Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

020-Oost leaks: part II (slot)

020oostleaks.jpgBij het doornemen van de documenten die handelen over "illegale staatssteun" (zie part I) viel vooral één ding op: de kille, technocratische wijze waarop dit probleem door de regenten wordt behandeld. Of er al dan niet illegale staatssteun is verleend aan MuzyQ is nergens een moreel of ethisch probleem. Het is een financieel probleem dat uitsluitend pragmatisch wordt behandeld. Er wordt gekeken naar de financiële gevolgen voor het stadsdeel, naar de gevolgen van het imago van de stad en "minder kosten, voor meer geld". Nergens, zelfs niet in de kleinste voetnoot, vraagt men zich af of het al dan niet verlenen van staatssteun aan een commercieel bedrijf misschien moreel verwerpelijk zou kunnen zijn. Of dat een dagelijks bestuur van een deelgemeente door burgers wellicht als onbehoorlijk kan worden beschouwd wanneer het staatssteun levert. Welnee. De behandeling van dit onderwerp is zoals onderwerpen in een bedrijf worden behandeld: winstgericht, op zoek naar het hoogste rendement, zonder enige interesse in de gevolgen daarvan voor derden. Dat is op zich al stuitend, veel stuitender is het dat we hier spreken over een deelraad waarvan het dagelijks bestuur bestaat uit "sociale" partijen: PvdA, GroenLinks en D66 (en van die laatste weten we al hoe sterk ze zijn in deelraadpolitiek: bewijsstuk A, bewijsstuk B). Eerst maar even terug naar het begin, want waarover gaat het nu precies in deze zaak als wordt gesproken over illegale staatssteun? Garantstelling Toen men in den beginne besloot garant te staan voor de hypotheeklening van MuzyQ, wist men natuurlijk al wel dat een gemeente die garant staat voor een commercieel bedrijf mogelijk als oneerlijk staatssteunverlenend wordt gezien door concurrenten. Zeker als het gaat om risico-investeringen met zulke hoge bedragen. Wellicht is dat ook een van de redenen waarom het dagelijks bestuur destijds heeft verzuimd aan de deelraad te melden dat het garantiebedrag veel hoger zou zijn dan afgesproken. Volgens de regels, en de normale bestuurlijke gang van zaken, moet mogelijke staatssteun worden gemeld bij de Europese Commissie (EC). Deze onderzoekt dan of er inderdaad sprake is van staatssteun en kan derhalve besluiten dat leningen of investeringen niet mogen of dat een garantstelling voor een hypotheek illegaal is. Destijds heeft men natuurlijk helemaal niets aangemeld. Een melding bij de Europese Commissie leidt behalve tot de mogelijk vaststelling van staatssteun ook nog eens tot een lange, stroperig zaak die jaren kan duren, terwijl men in de tussentijd helemaal niks kan (stand still-procedure), en er dus ook niet kan worden gebouwd of geïnvesteerd. Bovendien wist men toen ook al: een deelraad die illegale staatssteun verleent, ook al is het netjes aangemeld, is een onbetrouwbare deelraad. Het werd dus bewust in de doofpot gestopt. Mailwisseling FGH-bank Uit een emailcorrespondentie van maart 2007 kunnen we namelijk opmaken dat de FGH-bank de stichting achter het MuzyQ-gebouw (SOS) heeft gewezen op de verplichte melding van de deelraadsgarantie bij de EC (de "Robin" in deze mail is Robin Lemmers, een van de bestuursleden van SOS). Men was dus volledig op de hoogte van mogelijke staatssteun, is daar zelfs op gewezen door de FGH-bank (die het hier trouwens ook al heeft over het risico van "nietigverklaring") en heeft daar dus bewust niets mee gedaan. Nietigverklaring Toen werd het crisis en wilde de FGH-bank graag geld zien van het stadsdeelbestuur. En herinnerde het stadsdeelbestuur zich ineens weer de woorden "nietigverklaring" en "staatssteun". Mede dankzij MuzyQ-concurrenten The Jam en The Melodyline, want die hebben daadwerkelijk schade geleden door de garantstelling van de deelraad, vonden ze zelf, en gaven hun advocaat opdracht dit uit te zoeken. Uit een memo van 17 november 2010 blijkt hoe ver de advocaat van The Jam en The Melodyline was gekomen in zijn zoektocht naar mogelijke staatssteun en hoe dun de scheidslijn tussen eerlijke en oneerlijke concurrentie eigenlijk is. Wat ook uit deze memo duidelijk wordt, is dat het dagelijks bestuur waar het mogelijke staatssteun betreft ineens erg voorzichtig is geworden bij de toekomstige aankoop van het Muzyq-gebouw. Niet in de laatste plaats omdat de concurrenten anders schadeclaims kunnen indienen. Advocatenadvies Om zeker te zijn wordt advies ingewonnen bij de huisjurist, meester Pim Oosterlaken. Uit een mailwisseling tussen Oosterlaken en het dagelijks bestuur blijkt dat dan ook de mogelijkheid tot het achteraf nietig laten verklaren van de garantstelling ineens boven water komt. Vanaf dat moment worden de zaken nogal schizofreen: enerzijds probeert het dagelijks bestuur alles in het werk te stellen staatssteun te voorkomen, met name uit angst voor schadeclaims, en anderzijds probeert men te bewijzen dat de oorspronkelijke garantstelling inderdaad illegale staatssteun was zodat de garantstelling, en dus de schuld aan FGH-bank, nietig kan worden verklaard. Nogmaals, we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, het gaat hier uitsluitend om het beste financiële rendement: hoe komen we als politici zo goedkoop mogelijk uit deze strijd? Nergens gaat het om burgers, personen, bedrijven, voor miljoenen euro's gedupeerden of mogelijke faillissementen van derden. Het is alsof deze documenten afkomstig zijn uit de gemiddelde beursgenoteerde multinational in plaats van een democratisch verkozen stadsdeelraad waarvan het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie linkse, immer fatsoenlijke partijen. Raadsvragen Het voortdurende getouwtrek over staatssteun ontgaat ook de raad niet. Op 16 november 2010 stelt de VVD vragen over onderzoeken naar illegale staatssteun en wat dit voor consequenties heeft voor de aankoop van het MuzyQ-gebouw. Op 7 januari 2011 beantwoordt de portefeuillehouder, verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het MuzyQ-gebouw, deze vragen. Het meest opvallende aan dit antwoord is dat "het dagelijks bestuur het voorkomen van staatssteun als uitgangspunt neemt". Hoe nobel, want ondertussen wordt achter de coulissen hard gewerkt aan het achteraf juist NIET voorkomen van staatssteun om zo de oude garantieverklaring nietig te kunnen laten verklaren. Het dagelijks bestuur gedraagt zich als een strafbladloze burger die zich ineens herinnert dat hij jaren geleden mogelijk iets strafbaars heeft gedaan en daar ontzettend blij van wordt omdat hij dan eindelijk een strafblad krijgt. Wat gratis kost en inwoning in de bajes oplevert, dat scheelt toch maar mooi een paar honderd euro per maand. Duurbetaalde advocaten Op de achtergrond, en in de achterkamertjes, zijn duurbetaalde advocaten van Boekel de Neree en Fellinger Corporate Law, waar de VVD nog enkele kritische vragen over stelt, bezig met het uitspitten van de staatssteunkwestie. Waarbij aan Boekel de Neree -expliciet- wordt gevraagd naar mogelijkheden tot nietigverklaring van de garantstelling. Beide advocaten geven aan dat staatssteun weliswaar een grijs gebied is maar dat de EC waarschijnlijk niet zal oordelen dat zulks hier het geval was, temeer daar MuzyQ vooral binnen Nederland opereert en dus niet op Europees niveau concurrentie verstoort. Volgens de advocaten is er een scenario mogelijk waarbij het MuzyQ-gebouw kan worden aangekocht zonder oneerlijke concurrentie te bevorderen. Maar ook is het erg onzeker dat de oude garantie ooit nog nietig zal worden verklaard. Er is namelijk te weinig heldere jurisprudentie voorhanden waarmee kan worden vastgesteld dat er inderdaad achteraf sprake kan zijn van illegale staatssteun. Aan de huisjurist wordt een second opinion gevraagd in de staatssteunkwestie. Deze huisjurist lijkt de enige met menselijk verstand te zijn en raadt het proberen nietig te laten verklaren van de garantstelling in niet mis te verstane bewoordingen zeer ernstig af. Meerbelangen Maar voor de fractie Meerbelangen is de kous nog niet af. Zij stellen nogmaals doodleuk voor toch weer te kijken naar de mogelijkheid de garantie nietig te laten verklaren, ondanks de wel erg onzekere situatie van de jurisprudentie en de vele jaren die er sowieso overheen zullen gaan. Meerbelangen wordt vervolgens door de huisadvocaten duidelijk te verstaan gegeven dat ze kunnen fluiten naar hun onzalige plannetjes. Uiteindelijk laat de portefeuillehouder weten geen zin te hebben nog langer te hopen op een eventuele nietigheidsverklaring van de garantstelling. Maar let wel: niet omdat dit in ethisch opzicht zoveel beter is, maar "vanwege het imago van de stad" en "mogelijke schadeclaims " of "hoge kosten op lange termijn". Brief van Asscher Lodewijk Asscher (PvdA), wethouder financiën van de gemeente Amsterdam, heeft in deze zaak het laatste woord, en dat woord is duidelijk: "We gaan niet alsnog melden dat we mogelijk illegaal bezig waren en we willen dus niet dat de garantstelling nietig wordt verklaard. Punt uit". Let overigens ook hier weer op de argumenten die Asscher aandraagt: "Het is zo goed als zeker dat de FGH-bank dan gaat procederen", "er komt een stand still dus het gaat jaren duren", "slecht voor onze naam"...het is kennelijk de gewoonste zaak van de wereld om je te beroepen op je eigen gecreëerde illegale activiteiten, mits dat maar voldoende oplevert en niet al te slecht is voor het imago van de stad. Conclusie Zoals viel te verwachten is het stadsdeel oost een veelkoppig monster met meerdere gezichten. Enerzijds doen ze er alles aan te voorkomen dat er illegaal wordt gehandeld maar anderzijds is illegaal handelen, bewust illegaal handelen want men was vanaf het begin af aan op de hoogte, wel okee als het maar geld oplevert. Dat het dagelijks bestuur van dit faalstadsdeel uit linkse partijen bestaat maakt het er niet bepaald beter op. En dat van in alle documenten voorkomende personen eigenlijk alleen de huisjurist en wethouder Asscher inzien wat een blind kind van tien jaar oud ook al had kunnen inzien, namelijk dat terugvallen op oude niet eerder gemelde criminele activiteiten niet zo'n heel goed idee is als je in de toekomst ook nog betrouwbaar wilt overkomen, zegt wel wat over dit uiterst incapabele dagelijkse bestuur van Amsterdam-Oost. Voorts is iedereen nu ook duidelijk wat er gebeurt in de geheime politieke achterkamertjes en waarom zoiets niet langer geheim mag worden gehouden voor het publiek in een open, transparante democratie. U wordt genaaid waar u bijstaat, alleen mag u dat beslist niet weten. Nu weet u het wel. Het is wat dat betreft te hopen dat nog veel meer gemeenten hun website slecht door incompetente prutsers hebben laten beveiligen zodat we in de toekomst nog veel meer bestanden openbaar kunnen maken. U heeft er recht op, dat blijkt maar weer uit bovenstaand verhaal. Update: dat de fractie Meerbelangen zo graag de garantie-nietigheidsverklraing wilde doordrukken is niet verwonderlijk: ene Sharona Ceha, nu raadslid voor Meerbelangen, was destijds wethouder financiën voor Watergraafsmeer. En dus mede verantwoordelijk voor het garant staan. Niet zo vreemd dus dat die, koste wat kost, van haar eigen faal af wil.

Reaguursels

Inloggen

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:14

Ze kunnen in ieder geval (voor blijkt dat die BV verlies gaat lijden, want een blind paard ziet dit al aankomen) even zo'n 12 mio boekverlies op de aankoop nemen.
De grote Lijder sint Job is hier direct verantwoordelijk voor trouwens.

JoeDaPlumbert | 14-06-11 | 11:08

Goed dat dit naar boven komt, maar wat is dit: "Nergens gaat het om burgers, personen, bedrijven,...". Ik ben geen kleuter. Het is politiek. Of is dat te cynisch?

Leute | 14-06-11 | 09:21

Good night all

ecologiste | 13-06-11 | 23:40

Good day to you Mme.

zon
boven

zon
beneden

Li

vuur op vuur.
de edele verfijnt zijn glas;
Overal ziet men zijn licht.

Avé

Centauri | 14-06-11 | 08:31

Kijk eens hoe betrouwbaar wij zijn naar de burger toe door onbetrouwbaar te zijn naar bedrijven!". En zoals nu blijkt maakte men zich ook drukker om gezichtsverlies dan om het belastinggeld,

SamKoeman | 14-06-11 | 00:05

Dit klinkt zowaar als een keiharde Taqiya maatregel ....

Ahhh gunst! Gelukkig komt dit alleen in kleine Islamitische kring voor.

Centauri | 14-06-11 | 08:19

Muxje | 13-06-11 | 11:30 | + 4 -
Je hebt gelijk.
Ik was in de veronderstelling dat als een mogelijke tegenvaller (want dat is nog steeds niet zeker) terggedraaid kon worden dat GS dat wel flex zou vinden. Maar GS is toont zich idd een mijlpaal voor behoorlijk bestuur! (En zit daarmee op de lijn Asscher.)

Einde van de Domheid | 14-06-11 | 07:56

idopane | 14-06-11 | 00:26

Het momentum is van groot belang.

The word is never the thing (Krishnamurti).
Pantei rei. Eb en vloed, yin en yang.
Come rain come shine.

ecologiste | 14-06-11 | 07:55

ZKH EénOog | 14-06-11 | 00:15

Ik herken het verwijt dat je werkt voor geld en dat die jou dat verwijten een mooi studerend leventje hebben waar ze sociaal zijn en alles delen.
Armoede is een probleem omdat het vaak het bredere zicht ontneemt want je moet hard werken en hebt geen tijd na te denken, maar ook gesubsidieerde studerenden en 'bohemiens' kunnen een enge kijk hebben.
A working class hero is something to be yeah.
Ik begrijp jou verontwaardiging om dit Elatik-gebeuren. Het is een social trap.
en.wikipedia.org/wiki/Social_trap
En het erge is dat dit begaan wordt door de PvdA die waarschijnlijk uit voormalig gesubsidieerde kortzichtig studerenden en bohemiens bestaat en die niet in staat zijn te begrijpen en in te grijpen omdat hun zicht ontnomen wordt door hun machtige positie en hun vette salaris.

ecologiste | 14-06-11 | 07:51

Ach, dit is een incident, dat begrijpen we toch wel. Het gaat goed in Amsterdam. Lees maareens het blog van Bouwe Olij

"De stadsdelen hebben hun nut in Amsterdam bewezen. De meeste mensen zijn er tevreden over. Een minderheid van 39% is voor afschaffing. ... De betrokkenheid van de Amsterdammers bij hun stadsdeel is groot. De afstand tot hun volksvertegenwoordigers is klein. Elk stadsdeelbestuur houdt spreekuur en de deelraadsleden zijn zeer goed aanspreekbaar en benaderbaar voor alle belangrijke en onbelangrijke dingen die de mensen in hun buurt bezighouden. De stadsdelen werken efficiënt en effectief. Grote financiële problemen hebben zich in al die jaren niet voorgedaan"

Ziet u wel: "Grote financiële problemen hebben zich in al die jaren niet voorgedaan"

Een minderheid (sic) is slecht voor afschaffing. Het gaat goed in Amsterdam. heel goed. Toch? Toch?

Zie verder: www.bouweolij.nl/index.php?option=com_...
Ave, Evocatus

Evocatus | 14-06-11 | 01:58

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:55

@carlorsd | 14-06-11 | 00:36

Jammer, had wel meer willen horen. Een ding weet ik wel: als je al ondernemer bent, maar je branche heeft het klimaat niet mee, is het flink bikkelen. En dan is het stukken lastiger om uit die vicieuze cirkel te treden.
Maar goed, ik ga toch mijn nest in, dusseh

night@all.

ZKH EénOog | 14-06-11 | 00:51

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:49

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:36

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:29

@carlorsd | 14-06-11 | 00:24

Het gaat me deels inderdaad om het geld, maar voornamelijk om de zinloze verkwisting ervan, waar je geen zeggenschap in hebt, terwijl je er toch een deel aan bijgedragen hebt. Maar vertel, hoe bedoel je het precies, je maakt me nieuwsgierig...

ZKH EénOog | 14-06-11 | 00:27

ecologiste | 13-06-11 | 23:40
Ik had het even gemist. Mooie reactie had ook niet anders verwacht. Maar het mooiste is nog om deze wijsheden om te zetten naar de huidige tijd. 'Bevorderlijk is het de grote man te zien.
Niet bevorderlijk, het grote water over te steken. Laten die Chinezen nu juist 30 jaar geleden precies het tegenovergestelde hebben gedaan. Het mooiste van Oosterse filosofie is dat het tegengestelde nooit wordt uitgesloten als het eenmaal werkt. 'Elk nadeel heeft z'n voordeel' is de Oosterse gen die ooit bij Cruyff is binnengeslopen via een van zijn voorvaderen. Nogmaals respect ondanks ons meningsverschil.

idopane | 14-06-11 | 00:26

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:24

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:19

Samkoeman ja, blijkbaar is de geldigheid van de garantie in onderzoek.
Als je kan bewijzen dat de bank er niets aan kon doen, dan kan de bank het geld alsnog tegemoet zien via de gederfde winst-leer.
Maar kon de bank er niets aan doen?
De bank vroeg aan het stadsdeel
" Klopt het dat de borgstelling daarmee niet doorgaat?"
en het stadsdeel mailt terug:
" Volgens ons is geen sprake van borgstellingen."

zazkia | 14-06-11 | 00:16

@ecologiste | 13-06-11 | 23:34

Natuurlijk geloof ik erin dat mensen evolueren. En dat mensen naar gelang meer en/of andere ervaringen een andere zienswijze krijgen. Heb ik zelf ook. En wie niet?
Maar ik vind dat bij die evolutie ook de manhaftigheid hoort, toe te kunnen geven hoe en waarom je een andere kijk op de realiteit hebt, en waarom je een al dan niet foute inschatting hebt gemaakt in het verleden.
Dit onbesproken laten, heeft niets van doen met weigeren te biecht te gaan, maar gewoon niet willen veranderen. Maar ja, ook dat is maar een mening, uiteraard.

Je kent het toch? Als je op je 20ste rechts bent, heb je geen hart, en als je op je 40ste links bent, heb je geen verstand. De bekendste politieke evolutie quote :P

Volgens die redenatie, moet ik dan zeggen dat ik geen hart schijn te hebben gehad, maar dat kan ook te maken hebben met dat ik al vroeg werkte, en zag dat mijn zuurverdiende geld naar luie nietsnutten overgesluisd werd, met koffers tegelijk. Ik heb daar nooit het sociale van gevoeld. Maar dat was hier de discussie niet, sorry.

ZKH EénOog | 14-06-11 | 00:15

carlorsd | 13-06-11 | 23:49
Kan je nog de koning van de Rotterdamse haven herinneren, Willem Scholten, 2 jaar geleden. Ook die strooide met bankgaranties. De hele pers stond volgeschreven met verwijten aan zijn adres. Maar ja de ene bankgarantie is de andere niet zullen we maar zeggen.

idopane | 14-06-11 | 00:10

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:08

@carlorsd | 14-06-11 | 00:00 |
Speciaal voor u nog even dit: Het werd onderzocht en vervolgens kwam men tot de conclusie dat het niet mogelijk was. Daarbij zou de geloofwaardigheid van het stadsdeel ook worden ondermijnt. Men wilde het toch proberen om zo miljoenen te besparen en om hun eigen falen af te dekken. Zo van: "Kijk eens hoe betrouwbaar wij zijn naar de burger toe door onbetrouwbaar te zijn naar bedrijven!". En zoals nu blijkt maakte men zich ook drukker om gezichtsverlies dan om het belastinggeld, de egotrippers. Nu ga ik echt slapen, welterusten. ;)

SamKoeman | 14-06-11 | 00:05

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:57 |
Inderdaad. Ik denk dat raadsleden en Kamerleden veel meer het gevoel hebben een werknemer van hun partij te zijn dan een volksvertegenwoordiger. Niet het volk, maar de partij als werkgever. Het enige waar ik nu in ga is mijn bed. Welterusten.

SamKoeman | 14-06-11 | 00:02

-weggejorist-

carlorsd | 14-06-11 | 00:00

SamKoeman | 13-06-11 | 23:48 Ach, als je niet geschikt bent voor de politiek kun je altijd nog de politiek in.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:57

-weggejorist-

carlorsd | 13-06-11 | 23:56

carlorsd | 13-06-11 | 23:49 |Die vraag is na het persbericht van laat vanavond facultatief geworden. Ze betalen en iedereen is weer tevreden.

De bank heeft geen enkele reden om nog naar de rechter te gaan, er is geen garantstelling meer want de hele boel wordt meteen afbetaald.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:56

-weggejorist-

carlorsd | 13-06-11 | 23:55

*met die laatste zin bedoel ik dus dat Stadsdeel Oost zowel de garantie als een schadeclaim zou moeten betalen. Ze zouden dan veel meer geld kwijt zijn dan nu.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:55

@carlorsd | 13-06-11 | 23:49 |
Als de gemeente zegt dat de garantie niet geldig was, dan had de bank gewoon een schadeclaim ingediend ter waarde van de garantie. De conclusie van de huisadvocaat was dat de bank zo'n juridische strijd wel zou winnen, want de gemeente heeft na zorgvuldig beraad de garantie afgegeven. Zij was daar ook voor bevoegd. Het gevolg van zo'n rechtszaak zou zijn dat Stadsdeel Oost alsnog over de brug moest komen mét een schadeclaim.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:54

-weggejorist-

carlorsd | 13-06-11 | 23:49

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:33 |
haha, touché. Ik vraag me af of ze er mee weg komen, ik ben bang van wel. Vooral de kille manier waarover belastinggeld wordt gesproken valt me erg tegen. Alles wordt betaald van belastinggeld en die bron is in principe onuitputtelijk, dus is het makkelijk om daar van alles mee te doen. De burger vangt het immers wel op en zelf neem je 'verantwoordelijkheid' (je stapt op) en komt vervolgens een maand later weer terug. Like nothing happened. Dit gebeurt overal, ook in de landelijke politiek. Hirsch Ballin moest ook weg vanwege de IRT affaire en wie zien we in Balkenende III terug op exact dezelfde post? Hirsch Ballin. Dit politieke systeem, deze particratie is verrot. Het zelfcorrigerend vermogen is weg.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:48

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:59

Dat ben ik wel met je eensch, tenminste dat Jan dat beter niet had gedaan tegenover Agnes, maar dat zal hij zelf ook wel vinden.

ecologiste | 13-06-11 | 23:46

idopane | 13-06-11 | 22:01
Zojuist stelde ik de vraag of je gelijk had. Het antwoord was tweeledig: 12. P'i / de Stilstand en 6. Soeng / de Strijd.
HET OORDEEL:
De Stilstand.
Slechte mensen zijn niet bevorderlijk
Voor de standvastigheid van de edele.
Het grote gaat heen, het kleine komt naderbij.
HET OORDEEL:
De Strijd: je bent oprecht en wordt geremd.
Voorzichtig stilhouden halverwege brengt heil.
Tot het einde gaan brengt onheil.
Bevorderlijk is het de grote man te zien.
Niet bevorderlijk, het grote water over te steken.

------
Good night all

ecologiste | 13-06-11 | 23:40

ZKH, Pim Fortuyn was ooit een Leninistisch-Marxist trouwens, en het Maoïsme is daar een Chinesche variant van.
Het gaat erom of iemand echt bloed aan de handen heeft en of iemand evolueert. Als ze bloed aan de handen hebben: afstraffen. Maar anders zelf meedenken zou ik zeggen.

ecologiste | 13-06-11 | 23:34

SamKoeman | 13-06-11 | 23:26
De doofpotten van vandaag de dag blijken tajines te zijn.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:33

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:18 |
lol, inderdaad. Daar had ik niet eens over nagedacht. Toch maar lid worden van de PvdA en even wapperen met het rode pasje als ze iemand nodig hebben? Dat lidmaatschapsgeld heb je er zo uit als je meedraait in de baantjescarrousel.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:26

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:18

Mao. Zijn fietsenplan was zo slecht nog niet maar hij was natuurlijk een massamoordenaar net als Hitler. Maar laten we dan ook niet vergeten wat voor bloedbaden de USA heeft aangericht bijv. in Vietnam.
We leven in 2011 en je begint nu toch niet weer over de Duitsers dat ze fout waren? Dat de herstelbetalingen geëist door de Engelsen e.a. veel te hoog waren/ Dat de Engelsen, met de grootste economie ter wereld anno 1910 (> 50% van wereldeconomie) de Grieken al vanaf begin 19e eeuw in de schulden hebben gebracht.
OK ze hebben niet die verschrikkelijke dingen gedaan als Mao en Hitler maar toch wel enkele vergissingsbombardementen uitgevoerd.
Kom laten we dit niet vergeten maar ons wel richten op het hedendaagse probleem en dat is dat de gevestigde politiek-bestuurlijke macht samenheult met de banken en dat wij er als burger niet zo goed van afkomen en dat als je er iets van zegt afgestraft wordt. Het lijken wel STASI-praktijken. Ja DDR was ook fout monopolie vom Socialstaat. Luns Aantjes...
ZKH kom op man shake it a little.

ecologiste | 13-06-11 | 23:24

Een nieuwe B.V. dus. Je ziet de functies gecreëerd worden, zo´n B.V. heeft natuurlijk een directie nodig.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:18

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:12 |
Ik ben blij dat ik niet in Oost woon. Maar hier in Groningen gaan we dat soort problemen ook krijgen. Ik geef je op een briefje dat het Forum dat de gemeente in de binnenstad wil bouwen niet (of minder) rendabel blijkt te zijn dan ze dachten, waarna zowel Provinciale Staten als het Groninger stadsbestuur zich zullen afvragen hoe dit in hemelsnaam zo ver heeft kunnen komen. Marc Calon (PvdA) en Henk Bleker (CDA, nu staatssecretaris) hebben PS als eens besodemieterd over de Meerstad, een woningproject. Soms denk ik wel eens dat volksvertegenwoordigers zich expres willen laten bedonderen.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:16

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 23:13 Wat als dat B.V.tje failliet gaat? In wiens zakken zijn dan de knikkers verdwenen. De 27 miljoen knikkers die kennelijk gelden als aanvangskapitaal.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:14

De onrendabelen gaan het rendabel exploiteren, het wordt steeds hilarischer.

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 23:13

SamKoeman | 13-06-11 | 23:10 En dan nog. Een stadsdeelraad die een B.V. opricht teneinde ondernemertje te gaan spelen met 27 miljoen gemeenschapsgeld.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:12

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:07 |
Zo ongeveer. Elke andere oplossing vinden ze duurder (en is dat waarschijnlijk ook). Wat Elatik betreft, ik gok dat ze dan terug is gekomen van vakantie, ik weet niet of ze op vakantie was of niet. Het enige wat ik weet is dat er vanavond een vergadering achter gesloten deuren was en dat dit er als persbericht uit is gerold.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:10

SamKoeman | 13-06-11 | 23:04 En Elatik was toch met vakantie?

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:08

SamKoeman | 13-06-11 | 23:04 Ik begrijp uit het persbericht dat B&W voor een voldongen feit staan waar het het betalen van 27 miljoen euro betreft?

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:07

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:02
Er was vanavond een vergadering achter gesloten deuren had ik begrepen. Daar zal dit wel besloten zijn denk ik.

SamKoeman | 13-06-11 | 23:04

SamKoeman | 13-06-11 | 22:54 En wanneer is de vergadering geweest waarin dit allemaal besloten is? Of is dit door slechts één persoon besloten en maar meteen als persbericht openbaar gemaakt?

Gezien de datum van vandaag.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 23:02

WildPlassert | 13-06-11 | 22:43
Wist ze maar wat Yoga inhield maar het is een islamitische trut die Yoga afschildert als een instrument van de duivel. Alsjeblieft verwar religie niet met Oosterse wijsheid.

idopane | 13-06-11 | 22:48

Wat is dat voor een raadslid meerbelangen, die Sharona Ceha? Twitter twitter.com/#!/sharonaceha geeft een mooi beeld:

"Vandg hard aan de slag voor mijn eindscriptie voor mijn opleiding.... moet zaterdag in concept af zijn.... veel broedwerk verricht al...

Na een week yoga retraite in italie morgen weer volop aan de slag nog 2 maanden tot de zomer vacantie!"

Klinkt niet als iemand waar ik mijn portemenee door zou laten beheren.

Ceha

WildPlassert | 13-06-11 | 22:43

@ Kees Veer
Elatik zit er nog omdat ze geen fatsoen heeft en geen ethiek. Beuzelend over 'verrechtsing' met droefstemmend beperkte projectjes & debatjes, en dat in deze tijden. Mogen de goden haar bijstaan.

Shalome | 13-06-11 | 22:33

zazkia | 13-06-11 | 21:21
Kan jij duiden wie hier precies aan touwtjes hebben getrokken en wie hier geld aan hebben verdiend?
Of blijft het toch uiteindelijk schimmig dan wel gewoon geklungel?

Roer | 13-06-11 | 22:33

ZKH EénOog | 13-06-11 | 22:00
D'r is maar een verstandig volk geweest dat dat linkse geleuter duidelijk heeft afgezworen en toch in naam links is gebleven (Om het westen te verwarren) en dat zijn de Chinezen. Zij hebben net als de Japanners toen de Amerikaanse admiraal Perry in 1850 Japan openbrak gekeken naar wat die Westerse barbaren zo succesvol maakte. En vervolgens hebben zij de succesvolle dingen van het Westen gekopieerd en hadden binnen 30 jaar het Westen ingehaald en dat vanuit een Middeleeuwse ridderstaat een behoorlijke prestatie. Ze hadden natuurlijk een voordeel. Hun kennis kregen ze van Holland waar op het eiland Descima in de baai van Nagasaki, de Japanners precies op de hoogte bleven van vorderingen van hun 'barbaarse' wereldgenoten.

idopane | 13-06-11 | 22:15

Kees Veer | 13-06-11 | 21:41
En dat is nou precies het probleem. Wij hier in het westen zitten onze energie te verspillen aan een Links-Rechts oorlog die allang gestreden is (verloren door links). En de enigste communistische partij die nog functioneert is de Chinese communistische partij en weetje waarom. Omdat de Chinezen de linkse klootzooi die ze kregen opgedrongen vanuit het Westen (Sneevliet) na de dood van Mao bij het grofvuil hebben gedeponeerd en weer terug gekeerd zijn naar de eigen cultuur, niet gecorrumpeerd door religie maar ingebed in een oude Oosterse filosofie die tot de dag van vandaag nog steeds actueel is. I Tsjing, Lao tse en Confusius. En terwijl wij ons in de haren zitten over God zijn zoon en al die malle profeten leven zij al in de toekomst en zitten wij onze tijd te verspillen over ideologieën en religies, die al duidelijk bewijsbaar hebben gefaald aan alle kanten. Of zoals Kissinger al zei: America is a Superpower for the last 67 years. China has been a Superpower for more than 1800 years. Eat it

idopane | 13-06-11 | 22:01

@Kees Veer | 13-06-11 | 21:41

Nee, geen indicatie van Maoisme, wel van zijn dictatoriale inborst, die hij zelf gestoeld heeft aan het Maoisme.

Iemand op zijn woord geloven dat ie iets afzweert is naief inderdaad, maar iemand die iets niet openlijk afzweert is onveranderd. En dus kan je bij een dergelijke stellingname maar gewoon beter kappen met de politiek en asperges gaan steken. Doen ze voor het eerst van hun leven ook eens iets nuttigs. Regeren is vooruitzien, en dan telt je vooruitziende blik uit je verleden dus ook.

En waarom je nou ineens Ehsan Jami erbij haalt, is me half een raadsel. En waarom ik daar wat van moet vinden ook. Want voorlopig is hij niet verkiesbaar.
Niettemin zou Wilders weleens een adder aan zijn borst kunnen koesteren die middels Taqqiya zijn vertrouwen aan het winnen is. Ik zou hem zeker op afstand houden. Maar he, ik ben Wilders niet.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 22:00

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 21:56

@Roer | 13-06-11 | 21:20

Waar verdedig ik ze dan? De enige reden die ik zou hebben, 'om ze in verdediging' te nemen, is omdat ze in de reguliere media onevenredig vaak worden aangevallen ten opzichte van de andere uitvreterspartijen. Niet omdat ze beter zouden zijn.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 21:50

Whoeaa ineens werd alles duidelijk, het hoofddoekje heeft als opleiding hogeschool INHOLLAND.

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 21:47

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 21:41

gps.podcast.06.12.cnn.m4v from podcast.cnn.netgps.podcast.06.12.cnn.m4v from podcast.cnn.net

idopane | 13-06-11 | 21:38

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:59
Sterker nog het is Mao geweest die als grote roerganger in 1971 Kissinger uitnodigde naar China te komen om de vriendschap tussen de VS en China te realiseren. De Grote roerganger die op het einde van z'n leven Deng terughaalde van zijn verbanningsoord op het platteland om een nieuw China te creëren na de linkse Culturele Revolutie die compleet was mislukt en China nog armer had gemaakt dan de armste staat in Afrika. Het resultaat is maar al te duidelijk. En dat precies op het moment dat meneer Jan Marijnissen pas een Mao'ist werd en mede de SP oprichtte. Lachwekkender kan het gewoon niet. Wil je die realiteit ondergaan kijk dan naar de volgende link:
gps.podcast.06.12.cnn.m4v from podcast.cnn.netgps.podcast.06.12.cnn.m4v from podcast.cnn.net
en je hoort Kissinger zeggen dat hij toen nooit had kunnen voorspellen dat China een wereldmacht zou worden. Wel ik heb dat toen al voorspeld en het was zelfs mijn Chinese oom die destijds daar behoorlijk om moest lachen maar uiteindelijk bleek ik toen al diegene te zijn die het bij het rechte eind had. En daar is tot dusver geen verandering in gekomen.

idopane | 13-06-11 | 21:38

zazkia | 13-06-11 | 21:21 | + 0 -
Maar waarom is dit ooit begonnen? Zijn de politici ingepakt door deze heer of was deze heer een bekende van iemand?

mokum4all | 13-06-11 | 21:34

Roer, graag gedaan,
The Jam heb je ook nog. Samen met de Melodyline hebben zij al eerst aan de bel gehangen inzake mogelijke staatssteun van het stadsdeel...
www.grootoost.nl/index.php/site/comm/h...
Zomaar ineens komt Lemmers uit de lucht vallen ergens rond 2002.. Hij wil muziekwinkels in de buurt van het centrum? Terwijl pas in 2003 de ondernemer Melody Line hoort, dat hij mogelijk niet kan terugkeren in het nieuw te bouwen muziekcentrum.

zazkia | 13-06-11 | 21:21

ZKH EénOog | 13-06-11 | 21:11
Ik snap niet dat je de PVV nog verdedigt als je er zo over denkt. Dat is echt een vette puinhoop. Je mag hopen dat ze niet te veel gaan besturen.

Roer | 13-06-11 | 21:20

@Roer | 13-06-11 | 20:52

Ik begrijp dat dondersgoed. Maar als een Maoist een partij sticht, verwacht ik van de rest van de partij ook niet anders.
En dat de PvdA net als Hitler een enorme waardering heeft voor de islam, reken ik ook de hele partij aan.
Net als dat ik Groenlinks een criminelen- en terroristenpartij vind, met Duyvendak, Sam Pormes, Ivorianenkiller Marijke Vos, en ga maar verder. Dergelijke figuren in een partij, reken ik de hele partij aan, zoals de linkse media dat standaard bij Wilders en de PVV doen (en terecht). En dat Wilders een zionist lijkt, en zijn partij ook zionistisch lijkt, is ook waar. Maar aangezien ze de eersten zijn die dat heel openlijk zijn, levert dat eindelijk eens balans tegen de islamistische partijen.

In Nederland, stem je een partij, en die partij, indien de grootste, levert op eigen houtje de premier. Dan mag je van partijen verwachten, dat ze schone kandidaten aanleveren, en viezerikken mag je de partij ook aanrekenen, zeker als de partij niet zelfreinigend te werk gaat, zoals ook meest overduidelijk het geval is in de PvdA.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 21:11

Roer; Hier de link naar het stukje over de plannen met docs.google.com/viewer?a=v&pid=ex...
Hier een link naar een TNO rapport waaruit blijkt dat Bouwfonds bij het Polderweggebied betrokken is, hoe het overzicht met het bodemproject is geweest en dat er zo veel personele wisselingen zijn geweest op het dossier polderweggebied dat TNO spreekt van een "recept voor rampen"
docs.google.com/viewer?a=v&pid=ex...

en hier kun je zien hoe die man van het muziekcentrum weg moet omdat het pand nog niet klaar is als zijn gebouw wordt ontruimd:
docs.google.com/viewer?a=v&pid=ex...

zazkia | 13-06-11 | 21:00

@Kees Veer | 13-06-11 | 20:47

Marijnissen was dus wel een Maoist. En het staat hem vrij om daar geen afstand van te doen, zoals het mij vrij staat hem dan een onveranderd mens te vinden. Hetgeen ook te merken was in de dictatoriale wijze, waarop Agnes Kant een keer een veeg uit de pan gaf. En dat geeft niet, mag allemaal, maar maak mij niets anders wijs.
En al met al, waarom zou hij uitleggen waarom hij geen afstand meer zou moeten doen van vroegere ideeën, als hij geen ideeën had waar afstand van doen wenselijk zou zijn?

Wilders lijkt mij overduidelijk, dat ie al een poosje stelling neemt tegen alle oude linkse partijen, doet ie ook best wel openbaar. Maar dat is mede om zijn eigen linkse standpunten niet als links te laten opvallen. Want al met al, met uitzondering van de islamproblematiek, is de PVV een linkse partij.

En Den Uyl draaide pas tijdens het regeren, toen hem van achter de coulissen verteld werd, dat zijn stellingname weleens in verkeerde aarde kon vallen.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:59

@ Kees Veer
Ow, dus Azahafeen heeft spijt van dingen die hij niet heeft gezegd en zou tegenwoordig 'dingen die hij niet heeft gezegd' anders formuleren?

Verder ben je wel erg een papegaaitje van Elatik. "Ik ben Amsterdammer." Het is nog altijd niet tot Elatik doorgedrongen dat berberse gewoontes geen Amsterdamse gewoontes zijn. Je kruipt net als haar in de slachtofferrol "Het is omdat ik Marokkaanse moslima ben, boohoo". "Het is 4-1 voor Fatima." Ook van dat typische berbergeleuter dat je op Maroc.nl in overvloed aantreft, "Kees Veer".
Het is allemaal textbook woestijnmentaliteit maar je lijkt er bijzonder op gebrand die geïmporteerde misere bij ons te willen implementeren. Tegenstand is de brandstof - vintage islamitisch. Voorspelbaar en o zo transparant.

Shalome | 13-06-11 | 20:58

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:48 |
Je hebt op die punten vast wel gelijk. Net zoals dat Wilders ook echt een Israel-believer is. Mijn punt is: je gebruikt zo'n feit vervolgens geïsoleerd en maakt het groter dan het is en het liefst maak je er naast de persoon ook een hele partij verdacht (of schuldig) mee. Ik weet niet of je dit begrijpt. Ik ben bang van niet.

Roer | 13-06-11 | 20:52

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:18
En hoe zit het eigenlijk met Wilders en Israel? Is dat niet een beetje een innige relatie? Ga je hem voortaan zionist noemen? Nogmaals: van mij hoeft het niet. Ik hou niet van die truc die alles zo opblaast en eenzijdig maakt.

Roer | 13-06-11 | 20:49

@Roer | 13-06-11 | 20:39

Vertel mij de onwaarheden dan. Dan zal ik erkennen dat ik fout zat, als ik denk dat je gelijk hebt.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:48

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 20:47

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:18
Blaas het maar weer op (Den Uyl bijvoorbeeld) en maak het tot vast bijvoeglijk naamwoord (over links of een partij) en blijf dat herhalen. Je kan heel langzaam de twijfel en de feiten schapen over je 'vijanden'. Je bedrijft zeer potsierlijk de truc van populistisch rechts (en links.. neem Chavez).
Gefeliciteerd. Misschien geloof je ook nog echt in wat je doet, maar als je het met meer afstand bekijkt is het zo geslepen en vooral gemakkelijk en dom.

Roer | 13-06-11 | 20:39

@Kees Veer | 13-06-11 | 20:10

Tuurlijk hoort dat ook tot de vrijheid van meningsuiting, maar dat stelde je ook niet ter discussie. Jij stelde, dat na verloop van tijd, er maar eens zand over moest. En dan is mijn bescheiden mening, dat als men iets fout heeft gedaan, en dan heb ik ook, maar het niet eens zo zeer, over een mening spuien, als wel over de corruptie van die Elatik. Als jij iets heb misdaan, en je zal dit nooit toegeven, dan ben je geen slag verandert, en dan gaat daar bij mij geen zand over. Zo simpel is het.

Het gaat dan niet om het biechten aan de 'rechtse kerk', het gaat om toegeven, aan de burgers in het algemeen, dat je niet zo slim, eerlijk of anderszins wenselijk hebt gehandeld.

Nogmaals die voorbeelden van die Maoisten, Marxisten-Leninisten, Che Guevara-dwepers etc.: als zij nooit hebben toegegeven dat het misschien niet zo slim is geweest een adept te zijn van massamoordenaars, dan ben je in mijn ogen nog niets verandert op dat gebied. Daar gaat bij mij geen zand over, dat blijf ik tot het einde der dagen met argusogen in de gaten houden. En ik verbied jou ook niet wel zo vergevingsgezind te zijn, maar doordacht vinden doe ik het ook niet.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:39

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 20:38

Even los van alle bestuurlijke incompetentie lijkt mij de oplossing wel te vinden. Recent is de bouw van Danshuis Amsterdam afgeblazen (ook in Amsterdam Oost) die claimden een sluitende begroting te hebben en zelfs een wachtlijst van dansgezelschappen die wilden huren ... zet je die bij die muzikanten in MuzyQ en laat je ze samen de exploitatie runnen. Heb je opeens een exploitabel gebouw. Meestal loopt dit soort dingen stuk op botsende ego's of gelul over de karakter van het gebouw e.d. maar dat moet dan maar even in het kader van bezuinigingen in de cultuur sector overboord gegooid. Het is n.l. een mooi gebouw en ligt prima centraal.

Simon_GS | 13-06-11 | 20:37

Fatima moet blijven net als Flop. Daar kunnen we nog veel plezier aan beleven.. Geweldig om zulke kneuzen op prominente posities te hebben.

denoorman | 13-06-11 | 20:33

P. Rutser | 13-06-11 | 20:22 | + 0 -
Je linkt nu wel naar een heel vaag stukkie, P! Wat mist is de journalist die durft op te schrijven wat je op straat hoort over wie geld krijgt door wie. Ik ben ook te laf om het op te schrijven maar ik wil dan ook geen journalist worden als ik groot ben.

mokum4all | 13-06-11 | 20:30

... Het is geen vrolijk vooruitzicht, maar het is heel goed mogelijk dat ook volgende week mevrouw Elatik nog stadsdeelvoorzitter is van Amsterdam-Oost. ...

www.dagelijksestandaard.nl/2011/06/de-...

P. Rutser | 13-06-11 | 20:22

@ecologiste | 13-06-11 | 18:10

Sorry schat, maar Jan is een Maoist. Adept van een moordregime. Althans, daar heeft hij nooit afstand van genomen, dus voor mij is hij dat nog steeds.

Net als Rosenmöller, die dweepte met Pol Pot, Den Uyl een Hitler-adept was en er nog heel wat marxistisch-leninistich bloed stroomt door de aderen ter (groen)linkerzijde. Ook de SP, Maorijnissens partij.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:18

Elatik is wel erg stil op twitter de afgelopen dagen.

SamKoeman | 13-06-11 | 20:16

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 20:12

@abc020 | 13-06-11 | 17:52

De raad is het bestuur, en dus ook Elatik. En dus heeft oa zij een geheimhouding opgelegd op haar eigen vieze smerige ranspraktijken.

Ik ga er vanuit dat 'ik een jou' 'jij en ik' betekent, en dien ten gevolge kan ik daar ontkennend op reageren: ik, en geen van mijn voorfamilie ooit, hebben op de landverraders (Hitler-adept Den Uyl voorop) van de PvdA gestemd. Voor zelfstandigen is dat een soort van financiële zelfmoord, die weggeefindustrie. Niet dat andere partijen een betere keus waren, want dat waren ze niet. En dus wordt er helemaal niet op die farce gestemd die ze democratie noemen.

Dus waag het niet, de schuld van dat tuigh in welke overheid dan ook in mijn schoenen te schuiven: in dit land is een ieder verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden, en dus Elatik voor haar eigen corruptie.

En voor de politieke standpunten is GS niet. Dan ga je naar PvdA.nl ofzo.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:11

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:55
Natuurlijk lees ik wel goed. De garantiestelling van de gemeente was de belangrijkste zekerheid van FGH. FGH wist dat dit illegale steun was. Ze weten ook dat de garantiestelling dan niet houdbaar is waardoor ze hun belangrijkste zekerheid kwijt zouden raken met alle gevolgen van dien. En dan ga je als FGH het stadsdeel daar gewoon op wijzen zonder extra zekerheden of garanties vragen? Het lijkt mij dat daar ook een paar mensen hebben liggen slapen.

Ik bedoelde overigens niet in zaken gaan, maar zakelijk handelen en dus niet Sinterklaas spelen met andermans geld. Is een wereld van verschil.

sapjes | 13-06-11 | 20:11

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 20:10

@ zazkia | 13-06-11 | 19:46 schreef:
"Dus werd er een nieuw iets gebouwd, music maker had wel een ruimte nodig in de tussentijd, of in elk geval overbruggingskrediet, ze kregen pas na allerlei heen en weer gedreig een ruimte maar dat muziekcentrum moest er alsnog komen, want daar kwam Robin Lemmers in met zijn muzyQ, iemand die tot dan toe helemaal nog geen oefenruimtes had maar met dit rare contract daar wel ineens in geramd zat.
Zo heb je dus twee muziekruimtes voor de prijs van heel erg veel muziekruimtes".
------------------

Gek hè, maar of het nu onderwijs is of cultuur i.h.a. altijd gaat de hoofdmoot van de money naar de gebouwen. Gek hè? Altijd weer gebouwen gefinancierd door de bank en gefaciliteerd door de politiek.

ecologiste | 13-06-11 | 20:04

@Kees Veer | 13-06-11 | 17:46

Ik weet daar niet vanaf, omdat ik jou dit nu voor het eerst hoor vertellen. Ben namelijk geen Amsterdammer, dus ik weet niet alles wat er speelt. Maar dat maakt het in mijn ogen niet minder kwalijk, hoofddoek of niet.
Alleen de hoeveelheid capriolen die Elatik al op haar naam heeft, zijn er zoveel, dat ze kenelijk veelvuldig het nieuws haalt. En dan gaat het niet om kapot willen maken, maar om schandalen aan de schandpaal te nagelen, waar ze horen.
Dus leef je uit, breng die anderen ook aan het licht. Dan hoor je mij daar ook schande van spreken, zonder aanziens des persoons, maar met aanziens des scrupuleloze daden.

Hier wordt ook niets anders gedaan, dan mensen op hun daden beoordelen. Dat jij er wat anders achter zoekt, moet jij weten.

Nogmaals, zoals ik in het begin al zei: een overheid dient er te zijn om de burgerrechten te waarborgen, niet om bedrijfje te spelen met overheidsgelden ten gunste van winstbejag en zakkenvullerij.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 20:02

zazkia | 13-06-11 | 19:46
Dank voor de informatie. Vroeger ging ik naar Melodyline. Die zitten na ontwikkeling Polderweg-gebied (ik dacht - naief? - dat dat de reden voor sloop was..) verder weg. Maar als je het zo stelt.. Overigens is er dan nog een oefenruimte die lijdt onder muzyQ: www.voicesamsterdam.nl/
Ga daar dus allemaal ook heen.

Roer | 13-06-11 | 19:56

(music maker = melody line)

zazkia | 13-06-11 | 19:47

Allemaal naar muzyq???
Ja maar Roer, hoe is dit ooit begonnen? er zat een oefenruimte in de Don Bosco school: the Melodyline. Die moest er uit omdat de bodem verontreinigd was. Van de gelegenheid hebben ze gebruik gemaakt om een nieuw gebouw te bouwen, want het laten staan zou te veel geld kosten.
Dus werd er een nieuw iets gebouwd, music maker had wel een ruimte nodig in de tussentijd, of in elk geval overbruggingskrediet, ze kregen pas na allerlei heen en weer gedreig een ruimte maar dat muziekcentrum moest er alsnog komen, want daar kwam Robin Lemmers in met zijn muzyQ, iemand die tot dan toe helemaal nog geen oefenruimtes had maar met dit rare contract daar wel ineens in geramd zat.
Zo heb je dus twee muziekruimtes voor de prijs van heel erg veel muziekruimtes.

Ga dus allemaal naar de melodyline.

zazkia | 13-06-11 | 19:46

zazkia | 13-06-11 | 19:30
Haha. Ik oefen nog wel in oefenruimtes. En inderdaad. muzyQ (het heet nu iets van muziekmakerscentrum) is best luxe en goed ingericht voor een schappelijke prijs. Al zijn de marshallversterkers een bummer: tranistors en geen buizen. De Fenders daarentegen: top..! Ik krijg zo dus af en toe nog een beetje waar voor mijn belastinggeld.. Moet iedereen doen: kom naar muzyQ!

Roer | 13-06-11 | 19:37

zazkia | 13-06-11 | 19:30 | + 1 -
Hulde voor het vastbijten en niet loslaten!

mokum4all | 13-06-11 | 19:36

Je kunt als ambtenaar bij het stadsdeel niet ontslagen worden? Pas toch maar op, een baan = een baan.
mokum4all | 13-06-11 | 19:09 | + 0 -
Eh nou bedankt voor de tip, maar ik werk daar niet. Ik woon daar en maak me bezorgd over mijn belastinggeld. Mijn ernstige vermoeden is dat het is opgegaan aan de hobbies (Sos, nomen est omen)
van meneer Robin L, omdat bij het stadsdeel op vrijdag niemand meer oplet.
Inderdaad: follow the money, dit gaat niet meer om links of rechts, De VVD heeft hier ooit in 2004 voor gestemd destijds in 2006 omdat het zo veel veiliger zou worden op straat als er meer muzikanten door de wijk heen lopen...
geld kan beter naar een linkse of rechtse hobby, dan aan de eerste de beste zwendelaar.
Gek genoeg is der nog steeds een muzyQ dus blijkbaar is het geld gewoon echt opgegaan aan grote posters, en oefenmateriaal voor in die studio´s en iemand die de nieuwsbrief verstuurt.
Een drama voor alle andere oefenruimtes want jongeren zitten allemaal te rappen, die doen niet meer aan bandjes, de vraag naar oefenruimtes is sinds tien jaar gekelderd en ze hebben een concurrent met veel beter geoutilleerde ruimtes en een flinke dosis staatssteun erbij.

zazkia | 13-06-11 | 19:30

zazkia doet spannende dingen. Op zich wordt het verhaal nu wel anders dan Brussen enzo willen.

Het lijkt nu ineens te gaan om een leverancier die een gek spelletje speelde en ambtenaren en bestuurders die zich lieten flessen (niet Elatik trouwens, die wel deze erfenis overnam en niet direct heeft besloten - toen het nog kon en moest - om de boel gewoon open te gooien en op te lossen).

Roer | 13-06-11 | 19:26

Roer | 13-06-11 | 18:53

OK. Maar je weet ook wel hoe men in het 'linkse kamp' vaak vooroordeliger was/is en wantrouwend naar 'rechts'? Wel aardig dat je idopane probeert uit te leggen dat het niet altijd links is.
We hebben allemaal regelmatig confrontaties nodig om niet vast te roesten in tunnelvisie en andere gemakkelijke mythen.
Ik ben het trouwens wel vaak met idopane eens.
Ik probeer de SP en Jan Marijnissen hier te verdedigen. In de beginjaren werden ze over 1 kam geschoren met de PvdA. Maar tegenwoordig niet meer zo vaak. Voortschrijdend inzicht?

ecologiste | 13-06-11 | 19:22

Ik denk dat abc020 een inwoner(ster ) van Abcoude is! Want de Abcoudenaren noemen het dorp zo ! en 020 is dichtbij !

P.Beerman7052 | 13-06-11 | 19:14

idopane | 13-06-11 | 18:47

Kijk waar het geld naartoe stroomt en je weet wie er achter zitten. De manier waarop de geldirrigatie gestuurd wordt: via de politiek. Heel simpel eigenlijk. Te simpel om altijd maar de schuld bij 'links' te leggen. Het is de gevestigde politiek-bestuurlijke macht die zorgt dat de kanalen naar de banken het goud vervoeren. Het is de burger die aan het infuus ligt. Trap niet in die links-rechts leer.

ecologiste | 13-06-11 | 19:11

zazkia | 13-06-11 | 19:00 | + 0 -
Je kunt als ambtenaar bij het stadsdeel niet ontslagen worden? Pas toch maar op, een baan = een baan.

mokum4all | 13-06-11 | 19:09

Nu ja wie het nog interesseert, hier
www.grootoost.nl/politiek/comm/verklar... en dan met name reactie nr. 12... daar zie je ook aan dat het stadsdeel inmiddels al die linkjes dus heeft verwijderd.
Er bleek uit dat de fax van Robin Lemmers met daarin het contract zelf, heel bewogen was doorgefaxt, zodat het haast onleesbaar was. Dat is de fax die geciteerd staat op reactie#23 en waaruit blijkt dat de leaseovereenkomst tussen de bank en lemmers inene is gewijzigd in een hypotheek...

Ook stond er een mailwisseling tussen de ambtenaren van het stadsdeel en de bank:
www.grootoost.nl/index.php/site/comm/o...

De emailcorrespondentie tussen de bank en het stadsdeel, hangt ook aan het besluit vast. De bank (diezelfde N. van Wijk) vraagt nog voor de zekerheid erbij
V,
Kun jij ons nog, zoals besproken met Sos, bevestigen dat de gemeente akkooord gaat met het vervallen van de borgstellingen?
N.
Beste N,
We gingen tot op heden niet uit van borgstellingen. Dat deze nu vervallen is daamee akkoord. De stukken gaan nu de ambtelijke molen in.

Gelukkig heb ik dat linkje -als het goed is- opgeslagen ergens op een digitale schijf waar ik pas overmorgen weer bij in de buurt ben.... beetje een cliffhanger zo....

zazkia | 13-06-11 | 19:00

En dat stomme kut volk blijft lekker pvda stemmen. Ieder volk krijgt de regering die ze verdient en die amsterdamse stakkers verdienen blijkbaar niet beter.
Pvda ............ Hoe stom kun je zijn ?

Anjin Mohammed | 13-06-11 | 18:59

idopane | 13-06-11 | 18:49
Hoe naïef ben jij. Hoe komt het dat die ministers (ook Zalm, VVD) later commissaris werden of meer bij diezelfde banken?
Met links als zondebok kom je er niet. Wie heeft er belang bij om links zwart te maken en waarom?

Roer | 13-06-11 | 18:57

Elatik heeft in het verleden in Elsevier in een interview er blijk van gegeven ooit nog de eerste vrouwelijke MP van Nederland te willen worden. Zij is verantwoordelijk voor wat Brussen aankaart hier.

Waarom zou het goed zijn wat Elatik doet? Door sommigen hier wordt gesproken alsof het niet zo erg is. Waar ligt de grens volgens die personen?
Blijkbaar hanteren deze mensen een andere grens dan de wet.

En daar ligt het punt nou juist: een volksvertegenwoordiger moet zich juist aan de wet houden en verre van illegale acties die de consequenties van hun falen afwentelen op onschuldige derden.

Kamisei | 13-06-11 | 18:54

ecologiste | 13-06-11 | 17:23
Owja.
Ik nee het niet op voor links, maar heb wel behoefte het eenzijdige - niet kloppende - beeld over links bij te stellen. Er wordt hier al zo lang in gemeenplaatsen en duivelsbeelden over links gedacht dat het een karikatuur is geworden en een zondebok voor alles. Het is bijna een religie: de anti-linkskerk.

Roer | 13-06-11 | 18:53

ecologiste | 13-06-11 | 18:46
Sorry maar bankiers maken geen wetgeving politici wel en wie waren ook alweer de ministers van Financien onder de puinhopen van Paars en Balkenende 3. Juist socialisten.

idopane | 13-06-11 | 18:49

ecologiste | 13-06-11 | 17:23
Je schat me bijna goed in. Ik kom ook van zeer links. Ben ook al een tijd teleurgesteld in hoe het er in de politiek aan toegaat. Om het breder te trekken: hoe het in de top van politiek (links en rechts) en bedrijfsleven aan toe gaat. Slechts een optelsom van eigenbelang(etjes) en het lijkt steeds gelegitimeerder dat men daar aan toegeeft.
Aan de andere kant probeer ik te accepteren dat de wereld nu eenmaal zo werkt. En probeer het dus zelf ook leuk en goed te hebben. Moet iedereen doen.
Een paar dingen zijn voor mij wel belangrijk:
- behoorlijk bestuur (je hebt een grote verantwoordelijkheid als je gekozen of opgewerkt de gemeenschap dient). Elatik staat - met velen - aan de verkeerde kant van de streep.
- nuance en overzicht. Prima als mensen anders denken. maar je moet je standpunt op inhoud uit kunnen leggen. Dus ook kunnen toegeven: vanaf hier wordt het een keuze/mijn mening en zijn er geen echte feiten meer.

Het liefst vinden we de democratie opnieuw uit. Momenteel zijn er gewoon machtsblokken die een keer per paar jaar een stemwedstrijd houden onder kiezers en verder met elkaar, de media en de publieke opinie aan het rommelen zijn. Op individueel niveau eestal voor de status en het geld. Soms ook voor een of ander ideaal.

Roer | 13-06-11 | 18:49

ecologiste | 13-06-11 | 18:33
Ik kan genoeg bewijs aanleveren en nogmaals logica heeft te maken met oorzaak en gevolg en sinds de Big Bang wordt er al teveel geld gedrukt. Jij gaat maar door om die onzin te geloven de feiten spreken andere taal. Zoals ik al eerder memoreerde het tekort waar jij over spreekt werd eind jaren 90 al door de fiscale politiek van Bill en Newt langzaam in een overschot omgebogen. M.a.w. je lult uit je nek. Banken zijn instrumenten die door politici gecontroleerd worden door wetgeving en die wetgeving werd door links geïnitieerd. Hetzelfde gebeurde hier in Nederland met hetzelfde resultaat. Daar moest DSB als de grote zondebok diezelfde links kapitalistische onzin verbergen die de ware schuldigen zijn van dit drama. Dat de banken daarop moesten inspelen is een logisch vervolg op die wetgeving. Dat jij de kant van links kiest laat duidelijk zien dat ook jij er totaal niets van begrijpt.

idopane | 13-06-11 | 18:47

idopane | 13-06-11 | 18:35
OK, maar wie maakt die wetten? Juist de politiek.En wie worden er beter van? Politici en bankiers en hun netwerken. En wie betaalt? Juist: Jan Publiek. Perpetuum Mobile.

ecologiste | 13-06-11 | 18:46

idopane | 13-06-11 | 18:24
idopane | 13-06-11 | 18:24
Jan is niet de beschermheilige van de linkse kerk. De linkse kerk zoals deze term de laatste jaren gebruikt wordt is CDA, PvdA, D66 en GL. SP hoort daar niet bij omdat zij meer dan wie ook wel socialistisch proberebn te zijn. Geen kwestie van geloven op blauwe ogen maar pragmatisch werken met mensen. OK fouten worden gemaakt en ik ben de eerste om te zeggen dat SP niet altijd even intelligent is. Maar er SP heeft wel hart en nieren en is gemaakt door goedbedoelende mensen. Ze leveren ook de helft salaris in. Je mag gerust weten dat ik voorstander ben van VVD PVV en SP. Alles beter dan die linkse kerk. Die kan voor mij de eerste 20 jaar aan de kant gaan staan.

ecologiste | 13-06-11 | 18:40

ecologiste | 13-06-11 | 18:06
Bubbles opblazen is het punt niet het gaat om diegene die de wetten heeft ingesteld die dat allemaal hebben veroorzaakt en niet degene die gebruik hebben gemaakt van die wetgeving en die vervolgens hun risico waarvoor zij van tevoren tegen dovemans oren hebben gewaarschuwd d.m.v. de beruchte derivaten zich van te voren terecht na later bleek, indekten.

idopane | 13-06-11 | 18:35

Mijnheer Veer is van het soort dat van slachtoffer dader maakt, en andersom.
Wat reken je per uur voor dit downplayen? Zondag tariefje?

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 18:34

@ idopane | 13-06-11 | 17:27

Ik wil graag geloven dat Bill Claxon meedeed aan deze schmier. Maar de FED is al decennialang aan het bijdrukken, misschien wel sinds Nixon.
Politiek en banken hebben elkaar gevonden. Eigenlijk nu ook weer tussen Elatik en de FGH bank. Elatik de money, FGH de money, publiek: money suppliers.
Zo gaat het al een tijdje in de wereld. Wie niet wil meedoen wordt gevonden in zijn zwembad, of met zijn cock uit zijn broek.
Het is de publieke uitverkoop. Kijk dan Wouter B en de banken, kijk dan EC en ECB richting PIGS. Denkt na had een
aardige link naar die economische hitman. www.youtube.com/watch?v=-mtXt9yyCLo
Bovendien heb je die docu over de debtocracy en.wikipedia.org/wiki/Debtocracy
Het is de combinatie banken-gevestigde politiek en de old boys die daar de touwtjes in handen hebben. Zij spelen met onze wereld.
Ook de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie zijn public money flows naar banken zoals elke water uiteindelijk weer in de zee komt.

ecologiste | 13-06-11 | 18:33

zazkia | 13-06-11 | 18:15
doe je voorzichtig zazkia?

Graaf van Egmont | 13-06-11 | 18:24

ecologiste | 13-06-11 | 18:10
Jan de beschermheilige van de linkse kerk dus je bent toch nog stiekem een gelovige

idopane | 13-06-11 | 18:24

Staatssteun als moreel/ethisch probleem is wel in het verleden door de VVD en ik geloof ook door Meerbelangen aan de kaak gesteld.
Maar het is wel belangrijk dat je dan erbij zegt dat alle raadsleden tot de eerste keer dat dit in het nieuws kwam, nog dachten dat er sprake was van een lease-overeenkomst van 1 miljoen per jaar; waarbij staatssteun niet zo heel relevant is en niet van een hypotheek met garantstelling a 23 miljoen.
Dat dacht het stadsdeel ook, tot ze er later achter kwamen dat in het weekend voorafgaand aan de ondertekening het besluit ineens is veranderd in een hypotheek met een garantstelling.
SOS heeft dit vaag in het midden gehouden door steeds te spreken van een "garantiestelling". En door de fax met de gewijzigde overeenkomst op te laten sturen.

Zo is het moeilijk voor de raadsleden om het DB te controleren als het DB niet weet dat het bedonderd wordt, dan weet een raadslid dat ook niet.
(jaja ik heb ook linkjes hiernaar maar ik moet ze nog even uploaden... het stadsdeel heeft de documenten waaruit het blijkt offline gehaald...) volgt....

zazkia | 13-06-11 | 18:15

ZKH EénOog | 13-06-11 | 17:44
Alles goed en wel maar geen kwaad woord over Jan.

ecologiste | 13-06-11 | 18:10

Bac | 13-06-11 | 17:25

In de perioden dat de bubble het meest werd opgeblazen waren de Bush boys president.

ecologiste | 13-06-11 | 18:06

Trouwens, hier in Groningen krijgen we een zelfde debacle: Het Groninger Forum! Alleen hier in Groningen heet Fatima Elatik gewoon Karin Dekker (groenlinks).

Chris666 | 13-06-11 | 17:59

PVDA: het moet eerlijker!
Groenlinks: Zin in de toekomst!
D66: Het moet anders, Ja!

Ik bedoel maar...

Chris666 | 13-06-11 | 17:57

Risiko's nemen voor een luxe en prestigeobject: dat kan natuurlijk niet.

landlopertje | 13-06-11 | 17:57

Gelukkig maakt dit allemaal niet uit voor de deelraad van Oost. Het electoraat daar begrijpt het toch allemaal niet, als men hun in eenvoudig Turks of Marrokaans kan beloven dat de subsidies voor het hoofddoek breien en dergelijke in stand blijven, zijn ze allang tevreden.

Inferi0r | 13-06-11 | 17:54

@ZKH EénOog

"Het verschil tussen jouw huis binnenlopen en op de website inloggen, is dat jouw huis privaat eigendom is, en de overheid per definitie publiek dient te zijn" ... dit klopt niet.

Onder bijzondere omstandigheden, waar bv derden kunnen worden beschadigd, mag de overheid zich terugtrekken van de openbaarheid en iets "tijdelijk" kabinet verklaren ... of "geheim" houden.

De "geheimhouding" is niet door het bestuur (lees Elatiek) opgelegd maar door de raad, dus ook door degenen die ik een jou hebben gestemd. Daarom was ik meer nieuwskerig naar de politieke standpunten en niet zo zeer naar het technisch verhaal.

Maar Bert doet daar geen melding van ...

abc020 | 13-06-11 | 17:52

@Kees Veer | 13-06-11 | 17:46 Misschien wel volgens de richtlijnen van BiZa maar niet volgens de richtlijnen van de belastingdienst, vriend. Ook daar moet ze wel aan voldoen voor haar IB aangifte. De Eur 450 voor een taxi zullen we het maar niet meer over hebben. Kortom ze spoort niet.

lijn5 | 13-06-11 | 17:51

Kees Veer | 13-06-11 | 17:35
Zeker genoemd naar die veren die Kok destijds zo demonstratief liet vallen. Tegelijkertijd ben je de spreekwoordelijke struisvogel die andere verwijt dat ze niet zoals jij de kop in het zand steken om zo de wereld enigszins overzichtelijk te houden en die straks met pek en veren het hazenpad moeten kiezen als het Westen aan z'n eigen succes ten gronde gaat. En geloof me het moment komt steeds dichter bij. En de stront begint steeds erger te stinken.

idopane | 13-06-11 | 17:47

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 17:46

@Kees Veer | 13-06-11 | 17:35 Zeker, men moet niet al te rechtvaardig zijn. Ik heb het opgegeven met haar, en zand erover zal niet meer helpen. Er zijn grote weeffouten bij haar geconstateerd, ze spoort niet, en het is gewoon genoeg geweest.

lijn5 | 13-06-11 | 17:46

@Kees Veer | 13-06-11 | 17:35

En je blijft maar onzin praten. Om tegen iemand te zeggen zand erover te gooien, zal diegene eerst moeten erkennen dat ie fout is geweest. Daarom is er voor mij bij een Jan Marijnissen en een Rosenmöller nog geen zand over, en al helemaal niet bij een Elatik, die consequent nog steeds doorgaat met burgerbesodemieterij. Omdat jij de recente fouten niet wil zien, wil dat niet zeggen dat ze er niet zijn. Dat zegt alleen wat over die blindkleppen die je op hebt.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 17:44

Mooie artikelen
Doet mij denken aan gouden bergen journalistiek. (vpro)
Of ben ik nu te oud voor geen stijl.

dolffie | 13-06-11 | 17:36

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 17:35

-weggejorist-

tauge | 13-06-11 | 17:28

ecologiste | 13-06-11 | 17:02
Helaas schat je zit er volkomen naast. Wat vreemd is want bij juffrouw Elastiek schijn je het wel te weten maar de ellende is nog veel groter en het is wel degelijk een linkse politiek geweest met inderdaad de ondersteuning van de gevestigde partijen. Hier staat het zwart op wit uit onverdachte bron NYT 1999. Geen George W Bush te bekennen. Had ik van jou niet verwacht die plotselinge onkunde. Lees en leer hoe alles begon:
www.nytimes.com/1999/09/30/business/fa...

idopane | 13-06-11 | 17:27

ZKH EénOog | 13-06-11 | 17:20
Vrijheid is een wassen neus geworden. Vrouwe Justitia is een hoertje van de old boys.

ecologiste | 13-06-11 | 17:27

@ecologiste | 13-06-11 | 17:02 | + 0 -

Clinton gaf elke zwerver een hypotheek en daardoor kwamen al die waardeloze papieren in omloop...

Bac | 13-06-11 | 17:25

Roer | 13-06-11 | 17:02
Zolang types als Elatik kunnen blijven zitten is de 'linkse kerk' een self-fullfilling prophecy. Je vereenzelvigd je met die kerk. Moet je niet doen. Daarom zit je vast in kringdenken. Ik ben zelf ultra-links geweest, dus misschien kan ik dit zeggen. Ik voel me al een jaar of 10 bedrogen en de laatste 6 jaar zijn een verschrikking door die politiek die onze samenleving heeft verwoest, puur door ruggengraatloosheid en graaiend eigenbelang.Dan heb ik liever te maken met een vrije ondernemer en een vrije markt (utopie met VVD).

ecologiste | 13-06-11 | 17:23

@ecologiste | 13-06-11 | 17:12

Daarnaast zijn ambtenaren, en dus ook politici, al tijden jurisprudentieel niet meer aansprakelijk te stellen voor wanbeleid, voor zover ik weet. In zo'n bananenmonarchie leven we tegenwoordig.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 17:20

@ZKH EénOog | 13-06-11 | 17:11 | Hou je het wel een beetje netjes. BTW Zou ze haar kopvod ophouden in bed? @Kees Veer: vertel es.

lijn5 | 13-06-11 | 17:13

Kees Veer | 13-06-11 | 16:56
Tegen de roverheid kun je niet procederen. Je gaat steevast failliet. Ze kunnen de zaak rekken zolang het ze belieft en ze hoeven het toch niet zelluf te betalen, ze hebben immers taxpoet genoeg. Ik kan wel zien dat u een veel vertrouwen heeft in de overheid. Naïef.

ecologiste | 13-06-11 | 17:12

@Kees Veer | 13-06-11 | 16:56

Klets toch niet zo willens onwetend, mens. Recent is er nog zo'n VVM opspraakje geweest, niet alleen 10 jaar terug. Recent, begin juni, zette zij haar goedkeurend handtekening onder declaratiegedrag zonder bonnetjes. Vrij recent is zijn Elatik cs opgestapt uit de deelraad, maar in plaats van herverkiezingen zoals zou moeten, konden ze gewoon weer het pluche betrekken. Zoek hier op GS onder Elatik, en je zit genoeg recent falen van dat gedrocht, om het niet meer aan ons te hoeven vragen.

Maar ach, ze zal voor jou misschien wel goed zijn in bed of zo, een andere reden voor jouw niveau van downplayen kan ik voor zo'n wanpresterend krapuul niet bedenken.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 17:11

@Kees Veer | 13-06-11 | 16:36 In een taxi voor Eur 350 verrijden voor een praatje terwijl je een dienstslee onder je kont hebt, was vorig jaar te doen. Om nou te spreken over ouwe koeien. Ze is niet ok, en dat weet jij ook. Wanner plaatst iemand weer een advertentie over haar in het Parool, "Waarom zou een beetje corruptie niet mogen? Stem Fatima Elatik, stem PVDA!".

lijn5 | 13-06-11 | 17:10

La Vie En Rose | 13-06-11 | 16:30
Dat gezeur over dat demoniseren. Als dat zo erg is, ben je dan ook kwaad dat links al enige jaren tot Het Kwaad is gemaakt door diezelfde Wilders en types als Brussen? Weet je nog in welke tijd Fortuyn opkwam en hoe hij schokte? Linksmensen schrokken daarvan en dachten vanuit hun perspectief dat Nederland stuk zou gaan door zijn werkwijze. Maar Fortuyn afschieten was geen breed gedragen wens of opdracht, maar het wordt links nog altijd nagedragen. Wie demoniseert wie? En vooral: zeik daar niet zo over of veroordeel GS ook. De stukken over Elatik bevatten deels halve waarheden. Naast onderzoeksjournalistiek is het simpelweg haar afmaken.
-
Veel mensen hebben het juist inmiddels ook totaal gehad met de PVV, al zijn ze nu wat rustiger, goddank. De hele tijd die verontwaardigde toon (PVV is weer woedend over). Het lijkt verdorie de sovjet-unie wel met al die agitatie-propaganda.

Roer | 13-06-11 | 17:02

idopane | 13-06-11 | 16:24

Het is niet de linkse politiek maar de gevestigde. Bovendien is het niet alleen de politiek, maar juist de 1-2 combinatie politiek-bankwereld; en niet Clinton maar onder George W Walker Bush begonnen de banken en de federal reserve te schmieren.

ecologiste | 13-06-11 | 17:02

@Kees Veer | 13-06-11 | 16:36 Stukje uit een brief van Theo van Gogh aan Elatik dd december 2000. Nog steeds zeer actueel.

En juffrouw Elatik, probeert U ook Uw Partij van de Arbeid van het standpunt te overtuigen dat bepaalde toneelstukken maar beter niet kunnen worden opgevoerd mochten sommige gelovigen er (eventueel, want niet gezien, nietwaar?) aanstoot aan kunnen nemen? En is Uw verfrissende standpunt inzake vrije meningsuiting misschien ook van toepassing op de schrijver Rushdie, die naar verluidt de rest van zijn leven onder politiebewaking zal staan omdat er gelovigen zijn geweest die niet de moeite namen om "De duivelsverzen" te lezen, maar wél van mening waren dat deze verklaarde ketter branden moest? Juffrouw Elatik, hebt U ook maar iets begrepen van de notie dat het socialisme, en daarmee de sociaal-democratie, voortkomt uit de Verlichting, zo'n tweehonderd jaar geleden, tijdens welke het recht werd bevochten ongelovig te mogen zijn, dat wil zeggen, niet te knielen voor God, Jahweh, Allah of wie er nog meer aan het menselijke bijgeloof is ontsproten? En dat daarmee ook het recht van de ongelovige om het Geloof voor joker te zetten een recht van alle mensen is geworden? U beweert ook: "Dus is er moed voor nodig om met die hoofddoek te laten zien waar je voor staat."
Waar staat U voor? Voor terreur, censuur en duistere Middeleeuwen, zo valt te vrezen. Als ik ongelijk heb, beken ik dat graag. Schrijf terug naar website "De Gezonde Roker", www.theovangogh.nl, en overtuig mijn lezers van Uw gelijk. In de oorlog der ideeën is geen inzet hoog genoeg. Vooralsnog krijg ik spit in m'n rug van het buigen voor de pygmeeën, denkend aan U.

lijn5 | 13-06-11 | 17:01

Kees Veer | 13-06-11 | 16:3
Stop's met slachtoffers te maken van degene die de puinhoop veroorzaken. een garantie van 30 mio ondertekenen zonder door te hebben wat de gevolgen zijn is onacceptabel. En de koe is niet oud zolang deze mevrouw blijft zitten. Het zijn types zoals jij die dergelijke mensen aan de macht houden: het waait wel over jongens. En als je maar genoeg Kees Veertjes hebt, dan zou dat nog best wel eens kunnen ook.

Een goede stadsdeelraadvoorzitter wordt je blijkbaar niet door biologieleraar te willen worden, dan een jaartje onderwijskunde, om je vervolgens op het maken van beleid te storten ten aanzien van criminele buitenlanders. Sorry Kees, ik maak dit stereotype niet. Dat doen zij wel voor je.

Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 16:57

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 16:56

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 16:41
Ik weet het George Orwell en HG Wells ik haal ze altijd door elkaar.

idopane | 13-06-11 | 16:54

Kees Veer | 13-06-11 | 16:36
Noord Korea meneer Veer is een linkse dictatuur niet te verwarren met de rechtse dictaturen zoals Chili, Zimbabwe (Rhodesie), Zuid Korea, Singapore, Taiwan, Griekenland, Portugal, Griekenland, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Zuid Afrika die op een vrij gemoedelijke manier overgingen in democratische landen met sterke economieën. En daar waar die socialisten uiteindelijk zoals in Zuid Afrika, Griekenland, Spanje en Portugal het hele zooitje alsnog het faillissement in loosden.

idopane | 13-06-11 | 16:50

Kees Veer | 13-06-11 | 16:36

Waarom probeer je te downplayen? Hier zijn miljoenen taxpoet ontvreemd en jij zit een beetje te Brussen. Kinnesinne? Jij zult wel niet weten hoe het is om door incompetente en graaiende regenten uitgekleed en verkracht te worden. Dan zou je heel anders piepen, sukkel.

ecologiste | 13-06-11 | 16:47

@abc020 | 13-06-11 | 16:23

Het verschil tussen jouw huis binnenlopen en op de website inloggen, is dat jouw huis privaat eigendom is, en de overheid per definitie publiek dient te zijn, en dus gewoon gegevens openbaar dient te houden.
In dat opzicht zijn 'geheime' documenten inderdaad al een nieuwswaardigheid op zich.

En weer die laatste zin van je: dat GS er op uit zou zijn Elatik te beschadigen. Elatik maakt zelf blunder op blunder, verkwisting op verkwisting en zakkenvullerij op zakkenvullerij. Daarmee beschadigt ze zichzelf.
GS brengt alleen haar schandelijke wandaden aan het licht, zoals GS dat bij elke andere (publieke) persoon ook doet. Dat Elatik wat vaker voorkomt, heeft ze enkel aan haar eigen onwenselijke gedrag te danken, en aan niemand anders. Niet de wereld om draaien, jongen.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 16:44

ecologiste | 13-06-11 | 16:12
Carrière in het slop meissie?

Wat daarvan ook zij meld ik het volgende. Volksvertegenwoordigers en bestuurders dienen te alle tijde integer te handelen. Wat mij opvalt aan den bovenstaande reacties, is dat bij linkse politici die integriteitseisen veel hoger liggen dan bij andere voornamelijk rechtse politici. Dat komt, omdat links zich zogenaamd als moreel verheven heeft gepositioneerd in de loop der jaren. Althans zo wordt het door rechtse kiezers ervaren.

Daarom komt deze Amsterdam-Oost leaks ook zo lekker uit; "het moreel verheven links doet aan pragmatische keuzes en dat mogen ze niet." De keuzes van links moeten (altijd) langs morele wegen verlopen en niet langs pragmatische. Althans zo wordt naar links gekeken. In tegenstelling tot rechts waar louter pragmatische keuzes algemeen aanvaard zijn.

Het probleem van links is dat zij in het verleden en heden pragmatische keuzes heeft gemaakt, maar dat de kiezer van links verwacht dat zij alleen maar morele keuzes maakt. Daarom is de woede en rancune jegens links zo groot. Dat blijkt ook uit dit draadje.

LijstG | 13-06-11 | 16:42

@idopane | 13-06-11 | 16:24
Mooie tegel!
(1984, HG Wells?)

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 16:41

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 16:36

Roer | 13-06-11 | 15:56

Ow zind jou dat niet? Nou mij, als vml linksstemmerin, zindt die de kleur van de linkse media, inclusief de berichtgeving van de PO in het geheel niet, met hun strategie om eerst Fortuyn en vervolgens Wilders en de PVV zo te demoniseren dat ik in de loop der jaren zo'n godsgruwelijke hekel aan de gutmenschen heb gekregen, dat ik uit protest eerst op Fortuyn en nu op Wilders heb gestemd en dat zal blijven doen tot die - immer met het morele vingertje naar anderen wijzenden om de aandacht van hun eigen smerige praktijken af te leiden - van het politieke toneel zijn verdwenen.

La Vie En Rose | 13-06-11 | 16:30

Theodoros | 13-06-11 | 14:44

Haleluja.

ecologiste | 13-06-11 | 16:26

Dit is het resultaat van wat de PvdA onder Kok zo trots noemde: "de 3e weg". Daar waar de ultra linkse vakbondsman geïnspireerd door de akkoorden van Wassenaar oftewel het ontstaan van het 'geroemde' Nederlandse poldermodel het socialisme een nieuwe modern jasje zonder al teveel veren wilde aanmeten. Hij had destijds in de gaten dat de sociaal democratie alleen kon overleven door een verbond aan te gaan met dat verfoeilijke 'kapitalisme' en uiteindelijk zou leiden tot Paars de nieuwe kleur van de linkse kerk. In Nederland leidde dat tot een politiek waar het bedrijfsleven maar vooral de banken het geld genereerden en de links intellectuelen bakken met nieuw gegenereerd geld kon uitgeven aan hun favoriete stokpaardjes en experimenten tot het creëren van de nieuwe Multiculturele mensch . Het geen resulteerde in een opbouwen van een financiële struktuur gebouwd op leningen en een linkse toekomstillusie die mede door de toenmalige VVD met graagte werd gesteund. In de VS was het Clinton die destijds met trots zijn linkse maatje Kok als de grote inspirator aanwees en in Amerika dankzij de Republikeinen (Newt Gingrich) het begrotingstekort had omgezet in een eerste overschot sinds jaren en eenmaal overtuigd van zijn 'brilljante' presidentschap tenslotte in 1999 de basis legde voor de latere subprime loan crisis door de speelruimte van Freddy Mac en Fanny Mea te vergroten en mensen een hypotheek te verschaffen die eigenlijk onder normale omstandigheden niet in staat waren om voor een geldlening in aanmerking te komen. Het briljante idee was gestoeld op de aanname dat de stijging van de huizenprijzen vanzelf wel het risico van terugbetaling dan wel verlies op de hypotheek zou compenseren. Het waren de Republikeinen en de banken zelf die destijds waarschuwden. Maar Clinton wilde van niets horen en beloofde de banken dat zij alleen maar mee konden profiteren. Het resultaat is dat wij nu met z'n allen in een failliete boedel leven die slechts met het minzame vertouwen van al die beleggers in onze staatsleningen het Westen overeind houden terwijl tegelijkertijd de scheppers van deze faaleconomie al sinds de crisis in zijn geslaagd om het domme volk de schuld van dit alles te schuiven op die graaiende banken. Met de banken en dat verfoeide kapitalisme als de gebeten hond is het met de bekende oude socialistische retoriek (doublethink zoals HG Wells dat noemde in zijn boek 1984) er toch weer in geslaagd om het volk te belazeren. Amsterdam Oost is het voorbeeld excellente dat ons een ontluisterend inzicht geeft op het zg. linkse faal kapitalisme en z’n hopeloos gevecht tegen de realiteit. De derde weg is net zoals de weg die Den Uyl ons wees in de jaren 70, een doodlopende weg. En deze keer zullen we echt de rekening moeten gaan betalen die wij al 40 jaar hebben uitgesteld. En zolang dit linkse gezwel het Westen blijft regeren zal dit alleen maar kunnen eindigen in een groot economisch drama. En sinds November 2007 is dit al sluipend in werking gezet. Het enigste probleem is dat wij het schijnbaar nog niet in de gaten hebben.

idopane | 13-06-11 | 16:24

@Che_cuevara
Ik vertrouw journalisten net zo veel als politici (heel weinig), maar je heb ze allebei nodig.
Als ik de sleutels in mijn deur laat staan en jij mijn inboedel meeneemt, ben ik dom (en daar zal iedereen geloven) en ben jij een boef ... wat is hier het verschil? De ambtenaren waren dom en Bert heeft de documenten gestolen, zo als een lolly van een kind ...

Ik erger me vooral naar het zoeken naar sensatie. Als bewoner van oost wist ik al lang dat mijn stadsdeel 27 mln had weggegooid en dat ik daarvoor moet betalen, Bert heeft niets hieraan toegevoegd, bovendien komt uit de stukken dat de optie tot het nemen van het verlies de meeste aangeraden is(en minder marktverstorend) en juist niet het zoeken naar nietigheid ...
... maar waarom geen journalist heeft het over de 17 mln voor de nieuwe Wibautstraat? Die had ook veel goedkoper gekunt ... maar ja een grone middenber waarvoor je alle bomen moet kappen noemen ze "hoogwaardig toevoeging van groen".
"Geheime documenten" verkopen beter dan het kritisch kijken naar alles wat om je heen gebeurt.
En de aandacht voor oost komt alleen om Elatiek te beschadigen (wat ik persoonlijk niet erg vind :-) ).

abc020 | 13-06-11 | 16:23

Ome Gijs | 13-06-11 | 16:14

Zo ken ik u weer. Het valt niet mee bij de tijd te blijven, zeker met de desinformerende media.
Hou u goed.

ecologiste | 13-06-11 | 16:19

Ratzing. | 13-06-11 | 15:51

Sad Eyed Lady of the Lowlands is prachtig vooral als je je daarbij de ware vrouwe justitia voor ogen hebt. Niet die sletten die er nu zitten (misschien zijn er uitzonderingen).

ecologiste | 13-06-11 | 16:16

Ik ben inderdaad zover afgestompt dat ik het wel vind meevallen. Dit is gewoon de handel en wandel van een gemeente. Die willen sociaal doen, een mooi gebouw neerzetten en vooral hun cv aanvullen voor de volgende stap: een onopvallende functie bij een semi-overheidsinstantie die boven de B-norm betaalt.

Het is het systeem en het is overal ter wereld hetzelfde. Nee, nog veel erger. En met import van andere culturen wordt het dus ook.... veel erger.

Ome Gijs | 13-06-11 | 16:14

@ Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 15:54
Herstel:
Je kunt wel zien dat die dame het gemakkelijk krijgt. Waarom is bijna elke mocra of mocro met een baan politica of politicus en dan ook nog in de zin van 'eigen volk eerst'?

ecologiste | 13-06-11 | 16:12

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 15:54

Je kunt wel zien dat die dame het gemakkelijk krijgt. Waarom is bijna elke mocro met een baan politica of politicus en dan ook nog in de zin van 'eigen volk eerst'?

ecologiste | 13-06-11 | 16:09

Nice piece onderzoeksjournalistiek. Helaas door de complexe materie bijna niet meer te volgen. Maar dat geldt volgens mij niet alleen voor de burgers, maar een groot gedeelte van de politiek. Want anders blijft het niet zo stil over dit onderwerp.

deropofderonder | 13-06-11 | 16:05

Zou de jeugd in 2164 ook in de lesboekjes kunnen lezen: "Na een periode van 41 jaren toen Neerlands volk was vol gestroomd met vreemdelingen en de regenten een gesel waren voor hun onderdanen, begon vanaf A'dam Z-O de victorie"?

ecologiste | 13-06-11 | 16:03

La Vie En Rose | 13-06-11 | 15:39
Helder.
Ben benieuwd of Brussen je gaat beantwoorden.

Roer | 13-06-11 | 15:58

Het grote drama en fiasco is dat lokale wethoudertjes meestal geen idee hebben van " mein und dein " en nog geen balans kunnen lezen.
Maar wel tientallen miljoenen belastinggeld uitgeven.
Kafka ! Ik denk dat aan meer dan 75% van alle projecten en beslissingen een luchtje zit bij gemeenten in dit land, inclusief braspartijen, commissiegelden, onverantwoordelijke risico's en domweg teveel betalen voor iets.

070 | 13-06-11 | 15:57

harry pikkel | 13-06-11 | 14:04
Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 14:18 |

Ik zie ook dat GS feiten heeft en dat iedereen ze kleurt. De kleur die Brussen/GS geeft zint me niet: stelselmatig links stukmaken en elk feit als bewijs gebruiken dat links zuigt. Vergiftigende tunnelvisie.

Roer | 13-06-11 | 15:56

@Bert

@Saittaleb (Saadia Ait-Taleb, beleidsadviseur gemeente Amsterdam en tevens campagnemedewerkster van Elatik) heeft sinds vandaag haar tweets achter een slotje.
twitter.com/#!/saittaleb [/NSB]

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 15:54

ecologiste | 13-06-11 | 14:32 |
Na Blonde on Blonde Sad Eyed Lady of the Lowlands heb ik Dylan zo goed als losgelaten.Evengoed opbeurend zo af en toe, vrij rennende honden.´klees u in de toekomst.

Ratzing. | 13-06-11 | 15:51

Verder mijn complimenten voor @Bakito voor het wederom brengen van reuring in de tent en de geweldige reactie van geert trilders | 13-06-11 | 14:26 |daarop die ik nog even zal 'RTjon':

"@allen
Met Bakito discuzeuren is zinloos.Hij bekijkt alles door een bril van het merk 'van Jole'."

La Vie En Rose | 13-06-11 | 15:47

Kees Veer | 13-06-11 | 12:45 |
Ik ben het met je eens, op de laatste zin na:

"Of was dit voorlopig de laatste poging in het project "Maak Elatik kapot, het geeft niet hoe"?

Niet Bertbrussen of GS hebben fout op fout gestapeld. Dat heeft Elatik toch echt zelf gedaan. De grootste fout ligt echter bij de PvdA, die de totaal incapabele Elatik - tevens groot tegenstandster van het recht op VVM zodra het om haar religie gaat, deze functie heeft gegeven. Elatik is stadsdeelvoorzitter, dus eindverantwoordelijk voor gesjoemel, zoals uit de stukken blijkt.

@BertBrussen:
Allereerst mijn complimenten voor je speurwerk en niet alleen in deze zaak, maar in vele andere zaken, waarin je blijft roeren waar het stinkt en het bestuurlijk falen en de graaicultuur van de boven ons gestelden aan de kaak stelt!

Toch vind ik dat na de onthullingen van gisteren en berichten dat er vandaag de genadeklap zou worden toegediend, dit stuk in elk geval die verwachting niet heeft waargemaakt. Ook ik lees niets nieuws dan wat ik gisteren al heb gelezen.

Kreeg opeens het gevoel alsof er na je onthullingen van gisteren een paar invloedrijke PvdAerTs bij je aan de telefoon hebben gehangen.

In elk geval geloof ik niet dat Elatik of Asher of welke betrokkenen dan ook hieruit consequenties zullen trekken, behalve toegeven dat er fouten zijn gemaakt; hun excuses aanbieden, of een lager in rang staande bestuurder de schuld op zich laten nemen, zodat zij er mee weg komen. Of ze komen met de dooddoener: 'Met de kennis van nu, zouden we het toen anders hebben gedaan.'

Glas-plas-was, tot het volgende incident.

La Vie En Rose | 13-06-11 | 15:39

Leuke en goede analyse van de stukken!

Gaat Geenstijl nu aangifte doen van valsheid in geschrifte, oplichting, fraude en onbehoorlijk bestuur? Of kan dat weer niet omdat onze rechters het bewijs "onrechtmatig verkregen" vinden?

Wel grappig om te zien dat onze links denkende (en gesubsidieerde) kranten jongens er absolut niets mee doen!!! Doodzwijgen en hopen dat de regenbui overwaait is ook een beproefde methode........

Bedankt!

camoflage01 | 13-06-11 | 15:36

Een van de redenen dat vergaderingen van het openbaar bestuur openbaar moeten zijn, is dat het volk kan controleren of er geen onheuse dingen worden bedisseld. Schandelijk dat de plicht tot openbaarheid met voeten wordt getreden om zonder bemoeienis van de burger illegale zaken te kunnen regelen.

De Geus | 13-06-11 | 15:29

Maar veel belangrijker Bert, wat gaat er nu verder mee gebeuren; kamervragen, enquete, aanklacht bij de EC, publiekelijke executies, kieteldood? Vragen, vragen...

Naj-Treb | 13-06-11 | 15:21

Moet de dag nog meemaken dat een rechts bestuur zonder moslims het minder slecht doet.
En nu met z'n allen betalen......

op borgtocht | 13-06-11 | 15:13

@Henk Zult | 13-06-11 | 15:05 | + 0 -

Vergeet je nu niet een aantal subsidie sponsen in NL? Zijn dan wel geen miljarden maar wel geld van de Nederlandse belastingbetaler. Bert heeft daar vast ook wat statistieken over... toch? Bert?

Bac | 13-06-11 | 15:08

@Henk Zult | 13-06-11 | 15:05
Wereldwijd heten de meeste dieven dan ook Mohammed. 1.2 miljard mensen eten van hun dieverij!

Widukinn | 13-06-11 | 15:07

De top drie van zelfverrijkers: Muhammad Soeharto: De deskundigen zijn er nog steeds niet uit: heeft hij nou $ 15 miljard of $ 35 miljard gestolen uit de staatskas?

Muammar Muhammad al-Gaddafi: De ontvreemde miljarden uit zijn privé staatskas zijn nog niet geteld.

Mohammed Hosni Said Moebarak: The Guardian meldt dat volgens deskundigen, het fortuin van president Hosni Mubarak van Egypte 40 miljard tot 70 miljard US-dollar bedraagt.

Juist mensen: Mohammed is de grote inspirator! Wordt Mohammedaan dan gaat het beter. Een kwestie van normen en waarden. Elatik moet overigens vooral blijven - of net als Marcouch naar de Tweede Kamer. Met zulke talenten heeft de PvdA geen vijanden meer nodig.

Henk Zult | 13-06-11 | 15:05

Heerlijk, tot mijn grote vreugde zie ik de term "Pek en veren" steeds vaker voorbij komen. Wanneer gaan we het echt doen? Dat is zo langzamerhand nog de enige optie vrees ik.

pfffft! | 13-06-11 | 14:52

bokkenrijder | 13-06-11 | 13:58 | + 4
Inderdaad, driewerf hoera voor GS!

Theodoros | 13-06-11 | 14:47

ecologiste | 13-06-11 | 14:32 | + 0 -
The Weather Girls?

Theodoros | 13-06-11 | 14:44

@hagelkruis | 13-06-11 | 14:41 Dat is precies wat ik op 14.34 probeerde uit te leggen. De pvda is er op de lange termijn niet bij gebaat Elatik te matsen. Ze is niet goed genoeg, en dat op de lange duur gaat ze opbreken.

lijn5 | 13-06-11 | 14:44

Ik begrijp nog steeds niet waarom de PvdA blijft inzetten op de allochtonen in Amsterdam, er is in de provincie een meerderheid aan o.a. moslim vaders en moeders etc. die inziet dat de slappe hap in de grote steden hen het integreren hier volledig doet vertragen.
Zij voelen die weerstand het beste en die mensen had de PvdA moeten bijstaan, Elatik behoort bij de antieke allochs.

hagelkruis | 13-06-11 | 14:41

@Ivoren Toren | 13-06-11 | 14:15 Ik begrijp je redenering. Maar betekent dit ook dat zij de beste moslim(a) is die de pvda heeft kunnen vinden. De pvda zou toch ook graag een moslim vinden die wel zo'n kar kan trekken. Als zij inderdaad de 'beste' is, hou ik mijn hart vast.

lijn5 | 13-06-11 | 14:34

Ratzing. | 13-06-11 | 13:49

Nice. Moet denken aan Rainy Day Women. Iedereen moet gestenigd worden, i.e. met de billen bloot dus ook Fatima. Maar qua rainy day stemming past bij die van Jimmy deze va Dylan beter: If Dogs Run Free.
Links vind je vanzelf als je googelt maar je kent het wel denk ik.

ecologiste | 13-06-11 | 14:32

De grote fout is natuurlijk dat de deelraad zich nooit garant had mogen stellen voor dat muziekcentrum.
Ik vind dat het huidige bestuur daar niet zoveel in valt te verwijten. Asscher heeft correct gehandeld door aan de rem te trekken mbt de nietigverklaring, ongeacht de argumenten. Doorzetten van de nietigverklaring zou juist moreel en ethisch verwerpelijk geweest zijn.
De gemeente kon toen niet anders dan verlies nemen, en dat is dus ook gebeurd.
Vanzelfsprekend moeten er koppen rollen.
Vertrek van Elatik zou mooi zijn, vooral omdat haar houding me totaal niet aanstaat.
Helaas zal dit pas gebeuren als wordt aangetoond dat het muziekcentrum weggegooid geld is.
En in Nederland is het helaas niet vanzelfsprekend om op te stappen voor fouten van voorgangers..

80 | 13-06-11 | 14:31

@xspalm | 13-06-11 | 14:26

Al die KvK gegevens kosten geld en als je het fatsoenlijk wil uitvogelen zal dat best een paar honderd Euro's gaan kosten...

yamahaha | 13-06-11 | 14:29

Dit soort mensen deugt gewoon niet. Voorop staan te pronken met een nieuw wanstaltig product - zie ook het cruiseschip te Rotterdam - gefinancierd uit gemeenschapsgeld en als het misloopt alles uit de kast trekken om maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.
Mijn voorstel is dat de private financiele huishouding van dit soort mensen eens nader onderzocht wordt, want als je in het publieke leven de regeltjes al aan je laars lapt, hoe zal dat er dan prive wel niet uitzien?
Beerput, beerput, beerput, en waarschijnlijk blijven ze of op hun stekkie zitten of worden ze weggepromoveerd.
Billetjes bloot geldt kennelijk alleen voor Henk & Ingrid...

Graaisnaaiert | 13-06-11 | 14:28

Kudos +1 voor BertBrussen; ben wel benieuwd wat zijn nieuwe collega's van de Azijnbode van zijn puike stukje onderzoeksjournalistiek vinden. We weten allemaal dat de Volkische Beobachter het huisorgaan van de PvdA is, dus dat kan gezellig worden op de redactie!

Goh, wat zou het mooi zijn als dit het einde is van Fatima en haar klup. Positief scenario: ze hoepelt op en gaat voor veel geld in/als/voor een denktank/commissie/raad/nonprofitorganisatie/dijkgraaf/DG op een ministerie/provincie werken, uit het zicht. Negatief scenario: de PvdA geeft haar promotie en maakt haar wethouder in de centrale stad of ze gaat naar de Kamer, beide plekken waar ze nog meer kan falen, maar ook nog meer kan verdienen!

In beide gevallen: go get 'em, GeenStijl!

Captain Amsterdam | 13-06-11 | 14:27

@allen
Met Bakito discuzeuren is zinloos.Hij bekijkt alles door een bril van het merk 'van Jole'.

geert trilders | 13-06-11 | 14:26

Al eens gecheckt of een van die deelraadbestuurders of familie misschien belangen heeft in dat commerciele bedrijf?

xspalm | 13-06-11 | 14:26

Hulde voor GS! Hopelijk in de toekomst meer van dit soort artikels i.p.v. de puberale shit van de afgelopen tijd!

bokkenrijder | 13-06-11 | 13:58

Ik had U al eerder zien dansende rond de analen van de webbers.

Het feest kan beginnen.
Bravo!

Centauri | 13-06-11 | 14:21

@Roer
Soms lijkt het inderdaad Fox, maar nu niet. Een punt maken van pluchekleven in een gevalletje van pluchekleven lijkt mij 100% terecht, tenzij je van pluchekleven houdt. Bert Brussen houdt daar blijkbaar niet van, en ik trouwens ook niet.

En laten we alsjeblieft ophouden met 'geen goede journalistiek, want de feiten worden gekleurd'. Feiten worden altijd en overal gekleurd, daar ontkom je niet aan. Het enige wat je eventueel kunt doen is a la van Jole proberen anderen wijs te maken dat jij itt anderen objectief te werk gaat. Gelukkig trappen de meeste anderen daar tegenwoordig niet meer in. Maar je mag het altijd proberen te verkopen, waarom niet? (mar dan liefst niet van mijn geld).

Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 14:18

Geenstijl op zijn best :)

Veldmaarschalk Sorry | 13-06-11 | 14:16

De meeste PvdA-stemmers in Oost zijn Marokkan en/of moslim, en zij stemmen alleen op de PvdA omdat Faalima Elatik Marokkaan en moslim is. Dat is ook gelijk de geheime reden dat ze tegen elke prijs moet blijven zitten: zolang Faalima er is stromen de stemmen binnen, hoe erg of de politiek ook faalt.

Ivoren Toren | 13-06-11 | 14:15

Heeft iemand een goed idee hoe we hier lokaal bij de volgende verkiezingen de PvdA NIET kunnen laten winnen? Ik heb vorig jaar mijn best gedaan *psssst, moet je niet willen, ze belazeren de boel* maar dat heeft dus ruk, niks geholpen. De rooie ballonnen worden aangepakt, het rode potlood gaat naar lijst 1. Snif.

mokum4all | 13-06-11 | 14:10

En dan hebben we nog die op zijn minst twijfelachtige band met Public Affairs, zoals gisteren door @sjaakdeslinksesul geplempt.

harry pikkel | 13-06-11 | 14:06

Roer | 13-06-11 | 13:44
Dat een college zijn eigen illegale activiteit wil gebruiken om van die garantstelling af te komen, is bij mijn weten wel nieuwe informatie. En ook dat niemand daar morele bezwaren tegen heeft, alleen pragmatische. Daarnaast is het een leuk inkijkje in de achterkamers.

Maar pas echt wonderlijk is dat de meeste info idd al bekend was, en het rapalje nog steeds op hun plek zit.

harry pikkel | 13-06-11 | 14:04

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:42
En dat onderschrijft mijn visie dat ze gewoon oliedom zijn.
Met mijn excuses aan alle oliën.

Che_cuevara | 13-06-11 | 14:01

colonnecinco | 13-06-11 | 13:52 |
Maar dat gelul er omheen man. Dat opblazen en uitkauwen.

NulKommaNul | 13-06-11 | 13:49 |
Je verwoordt dat goed. Het is geen echte journalistiek zo. Brussen kleurt de feiten en verbindt ze aan dat inmiddels uitgekauwde links zwart maken en rechts helpen. Het lijkt hier soms FOX wel.

Roer | 13-06-11 | 14:00

Partijen die zich als links voordoen die helemaal niet sociaal zijn? Wat, één, verrasing.

linkse_libertariër | 13-06-11 | 13:59

Hehe, EIN-DE-LIJK weer eens een ouderwets goeie scoop en gedegen 'investigative journalism!'

Hulde voor GS! Hopelijk in de toekomst meer van dit soort artikels i.p.v. de puberale shit van de afgelopen tijd!

bokkenrijder | 13-06-11 | 13:58

@ NulKommaNul | 13-06-11 | 13:49

U woont zeker niet in Amsterdam? Dit is typisch iets van de linkse partijen, en dan vooral de Pvda.

HoogToontje | 13-06-11 | 13:53

@ zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:49
Dat bedoel ik. Allerlei verdachte vage geneste BV's, en de gemeente staat garant.

Ivoren Toren | 13-06-11 | 13:53

Roer | 13-06-11 | 13:44 |
Nu we het toch over feiten hebben (ja, FEITEN): journalist Henk van der Meyden zat er opmerkelijk zelden naast.

colonnecinco | 13-06-11 | 13:52

De enige manier om dit soort verkwistende socialistische besturen structureel dienstbaar te maken aan de burger is ze echt financieel afhankelijk te maken van hun eigen beslissingen. Rijksbijdragen en subisidies stopzetten, dan is het snel klaar.

smdyasc | 13-06-11 | 13:51

Ik ben toch zo blij dat ik lekker veel belasting betaal! Al die nuttige dingen die er mee gedaan worden, proficiat overheid!

HoogToontje | 13-06-11 | 13:50

Goed verhaal dit. Mooi uitgezocht allemaal. Enige wat jammer is, is dat er tussen de regels door toch even op (algemeen) links wordt getrapt. Ik geloof dat dit soort praktijken landelijk veel vaker voorkomen. Ook bij rechts.

NulKommaNul | 13-06-11 | 13:49

@mezelf
vindt ik -> vind ik

Roer | 13-06-11 | 13:49

Ivoren Toren | 13-06-11 | 13:46 Waar in zijn profiel 'owner' staat moet je 'thief' lezen. Het is immers met gemeenschapsgelden betaald.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:49

ecologiste | 13-06-11 | 13:21 |
Zo is dat maar na Pink Floyd en Gordon Lightfoot leek all the light mij wel lekker.Okee geen babbelbox en geen muziekdoos, allemaal stemmingmakerij.
Beetje rondbladeren in De Kracht van de Rede, Oriana Fallaci op deze regenachtige pinksterdag.Rainy Day, daar houd´k´t maar op.http://youtu.be/k2RhrwyWtXQ

Ratzing. | 13-06-11 | 13:49

lion@night | 13-06-11 | 11:00
Denk ik ook. Alleen denk ik dat ze niet zo zeer bewust zelf-verrijken. De meesten starten met de beste bedoelingen en dan heel langzaam raken ze verslaafd aan de macht en de privileges en lullen ze dat ook steeds meer goed om wat verder te glijden.
Om de top te halen en er te blijven moet je water bij de wijn doen en spelletjes spelen. Je moet sterk in je schoenen staan om niet te ver mee te gaan in wat in die wereld langzaam normaal is geworden.

----
Wel jammer dat iemand als Kees Veer hier wordt afgeserveerd.
Hij heeft namelijk wel een punt. Weerleg dat dan maar.
Elatik is schietschijf en GS heeft niet alle feiten op orde of blaast ze bewust op. De onthullingen vielen mij ook wat tegen. Zo'n beschuldiging als 'Het is een financieel probleem dat uitsluitend pragmatisch wordt behandeld' vindt ik een journalistieke afgang. Lijkt mij dan te veel op Henk van der Meyden die op basis van een paar feiten een enorm verhaal gaat schrijven.

Roer | 13-06-11 | 13:44

Heee! Joop.nl is wakker geworden!Oh nee, toch niet.

yamahaha | 13-06-11 | 13:44

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:37 En dan dit nog:

Quote: "Hoe de website aan de gevoelige informatie komt, is nog onbekend."

Ondertussen wel de IT-er aan de gang zetten want:

Nog een quote: "Raadsvoorzitter Gery de Boer liet zaterdagavond weten dat ze opdracht heeft gegeven aan de griffie om de beveiliging van de raadsinformatie te verbeteren. Volgens haar was de toegang tot het systeem te eenvoudig maar was hiervoor gekozen om de deelraad snel en gemakkelijk van informatie te voorzien. ,,Hier balen we allemaal van, dit mag niet meer gebeuren”," aldus De Boer.

De vraag stellen is hem beantwoorden, zoals gebruikelijk in de ambtenarij.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:42

@Che_cuevara | 13-06-11 | 13:37

Tja, het Wilder-proces zal straks wel op z'n einde zijn en ik hou wel van Court-TV, samen met Lewis L gezellig op de duidingsbank.

yamahaha | 13-06-11 | 13:41

@Crusher | 13-06-11 | 13:40
En onderweg mag ze even buiten spelen.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:40

De hoogste tijd dat Fatima Elatik op het vliegtuig wordt gezet, enkele reis Marokko.

Crusher | 13-06-11 | 13:40

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:34
En daar kan geen apotheek of drogist tegen op.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:40

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:33

LOL +1

yamahaha | 13-06-11 | 13:39

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:22
Tja, slim zijn ze echt niet daar in 020.
Las net dat Stadsdeel Oost aangifte heeft gedaan tegen Geenstijl.
Hoe stom kun je zijn.
Tot nu toe namen de "media" dit niet op. Als er een proces zou komen wordt dit natuurlijk ietsje anders.
Dan wordt dit heel stinkende zaakje echt openbaar.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:37

Bakito | 13-06-11 | 13:34 En in diezelfde kroeg natuurlijk.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:34

@Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:32
Inderdaad. Het is allemaal een spel. Voor degenen die het te serieus nemen, is er redelijke medicatie verkrijgbaar bij apotheken en de betere drogisterijen.

Bakito | 13-06-11 | 13:34

Fijnstoffer | 13-06-11 | 13:29 Dat doet Bert tussen het twitteren door.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:33

@Roer | 13-06-11 | 13:28
Volkomen eens.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:33

@HEvD | 13-06-11 | 13:17
LOL,
Nieuwe uitdaging?
Marokko op de kaart zetten?

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:32

@Bakito

De reacties hier zijn welhaast die van een uitzinnige digitale lynchmob en dat is nou precies de grap van deze plek!
Voor een inhoudelijke discussie op niveau ga ik wel naar de kroeg...

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:32

abc020 | 13-06-11 | 13:07

U lijkt de mind te heben van een volksverneuqert, een mind die meteen ruikt dat de leugens van zijn clubje ontmaskert worden en dan de boodschapper dreigt. Zo zijn de meesten geworden bij de bevoegde roverheidsgezagmitglieders. Eerst nog aardig en dan allengs fascistoïde met hulp rechterlijke macht (corrupte vrouwtjes) en goedbetaalde advocatuur.
Eens kijken wat er na uw a, b, c komt.

ecologiste | 13-06-11 | 13:30

@abc020 | 13-06-11 | 13:07
"Ik geloof trouwens niet dat je dit maar in een weekend heb kunnen reconstrueren, ..."

Een heel mooi compliment voor Bert. Maar, wees 'es niet zo ongelovig. Bert is een welhaast goddelijk superintellect. Die fikst dat in een weekendje.

Fijnstoffer | 13-06-11 | 13:29

@Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:25
De reacties zijn vaak triester dan verwacht. Terwijl je me zo in de hoek kunt lullen.

Bakito | 13-06-11 | 13:29

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:59
Klopt. Dat geldt voor een aanzienlijk deel van bestuurders en de tweede kamer en dan heb ik het over alle partijen.

Roer | 13-06-11 | 13:28

@Bakito | 13-06-11 | 13:19
Wat jij wil, al beschouwde ik jou tot nu toe niet als trol, al doe je momenteel wel erg je best voor die kwalificatie.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 13:26

Wel potjandosie, zijn mijn sigaretten alweer op!

*temporarily out*

Ashtrey | 13-06-11 | 13:26

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:07 | + 1 -
necrosis | 13-06-11 | 13:10 | + 2 -
Dat deze bestuurders en de raad keihard aangepakt moeten worden, is een feit. Dat GS voor terechte zenuwen bij deze lieden zorgt, ook. Ik woon in dit stadsdeel dus ik wordt witheet dat dit soort incapabele, zogenaamd sociale politici die mijn buurt, mijn portemonnee leegroven.
Mijn bezwaar is dat als een reaguurder als Kees Veer een afwijkende mening heeft, hij wordt weggezet als een debiel.

mokum4all | 13-06-11 | 13:25

Tegen stompzinnigheid is helaas nog geen sociaal aanvaarde remedie...

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:25

Een hoop lappen tekst en energie om weer eens aan te tonen dat de PvdA graait en draait.
Overigens is er in ieder dorp wel een boerenlul die Kees heet, blijkbaar ook in 020-Oost.
Groetjes aan het hoofddoekje.

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 13:25

Stroopdoos | 13-06-11 | 11:06 |
Daar ga je weer de mist in met je vooringenomenheid en conclusies. Probeer eens bewijzen te zoeken van het tegendeel van je overtuigingen. Waar ben je bang voor?

@lion@night:
Ik draai al lang mee als reaguurder mee hier. Je kan het nakijken: heb een evengrote hekel aan vooringenomen joop en vk gedoe als aan GS en de andere spullen uit de TMG-koker.
Waar ik niet tegen kan is verontwaardigd gedoe over 'zij' zonder dat je een beetje helder blijft denken en ook de hand in eigen boezem te steekt.
-
Nu rechts aan de macht is zie hoe ook die draaien en op beloften terugkomen. En rechts heeft ook wat overtuigingen tegen de feiten in (zoals markt lost alles op, zwaarder straffen, top helpen, privatiseren).
Rechts heeft het makkelijker want die zeggen: ieder voor zich, dus dan kom je met meer weg.
En je ziet het ook: de mensen hier die altijd boos waren op het gedraai van links, pikken nu dezelfde soort acties van hun rechtse helden.

Ik heb het net zo min op het harde van rechts als op het hypocriete van links.

Geen trol dus. Eerder een luis in de pels. Als je verhaal een beetje klopt heb je van mij geen last.

Roer | 13-06-11 | 13:25

@Bakito

Een trol (mv.: trollen, uit het Engels: troll (mv. trolls)) in een internetomgeving is een persoon die op forums, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare reacties (bijvoorbeeld flames) van andere mensen uit te lokken.

En voor acne kun je naar de dokter...

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:25

Stadsdeel oost wgm...
Wat moeten we er eigenlijk nog over zeggen.
Ik heb zelf eens in 2008-2009 een akkefietje gehad met de Bende van Rob Post, stadsdeel noord
Natuurlijk ook P.v.d.A

Ik heb toen aan den lijve de pure Maffia=P.v.d.A.praktijken mogen ervaren.
Opgelegde dwangsommen, intimiderende ambtenaren van de buitendienst en wat dies meer zij.
Hethele verhaal houden jullie nog even tegoed.

Het is wellicht interessant eens helder te krijgen of de betrokkenen elkaar ook kennen uit het informele (ik regel dat wel voor je)circuit.

Komt u nog wel eens in cafe het Sluisje aan de nieuwendammerdijk mijnheer Post
En waarom was/is deze dependance van het stadsdeelkantoor noord niet bekend bij het grote publiek?

vragen vragen vragen....

De Armchair Astronaut is boos....
Heel Boos

Rutger...
Kom er maar weer eens in met lastige vragen ;-)

Armchair Astronaut | 13-06-11 | 13:24

Bakito | 13-06-11 | 13:22 Het blijft lachen met jou hè?

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:23

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:20 Een loser. Maar je ziet dat het erger kan. Niet meer fantasie hebben dan tot 'abc' komen.

En dan door de mand donderen met dat 020 erachteraan.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:22

bakito
wat lul jij stom uit je linkse nek zeg.

kaplaarzenverkoper | 13-06-11 | 13:22

@Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:20
Nee, maar hier wordt iemand met een afwijkende mening badinerend afgedaan als trol. Een trol is een kabouter met overal acné. Snap je?

Bakito | 13-06-11 | 13:22

Ratzing. | 13-06-11 | 12:36

Hoe meer spotlights op publieke oplichting hoe beter. Per slot is het toch het openbaar belang?
Het openbaar bestuur, GVD? Open de beerputten.
Let the shit hit the fan.

ecologiste | 13-06-11 | 13:21

Bakito | 13-06-11 | 13:19 Een glimlach. Diepere humor.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:21

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:17
Wat was dat ook alweer met cijfers in je nick?

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:20

@Bakito

Jij gaat toch ook tegen standpunten in die niet in jouw Noord-Koreaanse straatje passen? Dat heet een discussie. Dat die op een bepaalde manier gevoerd wordt op deze specifieke plek is nu juist een meerwaarde voor veel participanten hier. Ga lekker brieven naar de Vara sturen als de toon hier je niet bevalt.

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:20

@Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 13:18
Trol Pot.

Bakito | 13-06-11 | 13:19

@HEvD | 13-06-11 | 13:17 | + 0 -

ROFL

Bac | 13-06-11 | 13:18

@Bakito | 13-06-11 | 13:12
NoordKoreaanse straatje? Je begint een beetje op Wilders te lijken.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 13:18

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:14
Dat moet wel pijn doen zeg.
Geen pr0n kijken en wel moeten reaguren.
Zou Faat morgen alle reacties gaan tellen?
En wat is dan de sanctie bij te weinig reacties?

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:18

@eye | 13-06-11 | 13:17
Waar moet ik dan op stemmen? Lee Towers?

Bakito | 13-06-11 | 13:18

Ambitie van Fatima volgens eigen profiel: "Oost op de agenda zetten in stad en land". Aardig gelukt lijkt me zo.... Tijd voor een nieuwe uitdaging meid?

HEvD | 13-06-11 | 13:17

Ik begrijp de PvdA, GroenLinks en D66 stemmers absoluut niet.
Wie zijn dat toch die linkse dwalers.

eye | 13-06-11 | 13:17

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:14 Die nick alleen al. Die verwacht je zonder meer bij iemand die gemakshalve het wachtwoord op de site zelf publiceert. Ik denk dat ie hier heeft gekozen voor abc1234. Eventueel met een hekje erachter.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:17

@abc020 | 13-06-11 | 13:07
Jochie, de inloggegevens stonden gewoon open en bloot op hun site.
Daar heb je geen informanten voor nodig.
Dus die documenten zijn niet, ik herhaal, niet gestolen.

En verder wat Ashtrey zegt, lees eerst het stuk eens.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:17

@Che_cuevara | 13-06-11 | 13:13
Zuidkoreaanse dan. Mijn punt is duidelijk, toch?

Bakito | 13-06-11 | 13:16

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:12
Om 13.07, en dan is hij nog snel denk ik.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:14

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:12 Die hebben vrouw en kinderen naar de Ikea gestuurd en gaan nu even reaguren in plaats van pr0n kijken.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:14

@Bakito | 13-06-11 | 13:12
Dat van dat Noordkoreaans en zo past toch beter bij stadsdeel oost.
Dat denk ik zomaar hé, maar ik kan er natuurlijk naast zitten.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:13

abc020

Doe eens even opnieuw commenten zodra je het ABC daadwerkelijk onder de knie hebt, jij knuppel van een (politieke) analfabeet.

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 13:13

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:12 |
Nou nou, dat is wel errug makkelijk 'schoren' zeg maar Jansen!

Ashtrey | 13-06-11 | 13:13

HEERLIJK!! GS +1

Snorry! | 13-06-11 | 13:13

@Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 13:09
Ze gooien er wel wat mankracht tegen aan.
Zouden die nu zondagtoeslag krijgen?

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:12

abc020 | 13-06-11 | 13:07 Kudt hè? Moet je als ambtenaar toch nog wat doen op tweede pinksterdag.

Al is het maar een account aanmaken op geenstijl teneinde om 13:07 je eerste keutel neer te leggen.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:12

@Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 13:09
Dus als iemand argumenten heeft die niet in jouw Noordkoreaanse straatje passen, is dat een trol...?

Bakito | 13-06-11 | 13:12

@vicecity | 13-06-11 | 13:01
In IE 5 werkt de site niet zo goed meer.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:11

@mokum4all | 13-06-11 | 13:03
Ik vind ruim 30 Mio kwijtmaken bepaald geen speldeprikje.
Mag ik vragen waar jij je geld vandaan haalt?

necrosis | 13-06-11 | 13:10

@mokum4all | 13-06-11 | 12:59
Meer logisch redeneren denk ik.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:09

@abc020 | 13-06-11 | 13:07
Ah, daar zul je de 2e nieuwe trol eindelijk hebben.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 13:09

abc020 | 13-06-11 | 13:07 |
Heb je wel hetzelfde stuk gelezen? Ik twijfel.

Ashtrey | 13-06-11 | 13:09

@Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 12:59
Die Kees is nog bezig maar wel al 9 tegels sinds gisteren.
Pffff wat zal die moe zijn.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:09

Atlantis-95 | 13-06-11 | 12:55 Je mag best aannemen dat er in alle andere gevallen waarin de stadsdeelraad beslissingen neemt het ook zo toegaat.

Waarom zouden ze hun handelswijze veranderen als het ergens anders over gaat nietwaar?

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:07

@mokum4all | 13-06-11 | 13:03
Wat heeft Wilders hier nu weer mee te maken?
En is het bagatelliseren van een fail van 27 miljoen normaal dan.
Ach ja, we zijn er al aan gewent dus is het maar een storm in een glas water.
En nee, ik ben geen Wildersadept.

Che_cuevara | 13-06-11 | 13:07

Bert,
als je alleen de technische vragen publiceert krijg je natuurlijk alleen de technische opmerkingen. Heb je ook de politieke standpunten?
Jammer dat je alleen geheime documenten gaat stelen, dat is makkelijk schoren. In de officiele en openbare besluiten staan er ook de domste beslissingen ... maar onderzoeksjournalisten willen liever sensatie dan mij informeren.
Ik geloof trouwens niet dat je dit maar in een weekend heb kunnen reconstrueren, jullie zijn hier zeker al langer mee bezig en zeker ook met informanten ... publiek wilt waarheid ook van je hebben!

abc020 | 13-06-11 | 13:07

@vicecity | 13-06-11 | 13:01 | + 0 -

Voor autorijden heb je een "diploma" nodig...
Nu nog voor kinderen krijgen en online zijn...

Zou je browser even update/resetten...

Bac | 13-06-11 | 13:06

vicecity | 13-06-11 | 13:01
probeer eens een andere browser...

La Bailaora | 13-06-11 | 13:05

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:04

Ik denk dat je daar wel eens gelijk in kan hebben .Even een nieuwe downloaden .
Thanks!

vicecity | 13-06-11 | 13:05

vicecity | 13-06-11 | 13:01 |
Misschien even op vuurvos gaan draaien, IE updaten of anders geweaun Chrome implementeren.

Ashtrey | 13-06-11 | 13:05

vicecity | 13-06-11 | 13:01 Verouderde browser?

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:04

@Kees Veer | 13-06-11 | 12:45
Hoeveel heeft Elatik betaald voor jouw comment?
necrosis | 13-06-11 | 12:54 | + -2 -
GS wordt een zwak roeptoeterforum als er geen ruimte is voor stemmen als die van Kees Veer. Ik mag toch hopen dat hier niet alleen Wildersadepten zitten die bij ieder speldenprikje gaan huilen. Ik reken op reaguurders met een sterke rechtse/onafhankelijke stem, geen tijd voor huilerds.

mokum4all | 13-06-11 | 13:03

brave` | 13-06-11 | 12:51 Een hoop brieven schrijft die Verhoef. Ik zie alleen nergens een antwoord op zijn brieven. Zouden al die gemeentes zó arrogant zijn dat ze hem niet terugschrijven of zouden de antwoorden de stellingen van Verhoef onderuit halen? En is dat dan de reden dat Verhoef die antwoorden niet publiceert?

Want, bij het uitblijven van antwoorden zou die meneer toch wel meer publiciteit zoeken?

zeg maar jansen | 13-06-11 | 13:03

off topic ..
Ik zie dat mensen het hebben over een plus en min systeem achter hun post.. ( kudosysteem )
Maar ik zie ze niet staan achter posts van anderen

vicecity | 13-06-11 | 13:01

"Raadsvoorzitter Gery de Boer liet zaterdagavond weten dat ze opdracht heeft gegeven aan de griffie om de beveiliging van de raadsinformatie te verbeteren."

Nieuwe inlog naam: EastSideSupremacy
Wachtwoord : Raamambt€naar

zebikboss | 13-06-11 | 13:00

vrijheid-van-spreken | 13-06-11 | 12:56 | + 0 -
Insider info?

mokum4all | 13-06-11 | 12:59

@Che_cuevara | 13-06-11 | 12:53
Tja, als je als complete nieuweling gelijk meerdere troltegels gaat leggen val je al snel door de mand.
Zoals Kees Veer tot zijn schande heeft ondervonden.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 12:59

@necrosis | 13-06-11 | 12:54
Veel te weinig schat ik.
Maar dat realiseert Kees zich niet natuurlijk.
Die zal al wel blij zijn met een tientje.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:57

Een kleine voorspelling: het handeltje valt (niet door een commissie want commissievoorstander Groenlinks ziet dat niet zitten) en het hele handeltje komt weer terug via de Fatima Elatik route.

vrijheid-van-spreken | 13-06-11 | 12:56

@sapjes | 13-06-11 | 12:50
Lees jij wel goed, de bank had er hun op gewezen.
En een deelraad, of wat voor raad ook moet niet in "zaken" gaan.
Die moeten de burger dienen en niks anders.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:55

Hierna nog 1x en ze kan zo Cohen opvolgen!

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 12:55

Gaan deze stukken alleen maar over het Muzyk gebouw? Er moeten toch nog wel meer onderwerpen zijn bin Stadsdeel Oost??

Atlantis-95 | 13-06-11 | 12:55

@Kees Veer | 13-06-11 | 12:45
Hoeveel heeft Elatik betaald voor jouw comment?

necrosis | 13-06-11 | 12:54

@Bern. | 13-06-11 | 10:25
Wel als ze daar politiek gewin uit kunnen halen.

Petrus de Rewa | 13-06-11 | 12:54

@ Kees Veer

Elatik kapotmaken is iets wat ze prima zelf kan, en dat voor de tweede keer!

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 12:54

@Bakito | 13-06-11 | 12:51
Zeug cadeau doet :)

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:53

Uitermate verwarrend, begrijp dat Brussen en Elatik beiden nog op vrije voeten.

Uw Verzekeringsadvis | 13-06-11 | 12:53

@Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 12:49
Geen erg actieve trol dan. 1 comment maar.
Maar het zou natuurlijk kunnen, want reaguren lijkt wel een beetje op werken en dat moet hij dan nog even leren.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:53

@Che_cuevara | 13-06-11 | 12:50
En mij natuurlijk, als Mr Big.

Bakito | 13-06-11 | 12:51

Ja, dit komt me allemaal wel bekend voor. Alleen het gemopper op een beursgenoteerde multinational snap ik niet zo. Daar is ook meer moraal te vinden dan bij deze stadsdeelraad zonder meekijkende derden tijdens het proces. Gemeenten zijn panisch voor derden die hun zaken beoordelen. Zeker als het de krant of een inspectie is van buiten de gemeentelijke overheid.

EH3761 | 13-06-11 | 12:50

Dat een deelraad zakelijk gaat handelen, vind ik niets meer dan logisch. Dat zou iedere gemeente moeten doen, maar dit gaat wel te ver. Veel te ver.

Ik begrijp ook niet dat FGH (lees Rabobank!!) hieraan meewerkt. Die bank zou beter moeten weten dan mee te werken aan illegale zaken.

Tijd dus voor iemand om verantwoordelijkheid te nemen....

sapjes | 13-06-11 | 12:50

Waarom blijft het in de media nu ineens zo stil? Dit is toch wel een vrij heftige onthulling. Als het hier PVV bestuurders betrof dan sprongen ze er waarschijnlijk allemaal tegelijk op.

Korporaal Banaal | 13-06-11 | 12:50

@Bakito | 13-06-11 | 12:48
Tja, je hebt gelijk.
Ik realiseerde mij niet dat ik hier de varkens beledigde.

Mijn excuses.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:50

Een quickscan leert dat stadsdeel Oost slechts 1 nieuwe trol (brambo80) voor dit topic heeft ingezet. Een tegenvallende score daar dit topic toch gisteren al aangekondigd werd. Of zouden ze het hopeloze van de zaak inmiddels ook inzien?

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 12:49

@Che_cuevara | 13-06-11 | 12:42
Begin jij nou ook al te schelden....?

Bakito | 13-06-11 | 12:48

@vip33 | 13-06-11 | 12:18

[Q]...26 miljoen verkwanselen, daar had je heel wat sociaal zwakkeren mee blij kunnen maken...[/Q]

En altijd maar die sociaal zwakkeren. Wat nou als er eindelijk eens een keertje aan die 5 miljoen belastingbetalers gedacht wordt? Zo dat ook niet eens fair zijn?

ZKH EénOog | 13-06-11 | 12:45

-weggejorist-

Kees Veer | 13-06-11 | 12:45

De update van Bert verklaard ook weer waarom meerbelangen en Sharona Ceha dit niet in het openbaar willen.

Politici... het zijn net varkens.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:42

@CarlitoBrigante | 13-06-11 | 11:41
Nee, maar de personen die willens en wetens de verkeerde keuzes maken en teren op MIJN belastingcenten kunnen ongezien de typhus krijgen. Dan maar een rechtse aso, het zij zo....

Bakito | 13-06-11 | 12:39

Cultuur heeft geen bestaansrecht als het zichzelf niet kan bekostigen...

Het is een kunst om geen kunsten te moeten uithalen om willen van kunst ofzo.

Bac | 13-06-11 | 12:39

Bakito | 13-06-11 | 10:59

Fatima, ben jij dat?

Fratello | 13-06-11 | 12:39

@rara | 13-06-11 | 12:29
Dit gaat toch over de presidents verkiezingen.
Heeft weinig met wel of geen democratie te maken denk ik.
En in Amerika ga je wel degelijk achter slot en grandel als je dit soort praktijken zou uitvreten.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:39

@Ivoren Toren | 13-06-11 | 12:30
Dat valt volgens mij meer onder het achterhouden van onwelgevallige informatie. Domhouden zoals dat gebeurt in de gemiddelde madrassa in Pakistan komt hier niet voor; de PvdA is niet tegen onderwijs.

Ik geef toe dat het een definitie-kwestie is.

rara | 13-06-11 | 12:39

vetkleppert | 13-06-11 | 10:43 |
Zonder wild uitgaansleven is het een prima stad (dorp met wereldstadallure) met inderdaad ook de nadelen van een behoorlijke stad.
Ben blij dat Nederland niet alleen uit het gebied buiten de hoofdstad bestaat. Mooi geheel zo.

Roer | 13-06-11 | 12:37

ecologiste | 13-06-11 | 11:18
Een gezellig muziekje dan maar ?
youtu.be/HAfFfqiYLp0

Ratzing. | 13-06-11 | 12:36

Ik mis de optie "Ja, en nu voorgoed"!

Mindstorms | 13-06-11 | 12:34

rara | 13-06-11 | 12:30 | + 0 -
in tegenstelling tot het gros van onze volksvertegenwoordigers, praat ik niet met onzichtbare vriendjes.
en jij hield toch niet zo van leestekens e. d. ?
chzmemebase.files.wordpress.com/2011/0...

tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:34

@ecologiste | 13-06-11 | 12:29
Misschien moeten we in dit geval niet vertrouwen op politici, en er zelf voor gaan zorgen dat we voldoende vrijheden overhouden.

rara | 13-06-11 | 12:33

@ecologiste | 13-06-11 | 12:29
Maar tegen Richelieu hadden ze toen nog een d'Artagnan.
Die mis ik nu wel.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:32

I. Razmuz

Onheilspellend is inderdaad het juiste woord. Ik ben bang dat dit ons voorland is en er in de toekomst alleen maar meer van dit soort arrogante, zelfingenomen en autistische bestuurders aan het roer komen te staan. Het is het soort populisme waarbij partijen alleen nog maar staan voor het eigenbelang en hun aanhang een bot voorhouden zodat ze hun eigen positie veilig kunnen stellen. Varkens zijn het, stuk voor stuk. Elatik voorop.

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 12:31

@ rara | 13-06-11 | 12:21
Dom houden is wel degelijk heel erg links. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de affaire Buikhuisen, en aan de discussie over de kosten van de massa-immigratie.

Ivoren Toren | 13-06-11 | 12:30

@tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:26
Praat je in jezelf, of tegen iemand in het bijzonder?

rara | 13-06-11 | 12:30

rara | 13-06-11 | 12:02

Als het aan JH Donner cs ligt dan krijgen we een moderne variant van de inquisitie. Die had je toen ook al. En de geestelijkheid deed graag mee. Montesquieu rijmt op Richelieu. Deze laatste is een archetypische figuur van het CDA en tegenwoordig ook binnen de PvdA. Om die te stoppen hebben we drie, vier Montesquieutiers nodig. Eerst dacht ik dat GW er één was. Misschien dat Emile er eentje is.

ecologiste | 13-06-11 | 12:29

Nu dit bekent is over een stadsdeel met Elatik aan het roer. Moet ik me nu zorgen gaan maken hoe Wouter Bos als minister van financiën de kredietcrisis heeft aangepakt/opgelost, nee toch zeker?

toetanchamon | 13-06-11 | 12:27

Onheilspellend dat achter het woord 'overheid' ook een inadequate parallelstructuur schuil gaat.

I. Razmuz | 13-06-11 | 12:24

In een echte democratie zoals bijvoorbeeld in Amerika gaan dit soort politici met dit soort vergrijpen op hun kerfstok gewoon achter slot en grendel. Zouden ze hier ook moeten doen.

DeBruineSter | 13-06-11 | 12:23

Zucht. Democratie (of wat er voor door moet gaan) begint heel erg hard te zuigen. Soms lijkt het me oh zo makkelijk om te zuchten onder een despoot waar we weinig tot geen invloed op hebben. (mompelt verder nog iets over dat het geen flikker uitmaakt of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt...)

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 12:23

En dan eauk nog alle PGBers tot razernij drijvende ....

Centauri | 13-06-11 | 12:22

@tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:13
Dat domhouden meer iets is voor de Islam, en niet zozeer iets is van Links. Links houdt wel informatie achter over hun eigen falen, maar ze hebben niet het doel om de mensen dom te houden. Al lijkt het er soms wel op.

Overigens:
chzmemebase.files.wordpress.com/2011/0...

rara | 13-06-11 | 12:21

Vandaag dus deel 2 en ik citeer GS: "En dat wordt awesome..."
Valt dat even tegen, een herhaling van zetten.
Politici die liegen en bedriegen, niets nieuws onder de zon en dat doen ze allemaal links, midden of rechts.
26 miljoen verkwanselen, daar had je heel wat sociaal zwakkeren mee blij kunnen maken. Maar weet... idealen zijn er om aan de mensen te verkopen, niet om na te leven.
Uiteindelijk zit iedereen er voor zichzelf, leuk en vooral relaxed baantje, beetje publiciteit, lekker zakkenvullen. Als shit happens en je moet opstappen, profiteer je van een ruime wachtgeldregeling. Je opvolger distantieert zich ervan, dus wat nu verantwoordelijkheid.

vip33 | 13-06-11 | 12:18

@Ashtrey | 13-06-11 | 12:10
Dat is dan weer normaal.
De dader(s) zijn in hun ogen eigenlijk het slachtoffer.
En zij is een dader.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:17

En nu?
*glas plas was vrezen doet*

vliegende knorrepot | 13-06-11 | 12:16

Moreel gezien klopt er echt geen barst van. Er wordt geopperd dat er geen sprake is van illegaal staatssteun omdat het binnen de landsgrenzen plaats vindt. O dus dan kan het wel bedrijven met staatssteun laten functioneren, wetende dat er daardoor andere bedrijven (binnen de stadsgrenzen) mogelijkerwijze het loodje leggen?
Wat is er eigenlijk zo sociaal aan de linkse, sociale politieke partijen? Ze smijten met belastinggeld ten koste van andere commerciele partijen. Als dat geld dan ook nog eens definitief weg is dan beroepen ze zich op illegale activiteiten door het eigen bestuur.
Heel goed dat dit naar buiten is gekomen!

Jippie | 13-06-11 | 12:14

@rara | 13-06-11 | 12:12 | + 0 -
Ja , dat noemen we hier ook wel een moskee ,een soort van kerk maar dan van de islamieten .. en je punt is ?

tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:13

@tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:09
Jawel. Maar heb jij ooit een islamitische kerk gezien?

rara | 13-06-11 | 12:12

Nog een typisch stukje deelraad Oost afschuif politiek
Jeroen van Speijk heeft als verantwoordelijk bestuurder, de gemeente Amsterdam
verkeerd voorgelicht. Zijn reactie:Ik heb het niet geweten, het waren mijn ambtenaren.
Het feit dat deze lui hun verantwoordelijkheid niet nemen bewijst dat ze de verantwoordelijkheid niet aankunnen, c.q. niet geschikt zijn voor hun functie.
www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM...

zebikboss | 13-06-11 | 12:11

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:05 |
Maar ze speelt dan wel weer een slachtofferrol die oscarwaardig genoemd mag worden.

Ashtrey | 13-06-11 | 12:10

@rara | 13-06-11 | 12:04 | + 0 -

Jij ziet in die hoofddoek geen religieuze profilering ?

tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:09

Liegen, bedriegen, geen verantwoording afleggen, wanbeleid, arrogantie en smijten met miljarden van burgers. Bedankt Geenstijl voor het blootleggen van hoe links met ons belastinggeld omgaat en wat voor verwerpelijke spelletjes ze spelen. Stuk voor stuk incompentent en let maar op: ze komen er allemaal mee weg. PVDA/GL/D66........ omdat het eerlijker en socialer moet he ? Driewerf kots !

Rest In Privacy | 13-06-11 | 12:07

Ik vraag me af of men nu daadwerkelijk optreed tegen deze corruptie... Het zal wel niet.

Fokjeop | 13-06-11 | 12:07

@rara | 13-06-11 | 12:04
Links, Moslim, Eigen belang.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:06

@Ashtrey | 13-06-11 | 11:57
Dus het "wangedrag" van deze kluns is al langer bekend en niemand doet er iets aan.
Ik werd een beetje misselijk toen ik jouw linkje las.
Dit kan toch niet.

Che_cuevara | 13-06-11 | 12:05

rara | 13-06-11 | 12:04 |
Linksekerk.

Ashtrey | 13-06-11 | 12:05

@tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:03
Kerk? Van welke kerk is Fatima lid?

rara | 13-06-11 | 12:04

De kerk tegen de regering :
"Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom".

tweekeerdehelft | 13-06-11 | 12:03

@barf | 13-06-11 | 11:54
Een van de huidige taken van de media is het controleren van het bestuur. Dat doen ze met plezier; denk maar aan alle WOP-verzoeken.

Dat de Montesquieu niet over de media begon kan eventueel te maken hebben met het feit dat de media toen nog amper bestonden...

rara | 13-06-11 | 12:02

@Brussen : je had dit hele verhaal ook in kunnen korten en kunnen volstaan met 1 zin:
Heel het bestuur in 020 is 1 grote corrupte teringbende.
Klaar!
[Met respect overigens voor al je werk]

Mazzeltov | 13-06-11 | 12:02

Mevrouw Elatik doet de door haar zo geliefde minderheden nou niet bepaald een plezier met de onder haar verantwoordelijkheid uitgedragen mentaliteit van deze deelraad.
De eerste reactie van deze deelraad was het dreigen met aangifte wegens diefstal en dat bevestigt eigenlijk alleen maar het hier geschetste beeld van een incompetent en moreel failliet bestuur. Het is te hopen dat dit op landelijk niveau de aandacht krijgt die het verdient want de hier vertoonde arrogantie is werkelijk grenzeloos. En dan durft er hier nog iemand Elatik 'voorbeeldig' te noemen... Alsof deze mentaliteit politiek waardig is.

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 12:01

Hey, een roeren waar het stinkt stukje!
*in handen klappen doet*

NickV2.0 | 13-06-11 | 11:58

Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 11:50 |

http://www.carelbrendel.nl/2011/05/21/amsterdam-oost-het-wonderland-van-fatima-elatik/

Met dank aan Mubbenschonster die 'm gisteren linkte bij FatimaLeaks I.

Ashtrey | 13-06-11 | 11:57

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:51
Zijn die 393.000 allemaal stemgerechtigd?

Ben het verder wel met de strekking eens, het is een grof schandaal en de hele kliek moet oprotten.

Fryske Pugilist | 13-06-11 | 11:55

@rara | 13-06-11 | 11:30
De media werden door de Montesquieu niet genoemd,
maar als het op die fiets gaat kunnen we nog toevoegen
het militair-industrieel complex,
de ambtenaren,
de financiele wereld,
de rest van de mafia,
en alle andere partijen die wel invloed hebben maar geen verantwoording hoeven af te leggen.
Ik moet toegeven: triest beeld, maar ik beroep me dan maar op Churchill (niet echt een linkse rakker) die zo ongeveer gezegd heeft dat de democratie nog wel het minst sléchte systeem is.

barf | 13-06-11 | 11:54

En +1 voor GS om dit maar weer eens op de kaart te krijgen.

Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 11:50

Ik kan U melden dat Ikzelf én mijn Familie zware assestments hebben moeten ondergaan voor toetreding tot de Staat der Nederlanden.

Dat mocht in dit geval ook wel eens aan de kaak gesteld worden. Dunkt me.

*Iets te klein uitgevallen toiletborstel in de hand houdende*

Centauri | 13-06-11 | 11:54

@Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 11:50
Zie je dat dan niet.
Elatik..... Elastiek.
En die elastiek wou maar niet breken.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:54

@Überbottehork | 13-06-11 | 11:48
Ja, keiharde actie.
Zo doen we dat :)

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:51

Weet iemand waarom Elatik destijds weer terugkwam op haar stadsdeelpost? Iemand die de rommel heeft gemaakt is meestal niet de meest geschikte om hem op te ruimen.

En +1 voor GS om dit maar weer eens op de kaart te krijgen.

Stok Kickhuizen | 13-06-11 | 11:50

En zoe goed gaat het trouwens niet met de allochtone vrouw op de arbeidsmarkt.
.
www.nu.nl/werk-en-prive/2438994/werklo...
.
*pvda modus aan*
We gooien nog meer subsidie er tegen aan. Want de Allochtone vrouw is zo zielig. We moeten meer Fatima Elatieks hebben.
*pvda modus uit*
.
Als ik ergens een schijt hekel aan heb is het die verrekte positieve discriminatie wel! Positieve discriminatie is vele malen racistischer dan Geert Wilders en zijn PVV uitkraamt.

Indoneesje | 13-06-11 | 11:49

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:47 | + 0 -
Ik ben waarlijk trots op je.

Überbottehork | 13-06-11 | 11:48

Zeau! De onthoofddoekkingen zijn in voorbereiding!

Geachte moesselman,

dit is wat Uw vrauwen ons Nederlanders hebben voorgekauwdT. Nana Na ... Dat staat u fraai.

Ik zoudde er maar flink op klappen als ik U was want
Uw Imago en Reputatie als Moslim man hier in Holland is nu wel aan gruzzelementen.

Bedankt Fatima.

De ontmaskering van de hoofddoek mag van mij nu beginnen.

Ik ben er klaar VOOR!

Centauri | 13-06-11 | 11:48

@ voldemort | 13-06-11 | 11:33
Als regelmatig professor Jaap lezende en kennende, weet hij altijd zeer goed wat er aan de hand is. Hij is een kei in het afstand nemen en ontnuchteren. Ik vind het geen raar artikel. M.i. stelt hij niet wat je als conclusies/suggesties schrijft.

Fijnstoffer | 13-06-11 | 11:48

@Zookrates | 13-06-11 | 11:41
Of over iemand die door omstandigheden minder is gaan verdienen. Er schijnt een crisis aan de gang te zijn, voedselprijzen stijgen hard, en ga zo maar door. Het financiele plaatje is nogal veranderd, de afgelopen jaren. Heeft niets te maken met 'broedse vrouwen' die 'zielig zijn', maar alles met het feit dat 'een paar tientjes' al snel een mooie kar met boodschappen is.

rara | 13-06-11 | 11:48

Alleen die photo al van dat dagelijks bestuur.Om te kotzen ! BAH !
Uit de buurt blijven van dat grijze achterbakse ambtenaren tuig getvreddemme.Enge cheque$mennekes.
Het ergste van alles is ´dat ze goede bedoelingen hebben´.Oplichters !

Ratzing. | 13-06-11 | 11:47

Fatsoen is voor anderen!

Portemonnee van de A | 13-06-11 | 11:47

@Überbottehork | 13-06-11 | 11:43
Ik, ik heb besloten om niet meer er in Amsterdam te parkeren.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:47

@Zookrates | 13-06-11 | 11:41

Alleen hebben we het over een paar tientjes voor het Amsterdamse gezin, bij dit akkefietje alleen.
Als je alle geldverslindende zaken van (deel-)raden en overheid bij elkaar optelt, kan ieder gezin al een flinke aflossing doen.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:45

Ik zie een Fatwa voor Fatima aankomen.

070 | 13-06-11 | 11:45

Het is nu maar wachten op andere lijken die nog uit de kast moeten rollen. Ongetwijfeld zal Elatik over enige tijd terugtreden en dan toch weer terugkomen, want men heeft haar zo hard nodig. Trouwens die Sharona Ceha is ook wel heul erg druk met al haar participaties, leiderschappen en overige baantjes. Zeker tijdens haar wethouderschap links en rechts wat geld lopen uitdelen om later in een gespreid bedje te kunnen duiken. Een goede meid etc....

FrankVeer | 13-06-11 | 11:44

Lieve menschen, niet zo naïef, er krijgen wat mensen een tik op de vingers met de plumeau, een glas, een plas en alles... juist.
Iemand hier die er zelf wat aan gaat doen?

Überbottehork | 13-06-11 | 11:43


Einde van de Domheid | 13-06-11 | 11:25 schreef
"Voor mij is dat geen nieuws, als iemand zonder hoofd en benen een uitkering aanvraagt probeert de overheid daar ook -met veel proceskosten- onderuit te komen.."

Juist een partij als PvdA zou de mensen zonder benen en hoofd() moeten ondersteunen in plaats van het geld in eigen te steken. Dit is nu het asociale. Het is al erg als je geen benen meer hebt en nog veel erger als je geen ondersteuning krijgt en mag verrotten op straat en moet kruipen naar de voedselba(n)k.

ecologiste | 13-06-11 | 11:42

@Bakito | 13-06-11 | 11:17

Je praat zoals gewoonlijk weer poep.

Natuurlijk zijn er mensen (lees: parasieten) die zogenaamd 'zielig' zijn en hun handje ophouden. Net zoals er mensen zijn die 'fundamenteel iets fouts doen'.

Buiten dat, beste Bakito, zijn er ook mensen die er daadwerkelijk niets aan kunnen doen dat ze minder hebben. Ondanks dat NL welvarend is, is daadwerkelijk armoede aan de orde van de dag bij sommigen onder ons.

Buiten het feit dat 'een paar tientjes' voor jou en mij niet veel is, ga je klaarblijkelijk volkomen voorbij aan de waarde van principes. Je rechtvaardigt met je stupide opmerking stelen van de burger. Of deze nu rijk of arm is.

En dat, beste Bakito, is pretty messed up.

CarlitoBrigante | 13-06-11 | 11:41

@ecologiste | 13-06-11 | 11:30
Dat leerzame liedje behoort vast niet tot de cultuurschat van Fatima Elatik.

Corruptie en lutsen wel; lees haar droevig stemmende Wiki.

Fijnstoffer | 13-06-11 | 11:41

@rara | 13-06-11 | 11:25 | + -1 -
Als een paar tientjes al een probleem op levert bij het gemiddeld gezin met een hypotheek of 2 hebben we het dus over 'subprime lenders'.

Zookrates | 13-06-11 | 11:41

ecologiste | 13-06-11 | 11:34 | + 0 -
Er komt geen mindshift, niet in Amsterdam, niet in Noord-Holland, niet in de Randstad, Nederland of Europa. Macht corrumpeert. De hele raad vervangen heeft geen zin. Oude wijn, nieuwe zakken. Als ik je zo hoor ranten over de ondergang van Nederland, verbaast het me dat je nog niet gevlucht bent, oder?

Überbottehork | 13-06-11 | 11:40

@Einde van de Domheid 11:25: En nog even ter aanvulling: het is niet raar om eerst tegen de garantstelling te zijn, en daarna te eisen dat de overheid haar beloftes nakomt als die garantstelling eenmaal gegeven is. Sommigen van ons menen namelijk dat een overheid bovenal eerlijk en betrouwbaar moet zijn, wat haar politieke kleur van de dag ook is. Dat staat boven het voor de banken zijn, of tegen MuziQ, of voor Elatik, of tegen de PvdA.

Los daarvan gaat het in beide gevallen (het project, en de nietigverklaring) wellicht niet zozeer over de kwesties zelf, maar in de eerste plaats over het het gedrag van de incompetente en navelstarende bestuurders, die eerst in een risicovol (en tamelijk kansloos) project stappen, en zich vervolgens proberen te drukken als er boter bij de vis moet komen.

Muxje | 13-06-11 | 11:40

@Bakito | 13-06-11 | 11:34
"Schelden is het argument van iemand die ongelijk heeft."
Lees je eigen tegel van 11:28 eens terug.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:38

Überbottehork | 13-06-11 | 11:30 |
Godt, wat hou ik toch van sprookjes die eindigen met lang en gelukkig.

Ashtrey | 13-06-11 | 11:38

@ Überbottehork | 13-06-11 | 11:30
Totdat de kiezers in de gaten krijgen hoe dom ze de afgelopen jaren zijn gehouden. Gelukkig zijn dat er de laatste tijd steeds meer. Leve het vrije internet!

Ivoren Toren | 13-06-11 | 11:38

@Bakito

Nee hoor, ik begin gelijk te schelden omdat mijn inschatting is dat een discussie met een gehersenspoelde PvdAap toch geen enkele zin heeft.

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 11:35

@Bakito | 13-06-11 | 11:29
Relax ende kalmeert, broeder. Je bent nu wel erg opzichtig aan het trollen en woordenverdraaien.

Jij riep dat een paar tientjes niet uitmaken voor een gezin, en dat sprak ik tegen. Nergens heb ik geroepen dat wie dan ook zielig is.

rara | 13-06-11 | 11:35

@Bakito | 13-06-11 | 10:59
Dit valt in dezelfde categorie als zeggen dat de verhoging van benzine prijzen jou niet raakt omdat je toch altijd maar voor € 25 tankt.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:34

Muxje | 13-06-11 | 11:30 | + 0 -
Volgens mij is het moderne bestuur en zakendoen daarop gebaseerd.
(Kan ik er juridisch onderuit, dan kan ik eronderuit..)
Kudo's voor Asscher BTW!

Einde van de Domheid | 13-06-11 | 11:34

Überbottehork | 13-06-11 | 11:30

Natuurlijk. Maar als er geen mind-shift komt dan gaat NL definitief naar de pietewei.

ecologiste | 13-06-11 | 11:34

@Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 11:32
Schelden is het argument van iemand die ongelijk heeft.

Bakito | 13-06-11 | 11:34

@ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 11:29

Dank. Ik bedoelde hetzelfde, maar jij verwoordde het overduidelijk beter.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:33

@Fijnstoffer | 13-06-11 | 11:13
Raar artikel, omdat de Euro wat minder gedaald is dan de Dollar is het opeens een goede munt?
De Amerikanen drukken continue dollars bij, de ander valuta hebben ook last van de crisis.
PIGS waren voordat ze bij de euro hoorden continue aan het devalueren. Sinds ze gekoppeld zijn devalueert de Euro.

voldemort | 13-06-11 | 11:33

Ik zal wel te nuchter zijn, maar ik zie:
- bestuurlijke ambitie (regenten! baantjesjagers! Megalomane waanzin).
- uitvoeringsvragen (zoals staatsteundiscussie. Aan staatssteun is overigens niks illegaals, sterker nog: daar betalen we belasting voor. Oneigenlijke staatssteun -subsidie verstrekken zonder goedgekeurde subsidieregeling- mag gelukkig niet, dank zij dat 'verwerpelijke' EU-beest)

Je kan vinden dat het bestuur een andere ambitie moest hebben (stem anders) of vinden dat ze verkeerd uitvoeren (stem anders, onderhandel beter of procedeer). FGH zijn grote jongens, die kunnen zichzelf wel verdedigen.

Dat Bert/GS een appeltje heeft te schillen met Fatima is al lang duidelijk. Met het overtrokken geroeptoeter over de onthulde documenten legt de rancune van Bert er nog eens meters bovenop. Wat is er gebeurd tussen Bert en Fatima? Knikkers verloren? Had Fatima toch een dikkere snor en een grotere plasser? Subsidie niet verleend?

vast goed | 13-06-11 | 11:33

@brambo80 | 13-06-11 | 10:11

Ik wil een overheid die vooraf tot een goede conclusie komt om geld te besparen. Niet een overheid die achteraf zijn/haar schuld aan een ander doorschuift omdat een maas in de wet die wellicht zou toestaan. Linkse clubs zijn gewoon onbetrouwbaar.

jvlaam2 | 13-06-11 | 11:33

Als het over Amsterdam gaat, lees ik het niet eens.

Het CDA | 13-06-11 | 11:33

@Bakito

Voorbeeldig? Een vooringenomen steenpuist ben je, niks meer en niks minder.

Theo Roozenvelt | 13-06-11 | 11:32

@Iwmac | 13-06-11 | 11:14
En wie heeft dat allemaal in gang gezet?

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:32

@barf | 13-06-11 | 11:29
Vergeet de niet-officiele vierde macht niet: de media.

rara | 13-06-11 | 11:30

Ik moet een beetje gniffelen om alle reacties dat "ze iedereen moeten ontslaan en alles tot de laatste cent moeten laten terugbetalen!!1!"
Begrijp me niet verkeerd, dat zou ik ook graag zien, maar ik kan je vast verzekeren dat dat niet gaat gebeuren. Mark my words, er worden 2, misschien 3 man/vrouw de deelraad uitgeschoven, Lodewijck Asscher en/of den Burgemeestert zegt nog eens sorry en ze graaiden nog lang en gelukkig.

Überbottehork | 13-06-11 | 11:30

@Einde van de Domheid 10:58: Een opt-out of nietigverklaring is prima, als ook de lening zelf wordt teruggedraaid. In weze draai je daarmee de hele deal terug.

In dit geval zou nietigverklaren gewoon woordbreuk zijn; misschien niet juridisch, maar wel moreel. Alsof je een keuken laat bouwen en dan maar besluit om de factuur van de aannemer niet te betalen, omdat er wat spelfouten in staan.

Muxje | 13-06-11 | 11:30

zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:15 |
ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:13 Mensen die werken in de niet-commerciële dienstverlening betalen wel inkomstenbelasting over hun inkomen hoor.

Niet dus.
Een werkgever betaalt bruto loon en daar gaat een netto gedeelte van naar de werknemer en het verschil met bruto naar de schatkist.
De overheid betaalt het bruto loon uit de schatkist en het verschil met bruto blijft in de schatkist.
De ambtenaar is dus en netto kostenpost en levert geen enkele bijdrage aan de inkomstenbelasting.

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 11:29

Even een geheugensteuntje: was het niet zo dat Elatik op 5 oktober 2010 samen met Princen uit het bestuur van Oost was gestapt juist vanwege het niet informeren van de raad over de aangegane financiële verplichting? En is het niet zo dat zowel Elatik als Princen weken hebben gewacht met hun ontslagbrief, zodat ze voor 100% doorbetaald werden? En is het niet zo dat Princen nu voor haar eigen bedrijfje (via het PvdA netwerk natuurlijk) de ene goedbetaalde opdracht na de andere krijgt? Hoe was dat ook al weer met Wolfsen in Utrecht met Vogelaar (FourStar)?
Kortom, onkunde gecombineerd met nepotisme is momenteel het handelsmerk van de PvdA!

marha | 13-06-11 | 11:29

@ZDEV | 13-06-11 | 10:33
controle?
in de eerste instantie het parlement
in tweede instantie de rechterlijke macht
en verder kan je nog europa in om je gelijk te halen
(***mompelt iets over de Montesquieu***)

barf | 13-06-11 | 11:29

@rara | 13-06-11 | 11:25
Dus gezinnen en hypotheeklijders zijn zielig?

Bakito | 13-06-11 | 11:29

Enfin, lekker makkelijk om een falend systeem te wijten aan een voorbeeldige, ambitieuze vrouw van allochtoonse afkomst. Iemand die haar nek uitsteekt in tegenstelling tot de typisch hollandse zeugen die thuis met de dikke reet passief afwachten tot manlief uit de file de zak met geld op de keukentafel dropt....

Hypocriet is het en anders niks...

Bakito | 13-06-11 | 11:28

En waar praat ik over Wilders strontaap? Leer zelf eens lezen. Of is dhr Wilders soms Minister president? Is het al 2014?

Indoneesje | 13-06-11 | 11:26

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:20 | + 0 -
Er zit een journalistiek verhaal in het feit dat het stadsdeel (stadsdeelbreed) onder de garantiestelling uit probeert te komen. (Voor mij is dat geen nieuws, als iemand zonder hoofd en benen een uitkering aanvraagt probeert de overheid daar ook -met veel proceskosten- onderuit te komen..)
Maar het medium GS heeft zich nogal verzet TEGEN die garantiestelling.
You can't have it both ways.
Dat noem ik damned if you do, damned if you don't journalistiek. Framing eigenlijk.

Einde van de Domheid | 13-06-11 | 11:25

@Bakito | 13-06-11 | 11:22
Nu je zelf toegeeft geen inzicht te hebben in het financiele plaatje van een gezin met hypotheek lijkt het me ook niet meer dan terecht dat je ook even toegeeft dat je in dit geval dus niet weet waar je het over hebt.

rara | 13-06-11 | 11:25

@Indoneesje | 13-06-11 | 11:16
Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Ik geef Wilders he-le-maal nergens de schuld van. Lees eens fatsoenlijk, verrekte pindapoeperD!

Bakito | 13-06-11 | 11:24

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:15

Alleen halen ze dat inkomen wel uit de belastingen uit de marktsector. Derhalve betalen ze geen belasting, ze vangen netto gewoon wat minder. Terugpissen in de pot waar ze uit zuipen.

Netto kosten ze uiteindelijk alleen maar, en leveren ze niets op.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:24

@rara | 13-06-11 | 11:19
Nee, moet ik opdraaien voor het feit dat iemand zich oren aan laat naaien door broedse vrouwen respectievelijk gladde hypotheekverstrekkers? Iedereen moet zelf maar opletten dat ie daar niet intrapt.

Bakito | 13-06-11 | 11:22

Het Muzyq-gebouw wordt geexploiteerd door SOS. Wie zitten daar in het bestuur? Nou, deze heren: www.s-o-s.nu/bio.php

Robin Lemmers is er vandoor. www.meer-online.nl/index.php?option=co...
Maar dat betekent niet dat hij er geen geld meer aan verdient. Want wat lezen wij op www.linkedin.com/pub/robin-lemmers/7/7... ?
"Initiator of the muzyQ concept, realized from 2003 onwards (muzyQ.com). Founder of the first muzyQ music making centre in Amsterdam. Owner of the muzyQ registred trade mark." Zou hij daar nog steeds geld voor krijgen? Ik vrees van wel. De merknaam Muzyq en het concept worden immers nog steeds gebruikt. Verder is hij mede-eigenaar van Tamariu Holding BV. Tamiru bezit Muziekmakerscentrum Amsterdam Exploitatie BV, die het Muzyq-gebouw runt. Over belangenverstrengeling gepsroken. Allemaal vage BV'tjes...

Ivoren Toren | 13-06-11 | 11:21

@Einde van de Domheid | 13-06-11 | 10:58

Je noemt het journalistiek, en vraagt daarna om een mening van de journalist, omdat je die niet weet te achterhalen.
Weet jij wel wat eigenlijk de bedoeling hoort te zijn van journalistiek? Had iets te maken met feit- en bronvermelding ZONDER mening.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:20

Klasse! hopelijk krijgt het gevolgen.

hunkerdrift | 13-06-11 | 11:20

Hijo del Sol | 13-06-11 | 11:10 | + 0
Wat een rare site is dat..
Neem ik die nou serieus of niet....

Ik en anderen begrijpen die denkwijze helemaal.
Maar de EU indoctrinatie is bij u prima gelukt, dat u zich afvraagt of dat nou serieus is.

We worden aan alle kanten gemanipuleerd.
En de werkelijkheid gaat het bevattingsvermogen vaak te boven.

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 11:20

@De Joop | 13-06-11 | 10:10
Rechts financieel pragmatisch noemen kan ik mee leven.
Maar om moreel ethisch aan linkse partijen te koppelen gaat me net wat te ver.

Henkiemaardannietgek | 13-06-11 | 11:20

Zeker, als je kijkt naar het niveau op diverse vlakken wat wij nu in Nederland hebben, kun je vaststellen dat heel veel zaken die redelijk tot zeer goed geregeld waren er nu niet meer zijn. En dan wordt vaak gezegd, ja meer mensen hè... Nee, dan doe je iets niet goed, dit wist je dertig jaar geleden ook wel. Er is veel meer aan de hand. Aan de ene kant heb je een stel rovers, aan de andere kant een stel ruif vreters. Robin Hood (lees: PvdA) zegt dat het eerlijker moet.

DijenkletserT | 13-06-11 | 11:20

Het vertrouwen in de stadsdeelraad en het gemeentebestuur zal door FGH worden opgezegd. De burgers moeten hetzelfde doen.

quasiintellect | 13-06-11 | 11:19

@Bakito | 13-06-11 | 11:17
Laat me raden: je hebt geen gezin en ook geen hypotheek.

rara | 13-06-11 | 11:19

Haha, wat een puinhoop dit. De verantwoordelijke bestuurders de schade laten betalen lijkt me meer dan redelijk.

Richard Nixon | 13-06-11 | 11:18

@CarlitoBrigante | 13-06-11 | 11:14
Als je leven daar van afhangt, doe je fundamenteel iets verkeerd. Een paar tientjes boete zijn dan een mooie stimulans om je trieste bestaan eens aan te pakken. Stelletje jankerds.

Bakito | 13-06-11 | 11:17

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:57

Wat er gebeurt is dat overheden gemakkelijk schulden maken bij banken. Die schulden worden in feite gemaakt door mensen op sleutelposities bij de overheid die hun gang mogen gaan van de politiek-bestuurlijke elite (VVD, PvdA, CDA, D66, GL). Daarmee creeren zij een staatsschuld maar zelf hebben ze hun schaapjes op het droge. Het zijn de gemeenste parasieten die 1-2 doen met de banken. Daarom laten ze elkaar niet in de steek. Het is een gouden tandem voor hen die deze fiets mogen besturen. Het einde van het verhaal is dat een land gigantisch veel schulden heeft en hard moet werken tot in de oneindigheid en dan nog niet de schulden heeft afbetaald. Zie daar de levensvatbaarheid van de banken.
In GR is er een documentaire gemaakt:

ecologiste | 13-06-11 | 11:17

Bakito; Ga lekker bij je socialistische vrindjes op Joop.nl zitten. En och die paar tientjes, en maar schreeuwen dat het kabinet moet bezuinigen en het juist de lage inkomens zijn die per jaar er een paar tientjes op achteruit gaan. Och, dan kunnen die paar tientjes van frauderende pvda's en andere linkse socialisten er gerust bij en geven we 'Bruin' 1 de schuld.

Indoneesje | 13-06-11 | 11:16

***Proest***
"De hypothese dat het muziek centrum nationale en internationale artiesten naar oost lokt verwijzen wij direct naar het land der fabeltjes"
Ze dachten zeker dat Jay-Z, Kanye en Lady Gaga even gezellig een uurtje in oost komen oefenen.
#Oostbruist
Proest.

Weeraanmelden | 13-06-11 | 11:16

Tja, kut voor Amsterdammers, verder zal het toch wel.

Luitenant Zeikerd | 13-06-11 | 11:15

Mooi, en nu de zooi opruimen! Anders doen wij het!

Morkovich | 13-06-11 | 11:15

@Stroopdoos | 13-06-11 | 11:12
Dat klopt, en daarom moeten ze zich daar ook niet mee bezig houden.
Ik doe ook geen dingen voor klanten waar ik geen verstand van heb.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:15

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:13 Mensen die werken in de niet-commerciële dienstverlening betalen wel inkomstenbelasting over hun inkomen hoor.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:15

Zullen we dan ook even naar de incapabele geldsmijterij van 's-lands regering kijken, zoals daar zijn spoorlijnen, tunnels, ov-kaart, ict-projecten, pluchekleven,..........

Iwmac | 13-06-11 | 11:14

Zum kotzen.

Bataaf | 13-06-11 | 11:14

@Bakito | 13-06-11 | 11:06

Voor veel gezinnen zijn 'die paar tientjes' veel geld.

CarlitoBrigante | 13-06-11 | 11:14

@Mongoose | 13-06-11 | 11:02
Ik heb begrepen dat alle wachtwoorden van de overheid dit weekend vervangen zijn door 6 sterretjes.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:14

@ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:57
Puik stukkie cijferwerk.
Ik mis alleen moeilijk uit te drukken nogal subjectieve zaken als vertrouwen. Daarvoor kan men het beste kijken naar de financiële markten. En dan komt Griekenland er zeer beroerd van af (het is een corrupte niet zo productieve bende).
Omdat wij (NL) vastzitten aan de Duitse locomotief, is het vertrouwen in Nederland erg hoog.
www.telegraaf.nl/dft/goeroes/jaapvandu...
Maar als Nederland zou worden versleept naar Zuid-Europa, zou ons land de PIGS snel uitbreiden tot PING. Onvermijdelijk met randdebiele bestuurderspartijen zoals die van Elatik.

Fijnstoffer | 13-06-11 | 11:13

@ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:51
Ondanks een plusje, zit je er net even naast met je feiten: statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Van de beroepsbevolking van 7,5 mln in 2011, zitten er ruim 2,5 miljoen in de niet-commerciële dienstverlening, dus overheid etc. Dan houd je dus een beroepsbevolking van 5 mln over, die werkzaam zijn in de marktsector (en dat is zelfs nog minder dan ik dacht), en dat zijn degenen die het allemaal moeten opbrengen, niemand anders.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 11:13

Bert, complimenten!
Dit soort stukjes (understatement) willen we vaker zien!

Het erge is dus dat de raad betaald wordt van ons belastinggeld, ze dan totaal verkeerd omspringen met ons belastinggeld en dan ook nog niet zo'n klein bedrag. Als de uitkomst deze week is dat ze mogen opsodemieteren, krijgen ze ook nog wachtgeld van ons belastinggeld...
Waarna ze hopelijk nooit meer voor de overheid mogen werken en bij een bedrijf willen ze dit soort mensen niet. Oftewel we kunnen ze dan ook nog de uitkeringen betalen.
Dit soort PvdA'ers hebben dan hun hele leven nooit een euro bijgedragen aan de Nederlandse economie, sterker nog, alleen maar een negatieve bijdrage....

Modderfokkert | 13-06-11 | 11:13

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:05
Velen falen daar wel omdat ze geen echte bedrijfskennis hebben en het woord efficiency ze volledig vreemd is.

Stroopdoos | 13-06-11 | 11:12

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:07
Maar hij volgt wel consequent de linkse lijn.
Dat dan weer wel.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:11

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:07
Het is dus onmogelijk om je belasting cash naar het belastingkantoor te brengen. Alsof ze er vies van zijn daar....

Bakito | 13-06-11 | 11:11

Witte boordcriminelen zijn weer helemaal in anno 2011.

Plukkiehaar | 13-06-11 | 11:10

@ecologiste | 13-06-11 | 11:05
*handen schudt*
;)

Rest In Privacy | 13-06-11 | 11:10

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:57
Wat een rare site is dat..
Neem ik die nou serieus of niet....
*WTF momentje*

Hijo del Sol | 13-06-11 | 11:10

@ecologiste | 13-06-11 | 11:01
Dat zou prachtige tv opleveren!
Die ambtenaren inderdaad compleet kaal plukken en huisvesten in een sociaal uitgeleefde huurwoning in een kansenwijk, hun op een wachtlijst plaatsen met een wachttijd van minimaal 8 jaar voordat men een betere huurwoning kan betrekken.
Eens kijken hoelang men het vol houdt in dat milieu.

Rest In Privacy | 13-06-11 | 11:08

Einde van de Domheid | 13-06-11 | 11:07
"Kortom, ik snap het niet!". Precies.....

aardappelninja | 13-06-11 | 11:08

@ bakito.... u gooit er losjes een duurbetaald (oost?)pr-wolkje doorheen.... klinkt erg links....

qui?moi? | 13-06-11 | 11:08

Subjectief socialisme noemen we dit.

Rest In Privacy | 13-06-11 | 11:08

@IJStengel | 13-06-11 | 10:48
Cohen én actie in één tegel?

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:08

Zo ken ik GS weer.

Arrabinekoeterine | 13-06-11 | 11:07

Bakito | 13-06-11 | 10:59 Jou moet ik dus niet mijn portemonnee in bewaring geven.

"Ach joh, die paar tientjes, maak je niet druk".

Pak ze maar eens direct bij iemand uit de knip. Kun je wat meemaken.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:07

@ecologiste | 13-06-11 | 10:55
"God god wat zou een guillotine verademend zijn."

Die werkt nu net andersom :)

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:07

De Arabische Nederlanders hebben tot dusver geen baat bij het MuzyQ gebouw. Het is een wit bolwerk met hier en daar een Surinamer. Het is ook geen islamiseringsagenda (taliban is anti-muziek) dus wat is het dan wel? Een prestige-object waarvan het stadsdeel hoopt (en die hoop is nog steeds terecht) dat een professionele ondersteuning van de muziekmarkt de schatkist op termijn geld oplevert. (U kent de wereldwijde omzet van de popmuziek neem ik aan?)
Is MuzyQ een bedrijf?
En zoja, hoeveel bedrijven krijgen geen exportsubsidie, innovatiesubsidie (AH pincode is gesubsidieerd geweest!) etc. etc. etc.
Kortom, ik snap het niet!

Einde van de Domheid | 13-06-11 | 11:07

lion@night | 13-06-11 | 11:00 Laat je niet opnaaien door die Roer-trol. Is een extreme rechts hater uit de joop/krapuul regionen. Zou me niets verbazen wanneer het Jolo of mirc zelf betreft.

Stroopdoos | 13-06-11 | 11:06

Bewijs is geleverd: Verschillgheid leidt tot corruptie. Toestanden hier lijken erg op die in Syrië.
Welke imbeciel heeft ooit het idee gehad dat mensen met zo'n afkomst op een eerlijke, democratische manier zouden kunnen omgaan met macht en geld?
Zonder zelfverrijking als hot item op de persoonlijke agenda te hebben staan?
Je laat een pedo toch ook geen directeur worden van een crèche?

pennestront | 13-06-11 | 11:06

@CarlitoBrigante | 13-06-11 | 11:02
Zeg nou eerlijk, je hebt gebeurtenissen en betekenissen. De één vindt zo'n kernramp in Japan het einde van de wereld, een ander gaat significant meer roken van zo'n boekhoudkundig akkefietje in een irrelevante stad. Zo is het altijd iets. Toch?

Bakito | 13-06-11 | 11:06

lol
staatsdeelname verwerpelijk??
--

bekijk de financieringsplannen van de regering tav de nieuwe kerncentrales eens!

2emeREP | 13-06-11 | 11:06

fijn dat babyface asscher zich zo goed laat kennen.... nooit meer vergeten....!

qui?moi? | 13-06-11 | 11:05

lion@night | 13-06-11 | 11:00 schreef:
"Mijn boosheid richt zich met name op de kreet 'het moet socialer'. Linksch zegt het één maar doet het ander. Voor de schermen pretenderen dat het socialer moet om achter de schermen een compleet corrupt netwerk op te richten van zelfverrijkers.
In mijn ogen is het een grote bende van smerige leugenaars".
----------
Precies dat is de kanker in NL veroorzaakt door decennialang CDA-PvdA-D66 cultuur.

ecologiste | 13-06-11 | 11:05

@Stroopdoos | 13-06-11 | 10:46
Niet alleen is opstappen de zwaarste consequentie, ze weten dat er daarna wel ergens anders een lucratief baantje wordt gecreëerd.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:05

@Bertus Brulbroek | 13-06-11 | 10:38
De bank moet haar verlies nemen en de toenmalige bestuurders met pek en veren besmeurd worden. Moet je maar een behoorlijke inschatting kunnen maken over investeringen. Ja, daar kan ik wel inkomen. Maar wanneer gebeurt dan nou eigenlijk?

blinde kip | 13-06-11 | 11:04

@Bakito | 13-06-11 | 10:59

*zucht*

CarlitoBrigante | 13-06-11 | 11:02

@jeanmondo | 13-06-11 | 10:40
Eens, als een bedrijf zo gerund zou worden was het al failliet.

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:02

Afschaffen van de deelraden wordt door zowel Amsterdan als Rotterdam afgewezen, heren.
Lees hierover onder andere d66amsterdamcentrum.nl/news/item/stads... .
Lees daar ook dat D66 geen referendum voorstaat in deze.
De enige gezonde denker in het verhaal is de huisadvocaat Pim Oosterlaken, die al eerder een advies gaf.
Het wachten is nu op de actie van FGH, want dat is tenslotte degene die het geld fourneerde en het terug wil, nu er sprake is van wanbetaling. Die gaat niet zitten wachten, maar gaat over tot een executieveiling en haalt het onbrekende bij de deelraad, zeker een optie.
En wie zit er achter SOS, dat er zo voorzichtig met een wanbetaler wordt omgesprongen? Vooral met een eventueel faillissement schermen, dat bespoedigt de verkoop.
Bert Brussen: op Twitter zeik je nog wel eens, maar je hebt het in 1 keer weer goedgemaakt.

stolperstein | 13-06-11 | 11:02

iemand al "Raadslid" en "Overvecht" geprobeerd?

Mongoose | 13-06-11 | 11:02

DijenkletserT | 13-06-11 | 10:55 Dit geval is niet uniek. Er zijn meer gemeentes waar dit soort zaken aan de orde is.

Zouden dit soort praktijken nooit gebeurt zijn dan hoefden we niet te bezuinigen in de mate waarin dat nu noodzakelijk is.

Wat dat betreft mag er ook best nog een keer kritisch gekeken worden naar de overname van banken door voormalig PvdA minister Bos.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 11:02

lion@night | 13-06-11 | 10:52

Inderdaad en zware ingreep kan wellicht helpen. In ieder geval zou het mooi zijn als de managers en afdelingshoofden ALLEMAAL zouden worden ontslagen en verplicht worden de rotzooi zelf te betalen. Dan hoop ik dat ze elkaar gaan beschuldigen en dat dan eindelijk de stront op straat komt te liggen. Kijken wie dan de echte gewetenloze misdadigers tegen de menselijkheid zijn.

ecologiste | 13-06-11 | 11:01

Wat is nou eigenlijk het probleem? Linkse mensen verkiezen linkse vertegenwoordigers in Amsterdam-Oost die het geld van hun kiezers verkwanselen. Dat is toch een zaak tussen die kiezers en hun verkozenen :-)

RL | 13-06-11 | 11:01

Magnum Force | 13-06-11 | 10:52
Soort indoctrinatie, oogkleppen en kop in het zand. Nu ook weer zoiets op Ned2, het is altijd de schuld van rechts) een ander...

DijenkletserT | 13-06-11 | 11:01

@Bertus Brulbroek | 13-06-11 | 10:38
Welke opties hebben ze dan allemaal open gehouden?

Che_cuevara | 13-06-11 | 11:01

Al moet ik werken tot ik overlijd, als het maar niet voor rooiboszuipende parasieten is.
Boos is..

roosvrij | 13-06-11 | 11:00

@Roer | 13-06-11 | 10:35
De schandalen en het zeer uitgebreide netwerk van de Linksche subsidiebank is schadelijker voor de economie dan rechtse steun aan commerciële bedrijven.
Dat moet je zelf toch ook kunnen bedenken.
Een linksch sociaal stelsel trekt een enorm potentieel aan luiheid en zieligen aan die economisch niets bijdragen aan de maatschappij, maar deze eerder om zeep helpen door een grote mate van behoefte aan financiële steun.
Steun aan commerciële bedrijven bevordert de werkgelegenheid welke de economie juist ten goede komt.

Mijn boosheid richt zich met name op de kreet 'het moet socialer'. Linksch zegt het één maar doet het ander. Voor de schermen pretenderen dat het socialer moet om achter de schermen een compleet corrupt netwerk op te richten van zelfverrijkers.
In mijn ogen is het een grote bende van smerige leugenaars.

Rest In Privacy | 13-06-11 | 11:00

Erg goed, bedankt.
Alhoewel ik er weinig vertrouwen in heb dat er ook maar iets zal veranderen.....

Zogeknogniet | 13-06-11 | 11:00

draait het echt allemaal om het geld Bert? wat raar, dat doet het normaal nooit.

nieuwisanders | 13-06-11 | 10:59

@Roer | 13-06-11 | 10:35
Als ze zo dom zijn als jij zegt hadden ze daar in eerste instantie al niet mogen zitten.

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:59

Dit is niet mijn garantie, vriend

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 10:59

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:51 Mooie en heldere uiteenzetting. En volgens mij voor iedereen te begrijpen.

Wat je ziet is dat door de import van Islamitisch stemvee wat automatisch stemrecht krijgt onze toekomst bepaald wordt.

En je mag, nee je moet, er aan mee betalen.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:59

Laat toch gaan joh. Corruptie en wanbestuur kost mij als hardwerkende belastingophoester hooguit een paar tientjes per jaar. Om daar nou dag in dag uit over te berichten c.q. reaguren..... Uiteindelijk kost dat veel en veel meer energie en dus tijd en geld.

Bakito | 13-06-11 | 10:59

Bert,
Het is een beetje: 'damned if you do damned if you don't journalistiek'.
De garantiestelling voor de huur van het MuzyQ gebouw (dat geenszins lijkt op het ondergrondse pishol Melody line, not @all!) is een foutse beslissing.
Dan zou je denken dat GS gelukkig zou worden van een opt-out uit deze toezegging.
Dat dan ook weer niet.
Een opt-out is ook niet goed.
Wat wil je dan wel Bert?

Einde van de Domheid | 13-06-11 | 10:58

Stel ik heb een -over the top- hypotheek van de FGHB maar betaal maandelijks wel keurig mijn rente.
Waarom zou de FGHB dan op een gegeven ogenblik de hoofdsom terug eisen?
Hoe kan de hoogte van de hypotheek 27 mln zijn bereikt als nadien blijkt dat het pand amper 13 mln waard is. Ik zou de bouwnota's uit de schoenendoos halen en vervolgens zeer kritisch tegen het licht houden. Wie heeft heeeeeel veel geld verdiend tijdens de bouw?

stoepheer | 13-06-11 | 10:58

kijk even waar de geldstromen naartoe gaan, zou me nix verbazen als er weer één of ander belgisch bedrijf met subsidie voor "cultuurverrijking " er met de centen vandoor gaat..

tweekeerdehelft | 13-06-11 | 10:57

En het mantra is: "het moet eerlijker"....

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:56

Hijo del Sol | 13-06-11 | 10:54

Het is de kanker in heel NL, net als bij de EC. We zullen er aan kapoedt gaan.

ecologiste | 13-06-11 | 10:56

@ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:51
+1
Socialisme is een in de kern mooie maar zeer dure hobby die zonder inperkende mechanismen onvermijdelijk tot wantoestanden leidt.
www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=9...

Fijnstoffer | 13-06-11 | 10:56

En waar dachten ze al dat geld vandaan te halen? En maar zeiken (nu) op rechts, dat we flink moeten bezuinigen.

DijenkletserT | 13-06-11 | 10:55

Dokter Pruimenboom | 13-06-11 | 10:47

En u en ik komen daar nooit tussen want je moet namelijk gevoelig zijn voor bestuurlijke verhoudingen, een kwalificatie die een pré is in alle vacatures van de Roverheid. God god wat zou een guillotine verademend zijn.

ecologiste | 13-06-11 | 10:55

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:51
Praten we alleen nog maar over een stadsDEEL.
Hoeveel zou er nog meer mis zijn, Landelijk gezien?!

Hijo del Sol | 13-06-11 | 10:54

@ecologiste | 13-06-11 | 10:30
In dit geval is het anders om.
In dit geval dient er rigoureus en grof te worden gesneden in dat corruptie Linksche bolwerk totdat het laatste stukje gif verdwenen is.
Dan blijft er een gezonde basis over waar we verder op kunnen bouwen.
En buiten dat, als de helft van de ambtenaren van Amsterdam Oost direct op non-actief wordt gezet is al een groot probleem opgelost. Die doen blijkbaar toch niet veel anders dan buitensporig veel geld uitgeven en procedures bedenken om zichzelf in te dekken.
Als deze urenvulling stil komt te liggen heeft niemand daar last van, behalve subsidielurkers. Maar ook die laatste groep kunnen we beter kwijt dan rijk zijn.

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:52

Wat ik pas écht curieus vind is dat ik bij de buren van Joop.nl nog helemaal NIETS over deze treurniswekkende toestand zie. Ook zoeken op "MuzyQ" levert nul resultaten op. Zoeken op "Elatik" resulteert in een hoop oud nieuws.
Het zal toch niet zo zijn dat ze bij Joop.nl niet helemaal objectief zijn hè? Toe, zeg me dat het niet waar is.

Magnum Force | 13-06-11 | 10:52

Ok dan! FEITEN
Eigenlijk wisten we het allemaal al wel. Maar het is goed dat e.e.a. nu eens onomstotelijk bewezen kan worden.
Niet dat het de Links-Kerkelijken zal bekeren. Dat zijn de hardcore bidfreaks in de politiek. Al sla je ze nog zo vaak met de feiten om de oren, ze blijven geloven in hun www.joop.nl/politiek/detail/artikel/pv...
Met berichtgeving waar vooral veel 'zou' in voorkomt, teneinde speculaties verkapt als feiten te laten overkomen.

Hijo del Sol | 13-06-11 | 10:52

Wat ik mis is, dat de Amsterdammer op tilt dient te slaan om wat dit de belastingbetaler gaat kosten? Om precies te zijn 27.286.000 euro.
Maar waar hebben we het over?

Nederland. 16,4 miljoen inwoners gedeeld door 7,2miljoen werkenden is een factor 2,28.
Amsterdam telt 780.000 inwoners.
Daarvan zijn er 80.000 spookbewoner.

Blijft over 700.000 inwoners : 2,28 en dat zijn 307.000 wérkende Amsterdammers.
27.286.000 : 307.000 komt neer op 89 euro subsidie per werkende Amsterdammer om Elatik aan te laten blijven.

307.000 werkenden die het vertrek kunnen eisen en alsnog mogen betalen.
393.000 die er geen belang bij hebben, en geen last hebben van de verhoging van de gemeentelijke heffingen omdat ze daar toch al kwijtschelding voor kregen.

De motie is verworpen.

We zijn al zover gekomen dat het overgrote electoraat van de niet werkende bevolking kan bepalen wat er met het geld van die nog wel werkenden gaat gebeuren.
.

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:51

@Ome Gijs | 13-06-11 | 10:20
Jij bent dus al zover afgestompt dat je het allemaal wel vindt meevallen.
Tja, dat is nu precies wat ze willen.

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:51

@De Joop 10:10: Bertje zit hier prima. Hij begrijpt wellicht beter dan jij wat het verschil tussen een bedrijf en een gekozen bestuursorgaan is. De meeste bedrijven (ook de verantwoord ondernemenden) dienen hun eigen doel en handelen doorgaans amoreel (niet immoreel). Noem dat maar financieel pragmatisch. Bestuursorganen daarentegen dienen geen eigen doel, maar dienen ons... of zo zou het moeten zijn. Daar past inderdaad een morele aanpak bij, en geen financieel pragmatische waarbij alleen word gelet op de belangen van de raad zelf.

Muxje | 13-06-11 | 10:49

@ lij5 Good governance is in het leven geroepen om het volk in slaap te sussen, achter de coulissen is Business as usual. Daarom zijn al die leaks zo smeuïg het geeft weer dat op bestuursniveau bij overheid & bedrijfsleven men over lijken gaat voor eigen gewin & ego.

Bertus Brulbroek | 13-06-11 | 10:48

Hé, en was Cohen als burgemeester niet eindverantwoordelijk in deze kwestie? Had hij dit niet moeten weten en er actie op moeten ondernemen?

IJStengel | 13-06-11 | 10:48

Waar is dat geld heengegaan dan? Is al uitgezocht wie hier flink aan heeft verdiend? Want voor dit bedrag kun je een woonwijk neerzetten. En nu kun je slecht je straathangende VMBO-rapperts kwijt. Oh nee, toch niet. Die hebben het te druk met hangen op straat.

blinde kip | 13-06-11 | 10:48

@finders | 13-06-11 | 10:12
Aboutheleb-leaks?

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:48

frickY | 13-06-11 | 10:43 |
Aan duidelijkheid laat het stuk niets te wensen over.
Beter 3X duidelijk dan onbegrepen.

roosvrij | 13-06-11 | 10:47

O ja, en Roer:
Ik bedoel met cultuur inderdaad niet datgene wat politici en ambtenaren het volk menen te moeten gunnen. Van geld dat onvrijwillig is ingeleverd.

vetkleppert | 13-06-11 | 10:47

Als we nu echt een OM (of gewoon een rechter met een drang naar gesprekken op intellectueel niveau) met ballen had dan werden hier nu eens gewoon mensen aangeklaagd. Maar het mooiste aan dit soort faalambtenaren is dat er nooit iemand verantwoordelijk gehouden kan worden. Alleen symbolisch, dan treedt je af en ga je elders binnen je clubje weer aan het werk (of bij de pvda ga je gewoon op dezelfde plek weer verder)

Dokter Pruimenboom | 13-06-11 | 10:47

Ik heb ergens vernomen dat de positie van Frautima deze week zowel binnen het stadsdeel als binnen het regenten-partij-apparaat van de pvdachterbaxheid op de agenda staat.

pennestront | 13-06-11 | 10:47

Inderdaad jammer dat politici geen echte verantwoording dragen wanneer opstappen de zwaarste consequentie is. Uiteindelijk betekend het een vrijbrief om maar wat aan te prutsen met veel, heel veel geld.

Stroopdoos | 13-06-11 | 10:46

Dat stuk had een heel stuk scherper gekund, em zonder continue in herhaling te vallen. Jammer.

frickY | 13-06-11 | 10:43

@Roer | 13-06-11 | 10:37
Ik heb er gewoond toen het naast alle nadelen in ieder geval nog het voordeel van een fantastisch uitgaansleven had. En daar bedoel ik niet jouw voorbeelden mee.
Uiteindelijk ben ik gevlucht omdat ik het zat was om ondanks parkeervergunning tevergeefs twintig rondjes te moeten zoeken naar parkeerplek.

vetkleppert | 13-06-11 | 10:43

@jeanmondo | 13-06-11 | 10:40 Mee eens wat je zegt. Zaken worden zo niet gerund, bouw misschien, maar het zo runnen van een bedrijf is meer iets voor de regenten van politici.

lijn5 | 13-06-11 | 10:42

@ lijn5 | 13-06-11 | 10:36
Ik denk dat dit verlies direct door Amsterdam-Zuidoost en/of Amsterdam gedragen wordt.
Maar als we (hogere overheden, regering) niet oppassen, zal het ongetwijfeld worden doorgeschoven via allerlei potjes en constructies. Zo immoreel acht ik de PvdA/D6/GL-bestuurders wel.

Fijnstoffer | 13-06-11 | 10:42

Bert,
Binnen mijn beleving is er geen enkele 'encounter' tussen burger en overheid, waarbij de overheid er niet het zakelijkst (goedkoopst) af wil komen. Volgens mij heeft dat niet met een partij te maken maar met de gehele bestuurscultuur. Misschien ook wel me de ambtenarij die hielenlikkend tal van suggesties aan politici doet waarmee diezelfde politici weer kunnen scoren op de heilige parameter 'bezuiniging'.

Einde van de Domheid | 13-06-11 | 10:42

@Willem4246
Het is al de zoveelste fail van de PVDA in 020. Nog meer opgraven zou een herhaling van zetten zijn. We hebben nu bewijs genoeg.

Boer in 020 | 13-06-11 | 10:42

@ertus Brulbroek | 13-06-11 | 10:38 Tuurlijk, Bertus, gewoon ook maar flessen omdat een ander het ook doet. De ethiek van een pinda dus.

lijn5 | 13-06-11 | 10:41


Eindelijk weer het soort GS waar het succes op gebaseerd was.
Ik overweeg weer terug te komen voor meer.

Kopschimmel | 13-06-11 | 10:40

Super. Geenstijl is op zijn best als zij geheime misstanden aan het licht brengt. Ga zo door!

KotsenVanBlijdschap | 13-06-11 | 10:40

"De behandeling van dit onderwerp is zoals onderwerpen in een bedrijf worden behandeld: winstgericht, op zoek naar het hoogste rendement, zonder enige interesse in de gevolgen daarvan voor derden."
Lezen jullie hetzelfde als ik?! Sinds wanneer worden worden alle bedrijven zo gerund?

jeanmondo | 13-06-11 | 10:40

@ Roer | 13-06-11 | 10:37
De cultuur van Amsterdam is de mijne niet.

Ivoren Toren | 13-06-11 | 10:39

@Greyhawk | 13-06-11 | 10:10
Lijkt me moeilijk.
De poten van die tafel zijn nu wel tot grond toe afgezaagd.

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:38

Het project is een erfenis van het voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Het project kwam tot stand in de tijd van de Vastgoed & huizenmarkt bubbel, daar plukt ongeveer de hele wereld nu de zure vruchten van. Nu mag een nieuw Stadsdeel bestuur puin ruimen voor een ander. Wat overigens inherent aan ons politiek systeem is, de poppetje verdwijnen altijd na 4 jaar. Zakelijk gezien vind ik weinig schokkend, je probeert zolang mogelijk alle opties open te houden, het niet verkennen & onderzoeken van alle opties zou juist onbehoorlijk zijn. moreel ach heb het niet zo te doen met zielige banken. Dat bank tuig is de enige beroepsgroep die zelfs met de wereldwijde meltdown winst & bonussen heeft kunnen ontvangen.

Bertus Brulbroek | 13-06-11 | 10:38

vetkleppert | 13-06-11 | 10:28
Jij woont duidelijk niet in Amsterdam en je snapt geen reet van cultuur. Als je naar Amsterdam gaat. Ik gok: leidseplein/rembrandtplein, huldiging, koninginnedag? Of zelfs dat niet?

Roer | 13-06-11 | 10:37

Kaveltjeskartel

Ruimtelijke ordening

Gemeentebegroting

Gemeentelijk grondbedrijf

Bouwvergunningen

Zie hier het recept voor eindeloze belangenverstrengeling.

applaus voor de paus | 13-06-11 | 10:37

@Fijnstoffer | 13-06-11 | 10:34 | De burger draait er sowieso voor op. Vooral de burgers buiten Amsterdam.

lijn5 | 13-06-11 | 10:36

Een genot om te lezen, wederom. Heerlijk om een conclusie van Brussen onderbouwd te zien met interne memo's van gemeente clowns.
Brussen, we wachten op Deel III

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:36

Hulde voor Bert! Hij heeft gedaan wat geen ambtenaar ooit heeft gedaan: het pinksterweekend opgeofferd om de stinkende beerput in Amsterdam Oost open te trekken. Hopelijk gaat dit vaker lukken! Vraag me af of een WOB'je dit zover had kunnen blootleggen.

SniperEye | 13-06-11 | 10:35

Morgen krijgen we allemaal een brief in de bus, waarin staat dat we alle verspilde taxpoet teruggestort krijgen op onze bankrekeningen.
Met de excuses van onze vorstin.
*utopiamodus uit*

roosvrij | 13-06-11 | 10:35

lion@night | 13-06-11 | 10:28
Zou je even boos zijn als dit door rechts gebeurde (want die gaan veel verder met bedrijven steunen op een heel ander niveau).
Dit in Oost was volgens mij vooral achterlijkheid. Zo graag dat muziekcentrum willen dat ze op een domme manier met een bedrijf in zee gingen.

Roer | 13-06-11 | 10:35

Die deelraad zal wel met spoed bijeen komen. Conclusies en maatregelen zijn onvermijdelijk. Het wordt ze in principe wel gemakkelijk gemaakt met het spitwerk van Bert. Maar het zal wel weer ontaarden in een spelletje ontkennen en afschuiven totdat er enkele politieke slachtoffers overblijven. Met als resultaat dat de burgers voor de kosten mogen opdraaien, en dat men zich mag opmaken voor een volgende serie 'sociale' PvdA/GL/D66-lutsers.

Fijnstoffer | 13-06-11 | 10:34

GS: dank weer. Maar waarom "(slot)"? Is de enige fail het Muzyqcentrum? Dat valt me erg tegen. Of mee. Als jullie niets meer kunnen vinden hebben we het over niet extreem overheidssmijtwerk.

Willem4246 | 13-06-11 | 10:34

ZKH EénOog | 13-06-11 | 10:31 Juist. En niet alleen je pensioenvoorziening ging er aan, je was ook je huis, je bedrijf en alles wat je bezat in één keer kwijt.

Voor de rechter met deze mensen. En straffen conform wetgeving.

En geen wachtgeld.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:34

Eigenlijk bewijst het hele verhaal maar 1 ding, dat die WOB volledig op de schop moet en alles gewoon openbaar moet. Dan liggen dit soort constructies op voorhand al op straat en zullen de incompetenten hun standaardgedrag (falen) wellicht nalaten.

faz | 13-06-11 | 10:33

Geweldig GS.
Ik wil vaker dit soort diepgaande spitterij zien. Vastbijten en doorbijten. Dit mis ik bij de papieren en TV pers!

Maar mag ik 1 opmerking plaatsen? Het gaat er bij de meeste bedrijven niet zo schandalig aan toe. Bedrijven hebben klanten en werknemers en partners. Bedrijven hebben ook mores. Dat kan ik je verzekeren, als eigenaar van twee ondernemingen. Wij doen niets illegaals en we willen gewoon eerlijk ons geld verdienen.

Daarnaast, de overheid ligt op de loer als je ook maar iets verkeerd doet. Maar wie controleert de overheid???

ZDEV | 13-06-11 | 10:33

Eens kijken hoe men dit gaat bagatelliseren..

Fratello | 13-06-11 | 10:32

Samenvatting: Stadsdeel en fatima-en Asher boevenbende, probeerden al hun geldsteelactiviteiten geheim te houden. Nu zijn ze ontdekt en raakt het hopelijk over met de PVDA. Maar katten in het nauw maken rare sprongen.

En vooralsnog, zijn alle reguliere 'objectieve media' (proest) hier dus expliciet niet mee bezig, opdracht van de PVDApparatski waarschijnlijk.

Creaguurder | 13-06-11 | 10:31

Buiten dat het überhaupt moreel verwerpelijk is, dat een overheid zich met méér bezig houdt, dan het waarborgen van de grondrechten van de burger, is het niets nieuws dat politici en masse denken met overheidsgelden bedrijfje te kunnen spelen, ten behoeve van winsten en zakkenvullerij.
Maar het allergrootste probleem, is dat het gros van die politici nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien, en derhalve dus ook onnoemelijk vaak falen hierin.
Het meest schaamteloze aan het eind van het verhaal, is dat als zij hun 'verantwoordelijkheid' nemen, zij aftreden, hetgeen betekent, dat ze, wederom, op kosten van burger, op een lange vakantie gaan, bekostigd met dure wachtgelden.
Terwijl een ondernemer bij een dergelijk wanbeleid een faillissement aan zijn ribben krijgt, waarbij zelfs zijn opgebouwde pensioen (als die er al is) wordt gebruikt om de schulden te saneren, en berooid aan de bedelstaf achterblijft. Over oneerlijke concurrentie gesproken.

ZKH EénOog | 13-06-11 | 10:31

@zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:10
Inderdaad! De pluskudeaux verdwijnen hier even snel als principes voor een sociaaldemocraat.

Chiant | 13-06-11 | 10:30

lijn5 | 13-06-11 | 10:27 Stront stinkt. En Asher deed er alles aan om de geur te verdrijven.

Voor de burgers is dit wel een heel dure mat geweest waar alles onder geveegd werd.

Aftreden is niet genoeg, die zou voor de rechter moeten komen.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:30

lion@night | 13-06-11 | 10:15

Right. Maar de kanker zit zo diep. Als je gaat snijden zal de patient overlijden. En wie gaat er snijden? Enfin van mogen ze snijden. Slachten die bestuurders en tot op het bot de veroorzaakte schulden aan de publieke zaak terug laten betalen. Al hun vermogens confiskeren. Ratten die gvd wel hun best doen om het sociale stelsel zo om zeep te helpen. Asociale zelfverrijkers die onze samenleving vermoord hebben.

ecologiste | 13-06-11 | 10:30

Dus eigenlijk niks nieuws vanmorgen. Erg genoeg, financieel wanbeleid rond een muziekcentrum en dan politiek gekonkel er om heen, maar dat is helaas meer regel dan uitzondering bij gemeentes. Ik had toch wel wat sappiger nieuws dan dit verwacht.

mokum4all | 13-06-11 | 10:29

@Reinaert | 13-06-11 | 10:28

Twéé keer kwijlend in één zin? Ach. Waarom ook niet!

Reinaert | 13-06-11 | 10:28

@Ome Gijs | 13-06-11 | 10:20
U vindt het meevallen?
U vindt het meevallen dat een politieke stroming, die verkondigt dat het rechtse kabinet 'asociaal' is, zelf vertoeft binnen een compleet netwerk van corruptie?
Een netwerk welke volledig gefinancierd wordt door belastinginkomsten welke (denk eens aan de parkeertarieven in Amsterdam)) worden geïnd (lees: onder dwang worden geplunderd van de bankrekeningen van Amsterdamse burgers) met uitsluitend als doel om een eigen gefinancierde society op te bouwen?Ik vind het bij de beesten af.

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:28

Wat heb je eigenlijk nog aan "muzeik" in een stad waar het uitgaansleven is vernietigd d.m.v. rookverbod en kinderachtigheid, waar je nergens kan parkeren, waar homo's niet meer over straat kunnen, waar meisjes worden lastiggevallen en waar bovendien een totale verpaupering heerst?
Wat moet je nog met cultuur te midden van al die anticultuur?

vetkleppert | 13-06-11 | 10:28

Terechte verontwaardiging over overheid die bedrijven steunt.
Duik dan nu ook in de beerput van rechts aub.

Roer | 13-06-11 | 10:28

@Polletje Piekhaar | 13-06-11 | 10:18

Dit is niet de tweede garnituur, maar de vierde.

De derde garnituur resideert te 's Gravenhage, de eerste en tweede garnituur zijn reeds lang geleden te grave gedragen of zitten kwijlend in een oudenvandagensterfhuis kwijlend hun luier te bevuilen.

Reinaert | 13-06-11 | 10:28

Loetje Asscher is het nieuwe kunststukje van de PvdA.

colonnecinco | 13-06-11 | 10:28

De ethiek van en pinda wordt hier geetaleerd. Te walgelijk om te lezen. Je verwacht dit soort gedrag in de bouwwereld, maar bij pvda-ambtenaren toch niet? Het interesseert de deelraad geen reet dat er wellicht private zaken op de fles gaan of het moeilijk hebben. Als wij maar gelijk krijgen, en helemaal niet dat je zoiets niet doet omdat het niet 'netjes' is. Maar leg dat maar eens uit 'netjes'.

lijn5 | 13-06-11 | 10:27

Ivoren Toren | 13-06-11 | 10:22 Het Elfde gebod: Gij zult niet betrapt worden.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:26

Zwarte kip al gesignaleerd?

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:26

@bert bonje | 13-06-11 | 10:21 | + -4 -

Das het aantal keren dat je Fatima Elastiek hebt geturfd.

Kingeef1975 | 13-06-11 | 10:26

Tsja, de basisvraag blijft ook onbeantwoord:
Waarom steunt een overheid een commercieel bedrijf, terwijl dat ongunstig is voor de reeds aanwezige commerciele bedrijven. Gaan ze nu ook garant staan voor de McDonalds of Burger King?

Bern. | 13-06-11 | 10:25

@Ome Gijs | 13-06-11 | 10:20
U bent Lodewijk Asscher?

rara | 13-06-11 | 10:25

bert bonje | 13-06-11 | 10:21 |
De reaguursels zijn onderhevig aan een kudo-systeem, zeau kan ik jouw reaguursel een plus (+) geven, of een min (-), naar whatever mij schikt.
Graag gedaan.

Ashtrey | 13-06-11 | 10:24

Het lijkt er inderdaad op dat de huisjurist als enige goed heeft opgelet bij het vak Europees Recht.

Kingeef1975 | 13-06-11 | 10:24

Asscher zegt dus feitelijk: illegaal gedrag is acceptabel als je er maar mee weg weet te komen. Typisch regentengedrag van beroepspolitici die al veel te lang op het pluche zitten.

Ivoren Toren | 13-06-11 | 10:22

wat betekent het + en - achter elke comment-datum/tijd eigenlijk?

bert bonje | 13-06-11 | 10:21

Ik sluit me aan bij espro hierboven +1.

bunbun | 13-06-11 | 10:21

Misschien moeten we van A'dam gewoon een onafhankelijke linkse republiek maken. Laat ze dan maar eens kijken hoe ze hun hobbies betalen, nadat alle niet-linksmensen geëvacueerd zijn.

vetkleppert | 13-06-11 | 10:20

Geen nieuws meer dus tov deel I.
Vind het allemaal nog wel meevallen dit.

Ome Gijs | 13-06-11 | 10:20

Dit is de kanker van de hedendaagse 'kuch'samenleving
Een kleptocratie van politiek-bestuurlijke machtswellustelingen die keihard toeslaan wanneer hun misbruik van publiek vertrouwen en diefstal en verkwanseling van publieke middelen aan de kaak wordt gesteld. De klokkenluiders worden monddood gemaakt m.b.v. peperdure advocatuur (steevast ingeschakeld door deze 'autoriteiten' met altijd weer taxpoet). Het is de kanker waar NL aan tenonder is gegaan. Ja u hoort het goed voltooide tijd. Geen houden meer aan. ieder die zich verzet wordt kapoedt gemaakt en die overblijven in de politiek-bestuurlijke arena zijn de corrupten. Die er een debtocracy van maken.

ecologiste | 13-06-11 | 10:20

Goed dat dit nu eens naar buiten komt. En ondersteunt het belang van afschaffen van stadsdelen. In Oud-West indertijd zelfde laken een pak met nieuwe stadseelkantoor. Topjes van een enorm grote ijsberg, maar conclusie keer op keer hetzelfde, incompetentie!

Espro | 13-06-11 | 10:18

Dat hele instituut van deelraden is alleen maar bedoeld om het tweede garnituur binnen de politieke partijen ook een kans te geven op een leuk baantje ( en de daarbij behorende onkosten vergoeding). Gelukkig wil deze regering dit dwaze gedoe afschaffen. Volkomen terecht m.i.

Polletje Piekhaar | 13-06-11 | 10:18


*Gaat wachten tot ze gebouw vervangen voor standbeeld van ene Bert B. met onderschrift; "de dappere man die een einde maakte aan het schrikbewind in A'dam Oost."

Inukshuk | 13-06-11 | 10:18

Subliem werk en heldere tekst van GS.

zebikboss | 13-06-11 | 10:17

Ascher & Cohen, beiden PvdA.
Dragers van het credo 'het moet socialer' om vervolgens een stinkende beerput achter te laten waar de honden geen brood van lusten.
Tientallen collega politici om de tuin geleid, tienduizenden burgers van Amsterdam Oost bedrogen.
Burgers die democratisch een bestuur hebben gekozen die altijd verkondigde dat het 'socialer' moest. In plaats daarvan kreeg men een zichzelf verrijkend corrupt bestuur van een dictatorische aard, gesteund door de overige linksche partners in crime GroenLinks en D66.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden; linksch is een hopeloos zichzelf verrijkend instituut waar geldverkwisting vrijwel de corebusiness is om een vooral op zichzelf gerichte society te creëren waar de linksche bestuurders rijkelijk in kunnen vertoeven.

Alleen daarom al dienen alle subsidies aan culturele instanties te worden stop gezet. Muziekcentrum MuzyQ zal slechts het topje van de groene ijsberg zijn, juist daarom is de schreeuw van Linksch zo groot ten aanzien van de bezuinigingen op cultuur. Het gaat niet direct om de cultuur waar Linksch zich zorgen om maakt, maar meer op zorgvuldig opgebouwde Linksche society met dictatorische trekjes waar het voor den Linkschmensch immers buitengewoon vertoeven was en nu onder rechts - volkomen terecht - wordt afgebroken.

Er dienen verregaande strafmaatregelen te worden genomen tegen alle verantwoordelijkheden die hier direct en indirect bij betrokken zijn.

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:15

In het vorige topic werd beloofd dat Deel II om 09.00 uur zou verschijnen. Ik de wekker gezet, vroeg m'n bed uit op m'n vrije dag, geen topic.

Nu eindelijk Deel II *lezon gaat*

Rest In Privacy | 13-06-11 | 10:15

Chiant | 13-06-11 | 10:04
Enige goede optie.

unspiek | 13-06-11 | 10:15

@rara | 13-06-11 | 10:12

Boeteboerka aantrekken? "Over m'n lijk" zal Fatima zeggen. "Nu niet, dan niet en nooit niet". Een Fatima buigt niet voor wat slap gezwets en voor een paar leugens.

Een Fatima staat daar vér boven.

Reinaert | 13-06-11 | 10:14

@Bert & GS: dank voor opportunistisch en puik stukje onderzoeksjournalistiek. Men mag hopen dat het gevolgen heeft en dat die trol van een Elatik eindelijk met pek en veren bekleed het land uit wordt geschoven, maar het zal wel weer gaan tegenvallen.

CynicalBastard | 13-06-11 | 10:14

@Che_cuevara | 13-06-11 | 10:06
Fouten kunnen gemaakt worden, veel belangrijker is hoe men vervolgens met die fouten omgaat. Als die deelraad nu het boetekleed aantrekt en een fatsoenlijke oplossing gaat zoeken dan bouwen ze vertrouwen op. Maar ik geloof daar ook niet meer in.

rara | 13-06-11 | 10:12

offtopic: site gemeente rotterdam is 24 uur lang bestookt door aanval it werkt rond de klok daar nu what's up?

finders | 13-06-11 | 10:12

Da's weer heul veul leesvoer op de vroege maandagmorgen. Waarvoor dank.

Ik zal me er zometeen eens in verdiepen. Eerst de poll even invullen, en da's natuurlijk wel een kwestie van de juiste keuze maken, wat nog niet zo eenvoudig is.

Zelf dacht ik aan vierendelen, radbraken, onthoofden, brandstapelen en daarna met pek en veren op een strontkar de stad uitrijden. Alleen die optie ontbreekt.

Dus ik zal me nog eens ernstig over de opties moeten buigen.

Reinaert | 13-06-11 | 10:11

Goed dat dit allemaal naar buiten komt! Snap alleen niet waarom het slecht is dat alleen op de financien wordt gelet. Willen we niet een overheid die zich juist richt op het beperken van de financiele schade?

brambo80 | 13-06-11 | 10:11

ben alleen benieuwd hoe snel ze dit onder de tafel zullen schuiven

Greyhawk | 13-06-11 | 10:10

Uhhh... Dus het verwijt is dat de aanpak te financieel pragmatisch (rechts) is en eigenlijk moreel ethisch (links) had moeten zijn. Zit je wel bij het juiste blog Bert?

De Joop | 13-06-11 | 10:10

Zeg Fatima, hou eens op met op al die min knopjes te drukken.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:10

Hmm, illegale handelingen achteraf benutten om een bank op te laten draaien voor de gemaakte fouten. Daar zal die bank blij mee zijn en de inmiddels makkelijk te winnen procedure gaan starten.

Stroopdoos | 13-06-11 | 10:09

Het sociale masker van de dienstdoende deelraad (PvdA, GroenLinks en D66) is bij deze dus resoluut gevallen.

Ashtrey | 13-06-11 | 10:09

rara | 13-06-11 | 10:05 Als je als ondernemer zulke wegen en omwegen zou bewandelen stonden er een dag later mannen met klemborden aan je deur.

Op de achtergrond wat busjes met mannen in uniform, klaar om in te grijpen wanneer je je zou verzetten.

Reken maar dat je boekhouding in beslag genomen zou worden en je je advocaat kon zeggen dat het een lang en ingewikkeld proces zou gaan worden.

Maar dat is bij ondernemers, dat is niet bij incompetente, liegende en bedriegende deelraden.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:09

Gluiperige criminelen zullen er altijd alles aan doen om hun schuld te ontkennen. En linksmensen zullen hun schuld nog ontkennen zelfs wanneer de harde bewijzen op tafel liggen. We zijn niet anders van ze gewend. Wanneer de bewijzen echt niet meer te ontkennen zijn zullen ze zeggen "Wir hebben es nicht gewusst".

doenormaal! | 13-06-11 | 10:08

Maar zijn garantstelling en staatssteun in 020-Gaza onder de sharia eigenlijk wel illegaal? Toneelstukjes verbieden is daar bijvoorbeeld ook al jaren legaal. Want sharia.

Chiant | 13-06-11 | 10:07

@rara | 13-06-11 | 10:05
Die naam is nu al niets meer waard.
Daar kun je geen garantie meer mee krijgen.
Maar je hebt gelijk, dit moet politieke gevolgen hebben.

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:06

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:05 Leg ik een spoorstaaf klaar.

zeg maar jansen | 13-06-11 | 10:06

In het beste geval is hier sprake van een enorme incompetentie, en het zou absurd zijn als dit zonder politieke gevolgen zou blijven. Dan is de naam van de deelraad echt niets meer waard.

rara | 13-06-11 | 10:05

Pek en veren klaar zet en mestkar naar buiten rijdt.

Che_cuevara | 13-06-11 | 10:05

Ik mis in de poll nog de optie "ja, al toen Theo haar een dom gansje noemde".

Chiant | 13-06-11 | 10:04

-weggejorist-

vette nerd | 13-06-11 | 10:01

-weggejorist-

Ohm | 13-06-11 | 10:00

Thnx Bert... nu nog ff lezen.

roosvrij | 13-06-11 | 10:00

Dank u!

Ohm | 13-06-11 | 10:00

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl