Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS CrisisWatch. Vandaag valt de euro

doodeuro.jpeg Hij kan zomaar vallen! Hij moest en zou d'r komen om de EU sterker te maken, maar inmiddels rollen de Europese leiders vechtend over de grond, is Ierland noodgeld door de strot geramd, heeft Portugal een kluif toegeworpen gekregen, weigeren de Grieken van hun badhanddoek te komen zolang Europa hun sores niet oplost en doen Spanje en Italië of hun neuzen bloeden. Merkel en Sarkozy schenen alleen nog via tolken met elkaar te communiceren en zelfs die keken elkaar vuil aan, maar ze zijn het inmiddels toch ergens over eens. Eigenlijk is onze MinFin de Jager de enige die nog met rechte rug rondloopt in Brussel en eist dat banken, verzekeraars & pensioenfondsen meebetalen aan een tweede noodfonds voor Souflakistan (kosten: 85 miljard), maar dat wordt hem door zijn collegae niet in dank afgenomen. In eigen land staken GroenLinks en D66 hem gisteren bovendien een dolk in de rug door te pleiten voor nóg meer onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar gezag voor de EU. Het wordt buigen of barsten en alle voortekenen wijzen op het laatste. Bidden voor behoud of voorbereiden op de val vanaf 10:00 uur op CrisisWatch2,20371. Vervolg in Brussel om high noon, als de Euroleiders met de rug naar elkaar ieder tien stappen zetten en zich klaarmaken om de portemonnee te trekken in het Ultieme EindDuel over de munt die ons allemaal miserabel maakt.

Reaguursels

Inloggen

Hoy,hoy,hoy ,het is weer feest,Rutte en zijn kudde van beursgangers en andere piepelaars is weer positief voor een paar dagen.Een crisis in vakantietijd ? Dat kan toch niet.Dan maar de banken en pensioenfondsen voor 37 miljard plunderen en dan nog durven zeggen dat banen en pensioenen gered worden.Even de ontslagen en pensioen-verlagingen uitstellen tot na de vakantie.Dan zijn weer fris en kunnen tegen een stootje he ? O,ja ,2 augustus houdt het ook op met de bail-outs in Amerika.Plafond bereikt he ? Daarom ook vóór 2 augustus geen gedonder met de euro.Even de speculanten spekken.

Dolphi | 22-07-11 | 12:17

Oome Gijs | 22-07-11 | 11:08
"Er is zelfs iets voor te zeggen om al het zogenaamde "nieuws" uit te schakelen. Je weet toch niet wat waar is. Wantrouwen en scepticisme zijn geboden."

Precies! Zelfs wat ze ons op school leren moet in zekere zin met een grote korrel zout worden genomen. Denk maar aan wat je hebt geleerd over de vietnam oorlog... De hele aanleiding van die oorlog wordt zo vertekend! Pak het geschiedenisboek van je kinderen of familieleden er maar eens bij, en lees het door zou verhaal eens door zou ik zeggen. Allemaal halve waarheden of zelfs totale leugens.

dilic | 22-07-11 | 11:49

Geloof me, de westerse propaganda machine is net zo agressief en corrupt als die van nazi duitsland of voormalig soviet unie. alleen is t bij ons allemaal net iets subtieler en uitgekookter.
dilic | 22-07-11 | 09:46

Propaganda bestaat bij de gratie van het feit dat de mensen niet persoonlijk kunnen controleren of dat wat de media zeggen ook echt waar is. Ze hebben er het geld en de tijd niet voor: er moet brood op de plank, de kinderen vragen aandacht, etc. De wereld die wij voorgeschoteld krijgen via de media (inclusief de alternatieve media) staat in zekere zin ver van ons af.
Wat er allemaal wordt gezegd, getoond en geschreven valt voor de gewone burger niet te controleren. Daarom moet alles wat tot ons komt via de media met gepast wantrouwen worden behandeld. Er is zelfs iets voor te zeggen om al het zogenaamde "nieuws" uit te schakelen. Je weet toch niet wat waar is. Wantrouwen en scepticisme zijn geboden.

Oome Gijs | 22-07-11 | 11:08

Nog een keer voor de duidelijkheid, ik zit hier echt niet communisme te promoten of zo. Mijn doel is enkel om enkele lieden hier op het forum de hele zooi in perspectief te laten zien. Wamt 90% van de meningen hier zijn gebaseerd op westerse indoctrinatie. Geloof me, ik kan het weten.

Omdat ik uit het voormalige joegoslavie kom, heb k de mogelijkheid gehad om uitvoering kennis te nemen van de massa manipulatie technieken die beide kanten gebruikten. En beide kanten vertelden halve waarheden of soms totale leugens, zolang de publieke opinie maar in overeenstemming is met het beleid van het overheid. zoals jullie vast allemaal weten noemen ze dit propaganda, alleen lijkt het merendeel van de westerse bevolking te denken dat dit enkel iets is Wat in dictatoriale of communistische regimes voorkomt. Geloof me, de westerse propaganda machine is net zo agressief en corrupt als die van nazi duitsland of voormalig soviet unie. alleen is t bij ons allemaal net iets subtieler en uitgekookter.

dilic | 22-07-11 | 09:46

Puntje over de communisten in GR: Het waren grotendeels communisten die in het verzet tegen de As vochten in WOII en daarna (tevergeefs) probeerden de macht in GR te veroveren op de door Britten en Amerikanen geïnstalleerde, corrupte regering (die later overging op het kolonelsregime). Maar vooral in het Noorden was en is het nog de beweging van het volk, dat geleden heeft onder de As en daarna onder de kolonels.
nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_Burgeroo...

Een mooi gebaar | 22-07-11 | 09:03

@ dilic | 21-07-11 | 20:08

In Griekenland stemt 1 op de 9 Grieken bij nationale verkiezingen nog op de KKE, de Griekse communistische partij. En tjonge, jonge, wat doet dat het land een goed. Not. Alleen in Cuba en Noord Korea scoort het communisme hoger, geloof ik. Communisme is een leuk idee hoor, alleen werkt het niet. Net als wereldvrede.

Traxor | 22-07-11 | 02:15

Er zijn altijd goede tijden en slechte tijden, dus geen paniek jongens, komt helemaal goed, en de Euro blijft, vergeet maar dat achterlijke Gulden. De Euro is zelfs vele malen mooier en klinkt ook nog goed in de oren, EURO ! leuk, egwel.. En EEN EUROPA klinkt ook vele malen stoerder dan een zielige dorpje!

Alleen door EENHEID worden we als Europeanen sterker en dwingen we dan ook respect overal ter wereld, vooral bij grote naties zoals Rusland, China en USA. Ik ben dus absoluut voor de EU en voor de Euro, en ik geloof ook dat er altijd mindere tijden zijn, maar dan moeten we juist sterker worden en bij elkaar blijven, dus eenheid, we zullen deze moeilijkheden in Europa overwinnen, en we zullen er nog sterker van worden, want we kunnen best wel deze uitdagingen aan, vooral onze Europese eenheid is van essentieel belang, yes we can !

Goldway | 22-07-11 | 01:57

Voor vandaag is de eer gered. Maar morgen is er weer een dag, en velen, vooral in de politiek, zien deze met zorgen tegemoet. Hoe meer geld geleend wordt aan landen als Griekenland, Portugal en Ierland, hoe meer de kredietwaardigheid van de noordelijke landen in de gevarenzone komt. De euro heeft het eind van deze ronde nog gehaald, maar zal de volgende ronde niet doorkomen en een zeker K.O. tegemoet gaan.

Oome Gijs | 21-07-11 | 23:32

die handen en die koppen.. zum kotzen.

larie | 21-07-11 | 23:19

dilic | 21-07-11 | 20:08

anti-amerikanisme is mij vreemd. Wel erken ik kwalijke aspecten van Amerikaanse buitenlandse politiek, zoals jij die beschrijft. Maar "de amerikaan" laat zich niet eenvoudigweg beschrijven als een materialistische nitwit.
Het zijn m.i. juist de Amerikanen die de wereld ten goede kunnen keren.
Een ieder beschrijft de wereld in algemene termen en probeert zo de situatie te begrijpen. Wat ik als tragisch bestempel, is de triomf van het neoliberalisme en de ondergang van het Rijnlandse model. De fixatie op geld en op het eigenbelang van het individu heeft de maatschappij op doodlopend spoor geleid. Tijd voor een herwaardering van het algemene belang, het algemene nut, de publieke zaak. Privé-banken en andere financiële instellingen die de politiek dicteren, is een slechte zaak en werkt contra-productief. En leidt tot een herleving van de klassenstrijd en tot een terugval in feodalisme.

Oome Gijs | 21-07-11 | 20:39

@ oome gijs

Laten we t hopen van wel!

dilic | 21-07-11 | 20:34

dilic | 21-07-11 | 20:08

De val van het communisme heeft onmiddellijk geleid tot een enorme expansie van de internationale, financiële oligarchie, met het neoliberalisme als zegevierende ideologie. Maar zoals het communisme ten onder is gegaan aan corruptie en economisch wanbeleid, zo gaat nu ook de oligarchie te gronde aan exact dezelfde oorzaken.

Oome Gijs | 21-07-11 | 20:24

"ik ben lang in Indonesie en Ecuador geweest voor werk. Ja daar is ook armoe, maar ook rijkdom. Het probleem in die landen is vooral corruptie."
@ La Bailaora | 21-07-11 | 16:47

Je hebt deels gelijk. Probleem in die landen komt zeker door de (systematische) corruptie. Maar je vergeet alleen bij te zeggen wie degene zijn die voor de corruptie zorgt. Dat zijn de Amerikananen/CIA!

Geloof je me niet? Lees het boek Confessions of an Economic hitman er maar op na. Of Google t of iets dergelijks. Op YouTube is een radio interview van hem te vinden. Zeer interessant!

En voor de duidelijkheid, ik zit hier echt communisme te promoten. Ik probeer mensen gewoon de wereld in perspectief te laten zien. Want ik heb hier weer een hoop achterhaalde, populistische, typisch amerikaanse doctrine gelezen, zoals:

La Bailaora | 21-07-11 | 13:58
"Nee, niet omdat de markten dan dicht gingen, maar omdat het iedereen straatarm maakt, ook Amerikanen, daarom. In Vietnam was echt geen interesante afzet markt voor de Amerikanen, in Afghanistan ook niet. Waar men bang voor was is dat het communisme zelfs binnen de VS zou toeslaan, men had een fobie ten opzichte van het communisme.

Een Amerikaan is vooral geinteresseerd in zijn grote auto en zijn zwembad, en parties in de weekeindes. En dat zou in het communisme allemaal niet meer mogelijk zijn. Vandaar de wereldwijde strijd tegen het communisme. Mind you, die angst was niet ongegrond, want het communisme was wijdverspreid in die tijd: China, Rusland, Cuba, en nog veel meer kleine landen als Nigaragua, Vietnam, enz..."

De reden waarom de amerikanen niet wilden dat er een communistisch regime de macht overnam in vietnam had inderdaad met het gevreesde "domino effect" te maken. Maar als je een beetje kritisch nadenkt over dat verhaal, dan moeten er toch wel Wat vragen opkomen? Want Wat is er precies zo erg aan een communistisch systeem helemaal van de andere kant van de wereld? Is dat echt een reden om op vietnam meer bommen te gooien dan gedurende de hele tweede wereld oorlog? Of zouden er meer belangen spelen? Zou geld & macht misschien een rol spelen?... Als dat niet het geval geweest zou zijn, dan was dat voor t eerst in de geschiedenis.
Maar als je er een beetje over nadenkt, en wat nader onderzoek doet, zul je weten dat t ook die keer weer om macht en geld te doen had.

Amerika was bang dat het communisme hun imperialistische beleid in gevaar zou brengen. Want alleen door dit beleid was amerika in staat om haar dure en excessieve levenstijl in stand te houden. En de enige manier om deze luxe levensstijl te behouden was alleen mogelijk door goedkoop grondstoffen aangevoerd te krijgen. Waar kwamen deze goedkope grondstoffen dan vandaan vraag je? Ecuador, iran, indonesie, chili, venezuela, cambodja etc. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Door woekerleningen aan deze landen te verstrekken VIA de bekende instituten als het imf en de wereldbank. In deze landen werd vervolgens met behulp van dit geld bruggen, wegen etc gebouwd die de groei van de economie in dat land zou moeten stimuleren. Deze bruggen, wegen en elektriciteit centrales werden echter gebouwd door amerikaanse bedrijven zodat dat geleende geld weer in de eigen economie terecht kwam. Het land bleef echter met de schuld zitten.

Tweede stap was om het land corrupt te maken door middel van "puppet regimes". Het land zal snel daarna in financiele problemen komen en failliet verklaard worden door de bekende krediet waardering agencys waar we de laatste tijd veel over in het nieuws horen.

Als "compensatie" voor het feit dat een land zoals bijvoorbeeld ecuador niet meer haar schuld kan terugbetalen, moeten ze hun grondstoffen voor een spotprijs verkopen, staatsbedrijven laten privatiseren door amerikaanse bedrijven etc., met alle gevolgen van dien.

Communisme zou dit soort imperialistische praktijken voortaan kunnen doen voorkomen. Daar wilden de amerikanen echter een stokje voorsteken

dilic | 21-07-11 | 20:08

Eindresultaat van de dag: Extra lening voor Griekenland, Ierland en Portugal. Zo gaat dat. De euro moet blijven, ook
al wordt het leven van de burgers ellendig en armoedig.
De eurocraten willen de politieke unie. De enige vraag is hoe dit door de strot van het volk te drukken. Dat is de agenda.

Oome Gijs | 21-07-11 | 18:22

door middel van de vrije markt en de opgezette instituten van na de Tweede Wereld Oorlog zoals het IMF, De wereldbank, VN etc.
dilic | 21-07-11 | 14:27
Niet door 'uit te buiten', maar de vrije markt levert voor de mens mogelijkheden op zich te verbeteren en te groeien. Dat heeft niets met geloof te maken maar met gezond verstand. Daardoor komen mensen hun bed uit. Uitbuiten gebeurt overigens in de hele wereld, ook in communistische landen. Ik lees dat je uit de balkan komt, dat was idd. een van de minst slecht presterende communistische gebieden op aarde, omdat het daar ook om een 'light' versie ging van het communisme.

Het grootste probleem van de armoede in arme landen komt niet door 'uitbuiting' van rijke landen, maar door corruptie. Mooi voorbeeld is Chili versus Bolivia. Chili liet buitenlandse bedrijven toe (uitbuiting?), die ook nog eens winst mochten maken. Die zorgden voor bedrijvigheid, onderwijs etc...

Chili gaat nu goed, vooral de mijnbouw is door de geimporteerde kennis zeer verbeterd, en hebben nu zelf vooraanstaande mijnbouwbedrijven. Bolivia heeft zoveel mogelijk bedrijven geweerd ('uitbuiting'). Op de olieindustrie na heeft Bolivia bijna geen mijnbouw en is nog steeds arm, haalt de stenen nog met hamers en handkarretjes naar buiten. Ondanks dat Bolivia een land is met veel meer olie en gas voorraden dan Chili, gaat Chili economisch veel beter, en dat door de 'uitbuiting' van buitenlandse bedrijven...

La Bailaora | 21-07-11 | 16:58

@dilic | 21-07-11 | 14:27
Jammer voor jou, ik ben lang in Indonesie en Ecuador geweest voor werk. Ja daar is ook armoe, maar ook rijkdom. Het probleem in die landen is vooral corruptie.

Het belangrijkste argument tegen communisme is dat er geen enkele uitzondering bestaat op het feit dat waar communisme heerst, armoede heerst. Dat er ook nog andere landen zijn die arm zijn is geen 'bewijs' dat het communisme niet tot armoede leidt. Dat bewijs is overduidelijk en overal aangetoond.

La Bailaora | 21-07-11 | 16:47

de Bree | 21-07-11 | 10:05

Er zijn mensen zat die daarin geloven. Nog meer die in Mo of JC geloven.

Gelovigen die in aardse zaken 'geloven' richten de grootste rampen aan. Wat dat betreft is communisme en pro-Europa-geloof het type aards geloof dat rampen aanricht.

Hoewel een Islam die niet Aards zegt te zijn, want religie, allerlei exacte aardse regels kent en min of meer de doodstraf als je je ervan afkeert.

Er zijn zoveel leuke geloven, doe er uw voordeel mee of sterf.

NoMinister | 21-07-11 | 16:39
-weggejorist-
Sis2009 | 21-07-11 | 16:28

Sja. Een poos geleden hebben meen ik alle Cubanen een elektrische waterkoker gekregen en dat hebben we hier in het rijke Nederland niet eens gehad! Hoezo armoede..

prikkebeenK | 21-07-11 | 16:22

@dilic | 21-07-11 | 14:27
OK, we hebben 'm gevonden, de laatste man in het vrije westen die ervan overtuigd is dat het communistische systeem meer welvaart brengt dan het kapitalistische!!!

Dilic, kom er maar in ...

Antisocialist | 21-07-11 | 14:57

@wingnut1979 | 21-07-11 | 11:13
Helaas, het werkt precies andersom: zonder de eurocrisis zou u al lang $1,60 voor uw euro krijgen...

Let maar een sop, elke keer als het spannend wordt hier in EU zakt'ie naar $1,40 , zodra duidelijk is dat FR en DU overeenstemming hebben gaat'ie naar $1,44 .

*zich klaar gaat maken voor het volgende dollar/euro ritje*

Antisocialist | 21-07-11 | 14:51

@ La bailaora en Dagobert. D

Zijn jullie weleens in Colombia, Equador, indonesie, Panama, Zuid Afrika geweest? Zijn niet communistisch maar kapitalistisch. OOk straatarm!

Dus wat is nou wijsheid?? Mensen vergeten de dingen soms in perspectief te zien. Ik kom uit het voormalig joegoslavie. Dat was voor de oorlog ook communistisch. Toegegeven, de mensen waren niet super rijk en we reden niet allemaal in grote auto's. Maar we waren ook zeker niet straatarm, en we konden prima in onze primaire en secundaire basisbehoeften voorzien. Natuurlijk was het verre van perfect, maar dat wil niet zeggen dat dat per definitie wel het geval is in een kapitalistisch systeem.

De enige reden waarom de eerste wereld landen zo rijk zijn geworden door het kapitalisme, komt doordat het ze de mogelijkheid gaf arme landen uit te buiten door middel van de vrije markt en de opgezette instituten van na de Tweede Wereld Oorlog zoals het IMF, De wereldbank, VN etc.

Geloof je me niet? Lees confessions of an economic hitman er nog eens op na.

dilic | 21-07-11 | 14:27

@dilic | 21-07-11 | 13:51
ha, nog nooit in cuba geweest dus. Of alleen in een resort met een georganiseerde bus trip?
lutser

Dagobert D. | 21-07-11 | 14:13

Natuurlijk is daar ook armoede maar dat heb je in een kapitalistisch systeem ook...
dilic | 21-07-11 | 13:51
Hallo? Ben je wel eens in Cuba geweest? Valt wel mee met de armoede zeg je? Grapjas.

La Bailaora | 21-07-11 | 13:59

Democratie... is in Nederland als in Brussel... hetzelfde

Denkt aan een globale munt

*gaat alu-helm kopen*

azmagalles | 21-07-11 | 13:58

k heb alleen gezegd WAAROM de kapitalisten tegen de communisten waren. Omdat communisten de vrij markt dichtgooien...
dilic | 21-07-11 | 13:51
Nee, niet omdat de markten dan dicht gingen, maar omdat het iedereen straatarm maakt, ook Amerikanen, daarom. In Vietnam was echt geen interesante afzet markt voor de Amerikanen, in Afghanistan ook niet. Waar men bang voor was is dat het communisme zelfs binnen de VS zou toeslaan, men had een fobie ten opzichte van het communisme.

Een Amerikaan is vooral geinteresseerd in zijn grote auto en zijn zwembad, en parties in de weekeindes. En dat zou in het communisme allemaal niet meer mogelijk zijn. Vandaar de wereldwijde strijd tegen het communisme. Mind you, die angst was niet ongegrond, want het communisme was wijdverspreid in die tijd: China, Rusland, Cuba, en nog veel meer kleine landen als Nigaragua, Vietnam, enz...

La Bailaora | 21-07-11 | 13:58

La Bailaora | 21-07-11 | 13:44

Ik heb ook helemaal niet gzegd dat het communisme een beter alternatief is dan kapitalisme. Ik heb alleen gezegd WAAROM de kapitalisten tegen de communisten waren. Omdat communisten de vrij markt dichtgooien...

Hoewel over het algemeen communisme gefaald heeft, kan dat echter niet gezegd worden over Cuba. Cuba houdt zich over het algemeen nog prima staande en heeft één van de beste ziekenhuizen en zorgstaten ter wereld. Natuurlijk is daar ook armoede maar dat heb je in een kapitalistisch systeem ook...

dilic | 21-07-11 | 13:51

La Bailaora | 21-07-11 | 13:44
Hear hear!
Bovendien stoelde het communisme mede op de gedachte dat mensen geen 'natuur' hebben en alle cultuur en instellingen dus maakbaar zijn. Helaas, pindakaas, mensen zijn overal mensen, zie bijvoorbeeld:
en.wikipedia.org/wiki/Human_Universals...

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 13:48

Het volk kiest vertegenwoordigers die verdere keuzes voor ons maken.
Een mooi gebaar | 21-07-11 | 13:43
Democratie betekent letterlijk: "Macht bij het volk". Het volk kiest alleen eens in de 4 jaar het parlement in Brussel, verder NIETS. En het parlement heeft 0,0 invloed, om jou en mij voor te liegen dat het volk toch nog wat te kiezen heeft.

Heb jij ook maar enige invloed gehad op de keuze voor Barosso en Van Rompuy? Zelfs ook maar een beetje indirect via Rutte? Nee, zelfs dat niet, want dat wordt in Parijs en Berlijn besloten. En kiezen op Sarkozy of Merkel mag jij niet.

Democratie in Brussel? My ass.

La Bailaora | 21-07-11 | 13:48

De la Puerco: een loterij met allemaal winnende nummers.

Prze***walski | 21-07-11 | 13:45

Mezelf niet uitgezonderd overigens hoor. Ben al net zo'n mafkees als de rest van de 'voters'.

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 13:45

dilic | 21-07-11 | 13:32
Dat het communisme niet werkt komt gewoon omdat mensen ophouden met initiatief nemen c.q. werken wanneer ze toch weten dat ze altijd hetzelfde zullen krijgen, wanneer je nou werkt of niet. Waarom zou je nog 10 jaar gaan studeren als je weet dat je als werkloze of buschauffeur hetzelfde opstrijkt dan wanneer je specialist in een ziekenhuis wordt? Op de enkele idealist na gebeurt er bijna niets meer. Iemand die nu nog, na het ineenstorten van de meeste communistische 'heilstaten', en het voortetteren van de overgebleven heilstaten die van de armoede omkomen (Noord Korea, Cuba) gelooft in het communisme is niet goed bij z'n hoofd.

La Bailaora | 21-07-11 | 13:44

La Bailaora | 21-07-11 | 13:26
Heb het net even gecheckt 'democratie'..
nl.wikipedia.org/wiki/Democratie

Lijkt me dat de EU binnen de definitie valt:
Het volk kiest vertegenwoordigers die verdere keuzes voor ons maken. De voltallige bevolking is soeverein en alle autoriteit is gebaseerd op de theoretische instemming van het volk.

Klopt als een bus lijkt me?

Het is een valkuil om 'democratie' gelijk te stellen met 'directe democratie' en vervolgens te idealiseren, of in de woorden van Winston: "The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter."

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 13:43

@ Oome Gijs | 21-07-11 | 13:24

Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met alternatieve media... Maar iedereen heeft toch een bepaalde hoeveelheid gezond verstand om de waarheid tussen de vele verschillende verhalen uit te pikken. De wereld zit helemaal niet zo moeilijk in elkaar. Het draait gewoon om 2 dingen: GELD & MACHT... Alle dingen die gebeuren in de wereld valt hier naar terug te herleiden.
Enige wat je dus hoeft te doen om te weten welk verhaal waar is, is afwegen welk verhaal uit de naam van geld en macht worden gedaan. Hetgeen je op h et journaal en mainstream media altijd hoort is: "uit de naam van vrijheid" of "Uit de naam van democratie"... Zodra je bush, of elk andere klootzak, zoiets hoort zeggen dan kun je het 99% keer van de decoderen naar geld&macht. #FACT

Btw, infowars ben ik niet zo;'n fan van... Die gast Alex JOnes is knettergek

dilic | 21-07-11 | 13:41

boeglul | 21-07-11 | 10:24
Volgens mij is die Carolus ook in goud leverbaar....

lilluke halve hoan | 21-07-11 | 13:36

Golaio | 21-07-11 | 13:15
"Het eerste onderwerp over VS vs Hawaii kende ik al (wordt gewoon overal verteld). Het wordt gebracht als een shocker, maar is het natuurlijk niet. Kortom weer een hoaxkanaaltje."

Vindt je hier iets te kort door de bocht, Golaio... Bekijk ook eens andere filmpjes, bijvoorbeeld die over de vietnamoorlog. Het feit dat amerika altijd zo fel tegen communisme was, heeft puur te maken omdat bij een communistisch systeem de markt "gesloten" is, en de amerikanen de mensen niet uit kunnen buiten...

dilic | 21-07-11 | 13:32

dilic | 21-07-11 | 13:08
aluhoedje opzetten doet.

Enne, nee, de EU in Brussel is niet, ik herhaal, niet democratisch (bakoenin heeft gelijk): 1% indirect is geen democratie. Ik zou maar eens opzoeken wat het woord betekent.

La Bailaora | 21-07-11 | 13:26

dilic | 21-07-11 | 13:08

Nou ik ken wel een aantal van de alternatieve media; de boeken die je noemt heb ik niet gelezen, maar van "confessions of an economic hitman" ken ik wel de idee.
Er zijn tal van alternatieve media, zoals Infowars.com,
RussiaToday, PressTv, AlJazeera, Democracy now, Larouche,
LewRockwell, Antiwar.com, energybulletin.net, etc...
Luister dilic, denk nou astjeblieft niet dat de alternatieve media "de waarheid" verkondigen. Zij belichten zaken van een andere kant, hebben andere meningen, andere loyaliteiten; het is goed daar kennis van te nemen. En het helpt je een beter geïnformeerde mening te vormen.

Oome Gijs | 21-07-11 | 13:24

dilic | 21-07-11 | 13:03 |
Bedankt. Het eerste onderwerp over VS vs Hawaii kende ik al (wordt gewoon overal verteld). Het wordt gebracht als een shocker, maar is het natuurlijk niet. Kortom weer een hoaxkanaaltje.
.
Dat is vaak het probleem van dergelijke kanalen. Ze proberen een andere kant te laten zien en verliezen de bekende kant uit het oog. Waarom moet ik de ene kant wel geloven, als mijn verteller de andere kant op net zulk onzinnige wijze afwijst?

Golaio | 21-07-11 | 13:15

Golaio | 21-07-11 | 13:06

Als je je geld kwijtspeelt, maakt het toch niet meer uit, hoe je dat voor elkaar gekregen hebt. De Ierse regering heeft die onevenwichtige vastgoedmarkt laten ontstaan, om daarna ook nog eens de Ierse banken los te kopen. Of je nu failliet gaat door incompetentie of met opzet, het effect is hetzelfde.

De La Puerco | 21-07-11 | 13:10

Is er eigenlijk iemand hier die bekend is met één van de documentaires, boeken of websites die ik zojuist heb genoemd??

dilic | 21-07-11 | 13:08

bakoenin | 21-07-11 | 12:48
Je kritiek is terecht maar ook 'idealistisch-constructief', in de zin dat je aangeeft hoe iets dat behoorlijk goed is toch nog wel beter kan. Veel van die kritiek geldt ook voor Den Haag (hoe zijn wij de Irak-oorlog ingemoffeld, hoe worden ministers uitgekozen (ik heb niet op 'minister Leers' gestemd), hoeveel rechters zijn van D66, etc.) Diezelfde kritiek geldt in nog sterkere mate veel andere nationale overheden, zoals bijvoorbeeld die van GR. Met andere woorden, de EU is een vrij gemiddeld 'democratisch systeem', qua balans tussen mandatering en verantwoording enerzijds en een portie gezonde techno- en meritocratie anderzijds. Maar het kan altijd beter en geschaafd moet er worden. Wat vond je dan eigenlijk van het referendum...?
nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_refer...

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 13:07

vicecity | 21-07-11 | 12:49 |

Ja, Ierland is ook door compleet mismanagement de boot ingegaan natuurlijk. Het probleem is dat er is besloten om 1 naam te kiezen voor de schuldencrisis. De crisis in Ierland komt door de banken. Niet door roekeloze uitgaven van zijn eigen regering, maar door exact hetzelfde probleem als de Amerikanen hebben gehad. Lekker huizen kopen, totdat de vastgoedbel spat

Golaio | 21-07-11 | 13:06

seven | 21-07-11 | 12:59

Wat ik niet begrijp is, dat banken/pensioenfondsen/investeerders, die Griekse obligaties kochten met 15+% rentevergoeding, toch de volle mep van de hoofdsom moet worden gegarandeerd. Dit is een loterij zonder nieten voor hen.

De La Puerco | 21-07-11 | 13:05

@ Oome Gijs | 21-07-11 | 12:13

Heel goed gezegd! Gelukkig zijn er nog verstandige mensen op GS te vinden die niet op basis van hun emotie, halve waarheden en vooroordelen reageren.

Het is de zaak voor iedereen om dit tot op de bodem uit te zoeken. Mensen moeten eens ophouden te geloven dat het journaal en "mainstream media" de enige bron van informatie is. Dat is het absoluut niet! Tegendeel zelfs.

Er zijn zoveel alternatieve bronnen, boeken, documentaires, websites en zelfs youtubechannels die als doel hebben de mensen te voorzien van ECHTE informatie. Voorbeeld van een paar goede documentaires zijn:
- Inside Job
- Zeitgeist addendum
- The War You Don't See

Voorbeeld van goede boeken zijn:
- Confessions of an Economic Hitman
- Cancerstage of Capitalism

Voorbeeld van goede websites zijn:
- www.youtube.com/user/pinkyshow
- www.youtube.com/user/thejuicemedia

Op de youtubechannel van de pinkyshow worden heel veel historische "feiten" opnieuw onderzocht om te zien of het ook wel echt feiten zijn... Met als voorbeeld die vietnamoorlog, irak oorlog, America vs Hawaii, globalisatie van na de tweede wereld oorlog en hoe onze huidige maatschappij is opgebouwd met al zn instituten. Hetgeen we op school altijd leerden betreft natuurlijk vaak halve waarheden, wat eigenlijk net zo erg is als een totale leugen... Om te zien waar ik het over heb bekijk die youtubechannel eens zou ik zeggen...

dilic | 21-07-11 | 13:03

Kom op! Niet zo pessie.. persie.. pestie.. uhm.. niet zo negatief!

Rikketiktik | 21-07-11 | 13:03

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:54
Zwitserland heeft ook open handelsgrenzen met de EU, wat in verdragen geregeld is, en Zwitserland heeft ook afhankelijkheden ten opzichte van die EU. Het is geen economisch eiland.
www.dw-world.de/dw/article/0,,3869012,...
Wel is het zo dat je geen ondemocratische politieke moloch nodig hebt om die open grenzen te hebben.
En dat toont Zwitserland aan. Ze houden wel zelf beslissingsrecht over immigratie en vestigingsbeleid.

bakoenin | 21-07-11 | 13:01

@Golaio 12:48
Dan kan NL beter de gulden invoeren, want een fiscale transferunie of hyperinflatie van de Euro kost veel meer.

Kijk ook even naar de staatsschuld van Denemarken (44%BBP) en Zwitserland (40%BBP), in vergelijking met de Nederlandse staatsschuld (66%BBP).

Zij leven niet op de pof van hun kinderen, waardoor zorgkosten en belastingen hoger uit kunnen vallen. Met hun munt heeft dat niks te maken.

tipo | 21-07-11 | 13:00

Die van Dijk had daarnet overigens een belangrijk punt. in 2011,2012,2013 en 2014, lopen 60 miljard aan Griekse staats obligaties af en moeten door Griekenland afgelost worden, met opnieuw te lenen geld. Waarom, moet er dan nu per onmiddelijk een paar honderd miljard op hun bankrekening worden gestort.

Het enige antwoord dat ik weet te verzinnen is, dat men alle openstaande obligaties bij de banken en de pensioenen wil overnemen, ook die van Chinese- en Amerikaanse investeerders.

De La Puerco | 21-07-11 | 13:00

Toch knap hoe de Jager het verarmen van NL door het grotendeels weggeven van 110 miljard + later 88 miljard aan Griekenland als heel verantwoordelijk neerzet en zuinig zijn, hand op de knip, geen goed geld naar kwaad geld gooien als onverantwoordelijk.

seven | 21-07-11 | 12:59

De Jager kan met geld smijten waar hij wil. Want hij heeft altijd een meerderheid in de Kamer. Ofwel de PVV is voor, dan is er een meerderheid, owel de PVV is tegen en dan is oppositie automatisch voor omdat die altijd een tegensteld standpunt dan de PVV hebben en er een eveneens een meerderheid. Er is dus geen enkele manier om het geldsmijten te stoppen, helaas.

jan-lul-de-behanger | 21-07-11 | 12:57

"Hij kan zomaar vallen!" roflmao!

Zuigdiert | 21-07-11 | 12:55

@ tipo | 21-07-11 | 12:35
In het verleden hebben 'uitvreters', zoals Joden en Hugenoten, op veel plekken ook juist economische voorspoed gebracht. Maar idd het pakt ook wel eens verkeerd uit natuurlijk. Maar je grenzen sluiten voor ´uitvreters´ is denk ik niet positief gecorreleerd aan economische voorspoed, eerder negatief. Maar of je mensen binnenlaat of dat je ze macht en invloed geeft, dat zijn wel twee verschillende dingen.

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:54

Golaio | 21-07-11 | 12:50 |
Maar heeft die bevoegdheid wel! ze kan een regering naar huis sturen, en dat kan het Europarlement niet.

bakoenin | 21-07-11 | 12:52

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:30
Leg dan eens het succes van Zwitserland uit.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om de grenzen gesloten te houden.

Gesloten houden voor import van problemen.

De La Puerco | 21-07-11 | 12:50

bakoenin | 21-07-11 | 12:48 |

Europa is geen democratie nee, dat klopt. Maar om dan de trias politica erbij te halen is kortzichtig. In Nederland kennen we toch ook niet echt een scheiding van de macht? Ik bedoel De Tweede Kamer is immers altijd op handen van de regering, normaal gesproken.

Golaio | 21-07-11 | 12:50

Vraagje: Het was toch D66 die bij het referendum van de grondwet Europa zei dat Ierland het beloofde land was dankzij de EU ? De grootst stijgende economie en de meeste banen etc ?
Is het niet hetzelfde Ierland wat dus binnen een paar jaar bijna failliet is ?
Niet dat het wat uitmaakt maar het zou mij bevestigen in mijn mening dat ik het niet zo op heb met die hele Euro en jaloers kijk naar de Zwitsers ( Die zouden zich toch isoleren zonder de Euro ? )
Weet iemand wat meer over deze materie ?

vicecity | 21-07-11 | 12:49

De La Puerco | 21-07-11 | 12:28

Zwitserland is de centrale bankier van Europa en de economie draait eigenlijk compleet op buitenlandse investeringen. Heerlijk die gesloten grenzen natuurlijk, maar die gelden niet voor Zwitserland.
.
Dat zowel Denemarken en Zwitserland het goed doen, heeft niets met de eigen munt te maken. Denemarken kent een veel en veel hogere belastingopbrengst (Nederland ongeveer 37% van het BBP en Denemarken 50%). We kunnen dus best net als de Denen gaan leven, maar dan schieten de prijzen omhoog (al blijft de minderheidsregering dan wel bestaan). Voor Zwitserland geldt hetzelfde idee. Zorgkosten liggen daar veel meer bij de burger. Het lijkt misschien allemaal leuk Europa te zijn, maar de indeling van de economieën verschilt enorm.

Golaio | 21-07-11 | 12:48

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:25
facts please.

De machtigste instellingen van de EU, de Raad en de Commissie, zijn niet democratisch door de kiezer gelegitimeerd. De leden van de Raad (de staats- en regeringsleiders en de ministers) zijn alleen verantwoording verschuldigd tegenover hun nationale parlementen, die geen Europese bevoegdheden hebben. Streng genomen hebben de EU-ministers in de Raad geen enkel Europees mandaat van de kiezer gekregen: in het beste geval komen ze bij nationale verkiezingen op. Eigenlijk bestaat er dus geen institutionele tegenmacht voor de Raad.

De EU kent geen ware scheiding der machten. Wetgevende en uitvoerende bevoegdheden zijn verdeeld over de Raad, de Commissie en het Parlement, met een duidelijk machtsoverwicht voor de eerste twee. De rechters van het Hof van Justitie in Luxemburg worden door de nationale regeringen (dus door de leden van de Raad) in onderlinge overeenstemming benoemd. En vooral: herbenoemd. Als garantie voor rechterlijke onafhankelijkheid kan dat tellen.

Het Europees Parlement is allesbehalve een volwaardig parlement. Het mag de Commissie verzoeken om aan de Raad wetgevingsvoorstellen voor te leggen, stel je voor! Op de meest gevoelige domeinen heeft het parlement slechts adviesrecht. Zelfs over de begroting heeft het geen volwaardig beslissingsrecht. Naar mijn weten is de EU de enige ‘democratie’ waar het parlement niet alleen in de praktijk, maar zelfs in theorie ('institutioneel') een zo zwakke instelling is.

Het Lissabon-verdrag schaaft dit democratisch deficit hier en daar wat bij. Toch blijft het parlement in de belangrijkste domeinen verstoken van de ultieme beslissingsmacht of een veto. Bovendien voert ‘Lissabon’ ook een aantal uitgesproken ondemocratische mechanismen in. Zo zullen in de EU-na-Lissabon de 27 staats- en regeringsleiders, en zij alleen, beslissen over militaire EU-operaties in andere delen van de wereld, dus over oorlog en vrede.

bakoenin | 21-07-11 | 12:48

Terug naar de kralen en steentjes!

Rikketiktik | 21-07-11 | 12:40

@Een mooi gebaar 12:30
Gesloten voor uitvreters, that is, slimmerik.

tipo | 21-07-11 | 12:35

De La Puerco | 21-07-11 | 12:28
"Een betere economie dankzij gesloten grenzen"
?
Dat zou wel uniek in de geschiedenis zijn

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:30

Golaio | 21-07-11 | 12:20
Je eigen schulden moet je betalen, maar waarom ook de schulden van je buurman. Iedere systematiek die daar toe leidt is fout. Al te goed is buurmans gek.

Die Engelsen moeten opdraaien voor hun eigen schulden, niet voor die van Griekenland.

In Zwitserland en Denemarken gaat het in vergelijkbare economien als de onze, gewoon veel beter, dankzij (beter) gesloten grenzen en een eigen munt.

De La Puerco | 21-07-11 | 12:28

[Brussel =] Complete Dictatuur. Waanzin.
La Bailaora | 21-07-11 | 12:08

Nog meer metaforisch gewauwel. EU is geen dictatuur en is ook niet waanzinnig.
Er zitten op zich prima intelligente mensen die het beste met alle EU landen voor hebben, geloof het of niet. Dat ze daarbij ook fouten kunnen maken is menselijk. Zeker geen waanzin.
Dictatuur? EU is gewoon zoals DH een vorm van beperkte democratie die soms slecht voor bepaalde groepen mensen uitpakt en beter voor anderen (de meerderheid als het systeem werkt). Heb je het idee dat ministers en topambtenaren in DH veel met de burger overleggen over maatregelen? Ik zie weinig verschil.

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:25

"And so, gradually, incrementally, salami-slice by salami-slice, we edge towards fiscal union – a monetary union with a single bank, a single interest rate, a single economic policy, and a single taxation policy. It was always obvious to anyone with an ounce of discernment that a single currency would fail in the absence of political union. And here we have it: not with a single ‘spectacular step’, but ‘a controlled process of gradual steps and measures’."
archbishop-cranmer.blogspot.com/2011/0...

Merkel past - nu puntje bij paaltje komt - toch in de traditie van Walter Funk, Keizer Wilhelm II, Helmut Kohl en Konrad Adenauer.

tipo | 21-07-11 | 12:24

En die Zwitsers lachen zich wederom een krul in hun lul.

Schaamharing | 21-07-11 | 12:22

@Oome Gijs | 21-07-11 | 12:13
Eens.

dantochmaar | 21-07-11 | 12:20

PierDrie | 21-07-11 | 11:15 |

Goed, je haalt dus een OPEC land aan om te zeggen dat het daar goed gaat zonder de euro. Chapeau. In Engeland gaat het ook niet goed. Dat land is ook als een idioot aan het bezuinigen. Welkom in de wondere wereld van op schulden leven

Golaio | 21-07-11 | 12:20

@dantochmaar

Doet me denken aan de draad hier. Ook ik reageer op dit nieuws vanuit sentimenten en vooroordelen, waarvan het nog maar de vraag is of ze waar/correct of terecht zijn.
Vaak laat ik me meeslepen door een gedachte, of een mooie formulering. Maar of die ook waar is, is een ander verhaal.
De toestand met de euro en de EU is uitermate complex. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die deze situatie volledig begrijpen en overzien en dat de meeste mensen partij kiezen (waaronder ik zelf) op grond van intuïtie, onvolledige informatie en subjectieve selectie. Men kan niet anders dan zijn mening te baseren op voortschrijdend inzicht...

Oome Gijs | 21-07-11 | 12:13

@Slipsnifter | 21-07-11 | 12:02
En als de Griekse bank-run morgen een feit is, dan kunnen we zelf ook niet hard genoeg rennen voor lijfsbehoud.
Want dan kunnen we er zeker van zijn dat we nooit meer iets terug zien.

deraderendraaien | 21-07-11 | 12:11

Let's face it, gentlemen. De EU is een parasol: Het zonnetje wordt getemperd maar het scheelt zweetdruppels en kanker.

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:11

Waarom proberen andere partijen de PVV te verwijten de belangen van de kiezer te verkwanselen terwijl ze dat zelf doen? Het is toch overduidelijk dat meer geld naar Griekenland sturen geen oplossing is?

Speedfreakz | 21-07-11 | 12:10

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 11:56
In Den Haag mogen de burgers tenminste nog zelf kiezen op partijen die daaruit de regering vormen. In Brussel niets van dat alles. Complete Dictatuur. Waanzin.

La Bailaora | 21-07-11 | 12:08

Er gebeurt vandaag natuurlijk niets maar ik zou het niet erg vinden als de boel in elkaar klapt.
Verliezen nemen en lekker opnieuw beginnen zonder overbodige bagage in Z-Europa.
En wél graag de verantwoordelijke politici aanklagen , plukken en opsluiten.

sitzkrieg | 21-07-11 | 12:07

@Slipsnifter | 21-07-11 | 12:02
Vanuit Brussel dat is.

Slipsnifter | 21-07-11 | 12:07

Zo dadelijk maar even naar Kees luisteren op BNR, ben benieuwd wat hij er van vind

Bolesmales | 21-07-11 | 12:07

EU is niet corrupt.
Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:02
Grapjas.

La Bailaora | 21-07-11 | 12:06

dantochmaar | 21-07-11 | 11:45

Zeker. Het gaat tenslotte om waarheidsvinding.

Oome Gijs | 21-07-11 | 12:03

@deraderendraaien | 21-07-11 | 11:22
Als het aan de pvda ligt geven we ook ons laatste beetje zelfbestuur op.
Dan hoeft de pvda alleen nog slaafs de bevelen vanuit op te volgen.
Hoeven ze zelf niet meer na te denken of beslissingen te nemen (vermoeiend voor ze!).
Gewoon braaf ja knikken en af en toe WEG MET ONS! roepen, dat ligt ze het best.

Slipsnifter | 21-07-11 | 12:02

La Bailaora | 21-07-11 | 11:56

EU is niet corrupt. Minder corrupt dan GR, minder corrupt dan DH, minder corrupt dan USA, etc. etc.

Corrupt kun je EU alleen noemen in metaforische zin: "Een stel politici dat naar mijn mening te weinig goed doet voor te veel geld is 'corrupt' omdat ze taxpoet opsouperen".

Dat is echter heel wat onschuldiger dan echte corruptie van het niveau 'we halen u even van de weg af voor een controle en u krijgt uw paspoort pas terug als u onze onzinheffing van 100 dollar dokt. Heeft u hierover klachten dan zetten we uw vrouw ook even in de verhoorkamer met Juan."

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 12:02

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 11:47
We ruimen het niet op, we vervangen het met nog grotere corruptie.

La Bailaora | 21-07-11 | 11:56

Als ik moet kiezen tussen het "onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar gezag" uit Den Haag en het "onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar gezag" van de EU, dan toch liever het laatste.
Arrabinekoeterine | 21-07-11 | 11:49 |

Mee eens. Regelgeving uit DH is zeker niet beter dan uit EU. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de erkenning van minderheidstalen zoals gebarentalen.

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 11:56

Het is allemaal de schuld van de baby-boomers...

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 11:53

"In eigen land staken GroenLinks en D66 hem gisteren bovendien een dolk in de rug door te pleiten voor nóg meer onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar gezag voor de EU."

Dit is ouwe politiek. Als ik moet kiezen tussen het "onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar gezag" uit Den Haag en het "onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar gezag" van de EU, dan toch liever het laatste.

Arrabinekoeterine | 21-07-11 | 11:49

Het is cliché, maar in EU ruimen we nog steeds rommel op van WOII en Koude Oorlog (zie bijvoorbeeld het kolonelsregime te GR, wsch mede oorzaak van corruptie).

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 11:47

Eerlijk gezegd maakt de euro me helemaal niet miserabel, ik vind hem nog steeds prachtig. en stel je nu eens voor dat de Centraal/Oost-Europese landen lekker door zouden komen met wat economische groei en zo het zuiden nu zouden redden? Zoveel schulden hebben die op dit moment nog niet:
www.google.com/publicdata/explore?ds=d...

Een mooi gebaar | 21-07-11 | 11:47

@Oome Gijs | 21-07-11 | 11:43
Ik leer ook nog dagelijks dingen bij. Alleen maar goed toch?

dantochmaar | 21-07-11 | 11:45

dantochmaar | 21-07-11 | 11:31

Je hebt gelijk. Zo leer ik nog eens wat.

Oome Gijs | 21-07-11 | 11:43

Ik kan niet wachten totdat er weer 'ouderwetse' ƒ-jes staan op de prijskaartjes :)

KutRagger | 21-07-11 | 11:38

Geef mij jullie euro's maar. Mijn rekeningnummer zal ik wel even doorgeven.

Hölzenbein | 21-07-11 | 11:35

Landverrader Braakhuis aan het woord. (zie seven | 21-07-11 | 10:50)

seven | 21-07-11 | 11:32

@Oome Gijs | 21-07-11 | 11:28
Klopt. Vandaar dat simpel stellen dat bij een verdubbeling in 35 jaar het na 10 jaar 10/35-ste x 100% = 28,5% zou zijn niet juist is.

dantochmaar | 21-07-11 | 11:31

U mag al volop meebetalen als belastingbetaler. Straks mag U ook meebetalen als klant van een bank, die immers de kosten gewoon zullen doorberekenen.

Nestorix | 21-07-11 | 11:30

@Oome Gijs | 21-07-11 | 10:53
Ik waardeer uw input, maar 1,02^10 is bij mij gewoon 1,22 (oftwel ~22%).

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 11:28

Op de markt is je euro tenminste een daalder waard, maar op de eurotop is je euro nog geen stuiver waard

Wenna | 21-07-11 | 11:28

dantochmaar | 21-07-11 | 11:21

Iets wat per tijdseenheid met een vast percentage groeit, stijgt volgens de exponentiële curve. Lineaire groei is natuurlijk weer iets heel anders.

Oome Gijs | 21-07-11 | 11:28

Het voorstel van Groen Linksch en D66 om nog meer macht naar Europa te brengen lijkt me, zeker in deze tijd, bespottelijk.
Marcus Porcius Cato | 21-07-11 | 10:07
Eensch. Op z'n minst eerst democratie invoeren in Brussel. Het parlement, waar we iedere 4 jaar voor naar de stembus mogen, heeft 0,0% macht, behalve de stemverheffing.

De EU-regering wordt niet uit het parlement verkozen, maar door de Sarkozies en Merkels van deze wereld. Een let heeft op deze manier al helemaal geen enkele invloed via zijn stembus keuze wie daar in de regering komen te zitten, een Nederlander via Rutte maar een heel klein beetje. Uiteindelijk bepalen de Frankse en Duitse leiders wie de regering vormen. Heeft u ooit mogen stemmen voor Van Rompuy, Barosso of onze Neelie?

Nee toch? Wie, oh wie heeft dat mogen doen?

En het ist verboTen op een buitenlander, zelfs op een belg, te stemmen voor het parlement. Hoezo Europa. Nigel Farage for President, maar dat schijnt onmogelijk gemaakt te zijn. Hoezo democratie?

La Bailaora | 21-07-11 | 11:26

Zo, nou zal handtasje het eens duidelijk maken.

Dropke | 21-07-11 | 11:25

@seven - Heb ik ook gedaan, maar tis nog steeds beter dan je euro's laten verpieteren op de bank. Zilver is dit jaar al 25% omhoog. Vorig jaar 80% Dit jaar gaan we door $60,-/ounce heen. Dan zitten we dit jaar ook op 50% meer. Zet dat maar eens af tegen 2.3% rente op je spaarrekening en 2.8% inflatie. :)

kras | 21-07-11 | 11:24

Tsss, zul je net zien, reken ik eindelijk niet meer om en dan valt ie!

marshmallow | 21-07-11 | 11:23

Ach, van een stevige crisis wordt je hard. En als je tulpenbollen een nachtje marineert in lauwe pis, zijn ze best te eten.

OhJee | 21-07-11 | 11:22

@Slipsnifter | 21-07-11 | 10:46
Je hebt volkomen gelijk, we horen Plasterk nu ook kronkelen tijdens dit debat, hij is voor een europese min. van financiën.

deraderendraaien | 21-07-11 | 11:22

@Oome Gijs | 21-07-11 | 11:09
Voor u:
2% per jaar is na 35 jaar:
1,02 macht 35 = 1,9998. Dus ongeveer 100%.
Samengestelde intrest werkt niet lineair.

dantochmaar | 21-07-11 | 11:21

Overigens schreef Clingendael al tien jaar geleden dat het probleem met de EU niet een tekort aan democratie was, maar een overschot. Met verkiezingen en ronkende PR-campagnes pretendeerde de EU een democratisch machtsinstituut te zijn. Probleem was dat het geen macht had. Dus voorspelde Clingendael heel correct dat de burgers zich zouden afkeren van dat circus.
Nu het te laat is vragen ze alsnog macht. jammer, next.

Wilhelmina Kuttje | 21-07-11 | 11:20

@ Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:59
Er zijn werkelijk geen andere opties dan óf helemaal te stoppen met die munt óf de EU vergaande macht over nationale begrotingen te geven. Het is het kiezen uit twee kwaden.

Helder verhaal, lijkt me: laat nou gvd eindelijk eens het volk kiezen. Durf ik wel een weddenschap op de uitkomst af te sluiten. Oh ja, en verwacht ik eindelijk weer eens een fatsoenlijk opkomstpercentage.

Wilhelmina Kuttje | 21-07-11 | 11:18

Na Griekenland komen de andere zuidelijke landen er vanzelf achteraan, de noodhulppot verdubbelen naar 1500 miljard is niet eens genoeg voor Italie.
Alleen Griekenland gaat de Duitse belastingbetaler al 70 miljard kosten.

bosbaan | 21-07-11 | 11:18

De Eu leeft alleen nog bij de parlementariers in Brussel. Voor de burger is hij reeds lang overleden.

Therapietje | 21-07-11 | 11:17

@wingnut1979 | 21-07-11 | 11:13
Dat doe je heel goed, zou ik ook doen als ik de kans had.

Slipsnifter | 21-07-11 | 11:15

Onzin... Landen als Engeland, Noorwegen doen het prima zonder de euro. En hebben volgens mij niet de problemen die wij hebben, maar de indirecte problemen die land als NL, DE en FR hebben veroorzaakt met de invoering van de euro.

PierDrie | 21-07-11 | 11:15

Als Griekenland valt en uit de euro stapt kunnen ze hun munt gunstig valueren om zo voor een schijntje hun leningen weg te doen. Probleem is dat im- en export een ander verhaal wordt, wat die domme grieken een worst zal zijn..

Opgevist | 21-07-11 | 11:14

@Koud flesje Alfa | 21-07-11 | 10:17
Ja, omrekenen was niet van deze tijd, toch? Heb het bij tijd en wijle gedaan, en niet alleen met de grotere aankopen. Als u uw bankafschriften van -laten we zeggen- 2000 bekijkt, en dan met name brandstof of levensmiddelen, schrik je je de pleuro.

Hollander01 | 21-07-11 | 11:14

Wij van de Euro, adviseren Euro.

Pierre Bezuhov | 21-07-11 | 11:14

Door de euro crisis krijg ik meer dollars. Komt dat even mooi uit aangezien ik volgend jaar emigreer naar de States.

wingnut1979 | 21-07-11 | 11:13

Plaster : ".. bla.. bla.. Op te plussen.." - Ah! Dus jij bent die vervelende linkse minklikkert!

yamahaha | 21-07-11 | 11:12

@strikdewepstroper01 | 21-07-11 | 11:02
Met de invoering van de euro is onze feitelijke welvaart stukken afgenomen.
In het gulden tijdperk was bijvoorbeeld een huis nog betaalbaar.
Voor een huis dat in 2000 ƒ200.000,- moest kosten mogen we nu zo`n €325.000,- neerleggen (ƒ715.000,-)
En dan is nog een voorzichtig voorbeeld, in amsterdam bijv. zijn de stijgingen nog veel groter.
De winnaars zijn de banken en de eu, de verliezers uiteraard weer de hardwerkende burgers.

Slipsnifter | 21-07-11 | 11:11

*Mist koerbagh al tijden in de draden.*

seven | 21-07-11 | 11:11

De Euro had prima geweest als de Duitsers de volledige controle over die munt hadden gehad. Wij hadden dan bijvoorbeeld de D-mark als munt kunnen gaan gebruiken, net zoals er landen zijn die defacto de Dollar of de Euro als nationale munt hebben. Daar uit volgt dan wel dat je in feite je autonomie op sociaal-economisch beleid uit handen geeft. Maar de combinatie die we nu hebben van één munt en volstrekte economische autonomie voor de lidstaten is een epic fail. En het gaat nooit werken ook. Wie één munt wil, moet ook één sociaal-economisch systeem aanvaarden. Vergeet het anders maar.

Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 11:10

zolang Europa hun sores niet oplost en doen Spanje en Italië of hun neuzen bloeden

Heb zo'n gevoel dat dit omgedraaid moet worden.

Kabila de stijlloze | 21-07-11 | 11:10

dantochmaar | 21-07-11 | 11:06

Nee. Inflatie is voorbeeld van exponentiële groei.

Oome Gijs | 21-07-11 | 11:09

Als de banken overstag gaan,is het met hen en het systeem gedaan.(Trichet heeft het doorzien)Een zo grote verwevenheid van banken en staten kan het systeem niet aan.Kortom de beleggers zijn individuen en zijn niet bereid staatsschuld-aflossing over eeuwen uit te smeren.Een bank-run is dan de enige optie en de goudmijnen kunnen niet meer stuk. Dag euro,dag dollar.

Dolphi | 21-07-11 | 11:08

@Oome Gijs | 21-07-11 | 10:53
2% per jaar is na 10 jaar:
1,02 macht 10 = 1,2189. Dus ongeveer 22%.

dantochmaar | 21-07-11 | 11:06

Afgezien van het bovenstaande: vroeger werden valsemunters met hun voeten vooruit langzaam in een vat kokende olie geschoven - of in een ketel koud water op een flink vuur gezet, tot ze gaar waren.

Dàt soort straffen staat mij voor ogen als ik denkt aan de "elite" van valsemunters die ons die Euro heeft ingetrokken.

vraagstaart | 21-07-11 | 11:06

H. simpson | 21-07-11 | 11:01
Energie is een belangrijk deel van de prijs van alle goederen. Niet perfect, best grof, maar heel wat minder manipuleerbaar dan het veranderlijke cbs inflatie mandje.

seven | 21-07-11 | 11:06

@Cuyahoga | 21-07-11 | 10:59
Een goede frikandel heeft geen paneer nodig, geen enkel voedsel hoort uren voor consumptie in één of ander laf warmhoudvakje in een vreetmuur (op zich al abominaties) gedeponeerd te worden, en Eindhoven.. meh. Damn, ben ik er toch nog aan begonnen.

Zware Majesteit | 21-07-11 | 11:06

Lekkere draai van Plassterk...

Tommygunner | 21-07-11 | 11:05

@Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:53 : Je moet echt uitkijken anders ben ik het nog met je eens ook...

Duitsland hoest, wij hebben griep.

TM | 21-07-11 | 11:03

Waarom debat? Alles al besloten. Euro blijft. Allemaal doorlopen en belasting betalen.

freakindelspeciaal | 21-07-11 | 11:03

tipo | 21-07-11 | 10:57
De Zwitserse Frank is een verhaal apart en niet te vergelijken met een eventuele gulden.

Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 11:03

kras | 21-07-11 | 11:00
Had je jaren terug moeten doen toen sommige het al tipte, ondertussen betaal je al de hoofdprijs.

seven | 21-07-11 | 11:03

Met het opdoeken van de gulden heeft Nederland weer een stuk van de eigen identiteit en soevereiniteit
opgegeven.

Daar komt bij dat de euro een rem is op de welvaart.
Vraag het maar aan de doorsnee burger wat deze heeft moeten opgeven sinds het verdwijnen van de altijd zekere florijn.

Weg met dat speelgoedgeld en weg met het verenigd Europa.

strikdewepstroper01 | 21-07-11 | 11:02

Fysiek zilver is bijna op. Comex nog nooit zo laag geweest. Laat je niet beroven door de bankiers.

Zorg dat je je euro's inwisselt voor spullen.

kras | 21-07-11 | 11:02

"In eigen land staken GroenLinks en D66 hem gisteren bovendien een dolk in de rug"

Sinds wanneer is een andere mening hebben(als OPPOSITIE PARTIJ) "een dolk in de rug steken" Van Rossem???

Je klinkt goddomme net zo rabiaat als die flut Tea Party figuren in de VS. Een oppositie partij MAG er een andere mening op na houden. Tenminste: Wel in een Democratie.

TM | 21-07-11 | 11:02

@seven | 21-07-11 | 10:56
Dus jij kan aan 1 product zien hoeveel de inflatie is over alle producten/ belastingen/ inkomsten e.d?

H. simpson | 21-07-11 | 11:01

seven | 21-07-11 | 10:56
Maak dat dik 300 Gulden bij een 80 Liter tank. (euro95=1,73euro*80*2,20371)

seven | 21-07-11 | 11:01

goud en zilver kopen mensen.

kras | 21-07-11 | 11:00

@de Bree | 21-07-11 | 10:26
Als je het goed bekijkt is die hele eurozone toch een grote klucht. Dus amusement.

Che_cuevara | 21-07-11 | 11:00

Zou het echt gaan gebeuren?
Dat Nederland zingt en juicht?
Niemand zal het betreuren,
als de Euro eindelijk zwicht.
.
Wat een grandioze kudtmunt,
wie verlangt nu niet naar de Zilvervloot,
de dag dat de Florijn wordt hergeboren,
sterft de Pleuro zijn verdiende dood.
.
De Euro's bewaren we voor armzaligen,
in het zuiden van dit plat,
want wie niet wil werken voor zijn centen,
veegt met de Eurie maar zijn gat.
.
Laat ons Holland weer Floreren,
briefpapier met grootmeesters en een baard,
geef ons de oude munt die het tij zal keren,
onze gulden is een daalder waard!
..

Mgr. Denwop | 21-07-11 | 10:59

Fukjoe | 21-07-11 | 10:54
Ik denk zomaar dat je comment cynisch bedoeld is.
Ieder jaar worden o.a. alle vuurwerk-, sinterklaas-, wintersport-, en zomervakantierecords gebroken.
Wie is er dan op achteruitgegeaan?

Superior Bastard | 21-07-11 | 10:59

Laten we de gulden weer uit de kasten halen, alleen deze keer dekken we de munt met goud. Dan wordt Nederland weer een wereldspeler en wordt alles heerlijk goedkoop.

Commandini | 21-07-11 | 10:59

Zware Majesteit | 21-07-11 | 10:42
Waarom is een gepaneerde frikandel niet beschaafd en menswaardig?
Heb je er wel eens een geproefd dan?
Ik ben wel erg benieuwd welk eten wél beschaafd en menswaardig is, waar kan ik daar informatie over vinden?

Cuyahoga | 21-07-11 | 10:59

tipo | 21-07-11 | 10:47
Exact. De Euro is een mooi weer munt. Prachtig als het zoals gezegd economisch mooi weer is, maar zo lek als een mandje als het tegenzit. Er zijn werkelijk geen andere opties dan óf helemaal te stoppen met die munt óf de EU vergaande macht over nationale begrotingen te geven. Het is het kiezen uit twee kwaden. Terug naar de ellende van nationale munten of verder naar de Europese superstaat. Het pappen en nat houden wat nu gaande is zal fataal blijken te zijn. Je kunt niet én munt hebben en de lidstaten volstrekt autonoom laten. Zalm zag dat indertijd wel in met zijn gedram over het stabiliteitspact, maar de rest van Europa wist het beter. Met als gevolg de shit waar we nu in zitten.

Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:59

De wereldeconomie is en blijft een gesloten systeem waar op dit moment nog steeds op flagrant grote schaal kapitaalvernietiging plaatsvindt terwijl er geen waarde wordt gecreëerd, slechts verschoven.. Skynet FTW!

Zware Majesteit | 21-07-11 | 10:59

HUH? De dollar zou toch vallen? Daar zijn schitterende doemscenario's en leuke documentaires over gemaakt. En dan zou nu de euro gaan omrollen?? Heb ik daar mijn dollarrekening voor opgezegd...

medusa324 | 21-07-11 | 10:59

Potten af van onze vastgoed zeepbel! D66

Bertus Brulbroek | 21-07-11 | 10:59

@kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:08
Dus straks kost een biertje bij jou 10 Fl.

Che_cuevara | 21-07-11 | 10:58

@kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:45
Misschien is het toch geen goed idee van me geweest om met tequila te ontbijten.

rara | 21-07-11 | 10:58

Che_cuevara: D66-Kamerlid Wouter Koolmees en GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis zouden met pek en veren de Nederlandse grens over geschopt moeten worden! Het bijna vrijwillig inleveren van de soevereiniteit van Nederland is hetzelfde als landverraad!

Indoneesje | 21-07-11 | 10:57

@Marcus Porcius Cato | 21-07-11 | 10:07
GL en D66 zijn tot het inzicht gekomen dat ze volkomen nutteloos zijn.
Dientengevolge hebben ze het moedige besluit genomen om middels dit voorstel de wereld, en vooral Nederland, te verlossen van hun aanwezigheid.

Che_cuevara | 21-07-11 | 10:57

@Bigi Bana Boy 10:53
Inderdaad, die Zwitserse Frank wordt gesloopt.
Wat een onzin.

tipo | 21-07-11 | 10:57

Geen nood, de dames en heren van de EU hebben de oplossing in handen. Onze kinderen nemen een generatiehypotheek met een NHG plafond van een miljoen om een inloopkast te kunnen betalen. Het risico is voor de brave belastingbetaler en spaarders die er ondanks een negatieve rente nog vast wel zullen zijn. Immers, contant geld is verboten en je mag maar een maal in de maand en vastgesteld bedrag uitgeven. Verder deel je de woning en de wc's met de buren en de 15 Moe-landers in het slooppand op de hoek. Ook een tweede baantje als schoonmaker in de avonden bij Chinezen zal de pijn verzachten van de inmiddels tot astronomische proporties gestegen voedselprijzen. Kinderen kunnen ook best werken vanaf 10 jaar. Oma kan nog best vanuit bed garnalen pellen.
Vergeet niet dat de camera's in huis het altijd moeten doen en je op tijd je kalmeringspillen neemt anders krijg je een boete. Het gaat immers over je welzijn.
Zie, het valt allemaal best mee als je maar voldoende regels opvolgt.

blinde kip | 21-07-11 | 10:56

H. simpson | 21-07-11 | 10:51
LOL, je hebt inflatie en de 'officiële' inflatie.
Reken een volle tank eens terug naar guldens. 250 gulden.

seven | 21-07-11 | 10:56

@Fijnstoffer | 21-07-11 | 10:55
159 met Alt toets ingedrukt.

Fijnstoffer | 21-07-11 | 10:56

Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:53
En Duitsland volgde de USA, zoals de hele wereld dat deed.

Superior Bastard | 21-07-11 | 10:55

@Oerkoendoe | 21-07-11 | 10:50
ƒ
<Alt>159

Fijnstoffer | 21-07-11 | 10:55

"Eigenlijk is onze MinFin de Jager de enige die nog met rechte rug rondloopt in Brussel en eist dat banken, verzekeraars & pensioenfondsen meebetalen aan een tweede noodfonds voor Souflakistan (kosten: 85 miljard)"
.
En die enorme kosten, plus kosten die daarna nog volgen, zullen banken en verzekeraars gewoon aan hun klanten in rekening brengen. Nu is dat nog enigszins te overzien voor de consument, maar het regelrecht in gevaar brengen van de pensioenen door pensioenfonsen mee te laten betalen aan deze bodemloze put is dat niet. Dat gaat ingrijpen in het leven van bijna alle burgers zonder dat die daar enige invloed op hebben. Dit is volkomen onverantwoord. Het kan de opgebouwde pensioenen tot de status van een pyramidespel reduceren. Zoiets doe je alleen als braaf jongetje met knikkende knieën tegenover de grote Europese landen. Een grote mond kan dat niet maskeren.
Die rug van meneer de MinFin zou pas recht zijn als hij artikel 50 van het Verdrag van Lissabon zou inroepen, dat start met: "Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken."
www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUplo... (pdf alert)
Ik kan niet wachten.

Zoetwaterpanharing | 21-07-11 | 10:55

Superior Bastard | 21-07-11 | 10:53
Gelukkig maar dat de prijzen hetzelfde zijn gebleven en niet recht overgezet zijn naar de Euro anders zouden we er misschien wel op achteruit zijn gegaan.

Fukjoe | 21-07-11 | 10:54

Tijd om mijn landgoed om te ploegen tot akker.

ZDEV | 21-07-11 | 10:53

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:29 | + 4 -

Iets wat stijgt met 2% per jaar, verdubbelt in 35 jaar.
In 10 jaar (2001-heden) is dat een stijging van (10/35)100 = 28,75..%. Compound Interest.
En dus niet 22%.

Doe maar de doubling time calculator:
www.miniwebtool.com/doubling-time-calc...

Oome Gijs | 21-07-11 | 10:53

En de Jager gaat gewoon betalen. En jullie mogen werken tot je zeventigste. Als ik jullie was zou ik gewoon VVD en CDA blijven stemmen en uiteraard op de PVV die dit allemaal mogelijk maakt.

Fukjoe | 21-07-11 | 10:53

@ kapotte stofzuiger
Voor de balans:
Modaal inkomen was F 40.000
Nu € 33.000 (= F 73.000)

Superior Bastard | 21-07-11 | 10:53

Het wordt tijd voor een nieuwe Noordeuropese gemeenschap van het oude Hanzegebied. Het gebied waar een man een man is, een woord een woord en een paard een paard. De munteenheid wordt de Noordeuropese Euro oftewel de Neuro.

Zaza Zebra | 21-07-11 | 10:53

Nog maar een keer uitleggen dan .... Een solo aktie om de Euro te verlaten en naar de gulden et gaan is geen optie. Zo'n munt wordt onmiddelijk gesloopt door de markt. Dat is punt één. Punt twee is dat we na WOII nooit een onafhankelijke munt gehad hebben maar een lokale versie van de D-mark. De Nederlandse Bank heeft decennialang de Centrale Bank in Frankfurt gevolgd en van een werkelijk autonoom monetair beleid is dus nooit sprake geweest. En dat kan ook helemaal niet als je economisch zo gebonden bent aan de Duitsers zoals wij. Dat is allemaal prima geweest maar daar uit volgt dus dat wij het ons niet kunnen permiteren uit de Euro te stappen als de Duitsers dat en doen. Ik begrijp de sentimenten maar aanvaard die simpele realiteit nou eens.

Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:53

@Oerkoendoe | 21-07-11 | 10:50
alt 159 geeft ƒ

magiknuweer? | 21-07-11 | 10:52

@cuyahoga
Een gepaneerde frikandel, heette dat niet een Crosty ?

Montgomery Burns | 21-07-11 | 10:52

@de Bree | 21-07-11 | 10:05
Waarschijnlijk wel denk ik.
Gezien ook weer de ideeën van D66-Kamerlid Wouter Koolmees en GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis.

Verder denken ze alleen maar aan een "baantje" na hun "nationale voorbereiding" hiervoor.

Che_cuevara | 21-07-11 | 10:52

En toch had Freddy Heineken het nog niet zo heel gek gezien met z'n Eurotopia-plan. Europa opknippen in semi-autonome bestuurlijke eenheden met elk een bevolking van plm. 5 miljoen mensen en daar een federatieve staat uit vormen op Amerikaanse leest geschoeid. Ben je in één klap van het onderscheid tussen grote en kleine landen af, krijgen 19e eeuwse nationalistische sentimenten geen dominante invloed meer en kun je een werkelijk representatieve democratie inrichten. Is in de praktijk natuurlijk volstrekt onmogelijk te realiseren, maar wel één van de weinige scenario's die tot een daadwerkelijk levensvatbare EU zouden kunnen leiden. Het sovjetmodel waar we nu opaf stevenen zou ook wel een jaartje of 80 over het eigen sterfproces kunnen doen, maar dan meld ik me liever aan om als één van de eersten de maan te gaan koloniseren.

Zware Majesteit | 21-07-11 | 10:51

ZKH EénOog | 21-07-11

Inderaad je hebt helemaal gelijk. Alle landen die lager liggen kwa economie zullen bijgetrokken moeten worden. Maar of ze daar nou blij mee moeten zijn. Bovendien gaat het ons honderden miljarden kosten voordat het zover is. Landen die financieel niet aansloten bij de EU van de eerste orde hadden er nooit in mogen komen. Dat is het addertje van de socialisten in de EU.

doskabouter | 21-07-11 | 10:51

De VVD wil geen soevereiniteit verliezen, maar gaat wel akkoord met nieuwe Griekse leningen. Wat een naïeve of bedrieglijke bende is de VVD toch geworden.

tipo | 21-07-11 | 10:50

De eurofielen zijn sluw, een decennium terug was de politiek en zeker het volk geen voorstander van een federale unie. Dan maar alvast zoiets als een gedeelde munt, met de wetenschap dat deze bij de eerste & beste crisis door de gevolgen van één monetair systeem de vorming van een federatie zou afdwingen.
Een 100% vooropgezet* plan door linkse krachten in de EU die dromen van de EUSSR om voor de tigste keer te proberen of een groot semi-communistische macht nou werkt. Want ongeacht het resultaat de linkse Nomen Clatura komt er dan zeker goed vanaf.
GL econoom Vendrik gaf een tijdje terug uiteindelijk bloot dat hij al voor de crash exact wist wat de uitkomst zou zijn, zie einde tegenlicht. tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-2... .
Veroorzaakt de ondemocratische & en zeer machtige EU een probleem? Oplossing, nog meer macht voor de EU! Alsof dat echt een oplossing is terwijl de EU & euro zelf het probleem blijkt. Denk aan Noorwegen, Zwitserland, Zweden, Denemarken; geen euro, meer welvaart.

seven | 21-07-11 | 10:50

Hoe kan ik het gulden teken typen? Lijkt mij wel handig dit als bankmedewerker op mijn CV te zetten.

Oerkoendoe | 21-07-11 | 10:50

@ZKH EénOog | 21-07-11 | 10:03
Tenzij ze de banken, verzekeraars en pensioenfondsen nationaliseren. Waar halen ze anders het recht vandaan om wat dan ook maar te eisen?

Che_cuevara | 21-07-11 | 10:49

@kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:45
sorry

magiknuweer? | 21-07-11 | 10:49

@H. simpson | 21-07-11 | 10:19
Ik ben wat dat betreft wel benieuwd naar een vergelijk van daadwerkelijke prijsstijging in de periode van 10 jaar voorafgaand aan de invoering van de euro en de 10 jaar na de invoering van de euro. Ergens heb ik zo'n vermoeden dat het na die invoering twee keer zo hard is gegaan.

Koud flesje Alfa | 21-07-11 | 10:48

Dit is de beste samenvatting van het eurogezeik dat ik tot nu toe gezien heb. Hulde.

* atheistisch schietgebed doet dattie valt *

Wilhelmina Kuttje | 21-07-11 | 10:47

@rara | 21-07-11 | 10:43
is 37.50 in oude guldens, toch +50%.

magiknuweer? | 21-07-11 | 10:47

@Bigi Bana Boy 10:40
Wij moeten Duitsland volgen, daar heeft u gelijk. Maar als Merkel zich keer op keer door Sarkozy laat naaien, doet dat ons wel pijn. Ook nu weer.

De ECB zou meer bevoegdheden moeten krijgen, maar dan wel met competente integere mensen aan het roer.

En de Eurozone moet worden opgesplitst, want:

"The 'one fits all'-currency doesn't seem to fit all at all."

Dat is de weeffout in de Euro die niet met geld kan worden verholpen.

tipo | 21-07-11 | 10:47

Zo nu even mee kijken naar het theater stuk van de Duitse deelstaat Nederland.

Bertus Brulbroek | 21-07-11 | 10:47

deraderendraaien | 21-07-11 | 10:40
Natuurlijk laat nederland zich piepelen, dat zijn we al een jaar of 40 niet anders gewend.
Het is dat we nu een wat rechtsere regering hebben, dat de Jager nu wat tegengas geeft.
Met Cohen aan het roer zou nederland hebben voorgesteld vrijwillig zijn finaciele aandeel nog eens te verdubbelen.

Slipsnifter | 21-07-11 | 10:46

@Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:40
Die drie opties van het bankwezen gaan nou precies over de obligatie's waar jij het over hebt!
En daar zal het akkoord gaan zitten.

deraderendraaien | 21-07-11 | 10:46

@tipo | 21-07-11 | 10:35
Ik denk ook dat het zo simpel kan zijn. Maar hij durft het niet. De Jager spreekt harde taal in Europa, maar moet in de praktijk altijd weer terukomen op zijn woorden (zie uitzending Eenvandaag van gisteren). De man doet op zijn manier zijn best, maar spreekt namens een verdeeld huis. Als ons knettergekke volksdeel (PvdA, D66, GL, CDA) niet achter hem gaat staan, kan hij zoiets niet maken. En de VVD is trouwens inwendig zeer eurofiel. Die partij blaat de PVV na om wat potentiële PVV-kiezers vast te houden, maar uitendelijk levert ook de VVD ons met huid en haar over aan Eurabië. Let's face it: we Dutch are totally and forever lost. Maar wie weet wordt het toch nog gezellig in de bodemloze poel des verderfs die EU heet.

Fijnstoffer | 21-07-11 | 10:45

Nou er gaat helemaal niks vallen. Oogkleppen op en gaan, dat gaan we weer krijgen. Dan nemen ze zogezegd verantwoordelijkheid door de Euro te behouden. Nou als die geldverspillende kudtmunt, met als enig voordeel dat je je biertje in Spanje kunt betalen zonder te wisselen, verdwijnt dan hang ik hier de vlag uit. Kappen met die klotenmunt.

Tommygunner | 21-07-11 | 10:45

Binx | 21-07-11 | 10:03

Ik zou graag Zalm, Balkenende en wellicht de Jager voor een volkstribunaal zien als blijkt dat hun keuze's onverantwoord en tegen de wil van het volk waren.

doskabouter | 21-07-11 | 10:45

@rara | 21-07-11 | 10:43
LOL
25 gulden, 37,46 gulden (bijna 50% duurder).

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:45

Best een lekker wijf, die koffiedame.

de Bree | 21-07-11 | 10:45

Wat er in ieder geval moet gebeuren is dat de verantwoordelijke politici voor deze crisis eens goed worden gestraft. Dat stelt een voorbeeld voor de rest om het wél goed te doen. Er waren 10 jaar geleden rapporten zat waarin werd geadviseerd om toch vooral Griekenland niet tot de Eurozone toe te laten maar de toenmalige ministers (oa Zalm) zagen dat en legden dat advies naast zich neer en zagen dat het zo goed was. En wie profiteert nu van de crisis... de banken waar oa dhr Zalm zijn centjes verdient! Dus aanpakken dat tuig! Pas dan zal dit soort wanbeleid stoppen!

deministerpresident | 21-07-11 | 10:45

@Indoneesje | 21-07-11 | 10:34
nog beter, terug naar de EGKS!

magiknuweer? | 21-07-11 | 10:44

@kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:29
Jose Cuervo Tequila, was 25 gulden, is nu 17 euro. Sommige eerste levensbehoeften zijn bijna niet duurder geworden.

rara | 21-07-11 | 10:43

De Euro valt niet, dit gaat ons namelijk veel meer kosten dan die leningen die men wil verstrekken.

Er is maar 1 ding echt van belang, en dat is de mate waarin Griekenland, Italie, Portugal, Spanje en Ierland zich willen conformeren aan de Europese richtlijnen, en hoe ver de rest wil gaan om deze richtlijnen ook daadwerkelijk erdoor te drukken.

TheStef | 21-07-11 | 10:43

@Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:40 "Tot slot rest ons land nog altijd geen andere keus dan te doen wat de Duitsers doen, ok al is dat verkeerd."

Wat helpt het nou als wij ook kuilen gaan graven op het strand ?

Koninging Beatricks | 21-07-11 | 10:43

@Cuyahoga | 21-07-11 | 10:35
"Gepaneerde frikandel bij de automatiek in Eindhoven" .. dit is op wel zoveel niveaus strijdig met alles wat beschaafd of menswaardig genoemd zou kunnen worden, dat ik er niet eens aan begin. Mijn medeleven heb je. Dat dan weer wel.

Zware Majesteit | 21-07-11 | 10:42

Wat mis ik de tijd dat je voor 2 gulden nog een pint, voor 50 gulden nog een kar boodschappen, voor 60 gulden nog een volle tank en voor 1 gulden 50 nog een luxe kop koffie kreeg...

Le Roi | 21-07-11 | 10:41

Er zijn maar twee opties. De Euro laten knallen óf naar Euro obligaties gaan. Dat vereist dan wel een vergaande overdracht van bevoegdheden naar Brussel omdat lidstaten dan economisch aan de leiband zullen moeten lopen van EU. Andere keuzen zijn er niet. Er zit een pervers element in de markt en dat is het speculeren tegen vallen van munten en aandelen. Ik ben daar tegen maar zolang het er is moeten we de realiteit onder ogen zien en dat is dat de markten oppermachtig zijn. Tot slot rest ons land nog altijd geen andere keus dan te doen wat de Duitsers doen, ok al is dat verkeerd.

Bigi Bana Boy | 21-07-11 | 10:40

Voor zover ik de Jager nu begrijp gaan we akkoord met 3 opties die door het bankwezen zijn voorgesteld, en dat er nog eens een extra pot geld achter de hand klaar gezet moet worden voor als de terug betalingen toch niet het rendement opleveren voor de banken sector?

Nl gaat zich laten pieppelen door Frankrijk, Duitsland en de bankensector van die landen.

deraderendraaien | 21-07-11 | 10:40

De kans dat iedere Nederlander vandaag 100 miljoen Euro op de bankrekening krijgt als kadootje van de Grieken is een stuk groter dan de kans dat vandaag de Euro om zeep geholpen wordt.

Waarom is zelfs Sargasso trouwens eerder met dit nieuws dan GS?
www.nrc.nl/nieuws/2011/07/20/hoofdreda...

Nyg | 21-07-11 | 10:39

Dat de euro voor meer werk zorgt is kennelijk waar.
Alles wat zich ambtenaar noemt draait overuren en er komen tig ambtenaren bij die de doorgedraaide ministers ondersteunen.

ziende blind | 21-07-11 | 10:39

"meer onzichtbaar"?

Maatie | 21-07-11 | 10:37

@Fijnstoffer 10:32
De Jager hoeft maar 1 ding te zeggen:
Griekenland uit de Eurozone, of Nederland uit de Eurozone. Kies maar jongens.

Zo simpel is het echt.

tipo | 21-07-11 | 10:35

@stelmar56 | 21-07-11 | 10:02 |
Bedoel je misschien Fl??

Johannes de Sloper | 21-07-11 | 10:35

... we weten het wel, vult u rustig aan.
kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:29

gepaneerde frikandel bij die automatiek in Eindhoven was 1, is nu 2,20. (+ 120 %)

Cuyahoga | 21-07-11 | 10:35

Iedere voorstander van de EU is een landverrader! De Europese Unie is een farce! Een droom voor eurofiel baantjes jagers en Gudmenschen en voornamelijk van Socialisten *kuch* 'fascisten' *kuch*. Hitler had zich geen mooier derde rijk kunnen wensen dan de huidige Europese Unie. Laat maar vallen die euro! Hopelijk houd de PVV voet bij stuk, en bid ook voor de eerste keer in je leven dat de PvdAllochtonen iets van ruggengraat toont *ijdele hoop* *zucht*
.
Weg met de EU!
Terug naar de EEG!

Indoneesje | 21-07-11 | 10:34

Het gezeik met die banken en Griekenland is voornamelijk een Duits-Frans probleem. Die twee bekokstoven de zaken samen, en leggen hun dictaat dan voor aan de rest, die alleen nog ja mag zeggen. Dit zuigt grote tijd. De EU is een farce, geleid door verblinde idealisten, met een zeer groot democratisch tekort. Een gevaarlijker combinatie bestaat nauwelijks. Idealisten verliezen altijd de kijk op de werkelijkheid, en leiden de meute richting rampen. We kunnen er beter aan gaan werken de EU te verlaten. Nu het nog kan; nu er nog genoeg Nederlandse soevereiniteit over is. Noorwegen en Zwitserland bewijzen dat men in Europa zonder de EU zeer goed kan leven. De EU mag van mij kapot, want op den duur gaan we er aan met dat policorre zootje. Van Nederland blijft niets over. Die GL/D66-gekkies moeten maar in de longstay.
En om te beginnen kunnen we gewoon stoppen met betalen. Gewoon niet meer meedoen aan die reddingsoperaties. Hoe moeilijk kan het zijn een gevraagd bedrag gewoon niet over te schrijven?

Fijnstoffer | 21-07-11 | 10:32

Dat de Jager nog met een rechte rug loopt is alleen maar omdat hij van alle MinFin's het meest genaaid wordt.

Cuyahoga | 21-07-11 | 10:32

@Marcus Porcius Cato | 21-07-11 | 10:07
Een parlement dat niet eens kan kiezen tussen Straatsburg en Brussel zoveel macht toeschuiven. Het lijkt op regelrechte sabotage. Wat zeg ik? Het lijkt zelfs op landverraad in deze woelige tijden.

blinde kip | 21-07-11 | 10:31

Net nu ik gestopt ben met omrekenen van euri naar guldens.

TjoemBegge | 21-07-11 | 10:31

Veel economische confetti-woorden...

yamahaha | 21-07-11 | 10:30

De gemiddelde inflatie in Nederland bedroeg de afgelopen 10 jaar 2% (al dan niet dankzij de euro), betekent dat de prijzen zo'n 22% hoger dienen te liggen dan in 2001.
Gaan we (prijzen in guldens):
Biertje, was 2, is nu 4,65 (>100%)
Litertje peut, was 2,42 (Shell), is nu 3,82 (58%)
... we weten het wel, vult u rustig aan.

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:29

De Noord-Europeanen zijn heel gedwee, lopen niet te hoop, laten alles over zich heenkomen. Ze mopperen wel, maar hebben het nog te goed om werkelijk in opstand te komen.
Dat is dan ook de reden waarom de euro ons nog veel meer geld gaat kosten. De politiek kijkt gewoon hoever ze kan gaan. Bovendien zijn de Noord-Europeanen aan het vergrijzen en denken aan hun pensioen. Wanneer die de straat op gaan, moeten ze eerst hun rollator meenemen. Een bedaard, vergrijsd volk verzet zich nu eenmaal niet. Dus daarom moeten ze hier eerst aan de geeuwhonger liggen, wil er iets veranderen. En dan nog...

Oome Gijs | 21-07-11 | 10:29

@vicecity | 21-07-11 | 10:12
Fransen hebben voor de euro al eens een omrekening naar een andere munt gehad, veel oudere fransen rekenen niet eens in franse francs maar in centimes. Om de overgang naar de euro niet nog ingewikkelder te maken staat overal nog de prijs in franse franc. Conclussie fransen zijn slecht in wiskunde.

maraboe | 21-07-11 | 10:27

@Sliptong 10:15
In Argentinië is het ook gelukt.

Griekenland in de Eurozone houden is een veel duurdere hobby, dan een 70% haircut/Drachme/devaluatie, omdat Griekenland in de Eurozone een permanente geldstroom van Nederlandse en Duitse belastingbetalers naar Franse en Duitse banken oplevert, die Grieks staatspapier vervolgens dumpen bij de ECB, waar Nederland op haar beurt voor 6% aansprakelijk is en waar elk jaar een bail out voor nodig is (wat straks met eeen permanent crisisfonds onzichtbaar achter de schermen gaat gebeuren).

tipo | 21-07-11 | 10:27

Jan Kees maakt een alles behalve sterke indruk met zijn gestotter en gehakkel. Volgen mij werkt hij ergens naar toe waar we niet blij van worden.

Shadow112 | 21-07-11 | 10:26

@Tipo
Hou je het wel een beetje toegankelijk?
Ik kom hier voor het amusement.

de Bree | 21-07-11 | 10:26

Gewauwel <24>
Komop, get to the point.

Eduardo1735 | 21-07-11 | 10:25

Was het niet zo dat Griekenland met de cijfertjes had zitten te rommelen.
Misdaad loont dus ook in Europa politiek.
Al die zwakke broeders eruit trappen en afgeslankt verdergaan. Als de boel dan een beetje op orde is kan je altijd nog zwakke landen gaan ontwikkelen stap voor stap onder strenge voorwaarden in plaats van doelloos geld erin blijven pompen dat we straks toch niet meer kunnen opbrengen en onherroepelijk afglijden naar mediterraan nivo.

Buell S1 | 21-07-11 | 10:25

Ben benieuwd hoe de Neuro en Zeuro biljetten eruit gaan zien.

kneuterzak | 21-07-11 | 10:25

Het wordt tijd dat men het volk eens gaat raadplegen over de euro.... o wacht dat had men al in 1992 moeten doen.

Bolesmales | 21-07-11 | 10:24

@tipo | 21-07-11 | 10:21 | + 0 -
Juistem

Kan iemand even in het verdrag duiken en kijken of ECB uberhaupt wel bevoegd was dit te doen?

Kaas de Vies | 21-07-11 | 10:24

Terug naar zeven provincien en de zilveren carolus!

boeglul | 21-07-11 | 10:24

De Eurobonds komen er aan, de zuidelijke landen blijven voor eeuwig op de badhanddoek liggen. Hopelijk komt de temperatuur in Nederland niet meer boven de 18 gr. want zweten zullen we.

bosbaan | 21-07-11 | 10:24

Nederland hoort bij de groot betalers in Ede Eurozone, na duitsland frankrijk spanje en italie. JK mag en kan zeker met een rechte rug blijven lopen.

maraboe | 21-07-11 | 10:23

@tipo | 21-07-11 | 10:21
Haha, hulde voor u. Geweldig dat soort vergelijkingen, Jeremy Clarkson kan dat ook zo lekker.

H. simpson | 21-07-11 | 10:23

@sjaakdeslinksesul 10:11
Inzake Griekenland is de ECB niet onafhankelijk van Griekenland, omdat ze veel te veel belangen hebben in Grieks staatspapier. Dat is het ergste. De ECB is op zich wel onafhankelijk van FR en DU, maar met leden als Wellink kun je er net zo goed een onafhankelijke stomdove Chinees er neer zetten, want die zien pas een crisis aankomen, als die bijna voorbij is. De ECB is vooral een incompetente feel good instantie, die aan de lopende band wc-papier koopt voor de prijs van staatsobligaties.

tipo | 21-07-11 | 10:21

Leuk dat de euro misschien valt maar dat zal nooit gebeuren, en terug naar de heerlijke gulden is ook echt niet meer mogelijk.
Dan zal je salaris kwa cijfers verdubbelen , en zullen de boodschappen en etc triple zo duur zijn....
Dus dan hou je alsnog een mega gat over wat niet gedekt kan worden. Hoe dan ook genaaid zijn en blijven we klaar, ik stel voor om dan maar weer aan de ruilhandel te gaan.....

foxtrot charly bravo | 21-07-11 | 10:20

@Koud flesje Alfa | 21-07-11 | 10:17
Ik vind de euro ook een gedrocht eerste klas, maar veel mensen vergeten 10 jaar inflatie bij het terugrekenen. Dat de kosten hoger zijn geworden e.d. kan een blinde nog zien. Maar terugrekenen naar de prijzen van 2001 is niet echt verstandig.

H. simpson | 21-07-11 | 10:19

Sliptong | 21-07-11 | 10:15

Devaluatie van de munt is hét monetaire instrument van dat soort landen om hun export op peil te houden.
Dus dat hun munt steeds minder waard wordt zijn ze wel gewend inmiddels...

eerstneukendanpraten | 21-07-11 | 10:18

Euro valt vandaag niet, dat gaat nog wel een paar jaartjes duren. Het is reeds bewezen dat het stemvee in de EU heel lang met zich laat sollen. Daar gaan de hoge heren dan ook mee door. Zolang we hier geen Griekse straatrellen hebben, gaan ze door in hetzelfde spoor. Sterker nog, ze doen er nog een schepje bovenop voor de vlucht naar voren.

Oome Gijs | 21-07-11 | 10:17

@kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:12
Ja inderdaad, veel mensen worden pas wakker worden geschud als ze de prijzen in guldens voor hun kiezen krijgen.

Koud flesje Alfa | 21-07-11 | 10:17

@tipo | 21-07-11 | 10:10
Als Souflakistan terugkeert naar de Drachme dan is het land geen eurocent meer waard. Sterker nog, de schulden zullen tot ongekende hoogtes stijgen. Totale devaluatie en geen land die nog Griekse staatsobligaties wil hebben. Lijkt me niet slim. Het enige wat helpt, hoe ziek het ook is, is het verlies te nemen en de schulden voor ca. 30% kwijtschelden en dan de Grieken helpen de economie weer op gang te brengen. "We" hebben A door onze strot gedrukt gekregen en met het mes op de keel moeten we nu B doen.

Sliptong | 21-07-11 | 10:15

Zijn ze in Belgie al loopgraven aan het aanleggen?

Haarkopje | 21-07-11 | 10:15

@sjaakdeslinksesul | 21-07-11 | 10:11
Dus als we de volkomen ondoorzichtige bureaucratie in Brussel versterken, dan gaat het beter? Volg ik uw betoog zo goed?

Jan Passant mk2 | 21-07-11 | 10:15

Dit is trouwens één van de weinige punten waarop ik het volledig met Wilders eens ben. Komt waarschijnlijk omdat het hier een principiële kwestie betreft. Het maakt mij niet uit wat het gaat kosten als die luie corrupte flikkers daar maar geen gratis geld meer ontvangen.

Superior Bastard | 21-07-11 | 10:15

@vicecity | 21-07-11 | 10:12
Wellicht dat daarom op elk kassabonnetje (hoe onbenullig ook) nog steeds de prijs in Franse frank staat vermeld.

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:14

Nieuw: de mocro. Voor al uw zwarte geld en andere lichtgetinte zaakjes.

Montgomery Burns | 21-07-11 | 10:13

"Laat maar vallen, want het komt er toch wel van.."
-Doe Maar

Superior Bastard | 21-07-11 | 10:13

Laatst een interview gezien met de dochter van Le Penn . Zij voorspelde al dat de euro binnen 5 jaar wegvalt.

vicecity | 21-07-11 | 10:12

Nu is het ook duidelijk waarom er steeds meer onbemande tankstations zijn gekomen: die oliemaatschappijen hadden op de Bilderbergconferentie al gehoord dat de euro gaat vallen en je wilt (zo humaan zijn ze dan wel) niet dat je personeel geconfronteerd wordt met klanten die nogal heftig reageren op 3,82 gulden voor een litertje peut en 11,46 gulden voor een pakje sigaretten.

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:12

Jan Passant mk2 | 21-07-11 | 10:06
Nav vorig topic, GL en D'66: de fransen en duitsers zijn zich via hun invloed in brussel en straatsburg te veel gaan bemoeien met de onafhankelijkheid van de ECB en de begrotingsdiscipline, vandaar dat brussel meer bevoegdheden moet krijgen om de onafhankelijkheid van de ECB en begrotingsdicipline te waarborgen.

sjaakdeslinksesul | 21-07-11 | 10:11

Die EU is net een multiresistente bacterie. De hele top kan in het Maasstad ziekenhuis plaatsvinden. 2012...

Sliptong | 21-07-11 | 10:11

@frbrob | 21-07-11 | 10:06
Nee, we weten dat er dan andere problemen ontstaan.

Onze problemen, die we op onze manier kunnen oplossen. Zonder de belastingontduikers in Griekenland of de Mafia in Italie te subsidieren, dat dan weer wel.

rara | 21-07-11 | 10:10

Die lui zijn tegenwoordig fulltime bezig met de euro. Je vraagt je af wat ze eigenlijk zonder euro zouden doen.

Angelica | 21-07-11 | 10:10

Wel zonde van m'n spaargeld.
Dat ben ik waarschijnlijk kwijt bij een uiteenspatten van de zeuro.

de Bree | 21-07-11 | 10:10

Als Griekenland failliet wordt verklaard, dan dragen de risiconemers maximaal bij en onschuldige belastingbetalers minimaal.

Als Griekenland een haircut, de Drachme en een devaluatie van hun munt krijgen, kunnen ze hun democratie behouden.

Als de Eurozone wordt opgesplitst naar concurentievermogen en behoefte aan devalutatie van de munt, kan een permanente Fiscale Transferunie - waarin belastingbetalers uit de kern hun geld kwijtraken en mensen uit de periferie hun democratie - worden voorkomen.

Het ziet er nu echter naar uit dat de VVD en het CDA en de PvdA vol gaan voor zo een Fiscale Transferunie, en dat is rampzalig.

tipo | 21-07-11 | 10:10

Nee die laten ze echt niet vallen. Ze smeden nu de handen samen op welke wijze ze het goede nieuws zullen brengen dat het helemaal niet slecht gaat en er sprake is van een opwaartse beweging en dat dat het tegenovergestelde is van een crisis. Maar enfin, de waterput is al geslagen, de windmolens zijn onderweg, de dakpannen vervangen door panelen en de tuin wordt gegraasd door eigen vleesvee. Laat de echte crisis maar komen, wij zijn er klaar voor.

Koud flesje Alfa | 21-07-11 | 10:09

We kunnen wel terug naar de Gulden, maar toen wij in de Euro stonken is de werkelijke waarde van die Gulden weggevloeid in het Europese moeras.
Economen zouden dat de Wet van de Communistische vaten kunnen noemen.

Jan Passant mk2 | 21-07-11 | 10:09

Yes, terug naar de oude snip!

vip33 | 21-07-11 | 10:09

Teminste, nadat ik terug ben van twee weken backpacken door Europa! ;-)

Superjus95 | 21-07-11 | 10:09

@Nietvoordekat | 21-07-11 | 10:03

Dat zie ik alleen maar zitten, wanneer de financiële en sociale stelsel van die landen op één lijn liggen, anders krijg je uiteindelijk wéér hetzelfde geouwehoer.
Op zich is wat dat betreft voor landen met een zelfde munt een gemeenschappelijk ministerie te hebben geen slecht idee, maar binnen de huidige dictatoriale constructie van de EU moet ik er toch niet aan denken.

ZKH EénOog | 21-07-11 | 10:08

*snel een horeca-onderneming start en alle prijzen vast aanpast*

kapotte_stofzuiger | 21-07-11 | 10:08

PleuroP

stelmar56 | 21-07-11 | 10:08

Er valt helemaal niets., want alles is al in kannen en kruiken. Wat een puinhoop hebben ze er van gemaakt.
Banken, Verzekeringen, Regeringen. 1 Pot nat.

hollandwar | 21-07-11 | 10:08

Ik zeg: terug naar de ouderwetsch degelijke ruilhandel. Hebben we al die nare banken niet meer nodig.

multifunctioneel | 21-07-11 | 10:07

Wacht even tot ná mijn vakantie met het ineenstorten van de Euro. Ik wil in de vakantie nog wel gewoon met euro's kunnen betalen en niet plotseling bij het grenswisselkantoor moeten aankloppen om euro's om te ruilen voor Belgische franken.

oom Teun | 21-07-11 | 10:07

koperboef | 21-07-11 | 10:05 | + 0 -
Ah, dan kan je, als de euro valt en de gulden terugkomt, een halfje wit halen.

DrSnuggles | 21-07-11 | 10:07

Het voorstel van Groen Linksch en D66 om nog meer macht naar Europa te brengen lijkt me, zeker in deze tijd, bespottelijk. Kennelijk willen ze bij de komende verkiezingen weer een hoop zetels kwijt raken.

Marcus Porcius Cato | 21-07-11 | 10:07

Laat maar vallen die zooi!

Superjus95 | 21-07-11 | 10:07

nou bedoel dus, ik heb hier nog een tientje liggen

koperboef | 21-07-11 | 10:07

Nu ja, als de Euro valt komen de bedenkers van die munt in ieder geval niet in de problemen. Die hebben het lang genoeg zien aankomen om zich van een riante oude dag te voorzien.

Jan Passant mk2 | 21-07-11 | 10:06

Grappig hoe iedereen denkt dat terugvallen op de Gulden of uit de Eurozone stappen alles oplost.

frbrob | 21-07-11 | 10:06

@ZKH EénOog | 21-07-11 | 10:03

Ach, genaaid worden we al jaren, niks nieuws onder de zon.

Alleen anno tegenwoordig worden we compleet uitgewoond, da's het verschil. Liefdeloos doorpalen en doorhalen. Maar ja, de Jager schijnt daar wel lol in te hebben.

Reinaert | 21-07-11 | 10:06

nou ik ben er op voorbereid, ik heb hier nog een tien gulden liggen

koperboef | 21-07-11 | 10:05

Zouden er politici zijn die nog écht geloven in de euro en de Europese eenwording?

de Bree | 21-07-11 | 10:05

Het enige dat zeker is, is dat de EU-burger de sjaak is. Inclusief de griekse, italiaanse, spaanse, burgers. Want wie gelooft er nou dat de instituten die de crisis in eerste plaats veroorzaakt hebben, en de politici die daar zakken vol geld aan hebben verdiend de rekening op pakken?
Onze centen, waar we niets over te zeggen hebben, of er nou een € of een F voor staat maakt geen f*ck uit, betalen zullen we!

H. simpson | 21-07-11 | 10:05

"... en eist dat banken, verzekeraars & pensioenfondsen meebetalen aan een tweede noodfonds..."

En waar halen die het geld vandaan? Juist, de consument.
Wie is dus linksom, of rechtsom, hoe dan ook de lul? Juist, de hardwerkende burger.

Hoe dan ook, genaaid worden we. En we genieten er niet eens van.

ZKH EénOog | 21-07-11 | 10:03

Zal de Jager worst wezen of we die miljarden ooit nog terugzien. Tegen die tijd heeft hij een nieuwe topfunctie gekregen en kunnen 'we' hem niks meer maken.

Binx | 21-07-11 | 10:03

Hij kan zomaar vallen! +1

wakkere_nederlander | 21-07-11 | 10:03

Mooi. Klaar is klaar, dit heeft zo lang genoeg geduurd. NU mee kappen voor het echt de spuigaten uit loopt en ons land met de Eurotanic de diepte in verdwijnt.

Samen met de sterke landen één munt, dat zie ik nog wel zitten misschien.

Nietvoordekat | 21-07-11 | 10:03

Het kost een paar centen maar dan heb je ook..... niks!

Nou ja, een ruziënde Merkel en Sarkozy. Derderangs cabaret.

Priceless? Nee, onbetaalbaar!

Reinaert | 21-07-11 | 10:02

Op de geldmarkt is uw Euro geen stuiver waard!

rara | 21-07-11 | 10:02

Gaan ze van de € weer een F maken? Gelukkig.

stelmar56 | 21-07-11 | 10:02

Euro valt niet vandaag.

Duitsland + Frankrijk + ECB hebben al voor ons belsoten. De rest is theater, zoals altijd in Europa.

Wat ben ik blij dat leden van ons eigen parlement nog meer macht aan Europa willen geven.
Weet iemand hun namen nog?

Ik ben een groot voorstander van "Naming & Shaming".

Kaas de Vies | 21-07-11 | 10:02

Terug naar de Gulden! Weg met de EUSSR!

fietskettingslot | 21-07-11 | 10:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl