Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ministerie: 'Weigerambtenaar exclusief christelijk'

homotrouw.jpg Hulde voor de helden die doorgaan waar anderen ophouden. De dossiertijgers die net zo lang WOB'ben en brieven aan het ministerie blijven sturen tot de laatste steen boven is. Helden als Frits Frontlinie (gefingeerde naam). Frits wilde wel eens weten of het motto "het moet eerlijker" ook geldig is in de wereld die homohuwelijk weigerende ambtenaren heet. Want als de christen, vol van naastenliefde, mag weigeren twee homo's te trouwen, mag een aanhanger van het Spaghettimonster dan ook weigeren piraten te trouwen? En mag een orthodoxe jood dan weigeren moslims te trouwen? Mag een ambtenaar ook negers, potten, blanken, eskimo's, Limburgers of babyboomers weigeren te trouwen, op grond van zijn al dan niet nieuwe religie? Zou een voorganger van de Rokerskerk bijvoorbeeld als ambtenaar mogen weigeren twee Stivoro-leden te trouwen? Kan Tom Cruise als ambtenaar weigeren thetans te trouwen? Want ja, vrijheid van godsdienst, iedereen gelijk, alles eerlijk delen en respect voor levensovertuigingen in dit land nietwaar? Dit soort vragen mailde Frits Frontlinie dus naar het ministerie van OC&W. Meerdere malen. Net zo lang tot hij antwoord kreeg. En wat was het antwoord van de minister? "Neen, niet iedereen mag weigerambtenaar zijn. Alleen christenen hebben dat exclusieve recht". DISCRIMINATIE! Christenen worden voorgetrokken! De huwelijksopvattingen van hunnie zijn meer waard dan de opvattingen van zullie! Dit is dus niet eerlijker hè. Dit is een bordje op je juwelierszaak hangen met de mededeling: "Alleen welkom voor christenen". En dat bij een seculiere overheid. Bah. Kamervragen nu na het reces bitte. Gaarne duizend keer "respect" roepen in de comments voor onze held Frits Frontlinie, zonder welke wij deze verregaande overheidsdiscriminatie nooit boven tafel hadden gekregen.

Reaguursels

Inloggen

Alleen ambtenaren kunnen met drie man aan e-e-n brief werken (Koopmans, Lazeroms, Jansen)

De Laatste Atlantiër | 16-07-11 | 15:10

Tering man, doe ik eens een bron vermelding en de opmerking maken dat iemand de bijbel wel degelijk als excuus kan gebruiken, word ik meteen voor relifreak uitgemaakt.

bees-t- | 15-07-11 | 20:18

zwemverbrander | 15-07-11 | 14:15
Hier nog een geweldig voorbeeldje van 'principiële bezwaren'. Je voelt gewoon dat zo'n schoolleiding niet anders kan en echt in gewetensnood verkeert, wikkend en wegend, aarzelend, vurig biddend tot De Here om hen te leiden:
www.refdag.nl/opinie/oordeel_cgb_in_za...
"Na het sollicitatiegesprek liet de directeur haar weten dat het ongehuwd samen reizen voor de school vanwege de grondslag waarvoor zij staat, een probleem was. Nog dezelfde avond werd de vrouw meegedeeld dat ze was afgewezen voor de functie van docent bewegingsonderwijs, omdat ze ongehuwd op reis was geweest met haar vriend."

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 16:36

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 15:35
Laat figuren als zwitsal zwemverbrander toch. Iemand die de theorie "jij moet tolerant zijn tegenover mijn intolerantie" aanhangt zal daar nooit van afwijken. Jammer alleen dat mensen met die gedachtengang vergeten dat daarmee de weg vrij is naar brede discriminatie. Ook verwart dit volk vaak meningen met handelingen. Maar zodra je je mening (wat religie is) je handelingen laat beïnvloeden treed je als ambtenaar artikel 1 van de Nederlandse grondwet met de voeten.

Mr Dixit | 15-07-11 | 16:19

Het punt is en blijft: voor de overheid is de gebroken rug van een hardwerkende juwelier een minder moverende reden om de wet gelijke behandeling even te parkeren dan de gewetensbezwaren van een trouwambtenaar.

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 15:35

zwemverbrander | 15-07-11 | 14:1
Je vergist je, schoorsteenveger is van de gelijke monniken, gelijke kappen-school. Zou hij echt dezelfde denktrant hanteren als de betreffende weigerambtenaren, dan zou hij bv weigeren om christelijke of islamitische studenten te begeleiden. "Zoek maar een andere begeleider, mijn geweten zit me in de weg". En als die studenten dan gaan klagen zijn zij intolerant... jegens hem.

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 15:13

zwemverbrander | 15-07-11 | 14:15
Okee, dus na elke wetswijziging staat het gristelijke ambtenaren weer vrij om moeilijk te gaan doen? Om, als het om simpel je taken uitvoeren gaat, opnieuw hun God erbij te slepen? Leg mij maar eens uit op basis van welke criteria een principe zwaar genoeg weegt om een bezwaar te rechtvaardigen.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 15:11

schoorsteenveger:

ook jij slaat door(vind ik, nuance hum...); Als een ambtenaar ( reeds in dienst voor april 2001, toen het homohuwelijk nog niet wettig was) principiele bezwaren heeft, mag hij dat kenbaar maken (vind ik).Er is in de praktijk nog nooit een situatie geweest, waarin er geen ambtenaar beschikbaar was en is, die geen bezwaren heeft. Hoezo "hatende wereld"? Dat er in jouw hoofd totaal geen ruimte is, voor principieel bezwaarden, vind ik vrij beangstigend.Laat die mensen toch, ze geven er zelf geen ruchtbaarheid aan, alleen jij en jullie Pechthold-adeptjes.

zwemverbrander | 15-07-11 | 14:15

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:52
Waarom twee?
Waarom niet voor minderjarigen?
Waarom alleen personen?

vragen, vragen

Antisocialist | 15-07-11 | 13:06

@vagehond | 14-07-11 | 21:41
EN dat als zich toch zo'n gevalletje voordoet, de betreffende ambtenaar zich niet mag beroepen op gewetensbezwaren.

... lezen, lezen, lezen...

Antisocialist | 15-07-11 | 13:05

@NoMinister | 14-07-11 | 21:36
Is onmogelijk onder de huidige wetgeving. Het is momenteel zelfs zo gek dat een gemeeente de lopende uitkering van een bewezen uitkeringsfraudeur niet eens kan stopzetten.
Voutje in de wet!

Je geleauft het niet, maar ECHT waar!

Antisocialist | 15-07-11 | 13:03

rescept!

Peace

Ongenaakbaar | 15-07-11 | 12:49

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 12:25
Wat gij niet wilt dat u geschiedt lijkt me al een aardig begin. Maar meestal is het juist zo'n type weigerambtenaar die woedend wordt wanneer een homo hem het recht ontzegt om een winkel binnen te gaan. Het probleem in dit soort gevallen is dat snel gekwetste mensen, die de meest abjecte eisen stellen aan anderen, ook de mensen zijn die het eerste klagen als hen eens wat rechten worden ontzegd.
Geen sprake van wederkerigheid dus, maar van eenrichtingsverkeer. En de overheid faciliteert dat. Daarom kun je als overheid niet volstaan met 'laat een ieder maar doen wat hij of zij het liefst wil'.

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 12:49

zwemverbrander | 15-07-11 | 12:41
Jaja, je hebt echt respect voor homo's door openlijk te weigeren een administratieve handeling voor ze te verrichten. Die christelijke wereld vol respect van jou is een hatende wereld.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 12:45

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 12:25
Je kunt van alles uit 'het geloof' halen, onder andere dat God het verbiedt om homosexueel te zijn. Als in dit land miljoenen mensen het christelijk geloof aanhangen, dan betekent dit dat de instituties die op dit christelijk geloof drijven meer of minder invloed hebben op die kudde. De Paus staat niet tegen een muur te praten bijvoorbeeld, die spreekt de katholieken aan op hun katholiek-zijn. Dat zijn macht hier in het westen danig tanende is, doet wat mij betreft niet terzake, het gaat om het mechanisme. Zo kunnen dominees ook elke week donderpreken houden vanaf hun kansels en via de zondagsrust de lucht bezwangeren met de 'aanwezigheid' van God, kunnen christelijke politieke partijen ook hoog van de ivoren toren blazen, zich beroepende op de Wil van God, en kunnen imams in hun preken Allah oproepen om Hirsi Ali en van Gogh te vervloeken. Allemaal dezelfde mechanismen.
Wat een individu uit zijn geloof haalt is één, wat een groep individuën synchroon uit hun geloof halen is twee, wat een monotheïstisch religieyus systeem via die synchroon bewegende 'mind sets' kan en wil bewerkstelligen is drie.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 12:42

dlseth eva,wat een kromme herseninhouds hebben jullie toch.
Waarom is een weigerambtenaar een homohater of zijn het vunzige mensen?
Vanuit de Christelijke wereld is er heel veel respect voor homo's. Dat je niet achter een dito huwelijk staat, kan ik me voorstellen. MAG IK Goddomme? Dat ik daarmee geen ambtenaar meer kan worden, is mijn probleem. Maar er is sprake van een Oude en Nieuwe situatie.Waar hebben we het IGN over. Losers, met jullie grote woorden.

zwemverbrander | 15-07-11 | 12:41

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 12:09
Volgens mij zit er bij jou meer achter, dan de discussie over dit topic..? Dat er instituten in religies geprobeerd hebben (of nog proberen...) heeft de geschiedenis wel geleerd, daar heb je gelijk in, maar dat wil niet zeggen dat er miljoenen mensen (ook in dit land) NIET denken dat het om winnen gaat, maar om dat wat je uit het geloof kunt halen, denk je niet? Dat mag je anders zien en denken natuurlijk, maar zo probeer ik dat te zien.

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 12:25

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 12:04
Die verdraagzaamheid hangt niet noodzakelijkerwijs meer samen hmet het geloof in een God die ons gebiedt verdraagzaam te zijn. En ja, het gaat wél over winnen. Geloofssystemen willen winnen, willen de gehele mensheid ertoe brengen, goedschiks dan wel kwaadschiks, de éne ware God te aanbidden. Dat het Christendom geleerd heeft zich behoorlijk gedeisd te houden doet daar niks aan af. Dat is afgedwongen, en je hoort nog steeds het geknars der tanden.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 12:09

Volgens mij gaat geloven niet over winnen.....
Feit is dat we hier in het westen nou een keer Joods-Christelijke roots hebben opgebouwd. Wees blij dat we hier tenminste verdraagzaamheid naar elkaar kennen. En ja, daar horen randverschijnselen bij

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 12:04

CkooZ | 15-07-11 | 11:08
Daar wilde ik nog niet eens over beginnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je die geloofjes on toom wilt houden je moet beginnen je eigen geloofje zijn plaats te wijzen. Het is geen strijd tussen Joods-Christelijk en Islamitisch. Als je aldus wilt winnen, ga je verliezen. Het is een strijd tussen enerzijds een westerse wereld die voortbouwt op Joods-Christelijke tradities en zich daarbij heeft bevrijd van enkele van de onhebbelijkheden van de Joods-Christelijke godsdienstige systemen, en anderzijds een geloofssysteem dat in alle opzichten wil voorkómen dat men er zich van kan bevrijden.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 11:35

Restekp

Mijnbescheidenmening | 15-07-11 | 11:20

Mopelt iets over de grondlegging van Nederland, ik ben wel voor de vrijheid en dergelijke maar vind dat met dit soort gelul er wel rekining gehouden moet worden met de oorsprong van Nederland. Altijd dat gezeik over geloven en overtuigingen hier....

@Schoorsteenveger: Ik ben het met alles eens, maar dat wij Gristenen niet op hun pik durven trappen ben ik niet met je eens, er zijn geloofjes in NL te bedenken waar zelfs de staat bang voor is......

CkooZ | 15-07-11 | 11:08

Rammstein | 15-07-11 | 10:47

Have a nice day!

En dan vooral die Vorfreude;
enjoy it!

Frau Antje | 15-07-11 | 11:07

Overigens lees ik in die brief opnieuw het steeds herhaalde argument ... "Het belangrijkste is dat homosexuelen die willen trouwen niet worden benadeeld". Welnu voor de duidelijkheid: dat is helemaal niet het belangrijkste.

Simon_GS | 15-07-11 | 11:07

Nylund | 15-07-11 | 09:48
Geloof ik niet. Het antwoord rammelt aan alle kanten en geeft duidelijk aan dat plaatsvervangend secretaris-generaal drs. Marjolein H. T. Jansen en haar plaatsvervanger J.P.M. Lazeroms geen steekhoudende argumenten aandragen waarom de ene ambtenaar wél mog discrimineren en de andere niet. Er zitten kronkels en tegenspraken in die paar zinnen.
We lezen dat er ruimte moet zijn voor gewetensbezwaarde ambtenaren, maar we lezen óók dat ambtenaren van de burgerlijke stand lang niet altijd een beroep kunnen doen op gewetensbezwaren. Een gristenambtenaar mag weigeren om homo's te trouwen, want, zo moeten wij begrijpen, het is algemeen bekend dat gristenen niks van homo's moeten hebben. Vervolgens wordt gesteld dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat ambtenaren andere bezwaren zouden hebben, bijvoorbeeld het bezwaar om banketbakkers met mondhygiënisten in de echt te verbinen. Maar nou komt het. Mocht het desondanks bekend worden dat er een godsdienst bestaat die op gespannen voet staat met een dergelijke verbintenis en mocht het zo zijn dat uitgerekend de ambtenaar van de burgerlijke stand dat geloof aanhangt, dan zal die ambtenaar desondanks géén beroep op gewetensbezwaren kunnen doen. Het staat er echt.
Leg dat maar eens uit. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat men hier létterlijk stelt dat het gewetensbezwaar van de een zwaarder weegt dan het gewetensbezwaar van de ander, dus dat de Staat mensen die willen discrimineren discrimineert, dat de staat de een wél toestaat om te discrimineren en de ander níet toestaat om te discrimineren.
Impliciet wordt gezegd "wij durven gristenen niet op hun godsdienstige pik te trappen, maar durven dat bij lieden die een anderssoortig gevoelige pik hebben wél. De een mag swaffelen, de ander niet.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 10:56

Dus de overheid gaat ons nu voorlichten wanneer discriminatie geoorloofd is?: uitsluitend op Godsdienstige gronden. Als ik als niet gelovige een hekel heb aan christenhonden en deze niet in de echt wil verbinden dan mag ik geen trouwambtenaar worden. Ben ik een reli-fundi en weiger ik een homostel te trouwen dan ben prima geschikt als trouwambtenaar want ik discrimineer zoals het God belieft.

Simon_GS | 15-07-11 | 10:52

@Frau Antje
Heb vooralsnog drie concerten van de heren in het vooruitzicht. Hmmmmmm .... something....
I'm outta here *aus*

Rammstein | 15-07-11 | 10:47

Frau Antje | 15-07-11 | 10:38 |
LMAO ! Jij bent echt gemeen !!

Rammstein | 15-07-11 | 10:43

Respect voor de meneer met de kritische vragen aan het ministerie, en dan x1000 enzo.

Emotion | 15-07-11 | 10:18

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 10:01
"... wil je die mensen niet trouwen, dan past die taak niet bij jou en die geven we aan iemand anders..."
Precies, maar dan nier per gebeurtenis. Gewoon niet aannemen voor die taak, omdat de persoon in kwestie daar verre van geschikt voor is.
Grote dag? Mooi moment? Je raakt hier aan de kern van het probleem, namelijk dat een ambtenaar die een paar trouwt méér zou doen dan een bindend contract afsluiten tussen die twee arnme zielen enerzijds en de Staat anderzijds. Een trouwerij op het stadhuis heeft geen ene reet te maken met een trouwerij in de een of andere kerk. Als lieden het nodig vinden om ten overstaan van God of Het Vliegende Spaghettimonster allerlei geloftes en beloftes te doen, moeten ze vooral blijven doen. Maar als een ambtenaar van de burgerlijke stand al die hokuspokus meeneemt naar zijn werk en de opdracht die hij heeft, namelijk gewoon een dealtje sluiten, daarmee doordrenkt en bijgevolg meent dat dealtje niet af te hoeven sluiten als het paar toevallig bestaat uit homo's is onaanvaardbaar.
Waarom mag een ambtenaar wél weigeren om een huwelijk tussen homo's af te sluiten, maar mag hij niet weigeren om een lesbo haar rijbewijs te geven? Omdat er kennelijk, als het om verbintenissen gaat, een verband wordt gelegd en ook mag worden gelegd tussen kerkelijk huwelijk en wereldlijk huwelijk, tussen Kerk en Staat, tussen God en Wet. Omdat Gijs Gristen terzake openlijk mag discrimineren.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 10:17

Frau Antje | 15-07-11 | 10:05 | + 0 -
Never joke about the oeber-dude !

Rammstein | 15-07-11 | 10:16

Ikzelf, als pastafarian/aanhanger van het spaghettimonster, wil even verduidelijken dat piraten de stichters van ons geloof/de eerste pastafarians zijn. Om deze reden hoort "pastafarians die piraten niet in de echt willen verbinden" niet thuis in het rijtje godsdienstigen die om de een of andere reden andere groeperingen niet in de echt willen verbinden. Pastafarians verbinden iedereen (die dat wenst) in de echt.

sjaballer | 15-07-11 | 10:12

Rammstein | 15-07-11 | 09:42
JaHaaa, ben niet blød,
war nur 'n Witz.

Frau Antje | 15-07-11 | 10:05

Aan bovenstaande reaguurders:
Met mijn bijdrage wil ik geenszins suggereren hier te pleiten voor een uitzondering op gelijke behandeling, het gaat mij er om, dat je mensen daarin vrijlaat en respecteert. Dan zou voor mij eerder gelden: wil je die mensen niet trouwen, dan past die taak niet bij jou en die geven we aan iemand anders. Hoe moeten die homo's zich wel niet voelen als ze daar staan, op hun grote dag, en getrouwd moeten worden door iemand die daar helemaal niet achter staat en er geen mooi moment van maakt? Waar hebben we het over....

Aan de truuk van Nylund had ik nog niet eens gedacht....

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 10:01

De W van Willekeur.

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 09:48

Ben ik de enige hier die denkt dat dit een truuk van de overheid is om te verhullen dat eigenlijk en vooral onze mohammedaanse vrienden hiermee tegemoetgekomen wordt. Immers bij wie staan de homo's er het slechtste op, me dunkt dat er nauwelijks christenen zijn die een homohuwelijk zullen weigeren, andersom denk ik dat bij onze allah-vereerders dit een ruime hoeveelheid is. Maar wellicht ben ik al te achterdochtig geworden na al die jaren volksverlakkerij en inconsequenties.

Nylund | 15-07-11 | 09:48

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 09:27
het bezwaar strekt zich verder uit dan de vraag of iemand vanwege zijn overtuiging een bepaalde taak niet wil of kan uitvoeren.
Ten eerste houdt een baan als trouwambtenaar nu eenmaal de uitvoering van die specifieke taak in. Indien iemand die taak niet wil uitvoeren in bepaalde gevallen, staat het hem vrij die baan niet te aanvaarden. Net als in alle andere beroepen.
Ten tweede maken veel christenen en moslims geen bezwaar tegen het huwen van homo's. Het subjectieve oordeel van de individuele ambtenaar wordt hier aanvaard als norm.
Ten derde geldt de uitzondering alleen in een specifiek geval: christenen die geen homo's willen trouwen. Christenen (of wie dan ook) die geen ongelovigen (of wat dan ook) willen trouwen vallen niet onder de uitzondering.
De overheid staat dus discriminatie van een bepaalde groep - homo's - toe door een bepaalde groep - christenen danwel moslims -, waarbij diegene die discrimineert de grenzen mag vaststellen. Dat is wel een hele vreemde opvatting van een overheid die beweert dat ze gelijke behandeling nastreeft.
Nu kan het zijn dat je daar om praktische redenen van afwijkt, in Staphorst bv mits daar een ambtenaar zit die wel homo's wil huwen. Maar daarmee zit je (net als in bovenstaande brief) als overheid pragmatische oplossingen te bedenken om principiele vraagstukken te omzeilen.
Terwijl je in andere gevallen niet morrelt aan het principe van gelijke behandeling. Zo laat je burgers die er wel een pragmatische invulling aan geven (neem de juwelier in Nijmegen die na een reeks overvallen geen jeugdige allochtonen meer wil binnen laten in zijn zaak) vervolgen.
Het kan wat jij wil, maar als overheid en wetgever verval je dan in volstrekte willekeur.

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 09:46

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 09:27
Luister, als een zootje overbetaalde ambtenaren ruim genoeg in de tijd zit om elke keer weer de lijsten met trouwlustigen door te spitten de homoparen te scheiden van de heteroparen en vervolgens onderling uitmaken dat Gijs Gristen wederom niet geconfronteerd wordt met een paar bruinwerkers of beflappen, het zij zo.
Maar het gaat hier om het principiële recht van Gijs Gristen om te weigeren, ook als de roosters niet aangepast kunnen worden of als de groep ambtenaren de houding van Gijs Gristen verafschuwt.
Het gaat om principes, die rechtstreeks raken aan wat wij samen in de grondwet hebben verankerd als het fundament waarop onze samenleving is gebouwd.
Lees dit maar eens:
www.refdag.nl/opinie/voorkom_dat_het_g...
"De klassieke grondrechten creëren een vrije ruimte waarbinnen burgers het eigen geweten kunnen laten spreken en welke ruimte zij kunnen inrichten naar de eigen overtuigingen en waarden – ook wanneer deze overtuigingen en waarden niet overeenstemmen met die van de meerderheid."
Wat hier staat is dat Gijs Gristen dikke schijt kan en mag hebben aan wat wij als grondwaarden hebben geformuleerd.
"Het verheffen van gelijkheid boven deze vrijheden strijdt met een belangrijk aspect van het gelijkheidsbeginsel zelf, namelijk het beschermen van de eigenheid van mensen op grond van de algemene menselijke waardigheid."
De 'eigenheid' van een groep of individu wordt hier als belangrijker dan het gelijkheidsbeginsel gezien, puur op historische gronden, namelijk enkel omdat die groep of dat individu gristelijk denkt en handelt.
"Er moet daarom voor worden gewaakt dat het gelijkheidsbeginsel te zeer gaat functioneren als inkadering van de andere grondrechten en dat, populair uitgedrukt, gelijkheid als ‘supergrondrecht’ gaat functioneren."
Hier staat dus letterlijk dat er voor de gristenhonden rechten moeten en mogen zijn die het gelijkheidsbeginsel ondermijnen. Dat is willekeur meneer, pure willekeur, op basis van bangschijterij.

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 09:46

Frau Antje | 15-07-11 | 01:18 |
Het onderwerp, lieverd, de tekst.

Rammstein | 15-07-11 | 09:42

Op een paar na leest niemand die gelinkte brief.. Waar staat in die brief dat alleen christelijke ambtenaren homohuwelijken mogen weigeren? Waar staat überhaupt het woord christelijk in die brief?

ohjajoh | 15-07-11 | 09:38

Ok, andere vraag aan Schoorsteenveger | 15-07-11 | 09:17 en Iwmac | 15-07-11 | 09:14 :

Dat ambtenaren door ons allen betaald worden en dus hun opdrachten waarvoor ze zijn aangenomen moeten uitvoeren: in principe mee eens! Maar dat betekent toch niet, dat je bij de indeling van een werkrooster op het gemeentehuis, niet rekening kunt houden met elkaar? Ik denk dat we hier (jullie posts en andere...) te maken hebben met het afzetten tegen een vorm van religie (vermoedelijk elke vorm van religie), en daar zou ik meer problemen mee hebben, ware het niet dat ik daar geen zin in heb en geen problemen wil kennen in die trant. Voor mij is het belangrijker te accepteren dat er mensen geloven en proberen naast elkaar in de samenleving te staan, niet tegenover elkaar. Zeker niet om het onderwerp als deze.

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 09:27

SCHANDE!

Flowers | 15-07-11 | 09:23

respect voor Frits....

maikul | 15-07-11 | 09:23

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 09:03
De weiger-ambtenaar is een grote etterende puist op het lichaam van Vrouwe Justitia, onzichtbaar maar wél aanwezig. Wat gristenen mogen flikken mogen anderen kennelijk niet flikken. We zijn allemaal gelijk, maar een gristen in iets gelijker dan een niet-christen. Ambtenaren worden aangenomen om ambtelijk werk uit te voeren, zoals stratenmakers worden aangenomen om straten te maken.
"Morgen gaan we de oprit naar het COC bestraten, jongens."
"Maar dan doe ik niet mee, want ik ben een gristen en mijn God gunt het COC geen oprit."
"Ja, luister eens, we zitten tóch al met onderbezetting, jij gaat gewoon mee."
"Nee, ik doe het niet. Ik heb God aan mijn kant, het is jouw probleem baas. Huur maar een moslim in, of desnoods iemand uit de kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Die hebben geen recht op werkweigering."
De weigerambtenaar zou gewoon geen ambtenaar mogen worden. Die zou nooit door een sollicitatieprocedure heen mogen komen. Is aangenomen om godverdomme zijn werk te doen.
Maar goed, de tijden veranderen, al gaat het langzaam.
www.bbc.co.uk/news/world-europe-141355...

Schoorsteenveger | 15-07-11 | 09:17

Wat een dramaverhaal om niks,..... Leven en laten leven, dit past bij NL!B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 09:03 | + 0 -
FOUT reaguurdertje.... ambtenaren worden door ons allen betaald om ons allemaal ten dienste te zijn!

Iwmac | 15-07-11 | 09:14

Meldpunt discriminatie doe es een klacht! Vecht voor het recht om te discimineren!

deropofderonder | 15-07-11 | 09:11

Wat een dramaverhaal om niks, zeg! Allemaal even een stapje terug: dit is Nederland, met Nedrlandse normen en waarden. We kiezen een keer in de (vul maar in...) jaar een nieuwe regering, en die zit er nu. Met meerderheid wordt nu dit besloten, geheel volgens Nederlandse grondbeginselen en waarden. Dat betekent een christelijke levensovertuiging die in deze manier in haar waarde wordt gelaten. Dit sluit helemaal niets uit over een homo-huwelijk, dus als die dan willen trouwen is het toch voor hun ook fijner om een ambtenaar te hebben die daar geen problemen mee heeft?! En laat die ambtenaar die dat wel heeft mooi buiten schot?! ik zie het probleem niet hoor, ik vind dat hij dat mag weigeren. Leven en laten leven, dit past bij NL!

B.L.IJ.Datikwegben | 15-07-11 | 09:03

Geloven doe je maar in je eigen tijd.

vetkleppert | 15-07-11 | 08:55

Hele simpele oplossing om alles weer op de rit te krijgen zoals het hoort:

Alle ambtenaren die onderscheid maken, weigeren of wat ook.
> Ontslaan! Oneervol ontslaan en zonder pensioenregelingen of oprotpremies!

Allemaal ontslaan met terugwerkende kracht en per direkt.

Creaguurder | 15-07-11 | 08:52

Natuurlijk zijn er wel godsdienstige bezwaren denkbaar voor een orthodox joodse ambtenaar tegen het trouwen van een jood met een niet-joodse of voor een islamitische ambtenaar tegen het trouwen van een moslima met een jood of christen.
En in dat geval mag de ambtenaar dus geen beroep doen op gewetensbezwaren volgens de minister, tenzij het homo's dan wel lesbiennes betreft? Want dat staat zwart op wit in de brief.
Dit is ongeveer het niveau waarop over de problematiek rond de scheiding van kerk en staat wordt nagedacht bij de overheid... niet dus.

sjaakdeslinksesul | 15-07-11 | 08:51

@Onderbuik | 15-07-11 | 08:40

Nope. Ambtenaren moeten gewoon doen wat er van hen verlangd wordt, zolang dat binnen hun functieomschrijving ligt natuurlijk. En als daar in staat dat betreffende ambtenaar huwelijken dient te voltrekken dan heeft 'ie dat maar te doen.

Een huwelijk is een huwelijk, daar is de wet héél duidelijk over, ergo: de desbetreffende ambtenaar moet gewoon z'n ding doen.

Al is de praktijk als altijd weerbarstig. Maar dat hou je toch.

Reinaert | 15-07-11 | 08:45

Reinaert | 15-07-11 | 08:42
Helemaal mee eensch,
maar dit is wel een mooi Machiavelliaans gebeuren.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:44

Mogen homo-ambtenaren ook weigeren om christenen te trouwen?

landlopertje | 15-07-11 | 08:43

@Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:39

Ach, het kan altijd erger. We maken ons in dit land druk om de bijzaken en vergeten vervolgens de hoofdzaken. Er staan wel belangrijker zaken op de agenda dan weigerambtenaren. Althans wat mij betreft.

Reinaert | 15-07-11 | 08:42

Vrijheid blijheid: als homo's mogen trouwen mogen trouwambtenaren weigeren.
Vrijheid geldt voor iedereen.

Onderbuik | 15-07-11 | 08:40

@necrosis | 15-07-11 | 08:38

Ik zeg toch ook: Greetistisch. Alsof dat geen Blonde God is!

En heidense taal uitslaan kan 'ie ook als geen ander!

Reinaert | 15-07-11 | 08:40

@hekkopeppie | 15-07-11 | 08:33
Ja hoor, knul...
En ongelijk is een bult!

necrosis | 15-07-11 | 08:39

Reinaert | 15-07-11 | 08:36
Mogge reinaert,
LOL
Die club moeten we maar buiten beschouwing laten net als weigerambtenaren.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:39

Dus "christenen" worden positief gediscrimineerd tegenwoordig... goh wat een cultuuromslag

zonsondergang | 15-07-11 | 08:38

@Reinaert | 15-07-11 | 08:31
Een kleine misvatting, de oorsprong van het Nederlandse volk ligt bij primitieve, Heidense stammen!
nl.wikipedia.org/wiki/Cananefaten
Ik kan het weten, ik ben zelf geboren in Forum Hadriani, ha!

necrosis | 15-07-11 | 08:38

ambtenaar: "dus jullie willen trouwen? maar jullie zijn vunzige homo's, dat doe ik niet. Even aan mijn baas vragen."
baas: "ja, ik begrijp wel dat je die homoviezeriken niet wilt doen, straks krijg je poep aan je handen, of wordt je zelf ook zo."
ambtenaar: "we laten het wel doen door Henkie uit het archief, die geeft toch nergens iets om, en dan is iedereen in zijn waarde gelaten".

domheid regeert | 15-07-11 | 08:37

@hekkopeppie | 15-07-11 | 08:33

Geen enkele andere godsdienst? Hûh?

Twee islamitische homo's in Iran kunnen dus gewoon trouwen?

Weer iets geleerd vandaag.

Reinaert | 15-07-11 | 08:36

Frits Frontlinie was zeker ook diegene die klaagde over vrouwen die gratis drank krijgen in een cafe.. zucht

IronCurtain | 15-07-11 | 08:34

Ik vind het een correct antwoord op de vraag. Geen enkele andere godsdienst dan het christendom heeft problemen met huwelijken tussen wat voor mensen dan ook. Dus de briefschrijfster heeft gewoon gelijk.

hekkopeppie | 15-07-11 | 08:33

@necrosis | 15-07-11 | 08:28

Ja maar wij hebben wel een Joods-Christelijk-Humanistisch-Greetistische traditie hè.

Reinaert | 15-07-11 | 08:31

@Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 08:21
De relevantie in een arbeidsverhouding is deze:
Een ambtenaar heeft een arbeidsovereenkomst met de gemeente, niet met een denkbeeldig opperwezen.

necrosis | 15-07-11 | 08:28

rara | 15-07-11 | 08:17
LOL,
religie brengt merkwaardige dingen voort.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:22

@necrosis | 15-07-11 | 08:02 

Ik ken de grondwet heel goed. Ik zie de relevantie niet zo in een arbeidsverhouding. De ambtenaar heeft een taakomschrijving die hij weigert volledig uit te voeren, ergo einde arbeidsverhouding. 

Die andere discussie moet zeker gevoerd worden maar staat los van dit onderwerp. Jammer dat je het onderscheid tussen een arbeidsverhouding en de verhouding burger en staat niet kunt waarnemen. Jammer dat die necrosis dus duidelijk betrekking heeft op de inhoud van je hersenpan.

Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 08:21

Religie heeft al merkwaardigere dingen voortgebracht zoals de Hinkstap bedevaart.
Als je dat al als normaal gaat betitelen dan verbaast me weigeren al helemaal niet meer.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:20

@necrosis | 15-07-11 | 08:16

Toch is het best een mooie tegel heur. Repsect!

Je mot er gewoon héél snel overheen scrollen. Psychedelisch man!

Reinaert | 15-07-11 | 08:19

@F. von Zeikhoven | 15-07-11 | 08:07

Ik moest eerst een portie paddo's wegwerken maar nu snap ik je tegel opeens helemaal.

Judas 13, vers 666: "Het zal me allemaal jeuken!".

Reinaert | 15-07-11 | 08:17

@Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:15
Mogguh,

Mij doet het denken aan een gevalletje echolalie.

rara | 15-07-11 | 08:17

@Ethisch Verantwoord | 15-07-11 | 08:12
Dit is NIET ethisch verantwoord, dit is paneelvervuiling en Jorispesterij!
*beware, Joris pest terug, grinnik*

necrosis | 15-07-11 | 08:16

Ethisch Verantwoord | 15-07-11 | 08:12
Mogge,
Kijk dat is nu eens Respect hebben.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:15

@Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 08:04

Als het goed is - met de nadruk op áls - zijn de enige ambtenaren die mogen weigeren van de "oude garde". Alle nieuwe ambtenaren die in dienst komen hebben dat "recht" dus niet meer. Al blijkt ook dat in de praktijk niet te werken wegens plotselinge bekeringen en andere vage visioenen.

Maar goed, het probleem van de weigerende ambtenaar zou dus in principe gewoon netjes moeten uitsterven.

Wat mij betreft mogen ze overigens allemaal op staande voet ontslagen worden, maar zo werkt dat nu eenmaal niet in dit land.

En last but not least: als ik homo was zou ik me niet laten trouwen door een ambtenaar waarvan ik weet dat 'ie dat met tegenzin doet. Laten de gemeenten maar eens modern doen en een lijstje van homo-vriendelijke ambtenaren van de burgerlijke stand publiceren. Gewoon omdat het kan. Weet je als brave burger ook meteen wie er niet homo-vriendelijk is.

Altijd handig en wél zo transparant. Verder niet al te moeilijk over doen.

Reinaert | 15-07-11 | 08:14

-weggejorist en opgerot-

Ethisch Verantwoord | 15-07-11 | 08:12

Waarom lees ik nog geen rubrieksadvertenties van Het Leids Juristen Collectief die onze relihomofobe weigerambtenarengekkies volgens het koppiepeest-formatje voor die dienstplichtduikerTs indertijd juridische hulp aanbieden?

F. von Zeikhoven | 15-07-11 | 08:10

necrosis | 15-07-11 | 08:06
Mogge necro,
LOL
je gooit de hele teligies weer eens doorelkaar, zo komt er toch geen mens weer wijs uit.
Zo'n Harley leeft, hij wipt, hij rookt en hij zuipt.
Die Tupperware dingen zijn alleen goed om worst vers te houden.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:09

Hoezo discriminazi dat weigerambtenaren exclusief en nur allein Gristenhunde kunnen zijn? Dat is nou net de kern bij de horens pakken. Want zulke samengelopen omstandigheden zijn toevalliglotsgewijs helemaal geen samenloop van omstandigheden, waarbij het lot de gristenambtenaar van de burgerlijke stand óók nog eens zo gunstig gezind is dattie bovendien ook nog het winnende lot toebedeeld kreeg waardoor die zijn medewerking mag weigeren aan twee sexueelcongruentgeoriënteerden die niet genoeg hebben aan hun wederzijds uitleven in zonde van de vrouwelijke bijligging! Ander exclusieve eigenschap van deze burgerlijke standsdienaren van de Goddelijke Overheid is dat ze al na meteen na de eerste weigering bij Lucifer's VoF De Hel om op de wachtlijst gezet te worden voor een plaatsje in het VageVuur, alwaar deze ziellozen beslist voor altijd zullen branden...

F. von Zeikhoven | 15-07-11 | 08:07

Che_cuevara | 15-07-11 | 07:15
Mogge Che,
Bij een blind paard helpt geen medicijn, alleen de afdekker, ZUURVLEES joehoe.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 08:05

@Reinaert | 15-07-11 | 07:37 |

Oneens! Deze mensen doen hun werk niet en moet gewoon worden ontslagen. Dit is exemplarisch voor de overheid. Niet functionerende ambtenaren wordt stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden. Bij dit groepje werkweigeraars de hand van god dan..

Overigens zijn deze ambtenaren zoooooooo principieel dat ze wel hun inkomen van het goddeloze instituut, dat besloot homo's te laten trouwen, willen blijven ontvangen. Principes na de portemonnaie zullen we maar zeggen...

#ONTSLAAN!

Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 08:04

@Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 07:52
Ben jij bekend met artikel 1 van de Nederlandse grondwet?
Iets met discrimineren en verboden.....
Deze discussie is MI gewoon nodig.
Niet alleen worden er mensen gediscrimineerd, er worden ook mensen POSITIEF gediscrimineerd, op basis van de Eerste Wet van de PvdA.
Ga daar maar eens goed over nadenken, oester.
Tip: doe je schelp eens wat verder open, dan zie je wat meer!
*grinnik*

necrosis | 15-07-11 | 08:02

Mogguh @ All,
Wodan(Odin) heeft geen moeite met wat dan ook, alles mag met iedereen trouwen, zelf mag af en toe een bekeerder worden doodgeslagen als de Heilige Eik beschadigd wordt.
En de Heilige Harley Davidson heeft alleen maar moeite met Japanse Tupperware bakken.
Dat is pas een vrolijke kijk op religie.

Sjeng de helle | 15-07-11 | 07:58

Gewetensbezwaar = gedoogde werkweigering.

Het staat ambtenaren wat mij betreft vrij om principieel te weigeren maar dan mogen ze daarna gewoon fijn een nieuwe baan zoeken.

Natuurlijk is het leuk om er een hoogdravende discussie over geloof en scheiding kerk/ staat van te maken maar doet eigenlijk niet zo ter zake.

Parel van het Zuiden | 15-07-11 | 07:52

Acg, gewoon weer zo'n bizarre uitzondering op de regels waar we in dit land zo dol op zijn. De ambtenaar die vandaag weigert twee homo's te huwen verstrekt morgen doodleuk versche paspoorten aan diezelfde homo's.

Want dat mag 'ie dan - ondanks al z'n zogenaamde principes en gewetensbezwaren - weer niet weigeren.

Kneuterige folklore. Meer is 't niet.

Reinaert | 15-07-11 | 07:37

@Che_cuevara | 15-07-11 | 07:28
P'cies,
*stopt dan nu ook ein Ei in beiden oHren en slingert koffieapparaat aan*

Frau Antje | 15-07-11 | 07:33

Brussen moet briefje lezen *voor* hij onzin artikel maakt. Hoewel... dan is de lol er wel vanaf natuurlijk..

Rest In Privacy | 15-07-11 | 07:33

@Frau Antje | 15-07-11 | 07:24
Tja, ik zie het ook donker in.
Nog nooit zo'n onzin gehoord op de vroege morgen.

Che_cuevara | 15-07-11 | 07:28

@Che_cuevara | 15-07-11 | 07:15
Idd,
Alleen dokter Prügelpeitsch kan wellicht nog een wonder verrichten..

Frau Antje | 15-07-11 | 07:24

@bees-t- | 15-07-11 | 06:19
Zo vroeg op de ochtend.Pfff
Ben je voor de rest nog wel in orde?

Maar geen paniek hoor, een goeie dokter kan je misschien nog wel helpen.

Che_cuevara | 15-07-11 | 07:15

@bees-t uit welk sprookjesboek komt dat?

Rich | 15-07-11 | 07:06

@bees-t- | 15-07-11 | 06:19
Man,
ga naar de Efteling.
En blijf daar, da's beter voor wie dan ook.

Frau Antje | 15-07-11 | 07:03

bron: 2 Korintiërs 6:14-18

bees-t- | 15-07-11 | 06:26

Die ambtenaar die dat WOB verzoek heeft beantwoord, heeft blijkbaar nooit de bijbel gelezen.


Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige"

Dus het is zeker mogelijk dat een ambtenaar gaat weigeren een huwelijk tussen een christen en "heiden" te sluiten op grond van de schrift.

bees-t- | 15-07-11 | 06:19

Hoeveel homo's trouwen in de refoband? Who cares? Als Berdt nu eens een stukje had geschreven over The Event en dat je dat niet terug kunt vinden op uitzending gemist... Misschien was er dan iets opgelost! Denk eensch praktisch na zodat echte problemen in een wenk opgelost worden.

boeglul | 15-07-11 | 04:36

Op zich wel schokkend dat de wet het mogelijk maakt om te discrimineren op basis van een sprookje

Rich | 15-07-11 | 04:11

Laten we de Middeleeuwen erbij slepen want toen mochten homo's immers ook al trouwen, laten we vooral met zijn allen heel verbaasd doen hoe dat anno 2011 nu nog kan in Nederland. Want dat homohuwelijk is hier immers als zolang.

Inferi0r | 15-07-11 | 03:49

Beetje te kort door de bocht, Brussen. Tikkie te makkelijk. Weigerambtenaren zijn verwerpelijke sukkels, zeker, maar wat jij in die brief denkt te lezen staat er helemaal niet.

Traxor | 15-07-11 | 03:01

Een ambtenaar die weigert twee homos te trouwen, hoeft ook geen andere mensen meer te trouwen, die mag lekker thuis gaan zitten.

cabbit | 15-07-11 | 02:44

@zwemverbrander | 15-07-11 | 01:18
Ik doe ook wel eens dingen op mijn werk waar ik het niet mee eens bent. Zeikerige kutambtenaren moeten hun bek houden en doen waar we ze voor betalen. Homo's haten doen ze maar lekker in hun eigen tijd; dan mogen ze haten wie ze willen met hun waardeloze refo kutleven.

dlseth_ | 15-07-11 | 02:34

Was getekend: JPM LAZEROMS..?
Laat ze zelf maar Omlazeren....
"Respect..", 't woord alleen al krijgt/heeft meer en meer een vreemd smaakje..
Sterker: het woord 'respect', laat staan het begrip "RESPECT" heeft, al lang geleden, elke vorm van betekenis verloren in 0031.
Poll for who is to blame..

Whisper | 15-07-11 | 02:09

jo jo jo! Dat staat dus NIET in die brief he, dat alleen christenhonden mogen weigeren! Niet dat ik niet tegen christenhonden of deze minister ben, maar laten we wel bij de feiten blijven.

Dubbele Halve Zool | 15-07-11 | 02:04

Als mensen zich eens meer zouden gaan verdiepen in de bijbel, dan zien ze waarom de wereld is zoals het nu is. Niemand zich ooit afgevraagd waarom het alziend oog bij dance feesten ( Tommorowland, Q-Base, Dance Valley , Defqon.1, Extrema, etc.) artiesten en bijv. MTV meer en meer te zien is?

Mcfan | 15-07-11 | 01:52


@Rammstein | 15-07-11 | 01:01
Hoezo schwul;
Hij doet het met de dochter van een Tatort Kommissarin.

Frau Antje | 15-07-11 | 01:18

Dat er een paar Fundies zijn die niet achter het homohuwelijk staan is hun goed recht.Het homohuwelijk is gekomen toen zij al ambtenaar waren. Als nu bij sollicitatie duidelijk wordt gesteld dat er ook homo's worden getrouwd en de sollicitant trekt een krampachtige bek, dan krijgt hij of zij de job niet.Eureka.

zwemverbrander | 15-07-11 | 01:18

Geen idee waar dit over gaat, maar die Gigapica's van Oekraine en Colombia zijn erg fraai. Colombia wordt mijn nieuwe thuisland en Oekraine voor vakantie. Jummie.

Torero | 15-07-11 | 01:13

*schlafen geht*

Schöne Nacht

Rammstein | 15-07-11 | 01:04

@Rammstein | 15-07-11 | 00:55
Neinnnn,
møt eerst nog effe naar de Zwarte Cross.

Grapje,
maar unbedingt melden.

Frau Antje | 15-07-11 | 01:01

Rammstein | 15-07-11 | 00:27

Morgen begint de bouwvak vakantie, is traditie.

de honden blaffen... | 15-07-11 | 00:59

.... is iedereen z'n bed in gestormd ?

Rammstein | 15-07-11 | 00:55

Er is mij opwarming van de aarde beloofd, het zou tropisch worden in Nederland.
So what the fuck !!!
Maar goed dat het onderwerp Schwul' is.

Rammstein | 15-07-11 | 00:27

Jan Passant mk2 | 14-07-11
Warmer weer = meer verdamping = meer regen.

Spaghetti Monster | 15-07-11 | 00:25

Fritz Frontlos;
Susie Sorglos,
ach, alles went.

Frau Antje | 15-07-11 | 00:18

Frau Antje | 15-07-11 | 00:02 |
Kommt nicht zusammen, kann man nicht binden, sind nicht verwandt.

Rammstein | 15-07-11 | 00:16

@J Metdekorteacherlul | 15-07-11 | 00:11
Je leest niet maar raaskalt er lustig op los. Da's ook een manier.

Sliptong | 15-07-11 | 00:15

Houdt nooit stand.
We hebben al vaker wetten en wetstoepassingen gehad die tegen de grondwet ingingen, maar dit slaat zo ongeveer alles.

Merlot | 15-07-11 | 00:13

Het is toch potdomme niet te geloven. Alhoewel... Natuurlijk zie ik ze daartoe in staat. Die Gristenen hebben de hele land- tuinbouw en veeteelt in handen, de gezondheidszorg en het vastgoed. Kortom alles waar veel geld omgaat en veel gesubsidieerd wordt. En je kunt de kamerleden inmiddels bijna op je vingers natellen. En maar een grote bek opzetten en zich beter voelen dan een ander. Rovers. Terugroepen die Kamer van reces. En waarom hoor ik Wilders niet? Gelooft die ook dat Gristenen beter zijn dan een ander?

J Metdekorteacherlul | 15-07-11 | 00:11

spanarchist | 14-07-11 | 23:29

Wandelende tijdbommen, stuk voor stuk.

de honden blaffen... | 15-07-11 | 00:11

@Rammstein | 14-07-11 | 22:47
Erklär's mir mal..

Frau Antje | 15-07-11 | 00:02

Vrijheid betekent toch ook dat je van homo's mag vinden wat je wil? Dus ook dat je het maar vieze smeerpijperij vindt met al die poep overal. Ik denk daar niet zo over, maar als anderen dat wel vinden, is dat hun goed recht, want vrijheid. Dat is toch echt de bottomline. Met religie heeft dat toch niks te maken. Religies bestaan nou eenmaal. Laat ze toch gewoon in hun waarde. Who gives a fuck? Moet iedereen toch voor zichzelf weten? Wat veeeeel belangrijker is dan dat marginale gezanik over weigerambtenaren is te zorgen dat homo's niet lastig worden gevallen of moeten verhuizen. En dat natuurlijk ook echt sanctioneren!

Greetje Duisenberg | 14-07-11 | 23:58

....... grubbelt-9 nou ???

Rammstein | 14-07-11 | 23:55

@Jan Passant mk2 | 14-07-11 | 23:46
Fietsen is een linkse hobby.

Sliptong | 14-07-11 | 23:53

Mag een ambtenaar van de belastingdienst ook homo's weigeren?

Gavrilo | 14-07-11 | 23:51

*ernstig OT*
"Godver de Godver, de passant is net binnen na een fietstocht van amper 10 minuten door dit noodweer buiten. Ik vraag mij af hoe linkse klimaatoplichters deze afwijking van voorspelde klimaatverhitting duiden ende benoemen. Nucleaire winter (vanuit Japan); gure herfst (vanwege Wilders)?
Hoeveel CO2 en belastinggeld moet er verdomme nog de lucht in geflikkerd worden om de beloofde resultaten te krijgen, wanpresterend, noodklok beierend kutvolk?"
*bloedwarm douchen gaat*

Jan Passant mk2 | 14-07-11 | 23:46

vander F | 14-07-11 | 23:40 |
...... en dan ook nog "als" in plaats van "dan" ..... lovely.

Rammstein | 14-07-11 | 23:42

@spanarchist | 14-07-11 | 23:29,
dat 'die' doet het 'm toch weer..

vander F | 14-07-11 | 23:40

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 23:11
Ja

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 23:34

It's stupid how gay marriage is known as gay marriage and not just "Marriage". Just because you have lunch doesn't mean you have 'gay lunch'. Just because you park your car doesn't mean you 'gay parked'.

rambijambi | 14-07-11 | 23:32

"Ik ben slimmer als die kankerwijf."
Lost Boys-documentaire verdient een topic op GS. Arme allochtone slachtoffertjes van de maatschappij die o zo slecht behandeld worden door alles en iedereen terwijl ze toch overal recht op hebben en zich voorbeeldig gedragen.

spanarchist | 14-07-11 | 23:29

@Charles de Batz | 14-07-11 | 23:01
Elke dinsdagavond is een PVV-spot van bijna 30 minuten te zien, getiteld 'Opsporing verzocht'.

Heun (de baas) | 14-07-11 | 23:27

Dat je weigerambtenaar bent omdat je al BABS was ten tijde van openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht wil ik nog in meegaan.
Dat is immers een probleem dat zich vanzelf oplost.
Maar als je na openstelling bent aangenomen en dan ineens weigerambtenaar wordt kan niet; je wist immers waar je aan begon.
Die mag je wat mij betreft per direct (zonder wachtgeld) ontslaan wegens plichtsverzaking, werkweigering of hoe je het ook wilt noemen.
Ook aannemen van een BABS die aangeeft geen homo's of lesbiennes te willen trouwen mag niet (al zullen ze daar in bepaalde fundi gemeentes anders over denken), ze voldoen immers niet aan de functie eisen.

rambijambi | 14-07-11 | 23:26

Parsons | 14-07-11 | 21:37 |
3:27 "So faith disqualifies reason the way a Dutch criminal court disqualifies truth and witnesses."
Vat de hele dag wel weer samen...

Teiltjes Tekort | 14-07-11 | 23:20

@zeg maar jansen | 14-07-11 | 23:16
Het is eerlijk gezegd nog nooit in me opgekomen. Poespas, dat is.

Bakito | 14-07-11 | 23:19

zeg maar jansen | 14-07-11 | 23:16
Trouwen met je moeder is te allen tijde verboden. Vaak dus.

spanarchist | 14-07-11 | 23:18

Kapitein Sjaak Mus | 14-07-11 | 23:12
Great minds think alike.. ;)

seven | 14-07-11 | 23:18

Bakito | 14-07-11 | 23:12 Hoe vaak ben jij al geweigerd?

zeg maar jansen | 14-07-11 | 23:16

Bakito | 14-07-11 | 23:12

Kudo, discrimineren is een recht.

de honden blaffen... | 14-07-11 | 23:14

@seven | 14-07-11 | 23:10
*grijns*
je bent 3 minuten te laat met je citaat, maat!
(hééé! Weer een gedicht!)

Kapitein Sjaak Mus | 14-07-11 | 23:12

Bij veel stellen zie je bij voorbaat al dat het niks wordt. In zulke gevallen mag zo'n ambtenaar wat mij betreft best ingrijpen. Voorkomt een hoop ellende.

Bakito | 14-07-11 | 23:12

@ Kapitein Sjaak Mus | 14-07-11 | 23:07
gaar = gaat, schipper!

Kapitein Sjaak Mus | 14-07-11 | 23:11

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 23:01 |
Excuus Heer.

Moet ik 4 kilo gehaktballen tot mij toenemen als straf?

(zeg aub ja)

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 23:11

All animals are equal, but some animals are more equal than others.

Christenen zijn in dit land meer gelijk dan anderen en mogen vrijuit discrimineren met een beroep op hun vrijheid van religie. Als atheïst kun je nergens terugvallen op zo'n regel, immers dat is geen geloof, maar misschien dat de Flying Spagetti Monster kansen biedt.

Gelovigen hebben dus meer rechten in dit land dan ongelovigen.. Als je je baseert op een geloof mag je in NL ook van alles zeggen. (Meer dan een ongelovige mag).

Bijv: " Zijn uitlatingen deed hij op grond van zijn geloofsovertuiging en vanwege de grondwettelijke vrijheid van godsdienst had, volgens het hof, El-Moumni het recht te zeggen wat hij zei." www.trouw.nl/archief/article1312096.ec...

seven | 14-07-11 | 23:10

Charles de Batz | 14-07-11 | 23:01
"Het is hunnies schuld, wij worden gediscrimineerd."
En het zijn allemaal slachtoffers van de maatschappij natuurlijk, eigen verantwoordelijk is een volstrekt onbekend begrip.

spanarchist | 14-07-11 | 23:08

"recht op vrijheid van godsdienst"

Een geweldig uitgangspunt, ik beroep mij er regelmatig op.
In de zin van dat ik graag vrij van godsdienst ben, en daar recht op heb.

Dan blijkt dat iedereen gelijk is, maar dat sommigen gelijker zijn dan anderen. Waarschijnlijk is er indertijd een spelfout gemaakt in het wetboek, want mij wordt vaak duidelijk gemaakt dat het hier gaar om het recht op vrijheid vóór godsdienst. Niet ván.

Kapitein Sjaak Mus | 14-07-11 | 23:07

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:55
De relmuis (nr. 082)?

Sliptong | 14-07-11 | 23:06

Respect Frits

Kamisei | 14-07-11 | 23:05

Synecdoche | 14-07-11 | 22:57
de christenen geven hiermee hun eigen intolerantie toe

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 23:03

PS,
Welk geloof maakt dan uit of het legaal is?

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 23:02

Dus door voortschrijdend inzicht zal de rechter in Eindhovense zaak juwelier Kamerbeek in het gelijk stellen dat hij zijn deurbeleid mag voortzetten en uitspreken:

'In Nederland dat van oudsher een tolerant land is moet ruimte zijn voor door overvallen geteisterde juweliers. Het belangrijkste is dat crimineel scootertuig die overvallen willen plegen, niet worden benadeeld. Immers, in elke gemeente in Nederland kunnen zij hun slag slaan'.

drs.Nee | 14-07-11 | 23:02

BREAKING:

Nu (23:00) een grote reclamespot voor de PVV op Nederland 2. Kijk en huiver

Charles de Batz | 14-07-11 | 23:01

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:51
Lijkt me een raar verzoek aan een alomtegenwoordig wezen als ik, vind je niet.

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 23:01

@Synecdoche
Hoe onwaarschijnlijk ook, het kan gebeuren.
Leg dan maar uit of ze wel of niet legaal zijn.

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 23:00

==""Neen, niet iedereen mag weigerambtenaar zijn. Alleen christenen hebben dat exclusieve recht"
Dat staat er helemaal niet.==
Dat staat er inderdaad niet, zoals Vagehond al opmerkte. Wel staat er dat er ruimte moet zijn voor weigerambtenaren en dat het primaire belang is dat er per gemeente dan wel een andere ambtenaar gevonden kan worden. Dat standpunt heeft staatssecretaris Van Bijsterveld al vaker uitgesproken, en tot dusver heeft niemand haar op de vingers getikt.
Want zoals ZKHEenOog hierboven opmerkt, dat is de vraag niet. Een ambtenaar van de burgerlijke stand dient gewoon de wet uit te voeren. Als dat strijdig is met zijn geweten gaat hij maar ander werk zoeken.

De rest van de brief kan ik me enigszins voorstellen. De daar opgevoerde situaties zijn zo onwaarschijnlijk dat er vermoedelijk nooit problemen over zullen ontstaan. Maar als ze ooit ontstaan geldt hetzelfde als voor homohuwelijken: wanneer ze legaal zijn, MOET de ambtenaar zijn plicht doen.

Synecdoche | 14-07-11 | 22:57

Er was een keer een mannetje (m/v) van het COC op de radio die het nogal mooi samenvatte.
Ik heb 2 buren, als de man aan de rechterkant zegt dat ik dood moet omdat ik homo ben kan ik hem aanklagen en ga ik dat waarschijnlijk winnen in de rechtszaal.
als de man aan de linkerkant zegt dat ik dood moet omdat ik homo ben kan ik hem aanklagen en ga ik dat waarschijnlijk verliezen in de rechtszaal omdat het geloof van deze meneer dit ook zegt.
Tolereren van religie = tolereren van intolerantie.

vriendhenk | 14-07-11 | 22:56

Sliptong | 14-07-11 | 22:53 |
Prima. Ik heb op 1 of andere manier telkens dezelfde.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:55

Ik ga de frituurpan kickstarten. Iemand een gefrituurde bidsprinkhaan?

Sliptong | 14-07-11 | 22:54

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:51
Gezellig. Kunnen we de laatste AH superdieren ruilen. Ik heb er nog 1234 over.

Sliptong | 14-07-11 | 22:53

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:50
Nou bedankt ouwe. Overmorgen potje kaarten en bierzuipen? Als god van mijn geloof moet je gewoon gezellig meedoen met de jongens. Anders ben je een mietje.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:51

@Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:50
En die islamieten dan?

Sliptong | 14-07-11 | 22:51

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:50 Zo lang je niet betrapt wordt.

Blote fallussen komen in het nieuws, zo'n Zuidberg schrijft er dan een stukje over.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:51

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:48
als je er niemand mee lastig valt, dan mag ongeveer alles.

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:50

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:45
In de auto draai ik altijd heel hard muzakjes. Werkt prima!

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:48

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:46
Dank u oh Groot Spaghettimonster.

Mag ik u vanavond toestemming vragen om morgen dezes dag te benoemen tot 'helicopterdag'?

Ik ben er aan toe om mijn blote fallus ook wat lucht te laten scheppen.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:48

deraderendraaien | 14-07-11 | 22:46 Dat risico is niet zo groot als de ambtenaar zijn werktijd verder weet te vullen met F5en.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:47

PPS
Hoezo een recht?
Sinds wanneer hebben sterfelijke wezens een recht?
Het gebeurt gewoon, klaar alweer.

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:47

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:44 |
Geloof & logica ......

Rammstein | 14-07-11 | 22:47

@zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:38
Of hij zeg"daar maken we dan maar job van"

Leuk is anders!

deraderendraaien | 14-07-11 | 22:46

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:39
Uw huisarts is een wijs man, keratitis heeft frisse lucht nodig, we willen natuurlijk niet dat je je oog kwijt raakt en dat je voor de rest van je leven een ooglap nodig hebt...
Morgen is vrijdag en dus feestdag. Enjoy.

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:46

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:43 Dan neem je toch gewoon de oogkleppen van rechts?

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:45

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:44
Bazennaam, inmiddels.

Art Vandelay Ultor | 14-07-11 | 22:45

Ik wil graag de kerk bedanken voor het brengen van woord en geschrift en het leren lezen en schrijven aan den Nederlandsche mensch. En uiteraard wil ik ze bedanken voor het heulen met de nazi's, het indoctrineren van gezinnen, het neuqen van kleuters, het infiltreren in de politiek gelijk een teek op een nietsvermoedende wandelaar en natuurlijk het in stand houden van de AIDS epidemie in Afrika. Bedankt voor al die fijne dingen en hoe moeilijk het ook zal zijn: we gaan het toch zonder jullie proberen!

www.depers.nl/UserFiles/Image/2011/201...

Sliptong | 14-07-11 | 22:45

Dit is echt onbegrijpelijk. Trouwen is een recht en moet gewoon uitgevoerd worden of je nu blond, zwart, homo of moslim bent.
.
Wat een mongolen bij het CDA. Leve de VVD.

-=PyP=- | 14-07-11 | 22:45

Art Vandelay Ultor | 14-07-11 | 22:42 |
Hoogerland uit de Lage Landen?

Best wel koel.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:44

@grubbelt-9
Een ambtenaar dient de wet uit te voeren. En volgens de wet mag je niet discrimineren. Ben ik nou gek?
Ik sluit geen mensen uit van een beroep, maar sommige mensen sluiten andere uit, vanwege geloof, in hun beroep.
Grubbelt9, ga eens logica leren. Als je homo's uitsluit vanwege je geloof, dan kan je iedereen wel uitsluiten!
ps, als ik geen mensen wil doden vanwege mijn geloof, dan ga ik toch ook niet in het leger?

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:44

Art Vandelay Ultor | 14-07-11 | 22:42 Gewoon Johnny is wel wat goedkoop ja.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:43

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:41
PRecies, en nadeel is ook dat wanneer je een lui oog hebt aan de linkerkant je in de moeilijkheden komt met autorijden.

Discriminatie dat ze alleen maar ooglapjes voor links-kijkenden uitdelen tijdens de dienst.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:43

@zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:38
Ik denk dat er deze weken veel vaders zijn die hun zoon 'Hoogerland' willen noemen.

Ben benieuwd wat ze daarvan vinden.

Art Vandelay Ultor | 14-07-11 | 22:42

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:38
Uit wikipedia; Ook Rolls Royce (1977, Arnhem) zul je in deze lijst niet terugvinden. Entertainer-goeroe Emile Ratelband kreeg van de ambtenaar van de burgerlijke stand geen toestemming zijn zoon deze naam te geven. De jongen werd vervolgens als Frans Royce ingeschreven. Zijn roepnaam is echter Rolls.

Oja en kijktip nu: Hollanddoc over de Bloods.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:42

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:39 Ik heb dat spaghettimonster ook afgewezen.

Tomatensausvlekken krijg je bijna nergens uit.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:41

@Parsons | 14-07-11 | 21:42
Dat is wel wat er aan de hand is met onze samenleving. De juridische netten sluiten zich om de lidstaten van de EU en de speelruimte wordt steeds kleiner. Kan niet, mag niet, moeten we niet willen. Die juristen hebben er baat bij alles vakkundig af te schermen en zo min mogelijk ruimte te laten aan de vrije denkers die niet zo strak in het keurslijf vast willen zitten. Of sla ik weer door?

Sliptong | 14-07-11 | 22:40

Pastafarians respecteren mij niet: Ik ben ooit door het spaghettimonster abducted. En je wil niet weten wat die met zijn noedelige aanhangels heeft gedaan.

applaus voor de paus | 14-07-11 | 22:40

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:37
*buigt*

Sorry Oh grote Spaghettimonster, uw naam is groot! Ik was gisteren vergeten mijn ooglap om te doen. Het zat zo. Ik had keratitis. En ik moest van mijn huisarts een zonnebril op. Excuus duizendmaal.

Prijs uw Heer!

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:39

Ambtenaren van de burgerlijke stand zijn sowieso bemoeials.

Stel je bent net vader geworden en je gaat de geboorte van je kind aangeven.

Dan moeten zij de naam goedkeuren die jij aan je kind wil geven.

Stel dat ik een jongen Joop wil noemen en dat die ambtenaar dan een fervent GS-er is en me zegt dat het wel een beetje een beladen naam is meneer.

Goed, heeft ie gelijk in. Maar kom je met het alternatief Francisco dan is helemaal de boot aan natuurlijk.
Een meisjesnaam voor een jongen schijnt dan weer geen probleem te zijn. Dat dan weer niet.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:38

Het Spaghetti Monster houdt er niet van als je zijn bestaan gebruikt om anderen te onderdrukken, voor te trekken, achter te stellen of op een andere manier een zak uit te hangen.
Letterlijke text uit het Gospel:
"I'd Really Rather You Didn't Use My Existence As A Means To Oppress, Subjigate, Punish, Eviscerate, And/Or, You Know, Be Mean To Others. I Dont Require Sacrifices, And Purity Is For Drinking Water, Not People."
Maar DISCRIMINASIE! is hier wel op zijn plek ja.

Spaghetti Monster | 14-07-11 | 22:37

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:28
Het gaat erom dat homosekuelen niet worden gediscrimineerd. Gewetensbezwaarde ambtenaren zullen ook bezwaar hebben tegen heteroseksuelen die een een homohuwelijk willen sluiten. Om de discussie zuiver te houden moet je dus beargumenteren dat de definitie van een huwelijk tussen alleen man en vrouw discriminerend is. Dit zullen velen tegenwoordig vinden, maar niet iedereen. Het tweede punt is dan of je mensen die dit vinden uit gaat sluiten van bepaalde beroepen. Dat vind ik persoonlijk nogal ver gaan, leven en laten leven wat mij betreft.

grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:36

Vragen kun je al jaren opsturen naar Postbus 51. IEDEREEN!

applaus voor de paus | 14-07-11 | 22:36

haha, gewoon omdat het kan....

einzelgänger | 14-07-11 | 22:35

@WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:26 ,
L0L, ROFL Enz, bad combination indeed..
Vandaar dat een weldenkend mens zich verre van het Haagsche houdt, volkomen terecht natuurlijk.

Sterkt mij weer in m'n nogal klassiek liberale opvattingen wat de taak van de Staat dient te zijn,
kort aan de riem houden zou ik zeggen.

vander F | 14-07-11 | 22:35

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:31
Wat zitten wij er dan gezellig en knus bij he? Heerlijk. Laptoppie op schoot.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:33

Zo nu een flinke teug van Jezus' bloed.

Smaakt prima eigenlijk.

Jezus bedankt!

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:32

@vagehond | 14-07-11 | 21:41
Ik dacht dat ik gek werd. Goedkoop Grsitenbashen. Maar geeft niet. Het moet maar eens afgelopen zijn met die menging van kerk en staat.

Sliptong | 14-07-11 | 22:32

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:26
Ja, haal er even wat anders bij.

Parsons | 14-07-11 | 22:32

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:28 Straf. Voor stiekem toch kopen op zondag, voor stiekem toch internetten op zondag en voor tv kijken de hele week.

En voor Knevel en vdBrink.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:31

Rammstein | 14-07-11 | 22:29 Katteliek.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:30

grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:26 |
Whàt ???? Is Maxima een christelijke homo ???

Rammstein | 14-07-11 | 22:29

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:26
Zondvloed 2.0

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:28

Is Frits Frontlinie echt een gefingeerde naam? Hij lijkt toch zo echt.

TjoemBegge | 14-07-11 | 22:28

@grubbelt-9
begrijp je niet

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:28

Jezus christus, Boer uit 020, als je niet begrijpend kunt lezen rot dan gewoon op. Ook op GS is enig niveau een vereiste. Er zijn zat sites waar ook jij terecht kunt.

blikjegrolsch | 14-07-11 | 22:27

Voor alle christelijke ambtenaren die nu hun vakantie weg zien spoelen vanuit hun stacaravan of tent op de Veluwe:


Je moet maar denken dat ook dat Gods wil is.

zeg maar jansen | 14-07-11 | 22:26

Parsons | 14-07-11 | 22:19
Bepalen het niet maar spelen wel een belangrijke rol. Alle experimenten om de samenleving van de ene op de andere dag te veranderen zijn in de wereldgeschiedenis altijd grandioos mislukt. Ik ben echter geen cultuurrelativist, islamitische traditie vind ik niet gelijk aan westerse. Wat me echter zorgen baart is dat veel mensen de waarde van tradities compleet uit het oog verloren zijn. Niet alleen in deze discussie. Een goed voorbeeld hiervan is de recente, complete non-discussie rond wel-of-niet-koningin Maxima.

grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:26

@mezelf,
wordt dan geen trouwambtenaar, maar een raamambtenaar
@vander F
Onze regering en logica?

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:26

Hé, um... Als in de taakbeschrijving staat dat je iedereen moet trouwen, dus ook homo's, zou zo'n persoon dan überhaupt trouw-ambtenaar moeten worden? Ik bedoel, ik heb een hekel aan finnen. Ik word toch ook geen buurtvader?

Nietvoordekat | 14-07-11 | 22:25

ZDEV | 14-07-11 | 22:24
Overmorgen in de krant

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:25

Moehahahaha, Nederland op zijn kromst!

Ik ga morgen alle christelijke medewerkers ontslaan.

ZDEV | 14-07-11 | 22:24

Meneer ik wil vandaag gaan trouwen met mijn vriend

-sorry, maar dat kan ik niet doen

Waarom niet dan? Ik houd van hem!

-jah, iets met kontneuken en viesbah enzo

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:22

Zo zeg, snoeihard artikel 1 van de grondwet in het peopertje neuqen, da mag nie hè.
Het is de staat ten enen male verboden dit soort braaksel te uiten.
Viezerikken.

@WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:16,
leg dat maar eens aan 'onze' regering uit,
succes.

vander F | 14-07-11 | 22:20

Duizend keer respect in de comments? Okee, maar dan ben ik wel even bezig met typen. Gaat 'ie! (geen copypaste)

Respect respect respect respect respect respect respect respect respect respect respect respect respect respect respect Fuck dit, dit duurt te lang. Gewoon respect kerel.

Nietvoordekat | 14-07-11 | 22:20

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:17

Nee, dank je. Ben bezig met een whisky :P
Proost!

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:19

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:12
Ah, dus tradities bepalen wat de definitie van een huwelijk is?

Dus moslims mogen van jou trouwen met 6-jarige meisjes op ze op hun negende uit elkaar te trekken?

Is traditie in de pedoreligie namelijk.

Parsons | 14-07-11 | 22:19

Ik was al bang dat ik moest gaan slapen zonder mij ergens druk over te maken vanavond... nou..... da's gelukt !

Dhr. W. Anhoop | 14-07-11 | 22:18

Hulde aan Frits! Dit soort belachelijke ongelijkheid moet meer aan het licht worden gebracht!

Tevens hierbij ook meteen hulde aan Niko Alm. Vergelijkbaar: www.bbc.co.uk/news/world-europe-141355...

Faabsel | 14-07-11 | 22:18

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:14
Nee zeker niet. Ik kijk ook niet alles hoor.

Biertje?

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:17

@Parsons
Of het een geloof is doet er niet toe, als je homo's uitsluit, dan moet je iedereen uitsluiten. Is Logica.
Als ik vind dat een haatbaard mij de sharia niet mag opleggen, dan moet ik ook vinden dat geen enkel geloof mij iets mag opleggen. Logica.
Als je weigert een homo te huwelijken moet je elk huwelijk weigeren te voltrekken, want je geloof staat het ene niet toe, en je bent ambtenaar, dus moet je rekening houden met elk geloof, en mag je geen huwelijk meer sluiten.
Logica he? Moeilijk?

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:16

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:09

Ah, niet gezien. Ik volg hem ook niet echt op de voet. Alleen de links via de twittert en hier klik ik weleens aan, en dan zit ie er toch niet echt naast, voor wat ik tot nu toe gezien heb.

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:14

We hebben het trouwens nog niet eens over de argumenten gehad die gebruikt worden waarom homo's niet mogen trouwen?

Waarom eigenlijk niet?

Ik ben persoonlijk van mening dat wanneer een kind opgroeit tussen 2 ouders van hetzelfde geslacht die van elkaar houden beter af is dan een kind dat last ondervind van 2 ouders die altijd ruzie met elkaar lopen te maken.

En dan nog; wie ben jij om dat te verbieden? Leven en laten leven.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:13

Parsons | 14-07-11 | 22:05 |
Het feit dat de term "homohuwelijk", zelfs in Nederland, nog steeds gebruikt wordt, zegt al genoeg. Inderdaad is het huwelijk sinds enkele jaren in een aantal landen anders gedefinieerd, echter traditioneel gezien ligt dit toch iets anders. Maar eeuwenoude tradities moeten natuurlijk overboord, iedereen die binnen tien jaar nog steeds vasthoudt aan de oude traditie moet aan de schandpaal.

grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:12

@WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:04
Ik geloof niet in motormensen. Motorrijden is namelijk ook een dodelijke ziekte. Zie: bit.ly/q2kjkL

Is dat ook een geldig geloof in jouw ogen?

En zo nee, waarom niet?

En wie bepaalt wat wel of niet een geloof is?

Parsons | 14-07-11 | 22:10

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:07
Hij is altijd wel goed. Maar dat laatste over News of the World en The Guardian links etc noemen viel tegen.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:09

Oppassen Brussen, dat je niet gemakzuchtig wordt. Christenen zijn altijd bevoorrecht geweest, en dan heb ik het niet over de erkende feestdagen en de zondagsrust. Denk eens aan de uitzonderingen die voor behoudende protestanten worden gemaakt als het gaat om het afdragen van sociale premies.

Arrabinekoeterine | 14-07-11 | 22:08

@Mram Boszkowicz VIII | 14-07-11 | 22:04

Pat Condell. Verder klikken op die vid tot je op de tubes zit, dan zie je het.

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:07

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:01
Nogmaals de vraag (schijnt nogal ingewikkeld te zijn) - welke definitie heb je het in godsnaam (punintended) over?

Die uit een sprookjesboek of die in de wet staat?

Parsons | 14-07-11 | 22:05

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:01

Nogmaals: die definitie van huwelijk waar jij op doelt, gaat alleen op voor de kerk. Niet voor het publieke burgerlijk huwelijk. Dus als je er gewetensbezwaren tegen hebt, ga je maar huwen in de kerk, niet op het stadhuis.

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:05

@Boer in 020
Zal het even uitleggen, homo's trouwen mag je weigeren, want geloof. motormensen trouwen weigeren mag niet, want geen geloof. Hierbij teken ik even aan dat geloof nogal breed is, en er in elk geloof wel een of ander dom verbod zit.
Volgens de wetten van de logica geldt dat als ik geen homo's mag huwelijken, ik eigenlijk niemand mag huwelijken. er zal immers in een of ander geloof een taboe op rusten, en als dat geloof er nog niet is, dan komt dat zometeen wel..

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 22:04

grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:01
Huwelijk smuwelijk.

Een overschat fenomeen waar weinig persoon beter is van geworden.

Wat the fuck is verkeerd met zuipen, roken, rukken en Carl Sagan's Cosmos kijken?

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:04

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:57
Dat doen ze dus wel.

Parsons | 14-07-11 | 22:04

@Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:57

Uhm. Goeie vraag. Zou er echt geen zinnig antwoord op weten :P

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:03

Antwoord van de minster is helder hoor.

De enige manco zit nog altijd in het gegeven dat een ambtenaar zelf gewetensbezwaar mag hebben tegen de af te leggen trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

Weigering op andere gronden staat niet in diens antwoord.

Blijft uiteraard wel onnoemelijk achterlijk dat een overheidsdienaar (check dat woord) uit persoonlijke (!) overweging anderen die notabene het mooiste contract des levens willen afsluiten, daarin niet mee hoeft te werken.

Geweten? Bezwaar?
Hoe kan zo iemand om te beginnen in dienst zijn van de overheid?!?

Waterlander | 14-07-11 | 22:03

@Mram Boszkowicz VIII | 14-07-11 | 21:54
Geen flauw idee.

Parsons | 14-07-11 | 22:02

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 21:55

Je snapt het niet. Het gaat niet om de achtergrond, seksuele voorkeur of huidskleur van personen die willen trouwen, het gaat om de definitie van huwelijk waar sommige ambtenaren gewetensbezwaren tegen hebben.

grubbelt-9 | 14-07-11 | 22:01

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:51

Oh, ik dacht dat we in een democratische samenleving leefden, waar de minderheid zich maar naar de meerderheid heeft te schikken. Want ik ben al jaren in de minderheid, en toch wordt me van alles van overheidswege opgelegd, zonder dat er aan mij gedacht wordt, in welke zin dan ook.

ZKH EénOog | 14-07-11 | 22:01

Boer in 020 | 14-07-11 | 21:57 |
Welke brief?

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:00

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:57 |
Mwa, ik denk dat je juist door je bekrompen houding iemand kan kwetsen.

Vergelijk het met de boerenlul die nooit met zijn vrouw praat en/of zijn gevoelens nooit uit.

Na 30 jaar strand toch eindelijk dat huwelijk.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 22:00

Misschien ben ik dom, maar wáár staat precies in die brief dat christenen wel mogen trouw-weigeren? Doe eens helpen? Ik lees 'm keer op keer, maar ik zie het echt niet staan...

Boer in 020 | 14-07-11 | 21:57

@ Nacho_Vidal
En het fijne van een liberale samenleving is nou dat mensen zo bekrompen mogen zijn als ze zelf willen zolang ze anderen hiermee geen schade toedienen.

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:57

ZKH EénOog | 14-07-11 | 21:56
Ik ga soms vreemd met mijn rechterhand. Waar moet mijn linkerhand een klacht indienen?

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:57

restepct

weesgegroet | 14-07-11 | 21:56

Parsons | 14-07-11 | 21:37 |
Mooi he.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:56

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:43

Het huwelijk is per definitie een kerkelijke instantie, en in die zin inderdaad tussen man en vrouw. In die zin, als je het zo bekijkt, heeft een ambtenaar helemaal niets te zoeken bij een huwelijk.

MAAR, we hebben het hier over het burgerlijk huwelijk, die voltrokken wordt door een publieke ambtenaar, en in Nederland voor iedereen toegankelijk is. DUS heeft IEDERE ambtenaar WELK HUWELIJK DAN OOK gewoon te voltrekken, want we leven nog altijd, al is het steeds minder te merken, in een geseculariseerde samenleving. En in een dergelijke samenleving heb je als publiek dienstverlener je maar neer te leggen, dat je ook diensten moet verlenen die tegen je gevoel in gaan, anders zoek je maar een andere job.

ZKH EénOog | 14-07-11 | 21:56

@grubbelt-9
Onzin, als je een definitie maakt op basis van homo, dan kun je die ook maken op basis van neger, geslacht, amsterdammer, moslim of wat dan ook. Leer eens logica!
Een soort uitsluiten betekend alle soorten uitsluiten!

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 21:55

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:51 |
Vind het argument van liberale samenleving totaal ongepast in uw comments.

Het is natuurlijk uw recht in deze liberale samenleving om uw ongezouten mening te spuien. Maar het getuigt wel van behoorlijke bekrompenheid om een huwelijk tussen twee mensen van het zelfde geslacht te ontzien.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:55

Godverdomme schandalig dit. In Nederland. En die hersenlozen die het opnemen voor de ambtenaar onder het mom van liberaal en zo, hij moet zijn werk doen of opstappen. Hoe kan je er met je domme kop anders over denken.

Kirth Gersen | 14-07-11 | 21:53

Iedereen is gelijk, alleen sommigen iets meer dan anderen. Het grondbeginsel van de natuur.

pwman | 14-07-11 | 21:52

Je kunt tegen het bestaan van weigerambtenaren zijn, maar dat daargelaten zegt de woordvoerder van het ministerie hier niets raars, wat de tekst wel suggereerde.

de zman | 14-07-11 | 21:52

Parsons | 14-07-11 | 21:50 |
Precies. Een huwelijk bestaat naar mijn idee gewoon uit een verklaring van de liefde tussen 2 PERSONEN.

Minderjarigen daargelaten.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:52

Iemand in dienst van de overheid moet de wet uitvoeren, van de laagste ambtenarenkringen tot de hoogste.
ricko-picko | 14-07-11 | 21:47 |

Befehl ist befehl. Alle neuzen dezelfde kant op. Vooral als er totaal geen probleem is en een simpele, praktische oplossing voorhanden is. Ik dacht dat in een liberale samenleving de meerderheid rekening houdt met de minderheid, in dit geval een kleine minderheid die principiele bezwaren tegen het homohuwelijk heeft?

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:51

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:43
Lees ik het zo verkeerd, of praat u nou zo krom?

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:51

@mezelf,
Ik trouw dus geen dikke mensen, harley rijders, susuki swift eigenaren, ambtenaren, politici en ander tuig.
Is gewoon een principe, en aan logica valt niet te ontkomen.

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 21:50

@grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:43
Nee, dropsleutel. Een ambtenaar dient uit te voeren, en moet niet op individuele basis zelf keuzes maken wat hij wel en of niet wil doen uit naam van één of ander sprookjesvriendje.

Is er iets dat jij wel begrijpt?

En dan nog iets - hoezo is een huwelijk per definitie iets tussen een man en een vrouw? Bepaal jij dat?

Parsons | 14-07-11 | 21:50

Er was net een interessante docu op Canvas over de Mormonen.

Het is grappig om te zien dat er zoveel stromingen zijn. En als je dat in grote lijnen naast elkaar legt, mag er geen van hen samen in 1 hemel samen zijn.

Nu klinkt het volgende wat ik zeg een beetje paradoxaal. Maar elke wetenschapper/atheist 'gelooft' in hetzelfde...

Man, ik ben aan vakantie toe.

Nacho_Vidal | 14-07-11 | 21:49

Iedereen is gelijk, alleen sommigen een beetje meer... volgens mainstream-Islam mogen mannen die geen moslim zijn niet met moslima's trouwen. De 'cop-out' van de briefschrijvert gaat in dat geval niet op. Benieuwd hoe ze dat op gaan lossen.
En oja, f*ck het gristendom, het kan me niet schelen dat onze Europese voorvaderen allen gristen waren of in welke tradities we staan... de huidige erfgenamen zijn intellectueel zeer beperkt en daar moeten we geen rekening mee willen houden. Als ze geen homo's willen trouwen dan moeten ze maar geen ambtenaar worden.

jeanmondo | 14-07-11 | 21:49

Een seculiere overheid... muhahahahaha!!! Saudi, Iran, 0031.....

The Evil One | 14-07-11 | 21:48

@da wizard | 14-07-11 | 21:37
Van alle geloven heb je er ook het minste hinder van. Echter alle beslissingen en handelingen genomen door vertegenwoordigers van een neutrale overheid moeten genomen worden zonder dat deze eerst langs een religieuze meetlat worden gelegd.

Tommygunner | 14-07-11 | 21:47

@de zman | 14-07-11 | 21:41

Zomaar ff een Godwin, maar weet je wat de wet zei in '40-'45 over bepaalde mensen?

ZKH EénOog | 14-07-11 | 21:47

@vagehond
Elke religie heeft wel van dat soort domme uitsluitingen.
Maar in dit land moeten de christenfundies beschermd worden. Als een weigerambtenaar mag weigeren want homo, dan ook om elke andere reden, is gewoon logica.

WittgensteinsNeffe | 14-07-11 | 21:47

Hoezo liberaal? Niemand lijdt schade, dat is toch het belangrijkste liberale principe?

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:43

En een ambtenaar is in dienst van een overheid, die het homohuwelijk goedgekeurd heeft. Iemand in dienst van de overheid moet de wet uitvoeren, van de laagste ambtenarenkringen tot de hoogste.

ricko-picko | 14-07-11 | 21:47

Zucht. Religies en hun onverdraagzame zelfverklaarde verdraagzaamheid. Wanneer worden religieuzen nou eens uit publieke functies geweerd?

Scheiden die kerk en staat, NU!!

Oh, wacht.. Scheiden is bij die gristenhonden ook al niet toegestaan...

ZKH EénOog | 14-07-11 | 21:45

is dit tegenwoordig al nieuws??

dirkies | 14-07-11 | 21:45

maar moslims mogen niet-moslims weer exclusief beledigen: een homo minder dan een varken noemen is aan moslims voorbehouden volgens de rechters; obv vrijheid van religie...

FW Ta-183 Huckebein | 14-07-11 | 21:45

Die ondertekening, (Lazeroms) is dat niet gewoon om duidelijk te maken, wat hun visie op deze vragen is ?

taxhond | 14-07-11 | 21:44

Dus moslimambtenaren moeten wel homo's trouwen?
Nice!

verhaard | 14-07-11 | 21:43

Homohuwelijk weigeren te sluiten heeft niets met discriminatie te maken. Homohuwelijk is sowieso onzin want huwelijk is per definitie tussen man en vrouw. De vergelijking met negers, moslims etc. slaat dus nergens op. Overal kun je als homo trouwen, maar nee, het COC en consorten rusten niet want elke ambtenaar met gewetensbezwaren ZAL en MOET een homohuwelijk sluiten. Hoezo liberaal? Niemand lijdt schade, dat is toch het belangrijkste liberale principe?

grubbelt-9 | 14-07-11 | 21:43

Dit land is gebouwd op Christelijke tradities, daarom mogen Christenen meer dan anderen...

da wizard | 14-07-11 | 21:37

Tijd dus, dat we maar eens een humanistische traditie gaan nastreven en gristenen gewoon net zoveel rechten krijgen als iedereen.

ricko-picko | 14-07-11 | 21:43

@de zman | 14-07-11 | 21:41
Ah, het staat in de wet dus het is goed? Spoor je nog?

Parsons | 14-07-11 | 21:42

Op staande voet ontslaan en met inkomsten terugvorderen tot het moment dat ze voor het eerst een huwelijk weigerden. En dan moeten ze niet zeiken, want het is gods wil. (Oftewel, mijn wil)

dlseth_ | 14-07-11 | 21:42

Weet je wie ook zo loog over bepaalde religies?
nou? nou?

vagehond | 14-07-11 | 21:41

"Neen, niet iedereen mag weigerambtenaar zijn. Alleen christenen hebben dat exclusieve recht"
Dat staat er helemaal niet.
Er staat dat er voor zover bekend geen godsdiensten zijn die bezwaar maken tegen trouwen van negers, blanken en joden.

vagehond | 14-07-11 | 21:41

Als je de brief leest en op zijn merites beoordeelt, lijkt dit me een heldere uiteenzetting over hoe de wet zou moeten werken en zie ik daar geen /fails in.

de zman | 14-07-11 | 21:41

Ik weiger IEDER varken een halalfeestje. Punt.

Hethoogsthaalbare | 14-07-11 | 21:41

Wat een onzin, BertBrussen. Leven en laten leven, Laat je niet zo opfokken( al of niet gespeeld) door dit onderwerp. Daar hebben we Quid al voor.

propper1000 | 14-07-11 | 21:40

Ik begin machinegeweren steeds meer te bewonderen.
Ik snap wel dat de GGZ instellingen stampensvol zitten.
Je wordt gewoon gillend gek gemaakt in dit land.

insemismeer | 14-07-11 | 21:38

Wederom dus afschaffen die rare vrijheid van godsdienst blahblah, want het is duidelijk dat pastafarians hier diep gekwetst worden...

ir.Bob | 14-07-11 | 21:38

Dit land is gebouwd op Christelijke tradities, daarom mogen Christenen meer dan anderen...

da wizard | 14-07-11 | 21:37

Kudt.

Plukkiehaar | 14-07-11 | 21:37

Weigerambtenaren is net zoiets als een soldaat die een dienstbevel tijdens oorlogstijd weigeren uit te voeren.

Wordt dan geen ambtenaar.

Exit en geen uitkering.

NoMinister | 14-07-11 | 21:36

-weggejorist-

Bloodzone | 14-07-11 | 21:35

Iedereen met een geloof die spoort niet. Die zou niet eens auto mogen rijden, laat staan een huwelijk afsluiten...

Tommygunner | 14-07-11 | 21:33

Allemaal leuk en aardig, maar ik heb Frits Frontlinie niet nodig om te weten hoe achterlijk dit land in elkaar zit.

Religie is een ziekte, en zieke mensen moet je nu eenmaal voortrekken. Of zo iets.

En al helemaal als ze ziek zijn in hun hoofd. Dat blijkt maar weer.

www.dumpert.nl/mediabase/1189001/28533...

Parsons | 14-07-11 | 21:33

1000X "respect"

Bar_Type | 14-07-11 | 21:33

Gristenhonden mogen net zomin weigerambtenaren zijn als rastafarianen. Leef de wet nu eens na, zou de boodschap moeten zijn aan die arrogante kudtCDA- CU- en SGP-fascisto's die denken dat ze omdat ze toevallig in een vliegend spaghettimonster geloven de wet kunnen ontwijken. En ik wil godverdomme kunnen zeggen, godverdomme.

ricko-picko | 14-07-11 | 21:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl