Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

PROEST! Mediacollege leest GS de les

muhahalogo.jpgGeenstijl laat zich niet remmen door gebrek aan feitenkennis, twitterde gisteren het Mediacollege Amsterdam naar aanleiding van ons bericht over de grote rekenfaal op het MBO mediadingetjes. Slechts tien van de honderden leerlingen haalden een voldoende voor het examen rekenen, waarop de school besloot de cijfers niet openbaar te maken om de leerlingen tegemoet te komen. Waarop wij stelden dat concepten als didactiek en onderwijs blijkbaar te ouderwets zijn voor het hippe MBO. Knappe context die dat recht weet te lullen. Hier dan toch een poging. “Het gaat erom waarom wij uberhaupt het examen rekenen aanbieden. De huidige lichting examenkandidaten heeft dat slechts 1 jaar gehad, omdat het vanuit het ministerie opnieuw verplicht is gesteld vanaf 2014. Tot die tijd is er dus een overgangsregeling, waarbij het cijfer sowieso niet meetelt voor de zakken/slagen. Het cijfer zou aanvankelijk wel op het diploma komen, maar dat is nu dus teruggedraaid, omdat dat de studenten alleen maar belemmerd.” Jup, dit is de status van het huidige onderwijs in Nederland. Zeggen dat falen is toegestaan binnen de regelgeving, dus wat zeurt de media nou? Let wel, dit is dezelfde opleiding waarvan een minidocu bestaat die strontsaai is, omdat er de hele dag op het Mediacollege Amsterdam nauwelijks iets gebeurt wat op onderwijs lijkt. We leggen in de 'lees verder' uit waarom deze school faalt. Eén plus één is elf, dus wij voorspellen dat de reactie op onze analyse zal zijn dat GeenStijl nog steeds dom is en dat wij de context van de context weigeren mee te nemen. Sommige dingen veranderen namelijk nooit. “Het gaat erom waarom wij uberhaupt het examen rekenen aanbieden." Precies, waarom zou je? O ja, omdat de overheid het verplicht heeft gesteld. Anders fuck it. Het is dat men van een MBO verwacht dat er enige vorm van kennisoverdracht plaats vindt, anders was het MA helemaal een veredeld sociale werkplek geworden. Leerlingen vier jaar lang YouTube-filmpjes laten zoeken, diploma uitprinten en cashen voor het management. "De huidige lichting examenkandidaten heeft dat slechts 1 jaar gehad, omdat het vanuit het ministerie opnieuw verplicht is gesteld vanaf 2014." Wat een unieke opleiding is dat Mediacollege Amsterdam toch. De huidige lichting examenkandidaten is helemaal tot aan het eindjaar van een MBO gekomen zonder enige vorm van puzzelen met getallen op de basisschool of het VMBO. Pas één jaartje rekenen. Een heel jaar de mogelijkheid om rekenen bij te spijkeren en slechts tien leerlingen halen een voldoende voor de toets. En dat dan proberen weg te moffelen achter allerlei regelgeving en bureaucratische truukjes. Alles behalve lering trekken en de kwaliteit van je onderwijs verbeteren. Of een poging doen om deze leerlingen wel naar het gewenste niveau te brengen. Het gaat er niet om waarom het MA überhaupt het rekenexamen aanbiedt, het gaat er om waarom het MA veinst een respectabele opleiding te zijn. "Tot die tijd is er dus een overgangsregeling, waarbij het cijfer sowieso niet meetelt voor de zakken/slagen." Ow, een overgangsregeling. Sorry, dat wisten we niet. De context die volledig ontbrak en alles ten goede keert. Want een uitstekend excuus om de schouders op te halen en weigeren je leerlingen verder te helpen. Tevens betekent dit dat het niveau rekenen voor leerlingen van het MA pas in 2014 op het niveau van de minimale eisen van het ministerie is. Althans, als drie jaar niet een beetje kort dag is voor de school om de boel op orde te krijgen, uiteraard. "Het cijfer zou aanvankelijk wel op het diploma komen, maar dat is nu dus teruggedraaid, omdat dat de studenten alleen maar belemmerd." Juist. Het is het lage cijfer wat de studenten belemmert. Niet het feit dat ze collectief te weinig wiskundige kennis hebben volgens landelijk opgestelde normen. In dat geval hef je de belemmering niet op door bijspijkerlessen aan te bieden, maar het cijfer gewoon niet te vermelden. Niet geremd door enige feitenkennis wat betreft rekenen, die leerlingen. Verhelderend dat het Mediacollege Amsterdam nog eens extra onderstreept hoe hard ze falen als onderwijsinstituut, klaarblijkelijk weigeren te investeren in leerlingen als dat niet wordt afgedwongen van bovenaf en graag media het verwijt maken dat ze dom zijn als aangetoond wordt dat complete leerjaren zakken voor een niet al te ingewikkelde rekentoets. Zeg, Mediacollege, probeer de smaak van kamelenballen eens te omschrijven? Want die zuigen jullie klaarblijkelijk met grote passie op reguliere basis.

Reaguursels

Inloggen

@rara | 27-06-11 | 14:30 |
Als media meervoud zou zijn dan had je "media zijn meervoud" moeten schrijven. Je weet dus wel hoe het zit, maar je hebt het nog niet door.

Ah ok, dus het is ook die groep zijn verdwaald?

OT:
Het probleem is dat het Mediacollege vroeger, toen het nog "Grafisch Lyceum Amsterdam" heette, er de beste vormgevers vandaag kwamen. In die tijd was het een "vrije" school. Het werd een drama toen de regering zich er mee ging bemoeien, er moesten ineens regeltjes komen. En dat vind ik erg jammer.

-Een Mediacollege student.

ClipLess | 29-06-11 | 09:39

Het is in- en intriest gesteld met de rekenvaardigheden in dit land. Zowel bij scholieren op alle niveaus als bij veel docenten. Ik ben weleens ingehuurd om een opfriscursus basisrekenen te verzorgen aan een hogeschool in den lande en wanneer ik dan begin met "een breuk is de uitkomst van een deling; dus een gedeeld door drie is een-derde" dan vallen alle monden open van verbazing. Zoiets hebben ze kennelijk niet ooit eerder gehoord. Niet op de lagere school, niet op de middelbare school en niet op het HBO. Dan springen bij mij de tranen in mijn ogen. Mede gelet op de taalvaardigheid die heden ten dage wordt geëtaleerd in diverse media (waaronder dit medium) , dan vraag ik me af: Wat doen ze toch de hele tijd op al die schooltypes?

Cor Rupteling | 28-06-11 | 14:48

viel erg mee die test

waarom faalden zo-veel ?

waren ze misschien net zoo dom als hun begeleiders ?

henksq49 | 28-06-11 | 12:25

@freakindelspeciaal | 27-06-11 | 15:21
Een inwoner van Castricum heet Rutger.

niet voor de hond | 28-06-11 | 11:13

@Lien44 | 27-06-11 | 23:47
Jouw verhaal hoor ik door het hele land.

hoorcollesje | 28-06-11 | 00:07

@Linkse Zakkenvuller | 27-06-11 | 23:21
Die tijd is voorbij. De lat ligt nu hoger. Komende jaren gaat men streven naar een hoger uitstroomniveau bij taal en rekenen. Het moet blijken of de lat (qua o.a. cognitieve mogelijkheden) niet te hoog ligt. Dat mag echter geen reden zijn om nu al te d(w)alen.
Iets met kind en badwater.

hoorcollesje | 28-06-11 | 00:06

@FrankVeer | 27-06-11 | 22:57
Beide. Deels is het hoofdrekenen en deels mag de rekenmachine gebruikt worden. Echter weet men wat de gevraagde bewerking is?
In het CVE prototype staat rechts in de balk soms een pictogram van een rekenmachine. Als dat het geval is, kan men dat waarschijnlijk aan klikken en krijgt men een basic calculator in beeld.

hoorcollesje | 27-06-11 | 23:55

@ FrankVeer | 27-06-11 | 21:45 |
Een jaar rekenles is teveel gezegd, bij gebrek aan docenten kwam het op 4 lessen van 60 minuten neer, toch wat weinig na een pauze van 4 jaar! Ik vind het een goed plan om rekenen een verplicht vak te maken, maar het is bijzaak, en mensen die nu met een diploma op zak lopen komen weinig tekort. Daarbij wil ik nog even zeggen dat ondernemingsvaardigheden al heel lang (en succesvol) in het vakkenpakket zit, hier komt ook veel calculatie bij kijken.

Lien44 | 27-06-11 | 23:47

Die kids leren daar website'je bouwen, Final Cut Pro hanteren, Photoshop en Illustrator meester maken. Dat is wat ze moeten kunnen, dat is waar ze op afgerekend worden. Boeiend dat ze niet kunnen rekenen. Daar is die school toch ook niet voor?!
Misschien als je wat van die kids inhuurt, gaat die eeuwig falende website genaamd Dumpert eindelijk eens mee mijn het nieuwe decennia.

Linkse Zakkenvuller | 27-06-11 | 23:21

hoorcollesje | 27-06-11 | 22:43

Is dat met hoofdrekenen of mag er ook een rekenmachine worden gebruikt? Ik merk dat het hoofdrekenen toch iets meer tijd kost dan het rekenen met de rekenmasjien.

FrankVeer | 27-06-11 | 22:57

@Jo met de banjo | 27-06-11 | 22:31
Dit is zo maar een rekentest voor iedereen.
Een prototype (zo werd deze toets echt genoemd) van een rekentoets op mbo4 (3F) niveau staat op www.cve.nl/9378000/d/prototype_rekenen...

hoorcollesje | 27-06-11 | 22:43

@FrankVeer | 27-06-11 | 21:45
Gelukkig maar. Echter met een blinddoek om zou ik die hamer toch weg leggen.
Natuurlijk zuigt het. Besef echter dat zo'n 80% van de vmbo-ers niet rekent op groep 8 niveau (nu niet en vroeger niet). Tegen de tijd dat zij op het mbo zitten en onder leiding van een docent Nederlands die uren over heeft een uurtje per week achter de computer met rekensoftware mogen spelen, verwacht ik nog geen wonderen. Echter een begin is er.
Ook leuk: Rekenen wordt een verplicht vak. Er is geen opleiding tot rekendocent.

hoorcollesje | 27-06-11 | 21:59

@hoorcollesje | 27-06-11 | 21:28

Mwoah, ben niet echt onhandig met spijker en hamer dus de kans dat ik op mijn eigen vingers sla, is relatief klein. En trouwens, ze hebben een jaar voorbereiding gehad. Kom op zeg, dit is geen raketwetenschap, laat staan wiskunde, maar een opfriscursus REKENEN. Dus wat je op de lagere school al hebt gehad! Niks nieuws, oude stof die je als kind van pak'm beet 8 tot 12 jaar leert. Een jaar moet meer dan voldoende zijn. Wat zeg ik, na 1 maand zou de basiskennis voldoende opgefrist moeten zijn om zo'n test met twee vingers in je neus, geblinddoekt op je rug liggend te kunnen maken. En de school had vooraf aangegeven dat het cijfer op het rapport zou worden vermeld, dus men (de school) had meer dan voldoende vertrouwen in haar eigen kunnen en dat van de leerlingen, anders roeptoeter je zoiets niet. Dat het examen rekenen (alle goden nog aan toe) dan zo backfired dat ze het plan volledig laten varen en het cijfer schrappen, zuigt natuurlijk apenballen.

FrankVeer | 27-06-11 | 21:45

@Lien44 | 27-06-11 | 19:52

Dat zou in theorie kunnen, maar dan zou ik mijn anonimiteit kwijt zijn (met die leuke Google Images algoritmes enzo) en ik heb mijn leven lief.. Jij lijkt me een redelijk mens, maar er lopen hier toch af en toe een paar gestoorde geesten rond...

yamahaha | 27-06-11 | 21:39

@Cor Rupteling | 27-06-11 | 21:09
Ik denk dat Frankveer heel hard op zijn eigen duim geslagen heeft.
Deze leerlingen waren bezig met hun examens en kregen daarbij een algemene rekentoets zonder echte voorbereiding.
Waar zou u zelf serieus voor gaan leren? Zijn dat de vakken die meetellen of de vakken die (nu nog) niet meetellen?
Besef dat de brugklasser beter rekent dan een scholier die in het vo examen doet. Na het vo wordt het er niet beter op. Daarom wordt er nu met rekenlessen en examens in het vo en mbo gestart. Komende jaren moet dit probleem dus afnemen. Overigens alleen als de weerstand in het vo/mbo niet te groot is want anders gebeurt er nog niets.

hoorcollesje | 27-06-11 | 21:28

Had hij nog geleefd, dan had Jacques Cousteau vast een mooie reportage kunnen maken over de unieke amoeben populatie die het Mediacollege Amsterdam bevolkt en kennelijk nog te dom is om te poepen, laat staan wat sommetjes op basisschoolniveau te kunnen oplossen.
.
Kwaliteit eisen als onderwijsinstelling boven de minimumnorm en de zesjescultuur overstijgend, het moet niet gekker worden met die malle buitenwereld die zich denkt te kunnen bemoeien met al hetgeen al jaren zo mooi rolt binnen deze subsidiespons.

dr.dunno® | 27-06-11 | 21:14

@ FrankVeer | 27-06-11 | 18:47 Daar slaat u de spijker recht op z'n kop!

Cor Rupteling | 27-06-11 | 21:09

Waar ik zei 'Als was...' bedoelde ik 'Al was...'.

FrankVeer | 27-06-11 | 20:40

@Lien44 | 27-06-11
Kunnen we die garanties op GS te zien krijgen? Overigens vind ik het niet logisch dat als iets niet meetelt, je er niet voor leert. Dat concept gaat wellicht nog op de lagere school op, maar als je toch serieus pretendeert een mbo-opleiding met inhoud te volgen, dan zul je toch de eer aan jezelf willen houden en ook zo'n proefexamen goed willen afleggen. Als was het maar voor jezelf en vanwege het feit dat in eerste instantie het cijfer WEL op het diploma zou worden vermeld. Mocht een latere werkgever je diploma doornemen, dan is het toch aardig dat je daar goede sier mee kunt maken. Of ben ik nu ouderwets? Dat gebrek aan inzet doet me vrezen dat er verder ook niet veel kwaliteit te halen valt.

FrankVeer | 27-06-11 | 20:39

Mensen die over de spelfouten zijn gevallen: niet getreurdt, er zal zonder fouten gespelt worden op deze onderweisinstelling, doch tot 2014 u gelieve rekening te houden voor en begrip te hebben met een overgangsregeling om de mensen de tijd te geven hun spelling uberhäupt bij te speikeren.

Zoetwaterpanharing | 27-06-11 | 20:25

Komkommertijd bij GS schijnbaar..

Sjoerd5000 | 27-06-11 | 20:05

Mensen die zeuren over belemmerd of belemmert er staat ook nog eens uitprinten.....

frbrob | 27-06-11 | 20:01

Het lijkt erop dat bijna niemand echt weet waar hij/zij het over heeft. Het gaat hier om de opleiding grafisch vormgeven, en ik kan garanderen dat er genoeg kwaliteit vanaf komt, tutustrijken hoort daar niet bij Islamofiel. Het feit dat het rekenexamen slecht gemaakt is komt simpelweg doordat het een PROEFexamen is, daarbij is altijd al bekend geweest dat de cijfers niet meetellen waardoor leerlingen niet de moeite hebben genomen om te leren. Logisch lijkt me.

@ Yamahaha, je zegt dat je zelf in de avonduren kunstacedamieniveau hebt behaald, kan ik dat werk ergens bekijken?!

Lien44 | 27-06-11 | 19:52

MA, staat dat niet voor de toelatingseis?
Minimaal Analfabeet!

René from the Café | 27-06-11 | 19:28

Het blijft vreemd dat de commotie achteraf komt. Er komt eindelijk een lat/norm voor het mbo. Vervolgens kan die volgens sommigen niet hoog genoeg gelegd worden. Een verbetering wordt dus verketterd voor dat deze gestart is. Bij de tandarts vraag je toch ook niet om een tang i.p.v. een boor.

hoorcollesje | 27-06-11 | 18:56

@Cor Rupteling | 27-06-11

Wat ik nog het ergste vind, is dat iemand die websites ontwikkelt, klaarblijkelijk de website Google.nl niet weet te vinden om zelf op onderzoek uit te gaan. Komt niet over als bijzonder creatief en ondernemend.

FrankVeer | 27-06-11 | 18:47

Die tien leerlingen die wel een voldoende scoorden zijn goed genaaid.

vip33 | 27-06-11 | 18:43

MBO Media, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Is dat een opleiding voor toneelknecht, grimeur, doekophaler, lampenrichter. sjouwer van de tas van de fotograaf, hengelmicrofoonophouder, bierhaler voor vermoeide journalisten, chauffeur van omroepbazen, balletschoenpoetser, de piano in het concertgebouw uit de kelder laten oprijzen, tutustijker, stoelenklaarzetter, bezwete voorhoofdendepper of baskoffersjouwer?

Flauw hoor dat die allemaal meer dan een beetje moeten kunnen rekenen of lezen. Ze konden toch al niet meekomen en nu moet ze dat ook nog eens een keer worden ingepeperd!

GS toon empathie!

Islamofiel | 27-06-11 | 18:39

Ach GS, kunt u ons die reken-test geven ?

Misschien is ie echt niet te doen. Leuk als een "POLL".

henksq49 | 27-06-11 | 18:37

@ Brunoximus | 27-06-11 | 17:04 Ik ben wiskundige en word regelmatig gebeld door vrienden die websites ontwikkelen met vragen zoals : "Hoe bereken je de omtrek/oppervlakte van een cirkel" ? Kennelijk wordt dat niet zo belangrijk geacht op dit soort opleidingen.

Cor Rupteling | 27-06-11 | 18:19

@Gurbe Douwsma | 27-06-11

Ik ben er ook geen ster in, maar ik denk dat ik nog van de generatie (48 jaar) ben die de tafels van 1 t/m 10 (volgens mij gingen ze vroeger nog veel verder) en dit soort zaken tot uit den treure klassikaal moesten opdreunen. Lijkt nu stom, maar net als met de Duitse naamvallen blijft dat zo toch het beste hangen. Ben het overigens wel met je eens dat het niveau tegenwoordig bedroevend laag is. Toen mijn zoon 6 jaar geleden naar de brugklas ging, wist de aardrijkskundeleraar te vertellen dat ie kinderen in de klas had die nog nooit een atlas hadden gezien.

FrankVeer | 27-06-11 | 18:13

Mediatraining voor het MediaCollege: Kom er maar in!

Luie Kut Student | 27-06-11 | 17:45

@ FrankVeer | 27-06-11 | 17:19

Voor jou dus niet... Ik heb met opzet menigeen gezegd, de mensen die het niet weten zeggen uiteraard niks. Doe maar eens een rondje op straat, het zal je vies tegenvallen.

Wat betreft het lagere schoolniveau, helemaal met je eens, ik vraag me af waarom MBO-ers het in de eerste klas het dan niet kunnen. Waar zijn ze de kennis kwijtgeraakt?

Gurbe Douwsma | 27-06-11 | 17:44

Verdorie, men is de draad wat kwijt vrees ik.

10 op een paar honderd (!) is niks dus niks geleerd dus faal.

Sterkte aan hen die dit moeten uitleggen, henks

henksq49 | 27-06-11 | 17:36

FrankVeer | 27-06-11 | 17:19
ow dat was een punt... niks gezegd ;)

mriekert | 27-06-11 | 17:24

FrankVeer | 27-06-11 | 17:19
7/5 ja...

mriekert | 27-06-11 | 17:23

@Gurbe Douwsma | 27-06-11

Nee, sorry ben ik het niet mee eens. De voorbeelden die je noemt zijn lagereschoolniveau (delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde): 1/5 : 1/7 = 1/5 x 7/1 = 7/5. 2/7 + 3/8 = 16/56 + 21/56 = 37/56.

FrankVeer | 27-06-11 | 17:19

Pfff. Ene Jeronimoon ( pseudo anders baan kwijt) foetert al jaren in zijn columns op de website van Beter Onderwijs Nederland op alles wat mis is in het onderwijs. Mis? volgens de managers gaat het heeeeeeeeeel goed. Enfin, lees ze zelf maar, soms om te lachen veel om te huilen. beteronderwijsnederland.net/blog/1018

Djilleke Spoker | 27-06-11 | 17:17

Kijk niet alleen naar HBO en MBO, maar kijk ook eens naar de universiteiten. Deze onafhankelijke wetenschappelijke instituten zijn minstens net zo erg als het HBO. Door hun onoverzichtelijkheid en hun machtige lobby is het tot nu toe niet gelukt om hier onderzoek naar te doen, maar begin maar eens met onderzoeken... Je vindt veel meer in die beerput dan in het HBO en MBO bij elkaar....

ProTaylorisme | 27-06-11 | 17:16

Het ergste is nog dat de digitale toets in elkaar gezet lijkt te zijn door een eerstejaars ICT-VMBO-stagiair.
Onduidelijke afbeeldingen, inconsequente notaties, niet-werkende links, onleesbare tabellen, etc.
Ik heb heel even bij iemand meegekeken, maar het janken stond me nader dan het lachen, en dat had niks te maken met worteltrekken.

p boos | 27-06-11 | 17:16

Voor degene die menen dat vakken zoals Wiskunde en Nederlands niet van belang zijn voor hun studie: het gaat er niet om dat je kan hoofdrekenen of een leuke tafel in elkaar zaagt. Wiskunde en Nederlands leren je concentreren, in abstracten kunnen denken, logisch redeneren, en helder communiceren. Kortom, een stukje algemene ontwikkeling dat zeker niet misplaatst is op het MBO.

Lesch | 27-06-11 | 17:13

yamahaha | 27-06-11 | 16:50 |

het probleem met hier discussieren is ook dat je van niemand de achtergrond kent, en iedereen die eventueel ook gewoon bij elkaar kan jokken...

Als je eenmaal beta hebt gestudeerd dan krijg je al snel een raar gevoel bij alpha en gamma studies. Dat is misschien mijn probleem.

maar ik ken mensen die 2x in de havo zijn blijven zitten en daarna via hbo (met gemak) een wo opleiding hebben afgerond (gamma studie). En ik ken mensen die uitblonken op het vwo en daarna op het WO het niet konden waarmaken en daarna met moeite een HBO hebben afgerond (beta).

Het generaliseren van mbo, hbo, en wo opleidingen slaat kant nog wal omdat het niveau van de studies binnen een van deze opleidingsvormen totaal niet te vergelijkbaar is. De gedachte WO = slimme mensen is allang verleden tijd...

mriekert | 27-06-11 | 17:12

Altijd leuk; webdevelopers opleiden die niet gehinderd worden door enig rekenkundig inzicht. Wiskunde belemmert ze alleen maar als ik het MA moet geloven.

Brunoximus | 27-06-11 | 17:04

namensmijnhond | 27-06-11 | 16:58
Het is maar goed dat je namens je hond reageert, zijn niveau Nederlands is zelfs nog onder het MA niveau (:

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 17:03

Je zau je kint maar op dese sgool hebben zitten.

namensmijnhond | 27-06-11 | 16:58

@ FrankVeer | 27-06-11 | 16:15 Zoals Benjamin Disraeli al stelde: er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken.

Cor Rupteling | 27-06-11 | 16:55

@Developer | 27-06-11 | 16:43

Ik heb gewoon triple-screen, een fijne FF-plugin en een koud blikje cola. En kennelijk last van de warmte!

yamahaha | 27-06-11 | 16:52

@mriekert | 27-06-11 | 16:36

Ok, waarvan akte. Inderdaad doe ik een aantal "harde" uitspraken die bij sommige reaguurders verkeerd zouden kunnen vallen, maar sommige mensen snappen dingen pas als ze hetzelfde 3 x op een andere manier verteld wordt.

Ik heb geen hoge pet op van het gemiddelde onderwijs. Sterker nog, ik vind het een hele prestatie dat jongeren ondanks het lage nivo onderwijs, nog slim kunnen blijven & worden. En dat is meestal geheel ten conto van de leerling zélf te schrijven. Voor uitblinkers is het Nederlandse onderwijs een verschrikking, daar de kleinste gemene dealer als maat genomen wordt (want: subsidie!).

Ik ken redelijk wat 18-tieners, maar ik kan me niet meer goed relateren aan hetgeen zij van sgool hebben meegekregen. Het nivo is bedroevend laag en de algemene houding is er één van dat alles vanzelf uit de lucht komt vallen, als gebraden kippetjes op een zwoele vrijdagavond.

Stel je studiegenoten maar eens de volgende simpele vraag die iedereen met een beetje IQ met gemak zou moeten kunnen beantwoorden: draait de aarde vanaf do Noordpool bezien linksom of rechtsom.

De antwoorden zullen je verbazen.

yamahaha | 27-06-11 | 16:50

@yamahaha | 27-06-11 | 16:23
Indien het eerste deel van de samenstelling alleen een meervoud op '-en' heeft, wordt de samenstelling altijd met een '-n-' geschreven (uitzonderingen als 'zonneschijn' daargelaten). Mensen met een WO papiertje horen deze kennis paraat te hebben.

Developer | 27-06-11 | 16:43

@yamahaha | 27-06-11 | 16:22
Nee, ik zit echter niet continue deze pagina te refreshen...

Developer | 27-06-11 | 16:43

yamahaha | 27-06-11 | 16:12 |

Het op de man spelen is niet mijn stijl en was wellicht niet zo netjes. Je doet echter zelf een aantal harde uitspraken in dit topic waar menig lezer bedenkingen bij heeft, jou daarop aanspreekt, en je het vervolgens in een lang betoog in andere bewoordingen zegt. Misschien iets minder hoog van de toren blazen dan zou het meer over inhoud gaan dan over de randzaken ;)

mriekert | 27-06-11 | 16:36

Dat ze er over hebben nagedacht het cijfer op het diploma te zetten is "een beetje dom". Ik vraag me af hoeveel mensen hier de toets zouden halen, afhankelijk van niveau....
Wat is 1/5 delen door 1/7 ? En 2/7 plus 3/8. Zal menigeen toch tegenvallen, ondanks een goede baan. Let wel, niet voor elke baan hoef je goed voor te kunnen rekenen.

Gurbe Douwsma | 27-06-11 | 16:33

Rekenen voor beginners: 7083170, 5318537

Beau ter Ham | 27-06-11 | 16:31

@Developer | 27-06-11 | 16:21

Je hebt het zeker eerst moeten opzoeken hè? Da's geen parate kennis die je daar spontaan oplepelt. Maar je hebt mijn punt bevestigd, excuses aanvaard.

yamahaha | 27-06-11 | 16:23

@Developer | 27-06-11 | 16:21

Moest je daar nou zo lang over nadenken? Ts......

yamahaha | 27-06-11 | 16:22

Woord van de Dag : Rekunnen !

yamahaha | 27-06-11 | 16:21

yamahaha | 27-06-11 | 15:53
Mijn voorgaande opmerking heeft niets te maken met mierenneuken, de volgende echter wel: Volgens het Groene Boekje is het niet "miereneuken" maar "mierenneuken".

Developer | 27-06-11 | 16:21

@7141 | 27-06-11 | 16:14

Als je kunt imprinten, kun je ook uitprinten.

yamahaha | 27-06-11 | 16:18

Ik word hier toch altijd zo dieptriest van. Vroeger was alles beter.

sufkut | 27-06-11 | 16:17

@Cor Rupteling | 27-06-11 | 15:54

Uw constatering was ook de eerste die door mijn hoofd schoot. Zo schijnt de Bijlmer de laatste jaren volgens soortgelijke statistieken ook een van de veiligste plekken van A'dam te zijn. Ook daar twijfel ik aan.

FrankVeer | 27-06-11 | 16:15

als we doen toch pietjeprecies aan het uithangen zijn:
het is printen of uitdraaien
uitprinten is een contaminatie.

7141 | 27-06-11 | 16:14

@mriekert | 27-06-11 | 16:05

Ik ben geen taalnazi hoor. Tijdens het realtime reaguren sluipt er wel eens iets tussen en dat maakt niet uit. Dan gaat het weer over de vorm en niet de inhoud.

Echter, je plempsel van 15.44 raakt inhoudelijk kant noch wal. Het is een uitspraak gebaseerd op aannames, op de man gespeeld, en niet gestaafd door enig feit, slechts een domme kreet in de ledigheid.

En dan nog doe ik het af als een dichterlijke vrijheid uwerzijds.. Wie zit er nou op de kast?

yamahaha | 27-06-11 | 16:12

@ yamahaha | 27-06-11 | 16:01 LOL

Cor Rupteling | 27-06-11 | 16:05

yamahaha | 27-06-11 | 16:01 |

Ik schaam me er niet voor dat ik ook wel eens een taaltechnische fout maak hoor ;) Moet ik nu mijn WO beta papiertje weer inleveren?? Daar kregen we nooit taalvaardigheidstoetsen :(

Zo slecht is het onderwijs inmiddels in nederland. Kunnen ze rekenen dan kunnen ze geen taal, kunnen ze taal dan kunnen ze niet rekenen... Maarja, als ik gemotiveerd was en het ECHT zou willen dan had ik dat natuurlijk in mijn eigen tijd bijgespijkerd ;) dat moet zeker ook wel kunnen in 5 dagen?

mriekert | 27-06-11 | 16:05

@rara | 27-06-11 | 16:01

Gedeeld door 2.2 en een beetje, dus do the math. :) Ik ga natuurlijk hier niet de antwoorden voorzeggen he, daar hebben we InHolland, de HvU, de MA en aanverwante instanties al voor.

yamahaha | 27-06-11 | 16:03

Iemand speelt volgens mij érg graag World of Warcraft :) @Jos Tieben.
Op een dag komt het allemaal goed jongen, dan draait de wereld niet meer om nicknames en kun je echte mensen ontmoeten

Hatjsoe25 | 27-06-11 | 16:02

@Cor Rupteling | 27-06-11 | 15:57

Laten we het houden op dichterlijke vrijheid voordat er weer een huilie een meltdown krijgt.

yamahaha | 27-06-11 | 16:01

@yamahaha | 27-06-11 | 15:46
Hoeveel is dat in eurocenten?

rara | 27-06-11 | 16:01

@ mriekert | 27-06-11 | 14:44 Er zitten (meervoud) een berg WO-ers (enkelvoud) ???

Cor Rupteling | 27-06-11 | 15:57

Hatjsoe25 | 27-06-11 | 15:25 |

Wel eens je eigen nickname overdacht? Ga eerst in een veld schijten voordat je anderen honden durft te noemen.

Jos Tiebent | 27-06-11 | 15:56

@Developer | 27-06-11 | 15:48

Een typische "Developer" dus :)

yamahaha | 27-06-11 | 15:54

@ mriekert | 27-06-11 | 14:34 Vandaag op NOS teletekst: Nederlandse jongeren worden slimmer, want een hoger percentage jongeren volgt een HBO- of WO- studie. Dit alles volgens cijfers van het CBS. Nu zal ik de cijfers van het CBS niet snel in twijfel trekken, maar de door de NOS-redactie getrokken conclusie wel. Precies zoals u al stelde.

Cor Rupteling | 27-06-11 | 15:54

@Developer | 27-06-11 | 15:48

U bent overduidelijk een miereneuker.

yamahaha | 27-06-11 | 15:53

Ach, wat zeuren we nou mensen? Dit is exact waar de maatschappij al decennia om vraagt: Het Papiertje.

Iedereen fapt zich al tientallen jaren schraal op de papiertjes maatschappij, naar kwaliteit wordt zelden meer gekeken. Hetgeen geresulteerd heeft in dit: een verschraalde opleidingscultuur, ten einde iedereen in staat te stellen zo'n reetveegdoekje te halen. Het probleem is echter, dat de werkelijke vakkennis hier ook onder geleden heeft, zodat we, als we niet uitkijken, binnenkort devalueren tot onder het niveau van een derde wereldland.

Opleidingen zijn de tulpenbollenhause van de 20ste en 21ste eeuw. We eindigen met niets, tegen een onbetaalbare prijs.

ZKH EénOog | 27-06-11 | 15:52

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:42

Zeker, je zou me kunnen bellen voor een eetkamerstoel, maar ik ben meer voor de hangmatten en fatboys.

yamahaha | 27-06-11 | 15:51

@ DutchEmperor | 27-06-11 | 14:22 Begrijpend lezen is u kennelijk ook nog niet helemaal gelukt.

Cor Rupteling | 27-06-11 | 15:50

@yamahaha | 27-06-11 | 15:37
CSS programmeren ?!
U heeft overduidelijk geen verstand van zaken.

Developer | 27-06-11 | 15:48

@mriekert | 27-06-11 | 15:44

Goeie bijdrage, hier heb je een kwartje voor de moeite.

yamahaha | 27-06-11 | 15:46

@Causa Sui | 27-06-11 | 15:43

Tja, je moet er wel tijd en moeite in willen steken, maar dat is waar de schoen tegenwoordig een beetje wringt.

yamahaha | 27-06-11 | 15:45

Als je zo vaak als Yamahaha in 1 topic je eigen woorden moet herformuleren of afzwakken dan ben je eigenlijk nog een grotere faalhaas dan de personen die de betreffende rekentoets niet gehaald hebben...

mriekert | 27-06-11 | 15:44

En dan uit frustratie zitten minnen :) Mooi man, in ieder geval een gevoelige snaar geraakt, iets wat meer kunstenmakers zouden moeten doen. Hup, meer minkuddo's!

yamahaha | 27-06-11 | 15:44

yamahaha | 27-06-11 | 15:37 |
Wil ja, helaas is er bij velen geen wil, alleen onwil en gemakzucht.

Causa Sui | 27-06-11 | 15:43

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:23
Verklaard in ieder geval waarom je faliekant tegen deze opleidingen bent. Kunstacademie zelf geleerd? Toch knap, al die losse stromingen, dus voor een mooie eetkamer stoel kan ik je bellen? Nice!

yamahaha | 27-06-11 | 15:39 |
Gniffel (:

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:42

En dat alles omdat ik als bèta op het gym geen expressievakken mocht vullen.

yamahaha | 27-06-11 | 15:40

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:29

Daarom heb ik ook alle tijd om te reaguren :)

yamahaha | 27-06-11 | 15:39

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:23

Ok, daar gaan we dan:

- Complete Adobe Suite (van PS tot Premiere tot After Effects) : zelf geleerd
- van TrueSpace, 3DS Max, LightWave tot Maya (Google sKetchup is voor mietjes) : zelf geleerd
- Programmeren van CSS, PHP, PERL, mySQL tot VRML : zelf geleerd
- SPSS : zelf geleerd
- van Reason & Logic, tot ProTools : zelf geleerd
- Excel (voor gevorderden) : zelf geleerd
- Kunstacademie : zelf geleerd

Gewoon, in de avonduurtjes.

Waar een wil is, is een weg. Weg van die sgolen bedoel ik.

yamahaha | 27-06-11 | 15:37

Stont er echd belemmerd met een duh?

RobbieG | 27-06-11 | 15:36

@Hatjsoe25 | 27-06-11 | 15:25
World of Warcraft, is dat een film?

rara | 27-06-11 | 15:29

yamahaha | 27-06-11 | 15:26 |
Als dagelijks gebruiker van 50% van het pakket kom ik wekelijks nog nieuwe tools en opties tegen. Als jij het iemand in 5 dagen kan uitleggen heb ik per direct een plekje voor je in mijn toko. Gouden handel

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:29

@Che_cuevara | 27-06-11 | 15:19
Ik laat jouw woorden voor zich spreken. dat werkt beter dan discussieren.

'Ik heb het hele pakket cs5 master collection en werk er nog mee ook.
Hoeveel boeken moet je hebben hierover en hoeveel tutorials op het web?
Dat daar een opleiding voor is.'

Versus

'Dat je moet weten wat Design is en ook daar de technieken van moet kennen betwist ik niet.'

Ik rust mijn kaas. Tenzij jij door wilt bijten, dan ga ik verder zoeken naar comments.

rara | 27-06-11 | 15:28

Die les kijkcijfers manipuleren vind ik wel
interessant .

Eurotokkie | 27-06-11 | 15:26

Bij een overgangsregeling denk ik aan zure vrouwen met rode vlekken in de nek. Zoals Teeuwen het zo mooi zegt, Overgang het klinkt als een promotie maar is het niet.

Terpetijnzeikert | 27-06-11 | 15:26

Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:35 Er is er een die dat doet ja.

Overigens is een kudosysteem zó vreselijk social media dat het hier eigenlijk niet past.

Negeren dus maar.

zeg maar jansen | 27-06-11 | 15:26

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:23

Da's een aanname, en je weet hoe die zijn...

yamahaha | 27-06-11 | 15:26

Als je de studierichtingen bekijkt die ze aanbieden, is echt bizar dat wiskunde niet voor het merendeel een verplicht vak is.

Causa Sui | 27-06-11 | 15:26

@rara: "Trek zelf je conclusie over de waarde van zijn woorden". "zijn" woorden? Je kent waarschijnlijk niet meer vrouwen dan je eigen moeder?

Jongens, gaan jullie toch lekker World of Warcraften ofzo. Doen waar jullie goed in zijn.

Hatjsoe25 | 27-06-11 | 15:25

De helft van de reaguurderts hierboven maakt taalfouten die vergelijkbaar zijn met die van die poepzak van het MA...

Der Lehrer | 27-06-11 | 15:25

Geenstijl heeft wel een hard on voor dat Mediacollege zeg. Ik heb het wel gezien weer, NEXT

Varese | 27-06-11 | 15:25

rara | 27-06-11 | 15:22

Ja, kud met peeren...

eerstneukendanpraten | 27-06-11 | 15:24

Reinaert | 27-06-11 | 15:20

Maar sommigen zijn erg goed in het door anderen te laten uitrekenen...
*aan hulp met de belastingaangifte in moskee denkt*

eerstneukendanpraten | 27-06-11 | 15:23

Ik heb jaren met kunstacademici onder 1 dak gewoond en ik heb van dichtbij gezien wat op die cursussen handenarbeid werd gemaakt. Ik heb zelf een artistieke inslag, maar die school was toch echt te min voor mij.

KunsteMakers, wat ik je brom. En verder wat Che zegt.

yamahaha | 27-06-11 | 15:23

yamahaha | 27-06-11 | 15:19 |
Jij hebt blijkbaar nog niet met alle programma's gewerkt :)

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:23

@eerstneukendanpraten | 27-06-11 | 15:20
Da's kud.

rara | 27-06-11 | 15:22

@yamahaha | 27-06-11 | 15:19
Precies.

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:22

@honderddagen | 27-06-11 | 15:13
Worden ze straks bij de kassa van de supermarkt wel belazerd.

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:21

Het is 1 dramum en meerdere drama
Het is 1 Ilonkum en meerdere Ilonka
Ik heb 1 Magnum en mijn broer meerdere Magna
Of is het 1 politicum en meerdere politica?
Een cumshot is 1 en cashot meerdere?
Zo is de Varum gelukkig 1. Vara is dan hopelijk toch niet meer dan 1?
Zo doet Patty niet 1 Klysmum maar vele Klysma
En ik pak altijd 1 kauwgum dan meerdere kauga
Het is Dokkum, gelukkig geen dokka
Waarom is het dan toch doka in plaats van Dokum?
Waarom noemt men een inwoner van Castricum een Castricummer en meerderen geen Castrica?
Zijn 2 mensen uit Brunssum dan Brunsma?

.
Taal. Enzo. Word gek. Mmmpff. Ga nu aan de drank!
.

freakindelspeciaal | 27-06-11 | 15:21

rara | 27-06-11 | 14:18

Iedereen is gezakd en ik ben ook uitgeneukd!

eerstneukendanpraten | 27-06-11 | 15:20

@honderddagen | 27-06-11 | 15:13

Ga nog eens even goed nadenken en kom dan terug!

Wiskunde niet nodig want het zijn "maar" mensen die in de praktijk aan de bak moeten? Nog nooit gewerkt zeker?

Wiskunde is alomtegenwoordig, niemand kan zonder, al denken velen dat het tegengestelde waar is. Maar da's een denkfout.

Reinaert | 27-06-11 | 15:20

Dat hele Adobe-gebeuren onderwijs ik je in 5 dagen als het moet. Dat sommigen daar 3 jaar over moeten doen zet je toch aan het denken.

yamahaha | 27-06-11 | 15:19

@rara | 27-06-11 | 15:08
Ik heb zeker geen anti-onderwijsstandpunt.
Maar misschien heb je gelijk als je zou zeggen dat ik het Nederlandse onderwijs nu niet meer zo denderend vind. Maar goed, misschien moet ik daar maar geen mening over hebben. Tenslotte heb ik geen Nederlands diploma maar een Belgisch.
En wat ik wel weet is dat het onderwijs daar in ieder geval gewoon goed is.
De dingen die ik hier hoor, en niet alleen op gs maar ook i.r.l. Geven nou niet bepaald een indruk van een geweldig onderwijs.
Misschien heb ik mij daar te veel laten door meeslepen, dat kan, maar het was niet mijn bedoeling om anti onderwijs over te komen. Blijkbaar ben ik dan toch niet duidelijk genoeg geweest.
Wat je zegt over de kunstacademie. Daar heb ik ook gezegd dat je de technieken wel degelijk moet kennen en leren. Mijn punt was alleen dat dat niet peer definitie een "kunstenaar" oplevert.
Wat mijn punt is over de software van Adobe is dat je, om daar mee te werken, geen MBO opleiding hoeft te hebben.
Dat je moet weten wat Design is en ook daar de technieken van moet kennen betwist ik niet.

Dat, an dat alleen was mijn punt.
En of de kunstacademie of het MA goede opleidingen geven weet ik niet, maar ik ga af op wat ik hier hoor en daar reageer ik op.

Als ik, zoals ik denk dat jij denkt, daar niet meer dat dit van hoor kan ik ook niet op iets anders reageren.

Pfff wat een lap tekst.
Hopelijk niet te veel spelfouten en hopelijk is het een beetje duidelijk.

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:19

"iets gebeurt wat op onderwijs lijkt. "

Hier stopte ik met lezen.

exile79 | 27-06-11 | 15:17

@rara | 27-06-11 | 15:16

Ja, zo lopen er hier wel meer verdwaasd rond.

yamahaha | 27-06-11 | 15:17

Als ik de lessen kan volgen uit mijn hangmat dan vind ik het Mediacollege best ok.

Eurotokkie | 27-06-11 | 15:17

@yamahaha | 27-06-11 | 15:14
Hatsjoe25 heeft zich gisteren geregistreerd, en heeft uitsluitend gepost in de topics over de MA. Trek zelf je conclusie over de waarde van zijn woorden.

rara | 27-06-11 | 15:16

Ik ben nog steeds erg benieuwd naar het niveau van deze rekentoets. Ik stel me toch vragen voor als: "Als 10 van de 350 leerlingen voor een rekentoets slagen, hoeveel procent is dan te stom om te poepen?"

Teiltjes Tekort | 27-06-11 | 15:15

@Hatjsoe25 | 27-06-11 | 15:12

Wie ben jij om mij de maat de nemen, zwitsalhoofdje?

yamahaha | 27-06-11 | 15:14

Geenstijl faalt hier inderdaad, want die kiddo's leren het wiskunde puur als extra'tje, niet omdat het nodig is. Het is mbo, praktijkgericht, dus geen wiskunde.

honderddagen | 27-06-11 | 15:13

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:11

Precies mijn punt. Als je iets WIL leren, leer je het. Dat kan niemand voor je doen. En dat geldt dus ook voor "rekenen". *Proest!*

yamahaha | 27-06-11 | 15:13

Ik krijg het gevoel dat gs zijn kwalitiet weer terug begint te krijgen, werd tijd.

chew | 27-06-11 | 15:13

@KeurMeester | 27-06-11 | 15:10
Nee, ik ben te slim om energie te steken in slechte (maar niet zinloze) opleidingen.

rara | 27-06-11 | 15:12

Waar maken jullie je zo druk om? Ga buiten spelen ofzo.

Hatjsoe25 | 27-06-11 | 15:12

yamahaha | 27-06-11 | 15:08 |
Valt van alles zelf te leren, in principe zou je alles zelf wel kunnen leren.

The Evil One | 27-06-11 | 15:08 |
Stap bij een willekeurig reclamebureau/mediabedrijf/grafische dienstverlener binnen in regio Amsterdam en je komt er MA studenten tegen ;)

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:11

@Che_cuevara | 27-06-11 | 15:06
Had je laast ook niet een mening over de kunstacademie, waarna wij samen precies hetzelfde punt bespraken? Jij vond die kunstacademie overbodig, jij vindt deze opleiding overbodig. Allemaal prima, maar ik vraag me in gemoede af wat de reden is dat jij een anti-onderwijsstandpunt in lijkt te nemen.

rara | 27-06-11 | 15:08

Bij meer dan 10 spelfouten een één alinea gelijk een student ongezien van de opleiding flikkeren. Dan pas creëer je kwaliteit.

Jos Tiebent | 27-06-11 | 15:08

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 14:48

Adobe: kun je ook gewoon zelf leren hoor. Hoef je niet voor naar een sgool.

yamahaha | 27-06-11 | 15:08

Wat zijn trouwens de carriere mogelijkheden met MBO Media dinges? Presentator/verslaggever bij Poont?

The Evil One | 27-06-11 | 15:08

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:03
Nee joh, ik snap het niet.
Maar ik heb dan ook geen diploma van MA.

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:06

@rara | 27-06-11 | 15:04
Waar haal je die vandaan, schud je die zo uit je mouw?

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:06

@Che_cuevara | 27-06-11 | 15:00
Elke keer als het over opleidingen gaat roep je dat de opleiding in kwestie compleet overbodig is. Anti-onderwijs, of jaloers op de diploma's van anderen??

rara | 27-06-11 | 15:04

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:00 |
Wat een onzin, jij snapt er blijkbaar echt niets van. 90% van het drukwerk op dit moment komt voor uit de programma's indesign en illustrator. Bijna alle mobiele apps zijn hun eerste levenslicht als vector bestandje via illustrator en zo goed als alle webdesigners maken gebruik van photoshop op websites te onwerpen. Design is wel degelijk adobe. JOUW gebrek aan kennis maakt het zielig dat je uberhaupt op dit punt ingaat. Design is tegenwoordig bijna niet meer los te zien van programma's als deze ;)

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 15:03

Als geenstijl echt ballen toont dan kijken ze ook eens naar de WO-opleidingen maar daar durven ze blijkbaar niet aan (?)

mriekert | 27-06-11 | 14:44

GeenStijl.nl doe hier es wat aan.

Ik zoudde zeggen "Pak Die HandSchoen es Op"!

Ik durf ut an. Jullie?

Centauri | 27-06-11 | 15:03

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 14:58
Waar huil ik jochie?

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:00

Ik verdiep mij niet in deze materie.
Het is nogal vermoeiend en ik snap er geen reet van.

winterpeen | 27-06-11 | 15:00

@rara | 27-06-11 | 14:57
Ja, maar voor design heb je dat pakket niet nodig.
Da's gewoon een hulpmiddel en daar mee werken kan iedereen leren.
Of je dan goeie dingen kunt maken is een tweede.

Che_cuevara | 27-06-11 | 15:00

@mriekert | 27-06-11 | 14:52
Het gaat om die opmerking die jij op het laatst maakt.
Dacht jij dat GS dat niet durft? Dat bedoel ik met naïef.
En of ze dat al gedaan hebben weet ik niet maar als er een aanleiding voor is, en jij zegt dat die er zijn, mail de redactie zou ik zeggen met links en argumenten.
Ik weet zeker dat ze dat dan wel oppakken.
Dus dat naïef ging alleen over jouw laatste opmerking die ik geqoute heb.

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:58

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:54 |
Boekhouden kan je ook leren op het internet maar daar heb je toch ook nog echt opleidingen voor. Waar refereer je naar? Dat voor alles wat op het web staat de opleiding moet worden opgeschort. Ga eens gauw ergens anders lopen jammeren ;) huilebalk

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 14:58

@mozias | 27-06-11 | 14:47
Het feit dat ze het rekenen noemen i.p.v. wiskunde licht al een tipje van de sluier dunkt mij.
Er is een limiet aan hoe moeilijk je optellen, aftrekken en vermenigvuldigen kunt maken.

NickV2.0 | 27-06-11 | 14:58

Het onderwijs faalt omdat de overheid de verkeerde eisen stelt. Zo wil de overheid graag dat studenten en leerlingen een bepaald aantal uren op school doorbrengt, en dat iedere student hetzelfde betaald voor zijn opleiding. Studenten zelf hebben weinig macht, onderwijsinstellingen hebben in bepaalde regio's gewoon een monopolie, zeker op bepaalde opleidingen. Ze trekken zich weinig aan van het bedrijfsleven, maar willen wel een dik salaris en een groot nieuw gebouw.

En dit alles is de schuld van de belastingbetaler en de kiezer. Schaalvergroting bekt lekker, en betalen voor de studie van de buurjongen wil niemand.

Santac | 27-06-11 | 14:57

@Che_cuevara | 27-06-11 | 14:54
Ken jij het verschil tussen design en software?

rara | 27-06-11 | 14:57

Wellicht is er strikt volgens de regels niets fouts aan de handelwijze van het MA, maar het is wel giga-exemplarisch voor de zesjes-cultuur waar delen van het NL onderwijs aan lijdt. En dan krijg je van die bezijden-de-pointe antwoorden, als die van 'Hatsjoe25' @ 14:41.

baba4oog | 27-06-11 | 14:56

Misschien hebben de collega's bij de Volkskrant betere input?

maraboe | 27-06-11 | 14:55

Haha, kom op GS, stuur even een pak 4-laags toiletpapier van de Aldi naar de secretaresse van het MediaCollege om haar 7 kleuren stront op te vangen...

Faal op Fail op onkunde.
"Het onderwijs is dood... Leve het onderwijs!"

Jos Tiebent | 27-06-11 | 14:55

@hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 14:48
Je meent het.
Het adobe pakket + de toepassingen voor het web.
Dan hebben we over Photoshop, Indesign, Contibute, Bridge, Fireworks, Flash, Dreamweaver enz..

Ik heb het hele pakket cs5 master collection en werk er nog mee ook.
Hoeveel boeken moet je hebben hierover en hoeveel tutorials op het web?
Dat daar een opleiding voor is. Iets wat iedereen zo op het web kan vinden. Gratis nog wel. (nee niet het pakket, maar de tutorials)

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:54

@mriekert | 27-06-11 | 14:44

Het WO is inderdaad ook geen toonbeeld van perfectie. Klopt.

Maar lieden die een WO-papiertje op zak hebben kunnen meestal toch nog wel op enig niveau communiceren. En da's nou precies wat de meesten (!) op MBO- en HBO-niveau niet meer kunnen. Zelfs de meest basale vaardigheden als rekenen en schrijven blijken niet of onvoldoende aanwezig te zijn. En dat is droevig.

En daar mag je je best wel druk om maken. Bij MBO en HBO hebben we het tenslotte wel over flinke aantallen en over het aanstaand (midden)kader van het land. Als die de meest simpele vraagstukken al niet meer kunnen oplossen zitten we op termijn met een gigantisch probleem.

Voor WO-klantjes geldt dat minder, die belanden vaak toch wel op functies waar ze ook daadwerkelijk worden afgerekend op hun vaardigheden. En het zijn er in absolute zin ook nog eens een paar minder.

Per saldo: tegen het WO aan schoppen mag wat mij betreft ook hoor, maar heeft veel minder impact.

Reinaert | 27-06-11 | 14:54

Epic faal stukje van GeenStijl, terecht dat het Mediacollege GS de les leest.
Is geen ander nieuws?

maraboe | 27-06-11 | 14:54

Haha, lachen met al die gefrustreerde MBO proleten hierboven. Leg die Blackberry weg en ga eens gauw verder met schoffelen.

NickV2.0 | 27-06-11 | 14:53

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:47 |

kom dan eens met een inhoudelijk antwoord ipv een makkelijk: "Ben jij echt zo naïef?"

Een hoop reaguurders zijn net pvv stemmers, overal mee instemmen wat de grote leider zegt en zelf blijkbaar geen mening hebben.

Als ik ergens een kritische geenstijl opmerking over een WO opmerking heb gemist dan hoor ik hem graag van je...

mriekert | 27-06-11 | 14:52

Ik zeg: 'taal er niet naar' en 'reken er maar niet op!'

Kobus Kloothamer | 27-06-11 | 14:48

Mag ik die rekentoets eens zien dan?

Santac | 27-06-11 | 14:48

als oud leerling van het MA en daarnaast slachtoffer van het overgangsjaar deel ik de frustratie over de slechte vorm van lesgeven de afgelopen anderhalf jaar. Verder dan dat vind ik het ver gaan om het MA neer te zetten als "net geen sociale werkplaats". Het MA is een grafische school waar mensen 90% van de tijd bezig zijn met hun creatieve ontwikkeling, programma kennis (adobe pakket + de toepassingen op het web) opbouwen waar sommige zelfs de kans krijgen een BV te runnen binnen school (met succes). Ja, er mankeert hier daar wat, maar dat is bij z'n beetje elke MBO/HBO wel het geval, het is maar net wat er naar buiten komt ;)

hetzaljemaargebeuren | 27-06-11 | 14:48

"... niet meetelt voor DE zakken/slagen..." Zouden ze ook Nederlands geven op deze school? Of telt dat ook niet mee?

God Zelf | 27-06-11 | 14:47

Iemand een linkje naar deze prachtige rekentoets? Ik wil wel eens zien wat het veronderstelde niveau van een gemiddelde MBO-'student' zou moeten zijn.
En wat betrefd het wel of niet belemmerden van je 'studenten': de enige die deze 'studenten' belemmerT is de 'student' zelf. Zeau!

mozias | 27-06-11 | 14:47

@mriekert | 27-06-11 | 14:44
"Als geenstijl echt ballen toont dan kijken ze ook eens naar de WO-opleidingen maar daar durven ze blijkbaar niet aan "

Ben jij echt zo naïef?

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:47

Typisch gevalletje van de komkommertijd

Hatjsoe25 | 27-06-11 | 14:46

Is een teken knutsel opleiding. Wat verwacht je dan?

Rest In Privacy | 27-06-11 | 14:46

Godallemachtig zeg. Belemmerd... Ik zat me net af te vragen hoe slim je moet zijn om les te kunnen geven aan MBO'ers, maar kennelijk is een beetje kennis van de Nederlandse taal een overkwalificatie. (@MA, da's ook een moeilijk woord hoor)

Nietvoordekat | 27-06-11 | 14:45

Oh wat erg zo'n brief, alsof je bij een autoongeluk staat te kijken en er dendert nog even een trein overheen.

Kingeef1975 | 27-06-11 | 14:44

@Reinaert | 27-06-11 |14:30

Dat Geenstijl tegenwoordig elke mogelijke kans aangrijpt om het HBO en het MBO gelijk te stellen met een zinloos tijdverdrijf. En daarbij angstvallig het WO buiten beeld laten. Er zitten tegenwoordig ook een berg WO-ers werkeloos thuis op de bank en dat heeft natuurlijk niets met de inhoud van de studies te maken...

Als geenstijl echt ballen toont dan kijken ze ook eens naar de WO-opleidingen maar daar durven ze blijkbaar niet aan (?)

mriekert | 27-06-11 | 14:44

@Symmachus | 27-06-11 | 14:31
Dat was een quote, die neem je 1 op 1 over.
Ga eens een diploma halen bij het MA.

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:43

@cultheld | 27-06-11 | 14:39
Zou je me niet meer met 'god' willen aanspreken? Dat is nergens voor nodig, hoor.

rara | 27-06-11 | 14:43

@Hatjsoe25 | 27-06-11 | 14:41
Misschien moet jij gewoon niet meer www.geenstijl.nl intypen.

Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:42

Misschien moet GeenStijl eens beginnen met minder artikelen te schrijven die soortgelijk zijn aan het blad de Privé. Redacteurs die werkelijk zelf niet eens verder komen dan hun zolderkamertje en artikeltjes schrijven vol onwaarheden. Waarschijnlijk speelt meneer "Johnny Quid" nog steeds World Of Warcraft op zijn zaterdagavond, vandaar dat hij nu even zijn frustraties kwijt wil.

Hatjsoe25 | 27-06-11 | 14:41

Het is natuurlijk een beetje naïef om te veronderstellen dat het onderwijs in Nederland alleen op het HBO benedenmaats is.

faz | 27-06-11 | 14:40

"Zeggen dat falen is toegestaan binnen de regelgeving, dus wat zeurt de media nou?"
Zeuren de media Johnny.... Eén medium, meerdere media.

vriendje | 27-06-11 | 14:39

En het woord belemmerd, aan het eind van een aantal zinnen, is tegenwoordige tijd. En dus eindigt deze met een T, stelletje lutsers!!

Eagle_Eye | 27-06-11 | 14:39

@mriekert | 27-06-11 | 14:34

En wat is (even afgezien van je spelfout) je punt nu eigenlijk?

Reinaert | 27-06-11 | 14:39

@rara | 27-06-11 | 14:30 | + -1 -
O god, wat ben jij dom! Ik refereer natuurlijk aan het woord 'media'. Ga maar terug naar het MBO.

cultheld | 27-06-11 | 14:39

@Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:35
Het is natuurlijk ook mogelijk dat AlanTuring bewust enkele spelfouten in zijn plempsel heeft opgenomen. Maar zoals de waard is...

rara | 27-06-11 | 14:39

"... waarbij het cijfer sowieso niet meetelt voor de zakken/slagen..."
"... omdat dat de studenten alleen maar belemmerd..."
Extra cursusje nederlands zou ook wel op z'n plaats zijn.

Schoorsteenveger | 27-06-11 | 14:38

*zucht*

Spinal Fap | 27-06-11 | 14:30

Jah.

*zucht*

Centauri | 27-06-11 | 14:37

@James Lastig | 27-06-11 | 14:29

Geld over de balk gooien dan wel richting Donker Afrika doen verdwijnen kunnen we als geen ander.

En belastingen heffen trouwens ook.

Reinaert | 27-06-11 | 14:37

Het is trouwens 'belemmerT', met een t, niet met een d. Daarbij wordt er al jaren getornd aan de opleidingen en het niveau verschrikkelijk omlaag geschroefd. De waardering van HBO nu is gelijk aan het MBO van een 15 jaar geleden. De WO nu is gelijk aan het HBO van 15 jaar geleden. Het MBO nu is eigenlijk het LTS metselen of zwakstroom van 15 jaar geleden.

Eagle_Eye | 27-06-11 | 14:37

Zie dat Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:22 | inmiddels op -2 staat.

Is natuurlijk helemaal prima, maar dan mag ik er dus vanuit gaan dat de minkudogevers denken dat 'uitgerekent' goed is?

Want anders betreft het een soort rancune of blinde haat, en daar staan de reaguurders natuurlijk boven. Natuurlijk.

Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:35

Schijnbaar heeft de overheid vanaf ± 2020 een leger aan laag-opgeleiden nodig, om de babyboomers van hun pensioentje en (dan nog vette) AOW'tje te voorzien, en de kosten van de zorg door hun slechte levensstijl te kunnen betalen. (terwijl ze die op hun adresje in Spanje betalen, want daar kost dezelfde pil/behandeling een tiende van wat het hier kost)
Ik zeg, zoek een mooi buitenland uit om te studeren, bij voorkeur in Azië.

mothersfinest | 27-06-11 | 14:35

Het niveau van MBO is sowieso al dramatisch laag. Dit is ook te merken bij doorgestroomde leerlingen op het HBO, enige kennis van 1+1 is ver te zoeken.

langemax | 27-06-11 | 14:35

Typisch geenstijls... eigenlijk falen ze zelf keihard met hun artikel door de waarheid niet te kennen en proberen er nu een mooie draai aan te geven om het goed te praten...

Misschien wordt het eens tijd om het WO onder de loep te nemen want het percentage studenten dat tegenwoordig universiteit doet en kan doen (lees: met goed gevolg afrond) is dermate hoog dat dat nooit het juiste niveau kan hebben (was het idee van WO niet om de slimste en beste studenten te hebben ipv alle studenten plaats te bieden die niet weten wat ze willen met hun leven??). Ik kan je zo een lijstje WO studies geven die het daglicht ook niet kunnen verdragen, laat staan geenstijl.

ow, en ik ben geen mbo-er ;)

mriekert | 27-06-11 | 14:34

Mooi. Maar ik denk niet dat dit nieuw is. Hoe vaak zie je op tv of radio (ja, die zie je niet, grrr...) mensen die iets met getallen snappen? Journalisten in ieder geval niet, die nemen de grootste onzin-berichten zo over.

Ik denk dat het bij de meeste media niet echt een vereiste is, kunnen rekenen, of uberhaupt dingen snappen. "Dom zijn" lijkt wel een pre in de sollicitatieprocedures.

Specy | 27-06-11 | 14:34

Ik zou weleens zo'n test willen zien, eigenlijk. Welk niveau hebben we het eigenlijk over? De tafel van 6, of geavanceerde differentiaal vergelijkingen?

McShamus | 27-06-11 | 14:33

Johnny Quid mist niet alleen de d/t-fout, maar neemt hem zelfs over in het tenenkrommende:
"Het is het lage cijfer wat de studenten belemmerd."

Doe eens Nederlands leren, jongen!

Symmachus | 27-06-11 | 14:31

Rekenen kunnen ze op het HBO ook niet hoor ik van een docent die daar les geeft. Kortom, veel mooie diploma's voor mensen die vaardigheden missen.

Simon_GS | 27-06-11 | 14:30

Keurige mediastrategie van de Muhaha. Schieten op de boodschapper. Inhoud van de boodschap bagatelliseren.

*zucht* waarom snappen sommige instanties en bestuurders niet dat je a)eerst je operatie op orde moet hebben voor je reageert en b)je soms gewoon moet stilzitten wanneer je geschoren wordt.

hemeltergende lompheid. Iedereen WEET dat dit fout is en dan toch gaan lopen janken dat de buitenwacht het niet mag zeggen. *zucht*

Spinal Fap | 27-06-11 | 14:30

@cultheld | 27-06-11 | 14:28
Als media meervoud zou zijn dan had je "media zijn meervoud" moeten schrijven. Je weet dus wel hoe het zit, maar je hebt het nog niet door.

rara | 27-06-11 | 14:30

AlanTuring | 27-06-11 | 14:20 |
Als je zelf ook faalt in je spelling, zeg dan ook niks.

KutRagger | 27-06-11 | 14:30

Onderwijs ... naar de klote
Politie ... naar de klote
Justitie ... naar de klote
Zorg ... naar de klote
Mobiliteit ... naar de klote
Multikul samenleving ... naar de klote

Is NL überhaupt nog tot iets fatsoenlijks in staat? (behalve natuurlijk in het buitenland zo hard mogelijk roepen dat NL zo geweldig is)

James Lastig | 27-06-11 | 14:29

@Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:21
Dan moeten ze eerst weten dat ze eerst de " moeten typen en direct daarna de u.
Je vraagt wel veel van het MA

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:29

@The Evil One | 27-06-11 | 14:20
Zoals ik het zie moet je voor jouw lijstje toch minstens tot 3 kunnen tellen.

Maar misschien was dat nu juist de reden dat ze het niet gehaald hebben.

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:28

Overigens, Geenstijl, media is meervoud! Dus hoezo ' wat zeurt de media nou'?

cultheld | 27-06-11 | 14:28

Net zoiets:

Het gaat erom dat je je diploma tieneropvoedkunde haalt. En hier een diploma voor behaaldT.
Je kan er alleen nix mee ...

Centauri | 27-06-11 | 14:27

Zeer goed gemotiveerde reactie Johnny Quid! Ik ben het volledig eens met inhoud, strekking en toon van je reactie.

krelus | 27-06-11 | 14:26

Het is een teken van intelligentie als je nooit tijd hebt verspild aan een MBO- of HBO-opleiding.

rara | 27-06-11 | 14:26

@Harald | 27-06-11 | 14:20
Maar dan moet je toch nog altijd 1 plus 1 kunnen optellen.
Blijkbaar was dat al te moeilijk.

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:26

Überhaupt zonder umlaut? Het gaat erom waarom? De zakken/slagen? Belemmerd? Zie hier het bewijs dat je wel degelijk een managementfunctie kunt bemachtigen met een vodje van InHolland!

cultheld | 27-06-11 | 14:26

Geweldig ! Reken- en taalfaal...

GuurNick | 27-06-11 | 14:25

@Quichegerechtigde | 27-06-11 | 14:19
Nu maak je het iets te moeilijk voor het MA

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:25

Weer een school die z'n leerlingen diploma's meegeeft die er vervolgens voor zorgen dat geen enkele werkgever ze nog wil hebben.

Had ze nou maar laten zakken en alleen die tien goeden een diploma gegeven, hadden die tien niet onder hun "school" moeten lijden.

Maar nee, collectief iedereen naar de kleaudten helpen, da's het ware praktische socialisme!

Reinaert | 27-06-11 | 14:25

Waar is de tijd.
Als ik gezakt zou zijn voor wiskunde, had ik nu geen diploma. Was en is in België gewoon een verplicht vak.

Gelukkig heb ik een Belgisch diploma en daar ben ik trots op als ik dit hier in Nederland allemaal zo eens hoor.
Dat heeft in ieder geval nog waarde.

Che_cuevara | 27-06-11 | 14:24

eerste reacties bewijzen ook maareens dat het taalniveau van reaguurders hoger ligt dan deze heer jorick scheerens

EllaRouvoet | 27-06-11 | 14:24

Oftewel, we bieden onze leerlingen geen rekenen aan dat met een cijfer beloonD moet worden omdat dat ze bij hun verdere carriere belemmerD.
Ik heb nog wel een aardige cursus voor ze, die volledig bij de doelgroep past, de tafel van W.
-1 keer Oewee is Oewee.
-2 keer Oewee is OeweeOewee.

Graaisnaaiert | 27-06-11 | 14:24

Als tien mensen van de honderden hem niet halen, waarom dan die honderden (die misshien wat harder gewerkt hebben voor hun voldoende) niet de erkenning geven die ze verdienen.

DutchEmperor | 27-06-11 | 14:22

Rekenen is ook zo ouderwets, ik heb toch een rekenmachine op mijn mobiel!

Idontgiveafunk | 27-06-11 | 14:22

@AlanTuring | 27-06-11 | 14:20
Uitgerekent?

Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:22

Wat een sukkels, 'belebberd' fout gespeltd!

Prof. D.A.H. Vintik | 27-06-11 | 14:21

Ben ik erg gepornoficeerd als ik bij een overgangsregeling aan rijpe milfs denk?

niet voor de hond | 27-06-11 | 14:21

Een cijfer wat niet meeteld? Tja, dat verklaard die lage cijfers wel.

Dikr | 27-06-11 | 14:21

Ik mis ook de mooie puntjes .. bij überhaupt.

Art Vandelay Ultor | 27-06-11 | 14:21

Ach men hoeft straks maar twee dingen te kunnen of drie eigenlijk:

1) De lofzang zingen op de multi-culti samenleving.
2) De lofzang zingen op de utopische duurzame windenergie toekomst.
3) Het demoniseren van alles wat rechts van het cda zit.

Hoef je niet voor te kunnen rekenen, dat belemmert je alleen maar.

The Evil One | 27-06-11 | 14:20

Uitgerekent weer "belemmerd" foud gespeld.

AlanTuring | 27-06-11 | 14:20

Uitgerekent weer "belemmerd" foud gespeld.

AlanTuring | 27-06-11 | 14:20

Zijn ze daar helemaal een potje belemmerd?

vagehond | 27-06-11 | 14:20

Je begint zo langzamerhand de indruk te krijgen dat je net zo goed niet naar school kan gaan in dit land, flink aan het spelen gaan met fotosoep en op je 16e je eigen diplomaatje uitprinten.

JaapStar | 27-06-11 | 14:20

pssst... media is meervoud

dhrWijma | 27-06-11 | 14:20

Ben wel benieuwd naar wat die rekentoets nou precies in hield. Het feit dat het rekenen wordt genoemd en geen wiskunde doet vermoeden dat het nivo niet al te hoog was.

Harald | 27-06-11 | 14:20

"Tot die tijd is er dus een overgangsregeling, waarbij het cijfer sowieso niet meetelt voor de zakken".

Ze mogen ook wel wat vriendelijker praten over hun studenten...

rara | 27-06-11 | 14:19

En met de spelling zit het ook al snor zie ik!~

Men schrijft 'belemmerd', terwijl het belemmert moet zijn. Het is als volgt: "Het belemmert" en "het wordt belemmerd."

Quichegerechtigde | 27-06-11 | 14:19

Ach ja. Badineren is het lekke zwembandje van de verzuipende betweter.

Merlot | 27-06-11 | 14:19

Belemmerd?

rara | 27-06-11 | 14:18

Oeh NICE!!

StijlSchrijver | 27-06-11 | 14:17

Ook een taalfaal: het is "belemmert", niet "belemmerd". Wat kunnen ze daar eigenlijk wel?

Banaan999 | 27-06-11 | 14:17

En belemmert schrijf je in dit geval met een T...

niet voor de hond | 27-06-11 | 14:17

Was de quote heus 'belemmerD'?!

HetMes | 27-06-11 | 14:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl