke met dat gedachtengoed.
Vanmorgen en gisteren een paar artikelen gelezen over de achtergrond van Lockerbie, Tony Blair en de inlichtingendiensten. Dus hypocretie is in de mode.

Sjeng de helle | 04-09-11 | 12:08

-weggejorist-

Wasdah? | 04-09-11 | 12:07

Onderbuik | 04-09-11 | 12:03
Dus zegt het voort! -Kijken wat er gebeurt!
De koningin afbeelden als iemand die haar zaakjes niet met woorden maar met geweld oplost...

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:07

Hoezo moord?... dan zal die schaar er toch een heel stuk verder in moeten... dit is echt prutswerk van Bea.. of misschien was het alleen maar als waarschuwing bedoeld.
't is ook niet niks... als zij en zoonlief straks alleen nog maar lintjes mogen knippen... dat vereist trouwens wel ''schaarvaardigheid''.. mogelijk is Bea al begonnen te oefenen en bezig ervaring op te doen met dit stuk knipgereedschap.

pielewaaier | 04-09-11 | 12:05

@Sjeng de helle | 04-09-11 | 11:59
Tofik wil echter de policor ex-moslim uithangen.
Iets wat ik gewoon niet geloof aangezien zijn partij een grote bende van leugenaars is.
En ja; oorlog is groen!

necrosis | 04-09-11 | 12:05

lanexxx | 04-09-11 | 12:03 Soeterbroeck. Soeterbeek wil je alleen maar bekeren, die tekent niet.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 12:04

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 12:01
Er zijn mensen die Geert vrijwillig geld schenken. De VARA MOET ik aan meebetalen via de belasting.

La Bailaora | 04-09-11 | 12:03

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:59
Ja zit wat in, ik denk dat het doel ook meer Wilders was en niet de koningin.
Ik denk ook dat het wel schuurt in die vara hersentjes als ze beseffen dat ze het eigenlijk met Wilders eens zijn als het gaat om het terugdringen van Beatrix uit de politiek.

Onderbuik | 04-09-11 | 12:03

Die hele cartoon legt toch bloot wat er in het hoofd van Soeterbeek omgaat. Overigens, dit is dus algehele vrijheid van meningsuiting, smakeloos of niet.

lanexxx | 04-09-11 | 12:03

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:59 |

LOL... Wie kaatst kan de bal verwachten heet dat he? .... :-)

irma zonderboezem | 04-09-11 | 12:03

Flapdas | 04-09-11 | 11:55
Probeer het plaatje eens zo te zien: koningin B gaat niet in discussie over het afstaan van bepaaalde privileges, maar gaat over tot eliminatie van haar tegenstanders, de volksvertegenwoordigers die haar macht willen beperken (nb zij heeft nog 2 scharen bij zich = voor SP en PvdA).

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 12:02

Met meer dan 17000 terreuraanvallen de laatste jaren moet je toch concluderen dat Wilders gelijk heeft en Joop.nl c.s. dhimmies zijn.
www.thereligionofpeace.com

070 | 04-09-11 | 12:02

@Garret Weldon | 04-09-11 | 11:56

Het is geen zaak van "de rest gelooft het allemaal wel" maar een zaak van "de rest houdt wijselijk z'n bek".

Wie als normale burger z'n mond open doet over zaken als immigratie, islamisering en segregatie heeft een gigantisch probleem en wordt acuut weggezet als fascist of nationaal-socialist, want zo makkelijk gaat dat anno tegenwoordig.

Reinaert | 04-09-11 | 12:02

Een schaar is onschuldig.
Had ze echter een waxinelichtje gebruikt!...

ZDEV | 04-09-11 | 12:01

@irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:56
Hoezo?
Jaloers?
*gnehehehehe*
Overigens stel ik als voorwaarde dat Pritt de ceremonie voltrekt en dat er muzakjes uit mijn verzameling gespeeld worden.
*linkje lijkt me overbodig, zoek maar op het tooltje*

necrosis | 04-09-11 | 12:01

Ach ja, Soeterbroek, waar het hart vol van is loopt de pen van over. Als de derde politieke moord binnen 10 jaar een feit is zal hij mee feesten in de straten van Ede.
Flapdas | 04-09-11 | 11:55 | + 0
Het lijkt wel of u op die derde politieke moord zit te wachten... komt wel meer voor bij lieden die graag hun politieke gelijk bevestigd willen zien... ook hier geldt ..''Waar de mond vol van is... loopt het toetsenbordje van over.

pielewaaier | 04-09-11 | 12:01

Uit Knettergekke Geert zijn tweet: Waar Nederlanders voor moeten betalen: gesubsidieerd aanzetten tot geweld. De VARA. Hoe lang nog

hoe lang nog voordat we weten wie Geert financiert?

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 12:01

Het gegeven dat het vrij normaal is om iemand die waarschuwt voor de gevolgen van ongebreidelde immigratie uit moslimlanden te bedreigen zegt eigenlijk al genoeg. Garret Weldon | 04-09-11 | 11:56
Zeg maar gewoon dat bedreigen van kritikasters in islam normaal is, erger nog, het leidt in veel gevallen tot fatwa's (Salman Rushdie), of tot de dood: Theo van Gogh.

La Bailaora | 04-09-11 | 12:00

Ik denk dat er altijd een constante en actuele dreiging van de islam zal zijn, gericht tegen het vrije Westen. Het idee dat er geen islamisering plaatvindt, is onjuist want dat gaat in een immer gestaag tempo door met behulp van zelf islamisering. Overigens, waardoor onstaat zelfislamisering eigenlijk (het antwoord is bevestigend voor dit plempsel)? En stel dat er idd geen islamisering zou zijn, dan komt dat puur door de aandacht die Wilders er aan gegeven geeft. Maar de laatste redenering is zwakjes van moi.

martijn6421 | 04-09-11 | 12:00

@ Flash | 04-09-11 | 11:49 | + 3 -

De reactie van Greet is wel voorspelbaar geworden maar wat ik vreemd vind is dat Bea niet gereageerd heeft dus moet ik aannemen dat Bea best een schaar in de rug van Greet wil planten. Ze is het in ieder geval ermee eens anders zou ze wel gereageerd hebben.

sjipsknip | 04-09-11 | 11:59

necrosis | 04-09-11 | 11:53
Maar nee, niet boos worden, waarom, de kool is de soep niet waard.
Het is net als met dat aangevraagde debat van Dibi.
Dibi heeft nog nooit een debat aangevraagd waarom er geen maatregelen getroffen worden tegen de jeugdige misdadigers die juweliers overvallen of luitjes die tegen dames sissen en hoer roepen.
Net zo min heeft hij ooit een debat aangevraagd waarom een hele bevolkingsgroep geen woord Nederlands spreekt en dat ookk niet wil. Net zo min een debat waarom bepaalde volksdelen oververtegenwoordigd zijn in de uitkeringsindustrie en wat dat de gemeenschap kost. Dus alles is maar relatief.

Sjeng de helle | 04-09-11 | 11:59

Onderbuik | 04-09-11 | 11:51
Buutendieker | 04-09-11 | 11:45
Het lijkt mij goed om de aandacht te verleggen van slachtoffer naar dader! Ben benieuwd of S dan vervolgt gaat worden voor het .... van ons staatshoofd.
Doordat S daar Wilders neerlegt gaat iedereen er op W focussen, en blijft S buiten schot.
S mag dan wel een catonoonist zijn, maar wel een laffe: hij had dezelfde boodschap kunnen geven met Roemer of Cohen met een schaar in de borst!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:59

Onderbuik | 04-09-11 | 11:51
Buutendieker | 04-09-11 | 11:45
Het lijkt mij goed om de aandacht te verleggen van slachtoffer naar dader! Ben benieuwd of S dan vervolgt gaat worden voor het .... van ons staatshoofd.
Doordat S daar Wilders neerlegt gaat iedereen er op W focussen, en blijft S buiten schot.
S mag dan wel een catonoonist zijn, maar wel een laffe: hij had dezelfde boodschap kunnen geven met Roemer of Cohen met een schaar in de borst!

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:59

irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:56 Nouhou, jij weet de weg wel. Wanhopig?

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:59

Hoe meer moslims hoe meer islam. Als we de toename van het aantal moslims geen halt toeroepen en dus steeds meer islam binnen halen zullen we steeds meer islamiseren. Het is een vrij simpele rekensom. Uiteraard zullen de grote steden er meer mee te maken krijgen dan dorpen buiten de Randstad maar ook daar zie je steeds meer hoofddoeken en djellaba's. Helaas is de groep Nederlanders die de gevolgen voor de toekomst ziet veel te klein, de rest gelooft het allemaal wel. Het gegeven dat het vrij normaal is om iemand die waarschuwt voor de gevolgen van ongebreidelde immigratie uit moslimlanden te bedreigen zegt eigenlijk al genoeg. Nederland is een behoorlijk ziek landje.

Garret Weldon | 04-09-11 | 11:56

@zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:47
Excuus, ik had uw link nog niet gezien.

Rest In Privacy | 04-09-11 | 11:56

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:41 |
@necrosis.

Ga anders eens naar Lexia,relatieplanet,datingforall of in het ergste geval naar secondlove.nl

Succes...:-)

irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:56

Raad_maar_raak! | 04-09-11 | 11:54 Hoi. Zie: zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:47

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:55

Spiegeltje ?

Herr-Flick 2.0 | 04-09-11 | 11:55

Ach ja, Soeterbroek, waar het hart vol van is loopt de pen van over. Als de derde politieke moord binnen 10 jaar een feit is zal hij mee feesten in de straten van Ede.

Flapdas | 04-09-11 | 11:55

Opvallend is, dat terwijl maar een klein deel van de nederlandse bevolking moslim is,(<6%) er onevenredig veel aandacht is voor b.v. zaken als ramadan, suikerfeest, halal voedsel etc. Waarom geen aandacht voor uitingen van hindoes (vegetarisme b.v.)of joden (Yom Kipoer)etc. Daar zie of hoor ik nooit iets over in onze neutrale media.

Polletje Piekhaar | 04-09-11 | 11:54

Ah, wat leuk, is er weer een nieuw dieptepunt in het zowiezo al kwalitatief opmerkelijk slechte oeuvre van "cartoonist" Adriaan Soeterbeek ? Het eerst dat ik bij deze haat-tekening dacht was, waarom eigenlijk Geert Wilders ? Waarom niet Job Cohen, die in essentie eigenlijk hetzelfde met de monarchie wil als Geert Wilders, met een schaar in het hart ? Zou dat bij Ardiaantje niet opgekomen zijn ? Nou ja, laten we maar blij zijn dat Adriaan in iedergeval nog wat traffic genereert op haat site de Joop. Al is het dan alleen omdat menschen zich willen vergewissen of zoveel boosaardigheid echt bestaat. Anders gaat er nooit iemand naar toe.

Marcus Porcius Cato | 04-09-11 | 11:54

Opvallend is, dat terwijl maar een klein deel van de nederlandse bevolking moslim is,(<6%) er onevenredig veel aandacht is voor b.v. zaken als ramadan, suikerfeest, halal voedsel etc. Waarom geen aandacht voor uitingen van hindoes (vegetarisme b.v.)of joden (Yom Kipoer)etc. Daar zie of hoor ik nooit iets over in onze neutrale media.

Polletje Piekhaar | 04-09-11 | 11:54

@jezouermoevanworden | 04-09-11 | 11:15
Scherp.

vMuiden | 04-09-11 | 11:53

Schande! Normen worden overschreden. Maar ik heb wel iets van die vulgaire mennerij geleerd. Nou ja geleerd.... het genuaceerd weten te formuleren. En dat is dit: ieder individue wordt gezien als een ´verdeeld subject´ dat een verhaal nodig heeft om in te geloven en die ´waarheid´ kan dan zijn/haar ´realiteit´ overnemen. Het gaat zich er mee identificeren waardoor de verdeeldheid van het subjet ongedaan wordt gemaakt en er een illusionaire identificatie ontstaat. In extreme gevallen kan deze manier van volksmennerij escaleren tot sektarisch (hoeft niet religieus te zijn) geweld (ook braincontrol) en/of machtsmisbruik door overheidsautoriteit. Deze vorm van manipulatie heeft nevenbelangen. De media die tegenwoordig elkaar de wereld uit aan het concureren is, heeft ook in de smiezen gekregen dat journalistiek met een columnachtige draai veel meer oplevert.

hawie | 04-09-11 | 11:53

@Buutendieker | 04-09-11 | 11:45
Als mn tante wieletjes had. Onzinnig commentaar dus...

BarneyBoner | 04-09-11 | 11:53

@Sjeng de helle | 04-09-11 | 11:48
Dat is een gevalletje "je mag tekenen wat je wilt zolang het ons maar bevalt".
Communisten zijn er niets bij!
*boze muzakjes voelt opborrelen*

necrosis | 04-09-11 | 11:53

@Bas Paternotte: huh, dus zelf islamisering is geen islamisering...?

EA 827 | 04-09-11 | 11:52

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:42
Het zou leuk zijn als je gelijk hebt, maar de realiteit is vaak dat de VA!RA humor toch altijd een stichtelijk element moet bevatten, lees: afzeiken van andersdenkenden.
.
Die voeten van de konining zijn inderdaad niet helemaal lekker op papier gezet, jammer -1

Onderbuik | 04-09-11 | 11:51

Ben benieuwd hoe men zou reageren bij een cartoon waar moslims naar de gaskamer worden geleid of een schaar in de rug van de 'grote' profeet. Tja dan zou Nederland te klein zijn

sjipsknip | 04-09-11 | 11:51

vetkleppert | 04-09-11 | 11:37 |

Een rookruimte in een ziekenhuis... komop zeg. Mensen liggen daar om beter te worden! En als je in bed moet blijven liggen ben je lijkt mij te ziek om te roken.

irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:50

Bas woont zeker nier in een Vogelaar wijk

LePanier | 04-09-11 | 11:50

Er zijn in Turkije dagen, als ware het een Suikerfeest, waarop arme mensen verblijd worden als ze hun kinderen genitaal verminken middels de besnijdenis. Thijs Kleinpaste en Marcel Duyvestijn laten pas zien dat ze echt solidair zijn als ze op deze dagen een twittertje de wereld in sturen met hun indrukken op de eerste dag van een leven zonder voorhuid.

Flapdas | 04-09-11 | 11:50

Cartoon gaat over Bea die boos wordt omdat ze van Geert alleen nog maar lintjes door mag knippen.
Nou nou, beetje zielig van Geert om daar nu huilie huilie over te doen, in ogenschouw nemend de cartoons tegen de Islam (die wel in zijn straatje passen) die onder het mom van "vrijheid van meningsuiting" zo fel door Geertje worden verdedigd.

Flash | 04-09-11 | 11:49

Die cartoonist mag voor mijn part tekenen wat hij wil, maar wat ik vreemd vind is dat als er cartoons geplaatst worden tegen b.v. de islam dan wordt de cartoonist van zijn bed gelicht en staat heel Linksch Nederland incluis de Gristenen op de baricades.

Sjeng de helle | 04-09-11 | 11:48

@zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:41
Bedoel je dat afspraakje met de Ikeagids onder haar arm?
Je bent niet erg romantisch.
Ik zou ervoor kiezen om gezamenlijk (zonder jou, that is) een ritje te maken in haar auto'tje en.....(MagNie van Joris).
En zwaar ontopic: Job moet hoognodig met (uitgekleed) pensioen, die vent is zwaar over zijn houdbaarheidsdatum heen.

necrosis | 04-09-11 | 11:48

Als je bij die Joop.nl een reactie instuurt waarin je die Soeterbeek/Jole beschuldigt een verkapte moordoproep op Wilders te doen, dan wordt die reactie niet geplaatst maar alle haatbagger van links wordt zonder enig voorbehoud geplaatst. Stelletje hypocrieten!

Rick_ | 04-09-11 | 11:46

Linkje is deaud, heb je een spiegeltje?

Dafman | 04-09-11 | 11:46

Voor alle jankers met een slechte verbinding die om een spiegeltje vragen, het is het spiegeltje wat moeilijk doet. Hier het origineel: www.joop.nl/opinies/detail/artikel/lou...

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:46

@klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:42
Het valt of staat met welke interpretatie je eraan geeft. Bijvoorbeeld: Als het een cartoon was geweest van de koningin, die een concertverstoorder met een tulband opknoopt hadden we allemaal gelachen. En zou niemand het interpreteren als doodwens naar de verstoorder.

Buutendieker | 04-09-11 | 11:45

-weggejorist-

rockobollo | 04-09-11 | 11:43

waren

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:43

Cartoon is offline?

Emsarrev | 04-09-11 | 11:42

Buutendieker | 04-09-11 | 11:39
Zo als het er uitziet is een van haar kritikasters toch wel in apeschuim. Maar in haar tasje wachten 2 scharen, en dat ware toch SP en PvdA die ook aan haar stoelpoten aan het zagen zijn?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:42

necrosis | 04-09-11 | 11:39 Vorige week afgesproken, 'Oké' schreef ze. Niemand daar. Dus.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:41

Ik vind de aantijgingen die er nu tegen de VARA gedaan worden schromelijk overdreven... in een klimaat van uitdelen en incasseren moet dit allemaal mogelijk zijn.
Alleen maar uitdelen en niet (willen) incasseren is hoe dan ook een zwaktebod.

pielewaaier | 04-09-11 | 11:41

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:38 Die cartoon had dus net zo goed over Peggold kunnen gaan. Maar goed. Wilders is het dus.

Links is verschillig.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:40

@zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:35
Hoezo?
Slechte ervaringen?
Oudererijpere = lievv
Bovendien zeur ik al jaren om Clairy en ze komt niet over de brug.
Ik verleg mijn grenzen, logisch toch?

necrosis | 04-09-11 | 11:39

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:38
En dat die andere scharen bedoeld zijn voor Roemer en Cohen?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:39

De cartoon wenst helemaal niemand dood, maar is een karikatuur, die een overdreven reactie, van de koningin, met betrekking op het inperken van bevoegdheden en louter uitvoeren van ceremoniele taken, uitbeeldt.

Buutendieker | 04-09-11 | 11:39

ga

Pon | 04-09-11 | 11:39

Paternotte, a is deaud met je gezeur..?

Pon | 04-09-11 | 11:39

Ashtrey | 04-09-11 | 11:29

Ik durf nog veel meer.
ik durf zelfs te beweren dat hij te beroerd is om hand in eigen(linker)boezem te stoppen om eens te kijken wat er daar allemaal mis is.
Bashen van Geert is vast een leuke hobby maar ga er ook eens wat anders naast doen zou ik zeggen.

irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:39

@GaatDeGoedeKantOp | 04-09-11 | 11:30
Bas Paternotte | 04-09-11 | 11:03
"Doodwensen is echter een ander verhaal."

Op deze side heb ik zo vaak doodverwensingen gezien, en nu mag dat opeens niet meer van Bas? Er wordt hier gedraaid.

landlopertje | 04-09-11 | 11:38

necrosis | 04-09-11 | 11:35 D66, ja die club van het kereltje, is het op alle punten met de PVV eens over het inperken van de bevoegdheden van de Koning.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:38

Nederland islamiseert niet, Nederland WORDT geïslamiseerd. Door zogenaamde 'volksvertegenwoordigers', 'opiniemakers' en 'journalisten'.

Zoek de verschillen.

Reinaert | 04-09-11 | 11:38

Flauwe cartoon inderdaad. Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend.

Stok Kickhuizen | 04-09-11 | 11:38

Gaat de cartoon niet gewoon over een koningin die korte metten maakt met iemand die haar van haar troon wil stoten?

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:38

Ik moest laatst even in een ziekenhuis wezen. In het hele gebouw was geen rookruimte te vinden. Dus mensen die bijvoorbeeld net slecht nieuws hebben gehad lopen maar helemaal naar buiten om in de regen te gaan roken. En wie de pech heeft zijn bed niet uit te kunnen rookt maar "gewoon" niet.
Natuurlijk was er wel een "islamitische gebedsruimte".
Maar om nou te zeggen dat Nederland islamiseert....

vetkleppert | 04-09-11 | 11:37

Jammer dat Bas net als iedereen nalaat om dan precies te vertellen wat die problemen van Nederland zijn waarvoor Wilders opkomt. Ik zie Wilders toch vooral als een boze racist die net als Fortuyn de ballen verstand heeft van politiek.

Overigens vind ik de cartoons van Soeterbroek over Wilders niet goed en tekenend voor het zwakke verhaal van links momenteel. Links zeurt en trapt maar verzuimt om een goed eigen verhaal te houden.

EUgenio | 04-09-11 | 11:37

De progressieve Jurgen Raaijman vond het blijkbaar progressief om gister een hele uitzending te wijden aan het einde van de ramadan. Persoonlijk vind ik dit hypocriet, het zijn namelijk dezelfde mensen die nu likken naar de islam die vroeger alles wat gristelijk was in het verdomhoekje(no pun intended) probeerden te schoppen.

Onderbuik | 04-09-11 | 11:36

Die cartoon kan onsmakelijk zijn of humorloos maar dat kan je ook af en toe zeggen van de cartoons van bijv Nekschot. En die worden hier altijd bejubelt. Vrijheid van meningsuiting moet er voor iedereen zijn, ook voor zure Joop cartoonisten.

fender05 | 04-09-11 | 11:35

@zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:30
Volgens mij zitten Cohen en co. ook plannen te smeden om Prins Pils af te knijpen als zijn moeder het opgeeft.....
Iets wat men overigens veel eerder had moeten doen!

necrosis | 04-09-11 | 11:35

necrosis | 04-09-11 | 11:31 Als je met 'r afspreekt komt ze niet opdagen. Laat maar. Hou je maar bij Clairy.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:35

Van Jole is aan de haal met het motto van GS.

brutus68 | 04-09-11 | 11:35

"Nederland islamiseert niet, hoe graag Wilders dat ook denkt. Wel is er sprake van zelf-islamisering."
Aldus Paternotte. Wat is het nou? Islamiseert het nou wel of niet?

Gewoon even om je heen kijken en het verschil met 20 jaar geleden zien: moskeeen, islamitische scholen, ramadan, suikerfeest, gescheiden zwemmen, gescheiden zitten in theaters, gescheiden loketten, hoofddoekjes, burka's, djellaba's, halal vlees bij AH, halal producten door Friesland Foods, gebedsruimtes voor moslims bij allerlei instellingen enz...

En meneer durft nog steeds te ontkennen dat Nederland islamiseert.

La Bailaora | 04-09-11 | 11:34

@necrosis | 04-09-11 | 11:31

Tofik is nog steeds in de war met z'n seksualiteit toch? Nog steeds in de kast. Waarachter Mariko zich overigens vakbekwaam schuilhoudt.

Reinaert | 04-09-11 | 11:33

Altijd lachen bij Joop.nl, ze hebben zelfs een categorie 'Wilders en rechts' op hun website:
www.joop.nl/politiek/

poepkop | 04-09-11 | 11:32

Heeft Tofik inmiddels iets getwitterd over Mariko of mag dat nog steeds niet van het politbureau?
En waar is deoudererijpervrouw?
*verliefd is*

necrosis | 04-09-11 | 11:31

Ashtrey | 04-09-11 | 11:29 En twitter, heeft ie ook groot gemaakt in Nederland.

Hij moet eenzaam geweest zijn, als enigste twitteraar in het begin.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:31

Zou het optreden van de moslimmalloot de vorstin behaagd hebben, trouwens?

vetkleppert | 04-09-11 | 11:31

Wat mij opvalt is dat er vrijwel niet ingegaan wordt op de rol van ons staatshoofd Beatrix in de cartoon. Ik bedoel de koningin afbeelden als moordenares of in ieder geval aanslagpleger, het is toch niet niks! Een majesteit die vanwege haar functie niet zelf reageert en er is ook blijkbaar ook niemand die het voor haar opneemt.
Soutenbeek geeft de majesteit toch wel een min karakter: praten in het openbaar mag ik niet, dus ik los het op een andere manier op.

klompenmeissie2 | 04-09-11 | 11:31

deboerenlul | 04-09-11 | 11:09 | + -19 -
Echt waar gast... Sterf!

GaatDeGoedeKantOp | 04-09-11 | 11:30

Op het "NL islamiseert niet"-mantra na is dit een zeer goed en raak stuk, waarvoor hulde. Briljante titel, die in taal blootlegt wat die walgelijke cartoon beoogt.
Dood aan 'Joop'. En sleep die zieke VARA-tekenaar maar eens voor de rechter. Opsluiten en intensief behandelen. Het moet afgelopen zijn met het bedreigen van volksvertegenwoordigers en bewindslieden, ook als dat impliciet gebeurt.

Fijnstoffer | 04-09-11 | 11:30

polt | 04-09-11 | 11:27 De aanval met de schaar was dan ook in feite zelfverdediging. Geert wil van de macht van de Koningin af en wilde dat kennelijk op een oermens-achtige manier doordrukken.

Het was een aanranding.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:30

.. ach, die cartoon van de boze profeet heeft veel wraakzuchtige krabbelaars aan het tekenen gezet.
Overigens hebben wij, de reaguurders, reeds vastgesteld dat er wel degelijk sprake is van een flinke islamisering in ons land, waarde Bas. Beetje flauw om te doen alsof dat niet zo is. Zonder diezelfde islamisering had de majesteit nu niet met een bloedige schaar in haar handen gestaan.

Jan Passant mk2 | 04-09-11 | 11:30

@irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:26
Hoe durf je zulks te beweren over de uitvinder van het interwebs? Tssss.

Ashtrey | 04-09-11 | 11:29

Ideetje voor de cartoonist: volgende keer een tekening van Wilders die ultrazielige moslimkindertjes te lijf gaat met een klauwhamer?

Ga vooral zo door, onwetende sukkel!

bello | 04-09-11 | 11:28

-weggejorist-

asjemenou | 04-09-11 | 11:28

Mm... de voeten van de koningin zijn wat verkeerd getekend. Het lijkt net alsof ze haar benen heeft gekruist.

polt | 04-09-11 | 11:27

THIS CABLE IS SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED. PLEASE HANDLE
ACCORDINGLY.

1. (SBU) SUMMARY: The Muslim community in the Netherlands
is the second largest in Europe as a percentage of total
population (5.8 percent). It is also one of the least-well
integrated and most alienated, and according to polls looks
less favorably on the United States than Muslim communities
elsewhere in Europe. Muslims in the Netherlands are
significantly poorer, less educated and more prone to arrest
than native Dutch. Their status has become the country\'s
most salient political issue and will be a key factor in
upcoming local and national elections. This cable examines
the Muslim community, discusses tensions between it and
traditional Dutch society, and assesses some of the social
and political consequences arising there from. END SUMMARY.

leesbaar ow | 04-09-11 | 11:27

Rokende servers of cover-up. Iemand een spiegeltje?

lafjes anoniem | 04-09-11 | 11:27

Als Jole nou nog wat te melden zou hebben, maar helaas, daar kan ik hem niet op betrappen. Het is alleen afgeven op anderen wat hij doet. That's it en verder niks. Lekker laten gaan op de zondagmorgen.

irma zonderboezem | 04-09-11 | 11:26

Site opent al niet meer. Vind dat Jole wel een beetje rekening mag houden met de reaguurders op GS, hij weet toch dat er regelmatig doorgelinkt wordt naar die site. Fransje... maak dat even in orde.

madakantognie?! | 04-09-11 | 11:26

Als atheist kan ik niet ontkennen dat er zelfs in godsdiensten goede regels zijn w.o.:
wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet .

Weg dus met die koptekst.

Frikanknul | 04-09-11 | 11:25

Ja maar ja maar Queen B hep um nie vermoord nie want zuh hep haar schaar nog in den hand!

*Joop.nl reactie zij het wat overdreven.

Ashtrey | 04-09-11 | 11:25

Volgens de Vara is onze koningin een moordenaar.
Zo ziet het beste mens er toch niet uit en ik denk dat ze dat ook niet is. Bea dit laat je, je toch niet aanleunen.
Volgens mij heeft van Jole kortsluiting gehad in zijn grijze massa. Hij projecteerd het beeld dat hij van zichzelf voor ogen heeft op de koningin. Waarom beeld hij zichzelf niet af met een schaar of is hij daar te laf voor. Dit is pas belediging van ons koningshuis.
Ik zou het wel weten als ik Wimlex was. Zo zou ik mijn moeder niet laten wegzetten.

Therapietje | 04-09-11 | 11:25

Lekker stukje weer Paternotte. Leest heerlijk weg zo op de zondagmorgen.

Daarnaast is de zelfislamisering inderdaad een feit en is het idioot dat links nederland daar aan mee helpt (je had ze in de jaren 70 en 80 eens moeten horen over religie).

jawell | 04-09-11 | 11:25

NoStyle=AlsoStyle | 04-09-11 | 11:20 Geduld. Hij laadt heel langzaam.
Paternotte die naar de HP linkt, geen verrassing.

zeg maar jansen | 04-09-11 | 11:24

In De Rijp in een (halve) woonboerderij.....

dws | 04-09-11 | 11:24

Wishfull thinking van linksfacischten?

Fukjoe | 04-09-11 | 11:22

Van Jole is eigenlijk een zwak mannetje, zonder financiele steun van de VA!RA (de belastingbetaler dus) zou hij nooit overleven...

Onderbuik | 04-09-11 | 11:22

Wat nooit wordt benoemd is dat er nog nooit een cartoon is geweest met Wouter Bos of Cohen heb met een mes in lichaam. - Niet dat ik daar behoefte aan heb, of dat ik dat normaal zou vinden. - Maar onder de naam 'wij' zijn artistiek en 'wij' zijn links mag je wel een dergelijke cartoon afbeelden.
.
En wat te denken van gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen dat vervolgens weer snel wordt opgeheven omdat de subsidie wordt stopgezet.

Atlantis-95 | 04-09-11 | 11:22

Natuurlijk kan het Nederlandse volk nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van joop. Maar omdat ze dat mede subsidiëren kunnen zij zich er niet van afmaken met de opmerking dat ze het smakeloos vinden dat het maar een verknipt idioot tekenaartje is die het staatshoofd op gewelddadige wijze misbruikt. Want, hoe geweldloos zijn die idealen eigenlijk?

drs.Nee | 04-09-11 | 11:21

Vrijheid van meningsuiting betekent dat hoe walgeijk ook, of hoe smakeloos iets is, je het nog steeds mag zeggen of opschrijven. Daar kunnen geen restricties aan opgelegd worden. En het elkaar afdekken als kamerleden is inderdaad de kultuur. Overigens kunnen andere kamerleden ook heelmaal niets doen. Een kamerlid is een gekozen volkstegenwoordiger en als die wil blijven zitten of haar of zijn eigen plan trekken, dan kan daar niemand iets aan doen. Vandaar we vorige periode zoveel eenmansfracties hadden.

wiza | 04-09-11 | 11:21

Bij mij in de spreekkamer hangen twee schilderijen met prachtige varkens, en ze blijven daar hangen.

lanexxx | 04-09-11 | 11:21

De laatste stuiptrekkingen van links.

Bataaf | 04-09-11 | 11:21

Site is al deaud hoor. Iemand spiegeltje?

NoStyle=AlsoStyle | 04-09-11 | 11:20

Bovendien word je voor een satirische Mo-cartoon door een swat team uit je bed gelicht en dagenlang verhoord. Je spullen worden in beslag genomen en je huis ondersteboven gekeerd.
Maar een Wilders-doodwens cartoon wordt betaald uit algemene middelen.
De boodschap is luid en duidelijk.

sjongejonge123 | 04-09-11 | 11:20

Bas móet in de achtertuin van zijn ongetwijfeld riante villa een grote sloot hebben en een flinke kudde vrouwelijke runderen.

de Bree | 04-09-11 | 11:20

"Nederland islamiseert niet, hoe graag Wilders dat ook denkt. Wel is er sprake van zelf-islamisering."
Daar spreekt de gewaardeerde scribent zichzelf tegen.

Ivoren Toren | 04-09-11 | 11:20

@-=PyP=- | 04-09-11 | 11:18
Nou.... zou dat zo erg zijn?

FollowThisLeader | 04-09-11 | 11:19

Best wel ziek, die cartoon, maar toch vind ik dat je moet kunnen tekenen wat je wil tekenen.

jimbrowski | 04-09-11 | 11:19

Nederland islamiseert niet? Wanneer heb jij voor het laatst een rondje Rotterdam - west gelopen Paternotte?

bello | 04-09-11 | 11:19

Geef Jolo een schaar en je krijgt verknipt gedrag.

CoffeePatch | 04-09-11 | 11:18

@sjongejonge123 | 04-09-11 | 11:17
Appeltjesgroene appels?

FollowThisLeader | 04-09-11 | 11:18

Ik zie de krantenkoppen morgen al: Geenstijl wenst Job Cohen dood.

-=PyP=- | 04-09-11 | 11:18

Geert stel zich weer eens aan. Als je veel aandacht vraagt, dan krijg je die ook. Wel moet Joop maar een keer zijn eigen boontjes gaan doppen. Het idee dat ik aan die bagger mee betaal... brrr

Koskenkorva | 04-09-11 | 11:18

Oh, maar van Jole weet vast en zeker ook wel dat er in Nederland een paar mensen zijn die flippen als zoiets zou gebeuren bij Geertje. En zeker als dat overeenkomstig is met wat er in de cartoon gebeurt, dan kan je er vergif op innemen dat van Jole niet ver achter zal blijven. Gok ik zo maar eventjes op de vroege zondagochtend.

FollowThisLeader | 04-09-11 | 11:17

Newsflash: Zelf-islamisering IS OOK islamisering.
Een satirische Mo-cartoon is heel wat anders dan een doodwens-cartoon over een bestaande, levende politicus. Geen appels met peren vergelijken.

sjongejonge123 | 04-09-11 | 11:17

Jolo doet zijn zaak geen goed met dit soort plaatjes, al is deze minder weerzinwekkend dan die vorige. Gelukkig hebben we nog steeds de vrijheid in dit land om nare plaatjes te tekenen. Of het nodig is, kun je je afvragen.

drastic | 04-09-11 | 11:17

Pfff... Wie maakt zich nou zorgen om een tekening?

Moondance | 04-09-11 | 11:17

Ik zag in dat schaartekeningetje eerder wantrouwen t.o.v. de vorstin dan moordlust t.o.v. Wilders.
Maar dat kan aan mijn domrechtse brein liggen, natuurlijk.

vetkleppert | 04-09-11 | 11:16

Een botte schaar heeft mijn voorkeur.

Dhuysthergast | 04-09-11 | 11:16

Slechte tekening ook: koningin loopt weg met schaar. Had ze er twee bij zich? Naar wie is ze nu op weg dan?

jezouermoevanworden | 04-09-11 | 11:15

Die cartoon is haatzaaiend, zorgt voor tweedeling in de samenleving en is populistisch. He klinkt bekend als het riedeltje van socialistische zwarthemden...

Onderbuik | 04-09-11 | 11:15

De regen valt en de bliksem treft
En de wind heeft de wolken gebracht
Maar socialisme is niet als de regen of wind
want die werd door de mensen bedacht

leesbaar ow | 04-09-11 | 11:15

N=1 | 04-09-11 | 11:05 | + 2 -
Ik geloof niet dat Wilders ooit een moslims met de dood heeft bedreigd.
Dat is nu dus het verschil tussen een democratisch iemand als Wilders en de Linkse dictatuur.
Links laat steeds meer hun ware gezicht zien en daar ben ik wel blij mee.

Moi2 | 04-09-11 | 11:14

Eigenlijk vind ik het veul erger dat de Majesteit als moordenaar wordt weggezet in die cartoon. Maar daar hoor je dan vervolgens weer niemand over.

Dat Jolo Blonde Greet liever vandaag dan morgen het tijdelijke voor het eeuwige ziet verruilen is al lang geen nieuws meer, dat Jolo daarin een rol voor het koningshuis ziet weggelegd is het eigenlijke nieuwtje.

Maar goed, over smaak valt niet te twisten. Over Jolo wel.

Reinaert | 04-09-11 | 11:13

He Geenstijl, eerst zeiken dat een cartoonist volledige vrijheid moet hebben, en nu die vrijheid toch inperken??

DerWaarheid4 | 04-09-11 | 11:13

@ deboerenlul | 04-09-11 | 11:09

Kunnen we ook wel gaan beginnen de sp en gl fracties te "zuiveren" bestaan toch voornamelijk uit ongewassen krakers die op 40 jarige leeftijd nog niet klaar zijn met hun studie "psychologie"

25TaLife | 04-09-11 | 11:12

dit is zo ongelofelijk zielig, de hele cartoon discussie1

Bart!@# | 04-09-11 | 11:12

die cartoon gaat niet over de dood van geert wilders maar over de maniakale moordbuien van onze koningin.

unieke-nick | 04-09-11 | 11:11

N=1 | 04-09-11 | 11:05 | + 1 -
Geert doet niet moeilijk. Hij zegt desgevraagd dat hij het smakeloos vindt. Dat is heel iets anders dan het willen verbieden of een fatwa uitroepen over de tekenaar.

FrankieHapsberger | 04-09-11 | 11:11

Ik kan niet zeggen dat ik dit soort cartoons op een linkse website niet verwacht had
De Links-mens is nu eenmaal agressieve a-sociale onderdrukker.

Moi2 | 04-09-11 | 11:11

Daarnaast als ik die tekening zo bekijk zit die schaar echt niet zo diep in zijn borst. 90% kans dat hij het heeft overleeft.

deboerenlul | 04-09-11 | 11:10

helaas een glas een plas en jolo blijft waar hij was. Die vent wordt tot in de lengte der dagen de hand boven het hoofd gehouden door de verschillige vara

25TaLife | 04-09-11 | 11:09

-weggejorist-

deboerenlul | 04-09-11 | 11:09

Juist. Von Jolo is nu geheel en al de weg kwijt...

Reykjavik | 04-09-11 | 11:08

Uitnodiging tot een feauteau f.ck dus?

Sheik Yerbouti | 04-09-11 | 11:06

*pakt schaar*

Waar woont Cohen tegenswoordigs?

ElMundoKapotio | 04-09-11 | 11:06

Een Echte "Bas Paternotte"om de zondag mee te beginnen.. Heerlijk..

Crematorium-de-Asbak | 04-09-11 | 11:06

Als Geert moeilijk doet over schreeuwende moslims over een cartoon, dan moet hij nu ook niet mekkeren.

N=1 | 04-09-11 | 11:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen